BRÖD #12 2018

Page 1

#12 december 2018 facktidskrift för bagare & konditorer sedan år 1900

SMARTA AFFÄRER: RÖD, GRÖN, GUL ELLER BLÅ – LÄR DIG MEDARBETARNA RÄTT FÖRSTÅ! TRENDER: NYTT & TRADITIONELLT I ÅRETS JULMAT INSPIRATION: FANTOMKONDITORN ANTONIO BACHOUR HÖLL HOV

”Jag gillar det vardagliga, att göra någon glad med en bulle. Och att prata med stammisarna.”

t p e c e r t r ö V 0 1 n a d i s å p

MUSTIG VÖRT EN JULFAVORIT Dopp i grytan är en gammal tradition, vörtbrödet får inte fattas på julbordet!

BRÖD _ 1


”I vårt ”I vårt bageri bageri värnar värnar vi om vi om de de fina,fina, skånska skånska brödtraditionerna brödtraditionerna ochoch erbjuder erbjuder gärna gärna skållat skållat bröd. bröd. Kundernas Kundernas favorit favorit är Löddes är Löddes lillalilla fina,fina, en VR-limpa en VR-limpa somsom bygger bygger på på TTTTTT Rågskållning. Rågskållning. Vi sparar Vi sparar tid tid genom genom att vi attslipvi slipperper skålla skålla ochoch brödet brödet blirblir extra extra saftigt saftigt ochoch hållbart. hållbart. OchOch så så smakar smakar detdet mycket mycket råg!” råg!” Henrik Henrik Åkesson, Åkesson, bagare bagare på på ICAICA Maxi Maxi i Löddeköpinge i Löddeköpinge

llning kåing RåTgs Råkågslln TTTTT 60 60 M1 M1 Roieggie – Ro–gg

MedMed skållat skållat mjölmjöl i degen i degen får det får färdiga det färdiga brödet brödet en en rad fina rad fina egenskaper. egenskaper. MenMen eftersom eftersom processen processen tar tid tar tid väljer väljer många många bagare bagare bortbort att skålla. att skålla. TTT TTT Rågskållning Rågskållning är ett ärvärmebehandlat, ett värmebehandlat, skållat, skållat, torkat torkat och och siktat siktat fullkornsrågmjöl fullkornsrågmjöl somsom gör att gördu att du slipper slipper skålla skålla själv.själv. Baktiden Baktiden blir blir kortare kortare och och sam-samtidigt tidigt får brödet får brödet härlig härlig saftighet, saftighet, långlång hållbarhet hållbarhet och och fin rågsmak. fin rågsmak. Vill du Villprova du prova en naturlig en naturlig genväg genväg till skållat till skållat råg-rågbröd? bröd? RingRing 0418-50102 0418-50102 och och beställ beställ vår TTT vår TTT provlåda provlåda medmed bland bland annat annat Rågskållning Rågskållning (Roggie (Roggie M160). M160). Samtidigt Samtidigt bjuder bjuder Henrik Henrik från från ICA ICA MaxiMaxi i Löddeköpinge i Löddeköpinge på sitt på favoritrecept sitt favoritrecept medmed TTT TTT Rågskållning. Rågskållning. TTT ärTTT enär innovativ en innovativ värmebehandlingsmetod värmebehandlingsmetod som ökar som sädesslagets ökar sädesslagets vattenupptagningsförmåga vattenupptagningsförmåga och förlänger och förlänger brödets brödets färskhållning. färskhållning. Kärnans Kärnans biologiska biologiska struktur struktur och naturligt och naturligt godagoda egenskaper egenskaper bevaras bevaras i processen i processen vilketvilket gör det görmöjligt det möjligt att baka att baka bröd bröd med med fin fin struktur, struktur, god smak god smak och helt och unik helt karaktär. unik karaktär.

2 _ BRÖD

GodGod JulJoc ulhoch Gott Gott Nytt Nytt år år önsk önar skar SkS k åneånme-ölmlaölnla ! n!

Skåne-möllan Skåne-möllan AB | Tel AB 0418-50102 | Tel 0418-50102 | skane-mollan.se | skane-mollan.se


LEDARE DECEMBER

REDAKTION Tidningen BRÖD Storgatan 19, Näringslivets Hus Box 55680, 102 15 Stockholm 08-762 60 00 08-678 66 64 Organ för Sveriges bagare & Konditorer AB Chefredaktör, ansvarig utgivare Johan Hård 08-762 67 82 johan@bageri.se Formgivare Sara Trus trusmedia@gmail.com Annonser Per Hansson annonsansvarig 070-747 42 82 E-post: per@bageri.se Utgivning Utkommer omkring den 25e i varje månad utom i juli. TS-kontrollerad. Medlem i Sverigs Tidskrifter. Prenumerationsärenden brod.prenservice.se Ange internetkod: 147-147110 kundtjanst@titeldata.se 0770-45 71 25 Öppettider: mån-fre 8.30-16.00 Prenumerationspriser Priser för 11 nr 499 kr 299 kr (exkl moms) för medlemmar. Postgiro 415 65 01-1 OCR Bankgiro 5766-2348 OCR Tryck Trydells Industrigatan 8 312 34 Laholm 0430-731 00 Omslag Sara Trus

Dags att knyta ihop säcken 2018 har varit ett annorlunda år. Det är i och för sig inte så ovanligt att det är barmark i stora delar av Sverige under december. Mer ovanligt är det att nyheterna under årets sista månad handlar om sommartorkan och dess effekt på matpriserna. De flesta bagare påverkas förstås mest av prishöjningen på mjöl. I media ser vi handeln gå ut och förklara att de kommer att stötta svensk livsmedelsproduktion. Utifrån alla de samtal jag fått från oroliga medlemsföretag som inte får igenom sina prishöjningar riskerar verkligheten att bli en annan. Eftersom det är en eftersläpning mellan torkan i somras och prishöjningarna har de högre kostnaderna inte slagit igenom överallt än. Framtiden lär utvisa hur extremsommaren påverkat bageribranschens lönsamhet. Som bageri finns det många utmaningar att ta sig an. En är den dubblerade arbetsgivaravgiften för unga som infördes 2016. Vi var många som var rejält oroade av hur den skulle slå. Och visst har den slagit hårt mot en del företag. Det finns de som gav upp och sålde sin verksamhet och de som lagt ned. Branschen som helhet har däremot klarat sig bättre än vi vågade tro. Det ska vi tacka högkonjunkturen för. Bageribranschen har ökat sin försäljning, men ändå minskar vinsten. Detta trots att landets bagerier dragit ner på personal. Statistiken visar tydligt hur branschen anställt fler och fler varje år fram till 2016, för att därefter klara sig på färre anställda. Den stora förloraren av de dubblerade arbetsgivaravgifterna, åtminstone på kort sikt, är alltså landets ungdomar som inte får jobb. När året ska summeras kan vi göra det genom att se tillbaks på en mängd framgångar. Våra landslag har vunnit två VM-guld och två EM. Sveriges bagare & konditorer som organisation har också fått mycket uppmärksamhet för den verksamhet som bedrivs. Vi har blivit inbjudna till ett flertal länder för att föreläsa om hur vi arbetar och i Sverige blev det ännu en nominering till ett fint pris, Publishingpriset för tidningen BRÖD. Inom politiken har det gått lite sämre. I skrivande stund har vi inte fått någon ny regering efter riksdagsvalet i september. Det kanske är lika bra det, eftersom den tidigare regeringen gjorde störst avtryck i vår bransch med att införa personalliggare för såväl småföretagens ägare som deras familj och barn - utöver den dubblerade arbetsgivaravgiften! Så småningom ska väl ändå regeringsbildningen gå i mål. Oavsett vilken färg och sammansättning den nya regeringen får kan jag garantera att vi kommer att fortsätta dialogen med politiker och beslutsfattare för att göra det lättare att bedriva bageri och konditori. Med de orden vill jag önska alla bagare, konditorer och andra branschmänniskor runt om i landet en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2019!

Mina 3 favoriter just nu

1. DUKTIGA LANDSLAG

I januari tävlar både Konditorlandslaget och Juniorbagarlandslaget i världsmästerskapen i franska Lyon. Stort lycka till säger vi från SBK! Sid 33

2. FÖRMÅNER

Nu kan du få hjälp med hyresförhandlingar och annat som rör hyresavtal och lokaler via vår samarbetspartner TenantPro. Sid 37

3. 10 SNABBA

Vivels jobbar aktivt med våra informationsblad – ”10 snabba om bröd och gluten”. Det driver försäljningen och lyfter fram brödets positiva egenskaper. Sid 12

MARTIN LUNDELL

VD Sveriges bagare & konditorer (SBK) BRÖD _ 3


INNEHÅLL december ~ nummer 12 2018

16

Sid 10

Mustigt vörtbröd

26

Självklart hör ett vörtbröd julen till. Vi ger dig årets favoritrecept.

Sid 12

10 snabba

Så kan du använda Brödinstitutets råd ”10 snabba om bröd och gluten” för att både driva försäljningen och berätta om att bröd är bra för hälsan och klimatet.

Sid 14

Superkonditorn Bachour

8

Instagramfenomenet Antonio Bachour gjorde nyligen ett gästspel i Sverige. Tidningen BRÖD var på plats och lät sig inspireras.

Sid 26

Mäckish i österled

Mackinitiativet Mäckish var i Hong Kong för en tid sedan, för att visa upp svensk mackkonst när den är som bäst.

ALLTID I BRÖD

Sid 3_ Ledare sid 6_ Nybakat sid 8_ Plockat sid 10_ Recepten sid 12_ Nyhetssvepet sid_20 Marias krönika sid 28_ Hemma hos sid 37_ Medlemsförmån sid 38_Landet Runt sid 40_Fråga juristen

28 4 _ BRÖD

14


Tack! Sveriges bagare & konditorer vill framföra ett stort tack till de sponsorer och samarbetspartner som gör det möjligt att driva framgångsrika landslag och arrangera fantastiska tävlingar som driver branschen framåt. Utan ert ovärderliga stöd skulle detta inte vara möjligt! Vi hoppas på ett fortsatt framgångsrikt, viktigt och värdefullt samarbete under 2019! BAGARLANDSLAGET Kron Jäst Nordic Paper Nord Mills Partner: Scan Box Segers JUNIORBAGARLANDSLAGET Kåkå Sveba Dahlen Nord Mills Kron Jäst KONDITORLANDSLAGET Kåkå Werners Gourmetservice Arla Partner: Ringdahls Bageriutrustning Segers

J.A. Sundqvist Scan Box Bakers ÅRETS BAGARE Kåkå Sveba Dahlen Nord Mills Partner: Segers SM UNGA BAGARE Kåkå Sveba Dahlen Nord Mills Ester Mosessons Gymnasium

ÅRETS KONDITOR Arla Sveba Dahlen Partner: Ringdahls Bageriutrustning Werners Gourmetservice Segers J.A. Sundqvist Bakers Siluett of Sweden MACK-SM Kåkå ÅRETS FÖRETAGARE I BAGERIBRANSCHEN Zeelandia

SKOLMÄSTERSKAPEN Kåkå Sveba Dahlen Nord Mills Ester Mosessons Gymnasium

BRÖD _ 5


Foto: Gustaf Månsson

NYBAKAT

vinnaren i Utstickarpriset

Ny choklad från Godiva DET BELGISKA chokladvarumärket Godiva, som sedan 1926 tillverkat praliner, har under året etablerat sig på svenska marknaden. Nu lanseras två chokladnyheter. Godivas chokladkakor kommer i ytterligare en smak – Jordgubb & rosépeppar, dessutom lanseras ”The Belgian Selection”, ett belgiskt chokladkonstverk där varje pralin är unik, förpackad i en vacker pralinask.

Delicatoasken prisas NÄR REKLAMTÄVLINGEN 100-wattaren avgjordes nyligen belönades Delicatoasken med en ”75-wattare” (andrapris) i klassen årets nytänk. Tävlingen 100-wattaren belönar reklam och kommunikation som ”bevislig effekt”. Priset delas ut av reklamköparnas organisation Sveriges Annonsörer.

6 _ BRÖD

Chokladask med Baileys CHOKLADFABRIKEN OCH BAILEYS har tillsammans tagit fram en ny chokladask. Den innehåller nio stycken praliner med fem olika smakkombinationer av Baileys Original, Baileys Chocolat Luxe, Baileys Iced Coffee Latte och Baileys Almande. Asken kostar 169 kronor och kan köpas från 30 november i Chokladfabrikens samtliga butiker och i deras webbshop.

Nedåt för spannmålspriset PRISET PÅ SPANNMÅL har fallit svagt under slutet av november. De svenska priserna något över de internationella, till följd av att Sverige numera är en nettoimportör av spannmål.

Svensk-finskt exportsamarbete

SVERIGE OCH FINLAND fördjupar samarbetet för att hjälpas åt att öka båda ländernas livsmedelsexport till delvis nya marknader. Bland annat undersöks möjligheterna till ökad export till Kina, Indien och Sydafrika. Det är första gången som Sverige och Finland samarbetar kring export på det här sättet. Departement, myndigheter, Business Sweden, Business Finland och branschorganisationer i båda länderna är engagerade i arbetet.

FAZER SÄLJER VÄRLDENS mest sällsynta choklad, under varumärket Pure dark. Totalt handlar det om 15 500 chokladkakor. Alla numrerade! Chokladen framställs ur Rubychoklad, som först kom ut på marknaden 2017 och produceras av ruby-kakaobönor genom en ny metod. Den patenterade uppfinningen har enligt Fazer tagit 10 år att skapa och chokladen tillverkas på företagets chokladfabrik utanför Helsingborg. Chokladen är naturligt rosa och har en bäraktig smak, men innehåller inga tillsatta färg- eller smakämnen.

Visste du att…

…världens dyraste bröd kostar 117 euro för ett stycke! Det bakas av en spansk bagare och innehåller bland annat 250 mg guldstoft. (enligt UIBC)

Foto: per-Erik Berglund

TINA-MARIE QWIBERG från Gotland får Polarbröds Utstickarpris 2018 med motiveringen: ”ett brinnande engagemang för en hållbar framtid och en rik matkultur. Med avstamp i matglädje och välsmakande råvaror jobbar hon för en hållbar utveckling i alla led, från bruket av jorden, till råvarornas kvalitet, lagandet av maten och konsumentens upplevelse”. Tina-Marie Qwiberg är dokumentärfilmare, odlare och krögare som tillsammans med sin familj driver restaurangen och gästgiveriet Gula Hönan och Tuppens Krog på Gotland.

Exklusivt från Fazer

Guld till Kocklandslaget SVENSKA KOCKLANDSLAGET sopade rent när Culinary World Cup, matlagnings-VM för lag, avgjordes nyligen i Luxemburg. Efter guldplaceringar i både kalla bordet och varmköket korades det Svenska Kocklandslaget till segrare i hela tävlingen. I laget ingår bland andra konditorerna Kalle Bengtsson, Frida Bäcke, Josefin Gauffin, Kasper Kleihs och Sebastian Pettersson.


MAGISKA SMAKER

Vinter

Socker framkallar ett spektrum av intryck i våra sinnen. Det märks tydligt i bakverk och desserter som till exempel våra läckra Wienerbröd med mandelmassa och körsbär. Sockrets smakförhöjande effekt trollar fram sagolika smaker ur de flesta råvaror. En symfoni spelas upp inom oss när ljuvliga smaker kombineras med doft, känsla och läckert utseende. Oavsett säsong är det viktigt att locka fram ljuva tankar och minnen. Det gör du bäst med svenskt socker.

För recept på Wienerbröd, gå gärna in på vår inspirationssida. Vi har fyllt den med härligt goda recept och fina bilder. Recepten är framtagna av de rosade danska och svenska konditorlandslagen och även recept som vi själva tagit fram här på Nordic Sugar. www.nordicsugar.se/recept

BRÖD _ 7


PLOCKAT Trendspaning i branschen

Psst!

Celsius lanserar årets vintersmak i en limited edition. Innehåller vitaminer, grönt te, ingefära, guarana och koffein.

COGNAC SOM

CHOCKO-VÄN NU LANSERAS TRADITIONSENLIGT årets julcognac Grönstedts XO Noël. Årets cognac passar med sin fruktiga, eleganta profil fint till julens alla sköna stunder och chokladpraliner.

GO´CHOKLAD

ME´ BÄRIG TON

MED CACAO BARRY - en av världens främsta producenter av premiumchoklad - kan du upptäcka varje lands exceptionella och unika choklad. Serien heter Origin och består av bland annat ”GHANA Mjölkchoklad, 40%”: Mjölkchoklad med smak av söt kastanj och toner av röda bär och karamell.

PAJSKAL FÖR

BIG VARIATION TAPAS, PAJ ELLER dessert - möjligheterna är oändliga med de läckra formarna från Confiletas/Femtorp. Finns i många utföranden, både för söta desserter och matlagning. Skalen är lätta att fylla och variera. Finns även glutenfria neutrala tarteletter. Serveras varma eller kalla.

I början på november lanserades 3600 flaskor av Les Cassagnes de la Nerthe i Systembolagets tillfälliga exklusiva sortiment. Vinet består av de tre klassiska druvorna för området: 60 % Grenache, 30 % Syrah och 10 % Mourvèdre. 159 kr, nr 90131.

8 _ BRÖD


sveba.middlebyconnect.com

Nu lanserar vi ett recept för mer lönsam bakning! Att lyckas med sin bakning handlar om mer än att bara kunna baka gott bröd. Det gäller också att göra vägen från deg till väldoftande bröd så enkel, effektiv och lönsam som möjligt. Det är här Sveba Connect kommer in i bilden. Det är en molnbaserad tjänst som ger dig helt unik överblick och kontroll över dina ugnar – du kan följa dem var du än är, när du än vill och från den tekniska plattform som passar dig bäst. Dessutom i realtid! Med Sveba Connect är det enkelt att ladda upp, distribuera och dela recept, både sådana som handlar om

ugnens inställningar, men också bakrecept, till alla dina uppkopplade ugnar och till andra användare. Med molntjänsten är det smidigt att kontinuerligt uppdatera mjukvara enkelt, säkert och samtidigt – med ett enda klick! Systemet samlar också in driftinformation och data från dina ugnar vilket hjälper dig att hålla koll på till exempel energiförbrukning, kapacitet och serviceåtgärder. Välkommen till Sveba Connect – framtidens recept för såväl lönsam bakning som välsmakande bröd!

Alla som registrerar sig som prenumerant av tjänsten före 31/12/2018 erhåller 2019 gratis. Därefter debiteras prenumerationen årligen med en fast summa per uppkopplad panel. Alla ugnar med Sveba Dahlen SD-Touchpanel från 2012 och framåt kan anslutas. #foodweshare #svebaconnect

Your partner in successful baking Sveba Dahlen AB Industrivägen 8, 513 82 Fristad, Sverige Telefon: 033 15 15 00

sveba-dahlen.com sveba.middlebyconnect.com

BRÖD _ 9


RECEPT R e c e p t > Jespe r L å n g s t r ö m , C a l i f o r n i a R a i s i n s foto > Sara Trus

JULVÖRT MED saftiga RUSSIN

Receptet ger ca 20 limpor. Om inte flytande vört går att få tag på, så koka ner 5 dl mörkt öl till 1 dl vätska.

En riktig klassiker och ”ett måste” på alla julbord! Och självklart för den som inte kan vara utan ”dopp i grytan”.

SKÅLLNING: 1000 g svagdricka 500 g grovt rågmjöl

RASKDEG: 500 g svagdricka 400 g jäst 500 grovt rågmjöl • Tillsätt även skållningen. • Låt blandningen vila under bakduk i ca 30 minuter.

BORTGÖRNING: 1000 g svagdricka 1300 g mörk sirap 1000 g flytande vört (se ovan) 30 g mald pomerans 10 g mald kryddnejlika 20 g malen ingefära 10 g mald kardemumma 500 g grovt rågmjöl 5000g vetemjöl 100 g salt 200 g smör 600 g russin Degtemperatur: 26 grader. Liggtid: ca 40 minuter. •

Lägg russinen i kallt vatten i ca 20 minuter innan användning. Sila bort russinen och tillsätt dem i slutet av degkörningen (tillsammans med saltet). Pensla gärna bröden med mjölk direkt efter att de tagits ur ugnen.

10 _ BRÖD

Bagare över hela världen har upptäckt fördelarna med The One-serien. De nya, runda ugnarna maxar energieffektivitet, jämnhet i baket, yteffektivitet och är mer klimatsmarta än traditionella ugnar. One39 och One26 finns nu för leverans i Sverige. Kontakta oss så berättar vi mer. info@revent.com, www.revent.com

” Traditionen med att doppa bröd i kokspad är ett av julbordets allra äldsta inslag, och härstammar från den tiden då bröd förvarades under former som gjorde att det många gånger blev hårt och svårtuggat ”


THIS IS THE ONE. Bagare över hela världen har upptäckt fördelarna med ONE-serien. Det runda ugnsrummet bidrar till en jämnare luftfördelning än tidigare och ger perfekta bak. Det är svårt att hitta en mer flexibel ugn. Vi bakar allt från macarons till tyskt rågbröd i dem. Den rundade dörren har en stor glasruta och

öppnas genom att skjutas längs med ugnsrummet. Ingen dörr som tar plats, inga brännmärken på armarna. Genom sin konstruktion och komprimerade isolering är ugnarna i ONE-serien mer yt- och energieffektiva än traditionella ugnar – vi tänker klimatsmart.

BRÖD _ 11


NYHETSSVEPET DECEMBER

10 SNABBA – DRIVER AFFÄREN...

... för Vivels

Minns du ”10 snabba om bröd och gluten”? Som Brödinstitutet tog fram för att göra det lättare att förklara hur bra bröd är. Kanske också för att slå hål på några sega myter. Och för att driva på försäljningen! text & foto > Johan Hård

1.

Fritzdorf och Maria Sitell

10 snabba om gluten Gluten är en naturlig beståndsdel – ett protein – i råg, vete och korn. Gluten gör brödet luftigt.

2. Gluten kan ätas av alla utom de som lider av sjukdomen celiaki (glutenintolerans).

4. Man kan inte ha lite celiaki. Vid magproblem – gå till läkare eller dietist för att säkerställa att du inte undviker mat i onödan. 5. Gluteninnehållet påverkas inte av surdeg eller om brödet är grovt, fint eller vitt. 6. Cirka 1–3 procent av befolkningen i Sverige lider av sjukdomen celiaki. Tarmluddet försvinner och näringen kan inte tas upp. Åtgärden är helt glutenfri mat, resten av livet. Tarmluddet växer då tillbaka. 7. Havre är glutenfritt men rester av andra sädesslag kan finnas kvar från malningen. Det finns så kallad ren havre som är glutenfri. 8. Celiaki är en så kallad autoimmun sjukdom som betyder att kroppen reagerar på sin egen vävnad. 9. Spannmål är den enda källan till fullkorn som man vet förebygger flera av våra vällevnadssjukdomar. 10. Bara 1 av 10 äter tillräckligt med fullkorn.

www.brodinstitutet.se

12 _ BRÖD

Benjamin

3. Vi har ätit spannmål i över 10 000 år och det är helt naturligt för kroppen. Däremot är gluten skadligt för dem som lider av glutenintolerans.

En som verkligen tagit till sig 10 snabba och använder dem dagligen är Benjamin Fritzdorf, som jobbar i Vivels butik och servering vid Brommaplan, strax utanför Stockholm. -Vi har alltid de här informationsbladen framme, säger Benjamin. De är till stor hjälp när kunder frågar eller har synpunkter på till exempel gluten. Jag tror att många är osäkra, samtidigt kommer det hela tiden en massa alarmistiska utspel om att gluten skulle vara ”farligt”. Med hjälp av 10 snabba har vi alltid fakta till hands. När informationsbladen först dök upp i butiken bestämde Benjamin att de skulle läggas i alla brödpåsar, så att alla kunder fick dem. -Men efter ett tag märkte vi att det blev mer respons när vi hade dom liggande framme synligt på disken och istället kunde börja prata direkt med kunderna utifrån det som står där, säger Benjamin. Och helt klart är det svårt att säga emot argumenten…


NYHETSSVEPET DECEMBER

Han berättar att flera kunder som kanske från början varit tveksamma till gluten har ändrat sig efter en stunds diskussion utifrån informationen.

om att vara långsiktigt uthållig och hela tiden återkomma till de sakliga argumenten. Möjligen skulle jag kunna tänka mig att skruva lite på argumenten – få dem lite mer utmanande och

”Genom att påvisa att bröd är bra, både för hälsan och klimatet, kommer vi så klart sälja mer.” -Det finns förstås alltid de som har sin uppfattning väldigt klar, och vägrar lyssna. Men jag tycker att fler idag ”håller dörren lite mer öppen” och i alla fall kan ta en diskussion. Det tar sig bland annat uttrycket att intresset för fullkorn är mycket större idag. -Många frågar och funderar kring fullkorn, och jag märker att särskilt mörkt bröd blir allt mer poppis, säger Benjamin. Socker är en annan sak som många vill prata om. Vi har minskat rejält på socker och sirap i många av våra produkter, vi använder mer frukt istället om vi vill ha med lite sötma. Och vi har alltid helt osötat bröd att erbjuda. Men den kanske allra största nyttan med 10 snabba är nog ändå den affärsmässiga effekten. -Ser man i lite längre perspektiv handlar det ju om att kunna sälja bröd. Och mer bröd, säger Benjamin. Genom att argumentera och påvisa att bröd är bra, både för hälsan och klimatet, kommer vi så klart att sälja mer. Här tycker vi att 10 snabba är till stor hjälp. Det borde vara självklart för alla! Maria Sitell, talesperson på Brödinstitutet och ansvarig för framtagningen av 10 snabba, håller med: -Jag är faktiskt lite förvånad över att jag inte ser 10 snabba framme på fler ställen, säger hon. De togs fram just för att många framförde ett starkt behov av enkla budskap. Jag tycker det är jätteviktigt att vi alla som på olika sätt representerar den här branschen lyfter fram fakta som vilar på vetenskaplig grund. För hälsans och klimatet skull förstås. Men också för den egna lönsamheten! Hur kan vi jobba vidare med 10 snabba? Tycker du det är dags för någon ny variant, eller uppdatering? -I grunden tycker jag dom är bra, säger Benjamin. När det gäller sådant här handlar det

”provocerande”? För den som har möjlighet i sin servering eller butik kunde det kanske också vara bra om man kunde visa dem på storbild eller tv. Och varför inte en häftig tunnelbanekampanj här i Stockholm?

Benjamin Fritzdorfs bästa tips

• Ha alltid 10 snabba framme synligt på disken. • Placera gärna korten vid kortterminalen – då ”måste” alla kunder läsa medan de knappar in sin kod! • Se till att hela personalen är bekant med argumenten och kan ”tala för varan”. • Ställ gärna intresserade frågor till kunderna, utifrån materialet. • Se till att alltid ha upplaga hemma, om korten skulle ta slut.

Psssttt….

Du vet väl att du också kan använda 10 snabba för att driva din försäljning? Beställ på Brödinstitutets hemsida, www.brodinstitutet.se under Publikationer.

Vi önskar alla glada bagare

God Jul & Gott Nytt År info@berteqvarn.se • www.berteqvarn.se • 0346-71 52 00

2017 Bread and cakes 120x100_jul.indd 1

2017-12-04 13:47:59

BRÖD _ 13


NYHETSSVEPET DECEMBER

Bachour

– superkonditorn som vill inspirera Gräddan av Sveriges konditorer och kockar var på plats när ”superkonditorn” Antonio Bachour besökte Grand Hotel i Stockholm under en fullspäckad demodag, arrangerad av Werners Gourmetservice. Han både bjöd på och förevisade hur han skapade färgsprakande, exklusiva tårtor. text > Lo Bäcklinder foto > Per Hansson

Det var ett förväntansfullt sorl som mötte Antonio Bachour när han klev upp på podiet i Grand Hotels vinterträdgård den 9 november. Såväl konditor- som kocklandslaget var på plats och så var även ytterligare drygt 120 personer från branschen. – Jag har blivit otroligt väl mottagen i Sverige och jag är imponerad över hur vackra och goda bakverk det görs i det här landet. Det här är ett av de bästa länderna i världen när det kommer till att ha duktiga konditorer, sammanfattade han innan han påbörjade sitt späckade bakprogram. Under några timmars demo producerade han fem olika tårtor med sin omisskännliga design, och i ett högt tempo. Under tiden guidade han i de olika teknikerna och gav tips på hur man ska göra för att kunna återskapa resultaten. – Det bästa är att använda perforerade ringar för att vätskan ska kunna dunsta och att ha en kyld plåt för att inte degen ska bli varm, förklarade han när han fodrade små formar med deg inför ett av sina praktverk. Alla åskådare fick också smakprov på varje dessert och det hördes många njutningsfulla ljud från borden när de små minivarianterna intogs. – Jag använder isvatten när jag blöter gelatinarken för då behåller de formen bättre. Vi gjorde ett test för ett tag sedan, där vi provade olika sätt att blöta arken och det ger exakt samma resultat oavsett vilken temperatur vattnet har, sa han inför att en av glacerna skulle kokas och avslöjade i 14 _ BRÖD

samma mening att äter han tårta hemma petar han bort glacen, då han inte tycker om smaken. Jesper Johansson, utbildningsansvarig på Werners Educations, fanns behjälplig vid Antonios sida och Grand Hotels pastrychef, Ban Tell, och hennes team assisterade snabbt och effektivt. Josephine Eriksson, NK Art Bakery, hade också hjälpt till med mise en place dagen innan, men förberedelserna har pågått längre än så. Det krävdes allt som allt tre år av planerande för att få allt att falla på plats kring Antonio Bachours Sverigebesök. – Jag träffade honom i New York för tre år sedan och efter det började planerandet för att han skulle kunna komma hit. Det har varit fantastiska dagar under den veckan han varit här och vi har haft ett fullspäckat schema. Han är extremt uppbokad och just nu har han full kalender till 2020, berättade Johan Sterner, kund- och affärsutvecklare på Werners Gourmetservice, som också var på plats under demodagen. Under veckans allra första dagar hade en pastry masterclass arrangerats hos Werners i Skara och där deltog många av landets främsta konditorer. Sedan följde ett par dagars besök på restauranger och konditorier då Antonio fick chansen att se vad svenska konditorer och kockar förmår. – Jag har träffat så många kärleksfulla och duktiga människor under mitt besök och jag är helt överväldigad över alla superstjärnor som finns i det här landet. Det känns som om jag har en familj här också, sammanfattade han

när tidningen BRÖD fick en pratstund efter dagens slut. Han bjöd också på en trendspaning för framtiden som inte riktigt gick hand i hand med de tårtor han skapat under dagen och som stod uppställda för fotografering och påseende precis intill. – Jag tror att vi kommer att få se väldigt mycket mer laminerade degar inom de nästa fem åren, sammanfattade han innan han begav sig ut i vimlet och poserade för ännu några selfies tillsammans med svenska kollegor.

Det här är AntoniO Bachour NAMN: Antonio Bachour BOR: Miami, USA FÖDD: Puerto Rico där han också växte upp. Tidigaste minnena är från när han knådar deg i familjens bageri. FAVORITSMAKER: Karibiska smaker som banan och kokosnöt. BAKGRUND: Har en examen i ”baking and pastry arts” från French Culinary Institute i USA. Är idag konditor som reser jorden runt för att inspirera branschen. Anlitas av stora utbildare i världen och gör årligen flera gästspel bland annat på Valrhonas skola i Brooklyn, New York.

Pssstt….

…du kan följa Antonio Bachour på Instagram för massor med inspiration: @bachour


BRÖD _ 15


NYHETSSVEPET DECEMBER

Traditionen stark när svensken väljer julmat Skinkan håller ohotad ställningen som svenskarnas favorit på julbordet. Och andra klassiska rätter som sill, köttbullar, prinskorv och Janssons frestelse ligger fortsatt högt. Men även nya trender smyger sig fram. Inte minst växtbaserade inslag. text > Johan Hård

– Traditioner tar lång tid att förändra och inget är nog mer traditionellt än julen. De klassiska julrätterna håller i sig och kommer säkert göra det i många år till. Därför är det extra roligt att se hur de svenska livsmedelsproducenterna tar våra vanliga julprodukter och twistar till dem med nya smaker, oväntade ingredienser och annorlunda råvaror. Det är förnyelse och tradition på en och samma gång, sa Björn Hellman, vd för branschorganisationen Livsmedelsföretagen, Li, i samband med att organisationen nyligen presenterade sin årliga stora julmatsundersökning. Vegetarisk och vegansk julmat blir mer poppis hos de yngre, vilket kanske är ganska väntat. Men de flesta föredrar fortfarande kött och charkprodukter, följt av fisk och skaldjur. Grönsaker och rotfrukter kommer på tredje plats och därefter annan icke-animalisk mat. Även om e-handeln slagit igenom så är det få som beställer julmaten via matkasse. Att maten är svenskproducerad och av hög kvalitet prioriteras. Bland färdigrätterna dominerar inlagd sill, prinskorv och rödbetssallad. Bröd räknas i undersökningen också som färdigmat och särskilt vörtbröd hamnar högt på listan över vad som gärna köps. Och bland efterrätterna på julen regerar ris à la Malta fortfarande! Uppstickare då? Jo, sådana finns defi16 _ BRÖD

foto > Li

nitivt, till exempel grönkål, som seglar upp som något av hela årets signaturmaträtt! Och så något att dricka till julmaten. Här är det julmusten som gäller. Följt av julöl, vatten och snaps. Många nya alkoholfria öl dyker upp. Li passade även på att visa några julnyheter från Sveriges livsmedelsproducenter, vad sägs om julfil med polkagrissmak, vegansk prinskorv, julmust med lakritssmak och julkryddad ädelost på tub? I dessa tider av rörig regeringsbildning har undersökningen även frågat vilken

partiledare man helst äter julbord hemma hos. De flesta (18 procent av dem som svarat på undersökningen) föredrar Stefan Löfven (S). Jonas Sjöstedt (V) kommer på andra plats med 16 procent, och Ebba Busch Thor (KD) kniper tredjeplatsen med 14 procent. Undersökningen genomfördes den 15-19 november. 1020 personer har svarat på intervjuerna. Presentationen av LI:s julmatsundersökning hölls på bageriet Bullar & Bröd i Stockholm. h


Årsträff 2019

2-5 MAJ–I FINSMAKARENS MECKA:

LYON

Choklad, vin, fruktodlingar och Paul Bocuse. Detta är resan för varje smak-, bak- och njutningsorienterad bagare och konditor! Vi vågar lova unika studiebesök på några av världens främsta choklad-, vin- och fruktproducenter såväl som välsmakande mat, många skratt och en spektakulär avslutningsmiddag. Detta är resan du absolut inte vill missa så håll ögonen öppna efter inbjudan som kommer inom kort!

www.bageri.se

SEASON´S GREETINGS Dawn Foods Nordics önskar er en riktigt God Jul & ett framgångsrikt 2019!

BRÖD _ 17

www.dawnfoods.com /Nordics


SMARTA AFFÄRER

NYHETSSVEPET DECEMBER

Röd, grön, gul eller blå?

Du har säker sett eller hört talas om dem. Färgerna som beskriver din personlighet och drivkrafter på olika sätt. Visserligen är metoden kritiserad för att vara ovetenskaplig. Men ändå – den kan ge lite fingervisning för hur man kan förhålla sig till sina medarbetare. Och smart utnyttjat – få ut mer! text > Johan Hård

Har du nån gång märkt att du tycker du delat ut ett uppdrag, bett någon medarbetare göra något. Du är helt övertygad om att ni är överens. Och sen händer inget. Du kliar dig i huvet och funderar – vad hände? Eller snarare – varför hände det inte något? Har du modet och drivet att fråga din medarbetare? Bra. Då kanske du får till

svar: ”Va, skulle jag ha gjort det? Det hade jag ingen aning om…” Samtidigt är du helt övertygad om att du bett henom att göra det! Hur blev det så? Det kan bero på att du och din medarbetare har olika drivkrafter och personliga egenskaper som ni går igång på. Och det är just det som den här ”färgmetoden” – DISA- eller DISC-analysen som

den egentligen heter – handlar om. Vi måste alla anpassa oss till varandras personlighetstyper om kommunikationen ska fungera och vi ska bli framgångsrika. För om inte det fungerar kanske du bara får ut en liten del av dina medarbetares fulla potential. Det är inte lönsamt! Ett problem i sammanhanget är att man ofta utgår från sig själv, och tror att

Lyftar och tömmare för effektiv bageriproduktion Nimo-KG levererar maskiner för lyft och tömning av deg och andra livsmedel, skräddarsydda efter behov. Flexibilitet: Anpassas för alla typer av grytor och behållare och kan integreras i befintliga processlinjer. Säkerhet: Hög säkerhet både för den som använder utrustningen och för varan som hanteras. Hygien: Modernt designade för att underlätta rengöring. Ergonomi: Tar bort alla manuella lyft.

18 _ BRÖD

Kontakta oss för mer information:

info@nimo-kg.se

0418-446 440

www.nimo-kg.se


NYHETSSVEPET DECEMBER

alla andra fungerar likadant. Om man då har olika drivkrafter/färger kan det skära sig rejält, och situationen här ovan kan lätt uppstå. Man pratar förbi varandra. Istället måste du – inte minst som chef – sätta dig in i hur din(a) medarbetare fungerar och vad som driver dem. Då kan du anpassa kommunikationen så att det du vill åstadkomma når fram. Och ett bra tips är att börja med dig själv och se vilka drivkrafter/färger som dominerar hos dig. Är du exempelvis väldigt tävlingsinriktad (röd) kanske du tycker att det är något positivt som ger resultat. Medan andra kan tycka att du är väldigt hetsig och aggressiv istället! Så hur gör man då? Om du exempelvis vill fråga dina medarbetare vad de tycker att de själva bidrar med i arbetet… • Till en röd person: Gå rakt på sak och fråga – vad bidrar du med? • Till en gul person: Linda in lite mer – vad upplever du att du bidrar med? • Till en grön person: Vad känner du

inför frågan om vad du bidrar med? • Till en blå person: Utifrån vad vi har sett här, kan du visa vad du har bidragit med? För att få ett riktigt bra underlag för hur just du och dina medarbetare ser ut färgmässigt måste ni göra en professionell analys. Det finns flera olika konsultföretag som gör sådant. Googla! Men med lite sunt förnuft kan du försöka lite hemsnickrat också utifrån färgbeskrivningarna här intill. Gör också Driva eget självtest (länk här nedan).

Så här funkar färgerna RÖD Prestationsinriktad, självmotiverande, oberoende, rättfram, tävlingsinriktad, effektiv och maktberoende.

GRÖN Principfast, uthållig, eftertänksam, lugn, omtänksam, generös, pålitlig.

DYNATEC LÖSNINGAR GER LÖNSAMMA JULTRADITIONER

GUL Entusiastisk, påverkande, självsäker, utåtriktad, sällskaplig, social.

BLÅ Noggrann, samverkande, försiktig, vill se bevis, opartisk, kvalitetsmedveten OBS att ingen person är bara en färg! Alla har drag av alla fyra färgerna. Men mer eller mindre. Och någon är kanske mer utpräglad åt en speciell drivkraft eller färg. Genom att få kunskap om det kan kommunikationen förbättras, ni får större förståelse för varandra. Och du blir bättre i ditt ledarskap, när du vet vilka trådar du ska dra i för en speciell medarbetare.

Psssttt….

…läs gärna böckerna ”Omgiven av idioter” och ”Omgiven av dåliga chefer” av Thomas Eriksson. Böckerna tar avstamp i DISA/C-modellen. Vill du göra ett enkelt snabbtest? Gå in här och svara på 10 korta frågor: www.driva-eget.se/ vilken-farg-ar-du-eller-din-kund

/Källa: Driva eget

Vi önsk er alla ear God Ju n l!

DYNATEC ÄR TOTALLEVERANTÖR AV MASKINELL UTRUSTNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN. MED HEUFT THERMO-ROLL ÄR ÅRETS JULBAK I DE BÄSTA HÄNDER. THERMO-ROLL KOMBINERAR DE BÄSTA EGENSKAPERNA FRÅN TVÅ VÄRLDAR: STICKUGNENS ENKLA DRIFT OCH ANVÄNDNING, OCH HÄRDUGNENS REGELBUNDNA BAKNINGSKVALITET. TYSKA HEUFT HAR I ÖVER 100 ÅR PRODUCERAT UGNAR OCH ANSES VARA BLAND EUROPAS BÄSTA PÅ THERMO UTRUSTNING. DYNATEC LEVERERAR PRODUKTIONSLÖSNINGAR FÖR HELA VÄRDEKEDJAN, FRÅN PROJEKT OCH ENSKILDA MASKINER TILL KOMPLETTA LINJER SOM SKRÄDDARSYS EFTER VARJE FÖRETAGS BEHOV OCH MÖJLIGHETER. KONTAKTA OSS FÖR ETT KOSTNADS EFFEKTIVT SAMTAL.

OPTIMALA LÖSNINGAR FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN

DYNATEC AB, tel: 0411 557 590, e-mail: DYNATEC@DYNATEC.se, web: DYNATEC.se

BRÖD _ 19


NYHETSSVEPET DECEMBER

GRÄDDMASKINER FRÅN SANOMAT Sanomat gräddmaskiner är prisbelönta för sin användarvänlighet samt snabba och hygieniska rengöring. När det gäller att vispa grädde är valet självklart Sanomat! Maria Sitell talesperson inom PR och kommunikation för Brödinstitutet.

Vi måste prata om det!

Glöm inte att rengöra maskinerna regelbundet. Beställ enkelt via vår hemsida eller ring oss så berättar vi hur Ni tar hand om utrustningen på bästa sätt!

RINGDAHLS BAGERIUTRUSTNING AB säljer utrustning och maskiner för bagerier, konditorier och glasstillverkning. Våra kunder består av allt från små konditorier till stora industribagerier. Besök vår webb för fler modeller och hela vårt sortiment.

www.ringdahls.se

bjorn@ringdahls.se | 0302-174 30

20 _ BRÖD

Brödinstitutet körde nyligen en liten minikampanj på Facebook på temat ”Bröd gör dig tjock, och andra myter om bröd”. Och håll i hatten vilka reaktionerna blev. Och de var inte nådiga. Vi blev anklagade för att göra människor sjuka, vara fullständigt okunniga, köpta av industrin och inte hänga med i den senaste forskningen överhuvudtaget. Numera tar jag inte längre illa vid mig personligen men att ogrundade åsikter ibland tar stor plats är ett problem på många plan. Självklart är det kul att debattera och se nya sanningar komma fram när det sker i samspråk med sakkunniga, oavsett område. Men inte när motparten utgör allmänt tyckande från personliga erfarenheter och i en ton som inte inbjuder till dialog. När jag för tre år sedan var ny här på Brödinstitutet var det slående hur många som berättade för mig att det behövs enkla sätt att förklara om fördelarna med bröd, om vad gluten är med mera. Att se sitt företags produkter bli ifrågasatta måste vara extremt jobbigt. Och inte minst när det sker av personer och grupperingar som främst är duktiga på att lyfta fram sitt budskap mer än att ha kollat bakgrundsfakta. Det fanns inget att tveka om. ”10 snabba” togs fram. En om bröd, en om gluten. På sidan 12 går det att läsa om hur ett bageri har lyckats använda 10 snabba så att det både ger trygghet hos kunder och personal och påverkar lönsamheten positivt. Att det enkla ofta är det bästa är 10 snabba ett bra bevis på och därför vill vi påminna om att det bara finns fördelar med att använda dem. De är gratis och nedladdningsbara så det finns inga ursäkter! Skämt åsido, ni som bakar bröd sitter på en guldgruva. Från min horisont känner jag mig tjatig när jag skriver detta, men faktum är att det är en bit kvar innan brödet har fått samma status som det hade förr. Så berätta om det och gör det lite oftare och ta hjälp av det som Brödinstitutet tar fram, det är liksom meningen. Och idag finns det också så många fler aspekter att berätta om. För förutom att det är gott och finns nära till hands är fullkornsbröd enormt hälsosamt och vinner i flera kategorier om vad som förebygger ohälsa mest effektivt. Lägg sedan till att bröd är lika bra för klimatet som bönor och linser så finns inget att säga emot. Glömde att nämna att kroppens främsta energikälla är kolhydrater som bröd innehåller mycket av. God Jul och Gott Nytt År önskar Maria Sitell h


Packa semlan snyggt och gör den lättköpt 362001 - KOBIA

362000 - KOBIA

SEMLEKART MINI 2-P COLLECTION

SEMLEKART 2-PACK COLLECTION

Självresande kartong för två naggande goda minisemlor. 165*80*75 mm, 400 st.

Självresande kartong för två semlor i standardstorlek. 185*105*85mm, 400 st.

362002 - KOBIA

SEMLEKARTONG 1-PACK Självresande kartong för en utvald semla. 95*105*85mm, 400st.

Vi har även en semlepåse för tvåpack och kartong för trepack

Kobia AB | Tyresö - Göteborg - Hässleholm | www.kobia.se | info@kobia.se | Växel 08-682 72 00 | Order 020-91 00 61 Kobia AB | 020-91 00 61 | www.kobia.se | @kobia_ab

BRÖD _ 21


EN

SA SCH S Ä M RAN K B C FA ÖR TF S DA

EN

30-31 JANUARI

300

KISTAMÄSSAN STOCKHOLM

2019

SENSELAB

FRAMTIDENS SMAKER

JOHAN SWAHN

NYHETER LEVERANTÖRER T R E N D E R

22 _ BRÖD

Mattias Ljungberg

Liv sandberg


ETT AXPLOCK AV VÅRA UTSTÄLLARE

ARRANGERAS PARALLELLT MED:

REGISTRERA DIG FÖR FRI ENTRÉ PÅ

fastfoodcafesthlm.se

BRÖD _ 23 CONVENIENCE STORES N

ews

24 7

Convenience Stores Sweden


NYHETSSVEPET DECEMBER

SBK:s distrikt text > Johan Hård

Ta bagartåget till årsmötet!

Branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer, SBK, är indelad i sju distrikt, eller lokala/regionala föreningar. Alla medlemsföretag i SBK är också medlemmar i ett distrikt.

Lördagen den 9 februari 2019 har Dala-Hälsige-Gästrikes bagare & konditorer årsmöte. Denna gång på Norrlandsmässan i Umeå. Ta bagartåget upp, träffa kollegor från distriktet och hela landet och passa på att besöka norra Sveriges största bageri & konditorimässa! Varmt välkommen att följa med på distriktets årsmötesresa till Umeå!

Norrland Fredric Ackermann (info@lillabageriet.se)

Anders Hansen, Ordförande

Dala-Hälsinge-Gästrike Anders Hansen (hansenscafe@outlook.com)

NORRLANDS BAGERIMÄSSA 8-9 FEBRUARI 2019 I UMEÅ www.norrlandsbagerimassa.se

Stockholm Ellinor Isaksson (ellinor@chokladfabriken.se)

Mellansverige Hans Styrlander (hasse@konditoriamarant.se)

VÄLKOMNA IN I VÄRMEN!

Småland/Östergötland Oskar Frising (oskar.frising@telia.com)

Västra Sverige Teres Johansson Info@hamnbageriet.se

Skåne-Blekinge Nina Andersson (ninaskonditori@live.se)

SKÅNE-BLEKINGE (SYD)

Världens bästa 2019?

Ja, jag väljer att alltid se positivt på framtiden. Jag ser problemen som kommer, men fokuserar alltid på lösningarna. Just nu när jag skriver detta så väntar vi svar på hur Sverige ska styras i framtiden. Det är en katt-och-råtta-lek vi sällan tidigare skådat i svensk politik. Jag hoppas att oavsett vilken regering som tillträder så förstår dom vikten av landets företagares betydelse för ett väl fungerande Sverige. Det behövs tydliga reformer inom kompetensförsörjning och arbetsmarknad. Och det behövs en rimligare skattepolitik så att Sverige kan fortsätta vara ett konkurrenskraftigt land. Under tiden politikerna bråkar med varandra i riksdagshuset så är det jul och högtryck i landets bagerier. För mig är alla företagare hjältar, jag vet vilket jobb det innebär. Jag vet även hur roligt det är, men politikerna borde oftare vilja, på riktigt, förstå en företagares vardag. Politiken skulle nog se lite annorlunda ut då. Så, året börjar lida mot sitt slut. Jag är tacksam över att vårt södra distrikt haft ett riktigt roligt 2018. Och enormt förväntansfull är jag inför vad som ska komma. 2019 innebär ett fullspäckat program i distrikt Syd. Vi ska besöka många av våra medlemsföretag, vi ska lyssna och lära oss av Årets Företagare i bageribranschen och vi ska byta bakverk med varandra. Håll utkik efter vår årsplanering som kommer skickas ut i början av det nya året (och även publiceras här i BRÖD i januarinumret). Tusen tack alla medlemmar för 2018, och tusen tack till mina styrelsevänner i distriktet. Tillsammans skapar vi just det, världens bästa 2019! God jul och gott nytt år önskar jag er alla! Nina Andersson, ordförande

24 _ BRÖD

Under årets kallaste månad bjuder vi, Norrlands bagare & konditorer, in till Norrlands Bagerimässa. Traditionsenligt arrangeras mässan av Sveriges bagare & konditorers nordligaste distrikt. Det blir två dagar av branschsnack, inspiration, underhållning och naturligtvis, som avslutning, en riktig bagarfest!

BOKA MONTER Mässan hålls på Noliaområdet i Umeå. Kontakta Krister Andersson på Umeå Congress för att boka din monterplats. Han nås på telefon 070-594 83 15 eller på mail: krister@ umea-congress.se.

BAGARFEST

PMS 294 Cvälkomna Svart Varmt till Umeå och till Svart Norrlands Skuggen är tryckt i 30% av svartBagerimässa 2019!Skuggen är tryckt i 30% av svart PMS 130 C

och multiplicerat 100%.

och multiplicerat 100%.

Styrelsen Norrlands bagare & konditorer

ÖVRIGA FRÅGOR Kontaktpersoner på Norrlands bagare & konditorer är Ulf Sundgren och Torbjörn Ullsten.

Svart Den avslutande bagarfesten hålls på Skuggen är tryckt i 30% av svart Elite Hotel 100%. Mimer. och multiplicerat Mer information och anmälan kommer inom kort!

HOTELL Elite Hotel Mimer huserar i en anrik skolbyggnad från 1897. Det är ett hotell med hög standard mitt i centrala Umeå.

Jessica Sandberg, EM guldmedaljören från Svenska Konditorlandslaget, är på plats och inspirerar.

Ulf Sundgren, 0705-37 53 50 Torbjörn Ullsten, 0706-60 60 30

NORRLAND

Norrlands Bagerimässa

Du kommer väl till Umeå den 8-9 februari, till Norrlands Bagerimässa? Mitt i smällkalla vintern bjuder Norrlands bagare & konditorer till mässa, branschmingel – och fest! Missa inte detta tillfälle att se på det nya årets nyheter, träffa branschfolk och kollegor och låta dig inspireras av skickliga hantverkare. Varmt välkommen! Du hittar allt om arrangemanget på: www.norrlandsbagerimassa.se

Årsmöte

Norrlands bagare & konditorer håller årsmöte i Umeå den 9 februari i samband med Norrlands Bagerimässa.


Psst!

Receptet på denna mustiga julvört hittar du på sidan 10.

100% Soltorkade russin från Kalifornien Perfekt för

BAGERI

konfektyr

,

& konditori

Julvört smaksatt med saftiga soltorkade 100% russin från Kalifornien med perfekt naturlig sötma. Think raisins, think California info@ukraisins.com www.raisins.org BRÖD _ 25


UTBLICK MÄCKISH I HONG KONG

Mer om Mäckish

www.mackish.se Facebook: @officialmackish Instagram: @mackishofficial, @mäckish

26 _ BRÖD


UTBLICK MÄCKISH I HONG KONG

Mäckish intar Hong Kong Dom har snart erövrat hela världen med sina mackor. Det handlar om ”mackinitiaitivet” Mäckish, som drivs av Olga Grönvall Lund och Kajsa ”Kegen” Lorentzon. Nyligen fick de ett prestigefullt uppdrag i Hong Kong.

D

text & foto > Olga Grönvall Lund/Mäckish

en 12 oktober fick vi ett mejl från Christian Bergenstråhle som är Community Director på institutionen Nordic Innovation House, berättar Olga Grönvall Lund. Än så länge har dom kontor i New York, Silicon Valley och Shanghai och nu ska kontoret i Hong Kong invigas. Vi har blivit inbjudna att servera maten, våra älskade mackor, mäckish, ska till Asien. Senare får vi reda på att hedersgästerna för eventet är Kung Carl XVI Gustaf, Ann Linde, EU- och handelsminister, Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska rådet, Carrie Lahm, chefsminister för särskilda administrativa regionen Hong Kong samt Anne Berner trafikoch kommunikationsminister, Finland. Det är inte första gången Mäckish får hålla i viktiga event. -Vi har tidigare erfarenhet av att servera våra mackor på liknande tillställningar, vi har exempelvis serverat vid en filmfestival i Berlin. Och i maj i år gjorde vi all mat i samband med att kulturminister Alice Bah Kuhnke var på besök i Berlin, berättar Olga. Det blev en meny inspirerad av Sverige med allt närproducerat och i säsong, 95 procent växtbaserat. Miljö och hållbarhet är viktiga ledstjärnor för Mäckish. -Därför bestämde vi oss också för att göra fler event och samarbeten när vi ändå är på andra sidan jorden. Vi har kontaktat Sverigerelaterade företag, coola kaféer, intressanta start-ups och intresset finns helt klart, säger Olga. Men det är

lite knepigt med andra kulturer. Några event fick tyvärr ställas in på grund av dyra och komplicerade tillstånd. En kulturkrock uppstod redan när menyn skulle planeras. -När vi gör event utgår vi alltid ifrån vad som är lokalt i säsong och organiskt. Detta gjorde vi även nu. Vi frågade en av våra lokala partner om en lista på grönsaker vi ville använda. Men det var inte så enkelt… Ett svar vi fick var: ”Lokalt producerade kinesiska produkter har inte det bästa ryktet, och för oss som är nystartade är det bäst att vi håller oss till importerade produkter så mycket som möjligt för att få rätt kvalitet. Självklart behöver vi också köpa lokalt, men så lite som möjligt.” Faktiskt en lite skrämmande syn på hur de ser på mat och råvaror. En resa till Kina med boende är inte helt gratis så tack vare goda kontakter med Sigdals knäckebröd fick Mäckish sponsorstöd den vägen. -Vi hade använt deras knäckebröd oavsett eftersom det är vår favorit, men dom gjorde denna resa möjlig för oss, säger Olga. Så till själva menyn. Efter en hel del research landade det hela i råvaror med en nordisk touch. Kålrot, enbär, Västerbottenost, knäckebröd, lingon och varmrökt älgkött, bland annat. -Vi fick bra hjälp med att importera varorna, säger Olga. För att ha det bästa brödet lekte vi med tanken på att få till en bake off från något av våra favoritbagerier i Stockholm eller använda oss av en bakmix. Till slut hittade vi en hjälpsam tjej från Lettland som bakar surdegsbröd med sin pappa. Det blev ett bra event med mycket nätverkande. -Folk gick runt med buntar av visitkort som

växlades och mingelbilder togs. Vi är mycket glada att vi fick chansen att medverka eftersom våra mackor var riktigt uppskattade, väldigt fina och smakade fantastiskt, säger Olga. Det var många högt uppsatta personer och framgångsrika entreprenörer som kommer leda till fler samarbeten. Tyvärr ställdes kungens Asienbesök in vilket gjorde att han inte fick smaka en mäckish men det får komma senare.

Menyn som serverades:

1. Sigdals mäckish En ”grön trädgård” på knäckebröd! Laddad med vitaminer och superhållbar. Med kräm på gröna ärtor, soja, pepparrot, stekt svamp och rostade pumpafrön. Toppad med citronzest och blandad krasse 2. Kålrot- och älg-mäckish Traditionell finsk kålrotspudding förvandlad till en mjuk kräm, kombinerad med rökt älgkött från Gällivare, färsk persilja, krasse och lingon. 3. Rosmarin- och potatis-mäckish Kräm på Västerbottenost passar perfekt med rosmarinristad potatis och picklad vårlök med timjan, krasse och violblommor.

Detta är Mäckish Mäckish är från början ett slanguttryck för macka och sandwich – mäckish! Idag är Mäckish en community och en catering- och eventarrangör som drivs av de två vännerna Olga Grönvall Lund och Kajsa ”Kegen” Lorentzon.

h BRÖD _ 27


HEMMA HOS DANIEL LINDEBERG

Med känsla för bullar Han har drivit tvåstjärnig krog* i Stockholms city, och tidigare jobbat på Edsbacka krog, Oaxen, NK-bageriet och Riddarbageriet, för att nämna några ställen. För fyra år sedan sadlade han om och driver numera ett litet bageri i förorten Orminge en bit utanför Stockholm. Vi hälsar på hemma hos Daniel Lindeberg. t e x t > J o h a n H å r d f o t o > S a r a T r u s

D

et är fullt i den lilla serveringen av folk som sitter och fikar. Fler kommer in och beställer, eller handlar. Mitt i lokalen går bagaren Daniel Lindeberg omkring och pratar igenkännande med så gott som varje kund. Han verkar bekant med alla. -Det är just det som är grejen, säger han. Att vara en naturlig knutpunkt och källa till vardagsglädje. Jag har en romantiserad bild om det lilla ”franska landsortsbageriet” dit alla går. För fyra år sedan lämnade Daniel Stockholms city och krogvärlden, där han drev stjärnkrogen Frantzén/Lindeberg tillsammans med Björn Frantzén. -Jag hade kommit fram till att jag var färdig med det där livet, att driva stjärnkrog är lite som att gå på Dramaten, det är show och underhållning. Ett bageri är mer än social grej, att träffas och umgås med familj och vänner. Det ville jag, och att baka. Bullar och bröd är levande, menar jag, de jäser, de påverkas av temperatur, fuktighet.... Det är fascinerande. Mat är också kul, men mer ”dött”. Att det blev just här i Orminge centrum han drog igång berodde mycket på att han bor här i närheten. Dessutom fanns det då inget fikaställe här. Daniel menar att närheten och det lokala

perspektivet är viktigt för ett bageri. Det ska vara enkelt att slinka in, ta en fika eller köpa med sig något. -Jag gillar det vardagliga, att göra någon glad med en bulle. Och att prata med stammisarna. Det finns de som kommer hit fem dagar i veckan, jag är väldigt ödmjuk inför det, säger Daniel. Om det är något bakverk Daniel vurmar lite extra för så är det bullar. Han har till och med gett ut en bok på temat – med den slagkraftiga titeln: Bullar! -Men det var egentligen ingen medveten strategi när vi drog igång, mer av en slump. Lokalen var ännu mindre då och det blev helt enkelt så att bullarna tog mest plats i exponeringen. Jag älskar bullar av alla de slag, så det har blivit något av vår signaturprodukt. Lunchmackor har på senare tid också seglat upp som en favorit. Det finns ganska många företag och arbetsplatser i närheten av centrumet. -Jag tror det här med frukost- och lunchmackor är lite av ett Stockholmsfenomen, många vill ha nåt att äta på språng. Givetvis bakar Daniel matbröd också. Gärna med surdeg. -Vi är nog ett av ganska få bagerier som gör riktigt surdegsbröd, menar Daniel. Alltså bakat helt utan jäst. Men jag har inget emot jäst, jag bakar på det också. Huvudsaken är att det är gott! Surdeg är dock överlägset när det gäller hälsoaspekter och hållbarhet. Daniel väljer gärna ekologiska råvaror, främst för smakens skull, men även för miljöns. Ibland. -Till levainbröd på surdeg är ekologiskt mjöl överlägset. Men inte självklart när det handlar om bullar. Bullar innehåller 30 procent smör och 30 procent socker. Mjölets uppgift här är att binda ihop det hela. Med surdeg kan man

”Frukost- och lunchmackor är lite av ett Stockholmsfenomen, där många vill äta på språng” 28 _ BRÖD


HEMMA HOS DANIEL LINDEBERG

*Daniel Lindeberg var under flera år ena halvan av krogduon bestående av honom själv och Björn Frantzén som drev den tvåstjärniga krogen Frantzén/ Lindeberg i Stockholm.

BRÖD _ 29


TRADITION TRADITION MED MED INNOVATION INNOVATION

CREAM DREAM TEAM CREAM DREAM För mer inspirationTEAM kontakta oss i teamet eller besök vår hemsida www.debic.com/sv För mer inspiration kontakta oss i teamet eller besök vår hemsida www.debic.com/sv Joakim Hylén, Malmö Maria Höglund, Stockholm & Norrland

+46 735 19 10 43 +46 735 19 10 44 Joakim Hylén, Malmö Maria Höglund, Stockholm & Norrland joakim.hylen@frieslandcampina.com maria.hoglund@frieslandcampina.com +46 735 19 10 43 +46 735 19 10 44 Tomas Nilsson, Göteborg joakim.hylen@frieslandcampina.com Zixten Björlin, Stockholm maria.hoglund@frieslandcampina.com +46 735 19 10 42 +46 735 19 10 40 tomas.nilsson@frieslandcampina.com zixten.bjorlin@frieslandcampina.com Tomas Nilsson, Göteborg Zixten Björlin, Stockholm +46 735 19 10 42 +46 735 19 10 40 Debic säljs uteslutande för den professionella tomas.nilsson@frieslandcampina.com zixten.bjorlin@frieslandcampina.com marknaden och finns tillgängligt hos alla stora i Sverige. Debic säljsgrossister uteslutande för den professionella marknaden och finns tillgängligt hos alla stora grossister i Sverige. Beyond everyday boundaries 30 _ BRÖD Beyond everyday boundaries

www.debic.com/sv

www.debic.com/sv


HEMMA HOS DANIEL LINDEBERG

jobba längre med degen, men det funkar inte så med bullar. Därför tycker jag det är okej att också använda askorbinsyra. Jag menar att bullar blir bättre av det. Du har alltså varit igång med bageriet nu i fyra år. Vad händer framåt? -Vi vill gärna växa och bli större, avslöjar Daniel. Jag pratar mycket med värden om att hitta en framkomlig väg. Jag vill framförallt utveckla det mot ett mysigt kafé med fler sittplatser. Och så vill jag kunna köra glass på sommaren. Jag tycker det är kul att glass har fått ett uppsving på senare år och många gör bra glass nu. Däremot vill han inte göra ”en Gateau” eller ”Fabrique”. -Nej, inget koncernbygge, framförallt vill jag växa på det här stället. Och kanske, om rätt läge dyker upp, något ytterligare ställe någon annanstans. Vi har pratat om bullar, bröd och mackor. Tårtor då? Jodå, visst gör Daniel tårtor också. Men inte just nu, för närvarande är det ”tårtpaus”. Varför det? -Det främsta skälet är faktiskt att det är så svårt att få tag i kunniga medarbetare! Det är nog branschens största dilemma – att hitta folk. Jag tycker det är ett stort misslyckande att så många unga slutar väldigt snart efter utbildningen. Ett skäl kan vara att branschen historiskt varit väldigt hierarkisk med ett tufft arbetsklimat som kanske inte passat här i Sverige. Så var det när jag var ung. Idag är det stor skillnad, men det har blivit ett glapp mellan flera generationer. Vi har också varit alldeles för dåliga på att ta hand om praktikanter, men även det är bättre idag. Daniel tycker att dagens bageriutbildning borde ha mer inslag av lärlingssystem, eleverna borde ut på arbetsplatserna mycket tidigare. Och längre. -Det här är ett hantverksyrke. Jag tror branschen skulle vinna mycket på att få in de motiverade ungdomarna tidigare i branschen, då skulle vi fånga upp många som är eller kan bli verkligt intresserade av jobbet. Det är viktigt att tidigt förmedla att framgång här kommer av hårt arbete. Det är lätt att se på en sådan som Roy Fares, som har massor med följare på sociala medier, och syns i tv. Men han har jobbat stenhårt

för att nå dit han är. Överhuvudtaget anser Daniel att det gäller att hjälpa dagens ungdomar att förstå vad som ger arbetsglädje. -Många är så uppfyllda av sociala medier och hänger upp hela sina liv på att få ”lajks”! Så funkar inte arbetslivet. Man måste förstå och kunna känna glädje i att få baka för kunderna, säger Daniel. Jag har dock inget emot sociala medier i sig, vi använder dem jättemycket i vår marknadsföring, och kan se direkt när något vi lagt ut börjar delas. Det är den här ”kickgrejen” med att leva för lajks jag ogillar. Om branschen ska kunna få fler duktiga yrkespersoner är utbildningen så klart central. En gymnasieutbildning med mer praktik och lärlingssystem är en sak. Men också en fungerande yrkeshögskola. -Det är ju helt obegripligt att det inte finns en sådan i Stockholmsområdet, säger Daniel. Här finns det flest företag, och därmed också praktikplatser. Och alla som på något sätt vill vidare i branschen ”måste” någon gång passera Stockholm, eller i alla fall någon annan av våra större städer. Det lackar mot jul. Det kan inte undgå någon. Givetvis märks och syns det också hos Daniel. Vilka är ”storsäljarna”? -Allt med saffran, kommer det snabbt! Framförallt saffransbullar av olika slag. Vi har också något vi kallar helgcroissant, som är en lite mindre croissant som vi fyller med något. Nu har vi den förstås med en saffransfyllning. Lussekatter då? -Jodå, det finns också. Men egentligen tycker jag det är en lite trist och ”brödig” produkt… Våra kunder är vana vid ”extra allt-bullar”. Vi säljer pepparkakor, och ganska mycket pepparkaksdeg. Och vörtbröd, några jultårtor blir det säkert också, lite av varje med andra ord. Till sist, Daniel, hur firar du själv jul? -Med att jobba! Vi håller öppet på julafton, och jag vet att det är väldigt uppskattat bland kunderna, många blir jätteglada för det. Men så klart ska jag fira med familjen också. h

Det här är jag:Daniel Lindeberg Ålder: 40 år. Bor: Saltsjö-Boo. Gör: Driver Lindeberg Bageri och Konditori i Orminge. Familj: Snart fru, tre barn 18, 11 och 7 år. Bäst med Orminge: Närheten till vattnet – och att det är som en småstad, nära storstan. Fritid: Segling och skidor.

Här bor vi: Orminge

Orminge är ett område i kommundelen Boo i Nacka kommun, cirka 16 kilometer utanför centrala Stockholm. Området domineras av bostadsområdet Västra Orminge med 2600 lägenheter uppfört 1964-71 på uppdrag av dåvarande Boo kommun. Området har en tidstypisk zonindelning med en uppdelning i tre zoner; en inre grönzon, en mellanzon med bostadsbebyggelse och en yttre trafikzon med bilvägar, parkeringsplatser och ett centrum i utkanten. Det utmärker sig genom en terränganpassad bebyggelse, präglat av låga hus. Kommunens målsättning var att bibehålla landskapets ursprungliga karaktär, och skapa en låghusbebyggelse som kunde anpassa sig till de befintliga villaområdena runtomkring. I Orminge finns också ett centrum, Orminge Centrum, och ett stort vattentorn, som rymmer 12 300 kubikmeter vatten. Några kända personer från Orminge är bland andra Ulf Lundell och Marko ”Markoolio” Lehtosalo. /Källa: Wikipedia

BRÖD _ 31


St o

udspons huv or av

lt

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Vi tackar för året som gått och önskar er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! Även i år går våra julklappspengar till Barncancerfonden.

För recept och inspiration www.zeelandia.se

www.zeelandia.se 0302 252 00, info@zeelandia.se

ROULETTE BAGERISYSTEM

Horizont brödsåg med två individuellt ställbarbara snittytor Vi har även bullrivare och gräddmaskiner så produktionen blir effektiv i semletider!

Roulette Bagerisystem AB • Industrigatan 5A • 597 53 Åtvidaberg Tel. 0120-148 95 • info@svroulette.se • www.svroulette.se 32 _ BRÖD


När du läser det här är det ungefär en månad tills Svenska Konditorlandslaget och Juniorbagarlandslaget tävlar i Coupe du Monde de la Pâtisserie – Konditor-VM – respektive VM för unga bagare, i Lyon, Frankrike. Nu pågår de sista förberedelserna för fullt. text & foto > Johan Hård

-Det känns fantastiskt bra och förväntansfullt, säger Gustaf Mabrouk, lagledare. Laget är riktigt samtrimmat nu och vi håller på att finslipa formen och detaljerna. En av det största utmaningarna med en tävling av det här slaget är tiden – att hinna med. Att få fram alla de produkter som ska presenteras för juryn. Och att få det snyggt exponerat. På själva tävlingen har lagen 10 timmar på sig. Det kan verka mycket, men när det väl är i skarpt läge går tiden väldigt fort. -Just nu har vi starkt fokus på tidsträning, för det gäller ju att hinna med, säger Gustaf. Samti-

digt jobbar vi med, och skruvar på, smakerna på dessert, tårta och glass. Ett extra spektakulärt moment i Coupe du Monde är isskulptur! Och den här gången har Konditorlandslaget knutit till sig en verklig expert i Oscar Landh, som har det till yrke att vara professionell isskulptör. -Men Oscar har fler strängar på sin lyra, avslöjar Gustaf. Han kommer även att jobba med chokladen. Konditorlandslaget kvalificerade sig för Coupe du Monde genom att ta hem Europamästerskapet i stor stil tidigare i år. En av nycklarna till den vinsten var lagets uppseendeväckande socker- och chokladskupltur. Eller var det två? Eller en…? Det innovativa som laget då gjorde var att låta de två momenten, socker- och chokladskulptur, också bilda en enhet av två ”halvor” i form av ”Mother Nature”. -Det här temat kommer vi att jobba vidare med i Coupe du Monde, avslöjar Gustaf. Temat för hela tävlingen är natur, flora och fauna, så vår tolkning passar in perfekt! Nu ska vi finlira och utveckla detaljerna. En nyhet som laget måste ta hänsyn till är att alla nu måste göra tre blommor i transparent socker, och de får inte använda isomalt. -Den här regeln ska förstås utmana lagen i det tekniska kunnandet, säger Gustaf.

foto: Sara Trus

”Vi går för guld”

Kim Lund, coach:

“Läget i laget?”

-Det är bra, vi förbereder för fullt och ska nu köra mycket tidsträning sista månaden. Har ni bestämt vilka lagmedlemmar som kommer att genomföra själva tävlingen i Lyon? -Ja, det blir Emelie Morelius och Montadar Kanbar. Fram tills det är dags att åka jobbar hela laget tillsammans med träningen. Svåraste motståndarna? -Det är många duktiga länder som är med, men kanske Schweiz, Danmark, Tyskland och Belgien sticker ut lite extra. Har ni någon särskild utmaning den här gången? -Som alltid är det en del regeländringar. Den här gången ska vi bland annat göra dubbelt så stora skådebröd! Målsättning placeringsmässigt? -Pallen vore så klart kul.

En del att leva upp till Den nya upplagan av Juniorbagarlandslaget har en del att leva upp till, nu när det börjar dra ihop sig till VM för unga bagare, 28-30 januari 2019. För den senaste upplagan gjorde nämligen ganska ”rent hus” på prispallen i årets (2018) tävling, med individuellt guld och brons. Och lagguldet!

BRÖD _ 33


PMS 130 C

PMS 294 C

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

Svart Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

Svart Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

NORRLANDS BAGERIMÄSSA 8-9 FEBRUARI 2019 I UMEÅ En annan utmaning som laget nu också tränar lite extra på är att klara av att lyfta fram skulpturerna till podiet – en nog så knepig uppgift. Kraschar man är det i princip kört! 21 länder och lag ställs mot varandra i Coupe du Monde, den 27-28 januari. -De tuffaste konkurrenterna är förstås Frankrike som nu är med igen, men Japan, England och USA blir heller inte att leka med, säger Gustaf. Målen är högt ställda. -Vi går för guld! Sen kan förstås allt hända, men vi hoppas på en topplacering, säger Gustaf. Å andra sidan är alla placeringar i finalen bra, bara att ta sig hit och kvalificera sig i den stentuffa konkurrensen är en stor seger i sig, och visar att svenskt konditori håller världsklass! Senast det begav sig var 2017, då placerade sig Sverige på en elfteplats i finalen och fick dessutom pris för bästa innovation med skulpturerna. Som bäst har Sverige varit sjua, 2017 och 1995.

Jan Bylund finns med och underhåller genom hela mässan och på mässfesten.

Det här är Svenska Konditorlandslaget:

Jessica Sandberg, lagmedlem, Nya Konditoriet Umeå. Martin Morand, lagmedlem, Pastry Inspiration, S:t Olof. Oscar Landh, lagmedlem, isskulptör, L.A.I.E, Habo. Minna Lindegård, lagmedlem, Lillebrors Bageri, Stockholm. Gustaf Mabrouk, lagledare, Sthlm bean to bar, Stockholm. Maja Jansson, elev, Restaurang Hillenberg, Stockholm. Malin Nordberg, elev, RC Chocolat, Sigtuna Jesper Långström, coach, Sveriges bagare & konditorer, Stockholm.

34 _ BRÖD

Missa inte Gustaf Mabrouks föreläsning om choklad!

Jessica Sandberg, EM guldmedaljören från Svenska Konditorlandslaget, är på plats och inspirerar.


WP Kemper Intelligent solutions for mixing and roll production Best dough quality due to the 3-zone mixing principle (spiral & guide bar) with the KRONOS UC PRO – the specialist for soft doughs Kemper Mixing industrial mixing systems Robust and reliable Dough production at the highest level

Mediterranean doughs and artisan breads and rolls with the PANE and MINI QUADRO ROUND High weight accuracy with the classic dough divider SOFT STAR CT High capacity with the EVOLUTION LINE Very gentle to the dough

Prægel & co A/S . BØGESKOVVEJ 6 . DK-3490 KVISTGAARD Telefon : +45 70 20 44 33 . Mail : ERIK@PRAEGEL.DK

BRÖD _ 35


9 1 0 2 n a k SM-vec

DAGS ATT BÖRJA PLANERA... 12-14 MARS är det äntligen dags för Sveriges unga bagare och för bagareliten att visa upp hantverket, flytta fram gränserna och sätta trenderna för kommande bagargenerationer! Liksom de senaste åren avgörs tävlingarna i Göteborg.

SM-veckan 2019 12 MARS - SKOLMÄSTERSKAPEN: Landets främsta gymnasieelever tävlar på Ester Mosessons gymnasium och blir bedömda i köpcentrumet Nordstan inför publik. Läs mer på: www.smungabagare.se/skolmasterskapen 13 MARS - SM UNGA BAGARE: Tävlingen för duktiga unga bagare upp till 24 år. Förutom vinnartiteln bildar topp fyra nästa års Juniorbagarlandslag! Anmälan är öppen och ansökningarna har redan börjat strömma in. Missa inte att ansöka senast den 25 januari. Läs mer på: www.smungabagare.se 12-14 MARS - ÅRETS BAGARE: Är du en bagare med visioner och högt ställda mål? Eller kanske en mångsidig bagare med gedigen erfarenhet av yrket? Ta chansen att gå i fronten för utvecklingen inom hantverksbageri i Sverige! Ansök till Årets Bagare 2019 på: www.aretsbagare.se.

Sista ansökningsdag är 25 januari. Går du till final får du möjlighet att inspireras av tidigare vinnare i en workshop i februari där de bland annat går igenom grunderna i tävlingsbakning och delar med sig av sina bästa tips. En unik möjlighet att lära sig av de bästa!

36 _ BRÖD


MEDLEM förmåner tips och erbjudanden

Vill du veta mer om SBK:s förmånliga hotellavtal, kontakta SBK på: kansli@bageri.se

Få hjälp med hyresavtalet Du får ett besked om nya villkor av din hyresvärd. Du blir kanske uppsagd. Du vill att saker ska åtgärdas, men får inget gehör från din värden... Nu finns hjälp att få! Som medlem i Sveriges bagare & konditorer, SBK, har du tillgång till förmånlig rådgivning och stöd i hyresfrågor. Detta tacka vare SBK:s medlemskap i Butikerna och deras samarbete med företaget TenantPro som är experter just på hyresavtal, förhandlingar, tvister och allt möjligt annat som rör frågor kring hyror. Till exempel kan du låta göra en genomgång av ditt hyresavtal för 390 kronor per timme. Du kan också få hjälp med att hitta ny lokal och vid en nyetablering. Att vara hyresgäst är alltid en utsatt position och det är många gånger en krånglig juridik kring hela situationen. Dessutom är det ofta mycket pengar inblandade. Men nu finns alltså hjälp att få, du behöver inte stå ensam i förhandlingar med – eller mot – hyresvärden. Genom att nyttja TenantPro kan du säkert spara en hel del pengar på såväl rena hyressänkningar som andra kostnadsminskningar relaterade till hyresavtalet. TenantPro har en affärsmodell som innebär ett lågt fast arvode kombinerat med en provision på den besparing som förhandlas fram.

Läs mer om TenantPro på: www.tenantpro.se Kontakt: info@tenantpro.se Herald Ruiter, mobil: 0707-809975

Pssttt…

…kom och träffa Herald Ruiter på SBK:s vinterträff den 19 februari i Stockholm! Läs mer på www.bageri.se/vintertraff

Nytt förmånligt hotellavtal Sveriges bagare & konditorer, SBK, och Butikerna har tecknat ett nytt avtal som ger dig som medlem rabatter på Elite Hotels. Förmånen gäller kedjans samtliga hotell, alla dagar, året runt. Och rabatten gäller både om du nyttjar hotellen som privatperson och som företag, samt även för konferenser och möten. För mer information, mejla: kansli@bageri.se

Medlemskap ger dig mer! Allt detta ingår i ditt medlemskap i Sveriges bagare & konditorer (SBK)! Du hittar mer information om de olika tjänsterna via SBK:s hemsida: www.bageri.se/medlem. I inloggat läge ser du kontaktuppgifter m m. Har du inte inloggningsuppgifterna kan du kontakta kansli@bageri.se eller 08-762 67 90.

Företags- och personförsäkring Provins Insurance Bilförsäkring Provins Insurance Kortinlösenavtal Elavon Transportavtal DHL Matsäkerhet, skadedjurskontroll, brandskydd och rädda liv Anticimex Kontanthantering Cashguard Mobil betallösning eeZee pos Affärsjurist Sagell & Co Arbetsrättsjurist AttoffLaw, Butikerna Kampanjmaterial Butikskampanjer Recept- och kalkylsystem PCS Flavour Personbilar Renault, Volvo och BMW Billeasing Bilia och Wasa Kredit Transportbilar Renault Egenkontroll Anticimex Affärscoachning MHM Consulting Säkerhetsrådgivning Butikerna Branschriktlinje/Rent mjöl i påsen SBK Märkningshandbok SBK Bagerimentor SBK Tidningen BRÖD SBK Hyresförhandlingar TenantPro Hotellavtal or Elite Hotels PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

BRÖD _ 37


LANDET RUNT senaste nytt från hela landet

CHOKLADfabrik på tillväxt FÖR NÅGRA VECKOR sedan öppnade Chokladfabriken, med basen på Södermalm i Stockholm, en ny butik i Täby centrum, strax norr om staden. Och alldeles nyligen var det dags igen, den här gången på Dalagatan i centrala Stockholm. -Men nu räcker det på ett tag, säger Ellinor Isaksson, ägare till Chokladfabriken. Det var mer tillfälligheter som gjorde att det blev två nya ställen så tätt inpå. Nu ska vi se till att få dem att fungera. Täby säljer redan bra berättar Ellinor. Där finns också bra plats för att slå sig ner och ta en fika. -Här inne i stan är det lite mindre, men vi har ett par bord här också för den som vill sitta en stund, säger Ellinor. De nya butikerna har designats av arkitektfirman ElinderSten, och sägs sätta chokladen i fokus. Bland annat genom att använda plåtar till hyllor och ställ ska besökaren få en känsla av ”chokladfabrik”.

38 _ BRÖD

Arlanda har på senare år lockat till sig fikaställen i världsklass.

Kaffe i flygande fläng ATT VI I NORDEN är världsmästare i kaffedrickande är kanske bekant. Av de 500 miljarder koppar kaffe som dricks världen över, har vi den största andelen. Finnarna är allra ”värst” med 3,5 koppar per person om dagen. Sverige ligger på andraplats med 3,2 koppar och Danmark och Norge är inte långt efter med 3,1 koppar vardera. Arlanda flygplats, utanför Stockholm, har på senare tid lockat till sig flera fikaställen i absolut toppklass. Bland dessa kan nämnas RC Chocolat, som drivs av konditorn Ronny Latva. Här möter den franska konditortraditionen moderna miljökrav och stort fokus läggs på ekologiskt och hållbarhet. RC utsågs förra året till Årets bästa café av White Guide. Ett annat kaffeställe värt ett besök är Johan & Nyström, som bland annat vunnit Allegra-priset för Näst bästa kafé i Europa. Denna kaffebar ger en upplevelse utöver det vanliga, kaffedrycker med unika smaker och en genuin historia. Odlarna är valda med största omsorg och bären plockas när de är som rödast för maximal sötma. Visionen är att sprida en bättre kaffekultur med finsmakarkaffe som är rättvist och ekologiskt producerat. Andra fikaställen med karaktär på Arlanda är Café Ritazza, Lavazza och förstås Espresso House.

Bageriet i Omne räddas DET KONKURSDRABBADE bageriet i Omne, Nordingrå, räddas. Dessutom kan verksamheten komma att utökas genom att mer produktion flyttas dit från södra Sverige. De tidigare ägarna, Originalbagarn, gick i konkurs i höstas. Nu finns en ny ägare, Provator, en koncern som är inriktad på att agera vid konkurser och hitta strukturella lösningar. Man investerar i små och medelstora företag som hamnat i knipa, men där affärsmöjligheterna anses goda.

Lindt öppnar i Stockholm Chokladtillverkaren Lindt har öppnat sin första svenska flaggskeppsbutik i centrala Stockholm. Den är den tredje butiken som chokladtillverkaren öppnar i Stockholm på tre år. Den nya butiken ligger i Sturegallerian vid Stureplan. Butiken kommer erbjuda ett fullständigt sortiment av företagets produkter. Lindt har också en butik i Solna och en i Täby. Lindt & Sprüngli grundades 1845 i Schweiz.

Visste du att…

…Wedding Cake Rock, som ligger i Royal National Park, några mil söder om Sydney i Australien, är en sandstensformation som fått sitt namn av att den anses likna en bit av en tårta. Formen, med sina tydliga lager och flata ytor, är resultatet av många års erosion. Stenens vita färg förstärker intrycket av ”tårta”.

Gateau poppar upp Under december öppnar Gateau pop-up butiker med jultema i H&M HOME:s nya konceptbutiker på Drottninggatan och Biblioteksgatan i Stockholm. I Gateaus pop-up butiker kan du hitta exklusiva godsaker som hör till julen så som handgjort julgodis, marsipan och knäck, samt få personlig pepparkakskristyr gjord av Gateaus personal.


Valdéngårdens Ekologiska Mandelmassa

Trygghet, enkelhet och serviceglädje - sedan 1955 www.bageriprodukter.se

50% Spansk Ekologisk Sötmandel 50% Ekologiskt Strösocker

En av två Ä-märkta produkter i vårt sortiment!

www.valden.se

info@valden.se

0221-101 00 Följ oss på:

08-534 102 40 bp_annons_november2017.indd 1

2017-10-20 14:28:10

Peter, Fredrik, Margareta, Mikael och Peter Laivins

Vi tackar för det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År! önskar hela gänget

Tel: 040-19 08 32 www.lundpac.se

En riktigt GOD JUL & Ett härligt GOTT NYTT ÅR! Önskar

www.lesaffre.se BRÖD _ 39


40 _ BRÖD

I det här numret av BRÖD fortsätter arbetsrättsjurist Alexander Iliev sin följetong på temat uppsägningar. Den här gången siktar vi därför in oss på uppsägningar på grund av arbetsbrist.

N

är det gäller den här typen av frågor vill jag vara tydlig med att det inte går att beakta alla unika omständigheter i ett konkret fall när man skriver en artikel. Om ni hamnar i ett skarpt läge där uppsägning kan bli aktuellt är det därför alltid bra om ni kontaktar oss på ett så tidigt stadium som möjligt. Innebörd av begreppet arbetsbrist Enkelt uttryckt kan man säga att arbetsbrist innefattar alla de fall då inte personliga förhållanden är det som ligger bakom beslutet om en uppsägning. Det är alltså ett väldigt brett begrepp och många olika situationer kan inrymmas i det. Det kanske vanligaste exemplet på arbetsbrist är att man under en tid märkt av en vikande försäljning. Givetvis är det så att verksamheten måste gå ihop rent ekonomiskt och om intäkterna uteblir så kan man bli tvungen att minska personalkostnaderna genom uppsägningar. En annan situation är att man omorganiserar sin verksamhet, ett bageri kanske väljer att helt avskaffa sin serveringsverksamhet för att istället satsa på annan typ av försäljning. I ett sådant fall skulle behovet av personal med största sannolikhet komma att ändras. Ett tredje exempel då en arbetsbristsituation kan uppstå är om man införskaffar någon ny maskin eller något annat hjälpmedel som underlättar processen och gör att färre anställda kan producera samma mängd som tidigare. Detta är bara några exempel på när arbetsbrist kan föreligga. Man måste dock komma ihåg att viktigare förändringar av verksamheten, som det är fråga om här, alltid måste förhandlas med fackliga motparter innan beslut om förändringen fattas.

Alexander Iliev arbetsrättsjurist tel: 08-762 65 20 mobil: 070-272 75 93 alexander.iliev@li.se

Turordning När man hamnar i uppsägningar på grund av arbetsbrist ska uppsägningarna som huvudregel ske i turordning. Det innebär att anställda med kortast anställning ska sägas upp först enligt principen ”sist in först ut”. Anställningstiden räknas då som den sammanlagda anställningstiden i det bolaget. Man kan alltså ha haft flera anställningar vid olika tillfällen genom åren, det är den sammanlagda tiden som räknas. Det finns vissa undantag från den här principen. En av dessa är att företag med färre än 10 anställda får undanta två personer som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Ett annat fall då avsteg från turordningen kan behöva göras är om arbetstagare saknar vissa kvalifikationer, mer om detta nedan. Tillräckliga kvalifikationer Av lagen om anställningsskydd (LAS) framgår att om en arbetstagare endast efter omplacering kan beredas fortsatt arbete gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. Om ni exempelvis omorganiserar er verksamhet så att alla konditorer sägs upp medan bagarna får arbeta kvar, men någon eller några av konditorerna har längre anställningstid än en bagare, så kommer de behöva omplaceras till bageri. För att en sådan omplacering ska bli aktuell krävs att de har tillräckliga kvalifikationer för detta. Det betyder inte att de ska kunna arbetet från dag ett men de måste i vart fall kunna lära sig det inom en skälig upplärningstid. Kan de inte det blir de föremål för uppsägning. I Livsmedelsavtalet och i Tjänstemannaavtalet finns även regler som säger att arbetsgivarens behov av kompetens ska beaktas i den här typen av fall. Reglerna återfinns i 9.1 Livsmedelsavtalet och 11.2.3 i Tjänstemannaavtalet.

Klipp ur och spara!

KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE

ANNONSERA I TIDNINGEN BRÖD.

Uppsägning på grund av arbetsbrist


Bättre matsäkerhet med digital egenkontroll i bageri och konditori Med Anticimex digitala egenkontroll utförs alla kontroller i datorn eller i olika mobila enheter. Tjänsten ingår i Anticimex företagsavtal för skadedjur, matsäkerhet och brandskydd. Arbetet blir enklare, mer effektivt och kan göras både online via webben och offline i vår app. Boka en introduktion med oss på 010-102 60 61 eller www.anticimex.se/bageri-konditori

RAM degdelare klarar alla degar även de med högt vatteninnehåll och kalljästa degar. Finns med olika storlekar på galler. Kontakta oss för mer information: 036-18 77 82 • 08-760 66 50

www.nbt.se LBageriservice UNDVALLS AB

Vi har i mer än 40 år utvecklat och marknadsfört branschens ledande tillverkare av bagerimaskiner

God Jul och Gott Nytt År!

VI ÖNSKAR ALLA VÅRA KUNDER, VÄNNER OCH BRANSCHKOLLEGOR

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Vi är redan nu laddade för ett 2019 fyllt av semlor, praliner, kundbesök, mässor och massor med annat spännande.

LUNDVALLS levererar allt inom råvaruhantering för livsmedelsindustri, från silotankar till dosering, både flytande och torra ingredienser. Lundvalls AB, Yxhammarsgatan 8-10, 503 31 Borås

www.ringdahls.se | info@ringdahls.se | 0302-174 30

Tel. 033 - 13 67 00, Fax. 033 - 13 67 03 www.lundvalls.se info@lundvalls.se

BRÖD _ 41


Välkomna till:

PMS 130 C

PMS 294 C

VINTERTRÄFF 2019

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

Black

Skuggen är tryckt i 70% svart och multiplicerat 100%.

Att driva bageri och konditori erbjuder både utmaningar och möjligheter. Vinterträffen är till för dig som vill få bättre koll på marknaor den, inspiration från kollegor såväl som från andra branscher och dessutom en lagom dos vetenskap.

När: 19 februari, kl. 10.00-16.00 Var: Nio Rum, Hamngatan 2, Stockholm Pris: Kostnadsfritt Anmälan: Senast den 5 februari! (på: www.bageri.se) PMS 130 C

PMS 294 C

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

PROGRAM 09.30-10.00 Ankomstfika och mingel 10.00-12.00 Förmiddagspass: 1. Sveriges bagare & konditorer informerar om nytt i branschen (Martin Lundell, vd Sveriges bagare & konditorer) 2. Tenant Pro - så vinner du förhandlingen med din fastighetsägare (Herald Ruiter, vd TenantPro) 3. Tips och goda råd vid exponering och försäljning i butik (Henri Ackman, Category Manager/ansvarig Affärsskolan, Polfärskt AB) 4. Framgångssagan MR CAKE (Mattias Ljungberg, vd MR CAKE)

42 _ BRÖD

12.00-13.00 Mingellunch 13.00-16.00 Eftermiddagspass: 1. Klimatförändringarna - fakta i frågan (SMHI) 2. Fake facts - vad är myt och vad är sanning? Maria Sitell, Brödinstitutet 3. Fika signerat Bagarlandslaget 4. Branschöverenskommelserna - varför blev dom som dom blev? Martin Lundell och Maria Sitell 16.00-ca 17.00 Dagen avslutas med ett besök på nyöppnade Art Bakery på varuhuset NK, där bagarprofilen Johan Sörberg guidar.

Maria Sitell, Brödinstitutet

Sveriges bagare & konditorer bjuder in alla medlemmar till en vinterträff i syfte att stärka dig och din verksamhet.


BRANSCH branschregister från A till Ö

A

Alltid till

ARBETSKLÄDER

Er

Tel 0478-316 45 Fax 0478-314 01 Hemsida: www.bakers.se E-mail: info@bakers.se PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

AROMER & ESSENSER

PMS 130 C

PMS 294 C

Black

Skuggen är tryckt i 70% svart och multiplicerat 100%.

AUTHENTIC AMERICAN & EUROPEAN SWEET BAKERY

tjänst

IREKS Konsulenter:

or

PMS 130 C

PMS 294 C

ANNONSERA I TIDNINGEN BRÖD. KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE

www.dawnfoods.com/nordics Kontakta oss för mer information om Dawn Foods Anders Jonsson, Sales Manager Sweden, M +46 (0) 702 494945

Jesper Dahlskog Rickard Persson Bil: +46 70 575 25 31 Bil: +46 70 576 44 82 jesper.dahlskog@ireks.com rickard.persson@ireks.com Emil Nilsson Bil: +46 70 631 26 16 emil.nilsson@ireks.com

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

B BAGERI- OCH KONDITORIFÖRNÖDENHETER

Produkter och tjänster för bageri, konditori och café.

Din söta leverantör

www.kobia.se | 08-682 72 00

www.femtorp.se tel: 040-94 90 00 Bakels Aromatic tillhandahåller ett komplett sortiment för hantverks-, industribagerier och dagligvaruhandel. Brödbaser W Kakbaser W Bakhjälpmedel W Skiljeoljor Malter W Margarin W Choklad & Tryffel W Remonser Fruktfyllningar W Aromer W Färger.. och mycket annat !

Kontakta oss gärna för att se hur vi kan hjälpa just Er med produktion och utveckling!

031-755 35 00 info@nordbakels.se www.nordbakels.se www.aromatic.se

BRÖD _ 43


BOKA ANNONS: KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE

LUNDVALLS AB 2E Escher Mixers Bago-line DFEI Mimac Arca Eurofours Crm Chocoma Gasparin

Inspiration för ökad

lönsamhet. Vi inspirerar till nya bakverk, ökad omsättning, bättre lönsamhet och utvecklat ledarskap. Läs mer i vår kundtidning Inspiration & Affärsmannaskap och på vår hemsida.

www.kaka.se Göteborg 031-335 59 90 Lomma 040-641 95 00

Tel. 033-13 67 00 Fax. 033-13 67 03 E-post: info@lundvalls.se www.lundvalls.se

Stockholm 08-564 709 00

PMS 130 C

Örebro 019-21 97 00

PMS 4625 C

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

PMS 130 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 294 C

Black

Skuggen är tryckt i 70% svart och multiplicerat 100%.

or

udspons huv or

av

St o

PMS 294 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

Följ oss på Facebook och Instagram.

lt

Råvaruhantering Blandningsmaskiner Stickugnar Tunnelugnar Småbrödsmaskiner Brödbackar Ugnar Gräddmaskiner Chokladmaskiner Brödsågar

Telefon 0302-252 00, www.zeelandia.se

BAGERI- OCH KONDITORIMASKINER AUTOMATIONSLÖSNINGAR FÖR FRAMTIDEN

PMS 130 C

PMS 294 C

ANNONSERA I TIDNINGEN BRÖD. KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

DYNATEC ÄR SPECIALISTER INOM AUTOMATION, PACK- OCH PALLETERINGSLÖSNINGAR TILL BAGERIOCH LIVSMEDELSINDUSTRIN I NORDEN. LÄS MER PÅ DYNATEC.SE ELLER KONTAKTA OSS E-MAIL: DYNATEC@DYNATEC.SE TELEFON: 0411-55 75 90.

www.malvia.se Tel 0410-451 60 info@malvia.se

Blanda gärna in oss Bageriingredienser Bakhjälpmedel Brödbaser Konditorimixer Malt & Vört margarin Torrjäst Surdeg

Box 49, 421 21 Västra Frölunda Tel 031-709 17 00, fax 031-709 17 39

www.engelhardt.se 44 _ BRÖD

08-590 006 00 info@revent.se

www.DYNATEC.se

Brödbranschens totalleverantör Ugnar för bageri och butik Kyl-jässkåp/rum Kavlingsmaskiner Kaffebrödslinjer Uppslagslinjer Degblandare Vispmaskiner Matbrödslinjer Mono fyllningsmaskiner Rademaker industriella maskiner San Marco espresso- och kaffemaskiner Siloanläggningar Snickerier och inredningar Begagnade maskiner Inredning för konditorier

Ritar, projekterar, bygger och finansierar

08 -760 66 50 • 036 -18 77 82

Konditorier www.nbt.se Brödbutiker Caféer Coffeeshops Restauranger Barer LQIR#QRUGLVNDGRQXW VH

Snickerier • Inredningar Utrustning • Kylmontrar

www.sveba-dahlen.com

Panea AB www.panea.se

Panea AB www.panea.se Upplands Väsby 08-510 003 00

Göteborg 031-383 02 50

Halmstad 035-30 149

Upplands Väsby 08-510 003 00 Industrivägen

Göteborg

Halmstad

031-383 |02 50033 15 035-30 149 8, Fristad Tel 15 00

SDAB_Levtorg_56x50.indd 1

2017-11-28 11:14:40


BOKA ANNONS: KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE

VI HAR ALL UTRUSTNING FÖR DITT BAGERI!

Lyft & töm

SPIROMATIC Allt inom silos och lagringstankar till uppvägningssystem med bl.a. spiraltransport. VMI Degblandare och vispmaskiner i alla storlekar till alla bagerier. VMI har även surdegstankar.

MIWE • Rollfix • WP Kemper

Skräddarsydda lyftar och tömmare för effektiv bageriproduktion.

www.nimo-kg.se info@nimo-kg.se | 0418-446 440

TAGLIAVINI Däckugnar i många storlekar och modeller med mycket låg effektförbrukning. Vi gör allt från service av enstaka maskiner till hela bagerier samt projektering av nya linjer eller bagerier.

Totalleverantör av bagerimaskiner och utrustning till bagerier och konditorier Prægel&Co A/S Bøgeskovvej 6, DK- 3490 Kvistgård

Erik H. Andersen Tlf: +45 70 20 44 33 GSM: +45 40 96 48 03 email: erik@praegel.dk

www.praegel.dk www.lundpac.se

Vi gör allt för dig!

08 -760 66 50 • 036 -18 77 82

0413-77390 | info@scanfilter.se | www.scanfilter.se

www.nbt.se ROULETTE BAGERISYSTEM

Maskiner, service och automatiseringar till:

Bagerier och konditorier Livsmedelsindustrier 8-80 L Åtvidaberg 0120-148 95 info@svroulette.se • www.svroulette.se

Tel. 08-6579490 www.smaky.se info@smaky.se

BAGERI- OCH KONDITORIUTRUSTNING

DÄCKUGNAR & JÄSSKÅP Kypered 3 504 90 Borås www.abbu.se

mail@abbu.se Tel: 033 24 31 08 Fax: 033 24 31 08

Tel 0478-316 45 Fax 0478-314 01 Hemsida: www.bakers.se E-mail: info@bakers.se

BAGERI BEHOVSGENOMGÅNG

08 -760 66 50 • 036 -18 77 82 info@aluform.se tele 0120-451340

www.nbt.se BRÖD _ 45


BOKA ANNONS: KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE

B

DISKMASKINER

BAKE OFF Skandinaviens ledande leverantör av diskmaskiner för storkök Mårdvägen 4, 352 45 Växjö Tel. 0470-77 12 00 • Fax 0470-237 52

Vi samarbetar med flera distributörer i Sverige. Ring så berättar vi vilken som är närmast dig.

E-post:wexiodisk@wexiodisk.se www.wexiodisk.se

Telefon 0142-892 97.

DONUT-/MUNKMASKINER

Email: orderSE@barry-callebaut.com

Lantmännen Unibake Sweden AB Box 30125, 112 17 Stockholm Tel 010-556 50 00, www.lantmannen-unibake.se

Äkta boulangeriekänsla sedan generationer tillbaka...

LQIR#QRUGLVNDGRQXW VH

E

08-590 006 00 info@revent.se

EMBALLAGE

D

delifrance.se

FÖNSTERPÅSAR FÖR AUTOMATISK FÖRPACKNING

DATORSYSTEM FÖR BAGERIER

BAKPLÅTAR

www.peltolanpussi.fi

Tel 0478-316 45 Fax 0478-314 01 Hemsida: www.bakers.se E-mail: info@bakers.se

Marknadsledande leverantör av programvaror för leveransbagerier och konditorier med bagerisystemet PCS WinBag

C

Välj mellan systemen Kondis eller Leveransbagarn. Exempel på tillval är Webbaserad orderregistrering, EDI, Koppling kassaterminal och produktmärkare med flera.

CHOKLAD/PRALINER

NYHET! Flavour Recept och Kalkyl. Det första leverantörsoberoende recept- och kalkylsystemet i Sverige!

FÖRPACKNINGAR

DEGBLANDARE PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

Säljande förpackningar för bageri och konditori. Specialitet: Namntryck Stort sortiment av påsar, brickor, kartonger och bärkassar. Tel 031-55 00 35 • Fax 031-55 51 79

F

Tel 031 309 98 90 ab@pcs.se. www.pcs.se

PMS 130 C

Robert Lidbeck

Hos oss hittar Ni förpackningarna till Ert bageri och konditori.

Black

Skuggen är tryckt i 70% svart och multiplicerat 100%.

or

PMS 130 C

PMS 294 C

ANNONSERA I TIDNINGEN BRÖD. KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE

08 -760 66 50 • 036 -18 77 82 PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

Black

Skuggen är tryckt i 70% svart och multiplicerat 100%.

or

ANNONSERA I BRÖD = EN GOD AFFÄR!

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

46 _ BRÖD

www.nbt.se

PMS 294 C

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

Tel: 060-411 36 E-post: ala.produkter@swipnet.se Hemsida: www.alaprodukter.se

Vi löser Era förpackningsproblem!


BOKA ANNONS: KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE

FÖRPACKNINGSMASKINER

Vilken Glassfrysare är du?

GRÄDDAUTOMATER

LUNDVALLS AB Tel. 033-13 67 00 Fax. 033-13 67 03

I INREDNING & DESIGN FÖRSÄKRINGAR

Brödbranschens totalleverantör

Förmånlig försäkring för medlemmar i Sveriges bagare & konditorer! Kontakta Pia Weidenmark Vill veta mer? Tel:du 08-503 80 204 Kontakta Carina Jonsson på Provins Insurance Mobil: 0729-678 491 på tel. 063-55 65 05 eller e-post: pia.weidenmark@provinsinsurance.se carina.jonsson@provinsinsurance.se

G

GLASSTILLVERKNING MASKINER/RÅVAROR

Kom in och testa själv i vår glass-akademi

Ugnar för bageri och butik Kyl-jässkåp/rum 040-29 55 65 Kavlingsmaskiner www.valmar.se Kaffebrödslinjer Uppslagslinjer Degblandare bread 'n cakes 2014 14-10-14 15.01 Vispmaskiner GLUTENFRIA PRODUKTER Matbrödslinjer Mono fyllningsmaskiner Rademaker industriella maskiner San Marco espresso- och kaffemaskiner Siloanläggningar Snickerier och inredningar Begagnade maskiner ViInredning är Skandinavisk marknadsledare och erbjuder för konditorier

Gott glutenfritt bröd

Ritar, projekterar, bygger och finansierar

Konditorier Brödbutiker Caféer Coffeeshops Sida 1 Restauranger Barer Snickerier • Inredningar Utrustning • Kylmontrar

det bredaste sortimentet av frysta gluten-, laktosoch mjölkfria bageriprodukter.

Levereras fryst från:

info@fria.se • 031-734 13 30 Panea AB www.panea.se Upplands Väsby 08-510 003 00

www.fria.se

Göteborg 031-383 02 50

Halmstad 035-30 149

Glutenfritt och Laktosfritt

Panea AB www.panea.se Upplands Väsby 08-510 003 00

Matbröd • Kaffebröd • Färdigmat Stort sor�ment av välsmakande produkter med erkänt hög kvalitet Mer än 20 års erfarenhet av hantverksmässig glutenfri �llverkning IP cer�fierade & EKO cer�fierade

Vi levererar �ll Bagerier, Konditorier och Caféer över hela landet.

Göteborg 031-383 02 50

Halmstad 035-30 149

I&De `V

Inredning- och Designverkstaden Det lilla företaget med de Stora resurserna www.inred-design.se 0243-22 67 00

Vi förverkligar dina idéer PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

or

ANNONSERA I TIDNINGEN BRÖD. KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 130 C

PMS 294 C

Black

www.helensglutenfria.se

Skuggen är tryckt i 70% svart och multiplicerat 100%.

019 - 31 43 00

Urban Gudmundsson

Nya MixWell AB

Olika mjölsorter och bagerimixer utan gluten Tel 021350960 Fax 021-30 12 62 E-mail: mixwell@mixwell.com

PMS 130 C

Mobil: +46 730434010 u.gudmundsson@kuehla.de www.kuehla.de

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 294 C

PMS 4625 C

PMS 130 C

PMS 294 C

Black

Skuggen är tryckt i 70% svart och multiplicerat 100%.

or

SBK = TJÄNSTER SOM UNDERLÄTTAR I DIN VERKSAMHET!

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

BRÖD _ 47


BOKA ANNONS: KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE

J

KYL- OCH FRYSANLÄGGNING

JÄST

Vi utvecklar & tillverkar aktiv surdeg, bakhjälpmedel & jäst sedan 1853.

Prata mjöl med oss!

HÖGPRESTERANDE KYL- OCH FRYSUTRUSTNING

Ring vår kundservice Nord Mills 020-91 00 92

FÖR PROFESSIONELLT BRUK

+46 (0)156 67 57 00 colia.se

www.lesaffre.se Tel: 031-3015020

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

or

PMS 130 C

Let us boost your success

PMS 294 C

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

PMS 130 C

www.kipanel.se Tel: 018-780 51 00

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 294 C

ANNONSERA I TIDNINGEN BRÖD. KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

M

JÄSSKÅP, JÄSRUM & KYLJÄSAR

Black

Skuggen är tryckt i 70% svart och multiplicerat 100%.

MJÖL

08-590 006 00 info@revent.se

Med mjöl som möjlighet

Skåne-möllan är en liten, innovativ kvarn som erbjuder mjöl med mycket goda bakegenskaper. Vi utvecklar också skräddarsydda TTTprodukter, som ger dig flera möjligheter att förbättra ditt bröd. Mer info på www.skane-mollan.se eller ring 0418-50102

S

K

SILOS

KARTONGER

LUNDVALLS AB Tel. 033-13 67 00 Fax. 033-13 67 03 0346-71 52 00 info@berteqvarn.se www.berteqvarn.se

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

08 -760 66 50 • 036 -18 77 82

E K O LO G I S K T O D L AT Black

Bröd 57x70.indd 1 multiplicerat 100%. Skuggen är tryckt i 70% svart och

2015-02-10 13:04:45

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 4625 C

PMS 130 C

PMS 294 C

www.nbt.se

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

or

SBK = TJÄNSTER SOM UNDERLÄTTAR I DIN VERKSAMHET! PMS 130 C

PMS 294 C

or

SBK = TJÄNSTER SOM UNDERLÄTTAR I DIN VERKSAMHET!

08 551 508 00 order@saltakvarn.se Besök gärna www.saltakvarn.se

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294 C

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

48 _ BRÖD

PMS 130 C

PMS 294 C

Black

Skuggen är tryckt i 70% svart och multiplicerat 100%.


BOKA ANNONS: KONTAKTA PER HANSSON TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE

TÅRTDEKORATIONER

TFN: 070 747 42 82, E-POST: PER@BAGERI.SE

KONTAKTA PER HANSSON

ANNONSERA I TIDNINGEN BRÖD.

SOCKER

HALLBERGA TRADING Tårtdekorationer Import /Export Tel +46(0)14271951 Fax +46(0)14271952 order@hallbergatrading.se www.hallbergatrading.se

Socker och Sirap – naturliga råvaror

VAKUUMKYLAR

040-53 70 00

S SKYLTAR & PROFILMATERIAL 08-590 006 00 info@revent.se

Ä

TJÄNA MER DEG!

ÄGGPRODUKTER

www.promotionab.se

Tel: 08-462 00 31

T TRANSPORTBAND

Tel 0505-304 85 • www.kagebelt.se

SBK = TJÄNSTER SOM UNDERLÄTTAR I DIN VERKSAMHET!

WHAT’S YOUR APPLICATION?

Steel belts for bake ovens, cooling, drying, conveying and more

PMS 130 C

AB Sandvik Process Systems PMS 294 C PMS 4625 C PMS 130 C PMS 294 C PMS 4625 C S-811 81 Sandviken, SVERIGE Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%. Tel 026-26 56 00 · Fax 026-25 86 75 info.sps@sandvik.com · www.sandvik.com/steelbelts

PMS 294 C

PMS 4625 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 130 C

Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C och multiplicerat 100%.

Skuggen är tryckt i 70% svart och multiplicerat 100%.

PMS 294 C

Black

or

or

ANNONSERA07/01/2016 I BRÖD = EN GOD AFFÄR!

SANDVIK_Bake_ad_55x85.indd 1

PMS 130 C

PMS 294 C

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

15:08

PMS 130 C

PMS 294 C

Svart

BRÖD _ 49

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

PMS 130 C

PMS 294

Skuggen är tryckt i 30% och multiplicerat 100%.


GOD JUL , R Å T T Y N T & GOT H C O E R A G A ALLA B ER! KON DITOR

BRÖD #1 NÄSTA NUMMER – UTE I SLUTET AV JANUARI

ATTITYDER: SÅ TYCKER VI OM BRÖD 2019 – BRÖDINSTITUTETS ÅRLIGA ATTITYDUNDERSÖKNING MÄSSA: ALLT INFÖR NORRLANDS BAGERIMÄSSA I UMEÅ

50 _ BRÖD


Det är vi som jobbar för dig på Sveriges bagare & konditorer VD Martin Lundell Tel: 08-762 67 94 E-post: martin@bageri.se

Ekonomiansvarig Sofia Dahlén, Tel: 08-762 67 92 E-post: sofiad@bageri.se

Eventansvarig och projektledare Alexandra Ellénius Tel: 08-762 67 83 E-post: alexandra@bageri.se Utbildningsansvarig Jesper Långström Tel: 08-762 67 86 E-post: jesper@bageri.se

Brödinstitutet Maria Sitell talesperson Brödinstitutet Tel: 08-762 67 95 E-post: maria@brodinstitutet.se Tidningen BRÖD Johan Hård chefredaktör Tel: 08-762 67 82 E-post: johan@bageri.se Tidningen BRÖD Sara Trus formgivare E-post: sara@bageri.se

Annonser BRÖD Per Hansson annonsansvarig Tel: 070 747 42 82 E-post: per@bageri.se

Livsmedelsföretagen/Li Karin Thapper, utbildningsansvarig utvecklar och förbättrar utbildningar för vårt yrke Tel: 08-762 65 38 E-post: karin.thapper@li.se Arbetsrättsjurist Alexander Iliev tel: 08-762 65 20 mobil: 070-272 75 93 alexander.iliev@li.se

Ordföranden på distrikten Dala-Hälsinge-Gästrike Anders Hansen (hansenscafe@outlook.com) Mellansverige Hans Styrlander (hasse@konditoriamarant.se) Norrland Fredric Ackermann (info@lillabageriet.se) Skåne-Blekinge Nina Andersson (ninaskonditori@live.se) Småland/Östergötland Oskar Frising (oskar.frising@telia.com) Stockholm Ellinor Isaksson (ellinor@chokladfabriken.com) Västra Sverige Kontaktperson: Teres Johansson (info@hamnbageriet.se)

Styrelsen Stefan Fritzdorf, ordförande Vivels i Stockholm AB, Bromma (stefan.fritzdorf@vivels.se) Anders Hansen, vice ordförande Hansens café & Bageri, Sandviken (hansenscafe@outlook.com) Fredric Ackermann Lilla Bageriet AB, Lycksele (info@lillabageriet.se) Oskar Frising Oskar Frising AB, Vetlanda (oskar.frising@telia.com) Peter Rydja Gateau, Stockholm (peter.rydja@gateau.se) Ellinor Isaksson Chokladfabriken, Stockholm (ellinor@chokladfabriken.com) Teres Johansson Hamnbageriet Kungshamn, Kungshamn (Info@hamnbageriet.se) Hans Styrlander Konditori Amarant, Torshälla (hasse@konditoriamarant.se) Peter Björkman Konditori Katarina, Limhamn (info@konditorikatarina.se) Karin Bodin Polarbröd, Älvsbyn (karin.bodin@polarbrod.se) Anders Carlsson Jerndal Pågen, Malmö (anders.carlsson.jerndal@pagen.se) PMS 130 C PMS 294 C PMS 4625 C Per Klein Skuggen är tryckt i 30% av PMS 4625C Lundbergs Konditori, Stockholm och multiplicerat 100%. (per@lundbergskonditori.se) Nina Andersson Ninas Konditori, Mörrum or (ninaskonditori@live.se)

PMS 130 C

PMS 294 C

PMS 130 C

Svart

Skuggen är tryckt i 30% av svart och multiplicerat 100%.

PMS 294

Skuggen är tryckt i 30% och multiplicerat 100%.

BRÖD _ 51


POSTTIDNING B (Returadress: Tidningen Bröd, Box 55680, 102 15 Stockholm)

Tack för ett otroligt händelserikt år

God Jul & Gott Nytt År Bröd & Salt

Fosch Artisan Pâtisserie

Lanemos

Konditori Katarina

Bullar & Bröd

Valhalla Bageriet

Centralkonditoriet i Nacka

Dahls

Simon´s

Olofssons Bageri

Nockeby Bageri

Skeppsbro Bageri

När får vi hjälpa er? 52 _ BRÖD Johan Olsson 08-51 00 03 02, johan.olsson@panea.se

www.panea.se Anders Blåhed 08-51 00 03 03, anders.blahed@panea.se

Johan Thunberg 08-51 00 03 01, johan.thunberg@panea.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.