Page 1

TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se

1


2

TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se


NYHETER

INNEHÅLL

VOLVO LANSERAR LJUDLÖSA ELBUSSAR I GÖTEBORG

FOLKFEST NÄR SÖLVESBORGSBRON INVIGDES OCH FIRADES

INNEHÅLL

Bussar som glider fram ljudlöst och utan utsläpp, som hämtar upp passagerare inomhus och drivs av förnyelsebar el – det blir verklighet i en ultramodern busslinje i Göteborg med start 2015. Tekniken ger helt nya möjligheter för kollektivtrafiken i framtidens städer. Bakom initiativet står Volvokoncernen, i samarbete med Energimyndigheten,Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborg Energi,Västtrafik, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.

RENGÖR BULKCONTAINERS PÅ STOCKHOLM-ÅRSTA KOMBITERMINAL För att utöka servicen för den intermodala transportsektorn har Jernhusen hyrt ut lokaler till GW:s Bulk- och Tankrengöring på Stockholm-Årsta kombiterminal. Genom att placera en anläggning för tvätt- och temperaturhållning av bulkcontainers i direkt anslutning till en central omlastningspunkt räknarKontinuitet… båda företagen med ett rejält uppsving när verksamheten startar i början på 2014.

Europas längsta gång- och cykelbro är nu officiellt invigd. Det blev en riktig folkfest när Sölvesborgsbron firades med massor av aktiviteter, pompa och ståt. Sent på kvällen tändes också för första gången den spektakulära brobelysningen. besvärligt för småskalig på. 21. bidrar till mer effektvinst när 5. Dyrt Det blevoch precis den folkfest vi hoppades   vattenkraft i framtiden. vattenkraftverk förnyas. Sölvesborgarna gick man ur huse och vi fick dessutom många besökare utifrån. Solen 10. E.ON Skruvar upp 23. Renovering av Skedvi strålade och antalet deltagare i broloppet investeringstakten. vattenkraftverk är en Fortums överträffade också våra förhoppningar, säger största investeringar. Sofia 14. 13Lindqvist-Lacinai, miljarder kronorinformationsansvarig investeras på 26. Statorena på Hissmofors attmodernisera vattenkraften. på Sölvesborgs kommun.

17. Småskalig vattenkraft är en viktig

vattenkraftstation är på plats.

Större utskov i Höljesdammen MKR Gruppen30.bygger för underlättar vattenflödet när framtiden förvärv 20. Midskogs vattenkraftverk säkrarmed nytt vårfloden kommer. del av vår historia.

MKR Gruppen i Sundsvall förvärvar verksamheten i entreprenadbolaget elproduktionen. Alstoms innovativa teknik Rubenssons Mark. Affären stärker koncernens position som en ledande maskinentreprenör och bygger vidare för kommande infrastruktursatsningar. – Nu blir MKR Gruppen en ännu tryggare och stabilare leverantör, med större muskler, säger Krister Persson, vd och huvudägare. MKR Gruppens maskiner är bland annat involverade i bygget av E4-syd i Sundsvall och de stora vindkraftsprojekten som drivs av Statkraft och SCA. Genom …fler än 130och turbiner sedan 1996 affären vill ägaren och vd:n Krister Persson säkra kompetensen slagkraften inför framtiden. Mångfald, uthållighet, förnyelse och miljöhänsyn. CKTAB kan vattenturbiner för låga fallhöjder.

NCC FÅR BETONGARBETENA EN NY HÄNGBRO Mycket verkstad,TILL lite snack. Vill du vara med? PÅ E6 I NARVIK, NORGE

RENAULTS NYA LASTBILSSERIE Renault Trucks drar fördel av övergången till motorstandarden Euro 6 genom att förnya hela sitt produktsortiment. Satsningen har föregåtts av en investering av Volvokoncernen på över 2 miljarder Euro, och de mest omfattande testerna någonsin i Renault Trucks Navigatörgatan 6, 721 32 Västerås, Sverige historia. Målet är att förse kunderna med ett driftsäkert och högpresterande arbetsredskap som hjälper dem att hålla sina kostnader under kontroll.

NCC har fått i uppdrag att bygga delar av Norges näst längsta hängbro. NCCs del består av två anslutningsbroar och två pyloner (bropelare) i betong. Ordern uppgår till 739 MSEK och registreras i andra kvartalet 021har 180 2013. Skanskawww.hydropower.nu bygger om Skeppsbron i Göteborg Skanska fått700 i uppdrag att bygga en ny spårväg i Skeppsbron, Göteborg. Kontraktet är värt cirka 238 miljoner kronor och uppdragsgivare är Trafikkontoret.

REDAKTIONSRUTA:

ISSN 2000-8880

Utgivare: JNT Nya Medier AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710, Fax: 5010 8719 Besöksadress: Sveavägen 159, Chefredaktör & Ansvarig utgivare: Jan Åström, jan.astrom@jntpublishing.se JNT Nya Medier, Försäljningschef: J.Mattias Högberg, Jmhogberg@jntnyamedier.se

Projektledare: Rikard Hallberg, Rikard.hallberg@nordiskaprojekt.se Layout: Gabriella Lilliesköld, gabriella.lillieskold@jntpublishing.se

www.b2bnyheter.se www.svenskbyggtidning.se www.nordiskaprojekt.se

Skribenter: Kim Hall Tryck: Exakta 2013

2

Svensk Byggtidning_2013

TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se

3


ANNONS

VATTENKRAFT

Powels Smart Generation är ett kompetenscentrum för optimering. Styrkan består av högutbildade personer. Genom att Optimization Partner blir en del av Powel kan nya möjligheter skapas för att nå ut med sin expertkunskap till marknaden.

Optimeringslösningar ökar vinsten för vattenkraftproduktionen AV KIM HALL Kompetensföretaget Powel stärker sin roll som optimeringsspecialister på kraftproduktion genom köpet av Optimization Partner Stockholm AB i Sverige. Powel är en norsk IT-leverantör av affärskritiska lösningar med bl a optimeringsmodellering och expertkunskap till energibranschen. I samband med köpet passar Powel också på att expandera med nytt kontor i Stockholm. Köpet av Optimization Partner Stockholm AB stärker inte bara Powels egna optimeringsexpertis, utan möjliggör även förbättrad modellering och beslutsstödsmjukvara samtidigt som de utvecklar Powels kunders befintliga optimeringslösningar. – Med detta kan vi jobba på flera områden i Norden och internationellt. Vi kan hjälpa våra kunder med att få optimerandelösningar för sin vattenproduktion och sina magasin så att de får ut så stort ekonomiskt värde som möjligt, säger Thobias Dencker, affärsutvecklare på Powel.  VATTENMAGASIN Är elpriset högt och vattenmagasinen tomma på vatten eller tvärt om, fulla magasin och regn på väg in och vatten måste tappas ur för att inte få översvämning, har Powel lösningen på hur vattenkraften kan användas på bästa sätt och som balans mot annan energiproduktion såsom kärnkraft eller vindkraft. – Vi ser att det finns ett stort behov av optimeringslösningar inom den svenska 4

TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se

kraftbranschen och vi har en målsättning att växa ytterligare på vattenkraftsidan. Därför utökar vi personalstyrkan med ca fem personer och siktar på att bli totalt 20 på vårt nya Stockholmskontor. Inflyttningen är planerad den första december och vi blir granne med Vattenfall i Solna, säger Thobias Dencker. Grundarna av Optimization Partner, Ulf Brännlund och Stefan Feltenmark, anställs av Powel. De kommer att jobba på det nya Stockholmskontoret, som ska bemannas bl a för att jobba mot Powels Smart Generations kunder i Sverige och Finland.  KOMPETENSCENTRUM – Powels Smart Generation är ett kompetenscentrum för optimering. Styrkan består av högutbildade personer; d v s matematiker som jobbat med optimering, IT-konsulter och projektledare. Powel är ett kompetensföretag med skarpa hjärnor som tänker ut optimala lösningar, säger Thobias Dencker som en kort beskrivning. Powels kunder växer även utanför Norden och då följer Powels personal med sina kunder ut i världen.

– Kraftmarknaden är betydligt större och mer omfattande än den var för 20 år sedan. För våra kunder blir det allt viktigare att optimera alla produktionsslag tillsammans. För att kunna uppnå detta tar vi även fram portföljoptimering åt våra kunder, tillägger Thobias Dencker.  OPTIMERINGSMODELLER Köpet av Optimization Partner utökar Powels portfölj av optimeringsmodeller, i linje med den övergripande strategin att leverera marknadsledande optimeringslösningar för Nordiska och internationella kunder. Det kommer att göra företaget ännu bättre positionerat för att anta framtidens optimeringsutmaningar och samtidigt skapa möjligheter att erbjuda företagets beslutsstödsmodeller till nya branscher. – Genom att bli en del av Powel kan vi skapa nya möjligheter att nå ut med vår expertkunskap till marknaden. Vi kan utnyttja vår breda kompetens till gamla och nya kunder. Genom att bli en del av Powel blir vi marknadsledande i Norden och är redo att skapa affärsmöjligheter internationellt, säger Stefan Feltenmark.


VATTENKRAFT

Av totala cirka 2000 vattenkraftverk i Sverige är cirka 1700 småskaliga vattenkraftverk.

Dyrt och besvärligt för småskalig vattenkraft i framtiden AV KIM HALL Motståndet mot småskalig vattenkraft ökar från myndigheterna som vill införa ”körförbud” på små vattenkraftverk som inte uppfyller vattendirektivet. Många småskaliga vattenkraftverk tillkom innan den förste januari 1919 då krav på tillstånd infördes. Dessutom finns det sportfiskare och älvräddare som driver kampanj mot vattenkraften.

TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se

5


VATTENKRAFT

Skulle all småskaliga vattenkraft behöva söka tillstånd enligt Miljöbalkens bestämmelser riskerar 90 procent av de småskaliga elproducenterna att söka tillstånd. Många av dessa anläggningar uppfördes i mitten av 1800-talet.

– Det värsta som kan hända är om myndigheterna kommer fram till att alla kraftverk måste söka tillstånd enligt Miljöbalken och att den föreslagna utökade fastighetsbeskattning införs. Det skulle medföra att många småskaliga vattenkraftverk skulle gå i graven, säger Walter Johansson, vice ordförande i Svensk Vattenkraft och konsult i tillståndsfrågor.   Svensk Vattenkraft, som är en ideell organisation, för diskussioner med Svensk Energi och de stora aktörerna Vattenfall, Fortum och E.ON. Av totalt 65 TWh står 6

TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se

småskalig vattenkraft för ca 4,0 TWh. Det kan tyckas marginellt för många, men det betyder mycket i ett energisamhälle som värnar om förnyelsebar energi.   Skulle all småskalig vattenkraft behöva söka tillstånd enligt Miljöbalkens bestämmelser riskerar 90 procent av de småskaliga elproducenterna att söka tillstånd. Många av dessa anläggningar uppfördes i mitten av 1800-talet. – Man rider på vattendirektivet där vi upp lever att det inte finns plats för småskalig vattenkraft. Många av vattenkraftverken

är gamla och då fanns det inga krav på tillstånd. Det skulle innebära att dessa anläggningar är olagliga och får inte köras vidare. Det blir tungt för dem som är drabbade, menar Walter Johansson. STOPPAR TILLSTÅND Skulle man gå in och lagförklara de småskaliga vattenkraftverken går myndigheterna in för att stoppa ett tillstånd. Dessutom är det väldigt dyrt med tillståndsansökan samtidigt som efterföljande skrivväxlingen är jobbig.


TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se

7


VATTENKRAFT

– Miljökonsekvensbeskrivning utgår från nya vattenkraftverk, därför blir det ogörligt för de mindre aktörerna som har en intäkt på 50-70 000 kr per år för en anläggning som ger endast ca 200 kWh. Tillståndsansökan/lagligförklaring av en befintlig anläggning kostar ca 300 - 500 000 kr, säger Walter Johansson.   Av totalt ca 2000 vattenkraftverk är ca 1700 småskaliga vattenkraftverk i Sverige. I huvudsak är det de stora vattenkraftverken som står för vattenkraftproduktionen. Vattenkraftutredningen, som är en enmansutredning, tittar man på alla tillstånd enligt Miljöbalken. Direktiven från regeringen är hårt styrda och gynnar inte i någon del den småskaliga vattenkraften om enmansutredaren tar till sig vad som där står. Johansson sitter med som expert i regeringens arbetsgrupp. STÄLLER HÅRDA KRAV – Det är inte lätt för vattenkraftägarna som själva tycker att de gör en miljöinsats. Myndigheterna klankar ner på dem och ställer hårda krav, vilket knäcker många

8

TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se

vattenkraftägare, menar Walter Johansson.   Regeringen tittar även över fastighetsskatten där politikerna vill höja den med 2,8 procent, vilket motsvarar nio öre per kilowattimme till staten. Det kan jämföras med ersättningen som under perioder låg på omkring sju öre kilowattimmen sommaren 2012.   – Kommer dessa låga ersättningar tillbaka innebär det över 100 procent i skatt på elproduktionen, tillägger Walter Johansson.   De flesta småskaliga vattenkraftverk riskerar att tappa sina certifikat vid årsskiftet. Att sedan betala 30 till drygt 100 procent i skatt av det som produceras blir det väldigt kännbart för de små elproducenterna.   – Man kan fundera över hur rättvist det är i jämförelse med vindkraften som betalar endast 0,2 procent i fastighetsskatt medan de småskaliga vattenkraftverken skall betala 2,8 procent. Enligt EU:s förnyelsebarhetsdirektiv får man inte missgynna energislagen, men här ser vi en skillnad, menar Walter Johansson.


We move the earth to a better place We move the earth to a better place

Motståndet mot småskalig vattenkraft ökar från myndigheterna som införa ”körförbud” på små vattenkraftverk som inte uppfyller vattendirektivitet.

Lobbyverksamheten från småskaliga vattenkraftsproducenter har varit dålig samtidigt som motståndarna har varit bättre. Politikerna säger att de värnar om småskalig vattenkraft. Men i verkligheten är det tvärt om. Allmänheten i stort ser det som ett miljöalternativ och är mer positivt inställda.   – Vi har ingen möjlighet att rusta upp maskinparken om vi måste betala föreslagen utökad fastighetsskatt och om certifikaten försvinner. Skulle man lägga av helt skulle en hel generation småskalig vattenkraft falla omkull, säger Walter Johansson. Ur miljösynpunkt anser han att småskalig vattenkraft är bra eftersom den enligt genomförda Livscykelanalyser är vår mest miljövänliga förnybara energikälla. SVAF driver tillsammans med Sportfiskarna ett projekt att om en kraftverksägare bygger fiskväg/faunapassage där det så är lämpligt så skall det generera nya elcertifikat i 15 år. Det bör anmärkas att för att uppnå miljömålet” Levande sjöar och vattendrag” får man inte möjliggöra för främmande arter och sjukdomar att vandra fritt i våra vattendrag. – Främmande arter är det största hotet mot vår biologiska mångfald enligt ett flertal experter. Till exempel om det finns det flodkräfta uppströms och signalkräfta nedströms så går det att låsa en damm för att förhindra kräftpest, säger Walter Johansson. SPORTFISKE Det finns en mindre grupp sportfiskare som är negativa till småskaligt vattenkraftverk och som har fått stor genomslagskraft. Sedan finns det en större grupp fiskare som inte ser det som konkurrens. Dessutom finns det älvräddarna som ibland har militanta aktioner mot de små vattenkraftverken. – Det borde finnas utrymme för alla med tanke på att vi har 40 000 strömsträckor och ca 2000 vattenkraftverk, säger Walter Johansson.

Boskalis Sweden AB är ett av de ledande muddringsbolagen i norra Europa. Boskalis Sweden AB är lösningar ett av de ledande Vi erbjuder fullständiga för alla muddringsbolagen i norra Europa. typer av marina projekt. Vi erbjuder fullständiga lösningar för alla Exempelvis muddringtyper av marina projekt.och uppfyllnad, sjömätning, undervattenssprängning Exempelvis muddringuppfyllnad, av berg, marin pålning, och miljömuddring, sjömätning, undervattenssprängning kajanläggningar. vågbrytare och av berg, marin pålning, miljömuddring, vågbrytare och kajanläggningar.

www.boskalis.se

www.boskalis.se Boskalis Sweden AB Tel: 031-50 73 30

Boskalis Sweden AB Tel: 031-50 73 30

Vassgatan 3 D

Fax: 031-51 50 39

415 02 GÖTEBORG

e-post: dredging@boskalis.se

Vassgatan 3 D

415 02 GÖTEBORG

Fax: 031-51 39 e-post: dredging@boskalis.se 9 TEMA50VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se


VATTENKRAFT

E.ON har skruvat upp investeringstakten, säger Jonas Andrén, kommunikationschef på E.ON Vattenkraft. Fram till 2018 investerar man 6 miljarder kr i säkerhet, förnyelse och effektivisering av den svenska vattenkraften.

Eon skruvar upp investeringstakten AV KIM HALL E.ON är den tredje största vattenkraftsproducenten i Sverige och producerar ca 8 TWh per år i 77 vattenkraftverk från Lycksele i norr till Kristianstad i söder. Fram till 2018 investerar E.ON 6 miljarder kr i säkerhet, förnyelse och effektivisering av den svenska vattenkraften. I planerna finns effektiviseringsprojekt som innebär en produktionsökning med ca 130 GWh och en effekthöjning med ca 110 MW. 10

TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se


Vattenkraften är idag den största energikällan av förnybar energi och svarar för cirka 45 procent av den svenska elproduktionen.Tillsammans med kärnkraften är vattenkraften basen i det svenska energisystemet.

– Vi har skruvat upp investeringstakten rejält. Vi är inne i en period där våra dammar och vattenkraftverk behöver rustas upp och det är positivt att vi då kan genomföra effektiviseringar som innebär en rejäl produktionsökning av förnybar energi, säger Jonas Andrén, kommunikationschef på E.ON Vattenkraft.

Vattenkraften spelar en viktig roll i det svenska klimatarbetet. Den är både förnybar och koldioxidfri. Dessutom kan produktionen anpassas efter samhällets behov. PROJEKT PÅ GÅNG Några av E.ONs större projekt är effektivisering av vattenkraftverken i Umeälven,

dammsäkerhetshöjande åtgärder i Storfinnforsen och Ramsele i Faxälven, förnyelse och effektivisering av Moforsens kraftverk i Ångermanälven, effektivisering av Rundbacken i Ljustorpsån samt effektivisering av Edensforsen i Åseleälven.   – Effektiviseringar i befintliga vattenkraftverk ger ökad elproduktion och

Smart Generation

Empowering smart decisions 11


VATTENKRAFT

E.ON är i full gång med att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder i Storfinnforsen och Ramselesom ligger efter varandra i Faxälven.

klimatnytta till marginell eller obefintlig miljöpåverkan. Reglerbarheten är väldigt värdefull för elsystemet. I framtiden kommer det att ställas ännu högre krav på reglerkapaciteten i och med den storskaliga utbyggnaden av vindkraften, säger Jonas Andrén. STABILITET Storfinnsforsen och Ramsele, som ligger efter varandra i Faxälven, investerar E.ON nära en miljard kr i dammsäkerhetshöjande åtgärder. Ett projekt som pågått sedan 2008 och skall vara slutförd 2015. Projektet omfattar stabilitet och läckagearbete i den 800 meter långa betongdammen. Projektet har nu kommit halvvägs. 12

TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se

– Nu är vi färdiga med stabilitetsåtgärderna. Långa stag har dragits genom varje monolit ner i berggrunden och nu utvärderar vi olika tekniska lösningar för att åtgärda läckaget, förklarar Jonas Andrén.

– Vi kommer att gå in med en ansökan till Miljödomstolen kring årsskiftet 20122013. Projektet skulle ge en årlig produktionsökning på ca 80 GWh för alla tre anläggningarna, säger Jonas Andrén.

NYTT AGGREGAT De tre vattenkraftverken Bålforsen, Betsele och Hällforsen ligger efter varandra i Umeälven och utgör en flaskhals på grund av deras begränsade slukförmåga. Där håller E.ON på att undersöka möjligheten att installera ett nytt aggregat i vardera anläggning så att slukförmågan ökas med 150 kubikmeter per sekund. Då skulle anläggningarna harmoniera bättre med kraftverken uppströms och nedströms.

TOTAL UPPRUSTNING När det gäller Moforsen kraftverk vid Ångermanälven satsar E.ON 200 miljoner kr i förnyelse och effektivisering. Man räknar med fem miljoner KWh i ökad årlig produktion och säkrad elproduktion i ytterligare ca 50 år med förbättrad personoch miljösäkerhet. Kraftverkets tre aggregat kommer att genomgå totalupprustning innefattande generator, renovering av löphjul, ny el- och kontrollutrustning samt renovering av luckor.


Vi erbjuder certifierade svetsare samt kvalificerade metoder för rörinstallationer till kraftverk, process och pappersindustrin. Mekaniskt underhåll samt uppriktning med Easy Laser. Verktygsuthyrning med allt från svetsmaskiner till verktyg för tunga lyft upp till 100 ton. Tillverkning samt montage i egen verkstad. Svetsansvarig med IWS kompetens. Solid Works Premium används för rör och maskinkonstruktion. Visual Vessel design för beräkning av tryckkärl.

Lindvägen 17 864 92 Matfors

Tel 060-251 09

Mobil 070-541 45 58

www.gea-ab.se TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se

13


Vattenfall investerar 13 miljarder kr i att modernisera och öka produktionen i vattenkraftverken fram till 2023. Sammanlagt har Vattenfall 125 aggregat runt om i Sverige. Foto:Vattenfall

13 miljarder kronor investeras på att modernisera vattenkraften AV KIM HALL Vattenfall investerar årligen drygt en miljard kr i en tio års period för att förnya sina vattenkraftstationer. Många av Vattenfalls 54 storskaliga anläggningar är omkring 50 år. Turbiner, generatorer och dammluckor behöver bytas eller moderniseras för att säkra elproduktionen 40 år framåt i tiden. Hösten är viktig för vattenkraften. Fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen ligger på 88 procent vilket kan jämföras med medelvärdet på 81 procent. Detta gynnar framför allt konsumenterna. Men bakom kulisserna pågår just nu ett stort investeringsprogram för att säkra elproduktionen i framtiden samtidigt som det görs stora miljöinsatser på vattenkraftverken.   Vattenfall investerar 13 miljarder kr i att modernisera och öka produktionen i vattenkraftverken fram till 2023. Vattenfall har 54 storskaliga anläggningar runt om i Sverige. 14

TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se

Sammanlagt 125 aggregat. En station kan innehålla upp till 13 aggregat. FÅ NER OLJEMÄNGDEN – Vi har sagt att tre aggregat per år skall turbiner och generator bytas ut. Hydralsystemen skall ses över så att vi får ner oljemängden. Vi byter olja i de stationer som har aggressiv olja till syntetisk olja som bryts ner av naturen mycket fortare, säger Peter Stedt, kommunikatör på Vattenfall Vattenkraft.   Istället för till exempel 30 kubikmeter olja kan man med den nya tekniken

komma ner till tre kubikmeter olja. Vattenfall har ett pilotprojekt där oljan har ersatts med en blandning av vatten och glykol, och då är det inte den glykol som används i bilen utan glykolen som används i livsmedelsindustrin, till exempel i wienerbröd.   – Kommer den glykolen ut i vattenvägarna bryts den ned direkt, tillägger Peter Stedt.   I pilotprojektet i Älvkalreby kraftverk har Vattenfall ersatt oljan med denna glykolblandning i hydralsystemet till intagsluckorna. Luckorna tar in vatten till aggregaten och öppnas och stängs med hydraulsystemet.


VATTENKRAFT

EU har skickat ut miljödirektiv, det så kallade Vattendirektivet, som varje land inom Europa måste följa.Vattenfall kommer att följa alla beslut och lagar som läggs, men också presentera egna förslag på åtgärder hur man skall återskapa lekplatser för fisken i anslutning till de älvar där de har produktion, menar Peter Stedt, kommunikatör på Vattenfall Vattenkraft.

– Luckorna stängs vid reparation av vattenvägarna eller i aggregaten, säger Peter Stedt.   Som en bonus när alla turbiner och generatorer byts ut mot nya mer effektiva är att Vattenfall får ut ytterligare någon procent el. RENSAR UTLOPPSKANALEN På Akkats vattenkraftstation har man rensar i utloppskanalen på grund av att det har ramlat ner för mycket stenar och grenar. Bara den åtgärden gjorde att man fick ett energitillskott.   – Fallhöjden i Akkats ökade med 40 cm, vilket kanske inte låter mycket med som ger en del, säger Peter Stedt.   I Bergforsen utför Vattenfall dammsäkerhetsarbeten där man säkrar upp för klimatförändringar som kommer framöver. Kommande klimatförändringar spår att det skall komma mer regn.   – Vi bygger nytt utskov. Om det blir väldigt mycket vatten behöver vi en stor dammlucka som släpper ut vattnet.

Det är en dammsäkerhetsfråga säger Peter Stedt. VULKANISK BERGART Bergeforsen har problem eftersom den kraftstationen är byggd på en bergart som kallas Alnöit, Det är en bergart med stråk av poröst berg, närmast att likna vid vulkanberg. Det visste man visserligen om när vattenkraftverket byggdes men nu ska man stärka man upp under de befintliga luckorna och då måste luckorna torrläggas för att arbetet skall kunna utföras. 2015 påbörjas det arbetet och då måste det nya utskovet vara färdigt. Bergeforsen ägs till 60 procent av Vattenfall och 40 procent av E.ON.   Vittjärv kraftstation är ett av de minsta vattenkraftverken i Luleälven som har en installerad effekt på 30 MW och en fallhöjd på endast sex meter. På grund av den låga fallhöjden är det ett av få kraftverk som använder rör turbiner av Kaplan-typ. Istället för att vattnet kommer in i turbinen

genom en spiral använder Vittjärv ett rör som leder vattnet genom turbinerna. Parki kraftstation använder också rör konstruktion.   – Dessa är strömkraftverk där man utnyttjar att vattnet forsar. I ett av de tre aggregaten i Vittjärv står still och renoveringsarbeten pågår.   Laxede vattenkraftstation genomgår just nu ett stort arbete. Framför varje intag till aggregaten finns galler med två gånger två cm stora hål. För att stadga gallren finns det en stor balk som ser ut som en flygplansvinge. En av dessa har lossna och åkt rakt ner i intagsluckan där den fastnade. SKADOR I KANALEN Nu måste anläggningen torrläggas och intagen stängas. Sidorna i kanalen blev skadade och måste blästras.   Här finns stora ställningar uppställda. – Stockar och grenar är inte det stora problemet, utan det är isen som packar på och täpper igen. I de flesta fallen löser isen TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se

15


E.ON är i full gång med att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder i Storfinnforsen och Ramselesom ligger efter varandra i Faxälven.

upp av sig själv. Men vi vill inte ha in stora isblock i turbinerna, säger Peter Stedt.   Det ligger ett antal stationer norrut i älven och oftast löser naturen själv isen. Men det händer att det krävs vattenskopor som måste ta bort isen i älven så att vattenkraftverken kan producera el.   – Så länge gallret är intakt krossas isen. Turbinerna är så stora att de kan ta emot ganska mycket utan att skada sig, tillägger Peter Stedt.   När dammarna byggdes för 50 år sedan förstördes biologin mellan kraftstationerna. Istället för strömmande vatten blev det sjö och biologin i vattnet blev lidande.   För att fisken och biologin i vattnet skall kunna leva har Vattenfall på några ställen byggt trappor vid sidan om vattenkraftstationerna så fisken kan komma förbi. Men det finns inga naturliga lekplatser kvar. Lekmiljön och växtarter är borta. MILJÖDIREKTIV EU har skickat ut miljödirektiv, det så kal16

TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se

lade Vattendirektivet, som varje land inom Europa måste följa. I Sverige finns det fem vattenmyndigheter för varje geografiskt område som håller koll på att EU-direktiven följs.   – Vi kommer att följa alla beslut och lagar som läggs på oss. Men vi kommer också att presentera egna förslag på åtgärder hur man skall återskapa lekplatser för fisken i anslutning till de älvar där vi har vår produktion. Där menar forskarna att det fortfarande finns möjligheter för fisken att reproducera sig, säger Peter Stedt.   Biologisk mångfald inventeras i älvarna för att se vad som är möjligt att göra. I steg två skall Vattenfall genomföra det man kom fram till i steg ett, och i steg tre utvärderar man hur det gick. Vad och var är det bäst.   – Vi kommer oavsett vad myndigheten bestämmer att genomföra vår plan för biologisk mångfald parallellt med vattenkraftdirektivet. Myndigheten har framför tankar om att bygga fler fisktrappor.

Det i kombination med att släppa på vatten i så kallade torrfåror skulle kunna innebära en produktionsförlust för oss på 12 procent, motsvarande mellan 3,5-4 TWh per år, säger Peter Stedt. SMÅSKALIG VATTENKRAFT Vattenfall har ett 40-tal småskaliga vattenkraftsstationer i södra Sverige. Det är enklare och billigare att producera el i småskaliga vattenkraftverk, menar Petetr Stedt. I Apelnäs har Vattenfall byggt ett omlöp och en ny kanal förbi stationen. Det är en effektiv metod få fisken att komma förbi stationen.   – Det ser vi möjligheter till att göra på flera ställen. Det passar även för ålen. Vattenmyndigheten tittar mest på de stora kraftstationerna. En del småskaliga vattenkraftverk ägs av kommuner och det kan för dem innebära stora kostnader för att bygga nya vattenvägar. Jag anser att all elproduktion behövs, säger Peter Stedt, avslutningsvis.


VATTENKRAFT

Småskalig vattenkraft är en viktig del av vår historia Det sammanlagda värdet av den småskaliga vattenkraften i Sverige är beräknad till 25 miljarder kronor.

AV KIM HALL Svensk Vattenkraftförening har fått ny ordförande, journalisten och juristen Gunvor Axelsson. Uppväxten vid Klarälven, strax nedströms Dejefors kraftverk, lade grunden för hennes intresse för småskalig vattenkraft, som Gunvor Axelsson menar är en viktig del av vår historia. Nordiska Projekt ställde några frågor till Gunvor Axelsson för att få en bild av hur hon ser på småskalig vattenkraft. Varför är du engagerad i Svensk Vattenkraftförening? Gunvor: Jag tycker om och tror på småskalig vattenkraft. Vi människor har omvandlat rörelseenergin i vattnet mycket länge, så en mer långsiktigt hållbar, robust och förnyelsebar - det som internationellt kallas resilient - energikälla är svår att hitta. När började ditt intresse för småskalig vattenkraft som energikälla? Gunvor: Vattenkraft har alltid varit ett naturligt inslag i vardagen. Jag är uppvuxen vid Klarälven, strax nedströms Dejefors kraftverk som är ett av landets äldsta sett till de stora kraftverken. Jag visste tidigt att det är tack vare elströmmen som gjorde att jag kunde läsa på kvällarna och på 50-talet kom elen alltid från vattenkraft. Även om Dejefors är stort är det i allt väsentligt ett strömkraftverk, precis som alla små kraftverk. Jag gillar historia och den småskaliga vattenkraften är en mycket viktig del av vår historia. Hur viktigt tycker du det är med småskalig vattenkraft, varför? Gunvor: Den småskaliga vattenkraften är viktig på många sätt: den är en levande och lättillgänglig del av vår kultur- och industrihistoria, den bidrar till landsbygdens och lantbrukens överlevnad och utveckling, de dammar som finns kan delvis kom-

pensera för den omfattande utdikningen som både tagit bort våtmarker och ökat översvämningsrisker. den ger nätnytta eftersom de småskaliga kraftverken ligger långt ut i elnätet och både minskar förlusterna och har möjlighet att balansera vindkraften en del. Det sammanlagda värdet av den småskaliga vattenkraften i Sverige är beräknad till 25 miljarder kr. Den småskaliga vattenkraften omsätter årligen 3 miljarder kr och statens skatteinkomster exklusive fastighetsskatt är ca 600 miljoner kr varje år. Ca 4 000 personer i Sverige är beroende av den småskaliga vattenkraften för sin försörjning. Det finns ca 2 000 småskaliga vattenkraftverk i Sverige. Vad tror du om dess utveckling? Gunvor: Verkningsgraden i många små vattenkraftverk – om än långt ifrån alla – är ofta låg. Det skulle – enligt de som kan den tekniska biten - tämligen enkelt gå att fördubbla den totala produktionen utan att öka vattenuttaget och samtidigt titta över olika miljösatsningar. Det är ett mycket enkelt sätt att öka den förnybara energigenereringen. Dessutom har många av dessa kraftverk och alla de byggnader som oftast finns i omkring gott om tak. Där kan vi

sätta upp solelanläggningar! Det är enkelt och rationellt, nätanslutningar och annan infrastruktur finns redan och solen skiner mest när det är som minst vatten, vilket ger balans redan från början. Behövs småskalig vattenkraft? Gunvor: Ja, för dess resiliens, för kulturmiljövärdena, för att den finns i södra Sverige där efterfrågan på el är som störst och produktionen som minst. Många småskaliga vattenkraftverk lades ner på 1950-60-talet p g a att de var olönsamma. Idag finns det knappt hälften kvar. Finns det någon tendens till att fler läggs ner idag? Gunvor: Nedläggningar är inget vi hör om även om många upprörs av fastighetsskatten och av de försvunna elcertifikaten. Vi upplever snarare motsatsen; att många gärna vill köpa och återstarta anläggningar som lades i malpåse när kärnkraften kom. De som vill lägga ner den småskaliga vattenkraften är, som det verkar, vissa länsstyrelser och en del intresseorganisationer. Vad vill du göra för att förhindra att inte småskaliga vattenkraftverk skall försvinna helt? Gunvor: Tillsammans med andra som jobbar för den småskaliga vattenkraften vill NORDISKA PROJEKT nr 3• 2013 TEMA VATTENKRAFT/ www.nordiskaprojekt.se B2bnyheter.se

27 17


VATTENKRAFT

rörelseenergi till den mest effektiva Byråkratin kan ställa till det för småskaenergiformen - elektrisk energi. lig vattenkraft. Finns det något ni kan göra för att underlätta? Är myndigheterna intresserade? Vattenkraft i allmänhet och strömkraftverk Gunvor: Det finns som alltid olika intresi synnerhet förbrukar inget vatten, vi lånar det bara och lämnar tillbaka det i lite bättre senter, eftersom nya tillstånd kräver en skick eftersom det är mer syresatt nedmiljöprocess har alla berörda – myndigheter, grannar och olika intresseorganisatioströms anläggningen. ner – möjlighet att delta i processen. De senaste åren ”Det finns som alltid olika Hur påverkar småskahar det inneburit att prointressenter, eftersom nya lig vattenkraft fisken i cesserna tar lång tid och vattendragen? Gör ni tillstånd kräver en miljöblir mycket kostsamma för något för att underlätta process har alla berörda” deras fortbestånd? den som söker tillstånd. Domstolarna har i enlighet Gunvor: De små vatmed gällande rätt börjat kräva samordning tenkraftverken är strömkraftverk och få har mellan myndigheter och begränsat ersättdammar. De ligger där gamla hammare, ningar till motstående intressen till rimliga kvarnar och sågar låg, alltså vid naturliga nivåer, vilket förhoppningsvis kan lägga fallsträckor och företrädesvis vid det högsta grund till kortare processer. fallet. Det innebär att de oftast ligger där det redan tidigare fanns vandringshinder. vi i SVAF:s styrelse bland annat verka för Vilka miljöfördelar anser du det finns för Äldre tiders lagstiftning tog stor hänsyn till konkurrensneutrala förutsättningar, för att småskalig vattenkraft? fisket som var mycket viktigt för matförge en rättvisande bild av de små kraftverGunvor: Den småskaliga vattenkrafsörjningen. Enligt exempelvis 1934 års lag ken och för att få alla de som stödjer oss att ten är ett bevis på långsiktigt hållbart, visa det. tilläts man bara i undantag bygga över hela 190x132_nordiska_projekt.pdf 1 2013-10-22 15:30 förnyelsebart sätt att omvandla vattendraget. Gunvor Axelsson är ny ordförande i Svensk Vattenkraftförening.

C

M

Reparation av kavitationsskador på sugrör i betong.

Förebyggande åtgärder på kaplanturbin.

Reparation på-plats av kavitationsskador.

Reparerad och skyddad gavel till francisturbin.

Kontakta oss för mer information. Huvudkontor 08-761 25 00 Vi är verksamma i hela Sverige.

Helbeläggning av demonterat löphjul.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Vi reparerar och skyddar stål och betong samt dess skarvar mot läckage, kemikalieangrepp, korrosion, kavitation och erosion. 18 28

TEMA VATTENKRAFT/ NORDISKA PROJEKT nr 3• 2013 B2bnyheter.se www.nordiskaprojekt.se


VATTENKRAFT

I breda vattendrag skulle man lämna ”kungsådran”, ca en tredjedel, fri i mitten och även i mindre skulle de fisk som kunde ta sig fram ha möjlighet att göra det. Det finns mycket att göra i form av mer fiskvänliga turbiner, intagsgaller med flyktöppningar, ”fiskvägar”, ålsläpparnätter, nivåövervakning med mera som görs, men det ena vattendraget är inte det andra likt och allt måste skräddarsys. Dessutom måste verksamhetsutövaren få tillstånd även för fiskvänliga åtgärder, så tyvärr fastnar man ofta i långa processer. Personligen tror jag att det finns värre hot mot fisken än den småskaliga vattenkraften som ofta legat på samma plats i flera hundra år. Kvicksilver, DDT, besprutningar med växtgifter, med mera åstadkom mycket skada under andra halvan av 1900-talet. Nu är det brandskyddsmedel, medicinrester, mjukgörare och mycket annat som, enligt både filmarna Folke Rydén och Mattis Klum och miljökemister, - ekologer, -limologer m fl, hotar livet i Östersjön – och i alla andra hav…

Vad tror du om den småskaliga vattenkraftens framtid? Gunvor: Den har funnits i många hundra år, vi har använt den till djurs och människors fromma på olika sätt under olika perioder. Jag tror att den har goda möjligheter att vara till nytta även i framtiden. Fakta om Gunvor Axelsson; Gunvor Axelsson är född 1952, jurist och journalist. Utöver sin jur kand har hon två masters i juridik, en i immaterialrätt och en i miljörätt från Stockholms universitet, och en magister- och en masterexamen i samhällelig riskhantering från Karlstads universitet. Gunvor har huvudsakligen jobbat som journalist och tidningsmakare. Efter en tid vid Nya Wermlands-Tidningen jobbade hon i många år inom Svenska Arbetsgivareföreningen och förbunden. ”Juridik är min hobby, journalistiken ger mig utlopp för min nyfikenhet och ger mig möjlighet att ta kontakt med (nästan) vem som helst och ställa frågor. Jag gillar fakta och vetenskaplighet och vattenkraft är bådadera” säger Gunvor Axelsson.

Vi tackar alla våra kunder för förtroendet att få leverera kringutrustning, tryckoljesystem, bromsutrustning samt detaljer för rotorkomplett till världens kraftverk.

GEA erbjuder certifierade svetsare och kvalificerade Made inn Sörby Järn & Metall AB är ett företag som är wede metoder för Srörinstallationer till kraftverk, specialister på metallbearbetning. Vår största kompetens ligger inom tillverkning och renovering av detaljer till vattenkraftsgeneratorer process- och pappersindustrin. och kremationsugnar, samt maskinbearbetning av rostfritt stål och aluminium. Utöver detta så tillverkar vi också verktyg samt gör anläggnings- och montagearbeten.

FILTERTEKNIK b.w. AB Box 17056, S-16717 Bromma, Sweden. Lindvägen 17 864 92 Matfors info@filterteknikbw.se info@filterteknik.com Tel. +46 (0)8 09 269105 Mobil 070-541www.sorbyjarn.se • tel: 021-608 00 Tel 060-251 45 58 geavvs@telia.com NORDISKA PROJEKT nr 3• 2013 TEMA VATTENKRAFT/ www.nordiskaprojekt.se B2bnyheter.se

29 19


VATTENKRAFT

Midskogs vattenkraftverk säkrar elproduktionen något, ca 1 procent, högre verkningsgrad. En bonus med tanke på att vattenkraftverken ska köras i 40 år till. ANALYSERAR – Vi analyserar och gör beräkningar på vad som behöver göras på vattenkraftverken. Med tanke på att antalet turbintillverkare i världen är begränsat måste vi lägga beställningen 5-6 år innan aggregatet ska levereras. Det är en lång utdragen process som kräver detaljplanering, säger Peter Stedt, pressekreterare på Vattenfall.

Midskogs kraftstation är Vattenfalls nordligaste kraftverk i Indalsälven. Kraftverket togs i drift 1944 och har en installerad effekt på 150 MW. Det använder en Kaplan-turbin och utnyttjar en fallhöjd på 27 meter. Foto:Vattenfall

AV KIM HALL Midskogs kraftstation i Ragunda, några mil öster om Östersund, är en av de större kraftstationerna längs Inlandsälven som skall få en effektivare turbin. Samtidigt som elproduktionen säkras i minst 40 år till utökas den med tre procent per år. NCC Construction river betongfundamenten efter den gamla turbinen och gjuter de nya fundamenten som skall ge plats åt den nya flera hundra ton tunga turbinen. – Den nya turbinen ökar elproduktionen med ca 10,5 GWh (tre procent), vilket motsvarar en normal årsförbrukning av el hos ca 500 villor. Den 75 år gamla originalturbinen som har nått sin livslängd byter vi ut mot en ny Kaplan turbin med beräknad livslängd på 40 år, säger Hans Oskarsson, projektledare på Vattenfall. För 20 år sedan gjorde NCC förberedande arbeten för bytet av den första av Midskogs tre turbiner. Detta blir den andra och den tredje beräknar Vattenfall byta om fyra år. NCC:s arbete startade i augusti 2012 och arbetet har pågått fram till maj 2013. Vattenfall har investerat 17 miljoner kr i projektet. STÄRKTA DAMMVÄGGAR Men det är inte bara vattenkraftverken som renoveras och får nya aggregat. Dammväggarna höjs och görs tjockare samtidigt som 20 30

TEMA VATTENKRAFT/ NORDISKA PROJEKT nr 3• 2013 B2bnyheter.se www.nordiskaprojekt.se

dammluckorna blir större för att bättre kunna klara förväntade kommande klimatförändringar med mer nederbörd. – Med ökad nederbörd förväntas det komma mer vatten i framtiden, vilket ställer krav på att våra dammar skall kunna ta emot den ökade mängden vatten. Även den årliga vårfloden innebär varje år en kraftig ökning av vattennivåer och då krävs säkra dammar, säger Peter Stedt, pressekreterare på Vattenfall. Vattenfall utför renoveringsarbeten på tre aggregat om året. Turbin och generator renoveras eller byts ut där behoven är som störst. Detta för att säkra stationerna för ytterligare drift i 40 år. Kostnaderna för att renovera ett sådant aggregat kan uppgå till ca 250 miljoner kr. Med tanke på att de flesta vattenkraftverken byggdes på 1950- och 60-talen innebär det att en del av dem som är inne på sitt 60:e år behöver förnyas. I och med nya aggregat sätts in får kraftverken även en

Aggregaten som tillverkas idag är större än de gamla och transporteras oftast med fartyg och sedan lastbil den sista biten till vattenkraftverket. Men innan de nya aggregaten kan monteras på plats måste de gamla tas bort. För att inte förlora allt för mycket elproduktion på grund av delar av vattenkraftverket måste stå still sker bytet i viss ordning. – Idag är det stort fokus på ekologiska miljöer i vattnet. Sverige har inrättat fem vattenmyndigheter som ska se till att EUs Vattendirektiv genomförs på bästa sätt. 2015 ska vi komma in med våra synpunkter, säger Peter Stedt. FISKTRAPPOR Ett av förslagen på åtgärder som finns från Vattenmyndigheterna sida är att bygga fler fisktrappor för öka uppvandringen av lax och havsöring i älvarna. – Att få upp laxen i älven går givetvis att ordna med fisktrappor och andra fiskvandringslösningar. Däremot är det ett problem för laxen att reproducera i de reglerade vattendragen eftersom det inte finns någon lekplats kvar. Lekgruset, som var av en viss storlek och där laxen trivdes, är borta och vattendjupet har förändrats. Det går klart att återskapa i vissa delar av älvarna, men det skulle innebära enorma kostnader för vattenkraftproduktionen i Sverige. Vattenfall beräknar produktionsbortfallet till närmare 4 TWh. Man kan undra till vilken nytta man tar upp fisken om de inte kan reproducera, avslutar Peter Stedt.


VATTENKRAFT

Alstoms innovativa teknik bidrar till mer effektvinst när vattenkraftverk förnyas AV KIM HALL Vattenkraften befinner sig i en fas med stora ombyggnationer. Det gäller både vattenkraftverken och dammarna som behöver förstärkas. Kraven på höjd driftsäkerhet och miljökrav har lett till att de gamla vattenkraftverken från 1940-60 måste ersättas med ny teknik för att klara ytterligare 40 års drift. Alstoms innovativa teknik gällande generatorer och turbiner kan bidra till mer effektvinst när Vattenkraftverk förnyas. Alstom är en av de världsledande aktörerna som leverantör av maskiner, utrustning, service och reservdelar inom elkraftgenerering, kraftöverföring och järnvägsinfrastruktur. Alstom Power i Sverige har ca 600 anställda med kontor i Norrköping, Västerås och Växjö. De har även en väl utbyggd serviceorganisation runt om i landet. Tillverkningen sker i Europa och Asien. I Växjö driver de ett globalt forsknings- och utvecklingscenter och är ett av världens bäst utrustade lufttekniska laboratorier inom miljöområdet. Här utvecklas och testas nya teknologier, bland annat inom området koldioxidavskiljning. HELTÄCKANDE LEVERANTÖR I Västerås finns den svenska delen av Alstoms nordiska enhet för vattenkraft. Tillsammans med Alstom i Norge är de en heltäckande leverantör av produkter och tjänster anpassade för den nordiska vattenkraftmarknaden. – För Alstom är vattenkraften en stor del av vår verksamhet både globalt och lokalt. Vi i Alstom Hydro Sweden arbetar under kategorin service i Norden. För oss handlar service om att renovera gamla aggregat med helt eller delvis utbyte av maskindelar. Våra kunder får sällan tillstånd att bygga nya kraftverk här i Sverige. Detta är vi konkurrenskraftiga på och faller helt i linje med vår satsning i Norden, säger Anders Jonsson, försäljningschef på Alstom Hydro Sweden AB. Det finns ganska många aktörer på

marknaden som tillverkar turbiner och generatorer till vattenkraftverk globalt sett och konkurrensen är hård, speciellt från öststaterna. Alstom Hydro är en OEM-leverantör, vilket betyder att de är originalleverantörer till ASEA, National Industri samt NEBB generatorerna som installerades då vattenkraftverken var nya.

För Alstom är vattenkraften en stor del av deras verksamhet, både globalt och lokalt, menar Anders Jonsson, försäljningschef på Alstom Hydro Sweden AB. Alstom Hydro Sweden arbetar under kategorin service i Norden och för dem handlar service om att renovera gamla aggregat med helt eller delvis utbyte av maskindelar.

ASEA-MASKINER 2001 köpte Alstom upp ABB Generation AB som i sin tur hade sitt ursprung i ASEA. Alstom Hydro Sweden sitter därför Vår styrka är att vi är en med alla ritningar till organisation som finns på samtliga ASEA-ma– Vår styrka är att plats både i Norden och globalt vi är en organisaskiner i hela världen. tion som finns på – På så sätt är vi plats både i Norden och globalt. Även om centrala på marknaden och känner oss vi ibland kan uppfattas lite mer sparsamt starka på generatorer. Vi har även spetsorganiserade lokalt jämfört med några av kompetens på turbinsidan med bland våra konkurrenter, finns vi globalt och har annat ett Kaplan löphjul som är fyllt med tillverkning av komponenter på bästa möjvatten istället för olja i syfte att minska miljöpåverkan i händelse av läckage, säger liga platser i världen, säger Anders Jonsson. Anders Jonsson. Ett vattenkraftverks effektgenererande TILLVERKAR MASKINDELAR huvuddel består av generator och turbin. De har fabriker i Frankrike, Schweiz, Alstom levererar båda utan att dra paralIndien, Nord- och Sydamerika samt i Kina. leller, men är OEM när det gäller ASEADe kan därmed hitta bästa leverans inom generatorer i världen. den egna koncernen. Kunden får fortfaNORDISKA PROJEKT nr 3• 2013 TEMA VATTENKRAFT/ www.nordiskaprojekt.se B2bnyheter.se

31 21


VATTENKRAFT

förbättras. Att beställare och entreprenörer tillsammans arbetar mot gemensamma mål är jätteviktigt. Även om vi fick göra extraordinära insatser så kan vi konstatera att vi levererade en fungerande generator till E.ON utan miljöpåverkan eller personskador, säger Anders Jonsson.

rande en Alstom-produkt. Utöver egen produktion har de underleverantörer som tillverkar maskindelar i t ex Polen. – Vi försöker få ihop en bra produkt av hög Alstom standard till ett bra pris. Därför köper vi även tillverkning, tillägger Anders Jonsson. Det finns en lång svensk ingenjörstradition inom Alstom från 1800-talet. Än idag har de huvudkontoret i ASEA´s före detta lokaler på Finnslätten i Västerås. – Vi vill leverera bra kvalitet på våra produkter och har samtidigt stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet, inte bara ute på kraftverken utan även i vår verkstad där produkterna tillverkas. Kvalitetssäkringssystemet är exakt det samma oavsett var i världen tillverkningen äger rum, säger Anders Jonsson. Fabrikerna är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Det betyder att det inte finns någon skillnad mellan tillverkning i Schweiz och Indien exempelvis.

Ljus framtid Framtiden för leverantörer till Vattenkraften ser ljus ut. Inom den närmaste tioårsperioden kommer det att vara många projekt igång där driftsäkerheten och miljöåtgärderna skall förbättras. Behovet av upprustning leder till stora insatser från alla inblandade parter. – Vi ser med stor framförsikt på framtiden och kommer att jobba hårt för att stärka vår position på marknaden. Alstom Hydro Sweden har få men – Vi har väldigt få arbetsskador mycket värdefulla Dagens teknik har gjort och mycket lite miljöpåverkunder; Vattenfall, det möjligt att plocka ut Fortum, E.ON, kan. Vi begränsar utsläppen högre effekt per aggregat Jämtkraft, Skelså gott vi kan, understryker Anders Jonsson som tillägger lefteå Kraft och att Alstom dessutom är noga med att vara norska Statkraft som numera också är ärliga gentemot sina verksamma på den svenska marknaden och kunder. internationellt, säger Anders Jonsson. Anders Jonsson är försäljningschef på Alstom Hydro Sweden AB.

När E.ON skulle 2010 utrusta G1 och G3 i Moforsens kraftverk, ca tre mil utanför Sollefteå, stötte Alstom på tekniska problem under tillverkningen av delar till den nya statorn. Man blev tvungen att göra vissa förändringar i planeringen för att arbetet med att byta ut den gamla statorn mot en ny skulle kunna utföras både säkert och i enlighet med den tidsplan som fanns.

Ett vattenkraftverks effektgenererande huvuddel består av generator och turbin. Alstom levererar båda utan att dra paralleller och är OEM när det gäller ASEA-generatorer i världen.

22 32

TEMA VATTENKRAFT/ NORDISKA PROJEKT nr 3• 2013 B2bnyheter.se www.nordiskaprojekt.se

– Det är inte ovanligt att man stöter på problem under vägen. Det viktigaste är att man lär sig av dem och tar fram åtgärder så att procedurer och arbetssätt hela tiden

Dagens teknik har gjort det möjligt att plocka ut högre effekt per aggregat, mycket tack vare stora ansträngningar inom forskning och utveckling. Alstoms Research and Development (RnD) avdelning ligger i framkant när det gäller teknologi och det kostar enorma pengar att ta fram den mest avancerade och hållbara lösningen. – Vi vill kunna erbjuda våra kunder det allra bästa när det gäller teknik. Idag närmar man sig gränsen till vad som är långlivat respektive effektivt. Vi försöker ligga på en nivå där vi kan ta ut maximal effekt och samtidigt maximera livslängden på aggregaten. Detta för att våra kunder ska få så hög avkastning på sina investeringar som möjligt, säger Anders Jonsson avslutningsvis.


VATTENKRAFT

Renovering av Skedvi vattenkraftverk är en av Fortums största investeringar AV KIM HALL Skedvi vattenkraftverk är en av Fortums största investeringar som görs i den svenska vattenkraftparken. Projektkostnaden beräknas till totalt 340 miljoner kr, vilket innefattar både G1 och G2. När renoveringsarbetet är klart under senare kvartalet 2015 beräknas de nya aggregaten producera två-tre procent mer tack vare den högre verkningsgraden. Skedvi vattenkraftverk har varit i drift sedan 1949 och är ett av de 45 kraftverk som Fortum har i Dalarna. Fallhöjden vid Skedvi vattenkraftverk är 10,7 m och medelvattenföringen 315m3/s. Förutom nya turbiner och generatorer omfattar investeringen ny el- & kontrollanläggning, kontrollrumsbyggnad, nytt kylvattensystem med värmeåtervinning, renovering av själva kraftstationsbyggnaden samt renovering av de inre vattenvägarna. Dammsäkerheten höjs och kraftverket blir mer driftsäkert, effektivare och mer miljövänligt. – Renoveringen av Skedvi vattenkraftverk ligger helt i linje med Fortums tioåriga investeringsprogram på 80-100 miljoner euro årligen för att förbättra produktionen, effektiviteten och säkerheten i vattenkraftstationerna. Investeringsprogrammet kommer år 2020 att ha gett en effekthöjning på ca 100-150 MW, säger Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige. BÄTTRE VERKNINGSGRAD Vattendomen tillåter 400 kubikmeter vatten per sekund. Med de nya enheterna förbättras verkningsgraden och de två nya vertikala Kaplan-aggregaten kommer att ge 23 MVA vardera. Hålet där generatorn på Skedvi Vattenkraftverk har suttit. Fjädrar till lager håller på att plockas bort.

Bågsättsläggning framför intaget till G1 på Skedvi vattenkraftverk. Foto: Fortum

– Vi började redan 2010 med förprojektering. I maj 2011 beslutade vi att dra igång projektet och köpte utrustning under försommaren samma år. Vi gör en fullständig förnyelse av generator och turbin i både G1 och G2, säger Roine Söderström, projektledare för Skedvi vattenkraftverk som ägs av Fortum Generation AB. Fortum har tecknat totalentreprenad med VG Power, en av Nordens ledande aktörer inom vattenkraft, värt runt 8 miljoner euro, vilket omfattar en totalentreprenad för renovering av en av kraftverkets två generatorer plus leverans av ett helt nytt kaplanlöphjul inklusive löphjulskammare. Dessutom renoveras övriga delar i generatorn och turbinen.

– Vi har ganska nyligen påbörjat demonteringsarbetet på första aggregatet, G1, som nu är tagen ur drift. Större delen av generatorn har demonterats och snart lyfter vi ur gamla turbinen och påbörjar arbetet med löphjulskammaren, säger Magnus Wenna marknadsansvarig på VG Power. MASKINERI En stor del av maskineriet återanvänds som exempelvis generatorrotorn, generatoraxel, lager och polerna som omisoleras. Den gamla statorn och turbinhjulet skrotas. Eftersom löphjulskammaren byts ut görs det ett ganska stort ingrepp i byggnaden. – Vi genomför omfattande kontroller och beräkningar av det som återanvänds för att säkerställa livslängden för de kommande 50 åren som kraftverket beräknas till innan nya bedömningar måste göras, säger Magnus Wenna.

TEMA VATTENKRAFT/ NORDISKA PROJEKT nr 3• 2013 B2bnyheter.se www.nordiskaprojekt.se

23 33


VATTENKRAFT

Borttransport av demonterade delar i maskinsalen. Rotorn syns stående på en ställning bakom lastbilen.

VG Power har under våren 2012 verifierat prestandan på det nya löphjulet i ett modellprov på en testanläggning i York i USA. Konstruktion och dimensionering av de nya detaljerna har delvis utförts av kollegorna inom Voith Hydro i Heidenheim, Tyskland, men också till stor del av personalen på VG Powers kontor i Kristinehamn. – Konstruktionen för renoveringarna av de befintliga turbindetaljerna har utförts av vår turbinavdelning i Kristinehamn medan konstruktion och tillverkning av den nya generatorn utförs i Västerås där även projektledningen finns samlad, säger Magnus Wenna. TURBINHJUL En stor del av de viktigaste komponenterna är tillverkade och står lagrade på Fortums intilliggande anläggningar. Nya turbinhjulet står t ex uppställt i Avestaforsens kraftverk. – Detta gör vi för att säkerställa att de är färdiga att installeras under sommaren och hösten. Vi använder de gamla traverserna i stationen för att lyfta de tunga komponenterna på plats. Den nya statorn väger 66 ton, nya löphjulet som har en diameter på drygt 6 m väger ca 50 ton och rotorn som är den tyngsta delen väger ca 160 ton, säger Magnus Wenna. 24 34

TEMA VATTENKRAFT/ NORDISKA PROJEKT nr 3• 2013 B2bnyheter.se www.nordiskaprojekt.se

Generatorn är ursprungligen tillverkad av ASEA och turbinen av KMW. Generatorn förses med ny stator. Polerna isoleras om och borstlös magnetisering sätts in. Löphjulet byts ut till nytt modernt utförande och för att minska risken för oljeläckage går man över till högtryckshydralik vilket ger betydligt mindre oljevolymer. – Vi höjer inte effekten nämnvärt men eftersom verkningsgraden förbättras med det nya aggregatet får man ändå ut högre produktion med samma mängd vatten som tidigare, tillägger Magnus Wenna. KONTROLLRUM Byggpartner AB har byggt det nya kontrollrummet och personalbyggnaden. Det nya huset sitter ihop med kraftstationen via en glasgång. Nu blir både arbetsmiljön bättre och även brandskyddet. Gammalt kablage kommer att bytas ut och nya installationer göras av ABB. – Kontrollrummet var byggt 1949 och kompletterades med fjärrkontroll 1989. Med nya kontrollutrustningen får vi bättre reglermöjligheter och kan vi stoppa och starta på distans. Vi får bättre kontroll och kan låta en maskin gå på fullt och stanna den andra istället för att båda skall gå på halvfart, säger Roine Söderström.

Roine Söderström är projektledare för Skedvi vattenkraftverk, som utför en fullständig förnyelse av generator och turbin i både G1 och G2.

Det har byggts nytt tak på Skedvi vattenkraftstation vilket samtidigt har fått bättre isolering, intagsluckorna målas om och falsarna rostskyddas för att bättre klara frostskador. Hela kylvattensystemet byts ut och man installerar värmeåtervinningssystem för att minska behovet av extra elvärme. Istället utnyttjar man förlustvärmen, vilket blir en energibesparing. GENERATORSTÄLLVERK – Vi byter också aggregattransformatorerna som höjer spänningen från 12 kV till 130 kV. Hela generatorställverket i kraftstationen byts ut, tillägger Roine Söderström. Den 22 maj stoppades G1 och arbetet pågår fram till den 23 januari 2014. Sedan stoppas G2 i slutet av maj 2014 och arbetet pågår fram till januari 2015. Just nu har Fortum ca tio personer involverade i projektet och VG Power har 8-10 man på plats som utför demontaget. De blir något fler när installationsarbetet skall utföras. Totalt är ett 40-tal entreprenörer involverade. Som mest lär de bli ca 80 personer som arbetar med projektet. I januari 2015 skall driftsättningen vara igång för fullt och ett år senare genomgår aggregaten på Skedvi vattenkraftverk en garantibesiktning.


  



     



    

 

  

      







  



TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se

25


VATTENKRAFT

Statorerna på Hissmofors vattenkraftstation är på plats AV KIM HALL Allmänhetens intresse för Hissmofors IV har varit stort redan från byggstart. Hitintills har 1300 personer besökt den publika vattenkraftstationen som designats av den jämtländske arkitekten Åke Månsson. Nu är statorer på plats och installationer är påbörjade för att kraftverket skall kunna vara i kommersiell drift i slutet av oktober.

Överbyggnaden på den nya visningsstationen är klar och NCC håller på att bygga taken.

Överbyggnaden på den nya visningsstationen Hissmofors är klar och NCC håller på att bygga taken. Samtidigt lyfts de 102 ton tunga statorerna på plats. Statorn är 8,2 meter lång i diameter och har tillverkats av Andritz Hydro i Nälden, endast ett par mil från vattenkraftstationen. – Vi är mitt uppe i monteringsarbetet av de två aggregaten som kommer att pågå ända fram till driftstart. I dagsläget följer vi tidsplan, säger Anna Fahlén, projektledare på Andritz Hydro. VÄGTRANSPORT Ett löphjul samt båda statorerna är levererade till Hissmofors. Under juni och juli månad levereras det andra löphjulet samt rotorerna. De stora delarna transporteras från Nälden till Hissmofors med stor vägtransport mitt på dagen då trafiken är mindre. De två aggregaten, som väger ca 400 ton vardera och där statorn, rotor och löphjul är de tyngsta delarna, ska tillsammans generera 33 MW el. Hissmofors som är Jämtkrafts största vattenkraftverk har en sammanlagd årspro26 36

TEMA VATTENKRAFT/ NORDISKA PROJEKT nr 3• 2013 B2bnyheter.se www.nordiskaprojekt.se

duktion på 310 GWh. Delar av anläggningen är över 70 år och behövde ersättas med en ny station som kan säkra tillgångarna på förnybar elproduktion i framtiden. Den gamla kraftstationen kommer att rivas med början första halvåret 2014. – Det går inte att bara ställa av den gamla stationen när den nya går i kommersiell drift. Första halvåret måste vi utföra städningsjobb innan vi kan riva de två gamla aggregaten som är i drift under tiden vi bygger den nya anläggningen, säger Franz Birkl, projektledare på Jämtkraft. Det mesta av den gamla anläggningen går till skrot. Stålet går till skrothandlare och den krossade betongen kan återanvändas medan resten går till deponi. FINJUSTERINGAR Men just nu pågår som sagt finjusteringar och inkopplingar av de nya generatorerna. Vattenfall Service sätter kablarna på plats medan Andritz installerar komponenterna. Återstående större byggarbeten är uppförande av en betongdamm och en fyllnings-

damm som förbinder kraftstationen med höger strand. Stålluckor på intag och utlopp håller på att monteras. De stora stålkomponenterna monterar leverantörerna under ledning av NCC, som innehar bygg- och mekanikentreprenaden. – Luckorna finns där och ska installeras. Dessa kopplas upp elektriskt under augusti månad, då arbetet skall vara klart, säger Franz Birkl. För att förhindra att vatten skall forsa in i anläggningen under byggnadstiden har man byggt upp en fångdamm uppströms och nedströms. När dammkonstruktionerna är färdigställda och luckorna installerade kan fångdammarna tas bort. Därefter kan drifttagningsprocessen starta på allvar. Den består av omfattande tester och prover för att se så allt fungerar som det ska. – Vi har inlett processen för drifttagning och förberett allt så att det skall gå lugnt och säkert till väga. Säkerheten är första prio på dagordningen. Ännu så länge har


g N i l k c Ve t u r a b l l å h a N d e M l r l i Ä PV at P r u d i h b c O e d Vi Vill a l PP O k P P FÖr u

d liten e pa l m e N i t gar för f a r ttenk r lösnin a la v k v c a e v d t tbyggna e r och u både a re s ö k nsyn till dning. U iv r ä g ö h s b r g v a a t a r k t s om s ä k r a re r a up p d ra proje med vå rsen för fö s t fo n u e a t g t r m a e r m tskov i B co tillsa krävs fö . Ny t t u et s om på Swe s i p r v p r fo e r u o g h m s å et o.se. lp Hiss w.swec tt ta helh exempe f tverk i a w r a r r ä w e k a å d t s t p n s y ku N n. De tjänster er våra på miljö konsult a Vi hjälp r . å e v ll ä m inverkan h ro sam L ä s me hållbar t konomi. e et t me r h c o kor, miljö männis

TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se

27


VATTENKRAFT

vi inte haft några allvarliga tillbud trots att vi stundtals varit uppe i 150 personer samtidigt på betongsidan dygnet runt. Vi gör skyddsronder med skyddsombud för att se så allt är intakt och ingen kommer till skada, säger Franz Birkl. Arbetsmiljöfrågor står som en standardpunkt på arbetsmötena. Eftersom det finns en del utländsk arbetskraft har det funnits tolkar som översätter både vad som sägs och texter på föreskrifterna som sitter uppe på arbetsplatsen. – Det behövs resurser när man bygger så stora projekt på så kort tid som i detta fall. Dessutom har vi redan från start haft 1300 besökare från företag och allmänhet som följt byggprojektet, och nu när vi närmar oss slutet så ökar intresset ytterligare. Vi har en guide som visar runt och förklarar vad som pågår, berättar Franz Birkl. Det finns inte så många pågående vattenkraftverksbyggen vilket gör att intresset inom branschen är stort. I detta läge är all

De två aggregaten som ska generera 33 MW på Hissmofors vattenkraftverk tillverkas av Andritz Hydro. Aggregaten väger ca 400 ton styck, de tunga delarna är stator, rotor och löphjul.

projektering i stort avslutad och under det senaste halvåret har det utöver byggledning mest rört sig om byggplatsfrågor. De stora byggkonstruktionerna och montagen av mekanisk utrustning är på plats i kraftstationen. Även om de största byggnadsarbetena är utförda så återstår en byggnadsmässig- och teknisk utmaning att färdigställa dammarna mellan kraftstationen och höger strand.

Utrymmet är trångt eftersom arbetena måste utföras innanför fångdammen och det gäller att anpassa logistik och teknik. – Vi har analyserat de scenarier brister som kan uppstå och haft dialog och gett förslag på hur man ska kunna göra detta på ett säkert sätt. Man måste veta att det fungerar, inte att man tror att det fungerar. Dammsäkerhetsrisker får bara inte uppstå, säger Jörgen Dath, uppdragsledare på Sweco. Även om projekteringen i huvudsak är avslutad och de stora byggarbetena är avslutade så återstår mycket arbete vad gäller installationer, stomkomplettering och utvändigt arbete. Det har varit en utmaning att hinna med att projektera allt eftersom man bygger. Tack vare ett stort engagemang från alla parter kan vi nu andas ut, säger Jörgen Dath. En erfarenhet som Jörgen med flera tar med sig efter projektet är nyttan av projektering i 3D. Även om projektering i 3D funnits länge så har det i Hissmofors getts en möjlighet till vidareutveckling.

PMC Cylinderstill din hydraulikpartner för vattenkraft! var grunden med och till lade grunden BanaVäg i Väst ViVilade nya kraftverket i Hissmofors Vi levererade hydrauliken till Hissmofors kraftstation

erbjuder grundläggning för alla typer av byggande. har stor kunskap och yrkesskicklighet. är marknadsledande.

Rätt från grunden.

Från kundens kravspecifikationer designar-producerar-installerar-dokumenterar PMC Cylinders kompletta hydrauliklösningar inklusive både hydraulaggregat och hydraulcylindrar för vattenkraft och övriga energisektorn. www.hercules.se Vår långa erfarenhet hjälper kunder till tekniskt och ekonomiskt optimala hydraliksystem.

Hantverkaregatan 7 Box 118

28 38

TEMA VATTENKRAFT/ NORDISKA PROJEKT nr 3• 2013 B2bnyheter.se www.nordiskaprojekt.se

576 23 Sävsjö

www.pmccylinders.se


Statorn till aggregaten är 8,2 meter i diameter och levereras med vägtransport från Andritz anläggning i Nälden till Hissmofors mitt på dagen då trafiken är mindre.

   

– 3D kan man använda till många olika saker. I detta projekt har det varit ett stort stöd för byggentreprenören och övriga deltagare i projektet samt för själva projekteringen. Vi har tagit lärdom och vet hur vi skall utveckla det vidare. Projekteringsprocessen befinner sig, genom användandet av 3D, i ett paradigmskifte och det kommer att få betydelse även för projekt- och projekteringsgenomförandet i framtiden, säger Jörgen Dath. Samarbetet mellan byggherrar, entreprenörer, leverantörer, installatörer och konsulter pågår för hur man skall utveckla 3D projektering. Dels är 3D bra som illustration, men också för bland annat byggplanering, mängduppföljning och är framför allt värdefull för installationssamordning. – Även om det finns stor potential att utveckla 3D för att effektivisera byggprocessen kräver det att alla inblandade är med och att det finns en metodik så att alla kan samverka i projekterev Sweden_Sujet_171x123 02.11.2010 ringen. Det är den stora utmaningen, säger Jörgen Dath avslutningsvis.

    

     

 



C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

generatorer också en enhet i Kristinehamn med samma unika kompetens för turbiner. Vi jobbar med alla typer av åtgärder från att leverera specialtillverkade reservdelar för olika maskiner till att utföra kompletta renoveringar med t.ex. utbyte av statorer och löphjul. Vi är en ledande aktör på den nordiska marknaden men jobbar också internationellt med våra kollegor inom Voith Hydro som i mer än 140 år levererat en betydande del av alla aggregat som installerats för vattenkraftsproduktion.

Your partner forFörutom renewable and clean energy generatorer och turbiner är vi också en ledande leverVoith Hydro AB Tidigare VG Power Vattenkraftsspecialisten i Norden

antör av magnetiseringsutrustningar, både statiska och borstSvenska kraftverk blir genom ANDRITZ HYDRO effektivare, lösa. moder nare och miljövänligare. ANDRITZ HYDRO har kunskapen och tekniken som moderniserar vattenturbiner I Voith Hydro ingår idag även Kössler som är en högklassig tillverkare av turbiner för effektivare småskalig och vattenkraft. Vi erbjuder till att producera elbetydligt miljövänligare. därför tjänster och produkter för dessa We självklart focus on the också best solution – from wateräven to wire. maskiner.

Högsta kvalitet. Kunskap och styrka. Service är viktigt! Voith Hydro i Sverige kan erbjuda alla typer av tjänster för vattenkraftaggregat och kringutrustningar. Vårt produktutbud omfattar generatorer, turbiner, magnetiseringsutrustningar och servicetjänster som inspektioner, tillståndskontroller, förstudier, utbildningar och mycket annat. Vår servicegrupp har mycket erfarna ingenjörer med lång erfarenhet i branschen. Tillsammans med vår fältpersonal kan vi snabbt vara på plats vid akuta behov och lösa problem. Vi genomför varje år flera hundra uppdrag av mycket varierande karaktär till både svenska och internationella kunder. Vi har också förutom vår expertis i Västerås för

Vi är specialister. Vi är pålitliga.

www.voith.com/swe-sv A Voith and Siemens Company

ANDRITZ HYDRO AB Box 1, 835 05 Nälden, Sweden Phone: +46 (0) 640 17700, Fax: +46 (0) 640 17780

contact-hydro.se@andritz.com www.andritz.com

NORDISKA PROJEKT nr 3• 2013 TEMA VATTENKRAFT/

Probedruck

www.nordiskaprojekt.se B2bnyheter.se

39 29


VATTENKRAFT

VATTENKRAFT

Större utskov i Höljesdammen underlättar vattenflödet när vårfloden kommer

AV KIM HALL Med stort fokus på både dammsäkerhet och arbetsskydd pågår ombyggnationen av Höljesdammen i Värmländska Torsby för fullt. Fortum investerar ca 450 miljoner kr på att renovera och anpassa anläggningen i syfte att klara reglerna kring dammsäkerheten. När projektet är klart kommer dammen att klara det största vattenflödet som kan uppstå på tiotusen år. Höljesdammen är en av landets största kraftverksdammar och den överlägset största i Värmland. Dammen är 400 meter lång och ca 80 meter hög. Foto: Fortum

Arbetet med att förstärka dammen och bygga ett nytt utskov som kan släppa igenom större mängd vatten när vårfloden kommer, påbörjades redan 2006. Men det var först 2012 när miljötillståndet var klart som de fysiska arbetena kunde påbörjas. Projektet beräknas ta fyra år att genomföra och beräknas vara klart i slutet av 2015. Höljesdammen är en av landets största kraftverksdammar och den överlägset största i Värmland. Från att dammen har kunnat tappas på 1 595 kubikmeter vatten per sekund ska kapaciteten höjas till 2 000 kubikmeter per sekund. Det motsvarar det flöde som beräknas bli verklighet en gång på tiotusen år. För att klara av de nya kraven måste dammen får en ny större utskovslucka utöver övriga utskov. DAMMLUCKA För att kunna bygga ett nytt utskov och dammlucka när dammen fylls med vatten i samband med vårfloden, har NCC som har generalentreprenaden, byggt fångdammar som tar upp vattnet så att det inte flödar in på arbetsplatsen.

30

TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se

– Vi började med projekteringen redan 2006 och gjorde en modell av anläggningen i en mindre skala där vi kunde se hur vattnet betedde sig genom utskoven, ner till energiomvandlaren och vidare i älvfåran, så att vi redan innan arbetet påbörjades valde de rätta lösningarna. När miljödomen var klar drog vi igång arbetet i maj 2012. Nu pågår arbetet för fullt, säger Gunnar Henriksson, projektledare på Fortum. Eftersom flottningen av timmer upphörde 1991 har timmerrännan rivits. Där rännan har funnits och på andra sidan dammen ska totalt 300 000 kubikmeter berg bort för att ge plats för en ny ränna till den nya utskovsluckan. Den nya luckan blir 17 meter bred, vilket gör den något större än de andra två. – Så här långt har allt gått planenligt. Det största orosmomentet tekniskt och tidsmässigt var att schakta bort berg i en mycket brant slänt utmed den gamla utskovsrännan. Nästa stora projekt är att gjuta 20 000 kubikmeter betong för den nya utskovsrännan och stomme för en ny dammlucka, säger Gunnar Henriksson.

Betongen till bygget produceras på plats för att säkra kvaliteten samtidigt som man minskar miljöpåverkan från transporter. ARBETSMILJÖRISKER – Det finns stora arbetsmiljörisker i projektet. Men vi har aktivt analyserat och hanterat riskerna och ännu så länge har inga arbetsplatsolyckor noterats. Inte ens en blåslagen tumme. Alla som kommer till arbetsplatsen får genomgå arbetsplatsinstruktion, säger Gunnar Henriksson. Det finns en fångdamm uppströms och en nedströms om utskovet. Fångdammen nedströms gör att vattnet i bottenskovet kan släppas på och går förbi dammen. – Det är väldigt viktigt att ta hand om vattnet som kan komma genom arbetsområdet. Måste vi öppna ytterligare luckor har entreprenören tre dygn på sig att utrymma. Anläggningen har samma kapacitet att släppa förbi vatten under byggtiden som tidigare. Just nu spiller vi i bottenutskovet och då passerar vattnet nedströmsfångdammens utsida och vi kan jobba på insidan, förklarar Gunnar Henriksson. NORDISKA PROJEKT nr 3• 2013 www.nordiskaprojekt.se

41


VATTENKRAFT

VATTENKRAFT

Dammen är 400 meter lång och ca 80 meter hög. Idag består den av två utskovsluckor som är tio meter höga och 14 meter breda. Den nya luckan blir 17 meter hög och tio meter bred. Efter ombyggnaden ökar utskovskapaciteten till 2000 kubikmeter per sekund. Bottenskovet fanns sedan innan. – Vi gräver djupt och vi får inte skapa några miljöeffekter. 200 000 kubikmeter har hittills sprängts och schaktats bort. I älvfåran tre kilometer nedströms går sedan vattnet ut från kraftstationen. Platsen i mitten av etableringsområdet ställer vi upp en betongstation så vi kan tillverka betong på plats. Närmaste betongstation ligger nämligen åtta mil bort. Det är för långt med tanke på kostnader, kvalitet och miljöaspekter säger Gunnar Henriksson. Bakom luckorna i utskoven byggs en betongränna som leder vattnet ner till älvbottnen och i slutet av rännan finns en energiomvandlare.

Det är väldigt viktigt att ta hand om vattnet som kan komma genom arbetsområdet. Måste man öppna ytterligare luckor har entreprenören tre dygn på sig att utrymma. Anläggningen har samma kapacitet att släppa förbi vatten under byggtiden som tidigare.

När vattnet kommer ner landar det i energiomvandlaren, som på engelska kallas Stilling Bassin (stillande bassäng). Den måste också göras större för att kunna släppa förbi stora mängder vatten. – Vi femdubblar storleken på energiomvandlaren.

Energin i vattnet måste dämpas på ett säkert sätt, säger Gunnar Henriksson. Anledningen till att Höljesdammen byggs om är att den anpassas till dagens regelverk. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

UPPDRAG

PRODUKTER

Mekaniska konstruktioner

Dammluckor

Hållfasthetsberäkningar

Transportörer

Dokumentation

Grindrensare

Riskanalyser

Tryckkärl

CE-märkning

Lyftutrustning

Deformationsanalyser Dammbesiktningar mekanik

MecTech Borlänge AB Tunavägen 290 SE-781 73 Borlänge

Hanteringsutrustning Personkorgar/ plattformar

Tel. 0243-25 46 40 Vi utför alla typer av plåt och isoleringsarbeten, även byggnadsplåt Övr. mekanisk utrustning Fax. 0243-25 46 41 Vår specialitet är platsskummadinfo@mectech.se isolering och plåtbeklädnad

Teknisk kontroll/ konsultation

www.mectech.se

Tel: 08-760 32 70 info@belisol.se

www.belisol.se

“The company with solutions”

42

NORDISKA PROJEKT nr 3• 2013 www.nordiskaprojekt.se

TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se

31


Unikt effektiva lösningar för tillståndskontroll SPM erbjuder skräddarsydda system för alla branscher

Vibrationsanalys och stötpulsmätning av kritiska maskiner

Onlinesystem och portabla mätinstrument

Konditionsövervakningstjänst med larmbevakning och månadsrapportering

Kurser i tillståndskontroll samt Vibrationsanalys CAT I, II och III enligt ISO-standard

Forskning, utveckling, tillverkning och support i egen regi

Välkommen att kontakta oss för mer information!

32

TEMA VATTENKRAFT/ B2bnyheter.se

SPM Instrument AB | 0152-22500 | spminstrument.se

Tema Vattenkraft  

En bilaga från B2BNyheter.se om vattenkraft