__MAIN_TEXT__

Page 1

13.–17.11. 2013 International Theatre Festival Helsinki

Baltic Circle


this page: illustration by Elmeri Terho

5

5

4

1 0 BALTI th C CIR FESTI CLE VAL ED "STA RT

HE FROM T

E" WE HER W O N BOT TOM


Pekko Koskinen & Markus Öhrn (FIN/SWE), Volksbühne Berlin: PORN OF PURE REASON

K

uvittele kohtaus, jossa on kaksi ihmistä panemassa . Samanlainen kohtaus pyörii parhaillaan lukemattomilla eri ruuduilla . Siitä on lukemattomia eri versioita . Ne pyörivät toisilla ruuduilla, yhtä lailla lukemattomasti, eri puolilla maailmaa . Tämä on yksi ihmisen perikuva: suurilukuisin kohtaus, jota ihminen itsestään esittää . Piilossa, suljettujen ovien takana, se on läsnä kaikkialla arkitodellisuudessamme . Jos katsoisit sitä sellaisena kuin se on . . . mitä näkisit, mitä löy täisit? Tätä me tarjoamme; pornografiaa peilinä, ihmisen heijastuspintana . Me opastamme sinut lavalle, joka on rakennettu kokemuksistasi ja ohjaamme sinut esitykseen, joka tapahtuu sisälläsi . Tule ja katso itseäsi punaisesta peilistä . Porn of Pure Reason on ruotsalaisen Markus Öhrnin ja suomalaisen Pekko Koskisen yhteistyöstä syntyny t teos . Öhrn on visuaalisen taiteen tekijä ja teatteriohjaaja . Hän ohjasi vuonna 2010 Baltic Circlen osatuottaman, palkitun Conte D´Amour - esityksen ja on työskennelly t tiiviisti yhdessä suomalaisen Nya Rampen - r yhmän kanssa . Koskinen on todellisuuspelien suunnittelija ja Todellisuuden Tutkimuskeskuksen sekä YKON - r yhmän jäsen . Hänen aikaisempiin töihinsä kuuluvat mm . Anastus- ja metaFestivaali - esityskokonaisuudet .

6

7

magine a scene with two people, fucking . Nothing else . I know you can do it . Such a scene is currently displayed on innumerous screens, across the world . There are many other scenes that appear almost exac tly like it . They are playing on other screens, in countless numbers, across the world . The scene reveals an archetype of humanity, the most dominant representation we make of ourselves . Behind closed doors, hidden in private rooms, it per vades our ever yday reality. If you would look at it, just as it is, and contemplate the humanity it depic ts . . . what would you see within it? This is what we'll of fer you: porn as a mirror, reflec ted by you . We will guide you upon a stage built from your experiences, and lead you to a spec tacle that will take place within you . Come — see yourself within the red mirror. Porn of Pure Reason is the produc t of Markus Öhrn’s (SWE) and Pekko Koskinen’s (FIN) collaboration . Öhrn is a visual ar tist and theatre direc tor. In 2010, he direc ted the award -winning Conte D’Amour per formance, a co - produc tion with Baltic Circle . He has also worked closely with the Finnish Nya Rampen theatre group . Koskinen is a reality games designer and a member of the Reality Research Center and YKON . His previous works include the Thef t projec t and metaFestival .

director: markus öhrn & pekko koskinen text: pekko koskinen production: volksbühne berlin supported by: a production of the serie werke i-vi, finnish cultural foundation, nordic culture fund, swedish cultural foundation in finland funded by: hauptstadt kulturfonds ke/wed 13.11. 20:00

Esitys tapahtuu Porvoossa hylätyssä elokuvateatterissa. Lipun hinta

to/thu 14.11. 20:00

sisältää esitykseen kuuluvan kuljetuksen tapahtumapaikalle. Lähtö klo 20:00

pe/fri 15.11. 20:00

Kiasman edestä osoitteesta Mannerheiminaukio 2 ja paluu Ääniwallin kautta

la/sat 16.11. 20:00

lähtöpaikkaan n. klo 00:00. /The performance takes place in an abandoned movie theatre in Porvoo. Ticket price includes return bus ride from Helsinki centre. Departure at

Daniel Josefsohn

8 PM in front of Kiasma Museum, address Mannerheiminaukio 2. On the way back, the bus stops first at the Festival Lounge and arrives back to the place of departure about midnight. 35 €/23 € kesto/duration: 4 h esityskieli englanti/performed in english ikäraja/age limit: 18

esitykset performances

esitykset performances

I


Post Theatre (RUS): I Am Free

I

Am Free is a play by Belarusian play wright Pavel Pr yazhko. The piece consists of 53 5 photographs and 13 commentaries . Each photograph is projec ted onto a screen for exac tly seven seconds, in an order stric tly fixed by the play wright . On stage, direc tor Dmitr y Volkostrelov reads the scant commentar y. The photos are taken in Minsk , Belarus, and of fer us hundreds of seemingly random glimpses into someone else's life . A spec tator, lef t to her own devices, can either attentively deduc t subtle stor ylines from the ever- changing pic tures, or just sit back and meditate on this quiet and melancholic slideshow. Post Theatre is a Russian theatre collec tive founded in 2011. Dmitr y Volkostrelov, born in 19 82, focuses on direc ting tex ts by contemporar y play wrights . Pavel Pr yazhko was born in Minsk in 1975 and is one of the most influential play wrights in contemporar y Russian - speaking theatre .

Am Free on valkovenäläisen näy telmäkirjailija Pavel Pr yazhkon näy telmä . Teos koostuu 53 5 valokuvasta ja 13 kuvatekstistä . Jokainen valokuva heijastetaan valkokankaalle tarkalleen seitsemäksi sekunniksi näy telmäkirjailijan määräämässä järjestyksessä . Lavalla kuvia kommentoi itse ohjaaja Dmitr y Volkostrelov. Minskissa, Valko -Venäjällä otetut kuvat tarjoavat satoja näennäisesti satunnaisia vilauksia jonkun toisen elämään . Katsoja voi joko tarkkaavaisesti seurata monivivahteisia kuvien muodostamia tarinalinjoja tai vain rentoutua ja meditoida rauhoittavan ja melankolisen kuvasarjan äärellä . Post Theatre on vuonna 2011 perustettu venäläinen teatterir yhmä . Vuonna 19 82 syntyny t Dmitr y Volkostrelov keskitty y nyk ynäy telmäkirjailijoiden tekstien ohjaamiseen . Pavel Pr yazhko syntyi Minskissa 1975 . Hän on yksi venäjänkielisen nyk y teatterin vaikuttavimmista näy telmäkirjailijoista .

8

9

esitykset performances

written by: pavel pryazhko directed and performed by: dmitry volkostrelov la/sat 16.11. 21:00 su/sun 17.11. 14:00 ääniwalli, vallila, pälkäneentie 13 25 €/15 € kesto/duration: 62 min esityskieli venäjä, tekstitys englanniksi /performed in russian, with english subtitles

Pavel Pryazhko

esitykset performances

I


Kaja Kann

juha valkeapää (fin): executed stories xecuted Stories on sadunomainen esitys, joka käsittelee ihmisen teloittamisen historiaa . Tarinan näkökulmat vaihtelevat teloitettavan ja teloittajan välillä, ker toen muutaman henkilön elämäntarinat eri ajoilta . Teloitettavalle teloitus on peruuttamaton tapahtuma toisin kuin teloittajalle, joka voi olla taitava ja työstään ylpeä valtion virkamies . E xecuted Stories koostuu sanoista, yksinker taisista näy töksistä, lauluista, r yijystä, piirroksista, kuvista ja nukeista . Esityksen säv y on neutraali ja todenperäinen, mutta humoristinen – hei, pelataan hirsipuuta! Ja siihen liitty y arpajaiset: mitä haluaisit syödä viimeisenä aterianasi? Juha Valkeapää on vokalisti ja esitystaiteilija, jonka päätyövälineenä on hänen oma äänensä . Valkeapää on vuodesta 19 93 asti esiintyny t ääni - ja per formanssitaideteoksillaan ympäri maailmaa . E xecuted Stories on hänen ensimmäinen sooloesiintymisensä kuuteen vuoteen .

10

esitykset performances

esitykset performances

E

11

E

xecuted stories is a stor y-telling per formance about execution in the histor y of humanity, the angle shif ting between the executed person’s and the executioner’s . It tells the life stories of a few people from dif ferent times, who ended their lives either being executed or working as an executioner. For the executed, execution is an irreversible ac t, while the executioner might be a proud and skillful of ficer of the state . E xecuted Stories is made of words, simple ac ts, songs, a wall rug, drawings, some images, and puppets . The tone of the per formance is neutral and fac tual but not without humour: hey, let’s play hangman! And there is a lotter y involved: what would you like to eat as your last meal? Juha Valkeapää is a vocal and per formance ar tist whose main working tool is his own voice . Since 19 93 he has per formed all over the world making voice and per formance ar t . E xecuted Stories is Valkeapää's first staged solo per formance in six years .

Written, directed & performed by: Juha Valkeapää Artistic advisors: Kaja Kann, Kimmo Modig & Eero Grundström Artisans: Merike Lond, Sanna Bollström & Sam-Sam English radio voice: David Mawby Produced by: Juha Valkeapää’s Voice Co-produced by: Baltic Circle festival and international network SAMARA, with the support of the Long-term Network Mobility

KE/WED 13.11. 18:00 PE/fRI 15.11. 18:00 LA/SAT 16.11. 18:00 SU/SUN 17.11. 18:00

programme by the Nordic Council of Ministers Supported by: Arts Promotion Centre finland, Performance Center Helsinki, Alfred Kordelin foundation

Teatteri Toivo, Punavuori, Telakkakatu 6 25 €/15 € Kesto/Duration: 2 h 20 min ilman väliaikaa /without intermission Esityskieli englanti /Performed in English


OBLIVIA (FIN/UK): Super B

T

uttu tilanne meille kaikille: liian kuuma sali, liian vähän jalkatilaa ja liian kova penkki . Myöskään se mitä lavalla näemme ei anna meidän unohtaa näitä epämukavuuksia . Tilanne on päinvastoin . Sillä mitä silmiemme edessä tapahtuu näy ttää olevan vain yksi tarkoitus: lisätä tuskaamme . Olemme kaikki olleet tässä tilanteessa, se on testattu ja empiirisesti todistettu: huono taide on meille pahaksi . Loppu huonolle taiteelle! Ja tässä piileekin jutun juoni … Oblivia ei olisi Oblivia, jos se tekisi niin kuin ter ve järki käskee sen tehdä . Niinpä se, mitä tulet näkemään, on huonoa taidetta . Se on huonoa ja vain pahenee . Uusimmassa esityksessään Super B Oblivia vapauttaa itsensä pakonomaisesta tarpeesta tehdä hy vää taidetta . Esitys on toinen osa viisivuotista Museum of Postmodern Ar t (MOPMA ) - projek tia . Vuonna 20 0 0 perustettu kansainvälinen per formanssir yhmä Oblivia yhdistää eri taiteita ja kansallisuuksia yhdessä suunnitelluilla, poikkitaiteellisilla ja minimalistisilla esityksillään . Oblivian keskiössä ovat taiteellinen johtaja Annika Tudeer, Anna Krzystek (UK ), Timo Fredriksson, Meri Ekola, Eija Mäkivuoti ja Juuso Voltti .

12

13

e have all been there . The auditorium is too hot, the leg space too small, the seat too hard . And what we see on stage doesn' t let us forget the discomfor ts . On the contrar y, what happens there right in front of our eyes only seems to be intended for one purpose: to increase our pain . We've all been there, it's tested and empirically proven: bad ar t is bad for us . Stop bad ar t! And there's the catch . . . because Oblivia would not be Oblivia if it did what common sense tells it to do. So here we go: what you see is bad . It's bad and it gets worse . In its newest per formance, Super B, Oblivia frees itself from the compulsor y need to do well . Super B is the second par t of the five -year projec t Museum of Postmodern Ar t – MOPMA . Founded in 20 0 0, the international per formance company Oblivia’s collec tively devised, interdisciplinar y and minimalist per formances merge the boundaries of ar t forms and nationalities . Oblivia’s core consists of ar tistic direc tor Annika Tudeer, Anna Krzystek (UK ), Timo Fredriksson, Meri Ekola, Eija Mäkivuoti and Juuso Voltti .

working group (devising & on stage): timo fredriksson, anna krzystek (uk) & annika tudeer sound: juuso voltti light: meri ekola photography, documentation & www-co-ordination: eija mäkivuoti graphic design: pia pettersson production manager: marina anderssonrahikka (suomi), christian koch, passanten gmbh

Eija Mäkivuoti

(international) Co-produced by: avantgarden (n), baltic circle (fin) supported by: alfred kordelin foundation

to/thu 14.11. 21:00 pe/fri 15.11. 18:00 mediakeskus lume/media centre lume, arabianranta, hämeentie 135 c 25 €/15 € kesto/duration: max. 1 h 30 min esityskieli englanti/performed in english

esitykset performances

esitykset performances

W


POSTE RESTANTE (SWE): CIVILIZATION AND ITS DISCONTENTS

14

15

Patriez Vander Wens / The Treasure factory

eoriassa olemme vapaita . Teoriassa mikään ulkopuolinen auk toriteetti ei pysty sanelemaan ihmiselämän olosuhteita . Teoriassa ihmisellä ei ole muita rajoitteita kuin itsensä . Teoriassa olet vapaa elämään elämäsi niin kuin haluat . Mutta mitä teet vapaudella, jos et tiedä miten sitä käy tetään? Civilization and its Discontents on tarkoitettu niille, jotka uskovat olemassaolonsa vapauteen, mutta jotka pelkäävät minne tämä vapaus heidät vie . Poste Restanten isännöimä Civilization and its Discontents on kick of f - seminaari, jossa käsitellään vapauden järjestämistä . Illan aikana vierailijat ja taiteilijat työstävät yhdessä suosituksia siitä, kuinka jokaisen yksilönvapaus voidaan järjestää väliaikaisessa utopiassa, paikassa jossa ihmisen synkät halut ja itsekkäät vaistot k ykenevät elämään rinnakkain Freudin määrittämien sivilisaation kulmakivien; Kauneuden, Järjestyksen ja Hygienian kanssa . Poste Restante perustettiin vuonna 20 07 taiteellisten johtajien Linn Hilda Lambergin ja Stefan Åkessonin toimesta . Ryhmän tämänhetkisiin projek teihin kuuluvat kaksiosainen ohjaus Sigmund Freudin Civilization and its Discontents -teoksesta sekä edellisten töiden kier tueet: The Economy of Pleasure (2012) Ruotsissa sekä Closing Time (2012) Chilessä . Ryhmä valittiin kotimaassaan Ruotsissa esittävän taiteen biennaaliin The Economy of Pleasure - esityksellään .

I

n theor y we are free . In theor y, no ex ternal authority can dic tate the conditions of human coexistence . In theor y you have no other limitations than yourself. In theor y you are free to live your life however you want . But what are you going to do with your freedom when you don’t know how to use it? Civilization and its Discontents is for those who believe in their existential freedom but are afraid of where it is going to take them . Civilization and its Discontents is a kickof f- seminar on organizing freedom hosted by Poste Restante . During the evening visitors and per formers work together to create guidelines on how ever ybody’s individual freedom can be co - organized in a temporar y utopia . A place where dark desires and selfish instinc ts can co - exist with that which Freud defined as the cornerstones of civilization: Beauty, Order and Hygiene . Poste Restante was founded in 20 07 by ar tistic direc tors Linn Hilda Lamberg and Stefan Åkesson . Current projec ts include a two - par t staging of Civilization and its Discontents (by Sigmund Freud) and touring of previous works, The Economy of Pleasure (2012) in Sweden, and Closing Time (2012) in Chile . The group was chosen to per form in the Swedish Biennal for Per forming Ar ts with their piece The Economy of Pleasure .

esitykset performances

esitykset performances

T

original essay by: sigmund freud concept and direction: poste restante (stefan åkesson, linn hilda lamberg, erik berg) performers: linda adami, josefina björk, linn hilda lamberg, benjamin quigley, stefan åkesson Co-produced by: mdt, baltic circle, leikfélag akureyrar, key performance supported by: stockholm stads kulturförvaltning, kulturbryggan, konstnärsnämnden, göteborgs stads kulturförvaltning, swedish arts council, nordic culture fund and the swedishfinnish cultural foundation

to/thu 14.11. 19:00 pe/fri 15.11. 20:00 la/sat 16.11. 15:00 su/sun 17.11. 15:00 reprum, sörnäinen, hämeentie 33 25 €/15 € kesto/duration: 2 h 30 min, ilman väliaikaa/ without intermission esityskieli englanti/performed in english ikäraja/age limit: 18


Kviss búmm bang (ISL): GALA – A Celebration oF Minority

Groups

G

esitykset performances

pukeuduthan tilaisuuden mukaisesti.

16

17

Axel Kaaber

G

authors: kviss búmm bang supported by: hiap and nordic culture fund co-produced by: bunker, lubljana and Baltic Circle Realised within the framework of the Global City – Local City project, funded by the Culture Programme of the European Union. to/thu 14.11. 18:00 q-teatteri, etu-töölö, tunturikatu 16 25 €/15 € kesto/duration: noin/approx. 2 h esityskieli englanti/performed in english

ala is a crossbreed between a per formance, a celebration and a community event . It brings together a range of people with dif ferent back grounds who all belong to a minority of some kind . Some of these minorities are existing groups, others will be created specifically for this projec t . Thus the entwining of reality and fic tion will give the par ticipants a chance to reflec t on their own identity and position in relation to others, in a festive and humorous setting . Founded in 20 0 9, Kviss búmm bang consists of the three founding members Eva Björk Kaaber, Eva Rún Snorradóttir and Vilborg Ólafsdóttir. The collec tive has per formed at several festivals in Europe, including Wiener Festwochen and Baltic Circle and is at the moment a par ticipant in the Global City – Local City projec t of the festival network Theater/Festivals in Transition . please dress according to the occasion.

esitykset performances

aala on sekoitus esitystä, juhlaa ja k ylätapahtumaa . Ilta tuo yhteen värikkään joukon eritaustaisia ihmisiä, joita kaikkia yhdistää kuuluminen johonkin vähemmistöön . Toiset näistä vähemmistöistä ovat jo olemassa olevia r yhmiä, kun taas toiset luodaan juuri tätä projek tia var ten . Tämä todellisuuden ja fik tion yhteenpunoutuminen antaa osallistujille mahdollisuuden pohtia omaa identiteettiään ja suhdetta toisiinsa juhlallisessa ja humoristisessa ympäristössä . Vuonna 20 0 9 perustettuun islantilaiseen Kviss búmm bang - r yhmään kuuluu sen kolme perustajajäsentä Eva Björk Kaaber, Eva Rún Snorradóttir ja Vilborg Ólafsdóttir. Ryhmä on esiintyny t lukuisilla festivaaleilla Euroopassa, mukaan lukien Wiener Festwochen - ja Baltic Circle -festivaalit ja osallistuu tällä hetkellä Theatre/Festivals in Transition -festivaaliverkoston Global City – Local City - projek tiin .


V

ibes on sarja ainutker taisia ja ker takäy ttöisiä esityksiä . Sarjan tekijät pyrkivät löy tämään tapoja taiteelliselle yhdessä työskentelylle 2010 - luvulla . Tulevien esitysten materiaalina on esitystilanteen energia . Baltic Circleen työr yhmä tuo kaksi esitystä, joiden aiheina ovat meditaatio, seksi ja carpe diem .

V

ibes is a series of unique and disposable per formances . The creators of the series are working on means for ar tistic collaboration in the 2010 s . The material of the upcoming pieces is the energy of the per formance situation . To Baltic Circle the group is bringing two per formances that revolve around the subjec ts of meditation, sex and carpe diem .

18

esitykset performances

esitykset performances

ville ahonen, laura birn, anna-mari karvonen, anni puolakka, ville seppänen, heidi soidinsalo & masi tiitta (fin): vibes 19

working group: ville ahonen, laura birn, annamari karvonen, anni puolakka, ville seppänen, heidi soidinsalo & masi tiitta producer: antti-veikko salo produced by: baltic circle, kiasma theatre

ääniwalli, vallila, pälkäneentie 13

supported by: alfred kordelin foundation,

mediakeskus lume/media centre lume,

national council for theatre, kone foundation,

arabianranta, hämeentie 135 c

finnish cultural foundation

25 €/15 € esityskieli suomi/englanti,

ke/wed 13.11. 21:00 (ääniwalli)

performed in finnish/english

su/sun 17.11. 19:00 (lume)

kesto/duration: ääniwalli noin/approx. 1 h 30 min, lume noin/approx. 45 min


Band Night & Karaoke

Mathieu Chartrand

PME-ART/Jacob Wren (CAN): Every Song I’ve Ever Written K

esitykset performances

20

esitykset performances

anadalainen ar tisti Jacob Wren kirjoitti vuosina 19 8 5 –20 0 4 huikean määrän lauluja, mutta tuolloin kovinkaan moni ei kuullut niitä . Ny t Jacob on kutsunut viisi suomalaista yhtyettä tekemään omat versionsa hänen kappaleistaan . Nämä uudelleensovitukset tullaan esittämään livenä Ääniwallissa, kun lavalle nousevat mahtavat kotimaiset ar tistit Samuli Putro, Tiiu Helinä, Tundramatiks, Kaner va ja Kap Kap . Esiintyjät osallistuvat illan aikana myös keskusteluun musiikin tekemisestä ja siitä, miten prosessi on muuttunut internetin aikakaudella . Bändi - illan jälkeen vuorossa on karaoke, jossa kuka tahansa voi laulaa jonkun Jacobin säveltämistä lauluista hänen säestämänään . Ever y Song I’ve Ever Written - projek ti käsittelee muistia, historiaa, laulujen kirjoittamista, internetiä ja popkulttuuria . Jacob Wren on kirjailija ja omalaatuisten esitysten tekijä . Hänen poikkitaiteelliset työskentely tapansa tuottavat häkelly ttäviä esitysten, kuvataiteen, kirjallisuuden, teorian ja musiikin yhdistelmiä .

21 concept, songwriting and performances: jacob wren performances: tiiu helinä, tundramatiks, Kanerva, kap kap, samuli putro website design: uniform website programming: bruno cloutier recording: radwan ghazi moumneh (hotel2tango) artistic consultants: patricia boushel (montréal), janne masalin (helsinki)

f

rom 19 8 5 to 20 0 4, Canadian ar tist Jacob Wren wrote lots and lots of songs, but at that time not many people heard them . Now Jacob has invited five Finnish bands to make covers of his songs, which will be presented live in Ääniwalli . On stage we’ll see amazing Finnish musicians Samuli Putro, Tiiu Helinä, Tundramatiks, Kaner va and Kap Kap . During the evening all per formers will also take par t in a discussion about songwriting and how it has changed during the Internet era . Af ter the band night is karaoke where anyone can sing one of Jacob’s songs while Jacob accompanies them with his guitar. Ever y Song I’ve Ever Written is a projec t about memor y, histor y, songwriting, the Internet and pop culture . Jacob Wren is a writer and maker of eccentric per formances . His interdisciplinar y prac tices produce striking combinations of per formance, visual ar t, literature, theor y and music .

technical director: mathieu chartrand production: pme-art co-production and residency: fft – düsseldorf, wunder der prärie festival – zeitraumexit – mannheim, baltic circle international theatre festival – helsinki, inkonst – malmö presentation and residency: usine c – montréal supported by: the conseil des arts et des lettres du québec, the conseil des arts de montréal and the kunststiftung nrw (germany)

pe/fri 15.11. 20:00 ääniwalli, vallila, pälkäneentie 13 25 €/15 € kesto/duration: band night (1 h 30 min), karaoke (noin/approx. 1 h). yleisö voi liikkua vapaasti, ei väliaikaa. /people can come and go as they like, no intermission. esityskieli englanti/performed in english


Public Movement (ISR): Positions P

esitykset performances

23 the center for digital holon, israel

22

ma/mon 11.11. 17:00 tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin festivaalin kotisivuilla /the exact location will be announced on the baltic circle website: www.balticcircle.fi Kesto/Duration: noin/approx. 20 min ilmainen/free in collaboration with: theatre academy helsinki

P

ositions, a choreographed demonstration that invites people to take a stand on any number of urgent issues . Presented in New York , Italy, Israel, G ermany, Holland, Sweden and now Finland, Public Movement inspires the public to embody their preferences, aspirations, and beliefs – manifesting political and philosophical ideas as physical positions in public place . Founded in 20 0 6 by Dana Yahalomi and Omer Krieger and since 2011 led by Yahalomi, Public Movement is an ac tion and research group that explores the political and aesthetic possibilities residing in a group of people ac ting together. Public Movement ac tions include manifestations of presence, fic tional ac ts of hatred, new folk dances, synchronized procedures, spec tacles, marches, as well as invented and reenac ted moments in the life of individuals, communities, social institutions, peoples and states .

esitykset performances

ositions on koreografioitu demonstraatio, joka kutsuu ottamaan kantaa ajankohtaisiin k ysymyksiin . Public Movement - liike on esiintyny t New Yorkissa, Italiassa, Israelissa, Saksassa, Hollannissa, Ruotsissa ja saapuu ny t Suomeen inspiroimaan yleisöä ilmentämään mieltymyksiään, toiveitaan ja uskomuksiaan . Demonstraatiossa tuodaan julki poliittisia ja filosofisia ajatuksia f y ysisinä, julkiseen paikkaan sidottuina ilmentyminä . Public Movement on Dana Yahalomin ja Omer Kriegerin vuonna 20 0 6 perustama ja vuodesta 2011 lähtien Yahalomin johtama toiminta - ja tutkimusr yhmä, joka tutkii yhdessä toimivien ihmisten poliittisia ja esteettisiä mahdollisuuksia . Public Movement - liikkeen tapahtumat sisältävät läsnäolon ilmauksia, kuvitteellisia vihatekoja, uusia kansantansseja, synkronoituja prosesseja, spek taakkeleita, marsseja sekä keksittyjä ja uudelleen näy teltyjä kohtauksia yksilöiden, yhteisöjen, sosiaalisten instituutioiden, kansojen ja valtioiden elämistä .


Festival

Loungen DJ-illoissa huippubileet joka festivaalipäivä. Ilmainen sisäänpääsy. Ovet aukeavat klo 21. Tervetuloa!

Ääniwalli

Päiväkohtainen ohjelma ja lisätiedot:

www.balticcircle.fi Meeting point . DJ’s . Parties . Friends . Hanging out . Welcome to The Party! Party every day of the festival at the Festival Lounge’s DJ nights . Free entry. Doors open at 9 pm .

24

festival lounge

festival lounge

Kohtaamispaikka. Klubi. DJt . Bailut . Ystäviä. Hengausta.

25

Daily schedule and more information online: www.balticcircle.fi

Ääniwalli, Vallila, Pälkäneentie 13

lounge

Tani Simberg


27

26

Rami Aapasuo

hat happens to reality, when it is approached as a per formance or as an ar twork? Can society be recreated and rebuilt with the help of ar tistic methods? Reality Research Center (RRC) is a Helsinki - based per forming ar ts collec tive, whose task is to obser ve, question and renew our understanding of reality through per formative means . During the past two years, RRC has developed a series of concepts and methods that attempt to change the lived reality and the perceptual, experiential and social struc tures that it consists of. The aim has been to relocate the emphasis of ar tistic work in the midst of ever yday life and give rise to new kinds of agency both among ar tists as well as the audience . Per formative Utopias is a three - day seminar that aims at creating dialogue among per forming ar tists and to challenge them to come up with new forms of social and political agency. The seminar consists of four workshops and an open discussion .

W

FRI 15 .11. 14: 0 0 –17: 0 0, Media Centre Lume, Arabianranta , Hämeentie 13 5 C Free entrance The seminar ends with a series of shor t debates, where per forming ar tists discuss their respec tive ways of recreating reality. Ever y debate ends with an open discussion, which enables the audience to pose questions and make counter- statements .

DISCUSSION

THU 14 .11. 14: 0 0 –16 : 0 0, Performance Center, Suvil ahti, Kaasutehtaank atu 1 8 € The workshop consists of two par ts: a prac tical session led by a group of children and a methodological framing done by a group of adults . The struc ture aims to give insight into the use of per formative methods as a way of questioning, studying and changing the manifestations of power among children .

Children as authorities

THU 14 .11. 11: 0 0 –13: 0 0, Performance Center, Suvil ahti, Kaasutehtaank atu 1 8 € The workshop opens up specific questions that come up when a per formance is turned into a form of customer ser vice . What happens when the content of the per formance is primarily based on the par ticipant's personal life and identity? How does the per former meet the par ticipant's individual needs and take them into account without compromising the identity and logic of the per formance?

PerFormance as a Form oF service

WED 13 .11. 14: 0 0 –16 : 0 0, Performance Center, Suvil ahti, Kaasutehtaank atu 1 8 € A circle of people is at once an archetypal frame, which allows a community to recreate its conventions and ethic s, and a pre -theatrical form of per formance . This workshop uses the form of a circle to jux tapose these two aspec ts; the resulting event is a crossbreed between a communal ritual and an experimental per formance . Within the circle, we will prac tise archetypal forms of encounter, such as nur ture, power struggle and sexuality.

P e r F o r m a n c e a s a n e x p e r i m e n ta l r i t u a l

WED 13 .11. 11: 0 0 –13: 0 0, Performance Center, Suvil ahti, Kaasutehtaank atu 1 8 € This workshop approaches the self as a platform and medium for creation . It of fers techniques that enable you to modif y and redefine your way of thinking, sensing and ac ting, both individually and in relation to others . Each experiment opens up specific perspec tives towards the dif ferent possibilities of a creative being .

S e l F a s a c r e at i v e m e di u m

WORKSHOPS

the discussion is free of charge.

8 €/workshop or package 30 € (including four workshops)

wed 13.11.–fri 15.11.

performative utopias workshops + discussion by reality research center (fin) oheisohj elmisto addit io nal p r o g r am m e ohe i s ohje l m i s to a d d i ti on a l p r og r a m m e

o h e iso h je lm ist o addit ional programme ohe i s ohje l m i s to a d d i ti on a l p r og r a m m e


Maija Hirvanen

29

28

ity Acupunc ture Marathon is an ar tistic laborator y. In this lab the immediate surrounding environment will be approached through the concepts of the human body. City Acupunc ture Marathon re - uses and mixes existing vocabularies around city, body and per formance to create an ar tistic entity. Through the medium of per formance, the lab applies ideas of acupunc ture onto the huge body of a city. In the City Acupunc ture Marathon, Maija Hir vanen will work closely together with the acupunc turist Denis Vinokur and an urbanist to create a set of cross- disciplinar y methods . The lab works through city choreographies, urban rituals, body work and idea mapping . The City Acupunc ture Marathon aims to do the same with ar tistic acupunc turing as marathon runners do by running – going beyond oneself, getting beyond limits we thought were there . The limits of social self, of the public self. In this way, the urban ritual of City Acupunc ture Marathon intends to create a transformative change in the lives of the par ticipants and the city. Choreographer Maija Hir vanen´s works have been presented in festivals and venues internationally and in Finland . Hir vanen has par ticipated as an invited ar tist in a number of international ar tist laboratories, most lately the Flying Circus Projec t in Burma&Singapore and a joint 3 -year projec t of eight European per forming ar ts festivals, Global City – Local City. Zodiak , the Centre for new dance in Helsinki has invited Hir vanen as their house choreographer for the years 2 013 –2 015 . Denis Vinokur has prac tised Chinese medicine in Helsinki for 15 years . He has also been photographing in the music industr y, and in theatre and dance .

C

zodiak – center for new dance

european union. in collaboration with

by the culture programme of the

city – local city project, funded

realised in the framework of global

October 30th: info@balticcircle.fi

register, please send a short bio by

Advance registration required! To

the lab will be presented in english.

free of charge.

registration.

exact locations to be announced upon

locations.

factory, tallberginkatu 1 and other

zodiak – center for new dance, cable

sat 16.11. 10:00–18:00

fri 15.11. 10:00–15:00

thu 14.11. 10:00–15:00

city acupuncture marathon research lab by denis vinokur (fin) & maija hirvanen (fin) oheisohj elmisto addit io nal p r o g r am m e ohe i s ohje l m i s to a d d i ti on a l p r og r a m m e

o h e iso h je lm ist o addit ional programme ohe i s ohje l m i s to a d d i ti on a l p r og r a m m e


Ascaf

theatre academy helsinki

in collaboration with

www.teak.fi/opiskelu/avoin_yliopisto

theatre academy helsinki,

registration and more information:

participation fee: 20 €

haapaniemi, haapaniemenkatu 6

teatterikorkeakoulu,

wed–sun 6.–10.11. 11:00–17:00

Public Movement Workshop (ISR)

oheisohj elmisto addit io nal p r o g r am m e ohe i s ohje l m i s to a d d i ti on a l p r og r a m m e

31

30

ublic Movement workshop is based on both theoretical prac tice and its physical implications . The workshop aims to challenge the idea of political ar t which reinforces a for/against paradigm of politic s . Public Movement proposes the mutual dependency of ar tist & state . The workshop func tions as a training ground for a Public Movement brunch engaging the par ticipants of the workshop in the terminology and the strategies that the movement has developed as well as in the discussion about the specificities of Helsinki in the end of 2013 . The workshop par ticipants will explore some of the key questions the movement is concerned with, for example: What kind of physical knowledge exists in our bodies as political beings? What is the dance of a citizen? How does the state per form its sovereignty? What are the aesthetic s and erotic s of the Folk and of the state? Together with the par ticipants the workshop will investigate the ar t of “pre - enac ting” which introduces a political fac t into the public realm . Events and ac tions, initiated by ar tists, whose works of ar t are discourse - specific, which can only happen at this place and at this point in time, and are governed by a specific constellation of social trauma and political ambition .

P

o h e iso h je lm ist o addit ional programme ohe i s ohje l m i s to a d d i ti on a l p r og r a m m e


oheisohj elmisto addit io nal p r o g r am m e P R OJ E K T I T J A V E R K OS T OT p r oje cts a n d n e tw or ks

GLO BAL CIT Y– LOCAL CIT Y is a proposal for the ar tistic exploration of the social, ecological, and political realities, and civic and social potentials in dif ferent cities and of global cit y developments . Af ter the research phase at nine Cit y Labs, through residencies and fes tival programmes G C- LC will create new ar tistic work mak in g visible specific is sues relevant to dif ferent cit y phenomena . GLO BAL CIT Y– LOCAL CIT Y is a net work collaboration of the fes tivals SPIEL ART, M unich (D E), Baltic Circle, Helsink i (FI), Homo Novus, Riga (LV), August Dance Fes tival, Tallinn (EE), LIF T - The London International Fes tival of Theatre, London (UK ), Bunker, Ljubljana (SI), Fes tival a/d Wer f, Utrecht (NL) and ALK ANTAR A Festival, Lisbon (P T ). GLO BAL CIT Y– LOCAL CIT Y is an initiative of the net work Theatre/Fes tivals in Transition (FIT ) - w w w. theatrefit . org , funded by the Culture Programme of the European Union The BaNd network is Baltic / Nordic contemporary performing arts platform established by eight internationally active performing art organizations: Von Krahl Theatre (EST), New Theatre Institute of Latvia, Theatre and Cinema Information and Education Centre (LIT), Q-teatteri / Baltic Circle (FIN), University of Tampere Centre for Practise as Research in Theatre (FIN), Teaterhuset AvantGarden (NOR) and Inkonst (SWE). BaNd: E XPANDED is a series of tran sdisciplinar y atelier s for youn g per formin g ar ts profes sionals aimed at establishin g lon g - las tin g , transdisciplinar y international collaboration s . Six atelier s or L ABS, one in each of the par ticipatin g countries, focus on ar tis ts’ mobilit y, profes sional trainin g and mentorin g, creative exchan ge and “work in progres s” presentation s . Each atelier has a unique theme and work in g format introduced by the hos tin g countr y, followin g a given umbrella theme – Definition of Tomorrow. The ambition of the BaNd network is to explore what is the theatre of the future and what role it could play in our rapidly changing society. Follow the diary of BaNd Network’s artists at BaNd: EXPANDED website. supported by kk nord – nordic culture point – www.kknord.org

Global Cit y– Local Cit y

In the core of B altic Circle Fes tival’s mis sion is producin g a platform for ar tis tic creation and development of new work . Therefore, a lot is happenin g in studios and rehear sal room s durin g each fes tival in connec tion with the public programme . This year Baltic Circle continues lon g -term co - operation with HIAP – Helsink i International Ar tis t Programme and E TK – Per formance Centre to develop fur ther its ar tist- in - residence programme . The Fes tival’s ar tis ts in residence in 2 013 are Kvis s búmm ban g and Dana Yahalomi .

B a N d : E X PA N D E D

Samara is a Baltic - Nordic - European contemporar y per formin g ar ts net work aimin g to create new oppor tunities for emergin g ar tis ts from Nordic and Baltic countries for co - producin g and tourin g new works . Samara is established by eight internationally ac tive per formin g ar t organizations: Kanuti G ildi SA AL (Estonia), Baltic Circle/Q -teat teri (Finland), Bora Bora (formerly E ntré Scenen; Denmark ), Lokal Fes tival (Island), M DT (Sweden), Black Box (Nor way), Kampnagel (G ermany), Nordwind Festival (G ermany). Samara is supported by the Nordic-Baltic Mobility Programme for Culture via the Long-Term Network Module financed by the Nordic Council of Ministers and the Ministries of Culture in the Baltic countries.

Samara

a r t i s t-i n - r e s i d e n c e p r o g r a m m e o f b a lt ic circle fest ival

With the ar tistic mobility high on the cultural policy agenda, there are numerous organizations, including BC itself, that encourage ar tists to become frequent flyers . What does this mean for individual ar tistic careers, ar t organizations and their audiences? Af ter Sunday brunch, Maija Hir vanen (choreographer), Kristian Ekholm (sound designer), Eva Neklyaeva (Baltic Circle Festival Direc tor) and Jaakko Rustanius (HIAP International Ar tist Programme Direc tor) talk about their recent experiences in travelling and hosting .

The direc tors of Porn of Pure Reason talk about the per formance .

33

free of charge

free of charge

PROJEKTIT JA VERKOSTOT projects and networks

q-teatteri, etutöölö, tunturikatu 16

q-teatteri, etutöölö, tunturikatu 16

32

sun 17.11. 14:00–16:00

sat 16.11. 14:00–16:00

17 € + drink 3 €

etutöölö, tunturikatu 16

q-teatteri,

sunday talk: on glocal (site specific my ass)

su/sun 17.11. 12:00–14:00

la/sat 16.11. 12:00–14:00

elcome to the delicious festival brunch at Vallila’s Ääniwalli! There’s no better way to star t the festival day and bounce back from yesterday’s par tying than by gathering around a buf fet full of delicious things with new and old friends and maybe even a glass of bubbly in your hand .

W

er vetuloa herkulliselle festivaalibrunssille Vallilan Ääniwalliin! Mikä olisikaan parempi tapa aloittaa festivaalipäivä ja toipua edellispäivän juhlinnasta kuin herkkuja notkuvan seisovan pöydän äärellä uusien ja vanhojen ystävien seurassa, ehkä jopa lasillinen kuohuvaa kädessä .

T

saturday talk: Pekko Koskinen & Markus Öhrn

Festival Brunch

o h e iso h je lm ist o addit ional programme P R OJ E K T I T J A V E R K OS T OT p r oje cts a n d n e tw or ks


Gal a av Kviss Búmm Bang (ISL) är en blandning av en föreställning, en fest och en byhändelse . I en uppsluppen festmiljö ly f ts både verkliga och fik tiva minoritetsgrupper fram . Kvällen sammanför en brokig grupp människor med olika bak grund och ger galahändelsens gäster ett tillfälle att fundera på sin egen identitet och sitt förhållandesätt till andra människor. Under G alan är det minoriteterna som sitter vid mak ten . Mera information på sid . 16 .

I princip är vi alla fria. I princip kan ingen auktoritet diktera hur vi lever våra liv. Men vad gör vi med vår frihet om vi inte vet hur vi kan använda den? Civilization and its Discontents är till för dem som tror på sin existentiella frihet, men som är rädda för vart den leder en. Den svenska gruppen Poste Restante leder kick-off seminariet Civilization and its Discontents , där strävan är att organisera vår frihet. Tillsammans med publiken söks riktlinjer för hur vår individuella frihet kan ordnas i en tillfällig utopi. Ett ställe där mörka begär och själviska instinkter kan samverka med det som Freud definierade som civilisationens byggstenar: Skönhet, Ordning och Hygien. Mera information på sid . 14 .

ornografi som självreflektion. Meditativt bildspel. Minoritetsgala. Koreograferad demonstration. Avrättningshistorier. Bandkväll och karaoke. Dålig konst. Engångsföreställning. Organiserad frihet. Den internationella teater ­f estivalen Baltic Circle breder för tionde gången ut sig i Helsingfors och staden f ylls åter av nationella och internationella förmågor från det fria scenkonstfältet . Årets festival går av stapeln den 13 -17 november i åtta olika utr ymmen i Helsingfors . Pulserande föreställningar, diskussioner, verkstäder, veckosluts bruncher och en festivalklubb, som fly ttat till Helsingfors nya underground utr ymme Ääniwalli i Vallgård, står på programmet för i år. Kom och känn . Kom och upplev. Baltic Circle 2 013 .

P

U n d e r å r e n 19 8 5 –2 0 0 4 s k r ev d e n ka n a d e n s i s ka t vä r ko n s t n ä r l i g a a r t i s te n J acob W r e n e n u p p s j ö s å n g e r s o m f å m ä n n i s ko r n å g o n s i n hörde. Nu bjuder han in fyra f i n l ä n d s ka b a n d a t t g ö r a e g n a ve r s i o n e r a v s å n g e r n a . D e nya a r r a n g e m a n g e n ko m m e r a t t s p e l a s u p p u n d e r e n k vä l l i Ä ä n i w a l l i o c h e f te r f ö l j a s a v e n d i s k u s s i o n o m h u r I n te r n e t t i d e n h a r f ö r ä n d r a t m u s i k g ö r a n d e t . S e n a r e s tå r m i c ke n t i l l f ö r f o g a n d e f ö r ve m s o m h e l s t a t t s j u n g a ka r a o ke t i l l Wr e n s s å n g e r, ko m p a t l i ve a v h o n o m s j ä l v. P r o j e k te t E ve r y S o n g I ’ve E ve r Wr i t te n b e h a n d l a r m i n n e n , h i s to r i a , I n te r n e t , s å n g s k r i va n d e o c h p o p - k u l tu r. Mera information på sid. 20.

Vibes är en serie unika engångs­ företeelser som helt och hållet bygger på spelställets energi – varje föreställning sker i ett ny tt utr ymme och ser olika ut . Under Baltic Circle festivalen ger gruppen två framföranden med teman meditation, sex och carpe diem som grund . Arbetsgruppen bakom konceptet består av en grupp unga konstnärer från Finland . Mera information på sid . 18 .

35

34

Föreställningen I Am Free av den vitr yska dramaturgen Pavel Pryazhko bygger på 53 5 bilder och 13 bildtex ter. Bilderna, vars ordningsföljd är noggrant fastställd av dramaturgen, projiceras på en skärm i exak t sju sekunder var. På scenen står regissören Dmitry Volkostrelov (RUS) och läser de få kommentarerna . De till synes slumpmässiga bilderna av någon annans liv, lämnar åskådaren till sitt val: att hitta enskilda helheter bland de ständigt föränderliga bilderna eller att luta sig bakåt i sin stol och njuta av en meditativ stund bland det melankoliska bildspelet . Mera information på sid . 8 .

Pekko Koskinen (FIN) och Markus Öhrn (SWE) dyker in i pornografins tabubelagda värld och öppnar upp det som sker runtomkring oss, fast undangömt och bakom stängda dörrar. Om du ser på pornografi som det är, vad ser du? I  Porn of Pure Reason  leds du till en scen som bygger på dina egna upplevelser, till en föreställning som sker inom dig . Pornografi som människans reflek tionsy ta . Porn of Pure Reason hade premiär på Volksbühne i Berlin i maj 2013 . Mera information på sid . 6 .

baltic circle 2013 på svenska

baltic circle 2 0 13 p å sve nsk a ba l ti c ci r cl e 201 3 p å s v e n s ka

Följ med hemsidan för ak tuell information w w w. balticcircle .fi w w w.facebook .com/Balticcircle

Positions är en koreograferad demonstration som bjuder in allmänheten att ta ställning till angelägna frågor. Ef ter att ha visats i New York , Italien, Israel, Tyskland, Holland och Sverige, står Finland nu i tur. Public Movement vill inspirera människor till att ge uttr yck åt sina åsik ter och drif ter. I demonstrationen manifesteras politiska och filosofiska idéer som ett f ysisk t ställningstagande på en allmän plats . Mera information på sid . 22 .

En hård stol, för hett i salen, på väg att slumra till . Och det som sker på scenen? Inget bättre . Ja, vi har alla varit där, vi har alla upplev t det . Dålig konst . Dessutom har empiriska undersökningar bevisat det för oss, dålig konst är dåligt för oss . Slut på dålig konst! I sin nya produk tion Super B, frigör sig Oblivia från kravet att göra bra konst, så de gör dålig konst . Föreställningen är den andra delen i projek tet Museum of Postmodern Ar t (MOPMA ). Mera information på sid . 12 .

I e n s a g o b e r ä t ta n d e f o r m , b e h a n d l a r J uha Va lk e apää (F I N) a v r ä t t n i n g s h i s to r i e r g e n o m t i d e r n a . Genom några personers öden och en b e r ä t ta r r ö s t s o m vä x l a r m e l l a n d e s o m b l i v i t a v r ä t ta d e o c h d e s o m a v r ä t ta r vä xe r f ö r e s tä l l n i n g e n E xe c u te d Sto r i e s f r a m . Fö r d e n a v r ä t ta d e ä r h a n d l i n g e n s l u t g i l t i g m e d a n d e n s o m a v r ä t ta r ka n va r a e n a n s e d d o c h s k i c k l i g tj ä n s t e m a n . Fö r e s tä l l n i n g e n b e s tå r a v o r d , b i l d e r, r i t n i n g a r, ve r k l i g h e t , l e ka r o c h e t t l o t t e r i : v i l ke n m a t t r ä t t s k u l l e d u vä l j a , s o m d e n s i s ta d u ä te r ? Mera information på sid . 10 .

balt ic c ir cle 2 0 13 på svenska ba l ti c ci r cl e 201 3 p å s v e n s ka


Seisot maantiellä, näyttämöllä, autiomaassa Eikö tämä ole nykyinen sijaintisi? Raahaa minut kartalle!

It’s not what you’re wearing, it’s why you’re wearing it

we need to check that you’re human

Henkilöstä ja hänen nimestään ei voi koskaan nauttia yhtä aikaa

Voita samppanjan makuinen VIP-ilta kattoterassilla Sinulle ja viidelle ystävällesi

T

Public and social skills. Great communication ability. Onko omena(t) sama kuin omena(t+1)? Sopiva elinikä on 62 vuotta two-giant-underwater-crystal-pyramids-made-of-thick-glass-found-inthe-center-of-the-bermuda-triangle ON THE

Jos häpeä häviää, jää vain laki V I S U A L

LANGUAGE

O F BALTIC

C I R C LE

Testaa järjestelmää “leikkirahalla” varmistaaksesi, että se toimii!

2013

Of course I would love to fit in mentally as well, but looking stylish in those – or what we me situations is half way there

y jännittää "bre Jos tavaroiden ostaminen kiinnostaa, b mutta liikaa on tässä perusteellinen ostamisen tutorial t h N

36

36

Pidän taiteesta. Erityisen kiinnostavaa on kotimainen taide.

an

aking the wall"

Hyvä taide taittaa arjen ja liittää suomalaiset toisiinsa

Good GOOD THE SUN IS LIGHT NOW EVERYWHERE LOVE More ANCIENT LOVE MORE LOVING LIFE MORE LOVING LOVE ! I am full of fascinating ideas, so you will never be bored with me, I promise! Minä olen mies ja vaimo, minä rakastan vaimoani, minä rakastan aviomiestäni... Mainostajan pahin vihollinen on elämäänsä täysin tyytyväinen kuluttaja

37

37

ekstaasi salaisessa paikassa auttaa kun muut keinot ei

kohderyhmän ytimen muodostavat korkeasti koulutetut ja erittäin hyvin he distancing ef fec t familiar from theatre, namely “breaking the toimeentulevat ja kulutuskykyiset lukijat

four th wall”, aims to inter fere with the imaginar y boundar y between sen sijaan että kehitetään per former and audience and thus kilpailukykyä lähdetäänkin hinder identification . Star ting from kehittämään kykyä olla kilpailuton there, we begin to tear down the rest of the surrounding illusions: the ambivalent and possibly fraudulentif there was an answer to every why, notions of criticality, originality, the world would become too boring and dif ference, sincerity, authenticity… rational place to live Behind each wall we find another wall, behind each mask another mask , Tai­tees­sa si­säl­löt ovat haas­ta­via ja ad infinitum , to the N th degree . But isn' t it exac tly here that niis­sä on hir­veäs­ti ener­giaa ever y thing begins? The walls were from the ver y beginning produc ts of our kun kurkkaa kalsareiden sisälle, voi imagination . Not confining barriers but scenography of a possible world . siellä olla iloinen yllätys Baltic Circle is a brand and a brand needs some sor t of representation .Stop The Counting... But if the media is, as they say, its You Won’t Need To Anymore! own message, what does form as such Tired of counting? convey? More than just being a vessel for data travelling between sender Don’t and let yourself be a “prisoner” of what receiver, graphic design establishesyou eat anymore... itself midway like a self- referential layer of (dis)information, a lure, a Viisastutaan yhdessä, “conquest of cool”, a play with signs . Appropriating the symbols and voidaan paremmin, saavutetaan superterveys signs of our time, our visual habitat, we want to grasp the fluc tuating mesh of adver tising and spam, porn, GIFs, if you keep trying news feeds, shiny skeuomorphic user you can really achieve something inter faces, stock- photos and # yolo. This year the visual representation Tämä on elämää, jossa me olemme for the Baltic Circle theatre festival is a celebration of the mundane, the mukana kitschy, the outdated and estranged . A masquerade of appearences .

Seinällä kisoja, tietoa, viihdettä ja maistatuksia

Poster is dead. No, poster is not dead. Poster is here to stay.

Share on facebook Share on myspace Share on google Share on twitter

näin kehität mittariston, jonka avulla voi sanoa, mikä on hyvää taidetta ja mikä ei ole taidetta ollenkaan

Take Care Ole varovainen


r&a ♥ baltic circle :

puhekaraoke -klubi Faneja ympäri maailmaa kerännyt Puhekaraoke jälleen Helsingissä! Puhekaraoke muistuttaa perinteistä karaokea, mutta laulun sijaan valitaan listalta puhe. Puhekaraokeilta tarjoaa mahdollisuuden kokeilla niin historiallisten kuin ajankohtaistenkin puheiden pitämistä rennossa baaritunnelmassa. Paikalle voi tulla seuraamaan muiden karaoke-esityksiä tai pitämään puheita itse. Projek tin takaa löytyy The Speech Karaoke Action Group, ja iltaa isännöi leppoisa ja kokenut karaokeisäntä Julius Valve.

Maanantai 23.9. @ Dubrovnik 22.30 – 02.00, Vapaa pääsy Dubrovnik, Eerikink atu 11 www.hiff.fi


TAIDE • ELOKUVA

• TANSSI • MUSI

I & DESIGN • IKKI • MUSEOT TYYL

SUURI ERO: UM KESÄtteNrit, kesänäertyttit,elyt, kesäteafestarit, konssi-illat en elokuva !

en

Ota talte

• MATKAILU

• RAVINTOLAT

CU LT24

TEAT

TERI • KIRJAT • KUVA

ZINE

MAGA

nuori pari Kesän hurmaavin

Kulttuurikorttitarjoukset s.31

Presidentti Sauli too Niinistö keruks aan lempimaala est a Kapellimestari Dali ä Stasevska yhdistä t uva elok ja in musiik teki elokuvan Susanna Helke hom oparista kodittomasta si Hans Välimäkiipaava n uuden burger ika

Chike ja Maija n ovat Suomenlinn-nnaeit o s. 18 Robin Hood ja Mario

tina Helsingissä, minen, sotaturis festarikatalogin teke ymystä kulttuurista jäljillä, millaista onmuotivinkit, tietokilpailu: 100 kys mat + Kalliomaalausten kuu n aisjulkaisu Antti Tuomainen, kesä ja viihteen ajankoht Kesä 2013

Ilmaiseksi kerran

kuussa

Johtava kulttuurin

UUDISTUNUT Pääkaupunkiseudun festarit, tapahtumat, konsertit, elokuvat, teatterit, näyttelyt, ravintolat


13.12. asti

Näytelmä helsinkiläisestä ylpeydestä ja ennakkoluuloista, erään perheen valheista ja unelmista. Lindroosin sotkuista.

LAURI MAIJALA

DÄR VI EN GÅNG MISSÄ NYLJIMME KERRAN

FLÅTT

PRE MI Ä R 13.9.2013 P Å S C E N E N M aria A hlr oth, Celia Ha kala, Pelle Heik kilä, Viktor Id m a n, Peter Ka ner va, Ro b er t Ko ck, Oskar Pöysti, Jessic a Raita SPELPERIOD 24.9–5.12.2013 BILJETTER 28/22/18 €

E n h ejd lö s h is t o r ia o m h u r allt in g b a r k a r å t s k o g e n

Sjötullsgatan 33, 00170 H:fors. 09 440 224 viirus.fi teater90.com lippu.fi


DERRIDA, MARX, PUŠKIN JA GODARD YHDESSÄ KAHVILLA!

Kulttuurivihkot Erikoistarjous Baltic Circlen kävijöille Vuosi Kulttuurivihkojen kanssa (kuusi numeroa) vain 29,70 €!*

Prenumerera på

En alternativ kulturbevakning www.nytid.fi/prenumerera

* Määräaikainen tilaus. tilaus@kulttuurivihkot.fi tai 09 4114 5369. Mainitse tilatessasi: Baltic Circle -tarjous.

Netissä uutiset, videot, blogit, verkkokauppa... www.kulttuurivihkot.fi


cinemaissi

19.-29.9.2013

{ FILM FESTIVAL} 26

TH

HELSINKI INTERNATIONAL WWW.HIFF.FI

BIO REX H MAXIM H KINO ENGEL H KESÄKINO ENGEL H KINOPALATSI H ANDORRA H DUBROVNIK H ORION


Broaden your network and refine project ideas with colleagues from the Nordic and Baltic countries at NordMatch - Creative Economy put into Practice 28–29 January 2014 in Tampere, Finland

esitykset performances

• Case presentations from the Nordic and Baltic countries • Refining of project ideas • Workshop on pitching • Pitching ideas for a panel of experts and financiers • Study visits & network meetings • Party for mingle and match More info: blogg.produforum.fi/nordmatch NordMatch promotes activities where art and culture meet other sectors of society.

48


festivaalitiimi staff 2013 festivaalijohtaja/festival director eva neklyaeva festivaalikoordinaattori/festival coordinator hanna nyman viestintäpäällikkö/communications manager katja tolonen tiedottaja/press officer annina blom tekninen johtaja/technical Director kimmo räsänen taloudenhoitaja/financial manager esa kylmälä graafinen suunnittelu/graphic design johannes ekholm/tsto viestintäassistentit/communications Assistants niclas blomqvist, Tero Kaipanen, marika laine, aida luuppala

tuotantoassistentit/production assistants kirsi tikka, rosa-maria sedita (gala), asta teräväinen (lounge) käännökset (suomi/englanti)/translations (finnish/english) saara martikainen Näkijä/Seer kimmo modig tuottaja/producer, every song i’ve ever written janne masalin the international theatre festival baltic circle is produced by q-teatteri. www.q-teatteri.fi

baltic circle tunturikatu 16, 00100 helsinki tel.+358 9 4542 1333 www.balticcircle.fi

yhteistyökumppanit partners

50

Profile for Baltic Circle

Catalog - Baltic Circle 2013  

Catalog - Baltic Circle 2013  

Advertisement