Bazar Masarin Representation 2018

Page 136

Bazar Masarin: Representation

Intervju med

Han Xu

Intervju: Jenny Edvardsson Är det första gången som du är här på mässan i Bologna?

Läste du mycket som barn?

När jag var liten läste min mamma för mig varje kväll. En saga som ofta återkom var Rödluvan och vargen. Jag tyckte mycket om den. När jag blev äldre läste jag gärna andra sagor nedtecknade och skrivna av Bröderna Grimm.

Nej, jag har varit här sedan 2011. Det var då jag började studera i Italien och mässan var en chans att visa upp sig. Jag satte upp kort och posters och ville bli upptäckt. Mässan har gett mig en massa inspiration men jag har också fått många kontakter och träffat människor som jag aldrig annars skulle möta.

Vad läser du nu om du själv får välja?

Jag har nog inte en favoritbok men det finns flera författare och illustratörer som jag gillar. Jag tycker mycket om den japanske nobelpristagaren Mo Yan. Han sätt att skriva tilltalar mig. Det är reflektioner över livet. Språket är enkelt och som läsare följer man lätt med i handlingen. Jag gillar också den koreanska bilderboksförfattaren Suzy Lee. Har du sett hennes böcker? (Xu visar boken Lines). En annan favorit är Jimmy Liao från Taiwan. Hans bok Färgernas ljud har faktiskt varit en inspirationskälla till min berättelse Blinda Rödluvan och vargen. I hans berättelse finns också en blind flicka som får klara sig själv och hon gör

Din första bok har precis blivit översatt till svenska (Blinda Rödluvan och vargen) men du har också skrivit andra böcker?

Ja, Blinda Rödluvan och vargen kom 2016 och sedan dess har jag skrivit A little car som är utgiven i Kina och Mr Octopus sells umbrellas som ska ges ut i år. Vad har läsningen betytt för dig?

Läsningen är viktig för mig och fortfarande fascineras jag av bilderböcker. 136


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.