Jaarverslag 2018

Page 1

© REPORTERS

25 DINGEN OM TE HERONTDEKKEN OVER HET JAAR

2018INHOUD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Beliris blaast 25 kaarsjes uit Er werd een nieuwe bijakte getekend 16 medewerkers versterken het team 4 duurzaamheidsacties werden goedgekeurd Partnerschappen werden versterkt Architecturale kwaliteit komt centraal te staan De technologie slaat haar vleugels uit Tientallen thema's werden uitgediept tijdens opleidingen 97 % van de budgettaire doelstellingen werden bereikt Beliris bouwt de vervoersinfrastructuur van morgen Een nieuwe look voor de Anspachlaan en zijn zijstraten Een nieuwe leefruimte voor de J. Francksquare Er werd een wandel-en fietspad gecreĂŤerd Sportcomplex Vroegegroenten verkrijgt zijn vergunning De offerteaanvraag voor project Scheut werd gelanceerd Er werd een educatieve boerderij gecreĂŤerd De 1ste opleidingspool werd opgericht 273 sociale woningen worden door onze teams onder handen genomen De Ninoofsepoort werd getransformeerd De marionetten van Toone kregen een beter onderkomen Project Biestebroek ging van start Het Jourdanplein is niet langer een parking De werken in de Nieuwstraat gingen van start De reddingsmissie van het Conservatorium schoot uit de startblokken De toekomst van Beliris


N

DE

B

RDTU

NNEL

BO

UW

VA

BELIRIS BLAAST 25 KAARSJES UIT

IA ELL

© Christoph Van Den Driessche

BELIRIS, DAT IS 25 JAAR SAMENWERKING 25 JAAR GESCHIEDENIS 25 JAAR VOLBRACHTE OPDRACHTEN DAT IS 25 JAAR VOOR U EN MET U!

11

2

3

4

5

6

7

1989

8

9

10

11

12


© Sergii Figurnyi

HOE HET BEGON Het verhaal begint bij de staatshervorming van 1989, toen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd gecreëerd, dat een aantal competenties van de federale ministeries overnam. De kosten voor de bouw van de Belliardtunnel, onmisbaar voor de ontwikkeling van het Brussels Gewest, bleken te zwaar voor de nieuw gevormde entiteit. De federale overheid stemde toe om zowel fondsen als hun expertise hiervoor ter beschikking te stellen. Op 15 september 1993 werd het Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondertekend.

IN 25 JAAR TIJD HEEFT BELIRIS WEER KLEUR GEGEVEN AAN BRUSSEL, STEEDS MET DE AMBITIE OM EEN STAD TE CREËREN OM IN TE LEVEN. Zo zorgde Beliris voor: ǎǎ de heropleving van talrijke wijken ǎǎ kwaliteitsvolle openbare ruimtes ǎǎ de inrichting van speelpleinen ǎǎ nieuwe en opgefriste parken ǎǎ de renovatie van handelswijken ǎǎ gezellige ontmoetingsplekken ǎǎ vernieuwde sportinfrastructuren ǎǎ veilige schoolomgevingen ǎǎ de renovatie van theaters en andere culturele infrastructuren ǎǎ de opwaardering van het Brusselse erfgoed ǎǎ de heraanleg van straten, lanen en steenwegen ǎǎ de renovatie en constructie van metrostations ǎǎ de investering in het tramnet ǎǎ de aanleg van fietspaden ǎǎ de ondersteuning van de stadsmobiliteit ǎǎ aangename sociale woningen ǎǎ het verenigingsleven stimuleren aan de hand van buurthuizen ǎǎ het opfleuren van stadskankers ǎǎ opleidingsplekken ǎǎ incubatoren voor MKB

BELIRIS: EEN SCHAKEL TUSSEN DE FEDERALE STAAT EN HET BRUSSELS GEWEST Sinds 1993 stellen de medewerkers van Beliris hun vaardigheden ten dienste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 25 jaar tijd werden er maar liefst 1500 projecten gerealiseerd, samen goed voor een investering van 2 miljard euro. In 2018 vierde Beliris zijn 25ste verjaardag: de gelegenheid om de balans op te maken en het werk van de medewerkers in de kijker te plaatsen. Alle teams zetten zich dagelijks in om de ideeën van onze partners werkelijkheid te maken, ten gunste van de Brusselaars en de bezoekers van de hoofdstad. Al 25 jaar bewijst Beliris zijn bekwaamheid als opdrachtgever voor uitzonderlijke projecten zoals de renovatie van het Atomium, de verlichting van de Grote Markt of de aanleg van de SchumanJosaphattunnel, maar ook voor projecten met een directe impact op de mobiliteit en het leven van de Brusselaars, zoals de renovatie van het Josaphatpark, het zwembad van Ganshoren, de oprichting van buurthuizen, het herstel van groene ruimtes of de aanleg van tramlijnen. Al deze projecten drukten hun stempel op Beliris en bouwden zijn expertise op.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


ER WERD EEN NIEUWE BIJAKTE GETEKEND MEER INFO

DE K

A AP

VAN 1.

De volgende projecten van Beliris, de federale bouwheer voor Brussel, werden op 19 september 2018 voorgesteld. De uitbreiding van de Brusselse metro, een competentiepool voor de bouwsector, het fiets-GEN, ‌ Het zijn slechts enkele van de grootse projecten die Beliris de komende jaren in zijn beheer krijgt. Een duidelijk teken van vertrouwen in zijn bekwaamheid als bouwheer. De nieuwe bijakte, de dertiende al ondertussen, heeft betrekking op de activiteiten tot en met 2019.

2

3

4

J EC T

EN W

ERD B

EREIK

T!

Met dit in het achterhoofd werd het programma opgesteld. Het resultaat: een dertiende bijakte die Beliris nog meer inzet als bouwheer en vertrouwt op de expertise en knowhow van zijn teams. Het programma richt zich op initiatieven die het openbaar vervoer en de zachte mobiliteit bevorderen om de intermodaliteit in Brussel te verbeteren. 39% van het programma focust op verplaatsingsmiddelen. Ook culturele initiatieven en erfgoed vormen een belangrijk aandeel, namelijk 18%. Het aandeel van prioritaire zones en publieke ruimtes, groene ruimtes, heropleving van wijken en diverse infrastructuren is ten slotte goed voor 43%. In totaal is de bijakte goed voor zo’n 666 miljoen euro.

De expertise die over de jaren werd opgebouwd op het vlak van renovatie van gebouwen, het ontwerpen of renoveren van infrastructuren, het inrichten van openbare ruimtes en parken, en restauratie stelt Beliris in staat om vandaag belangrijke uitdagingen en grootse projecten aan te gaan.

1

500 P RO

5

6

7

8

9

10

11

12


12%

14%

MOBILITEIT

6% CULTUUR EN PATRIMONIUM PRIORITAIRE ZONES EN PUBLIEKE RUIMTES

11%

GROENE RUIMTES HEROPLEVING VAN WIJKEN

39%

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

© CPN

18%

DIVERSE INFRASTRUCTUREN EN AANKOOP VAN TERREINEN


16 MEDEWERKERS VERSTERKEN HET TEAM Sinds zijn ontstaan in 1993 werd er steeds vaker een beroep gedaan op de expertise van Beliris als bouwheer. In zijn 25-jarig bestaan kende de directie dan ook een sterke groei. Vanaf 2018 krijgt Beliris een nieuwe groeischeut: er werden 16 medewerkers aangeworven en de komende jaren staan er nog tientallen rekruteringen op de planning.

Š Christoph Van Den Driessche

AANTAL MEDEWERKERS

1

7

43

100

109

118

140/150

1993

2003

2016

2018

2019

...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


HET WELZIJN VAN HET PERSONEEL ALS PIJLER VAN HET MANAGEMENTPLAN

17 76

Beliris biedt intern de mogelijkheid om nieuwe uitdagingen aan te gaan of de loopbaan op andere manieren te laten evolueren. In 2018 waren er 11 interne verschuivingen: er veranderden 4 medewerkers van functie en 7 van dienst.

mensen werken 4/5de

Flexibele werkuren vormen naast telewerk een belangrijk hulpmiddel in het bereiken van een goede balans tussen werk en privéleven.

< 5 jaar

ONZE MEDEWERKERS DELEN ONZE PASSIE AL …

mensen doen telewerk

22 % 70 %

5 à 15 jaar > 15 jaar

8%

GEMIDDELDE LEEFTIJD

38 JAAR

NIEUWE BEROEPEN BIJ BELIRIS

OM DE UITDAG ING EN VAN DE BO

55% 45%

13

14

15

16

17

18

19

UW AAN TE GA AN

SAFETY MANAGER

OMBUDSMAN

WERFCOÖRDINATOR

ADVISEUR TECHNISCHE ONDERSTEUNING

20

21

22

23

24

25


VERSCHILLENDE DUURZAAMHEIDSACTIES WERDEN GOEDGEKEURD Al verschillende jaren zet Beliris zich in voor duurzaamheid, met name door de bouw van passieve woningen, door de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, door te kiezen voor ecologische, isolerende materialen en systemen met warmterecuperatie, groendaken, zonnepanelen, regenwaterputten, … Begin 2018 besloot Beliris om nog een stapje verder te gaan en voegde in alle bestekken, zowel voor studies als werken, nieuwe artikels over duurzaamheid toe, waarvan sommige samenhangen met een opvolging van de actieplannen om op lange termijn de voetafdruk van de projecten op het klimaat te verkleinen. Verder werden er dat jaar verschillende duurzaamheidsacties goedgekeurd. Deze werden toegelicht aan de bouwteams, in het bijzonder aan de werfcontroleurs die zullen toezien op de toepassing ervan. Ze kregen de nodige opleidingen en er worden geregeld sensibiliseringsacties opgezet. De eerste resultaten worden verwacht tegen eind 2019.

1

1

2

3

4

5

6

7

Het sloopbeheerplan stimuleert de kringloopeconomie, het selectief slopen en het hergebruik van materialen die al aanwezig zijn in het project. Beliris koos voor innovatie en integreert systematisch een afbraak- en sloopinventaris in de contracten voor de ontwerpopdracht. Vóór de start van het project wordt samen met de studiebureaus alle materialen en elementen die aanwezig zijn op de site opgelijst, gekwantificeerd, gekwalificeerd, en getest op performantie, met als doel om een deel van de materialen te hergebruiken voor het nieuwe project, te verkopen of te recycleren, en om het gevaarlijk afval te scheiden van de rest. De gebouwen worden een bron aan ontginbare materialen die in het bouwproces geïnjecteerd worden. De invoering van een traceerbaarheidsprocedure laat toe om de afvalhoeveelheden te meten en de afvoer ervan naar afvalverwerkingsbedrijven in alle transparantie te beheren. 8

9

10

11

12


13

14

15

16

17

3

18

19

20

Het globale actieplan waakt erover dat de overheidsinvesteringen de tand des tijds doorstaan door de toekomstige gebruikers te sensibiliseren over het beheer en het onderhoud van de installaties. Nieuwe technologieën zoals ventilatie met dubbele stroom, warmtepompen en zonnepanelen vereisen een regelmatig en specifiek onderhoud om te blijven werken. Daarom werden nieuwe posten voorzien in onze bestekken om de toekomstige gebruikers op te leiden en te onderrichten tijdens de voorlopige oplevering van het project, evenals een “dienst-na-verkoop” door de installateurs waarnaar ze zich kunnen wenden met vragen over het onderhoud of gebruik.

21

22

23

24

25

© Photographee.eu

2

Het onderhoudsplan voor de beplanting stimuleert het onderhoud en de versterking van de flora op lange termijn en een duurzaam beheer van de investeringen. Dit plan omvat onderhoudsdoelstellingen met frequenties en periodes in functie van het klimaat. Het specifieert de taken voor elk type plant, zowel tijdens als na de werken: over houtachtige of kruidachtige planten, gras of bomen tot invasieve soorten en ziektes. Het wordt ofwel opgesteld tijdens de studiefase door het studiebureau en/of de beheerder en voorgelegd aan de aannemer; ofwel aan het begin van het project door de aannemer die de zone zal inrichten. De bedoeling? Studiebureaus aanmoedigen om te denken aan de duurzaamheid van de groene ruimte die ze ontwerpen, en de aannemers om de aanplantingen veeleer te onderhouden dan na de 2 jaar garantie te vervangen, ...


PARTNERSCHAPPEN WERDEN VERSTERKT Ook in onze partnerschappen met de bouwsector hebben we geïnvesteerd door uitwisselingsmomenten te organiseren over thema’s zoals sociale clausules, deconstructie, Building Information Modeling (BIM), ...

Beliris is als samenwerkingsakkoord ontstaan uit een partnerschap en draagt samenwerking in het bloed. We hebben talrijke partners: regionale besturen, vervoersorganisaties, sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeenten, studiebureaus, aannemers, ... Als klant of operationele partner van onze projecten ondersteunen ze ons dagelijks in onze missie.

Ten slotte willen we, met de hulp van universiteiten, innoverende en kwaliteitsvolle projecten uitvoeren en onze groeiende expertise delen. In 2018 heeft Beliris een kader voor vernieuwing uitgewerkt en met verschillende scholen overlegd om bruggen te bouwen met het oog op toekomstige partnerschappen.

In 2018 hebben we besloten om een verantwoordelijke voor de klantenondersteuning aan te wijzen. Zijn rol: de beheerders van de gerealiseerde infrastructuren ondersteunen bij het weer in handen nemen van het bouwwerk na de voorlopige oplevering van de werf. Deze kwaliteitsbenadering is duurzaam omdat het onze tussenkomst verlengt tot na de werkzaamheden en ervoor zorgt dat onze interventies ook op lange termijn renderen.

1

2

3

4

5

6

In de komende jaren zullen de verlaging van de overlast veroorzaakt door werven en een goed beheer van de uitvoeringstermijnen ook prioriteiten worden. Vorig jaar zijn we hierover met verschillende partners beginnen brainstormen. We gaan nu verder in op deze ideeĂŤn om ze in de nabije toekomst te concretiseren.

7

8

9

10

11

12


ARCHITECTURALE KWALITEIT KOMT CENTRAAL TE STAAN In 2017 heeft Beliris de werkgroep "architecturale kwaliteit" opgericht met als doel een alomvattende strategie te ontwikkelen om de architecturale kwaliteit van onze projecten te bevorderen. Benodigdheden: een goed programma, een goede procedure en een goed adviescomité! Maar hoe verwezenlijken we dat? Welk concreet advies, welke concrete middelen en steun geven we aan onze medewerkers?

In 2019 zal de groep het werk voortzetten en zich o.a. richten op de vaststelling en toepassing van de selectie- en gunningscriteria, de samenstelling van het adviescomité, de organisatie van feedbackmomenten, en continue vorming en ondersteuning van de medewerkers op het vlak van architecturale kwaliteit en een versterkte band met de Brusselse Bouwmeester, ...

In 2018 presenteerde de werkgroep een lijst met vademecums, best practices en aanbevolen richtlijnen uit België en het buitenland.

Eind 2018 publiceerde de groep een hulpmiddel voor de uitwerking van het programma van een project. Deze biedt een overzicht van de te onderzoeken onderwerpen alvorens het bestek voor de ontwerpopdracht van het project op te stellen: kritisch onderzoek van de ambities, uitdagingen, risico’s en beperkingen van een project, zowel op stedenbouwkundig, juridisch en economisch als op technisch, menselijk, sociaal en duurzaam vlak. Al deze gegevens vormen een solide en coherente basis om het ontwerpproces te beginnen.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


DE TECHNOLOGIE SLAAT HAAR VLEUGELS UIT Beliris heeft de ambitie om mee te zijn met zijn tijd door nieuwe informatietechnologieën in te zetten om efficiënter te werken en onze samenwerking te vergemakkelijken, zowel intern als met onze externe partners.

DE DIGITALE REVOLUTIE VAN DE BOUWWERELD Door gebruik te maken van Building Information Modeling (BIM) onderschrijft Beliris één van de grootste evoluties van onze tijd in de bouwsector. Het BIM stimuleert de samenwerking tussen de diverse partners van een project, ook de toekomstige beheerders en eigenaars. Het volgt het bouwwerk van zijn programmatie tot aan zijn levenseinde, en vergemakkelijkt het beheer en onderhoud achteraf. In de bestekken voor gebouwen wordt aan de studiebureaus voortaan gevraagd om 3D-modellen van het bouwwerk te creëren, waardoor incoherenties tussen verschillende technieken gemakkelijker opgespoord worden. Op termijn zullen alle projecten, met uitzondering van de wegenwerken waarover nog wordt nagedacht, gemodelleerd worden in BIM.

FLEXIBEL WERKEN Bij Beliris hebben we de New Way of Working omarmd: van flex desk en glijdende werkuren tot telewerk en conference calls. Dit systeem biedt meer flexibiliteit en een gezonde balans tussen werk en privé. We hebben een mensgericht, flexibel en dynamisch werkkader ontwikkeld dat beter aansluit op het profiel van onze medewerkers, waarvan velen geregeld naar een werf of externe vergaderingen moeten.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


voor het delen en goedkeuren van documenten over een project, uitvoeringsplannen, werfdagboeken, ...

TABLETS VOOR DE KWALITEITSCONTROLE Om het werk van de werfcontroleurs te optimaliseren, werd er in 2018 beslist om hen uit te rusten met tablets. Deze zijn lichter en efficiënter om te gebruiken op de werf. Zo kunnen werfdocumenten overal geconsulteerd worden en opmerkingen direct op de correcte plaats op de plannen aangeduid. Ook de werkprocessen worden zo professioneler en het vergemakkelijkt de samenwerking met onze collega’s op het terrein. De uitrusting zal gebeuren in 2019.

DIGITAAL TEKENEN Sinds oktober 2018 werden de financiële processen, van ontvangst van de schuldvordering tot facturatie, gedigitaliseerd dankzij de digitale handtekening. Het doel is op termijn alle processen en de in- en uitgaande post volledig te digitaliseren, en naar volledig papierloos werken te gaan.

DOCUMENTBEHEER

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

© Chaay_tee

Al twee jaar delen de medewerkers van Beliris hun documenten met elkaar in een Sharepoint-platform. Om de samenwerking met onze vele externe partners te vergemakkelijken, zal ook een platform worden ontwikkeld


TIENTALLEN THEMA'S WERDEN UITGEDIEPT TIJDENS OPLEIDINGEN Beliris hecht veel belang aan expertise en zet verschillende middelen in om de interne kennis te behouden en verder uit te bouwen: een maandelijkse thematische infosessie tijdens de middagpauze genaamd Q-Time, referenten die hun expertise ten dienste stellen van collega’s, opleidingen, ... Tientallen thema's werden verkend of uitgediept tijdens individuele en groepsopleidingen :

© Kasto

ǎǎ ǎǎ ǎǎ ǎǎ ǎǎ ǎǎ ǎǎ ǎǎ ǎǎ ǎǎ ǎǎ ǎǎ ǎǎ ǎǎ ǎǎ

1

Elektrische installaties van gebouwen Pathologieën in verband met vochtigheid in gebouwen Sloopbeheer Werfcommunicatie Wijziging van de wetgeving inzake werforganisatie Veiligheid en noodprocedures Sharepoint, Outlook en Skype Interne werkmiddelen: templates, procedures, prijzendatabank, ... Contractwijzigingen Building Information Modeling (BIM) Osiris Duurzaamheid Leadership and Management Talen Persoonlijke ontwikkeling

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


VORMING DIGITALE WERKOMGEVING

BIBLIOTHEEK

KENNISDELING

COMPETENTIEBEHEER

RETURN ON EXPERIENCE

STRATEGIE EN MONITORING

ACADEMY? IS IR L E B IS T A W De in de loop der jaren verworven ervaring stelt ons in staat om projecten van hoge kwaliteit te realiseren. Sinds 1993 heeft Beliris in diverse domeinen gewerkt en heeft zo zijn ervaring uitgebreid en gekapitaliseerd. In 2018 bracht Beliris de competenties van zijn medewerkers in kaart met als doel een proces van continue opleiding voor de operationele profielen op te zetten gebaseerd op onze eigen ervaring. Dit systeem omvat een referentenlijst waardoor de diensten intern een expert kunnen vinden.

13

14

15

16

17

18

Om de acties verbonden aan het kennisbeheer te coÜrdineren werd BELIRIS ACADEMY opgericht: diverse opleidingen en workshops, de Quality Time, een referentenlijst, interne en externe uitwisselingsmomenten, Return on Experience van onze projecten, monitoring, een digitaal werkplatform en de digitale en papieren bibliotheek. BELIRIS ACADEMY zal vanaf 2019 nog uitbreiden met een integratie- en ontwikkeltraject, op maat van de diverse profielen die in dienst treden. Ook collega’s die van functie of dienst veranderen, of die hun vaardigheden willen bijschaven kunnen zich voor deze interne cursussen inschrijven.

19

20

21

22

23

24

25


97 % VAN DE BUDGETTAIRE DOELSTELLINGEN WERDEN BEREIKT De voorbije jaren zette Beliris uitstekende budgettaire resultaten neer. Sinds de goedkeuring van bijakte 12 in februari 2016, sloot Beliris contracten af voor een bedrag van 280 miljoen euro, waardoor de overdracht van niet aangewende fondsen van de vorige jaren werd verminderd met 30 miljoen euro. Daarnaast werd nog eens 240 miljoen euro betaald ten gunste van de projecten in het Brussels Gewest. Dit bedrag vertegenwoordigt 96% van de vereffenbare bedragen toegekend aan Beliris voor de jaren 2016-2017. In 2018 werd deze prestatie nogmaals verbeterd door 98% van het beschikbare vereffeningsplafond te vereffenen.

In september 2018 werd de dertiende bijakte van het Samenwerkingsakkoord goedgekeurd. De jaarlijkse alimentatie van 125 miljoen euro samen met de overdracht van de voorgaande jaren brengt het totale budget van het fonds inclusief 2019 op 666 miljoen euro.

Ook op vlak van vastleggingen werd er weer een uitstekend resultaat neergezet. Het was wachten op de goedkeuring van de nieuwe bijakte om uit de startblokken te schieten, maar uiteindelijk legde onze directie 97% van het beschikbare budget vast. Beschikbaar budget

Vastleggingen 97% : € 135.792.385,71 €140.000.000 Vereffeningen 98% : € 122.213.194,27 €125.000.000

0€

2018 IN DE TOP 5 VAN BUDGETTAIRE RESULTATEN VASTLEGGINGEN

1. 2. 3. 4. 5. 1

VEREFFENINGEN

2006 • 100 % 2016 • 99.9 % 2011 • 99.8 % 2017 • 99.7 % 2018 • 97 % 2

3

1. 2. 3. 4. 5. 4

2017 • 99.6 % 2018 • 97.8 % 2010 • 95.7% 2011 • 92.1% 2016 • 85.9 % 5

6

7

8

9

10

11

12


Vastleggingen

Vereffeningen

Mobiliteit

€ 99.864.215,25

€ 79.959.343,96

Ontwikkeling strategische zones, gebouwen en publieke ruimtes

€ 5.626.301,37

€ 10.604.407,06

Aankoop terreinen

€ 1.846.300,95

€ 1.718.483,35

Prioritaire zones

€ 2.722.623,74

€ 2.255.902,16

Heropleving van wijken

€ 10.490.234,82

€ 12.783.573,47

Investeringen in cultuur, wetenschap en erfgoed

€ 7.244.924,70

€ 7.639.437,73

Personeel, functioneringskosten en raamcontracten

€ 7.997.784,88

€ 7.270.046,54

EE

TI M N OP

AL

AN C N I F E

I ËLE

OLG O PV

ING

De afgelopen 25 jaar kende de bouwsector heel wat veranderingen en evoluties, zowel qua technieken, als op vlak van wetgeving en opvolgingsprocedures voor projecten. Als bouwheer volgt Beliris deze nieuwe ontwikkelingen op de voet. Zo herzagen we in 2018 de bestekken voor werken en studies. Verder zetten we diverse tools in om een optimale financiële opvolging te verzekeren, zoals een prijzendatabase die ons in staat stelt om abnormale prijzen in offertes op te merken en om de juiste prijs te bepalen voor contractwijzigingen die zich in de loop van de werken aandienen.

13

14

15

16

17

18

Ook wordt ernaar gestreefd de eindverrekeningen, vorderingsstaten en verwijlintresten vlot en binnen de termijnen af te handelen. Kortom, we willen rechtvaardig zijn in de financiële behandeling van onze projecten en iedereen een kans geven zich in te schrijven op onze opdrachten, mits ze voldoen aan onze hoge kwaliteitsnormen.

19

20

21

22

23

24

25


BELIRIS BOUWT DE VERVOERSINFRASTRUCTUUR VAN MORGEN

In 2016 keurde de federale en Brusselse regering het voorontwerp van de nieuwe metrolijn goed: het traject in al zijn details, de inplanting en structuur van de stations, de bouwtechnieken, … Sindsdien zijn de studies voor de werken in volle gang en lopen de verschillende procedures voor de vergunningen. Er werd ook verder gewerkt aan de kwaliteit van het project: aan het programma om de hinder van de werken te beperken, aan de toegankelijkheid van de stations, aan de werfcoördinatie rond de werfzone van de stations, aan plannen voor de communicatie naar en begeleiding van de buurtbewoners, …

In het kader van het project ‘Metrolijn 3’ zal Beliris een nieuwe metrolijn uitbouwen tussen het Noordstation en Bordet ter verlenging van de tot metro omgevormde lijn Albert-Noordstation. Dit grootschalige project beoogt het noorden van Brussel beter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer, wat de levenskwaliteit van de bewoners, pendelaars en toeristen ten goede zal komen. Sociaaleconomische studies tonen aan dat het noorden van Brussel in de toekomst een sterke demografische groei zal kennen. Deze wijken worden momenteel bediend door tram 55, die nu al verzadigd is. Een uitbreiding van het aanbod is dus noodzakelijk.

© REPORTERS

ONZE MISS

1

2

IE: 5 KM TU N

3

4

NEL, 7 STA TIONS EN

5

6

7

1 ST E L P L A A TS

8

9

10

11

12


HOE VER STAAT HET PROJECT? Beliris ging de dialoog aan met de verschillende betrokkenen van het project. Om te voldoen aan de wensen van de buurtbewoners, de gemeentes en het Gewest wijzigde Beliris de plannen voor drie stations: Riga, Vrede en Verboekhoven. De nieuwe plannen werden in de loop van het jaar 2018 afgerond en de vergunningsaanvraag voor de tunnel, de zeven stations en de stelplaats werd in december 2018 heringediend, zodat de burger over de laatste plannen zou beschikken tijdens het openbaar onderzoek over de missie van de effectenstudie. Het doel van dit openbaar onderzoek is om de missie te creÍren van een onafhankelijk studiebureau dat de impact van het project op vlak van verschillende aspecten zal evalueren: mobiliteit, stedenbouw, landschap en ruimtelijke ordening, onroerend en archeologisch erfgoed, sociaal en economisch vlak, omgevingstrillingen en -geluiden, bodem en water, energie, luchtkwaliteit, microklimaat, afval, en impact op de mens. Deze missie, die mogelijke verbeteringen aan de plannen zal identificeren, begint in 2019, vóór een tweede openbaar onderzoek naar het project zelf.

afgerond in 2018. In 2019 werden de op basis van deze aanbevelingen aangepaste plannen ingediend. Het openbaar onderzoek over het definitieve project zou mid2019 plaatsvinden. Ondertussen werden ook verschillende vergunningen verkregen voor voorbereidende werken, zoals het verplaatsen van een technisch lokaal onder het Liedtsplein en de afbraak van een gebouw van Infrabel achter het Noordstation. Sommige van deze werken, waaronder ook die van de concessiehouders, zullen starten in 2019. Ook de vergunningsaanvraag voor het verplaatsen van de tramsporen op het Liedtsplein zal in 2019 ingediend worden.

De aansluiting met het Noordstation werd volledig in BIM gemodelleerd. Ook voor de stations zal een Building Information Modeling worden toegepast (zie punt 7).

Voor het verbindingsstuk tussen de bestaande en de nieuwe tunnel aan het Noordstation werd de effectenstudie

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


DE METRO: SNELLER, VEILIGER EN MEER PLAATS Bovendien is er ruimte voor 725 personen, tegenover slechts 184 reizigers op tram 55. Naast een hogere frequentie en snelheid, vervoert de metro dus ook veel meer passagiers, wat de stijgende vraag naar openbaar vervoer in het noorden van Brussel tegemoet komt.

De metro biedt een aantal voordelen ten opzichte van andere openbare vervoersmodi. De metro rijdt 20 uur per dag, 365 dagen per jaar en met een frequentie van 3 minuten. Verder ondervindt de metro geen hinder van het bovengrondse verkeer: geen rode lichten, files, ongevallen, … Hierdoor rijdt hij stipter en sneller. De metro haalt een commerciële snelheid van 30km/u, haltes meegerekend, terwijl tram 55 slechts 13km/u haalt.

Tot slot biedt de metro ook meer veiligheid met name door de installatie van schermen langs de perrons.

BUDGET € 900.000.000 (werken)

© REPORTERS

STUDIEBUREAU: Bureau Metro-Noord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


EEN GEOPTIMALISEERDE TOEGANKELIJKHEID

© REPORTERS

Beliris werkte samen met de Gewestelijke Mobiliteitscommissie en de WaalsBrusselse vereniging CAWaB om de toegankelijkheid van de toekomstige stations te verbeteren. De capaciteit en de beschikbaarheid van de liften, het traject van de reiziger in het station, de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit, … Het werd allemaal onder de loep genomen. Diverse tests controleerden of de theoretische tijdsberekeningen overeen stemden met de realiteit. De MIVB stelde uiteindelijk voor dat alle metrostations twee liften per perron zouden krijgen met een rechtstreekse toegang tot de oppervlakte.

3 STATIONS AANGEPAST AAN DE WENSEN VAN DE BURGER In het voorgestelde ontwerp kreeg elk van de zeven stations zijn eigen identiteit, afgestemd op de bestaande omgeving. Om tegemoet te komen aan de wensen van de buurt, werden de plannen voor het Rigastation herzien. In het nieuwe voorstel is het station discreter ingeplant in de omgeving, zodat zowel de oorspronkelijke symmetrie van het plein ontworpen door Octave Houssa, als het zicht op de Heilige Familiekerk zo veel mogelijk worden behouden.

De omvang van het toekomstige station Vrede werd ingeperkt om de kosten en efficiëntie te optimaliseren, met behoud van dezelfde comfort- en kwaliteitsnormen. De architectuur van het station Verboekhoven werd eveneens geoptimaliseerd om, op verzoek van de gemeente Schaarbeek, een ruimte van openbaar belang boven het toekomstige station te kunnen bouwen.

BLIJF OP DE HOOGTE VIA WWW.METRO3.BE 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


De bouw van het toekomstige metrostation Liedts vormt de gelegenheid om het plein om te vormen van een druk verkeersknooppunt tot een aangename ontmoetingsruimte.

1

2

3

Het station Verboekhoven zal drie wijken verbinden die momenteel worden gescheiden door de spoorweg. Op het Colignonplein zal de minimale impact van glazen liftkooien op een strak voorplein het monumentale gemeentehuis van Schaarbeek in de verf zetten.

4

5

6

Het Rigastation wil een performante mobiliteitsoplossing bieden, met behoud van de harmonie van de wijk.

7

8

9

10

11

12


Eindstation Bordet wordt een belangrijk intermodaal knooppunt, opgetrokken te midden van een groene esplanade.

De huidige MIVB-stelplaats voor bussen en trams zal worden uitgebreid met een metrostelplaats.

Š BMN

Het Lindestation speelt in op de landelijke identiteit van Evere.

Station Vrede zal een verbinding vormen tussen het Vredeplein en de muziekacademie van Evere.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


EEN NIEUWE 'LOOK' VOOR DE ANSPACHLAAN EN ZIJN ZIJSTRATEN Jarenlang was het historische hart van Brussel doormidden gesneden door een stedelijke snelweg overspoeld door auto's. Vandaag onderschrijft de voetgangerszone een beweging die bijdraagt aan een gezondere, meer ademende stad. En de eerste resultaten zijn zichtbaar. Twee jaar na de start staat de werf halverwege. Een korte stand van zaken.

ANSPACHLAAN De laan is opgebouwd uit 3 zones: een centrale as, een groene zone aan weerszijden hiervan met plantsoenen en banken, en een flaneerzone langs de gevels om van winkel naar winkel te wandelen. In het najaar van 2018 werden verschillende zones voltooid. De rest zal in 2019 worden afgerond.

DE BROUCKĂˆREPLEIN

Š REPORTERS

Op het plein, dat tegen maart 2019 klaar zal zijn, treffen we een multifunctionele ruimte aan die de organisatie van evenementen mogelijk maakt. Een open en aangename plaats die wordt begrensd door twee wegen met voorrang voor de zachte mobiliteit. Deze heraanleg is een kans voor zowel bewoners en toeristen als handelaars om zich de openbare ruimte opnieuw toe te eigenen.

1

2

3

4

5

6

FONTAINASPLEIN Het plein, dat als autokruispunt wordt gebruikt, zal een met bomen omringd plein worden met glooiende gazons doorkruist met paden naar de omringende wijken, en banken op de zonnigste plekken. Zo wordt het een aangename plek om te ontspannen en uit te rusten. De opdracht voor de werken zal in de loop van 2019 worden gegeven.

7

8

9

10

11

12


BEURSPLEIN

© REPORTERS

In de loop der jaren is de Beurs een symbolische plaats geworden waar toespraken, demonstraties, vreugde en ingetogenheid elkaar afwisselen. De werkzaamheden van de Beurszone, die in februari 2019 van start zijn gegaan, zijn erop gericht om het plein en de aangrenzende straten volledig terug tot hun recht te laten komen. Het Beursplein en het Beursgebouw staan op de lijst van het werelderfgoed en maken deel uit van de beschermde UNESCO-zone.

BUDGET € 20.000.000 (studies en werken)

Dit voormalige kruispunt wordt terug een groot plein, een stadspodium geschikt voor ontmoetingen. Het uitzicht vanuit de Ortsstraat zal beter tot zijn recht komen dankzij een waterspiegel: een fontein waar de bezoekers van het stadscentrum in de zomer van een beetje afkoeling kunnen genieten.

AANNEMER Viabuild STUDIEBUREAUS Sum Project, Greisch

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

© REPORTERS

WERKEN herfst 2017 - lente 2020


EEN NIEUWE LEEFRUIMTE VOOR DE J. FRANCKSQUARE In 2018 werden de opwaarderingswerken in het kader van wijkcontract Fontainas afgerond. De Jacques Francksquare en zijn omringende straten in Sint-Gillis werden volledig heringericht. Deze wijk waarin de auto koning was, is nu ingericht met diverse knusse plekjes om van de buitenlucht te genieten en met ruimte voor sport en spel. De zone sluit nu beter aan op het Hallepoortpark, het Bethlehemplein en het Germeaupark, en zet de actieve gebruikers (wandelaars, fietsers, enz.) centraal in de inrichting van de openbare weg.

De bewoners eigenden zich de nieuw ingerichte ruimte al snel toe, het vruchtbare resultaat van de participatie en consultatie georganiseerd door de gemeente SintGillis ter voorbereiding van het project. Het project draagt bij aan een verbetering van de levenskwaliteit van de bewoners met o.a. nieuwe banken en grasperken, een Kiss & Ride voor de school, beveiligde voetpaden en een nieuw multisportterrein en beantwoordt aan de noden van de levendige en multiculturele buurt.

BUDGET â‚Ź 3.236.000 (studies en werken) AANNEMER De Dender STUDIEBUREAU Sweco WERKEN september 2017 januari 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


ER WERD EEN WANDELEN FIETSPAD GECREËERD Langsheen treinverbinding 161 transformeert Beliris een spoorwegberm tot een voetgangers- en fietspad tussen de Waversesteenweg en de Viaductstraat, Scepterstraat en Graystraat. Deze verbinding vormt een snellere en aangenamere route van het GEN-station Mouterij naar de Europese wijk.

BUDGET € 2.510.000 (studies en werken)

Het pad bestaat uit 2 delen. Het deel tussen de Waversesteenweg en de Scepterstraat werd in 2018 geopend. Het andere deel, tussen de Scepterstraat en de Graystraat, zal later worden aangelegd. Dit project geeft dit braakliggend deel van de stad een nieuwe functionele en landschappelijke invulling en biedt de gebruikers van de wijk nieuwe routes aan.

AANNEMER Viabuild (deel 1) STUDIEBUREAU MSA-NEY WERKEN zomer 2017 - herfst 2018 (deel 1)

OP WEG NAAR EEN ZACHTERE MOBILITEIT In het nieuwe programma dat in 2018 werd vastgelegd, is er bijna 9 miljoen euro voorzien voor het fiets-GEN. Het doel van dit project is om een geheel van fietspaden te verbinden en nieuwe afgescheiden fietspaden aan te leggen die veilig en comfortabel zijn. Zo krijgt de fiets, een proper vervoermiddel, zijn plaats in de stad terug.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


SPORTCOMPLEX VROEGEGROENTEN VERKRIJGT ZIJN VERGUNNING De sportzaal in de Vroegegroentenstraat 20/22 in Vorst zal gerenoveerd worden in het kader van wijkcontract "Vroege Groenten - Luttrebrug". De bouwvergunning is verkregen en in 2018 werd de aanbesteding voor de werken opgestart.

Het onthaal van de grote sportzaal zal worden afgebroken en herbouwd. Verder worden de kleine sportzaal, de vestiaires, de technische ruimtes en de sanitaire installaties gerenoveerd. Op het dak zal een volume met 2 polyvalente zalen en kleedruimtes worden toegevoegd. Ook de dakdichting van de grote sportzaal zal worden vernieuwd en de circulatie in het gebouw verbeterd.

Het gebouw bestaat uit twee delen. Het originele gebouw van de jaren ’60 bevat een kleine sportzaal, een conciërgewoning en een crèche. Het tweede deel, dat een tiental jaar geleden werd toegevoegd, herbergt een grote sportzaal.

BUDGET € 2.387.350 (studies en werken) STUDIEBUREAUS Agwa, JZH & Partners

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


DE OFFERTEAANVRAAG VOOR PROJECT SCHEUT WERD GELANCEERD In Anderlecht zullen in de wijk Scheut, die ingebed ligt tussen de Ninoofsesteenweg en het kanaal, het Henri De Smetplein en vier straten (Generaal Ruquoy-, Verdonck-, Gesp- en Naaldstraat) worden heraangelegd. De openbare ruimte zal worden opgewaardeerd en de actieve weggebruikers zullen centraal worden geplaatst.

BUDGET € 2.538.000 (studies en werken)

De vergunning werd verkregen, en de procedure voor de aanbesteding van de werken werd gelanceerd in 2018.

STUDIEBUREAU EM & Partners

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


ER WERD EEN EDUCATIEVE BOERDERIJ GECREËERD D E BO

1

ERDER

IJ ZAL

2

GEITE

3

N, S C H

4

Aan de Ninoofsesteenweg, vlakbij het Scheutbos in Molenbeek, heeft het Huis van de Natuur begin 2019 zijn deuren geopend om wijkinitiatieven in verband met het milieu (fauna, flora, ecologie, water- en energiegebruik, enz.) te stimuleren. Vanuit zijn educatieve rol wil het Huis van de Natuur een instrument zijn voor de ontwikkeling van de wijk Scheutbos door de pedagogische, sociale en culturele uitwisseling te bevorderen.

APEN

5

, KON

IJNEN

6

, PLUI

7

MV E E

, PON

8

Y 'S E N

9

EZELS

10

H U I SV

11

EST E N

12


BUDGET € 2.600.000 (studies en werken) AANNEMER Gillion Construct STUDIEBUREAUS Atelier d’Architecture Alain Richard, Ney & Partners, Zeugma Engineering

Eind mei 2018 werd het complex ingehuldigd in aanwezigheid van een zestigtal kinderen uit naburige scholen, die enthousiast uitkeken naar de omgang met de boerderijdieren en het planten van de eerste bessenstruiken. Het project behelsde de renovatie van het hoofdgebouw, de bijgebouwen en het erf, en ook de bouw van stallen en van een gezinswoning voor de conciërge.

WERKEN zomer 2016 - lente 2018

De transformatie van deze oude boerderij duurde twee jaar. De belevingsboerderij zal ruimte bieden voor conferenties, tentoonstellingen en workshops. Ze zal ook onderdak geven aan het demonstratiecentrum voor composteringstechnieken en zal het vertrekpunt zijn voor de geleide bezoeken van de Vrienden van het Scheutbos.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


DE 1STE OPLEIDINGSPOOL WERD OPGERICHT Eind 2018 heeft Beliris de bouw van de eerste opleidingsen tewerkstellingspool in het Brusselse gewest afgerond. In twee jaar tijd werd te Anderlecht een nieuwe constructie van 7.228 m², gewijd aan de opleiding voor industriële en technologische knelpuntberoepen, uit de grond gestampt temidden van een industriepark in volle ontwikkeling.

Het opleidingscentrum dat technische opleidingen zoals liftmonteur, HVAC-technicus, elektricien, elektrotechnicus, lasser of industrieel tekenaar zal aanbieden, werd ontworpen met een bijzondere aandacht voor de veiligheid. Het is functioneel en onderhoudsvriendelijk, en bevindt zich op wandelafstand van de metro, de trein, een park & ridestrook en de autosnelweg. Een overdekte fietsenstalling en carpoolplaatsen vergemakkelijken de toegankelijkheid van de site nog meer.

© REPORTERS

Het gebouw bestaat uit twee delen. De voorzijde biedt plaats aan kantoren, computerzalen, vergader- en cafetariaruimtes en voldoet aan de lage-energienorm. De achterzijde, met de werkplaatsen en leslokalen, werd opgetrokken in een industriële stijl. Met zijn grote ruimtes en mezzanine-klaslokalen die direct uitkijken op de werkplaatsen, stimuleert dit moderne complex een open aanpak en vergemakkelijkt het leerproces.

1

2

3

4

5

6

Begin 2019 werd het cascogebouw overgedragen aan de beheerder van het complex, die nu zorgt voor de verdere uitrusting ervan. De opening is gepland in 2019.

7

8

9

10

11

12


Een opleidings- en tewerkstellingspool brengt de publieke en private actoren samen rond een gedeelde visie, gemeenschappelijke projecten en concrete acties. Doelstellingen: de economische toestand van een sector verbeteren door tegemoet te komen aan de vraag van ondernemingen naar geschoolde arbeidskrachten door de werkzoekenden, werknemers en studenten op te leiden en vertrouwd te maken met de nieuwste technologieën van de sector en door te anticiperen op de noden van de sector. In 2019 zal Beliris de studies starten voor twee nieuwe opleidingspools: de ene is gewijd aan beroepen in de bouwsector, de andere aan ICT.

BUDGET € 10.200.000 (studies en werken) AANNEMER Entreprises Koeckelberg STUDIEBUREAUS Burtonboy Architects, Setesco, MK Engineering

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

© REPORTERS

© REPORTERS

WERKEN herfst 2016 - winter 2018


273 SOCIALE WONINGEN WORDEN DOOR ONZE TEAMS ONDER HANDEN GENOMEN In 2018 renoveerde Beliris opnieuw verschillende sociale woningen opdat deze zouden voldoen aan de huidige normen inzake comfort, veiligheid, isolatie, akoestiek, ... met een maximaal behoud van de architecturale charme. Vijftig zijn ondertussen weer te huur, 91 worden nog gerenoveerd en 132 bevinden zich in de studiefase. Een niet-exhaustief overzicht:

L’OLIVIER In september 2018 zijn de renovatiewerken van het woonhuizencomplex in de L’Olivierstraat te Schaarbeek gestart. Op het programma: de technische installaties moderniseren, de buitenschil van het gebouw renoveren (isolatie, ramen, sgraffiti, ...), het rioleringsnetwerk vervangen, de appartementen aanpassen aan de typologie van de gezinnen, ... Uiteindelijk zal het complex 30 wooneenheden met één tot vier slaapkamers bevatten. Het project koppelt de hedendaagse eisen inzake comfort en veiligheid aan de opwaardering van het erfgoed.

LINNÉ-PLANTEN In mei 2018, huldigde Beliris twee flatgebouwen met plaats voor 50 gezinnen tussen de Linnéstraat en de Plantenstraat in SintJoost-ten-Node in. Na een grondige renovatie zijn ze zo goed als nieuw en ligt het energieverbruik maar liefst 12 keer lager. Hiervoor kregen ze het label "Voorbeeldgebouw" van Leefmilieu Brussel, evenals het nieuwe kinderdagverblijf op de site dat plaats biedt aan 36 kinderen. In het hart van het complex werd ook een nieuw semi-openbaar park aangelegd.

BUDGET € 6.200.000 (studies en werken)

BUDGET € 14.350.000 (studies en werken)

AANNEMER Phenicks - R. De Cock

AANNEMERS De Meuter, Artes TWT, Jacques Delens

STUDIEBUREAUS Samyn & Partners, FTI, en IngenieursbureauBenVerbeeck&Partners

STUDIEBUREAUS A2M, Istema, Stubeco

WERKEN herfst 2018 - winter 2020

WERKEN herfst 2014 - lente 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


HECTOR DENIS

PETERBOS

Begin 2019 voltooide Beliris de restauratie van het Hector Denis-gebouw te WatermaalBosvoorde. Het gebouw biedt momenteel 44 wooneenheden met één tot drie slaapkamers aan. Het binnenklimaat werd verbeterd door de installatie van ventilatie met dubbele stroom, een performante en energiezuinige verwarming en de installatie van ramen met dubbel glas. Ook de akoestiek werd herzien dankzij isolatie, dubbele binnenmuren en soepele vloerbekleding. De geklasseerde gevels werden van binnenuit geïsoleerd met natuurlijke en duurzame materialen, net zoals het dak en het plafond van de kelders. Daterend van de jaren ’30, had het gebouw veel baat bij een herinrichting van de binnenruimtes opdat elke woning beschikt over een badkamer en veel lichtinval.

De Peterboswijk in het noorden van Anderlecht is een van de grootste sociale woningcomplexen in het Brussels Gewest. Beliris zal de renovatie aanvatten van gebouw nummer 9: 80 appartementen, verdeeld over 10 verdiepingen. Het doel: de woningen en vier winkels renoveren en aanpassen aan de veiligheids- en comfortnormen, de bouwschil en alle technische installaties vernieuwen. En dat terwijl de appartementen bewoond blijven: een hele uitdaging op vlak van werforganisatie en begeleiding van de huurders.

PLEISTERPLAATS II In de loop van 2020, zal Beliris de renovatie van de wooneenheden Pleisterstraat te Elsene aanvatten. Het project voorziet in een volledige renovatie van het appartementencomplex om het in orde te brengen met de huidige brandveiligheids- en geluidsnormen en om de energieprestaties te verbeteren.

BUDGET € 7.600.000 (studies en werken) AANNEMER Thiran

BUDGET € 7.980.000 (studies en werken)

STUDIEBUREAUS Jourdain Architectes Associés, JZH & Partners

STUDIEBUREAU MDW Architecture

BUDGET € 11.170.132 (studies en werken) STUDIEBUREAUS 51N4E, Lacaton & Vassal

WERKEN zomer 2016 - winter 2018

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


DE NINOOFSEPOORT WERD GETRANSFORMEERD

© Fabian Louwers

In februari 2018 heropende Beliris 20.000 m² van de Ninoofsepoort voor het verkeer, hoofdzakelijk aan de kant van Molenbeek. Vervolgens werden de wegenwerken voortgezet op de Kleine Ring tussen Ninoofsepoort en Arts & Métiers. De parking nabij het Vander Puttenstadion werd heraangelegd, de fietspaden werden geasfalteerd en de voetpaden afgewerkt tot grote vreugde van de fietsers en voetgangers die er onmiddellijk de vruchten van plukten.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


BUDGET € 22.000.000 (werken) AANNEMER Viabuild

De herinrichting ging verder op het Ninoofseplein, waar een tweede rijbaan werd toegevoegd om het lokale verkeer te scheiden van het verkeer op de Kleine Ring en het plein gezelliger en aangenamer te maken.

STUDIEBUREAUS Tractebel Engineering, Arcadis, Buur

In de maand september werden de Heyvaertstraat en een deel van de Nijverheidskaai op hun beurt heraangelegd en in de lente van 2019 was het de beurt aan het nieuwe park. Met dit park wil men 23.718 m² natuur terugbrengen in een oud industriegebied met bedroevend weinig groene ruimtes.

WERKEN winter 2015 - lente 2019

Het park zal bestaan uit een reeks hellende ringen die een terrassencomplex vormen. Lange zitbanken waarop men heerlijk kan uitrusten, zullen de curve van de terrassen volgen. De plannen voor het park zijn het resultaat van inspraakmomenten tijdens welke de buurtbewoners, verenigingen en wijkcomités verschillende doelstellingen konden vastleggen: een maximum aan vegetatie, een centrale weide, een veelzijdige en evoluerende ruimte en opnieuw een verbinding met het water dat historisch gezien in de Zennevallei aanwezig is. Met zijn ligging in een lang verwaarloosd stadsdeel zal het park een groene ontmoetingsruimte zijn voor de omringende wijken, een plaats waar ook activiteiten en workshops zullen worden georganiseerd.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


DE MARIONETTEN VAN TOONE KREGEN EEN BETER ONDERKOMEN poppenmuseum op de eerste verdieping strekt zich nu uit over drie gebouwen, waardoor bezoekers de kans krijgen om een groter aandeel van dit folkloristische erfgoed te bewonderen. En op de zolderverdieping beschikt het theatergezelschap over ruimere coulisses en stockageruimte.

In het historische hart van Brussel, ingenesteld tussen de Grasmarkt en de Korte Beenhouwersstraat, ligt het Koninklijke Theater Toone, een stukje pure Brusselse folklore. Het poppentheater gaat al generaties lang over van vader op zoon. Het theater was echter te klein om de volledige collectie van 800 marionetten in onder te brengen. Om de werking van het theater te verbeteren en het comfort voor de bezoekers te verhogen, bouwde Beliris de drie omringende woningen om tot een uitbreiding van het theater en een conciërgewoning.

De renovatie behield bepaalde historische elementen van de gebouwen en voorzag ook verschillende energiebesparende ingrepen. De werken vereisten dan ook de kunde van specialisten en ambachtslui om het architecturale patrimonium te vrijwaren en het nodige precisiewerk te verzekeren.

De werken werden afgerond in november 2018. Bezoekers wandelen nu via de Schuddeveldgang of de opnieuw opengestelde steeg naar de gerenoveerde binnenplaats, waar ze zicht hebben op het atelier waar de marionetten gemaakt en hersteld worden. In het nieuwe onthaal is er ook een lift die het theater toegankelijker maakt. Het

BUDGET € 1.530.000 (studies en werken) AANNEMER Bajart STUDIEBUREAU AAC Architecture

© Reporters

WERKEN augustus 2016 november 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


PROJECT BIESTEBROEK GING VAN START Het project Biestebroek, gelegen in Anderlecht, op 15 minuten wandelafstand van het internationale station Brussel-Zuid, maakt deel uit van een stedenbouwkundige ontwikkeling om residentieel, economisch en sociaal leven te combineren. Op termijn zal 47 hectare private en publieke grond langs het kanaal Charleroi-Brussel worden heringericht via talrijke bouwprojecten voor woningen, scholen, ... Beliris werd gekozen om de ontwikkeling van deze projecten te ondersteunen door de herinrichting van de openbare ruimte: bestaande wegen herinrichten, parken en recreatieve ruimten creëren, nieuwe straten, pleinen en dijken aanleggen, enz.

13

14

15

16

17

Het doel is tweeledig: ǎǎ

ǎǎ

en samenhangend plan voor het e hele gebied ontwerpen met een hoge landschappelijke en stedenbouwkundige waarde; de aanleg van openbare ruimten opvolgen en aanpassen in functie van de evolutie van de verschillende projecten en het grondgebied.

In 2018 vond de oproep tot kandidaatstelling plaats en Beliris ontving 15 kandidaturen. In 2019 zullen 5 kandidaten worden geselecteerd om offertes in te dienen. Het geselecteerde studiebureau zal aan het roer van dit grootse project staan.

18

19

20

21

22

23

24

25


HET JOURDANPLEIN IS NIET LANGER EEN PARKING En de wagen? Die kan terecht in de ondergrondse parking in de Maalbeeklaan, die Beliris het voorgaande jaar renoveerde. In het bovengelegen parkje Jo Heyne is er een doorgang die rechtstreeks uitkomt op het Jourdanplein.

Het Jourdanplein onderging een ware metamorfose dit jaar. Op 8 januari 2018 startte de herinrichting van het plein als gedeeltelijke voetgangerszone. Wat voorheen één groot parkeerterrein was, transformeerde op een jaar tijd in een sfeervol en gezellig plein dat aantrekkelijk is voor de vele bezoekers van de Europese wijk. De vele horecazaken hebben nu meer ruimte voor hun terrassen, en de nieuwe inrichting vormt ook het perfecte decor voor de wekelijkse markt en andere evenementen. Ook veiligheid was een belangrijke doelstelling. De wegen werden geherstructureerd om doorgaand verkeer te ontmoedigen en op het nieuwe verkeersplateau aan de Maalbeeklaan hebben voetgangers zelfs voorrang op de wagens, waardoor er een veilige verbinding wordt gevormd met het Leopoldpark.

BUDGET € 4.500.000 (studie en werken) AANNEMER Krinkels STUDIEBUREAUS Sum Projects, Greish

© REPORTERS

WERKEN januari 2018 - februari 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


DE WERKEN IN DE NIEUWSTRAAT GINGEN VAN START De Nieuwstraat is de drukst bezochte winkelstraat van Brussel. Gemiddeld struinen er 44.000 bezoekers per dag over haar plaveien. Haar bestrating heeft echter danig te lijden gehad onder het vrachtverkeer van de leveranciers, met verzakte tegels, putten, en heel wat oplapwerk tot gevolg. Hoog tijd voor een make-over!

De Stad Brussel en Beliris kozen voor een moderne look van vierkante klinkers in drie tinten blauwgrijs met hier en daar een koperkleurig accent. Modieus, maar degelijk: de kleine granieten kubussen zijn sterker dan de oude grote tegels die braken onder het gewicht van de bestelwagens.

BUDGET € 5.127.000 (werken)

Ook de zijstraten worden betrokken bij de herinrichting. Zo kan de verzadigde Nieuwstraat worden ontlast door opportuniteiten te scheppen voor nieuwe winkels en horecazaken. De Koolstraat, die autovrij wordt, zal een verlengstuk van het Finisterraeplein vormen: een aantrekkelijk plein om in de schaduw van een boom op een bankje uit te rusten bij het geklater van de fontein. De heringerichte zone sluit aan op de centrumlanen, waardoor er één grote voetgangerszone ontstaat.

AANNEMER De Dender

Het startschot voor de herinrichting werd gegeven op 15 oktober 2018. De fasering wordt gepland met oog voor de economische activiteit van de wijk.

STUDIEBUREAUS Ara, Buur, Latz WERKEN oktober 2018 - herfst 2020

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


DE REDDINGSMISSIE VAN HET CONSERVATORIUM SCHOOT UIT DE STARTBLOKKEN

Het samenleven van het Koninklijk Conservatorium, le Conservatoire Royal, een bibliotheek, een repetitiezaal, een concertzaal en een kamermuziekzaal is een echte uitdaging, wat zeker zal meespelen bij de restauratie van deze erfgoedparel in het centrum van Brussel!

Het project omvat de restauratie van de grote concertzaal en haar uitrusting, de creatie van een zaal voor kamermuziek en een repetitiezaal voor een symfonisch orkest, de inrichting van klaslokalen, de reorganisatie van de administratieve lokalen en binnenruimtes, de oprichting van artiestenloges, de inrichting van de buitenruimtes en de verlichting. Kortom, alles wat nodig is om het Conservatorium in zijn oude glorie te herstellen en om aan de specifieke noden van de gebruikers te voldoen.

Sinds oktober 2018 is het studiebureau dat deze ambitieuze uitdaging zal aangaan bekend. De eerste stap, de studies, startten in de loop van het jaar en omvatten een historische analyse, een volledige plaatsbeschrijving van de gebouwen, een grondig onderzoek naar de noden van de gebruikers, een akoestische analyse en een specifiek onderzoek voor de restauratie van het klassieke orgel uit 1880. Daarna volgt het opstellen van een masterplan en de uitvoering van de projectstudies o.a. over de structurele werken voor de gebouwen, de conformiteitswerken of de vernieuwing van de elektrische installaties, verwarming en ventilatie en de herziening van ruimten voor meer comfort.

1

2

3

4

5

6

Leraren en studenten, muziek- en kunstliefhebbers verheugen zich op deze eerste etappe van het restauratieproject waarvan de eerste resultaten tegen eind 2019 verwacht worden.

7

8

9

10

11

12


De grote concertzaal heeft een buitengewone akoestiek die internationale faam geniet. Hieraan zal tijdens de restauratie bijzondere aandacht worden besteed.

BUDGET â‚Ź 515.000 (Studies fase 1) STUDIEBUREAUS Origin, A2RC Architects, FVWW

De bibliotheek telt duizenden muziekstukken en partituren van onschatbare waarde. Dankzij de restauratie kan dit cultureel erfgoed in optimale omstandigheden worden bewaard.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


DE TOEKOMST VAN BELIRIS KRIJGT VORM Beliris ambieert de rol van sleutelspeler in de ontwikkeling van de hoofdstad. Door als bouwheer een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden, vormt Beliris een belangrijke schakel in de constructie, renovatie en restauratie van bouwwerken in Brussel. Beliris voert verschillende acties uit, brengt actoren samen om de projecten te realiseren, maar cultiveert vooral de ondernemingsgeest die innovatie op verschillende vlakken mogelijk maakt.

WERKEN

© REPORTERS

In 2019 zal Beliris verschillende belangrijke werken afronden zoals de Ninoofsepoort, de tunnel van De Munt, de woningen aan de Aartshertogensquare en de opleidings- en tewerkstellingspool in Anderlecht. Andere projecten gaan op dezelfde elan verder: de centrumlanen, de woningen in de L’Olivierstraat, het zwembad Neptunium, verschillende standbeelden en de omheining van het Jubelpark, de voetgangersbrug Picard en de heraanleg van een deel van het Leopoldpark. Ook nieuwe werken worden voorbereid, met o.a. de aanbesteding en gunning van de werken voor de Becokaai en het zwembad van Elsene. Verder is ook het beheer van de werken een aandachtspunt voor de toekomst, met ambitieuze projecten voor de duurzaamheid, participatie, klantendienst of coördinatie.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


MANAGEMENT

Š Natee Meepian

2019 sluit het managementplan 2015-2019 af. Nagenoeg alle geplande acties lopen ten einde. Op enkele jaren tijd hebben we de manier van werken van Beliris radicaal veranderd: invoering van een proactief kennisbeheer, digitalisering van de processen en documenten, een systematische Return on Experience, een strategie voor het risicobeheer, aanpak van de architecturale kwaliteit van de projecten, ... Dankzij al deze projecten is Beliris een volwassen organisatie die zich bewust is van de risico’s en van zijn opportuniteiten. Zo zullen de teams van Beliris in 2019 dankzij een participatieve aanpak het managementplan 2020-2025 mee opstellen. Dankzij dit plan kunnen we het hoofd bieden aan de uitdagingen van de toekomst, omdat het nog meer aansluit bij een aanpak die zowel de autonomie en het verantwoordelijkheidsgevoel van de experts van Beliris als de samenwerking met onze publieke en private partners bevordert.

STUDIES De lopende studies worden voortgezet: de uitbreiding van metrolijn 3, het Koninklijk Muziekconservatorium, het Learning & Innovation Center en de Clesse- en de Demeerbrug. Er zijn ook opdrachten voor studies in de gunningsfase, meer bepaald voor de inrichting van de openbare ruimten in de wijken-in-wording Biestebroek en Josafat, voor de bouw van de brandweerkazerne aan Delta en voor de sociale woningen in de Helmetwijk in Schaarbeek. Al deze projecten vormen evenvele uitdagingen voor de komende jaren.

TEAM In 2018 werd ons team versterkt met 16 medewerkers, wat goed is voor meer dan 10 % van de bezetting. Hun onthaal vormt dus een belangrijke uitdaging. Daarom hebben we voor ieder functieprofiel een specifiek integratietraject opgesteld dat de nieuwe teamgenoten ertoe brengt om alle facetten van het leven bij Beliris te ontdekken. En ook om iedereen te ontmoeten: van de directeur tot de IT-verantwoordelijke, de risicobeheerder en de functies van het bouwteam (werfcontroleur, projectleider, jurist en financieel beheerder). Deze ontmoetingen en diverse opleidingen vergemakkelijken de kennismaking met hun nieuwe werkkader en de uitdagingen waarmee ze zullen worden geconfronteerd. In de komende jaren blijven we verder aanwerven, onze teams opleiden en het peter/meterschap ontplooien opdat onze medewerkers de prachtige projecten die ons werden toevertrouwd naar hun beste vermogen kunnen uitvoeren.

Een in het oog springend project dat vooralsnog enkel op papier bestaat, is het fiets-GEN. Dit project, dat onlangs aan Beliris werd toevertrouwd, is een nieuw avontuur dat we met al onze expertise en dynamiek aangaan. Op het programma: de lancering van een haalbaarheidsstudie voor de aanleg van nieuwe fietsroutes en een ontwerpopdracht voor een fietspad langs spoorlijn 28.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


.BE

IS ELIR

W.B W W

R RVE

JAA

8

201 G A SL

abin

f, S wae

,

iers

gn e Re

© Bongkarn

S y n De e i l urna : E naux B e i n t lee /1 ac t ier Red ianne H g: Kath Bossu /13.888 n c Mar mgevi Cédri D/2019 – r Vo Beliris epot: d VU: telijk t We

Onze infolijn 0800 11 299 (9 - 16u) info.beliris@mobilit.fgov.be