1. vydanie FESTNÍK

Page 3

Diana Pavlačková VŠMU Pôvodom z Bratislavy, ale inak nezakorenená. Momentálne študujem posledný Mgr. ročník Divadelných štúdií na VŠMU. Keď v divadle nesedím, píšem o ňom. Ak sa neodohráva situácia A ani B, cestujem. Už len pre to, aby som získala odstup. Inak, práve ten mi dokáže v inscenáciách spraviť najväčšiu radosť. Kritiku vnímam ako podnet pre diskusiu, preto budem rada ak ma zastavíte a poviete svoj názor. Pokojne ma aj skritizujte, stále sa učím. Prajem nám podnetné festivalové dni!

Olívia Stachová VŠMU Som študentkou piateho ročníka Divadelných štúdii na VŠMU v Bratislave. V umení stále hľadám nové impuzly, pretože ho vnímam ako neuveriteľne silný prostriedok, ktorý dokáže oslovovať masy ľudských myslí. Rada si tieto myšlienky triedim a zapisujem na milión malých papierikov. Všade si ich lepím, odkladám ale keď hľadám, vždy nájdem ten správny. Momentálne pracujem v reklamnej agentúre, kde sa podielam na tvorbe viacerých kreatívnych projektov. Snažím sa hľadať priestor na šírenie umenia medzi ľudí cez nové vnímanie sveta a hodnôt. V tejto chvíli ma najviac fascinuje divadlo pre detského diváka, jeho forma, obsah a tvorcovia, ktorí nekladú medze (nie len) fantázii, veď predsa detský divák je ten najnáročnejší. Preto sa rada učím, vnímam, objavujem, hľadám, nasávam a píšem.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.