Beliris 25 ans

Page 1

AVEC VOUS DEPUIS 25 ANS

AL 25 JAAR VOOR U
Réaliser des projets porteurs d’avenir Toekomstgerichte projecten verwezenlijken TUNNEL SCHUMAN JOSAPHAT

4

SCHUMAN-JOSAPHATTUNNEL


© FOTOGRAFIE - DRIES VAN DEN BRANDE


Etre passionnĂŠ par le patrimoine Passie voor erfgoed ATOMIUM

6


© MARIE-FRANÇOISE PLISSART


Affirmer la place de Bruxelles au sein de l’Europe De positie van Brussel in het hart van Europa ondersteunen GARE SCHUMAN

8

SCHUMANSTATION


© FOTOGRAFIE - DRIES VAN DEN BRANDE


Augmenter la valeur des infrastructures Infrastructuren opwaarderen SQUARE

10


© A2RC ARCHITECTS - M.DETIFFE


Donner un nouvel éclairage sur la vision de la ville Een nieuw licht werpen op het uitzicht van de stad GRAND PLACE

12

GROTE MARKT


© VICHIE81


Moderniser des joyaux culturels Culturele pareltjes moderniseren LA MONNAIE

14

DE MUNTFavoriser l’inclusion sociale Sociale inclusie stimuleren CENTRE MÉRIDIEN

16

MIDDAGLIJN CENTRUM


© REPORTERS


Croire en chaque projet Geloven in elk project ÉGLISE SAINTE-CATHERINE

18

SINT-KATELIJNEKERK


© JASCKAL


Rompre les barrières urbaines De barrières in de stad overbruggen PASSERELLE BORDET

20

BORDETBRUGSortir naturellement des sentiers battus De platgetreden paden verlaten PARC JOSAPHAT

22

JOSAPHATPARK


© REPORTERS


Loger tout le monde à la même enseigne Een thuis voor iedereen MUSIN

24Montrer la voie en matière de mobilitÊ De mobiliteit op het juiste spoor zetten ARTS-LOI

26

KUNST-WETFavoriser le travail en équipe Werken in team aanmoedigen STADE DU CROSSING

28

CROSSINGSTADIONAugmenter toutes les performances Alle prestaties verhogen PISCINE NEREUS

30

ZWEMBAD NEREUSInitier des espaces de qualité Kwaliteitsruimtes ontwikkelen PLACE VANHUFFEL

32

VANHUFFELPLEINRéinventer des cheminements urbains De paden door de stad heruitvinden PARC DE LA LIGNE 28

34

PARK VAN LIJN 28


© REPORTERS


Soutenir la multimodalité Multimodaliteit aansporen HALTE VIVIER D’OIE

36

HALTE DIESDELLEPlacer la barre haut De lat hoog leggen PLACE POELAERT / ASCENSEURS

38

POELAERTPLEIN / LIFTEN


© JOHAN JACOBS


Valoriser la nature de chaque espace vert Het karakter van elk stukje groen helpen ontluiken PETIT SABLON

40

KLEINE ZAVELFaire revivre des quartiers Wijken laten heropleven MINIMES

42

MINIEMENS’investir pour le futur Zich inzetten voor de toekomst CONTRAT DE QUARTIER PARC ALSEMBERG

44

WIJKCONTRACT PARK ALSEMBERGEtablir les bonnes connexions Goede verbindingen leggen TUNNEL ET BOULEVARD LÉOPOLD III

46

LEOPOLD III-LAAN EN -TUNNEL


© REPORTERS


Moderniser l’offre culturelle Het cultureel aanbod versterken MUSÉE HORTA

48

HORTAMUSEUM


© REPORTERS


Créer des zones de rencontre Ontmoetingsplekken aanleggen PLACE CARDINAL MERCIER

50

KARDINAAL MERCIERPLEIN


© BRUXELLES MOBILITÉ BRUSSEL MOBILITEIT - PHOTOGRAPHE FRANÇOISE WALTHÉRY


Faire rimer efficacité et environnement Efficiëntie aan duurzaamheid paren POSTE AVANCÉ PAUL BRIEN

52

VOORPOST PAUL BRIEN54


Remerciements

Dankwoord

Beliris remercie toutes les institutions publiques et privées, les partenaires et les collaborateurs qui ont contribué à sa mission depuis 25 ans.

Beliris bedankt alle publieke en private instanties, de partners en de medewerkers die hebben bijgedragen aan de realisatie van haar missie gedurende de afgelopen 25 jaar.

E.R.: M. Bossut, Rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles Dépot légal : D/2018/13.888/2

V.U.: Dhr. Bossut, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel Wettelijk depot: D/2018/13.888/2


Beliris, c’est 25 ans de collaboration 25 ans d’histoires 25 ans de défis relevés avec vous et pour vous !

Beliris, dat is 25 jaar samenwerking 25 jaar geschiedenis 25 jaar volbrachte opdrachten samen met jou en voor jou!