Page 1

A

N

C

E

E

,

,

C H O R E O G R A P H Y , P L P

A I

V A

A

S I

U

I

S T

V

,

C

,

T

,

Y

,

E

,

E International A T H

cir

R

A E TheatreGFestival

L I T I C 10.–14.11.2015 O Helsinki C I E T

O

S

P

Y

U L

O

D

T

M Y

E

L

I

E

L

B

P

R

N

H

P A

CLE T

E

N

R

T

E

N

O

M

I

C

I

S

E

N

, , S

,

Y

,

E

,

A

P A T

, E

F E E L I N G S

A T R

G U T

D

E

TIC

T H

C O N T E M P O R A R Y

BAL

P R E M I E R E ,

We are using different filters to guide you into the programme. Listen to your gut feelings and find your path through the festival!


erottajankatu

rh ei m in

6

ti e

6 m

at

5

her m ran anni n tat ie

ie at

pitkäsilta

ra en st äi rn sö

7

si

lt

u av

enra

unioninkatu

8

äv

äy

8

he

it

er im int ie

u

ip

at nk

ri

el

nk

ra

er

de

lo

at

ro

m

an

nt

u

au

r

ie

ru

st

ho

r lla

in

ti

vartiokylän työväentalo (community hall of var tiokylä) puotila rusthollarinkuja 3 00930 helsinki

nn

rv

arbis etu-töölö dagmarinkatu 3 00100 helsinki

nta

elisabetinkatu

ma

9

or

siltavuorenpenge

katu

ne

9

whs teatteri union kruununhaka unioninkatu 45 / siltavuorenranta 18 0 0170 helsinki

ka teh asuta kat anu

äy

eskus – esitystaiteen keskus / performance center suvilahti puhdistamo rakennus / building 6 2 krs. / 2nd floor kaasutehtaankatu 1 00540 helsinki

museo

u

2

at

2

äv

pieni roobertinkatu

7

1 it

nk

1

klockrike diana kaartinkaupunki erottajankatu 7 b 2. krs / 2nd floor 0 013 0 helsinki entrance through the inner yard.

tiivistämö suvilahti rakennus / building 5 kaasutehtaankatu 1 00540 helsinki

nt

5

u

yr

si

k on

korkeavuorenkatu

akk in ri r na to

ludviginkatu

e

ES IT YS PA I K AT   /   V EN U ES

ka

ne

l

on

an

sa

om

m

6

lasipalatsi kaartinkaupunki mannerheimintie 22-24 00100 helsinki

tu


A T R

A

N

C

E E

, ,

C H O R E O G R A P H Y , P L P

A I

R

V

E

L

B

A

T

M Y

E

L

A

I T

I

S

O

C

I

E

I

N

T

E

N

O

M

E

N

P A

R

T

T

I

C

T

, , ,

H

,

E

O

H

,

Y

G

L

C

E

P

P

S

T

A

,

I

V

E

R

S

U

O

D

U L

A

Y

I

I

C

E

, S

,

T

Y

,

S

E

,

N

A

P A T

, E

F E E L I N G S

D

E

G U T

T H

C O N T E M P O R A R Y

P R E M I E R E ,

We are using different filters to guide you into the programme. Listen to your gut feelings and find your path through the festival!


— E n t i e n ny t , e t t ä t ä m ä o n m a h d o l l i st a . N y t t i e d ä n . — Tä m ä e s i t y s t u l e e va i n o a m a a n m i n u a . ( Va i n o a a yh ä , n e l j ä n v u o d e n jälkeen) — O l e n n i i n t äy n n ä e n e rg i a a , e t t ä h a l u a n j u o st a t äy s i ä ko rko k e n g i s s ä v u o r e n r i n n e t t ä yl ö s. — Syd ä m e n i o n p a l a s i n a , m u t t a e n o l e yk s i n . — Tä m ä o n pyh ä ä . Tätä kaikkea olen kokenut esityksen katsojana.

— I didn’t know this was possible. Now I do. — This performance will haunt me. (It still does, after four years) — I’m so full of energy I want to run up a mountain (wearing heels). — My heart is broken, but I’m not alone. — This is sacred.

4

As a member of the audience, I’ve experienced all this.


A avist uks i a t äst ä ajast a

Co nt e m p o r ary G ut Feeli ngs

Minulle taide on jonkin sellaisen äärellä olemista, mitä en vielä tiedä, mutta voin aavistaa. Se laajentaa ymmärrystäni siitä, mikä on mahdollista, ja antaa tilaa ajatella asioiden välisiä suhteita uudelleen. Esitystaide tuo ihmisiä yhteen jakamaan ainutkertaisen tilan ja ajan; se kutsuu meitä antautumaan katoavalle ja korvaamattomalle nykyisyydelle. Baltic Circle -festivaalilla koettavat esitykset tarkastelevat nykyaikaa historian valossa ja hapuilevat tulevaisuuden hämäryyteen. Ohjelmassa on juhlimista, kuolemista, myötätuntoa, kauneutta, rakkautta ja raivoa. Festivaali kutsuu viettämään anteliaasti aikaa yhdessä, sillä useat esitykset ovat kestollisia, kollektiivisia tapahtumia. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia aktiivisesti työstää suuntaa, johon haparoimme; keskustella siitä, mitä muutos ja hyvä elämä voisivat olla. Tänä vuonna Baltic Circle tuo ensimmäistä kertaa Suomeen japanilaisen Toshiki Okadan chelfitsch-ryhmän ja ruotsalaisen Mårten Spångbergin teoksen. Kummatkin lähestyvät nyky-yhteiskuntaa ja globaalia kulttuuria omaleimaisella ja terävällä muotokielellä. Festivaalin paikalliset ensi-­illat, Anna Torkkelin Vanitas ja Post-MJ Era Institute Of Consciousness -tutkimuslaitoksen Ruumiinvalvojaiset tarkastelevat kuolemaa 1600luvun maalaustaiteen ja 80 — 9 0-lukujen pop-ikonin valossa. Anna Paavilainen paljastaa rohkeassa ja henkilökohtaisessa PLAY RAPE -monologissaan teatterikoneiston sukupuolittuneisuuden ja rakenteellisen väkivallan. Zartivismi ja For the Love and Fear of Welfare kutsuvat mukaan yhteiskunnallisiin prosesseihin, joissa mm. taide, talous, diskurssi ja aktivismi nivoutuvat toisiinsa. Baltic Circle -festivaalin pääyhteistyökumppani tänä vuonna on esitystaiteen uusi tuotantotalo, Mad House Helsinki Suvilahdessa. Tiivistämössä tapahtuvat esitykset ja Ihana Baarin Lounge muodostavat huokoisen, sosiaalisen tilan, jossa festivaalikokemus saa syventyä ja lopulta ruumiillistua koko yön yli jatkuvissa valvojaisissa. Lämpimästi tervetuloa festivaalille juhlimaan yhdessä ajan ainutkertaisuutta ja aktivoimaan omia aavistuksia nykyisyydestä ja hämärästä tulevasta.

To me, art means being around something that I do not yet recognise, but have a gut feeling about. Art makes it possible to imagine what could be and gives space to think the relationships between things anew. Performance gathers people around itself, to share a unique space and time. It invites us to surrender ourselves to the present, which is fleeting, precious, sacred even. The performances at the Baltic Circle Festival examine the contemporary condition through history and reach out into the darkness that is the future. The programme includes celebration, death, compassion, beauty, love and rage. You are invited to spend time together — generously — a s many of the performances are durational, collective events. There are also opportunities to actively pave the way on our shaky path, to discuss what change and a good life could be. Baltic Circle welcomes the work of two artists for the first time in Finland: the Japanese director and playwright Toshiki Okada and his company chelfitsch, and the Swedish choreographer Mårten Spångberg. Both approach contemporary society and globalised culture through distinctive and exquisite forms. The festival’s local premieres — Vanitas by Anna Torkkel and Wake by the Post-MJ Era Institute Of Consciousness — examine death in the light of 17th century painting and ’80s-’90s pop culture, respectively. Anna Paavilainen reveals the gender bias and structural violence of the theatre world in her bold and personal monologue PLAY RAPE. Zartivism and For the Love and Fear of Welfare invite the audience to join societal processes intertwining art, economy, discourse and activism. The main partner of the Baltic Circle Festival is the new performance art production house Mad House Helsinki hosted in Suvilahti, a disused power plant. The Tiivistämö space and the Lounge of the Ihana Bar weave a permeable social space where the festival experience deepens and finally takes on corporal forms in an all-night wake. I wish you all a warm welcome to the festival, to celebrate the treasured time that we share, and to tune in to your own contemporary Helsinki, August 13th, 2015 gut feelings. Satu Herrala

5


O H J E L M A


P R O G R A M M E


BALTIC

CIRCLE

2015

F I E N T o k i o l a i n e n S m i l e F a c t o r y -l ä h iThe Sm ile Factory convenience k a u p p a o n a u k i 24 t u n t i a v u o r o s t o r e i n T o k y o i s o p e n 24 h o u r s k a u d e s s a . Y ö v u o r o s s a t y ö s k e n t e l e e a d a y. T w o y o u n g e m p l o y e e s a r e k a k s i n u o r t a a s i a k a s p a lv e l ij a a . r u n n i n g t h e n i g h t s h i f t t o g e t h e r. T y ö n t e k ij ä t s p e k u l o iv a t , m i l l o i n They are sp eculating on t he last pomo on vii meksi harrastanut t i m e t h e i r b o ss h a s h a d s e x w it h s e k si ä v a i m o n s a k a n s s a. h i s w i fe. K au p assa soi e p äto d elli ne n The store has a peculiar s o u n d t r a c k ; J. S . B a c h i n D a s s o u n d t r ac k: D a s w o h lte m p e rie r te w o h l t e m p e r i e r t e K l a v i e r - k o k o e l m a n K l a v i e r b y J. S. B a c h , w i t h i t s 48 pr e lu d i a ja f u u g a a m u utt u48 pr elu d es a n d f u g u es, lo o p s v at lo o pi s s a l ä h i k a u p a n h a lv a k si i nto c h e esy c or n er stor e m uza k. t a u s t a m u s i i k i k s i. U u s i a t u o t t e it a N e w p r o d u c t s a r e l a u n c h e d l a n s e e r at a a n a i n a m a a n a nt a i si n. e v e r y M o n d a y . T h i s w e e k ’s T ä m ä n v i i k o n s u o s i t u s o n j ä t t ireco m m end ation is a super-sized m ä i n e n jä ät e lö, Su p e r P r e m iu m Soft ic e c r e a m c a l le d S u p e r P r e m iu m D ou ble Va n illa R ic h. Soft D ou ble Va nilla R ic h. Toshiki Okada on yksi tä m än hetken m ielenkiintoisi m m ista i l m iöi s t ä A a si a n t a id e k e nt ä l l ä. Hä nen teoksissaa n Japa nin k adot e t t u s u k u p olv i s a a ä ä n e n. O h j a a j a j a n ä y t e l m ä k i r j a i l ij a o n l u o n u t e s i t y k s i l l e e n p e r s o o n a llise n il m a isut av a n, jossa y hd ist y y yl i a rk i n e n ja p a n i n k ie l i s e k ä a i n u t l a at u i n e n k or e o g r a fi a. Hänet nähdään m arraskuussa c h e l f it s c h -r y h m ä n s ä k a n s s a e n s i m m ä i s t ä k e r t a a S u o m e s s a.

Toshiki Okad a is one of the most interesting phenomena on t h e A s i a n a r t s s c e n e t o d a y. H is w ork g iv e s a v oic e t o t h e lost g e n e rat io n of Ja p a n. The director and play wright has created a personal lang uage that com bines hy p er-c ollo q u ia l Jap a nese wit h u n i q u e c h o r e o g r a p h y. O k a d a a n d h i s c o m p a ny c h e lfit s c h a r e perfor m ing their work for the first ti m e in Finla nd.

T I / T U E 10.1 1. 2 0:0 0

K E / W E D 1 1.1 1. 18:0 0

Mediakeskus Media

Lume

Centre

Hä meentie

135

/

Lume

C2 5 €

/

15 €

Kesto

/

D u r at io n: 1

h

40

K i e l i / L a n g u a g e:

min

Ja p a n i, e n g l a n n i n-

k ie l i s et t e k s t it y k s et / Perfor m e d i n

8

Ja p a n e s e w it h E n gl i s h s u b t it le s


OHJELM A

/

PROGR A M ME FI T o s h i k i O k a d a s y n t y i J a p a n i n J o k o h a m a s s a v u o n n a 19 73. H ä n e n v u o n n a 1997 p e r u s t a m a n s a t e att e r i r y h m ä c h e l fit s c h s a i n i m e n s ä l au s u m a l l a t a h a l l a a n v ä ä r i n e n g l a n n i n k i e l e n s a n a n " s e l f i s h " ( i t s e k ä s ). O k a d a o n sitte m m i n k ä sik i r joitt a nut ja o hja n nut k a ik k i r y h m ä n s ä t u ot a nn o t, h i o e n o m a l e i m a i s t a t y ö s k e n t e ly t a p a a n s a t e a t t e r it e o s t e n p a r i s s a. C h e l f it s c h i n k e h u t t u ja t e o k si a o n n ä ht y fe s t iv a a le i l l a ja t e at t e r e i s s a pit k i n E u r o o p p a a, P o hjoi s- ja E t e l ä-A m e r i k k a a s e k ä A a si a a.

Pl a y w r it i n g and

d i r e c t io n: Toshiki

P e r fo r m a n c e:

Makoto

Yazaw a

To m o m it s u

Hideaki

Shuhei

Okada

Adachi

Washio

Fuchino

Shingo Ota

Mariko Kawasaki Set

Yukiko

D e s ig n:

Sasaki

Takuya

Stage

Photo: Christian Kleiner

d e s ig n: Koro

Sound

Aoki

Suzuki

d e s ig n:

Nori m asa Ushikawa

Lighting

d e s ig n:

Tomomi

Ohira C o­p r o d u c t i o n : Theater

P r o d u c t io n: c h elfit sc h

A ssociated

der

W elt

2 0 14

( M a n n h e i m ),

KA AT

(Ka nagawa

EN O k a d a w a s b or n i n Yo k o h a m a I n t e r n a t i o n a li n 1 9 7 3 a n d f o r m e d t h e t h e a t r e C o m m i s sio n e d b y: F e s t i v a l o fc o m p a n y c h e l f i t s c h , n a m e d a f t e r T h e ate r d e r W elt T h e a t r e , M a r i aa d e l i b e r a t e m i s p r o n u n c i a t i o n 2 0 14 M a t o s T e a t r o o f t h e E n g l i s h w o r d “ s e l f i s h ,” M u n i c i p a l ( L i s b o n ), i n 1 9 9 7. S i n c e t h e n h e h a s C U L T U R E S C A P E Sw r i t t e n a n d d i r e c t e d a l l o f t h e S u p p o r t e d b y: ( B a s e l ), K a s e r n e c o m p a n y 's p r o d u c t i o n s , p r a c t i c i n g Arts Council Tokyo B a s e l A H O U S E o na d i s t i n c t i v e m e t h o d o l o g y f o r ( T o k y o M e t r o p o l i t a n F I R E c o­p r o d u c t i o n , c r e a t i n g p l a y s . T h e w o r k s o f F o u n d a t i o n f o r w i t h t h e s u p p o r t o fc h e l f i t s c h h a v e b e e n p r e s e n t e d H i s t o r y a n d t h e E u r o p e a n U n i o nt o g r e a t a c c l a i m a t f e s t i v a l s a n d C u lt u r e) v e nu es t h r o u g h o ut E u r o p e, N or t h 9 a n d S o u t h A m e r ic a, a n d A si a. p r o d u c t io n:

precog

Arts

T h e a t e r ),

LIFT

L o n d o nT o s h i k i


dance, choreography, playlist, beauty, love, politics, society, intense, phenomena

realism, lip-sync

THE INTERNET on jatkuva prosessi, joka muuntuu ja päivittää itsensä jokaiseen uuteen tilaan ja tilanteeseen. Teos tutkii digitaa­ lisen kommunikaation vaikutuksia koreografiaan ja esittämiseen. Sosiaaliset verkostot muuttuvat yleisöiksi, ja pelejä sekä terveysja deittisovelluksia käytetään tanssin, rytmin ja fiiliksen muo­ dostamiseen. Eri kehot ovat vuoro­ vaikutuksessa keskenään: ihmiset, esineet ja asiat. Yksi näistä on internet – kielikuva radikaalin monumentaaliselle, vaikkakin aineet­ tomalle rakenteelle – jolla ei ole loppua eikä alkua. ”Pidän asioista, jotka ovat rähjäisiä mutta vailla konfliktia tai meteliä. Minua kiehtoo myös kaikki sellainen, jota ei pysty jakamaan ja josta kukaan ei ole vastuussa kuten universumi tai meri. Internetistä on tulossa jotain samankaltaista – jotain mitä ei voi jakaa, ei arvot­ taa eikä tulkita. Sen sijaan se saa minut ja meidät toimimaan.” Lähes neljätuntinen esitys on popmusiikkia, tanssia, vaihtuvia asuja ja veistoksellisia esineitä, joiden seassa yleisö voi liikkua, katsella, vaipua ajatuksiin, ottaa nokoset tai jutustella ystävän kanssa. Ei sen kummempaa.

10

THE INTERNET is a process that continues and shifts depending on the venue and circumstances, developing a new update each time it shows up. The work investigates the influences of digital communication on choreography and representation. Social networks become secondary audiences, and health apps, games, and dating tools are used to generate dance, rhythm and vibe. Bodies interact with other bodies: people, objects, discourses. One of these objects is the internet – a metaphor for a radically monumental, although immaterial, structure with no end nor starting point. “I like stuff that’s messy but without conflict or loud noises. I’m also obsessing about things that can’t be divided, and that nobody can be responsible for. Like the universe or the ocean, the nature – the internet is becoming a bit like that. Something that cannot be divided, can not be evaluated, and it can’t really be interpreted. Instead it makes me, or makes us do something.” Almost four hours long, the work includes pop music, dance, changing dresses, and a setting with sculptural elements, in which the audience is encouraged to move around, watch, fade out, re-join, have a nap or have a really nice chat with a friend. It’s nothing special and that’s it.


Supportico Lopez, PACT Zollverein, Index – The Swedish Contemporary Art Foundation Stockholm, Tou Scene, Rupert, Tanzhaus Zürich, PAF, Black Box Teater In cooperation with Mad House Helsinki

Photo: Mårten Spångberg

25 € / 15 € / 3 h 45 min / Englanti / English

Mårten Spångberg is a choreographer living and working in Stockholm. Spångberg has been active on stage as performer and creator since 1994, and has created his own choreographies since 1999. His pieces have toured internationally. His interests concern choreography in an expanded field, something that he has approached through experimental practices and creative processes in a multiplicity of formats and expressions. Spångberg has thorough experience in teaching both theory and practice and he acted as the director of the MA programme in choreography at the University of Dance in Stockholm from 2008 to 2012. His first book Spangbergianism was published in 2011.

Swedish Arts Council, The Swedish Arts Grants Committee, PACT Zollverein, Swedish–Finnish Cultural Foundation, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius Fond

Mårten Spångberg on Tukholmassa asuva ja työskentelevä koreografi. Spångberg on toiminut näyttämöteosten parissa vuodesta 1994 lähtien ja tehnyt omia koreografioitaan kansainvälisesti vuodesta 1999. Häntä kiinnostaa koreografian käsitteen laajentaminen erilaisiin asiayhteyksiin. Tätä monimuotoisuutta Spångberg on tutkinut vuosien varrella lukuisten kokeellisten käytäntöjen ja prosessien myötä eri formaateissa. Hän on opettanut teoriaa ja nykytanssin praktiikoita sekä toiminut Tukholmassa University of Dance -maisterilinjan johtajana vuosina 2008– 2012. Vuonna 2011 hän julkaisi ensimmäisen oman kirjansa nimeltään Spangbergianism.

Sandra Lolax, Rebecka Stillman, Marika Troili, Hanna Strandberg, Mårten Spångberg

11


ANNA TORKKEL ON TANSSITAITEILIJA, JOKA TYÖSKENTELEE KOREOGRAFINA, TANSSIJANA JA ESIINTYJÄNÄ UUDEN TANSSIN JA ESITYSTAITEEN ALOILLA. HÄN ON EHKÄ-TUOTANNON PERUSTAJA JA TAITEILIJARYHMÄ BETAN JÄSEN. LISÄKSI HÄN TOIMII TANSSINOPETTAJANA SEKÄ VUODESTA 2009 TURUSSA TOIMINEEN NYKYTAIDETILA KUTOMON KURAATTORINA. TANSSIKOULUTUKSENSA TORKKEL ON SAANUT MUUN MUASSA TUKHOLMASSA, TURUSSA, HELSINGISSÄ JA AMSTERDAMISSA. ANNA TORKKEL IS A DANCE ARTIST WORKING AS A CHOREOGRAPHER, DANCER AND PERFORMER IN THE FIELDS OF NEW DANCE AND PERFORMANCE. SHE IS THE FOUNDER OF EHKÄ-PRODUCTION AND A MEMBER OF THE ARTIST GROUP BETA. IN ADDITION, SHE WORKS AS A DANCE TEACHER AND AS A CURATOR OF THE CONTEMPORARY ART SPACE KUTOMO IN TURKU. TORKKEL HAS STUDIED DANCE IN, FOR EXAMPLE, STOCKHOLM, TURKU, HELSINKI AND AMSTERDAM.


Anna Torkkel

Tashi Iwaokan Elina Minnin Concept and choreography: Anna Torkkel Direction: Tashi Iwaoka and Anna Torkkel Performance: Tashi Iwaoka, Elina Minn, Anna Torkkel Videos: Elina Minn Sound design and music: Johanna Porola Costume design: Piia Rinne LIGHTING DESIGN: TEO LANERVA

Production: Ehk채production, Regional Dance Center of Western Finland, Baltic Circle, Anna Torkkel and the working group Supported by: Arts Promotion Centre Finland Kuva: Elina Minn

Elina Minn Anna Torkkel,

Tashi Iwaoka


BALTIC CIRCLE 2015 OHJELMA PROGRAMME

Play rape Anna Paavilainen (FIN)

Play Rape on vihaisen nuoren naisen tilitys teatteriraiskauksien problematiikasta 2000 - luvun Suomessa. Se on tarina naisesta, joka kyllästyi kaikkeen alistamiseen ja halusi tehdä asiat omalla tavallaan. Häpeä ja sananvapaus ottavat mittaa toisistaan tässä yksilön hyytävässä trillerissä. Play Rape is a declaration of an angry woman, an icy thriller about the problematics of rape in the theatre world of 21st century Finland. She got fed up with submission and wanted to do things in her own way. Freedom of speech and shame meet in a face-off!

14

theatre

“Kuvittele että olet vihaisen härän kanssa samassa aitauksessa, jossa on niin pitkät aidat että niistä ei pääse yli eikä läpi. Miten pääset pois? Lopeta kuvitteleminen.” –  Laura Tolvanen ja Tilla Sillanpää, 3C,  Kevätpörriäinen, 2014

“Imagine that you are inside a stockyard with an angry bull, with fences so high you cannot jump over or get through them. How do you escape? Stop imagining.” –  Laura Tolvanen and Tilla Sillanpää, 3rd grade,  in the school paper, 2014

rage

politics


Anna Paavilainen on näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja. Hän valmistui Teatterikorkeakoulusta vuonna 2006 ja oli Suomen Kansallisteatterissa näyttelijänä vuosina 2004–2012. Paavilainen on näytellyt suomalaisissa elokuvissa ja televisiossa sekä ollut Jussi-ehdokkaana rooleistaan elokuvissa Kesäkaverit (2014) ja Hyvä poika (2011). Paavilainen opiskeli Stockholms Filmskolassa ohjausta ja käsikirjoitusta vuosina 2014–2015.

Keskustelutilaisuus lauantaina 14.11. esityksen jälkeen. Mukana muun muassa Teatterin tiedotuskeskuksen johtaja Hanna Helavuori, näyttelijä ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön professori Elina Knihtilä ja Suomen Kansallisteatterin johtaja Mika Myllyaho. Moderaattorina Klockriketeaternin Eeva Bergroth. Keskustelu pidetään suomeksi ja tarvittaessa englanniksi.

revenge

Post performance discussion Anna Paavilainen is an actor, on Saturday, 14th of November director and scriptwriter. She with Hanna Helavuori, director graduated from Theatre Academy of Theatre Info Finland, Elina Helsinki in 2006 and worked as Knihtilä, actor and Professor of an actor in the Finnish National Acting at the Theatre Academy Theatre from 2004 to 2012. (University of the Arts Helsinki), Paavilainen has done several and Mika Myllyaho, director of major roles in Finnish feature the Finnish National Theatre. films and television series. She Moderated by Eeva Bergroth was nominated for the Jussi from Klockriketeatern. Discussion Prize (also known as “The in Finnish, or English on demand. Finnish Oscars”) for her roles in Kesäkaverit (2014) and Hyvä poika (2011). Paavilainen studied Pe-  FRI 13.11. 18:00 LA-SAT 14.11. 19:00 film directing and scriptwriting at Klockrike Diana, Erottajankatu 7B Stockholms Filmskola in 25 € / 15 € 2014–2015. Kesto: Duration: 60 min Kieli:Language: Suomi,englanninkieliset tekstitykset Performed in Finnish with English subtitles Text, direction, performance: Anna Paavilainen Supported by: Finnish Cultural Foundation

intense

In cooperation with: Klockriketeatern

15


PE / FRI 13.11. 10:00 Vartiokylän työväentalo, Rusthollarinkuja 3 Ilmainen / Free entrance

Kesto / Duration: 8 h Kieli / Language: Englanti / English Ennakkoilmoittautuminen / Sign up: balticcircle.fi > Ohjelma / Programme > Skills of Economy Session: For the Love and Fear of Welfare

Jussi Koitela on Helsingissä ja Amsterdamissa asuva kuraattori ja visuaalinen taiteilija. Kuraattorin roolissaan Koitela on keskittynyt talouskeskustelun taiteellisiin reaktioihin Skills of Economy -projektin kautta. Koitela on opiskellut Kuvataideakatemian Praxismaisteriohjelmassa. Syksyllä 2015 ja keväällä 2016 hän osallistuu de Appel -taidekeskuksen kuraattoriohjelmaan Amsterdamissa.

CIRCLE 20 15

T HE A T RE + L O VE + P OL I T I C S + S O CI E T Y + E Q UAL I T Y

For the Love and Fear of Welfare

BALTIC CIRCLE -festivaalilla pidettävä tapahtuma, FOR T HE LOVE AN D FEAR OF WELFARE, keskittyy hyvinvointivaltion sosiaalisiin, taloudellisiin, ekologisiin ja geopoliittisiin ominaisuuksiin. Voiko hyvinvointivaltio olla vieläkin taloudellisten ja sosiaalisten toimijuuksien poh jana sekä taiteellisen toiminnan perustana? Tapahtumaan osallistuvat muun muassa tutkijat PÄIVI ULJAS (FIN) ja VILLE YLIASKA (FIN), aktivisti ja vapaa kirjoitta ja MAR YAN ABDULKARIM (FIN), kuraattori AN DERS KREUGER (SWE ), filosofi TEPPO ESKELINEN (FIN) sekä taiteilijat ANE HJOR T GUTTU (NOR) ja NESTORI SYRJÄLÄ (FIN). T ilaisuuden visuaalisen ja sosiaalisen koreografian luo taiteilijaryhmä POSTE RESTANTE (SWE ). Tapahtuman on kuratoinut JUSSI KOITELA (FIN).

B ALT I C

Skills of Economy Session:

SKILLS OF ECONOMY SESSIONS on Helsingissä syksyllä 2015 ja keväällä 2016 järjestettävä kolmen esityksellisen tapahtuman sarja. Tapahtumissa kuullaan yhteiskunnallisia ja tutkimuksellisia puheenvuoroja sekä esitellään taiteellisia ja kuratoriaalisia näkökulmia muun muassa yhteiskuntaluokkaa, hyvinvointivaltiota ja resurssien loppumista koskeviin kysymyksiin.


BALTIC CIRCLE hosts the second event in the series, FOR T HE LOVE AN D FEAR OF WELFARE, with a focus on the societal, economical, ecological and geopolitical aspects of the welfare state. Does the welfare state still have a value as the basis for economic and social agencies, and for the arts? Participants include researchers PÄIVI ULJAS (FIN) and VILLE YLIASKA (FIN), activist and writer MAR YAN ABDULKARIM (FIN), curator AN DERS KREUGER (SWE ), philosopher TEPPO ESKELINEN (FIN), as well as artists ANE HJOR T GUTTU (NOR) and NESTORI SYRJÄLÄ (FIN). The POSTE RESTANTE (SWE ) artist collective has been commissioned to create the visual and social choreography of the event. SKILLS OF ECONOMY is curated by JUSSI KOITELA (FIN).

Jussi Koitela is a cur­ator and visual artist based in Hel­sinki and Amsterdam. As a curator, Koitela has focused on artistic reactions to economic discourses and developments through the Skills of Economy project. Koitela has studied in the Praxis Master’s Pro­gramme at the Finnish Academy of Fine Arts. In autumn 2015 and spring 2016, Koitela takes part in De Appel Curatorial Programme in Amsterdam.

”What is the critical role of the artist and the curator when the arts are instrumentalised through welfare management? Could the welfare state and its ideals of equality and common interests of all the social classes still be the background for progressive artistic and curatorial practices? Can artistic, curatorial and institutional practices offer models for the welfare state to overcome its problematic aspects of nation state, excluding of others and believing in eternal economic growth?” — Jussi Koitela

Supported by: Finnish Cultural Foundation, Oskar Öflunds Stiftelse, Frame Visual Art Finland

Poste Restante: Civilization and Its Discontents, Photo: Tani Simberg

OHJELMA / PROGRAMME

SKILLS OF ECONOMY SESSIONS is a three-event series organised in Helsinki in autumn 2015 and spring 2016. The sessions give the stage to views on society and research, as well as artistic and curatorial questions of class society, the welfare state and the lack of resources.


Zartivismi

O h j e l m Programme a

20


Zartivismi Zartivism is art and activism. A collection of artistic acts with an aim to change and create change. Zartivism means direct action with a DIY attitude – using one’s own voice to impact the everyday and the status quo.

Työryhmä koostuu kahdeksasta 16–22-vuotiaasta henkilöstä sekä kahdesta ammattitaiteilijasta ja tuottajasta. Työryhmän jäsenet työskentelevät omista lähtökohdistaan ja kiinnostuksen kohteistaan käsin yksin, pareittain, pienissä ryhmissä sekä yhtenä ryhmänä.

The working group consists of eight individuals aged 16 to 22, as well as two professional artists and a producer. The members offer and apply their own viewpoints and interests to the process by working individually, in pairs, in small groups and all together.

Zartivismi ja sen sisältämä Z-sukupolvikäsite on yksi työskentelyyn vaikuttava tekijä. Mikä merkitys on artivistisen tutkimuksen rajaamisella sukupolvijaottelun mukaan? Miten lähestyä muutosta tehtävänantona?

Zartivism – and the concept of Generation Z implied by it – is the driving force in the project. What is the meaning of a generation-specific framework for artivistic research? How to address change as an assignment?

Zartivismi on Baltic Circle -festivaalin tilausteos, jonka osallistujat on valittu avoimella haulla. Työskentely on alkanut keväällä 2015, ja sen myötä valmistuu sarja yhteiskunnallisia tekoja kaupunkija virtuaalitilaan vuoden 2015 Baltic Circle -festivaalille.

Zartivism is a work commissioned by the Baltic Circle Festival. The participants have been selected through an open call. The project began in spring 2015, and the outcome is a series of interventions in urban and virtual spaces during the Baltic Circle Festival.

Zartivismi

on taidetta ja aktivismia. Se on taiteellisia tekoja joiden päämääränä on muuttaa ja muuttua. Se on suoraa tekemistä itse – omalla äänellä vaikuttamista omaan päivittäiseen arkeen ja yhteiskunnan tilaan.

Working group: Tommi Bäckström, Riku-Pekka Kellokoski, Johanna Kälkäjä, Milla Piiroinen, Liinu Pääkkölä, Ada Silander, Nana Timonen, Ronja Vehviläinen Facilitators: Kati Raatikainen, Petra Vehviläinen Producer: Ville Vasara Supported by: Kone Foundation, In cooperation with: Oranssi ry, City of Helsinki Youth Department

Zartivismi-projektin avajaistilaisuus / The opening session of the Zartivism project TI / TUE 10.11. 18:00 Kesto / Duration: 1 h 30 min Päätöskeskustelu / Final discussion LA / SAT 14.11. 17:00 Kesto / Duration: 1 h 30 min Lasipalatsi, Mannerheimintie 22–24 Ilmainen / Free Entrance Projektiin liittyviä tapahtumia koko festivaalin ajan Lasipalatsilla sekä kaupunki- ja virtuaalitilassa. Tarkempi ohjelma ja lisätiedot: www.balticcircle.fi, sosiaalisessa mediassa #zartivismi. The project is happening throughout the festival at Lasipalatsi, and in urban and virtual spaces. The updated programme and more information: www.balticcircle.fi and with the hashtag #zartivismi.

21


Milo Rau: Festivaalilauantai alkaa Kino Astran leffa­ brunssin merkeissä Töölön omassa korttelikinos­ sa, Q-teatterin näyttämöllä. Kino Astraa pyörittä­ vät taideduunarit Lotta Kaihua, Olga Palo ja Timo Wright. Päivän elokuvana nähdään tunnetun sveitsiläisohjaaja Milo Raun The Moscow Trials. Kun punk-aktivistiryhmä Pussy Riot tuomittiin kahden vuoden työleirirangaistuk­ seen esiinnyttyään luvatta Moskovan Kristus Vapahtajan katedraalissa, tukiprotestit levisivät ympäri maailmaa. Tuomio oli kuitenkin vain vii­ meisin piikki vuosikymmenen kestäneissä teat­ terioikeudenkäynneissä, joissa Putinin koneisto systemaattisesti valitsi taiteilijoita ja toisinajat­ telijoita varoittaviksi esimerkeiksi demokraat­ tista muutosta vaativille. The Moscow Trials -projekti luo poliitti­ sen teatterin, joka pyrkii ravistelemaan Venäjän jäykkiä rakenteita. Moskovan Saharov-taidekes­ kus toimii näyttämönä kolme päivää kestäväl­ le oikeudenkäynnille, joka pureutuu Venäjän kulttuurisotaan. Näyttelijöitä lavalla ei nähdä. Osallistujat ovat mukana omana itsenään: tai­ teilijoina, poliitikkoina, kirkollisina johtajina, asianajajina ja tuomarina. Kuudesta moskova­ laisesta koostuva lautakunta antaa viimeisen tuomion: demokratian puolesta vai sitä vastaan, taiteellisen vapauden puolesta vai sitä vastaan.

theatre/ rage/ politics/ society

The festival Saturday kicks off with a film brunch at Kino Astra, the cozy neighbourhood cinema on the stage of Q-teatteri in the Töölö district. Kino Astra is run by the art workers Lotta Kaihua, Olga Palo and Timo Wright. The film on screen is The Moscow Trials by the acclaimed Swiss film director Milo Rau. When the punk activists Pussy Riot were sentenced to two years in a penal camp for their unannounced appearance in Moscow’s Cathedral of Christ the Saviour, it sparked protest rallies across the globe. But this was just the end of what have been 10 years of show trials against artists and dissidents, trials which Putin’s system used to hinder any kind of democratic change whatsoever. The project The Moscow Trials attempts to inject impetus into rigid Russian circumstances through the form of political theatre. In Moscow’s Sakharov Center a court is being set up in which a three-day trial show will provide the stage for the exponents of Russia’s cultural war. There are no actors on stage; instead there are real-life protagonists: artists, politicians, church leaders, proper lawyers and a proper judge. A lay court made up of six Moscow residents will reach a verdict: for or against democracy, for or against artistic freedom.

Milo Rau (s. 1977) on sveitsiläinen teatteri- ja elokuvaohjaaja, toimittaja, esseisti ja luennoitsija. Hänen vuonna 2007 perustamansa teatteri- ja elokuvatuotantoyhtiö International Institute of Political Murder (IIPM) tuottaa elokuvia, esityksiä ja kampanjoita. Niitä on nähty useilla festivaaleilla hänen kotimaassaan Sveitsissä sekä ympäri maailmaa. Teokset The Moscow Trials ja The Zurich Trials (molemmat 2013) loivat pohjan Milo Raun kehittämille teatraalisille oikeudenkäynneille. The Congo Tribunal (2015) jatkoi tätä IIPM:n lähestymistapaa prosessoimalla Kongon sisällissotia.

22

OHJELMA

KINO ASTRAN LEFFABRUNSSI KINO ASTRA'S FILM & BRUNCH


Photo: © IIPM / Maxim Lee

Vegetarian brunch Brunssi tarjoillaan

11:00–13:00

11 AM to 1 PM Elokuva alkaa 12:30 / The film starts at 12:30 PM Elokuvan kesto / Duration of the film 86 min Kieli / Language Venäjä, englanninkieliset tekstitykset / Russian with English subtitles’ Ei sisälly festivaalipassiin / The brunch will be served from

Not included in the festival pass

ve g e b r u n ssi

+

’s

fil m + ch

fa / O m N a m get

a r ia n b r u

n

23

m

in

14.11. 11:00

le f

Milo Rau (born in 1977) is a Swiss theatre and film director, journalist, essayist, and lecturer, who founded the theatre and film production company International Institute of Political Murder (IIPM) in 2007. His productions, campaigns and films have been invited to some of the most important national and international festivals. With The Moscow Trials and The Zurich Trials (both 2013) Milo Rau developed the model of theatrical trials. In The Congo Tribunal (2015) the IIPM continued with this approach by reprocessing of the civil wars in Congo.

/ Om Na

LA / SAT

ve

PROGRAMME

Concept and direction Milo Rau Camera Markus Tomsche Sound Jens Baudisch Stage Anton Lukas Assistant Director Yanina Kochtova Editing Lena Rem Production Arne Birkenstock French Translation La Bâtie - Festival de Genève


BALTIC CIRCLE 2015

@ FESTIVAL LOUNGE / @ HOME

TO / THU 12.11. 22: 00 Tule kuuntelemaan dokumentin ensiesitys yhdessä Festival Loungessa, Ihana Baarissa. / Come and listen to the broadcast premiere in good company at the Ihana Bar of the Festival Lounge.

SU / SUN 15.11. 18: 00 YLE Radio 1, yle.fi/radio /yleradio1 Kesto / Duration: ~50 min Kieli / Language: Suomi, joitain osia englanniksi / Finnish, some parts in English < PREMIERE >  <THEATRE >  < SOCIET Y>  < PHENOMENA >


FI  THIS IS HOW YOU WILL ­D ISAPPEAR -­d okumentissa etsitään nykyteatterin ydintä Baltic Circle -festivaalilla Helsingissä marraskuussa vuonna 2014. Dokumentin päähenkilöt ovat hoitoalan työntekijä Ilkka Koskinen, kaupunginvaltuutettu Johanna Sumuvuori (vihr.) ja Baltic Circle -festivaalin edellinen johtaja Eva Neklyaeva. Dokumentin äänimateriaali koostuu festivaalin aikana tapahtuneista haastatteluista, tilanteista ja esityksistä. Dokumentin ovat suunnitelleet

EN  The radio

ja toteuttaneet ohjaaja Ossi

documentary THIS IS HOW

Koskelainen ja äänisuunnittelija

YOU WILL DISAPPEAR

Johannes Vartola. Dokumentin

sets out to find the core

on tuottanut Hannu Karisto

of contemporary theatre

(Yle Radio 1).

during the Baltic Circle Festival in Helsinki in November 2014. The main characters in the documentary are healthcare worker Ilkka Koskinen, City of Helsinki councillor Johanna Sumuvuori (Greens), and Baltic Circle's former festival director Eva Neklyaeva. The material of the documentary is comprised of different interviews, situations and performances during the festival.

Vartola, and produced by Hannu Karisto (Yle Radio 1). < DOCUMENTARY>

PHOTOS

sound designer Johannes

Tani Simberg,

director Ossi Koskelainen and

Noora Geagea

designed and carried out by

Aki-Pekka Sinikoski,

The documentar y has been


28


29


N o t e !

30

Workshop by Toshiki Okada (JPN)

T h e w o r k s h o p t a k e s

Toshiki Okada leads an intensive workshop for physical theatre artists, dancers and choreographers. Okada will introduce his characteristic theatre techniques and everyday gesture movements of fidgets and twitches, to expand the conventional vocabularies of theatre and dance.

p l a c e before the festival in October.


31

Ty ö p aj at

SAT–SUN 24.–25.10. 10:00–17:00

Enrolment by 18.10. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu / Theatre Academy of the University of the Arts in Helsinki, Haapaniemenkatu 6

Osallistumismaksu / Participation fee: 15 € Registration and more information: uniarts.fi/avoinkampus Työpaja pidetään englanniksi. / The workshop is in English. at or l ab col In

io

n

b No

wi

W o r k s h o p s

B a l t i c C i r c l e

aS ak ut

th

:

ato

Th ea t

re

2 0 1 5

Ac ad

em y of th

e U ni

si ver ty

of

th e

Ar ts

in

Hel sinki

The workshop is aimed for professionals and professional theatre and dance students.


Bridges without strands

society

politics

Other Spaces (FIN)

participate

Toisissa tiloissa

love

työpajat/workshops

Siltoja ilman rantoja

The Practice of Avalokiteshvara Toisissa tiloissa on helsinkiläinen esitystaiteen ryhmä, joka on työskennellyt yhdessä vuodesta 2004 lähtien. Ryhmä kehittää kollektiivisia ruumiillisia harjoitteita, joiden avulla ihmiset voivat päästä kontaktiin ei-inhimillisten kokemusten ja ilmiöiden kanssa. Other Spaces is a Helsinki-based live art group, which has worked together since 2004. The group creates collective bodily exercises, through which people can enter in contact with non-human experiences and phenomena.

32


Avalokiteshvarassa osanottajien ruumiit muodostavat hitaasti muuttuvia kosmisia rakenteita. Haasteena on muuttua “komponenteiksi”, eräänlaisiksi vähäisemmiksi, yksinkertaisemmiksi ja vähemmän itsenäisiksi olioiksi, jotta niistä koostuvat rakenteet voisivat yhdessä ylittää inhimillisen ymmärryksen ja havainnon skaalat. Projektin tarkoitus on avata, kohdata ja tutkia maailmatonta tilaa, jossa olioilla ei ole muuta tukea tai kotia kuin toinen toistensa ruumiit. Projektia kannustaa tämänhetkinen planetaarinen tilanne, jossa pakolaisuus, hajaannus ja tungos ovat meille kaikille yhteisiä, ruumiitamme yhdistäviä tiloja. Mikä liikuttaa ja pitää yhdessä kaikkia noita levottomia, paikattomia ruumiita? Hankkeen työhypoteesin mukaan tuo voima on myötätunto, jota voidaan tuntea ja harjoittaa vasta kun ruumiimme ovat tulleet toinen toisilleen riittävän oudoiksi! Nimen hankkeelle antaa myötätunnon Buddha, jonka ruumis esitetään usein lukemattomista käsistä, päistä ja silmistä koostuvana. Baltic Circle  -festivaalilla esitetään projektin ensimmäinen osa, joka koostuu kahdesta aamuharjoituksesta ja yhdestä yleisölle avoimesta harjoituksesta. Voit osallistua toiseen tai molempiin aamuharjoituksiin sekä joko osallistua tai seurata avointa harjoitusta. Harjoittaminen sopii kaikille. AAMUHARJOITUS – MORNING PRACTICE Ke & To / Wed & Thu 11.–12.11. 10:00 Eskus / Esitystaiteen keskus / Performance Center, Kaasutehtaankatu 1 Kesto / Duration: 3 h AVOIN HARJOITUS – OPEN PRACTICE La / Sat 14.11. 14:30, Arbis, Dagmarinkatu 3 Kesto / Duration: 2h

In Avalokiteshvara the bodies of the participants create slowly changing cosmic configurations. Our challenge is to turn into ’components’, to lesser, simpler and less autonomous beings, so that the configurations they create would surpass the human scales of understanding and perception altogether. The aim of the project is to open, encounter and study a worldless state, where beings have no other support or home than each others´ bodies. The project is motivated by the current planetary situation, where immigration, disintegration and crush are states common to all of us, transforming and unifying our bodies. What moves all those restless, placeless bodies and keeps them together? According to the working hypothesis of the project, that force is the compassion which can be felt and exercised only after our bodies have become strange enough to one another! The project is named after the Buddha of Compassion whose body is often represented with a countless number of hands, heads and eyes. The first part of the project, presented at the Baltic Circle Festival, consists of two morning practices and one open practice. You can join either a single session or both morning practices, and participate in the open practice by either watching or doing. The sessions are open for all.

Vapaaehtoinen osallistumismaksu / Voluntary participation fee Kieli / Language: Englanti ja suomi / English and Finnish

33


W

O

R

K

S

H

O

P

S

dance / choreography / politics / phenomena / participate

M책rten Sp책ngberg (SWE)

34


»This workshop — practices and examples, thinking and more examples — zooms in on the 2015 rise of dance as ‘detached’ from choreography and signification. A dance produced in a post-critical environment gaining momentum through contemporary phenomena, spiritual practices, analogue and digital interfaces and current modes of remixing, editing and combining. Thoughts and people that, I think, articulate an entirely new operative system for dance. Are we today experiencing the coming of Dance 2.0.? It is a dancing that has to, or can allow itself, a proactive incompatibility with tradition, canon, training, representation etc. of 20th century dance. Two days, a journey through dance, choreography, visual art, politics and thought in order to figure out how it cannot be otherwise and how this is our lucky day, rendering dance a wild intensity. In between or around, all over the place we’ll dance together, wonderful dances that nobody needs to know about. It’s important to also know how not to produce emancipation but nevertheless be autonomous and have some real fun.«The workshop

is organised in collaboration with Zodiak -Center for New Dance.

ATTENDANCE IS LIMITED, SO SIGN UP IN TIME! Welcome letters and invoices are sent to participants immediately after registration closes. Cancellations must be communicated no later than seven days before the course begins. With the exception of injuries and illnesses certified in writing by a doctor, cancellations made later than seven days before the course or workshop are subject to the full course fee. Please bring a receipt of your course payment to the first meeting of your course. Zodiak’s courses and workshops can also be paid using pre-paid Liikuntaseteli and Kulttuuriseteli vouchers (Smartum Oy) as well as Virikeseteli vouchers (Edenred Oy). For further inquiries, please contact Inari Pesonen at inari.pesonen@zodiak.fi or +358 50 412 7116 (weekdays from 11 am to 4 pm). The workshop is aimed for professional artists. SAT–SUN 14.–15.11. • 11:00–17:00 • Place: TO BE CONFIRMED LATER Participation fee: 120 € • Duration: 2 sessions / 12 hours 35 Enrolment by 30.10. www.zodiak.fi


URBAN HEAT URBAN HEAT URBAN HEAT URBAN HEAT

36


URBAN HEAT URBAN HEAT URBAN HEAT URBAN HEAT

37


H

L I B E R AT I V E D E S I G N

E

Save Me Please? DO NOT HESITATE

If this is something you ask yourself, if you need a saviour and a helping hand, Contact us for LIBERATION HTTP://WWW.GRMMXI.FI/

I M P RO V I N G YO U R L I F E

L

What do we put ?

P


E AT F O R F R E E W I T H T H I S C O U P O N

n a g e v y m m u y


POIKKITAITEELLINEN NÄYTTÄMÖ TYTTÖ JOKA SÖI KUOLLEITA LINTUJA -NYKYSIRKUSTEOS

8.10/10.-11.10.2015 VARIETÉ KINOKONSERTTI

14.-15.10.2015 WHS Teatteri Union, Siltavuorenranta 18, 00170 Helsinki +358 40 153 0054, liput@teatteriunion.fi, www.teatteriunion.fi


Esitystaiteeseen ja -tutkimukseen, nykyteatteriin ja performanssiin keskittyvä, 4 kertaa vuodessa ilmestyvä

ANTI - Contemporary Art Festival

IN: T H IS J U S T

NTI W in t e r A o m in g F e s t iv a l c ru a r y u p in F e b !! !! !! ! 2 O 1 6 !! !! !!

kirjallinen foorumi paneutuu, dokumentoi ja sanoo sen,

Kuopio, Finland www.antifestival.com #antifestival

aa – lue mmentoi – seur keskustele – ko - nauti ta as ha ysoi – osallistu – anal

Esitys.todellisuus.fi Www.facebook.com/esitys


MAD HOUSE HELSI NK I 2. KAUSI / 2:DRA SÄSONGEN / 2ND SEASON SUVILAHTI, HELSINKI

1.9.–30.11.2015

After Contemporary | Simo ja Tuike Alitalo | deufert&plischke (DE) | Cris af Enehielm | Elämyspuisto-osasto | Hanne Ivars | Oblivia | Leena Kela | Simo Kellokumpu | Milla Koistinen | Tero Nauha | Elina Pirinen ja orkesteri | Pilvi Porkola | Toisissa tiloissa & The BodyBuilding Project | Totem-teatteri | Geert Vaes (BG) | Äänen Lumo...

+ Serious Introspection with John W. Fall | MOPMA – Museum of Postmodern Art | Performanssiperjantait | Guggeheim Club | Django Collective Helsinki | klubeja, juhlia, Think Thank –ajatushautomo… + Planet Suvilahti | PuheNyt | PixelAche | New Performance Turku | Masque Festival | /teatteri.nyt | Baltic Circle...

www.madhousehelsinki.fi

GRMMXI IS LOOKING FOR GRAPHIC DESIGNER/ PROJECT MANAGER/ ACCOUNTANT/PRODUCER —INTERN OR OFFICE DOG

GRMMXI is a new, critically acclaimed graphic design studio of hot&humble designers. We are looking for a young, aspiring ”trendsetter” to provide us with ”fresh insight”! The position requires creativity, passion, f lexibility, design-thinking, eye for detail, colour & nice compositions, good taste and the ability to work in ”tough spots”. You would be working nights and weekends. You’ll be a part of a cool team and will have the chance to hang out with succesful people. The internship is paid in portfolio stuff and experience points! Please send us your CV+portfolio+selfie to info@grmm xi.f i

Kaupunki täynnä mahdollisuuksia - tee mitä haluat! Varaukset hotellimaailma.fi tai 020 055 055 (0,59 €/min + pvm/mpm) cumulus.fi

@cumulushotels


BLING! TEATTERI IHMISEN

OMA

MEMO

MUISTIKIRJA T E AT T E R I KALENTERI

2016

ILMESTYY SYYSKUUSSA

T I N F O T E AT T E R I N TIEDOTUSKESKUS

STANDING FOR THEATRE

256 SIVUA

TILAA! 09 2511 2120 tinfo@tinfo.fi w w w. t i n f o . f i

LUST open lectures fall 2015 September 27: Mårten Spångberg at Zodiak October 5: Knut Ove Arntzen at Viirus November 30: Jørgen Knudsen at Universum LUST Association is a non-profit organization working to develop the professional theatre field in Finland through the Swedish-language theatre.

www.lust.fi


T

ic

Tu o

tan

t

g

an

na

in

/

l ää

l

k ik

Ti

it t

sän n e

älä

n y

Pa

e r: A n n in

Com

GR MMX

:

Clai

ja

/

Pr

Aud

ie

e D e

ve

lo

eb

re

od

De

uc

on

un

Ba

0

ti

pment

on

Int Li

:

So

Balt

10

0

63

Ci

nt

I

ic

w

He ls in / + ki al 35 8 ti cc ( ir 53

76

ww

.b

e T he

7

cl

00

)4

r

(0

rcl

erna

l

9

ea

Fe

e

by

Q-

fi

at

te

i.

Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond

tr

5

ter

135

teat

ed

Q-

fi

42

e.

45

uc

Th

0)

cl

ti on e is a pr o www d .

st

te

iv

ri.

al

Hei

kk

lho m

l

t

nna

astia n H o r

i c C

ka

e l ij a t / s I n t e r n s:

Mi

ti

ri

16,

8

tu

it t

in

en

nb

g

/

THEATRE

i

jo

I

or

nt

a

munic a ti

S

te

li

Bl

a

K in n u n e n

it

i

oi

:

50

TUKIJAT / SUPPORTERS

u

INTERNATIONAL

fic

c D esign

nc

T

CIRCLE

Of

Vie s t i n t ä h

nt

or

na

jo

YHTEISTYÖKUMPPANIT / PARTNERS

35 Tel. +

BALTIC

s

elu / G raph i

Han

tu

lm

/ Pre s

aja

r:

ohar

Ky

K a t j a To lo

Sa

Esa

n un

tt

r:

c tion M anage

o ord yön k

r:

n

o ed

odu

age

isöt

Ma

ge

Han

N

na

r

Kimmo

al

na

jo h t aja

Tu o t a n t

ci

:

ine

su

Pr

/

ö

Man

ons

Y le

er

af

/

ct

n yma

om

ö

op

ra

Ma

F

ikk

C

G

/

l ntäpääl

al

taja

hn

esti

M

ng Dire

gi

a an

rr

an

rr

ja /

FESTIVAL

un

ic

i at

om

hta

Vi

ec

hoi

nn

He

in e n jo htaja / Ar ti Sa sti : c Dire c tor

jo

ud

en

mi

al

a

L

oi

ne

in

Ta lo

HELSINKI

A I / FESTIV

m

kn

ell

IM

2015

AM

TE

tu

Te

te

en

10.–14.11.2015

T

ai

TI

T

FESTIVAALI

e r n:

sa Ka lk nj

a

Lip

ow

sk

i

ponen


18:00 – 19:00

10:00 – 18:00

Anna Torkkel: Vanitas

Anna Paavilainen: PLAY RAPE

Skills of Economy Session: For the Love and Fear of Welfare WHS Teatteri Union

Klockrike Diana

Vartiokylän työväentalo

~ 60 min

60 min

8h

25 € / 15 €

25 € / 15 €

Free, sign up @ balticcircle.fi

PE RJANTAI / FRIDAY 13. 11.

20:00 – 2 1:00

17:00 – 18:30

14:30 – 16:30

11:00 – 17:00

11:00 – 14:00

Anna Paavilainen: PLAY RAPE

Final discussion: Zartivismi

Other Spaces: The Practice of Avalokiteshvara (open practice)

Workshop: Mårten Spångberg: Choreography is for People, Dance of the Angels

Kino Astra’s film & brunch: Milo Rau: The Moscow Trials

Tiivistämö / Ihana Bar

Klockrike Diana

Klockrike Diana

Lasipalatsi

Arbis

To be confirmed later

Q-teatteri

75 min

60 min

1 h 30 min

2h

6h

3 h (film = 86 min)

Free

25 € / 15 €

Free

Voluntary participation fee

120 € (2 days), registration required

20 €

Free

Festival Lounge (K-18): DJ -duo Eva Neklyaeva & Erik Berg + Johanna Porola

19:00 – 2 0:00 Discussion: PLAY RAPE

Tiivistämö / Ihana Bar

21:30->

20:15 – 2 1:30

Festival Lounge (K-18): The Festival final night! Setting the mood for the Ruumiinvalvojaiset (Wake) performance.

Tiivistämö

L AUANTAI /  SATURDAY 14. 11.

20:00 ->

Post- MJ Era Institute Of Consciousness: Ruumiinvalvojaiset (Wake) (K-18)

Workshop: Mårten Spångberg: Choreography is for People, Dance of the Angels

6h

8h

15 €

~ 50 min

To be confirmed later

Yle Radio 1 yle.fi/radio/yleradio1

120 € ( 2 days), registration required

Free

22:00 – 06:00

11:00 – 17:00

Baltic Circle radio documentary: This Is How You Will Disappear

SUNNUNTAI / SUNDAY 15 . 11.

18:00 – 18:50

F E S TIVA L I N FO & B OX O F F I C E + F E S TIVA L LO U N G E BA R open every day of the festival from 5 PM @ Tiivistämö / Ihana Bar.

Aikataulu / Schedule


T

ic

Tu o

g

an

Han

l ää

l

k ik

Ti

ine

su

n

n un

tt

it t

Ma

sän n e

n

/ Pre s

aja

:

s

elu / G raph i

50

Pa

r:

Han

na

Of

fic

e r: A n n in

c D esign

GR MMX

:

Vie s t i n t ä h Com

Bl

a

a

jo

r

o ed

K a t j a To lo

c tion M anage

isöt

al

Kimmo

/

ö

odu

N

na

or

om

/

Pr

r:

Tu o t a n t

ci

:

jo h t aja

age

Y le

er

af

/

ct

n yma

y

an

M

ng Dire

gi

a an

rr

a al

op

ra

na

in

FESTIVAL

t

ö

Man

ons

munic a ti

on

I

it t

e l ij a t / s I n t e r n s:

lm

älä

te

li

i

ja

/

Aud

ie

nc

e D e

ve

lo

re

od

De

uc

lho m

ti

pment

on

Int Li

:

So

Ba

l

t

Balt

10

0

63

Ci

nt

I

ic

w

He ls in / + ki al 35 8 ti cc ( ir 53

76

ww

.b

e T he

7

r

0

cl

00

)4

16,

(0

i c C

ka

ti

ri

u

8

tu

rcl

erna

l

9

ea Fe

e

by

Q-

fi

at

te

i.

Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond

tr

5

ter

135

teat

ed

Q-

fi

42

e.

45

uc

Th

0)

cl

ti on e is a pr o www d .

st

te

iv

ri.

al

kk

astia n H o r

TUKIJAT / SUPPORTERS un

Hei

in

en

nb

g

/

Pr

eb

nna

or

nt

Clai

S

it

oi

Mi

K in n u n e n

jo

nt

i

THEATRE

tu

Ky

Sa

Esa

ohar

r:

o ord yön k

Contemporary gut feelings ge

YHTEISTYÖKUMPPANIT / PARTNERS

T

INTERNATIONAL

tan

Ma

F

ikk

C

G

/

l ntäpääl

al

taja

hn

esti

na

35 Tel. +

CIRCLE

nn

rr

ja /

Vi

ec

hoi

un

ic

i at

om

hta en

mi

He

in e n jo htaja / Ar ti Sa sti : c Dire c tor

jo

ud

BALTIC

L

oi

ne

in

Ta lo

HELSINKI

A I / FESTIV

m

kn

ell

IM

2015

AM

TE

tu

Te

te

en

10.–14.11.2015

T

ai

TI

T

FESTIVAALI

e r n:

sa Ka lk

nj

a

Lip

ow

sk

i

ponen

Profile for Baltic Circle

Baltic Circle 2015 brochure  

Baltic Circle 2015 brochure  

Advertisement