Nya Projekt Bygg och Fastighet 006/2022

Page 1

Nya Projekt

Augusti 2022

006 Nya Projekt Bygg och Fastighet


Specialister inom

UTRYMNINGSTEKNIK Ända sedan starten 1983 har vikten av konkurrenskraftiga lösningar alltid legat i fokus och det tankesättet styr fortsatt vårt dagliga arbete. Vi erbjuder idag ett av marknadens bredaste utbud när det gäller system- och säkerhetslösningar inom området utrymningsteknik. Numera förser vi allt fler med lösningar där vi integrerar och samkör system inom exempelvis nödbelysning, utrymningslarm, brandlarm, avbrottsfri kraft m.m. Utvecklingen gör det möjligt att få anpassade och flexibla lösningar helt enligt din egen kravspecifikation. Dessutom, du får allt från en och samma samarbetspartner – tryggt, smart och leveranssäkert. Välkommen att läsa mer om utrymningsteknik på vår webb eller kontakta någon av våra teknikspecialister direkt via telefon: 054-57 01 20, för ytterligare information.

KAMIC Installation Tel: 054-57 01 20 | www.kamic.se


VARNING! Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är skyldig att underhålla skyddsrummet. Lag (2016:545) om Skyddsrum

Det är fastighetsägaren som har det fulla ansvaret för att skyddsrummet är utrustat enligt statens regler. Ett exempel på det är när en bostadsrättsförening för ett par år sedan ålades göra om ett traditionellt stambyte. Under skyddsrumskontrollen upptäcktes det att de inte följt gällande skyddsrumsregler. Utöver en kostnad på 300 000 kr för stambytet tillkom då ytterligare 500 000 kr i omkostnader för att riva hela systemet, täcka felaktiga hål och dra nytt system. En helt onödig extra kostnad.

Planerar du att bygga om i en fastighet med skyddsrum, kontakta MSB eller Skyddsprodukter i Sverige AB för att ta reda på hur du ska göra. Då slipper du onödiga extra kostnader.

www.skyddsrum.eu info@skyddsprodukter-sweden.se Tel. 040-94 40 30


Klicka för att kolla in våra övriga nummer!


Nya Projekt

Augusti 2022

Nr 006/2022

Utgivare: Nya Projekt Bygg & Fastighet ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710 Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se Marknad: Försäljningschef Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se Försäljning: Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

5


Nya Projekt

Augusti 2022

6

TENGBOM NOMINERAS I WAF

FÖR BERGS SLUSSAR >>>


Nya Projekt

Augusti 2022

7


Nya Projekt

Augusti 2022

TENGBOM NOMINERAS I WAF FÖR BERGS SLUSSAR Tengbom har nominerats i den internationella arkitekturtävlingen World Architecture Festival (WAF), där flera av världens främsta arkitektkontor är representerade. Det är det nya besökscentret för Bergs slussar vid Linköping som gått till final bland hundratals internationella bidrag. Det nya besökscentret vid Bergs slussar är beläget högst upp vid Bergs slussar vid Göta kanal. Nedanför ligger de sju berömda slussarna som bär fartygen och båtarna upp från sjön Roxen. Åt andra hållet, över den lilla hamnen, fortsätter Göta kanal genom landskapet. Runtom finns kulturlämningar från så långt tillbaka i tiden som järnåldern, genom århundraden av jordbruk och den viktiga transportvägen Göta kanal till industrialiseringens början och dagens fritidsbåtar. Det nya besökscentret kommer att bestå av tre sammanhängande byggnader knyter an till den livliga kanalen och den lilla hamnen. Byggnadernas kurvor i kombination med sadeltakens vinkel gör att byggnaderna liknar uppochnedvända båtar. Besökscentret hämtar inspiration från både naturlandskapet och de gamla gårdshusen i området. Enkla sadeltak efterliknar traktens traditionella bebyggelse. Men i byggnadens andra ända förändras taket av den naturliga kurvan, så att det istället blir en del av landskapet där gavlarna öppnar upp för utsikten. Träkonstruktionen är inte bara en del av byggtraditionerna i området, utan också en del av de hållbara idéerna bakom byggnaderna. Trä kan hittas i närheten, vilket ytterligare minskar CO2-utsläppen. Träkonstruktionernas lätthet gör det också möjligt att slippa gräva i kulturlandskapet i byggprocessen. Detta minskar såväl utsläppen under bygget som åverkan på landskapet. World Architecture Festival är en av världens mest prestigefyllda arkitekturtävlingar. I år hålls den i Lissabon mellan den 30 november och den 2 december 2022.

FAKTA OM BESÖKSCENTRET Beställare: AB Göta kanalbolag Total yta: 1 000–1 500 m2 Arkitekt: Tengbom Utsiktsrum med vy över omgivningarna, utställningsytor, konferensanläggning samt en restaurang för cirka 100 gäster.

8


Nya Projekt

Augusti 2022

9


Nya Projekt

Augusti 2022

KILENKRYSSET SÄLJER 72 000 KVM DETALJPLANERAD MARK TILL NORDSTEN DEVELOPMENT OCH BLACKROCK REAL ASSETS Kilenkrysset säljer 72 000 kvm detaljplanerad mark i Svista Logistikområde, Eskilstuna kommun. Köparna Nordsten Development och BlackRock Real Assets ska tillsammans utveckla en logistikanläggning. Nordsten Development har, genom dotterbolaget och logistikplattformen Talaria Development, fått uppdraget att utveckla en generisk logistikanläggning om 36 000 kvm i Eskilstuna av BlackRock. För projektet har fastigheten Grönsta 1:34, om cirka 72 000 kvm, förvärvats av Kilenkrysset genom en bolagstransaktion. Fastigheten är belägen i Svista Logistikområde med direkt anslutning till E20. – Det är med glädje som vi har genomfört affären med BlackRock Real Assets och Nordsten Development. Fastigheten som vi avyttrar till BlackRock ligger i ett område i Eskilstuna som har helt rätt placering för en ny logistikanläggning. På området har redan en av Nordens största klädkedjor etablerat sin logistikanläggning, vilket visar hur attraktivt det logistiska läget är, säger Jan Persson, vd, ägare och styrelseordförande Kilenkrysset. Logistikanläggningen, där stort fokus läggs på hållbarhet och kvalitet, uppförs på spekulation och förbereds för en alternativt två hyresgäster. Byggnationen påbörjas omgående och anläggningen beräknas vara klar och tillgänglig för hyresgäster under tredje kvartalet 2023. – Efter ett gott samarbete med Kilenkrysset är vi väldigt glada att kunna presentera detta off-market-förvärv. Eskilstuna är ett av Sveriges mest attraktiva logistiklägen, strategiskt placerat nära Stockholm. Detta markerar vårt första förvärv av logistik i Norden och starten på uppbyggnaden av en större logistikportfölj i regionen, säger Thorsten Slytå, Managing Director och Head of Nordic Real Estate, BlackRock. – Vi ser nu fram emot att tillsammans med Nordsten Development utveckla denna logistikfastighet med flera viktiga hållbarhetsfunktioner som solpaneler, högeffektivt klimatskal, BREEAMcertifiering och andra hållbara och effektiva byggnadslösningar, fortsätter Thorsten Slytå. – Vi ser en stor efterfrågan på generiska logistikbyggnader i strategiska logistiklägen som detta och är glada över att kunna erbjuda marknaden ett attraktivt hyresalternativ i en nyproducerad anläggning, säger Christoffer Bööj, styrelseordförande för Nordsten Development. Advokatfirman Allié har varit Nordsten Developments rådgivare. Linklaters, KPMG och Afry har varit BlackRocks rådgivare. Advokatfirman Glimstedt har bistått Kilenkrysset med legal rådgivning genom hela transaktionen, med delägaren och advokaten Frida Gullstrand som ansvarig för Glimstedts team.

10


Nya Projekt

Augusti 2022

11


Nya Projekt

Augusti 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS

Stora fördelar att välja STORA MASKOR av sträckmetall för sandwich - Skalskydd perfekt med stor maska, att motverka inbrott, sabotage bl a i samhällsviktiga byggnader och lager med stora ekonomiska värden. Det är den fördröjande tiden som är av stor vikt och sträckmetall är svårforcerad. - Stora maskor syns på långt håll, än om man inte ligger i första raden längs med huvud vägarna så syns det enormt väl. - Ekonomiskt alternativ att smycka en neutral sandwichfasad. - Solskydd, då stora maskor är vinklade som ger ett skydd, ej plattvalsade. - Olika modeller, ex utskurna logotyper eller mönster, se 2 bilder, där fasaden belyser för tagets logotype o varumärke.

Projekt HEDE nya handelscenter i Kungsbacka färdigställt Q3 2020. Här har man valt en av hofv2s minsta maskstorlek inom vårt program av stora maskmodeller i 3D. Material aluminium där maskan är svetsad i ram i spännande Dekorativa/ Innovativa panelmodeller. Ytbehandling i guld anodiserat (hofv2 erbjuder 3 nyanser av guldanodiserat). Det kan tyckas enkelt med ramlagt i aluminium, men tvärtom, hofv2 är i princip ensamma om att leverera detta, då det inte är många företag som svetsar sträckmetall och ram i aluminium för ett bästa resultat. Sträckmetalls hofv2 modeller vill också belysa kulörer och hoppas att arkitekterna får bygglov för lite mer val av är belysta. NYA sobra kulörer. hofv2 har en helt ny palett med nya kulörer i högsta kvalitet. kan manoch säga att de kulörer som varit efterfrågade 2020 är champagne, hofv2 Slutligen väljer arkitekterna byggbolagen, när arkitektens vision måste stämma 100% med guld, brons, svart, 2021 lite mer blandad efterfrågan med starka kulörer. utförandet. hofv2 förenklar ALDRIG varken sträckmetalltillverkningen i sina parametrar eller montage. Välkomna till hofv2, företaget med de stora sträckmetall visionerna.


Nya Nya Projekt Projekt

Augusti 2022 - DETTA ÄRÄR ENEN ANNONS November 2021 - DETTA ANNONS

DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TYRI LIGHT ACADEMY DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TYRI LIGHT ACADEMY

PeO Axelsson, PeO Axelsson, marknadschef på TYRI.

marknadschef på TYRI.

Ettkunskapsmörker kunskapsmörker inom inom arbetsbelysning Ett arbetsbelysning TYRISKA SKAHJÄLPA HJÄLPA BRANSCHEN BRANSCHEN ATT ––TYRI ATTVÄLJA VÄLJARÄTT RÄTT Belysningsföretaget TYRI satsar nu på en digital akademi för att öka branschens kunskap om ljus

Belysningsföretaget TYRI satsar Kunskapen nu på en digital akademi för att branschens kunskap om ljus och belysning på arbetsfordon. är generellt ganska lågöka kring vad man kan göra med ochbelysningen belysning på arbetsfordon. Kunskapen är generellt ganska låg kring vad man kan göra med på tunga fordon, en kunskapslucka som kan vara kostsam, på flera sätt. belysningen på tunga fordon, en kunskapslucka som kan vara kostsam, på flera sätt. AV OSCAR WIKTORSSON AV OSCAR WIKTORSSON

TYRI LIGHT ACADEMY riktar sig mot alla tillverkare och slutanvändare arbetsmaskiner, de alla på ett lättillgängligt sätt TYRI LIGHT av ACADEMY riktarför sigatt mot tillverkare och slutska få kunskap om hur manför kan och användare av arbetsmaskiner, attförbättra de på ettproduktiviteten lättillgängligt sätt samthur ökaman intäkterna genom att använda bra arbetsskaarbetsmiljön få kunskap om kan förbättra produktiviteten och belysning. samt öka intäkterna genom att använda bra arbetsarbetsmiljön – Inom bilindustrin har belysningen länge varit en viktig del belysning. av fordonet, säkerheten och varumärket. Dit är vi på väg även – Inom bilindustrin har belysningen länge varit en viktig del inom arbetsfordon. Men det finns fortfarande stora kunskapsav fordonet, säkerheten och varumärket. Dit är vi på väg även luckor om arbetsbelysning i branschen, säger PeO Axelsson som inom arbetsfordon. Men det finns fortfarande stora kunskapsär marknadschef på TYRI. luckor om arbetsbelysning i branschen, säger PeO Axelsson som är marknadschef på TYRI. RISKERNA MED BILLIGA LAMPOR Ett vanligt förekommande problem är att man köper billiga lampor

RISKERNA BILLIGA LAMPOR som lovarMED runt och håller tunt. Problem som oftast uppkommer Ett vanligt problem är att man köper billiga efter ettförekommande tag på de billigare produkterna är att de stör ut lampor annan somteknisk lovar runt och håller tunt. Problem som oftast uppkommer utrustning i närheten, såsom radio, mobiltelefon och i efter ett tag de billigare värsta fallpå själva maskinen.produkterna är att de stör ut annan teknisk utrustningäri dessutom närheten,ofta såsom radio, och i – Kvaliteten så dålig attmobiltelefon lamporna vibrerar värsta fall själva maskinen. sönder, det kan läcka in damm och vatten, eller att lamporna helt förstörs rost. Den ofta totalasåkostnaden bli hög vibrerar om man –enkelt Kvaliteten äravdessutom dålig att kan lamporna ocksådet räknar med att blirvatten, ståendeeller under sönder, kan läcka in fordonet damm och att reparationerna, lamporna helt menar PeO Axelsson. enkelt förstörs av rost. Den totala kostnaden kan bli hög om man Light är enblir nystartad plattform på TYRI:s webbockså TYRI räknar medAcademy att fordonet stående under reparationerna, platsPeO samtAxelsson. på Facebook, Youtube och LinkedIn. Där tar man del menar av insikter, kunskap ochnystartad uppdateringar om ny TYRI Light tips, Academy är en plattform påteknik TYRI:skopplat webbtill arbetsbelysning och ljus överlag. plats samt på Facebook, Youtube och LinkedIn. Där tar man del av insikter, tips, kunskap och uppdateringar om ny teknik kopplat till arbetsbelysning och ljus överlag.

På den här läroplattformen kommer TYRI kontinuerligt publicera skräddarsydda artiklar verktyg som På filmade den här föredrag, läroplattformen kommer TYRI och kontinuerligt pubguidar besökaren genom skräddarsydda världen av arbetsbelysning. licera filmade föredrag, artiklar och Förhoppverktyg som ningsvis leder det till att fler tar välav underbyggda beslutFörhoppsom guidar besökaren genom världen arbetsbelysning. gynnar deras verksamhet lång ningsvis leder det till attpåfler tarsikt. väl underbyggda beslut som – I grunden handlar det på omlång att visikt. på vårt företag har många gynnar deras verksamhet medarbetare som har lång erfarenhet och är experter inom om– I grunden handlar det om att vi på vårt företag har många råden som exempelvis optik, ljussimulering och elektronik. Det medarbetare som har lång erfarenhet och är experter inom omär kunskap som vi byggt upp och förädlat i över 40 år och något råden som exempelvis optik, ljussimulering och elektronik. Det vi gärna vill dela med oss av, säger PeO Axelsson.

är kunskap som vi byggt upp och förädlat i över 40 år och något vi gärnaOCH vill dela med oss av, säger PeO Axelsson. MILJÖ SÄKERHET

Det finns också miljö- och säkerhetsaspekter kopplat till valet av MILJÖ OCH SÄKERHET arbetsbelysning. De allra modernaste lamporna kan exemDet finns ocksåautomatiskt miljö- ochom säkerhetsaspekter kopplat till valet av pelvis dimmas arbetsbelysning. De allra modernaste lamporna kan exemföraren skulle bländas av sina pelvislampor dimmas automatiskt om egna eller ett mötande föraren skulle bländas av sina fordons. egna eller ett mötande – I lampor Sverige är vi långt fram vad gäller arbetet med både hållfordons. barhet och arbetsmiljö. Detfram har – I Sverige är vi långt pushat oss arbetet att utveckla vad gäller medprodukter både hållsom håller och som genom barhet ochlänge arbetsmiljö. Det har nya säkerhetslösningar pushat oss att utvecklaförbättrar produkter arbetsmiljön för och föraren, som håller länge som kongenom staterar PeO Axelsson. nya säkerhetslösningar förbättrar www.tyrilights.com

arbetsmiljön för föraren, konstaterar PeO Axelsson.

25

www.tyrilights.com 25


EN TRYGG & PERSONLIG MASKINAFFÄR

GÖTEBORG

JÖNKÖPING

STOCKHOLM SYD

STOCKHOLM NORR

Rudanvägen 2

Solbackavägen 2

Växelgatan 4

S

136 50 JORDBRO

177 71 JÄRFÄLLA

442 40 KUNGÄLV

553 03 JÖNKÖPING

08-500 741 74

08-500 741 71

031-383 03 00

036-333 63 40

syd@kh-maskin.se

norr@kh-maskin.se

gbg@kh-maskin.se

jkpg@kh-maskin.se

4

kh-maskin.se


Nya Projekt

Augusti 2022

15

Låt oss skapa något hållbart tillsammans!

Är ni i behov av hållbara och iögonfallande stenprodukter till inne- eller utemiljöer? Då har ni hittat rätt. Med 40 års samlad expertis av natursten kan Granum tillgodose alla era stenbehov – oavsett om ni är ett företag eller en privatperson.

Granum Stenprodukter AB Aspgatan 33, 289 71 Sibbhult www.granumstenprodukter.se


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SOUDAL

Svensk Byggtidning 45

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SOUDAL

Svensk Byggtidning 45

Täta, isolera eller fylla ut. Täta, isolera eller fylla ut. Inga problem! Inga problem!

SOUDAL AB SOUDAL AB tätar, isolerar och tätar, isolerar och fyller fyllerut utsvensk svensk byggmarknad byggmarknad

Country Manager Michael Ågren, Soudal AB. Country Manager Michael Ågren, Soudal AB.

Soudal kontrollerar hela kedjan – från framställning till leverans – av fog, lim och fogskum. Soudal kontrollerar hela kedjan – från framställning till leveranssom – av de fog, lim och fogskum. – Vi är relativt unika. Många konkurrenter köper in produkterna säljer, säger Dan Palmqvist, – Vi är relativt unika. Många konkurrenter köper in produkterna som de säljer, säger Dan Palmqvist, Key Account Manager, Soudal AB. Key Account Manager, Soudal AB. SOUDAL AB FÖRSER konstruktörer och återförsäljare i byggSOUDAL FÖRSER konstruktörer och återförsäljare i byggsektorn med AB tätningsmaterial. sektorn Fog, limmed ochtätningsmaterial. fogskum är Soudals stora nummer – men i sortiFog, limäven och en fogskum är Soudals stora nummer – men i sortimentet finns rad andra specialprodukter för olika ändamål. mentet finns även en rad andra specialprodukter för olika ändamål. Tätningsprofiler, klämskydd, fönsterkitt, fogpistoler, patroner med Tätningsprofiler, tätningskemi … klämskydd, fönsterkitt, fogpistoler, patroner med tätningskemi … – Vi har ett otroligt kunnande om brandtätning (!), säger Key – Vi har ett kunnande om brandtätning (!), säger Key Account Managerotroligt Dan Palmqvist. Account Manager Dan Palmqvist. Soudal har verkat på den svenska byggmarknaden för kemiska Soudal har verkat påMen den svenska byggmarknaden förbelgiska kemiska produkter sedan år 2016. som svenskt dotterbolag till produkter sedan år 2016. Men som svenskt dotterbolag till belgiska koncernen Soudal NV, i Turnhout, Belgien, är branscherfarenheten koncernen Soudal NV, i Turnhout, Belgien, är branscherfarenheten långt mer mångårig och vidsträckt. långt mer mångårig och vidsträckt. Soudal är Europas största oberoende tillverkare av tätningsSoudal är Europas största oberoende tillverkare av tätningsmedel, lim och polyuretanskum för professionella och privata medel, lim och polyuretanskum för professionella och privata konsumenter. konsumenter. Med en omsättning på 800 miljoner euro, över 3 000 anställMed en omsättning på 800 miljoner euro, över 3 000 anställda och 14 produktionsanläggningar på 4 kontinenter. da och 14 produktionsanläggningar på 4 kontinenter. Till 100 procent familjeägda företag Soudal har utvecklats till Till 100 procent familjeägda företag Soudal har utvecklats till en internationell aktör och expert inom kemiteknik. en internationell aktör och expert inom kemiteknik.

”Vet vilka vi är” ”Vet vilka vi är”

I Sverige har Soudal etablerat sig inom byggindustrins sektorer. I Sverige har Soudal etablerat sig inom byggindustrins sektorer. Det vill säga fog, tätningsprofiler med mera i anslutning till sådant Det vill säga fog, tätningsprofiler med mera i anslutning till sådant som ventilationsutrustning och tillverkning av dörrar och fönster. som ventilationsutrustning och tillverkning av dörrar och fönster. Företagskunderna ärär förstås renodlade Företagskunderna förstås renodladebyggföretag, byggföretag,men menockså också glasmästerier, inglasningsföretag och tillverkare av uterum. glasmästerier, inglasningsföretag och tillverkare av uterum. – På industrisidan vetvet dede flesta vilka – På industrisidan flesta vilkaviviär!är! Det hindrar inte att siktet alltmer inkluderar Det hindrar inte att siktet alltmer inkluderarpotentiella potentiellaåteråterförsäljare i bygghandeln. försäljare i bygghandeln. I dag hittar dudu Soudals varumärke I dag hittar Soudals varumärkehos hosåterförsäljare återförsäljaresom som Optimera, Dahl, Big-gruppen och Flinks Optimera, Dahl, Big-gruppen och FlinksJärn. Järn.

– Vi har ett litet återförsäljarnät. Framförallt inom den profes– Vi bygghandeln. har ett litet återförsäljarnät. Framförallt inom den professionella sionella Med ettbygghandeln. nytt hämtlager för 600 pallplatser strategiskt i KungsMed ett nytt hämtlager förhar 600Soudal pallplatser strategiskt Kungsängen i nordvästra Stockholm ytterligare vässati logistik ängen i nordvästra Stockholm har Soudal ytterligare vässat logistik och kundservice. och kundservice. – Härifrån servar vi snabbt hela Sverige med våra produkter, – Härifrån vi snabbt hela SverigeÅgren. med våra produkter, tillägger en stoltservar Country Manager Michael tillägger en stolt Country Manager Michael Ågren.

Miljö och hälsa Miljö och hälsa För ett företag som marknadsför kemiska produkter för tätning

Förannat ett företag som marknadsför produkter tätning är naturligtvis frågor omkemiska miljö och hälsa av för största vikt. och och annat är naturligtvis frågor om miljö och hälsa av största vikt. Soudal arbetar aktivt tillsammans med etablerade instanser Soudal arbetar aktivt tillsammans med etablerade instanser och miljöföretag som Byggvarubedömningen, SundaHus, Svanen och miljöföretag som Byggvarubedömningen, SundaHus, Svanen och Basta. och Basta. – För att få våra produkter godkända i miljöcertifierade bygg– För att få våra produkter godkända i miljöcertifierade byggnader. I Belgien jobbar en hel avdelning med att miljöklassificera nader. I Belgien jobbar en hel avdelning med att miljöklassificera våra produkter. våra produkter. Soudals fortsatta satsning på utveckling, långsiktiga visioner Soudals fortsatta satsning på utveckling, långsiktiga visioner och anpassning till lokala marknader är grunden för företagets fanoch anpassning till lokala marknader är grunden för företagets fantastiska utveckling, understryker Country Manager Michael Ågren. tastiska utveckling, understryker Country Manager Michael Ågren. – I Sverige står vår säljkår på 10 personer till förfogande. Tveka – I Sverige står vår säljkår på 10 personer till förfogande. Tveka inte att kontakta oss på telefon 08-445 72 30! inte att kontakta oss på telefon 08-445 72 30!

www.soudalgroup.com www.soudalgroup.com


DIN KOMPLETTA PARTNER FÖR PROJEKTERING AV INDUSTRIANLÄGGNINGAR! Ingenjörsfirman Rörkraft erbjuder hög servicegrad och rätt kompetens baserat på mer än 20 års erfarenhet gällande avancerad industriprojektering. Vi genomför även laserscanning i samband med om- och tillbyggnad. Vi har kontor i Lund, Karlshamn och Stockholm.

www.rorkraft.se 010-251 21 00

För statisk dimensionering av rör- och rördelar.

Anläggningskonstruktion

Beräkningar

Byggnadskonstruktion

El & Automation

Processanalys

Projektledning

MONTERING

LIVRÄDDNINGSPOSTER

EN SÄKER HAMN

RISKANALYSER / UTBILDNINGAR / DEMOVISNING / MONTERING / SUPPORT

RÄDDNINGSSTEGAR

HÖR GÄRNA AV ER OM NI HAR FRÅGOR! Lars Johnson Tel. +46 (0)33 23 16 21 Mobil +46 (0)70 823 16 76

rescuelife247.se


Nya Projekt

Augusti 2022

18

SMIDMEK

TILL B >>>


Nya Projekt

Augusti 2022

19

LEVERERAR YTTERLIGARE STOMME

BOSTÄDER I BORÅS

Peter Alriksson, vice VD Smidmek - FOTO: Andreas Sundbom


Nya Projekt

Augusti 2022

SMIDMEK LEVERERAR YTTERLIGARE STOMME TILL BOSTÄDER I BORÅS Smidmek får än en gång Peabs förtroende att projektera, leverera och montera prefabricerade betong- och stålstommar till ett nytt kvarter i Borås. Projektet Kasernen 1 kommer att rymma 110 hyresrätter och 81 bostadsrätter. Det nya kvarteret kommer att ligga i Regementsstaden i Borås, alldeles invid Smidmeks och Peabs tidigare bostadsprojekt Korpralen som beräknas vara inflyttningsbart hösten 2022. Produktionsmässigt är projekten snarlika och Smidmek ansvarar för projektering, leverans och montage av en komplett betongstomme av bland annat innerväggar, balkonger och trappor. – Till en början var det tänkt att vi på första våningen skulle använda oss av prefabricerade betongväggar med ingjutet tegel. Men för att få bättre ekonomi i projektet gjorde vi ett omtag tillsammans med kunden och beslutade att i stället använda massivväggar på första våningen och utfackningsväggar uppåt i huset. Öppet samarbete och projektets bästa i fokus är viktiga framgångsfaktorer i bygget av Kasernen, säger Peter Alriksson, vice VD på Smidmek. En utmaning är omfattningen på projektet som är dubbelt så stort som det tidigare samarbetet. Även det pressade tidsschemat och logistiken ställer högre krav på planering – något som gynnas av att Smidmek och Peab samarbetat många gånger tidigare. – Styrkan med att arbeta med Smidmek är att vi jobbar tillsammans. De bidrar med lösningar i tidigt skede i processen och fokuserar på det som är bäst för projektet, säger Ove Svanberg, projektchef på Peab. Smidmeks montage av stomme startar i augusti 2022 och beräknas vara klart till sommaren 2023.

20


Nya Projekt

Augusti 2022

21

Visionsbild över Brf Sergeanten 1914, en del av Kasernen 1 - BILD: Peab Bostad


84 Nya Svensk Byggtidning Projekt

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ANRIN NORDIC Augusti 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS

ANRIN OvalGrip galler.

ANRIN NORDIC LEDER VATTEN Rännor för transport av dagvatten är viktigt när urbaniseringen ökar och allt fler ytor blir hårdgjorda. ANRIN Nordic tillhandahåller rännsystem och galler för många olika sammanhang och med anpassning för specifika behov. – LEADING WATER ÄR vår devis. Våra produkter leder vatten och ligger helt rätt i tiden. Det är mycket tal om dagvattenhantering och beredskap för stora vattenflöden nu och i framtiden. Morgondagens problem är redan här, säger Mikael Holmberg, vd vid det svenska försäljningsbolaget ANRIN Nordic. – Våra målgrupper är föreskrivande led, entreprenörer och slutkunder bland kommuner, fastighetsägare och industrier. Utöver vårt stora sortiment av rännor och galler kan vi ta fram speciella lösningar för specifika behov. Vi är lösningsorienterade, säger Mikael Holmberg, Det handlar om rännsystem vid till exempel entréer, trottoarer, gårdar, terrasser. Rännsystemet består av en rännkropp och galler i valfri design. Gallren kan fås i olika material såsom segjärn, komposit, galvaniserat och rostfritt stål. Rännsystemen klarar trafikklasserna A15-F900 enligt EN-1433. Några unika egenskaper som ANRIN erbjuder är bland annat UniLink vilket är ett system för att förenkla monteringen av rännkropparna. En annan unik egenskap är designen OvalGrip som är mer än 15 procent mer effektivare i vattenupptag jämfört med den gamla designen.

ANRIN har tre produktgrupper:

1. ANRINs polymerbetongprodukter Rännor med och utan fall, slitsrännor för diskret design, komplett med stort utbud av galler. Gårdsbrunnar med lövsil och vattenlås, fotskrapor som gjuts in i entréer och brett utbud av sportprodukter för idrottsanläggningar. 2. HYDROTEC Betongprodukter, rännor 100-400 mm breda, med och utan

fall, rännor (HYDROline) i aluminium eller segjärn samt HYDROblock som är en extremt stabil ränna helt i segjärn (finns i bredderna 100-300 mm) och med belastningsklass F900. Även gatugods såsom betäckningar i olika storlekar och utföranden. 3. Stainless Team Rännor i rostfritt eller syrafast stål i rännutförande eller som golvbrunnar för hemmet, industri, utemiljöer, pooler och storkök. – Vi kan också leverera galler och brunnar i specialdesign samt valfritt utförande med till exempel företagets namn/logotype. Andra produkter är också luftningsbrunnar och terrassbrunnar, säger Mikael Holmberg.

Etablerade samarbeten Det svenska försäljningsbolaget ANRIN Nordic startade 2017 som dotterbolag till tillverkaren ANRIN i tyska Anröchte och har sedan dess etablerat återförsäljarnät i samtliga nordiska länder. 2019 inleddes samarbete med finska Stainless Team och deras rostfria produkter. Nyligen har ett tredje samarbete inletts, nu med tyska tillverkaren HYDROTEC och deras produkter. ANRIN Nordic har sitt centrallager i Trelleborg för distribution i de nordiska länderna.

www.anrin.com


Nya Projekt

Augusti 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS

Hos oss gör du ett TRYGGT KÖP! Hos oss gör du ett

TRYGGT!

Hos oss handlar du TRYGGT KÖP!

S

FFARE GARA TA

I NT

”Min Huddig har några år på nacken. Men med Staffare Garantin känner jag mig trygg och vet att jag kan köra många driftstimmar utan problem.”

SE

D

BE SIK

TA

D

R

VA

www.staffare.se HUDIKSVALL

LULEÅ

SKELLEFTEÅ

TIMRÅ

BOLLNÄS

STORVIK

UPPSALA

VÄSTERÅS

STOCKHOLM


Nya Projekt

Augusti 2022

24

KLASSISK INDUSTRILOKAL G

OMFATTANDE RENO >>>


Nya Projekt

Augusti 2022

GENOMGÅR

OVERING

25


Nya Projekt

Augusti 2022

KLASSISK INDUSTRILOKAL GENOMGÅR OMFATTANDE RENOVERING

Gamla Motala Verkstadsområde ligger som ett historiskt minne längs Göta kanal och Motala ström. Anrika Motala Verkstad började som en reparationsverkstad till kanalbygget (1822) och växte sedan så att man i mitten av 1800-talet blev en av landets ledande industrier. Under hösten 2021 köpte Serneke AB Gamla Motala Verkstad och sedan årsskiftet har företaget jobbat med en större renovering av lokverkstaden. Tanken var att den första konserten i den gamla verkstadslokalen skulle äga rum i slutet av juni 2022 och som första evenemang ges en konsert med The Ark, onsdagen den 29 juni. OM PROJEKTET

Allting startade med att Ola Serneke i mars 2022 kontaktade Patricio Holm Jalvander på BC Brandtätning AB gällande renoveringen av ”Lokverkstaden i Motala” som skulle göras om till konsert- och eventhall. Den första kontakten med Sika skedde först i slutet av mars 2022 då BC Brandtätning hörde av sig till Martin Forssmed på Sika Sverige AB angående detta projekt som troligen behövde hjälp med ett kolfiberförstärkningsarbete. Byggtiden visade sig vara väldigt knapp eftersom den första konserten skulle ges i lokalerna redan i slutet av juni 2022. I projektet saknades det dock en konstruktör, så Sika kontaktade Åkermans Ingenjörsbyrå AB med Claes Petersson i spetsen. Ett första möte hölls och efter ett platsbesök i Lokverkstaden så dök det upp ytterligare en fråga som behövde besvaras. Ett omfattande blästrings- och betongrenoveringsarbete krävdes för att sedan kunna montera kolfiberförstärkningen. I detta fall kontaktades, Erab - Entreprenadreparationer i Örebro AB, som utförare och detta arbete påbörjades kort därefter. – Motala Lokverkstad har varit ett väldigt kul och utmanade projekt där jag fick möjligheten att väcka liv i en utdömd byggnad. Ett stort renoveringsprojekt som av många ansågs vara omöjligt att göra utan att bryta mot byggnadens q-märkning, men som i slutändan blev en knappt märkbar renovering. Projektet har verkligen visat potentialen med Sikas kolfiberförstärkningssystem, säger Claes Petersson - Handläggande konstruktör, Åkermans Ingenjörsbyrå AB. Trots den snäva byggtiden så är det noterbart att all betongrenovering och kolfiberförstärkning var klar innan deadline. SIKA LEVERERAR TILL PROJEKTET

Sika har sedan projektstart levererat en komplett konstruktionslösning för renovering och förstärkning av Lokverkstadens rundade tak. I denna konstruktion ingår både betongrenoveringsprodukter samt kolfiberväv med tillhörande lim. Nedan listar vi både volymer och vilka artiklar som använts:

26

KOLFIBERFÖRSTÄRKNING Sika® CarboDur® S-1214: 750 meter Sika® CarboDur® S-1512: 250 meter SikaWrap®-231 C: 5 550 meter Sikadur®-330: 3 405 kg Sikadur®-30: 1 410 kg BETONGRENOVERING Sika MonoTop®-3020: 5 000 kg Sika MonoTop®-4012: 1 500 kg Totalt levererat material: 6 550 meter kolfiberväv, 4 815 kg lim och 7 000 kg reparationsbruk. Avslutningsvis när vi pratar med Patricio Holm Jalvander Verksamhetsansvarig, BC Brandtätning AB så menar han att det har varit en stor utmaning att renovera en så anrik byggnad som även var i ett väldigt dåligt skick. Beställaren Serneke insåg dock tidigt att stål inte var ett alternativ, det skulle bli ett alltför stort ingrepp, fortsätter Patricio. Så tillsammans med Sika och Åkermans Ingenjörsbyrå kom vi fram till att kolfiberförstärkning var det enda som kunde rädda Lokverkstaden i Motala: – Det känns väldigt kul att ha varit med att bevara ett sådant viktigt landmärke, avslutar Patricio Holm Jalvander.


Nya Projekt

Augusti 2022

27


FORMGE DIN VISION

INTEGRERA OCH SMÄLT IN

INFORMERA OCH FÖRMEDLA ETT TYDLIGT BUDSKAP

SKAPA IDENTITET OCH TILLFÖR EN PERSONLIG TOUCH

Ge din fasad ett unikt uttryck med fasadskivan Steni Vision – tillverkad av stenkomposit. Skivan kan användas för exteriör eller interiör beklädnad för alla typer av byggnader. Steni Vision finns i 14 olika standardutföranden och kan även beställas med olika motiv och mönster enligt önskemål. Stenis produkter är tillgängliga som nedladdningsbara BIM-objekt för Revit och Archicad på www.bimobject.com. Läs mer om Steni Vision på steni.se – testa Steni designverktyg – lek med olika byggnadstyper, former och motiv.

SKAPA ILLUSIONER MED ESTETIK SOM LURAR ÖGAT


Polygon förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Vare sig det gäller befintligt bestånd eller nybyggnation är akuta och oväntade händelser kostsamma. Vi hjälper dig att minimera dessa samt tar kontrollen över miljökrav så att du kan bidra till ett hållbart samhällsbyggande. Vi leder och samordnar ert miljöarbete Gröna byggnader har ofta lägre driftskostnader, högre hyresintäkter, högre värde och ökad produktivitet. Som miljösamordnare hjälper vi dig koordinera miljökrav, regler och rekommendationer både vid ombyggnation, nyproduktion och rivning. Låt oss hantera frågorna gällande allt från byggmaterial, energi och innemiljö, till förorenad mark, utemiljö och myndighetsfrågor. Spetskompetens inom alla fuktrelaterade områden En fuktexpert från Polygon kan rådge, samordna och kontrollera byggprojektet under alla dess faser - från planering och projektering till produktion och slutbesiktning. Genom att tidigt identifiera risker och möjligheter kan framtida tids- och kostnadskrävande åtgärder orsakade av fukt minimeras. Koordinerar alla fuktinsatser under produktionen Brister i fukthantering innebär ofta stora avbrott i produktionen och kostsamma förseningar av byggprojekt. Som rådgivande expert i alla frågor som rör förebyggande fuktsäkerhetsarbete och avvikelsehantering kan vi hjälpa dig att förutse och undvika fuktproblem under byggfasen.

Ring dygnet runt 020-235 235

Vi förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. www.polygongroup.se

Always By Your Side.

Din expert på fukt och hållbarhet i en byggnads alla faser


Nya Projekt

Augusti 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS

V I TA R ÖV E R A N S VA R E T F Ö R E R A G O LV Y T S K I K T FRÅN HÅLLBARHETSANALYS VIA UTFÖRANDE TILL CERTIFIKAT – VI KAN MED STOLTHET TA ANSVAR FÖR ATT LEVERERA HELA PROCESSEN. Vi har Sverige-rättigheterna för vår patenterade keramiska golvlack. Under snart tio år har vi applicerat den keramiska lacken hos våra kunder. Därför vet vi nu att det inte finns någon annan produkt som ger det nötningsmotstånd som den skapar. Nu tar vi nästa steg och levererar Certifikat Hållbara Golv. Konceptet medför inga tillkommande kostnader för er som kund utan ingår i vårt redan befintliga erbjudande.

VÅRT HELHETSANSVAR Ekonomiskt

Vill du veta mer?

Värdeskapande

Vår produkt och process ger mer än 50 % i direkt kostnadsbesparing jämfört med traditionell golvhantering.

NULÄGES- & HÅLLBARHETSANALYS

ÅRSAVSTÄMNING, CERTIFIERING

BESÖK OSS PÅ FASTIGHETSMÄSSAN I MONTER N:11. Du kan också kontakta

REVIDERING PLANER

Simon Fredman, Marknadschef simon.fredman@

CERTIFIKAT HÅLLBARA GOLV

Certifikat Hållbara Golv skapar långsiktigt ekonomiskt värde för fastigheter, miljö och RAPPORT STATUS människor. & PRIORITERING

UTVECKLINGS- & FÖRVALTNINGSPLAN

hallbarteknik.se, Mobilnr. 070-374 18 76

UTFÖRANDE: FÖRVALTNING & ÖVERSYN

Enkelt Vi tar ansvaret för er golvförvaltning samtidigt som underhållet förenklas och innemiljön blir mer hälsosam och trevlig.

UTFÖRANDE: RENOVERING

DELÅRSAVSTÄMNING

VI RENOVERAR SAMTLIGA TYPER AV GOLVMATERIAL HALLBARTEKNIK.SE

Hållbart

Vår produkt och process förlänger de befintliga golvens livslängd med minst 10 år. Den direkta besparingen av CO2-avtryck jämfört med ett golvbyte är över 90 %. Dvs. 10 kg CO2 i besparing per renoverad kvadratmeter.


Rektangulära

Ventilationskanaler •

Tillverkningen av rektangulära ventilationskanaler sker efter kundspecifikation

Kanalerna kan tillverkas främst i galvplåt men kan även tillverkas i rostfritt, svartplåt och magnelis.

Samtliga kanaler kan levereras med invändig- ljud, brand eller kondensisolering.

Kanalerna levereras med gejd och förmonterad packning vid kanalstorlek < 1600 mm.

Nu ännu bättre Bevegos skarvsystem 2.0 har en unik skarvkonstruktion med två kamrar, vilket ger högre täthet och en vridstyvare konstruktion. Systemet finns i galvplåt och magnelis samt är kompatibel med andra skarvsystem. Hörnvinklarna i skarvsystemet är längre och tjockare än motsvarande produkter på marknaden. Packningen är tillverkad i EPDM gummi som ger snabb återfjädring oavsett temperatur. Välkommen in till oss på Bevego för mer information!


Nya Projekt

Augusti 2022

32

CENTERPARTIET I STOCKHOLM VI

TUNNELBANESTATION I MAR >>>


Nya Projekt

ILL BYGGA

RIEBERG

Augusti 2022

33


Nya Projekt

Augusti 2022

CENTERPARTIET I STOCKHOLM VILL BYGGA TUNNELBANESTATION I MARIEBERG Med anledning av Region Stockholms samråd om stationsplaceringar för ny tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö föreslår Centerpartiet i Stockholm att en station även bör placeras i Marieberg. Marieberg är en plats med stor potential för centralt belägna bostäder och arbetsplatser och detta kan finansiera kostnaden för en ytterligare station på linjen.

34

hantera behovet av bostäder och samtidigt kunna bevara och tillskapa parker och grönområden, säger Karin Ernlund. Centerpartiet vill bland annat bygga skyskrapor och vill att området fylls med en blandning av bostäder, kontor, restauranger, hotell och butiker. De nya byggnaderna placeras längs med Gjörwellsgatan, Rålambsvägen samt på Fyrverkarbacken. Detta för att utnyttja den mark där det idag finns stora parkeringsytor och parkeringshus Centerpartiet föreslår vidare att Rålambsvägen får en grön allé som börjar vid Västerbron där nya tunnelbaneuppgångar placeras.

– I Stockholm behöver vi öka takten i bostadsbyggandet. En nyckel för att uppnå detta är bra mobilitetslösningar och en smart utbyggnad av kollektivtrafiken. Här i Marieberg finns det potential för båda delarna – vi skulle kunna bygga fler bostäder och arbetsplatser och i samband med det placera en tunnelbanestation vid Västerbron, säger Karin Ernlund, distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms stad.

Längs allén kan ytan nyttjas för att skapa olika paviljonger med kiosker, café och små butiker för att bidra till en mer levande stadsdel.

2021 genomförde Region Stockholm en lokaliseringsutredning där det konstaterades att en station i Marieberg skulle ge upphov till samhällsekonomiska restidsvinster om 600 miljoner kronor.

– Möjligheterna att bygga högt, tätt och grönt vid Marieberg har ändrats radikalt genom Brommautredningen. Om det kan finansiera t-banestationer vid Marieberg och Hornstull längs den nya tunnelbanelinjen, ger det en unik möjlighet till en bättre trafiklösning mellan Kungsholmen och västra Södermalm med stora samhälls- och miljönyttor. Det är en chans vi inte får kasta bort utan som behöver prövas seriöst, både för klimatets, bostädernas och den regionala tillväxtens skull säger Gustav Hemming, gruppledare för Centerpartiet i region Stockholm.

En ytterligare station på den nya linjen skulle enligt samma utredning kosta 1 miljard kronor att bygga. Enligt Centerpartiets beräkningar, utifrån möjlig exploatering av nya bostäder och kontor, kan en ny stationsplacering innebära exploateringsintäkter om 1-1,5 miljarder kronor. Det finns därmed inga ekonomiska argument för att avstå fler stationsplaceringar utmed den nya tunnelbanelinjen. – Nyligen kom ytterligare en utredning som slår fast att Bromma flygplats kommer avvecklas, senast till 2035. I och med detta försvinner inflygningszonen över Marieberg och det ger oss nya möjligheter att bygga högt. Stockholm växer ständigt vilket kräver snabbare byggtakt och att bygga på höjden är ett sätt

Centerpartiet ser också stora kollektivtrafiknyttor i att knyta ihop Kungsholmen med Södermalm med en anslutning av den nya linjen också i Hornstull.

Centerpartiet i Stockholm går till val på att göra Marieberg till en central del av staden genom att förtäta området och förse det med en tunnelbanestation. Centerpartiet har tagit fram skisser på hur detta kan se ut baserat på följande antaganden: Totalt 90 000 kvm kontors- och bostadsyta varav hälften utgörs av bostäder. Detta kan innebära 4 500 nya bostäder i Marieberg. 10500 kvm nytt grönt café- och promenadstråk.


Nya Projekt

Augusti 2022

35


Nya Projekt

Augusti 2022

PÅ BILDEN: Morgan Johansson, VD för Einar Dahl Byggnads AB, Rune Persson, Ordförande barn- och utbildningsnämnden, Tonny Svensson, Ordförande i kommunfullmäktige och Camilla Fridberg, Projektledare på fastighetsavdelningen på Klippans kommun

36


Nya Projekt

Augusti 2022

37

HÄR TAS FÖRSTA SPADTAGET TILL FÖRSKOLAN GLÄNTAN I juli togs det första spadtaget till Gläntan, den nya förskolan som ska byggas bakom friluftsbadet i Ljungbyhed. På plats och med spadarna i högsta hugg var Rune Persson, Ordförande barn- och utbildningsnämnden, Tonny Svensson, Ordförande i kommunfullmäktige och Morgan Johansson, VD för Einar Dahl Byggnads AB, som kommer utföra byggnationen. De tre herrarna fick dagen till ära hjälp med grävandet av Irma och Clara från förskolan Villa Villerkulla, Julia och Måns från förskolan Värdshuset. Den nya förskolan, som beräknas vara klar 2024, kommer bestå av åtta nya avdelningar med plats för cirka 240 förskolebarn och kommer ersätta samtliga kommunala förskolor i Ljungbyhed.


R I N G OS S PÅ 03 1 – 4 3 5 0 9 0 E LLE R G Å I N PÅ W W W. M I LLE TE C H . S E

Säkrare, ljusare och enklare

Vi har allt ni behöver för takläggning och många andra arbeten på fastigheter. Vi anstränger oss för att ni inte ska behöva göra något extrajobb, utan kunna beställa allt ni behöver direkt från oss. Vi utökar ständigt vårt sortiment för att tillgodose era behov. Marknadens lägsta priser. Jämför gärna själva!

Säker röklucka och brandlucka I en fastighet är det viktigt att man har en väl fungerande röklucka installerad. För att brandskyddet ska nå upp till kraven ska brandluckan anpassas efter utformning och storlek på byggnaden.

Röken gör störst skada I händelse av brand är det oftast röken som orsakar störst skada. Med brandventilatorer/rökluckor kan den skadliga och giftiga röken släppas ut. Det gör att branden inte sprids lika snabbt, att luften hålls renare och inte luften blir lika farlig att andas. Om man vill använda rökluckan till att släppa ut värme och förbättra ventilationen kan det vara smart att även installera en väderstation som automatiskt stänger luckan vid hård vind och regn.

Motorstyrd brandventilator

Brand- och komfortventilator av hög kvalitet

Våra brandluckor håller hög kvalitet och vi har allt som behövs för att anpassa rökluckorna efter olika sorters byggnader. Vi har bland annat enlocksventilatorer och tvålocksventilatorer med kupol eller lanternin. Självklart har vi även alla tillbehör som inbrottsgaller, nedstörtskydd, motorer och styrcentraler för luckorna.

Svanhals för kabelgenomföringar För kabelgenomföringar mellan inner- och yttertaket och skyddar kabeln mot påfrestningar, vattenflöden och läckor. Vi har många olika varianter av svanhalsar, så som pappsvanhalsar och protansvanhalsar.

Takljuskupol 3-glas Rundad eller pyramid. Vi har de flesta storlekar i lager.

Åskledarfäste Takledningshållare med ledningshållare och underdel av doppförzinkat stål.

Uppstignings-/ inspektionslucka • Låsningsbara från in- eller utsidan. • Träram med svart eller tegelröd kondensisolerad plåtlucka.

Vi har al inte ska vårt sort Åskledarfäste

Takledningshållare för horisontaltak. Fyllnadsvikt på 1 kg i frostbeständig betong.

Fuktavluftare

Säker rö ø 75 för PVC duktak. ø 75, 110 och 160 för papptak.

VÄ L KO M M E N T I L L O S S O M D U V I L L B L I L I K A LÖ N S A M S O M VÅ R A K U N D E R • Taksäkerhet • Träskruv/bricka • Byggskruv • Lättbetongskruv/bricka • Takstosar • Takbrunnar • Teleskophylsor • Betongskruv • Betongstift • Lättbetongskruv • Plåtskruv med borrspets • Träskruv • Dubbelgängad träskruv • Slangklämmor • Montagehjälpmedel • Brickor • Mätredskap • Verktyg • Betong- / hammarborr • Tätningsprodukter • Skyddsartiklar • Ljuskupoler • Uppstigningsluckor m.m

I en fastigh erande rök

Bergsjödalen 55 | Göteborg | 031 – 43 50 90 order@milletech.se | www.milletech.se


High Performance Reinforcement Products T‐headed bars  Rebar couplers  Steel‐to‐concrete connec�ons 

...also in stainless material

Cer�ed ‐ Environmental Product Declara�on (EPD) ‐ BIM tools

HRC Europe NL BV NL-8211 AD Lelystad The Netherlands +31 320 727030

HRC Europe AS N-3426 Lierstranda Norway +47 32 24 04 70

www.hrc-europe.com


Nya Projekt

Augusti 2022

EN AV SVERIGES LEDANDE RADIOLOGILEVERANTÖR, EVIDIA, VÄLJER GOCO CLINIC FÖR SIN NYA GÖTEBORGSENHET Våren 2023 färdigställs GoCo Clinic. Ett 8 000 kvm stort center för vård och forskning i GoCo Health Innovation. Nu står det klart att Evidia väljer GoCo Clinic som sin nya bas för Göteborg - detta i takt med att bolaget växer både internationellt och regionalt med sin verksamhet för radiologiska undersökningar. Evidia är en del av en internationell radiologigrupp som finns både i Sverige, Norge Tyskland och Baltikum. Varje år utför Evidia Sverige AB runt en halv miljon radiologiska undersökningar med magnetkamera, datortomografi, konventionell röntgen, mammografi, ultraljud samt bentäthetsmätning. På den svenska marknaden bedriver Evidia främst verksamhet på uppdrag av regioner och sjukhus men vänder sig även mot privatsidan. Till våren 2023 tar enheten i Göteborg plats i GoCo Clinic. – Hela satsningen som görs med GoCo Health Innovation City känns både spännande, innovativ och helt rätt för oss. Flera av våra samarbetspartners har valt att etablera sig på området och vi ser flera möjligheter med att bli en del av sammanhanget. Patientfokus är kärnan i hela vår verksamhet och vi ser nu fram emot att få erbjuda en ny välkomnande miljö med både hög teknisk standard, generösa öppettider och inte minst ett professionellt och tryggt omhändertagande, säger Christer Ström, verksamhetsansvarig Göteborgsregionen. GoCo Clinic är ritat av White Arkitekter och blir när byggnaden står klar ett viktigt inslag i det totala life science-klustret som nu håller på att formas. 100 000 kvm skall fram till år 2025 stå klart med flertalet satsningar och initiativ som ska driva svensk hälsoinnovation in i framtiden. Att få hit olika typer av utförandevård blir betydande för alla aktörer på plats menar Jonas Obert, affärsutvecklare på GoCo Health Innovation City. - Tanken om samverkan löper som en röd tråd i allt vi gör här. Oavsett om det handlar om att bana väg för möjliga utbyte mellan våra hyresgäster eller att samarbeta med akademi och samhället i stort. Med Evidia kommer vi få in en otroligt viktig verksamhet som både kommer kunna stödja forskningen, bistå andra vårdaktörer med värdefull kompetens och inte att förglömma - tillföra en ovärderlig service till patienterna, säger Jonas Obert, affärsutvecklare på GoCo Health Innovation City.

40


Nya Projekt

Augusti 2022

41


MILJÖ & EFFEKTIVITET I HARMONI Alron Chemical AB är Skandinaviens ledande leverantör av peroxidbaserade & mikrobiologiska produkter, system och tjänster till saneringsbranschen. I över 40 år har vi tillämpat modern forskning och teknik för att utveckla produkter inom områdena desinfektion, byggnadsskydd, mögel- och luktsanering som är ekonomiska och effektiva utan att kompromissa med vare sig hälsa eller miljö.

DESINFEKTION

LUKTKONTROLL

BYGGNADSSKYDD

RENGÖRING

AVLOPPSUNDERHÅLL

NYHET!

Kontakta oss för mer information: Tel. 0152-134 75 | info@alron.se | www.alron.se

Alron Chemical Co AB


Stålleveranser www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning. Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

/i °Êän Ç££ÊÓxÊÎxÊUÊ >Ý\Êän Ç££ÊxÎÊÇÎ


Nya Projekt

Augusti 2022

44


Nya Projekt

Augusti 2022

BYGGSTART FÖR 94 BOSTADSRÄTTER

I UPPSALA >>>

45


Nya Projekt

Augusti 2022

BYGGSTART FÖR 94 BOSTADSRÄTTER I UPPSALA OBOS ger Peab uppdraget att bygga 94 bostadsrätter i den växande Uppsalastadsdelen Rosendal. Bygget startar i juni och kontraktsumman uppgår till 162 miljoner kronor. Stadsdelen Rosendal i Uppsala växer. De nya lägenheterna, Brf Rosendals Trädgård, kommer att uppföras från ett till fyra rum och kök, med en gemensam takterrass. Byggnaden har stort fokus på hållbarhet med solceller på en del av takytorna och sedum på andra. – Som samhällsbyggare känns det väldigt kul att få bygga innovativa och energisnåla bostäder. Vi ser fram emot att vara med och utveckla den nya stadsdelen Rosendal som har stort fokus på hållbarhet, säger Louise Strömbeck, regionchef Peab. – Vi ser fram emot att samarbeta med Peab i uppförandet av Brf Rosendals Trädgård. Med sin gestaltning och välplanerade lägenheter kommer projektet att vara en god ambassadör för vad vi inom OBOS står för. Dessutom känns det extra bra att det härmed blir Uppsalapremiär för Deläga – vår boköpsmodell som sänker trösklarna till det ägda boendet för fler, säger Emil Kroll, försäljningschef OBOS Kärnhem. OBOS Deläga har tidigare introducerats i Stockholm, Malmö, Göteborg och Växjö, i och med Brf Rosendals Trädgård blir det alltså premiär för boköpmodellen i Uppsala. OBOS Deläga innebär att köparen inledningsvis äger en andel på mellan 50 och 90 procent av bostaden medan OBOS äger resterande andel. Köparen har sedan möjlighet att successivt öka sitt ägande, med målet att inom tio år äga 100 procent. Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i juni 2022 och inflyttning är beräknad till slutet av 2024.

46


Nya Projekt

Augusti 2022

47


Nya Projekt

Augusti 2022

48


Nya Projekt

Augusti 2022

49

STARTKLART FÖR SISTA PUSSELBITEN I UTVECKLINGEN AV KOPPARLUNDEN Nu påbörjas arbetet med den fjärde och sista detaljplanen i Kopparlunden. Byggnadsnämnden tog den 15 juni beslut om ett planuppdrag. Den sista av fyra detaljplaner i Kopparlunden, då DP Syd, DP Mitt och DP Norr vann laga kraft i Kopparlunden oktober 2021. Kopparlunden ska bli ett område där unik historia och framtid samspelar. Nya bostäder, mötesplatser, arbetsplatser, förskolor och grönområden ska ge liv till området och skapa en välkomnande blandad stadsmiljö. – Kopparlundens industriella historia är en viktig faktor för gestaltningen av området. Områdets karaktär och kulturhistoria kommer att vara viktiga för utformningen av hela detaljplanen, där exempelvis siktlinjer och Gjuteriet kommer att fortsätta vara en central del av det nya Kopparlunden, säger Susanne Malo ansvarig planarkitekt.


DAMMBINDNING AV GRUSVÄGAR Låt Miljövision utföra uppdraget så gör du ett bra miljöval och får bästa totalekonomi

SPARA PENGAR OCH MILJÖ MED NATURENS EGET BINDEMEDEL

Dustex är en ekologisk och ekonomisk lösning för att åtgärda dammande grusvägar. Det är en naturprodukt tillverkad av lignin, som utvinns av gran. Låt oss utföra uppdraget så gör du ett bra miljöval och får bästa totalekonomi.

FÖRDELAR

• Tillverkas av en förnyelsebar råvara • Binder vägdamm och grus till en hård, slitstark körbana • Ger vägen en högre motståndskraft mot regn, torka, frost, och tjäle jämfört med salt • Kräver mindre underhåll av väg där man använt Dustex och ger inte upphov till rostangrepp • Bryts ned och är en naturlig del i kretsloppet

ETT NATURLIGT BINDEMEDEL

• Ofarligt för djur • Inte allergiframkallande • Inga skador vid kontakt med hud eller ögon • Ingen negativ inverkan på växter • Bryts ned i naturen • Ger inga skadliga nedbrytningsämnen • Ger inte upphov till rostangrepp

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• På vägar med grusbeläggning • Vid vägbyggen • Industriområden som har grusbeläggning • Gruvbrytning • Byggområden mm.

Miljövänlig dammbindning – en självklarhet! Vi utför uppdrag i och runtomkring hela StorStockholm med moderna och effektiva fordon.

www.miljovision.se

08-570 300 14


Vi är specialister på nöd-och ögonduschar

Tel. 0240-59 40 00 • Fax 0240-64 90 47 • info@giapremix.se • www.giapremix.se


Nya Projekt

Augusti 2022

52


Nya Projekt

Augusti 2022

53

BONNIER FASTIGHETER ANLITAR ZENGUN TILL SITT FÖRSTA PROJEKT I VÄRTAHAMNEN Bonnier Fastigheter planerar nybyggnation av kontorsfastigheten Portalen i kvarteret Hangö i Värtahamnen. Fastigheten om totalt 17 500 BTA blir en viktig entré till den nya staddelen Värtahamnen. Fas 1 avtal har slutits med bygg-entreprenören Zengun. Värtahamnen som tidigare bestått av hamnindustri utvecklas nu till en levande stadsdel med cirka 20 000 arbetsplatser och 5 000 boenden. För resande från Stockholm city blir Portalen det första mötet med den nya stadsdelen. Gatuplan fylls med publika verksamheter medan de 12 våningarna ovanför blir kontor. – Det känns jättekul att vi nu tar nästa steg i utvecklingen av Värtahamnen och projektet Portalen är en stor satsning för oss. I samverkan med Zengun kommer vi att gå från vision till verklighet, säger Lars Johansson, projektchef Bonnier Fastigheter. – Vi är otroligt stolta över förtroendet att få starta utvecklingen av Värtahamnen. Tillsammans med Bonnier Fastigheter är vi delaktiga i att skapa en helt ny och hållbar stadsdel, säger Kajsa Flack, arbetschef på Zengun. Fastigheten Portalen har ambitiösa miljökrav, med ytor som är både effektiva och anpassningsbara. Materialvalen görs utifrån ett långsiktigt livscykelperspektiv, och litet underhållsbehov. Fastigheten ska certifieras enligt BREEAM-SE med betyget Excellent, vilket går i linje med Bonnier Fastigheters hållbarhetsarbete. Byggstart är planerad till våren 2023 med en första möjlig inflyttning i slutet av 2025.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SECURITAS Nya Projekt

Augusti 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS

Rätt säkerhet och brandskydd spar pengar Om verktyg, diesel eller hela maskiner stjäls från en arbetsplats är det inte bara värdet av det stulna som drabbar. Det kan leda till driftstopp och förseningar som kostar stora pengar. Vid bygget av Förbifart Stockholm hjälper Securitas till att minimera säkerhetsriskerna på flera delprojekt. – KUNDERNA VÄLJER ofta en kombination av tjänster inom säkerhet. Vad man vill ha hjälp med varierar mellan de olika delprojekten. Behoven ändras även under projektets gång. Ofta handlar det om ett perimeterskydd som övervakas av väktare. Det kan kombineras med rondering med hund. Hunden markerar om något verkar fel. På så sätt behöver väktaren inte gå in överallt. Det är en bra kombination, berättar Lars Svantesson som är kundansvarig på Securitas. LARMGIVANDE KAMEROR Ett annat system är larmgivande kameror. Om en kamera upptäcker ett intrång larmar den automatiskt till en väktares handdator. – Det gör att vi snabbt kan få ut resurser på plats för att minimera skadan. Förutom fasta kameror har vi även mobila kameror, eftersom maskiner och byggbodar ofta flyttas. De företag som anlitar Securitas får en överblick över säkerhetsarbetet i appen MySecuritas. Där summeras allt som hänt på arbetsplatsen. Det är exempelvis kameralarm, utryckningar och rondrapporteringar. Där framgår vad som hänt, vilken åtgärd det lett till och en bild av det som åtgärdats. Securitas erbjuder även hjälp med brandskydd, något som ofta brister vid byggprojekt. – Framför allt handlar det om att skydda människoliv. Men en brand kan även skada maskiner, utrustning och det som byggs. En brand under natten på ett bygge kan innebära att man får börja om från början dagen efter. Här finns stora summor att skydda för såväl entreprenörer som byggherrar, säger Martin Stenqvist som är verksamhetsutvecklare på Securitas Brand & Räddning. Han konstaterar att många byggföretag saknar kunskap om

hur brandskydd ska bedrivas. I maj 2020 kom SBF 505:1 som är nya regler för brandsäkerhet på byggarbetsplatser, framtagna av Brandskyddsföreningen. – Även om reglerna är frivilliga är de en bra hjälp för att få till ett skäligt brandskydd på en arbetsplats, vilket det finns lag- samt försäkringskrav på.

BRANDSKYDDSORGANISATION I reglerna står bland annat att en byggarbetsplats ska ha en brandskyddsorganisation med en brandskyddsansvarig. Riskinventeringar ska utföras liksom dokumenterade och systematiska brandskyddskontroller. – Det ska finnas en nödlägesplanering. Alla på arbetsplatsen ska veta var släckutrusning och utrymningsvägar finns samt kunna aktivera ett utrymningslarm. För detta krävs utbildning samt utrustning som exempelvis tillfälligt brand- och utrymningslarm. – Med vårt WES-larm kopplar vi ihop detektorer, larmknappar och centralutrustning efter behov och driftsätter samt underhåller under den tid som kunden bedriver sin byggnation. Helt enkelt hjälper vi kunderna att bygga upp ett systematiskt brandskyddsarbete, så att de kan koncentrera sig på att bygga, säger Martin Stenqvist. www.securitas.se

41


Vi hjälper er att spara energi! Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

IVT GEO - bergvärmepump • Anpassad för all typer av fastigheter. • Möjlighet att kombineras med fjärrvärme. • Trygghet med installation och serviceavtal av IVT-Partners.

IVT VENT 402 - frånluftsvärmepump • Enkel styrning och snygg installation. • Anpassad för utbyte oavsett tidigare märke.

Varför väljer allt fler fastighetsägare värmepump?

• Hög verkningsgrad och låg ljudnivå.

En förklaring är besparingen. Normalt sparar du in investeringen på bara tre till sex år. Och ju fler kvadrat du behöver värma, ju mer pengar finns att spara. Vi på IVT har en hel avdelning med specialister på värmepumpar för fastigheter. Vi ger dig tydliga underlag att ta ställning till och hjälper dig hela vägen till ett driftsäkert värmesystem.

LÄS MER

www.ivt.se/fastighetsprojekt


Nya Projekt

Augusti 2022

56

AKADEMISKA HUS MILJARDINVESTERAR

I CENTRALA GÖTEBORG >>>


Nya Projekt

Augusti 2022

57


Nya Projekt

Augusti 2022

AKADEMISKA HUS MILJARDINVESTERAR I CENTRALA GÖTEBORG Akademiska Hus investerar cirka 1,9 miljarder kronor i en ny byggnad som ska göra det möjligt för Göteborgs universitet att samla Konstnärliga fakulteten mitt emellan Götaplatsen och Korsvägen. Satsningen blir en viktig del i utvecklingen av universitetsområdet Näckrosen och den mötesplats för humaniora, konst och kultur som skapas där.

58

och forskare från olika discipliner att interagera och nya samarbeten inom de konstnärliga ämnena kan växa fram. – Tillsammans med Göteborgs universitet skapar vi en effektiv och ändamålsenlig byggnad där Konstnärliga fakultetens alla ämnen kan samlas i lokaler som ger förutsättningar för framstående utbildning och forskning. Universitetsområdet vid Näckrosen stärks som en levande plats mitt i staden där människor kan mötas, uppleva konst och utbyta kunskap, säger Anna Alsborger, fastighetsdirektör på Akademiska Hus. SPECIFIKA OCH FLEXIBLA LOKALER

– Göteborgs universitet har den största konstnärliga fakulteten i Skandinavien med en helt unik bredd av utbildningar och forskning, även i ett internationellt perspektiv. Att vi nu kan samla fakulteten mitt i staden i ett hus som är specifikt anpassat för verksamheten ger fantastiska möjligheter, både för universitetet, för Göteborg och för kulturlivet, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

Satsningen består av en ombyggnad av en del av befintliga Artisten samt en tillbyggnad med två nya huskroppar i sex våningar som kallas Kuben och Längan.

I den nya byggnaden kan fakultetens båda institutioner Högskolan för konst och design (HDK-Valand) och Högskolan för scen och musik flytta ihop.

– Vi är sedan länge kända för våra fina verkstäder och andra speciella lokaler och det vill vi fortsätta vara även i framtiden. I det nya huset har vi satsat mycket på de speciallokaler som krävs för konstnärlig utbildning och forskning, såsom verkstäder för textil, metall, trä och keramik, konsertsalar, övningsrum, fotolabb, studios och blackboxar. Och såklart gallerier och

Huset blir hemvist för studenter, forskare och lärare inom alla konstnärliga ämnen, vilket skapar större möjligheter för studenter

Miljöerna kommer bland annat att innehålla verkstäder, multisalar, danssalar, konsertsalar, teatrar, gallerier, ateljéer, musikrum, studior, kontor, café och restaurang.

ILLUSTRATIONER: Tham & Videgård


Nya Projekt

Augusti 2022

scener där vi kan dela med oss av vår produktion, säger Sanne Kofod Olsen, dekan vid Konstnärliga fakulteten. Lokalerna får en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter universitetets framtida behov samtidigt som samlokaliseringen i den nya byggnaden medför att fakultetens behov av hyrda lokaler totalt sett kommer att minska med 25 procent jämfört med den yta som de hyr idag. Om- och tillbyggnadsprojektet omfattar sammanlagt cirka 45 000 m2, varav Konstnärliga fakulteten avser att hyra 26 200 m2. Övriga ytor innefattar ett parkeringsgarage samt attraktiva kontorsytor för externa verksamheter med koppling till akademin eller som i ett längre perspektiv kan utgöra yta för fakulteten att växa i. UPPGÅNG FRÅN VÄSTLÄNKEN

Projektet innefattar också en uppgång från Västlänken station Korsvägen med butikslokaler med anpassat serviceutbud. Uppgången kommer att vara integrerad i den nya tillbyggnaden Längan och placerad vid hörnet mellan Johannebergsgatan och Olof Wijksgatan. Placeringen har arbetats fram i nära samarbete med Göteborg Stad och med målsättningen att minimera förändringarna i stadsmiljön.

59

Med uppgången öppnar byggnaden och universitetet upp ytterligare mot staden, genomströmning och folkliv på omgivande gator ökar och möjligheten till hållbart resande till och från campus förbättras. HÅLLBART OCH LÅNGSIKTIGT

Att bygga hållbart och långsiktigt är av största vikt för både Akademiska Hus och Göteborgs universitetet. Det ställs höga miljökrav i alla byggprojekt och Konstnärliga fakultetens nya hus kommer att byggas med målsättningen att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Som en del i detta arbete kommer återbrukat material att användas där det är möjligt. Om- och tillbyggnaden planeras att starta i februari 2023. Konstnärliga fakultetens inflyttning planeras att inledas i en första etapp under 2025 och slutföras under 2027. OM NÄCKROSENOMRÅDET

Med sitt centrala läge mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen är Näckrosen en plats med stora möjligheter. Här skapar Göteborgs universitet och Akademiska Hus en ny universitetsmiljö för hela universitetet och hela staden – ett nytt centrum för humaniora, konst och kultur för framtidens forskning och utbildning. Nya Humanisten blev klar i december 2019 och samlar Humanistiska fakulteten under ett gemensamt tak. Förutom den nya byggnaden för Konstnärliga fakulteten med en integrerad uppgång från Västlänkens station Korsvägen pågår planeringen av ett nytt och mer funktionellt universitetsbibliotek. Akademiska Hus påbörjade nyligen ombyggnationen av en del av gamla Humanisten, den så kallade Språkskrapan, till studentbostäder. Med närhet till såväl kulturinstitutionerna runt Götaplatsen som till Korsvägen och evenemangstråket kommer universitetsområdet Näckrosen om några år vara en ännu mer aktiv och integrerad del av Göteborg.


Nya Projekt

Augusti 2022

60


Nya Projekt

Augusti 2022

61

NU BYGGS NYA ENPLANSHUS I TABERG Häromdagen gick startskottet för OBOS andra bostadsprojekt i Taheområdet i Taberg. Tillsammans med representanter från Jönköpings kommun, entreprenörer och förväntansfulla kunder tog OBOS ett symboliskt spadtag för det redan slutsålda kvarteret Brf Bergafrun. – Nu är vi äntligen i gång på allvar. Det stora intresset för våra enplanshus visar att vi bygger där människor vill bo och kan svara upp mot de förväntningar som finns. Här ser vi en något mer senior målgrupp än vid vårt föregående projekt, där vi mestadels hade barnfamiljer, säger projektutvecklare Frida Johansson. Brf Bergafrun bjuder på något helt nytt i Taberg: enplanshus i bekväm bostadsrättsform. Närmare bestämt ytterst välplanerade 82 kvadratmetrar med rum för såväl det sociala livet som för privat avkoppling – och gott om förvaringsyta. Förutom kvaliteter i den egna bostaden bygger OBOS också gemensamhetsytor i föreningen i form av grönytor med sittbänkar och grillplats samt en boulebana. – Livet mellan husen är viktigt för oss på OBOS. Vi tror på att addera värden som tillför granngemenskap, säger Frida Johansson. Området där OBOS bygger ligger i ett skogsparti i närheten av samhället Taberg, beläget strax söder om Jönköping. Taberg är ett litet men utvecklat samhälle med affärer, cafeér, bibliotek, låg- och mellanstadieskola, ett antal industrier, hantverk och serviceföretag. – Det här är ett drömläge för den som vill ha en lugn och bekväm vardag, men samtidigt ha nära till Jönköpings utbud. Det går snabbt med bil och kommunikationerna är goda, avslutar Frida Johansson. OBOS har flera projekt på gång i Taberg och kommer de närmaste åren bygga cirka 100 bostäder. Genom att använda produkter från hela sitt breda utbud vill OBOS skapa variation i området och attrahera en bra blandning av människor i området. Inflyttning i Brf Bergafrun är beräknad till hösten 2023.


SN

AR

TB YT

SE

ER

BÄST ! I TEST

VI

UP

GR

P!

AF

ISK

PR

FÄRGBYGGE ECO PROFFS VÄGG FÅR BETYGET GULD I EUROFINS INDOOR AIR COMFORT (IAC) TEST!

MED ECO PROFFS VÄGG HAR VI ERHÅLLIT EUROFINS HÖGSTA NIVÅ FÖR CERTIFIERING INDOOR AIR COMFORT GOLD. Testresultatet medför att ECO Proffs Vägg klarar samtliga för marknaden relevanta miljömärkningar så som Indoor Air Comfort - Eurofins certified products, US Green Building rating system LEED, Blue Angel German ecolabel, Nordic Swan (Scandinavia), European "Flower" ecolabel mfl. ECO Proffs Vägg är skapad av högkvalitativa, naturliga råvaror med modern teknik, vilket gör den till ett självklart val avseende funktion, hälsa, miljö och design. ECO Proffs Vägg är ett överlägset alternativ till de petrokemiskt framställda färgerna på marknaden!

För att beställa färgprover eller mer material vänligen kontakta oss på Färgbygge tel 08-551 747 50, mail: info@fargbygge.com. Alternativt våra återförsäljare som återfinns på www.fargbygge.se

VOC-halt

TVOC (µg/m3)-halt efter 3 dygn

35 30 25 20

1200

EU gränsvärde (30 g/l) enl. (kat A/a)

1000 800

Eurofins Gold Limit Value (1000µg/m3)

600 15 10 5 0

400

ECO Proffs Vägg (2,27g/l)

200 0

ECO Proffs Vägg (12µg/m3)

GENOM FÄRGBYGGES MODERNA BRYTSSYSTEM ERBJUDER VI MARKNADENS STÖRSTA UTBUD AV KULÖRER!

OF

IL.


HYREX – STÄLLNINGSFÖRETAGET SOM TAR HÖJD FÖR SÄKERHETEN Hyrex AB och Hyrex Industri AB är två av de ledande ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala. Vi har egen KMA-ingenjör, konstruktör och även säkerhetsinspektör vilket garanterar både säkerhet och hög kompetens till era projekt. Med över 40 års erfarenhet i branschen är vi specialister på tekniska lösningar och säkra produkter.

Hyrex inte bara leder utvecklingen - vi visar vägen

STOLTA MEDLEMMAR I STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING, BYGGFÖRETAGEN SAMT STIB-AUKTORISERADE.


Nya Projekt

Augusti 2022

UTHYRNINGSSTART: 109 HYRESRÄTTER VID VÄSBY CENTRUM Nu påbörjar BRABO uthyrningen av 109 nybyggda hyresrätter i projektet Väsby Park. Bostadshusen som ritats av Thomas Sandell och arkitektkontoret SandellSandberg är 4-6 våningar höga och ligger i utkanten av ett villaområde i närheten av Väsby Centrum. Bostäderna har generösa balkonger som vetter mot villaområdet och kvällssolen. Gården ligger skyddad och privat mot villaområdet och även den åtnjuter ett fantastiskt solläge. Lägenhetsstorlekarna är 1-4 rok mellan 25-92 kvm, med en månadshyra från 6 746 kr. Uthyrningen påbörjas under sommaren 2022 och planerad inflyttning är januari/februari 2023.

64


Nya Projekt

Augusti 2022

65


Estetiskt

Hållbart

Tryggt

ANVÄND DIN FASADS FULLA POTENTIAL! Vi växer och öppnar kontor i södra Sverige! Fasadsystem är experter på fasader, dörrar, fönster, uterum och tak. Vi erbjuder även funktionella solcellslösningar med mycket hög kvalitet. Vi skapar en ljusare framtid. Solenergi har en enorm potential, inte minst för att skynda på den gröna omställningen. Det ställer höga kvar på oss i branschen att ta fram snyggare, effektivare och mer prisvärda fasadlösningar där solenergi spelar en allt mer betydande roll. Nu växer vi och utvecklar ett lokalkontor i södra Sverige som kompletterar vår verksamhet sedan över 40 år i Stenkullen. Låt oss berätta mer om hur våra framtidssäkrade lösningar kan anpassas till dina behov och bli kostnadseffektiva.

Kontakta oss:

STENKULLEN

info@fasadsystem.se 0302 - 230 10

REGION SYD

krister@fasadsystem.se 046 - 550 21

Soltechkoncernen är en ledande helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov på ett tryggt och säkert sätt. Det gör vi tillsammans med våra dotterbolag som alla har gedigen erfarenhet av solenergi samt tak-, el- och fasadarbeten.

Krister Landén, Fasadsystem Syd


Låt både tak och fasad producera el Framtidens samhälle kommer kräva fler lösningar med sol och andra förnyelsebara energikällor. Vi skapar mikroproducenter och får framtidssäkrade energilösningar som leder till grönare samhällen. Allt startar på ritbordet, med planering och konstruktion av både nya fastigheter och utveckling av det som redan är byggt. Soltech skapar möjligheter att bygga estetiskt tilltalande tak och fasadlösningar med våra egenutvecklade byggnadsintegrerade solpaneler.

Släpp in solen. Läs mer och kontakta oss – sales@soltechenergy.com

Soltech Energy är en ledande helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov på ett tryggt och säkert sätt. Det gör vi tillsammans med våra dotterbolag som alla har gedigen erfarenhet av solenergi samt tak- och fasadarbeten.


Nya Projekt

Augusti 2022

68

KALLFORS, JÄRNA VÄXER MED YTTERLIG 54 EFTERTRAKTADE BOSTÄDER FRÅN BOK >>>


Nya Projekt

GARE KLOK

Augusti 2022

69


Nya Projekt

Augusti 2022

KALLFORS, JÄRNA VÄXER MED YTTERLIGARE 54 EFTERTRAKTADE BOSTÄDER FRÅN BOKLOK I Kallfors i Järna utanför Södertälje ska BoKlok bygga 54 lägenheter. Försäljningen kommer att starta i slutet av augusti och planerad byggstart är planerad till november 2022, med beräknad inflyttning våren 2024. Lägenheterna kommer att ha två, tre eller fyra rum med en yta på 55, 72 respektive 85 kvm och byggs som bostadsrätter. De nya lägenheterna är fördelade på två fyravåningshus och tre tvåvåningshus. – Vi har tidigare byggt i Kallfors med jättebra resultat så självklart hoppas vi att även dessa hem ska få nya ägare snabbt. Under vintern och våren sålde vi första etappen här i Järna och det gick väldigt bra! De bostäderna var mycket eftertraktade och därför känns det såklart jätteroligt att nu kunna erbjuda ännu fler hem här till ett bra pris. BoKloks grundtanke är ju att alla ska ha råd att bo bra, säger Marina Gore, projektchef på BoKlok. Likt alla bostäder från BoKlok fördelas lägenheterna genom en turordningsdragning. Det betyder att alla som anmäler intresse via BoKloks hemsida kommer att få möjlighet att anmäla sig till turordningsdragningen. En turordningslista upprättas sedan som bestämmer i vilken ordning kunder får välja den bostad som passar dem bäst. Genom detta tillvägagångssätt ges alla samma chans till ett nytt, klokt boende. – På BoKlok bygger vi inte bara hållbara hem, utan hållbara

70

områden. Det hoppas vi kunna bidra med även här i Järna, genom våra lägenhetshus ritade av arkitekt Thomas Sandell. Med deras skandinaviska design och smarta lösningar vill vi skapa hem och områden som är hållbara över tid och där man ska kunna leva och trivas länge, säger Marina Gore. Det nya bostadsområdet BoKlok Golfklubban ligger mellan Stockholm och Södertälje. På tomten bredvid det kommande området bygger BoKlok redan radhus och lägenheter, vilka i dagsläget nästan är slutsålda. Från området är det ca 2 km till Järna centrum, med livsmedelsbutiker, apotek och vårdcentral. Busshållplats med linjer till Järna station eller Södertälje finns i närheten. I Järna finns 6 grundskolor och 11 förskolor med olika inriktningar. Här finns även ishall, ridklubbar, båtklubb och padelbanor.


Nya Projekt

Augusti 2022

71


Nya Projekt

Augusti 2022

NCC BYGGER PUMPSTATION FÖR ATT HÅLLA KRISTIANSTAD TORRLAGT NCC ska på uppdrag av Kristianstads kommun bygga en ny pumpstation för dag- och markvatten från de centrala lågt belägna delarna av kommunen. Pumpstationen är en viktig del för att pumpa ut vatten och skydda staden mot översvämningar. Uppdraget är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 240 MSEK. – Pumpstationen är en förutsättning för att skydda centrala Kristianstad från översvämning. Det är ett avancerat projekt som kommer att ställa entreprenören inför många utmaningar, säger Mårten Svensson, projektledare på tekniska förvaltningen Kristianstads kommun. Hela Kristianstad är en invallningsdamm och omges av ett system av skyddsvallar som ska stänga ute havsvattnet. Den nuvarande drygt 80 år gamla pumpstationen är uttjänt och en ny är en viktig förutsättning för utbyggnaden av skyddsvallarna, ett arbete som sedan många år pågår i Kristianstads kommun. NCC:s uppdrag omfattar nybyggnation av en komplett pumpstation med pumpkapacitet på totalt 10 kubikmeter per sekund. Projektet omfattar även anläggning av en ny vattenväg till pumpstationen från befintlig intagsdamm. Den gamla pumpstationen kommer vara i drift under hela byggtiden. – Bygget av den nya pumpstationen är komplicerat med omfattande schakter, dykarbete och undervattensgjutning. Det kräver den samlade gedigna kompetens och erfarenhet som NCC besitter, säger Christer Stenson, produktionschef NCC Infrastructure. Byggstart är augusti 2022 och den nya pumpstationen beräknas vara färdig våren 2025. Affären uppgår till cirka 240 MSEK och orderregistreras i tredje kvartalet 2022 i affärsområde NCC Infrastructure.

72


Nya Projekt

Augusti 2022

73


VARNING! Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är skyldig att underhålla skyddsrummet. Lag (2016:545) om Skyddsrum

Det är fastighetsägaren som har det fulla ansvaret för att skyddsrummet är utrustat enligt statens regler. Ett exempel på det är när en bostadsrättsförening för ett par år sedan ålades göra om ett traditionellt stambyte. Under skyddsrumskontrollen upptäcktes det att de inte följt gällande skyddsrumsregler. Utöver en kostnad på 300 000 kr för stambytet tillkom då ytterligare 500 000 kr i omkostnader för att riva hela systemet, täcka felaktiga hål och dra nytt system. En helt onödig extra kostnad.

cigaretttext.indd 1

Planerar du att bygga om i en fastighet med skyddsrum, kontakta MSB eller Skyddsprodukter i Sverige AB för att ta reda på hur du ska göra. Då slipper du onödiga extra kostnader.

www.skyddsrum.eu info@skyddsprodukter-sweden.se Tel. 040-94 40 30

16/06/2016 11:11:00


SCAN ME

Allt ip en aysptem! – Ett s

Ett komplett KMA-system Formulärbibliotek

KMA-handbok

Byggdagbok & Egenkontroller

Riskbedömning

Hantera avvikelser

Fotodokumentation

Bygg dina egna formulär & checklistor

Förbättringsförslag & positiva observationer

ET T FÖRETAG I

www.smartdok.se


Nya Projekt

Augusti 2022

FÖRSTA SPADTAGET FÖR NYA TVÅPLANSHUS I VIKINGSTAD Nu har bygget av 22 tvåplanshus i Vikingstad, med perfekt läge mellan Linköping och Mjölby, startat. Tillsammans med framtida grannar tog OBOS ett symboliskt spadtag för det nya kvarteret Brf Saga. – Nu är vi äntligen i gång på allvar. Här bor man i ett trivsamt kvarter för alla åldrar där de små tryggt kan springa rätt ut i leken, medan de vuxna kan njuta av livet på altanen i lugn och ro, säger projektutvecklare Karl Braune. Brf Saga är beläget en kort cykeltur från Vikingstad, som erbjuder allt från matbutik, fritidsaktiviteter och förskola till restauranger. Just här planerar OBOS för ett hållbart grönt kvarter med familjevänliga tvåplansradhus i trä om 107 respektive 120 kvadratmeter. Bekväma hem i bostadsrätt, med två till fyra sovrum, altan och egen liten täppa. Dessutom förser OBOS kvarteret med växthus, odlingslådor, cykelpool och laddplatser för elbil. – Livet mellan husen är viktigt för oss på OBOS. Vi tror på att addera värden som tillför granngemenskap, säger Karl Braune. För den som arbetar i Linköping eller Mjölby är det smidigt att pendla med både tåg och bil. I Brf Saga bor man på rätt sida av stan för att smidigt ta sig till de stora arbetsplatserna på Malmslätt och Mjärdevi – och den som föredrar tåget kommer snabbt in till centrala Linköping eller Mjölby. – Vi vet att allt fler efterfrågar den här typen av boende. Det här är ett drömläge för den som vill ha en lugn och bekväm vardag, men samtidigt ha nära till stadens utbud, avslutar Karl Braune. Inflytt i Brf Saga är beräknat till hösten 2023.

76


Nya Projekt

Augusti 2022

77


Burstning/rörspräckning Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga.

Styrd Borrning Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt.

Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se


Produkter i stål från Häfla Bruk Häfla Bruks AB tillverkar bl.a. raka trappor, spiraltrappor, räcken, lättdurk och sträckmetall i stål för alla miljöer, såväl inomhus som utomhus.

Spiraltrappa med skyddsbur, Origohuset Hovås, Göteborg

Sträckmetall i fasad, VA-Teknik Sweden AB i Borås

Rak trappa i flera löp, Skatteverket i Malmö

Lättdurk, Resecentrum, Älvsjö

610 14 Rejmyre, Tel 0151-52 40 00, Fax 0151-52 40 40 info@hafla.se, www.hafla.se


Nya Projekt

Augusti 2022

80

BALTICGRUPPEN VÄXER I UMEÅ CENTRUM – FÖRVÄRVAR CENTRUMKVARTERET HÖDER >>>


Nya Projekt

Augusti 2022

81


Nya Projekt

Augusti 2022

82

UMEÅ BEHÖVER EN LEVANDE STADSKÄRNA

BALTICGRUPPEN VÄXER I UMEÅ CENTRUM – FÖRVÄRVAR CENTRUMKVARTERET HÖDER Nu har Balticgruppen, tillsammans med familjen Scherdin, i det samägda bolaget Scherdin & Olsson Fastighet AB, förvärvat ett kvarter i Umeå centrum. Köpet avser kvarteret Höder som ligger vid Kungsgatan och Storgatan, där bland annat anrika Riksbankshuset ligger. Fastighetsvärdet uppgår till 300 miljoner kronor. Tillsammans med Scherdins fortsätter Balticgruppen satsa i Umeå centrum. I februari 2022 förvärvades två fastigheter i kvarteret Balder vid Kungsgatan som exempelvis inrymmer byggnaden Balders Horn. Nu har ytterligare ett förvärv gjorts i centrum, även denna gång i det samägda bolaget Scherdin & Olsson Fastighet AB. Köpet avser centrumkvarteret Höder, som angränsar mot Vänortsparken, och här finns flera äldre trähus som innehåller butiker och kontor. Även den anrika tegelbyggnaden gamla Riksbanken ligger i kvarteret.

För att Umeå ska växa hållbart och nå 200 000 invånare år 2050 är Balticgruppens fokus att utveckla Kunskapsstaden, området i och mellan Umeå centrum och Universitetsstaden. En viktig del i det arbetet är att skapa ett levande och attraktivt centrum och förvärvet ligger därför i linje med strategin. – Förvärvet av kvarteret Höder ger oss goda förutsättningar att fortsätta arbeta långsiktigt för att utveckla centrum. För att bygga en attraktiv stad behöver vi en stadskärna som lever – där människor rör sig fler av dygnets timmar. Det möjliggörs genom att tillföra en blandning av bostäder, kontor, handel, restauranger och andra typer av verksamheter. Det vill vi fortsätta bidra med och därför satsar vi i centrum, berättar David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen. Vidare fortsätter David Carlsson: – Vi driver sedan tidigare ett antal detaljplaner i centrala Umeå, där vår inriktning är att bygga blandstad – och Umeå centrum behöver fler bostäder. Vi har också en stor efterfrågan på attraktiva kontorslokaler och med förvärvet får vi nu ett större


Nya Projekt

Augusti 2022

utbud av det. Dessutom ligger Höder granne med flera av våra andra fastigheter i centrum, exempelvis kvarteret Forsete där gallerian Utopia finns, och det ser vi synergier med. DET HÄR ÄR KVARTERET HÖDER

Kvarteret Höder omfattar flera äldre och vackra trähus längs gågatan Kungsgatan som idag inrymmer Teliabutiken, Brobergs Coffee Shop, Mäklarcity med flera. I hörnet av Storgatan/Vasagatan ligger gamla Riksbankshuset och denna tegelbyggnad, från år 1900, är ett byggnadsminne. Den kommersiella ytan uppgår till cirka 10 500 kvadratmeter med en parkeringsyta på innergården. Säljare av fastigheten är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). – Det känns bra att sälja till Balticgruppen, en stark och seriös aktör som vill utveckla centrum till en levande plats, berättar Oscar Lekander, vice vd och operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Tillträde till fastigheten sker den 1 september.

83


Nya Projekt

Augusti 2022

84


Nya Projekt

Augusti 2022

85

FERROAMP FLYTTAR TILL NYA STÖRRE LOKALER I UMAMI PARK Ferroamp har tecknat ett avtal om nya kontorslokaler med Wallenstam. I april nästa år flyttas huvudkontor och lab till Umami Park i Sundbyberg, ett av Stockholmsregionens nya dynamiska områden. Ferroamp är inne i en expansiv fas och ser en kraftigt ökande efterfrågan på sina produkter och tjänster i takt med att den gröna omställningen accelererar och ett nytt energilandskap växer fram. Fastigheter kan med hjälp av Ferroamps produkter och tjänster bli en stark kraft i den gröna omställningen. – Vi växer och behöver nya större lokaler anpassade för vår verksamhet och i ett attraktivt läge. Det känns fantastiskt bra att vi har tecknat avtal om de nya lokalerna i Umami Park. Wallenstam har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och en aktiv agenda för gröna fastigheter, vilket rimmar väl med vår verksamhet och ambition som greentechbolag, säger Krister Werner, Vd på Ferroamp. Tillsammans med Wallenstam som samarbetspartner, ägare och en av Ferroamps tidigaste kunder specialanpassas nu de 1750 kvadratmeter stor kontorsytorna för Ferroamps verksamhet och ska vara redo för inflyttning i april 2023. – Vi är väldigt glada över att Ferroamp väljer att flytta sitt huvudkontor och lab till Umami Parks kontorslokaler. En etablering som visar på både områdets attraktionskraft och utveckling. Det känns också extra kul då vi är delägare i Ferroamp att vi nu får dem som hyresgäst i ett av våra större stadsutvecklingsprojekt, säger Mathias Aronsson vice vd för Wallenstam och regionchef för Stockholm/Uppsala. – Att kunna samla alla våra medarbetare i nya fina lokaler med rum att växa, hos en fastighetsägare och samarbetspartner i framkant av den gröna omställningen, känns väldigt positivt och är ytterligare en milstolpe på vår resa, säger Krister Werner, vd på Ferroamp.


VI KAN ASFALT Asfaltera ny vägsträcka, laga potthål, planera och asfaltera en gårdsplan utanför en industri eller garageuppfart – ja, vi utför alla typer av asfalteringsarbeten. Vi har också kompetensen att göra förberedande markarbeten med grävningar och planering av den yta som ska asfalteras.

Besök asfaltsgruppen.se eller ring oss på 013 12 59 50 för mer information.

NORMSTORP Asfaltsgruppens Asfaltverk

LINKÖPING (HK)

NORRKÖPING

MOTALA

STOCKHOLM

VAGNHÄRAD Asfaltsgruppens Asfaltverk

Asfaltverket Normstorp 585 98 Linköping

Jägarvallsvägen 3A 584 22 Linköping

Skalles väg 5 605 97 Norrköping

Drakvägen 9 591 32 Motala

Gustav Adolfsvägen 60 141 32 Huddinge

Kalkbruksvägen 610 74 Vagnhärad


Paint AP från Nils Malmgren AB färger och lacker med

unikt framtagna egenskaper Paint AP är en Akrylatfärg från Nils Malmgren AB. Det är ett enkelt färgsystem, framtaget med optimerade egenskaper. I kombination med ett fantastiskt nyanseringssystem är det möjligt att få Paint AP i många kulörer inom NCS och RAL för systemen Multi, ESD och Anti-Rust. Nils Malmgren AB har över 50 års erfarenhet av att skapa innovationer. Vi vet att vi kan garantera kvalitet.

Paint AP Multi och Paint AP ESD är testade enl EN 1504-2. Uppfyller kriterierna för CE-märkning.

Paint AP ESD är testad enl IEC 61340-5-1. Uppfyller kraven för ESD-beläggning samt EN 1081 klass II.

Diffusionsöppna akrylatsystem låter underlaget andas, vilket motverkar spänningar mellan underlag och färg.

Valnäsgatan 6, Ytterby || Tel: +46 (0)303 936 10 || E-post: info@paintap.se || www.paintap.se


Nya Projekt

Augusti 2022

88


Nya Projekt

Augusti 2022

89

AB BOSTÄDER I LIDKÖPING SÄLJER FASTIGHET TILL HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND HSB Nordvästra Götaland förvärvar 32 hyreslägenheter på fastigheten Regndroppen 2 på Portvaktsvägen av AB Bostäder i Lidköping, i ett attraktivt läge ute vid vackra Sjölunda i Lidköping. Tillträdesdag är den 30/9 2022. – För AB Bostäder är köparen viktig och i HSB har man hittat en ägare och förvaltare som är seriös och långsiktig, HSB har dessutom verksamhet i Lidköping säger Karl Alexanderson, VD på AB Bostäder. AB Bostäder behöver fortsätta sitt arbete med att skapa fler hyresbostäder och säkerställa resurser och ekonomiska förutsättningar för detta. Nu fortsätter vi vår resa med att utveckla Lidköping, avslutar Karl. HSB Nordvästra Götaland förvaltar cirka 15 000 bostäder i 248 bostadsrättsföreningar och äger sedan tidigare hyresfastigheter i Åmål, Mellerud, Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Lidköping, Skara, Skövde och Mariestad. – Vi ser det som en naturlig del av vår utveckling att utöka fastighetsbeståndet inom hyresområdet och är mycket glada över att kunna införliva denna fastighet i vårt bestånd, säger Torbjörn Friberg, vd på HSB i Nordvästra Götaland. I och med köpet utökas alltså beståndet av hyresfastigheter i Lidköping. – För oss är det viktigt att kunna erbjuda ett gott boende till människor med olika behov. För dem som inte vill investera sina pengar eller inte har möjlighet att köpa en egen bostad är hyresrätten ett bra alternativ, säger Torbjörn Friberg. Förvärvet innebär cirka 30 hyreslägenheter och en LSS-verksamhet i Lidköping för HSB Nordvästra Götaland.


NYHET!

Vår största nyhet hittills… Varje dag antar grävmaskinister världen över utmaningar som utvecklar våra samhällen. Därför antar vi utmaningar som utvecklar deras vardag. Det är precis det vi gjort när vi tagit fram RC9 - vår största tiltrotator för grävmaskiner mellan 32-43 ton. RC9 är designad för att ta precision till större grävmaskiner och tyngre uppdrag. Med RC9 kan du gå från schaktning till precisionsmoment. Den nya tryckkompenserade hydrauliken gör att du får en exakt styrning av rotation och tiltfunktion, som för första gången kan arbeta oberoende av varandra. Det är vår största nyhet. Hittills.

rototilt.com

Rototilt® RC9 • SecureLock ingår alltid som standard • För grävmaskiner mellan 32-43 ton • Ny tryckkompenserad hydraulik


fortsätter satsa på god design Fomani är ett företag känt för sin goda design. Företaget är holländskt och grundades 1989. Formani är ett företag med ett välkänt starkt intresse för vad goda lås och beslag- handtag och tillbehör, kan betyda. Företagets ägare och VD heter Pim Arts. 2009 startade ett samarbete med välkände designern Piet Boon. Företaget inledde därefter samarbete med en rad kända formgivare. Satsningar som gett god utdelning - Det är i år 42 år sedan Formani grundades, påpekar Charlene Scheer, ansvarig för företagets information. Formani som en gång var en enkel firma har idag växt till ett världsomspännande företag med försäljning i femtio länder. Företaget har 40 anställda. Omedelbar succé Formani förstod tidigt vikten av god design inom lås och beslag. Handtag ur kollektionen ONE var första beviset på detta. Formgivare var den i Holland välkände designern Piet Boon. Succén var närmast omedelbart ett faktum när kollektionen ONE lanserades. ONE har därefter alltid

sålt bra på Formanis många marknader. Formanis goda design har inneburit en rad priser. Under 2013 erhöll företaget det internationellt prestigeladdade priset Red Dot Design Award. FOLD av Tord Boontje FOLD hette märket som belönades. Mannen bakom samlingen var designern Tord Boontje. Juryn påpekade att FOLD var ett mycket tekniskt innovativt handtag. Ribbon av Bob Manders 2015 var det dags igen för ett annat prestigefullt pris. Iconic Award product winner. Denna gång belönades samlingen Ribbon. Designern hette Bob Manders. Nour av Edvard van Vliet Samma år fick Formani en annan fin utmärkelse. German Design award Special Mention. Märket som uppmärksammades

var Nour. Edward van Vliet var designern. I juryns motivering stod det om Nour som något nytt och unikt inom lås och beslag. Företaget Formani har därefter regelbundet belönats för sin design. Märken som uppmärksammats har varit BOSCO, Tense, INC, ARC, Eclipse och CONE. Välkända produkter från Formani för varje vetgirig hantverkare och konsument. Formigvare som anlitats har varit förutom Piet Boon, Bob Manders och Edward van Vliet också sådana som Lazaro Rosa-Violan, Osiris Hertman och David Rockwell. Alla välkända designers i Europa inom lås och beslag. Formanis stora marknader är Nederländerna, USA, Spanien, Italien och Skandinavien. -Vi gick in på svenska marknaden 2019 via Göthes Industribeslag, berättar Charlene Scheer. Vi säljer dörrhandtag och tillbehör i Sverige som är funktionella och snygga.

www.gothes.se

Huvudkontor: Roxnäsvägen 14, 791 44 Falun • Lager: Falun & Stockholm Försäljningskontor: Falun | Stockholm | Göteborg | Malmö | Huskvarna Telefon: 010 - 483 40 00 • 010 - 483 40 25 • order@gothes.se


Nya Projekt

Augusti 2022

92


Nya Projekt

Augusti 2022

RIKSBYGGEN SÄLJER BUTIKSLOKAL I BRF SYDNEY

VID MASTHUGGSKAJEN TILL COOP >>>

93


Nya Projekt

Augusti 2022

RIKSBYGGEN SÄLJER BUTIKSLOKAL I BRF SYDNEY VID MASTHUGGSKAJEN TILL COOP Riksbyggen har sålt en fastighet i bottenplanet av kommande Brf Sydney till Coop Väst. Brf Sydney är Riksbyggens första etapp vid Masthuggskajen i Göteborg och får 127 lägenheter. I hela entréplanet blir det lokaler, bland annat Coopbutiken om hela 1 800 kvadratmeter. Butiken blir en viktig del för att skapa en levande stadsdel och beräknas öppna under 2024–2025. – Vi är väldigt glada över avtalet, Riksbyggen och Coop är två kooperativa företag med stort fokus på hållbarhet och långsiktig samhällsnytta. Coopbutiken blir en fantastisk service till allas boende och de som arbetar i stadsdelen som kan handla mer hållbart i direkta anslutning till bostaden samt ett viktigt bidrag för hela stadsdelen Masthuggskajen, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad. – Etableringen i det expansiva området kring Masthugget är en del i Coop Väst strategiska plan. Vi är mycket glada över vårt samarbete med Riksbyggen där vi tillsammans bidrar till tillväxt och hållbar utveckling i området, säger Ronnie Wångdahl, vd Coop Väst. Det nya kvarteret byggs längs Första Långgatan med klimatförbättrad betong kravställd med Riksbyggens erfarenheter från Brf Viva i Göteborg. På taken blir det både sedumväxter och solceller och många satsningar görs för att underlätta en mer hållbar vardag mitt i Göteborg. Totalt kommer Riksbyggen att uppföra närmare 500 bostäder vid Masthuggskajen

94

Butiken kommer att drivas med förnybar el och kyl- och frysanläggningar. – Med energieffektiv drift ger en högre kvalitet på våra varor och därmed mindre matsvinn. Dessutom kommer butikens leveranser så långt som möjligt att ske med elbilar, berättar Ronnie Wångdahl. ENKLARE ATT LEVA HÅLLBART I SYDNEY

I Brf Sydney vill Riksbyggen göra det väldigt enkelt att ha en mer hållbar vardag, till exempel genom att välja cykel som transportmedel. I källarplanet finns ett välutrustat cykelgarage som bekvämt nås via en cykelramp, inget krångel i trappor och hissar. Här kommer det också att finnas olika typer av lastcyklar att hyra. – Vi planerar för en liten verkstad, som gör det enkelt att pumpa däcken, meka och fixa en punktering själv om man vill. Det blir både enkelt att dela och byta grejer med varandra. I föreningens verkstads- och bytesrum kommer det finns verktyg, maskiner, stegar och annat som alla medlemmar kan låna, säger Mikael Ahlén. LÄGENHETER FÖR OLIKA MÅLGRUPPER – HYRKÖP FÖR UNGA VUXNA

Lägenheterna blir i varierade storlekar, från 30 till 145 kvm. 13 lägenheter skapas för unga vuxna. Dessa erbjuds med möjlighet till hyrköp, vilket innebär att man som boende hyr lägenheten av Riksbyggen och kan därefter, när privatekonomin blir större, köpa lägenheten till ett förutbestämt pris. Inflyttningen är planerad att ske från slutet av 2024 till våren 2025.


Nya Projekt

Augusti 2022

BOKLOK OCH SKANSKA PLANERAR FÖR DRYGT 600 HEM I STARRKÄRRS-TORP I ALE BoKlok och Skanska planerar för drygt 600 nya hem och kommersiella fastigheter i Starrkärrs-Torp, i natursköna Älvängen i Ale kommun. Fastigheterna ska utvecklas för att möta den ökade befolkningstillväxten i kommunen. I södra delen av Älvängen i Ale kommun, har de attraktiva fastigheterna Starrkärrs-Torp 3:17 och 3:21, förvärvats av Skanska och BoKlok från Björk Invest i Göteborg AB. Tillträde till fastigheterna sker så snart en detaljplan har vunnit laga kraft.

95

naturen får inspirera till ytterligare gröna ytor för aktiviteter och gemenskap i området. BoKlok kommer att bygga flerfamiljshus i trä i bostadsrättsform, med plats för minst 200 hem i hållbara, trygga kvarter. Skanska planerar för att bygga småhus samt till viss del kommersiella fastigheter. BoKlok är sedan tidigare en känd aktör i området då BoKlok för några år sedan byggde såväl hållbara radhus som flerfamiljshus i det närliggande området Kronogården i Älvängen. Martin Johansson, Affärschef i marknadsområde Väst, på BoKlok säger:

Älvängen ligger vackert beläget omgivet av skog och ängsmark och cirka tre mil från Göteborg och fyra mil från Trollhättan. Under de senaste åren har området sett stor utveckling för att svara på en stark befolkningstakt i kommunen. I närheten av de två fastigheterna finns färdigställda nybyggnationsområden med service såsom skola, nyetablerade matbutiker och vårdcentral samt goda pendlingsmöjligheter.

– Intresset för våra BoKlok hem var stort i Kronogården och därför är vi väldigt glada att vi nu tillsammans med Skanska, kan vara med om att återigen utveckla även denna del av kommunen. Våra flerfamiljshus byggs på ett innovativt sätt som minskar vår miljö- och klimatpåverkan och vi är mycket måna om att samtidigt skapa hållbara och trygga områden med mycket gemensamhetsytor mellan de boende. Vi ser fram emot att få bidra till Älvängens fortsatta växande.

Den gemensamma visionen från Skanska och BoKlok för den ca 260 000 kvadratmeter stora markytan, är att skapa ett bostadsområde med plats för drygt 600 nya hållbara hem där den omgivande

Detaljplan för Starrkärrs-Torp beräknas påbörjas under senare halvåret av 2023. Eventuell planerad säljstart beräknas ske några år därefter.


Nya Projekt

Augusti 2022

KLART FÖR VILLOR OCH RADHUS I BUNKEFLOSTRAND I Bunkeflostrand byggs snart flera nya bostäder. Detta efter beslut av stadsbyggnadsnämnden på dagens sammanträde. Förslaget innebär nybyggnation av totalt 78 bostäder i form av radhus, kedjehus och friliggande villor. Samtliga byggnationer kommer ske söder om Gottorps allé. Radhusen och kedjehusen är i två plan, och de friliggande villorna i ett plan. Utöver bostadshusen uppförs även förrådsbyggnader, cykelskjul, miljöhus, nätstation och plank. – Bunkeflostrand är ett av tre områden i Malmö där befolkningen ökar mest. Dagens beslut är en viktig åtgärd för att kunna möta den ökade efterfrågan på bostäder i Bunkeflo samtidigt som vi skapar förutsättningar för bland annat barnfamiljer att få den typ av boende som många söker efter, säger Sofia Hedén (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Projektet är en del i utbyggnaden av Gottorp och det nya bostadsområde som växer fram runt Gottorps gård. – För att locka och bibehålla resursstarka individer i staden är det viktigt att vi kan erbjuda olika typer av boendeformer för att möta Malmöbornas behov. Genom att upprätta 78 nya boenden i Bunkeflo görs området än mer attraktivt för dem som vill äga sitt eget boende i Malmö, säger Lars Hellström (L), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

96


Nya Projekt

Augusti 2022

97HUR SKA EN BYGGNADS BRANDSKYDD UTFORMAS? Gå utbildningen Brandskydd i Boverkets byggregler. Anmäl dig här! brandskyddsforeningen.se/byggnadstekniskt-brandskydd


Nya Projekt

Augusti 2022

YRKESGYMNASIET I MUNKEDAL EXPANDERAR OCH FÅR ANSIKTSLYFTNING Yrkesgymnasiet i Munkedal får en ansiktslyftning. Nu ska skolan konceptanpassas och dessutom utökas skollokalerna med 200 kvadratmeter. För två år sedan övertog ThorenGruppen Lärlingsgymnasiet i Munkedal, som numer heter Yrkesgymnasiet. Skolan har 143 elever fördelade på åtta inriktningar och fem program; Försäljning och service, Bygg-och anläggning, EL- och energi, Fordon- och transport samt Industri. Nu har det inletts en ombyggnation av skolan då den ska anpassas till Yrkesgymnasiets koncept. I detta ingår också att skolan expanderar med 200 kvadratmeter inom befintlig fastighet. – Vi kommer att få modernare och mer konceptanpassade lokaler. Det blir egna lokaler för elevhälsoteamet, fler grupprum och klassrum och dessutom får vi uppehållsrum där eleverna kan umgås på rasterna och bygga sammanhållning, säger Martin Hultman, biträdande rektor. Ombyggnationerna av skolan är i full gång, en del står klart till skolstart och allt väntas vara helt klart i december.

100


Nya Projekt

Augusti 2022

101


Nya Projekt

Augusti 2022 - DETTA ÄRÄR ENEN ANNONS November 2021 - DETTA ANNONS

SYSTEMSVETS – SPECIALISTER MED HELHETSANSVAR Systemsvets är inriktade på högkvalificerade svets- och montagearbeten främst i rostfritt men även andra material. Företaget har högsta fokus på sin specialistkompetens, men har samtidigt mycket stor bredd. Kunderna finns inom allt från läkemedelsindustri, övrig processindustri och kärnkraft, till gas- och kylanläggningar. Processinstallationer och rostfritt är de gemensamma nämnarna för alla affärsområden. Systemsvets har också en stor bredd genom att ta helhetsansvar och leverera paketlösningar. Åtagandet spänner över alla faser från planering av uppdraget till och med tester, inspektion och dokumentation. SMIDIGA OCH FLEXIBLA

Systemsvets har två fullskaliga stationära verkstäder, i Norrköping och Uppsala. Där produceras moduler och skiddar och här förebereder man för installationer i fabrik. De senaste åren har Systemsvets dessutom investerat i flera mobila verkstäder, vilket är en otroligt smidig och flexibel lösning som gör att man kan producera och montera med största precision, utan att ta upp dyrbar yta i fabriksbygget. – Kunderna uppskattar verkligen vår förmåga att vara på plats snabbt med våra mobila verkstäder för att starta upp arbetena och sedan att vi fullföljer projektet till och med den avslutande dokumentationsfasen, berättar Nicke Sundberg, som är projektledare. Vi tar helhetsansvar mot kunden för all dokumentation gällande vårt arbete. Dokumentationen omfattar materialcertifikat, material-

mottagning, RA-mätning, svetslistor, testprotokoll samt inspektion. Företaget har mer än tjugo års erfarenhet av att hantera projekt i alla faser. Systemsvets utför både processinstallationer och service. Affärsidén är att leverera högklassiga lösningar inom allt slags montage. Den huvudsakliga inriktningen är vid större fabriksbyggnationer men även skilda typer av uppdrag inom övrig industriell service. – Vi är verksamma inom områden såsom läkemedel, livsmedel, kylanläggningar och maskinmontage och andra områden som är i behov av rostfria installationer, fortsätter Nicke Sundberg. – Att garantera en hög kompetens ställer stora krav på vår personal. För att säkerställa kvalitén på våra uppdrag genomförs kontinuerligt utbildningar inom olika kvalitetsförbättrande områden. Detta för att alltid hålla högsta fokus på kvalitet, avslutar Nicke Sundberg. SPÅRBARHET OCH DOKUMENTATION

Systemsvets är nischade inom avancerad TIG- och Orbitalsvetsning samt rördragning där kraven på renhet, ytfinish samt spårbarhet och dokumentation är höga. All personal får genomgå svetsarprövning enligt SS-EN 287 och/eller SS-EN 1418. De är utbildade inom standarden ISO 5817 för att säkerställa den kvalitet som krävs. Systemsvets är godkänt för de mycket krävande interna standarderna hos alla större svenska läkemedelsbolag. Detta innebär ett uttalat förtroende som talar sitt tydliga språk.


Nya Projekt

Augusti 2022 - DETTA ÄRÄR ENEN ANNONS November 2021 - DETTA ANNONS

Med hjälp av fiberoptisk utrustning kan svetsskarvar inspekteras även invändigt för att ytterligare garantera ett noggrant utfört arbete enligt ställda krav.

Systemsvets inleder projekten med genomgång av arbetshandlingar. Därefter håller man inledande planeringsmöten där man går igenom det som är viktigt i början av projektet. Detta innefattar exempelvis kravspecifikation, vilka arbetsledare som kommer att vara delaktiga samt vilket material som behövs.

Systemsvets inledde verksamheten 1989. Under trettio år har företaget utfört svetsarbeten i olika industrianläggningar. Företaget har en rad nöjda kunder inte minst inom läkemedel och livsmedel, där många beställare har mycket högt ställda krav gällande utförande samt att färdigställandetider hålls. Bättre merit för en leverantör av svets- och montageuppdrag går inte att få.

• Läkemedel • Livsmedel • Kärnkraft • Kylanläggningar • VS-installationer • Maskininstallationer • Gasanläggningar

Systemsvets ser alltid till att företagets svetsare har rätt kompetens för arbetet. All personal får genomgå svetsarprövning enligt EN 287 och EN 1418. Företaget har även personal som är utbildade inom standarden ISO 5817. Systemsvets har också interna krav för att säkerställa den kvalitet som krävs på montage i miljöer med högsta krav på renhet och hygien.

Systemsvets satsar på den senaste teknologin. Maskinparken innefattar bland annat ett tiotal orbitalsvetsmaskiner samt tillhörande kringutrustning för kvalificerade montage.

WWW.SYSTEMSVETS.COM


Nya Projekt

Augusti 2022

104

TB-GRUPPEN SÄLJSTARTAR BOSTADSRÄTTSP

I KLASSISK LANDSHÖVDINGE >>>


Nya Projekt

PROJEKT

ESTIL

Augusti 2022

105


Nya Projekt

Augusti 2022

TB-GRUPPEN SÄLJSTARTAR BOSTADSRÄTTSPROJEKT I KLASSISK LANDSHÖVDINGESTIL Kvarteret Landshövdingen i Knivsta börjar ta form och nu startar försäljningen av den första etappen ”Mansardhusen” och ”Gårdshuset” omfattande 28 bostadsrätter. Knivsta fortsätter att växa och i populära Alsike utvecklar TB-Gruppen nu ytterligare ett nytt kvarter. Första etappen i kvarteret Landshövdingen innehåller 28 etagelägenheter på 4-6 rum och kök. Bostadsytan är 89-151 m2och samtliga lägenheter har en egen, generöst tilltagen terrass. Arkitekturen är tidlös och klassisk. Stor vikt har lagts vid att skapa attraktiva och grönskande utomhusmiljöer. – Landshövdingen är en hyllning till den svenska byggnadstraditionen, säger Jenny Lindström, affärschef och ansvarig för projektet på TB-Gruppen. Vår vision för området har hela tiden varit att skapa ett hållbart boende med hög kvalitet med allt inom räckhåll – parkeringsgarage med gott om elbilsladdare, gemensam innergård, café, restauranger och butiker, nära till förskola, skola och naturen inpå knuten. Målgruppen är yngre par och familjer, men även äldre par som säljer sin villa för att flytta till ett mer bekvämt och lättskött boende. Byggstart planeras till våren 2023 med inflyttning sommaren 2024.

106


Nya Projekt

Augusti 2022

107


Nya Projekt

Augusti 2022

108

eller arbetskontor för hemmajobbaren. NU SLÄPPS SJU STADSRADHUS I ÖSTRA SALA BACKE Har ni bestämt er för ett citynära boende, med nära till allt som samtidigt erbjuder plats för både familjen och vännerna?

– Bostaden är 128 kvadratmeter med två plan men kan alltså bli tre plan och 30 kvadratmeter till med den trevliga vinden, säger Ulrika Lööf.

Nu säljstartas sju stadsradhus med Town house-känsla i BRF Arket Sala Backe.

Inflytt är planerad till första kvartalet 2023 så här finns alla möjligheter till ett bra boende inom rimlig tid.

– Radhusen ligger i bra läge med närhet till det mesta, säger Ulrika Lööf, ansvarig mäklare på Riksmäklaren.

– Intresset är stort så det gäller att passa på om man är intresserad, säger Ulrika Lööf.

Bostäderna har sin tyngdpunkt på det sociala livet. Planlösningen är anpassningsbar och går att förändra beroende på familjesammansättning. På baksidans stora trätrall finns det plats för att inta morgonkaffet i en lugn och rofylld miljö. På baksidan hittar ni förmiddagssol, innan den på eftermiddagen vandrar över mot husets framsida. För att ta tillvara på kvällssolen och skapa plats för middagsbjudningar pryds husens framsida av en egen pergola alldeles framför köksfönstret. Den verkliga skatten lurar under taknocken. Genom att välja att bygga en trappa upp till råvinden, får du ytterligare ca 30 kvadratmeter att göra precis vad du vill med. Varför inte skapa en enskild oas med en hel våning för lek och stoj för barnen, ateljé för den kreativa som önskar lugn och ro


Nya Projekt

Augusti 2022

109


FRAMTIDENS PARTIKELSEPARATOR ÄR NU LEVERANSKLAR!

RÄTT DAGVATTENMAGASIN RÄTTALLA DAGVATTENMAGASIN FÖR APPLIKATIONER... FÖR ALLA APPLIKATIONER... PLUVIAL CUBE

• Prefab garanterar PLUVIAL CUBE alltid snabb och enklaste installationen.

• Prefab garanterar alltid snabb och •enklaste Prefabhöjder 0.55 m - 3.2 m. installationen. Finns i 4 st 0.55 olikam - 3.2 m. ••Prefabhöjder belastningsklasser. • Finns i 4 st olika •belastningsklasser. Full spol och inspektionsbarhet. • Full spol och inspektionsbarhet.

DAGVATTENMAGASIN RÄTT DAGVATTENMAGASIN FÖR ALLA APPLIKATIONER... APPLIKATIONER... PIVOIDSMALL SMALL PLUVIAL CUBE PLUVIAL CUBE PIVOID

Levereras staplad på pall ochoch Prefab garanterar snabb Prefab garanterar alltid snabb och •••Levereras staplad påalltid pall och omonterad. enklaste installationen. omonterad. enklaste installationen. Optimal mindre •••Optimal vidvid mindre magasin Prefabhöjder 0.55 3.2och Prefabhöjder 0.55 mmmagasin - -3.2 m.m.och framförallt lågbyggda varianter. framförallt varianter. Finns ii 44 st stlågbyggda olikabelastningsklasser. •• Finns olika ••Integrerad spol och sedimentskanal. Integrerad spol och sedimentskanal. belastningsklasser. Full spol och inspektionsbarhet. •••Kan med övriga Kan kombineras med övriga Fullkombineras spol och inspektionsbarhet. magasin förför attatt klara alla alla olikaolika magasin klara höjder. höjder.

PIVOID PI VOID XL PIVOID SMALL

XL på pall och omonterad. ••PIVOID Levereras staplad Levereras staplad på •Passar Levereras staplad påpall palloch och Levereras staplad på pall och •• utmärkt vid mellanstora elleromonterad. större omonterad. omonterad. •magasin. Passar utmärkt vid mellanstora eller större • Optimal vid mindre magasin och • Optimal vid mindre magasin och • Extremt robust magasin med hög tillmagasin. framförallt lågbyggda varianter. gällande spolning & Inspektion. framförallt lågbyggda varianter. •gänglighet Extremt robust magasin med hög tillIntegrerad spol och sedimentskanal. •••Kan kombineras med övriga magasin Integrerad och sedimentskanal. gänglighetspol gällande spolning & Inspektion. att kombineras klara alla olikamed höjder. •för Kan övriga

! YHET

N

• Finns i 5 storlekar • Passar 1000 – 2800 mm brunnar • Patenterad 2-stegs separering • Effektiv partikelseparering inkl. microplaster • Upp till 80% reningseffekt • Klarar flöden upp till 270 l/s • Klarar ytor upp till 18.000 m2

Kan kombineras kombinerasmed medövriga övrigamagasin magasin • Kan magasin föralla att klara alla olika för att att klara klara olika höjder. höjder. för alla olika höjder.

PLUVIMAX

• Smart dagvattentunnel 1.6 m3. PLUVIMAX PIVOID XL design. •PLUVIMAX Kostnadseffektiv •••Snabbaste magasinet attpall installera Smart dagvattentunnel 1.6 m3. Levereras staplad på och omonterad.

marknaden. Kostnadseffektiv ••på Passar utmärkt viddesign. mellanstora eller större magasin. marknaden. • på Extremt robust magasin med hög till• gänglighet Levereras staplad pall. & Inspektion. gällandepå spolning • Kan kombineras med övriga magasin HD förVOID att klara alla olika höjder.

••Levereras staplad på pall. att installera Snabbaste magasinet

• Absolut starkaste magasinet på marknaden. HD VOID vid överbyggnad •PLUVIMAX Full körbarhet HD VOID cm. Absolut starkaste magasinet påpå ••25Absolut starkaste magasinet Smart dagvattentunnel 1.6 m3. • Kan byggas i alla höjder. marknaden. marknaden. Kostnadseffektiv ••Levereras staplad pådesign. pall men ••bitvis Full körbarhet vid Full körbarhet vidöverbyggnad överbyggnad förmonterad. Snabbaste magasinet att installera

25 cm. 25 på cm. marknaden. Kan byggas i allahöjder. höjder. Levereras staplad på pall. ••• Kan byggas i alla • Levereras staplad på pall men • bitvis Levereras staplad på förmonterad. pall men bitvis förmonterad.

... GARANTERAR OCKSÅ VOID •HD Kräver inga invändiga mellanplattor. RÄTT LÖSNING OCH PRIS! • Absolut starkaste magasinet på • marknaden. Perfekt att kombinera med andra

... GARANTERAR OCKSÅ RÄTT LÖSNING OCH PRIS!

• magasin. Full körbarhet vid överbyggnad

• 25 Levereras cm. staplad på pall och PlastInject Watersystem AB ❘ Tel: 0371-58 70 00 • info@plastinject.se • www.plastinject.se • omonterad. Kan byggas i alla höjder. Levererasvid staplad pålågbyggda pall men •• Spolkanal extremt bitvis förmonterad.

lösningar.


Nya Projekt

Maj 20212022 - DETTA ÄR EN Augusti - DETTA ÄR ANNONS EN ANNONS

UNIK JORDFELSBRYTARE FRÅN MALTHE WINJE AUTOMATION Malthe Winje Automation AB tillhör en norsk koncern som säljer fastighetsautomation och elmaterial. Företaget är främst ett agenturbolag, man jobbar med fem stora företag och har 20 agenturer totalt. Företaget har 18 anställda i Sverige. En av alla produkter i företaget är Gewiss jordfelsbrytare Re-Start som ger många fördelar. – Det som är unikt med den här produkten från Gewiss är att de är den enda tillverkaren som har den här typen av jordfelsbrytare. Det som är speciellt är att när jordfelsbrytaren löser ut mäter den upp den anslutna kretsen och om det är säkert att återkoppla gör den det. Framför allt är det perfekt för sommarstugor så att inte värmen slås av, frysen blir varm och att det fryser sönder i huset. Den är också lämplig för pumpinstallationer i skogen när man blir tvungen att skicka ut en jourelektriker tio mil ut i skogen för att återställa jordfelsbrytaren. Den stora fördelen med den här jordfelsbrytaren är funktionen att den är självtestande eller självmotionerande. Alla jordfelsbrytare måste motioneras, det vill säga att man ska trycka på den lilla knappen på framsidan och se att den fungerar minst två gånger om året. Det här gör Gewiss brytare själv utan att bryta spänningen! säger Erik Roberger, Teknisk säljare komponent vid Malthe Winje Automation AB.

Produkten från Gewiss är den enda tillverkaren som har den här typen av jordfelsbrytare.

TESTAR ALLA

– Detta har gjort att vi har blivit väldigt framgångsrika till sjukhus och statliga fastighetsverk som tar det här på allvar och går runt och testar alla sina jordfelsbrytare. Den är nu specad och används av de flesta landsting och regioner i Sverige. De sätter in den här i stället och kan vara lugna med det mesta. Det påverkar inte verksamheten mycket. – Trots att det är en dyrare produkt än standarlösningen sparar det pengar i det långa loppet, säger Erik Roberger. LARM PÅ OLIKA SÄTT

Det finns också möjlighet att skicka larm på olika sätt. Det enklaste sker med en larmkontakt, men den går även att koppla upp via Wi-Fi eller via Modbus. På det sättet kan den integreras i fastighetens styr eller i ett överordnat styrsystem i fastigheten. – Om något blir fel i anläggningen får den som ska ha larmet det. Det är möjligt att minimera driftstörningar och vara snabb på banan. En annan stor fördel med här produkten är att den klarar kraven för jordfelsbrytare i elbilsladdare och även för solcellsanläggingar. – Här är det krav på att ha den här typen av jordfelsbrytare med B-typ. Från årsskiftet kommer vi att kunna erbjuda den här möjligheten, avslutar Erik Roberger. GLÖM ATT MOTIONERA JORDFELSBRYTAREN!

Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytarmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. ReStart Autotestenheterna utför periodiskt ett test av sin egen funktion utan att strömmen i anläggningen bryts. GLÖM ONÖDIGA STRÖMAVBROTT!

Jordfelsbrytare kan lösa ut även på grund av temporära felorsaker som inte har orsakats av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen. ReStart Autotest enheten känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen, om frånslaget skett beroende på ett temporärt fenomen och att inget permanent fel finns närvarande i anläggningen återstartas jordfelsbrytaren automatiskt.

GÖR DIN SMARTA JORDFELSBRYTARE ÄNNU SMARTARE!

• Inbyggd hjälpkontakt: ReStart kommer som standard med en larm/hjälpkontakt som kan användas för att få reda på om att allt är normalt i anläggningen samt att man kan få reda på att och när den har motionerat sig. • WIFI-modul: Tillbehöret som kopplar upp din ReStart mot internet och du kan övervaka & styra din anläggning. Detta sker genom en kostnadsfri molnlösning samt tillhörande app. Denna enhet gör också din jordfelsbrytare till en energimätare. (endast till 2-polig jordfelsbrytare). • Modbus-modul: Övervaka & styr din anläggning i ett Modbus RS485-nätverk. Man kan antingen göra detta via ett kostnadsfritt program från Gewiss eller genom att integrera dina ReStartenheter i ett styr/ överordnat system. FAKTA:

Malthe Winje Automation AB marknadsför automations- och installationsprodukter på den svenska marknaden. Rollen är att ge sitt kunnande inom produktområden och en god service och support på alla produkter. Denna kombination av kvalitet och support gör dig som kund/ partner konkurrenskraftig på en marknad med höga kundkrav. Företaget har valt sina produkter med omsorg både vad gäller kvalitet och pris.

WWW.MWA.SE


Nya Projekt

Augusti 2022

112


Nya Projekt

Augusti 2022

113

PEAB BYGGER OM STUREKVARTERET I STOCKHOLM Peab har fått uppdraget att renovera och bygga om södra delen av kvarteret Sperlingens Backe vid Stureplan i centrala Stockholm. Beställare är Sturegallerian AB och kontraktssumman uppgår till cirka två miljarder svenska kronor. Uppdraget är en samverkansentreprenad som omfattar totalt cirka 48 000 kvm av Sturekvarteret. I planen ingår renoveringar och återskapande av äldre byggnation, nya kontor, bostäder samt öppnande av fler publika ytor samt en ny anknytning till Östermalmstorgs tunnelbanestation. Hela projektet ska ha den högsta hållbarhetscertifieringen LEED Platinum. – Detta är ett helt unikt projekt med ett omfattande hållbarhetstänk, där Peab med sin kunskap kan tillföra mycket. Som Nordens samhällsbyggare känns det hedrande att få vara med och modernisera ett så centralt kvarter i hjärtat av Stockholm, säger Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg på Peab. – Vi är glada över att samarbeta med Peab i det här spännande projektet, och ser fram emot en nära samverkan när vi utvecklar Sturekvarteret under de kommande åren, säger Andreas Philipson, projektdirektör Sturegallerian AB. Arbetet påbörjas omgående och förväntas vara färdigt 2026. Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2022.


ALLA SKA HA RÅD ATT BO BRA NYA GENERATIONENS KOMBOHUS ÄR REDO FÖR AVROP Sverige behöver bra bostäder som fler har råd att bo i. Hus som är enkla att beställa och förvalta. Det är här JSB, eller snarare våra konceptbostäder, kommer in i bilden. Bostäderna är standardiserade och industriellt producerade vilket ger fördelar som snabb igångsättning, kortare bygg- och ledtider, och sänkta kostnader. Samtidigt håller bostäderna en hög grundstandard och är lätta att trivas i.

VI BYGGER FÖR FLER

Sedan 2011 har vi varit en långsiktig partner till Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. I juni 2020 tilldelades vi ett nytt ramavtal för kombohusen Bo Punkt och Bo Lamell, den nya generationens standardiserade och priseffektiva flerfamiljshus med hög flexibilitet och kvalitet. Läs mer om JSB och våra kombohus på jsb.se


KOMPLETTA MILJÖER MED BENDERSKVALITET

F R A M T ID E N S I N FRA STR U K T U R

Benders är mycket mer än takpannor och marksten! Vårt marknadsledande sortiment för det offentliga rummet omfattar smarta lösningar för all slags infrastruktur. Här hittar du kantsten, stödmurar och en lång rad genomtänkta produkter för väg, järnväg och projekt – och vi tar gärna fram ännu fler, anpassade för just dina behov!

www.benders.se

Det naturliga valet


Nya Projekt

Augusti 2022

116

MÅTTANPASSADE UNIKA TAPETER

TRYCKS PÅ BESTÄLLNING >>>


Nya Projekt

Augusti 2022

117


Nya Projekt

Augusti 2022

MÅTTANPASSADE UNIKA TAPETER TRYCKS PÅ BESTÄLLNING Nu lanserar Boråstapeter konceptet Boråstapeter Studio, tapeter med helt unika motiv och mönster som måttanpassas och trycks på beställning. I konceptet hittar man 60 magiska designmönster. Boråstapeter Studio är ett nytt, unikt koncept som gör det möjligt att låta ett stort motiv fylla en hel vägg, förvandla vardagsrummet till en grönskande oas eller framkalla illusionen av en himmel i taket. Låt valar segla genom en stjärnbeströdd himmel i barnrummet eller enorma blommor växa upp över en kalkyta i vardagsrummet. Boråstapeter Studio utmanar vad en tapet kan vara och vilken roll den kan spela i ett rum. – Vi på Boråstapeter är stolta över att skapa tapeter för alla hem, även för den som gärna tar ut svängarna när det

118

kommer till färg och form. I Boråstapeter Studio får våra designers utrymme att experimentera med nytänkande motiv och mönster. Målet är att skapa tapeter som speglar en personlighet och gör hemmet unikt, säger Åse Peterson, Brand & Product Director på Boråstapeter. Boråstapeter Studios tapeter trycks på ett högkvalitativt papper och med en digital teknik som gör att de kan måttanpassas efter de flesta behov. Trycktekniken, och det faktum att tapeterna tillverkas på beställning och inte kräver någon lagring, gör dem även till ett utmärkt val ur ett hållbarhetsperspektiv. De måttanpassade tapeterna i Boråstapeter Studio är enkla att sätta upp och har mönster som gör mönsterpassningen smidig. Tapeterna finns att köpa online på borastapeter.com. Design: Amanda Nordblad, Boråstapeter.


Nya Projekt

Augusti 2022

119


Nya Projekt

Augusti 2022

SERNEKE UTSEDD TILL ENTREPRENÖR FÖR BYGGARNAS HUS Stockholms Byggmästareförening har utsett Serneke till huvudentreprenör för renovering och ombyggnation av sin kontorsfastighet, Styckgjuteriet 4, på Kungsholmen. Renoveringen av fastigheten är en del i föreningens målsättning att skapa campus ”Byggarnas Hus” där hela huset kan fyllas med verksamheter kopplat till byggbranschen och där hyresgäster utgörs av kollegor och samarbetspartners. För att göra detta möjligt behöver fastigheten uppgraderas till en modern kontorsfastighet som klarar dagens krav på tillgänglighet, energianvändning, hållbarhet och funktionalitet. – Vi är väldig glada att Serneke vill vara med oss på resan att skapa Byggarnas Hus. De har erfarenhet av liknande projekt och ett gediget kunnande, säger Kristin Andersson, vd Stockholms Byggmästareförening.

– Vi är stolta över att få genomföra omvandlingen av Byggarnas Hus och bidra till att skapa en mötesplats som kommer främja utvecklingen av byggbranschen. Vi kommer genomföra ombyggnationen med stort fokus på omtanke, kvalitet och yrkesstolthet, säger Marlene Wiberg arbetschef Serneke. Fastigheten ritades av arkitekt Gustaf Clason och är uppförd av byggmästerföreningen som ett lärlingsbygge under perioden 1958–1960. Arbetet med renoveringen påbörjas under hösten 2022 och pågår till slutet av 2023.

120


Nya Projekt

Augusti 2022

121


Har din väg fått frostskador, potthål, blivit spårig av tung trafik eller har bara slitits med åren? Vi hjälper dig med val av beläggning utifrån dina önskningar och förutsättningar. Tillsammans kan vi hitta den mest kostnadseffektiva lösningen. Vi erbjuder flera olika typer av beläggning såsom indränkt makadam, ytbehandling eller fräsning. Vi erbjuder även snabelbil för att laga små skador. Kontakta Stefan Hane/Maja Hjeltman 0706-90 53 72, maja.hjeltman@peabasfalt.se, för mer information och kostnadsfri offert.

peabasfalt.se


Nu finns det ett enkelt sätt att höja säkerheten på er arbetsplats

Pacetell är en innovativ hastighetsdisplay som effektivt dämpar hastigheten i trafiken. Den är robust och tålig, enkel att sköta och kan förses med en rad olika tillbehör, som exempelvis solceller. Och priset är avsevärt lägre än för ett traditionellt system med samma funktion. Nyfiken? Gå in på pacetell.se eller ring oss på 031-15 01 91.

UT VECKL AD OCH TILLVERK AD I SVERIGE

Annons.DagensInfra.190122.indd 1

2019-01-24 16:07


Nya Projekt

Augusti 2022

SÖRSJÖN HAR NATUREN OCH MÄNNISKAN I CENTRUM TEXT: MARIE LOUISE AARÖE DET NYA BOSTADSOMRÅDET SÖRSJÖN LIGGER SÖDER OM

124

säger Max Jensen, projektledare på Junehem AB. Gråvattnet återvinns från handfat och duschar för att användas till att spola toaletterna. Vi testar detta först, med möjlighet att utvidga till fler vattenslag. Vattnet som vi har koncentrerat oss på räcker dock till toaletterna. Systemet implementeras i husen och är i full drift direkt vid inflyttning.

JÖNKÖPING I TABERG. DET KOMMUNALA BOSTADSBOLAGET JUNEHEM AB BYGGER 11 HUS MED SAMMANLAGT 144 HYRESRÄTTER I ETT VACKERT SKOGSOMRÅDE MED MÖJLIGHET TILL FRILUFTSLIV IN PÅ KNUTEN.

Området byggs i etapper med 63 lägenheter i den första. Två av husen står klara och hade inflyttning i mars 2022. Samtliga hus ska vara färdiga under 2024. – Junehem skapades 2019 av fem mindre kommunala bostadsbolag från kransorterna runt Jönköping och Huskvarna. Uppdraget är fortfarande att verka utanför de centrala delarna av Jönköping, berättar Eric Engelbrektsson, VD för Junehem AB. Sörsjön är en expansiv del av Jönköping och ett spännande område som vi har etablerat oss i och som utvecklas mycket beroende på närheten till det stora logistikområdet med aktörer som Ikea, Schenker, El giganten osv, vilket innebär att arbetsmarknaden har vuxit i området och då också efterfrågan på bostäder. SKOGEN PRÄGLAR HUSEN

Husen ligger vackert i en tallskog som har varit i kommunens ägo och planerad för byggnation under flera år. I anslutning till området finns rekreation med både bad och gym vid Lilla Åsasjön. Vandringsleder, och möjlighet till att cykla mountainbike samt skidåkning vintertid. Husen byggs samtidigt i olika faser och beräknas att stå klara under 2024. Samtliga 144 lägenheter får återvinning av gråvatten. – Att vi bygger i skogsmiljö har präglat projektet genom fina träfasader och utemiljöer för att skapa känslan av att bo i naturen. Förutom närheten till många arbetsplatser ligger sedan tidigare villor i området. Det unika med detta projekt är dock gråvattenåtervinningen som aldrig tidigare har gjorts i Sverige i denna skala, berättar Eric Engelbrektsson. FRAMTIDENS VATTENÅTERVINNING

– Vår satsning ger känslan att ta hand om naturen och miljön,

I övrigt följer man byggvarubedömningen och dokumenterar allt material som byggs in i husen. Samtliga hus har solceller på taken som ska räcka till driften. Överskottet säljs på energimarknaden. De delvis nergrävda carportarna får sedumtak för att smälta in i skogsmiljön. – Vi satsar mycket på utemiljön och bevarar så mycket som möjligt av skogsmiljön genom att satsa på det som redan finns och istället för att anlägga fina gräsmattor slå de befintliga ängarna två gånger per år och vi satsar även på naturliga gångstigar som slingar sig i området, berättar, Max Jensen. GEDIGNA HYRESRÄTTER

I juli 202 fick Wästbygg Entreprenad AB uppdraget som totalentreprenör genom en LOU-upphandling. Den första etappen består av fem huskroppar med 63 lägenheter och den andra etappen av sex huskroppar med 81 lägenheter. Hyresrätterna håller hög kvalitet både utvändigt och invändigt med HTH-kök, kakel, klinker, parkett samt inglasade balkonger. – Vi började att gräva för grunden 2020 och själva byggentreprenaden etablerade sig vid årsskiftet 2020/2021, berättar Simon Claesson, projektchef, Wästbygg Entreprenad. Området blir mycket fint, det känns som man lyfter huskropparna in mitt i naturen. Husen består till stor del av platsgjuten betongstomme med vissa komplement i prefab som loftgångar, balkonger och de invändiga trapporna. Plattbjälklaget på fem centimeter gjutes på plats. Hushöjderna varierar lite mellan tre till fem våningar. In i framtiden – Miljötänket går igen även i fasaderna som är i termo wood, värmebehandlad furu, och därmed i princip underhållsfria. Utmaningen i projektet är logistiken då vi bygger fyra hus samtidigt i olika steg, säger Simon Claesson. Utemiljön blir fin, som ett litet samhälle i sig med ängar, grönytor, odlingslotter och växthus för den odlingsintresserade och en lekplats i mitten. Förutom gråvattenåtervinningen, som är en relativ enkel anläggning som ger mycket tillbaka, återvinns även dagvattnet som förs till tankar, renas och kan användas för cykel- och hundtvätt som finns utanför varje ingång samt även till odlingarna.

FAKTA Tidsplan: 2020-2024 Byggherre: Junehem AB Totalentreprenör: Wästbygg Entreprenad AB Arkitekt: BSV Arkitekter & Ingenjörer AB Detaljprojektering Tyréns AB


Nya Projekt

Augusti 2022

SLÄTTÖ VALUE ADD I AVYTTRAR TVÅ LOGISTIKFASTIGHETER TILL BLACKROCK REAL ASSETS Slättö Value Add I har frånträtt två logistikprojekt i Stockholm och Enköping till BlackRock Real Assets. Båda anläggningarna erbjuder logistiklokaler av hög kvalitet och är redan uthyrda till cirka 25 %. Stockholmsanläggningen ligger i ett utmärkt logistikläge för last mile-terminaler. Projekten besitter höga hållbarhetsstandarder och kommer förses med storskaliga solpanelsinstallationer samt erhålla miljöcertifieringar. Genom Slättös lager- och logistikplattform Evolv har Slättö Value Add I genomfört ett tjugotal förvärv inom segmenten logistik och lättindustri. Slättö Value Add I har redan framgångsrikt genomfört två portföljförsäljningar inom segmentet och Evolv fortsätter att implementera strategin att proaktivt anskaffa och utveckla fastigheter inom Slättö Core+ och Value Add II-fonderna. – Slättö och vår lager- och logistikplattform Evolv fortsätter att generera attraktiva möjligheter i ett mycket intressant segment. Vi är glada att samarbeta med en stor aktör som BlackRock Real Assets och ser fram emot att slutföra utvecklingen av dessa tillgångar i nära samarbete med dem, säger Erik Dansbo, investeringschef och partner på Slättö. – Slättö har de senaste månaderna genomfört flera avyttringar från äldre fonder som är under avveckling. Under det senaste året har vi sålt fastigheter för över sex miljarder kronor genom 13 transaktioner. Parallellt har vi tagit in nytt kapital till Slättö Core+ och Slättö Value Add II. Vi är väl positionerade för att tillvarata affärsmöjligheter som dyker upp, tillägger Erik Dansbo. – Vi är glada att tillsammans med Slättö utveckla två högkvalitativa logistikanläggningar i Sverige. Denna affär är ett naturligt

125

nästa steg i BlackRocks strävan att bygga upp vår nordiska fastighetsportfölj och ytterligare stärka vårt regionala fotavtryck inom logistik, kommenterar Thorsten Slytå, Managing Director och Head of Nordic Real Estate på BlackRock. – Vi ser fram emot att utveckla dessa logistiktillgångar med hållbarhetsfokus i attraktiva, viktiga och snabbväxande logistikområden i Storstockholm och Mälardalsregionen, avslutar Anton Friling, Vice President och Head of Investments på BlackRock Real Assets nordiska fastighetsteam. Planen är att utveckla modern logistik med inriktning på BREEAM Excellent och Miljöbyggnad Silver. Fastigheterna kommer att byggas med flexibla planlösningar för att möjliggöra flera hyresgäster, bygglov har beviljats och bygget påbörjas omgående. Fastigheten i Stockholm är en tvåvåningsanläggning om cirka 16 500 kvadratmeter. Fastigheten, en del av Botvidsgymnasiet 8, är belägen i Botkyrka kommun längs E4:an, mellan Södertälje och Stockholm, i ett utmärkt logistikläge för last mile-terminaler. Lokalerna förväntas vara tillgänglig för hyresgäster från och med fjärde kvartalet 2023. Fastigheten i Enköping omfattar en logistikanläggning om cirka 22 500 kvadratmeter. Fastigheten, Stenvreten 6:17, ligger i ett strategiskt läge cirka 70 kilometer nordväst om Stockholm intill E18, och betjänar hela Stockholm och Mälardalsregionen. Lokalerna förväntas vara tillgänglig för hyresgäster från och med andra till fjärde kvartalet 2023. Mannheimer Swartling och JLL agerade rådgivare till Slättö. Linklaters och Pangea Property Partners agerade rådgivare till BlackRock Real Assets.


Vi levererar och monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier. Ingen kund är för liten och ingen kund är för stor för oss.

 upplandsstangsel.se

 08-24 71 15

 info@upplandsstangsel.se

Creating a safe community


2004–2018 2004 - 2014

I SVERIGE

ETT URVAL AV VÅRA TJÄNSTER • Polyurea beläggningar & tätskikt i p-garage / utomhusbassänger / invallningar ca 8 000 m2 / tätskikt på brobanor / tak • Polyurea skumisolering på tak / vindar / bjälklag / i väggar • Kolfiberförstärkningar på broar / p-garage / pelare / bjälklag / fastigheter / dörröppningar ca 35 000 m • Betongrenoveringar av p-garage / balkonger / loftgångar / vattentorn / smide rostfritt / vattenverk / fasader ca 50 000 m2 • Auktoriserad i rostskyddsmålning av kraftverk / dammluckor / vattenvägar / sugrör m.m. sedan 1998 ca 45 000 m2 • Epoxi- & polyuretaninjekteringar / limning av sprickor fundament m.m. / undergjutningar samt tätning vattenläckage • Golvbeläggningar & efterlysande utrymningslinjer i p-garage / industrifastigheter m.m. • Bygg- & industriservice med ramavtal av ovan tjänster / Stockbolms Exergi sedan 2011 / Billerud Korsnäs / Söderenergi m.fl.

www.ysab.se 24 ÅR 1994 – 2018

www.ysab.se • ysab@telia.com


Nya Projekt

Augusti 2022

128


Nya Projekt

Augusti 2022

129

SWECO ARCHITECTS STATION

OCH KOMMUNHUS I VÄXJÖ

FINALIST I WAF AWARDS >>>


Nya Projekt

Augusti 2022

SWECO ARCHITECTS STATION OCH KOMMUNHUS I VÄXJÖ FINALIST I WAF AWARDS Nyligen tillkännagavs årets finalister i en av världens mest prestigefyllda tävlingar i arkitektur, World Architecture Festival (WAF Awards). Sweco Architects uppdrag Växjö station och kommunhus har gått till final och kan erhålla priset inom kategorin ”Completed Buildings – Transport”. Med sina 16 400 kvadratmeter är Växjös nya station och kommunhus en av de största träbyggnader som någonsin har byggts Sverige. Hållbarhetsaspekterna har stått i centrum vid projektering av uppdraget vilket lett till att byggnaden också är certifierad med Miljöbyggnad Guld. – Att projektera en modern träbyggnad med både station och kommunhus under samma tak och som uppfyller alla brand-, tillgänglighets-, ljud- och arbetsmiljökrav har utmanat oss på många sätt. Men vi har samtidigt eftersträvat god arkitektur och intressanta upplevelser. Det känns därför väldigt roligt när byggnaden uppmärksammas internationellt för sina arkitektoniska kvaliteter, säger Niklas Kummer, uppdragsledare och ansvarig arkitekt på Sweco. Nästa steg är att presentera uppdraget live inför en internationellt renommerad jury i Lissabon i månadsskiftet november-december, då tävlingen avgörs.

130


Nya Projekt

Augusti 2022

131


Nya Projekt

Augusti 2022

OBOS STORSATSAR I LUND – BYGGER 2500 BOSTÄDER I SAMVERKAN MED JM OBOS kommer tillsammans med JM att bygga totalt 2500 bostäder i utvecklingsområdet Lyckebacken, strax utanför centrala Lund. Förvärvet av byggrätterna är ett av de största hittills i Sverige under 2022 och ett led i OBOS fortsatta expansion i Skåne. Förväntad byggstart beräknas till 2027. - Lyckebacken har allt – ett fantastiskt läge och en spännande historia som tidigare nav för svenska företag såsom Tetra Pak och Åkerlund och Rausing. Vi är därför glada över att få föra traditionen vidare med JM. Vi har kraft och kompetens att genomföra den här typen av stora projekt på bästa sätt. Med sin närhet till natur, kommunikationer och Lunds centrum blir området ett välkommet tillskott till alla nuvarande och framtida Lundabor, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem. Lyckebacken kommer i framtiden att bli en levande stadsdel där tusentals människor bor, arbetar och rör sig. Spåren av områdets industrihistoria kommer att bevaras och sammanflätats med modern arkitektur, grönområden och gångstråk fulla av aktivitet. Här satsar Lunds kommun stort de kommande åren – för närvarande byggs en ny Pågastation som beräknas öppna under 2023. – Den direkta närheten till den nya tågstationen, skolor och närservice samt naturreservat innebär mycket fina möjligheter att utveckla en levande stadsdel med bostäder, kontor och service. Vi ser fram emot att tillsammans med OBOS och Lunds stad förverkliga den potential som finns i området, säger Lau Borch, regionchef JM Bostad Riks Syd.

132

Samarbetet mellan JM och OBOS sker genom ett joint venture-bolag, där respektive part äger hälften. Det innebär att medlemmar i OBOS kommer att ha förtur på cirka 1200 bostäder när det är dags för säljstart. – Vill man ha chans på de fina bostäderna rekommenderar jag att så snart som möjligt bli medlem i OBOS. Vi kommer att bygga moderna och hållbara bostadsrätter som passar människor i livets alla faser. Vår ambition är också att erbjuda 20 procent genom OBOS Deläga, en boköpsmodell där köparen blir sambo med OBOS och därmed delar risken med oss, avslutar Sofia Ljungdahl.


Nya Projekt

Augusti 2022

SVEVIA BYGGER UT LILLA ESSINGEN På uppdrag av Exploateringskontoret vid Stockholms Stad, ska Svevia förbereda ny mark där bland annat 600 nya bostäder ska byggas. Det nya bostadsområdet kommer att byggas på en yta som idag delvis är en vik och som ska fyllas ut med inte mindre än 60 000 kubik bergkross. – Vi ska alltså bokstavligen göra ön Lilla Essingen något större. När vi fyllt ut det som tidigare kallades för Primushamnen, kommer ön att vara 6 000 kvadratmeter större än den är idag. Den ytan utgör en del av ett större område på Essingen där det bland annat ska byggas nya bostäder, säger Mikael Porsbratt, Svevia. Stockholms stad har haft planer på att exploatera området länge. Detaljplanen vann laga kraft sommaren 2018. Planen möjliggör drygt 600 nya bostäder, där även förskola och verksamhetslokaler för till exempel restaurang eller café i fastigheternas bottenplan planeras. Det kommer också att skapas ett nytt promenadstråk vid vattnet.

133

Svevias entreprenad i det stora exploateringsprojektet planeras starta i mitten av augusti. – Vi kommer att börja med att först muddra bort löst och instabilt material från sjöns botten. Sedan fyller vi på med bergkross och bygger upp en helt ny yta. För att bergkrossmaterialet ska packas ihop ordentligt och bli solid mark kommer vi att använda oss av en metod som kallas fallviktspackning och som packar materialet på djupet. Vid fallviktspackning kompakteras bergmaterialet genom att en lyftkran släpper ner en vikt på 20 ton från cirka 15 meters höjd, på särskilt utmärkta punkter i ett noggrant utmätt rutmönster. Totalt kommer 1300 punkter att kompakteras. – Själva fallvikten är utrustad med en mätutrustning som registrerar hur mycket vikten sjunker ner i materialet. På så sätt kan vi se om materialet är tillräckligt packat och stabilt. Metoden är inte ny, men ganska ovanlig i Sverige, däremot används den mer ofta i Norge, säger Mikael Porsbratt. Svevias planeringsarbete är inne i sin slutfas och projektet kommer att starta efter sommarsemestrarna och ska vara klart i april 2023. Kontraktet är värt cirka 46 miljoner kronor.MINIGRÄVARE

MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE MINIGRÄVARE

VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE VBANDGRÄVARE

SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER SPECIALMASKINER

HJULGRÄVARE

HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE HJULGRÄVARE

HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE HJULLASTARE

GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER GIGANTER

INGA KOMPROMISSER INGA INGA KOMPROMISSER KOMPROMISSER INGA KOMPROMISSER INGA INGA KOMPROMISSER KOMPROMISSER INGA INGA KOMPROMISSER KOMPROMISSER - rätt maskin, rätt utrustad | www.delvator.se rätt - rätt rätt maskin, rätt utrustad rätt utrustad || www.delvator.se | www.delvator.se www.delvator.se - --rätt rätt utrustad | |www.delvator.se rätt maskin, -maskin, maskin, maskin, rätt utrustad rätt utrustad www.delvator.se - rätt maskin, - rätt maskin, rätt utrustad rätt utrustad | www.delvator.se | www.delvator.se


Nya Projekt

Augusti 2022

BOKLOKS FÖRSTA BOSTADSOMRÅDE I STORBRITTANIEN BoKlok välkomnar sina första husägare i Storbritannien. NY flyttar man in nya hem på BoKlok on the Brook i Bristol.

Bostadsområdet, som omfattar familjehem med två och tre sovrum, tillsammans med lägenheter med ett och två sovrum, är BoKloks flaggskepp i Storbritannien. Bostäderna släpptes för första gången till försäljning i början av 2021, via BoKloks unika valsystem. Jerrie Kristiansson, försäljningsdirektör för BoKlok UK, sa: – Vi är så glada över att ha kunnat välkomna de allra första av våra invånare till sina nya hem i Bristol. Så många av våra köpare här har lockats till utvecklingen på grund av dess gröna meriter och den ljusa och rymliga känsla som våra hem erbjuder. Att kunna lämna över nycklarna och se dem äntligen utforska dessa funktioner och njuta av sina nya hem, är bara fantastiskt.

– Våra bostäder är en välkommen tillgång till det nuvarande bostadslandskapet, och vi är stolta över att så många människor vill uppleva vår skandinaviska design och koncept, här i Storbritannien. Adele och Trey är två av våra invånare som nyligen har flyttat in i sitt nya hem på BoKlok on the Brook i Bristol.

136

känna grannarna och det finns definitivt en känsla av att skapa gemenskap här redan. – Det vi verkligen älskar med huset är den öppna planlösningen. Allt bara flyter på. Det är verkligen rymligt, men det känns fortfarande som att varje område har definierats tydligt, så det har den hemtrevliga känslan. Alla som varit runt har verkligen blivit imponerade av hur mycket utrymme vi har. Trädgården är också stor – vi är verkligen glada här! Alla BoKlok-bostäder byggs med moderna byggmetoder, där de flesta färdigställs i en fabrik och transporteras sedan till platsen för slutmontering. Varje hem har inte bara levererats mer hållbart, utan har utformats för att hjälpa framtida husägare att leva mer hållbart också. Förutom laddningspunkter för elbilar och gott om cykelförvaring i hela utvecklingen, innehåller varje hem funktioner som en luftvärmepump, förbättrad isolering och vattenbesparande kranar, toaletter och duschar. BoKloks bostäder är byggda runt ett grönt hjärta, med gemensamma anlagda områden och lekparker, vilket ger många möjligheter för grannar att träffas. Medan BoKlok har varit framgångsrikt i Norden i över 25 år, efter att ha levererat över 14 000 nya bostäder, är BoKlok on the Brook i Bristol utvecklarens första brittiska bostadsområde. Alla bostäder på BoKlok on the Brook i Bristol är nu sålda. I november 2021 lanserade BoKlok sitt andra brittiska program – BoKlok on the Lake, lägenheter med ett och två sovrum i Worthing.

De njuter av att bosätta sig och lära känna sina nya grannar och sa: – Vi är så glada över att vara i vårt nya hem. Vi har redan lärt

Alla fastigheter från etapp ett är nu reserverade. En andra fas här säljs nu. Ytterligare utveckling pågår just nu.


Nya Projekt

Augusti 2022

137

suterräng- och vindsplan. GREEN PROPERTY FÖRVÄRVAR JOSEPHINAHEMMET Det är seniorboendet Josephinahemmet som Green Property nu förvärvar. – Vi är både glada och stolta över förvärvet samt inte minst att säljaren, som är en stiftelse med långa anor, skänkt oss förtroendet att bedriva verksamheten vidare”, säger Green Propertys VD Gustaf Grundström. Josephinahemmet, med beteckningen Skåningen 2, är en hyresfastighet som omfattar 2 648 kvadratmeter och 39 lägenheter, kontor samt en matsal. Byggnaden är idag ett seniorboende. Säljare är den katolska Stiftelsen Josephinahemmet som också anlade ett kapell i fastigheten för snart 35 år sedan. Bostadsdelen av byggnaden uppfördes 1954 och är i sex plan, inklusive källar-,

– Vi är väldigt stolta över förvärvet. Det är en mycket fin fastighet som ligger på klassisk mark på vilken det bedrivits pensionärs-, äldre- och seniorboende i över ett halvt sekel, säger Green Propertys VD Gustaf Grundström och fortsätter: – Vi är dessutom glada över att stiftelsen skänkt oss förtroendet att göra det här förvärvet, som är en långsiktig investering och som vi självklart ska förvalta på ett ansvarsfullt sätt. Även i vår regi kommer fastigheten att heta Josephinahemmet. Den enda skillnaden som eventuellt kan äga rum är att det nuvarande seniorboendet övergår till ett trygghetsboende, vilket Green Property nu kommer att utreda möjligheterna för, men för det krävs en del kommunala politiska beslut. Stiftelsen kommer i vilket fall att även i fortsättningen att administrera den bostadskö som redan finns.


Prisvärda produkter till din entreprenad! Hos oss hittar du Containers Sopcontainers Maskinflak Spolvagnar Liftdumper Vi erbjuder både standard- och specialutförande efter ditt önskemål

0612-76 39 20

www.aspby.se

TEKNOWARE - NÖDBELYSNING DU KAN LITA PÅ ESCAP – Kondensatordrift • • • • •

ET H Y N

Underhållsfritt Garanterad funktion ned till -25 ˚C Snabb återuppladdning Mycket kostnadseffektiv 10 års garanti Miljöbedömd i Sunda Hus

SOLID Hänvisnings- och nödljusarmaturer

• IP65 • Perfekt för tuffa miljöer

Kontakta oss:

Östanvindsgatan 21 nr 33, 652 21 Karlstad Tel. 072 338 0116/17, offert@teknoware.se w w w. t e k n o w a re . s e


CARLSEN OMEGA J960M NU I SKANDINAVIEN!

FH Carlsen AS levererar maskiner och utrustning till industrin. Våra kunder är entrepreprenörer, krossningsföretag, grusproducenter och processindustrier. Vi levererar både nya och begagnade maskiner. Vår egen fullt elektriska och mobila käftkross Carlsen Omega J960M är nu klar för leverans. Vi söker nya återförsäljare i hela Skandinavien.

+47 92 01 66 67 www.crushing.no

Se fler maskiner på www.crushing.no

PRISVÄRT DIGITALT BACKKAMERAKIT Orlaco har tagit fram detta prisvärda backkamerakit med mycket fin bildkvalité. Det är ett rent backkamerakit med “Plug and Play”-funktion. Montera kamera, monitor och dra och plugga i kablarna och spänningsätt systemet. Klart att användas direkt. KONTAKTA OSS FÖR ETT RIKTIGT BRA

PROVA-PÅ-PRIS!

Kameran är redan spegelvänd och monitorn förinställd för bästa funktion och kan därmed inte ändras. Monitorn är utrustad med automatisk “backlight”-justering, vilket innebär att den sänker ljusflödet i mörker. Enbart en kamera kan anslutas till denna monitor. DETTA INGÅR • • •

1st högupplöst 7” monitor 1st 120° kamera, spegelvänd 1st kablage 11 meter Kontaktperson Andreas Friberg andreas.friberg@oemautomatic.se +46 75 242 41 86

oemautomatic.se


Nya Projekt

Augusti 2022

140

”MAN VÄNTAR SIG ATT EN LITEN RYMDVARELSE

- INVIGNING AV ARKITEKTRITAT VIN >>>


Nya Projekt

E TITTAR UT”

NDSKYDD

Augusti 2022

141


Nya Projekt

Augusti 2022

”MAN VÄNTAR SIG ATT EN LITEN RYMDVARELSE TITTAR UT” - INVIGNING AV ARKITEKTRITAT VINDSKYDD Nu är det specialdesignade vindskydd som arkitektstudenter byggt utanför Barsebäckshamn invigt. – Det är en upplevelse där den ligger som en rymdfarkost som landat, sade kommunstyrelsens ordförande Pia Almström, som närvarade vid invigningen. Är det en potatis, ett näste eller kanske en rymdfarkost? Associationerna var många när Barsebäckshamns nya vindskydd invigdes. Lite dolt i vegetationen ligger det bredvid Skåneleden bara ett stenkast från havet, upphöjt från marken och till synes svävandes på pålar. – Vi är stolta över att ha detta i vår kommun. Det tillför så mycket mer än att bara vara ett vindskydd. Det är en upplevelse där den ligger som en rymdfarkost som landat. Man väntar sig nästan att en liten rymdvarelse ska titta ut, ler kommunstyrelsens ordförande Pia Almström. Oskar Häggström Germann läser fjärde året på arkitektutbildningen vid Umeå universitet. Det var han som kom med den ursprungliga designidén. – Vi var först ute och tittade på platsen och jag tänkte att vindskyddet behövde komma upp lite så att man får med himlen, Danmark, havet och gräset när man blickar ut, förklarar han. Vindskyddet har uppförts inom ramen för arkitekturfestivalen Arknat - ett unikt koncept där studenter, näringsliv och kommuner samarbetar. I kombination med föreläsningar får studenterna praktisk kunskap i träbyggnation och förståelse för byggmaterialets egenskaper. – Vi har arbetat från tidig morgon till sen kväll och har lärt oss otroligt mycket under dessa två veckor. Det har varit roligt att se hur alla har bidragit med olika erfarenheter och att vi tillsammans har skapat detta, säger Oskar Häggström Germann.

142


Nya Projekt

Augusti 2022

143


Nya Projekt

Augusti 2022

LKF BYGGSTARTAR 107 NYA HEM I LUND Ett spadtag blev två när LKF byggstartade Colive delningsboende och Mariehus i Brunnshög den 22 juni.

144

Colive delningsbostäder är en gemensam satsning tillsammans med företaget COLIVE. COLIVE står för uthyrningen till hyresgästerna och matchningen av dessa för att man som hyresgäst ska få så hög trivsel och upplevelse som möjligt. Roomie-matchningen är ett unikt koncept som är framtaget av COLIVE.

Det ena, Colive delningsboende är ett av LKFs utvecklingsprojekt. Syftet är att ge unga lundabor möjlighet till en bostad, då de ofta befinner sig i ett glapp mellan studentliv och att bilda familj. Det andra byggstartade projektet, Mariehus, är en kontrast till Colive. Perfekt för familjelivet som kräver mer svängrum då flera av bostäderna är utformade med fler rum och större boyta. BOENDEN ANPASSADE EFTER HYRESGÄSTERNAS LIVSCYKEL

I nyproduktion eftersträvar LKF en långsiktig och hållbar blandning av bostäder. Där omvärlden och kundernas behov styr efterfrågan. – Byggstarten för Colive och Mariehus är unik för oss på LKF. Vi är glada att kunna erbjuda både variation på hemmen, men även olika boendeformer, säger Fredrik Millertson, vd på LKF. År 2024 beräknar LKF att husen står inflyttningsklara och Brunnshög får ytterligare 107 hem. Husen byggs nära varandra. Tillsammans med andra hus skapas gemenskap i en trevlig innergård. UTVECKLINGEN AV LUND SKER I SAMVERKAN

Men fler och bättre hem till lundaborna sker i samverkan med andra som har samma vision och mål – här samarbetar vi tillsammans byggentreprenören som HA-bygg från Höganäs, företaget COLIVE, arkitektbyrån Fojab, hyresgästföreningarna, Lunds kommun och alla underleverantörer. VAD ÄR COLIVE DELNINGSBOENDE?

Colive är yteffektiva, resurssnåla bostäder med social hållbarhet som bidrar till att skapa trivsel och trygghet samt att unga vuxna hamnar i ett socialt sammanhang. Vi skapar också samtidigt en delningsekonomi som vi tror på. Här hyr man ett hem om ett rum, toalett och dusch, och så får man vänner, vardagsrum, kök, stor uteplats och andra gemenskapsytor på köpet. Städning, möbler, hemförsäkring ingår också.

MARIEHÄLL

DÄRFÖR COLIVE DELNINGSBOSTÄDER

För oss på LKF är det spännande att vara med att bygga ett utvecklingsprojekt som Colive delningsbostäder. Ett projekt som har anpassats efter omvärldens trender och förutsättningar samt efterfrågan i Lund. Det är en boendeform som både möjliggör social gemenskap och går helt i linje med hållbarhet och delningsekonomi, och som riktar sig till de som har svårt att hitta ett hem i Lund: unga vuxna. De befinner sig ofta i ett glapp mellan studentliv och bilda familj. Eftersom vi på LKF vill finnas där för lundaborna under hela livscykeln, vill vi ge dessa lundabor en möjlighet till en bostad. COLIVE DELNINGSBOENDE I SAMVERKAN MED COLIVE

COLIVE DELNINGSBOENDE Byggstart år 2022 Inflyttning år 2024 Totalt 26 lägenheter Gedigna material som granitkeramik i trapphusen, fiskbensmönsterlagd klinker i entréer, metaller i bronskulör och skärmtegel Lägenheter i markplan har egna ingångar och uteplatser Energiförbrukning enligt beräkning: 51 kWh/kvm och år Lågtempererad fjärrvärme från överskottsvärme från ESS och Max Lab Solceller på tak Materialval enligt Sundahus klass A och B Cykelverkstad finns i källaren Medlemskap för elbilpools ingår i hyran


Nya Projekt

COLIVE

Augusti 2022

145


isk Ergonom design ! mpact ABUCo lfer te g in tt kä

Vikten av flexibilitet ABUS produktprogram inom lätta lyft ger ergonomiska lyft precis där det behövs.

Gör produktionen smidigare med våra lättraverser, lättportalkranar och svängkranar. Tillsammans med en kättingtelfer får du maximal rörelsefrihet och säkerhet för din personal.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

www.gunnarprefab.se


ETY F A S D A O R #HOMEOF THE ORIGINAL FOR OVER 20 YEARS

hem – är jobbet eller bara på semester, till . För Oavsett om du ska tryggt och säkert m fra ma kom att ma: C®. alltid målet detsam ginalet, DELTABLO ori på lita id allt ta kan du stål samt att säkerställa det och ong bet i ken tiva vägräc ns Vi har med innova it till att göra världe ddssystem bidrag ety. Saf moderna bullersky d Roa of me r 20 år. Vi är Ho vägar säkrare i öve deltabloc.com


Nya Projekt

Augusti 2022

KLARABO FÖRVÄRVAR PORTFÖLJ OM 880 HYRESLÄGENHETER I ÖSTERSUND KlaraBo har tecknat avtal om förvärv av en bostadsportfölj av Niam i Östersund om sammanlagt 877 hyreslägenheter. Förvärvet görs till ett underliggande fastighetsvärde om 890 mkr och är det enskilt största KlaraBo genomfört som noterat bolag. Efter avdrag för latent skatt genomförs transaktionen till cirka 13 850 kr/kvm. Den sammantagna ytan uppgår till cirka 62 000 kvm, varav 96 procent är bostadsarea. Beståndet är fullt uthyrt och är beläget i centrala Östersund samt stadsdelsområdena Frösön, Odensala och Torvalla. Förvärvet ökar KlaraBos intjäning med 15 procent jämfört med intjäningsförmågan andra kvartalet 2022. Hyresvärdet uppgår till cirka 65 mkr och består i princip uteslutande av bostadsintäkter där snitthyran för lägenheterna i beståndet uppgår till 964 kr/kvm, vilket ger goda förädlingsmöjligheter i enlighet med KlaraBos affärsmodell. Östersund är Norrlands fjärde största stad med cirka 65 000 invånare i kommunen. I samband med förvärvet avser KlaraBo etablera eget förvaltningskontor på orten. – Jag är glad att genomföra ett förvärv av denna omfattning samtidigt som vi etablerar oss på en ny ort för tredje gången i år. Östersund är en stabil och växande universitetsstad som passar väl in i vår tillväxtstrategi och jag ser fram emot att välkomna våra nya hyresgäster till KlaraBo, säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo.

148

Förvärvet finansieras med banklån med en löptid på tre år med en fast ränta uppgående till totalt 1,4 procent samt befintlig kassa. KlaraBo övertar krediterna från säljaren och har erhållit ett slutligt kreditbeslut men affären är villkorad av att ett låneavtal ingås på villkoren enligt kreditbeslutet före tillträdet, vilket är planerat till den 30 september 2022. KlaraBo som bolag finansieras uteslutande genom banklån och egna medel och kommer efter förvärvet ha en belåningsgrad som uppgår till 49 procent. Den genomsnittliga räntan uppgår till 2,16 procent och KlaraBos räntebindningstid samt kreditbindningstid uppgår till 2,58 respektive 2,96 år efter förvärvet. KlaraBos kassa uppgår till cirka 360 mkr efter förvärvet samt kreditfaciliteter om totalt drygt 1 300 Mkr. – Vi har sedan tidigare en stark balansräkning med en stor kassa från noteringen i december. I kombination med kreditfaciliteterna som tecknades i april ger detta oss betydande utrymme för förvärv och investeringar samt möjligheten att snabbt agera när det dyker upp intressanta objekt på marknaden. Vår tillväxtresa fortsätter och vi bedömer att KlaraBo står starkt trots en osäkrare omvärld, avslutar Andreas Morfiadakis. Efter förvärvet uppgår antalet hyreslägenheter i förvaltning till sammanlagt 6 509, motsvarande cirka 492 570 kvm vilket innebär att Bolaget närmar sig det uttalade operationella målet att vid utgången 2025 äga och förvalta minst en halv miljon kvadratmeter. Tango initierade och har agerat rådgivare till transaktionen.


Nya Projekt

Augusti 2022

ANALYS FRÅN SBAB OCH BOOLI: SOLCELLER HÖJER VÄRDET PÅ HUS Det är inte bara plånboken som blir glad av lägre löpande utgifter om man har solceller på sitt hustak. Även planeten mår bättre av lägre koldioxidutsläpp vilket är bra för kommande generationer. Att installera solceller höjer dessutom värdet på huset med 135 000 kronor. Det visar en ny analys som SBAB och Booli har gjort. Vinterns och vårens elräkningar har fått många husägare att sova dåligt. Med stor sannolikhet kommer de höga elkostnaderna att bestå över lång tid. Det finns lyckligtvis flera alternativ för hur man som husägare kan minska sin elkostnad, och samtidigt bidra till en mer hållbar planet. Ett av dessa alternativ är att installera solceller.

149

som flyttar innan de tjänat in investerings-kostnaden i många fall glädjas åt ett högre försäljningspris, säger Christopher Madsen, analytiker på Booli. FLER OCH FLER INSTALLERAR SOLCELLER

– Som husägare vill man få ner sina höga elkostnader samtidigt som många vill leva mer hållbart och bidra till klimatomställningen. I början av året fanns det ca 92 360 solcellsanläggningar i Sverige enligt Energimyndigheten, vilket är en ökning med 46 procent jämfört med 2020. På grund av de höga elkostnaderna kan vi förvänta oss att än fler har installerat solceller innan utgången av 2022. Redan i dag finns det ganska många hus att köpa som har solceller. Även om huset skulle vara dyrare än ett hus utan solceller så får man ju då lägre elkostnader utan att behöva göra själva investeringen, samtidigt som man gör en insats för miljön, säger Axel Wallin, hållbarhetschef på SBAB. OM SOLCELLSANALYSEN:

Under våren 2022 har SBAB och Booli analyserat hur en installation av solceller påverkar värdet på ett hus. Statistik över bostadsförsäljningar, där en stor mängd av husens egenskaper har beaktats, visar att marknadsvärdet skiljer sig åt mellan hus med solceller och hus utan solceller. – Trots att statistiken endast sträcker sig från 2018 och framåt har vi kunnat göra en statistisk värdering som visar att installation av solceller höjer värdet på ett hus med i genomsnitt 135 000 kronor. Undersökningen visar även att värdeökningen motsvarade investeringskostnaden, vilken i genomsnitt låg på 137 000 kronor, efter bidrag. Även om det handlar om en stor investering, med en förhållandevis lång intjänandeperiod, så kan husägare

Statistiken är framtagen genom att se hur Boolis statistiska värdering skiljer sig mellan hus med solceller och hus utan solceller. Booli har tittat på 348 hus med solceller där försäljning har skett. Datakällorna består av Boolis databas med information om bostäder, värderingar, objektbeskrivningar på sålda fastigheter samt data på installerade solcellsanläggningar levererat av Energimyndigheten. Datan består av alla försäljningar med tillhörande statistiska värderingar i Sverige mellan 2018-01-01 och 2022-04-08. Därefter matchas de försäljningarna till solcellsdatan.


Energieffektiv och klimatsmart isolering med lösull Kraven på hållbarhet, effektivt byggande och kort produktionstid ökar hela tiden. Det gör isolering med lösull till det smartaste alternativet. Tekniken har mängder av fördelar som minimalt utrymmeskrav för teamet vid blåsningen, ingen lagerhållning, ingen markpåverkan, inget behov av kranar eller containrar för spill.

ENIVA Isolerproffs • 020 – 25 29 00 • www.isolerproffs.se

Helhetsåtagande inom måleri A l lt

f r å n

Använd ROTavdraget

i d é e r ,

p r o j e k t e r i n g

Vi erbjuder ett helhetsåtagande inom måleri, från idéer, projektering till besiktning. Våra kunder erhåller en kvalitativ, kreativ, konsekvent och kostnadseffektiv lösning.

t i l l

u t f ö r A n d e

Referensbilder

Vi erbjuder även projektledning inom byggnation, vi har goda kontakter och bra samarbetspartners inom bygg och entreprenadverksamheten.

UC inom Trygg Företagare Vi erbjuder ett helhetsåtagande måleri, från idéer,

Johan

projektering till besiktning. Våra kunder erhåller en För mer information eller frågor, ring eller maila Johan Söderström

kvalitativ, kreativ konsekvent och kostnadseffektiv lösning.

073-517 00 10 / 08-778 75 00 johan@teamjsm.se

Vi erbjuder även projektledning inom byggnation, vi har goda kontakter och bra samarbetspartners inom byggoch entreprenadverksamheten.

Kreditvärdig För mer information eller frågor ring eller maila, Johan Söderström

tfn. 073-5170010 / 08-7787500 mail: johan@teamjsm.se

Produkter för Svanenmärkta hus

brandteknikab.se

brandtätning

|

brandisolering

| tillverkning

CERTIFIERAD ISO 9001

CERTIFIERAD ISO 14001

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för miljö

| utbildning


• keabgruppen.se Vi erbjuder fastighetsstädning och kringtjänster så som garagesopning, trädgårdarbete, snöskottning m.m. av hög kvalité. Besök gärna vår hemsida för mer info om oss och våra tjänster.


Nya Projekt

Augusti 2022

152

CARLSTEDT ARKITEKTER OCH LINK ARKITEKTUR

FÖR ATT UTFORMA VÄSTERÅ >>>


Nya Projekt

Augusti 2022

R FÅR FÖRNYAT FÖRTROENDE

ÅS AKUTSJUKHUS

153


Nya Projekt

Augusti 2022

154

tar ett robust sjukhus nu form. CARLSTEDT ARKITEKTER OCH LINK ARKITEKTUR FÅR FÖRNYAT FÖRTROENDE FÖR ATT UTFORMA VÄSTERÅS AKUTSJUKHUS LINK Arkitektur, i samarbete med Carlstedt Arkitekter, får fortsatt förtroende för att utforma Västerås nya akutsjukhus. Region Västmanland har anlitat NCC som byggentreprenör och de har i sin tur nu signerat avtal med arkitektteamet avseende bygghandlingsprojekteringen. När det nya akutsjukhuset nu går in i bygghandlingsskedet väljer NCC att fortsätta samarbetet med LINK och Carlstedt. Kontraktet avser ca 80 miljoner, som delas mellan LINK och Carlstedt. Projekteringen startar omgående och beräknas pågå till våren 2024. Även program- och systemhandlingen har utförts av arkitektteamet, som nu tar med sig sin gedigna kunskap om projektet in i nästa skede. – Genom vår samlade erfarenhet av vårdbyggande har vi format ett sjukhus som är långsiktigt hållbart med förutsättningar för god vård där patientsäkerheten hela tiden står i fokus. Det blir extra roligt att arbeta med NCC i detta skede då vi tillsammans kan använda våra gemensamma erfarenheter från Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset. säger Hanna Börjesson, uppdragsansvarig arkitekt på Carlstedt Arkitekter. Det nya akutsjukhuset byggs för att möta vårdens ständigt förändrade behov. Sjukhuset kommer bland annat att innehålla operation, röntgen, akutmottagning, förlossning, intensivvård, vårdplatser och mottagningar. Vårdbyggnaderna omfattar cirka 75 000 kvadratmeter som kommer att uppföras på sjukhusområdet i Västerås. Med generalitet, flexibilitet och standardisering samt hänsyn till framtida byggnader

Lång erfarenhet hos arkitektteamet, beställaren och byggentreprenören möjliggör att arbetet kan genomföras både enligt tidplan och med hög kvalitet. – Detta viktiga kontrakt utökar vårt fotavtryck inom sjukhus*arkitektur. Vi tar med oss erfarenhet från både tidigare skeden och beprövade lösningar från andra projekt för att utforma ett modernt sjukhus som håller över tid. Att vi har arbetat med projektet från start till mål är dessutom både kvalitetssäkert och effektivt och vi ser fram emot fortsättningen, säger Li Liljeberg, biträdande uppdragsansvarig arkitekt på LINK Arkitektur. Tillsammans med Region Västmanland och NCC utformar LINK och Carlstedt miljöer som säkerställer den akuta vården och erbjuder trygga lokaler för både patienter och personal. Byggstarten planeras till hösten till 2022 och 2030 öppnas dörrarna för personal, patienter och besökare.


Nya Projekt

Augusti 2022

155


Nya Projekt

Augusti 2022

ARANÄS FASTIGHETER TAR PIFFL TILL KUNGSBACKA Aranäs Fastigheter vill bjuda in till spontanaktivitet i stadsdelen Valand och tar därför in Piffl till platsen. – Stadsdelen Valand ska utmana det självklara och vara en plats för nya upplevelser där man som besökare, boende eller företagare både kan ge och få energi. Piffl erbjuder en kreativ och nytänkande lösning för att bjuda in till spontanaktivitet, vilket stärker den upplevelse vi vill förmedla, säger Jessica Wikestam, Marknads-och Kommunikationschef på Aranäs Fastigheter. Piffl är en delningsplattform som ger invånare och besökare tillgång till spel- och sportutrustning direkt vid städers aktivitetsytor och näridrottsplatser. Piffl vill inspirera till mer rörelse och aktivitet i offentliga utemiljöer och ge alla, oavsett bakgrund, fler möjligheter till en aktiv fritid. Genom Piffls app får man tillgång till rosa aktivitetsboxar fyllda med utomhusspel och idrottsutrustning. I appen ser man vart aktivitetsboxarna finns placerade och vilken utrustning som finns i respektive box. Piffl finns just nu i 20 städer runt om i Sverige och aktivitetsboxen vid Valand är den första i Kungsbacka. – Jättekul att Aranäs Fastigheter vill förenkla möjligheten till spontanaktivitet i Kungsbacka och ge alla chansen att på ett hållbart sätt testa nya aktiviteter, säger Dennis Axelsson, en av Piffls grundare.

156


Nya Projekt

Augusti 2022

157


Brandposter • Slangar • Stigarledningsutrustning

VÄNDBAR

Venti

Svenska Brandslangfabriken AB Box 2066, 511 02 SKENE • Tel. 0320-20 94 20 • Fax. 0320-20 94 29 • www.svebab.se • svebab@svebab.se


Varför Malmsten Entreprenad? • En trygg partner, stabilt företag med sund ekonomi • Lång erfarenhet

2

• Malmsten har drivit cirka 200 projekt med denna typ

Malmsten Mellanbotten Advanced 1

av produkter • Egen serviceorganisation med snabb inställelsetid • Samtliga komponenter finns alltid på vårt reservdelslager

Classic mellanbotten har inga infästningar i bassängbotten, vilket förenklar rengöring

• Möjlighet att driva och installera flera projekt samtidigt • Kontinuerlig produktutveckling; förbättringar i befintlig konstruktion, t.ex. rostfritt växelhus, kugghjul i brons, delade styrskenor med möjlighet att

8

9

4

justera

6

• Styrsystem med fjärruppkoppling, vilket innebär att vi kan distansavläsa mellanbottens funktionalitet

7

5

samt ge en kundanpassad nivå av service

6

1. Manöverpanel

6. Drivaxel på båda sidor

2. Display

7. Handledare (tillval)

3. Drop down

8. Ledad trappa i nisch

4. Servicelucka

9. Höj- och sänkbart lyftplan

5. Skvalpränna

10. Skruvdomkraft

3

Alla ingående komponenter som har kontakt med vatten, består av syrafast rostfritt stål och motståndskraftiga polymerer

3

10

Malmsten Mellanbotten Classic Kontakta Malmsten Entreprenad Tel +46 44 28 71 00 • info@malmsten.com www.malmsten.com Följ oss på sociala medier

Upplev utvecklingen.

Liebherr-Sverige AB Fallskärmsvägen 5 721 31 Västerås

Tel: +46 21 80 62 40 info.lsv@liebherr.com

Annons Nya Projekt 3_halv sida_en bild.indd 1

www.facebook.com/liebherrsverige www.instagram.com/liebherrsverige www.liebherr.se 2020-06-05 08:48:30


Nya Projekt

Augusti 2022

TL BYGG BYGGER NYTT KVARTER PÅ NOBELBERGET FÖR ATRIUM LJUNGBERG Byggentreprenören TL Bygg har tecknat avtal med Atrium Ljungberg om uppförande av 92 lägenheter på Nobelberget i Sickla. Avtalet avser en uppförandet av kvarter 8 på Nobelberget och är det tredje i området för byggentreprenören. De har tidigare uppfört stadsdelens kvarter 1 och 2, även de på beställning av Atrium Ljungberg. Det nya kvarteret består av tre huskroppar med allt från kvadratsmarta 1:or till charmiga vindsvåningar. Bostäderna får högt i tak, väl tilltagna sociala ytor och många lägenheter kommer att ha dubbla balkonger. Husen får en karaktärsfull gestaltning med fasader i skiffer, härliga gemensamma terrasser och högt läge med vyer åt flera håll. Mellan husen skapas även ett torg. – Det känns väldigt roligt att vi har fått fortsatt förtroende att vara med och utveckla Nobelberget. Samarbetet under uppförandet av de två första kvarteren har fungerat väldigt bra och nu vi ser fram mot ett fortsätta denna resa tillsammans med Atrium Ljungberg. Nobelberget är verkligen något alldeles speciellt, säger Johan Edlund, vd på TL Bygg. Byggstart var i maj 2022 och de sista inflyttningsdagarna beräknas till april 2024.

160


Nya Projekt

Augusti 2022

161


AirKey Smart helt enkelt

AirKey gör din vardag enklare och ger dig större frihet. Med AirKey kan du låsa upp dörrar med din mobil, skicka nycklar via sms och enkelt organisera hela ditt låssystem. På så sätt ger AirKey dig maximal frihet och maximal säkerhet – på jobbet eller i bostaden.

www.evva.com

ZUGOL Miljöskyddsmedel

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. Ett miljövänligt barkgranulat för absorption ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com www.zugol.com


Alla har rätt till en säker arbetsplats!

Bäcktuvevägen 4 Göteborg 031-23 19 50

. Kryptongatan 6 Mölndal

031-745 80 90


Nya Projekt

Augusti 2022

NEBYHUS LANSERAR TVÅ NYA HUS

I HUSSERIEN FOKUS >>>

FOKUS 153

164


Nya Projekt

Augusti 2022

165


Nya Projekt

Augusti 2022

ANEBYHUS LANSERAR TVÅ NYA HUS I HUSSERIEN FOKUS Den 1 juli lanserade Anebyhus två helt nya husmodeller inom ramen för husserien Fokus – Fokus 133+ och Fokus 153. Båda husen innebär även en lansering av nya tillval som är unika för just dessa husmodeller inom Fokusserien. Fokus heter Anebyhus mest prisvärda och välplanerade husserie. Husen är utformade utifrån lång erfarenhet och unika kunskap och dessutom är processen slimmad och förenklad för att göra kundens husköp så smidigt som möjligt. Efter 2020 års succélansering med 10 helt nya och omgjorda husmodeller inom husserien, fortsätter nu Anebyhus succén. Under början av juli har två nya husmodeller lanserats; Fokus 133+ och Fokus 153. Totalt finns nu alltså 12 husmodeller inom husserien Fokus. Utöver de två nya husmodellerna lanseras även två exteriöra tillval på just dessa husmodeller, nämligen stående panel och dessutom möjligheten att få panelen förberedd för lasyr. Dessa två tillval finns sedan tidigare enbart på Anebyhus kataloghus. FOKUS 133+

Precis som sitt syskon Fokus 133, så är Fokus 133+ ett smart vinkelhus med plats för den lite större familjen. I vinkeln finns en separat barn- och ungdomsdel som lätt går att skärma av. Här hittas även en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum med gott om plats. Föräldrasovrummet har här fått en smart walk-in-closet och från entrén når du ett smidigt hemmakontor. Utgången från köket leder till en härlig uteplats i lä i husets vinkel. FOKUS 153

Det här är ett välplanerat och smart utformat hus med fokus på både det sociala och det privata livet i ett hus. Huset är ett H-hus där de två avdelningarna vävs ihop av det stora köket och vardagsrummet i mitten av huset. Här har man naturlig kontakt med trädgården via dubbeldörren ut till trädgården, eller varför inte bygga en altan mellan vinklarna? Huset har tre sovrum med möjlighet till ett fjärde där matplatsen annars hittas. Med hjälp av husets form skapas en naturlig privat del av huset i en av vinklarna där det väl tilltagna föräldrasovrummet samsas med två sovrum till och en wc/dusch. Arkitekten bakom Fokus 153 är Anders Larsson.

166


Nya Projekt

Augusti 2022

FOKUS 133

167SNABBA BESPARINGAR FÖR FASTIGHETER •

Smart termostat för fastigheter

Återbetalningstid ca 2-3 år även för mindre fastigheter

Effektiv märkesoberoende styrning

Realtidseffekt med Ngenic Track

IMD för flerbostadshus

Se var och när förbrukningstoppar uppstår

Rättvis fördelning av förbrukning

Bättre energiprestanda och lägre kostnader

FULL KONTROLL & INGA KONSTIGHETER!

LÄS MER PÅ: NGENIC.SE/FORETAG

Stepisol Ljudgolv Ombyggnad av vindar. För bästa resultat gjuter man direkt på stepisolen. Stepisolgolv i kombination med golvbeläggning av plast eller linoleum uppfyller konstruktionen luft- och stegljudsklass B i SS 01 52 67 på träbjälklag och klass A på betongbjälklag. Gymgolv. Stepisol Silence 300 Grå 60 mm kombineras med 30mm gummimatta för bästa resultat. Fungerar utmärkt för att dämpa ljuder av tunga hantlar och stänger som tappas i golvet. Sportgolv. Stepisolvskiva (50 mm) och 2 st 16 mm spånskivor, samt golvbeläggning av plast eller trä. Byggvarudeklarationer. Produkterna är byggvarudeklarerade. ”Stepisol är registrerad i BASTA-registret”. ”BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö-och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se”. 2018

Stepisol Svensk Emballageteknik AB Åkervägen 15, 177 41 Järfälla - 08-580 940 00 sales@stepisol.se | www.stepisol.se


Nya Projekt

Augusti 2022

SLÄTTÖ AVYTTRAR BOSTADSFASTIGHET I UPPSALA Slättö har frånträtt en hyresbostadsfastighet i Uppsala till Niam. Projektet Senapsfabriken är centralt belägen i Uppsala där stadsdelen Kungsängen har gått från att vara stadens industriområde till att ha utvecklats till ett levande och attraktivt bostadsområde med flera aktörer representerade. Den nya stadsdelen har gångavstånd till både resecentrum, Fyrisån och områdets alla caféer, restauranger och parker. Fastigheten som Niam förvärvar utgörs av ett bostadskvarter i åtta plan med totalt 318 hyresbostäder om 1–4 rum och kök, tre lokaler samt underliggande garage. Projektet är miljöcertifierat enligt Miljöbyggnad Silver och total uthyrningsbar yta uppgår till 13 852 kvm, varav 519 kvm utgör lokalyta.

170

– Från att tidigare ha varit stadens industricentrum med tegelhus och verkstäder är Kungsängen nu ett av Uppsalas mest levande och attraktiva bostadsområden med breda gator och mycket grönska. Senapsfabriken är ytterligare ett lyckat projekt med god lönsamhet som nu färdigställts och vi känner oss både trygga och glada över att lämna över attraktiva och energieffektiva hyresrätter till Niam, säger Erik Dansbo, investerings-chef på Slättö. – Vi är glada att kunna förvärva dessa yt- och energieffektiva lägenheter från Slättö. Bostäderna ligger i ett omtyckt område som passar utmärkt till vår bostadsportfölj. Vi vill kunna erbjuda våra hyresgäster en attraktiv miljö att bo och leva i och här finns bostäder för allas behov, kommenterar Erik Rydström, fondchef på Niam. Mannheimer Swartling och Nordanö har agerat rådgivare till Slättö i transaktionen. Cederquist var legal rådgivare till Niam.


Nya Projekt

Augusti 2022

JSB BYGGER 78 NYA BOSTÄDER FÖR SIGNALISTEN I SOLNA JSB Construction AB och Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna har tecknat avtal gällande nybyggnation av 78 hyresrätter i Kvarteret Torsken i Solna. Byggnationen innefattar 2 nya punkthus i baserade på JSB:s koncepthus Bo Punkt, avropat genom Sveriges Allmännyttas ramavtal. Projektets ordervärde uppgår till cirka 144 miljoner kronor. JSB står som totalentreprenör för Kvarteret Torsken i Solna. Projektet är en förtätning av en befintlig fastighet belägen i Bergshamra centrum i Solna.

171

– Vi ser fram emot ett gott samarbete och är glada att få anlita en entreprenör som har gedigen kompetens och erfarenhet inom byggnation av samhällsfastigheter. Vi värdesätter också att de har fokus på viktiga hållbarhetsfrågor som sund byggbransch och arbetsmiljö, säger Lars Jolérus, vd Signalisten. JSB och Signalisten har gemensamt utformat en variant av koncepthuset Bo Punkt som särskiljer sig från tidigare kombohus. Johan Persson, affärsområdeschef på JSB är mycket nöjd med samarbetet: – Vi är både stolta och glada att bygga Kvarteret Torsken för Signalisten. Nu ser vi framemot byggstart och ett fortsatt gott samarbete. Extra roligt är att Signalisten valt att skapa ett arkitektoniskt och unikt uttryck i gestaltning, bland annat genom att sammankoppla huskropparna och att smycka fasaden med träraster.

De två nya byggnaderna är baserade på JSB:s koncepthus Bo Punkt och har genom noga utvalda material och tillval format ett bostadshus med ett alldeles eget uttryck. Byggstart för projektet är hösten 2022 med beräknad byggtid 24 månader. Den totala byggytan är 5573 m2 (BTA).

INGÅR I ALLMÄNNYTTANS RAMAVTAL

Nybyggnationen innefattar totalt 78 nya hyresrätter fördelat på 2 punkthus i sex, respektive åtta våningar med lägenhetsfördelning från 1-3 rum och kök, med övervägande 1:or och 2:or.

JSB har sedan 2011 tagit fram och byggt standardiserade koncepthus till Sveriges allmännyttiga bostadsföretag och privata bostadsföretag.

De två husen sammanlänkas med en gemensam bottenvåning innehållande tvättstuga och gemensamhetslokal med tillhörande uteplats. Längs husväggen löper rymliga balkonger, delvis inglasade, och fasaden kläs i träraster. I båda husen byggs vindsförråd.

Bo Punkt är ett flerfamiljshus med många olika bostadslösningar som ingår i Sveriges Allmännyttas ramavtal för en ny generations kombohus som löper till 31 maj 2026.

Projektet Torsken byggs i boendeformen trygghetsboende för solnabor som är 60 år eller äldre.

Huset innehåller flera kombinationsmöjligheter för lägenhetsfördelning, lägenhetstyp, yta och materialval som gör det enkelt att bygga bra och priseffektiva bostäder med hög flexibilitet och kvalitet.


Inför bergschaktning är det viktigt att planera hur berguttaget ska ske så att kostnad och tid kan prognostiseras. Vid provsprängning bestäms bergets överföringsegenskaper, dvs hur vibrationer sprider sig i bergmassan beroende på hur man spränger. Det blir då möjligt att planera arbetet utifrån omgivande vibrationskrav samt att ta fram ett bättre beräkningsunderlag då projektet ska upphandlas. Detta innebär normalt besparingar i både tid och pengar. Vid Omformarstationen i Alingsås bidrog Nitro Consult förutom med provsprängning och uttagsprognoser även med sprängteknisk uppföljning på plats, salvoptimering och vibrationsmätning.

Figuren visar prognostiserad max samvarande laddning i kg (via iso-linjer), vid omformarstationen i Alingsås samt platser för de mätpunkter som användes i projektet.

För mer information kontakta Nitro Consult AB: Jonas.wetterberg@nitroconsult.se Tel: 031-742 30 85

ALUMINIUM – DET MILJÖSMARTA VALET FRAMTIDENS MATERIAL

N

29. GG 26.ORDBY

022!

APRIL 2

OSS BESÖK 0:38! E R C2 I MONT

! LÄTT ! FUNKTIONELLT ! HÅLLBART ! STORMSÄKERT

Produkten bedömd i SundaHus

WWW.PREFA.SE

General


FRAMTIDENS STYRSYSTEM - IDAG ENTERPRISE LABORATORY EN 206:2013

POLARPOWER Energiövervakning i realtid

www.polarmatic.com

POLARFLEET Billogistik

POLARAMA Kameraövervakning

Tel: 031-194480

info@skadeservice.se info@skadeservice.se info@skadeservice.se • •www.skadeservice.se •www.skadeservice.se www.skadeservice.se

Fastighetsjour Fastighetsjour Fastighetsjour 010-155 010-155 010-155 61 61 61 00 00 00 Sanering Sanering Sanering • •Översvämningsberedskap •Översvämningsberedskap Översvämningsberedskap • •Städning •Städning Städning Återställning Återställning Återställning avavskadade avskadade skadade fastigheter fastigheter fastigheter • •Bygg •Bygg Bygg ………


Nya Projekt

Augusti 2022

174

NU PROVMÅ ETT AV GÖTEBORGS VACKRA >>>


Nya Projekt

Augusti 2022

175

ÅLAS ASTE HUS FOTO: RÅformat/White arkitekter


Nya Projekt

Augusti 2022

176

det är viktigt att det blir rätt. NU PROVMÅLAS ETT AV GÖTEBORGS VACKRASTE HUS Det är i detaljerna det sitter, inte minst när det gäller gamla fina hus. Häng med in i Wernerska Villan där färger just nu är ett ämne som diskuteras flitigt i den pågående upprustningen. Rummet är fullt med människor med lätt rynkade pannor som flyttar sig runt de provmålade ytorna. Tittar på ytorna närmast fönstret. Flyttar sig längre in i rummet där det är mörkare och ser hur färgerna tar sig ut där. Upplevs de mer röda i ljuset kanske? Målaren Pierre berättar vilka färger och tekniker han har använt. Visar på skillnaden mellan två väggytor som har bestrukits på olika sätt. När han pekar ser plötsligt även den ovane att den ena varianten faktiskt ger rummet lite mer liv än den andra. Inredningsarkitekten Emma och antikvarien Johanna pratar om färgkulörer och diskuterar frågan om linoljefärg eller inte. Helmatt färg eller med lite glans? Hur tåligt blir det? Higabs projektledare Svante gillar provmålningen av dörrposten, som fått en lätt antydan av ådermålning i strykningen. Hur många strykningar som behövs blir en annan diskussionsfråga. Kakelugnen som tronar i ett hörn av rummet kommer dock få behålla sin kulör. VIKTIGT ATT DET BLIR RÄTT

För den oinvigde kan det tyckas vara mycket diskussioner om en relativt liten detalj i ett stort projekt som Wernerska Villan, men

Resultatet måste passa i den kulturhistoriska miljön, vara långsiktigt hållbart och tåla att människor kommer röra sig i huset – väskor som stöter mot väggar och skor som slår i lister kommer att slita på målningen. Blir det fel blir det både besvärligt och kostsamt att rätta till längre fram. LEDIGT FÖR VERKSAMHET

Den palatsliknande Wernerska Villan från 1886 ligger centralt en tvärgata upp från Avenyn och har de senaste åren genomgått en större renovering som fortfarande pågår. – Huset har grundförstärkts och fasaderna har målats. Interiört gör vi nu en översyn av väggar, golv och tak där några rum på entréplanet kommer återfå ett mer ursprungligt utseende. Det blir även ny ventilation och kyla, säger Svante Thun, projektledare på Higab. När huset är klart kommer det att ha nästan 1 000 kvadratmeter kontorsyta ledigt för uthyrning. – Den verksamhet som hyr i huset kommer att få helt unika lokaler där tidens vingslag är tydliga. Wernerska Villan är ett av Göteborgs bäst bevarade hus från 1880-talet och bjuder på en fantastisk känsla. Många delar är kulturskyddade och man kan inte göra vad som helst, men det ger en otrolig charm och rummen är mycket vackra. Huset innefattar även museala delar där vår ambition är att de ska visas för allmänheten, säger Anette Persson, affärsutvecklare på Higab.

FOTO: RÅformat/White arkitekter


Nya Projekt

Augusti 2022

177

Foto: Higab/Hans Wretling

FOTO: Higab/Hedvig Ahlstrand


Nyproduktion eller renovering av simbassäng Det grönaste alternativet är rostfritt stål, redan återvunnet upp till 85 % när vi installerar

Stainless Steel MADE IN SWEDEN

Tror du att din dieseltank är fri från bakterier?

Var inte så säker på det! Undersökningar visar att så lite som 1 mg. partiklar /100 ml bränsle förorsakar filterproblem med förlorad motorkraft och ökad bränsleförbrukning som resultat.

Tel. 0734 416300 www.kf-maritim.se

Använd Bio-Protect 2, som fick betyget

”Bäst i test”

av nio testade medel mot bakterietillväxt i diesel, så slipper du de här problemen.

3

10 m tank

9 mån. efter rengöring.


Furnes Jernstöperi AS är en av Nordens största producenter utav gatugjutgods. Furnes specialitet är gatugjutgods tillverkat i segjärn. Fabriken ligger utanför Hamar i Norge. När våra kunder köper produkter producerade i Norden minskar CO2utsläppen genom korta transporter. Andra miljöval Furnes står för: Använder huvudsakligen järnskrot och återvunnet material i produktionen, och miljövänlig energi i form av Norsk vattenkraft.

www.furnes.se

Integrerad Ventilbetäckning, RSK nr: 7034575 PREMIUM Brandpost, RSK nr: 7025741 REGULAR Kupolsil, RSK nr: 7025786 DOUBLE, RSK nr: 7034635


Nya Projekt

Augusti 2022

DETALJPLANEN FÖR NYA JÄGERSRO ÄR GODKÄND Detaljplanen för Nya Jägersro är godkänd. Malmö Stadsbyggnadsnämnd har godkänt planen vilket betyder att så fort den har vunnit laga kraft kan Skånska Travsällskapet söka bygglov. – Vad jag förstått klubbades den igenom direkt, som ett rent transportärende vilket visar att den också var väl genomarbetad, säger sällskapets ordförande Kerstin Peterson–Brodda. Proceduren är nu att det ska skrivas protokoll som ska justeras och sedan ska protokollet kommuniceras. Normalt tar all formalia runt sju veckor, vilket skulle innebära att att detaljplanen vunnit laga kraft någon gång i augusti. – Det känns väldigt bra att vi tagit nästa steg mot Nya Jägersro.

180


Nya Projekt

Augusti 2022

181


Ställ om till en förnybar framtid Vi skippar krånglet och väljer att fokusera på enkelheten. Vårt helhetskoncept innefattar marknadsledande laddutrustning, laddboxar, installation och service. Visste du att vi också erbjuder energitjänster som till exempel solenergi och energilagring. Varför krångla till någonting som kan vara enkelt?

Solenergi

E-mobility

Elektricitet

Energilagring

Servicestation

Läs mer på OKQ8.se/foretag/elbilsladdning


Nya Projekt

Augusti 2022

183

Genom innovativa och kreativa lösningar hjälper vi dig att lyckas med dina underjordsprojekt

Tel. 0587-850 00 info.gyse@orica.com www.orica.se

GRUSKUNGEN Behöver du köpa maskin?

KONTAKTA OSS!

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner • GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND

• TRANSPORTBAND • KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR

• MATARE • TUNNELMATARE

Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

WWW.GRUSKUNGEN.SE Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se


Nya Projekt

Augusti 2022

184


Nya Projekt

Augusti 2022

GRÖNT LJUS FÖR MORFEUS

I BORÅS CITY >>>

185


Nya Projekt

Augusti 2022

GRÖNT LJUS FÖR MORFEUS I BORÅS CITY Kommunfullmäktige i Borås har godkänt detaljplanen för Willhems nyproduktionsprojekt Morfeus. Huset, som kommer ligga mellan resecentrum, Stadsparken och citykärnan, blir 19-24 våningar högt och bidrar med både 140 nya hyresrätter och en ny siluett till innerstaden. Igår blev det klart att detaljplanen för fastigheterna Morfeus 2, 5 och 7 godkänts av kommunfullmäktige i Borås. Bostadsbolaget Willhem har i samarbete med Borås stad tagit fram en ny byggnad i 19-24 våningar i syfte att förtäta staden och bygga fler hyresrätter. – Det känns otroligt kul att detaljplanen nu har blivit godkänd och att vi går in i nästa fas i byggprocessen. Morfeus kommer bli ett ståtligt och vackert hus som bidrar till Borås siluett och erbjuder både funktionella och fina hem, säger Rikard Norström, nyproduktionschef på Willhem. Fastigheten är belägen i Borås centrum mellan resecentrum, Stadsparken och citykärnan. Huset certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och kommer innehålla cirka 140 lägenheter fördelat på 1-4 r.o.k. På bottenplan planeras för cirka 400 kvm lokaler där lokala verksamheter som caféer eller restauranger kan växa fram. – Vi vill alltid att våra hus ska bidra till platsen de byggs på och alla våra nyproduktionsprojekt är unika. Det känns roligt att kunna erbjuda cirka 140 nya hyresrätter i olika storlekar och även ge plats åt lokala verksamheter. Vi är också med och finansierar upprustningen av Knalletorget där nya sittytor och gång- och cykelstråk kommer ge en härlig känsla till platsen. Vi ser verkligen fram emot att komma igång, avslutar Rikard Norström.

186


Nya Projekt

Augusti 2022

187


Preconal utvecklar, tillverkar och installerar fasader, glastak, dörrar, fönster säkerhetsdörrar, branddörrar i glas och metall. Vi finns på samtliga orter: Halmstad (HK), Falkenberg, Karlstad, Arboga & Malmö. Kontakta oss redan idag på 0346-554 50 för att få reda på hur vi kan supportera dig i ditt projekt.


Med inriktning på havsbaserad vindkraft - Marin hydrografi- & geokonsult - Marin geologi & geoteknik - Geofysiska undersökningstjänster - Metocean analys & undersökningar - Marina miljötjänster - Hydrografiska undersökningstjänster ®

Box 24104 ∙ SE-400 22 Göteborg ∙ SWEDEN Telephone:+46 (0)31 7046525 info@marin.se ∙ www.marin.se

Sondex re och la x ä v e m r ä v tt la P lare Spiralvärmeväx Stort utbud av värmeväxlare vätske-, slam- och ångapplikationer. Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-122 206 75 e-post: info@processor.se l www.processor.se

l

Fråga oss - det lönar sig!


Nya Projekt

Augusti 2022

190


Nya Projekt

Augusti 2022

191

BYGGSTART FÖR LINNEA GARDEN I ROSENDAL, UPPSALA I slutet på juni påbörjades bygget av Linnea Garden ett nytt bostadskvarter i Rosendal, Uppsala som Dreem har ritat. – Med smarta planlösningar och utsikt över närliggande naturområden välkomnar vi den aktiva människan. Som omfamnar ett liv i rörelse men också ger utrymme för stillhet. säger Jakob Schleimann-Jensen, handläggande arkitekt för projektet.


Hörslingan en viktig funktion i ljudet, fungerar den på rätt sätt? Vi hjälper er med service och inmätning samt levererar ny vid behov.

Sela AB Ett leverantörsoberoende företag Vi anpassar ljud och bildsystem till ert behov.

Ring eller mejla för mer information

08-940270 / info@sela.se

Bilden är ett exempel där vi designat möbeln och installerat ljudsystemet i Huddinge kyrka

Contiga AB en stombyggare med egen tillverkning av stål- och betongelement i mellansverige. www.contiga.se

Spets & styrka. STRUCTOR JOBBAR FÖR DIG Vi ser möjligheter i nya projekt, medarbetare, bolag och samarbeten.

Vi drivs av att utveckla våra kunders projekt och visioner.

DU JOBBAR FÖR STRUCTOR

Hos oss är alla konsulter. Alla företräder Structor och deltar i kunddialogen. Vårt mål är att uppfattas som ledande aktör på de marknader och segment vi arbetar. Grunden för vår framgång är kreativa och

Vår organisation erbjuder det lilla bolagets driv i kombination med det stora företagets styrka. Structor består av fristående specialist-

kunniga medarbetare och en kontinuerlig satsning på kompetensutveckling.

bolag i samverkan.

Vår verksamhet bygger på entreprenörsanda

Spets & styrka. Vi utvecklas av egen kraft och växer organiskt. Det ger en stark sammansvetsad organisation med god lönsamhet och hög kunskap.

Vi ser möjligheter i nya projekt, medarbetare, bolag och samarbeten. Vi drivs av att utveckla våra kunders projekt och visioner.

www.structor.se

och tro på medarbetarna. Alla har lika värde, möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi värnar om balans i livet och har bra trygghetsvillkor.


RINGDAHL MASKINER AB Stockholm

Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN www.ringdahl-maskiner.se Det är vi på

Elon Rulles Elcenter i Ulricehamn som har sålt och installerat vitvarorna på ett säkert och tryggt sätt på Flatås Alléer. Hos oss har vi en totallösning när det kommer till installation av maskiner. Vi säljer de flesta fabrikat. Ring oss gärna så berättar vi mer.

Rulles elcenter

MÅN-FRE 9-18, LÖR 10-14 ulricehamn.rulles@elon.se 0321-414 23 Storgatan 8, Ulricehamn

Vi utför byggarbeten från botten och upp För mer information, offert eller referenser hör av dig till mikael@hbm-ab.se eller på telefon 070-53 12 301.

www.hbm-ab.se


Nya Projekt

Augusti 2022

194

FOJAB RITAR DANIEL BERLIN

NYA RESTAURANG, HOTELL OCH MATB >>>

ILLUSTRATION: FOJAB


NS

BAR

Nya Projekt

Augusti 2022

195


Nya Projekt

FOTO: Johannes Alm

Augusti 2022

196


Nya Projekt

Augusti 2022

197

FOJAB RITAR DANIEL BERLINS NYA RESTAURANG, HOTELL OCH MATBAR Flerfaldigt Michelinbelönade krögaren Daniel Berlin tar hjälp av FOJAB när han utvecklar sin nya restaurang på Österlen. FOJAB utsågs efter en arkitekttävling att gestalta ett helhetskoncept bestående av hotell, matbar och en restaurang i yttersta världsklass. I maj kom beskedet att mästarkrögaren Daniel Berlin öppnar en ny restaurang på Österlen, vid Gislövs Hammar mellan Skillinge och Brantevik på en gård som tidigare varit hotell. FOJAB har, efter en arkitekttävling med ytterligare tre inbjudna kontor, fått uppdraget att gestalta ombyggnaden. Uppgiften var att utforma en restaurang i yttersta världsklass med en matsal utöver det vanliga och en miljö som knyter an till Daniels matlagning. – Det vi föll för i FOJABs förslag var hur de använder sig av det som redan finns och hur de knyter an till platsen – för den är vald med omsorg. Det känns väldigt naturligt. I FOJAB fann vi också några som är lika sugna som vi på att göra något speciellt. Det här är inget som är klart från början utan ett arbete som ska få växa fram, säger Daniel Berlin.CIT% – Vi tar vara på de befintliga byggnadernas karaktärer och gör de anpassningar som behövs för att tillgodose Daniels ambitioner och verksamhet, berättar Johanna Raflund Tobisson, uppdragsansvarig arkitekt för projektet på FOJAB. Vårt förslag förenar en stark gestaltning med kunskaper om flöden och logistik. FOJAB tar fasta på nivåskillnaderna mellan gårdens olika byggnader som följer den naturliga sluttningen ner mot havet, för att skapa en rofylld förväntan hos besökarna som närmar sig restaurangen. – Upplevelsen ska beröra alla som kommer hit, inte bara de som ska äta på restaurangen utan även hotellgäster och besökare till matbaren. Miljön ska andas Österlen och inga stora grepp kommer att göras exteriört eller i den omkringliggande utemiljön. Vi vill att landskapet ska få leva fritt och tala sitt eget språk, säger Johanna Raflund Tobisson. Klart är att restaurangen ska ha plats för cirka 30 gäster, och hotellet byggs ut till totalt 15 rum varav en master suite och fyra junior suites. En enklare mat- och vinbar kompletterar utbudet för hotellgästerna och andra besökare. Hotellet och matbaren väntas öppna sommaren 2023 och restaurangen hösten 2023.


CRAMO BIDRAR TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING

CRAMO FINNS ALLTID DÄR FÖR DIG

PRODUKTER FRÅN CRAMO FUNGERAR ALLTID

CRAMO LEVERERAR ALLTID I TID

NYHET

WWW.CRAMO.SE

ELITE LED - Nya generationen gatubelysning

MILJÖVÄNLIGA KABLAR FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

Kabellösningar från nordisk tillverkare för energiöverföring i vindkraftsparker. Det som är viktigt för våra kunder är också viktigt för oss: Driftsäkerhet

Tillgänglighet

Installationsvänlighet

Kolla in våra vindkraftprodukter på www.rekakabel.se www.defa.com

Nordiska Projekt 2020 nr 4_Reka Kabel_Kvartssida 92x125mm.indd 1

13.8.2020 10.19.32


RA Bygg är ett bygg- och byggserviceföretag som verkar i västsverige. Genom engagemang och yrkesskicklighet är RA Bygg kundens naturliga val och därmed skapas tillväxt och god lönsamhet. http://www.team4service.de

CRAMO BIDRAR TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING

http://www.team4service.de

CRAMO FINNS ALLTID DÄR FÖR DIG

031-27 85 70 • www.rabygg.com

PRODUKTER FRÅN CRAMO FUNGERAR ALLTID

CRAMO LEVERERAR ALLTID I TID

WWW.CRAMO.SE

VI FIXAR

AKUSTIKEN!

LÄTT

Bygelabsorbenten som förbättrar akustiken med smidig installation i padelhallen.

Besök akustikmiljo.se för mer inspiration.

Interoc Akustik AB Företagsvägen 2 C, 611 45 Nyköping


Nya Projekt

Augusti 2022

JÄGERSRO SKA BLI DEN SMARTASTE TRAVBANAN I EUROPA När Skånska Travsällskapet bygger Det nya Jägersro ska det bli en framtidsanläggning. Vi har hört talas om smarta städer, om smarta kontor. Nu byggs den första smarta travbanan. – Klimatanpassad, hållbar, artificiell intelligens, sensorer, virtuella teknologier. Vi bygger för framtiden, säger banans vd Kent Öhlander. – Det nya Jägersro skall bli en smart arena där innovativ teknik bidrar till nya upplevelser, ökad tillgänglighet och omställningen till en hållbar, klimatanpassad värld, säger Kent Öhlander. – I samband med att vi nu planerar och bygger vår nya anläggning, utforskar och utvärderar vi hur vi skall använda oss av virtual reality, internet of things, machine-learning och 5G. Till exempel inom administration, drift och underhåll, förvaltning och hållbarhet. BRED SAMVERKAN

Utforskning och utvärdering genomförs i nära samverkan med externa partners inom teknik och affärsutveckling och med Malmö Universitet som viktig part i innovationsarbetet. Bland annat har Jägersro tillsammans med universitet genomfört sitt första AI-projekt, och under sommaren påbörjas testerna av en prototyp där sensorer i travbanan skall främja hästarnas hälsa samtidigt som banarbetet förenklas. UTSTÄLLNING SKAPAR TEKNIKFÖRSTÅELSE

Uppgiften att göra det nya Jägersro till en smart arena är inte enbart en teknisk utmaning, konstaterar Kent Öhlander. – Minst lika stor är att enkelt och pedagogiskt beskriva vilka fördelar och möjligheter som följer med ex. artificiell intelligens, sensorer, visualiserings-redskap och snabba nätverk. – Senare i höst, troligen i oktober, kommer vi därför bjuda in besökare, medlemmar, hästbranschens aktörer och intressenter till ett event med utställning, demonstrationer och inspirerande möten med experter, som förklarar och beskriver hur det nya Jägersro skall bli branschens smartaste arena. Med målet att utveckla och bygga ett ledande hästcenter i Europa har Skånska Travsällskapet kommit långt i både planer och process. På ett närmare 60 ha stort markområde, nordöst om befintlig travbana, syns snart en anläggning som med sitt framtidsorienterade innehåll skall bli hästsportens motsvarighet till smarta städer, smarta kontor och smarta hem.

200


Nya Projekt

Augusti 2022

201
Nya Projekt

Augusti 2022

204

ANDRA ETAPPEN AV NYPRODUCERADE H KLARA FÖR INFLYTTNING I FREDRIKSBER >>>


Nya Projekt

HYRESRÄTTER RG, VÄSTERÅS

Augusti 2022

205


Nya Projekt

Augusti 2022

ANDRA ETAPPEN AV NYPRODUCERADE HYRESRÄTTER KLARA FÖR INFLYTTNING I FREDRIKSBERG, VÄSTERÅS Den 21 juni påbörjas inflyttningen i den andra etappen av Riksbyggens nybyggda hyresrätter i Fredriksberg. Där Stenkumlaskolan tidigare låg håller Riksbyggen på och färdigställer 120 hyreslägenheter med inflyttning i tre etapper, från maj till september 2022. Projektet omfattar tre huskroppar som byggts med högt ställda hållbarhetskrav med bland annat solpaneler på taket. – De nya lägenheterna har ett ypperligt läge med motionsspår precis utanför dörren och nya Fredriksbergbadet bara en kort promenad bort. Bostäderna i Kv. Kornknarren har en bra grundstandard, rofyllt läge och vacker utsikt mot naturen, säger Catarina Tenor, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad.

206

Kvarteret Kornknarren är ett område som Riksbyggen är med och utvecklar och omvandlar till ett nytt levande kvarter tillsammans med Västerås stad. Området nås idag med bil österifrån från Råbyleden, via Fredriksbergsgatan, Tornsvalegatan, upp till Kornknarrestigen och därefter Stenkumlagatan och det finns gång- och cykelvägar som når området från alla väderstreck. – Härifrån är det nära till många arbetsplatser, Erikslunds köpcentrum och det finns bra kommunikationer till Västerås city. De tre bostadshusen byggs för att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med solpaneler på taken för produktion av egen el. Vi erbjuder även bilpool för att underlätta en vardag utan egenägd bil, berättar Catarina Tenor. Området angränsar direkt till naturmark åt norr och öster och inom 200 meter finns parkytor med öppna gräsytor och fotbollsplaner och naturområde med elljusspår och endast 300 meter bort


Nya Projekt

Augusti 2022

ligger idrottsanläggningen Råby IP där det även finns utegym och i närheten finns även tennisplan. INFLYTTNING I TRE ETAPPER

Hus 2 med adress Stenkumlagatan 8, inflyttning påbörjas från 3 maj 2022 6-våningshus med 32 lägenheter och fint hörnläge mot gatan. Här finns 10 lägenheter om 1 rum och kök mellan 34–36 kvm, 21 lägenheter om 2 rum och kök mellan 41–60 kvm och en 4: a om 86 kvm. I det här huset finns även en kommersiell lokal om 59 kvm i entréplan och i källarplanet finns cykelrum, lägenhetsförråd och gemensam tvättstuga. Hus 1 med adress Stenkumlagatan 6, inflyttning påbörjas från

207

21 juni 2022 7-våningshus med 38 lägenheter och fint läge mot skogen. Här finns 11 lägenheter om 1 rum och kök mellan 34–36 kvm, 25 lägenheter om 2 rum och kök mellan 41–60 kvm, en 3 rum och kök på 76 kvm och en 4: a på 86 kvm. Cykelrum, gemensam tvättstuga och förråd finns i källarplan. Hus 3 med adress Stenkumlagatan 12, inflyttning påbörjas från 30 augusti 2022 Rött 9-våningshus uppåt gatan med 50 lägenheter. Här finns 16 lägenheter om 1 rum och kök mellan 34–36 kvm, 33 lägenheter om 2 rum och kök mellan 41–60 kvm och en 4: a på 86 kvm. Gemensamma tvättstuga på entréplan och lägenhetsförråd i källarplan.


Balkongsystem Funktionella balkonger till både nyproduktion och renovering av fastigheter. I balkongsortimentet ingår balkongräcken, balkonger och inglasningssystem.

Weland Aluminium AB Tel. 0472-445 00 www.welandalumi.se

Skinande blankt med

INTERTURBINE ÅNGTURBINER FRÅN KK&K OCH HOWDEN Inter-Turbine erbjuder ett fullt produktsortiment från Howden Turbo Technology.

Allt inom byggstäd

Alla ångturbiner utvecklas och produceras i Frankenthal, Tyskland, och kvaliteten på dessa produkter är mycket hög. Vi erbjuder även underhåll och försäljning av reservdelar.

0708-26 86 11 • 0709-82 92 43

boka snöskottning i stockholm Bra Tak Grillby AB täta tak är bra tak 076-836 19 20

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN. www.kanonaden.com

www.interturbine.se


000mm x 1000mm

Öljetter runtom)

terial- Mesh white BG1116

Bravida Sverige AB Division Nord Montörvägen 7 - 853 50 Sundsvall - Tel: 060-66 39 00

070-664 15 27 • info@bladlundsmaleri.se Tel: 0470-75 70 28 www.hissteknik.com GENERALENTREPRENÖR FÖR NORREGÅRDSKOLAN

Honnörsgatan 26, 1 tr • 352 36 Växjö

0470-76 56 30 • www.blekingerot.se TOLERANCE ON OVERALL Insynsskydd med tryck. Honnörsgatan 26, 1 &trHOLES • 352 DIMENSIONS 1% 36 Växjö 0470-76 56 30 • www.blekingerot.se

Colours are shown as RGB values. Pantone and RAL colours will be matched as accurately as possible.

R - 10 G - 78 B - 153 R - 25 G - 10 B - 16

This proof fully meets my requirements please proceed with my order. Additional comments / alterations:

Customer Number.......... Date __/__/__ Signature: .....................


Nya Projekt

Augusti 2022

DAGLIGVARUSATSNING NÄR MÖRBY CENTRUM SUPERMODERNISERAR BUTIKSYTOR FÖR ICA OCH HEMKÖP Hemköp supermoderniserar och ICA etablerar ICA Kvantum Danderyd i Mörby Centrum, och befäster centrumets roll som destination för både dagligvaror, kläder, prylar, service, vård och arbetsplatser samt som hem för Danderyds kommun. Hemköp väljer att göra en supermodernisering i Mörby Centrum. Under tiden omvandlingen av lokalerna sker flyttar man in i en tillfällig butik i centrumet. Vid återflytten i oktober i år kommer allt i butiken att vara helt nytt, inklusive sortimentet, som blir nytt. Satsningen är en del i Skandia Fastigheters pågående utveckling av köpcentrumet. – Mörby Centrum är en otroligt viktig marknadsplats för oss på Hemköp. Därför gör vi nu en så omfattande investering, säger Thomas Hässeldal, etableringschef. Vi har ett väldigt starkt team i butiken där två av medarbetarna i veckan som gick förärades Hemköps priser för Årets ledare och Årets medarbetare. Under hösten 2023 öppnar nya ICA Kvantum Danderyd i Mörby Centrum. Butiken ersätter den tidigare ICA Supermarket och kommer att öppna i utbyggda och toppmoderna lokaler om 3 000 kvm. Danderyd är en snabbväxande kommun där ICA ser en ökad efterfrågan. ICA-handlare Per Vallenhag som även drev den tidigare ICA Supermarket-butiken ser fram emot att välkomna nya och gamla kunder vid nyöppningen: – Vi vill skapa en levande mötesplats för veckans alla dagar. Tillsammans med mina medarbetare kommer jag att arbeta för ett attraktivt lokalt erbjudande med en fullsortimentsbutik anpassad för den som söker det senaste och bästa inom mat och måltider. Min målbild är att vara en av Sveriges absolut bästa mataffärer, säger Per Vallenhag. Satsningen är en del i Skandia Fastigheters pågående utveckling av Danderyds knutpunkt för shopping, service och kommunikationer.

210


Nya Projekt

Augusti 2022

211


Känd som bästa armeringsfiber vid inblandning och bearbetning av betong. Läs mer på www.forta-ferro.com För mer information kontakta:

info@betonova.se, www.betonova.se

GEOSYNTETER BETÄCKNINGAR DAGVATTEN

info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se

+46 321-53 30 00 www.svedbergs.se


www.lpmaleri.se

042-19 41 50

HAVSNÄRA BOENDE, SERVICE & LOKALER MED SMÅBÅTSHAMN INTILL


Nya Projekt

Augusti 2022

LEDANDE NORDISK LAGERANLÄGGNING

BYGGS UT I JÖNKÖPING >>>

214


Nya Projekt

Augusti 2022

215


Nya Projekt

Augusti 2022

LEDANDE NORDISK LAGERANLÄGGNING BYGGS UT I JÖNKÖPING Elgiganten Logistik i Jönköping, som förser samtliga butiker, hubbar och slutkunder i Norden med produkter, byggs ut när distributionen av kök flyttas från Brno i Tjeckien. Verksamheten har präglats av stark tillväxt, vilket ställer krav på utökad kapacitet. Det kommer att innebära hundratals nya arbetstillfällen och förbättrad kvalitet på leveransen. Samtidigt blir verksamheten mer hållbar. Sedan den senaste utbyggnaden av anläggningarna 2016 har Elgigantens ägare Elkjøp Nordics intäkter vuxit med mer än 50 procent. För att kunna möta tillväxten bygger Elgiganten nu ett nytt, fristående lager på 86.600 m2. Med en storlek på sammanlagt 193.600 m2 blir Elgiganten Logistik en av Europas största lageranläggningar. I samband med utbyggnaden kommer Elgiganten i ett första steg att anställa 200 personer. På sikt handlar det om omkring 600 nya arbetstillfällen. Det betyder att Elgiganten tar en ännu större roll som arbetsgivare i regionen. Satsningen handlar om trygga jobb, bra villkor och god arbetsmiljö. – På Elgiganten Logistik är vi stolta över att vara en arbetsplats med 49 nationaliteter, och nu växer vi med fler anställda vilket stärker oss i rollen som en viktig arbetsgivare i Jönköping. Det är viktigt att vi investerar i attraktiva lokaler med en bra arbetsmiljö för att kunna attrahera den bästa arbetskraften. Detta är viktigt i vårt samarbete med fastighetsägaren Catena, säger Daniel Lundby, vd för Elgiganten Logistik.

216

SNABBARE OCH MER HÅLLBARA LEVERANSER

Tack vare utbyggnaden kommer kunderna att kunna räkna med ännu snabbare och mer hållbara leveranser. Utbyggnaden går helt i linje med Elgigantens ambitiösa hållbarhetssatsning. I och med den nya utbyggnaden minskar transporternas koldioxidavtryck med 75 procent för våra kök. Det nya lagret kommer dessutom vara utrustat med laddstationer och det finns planer på att installera en av de största solcellspanels anläggningarna i Norden. Tillsammans med fastighetsägaren har Elgiganten ambitionen att nå en miljöcertifiering på nivån ”Excellent” enligt BREEAM:s standard, en WELL-certifiering av fastigheten är dessutom aktuell. Det blir ett viktigt steg i den stora omställningen för att driva en mer klimatneutral verksamhet. – Vi är medvetna om vårt ansvar för klimatet och jobbar aktivt för att minska vår miljöpåverkan, framför allt när det kommer tilll våra transporter. Kortare avstånd till kunden ger en stor miljövinst för både oss och våra kunder. Att vi dessutom får en toppmodern byggnad som är energieffektiv och miljövänligt byggd är helt i linje med vår strategi för hållbarhet, fortsätter Daniel Lundby. Redan i dag levereras över 1 miljon m3 varje år och det är över 50 miljoner produkter som distribueras till butiker och till slutkunder via leveranshubbar. Elgiganten är en stor transportköpare som satsar på bra villkor för chaufförerna och en hållbar logistik. Lastbilar som avgår ska ha hög fyllnadsgrad och Elgiganten väljer bättre motorer, förnybara bränslen och att köra mer på tåg.


Nya Projekt

Augusti 2022

DETALJPLANEN FÖR NACKAS NYA BOSTADSOMRÅDE ANTAGEN Den 20 juni klubbade Nacka kommun igenom detaljplanen Volten och gav därmed Engelbrekt Utveckling klartecken att ta nästa steg i utvecklingen av ett nytt bostadsområde om 44 radhus och en förskola i Krokhöjden. Visionen är att skapa ett levande grannskap för den aktiva barnfamiljen som vill bo på en naturskön plats nära stan. Genom att utveckla området med social och miljömässig hållbarhet i fokus vill Engelbrekt Utveckling ge Krokhöjden ett lyft och öka tillgängligheten genom att binda ihop kvarteret och göra de närliggande naturstråken mer lättåtkomliga. – Detaljplanen Volten kommer att bli ett fantastiskt bostadsområde med sin direkta anslutning till det nya naturreservatet Skarpnäs samtidigt som service och kollektivtrafik finns alldeles i närområdet. Många vill bo nära naturen och jag är otroligt glad att vi nu fattat beslut om ett nytt bostadsområde som gör att fler kan göra det. Volten är också en viktig del av utvecklingen av Orminge då projektet möjliggjort att kraftledningen kunnat grävas ned och att förorenad mark saneras, säger Johan Krogh (C), förste vice ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Det nya bostadsområdet ARK 44 uppförs intill naturreservatet Skarpnäs och innefattar terrasserade radhus om tre plan som smälter in i miljön. Invid husen byggs förskolan Kullerbyttan som välkomnar 200 barn och kommer drivas av Norlandia Förskolor. Platsen är noga utvald för att kunna utnyttja terrängens karaktär som en naturlig plats för lek och rörelse. Kullerbyttan blir en förskola där barnen kan leka och lära i en miljö där kreativitet och nyfikenhet frodas. Förskolan har förvärvats av NREP via Altura och miljöcertifieras enligt BREEAM Very good (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method). – Vi på Engelbrekt Utveckling är stolta över att vara en del av Nacka kommuns stadsutveckling. Kommunen har gjort ett gediget arbete med detaljplanen och tagit ett stort steg för att ta tillvara platsens potential och förbättra kopplingen till naturområdena, säger Mikaela Sundström, marknadsansvarig på Engelbrekt Utveckling.

217


Montage av undertak, väggabsorbenter och övriga ljuddämpande lösningar. Försäljning av marksten, murblock och övriga sten-/betongprodukter www.stejnar.se

Björkstadens Plåt 070-335 63 09 • john@bamaleri.se • www.bamaleri.se


PROJECT & SITE MANAGEMENT AB Östra Torggatan 11 652 25 Karlstad

PROJEKT ─ KONTAKT Per-Ove Eriksson 070-354 02 55 per-ove.eriksson@psmab.com

www.psmab.com

Utför efterarbeten på stommar Fasad målning

Vi utför alla typer av plåt och isoleringsarbeten, även byggnadsplåt Vår specialitet är platsskummad isolering och plåtbeklädnad Tel: 08-760 32 70 info@belisol.se

www.belisol.se


Nya Projekt

Augusti 2022

FÖRSTA SPADTAGET FÖR KHF ARJEPLOG TRYGGA HEM Den 28 juni var det officiell byggstart för om- och tillbyggnaden av Kooperativ hyresrättsförening (KHF) Arjeplog Trygga Hem. Det första spadtaget togs av Isak Utsi, kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog, Lars Lundgren, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad och Per-Ola Patomella, platschef från Nåiden Bygg. Under 2020 har Arjeplogs kommun och Riksbyggen tillsammans bildat KHF Arjeplog Trygga Hem. Föreningen har förvärvat fastigheten i kvarteret Minken där de nya lägenheterna ska byggas. Nu startar en om- och tillbyggnad som kommer att resultera i 48 lägenheter i kvarteret Minken i Arjeplog. Inflyttningen i de nya lägenheterna beräknas kunna ske under början av 2024. – Det nya vård- och omsorgsboendet får en stor betydelse för hela Arjeplog som kommun och vi är glada att kunna genomföra projektet tillsammans med Riksbyggen, säger Isak Utsi, kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog. – Det känns väldigt roligt att vi kan sätta spaden i marken och på Riksbyggen ser vi fram emot att genomföra projektet tillsammans med KHF Arjeplog Trygga Hem. Genom projektet skapas 48 lägenheter för äldre, till stor nytta både för kommunen och enskilda äldre personer som har behov av vård- och omsorg, säger Lars Lundgren, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad. Lägenheterna är i första hand avsedda för stadigvarande boende som fått ett biståndsbeslut från kommunen. Tre lägenheter är till för de som behöver tillfälligt ett boende och i tre lägenheter finns möjligheten för par att bo tillsammans. Både Hälsocentralen och Folktandvården kommer att finnas kvar med sina verksamheter, precis som nu, även under byggtiden. Vivum är Riksbyggens modell för att skapa trygga boenden för äldre och behövande Modellen som Riksbyggen arbetat med i över 30 år har nyligen fått ett nytt namn – Vivum. Kommunen och Riksbyggen bildar gemensamt en kooperativ hyresrättsförening som äger fastigheten. I styrelsen sitter representanter för kommunen, Riksbyggen och hyresgästerna. Föreningens fastighetsprojekt finansieras externt med lån där kommunens åtagande är att säkerställa en kommunal borgen för finansieringen. Hyresnivån bestäms av styrelsen och eventuella överskott går direkt tillbaka till föreningen och dess medlemmar. Med över 30 års erfarenhet av att skapa och sköta om kooperativa hyresrättsföreningar levererar vi en helhetslösning och vi följer med på hela resan. Riksbyggen håller ihop processen med analyser, planering och genomförande av byggnation, allt med vårt fokus på livet i huset för de boendes bästa. Tillsammans skapar vi en mer levande vardag för äldre och behövande.

220


Nya Projekt

Augusti 2022

221


Vi löser allt, stort som smått JKN Entreprenad AB har sedan starten 2009 erbjudit tjänster inom markentreprenad.

JKN Entreprenad AB Grönalundsvägen 111, 291 93 Önnestad 073-380 04 49, johan.klarin@jknab.se www.jknentreprenad.se

• Våtrum • Plattsättning • Industrigolv • Mattläggning • Golvslipning • Fogfria golv

• Våtrum • Mattläggning Er golventreprenör i Södra Dalarna. Vi utför allt inom golv och plattsättning. • Plattsättning • Golvslipning Vi utförde golventreprenaden på Skogsbo skola. • Industrigolv • Fogfria golv

0226-514 51

Fabriksgatan 21, 775 50 Krylbo • 0226-514 51


Komfortabla läktarstolar från ALFING www.alfingstolar.se

JPC är markentreprenören vid utförande av grund och finplaneringsentreprenaden beträffande projektet Brf Wellingeby Vattenfallet 17. Vår styrka är en egen maskinpark och yrkeskunnig personal där vi tar ett helhetsansvar med återkommande kundrelationer.

jpcentreprenad.se

08-410 360 90


Nya Projekt

Augusti 2022

HSB DELA GÖR DET LÄTTARE FÖR UNGA VUXNA I JÖNKÖPING ATT KÖPA EN BOSTAD HSB Dela lanseras i Jönköping i samband med att HSB Göta säljstartar 84 bostadsrätter på Skeppsbron. Konceptet innebär att HSB går in som delägare i den unga vuxnas bostadsköp med 50 procent. – Med HSB Dela möjliggör vi för fler unga att köpa en bostad. Därför känns det extra bra att kunna erbjuda det i ett av Jönköpings mest attraktiva lägen, säger Henrik Gustafsson, projektledare på HSB Göta. Sedan ett år tillbaka är HSB Göta i full gång med att uppföra 149 hyresrätter med trygghetsboende i Jönköpings nya stadsdel Skeppsbron. Nu fortsätter HSB att utveckla platsen och säljstartar brf Sjöstenen bestående av 84 bostadsrätter fördelat över fyra till åtta våningar höga klassiskt komponerade huskroppar. Många av lägenheterna är unika i sin storlek och planlösning; här finns allt från den mindre enrummaren på 29 kvm till fem rum och kök för den större familjen eller för den med kontoret hemma. 20% av bostadsrätterna totalt och av typen ett till tre rum och kök omfattas av HSB Dela, en framgångsrik modell som har lanserats av HSB i flera svenska städer. HSB Dela är ett sätt för HSB att konkret hjälpa unga bosparare in på den tuffa bostadsmarknaden. – Många unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Är man bosparare inom HSB har man förtur till både hyresrätter och köp av de bostadsrätter som vi uppför. Problemet är dock att många varken har pengarna som behövs för kontantinsatsen eller tillräcklig inkomst för ett bolån. Med HSB Dela ger vi fler chansen att köpa en bostad genom att vi själva går in som delägare till hälften, berättar Henrik Gustafsson. Projektet byggs enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver och projektet kommer ha ett stort fokus på hållbarhet och miljö, inte minst genom användandet av ECO-betong som reducerar koldioxidutsläppen med upp till 40%. Skeppsbrons centrala läge gör att kommunikationer går lätt med gång, cykel och kollektivtrafik. För att ytterligare underlätta en hållbar mobilitet finns tillgång till både bilpool och cykelpool. Byggstart är planerad till årsskiftet och projektet beräknas vara färdigt under 2025.

224


Nya Projekt

Augusti 2022

225


Nya Projekt

Augusti 2022

NY DIREKTANVISNING AV MARK TILL JEMMETTS HÅLLBARA TRYGGHETSBOENDE Fastighetsutvecklaren Jemmett AB har nu fått ytterligare en direktanvisning av mark från västsvenska kommuner. Den senaste i raden är Kungsbacka kommun som anvisat Jemmett mark för byggandet av 60–70 klimatanpassade trygghetslägenheter. – Det är mycket ovanligt att bostadsutvecklingsföretag får så många direktanvisningar i tät följd, säger Jemmetts VD, Carlos Andersson. Men kommunerna ser uppenbart vilka värden våra projekt tillför. Kungsbacka kommunstyrelse beslutade den 21 juni om direktanvisning till Jemmett och det kommunala bostadsbolaget Ekstas gemensamma avsiktsförklaring om att utveckla området Björkris i norra Kungsbacka. Jemmett följer sitt etablerade koncept med hyresrätter i trä med passivhusteknik för den stora gruppen 65+ som söker ett tryggt boende med livskvalitet. Elbilspool, solceller, odlingsmöjligheter och gemensamhetslokaler är bara några delar av konceptet som bidrar till ett såväl mer klimatsmart som socialt och aktivt liv. En kommun har flera fördelar att vinna med nya hyresrätter som är både trygghets- och klimatanpassade. Ett tryggt och säkert boende för människor längre upp i åldrarna minskar kostnaderna för äldreomsorg. Att äldre hittar attraktiva alternativ till sina villor skapar positiva flyttkedjor och ökar möjligheten för yngre och barnfamiljer att flytta till eller stanna kvar i kommunen. – Vi ser också att det är attraktivt för en kommun med spetsprojekt inom hållbar byggnation att inspireras och lära av, säger Carlos Andersson. Jemmett har de senaste åren byggt upp en stor portfölj av trygga 65+-boenden, bland annat på Tjörn, i Lidköping, Trollhättan och nu i Kungsbacka. Floda i Lerums kommun står närmast på tur. På sikt satsar man på en kraftig expansion i första hand i Västra Götaland och Halland, och därefter i andra delar av Sverige. – Det är väldigt positivt att vårt hållbara koncept motiverar kommuner att anvisa oss mark, säger Carlos Andersson. Vi ser fantastiska möjligheter att utveckla en stor mängd trygghetsboenden i samarbete med olika aktörer i branschen.

226


Nya Projekt

Augusti 2022

227


Produktion och montage av byggnadsmide x x x x x

Stålstommar och skärmtak Hisschakt Stål till utomhusmiljöer Specialtrappor Utrymningstrappor och räcken Vi har även lång erfarenhet av arbete på Arlanda och Bromma flygplats

Ring: 08-591 432 32 Mail: info@lwsmide.se www.lvsmide.se Certifierade enligt EN-1090 & ISO-3834

James Edvärn Tony Edvärn Per Möller Ove Johansson James Edvärn Tony Edvärn Per Möller Ove Johansson

070-510 81 13 070-818 72 20 076-473 07 99 070-915 22 10

www.west2000.se

070-510 81 13 070-818 72 20 076-473 07 99 070-915 22 10

www.west2000.se James Edvärn Tony Edvärn Per Möller Ove Johansson

070-510 81 13 070-818 72 20 076-473 07 99 070-915 22 10


Din certifierade samarbetspartner när det gäller skyddsrum. 010 450 99 60 • info@svensktcivilskydd.se www.svensktcivilskydd.se

BEHÖVER DU HJÄLP MED MARKARBETE? Holmströms entreprenad utför de flesta typer av markarbeten åt både privatpersoner och företag

070 - 540 01 22 mattias@holmstromsentreprenad.se

Vi är ett besiktnings- och konsultföretag som verkar inom brandskyddsanordningar och elanläggningar med hela Norrland som arbetsplats.

www.el-brandskyddskontroll.se

Prefabricerade byggelement. Kostnadseffektivt och klimatförbättrat.

www.byggelement.se


Nya Projekt

Augusti 2022

BERGSKRISTALLEN BIDRAR TILL HISINGENS UTVECKLING TEXT: MARIE LOUISE AARÖE

En storsatsning sker utmed Långströmsallén på Hisingen i Göteborg. Sammanlagt är det sju hus och två parkeringshus som byggs. Tuve Bygg AB är totalentreprenör för två av fastigheterna varav den ena, Bergsfallet, nästan är färdigställt och Bergskristallen på gång med stommen. Sammanlagt planerar byggherren Balder Projektering för 650 nya lägenheter utmed allén. Långströmsallén ligger på centrala Hisingen attraktivt mellan många stora Göteborgsföretag. Gatan har genomgått stora förändringar där vägen har flyttats för att ge plats åt de nya byggnaderna och tvärs över gatan sker renoveringar av de befintliga lägenheterna. – Vi är på tredje våningen med stomresningen av Bergskristallen, berättar Thomas Nygårds, platschef på Tuve Bygg AB. De två första delarna kommer att bli på fyra våningar och den tredje delen på sju våningar. Själva stommen, som består av plattbärlag, utfackningsväggar och skalväggar samt stålpelare, kommer vi att hålla på och bygga fram till augusti i år. KOLL PÅ LÄGET FRÅN AX TILL LIMPA

– Vi kom in i projektet genom vår arbetschef och vice VD som ville bredda vår kundportföljd och kom då i kontakt med Balder. Det var en konkurrensutsatt upphandling där vi lyckades få tilldelningen. En avgörande faktor är vårt sätt att arbeta, där vi arbetar enligt Tuve Byggs egna VLS (verksamhetsledningssystem), vilken skapar mycket god ordning och reda genom att på ett systematiskt sätt ha koll på dokumentation, driva projektering och produktion från början till slut. Vi har kontinuerliga egenkontroller och en bra dialog med underleverantörer och leverantörer. Alla ska känna sig trygga, säger Thomas Nygårds. Samtliga sju hus utmed Långströmsallén har tegelfasader utmed gatan och putsade fasader inåt skogen. Alla i olika kulörer både när det gäller teglet och putsen. Även om husen är likartade ska de upplevas som olika för att ge ett levande och spännande uttryck. Baksidan av byggnaderna vetter mot ett skogbeklätt berg som bidrar till en trevlig utsikt åt det hållet. Bergskristallen består av 88 hyresrätter varav åtta är BMSS boende, boende med särskilt stöd. Lägenheterna är från ett rum och kök upp till fyra rum och kök och håller genomgående en hög standard med stora fönster för att ge ett ordentligt ljusinsläpp och fina balkonger eller uteplatser både mot gatan i väster och skogen i öster. Platsen där den nya gatan går bestod tidigare av parkeringsplatser. De är nu borta och istället har många cykelställ levererats. Ett parkeringshus har precis påbörjats i ena änden av gatan. Målsättningen är att uppmuntra till att antingen cykla eller utnyttja kollektivtrafiken då Långströmsallén ligger nära flera av stadens knutpunkter och bara två minuter till en förskola.

230


Nya Projekt

Augusti 2022

231

FAKTA Byggherre: Balder Projektutveckling AB Totalentreprenör Tuve Bygg AB Arkitekt: Radar Arkitektur & Planering AB


Slitstyrka Vi gör arbetskläder för företag som ställer höga krav på plaggens funktion, kvalitet och slitstyrka.

Durability at work since 1975


Annons-Svensk Byggtidning-Mondo-2019.indd 2

2020-10-12 12:07

Du förtjänar att bli hörd.

Gustav Vasa kyrka

Förstklassig ljudkvalitet för tal och musik d&b audiotechnik har på ett unikt sätt löst de akustiska problemen som oftast uppstår med traditionella pelarhögtalare. Ljudinstallationen i Gustav Vasa kyrka i Stockholm, utförd av SoundCop Consulting, vann den prestigefyllda utmärkelsen Mondo*dr Awards 2019 i kategorin ”House of Worship”. ”Vi har installerat d&b:s pelarhögtalare xC-Series i ett flertal kyrkor med fantastiskt bra resultat. I Gustav Vasa kyrka, som har en efterklangstid på hela 7,5 sekunder, var d&b xC-Series ett självklart val för att kunna få ordning på ljudet”, säger Jacob Julin på SoundCop Consulting. • xC-Series pelarhögtalare

Kontakta Arva Trading för mer information om referensinstallationer och installatörer.

Stockholm: tel. 08-470 58 10 Malmö: tel. 040-43 23 90 www.arva.se • info@arva.se


Nya Projekt

Augusti 2022

WILLHEM VÄXER MED FÖRVÄRV AV BOSTÄDER I MALMÖ Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av ytterligare 135 hyreslägenheter som ska uppföras i kvartersstaden Sorgenfri i Malmö. Överenskommet fastighetsvärde är 294 Mkr och säljare är Fastighets AB Trianon. Affären innefattar etapp 2 i ett större projekt. Etapp 2 innehåller 135 hyreslägenheter och bostadsarean uppgår till 6140 kvadratmeter. Willhem kommer att ta över projektet när bostäderna är färdigställda, vilket beräknas ske etappvis under 2026-2027. Byggnaderna kommer att uppföras av Peab i enlighet med Miljöbyggnad Silver. Willhem har tidigare förvärvat etapp 1 i projektet, som omfattar 256 hyreslägenheter, därför är det naturligt att förvärva även etapp 2. Totalt innefattar båda etapperna 391 hyreslägenheter med ett fastighetsvärde om 822 Mkr. – Sorgenfriområdet är ett spännande stadsutvecklingsprojekt i Malmö med stora möjligheter att bli något unikt. Vårt bestånd i Malmö har förändrats genom åren och vi närmar oss nu 2000 lägenheter med attraktiva bostadslägen på orten, säger Willhems vd Mikael Granath.

234


Nya Projekt

Augusti 2022

235


Nya Projekt

Augusti 2022

236

GEMENSAMT FOKUS PÅ BLANDAD BEBYGGELSE

STORT INTRESSE FÖR TRÄDGÅRDSSTADEN HOS LEDANDE POLITIKER OCH SAMHÄLLSPLANERARE I KOMMUNERNA Bland Sveriges kommuner finns det en utbredd uppskattning för trädgårdsstäder som koncept. Med blandade upplåtelseformer, sociala ytor och livet mellan husen kan trädgårdsstaden skapa vinster för både individer och samhället genom att möta frågor som rör trygghet, trivsel, inkludering, integration men även klimatfrågor och biologisk mångfald. Men i vägen står bland annat ekonomin och värdet på kommunens egen mark som kan leda till högre förtätning. Det framgår av en kvalitativ undersökning med djupintervjuer som OBOS låtit göra för att ta tempen på hur ledande politiker och tjänstemän i kommunerna ser på trädgårdsstaden. Andelen småhus av det totala antalet producerade bostäder är nu nere på rekordlåga nivåer sett ur ett historiskt perspektiv. För att ta reda på orsaken till diskrepansen mellan vad som efterfrågas och vad som faktiskt byggs har OBOS genomfört en kvalitativ undersökning i samarbete med undersökningsbolaget Origo. Genom intervjuer med tjänstemän och politiker i tolv svenska kommuner, vars befolkning tillsammans representerar 18 procent av Sveriges befolkning, framträder en intressant bild av hur kommunerna ser på småhusbebyggelse inom konceptet trädgårdsstaden.

Av undersökningen framgår att alla tillfrågade kommuner tycker att det är viktigt med blandad bebyggelse med plats för såväl villor som radhus, kedjehus och flerfamiljshus, och att många arbetar med den ambitionen redan idag. Fördelen med detta är att de boende kan bo kvar i området i livets olika faser. Därtill undviker man en likformighet och motverkar segregation, då grupper med olika behov och ekonomi kan bo i samma område. LIVET MELLAN HUSEN OCH MARKEFFEKTIVITET – EN SVÅR AVVÄGNING

Trädgårdsstaden karaktäriseras av gemensamma mötesplatser som utgår från områdets behov och möjligheter, exempelvis grönområden, odlingsmöjligheter, torg och lekplatser. De tillfrågade kommunerna är överens om att det bidrar till trivsel och boendekvalitet när det fungerar väl. Därtill är effektiv markanvändning ett återkommande tema hos respondenterna. Även om intresset för trädgårdsstaden finns har vissa kommuner inte tillräckligt med byggbar mark för att kunna planera för en sådan. Marken kan även vara för dyr när den ställs mot värdet som kommunerna kan utvinna på egen mark vid förtätning och byggnation på höjden.

En trädgårdsstad är ett samhälle med blandad, småskalig bebyggelse där hela eller största delen av befolkningen är bosatt i småhus och radhus men även i flerfamiljshus, ofta med tillhörande nyttoträdgårdar.

– Ska vi värna marken, för vi har begränsat med mark, så är det en usel idé. Få bostäder på ytan om man säger så, det är inga ekonomiska fördelar, säger en respondent.

OBOS definition är något bredare, där bland annat blandade upplåtelseformer, livet mellan husen och miljöcertifierade bostäder utgör viktiga aspekter.

OBOS menar dock att om förutsättningarna för en trädgårdsstad finns bör det på lång sikt bli en mer samhällsekonomiskt hållbar lösning.

Konceptet trädgårdsstad myntades redan i 1800-talets England och spreds till Sverige i början av 1900-talet med områden som Gamla Enskede och Örgryte trädgårdsstad och diskuteras idag alltmer bland stadsplanerare och bostadsutvecklare.

– Genom minskad trångboddhet, möjlighet till integration, ökad trygghet och trivsel blir kostnaderna på sikt lägre än med andra boendeformer. Dessutom ser vi i att den totala klimatpåverkan per invånare faktiskt kan reduceras i och med den här typen av bostadsutveckling, säger Joakim Henriksson.

Undersökningen visar att dagens moderna form av trädgårdsstad uppskattas då den skapar kvaliteter som både möter människors boendepreferenser och bidrar till kommunernas mål. Målen innefattar ofta hållbar samhällsplanering med olika upplåtelseformer, trygghet, trivsel i närmiljön, hållbarhet i produktionen, tillgång till grönytor och därmed bättre biologisk mångfald i närmiljön. – Idag finns en obalans mellan vilka bostäder som planeras och hur människor vill bo, samtidigt som trygghet och hållbarhet står högt på kommunernas agenda. En klar majoritet vill bo i eget hus med tillgång till trädgård och grönytor, samtidigt som det aldrig har byggts så få småhus som nu. Det är därför glädjande att bekräfta det ökande intresset från många kommuner för trädgårdsstaden som koncept i deras framtida samhällsplanering. Vi ser trädgårdsstaden som framtidens förtätning på såväl landsort som i storstaden, säger Joakim Henriksson, VD för OBOS Sverige.

Servicepunkter är viktiga för en levande trädgårdsstad, men upplevs av kommunerna vara svåra att få till. För att till exempel matbutiker eller caféer ska kunna vara lönsamma krävs ett stort antal boende i området. Däremot uppger en respondent att nya slags lokala servicepunkter kan komma att bli aktuella, såsom bil- och cykelpooler, kylrum för matkassar och paketutlämning. – Servicefunktioner är mycket viktiga för mikrosamhällen likt trädgårdsstäder. Det är därför viktigt att vi tittar på lösningar för att lokala näringsidkare ska kunna vara med på resan från trädgårdsstadens invigning, säger Joakim Henriksson. VANLIGAST ATT DELA UPP ANVISNINGAR PÅ FLERA BYGGHERRAR

Flertalet kommuner bedömer det som troligt att projekt enligt


Nya Projekt

Augusti 2022

237

trädgårdsstadsmodellen kommer att planläggas inom de närmsta åren.

Bland annat flera områden i Skåne, Storstockholm och Östergötland. Samtliga projekt sker i nära dialog med den berörda kommunen.

I samband med det är det vanligt att man delar upp anvisningar på flera byggherrar för att bland annat få en variation av byggnader. Respondenterna uppger att framtiden kan komma att innehålla mer byggherredrivna detaljplaner.

Undersökningen har gett OBOS ökad förståelse för kommunernas perspektiv, vilket är värdefullt i det fortsatta arbetet med trädgårdsstäder i Sverige.

– Vår vision är att utveckla framtidens samhällen. Utveckling av stadskärnor med flerbostadshus har traditionellt ofta varit byggherredrivet men småhusutvecklare har inte haft samma möjlighet att påverka detaljplanerna. Vi ser mycket positivt på att kommuner även öppnar upp för byggherredrivna detaljplaner för trädgårdsstaden, fortsätter Joakim Henriksson. DJUPARE INBLICK I UPPFATTNINGEN AV TRÄDGÅRDSSTADEN

OBOS har arbetat med konceptet under ett antal år och har ett tjugotal områden runt om i landet som planeras att uppföras som trädgårdsstäder.

– Undersökningen har gett oss djupare inblick i kommunernas uppfattning av trädgårdsstaden. Vi tror på trädgårdsstaden för att skapa socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara stadsdelar. Vi hoppas att fler kommuner kan få upp ögonen för trädgårdsstaden och i större utsträckning tar i beaktning hur kommuninvånarna faktiskt vill bo, säger Joakim Henriksson. – En aspekt som inte togs upp av kommunerna, men som vi på OBOS tror kommer att bli allt viktigare för ett hållbart bostadsbyggande, är biologisk mångfald där trädgårdsstaden kan bidra med stora värden. Vi ser ett växande behov av och intresse i att restaurera och bevara flora och fauna på projektplatsen, tillägger Ulrika Liiv, Kommunikations-och Hållbarhetschef på OBOS.


Vi gör det enkelt att revolutionera energibranschen Sveriges största grossist av förnybara energilösningar

PROFFS PÅ GLASSKADOR • SERVICEAVTAL

100%

KLART Hela vägen från måttagning till montering!

glaskedjan.se • info@glaskedjan.se • 010-494 09 90


SNABB SNABBLEVERANS LEVERANSAV AV MÅTTKAPAD MÅTTKAPADKVALITETSPLÅT KVALITETSPLÅT Borgas Borgas nya nya högprofilplåt högprofilplåt TRTR 136 136 harhar enen mycket mycket hög hög bärförmåga bärförmåga i kombination i kombination med med god god täckbredd. täckbredd. • • • •

Extremt • Extremt stark stark profil profil förför hela hela Norden. Norden. Finns • Finns i svart, i svart, vit vit interiör interiör ochoch varmgalvaniserad. varmgalvaniserad. Snabba • Snabba leveranser leveranser från från Skara. Skara. Komplett • Komplett leverans leverans med med kantbalk, kantbalk, beslag beslag ochoch infästning. infästning.

Produkten Produkten bedömd bedömd i SundaHus i SundaHus Miljödata Miljödata

ochoch Byggvarubedömningen Byggvarubedömningen

Plåtprofiler Plåtprofiler

Smarta Smartabyggproffs byggproffsväljer väljerBorga Borga Vi tillverkar Vi tillverkar plåt, plåt, beslag, beslag, lättbalk lättbalk ochoch levererar levererar måttanpassade måttanpassade materialpaket materialpaket förför kompletta kompletta taktak ochoch väggar. väggar. Plåten Plåten produceras produceras på på 5 arbetsdagar. 5 arbetsdagar. Nedan Nedan är några är några av av våra våra mest mest populära populära plåtprofiler. plåtprofiler.

TAK-/VÄGGPROFIL EKONOMI TAK-/VÄGGPROFIL EKONOMI

TAK-/VÄGGPROFIL TAK-/VÄGGPROFIL BPDBPD 18 18

TAKPROFIL SUPER TAKPROFIL SUPER 40 40

PANNPLÅT FÖRFÖR TAKTAK ELEGANT PANNPLÅT ELEGANT

TAK-/VÄGGPROFIL TAK-/VÄGGPROFIL TR 45 TR 45

VÄGGPROFIL VÄGGPROFIL BPEBPE 18 18

| 0511-34 | 0511-34 | www.borga.se | www.borga.se PlåtPlåt ochoch stålhallar stålhallar 77 11 77 11

LIFESAVING

BY INTERACTION

Oavsett om du, dina nära och kära eller dina medarbetare befinner sig i skolan, på hotell, arbetsplatsen eller i andra offentliga miljöer skall de känna sig trygga. Vi ser till att du inte skall behöva tänka på alla eventuella dolda brandfaror som finns överallt omkring oss. Det är inte alltid lätt att hålla reda på vad du behöver för Livräddande branddetektor i just den miljö som du vill skydda. Därför vill vi gärna dela med oss av vår erfarenhet och hjälpa er, genom interaktion och utbyte av kunskaper så säkerställer vi tillsammans att din vardag kan fortsätta – precis som vanligt. www.consiliumbuildingsafety.com


Nya Projekt

Augusti 2022

240


Nya Projekt

Augusti 2022

241

ETT REJÄLT FÖRSTA SPADTAG FÖR KVARTERET HANNA I juni samlades representanter från Burlövs kommun, Trianon fastigheter och entreprenaden Betonmast för att gemensamt fira att bygget av Kvarteret Hanna dras igång. Kvarteret Hanna blir ett hybridkvarter med 110 lägenheter samt kontor, verksamhetslokaler, folktandvård och vårdcentral. Projektet knyter samman med flera andra viktiga stadsbyggnadsprojekt i området, bland annat det nya stationsområdet kring Burlövs Station. Härifrån kommer pendlare kunna hoppa på tåget var 10:e minut, med bara fem minuter till Malmö och sju minuter till Lund. Kring pendlarstationen kommer ett nytt centrum för hela kommunen att växa fram. – Kvarteret Hanna är ett exempel på hur vi tar tillvara på de platser vi redan har i kommunen, säger Fredrik Löfqvist, kommundirektör i Burlövs kommun. Det är hållbarhet och framåttänk på rätt sätt! Resultatet blir ett hybridkvarter med ett pendlingsläge som många efterfrågar och startskottet till den kommande stadsutvecklingen kopplad till området runt Burlövs station och Burlöv Center.


FRAMTIDEN INOM ENERGIEFFEKTIVT BYGGANDE Ett sandwichelement med innovativa isoleringsegenskaper

Bäst i klassen

λ=

W/(m.K)

(med hänsyn tagen till åldring enligt EN 14509)

certifierat av försäkringsbolag

SP Fire 105 Fasad brandtest

B-s1,d0 brandegenskaper (mycket begränsad rökutveckling) enligt EN 13501-1

Kingspan AB Kråketorpsgatan 10 C 431 53 Mölndal, Sweden t: +46 31-760 26 99 e: info@kingspan.se

Kontakta Oss:

Produktion nu möjlig i Finland


Brandgenomföringar för rör och kablar

VAR HAMNAR ERA KOSTNADER FÖR TRAFIKSKADOR? Enligt trafikskadelagen skall alla skador som orsakas av trafikförsäkringspliktiga fordon ersättas, även om fordonet är okänt. Trafikskadetjänst erbjuder den kompetens som fordras för att ni skall få ersättning för skador som orsakats både vid smitningsolyckor och då det skadevållande fordonet är känt. KONTAKTA OSS 08-646 70 40 www.trafikskadetjanst.se


Nya Projekt

Augusti 2022

KILENKRYSSET BYGGER TILLSAMMANS MED FORDONSBOLAGET I STOCKHOLM Kilenkrysset förvärvar fastigheten Sigtuna Rosersberg 11:145 med placering inom Stockholm Nord Logistikcenter, Rosersberg, Sigtuna Kommun och genomför byggnation av en anläggning för bilhandel tillsammans med Fordonsbolaget. Projektet har ett så kallat ”Forward Funding” -upplägg och innebär att byggnationen genomförs gemensamt och att Kilenkrysset kommer att äga, förvalta och drifta byggnaden med Fordonsbolaget som hyresgäst. Anläggningen kommer att få en yta på 10 398kvm, fördelat på fyra plan varav det nedersta är en suterrängvåning och det översta ett mindre kontor. Byggnaden får en tilltalande placering med bästa skyltläge mot E4:an. Tillhörande tomtyta är på 10 151 kvm, vilket kommer innefatta både parkering och uppställningsplats. Beräknad inflyttning är under 2023. – Det är med glädje som vi påbörjar detta projekt tillsammans med Fordonsbolaget. Vi har känt varandra sedan några år tillbaka och hela tiden har vi haft en gemensam målbild att hitta den ultimata placeringen inom Rosersberg Logistikområde, och nu föll allting på plats! Ska bli spännande att följa etableringen och se deras framtida bidrag till utvecklingen av fordonsbranschen säger Jan Persson , vd, ägare och styrelsordförande Kilenkrysset. – Det är med stor glädje vi idag kan meddela att nästa steg i utvecklingen av Fordonsbolaget görs tillsammans med Kilenkrysset. Vi har en lång relation med Kilenkrysset och har under flera år arbetat med en gemensam målbild om att placera Fordonsbolaget på en optimal plats inom Rosersbergs industriområde. En målbild där alla bitar nu fallit på plats. Sedan tidigare har Fordonsbolaget förvärvat två fastigheter i Rosersberg intill e4an för att säkerställa bolagets framtida etablering och expansion tillsammans med Kilenkrysset säger Danny Attar, vd Fordonsbolaget.

244


Nya Projekt

Augusti 2022

245


Nya Projekt

Augusti 2022

246

styrelses tankar kring utvecklingen av Östermalms Park. HSB SKÅNE PLANERAR FÖRVÄRV AV BYGGRÄTT FRÅN ABK I KRISTIANSTAD I Östermalms Park i Kristianstad pågår en omfattande utveckling. Här planerar ABK 300 lägenheter samt parkeringshus och parkmiljö. Inom denna utveckling har ABK:s styrelse beslutat att inleda förhandlingar om att sälja byggrätt motsvarande ca 70 lägenheter till HSB Skåne. Dessa lägenheter ska vara i form av bostadsrätter. – I och med detta kommer området att få en varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer, säger ABK:s ordförande Christer Nilsson. Att området framöver ska innehålla både hyresrätter och bostadsrätter har under några år varit en viktig del i ABK:s

Efter genomförd utvärdering av inkomna anbud har ABK:s styrelse valt att gå vidare med HSB Skåne. Vd Henrik Strand och byggchef Karl-Henrik Persson är glada över att ABK nu kan fortsätta det goda samarbetet med HSB Skåne och få in en långsiktig aktör i utvecklingen av Östermalms Park. – Vi tycker att det ska bli spännande att få vara med och utveckla en ny stadsdel i Kristianstad tillsammans med ABK och här kan vi ta med oss en hel del erfarenheter från det arbete inom stadsutveckling som vi driver framförallt i Lund, säger Ann Irebo, vd på HSB Skåne. Så snart affären står klar kommer HSB Skåne att påbörja arbetet med projektet.


Nya Projekt

Augusti 2022

247

Ett stort fokus är att bygga klimatsmart. KLART FÖR BYGGSTART FÖR ZEPPELINS NYA HUVUD-ANLÄGGNING I LANDVETTER Byggstarten för Zeppelin Sveriges nya huvudanläggning vid Landvetter flygplats utanför Göteborg är nu beslutad. Kontraktet med totalentreprenören GBJ Bygg Väst AB undertecknades under onsdagen den 6 juli och det första spadtaget tas i oktober. – Att vi har signerat kontraktet med GBJ Bygg Väst AB som vår totalentreprenör i Landvetter-projektet känns mycket bra. Att vi börjar bygga i oktober är en viktig och mycket positiv milstolpe för både Zeppelin, Caterpillar, våra medarbetare och inte minst våra kunder i Sverige, säger Volker Poßögel, vd för Zeppelin Nordics och Zeppelin Sverige AB. Anläggningen är det första steget i en nationell svensk satsning på fler lokaler och serviceanläggningar för att möta Zeppelins fortsatta tillväxt. Den nya anläggningen kommer att rymma det svenska huvudkontoret med cirka 150 arbetsplatser liksom en modern, multifunktionell och flexibel serviceanläggning som blir en heltäckande bas för Zeppelins samtliga verksamheter i regionen. KLIMATSMART ANLÄGGNING PÅ 31 000 KVADRATMETER TOMTYTA

Anläggningen som ligger granne med Landvetter flygplats etableras på en tomtyta som är hela 31 000 kvadratmeter stor. Den totala lokalytan är cirka 9000 kvm varav verkstad, lager och kontor omfattar cirka 7800 kvm.

– Anläggningen kommer att vara miljöcertifierad enligt BREEAM In-Use. Zeppelin-koncernen jobbar målmedvetet med att alla strategiska affärsenheter ska vara CO2-neutrala innan 2030, både när det gäller lokaler och verksamhet. Anläggningen i Landvetter skräddarsys och möter det kravet helt, betonar Volker Poßögel, Zeppelin. KOMPLETT CENTRUM FÖR ZEPPELIN

Den nya huvudanläggningen kommer att vara ett viktigt nav för Zeppelin i västra Sverige men även betydelsefullt ur ett nationellt perspektiv. – I Landvetter får vi möjligheten att samla nyckelpersoner och kompetenser vilket är ett viktigt mervärde för våra kunder. Tack vare det utvalda läget kan fler nyttja anläggningen från ett större upptagningsområde och det blir enklare att ta sig till oss oavsett färdsätt, berättar Volker Poßögel. INVIGNING VÅREN 2024

Byggtiden planeras till cirka 1,5 år och anläggningen beräknas vara klar under våren 2024. Förutom att GBJ Bygg Väst AB har utsetts till totalentreprenör har fastighetskonsulterna Sundborn & Penden varit rådgivare i projektet. Arkitekter är Semrén och Månsson.

Illustration: Zeppelin Sverige AB / Semrén & Månsson Arkitekter


Lillängsvägen 24 - 136 72 Vendelsö info@gwasfalt.se www.gwasfalt.se 08-447 31 30

DRÄNERING / GRUNDISOLERING I STOCKHOLMSREGIONEN - För friskare hus -


Skanska vill tacka alla underentreprenörer, leverantörer och vår kund Castellum för ett mycket gott samarbete. 7stjärnan kommer att bli väldigt fint! Vi bygger ett bättre samhälle.


Nya Projekt

Augusti 2022

250


Nya Projekt

Augusti 2022

251

GREEN PARK FÖRVÄRVAR PÅ LILJEHOLMSKAJEN I STOCKHOLM Garagefastighetsbolaget Green Park förvärvar ytterligare en fastighet på Liljeholmskajen av JM AB. Därmed stärker bolaget sina positioner och närvaro i området.

Garagefastighetsbolaget Green Park stärker sina positioner ytterligare på Liljeholmskajen. Bolaget äger sedan tidigare det 37 000 kvadratmeter stora Bergrumsgaraget i Liljeholmen, Vin & Sprits tidigare lager. Det nya förvärvet är en 3D-fastighet som omfattar fem lokaler, tre kontor samt två restauranger. Säljare är JM AB. – Fastigheten kompletterar vårt underjordiska bergrumsgarage på ett väldigt bra sätt och vi får nu även en synlig närvaro i området som utvecklats till en attraktiv stadsdel, säger Jesper Ericsson. Green Park förvärvade Bergrumsgaraget redan 2017 och vid sidan om de 1 000 parkeringsplatserna hyr bolaget även ut tidigare outnyttjade ytor för andra verksamheter. I bergrummet huserar bland andra en underjordisk grönsaksodling, en pistolskytteklubb med egen skjutbana och inom kort kommer även en nybyggd padelbana att hänga i ett av taken. Dessutom erbjuder garaget en rad mobilitets- och servicetjänster i form av miljövänlig biltvätt, bilpool, varuutlämning genom Instabox och kemtvättsskåp. – Bergrumsgaraget är Green Parks flaggskepp, men vi använder naturligtvis samma koncept i alla våra andra garage som också erbjuder motsvarande mobilitets- och servicetjänster”, säger Jesper Ericsson.


VI ÄR VÅRA PROJEKT %<

g5(1,1* ()

b67$5 *0 *

(1

MEDLEMSFÖRETAG

Vi levererar och installerar vitvaror, köksinredningar och tvättstugor. Sedan 70-talet har vi på KöksCentrum hjälpt nöjda bygg- och fastighetsföretag i hela södra Sverige. Låt oss hjälpa er! För offert och referenser kontakta någon av våra kunniga byggsäljare här nedan. SKÅNE & HALLAND Michael Ellerstrand Tel: 0763-90 17 95 michael.ellerstrand@elon.se

SMÅLAND Tommy Leifsson Tel: 0733-695865 tommy.leifsson@elon.se

Robert Sjölander Tel: 0737-01 91 74 robert.sjolander@elon.se

www.kokscentrum.com


Europas modernaste listmåleri finns i Leksand! Standardprofil • Specialprofiler Allmogelister • Egen design 0247-125 00, 127 40 | sebe@une.se | www.uneprodukter.se

färgsystem med brandskydd TEknos FR FACADE + NORDICA-serien brandskyddar din husfasad •

Teknos FR Facade uppnår B-s1,d0, SP Fire 105 och systemet har verifierad bruksklass EXT enligt EN 16755.

Systemet innefattar TEKNOSAFE 2407-00 + NORDICA EKO 3330-03 + slutstrykning med Teknos husfärger i NORDICA-serien, finns i tre glanser; matt, halvmatt och blank.

NORDICA CLASSIC är Svanenmärkt.

NORDICA Husfärger

We make wood last longer


Nya Projekt

Augusti 2022

KLART FÖR POSEIDON-HYRESRÄTTER PÅ MASTHUGGSKAJEN Snart väntar ännu en byggstart av bostäder på Masthuggskajen. Detta står klart sedan Älvstranden Utveckling AB sålt en byggrätt till Bostads AB Poseidon. Affären är värd 43 miljoner kronor och på marken ska det uppföras hyresrätter och verksamhetslokaler. – Nu fortsätter utvecklingen av Masthuggskajens västra delar och vi ser mycket fram emot Poseidons projekt som bildar ett fint kvarter tillsammans med innovativa Masthugget Väst. Snart har alla Masthuggskajens byggrätter funnit sin slutliga ägare, det återstår bara ett par lotter för bostadsrätt som sannolikt kommer ut på marknaden under nästa år, säger Marika Ogrelius Engström, vice VD Älvstranden Utveckling AB. Fastigheten Masthugget 43:5 med en markareal på 797 kvm är belägen vid Masthamnsgatan på Masthuggskajen. Byggrätten omfattar 8 400 kvm BTA, varav 7 700 kvm är avsedda för bostäder och 700 kvm för verksamhetslokaler. Upplåtelseformen för bostäderna ska vara hyresrätt och i avtalet finns överenskommelser om att hålla nere klimatpåverkan. – Vi på Poseidon är mycket glada att få bidra med 130 hyresrätter och representera allmännyttan på Masthuggskajen. Kvarteret ligger i nära anslutning till våra nuvarande bostäder i distrikt Centrum och vi ser fram emot att vara en del i utvecklingen av de hållbara och levande kvarter som nu växer fram, säger Lena Molund Tunborn, VD Bostads AB Poseidon. Totalt planeras 130 mindre hyresrätter i kvarteret. Poseidon får tillträde den 1 september och byggstart planeras till 2023 med inflyttning 2025/2026. Lägenheterna i kvarteret byggs av Framtiden Byggutveckling och kommer att ägas och förvaltas av Poseidon.

FAKTA MASTHUGGSKAJEN: Masthuggskajen ingår i detaljplanen för Järnvågsgatan som är den första stora detaljplanen i Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Området kommer att knyta ihop och komplettera det redan vimlande stadslivet runt Järntorget, Långgatorna, Stigberget och blivande Skepps-bron. Nya kvarter utvecklas med 1 300 bostäder, hotell, uppemot 6 000 arbetsplatser, verksamhetslokaler och i två nya parker görs plats för umgänge och aktivitet – inte minst för barn och unga. Masthuggskajen ska fortsatt vara en tillåtande plats med gatuliv, kultur, restauranger och affärer med kontraster mellan gammalt och nytt, storskaligt och småskaligt, högt och lågt. Vattnet kommer närmare med en ny halvö och ett kajstråk vid älven. Älvstranden Utveckling har flera roller i framdriften av utvecklingen av Masthuggskajen. En roll är att leda konsortiers byggherrar och samordna dem med stadens förvaltningar, en annan att utveckla och avyttra byggrätter för kvartersmark och en tredje att vara byggherre för grundläggningen av den nya halvön som byggstartar efter sommaren. Utvecklingen av Masthuggskajen görs med mycket höga hållbarhetsambitioner och är Citylab-certifierat för hållbar stadsutveckling.

254


Nya Projekt

Augusti 2022

255


Nya Projekt

Augusti 2022

RADAR ARKITEKTUR SÄTTER SIN PRÄGEL PÅ ETT TUSENTAL BOSTÄDER Radar fortsätter att göra avtryck i vår boendemiljö. Just nu är kontoret involverat i över tusen nya bostäder i Västsverige. Inget projekt är det andra likt. Den som är uppmärksam kan se var Radar haft sitt finger med i leken. Om utemiljön har fått samma omsorg som insidan av husen är det ett säkert tecken. Ett annat är de höga hållbarhetsmålen. – Eftersom vi ofta är inblandade i hela skeendet, från detaljplan till projektering, har varje projekt en unik status hos oss, säger arkitekten Ulrik Neuendorf. När beställaren vill ha något extra, utöver vanlig bostadsproduktion,

PEDAGOGEN

256

erbjuder Radar ett alternativ. Landskapsarkitekter och husarkitekter arbetar nära i team för att skapa hållbara bostadsområden med människan i centrum. – Vid det här laget har vi en väldigt bred kompetens. Vi planerar och ritar allt från stora flerfamiljshus och avancerade ombyggnadsprojekt till villor och mindre fritidshus, säger Pär Thurfjell, arkitekt på Radar. PEDAGOGEN PARK – KOLTRASTEN OCH ODLAREN

Just nu är Radar inblandad i bygget av över tusen bostäder i Västsverige. De flesta med tydlig avsändaradress. Ett projekt som sticker ut är Koltrasten i Pedagogen park i Mölndal där Radar vunnit en markanvisningstävling tillsammans med Stena fastigheter. Nu fungerar byggnaden som en entré till bostadskvarteret – med en distinkt Radar-signatur.

KOLTRASTEN

TÄRNAN


Nya Projekt

Augusti 2022

– Ett annat av våra projekt i Pedagogen Park är bostadsrättsföreningen Odlaren för Aspelin Ramm. Bostadsmiljön är omsorgsfullt utformad med täta kopplingar mellan bostädernas inre och den grönskande gården. Projektet ligger just nu ute till försäljning och är uppskattat bland köparna, säger Pär Thurfjell. TÄRNAN

Eftersom hållbarhet alltid finns med på agendan har arkitekterna en förkärlek för trä och cirkulär arkitektur. I Varberg utvecklar Radar just nu ett helt nytt bostadskvarter, Tärnan, tillsammans med Etikhus AB, med check på många av hållbarhetsmålen. – Stommen utförs i korslimmat trä och på taken ligger antingen solceller eller sedum, berättar Ulrik Neuendorf. EXKLUSIVA LÄGENHETER I FREDRIKSBORG OCH LANDSHÖVDINGEHUS KV OXHUVUDET

257

Fredriksborg på Lilla Danska vägen i Örgryte är ett annat bra exempel på vad Radar kan åstadkomma. Här har Radar ritat tre flerfamiljshus som länkas samman av en skyddad gårdsmiljö. – Beställaren Westhouse Fastigheter var väldigt involverad i hela processen. Det är exklusiv mark och man ville ha en juvel i området, säger Ulrik Neuendorf. Men Radar gör även avtryck på befintlig arkitektur. Ytterligare ett ambitiöst projekt är kvarteret Oxhuvudet på Hisingen, där de gamla landshövdingehusen som ägs av Ivar Kjellberg Fastighets AB har fått en rejäl upprustning. Bland annat har huset fått 17 nya lägenheter på vinden och ett nytt komplementhus på innergården. – Där gjorde vi allt från färgsättningen av husen och ritade om innegårdarna. Ombyggnaden av vindar är en komplicerad process som jag tycker visar bredden på vårt kunnande väldigt bra, säger Pär Thurfjell.

FREDRIKSBORG


RSSE

RSSE RSSE RSSE

RSSE Roadside Safety Engineering AB RSSE Vägsäkerhetsutrustning

RSSERoadside Roadside Safety Engineering AB RSSE Safety Engineering AB 08-753 46 01 Engineering www.rsse.se info@rsse.se RSSE Roadside Safety AB RSSE Vägsäkerhetsutrustning RSSE Vägsäkerhetsutrustning RSSE Vägsäkerhetsutrustning 08-753 46 01 www.rsse.se info@rsse.se

08-753 46 01

Din partner för säkrare väg

www.rsse.se info@rsse.se www.rsse.se info@rsse.se

08-753 46 01

Några av åra leverantörer Dinpartner partner för säkrareväg väg Din för säkrare Din partner för säkrare väg Några av åra leverantörer Några av åra leverantörer Några av åra leverantörer

Några av våra leverantörer:

Permanenta Krockdämpare typ TAU och TAU Tube Tillfälliga krockdämpare typ Walt

Permanenta Krockdämpare typ TAU och TAU Tube Flyttbart barriärsystem Road Permanenta Krockdämpare typ TAUZipper™ och TAU Tube Tillfälliga krockdämpare typ Walt Permanenta Krockdämpare typkrockdämpare TAU och TAUtyp Tube Barriäröppningar Tillfälliga Walt Flyttbart barriärsystem Road Zipper™ Tillfälliga krockdämpare typ Walt Flyttbart barriärsystem Road Zipper™ Barriäröppningar Flyttbart barriärsystem Road Zipper™ Barriäröppningar Barriäröppningar

Energiabsorberande räckes- och barriäravslut Energiabsorberande räckes- och barriäravslut Energiabsorberande räckes- och barriäravslut Energiabsorberande räckes- och barriäravslut

Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/

Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ Uppfångande Bommar (Resistance Barriers) http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/ http://www.rsse.se/sv/vara-produkter/bommar-nat/

Väg- och broräcken

Väg- ochHögkapacitetsräcken broräcken Väg- och broräcken Vägräcken med integrerad bullerskärm Högkapacitetsräcken Väg- och broräcken Högkapacitetsräcken Vägräcken med integrerad bullerskärm HögkapacitetsräckenVägräcken med integrerad bullerskärm Vägräcken med integrerad bullerskärm

Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby

Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby Postadress: Box 46, 182 11 Danderyd. Besöksadress: Enhagsvägen 76, Täby


Fossilfri produktion av ballast! Leverantören för den miljömedvetna kunden i sydöstra Sverige.

0480-388 80 I info@nybrogrus.se I www.nybrogrus.se

Störst på Socklar i Alu/RF-stål Metal Line 90 Tyst Den nya generationens sockellist som absorberar ljud. En stilrent designad produkt, med funktioner utöver det vanliga.

www.olivesverige.se


Nya Projekt

Augusti 2022

HEBA GÖR SITT FÖRSTA FÖRVÄRV I NYKÖPING Heba etablerar sig i Nyköping och har tecknat avtal om att förvärva en nybyggd bostadsfastighet. Affären genomförs i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 250 mkr. Fastigheten är belägen i centrala Nyköping och omfattar 104 lägenheter mellan två till fyra rum och kök och färdigställdes år 2021/2022. Novier har varit säljarens rådgivare i affären, ombud Foyen Advokatfirma och Hebas juridiska ombud var Lindahl Advokatbyrå.

260


Nya Projekt

Augusti 2022

261


effectreklam.se

en Smartare

Golvlösning » Installationsgolv » ljudgolv » Ventilationsgolv » Golvvärmesystem

giha.se


BLASTING SERVICES FOR NORDIC CONDITIONS

FORCIT EXPLOSIVES levererar sprängmedel till alla applikationer inom branschen såsom gruvor, täkter, tunnlar och övrig entreprenad. Vårt omfattande produktsortiment består av välkända produkter som är utvecklade speciellt för Nordiska förhållanden.

Läs mer om vår service >> FORCIT.SE


Nya Projekt

Augusti 2022

264


Nya Projekt

Augusti 2022

265

POSITIVA NYHETER FÖR KOMMANDE HYRESGÄSTER PÅ MOSSLEPLATÅN - FINNVEDSBOSTÄDER BEVILJAS INVESTERINGSBIDRAG Finnvedsbostäder har i dagarna beviljats investeringsbidrag från Länsstyrelsen för de 27 nyproducerade lägenheterna på Utsikten, Kv. Sjukstugan, Mossleplatån i Värnamo. För de kommande hyresgästerna har den positiva överraskningen meddelats att de kommer få en lägre hyresnivå jämfört med den hyra som marknadsförts vid uthyrningen. – Investeringsbidraget söktes redan i november 2020 men eftersom beskedet inte var klart när uthyrningsprocessen startade marknadsfördes lägenheterna med en högre hyresnivå. Intresset har trots detta varit mycket stort och det känns nu riktigt roligt att kunna meddela de kommande hyresgästerna denna nyhet, berättar Stanley Guldmyr, VD på Finnvedsbostäder. Exempelvis blir hyran med investeringsbidrag 7159 kr/månad jämfört med tidigare marknadsförd hyra 8226 kr/månad, för en 2 rum och kök på 60 kvm, fortsätter Stanley Guldmyr. För att bli beviljade investeringsbidrag krävs bl.a. en högsta tillåtna normhyra, låg energianvändning, en variation av lägenhetsstorlekar samt erbjudande till kommunen om sociala kontrakt.


Nya Projekt

Augusti 2022

FÖRSTA SPADTAG FÖR THE LOOP I LUND Fredagen den 17:e juni hölls det Första Spadtags-evenemang för The Loop i Lund. Under en solig förmiddag i Lund hölls spadtag i form av trädplantering och panelsamtal med flera nyckelpersoner för huset. Syftet var att lyfta The Loop som en viktig plats för näringsliv, start-ups, entreprenörer och forskningssamarbeten. Hans Fransson som arbetat med affärsutveckling för The Loop på Skanska de senaste åren diskuterade visionen med The Loop, hur vetenskap möter näringsliv och forskning och hur viktig platsen är för att nå visionen om att samverka mellan såväl verksamheter, byggnader och människor, för att utbyta kunskap. Joel Ambré, VD på Vectura medverkade under panelsamtalet och pratade om hur Vectura kommer arbeta vidare med den vision som Skanska haft med huset, och hur Vectura långsiktigt kommer äga och förvalta The Loop på allra bästa sätt och skapa en mötesplats där samverkan står i centrum. I The Loop kommer Science Village Scandinavia hyra The Hall - en 720kvm stor sal för 1000 personer fördelat på tre våningar med parkett- och balkongsittning. Här kommer besökare, företag, forskare och allmänheten mötas, byta erfarenheter, skapa innovativa idéer och kunskap. Ytterligare en hyresgäst i The Loop är Altitude Meetings som kommer hjälpa till att bygga ett community i huset och öka samverkan mellan hyresgästerna. Altitude Meetings kommer också bedriva co-working ytor i The Loop för att se till så start-ups och mindre företag samt studenter kan sitta i huset. Produktionen med The Loop är nu igång och huset förväntas stå färdigt under slutet av 2024.

266


Nya Projekt

Augusti 2022

267


WWW.SCHEUCH.COM

VI LEVERERAR TEKNIK FÖR REN LUFT SCHEUCH - ALLTID ETT STEG FÖRE I RÖKGASRENING I mer än 50 år har Scheuch stått för innovativ luft- och miljöteknik inom industrin. Som marknadsledare och teknikpionjär tillhandahåller vi industriella produkter och system för att skydda människor och miljö på platser runt om i världen. Och det innebär att vi ser till att luften förblir ren för kommande generationer. VÅRA TJÄNSTER Teknik för ren luft - från planeringsfasen ända fram till driftsatt anläggning Anpassade kundlösningar Optimala helhetslösningar utformade för att säkerställa högsta driftsäkerhet och tillgänglighet

Scheuch_Ins_Image_Energie_220x280_140815_schw.indd 1

KONTAKT / SVERIGE: SCHEUCH GMBH KRINOVA SCIENCE PARK 29139 KRISTIANSTAD, SVERIGE PHONE: +46 708 439939, E-MAIL: OFFICE.SWE@SCHEUCH.COM

Scheuch GmbH Weierfing 68 4971 Aurolzmünster Austria Phone +43 / 7752 / 905 – 0 Fax +43 / 7752 / 905 – 65000 E-Mail office@scheuch.com

14.08.15 10:02