Page 1

Nya Projekt

Augusti 2021

001 Nya Projekt

Industri & Tillverkning


För en hållbar svensk industri –

utan särintressen PÅ EN PRESSKONFERENS DEN 10 AUGUSTI MEDDELADE REGERINGEN ATT DE GER CEMENTA MÖJLIGHET ATT UNDER EN BEGRÄNSAD TID DRIVA VERKSAMHETEN VIDARE. ÅTGÄRDEN SYFTAR TILL ATT MÖJLIGGÖRA FORTSATT KALKSTENSBRYTNING INOM RAMARNA F Ö R N U V A R A N D E T I L L S TÅ N D , V I L K E T I N N E B Ä R AT T RÅMATERIALFÖRSÖRJNINGEN TILL CEMENTPRODUKTIONEN I SLITE KAN FORTLÖPA FRAM TILL SOMMAREN 2022. – Beskedet från regeringen är ett viktigt steg i rätt riktning, men det betyder samtidigt att man skjuter frågan om svensk cementförsörjning framåt i tiden. Befintlig domstolsprocess klarar inte att lösa frågan inom den här korta tidsramen. Vi bedömer att det krävs ytterligare minst tre år för att slutföra befintlig tillståndsprocess. Därför borde regeringen ha öppnat upp för ett tidsbegränsat tillstånd på minst tre år, sade Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa i en kommentar till beslutet. Ett beslut som säger ganska mycket om den dubbla inställning den svenska regeringen har till svensk industri. Gruvbrytningen i Sverige är ytterligare ett exempel. T.ex. så behövs metallen kobolt för att producera litiumjonbatterier – kobolt bryts idag i gruvor i Afrika med arbetsförhållanden som närmast påminner om 1800-talet. Kobolt finns och går att bryta i Sverige men särintressen tillåts diktera villkoren. Den svenska gruvnäringen ligger långt framme internationellt sett med sin klimateffektiva produktion. Utsläppen till luft och vatten har succesivt sjunkit och är i dag en av de mest klimateffektiva i världen. Ett exempel: Under 2019 investerade gruvbranschen 6,3 miljarder kronor i Sverige. Det är omkring 9% av industribranschens totala investeringar om 72 miljarder 2019. Det är en bransch som inte kan vara föremål för nyckfulla beslut och särintressen. Både vad gäller Cementas produktion av cement och gruvbrytning går det att förena en hållbar produktion med att vara en ledande industrination. Karin Comstedt Webb igen: – I juni i år presenterade vi en ambition att Sverige och Gotland ska vara ledande i det globala skiftet mot en klimatneutral cementindustri. Det förutsätter ett långsiktigt täkttillstånd i Slite och att vi arbetar tillsammans för att säkerställa en tillräckligt snabb klimatomställning. Så nog har svensk industri ambitionen, viljan och förmågan med en långsiktigt hållbar svensk industri.

Trevlig läsning, Jon Mattias Högberg, Chefredaktör Nya Projekt

8 28 6 11


Nr 001/2021

Utgivare: Nya Projekt Industri &Tillverkning ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Linnégatan 71, Växel: 08-501 08 710 Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se Marknad: Försäljningschef Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se Försäljning: Benjamin Jonsson, benjamin.jonsson@storkom.se Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


Klicka för att kolla in våra övriga nummer!


Högvarvsväxlar för ång- och gasturbiner. Serviceorganisation i Sverige

Din entreprenör i Mellanbygden

• Markanläggning • Transporter • Kranbilar

018-51 20 00 www.bronco.se

Medlem i MTAB Torbjörn 070-686 18 14 • Göran 070-686 16 42 gtlakeriab@gmail.com

Vindmätning på Blakliden/ Fäbodberget – utförd av Suorvavind AB

Vi bygger kompletta master med mätsystem, övervakning, datalagring och energiförsörjning.

Swedish Electrical and PowerControl AB

Vi är sedan 1995 verksamma i Sverige, Norge och Finland och har gjort vindmätningen för många stora projekt i Sverige.

MAGNETISERING

Till exempel: Blaiken, Storrotliden, Lehtiorova, Maevaara, Sjisjka, Glötesvålen m.fl.

PROV OCH IDRIFTTAGNING

Mikael, Viktor och Vidar 070-21 464 21 www.suorvavind.se

RELÄSKYDD

070 424 40 33 www.sveapower.se


Nya Projekt

Augusti 2021

6


Nya Projekt

Augusti 2021

7

NEXANS AURORA: BYGGD FÖR FRAMTIDEN, REDO FÖR VÄRLDSHAVEN, NYSS NAMNGIVEN I NORGE Ett skräddarsytt fartyg, översållat med den absolut senaste och mest avancerande kabelteknologin. Med kapacitet att bära 10 000 ton kabel och förberett för hårt arbete i alla världens hav. Med sina ståtliga nära på 150 meter är hon nu redo att ”Electrify the future”. Möt nya Nexans Aurora - ett helt unikt skepp. Nyligen hölls namnceremonin för kabelläggningsfartyget Nexans Aurora. Hon kommer nu bidra till den hållbara elektrifieringen när hon förlägger undervattenskablar till vindkraftsparker och interconnectors, både djupt ute till havs och nära land. Fartyget är byggt av Ulstein Verft, Norge, designat av Skipsteknisk och med hjälp av Maast Tech utrustat med världens mest avancerade kabelteknologi. Det 149,9 m långa och 31 m breda fartyget har en kabelkapacitet på över 10 000 ton. Några av Nexans Auroras första uppdrag blir att bistå med kabelläggning i projekt som Seagreen OFW Skottland, Kreta-Attikaanslutningen i Grekland samt Empire Offshore-projektet i USA. Nexans Aurora är ett av tre fartyg nominerade till Ship of the Year 2021 av norska Skipsrevyen.


Nya Projekt

Augusti 2021

AUTONOMA ROBOTAR GÖR NYTTA FRÅN UNDERJORDEN TILL RYMDEN Luleå tekniska universitets forskare utvecklar nästa generations autonoma robotar – som kan användas till såväl räddningsaktioner som utforskning av planeter. I forskningen spelar universitetets nya robothund Spot en viktig roll. – Vi laddar roboten med ett uppdrag som den sedan utför, utan pilot eller människa som styr, säger George Nikolakopoulos, professor i robotik och artificiell intelligens. Forskargruppen från Luleå tekniska universitet ligger långt framme på området och blev häromåret kontaktade av Nasa/Jet Propulsion Laboratory (JPL) som efterfrågade ett långsiktigt samarbete. Nasa ville bland annat ha med Luleåforskarna i sitt lag Costar i den prestigefyllda tävlingen DARPA Subterranean Challenge. Det är bara forskare från två lärosäten i hela Europa som är utvalda att vara med i tävlingen, vars syfte är att utveckla innovativa tekniker för underjordiska miljöer som gruvor, tunnel- och grottsystem.

8

I september går den sista deltävlingen av stapeln, i en kalkstensgruva i Kentucky i USA. Costar har tidigare vunnit en deltävling och kommit tvåa i en. – Vi har goda chanser, men det är en fantastisk erfarenhet bara att vara med och att samarbeta med Nasa/JPL. Vi lär oss enormt mycket och utvecklar tillsammans teknik och robotar som fungerar helt autonomt, säger George Nikolakopoulos och tillägger: – Tävlingen är också ett bra tillfälle att visa upp vilken avancerad teknologi vi har och hur långt fram vi på Luleå tekniska universitet ligger. “UTFORSKNING I RYMDEN INOM TIO ÅR”

Hans forskargrupp är en av de första i världen som kunnat visa upp AI-baserad navigering av autonoma drönare i gruvor, vilket direkt kan överföras till luftburen utforskning av planeter. Inom tio år tror George Nikolakopoulos att det är fullt möjligt att skicka robotar liknande Spot till Mars. Den självgående teknologin – och att det går att utrusta robothunden med bland annat värmekamera och minidrönare – öppnar för undersökning av grottor och skrevor. Alltså den typ av miljöer där det bedöms vara mest sannolikt att


Nya Projekt

Augusti 2021

hitta eventuella spår av liv på den röda planeten. Ett viktigt syfte med forskningen och utvecklingen av allt mer avancerade autonoma drönare och robotar är att öka säkerheten för människor. – Nyttan är stor vid naturkatastrofer, tunnelbaneolyckor, gruvras och andra typer av situationer och miljöer dit det är farligt eller svårt att skicka människor. Teknologin finns men är inte kommersialiserad än, men jag tror inte att det är mer än ett par år bort innan det används i större utsträckning på jorden. Sedan i april har forskarna en robothund, Spot. Den är tillverkad av Boston Dynamics och George Nikolakopoulos beskriver den som en av de mest avancerade robotarna som kan gå. – Det finns inte många universitet i Europa som har tillgång till den här typen av robot. Vi utvecklar och lägger till vår egen mjukvara till Spot, som är ett väldigt viktigt komplement till den teknologi vi redan har. Vi har nu full utrustning på universitetet för att kunna utveckla autonoma uppdrag för olika terränger och miljöer.

9

GAMMALT BERGRUM PERFEKT TESTMILJÖ

En stor del av utvecklingsarbetet sker i ett bergrum bara fem minuter bort från universitetsområdet i Luleå. I de flera hundra meter långa tunnlarna – djupt under strövstigar och grillplatser – programmerar, testar och förfinar forskarna den självgående teknologin. – Det är extremt svårt att programmera för helt okända miljöer. Att hitta sätt så att en robot inte faller ner för stup, går in i väggar och liknande. Att vi kan träna i en underjordisk miljö där det är mörkt, kallt och stort är en väldig fördel. Bergrummet är vårt fältlaboratorium. För planetutforskning är laddningen av en robots eller drönares batterier en av många stora utmaningar forskarna har att ta sig an. – Alternativen är solpaneler eller metoder där man drar nytta av de stora temperaturskillnaderna på Mars. Vi pushar oss hela tiden att hitta lösningar på utmaningarna vi ställs inför, säger George Nikolakopoulos.


Nya Projekt

Augusti 2021

10

BRYTNING PÅ STORA DJUP – UTMANINGAR MÖTS MED HELT NYA

där geologin och geotekniken kartläggs, liksom behovet av ny infrastruktur och man studerar brytningsmetoder som kan bli möjliga. Bland annat studeras djupa gruvor i Sydafrika. Den största utmaningen med att bryta djupt är bergmekaniken. Det handlar om bergets hållfasthet, strukturer, trycket på det aktuella djupet och seismiska rörelser. Beträffande den seismiska aktiviteten är uppskattningen att denna fördubblas för varje 100 meter djupare man kommer i berget. Från 1400 till 1800 meter blir således aktiviteten 16 gånger större. Bland övriga utmaningar kan nämnas att få ventilationen att fungera på stora djup och att få bort vatten ur gruvan. För presentationen under konferensen svarade Matthias Wimmer, chef för Mining Technology hos LKAB i Kiruna. Han berättade att företaget studerar metoder för brytning på stora djup. Det handlar om: * Sublevel Caving (skivrasbrytning i en modifierad variant som utvecklas i ett testområde i Kirunagruvan) * Inclined Caving (en variant av blockrasbrytning) * Raise Caving Raise Caving är en helt ny metod som utvecklas av LKAB. Det kan bli aktuellt att använda skilda metoder i företagets olika gruvor i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Raise Caving baseras på att först använda Raise Boring (raiseborrning) för att ta upp ett schakt, som kan vara vertikalt, men oftast har viss lutning. I schaktet sänks sedan maskiner som borrar koncentriskt, laddar och vid behov spräcker berget. Malmen bryts nerifrån och uppåt i schaktet och rasar ner till utlastningsnivån. Allt eftersom brytningen fortskrider uppstår nya spänningar i berget. Dessa reduceras i närområdet med hjälp av de-stressing slots (avlastningsslitsar) och flyttas längre bort från brytningsområdet. – Jämfört med de brytningsmetoder som idag används på stora djup runt om i världen har Raise Caving flera fördelar, förklarade Matthias Wimmer. Metoden kräver inte lika mycket förberedande arbeten och inte lika mycket infrastruktur under jord. Vi förväntar oss att Raise Caving ger både lägre investeringskostnad, högre kostnadseffektivitet och är mer flexibel. Dessutom lättare att kontrollera. LKAB fortsätter att utveckla Raise Caving och dessutom Integrated Raise Caving som innebär att flera metodsteg kan utföras parallellt eller inom ett kort tidsspann. Integrated Raise Caving är anpassad till traditionella blockrasgruvor. Framtidens gruva kommer att ha hög automationsgrad, där exponeringen av människor i aktiva brytningsområden minskar i stor utsträckning. Företaget planerar två testsajter, en för brytningsmetoden och en för maskinerna. Utvecklingen av dessa är nu i konceptfas och snart inleds skarpt konstruktionsarbete. Maskinen och utrustningen utvecklas av LKAB i samarbete med ABB och Necab. För övrigt när det handlar om den nya metoden samarbetar LKAB med Montanuniversitetet i Leoben (Österrike). LKAB:s långsiktiga övergripande mål är att tillverka malmprodukter utan klimatpåverkan och samtidigt öka produktionen med 50 procent.

METODER

POSITIONERING OCH 3D-VISUALISERING

LKAB i Kiruna producerar idag 30 miljoner ton malm per år. Gruvan och utrustningen är dimensionerad för 35 miljoner ton. Målet är att komma upp till den nivån inom 2–5 år. För närvarande bryts malmen mot huvudnivån på 1365 meters djup. Malmen på den nivån kommer att börja sina ungefär år 2042 och planen är att då ha infrastruktur på plats, på 1800–2000 metersnivån. Det ger tillgång till minst 700 miljoner ton malm. För att kunna bryta så djupt gör LKAB en omfattande förstudie

Roger Schmidt som är sektionschef för IThos Zinkgruvan Mining AB och Marcus Ek som är produktchef hos Mobilaris AB, berättade om företagens samarbete för att digitalisera positionering och visualisering i Zinkgruvan. Tillsammans har företagen installerat en mer eller mindre heltäckande infrastruktur för kommunikation och positionering under och ovan jord vid Zinkgruvan. Zinkgruvan Mining AB har satsat på att digitalisera för ökad säkerhet, höjd effektivitet och

EURO MINING CONNECT – TEKNISKA LANDVINNINGAR VISADES UPP PÅ KONFERENS Euro Mining Convention bjöd på ett brett urval presentationer med hög aktualitet. Ett flertal nya teknologier visades upp och diskuterades. Som alltid numera berörde flera av dem klimat- och miljöproblem och visade att ny teknik i många fall kan vara lösningen på problemen. Första konferensbidraget handlade om elektrifiering i dagbrottsgruvor. Presentatör var Jonas Ranggård, programchef hos Boliden. Inledningsvis lämnade han ordet till Valter Plasgård, affärsutvecklingschef från Northvolt som berättade om företagets tillverkning av batterier med höga miljöprestanda. Han visade att klimatavtrycket från Northvolts batterier blir betydligt mindre jämfört med de som nu importeras från Kina och Sydkorea. Erik Svedlund som är marknadschef hos Epiroc presenterade utvecklingen av elektrifierade gruvmaskiner. Företaget erbjuder nya batteridrivna maskiner och samtidigt ”battery as a service” där Epiroc äger och svarar för batterierna till sina kunders maskiner. Parallellt erbjuder Epiroc ett ombyggnads-kit för att befintliga gruvmaskiner ska kunna konverteras från diesel till el. Elektrifiering i våra gruvor är inte bara en fråga om att få ner klimatpåverkan. Elektrisk drift ger också reducerade utsläpp till vatten och luft i gruvorna, lägre värmealstring och mindre buller. Jonas Ranggård från Boliden gav en bakgrund till företagets satsning på elektrifiering. Siktet är att producera basmetaller med lågt koldioxidavtryck och på sikt inget avtryck alls. Idag svarar användning av diesel för nästan hälften av gruvornas koldioxidutsläpp. År 2018 inleddes ett pilotförsök i Aitikgruvan med elektrifierade truckar som kör upp malmen den sista biten. Strömförsörjningen ordnades med luftledningar och pantografer på truckarna, som hade byggts om till el-drift (trollies). – Till stora delar har det varit en succé, berättade Jonas Ranggård. Detta är en teknik som vi kan utveckla för andra operationer. Med början under hösten ska Boliden använda elektrifierade truckar i större skala och köra med fjorton truckar CAT 795F AC. Våren 2022 påbörjas också ett test i den finska gruvan Kevitsa och inför detta konverteras tretton stycken Komatsu 830 från diesel till el. Boliden investerar stort i trolley-tekniken, men den blir inte allena saliggörande på sikt. Bedömningen är att det i stället blir mestadels batteridrivna truckar. Jonas Ranggård presenterade en visionsbild där truckarna körs på trolleybanorna och samtidigt laddas deras batterier där. Nere i gruvan drivs truckarna sedan på batterierna. – Lösningen har redan nu finansiell bärkraft, men i framtiden när förarlösa gruvfordon används och automation i gruvdriften slår igenom, förbättras ekonomin ytterligare. Utan förare sjunker kostnaden för att ha gruvmaskinerna på laddning. Jonas Ranggård visade slutligen att el-drift medger högre effektivitet än både vätgasdrift (bränslecell) och fossilfria flytande bränslen av typen Power to Liquid.


Nya Projekt

Augusti 2021

ökad produktion. Samtidigt har företaget förberett för de framtida möjligheter som 5G erbjuder. Under ett projekt – som pågått sedan 2019 – har Mobilaris utvecklat Virtual Tag. Det är en mobilapp som medger sömlös kommunikation och positionering mellan alla zoner i gruvanläggningen. Genom att integrera lösningen i mobiltelefonerna behöver personalen inte bära runt på några extra verktyg i sitt dagliga arbete. Det system som har installerats i Zinkgruvan använder LTE cells WiFi accesspunkter och BLE beacons, alla tre radioreferenser. Ovan jord går det att positionera med hjälp av GPS-signaler. Virtual Tag stödjer alla dessa olika teknologier, och därför har det varit möjligt att skapa en flexibel positioneringslösning som är exakt anpassad för Zinkgruvans verksamhet. Genom att kombinera med BLE beacons väljer Zinkgruvan själva var hög positioneringsprecision är nödvändig. – Ett av våra önskemål var ett bättre emergency management och det har vi fått, berättade Roger Schmidt. Sedan ville vi ha en riktigt bra 3D-visualisering av gruvan. Därför installerades också Mobilaris Situational Awareness som kan hålla reda på positionerna för bland annat gruvfordon, mobil utrustning och personer nere i gruvan. Positionerna presenteras i 3D-bild på kontrollrummets skärmar, all data är i realtid. Det går att följa objekts rörelser, olika aktiviteter och se framdriften av brytningen samt följa produktionen och produktionsplaneringen. Operatörerna får nu en mer noggrann bild av aktiviteterna i realtid och kan ta smarta beslut snabbare. Vad gäller incidenter och räddningsinsatser går det exempelvis att med hjälp av Emergency Support följa personers väg till räddningskammare och även få kontroll på informationen till dessa personer.

11

– De kommunikations- och positioneringssystem vi erbjuder drar full nytta av alla moderna teknologier, säger Marcus Ek. Zinkgruvan efterfrågade ett heltäckande och framtidssäkrat system och detta har vi levererat och samtidigt utvecklat appen Virtual Tag. – Mobilaris visade att de kunde leverera system med de egenskaper vi efterfrågade, avslutade Roger Schmidt från Zinkgruvan. Nu genomförs avslutande fasen av installationerna och allt ser lovande ut. 5G väntar runt hörnet och även på den punkten är infrastrukturen för kommunikation och positionering framtidssäkrad i Zinkgruvan. (Mobilaris erbjuder även lösningar för att få 3D-visualisering av gruvan med positioneringsinformation hos föraren i ett fordon – Mobilaris Onboard – och i mobilappen Mobilaris Pocket Mine.) SPÅRBARHET FÖR OCH KLIMATPÅVERKAN FRÅN METALLER

Mot slutet av konferensen berättade Erik Lindblom om TraceMet – Traceability for Sustainable Metals and Minerals – ett system för spårbarhet av hållbara metaller och mineral. Erik Lindblom är projektledare från IVL som tillsammans med RISE har svarat för forskningsinsatserna i ett projekt som initierats av Svemin – branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter. För finansieringen av projekten har i huvudsak Swedish Mining Innovation svarat. Bakgrunden är att allt flera aktörer inom industrin och i övrigt efterfrågar data om var metaller och mineraler kommer ifrån och vilken miljöpåverkan de orsakar. Inte minst samhället i stort vill ha information om klimatavtryck och andra miljöparametrar, bland annat mot bakgrund av FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet. Ett övergripande mål både för branschen och för världen är att andelen hållbart producerade metaller ökar. Genom en förstudie och ett projekt har TraceMet tagit fram

>>


Nya Projekt

Augusti 2021

ett pilotsystem – ett enkelt men fullt fungerade IT-system. Under utvecklingsarbetet har två värdekedjor använts, en för stål och en för koppar. Stålet har följts från gruva, via stålverk till slutanvändning i bussar och lastbilar. Kopparn har följts från gruva, via smältverk till användning i elektriska motorer. I pilotsystemet används en kombination av massbalanser och blockkedjeteknik. Massbalanserna håller reda på input för värdekedjan. Om 30 procent jungfruligt material och resten skrot utgör råvaror för ståltillverkningen, redovisas denna data också för den slutliga stålprodukten. För att garantera att data inte förvanskas under vägen används blockkedjedatabas (blockkedjeteknik). En blockkedjedatabas är öppen för alla i värdekedjan och om något ändras – exempelvis att miljödata adderas eller förändras – så uppdateras innehållet till samtliga aktörer i värdekedjan. En blockkedjedatabas är således både öppen och robust. TraceMet har begränsat sig till att beakta återvinningsgrad (procent) och klimatavtryck (kg CO2 per ton). Tanken med ett spårbarhetssystem är att data ska kunna granskas av ett tredjepartsorgan. Köparen/användaren av metallen eller mineralet ska kunna svart på vitt få säkra data om återvinningsgrad och klimatavtryck, i form av en miljövarudeklaration. Ett certifikat kan utfärdas som visar hur stor andel av metallen som är spårbar till ursprung och garanterar riktiga spårbarhetsdata. Utvecklingsprojektet TraceMet avslutades våren 2021. Projektet genomfördes tillsammans med (för stål) LKAB, SSAB, Scania och Volvo Group samt (för koppar) Boliden, Elektrokoppar AB och ABB.

12

TraceMet är ganska unikt i världen genom att täcka hela värdekedjan. Frågan är nu vem som eventuellt kommer att vidareutveckla och kommersialisera TraceMet? TEXT: Kjell-Arne Larsson

NYA PROJEKT BÄDDAR FÖR HET GRAFEN-HÖST Idag har ytterligare sex stycken projekt fått grönt ljus inom SIO Grafen. Det bäddar för en het höst inom svensk grafenbransch som fortsätter att växa. Det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen arbetar för att ta grafen från labbet till industrin. Nu beviljas medel från Vinnova till sex nya projekt. – Ansökningstrycket är fortsatt högt och vi ser många positiva tecken inom svensk grafenbransch just nu. Med de här projekten tas viktiga steg mot höstens stora demonstrator-projekt, säger Elisabeth Sagström-Bäck, programchef SIO Grafen. Genom utlysningen ”Förberedelseprojekt SIO Grafen – uppväxling av grafeninnovationer” har projekten nu fått möjlighet till en större satsning under hösten 2021. Där ska lösningarna utvecklas mot en kommersiell produkt. – Projekten ska vidareutveckla ett redan verifierat grafenkoncept närmare mot en kommersialiserad produkt. Det är ett sätt att ytterligare höja tempot inom svensk grafenbransch och gå mot fler spännande grafenprodukter på marknaden, säger Elisabeth Sagström-Bäck.


Nya Projekt

Augusti 2021

ABB:S AUTOMATION- OCH STYRSYSTEM SKA STÄRKA TEKNISK PLATTFORM FÖR SALTBASERAD ENERGILAGRING SaltX Technology och ABB inleder ett samarbete kring en lösning för storskaliga energilagringsinstallationer som ska utjämna variationerna i förnybar kraftgenerering och leverera kontinuerlig energi. ABB har tecknat ett samarbetsavtal med det svenskbaserade energilagringsföretaget SaltX Technology. Avtalet gäller utveckling av ett stabilt och skalbart styrsystem för EnerStore, ett stort utvecklingsprojekt avseende kommersialisering av tekniska innovationer som använder salt med nanobeläggning för eneriglagring. SaltX:s unika teknik går ut på att låta saltet lagra överskottsel med hög energidensitet i ett bulkmaterial, vilket innebär att det skulle kunna skalas upp till hundratals megawattimmar (MWh). Det har förutsättningar att bli en cirkulär och hållbar energilagringslösning för leverantörer och kunder i industrier som massa och papper, metaller och tillverkning. Den innovativa nanobeläggningen, som har utvecklats av SaltX under mer än 15 år möjliggör system med lång livslängd där kunderna kan ladda upp lagret när elpriset är lågt och använda den lagrade energin när priset är högt och på så sätt uppfylla sin mission att hjälpa samhället att ställa om till hållbar energi. Marknaden för energilagringslösningar växer, och 2018 prognostiserade Bloomberg investeringsmöjligheter på 620 miljarder dollar. Bloomberg drog också slutsatsen att majoriteten av energilagren kommer att vara storskaliga 2030.

13

ABB:s leverans för det inledande pilotprojektet omfattar automationoch styrsystem, motorer och drivsystem, processinstrumentering och smart elektrifiering med möjlighet att skala upp lösningen för industrikunder. ABB:s långa erfarenhet av skalbara styrsystem bidrar till att säkerställa att den tekniska plattformen i EnerStore är optimerad för den förväntat höga efterfrågan i framtiden. - Samarbetet med ABB för att uppgradera vårt EnerStore med förstklassiga process- och styrsystem samt fördelen av ABB:s historik och expertis inom processoptimering tillför enormt värde och trovärdighet till detta spännande pilotprojekt, säger Carl-Johan Linér, vd för SaltX Technology. - Våra motorer, drivsystem och automationslösningar kompletterar de unika egenskaperna hos SaltX:s teknik, i första hand genom att möjliggöra långvarig lagring av värmeenergi med begränsad värmeenergiförlust över tiden, säger Björn Jonsson, Hub Manager på ABB Process Industries. Detta banbrytande partnerskap passar som hand i handske med vårt åtagande att ställa om till hållbar förnybar energi och att bädda in cirkularitet i allt vi gör för att skapa ett samhälle med låga koldioxidutstläpp Konstruktionen av pilotanläggningen har startat tillsammans med SaltX med målet att installera det första gemensamma systemet i Luleå. ABB Ability™ system 800xA klassas av ARC Advisory Group som världens främsta distribuerade styrsystemplattform (DCS) under de senaste 21 åren.


“Where, Drying, Pyrolysis or Cooling is the Game – Torkapparater is the name!”

www.torkapparater.se

Vi hjäper er att få balans i er verksamhet!

Magnetiseringssystem & spänningsregulatorer Vi representerar EMRI:s automatiska spänningsregulatorer. Magnetiseringssystem vi bygger baseras på EMRI:s produkter i kombination med vår egen beprövade konstruktion. Magnetiseringssystemen används med fördel både till vattenkraft, raffinörmotorer och provrum. Magnetiseringsströmmar på upp till ca 300 A produceras och är lämpliga för maskiner med släpringar.

En balansering är en investering för att undvika framtida oförutsedda produktionsstopp och kostnader. I vår balanseringsmaskin kan vi balansera t.ex. axlar, fläktar, rotorer och valsar. Maskinen har en kapacitet på 10-6000 kg med längder upp till 4 meter. Den klarar delar med en diameter på upp till 1,9 meter. I den mån era produkter inte kan tas in i vår verkstad så utför vi balansering på plats hos er.

Elektrisk drivteknik EDT AB P.O Box 305 • SE 442 10 Kungälv, Sweden Tel: +46-(0)303-240410 e-mail: info@edtab.se • www.edtab.se


Många är duktiga på ytskydd.

Vi är duktiga där andra inte räcker till. Våra hantverkare är inte bara skickliga yrkesmän – de är också certifierade klättrare som utför sina arbetsuppgifter från rep. Metoden är kostnadseffektiv, smidig och minimerar ev. störningar för omgivningen. Inspektion och provtagning

Betongreparation

Underhållsarbeten

Rostskyddsmålning

Impregnering

Svetsarbeten

Kontakta oss för rådgivning och offerering.

www.klatterservice.se - info@klatterservice.se STOCKHOLM - MALMÖ - ÖSTERSUND

Förläng livslängden på Er rökgaskondensering och membranvattenrening Radscan Industriservice erbjuder • • • • • •

Service & underhåll Felsökning Reparationer Leverans av slit- och reservdelar Inspektion- och utredningsuppdrag Uppgradering och modernisering av anläggningar

Inget uppdrag är oss för stort eller för litet. www.radscan.se


Nya Projekt

Augusti 2021

GKN AEROSPACE SATSAR PÅ VÄTGASFLYG I PROJEKTET H2JET Energimyndigheten och GKN Aerospace i Trollhättan med partners satsar tillsammans 24 miljoner i det tvååriga projektet ”H2JET - Utveckling av nyckelkomponenter för vätgasframdrivning med gasturbinbaserade flygmotorer”. I projektet, som startar 1 juli, kommer projektdeltagarna att ta fram ett antal tekniska lösningar för tre viktiga delsystem för vätedrivna flygmotorer för civila medeldistansflygplan. Europas flygindustri har satt upp tydliga mål och antagit en ambitiös färdplan för att nå netto-noll utsläpp till 2050. Det finns flera olika tekniker som utvecklas för att minska flygets fossila utsläpp och som lämpar sig olika bra för olika segment i flygbranschen (storlekar på flygplan och flygsträckor). Vi ser därför en parallell utveckling av olika typer av framdrivningslösningar och bränslen. Vätgas har pekats ut som ett av framtidens drivmedel för flyget och flygplanstillverkaren Airbus har lanserat att man avser utveckla tre konceptflygplan som alla bygger på vätgasteknik till 2035. Den teknik som förväntas ge störst nytta för klimatet är nya flygplan som drivs genom förbränning av flytande vätgas i gasturbiner och det är för att skynda på den utvecklingen som detta projekt startas. Det finns även andra sätt att använda vätgas i flygplan, bränslecellsdrivna flygplan på kortare distanser och med lite mindre flygplan eller genom att syntetisera ett flytande bränsle från vätgas och koldioxid, ett så kallat elektrobränsle. GKN Aerospace bedömer att 50-90% av dagens koldioxidutsläpp från flyget kan elimineras med vätgasflyg, vilket skulle innebära globalt minst 500 miljoner ton per år. Prognoser för resandevolymer när vätgasflyg kan bli tillgängligt gör dock troligt att emissionsminskningarna snarare kan handla om 1000-3000 miljoner ton per år. Svensk industri kan stå för vitala delar av den teknik som gör detta möjligt och möjligheten att exportera utsläppsminskande teknik och produkter är den främsta anledningen för det svenska intresset. Genom att snabbt demonstrera delsystem- och komponentteknik för vätgasdrivna gasturbiner kommer H2JET att öka utvecklingstakten och positionera deltagarna inför internationella flygmotor- och flygplansutvecklingsprojekt, såsom Clean Aviation Partnership inom EUs nystartade ramprogram Horizon Europe. - Vi ser väldigt positivt på denna satsning som hjälper oss att bli en del av lösning på flygets klimatutmaning. Vi kommer att kunna dra stor nytta av GKN Aerospace långa erfarenhet av att arbeta med komponenter för flytande vätgas till motorerna i Europas rymdraket Ariane, och vår unika förmåga inom lättviktskonstruktion och avancerad tillverkningsteknik, säger Henrik Runnemalm, Forskningschef på GKN Aerospace i Sverige. 1. Förutom GKN Aerospace i Trollhättan deltar Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Högskolan Väst, RISE samt företaget Oxeon (SMF).

16


Nya Projekt

Augusti 2021

17


Nya Projekt

Augusti 2021

MILSTOLPE FÖR 300:E FARTYGET MED AZIPOD® FRAMDRIVNINGSSYSTEM I MILJÖVÄNLIGT AVTAL OM KABELLÄGGNINGSFARTYG TILL ORANGE MARINE >>>

18


Nya Projekt

Augusti 2021

19


Nya Projekt

Augusti 2021

MILSTOLPE FÖR 300:E FARTYGET MED AZIPOD® FRAMDRIVNINGSSYSTEM I MILJÖVÄNLIGT AVTAL OM KABELLÄGGNINGSFARTYG TILL ORANGE MARINE Integrerat paket med kraft och framdrivning från ABB innebär en milstolpe för Azipod®-installationer då Colombo Dockyard köpt in systemet till ett avancerat fartyg för kabelläggning och reparationer som ska serva havsbaserade vindkraftparker. Det högteknologiska fartyget ska levereras av Sri Lankas ledande skeppsbyggare under 2023 och ansluta till en flotta i Frankrike hos Orange Marine, som nu äger 15 procent av världens specialiserade fartyg för kabelläggning och reparationer. 100-metersfartyget ska förses med ett helt paket med kraft, framdrivning och automation från ABB, inklusive det banbrytande Azipod®-systemet. Ekonomiska detaljer kring kontraktet har inte redovisats. Fartyget, som behövs till både kabelläggning och reparationer, har ritats av Norges Vard Design, ett bolag i Fincantieri-koncernen, för att uppfylla särskilda prioriteringar för energiförbrukning och prestanda. Noggrann positionering och exakt manövrerbarhet är avgörande för komplexa kabelläggningar och reparationer men fartyget behöver också klara relativt höga hastigheter för att komma på plats snabbt vid brådskande uppdrag. - Vi ser fram emot att arbeta med ABB på detta mycket avancerade, moderna fartyg som utan tvivel kommer att sätta nya standarder för kabelläggningsfartyg vad gäller överlägsen prestanda och miljövänlig drift, säger D.V. Abeysinghe, vd för Colombo Dockyard. De dubbla Azipod®-enheterna på 1,8 MW har valts för att uppfylla redarens krav på höga transithastigheter med maximal bränsleeffektivitet samtidigt som de ger 360-graders manövrerbarhet för att säkerställa noggrann positionering också under utmanande väderförhållanden. Ett energilagringssystem från ABB ingår också i paketet och möjliggör reservström med batterier på 500 kWh som minskar bränsleförbrukningen i samband med kabelarbete och säkerställer kontinuitet i händelse av ett oväntat avbrott. - Azipod® framdrivning var ett självklart val, säger Emmanuel Décugis, New Building Project Manager på Orange Marine. Systemet kombinerar optimal manövrerbarhet med reducerade energibehov och låga utsläpp. Samtidigt ger möjligheten att integrera flera olika energikällor ett flexibelt och framtidssäkert system som säkerställer en ytterst effektiv fartygsdrift under många år framöver. Det övergripande drivsystemet styrs av ABB:s Power and Energy Management System (PEMS™), som också kommer att öka feltoleransen och ge en hög nivå av tillförlitlighet samtidigt som maximal batterilivstid säkerställs. Det integrerade avtalet om kraft och framdrivning tecknas i samband med att ABB firar 30 år med Azipod® framdrivning och utgör det senaste exemplet på hur konceptets innovationer fortsätter att kombineras med successiva förbättringar för att utvidga kundbasen tre decennier efter lanseringen. - Efter 30 år med Azipod® framdrivning är det extra roligt att det 300:e fartyget kommer att bli pionjär inom världens energi- och kommunikationssektor, säger Juha Koskela, chef för divisionen ABB Marine & Ports. Vi gläder oss också åt att arbeta med vårt andra projekt tillsammans med Colombo Dockyard efter ett tidigare kabelläggarprojekt 2017. Azipod®-tekniken ger dokumenterade bränslebesparingar på 20 procent jämfört med konventionella framdrivningslösningar, minskade utsläpp och full integrering med högeffektiva hybridtekniker. Förutom att plats frigörs ombord för annat bruk innebär Azipod® -enheternas externa placering att skeppsbyggarna kan optimera skrovets egenskaper. Genom att koppla propellern direkt till

20

framdrivningsmotorn slipper man växlar och annan hjälputrustning, vilket minskar underhållskostnaderna. Fartygstyper där avancerade Azipod® framdrivningssystem ger betydande effektivitetsvinster innefattar nu kabelläggningsfartyg, försörjningsfartyg för offshoreanläggningar, fartyg som servar havsbaserade vindkraftparker, isbrytare och isbrytande kommersiella fartyg, inklusive specialfartyg för naturgas och kryssningsfartyg, inklusive expeditionsfartyg. När det nya fartyget från Orange Marine tagits i drift kommer det att rymma en besättning på 76 man samt fjärrövervakas och stöttas av experter från ABB:s globala nätverk på ABB Ability™ Collaborative Operations Centers. Fjärrsupport och uppkoppling kommer tillsammans med avancerade dataanalyser med hjälp av ABB Ability™ Remote Diagnostics System att förbättra fartygets driftsäkerhet och prestanda samtidigt som fel snabbt kan detekteras och avhjälpas ombord. ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com Om Orange Marine Företaget har bedrivit verksamhet sedan 1860 och kabelläggargrenen av det franska post- och telekommunikationsministeriet blev 1999 ett helägt dotterbolag till Orange-koncernen. 2010 förvärvade Orange Elettra, ett italienskt telekomdotterbolag som verkade inom samma område. Orange Marine har specialiserat sig på arbeten relaterade till undervattenskablar: från studier, konstruktionsfas och kartläggningar till installation av regionala eller interkontinentala förbindelser samt underhåll av befintliga kablar. Orange Marine har 6 kabelläggningsfartyg och 1 kartläggningsfartyg.

BRASILIANSKT VATTENVERK SÄNKER ENERGIKOSTNADERNA MED 25 PROCENT MED HJÄLP AV MOTORER, FREKVENSOMRIKTARE OCH DIGITALA LÖSNINGAR FRÅN ABB Saneago, ett stort vatten- och avloppsföretag i Brasilien, använder ABB:s smarta frekvensomriktare, motorer och sensorer för att förbättra energieffektiviteten och samtidigt öka tillförlitligheten i fyra viktiga pumpstationer. Saneago, vattenverket i den brasilianska delstaten Goiás, har installerat en ABB Ability™ Digital Powertrain-lösning för att förbättra energieffektiviteten och tillförlitligheten i fyra viktiga pumpstationer. Installationen av smarta frekvensomriktare för variabelt varvtal (VSD) och högeffektiva motorer har möjliggjort en 25-procentig minskning av kostnaden för att pumpa vatten från flera källor. Fjärrstyrningsbaserad övervakning säkerställer dessutom en pålitlig tillförsel av dricksvatten för mer än 5,7 miljoner människor och tusentals industrier och jordbruk. Projektet började med en energiundersökning som visade möjligheten att spara mer än 6 000 MWh per år för Saneago - värt cirka 700 000 USD. ABB levererade denna besparingslösning genom sin kanalpartner i Brasilien, BEU Engenharia, som installerade 15 högeffektiva motorer och 15 ACQ580 frekvensomriktare för vatten och avlopp för att styra vattenpumparnas varvtal. För att hjälpa Saneago att förbättra den totala tillförlitligheten och flexibiliteten i verksamheten installerade ABB smarta sensorer


Nya Projekt

Augusti 2021

på pumparna och motorerna och NETA-21 fjärrövervakningsverktyg på omriktarna. Smarta sensorer och NETA-21 är en del av ABB Ability Digital Powertrain-erbjudande som möjliggör fjärrövervakning av frekvensomriktare, motorer, pumpar och lager. Osmar Qualhato Junior, energiledningschef på Saneago, säger: - En av våra största driftskostnader är energin för att pumpa vatten. Med installationen av ABB:s Digital Powertrain har vi nått vårt mål att kraftigt öka energieffektiviteten. Fjärrövervakningen ger oss också kraftfulla nya funktioner för att få en djupare insikt och en bättre överblick över all vår vattenutrustning, dygnet runt.

21

Vi kan nu agera i god tid innan något fel inträffar. - Att kombinera ABB:s högeffektiva produkter med våra digitala lösningar är den perfekta lösningen för vattenindustrin”, säger Rodrigo Teixeira, segmentschef för vatten och avlopp, ABB Motion Brasilien. “Förutom energibesparingarna kan vattenverk sänka underhållskostnaderna och förbättra tillförlitligheten. De smarta sensorerna har redan hjälpt till att upptäcka ett fall av för hög motorvibration som då kunde avhjälpas i ett tidigt skede, vilket gjorde att stora skador kunde undvikas och mycket tid, pengar och problem kunde sparas.


Nya Projekt

Augusti 2021

CAMFIL FORTSÄTTER ATT INVESTERA I FORSKNING OCH UTVECKLING AV TECH CENTRET I TROSA Camfil Group expanderar sitt ultramoderna Tech Center i Trosa där arbetet planeras vara klart i slutet av 2021. Den nya utbyggnaden kommer ha en yta på 2300 kvadratmeter och avser att möta de växande kraven på Camfils filtreringslösningar. Den ökande efterfrågan på energieffektiva, hållbara filterlösningar bidrar till att skydda människors hälsa samtidigt som miljöpåverkan minskar. Långsiktigt kommer energibesparande filterlösningar ha en revolutionerande inverkan såväl som att vikten av ren luft är en del av de globala hållbarhetsmålen. Utbyggnationen kommer även att användas för test- och inlärningsmetoder och bidra till förbättrad kundupplevelsen vid Tech Centret. En annan del av området kommer att tillägnas maskinuppgradering och processutveckling som inkluderar forskning och utveckling av råvaror för att kunna leverera produkter med ännu högre prestanda. Med avancerad vetenskap och högteknologisk utrustning kommer Camfil att utveckla innovativa material för nästa generation av hållbara högpresterande luftfilter. Tech Centret i Trosa har fem laboratorier som bidrar till forskning och innovation inom partikelfiltrering, HEPA-teknik, molekylärfiltrering, inomhusluftkvalitet (IAQ) och gasturbinindustrin. Den nya delen byggs för att öka forskningskapaciteten, särskilt inom kontroll av molekylära föroreningar, filtrering för gasturbinproduktion och energieffektiva och hållbara råvaror. Med globala trender som energibesparing, hållbarhet och fokus

22

på hälsa ser Camfil att intensiteten i forskning och utveckling kommer att öka avsevärt under de närmaste åren. De ökade insatserna inom FoU kommer att leda till moderna, energieffektiva och hållbara filtreringslösningar för ren luft. Laboratoriet har en internationell ISO 9001-standard för ett kvalitetsstyrningssystem som bevisar Camfils förmåga att konsekvent tillhandahålla lösningar som uppfyller kund- och myndighetskrav i syfte för kontinuerliga förbättringar. Dessutom förbereder sig forsknings- och utvecklingsteamet för att det nya laboratoriet ska bli ISO / IEC 17025-standard ackrediterat. Camfil arbetar också för att skapa fler anställningsmöjligheter inom materialvetenskap, kemi, produktutveckling och processteknik. Camfil grundandes 1963 och Tech Centret i Trosa blev den första dedikerade internationella basen för toppmodern design och utveckling av Camfils renluftslösningar. - Expansionen av Tech Centrets fastighet kommer att utöka vår FoU- och processutvecklingskapacitet enormt. Tiden är helt rätt eftersom vi förutser en stark trend för ökad medvetenhet om vikten av ren luft. Renluftstrenden har blivit ännu tydligare under pandemin eftersom avlägsnande av skadliga patogener från inomhusluften står högt på agendan. Efterfrågan på högeffektiva och hållbara luftfilter ökar ständigt globalt. Detta faktum och framsteg inom processteknik och materialvetenskap ger nya möjligheter. Camfils team är dedikerat till att tillhandahålla högteknologiska lösningar som skyddar människor och verksamheten, säger Anders Sundvik, Vice President R&D på Camfil.


Nya Projekt

Augusti 2021

FORSEN BYGGLEDER UTBYGGNAD AV RENINGSVERK I UPPSALA Två nya reningsbassänger, en ny anläggning för grovrening och modernisering av maskinutrustningen – Kungsängsverket i Uppsala får en omfattande upprustning och utbyggnad de närmaste åren. Forsen ansvarar för byggledningen i samverkan med uppdragsgivaren Uppsala Vatten. – Det är ett tekniskt väldigt avancerat projekt som kräver minutiös samordning eftersom verksamheten aldrig får stanna, säger Forsens affärsansvarige Robert Ohlsson. Uppsalas invånarantal växer hela tiden och reningsverkets kapacitet måste därför löpande ses över. Nu tar Uppsala Vatten ett större grepp, där man både bygger ut och moderniserar för att kunna hantera de ökade vattenmängderna. Samtidigt anpassas anläggningen efter ökade krav på en effektiv avloppsvattenrening. Uppdraget att byggleda projektet har i konkurrens gått till Forsen, som har ramavtal med Uppsala Vatten. – De har goda referenser och vi har arbetat tillsammans under tidigare etapper. Så Robert Ohlsson blir min högra hand under hela

23

projektet, säger Hans Hörting, projektledare på Uppsala Vatten. Uppdraget omfattar en ny anläggningsdel för grovrening (GRAB) i A- och B-blocket som ersätter befintlig anläggning, samt rivning och nybyggnad av de två försedimenteringarna i A-blocket, FS-A1 och FS-A2. De två nya försedimenteringsbassängerna ska byggas i samma läge som de gamla men lite närmare varandra och förses med en gemensam överbyggnad och teknikutrymme. – Det är ett utmanande projekt på flera plan, säger Robert Ohlsson. Det är en komplicerad grundläggning eftersom det är dåliga markförhållanden i området, som ligger precis intill Fyrisån. Men framför allt får reningsverket aldrig stanna, till skillnad från andra byggprojekt där du exempelvis kan stänga av gator om det behövs. Detta kräver mycket detaljplanering och grävningarna börjar inte förrän i månadsskiftet september/oktober. – Vi har ett nära samarbete med både entreprenören NCC och de som ansvarar för driften av Kungsängsverket, säger Hans Hörting. Det krävs en god framförhållning, en tät kommunikation och närvaro på plats. Det går aldrig att luta sig tillbaka och tro att det löser sig själv vid ett sådant här projekt.


Annonsen finns längst ner Annonsen finns längst ner Annonsen finns längst ner

Med inriktning på havsbaserad vindkraft - Marin hydrografi- & geokonsult - Marin geologi & geoteknik - Geofysiska undersökningstjänster - Metocean analys & undersökningar - Marina miljötjänster - Hydrografiska undersökningstjänster ®

Box 24104 ∙ SE-400 22 Göteborg ∙ SWEDEN Telephone:+46 (0)31 7046525 info@marin.se ∙ www.marin.se

Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för processindustrin Vi dimensionerar och tillverkar termiskt högpresterande och mekaniskt

Vi dimensionerar och tillverkar termiskt och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare förhögpresterande den svenskahögpresterande processindustrin Vidimensionerar dimensionerar och tillverkar termiskt och mekaniskt Vi och tillverkar termiskt högpresterande och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare för den svenska processindustrin robusta tubvärmeväxlare tubvärmeväxlare för robusta förden densvenska svenskaprocessindustrin processindustrin.

Siljan Allards AB Siljan Allards ABAllards Siljan AB Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785

Besök vår hemsida: Besök vår hemsida: Besök vår hemsida:

Adress: Brändavägen, 79532 Rättvik Adress: Brändavägen, Rättvik 79532 Rättvik Adress:79532 Brändavägen,

www.siljanallards.com www.siljanallards.com www.siljanallards.com

Siljan AB Brändavägen, 795 32 Rättvik Tel:Allards 0248-12535; Fax: 0248-13785 Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785 E-post: info@siljanallards.com Tel: 0248-125 35, Fax:E-post: 0248-137 85, E-post: info@siljanallards.com E-post: info@siljanallards.com info@siljanallards.com


Alimak 92x255mm_Alimak_Hek_86x254mm.qxd 2020-05-26 14:30 Page 1

VÅGSYSTEM FÖR SKOG - INDUSTRI - ENTREPRENAD

UTMANA OSS! VAD VILL DU HA HJÄLP MED? Containervägning, markvågssystem eller kanske trådlös överföring av vågdata?

Vill du sänka kostnaden för din anläggning? TAMTRON HAR SYSTEMEN.

⊲ Power Reachstackervåg för containervägning ⊲ ScaleIT W8 Pro markvågssystem ⊲ WNexus - helt mobil trådlös vågdata Alla våra system kan integreras med ert affärssystem.

ÄR DU REDO ATT TESTA EN NY LÖSNING? VI FINNS HÄR - HÖR AV DIG!

TAMTRON

När du har till uppgift att kontrollera viktiga processer och funktioner, underhålla, reparera och förhindra kostsamma driftsstopp, eller transportera material som snabbt och säkert måste komma på plats, har Alimak en viktig roll. Med stor effektivitet, hög kapacitet och en flexibel konstruktion som klarar även extrema miljöer löser våra hissar vertikala transportproblem över hela världen. Det har de gjort i mer än 65 år. Några färska exempel på hissinstallationer: Hissar till Helsingborgs nya vattentorn, LKABs malmlada i Svappavaara, kokaren på Östrands pappersbruk, Söderenergi samt fyra hissar till Hisingsbron och tre hissar till nya pappersbruket Bracell Star, Brasilien. Kontakta oss på info@alimak.com för mer information

054-402 08 40 viktigt@tamtron.se

TAMTRON.SE

www.alimak.se


Nya Projekt

Augusti 2021

26

PÅ BILDEN: Together är ett ledord genom gjuteriprojektet. På bilden Mikael Lindén, Scania, Cees Noortman från Gemco och Anders Svensson, Scania

UNIK LÖSNING MED UNIK HÅLLBARHETSPRESTANDA I Södertälje står Scanias nya gjuteri klart. Tydliga och genomarbetade kravställningar på energi och hållbarhet gör att anläggningens hållbarhetsprestanda inte överträffas av något annat sandgjuteri. Scanias befintliga gjuteri togs i drift 1914 och har sedan dess byggts om och moderniserats. En förstudie inleddes om att uppföra ett helt nytt gjuteri då produkterna som gjuts är av strategisk karaktär samtidigt som begränsningar finns i det numera kallade ”Classic Foundry”. – Jag kom från forskningsinstitutet Swerea (nuvarande RISE) och började på Scania 2017 och under diskussioner med bland annat dåvarande teknikchefen, frågade vi oss om det skulle vara möjligt att bygga ett gjuteri som använder 100 procent förnybar energi, har 50 procent ökat energiutnyttjande i jämförelse med befintligt gjuteri och har noll utsläpp av koldioxid, berättar Anders Svensson, energi- och utvecklingsingenjör hos Scania. Idén togs emot väl av företagets ledning och rimmade helt med Scanias strategi. I december 2017 togs investeringsbeslutet. Det visade sig att företagets befintliga rutin för investeringsprocesser behövde förbättras för att säkerställa att projektets hållbarhetsmål skulle uppnås. Nya arbetssätt krävdes för att jobba fram nya tekniska lösningar, det vill säga att vara innovativ. Detta parallellt med att ett Greenfield-projekt skulle upphandlas och genomföras.

I det nya arbetssättet användes bland annat LCCA, energiflödesanalyser och kartläggning av resursflöden som en naturlig del av arbetet för att utveckla kravspecifikationer gentemot leverantörer. Gjuteriprojektet har inte bara lett fram till ett gjuteri med världsunika lösningar, utan också till att den generiska investeringsprocessen har reviderats för att klara det arbetssätt som krävs både idag och framgent. FÖRNYBAR EL

Att som övriga gjuterier i världen använda gasapplikationer för bland annat skänkförvärmning var inte en lösning som skulle klara de högt ställda hållbarhetsmålen. – En elektrifiering behövdes av all utrustning som i normala fall drivs av gas. Processutrustningen kommer att drivas av 100 procent förnybar el, berättar Anders Svensson. Helt nytt blir också återvinning av sanden som används för att tillverka kärnorna i kärnmakeriet. Sand är en ändlig resurs och Scania ser nu till att 70 procent av sanden återvinns, vilket är 55000 ton per år. Gjuteriet har också en långt driven återanvändning av värme. Ett talande exempel är den restvärme som uppstår vid kylning av ugnskropparna. Traditionellt leds denna till kyltorn och kyls bort. I nya gjuteriet utvinns i stället värmeenergi ur detta kylvattenflöde som nyttjas av lokaler både i gjuteriet och kringliggande byggnader. Ur frånluften utvinns värme som används för att värma til-


Nya Projekt

Augusti 2021

luften. Värmeöverskott från processen och lokalerna tas därmed tillvara. För att allt detta ska fungera krävs ett samspel mellan automationssystemet för processen och automationen för fastigheten, vilket var en stor utmaning för projektörerna. – Våra högt ställda ambitioner och tekniska lösningar har inspirerat våra leverantörer att höja sin nivå i arbetet med energieffektivitet, vilket säkert gagnar gjuteriindustrin framöver, säger Mikael Lindén, projektledare för nya gjuteriet. MYCKET HÖGRE KAPACITET

Nya gjuteriet har uppförts på en helt ny plats cirka en kilometer från Södertälje centrum. För att klara kraftförsörjningen har en ny högspänningsstation uppförts. Gjuteriet har en kapacitet för 90000 ton smälta per år, tre gånger högre än i det gamla. De fyra ugnarna klarar 32 ton per timme. Den nya kapaciteten tillgodoser behovet för Scanias anläggningar i Europa. Bemanningen blir däremot av samma storleksordning som tidigare, lite drygt 200 personer. Av detta förstår man att automationsgraden är hög. I nya gjuteriet finns drygt 90 energieffektiva robotar, i det gamla mindre än en tredjedel av detta antal. Under projekteringen har det givetvis varit en balanskonst att välja mellan traditionella tekniska lösningar och helt nya. Hållbarhetsmålen kräver innovationer, men samtidigt måste lösningarna vara robusta. All processutrustning är uppkopplad och hela anläggningen är mycket sensortät. Det underlättar för att styra mot rätt kvalitet och hållbarhetsprestanda på produkterna, som är motorblock och cylinderhuvuden. – Anläggningen ska överlämnas från projekt- till driftorganisationen och de som arbetar i gjuteriet har mycket nytt att ta till sig, berättar Mikael Lindén. Vi har dessutom flyttat in första steget i nästa processteg, maskinbearbetningen, till gjuteriet, fyller Anders Svensson i. Därmed kommer gjuteriet att ta ytterligare ett steg att säkra både utgående och intern kvalitet, men gjuteriarbetarna måste lära sig nya moment. LOGISTIK

I och med nya gjuteriets placering ligger det i närhet till bearbetningsverkstäderna och montagehallen. Därmed förbättras logistiken och detta bidrar både till produktkvaliteten och hållbarhetsmålen. Dessutom finns Scanias avdelning för forskning och utveckling i närheten. Scania nöjer sig inte med att utveckla sina gjutprocesser. Även produkterna utvecklas. Motorblock är tunga komponenter och slutkunderna vill spara på vikten. Scania strävar därför efter att finjustera sina konstruktioner för att minska på vikten. Hos slutkunderna sänks därför också energianvändningen, vilket förbättrar hållbarhetsprestanda i användningsfasen. Hållbarhetsaspekter finns också i Scanias materialval. Till de gjutna komponenterna används både jungfruligt och återvunnet råvarumaterial. Materialet som avlägsnas i gjuteriets renseri återvinns internt. Målet är att ständigt öka graden av återvunnet material som behövs för gjutna komponenter. Första gjutningen i nya gjuteriet utfördes i december 2020 och planen är att i år efter semestern gå in i ordinarie produktion. – Vi är övertygade om att det nya gjuteriet tar Scania närmare målet om en hållbar produktion, avslutar Anders Svensson. GEMCO – HUVUDKONSULT

För gjuteriprojektet anlitar Scania några konsultföretag, där de viktigaste är Skanska (byggentreprenör) , Sweco (design byggnad) och Gemco (gjuteriteknik och projektledning).

27

Gemco är ett holländskt företag med mer än 40 års erfarenhet inom gjuteribranschen. Gemco har utfört över 1200 gjuteriprojekt över hela världen. Samarbetet mellan Scania och Gemco startade långt innan det nu pågående projektet. Det var ungefär tio år sedan som Scania engagerade Gemco med utvecklingen av en ny gjutning. Efter flera steg beslutade Scania att bygga gjuteriet tillsammans med Gemco. – År 2017 togs grundkonceptet för detta gjuteri fram, där Scania och Gemco satte ihop den huvudsakliga layouten, dimensioneringen av huvudutrustningen, budgeten för processen, en projektplan och samarbetsstruktur och tidplan, säger Cees Noortman, projektledare på Gemco. Cees har arbetat i det nya gjuteriprojektet sedan 2017 som ansvarig för gränssnittet mellan utrustning och byggnad och sedan december 2020 också som Gemco:s projektledare för projektet. Under de tidiga stadierna beräknade Gemco nyckeltal för energin som behövs och för nödvändigt vatten, tryckluft och andra medier. En uppgift som inte ska underskattas, var att lista och kartlägga kraven på processer för utrustningsförbrukning som ännu inte hade fastställts medan Sweco utförde konstruktionen av byggnaden. För genomförandet av projektet levererade Gemco projektledningsstöd, integrationsdesign och teknik, specialiserade projektledare för laddning, smältning och hällning, sandberedning och återvinning, miljö- och värmeåtervinning och gjutning; skaka ut och casting-kylning. – Jag vill betona att vi tillsammans med Scania fungerade som ett team för design och driftsättning av hela gjuteriet, genom att kombinera kunskap och expertis från olika perspektiv, säger projektledare Cees Noortman. – Sammantaget måste ett kombinerat team på 50 personer ledas och det krävs bra lagarbete och stora teaminsatser för ett lyckat förverkligande av ett sådant projekt, fortsätter han. Gemco levererade också platsledning under byggfasen på plats. En stor utmaning var att viss detaljprojektering fortfarande pågick under byggproduktionen. Och så den tuffa tidtabellen, som vanligt i branschen. OLJEFRI TRYCKLUFT

Gjuteriet har behov av tryckluft med mycket hög kvalitet. Kaeser Kompressorer AB har levererat fyra vattenkylda oljefria kompressorer – FSG 500 RD – på vardera 315 kW. Tre har fast varvtal och en är frekvensreglerad. Denna fungerar som topplast och ligger och finjusterar efter tryckluftbehovet. Ett överordnat styrsystem – Kaeser SAM 4.0 – styr mot en extern tryckgivare. Styrningen samordnas mellan kompressorerna. Dessa lösningar ger energibesparingar. Anläggningen är också försedd med ett tryckhållningssystem DHS DN200. Den komprimerade luften torkas i en tryckluftstork ”i.HOC Heat Of Compression”. Den varma luften kyls därefter, från cirka 200 °C till cirka 35 °C. Den färdiga tryckluften är oljefri och praktiskt taget helt torr. Scanias krav på tryckdaggpunkt är -20 °C och den färdiga luften är i praktiken ännu torrare. Luften har ett tryck på cirka 7 bar. – Vår totala leverans innehåller flera lösningar för att sänka den totala energiförbrukningen, berättar Erland Birath, application manager hos KAESER. Dels att kompressordriften styrs noggrant efter behovet. Dels att värme från kompressorerna används i tryckluftstorkarna som är inbyggda i kompressorerna. Dessutom har kompressorerna två vattenkretsar, en högtemperaturdel (45 till 85 °C) och en lågtemperaturdel (30 till 40 °C). Denna

>>


Nya Projekt

Augusti 2021

överskottsenergi kan användas för uppvärmning på annat håll. Större delen av den tillförda energin går därmed att återvinna. Från varje kompressor går det att återvinna värme i form av varmvatten motsvarande effekten 250 kW (högtemperaturdelen) respektive 75 kW (lågtemperaturdelen). Då behovet av tryckluft i gjuteriet är lågt så kan tryckluftanläggningen vid gjuteriet förse Scanias övriga nät med torr och oljefri tryckluft, då har man också möjlighet till återvinning. Då litet tryckluftbehov finns i gjuteriet och ingen brist i övriga tryckluftsnätet så stängs kompressorerna av automatiskt.

UNIK ROBOTSATSNING FÖR ETT AUTOMATISERAT JORDBRUK Robotar som gödslar, sår eller skördar, som kan minimera användningen av växtskydd, valla djur och som effektivt kan arbeta dygnet runt är en del av framtidens jordbruk. Runt om i världen sker en snabb utveckling med självgående maskiner som kommer att förändra lantbruket. Nu ska Lantmännen i samarbete med RISE och Agrointelli testa Robotti, en självgående robot, på de svenska fälten. I mitten av juni startar försöken med Robotti i Uppsala, som inleds med en autonom såbäddsberedning och sådd av maltkorn. Därefter ska andra arbetsmoment i fält testas med roboten, bland annat mekanisk ogräsbekämpning. Ambitionen är att sedan göra öl av kornet. Försöken genomförs i samarbete med RISE digitala testbädd för jordbruket och danska Agrointelli, med finansiering från Lantmännens Forskningsstiftelse. Målet med försöken är att bygga kunskap och samla erfarenhet kring autonoma maskiner inom jordbruket. – Det ska bli jättespännande att testa Robotti och se hur självkörande maskiner kan bidra till ett mer effektivt och hållbart

28

jordbruk. Ett mer autonomt och datadrivet jordbruk är givet i framtiden. Vi har redan kommit långt vad gäller datainsamling via uppkopplade redskap, stora kliv har gjorts inom precisionsodling och det utvecklas ständigt nya appar och tjänster för lantbruket, säger Johan Wågstam, teknik- och digital utvecklare på Lantmännen. Det finns tydliga fördelar med självkörande robotar. För lantbrukaren minskar kostnaderna i och med effektivitetsvinster och optimering av mängden insatsvaror. För klimat och miljö kan roboten reducera risken för markpackning på grund av att det är en lättare maskin, bränsleförbrukningen kan minska med robotens GPS-körning och därmed också utsläppen av växthusgaser och en optimerad gödsling via roboten ger minskad risk för näringsläckage. Inom kort ska roboten använda helt förnybara drivmedel, och på längre sikt pågår arbete med att se hur eldrift och autonom styrning kan kopplas ihop för ytterligare minska klimatbelastning och öka gårdens självförsörjande på drivmedel. – Ny teknik, som denna robot, kommer vara en del av lantbrukarens maskinpark framåt och bidra till ett mer hållbart, klimatsmart och lönsamt jordbruk. I det här projektet ska vi undersöka hur långt man kommer med dagens teknik, och det är det vi nu ska följa och mäta på testbädden, säger Jonas Engström, forskare och projektledare för testbädden på RISE. En självkörande robot på gården ligger inte alltför långt fram i tiden. Mycket av tekniken som kan bidra till ökade skördar och minskad påverkan på klimat och miljö finns redan idag, men behöver göras mer tillgänglig och implementeras bredare. Lönsamma lantbruksföretag som är villiga att investera är en förutsättning för den digitala omställningen, därför spelar de kommersiella krafterna en avgörande roll för att skapa ett effektivare och än mer hållbart svenskt jordbruk.


Nya Projekt

Augusti 2021

SSAB HAR INLETT ETT OMFATTANDE FORSKNINGSPROJEKT I FINLAND FÖR ATT ERSÄTTA FOSSILA BRÄNSLEN MED FÖRNYBAR ENERGI INOM STÅLTILLVERKNINGEN SSAB har inlett ett omfattande forskningsprojekt i Finland – Towards FFS (Fossil-Free Steel). I projektet kommer SSAB att arbeta tillsammans med industri- och forskningspartners för att hitta olika lösningar och alternativ för att producera fossilfritt stål och därmed sluta använda fossil energi. SSAB strävar efter att vara helt fossilfritt och att eliminera företagets fossila koldioxidutsläpp senast år 2045. 2016 lanserade SSAB, LKAB och Vattenfall initiativet HYBRIT, där masugnsprocessen, som står för cirka 90% av koldioxidutsläppen, kommer att ersättas med elektrisk ljusbågsugnsteknik som använder direktreducerat järn, eller järnsvamp, som producerats med hjälp av grön vätgas. Den nya tekniken tar bort behovet av fossilt kokskol för produktion av råjärn, och de återstående fossila bränslen som behövs vid produktionen kommer att ersättas med biogas eller av elektrifierade processer. Forskningsprojektet Towards FFS stöder nu SSAB:s strategiska mål att gradvis gå över till fossilfri ståltillverkning genom att kartlägga lösningarna och alternativen för att ersätta fossila bränslen med förnybar energi inom ståltillverkningen. FFS-projektet är en fortsättning på Energy4HYBRIT-projektet 2020 som undersökte behovet och tillgängligheten av biomaterial och bioenergi och de tekno-ekonomiska möjligheterna att använda dessa i stålverkstillverkningen vid SSAB Raahe. FFS-projektet kommer att bygga vidare på detta arbete och målet är att hitta lösningar för att producera gröna energilösningar, dvs. vätgas, biokol och biogas som kan användas inom stålindustrin. Projektet kommer dessutom att utvärdera smältning av vätgas-

29

reducerad järnsvamp i elektrisk ljusbågugn, tillverkning av fossilfri kalk och nya lösningar för att använda de biprodukter som skapas i ståltillverkningsprocesserna. FFS-projektet kommer också att bygga den expertis som behövs och stödja investeringsbeslut på flera miljarder euro i syfte att nå målet om koldioxidneutralitet. Projektet har en total budget på 10,7 miljoner euro och Business Finland bidrar med 5,6 miljoner euro till projektet under en tvåårsperiod. - FFS-projektet kommer att skapa forskningssamarbeten med stora inhemska företag inom energisektorn, t.ex. företag som tar fram grön vätgas. En av utmaningarna i projektet kommer att vara att kombinera ny produktionsteknik, nya energiformer och tillverkning av höghållfast kvalitetsstål på ett ekonomiskt lönsamt sätt och med fokus på hållbarhet, säger Jarmo Lilja, Process Development Manager på SSAB Raahe. FFS-projektkonsortiet består av SSAB, Ovako, Fortum, Valmet, Nordkalk, Tapojärvi och Luxmet. Universitetet i Uleåborg, VTTs Tekniska forskningsinstitut och Åbo Akademi deltar i forskningsdelen av projektet. Andra företag som stöder projektet är ABB, Andritz och Finnsementti. Projektet är en del av Association of Finnish Steel and Metal Producers strategiska agenda, som bygger på Finlands mål att vara koldioxidneutralt 2035. - FFS-projektet ger oss ett utmärkt tillfälle att studera kritiska tillverkningssteg och hur det fungerar med vätgasbaserad ståltillverkning. Jag tror att FFS-konsortiet kommer att vara ett av de första i världen som använder forskning för att lösa utmaningarna med att säkerställa flexibilitet i processkedjan och kapacitet att producera hög kvalitet, berättar professor Timo Fabritius vid universitetet i Uleåborg.


Nya Projekt

Augusti 2021

SWECO BLIR TEKNISK RÅDGIVARE FÖR UTFORMNING AV ENERGIÖ I NORDSJÖN Sweco har utsetts som teknisk rådgivare åt danska Energistyrelsen för utformningen av världens första energiö. Avtalet löper på fyra år med ett totalt värde av cirka 70 miljoner kronor. För ett år sedan ingick en bred majoritet i Folketinget ett klimatavtal för energi och industri, som bland annat innebär att Danmark ska bygga en energiö. Den 4 februari i år beslutade avtalsparterna att energiön ska byggas som en isolerad ö i Nordsjön. - Med energiöarna står Energistyrelsen inför en oerhört spännande men samtidigt en synnerligen komplex implementering. För denna utmaning behöver vi specialiserad teknisk assistans, bland annat för att fastställa funktionskraven för energiön i Nordsjön. Efter en offentlig upphandling om uppdraget som rådgivare föll valet på Sweco. Vi ser fram emot samarbetet, säger Mads Krogh, programchef för energiöar på danska Energistyrelsen. Energiön kommer att kunna betjäna havsbaserade vindkraftsparker med en kapacitet på 3 GW med möjlighet till expansion till 10 GW i ett senare skede och kommer att bli den största havsbaserade vindkraftsparken i Danmark. - Vi är stolta, glada och ödmjuka över att ha tilldelats detta historiskt betydande och ambitiösa samhällsuppdrag i Danmark. Energiön kommer att lägga grunden för nya gröna verksamheter i Danmark och innebär ett stort bidrag till en grön omställning i både Danmark och Europa samt förhoppningsvis även ge inspiration till övriga världen, säger Jes Hansen, divisionschef Infrastruktur, vatten och miljö för Sweco i Danmark.

30


Nya Projekt

Augusti 2021

31

Foto: Energistyrelsen


FRAMTIDENS PARTIKELSEPARATOR ÄR NU LEVERANSKLAR!

RÄTT DAGVATTENMAGASIN RÄTTALLA DAGVATTENMAGASIN FÖR APPLIKATIONER... FÖR ALLA APPLIKATIONER... PLUVIAL CUBE

• Prefab garanterar PLUVIAL CUBE alltid snabb och enklaste installationen.

• Prefab garanterar alltid snabb och •enklaste Prefabhöjder 0.55 m - 3.2 m. installationen. Finns i 4 st 0.55 olikam - 3.2 m. ••Prefabhöjder belastningsklasser. • Finns i 4 st olika •belastningsklasser. Full spol och inspektionsbarhet. • Full spol och inspektionsbarhet.

DAGVATTENMAGASIN RÄTT DAGVATTENMAGASIN FÖR ALLA APPLIKATIONER... APPLIKATIONER... PIVOID SMALL PLUVIAL CUBE PLUVIAL CUBE PIVOID SMALL

Levereras staplad på pall ochoch Prefab snabb Prefabgaranterar garanterar alltid snabb och •••Levereras staplad påalltid pall och omonterad. enklaste installationen. omonterad. enklaste installationen. Optimal vid mindre magasin och •••Optimal vid mindre magasin och Prefabhöjder 0.55 m 3.2 m. Prefabhöjder 0.55 m - 3.2 m. framförallt lågbyggda varianter. framförallt varianter. Finns ii 44 st stlågbyggda olikabelastningsklasser. •• Finns olika ••Integrerad spol ochoch sedimentskanal. Integrerad spol sedimentskanal. belastningsklasser. Full spol och inspektionsbarhet. ••Kan kombineras med övriga Kan spol kombineras med övriga • Full och inspektionsbarhet. magasin förför attatt klara alla alla olikaolika magasin klara höjder. höjder.

PIVOID PI VOID XL PIVOID SMALL

XL på pall och omonterad. ••PIVOID Levereras staplad Levereras staplad på •Passar Levereras staplad påpall palloch och Levereras staplad på pall och •• utmärkt vid mellanstora elleromonterad. större omonterad. omonterad. •magasin. Passar utmärkt vid mellanstora eller större • Optimal vid mindre magasin och • Optimal vid mindre magasin och • Extremt robust magasin med hög tillmagasin. framförallt lågbyggda varianter. gällande spolning & Inspektion. framförallt lågbyggda varianter. •gänglighet Extremt robust magasin med hög tillIntegrerad spol och sedimentskanal. •••Kan kombineras med övriga magasin Integrerad och sedimentskanal. gänglighetspol gällande spolning & Inspektion. att kombineras klara alla olikamed höjder. •för Kan övriga

! YHET

N

• Finns i 5 storlekar • Passar 1000 – 2800 mm brunnar • Patenterad 2-stegs separering • Effektiv partikelseparering inkl. microplaster • Upp till 80% reningseffekt • Klarar flöden upp till 270 l/s • Klarar ytor upp till 18.000 m2

• Kan Kan kombineras kombinerasmed medövriga övrigamagasin magasin magasin föralla att klara alla olika för att att klara klara olika höjder. höjder. för alla olika höjder.

PLUVIMAX

• Smart dagvattentunnel 1.6 m3. PLUVIMAX PIVOID XL design. •PLUVIMAX Kostnadseffektiv •••Snabbaste magasinet attpall installera Smart dagvattentunnel 1.6 m3. Levereras staplad på och omonterad.

marknaden. Kostnadseffektiv ••på Passar utmärkt viddesign. mellanstora eller större magasin. marknaden. • på Extremt robust magasin med hög till• gänglighet Levereras staplad pall. & Inspektion. gällandepå spolning • Kan kombineras med övriga magasin HD förVOID att klara alla olika höjder.

••Levereras staplad på pall. att installera Snabbaste magasinet

• Absolut starkaste magasinet på marknaden. HD VOID vid överbyggnad •PLUVIMAX Full körbarhet HD VOID cm. Absolut starkaste magasinet påpå ••25Absolut starkaste magasinet Smart dagvattentunnel 1.6 m3. • Kan byggas i alla höjder. marknaden. marknaden. Kostnadseffektiv ••Levereras staplad pådesign. pall men ••bitvis Full körbarhet vid Full körbarhet vidöverbyggnad överbyggnad förmonterad. Snabbaste magasinet att installera

25 cm. 25 på cm. marknaden. Kan byggas i allahöjder. höjder. Levereras staplad på pall. ••• Kan byggas i alla • Levereras staplad på pall men • bitvis Levereras staplad på förmonterad. pall men bitvis förmonterad.

... GARANTERAR OCKSÅ VOID •HD Kräver inga invändiga mellanplattor. RÄTT LÖSNING OCH PRIS! • Absolut starkaste magasinet på • marknaden. Perfekt att kombinera med andra

... GARANTERAR OCKSÅ RÄTT LÖSNING OCH PRIS!

• magasin. Full körbarhet vid överbyggnad

• 25 Levereras cm. staplad på pall och PlastInject Watersystem AB ❘ Tel: 0371-58 70 00 • info@plastinject.se • www.plastinject.se • omonterad. Kan byggas i alla höjder. Levererasvid staplad pålågbyggda pall men •• Spolkanal extremt bitvis förmonterad.

lösningar.

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Nya Projekt Industri & Tillverkning 001/2021  

Nya Projekt Industri & Tillverkning 001/2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded