Page 1

Säkerhet & Arbetsmiljö

TEMA SÄKERHET & ARBETSMILJÖ/

B2bnyheter.se

1


Säljer allt till din byggetablering

Vi säljer allt för ett lönsammare bygge Kolla med oss nästa gång du behöver maskiner och utrustning till byggarbetsplatsen. Vi hjälper dig räkna på investeringen, vi levererar snabbt och vi har öppet dygnet runt, varje dag, året om. Läs mer på alustep.se


2014.

Säkerhet & Arbetsmiljö

NCC FÅR BETONGARBETENA TILL EN NY HÄNGBRO Renault Trucks drar fördel av övergån-Innehåll: gen till motorstandarden Euro 6 genom attsida PÅ E6 I NARVIK, NORGE RENAULTS NYA LASTBILSSERIE

förnya hela sitt produktsortiment. Satsningen 4 har föregåtts av en investering av Volvokon6 cernen på över 2 miljarder Euro, och de mest omfattande testerna någonsin i Renault Trucks 10 historia. Målet är att förse kunderna med ett 12 driftsäkert och högpresterande arbetsredskap som hjälper dem att hålla sina kostnader 16 under kontroll.

Hög säkerhetsnivå på lyftutrustning med Certmax

NCC har fått i uppdrag att bygga delar av Norges näst längsta hängbro. i betong. Ordern uppgår till 739 MSEK och registreras i andra kvartalet Kvalificerad ingenjörsteknik på höga höjder 2013. Skanska bygger om Skeppsbron i Göteborg Skanska har fått i upStällningsenreprenörerna Ökad säkerhet mervärdför pdrag att bygga en ny spårvägSTIBi Skeppsbron, Göteborg.och Kontraktet är värt beställarna cirka 238 miljoner kronor och uppdragsgivare är Trafikkontoret. ResanNCCs mot del skadefria har börjat består av arbetsplatser två anslutningsbroar ochbara två pyloner (bropelare)

Nya föreskrifter och ny standard

REDAKTIONSRUTA:

ISSN 2000-8880

Projektledare: Rikard Hallberg, Rikard.hallberg@nordiskaprojekt.se

Utgivare: JNT Nya Medier AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710, Fax: 5010 8719 Besöksadress: Sveavägen 159, Chefredaktör & Ansvarig utgivare: Jan Åström, jan.astrom@jntpublishing.se JNT Nya Medier, Försäljningschef: J.Mattias Högberg, Jmhogberg@jntnyamedier.se

Layout: Gabriella Lilliesköld, gabriella.lillieskold@jntpublishing.se

www.b2bnyheter.se www.svenskbyggtidning.se www.nordiskaprojekt.se

Skribenter: Kim Hall Tryck: Exakta 2013

2

Svensk Byggtidning_2013

Fallskyddspecialisterna är ett komplett fallskyddsföretag som tillhandahåller fallskyddsutrustning, service, reparation, installation och montage samt fallskyddsutbildning och riskbedömningar. Vi är certifierade att utföra besiktning, service och reparationer av de flesta fallskyddsvarumärken på marknaden och är auktoriserad Miller Service Point.

Fallskyddsmontage Söll MultiRail Stockholm Stadion

- Din livlina för säkra höjdarbeten Telefon 0224-605 50

www.fallskydd.com TEMA SÄKERHET & ARBETSMILJÖ/

B2bnyheter.se

3


SÄKER ARBEtSPLAtS

Säkerhet & Arbetsmiljö

HÖG SäKeRHeTSNiVÅ PÅ lYfTUTRUSTNiNG MeD CeRTMaX+ Med CertMax+ kan företag hålla hög säkerhetsnivå på ett snabbt och effektivt sätt. Systemet används för att hantera produkter och utrustning som kräver kontroll, inspektion och uppföljning. Genom RFID (Radio Frequency Identification) är det lätt att identifiera och hålla koll på utrustningens status. AV KIM HALL CERTEX är ledande i Europa på stållinor och lyftutrustning. Företaget finns på 41 platser, 12 länder och har ca 1000 anställda. Huvudkontoret för Sverige ligger i Täby. – CertMax+ är ett beprövat system där man ur säkerhetssynpunkt vet vilken status man har på sin utrustning. Det är ett snabbt och effektivt system där man slipper sätta in papper i pärmar för att ha koll på sin utrustning, säger Julia Erikson, på CERTEX AB. ValfRi weBBläSaRe En av fördelarna med CertMax+ är att användaren har tillgång till informationen via valfri webbläsare, iPad, iPhone och Android under dygnets alla timmar och oavsett plats. Identifieringen av utrustningen görs genom streckkoder, manuella ID-nummer eller RFID. – Det är ett väldigt smidigt sätt att komma åt sina certifikat och se statusen på sin utrustning. Systemet är lätt att jobba med, layouten är tydlig och det är enkelt att söka och hitta den information man letar efter.

Det ger också bra överblick över produkterna och en tydlig struktur, säger Julia Erikson. lYfTReDSKaP Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap, ska underhåll och fortlöpande tillsyn journalföras. Eftersom det finns inbyggda taggar på produkterna som är kopplade till CERTEX:s datasystem är det lätt att få tillgång till statusen på utrustningen. Med hjälp av RFID-läsare behöver inte ID-numren matas in manuellt, utan kan scannas in och på så sätt får man snabbt fram dess information.

Utrustningens ID samkörs med CertMax+ och med hjälp av sökfunktioner är det lätt att få tillgång till ritningar, certifikat, bilder och bruksanvisningar. Foto: Certex

En av fördelarna med CertMax+ är att användaren har tillgång till informationen via valfri webbläsare, iPad, iPhone och Android under dygnets alla timmar och oavsett plats.

– Har man som t ex Sandvik SRP högt slitage på sin utrustning och behöver byta ut komponenterna ofta är CertMax+ effektivt. Utrustningen kan även enkelt förflyttas och hanteras inom fabrikens olika avdelningar, säger Julia Erikson. SÖKfUNKTiONeR Utrustningens ID samkörs med CertMax+ och med hjälp av sökfunktioner är det lätt att få tillgång till ritningar, certifikat, bilder och bruksanvisningar. Det är lätt att hitta utrustning inför den fortlöpande tillsynen, som måste göras enligt lag. – Ordning och reda samt hög säkerhet är nyckelbegrepp i användningen av CertMax+. I systemet kan kunden även söka på sina egna utrustningsnummer och få tillgång till utrustningens bruksanvisningar. Oavsett var i världen kunden befinner sig kan de lätt se var de har sin utrustning och vilken status de innehar, förklarar Julia Erikson och tillägger att det skall vara enkelt när man jobbar med lyftutrustning som kräver kontinuerlig inspektion.

Svensk Byggtidning nr3_2013

4

TEMA SÄKERHET & ARBETSMILJÖ/ B2bnyheter.se

13


& Arbetsmiljö SÄKER Säkerhet ARBEtSPLAtS

HÖG SäKeRHeTSNiVÅ PÅ lYfTUTRUSTNiNG MeD CeRTMaX+ ANNONS

Med CertMax+ kan företag hålla hög säkerhetsnivå på ett snabbt och effektivt sätt. Systemet används ör att hantera produkter och utrustning som kräver kontroll, inspektion och uppföljning. Genom RFID (Radio Frequency Identification) är det lätt att identifiera och hålla koll på utrustningens status.

AV KIM HALL

CERTEX är ledande i Europa på stållinor och lyftutrustning. Företaget finns på 41 platser, 12 länder och har ca 1000 anställda. Huvudkontoret för Sverige ligger i Täby. – CertMax+ är ett beprövat system där man ur säkerhetssynpunkt vet vilken status man har på sin utrustning. Det är ett snabbt och effektivt ystem där man slipper sätta in papper i pärmar ör att ha koll på sin utrustning, säger Julia Erikson, på CERTEX AB.

Det ger också bra överblick över produkterna och en tydlig struktur, säger Julia Erikson. lYfTReDSKaP Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap, ska underhåll och fortlöpande tillsyn journalföras. Eftersom det finns inbyggda taggar på produkterna som är kopplade till CERTEX:s datasystem är det lätt att få tillgång till statusen på utrustningen.

ValfRi weBBläSaRe Övning av räddningssituation En av fördelarna med CertMax+ är att ani mast på Hewall Safetys ändaren har tillgång till informationen via kursanläggning i Stockholm alfri webbläsare, iPad, iPhone och Android under dygnets alla timmar och oavsett plats. Övning i mast på Hewall Safetys kursanläggning i Stockholm. dentifieringen av utrustningen görs genom Med hjälp av RFID-läsare treckkoder, manuella ID-nummer eller RFID. behöver inte ID-numren matas – Det är ett väldigt smidigt sätt att komma in manuellt, utan kan scannas t sina certifikat och se statusen på sin utrustin och på så sätt får man snabbt En av fördelarna med CertMax+ är att användaren har man tillgång till informationen En vanlig missuppfattning är att inte sig om att en ordentlig riskbedömning är ning. SystemetKunskapen är lätt att jobba med, om layouten behovet avfram dess information. via valfri webbläsare, iPad, iPhone och r tydlig och det är enkelt att söka och hitta den behöver fundera på fallskydd när man jobgjord. Android under dygnets alla timmar och Underleverantör med ansvar för sina fallskydd och konsekvenserna nformation man letar efter. plats. du att du bar på lägre höjder.oavsett Men visste anställda måste ha koll vad som gäller när

Kunskap – viktigaste verktyget mot fallolyckor vid ett fall är tyvärr

Utrustningens ID samkörs med CertMax+ och med hjälp av sökfunktioner är det lättdin att vikt för varje meter du faltiodubblar fortfarande alltför lågt och å tillgång till ritningar, certifikat, bilder och bruksanvisningar. ler? Det innebär att om du väger till exemFoto: Certex har ringa prioritet hos många – Har man

som t ex Sandvik SRP högt slitage

pel 85 kg så väger du ungefär lika mycket på sin utrustning och behöver byta ut komposom en personbil när du når mark redan gör man om olyckan nenterna ofta ärVad CertMax+ effektivt. Utrust- är framme? vid ett fall på två meter. Arbetsmiljölagen Vad många glömmer är att ha en plan för ningen kan även enkelt förflyttas och hanteras kräver att du ska ha rätt utbildning inom och fabrikenshur ska agerasäger om Julia man måste undsätta olikaman avdelningar, godkänd utrustning för att utföra arbeten Erikson. en nödställd. Därför bör man utarbeta en på höjder över två meter. Detta gäller även räddningsplan så att man vet exakt hur SÖKfUNKTiONeR arbeten i skylift. man ska gå till väga vid ett olyckstillbud. Utrustningens Att ID samkörs med CertMax+ bli hängandes i sin sele kan vara mycket och med hjälp av sökfunktioner är det lätt att Underentreprenörer farligt och man har inte lång tid på sig att Övning i arbete på tak på få tillgång till ritningar, certifikat, bilder och ofta pressade undsätta den drabbade. Hewall Safetys kursanläggning bruksanvisningar. Det är lätt att hitta utrustning i Stockholm. Ett välbekant probleminför i den fortlöpande tillsynen, som måste göras byggbranschen är pressade På Hewall Safety i Stockholm finns flera enligt lag. tider och kostnader. Vi ser kurser i räddning av nödställd. I deras spealltför ofta skräckexempel på ochcialbyggda – Ordning reda samt hög säkerhet är nyckkursanläggning finns bland anav CertMax+. när man av slarv och elbegrepp okun- i användningen nat två huskroppar för övning av tak- och kan fasadarbeten, kunden även söka på sina för slutna arbeten, nighet förankrat sig i tI systemet ex utrymme egna utrustningsnummer tillgång till vertikala och ventilationsstos, tv-antenner stegvägar, och fastafåinstallerade utrustningens bruksanvisningar. Oavsett var i och andra inklädda objekt horisontella system och avsatser. På anläggvärlden kunden befinner sig kan de lätt se var de uppe på taken där man inte ningen finns det även master och stolpe. har sin utrustning och vilken status de innehar, har en aning om vad de hålDär får man bland annat lära sig om risker, förklarar Julia Erikson och tillägger att det skall ler för. Det är viktigt att få fallfaktorer och får förståelse vara enkelt när man jobbar med lyftutrustning för repsystem med säkerhetstänket redan och sin utrustning. som kräver kontinuerlig inspektion. i kalkylstadiet och försäkra

företag. Det rimmar illa med Arbetsmiljöverkets siffror som visar att fallolyckor fortfarande är den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på byggarbetsplatser i Sverige.

Svensk Byggtidning nr3_2013

man kommer in på ett bygge. Detta gäller inte minst inom snöskottningen.

13 TEMA SÄKERHET & ARBETSMILJÖ/

B2bnyheter.se

5


SÄKER ARBEtSPLAtS

Säkerhet & Arbetsmiljö

ReSaN MOT SKaDefRia aRBeTSPlaTSeR HaR BaRa BÖRJaT Arbetsmiljöfrågor är en stor fråga som Sveriges Byggindustrier och Skanska arbetar aktivt med för att uppnå en nollvision vad gäller arbetsolyckor. Med utbildning och säkerhetsbesök kommer man en bit på vägen, menar Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier.

AV KIM HALL 2012 dog sex personer på svenska byggarbetsplatser. Det är helt oacceptabelt, anser Pierre Olofsson, vd för Skanska Sverige, när han talade på Byggmässan i Malmö. – Jag har arbetat inom byggbranschen i 20 år. Den 10 september 2012 hade vi en dödsolycka på Skanska. Det var den värsta dagen i min karriär. Tillsammans med Sveriges Byggindustrier arbetar Skanska aktivt för att uppnå en nollvision vad gäller arbetsolyckor. Sveriges Byggindustrier har ett hållbart byggande i världsklass som vision. Målet är att skapa en attraktivare och säkrare byggbransch. Det är till denna bransch dagens generation vill att barn och barnbarn ska söka sig i framtiden och kunna stanna kvar i hela sitt arbetsliv. Totalt sett har byggbranschen aldrig varit säkrare än den är idag, men fortfarande sker det olyckor. Skyltar, skyddsutrustning av medarbetare och information räcker inte hela vägen. För att Svensk Byggtidning nr3_2013

6

TEMA SÄKERHET & ARBETSMILJÖ/ B2bnyheter.se

få till en förbättring krävs det attitydförändring på arbetsplatserna där alla tar ett ansvar. SäKeRHeT OCH aRBeTSMilJÖ – Vi har precis avslutat en tung avtalsrörelse där säkerhet och arbetsmiljö var en gemensam fråga för både arbetstagar- och arbetsgivarparterna. De frågor som kom fram arbetar vi nu med, säger Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier. Maria Johansson, arbetsmiljöchef på Peab, menar att ledningens engagemang måste smitta av sig på hela organisationen och att skapa en säker arbetsplats är en process som man ständigt måste jobba med. – Att våga säga till och bry sig är viktigt. När vi jobbar med underleverantörer så ställer vi krav på att de ska följa

angivna säkerhetsregler och använda föreskriven skyddsutrustning. ”Ska-bara-mentaliteten” är en stor bov i dramat. De stora byggföretagen måste vara goda förebilder och våga säga till och bry sig i kontakten med underleverantörer, säger Maria Johansson. Ett verktyg för att uppnå detta är utbildning och attitydförändring så att säkerhet blir en naturlig del av vardagen på en arbetsplats.

Enligt Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier, är visionen att uppnå hållbart byggande i världsklass. Säkerhet och arbetsmiljö är en gemensam fråga för både arbetstagaroch arbetsgivarparterna. Ett vinnvinn-koncept.

Lönsamhet och säkerhet hänger dessutom ihop. Produktiviteten ökar om människor trivs på sin arbetsplats. – Vi får fler projekt. Kunderna väljer oss för att vi jobbar säkert. Det är en konkurrensfördel, säger Pierre Olofsson. Det är enormt viktigt att alla i branschen jobbar enat i säkerhetsfrågorna. Ledarskap är jätteviktigt. Som chef och ledare kan man göra jättemycket, menar Pierre Olofsson, 47


Säkerhet & Arbetsmiljö

SÄKER ARBEtSPLAtS

och vill lyfta säkerhetsfrågorna så mycket det går. – När du är där ute och ser att någon gör något fel, gå inte bara förbi. Avbryt arbetet om det är farligt och förklara varför. Kommunikation är viktigt och det uppskattas att man visar att man bryr sig. Som ledare måste du också visa Lönsamhet och säkerhet hänger ihop. Produktiviteten ökar om människor trivs på sin arbetsplats, menar Pierre Olofsson, vd för Skanska Sverige. Byggföretagen som arbetar med säkerhet har en konkurrensfördel och får därmed fler kunder. Foto: Kim Hall

att du menar allvar, tillägger Pierre Olofsson. Säkerhetsfrågan handlar mycket om kultur, kompetens, kontroll och styrning, kommunikation och kontraktsparters. – Vi som chefer måste ut och intressera oss för medarbetarna. Göra säkerhetsbesök. Kompetens handlar mycket om utbildning, beteende och se till att kollegor arbetar säkert. Att vara proaktiv innan olyckan händer, säger Pierre Olofsson.

– Det är viktigt att vi har en god samverkan och att alla aktörer i både projektering och produktion är med och bidrar så att ingen står ensam, menar Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar’n i Skåne AB. Foto: Kim Hall

Törs du använda en hyrpresenning utan flamskydd? Alla våra JP Hyrpresenningar är självfallet flamskyddade enligt gällande Eurocode EN13501-1 för att ge er som användare trygghet på arbetsplatsen. Vi ser att våra JP Hyrpresenningar ofta används för att täcka ställningar, olika lösningar för att täcka in byggnationer och renoveringar, för att täcka byggnader innan fönster och dörrar Försäljning ochändå uthyrning monterats men att man vill få upp värme inomhus för att kunna, flytspackla, av byggnadsställningarmåla, torka upp och liknande. Vi erbjuder ett brett sortiment med korta leveranstider.

Ej flamskyddad presenning

Flamskyddad JP Hyrpresenning Eurocode EN13501-1

Det finns tusen andra sätt som våra flamskyddade JP Hyrpresenningar används på. Vi vet från våra kunder och deras försäkringsbolag att användandet av flamskyddade presenningar är viktigt för att minimera skadan på både människor, byggnader och materiel vid brand på en arbetsplats. Självfallet vill man då inte att presenningen i sig skall förstärka brandförloppet.

Redan efter 2-3 minuter självslocknar vår JP Hyrpresenning när brandhärden inte längre når den. Presenningen utan flamskydd fortsätter att självbrinna med droppande och brinnande smält plast tills att nästan inget Byggnadsställningar i Sverige AB Som sagt, törs du använda en hyrpresenning utan flamskydd? återstår av den.

BISAB

Tel: 08-779 30 00 | 070-741 98 00 E-post: info@bisab.org | www.bisab.org

Borrgatan 27, 211 24 MALMÖ. Tel 040 - 689 21 00, E-post: info@jensenprotect.com, www. jensenprotect.com

48

7 Svensk Byggtidning nr3_2013 TEMA SÄKERHET & ARBETSMILJÖ/ B2bnyheter.se


Säkerhet & Arbetsmiljö

Mycket sitter i ledarskapet. Det kan finnas olika nationaliteter eller kulturer på en arbetsplats och platsledningen måste då få alla att jobba åt samma håll och förstå varandra. – Det finns länder som är bättre än Sverige på säkerhetsarbetet. Vi ligger fem år efter Storbritannien, USA och Latinamerika. Även Norge och Polen ligger före oss. Anledningen till att Sverige ligger efter beror kanske på att säkerhetsfrågorna inte har prioriterats tidigare på samma sätt som nu, säger Pierre Olofsson. I april 2012 började Skanska genomföra en särskild säkerhetsutbildning för sina chefer som heter ”Säkert ledarskap” och hitintills har ca 1300 chefer genomgått utbildningen. Skanska genomför också årligen världens största arbetsmiljöevent, den så kallade ”Safety Week” på samtliga sina arbetsplatser i världen.

WiikHall VÄDERSKYDD Stockholm - TORRA BYGGEN Göteborg

KOMPeTeNS OCH SaMVeRKaN – Det är viktigt att vi har en god samverkan och att alla aktörer i både projektering och produktion är med och bidrar så att ingen står ensam, menar Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar’n i Skåne AB.

Malmö Jönköping

Byggmästar’n i Skåne har ca 200 medarbetare i Sverige varav åtta personer arbetar med administration. De har inte resurserna som krävs att själva lägga tid på enbart arbetsmiljö. Därför behöver de hjälpen de kan få från Sveriges Byggindustrier.

Skellefteå

Byggarbetsplatser är en komplex miljö som kräver ledarskap och kommunikation. – Kompetens, samverkan och enkelhet är tre viktiga framgångsfaktorer för en bra arbetsmiljö, menar Carin Stoeckmann BYGGaRBeTSMilJÖSaMORDNaRe Byggherren är alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare som ansvarar för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbeten (BAS-P), men också för utförandet av arbetet (BAS-U). Alla aktörer är dock skyldiga att medverka i planeringen och utformningen av arbetsmiljön.

Charlotta Gottschalk Dieden, ansvarig tar upp bland annat arbetsmiljö och säkerhet, för satsningen ” En säker arbetsplats” på fallskydd, föreskrifter och ställningstyper. Organisationen ordnar också informationer omSveriges Byggindustrier, anser att som bland annat ABSE 2002. platschef/BAS-U vara ansvarig för att skapa en säker arbetsmiljö ÖVRIG VERKSAMHET på byggarbetsplatsen För att underlätta för beställarna har man ocksåär ofta kämpigt. Det tagit fram en offertutvärderingsmall. Den gör det finns underentrelättare att utvärdera kvalitetsnivåer. Beställaren prenörer som inte ska inte stirra sig blind på priset. Detta får intetar säkerhetsfrågorna på allvar, vilket vara det helt avgörande. Kvalitet och säkerhet ökar risken för att bör tillmätas en större betydelse än vad som något kan hända på arbetsplatsen. Detta i många gånger gäller idag. STIB vill verka för att sin tur kan skapa stor ställningsentreprenaderna ger ett mervärde för stress för platschebeställarna. fen/BAS-U. Foto: Rosie Alm Det finns behov att harmonisera reglerna i de europeiska länderna. Nu drivs arbete både i Sverige, andra länder och EU. Förhoppningsvis leder det inom överskådlig tid till ett regelverk på EU-nivå.

För mer information hänvisas till www.stib.a.se och www.av.se.

8

TEMA SÄKERHET & ARBETSMILJÖ/

nr Svensk Byggtidning B2bnyheter.se 3_2013 Svensk Byggtidning nr2_2013

+ CertMax+ är en revolutionerande programvara för komplett hanterande av lyftutrustningen och dess certifikat. Via nätet kan du som kund skapa rapporter och certifikat i realtid var ifrån du vill. Dessutom eliminerar CertMax+ kostsamt pappersarbete och minskar risken för att något blir fel på vägen.CertMax+ gör din vardag enklare - helt enkelt.

www.obwiik.se

Lagerhallar

Väderskydd

Läs mer om CertMax+ på www.CERTEX.se

Presenningar Evenemang

49 61


Säkerhet & Arbetsmiljö

SÄKER ARBEtSPLAtS

Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier, Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar’n i Skåne AB, och Pierre Olofsson, vd för Skanska Sverige, anser alla att ledarskapsutbildning är ett viktigt led i arbetet för säker arbetsplats.

Byggarbetsmiljösamordnaren och övriga aktörer ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Här ingår kunskap i grundläggande arbetsmiljökunskap och goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen. – Planering är oerhört viktigt. Att alla känner sig delaktiga och att ingen är tyst, säger Carin Stoeckmann. aRBeTSMilJÖPlaN Alla måste känna sig trygga på en arbetsplats och hejda snabbt om man ser något fel ute på en arbetsplats. Med en arbetsmiljöplan går det snabbt att se vad som behövs åtgärdas och hanteras ute på arbetsplatsen. Att vara platschef/BAS-U innebär ofta att påminna underentreprenörer om att de är dom som är arbetsgivare och därför måste se till att deras personal har rätt skyddsutrustning och följer säkerhetsreglerna. Det är inte platschefen/ BAS-U som skall ta rollen som arbetsgivare. – Att som platschef/BAS-U vara ansvarig för att skapa en säker arbetsmiljö på byggarbetsplatsen är ofta kämpigt. Det finns underentreprenörer som inte tar säkerhetsfrågorna på allvar, vilket ökar risken för att något kan hända på arbetsplatsen. Detta i sin tur kan skapa stor stress för platschefen/BAS-U, säger Charlotta Gottschalk Dieden, ansvarig för satsningen 50

” En säker arbetsplats” på Sveriges Byggindustrier. SaMORDNiNGSMÖTeN Samordningsmöten anser därför Charlotta Gottschalk Dieden som en viktig del i platschefens/BAS-U:s arbete. – Vi har valt att ha workshops i hur ett bra samordningsmöte ska genomföras med våra underentreprenörer; med allt från återkoppling skyddsronder till kritiska moment. Vi försöker styra upp det lite bättre. Likadant är det med interna planeringsmöten, säger Carin Stoeckmann.

Enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer står det att skyddsronder skall genomföras regelmässigt. Men det kan skifta från en gång i veckan till en gång i månaden beroende på hur komplext byggarbetsplatsen är. SYNliGGÖR – Fokusera på enkelhet i budskap och information! Håll bra planeringsmöten och arbetsberedningar. Använd informationstavla och synliggör arbetsplatsdispositionen (APD). Situationsanpassa rutiner och regler efter byggarbetsplatsens behov. Värderings- och målstyrt ledarskap underlättar för rätt attityd hos medarbetarna, säger Carin Stoeckmann.

Det är viktigt att kunna kommunicera ordentligt med alla medarbetare kring risker och säkerhetsåtgärder. Ett sätt att underlätta kommunikationen och motverka eventuella språkproblem är att t ex vid skyddsronder ta fotografier på upptäckta risker eller farliga arbetsmoment, menar Charlotta Gottschalk WWW.SVENSKBYGGTIDNING.SE Dieden.

Fallskydd från A till Ö www.pifas.se TEMA SÄKERHET & ARBETSMILJÖ/

9

nr Svensk Byggtidning 3_2013 B2bnyheter.se


Säkerhet & Arbetsmiljö

HÖGA HÖJDER

Kvalificerad ingenjörsteknik på höga höjder

Reparationer, service och montage på hög höjd är Rope Access Sveriges specialitet. Som IRATA-ackrediterat företag utför de installationer och underhåll av bl a vindkraftverk både på land och till havs, kärnkraftverk och broar. På senare tid ingår även byggsektorn i deras kompetensportfölj. AV KIM HALL När Rope Access Sverige AB grundare Petter Gellerstam för 15 år sedan besökte England för att klättra i Peak-distriktet sydöst om Manchester i UK, träffade han andra klättrare som arbetade professionellt med klättring. På den tiden fanns inte denna form av yrke i Sverige. Klättring ansågs mest Genom att som en fritidssyssla.

om bland företag som arbetar inom reparbete. Deras tekniska utbildning i kombination med specialistkompetens inom vindkraft kan de bland annat utföra inspektion lagning av skador på rotorblad, utföra garantibesiktningar av vindkraft samt underhåll och montage.

vi snabbt kan vara på plats och utföra arbetet utan framkörning av exempelvis lyftkran minimerar vi driftstoppen på vindkraftverken

Det var då den unge Chalmersstuderande Petter Gellerstam funderade på om det gick att kombinera ingenjörskunskaper med klättring på höga höjder. Det skulle i så fall leda till en helt ny yrkeskategori på den svenska marknaden.

iRaTa-aCKReDiTeRaDe – Idag är vi det enda företaget i Sverige som är ackrediterade av den internationella branschorganisationen för reparbete, IRATA, vilket betyder att vi uppfyller branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom industriell klättring och reparbete offshore, förklarar Jamshid Lodhi, marknadschef på Rope Access Stockholm AB.

– Genom att vi snabbt kan vara på plats och utföra arbetet utan framkörning av exempelvis lyftkran minimerar vi driftstoppen på vindkraftverken. Mindre skador på rotorblad kan vi reparera på plats och man slipper nedmontering vilket kostar mycket och tar lång tid, säger Jamshid Lodhi.

70

TEMA SÄKERHET & ARBETSMILJÖ/ B2bnyheter.se

utvecklingen gjort att vindkraftverken placeras på Access kan utföra arbetet utan framkörning av exempelvis lyftkran, vilket minimerar driftstoppen på vindkraftverken.

Byggnationen gjordes konventionellt, men service och inspektionsarbete har vi utfört med denna metod. Sedan dess har vi jobbat med alla större broar och nu även mindre broar, berättar Jamshid Lodhi.

OlJePlaTTfORM I Norge är denna typ av Rope-företag mer vanligt eftersom de har oljeplattformar ute till havs som behöver service och underhållsarbete. Miljön till havs går hårt åt stålet som plattformarna är konstruerade av.

10

sin linda. Under de tre senaste åren har den tekniska ganska avlägsna platser. Ingenjörsföretaget Rope

Sedan 1997 har de lett utvecklingen av industriellt reparbete i landet. Ett av deras områden är den snabbt växande Vindkraftsindustrin på land och offshore, något de är ganska ensamma

Rope Access håller egna utbildningar på två oret i Sverige, Göteborg och Stockholm.

Utbyggnaden av vindkraft i Sverige är fortfarande i

– Detta var något vi saknade i Sverige och allt började egentligen med att vi byggde stora broar som t ex Öresundsbron.

När byggnationen av vindkraftverken kom igång på allvar förstod Petter Gellerstam att verksamheten måste breddas och idag har de tre bolag där det ena bolaget är inriktade på byggoch fastigheter, nya och befintliga broar och så energisektorn. HÖG SäKeRHeT – När vi 2009 satsade ordentligt lade vi ribban högt. Vi förstod snabbt att beställarsidan värnar om både kvalitet på arbete men även säkerheten. Att IRATA även i Sverige skulle bli en norm kände vi på oss, säger Jamshid Lodhi. De håller egna IRATA utbildningar på två orter i Sverige, Göteborg och Stockholm. Där granskas deltagarna av en tredje oberoende examinator från IRATA. Projekten utförs i team som oftast består av 2-4 personer som leds av en mycket erfaren och utbildar Svensk Byggtidning nr3_2013


Säkerhet & Arbetsmiljö

HÖGA HÖJDER

Utbyggnaden av vindkraft i Sverige är fortfarande i sin linda. Under de tre senaste åren har den tekniska utvecklingen gjort att vindkraftverken placeras på ganska avlägsna platser. Vindkraftverken är högre och mer otillgängliga och man bygger många i samma kluster. Nu ser man att vindkraftsparkerna kan bestå av 20-40 verk i samma område. – Det vi nu ser är att de gamla vindkraftverken behöver löpande underhåll. Oljor tenderar att läcka, vindkraftverken råkar ut för blixtnedslag och isbildningar. Då är det ypperligt att kunna skicka ut två av våra medarbetare med bil till vindkraftverken istället för att köra dit en gigantisk och kostsam skylift, säger Jamshid Lodhi. UNDeRSÖKeR STaNDaRDeN Garantitiden för vindkraftverk som byggdes för fem tio år sedan har löpt ut och då vill vindkraftägarna veta vilket tillstånd verken är i. – Vi går igenom de yttre delarna av verken för att se om de är i gott skick. Inspekterar t ex rotorbladen gjorda av glasfiber. Dessa är känsliga och kan behöva lagningar, saneringar inspektion av eventuella skador efter blixtnedslag m m, förklarar Jamshid Lodhi. Rope Access arbetar som mest under perioden april till december. Under januari till mars är omständigheterna svåra. Arbetena utförs mestadels när vädret inte påverkar utförande och säkerhet. Dessa projekt kan ibland vara en utmaning att finna, tillägger Jamshid Lodhi avslutningsvis.

säkerhetsledare som innehar den högsta utbildningsnivån (L3). – Många som ringer till oss gillar att klättra men har ingen yrkeskompetens. Vi lägger störst vikt på yrkeskompetensen, sedan är det en fördel om man kan klättra, tillägger Jamshid Lodhi. Rope Access blev även först i Sverige med kvalitetssäkrad GWO-utbildning (Global Wind Organisation) som också är en kvalitetssäkrad utbildning för personer som skall jobba med vindkraft. UTBilDNiNGaR – Tidigare skickade vindkraftsparkägarna sina medarbetare på utbildningar med varierande kvalitet. Vi blev först med att hålla kvalitetssäkra utbildningar, säger Jamshid Lodhi. Att på ett säkert sätt få ut kompetenta medarbetare på platser som är svåra krävs mycket kunskap och förberedelser. Det gäller att planera och tänka efter innan man ger sig ut på fältet. Rope Access är det enda företaget i Sverige som är ackrediterade av den internationella branschorganisationen för reparbete, IRATA. Det innebär att de uppfyller branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom industriell klättring och reparbete offshore. Svensk Byggtidning nr3_2013

TEMA SÄKERHET & ARBETSMILJÖ/

B2bnyheter.se

11 71


Säkerhet & Arbetsmiljö BYGGNADSSTÄLLNINGAR & VÄDERSKYDD

Ställningsentreprenörerna STIB – för ökad säkerhet och mervärde för beställarna

STIB är ställningsentreprenörernas branschorganisation. Man arbetar för god arbetsmiljö och säkerhet både för personalen som bygger ställningar, för de hantverkare som ska arbeta från ställningarna och övriga som vistas på dem. Utbildning av medlemsföretagens personal är A och O. STIB strävar efter att ställningsföretagen ska ge beställarna mervärde. AV KJELL-ARNE LARSSON Organisationen STIB anpassar sig till den ständigt föränderliga verkligheten, i och med att man också gynnar utveckling av teknik och metoder, samt deltar i arbete med att uppdatera regelverk och standarder. STIB verkar för en sund och säker arbetsmiljö samt att monterade ställningar har hög kvalité. Föreningen bedriver också forskning och utveckling med samma syfte.

Man samarbetar med myndigheter och organisationer som Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöinspektionen, arbetstagarorganisationer och SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Målet är att påverka och medverka till att regler och föreskrifter blir enkla, kloka och lätt tillgängliga för brukarna. Kvalitetssäkring och regler STIB har utvecklade system för internkontroll och kvalitetssäkring. Kontinuerligt fortsätter organisationen att förfina dessa system.

Regelverken för arbeten på byggen inkluderande ställningsarbeten är omfattande. När det gäller ställningar är den viktigaste föreskriften Arbetsmiljöverkets AFS 1990:12 tillsammans med flera av dess ändringsföreskrifter fram till 2011. En komplett uppdaterad version kan laddas ner från Arbetsmiljöverkets hemsida. STIB har förhandlat med Sveriges Byggindustrier och tillsammans antagit ”Allmänna bestämmelser

Endast dEt bästa är bra nog 12 58

TEMA SÄKERHET & ARBETSMILJÖ/ B2bnyheter.se

Svensk Byggtidning nr2_2013


Säljer allt till din byggetablering

Som avtalskund hos Alustep kommer du i form till ditt nästa bygge Det finns fortfarande byggfirmor som hyr all sin utrustning trots att köpa många gånger är ett billigare alternativ. Teckna ett ramavtal med Alustep och låt oss räkna på vad som blir mest lönsamt för ditt företag - hyra eller köpa. Läs mer på alustep.se/ramavtal


Säkerhet & Arbetsmiljö

BYGGNADSSTÄLLNINGAR & VÄDERSKYDD

Inomhus EM i friidrott gick av stapeln i Göteborgs anrika hockeyarena Scandinavium. För att skapa plats för löparbanan och bjuda åskådarna på närkontakt med atleterna höjdes det 3 500m2 stora golvet med 3 meter. Med Layhers stämpsystem TG60 fick atleterna ett stabilt golv som underlag för framgångarna.

Foto: Björn Asplind

för uthyrning och montage av ställningar” ABSE 2002. De reglerar rättigheter och skyldigheter för beställare respektive ställningsbyggare. ABSE 2002 berör tillstånd, leveransvillkor, parternas åligganden, hyrestid, skadestånd, försäkringar m.m. Man kan till exempel notera att beträffande intäckning gäller att ställning inte får intäckas om inte avtalet skriftligen innehåller uppgifter om rätt därtill. Ställningsuthyraren gör vid leverans en egenkontroll och ett godkännande. Därefter gäller att ingrepp i ställningen endast får utföras av utbildad och kunnig personal för ställningsentreprenader och efter medgivande av uthyraren.

ende auktorisationsnämnd. För att ett företag ska bli antaget måste man ha klarat auktorisationsutbildningar. Minst en företagsrepresentant i arbetsledande ställning ska ha genomgått arbetsledarkurs steg 1. Minst 50 % av fast anställd producerande personal ska inneha kompetensbevis. Företaget måste vidare redovisa bland annat kvalitetsledningssystem och miljöpolicy.

Enligt ABSE 2002 ska beställaren vid övertagandet av ställningen avsyna och godkänna denna med hjälp av en checklista. Här gäller STIB:s ”Checklista Ställningskontroll/Fakta om ställningen”. Bland punkterna finns bland annat Avstånd till vägg, Avsträvning och Förankring.

UTBILDNING STIB har ett omfattande utbildningsprogram. I ställningsbyggarkursen ingår bland mycket annat byggfysik, förankring av ställning, lyftanordningar och ritningsläsning. Ställningsbyggarkurs för teamledande ställningsbyggare innehåller exempelvis ekonomi och ledarskap. I kursutbudet finns en allmän teorikurs, som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav, och som

AUKTORISATION STIB har ett auktorisationssystem och en fristå14 60

Auktorisationen gäller två år. Därefter har företaget ett kvartal på sig för att godkännas i en uppdateringsutbildning och klara övriga krav. STIB:s auktorisationsnämnd kan återkalla auktorisation.

TEMA SÄKERHET & ARBETSMILJÖ/ B2bnyheter.se

Svensk Byggtidning nr2_2013


Säkerhet & Arbetsmiljö

Mycket sitter i ledarskapet. Det kan finnas olika nationaliteter eller kulturer på en arbetsplats och platsledningen måste då få alla att jobba åt samma håll och förstå varandra. – Det finns länder som är bättre än Sverige på säkerhetsarbetet. Vi ligger fem år efter Storbritannien, USA och Latinamerika. Även Norge och Polen ligger före oss. Anledningen till att Sverige ligger efter beror kanske på att säkerhetsfrågorna inte har prioriterats tidigare på samma sätt som nu, säger Pierre Olofsson. I april 2012 började Skanska genomföra en särskild säkerhetsutbildning för sina chefer som heter ”Säkert ledarskap” och hitintills har ca 1300 chefer genomgått utbildningen. Skanska genomför också årligen världens största arbetsmiljöevent, den så kallade ”Safety Week” på samtliga sina arbetsplatser i världen. KOMPeTeNS OCH SaMVeRKaN – Det är viktigt att vi har en god samverkan och att alla aktörer i både projektering och produktion är med och bidrar så att ingen står ensam, menar Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar’n i Skåne AB. Byggmästar’n i Skåne har ca 200 medarbetare i Sverige varav åtta personer arbetar med administration. De har inte resurserna som krävs att själva lägga tid på enbart arbetsmiljö. Därför behöver de hjälpen de kan få från Sveriges Byggindustrier.

WiikHall VÄDERSKYDD Stockholm - TORRA BYGGEN Göteborg Malmö Jönköping Skellefteå

Byggarbetsplatser är en komplex miljö som kräver ledarskap och kommunikation. – Kompetens, samverkan och enkelhet är tre viktiga framgångsfaktorer för en bra arbetsmiljö, menar Carin Stoeckmann BYGGaRBeTSMilJÖSaMORDNaRe Byggherren är alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare som ansvarar för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbeten (BAS-P), men också för utförandet av arbetet (BAS-U). Alla aktörer är dock skyldiga att medverka i planeringen och utformningen av arbetsmiljön.

Charlotta Gottschalk Dieden, ansvarig för satsningen ” En tar upp bland annat arbetsmiljö och säkerhet, säker arbetsplats” på fallskydd, föreskrifter och ställningstyper. Sveriges ByggindusOrganisationen ordnar också informationertrier, om anser att som platschef/BAS-U vara bland annat ABSE 2002. ansvarig för att skapa en säker arbetsmiljö på byggarbetsplatsen ÖVRIG VERKSAMHET är ofta kämpigt. Det För att underlätta för beställarna har man också finns underentretagit fram en offertutvärderingsmall. Den gör det som inte prenörer tar säkerhetsfrågorlättare att utvärdera kvalitetsnivåer. Beställaren na på allvar, vilket ska inte stirra sig blind på priset. Detta får inte ökar risken för att vara det helt avgörande. Kvalitet och säkerhet något kan hända på bör tillmätas en större betydelse än vad somarbetsplatsen. Detta i sinatt tur kan skapa stor många gånger gäller idag. STIB vill verka för stress för platscheställningsentreprenaderna ger ett mervärde för fen/BAS-U.

beställarna.

Svensk Byggtidning nr3_2013 Svensk Byggtidning nr2_2013

CertMax+ är en revolutionerande programvara för komplett hanterande av lyftutrustningen och dess certifikat. Via nätet kan du som kund skapa rapporter och certifikat i realtid var ifrån du vill. Dessutom eliminerar CertMax+ kostsamt pappersarbete och minskar risken för att något blir fel på vägen.CertMax+ gör din vardag enklare - helt enkelt.

www.obwiik.se

Foto: Rosie Alm

Det finns behov att harmonisera reglerna i de europeiska länderna. Nu drivs arbete både i Sverige, andra länder och EU. Förhoppningsvis leder det inom överskådlig tid till ett regelverk på EU-nivå. För mer information hänvisas till www.stib.a.se och www.av.se.

+

Lagerhallar Läs mer om CertMax+ påVäderskydd www.CERTEX.se Presenningar Evenemang

TEMA SÄKERHET & ARBETSMILJÖ/

B2bnyheter.se

49 15 61


Säkerhet & Arbetsmiljö

BYGGNADSSTÄLLNINGAR OCH VÄDERSKYDD

NYA FÖRESKRIFTER OCH NY STANDARD FÖR BYGGNADSSTÄLLNINGAR OCH VÄDERSKYDD Väderskydd, med inklädda fasadställningar och väderskyddstak, har kommit att bli allt mer vanligt de senaste åren. Trenden är att beställare kräver väderskydd och många byggentreprenörer alltid använder väderskydd för vissa typer av byggen. Arbetsmiljöverket kompletterar nu sina föreskrifter, och en ny föreskrift kan väntas i år eller början av nästa år.

Kostnaden för väderskydd räknas lätt hem. Detta gäller redan på kort sikt. Högre byggkvalité innebär att besparingarna på längre sikt blir ännu större.

AV KJELL-ARNE LARSSON

Det finns många fördelar med väderskydd och den extra kostnaden för väderskydd under byggproduktionen kan lätt räknas hem.

Därmed ökar förutsättningarna att klara byggets budget.

– Väderskydd ger en väsentligt bättre arbetsmiljö för hantverkarna och övriga på plats. Behagliga förhållanden innebär högre effektivitet i arbetet, säger PeO Axelsson, företaget Byggsäkerhet och Arbetsmiljö.

HÅLLFASTHET Väderskydd ställer högre krav på företagen som monterar byggnadsställning och väderskydd. Väderskydd innebär ett stort vindfång. Detta ger skärpta krav på laster och på infästningar i fasad. Det är viktigt att ställningsbyggarna följer ställningsleverantörernas monteringsanvisningar och beräknar lasterna rätt. Detta är bland annat en utbildningsfråga.

– Det är lätt att räkna hem kostnaden och det ger våra argument bra gensvar hos beställarna. Kalkylmodeller, som hittas på www.vaderskydd. se, finns både för alternativ med respektive utan uppvärmning från exempelvis gasolvärmare. Väderskydd ger en högre kvalité på byggnaden, särskilt med tanke på risk för fuktskador. Enbart detta gör att många byggherrar ställer krav på att väderskydd ska användas. Många småhusbyggare använder konsekvent väderskydd. Kostnaden på cirka 20 tusen kronor extra för ett väderskydd betalar sig. Väderskydd tillämpas även i princip alltid då flervåningshus byggs i trä. – Allt fler väljer att skydda sina byggen, exempelvis för plusenergihus och i Tyskland tycks man tillämpa det konsekvent, fortsätter PeO Axelsson.

– Beträffande snölaster behövs ytterligare utveckling hos leverantörerna, påpekar PeO Axelsson. Mitt förslag är att regelverken ska innefatta krav på leverantörerna att redovisa hur snö ska tas bort. Om snö måste tas bort för att väderskydden

Vid uppförande av flervåningshus i Sverige har vi hittills sett väderskydd/intäckning mest på fasadställningarna, men även taket bör skyddas. Alla större leverantörer av ställningar/väderskydd erbjuder system som också innefattar tak. Omfattande produktutveckling har skett de senaste åren. – Exempelvis finns i vissa system möjlighet att installera travers i taket. Den ersätter i vissa fall byggkranen och kan höja effektiviteten, säger PeO Axelsson. En skyddad arbetsplats innebär också att bygget kan fortgå oavsett väder. Tidplaner kan hållas. 16

inte ska överbelastas ska leverantören redogöra för hur detta ska utföras på ett säkert sätt. Det är kanske inte rimligt att taken ska klara vinterns maximalt ackumulerade snölast. En rimlig rutin – och ett rimligt krav – är att borttagande av snö ska göras vid behov efter varje helg, vilket då skulle innebära att taken ska klara det värsta ”sju dygns-snöfallet”. Utvecklingsarbete behövs för ta fram metoder för att ta bort snö, utan att orsaka nya potentiella risker för arbetarna. På uppdrag av LO:s Byggnadsarbetarförbund formulerar nu PeO Axelsson ett remissvar som lämnas under april. Axelsson deltar även i Tekniska kommittén TK 173 med förslag till europeisk standard, som senare handläggs av TC 53 inom CEN.

Ett totalt väderskydd förbättrar arbetsmiljön betydligt.

TEMA SÄKERHET & ARBETSMILJÖ/ B2bnyheter.se

nr


Säkerhet & Arbetsmiljö

Säker på jobbet? Boka kurs

25 %

i december

Therez, sjuksköterska på ambulansen och instruktör. Våra instruktörer har ryckt ut på många arbetsplatsolyckor. Vi finns i hela Sverige. Kontakta oss för utbildning i första hjälpen, HLR eller D-HLR, så lär vi dig att rädda liv. På riktigt.

Första hjälpencentrum i Sverige AB, tel. 021-448 10 10 www.forstahjalpencentrum.se

08-500 00, www.hewallsafety.se Låt inte277 säkerheten bli ditt fall

TEMA SÄKERHET & ARBETSMILJÖ/

B2bnyheter.se

17


Säkerhet & Arbetsmiljö

BYGGNADSSTÄLLNINGAR OCH VÄDERSKYDD

Även angöringar till hus och ställning måste monteras enligt tillverkarens anvisningar.

Ett smart skydd med motvikter, som skydd för takarbete.

Standarden gäller byggnadsställningar och ska även gälla väderskydd.

De regelverk som berör byggnadsställningar, arbetsmiljö och övriga aspekter är inte samlade på det sätt som byggbranschen skulle önska. Allt bör givetvis vara enkelt, pedagogiskt och lätt tillgängligt för alla som berörs. – Det är önskvärt att byggbranschen tar fram ett IT-hjälpmedel, via vilket man kan nå all information och alla råd som finns. Ett sådant hjälpmedel bör dock tas fram inte bara av de som svarar för arbetsmiljöfrågorna utan med alla parter. Det måste göras i ett brett samarbete, menar PeO Axelsson.

NYA SKRIVNINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter för ställningar AFS 1990:12 (samt fem kompletteringsföreskrifter) görs nu om till en ny föreskrift och kommer bl.a. att innefatta även väderskydd. Remissvar på den nya föreskriften ska vara inne senast 19 april. Nya föreskriften väntas i slutet av året eller början av nästa.

Utbildningen för de som monterar ställningar är idag delad i tre nivåer: • Max 2 meters höjd. • Upp till 9 meters höjd. Exempelvis rullställningar. Fasadställningar. • Högre än 9 meter. Exempelvis högre fasadställningar. Väderskydd. Specialställningar. – Jag vill se en revidering av detta, menar PeO Axelsson. Många grupper av hantverkare, till exempel elektriker arbetar mestadels inomhus, men ofta över 2 meter.

Ansvar är något som vi bär med oss hela livet men vet du vilket ?

Ert förstaval inom ställningslösningar!

Regelverken för bland annat lyftredskap och lyftanordningar har förändrats, vilket ställer högre krav på så väl arbetsgivare som arbetstagare. Idag krävs det dokumenterad utbildning på flera områden. Det är därför viktigt att du vet vilket ansvar du har för att du och dina medarbetare skall få en trygg och säker arbetsplats.

0702-90 15 82

Ta det lugnt, vi utbildar dig så att du vet allt om ansvar kring ämnet kranförare, truckförare, förare av skylift och i att arbeta på hög höjd.

Utbildning på en högre nivå

www.dematek.se 18 64

Utbildning.indd 2

TEMA SÄKERHET & ARBETSMILJÖ/ B2bnyheter.se

.

Tel 020-59 10 00

. Box 5560, 141 07

Huddinge 11/14/2013 2:34:16 PM

Svensk Byggtidning nr2_2013


Säkerhet & Arbetsmiljö

Även för många av dessa borde utbildning krävas för den andra nivån. Ändå finns inte stegar med i denna utbildning trots att dessa kraftigt dominerar olycksbilden. Ett alternativ vore att stegar ingick i den lägre nivån och att den även hade med rullställningar för inomhusbruk. Generella mönster från samhället i övrigt går igen i byggbranschen; allt eftersom verkligheten förändrar sig, måste därmed regelverk och utbildningar svara upp mot förändringarna.

Noggrannhet krävs i varje detalj.

FOTNOT PeO Axelsson är civilingenjör i Väg o vatten och Teknologie doktor från KTH. Han har skrivit bland annat: • Små väderskydd - väderskyddet och arbetsmiljön i bygg- och anläggningssektorn 2005 • Stora väderskydd - väderskyddet och arbetsmiljön i bygg- och anläggningssektorn 2005 • En skrift om Väderskydd (PLR m.fl., AFA Försäkringar) Aktuellt om väderskydd publiceras på www.vaderskydd.se

Inklädnad orsakar vindfång. Detta ger tyngre laster och ställer högre krav på infästningar.

LAREMA

Hej byggare! Låt oss göra ditt arbete tryggare. Försäljning och uthyrning av byggnadsställningar

Praktiska tips, checklistor och instruktionsfilmer som ger Vi erbjuder ett brett sortiment med korta leveranstider. bättre arbetsmiljö och högre säkerhet på arbetsplatsen. Läs mer på www.ramirent.se

BISAB

Byggnadsställningar i Sverige AB

• DAMM • BULLER • VIBRATIONER • TUNGT ARBETE • ARBETE PÅ HÖG HÖJD • EL & ENERGI • SÄKRA LYFT

Tel: 08-779 30 00 | 070-741 98 00 E-post: info@bisab.org | www.bisab.org

www.ramirent.se

Svensk Byggtidning nr2_2013

TEMA SÄKERHET & ARBETSMILJÖ/

B2bnyheter.se

19

65


HAKI har ett viktigt uppdrag. Att göra din arbetsmiljö säker och sund. Därför arbetar vi bara med de bästa materialen och byggmetoderna. Våra byggnadsställningar och väderskydd klarar de tuffaste kraven – utan kompromisser. Det har vi bevisat i mer än femtio år. Välj HAKI, så blir din arbetsplats ergonomisk. Ultraergonomisk.

navigator | 2012

ErgonomIsK. UltrAErgonomIsK.

Tema Säkerhet & Arbetsmiljö  

I denna temabilaga från B2BNyheter.se kan ni läsa om hur säkerheten höjs med Certmax+ samt hur resen mot skadefria arbetsplatser har börjat!...

Tema Säkerhet & Arbetsmiljö  

I denna temabilaga från B2BNyheter.se kan ni läsa om hur säkerheten höjs med Certmax+ samt hur resen mot skadefria arbetsplatser har börjat!...