Øyabuen bydelsavis 1-2023

Page 1

Ut på tur

På flotte Lundsneset er det nesten alltid noen på tur — enten det er barnehagebarn, joggere eller turgåere. Nå kan man i tillegg ta en pause i den nye Vennskapshyttå, fyre i peisen og lese en bok!

Her er noe av det du finner i avisa denne gang:

I strikkekaféen i Hundvåg kirke har de strikket i mange år.

I fjor var det 40 år siden Øyahuset kunne innvies.

AVIS FOR HUNDVÅG KOMMUNEDEL • NR.1 • FEBRUAR 2023 • 21. ÅRG. Hundvåg skole kunne i 2022 markere at skolen var 150 år gammel. Hva kaster du i do? Du vet vel at der skal det bare tre ting?

Kommunedelsutvalgets medlemmer, denne gang av Hilde Karlsen, Høyre

Det går mot lysere tider

Håper dere har fått feiret jul og et nyttår som normalt i år. Våren nærmer seg nå med stormskritt, selv om vi sikkert må gjennom noen uker til med snø, kulde og regn. Jeg synes jo det er fint med litt snø, det blir så mye lysere og finere ute.

Hundvåg bydel er i vekst. Nå når byggeforbudet er opphevet etter at Hundvågtunnelen ble åpnet, så ser vi at byggeaktiviteten har tatt seg opp igjen. Både på Atlanteren, Husabøryggen og på Engøy er bygging av nye boliger i full gang. Den nye dagsturhytten på odden etter Ryfastmassene er blitt åpnet. Den ble skikkelig fin, håper den blir flittig brukt. Så regner jeg med at kommunedelsutvalget snart får forslag til nytt navn på odden ut på høring. Blir artig å se hvilke forslag dere har spilt inn. Den nye parken i Krossen er under planlegging og vi tror det blir bra når den står ferdig.

Det som kanskje ikke er fullt så bra er at det er blitt fjernet en del båtplasser og båtfester på Hundvåg. Det har vi i kommunedelsutvalget jobbet mye med. Vi som er lokalkjente kan ikke helt forstå at det ikke skal være mulig å la båtene ligge på sjøen selv om det skal lages turstier i friområdene langs sjøen. Dette er noe som et enstemmig kommunedelsutvalg vil fortsette å ta tak i fremover.

Fristen for å søke tilskuddsmidler til aktiviteter for barn, unge, lag og foreninger gikk ut 1. februar. Kommunedelsutvalget vil prøve å fordele midlene rettferdig og etter søknader i henhold til retningslinjene. Halvparten av tilskuddsmidlene blir fordelt på våren. Så fortvil ikke hvis dere ikke rakk fristen, resten av midlene vil bli delt ut høsten 2023 med søknadsfrist 1. september.

Medlemmene i Hundvåg kommunedelsutvalg er alltid tilgjengelige for innbyggerne på Hundvåg. Vi har åpen halvtime i forkant av alle møtene, så hvis det er noe dere vil ta opp med hele utvalget så er det en god anledning til å få fremmet sin sak. Vi er alltid tilgjengelige for innbyggerne på Hundvåg, så det er bare å ta kontakt med en av oss hvis det er en sak eller har en problemstilling dere ønsker å diskutere med oss.

I 2023 er det også kommunevalg og valgkampaktivitetene er i ferd med å ta seg opp i de fleste politiske partier. Mange synes det er masete med valgkamp, men husk at vi prøver å gjøre en jobb for at alle skal trives godt med å bo på Hundvåg og i Stavanger. Så ta godt imot kandidatene.

Ønsker alle en riktig fin vår, nyt den. Hilde Karlsen, Høyre

Hundvåg kommunedelsutvalg 2019-23: Leder Pål Erik Johannessen, AP; Nestleder Morten Malmin, FNB; Olaug Tveit Pedersen, AP; Kristine Brunvathne Bjerkestrand, AP; Hilde Karlsen, H; Helge Gabrielsen, H; Kari Raustein, H; Hege Røgenes, FNB; Bjarne Ove Lunde, FrP; Birgitte Kvanåli, FrP; Henning Ulseth, Rødt.

Kommunedelsutvalget representerer Hundvåg, Grasholmen, Sølyst, Engøy, Buøy, Bjørnøy, Roaldsøy, Ormøy og Steinsøy pluss noen mindre øyer, holmer og skjær. Møtene er åpne for publikum og presse. Medlemmene vil gjerne være i dialog med kommunedelens beboere om saker som angår kommunedelen, og inviterer til “Åpen halvtime” i forkant av møtene — der enkeltpersoner og andre er velkommen til å møte opp og legge fram sin sak. Noen møter kan bli holdt digitalt. Planlagte møter 2023 kl. 19: 31.1., 7.3., 18.4, 6.6., 22.8., 3.10. (http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Boards Details/275891)

Øyabuen gis ut i samarbeid med Hundvåg kommunedelsutvalg, og distribueres til alle husstander i kommunedelen som ikke har reservert seg mot gratisaviser. Opplag: 4600.

Trykk: Kai Hansen trykkeri. Distr: Schibsted Distribusjon Vest AS Ansvar for annonser, layout, tekst, foto og innhold: B. Voll, 951 64 551, oyabuen@online.no, facebook.com/oyabuen

Aviser planlagt 2023: 7. feb., 28. mars, 6. juni, 29. aug., 17. okt., 5. des. Frist for annonser & tips til nr. 2-2023: 13. mars 2023

Det skjer på Øyane!

Tips om Ting som skjer på skole, barnehager, foreninger/organisasjoner

SKeIe BRaSS er et voksenkorps som øver hver tirsdag kl 19.30-22.00 i gym-salen på Skeie skole. Tenker du på å ta instrumentet opp igjen er det bare å komme innom på en øvelse eller ta kontakt. skeie.brass@live.no / mob. 411 02 511.

SavneR du InfoRmaSjon om dIn KluBB/foRenIng?

Informasjon her på siden og også større annonser for arrangement av lokale foreninger på Hundvåg er vanligvis gratis. Ta gjerne kontakt: mail oyabuen@online.no tlf 95164551 eller melding på facebook. STavange R dame K o R har øvelse i Øyahuset hver mandag kl. 19-21. Vi vil gjerne at det kommer flere og synger med oss, og prøvesynging er ikke nødvendig. Vi finner ut hvilken stemme du passer til etterhvert. Kom gjerne innom og hør oss, eller ta kontakt med Wenche: 909 95 530, wenche_drengstig@hotmail.com eller Ingunn: 908 20 371. Sjekk også ut vår Facebook-side.

Buøy I. l . Tu R n 60+ I Buøy Idrettslag Turn er vi en gjeng 60+ som kommer sammen for å bli i litt bedre form. Det er ikke noen imponerende øvelser vi driver på med, men kort og godt bevegelighets-, balanse- og styrketrening. Vi holder til i Buøy Skoles Gymnastikksal hver onsdag kl. 19.30. Ta en tur innom for å se om det er noe for deg. Du er velkommen!

Hundvåg og øyane HISToRIelag Følg gjerne @hundvaagogoyanehistorielag på Facebook for info om neste arrangement.

Buøy og Hundvåg Hagelag inviterer deg til sine møter på Øyahuset (bydelshuset): Følg gjerne Buøy-Hundvåg hagelag på Facebook for informasjon om neste arrangement.

Supe R lag I Hånd B all Hver mandag kl.18-19 samles barn og ungdom til et nytt superlag i håndball. Treningen er i Hundvåghallen, og dette er et tilbud til barn og unge med ulike funksjonsvansker. For mer info — ta gjerne kontakt på telefon 408 61 302 eller mail post@hundvaag-haandball.no

K v I nne - o g fa mI l I efo RB unde T møtes 2. onsdag i måneden på Øyahuset. Nye medlemmer er hjertelig velkomne!

Info: Dagny Pedersen Welle, Tlf: 40410564/ e-post: dagny.pedersen.welle@lyse.net

øyane pen S jon ISTK lu BB dame K lu BB — øya H u S e T Pensjonistklubben er nå nedlagt — men dameklubben fortsetter hver mandag kl. 9.30-11.30. Da er det mye sang, opplesing, kaffe og bingo, og ikke minst hyggelig snakk med “naboer”, venner og kjente. Hjertelig velkommen!

SKI ppe R W o RS e har nå startet med pensjonisttreff på Øyahuset hver 3.torsdag i mnd kl.18. Det blir da lett servering av kaffe og kaffemat, åresalg og utlodning og god drøs over bordet. førstkommende møte blir 8. desember Rolf Schreiner kåserer, og Gunn og Dagfinn Mølstre synger julen inn sammen med oss. Det blir riskrem (med mandel) og pepperkaker til kaffen — og vi håper å finne julestemningen sammen.

ønsker velkommen til foredraget:

Senior Norge Rogaland inviter til møter onsdag 22. mars på MADLA BYDELSHUS KL. 11 — og

MOSSIGES MINDE SANDNES KL. 1430

DIGItaL UtenFOrskap digitaliseringen er nådeløs

Innleder: Tormod Bjørnstad, pensjonist og frivillig i Senior Norge. Myndighetene setter store krav til oss på område etter område. Nå må vi ha smarttelefon med app’er både for å få informasjon og kunne kjøpe varer og tjenester. Hvordan takler vi dette på best mulig måte?

I tillegg kommer styreleder Jon Rogstad og forteller om status i Senior Norge. alle er hjertelig velkommen!

Hundvåg og øyane i den nye kulturminneplanen

Den nye kulturminneplanen nærmer seg fullføring, og Liv Kristine Færing fra Byantikvarens kontor tar for seg deler av denne som gjelder Hundvåg og øyane.

MA nd A g 20.2. k L . 19.00

Årsmøte avvikles etter foredraget.

Sted: Hundvåg bydelshus — Øyahuset Følg oss gjerne på Facebook: @hundvaagogoyanehistorielag

Buøy-Hundvåg HAgELAg

Tirsdag 7. februar kl. 19

PS: Neste hagelagsmøte 14.mars

inviteres det til årets første hagelagsmøte i Øyahuset på Hundvåg. Det blir et kort årsmøte, før Bernt-Olaf Bjørnø vil ha innlegg om oppstarten av hagelaget. Det blir også orientering om busstur til Hovsherad, Haugland Gård og Hage. Enkel servering kr 30,- Åresalg.

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

? Lederen skrives på omgang av

HUNDVÅG FRIVILLIGSENTRAL holder til på Hundvåg bydelshus — Øyahuset. Daglig leder, Ann Therese Madland, Tlf: 992 90 718, har kontortid man-fre kl. 09-15. Mail: ann.therese.madland@ stavanger.kommune.no — hundvag.frivilligsentral.no

FriviLLigSEnTrALEn

Tekst: Ann Therese Madland

øyAHuSET

Øyahuset - Hundvåg bydelshus • møteplass for alle i bydelen

Godt

mange nye muligheter og vi gleder oss!

SyKKelTaxI

Vi går ganske snart til innkjøp av en sykkelrichshaw som skal brukes som en gratis sykkeltaxi i Hundvåg kommunedel.

Denne vil kunne bli utlånt til pårørende, men du må gjennom opplæring på forhånd.

Er du interessert i å være frivillig sykkelpilot — den som sykler og henter og leverer eldre hjemme på dagtid?

Er du interessert i å bli hentet til ulike aktiviteter på dagtid? Eller er du pårørende til noen eldre og ønsker å låne sykkelen?

Ta kontakt med meg!

naBolagSHage

Vi har endelig et område til nabolagshage på Hundvåg. Dette blir gøy!

Vi har vært på befaring, og ser frem til å komme i gang når det blir litt varmere i luften (og i jorden).

HUNDvåG

KIRKE 40 åR

Området vi får disponere er på Lunde og er like i nærheten av den lille parkeringsplassen ved turstiene (ikke den nye ved Ryfast, men den som er mindre litt lenger inn på samme vei).

Vil du være med på å skape et område for dyrking i tillegg til å ha det sosialt og kjekt? Har du god kunnskap om dyrking?

Stikk innom meg på kontoret så kan vi ta en prat over en kopp kaffe eller te.

STolpejaKT

I løpet av 2023 så hadde det vært kjekt å få til stolpejakt rundt forbi i kommunedelen.

Det er et konsept som gjerne gjør at det fort kan bli enda kjekkere å gå tur, uansett funksjonsevne.

Det er ulike farger på stolpene alt etter vanskelighetsgrad.

Gi beskjed om du har noen gode ideer eller har et område

som du tenker at vi bør sette opp stolper i.

Les mer på stolpejakten.no

vI gjenTaR SuKSeSSen med fRIvIllIgBøRS og geneRaSjonSleKene ogSå I åR!

I fjor arrangerte vi i Stavangers frivilligsentraler frivilligbørs og generasjonslekene for første gang i Stavangers historie.

Vi gjentar begge deler i også i år, og håper på enda flere avtaler på frivilligbørs og enda flere glade barn og besteforeldre på generasjonslekene.

Vi kommer tilbake til når dette skal skje, datoene er ikke spikret i stein ennå.

ulsnesveien 11 facebook: @oyahuset oyahuset@stavanger.kommune.no

Tlf. 51 50 78 83

ManDaG:

09.00-11.00: Øyane pensjonistklubb

Sosialt samvær med sang og bingo

10.00-14.00: Strikkegruppen

Sosial håndarbeids-/hobbygruppe

10.00-11.00: “Sterk og stødig” Balanse (påmelding—HVG frivilligsentralen)

12.00-14.00: Mandagskafé med datahjelp

14.00-16.00: Leksehjelp en-til-en (foreløpig fullt)

17.00-18.00: Judotrening for barn

17.00-18.30: Spansk språk-kafé for voksne

17.00-19.00: SYNG Sanggruppe (partallsuker)

“Vi synger sammen”

19.30-22.00: Håndverk (oddetallsuker) Kreativt verksted. Ta med symaskin/prosjekt

19.00-21.00: Stavanger damekor.

tIrsDaG:

Hundvåg kirke feirer 40 årsjubileum med festuke og inviterer til følgende arrangementer:

Tirsdag 7. februar kl. 19: ”What’s in it for me?” Inspirasjonssamling m/kveldsmat og foredrag om frivillighet av Jarle Waldemar

Onsdag 8. februar kl. 11: “Hvordan finne håp når (nesten) alt håp er ute” Onsdagstreff med smørbrød, utlodning og foredrag v/Arnfinn Bjerkestrand

Lørdag 11. februar kl. 12: Bursdagsfest med boller, pølser, kake og brus

Søndag 12. februar kl. 11: Jubileumsgudstjeneste med sang

HOKUS &POKUS - ET MAGISK SHOW FOR HELE FAMILIEN! Moro, trylling og buktaling i med Haakon Esplo

LØRDAG 18. MARS i aulaen, Lunde skole

Det blir salg av mat og kaker. Arr.:

Pensjonist-treff på Øyahuset våren -23

Torsdag 16. februar kl. 18:

Underholdning v/Kjell Ottersen

“Fremtidsfullmakt” v/Morten Cruys Magnus Hagen, advokat MNA fra adv.firma TINGMANN

Torsdag 16. mars kl. 18:

Underholdning og allsang ved Gunn & Dagfinn Mølstre

Torsdag 20. april: Seniorshop kl.16.30

Underholdning ved Leading Ladies kl.18.30

Entré kr 100,- inkl. kaffe og kaffemat • Åresalg og utlodning • Arr.: Skipper Worse

Øvelse & sosialt samvær

09.00-11.00: Skipper Worse: Gladtrim - styrke - Yoga

10.30-13.00: Barselgruppe (partallsuker): Sosialt, lek, lett bevertning.

11.00-12.00: Turgruppe. Oppmøte Øyahuset kl. 10

13.00-14.00: Mor og barn-trening. Lek og moro

14.00-16.00: JUNIORKLUBB (Hundvåg fritidsklubb)

Tilbud til barn i 5.-7. klasse

Aktiviteter, enkel mat og frukt

17.00-19.30: Dans for barn. Regi “Hundvåg Dans”

18.00-21.30: Hundvåg Fritidsklubb

Åpen møteplass for ungdom 13-18 år

19.00-21.30: Øyane Rotary. Møte & sosialt samvær. 19.30-22.00: Norvegaitas-musikk. Øvelser med tradisjonell musikk fra Venezuela.

OnsDaG:

09.30-10.30: Skipper Worse: Linedance

10.30-11.30: Trimgruppa. Trening og sosialt samvær. 18.00-20.00: Språk-kafe. Trening i norsk språk.

19.00-21.30: Hundvåg Folkedanslag. Dans og sosialt.

tOrsDaG:

09.00-11.00: Skipper Worse: Pilates & styrketrening

11.00-13.00: Barnehagelærerpensjonistene

10.00-11.00: “Sterk og stødig” balanse (påmelding—HVG frivilligsentralen)

10.00-15.00: Gyldenlærlauget (oddetallsuker)

15.00-16.30: Konfirmasjonsundervisning i regi av Hundvåg menighet

18.00-21.30: Hundvåg Fritidsklubb

Åpen møteplass for ungdom 13-18 år

FreDaG: (oddetallsuker)

18.30-22.30: Hundvåg Fritidsklubb

Åpen møteplass for ungdom 13-18 år

sØnDaG: (partallsuker)

17.00-21.00: Hundvåg Fritidsklubb

Åpen møteplass for ungdom 13-18 år

LØrDaG: (enkelte datoer)

18.00-22.00: Hundvåg Fritidsklubb

Åpen møteplass for 7. klasse - 18 år Tilbud til barn og unge markert med blått. Ta gjerne kontakt med Øyahuset for mer informasjon.

nytt år! Et nytt år med
fra
Nytt
Roaldsøy skolekorps Billetter kr. 100,Forhåndssalg via mail eller SMS: siw.lunde.solvik@gmail.com / 926 02 507
fa ST e a KTI v IT e T e R vå R -23:

For at kroppen skal fungere optimalt, er det viktig at grunnmuren (føttene) blir vedlikeholdt og tatt vare på!

Hos oss på Hundvåg Hud- og Fotklinikk vil du komme i kontakt med kunnskapsrike fotterapeuter, som hjelper deg med behandlinger til forebygging av fotplager og skader.

Noe av den viktigste jobben vi gjør er å forebygge fotplager. Dersom du går regelmessig til fotterapeut vil du redusere utvikling av feilstillinger i føttene, ulike fotproblemer og opprettholde en god fothelse.

Autoriserte fotterapeuter med fordyping i diabetes.

Hundvågveien 50, 4085 Hundvåg. Tlf 47 17 92 21, post@hnof.no www.hnof.no online booking

CATERING, MAT OG EVENTS fra MORTEN & HEIDI! Vi har mye godt å velge mellom. Send oss gjerne en forespørsel idag! Frister det med noe ekstra godt? Prøv våre smørbrød! www.skcc.no SKJÆRGÅRDS CHARTER & CATERING AS Engøyklubben 8a 4077 Hundvåg Tlf: 47 30 84 93 Epost: post@skcc.no
Fregattveien 11 | 4077 Hundvåg | Åpent man-fre kl. 06.30-16.30 Mail: post@buoybakeri.no | Telefon: 51 54 72 79 | Mobil: 99 440 503 www.buoybakeri.no | www.facebook.com/buoybakeri I februar feirer vi både Morsdag, Valentinsdag, Fastelavn og Bollefredag! Kjøp noe godt hos oss! Morsdag 12.2., Valentinsdag 14.2., Fastelavn 19.2. og Bollefredag hos Buøy Bakeri 17.2.

I

«vennskapshyttå» åpnet

Navnet på det nye neset som hytta er plassert på, ytterst på Lundsneset, er fremdeles ikke sikkert. Men ordfører Kari Nessa Nordtun kunne fortelle at det var kommet inn rundt 1800 forslag i navnekonkurransen kommunen utlyste, og at det nå jobbes med å ta en avgjørelse. Ordføreren var tilstede for å foreta offisiell åpning av hytta — sammen med elever fra Hundvåg skole. Elever fra barneskolene i kommunedelen hadde på forhånd kommet med mange forslag til navn på hytta — og Tuva Helgevold Evertsen, fra 2. klasse på Hundvåg skole, sitt forslag VENNSKAPSHYTTÅ var det som ble valgt.

— Ønsket er at de nye dagsturhyttene skal gi folk økte muligheter til å komme seg ut i nærmiljøet, sa Nordtun, og hadde i tillegg håp om at folk fra hele Stavanger nå vil ta med seg familie og venner for å oppleve turområdene på Hundvåg.

— Friområdene er viktige for naturopplevelser og folkehelse, og er gode møteplasser i hverdagen, fortsatte hun, og Vennskapshyttå er et godt tilskudd til nettopp dette.

Turen til Vennskapshyttå er er skiltet fra tre forskjellige parkeringsplasser — og stien er tilrettelagt både store og små, også de med barnevogn eller rullestol.

Turen er — alt etter hvilken vei en velger — mellom 1 og 2 km, og turalternativene er belyst.

Sparebankstiftelsen SR-Bank og Rogaland Fylkeskommune er bidragsytere som har gjort det mulig å bygge dagsturhyttene, og represantanter herfra var tilstede med lykkønskninger. Mens leder i kommunedelsutvalget, Pål Erik Johannessen, var konferansier.

Deretter ble det — i stedet for å klipping av bånd, og i tråd med navnet på hytta — knyttet et “vennskapsbånd”. Dette ble hengt opp over inngangsdøren.

Inne i hytta har Sølvberget bibliotek og Rogaland fylkesbibliotek samarbeidet om å opprette et lite turbibliotek. På den måten tenker man at en tur til Vennskapshyttå kan gi enda en opplevelse. Elever fra Hundvåg skole hjalp til slutt til med å bære inn bøker til biblioteket i hytta.

Inne i hytta er det også en vedovn, slik at en på kalde dager kan fyre i ovnen og få varmen tilbake før en begynner på hjemturen. For, som Kari Nessa Nordtun også nevnte i sin tale, så har vi jo mye vær og vind her i distriktet — gjerne med samme temperatur på julaften som på 17. mai.

midten av januar var det endelig klart for at Rogalands dagturhytte nummer 22 kunne åpne — på nordsiden av Hundvåg, med flott utsikt til Ryfylke.
Barn fra Skeiehagen barnehage tar en pause i trappene på hyttas tak som går helt ned til bakken. Leder for Hundvåg kommunedelsutvalg, Pål Erik Johannessen, hadde oppgaven som konferansier. Flinke 2. klassinger fra Hundvåg skole underholdt med sang og dans. På tross av dårlige værmeldinger, hadde mange — både barn og voksne — kommet for å være med på åpningen. Tuva fikk hilse på ordføreren, og sammen med noen flere elever fra klassen, ble det knyttet rødt vennskapsbånd.

I november 1981 stod et etterlengtet bydelshus i Buøy og Hundvåg bydel ferdig. Den offisielle åpningen var i februar 1982 og varte en hel uke.

Både konsert, omvisninger, revy og kabaret, bydelskino, kunstutstilling og kafeteria var blant det som stod på programmet den første uka. Kai Borgersen var ansatt som daglig leder og fritidsleder, og sto klar til å fordele lokalene til bruk for fritids- og kulturaktiviteter og ulike arrangementer. Et tilbud for eldre, drevet av Nasjonalforeningen, i tillegg til en korttidsbarnehage og musikkbarnehage, skulle da bruke lokalene på dagtid.

Leder av bydelsutvalget den gang var Gunnar Kristian Løland. Han var glad for åpningen av bydelshus, men var frustrert over at man ikke prioriterte å få ungdomsskole i bydelen. Austbø ungdomsskole kom noen år senere — og stod ferdig ved årsskiftet 87/88.

Noen måneder etter åpningen av bydelshuset ble det utlyst navnekonkurranse — og resultatet ble altså ØYAHUSET. Folk tok ivrig i bruk de nye lokalene, og da høsten startet var det rundt førti foreninger og lag som hadde fått fast tilholdssted der.

Kai Borgersen beskrives som engasjert populær fritidsleder. I 1984 kan man lese i avisen at Øyahuset kunne skilte med 70000 besøkende i året og 800 i helgene.

I Rogalands avis i 1984 kan vi videre lese at Øyahuset var blitt et eksempel for hele Norge.

“Bydelshuset for Buøy og Hundvåg, Øyahuset, er blitt et eksempel for hele Norge hva et bydelshus kan drives til, hvilke aktiviteter et slikt hus kan romme og hvordan en skal gjore for å få til driften av et bydelshus. Statens nærmiljøutvalg har trykt en stor firesiders brosjyre som skal spres landet rundt”.

Kai Borgersen var altså første senterleder på huset. Etter han kom blant annet Arne Skage jr. og Bjørn Hareim. Jorunn Nådland overtok etter Hareim i 2005 og var senterleder fram til 2021 da dagens leder Elena Lukova overtok.

Elena ble altså senterleder i 2021, men har arbeidet på Øyahuset mye lenger enn det. Allerede i 2013 begynte hun som assistent og fritidsleder i fritidsklubben, i tillegg til at hun også etterhvert delte jobben med Jorunn Nådland i flere år.

— Og dette er drømmejobben min, sier Elena.

— Det er dette jeg har drømt om å holde på med. Særlig å arbeide med barn og unge, men også å skape aktiviteter for alle generasjoner i nærmiljøet. Selv bor hun ikke på Hundvåg, men føler likevel hun begynner å kjenne bydelen veldig godt.

På Øyahuset er det fremdeles et aktivt miljø som i de første årene, men nå med færre ansatte, forteller Elena. — Ja, de første årene skal det til og med ha vært en egen resepsjonist ansatt.

I dag samarbeider Elena med Ann Therese Madland på Frivilligsentralen og Fritidsleder Eirik Steffensen på Fritidsklubben — i tillegg til fire deltidsansatte på kveldstid i Fritidsklubben. — Med midler fra kommundelsutvalet har flere rom nylig blitt pusset opp. Peisestuen er dermed nå blitt et lyst og moderne møterom. Og det er populært å bruke lokalene i huset til mange ulike aktiviteter og møter. De fleste dager — mandag til og med torsdag — er det full-booket både formiddag og kveld, forteller Elena videre. (Vårens aktiviteter er listet opp lenger framme i Øyabuen). — Men det betyr ikke at det ikke som regel er mulig å finne et lokale til en ny aktivitet. Det er bare å ta kontakt med meg — og det er det heldigvis også mange som gjør. Stadig er det noen som tar kontakt fordi de har noe de gjerne vil starte opp med og dele med andre interesserte. Variasjonen på aktivitetene er stor. Fra babylek til pensjonisttreff, Judo, dans, sang og ulike andre hobbyaktiviteter. En av de mer spesielle aktivitetene har for eksempel gyldenlærlauget, der Elena forteller at deltagerne lager nydelige ting. Her kommer folk langveis fra, fra hele Rogaland, for å være med. Stavanger Damekor er et annet eksempel på tilbud som også samler folk som ikke bor her i bydelen. Noen av aktivitetene som tilbys koster det penger å delta på. Men de fleste er gratis eller billige. Prinsippet er at Øyahuset ikke skal tjene penger på tilbudene. De siste årene er det også Øyahuset som, i samarbeid med Frivilligsentralen og Hundvåg kirke, har stått ansvarlig for HUNDVÅGDAGEN Dato for årets arrangement er allerede satt til 3. juni. Som alltid blir det også et planleggingsmøte i forkant, der interesserte kan komme. Dette blir 16. mars. Samme dag vil det også bli arrangert et dialogmøte der de som ønsker det, kan komme med innspill om hva de synes om tilbudene på huset, hva som mangler — og hva man evt selv kan bidra med. Noter datoen med en gang, og bli med på å gjøre tilbudet på Øyahuset spennende og variert.

Hver morgen mandag til og med torsdag åpner vi dørene kl. 9, avslutter Elena. — Da kan de som vil, ta turen innom ta en kopp kaffe av kanner som står klar, lese dagens avis eller låne en bok. Kanskje finner du også her informasjon om en aktivitet du har lyst til å delta på.

1982-2022
øyahuset 40 år
Rune, Endre, Ketil, Jørn, Marie Gilje, Ann Kristin, Siri og Monika i korttidsbarnehagen, som var med helt fra Øyahuset åpnet. (Stavanger Aftenblad 16.2.1982) “Ettermiddagsåpent” var for 3.-5. klassinger to ganger i uken. Her er Monica, Marian, Hege Elisabeth og Ann Katrin. (Stavanger Aftenblad 11.9.1982) Husmormusikken med f.v. Aida Hillstad, Ruth Hellevik, Elly Nordbø og Dagny Østbø. (Stavanger Aftenblad 11.9.1982) Kai Borgersen var første daglige leder og fritidsleder i det nye bydelshuset i 1982. (Stavanger Aftenblad 29.9.1982) Elena overtok som senterleder etter Jorunn Nådland i 2021. Hun ser gjerne at folk tar turen innom for en kopp kaffe, lese avisen eller låne en bok. Herdis Aaserød og Edit Valle sørget for kaffe, vafler og hjemmebakst i kaféen. (Stavanger Aftenblad 11.9.1982)

Jakter opprykk!

Hundvåg Håndball sitt damelag er i virkelig flyt om dagen. Før sesongen tok Jan Ottosen over treneransvaret for Damer A, med ambisjon om å rykke opp til 3. divisjon. Som assistent fikk han med seg Arve Idsø, som de fleste som trasker i gangene i Hundvåghallen kjenner godt til.

De har virkelig fått sving på sakene — og laget leverer. Med 13/13 seiere denne sesongen, troner de øverst på tabellen. Laget består av en blanding av ungt pågangsmot og erfaring, og denne kombinasjonen har virkelig slått an i år.

Troppen består av: 2 Kaja Willgohs Melbye, 5 Marianne Gimre Kristensen; 8 Karina Aabø Henningsen; 9 Tonje Strømsnes; 10 Anette Øie; 12 Maiken Thu Salvesen; 17 Marion Henningsen; 17 Emilie Schødt Nielsen; 20 Lise Engelstad Chruickshank; 22 Kristine Karlsen; 26 Lotte Sæbø Kaltveit; 27 Kine Lindtjørn Pedersen; 36 Sine Maia Helgeland; 45 Milla Bjarnisdottir; 48 Sanna Svinnseth Aarsheim; Hanne Charlotte Bjørnøy Bieri Aano; Marita Braadland; Marie Coll; Guro Oppistov Finnesand; Celine Henningsen; Elise Lysnes og Thea Sofie Madsen. Lagleder er Brit Haaland.

konsert og show med roaldsøy skolekorps

Første søndag i desember i fjor inviterte Roaldsøy skolekorps til julekonsert på Hundvåg kapell. — Vi ønsket oss en litt annerledes ramme rundt julekonserten enn vanlig, og derfor flyttet vi oss denne gang til kapellet, sier leder av korpset Siw Lunde Solvik.

I tillegg til julemusikk fra både hovedkorps og aspiranter, fikk de rundt 150 publikummerne høre flere sanger av sangere fra Domkirkens pikekor.

En av sangerne, som også er musikant i korpset, er Sigrid Lunde, som er søsteren til Siw. Men det var ikke de eneste fra familien Lunde som deltok.

— Jeg startet selv som musikant i korpset for rundt 40 år siden, forteller Siw. — Da var jeg den første i familien, og vi har vært med sammenhengende etter det.

En etter begynte nemlig også Siws åtte yngre søsken, og etterhvert neste generasjon. Alle spiller ikke idag, men på konserten deltok seks søsken og fem av deres barn. Ikke verst.

— Roaldsøy skolekorps har nå ni aspiranter og fem juniormusikanter i tillegg til åtte i hovedkorpset, forteller Siw. I samarbeid med skolen har de også i en rekke år tilbudt “korps i klasse” for elever på 3. trinnet.

På spørsmål om planer fremover, forteller Siw at korpset planlegger et spennende show i samarbeid med den kjente musikeren, komponisten og tryllekunstneren Håkon Esplo.

Sammen med skolekorps, amatørkorps og også profesjonelle musikere har Esplo spilt mer enn 500 familiekonserter over hele landet! 18. mars kommer han altså til Hundvåg for å ha showkonsert sammen med Roaldsøy skolekorps.

Tekst:
— Med 13 seire på 13 kamper så langt, håper vi at vi neste sesong spiller i 3. divisjon.
Sindre Gausdal Johannessen
Innlegg fra Hundvåg og øyane historielags leder Torbjørn Kindingstad. Foto: Elena Lukova. Eventyrstund de minste med Marianne i Storsalen. Foto: Elena Lukova. Ungdommene koser seg på konsert i Fritidsklubben. Foto: Elena Lukova. Her er det utlodning av julegodter, ledet av leder av Frivilligsentralen Ann Therese Madland og senterleder Elena Lukova. Jubileet ble markert i slutten av november i fjor — og mange brukere og tidligere brukere hadde tatt turen innom for å mimre.

Småskoleklasse ved Hundvåg skole rundt 1909. Bilde hentet fra boka “Øyabilder 3”, Hafrsfjord forlag.

Hundvåg skole 150 år

I

Dette var da andre skole som ble bygget i det som nå er Hundvåg kommunedel. Buøy skole ble bygget først — og kom allerede i 1861.

Hundvåg skole har siden den gang gjennomgått en rekke utvidelser og moderniseringer — senest i 2018, da et nytt bygg med ulike fagrom for musikk, kunst og håndverk og mat og helse, i tillegg til arbeidsrom for lærere, ble innviet.

Stadig voksende elevtall utover 1900-tallet gjorde utvidelser og nybygg nødvendig. En periode måtte elever fra Roaldsøy, Bjørnøy og Ormøy til Hundvåg for å gå på skole før gamle Roaldsøy skole kom i 1910. Elevtallet fortsatte å stige — særlig i etterkrigstiden — og før Skeie skole stod klar i 1982 var elevtallet nesten 700 elever.

I dag har Hundvåg skole omtrent 450 elever, og 50 ansatte fordelt på skole og SFO. Rektor har de siste 12 årene vært Fridstein Bjerga, som overtok etter Kitty Marie Garborg i 2010. Kitty Garborg overtok etter Lars Lunde i 1998. Da hadde Lunde vært rektor på Hundvåg skole i nesten 30 år.

Fridstein Bjerga kan fortelle at skolen har arbeidet med å markere jubileet hele høsten 2022. Noe av det første de startet med var å styrke tilhørigheten til Hundvåg for nye elever og ansatte.

Det ble blant annet gjort med å gjøre seg kjent med de mange kjente stedene i nærmiljøet som Klampen, Trollskogen, Dragaberget, Tømmervikstraen osv.

Videre ble Johan Østbø invitert for å fortelle om skolehverdagen og annet fra den tiden han var elev på 40-tallet. Han fortalte også om hverdagsliv, fritid — i den grad de hadde det — og for eksempel om leker de hadde i friminuttene. Lærerne fikk være tilstede, samtidig som det ble gjort videoopptak som senere ble vist på den åpne dagen skolen hadde desember.

Syvende klasse på Hundvåg skole i 1955. Bilde hentet fra boka “Øyabilder 2”, Hafrsfjord forlag. Foto: J.W.Eskildsen.

salg- og byttedag

15. februar inviterer FAU på Hundvåg skole til salg- og byttedag i skolens gymsal. Det er Hundvåg skole som skriver dette på sine nettsider.

Videre fortelles det at det er elevene som skal stå for det meste i gjennomføringen, med hjelp av foreldre når det trengs. 5. klassetrinnet vil stå for kafé der det skal selges kaker, kaffe og saft. Det betales med Vipps.

Dette gir en en god anledning til å rydde i kjelleren eller på loftet, og ta med ting som ikke brukes lenger. Det kan f.eks. være vinterutstyr, ski, klær, bøker, og leker. Salgsbord vil bli satt opp, der man kan bytte eller selge.

Det blir minnet om at det som ikke blir solgt eller byttet må tas med hjem igjen da Fretex ikke lenger har tilbud om henting.

Alle ønskes hjertelig velkommen.

Autorisert kiropraktor.

Vi kan rygg og nakke.

Nyhet: Såletilpasning

i 1974.

Onlinebooking: www.hundvagkiropraktikk.no

Velkommen til oss! Austbøsletta

2022 var det 150 år siden Hundvåg skole først ble bygget i 1872. Det første bygget ble først flyttet og så revet — før skolen fra 1916 ble liggende der den ligger idag.
Det første skolebygget til Hundvåg skole, bygget i 1872, flyttet i 1893 og revet i 1915. Bilde hentet fra boka “Øyabilder 3”. Elevene på Hundvåg skole samlet for fotografering — anakeligvis i finstasen — i 1900. Fjerde klasse ved Hundvåg skole i 1928. Bilde hentet fra boka “Øyabilder 2”, Hafrsfjord forlag. Lars Lunde var rektor på Hundvåg skole i nesten 30 år, fra 1969 til 1998. Her i samtale med to elever. (Stavanger Aftenblad 12.3.1971) Her er skolen fotografert Bilde: Stavanger byarkiv.
Hundvåg Tlf: 51 73 28 00
tikk.no
5 | 4085
charlotte@hundvagkiroprak

Elevene på alle trinn ble også gitt i oppgave å skrive tekster om skoleliv i gamle dager.

Noen leste ting i bøker eller gamle aviser, mens andre intervjuet foreldre eller andre eldre familiemedlemmer. Elever på 6. trinn ble så redaktører for en digital skoleavis og valgte innlegg som ble lagt ut der. Avisen kalte de “MoGaH - Moderne Gamle Hundvåg”.

Andre igjen laget flotte plakater med bilder og tekst fra små og store hendelser i ulike år.

I slutten av november hadde skolen en skoledag og storsamling inspirert av “gamle dager”, da elever som ville kunne ha på seg klær fra før i tiden og undervisningen ble gjort på gammelt vis. Elevene lærte og lekte også leker i friminuttene som var typisk fra gamle dager, som for eksemplel “slå på stikka” og balleker.

Alt elever og ansatte hadde forberedt seg på gjennom høsten, ble så presentert for foresatte, søsken, besteforeldre og andre interesserte på “Åpen dag” 7. desember. Da var det laget en løype gjennom skolens bygninger og klasserom,

der elevene presenterte noe av det de hadde lært om hva som har skjedd på skolen og i samfunnet de siste 150 årene.

— Dette ble en veldig vellykket dag, forteller rektor Fridstein Bjerga, og jeg vil tro det var i alle fall rundt 1000 personer innom.

Noen klasser viste rollespill fra en skoledag både før i tiden og nå til dags. Andre viste fram leker, mens andre igjen viste “tablåer” som illustrerte mange små og store hendelser fra de mange årene.

Det var også elever som stod for kafe i gymsalen og i allrommet, der det var mulig å få seg noe å spise og drikke.

Hundvåg skole består idag av totalt fire bygg, og det rektoren synes er det beste med det, er at det er flere innganger, slik at det ikke så lett blir trengsel når elevene skal inn og ut. Det er også bra med korridorer og åpne plasser utenfor klasserom, der det går an å trekke ut for å arbeide med oppgaver. — Hvis det er noe vi mangler, så er det nok grupperom, der mindre grupper med elever kan sitte og arbeide, avslutter Fridstein Bjerga.

Elever viser foreldre og besteforeldre noen av dagens arbeidsverktøy. Her med chrome-book. 3. trinn hadde rollespill fra skolehverdag fra gamle dager. Elevene hilser på lærer når de kommer inn i klasserommet. På plass i klasserommet satt de fint ved pultene sine, mens læreren underviste... ...mens som her i “dagens skole” er de selv framme og viser på digital skjerm hva de arbeider med. På skjerm kunne man se rektor Fridstein Bjerga intervjue Johan Østbø om skole og hverdag i gamle dager. 7. trinn viste tablåer med hendelser fra utvalgte år i perioden. 5. trinn viste ulike leker fra gamle dager— her med “Kaste på stikka”. Det var laget mange fine plakater som viste oversikt over hendelser i ulike år i perioden. Fridstein Bjerga er dagens rektor på Hundvåg skole. Det har han vært siden 2010.
Vi hjelper deg med store og små elektrikerjobber rehabiliteringer - el.-sjekk - gulVVarme - Varmestyringssystemer - strømsparingssystemer spredenett for bredbånd (f. eks. lyse nett) Vi er klar til tjeneste! Ta kontakt med oss på telefon 51 55 80 10 Trenger du ELEKTRIKER? ELEKTRIKEREN PÅ HUNDVÅG

ikke kast søppel i do!

Like ved stranden ligger det et overløpsrør som tilhører Stavanger kommune. Når det regner mye, blir ubehandlet kloakk sendt rett ut på sjøen fordi avløpssystemet ikke klarer å ta alt unna.

— Det er offentlige badestrender rett innenfor overløpet både her i Breivika og ved overløpet ved pumpebrygga, sier Svensen. — Utslippet ligger på ca 17 meters dyp, men noen ganger flyter det inn engangskluter, bind og kondomer. Tidligere var det også mye q-tips i plast som fløt opp, men heldigvis ble disse forbudt.

— På havbunnen der jeg dykker ligger det bleier, avføring, bind, tamponger, fiberkluter og porsjonssnus. Slik har det vært i alle disse årene jeg har dykket her, og nå som det har regnet en del har det blitt veldig mye igjen.

— Nå er det vel på tide at Stavanger kommune rette opp i dette, mener Svensen. — En ting er om det er forsvarlig at barn og andre bader her hver sommer, men dette går også ut over livet i sjøen og på havbunnen der krabbe og hummer holder til.

Etter at innlegget ble lagt ut på Facebook, er det blitt delt over 70 ganger. Og en av de som fikk det med seg, var biolog Tommy C. Olsen, ansvarlig for nettsiden VAnytt.no.

Det ligger en pumpestasjon som tilhører IVAR på Kvitodden, bare 100 meter unna den aktuelle stranden, men det viser seg altså at det er Stavanger kommune som eier røret.

overløpet er oftere i drift enn tidligere antatt. Dette kan eventuelt medføre endringer i prioriteringene.

holdnorgerent.no

Tommy C. Olsen har vært i kontakt med seksjonssjef VA-Forvaltning Bjørn Zimmer Jacobsen i Stavanger kommune, som forteller at utslippet stammer fra en forholdsvis liten avløpssone med fellesavløp. — Overløp er en nødvendig installasjon på fellesavløpssystemet, og i Stavanger har vi om lag sytti overløp, sier Zimmer Jacobsen til VANytt. — Noen av disse er større overløpsstasjoner tilknyttet driftskontrollanlegget, mens andre er mindre overløp i kummer ute på nettet. Vi jobber systematisk med kartlegging og oppfølging av alle overløpene i kommunen, med mål om både reduserte utslipp og reduserte konsekvenser av utslippene.

Zimmer Jacobsen forteller videre at det aktuelle overløpet har få tilfeller med overløpsdrift og svært liten samlet driftstid. Dette, kombinert med et forholdsvis dypt utslipp med lite næringsinnhold, gjør at dette ikke har vært et overløp som foreløpig er kommet høyt på prioriteringslisten for forbedrende tiltak. I langtidsplanene ligger imidlertid separering av denne avløpssonen og fjerning av overløpet inne.

— Men, på bakgrunn av de siste henvendelsene, sier Zimmer Jacobsen, vil Vann og avløpsavdelingen i Stavanger kommune likevel undersøke om

— Hovedutfordringen her, legger Zimmer Jacobsen til, synes likevel å være at det kastes søppel i do. Overløp fungerer ganske godt så lenge toaletter brukes som de skal. Da er det fortynnet avløpsvann som slippes ut og faststoffer videreføres i all hovedsak til renseanlegg. På disse bildene ser det ut som søppel som ligger i sjøen. Dette skal absolutt ikke inn i kloakksystemet da dette både gir driftsproblemer på transportsystemet, utfordringer med renseprosesser og verst av alt, som her, forsøpling av sjøen. Det må derfor jobbes systematisk med problemstillingen slik at innbyggernes holdninger og vaner justeres.

Å kaste plast i toalettet er som å kaste plast i havet, skriver Holdnorgerent.no. Og det er mye “usynlig plast” — som f.eks. i sanitærprodukter som bind og tamponger. Plasten brytes ned til mikroplast i havet, og forsvinner ikke. Andre gjengangere som ofte havner i do i stedet for i søppeldunken, er blant annet våtservietter, snus, sigarettsneiper, kontaktlinser og kondomer. Hår fra sluket eller børsten, matrester og stekefett skal heller ikke skal kastes i do.

Rudolf Svensen sier han er litt sjokkert over alt folk fremdeles kaster i toalettet. Noe av det verste synes han er fiberklutene, som nesten dekker havbunnen enkelte steder. — Hver enkelt må passe på å kun ha det en skal i toalettet. Vi har søppeldunker som kan ta det andre!

Rudolf Svensen bor like ved en av strendene her på Hundvåg. Han er en ivrig dykker, og har hatt nesten 1000 dykk i nabolaget de siste 30 årene. Men i sjøen og på sjøbunnen finner han mye søppel som ikke hører hjemme der, og tidligere i år la han ut en frustrert melding.
Rundt 4% av plastsøppelet i naturen kommer fra toalettet!
Fiskeyngelen på Hundvåg har lenge måttet leve med et miljø krydret blant annet med fiberkluter, brukte bind, tamponger og snusporsjoner. Foto: Rudolf Svensen. Rudolf Svensen sier at han er litt sjokkert over alt folk kaster i toalettet.

Samler inn både brukbare og ødelagte tekstiler

Innbyggerne i Hundvåg er med i et nasjonalt prøveprosjekt som tester ulike ordninger for levering av tekstiler.

I perioden 1. februar til 1. juli skal både brukbare og ødelagte tekstiler, klær og sko legges i samme pose og leveres til innsamlingsboksene for tekstiler. Det er kun innsamlingsboksene på Hundvåg som er med i dette prøveprosjektet.

Du kan også bruke hentavfall.no og få tekstilene hentet hjemme hos deg.

Les mer om prosjektet:

www.sortere.no/tekstilpilot

www.stavanger.kommune.no/tekstiler

Nasjonalt prøveprosjekt

Strikkekaféen

Høsten 2014 ble det startet strikkekafé i Hundvåg kirke — og fremdeles er kaféen i full gang.

Tilbudet var dengang populært — og 12-14 damer var raskt igang med kafé og strikking annenhver onsdag. Men enda flere ville være med, og idag strikkes det tre onsdager i måneden — og som regel er det over førti tilstede, kan de fortelle!

Som den gang blir det understreket at dette ikke er et tilbud bare til “kirkefolk”. Alle som vil kan ta en tur innom, finne seg en ledig stol og ta fram strikketøyet. Kaffekannene står på bordet.

Hovedformålet er et sosialt tilbud til de som er hjemme formiddager og gjerne vil ha selskap. Hovedvekt av deltakerne er 55+ — men yngre som har anledning, må også gjerne ta turen innom.

Det var Mariann Myklebust Torsteinbø som den gangen tok ansvaret for kafeen. Idag har hun trukket seg mer tilbake. Cecilie Eide Nilsen startet opp med å delta på strikkekaféen da hun ble arbeidsledig for noen år siden. Hun ble etterhvert god venninne med Mariann, og idag er det Cecilie som har overtatt kaféansvaret.

— Man kan gjerne komme her og strikke på egne, private arbeider, sier Cecilie. — Men det er også mulig å støtte et av flere felles prosjekter. Som ved oppstarten i 2014, strikkes det til Nepal og til Tanzania. Disse prosjektene har egne ildsjeler som styrer arbeidet med dette. De 3-4 siste årene er det i tillegg blitt strikket til Ukraina. Dette samarbeidet startet noen år før krigen som pågår — men er jo ikke blitt mindre aktuelt nå.

Her går hjelpen via stiftelsen KPK Ukraina, som har samarbeidet med ukrainske “House of Mercy” siden 1998. Ellen Aarsland er på besøk i strikkekaféen, og forteller at KPK ble stiftet av hennes far. Han var i landet sammen med en konfirmantgruppe han var leder for, fikk der se hvilke forhold mange levde under — og bestemte seg for å hjelpe.

I 2005 opprettet stiftelsen et barnehjem, og står i dag for driften av dette i tillegg til to aldershjem. De har en egen gård som gir arbeidsplasser til mange lokale og produserer der mat som deles ut. Blant annet sender de også flere hjelpesendinger i året fra Norge, gir støtte til flere statlige institusjoner for barn og eldre og har en egen fadderordning for barn og eldre. — Vi har mange støttespillere i Norge, forteller Ellen videre, både private og bedrifter. Mange, også flere her i strikkekaféen på Hundvåg, har også sine egne fadderbarn i Ukraina.

Det strikkekaféen produserer, blir jevnlig kjørt til KPK sitt mottak på Vigrestad. I tillegg til strikkeplagg, lages det da også familiepakker med blant

annet hygieneartikler og stearinlys — i tillegg til pakker som fadderne sender til sine fadderbarn eller -personer.

Cecilie Eide Nilsen forteller også at mange er ivige etter å hjelpe. Ikke minst vil hun nevne Siri Gustafsson, som er helt utrolig til å skaffe ting man trenger til sendingene. Nå som det har vært problemer med elektrisiteten i Ukraina, har det blitt samlet inn stearinlys. — På sykkel dro Siri rundt på egen hånd inn og samlet og leverte 25 bæreposer med lys. Da det ble nevnt at det hadde vært kjekt å sende med noen bamser til de yngste, skaffet hun også på kort tid 150

bamser. 44 strikkere i full aktivitet i nyoppussede, lyse lokaler. Mariann Torsteinbø, Cecilie Eide Nilsen og Ellen Aarsland. Praten er igang. Det er ikke faste plasser, men noen liker godt å sitte sammen hver gang. Kaffe og restene av sesongens pepperkaker er kommet på bordet. Garn som kan brukes av de som trenger det står klar. KPK mottar sekkevis med garn gratis av private og bedrifter. Masse ferdige plagg som er klar til å sendes. Strikkekaféen er veldig produktiv. Fulle semitrailere fylles flere ganger i året opp og kjøres til samarbeidspartnere i Ukraina. (Foto: KPK) Stearinlys er noe av det som trengs nå. I tillegg til private innsamlinger har bl.a. Byrkjedal lys gitt gaver. (Foto: KPK)
HUNDVÅG

virus hos små barn

RS-vIRuS

RS-VIRUS er en luftveisinfeksjon som vanligvis rammer små barn i vintermånedene. RS-virus er en forkortelse for respiratorisk syncytialvirus. Det er en vanlig luftveisinfeksjon som rammer særlig barn på under 5 år i vintermånedene.

RS-virus kan gi alt fra forkjølelse til feber og lungebetennelse. Ofte forløper infeksjonen som en forkjølelse. Men babyer under 6 måneder kan få en infeksjon i de nedre luftveiene som fører til pusteproblemer.

Det er en rekke virussykdommer som gir infeksjon hos små barn, og de kan være vanskelige å skille fra hverandre. Men RS-viruset er et av de litt verre. Det er veldig smittsomt, og er den vanligste årsaken til lungebetennelse og akutt bronkitt hos små barn.

HvoRdan SmITTeR RS-vIRuS?

RS-virus smitter og kommer inn i kroppen gjennom luftveiene. Det smitter typisk gjennom hosting, nysing eller via sekret fra hendene ved berøring eller via overflater.

Corona-restriksjoner og fokus på hygiene de siste par årene har gjort at mange små barn er mindre immune og dermed mer utsatt for å bli smittet, og bringe smitten videre. Det er særlig i barnehagene smitten er utbredt og ofte smitter virus fra større søsken til mindre.

Ved to-års-alderen har nesten alle barn hatt RS-virus en gang, og halvparten har hatt det to ganger. De aller fleste har hatt det som en vanlig forkjølelse.

gode Råd

Selv om ingen barn i realiteten kan unngå å få RS-virus på ett eller annet tidspunkt i barndommen, er det viktig å beskytte barn under 1 år. Man kan beskytte spedbarn ved å unngå eller redusere kontakt med andre barn, og holde avstand til folk med sykdomssymptomer. Også unngå steder med mange mennesker, som kjøpesentre ol.

God hygiene – og særlig god håndhygiene — er fortsatt også den letteste og beste beskyttelsen mot virusinfeksjoner generell.

Immuniteten etter RS-virus er kortvarig, og barn kan derfor få mange infeksjoner gjennom barndommen.

Noen barn har høyere risiko for å utvikle alvorlig RS-virusinfeksjon. Det gjelder særlig for:

• barn under 3 måneder

• for tidlig fødte barn

• barn med hjerte- eller lungelidelser

• barn med andre kroniske tilstander som for eksempel Downs syndrom

Risikoen for å bli innlagt med RS-virusinfeksjon er fordoblet hvis man har søsken. Og opphold i barnehage er også forbundet med økt risiko. Barn som har blitt innlagt med RS-virus, har en økt risiko for utvikling av astma senere, noe som antagelig skyldes at det er en felles disposisjon til de to sykdommene.

Utsatte grupper kan få RS-virus vaksine hos fastlegen.

SympTomene foR RS-vIRuS RS-virus er som en vanlig forkjølelse med utmattethet, snørr og hoste. Hos barn under tolv måneder kan symptomene utvikle seg til tung pust med raskt, pipende eller hvesende åndedrett. Hvis det skjer, bør man oppsøke lege.

Tiden fra man blir smittet til man får symptomer, er ofte mellom 2 og 8 dager. Symptomene kan strekke seg over 2–3 uker. Man er vanligvis smittsom i en ukes tid.

I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig med behandling for en RS-infeksjon, ofte forsvinner symptomene spontant etter noen dager til uker. Men dersom foreldre er bekymret for sitt syke barn anbefales det å kontakte lege, for eksempel ved følgende symptomer:

• barnet er uttalt slapp

• feber hos barn under 3 måneder

• tung pust

• når barnet ikke spiser/drikker

• får blålig misfarging av huden

• hvis det er ikke vannlating

HvoRdan BeHandleS man moT RS-vIRuS?

Det er ingen behandling som virker mot selve viruset, det må kroppen kvitte seg med selv. Behandlingen er derfor å behandle symptomene ved å hjelpe til med å holde nesen og luftveiene åpne, og gi godt med drikke.

Foreldre må følge med på barnets symptomer. Ta kontakt med lege dersom pusten forverrer seg, eller barnet ikke får i seg nok mat og drikke. Hevelsen av slimhinnen øker også i varme. Unngå å ha det alt for varmt der barnet sover. Riktig temperatur på soverom er mellom 14 og 18 grader. Dersom pustebesværet er så uttalt at behandling er nødvendig, bør barnet innlegges.

Hos to til tre av 100 spedbarn med RS-virusinfeksjon og bronkiolitt er det nødvendig med innleggelse i sykehus. Oksygentilførsel og rikelig væske er de viktigste tiltakene. De små barna bør også få saltvannsnesedråper for å lette pusten. Antibiotika har ingen effekt mot virus. Men et fåtall av innlagte barn kan likevel ha behov for behandling med antibiotika, da noen rammes av en sekundær bakteriell infeksjon i lungene.

De aller fleste barna blir helt friske og trenger ingen spesiell oppfølging i etterkant!

Helsesykepleiere på skolene på Hundvåg

Hundvåg: Gyri Aksnes og Elin Sæbø Økland

Skeie: Janne Ravndal og Karin Kristiansson

lunde: Karin Kristiansson og Janne Ravndal

Helsestasjon for ungdom

austbø: Charlotte Hanken Skulbru

Buøy: Hanna Nygaard

Roaldsøy: Lena Kongestøl Helgøy

er et gratis tilbud for deg som er 16-19 år bor i Stavanger kommune, og/eller for deg som er elev ved en videregående skole i Stavanger.

Her kan du få råd og veiledning om prevensjon, graviditet, kjønnsykdommer, røyking, rusmidler, stress, kosthold og psykisk helse. Du kan også ta kontakt hvis du ønsker å snakke om problemer, eller bekymringer, i forhold til hjem, skole og venner. Vi har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Helsestasjonen ligger på Nytorget i Stavanger sentrum. Vi reiser også ut til de videregående skolene i kommunen.

Helsestasjonen for ungdom har også egen facebookside hvor det legges ut info om ulike tema.

Helsestasjon for ungdom har telefon 900 93 544.

u teseksjonen

Helsesykepleierne er som regel lettest å nå direkte på telefon til Hundvåg Helsestasjon, åpent man-fre kl. 08-15.

Telefon: 51 50 81 50

er et frivillig hjelpetilbud til ungdom og deres foreldre og er tilstede på alle ungdomsskoler og ungdomsklubber i Stavanger.

Gjennom dette oppsøkende arbeidet er de mye i kontakt med ungdom og vet derfor noe om hvordan det er å være ung i bydelen.

Ulike tema ungdom prater med uteseksjonen om kan være psykisk helse, skole, mobbing, seksualitet, prevensjon, alkohol og rusmidler, hjemmeforhold, foreldre- og vennekonflikter, den vanskelige ungdomstiden o.l. uteseksjonens fellestelefon: 910 07 168

Innlegg fra helsesykepleier Anne Ma Velken:
Vintersesongen er i full gang med kaldere vær, mer innetid, og virus i lufta. Små barn, spesielt de under 1 år, er spesielt utsatt for virus.

Bruk butikkene i ditt lokalmiljø!

Hundvåg jern og farge a/S Hundvågsenteret i Hundvågkrossen

Telefon: 51 86 30 00. www.jernia.no

Følg oss også på @JerniaHundvaag

Velkommen inn til en hyggelig handel! Tlf. 90263020 @hundvagblomster

Hundvåg fashion

(tidligere Match Hundvåg)

TLF: 909 17 844

Gode kjøp til hyggelige anledninger!

Man-Fre og Lør 9-17. Tors. 9-19

Følg oss også gjerne på facebook – @hundvågsenteret

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.