Page 5

IV. EEE – NORBEREGANATZEA Erabarritu Gaztetu

Iragarpena Gaztetxoekin barrukotasuna lantzeko esperientzia

Barrukotasunerako bidean, gaztetxoekin izan neban lehenengo esperientzia zelakoa izan zan azaldu gurako neuke. Ez nekiala ondo zer zan autortu behar dot. Ikastetxera heltzen zan aldizkari batean aurkitu neban honako honegaz batera aurkezten deutsuedan esperientzia eta gustatu egin jatan. Egia esan gaztetxoen (DBHko 1. mailatik 4. mailara) erantzunak ikustarazo eustan bide honen balioa.

Barrukotasuna lantzeko tailerra Deialdia Borondatezko ekintza da; zerbait desbardina egingo dabela esanez motibatu behar dogu, zertan datzan larregi azaldu barik. Esperientzia bizi eta sendo lez aurkeztuko jake. Parte hartu gura badabe, bete behar dabezan oinarrizko arau batzuk emongo jakezala be jakinarazoko deutsegu. Girotzea Lekuak erosoa izan behar dau: moketa lurrean, kuxinak, aulkiak, argia, kandelak, musika, ikonoa eta Jaungoikoaren Berbea leku nabarmenean. Kaperara heltzea Sartu aurretik, tailerra azaltzen hasiko gara. Gorputzaren jarrereaz hitz egingo deutsegu hemen eta isiltasuna ezinbesteko baldintza dala azalduko dogu. Kaperan, une bi izango dirala esango deutsegu: lehenengoa, entrenamenturako eta bigarrena, benetan garrantzitsua.

4

GE-Env3: Anuncio Eusk  

Gaztemail.com: envio 3. Experiencia de Anuncio. Proyecto HARA. Euskera

GE-Env3: Anuncio Eusk  

Gaztemail.com: envio 3. Experiencia de Anuncio. Proyecto HARA. Euskera