Nya Projekt Grönt Byggande 010/2022

Page 1

Nya Projekt 010 Grönt byggande

Nya Projekt December 2022

Låt både tak och fasad producera el

Framtidens samhälle kommer kräva fler lösningar med sol och andra förnyelsebara energikällor. Vi skapar mikroproducenter och får framtidssäkrade energilösningar som leder till grönare samhällen. Allt startar på ritbordet, med planering och konstruktion av både nya fastigheter och utveckling av det som redan är byggt. Soltech skapar möjligheter att bygga estetiskt tilltalande tak och fasadlösningar med våra egenutvecklade byggnadsintegrerade solpaneler.

Släpp in solen. Läs mer och kontakta oss – sales@soltechenergy.com

Soltech Energy är en ledande helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov på ett tryggt och säkert sätt. Det gör vi tillsammans med våra dotterbolag som alla har gedigen erfarenhet av solenergi samt tak- och fasadarbeten.

Vaillant värmesystem ger komfort

Vaillants historia sträcker sig tillbaka till år 1874 då företaget grundades av Johann Vaillant i Remscheid, Tyskland. Sedan dess har vi varit marknadsledande inom innovativa uppvärmningslösningar. Med avancerad teknik sparar våra moderna system energi, naturresurser och minskar skadliga utsläpp. Vårt fokus ligger på system som använder förnybar energi. Dessa inkluderar system som kombinerar flera olika förnybara energikällor. Vår ambition är att förbättra våra kunders livskvalitet och bidra till ett komfortabelt inomhusklimat till en låg driftkostnad.

Mer än 140 års erfarenhet inom värmeindustrin gör oss medvetna om vårt ansvar att erbjuda effektiva och miljövänliga uppvärmningslösningar. Vi erbjuder ett brett utbud av miljövänliga värmepumpar som ger dig maximal komfort och energiförbrukning.

CONSTO BYGGER 599 HYRESRÄTTER SOM ÄR CERTIFIERADE ENLIGT SVANEN I SLAGSTA STRAND

Consto bygger 599 hyresrätter i Slagsta Strand i Botkyrka kommun med gångavstånd till Slagstabadet och Slagsta Marina. Projektet beräknas vara klart 2025.

Consto tecknade ett avtal med Botvid Holding avseende totalentreprenad hösten 2021. Botvid Holding är beställare och NREP är sluttagare. NREP har köpt samtliga fastigheter och planerar att förvalta dessa.

– Vi tackar för förtroendet och efter många års samarbete är vi väldigt glada över att ingått i ytterligare ett avtal med Botvid Holding. Vi har i tidigt skede arbetat fram produkten tillsammans med Prepart, som agerat konsult åt Botvid Holding. Tillsammans har vi arbetat mot gemensamma mål och projektbudget, säger Adam Hedman, Arbetschef på Consto.

De 599 hyresrätterna är fördelade på sex huskroppar och den totala ytan är på ca 58 000 kvm bruttototalarea (BTA). Här ryms 4 lokaler, källare/garage samt 19 bokaler, är en boendeform som kombinerar lokal. Det är en genomtänkt arkitektur som bland annat visar sig i valet av olika typer av fasadmaterial. Här har arkitekten valt att blanda tegel, puts och trä.

På taken planeras solceller och beräknad årlig elproduktion är på minst 300 000 kWh. 10 % av parkeringsplatserna kommer att ha laddstationer för elbilar och det planeras en möjlighet för utökning. Fastigheten certifieras enligt svanen och den totala projektkostnaden är ca 840 000 000 SEK.

Första spadtaget togs redan i januari 2022 och nu är projektet i produktion. Projektet är uppdelat på Slagsta Strand kvarter 7, kvarter 8 och kvarter 9. På samtliga kvarter (Kv 7-9) pågår just nu stommontage. Projektet planeras att vara färdigställt i september 2025 och projektet följer tidsplanen.

Området Slagsta Strand ligger vid Mälaren i Botkyrka kommun i Stockholms län och vissa av lägenheterna får utsikt över Mälaren.

– Det är roligt att få vara med och bygga upp ett helt nytt bostadsområde i Botkyrka. Projektet bidrar till att många får nya hem som är moderna, har hög kvalitet och med närhet till vattnet, säger Adam Hedman, Arbetschef på Consto.

Klicka för att kolla in våra övriga nummer!

Utgivare: Nya Projekt Grönt Byggande ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710

Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se

Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se

Marknad: Försäljningschef Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se

Försäljning: Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se

Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material.

Tidningen får citeras med angivande av källa.

Nr 010/2022
STÖRSTA STADSUTVECKLINGSPROJEKT >>> LINK
ARKITEKTEN BAKOM NORGES
ÄR

LINK ÄR ARKITEKTEN BAKOM NORGES STÖRSTA STADSUTVECKLINGSPROJEKT

Planförslaget om att utveckla kuststaden Lier-Drammen med 940 000 kvm bebyggd yta har nu levererats till Lier kommun. LINK Arkitektur vann uppdraget tillsammans med Multiconsult och WSP i en anbudstävling för fyra år sedan och har sedan dess ansvarat för planarbete, konceptutveckling, arkitektur och landskapsarkitektur.

Planen skapar förutsättningar för att transformera ett industriområde till en levande kuststad med 700 000 kvm bostäder, 200 000 kvm kontor/industri/handel samt 40 000 kvm offentliga byggnader.

Totalt kommer staden att rymma 16 000 invånare och lika många arbetsplatser. Det är det största pågående stadsutvecklingsprojektet i Norge med mål om att bli ett föregångsprojekt för hållbar stadsutveckling på internationell nivå. Kuststaden ska bli attraktiv, urban och hållbar – en plats där människor, kust och framtid möts. Översiktsplanen har utförts på uppdrag av EIDOS Eiendomsutvikling.

– Det är fantastiskt att både använda mycket erfarenheter inom urbanism och vidareutvecklas med Lier-Drammen, inte minst i skissmetoden, det parametriska arbetet med att optimera hållbarhetslösningar. För oss är det självklart att våra arkitekter gestaltar och analyserar samtidigt i 3D-modellerna. Det är så vi säkrar intressant gestaltning i kombination med sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsmål, säger Karin Hammarskiöld, ansvarig för urbanism på LINK Arkitektur i Sverige.

De viktigaste stadsutvecklingsgreppen har varit:

Blågröna kvaliteter

Kuststaden ska spegla landskapet. Blågröna strukturer ska vara mycket framträdande och en naturlig del av stadsrummet och utomhusytorna. Blågröna kvaliteter tillvaratas genom bland annat hantering av översvämningar och dagvatten, bevarande av biologisk mångfald och utformning av utomhusmiljöer.

Bebyggelse och stadsrum

Kuststaden ska innehålla ett brett spektrum av urbana former och byggnadstypologier. Mot väst ska det vara högt, tätt och urbant, med hög koncentration av kontor, industri och handel. Mot öst ska det vara lägre bebyggelse, med möjlighet till egen trädgård och direkt tillgång till vatten och naturområden.

Mobilitet

Kuststaden får en robust planerad struktur för mobilitet, där cyklister och fotgängare prioriteras framför bilister. I den s.k. närhetsstaden når alla en busshållplats inom 500 meter.

Drift och teknisk infrastruktur Drift och teknisk infrastruktur är centralt för att nå projektets ambitiösa hållbarhetsmål. Det handlar om återvinning, återbruk och renovering för att minimera kuststadens utsläpp och koldioxidavtryck.

Även i Sverige har LINK en rad spännande stadsbyggnadsuppdrag inom affärsområdet urbanism. Uppdragen är av varierande skalor och grader av bevarande, men LINKs skissmetod och mindset är densamma i alla uppdrag, där det nära samarbetet och dialogen i tidiga skeden är mycket uppskattat av kunderna.

Just nu arbetar LINK exempelvis med transformationen av Spritfabriken i Eslöv, utformningen av ett socialt och inkluderande torg i Hammarkullen i Göteborg och en strukturplan för Herstöheden i den växande kommunen Luleå.

De utformar också detaljplanen för en större stadsdel i Stockholmsområdet för Vasakronan och ett Vinnovafinansierat projekt för levande mötesplatser i Upplands-Bro.

Ett hållbart stadsutvecklingsgrepp kan ge mycket större miljömässig effekt än vad val av olika material kan göra i ett senare skede.

Därför är ett helhetligt perspektiv kritiskt för att säkra miljömässig hållbarhet som kan ge både ekonomisk tillväxt och social inkludering.

LINK har extra fokus på att minska kriminalitet och öka tryggheten i städer genom att arbeta målinriktat med stadens fysiska utformning. Då är val av mobilitet, där människor möts i vardagen, samt miljömässig fastighets- och affärsutveckling en viktig del av helheten.

Nya Projekt 10 December 2022

Mobilitetshuset Solkvarteret i Malmö, ritat av FOJAB, har södra Sveriges finaste solanläggning. Det menar föreningen Solar Region Skåne som tilldelar Solkvarteret utmärkelsen Skåne Solar Award 2022.

Skåne Solar Award delas ut årligen till en byggnad som genom koncept, design eller på annat sätt speciellt bidragit till att öka intresset för solkraft. Anläggningar som är innovativa och nyskapande premieras särskilt.

Solkvarteren är ett mobilitetshus i Malmöstadsdelen Hyllie, som FOJAB ritat på uppdrag av Hub Park. Mängden material har hållits till ett minimum och bakom ett sirligt raster i metall syns en buteljgrön fasad med aktiva solceller, som gör byggnaden självförsörjande på energi stora delar av året.

– Framtiden är lokalt producerad energi. I Solkvarteret har vi integrerat solcellerna med fasaduttrycket så att de bidrar till gestaltningen. Solceller ska inte förfula utan försköna, säger Anders Eriksson Modin, arkitekt på FOJAB, som tog emot priset.

– Hub Park har en ambition att vara i framkant när det gäller innovativa energilösningar. I Solkvarteren i Hyllie har vi påbörjat den resan med smakfulla solpaneler i kombination med fastighetsbatteri, säger Tomas Strandberg, VD på Hub Park.

FRÅN JURYNS UTLÅTANDE:

“Mobilitetshuset Solkvarteret Malmö har den överlägset snyggaste designen i tävlingen, samtidigt som fasaderna täcker delar av elbehovet för fastigheten. Solkvarteret vinner också med sitt innovativa koncept genom att den tar sig an ett samhällsbehov och visar hur stadsbon kan leva mer hållbart. Mobilitetshuset är ett utmärkt exempel på att solceller kan vara både en naturlig och vacker del av byggnadsdesignen. Här blir en ”tråkig” fastighet viktig för både samhället och staden.”

FAKTA SOLKVARTEREN

Beställare: Hub Park

Arkitekt: FOJAB

Leverantör av solceller: SolTech Energy

Totalentreprenör: Byggnadsfirman Otto Magnusson

WWW.CRAMO.SE CRAMO FINNS ALLTID DÄR FÖR DIG CRAMO LEVERERAR ALLTID I TID PRODUKTER FRÅN CRAMO FUNGERAR ALLTID CRAMO BIDRAR TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING www.mxtwo.se Vi är speciallister på boendesprinkler • Aktivt brandskydd. • För vanliga bostäder. • Vi är speciallister på boendesprinkler. Vi har system för alla typer av bostäder. • För ingjutning av rör och dolda sprinkler. Vi har egna lösningar för pump och tank. 30 års erfarenhet av sprinkler. Kontakta oss: Tel 031 30 11 900 info@mxtwo.se info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se GEOSYNTETER BETÄCKNINGAR DAGVATTEN VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN. www.kanonaden.com Björkstadens Plåt
Leksand Bandreklam 2800x740mm SecuriFire Brandlarm från Elektroskandia Behöver du hjälp med installation av godkänt brandlarmsystem? Vi på Elektroskandia har lång erfarenhet av brandlarmsinstallationer och arbetar nära våra certifierade partners. SecuriFire är marknadens mest kompletta och anpassningsbara brandlarmsystem som lämpar sig för anläggningar av alla storlekar.
mer information se: securifire.se
oss gärna: sakerhet@elektroskandia.se
För
Kontakta

KOLJERN-GRUND TILL GRAND DESIGNS SVERIGE

Den prisbelönte och talangfulla arkitekten Hanna Michelson på Friafolket har ännu en gång skapat ett häpnadsväckande trähus, där gamla hållbara traditioner blandas med innovativt nytänk.

I senaste avsnittet av Grand Designs Sverige, som sänds idag torsdag kväll på Cmore/TV4, får vi följa med och se skapelsen komma till liv, med allt vad det innebär.

Library House” designades för att möta kraven från en keramiker

och en advokat som behövde ett hus som både kan hålla deras omfattande boksamling, samt ge dem utrymmen för kreativ aktivitet. Huset ligger i utkanten av en gles tallskog vid sjön Voxsjön, alldeles intill familjens ursprungliga hem.

I syfte att minska miljöavtrycket har väggar och tak byggts fria från plast och isolerats med linfibrer enligt områdets folkliga traditioner. Fasaden är klädd med obehandlad hjärtfuru från ett lokalt sågverk och den betongfria Koljern-grunden är gjord av stor del återvunnet glas. Regnvattnet från det aluzin-kklädda taket samlas upp i en underjordisk tank som förser växthuset med vatten.

Nya Projekt 16 December 2022

Slitstyrka

Vi gör arbetskläder för företag som ställer höga krav på plaggens funktion, kvalitet och slitstyrka.

Durability at work since 1975

BOKLOK BYGGER 27 KLIMATSMARTA

RADHUS I MÖLLETORP, KARLSKRONA >>>

BOKLOK BYGGER 27 KLIMATSMARTA RADHUS I MÖLLETORP, KARLSKRONA

Hållbara material och solceller på alla taken är några av satsningarna i BoKloks kommande bostäder i stadsdelen Mölletorp i Karlskrona. BoKlok är först ut med ett nytt kvarter med 27 radhus. Totalt planerar kommunen för 300 bostäder i området.

– Vi bygger alla våra hem i trä vilket ger väldigt låg klimatpåverkan. Dessutom bygger vi med moderna metoder i fabrik, med minimalt spill. Det gör att ett hem från oss är klimatsmart på mer än ett sätt och samtidigt kan vi hålla priserna nere, säger Simon Wedeborg, Projektchef på BoKlok.

Samtliga radhus får solceller på taken och kan därmed producera egen förnybar el. Husen får även laddstolpar för laddning av elbil.

– Mig veterligen är vi den första bostadsutvecklaren som installerar solceller och laddstolpar i alla bostäder i ett nybyggnadsprojekt här i Karlskrona. Det känns bra att hjälpa kunderna på vägen till att bo och leva mer hållbart och samtidigt kunna minska sina elkostnader, säger Simon Wedeborg.

För att kunderna ska känna sig trygga med att köpa en bostad från BoKlok ingår ett trygghetspaket.

– Vi förstår att det är ett stort beslut att köpa en bostad, speciellt i de tuffa tider vi befinner oss i nu. Vårt trygghetspaket innebär bland annat att köparen av en BoKlok-bostad aldrig förlorar mer än 25 000 kr om man behöver hoppa av köpet, säger Simon Wedeborg.

Likt alla hem från BoKlok säljs bostäderna rättvist via en öppen turordningsdragning, som gör att budgivning utesluts i hela köpprocessen och alla får samma chans att köpa. Skulle någon bostad inte bli såld i slutändan, köper BoKlok den så att bostadsrättsföreningen inte lider ekonomiskt.

BoKlok planerar byggstart till våren 2023 med beräknad inflyttning vår/sommar 2024 och kvarteret ska heta BoKlok Ofelia. Husen kommer att ha 5 rum fördelade på 117 kvm i två plan med liten trädgård och förråd, samt laddpunkt för elbil på uppfarten. I närheten finns friluftsområde, gångavstånd till kollektivtrafik, mataffär, skola och förskola samt lekplatser.

Nu finns det ett enkelt sätt att höja säkerheten på er arbetsplats

Pacetell är en innovativ hastighetsdisplay som effektivt dämpar hastigheten i trafiken. Den är robust och tålig, enkel att sköta och kan förses med en rad olika tillbehör, som exempelvis solceller. Och priset är avsevärt lägre än för ett traditionellt system med samma funktion.

Nyfiken? Gå in på pacetell.se eller ring oss på 031-15 01 91.

UTVECKLAD OCH TILLVERKAD I SVERIGE

Paint

Paint

färger och lacker med unikt framtagna egenskaper

I kombination med ett fantastiskt nyanseringssystem är det möjligt att få Paint AP i många kulörer inom NCS och RAL för systemen Multi, ESD och Anti-Rust.

nils-malmgren_byggnorden_helsida_1-2-3.indd 1 2018-08-07 13:57:24

AP Multi och
AP ESD är
AP ESD är testad
Uppfyller
Diffusionsöppna akrylatsystem låter underlaget andas, vilket motverkar spänningar mellan underlag och färg. Valnäsgatan 6, Ytterby || Tel: +46 (0)303 936 10 || E-post: info@paintap.se || www.paintap.se
testade enl EN 1504-2. Uppfyller kriterierna för CE-märkning. Paint
enl IEC 61340-5-1.
kraven för ESD-beläggning samt EN 1081 klass II.
Paint AP från Nils Malmgren AB
Paint AP är en Akrylatfärg från Nils Malmgren AB. Det är ett enkelt färgsystem, framtaget med optimerade egenskaper.
Nils Malmgren AB har över 50 års erfarenhet av att skapa innovationer. Vi vet att vi kan garantera kvalitet.

Nu utökar Strängbetong sitt Green Spine Line™ sortiment med ytterligare en produkt – gröna väggar som har 26% mindre koldioxidutsläpp jämfört med referensprodukter (Vägledning för Klimatförbättrad betong från Svensk Betong).

Den minskade klimatpåverkan är ett resultat av mindre mängd armering i kombination med reducerad mängd inblandad cement.

Detta är ett viktigt steg mot att kunna erbjuda ett komplett sortiment av gröna betongstommar inom ramen för Consolis Green Spine Line™ - certifierade och hållbara prefabricerade produkter, lösningar och metoder. Produkter som kommer att spela en viktig roll för byggindustrins hållbara utveckling.

Strängbetongs gröna väggar produceras företrädesvis i en sk batteriform vilket innebär att väggen gjuts och brinner i stående form. Denna produktionsmetod har en rad fördelar – den ökar effektiviteten genom att flera väggar kan gjutas samtidigt.

Dessutom förenklar den processen när väggen lyfts ur ramen vilket gör att mindre cement kan användas. De gröna väggarna är dessutom minimalt armerade vilket ytterligare minskar produktens klimatpåverkan. Produkten används som innervägg i såväl bostäder som kontor.

– Innerväggar är en viktig produkt hos Strängbetong – varje år säljer vi en stor andel innerväggar. Att vi nu kan erbjuda en produkt med kraftigt reducerad klimatpåverkan kommer att få stor hållbarhetseffekt och vara en viktig pusselbit för våra kunder i deras strävan mot klimatneutralitet, säger Johan Bergström,

Chef Affär på Strängbetong.

Att utveckla hållbara betongelement handlar mycket om att kunna göra mer av mindre samt att sätta rätt element på rätt plats.

Ofta överdimensioneras elementen som används – dvs de utvecklas för att kunna ta större laster än vad konstruktionen kräver. Att tänka smart i både designfasen i produktionen av elementen innebär stora hållbarhetsvinster.

– En byggnads klimatavtryck definieras till stor del i uppstartsfasen. Att våra konstruktörer kommer in tidigt i byggprocessen och för möjlighet att ge råd om optimerad design kan innebära radikala hållbarhetsvinster för våra kunder. Genom detta arbetssätt kan vi alltid garantera att rätt element används på rätt plats vilket ger positiva effekter både för plånboken och för klimatet, fortsätter Johan Bergström.

FAKTA GREEN SPINE LINE™

Strängbetongs gröna väggar är en del av Consolis Green Spine Line™. För att få ingå i Green Spine Line™ har produkten genomgått Consolis certifieringsprocess vilket säkerställer att den svarar upp mot följande kriterier:

Minst 15 % lägre CO2-utsläpp per ton jämfört med prefabricerade referensprodukter.

En tydlig plan för att kontinuerligt minska produkternas CO2utsläpp ytterligare över tid.

Produkten har den kommersiella kraften att ha en betydande inverkan på kundernas resa mot klimatneutralitet.

Strängbetong erbjuder sedan mars2022 Gröna håldäck med 19% lägre koldioxidutsläpp jämfört med referensprodukter.

AFFÄRSCHEF JOHAN BERGSTRÖM FOTO: MAGNUS GLANS

Hållbart brandskyddat trä

Byggsverige står inför stora utmaningar

Sverige står inför stora utmaningar – vi är i stort behov av att investera i fler bostäder och utbyggd infrastruktur och samtidigt snabbt minska klimat påverkande utsläppen. Bygg- och fastighetssektorn i Sverige står för en femtedel av Sveriges utsläpp och den totala klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige motsvarar utsläppen från samtliga svenska personbilar.

Vi måste alltså agera mycket snabbt och kraftfullt för att klara Sveriges klimatmål om klimatneutralitet till 2045. Ur det perspektivet kan vi inte ställa allt vårt hopp till framtidens fossilfria stål och gröna betong. Bygg- och fastighetsbranschen behöver i betydligt högre grad fokusera på de byggmaterial som är bäst för klimatet och som är tillgängliga här och nu.

Lösningen - Bygg mer i trä

En redan tillgänglig dellösning på klimatkrisen är att bygga mycket mer i trä än vad vi gör i dag. Industriellt trähusbyggande gör att såväl materialåtgång som energianvändning kan optimeras i hög grad. Dessutom är skogen en förnybar resurs som fungerar som en aktiv kolsänka och därför mycket viktig ur ett klimatperspektiv. I ett aktivt skogsbruk där avverkning och återplantering genomförs på ett ansvarsfullt sätt kan stora mängder koldioxid plockas ut från atmosfären och bindas i både byggnader och skog.

Att bygga brandskyddat kräver mer av beslutsfattarna

När allt fler byggherrar väljer att bygga med trä, oavsett det gäller en fasadbeklädnad eller hela konstruktionen ställs inblandade aktörer inför situationen att behöva välja träprodukter som uppfyller specifika brandkrav. Att bygga med trä är en sak, men att bygga med brandskyddat trä ställer högre krav på förståelse för hur träet kan användas för själva monteringsförhållandet i relation vad träprodukten uppnår för brandklass i tredjepart certifikat. Faktorer som monteringsförhållande, luftspalt, isolering, träets tjocklek och densitet har en direkt avgörande roll för beslutet att upphandla en lämplig produkt eller inte.

Hållbart brandskydd riskerar att prioriteras bort Woodsafe ser en trend där nedströmsanvändare värderar miljöbedömningssystem högre än själva syftet med brandsäkerhet. Att välja en brandklassad träprodukt som i miljöbedömningssystem anses bästa alternativet för hälsa och miljö är inte ett sakkunnigt bevis för ett hållbart brandskydd. En hållbar brandskyddad träprodukt handlar om att värna om biologisk mångfald, att resursbehovet i förädlingsprocessen utförs med förnyelsebar energi, att brandskyddsmedlet uppfyller gränsvärden om kemiskt innehåll enligt Reach. Det råder inga tvivel om att farliga ämnen skall fasas ut men det skall göras utifrån gällande lagkrav för kemikaliens gränsvärde, inte ideologiska värderingar i bedömningssystemet. Här måste branschen vara observanta så att t.ex. lämplighetsprovade egenskaper enligt EN16755 INT1, INT2 samt EXT inte faller utanför värdering av produkten bland annat eftersom denna egenskap inte ingår i miljöbedömningssystemen.

Så bidrar Woodsafe till ett ökat trähusbyggande Woodsafe bidrar till det ökande och hållbara trähusbyggandet genom att vi brandskyddsimpregnerar byggföretagens träråvara för ett långsiktigt skydd mot brand enligt gällande byggregler, men vi bidrar med mer än så. Vår produktion av brandskyddat trä genom impregnering framställs till hundra procent förnyelsebar biovärmeenergi och solkraft från vår egna solenergianläggning. Att vi hanterar kemikalier är ingen hemlighet och det är ingenting vi är rädda för eftersom vi uppfyller gällande lagkrav på gränsvärden för innehåll av ämnen i slutprodukten och det är därför byggherrarna känner sig trygga i sitt val av brandskyddad träprodukt när de väljer Woodsafe PRO eller Woodsafe Exterior WFX.

Möjligheterna är många Genom att använda Woodsafe öppnas dörrarna för kreativa arkitekter och hållbara byggentreprenrörer och beställare som värnar om människor, djur, miljö, bioligisk mångfald, ekonomiska värden samt arbetar för en hållbar framtid enligt de globala målen 2030.

Öppna kameran för att läsa mer om hållbart brandskydd, eller surfa in på www.woodsafe.se Om vill prata, ring oss på 010-2067230

SPARA PENGAR OCH MILJÖ MED

NATURENS EGET BINDEMEDEL

Dustex är en ekologisk och ekonomisk lösning för att åtgärda dammande grusvägar. Det är en naturprodukt tillverkad av lignin, som utvinns av gran. Låt oss utföra uppdraget så gör du ett bra miljöval och får bästa totalekonomi.

FÖRDELAR

• Tillverkas av en förnyelsebar råvara • Binder vägdamm och grus till en hård, slitstark körbana • Ger vägen en högre motståndskraft mot regn, torka, frost, och tjäle jämfört med salt

• Kräver mindre underhåll av väg där man använt Dustex och ger inte upphov till rostangrepp

• Bryts ned och är en naturlig del i kretsloppet

ETT NATURLIGT

Vi utför uppdrag i och runtomkring hela StorStockholm med moderna och effektiva fordon.

www.miljovision.se 08-570 300 14
BINDEMEDEL • Ofarligt för djur • Inte allergiframkallande • Inga skador vid kontakt med hud eller ögon • Ingen negativ inverkan på växter • Bryts ned i naturen • Ger inga skadliga nedbrytningsämnen • Ger inte upphov till
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN • På vägar med grusbeläggning • Vid vägbyggen • Industriområden som har grusbeläggning • Gruvbrytning • Byggområden
DAMMBINDNING AV GRUSVÄGAR Låt Miljövision utföra uppdraget så gör du ett bra miljöval och får bästa totalekonomi Miljövänlig dammbindning – en självklarhet!
rostangrepp
mm.

LEKOLAR FLYTTAR IN

I
>>>
ÅTERBRUKAD LAGERBYGGNAD

LEKOLAR FLYTTAR IN I ÅTERBRUKAD LAGERBYGGNAD

Efter att tidigare ha huserat på olika adresser i Osby flyttar Lekolars huvudkontor nu in i en gammal lagerbyggnad som återbrukats och omvandlats till ett modernt kontor med sober färgsättning, smart inredning och med plats för alla medarbetare.

– Ett av Lekolars kärnvärden är ’Tillsammans’. Och med tanke på att vi tidigare har suttit på två olika platser i Osby kan vi nu manifestera det även fysiskt, säger Lekolars VD David Persson.

För David känns det extra roligt att den nya arbetsplatsen är skapad med helt egna produkter och att den dessutom är inredd av Lekolars designers och inredningsarkitekter.

Alla medarbetare har sin egen skrivbordsplats i den öppna miljön och längs den ena långväggen finns 13 glasade rum i olika storlekar, för mindre möten eller koncentrerat samarbete. Det finns också

mängder av avskilda rum-i-rummet vilket Lekolar ju är experter på från skolans värld.

– Jag tycker att vi har lyckats behålla det bästa från idén om öppna kontorsmiljöer. Samtidigt har vi kompletterat med ovanligt många alternativ för olika behov av avskildhet vilket ger en flexibel och generös arbetsplats, berättar Sigrid Strömgren som är möbeldesigner på Lekolar och har lett arbetet med inredningen i den interna arbetsgruppen.

Även Lekolars hållbarhetschef Pierre Lennartsson är glad över det nya kontoret och menar att miljövinsterna är många.

– Eftersom vi uteslutande har använt egna produkter vet vi ju att allt är hållbart tillverkat med ett cirkulärt perspektiv. Dessutom tar takets solcellsanläggning hand om uppvärmningen, för att inte tala om att vi har kunnat återanvända en uttjänt lokal i stället för att bygga nytt, säger Pierre nöjt.

Nya Projekt 30 December 2022

www.gripenbetong.se

Vi är en del av Power Heat Gruppen

Vi har haft nöjet att leverera och montera stommen till Havsdoften. Planerar ni att bygga? Kontakta oss, så hjälper vi er att utforma den bästa stomlösningen för ert projekt.

Gripen Betongelement AB har huvudkontor i Malmö och produktionsanläggningar i Polen, vid västkusten nära till hamn och Sverige. Totalt är vi cirka 90 medarbetare. Vi är nytänkande, engagerade och har kunden i fokus. Med erfarna medarbetare, moderna fabriksanläggningar och stark närvaro i projekten så är alltid vårt mål; att vara den självklara samarbetspartnern gällande prefabricerade betongelement och stomentreprenader.

Contiga AB en stombyggare med egen tillverkning av stål- och betongelement i mellansverige.

www.contiga.se

Stålleveranser www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning.

Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

RAKSYSTEMS I ROLLEN SOM FUKTSAKKUNNIG FÖR PROJEKTET MAGASIN X I UPPSALA, SVERIGES STÖRSTA KONTORSHUS I TRÄ

Den 8 oktober 2022 hölls ett erfarenhetsmöte för föreningen Fuktsakkunniga i Sverige. Fokus på mötet var träbyggnation och fuktsäkerhet. Som en av talarna hade Raksystems Andreas Lind, fuktsakkunnik region Uppsala, blivit ombedd att presentera ett intressant och spännande projekt som han deltagit i, nämligen Magasin X i Uppsala, Sveriges största kontorshus i trä.

Projektet genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan byggherren Vasakronan och entreprenören NCC. Projektet drog igång för Andreas och Raksystems del i oktober 2019 då fuktsäkerhetsarbetet påbörjades på allvar.

Ritningar granskades, checklista med fuktrisker upprättades, fuktsäkerhetsbeskrivning skrevs och många givande möten gällande planering av fuktsäkerheten i produktionsskedet hölls.

När bygget väl drog igång fanns en tydlig plan för hur nederbörd skulle hanteras, vilka kontroller, mätningar och åtgärder som skulle vara nödvändiga och vem som skulle göra vad i projektet.

Andreas upplevde att entreprenören var väldigt engagerad i fuktfrågorna och att fuktsäkerheten generellt fick stort utrymme i projektet. Vilket är en härlig känsla när man är fuktsakkunnig i ett projekt!

Slutresultatet blev ett 16000 m2 stort kontorshus som idag binder 3000 ton koldioxid och huserar ett antal innovativa energilösningar. Huset är dessutom fullt uthyrt och certifierat enligt LEED på nivån Platinum.

Svart bälte i utrymningsteknik

Ända sedan starten 1983 har vi jobbat med utrymning i någon form. Nu tar vi det här ytterligare några steg och utvecklar erbjudandet till en helhetslösning där kunskap, kompetens och produkter samspelar för att möta de önskemål och krav man kan ställa när det kommer till trygg och säker utrymning på 2020-talet.

Välkommen att ta del av vår värld inom utrymningsteknik på kamic.se!

www.kamic.se

Läs mer på vår nya sajt!
AKUSTIKEN! VI FIXAR Besök akustikmiljo.se för mer inspiration. LJUDABSORBERANDE TAVLA STOR PRINT Borghamns Stenförädling AB Stenvägen 6, 592 93 Borghamn info@borghamns-stenforadling.se www.borghamns-stenforadling.se HÖGA KRAV TACK! Moderna byggprojekt ställer hårda krav på hållbarhet, både vad gäller material och produktion. Det tycker För att göra det lätt för våra kunder, och för vårt eget miljösamvete, har vi ställt om till 100 % fossilfri produktion. All el vi förbrukar kommer från grön, alproducerad vindkraft, vi värmer produktionslokalerna med bergvärme och vi tankar våra fordon med HVO-biodiesel. Och själva stenen? Den håller i generationer. Mer hållbart kan det knappast bli. Borghamns Stenförädling, fossilfria sedan 2020. Välkommen till oss med ditt projekt! Borghamnskalksten gråbrun, slipad Kolmårdsmarmor OX slipad Borghamnskalksten ljusgrå, slipad Gråbrun Borghamnskalksten, Nationalmuseum. Borghamns Stenforadling_190x125.indd 1 2022-01-25 15:52 Diphoterine® är lika e ff ektiv mot syror, baser och oxiderande ämnen och kan användas på hud, i ögon, öron och svalg. OSKADLIGGÖR KEMIKALIER. www.medicalcare.se Diphoterine® är lika e ff ektiv mot syror, baser och oxiderande ämnen och kan användas på hud, i ögon, öron och svalg. OSKADLIGGÖR KEMIKALIER. www.medicalcare.se Diphoterine® är lika e ff ektiv mot syror, baser och oxiderande ämnen och kan användas på hud, i ögon, öron och svalg. OSKADLIGGÖR KEMIKALIER. www.medicalcare.se Diphoterine® är lika effektiv mot syror, baser och oxiderande ämnen och kan användas på hud, i ögon, öron och svalg. OSKADLIGGÖR KEMIKALIER. www.medicalcare.se
NÄR ÅTERBRUK BLIR FRAMGÅNGSSAGAN >>>

Flexibelt och hållbart kontor. Det är beskrivningar bolag ofta använder när de vill utveckla eller leta nya lokaler till sin verksamhet och sina medarbetare. Men vad innebär det och hur når man dit?

H&H Group som är ledande inom kommunikation med 15 byråer upplevde den utmaningen när de valde att tänka om för att skapa optimala kontorslösningar för sina 500 medarbetare. Med en stark idé och med insikten – one concept doesn’t fit all, valde man att förverkliga sin idé med Colliers som projektledare.

Briefen var tydlig. H&H Group ville göra något helt nytt för sina medarbetare där de själva äger rätten till var de vill jobba och i vilken form. Colliers, rådgivare och projektledare inom utveckling av arbetsplatser, anlitades och arbetet var i gång.

– På Colliers jobbar vi med att utveckla arbetsplatsen i alla dess former. När man får ett projekt som detta börjar man med att dyka in i och grundligt förstå kundens behov och vilka värden man vill uppnå med sin tänkta nya arbetsplats. Att H&H

Group ville skapa en så hållbar arbetsmiljö som möjligt för sina medarbetare stod klart tidigt.

Till att börja med måste man etablera en tydlig gemensam målbild. Då H&H Group är en koncern med 15 bolag, alla med sin unika kultur och behov, innebar det att 15 viljor skulle enas.

Det var givet att alla bolag fick vara med från början och redan i förstudien intervjuades samtliga byråer och projektet löpte på med efterföljande workshops för att djupdyka i behoven som respektive byrå hade. Under den löpande dialogen landade de i beslutet att hela koncernen skulle ha gemensamma kontor samt förståelsen för byråernas olikheter och behov.

Genom utvecklingen av gemensamma kontor öppnades möjligheten att skapa en mötesplats med betydligt fler specialfunktioner än vad som hade varit möjligt om varje enskild byrå skulle ha skapat ett eget kontor. Som resultat byggdes bland annat en filminspelningsstudio, podstudio, terrass, digitala mötesrum, workshoprum, sekretessrum på kontoren.

I slutfasen av projektet har en arbetsgrupp med representanter från samtliga byråer tagit vid för att säkerställa att konceptet lever vidare och utvecklas allt eftersom behov uppstår och förändras.

Nya Projekt 40 December 2022

Återbruk var centralt i projektet från start genom allt från glaspartier till belysning, utrustning, golv och väggar. Med en klassisk inventering av teknik och inredning ställdes under projektets gång hela tiden frågan: ”Går den att använda något år till utifrån ett funktions och designperspektiv? Om ja så ska vi hitta en plats för den.”

Ulrica fortsätter:

– Trots att branschen länge har pratat om återbruk tycker jag att vi agerar för lite på det. Att tänka återbruk som första val bör vara standard. Återbruk har definitivt sina utmaningar men möjligheterna är desto större.Det är dock inte ovanligt att målbilden är otydlig för alla involverade, såsom beställare, fastighetsägare, projektörer, byggentreprenörer samt leverantörer av produkter och tjänster. Ofta saknas den rätta kunskapen att förstå vad man kan och får återbruka samt vilka material som är tillåtna att använda. I fall som detta när det är många intressenter och behov av expertis inom området är det vanligt att bolag tar in en extern part för att projektleda. Med djup och lång kunskap inom området anlitades mitt team inom Workplace Advisory och Project Management för uppdraget. Vid projektstart befann vi oss mitt i en pandemi som ledde till materialbrist, prisjusteringar och leveransproblem. Fokuset på återbruk blev i många fall en fördel när vi inte kunde få tag i nytt byggmaterial såsom plyfa och glaspartier.

Pandemin har hjälpt många verksamheter att bryta ett inlärt och klassiskt sätt att tänka kring kontor och samverkan. H&H Group ville behålla det goda i pandemins spår genom att kombinera flexibiliteten genom att kunna arbeta med digitala verktyg med att skapa ett kontor för samverkan som man vill åka till snarare än att man måste.

Trots många utmaningar genomfördes projektet framgångsrikt och Ulrica menar att nyckeln till ett framgångsrikt projekt är en tight dialog och transparens.

Ulrica:

– En sammansvetsad arbetsgrupp och en involvering från samtliga byråer gjorde att vi snabbt kunde ställa om och vara lösningsfokuserade när vi stötte på utmaningar.Vi har stött

och blött vanliga och komplexa projektfrågor tillsammans som ett team i projektet. Genom full transparens samt att vi vart extra lyhörda för allas kompetens vare sig man är konsult, fastighetsägare eller leverantör av kontorstjänster så har vi hittat lösningar på problemen för att komma vidare. I detta projekt blev även återbruk vår framgångsfaktor, där fördelarna var många. Exempelvis kunde vi hålla nere kostnaderna för kunden samtidigt som det möjliggjorde för en investering i teknik på det fysiska kontoret och i det digitala verktyget som stöttar ett effektivt användande av mötesrum och andra delade funktioner i kontoret.

Arbetet resulterade i att Colliers tillsammans med H&H Group utvecklade kontorskoncepten och därmed byggt två kontor som är till för att stötta det superflexibla nomadlivet många av deras anställda befinner sig i.

I april färdigställdes det första kontoret på 2 500 kvm, placerat i centrala Stockholm, där det förutom arbetsplatser och mötesrum av olika typer finns tillgängliga finns en fin terrass och en fotostudio till byråernas förfogande.

Det andra kontoret öppnades i mitten av augusti. Med sina 1 800 kvm erbjuder det en superkreativ oas i hjärtat av Hagastaden.

Martin Petersson VD och koncernchef H&H Group:

– Vi är övertygade om att vår idé att samla våra resurser kring färre kontor och mindre yta med hjälp av design, funktion och teknik tillgodoser behoven av flexibilitet och attraktiva samverkansmöjligheter. Vi ser tydligt att vi framöver inte i alls samma utsträckning som tidigare kommer till kontoret varje dag. Lokalvisionen som Colliers hjälpt oss förverkliga möjliggör tillväxt och utveckling utan att vara beroende av de hinder och kostnader som lokaler kan medföra när de är för små eller för stora.

När den nya digitala arbetsplatsen byggdes var det viktigt att även de som jobbar på distans får ta del av möjligheterna kontoren har att erbjuda.

För att kunna ge makten till medarbetarna, oavsett om de vill jobba på kontor, digitalt eller i en hybrid var den digitala arbetsplatslösningen en viktig nyckel till en hållbar lösning.

Genom att kunna planera sin dag och boka de funktioner man behöver så säkerställs att man får det stöd man vill ha från kontoren, vare sig det är ett gemensamt arbetsrum eller en tyst arbetsplats. Eller varför inte i en work lounge där man delar yta med samarbetspartners, kollegor och kunder?

Ulrica avslutar:

– Som fastighetsrådgivare ser vi på Colliers en ökad bredd av behov på arbetsplatsen. Att navigera sig i de behoven för att fastställa mål och hur man tar sig dit är inte alltid enkelt och ofta saknas den kompetensen eller tiden internt. Oavsett om behoven är grundläggande eller komplexa finns det fördelar med att ta in en extern part som kan utvärdera detta med ett objektivt perspektiv. Chansen är annars att man internt har fastnat i ett mönster eller tankebanor som gör det svårt att tänka nytt.

Nya Projekt 41 December 2022
effectreklam.se giha.se »Installationsgolv »ljudgolv »Ventilationsgolv »Golvvärmesystem Golvlösning en Smartare
L j e w a l l P P a r k t e k t e r

ARKITEKTER BERÄTTAR: DÄRFÖR MÅSTE MATERIALPRODUCENTERNA TA ANSVAR FÖR ATT MINSKA KLIMATPÅVERKAN I BYGGBRANSCHEN

Precis som många andra sektorer har byggbranschen, genom Fossilfritt Sverige, satt målet om nettonollutsläpp år 2045. För att nå detta krävs det att alla aktörer inom branschen vidtar åtgärder som främjar ett mer hållbart byggande med minskat klimatavtryck. Det gäller inte minst materialproducenterna. Detta betonar LINK Arkitekturs hållbarhetschef Per Olsson och Tengboms regionchef Linda Camara.

I dag står byggbranschen direkt och indirekt för 20 procent av Sveriges klimatpåverkan. Åtgärder inom bland annat materialproduktion är av högsta vikt för att sektorn ska nå det hårt satta målet om nettonollutsläpp 2045.

Därför spelar materialproducenter en nyckelroll i den gröna omställningen, något som bland annat ROCKWOOL – tillverkare av isoleringsmaterial av stenull – tar på fullaste allvar. Bland annat kunde de i mars 2022 redovisa verifierade isoleringsprodukter med betydligt lägre klimatavtryck, tack vare ett skifte till fossilfria energikällor.

Att materialproducenter är en viktig kugge för en mer hållbar framtid är en synpunkt som även delas av Per Olsson, hållbarhetschef på LINK Arkitektur, och Linda Camara, regionchef på Tengbom.

– Har vi inte hållbara produkter med konkurrenskraftiga miljövarudeklarationer att välja mellan kan vi inte göra hållbara projekt. Det är därför helt avgörande att producenter jobbar för att minska sitt klimatavtryck och förbättrar sina produkter hela tiden, menar Linda Camara.

GUIDNING OCH INSPIRATION

LINK Arkitektur är ett arkitektkontor som jobbar inom alla sektorer och som utöver arkitektur har hållbarhet som kärnverksamhet. Under de senaste åren har Per Olsson märkt hur hållbarhet har fått ta allt större plats runt bordet. Han berättar:

– Hållbarhet har inte längre bara betydelse för innovativa projekt. I dag är det snarare en faktor att arbeta med i alla byggprojekt. Vår roll handlar om att guida kunden i rätt riktning och inspirera och lyfta fram det positiva med att satsa på åtgärder som är viktiga, som exempelvis hållbarhet. Sen är det så klart alltid kunden som bestämmer och därför måste vi förhålla oss till deras ambitioner, men kunskapen måste finnas där.

Nya Projekt 44 December 2022

Linda Camara från Tengbom är enig och betonar att man som arkitekt har stora möjligheter att påverka och därmed även har en plikt att lyfta viktiga frågor som bland annat hållbarhet.

Men det är inte bara arkitekterna som kan påverka. Även materialproducenterna spelar en stor roll, där bland annat produktspecifika data och förståelse för den egna klimatpåverkan är av stor betydelse. Per Olsson förklarar:

– Det viktigaste är att tillverkare jobbar proaktivt och ser till att det finns produkter som är klimatsmarta och därmed möjliggör mer hållbara val. Samtidigt är det viktigt för oss att leverantörer förstår och tar ansvar för den påverkan som deras produkt har på miljön och att man i sin tur jobbar aktivt med att minska den. Det är en viktig faktor när vi väljer leverantör.

Enligt både Per Olsson och Linda Camara är produktspecifika EPD:er bara ett av de verktyg som går att använda för att skapa en mer tillförlitlig och rättvis bild av ett materials klimatpåverkan. Båda håller dock även med om att det är viktigt att produktspecifika data finns tillgängligt för att arkitekter ska kunna komma så nära sanningen som möjligt.

Linda Camara förklarar:

– Vi använder oss gärna av EPD:er, eftersom vi föredrar ett evidens baserat arbetssätt. Vi ser så klart även på generiska data men använder till exempel hellre produktspecifika EPD:er från producenter som ROCKWOOL än generiska data från Boverket.

Det blir mer tillförlitligt och ju mer exakt indata som finns tillgängligt, desto bättre utdata blir det. Därför är vi glada när vi ser att producenter har sin data lättillgänglig så att man snabbt och enkelt kan hitta det man letar efter.

Hon kompletteras av Per Olsson, som säger:

– Genom våra val kan vi dessutom påverka marknaden, då vi genom att välja produkter med ett lägre klimatavtryck skickar en signal till branschen om att det faktiskt är viktigt. För producenter kan alltså produktspecifika EDP:er vara en konkurrensfaktor. Samtidigt ska vi inte låta kravet på EPD:er hindra oss att testa nya vägar där signalerna säger att det är rätt väg att gå. Det viktigaste är att vi har kunskapen som behövs för att utvärdera vad som är rätt och fel.

HÅLLBARHET OCH EKONOMI KAN GÅ HAND I HAND

Det är mycket som har hänt de senaste åren när det kommer till byggbranschens hållbarhetsarbete och det märks att miljö och klimat har blivit ett viktigt styrmedel. Men mer måste hända, och det snabbt. Särskilt när vi närmar oss en lågkonjunktur.

– Det är viktigt att hitta en balans mellan ekonomi och hållbarhet, särskilt nu när vi går mot en lågkonjunktur. Det gäller att vi tänker rätt och smart, inte bara billigt. Vi bör ta hänsyn till den ekonomiska situationen som råder och se på hur vi kan frakta mindre, renovera mer, återanvända mer material eller använda oss av mindre energi. Mycket av detta går hand i hand och på lång sikt kan smartare och mer effektiv planering faktiskt sänka både material- och driftkostnader, avslutar Linda Camara.

Nya Projekt 45 December 2022

Nyproduktion eller renovering av simbassäng Det grönaste alternativet är rostfritt stål, redan återvunnet upp till 85 % när vi installerar

15% för dig 27 400 ton för miljön

Alla vet att vi måste bli bättre och effektivare på att få våra affärsmål att sammanfalla med planetens behov. Drivec Sustainable Suite 2.0 är helt energioberoende och utvecklat med unik teknik som även fungerar för morgondagens elektriska fordonsflottor. Systemet med EcoDriving och fordonshälsa ger förare, verkstad och trafikledning en helhetsbild av hur fordonet nyttjas. Smart för miljön och för er ekonomi. It’s payback time.

Drivec Ecodriving ger upp till 15 % förbättrad bränsleeffektivitet. Varje år minskar vi CO 2-utsläppen med 27 400 ton.

www.drivec.se
Stainless Steel MADE IN SWEDEN

Din fuktexpert under en byggnads alla faser

Polygon och AK-konsult förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Genom att kunna minimera akuta och oväntade händelser minskar de totala kostnaderna för fuktproblem under såväl produktionstid som under förvaltningsskede.

Spetskompetens inom alla fuktrelaterade områden En fuktexpert från Polygon och AK-konsult kan rådge, samordna och kontrollera byggprojektet under alla dess faser - från planering och projektering till produktion och slutbesiktning. Genom att tidigt identifiera risker och möjligheter kan framtida tids- och kostnadskrävande åtgärder orsakade av fukt minimeras.

Koordinerar alla fuktinsatser under produktionen Brister i fukthantering innebär ofta stora avbrott i produktionen och kostsamma förseningar av byggprojekt. Som rådgivande expert i alla frågor som rör förebyggande fuktsäkerhetsarbete och avvikelsehantering kan vi hjälpa dig att förutse och undvika fuktproblem under byggfasen.

Vi leder och samordnar ert miljöarbete Gröna byggnader har ofta lägre driftskostnader, högre hyresintäkter, högre värde och ökad produktivitet. Som miljösamordnare hjälper vi dig koordinera miljökrav, regler och rekommendationer både vid ombyggnation, nyproduktion och rivning. Låt oss hantera frågorna gällande allt från byggmaterial, energi och innemiljö, till förorenad mark, utemiljö och myndighetsfrågor.

Ring dygnet runt

020-235

235

Vi förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. www.polygongroup.se

Always By Your Side.

TA IN NATUREN I ARKITEKTUREN

>>>

TA IN NATUREN I ARKITEKTUREN

Biofil design handlar om att integrera natur och naturliga element i den byggda miljön. Avsikten är att skapa en mer sensorisk och upplevelsebaserad arkitektur, som samtidigt minskar stress och skärper uppmärksamheten.

Ordet Biophilia är grekiska och betyder kärlek till naturen och allt levande. Termen populariserades av biologen Edward O. Wilson 1984, i hans Biophilia-hypotes där han föreslog att alla människor har ett starkt biologiskt behov av att umgås med naturen lika mycket som syre. Om människan inte upprätthåller kontakten med naturen kommer livskvaliteten att försämras.

En biofil designstrategi handlar om att öka människors tillgång till naturupplevelser i den byggda miljön, implementera naturens positiva egenskaper i arkitekturens urbana kontext. Det innebär att inkludera naturliga element, naturliga landskapsdrag, läsbara utrymmen och naturlig belysning.

SENSORISK ARKITEKTUR

Syftet är att skapa mer sensorisk och upplevelsebaserad arkitektur som ger en produktiv och hälsosam miljö för människor. Biofil design har visat sig stödja kognitiv funktion, fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande och får stöd i en lång rad evidensbaserad forskning, där naturen har visat sig ha en positiv effekt på stress och

återhämtning.

Med tanke på att människor idag tillbringar nära 90 % av sin tid inomhus och att mer än hälften av världens befolkning bor i stadsområden, är det avgörande att inse dessa behov för att uppnå ett hållbart samhälle som säkerställer hälsa, välbefinnande och dess invånares välbefinnande.

– Naturen kan användas som vägledning vid utformningen av rum. Variation i form, färg och material hjälper till att navigera mer effektivt i både inomhus- och utomhusutrymmen, skapa en personlig identitet och bidra till visuellt stimulerande omgivningar. Att designa miljöer med visuell läsbarhet och sensorisk variation kan minska stress och skärpa uppmärksamheten, förklarar Adrian Lombardo i LINK Arkitektur.

BIOFIL DESIGNSTRATEGI

En biofil designstrategi kan bidra till hälsofrämjande byggnader och bör innehålla följande element:

- Direkt upplevelse av naturen

Upplevelse av verklig natur, ekosystem och naturliga processer

Visuell och fysisk koppling till vegetation och vatten Solljus, vind, väder

Nya Projekt 50 December 2022
Radisson Blu hotel Stavanger FOTO: Lisa Löwenborg, LINK Arkitektur

- Indirekt naturupplevelse

Imitationer eller abstraktioner av naturens former, mönster och processer har en positiv effekt

Dynamisk artificiell belysning Naturmaterial

Taktila ytor Former och mönster utifrån naturens geometri

- Rum och platsupplevelse

Implementering av egenskaper som varit särskilt viktiga för vår överlevnad i naturen Utsikt och fristad

Utsikt och tillflykt Visuell ordning och komplexitet Variation, färger och kontraster Stärk lusten att utforska Mobilitet och wayfinding

EXTRA BREEAM-POÄNG

I den nya BREEAM NOR v6.0-manualen har ett nytt ämne lagts till som inkluderar biofil design i kapitlet Säkra och hälsosamma omgivningar. Genom att använda en biofil designstrategi i ett projekt som kan bidra till hälsofrämjande byggnader kan du nu uppnå BREEAM-poäng. Målet är att naturen ska ingå i byggnaden, både direkt och indirekt, och främja trivsel, hälsa och välbefinnande.

Nya Projekt 51 December 2022
Horten vgs FOTO: Hundven-Clements Photography

Ett kunskapsmörker inom arbetsbelysning – TYRI SKA HJÄLPA BRANSCHEN ATT VÄLJA RÄTT

Ett kunskapsmörker inom arbetsbelysning – TYRI SKA HJÄLPA BRANSCHEN ATT VÄLJA RÄTT

Belysningsföretaget TYRI satsar nu på en digital akademi för att öka branschens kunskap om ljus och belysning på arbetsfordon. Kunskapen är generellt ganska låg kring vad man kan göra med belysningen på tunga fordon, en kunskapslucka som kan vara kostsam, på flera sätt.

Belysningsföretaget TYRI satsar nu på en digital akademi för att öka branschens kunskap om ljus och belysning på arbetsfordon. Kunskapen är generellt ganska låg kring vad man kan göra med belysningen på tunga fordon, en kunskapslucka som kan vara kostsam, på flera sätt.

TYRI LIGHT ACADEMY riktar sig mot alla tillverkare och slutanvändare av arbetsmaskiner, för att de på ett lättillgängligt sätt ska få kunskap om hur man kan förbättra produktiviteten och arbetsmiljön samt öka intäkterna genom att använda bra arbetsbelysning.

TYRI LIGHT ACADEMY riktar sig mot alla tillverkare och slutanvändare av arbetsmaskiner, för att de på ett lättillgängligt sätt ska få kunskap om hur man kan förbättra produktiviteten och arbetsmiljön samt öka intäkterna genom att använda bra arbetsbelysning.

– Inom bilindustrin har belysningen länge varit en viktig del av fordonet, säkerheten och varumärket. Dit är vi på väg även inom arbetsfordon. Men det finns fortfarande stora kunskapsluckor om arbetsbelysning i branschen, säger PeO Axelsson som är marknadschef på TYRI.

– Inom bilindustrin har belysningen länge varit en viktig del av fordonet, säkerheten och varumärket. Dit är vi på väg även inom arbetsfordon. Men det finns fortfarande stora kunskapsluckor om arbetsbelysning i branschen, säger PeO Axelsson som är marknadschef på TYRI.

RISKERNA MED BILLIGA LAMPOR

På den här läroplattformen kommer TYRI kontinuerligt publicera filmade föredrag, skräddarsydda artiklar och verktyg som guidar besökaren genom världen av arbetsbelysning. Förhoppningsvis leder det till att fler tar väl underbyggda beslut som gynnar deras verksamhet på lång sikt.

På den här läroplattformen kommer TYRI kontinuerligt publicera filmade föredrag, skräddarsydda artiklar och verktyg som guidar besökaren genom världen av arbetsbelysning. Förhoppningsvis leder det till att fler tar väl underbyggda beslut som gynnar deras verksamhet på lång sikt.

– I grunden handlar det om att vi på vårt företag har många medarbetare som har lång erfarenhet och är experter inom områden som exempelvis optik, ljussimulering och elektronik. Det är kunskap som vi byggt upp och förädlat i över 40 år och något vi gärna vill dela med oss av, säger PeO Axelsson.

– I grunden handlar det om att vi på vårt företag har många medarbetare som har lång erfarenhet och är experter inom områden som exempelvis optik, ljussimulering och elektronik. Det är kunskap som vi byggt upp och förädlat i över 40 år och något vi gärna vill dela med oss av, säger PeO Axelsson.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Ett vanligt förekommande problem är att man köper billiga lampor som lovar runt och håller tunt. Problem som oftast uppkommer efter ett tag på de billigare produkterna är att de stör ut annan teknisk utrustning i närheten, såsom radio, mobiltelefon och i värsta fall själva maskinen.

RISKERNA MED BILLIGA LAMPOR

Ett vanligt förekommande problem är att man köper billiga lampor som lovar runt och håller tunt. Problem som oftast uppkommer efter ett tag på de billigare produkterna är att de stör ut annan teknisk utrustning i närheten, såsom radio, mobiltelefon och i värsta fall själva maskinen.

– Kvaliteten är dessutom ofta så dålig att lamporna vibrerar sönder, det kan läcka in damm och vatten, eller att lamporna helt enkelt förstörs av rost. Den totala kostnaden kan bli hög om man också räknar med att fordonet blir stående under reparationerna, menar PeO Axelsson.

– Kvaliteten är dessutom ofta så dålig att lamporna vibrerar sönder, det kan läcka in damm och vatten, eller att lamporna helt enkelt förstörs av rost. Den totala kostnaden kan bli hög om man också räknar med att fordonet blir stående under reparationerna, menar PeO Axelsson.

TYRI Light Academy är en nystartad plattform på TYRI:s webbplats samt på Facebook, Youtube och LinkedIn. Där tar man del av insikter, tips, kunskap och uppdateringar om ny teknik kopplat till arbetsbelysning och ljus överlag.

TYRI Light Academy är en nystartad plattform på TYRI:s webbplats samt på Facebook, Youtube och LinkedIn. Där tar man del av insikter, tips, kunskap och uppdateringar om ny teknik kopplat till arbetsbelysning och ljus överlag.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Det finns också miljö- och säkerhetsaspekter kopplat till valet av arbetsbelysning. De allra modernaste lamporna kan exempelvis dimmas automatiskt om föraren skulle bländas av sina egna lampor eller ett mötande fordons.

Det finns också miljö- och säkerhetsaspekter kopplat till valet av arbetsbelysning. De allra modernaste lamporna kan exempelvis dimmas automatiskt om föraren skulle bländas av sina egna lampor eller ett mötande fordons.

– I Sverige är vi långt fram vad gäller arbetet med både hållbarhet och arbetsmiljö. Det har pushat oss att utveckla produkter som håller länge och som genom nya säkerhetslösningar förbättrar arbetsmiljön för föraren, konstaterar PeO Axelsson.

– I Sverige är vi långt fram vad gäller arbetet med både hållbarhet och arbetsmiljö. Det har pushat oss att utveckla produkter som håller länge och som genom nya säkerhetslösningar förbättrar arbetsmiljön för föraren, konstaterar PeO Axelsson.

Nya Projekt December 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS
DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TYRI LIGHT ACADEMY 25 www.tyrilights.com
DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TYRI LIGHT ACADEMY 25 www.tyrilights.com
PeO Axelsson, marknadschef på TYRI.
Ett komplett KMA-system
www.smartdok.se Allt i en app – Ett system! Formulärbibliotek Hantera avvikelser KMA-handbok Fotodokumentation Byggdagbok & Egenkontroller Riskbedömning Bygg dina egna formulär & checklistor Förbättringsförslag & positiva observationer SCAN ME
ETT FÖRETAG I

DIGITALISERING GER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÅLLBART BYGGANDE

Hur har framfarten av digitaliseringen påverkat något så analogt som byggbranschen? Med datorernas framfart har varje del av byggprocessen kunnat göras mer effektiv och mer exakt. Ritningar har blivit mer noggranna vilket kan bidra till mindre spill och effektivera konstruktion. Men även underhåll av fastigheter har blivit enklare och mer hållbart.

Tack vare digitaliseringen är data inte längre fast i en pärm utan mer tillgängligt för alla olika parter i ett projekt. Mjukvarans roll bör inte underskattas när man i diskussioner om hållbart byggande främst fokuserar på saker som betongens påverkan på miljön.

Materialval är givetvis en av de viktigaste delarna för hållbart byggande, men lika viktigt är det till exempel att räkna på energiåtgången under byggnadens livslängd och se till att både byggnation och förvaltning ska kunna ske på ett hållbart sätt.

De digitala processerna kan innebära enorma besparingar både ekonomiskt och för miljön när man ser till en byggnads livstid, från planering till rivning. BIM-modeller som innehåller uppgifter om material och som uppdateras när ändringar sker gör det enkelt att veta vad som kan återanvändas annanstans när det är dags att demontera en byggnad.

DIGITALA TVILLINGAR

Ju bättre modeller vi skapar, desto fler är fördelarna. Exakta digitala kopior av en byggnad möjliggör en ny nivå av hållbarhet, främst inom förvaltning men även ombyggnation. Men det förutsätter att även den digitala tvillingen förvaltas och hålls uppdaterad.

Tänk dig att du har en perfekt representation av ett hus så som en digital tvilling. Då kan du till exempel göra simuleringar för att se hur mycket temperaturen i ett konferensrum stiger beroende på personlast och solinstrålning för att optimera ventilation och kyla med avseende på energiförbrukning.

Allt fler ser värdet med digitaliseringens framsteg, mycket tack vare nya krav och ökad förståelse för hur strukturerad data kan underlätta arbetet. Att samlas kring stora utskrivna ritningar är inte längre lika självklart.

NÄSTA STEG INOM DIGITALISERING

Utvecklingen inom digitaliseringen visar inga tecken på att stanna. Nästa steg pekar mot mer automatisering.

Med generativ design och machine learning kommer AI att underlätta ritande genom att från tusentals olika lösningar plocka fram de 15 bästa utifrån kriterier man matar in. Vidare finns redan idag fastighetsägare som automatiserar stora delar av förvaltningen genom att koppla upp sina fastigheter via IoT-sensorer direkt till den digitala tvillingen, så att huset på egen hand upptäcker när allt från städning till underhåll och reparation av ventilationssystem krävs.

När det handlar just om hållbart byggande är det viktigt att projekteringsskedet bör göras grundligt och av den anledningen kanske kosta lite mer. Men fördelarna i byggnationsskedet och inom förvaltning och underhåll kommer vara enorma – både vad det gäller den totala kostnaden, energiförbrukning och miljöpåverkan.

Med en kombination av skärpta krav, fördjupade samarbeten samt insikten om teknologins fördelar drivs byggbranschen mot en mer effektiv och hållbar morgondag.

Nya Projekt 54 December 2022

ENERGIBEHOV I ELEKTRIFIERADE BYGGPROJEKT UNDERSÖKS

Byggandet av framtidens stadsdelar kommer i allt högre utsträckning ske med hjälp av elektrifierade fordon och arbetsmaskiner. Vad detta innebär för det totala energibehovet och hur lokala system med solcellsanläggningar och energilager kan nyttjas ska undersökas i ett nytt projekt, ScALES, i stadsdelen Forsåker i Mölndal.

Det pågår flera stora stadsutvecklingsprojekt inom Västra Götalandsregionen där det till 2030 planeras upp till 100 000 bostäder samt tiotusentals arbetsplatser, handelsplatser och verksamheter. Samhället står samtidigt inför en stor omställning av energisystemet där fossila bränslen ska fasas ut och ersättas av en ökad mängd förnybar energi och samhället står inför ökade behov av el.

För alla stadsutvecklingsprojekt är frågan om energi en viktig aspekt kopplad till klimatfrågan, infrastruktur för energiförsörjning, boendemiljö och mobilitet. Mobilitetstjänster och elektrifiering av byggarbetsplatser samt elektrifiering av tunga fordon är exempel på nya satsningar eller behov där det fortsatt saknas kunskap, kompetens och verktyg för att hantera hur dessa samverkar med bebyggelse.

Ett projektkonsortium har nu beviljats medel från Västra Götalandsregionen för att genomföra en förstudie där olika scenarier analyseras.

Scenarierna är kopplade till en alltmer elektrifierad fordons- och maskinflotta som ställer krav på och samverkar med fastighetssektorn och energisystemets infrastruktur i stadsutvecklingsprojekt.

Syftet är att öka kunskap och kompetens om hur mobilitetstjänster, elektrifiering av tunga fordon och byggarbetsplatser ställer nya och ökade krav på elsystemet och hur dessa samverkar med fastigheternas behov och möjligheter till lokal elproduktion och lagring.

– Förstudien utgår från ett riktigt stadsutvecklingsprojekt, nämligen Forsåker i Mölndal. Studien avser att på timnivå studera energi- och effektbehov för stadsdelen i såväl byggskede som efter inflyttning. Det ska bli intressant att kunna jämföra olika scenarier i studien för att identifiera kritiska områden och öka möjligheten att planera för och säkerställa en elförsörjning som möter behov och förväntningar på förnybarhet och leveranssäkerhet, säger Rickard Malm, projektledare vid Johanneberg Science Park.

I förstudien kommer också konsortiet att utveckla kompetens för att i tidiga skeden kunna planera för och arbeta med frågor kopplade till elektrifiering, energiförsörjning och klimatpåverkan på stadsdelsnivå som ska kunna användas och överföras till andra stadsutvecklingsprojekt i regionen.

Bengt Dahlgren Göteborg, Mölndal Energi och Johanneberg Science Park ansvarar för och leder genomförandet av projektet.

Deltagande parter:

Johanneberg Science Park, Bengt Dahlgren Göteborg, Charge Node, Göteborgsregionen, IVL Svenska Miljöinstitutet, Mölndal Energi, Mölndala Fastighets AB, Volvo Cars, Volvo Construction Equipment, Volvo Energy, Volvo Penta, Västtrafik, Wallenstam.

Nya Projekt 55 December 2022
CO2-e
?
ett aktivt hållbarhetsval och välj PP som ger en minskning av CO2-e på 65%*
Vikanredovisa CO2-eförallarörochrördelariPP Svenska Brandslangfabriken AB Box 2066, 511 02 SKENE • Tel. 0320-20 94 20 • Fax. 0320-20 94 29 • www.svebab.se • svebab@svebab.se Brandposter • Slangar • Stigarledningsutrustning VÄNDBAR Venti
www.rethermkruge.se Tfn: 010-22 00 200 Våra rörsystem är bedömda av Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Man får också poäng i LEED och BREEM projekt om man väljer dessa produkter. *Läs rapport på www.rethermkruge.se/hallbarhetsarbete Vill ni ha ett lågt
avtryck i era byggprojekt
Gör
www.rethermkruge.se Tfn: 010-22 00 200 Våra rörsystem är bedömda av Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Man får också poäng i LEED och BREEM projekt om man väljer dessa produkter. *Läs rapport på www.rethermkruge.se/hallbarhetsarbete

I Albyberg, strategiskt beläget på Södertörn, skapas nu framtidens företagspark i expansiva Haninge. Albybergfastigheter AB planerar att bygga 250 000 kvm lager-, produktion- och kontorslokaler i Albyberg. www.albybergsfastigheter.se

Hos oss hittar du Containers Sopcontainers Maskinflak Spolvagnar Liftdumper Vi erbjuder både standard- och specialutförande efter ditt önskemål Prisvärda produkter till din entreprenad!
Albybergfastigheter AB ritar, bygger och förvaltar högkvalitativa, energismarta kontors- och industrihus
0612-76 39 20 www.aspby.se
+46 (0)76-0519712, elsemarie@knholding.se

MILSTOLPE FÖR OBOS

BYGGER FÖRSKOLA MED NYTT KONCEPT

>>>

KONCEPT

Nu är bygget av OBOS första förskola med konceptet Start Learning igång i Skölsta, utanför Uppsala. Tillsammans med representanter från kommunen, HMB och framtida grannar togs under onsdagen ett symboliskt spadtag för den Svanenmärkta förskolan som rymmer cirka 120 barn.

Bristen på förskolor i Sverige och kravet om noll utsläpp till år 2045 innebär en utmaning för många av landets kommuner, däribland Uppsala. OBOS och White Arkitekter har därför tagit fram konceptet Start Learning – en Svanenmärkt förskola med ett stort fokus på pedagogik, sund inomhusmiljö, minskad klimatpåverkan, yteffektivitet och låga driftskostnader.

– Det här är en milstolpe i OBOS historia. Vi bygger både bostäder och samhällsfastigheter och det här blir vår allra första förskola med konceptet Start Learning. Här fokuserar vi på att skapa en trygg och klimatvänlig miljö där barnen kan utvecklas på sitt sätt – både i den lilla gruppen och i mötet med andra. Målet är att ge den bästa starten för nästa generation, säger Joakim Henriksson, vd för OBOS Sverige.

Visionen om Start Learning baseras på en tydlig rumshierarki, som skapar en trygg och inspirerande miljö för både barn och pedagoger. Konceptet består av olika rumsdelar, eller byggnader, som dockas ihop med varandra, helt beroende på platsens och verksamhetens förutsättningar. De flesta barn tillbringar ungefär en tredjedel av ett dygn under den största delen av året i skollokaler. Därför vill OBOS säkerställa att de vistas i en sund inomhusmiljö.

– Vårt förskolekoncept blir Svanenmärkt, vilket innebär att det uppfyller Svanens krav när det gäller energianvändning, byggprocess, ventilation, dagsljusinsläpp och byggmaterial, säger Joakim Henriksson.

Förskolan kan byggas med 4-10 avdelningar, i princip var som helst i Sverige. I Skölsta kommer den att hyras av Uppsala kommun och bedrivas i kommunal regi med 6 avdelningar och cirka 120 barn.

– När Skölsta växer behöver vi möta det ökade behovet av nya förskoleplatser. Det känns därför fantastiskt att vi kan möta efterfrågan med en helt ny förskola som har stort fokus på både pedagogik och miljö. Samarbetet med OBOS har fungerat väldigt bra och jag ser fram emot att kunna välkomna barnen i området hit när allt är klart, säger Jennie Claesson, ordförande i utbildningsnämnden.

MILSTOLPE FÖR OBOS – BYGGER FÖRSKOLA MED NYTT

Furnes Jernstöperi AS är en av Nordens största producenter utav gatugjutgods. Furnes specialitet är gatugjutgods tillverkat i segjärn. Fabriken ligger utanför Hamar i Norge. När våra kunder köper produkter producerade i Norden minskar CO2utsläppen genom korta transporter. Andra miljöval Furnes står för: Använder huvudsakligen järnskrot och återvunnet material i produktionen, och miljövänlig energi i form av Norsk vattenkraft.

Integrerad Ventilbetäckning, RSK nr: 7034575 PREMIUM Brandpost, RSK nr: 7025741 REGULAR Kupolsil, RSK nr: 7025786 DOUBLE, RSK nr: 7034635

Vi levererar och installerar vitvaror, köksinredningar och tvättstugor. Sedan 70-talet har vi på KöksCentrum hjälpt nöjda bygg- och fastighetsföretag i hela södra Sverige. Låt oss hjälpa er! För offert och referenser kontakta någon av våra kunniga byggsäljare här nedan. SKÅNE & HALLAND Michael Ellerstrand Tel: 0763-90 17 95 michael.ellerstrand@elon.se Robert Sjölander Tel: 0737-01 91 74 robert.sjolander@elon.se SMÅLAND Tommy Leifsson Tel: 0733-695865 tommy.leifsson@elon.se www.kokscentrum.com
Ett ZUGOL AB Svensk Barkindustri Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com www.zugol.com Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen ZUGOL Miljöskyddsmedel Ett miljövänligt barkgranulat för absorption

INTRESSANT OCH EFFEKTFULLT ENERGIEFFEKTIVISERINGSPROJEKT I JÄRFÄLLA KOMMUN

Järfälla kommun har sedan lång tid tillbaka en energi- och klimatrådgivning som riktar sig till företag och privatpersoner i kommunen. De har sett ett tydligt ökat intresse för energifrågor på grund av ökade energipriser och gick i somras ut med en förfrågan för att få extra resurser till sin rådgivning till företag.

Man ville från kommunens sida erbjuda samtliga kommunens företags hjälp att energieffektivisera och energioptimera sina verksamheter.

Vi på Raksystems vill på alla sätt hjälpa till med energieffektiviseringsarbete i allt från bygg- och fastighetsbranschen till processer och insatser för övriga verksamheter eftersom vi ser det som en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna uppnå ett hållbart och effektivt energisystem.

Raksystems lösningsförslag valdes ut, vid upphandlingen av tjänsten, av Järfälla kommun och samarbetet påbörjades direkt därefter. Arbetet initierades med att en övergripande lista upprättades av Raksystems med kommunens samtliga företag och verksamheter.

Målet med projektet var att samtliga företag som bedöms ha förutsättningar att spara energi skall få en enklare distansrådgivning.

Hittills i projektet har cirka 60 företag kontaktats och erbjudits distansrådgivning för att gå igenom företagets energianvändning och dessutom har det gjorts ett nyhetsutskick till Järfälla Näringslivs AB:s nätverk.

Alla som har tackat ja till erbjudandet har fått ett möte med en certifierad energikartläggare för att gå igenom just det företagets förutsättningar. Därefter har sju företag valts ut för platsbesök och ytterligare kartläggning för att identifiera lönsamma åtgärder i fastigheter och verksamhet utifrån bedömd besparingspotential.

Uppdraget har mottagits otroligt positivt av de företag som Raksystems har kontaktat och det har varit en hel del spännande insatser som har kunnat erbjudas.

Till exempel har vi hjälpt en tillverkande industri att identifiera

lönsamma åtgärdsförslag som kan bespara cirka 130 MWh per år för dem, vilket motsvarar cirka 150 000 kr på ett år. Företaget som har genomgått stora förändringar i sin verksamhet sedan fastigheten byggdes, har haft inställningar av sin ventilation som inte riktigt hängt med i utvecklingen så där har vi gått igenom dessa på samtliga aggregat och tagit fram en lista med åtgärdsförslag.

Detta tillsammans med ett antal andra föreslagna insatser kommer leda till den årliga besparingen.

Ett annat exempel på hur vi hjälpt en verksamhet, är att vi enligt deras önskemål jämfört befintlig uppvärmning med andra tänkbara uppvärmningsalternativ.

Detta underlag kommer ligga till grund för deras långsiktiga planering för fastigheten, vilket också är energibesparande och kostnadseffektivt på sikt.

Daniel Gustafsson Energiexpert Raksystems om uppdraget:

– Det har varit ett superintressant projekt att driva. Järfälla kommun har visat en otrolig välvilja att hjälpa företagen i sin kommun vilket är beundransvärt. Det har också varit ett roligt projekt att genomföra då intresset varit stort från företagen. Även om vi inte alltid har kunnat identifiera tydliga energibovar har vi på flera håll lyckats bra och där har vi också rapporterat vad som kan göras. Nu har vi förlängt uppdraget ytterligare till årets slut så vi kommer kunna hjälpa ytterligare företag. Jag hoppas fler kommuner tar efter Järfällas initiativ för det visar på stort engagemang för välmåendet hos företagen i kommunen. Det är fint tycker jag!

Olof Kallstenius, energifrågor, Järfälla kommun säger om samarbetet:

– Man kan alltid få fri energirådgivning från sin kommun men med prisutvecklingen blev det tydligt att våra lokala företag kunde behöva extra stöd, med tanke på vad energikostnaderna kan innebära för olika verksamheter. Vi är därför mycket glada att kunna erbjuda högt kvalificerad och skräddarsydd rådgivning med hjälp av Raksystems. Resultaten hittills är i linje med deras lovande prognos och jag ser fram emot att ta del av slutrapporten, som troligen är klar inom ett par veckor. Jag tror att många företag som har nappat på erbjudandet kan bli förvånade över den sparpotential som Raksystems hittar.

Creating a safe community Vi levererar och monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier. Ingen kund är för liten och ingen kund är för stor för oss. upplandsstangsel.se  08-24 71 15  info@upplandsstangsel.se 
Interoc Akustik AB Företagsvägen 2 C, 611 45 Nyköping
WIHLBORGS OCH ÖRESUNDSKRAFT
I AVTAL OM NEGATIVA UTSLÄPP >>>

Fastighetsbolaget Wihlborgs har tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av negativa utsläppsverifikat för att använda som klimatkompensation. Avtalet realiseras när Öresundskraft byggt en fullskalig anläggning för avskiljning av koldioxid vid Filbornaverket.

Intresset är stort för så kallad CCS, koldioxidavskiljning och -lagring, inte minst bland Öresundskrafts miljöambitiösa företagskunder. När Öresundskraft i framtiden kan avskilja fossil och biogen koldioxid från Filbornaverket kommer kunderna dels att kunna köpa koldioxidfri fjärrvärme, dels negativa utsläpp. Genom att köpa negativa utsläpp kan en kund kompensera för klimatutsläpp som är svåra att få bort i egen regi.

Fastighetsbolaget Wihlborgs har nappat på idén och tecknat ett så kallat intentionsavtal där man förklarar sig villig att köpa 10 000 ton negativa CO2-ekvivalenter fördelat på 5 år i region Helsingborg. Pris och andra villkor spikas när Öresundskrafts styrelse slutligen

godkänner en anläggning för CCS vid Filbornverket.

– Vi har under många år arbetat för att minska vår klimatpåverkan och rankas nu som global ledare - GRESB Sector Leader – i vår kategori. Målet är att halvera de klimatpåverkande utsläppen i vår värdekedja till år 2030 och år 2045 ska hela verksamheten vara klimatneutral. Det berättar Magnus Lambertsson, regionchef vid Wihlborgs Fastigheter i Helsingborg.

– Därför ser vi positivt på Öresundskrafts initiativ om negativa utsläpp. Tillsammans med våra många andra åtgärder, till exempel solceller, aktiva val av byggmaterial och energibesparingar, stärker det våra möjligheter att nå klimatmålen.

– Att våra kunder delar vår syn på detta är oerhört glädjande, menar Anders Östlund, vd på Öresundskraft. Koldioxidavskiljning på Filbornaverket kan bli verklighet redan om några få år. Men vi behöver ekonomiskt stöd från staten för att ta merkostnaden och den ekonomiska risken - ett investeringsstöd, en garanterad intäkt för negativa utsläpp och gärna även fossilutsläppsminskning. Med det kan vi bli en vägvisare för branschen, avslutar Anders Östlund.

Nya Projekt 70 December 2022
WIHLBORGS OCH ÖRESUNDSKRAFT I AVTAL OM NEGATIVA UTSLÄPP

Nu har Red Herring-domarpanelen tillkännagett sina topp 100 globala vinnare, som erkänner de ledande privata företagen från Nordamerika, Europa och Asien. I år blev Raymond vinnaren för sin snabba tillväxt och sitt klassledande solcellstak Smart Solar Roof.

– Att välja de företag med den starkaste potentialen var på intet sätt en liten bedrift i år, säger Alex Vieux, utgivare och VD för Red Herring. –Efter noggrann kontemplation och diskussion minskade vi vår lista från hundratals kandidater från hela världen till de Topp 100 vinnarna. Vi tror att Raymond med det senaste solcellstaket, Smart Solar Roof ™ förkroppsligar visionen, drivkraften och innovationen som definierar en framgångsrik entreprenörssatsning. Raymond borde vara stolt över sin prestation eftersom konkurrensen var mycket stark.

Smart Solar Roof har eliminerat de problem som tidigare solcellstak haft med en rad nya innovationer och patent som ger det en världsledande teknisk specifikation.

Mattias Hansson, Utvecklingschef hos Raymond är mycket stolt över att Raymond i år hamnade på Red Herrings Global Top 100-lista. –Utnämningen är ännu ett bevis på att vårt solcellstak ses som världsledande säger Mattias. Tidigare i år vann Raymond även Solenergipriset “Årets anlänggning 2022” med koncepthuset VillaZero som har utvecklats av hustillverkaren Fiskarhedenvillan.

– Raymond kommer inom kort att påbörja sin internationella expansion med målsättning av bli världens största tillverkare

OM RED HERRING:

Red Herring utser årligen de 100 hetaste teknikbolagen i världen. Red Herrings topp 100 globala lista har blivit en utmärkelse för att identifiera lovande företag och enastående entreprenörer. Red Herrings redaktörer var bland de första som insåg att företag som Facebook, Twitter, Google, Yahoo, Skype, Salesforce.com, YouTube och eBay skulle förändra vårt sätt att leva och arbeta. Tusentals av de mest intressanta och innovativa företagen har prytt Topp 100-listan genom åren.

Nya Projekt 71 December 2022
RAYMOND VINNER RED HERRING GLOBAL TOP 100 MED SMART SOLAR ROOF av solcellstak, avslutar Mattias Hansson.
www.slutagrav.se info@slutagrav.se 010-110 34 02 Namnlöst-2 1 VI HJÄLPER FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING VILL NI VETA MER ? www.slutagrav.se info@slutagrav.se 010-110 34 02 info@slutagrav.se 010-110 34 02 VI HJÄLPER FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING VILL NI VETA MER ? www.slutagrav.se info@slutagrav.se 010-110 34 02 VI HJÄLPER FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING VILL NI VETA MER ? 2019-10-16 09:02 www.slutagrav.se info@slutagrav.se 010-110 34 02 www.slutagrav.se info@slutagrav.se 010-110 34 02 www.slutagrav.se info@slutagrav.se 010-110 34 02 Namnlöst-2 1 www.slutagrav.se Namnlöst-2 1 www.slutagrav.se Namnlöst-2 1 www.slutagrav.se Namnlöst-2 1 www.slutagrav.se Namnlöst-2 1 www.slutagrav.se Namnlöst-2 1 www.slutagrav.se Namnlöst-2 1
info@slutagrav.se VI HJÄLPER FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING VILL NI VETA MER ? 2019-10-16 VI HJÄLPER FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV 2019-10-16

UTBLICK

När de nya klimatkraven i byggreglerna träder i kraft vid årsskiftet ska byggherrar dokumentera nya byggnaders klimatavtryck. Enligt BUILD ska produktspecifika data användas för att säkerställa korrekta beräkningar. Det är därför byggare och konsulter nu kräver exakta uppgifter om materials CO2-utsläpp från tillverkarna.

I januari går byggbranschen in i en ny era då nya klimatkrav införs i byggreglerna. Det innebär att materialproducenter, byggare och konsulter kommer att hamna i en helt ny situation, där de ska kunna beräkna och dokumentera klimatdata för de flesta nya byggnader och därmed för de material som ingår. Dessutom måste de uppfylla ett CO2-tak för större byggnader.

DATA FRÅN TYSKLAND PASSAR INTE NÖDVÄNDIGTVIS I DANMARK

I Danmark används beräkningsverktyget LCAByg främst för att dokumentera byggnadens övergripande miljöprofil.

En av de betydande utmaningarna är dock att både lagstiftningen och LCAByg i princip använder generisk data från den tyska databasen Ökobau.

I vissa fall är dock CO2-värdena från databasen betydligt högre än

motsvarande siffror för material som produceras på den danska marknaden.

Detta är till exempel ett problem för ROCKWOOL stenullsisolering, där generiska data kan vara upp till 5 gånger högre än produktspecifika klimatdata för produkter som finns tillgängliga på den danska marknaden.

I en BUILD-rapport från 2021 om vikten av användning av miljödata framhålls också att klimatdata för de specifika produkterna i möjligaste mån bör användas istället för generiska data, eftersom detta ger en mer korrekt beräkning av byggnadens klimat. Påverkan.

MATERIAL VÄLJS INTE PÅ GRUND AV SAKNADE DATA

Hos arkitekt- och ingenjörsföretaget Sweco har man också märkt att produktspecifika EPD:er är mycket efterfrågade inom byggbranschen:

– I allt fler byggprojekt är det av enorm betydelse om byggmaterial har produktspecifika EPD:er eller inte. Vi har redan sett många exempel på material som inte är valda eftersom det inte finns några specifika klimatsiffror på deras produkter. Den trenden kommer bara att öka 2023, så vi måste bara inse att rätt CO2-siffror har blivit en konkurrensparameter, säger Magnus Smith, hållbarhetsingenjör på Sweco.

SIFFRORNA

ÄR INTE BARA MER KORREKTA, UTAN OCKSÅ LÄGRE

Nya Projekt 74 December 2022
FOTO: Finn Brøndum

Ingenjörskonsultföretaget NIRAS framhåller vikten av produktspecifik klimatdata för att göra korrekta beräkningar:

– De produktspecifika EPD:erna används för att dokumentera ett mer exakt koldioxidutsläpp för produkterna. I de flesta fall har de produktspecifika EPD:erna ett lägre Koldioxidutsläpp än de generiska data som används vid LCA-konstruktion. säger Sofie Melchior Karlson Thanning, civilingenjör och LCA-specialist på NIRAS.

Lyckligtvis ökar antalet materialtillverkare som redan gör miljövarudeklarationer (EPD) tillgängliga för de specifika produkterna. En av dessa är ROCKWOOL som redan i början av året släppte produktspecifika och tredjepartsverifierade EPD:er för en stor del av sina isoleringsprodukter.

– Vi håller helt med om behovet av specifika data för de enskilda materialen för att klara de nya klimatkraven i Byggreglerna. Därför har vi valt att göra konkret, dansk data tillgänglig för att hjälpa våra kunder att göra mer korrekta livscykelberäkningar och inte minst följa gränsvärdena, säger Christian Kofod, som är hållbarhetschef på ROCKWOOL Danmark och fortsätter:

– Med våra produktspecifika EPD:er blir det lättare att klara det nya gränsvärdet för byggnader över 1000 m2. Efter den gröna

omställningen av våra två danska fabriker 2021 är våra danska siffror mycket lägre än siffrorna från den tyska marknaden.

DIGITALA EPD-FILER GÖR DET ENKELT

När konsult och beställare ska hantera de konsekvenser som valet av de enskilda byggmaterialen får för den övergripande klimatberäkningen för byggnaden, bör integreringen av de olika EPD:erna i LCA-verktyget i praktiken också helst göras så enkelt och snabbt. som möjligt.

Således har flera företag, inklusive ROCKWOOL, gjort sina EPD:er mer användarvänliga och tillgängliga för ingenjörerna. NIRAS Sofie Melchior Karlson Thanning avslutar:

– Att tillverkare skapar EPD:er som kan sättas in direkt i LCAbyg tar bort risken för fel vid manuell inmatning och sparar samtidigt enormt mycket tid. Eftersom vi t.ex. var tvungna att distribuera åtta av ROCKWOOLs EPD för renoveringen av deras huvudkontor, det tog några minuter totalt. Vanligtvis tar det cirka 15 minuter att manuellt ange bara en EPD.

En viktig konkurrensparameter för byggmaterial under det nya året blir därför om det finns en lättillgänglig, digital, produktspecifik EPD eller inte.

Nya Projekt 75 December 2022
FOTO: Finn Brøndum

Byggsverige står inför stora utmaningar

Sverige står inför stora utmaningar – vi är i stort behov av att investera i fler bostäder och utbyggd infrastruktur och samtidigt snabbt minska klimat påverkande utsläppen. Bygg- och fastighetssektorn i Sverige står för en femtedel av Sveriges utsläpp och den totala klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige motsvarar utsläppen från samtliga svenska personbilar.

Vi måste alltså agera mycket snabbt och kraftfullt för att klara Sveriges klimatmål om klimatneutralitet till 2045. Ur det perspektivet kan vi inte ställa allt vårt hopp till framtidens fossilfria stål och gröna betong. Bygg- och fastighetsbranschen behöver i betydligt högre grad fokusera på de byggmaterial som är bäst för klimatet och som är tillgängliga här och nu.

Lösningen - Bygg mer i trä

En redan tillgänglig dellösning på klimatkrisen är att bygga mycket mer i trä än vad vi gör i dag. Industriellt trähusbyggande gör att såväl materialåtgång som energianvändning kan optimeras i hög grad. Dessutom är skogen en förnybar resurs som fungerar som en aktiv kolsänka och därför mycket viktig ur ett klimatperspektiv. I ett aktivt skogsbruk där avverkning och återplantering genomförs på ett ansvarsfullt sätt kan stora mängder koldioxid plockas ut från atmosfären och bindas i både byggnader och skog.

Att bygga brandskyddat kräver mer av beslutsfattarna När allt fler byggherrar väljer att bygga med trä, oavsett det gäller en fasadbeklädnad eller hela konstruktionen ställs inblandade aktörer inför situationen att behöva välja träprodukter som uppfyller specifika brandkrav. Att bygga med trä är en sak, men att bygga med brandskyddat trä ställer högre krav på förståelse för hur träet kan användas för själva monteringsförhållandet i relation vad träprodukten uppnår för brandklass i tredjepart certifikat. Faktorer som monteringsförhållande, luftspalt, isolering, träets tjocklek och densitet har en direkt avgörande roll för beslutet att upphandla en lämplig produkt eller inte.

Hållbart brandskydd riskerar att prioriteras bort Woodsafe ser en trend där nedströmsanvändare värderar miljöbedömningssystem högre än själva syftet med brandsäkerhet. Att välja en brandklassad träprodukt som i miljöbedömningssystem anses bästa alternativet för hälsa och miljö är inte ett sakkunnigt bevis för ett hållbart brandskydd. En hållbar brandskyddad träprodukt handlar om att värna om biologisk mångfald, att resursbehovet i förädlingsprocessen utförs med förnyelsebar energi, att brandskyddsmedlet uppfyller gränsvärden om kemiskt innehåll enligt Reach. Det råder inga tvivel om att farliga ämnen skall fasas ut men det skall göras utifrån gällande lagkrav för kemikaliens gränsvärde, inte ideologiska värderingar i bedömningssystemet. Här måste branschen vara observanta så att t.ex. lämplighetsprovade egenskaper enligt EN16755 INT1, INT2 samt EXT inte faller utanför värdering av produkten bland annat eftersom denna egenskap inte ingår i miljöbedömningssystemen.

Så bidrar Woodsafe till ett ökat trähusbyggande Woodsafe bidrar till det ökande och hållbara trähusbyggandet genom att vi brandskyddsimpregnerar byggföretagens träråvara för ett långsiktigt skydd mot brand enligt gällande byggregler, men vi bidrar med mer än så. Vår produktion av brandskyddat trä genom impregnering framställs till hundra procent förnyelsebar biovärmeenergi och solkraft från vår egna solenergianläggning. Att vi hanterar kemikalier är ingen hemlighet och det är ingenting vi är rädda för eftersom vi uppfyller gällande lagkrav på gränsvärden för innehåll av ämnen i slutprodukten och det är därför byggherrarna känner sig trygga i sitt val av brandskyddad träprodukt när de väljer Woodsafe PRO eller Woodsafe Exterior WFX.

Möjligheterna är många Genom att använda Woodsafe öppnas dörrarna för kreativa arkitekter och hållbara byggentreprenrörer och beställare som värnar om människor, djur, miljö, bioligisk mångfald, ekonomiska värden samt arbetar för en hållbar framtid enligt de globala målen 2030.

Om
ring
010-2067230
Hållbart brandskyddat trä Öppna kameran för att läsa mer om hållbart brandskydd, eller surfa in på www.woodsafe.se
vill prata,
oss på

Vi hjälper er att spara energi!

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

IVT Vent 402 - frånluftsvärmepump • Enkel styrning och snygg installation.

• Anpassad för utbyte oavsett tidigare märke. • Hög verkningsgrad och låg ljudnivå.

Varför väljer allt fler fastighetsägare värmepump?

En förklaring är priset. Normalt sparar du in investeringen på bara tre till sex år. Och ju fler kvadrat du behöver värma, ju mer pengar finns att spara. Vi på IVT har en hel avdelning med specialister på värmepumpar för fastigheter. Vi ger dig tydliga underlag att ta ställning till och hjälper dig hela vägen till ett driftsäkert värmesystem.

Vill du se hur andra gjort?

Vi har flera referensprojekt att läsa om - från mindre hyresfastigheter till Sveriges största geoenergiprojekt. Besök: www.ivt.se/storre-fastigheter/projekt och inspireras.

Du hittar din IVT-återförsäljare på www.ivt.se

IVT Geo - bergvärmepump • Anpassad för all typer av fastigheter. • Möjlighet att kombineras med fjärrvärme. • Trygghet med installation och serviceavtal av IVT-Partners.

FÖRSTA SPADTAGET FÖR P-HUSET HYLLIEÄNG – MED FASAD AV ÅTERBRUKAT MATERIAL

Tekniska nämndens ordförande, Andreas Schönström och Parkering Malmös VD, Almir Hodzic, med tidskapsel vid första spadtaget P-huset Hyllieäng. FOTO: Parkering Malmö
>>>

FÖRSTA SPADTAGET FÖR P-HUSET HYLLIEÄNG – MED FASAD AV ÅTERBRUKAT MATERIAL

I Hyllie påbörjar just nu Parkering Malmö bygget av sitt nya parkeringshus, P-huset Hyllieäng. P-huset kommer att bli unikt med en fasad bestående av återbrukat material. ”Genom att använda material som kan återbrukas, eller som redan är återbrukade bidrar vi till ett cirkulärt tänkande samtidigt som vi minskar klimatpåverkan från byggnationen, säger Parkering Malmös VD, Almir Hodzic.

Igår, onsdag bjöd Parkering Malmö in till ett event för att fira första spadtaget av P-huset Hyllieäng. Bolagets vd, Almir Hodzic och tekniska nämndens ordförande, Andreas Schönström fick tillsammans lägga ner en tidskapsel, innehållandes bland annat innehöll dagens tidning, arkitektritningar och bygglovshandlingar, som ska gjutas in i p-husets bottenplatta.

FASAD AV ÅTERBRUKAT MATERIAL

Parkeringshuset är ritat av FOJAB, och byggs med material som annars skulle ha kasserats. Glas som plockats ner från universitetsbyggnaden Orkanen i Malmö kommer att användas till fasaden, liksom plåtar från värmeväxlare och restprodukter från tillverkningsindustrin i form av stålskelett. Men exakt hur slutresultatet blir, hur fasaden kommer att se ut, vet ingen riktigt än trots att spaden nu satts i marken.

– Att arbeta med spillmaterial innebär ett större mått av osäkerhet, säger Petra Jenning, arkitekt och innovationsledare

på FOJAB. I normala fall väljer vi arkitekter material som beställs och tillverkas efter våra specifikationer. Här är vi utlämnade till vad som kan tänkas finnas tillgängligt – och inte ens när vi ritar utan först när det ska byggas.

Trots att arbetssättet ställer helt nya krav på arkitekterna i gestaltningsprocessen, hoppas Petra Jenning på att andra ska inspireras att använda återbrukat material.

FORSKNINGSPROJEKT

Byggprocessen för P-huset Hyllieäng kommer att följas och delfinansieras av det Vinnova-finansierade forskningsprojektet ”Centrum för cirkulärt byggande”, även kallat ”CCBuild”. Syftet är att se hur användningen av återbrukade byggprodukter påverkar designprocessen.

330 P-PLATSER OCH MOBILITETSLÖSNINGAR

Det nya parkeringshuset kommer att ligga i området Hyllieäng/ Söder om badhuset Hyllie och bestå av 5 respektive 5,5 våningsplan. Det kommer att inrymma ca 330 p-platser samt flera mobilitetslösningar som blir tillgängliga för boende och verksamma i området.

I gatuplanet kommer det finnas rum för både verkstad och uthyrning av cyklar samt en verksamhetslokal som bidrar till liv och rörelse i kvarteret. Byggnaden kommer att växtväggar samt en egen solcellsanläggning på taket som genererar närproducerad el. Det förbereds även för ett fastighetsbatteri. P-huset Hyllieäng ska vara klart för invigning första kvartalet under 2024.

Nya Projekt 80 December 2022
Bottenplattan P-hus Hyllieäng. FOTO: Parkering Malmö Arkitektritning P-huset Hyllieäng, Arkitektbyrån Fojab. FOTO: Arkitektbyrån Fojab

Recoma gör byggmaterial av MJÖLKKARTONGER

Recoma gör byggmaterial av MJÖLKKARTONGER

Varje vecka lämnar svenskarna mängder av mjölkkartonger och konservkartonger till våra återvinningsstationer. Men eftersom kartongerna innehåller både plast och papper bränns idag en stor del av materialet upp som energiåtervinning. Det här vill företaget Recoma ändra på. De gör nu ett kompositmaterial för byggbranschen där de kan använda 100 procent av kartongen.

återv Men –för uttryc sortering hus, Målet tag och är lite

Varje vecka lämnar svenskarna mängder av mjölkkartonger och konservkartonger till våra återvinningsstationer. Men eftersom kartongerna innehåller både plast och papper bränns idag en stor del av materialet upp som energiåtervinning. Det här vill företaget Recoma ändra på. De gör nu ett kompositmaterial för byggbranschen där de kan använda 100 procent av kartongen.

EN ÖNSKAN ÄR att i framtiden även kunna nyttja våra svenska insamlade kartonger, säger Max Rosenberg, grundare av Recoma.

och tillverka byggskivor för innerväggar, fasadbeklädnad och till exempel möbelkonstruktion har Recoma tagit från liknande innovationer i USA.

Materialet har samma egenskaper som trä, men är också mer fuktbeständigt. Det är tätare än trä, men andas ändå, menar Max Rosenberg.

Vid återvinningsprocessen av plastad kartong går i dag oftast all plast och en del av pappret inte att återvinna, utan bränns som energiåtervinning.

– EN ÖNSKAN ÄR att i framtiden även kunna nyttja våra svenska insamlade kartonger, säger Max Rosenberg, grundare av Recoma.

Idén att i stället nyttja hela kartongen

Vid återvinningsprocessen av plastad kartong går i dag oftast all plast och en del av pappret inte att återvinna, utan bränns som energiåtervinning.

Idén att i stället nyttja hela kartongen

–Pappret i materialet ger styrka och plasten är bindemedel. Vi behöver inga andra tillsatser, det är 100 procent avfall som används i tillverkningsprocessen, säger Max Rosenberg.

och tillverka byggskivor för innerväggar, fasadbeklädnad och till exempel möbelkonstruktion har Recoma tagit från liknande innovationer i USA.

–Pappret i materialet ger styrka och plasten är bindemedel. Vi behöver inga andra tillsatser, det är 100 procent avfall som används i tillverkningsprocessen, säger Max Rosenberg.

Materialet har samma egenskaper som trä, men är också mer fuktbeständigt. Det är tätare än trä, men andas ändå, menar Max Rosenberg.

– Materialet påminner närmast om OSB och plywood skulle jag säga och det går att använda till allt som dessa material används till. Att bygga möbler av materialet går också väldigt bra. Samma verktyg och skruvar som

– Materialet påminner närmast om OSB och plywood skulle jag säga och det går att använda till allt som dessa material används till. Att bygga möbler av materialet går också väldigt bra. Samma verktyg och skruvar som

Nya Projekt December 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS STORDÅHD KOMMUNIKATION
66
till träskivor D värms I av överbliven tillverkarna. –juice kassera likansorterat importerar som som Recoma säljer både fasadplattor, plattor som kan användas för innerväggar, innertak och underlag för golv och material som kan användas för möbelbygge. Bild: Recoma
STORDÅHD KOMMUNIKATION 66
GRÖNT SAMHÄLLSBYGGANDE • 2022 till träskivor D värms I av överbliven tillverkarna. –juice kassera likansorterat importerar som som återv Men –för uttryc sortering hus, Målet tag och är lite Recoma säljer både fasadplattor, plattor som kan användas för innerväggar, innertak och underlag för golv och material som kan användas för möbelbygge. Bild: Recoma

till träskivor kan användas, säger han.

De plastade kartongerna skärs i småbitar, värms upp och pressas ihop igen.

I d ag ti llv erk as materialet b land annat av överbliven kartong från förpack ningstillverkarna.

– Tillverkare av till exempel mjölk och juice får ofta fel på produkter eller måste kassera feltryckta förpackningar eller lik- nande, dessa kan vi använda. Eller så an- vänder vi det pappersbruket har sorterat ut som ska förbrännas. Vi importerar också material från länder som Norge, Estland, Lettland och Litauen som samlar in materi-a let men inte återv i nner det, säger Max Rosenberg. Men målet är förstås att i stället återvinna de kartonger som samlas in i Sverige idag.

– Ju närmare vi kan ta avfallet, desto bättre för alla. Det finns kommuner som har uttryckt intresse för att prova separat sortering för plastad kartong i flerfamiljshus, säger Max Rosenberg.

Målet är att sälja materialet till både företag och privatpersoner. Priset för materialet är lite högre än en OSB-skiva.

Materialet påminner närmast om OSB och plywood skulle jag säga och det går att använda till allt som dessa material används till.

Att bygga möbler av materialet går också väldigt bra. Samma verktyg och skruvar som till träskivor kan användas.

/Max Rosenberg, grundare av Recoma Bild: Recoma

Missanyheteinga r!

“Företaget är bara åtta månader gammalt, men de första skivorna användes kommersiellt i Sverige redan förra veckan.

–Det gäller främst renovering och tillbyggnader av villor, men vi har en hel del andra projekt på gång, som jag inte kan berätta mer om just nu, säger Max Rosenberg.

Max Rosenberg tycker att mottagandet från byggbranschen varit positivt. Utmaningarna i att jobba med produkten har främst legat inom kategorin byråkrati.

–Det är höga trösklar att få en produkt certifierad och i och med att vi hantera avfall klassas vi som en miljöfarlig verksamhet så det har varit mycket jobb med alla olika tillstånd för att driva verksamheten, säger han.

FAKTA

Företaget bildades sommaren 2021 och har idag 5 anställda.

Företaget har sitt säte i Hässleholm. I processen torkas kartongerna, steriliseras, mals ner och pressas ihop under höga temperaturer.

Botanisera bland alla våra magasin. Här kan du hålla koll på allt som händer inom bygg, industri, energi, infrastruktur, fastighet och samhällsbyggande.

https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs

Nya Projekt December 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS GRÖNT SAMHÄLLSBYGGANDE • 2022 STORDÅHD KOMMUNIKATION 67
Bild: Recoma

UTBLICK TYSKLAND: DET NYA HONIGWALD-APOTEKET

I WALDBRUNN: ESTETISKT, FLEXIBELT, HÅLLBART

Det nya apoteket Honigwald i Waldbrunn-Fussingen (distriktet Limburg-Weilburg) i centrala Hessen uppfyller de högsta kraven när det gäller design, flexibilitet och hållbarhet. Algeco, specialisten på modulära rymdlösningar, uppförde modulbyggnaden i en våning inom två månader.

Honigwald-apoteket har en golvyta på 157 kvadratmeter och består av fem containerenheter, fyra standardmoduler och en 3,3 meter bred specialmodul.

Ett separat laboratorium är också integrerat. Efter färdigställande kan det varken utifrån eller inifrån se att byggnaden uppförts modulärt.

Framför allt bidrar individuellt använda designalternativ som ett platt folietak, en glastak och en fasad av trä, puts och Trespa-paneler till detta. Planeringen av den nya byggnaden var i händerna på Kurt Seelbach från Kramm Seelbach Groh Architects + Engineers i Elz.

Med modulkonstruktionen från Algeco fick kunden maximal flexibilitet. Även efter färdigställandet förblir byggnaden varierande vad gäller rumslayout och rumsstorlek.

Anledningen: Det finns inga bärande väggar eftersom stålramarna för de enskilda modulerna tar upp hela lasten. Skiljeväggar tjänar endast till att dela upp och rytmisera rummen. Enskilda moduler kan också läggas till eller tas bort snabbt och enkelt när som helst – beroende på hur behoven utvecklas i framtiden.

Även en fullständig demontering eller flytt av hela byggnaden, till exempel för att öppna upp nya kundgrupper är möjlig.

Dessutom poängsätter apoteket på hållbarhet: Stålstomme kan användas flera gånger vid behov och är i slutändan nästan 100 procent återvinningsbara.

Under drift minskar ett mycket värmeisolerat byggnadsskal och en luftvärmepump med ett innovativt VRF-system (Variable Refrigerant Flow) energiförbrukningen på Honigwald-apoteket.

Sammantaget uppfyller modulkonstruktionen de nuvarande kraven i Byggenergilagen (GEG). Beställaren har även utrustat sitt apotek med solcellsanläggning och laddstation för elbilar.

– Apoteket Honigwald är ett framgångsrikt exempel på att individuell planering kan kombineras mycket väl med den modulära designen. Den estetiska strukturen skapar en trevlig och positiv atmosfär både inne och ute, sammanfattar Harald Theisinger, chef för modulbyggande på Algeco.

Geolo är en helt unik bergvärmelösning för byggproduktionen som kraftigt minskar energianvändningen. Resona och Raksystems är först ut i Sverige med att använda Geolo.

Resona och Raksystems Climate Solutions har i dagarna signerat ett samarbetsavtal för att nyttja Geololösningen i Resonas bostadsprojekt i Barkabystaden, Kv 11. Geololösningen innebär att man under produktionen använder befintlig bergvärme tillsammans med en helt ny innovativ och prisbelönt lösning för att markant reducera energianvändningen, CO2 utsläppen och kostnaderna. Geolo bidrar också till att temperaturen inomhus blir behaglig och stabil året runt vilket förbättrar konstruktionens kvalitet såväl som arbetsmiljön.

GEOLO - EN BERGVÄRMELÖSNING FÖR ATT MARKANT MINSKA ENERGIBEHOVET OCH KLIMATUTSLÄPPEN UNDER PRODUKTIONSFASEN

Geolostationen kommer att installeras i Resonas nybyggnadsprojekt Kv 11 i början av november. Själva Geolostationen är en flyttbar energistation som nyttjar borrhålen från bergvärmelösningen även under produktionstiden och som via ett IT-system hanterar hela värme- och kylprocessen under byggtiden. Med hjälp av dygnet runt bevakning av systemet säkerställs och optimeras både uppvärmning och uttorkning genom hela byggprocessen vilket resulterar i förbättrad produktionsmiljö och bättre ekonomi.

FÖRSTA GEOLOPROJEKTET I SVERIGE

Resonas projekt Kv 11 i Barkarbystaden består av totalt fem

byggnader plus ett gemensamt garage. Bostadsrättsföreningarna Helio, Livia och Luna omfattar totalt 397 lägenheter. En av de andra två byggnaderna kommer att erbjuda det moderna boendekonceptet Colive och i hörnet Barkarbyvägen/Flygfältsvägen skapas härliga kontor.

Det kommer vara ett varierande utbud av restauranger, caféer och butiker på gatunivå. Produktionen är i full gång och projektet första Brf, Helio, beräknas stå inflyttningsklar i början av september nästa år.

– Vi är övertygade om att det går att bygga smartare och mer hållbart. För att nå dit krävs nyfikenhet och nytänkande. För oss på Resona är miljöpåverkan avgörande i våra beslut och vi arbetar ständigt med att hitta innovativa och smarta lösningar som stödjer våra mål. Att nu ha Geolo som en del i vårt Barkabyprojekt är ett mycket bra exempel på just det, säger David Giertz grundare av Resona.

– Numera är energikriser och klimatförändringar vår vardag. Vi behöver göra allt som står i vår makt för att skapa mer energieffektiva lösningar då det är en viktig del i att begränsa den globala uppvärmningen. Vårt Geolo-koncept är just en sådan lösning. Vi är otroligt tacksamma och glada över att Resona och deras projekt Kv 11 blir det första vi sjösätter i Sverige, säger Janne Vanhanen, VD Raksystems Climate Solutions OY.

– Det är med stor glädje och tacksamhet över förtroendet vi nu drar i gång samarbetet med Resona i det gemensamma projektet i Barkarbystaden. Vi delar samma värderingar om hållbarhet och att förverkliga nya starka innovativa lösningar till bygg- och fastighetsbranschen. Vi är stolta över att starta det första Geoloprojektet i Sverige, och då särskilt med just Resona, säger Jan Havik, VD Raksystems Green Building Services.

Nya Projekt 86 December 2022
RESONA UTVECKLING AB OCH RAKSYSTEMS CLIMATE SOLUTIONS FÖRST UT I SVERIGE MED UNIK BERGVÄRMELÖSNING

I Malmö byggs ett mobilitetshus med en fasad av kasserat glas, överblivna värmeväxlarplåtar och skärskelett. Men hur det kommer att se ut är oklart till och med vid första spadtaget. Att jobba med spill sätter både arkitektrollen och bygglovsprocessen i ett nytt ljus, säger Petra Jenning, arkitekt och innovationsledare på FOJAB.

Fasaden på mobilitetshuset Hyllieäng som FOJAB ritar åt Parkering Malmö består av material som annars skulle ha kasserats.

Glas som plockats ner från universitetsbyggnaden Orkanens fasad kommer att användas, liksom plåtar från värmeväxlare och stålskelett från tillverkningsindustrin, alltså resterna som blir kvar när man stansat ut former ur plåt.

Att det blev just dessa material var resultatet av både tillfälligheter och idogt letande. Att leta tänkbara – befintliga – fasadmaterial till en cirka 2 400 kvm stor yta var en ny erfarenhet.

– Att helt och hållet utgå från det som redan finns är ett helt nytt sätt att arbeta, berättar Petra Jenning. Vi hörde av oss till rivningsprojekt i regionen och olika aktörer som hanterar avfall och restprodukter från olika industrier. Stena Recycling var till god hjälp, de undersökte vilka material de får in stora mängder av och som skulle kunna vara intressanta för oss. Vi fick gå igenom deras depå och stod bokstavligen och rotade i deras containrar.

NYA KRAV PÅ ARKITEKTEN

Utmaningarna när man gestaltar med spill handlar först och främst om att veta vilka material som finns tillgängliga i de mängder som behövs, vid den tidpunkt man behöver. Man måste kunna se potentialen, förstå materialets egenskaper och kvaliteter.

– Vi arkitekter måste jobba med ett större mått av osäkerhet, säger Petra. I vanliga fall väljer vi material som beställs och tillverkas efter våra specifikationer. Här är vi utelämnade till vad som finns att få tag på. Det ställer helt nya krav på oss i gestaltningsprocessen.

Det handlar också om att förstå möjligheterna och begränsningarna i produktionsledet.

– I det här projektet jobbar vi med material från andra industrier än byggsektorn, vilket skapar nya relationer och arbetssätt. Det som företagen tidigare sett som spill tar vi hand om som en resurs. För att lyckas krävs ett nära samarbete, mycket dialog och flexibilitet från alla inblandade.

Och exakt hur slutresultatet blir, hur fasaden kommer att se ut, vet man inte ens när bygget startar.

– Glaset från Orkanen kan gå sönder när vi ska sätta upp det. Vi har ju bara en viss mängd plattor och kan inte beställa fler. Osäkerheten när det gäller skärskeletten handlar om utseendet. Ordrarna är relativt små och tillverkningen snabb, så hur spillet ser ut är svårt att säga på förhand.

UTMANAR BYGGLOVSPROCESSEN

Osäkerhetsmomenten till trots har projektet fått bygglov. För att det ska kunna ges måste tillgången på återvunnet material vara hanterad av byggherren, det vill säga säkerställd för projektets färdigställande.

– Stadsbyggnadskontoret har utvärderat en av sökanden presenterad ”mock-up”, avseende glas och övrigt återbrukat fasadmaterial. Den ger en uppfattning om karaktären på byggnaden, även om vissa mindre detaljer som mönstret på skärplåten inte är helt klara, säger bygglovshandläggare Stefana Nyberg på Malmö stad.

En mer flexibel bygglovsprocess och tät dialog hade dock varit bättre för den här sortens arbetsprocess, anser Petra Jenning. Det skulle i sin tur gynna den cirkulära ekonomin.

– Istället för ett enda beslut – ja eller nej – ganska sent i processen vore det kanske bättre med ett tidigt mer övergripande inriktningsbeslut som sedan följs av löpande beslut kring detaljerna.

LAGSTIFTNINGEN INTE ANPASSAD

Även Stefana Nyberg på Malmö stad tycker att dagens bygglovsprocess har sina begränsningar.

– Lagstiftningen har inte tagit höjd för problem som uppkommer när man använder sig av återbrukat material. Vi har krav på oss från regeringen att fatta beslut inom tio veckor, med möjlighet till ytterligare tio veckors förlängning. Tio veckor räknas från att ärendet är komplett, säger hon och fortsätter:

– Men lagstiftningen går att ändra och anpassa, särskilt som det finns en nationell ambition att jobba mer med återbruk och cirkulär ekonomi.

EN BIT KVAR

Men även om lagar och regler ändras är det en bra bit kvar för att byggandet ska bli helt cirkulärt, menar Petra Jenning:

– Informationen om tillgängliga material behöver bli bättre. Inom byggindustrin håller det på att byggas upp en slags motsvarighet till Blocket för tillgängliga material, men ska vi lyckas med klimatföresatserna behöver vi använda material från andra branscher också. Det är förstås mycket svårare – även om det också öppnar upp för fler möjligheter.

Nya Projekt 87 December 2022

VI ÄR KLIMATPOSITIVA

Ett riktigt seriöst klimatarbete innebär att man lägger ner ordentligt med resurser på att beräkna varje steg, göra möjliga förbättringar och till sist klimatkompensera allt som inte går att förbättra, berättar Anders Larm, som håller i arbetet.

- Vi är naturligtvis inte perfekta, men vi har fått bra koll på vår verksamhet och har dokumentation som tål granskning.

- Vi hade hamburgerkedjan MAX som förebild, berättar Anders. MAX har gjort ett väldigt seriöst klimatarbete där hela menyn nu är klimatpositiv sedan 2018. Kan de bli klimatpositiva, så kan vi!

KLIMATANALYSEN GÄLLER ÄVEN VÅRA LEVERANTÖRER

Första steget till att bli klimatpositiv handlar om att beräkna, och då måste allt tas med.

- Vad vi upptäckte när vi började analysera vår verksamhet var hur stor del av vår klimatpåverkan som inkluderade våra leverantörer. Vi måste ju klimatkompensera hela vägen uppströms. En väldigt stor del av ansvaret vi tar att bli klimatpositiva berör leverantörernas verksamhet. Det handlar framförallt om våra materialleverantörer, men även om de hantverkare som ingår i vår leverans. Ett exempel: Om vi anlitar en elektriker, en rörmokare eller snickare som underleverantör i våra projekt, måste vi också beräkna deras klimatpåverkan och klimatkompensera för deras arbete. Låt säga att Alviks Måleri står för 10% av en elektrikers verksamhet. Då måste vi klimatkompensera för 10% av deras verksamhet för att kunna kalla oss klimatpositiva.

VÅRA UPPDRAGSGIVARE HAR NYTTA AV VÅRT MILJÖARBETE

Genom vårt miljöarbete hjälper vi också våra kunder att nå sina miljömål. Exempelvis uppskattar de stora byggföretag som anlitar oss vårt arbete med att bli klimatpositiva - de har höga krav på sig av andra att redovisa sin miljöpåverkan, och kan vi som leverantör visa att vi är klimatpositiva, behöver de inte lägga ner arbete på att beräkna Alviks Måleris del i sina miljörapporter, vi har redan gjort beräkningen.

KAN MAN PANTA SLIPDAMM?

Vi har märkt hur Alviks Måleris klimatarbete har sått ett frö hos både leverantörer och kunder, som nu har påskyndat sina klimatanalyser och sitt klimatarbete. Även bland Alviks Måleris 190 medarbetare har miljöengagemanget ökat, och det kan väcka nya ideer. En sådan nytänkande ide är att börja panta slipdamm, precis som man pantar PET-flaskor? Kan allt överblivet slipmaterial bli nya produkter?

KOMPENSERAR I ETT CERTIFIERAT PROJEKT

När vi klimatkompenserar gör vi det inte bara till 100% för att bli klimatneutrala, utan till 110% så att vi blir klimatpositiva. Vi har valt ett certifierat klimatprojekt, enligt högsta internationell standard: Gold Standard. - Håller man sig till certifierade projekt kan man vara relativt säker då dessa projekt också granskas, liksom vi. - Alviks Måleri klimatkompenserar i projekt i Laos, som handlar om att utveckla och bygga vattenkraft där. När fler människor får tillgång till el, kan de klara sina dagliga sysslor utan att så många träd behöver huggas ner.

ANDERS LARM TANKAR ELBILEN PÅ ALVIKS MÅLERIS HUVUDKONTOR. ANDERS ANSVARAR FÖR VERKSAMHETSUTVECKLINGEN PÅ ALVIKS MÅLERI.

WWW.ALVIKSMALERI.SE @ALVIKSMALERI
FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!

Ljuskvalitet och energieffektivisering LÖSNINGAR FRÅN SCHRÉDER

Rätt slags ljus, det vill säga väl vald kvalitet på ljuset, och i rätt mängd vid rätt tidpunkt, väl avvägd för sin plats i samspel mellan naturen och människan. Och samtidigt maximerad energieffektivisering. Högst realistiska mål som uppnås med omsorgsfull projektering/ljusberäkning, och där anläggningen med fördel kombineras med ett öppet styrsystem som erbjuds idag.

SCHRÉDER NORDIC AB levererar lösningar för utomhusbelysning i städer och tätorter, samt för infrastruktur som vägar, tunnlar och broar. Företaget både projekterar, vilket inkluderar ljusberäkningar, ger rådgivning samt levererar armaturer och styrsystem. Beställare är ofta konsultföretag, installatörer samt slutanvändare såsom Trafikverket och kommuner. Till företagets främsta kunder hör Stockholm, Malmö och Helsingborg.

Schréder är marknadsledare i Europa på utomhusbelysning och har ett mycket brett och komplett sortiment av armaturer för belysning av torg, parker och andra vistelseytor samt gator, cykelvägar, tunnlar och andra kommunikationsstråk. Företaget levererar också styrsystemet EXEDRA och avancerade styrsystem för tunnlar. Oftast handlar det om hela belysningssystem som en del av en totallösning samt service och support av dessa.

För att skapa belysning med rätt kvalitet beaktas flera punkter:

• Färgtemperatur. I Sverige föredrar vi en varmare färgtemperatur, 3000 eller 4000 Kelvin är vanliga men trenden går mot lägre färgtemperaturer. Att gå ner till 2200 K ger en mer behaglig belysningsupplevelse. Viktigt dock är att detta avvägs noga så man får rätt balans mellan upplevelse och trygghet. Rätt ljus i rätt applikation. Schréder erbjuder till exempel alternativet Tunable White som kan varieras från 1870 till 3000 K. Lösningen är framtagen för samspelet mellan natur, djur och människa.

• Natur och miljö. Hänsyn till djur och växter som kan störas av ljus.

• Optimering. Storlek på armaturer, antal, placering med fokus på energieffektivisering.

Projektering/ljusberäkning eftersträvar balans mellan att skapa trygghet på plats och att säkerhetsställa rätt mängd ljus, på rätt plats vid rätt tillfälle. Spill-ljus kan reduceras genom att använda rätt optik eller till exempel med Back Light Control.

Ljusprojekteringen påverkar givetvis anläggningens energiförbrukning. Marknadens övergång till LED sparar mängder med energi och optimeras ytterligare genom framtidssäkrad styrning. Styrsystemet EXEDRA används för att anpassa belysningsnivån med avseende på plats samt tid på dygnet och på året. EXEDRA är en IoT-plattform som kan integrera och hantera olika sensorer, kameror etc. allt efter kundens behov. Schréders lösningar blir ett

självklart inslag i ett Smart City. Bra att veta att kommunens GIS-data går att integrera i EXEDRA, vilket ger en stor mängd möjligheter att optimera användningen av plattformen.

– Vårt styrsystem är en öppen plattform och vi kan integrera i stort sett alla andra förekommande fabrikat på marknaden som följer de standarder som finns (t.ex. Zhaga D4i Book 18, TALQ), en stor fördel inte minst för kommunerna som inte behöver känna sig låsta till ett fabrikat, berättar Michael Ferm, General Manager för Schréder Nordic.

Alla kommuner och andra offentliga beställare strävar efter att optimera energianvändningen. Framförallt vid nyinstallationer jobbar allt fler också med ljusets kvalitet. Schréder projekterar för att maximera både energibesparingen och kvalitén med anpassning till den miljö där det ska installeras. Ett torg i citymiljö har helt annat belysningsbehov än t.ex. ett villaområde. Och exempelvis en vägtunnel ställer helt andra krav. Här levererar Schréder speciella tunnelarmaturer för ändamålet i kombination med ett avancerat styrsystem med fokus på trafiksäkerhet.

– Oavsett projekt är det viktigt med rätt mängd belysning och med rätt kvalitet på rätt plats, och dimensionerat med hänsyn till platsens behov och karaktär, avslutar Michael Ferm.

Nya Projekt December 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SCHRÉDER • 2022 www.schreder.com
För denna parkmiljö har valet fallit på en belysning med färgtemperaturen 1870 Kelvin, vilket ger ett varmare och behagligare ljus än vi är vana med.
STORDÅHD KOMMUNIKATION 9

Telia och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har ingått ett avtal om utbyte av värme och kyla i SBB:s fastigheter i Haninge kommun, söder om Stockholm. Bland fastigheterna som kommer att värmas upp med överskottsvärme från Telias lokala datahall återfinns bland annat Haninge kommunhus, Söderbymalmsskolan, äldreboendet Terrassen samt flertalet kontorsfastigheter.

Telia har sedan 1980-talet en omfattande datacenterverksamhet i Haninge. Verksamheten har återkommande effektiviserats där bl.a. energianvändningen halverats genom egenutvecklad kylteknik. För att ta tillvara på verksamhetens överskottsvärme på ett miljömässigt vis har Telia och SBB gemensamt initierat ett nytt lokalt energiprojekt.

– Vi är väldigt glada att vi kommit i mål med det här energiprojektet. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att vi kan ta till vara på överskottsenergin som produceras i vår datahall till att värma upp ett flertal fastigheter i Haninge kommun, däribland en skola och ett äldreboende. På detta sätt minskar vi det totala miljö- och energifotavtrycket, vilket ligger i linje med Telias övergripande klimat- och miljömål”, säger Staffan Åkesson, teknisk chef Telia Sverige.

Energiprojektet driftsattes i mitten av juli månad, där SBB byggt ett borrhålslager med 166 stycken hål som anlagts på en av SBB:s fastigheter för att omhänderta överskottsvärmen som produceras av Telias intilliggande datahall.

Samtidigt som Telias datahall producerar spillvärme åt SBB:s fastigheter kommer datahallen att kunna kylas ner av samma borrhålslager. Energiprojektet innebär att drygt 100 000 kvadratmeter fastighetsyta blir självförsörjande på värme, vilket motsvarar en besparing om cirka 5 600 MWh per år.

Den nya energianläggningen kommer att minska den totala elnätsbelastningen i Haninges centrala delar, vilket frigör elnätskapacitet som behövs vid förtätning av tätorten och ökad efterfråga på laddmöjligheter för elbilar.

– Vi är mycket stolta över att vårt samarbete med Telia har gjort denna energibesparande åtgärd i Haninge kommun möjlig. Satsningen ligger helt i linje med vår vision om att vi ska vara klimatpositiva till år 2030”, säger Alexander Hedin, regionchef Stockholm, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Cembrit och Nordic BIM Group lanserar tillsammans Smart Facade Tool, ett designverktyg för fasader som ökar kvaliteten, sparar kostnader och minskar materialåtgången i byggprojekt.

Smart Facade Tool ingår kostnadsfritt i ritprogrammet Archicad som underlättar för arkitektens projektering i alla skeden. Det nya verktyget gör det enkelt att rita upp fasadskivornas indelning tredimensionellt, inklusive alla fogar och materialmöten. Detta har tidigare varit så tidsödande att fasaderna projekterats i andra program eller i 2D som platta ritningar.

– Smart Facade Tool är anpassat efter hur en arkitekt tänker när en fasad ska ritas. Här finns all den information som hen behöver för att snabbt ta fram olika designförslag och se vad

de kostar, säger Jesper Bremme, utvecklare av verktyget på Nordic BIM Group.

– Om vi arkitekter kan få input tidigt i projekteringen kring prisdrivande val är mycket vunnet, säger Benjamin Anselmo, arkitekt på Sajt Arkitektstudio, som har testat Smart Facade Tool i ett projekt som de ritar i Archicad.

– Ett sådant här verktyg gör det lekande lätt att skapa spännande och hållbar design, säger Anna Ranow, kommunikationsansvarig på Cembrit.

Samarbetet mellan Cembrit och Nordic BIM Group är en förlängning av Cembrits fokus på skräddarsydda lösningar och systemtänkande. Det handlar om att underlätta både för arkitekter och byggare. Fasader som är genomtänkta och skräddarsydda från början ger ett smidigt och snabbt montage på byggarbetsplatsen.

Nya Projekt 92 December 2022
NYTT VERKTYG MINSKAR MATERIALÅTGÅNGEN I BYGGPROJEKT
Bra Tak Grillby AB täta tak är bra tak 076-836 19 20 NYA LYNX-SERIEN Behovsstyrd ventilation för bostäder upp till 240 m2 www.nordicgreentech.se NORDIC GREEN TECH NordicGreenTech_ANNONS_SvByggtidningen_190x60mm.indd 1 2018-03-09 10:59 Energiffektiv luftavfuktning vid alla temperaturer Spara energi med energieffektiva luftavfuktare Lika effektiva även vid låga temperaturer Enkel installation utan onödiga rördragningar Smart självstyrning - uppkopplad
Leksand Bandreklam 2800x740mm

Medarbetarnas välbefinnande, hållbar verksamhet och en stark arbetsplatsidentitet är några av huvudvärdena bakom utformningen av en ny kontorsbyggnad, som just nu tar form på Grundfos huvudkontor i Bjerringbro. Projektet designades av AART i samarbete med Niras, och utvecklades i nära dialog med Grundfos för att möta företagets behov och värderingar.

I september 2023 kan cirka 90 anställda på Grundfos flytta in i nya omgivningar när en ny kontorsbyggnad står färdig vid företagets huvudkontor och onsdagen den 16 november nådde projektet en milstolpe då en resefest firades.

Ambitionen med projektet är att skapa en ny kontorsbyggnad som stödjer välmåendet för Grundfos anställda samt företagets värderingar och speciella identitet.

– Grundfos kom till oss med en önskan om en byggnad där det var fokus på hållbarhet och på medarbetarnas välmående. Forskning visar att den fysiska arbetsmiljön kan spela en stor roll för medarbetarnas välmående, där den kan bidra till till exempel ökad arbetsglädje, högre produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Baserat på kunskap om ‘biofil arkitektur’, där naturen förs in i byggnadsdesignen, har vi arbetat medvetet och målmedvetet med att omsätta Grundfos önskemål till konkreta lösningar i byggnaden, säger Kathrine Hegner Stærmose, som är arkitekt och partner i AART .

Rent konkret innebär det att närheten till naturen har hög prioritet i utformningen av nybyggnaden – alla arbetsplatser ligger söderut med utsikt över skogen och direkt tillgång till naturen. Dessutom kommer naturmaterial, växter och den lokala hanteringen av regnvatten att användas synligt och rekreativt i och runt byggnaden för att skapa en avstressande arbetsmiljö.

Kunskapsdelning, gemenskap och samarbete

För att stödja samverkan och arbetsmiljön bland Grundfos anställda har man arbetat med ett aktivitetsbaserat förhållningssätt till layouten, där medarbetarna kan söka sig till olika miljöer efter

behov – t ex labbarbetsplatser, ‘mock tables’, fördjupningsrum, samarbete stationer och informella möteszoner - under dagen.

Byggnaden har också en stark visuell koppling, där de olika verksamheterna blir synliga och bidrar till att öka känslan av gemenskap bland de anställda, som tidigare suttit var för sig på två plan.

– Kunskapsdelning, gemenskap och samarbete var nyckelpunkter i presentationen vi fick från Grundfos. Därför har vi arbetat för att skapa en speciell arbetsmiljö med väldigt råa ytor och synliga installationer. Här blir byggnadens liv synligt, och man får verkligen känslan av att det är kreativa människor som jobbar, säger Kathrine Hegner Stærmose.

DESIGNAD MED FOKUS PÅ HÅLLBAR DRIFT

Hållbarhet är en central del av Grundfos verksamhet, där bl.a. har ett uttalat mål att nå netto-noll vad gäller CO2-utsläpp - och därmed minska CO2-utsläppen med minst 90 procent - senast 2050.

Hållbarhet har därför också varit en samlingspunkt i utvecklingen av den nya byggnaden, där bl.a. bland annat. har arbetat med en byggnadsdesign som är genomtänkt i förhållande till framtida verksamhet – här har man till exempel arbetat med en passiv utformning, där överhäng på fasaden minskar överhettning av kontoren och därmed behovet av konstgjord kyla.

– Vi har en ambition att vara världens bästa arbetsplats, och samtidigt har vi en ambition att nå nettonoll i förhållande till våra CO2-utsläpp. Denna fantastiska byggnad lever till fullo upp till vårt mål att göra en positiv skillnad för både människor och miljö. AART har förstått vår vision från början och har visat stor flexibilitet genomgående, och därför har vi slutat med en byggnad som vi på Grundfos kan vara otroligt stolta över, säger Kjeld Schmidt Christensen, chef för Group Facility Management på Grundfos.

Den nya byggnaden blir Grundfos första byggnad som certifierats för DGNB Gold och man jobbar också målmedvetet med att minska CO2-utsläppen från byggandet genom till exempel materialval. Byggnaden är ca. 1400 kvm, och är designad i samarbete med Niras som ingenjörer.

Byggnaden beräknas stå klar för inflyttning i september 2023.

STORT INTRESSE FÖR ATT SÄNKA CO2-AVTRYCK MED BIOBETONG

Abetongs satsning på klimatförbättrad betong har fått stort gehör på marknaden. Företagets Biobetong med 33 procent lägre CO2-avtryck används bland annat i flera större bostadsprojekt och vid nybyggnation av Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

– Intresset för Biobetongen har vuxit enormt under året. Vi märker att aktörer i alla delar av byggsektorn prioriterar hållbara alternativ högt. Byggherrarna är tydliga med att klimatavtrycket nu är en viktig faktor i alla inköp, säger Uldis Lundin, försäljningschef Syd på Abetong.

ANDRA GENERATIONENS BIOBETONG

Abetong har jobbat hårt under lång tid för att kontinuerligt förbättra miljöprestandan för alla sina produkter. Redan under 2020 presenterade företaget den första generationens Biobetong som idag kan produceras i större delen av prefab-elementen till husbyggnationer.

Nylanserade Biobetong II innebär ytterligare ett stort kliv framåt i jakten på minskade koldioxidutsläpp. Den har 33 procent lägre CO2-avtryck jämfört med Svensk Betongs branschvärde.

– Kunderna lyfter hållbarhetsfrågorna allt tidigare i dialogen med oss och vi har många intressanta projekt med Biobetong-stommar på gång just nu. Kvarteret Habitat 7 som NCC bygger i Göteborg och Region Östergötlands ombyggnation av Vrinnevisjukhuset i Norrköping är två exempel, säger Uldis Lundin.

NYA REGLER INFÖRDES I ÅR

Från och med den 1 januari 2022 gäller de nya reglerna med krav på klimatdeklaration vid nybyggnation. På längre sikt, kanske redan år 2025, kommer myndighetskraven att omfatta inte bara redovisning av klimatpåverkan utan även faktiska gränsvärden som anger ett max CO2-utsläpp per kvm BTA. Det gör att Uldis Lundin tror på ännu större efterfrågan på Biobetong från byggsektorn framöver.

– Betong har en lång rad svårslagna fördelar som byggmaterial. God brand- och fuktsäkerhet, ljudisolerande egenskaper och det är i stort sett helt underhållsfritt. Det är just miljöaspekterna som tidigare varit en utmaning. Med Biobetongen erbjuder vi våra kunder ett hållbart alternativ även i det perspektivet, säger han.

CO2-KALKYLATORN VISAR KLIMATNYTTAN

För att förenkla för kunderna har Abetong tagit fram en koldioxidkalkylator som visar hur belastningen skiftar mellan olika val och lösningar i prefabstommen. Med det som grund kan Abetongs säljare presentera en klimatkalkyl i varje enskilt projekt.

Burstning/rörspräckning Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga. Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt. Styrd Borrning Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se

Ren jord Ren

lu

Nu går vi mot grönare tider

Norra Sverige går i spetsen för den gröna omställningen.

BDX är med på resan och skapar innovativa helhetslösningar i allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Att vara cirkulär betyder inte att köra på i samma hjulspår utan om att våga tänka nytt. Vill du vara med på våra cirkulära resa? Hör av dig så hjälps vi åt att tänka nytt och framåt.

BDX är framtidsbyggare.

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad-, anläggnings- och industritjänster. Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad. Vi är framtidsbyggare. bdx.se

f t
B iogas h å 
U nd

HYRESGÄSTER

- Det känns spännande att gå in i det här spjutspetsprojektet, som verkligen rimmar väl med HSB:s övergripande klimatmål om netto noll klimatpåverkan 2040, säger Mårten Lindberg, vd på HSB Sydost.

Projektet är just nu inne i byggfasen där hela projekteringen är viktig ur hållbarhetssynpunkt. Skanskas projektchef Johanna Jonsson menar att arbetet har varit omfattande redan i projekteringsfasen då man bland annat fokuserade på att minska spill och hitta produkter som återvinns på ett effektivt sätt.

– Vi har även som mål att under produktionen uppnå en så kallad grön arbetsplats som innebär bland annat noll avfall till deponi och sortering av allt material. Produkter som är ”tvåkomponents”-material undviks, till exempel våtrumsgips som är en svår produkt att sortera. Det ligger även ett högt fokus på att arbete med produkter som är godkända i Sunda Hus, Basta eller Svanen, och alla kemikalier skall ses över och vara godkända, berättar hon.

– Vi är glada över att göra detta tillsammans med HSB Sydost som delar samma mål och ambitioner i att minimera byggnaders klimatavtryck, såväl under byggskedet som driftskedet. Tillsammans kan vi lära av varandra och nå riktigt långt i detta projekt som går i bräschen inom klimat och energi, säger Martin Dahlberg, affärs- och projektutvecklare på Hyresbostäder Skanska.

Blå port blir ett tiovåningshus med 57 hyreslägenheter. Taket är till stor del täckt av solpaneler och uppvärmningen kommer att vara bergvärme.

Fasaden blir i skiffer som är ett klimatsmart material med lågt koldioxidavtryck. Stommen är klimatförbättrad bland annat genom återvunnen armering, med 50 procent bättre betong och korta transportsträckor. På årsbasis levererar byggnaden ett netto noll koldioxidutsläpp eftersom fastigheten kommer att producera lika mycket energi som den använder.

Nyproduktionen sker i en osäker omvärld och frågan uppstår lätt om det blir dyrt att bo i ett så pass toppmodernt hus.

– Hyrorna är relativt låga eftersom vi nu fått veta att vi kommer att uppbära fullt investeringsstöd för projektet. Detta innebär att en tvårumslägenhet på 55 kvadratmeter har en hyra på ca 6800 kr per månad, då tillkommer kostnad för varmt och kallt vatten samt el. Förhoppningsvis är då elen till viss del producerad i huset vilket känns väldigt bra. Lägenheterna är rikligt utrustade med trägolv, kakel och klinker i badrum samt tvättmaskin torktumlare och diskmaskin, berättar Håkan Claesson affärsområdeschef för Fastighet och förvaltning, HSB Sydost.

Blå port är ett klimatmässigt spännande pilotprojekt för Skanska och HSB Sydost. Projektet byggstartades i våras och lägenheterna kommer att vara uthyrningsklara i september 2023.

SOLTEKNIK

Intresset för lokalproducerad energi ökar i takt med stigande efterfrågan på besparingar i fastigheters driftkostnader. Solenergi ses som ett av framtidens kraftslag, och tekniken blir allt mer effektiv och estetiskt tilltalande. Vid Nordbygg 2024 lanseras därför ett helt eget område för solteknik.

– Vi på Stockholmsmässan vill bidra till att sprida kunskap och goda exempel där det är som mest angeläget. Även om just denna vinter präglas av extra oro för energikostnader så är satsningen på solteknik en del av en långsiktigt ökande trend i fastigheter, säger Lina Hann, projektledare för Nordens största byggmässa, Nordbygg.

SVENSK SOLENERGI UPPMUNTRAR

På ett speciellt område på mässan kommer branschen mötas och ta del av de smartaste sollösningarna. Flera av dessa aktörer var på plats redan under Nordbygg 2022 och visade upp sina innovationer, ännu fler förväntas visa upp sina idéer på Nordbygg 2024.

– Det är jätteroligt, alla vill få kontroll över sin elsituation och bli mindre beroende av de nuvarande elpriserna, säger Anna

Werner, vd för branschföreningen Svensk solenergi. Hon pekar på att det finns gott om innovationer som väntas visas upp på ytan för solteknik.

– Det sker förbättringar på panelerna hela tiden, tekniken för batteristyrning har också förbättrats. Vi ser även hur mättekniken utvecklas och hur företag säljer el mellan varandra. Det finns flera nya idéer kring affärslösningar, menar hon.

INSPIRERAS AV VARANDRAS TEKNIK

Intresset för solenergi kommer från många fler branschhåll än bara fastighetsägarna. En stor del av Nordbyggs styrka är att inspireras av ny teknik över olika skrån. En som framhäver dessa fördelar är Glasbranschföreningens Melinda Lemke. Hon ser till exempel fram emot att inspireras av solteknikaktörerna.

– Energifrågan står högt på agendan för oss. Inom glasbranschen ser vi mängder av kreativa solcellslösningar. Jag och mina medlemmar längtar alltid efter tillfälle till inspiration för att föra branschen framåt, säger hon.

Temaområdet kommer samla aktörer inom solteknik. Här väntas lanseringar av nya idéer och innovationer för att gynna en klimat- och hållbarhetssmart energiförbrukning i landet.

Nya Projekt 104 December 2022

SEDUMMONTAGE PÅ WORLD OF VOLVO NOVEMBER 2022

Arbetet med sedummontaget fortsätter på World of Volvo i Göteborg. Fastighetens tak blir allt grönare och det är häftigt att se hur det svarta taket blir levande. Det finns många fördelar med att ha sedum på tak.

Exempelvis:

• De förbättrar vårt dagvattensystem.

• De kan rena luft och vatten.

• De kan minska de urbana värmeöar.

• De kan minska buller.

• De kan bidra till att takens tätskikt får en längre livslängd.

• De kan förbättra och bibehålla bestående biodiversitet.

Nya Projekt 105 December 2022

Nu är Förbifarten ännu säkrare

- med 7000 kvm Vector Wall stödmurar

Förbifart Stockholm är en trafiksatsning som knappast gått någon förbi. Men en viktig detalj som kanske många har missat är arbetet med att säkra trafikplats Häggvik och trafikplats Akalla med hjälp av stödmurar. Totalt har nästan 7000 kvm av stödmurssystemet Vector Wall från BG Byggros levererats, en lösning som ska hjälpa till att förhöja utsmyckningen av trafikplatserna, ta upp höjdskillnader och hålla jordmassor på plats.

Arbetet med Förbifart Stockholm är inne på sitt sjunde år sedan byggstart. Men en del av arbetet som redan har gått in i slutfasen är installationen av stödmurarna på de nya trafikplatserna i Akalla och Häggvik. När stödmuren i Akalla står klar kommer den att vara cirka 600 meter lång, medan man i Häggvik har satsat på en cirka 500 meter lång stödmur som varierar i höjd.

Stödmurssystemet har tagits fram av BG Byggros och kallas Vector Wall®. Muren har en unik förmåga att integreras i landskapet, vilket har gjort det till den perfekta lösningen till att ge liv åt de framtida högtrafikerade trafikplatserna.

Sten och metallnät - mer estetiskt än vad man kan tro Vector Wall stödmurssystem består av välkända material av bästa kvalitet. Fasaden består vanligtvis av ett stålnät, vars främsta funktion är att säkerställa en slät yta på den färdiga väggen. Muren fylls sedan med sten. Det låter kanske inte så estetiskt tilltalande, men frågar man Jonas Määttä, konsult på BG Byggros, så erbjuder Vector Wall faktiskt flera estetiska fördelar. Han berättar: ”Till skillnad från en vanlig betongmur, får man ett mjukt synintryck som passar landskapet med Vector Wall, där stenkrosset och metalldetaljerna ger liv åt muren. Och den är väldigt anpassningsbar, vilket gör att man kan få precis den rätta lösningen för projektet”.

Jonas Määttä fortsätter:

- I Akalla börjar stödmuren lågt, sedan följer den berget upp. De smälter in i de sprängda passagerna genom bergsområden och ger en levande yta åt området. Men i Häggvik har berget en annorlunda form, vilket har gjort att muren följer bergväggen på ett väldigt dramatiskt sätt. Där varierar höjden på muren betydligt, från 1,4 meter upp till hela 12 meter, och det är en estetiskt snygg detalj som jag tror att även förbipasserande bilar kommer att lägga märke till.

Fler alternativ med Vector Wall För trafikplatserna i Akalla och Häggvik valdes systemet Vector Wall Gabion, men till skillnad från andra stödmurssystem har Vector Wall fördelen att kunna anpassas och därmed integreras i många varianter och fasadbeklädnader. Bland annat finns varianterna Vector Wall Grön och Vector Wall Trämur.

Vector Wall Trämur är en stödmur med vacker fasadbeklädnad i trä, och stödmurssystemet Vector Wall Grön är ett grönt alternativ där en svart UV-stabiliserad geotextil eller biologisk växtmatta placeras på insidan av frontnätet, istället för stenkross. Plantering kan därmed göras direkt in i väggen.

Experter på stödmurar Vill du veta mer om Vector Wall och dess fördelar? Hos BG Byggros hittar du ett team av experter med specialkunskap som kan hjälpa dig att hitta rätt lösning för just ditt projekt.

Läs mer om Vector Wall här. https://www.byggros.com/se/vector-wall-ett-komplett-stodmursystem Kontakta Byggros här. https://www.byggros.com/se/vaart-forsaljningsteam

AB
www.byggros.com
BG Byggros
Tel.: 0771 48 9000

Rektangulära Ventilationskanaler

• Tillverkningen av rektangulära ventilationskanaler sker efter kundspecifikation

• Kanalerna kan tillverkas främst i galvplåt men kan även tillverkas i rostfritt, svartplåt och magnelis.

• Samtliga kanaler kan levereras med invändig- ljud, brand eller kondensisolering.

• Kanalerna levereras med gejd och förmonterad packning vid kanalstorlek < 1600 mm.

Nu ännu bättre Bevegos skarvsystem 2.0 har en unik skarvkonstruktion med två kamrar, vilket ger högre täthet och en vridstyvare konstruktion. Systemet finns i galvplåt och magnelis samt är kompatibel med andra skarvsystem. Hörnvinklarna i skarvsystemet är längre och tjockare än motsvarande produkter på marknaden. Packningen är tillverkad i EPDM gummi som ger snabb återfjädring oavsett temperatur. Välkommen in till oss på Bevego för mer information!

C.F. Møller Architects transformerar ett tidigare vattenverk i danska Viborg till kombinerad stadspark, värmeverk och regnvattenbassäng som främjar den gröna omställningen när det gäller vatten, miljö och energi.

Den gamla röda vattenverksbyggnaden vid Sct. Kjelds Gade på Nørresø är en viktig del av Viborgs historia, eftersom här fanns stadens första vattenverk, som garanterade att invånarna i Viborg fick rent dricksvatten i början av 1900-talet.

Nu återanvänds det tidigare vattenverket till kombinerad stadspark, värmeverk och regnvattenbassäng, vilket främjar den gröna omställningen när det gäller vatten, miljö och energi.

Søværket, som projektet kallas, kommer att förmedla sin historia genom att bevara och (åter)använda både den gamla vattenverksbyggnaden och den senare renvattentanken.

Vattenverksbyggnaden kommer i framtiden att inrymma ett värmepumpssystem som kan försörja områdets fjärrvärmeförbrukare genom att utvinna värme från de gamla brunnarna.

— Projektet Søværket visar på potentialen i att återvinna gamla tekniska installationer på innovativa sätt, vilket gynnar både miljön och invånarna. Den här typen av mångsidig strategi kan ge värde i många sammanhang, så Søværkets lösningar kan vara en inspiration för många andra kommunala utmaningar runt om i landet, förklarar Jens Rex Christensen, Head of Landscape & Urbanism, på C.F. Møller Architects.

LIKNANDE UPPGIFT I SVERIGE

Tidigare i år har C.F. Møller Architects börjat arbeta med en plan för att utöka och utveckla Getteöverket i kuststaden Varberg som svar på stadens tillväxt. Här har ett otillgängligt avloppsreningsverk förvandlats till ett öppet och inbjudande rum - och är en modell för hur man i framtiden kan bygga nyttobyggnader i stadsmiljöer.

En grön aktivitetsstig skapas längs med bassängerna i utvecklingen, vilket ger rekreationsvärde vid sidan av vattnets blåa egenskaper.

En bred gång- och cykelväg kommer att ge enkel tillgång till området och resursverket, samt ett nytt kunskapscentrum för besökare. Utvidgningen av reningsverket är en landskapsintegrerad byggnad med gröna tak, som integreras och görs tillgängliga i parkmiljön genom lutande takytor.

LEKFULL FÖRMEDLING AV BÅDE HISTORIA OCH TEKNIK

I tanken för rent vatten kommer det att finnas ett reningsverk för fosfor som ska användas i värmeproduktionen, medan ett lek- och rekreationsområde kommer att anläggas på tankens yta.

Här kan man uppleva både områdets historiska funktion som vattenverk och dess nya värmeproducerande och regnvattenhanterande funktion - till exempel genom att använda vattenledningar i ut formningen av bord och bänkar.

En bassäng som täcker större delen av sjöns yta kommer också att anläggas runt sittplatsen för renvattentanken för att samla 5 500 m3 regnvatten.

Nya Projekt 108 December 2022
FRÄMJANDE AV GRÖN OMSTÄLLNING GENOM TRANSFORMATION AV ETT TIDIGARE VATTENVERK Visualisering: Places Studio

Bassängen kommer att rena regnvatten från avrinningsområdet, som avleds separat, innan det släpps ut i sjön Nørresø, så att sjöanläggningen i framtiden kommer att bidra till stadslivet, energiförsörjningen och vattenkvaliteten, samtidigt som den historiska berättelsen stärks.

– På Energi Viborg Vand har vi ett behov av en teknisk lösning som renar områdets regnvatten innan det rinner ut i Nørresø, och vi vet från ett antal projekt att vatten verkligen kan göra något när det gäller att utforma spännande stadsområden. Därför är det mycket tillfredsställande att vi tillsammans med

Søværket har utvecklat några dubbla funktioner, till exempel broar som också fungerar som sandfångare och vattenintag för en värmepump. På så sätt använder vi vattnet på ett sätt som skapar värde för området, säger Flemming Hermann, chef för Energi Viborg Vand A/S.

Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Energi Viborg Vand A/S, Viborg Varme, Viborgs kommun och C.F. Møller Architects. Delar av anläggningen planeras vara i drift under sista halvan av 2023, medan det slutliga färdigställandet med tillträde för allmänheten väntas ske 2024.

Nya Projekt 109 December 2022

RENOVERADE GOLV ÄR HÅLLBARA GOLV

Genom att renovera i stället för att installera nya halvhårda golv kan både energianvändning och koldioxidutsläpp minska, kostnader och tidsåtgång reduceras samt bakterietillväxt hämmas. Med tydliga siffror från IVL Svenska Miljöinstitutet verkar Bona, för att med sina innovativa renoveringslösningar, hjälpa företag och verksamheter att bli mer cirkulära och nå sina hållbarhetsmål.

Att trägolv går att renovera har varit känt länge. Att det även gäller halvhårda golv, en kategori till vilken bland annat linoleum, gummi, PVC och vinyl räknas, är däremot inte lika välkänt. Golvtypen förekommer inte sällan inom sjukvård, skola, i butiker och på flygplatser – ytor som belastas hårt, har mer eller mindre strikta hygienkrav och som, när de är utslitna, måste åtgärdas snabbast möjligt. Därtill blir hållbarhetsaspekten en alltmer viktig parameter för den enskilda aktören inte minst på grund av striktare lagar och regler.

Är det mer hållbart att renovera golv än att ersätta golv?

Just denna fråga tittade IVL Svenska Miljöinstitutet på i en studie utförd för ett par år sedan. Resultaten var slående. Genom att renovera halvhårda golv kan man spara upp till 90 procent energi. Koldioxidreduktionen ligger på samma höga procent. Samtidigt minskar den planerade tidsåtgången med cirka 50 procent och kostnaderna blir runt 40 procent lägre.

ganden. Vår stora utmaning är att få så många slutanvändare och fastighetsförvaltare som möjligt att bli medvetna om att de faktiskt kan få sina golv återställda, alternativt ge dem ny design. Att detta är hållbart och direkt ger en miljöfördel såväl som ekonomisk vinst är ju fantastiskt, säger Marc Janssen, Commercial Director Resilient på Bona.

kortas denna dyra tid ner betydligt. Collegium Park är bara ett av de exempel där ett smart val har minimerat de exempel, varit försvarbart gällande miljö, kostnad och tid.

Utvecklingen drivs av aktörer som tagit del av lösningen, av bolag som letar nya klimatsmarta metoder, av EU och

- För oss är det inspirerande att kunna redovisa dessa siffror och visa hur vi kan stötta aktörer med tydliga hållbarhetsambitioner att leva upp till sina åta-

Cirkulära alternativ är möjliga I dagsläget har Bona renoverat och återställt mer än en miljon kvadratmeter världen över. Ett av företagets senaste projekt är sjukvårdsinrättningen Collegium Park i Falköping. Fastighetsförvaltaren var i stort behov av en snabb, kostnadseffektiv och hållbar lösning –krav som Bona kunde leva upp till.

- För verksamheter såsom lasarett blir inte bara en nyinstallation av golv en ohållbar lösning som är svår att hålla cirkulär, det blir även en kostsam historia. En operationssal kostar omkring 1,5 miljoner för varje dygn lokalen är obrukbar. Genom att återställa golvet

enskilda nationer. Exempel på detta är den EU-lagstadgade miljödeklarationen på nyproduktion som även kommer att gälla för befintliga byggnader nästa år. I Holland har man utvecklat ett verktyg, en miljökostnadsindikator, som tar fram och registrerar varors och tjänsters pris i euro, vilken Bona använder sig av.

Bona Resilient Solution

Bona Resilient Solution för halvhårda golv återställer slitna & skadade gummi-, PVC-, PU-, LVT-, vinyl- och linoleumgolv. Bonas system för halvhårda golv består av processer och produkter som täcker in allt från helrenovering och lackning till daglig rengöring, vilket förlänger golvets livslängd och förvandlar det med ett nytt, fräscht utseende.

Marc Janssen, Commersial Director Resilient, Bona FÖRE
Bona.com/Resilient
EFTER

I november kunde SGBC återigen genomföra BREEAM-dagen som ett arrangemang med fysisk närvaro. Programmet bjöd på nyheter bland annat vad gäller den nya manualversion som kommer inom kort. Och inte minst fick vi till livs flera inspirerande case.

Inledningsvis redogjorde Sabina Jonestrand och medarbetare från SGBC för uppdateringen av BREEAM-manualen. Den nya versionen linjerar med EU-taxonomin och är ett förbättrat verktyg för klimatpåverkan bland annat.

Den nya engelska versionen väntas nu under december. Den svenska kommer nästa år och då ordnar SGBC ett lanseringsevent. Då återkommer också Grönt Samhällsbyggande med en sammanfattning av nyheterna i BREEAM.

Tony Christensen från Position Green Group gav en översiktlig presentation av hur byggbranschen kommer att påverkas av

EU-taxonomin. Denna ska styra investeringar mot allt mer hållbara sådana. Notera att även mänskliga rättigheter ska räknas in. Vad gäller yttre miljö pekar taxonomin ut sex områden:

• Klimatåtgärder

• Klimatanpassning

• Vatten

• Cirkulär ekonomi

• Förhindra föroreningar

• Biologisk mångfald

Taxonomin för de två första är publicerade, de övriga väntas inom kort. En princip är att företagen måste bidra till minst ett av de sex målen, utan att göra skada på de övriga – här talas det om Do No Significant Harm – DNSH.

Taxonomin innebär bland annat att företagens finans- och hållbarhets-

Nya Projekt 112 December 2022
BREEAM-DAG – ALLT FRÅN RISKER TILL MÖJLIGHETER

avdelningar måste samarbeta mycket mer än hittills.

KLIMATSMART BYGGANDE

Anders Enebjörk från NCC gav en bakgrund till klimatsmart byggande och visade exempel på klimatpåverkan från olika byggnader.

För att jobba strategiskt har NCC formulerat en ”Handlingsplan för en klimatneutral framtid – NCC Buildings åtgärder och insatser för att minska klimatpåverkan och bidra till en hållbar och klimatneutral framtid”.

Klimatpåverkan från en byggnad kan beräknas på olika sätt och inkludera olika delar av byggnaden, respektive olika skeden i livscykeln. Det är viktigt att räkna på samma sätt om byggnader ska jämföras.

Under de senaste decennierna har Sveriges bygg- och fastighetsbransch minskat energiförbrukningen i byggnadernas driftskede. Det innebär att produktionsskedet och materialvalet relativt sett i dag har en större påverkan på klimatavtrycket. Här orsakar ofta betong ett stort avtryck. Detta kan minskas med flera åtgärder:

Optimera konstruktionen i tidigt skede

Använd inte högre betongkvalitet än konstruktionens olika delar kräver

Arbeta med klimatförbättrad

betong

Anders Enebjörk visade jämförelser i klimatpåverkan mellan olika bostäder respektive olika kontor. Det stod klart att det är viktigt att jobba på alla fronter för att minska klimatpåverkan, att introducera klimatarbetet tidigt i projekt och under alla dess faser.

NCC har sammanställt en klimatguide som ger en generell uppfattning om olika byggnadsdelars klimatpåverkan och vilken påverkan på kostnader det kan innebära att byta ut dessa delar. Guiden hjälper till att skapa samsyn och riktning tidigt i byggprojektet och kan användas som underlag för att diskutera val och lösningar, med syfte att åstadkomma en kostnadseffektiv klimatreducering.

HOUSE OF CHOICE

Caroline Ödin från Fabege och Filippa Persson från PE Teknik och Arkitektur talade om erfarenheter från planering, bygge och uppföljning av House of Choice. Detta är Skandinaviens första nollenergihotell och det har uppförts i Arenastaden i Stockholm.

Byggnaden har certifierats med BREEAM-SE Excellent och enligt FEBY Guld Plushus. House of Choice är byggt med passivhusteknik. Värme och kyla fås via värmepumpar som laddar och hämtar geoenergi via ett lager med 25 borrhål. På fasad och tak finns nästan 2500 kvadratmeter solceller (499 kWp). Byggnadens årliga solenergiproduktion överstiger dess årliga fastighetsenergianvändning. Byggnaden uppnår nollenergi över året.

Projektet är helt i linje med Fabeges affär, som präglas av hållbarhet. Till de uppställda målen hör:

• Klimatneutral förvaltning 2030 (Scope 1 & 2)

• Halvering av indirekta koldioxidutsläpp (Scope 3) 2030

• 100 % BREEAM-certifierad nyproduktion

• 100 % grön finansiering

Beträffande House of Choise har Fabege bland många aspekter jobbat mycket med klimatanpassning, inkluderande riskbedömningar.

Beträffande livscykelpåverkan kan nämnas att livscykelanalyser utfördes med verktyget One Click LCA. LCA användes exempelvis för att se hur mycket kol som byggdes in i byggnadsdelarna.

Mycket intressant var de livscykelkostnader som kalkylerades tidigt i programskedet. LCC:n ställde tre alternativ mot varandra:

1. Standardhus

2. Nollenergihus

3. Nollenergihus med BREEAM-certifiering

2 har lägre LCC-värde än 1, tack vare att nollenergihus innebär en stor minskning i energianvändning samt mindre fönsterarea än standardhuset.

3 har något högre LCC än 2. Det kostar att använda BREEAM, men denna kostnad räknas hem genom en lägre kapitalkostnad tack vare lägre låneränta snarare än lägre LCC.

ÄNTLIGEN ÅTERBRUK PÅ AGENDAN

Johanna Åfreds som tillsammans med Martina Strand Nyhlin skrivit boken ”Återbruk av byggmaterial” gav en både praktisk och lite filosofisk bakgrund till återbruk.

Intresset för detta har accelererat och nästan alla större fastighetsägare har numera detta på agendan. Men ett hinder är att återbruk ännu inte blivit så stort att det finns en tillräckligt stor återbruksmarknad. Här hoppas vi att CCBuild växer till att täcka hela landet, alla aktörer och flertalet produktgrupper. (Under BREEAM-dagen presenterades CCBuild av Carina Loh Lindholm från IVL.)

Johanna Åfreds visade flera exempel på byggprojekt där återbruk ingår. Bostäderna Resource Rows i Köpenhamn, som främst karaktäriseras av återbrukade tegelfasader, har enligt en LCA minskat avfallsmängden med 463 ton, detta i ett projekt med 92 bostäder.

På Medicinareberget i Göteborg har Akademiska Hus tagit tillvara växter som räddats från avverkning i olika projekt. I denna återbrukspark väntar växterna på att sättas ut på ny plats. Det sparar in både köp av nya växter och resurser för att driva upp dem.

Ett mycket besparande koncept används av det danska företaget Fischer Lighting som bygger om gamla ljusarmaturer och förser dem med ny insats som har LED-ljuskälla. I likhet med annat återbruk blir ofta slutresultatet något oväntat och kreativt, där arkitekturen ibland bär spår av historia.

En rad arkitektkontor har numera återbruk som en av inriktningarna. Dessutom har det vuxit fram nya roller i byggbranschen, som

Nya Projekt 113 December 2022

återbruksinventerare och återbruksledare. Det är samtidigt intressant att byggnadsvård och återbruk tangerar varandra.

RISKER OCH SÅRBARHET

Karl-Johan Wall från Hufvudstaden AB berättade om klimatanpassning i praktiken. Han betonade bland annat vikten att skilja på risk och sårbarhet.

Risk är risken att exempelvis en översvämning inträffar. Sårbarheten är proportionen på skadan, vad den vållar för avbräck. En skada som kostar 10 miljoner kronor att reparera i ett hus som är värt 20 mkr innebär förstås hög sårbarhet. Om huset är värt 2 miljarder kronor är sårbarheten kanske överkomlig.

Hufvudstaden äger fastigheter i Stockholm och Göteborg. Man utför riskanalyser på byggnaderna. Riskerna är främst kopplade till skyfall.

• Karl-Johan Wall räknade upp några riskkonstruktioner:

• Lågpunkter i ”landskapet”. Teknik som fläktar, ställverk och servrar finns numera ofta i källare.

• Avlopp utan separat dagvatten.

• Invändig takavvattning.

• Garagenedfarter.

• Invändiga gårdar.

• Entréer utan trappor. Är ofta så numera, för tillgängligheten.

En rekommendation – efter att ha gjort riskanalyser för städer, stadsdelar eller kvarter – är att detaljanalysera fastigheter med högre risk:

Vilken teknik finns i källarna?

• Tidigare översvämningar

• Inkommande avlopp

• Takavvattning, invändig, skick etc.

• Är rör klamrade och säkrade?

• Brunnar och avvattning från gårdar

• Hur kan vatten ta sig ner i källarna?

Bland lösningar som Hufvudstaden har vidtagit hör backventiler på inkommande avlopp, breddavlopp från gårdar, byggt bort invändig takavattning, säkrat viktiga funktioner såsom ställverk och säkrat avloppsrör/takavvattning.

Karl-Johan Wall underströk att det är viktigt att ha kontakt med andra aktörer. I Stockholm samarbetar företaget med Stockholm Vatten och Avfall samt med Ellevio.

BREEAM IN-USE I PRAKTIKEN

Systemet BREEAM In-Use har utvecklats för att kunna certifiera befintliga fastigheter. Mattias Sikström och Frida Hedengren från Stena Fastigheter och Lukas Lindstedt och Åsa Bergqvist från EBAB, berättade hur detta hade gått till i praktiken beträffande Ekebo, ett bostadsområde i Upplands-Väsby.

Området har byggår 1972–1976 och omfattar 732 lägenheter.

Det tog ungefär ett halvår, fram till oktober 2021, för att certifiera området med betyget Very Good. I Ekebo är det flera bra förutsättningar för ett hållbart bostadsområde.

Det består av tvåvåningshus som har rikligt med dagsljus och omges av ren luft tack vare mycket begränsad motortrafik. En hel del träd och vegetation har hunnit växa till sig.

Det förekommer inga fluorerade gaser från värmepumpar eller motsvarande. Området värms med fjärrvärme som har hög andel förnybart.

Ett energiprojekt har genomförts som har omfattat byte av kulvertar, nya undercentraler, energisnåla fläktar, vattensparprojekt, IMD av vatten, solceller, LED-belysning och ny fastighetsautomation med AI-styrning.

Man hade också ett projekt för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, bland annat med dagvattenfördröjningsytor på innergårdar och ängsmark.

Stena Fastigheter och EBAB uppskattade BREEAM-manualens anpassning till bostäder. För Ekebo utgjorde BREEAM ett verktyg för hållbarhetsarbetet, var lärande att arbeta med och gav slutligen ett kvitto på områdets hållbarhet, något som även ägarens förvaltare tog del av.

Presentationen under BREEAM-dagen berörde också några klimatutmaningar för Ekebo (och även många andra bostadsområden):

• Temperaturen stiger och det blir varmare.

• Behov av solavskärmning (och kyla) för att erhålla ett bra inneklimat.

• Viktigt att bevara och sköta träd och grönska som på ett naturligt sätt minskar solvärmelasten.

• Risken för bränder ökar. Behövs förebyggande åtgärder för bränder i skog och mark.

ICA:S E-HANDELSLAGER I GÖTEBORG

I nästa föredrag presenterades det projekt som vann priset som årets BREEAM-byggnad, Stora Bergstomten ICA EHL – ICA:s e-handelslager för livsmedel i Arendal Green Park på Hisingen, strax intill Göteborgs hamn. Lagret omfattar 17200 kvadratmeter och förser kunderna med hemleveranser sju dagar i veckan. Detta utgör därmed ett nytt koncept; tidigare plockades varorna ihop i varje butik.

Nya Projekt 114 December 2022

Projektet presenterades av Paulina Schönning, chef logistikfastigheter hos ICA Fastigheter och Anders Enebjörk, hållbarhetsspecialist hos NCC. ICA Fastigheter köpte anläggningen nyckel färdig från NCC. Den stod färdig hösten 2020.

ICA Fastigheter har tagit beslut att certifiera både nybyggen och befintliga byggnader. BREEAM kan hjälpa transport- och logistikbranschen framåt, och är ett stort stöd vid utformning av logistikbyggnader. Även andra certifieringssystem kommer att användas av ICA Fastigheter. Företaget har också målet att vara netto noll utsläppare av växthusgaser till 2030.

Generellt var det tidigare få fastigheter som certifierades med BREEAM, men i dag är det flera och det går att nå höga betyg. För ICA:s e-handelslager lyckades man skrapa ihop 88 procent av möjliga poäng, och höjde betyget från ambitionen Excellent till Outstanding. Full pott uppnåddes för ”Pollution” och ”Waste”, och nära fullt för ”Management”. ”Materials” var svårast och ”Energy” ganska svårt, trots flera bra lösningar. Lufttäthet var viktigt. Olika fasadlösningar provades.

Lufttäthet testades både i en provbyggnad och i hela byggnaden, samt separata test för kyl/frysrum. En passiv energiåtgärd var att ha frysrum samlade och placerade inne i kylrum.

Dels återvinns energi, dels används ett berglager med värmepump. Fastigheten behöver ingen tillförd värme. Energiprestanda ligger 60 procent bättre än BBR-krav. Energiberäkningar som utfördes överensstämde med verkligt utfall.

Utmaningarna med projektet var förstås målen för miljö & hållbarhet, dessa kombinerade med utformning och krav gällande exempelvis:

• Brand

• Flexibilitet

• Temperaturzoner

• Energi

• Lufttäthet

I övrigt gjordes ansträngningar bland annat för att underlätta persontransporter till anläggningen, detta mot bakgrund av begränsad kollektivtrafik. Laddplatser för el-bilar installerades. Cykelbanor iordningsställdes och ytterligare åtgärder genomfördes för att underlätta för de som cyklar till arbetsplatsen.

För att öka den biologiska mångfalden planterades träd och anlades gräsmattor.

Anläggningen är framtidsanpassad inte minst för att klara klimatförändringar, och här var dagvattenhanteringen en stor utmaning:

• Termiska krav klaras vid klimatförändringar

• Utformning och system ger låg energianvändning

• Tillvaratar spillvärme

• Vatteneffektiva armaturer minskar vattenbehovet

• Material valda för att ha lång livslängd och klara påverkan från ökad nederbörd, vind och luftfuktighet

• Området kan omhänderta stora mängder vatten

• Dagvattensystem utformat för att minimera utsläpp

• Vi kan notera att det finns en rad fördelar med att ha verksamhet i en byggnad som är certifierad med BREEAM Outstanding:

• Energieffektiv byggnad

• Låg vattenförbrukning

• Uppmuntra till hållbart resande

• Byggnad och mark anpassad till klimatförändringar

Sammanfattningsvis för ICA:s e-handelslager var BREEAM ett mycket bra stöd under planering, förstudier och under utförande. BREEAM bidrar kort och gott till mer hållbara lösningar.

Sabina Jonestrand från SGBC summerade dagen med att konstatera det givande i att höra erfarenheter från olika case. Vi fick bland annat också höra om betydelsen att påbörja ett certiferingsarbete i tid. Och som så ofta är fallet, att samverkan mellan olika parter är något som ger framgång.

CIRKULÄRA LÖSNINGAR UNDERUTNYTTJAD KLIMATÅTGÄRD I BYGGNADER

Klimatpåverkan från byggnader sker både under själva byggfasen och när byggnaden används. Med mer återbruk och delning går det att kraftigt minska utsläppen från både byggfasen och användningsfasen, det skriver IVL-forskarna Steve Harris och Érika Mata i en ledare i den ansedda tidskriften Resources, Conservation and Recycling.

– Delning kan dramatiskt minska klimatpåverkan från byggsektorn och minska behovet av att bygga nya byggnader. Det kan handla om att dela kontorsyta i högre grad och återbruka byggmaterial, säger Steve Harris, som tillsammans med Érika Mata, har varit redaktör för utgåvan.

Temanumret omfattar nio artiklar som bland annat handlar om affärsmodeller för cirkularitet, utvärderingar av åtgärder och styrmedel, taxonomi och skalbara exempel.

Att det är både ekonomiskt möjligt och miljömässigt fördelaktigt att öka de cirkulära lösningarna är tydligt. Men för att nå dit behövs större kunskap och medvetenhet om fördelarna, samt stöd och bättre kommunikation mellan aktörer, sammanfattar flera av artikelförfattarna.

– Den svenska byggnadsbranschen gör bra ifrån sig inom vissa områden, bland annat genom att använda trä som byggmaterial hellre än stål, och vi har några riktigt bra och välkända stadsdelar

Nya Projekt 115 December 2022

som Västra Hamnen i Malmö med en hög nivå av hållbarhet. Men det är isolerade fall. Vi behöver se till att cirkularitet och delning blir standard, säger Steve Harris.

Enligt klimatpanelen IPCC:s senaste rapport måste de globala utsläppen från byggnader minska med mellan 50 och 90 procent till 2050 om vi ska ha en chans att klara tvågradersmålet.

I dag utgör utsläppen från enbart användningen av byggnader sex procent de globala växthusgasutsläppen - utsläpp som uppstår framför allt i samband med uppvärmning samt el- och vattenförbrukning. Räknas även utsläpp som uppstår i samband med byggfasen in står byggsektorn för hela 17 procent av de globala utsläppen.

förutsättningar, driftskostnaderna minskar och är ofta mer attraktiva för hyresgästerna, säger Tone Tellevik Dahl, vd. i Norwegian Property.

De företag som har undertecknat de omedelbara åtgärderna hittills i år är:

• Bara Eiendom AS

• Barlindhaug Eiendom AS

• Bertel O. Steen Eiendom AS

• Bulk industrifastigheter

• Folksom AS

• Isegran Eiendom AS

• REQ alternativa investeringar

• Schage Eiendom AS

• Siva Eiendom Holding AS

Som svar på varför de har valt att skriva under de omedelbara åtgärderna säger representanter från företagen:

Antalet företag som vidtar åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, minska miljöpåverkan och göra hållbarhet till en integrerad del av sin verksamhet fortsätter att växa. Hittills under 2022 har nio nya företag tillkommit. Totalt har över 100 företag och verksamheter anslutit sig till Brådskande åtgärder.

De akuta åtgärderna är en del av fastighetssektorns färdplan mot 2050, som har tagits fram av Grønn Byggallianse och Norsk Eiendom för att säkerställa en grön omställning i sektorn. Genom att skriva under Brådskande åtgärder förbinder sig företagen att driva, bygga och sanera på ett grönt sätt. En version 2.0 lanserades i november 2021, för att ytterligare stärka hållbarhetsarbetet inom fastighetssektorn.

– Vi är mycket glada över att antalet företag som ansluter sig till Akutåtgärderna ökar. Åtgärder för klimatreduktion, energibesparing och ökad hänsyn till naturen inom fastighetssektorn är nödvändiga för att Norge ska nå klimat- och miljömålen och skapa ett mer hållbart samhälle, säger Katharina Th. Bramslev, generaldirektör på Grønn Byggallianse.

Norsk Eiendom är också entusiastiska och pekar på de ekonomiska fördelarna med grönare fastigheter:

– De här företagen visar inte bara att de har höga klimat- och miljöambitioner utan de ser också att investeringar i konkreta miljö- och klimatåtgärder skapar ökat ekonomiskt värde för företagen. Gröna byggnader får gynnsammare ekonomiska

– På Bara Eiendom har vi som mål att hjälpa världen att nå de globala klimatmålen. Genom att engagera oss i de omedelbara åtgärderna ger vi oss själva en extra push och en möjlighet att ytterligare strukturera vårt arbete i en hektisk vardag. Vi ser fram emot att bli ännu bättre på hållbarhet, säger Ingse Galtung Døsvig, vd. i Bara Eiendom.

– Branschen vi är en del av står för 40 procent av utsläppen av växthusgaser världen över och vi har därför ett ansvar att arbeta mot en mer hållbar framtid. Det är helt nödvändigt att branschen anpassar sig om vi ska lösa de klimatutmaningar vi nu ser. Genom medlemskap i Grønn Byggallianse och stöd till de omedelbara åtgärderna vill vi vara en drivande kraft för hållbar stadsutveckling i de områden där vi finns, säger Thomas Tønsvold, projektutvecklare på Barlindhaug Eiendom.

– Genom att skriva under omedelbara åtgärder 1.0 har Bertel O. Steen Eiendom tydligt engagerat sig och markerat sin vilja att genomföra konkreta miljöåtgärder, samt att säkerställa ökat fokus och kompetens på miljö- och klimatarbetet, för drift och förvaltning av befintliga byggnader, förutom att minska utsläppen av växthusgaser för nya byggnader, säger Øyvind Solbakken, vd. i Bertel O. Steen.

– Industrifastighet har stor påverkan på miljö och klimat, så det var en självklarhet för oss som en stor aktör i branschen att ansluta sig till de omedelbara åtgärderna från Grønn Byggalliance och Norsk Eiendom. De hjälper hela branschen att bli vassare och det ska de ha ett stort tack för. Sedan starten 2006 har vi arbetat med att minska vårt klimatavtryck och bygga hållbara byggnader. Tidigare i år lanserade vi Bulk Wood, en lagerbyggnad

Nya Projekt 116 December 2022
UTBLICK NORGE: ÖVER 100 FÖRETAG OCH FÖRETAG HAR FÖRBUNDIT SIG TILL OMEDELBARA ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD HÅLLBARHET INOM FASTIGHETSSEKTORN

med träkonstruktion som minskar användningen av stål och kan masstillverkas. Då är det trevligt att Grønn Byggallianse och Norsk Eiendom påminner oss om att vi är långt ifrån vårt mål, säger Nina Hage, EVP på Bulk Industrial Real Estate.

– Vi är en del av byggbranschen och erkänner att vi står för en betydande del av samhällets utsläpp av växthusgaser. Vi förstår också att förändrade arbetsprocesser är svårt och kommer att innebära en omfattande översyn och omstrukturering av arbetsmetodik för hela värdekedjan inom fastighetsutveckling. Som byggherre och i toppen av värdekedjan i projekt kommer vi att ta ansvar för ökade hållbarhets- och miljöhänsyn i vårt eget företag, organisation och drift av våra projekt och fastigheter. Vi antar rekommendationer från branschorganisationerna Norsk Eiendom och Grønn Byggallianse och kommer att driva en sund och hållbar verksamhet i linje med Ecolabel Ecolabel, samt utveckla projekt och enskilda byggnader i linje med BREEAM-certifiering eller motsvarande, säger Pål Egenland, VD för Folksom.

– Isegran Eiendom har en hög ambitionsnivå inom alla tre dimensioner av hållbarhet. För oss är undertecknandet av de 10 omedelbara åtgärderna ett första steg på vägen mot ett seriöst hållbarhetsarbete och ett åtagande att driva en hållbar lokal och stadsutveckling. De akuta åtgärderna hjälper oss att konkretisera och implementera företagets hållbarhetsstrategi i våra projekt, säger Arild Mortensen, vd. i Isegran Eiendom.

– Sedan etableringen av REQ AI 2021 har det stått klart för oss att vi ska bidra till att minska bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan genom att ha ett särskilt fokus på ESG i vårt arbete. Vår fond är en artikel 8-fond, vilket innebär att vi inkluderar ESG-aspekter i alla våra investeringsbeslut, för nya och befintliga fastigheter. Vi har från start aktivt använt de tio omedelbara åtgärderna i vårt beslutsunderlag till vår investeringskommitté och med detta har vi ett aktivt förhållningssätt till respektive fastighets potential och förbättringsområden, dokumenterat från start, säger Gunn Hege Bonden, COO för REQ AI.

– De akuta åtgärderna hjälper oss att systematisera och tänka strategiskt kring hållbarhet. Vi skrev på i januari i år och har

arbetat målmedvetet med åtgärderna från dag ett och kan redan nu se hur stort värde de har haft för oss. Vi vässar nu våra ambitioner och siktar på att underteckna nästa omedelbara åtgärder innan årsskiftet, säger Egil Svoren, vd. i Schage Eiendom.

– Att skriva under omedelbara åtgärderna är viktigt och i linje med våra ambitioner inom miljö- och hållbarhetsområdet. Siva strävar efter att genomföra bra och effektiva klimat- och miljöåtgärder i alla våra byggnader. De akuta åtgärderna kommer att vara centrala för såväl befintliga byggnader som nybyggnader under utveckling. Vi vill också vara en drivande kraft för att testa, implementera och utveckla efterfrågan på innovativa lösningar i branschen, Eirik Movinkel-Dønjar, vd på Siva Eiendom.

TRÄBASERAD PLAST MÖJLIGGÖR CIRKULÄR HEMINREDNING OCH BYGGMATERIAL

Plast som används i heminredning och konstruktionsmaterial skulle kunna ersättas med en ny sorts träbaserad nedbrytbar plast med tillräckligt bra viktbärande styrka. Till skillnad från termoplast kan materialet brytas ner utan att skada miljön, har forskare vid KTH precis rapporterat.

Ett av målen med utvecklingen av förnybara träkompositer är att göra det starkt nog att ersätta fossilbaserade material som används till inredning såsom badrumsskåp, dörrar, vägg- och bänkskivor. Ett hållbart, cirkulärt materialalternativ.

– Nedbrytbarhet möjliggör cirkularitet. Genom att bryta ned plasten kan fibrerna återvinnas och de kemiska komponenterna från plasten återanvändas, säger Peter Olsén, forskare vid KTH.

Högt fiberinnehåll är nyckeln till styrkan hos material som glasfiber, men det är svårt att leverera en nedbrytbar träkomposit utan värmeskador från processer som smältblandning.

Peter Olsén och forskarkollegor på KTH rapporterar att de har hittat ett sätt att leverera både högt fiberinnehåll och nedbrytbarhet.

– Ingen har kunnat göra en nedbrytbar plast med så hög fiberhalt tidigare, samtidigt som fibrerna har god spridning i materialet och låg fiberskada. Detta möjliggör att materialegenskaperna förbättras dramatiskt jämfört med tidigare försök, säger Peter Olsén.

För att uppnå högre fiberinnehåll kombinerar forskarna polymerkemi med processteknik liknande den som används för kolfiberkompositer. Allt bygger på billiga och tillgängliga råvaror. Nedbrytningsprodukterna är också ofarliga för miljön och kan återanvändas – vilket möjliggör vad Peter Olsén kallar “ett helcirkulärt produktkoncept”.

– Materialet kan faktiskt rädda träd. Det uppmanar till återvinning av träfibrer för att möjliggöra omformning av materialet, säger Peter Olsén.

För att gå vidare till kommersialisering måste formeln optimeras. Vägen till detta är att det visar ett nytt sätt på hur man kan skapa nedbrytbara biokompositer med högt fiberinnehåll.

Nya Projekt 117 December 2022

Klimatförbättrad betong är en viktig framgångsfaktor i arbetet med Wallenstams klimatmål. Initiativet att använda klimatförbättrad betong har lett till att koncernen idag ser stora utsläppsskillnader i projekt där den traditionella betongen har ersatts.

Från och med 2019 har CO2-utsläppen från byggverksamheten hittills minskat med 7,9 % per nyproducerad kvadratmeter. Målet är att minskningen ska bli 10 % till och med nästa år.

– Drivkraften och hållbarhetsinitiativen i organisationen är väldigt inspirerande. Det är många som bidrar i klimatmålsarbetet. Som bolag medverkar vi även, tillsammans med flera andra fastighetsbolag i Göteborg, i initiativet ”Handslaget”, för att öka återbruket i branschen, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

Andra bidragande faktorer till Wallenstams minskning av CO2utsläppen i nyproduktionen är exempelvis analys och optimering av både konstruktion, stomme och materialval redan vid projektering.

Nästa steg i hållbarhetsarbetet för Wallenstam är nya vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet. Bolaget har ansökt till det globala klimatsamarbetet Science Based Targets Initiative. I väntan på validering av målen fortsätter arbetet med tidigare antagna klimatmål i nuvarande affärsplan.

Ansvarsfull dansk producent

I mer än 20 år, har Alfix dedikerad och målriktat arbetat med att minimera onödiga miljöpåverkan och samtidigt säkerställa arbetsmiljön i de vänliga produkterna och lösningarna för byggbranchen.

Men dessförutom jobbar vi aktivt för miljö-/arbetsmiljö och hållbarheten i den värld vi omger oss med. SÅ! Har det alltid varit fallet för Alfix.

100%
HÅLLBARA BYGGNADER
PÅ VÄG TILL MER Läs mer
hållbarhets-resan här! 2000 2021 2019 2020 2016 2018 2010 2014 2015 2012 2009 2002 2005 2007 HÅLLBARHETS - RESAN  Förberedelserna till den första ”Alfix Miljöpolicy” startades. 1. Miljöpolicy Doku- mentation och ”gröna” målsättningar. 2. Miljöpolicy Dokumentation och nya ”Gröna” målsättningar. 4. Miljöpolicy  3. Miljöpolicy  Anpassning med svensk miljöorganisation "BASTA". Alla trycksaker: Flyers, broschyr etc. samt marknadsföringsskyltar tillverkas enbart i miljövänligt papper och pappkartong. Alfix nomineras till ”Byggeriets Miljøpris” med en ny snabbhärdande och miljöhållbar fästmassa. 7. Miljöpolicy Alfix
Alfix
EC1
5.
1
om
köper enbart (100 %) elektricitet vindkraftverkfrånåt fabrikken i Kolding.
nomineras till "Byggeriets Miljøpris" med en hållbar miljövänlig stegljudsmatta, tillverkad av återvunnen europeisk gummi, från bildäck samt ca 10% naturligt kork. 8. MiljöpolicyMed löpande uppföljning samt nya initiativ och mål. Fokusområden är avproduktutveckling,hållbaråtervinning sopor och energikartläggning inom FN’s världsmål. EPD'ar – Nu har vi mer än miljö-bedömningar(EPD'ar)60på Alfix produkterna. Inköp av Bionaturgas åt fabrikken i Kolding. Med detta kan vi reducera vår samlade CO2 förbrukning på fab- rikken med 10 %. Alfix "ByggerietsvinnarMiljøpris" i DanmarkTack vara vår innovativa miljö-/ arbetsmiljö strategi. Alfix blir medlem av GEV EMICODE och uppnår därvid certifiering.
plus Introduktion av fasadputs och målarfärg i emballage av återvunnen plast. Inköp av säck-/påseemballage i särskild miljövänlig kvalitet.
Miljöpolicy 6. Miljöpolicy