Nya Projekt Industri & Tillverkning 006/2022

Page 1

Nya Projekt 006 Industri & Tillverkning

Nya Projekt December 2022

Klicka för att kolla in våra övriga nummer!

Utgivare: Nya Projekt Industri &Tillverkning ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710

Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se

Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se

Marknad: Försäljningschef Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se

Försäljning: Benjamin Jonsson, benjamin.jonsson@storkom.se

Kontakta oss:

Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material.

Tidningen får citeras med angivande av källa.

Nr 006/2022
SÄKERSTÄLLA
>>> FOSSILFRI
SVENSK SOCKERPRODUKTION
ÅNGA BIDRAR TILL ATT
Landshövding Anneli Hulthén klipper bandet och inviger ångledningen mellan Örtoftaverket och Nordic Sugars sockerbruk i Örtofta. FOTO: Zack Pertucalos

SOCKERPRODUKTION

Tisdagen den 11 oktober 2022 invigdes ångledningen mellan Nordic Sugars och Kraftringens anläggningar i Örtofta.

Genom ångledningen leds ånga från Kraftringens fossilfria kraftvärmeproduktion till Nordic Sugars sockerfabrik – ett unikt energisamarbete som både bidrar till att säkerställa svensk sockerproduktion och samtidigt minskar utsläppen från sockerproduktionen med 17 000 ton CO2 per år.

– I Sverige är vi självförsörjande på socker. Det är ett ansvar vi tar på största allvar. Under de senaste fem åren har vi därför investerat närmare 2 miljarder kronor för att vara en av de mest moderna och mest konkurrenskraftiga sockerindustrierna i Europa. Hållbara och stabila energilösningar är avgörande i detta och nu tar vi ännu ett steg mot framtiden med ånga från inhemsk fossilfri kraftvärmeproduktion i bränslemixen, säger Olof Dahlgren, fabrikschef på Nordic Sugar.

– Nordic Sugar är en viktig livsmedelsleverantör. Vi är glada över att vi kan hjälpa Nordic Sugar med fossilfri energi och samtidigt bidra till att trygga produktionen och öka konkurrenskraften. Att verka för att optimera energilösningarna i nära samarbete med våra partners ligger helt i linje med vår strategi. Det gagnar alla parter, ökar miljövinsterna och bidrar till en hållbar tillväxt, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef för Kraftringen.

PÅSKYNDAR OMSTÄLLNINGEN

Sveriges klimatmål om att senast 2045 ha reducerat sitt nettoutsläpp av växthusgaser till noll kräver stora omställningar i industrin. En viktig nyckel är bland annat att ersätta fossil energi med fossilfri.

Nordic Sugars fabrik i Örtofta har hittills använt en energimix som till stor del är baserad på naturgas. Ångledningen spelar här en viktig roll, då den innebär att en fjärdedel av Nordic Sugars naturgasbehov nu kan ersättas med fossilfritt producerad ånga.

– Den här satsningen är ett mycket bra exempel på en investering som ger ett bidrag till försörjningstryggheten både för Nordic Sugar och för Sverige. Det är också ett tydligt exempel på hur klimatomställning och försörjningstrygghet går hand i hand. Lösningar som gynnar både samhället i stort och näringslivet kommer vara viktiga i klimatomställningen, säger Gustav Ebenå, avdelningschef på Energimyndigheten.

EN NYSKAPANDE SATSNING

Ångledningen mellan Kraftringen och Nordic Sugars anläggningar i Örtofta har kunnat förverkligas tack vare den geografiska närheten mellan fabrikerna. Ånga från Kraftringens fossilbränslefria värmeverk i Örtofta förs via en nybyggd ångledning till Örtofta sockerbruk där den ersätter fossilt bränsle i sockerfabrikens produktionsprocess. Byggnadsarbetet startade under hösten 2021 och ångledningen tas nu i drift.

Under oktober 2022 togs ångledningen mellan Örtoftaverket och Nordic Sugars sockerbruk. Ledningen ger fossilfritt producerad ånga direkt från Örtoftaverkets panna och ersätter ca en fjärdedel av sockerbrukets naturgasbehov. En minskning av klimatpåverkan på ca 17 000 ton koldixoidekvivalenter per år. Projektet, som är en gemensam investering på ca 130 miljonerkronor, minskar även Sveriges totala naturgasbehov med cirka 6 %,. FOTO: Petter Duvander / Kraftringen.

Polyurea beläggningar & tätskikt i p-garage / utomhusbassänger / invallningar ca 8 000 m2 / tätskikt på brobanor / tak
Polyurea skumisolering på tak / vindar / bjälklag / i väggar
på broar / p-garage / pelare / bjälklag / fastigheter
ca 35 000 m
Betongrenoveringar av p-garage / balkonger
loftgångar
ca 50 000 m2
ETT URVAL AV VÅRA TJÄNSTER •
• Kolfiberförstärkningar
/ dörröppningar
/
/ vattentorn / smide rostfritt / vattenverk / fasader
• Auktoriserad i rostskyddsmålning av kraftverk / dammluckor / vattenvägar / sugrör m.m. sedan 1998 ca 45 000 m2
• Epoxi- & polyuretaninjekteringar / limning av sprickor fundament m.m. / undergjutningar samt tätning vattenläckage
• Golvbeläggningar & efterlysande utrymningslinjer i p-garage / industrifastigheter m.m.
www.ysab.se • ysab@telia.com
• Bygg- & industriservice med ramavtal av ovan tjänster / Stockbolms Exergi sedan 2011 / Billerud Korsnäs / Söderenergi m.fl.

Stålleveranser

Stålleveranser www.huddingesteel.se

www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning. Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning.

Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

MILJÖVÄNLIGA KABLAR FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Kabellösningar från nordisk tillverkare för energiöverföring i vindkraftsparker. Det som är viktigt för våra kunder är också viktigt för oss: Driftsäkerhet Tillgänglighet Installationsvänlighet Kolla in våra vindkraftprodukter på www.rekakabel.se Nordiska Projekt 2020 nr 4_Reka Kabel_Kvartssida 92x125mm.indd 1 info.lasercoating@duroc.com  |  Fabriksvägen 16  |  972 54 LULEÅ  |  0920-43 22 20 www.duroclasercoating.com Krister Lundström Teknisk säljare Duroc Laser Coating AB krister.lundstrom@duroc.com Mikael Silverlind Teknisk säljare Duroc Laser Coating AB mikael.silverlind@duroc.com Vi på Duroc Laser Coating erbjuder reparation av stålytor och nytillverkning av kundunika ytbehandlade komponenter i små och stora serier. Ytor utsatta för slitage, värme eller korrosion återställs och förstärks med hjälp av laserpåsvetsning, laserimpregnering eller laserhärdning. SVERIGES LEDANDE FÖRETAG INOM LASERYTBEHANDLING TVEKA INTE ATT HÖRA AV ER OM NI HAR FÅGOR! VI BESÖKER ER GÄRNA FÖR YTTERLIGARE INFORMATION. We make the world last longer www.teknos.se Rostskydd Brandskydd Polyurea

Service, tjänster och produkter för trycksatta system och utrustningar

Vi är en heltäckande leverantör av underhållstjänster till företag inom vind, vatten, elnät och industri. Vi tar hand om ert strategiska och operativa underhåll så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. I vår tjänsteportfölj finns allt från totalt underhållsansvar till specialisttjänster.

Energiservice är en komplett leverantör av strategiskt och operativt underhåll.
I Chromaforas reningsanläggning för Högbytorp sprutar avgiftat vatten ut. FOTO: Ragn-Sells
STORSKALIG PFAS-RENING PÅ KRETSLOPPSANLÄGGNINGEN HÖGBYTORP >>>

STORSKALIG PFAS-RENING PÅ KRETSLOPPSANLÄGGNINGEN HÖGBYTORP

Under fyra månader har närmare 50 000 kubikmeter lakvatten renats avseende kemikalien PFAS på kretsloppsanläggningen Högbytorp i Upplands-Bro. Bakom reningsprojektet står Chromafora, ett svenskt innovationsbolag inom cleantech. På miljöföretaget Ragn-Sells kretsloppsanläggning Högbytorp behandlas över 1 700 000 ton avfall per år. Här hanteras bland annat förorenade jordar, oljehaltigt slam från biltvättar, organiskt material, PTP (papper, trä och plast) och aska. Som ett resultat av avfallshanteringen uppstår lakvatten, ofta innehållande metaller, salter och PFAS.

– Hur bra vi än är på att sortera och återvinna så kommer det alltid bli något kvar som vi inte vill ha in i det cirkulära flödet, som exempelvis PFAS. Trots att vi i dagsläget inte har något fastlagt riktvärde för PFAS i lakvatten att förhålla oss till anser vi att det är viktigt att göra vad vi kan för att minska eventuell spridning, säger Anders Hagevi, avdelningschef på Ragn-Sells Högbytorp.

Chromafora fick i uppdrag av Ragn-Sells att under perioden juni-september 2022 avskilja minst 40 procent PFAS11 ur lakvattnet. PFAS11 är summan av 11 vanliga varianter av PFAS, inklusive PFOS och PFOA, och används som referens för förekomst av PFAS i vatten.*

För att kunna behandla så stora volymer vatten på kort tid användes ett system med kol- och ultrafilter som hanterar cirka fem gånger större volym än Chromaforas tidigare anläggningar.

– Det är riktigt spännande att arbeta med PFAS-rening på Högbytorp eftersom det är en av Sveriges ledande kretsloppsanläggningar. Här finns en stor passion för miljön. Vi har renat nära 50 000 kubikmeter lakvatten från PFAS11, vilket innebär att vi under uppdragets gång behandlat cirka 500 kubikmeter per dag. Målet var 40 procents reduktion av PFAS11, medan det preliminära resultatet visar att den uppnådda reduktionen är drygt 45 procent. Det innebär att vi har överträffat målet med god marginal, något vi självklart är stolta över, säger Johan Seijmer, VD på Chromafora.

PFAS är en samling av cirka 5000 industriellt framställda ”evighetskemikalier” som inte bryts ner fullständigt i miljön. Ämnena - som ursprungligen kommer från bland annat brandskum, förpackningar, impregneringsmedel och hudkrämer - finns idag i dricksvatten och livsmedel och har i studier kopplats till hormonrubbningar, fertilitetsproblem och cancer. PFAS bestående av långa kolkedjor har i viss mån kunnat avlägsnas med hjälp av olika reningstekniker, medan de mindre molekylerna, som är mer vattenlösliga, har varit svårare att fånga. Chromaforas patenterade metod fångar in även dessa.

Kretsloppsanläggningen Högbytorp i Upplands-Bro avgiftas på PFAS av Chromafora. FOTO: Ragn-Sells
www.torkapparater.se “Where, Drying, Pyrolysis or Cooling is the Game – Torkapparater is the name!” Tel: 08-760 32 70 info@belisol.se www.belisol.se Vi utför alla typer av plåt och isoleringsarbeten, även byggnadsplåt Vår specialitet är platsskummad isolering och plåtbeklädnad

Vill du sänka kostnaden för din anläggning?

När du har till uppgift att kontrollera viktiga processer o ch funk tione r, unde r hå lla , r e pa r e r a och för hindr a kostsamma driftsstopp, eller transportera material som snabbt och säk ert måste komma på plats, har Alimak en viktig roll Med stor effektivitet, hög kapacitet och en flexibel konstruktion som klarar även extrema miljöer löser våra hissar vertik ala transportproblem över hela världen Det har de g jort i mer än 65 år

Några färska exempel på hissinstallationer: Hissar till Helsingborgs nya vattentorn, LKABs malmlada i Sv a p pa v a a r a , k o k a r e n på Ö s tr a nds pa pp e r s br uk , Söderenergi samt fyra hissar till Hisingsbron och tre hissar till nya papper sbruk et Bracell Star, Brasilien Kontakta oss på info@alimak.com för mer information

2020-05-26 14:30 Page 1 info.lasercoating@duroc.com  |  Fabriksvägen 16  |  972 54 LULEÅ  |  0920-43 22 20 www.duroclasercoating.com Krister Lundström Teknisk säljare Duroc Laser Coating AB krister.lundstrom@duroc.com Mikael Silverlind Teknisk säljare Duroc Laser Coating AB mikael.silverlind@duroc.com Vi på Duroc Laser Coating erbjuder reparation av stålytor och nytillverkning av kundunika ytbehandlade komponenter i små och stora serier. Ytor utsatta för slitage, värme eller korrosion återställs och förstärks med hjälp av laserpåsvetsning, laserimpregnering eller laserhärdning. SVERIGES LEDANDE FÖRETAG INOM LASERYTBEHANDLING TVEKA INTE ATT HÖRA AV ER OM NI HAR FÅGOR! VI BESÖKER ER GÄRNA FÖR YTTERLIGARE INFORMATION. • Härdar extremt snabbt, 5-20 sekunder • Flexibelt 300-700 % • Kemikalieresistent • Ljuddämpande • Slitstarkt 072-307 03 40 • info@polyureasverige.se www.polyureasverige.se – när du behöver ett tätt och flexibelt ytskydd
www.alimak.se Alimak 92x255mm_Alimak_Hek_86x254mm.qxd

INDUSTRIFÖRETAG BETALAR MEST VIDRANSOMWAREATTACKER

En ny global studie visar att företag inom tillverkande industri som drabbas av ransomware betalar mer än dubbelt så mycket som genomsnittet för alla branscher. De medverkande industriföretagen betalade i genomsnitt drygt 2 miljoner USD i lösensumma. Det kan jämföras med det totala genomsnittet som är drygt 800 000 USD för samtliga branscher.

I den globala studien som genomförts av IT-säkerhetsföretaget Sophos framgår också att nära sju av tio (66 procent) av de drabbade industriföretagen säger att attackernas komplexitet ökat.

Nästan lika många (61 procent) säger att cyberattackerna sker allt oftare. Tillverkande industrier har samtidigt den lägsta krypteringsgraden av alla branscher – 57 procent jämfört med det totala genomsnittet 65 procent.

– Tillverkande industrier är ofta intressanta måltavlor för cyberkriminella. De har en central och sårbar roll i olika leveranskedjor samtidigt som infrastrukturen i flera fall är föråldrad. Företag som har en begränsad insyn i och kontroll av sin produktionsmiljö kan bjuda angriparna på en relativt enkel väg in, kommenterar Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos.

– Studien visar globala siffror och redovisar inte hur det förhåller sig i enskilda länder. Men med tanke på att Sverige har en förhållandevis stor och betydelsefull tillverkningsindustri finns det givetvis anledning att tänka och agera proaktivt i frågor som kan höja IT-säkerheten. Att se över säkerhetskontrollerna, täppa till potentiella luckor, förbereda sig på det värsta och göra ordentliga säkerhetskopior har aldrig varit viktigare än nu. Opatchade enheter, oskyddade maskiner och öppna RDPportar är konkreta exempel på svaga länkar vi ser hos alltför många företag, avslutar Per Söderqvist.

Studien bygger på svar från 5 600 IT-ansvariga i 31 länder varav 419 arbetar inom tillverkande industri. Undersökningen har genomförts av Vanson Bourne, ett oberoende företag specialiserat på marknadsundersökningar.

- Marin hydrografi- & geokonsult

- Marin geologi & geoteknik

- Geofysiska undersökningstjänster

- Metocean analys & undersökningar

- Marina miljötjänster

- Hydrografiska undersökningstjänster

Box 24104 ∙ SE-400 22 Göteborg ∙ SWEDEN Telephone:+46 (0)31 7046525 info@marin.se www.marin.se ∙ RINGDAHL MASKINER AB Stockholm www.ringdahl-maskiner.se Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN Välkommen till staden För industri eller fastighet erbjuder vi: Vägmärken & skyltar Fasaddisplay LED Fordonshinder Digitala skyltar www.blinkfyrar.se / order@blinkfyrar.se / 0200-240400 Industrivägen 21, Box 3, 151 21 Södertälje Tel: 08 522 933 00
Med inriktning på havsbaserad vindkraft

Gasell

Värm upp din pool med fjärrvärme.

Med innovation och tekniskt kunnande jobbar KE THERM med lösningar för fjärrvärme och fjärrkyla. Vi satsar hårt på offensiv expansion av verksamheten för att fortsatt ligga i framkant.

Behovet av hållbara energilösningar har aldrig varit större!

Smart app-styrning av fjärrvärmeanläggningen.

Självlärande elektronisk styrning av varmvatten.

Högst komfort med trådlös rumsgivarstyrning.

KLOTET BEHÖVER MER FJÄRRVÄRME MÖT FRAMTIDEN MED OSS! WWW.KETHERM.SE

Helisolerad central. Marknadens snyggaste?

VOLVO KLARAR DE HÅRDA KRAVEN HOS SSAB

-
>>>
FLER MASKINER BESTÄLLDA AV SWECON
PÅ BILDEN från vänster: Fredrik Engman, Assar Sköld och Magnus Funck. FOTO: Jennie Pettersson.

Hjullastarna anpassas beroende på arbetsuppgift: exempelvis pansarruta för de som lastar skrot och förstärkt skyddstak, samt ett eget koncept för arbetsbelysning som innefattar både punktbelysning och ljusramp. FOTO: Jennie Pettersson

VOLVO KLARAR DE HÅRDA KRAVEN HOS SSAB - FLER MASKINER BESTÄLLDA AV SWECON

Varje dag, veckans alla dagar, lämnar 7 700 ton stål SSAB i Luleå för vidare transport till valsverket i Borlänge. Detta ständiga flöde av stål, dygnet runt, ställer stora krav interntransporterna.

– Alla maskiner, bortsett från gaffeltruckarna, är Volvo, säger Magnus Funck, transportchef på SSAB i Luleå, som nyligen beställde tolv nya Volvomaskiner.

Magnus Funck delar transportansvaret med Assar Sköld och Fredrik Engman. Tillsammans ser de till att alla transporter på stålverket, med cirka 1 100 anställda, fungerar som det ska.

– Flera maskiner går femskift, som de på ”varma flöden”. Där har vi två truckar samt en Volvo L180 som kör skrot, en L220 som fungerar som kokstraktor och en L120 som är servicemaskin. Självklart har vi både reservmaskiner och reservförare om det skulle behövas, säger Fredrik Engman.

Totalt finns det cirka 20-talet hjullastare och fem A25 dumprar, ombyggda till dragare, på SSAB i Luleå. De hårda kraven på maskinerna och den tuffa miljön, gör att de behöver bytas ut ungefär vart

fjärde år.

Ett sådant generationsskifte pågår just nu, då SSAB:s beställning av nio hjullastare – i storlekar från L90 till L220 – samt tre ombyggda A25 dumprar håller på att verkställas.

– Vi har fått sex av hjullastarna och resten levereras senare i år. Då och i början av 2023 kommer också de nya dragarna, som byggs om av CEES i Malmö, säger Magnus Funck.

ANPASSADE MASKINER

Dumprarna byggs om till dragare, utan korg, med vändskiva och kopplingar som kan ansluta till de olika vagnarna som finns i stålverket. Sedan kan de transportera allt från skrot och slam till kol. Även hjullastarna anpassas beroende på arbetsuppgift: exempelvis pansarruta för de som lastar skrot och förstärkt skyddstak där maskinen riskerar att få fallande föremål på sig.

– Sedan har vi ett eget koncept för arbetsbelysning som innefattar både punktbelysning och ljusramp, säger Assar Sköld.

Att det blivit just Volvomaskiner på SSAB är ingen slump.

Nya Projekt 24 December 2022

– Det är enkelt, vi är nöjda både med maskinerna och Swecons service. Vi har visserligen en egen verkstad, men har serviceavtal på alla nya maskiner. Dessutom ställer Swecon upp i ur och skur när vi behöver någon hjälp. Deras servicetekniker Patrik Nordlund jobbar nästan heltid hos oss, säger Magnus Funck.

MILJÖN ÄR VIKTIG

Även miljön – såväl arbetsmiljön som miljön i stort – betyder mycket på SSAB vid valet av maskiner.

– Hytten och arbetsmiljön är ett stort plus för Volvo, konstaterar Magnus som tillsammans med Fredrik och Assar kontinuerligt följer branschens omställning från fossilt bränsle.

– Vi har gått över till fossilfritt i alla våra maskiner, men när det är som kallast ute tankar vi fortfarande diesel eftersom HVO inte fungerar då.

Den snabba utvecklingen av eldrivna maskiner välkomnar de alla tre.

– När de kommer i storlekar som passar vår verksamhet, så kommer vi absolut att testa dem.

FAKTA FOSSILFRITT STÅL

SSAB:s styrelse har beslutat att företaget ska investera totalt 45 miljarder kronor under perioden 2022–2030. Det betyder att SSAB:s alla produktionsorter går över till fossilfri drift till 2030.

Den kraftigt ökade efterfrågan på fossilfritt stål gör att SSAB tidigarelagt omställningen med 15 år.

I oktober förra året presenterades det första historiska fordonet fossilfritt stål. Det var en självkörande dumper från Volvo gjort av SSAB Hybrit-stål.

På bilden: Ett generationsskifte pågår just nu hos SSAB, som beställt nio hjullastare – i storlekar från L90 till L220 – samt tre ombyggda A25 dumprar.

Nya Projekt 25 December 2022
FOTO: Jennie Pettersson
En stillastående kross kostar pengar – snabb service och kvalitet på plats är något som vi prioriterar högt! 20 ÅRS ERFARENHET INOM KROSSAR! Vi kan hjälpa dig med renovering och reparationer. Kontakta Robert och diskutera dina behov. 070-651 24 69, robert@krosservice.se Nordic Stone Crusher
Halverad energiförbrukning Lika energieffektiv vid alla temperatureräven låga Enkel installation utan rördragningar Uppkopplingsbar Energieffektiv luftavfuktning: Undvik Korrosion & Mögel! info@airwatergreen com Högvarvsväxlar för ång- och gasturbiner. Serviceorganisation i Sverige 018-51 20 00 www.bronco.se MAGNETISERING RELÄSKYDD PROV OCH IDRIFTTAGNING 070 424 40 33 www.sveapower.se Swedish Electrical and PowerControl AB Experter på kameror för industri/processapplikationer/varma miljöer

ARCTIC PAPER VIDGAR SINA AFFÄRSOMRÅDEN OCH SATSAR PÅ SOLKRAFT – HAR SOM MÅL ATT PRODUCERA 40 MW SOLEL ÅRLIGEN

Ett ökat elbehov, högre energipriser och grön omställning har gjort att pappersbruket Arctic Paper i Grycksbo tagit beslutet att bli egna kraftproducenter.

Dels för att täcka sin egen energiförbrukning, dels för att själva kunna erbjuda marknaden grön, hållbar energi. Genom en ny solcellsanläggning från EnergiEngagemang har de tagit viktiga steg mot sitt mål att år 2030 årligen producera 40 megawatt solel.

Totalt 700 000 ton grafiskt papper rullar ut från Arctic Papers tre bruk i Sverige och Polen varje år. För att producera det krävs energi, mycket energi, något som har fått koncernen att de senaste åren ge sig in i energibranschen.

– Vi har sedan tidigare affärsområdena papper, massa och förpackningar, men nu har vi även affärsområdet Power, säger Daniel Bergkvist Group Power Manager på Arctic Paper.

Man har sedan tidigare egen energiproduktion via ångturbiner och vattenkraft. Tanken framöver är att satsa mer på både sol- och vindkraft, på det polska bruket finns sedan tidigare en solkraftsanläggning som motsvarar en energiproduktion på 1 000 000 kWh.

Men mer ska det bli.

– År 2030 ska vi ha noll utsläpp av koldioxid, och energiproduktion ska stå för närmare sju procent av koncernens omsättning. Energipriserna ökar och vi ser att vi dels kan göra en bra affär genom att äga vår egen energiproduktion, men även genom att erbjuda marknaden grön, hållbar energi. Målet är att bygga solkraftverk som tillsammans ska producera 40 000 000 kWh per år.

– EnergiEngagemang som är vår leverantör har gjort ett fantastiskt jobb, framför allt var det en väldigt enkel och smidig

installation. Och fort gick det. Säger Daniel Bergkvist. Johan Peura, projektledare på EnergiEngagemang tycker att det är bra att processindustrin börjar se de många fördelarna med solenergi.

De har ofta stora tak med bra förutsättningar att installera större anläggningar, dessutom har de ofta allra högst förbrukning när solenergi genererar som bäst.

Alltså under dagtid. Något som många missar är att tillverkningsindustrin är undantag från regeln om toppeffekt på 500kW innan skatteplikt tillkommer. En tillverkande industri kan med andra ord installera hur stor solcellsanläggning de vill utan att behöva riskera att betala skatt på producerad el.

Den soliga sommaren har gjort att anläggningen i Grycksbo har producerat över budget ända sedan start, och Daniel Bergkvist ser inga ekonomiska tveksamheter i de här ändå ganska stora investeringarna.

– De höga elpriserna vi har haft i sommar har visat att solcellsanläggningar är en god investering som är här för att stanna. Vår solcellssatsning är en betydande del av vår framtida energistrategi och en viktig del i vår energimix.

Den storskaliga satsningen på energiproduktion beräknas också höja värdet på hela bolaget.

– Dels minimerar vi den risk det innebär att vara beroende av andra energibolag, dels bygger vi en helt ny tillgångsportfölj som kommer att betinga ett betydande värde i koncernen. Jag har goda förhoppningar att det här kommer att vara en väldigt bra affär för våra aktieägare. Avslutar Daniel.

Arctic Papers erbjuder pappersprodukter och tjänster i premiumsegmentet och har en historia som går så långt bak som till 1740 då bruket i Grycksbo grundades. Idag har man tre bruk, två i Sverige och ett i Polen. Bolaget har en stark koppling till miljö och hållbarhet och har som strategi att alltid ligga steget före myndighetskrav gällande miljöstandarder.

• Markanläggning • Transporter • Kranbilar Din entreprenör i Mellanbygden Medlem i MTAB Torbjörn 070-686 18 14 • Göran 070-686 16 42 gtlakeriab@gmail.com Världens snabbaste Triple IR3 flamdetektor? MED INBYGGD KAMERA Riskanalys • Projektering • Leverans • Installation • Igångkörning • Utbildning • Service 24TIMMAR OM D YGNET -7 D AGARI VECKAN DINANLÄGGNING MOTBRAND, GAS- & DAMMEXPLOSIONER Fire & Gas Detection Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda 031-68 50 05 • safetech@telia.com • www.safetech.nu Riskanalys • Projektering • Leverans • Installation • Igångkörning • Utbildning • Service 24TIMMAR OM DYGNET -7 DAGARI VECKAN SÄKRAR VI DINANLÄGGNING MOTBRAND, GAS- & DAMMEXPLOSIONER Fire & Gas Detection Sisjö Kullegata 8, 436 32 Askim 031-68 50 05 • info@safetech.nu • www.safetech.nu Riskanalys • Projektering • Leverans • Installation • 24TIMMAR OM D YGNET -7 SÄKRAR VI DINANLÄGGNING MOTBRAND, Fire & Gas Detection Sisjö Kullegata 8, 421 32 031-68 50 05 • safetech@telia.com 24 TIMMAR OM DYGNET – 7 DAGAR I VECKAN SÄKRAR VI DIN ANLÄGGNING MOT BRAND, GAS- & DAMMEXPLOSIONER Vi hjälper er med val av gaslarm 08-774 05 90 www.proregcontrol.se Vi har ett stort utbud av gaslarm, såväl bärbara som stationära, som kan detektera de flesta gaserna. Kontakta oss så hjälper vi er med val av gaslarm för just er verksamhet.

Vi på ConTub kan industrirör. Med över 20 års erfarenhet och egen verkstad tar vi fram rörlösningar för varje enskilt behov inom vatten, ånga, gas, naturgas och kyla.

Verkstad och kontor finns på Södra Backa i Borlänge. Vi utför dock rörinstallationer hos industrier över hela Sverige, bland andra SSAB, Stora Enso, AGA Gas AB, Borlänge Energi och Arctic Paper Grycksbo. Kontakta oss när du vill ha en trygg samarbetspartner för industrirör. Jonas Ehrling Anders Molin jonas@contub.se anders@contub.se 070 - 531 33 45 070 - 687 96 91

ConTub Ab Mästargatan 7B • 781 71 BORLÄNGE Telefon: 0243 - 921 90 • Hemsida: www.contub.se

BYGG I GLASFIBER!

Varför bygga i stål? Framtidens byggmaterial är glasfiber. Vi levererar galler, stängsel, trappor och profiler i en rad olika dimensioner. Glasfiber är optimalt för ytor utsatta för korrosion i sektorer som industri, vattenrening, järnväg, m.m.

Fördelarna är många

Leder inte ström

Korroderar inte

Väger 1/3 av stålgaller

Halkskyddad yta

Klarar samma vikt som stålgaller

safestep

Underhållsfritt www.safestep.se | info@safestep.se | 010-130 70 80

om om om
NP 1/16 • Herrlin & Hansdotter AB 20åribranschen!
GÖR STOR INVESTERING I FALUN-VERKSAMHETEN >>>
ORKLA

Varumärkeskoncernen Orkla satsar på att bygga ut fabriken i Falun, där hygienprodukter så som Bliw, Family Fresh och LdB tillverkas. För att möta de senaste årens tillväxt investerar nu Orkla ungefär 80 miljoner kronor i att utöka kapaciteten.

– De senaste nio åren har verksamheten i Falun nästan fördubblat sin produktion. För att kunna fortsätta expandera och bygga för framtiden investerar vi nu nästan 80 miljoner kronor i att bygga ut vår kapacitet i Falun, säger Peter Hamne, platschef vid Orklas verksamhet i Falun.

I dag producerar cirka 200 medarbetare ungefär 90 miljoner produkter varje år vid Orklas fabrik i Falun. Med en ökad efterfrågan på många av de produkter som tillverkas i Falun, såsom Svinto, Bliw och Family Fresh behöver verksamheten nu bygga ut.

Nu väljer Orkla alltså att investera cirka 80 miljoner kronor i en utbyggnad av distributionscentret, för att kunna fortsätta växa.

Produktionen i Falun är redan i dag fossilfri och till hög grad automatiserad. I samband med lagerutbyggnaden investerar Orkla även i en uppgradering av flottan av automatiserade eltruckar, som sköter transporten av produkter mellan produktionen, lagret och utlastningen för vidare distribution.

Från lagret i Falun distribueras Orklas produkter till framför allt Norden, men även över hela världen. Den nya lagerdelen är dubbelt så stort som Orklas befintliga lager och har plats för 11 000 lastpallar, vilket motsvarar miljontals produkter.

– Det här är en investering i framtiden. Med hjälp av den här satsningen förbereder vi för att kunna bygga ut produktionen ännu mer och att fortsätta växa, säger Peter Hamne.

Fabriken byggdes 1974 och är i dag arbetsplats till cirka 200 medarbetare.

Verksamheten producerar årligen cirka 90 miljoner produkter inom hygien och sanitet, såsom Bliw, Family Fresh och LdB. Under pandemin kunde fabriken även ge arbete till medarbetare från andra lokala verksamheter, där produktionen plötsligt och tillfälligt drogs ned.

Produktionen i Falun är fossilfri och drivs av grön el. De senaste 15 åren har Orkla gjort flera investeringar för att reducera utsläpp, minska energiförbrukningen och öka cirkulariteten i fabriken. Bland annat har LED-lampor installerats i hela anläggningen och taket bytts ut för att reducera energiförbrukningen.

Verksamheten värms upp av fjärrvärme och alla transporter sker med biogas eller HVO.

KOMPOTEK

www.kompotek.se info@kompotek.se
AB Ventiler och ventilautomation Vi tackar Stockholm Exergi för förtroendet att leverera EHP-003 certifierade ventiler. GUIDELINES: EHP/003 CERTIFICATE: 01/03

HYREX – STÄLLNINGSFÖRETAGET MED ETT SÄKERHETSARBETE I VÄRLDSKLASS

Hyrex och Hyrex Industri går stolt i fronten för ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala.

Med egen KMA-ingenjör, konstruktör och säkerhetsinspektör garanteras högsta säkerhet och maximal kompetens till alla projekt.

Vi har vad som krävs för de avancerade och komplexa uppdrag vi dagligen utför. Ta ställning för säkerheten och anlita Hyrex för ert nästa projekt.

Hyrex inte bara leder utvecklingen - vi visar vägen

»VÅRT ARBETE RÄDDAR STORA EKONOMISKA OCH KULTURELLA VÄRDEN«
BYGGFÖRETAGEN. STIB-AUKTORISERADE
BF9K-CERTIFIERADE.
STOLTA MEDLEMMAR I STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING,
SAMT

ANALYS VISAR ATT SWECONS DEMONTERING AV VOLVO RESERVDELAR ÄR

Swecons moderna och miljöanpassade demonteringsanläggning i Torshälla resulterar årligen i att tusentals olika begagnade och kvalitetskontrollerade komponenter, de flesta med garanti, finns i lager.

Att ta reda på vad som redan är producerat, minskar branschens miljöpåverkan. Det är nu även analyserat och dokumenterat. Swecon har genomfört en miljöpåverkansanalys av en framaxel som demonterats på verkstaden i Torshälla och renoverats till återanvändning.

Analysen har tredjepartsgranskats av IVL Svenska Miljöinstitutet och visade att renoveringsprocessen bidrar till en betydligt mindre miljöpåverkan jämfört med nytillverkning av motsvarande del.

Nya och begagnade reservdelar till Volvo Construction Equipment finns tillgängligt via Swecons rikstäckande nätverk av anläggningar på 34 orter i landet.

VI HAR ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET AV BULKHANTERING
Skruvtransportörer
Skraptransportörer
Spjäll
Pneumatiska sändare
Bandtransportörer
Cellmatare
Askkrossar
Kylskruvar NOXOR AB Box 279, 701 45 ÖREBRO I Tel 019 -21 90 60 info@noxor.se I www.noxor.se Vi levererar alla typer av transportörer för bulkgodshantering: www.rabygg.com

på EMRI:s produkter i kombination med vår egen beprövade konstruktion.

Magnetiseringssystemen används med fördel både till vattenkraft, raffinörmotorer och provrum. Magnetiseringsströmmar på upp till ca 300 A produceras och är lämpliga för maskiner med släpringar.

Förläng livslängden på Er rökgaskondensering och membranvattenrening

Radscan

Industriservice erbjuder

Service & underhåll

Felsökning

Reparationer

Leverans av slit- och reservdelar

Inspektion- och utredningsuppdrag

Uppgradering och modernisering av anläggningar

Inget uppdrag är oss för stort eller för litet. www.radscan.se

Vi hjäper er att få balans i er verksamhet!

En balansering är en investering för att undvika framtida oförutsedda produktionsstopp och kostnader. I vår balanseringsmaskin kan vi balansera t.ex. axlar, fläktar, rotorer och valsar.

Maskinen har en kapacitet på 10-6000 kg med längder upp till 4 meter. Den klarar delar med en diameter på upp till 1,9 meter. I den mån era produkter inte kan tas in i vår verkstad så utför vi balansering på plats hos er.

Elektrisk drivteknik EDT AB P.O Box 305 • SE 442 10 Kungälv, Sweden Tel: +46-(0)303-240410 e-mail: info@edtab.se • www.edtab.se

– ETT NÄSTA
EUROPA SENAST >>> FORD TECKNAR SAMFÖRSTÅNDSAVTAL FÖR LÅGKOLDIOXIDSTÅL
STEG FÖR KOLDIOXIDNEUTRALITET I
SENAST 2035 LÅGKOLDIOXIDSTÅL

FORD TECKNAR SAMFÖRSTÅNDSAVTAL FÖR LÅGKOLDIOXIDSTÅL – ETT NÄSTA STEG FÖR KOLDIOXIDNEUTRALITET

I EUROPA SENAST 2035

Ford Europa ingår samförståndsavtal (Memorandum of Understandings) med Tata Steel Nederland B.V., Salzgitter Flachstahl GmbH och ThyssenKrupp Steel Europe AG för att säkra leverans av lågkolhaltigt stål för framtida fordon.

Ford ska använda lågkolhaltigt stål i sin helt nya, medelstora crossover som ska byggas vid Kölns nya fabrik från 2023.

Ford har tidigare åtagit sig att använda 10 procent av CO2-neutralt stål till 2030 genom att gå med i First Movers Coalition tidigare i år.

Samarbete med nyckelleverantörer är avgörande för att nå Fords europeiska mål att uppnå nollutsläpp för all fordonsförsäljning och koldioxidneutralitet över hela det europeiska fotavtrycket från anläggningar, logistik och leverantörer senast 2035.

Ford Europa tillkännager idag ytterligare steg för att säkra leveransen av lågkolhaltigt stål för framtida produkter och hjälpa till att nå sitt koldioxidneutralitetsmål till 2035.

Företaget ingår samförståndsavtal (Memorandum of Understandings) med Salzgitter Flachstahl GmbH, Tata Steel Nederland B.V. och ThyssenKrupp Steel Europe AG för att säkra tillgången på lågkolhaltigt stål.

De tre strategiska leverantörerna till Ford har individuella planer på att öka produktionen av lågkolhaltigt stål under de kommande åren.

Baserat på de starka relationerna med dessa partners kommer Ford att avsevärt förbättra CO2-avtrycket i sin leveranskedja, med

stålproduktion som en nyckelkomponent. Som en första applikation planerar Ford att använda stålet med låg CO2-halt för produktionen av den helt nya, helt elektriska, medelstora crossovern, med produktionsstart 2023.

Minskningen av CO2-utsläppen i leveranskedjan är ett nyckelelement i Fords plan att målsätta koldioxidneutralitet i hela dess europeiska fotavtryck av anläggningar, logistik och leverantörer till 2035.

Stora uppgraderingar av produktionsanläggningen i Köln Electrification Center, med nya energieffektiva lösningar, kommer att spara mer än 2 000 ton CO2 och mer än 2 600 MWh elektrisk energi per år.

Initiativet kommer också att bidra till företagets engagemang för en 10-procentig användning av kolneutralt stål till 2030 från tidigare i år, som tillkännagavs när Ford gick med i First Movers Coalition, ett globalt initiativ av World Economic Forum för att utnyttja köpkraft och leveranskedjor. Man vill på så vis skapa tidig efterfrågan för innovativ och ren energiteknik.

Stålföretagen kommer att använda grönt väte och förnybar energi i nya produktionsprocesser för att gradvis minska sitt koldioxidavtryck i stålproduktionen. På så sätt kommer de att bidra till The European Green Deal för att uppnå nettoutsläpp noll i alla sektorer till 2050.

– Våra kunder, som vi, vill ta hand om vår planet, och vi tar de nödvändiga stegen på denna resa, och tillhandahåller de fordon de behöver för att göra ett positivt bidrag mot klimatförändringar, producerade på ett mer hållbart sätt, säger Sue Slaughter, inköpschef, supply chain sustainability, Ford Motor Company. Förbättringar inom vår försörjningskedja är nyckeln, och med användningen av kolneutralt stål kommer vi att ta ett stort steg mot att sänka våra fordons koldioxidavtryck.

Nya Projekt 44 December 2022

Medical Care System

– köp våra produkter, men använd dem helst inte

Första hjälpen när någon blir utsatt för stänk eller spill av starka kemikalier är ofta att skölja med vatten. Detta lindrar endast till viss del. Det finns mycket bättre sätt. Diphoterine motverkar angrepp av både syror, baser och många andra kemikalier. Vid exponering för fluorvätesyra finns specialprodukten Hexafluorine.

KUNSKAPER OM ARBETSMILJÖRISKER ska utgöra grunden för säkerhetsarbete, både hos arbetsledande personal och utförare, såväl egen personal som inhyrd. Riskanalyser och förebyggande åtgärder ska prioriteras. Samtidigt, om olyckan ändå är framme måste rätt utrustning finnas på plats. Nödduschar och ögonduschar hjälper delvis. Vattnet sköljer bort den farliga kemikalien och späder ut den, dock inte speciellt effektivt. Men det finns betydligt effektivare åtgärder.

Neutraliserar

Diphoterine från Medical Care System neutraliserar frätande kemikalier. Både syror och baser neutraliseras. Diphoterine är verksamt även mot lösningsmedel, oxidanter med mera. Produkten har testats effektivt mot över 1 200 kemikalier. Det har bland annat förmåga att ”dra ut” kemikalien från vävnaderna. Skador på djupet lindras och behovet av kirurgiska ingrepp minskar.

– Under senare år har en stor mängd oberoende studier visat på effekten av Diphoterine, berättar Markus Wahren, försäljningschef hos Medical Care System. I Tyskland studerades 1400 verkliga fall, som mestadels gällde exponeringar för syror och baser. Studien visade på mycket goda resultat. Samtidigt har inga biverkningar dokumenterats någonstans i världen.

Det är därmed inga risker att behandla med Diphoterine eller att

FAKTA OM MEDICAL CARE SYSTEM:

MCS framställer och distribuerar högkvalitativa och lättillgängliga Första Hjälpen-produkter för ett snabbt och effektivt omhändertagande vid behandling av kemiska och termiska brännskador i ögonen och över hela kroppen. MCS genomför också kundanpassade riskinventeringar och utbildningar om kemiska och termiska risker och hur man undviker dessa.

behandla ett kemikaliestänk där risken för skador av kemikalien bedöms som liten.

– Vår produkt används främst på plats direkt efter att personen blivit exponerad för kemikalien, men produkten är verksam även senare, fortsätter Markus Wahren. Det betyder att ambulanspersonal och vårdpersonal på sjukhus också kan använda Diphoterine, upp till 24 timmar efter skadetillfället.

Produkter även mot exponering för fluorvätesyra En unik produkt – Hexafluorine – används vid exponering av fluorvätesyra. Denna är både frätande och giftig. Hexafluorine neutraliserar syran och fångar samtidigt upp den mycket giftiga fluoridjonen.

Fluorvätesyra används i betbad i vissa stålverk samt på elektronikindustrier och där man etsar glas med hjälp av denna syra.

Medical Care System har kunder hos landstingen, kommunernas räddningstjänster och hos laboratorier. Dessutom industrier som hanterar syror, alkalier och andra starka kemikalier. Bland kunderna märks flertalet massa& pappersbruk samt stålverk.

Medical Care System har också produkter bland annat för att lindra brännskador och ta hand om utspillda kemikalier. Företaget genomför också kurser för kunder.

Nya Projekt December 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS
NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se 57 DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV MEDICAL CARE SYSTEM www.medicalcare.se

Här händer det grejer

Nu är vi uppe i elva guider med tips om utformning av brandlarm för olika byggnadstyper. Ungefär hälften av landets alla brandkonsulter har redan laddat ned en eller flera guider och antalet växer ständigt.

Att dela kunskap och arbeta tillsammans räddar liv. Du är alltid välkommen att diskutera dina projekt med oss. Just nu är många nyfikna på hur man kan öka säkerheten genom att övervaka och styra flera anläggningar från dator eller mobil. Kanske du med?

Vi söker också efter dig som vill vara med på vår spännande tillväxtresa. Besök consiliumsafety.com/career eller Consilium Safety Group på LinkedIn (välj ”jobb”). Där hittar du lediga tjänster och kan även skicka en spontanansökan.

Ladda ned guiderna på brandlarm.se

Förskola Sjukhus Köpcentrum Skola Kontor Hotell Industri Äldreboende Simhall Lager Arena
montage Ring: 08-591 432 32 Mail: info@lwsmide.se www.lvsmide.se Certifierade enligt EN-1090 & ISO-3834 Golv och beläggningar för kommersiella lokaler, offentlig miljö, industri, storkök och parkering. Fogfria ytor industri & försäljning AB 08-753 30 80 www.fogfriaytor.com PROJECT & SITE MANAGEMENT AB Östra Torggatan 11 652 25 Karlstad www.psmab.com PROJEKT ─ KONTAKT Per-Ove Eriksson 070-354 02 55 per-ove.eriksson@psmab.com

Vindmätning på Blakliden/ Fäbodberget

– utförd av Suorvavind AB

Vi bygger kompletta master med mätsystem, övervakning, datalagring och energiförsörjning.

Vi är sedan 1995 verksamma i Sverige, Norge och Finland och har gjort vindmätningen för många stora projekt i Sverige.

Till exempel: Blaiken, Storrotliden, Lehtiorova, Maevaara, Sjisjka, Glötesvålen m.fl.

Transformatorer till vattenkraftsanläggningar

Mikael, Viktor och Vidar 070-21 464 21 www.suorvavind.se

N NOR DT RAFO

Energiövervakning i realtid EN 206:2013 Billogistik Kameraövervakning FRAMTIDENS STYRSYSTEM - IDAG www.polarmatic.com Tel: 031-194480 ENTERPRISE LABORATORY POLARFLEET POLARAMA POLARPOWER
Vi har ett brett program av falsvärmetransformatorer samt axelströmtransformatorer. Vi tillverkar också transformatorer som är anpassade efter just dina behov och krav. Nordtrafo tar fram kundanpassade 1-Fas, 3-Fas transformatorer och kabelströmtransformatorer för dig, vi har även ett stort standardprogram av våra produkter som vi kan erbjuda våra kunder. Nordtrafo AB är ett väletablerat företag som grundades 1965 och finns beläget mitt i Sverige, i det natursköna Höga Kusten. Vår styrka ligger i vårt stora kunnande i att snabbt ta fram kundanpassade transformatorer samtidigt som vi kan erbjuda ett brett standardsortiment. Välkommen med en förfrågan!

APOTEA FÖRST I VÄRLDEN MED ROBOTPLOCK I SIN NYA AUTOSTORE

Apotea, Sveriges största nätapotek, har det senaste åren investerat hundratals miljoner i automatisering av sin logistik. I juni meddelades att Apotea investerat i världens mest avancerade plockrobot och under sommaren har man byggt och startat upp en helt ny del av automationskedjan, en Autostore med plats för över 20 000 artiklar.

E-handel av apoteksvaror är den snabbast växande delen av svensk e-handel. Apotea skickar ut över en miljon paket varje månad och för att kunna hantera en växande ordervolym och ha en fortsatt snabb hantering har Apotea haft ett stort automatiseringsfokus under hela 2022.

Autostore är ett automatiskt modulsystem för att lagra backar med produkter extremt yteffektivt. Backarna hanteras automatiskt och Apotea blir det första bolaget i världen att ha en robot som plockar från en Autostore.

Apotea har sedan tidigare investerat i flertalet robotar från RightHand Robotics. Efter plock från Autostore så går kundordern antingen direkt till utleverans eller fylls med ytterligare produkter via automatiserat plock.

– Det är roligt att vi har kunnat komma igång med vår Autostore rekordsnabbt. Förutom vår Autostore och robotplock så kommer ytterligare automation installeras under hösten med fokus på att effektivisera vår orderhantering. Vi har investerat flera hundra miljoner i vår logistik och det krävs för att hålla kundlöftet i takt med att vi växer, säger Pär Svärdson, VD för Apotea.

Under våren och sommaren har Apotea utökat sortimentet med tusentals nya produkter för att ytterligare bredda sitt redan stora utbud. Under hösten 2022 påbörjas bygget av ett helt nytt logistikcenter i Varberg.

Norconsult har vunnit ett ramavtal för Nordic Paper som är verksamma inom massa- och pappersindustrin och tillverkar kraft- och bakplåtspapper.

Nordic Paper har sitt säte i Karlstad och bedriver verksamhet på fyra orter, tre i Sverige (Bäckhammar, Säffle och Åmotfors) samt en site i Norge (Greåker).

– De efterfrågade duktiga och erfarna ingenjörer som kan leverera mekanik- och konstruktionstjänster, projektledning och processtöd, säger Lottie Lind, Avdelningschef inom El & Anläggningskonstruktion på Norconsult.

Avtalet startade 1 september och löper fram till sista augusti 2024 med eventuell förlängning i ytterligare 2 år.

slitstarka beläggningar baserade på 2D-material vilka beläggs på metallsubstrat för industriella elektrifieringsapplikationer.

Totalt har ett 50-tal prover preparerats och testats. Flera typer av beläggningsmaterial, bestående av ren grafen, ren MXene, den mekaniska blandningen av grafen/kopparpulver och kopparbelagda grafitpulver (CCG), har överljudssprutats på koppar- eller stålsubstrat för att bilda enhetliga beläggningar.

Möjligheten undersöktes att använda ledande 2D-material (grafen eller MXene) för att minska friktionen hos ”rörliga” metallkontakter i elektrifieringsprodukter utan att uppenbart öka deras elektriska kontaktresistans. Detta för att möjliggöra tillverkning av avancerade elektrifieringsprodukter med förlängd livslängd och jämförbar elektrisk prestanda.

– Vi lyckades med målet och har tillverkat minst två typer av grafen/koppar eller CCG/koppar kompositbeläggningar som uppvisar friktion som är cirka tre-fyra gånger lägre än ren koppar och som samtidigt bibehåller liknande elektrisk kontaktresistans. Deras låga friktion och låga elektriska kontaktresistans har uppfyllt kraven för vissa industriapplikationer, säger Jiantong Li, forskare på KTH.

Grafen och MXene kan avsevärt minska friktionen hos metallbeläggningar. Men rena grafen- eller MXene-beläggningar lider av hög elektrisk kontaktresistans och dålig slitstyrka. När grafen blandas med kopparpulver i en riktig sammansättning är det möjligt att samtidigt minska friktionen, förbättra slitstyrkan och behålla det låga elektriska kontaktmotståndet.

Men mycket jobb återstår innan de första produkterna kommer till marknaden baserade på de överljudssprutade 2D-materialbeläggningarna.

– Vi räknar med att det tar ytterligare minst fem år, säger Jiantong Li.

AI EFFEKTIVISERAR UTVECKLINGEN AV FRAMTIDENS AVANCERADE MATERIAL

Maskininlärning kan användas för att utveckla framtidens material med ändamålsenliga egenskaper, visar ny forskning. Metoden som har utvecklats av WASP-forskaren Stefan Bauer och hans kollegor publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Science och resultaten banar väg för nya tekniska utvecklingar.

Överljudssprutad beläggning av 2D-material kan möjliggöra tillverkning av avancerade elektrifieringsprodukter med förlängd livslängd och jämförbar elektrisk prestanda. Det visar ett färskt samarbete mellan KTH och ABB.

De spännande resultaten kommer från ett slutfört projekt inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen. Här har deltagare från Kungliga tekniska högskolan (KTH) och industrijätten ABB optimerat supersoniska sprutprocesser för att tillverka ledande och

Nästa generations tekniska tillämpningar inom exempelvis förnybar energiteknik och transport kräver nya material med optimala egenskaper. Högentropilegeringar (HEA) har potential att kunna möta behoven eftersom de har hög hållfasthet och hårdhet, bra slitstyrka och korrosionsbeständighet.

Dessutom är HEAs lämpliga för hög- och lågtemperaturapplikationer, såsom i flygmotorer eller för transport av flytande väte, ammoniak och naturgas.

Traditionella legeringar består av en eller två huvudkomponenter med mindre mängder av andra grundämnen, medan HEAs är uppbyggda av fem eller flera huvudkomponenter i liknande

Nya Projekt 52 December 2022
NORCONSULT VINNER RAMAVTAL INOM PAPPERSINDUSTRIN SUPERSONISK SPRUTNING AV GRAFEN GER ÖKAD LIVSLÄNGD

koncentrationer.

Vid design av legeringar används i dag termodynamiska beräkningsmodeller i kombination med tidskrävande experiment. Men dessa modeller fungerar ofta dåligt för de komplexa kemiska sammansättningarna i HEAs.

MILJONTALS MÖJLIGA SAMMANSÄTTNINGAR

I en ny studie har WASP-forskaren Stefan Bauer och hans kollegor använt maskininlärning, en tillämpning av AI, för design av HEAs, baserat på ett fåtal experimentella data. Modellen kunde karaktärisera 17 nya potentiella HEAs, utifrån miljontals möjliga komponentsammansättningar. Bland dessa identifierades två högentropilegeringar med extremt låg värmeutvidgning, vilket är önskvärt för högtemperaturapplikationer. Hela arbetsflödet tog bara några månader, i motsats till ett konventionellt tillvägagångssätt för legeringsdesign, som vanligtvis tar år.

BITRÄDANDE PROFESSOR INOM WASP VID KTH

Stefan Bauer är forskare inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP och började sin tjänst som biträdande professor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm i juli 2021.

Med en bakgrund inom matematik och ekonomi tog han sin doktorsexamen i datavetenskap från ETH Zürich och belönades med ETH medalj för en enastående doktorsavhandling. Tidigare var han ledare för en forskargrupp vid Max Planckinstitutet i Düsseldorf. Hans forskning fokuserar på kausalitet och djupinlärning med målet att designa intelligenta AI-system.

Studien som publiceras i det senaste numret av Science, möjliggör

snabb och automatiserad upptäckt av högentropilegeringar, vilket banar väg för framtida tekniska utvecklingar.

Publikation: Machine learning-enabled high-entropy alloy discovery, Ziyuan Rao et al, 2022, Science.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri.

Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system.

Programmet är ett samarbete mellan Umeå universitet, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet samt Chalmers tekniska högskola.

WASP finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med närmare 4,9 miljarder kronor för perioden 2015-2031. Utöver det bidrar universiteten och industripartners till programmet med 1,3 miljarder kronor.

WASP har som mål att examinera minst 600 doktorer och att rekrytera 80 forskare i världsklass och erbjuda dem attraktiva rekryteringspaket.

WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri.

Nya Projekt 53 December 2022

Vattenkraft

Annonsen finns längst ner

Annonsen finns längst ner

Välkommen att kontakta oss. Vi kan vara din totalentreprenör, underleverantör eller idépartner.

Sten, natursten och gabioner

Steelrod AB är ett företag som erbjuder leverans och montering av egenhändigt importerad sten och natursten från världens alla hörn.

Vi gör även gabionmurar som vi bygger runt om i Sverige. Gabioner används oftast till stödmurskonstruktion samt buller och insynsskydd. Besök www.steelrod.se för mer information!

Tubvärmeväxlare för processindustrin

Tubvärmeväxlare för processindustrin

Tubvärmeväxlare för processindustrin

Vi dimensionerar och tillverkar termiskt högpresterande och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare för den svenska processindustrin

Vi dimensionerar och tillverkar termiskt högpresterande och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare för den svenska processindustrin

Vi dimensionerar och tillverkar termiskt högpresterande och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare för den svenska processindustrin.

Vi dimensionerar och tillverkar termiskt högpresterande och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare för den svenska processindustrin

Siljan Allards AB

Siljan Allards AB

Annonsen finns längst ner Tubvärmeväxlare för processindustrin Siljan Allards AB

Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785

Siljan Allards AB Brändavägen, 795 32 Rättvik

Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785

E-post: info@siljanallards.com Adress: Brändavägen, 79532 Rättvik

Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785 E-post: info@siljanallards.com Adress: Brändavägen, 79532 Rättvik

Tel: 0248-125 35, Fax: 0248-137 85, E-post: info@siljanallards.com

E-post: info@siljanallards.com

Adress: Brändavägen, 79532 Rättvik

Besök vår hemsida: www.siljanallards.com

Besök vår hemsida: www.siljanallards.com

Besök vår hemsida: www.siljanallards.com

Box 725 831 28 Östersund smide@attacus.se Tel. 063-19 91 40 www.attacus.se
Attacus Stål & Smide AB är ett av Jämtlands äldsta svets och smidesföretag. Bolaget grundades 1949 men har anor ända ifrån 1883. Vi utför alla typer av svets och smidesarbeten samt montage och maskinbearbetning. Attacus är namnet på en fjäril – en av naturens skönaste skapelser. För oss är fjärilen en påminnelse om miljöns betydelse för människan. Attacus bygger för människan.
entreprenader.
Qualified Sellihca

TRÅDLÖS BRANDVARNARE

Larmar en, larmar alla!

Brandsäkra ditt hus, sov tryggt och vakna snabbt om olyckan är framme med en trådlös sammankoppling mellan dina brandvarnare. Larmar en så larmar alla. Smidigt montage och enkla inställningar gör jobbet lätt. Spara tid och pengar med tio års livslängd på litiumbatteriet!

• Upp till 200 m räckvidd med inbyggd repeater

• 240 unika kanaler för störningsfri drift

• Valbar omnikanal, svarar och sänder på alla kanaler - säkrar allmänna utrymmen

• Larmminne och larmidentifikation

• Godkänd enligt SS-EN 14604:2005 / AC 2008

Kan även kombineras med värmedetektor, centralenhet med reläfunktion och larmtryckknapp.

Marelcos brandvarnare har tryggat hem i mer än 25 år. Vår långa erfarenhet och gedigna kunskap borgar för högsta kvalitet och din säkerhet.

E-nr: 63 028 76

Rörmontage svetsning
KAMIC Light & Safety Tel: 054-57 01 20 | www.kamiclightsafety.se
10ÅRS GARANTI!
ROSLAGENS Rörmontage och svetsning inom Fjärrvärme, Fjärrkyla, Gas, Vatten och VVS i hela Sverige. Installation och byte av abbonentcentraler för fjärrvärme och kyla samt kulvertbyten av värme och varmvatten som Rörmontage och svetsning inom Fjärrvärme, Fjärrkyla, Gas, Vatten och VVS i hela Sverige. Utför även byten av abonnentcentraler för fjärrvärme, fjärrkyla samt kulvertbyten av värme, varmvatten och kallvatten som totalentreprenader. ROSL AGENS VÄRMEMONTAGE AB BOX 195 • 177 24 Järfälla Tel 08-580 813 00 •www.rvm.nu Rörmontage och svetsning inom Fjärrvärme, Fjärrkyla, Gas, Vatten och VVS i hela Sverige. Installation och byte av abbonentcentraler för fjärrvärme och kyla samt kulvertbyten av värme och varmvatten som totalentreprenad. BOX 195 • 177 24 Järfälla Tel 08-580 813 00 • www.rvm.nu

INGRID CAPACITY ETABLERAR BATTERILAGER PÅ 20 MEGAWATT I VIMMBERBY

Tidigare i höstas kunde Ingrid Capacity berätta att de etablerar Sveriges största batterilager i Karlshamn på 70 megawatt mot E.ONs regionnät. Nu kan företaget presentera nästa etablering som innebär ett batterilager på 20 megawatt i Vimmerby.

En effekt som kan jämföras med vad en stad på 40 000 invånare förbrukar när den har sitt största effektbehov. Ingrid Capacity har i dagsläget 500MW under utveckling i olika stadier på ett 20-tal siter runtom i Sverige.’

Energilagring med batterier hjälper till att balansera elnätets frekvens, reducera pristoppar, skapar förutsättningar för ett resilient och motståndskraftigt system och möjliggöra etablering av framtidens elintensiva industrier.

För att kunna dubbla energianvändning i Norden, och göra det med fossilfri produktion, är energilager nödvändigt. De förnybara energikällornas produktionskapacitet varierar över tid, beroende på väder och vind.

– Vi har i dagsläget 500MW under utveckling i olika stadier på ett 20-tal siter runtom i Sverige. Genom energilagring möjliggörs samhällets omställning till förnybar energi. Våra system agerar jour för att jämna ut skillnaden mellan produktion och konsumtion i elnätet på sekundnivå. Om det finns ett underskott av el så kan batteriet mata ut till nätet för att kompensera, och på samma sätt ladda från nätet när det finns ett tillfälligt överskott, säger Nicklas Bäcker, chief strategy officer på Ingrid Capacity.

– Vidare är ambitionen att bygga laddningsinfrastruktur för elfordon i direkt anslutning till fastigheten. Detta kommer att vara ett välkommet tillskott tillinfrastrukturen i Vimmerby med omnejd, fortsätter Niklas Bäcker.

AROM-DEKOR KEMI ÖKAR PRODUKTIONSKAPACITETEN

Det är full fart i fabriken på Arom-dekor Kemi och just nu byggs en ny produktionslina för att kunna öka upp produktionstakten än mer och på så sätt möta efterfrågan av våra olika produkter. Produktionslinan planeras vara i bruk inom kort.

Arom-dekor Kemi är en producent med lång erfarenhet och djup kunskap gällande fordonskemikalier.

Fabriken med egen utvecklingsavdelning och tillverkning ligger strax utanför Borås i västra Sverige. Med AdBlue® och de egna varumärken AdProLine, AdTechLine & AdHomeLine kan man erbjuda ett brett sortiment med hög kvalitet inom fordonskemikalier. Arom-dekor Kemi erbjuder även utvalda kemikaliesortiment till industrin.

Nu utökar Strängbetong sitt Green Spine Line™ sortiment med ytterligare en produkt – gröna väggar som har 26% mindre koldioxidutsläpp jämfört med referensprodukter (Vägledning för Klimatförbättrad betong från Svensk Betong).

Den minskade klimatpåverkan är ett resultat av mindre mängd armering i kombination med reducerad mängd inblandad cement.

Detta är ett viktigt steg mot att kunna erbjuda ett komplett sortiment av gröna betongstommar inom ramen för Consolis Green Spine Line™ - certifierade och hållbara prefabricerade produkter, lösningar och metoder. Produkter som kommer att spela en viktig roll för byggindustrins hållbara utveckling.

Strängbetongs gröna väggar produceras företrädesvis i en så kallad batteriform vilket innebär att väggen gjuts och brinner i stående form.

Denna produktionsmetod har en rad fördelar – den ökar effektiviteten genom att flera väggar kan gjutas samtidigt. Dessutom förenklar den processen när väggen lyfts ur ramen vilket gör att mindre cement kan användas.

De gröna väggarna är dessutom minimalt armerade vilket ytterligare minskar produktens klimatpåverkan. Produkten används som innervägg i såväl bostäder som kontor.

– Innerväggar är en viktig produkt hos Strängbetong – varje år säljer vi en stor andel innerväggar. Att vi nu kan erbjuda en produkt med kraftigt reducerad klimatpåverkan kommer att få stor hållbarhetseffekt och vara en viktig pusselbit för våra kunder

i deras strävan mot klimatneutralitet, säger Johan Bergström, Chef Affär på Strängbetong.

Att utveckla hållbara betongelement handlar mycket om att kunna göra mer av mindre samt att sätta rätt element på rätt plats.

Ofta överdimensioneras elementen som används – dvs de utvecklas för att kunna ta större laster än vad konstruktionen kräver. Att tänka smart i både designfasen i produktionen av elementen innebär stora hållbarhetsvinster.

– En byggnads klimatavtryck definieras till stor del i uppstartsfasen. Att våra konstruktörer kommer in tidigt i byggprocessen och för möjlighet att ge råd om optimerad design kan innebära radikala hållbarhetsvinster för våra kunder. Genom detta arbetssätt kan vi alltid garantera att rätt element används på rätt plats vilket ger positiva effekter både för plånboken och för klimatet, fortsätter Johan Bergström.

LINE™

Strängbetongs gröna väggar är en del av Consolis Green Spine Line™. För att få ingå i Green Spine Line™ har produkten genomgått Consolis certifieringsprocess vilket säkerställer att den svarar upp mot följande kriterier:

Minst 15 % lägre CO2-utsläpp per ton jämfört med prefabricerade referensprodukter. En tydlig plan för att kontinuerligt minska produkternas CO2utsläpp ytterligare över tid. Produkten har den kommersiella kraften att ha en betydande inverkan på kundernas resa mot klimatneutralitet.

Strängbetong erbjuder sedan mars2022 Gröna håldäck med 19% lägre koldioxidutsläpp jämfört med referensprodukter.

Nya Projekt 61 December 2022
Vi är specialister på nöd-och ö Tel 0240-59 40 00 • Fax 0240-64 90 47 • info@giapremix.se • www.giapremix se

MÄLAREN

Ett reningsverk som renar utan kemikalier enligt svenska normer. För mer information www.reningsverketmalaren.se

Det bästa underhållet är det som kräver minst underhåll

När vindkraftverken blir större och mer energi produceras, ökar också mängden värme och risken för överhettade elektroniksystem. Genom att använda sig av effektiva vätskekylda system kan denna värme avledas, och kostsamma underhåll undvikas.

Användning av snabbkopplingar i ett kylsystem möjliggör en snabbare installation, montering och underhåll. CEJN ultraFLOW är en serie lättviktskopplingar med inget spill, lågt tryckfall och säker anslutning i vätskeledningarna. En investering för effektiv vätskekylning, helt enkelt.

www.cejn.com

Inget spill Lågt tryckfall CEJN ultraFLOW Robust CNA_annons_wind.indd 1 2020-08-19 16:13:39
Läs mer om ultraFLOW och ladda ner vår Thermal Control-guide på www.cejn.se

Sandvik Mining and Rock Solutions presenterade sin AutoMine® Concept-borrigg för ortdrivning vid sitt evenemang i Tampere i september. Det är den andra i företagets AutoMine® Conceptserie som med hjälp av den senaste tekniken demonstrerar företagets vision om framtidens autonoma gruvdrift.

AutoMine®Concept-riggen är en helt autonom borrigg utrustad med två bommar som borrar utan operatör. Den hyttlösa, batterielektriska borriggen kan planera och genomföra hela borrcykeln från förflyttning till gaveln, förberedelse, borra de planerade hålen och därefter återvända till laddningsstationen inför nästa borrcykel.

Mindre än två år efter lanseringen av AutoMine® Conceptlastmaskinen – den första helt autonoma maskinen för gruvdrift under jord som byggts specifikt för automation – utökar Sandvik sin vision från autonom lastning till autonom borrning med sin AutoMine® Concept-rigg för ortdrivning.

– Vi fortsätter att tänja gränserna för gruvautomation och visar vad som kommer att bli verkligheten inom en snar framtid, säger David Hallett, Vice President Automation, på Sandvik Mining and Rock Solutions. Vi valde en drifterrigg som vårt nästa konceptfordon för att visa att autonomi också fungerar effektivt i en gruvas utvecklingsfas, i föränderliga miljöer.

Den fullt fungerande AutoMine® Concept-riggen visades och demonstrerades första gången vid ett kundevent i Sandvik Mining and Rock Solutions testgruva i Tammerfors i Finland den 21 september 2022. Drifterriggen, som inför lanseringen internt gick under namnet ”Amelia”, inkluderar nästa generations intelligenta automatisering tillsammans med andra nya tekniker som kommer att implementeras i nuvarande och framtida Sandvikerbjudanden.

Vissa funktioner kommer att finnas tillgängliga som fristående produkter, medan andra kommer att finnas som uppgraderingar eller tillbehör.

– Vår AutoMine® Concept-borrigg för ortdrivning är inte avsedd att lanseras som en kommersiell produkt, säger Johannes Välivaara, Vice President Product Development and Product Management på Sandvik Mining and Rock Solutions. Drifterriggen kommer snarare att bli en utvecklingsplattform för testning och

utveckling av ny teknik som våra kunder identifierar som viktig för deras verksamhet.

AutoMine® Concept-riggen har ingen hytt, vilket skapar utrymme för vatten- och batterilagring ombord. Dessutom elimineras behovet av matningskablar och vattenslangar under drift. Batterikraft och elförbrukning optimeras utifrån behov, vilket gör att batteriet ombord varar ännu längre.

Allt drifterriggen behöver känna till är vilken tunnel och gavel den ska åka till – resten planeras autonomt med hjälp av data från valfri programvara för gruvplanering. Tunnellinjer och -profiler planeras och definieras i borr- och sprängplaner i iSURE® som säkerställer optimal hålplacering, sprängning och profilkvalitet. Drifterriggen har även tillgång till 3D-modeller av gruvan. 3D-modellen av gruvan kan uppdateras och optimeras i realtid baserat på data från maskinens inbyggda kameror och skannrar.

Borriggen lär och anpassar sina rutter i föränderliga miljöer och slutför säkert hela borrcykeln från början till slut. Trots sin storlek navigerar den smidigt vilket möjliggör effektiv användning även i trånga utrymmen. Väl på plats justerar den automatiskt borrplanerna för att optimera borrningen för hela utrymmet.

– Vår vision är att utrustning som denna, tack vare batteriteknikens snabba utveckling, inom en snar framtid kommer att kunna borra hela sekvensen helt på batterikraft. Det eliminerar behovet av att ansluta till elnätet och förbättrar flexibiliteten under jord,” säger Jussi Puura, Digitalization Research Lead, på Sandvik Mining and Rock Solutions.

AutoMine® Concept-riggen använder en AI-styrd borrkroneväxlare för att identifiera och byta ut slitna borrkronor automatiskt.

Drifterriggen är också utrustad med en bottenrörsinstallatör som förenklar laddningsproceduren vid bottenladdning.

Borrdata rapporteras sedan tillbaka till iSURE® eller Deswik för optimering av nästa omgång. Vidare använder drifterriggen Rock Pulse® AI för kontinuerlig återkoppling av berget för att optimera borrprestandan.

AutoMine® Concept-riggen är kompatibel med traditionella säkerhetsgrindssystem, men kan också arbeta i ett oisolerat område. Difterriggen ber om assistans vid påfyllning av förbrukningsvaror och batteriladdning, och kan begära att en operatör ingriper om den är osäker på förändringar i sin miljö.

Den första juli 2022 kunde Ingrid Capacity berätta att bolaget tecknat avtal med Karlshamn Energi och Karlshamn kommun för att möjliggöra en byggnation av en batterilagringssite på ca tre megawatt i Karlshamn.

Tillsammans med företaget BatteryLoop tecknar Ingrid ett avtal gällande att använda deras cirkulära energilagersystem (BLESS™) i batterilagringssiten. Ett system beståendes av batterilager gjorda av återanvända fordonsbatterier, samt en tjänsteplattform som erbjuder möjlighet till frekvenshandel.

– Samarbetet med BatteryLoop och med deras BLESS™ produkt designad med återanvända batterier från Mercedes Benz Energy innebär att vi kan etablera en batterilagringssite som kommer att ha en effekt som kan jämföras med vad ca 300 villor förbrukar när de har sitt största effektbehov. På så sätt bidrar vi till att Karlshamns kommun lokala elnät kan stödjas belastningstoppar, ökar planerbarhet i kraftsystemet och därmed bidrar till stabiliteten i elnätet, säger Nicklas Bäcker chief strategy officer på Ingrid Capacity.

Omställningen till förnybara energikällor ger världen möjlighet att snabbt fasa ut fossila bränslen och deras enorma klimatpåverkan.

Men de förnybara energikällornas produktionskapacitet varierar över tid, beroende på väder och vind. Ett effektivt sätt att hantera det är energilagring med batterier.

Då kan topparna i produktionen utjämnas, samtidigt som batterilagringen bidrar till stabiliteten i elnätet.

– För att vi ska lyckas med elektrifieringen av samhället och nå de utsatta klimatmålen är både återbruk och innovativa lösningar avgörande. Vilket vår BLESS produktfamilj och digitala tjänsteplattform är en möjliggörare för. Att få samarbeta med Ingrid Capacity hos Karlshamn Energi skapar både lokala och regionala hållbara lösningar, säger Rasmus Bergström, VD på BatteryLoop.

ALLTID ETT STEG WWW.SCHEUCH.COM

I RÖKGASRENING

SCHEUCH - KONTAKT / SVERIGE: SCHEUCH GMBH KRINOVA SCIENCE PARK 29139 KRISTIANSTAD, SVERIGE PHONE: +46 708 439939, E-MAIL: OFFICE.SWE@SCHEUCH.COM

I mer än 50 år har Scheuch stått för innovativ luft- och miljöteknik inom industrin. Som marknadsledare och teknikpionjär tillhandahåller vi industriella produkter och system för att skydda människor och miljö på platser runt om i världen. Och det innebär att vi ser till att luften förblir ren för kommande generationer.

VÅRA TJÄNSTER

FÖRE
Teknik för ren luft - från planeringsfasen ända fram till driftsatt anläggning Anpassade kundlösningar Optimala helhetslösningar utformade för att säkerställa högsta driftsäkerhet och tillgänglighet VI LEVERERAR TEKNIK FÖR REN LUFT Scheuch GmbH Weierfing 68 4971 Aurolzmünster Austria Phone +43 / 7752 / 905 – 0 Fax +43 / 7752 / 905 – 65000 E-Mail office@scheuch.com
Burstning/rörspräckning Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga. Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt. Styrd Borrning Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se

Furnes Jernstöperi AS är en av Nordens största producenter utav gatugjutgods. Furnes specialitet är gatugjutgods tillverkat i segjärn. Fabriken ligger utanför Hamar i Norge. När våra kunder köper produkter producerade i Norden minskar CO2utsläppen genom korta transporter. Andra miljöval Furnes står för: Använder huvudsakligen järnskrot och återvunnet material i produktionen, och miljövänlig energi i form av Norsk vattenkraft.

Furnes Jernstöperi AS är en av Nordens största producenter utav gatugjutgods. Furnes specialitet är gatugjutgods tillverkat i segjärn. Fabriken ligger utanför Hamar i Norge. När våra kunder köper produkter producerade i Norden minskar CO2utsläppen genom korta transporter. Andra miljöval Furnes står för: Använder huvudsakligen järnskrot och återvunnet material i produktionen, och miljövänlig energi i form av Norsk vattenkraft.

Furnes Jernstöperi AS är en av Nordens största producenter utav gatugjutgods. Furnes specialitet är gatugjutgods tillverkat i segjärn. Fabriken ligger utanför Hamar i Norge. När våra kunder köper produkter producerade i Norden minskar CO2utsläppen genom korta transporter. Andra miljöval Furnes står för: Använder huvudsakligen järnskrot och återvunnet material i produktionen, och miljövänlig energi i form av Norsk vattenkraft.

Integrerad Ventilbetäckning, RSK nr: 7034575

Integrerad Ventilbetäckning, RSK nr: 7034575

Integrerad Ventilbetäckning, RSK nr: 7034575

PREMIUM Brandpost, RSK nr: 7025741

PREMIUM Brandpost, RSK nr: 7025741

PREMIUM Brandpost, RSK nr: 7025741

REGULAR Kupolsil, RSK nr: 7025786

REGULAR Kupolsil, RSK nr: 7025786

DOUBLE, RSK nr: 7034635

DOUBLE, RSK nr: 7034635

REGULAR Kupolsil, RSK nr: 7025786 DOUBLE, RSK nr: 7034635

LBW Tel: 08-584 108 80
4PPoE
med dokumenterad 90W över datanätverket Standard - IEEE 802.3bt 4PPoE 90W Web: www.lbw.se
Samtliga produkter i länken designade för
90W

Med en Digital Låssmed® får du kontroll, enkelhet och trygghet – med lösningar som ständigt bryter ny mark.

08-120 46 110 | info@samuelssonpartner.se | samuelssonpartner.se

ZUGOL Miljöskyddsmedel

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier.

ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com www.zugol.com

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, E-mail: info@zugol.com www.zugol.com Använd originalet! Sedan 1969 i miljöns tjänst!

Grafentillverkaren 2D fab befinner sig i övergången från utvecklingsbolag till produktionsbolag. Tack vare sin unika metod och kunskap går de en lovande framtid till mötes.

Vid årsskiftet flyttade 2D fab in i nya större lokaler som ger dem möjlighet att växa och skala upp produktionen över tid. Bolaget har en egenutvecklad miljövänlig metod för att producera grafen genom hydromekanisk exfoliering.

I dagsläget har de kapacitet att producera tio ton per år av det lättviktiga och exklusiva materialet. Man har också tillsatt en ny extern vd för att leda bolaget genom utvecklingen mot industrialisering.

– Jag kliver ombord i ett skede där bolaget befinner sig i en fas mellan start-up och scale-up och vi håller just nu på att industrialisera våra produkter på ett sätt som vi inte gjort tidigare. Vi har också anställt ett säljteam och vi ser fram emot att skala upp produktionen under det kommande året, säger Mikael Algvere, vd på 2D fab.

Grafen är ett relativt nytt material som på många sätt påminner om grafit. Materialet Det består av tunna skivor som bara är en atom tjocka och är det mest höghållfasta material som någonsin har testats. Dessutom har det otroligt god ledningsförmåga.

Grafen kan användas som enskilt material men är vanligare som en inblandad komponent för att göra exempelvis plast eller komposit starkare och mer hållbart. Upptäckten av grafen tilldelades nobelpris så sent som 2010.

2D fab startade som ett forskningsprojekt vid Mittuniversitetet 2013 och bolaget grundades när forskaren Sven Forsberg insåg att metoden som de använde kunde producera grafen billigt, skalbart och miljövänligt. Norrlandsfonden har varit med som finansiär sedan 2018.

– En viktig insikt var nödvändigheten av att visa skalbarheten i metoden och att visa kunder att vi kommer att kunna leverera större volymer. Då togs beslutet att bygga en anläggning som skulle klara av att producera 10 ton per år, säger Sven Forsberg.

Idag erbjuder 2D fab både produktion av grafen och konsulttjänster som hjälper kunderna att hitta rätt komposition och inblandning av grafen för deras behov.

– Vår produkt handlar väldigt mycket om kunnandet i att få fram rätt blandning. På så sätt är vi både en producent och ett kunskapsföretag. Det finns också en komponentbrist på marknaden idag som gör att flera företag försöker utveckla och förbättra de material de redan använder. Eftersom vi jobbar med att utveckla befintliga material så tror vi på en väldigt positiv utveckling under de kommande åren, säger Mikael Algvere.

– Utvecklingen i 2D FAB är riktigt intressant att följa. Ett verkligen högteknologiskt bolag baserat på forskning som nu växlar över till industriell tillverkning av grafen och det i en sort/kvalitet som är unik. Förutsättningarna att skala upp företagets verksamhet bör vara goda med hänsyn till grafen-tillsatsens positiva effekt på slutprodukten – inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv, en faktor som vi ser mycket fördelaktigt på i vårt analysarbete, säger Per-Erik Persson, Norrlandsfonden.

NY HÖGTEKNOLOGISK
INDUSTRI I SUNDSVALL

Varje år deponeras eller förbränns 4,3 miljoner ton textilavfall i EU och bara några få procent återvinns. Siptex som är världens första storskaliga anläggning för automatisk textilsortering är sedan två år i bruk hos återvinningsbolaget Sysav i Malmö. Nu visar en ny forskningsrapport från IVL att den automatiska sorteringen är en viktig länk som kan öka textilåtervinningen kraftigt.

– För att kunna återvinna textil i större skala krävs jämn kvalitet och stora volymer – just det som den automatiska sorteringen kan leverera. Det är länken mellan insamlat textilavfall och högkvalitativ fiber-till-fiber-återvinning, säger Gustav Sandin Albertsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Siptex är för en förkortning för Svensk innovationsplattform för textilsortering. Bakom plattformen står flera stora svenska textil-, mode- och möbelföretag, kommuner, välgörenhetsorganisationer, forskningsinstitut och myndigheter. Forskningen leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansieras av Vinnova via programmet Utmaningsdriven innovation.

Resultaten från projektet presenterades under en konferens som hölls den 13 oktober på sorteringsanläggningen i Malmö som ägs och drivs av Sysav.

– Forskningsresultaten visar att automatisk sortering av textil fungerar i industriell skala, vilket innebär att den här tekniken kan minska råvaruuttag, vattenbrist, markanvändning och de tillhörande negativa effekterna som dessa faktorer har på vår miljö, säger Anna Vilén, kommunikationsansvarig för Siptex på Sysav.

Tekniken i Siptex-anläggningen bygger på optiska sensorer som med hög precision kan sortera textil efter färg och fibersammansättning

med hjälp av nära-infrarött ljus. På så sätt får man fram stora volymer väldefinierad råvara som matchar textilåtervinnarnas behov. Vid full kapacitet kan Siptex sortera 24 000 ton textilier varje år. Det motsvarar ungefär 30 procent av textilierna som slängs i Sverige under samma period.

– Siptex gör det möjligt att tillhandahålla råmaterial i Sverige. Det i sin tur gör det mer sannolikt och ekonomiskt genomförbart att även flytta tillbaka andra delar av textilproduktionen till Europa, där vi har relativt god tillgång till icke-fossila energikällor. På så sätt kan en storskalig automatisk sortering få effekter utöver det vi ser i vår livscykelanalys, säger Gustav Sandin Albertsson.

Storskalig automatisering innebär att anläggningen kan producera kvalitetssäkrade återvunna textilprodukter som avsevärt kan minska eller ersätta jungfrulig fiberproduktion.

Näringslivet finns representerat i projektet genom partners som Ikea, H&M och Stadium.

– Vi tror på den här tekniken och övergången till mer cirkulära processer. Det kommer vara en förutsättning för industrins utveckling med tanke på bristen på råmaterial, lagstiftning och exploatering av naturresurser, säger Titti Larsén, kvalitets- och hållbarhetsansvarig på Stadium.

NÅGRA RESULTAT FRÅN FORSKNINGEN:

Storskalig automatisering innebär att återvinningen kan öka rejält, med minskad miljöpåverkan som konsekvens. Fibrer från industritvättad textil lämpar sig lika bra för återvinning som post-konsument-material.

Storskalig automatisering är ett mer kostnadseffektivt sätt att sortera, med potential att göra återvunnet material mer allmänt använt. Siptex förbrukar betydligt mindre energi än vad som krävs för att tillverka helt nya textilier.

Nya Projekt 76 December 2022
FORSKNING FRÅN SIPTEX ÖPPNAR UPP FÖR NY ERA AV EUROPEISK TEXTILPRODUKTION

SMURFIT KAPPA INVESTERAR 100 MILJONER DOLLAR FÖR

Toppmodern biomassapanna som ska drivas av organiska rester från papperstillverkningsprocessen.

Smurfit Kappa, världsledande inom pappersbaserade förpackningar, investerar nästan 100 miljoner dollar i en hållbar biomassapanna som kommer att minska koldioxidutsläppen i Scope 1 och Scope 2 med cirka 6%.

Det ambitiösa projektet är det senaste exemplet på den cirkularitet som genomsyrar alla aspekter av företagets verksamhet. Smurfit Kappa har framgångsrikt implementerat biomassapannor på flera andra platser, inklusive pappersbruken i Nervion, Piteå och Sangüesa i Europa.

Pannan, som kommer att byggas vid företagets pappersbruk i Yumbo, Colombia, kommer att ersätta de fossila bränslen som används idag med olika typer av organiskt avfall för att kunna producera renare energi. Det organiska avfallet kommer att bestå av tall- och euacalyptus-bark från företagets egna skogar, avfall från träbehandlingsanläggningen samt aska och slam som genereras

under papperstillverkningsprocessen.

När den nya pannan har tagits i drift kommer brukets användning av fossila bränslen minska markant vilket även ger betydande kostnadsbesparingar.

Laurent Sellier, CEO för Smurfit Kappa The Americas:

– Denna investering stärker vårt engagemang för Colombia som en strategisk tillväxtmarknad och främjar våra hållbarhetsmål. Driftsättningen av denna toppmoderna biomassapanna är ytterligare ett viktigt steg mot vårt mål nettonollutsläppsmål för 2030, för att skydda miljön och skapa en grönare värld.

Alvaro J. Henao, CEO för Smurfit Kappa Colombia tillägger:

– Byggandet av denna panna är ett exempel på den cirkularitet som är grunden för vår hållbarhetsstrategi och som genomsyrar hela vår verksamhet, eftersom vi nu hittar ett nytt sätt att använda vårt eget avfall. Det är också ett mycket viktigt projekt för regionen, eftersom det kommer att bidra till en ökad användning av förnybar energi, vilket kommer lägligt då den globala efterfrågan på papper fortsätter att öka.

Den nya pannan beräknas tas i drift i slutet av 2024.

Nya Projekt 77 December 2022

Nyförsäljning och service av snabbstartande ångturbiner från Howden (KK&K).

• 40kW – 24 MW

• 3-130 bar(a) upp till 530 º

• Mottryck upp till 29 bar(a)

• Ventilgrupper ger hög verkningsgrad även vid dellast

• Servicevänlig design (overhung)

Sveadiesel AB Inter-Turbine

Nyförsäljning och service av snabbstartande ångturbiner från Howden (KK&K).

+46 8 764 66 10 • mail@interturbine.se www.interturbine.se

• 40kW – 24 MW

Nyförsäljning och service av snabbstartande ångturbiner från Howden (KK&K).

• 3-130 bar(a) upp till 530 º

• Mottryck upp till 29 bar(a)

BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan 21 172 26 Sundbyberg Sverige

• 40kW – 24 MW

LEVERANSADRESS: Tritonvägen 16 172 63 Sundbyberg Sverige

POSTADRESS: Box 1326 SE-172 26 Sundbyberg Sverige

• Ventilgrupper ger hög verkningsgrad även vid dellast

• 3-130 bar(a) upp till 530 º

• Mottryck upp till 29 bar(a)

• Servicevänlig design (overhung)

+46 8 764 66 10 • mail@interturbine.se www.interturbine.se

BESÖKSADRESS:

Trädgårdsgatan 21 172 26 Sundbyberg Sverige

Trädgårdsgatan 21 172 26 Sundbyberg Sverige

LEVERANSADRESS:

Tritonvägen 16 172 63 Sundbyberg Sverige

POSTADRESS: Box 1326 SE-172 26 Sundbyberg Sverige

Box 1326 SE-172 26 Sundbyberg Sverige

Maskingatan 1, 934 52 Byske 070-607 08 22 • www.legosvets.com

Stålsätter Skellefteå!

Tritonvägen 16 172 63 Sundbyberg Sverige Sveadiesel AB Inter-Turbine
Sveadiesel AB Inter-Turbine
J D Cisternkontroll AB Vi finns i dina tankar! 070-318 22 40 jdcisternkontroll@gmail.com www.jdcisternkontroll.se • Återkommandekontroll • Cisternrengöring • Service • Tekniska beskrivningar • Nya tankanläggningar NÄR SÄKERHETEN SPELAR ROLL … SEDAN 1988 Ett urval av våra kunder: Sjöfartsverket, Polisen, Swedavia, flygplatser, industrier och privatpersoner. • Bygglov • Utbildningar • Riskanalys (LBE §7) • Klassningsplaner • Handhavandeinstruktioner Prisvärda produkter Produkter för gödselhantering omrörare pumpar Hos oss hittar du Släpvangar containers Furuvägen 30, 872 32 KRAMFORS Tel.nr 070-320 63 87 www.aspby.se Vi erbjuder både standardPrisvärda produkter för entreprenadföretag! Furuvägen 30, 872 32 Kramfors | 070-320 63 87 | www.aspby.se Produkter för åkerier Container flak, Grusflak, Liftdumper Specialprodukter Slamsug och spolbilsutrustning, tankar med högtryckspumpar. Mini slamsugare Nyinstallation, modernisering, service & reparation av hissar www.nordiskhiss.se

Shims och metallfolie anpassat efter dina behov.

Sedan 1950 har empiro levererat shims och metallfolie. Vår styrka är vår exibilitet för varje kunds unika behov. Laminerade eller massiva med tjocklekar från 0,008 mm i mässing, rostfritt stål, aluminium, plast m.m. Kontakta oss gärna för mer information.

www.empiro.se

Orust: Tel. 0304-32550 | Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm: Tel. 08-611 18 99 www.empiro.se | order@empiro.se

Nyförsäljning och service av snabbstartande ångturbiner från Howden (KK&K).

• 40kW – 24 MW

• 3-130 bar(a) upp till 530 º • Mottryck upp till 29 bar(a) • Ventilgrupper ger hög verkningsgrad även vid dellast • Servicevänlig design (overhung)

James Edvärn 070-510 81 13 Tony Edvärn 070-818 72 20 Per Möller 076-473 07 99 Ove Johansson 070-915 22 10 www.west2000.se James Edvärn 070-510 81 13 Tony Edvärn 070-818 72 20 Per Möller 076-473 07 99 Ove Johansson 070-915 22 10 James Edvärn 070-510 81 13 Tony Edvärn 070-818 72 20 Per Möller 076-473 07 99 Ove Johansson 070-915 22 10 www.west2000.se Sveadiesel AB
Inter-Turbine
BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan 21 172 26 Sundbyberg Sverige +46 8 764 66 10 • mail@interturbine.se www.interturbine.se POSTADRESS: Box 1326 SE-172 26 Sundbyberg Sverige LEVERANSADRESS: Tritonvägen 16 172 63 Sundbyberg Sverige

NYA DINO™ DC420RI ÖKAR PRODUKTIVITETEN VID OVANJORDSBORRNING OAVSETT TERRÄNGFÖRHÅLLANDEN

Sandvik Mining and Rock Solutions lanserar en ny, ännu mer produktiv och hållbar topphammarborrigg designad speciellt för borr- och sprängningsentreprenörer.

Dino™DC420Ri kommer att ersätta sin välkända föregångare, Dino™ DC410Ri, även om det beprövade helhetskonceptet med en kraftfull bergborrmaskin och det största täckningsområdet i sin klass kommer att finnas kvar.

Nya Dino™ DC420Ri har en bredare överbyggnad för förbättrad stabilitet och är utrustad med en kraftfull steg V-motor för lägre utsläpp, karusellstånghantering samt etthåls-automation för ökad produktivitet.

Under loppet av några år har Dino™ DC410Ri blivit ett omtyckt val för entreprenörer i tätbebyggelse och andra som söker utmärkt produktivitet och rörlighet i hålstorleksintervallet 51–76 mm. Bomsystemet har det största täckningsområdet i borriggskategorin och den kraftfulla bergborrmaskinen RD414 på 14 kW möjliggör borrning med hög kapacitet.

Med uppgraderingarna säkerställs att riggens beprövade koncept förblir konkurrenskraftigt i många år framöver, både när det gäller produktivitet och hållbarhet.

NY MOTOR, BREDARE ÖVERBYGGNAD, KARUSELLMATAD STÅNGHANTERING OCH ETTHÅLS-AUTOMATION

Dino™ DC420Ri är utrustad med uppgraderad och förbättrad funktionalitet. En steg V-dieselmotor ger lägre utsläpp och den bredare överbyggnaden medför stabilitet med förbättrad förarsäkerhet i svår terräng och på utmanande arbetsplatser.

Den tredje stora uppgraderingen är själva borrsystemet, med tillvalet

trestångskarusellkassett som möjliggör djupare hål, upp till 14 meter. Framtida uppgraderingar kommer här med tillvalet etthålsautomation, vilket utnyttjar de potentiellt längre hålen och den förbättrade produktiviteten genom tillägget karusellstånghantering.

YTTERLIGARE UPPGRADERINGAR

Förutom de mer signifikanta uppgraderingarna av bandramar, borrsystem och motor, utrustas Dino™ DC420Ri med flera mindre, men ändå betydande, nya funktioner.

Operatören får en enhetlig användarupplevelse med den nya sju tumspekskärmen samt styrsystem och skärmar som förmedlar samma utseende och känsla som Sandviks borriggar Commando™ DC130Ri och DC300Ri utan hytt.

Borrnavigeringssystemet är uppdaterat till TIMi-versionen och elsystemen har designats om för att ytterligare förbättra riggens övergripande robusthet och tillförlitlighet.

FRAMTIDA UPPGRADERINGAR

Under de närmaste åren kommer Dino-serien™ att anpassas till en enda Dino™ DC420Ri med två motoralternativ för både Tier 3- och steg V-utsläppsklasser.

Den tidigare Dino™ DC410Ri kommer till dess att finnas kvar på marknaden för att överbrygga erbjudandet för de kunder som behöver en Tier 3-motor.

Framtida systemuppdateringar kommer också att omfatta ett öppet gränssnitt för överföring av 3D-data till tredjepartssystem för borr- och sprängplanering eller produktionskontroll.

Ljuddämpad matarbalk kommer att erbjudas som tillval 2023. Försäljningen av nya Dino™ DC420Ri har redan påbörjats med en lyckad introduktion på den svenska marknaden.

STARK SOM METALL

En satellit, en ubåt, ett vindkraftverk. Från extrema temperaturer och mekanisk påfrestning till högspänning och nötande kemikalier - applikationer som dessa sätter varje komponent på prov.

Traditionellt har bara metallegeringar klarat uppgiften, men ett växande utbud av högpresterande polymerer och kompositer förstärkta med kol- och keramiska fibrer kan nu konkurrera med metall när det gäller styrka och hållbarhet.

Bränsleeffektivitet är viktigare än någonsin som både kostnads- och miljöfaktor. Det gör lätta polymerer och kompositer till ett attraktivt alternativ till metall i bilar, flygplan och var som helst annars energi används för att flytta saker.

De är också mycket resistenta mot starka kemikalier och kan förbättra säkerheten och komforten genom att isolera mot värme, elektricitet, ljud och vibrationer.

METALLBYTE GÅR I 3D

3D-utskriftsspecialisten Roboze kombinerar dessa banbrytande

Nya Projekt 84 December 2022

material med disruptiv additivteknologi.

Resultatet är en dramatisk minskning av ledtider och produktionskostnader, tillsammans med flexibiliteten att bygga anpassade delar på förfrågan.

Deras revolutionerande skrivare använder fused filament fabrication (FFF) – en 3D-utskriftsteknik där material extruderas genom ett uppvärmt munstycke för att skapa produkter lager för lager.

För att uppnå de kritiska materialegenskaperna och snäva dimensionstoleranser som behövs för metallbyte, var Roboze dock tvungen att göra några viktiga anpassningar.

Förutom ett helt nytt extrudersystem för att hantera de högviskösa materialen, designade Roboze en unik uppvärmd tryckkammare som upprätthåller en optimal tryckmiljö och förhindrar krympning under extrudering.

Och avgörande, för att eliminera en av de största bristerna som 3D-skrivare vanligtvis har jämfört med konventionella verktygsmaskiner, kom Roboze med en patenterad bälteslös drivlösning.

SEX GÅNGER SÅ STOR PRECISION

För att flytta skrivhuvudet längs x- och y-axlarna, förlitar sig konventionella FFF-system på bälten, som utsätts för deformation, slitage och förlust av kalibrering över tiden.

Robozes bältelösa system ersätter dessa bälten med direkt mekatronisk rörelse, vilket gör det inte bara exakt, utan också mycket effektivt och lätt att underhålla. En spiralformad växel säkerställer smidig rörelse av kuggstången och kugghjulet för en betydande minskning av buller, slitage och lokal överhettning.

– För att konkurrera med en CNC-maskin behövde vi uppnå konsekventa mikrometriska toleranser”, säger Davide Schiena, Robozes chef för applikationsteknik och kundframgång. Samplingstiden på 50 μs för B&R:s ACOPOS P3 gav Roboze den prestanda den behövde. B&R:s servodrivar hjälper oss att garantera en positioneringsprecision på ±10 mikrometer, säger Schiena. Det är sex gånger bättre än ett remdrivet system.

FULLT INTEGRERAD

När människor tänker på en 3D-skrivare föreställer de sig vanligtvis en fristående enhet som används för snabb prototypframställning.

– Vi visste att de kan vara mycket mer än så”, förklarar Robozes grundare och VD Alessio Lorusso. “Så, tillsammans med B&R, designade vi ARGO 500 från allra första början för att integreras sömlöst i produktionslinjen.

ARGO 500 erbjuder helautomatisk kontroll av varje steg som utförs i den uppvärmda kammaren. Det inkluderar själva extruderingsprocessen, men också steg som kommer före den – som torkning av filamentet för att säkerställa tillförlitlig produktion – såväl som efterbearbetningssteg som glödgning.

Detta krävde seriös processorkraft, för vilket Roboze valde en industriell PC från B&R:s Automation PC 910-serie.

AVANCERAD FUNKTIONALITET

Efter varje utskriftscykel genererar ARGO 500 en omfattande processdatalogg för att skapa en digital modell och möjliggöra automatisk certifiering av varje producerad del.

Fjärranslutning möjliggör prediktiv diagnostik för att maximera tillgänglighet och produktivitet, samtidigt som ARGO 500 kan utvecklas över tiden med lätt uppdaterade funktioner, parametrar och intelligens.

De färdiga mjukvarukomponenterna i B&R:s mapp Technology gjorde det möjligt för Roboze att snabbt implementera viktiga funktioner som behövs för fabriksintegration, inklusive larmhantering, datainsamling, loggning av processvariabler och användarhantering. “

– Det gjorde att vårt team kunde fokusera på att implementera och optimera själva utskriftsprocessen, förklarar Antonio Pastore, Robozes tekniska chef.

NÄRA SAMARBETE FÖR LÅNGVARIG FRAMGÅNG

– Att ha en komplett B&R-automationslösning ger våra 3Dskrivare klassens bästa prestanda med oöverträffad tillförlitlighet, samtidigt som de är mycket enkla att installera och underhålla, säger Lorusso. Han är snabb med att tillägga att B&R:s bidrag gick utöver att bara leverera hårdvara och mjukvara. Vid varje steg på vägen såg de till att vi hade de verktyg vi behövde för att säkerställa vår framgång – från utbildningar och kodsnuttar till ett flexibelt supportteam som alltid var snabba med att reda ut alla tvivel.

ARGO 500 är den första kommersiella produkten som kommer fram ur samarbetet som inleddes 2020.

– Vi har blivit grundligt imponerade av B&R-systemets prestanda, säger Lorusso, och vi ser fram emot att använda det i nya 3D-utskriftsplattformar, där vi kommer att lägga till IIoT-anslutning och till och med möjliggöra molnbaserad maskinfunktions kontroll.

SNABBARE TILL MARKNADEN TILL LÄGRE KOSTNAD

Högspänningskontakter gjorda av PEEK superpolymer klarar tusentals parningscykler, vilket minskar antalet som behövs för testbänkstestning från tusentals till bara fem.

Att bygga en form för 30 000 Euro för att producera fem komponenter är inte hållbart, men med Robozes ARGO 500 kan de skrivas ut och levereras till en bråkdel av tiden och kostnaden.

BRÄNSLEEFFEKTIV OCH ALLTID REDO

För att hålla längre perioder, nedsänkta i havsvatten är komponenter för undervattensfarkoster traditionellt gjorda av korrosionsbeständig blyad mässing. Robozes ARGO 500 skriver ut dem med hjälp av lätt, kolförstärkt superpolymer, som ger samma styrka och motstånd samtidigt som fordonen blir lättare och mer bränsleeffektiva. Eftersom reservdelar kan vara klara nästa dag är fordonet alltid redo för nästa uppdrag.

Nya Projekt 85 December 2022