Jaarverslag 2014

Page 1

Jaarverslag

2014


P5 Beliris in een oogopslag

P7 Brussel aan het woord

P 11 Gesprek met de Directeur en Adjunct-directeur

P 25 Werken

2

P 39 Studies


Inhoud

P 15 Onze organisatie

P 19 Organigram

P 45 Van prioriteiten naar acties

P 22 Hoogtepunten

P 55 Budget

P 60 Contact

3


4

Š Schutterstock.com


Beliris in een oogopslag Werken voor Brussel Jacques Brel zong het in de jaren ’60 al: Brussel is een bruisende stad. Een plaats die veel verschillende rollen vervult: hoofdstad van België, zetel van Europa, werkplek voor pendelaars, trekpleister voor toeristen en – last, but not least – een thuis voor Brusselaars. Beliris luistert naar de noden van al deze partijen, via de regionale en federale autoriteiten: van gerenoveerde sociale woningen tot ontspanning in een park.

Werken aan Brussel Met een federaal budget investeert Beliris in Brussel. Het doel: de stad aangenamer maken om te bezoeken, om in te werken en om in te leven. Beliris bouwt aan een Brussel met veel groen, waar je vlot en veilig op je bestemming geraakt, met ruimte voor recreatie en sport en aandacht voor cultureel erfgoed.

Werken in Brussel Beliris realiseert heel wat verschillende werven in Brussel, waarvan de meesten gevolgd worden van de studie tot de oplevering. Wat we concreet doen? Monumenten restaureren, sociale woningen en metrostations bouwen en renoveren, wijken herwaarderen, straten heraanleggen, groene ruimtes en pleinen inrichten, …

5


Š Georges de Kinder


Brussel aan het woord We haalden een greep uit onze projecten en gaven het woord aan een aantal buurtbewoners.

7


Gebouw Magritte

Hortapaviljoen

Park L28

Park L28: een nieuw park opgericht op een verlaten terrein in Sint-Jans-Molenbeek. “Het is de eerste keer dat we hier komen. We wonen niet ver van hier. Het park ziet er supertof uit. Het is leuk dat we een plek hebben waar we kunnen spelen, praten, rondhangen. We ontmoeten mensen uit andere wijken. Het voetbalveld wordt veel gebruikt, net zoals de speeltuigen.” Taynara Adrielle Pussim met zus Thai en vriend Lucas Martins, wandelaars Gebouw Magritte: Omvorming van een oud hospitaal tot een sociale woonblok met kinderdagverblijf in Jette. “Ik zet mijn zetel hier, dan kan ik de zonsopgang zien. Ik sta volledig achter zulke initiatieven, die mensen zoals ik helpen een betaalbare woning te vinden. Er is ruimte genoeg voor mijn familiale situatie, voor mijn kinderen. Het is goed gerenoveerd. Ik zie al helemaal voor me hoe ik het hier ga inrichten.” Joël Naire Loubassa, huurder

8

Paviljoen Horta/Lambeaux: renovatie van het Paviljoen van Victor Horta in het Jubelpark. “We zijn verrukt over de restauratie van het Hortapaviljoen. Het is meesterlijk gedaan. We zijn nog meer tevreden dat het project van Beliris binnenkort een vervolg kent met de restauratie van het werk van Jef Lambeaux. Het verheugt ons dat alles in 2014 af zal zijn. Dit dossier werd op de lange baan geschoven, we zagen het einde niet … We vonden de staat waarin het Paviljoen verkeerde verschrikkelijk: duiven, waterschade, … We mochten als eerste een bezoek brengen en schreven er een artikel over voor ons tijdschrift, dat werd verspreid onder de buurtbewoners. We krijgen alleen maar positieve commentaar. We zijn dolblij: dat dit gebouw werd gered, over het verloop van de werken, over de respectvolle communicatie naar ons toe, … Kortom, over alles.” Alain Dewez, administrateur van GAQ (buurtcomité van de Europese Wijk) en buurtbewoner


Vorst-Sint-Denijs

Verhaegenstraat

Vorst-Sint-Denijs: renovatie van de publieke ruimte in de wijk Sint-Denijs te Vorst. “De mensen rijden hier nu trager. Dankzij de vluchtheuvels respecteren ze de zone 30. Dat was vroeger niet zo. Sinds de veranderingen zijn er toch wel minder ongevallen.” Myriam Rifaï, instructrice rijschool Theodore Verhaegenstraat: vernieuwing van de weg, tramsporen en afwatering van de straat te Sint-Gillis. “Het is wel mooier, dat moet gezegd worden. De voetpaden zijn hoger, wat een goede zaak is. En de verlichting is veel beter! Dat is eigenlijk de belangrijkste verbetering. Daardoor is het hier een stuk veiliger. Vroeger was het hier ’s avonds echt gevaarlijk. Mensen werden voor hun deur soms aangevallen. Dat is nu veel verminderd.” “Het aantal parkeerplaatsen is echter een hele aanpassing, zowel voor de handelaars voor hun leveringen als voor de klanten om hun boodschappen te doen. Er is minder parkeerplaats. Er is nooit plaats vlak voor de deur en door de paaltjes kan je niet deels op het voetpad staan.” Katia Venecani, dochter van een handelaar en Pipina Mustakas, klant

Het Rad

Victor Bourgeois: restauratie van de sociale woningen in de Moderne Wijk te Sint-AgathaBerchem. “Het is een mooi gebouw. Ik woon hier nog niet zo lang. Ik ben bijna volledig geïnstalleerd. Alleen de kabel voor de tv moet nog aangesloten worden. Het is niet zo groot: daar is de slaapkamer, het keukentje, de badkamer – maar dat is genoeg voor iemand die alleen woont. Het is hier erg kalm. Er zijn nog maar twee bewoners, de andere appartementen staan nog te huur. Mijn buurman is net ingetrokken. Ik vind het goed dat Beliris sociale woningen renoveert.” Karim Essafi, huurder Tuinwijk Het Rad: heraanleg van de publieke ruimte in Het Rad te Anderlecht. “Ik woon hier al 30 jaar: leve de verandering! Na het einde van de werken heb ik de toer van de wijk gedaan en het is echt goed. De wijk is naar het heden gebracht, het is moderner. Er is zelfs een petanquebaan. Vroeger was er niets op die plaats. Het is nu leuker om er te wandelen. Ik heb mijn huis 30 jaar geleden gekocht en ik heb de wijk zien evolueren. Het is een goede verandering.“ Chantal Dudziak, buurtbewoner

9


Š Reporters


Gesprek met de Directeur en AdjunctDirecteur Bert De Smedt-Jans en CĂŠdric Bossut

11


Bert De Smedt-Jans © Reporters

Wisseling van de wacht B. D.: “Er waren 3 grote veranderingen in 2014: de enquête over de werklast van het personeel, de voorbereiding op mijn vertrek en de komst van een nieuwe bevoegde minister. Voor de verandering van het management moesten we strategieën opstellen, de aanpak bepalen om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen.” C. B.: “In 2014 namen we een interne enquête af om de werklast binnen de Directie beter in kaart brengen. De resultaten lieten ons toe de verdeling van het werk per functietype en per dienst te verduidelijken, maar ook om een nieuw organigram op te stellen.” B. D.: “Met het oog op mijn pensioen, zijn we begonnen met de overdracht van mijn taken als directeur. Er dreigt een hiaat tussen mijn vertrek en de aanduiding van een nieuwe directeur. Daarop moeten wij ons voorbereiden, zodat de continuïteit van onze activiteiten verzekerd is. Na de verkiezingen en de vorming van een nieuwe federale regering, heeft een nieuwe minister de bevoegdheid van Beliris op zich genomen. Onze organisatie moet zich hieraan aanpassen, met alle

12

Cédric Bossut © Reporters

moeilijkheden en kansen van dien. Onze Directie treedt die verandering sereen tegemoet, omdat zo’n verandering ook een koerswijziging betekent met nieuwe mogelijkheden en de kans om de tradities om te gooien.”

Het projectbeheer verbeteren C. B.: “De verbetering van de financiële, administratieve en technische beheersing van de werven werd een punt van eer voor de Directie. Waarom? Omdat het beheer van een werf het evenwicht zoekt tussen dynamiek en bedenktijd. Om een werf goed te leiden heb je dynamiek nodig: snel beslissen en voortdurend aandrijven is onontbeerklijk. Toch heb je ook tijd nodig om na te denken. Je moet de impact van beslissingen goed afwegen, binnen een reglementair en administratief coherent kader. Maar vaak slaat de balans uit naar de ene of de andere kant. Soms houdt het administratieve beheer het werk op de werf op. Het is het beste om een voordeel te maken van de administratie. Sinds enkele jaren is het evenwicht tussen het operationele, administratieve en financiële beheer een permanente


zorg. Dat concretiseert zich in acties. Bijvoorbeeld: 2014 was het jaar waarin we het financiële beheer van de werven nog verbeterden dankzij de ontwikkeling van een programma voor de opvolging van de kosten. Dit evenwicht is ook mogelijk dankzij multidisciplinaire teams die bestaan uit een projectleider, een jurist, een werfcontroleur en een boekhouder.”

Evolutie van de technische expertise B. D.: “Brussel evolueert en onze expertise dus ook. Beliris heeft een onbetwistbare kracht: wij creëren en verzamelen kennis. De renovatie van zwembaden, de restauratie van geklasseerde gebouwen, de inrichting van groene ruimtes of belangrijke burgerlijk bouwkundige projecten zijn daar goede voorbeelden van. We hebben een erg wijde en diverse ervaring vergaard die ons toestaat om talrijke projecten te leiden en talrijke noden te beantwoorden. Voor 2014 maakten heel wat projecten indruk: de studie van de Centrale Lanen of de uitbreiding van de metro naar NoordBrussel, de renovatie van de Ateliers van de Koninklijke Muntschouwburg, de aanleg van het park L28 of de restauratie van het Hortapaviljoen.”

van het personeel optimaliseren. De Technische Directeur, die eveneens in 2015 zal worden aangeworven, zal de rol krijgen van operationele motor, die zicht heeft op de globale situatie van de initiatieven.”

Op weg naar een nieuwe bijakte B. D.: “In 2015 dient zich een nieuwe bijakte aan, de twaalfde al. Beliris zal aan de onderhandelingstafel aanschuiven om de partners raad te geven over de technische, financiële en administratieve haalbaarheid van elk initiatief. Omdat Beliris al meer dan 20 jaar in Brussel werkzaam is en een grote technische expertise huisvest, is het voortaan haar plicht om de rol van expert op zich te nemen. En dit met de wens een visie van de stad voor te stellen en deze ter beschikking te stellen van onze politieke verantwoordelijken en het bevoegde bestuur. Concreet is het onze rol om de technische fiches van ieder initiatief op te stellen en te controleren, die de basis vormen van de onderhandelingen en uiteindelijk ook van ons werk.”

Continue verbetering C. B.: “Aan de ene kant stelden we voor 2014 een lijst van transversale acties op om onze functionering en de behandeling van dossiers te verbeteren. Van deze 29 acties werd 75% gerealiseerd. De overige 25% werd al opgestart en wordt verdergezet in 2015. Aan de andere kant beschikken we over een Kwaliteitsdienst die zijn taken opneemt en een steunpilaar wordt voor onze acties. Tot slot is er de professionalisering van de Communicatiedienst. Ook de staf wil beter en met meer transparantie communiceren. Met de komst van de Directeur van de Ondersteuningsdiensten, kunnen we in 2015 ook investeren in een echte HR-politiek en de programma’s voor de ontwikkeling

13


Š Reporters


Onze organisatie

15


In 2014, telde Beliris 121 medewerkers

starters

9

45%

vrouwen

16

vertrekkers

55%

mannen

6


2%

7%

Loopbaanonderbreking

28%

Projectleiders & Technisch verantwoordelijken

Specifieke functies : landmeter, tekenaar, technisch assistent

2%

Directie

5%

Kwaliteit

2% ICT

2%

Communicatie

Gemiddelde leeftijd: 37

jaar

8%

Logistiek & Onderhoud

1%

Human Resources

7%

Secretariaat

8%

18%

FinanciĂŤn en Boekhouding

Werfcontroleurs

10%

Juridisch

17


Directie kwaliteitsdienst & interne controle

juridische & financiële directie

juridische dienst

financiële dienst

Budget

© Shutterstock.com

technische directie

boekhouding

technische dienst I

Technische dienst II

technische dienst III

technische dienst IV


Organigram Een nieuw principe Sinds 8 april 2014 is er een nieuw organigram. Waarom? Om het oude model, dat te complex was geworden, te stroomlijnen en af te stemmen op de huidige realiteit. Te weten: programma’s die voortdurend evolueren, een multidisciplinair projectbeheer met ploegen bestaande uit een jurist, een ingenieur/ architect, een werfcontroleur en een boekhouder gevarieerde activiteitendomeinen, een steeds veranderende expertise, enz. Het nieuwe principe is gebaseerd op 6 criteria: • een logische indeling van de diensten volgens hun kenmerken: “juridisch & financieel”, “technisch” en “ondersteunend” • een vereenvoudigd strategisch beheer en gebruiksvriendelijk beslissingsproces • rekening houden met het projectbeheer • een hogere flexibiliteit van de medewerkers • een optimale planning van de middelen • de verantwoordelijkheden van de diensthoofden beheersbaar houden

ondersteuningsdirectie

ICT

Communicatie

human Resources

Logistiek

19


Kwaliteitsdienst & Interne controle Waken over de kwaliteit binnen de organisatie door verbeterprojecten, duurzame ontwikkeling, kennisbeheer, interne controle en reporting en monitoring.

Juridische & FinanciĂŤle Directie FinanciĂŤle Dienst Opstellen en opvolgen van de begroting en financieel beheer van het Samenwerkingsakkoord. FinanciĂŤle opvolging van opdrachten van werken, diensten en leveringen: van de ontvangst van schuldvorderingen, over het beheer van contractwijzigingen en de realisatie van factuuraanvragen tot de eindverrekening.

Juridische Dienst Toezien op de naleving van de legale procedures, met name voor de toekenning van opdrachten voor studies en werken, maar ook projecten opvolgen binnen een multidisciplinair team.

20


Technische Directie

Ondersteuningsdirectie

Technische diensten

Human Resources

Bestuderen en uitvoeren van de initiatieven van het investeringsprogramma. Opvolgen van projecten binnen verschillende domeinen met elk hun eigen expertise zoals de burgerlijke bouwkunde, wegenis, gebouwen, publieke en groene ruimtes.

Vormt de link tussen de medewerkers en de Stafdienst P&O van de FOD, verantwoordelijk voor het dagelijks beheer (puntering, verlof, personeelsgegevens, opleiding, ‌), het opstellen van de personeelsplannen en het ondersteunen van de opleiding en vorming van elke medewerker.

Logistiek Organiseren en ondersteunen: het onthaal, de post behandelen en scannen, vervoer, schoonmaak, het archief, het onderhoud en duurzaam beheer van het gebouw.

Communicatie Informeren van buurtbewoners, pendelaars, bezoekers, de pers, partners en interne medewerkers over de activiteiten van Beliris en zijn functionering via verschillende media: folders, website, persberichten, nieuwsbrief, volksraadpleging, personeelsvergadering, evenementen, ‌

ICT Beheren, ontwikkelen en onderhouden van de ICT-infrastructuur, zowel hardware als software. Verzorgen van de administratie en de helpdesk.

21


Hoogtepunten uit 2014

27 JAN SchumanJosaphattunnel Een nieuwe bouwfase: het leggen van de rails door Infrabel en TUC Rail. De ingebruikname van de tunnel en het einde van de werken aan het Schumanstation zijn gepland voor eind 2015.

14 FEb

3 ApR

4 ApR

Sint-Denijs

Jubelpark

Zwembad Nereus

Voorlopige oplevering van de werken in kader van wijkcontract SintDenijs in Vorst: +/- 10 wegen, 2 kruispunten en 2 kleine groene ruimten werden volledig gerenoveerd en kregen nieuwe verlichting.

Start van de voorafgaande studies voor de restauratie van het hek en het klein patrimonium in het Jubelpark.

Inauguratie en heropening van het zwembad Nereus, dat na 21 maanden renovatie klaar was om erin te duiken.


Leopold III-laan

Zwembad Louis Namèche

Beliris, BrusselMobiliteit en MIVB huldigen de heringerichte Leopold III-laan in, de NAVO-tunnel, de verlenging van tramlijn 62 in eigen bedding en een route voor fietsers en voetgangers.

14 apr

Verhaegenstraat Einde van de werken in de Th. Verhaegenstraat, uitgevoerd door Beliris, BrusselMobiliteit, de MIVB en Vivaqua: renovatie van de rijweg,voetpaden, tramsporen, het riolering- en drinkwaternetwerk.

Start van de renovatiewerken aan het zwembad van Molenbeek. Het zwembad zal eind 2015 opnieuw openen.

8 Mei

12 MeI

13 MeI

Traject Metro Noord

Jules Bordet Instituut

De Brusselse regering geeft haar akkoord voor het uitbreidingstraject van de metro naar het noorden.

Eerste steenlegging van het nieuwe Jules Bordet Instituut, een geĂŻntegreerd verpleegcentrum voor kankerbestrijding. Beliris investeert bijna 19 miljoen euro.

16 MeI

19 Mei Sociale woonblok Musin Start van de afbraakwerken en de asbestverwijdering van de sociale woontoren Musin te St-Joost-Ten-Node. Volgende stap: de heropbouw van een passief wooncomplex met 41 appartementen.


Centrale lanen

Victor Bourgeois

Hortamuseum

Startschot voor de studie van de heraanleg van de Centrale lanen in Brussel, waarvan het algemene concept uitgaat van een voetgangerszone tussen het de Brouckèreplein en Fontainas.

Einde van de restauratie van het gebouw Victor Bourgeois in SintAgatha-Berchem: werken aan vier woningen en twee handelsruimtes en de geklasseerde gevel.

De uitbreidingswerken van het Horta­ museum gaan van start: er wordt plaats geruimd in het naburige huis voor het onthaal en de administratie, de archieven en een nieuwe expositieruimte.

26 MeI

20 JUN Gemeenteplein Molenbeek Het Gemeenteplein van Molenbeek, heringericht volgens het principe van de gedeelde ruimte, werd ingehuldigd na acht maanden werken. Festival Molenzik in volle gang.

3 JUL

11 JUL Park van L28 Park L28 is klaar. De transformatie van een verlaten industrieterrein van 20.000 m² naar een groene ruimte waar spelen en wandelen centraal staat, doet de Brusselaars veel pezier.

5 Aug

13 Aug Kasteel van Karreveld Einde van de 1ste fase van de herwaardering van het domein Karreveld: de volledige renovatie van de leistenen daken.


L’Olivier

Paviljoen HortaLambeaux

Start van de studies voor de renovatie van het sociale wooncomplex in art-nouveaustijl in de L’Olivierstraat te Schaarbeek.

4 SEP

Linné-Planten

Heropening voor het grote publiek van het gerestaureerde Paviljoen HortaLambeaux, ter gelegenheid van Monumentendag. Zowat 3.000 bezoekers kwamen dat weekend langs.

Start van de renovatie van een gebouwencomplex tussen de Plantenstraat en de Linnéstraat in SintJoost-ten-Node. Goed voor 50 nieuwe appartementen, een kinderdagverblijf voor 36 kinderen en een klein openbaar parkje.

20 SEP

23 SEP

15 SEP

23 SEP

25 SEP

Materiaalkaai

Tuinwijk Het Rad

Koningsplein

Start van de voorbereidende studies voor een groene ruimte aan de Materiaalkaai.

Einde van de werken in tuinwijk ‘Het Rad’ in Anderlecht die, in overleg met de bewoners, werd heraangelegd met oog voor verkeersveiligheid en recreatie.

Start van de studies voor de herinrichting van het Koningsplein, meer bepaald met duidelijk afgebakende voetgangerszones en verlichting van de gevels rond het Koningsplein en het Museumplein.


Basiliek van Koekelberg De rust keert terug in de Basiliek na een jaar van werkzaamheden. De elektrische installaties werden vernieuwd en conform de huidige regelgeving gemaakt.

5 OkT

De Munt

Kleine Zavel

Start van de renovatiewerken voor de Ateliers en de Administratie van de Koninklijke Muntschouwburg. Wat wordt er aangepakt? De infrastructuur, de gevels en het energieverbruik.

Start van de werken aan de Kleine Zavel Square. Op de agenda: stabiliteitswerken aan de omheining en restauratie van het siersmeedwerk, de zuilen en de beelden.

13 NOV

17 NOV

27 NOV

10 Dec

24 dec

Scheut

Magritte

Ieder Zijn Huis

Start van de studies voor de heraanleg van de wegenis in het kader van wijkcontract Scheut.

De bewoners van het Magrittegebouw in Jette, gerenoveerd door Beliris in 2013, kwamen samen om dit nieuwe concept van solidair wonen te vieren.

Voorlopige oplevering van de sociale woontoren Ieder Zijn Huis te Evere na een grondige renovatie van 103 appartementen.


Š Georges de Kinder


Technische Directie

Ondersteuningsdirectie

Technische diensten

Human Resources

Bestuderen en uitvoeren van de initiatieven van het investeringsprogramma. Opvolgen van projecten binnen verschillende domeinen met elk hun eigen expertise zoals de burgerlijke bouwkunde, wegenis, gebouwen, publieke en groene ruimtes.

Vormt de link tussen de medewerkers en de Stafdienst P&O van de FOD, verantwoordelijk voor het dagelijks beheer (puntering, verlof, personeelsgegevens, opleiding, …), het opstellen van de personeelsplannen en het ondersteunen van de opleiding en vorming van elke medewerker.

Logistiek Organiseren en ondersteunen: het onthaal, de post behandelen en scannen, vervoer, schoonmaak, het archief, het onderhoud en duurzaam beheer van het gebouw.

Communicatie Informeren van buurtbewoners, pendelaars, bezoekers, de pers, partners en interne medewerkers over de activiteiten van Beliris en zijn functionering via verschillende media: folders, website, persberichten, nieuwsbrief, volksraadpleging, personeelsvergadering, evenementen, …

ICT Beheren, ontwikkelen en onderhouden van de ICT-infrastructuur, zowel hardware als software. Verzorgen van de administratie en de helpdesk. © Shutterstock.com © Reporters

21


Š Shutterstock.com


Werken

25


Herwaardering van het domein Karreveld In augustus 2014 werd de eerste fase van de werken rond domein Karreveld afgerond: het herstel van de leistenen daken van de kasteelhoeve. De vijf beschermde gebouwen misten verschillende dakpannen en waren bedekt met mos. Bovendien bestond er geen onderdak waardoor water kon binnendringen en er een gebrek was aan isolatie. De volledige vervanging van de daken loste al deze problemen op. Beliris verving de niet-recupereerbare Fumay-leien door nieuwe natuurleien. Deze werden bevestigd met een systeem van haken, met het oog op toekomstig onderhoud en zodat ze gemakkelijk vervangen kunnen worden. De isolatie voldoet aan zowel de architecturale eisen als die voor het energieverbruik. Op 5 januari 2015 startte Beliris met de tweede fase voor domein Karreveld: de restauratie van het park rond de kasteelhoeve. De werken focussen op de problematiek van het waterbeheer en moeten het overstromen van de paden en het wegspoelen van de oevers van de vijver tegengaan. Het hele park – de paden, fonteinen, vijvers en vegetatie – wordt aangepakt.

â‚Ź 2.950.000 (studie + werken) Daken Start: april 2013 Einde: augustus 2014

26

Park Start: januari 2015 Einde: herfst 2015


Restauratie van de Kleine Zavel Square Liefhebbers van cultuur, ambachten of wandeltochten, zowel Brusselaars als toeristen, zullen verrukt zijn te horen dat een charmant hoekje in historisch Brussel sinds 10 december 2014 gerestaureerd wordt. De omheining van de Kleine Zavel Square heeft betere tijden gekend. Overhellende zuilen, verzakte plinten, gescheurde stenen, verdwenen elementen, verroest smeedwerk en standbeelden ‌ De oorzaak van al deze problemen? Verzakking van de funderingsmuren, corrossie van de inwendige verankeringen en algemene slijtage door de tijd. Uit de studies bleek dat er op 4 punten restauratiewerken nodig zijn: de stabiliteit van de fundering van het hek, de bewerkte natuursteen, het smeedwerk en de 48 bronzen beelden. Dit project wordt gerealiseerd in overleg met Leefmilieu Brussel, de beheerder van het park, de Directie Monumenten en Landschappen en de Commissie voor Monumenten en Landschappen. Tijdens de werken blijft het park open voor bezoekers. Het merendeel van het werk gebeurt namelijk in ateliers.

â‚Ź 3.000.000 (studie + werken) Start: december 2014 Einde: winter 2016/2017

Š Reporters

27


Uitbreiding Hortamuseum Beliris realiseert de uitbreiding van het Hortamuseum, in samenwerking met de gemeente Sint-Gillis, door het samen te voegen met het naburige huis (het Hilst-huis). Dit huis werd gebouwd in 1900 door architect Jules Brunfaut. Het doel van deze uitbreiding is het onthaal te optimaliseren en een betere omgeving te creëren voor de bewaring en de raadpleging van Horta’s archieven. De bezoekers zullen niet langer buiten moeten aanschuiven. De administratie verhuist naar het Hilst-huis. Hierdoor komen het tekenaarsatelier en de andere dienstlokalen vrij om opengesteld te worden voor het publiek. Het herbestemmingsproject trekt een hedendaagse kaart, maar gaat daarbij uit van de troeven van het bestaande gebouw. Zo staat, geheel in de geest van Victor Horta, de waardering van de materialen centraal.

28

€ 2.350.000 (studie + werken) + aankoop van het Hilst-Huis € 1.250.000 Start: augustus 2014 Einde: lente 2016

© OZON Architecture


Sociale woontoren Musin Mei 2014. In de sociale woontoren Musin in SintJoost-ten-Node start de asbestverwijdering. De woontoren, gebouwd in 1960 o.l.v. architecten Weill en Mortehan, beantwoordde niet meer aan de huidige comfort- en veiligheidsvoorschriften. Hier moest dringend iets aan gebeuren. Door de vergevorderde corrosie van de wapeningen, de geringe brandweerstand van de structuren en hun beperkte draagkracht moest het gebouw eind 2014 worden gesloopt. De heropbouw kan beginnen. Het nieuwe passiefgebouw zal 41 appartementen tellen van 42 tot 105 m², met een terras of privétuin. Daarnaast zullen er ook een collectieve tuin en moestuin, fietsenstallingen, een buitenlokaal voor het afval, een heldere toegangshal en een vergaderruimte voor de Adviesraad van de Huurders (ARHUU) zijn. De architectuur van het gebouw past zich aan de hoogte van de omringende woningen aan. Het ontwerp creëert ook aangename leefruimtes waarbinnen het daglicht maximaal wordt benut. Er zijn hoog-performante technische installaties voorzien voor de verwarming, de verluchting en de akoestiek. € 8.350.000 (studie + werken) Start: mei 2014 Einde: zomer 2016

© Pierre Blondel Architectes sprl

29


Zwembad Louis-Namèche Het zwembad van Sint-Jans-Molenbeek, met een Olympische lengte van 50m, wordt gerenoveerd. Binnenkort opent het weer zijn deuren, tot groot genoegen van de zwemmers, die zullen profiteren van een moderne en technisch hoogstaande infrastructuur, aangepast aan mensen met beperkte mobiliteit. De waterdichtheid en de thermische isolatie van de twee binnenbaden worden verbeterd. Het grote bad wordt uitgerust met een roestvrij stalen kuip en zijn verstelbare bodem wordt vernieuwd. Er komen ook nieuwe douches en toiletten. Het hele gebouw wordt energiezuiniger dankzij nieuwe lucht- en waterbehandelingssystemen en ramen. De akoestiek en de verlichting worden gemoderniseerd. Last but not least: een anti-verdrinkingssysteem met camera’s boven en onder water zullen in geval van nood kostbare seconden winnen voor de redders wanneer ze moeten ingrijpen.

€ 8.920.000 (studie + werken) waarvan 25% bijgedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek Start: mei 2014 Einde: herfst 2015

30


© Georges de Kinder

Sociale woningen Victor Bourgeois Beliris restaureerde de sociale woningen, ontworpen door de bekende architect Victor Bourgeois, aan het Samenwerkersplein te Sint-Agatha-Berchem. De gevel van het gebouw, geklasseerd sinds 2000, werd volledig gerestaureerd. De woonruimtes en twee winkels op de begane grond werden gerenoveerd. De restauratie van de gevels omvatte de herstelling van het metselwerk, het aanbrengen van een isolerende pleister en de vernieuwing van de terrassen en de platte daken. Het buitenschrijnwerk werd - waar mogelijk - gerestaureerd, anders vernieuwd volgens bestaand model. Daarnaast werden ook de ramen met gekleurd glas – kenmerkend voor dit gebouw – gerestaureerd. De binneninrichting veranderde grondig met open ruimtes die zorgen voor een groter ruimtegevoel en een betere circulatie. Ten slotte werden de keukens en de badkamers vernieuwd.

€ 950.000 (werken) Start: zomer 2012 Einde: juli 2014

31


Paviljoen Horta-Lambeaux Na iets meer dan een jaar werken, opende het Paviljoen Horta-Lambeaux opnieuw zijn deuren voor het grote publiek, ter gelegenheid van de Openmonumentendag van 2014. Het weekend van 20 en 21 september verwelkomden het team van Beliris, samen met de Regie der Gebouwen en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 3.000 mensen die het gerestaureerde Paviljoen en zijn kunstwerk kwamen bewonderen. De werken begonnen in mei 2013 met de reiniging van de gevels en de herstelling van het metselwerk en de versieringen. Het dak, dat lekte, kreeg een nieuwe bedekking in zink. Er werd een nieuwe trap in blauwe steen gemaakt naar het oorspronkelijke model. De mozaïekvloer, die goed bewaard was, werd schoongemaakt en behandeld. Een semi-transparant linnen velum onder de lichtstraat creëert de juiste lichtinval voor het beeldhouwwerk van Jef Lambeaux. Kers op de taart: de gele marmerplaten uit Siena, die de muren in het Paviljoen sieren. Dat marmer is onvervangbaar, dus werden ze met een ingenieuze techniek ontdubbeld om de platen te vervangen die onherstelbaar beschadigd waren. € 771.000 (werken) Start: mei 2013 Einde: september 2014

32


Park L28 Een verlaten site, verwilderde plantengroei, een illegale stortplaats. Zo zag het terrein langs spoorlijn L28 tussen metrostation Belgica en Pannenhuis er in maart 2013 uit. In 2014 transformeerde dit terrein in een fraai stukje groen waar het heerlijk toeven is. Sinds de zomer leidt een lang pad wandelaars van de Belgicalaan naar de C. Demeerstraat. In het park halen kinderen hun hartje op aan een gloednieuw multi-sportveld en een speeltuin. Na een grondige sanering en herinrichting van het terrein vatte Beliris de ruwbouwwerken voor het parkwachterspaviljoen aan, verzorgde ze de bodembedekking, plaatste verlichting, richtte de speelen sportzones in, plaatste toegangspoorten, meubilair en vuilnisbakken en plantte hoogstammige bomen. Opvallend werfelement: de aanleg van een 100 m lange trap die toegankelijk is voor fietsen, rolstoelen en kinderwagens en die het niveauverschil tussen de Belgicalaan en het park overbrugt. Dit nieuwe park is een onderdeel van de transformatie van de site van Tour&Taxis tot landschappelijke en recreatieve ruimtes die de levenskwaliteit van de omwonenden moeten verbeteren. â‚Ź 4.000.000 (studie + werken) Start: juni 2013 Einde: juli 2014

33


Sociale woningen Ieder Zijn Huis Meer dan 50 jaar na zijn oprichting werd de avantgardistische woontoren Ieder Zijn Huis gerenoveerd. 103 appartementen werden voorzien van alle moderne comfort en energiezuinig gemaakt, zodat ze weer voldoen aan alle vereisten van het sociale woonproject. Het gebouw is beter geïsoleerd, wat de energiefactuur van de toekomstige bewoners drastisch zal verlagen. De gevel onderging een transformatie: nieuwe ramen, nieuwe bekledingen en een aantal aanpassingen omwille van de brandveiligheid. De gemeenschappelijke ruimtes werden gemoderniseerd. Voortaan zijn er twee evenementenruimtes voor de bewoners, een archief, een schrijnwerkersatelier en een groendak waar de bewoners een frisse neus kunnen halen. De nieuwe inrichting van de appartementen verhoogt het wooncomfort, terwijl het originele project zoveel mogelijk gerespecteerd werd: een verbeterde akoestiek, aangepaste ruimtes, moderne voorzieningen en nieuwe verwarming en verluchting.

€ 19.800.000 (studie + werken) Start: oktober 2012 Einde: december 2014 © Georges de Kinder

34


Metrostation Kunst-Wet In 2011 begon Beliris dit project, dat de doorstroming en leefbaarheid in het station moest verbeteren. De meeste afbraak- en ruwbouwwerken werden afgerond, de twee nieuwe verbindingstrappen zijn gebruiksklaar, de laatste roltrappen werden vernieuwd en de nieuwe Kiosk voor het MIVB-personeel is klaar. In 2015 kan men van start gaan met de afwerking. Het metrostation krijgt niet alleen extra trappen en 4 nieuwe liften, maar wordt volledig in het nieuw gestoken: nieuwe betegeling, verlichting, signalisatie en meubilair. En wat is een Brussels metrostation zonder kunst op de muren? In Kunst-Wet zullen werken van Jean Rets (Ortem, 1976) en Gilbert Decock (Isjtar, 1980) de muren sieren. De herinrichting van het metrostation is de laatste stap in dit project. In een eerste fase bouwde Beliris nieuwe technische lokalen onder de Kleine Ring. Brussel Mobiliteit zag in de tweede fase toe op de uitrusting van deze lokalen. â‚Ź 24.850.000 (studie + werken) Start: april 2011 Einde: winter 2015/2016

Š CERAU

35


Station Schuman De transformatie van het Schumanstation tot een multimodale pool waar trein en metro samenkomen, werd in 2014 verder gezet en zal eind 2015 voltooid zijn. De grote civiele werken – het opentrekken van de ruimtes, de bouw van de nieuwe spoortunnel en de spoorbrug over het metroperron, de creatie van extra technische ruimtes en ingangen, enz. – zijn reeds achter de rug. In 2014 werd er verder gewerkt aan de afwerking van het station: nieuwe vloer- en wandbekleding, het trekken van kabels voor de elektrische installaties, het plaatsen van ventilatoren, … In 2015 zal de laatste hand worden gelegd aan het station: de wachthokjes op de perrons, de commerciële ruimtes, de installatie van liften en roltrappen door Brussel Mobiliteit, de extra uitgangen, de beveiligingscamera’s, enz. Samen met de grotere transparantie moet dit alles van Schuman een aangenamer en veiliger station maken waar reizigers snel hun weg vinden. € 74.650.000 (werken) waarvan 60% bijgedragen door Infrabel Start: zomer 2008 Einde: winter 2015/2016 “Beliris, begeesterd door zijn passie om Brussel uit te bouwen tot een mooie, aangename stad, en Infrabel, begeesterd door zijn wens om het transport binnen de stad verder uit te bouwen, sloegen de handen in elkaar om een groots multimodaal project te realiseren: de renovatie van de multimodale pool Schuman en het graven van een nieuwe tunnel in hartje Brussel. Dit nieuwe transportkruispunt zet in op intermodaliteit, de mobiliteit van de toekomst, en op de multifunctionaliteit van een stationsruimte die niet alleen een transitzone is, maar ook een uitnodigende leefruimte – licht, veilig en comfortabel. De werf zal december 2015 voltooid zijn. Infrabel is er trots op om samen met Beliris te werken aan een sterkere mobiliteit afgestemd op de Brusselaars, pendelaars en reizigers, en om het hart van de Europese wijk uit te rusten met een modern station.” Luc Lallemand, gedelegeerd bestuurder Infrabel.

36

© FOTOGRAFIE Dries Van den Brande


Theodore Verhaegenstraat De Th. Verhaegenstraat werd volledig heraangelegd. Het project, een initiatief van Beliris, Brussel-Mobiliteit, de MIVB en Vivaqua, betrof de vernieuwing van het drinkwaternetwerk, de vervanging van de tramsporen en de volledige vernieuwing van de rijweg en de voetpaden met het oog op het comfort en de veiligheid van alle gebruikers en de verfraaiing van de straat. Deze noodzakelijke werken werden in één keer uitgevoerd om de hinder voor de omwonenden te beperken en de periode van de werken zo kort mogelijk te houden. € 2.420.000 (studie + werken) Start: herfst 2013 Einde: lente 2014

3737


Š Shutterstock.com


Studies

39


© Beliris +

Wijkcontract Park Alsemberg Beliris vat binnenkort werken aan in het kader van het Wijkcontract Park Alsemberg in Sint-Gillis. Het doel: de opwaardering van de openbare ruimte en het architectonische erfgoed van de wijk en een betere bestemming van de ruimte. Er zal daarbij bijzondere aandacht worden besteed aan zwakke weggebruikers. Dit initiatief moet de wijk verder ontwikkelen en inrichten op maat van de bewoners. Dit betekent nieuwe voetpaden, verkeersluwe straten, de herinrichting van de openbare ruimte als ontmoetingsplaats met een duidelijke bestemming, met meer ruimte voor ontspanning en spel en meer aandacht voor de openbare netheid. Om de wijk levendiger te maken, zal Beliris sommige plaatsen opnieuw aanleggen volgens het concept van de “prachtruimte” met een kleurrijke, duurzame, gezellige en innoverende inrichting. De herinrichting omvat vier straten (Lisabon-, Vestings-, Selderij-, en een stuk van de Garibaldistraat) twee pleintjes en een speelplaats. Dit project is het resultaat van een participatief proces waarbij alle wijkactoren (scholen, verenigingen, bewoners, …) werden betrokken. € 2.720.000 (studie + werken) Studie afgerond Start van de werken: zomer 2015 Einde van de werken: herfst 2016

40

Sociale woningen L’Olivier De buitenkant van de sociale woningen in de L’Olivierstraat in Schaarbeek is niet mis: vijf roodbakstenen huizen met art-nouveau smeedwerk aan de balkons en fresco’s op de muren (sgraffiti, voor de kenners). Maar binnen staat de zaak er heel anders voor. Deze panden huizen 50 sociale woningen zonder centrale verwarming, uitgerust met gasconvectoren die een serieus risico op CO-vergiftiging vormen, geen afzonderlijke badkamers, een niet-conforme elektrische installatie, … Hoog tijd om in te grijpen dus. Beliris zal de appartementen renoveren om ze aan de huidige normen aan te passen en de energieprestatie te verbeteren. Hoe? Door o.a. de technische installaties te moderniseren, maximaal te isoleren en het rioleringsnetwerk te vervangen. Beliris zal de erfgoedelementen weer in de verf zetten, maar ook een paar hedendaagse toetsen toevoegen. Tot slot moet het project ook ontmoetingen tussen bewoners in de hand werken door de binnenplaats opnieuw in te richten en de ingangen van deze gebouwen centraal te plaatsen. € 6.300.000 (studie + werken) Lopende studie


© SumProject - bgroup Greisch

Uitbreiding metro naar het noorden van Brussel De uitbreiding van het metrotraject naar het noorden van Brussel staat weer een stap verder. In 2014 werd het traject goedgekeurd door de Brusselse regering.

Centrale lanen Ten gevolge van de beslissing van de Stad Brussel om de voetgangerszone in het stadscentrum uit te breiden, zal Beliris de Anspachlaan vanaf het De Brouckèreplein tot en met het Fontainasplein heraanleggen. Het begin van de werken is voorzien voor lente 2016. De kosten worden voorlopig geraamd op 32,7 miljoen euro. Het ontwerp verdeelt de laan in zes opeenvolgende zones, elk met een eigen identiteit en sfeer. In het oog springend zijn vooral de groene promenade, pleinen met voldoende ruimte voor evenementen en andere activiteiten, nieuw meubilair, fiets- en wandelzones voor een vlotte circulatie, … Kortom, er wordt alles aan gedaan om een plaats van rust en ontmoeting te creëren voor de Brusselaars en de toeristen in de hoofdstad. € 32.700.000 (werken) Lopende studie

De tunnel wordt 4,75 km lang met een doorsnede van 9,8 m en krijgt 7 haltes vanaf het Noordstation tot Bordet. Twee stations, Verboekhoven en Bordet, bieden intermodale verbindingen met de tram en het GEN. In Schaarbeek komen er stations onder het Liedts-, Colignon- en Rigaplein, in Evere onder het Vredesplein en de hoek van de Henri Van Hammestraat en Frans Verdonckstraat. De graafwerken zullen gebeuren met een tunnelbouwmachine op omgevingsdruk. De weg moet niet opgebroken worden, dus minder overlast voor het verkeer en de omwonenden; het is veiliger en minder duur. Net zoals in de rest van het Brusselse metronetwerk, wordt er gekozen voor een monopijp met parallelle sporen, wat gemakkelijk is qua exploitatie, veiligheid en onderhoud, en de minste ingrepen op vlak van burgerlijke bouwkunde vereist. De werken zijn gepland voor 2019, als de stedenbouwkundige en milieuvergunning binnen de voorziene termijn worden toegewezen. € 20.000.000 (studie) Lopende studie

41


Hoveniersgebouw Kruidtuin Er komt een nieuw hoveniersgebouw in de Kruidtuin in Brussel voor de tuiniers en parkwachters. In de lente van 2015 zal Beliris een volledig passief, futuristisch gebouw met een golvend groendak optrekken. De totale oppervlakte van het gebouw zal 860 m² zijn. Het hoveniersgebouw zal uit 2 delen bestaan. In het administratieve gedeelte – opgetrokken in zink – bevinden zich voornamelijk bureaus. In het tweede en grootste deel zullen de garages, stockageruimtes en technische lokalen, maar ook een vergaderzaal, een refter en doucheruimtes komen. Het is vooral dit laatste deel dat de aandacht trekt: een groendak golft onder een hoek van 45° omhoog. € 2.490.000 (studie + werken) Lopende studie

42

© Arter


Sociale woningen Méridien In Sint-Joost-ten-Node, vlakbij het station BrusselNoord, ligt een stuk braakland op de hoek van de Brabantstraat en de Weidestraat. Daar komt een nieuw appartementsgebouw met 6 sociale woningen en een ruimte van collectief belang. De studie van dit project, in kader van het wijkcontract Méridien, is bijna afgerond. Dit sociale flatgebouw wordt een passief gebouw, uitgerust met zonnepanelen, een warmtepomp en een ventilatiesysteem met warmterecuperatie. Er komt ook een regenwatertank. Dankzij een uitstekende isolatie zullen slechts twee kleine verwarmingselementen genoeg zijn om het hele appartement te verwarmen. De ruimte voor collectief belang wordt casco opgeleverd, d.w.z. als wind- en waterdichte ruwbouw. De gemeente staat in voor de verdere afwerking van deze ruimte. € 1.570.000 (studie + werken) waarvan 4% bijgedragen door de gemeente Sint-Joost-ten-Node Lopende studie

© 3A Architectes

Sporthal Navez-Portaels Er komt een nieuwe gemeentelijke sporthal in het Technisch Instituut Kardinaal Mercier te Schaarbeek. Tijdens de lesuren zal deze door de school worden gebruikt, ‘s avonds en tijdens de schoolvakanties door de gemeente. Dit project, gefinancierd door Beliris, kadert binnen het wijkcontract Navez-Portaels. De sportzaal van 28 op 16 meter zal aan de achterzijde van het hoofdgebouw worden gebouwd, boven de bestaande ateliers waar de scholieren bouwtechnieken leren. Er worden kleedruimtes voorzien voor de leerlingen en leerkrachten en sanitaire ruimtes. De gemeente beschikt over een aparte ingang, los van de school, en een polyvalente zaal. De sporthal krijgt een groendak en zal beantwoorden aan de eisen voor lage-energiegebouwen. € 1.680.000 (studie + werken) Lopende studie

© 2DVW ARCHITECTEN BVBA

43


Š Reporters


Van prioriteiten naar acties

45


De uitdagingen van een projectleider in de kijker We peilden in 2014 naar de uitdagingen en problemen die een projectleider ondervindt bij de uitvoering van een project. We woonden een twintigtal werfvergaderingen bij en hadden een persoonlijk onderhoud met de projectleiders. Hieruit zijn enkele behoeften naar voren gekomen: er is nood aan opleiding voor een doeltreffend beheer van technische vergaderingen, aan duidelijke richtlijnen en typedocumenten, aan de ontwikkeling en uitvoering van een programma van on-site proeven en de verdere uitbouw van een projectbeheersysteem. Deze behoeften zullen worden uitgewerkt in een actieplan voor 2015. Š Shutterstock.com

In 2013 hielden we een soortgelijke bevraging bij de werfcontroleurs. Hieruit zijn duidelijke gelijkenissen gebleken tussen de problematiek van de controleurs en die van de werfleiders. In 2015 zijn de boekhouders aan de beurt!

Een model voor de werklast In 2014 werd de studie over de werklast van het personeel afgerond en dit voor zowel de operationele diensten als de transversale diensten. Het doel: het aantal werknemers die nodig zijn voor de uitvoering van het programma van initiatieven beter definiĂŤren. Op basis van de studie werden voor elk type medewerker de behoeften inzake VTE (voltijds equivalent) bepaald en werd er een nieuw organigram opgesteld. Dankzij deze studie heeft men met een computermodel kunnen inschatten hoeveel tijd er jaarlijks aan een project besteed moet worden per sleutelfunctie: de projectleider, de jurist, de werfcontroleur en de boekhouder. Het model houdt rekening met de moeilijkheidsgraad van het project door de kost, het aantal tussenkomende partijen, het type werk, de uitvoeringstermijn, het geschatte aantal wijzigingsbevelen, enz. in aanmerking te nemen. Op basis van deze studie werd het personeelsplan voor 2014 opgesteld, goedgekeurd en uitgevoerd.

46


Acties voor het financieel beheer In 2014 ondernam Beliris een aantal acties op vlak van goed bestuur en ter verbetering van de controle van de kosten. • In eerste instantie werden de oorzaken van de verwijlintresten in kaart gebracht om zo een reeks acties op te stellen om deze te verminderen. • In tweede instantie werd de dienstnota “Contractuele wijzigingen” verbeterd en aangepast aan de nieuwe wetgeving. De wijzigingen zijn onmiddellijk geïntegreerd in onze dagelijkse beheertools. De financiële procedures werden geanalyseerd en aangepast. Vanaf nu worden ze regelmatig geactualiseerd. De medewerkers kregen hierover in mei 2014 een opleiding en namen massaal deel aan een enquête. • Ten derde werd de gecumuleerde vertraging in het administratieve beheer van voltooide werven grotendeels weggewerkt. Er werd een tijdslijn opgesteld voor de eindafrekeningen, waarmee de gevoelige punten sneller zullen worden opgespoord en opgelost. • Tot slot werd er een financiële tool ontwikkeld met als doel een duidelijk beeld te creëren van het budget en de evolutie van een lopende werf. De tool is op 5 werven uitgetest en de nodige aanpassingen werden gemaakt. Vanaf 2015 wordt hij op alle startende werven ingevoerd.

Bakens voor de evaluatie van de medewerkers Het Koninklijk Besluit van 24 september 2013 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt is sinds januari 2014 van kracht. Het definieert een nieuw evaluatieproces dat gericht is op de evolutie van de organisatie, de medewerkers en de leidinggevenden: de zgn. ontwikkelcirkels. Gedaan met evaluatiestress? De ontwikkelcirkels zijn geen duivelse tool voor leidinggevenden om druk te leggen op hun ondergeschikten. Ze zijn bedoeld om vaardigheden te ontwikkelen en de werking van de diensten en de prestaties van de medewerkers te verbeteren. Het systeem berust op een participatieve methode en voorziet minstens vier gesprekken tussen de werknemer en zijn leidinggevende, met als onderwerpen de functie, de planning, de werking en de evaluatie. De doelstellingen en de evaluatie berusten op 4 criteria: de individuele prestaties, de ontwikkeling van vaardigheden m.b.t. de functie, de deelname aan de prestaties van het team en de beschikbaarheid ten aanzien van de gebruikers. Het betreft een jaarlijkse cyclus die wordt ondersteund door een nieuwe informaticatoepassing die door de P&O-teams is geïnstalleerd.

47


Goed begonnen … In 2014 hebben we maatregelen genomen om nieuwe medewerkers beter op te vangen, met de heruitgave van de digitale onthaalbrochure. Zowel de inhoud als de lay-out van de brochure werden volledig herwerkt, erop lettend dat het makkelijk leesbaar is op een scherm. De nieuwe brochure bespreekt de structuur en de werking van Beliris, geeft praktische informatie over de nieuwe werkplek en over wie wat doet binnen ons bedrijf. Dankzij deze informatie weten nieuwe medewerkers wie ze moeten aanspreken voor bepaalde vragen. Samen met de map van de FOD die bij de indiensttreding wordt meegegeven, zorgt deze nieuwe brochure ervoor dat de

nieuwe medewerkers zich gemakkelijker integreren bij Beliris. Hierop aansluitend is er ook een integratietraject uitgetekend. Dit traject bestaat uit een reeks opleidingen die helpen om de werkomgeving beter te leren kennen en die de medewerker vertrouwd maken met de algemene werking van onze organisatie en de specifieke taken van zijn nieuwe functie. Het traject voorziet ook een lijst met alle instrumenten die medewerkers nodig hebben bij de beoefening van hun functie. De volgende stap voor 2015: de organisatie en uitvoering van verschillende opleidingsactiviteiten.

Talenten ontwikkelen Beliris heeft meer dan ooit gemotiveerde en goed presterende medewerkers nodig om de uitdagingen voor 2015 aan te gaan. Onze structuren en werkwijzen moeten doeltreffender zijn om te kunnen voldoen aan de behoeften van een gewest in volle verandering en aan de technische en menselijke uitdagingen die ons te wachten staan. Beliris heeft in 2014 verder geïnvesteerd in opleidingen voor haar medewerkers. Drie voorbeelden: 1. De werfcontroleurs en projectleiders hebben gedurende de wintermaanden van 2014 vijf opleidingsdagen gevolgd. Deze thema’s kwamen aan bod: werfsignalisatie, reglementeringen op de openbare weg, het dagboek der werken, proeven op de werf en meetstaten en codes voor metingen. 2. Verder hebben we in 2014 niet minder dan 8 middagen georganiseerd

48

waarop kennis werd uitgewisseld. De onderwerpen waren onder meer de beroepsorganisatie van de ingenieursbureaus (ORI), het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), financiële begripsverklaringen, een debat over de visie van de mobiliteit in Brussel (Mobil 40), de oorsprong van het Brusselse GEN en mogelijke betonaantastingen. 3. Met de hervormingen die Beliris de laatste jaren heeft doorgevoerd, was het zaak om te investeren in de katalysatoren van verandering: de teamleiders. In 2014 werd er een opleiding van 5 dagen georganiseerd met als oogmerk het geleerde in de praktijk toe te passen. De bedoeling hiervan is ervoor te zorgen dat elke teamverantwoordelijke zijn technische kennis combineert met leidinggevende vaardigheden.


Actieve personeelsleden die minstens 1 opleiding volgden

76%

Aantal opleidingen

221

uren: 3180

Top externe opleidingen

Š Reporters

5 dagen/persoon

1. Werfsignalisatie 2. Engineering in tunnels 3. Passiefstandaard en zeer laag energieverbruik 4. Duurzame wegen 5. Techniek: verwarming en ventilatie

49


Betere opvolging van de werven Het dagboek der werken vormt de basis van onze opdracht: het bundelt alle inlichtingen over de uitvoering van de werf, zoals de hoeveelheid bouwmaterialen, de beslissingen, de aanwezigheid van arbeiders, enz. Eind 2013 bleek uit een interne audit dat de dagboeken der werken nauwkeuriger moesten worden bijgehouden. Er werden dus duidelijke richtlijnen opgesteld om de kwaliteit van de opvolging van de werken te verbeteren. De naleving van deze richtlijnen wordt gecontroleerd door de volledigheid en de kwaliteit van de informatie in de documenten systematisch te analyseren, inscannen en controleren. Š Reporters

De wetgeving vatten In 2014 heeft Beliris ook een bijdrage geleverd aan de wetgevende evolutie op het gebied van overheidsopdrachten, meer bepaald met betrekking tot de boete die een administratie verschuldigd is in geval van laattijdige betaling aan een dienstverlener of aannemer. In de praktijk gebeurde de berekening van de verwijlintresten op basis van een bedrag inclusief BTW. Beliris vroeg zich echter af of het niet nuttig was om dit te veranderen, gezien het feit dat de economische redenering achter deze praktijk vandaag de dag niet meer geldig is en bovendien in strijd is met de BTW-wetgeving.

50

Beliris stelde daarom een beargumenteerde nota op en stelde de betrokken besluitvormende overheden voor om een duidelijke bepaling van de verwijlintresten mogelijk te maken op basis van een bedrag exclusief BTW. Het antwoord hierop was positief. Het Koninklijk Besluit van 23 januari 2013 werd gewijzigd met de verduidelijking dat de berekeningsbasis van de verwijlintresten voortaan een bedrag exclusief BTW is.


Duurzaamheid In 2014 vond er een interne en externe audit plaats voor onze EMAS-registratie. Het verdict was uitermate positief. Beliris is goed op weg voor duurzaam beheer. Voor wat betreft het ecobeheer van het gebouw, scoorde Beliris voor bijna alle parameters zelfs beter dan de vooropgestelde doelen. We verbruikten met zijn allen minder elektriciteit, verwarming, gas en water. Dankzij de digitalisering en het automatisch recto/verso printen, is ons papierverbruik drastisch verlaagd. Ook onze afvalhoop is geslonken. Alleen voor PMD zullen we nog een extra inspanning moeten leveren. Ook op de werven werd werk gemaakt van duurzaamheid. Verschillende acties werden opgenomen in het typebestek, zoals de hinder voor de buurtbewoners verminderen, afval beperken en sorteren of duurzame materialen kiezen. In 2015 zal een systeem worden uitgewerkt om na te gaan of deze acties effectief worden uitgevoerd op de werven en om de evolutie op te volgen. Hiervoor wordt ook een consultant in de arm genomen.

Š Shutterstock.com

51


Subsidies en stedenbouwkundige vergunningen

16 subsidies in 2014

1. Rollend materieel MIVB 2. Wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat 3. Wijkcontract Rondom Léopold II 4. Wijkcontract Koningin-Vooruitgang 5. Wijkcontract Masui 6. Octrooipaviljoen 7. Gebouw Baron Horta en zijn systeem voor kaartverkoop 8. Zalen M en Studio - Paleis voor Schone Kunsten 9. Aangrenzende trottoirs van het Josaphatpark 10. Wijkcontract Historisch Centrum 11. Jules Bordetinstituut 12. Wijkcontract Cinema Belle-Vue –- gebouw 13. Vernieuwing uitrustingen Flagey 14. Wijkcontract Helmet 15. Wijkcontract Scepter 16. Grafgalerijen van het kerkhof van Laken Bedrag: 38,5 miljoen €

52


© Pavel dudek / Shutterstock.com

13 ontvangen stedenbouwkundige vergunningen 1. Linné-Planten

2. Complex Aartshertogen 3. Wijkcontract Park Alsemberg 4. Wijkcontract Scepter – wegenis 5. Tuinen van de Abdij van Vorst – proeven 6. Aanpassingswerken halte Bordet 7. Herwaardering van de Kruidtuin 8. Omgeving Eastman gebouw 9. De Munt 10. Voetgangers- en fietsverbinding ‘Waver-ViaductSceptre’ 11. Ninoofse Poort 12. Wiels 13. Koninklijk Theater Toone

8 ingediende stedenbouwkundige vergunningen 1. De Munt 2. Passerelle Kleine Ring 3. Zwembad Elsene 4. Competentiepool 5. Gemeenschapshuis De Villa’s 6. Restauratie van het Jubelpark 7. Verlichting van het Jubelpark 8. Omgeving Schumanstation

53


Š Schutterstock.com


Budget

55


Initiatieven

Vastleggingen 2014

Vereffeningen 2014

1. Mobiliteit Spoorverbinding Watermaal/Schuman/Josaphat Studies GEN Inrichting haltes lijn 26 en verbinding met haltes MIVB Aangelanden Zuidstation Aangelanden Centraal Station Leopold III-laan - Kruispunt NAVO Westelijke Kleine Ring Centrumlanen Keizerinnelaan Théodore Verhaegenstraat Metrostation Kunst-Wet Rogierplein Havenlaan + Picard studie Hoogperformant openbaar vervoer en uitbreidingsstudie Noord-Zuid Aankoop rollend materieel MIVB Tram 9 Uitvoering iris 2 Verkeersveiligheid zwarte punten

€ 2.294.115,92

€ 20.000.000,00 € 19.693.136,00 € 1.155.326,04 € 1.391.619,69

Totaal hoofdstuk 1

€ 52.515.155,62

€ 50.654,21

€ 1.455.015,40 € 641.559,81 € 216.643,45 € 17.324,20 € 5.514.258,67 € 85.502,23

€ 8.552.570,70 € 64.337,43 € 496.026,26 € 63.912,60 € 505.976,28 € 2.546.924,70 € 1.045.905,07 € 108.640,55 € 6.597,61 € 4.633.911,36 € 2.966.366,71 € 635.562,09 € 34.200,89 € 404.197,32 € 19.995.406,39

€ 42.060.535,96

2. Ontwikkeling van de strategische zones van PDI Renovatie van openbare ruimtes in Europese Wijk Mobiliteitsstudie Jourdanplein Congressenpaleis Grote Markt (waaronder aangelanden) Koningsplein + Museumplein Tunnelingang Kruidtuin Andere projecten in strategische zones Paleis voor Schone Kunsten Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Totaal hoofdstuk 2

56

€ 1.755.946,59 € 251.291,00 € 396.698,72 € 449.504,88

€ 2.325.000,00

€ 5.178.441,19

€ 62.673,13 € 2.680,37 € 19.360,64 € 256.486,31 € 36.300,00 € 288.828,45 € 9.763,71 € 147.135,75 € 352.858,26 € 1.176.086,62


Vastleggingen 2014

Initiatieven

Vereffeningen 2014

3. Gebouwen en Brusselse openbare ruimtes Restauratie van de Kerk van Laken Basiliek van Koekelberg Renovatie van beschermde gebouwen Kasteel van Karreveld Kardinaal Mercierplein Sportinfrastructuren Centrum Middaglijnstraat / Gamp Vooruitgeschoven Post van de Brandweerdienst Uitzonderlijke bevordering van wetenschappelijke uitmuntende projecten Koninklijke as - Colignon Competentiepool Totaal hoofdstuk 3

en

medische

€ 34.687,36 € 112.194,01 € 150.000,00 € 1.634.782,76 € 15.609,00 € 2.746.379,33 € 71.749,36

€ 129.211,19 € 693.993,66 € 888.912,68 € 485.019,96 € 126.303,54 € 1.119.333,44 € 1.090.349,49 € 600.000,00

€ 9.000.000,00

€ 2.792.120,45

€ 39.200,00 € 1.022.367,72

€ 10.000,00 € 345.043,31

€ 14.826.969,54

€ 8.280.287,72

€ 8.850.909,90

€ 7.453.462,91 € 18.938,22 € 18.244.213,82 € 1.335,00 € 12.918,65 € 15.516,76 € 1.205.689,60

4. Stimulering van wijken Wijkcontracten Versnelling wegeniswerken wijken in moeilijkheden Renovatie van sociale woonwijken Blok A Zuidstation Handelskernen Renovatie van het Crossingstadion Het Rad Totaal hoofdstuk 4

€ 20.293.806,78

€ 33.614,57

€ 29.178.331,25

€ 26.952.074,96

5. Groene Ruimtes Ter Kamerenbos Josaphatpark Niet-geklasseerde groene ruimtes Geklasseerde groene ruimtes Herwaardering van de Kruidtuin Jubelpark Park van Vorst Bécokaai

€ 300.000,00 € 343.112,55 € 197.994,11 € 1.441.589,29

€ 186.021,36

€ 125.260,36 € 2.373.809,50 € 102.134,85 € 74.207,15 € 861.281,56 € 11.214,75 € 30.000,00

Totaal hoofdstuk 5

€ 2.784.465,85

€ 3.577.908,17

€ 315.748,54

57


Initiatieven

Vastleggingen 2014

Vereffeningen 2014

6. Culturele initiatieven Al Andalous Museum voor Natuurwetenschappen Muntschouwburg Huis van de Natuur Hortamuseum Muziekconservatorium Joods Museum Vernieuwing Flagey uitrustingen Totaal hoofdstuk 6

€ 191,33

€ 403.600,00

€ 191,33 € 90.479,93 € 418.614,14 € 47.282,16 € 90.379,14 € 30.658,20 € 107.985,24 € 247.543,48

€ 10.579.963,69

€ 1.033.133,62

€ 10.303.983,26

€ 8.078.910,02

€ 125.367.310,40

€ 91.158.937,07

€ 7.993.092,37 € 37.553,56 € 2.145.526,43

7. Diversen Totaal hoofdstuk 7 Totaal 2014

58Colofon Redactie: Elien De Swaef, Marianne Hiernaux Lay-out: Kathleen Burnay Verantwoordelijke uitgever: Beliris – Hubert De Smedt-Jans

Contact Voorlopig Bewindstraat 9-15, 1000 Brussel T. 02 736 06 00 info.beliris@mobilit.fgov.be www.beliris.be www.facebook.com/belirisforbrussels

Š Schutterstock .com