Nya Projekt Grönt Byggande 005/2022

Page 1

Nya Projekt

Juni 2022

005 Nya Projekt

Grönt byggande


Låt både tak och fasad producera el Framtidens samhälle kommer kräva fler lösningar med sol och andra förnyelsebara energikällor. Vi skapar mikroproducenter och får framtidssäkrade energilösningar som leder till grönare samhällen. Allt startar på ritbordet, med planering och konstruktion av både nya fastigheter och utveckling av det som redan är byggt. Soltech skapar möjligheter att bygga estetiskt tilltalande tak och fasadlösningar med våra egenutvecklade byggnadsintegrerade solpaneler.

Släpp in solen. Läs mer och kontakta oss – sales@soltechenergy.com

Soltech Energy är en ledande helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov på ett tryggt och säkert sätt. Det gör vi tillsammans med våra dotterbolag som alla har gedigen erfarenhet av solenergi samt tak- och fasadarbeten.


Vaillant värmesystem ger komfort Mer än 140 års erfarenhet inom värmeindustrin gör oss medvetna om vårt ansvar att erbjuda effektiva och miljövänliga uppvärmningslösningar. Vi erbjuder ett brett utbud av miljövänliga värmepumpar som ger dig maximal komfort och energiförbrukning.

Vaillants historia sträcker sig tillbaka till år 1874 då företaget grundades av Johann Vaillant i Remscheid, Tyskland. Sedan dess har vi varit marknadsledande inom innovativa uppvärmningslösningar. Med avancerad teknik sparar våra moderna system energi, naturresurser och minskar skadliga utsläpp. Vårt fokus ligger på system som använder förnybar energi. Dessa inkluderar system som kombinerar flera olika förnybara energikällor. Vår ambition är att förbättra våra kunders livskvalitet och bidra till ett komfortabelt inomhusklimat till en låg driftkostnad.


Nya Projekt

Juni 2022

MODULBYGGNADEN MED “RUNDA HÖRN” FRAMTIDSINRIKTAD OCH HÅLLBAR >>>

4


Nya Projekt

Juni 2022

5


Nya Projekt

Juni 2022

6

RESULTAT AV EN HELHETSPLANERING

UTBLICK TYSKLAND: DET NYA DAGHEMMET SPALT: MODULBYGGNADEN MED “RUNDA HÖRN” - FRAMTIDS- INRIKTAD OCH HÅLLBAR När kreativitet och intelligent planering möter modulbyggande skapas individuella arkitektoniska objekt som passar perfekt in i det urbana sammanhanget och är oslagbara vad gäller hastighet och framtidsorientering. Det senaste beviset är ett daghem med “runda hörn” som modulbyggarspecialisten Algeco byggde i Spalt i Mellersta Franken, i nordvästra delen av Bayern. Kraven på det nya daghemmet är mycket specifika. Spalt stad ville ha en karaktärsfull byggnad som passar perfekt in i den historiska gamla stadskärnan, kan byggas ut flexibelt och som samtidigt uppfyller ambitiösa hållbarhetskriterier. Tidpunkten: extremt snäv. För att staden ska möta efterfrågan på dagisplatser så snabbt som möjligt, men samtidigt lägger stor vikt vid maximal kostnadssäkerhet. _ Det finns bara en lösning för denna speciella uppgift: den modulära designen. Tack vare de standardiserade principerna kan vi avsevärt snabba på byggprocesserna, beräkna byggkostnaderna exakt i förväg och spara resurser så gott det går, säger arkitekt Carmen Brautigam, bräutigam architektur + energie gmbh i Roth, som planerat nybyggnaden.

Med intelligens och kreativitet har arkitekten utvecklat ett helhetstänkande, framåtblickande byggnadskoncept som designmässigt är i nivå med konventionella byggnader. En speciell höjdpunkt är de “runda hörnen” med de stora hyttventilerna i träfasaden. Det ger daghemmet en omisskännlig karaktär och låter byggnaden smälta in harmoniskt med omgivningen. Den estetiskt sofistikerade konstruktionen är resultatet av ett intensivt samarbete mellan arkitekten, Algeco och regionala hantverkare. För att på bästa sätt ta tillvara den värdefulla resursen “fastigheten i centrum” har Carmen Brautigam redan tagit in en eventuell tillbyggnad av daghemmet i sina planer. På så sätt kan staden reagera snabbt om framtida behov kräver det. Dessutom erbjuder stålramsbyggnaden fördelen att planlösningen kan ändras flexibelt. Eftersom väggarna inte har någon bärande funktion och kan därför placeras var som helst inom det modulära gallret. Den tåliga modulbyggnaden består av det cirka 300 kvadratmeter stora daghemmet och ett 150 kvadratmeter stort lager för utomhusleksaker som även används av det närliggande Humle-


Nya Projekt

Juni 2022

museet. Algeco installerade alla 25 moduler på bara en dag. HÅLLBAR I ALLA DIMENSIONER

Daghemmet Spalt kombinerar resursbesparande byggande med energibesparande lösningar under drift. Till exempel minskar det högvärmeisolerade byggnadsskalet i kombination med regenerativ värmeteknik daghemmets energiförbrukning. Det gröna platta taket ger extra solskydd, vilket också förbättrar inomhusklimatet och fungerar som en ersättningsmiljö för djur. Byggnader av stålstomme sparar resurser så gott som möjligt. Tillverkning enligt standardiserade processer möjliggör en optimerad, i stort sett förlustfri materialanvändning. Samtidigt kan dessa modulbyggnader användas under lång tid tack vare sin höga rumsliga flexibilitet. Eftersom konstruktionen fungerar nästan helt utan kompositmaterial kan komponenter och byggmaterial sorteras och nästan 100 procent återanvändas eller återvinnas. Andra speciella funktioner för det nya daghemmet i Spalt inkluderar golvvärme, akustiktak av träull, en videointercom, ett luftväxlingssystem och takfönster. Dessutom uppfyller modulbyggnaden i princip alla gällande krav på statik, energi- och bullerskydd. Dessutom finns ett utökat brandskydd på grund av ett inre atrium. – Daghemmet Spalt är ett framgångsrikt exempel på hur

7

arkitektoniska detaljer som “runda hörn” i den modulära utformningen mycket väl kan kombineras med kreativa idéer. Den estetiska strukturen skapar en trevlig och positiv atmosfär både inne och ute och kombinerar snabbhet med framtidsorientering och hållbarhet”, sammanfattar arkitekten Carmen Brautigam. Och det är inte allt: ett schablonbelopp garanterade staden Spalt som kund högsta möjliga kostnadssäkerhet.


Klicka för att kolla in våra övriga nummer!


Nr 005/2022

Utgivare: Nya Projekt Grönt Byggande ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710 Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se Marknad: Försäljningschef Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se Försäljning: Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


Nya Projekt

Juni 2022

SVENSKA “SAMSTER” GÖR VÄRLDSUNIKA SOLHYBRIDER OCH VISAR VÄGEN FRAMÅT FÖR FOSSILFRITT PÅ RIKTIGT >>>

Vilhelm Steier, Kent Samuelsson

10


Nya Projekt

Juni 2022

11


Nya Projekt

Juni 2022

SVENSKA “SAMSTER” GÖR VÄRLDSUNIKA SOLHYBRIDER OCH VISAR VÄGEN FRAMÅT FÖR FOSSILFRITT PÅ RIKTIGT Samster med säte i Kungsbacka är ett av landets innovationskraftiga solenergiföretag som jobbar för en mer hållbar framtid med flera patentsökta innovationer som alla är klimatsmarta och unika. Alla pratar om hållbarhet i dag. Av naturliga skäl. Klimatkrisen är ett faktum. Det är grunden till svenska Samsters företagsidé. När de startade företaget för flera år sedan ställde de sig frågan: Hur kan man skapa smarta energilösningar med fokus på att ersätta fossila bränslen? Resultatet blev den världsunika och patentsökta solhybriden. Samsters unika patentsökta solhybrider har sålts till stora fastighetsbolag sedan 2015. Genom att kyla solcellerna och skicka ner värme till bergvärmehålet ökar effektiviteten på både solceller och värmepump. – Med Samsters solhybrider gör vi bergvärmehålen varmare så att värmepumpen kräver mindre effekt. Den energi som behövs för att driva systemet tas från solen som är en fossilfri och förnybar energikälla. Med Samsters solhybrider kapar vi alltså bort massor av både energi och effekt, vilket ger en stor miljönytta. Vår drivkraft är – och har alltid varit – att göra så stor nytta för miljön som möjligt. Säger Kent Samuelsson.

12


Nya Projekt

Juni 2022

13


Nya Projekt

Juni 2022

LFM30 STARTAR BIOBAS30 – ETT NATIONELLT KLUSTER FÖR BIOBASERADE LÖSNINGAR INOM BYGG- OCH ANLÄGGNINGSBRANSCHEN

14

förstå sin roll i processen – från första pennstrecket till förvaltandet av en fastighet, säger Urban Blomster, marknadsdirektör på Södra Skogsägarna. SYNERGIEFFEKTER INOM BIOBASERAT – OCH MELLAN OLIKA

BioBas30 är ett treårigt tvärsektoriellt kluster som finansieras av Energimyndigheten. Syftet är att skapa, sprida och kommersialisera biobaserade lösningar inom bygg- och anläggningssektorn. Lokal Färdplan Malmö 2030 består av ca 200 anslutna byggföretag i geografi Malmö. Med BioBas30 vill föreningen skapa ett öppet nationellt innovationskluster som ska påskynda introduktionen av biobaserade lösningar till marknaden. Nya kunskaper förväntas leda till synergieffekter, både inom biobaserat byggande och mellan olika materialval. – BioBas30 har ett tydligt fokus på kunskapsspridning genom samverkan, och är därför angeläget i den uppskalningsfas som biobaserat byggande står inför. BioBas30 har en gedigen grund i den beprövade LFM30-metodiken, och jag ser verkligen fram emot att starta den tvärsektoriella kunskapsuppbyggnaden, säger Susanne Rudenstam, kanslichef på Träbyggnadskansliet. BIOBAS30:S FYRA MÅL:

• Skapandet av ett nationellt nätverk

MATERIALVAL

BioBas30:s nationella medlemsfinansierade struktur syftar därför till att underlätta för innovation- och kommersialiseringsprocesser inom biobaserat bygg – från råvara, material till produktion, drift och energi. Men också i synergi med andra byggmaterial. – Min förhoppning är att vi kommer att bygga mer med biobaserade byggnadsmaterial. Inte bara trä, utan även andra biobaserade byggnadsmaterial såsom hampa, vass, halm, och biobaserade isoleringsmaterial. För detta behövs mer kunskap och en vilja att ta steget mot biobaserat, säger Paulien Strandberg-de Bruijn, forskare på avdelningen för Byggnadsmaterial på Lunds Tekniska Högskola. – Vi har precis avslutat ett projekt med Eco3-betong, tillsammans med beställaren Siegel Real AB. För oss innebär BioBas30 att vi kan gå ännu längre, komma på nya metoder och dra lärdomar om hur vi kan nyttja våra naturliga resurser på ett ännu mer klimatneutralt sätt. Målet är att bli klimatneutrala till 2030, säger Miroslaw Staniszewski, projektledare på Mircon bygg.

• Kunskapsdelning via nätverket

OM BIOBAS30 OCH BIO+

• Uppskalning och kommersialisering av biobaserade lösningar och innovationer

BioBas30 ett av tre kluster inom ramen för Bio+, ett forskningsoch innovationsprogram som finansieras av Energimyndigheten. Bio+ syftar till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystem.

• Synergieffekter, inom biobaserat och mellan olika materialval BioBas30 har potential att bidra till klimatneutralt byggande. Samverkande innovationsprocesser, mellan bygg- och anläggningssektorns utmaningar och bioekonomins möjligheter, höjer kompetens-nivån, skapar nya aktörskonstellationer, resurseffektiva lösningar och hållbara värdekedjor. För att en transformativ omställning mot energi-, miljö- och klimatmål ska bli verklighet krävs en tvärsektoriell samverkan över hela värdekedjan. – För att nå den fulla potentialen i biobaserade produkters produktivitet och hållbarhet måste aktörer över hela värdekedjan

Syftet med ett innovationskluster är att sprida kunskap, forsknings- och innovationsresultat, erfarenheter och energi-, klimatoch resurseffektiva innovationer samt samla aktörer (beslutsfattare, avnämare, problemägare, FoI-utförare m fl.) kring gemensamma behov. Kluster och sektorsöverskridande innovationsmiljöer ska främja idégenerering, kommersialisering av nya innovativa lösningar samt främja internationellt samarbete inom området. BioBas30:s slutdatum är 31 december 2024.


Nya Projekt

Juni 2022

NY SPELARE BLAND LADDBOXAR – DEN SÄKRA UTMANAREN ÄR HÄR Laddboxen witty start är anpassad för en- och tvåfamiljshus och utvecklad för att installationen ska vara enkel och laddningen förbli säker. Några av finesserna är åtkomstreglering, laddningseffekt på upp till 22 kW samt inbyggd DC-jordfelsdetektor.

15

utomhus. En åtkomstkontroll med hjälp av en nyckelströmbrytare förhindrar också obehörig användning genom tredje part. – När kunden köper en witty start komplett med installation är man också berättigad till en skattereduktion. Det innebär att man betalar halva kostnaden upp till 50 000 kronor. Avdraget görs direkt på fakturan från installatören, säger Peter. ANPASSAD FÖR ENKEL INSTALLATION

Witty start med ladduttag typ 2 gör det möjligt för husägare att snabbt och säkert komma igång med elbilsladdningen. Tack vare den inbyggda 6 mA DC-jordfelsdetektorn räcker en jordfelsbrytare av typ A för att säkra laddboxen. – För att ytterligare säkra laddboxen mot väder, vind, överspänningar och höga elräkningar har vi tagit fram ett paket med normprodukter som säkerställer driften och minskar kostnaderna, säger Peter Högberg De Rosso, försäljningsdirektör på Hager i Sverige.

När det kommer till det tekniska: Kapslingen är förkonfigurerad och enkel att installera tack vare kabelgenomföring på ovan-, under- eller baksidan. Inkoppling av matarledningen underlättas genom en stor kabelinföringsfläns med dragavlastning samt jackbara plintar som gör anslutningen av matarkabeln snabb och säker. Hager förlitar sig på enkel montering, därför är kåpans mått och installationsutrymmet generöst tilltaget. På kartongen finns även en mall för håltagning och locket är inte fastskruvat vilket gör att installationen går snabbare.

STÖTTÅLIG OCH VÄDERBESTÄNDIG

Witty start ger upp till 22 kW laddningseffekt. Tack vare den höga kapslingsklassen IP55 och stöttålighetsklass IK10 är laddboxen lämplig för både inom- och utomhusbruk. Rymden i kåpan förhindrar också värmeutveckling, vilket innebär att laddboxen kan placeras på valfri plats plats inom- eller

– Alla kablar är fördragna och det sparar värdefull tid vid installationen. Dessutom räcker det med en storlek på skruvmejseln för att montera laddboxen, säger Peter. Laddboxen kan monteras på vägg samt standard- eller runda ställ som fungerar som stativ. En främre kabelhållare finns som tillbehör för witty start.


Hållbart brandskyddat trä Byggsverige står inför stora utmaningar Sverige står inför stora utmaningar – vi är i stort behov av att investera i fler bostäder och utbyggd infrastruktur och samtidigt snabbt minska klimat påverkande utsläppen. Bygg- och fastighetssektorn i Sverige står för en femtedel av Sveriges utsläpp och den totala klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige motsvarar utsläppen från samtliga svenska personbilar.

Vi måste alltså agera mycket snabbt och kraftfullt för att klara Sveriges klimatmål om klimatneutralitet till 2045. Ur det perspektivet kan vi inte ställa allt vårt hopp till framtidens fossilfria stål och gröna betong. Bygg- och fastighetsbranschen behöver i betydligt högre grad fokusera på de byggmaterial som är bäst för klimatet och som är tillgängliga här och nu.

Lösningen - Bygg mer i trä

En redan tillgänglig dellösning på klimatkrisen är att bygga mycket mer i trä än vad vi gör i dag. Industriellt trähusbyggande gör att såväl materialåtgång som energianvändning kan optimeras i hög grad. Dessutom är skogen en förnybar resurs som fungerar som en aktiv kolsänka och därför mycket viktig ur ett klimatperspektiv. I ett aktivt skogsbruk där avverkning och återplantering genomförs på ett ansvarsfullt sätt kan stora mängder koldioxid plockas ut från atmosfären och bindas i både byggnader och skog.

Att bygga brandskyddat kräver mer av beslutsfattarna

När allt fler byggherrar väljer att bygga med trä, oavsett det gäller en fasadbeklädnad eller hela konstruktionen ställs inblandade aktörer inför situationen att behöva välja träprodukter som uppfyller specifika brandkrav. Att bygga med trä är en sak, men att bygga med brandskyddat trä ställer högre krav på förståelse för hur träet kan användas för själva monteringsförhållandet i relation vad träprodukten uppnår för brandklass i tredjepart certifikat. Faktorer som monteringsförhållande, luftspalt, isolering, träets tjocklek och densitet har en direkt avgörande roll för beslutet att upphandla en lämplig produkt eller inte.

Hållbart brandskydd riskerar att prioriteras bort

Så bidrar Woodsafe till ett ökat trähusbyggande

Woodsafe bidrar till det ökande och hållbara trähusbyggandet genom att vi brandskyddsimpregnerar byggföretagens träråvara för ett långsiktigt skydd mot brand enligt gällande byggregler, men vi bidrar med mer än så. Vår produktion av brandskyddat trä genom impregnering framställs till hundra procent förnyelsebar biovärmeenergi och solkraft från vår egna solenergianläggning. Att vi hanterar kemikalier är ingen hemlighet och det är ingenting vi är rädda för eftersom vi uppfyller gällande lagkrav på gränsvärden för innehåll av ämnen i slutprodukten och det är därför byggherrarna känner sig trygga i sitt val av brandskyddad träprodukt när de väljer Woodsafe PRO eller Woodsafe Exterior WFX.

Möjligheterna är många

Genom att använda Woodsafe öppnas dörrarna för kreativa arkitekter och hållbara byggentreprenrörer och beställare som värnar om människor, djur, miljö, bioligisk mångfald, ekonomiska värden samt arbetar för en hållbar framtid enligt de globala målen 2030.

Woodsafe ser en trend där nedströmsanvändare värderar miljöbedömningssystem högre än själva syftet med brandsäkerhet. Att välja en brandklassad träprodukt som i miljöbedömningssystem anses bästa alternativet för hälsa och miljö är inte ett sakkunnigt bevis för ett hållbart brandskydd. En hållbar brandskyddad träprodukt handlar om att värna om biologisk mångfald, att resursbehovet i förädlingsprocessen utförs med förnyelsebar energi, att brandskyddsmedlet uppfyller gränsvärden om kemiskt innehåll enligt Reach. Det råder inga tvivel om att farliga ämnen skall fasas ut men det skall göras utifrån gällande lagkrav för kemikaliens gränsvärde, inte ideologiska värderingar i bedömningssystemet. Här måste branschen vara observanta så att t.ex. lämplighetsprovade egenskaper enligt EN16755 INT1, INT2 samt EXT inte faller utanför värdering av produkten bland annat eftersom denna egenskap inte ingår i miljöbedömningssystemen.

Öppna kameran för att läsa mer om hållbart brandskydd, eller surfa in på www.woodsafe.se Om vill prata, ring oss på 010-2067230


rd

R e n jo

l u ft

hå

Und

Ren

B io

g as

Nu går vi mot grönare tider Norra Sverige går i spetsen för den gröna omställningen. BDX är med på resan och skapar innovativa helhetslösningar i allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Att vara cirkulär betyder inte att köra på i samma hjulspår utan om att våga tänka nytt. Vill du vara med på våra cirkulära resa? Hör av dig så hjälps vi åt att tänka nytt och framåt.

BDX är framtidsbyggare.

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad-, anläggnings- och industritjänster. Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad. Vi är framtidsbyggare. bdx.se


Nya Projekt

Juni 2022

ALECTA FASTIGHETER OCH NORDR VINNER EN AV STOCKHOLMS STADS STÖRSTA MARKANVISNINGAR >>>

Lena Boberg och Pål Aglen

18


Nya Projekt

Juni 2022

19


Nya Projekt

Juni 2022

ALECTA FASTIGHETER OCH NORDR VINNER EN AV STOCKHOLMS STADS STÖRSTA MARKANVISNINGAR Alecta Fastigheter och Nordr tilldelas en av Stockholm stads största markanvisningar i Värtahamnen och får rollen som ankarbyggaktör. Genom realtidslabb som förenar klassisk stadsbyggnad med forskning och ny innovation utvecklas morgondagens hållbara stad i Värtahamnen, Valparaiso. Tillsammans med Stockholms stad vill Alecta Fastigheter och Nordr, via det gemensamma bolaget Convea, ta ett helhetsgrepp kring platsen, människan och miljön.

20

såsom RISE, Stockholm Exergi och Veidekke. Målet är att få in innovationskraft från både offentlighet, näringsliv och akademi och forma processen gemensamt med Stockholms Stad. – Tillsammans med våra samarbetspartners tar vi oss an platsens utmaningar med nya infallsvinklar och ett nytt angreppssätt, oavsett om det handlar om lycka och välmående i stadsplaneringen eller olika vägar till klimatneutralitet, säger Lena Boberg, VD Alecta Fastigheter. FAKTA OM VALPARAISO:

Området Valparaiso är redan idag porten till Stockholm för många kryssningsresenärer, men utgör en plats där stora mängder människor snabbt passerar utan anledning att stanna.

Bakom anbudet står, förutom Nordr och Alecta Fastigheter, Okidoki arkitekter, Veidekke, Henning Larsen Architects, RISE och Stockholm Exergi. Tillsammans med Stockholms stad kommer man nu inleda arbetet med att utveckla vision och samrådsunderlag för området.

En plats omgiven av tung infrastruktur, barriärer och buller. Detta vill Stockholms stad ändra på och i stället skapa förutsättningar för en levande blandstad, samtidigt som hamnen och dess verksamhet värnas.

Olika delar av Värtahamnen är namngivna efter stora hamnar i världen. Det här området heter Valparaiso och är uppkallat efter den chilenska hamnstaden. Ambitionen är att skapa en urban by i hamnmiljö, där hamnens historia och människan står i centrum.

– Intresset för anbudsförfarandet har varit stort. Av tolv inkomna anbud är Alecta Fastigheter och Nordrs det som bäst lyckats med att formulera en projektidé och arbetsmetodik för Valparaiso. Vi ser fram emot att samarbeta med Alecta Fastigheter och Nordr kring utvecklingen av Valparaiso som blir ett viktigt nav och en intressant plats i det framväxande Norra Djurgårdsstaden, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Visionen för platsen beskrivs som en levande blandstad där man kombinerar bykänslan med livet i den uppkopplade staden. Här kommer det finnas olika funktioner som kontor, bostäder, hotell, handel, idrott och kultur förenat med parker och grönska.

Valparaiso ska liksom övriga delar av Norra Djurgårdsstaden vara del av stadens prestigeprojekt för hållbar stadsutveckling och här är ambitionsnivån hög. I realtidslabben tar bolagen sig an ny forskning, trender, nya material och tekniklösningar tillsammans med samarbetspartners

Totalt bedöms området innehålla cirka 150 000 kvm ljus BTA, fördelat på cirka 5 000 arbetsplatser i kommersiell bebyggelse och cirka 200 bostäder. Rollen som ankarbyggaktör samt en byggrätt om 50 000 kvm tilldelas Alecta Fastigheter och Nordr Sverige AB. Beslut om markanvisning förväntas tas i exploateringsnämnden den 12 maj 2022. Därefter inleds arbetet med att utveckla planen för projektet. Ambitionen är att samråd ska inledas under våren 2024, med sikte på lagakraftvunnen detaljplan 2026.


Nya Projekt

Juni 2022

DANSK DESIGNSTUDIO FÅR VÄRLDENS FÖRSTA VÄTEPRODUCERADE KAKEL

21

verkligen oss i Surface Design Studio och Mosaikhjørnet. SOL OCH VÄTE MÅSTE UTGÖRA KLIMATNEUTRAL PRODUKTION

Den danska designstudion Surface Design Studio kommer snart att kunna leverera hållbara och väteproducerade plattor till arkitekter och husägare. Showroomet, som ligger på Store Kongensgade i hjärtat av Köpenhamn, är huvudhandlare av de två kakelmärkena Ariostea och Fiandre från den italienska kakelkoncernen Iris Ceramica Group, som är först i världen med att bygga en hållbar produktion baserad på grönt väte. Den danska byggsektorn letar ständigt efter nya, hållbara material och snart kan hantverkare, ingenjörer och arkitekter ta en ordentlig titt på inre Köpenhamn, närmare bestämt Store Kongensgade. Här finns designstudion Surface Design Studio som innan årets slut ska kunna leverera hållbara plattor producerade med grönt väte. Det 214 kvadratmeter stora showroomet är tillsammans med kakelföretaget Mosaikhjørnet dansk huvuddistributör av de två kakelmärken Ariostea och Fiandre, som båda tillhör den italienska kakelkoncernen Iris Ceramica Group. Och just nu är de på god väg att bygga en ny, vätebaserad kakelfabrik som ska göra koncernen till världens första keramikföretag som drivs av grönt väte. – Hela vårt kakelsortiment är redan producerat med hänsyn till klimatet och vi ser nu fram emot att kunna erbjuda våra kunder ännu grönare kakellösningar när Iris Ceramicas nya fabrik ska stå färdig i slutet av året, säger Tanja Foged. , chef för The mosaic corner, och fortsätter: – Hållbarhet och grön omställning står högt på agendan inom byggande idag och klimatvänliga lösningar väcker därför stort intresse bland arkitekter, ingenjörer och hantverkare. Vi märker också av detta intresse för kakelbranschen, och det gäller

Iris Ceramicas nya fabrik ligger i staden Castellarano i norra Italien, där koncernen också har sin produktion idag. Produktionen kommer i första hand att drivas av en blandning av grönt vätgas och naturgas. Solcellssystem kommer att installeras högst upp i anläggningen för att stödja produktionen av det gröna vätet, och enligt Tomaso Bergonzini, Resident Manager på Ariostea i Skandinavien, kommer anläggningen så småningom att kunna försörja sig själv med energi: – Blandningen av vätgas och naturgas ger en möjlighet att minska CO2-utsläppen avsevärt redan från produktionsstart. Detta är dock bara en kortsiktig lösning. På längre sikt ska fabriken drivas till 100 procent av grönt vätgas och därmed vara klimatneutral. Den italienska koncernens nuvarande kakelproduktion har redan tilldelats en Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-certifiering på grund av dess starka fokus på hållbarhet. Och just det fokuset är anledningen till att Iris Ceramica nu tar ytterligare ett märkbart steg mot full klimatneutralitet: – Vi ser oss själva som en pionjär inom keramikbranschen, som är en bransch med en hög energiförbrukning på grund av de många energikrävande processer som det ibland krävs för att tillverka keramiska produkter. Därför försöker vi nu avsevärt lätta branschens klimatavtryck genom att visa en hållbar väg framåt med den nya fabriken, säger Tomaso Bergonzini och kompletteras av Tanja Foged, som välkomnar samarbetet med den italienska koncernen.


Nya Projekt

Juni 2022

22

SILVERCERTIFIERING

GRÖN GRUND I VRETA KLOSTER SKOLA Genom att använda grön betong för Vreta Kloster skolas tillbyggnad har Lejonfastigheter halverat sina koldioxidutsläpp jämfört med traditionell betong. ”Ett klimatsmart och självklart val”, säger hållbarhetschef Maria Widfeldt. Bygg­och fastighetsbranschen är en tungt bidragande faktor när det gäller klimatpåverkande växthusgaser. Inte minst genom cement- och betongindustrin.

Lejonfastigheter ställer höga hållbarhetskrav vid byggnation och renovering för att säkerställa att miljöaspekten tas tillvara i hela byggprocessen. Vid nyproduktion utgår kraven från certifieringsstandarden Miljöbyggnad Silver, där 15 olika miljöindikatorer ska uppfyllas. – I det ingår att bygga en energieffektiv byggnad med fokus på en god inomhusmiljö och sunda materialval, säger Maria Widfeldt. SLAGG ERSÄTTER CEMENT

– Här har vi som fastighetsägare och byggherre ett enormt ansvar, menar Maria Widfeldt. Att minska klimatpåverkan står högt upp på vår agenda, både när det gäller den dagliga driften av fastigheter och i våra byggprojekt.

Betong är ett av världens mest använda byggnadsmaterial men har samtidigt stor negativ påverkan på miljön. En beståndsdel i betongen är cement, vars tillverkning står för hela fem procent

Arkitektskiss: Arqly


Nya Projekt

Juni 2022

av världens totala koldioxidutsläpp. På senare år har dock en så kallad grön betong börjat erövra marknaden. I den ersätts en stor del av cementen med slagg, vilket reducerar utsläppen med upp till 50 procent. – Vi har nu börjat använda klimatsmart betong i flera projekt, berättar Maria Widfeldt. NYA SKOLLOKALER

På Vreta Kloster skola genomför Lejonfastigheter just nu en omfattande modernisering, som bland annat innefattar en tillbyggnad på 3 000 kvadratmeter. Här ska det göras plats för 7 basenheter samt en ny matsal med tillagningskök för 350 personer. I ett nästa steg kommer även den befintliga skolmiljön byggas om och få nya lokaler för syslöjd, träslöjd, musik, bibliotek och administration.

23

150 KUBIK MINDRE

Bottenplattan för tillbyggnaden är gjuten med grön betong. Från leverantören Skanska har Lejonfastigheter fått en uträkning som visar hur mycket detta minskar klimatavtrycket. Med konventionell betong hade koldioxidutsläppen hamnat på 320 kilo per kubikmeter. Med grön betong blir siffran 170, det vill säga en besparing på 150 kilo per kubik. Som jämförelse nämns en 181 500 kilometers resa med en mellanstor dieselbil. – Betong är ett viktig material för oss i vår nyproduktion och vi ska göra allt vi kan för att fortsätta på det gröna spåret, avslutar Maria Widfeldt.


Ecoclimes vd och grundare Lennart Olofsson till höger samt energitekniker Juni 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS Viktor Lindström och automationstekniker Jeff Hägerman vid fastigheten Fjärdingsmannen, där Stockholmshem nu driftsätter Evertherm SEWEcoclimes vd och grundare Lennart Olofsson till höger två samt energitekniker systemLindström som ska återvinna gratis energi i tre Jeff nyproducerade studentfastigheter. Viktor och automationstekniker Hägerman vid fastigheten Fjärdingsmannen, där Stockholmshem nu driftsätter två Evertherm SEWsystem som ska återvinna gratis energi i tre nyproducerade studentfastigheter.

Nya Projekt

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ECOCLIME

Svensk Byggtidning 53

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ECOCLIME

Svensk Byggtidning 53

Ecoclimes vd och grundare Lennart Olofsson till höger samt energitekniker Viktor Lindström och automationstekniker Jeff Hägerman vid fastigheten Fjärdingsmannen, där Stockholmshem nu driftsätter två Evertherm SEWsystem som ska återvinna gratis energi i tre nyproducerade studentfastigheter.

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ECOCLIME

Svensk Byggtidning 53

ECOCLIMES EVERTHERM ECOCLIMES – återvinner mest energiEVERTHERM när den behövs bäst

–Ecoclime återvinner mest energi när den behövs bäst Groups system för återvinning av köpt energi ur avloppsvatten Evertherm SEW avsett för

större fastigheter, minskar radikalt behovet av ny tillförd energi till fastigheter och industriprocesser. Ecoclime Groups system för återvinning av köpt energi ur avloppsvatten Evertherm SEW avsett för Besparingen är normalt 30 procent och under vissa förhållanden så stor som 45 procent. större fastigheter, minskar radikalt behovet av ny tillförd energi till fastigheter och industriprocesser. Besparingen är normalt 30 procent och under vissa förhållanden så stor som 45 procent. – VI ERSÄTTER normalt cirka 30 procent

Ecoclime tar ansvar för hela värdekedjan, motsvarar den gas som Northstream 1 transav den energi som en fastighet använder från tillverkning av värmeväxlarsystem i egen porterar till Tyskland eller hela 80 kärnkraft–särskilt VI ERSÄTTER normalt 30 procent Ecoclime tar ansvar hela värdekedjan, denForsmark. gas som Northstream 1 transvintertid och i vissacirka fastigheter kan fabrik i Vilhelmina tillför installation ute hos motsvarar reaktorer typ av den energi som en fastighet använder från tillverkning av värmeväxlarsystem i egen porterar till Tyskland hela 80förra kärnkraftdet ligga uppåt 40 – 45 procent. Det gäller slutkunderna. Systemet är unikt och integreras Ecoclime Groupeller omsatte året särskilt vintertid och i vissa fastigheter i Vilhelmina till installation ute hos reaktorer typ Forsmark. där det är stora vattenflöden, exempelviskan tätt fabrik med befintliga energisystem i bostadsfastig150 miljoner kronor och siktar på cirka det ligga uppåt 40 – eller 45 procent. Detdär gäller Systemet är unikt och integreras omsatte förra året befolkade fastigheter fastigheter det slutkunderna. heter, hyreshus och bostadsrättsföreningar, 300Ecoclime miljoner iGroup år. där det är stora vattenflöden, exempelvis tätt med befintliga energisystem i bostadsfastig150 miljoner kronor ochattsiktar cirka finns restauranger, där vattenförbrukningen är men också i ökande utsträckning i industrin. – Vi har ambitionen växa på kraftigt, befolkade fastigheter eller fastigheter det heter, hyreshus bostadsrättsföreningar, miljoner i år. ett förvärv vi gjorde nu Företaget haroch närmare 30 system install- 300 hög. När vi adderar till återvinning avdär värme bland annat med finns restauranger, där vattenförbrukningen är men i ökande utsträckning i industrin. – Vi har ambitionen attmed växaeget kraftigt, eradeockså i bostadsfastigheter och industriella i frånluften och bergvärme med komfortefter årsskiftet. Vi har rejält kapiFöretaget har närmare 30 system installhög. När vi adderar till återvinning av värme bland annat med ett förvärv vi gjorde nu kyla kan vi nå upp till 80 procent i energi- miljöer. Så det finns gott om referensobjekt. tal och en väl tilltagen kassa och står därför i bostadsfastigheter och industriella ieffektivisering. frånluften ochDet bergvärme med Olofsson, komfort- erade årsskiftet. rejält steg. med eget kapisäger Lennart Utöver vinster för den enskilde fastighets- efter väl rustade för Vi att har ta nästa Vi har ett och en välben tilltagen och står Så det finns gott om referensobjekt. kyla nå upp av tillEcoclime 80 procent i energien avkan tre vi grundare Group, som miljöer. ägaren talar Lennart Olofsson om samhälls- tal industriellt som vikassa startade förradärför året. effektivisering. Det säger Olofsson, Utöver vinster för den enskilde fastighets- väl rustade förlösning att ta nästa Vierbjudit har ett är noterat på Nasdaq First Lennart North Premier och nyttiga effekter. Samma typ av som visteg. hittills en av tre grundare av Ecoclime Group, som ägaren talar Lennart Olofsson om samhällsindustriellt ben som vi startade förra året. som just nu står inför en kraftig expansion. – Kan man minska behovet av energi vid flerbostadshus erbjuder vi nu industriella är noterat på Nasdaq First NorthfastighetstekPremier och nyttiga effekter. typ av lösning som vi hittills erbjudit Ecoclime tillhandahåller respektive förbrukare kan man ju leverera ut Samma verksamheter, livsmedelsindustri, bryggerier, som justför nuåtervinning, står inför en laddning, kraftig expansion. – Kan behovet energi vid flerbostadshus erbjuder vi nu industriella nologi lagring, energi tillman fler minska i de system somav redan finns. sjukhus och avloppsreningsverk. Ecoclime tillhandahåller fastighetstekrespektive förbrukare kan man ju leverera ut verksamheter, livsmedelsindustri, bryggerier, utvinning och Groups distribution av återvunnen Det betyder att hela infrastrukturen kan dra Evertherm – Vi genomför en generationsväxling Ecoclime system för återvinning av köpt energi ur avloppsvatten SEW avsett för nologi för återvinning, laddning, lagring, energi tilldet fler i de system som redan finns. sjukhus och avloppsreningsverk. ochstörre förnybar termisk energi. Företagets nytta av när man inte behöver bygga ut med nytt management och har rustat för fastigheter, minskar radikalt behovet av ny tillförd energi till fastigheter och industriprocesser. utvinning och distribution återvunnen Det betyder att hela infrastrukturen dra Vi genomförexpansion, en generationsväxling el- och fjärrvärmenät i motsvarandekan grad. ETX-teknologi och cirkuläraavenergisystem en –internationell säger Lennart Besparingen är normalt 30 procent nytta och under vissa förhållanden så stor 45 och energi. Företagets av det när inte som behöver ut som med nyttprocent. management och har rustat för kan förnybar användas termisk i såväl ROT-projekt som vid – EU driver ettman initiativ heterbygga Mission Olofsson. eloch fjärrvärmenät i motsvarande grad. ETX-teknologi och cirkulära energisystem en internationell expansion, säger Lennart nybyggnation. Innovation i syfte att identifiera teknologier kan––användas såvälgör ROT-projekt vid – EU driver initiativ som heter Mission VI ERSÄTTER normalt cirkasom 30 procent Ecoclime tar ansvar för hela värdekedjan, motsvarar den gas som Northstream 1 transSom mesti nytta energibesparingen som kan sparaettmycket energi genom åter- Olofsson. nybyggnation. attavidentifiera den energi som en fastighet använderInnovation från tillverkning värmeväxlarsystem i egen porterar till Tyskland eller hela 80 kärnkraftvinning ochi syfte cirkulär energi. Deteknologier har genom närav behovet är som störst, säger Lennart – Som mest nytta gör energibesparingen som kan spara mycket energi genom återsärskilt vintertid och i vissa fastigheter kan fabrik i Vilhelmina till installation ute Olofsson. 90 procent av all kostnads- den svenska Energimyndigheten och RISE hos reaktorer typ Forsmark. och energi. Deskulle har genom när behovet är som säger Lennart det ligga uppåt 40störst, – 45 Det gällervinning slutkunderna. Systemet är unikt och integreras Ecoclime Group omsatte förra året besparing görs vintertid närprocent. tillförd energi kommit framcirkulär till att man globalt kunna svenska Energimyndigheten och RISE Olofsson. 90 procent av allaktör kostnadsdär det är stora vattenflöden, exempelvis med befintliga i bostadsfastig150 miljoner kronor och siktar på cirka är som dyrast. Det finns ingen som är tättden spara 6 000 TWh energisystem med vår teknologi. Fram besparing görs vintertid närsåtillförd energi fram tilldet attenligt man globalt kunna befolkade eller fastigheter där detkommit heter, hyreshus och bostadsrättsföreningar, 300 miljoner i år. i närheten avfastigheter att återvinna mycket köpt till 2030 finns MI enskulle marknad på är som dyrast. Det finns aktör som är ärspara 6 000 med vår teknologi. Fram finns restauranger, däringen vattenförbrukningen också i ökande utsträckning i industrin. – Vi har ambitionen att växa kraftigt, energi i en fastighet som vi gör. 600men TWh förTWh våra lösningar, vilket ungefär www.ecoclime.se i närheten återvinna så mycket av köpt finns dethar enligt MI en30marknad på Företaget närmare system installhög. Näravviatt adderar till återvinning värmetill 2030 bland annat med ett förvärv vi gjorde nu energi i en fastighet vi gör. med komfort-600erade TWh iför våra lösningar, vilket bostadsfastigheter och ungefär industriella efter årsskiftet. i frånluften och som bergvärme Vi har rejält med eget kapiwww.ecoclime.se kyla kan vi nå upp till 80 procent i energi- miljöer. Så det finns gott om referensobjekt. tal och en väl tilltagen kassa och står därför effektivisering. Det säger Lennart Olofsson, Utöver vinster för den enskilde fastighets- väl rustade för att ta nästa steg. Vi har ett en av tre grundare av Ecoclime Group, som ägaren talar Lennart Olofsson om samhälls- industriellt ben som vi startade förra året.

ECOCLIMES EVERTHERM – återvinner mest energi när den behövs bäst


Slitstyrka Vi gör arbetskläder för företag som ställer höga krav på plaggens funktion, kvalitet och slitstyrka.

Durability at work since 1975


Nya Projekt

Juni 2022

26


Nya Projekt

Juni 2022

27

NORGE OCH SVERIGE VILL LEDA DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN >>>


Nya Projekt

Juni 2022

28

Foto: Daniel Abrahamsson, Lindholmen Science Park

NORGE OCH SVERIGE VILL LEDA DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN

har chans att ta ett globalt ledarskap: exempelvis inom batterier, gröna sjötransporter, utsläppsfri metallproduktion, smart mobilitet och vindkraft till havs.

TEXT: CHRISTIAN BORG, BUSINESS REGION GÖTEBORG

Med kungligheter och tidernas största näringslivsdelegation på plats blåser Norge och Sverige ny energi i handeln mellan länderna. Nu med fokus på innovation. Målet: Att tillsammans bli globala vinnare på att erbjuda nya hållbara lösningar. Helt naturligt sker besöksfinalen i Göteborg. Vätgas och bränsleceller är ett hett ämne när näringsliven möts. Men också många andra gröna teknikskiften där länderna

– Vi är så glada att vara här i Göteborg, för vi vill binda ihop våra länder bättre. Göteborg är inte bara Sveriges framsida utan framför allt exportnavet för Sverige, och också för Norge, säger handelsminister Anna Hallberg. Hennes ministerkollega Jan Christian Vestre lyfter Sveriges styrka som innovationsland, och fyller i: – Som norsk näringsminister är jag oerhört stolt över att det här


Nya Projekt

Juni 2022

är den största näringslivsdelegationen vi någonsin har haft med oss på resa. Över 700 deltagare, lika många svenska som norska. Allt från de största börsbolagen till de små startupföretagen. Norge är Sveriges största handelspartner. Exporten och importen av varor var i fjol en bit över 170 miljarder kronor. Efter pandemin är det emellertid tydligt att ingen kan ta nordiskt samarbete för givet. Relationer behöver odlas. Intresset för det nordiska samarbetet är, lyckligtvis, fortsatt starkt. Frontade av det norska kronprinsparet genomför jättedelegationen just nu, 2-4 maj, ett tredagarsbesök i Stockholm och Göteborg. Förutom av det svenska affärslivet möts de upp av kronprinsessan Viktoria och hennes gemål. – Norska och svenska företag har en fantastisk möjlighet att tillsammans bidra till en hållbar utveckling, men också att komma ut som vinnare när allt fler länder efterfrågar gröna lösningar, säger kronprinsessan Viktoria, och fortsätter: – Här inne finns både viljan, engagemanget och förmågan att styra mot en förnybar utveckling. Inom en 50 mils radie från Göteborg finns tre huvudstäder och 70 procent av Norges, Sveriges och Danmarks industri och befolkning. I Göteborg välkomnas de i Älvrummet av Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, och Lindholmen Science Parks vd Tord Hermansson. Här får besökarna visuellt klart för sig stadsutvecklingens magnitud, och hur snabbt det nya Göteborg växer fram. Frågorna blir många. – Vi talade om den enorma dragningskraften som Göteborg har, som ger utländska etableringar, och den fantastiska utveckling som sker till exempel inom forskning och innovation. Och inte minst de fina relationer som finns redan idag finns mellan norskt och göteborgskt näringsliv, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg. Samtidigt finns utmaningar bland alla ljuspunkter. Göteborg deltar i det politiska String-samarbetet, mellan fem städer och åtta regioner från Oslo till Hamburg med totalt 14 miljoner invånare. Potentiellt en enorm arbetsmarknadsregion. Ett samtalsämne där är bristen på modern gemensam infrastruktur längs västkusten, inte minst järnvägen över gränsen mellan länderna. Handelsminister Anna Hallberg lyfter också det som en prioritering att komma till rätta med.

29

och svenska bolag som frontar utvecklingen måste våga ta nästa steg. Nu ser vi att det finns en uppslutning från politiken i de båda länderna, så det här besöket är symboliskt absolut avgörande för oss, säger Elvir Dzanic, vd för Göteborgs hamn.

UTBLICK NORGE: KOMMUNFULLMÄKTIGE I OSLO GODKÄNNER OMRÅDESBESLUT FÖR GRØNVOLLKVARTALET Kommunfullmäktige i Oslo godkänner områdesplanen för Grønvollkvartalet. Detta banar väg för förverkligandet av 400 nya miljövänliga och framtidsinriktade bostäder i ett nytt kvarter på Helsfyr. Behandlingen av Nordrs förslag till områdesplan har pågått i 4 år och godkändes av kommunfullmäktige sent i onsdags kväll. Nordrs tillförordnade vd Pål Aglen är nöjd med utfallet. – Vi är mycket nöjda med hanteringen och resultatet som ger oss ett tydligt mandat att gå vidare med utvecklingen av miljövänliga bostäder med bra läge i Oslo. Vi ser verkligen fram emot att skapa ett holistiskt levande kvarter på Helsfyr, säger Aglen. Centralt i Helsfyr, med Fyrstikktorget som närmaste granne, vill Nordr utveckla en helt ny stadsdel i ett spännande område i stark utveckling. Totalt planeras cirka 400 bostäder, ett dagis och cirka 2 000 kvadratmeter butiks- och kontorsytor. En närmiljöanläggning ska etableras till nytta för kvarteret och det ska läggas vikt vid att skapa spännande och utåtriktade aktiviteter för att skapa nytt liv i området. Projektet får en tydlig och lite annorlunda profil med gemensamma takterrasser för odling av mat, broar mellan byggnader i takplan och BREEAM miljöcertifiering. – För oss blir Grønvollkvartalet ytterligare ett bevis på att vi menar allvar med att likställa hållbarhet med våra ekonomiska mål. Här har vi höga ambitioner att agera hållbart både i implementeringen och att underlätta en grönare livsstil, säger projektdirektör för Stor-Oslo, Sigbjørn Fondenes. De första bostäderna planeras till försäljning hösten 2022 då de två första av totalt fem startar.

Bland de nyare infrastrukturidéerna längs String-regionen diskuteras också en vätgaskorridor, där Göteborgs Hamn är en nyckelaktör med hjälp av bland annat norska elektrolysörer och ambitionen att bli världens modernaste hamn. Hamnens vd poängterar att det tekniska uppvaknande som nu sker kring grön energi av olika slag, både för marinsektorn och transportsektorn i stort – och det samarbete som redan sker över gränsen till Norge – är på väg att skapa en marknad som på rekordtid kan uppfylla politikens ambitioner inom hållbarhet. Till havs, i hamnen och vidare på land till olika nordiska logistiknav. – Vi talar om något som på sikt kan bli framgångsrika kommersiella produkter. De höga cheferna på olika norska

Foto: Nordr


Nya Projekt

Juni 2022

NORDIC CHOICE HOTELS LANSERAR EN KLIMATFOND FÖR ATT PÅSKYNDA SITT HÅLLBARHETSARBETE Fonden, som lanserades i april, syftar till att finansiera utvecklingen av klimatvänliga lösningar för hotell och skapa en grönare framtid. Vid lanseringen av fonden kommer Nordic Choice Hotels att erbjuda gästerna möjlighet att delta genom att vägra städa rummet under vistelsen. Konceptets namn är Green Stay, ett “grönt besök”. De positiva effekterna av att vägra städa är dubbla. Dels för att gästen sedan skänker pengar till klimatfonden, dels för att själva städningen har en miljöpåverkan. Nordic Choice-hotellen använder i genomsnitt 23 liter vatten för att städa varje rum, förbrukar 1 kWh energi och använder 6 ml kemikalier, för att inte tala om miljöpåverkan från kemtvätt av lakan och handdukar. När gäster hoppar över städning bidrar de till att skapa en mer hållbar värld på två olika sätt. – Våra gäster vill resa och träffa varandra även i framtiden. Därför är vårt mål att se till att detta är möjligt på ett så klimatvänligt sätt som möjligt. Vi vill vara med och främja framväxten av en klimatneutral turistnäring, inte bara genom att göra vårt eget företag grönare, utan också genom att investera i gröna lösningar för branschen. Nu när vi lanserar en egen klimatfond kommer vi att ytterligare kunna främja hållbarheten inom turist- och boendebranschen, säger Harald Bjugstad-Holm, hållbarhetsdirektör på Nordic Choice Hotels. Green Stay-konceptet kommer att lanseras i kedjans varumärken Clarion Hotel, Quality Hotel och Clarion Collection Hotel under april. På Quality och Clarion Collection-hotell måste gästerna informera receptionen om de vill få sitt rum städat. På Clarion ska en skylt som vägrar städa hängas på dörren till rummet om man så önskar. Som ett resultat kommer Nordic Choice Hotels att skänka en summa pengar till fonden som ska ligga till grund för Nordic Choice Hotels framtida klimatprojekt. Dessutom investerar fonden i företag som utvecklar hållbara lösningar för turistnäringen. – Vi vill hjälpa våra gäster att göra smarta och hållbara val vad gäller miljö och hållbarhet. Vi vill gå före, vara rebelliska och utmana branschen. Vi vill inte vänta på att EU kommer med nya klimatåtgärder utan vi vill vara med och utveckla dem själva. Lanseringen av Klimatfonden och fokus på hållbarhet är de rätta lösningarna för oss, säger Katalin Paldeak, Chief Operating Officer för Nordic Choice Hotels. Sedan pandemin har det funnits en tydlig trend och standard i branschen där gästerna kan välja hur ofta de vill städa sina rum. Nordic Choice Hotels vill möta sina gästers behov samtidigt som de gör gott och utvecklas till ett mer klimatvänligt företag. Som en del av sitt hållbarhetsarbete har Nordic Choice Hotels till exempel minskat sina CO2-utsläpp med mer än 1 750 ton under första halvåret genom att uppgradera alla sina datorer från Windows till Google, vilket förlängt livslängden på deras datorer.

30


Nya Projekt

Juni 2022

FOTO: LASSE OLSSON

31Paint AP från Nils Malmgren AB färger och lacker med

unikt framtagna egenskaper Paint AP är en Akrylatfärg från Nils Malmgren AB. Det är ett enkelt färgsystem, framtaget med optimerade egenskaper. I kombination med ett fantastiskt nyanseringssystem är det möjligt att få Paint AP i många kulörer inom NCS och RAL för systemen Multi, ESD och Anti-Rust. Nils Malmgren AB har över 50 års erfarenhet av att skapa innovationer. Vi vet att vi kan garantera kvalitet.

Paint AP Multi och Paint AP ESD är testade enl EN 1504-2. Uppfyller kriterierna för CE-märkning.

Paint AP ESD är testad enl IEC 61340-5-1. Uppfyller kraven för ESD-beläggning samt EN 1081 klass II.

Diffusionsöppna akrylatsystem låter underlaget andas, vilket motverkar spänningar mellan underlag och färg.

Valnäsgatan 6, Ytterby || Tel: +46 (0)303 936 10 || E-post: info@paintap.se || www.paintap.se

nils-malmgren_byggnorden_helsida_1-2-3.indd 1

2018-08-07 13:57:24


Nya Projekt

Juni 2022

ENKLARE ELBILSLADDNING MED NY BRANSCHÖVERENSKOMMELSE >>>

29/UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN OCH SVENSK BYGGTJÄNST – UPPHANDLA RÄTT FÖR KLIMATETS SKULL

För att nå branschens klimatmål vilar ett tungt ansvar på beställaren. Hur det effektivast ska upphandlas råder det fortfarande en del förvirring kring. Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Svensk Byggtjänst passade på att reda ut frågan inför branschen under Nordbygg 2022. För att nå klimatmålen krävs metoder för smartare upphandlingar vilket förklarades av Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Svensk Byggtjänst från stora scenen på Nordbygg. – Att tänka på livscykelbaserade värden inom upphandling känns väldigt nytt. Upphandling är ett väldigt starkt, vackert och öppet verktyg och lämpar sig därför mycket väl om du vill förekomma lagen i strävan mot klimatmålen. Du har ju makten att formulera kraven, förklarade hållbarhetsspecialisten HeiniMarja Suvilehto från Upphandlingsmyndigheten. Svensk Byggtjänsts Johanna Brolin som var på plats för att presentera verktyget AMA Funktion och hur det kan användas för att ställa funktionskrav i totalentreprenad, höll med om upphandlingens makt som klimatverktyg. – Det är innan och under upphandlingen som du har störst möjlighet att påverka ditt bygges klimatpåverkan. Vi vill visa hur totalentreprenader och AMA Funktion underlättar att ställa miljö- och hållbarhetskrav, det är ett verktyg som gynnar nya lösningar! NYTT STÖDVERKTYG TILL UPPHANDLING

Det har under längre tid bubblats om den senaste nyheten inom svensk samhällsbyggnadssektors stora referensverk när det gäller material- och arbetsbeskrivning , AMA. Resultatet som lanserades tidigare under våren är AMA Funktion 22, bok och online-verktyg, som underlättar upphandling av totalentreprenader. Med funktionsbeskrivning täcks helheten i ett byggprojekt utifrån vilka funktioner som behövs, till skillnad från utförandeentreprenaden som istället kravställer hur det ska genomföras. Det viktigaste i funktionsbeskrivningen är vilken verksamhet som ska bedrivas i de olika utrymmena, helt enkelt vilken funktion de ska fylla, t ex en lekplats eller ett klassrum. – AMA Funktion som verktyg ger möjlighet till spårbarhet genom hela livscykeln. Återbruk och återvinning av äldre byggnader är betydligt svårare, vi vet oftast inte exakt vad vi kommer att finna i dem. Tack vare spårbarheten i AMA Funktion kommer vi i framtiden veta exakt vad som kommer kunna återanvändas redan innan rivningen sätter igång, berättar Johanna Brolin. HÅLLBARHET STANDARDISERAS

Hittills har branschen fått se väldigt spretigt ställda kriterier när klimat har upphandlats. Idag utgår Upphandlingsmyndigheten, Energimyndigheten, Boverket och Svensk Byggtjänsts verktyg från samma kriterier.

På bilden: Johanna Brolin-Heini-Marja Suvilehto FOTO: Jesper Hellgren

34


Nya Projekt

Juni 2022

35


Nya Projekt

Juni 2022

ENKLARE ELBILSLADDNING MED NY BRANSCHÖVERENSKOMMELSE Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige och Mobility Sweden har gemensamt slutit en branschöverenskommelse för enklare elbilsladdning. Överenskommelsen ska göra det enklare att ladda och betala på publika snabbladdningsstationer. De anslutna operatörerna ska erbjuda kortbetalning, antingen med kortläsare på stationen eller via app/QR-kod. Laddning och betalning kan genomföras utan att kunden behöver teckna avtal eller registrera ytterligare kunduppgifter. Prisuppgifter ska också bli tydligare. – Fler och fler kör elbilar, då måste också laddningen hänga med. Den här branschöverenskommelsen är viktig för att fler ska kunna ladda enklare, vid publika snabbladdningsstationer. Du ska veta vad det kostar och kunna jämföra pris. Du ska inte behöva registrera dig hos en mängd olika operatörer. I februari beslutade regeringen om en elektrifieringsstrategi för att elektrifiera hela Sverige. Nu tas ett viktigt steg i rätt riktning, för att det ska bli lätt att ladda i hela Sverige, säger Khashayar Farmanbar, Sveriges Energi- och digitaliseringsminister. – I år räknar vi med att omkring 60 procent av alla nyregistrerade personbilar kommer vara en laddbar bil. Elektrifieringen av personbilar är en nyckelfaktor för att vi ska klara våra gemensamma klimatmål och därför är det viktigt att vi underlättar för konsumenterna att välja en laddbar bil, säger Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden. – Vi vill göra det enklare för kunden att betala oavsett vilken

36

operatör som äger stationen och överenskommelsen omfattar omkring 65 procent av dagens snabbladdningsstationer. Utöver enklare betallösningar måste vi nu också få till en storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur. Här är det viktigt med bra samarbeten mellan laddoperatörer, kommuner och elnätsföretag – liksom att lagstiftningen möjliggör en snabbare utbyggnad av elnäten, säger Åsa Pettersson vd Energiföretagen Sverige. – Behovet att ladda ett elfordon ökar för varje dag. Idag sker laddningen till största del i hemmet eller på arbetsplatsen. Majoriteten av laddningen kommer även fortsatt vara vid hem- och arbetsplatser. Däremot behöver detta kompletteras med publik snabbladdning längs vägarna för att möjliggöra l ängre resor. Denna överenskommelse är ett steg i rätt riktning. Att förenkla för snabbladdning längs vägarna är nödvändigt för den framtida mobiliteten, säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige. I KORTHET INNEBÄR ÖVERENSKOMMELSEN:

Elbilskunder ska kunna ladda vid en publik laddstation, utan att det föregåtts av avtalstecknande, och betala med betal- eller kreditkort. Elbilskunden erbjuds att antingen betala fysiskt eller digitalt (till exempel via QR-kod till hemsida eller i app). Vilket enhetspris som gäller för laddning ska vara tydligt och lättillgängligt för elbilskunden innan laddning påbörjas. Enhetspriset visas digitalt på laddstationen eller i det digitala prisgränssnittet med tydlig hänvisning på laddstationen. Priset för laddningen anges i huvudregel per kWh. Minutavgift kan tillkomma för att minimera risken för köbildning samt optimera laddning för kund.


Nya Projekt

Juni 2022

37

projektet mer hållbart. UTBLICK DANMARK: NCC HAR VUNNIT EN DEL AV KONTRAKTET “GRÖNA ETABLERINGAR” PÅ AALBORG KASERN NCC ska bygga byggprojektet åt Försvarsdepartementets Fastighetsverk. Ordern är på cirka 120 miljoner DKK. danska kronor. Projektet på Aalborg Kasern innebär att en ny verkstad och multibyggnad med hållbart fokus kommer att byggas under de kommande två åren. Detta sker som ett led i utvecklingen av Försvarsmaktens “Gröna etableringar”, som syftar till att begränsa energiförbrukningen och CO2-utsläppen genom hållbara lösningar som är kostnadseffektiva, märks i vardagen, och som kan skapa synlighet och medvetenhet om resurs. Konsumtion. – Den danska fastighetsstyrelsen ser fram emot uppstarten av projektet Green Establishments i Aalborg i samarbete med NCC. Projektet ska bidra till att optimera både energiförhållandena och sätta ytterligare fokus på hållbarhet i samband med större byggnader inom Försvarsmakten, t.ex. i samband med projektets deltagande i den frivilliga hållbarhetsklassen och i att testa nya lösningar och material. Det byggs mycket inom Försvarsmakten de här åren, varför bra lösningar från detta projekt förväntas implementeras i många framtida projekt, vilket kommer att bidra till att öka den gröna omställningen i Försvarsmakten, säger Daniel Aarup-Kristensen. Byggnadschef och byggavdelningen i Försvarsdepartementets Fastighetsverk.

I projektet ingår etablering av en standardverkstad och en specialdesignad multibyggnad. Multibyggnaden består av ett garage med en manskapsdel ​​och en administrationsdel som är utrustad med kontorslokaler avsedda för Militärpolisen. Besättningssektionen är utrustad med bad- och omklädningsmöjligheter, depåer och tillhörande teknik och kontor. Etableringen av det nya garageområdet säkerställer också flexibla lokaler för både garage, underhåll, undervisning och andra utbildningsbehov. Dessutom kommer anläggningar att etableras för såväl elektronik- som vapenverkstäder som uppfyller gällande säkerhetskrav samt olika intilliggande verkstadsfunktioner. Huvudentreprenaden innehåller generellt följande arbeten: - Rivningsarbeten - Markarbeten - Råhusarbeten - Murningsarbeten - Smidesarbeten - Snickararbeten - Takarbeten - VVS-arbeten - Ventilationsarbeten - Elarbeten inkl. fiber och CTS arbeten - Målningsarbeten - Beläggningsarbeten och terrängarbeten. Arbetet startar våren 2022. De nya byggnaderna beräknas stå klara efter sommaren 2023. Ordern är cirka 120 miljoner. Danska kronor och order registreras under andra kvartalet i affärsområdet NCC Building Nordics.

NCC har bland annat utarbetat åtgärder för att begränsa energiförbrukningen under projektet, begränsa materialåtgång och avfall samt att sortera avfall så att det kan återvinnas så mycket som möjligt. – Vi är riktigt nöjda med uppdraget, säger områdeschef Frank Bo Lassen på NCC:s byggavdelning på Nordjylland. “Det är ett spännande uppdrag där vi har haft NCC:s hållbarhetsavdelning på plats, så vi kan erbjuda en rad initiativ som kan göra

Foto: P+P Arkitekter

Foto: P+P Arkitekter


Nya Projekt

Juni 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS

DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TYRI LIGHT ACADEMY DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TYRI LIGHT ACADEMY

PeO Axelsson, marknadschef på TYRI. PeO Axelsson, marknadschef på TYRI.

Ett Ett kunskapsmörker kunskapsmörker inom inom arbetsbelysning arbetsbelysning – – TYRI TYRI SKA SKA HJÄLPA HJÄLPA BRANSCHEN BRANSCHEN ATT ATT VÄLJA VÄLJA RÄTT RÄTT Belysningsföretaget TYRI satsar nu på en digital akademi för att öka branschens kunskap om ljus Belysningsföretaget TYRI satsarKunskapen nu på en digital akademi för attlåg öka branschens ljus och belysning på arbetsfordon. är generellt ganska kring vad mankunskap kan göraom med och belysning på arbetsfordon. Kunskapen är generellt ganska låg kring vad man kan göra med belysningen på tunga fordon, en kunskapslucka som kan vara kostsam, på flera sätt. belysningen på tunga fordon, en kunskapslucka som kan vara kostsam, på flera sätt. AV OSCAR WIKTORSSON AV OSCAR WIKTORSSON

TYRI LIGHT ACADEMY riktar sig mot alla tillverkare och slutTYRI LIGHT ACADEMY riktar alla och slutanvändare av arbetsmaskiner, försig attmot de på etttillverkare lättillgängligt sätt användare av arbetsmaskiner, för att de på ett lättillgängligt och sätt ska få kunskap om hur man kan förbättra produktiviteten ska få kunskap omöka hurintäkterna man kan genom förbättra och arbetsmiljön samt attproduktiviteten använda bra arbetsarbetsmiljön belysning. samt öka intäkterna genom att använda bra arbetsbelysning. – Inom bilindustrin har belysningen länge varit en viktig del Inom bilindustrin länge varit en väg viktig del av –fordonet, säkerhetenhar ochbelysningen varumärket. Dit är vi på även av fordonet, säkerheten Dit ärstora vi påkunskapsväg även inom arbetsfordon. Menoch det varumärket. finns fortfarande inom Men det finns fortfarande stora kunskapsluckorarbetsfordon. om arbetsbelysning i branschen, säger PeO Axelsson som luckor om arbetsbelysning är marknadschef på TYRI. i branschen, säger PeO Axelsson som är marknadschef på TYRI.

På den här läroplattformen kommer TYRI kontinuerligt pubPå den här läroplattformen kommer TYRI kontinuerligt licera filmade föredrag, skräddarsydda artiklar och verktygpubsom licera föredrag, artiklar och verktyg som guidarfilmade besökaren genomskräddarsydda världen av arbetsbelysning. Förhoppguidar besökaren världen av arbetsbelysning. Förhoppningsvis leder detgenom till att fler tar väl underbyggda beslut som ningsvis lederverksamhet det till att på flerlång tar väl gynnar deras sikt.underbyggda beslut som gynnar deras verksamhet påom lång – I grunden handlar det attsikt. vi på vårt företag har många – I grunden handlar deterfarenhet om att vi på företag har många medarbetare som har lång ochvårt är experter inom ommedarbetare som har lång erfarenhet och är och experter inom områden som exempelvis optik, ljussimulering elektronik. Det råden som exempelvis optik, och40 elektronik. Det är kunskap som vi byggt upp ljussimulering och förädlat i över år och något är kunskap byggt och förädlat i över 40 år och något vi gärna vill som dela vi med ossupp av, säger PeO Axelsson. vi gärna vill dela med oss av, säger PeO Axelsson.

RISKERNA MED BILLIGA LAMPOR Ett vanligt förekommande problem är att man köper billiga lampor Ett är att man lampor somvanligt lovar förekommande runt och håller problem tunt. Problem somköper oftastbilliga uppkommer som runt ochbilligare håller tunt. Problem som uppkommer efter lovar ett tag på de produkterna är attoftast de stör ut annan efter ett utrustning tag på de billigare produkterna är attmobiltelefon de stör ut annan teknisk i närheten, såsom radio, och i teknisk utrustning i närheten, såsom radio, mobiltelefon och i värsta fall själva maskinen. värsta fall själva är maskinen. – Kvaliteten dessutom ofta så dålig att lamporna vibrerar – Kvaliteten dessutom ofta dålig att lamporna vibrerar sönder, det kan är läcka in damm ochsåvatten, eller att lamporna helt sönder, det kanav läcka damm och vatten, eller helt enkelt förstörs rost.inDen totala kostnaden kanatt blilamporna hög om man enkelt förstörsmed av rost. Den totala kan bli hög om man också räknar att fordonet blirkostnaden stående under reparationerna, också med att fordonet blir stående under reparationerna, menarräknar PeO Axelsson. menar Axelsson. TYRIPeO Light Academy är en nystartad plattform på TYRI:s webbTYRI Light Academy är en nystartad plattformDär på TYRI:s plats samt på Facebook, Youtube och LinkedIn. tar manwebbdel plats samt på Facebook, och LinkedIn. Där tar man del av insikter, tips, kunskapYoutube och uppdateringar om ny teknik kopplat av insikter, tips, kunskap ochöverlag. uppdateringar om ny teknik kopplat till arbetsbelysning och ljus till arbetsbelysning och ljus överlag.

MILJÖ OCH SÄKERHET Det finns också miljö- och säkerhetsaspekter kopplat till valet av Det finns också miljöoch modernaste säkerhetsaspekter kopplat valet av arbetsbelysning. De allra lamporna kantillexemarbetsbelysning. De allra modernaste lamporna kan exempelvis dimmas automatiskt om pelvis automatiskt om förarendimmas skulle bländas av sina föraren skulleeller bländas av sina egna lampor ett mötande egna lampor eller ett mötande fordons. fordons. – I Sverige är vi långt fram I Sverige är vi långt fram vad–gäller arbetet med både hållvad gäller med både barhet ocharbetet arbetsmiljö. Det hållhar barhet arbetsmiljö. Det har pushat och oss att utveckla produkter pushat oss länge att utveckla produkter som håller och som genom som håller länge och som genom nya säkerhetslösningar förbättrar nya säkerhetslösningar förbättrar arbetsmiljön för föraren, konarbetsmiljön för föraren, konstaterar PeO Axelsson. www.tyrilights.com staterar PeO Axelsson. www.tyrilights.com

RISKERNA MED BILLIGA LAMPOR

MILJÖ OCH SÄKERHET

25 25


SCAN ME

Allt ip en aysptem! – Ett s

Ett komplett KMA-system Formulärbibliotek

KMA-handbok

Byggdagbok & Egenkontroller

Riskbedömning

Hantera avvikelser

Fotodokumentation

Bygg dina egna formulär & checklistor

Förbättringsförslag & positiva observationer

ET T FÖRETAG I

www.smartdok.se


Nya Projekt

Juni 2022

UTBYGGNAD AV FOSSILFRI VÄRME I GNOSJÖ >>>

40


Nya Projekt

Juni 2022

41


Nya Projekt

Juni 2022

42

tycker Per Ander. UTBYGGNAD AV FOSSILFRI VÄRME I GNOSJÖ Under hösten 2021 färdigställdes de sista etapperna av ett nästan sju kilometer långt fjärrvärmenät i Gnosjö. Nevel och Wikström AB har tillsammans planlagt och projekterat för utbyggnaden under ett års tid. Satsningen görs av Nevel vars affärsidé sedan starten 2007 är att tillhandahålla fossilfri värme till mindre kommuner runtom i Sverige. Sedan januari 2021 ägs företaget av investeringsfonden Ardian och i dagsläget driver de knappt 20 fjärrvärmeverk från Bjuv i Skåne till Kramfors i Ångermanland. Den stora utbyggnaden i Gnosjö har även fått stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet, ett initiativ för att öka andelen fossilfria värmeverk i landet. TAR VARA PÅ SPILLVÄRME

– Istället för att lägga tid på att överföra information mellan olika leverantörer kan Wikström erbjuda alla de kompetenser jag behöver. Min roll underlättas ju såklart, men det blir också en personligare relation när jag enbart har kontakt med Mats och Philip. I och med att de har varit delaktiga i hela processen blir det också mycket enklare om vi ställs inför ett problem. Vi löser det tillsammans på ett konstruktivt och bra sätt. PLANER PÅ NÄSTA ETAPP

Nevel planerar för fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet i Gnosjö. Det krävs ett större kulvertnät för att tillgodose ett växande behov, och i takt med att nätet växer ökar även möjligheten för fler privatkunder att ansluta sig, förutsatt att de bor längs sträckningen. Utvecklingen av fossilfri fjärrvärme och grön energiproduktion är här för att stanna.

I Gnosjö med sina många företag finns ett stort behov av fjärrvärme, men också möjlighet att ta vara på entreprenörsandan i kommunen, berättar Per Ander som är försäljningschef på Nevel. – Vi arbetar hela tiden med att ta fram lösningar för att öka den cirkulära ekonomin. Det kan handla om att ta tillvara spillvärmen från företag som ligger längs kulvertnätet, eller som i ett fall då vi samarbetar med en lokal entreprenör som tar tillvara och flisar lastpallar. Tidigare transporterades fliset till Borås, nu förbränns det i vår nybyggda flispanna i Gnosjö. STOR MINSKNING AV KOLDIOXID

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Gnosjö inleddes redan 2018, då med ett fjärrvärmeverk med pelletspanna som i huvudsak försörjde de kommunala byggnaderna. Nu byggs ännu en central med flispanna och ett fjärrvärmenät på närmare sju kilometer. – I och med utbyggnaden kommer Gnosjö i ännu högre grad kunna ställa om från biogas och naturgas till fossilfria bränslen. Vår nya flispanna möjliggör att värmeförsäljningen ökar från 3,4 GWh till 11,2, berättar Per Ander. Vi har räknat ut att det sparar koldioxid i en mängd motsvarande 25 % av bilarna i kommunen, eller som om vi fyllde två Globen med koldioxid. Så det är en stor vinst för klimatet, men också en betydande kostnadsminskning för de företag som ansluter sig till nätet. FÖRDEL MED EN AKTÖR PROJEKTET IGENOM

Gnosjö är Nevels största utbyggnadsprojekt hittills. Wikström AB var involverade redan i första etappen 2018. De anlitades återigen hösten 2020 för en förstudie av den nya utbyggnaden och var även delaktiga i upphandlingen av ramavtalsentreprenörer. Mats Axelsson har varit projektledare medan Philip Gustafsson har stått för ritning och konstruktion. – Under våren ansvarade vi för projektering av fjärrvärmeledningarna, berättar Mats Axelsson. Bland annat för byggnation och kontroll men också med ansvar för kontakter med involverade myndigheter. Det finns ett stort värde i att ha en och samma aktör för alltifrån förstudie tills dess att projektet är besiktigat och klart,

Per Ander, försäljningschef på Nevel


Nya Projekt

Juni 2022

43


Vill ni ha ett lågt CO CO2-e avtryck i era byggprojekt ? Gör ett aktivt hållbarhetsval och välj PP som ger en minskning av CO -e på 65%*

2 Vill ni ha ett lågt CO CO2-e avtryck i era byggprojekt ?

Gör ett aktivt hållbarhetsval och välj PP som ger en minskning av CO2-e på 65%*

an Vi k

isa dov

e

an r

Vi k

O2 sa C

ovi

red

ör -e f

-e CO 2

alla

al f ör

rör

la r

o

ör o

örd ch r ch

e lar

e rörd

lar

i PP i PP

Våra rörsystem är bedömda av Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Man får också poäng i LEED och BREEM projekt om man väljer dessa produkter. Våra rörsystem är bedömda av Byggvarubedömningen och Sunda Hus. *Läs rapport på www.rethermkruge.se/hallbarhetsarbete

Man får också poäng i LEED och BREEM projekt om man väljer dessa produkter. www.rethermkruge.se

Tfn: 010-22 00 200

*Läs rapport på www.rethermkruge.se/hallbarhetsarbete

www.rethermkruge.se

Tfn: 010-22 00 200

Brandposter • Slangar • Stigarledningsutrustning

VÄNDBAR

Venti

Svenska Brandslangfabriken AB Box 2066, 511 02 SKENE • Tel. 0320-20 94 20 • Fax. 0320-20 94 29 • www.svebab.se • svebab@svebab.se


Albybergfastigheter AB ritar, bygger och förvaltar högkvalitativa, energismarta kontors- och industrihus I Albyberg, strategiskt beläget på Södertörn, skapas nu framtidens företagspark i expansiva Haninge. Albybergfastigheter AB planerar att bygga 250 000 kvm lager-, produktion- och kontorslokaler i Albyberg. www.albybergsfastigheter.se +46 (0)76-0519712, elsemarie@knholding.se

Prisvärda produkter till din entreprenad! Hos oss hittar du Containers Sopcontainers Maskinflak Spolvagnar Liftdumper Vi erbjuder både standard- och specialutförande efter ditt önskemål

0612-76 39 20

www.aspby.se


Nya Projekt

Juni 2022

DET BÄSTA NATURLIGA GOLVET ÄR NU ÄNNU BÄTTRE >>>

46


Nya Projekt

Juni 2022

47


Nya Projekt

Juni 2022

DET BÄSTA NATURLIGA GOLVET ÄR NU ÄNNU BÄTTRE Forbo Flooring Systems introducerar ny ytbehandlingsteknik på CO2-neutrala linoleumgolvet Marmoleum. Den nya ytbehandlingen skapar en jämnt tät yta. Det gör att golvet blir ännu mer slitstarkt, får ännu mer fläckmotstånd och blir ännu enklare att sköta. Marmoleum ett väl beprövat och uppskattat golvmaterial. Vi nöjer oss inte med det, vi fortsätter att utveckla och förbättra världens bästa golv. Efter en kontinuerlig utveckling av ytbehandlingen presenterar vi nu Topshield pro som tar Marmoleum till nästa nivå. • Tre gånger bättre:

48

gröda, växer snabbt och absorberar mer CO2 än vad som släpps ut under tillverkning. – Marmoleum är producerad med förnybar energi, allt råmaterial och produktionsavfall återvinns. Detta gör Marmoleum till det mest hållbara golvet och den bästa golvlösningen för ekologiskt byggande, säger Johan Björling, teknisk- och hållbarhetschef, Forbo Flooring Systems. 100 MILJONER M2 GOLV

Föregångaren Topshield 2 presterade mycket bra. Med 100 miljoner m2 golv installerade över hela världen, en konsekvent utveckling av Topshield-tekniken, har nu Marmoleum tagit ytterligare ett kliv uppåt.

• Bättre slitstyrka TÄT YTA TÅL KRAFTIG BELASTNING

• Bättre fläckbeständighet • Bättre att rengöra och underhålla – I tester gjorda av TÜV Rheinland presterade Marmoleum med Topshield pro betydligt bättre än jämförbara produkter från andra tillverkare under extremt slitage, säger Johan Björling, teknisk- och hållbarhetschef, Forbo Flooring Systems. MILJÖVÄNLIGT GOLV ÄNNU MER HÅLLBART

Marmoleum består av upp till 97 procent naturliga råvaror. Linolja från linväxter, trämjöl och jute, som odlas som ettårig

Marmoleums nya ytbehandling Topshield Pro är nu mer slitstark vilket ger effektivare skydd för ytor med hård belastning. Ny teknik för ytbehandlingen innebär även att ytan är extremt motståndskraftig mot kemikalier. DET PERFEKTA GOLVET FÖR DAGLIGT BRUK

Nya Marmoleum med Topshield Pro har en jämnare yta som lättare stöter ifrån sig smuts som hamnar på golvet. Detta är idealisk för läromiljöer, kommersiella byggnader och ytor inom hälso och sjukvård. Förutom utmärkta skötselegenskaper är Marmoleum naturligt antibakteriellt och kan desinficeras.


Nya Projekt

Juni 2022

49


Med inriktning på havsbaserad vindkraft - Marin hydrografi- & geokonsult - Marin geologi & geoteknik - Geofysiska undersökningstjänster - Metocean analys & undersökningar - Marina miljötjänster - Hydrografiska undersökningstjänster ®

Box 24104 ∙ SE-400 22 Göteborg ∙ SWEDEN Telephone:+46 (0)31 7046525 info@marin.se ∙ www.marin.se

Vi utför byggarbeten från botten och upp För mer information, offert eller referenser hör av dig till mikael@hbm-ab.se eller på telefon 070-53 12 301.

www.hbm-ab.se


ZUGOL Miljöskyddsmedel

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. Ett miljövänligt barkgranulat för absorption ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com www.zugol.com


Nya Projekt

Juni 2022

FLER HÅLLBARA HEM FRÅN BOKLOK SÄLJSTARTAS I GUNSTA, UPPSALA >>>

52


Nya Projekt

Juni 2022

53


Nya Projekt

Juni 2022

54

på BoKlok. FLER HÅLLBARA HEM FRÅN BOKLOK SÄLJSTARTAS I GUNSTA, UPPSALA Fredagen den 13 maj startar försäljningen av BoKlok-lägenheter i södra Gunsta, Uppsala. BoKlok har tidigare byggt flera etapper i området, och nu är det dags för ytterligare 40 bostadsrättslägenheter. Beräknad inflyttning i de nya hemmen är vintern 2023/2024.

På BoKlok säljs alla bostäder rättvist, vilket betyder att de fördelas genom en öppen turordningsdragning. Genom att anmäla intresse för de nya hemmen på BoKloks hemsida får man möjlighet att delta i en digital turordningsdragning. Denna bestämmer vem som får välja bostad som nummer ett, nummer två o.s.v. Köpprocessen blir på så sätt demokratisk då alla får samma chans att köpa och budgivning utesluts.

I södra Gunsta i Uppsala har BoKlok sedan tidigare byggt flera etapper bostadsrätter. Nu byggs ytterligare 40 lägenheter med ett, två, tre eller fyra rum och en yta på 31, 55, 72 respektive 85 kvm. De byggs som bostadsrätter och boendekostnad för avgift till bostadsrättsföreningen och beräknad ränta blir ca 5045 kronor per månad för en tvårumslägenhet.

– Vår filosofi är att alla ska ha råd att bo bra och vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda nybyggda bostäder av bra kvalitet till ett pris som passar många. Genom vår turordningslista får alla möjlighet att välja boende utan att behöva armbåga sig fram i en budgivning eller förstå kluriga kösystem. Det är viktigt för oss, säger Helena Wilroth.

– Vi har ju byggt här i Gunsta tidigare - både lägenheter och radhus - och eftersom de var så eftertraktade är vi väldigt glada över att kunna erbjuda fler hem här. Vi bygger hållbart och prisvärt genom att använda trä som byggmaterial och genom att bygga husen inomhus i fabrik. Det gör att vi kan använda smarta tillverkningsprocesser och inte behöver uppfinna hjulet på nytt för varje byggprojekt, säger Helena Wilroth, projektchef

Det nya kvarteret i södra Gunsta kommer att kallas BoKlok Ryttaren och ligger bredvid de tidigare fem BoKlok-områdena med lägenheter samt par- och radhus. I BoKlok Ryttaren bor man naturskönt med stora möjligheter till friluftsliv. I närområdet kring det nya kvarteret finns både förskola, närbutik, plantskola och en restaurang. Närheten till Uppsala gör det enkelt att ta sig dit antingen med bil, kollektivtrafik eller cykel.


Nya Projekt

Juni 2022

55


Vi utför byggarbeten från botten och upp För mer information, offert eller referenser hör av dig till mikael@hbm-ab.se eller på telefon 070-53 12 301.

www.hbm-ab.se

Vi har haft nöjet att leverera och montera stommen till Havsdoften. Planerar ni att bygga? Kontakta oss, så hjälper vi er att utforma den bästa stomlösningen för ert projekt.

www.gripenbetong.se Vi är en del av Power Heat Gruppen

Contiga AB en stombyggare med egen tillverkning av stål- och betongelement i mellansverige. www.contiga.se

Gripen Betongelement AB har huvudkontor i Malmö och produktionsanläggningar i Polen, vid västkusten nära till hamn och Sverige. Totalt är vi cirka 90 medarbetare. Vi är nytänkande, engagerade och har kunden i fokus. Med erfarna medarbetare, moderna fabriksanläggningar och stark närvaro i projekten så är alltid vårt mål; att vara den självklara samarbetspartnern gällande prefabricerade betongelement och stomentreprenader.


Stålleveranser www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning. Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

/i °Êän Ç££ÊÓxÊÎxÊUÊ >Ý\Êän Ç££ÊxÎÊÇÎ


Nya Projekt

Juni 2022

GRÖNKLASSAD SKOLA FÅR GRÖN TILLBYGGNAD TEXT: MARTINA NYHLIN

Vid kanten av Årstaskogen i Stockholm ligger Skanskvarnsskolan - en F-6-skola som ritades 1945 av arkitekt Paul Hedqvist. Nu byggs skolan till för att rymma bland annat högstadium och fullstor idrottssal. Den nya byggnaden kommer certifieras i Miljöbyggnad silver. – Vi bygger alla våra nybyggnationer med kraven i Miljöbyggnad silver. Det handlar både om att vi vill bygga med mindre fossila utsläpp, men också om att det här är en miljö där barn ska vistas och där det inte bör finnas farliga ämnen, säger Helene Logren, projektledare hos byggherren Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB. Den nya byggnaden ska samlas med grönklassade Skanskvarnsskolan och har gestaltats med tegelfasad för att smälta in på skolområdet. Idrottshallen kommer att användas både dag- kvällstid och helger, först av skolan och sedan av idrottsföreningar. Det är en fullstor idrottshall som byggs. Certifieringen Miljöbyggnad finns i tre nivåer, där brons egentligen är en garanti att de krav som ställs i BBR uppfylls, medan kraven i silver och guld höjer ribban väsentligt. Skanskvarnsskolan har certifierats i silver. – Totalt är det 16 parametrar vi jobbar med i Miljöbyggnad. Och lägger vi oss faktiskt på guldnivå inom legionella, fuktsäkerhet, radon, solvärmelast, och termiskt klimat under sommaren, säger Helene Logren. En välgjord projektering är mycket viktig för att en miljöcertifiering ska kunna genomföras. I projektet har Coordia Consult AB anlitats för detta uppdrag. Utmaningarna för dem har bland annat varit att hitta rätt sakkunniga som kan få ihop alla krav som ställs. Vissa parametrar krockar nämligen lite. – Vad gäller skolor är det svårt att uppfylla både dagsljuskravet i lärosalarna och termiskt klimat. På sommaren vill man ha så små fönster som möjligt för att minska solvärmelaster, men ska

58


Nya Projekt

Juni 2022

59

man klara dagsljuskraven måste man ha stora fönster. Då får man lösa det på annat sätt, dagsljusinsläppet måste prioriteras men vi kan addera ventilationslösningar som kyler temperaturen, säger Thomas Sandin, projektledare på Coordia AB. Idrottshallen är en annan utmaning, där vill man ha ljust och fint men inte bli bländad. Ella Bringle är projektledare hos Arcona, som är entreprenör i projektet. Är projekteringen väl gjord är det inte svårare än vanligt för entreprenörerna att bygga miljöcertifierat hus, menar hon. – Om projekteringen har utförts väl och vi bygger som de har ritat så blir det bra, men det kräver förstås att vi är noga med alla tätningar och detaljer, säger hon. En miljösamordnare har följt hela bygget. En viktig del i projektet har varit att alla material ska vara godkända i byggvarubedömningen. – Det är ganska mycket jobb för oss och våra underentreprenörer att följa upp materialen och hantera avvikelser när det inte går att undvika vissa material, säger hon. Arcona har också jobbat med kartläggning av hur mycket bränsle som används i projektet, något som tar sin lilla tid. Ella Bringle tycker att de krav som ställs i miljöcertifiering börjar bli en självklarhet. – I de flesta fall har beställaren krav på vilken miljödatabas som skall användas och i många fall även certifieringskrav. I de fall det saknas, ska Arcona ändå registrera produkter, material och dess placering i Sunda Hus, säger hon. Nybyggnationen pågår fram till sommaren 2022, sedan är tanken att elever ska flytta in i de nya lokalerna så den gamla skolan kan renoveras. – Vi räknar med att alla byggnationer ska vara klara 2023, när sen högstadiet kan öppnas är det skolan som bestämmer, säger Helene Logren.

FAKTA Tidplan: December 2019- juni 2022 Byggherre: Skolfastigheter i Stockholm AB SISAB Generalentreprenör: Arcona AB Projektör: Coordia AB. Arkitekt skiss: Stadion Arkitekter AB Kostnad: 215 Mkr


Nya Projekt

Juni 2022

7A ERBJUDER COWORKING I SVERIGES FÖRSTA LEED-CERTIFIERADE BYGGNAD Som bekant är klimatfrågan en av vår tids största utmaningar. Unga engagerar sig särskilt mycket i frågan och många tar hänsyn till detta när de väljer arbetsgivare. Vilket innebär stor press på näringslivet att bland annat erbjuda gröna och hållbara arbetsplatser. Som företag finns det mycket man kan göra för att bli grönare. Minska plastanvändningen, titta på lösningar med solenergi, jobba aktivt med återvinning eller inreda på ett hållbart sätt. Men vi på 7A tycker inte att det räcker med att bara panta burkar, vi vill även att vår personal ska må bra. Begreppet hållbarhet handlar nämligen inte bara om att minska miljöförstöringen. Det finns även sociala och ekonomiska aspekter att ta hänsyn till, för att det ska gå ihop. – Man pratar mycket om att arbetsgivaren ska skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. Men det är också viktigt att man boostar varandra och är generös med positiv feedback för att skapa en härlig arbetsplats. Om någon kommer på en bra idé eller gör något gott för kontorsmiljön, är det viktigt att det uppmärksammas, säger Eva Bloch, head of culture and people på 7A. ”I GRUNDEN HANDLAR DET OM ATT VARA EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS”

Sedan 2012 erbjuder 7A Centralen flexibla kontor och coworking

60

i Sveriges första LEED-certifierade byggnad, mitt i centrala Stockholm på Vasagatan 7. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) bedömer bland annat energianvändning, inomhusklimat, användning av återvunnet och närproducerat material samt innovation och design. Men även byggnadens läge, tillgång till allmänna kommunikationer och serviceutbud spelar in. Alla dessa faktorer har stor inverkan på hur människor upplever sin vardag på jobbet. – Det är ingen nyhet, personer som får goda förutsättningar att trivas på sitt jobb, känner sig sedda och upplever att de är en del av ett sammanhang presterar också bättre. Det i sin tur mynnar ut i en högre kundnöjdhet, vilket hjälper företaget att leverera ännu bättre på dessa punkter. I grunden handlar det om att vara en attraktiv arbetsplats, säger Eva Bloch. MÅLEN MED LEED

LEED är ett av världens mest använda certifieringssystem som syftar till att främja hållbar utveckling inom byggsektorn. LEED lanserades för första gången i USA år 1989 och administreras av U.S. Green Building Council. I Sverige arbetar organisationen Sweden Green Building Council aktivt för att fler svenska byggnader ska registreras – genom att utbilda och stötta svenska byggprojekt i certifieringsarbetet. De slutgiltiga målen med LEED är bland annat att minska globala klimatförändringar, förbättra individens hälsa och välbefinnande, skydda och återställa vattenresurser, främja hållbara materialresurser och etablera en hållbar ekonomi.


Nya Projekt

Juni 2022

SWEROCK ÄR FÖRST I VÄRLDEN MED 12 ELDRIVNA BETONGPUMPAR Swerock investerar i 12 stycken eldrivna betongpumpar och blir därmed världsunika. Två av maskinerna kommer att användas i Finland och resterande disponeras runt om i vårt avlånga land.

61

Hybridpumparna varierar i storlek där den minsta är 20 meter, en helt ny framtagen modell, och den största är 47 meter. Oavsett storlek fungerar fordonen på samma sätt då alla är så kallade ”plug-in” hybrider. Hybridpumparna har delvis utvecklats tillsammans med PM Nordic och är tillverkade av det tyska företaget Putzmeister.

– Vi utvecklar ständigt nya lösningar för att producera och leverera betong med minskad klimatpåverkan. Vi har precis lagt ytterligare en bit i betongpusslet. Från och med nu kan vi erbjuda marknaden en betydlig mer klimatsmart affär när det kommer till betong, säger Mats Norberg, vd Swerock Norden.

– Swerocks imponerande maskinflotta ligger i absolut framkant när det kommer till modernitet, säkerhet och hållbarhet. Den täta dialogen med Swerock och deras belysning av vad kunden och marknaden efterfrågar gör de till en pådrivande kraft i att ta utvecklingen framåt, vilket de visar med sin maskinflotta i allmänhet och denna hybridsatsning i synnerhet, säger Mattias Edvardsson på PM Nordic.

Hybridpumparna kör på HVO fram till arbetsplatsen och kopplas sedan in med hjälp av ett 125 amperes uttag för att drivas helt och hållet på el. Det innebär att utsläppen av koldioxid minskar väsentligt. Tack vare de eldrivna betongpumparna minskar Swerock klimatpåverkan genom hela arbetsprocessen.

Idag finns två av hybridpumparna på plats och kommer att tas i drift inom kort. Under året kommer resterande 10 att levereras och disponeras ut.

– Vi producerar ECO-Betong, kör ut den med våra el-betongbilar och pumpar ut den med våra nya hybridpumpar. Det här gör oss helt unika på marknaden, säger Hans Orest, fordonsansvarig på Swerock.

– Tack vare den kraftigt reducerade ljudvolymen och noll avgasutsläpp kommer miljön på arbetsplatserna bli betydligt bättre för alla. Vi ser det som en stor fördel att vi på det här sättet också är med och minskar klimatavtrycket i både Sverige och Finland, säger Mats Norberg, vd Swerock Norden.


Ett tryggt val

Vi levererar och/eller monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier.

Ingen kund är för liten och ingen kund är för stor för oss. Vi utför uppdrag i hela Sverige men har, som namnet antyder, Uppland som bas. Ett effektivt, prisvärt och ansvarsfullt arbetssätt; vårt ansvar börjar vid första spadtaget och slutar när allt är på plats Med hjälp av våra egna anställda montörer och vår egna maskinpark kan vi garantera hög kvalitet med ett effektivt och modernt arbetssätt på utförda uppdrag.

www.upplandsstangsel.se


Interoc Akustik AB Företagsvägen 2 C, 611 45 Nyköping


Nya Projekt

Juni 2022

STRÅLANDE INVESTERING SKA MINSKA KLIMATAVTRYCK >>>

64


Nya Projekt

Juni 2022

65


Nya Projekt

Juni 2022 April 2022

STRÅLANDE INVESTERING SKA MINSKA KLIMATAVTRYCK Den hittills största solcellsanläggningen bland bostadsrättsföreningar i Stockholms stad är nu i drift. Att producera egen förnybar el innebär inte enbart att HSB brf Tanto minskar sitt klimatavtryck ytterligare, utan också att föreningen sänker sina energikostnader. – Det är en fantastisk känsla att på egen hand producera ren och hållbar energi. Att driftsättningen dessutom sammanföll med en ovanligt solig vårvinter och höga elpriser var extra lyckosamt. Vi märker tydligt att intresset för frågor som rör miljö och klimat ökar bland boende, säger föreningens ordförande Inger Lindberg Bruce. Bostadsrättsföreningen Tanto på Södermalm har under de senaste 20 åren minskat sin energianvändning med cirka 30 procent. Föreningen är inte bara en av Stockholms största med sina 729 lägenheter, utan också en av de mest iögonfallande, med sina krökta huskroppar intill Årstaviken. Under vintern driftsattes den nya solcellsanläggningen på föreningens fem tak. Ett omfattande projekt som beviljades bygglov, trots att fastigheten har den högsta kulturhistoriska klassificeringen. Anläggningen på 376 kWp väntas producera cirka 30 procent av föreningens årliga användning av fastighetsel i gemensamma utrymmen som trapphus, tvättstugor, förråd, men också ventilation. – Rent ekonomiskt är detta på alla sätt en mycket bra investering. Enligt vår kalkyl, som även omfattar det statliga installationsbidraget, har anläggningen återbetalat sig inom cirka tio år. Därefter räknar vi med en livslängd på ytterligare 15-20 år. Och underhållskostnaderna är närapå noll, säger Inger Lindberg Bruce. Att flerbostadshus lämnar ett stort klimatavtryck i form av energianvändning är ingen hemlighet. HSB brf Tanto har dock kommit långt i sitt arbete för att minska sitt klimatavtryck. Utöver den nya solcellsanläggningen har föreningen tidigare investerat i bland annat temperaturgivare i lägenheterna, injustering av radiatorer, bättre styrsystem för kontroll och övervakning, rörelsestyrd led-belysning, miljövänlig vindkraftsel, laddstolpar samt snålspolande toaletter och kranar. Därutöver har föreningen påbörjat installation av frånluftsvärmepumpar, och på den kommande stämman fattas beslut om gemensam el och installation av IMD, vilket skulle möjliggöra att överskottet från solcellsproduktionen under sommarmånaderna kan användas av boende.

66


Nya Projekt

Juni 2022

67


Bra Tak Grillby AB täta tak är bra tak 076-836 19 20

CRAMO BIDRAR TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING

GEOSYNTETER BETÄCKNINGAR DAGVATTEN

info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se

CRAMO FINNS ALLTID DÄR FÖR DIG

PRODUKTER FRÅN CRAMO FUNGERAR ALLTID

CRAMO LEVERERAR ALLTID I TID

WWW.CRAMO.SE

VI FIXAR

AKUSTIKEN!

V i är speciallister på boendesprinkler • Aktivt brandskydd. • För vanliga bostäder. • Vi är speciallister på boendesprinkler. Vi har system för alla typer av bostäder. • För ingjutning av rör och VÅRT KÄRNMATERIAL

ECOSUND

®

50% ÅTERVUNNEN PET | 100% ÅTERVINNINGSBART

Besök akustikmiljo.se för mer inspiration.

dolda sprinkler. Vi har egna lösningar för pump och tank.

www.mxtwo.se

30 års erfarenhet av sprinkler. Kontakta oss: Tel 031 30 11 900 info@mxtwo.se


VI HJÄLPER FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING VILL NI VETA MER ?

www.slutagrav.se

info@slutagrav.se 010-110 34 02

VI HJÄLPER FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER VI HJÄLPER FÖRETAG MED ENOCH STABIL OCH EFFEKTIV PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING

Namnlöst-2 1

2019-10-16 09:02

MARKFÖRANKRING

VILL NI VETA MER ?

www.slutag www.slutagrav.se www.slutagrav.se

info@slutagrav.se 010-110 34 02

Namnlöst-2 1

.slutagrav.se

1

Namnlöst-2 1

OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV Namnlöst-2 1 1 Namnlöst-2 Namnlöst-2 Namnlöst-2 1 MARKFÖRANKRING

Namnlöst-2 1

www.slutagrav.se

Namnlöst-2 1

www.slutagrav.se www.slutagrav.se VI HJÄLPER FÖRETAG

info@slutagrav.se info@slutagrav.se VETA MER ? ? VILLVILL NINIVETA MER www.slutagrav.se www.slutagrav.se 010-11034 3402 02 010-110

info@slutagrav.se info@slutagrav.se info@slutagrav.se www.slutagrav.se www.slutagrav.se info@slutagrav.se 010-110 010-110 34 02 34 02 010-110 34 02 www.slutagrav.se 010-110 34 02 2019-10-16 09:02


Nya Projekt

Juni 2022

WSP UTVECKLAR FRAMTIDENS STADSDELAR TILLSAMMANS MED UPPSALA KOMMUN WSP får nytt förtroende att agera beställarstöd när Uppsala kommun fortsätter att växa. Det innebär att WSP har fått i uppdrag att utveckla de nya stadsdelarna Rosendal och Ulleråker. Två stadsbyggnadsprojekt som präglas av hållbarhet och innovation med målet att skapa moderna, levande och attraktiva stadsdelar. Båda uppdragen innebär beställarstöd för kommunen i arbete med att styra och planera arbetet för allmän platsmark, kvartersmark och övrig kommunägd mark i området. Rosendal planeras att inrymma cirka 5000 bostäder bestående av både hyres- och bostadsrätter. Därtill planeras det för ytterligare nya förskolor, skola, handel och annan service. Uppsala spårväg planeras gå genom stadsdelen med flera hållplatslägen. WSP ska bidra med sin samlade kunskap för att bygga en klimatpositiv stadsdel som beräknas stå klar 2028. Under 2023 kommer två av fem etapper att vara färdigställda. – Som ett led i att WSP vill ta ett långsiktigt ansvar för våra projekt verkar vi som en aktiv part för kommunen gällande dessa stadsbyggnadsprojekt. Tillsammans med Uppsala kommun skapas en gemensam målbild hur vi arbetar i projektet där engagemang och ansvarstagande är två av de viktigaste ledorden, säger Jan-Erik Larsson, uppdragsledare på WSP. Ulleråker är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt och först ut är Centrala Ulleråker, en utbyggnad som ska ske i fyra etapper och projekteras färdigt under året. WSP stöttar med att styra och planera för allmän platsmark, kvartersmark och övrig kommunägd mark. Det planeras för nya bostäder för upp till 15000 nya invånare, blandat med verksamheter och samhällsservice. Uppsala spårväg ska även här gå genom stadsdelen med flera hållplatslägen. Utbyggnaden av Centrala Ulleråker väntas pågå fram till 2031. Under 2029 vill Uppsala bli Europas kulturhuvudstad och stå värd för ett bo- och stadsbyggnadsexpo, där stadsdelarna Rosendal och Ulleråker kommer att utgöra en viktig del. – Uppsala kommun växer i hög takt och vår ambition är att stadsbyggnadsprojekten ska hålla en hög innovativ nivå. Samarbetet med WSP har pågått i olika former sedan 2011 och de har bidragit till den positiva utvecklingen i kommunen, säger Ronnie Nilsson som är projektledare på Uppsala kommun.

70


Nya Projekt

Juni 2022

71


Nya Projekt

Juni 2022

AREBOLAGET CLIMAT80 BYGGER EN SOLCELLSPARK MED 4254 SOLPANELER – TILL NYTTA FÖR CASTELLUMS KOMMANDE HYRESGÄSTER I slutet av maj startade Climat80 monteringen av solpanelerna som kommer att täcka taken på Castellums nya logistikfastigheter i Helsingborg. Det har snart gått ett år sedan energiavdelningen startade projekteringen. Projektet som helhet omfattar nyproduktion av två logistikanläggningar med en total yta motsvarande cirka 20 000 kvm uppdelat på två moderna byggnader för logistik och lager. Byggnaderna ska uppföras med miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver. Climat80 Entreprenad AB tecknade avtal med Castellum sommaren 2021 och arbetar nu i samverkan med Serneke, och tillsammans med Bengt Dahlgren, med att uppföra två logistikanläggningar på fastigheten Drevet 1 i Långeberga industriområde i Helsingborg. De teknikområden som involverar Climat80 utöver energi är vs, ventilation, el, automation och sprinkler. Solcellsparken har konstruerats av Climat80´s ingenjörer utifrån Castellums riktlinjer och Climat80 installerar solcellerna med egen personal. Anläggningen är stor och kommer att bestå av 4254 solpaneler. Att montera och få panelerna på plats kommer att ta cirka åtta veckor. – Det är en nybyggnation där energiberäkningen görs utan att vi egentligen har kännedom om vilka hyresgästerna blir. Vi gör därför simuleringar och antaganden baserat på tidigare projekt och erfarenheter, och våra beräkningar brukar ligga nära framtida verklig förbrukning, säger Martin Fröborg, energiingenjör på Climat80. – Climat80 Energi har varit med från projektering fram till färdig lösning, vilket ger både oss och beställaren en bra helhet. Lösningen med solceller kommer att komma hyresgästerna till nytta, säger Tomas Johansson, energiingenjör på Climat80. Läget är logistiskt fördelaktigt och ligger på ett kommunikationsnära läge utmed E6 och E4. Några av fördelarna utöver det logistiska läget är den låga energianvändningen tack vare solcellsinstallation på taken, effektivt disponerade lagerytor och genomtänkta sociala ytor och utomhusmiljöer. Besiktning blir under tredje kvartalet och båda fastigheterna kommer att stå klara för inflyttning i oktober 2022.

72


Nya Projekt

Juni 2022

73


Välj ett svenskt brandskydd med högsta miljöbedömning!

PREMIUM QUALITY FIRE PROTECTION Protega AB • Verkstadsgatan 6B • 231 66 Trelleborg • Tel 0410-56780 • info@protega.se • www.protega.se


Leksand Bandreklam 2800x740mm

Behöver du hjälp med installation av godkänt brandlarmsystem? Vi på Elektroskandia har lång erfarenhet av brandlarmsinstallationer och arbetar nära våra certifierade partners. SecuriFire är marknadens mest kompletta och anpassningsbara brandlarmsystem som lämpar sig för anläggningar av alla storlekar. För mer information se: securifire.se Kontakta oss gärna: sakerhet@elektroskandia.se

SecuriFire

Brandlarm från Elektroskandia


Nya Projekt

Juni 2022

76


Nya Projekt

Juni 2022

77

VINSTERNA MÅNGA FÖR RENOVERINGSPROJEKT I UDDEVALLA >>>


Nya Projekt

Juni 2022

VINSTERNA MÅNGA FÖR RENOVERINGSPROJEKT I UDDEVALLA Högt uppe på ett berg med milsvid utsikt över Byfjorden stoltserar ett unikt renoveringsprojekt. De tre fastigheterna i BRF Norge genomgår ett lyft som inte bara är estetiskt. I framtiden kommer det även bli ett lyft för plånboken och miljön.

- De boende kan räkna med såväl högre komfort som minskade energikostnader, säger Per Boe som är Platschef hos Tommy Byggare. Kvarteret Norge i Uddevalla uppfördes under 50-talet och den avskalade fasaden kan liknas vid en historielektion. Det hela började med en putsad fasad, sedan en tilläggsisolering med eternit samt en plåtfasad utanpå. Nu ersätts de gamla materialen med ny isolering och en vit och tålig fasadskiva. För att minimera köldbryggor och minska energiåtgången har fasaden fått ny och tjockare isolering genom den helt oorganiska lösningen ROCKWOOL REDAir Multi. Ett komplett fasadsystem som sparar tid och underlättar installation. Entreprenören är nöjd med systemet av flera anledningar. – Byggnaderna hade en väldigt ojämn fasad och därför var det viktigt med ett fasadsystem där vi enkelt och effektivt kan räta upp fasaden. Tack vare REDAir Multi har vi nu en perfekt lutning och det är vi väldigt nöjda med, säger Per Boe. Han fortsätter: – Det är första gången vi använder REDAir Multi men när vi fick in arbetssättet har det sparat oss tid och gett ett väldigt bra resultat, säger Per. Runt fönstren sitter REDAir Link, men det är främst i förebyggande syfte. – Fönstren håller många år till, men den dagen de byts ut vill fastighetsägaren ha en förberedd lösning i form av REDAir Link för att minska energiläckage, säger Per. REDAir Link från ROCKWOOL är en hårt komprimerad stenullslösning som minimerar köldbryggor och ger en mer energieffektiv byggnad. De tre byggnaderna i Kvarteret Norge står snart klara med ett toppmodernt och effektivt fasadsystem som förväntas ge ökad komfort inomhus, ökad energieffektivitet och en mer attraktiv utsida. – Alla vinner på den här typen av smart renovering, inte minst plånboken och miljön, avslutar Per Boe.

78


Nya Projekt

Juni 2022

79


Nya Projekt

Juni 2022

80

Vi hjälper er att spara energi! Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

IVT Geo - bergvärmepump • Anpassad för all typer av fastigheter. • Möjlighet att kombineras med fjärrvärme. • Trygghet med installation och serviceavtal av IVT-Partners.

IVT Vent 402 - frånluftsvärmepump • Enkel styrning och snygg installation. • Anpassad för utbyte oavsett tidigare märke.

Varför väljer allt fler fastighetsägare värmepump?

• Hög verkningsgrad och låg ljudnivå.

En förklaring är priset. Normalt sparar du in investeringen på bara tre till sex år. Och ju fler kvadrat du behöver värma, ju mer pengar finns att spara. Vi på IVT har en hel avdelning med specialister på värmepumpar för fastigheter. Vi ger dig tydliga underlag att ta ställning till och hjälper dig hela vägen till ett driftsäkert värmesystem. Vill du se hur andra gjort? Vi har flera referensprojekt att läsa om - från mindre hyresfastigheter till Sveriges största geoenergiprojekt. Besök: www.ivt.se/storre-fastigheter/projekt och inspireras.

Du hittar din IVT-återförsäljare på www.ivt.se


Rektangulära

Ventilationskanaler •

Tillverkningen av rektangulära ventilationskanaler sker efter kundspecifikation

Kanalerna kan tillverkas främst i galvplåt men kan även tillverkas i rostfritt, svartplåt och magnelis.

Samtliga kanaler kan levereras med invändig- ljud, brand eller kondensisolering.

Kanalerna levereras med gejd och förmonterad packning vid kanalstorlek < 1600 mm.

Nu ännu bättre Bevegos skarvsystem 2.0 har en unik skarvkonstruktion med två kamrar, vilket ger högre täthet och en vridstyvare konstruktion. Systemet finns i galvplåt och magnelis samt är kompatibel med andra skarvsystem. Hörnvinklarna i skarvsystemet är längre och tjockare än motsvarande produkter på marknaden. Packningen är tillverkad i EPDM gummi som ger snabb återfjädring oavsett temperatur. Välkommen in till oss på Bevego för mer information!


Nya Projekt

Juni 2022

PURE HOUSING VINNER GÄVLES FÖRSTA ARKITEKTURPRIS Pure Housing är ett stadsutvecklingsföretag vars affärsidé är att bygga hyreslägenheter, skolor och förskolor för långsiktigt ägande. Fokus är på cirkularitet och ekologiskt byggande. Vi bygger helt i trä med en vision om att binda 100 000 ton koldioxid år 2030./ING VINNARE AV GÄVLES FÖRSTA ARKITEKTURPRIS 2022

Nu har Pure Housing fått mottaga Gävles första arkitekturpris som delades ut i Gävle kommunhus den 11:e Maj 2022. I kvarteret Godisfabriken har vi byggt ett 8-våningshus där 7 våningar är av massivträ. Jämfört med att bygga med betong har projektet sparat ca: 1000 ton utsläpp av koldioxid. Arkitekten bakom huset heter Mattias Rubin de Lima på rubindelima arkitektkontor. Huset är byggt i fabrik med modulär byggnadsteknik och inrymmer 67 st hyreslägenheter. I samma kvarter bygger Pure Housing om den gamla magasinsbyggnaden, det gamla Ahlgrenshuset, till en grundskola samt uppför en helt ny förskola.

82


Nya Projekt

Juni 2022

83


Nya Projekt

Juni 2022

CERTIFIERINGSSYSTEM PÅ GÅNG FÖR INTERIÖRER – HÅLLBAR INTERIÖR

84

invändiga lokalprojekt. Certifieringssystemet kan användas för kontor och andra kommersiella lokaler samt interiörer i offentliga fastigheter.

TEXT: KJELL-ARNE LARSSON

För den som vill uppnå hållbarhet finns idag inget certifieringssystem för interiörer. Arkitektföretaget Indicum tillsammans med partners utvecklar nu Hållbar Interiör för att kunna certifiera

I dag finns enskilda möbelprodukter och byggmaterial som har miljövarudeklarationer, i bästa fall EPD:er, och ibland är miljömärkta enligt Svanen eller Möbelfakta. Svårigheten är att många produkter saknar miljödokumentation. Återbruk av möbler är angeläget och


Nya Projekt

Juni 2022

det finns ingen miljömärkning som kan tillämpas där återbrukad inredning ingår. Det saknas överhuvudtaget ett certifieringssystem som kan användas på invändiga lokalprojekt. PREMIERAR ÅTERBRUK

Arkitektföretaget Indicum som uteslutande arbetar med interiörer har en uttalad hållbarhetsprofil och har tagit initiativ till utvecklingen av Hållbar Interiör. – Vi tar stort ansvar och vill vägleda våra kunder till rätta val och gynna en cirkulär ekonomi där återanvändning premieras, säger Kristin Östberg, grundare av och vd för Indicum. Hon hänvisar bland annat till en kartläggning som gjordes av IVL och som visade att de kontorsmöbler som orsakar störst klimatavtryck och mest avfall är skrivbord och skrivbordsstolar. Samma studie visade att det är möjligt att spara minst 21000 ton CO2e årligen genom att återbruka lös inredning. En allmän bild är att inredning på kontor görs om allt oftare, kanske var tionde år. SAMARBETE I INNOVATION

I det aktuella utvecklingsprojektet samarbetar Indicum med ett tjugotal partners, bland andra SGBC och RISE, men även med företag som Agero och Voidmark samt Konstfack och branschorganisationen TMF. Vinnova finansierar, via programmet Utmaningsdriven innovation, till stora delar utvecklingsprojektet som planerar att genomföras i tre etapper, där för närvarande den andra etappen pågår.

85

under förvaltning/drift. Hint gör det exempelvis möjligt att bedöma miljöprestanda i stora drag för en befintlig lokal. Det går givetvis att jämföra olika lokaler för att se var de ligger i prestanda i förhållande till varandra och i relation till målvärden. I förstudieskede för ett nytt projekt går det att jämföra olika interiöralternativ och se konsekvenserna av olika val. Verktyget möjliggör både ungefärliga bedömningar, exempelvis en första hållbarhetsprognos samt noggranna bedömningar av prestanda. Hint och certifieringssystemet Hållbar Interiör är framförallt avsett för inredningsarkitekter och andra som arbetar med interiörer. När projektören väl bestämt sig ger Hint underlag för certifieringsprocessen som även den kommer att hanteras digitalt. Vilka krav kommer då att tillämpas? Dels måste ett antal övergripande krav uppfyllas, som har med förvaltning, drift, flexibilitet och inköpspolicy att göra. Samtliga begränsade till vad hyresgästen kan påverka. Dels måste speciella krav för möbler och inventarier klaras. Minst 80 procent av inredningen (viktmässigt) måste uppfylla ett eller flera av följande krav: • Återbrukad inredning från egen källa • Återbrukad inredning från marknadsplats (som den är eller rekonditionerad) • Ny miljömärkt inredning

MÄTVERKTYG OCH KRITERIER

• HI:s egna krav på möbler Utvecklingsprojektet innefattar inte minst ett vetenskapligt arbete som tar reda på miljöpåverkan i samband med invändiga lokalprojekt. Sätten att mäta miljöpåverkan utreds och kriterier tas fram, ett arbete som till stor del utförs av RISE.

De projekt som klarar minst 80 procent blir godkända, annars underkända. Verktyget Hint producerar inga nyckeldata i form av CO2e per kvadratmeter eller motsvarande.

Utvecklingsprojektet – som kopplar teori till praktik – utförs i tre delar:

Hint blir tillsammans med certifieringssystemet ett sätt att styra upp och verifiera hållbarhetsarbetet vid invändiga lokalprojekt.

• Kriterier och mått för en hållbar lokal och/eller interiör

För de projekt som blir godkända ska projektägaren återrapportera vartannat år och måste återcertifiera var sjätte år.

• Ett digitalt verktyg för inredningsprojekt och inköp av inredning TIDPLAN

• En miljöcertifiering för inredningsarkitektur Det digitala verktyget heter Hint och kommer att kunna samverka med designverktyg som CAD. Hint hanterar bland annat mängdning och ger underlag som direkt kan användas i förfrågningsunderlagen. Samtidigt producerar verktyget inventarielistor. I ALLA SKEDEN

Hint blir möjligt att använda både för att bedöma befintliga lokalers prestanda, och i prestanda samband med nybyggnad eller ombyggnad (hyresgästanpassning). Det digitala verktyget blir till stor hjälp i flera skeden av projektet, från tidiga skisser, under detaljprojektering, produktion och även

Detaljer i certifieringssystemet är ännu inte fastlagda och det är heller inte bestämt vem som ska bli huvudman, det vill säga certifieringsinstitut. När detta skrivs söks medel för den sista etappen som ska kunna avslutas i augusti 2024. – Eftersom det inte heller i utlandet finns något certifieringssystem för interiöra lokalprojekt vill vi gärna att systemet får acceptans även internationellt, avslutar Kristin Östberg. Det bör tilläggas att Hållbar Interiör tar enbart miljömässig hållbarhet i beaktande. Certifieringen tar sikte på Mål 12 i Agenda 2030, som är ”Hållbar konsumtion och produktion”. Social och ekonomisk hållbarhet hanteras inte av Hållbar Interiör. När det gäller hälsa och välbefinnande finns redan certifieringssystemet WELL.


Hållbart brandskyddat trä Byggsverige står inför stora utmaningar Sverige står inför stora utmaningar – vi är i stort behov av att investera i fler bostäder och utbyggd infrastruktur och samtidigt snabbt minska klimat påverkande utsläppen. Bygg- och fastighetssektorn i Sverige står för en femtedel av Sveriges utsläpp och den totala klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige motsvarar utsläppen från samtliga svenska personbilar.

Vi måste alltså agera mycket snabbt och kraftfullt för att klara Sveriges klimatmål om klimatneutralitet till 2045. Ur det perspektivet kan vi inte ställa allt vårt hopp till framtidens fossilfria stål och gröna betong. Bygg- och fastighetsbranschen behöver i betydligt högre grad fokusera på de byggmaterial som är bäst för klimatet och som är tillgängliga här och nu.

Lösningen - Bygg mer i trä

En redan tillgänglig dellösning på klimatkrisen är att bygga mycket mer i trä än vad vi gör i dag. Industriellt trähusbyggande gör att såväl materialåtgång som energianvändning kan optimeras i hög grad. Dessutom är skogen en förnybar resurs som fungerar som en aktiv kolsänka och därför mycket viktig ur ett klimatperspektiv. I ett aktivt skogsbruk där avverkning och återplantering genomförs på ett ansvarsfullt sätt kan stora mängder koldioxid plockas ut från atmosfären och bindas i både byggnader och skog.

Att bygga brandskyddat kräver mer av beslutsfattarna

När allt fler byggherrar väljer att bygga med trä, oavsett det gäller en fasadbeklädnad eller hela konstruktionen ställs inblandade aktörer inför situationen att behöva välja träprodukter som uppfyller specifika brandkrav. Att bygga med trä är en sak, men att bygga med brandskyddat trä ställer högre krav på förståelse för hur träet kan användas för själva monteringsförhållandet i relation vad träprodukten uppnår för brandklass i tredjepart certifikat. Faktorer som monteringsförhållande, luftspalt, isolering, träets tjocklek och densitet har en direkt avgörande roll för beslutet att upphandla en lämplig produkt eller inte.

Hållbart brandskydd riskerar att prioriteras bort

Så bidrar Woodsafe till ett ökat trähusbyggande

Woodsafe bidrar till det ökande och hållbara trähusbyggandet genom att vi brandskyddsimpregnerar byggföretagens träråvara för ett långsiktigt skydd mot brand enligt gällande byggregler, men vi bidrar med mer än så. Vår produktion av brandskyddat trä genom impregnering framställs till hundra procent förnyelsebar biovärmeenergi och solkraft från vår egna solenergianläggning. Att vi hanterar kemikalier är ingen hemlighet och det är ingenting vi är rädda för eftersom vi uppfyller gällande lagkrav på gränsvärden för innehåll av ämnen i slutprodukten och det är därför byggherrarna känner sig trygga i sitt val av brandskyddad träprodukt när de väljer Woodsafe PRO eller Woodsafe Exterior WFX.

Möjligheterna är många

Genom att använda Woodsafe öppnas dörrarna för kreativa arkitekter och hållbara byggentreprenrörer och beställare som värnar om människor, djur, miljö, bioligisk mångfald, ekonomiska värden samt arbetar för en hållbar framtid enligt de globala målen 2030.

Woodsafe ser en trend där nedströmsanvändare värderar miljöbedömningssystem högre än själva syftet med brandsäkerhet. Att välja en brandklassad träprodukt som i miljöbedömningssystem anses bästa alternativet för hälsa och miljö är inte ett sakkunnigt bevis för ett hållbart brandskydd. En hållbar brandskyddad träprodukt handlar om att värna om biologisk mångfald, att resursbehovet i förädlingsprocessen utförs med förnyelsebar energi, att brandskyddsmedlet uppfyller gränsvärden om kemiskt innehåll enligt Reach. Det råder inga tvivel om att farliga ämnen skall fasas ut men det skall göras utifrån gällande lagkrav för kemikaliens gränsvärde, inte ideologiska värderingar i bedömningssystemet. Här måste branschen vara observanta så att t.ex. lämplighetsprovade egenskaper enligt EN16755 INT1, INT2 samt EXT inte faller utanför värdering av produkten bland annat eftersom denna egenskap inte ingår i miljöbedömningssystemen.

Öppna kameran för att läsa mer om hållbart brandskydd, eller surfa in på www.woodsafe.se Om vill prata, ring oss på 010-2067230


’’BLAND DE BÄSTA I KLASSEN PÅ HÅLLBARHET, MEN VI ÄR INTE NÖJDA’’ Titta på vår nya fina förpackning. Där finns ett löv som talar om hur mycket koldioxidekvivalenter (CO2e)* som knäckebrödet i paketet har skapat – från åker till butik. 420 gram, närmare bestämt. Vi har räknat in allt. Från tillverkningen av gödsel för åkrarna, kablarna som leder strömmen till vårt bageri, energin för att göra pappret till våra förpackningar, bränslet till traktorerna, lastbilarna... ja, du fattar – allt.

INGET GÅR TILL SPILLO. Hållbarhet handlar också om att ta tillvara. Den lilla mängd degrester och brödspån som vi inte kan ta tillvara, skickar vi till en annan bonde här i Dalarna. Han har kor och de älskar knäckebröd i vilken form det än kommer.

VI BAKADE FOSSILFRITT REDAN 2013. Alla våra ugnar värms upp av grön el som framställs i Dalarna. Överskottsvärmen återvinns för att värma lokalerna och vattnet. Den första värmeåtervinningen installerade vi redan 1954, bageriet blev helt fossilfritt redan 2013.

”BÄST I KLASSEN” MEN INTE NÖJDA. Experterna som hjälpte oss göra detta var lika noggranna som de blev lyriska. ”Bland de bästa i klassen”, sa de. Och tittar vi på andra så verkar det stämma. Men trots allt vi har gjort, vilket inte är lite, är vi långt ifrån nöjda.

Vi följer vår klimatpåverkan

från fält till butik

FRÅN 1817 IN I MORGONDAGEN. Leksands Knäckebröd började med gammelfarmors mormor som föddes 1817, bara ett stenkast från där vi har bageriet idag. Och receptet är exakt detsamma. Som du förstår är kvartalsekonomin inget för oss, vi räknar sekler. Precis som du, tänker vi mycket på vad vi lämnar efter oss till våra barn. Följ med oss på resan mot en fin framtid genom att konstant sänka den där siffran i lövet på paketet. Utan att vi någonsin gör avkall på smaken.

DIREKT FRÅN VÅRA LOKALA RÅGHJÄLTAR. Rågmjölet i vårt knäckebröd är inte bara garanterat svenskt, det får vi från bönder som Anton Öhlund utanför Hedemora – men aldrig längre bort än 34 mil från vår egen kvarn. Ja, vi har en egen kvarn så att rågen kan komma så direkt som möjligt från gårdarna till oss, utan att åka omvägar. Allt för att minimera transporter. *Alla växthusgaser omräknade till effekten som koldioxid har på klimatet.

VI KAN GÖRA SÅ MYCKET MER. Även fast vi tagit bort all onödig plast i vårt bageri och väljer svensk kartong (som är dyrare än den importerade) för att undvika onödiga transporter, så räcker det inte. Vi måste bli ännu bättre om vi ska ha en värld värd namnet att lämna över till kommande generationer. Det är ett konstant pågående arbete som vi gärna delar med oss av. VÅRT HÅLLBARHETSARBETE EN DEL AV VAD VI GJORT: Vi bakar fossilfritt sedan 2013. All värme från ugnarna återvinns till lokalvärme och varmvatten. Tagit bort alla plastkassar, muggar och kartongband i plast.

DET HÄR JOBBAR VI MED: Byter bilar och frakter till fossilfria alternativ. Effektiviserar energianvändningen i bageriet ännu mer. Installerar solpaneler på bageriet.


Nya Projekt

Juni 2022

BYGGELEMENT LEVERERAR ECO-PREFAB NÄR ÖREBRO VÄXER >>>

Tobias Landler, projektledare på Byggelement

88


Nya Projekt

Juni 2022

89


Nya Projekt

Juni 2022

BYGGELEMENT LEVERERAR ECO-PREFAB NÄR ÖREBRO VÄXER Byggelement levererar plattbärlag och balkonger när kvarteret Hissmontören i Örebro växer fram. Projektet är ett samarbete med NA Bygg. Till etapp 3 av kvarteret Hissmontören levererar Byggelement drygt 9300 kvadratmeter plattbärlag och 2800 kvadratmeter balkonger. De prefabricerade betongelementen tillverkas i Byggelements fabrik i Katrineholm. – Det känns alltid extra bra att leverera till kunder i närområdet. Inte minst ur miljösynpunkt eftersom vi slipper långa transporter, säger Tobias Landler som är projektledare på Byggelement. För att minska klimatavtrycket ytterligare är samtliga element av ECO-Prefab. Det betyder att 35 procent av cementen i betongblandningen är ersatt med det miljövänligare alternativet Merit, en restprodukt från ståltillverkning. Utöver miljöfördelarna så är betongen tätare och har längre livslängd än traditionell betong. – Vi vinner fler och fler affärer i närområdet. Det är en naturlig utveckling eftersom kunderna blir alltmer miljömedvetna. Korta transporter innebär dessutom lägre kostnader, säger Tobias Landler. NA Bygg är en återkommande kund som bygger totalt sju bostadshus i området Källeruds Park i Örebro. Husen blir 4–6 våningar höga och rymmer drygt 100 hyresrätter. – Samarbetet med Byggelements konstruktörer har varit väldigt bra. Trots ändrade planer och risk för leveransförseningar på grund av Covid-19 så har produktionsplanen kunnat hållas. Byggelements flexibilitet har inneburit att våra behov har kunnat mötas, säger Adam Spaude, platschef, NA Bygg.

90


Nya Projekt

Juni 2022

91Välj ett svenskt brandskydd med högsta miljöbedömning!

PREMIUM QUALITY FIRE PROTECTION Protega AB • Verkstadsgatan 6B • 231 66 Trelleborg • Tel 0410-56780 • info@protega.se • www.protega.se


Nya Projekt

Juni 2022

BRF OPALEN I NORRKÖPING INVIGER JÄTTELIK SOLCELLSANLÄGGNING I strålande sol invigdes Brf Opalens stora satsning på solpaneler. På plats under invigningen var bland andra Johanna Frelin, vd på Riksbyggen och Håkan Johansson, ordförande i Brf Opalen, Norrköping. Brf Opalen med 649 lägenheter installerar i samband med ett takbyte solpaneler som under sommartid kommer att göra föreningen självförsörjande på el. – Det känns fantastiskt roligt att vi nu kan inviga anläggningen. Den här investeringen är både bra för miljön och för föreningens ekonomi med rejält sänkta elkostnader som resultat, säger Håkan Johansson, ordförande i Brf Opalen. Brf Opalen byggdes under åren 1968-73 och består av 37 huskroppar och 649 lägenheter. Föreningen kommer att genomföra ett byte av takpappen, sammanlagt handlar det om 23 000 kvm

94

tak som ska bytas. – Vi installerar även ett antal laddplatser för elbilar vilket gör att medlemmarna i stor utsträckning kan ladda bilen med egenproducerad el, berättar Håkan Johansson. Hela projektet ska vara klart under 2023. – Föreningens anläggning kommer att bestå av 5 200 kvadratmeter solpaneler när den är fullt utbyggd. Den sammanlagda effekten är ungefär 1 050 kWp och kommer att göra föreningen självförsörjande på el under sommaren när det är dagsljus. Under övrig tid beräknas föreningen få hälften av sin el från solpanelerna, säger Robin Asp, projektledare Riksbyggen Ombyggnad Öst. Brf Opalen har utsetts till årets mest hållbara bostadsrättsförening i Norrköping.


Nya Projekt

Juni 2022

ENTREPRENÖRER SÖKES FÖR ATT UPPNÅ HALVERAD KLIMATPÅVERKAN För att halvera koldioxidutsläppen från material och byggprocess bjuder Framtiden Byggutveckling in entreprenörer till en konkurrenspräglad dialog. Utvalda entreprenörer kommer få bidra med sin erfarenhet och kunskap för att hitta framgångsrika lösningar till en halvering av koldioxidutsläppen. Vinnande anbud för det unika pilotprojektet får bygga 63 hyreslägenheter vid Litteraturgatan i Selma stad. Nästa vecka lägger Framtiden Byggutveckling ut en upphandling med särskilt fokus på halverad klimatpåverkan i ett byggprojekt på Litteraturgatan i Göteborg. I en konkurrenspräglad dialog, enligt lagen om offentlig upphandling, ska entreprenörer och upphandlare gemensamt hitta den bästa lösningen. Målet är att klimatpåverkan från material och byggprocess ska halveras till max 200 kg CO2e/ m2BTA. Det innefattar A1-A5 byggdelar enligt lagen om klimatdeklaration plus invändiga ytskikt, rumskomplettering och installationer. – Vi söker entreprenörer som är bäst lämpade att förstå de stora klimatutmaningar vi står inför. De som vill vara med och kunskapsutveckla för att vi ska kunna bygga med minskad klimatpåverkan, säger Anna Nordén, tf VD på Framtiden Byggutveckling. Upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog innehåller

95

flera steg. Bland entreprenörerna som ansöker väljs fem entreprenörer ut som har tillämplig erfarenhet, kunskap och förmåga att genomföra projektet. Dialog förs med de utvalda entreprenörerna som har möjlighet att komma med synpunkter, förslag och förbättringar på framtagna handlingar. När dialogen avslutats sammanställs ett förfrågningsunderlag som distribueras till entreprenörerna som deltagit. Efter sista anbudsdag utvärderas anbuden enligt utvärderingsmodellen i förfrågningsunderlaget och en vinnare utses. – Det är ett viktigt projekt för oss, som kommer klargöra hur vi ska ställa om. Tillsammans med entreprenörerna kommer vi hitta lösningar för att nå de tuffa målen med en halvering av koldioxidutsläppen, säger Teres Stenholm, projektledare på Framtiden Byggutveckling. Pilotprojektet innehåller 63 hyreslägenheter längs Litteraturgatan i Selma stad med byggstart 2023. Här lyfts även frågan om hyresgästernas kommande livsstil där fler delar behöver utforskas. Exempelvis delnings- och mobilitetstjänster, tvättlounge istället för enskilda tvättmaskiner i lägenheterna, energieffektiv byggnad med solceller- och återbrukat material. Arbetet görs ihop med generalkonsulten Dayspring. Framtiden Byggutveckling bygger för Poseidon, som kommer äga och förvalta bostäderna. Båda bolagen ingår i Framtidenkoncernen.


Nya Projekt

Juni 2022

BYGGNADS: OSERIÖSA BYGGFÖRETAG RASERAR KLIMATARBETET TEXT: JOHAN LINDHOLM, FÖRBUNDSORDFÖRANDE BYGGNADS

Byggbranschen står för 20 procent av landets klimatutsläpp och lägsta pris har fått gå före klimatarbetet. Både regering och statliga myndigheter behöver ta ett större ansvar för att täppa till klimatomställningens blinda fläck. Det är inte många som känner till det, men byggbranschen står i dag för 20 procent av landets klimatutsläpp. Att det inte redan gjorts betydligt mer för att sätta fokus på branschens klimatansvar är egentligen märkligt. Extra märkligt blir det när man inser att samhällets klimatomställning i sig är ett gigantiskt byggprojekt. Det handlar om allt från renovering och klimatanpassning av befintliga bostäder till nödvändiga infrastruktursatsningar. Batterifabriker ska byggas och nya kraftledningar dras. Det kommer att finnas jobb i överflöd. Men frågan är vem som kommer att få dem, och om dessa företag kommer att ta sitt eget klimatansvar? Eller om de kommer att lura både beställare och skattebetalare för att sedan skratta hela vägen till banken? För det finns ett stort hinder. En alltmer avreglerad och liberaliserad arbetsmarknad har gynnat de som vill ta genvägar. Få andra branscher plågas lika mycket av arbetslivskriminalitet och osund konkurrens. På bara ett decennium har våra medlemmar och förtroendevalda fått se hur kriminaliteten blivit både mer utbredd och mer internationellt organiserad. Politisk naivitet och bristande internkontroll hos våra stora företag och beställare har lett till en ohållbar situation. Lägsta pris och underbudskonkurrens har fått gå före både villkoren för arbetstagarna och klimatarbetet.

96

All klimatomställning kräver en instegskostnad. På kort sikt är det billigare att köra på med gamla maskiner och gamla rutiner. Och vi har till och med sett horribla exempel på rena bedragare som utgett sig för att återvinna överblivet material, men i stället kört alltsammans raka vägen till soptippen. Snabba pengar för den som saknar skrupler. Fruktansvärda konsekvenser för oss alla och våra barn. För att tala klarspråk: Ordning och reda på arbetsmarknaden är en förutsättning för en grön omställning. Ska byggbranschen såväl som samhället klara sin klimatomställning måste branschen städas upp. Fuskande och rent kriminella bolag kommer aldrig att ta sitt klimatansvar och en avreglerad bransch där lägsta pris alltid får styra kommer aldrig att kunna bli ”grön”. Det här är klimatpolitikens blinda fläck, och något som regeringen och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll behöver adressera omedelbart. Därför krävs lagändringar som: Tvingar beställare att ställa tuffare klimat- och hållbarhetskrav i upphandlingar. Kraftfullare miljöregleringar gynnar seriösa bolag och missgynnar de oseriösa bolag som bara vill tjäna snabba pengar. Inför en begränsning i antalet underentreprenörsled med start i kontrakten med stat och kommun. Kontroll och villkor försvinner snabbt i långa kedjor av underentreprenörer, det måste regleras för att säkerställa att lagar och regler följs. Inför krav på att upphandlande myndigheter och kommuner själva ska kontrollera sina underentreprenörer. Våra skattepengar ska inte hamna i fickorna på kriminella! Klimatomställningen kräver mer än bidrag till elbilar och solceller. Hela branscher måste ställa om och det måste ske på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Endast så kan vi få hela samhället med på resan. Då krävs morötter för att uppmuntra, men även tydliga regleringar för att stävja missbruk och fusk.


Nya Projekt

Juni 2022

97


HÖGA KRAV TACK! Vi ses i monter C02:65!

Moderna byggprojekt ställer hårda krav på hållbarhet, både vad gäller material och produktion. Det tycker vi är utmärkt. För att göra det lätt för våra kunder, och för vårt eget miljösamvete, har vi ställt om till 100 % fossilfri produktion. All el vi förbrukar kommer från grön, lokalproducerad vindkraft, vi värmer produktionslokalerna med bergvärme och vi tankar våra fordon med HVO-biodiesel. Och själva stenen? Den håller i generationer. Mer hållbart kan det knappast bli. Borghamns Stenförädling, fossilfria sedan 2020. Välkommen till oss med ditt projekt! Gråbrun Borghamnskalksten, Nationalmuseum.

Borghamns Stenförädling AB Stenvägen 6, 592 93 Borghamn Tel. +46 (0)143-201 74 info@borghamns-stenforadling.se www.borghamns-stenforadling.se

Kolmårdsmarmor OX, slipad

Borghamns Stenforadling_190x125.indd 1

Borghamnskalksten gråbrun, slipad

Borghamnskalksten ljusgrå, slipad

2022-01-25 15:52

15% för dig 27 400 ton för miljön Alla vet att vi måste bli bättre och effektivare på att få våra affärsmål att sammanfalla med planetens behov. Drivec Sustainable Suite 2.0 är helt energioberoende och utvecklat med unik teknik som även fungerar för morgondagens elektriska fordonsflottor. Systemet med EcoDriving och fordonshälsa ger förare, verkstad och trafikledning en helhetsbild av hur fordonet nyttjas. Smart för miljön och för er ekonomi. It’s payback time. Drivec Ecodriving ger upp till 15 % förbättrad bränsleeffektivitet. Varje år minskar vi CO2-utsläppen med 27 400 ton.

www.drivec.se


Din fuktexpert under en byggnads alla faser

Spetskompetens inom alla fuktrelaterade områden En fuktexpert från Polygon och AK-konsult kan rådge, samordna och kontrollera byggprojektet under alla dess faser - från planering och projektering till produktion och slutbesiktning. Genom att tidigt identifiera risker och möjligheter kan framtida tids- och kostnadskrävande åtgärder orsakade av fukt minimeras. Koordinerar alla fuktinsatser under produktionen Brister i fukthantering innebär ofta stora avbrott i produktionen och kostsamma förseningar av byggprojekt. Som rådgivande expert i alla frågor som rör förebyggande fuktsäkerhetsarbete och avvikelsehantering kan vi hjälpa dig att förutse och undvika fuktproblem under byggfasen. Vi leder och samordnar ert miljöarbete Gröna byggnader har ofta lägre driftskostnader, högre hyresintäkter, högre värde och ökad produktivitet. Som miljösamordnare hjälper vi dig koordinera miljökrav, regler och rekommendationer både vid ombyggnation, nyproduktion och rivning. Låt oss hantera frågorna gällande allt från byggmaterial, energi och innemiljö, till förorenad mark, utemiljö och myndighetsfrågor.

Ring dygnet runt 020-235 235 Vi förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. www.polygongroup.se

Always By Your Side.

Polygon och AK-konsult förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Genom att kunna minimera akuta och oväntade händelser minskar de totala kostnaderna för fuktproblem under såväl produktionstid som under förvaltningsskede.


Nya Projekt

Juni 2022

100

BYGGSTART FÖR ÖS FÖRSKOLA


Nya Projekt

Juni 2022

101

STERLEDENS NYA

Förskolebarnen Sofia, Elliot, Jolie och Nellie hjälpte till med första spadtaget vid sidan av rektor, kommunledning, Skolfastigheter och byggentreprenören EAAB.


Nya Projekt

Juni 2022

BYGGSTART FÖR ÖSTERLEDENS NYA FÖRSKOLA I närvaro av både stora och små gäster från den närliggande modulförskolan, togs på torsdagen 5 maj det första spadtaget i bygget av den nya permanenta förskolan i Fornby, Gamla Uppsala. Produktionen startar i maj och pågår i drygt ett år. Inflyttning till förskolan beräknas kunna ske hösten 2023.

102

i två plan på Greta Arwidssons väg cirka 800 meter bort, kommer att ha åtta avdelningar och erbjuda plats för upp till 144 förskolebarn när den står klar. Barnperspektivet utgör en viktig utgångpunkt i det nya som byggs och fokus kommer ligga på att skapa ett stort lekvärde på förskolans gård. Vid utformningen av byggnaden och utemiljön, har även tillgänglighet varit en viktig fråga - detta för att alla förskolebarn ska ges bättre möjlighet till delaktighet i lek och undervisning.

Strålande sol och friska vårvindar ramade in den symboliska byggstarten av Österledens nya förskola. Den närliggande modulförskolan utgjorde dagens hedersgäster och förskolebarnen hade många nyfikna frågor till byggprojektet. Det blev snabbt trängsel bland barnen, när det var dags att gräva - alla ville vara med när spadarna skulle i marken!

– Förskolor är mycket viktiga eftersom grunden till det livslånga lärandet läggs i tidig ålder. Därför är jag glad att vi tar det första spadtaget till Österledens nya förskola med fokus på tillgängliga, attraktiva och spännande lärmiljöer, säger Jennie Claesson (L), ordförande i utbildningsnämnden.

– Vi ser fram emot en ny, vacker och funktionell förskola där barnen i många år kan få stimulans i utveckling och lärande. Det känns också positivt med närheten till skogen eftersom den ger fler spännande och utforskningsbara mötesplatser. Barnen är nyfikna och ställer många frågor, till exempel om hur den nya förskolan kommer se ut, om vatten finns på gården och om det kanske finns grodor där, säger Kerstin Sandén, rektor på Österledens modulförskola.

Österledens förskola kommer bära flera likheter med nyligen invigda Lindbackens förskola, där exempelvis solcellspaneler monterade på taket säkerställer en hög nivå av hållbarhet. Förskolan byggs också i vinkel, där placeringen av fastigheten på tomten bidrar till att skydda verksamheten från närliggande vägbuller. Ett bullerplank har även arbetats in som en del av lekmiljön, där bland annat ”utkiksplatser” ger barnen möjlighet att kika ut över förskolans omgivningar.

BARNPERSPEKTIVET, FLER FÖRSKOLEPLATSER OCH HÅLLBARHET I FOKUS

På Österledens modulförskola, som är belägen på Topeliusgatan 20, finns idag kapacitet för 108 barn. Den nya förskolan, som byggs

Trängsel bland småspadarna vid spadtaget för Österledens nya förskola.

– När vi bygger våra förskolor och skolor, så utgår vi alltid från förutsättningarna och miljön som finns på byggplatsen. Även om vi i vissa delar återanvänder lösningar och design, innebär lokala anpassningar på många sätt att varje förskola blir unik i sig, säger Peter Walhed, fastighetschef på Skolfastigheter.


Nya Projekt

Juni 2022

103

SVANENMÄRKT BYGGANDE SKJUTER I HÖJDEN

av biologisk mångfald.

Ny statistisk visar på nästan en fördubbling av antalet Svanenmärkta byggnader i Norden på bara två år. Största ökningen har skett på den svenska marknaden. Därmed finns det över 23 000 Svanenmärkta lägenheter, hus, skolor och daghem i Norden – och över 42 000 nya är på gång.

Svanen bidrar därmed till att främja cirkulär ekonomi, minska klimatpåverkan och är ett effektivt verktyg för att bidra till FN:s Agenda 2030, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Svanen är Nordens officiella miljömärkning och en av världens tuffaste miljömärkningar.

Antalet Svanenmärkta byggnader i Sverige och Norden har ökat med 89 % på bara två år. Idag finns mer än 66 000 Svanenmärkta lägenheter, hus, skolor och daghem som är färdigbyggda eller håller på att byggas. Sverige ligger i täten med sammanlagt 54 504 bostadsenheter, varav 17 892 bostadsenheter är färdigbyggda och 36 612 håller på att byggas.

Svanens kriterier skärps successivt för att göra det enkelt för konsumenter och beställare att välja de miljömässigt bästa husen och byggnaderna på marknaden. Nya krav har nyligen skickats ut på remiss, planerad lansering i slutet av 2022.

– Det är oerhört glädjande med den här positiva utvecklingen av Svanenmärkta byggande, trots pandemin. Det visar att byggbranschen fokuserar på den gröna omställningen och där är Svanen är ett effektivt verktyg, som ser till byggnadens hela livscykel. Ökningen tyder också på att Svanen är en miljömärkning som allt fler byggföretag och beställare måste förhålla sig till, säger Stefan Björling, affärsområdeschef för hus och renovering på Miljömärkning Sverige. Svanen utvärderar miljöpåverkan i alla relevanta faser av produktens livscykel, från råvaror till produktion, användning och återvinning. Svanen har ett särskilt fokus på hållbar resursförbrukning, klimatpåverkan, användning av farliga kemikalier och bevarande

VAD INNEBÄR EN SVANENMÄRKT BYGGNAD?

• Låg energiförbrukning. • Bra inomhusklimat. • Strikta krav på kemikalier och material. • Stränga krav på certifierat trä. • Hög teknisk kvalitet på byggandet genom kontroll av en opartisk tredje part. • Goda möjligheter till återanvändning och återvinning av byggnadselement.


Nya Projekt

Juni 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS

G RÖ N T S A M H Ä L L S BYG G A N D E • 2022

G RÖ N T S A M H Ä L L S BYG G A N D E • 2022

Recoma säljer både fasadplattor, plattor som kan användas för innerväggar, innertak och underlag för golv och material som kan användas för möbelbygge. Bild: Recoma Recoma säljer både fasadplattor, plattor som kan användas för innerväggar, innertak och underlag för golv och material som kan användas för möbelbygge. Bild: Recoma

Recoma gör byggmaterial av

MJÖLKKARTONGER MJÖLKKARTONGER Recoma gör byggmaterial av

Varje vecka lämnar svenskarna mängder av mjölkkartonger och konservkartonger till våra återvinningsstationer. Men eftersom kartongerna innehåller både plast och papper bränns idag en stor del av materialet upp som energiåtervinning. Det här vill företaget Varje vecka lämnar svenskarna mängder av mjölkkartonger och konservkartonger Recoma ändra på. De gör nu ett kompositmaterial för byggbranschen där de kantill våra återvinningsstationer. Men eftersom kartongerna innehåller både plast och papper använda 100 procent av kartongen. bränns idag en stor del av materialet upp som energiåtervinning. Det här vill företaget AV MARTINA NYHLIN Recoma ändra på. De gör nu ett kompositmaterial för byggbranschen där de kan Materialet har samma egenskaper som – EN ÖNSKAN att i framtiden även och tillverka byggskivor för innerväggar, använda 100ÄRprocent av kartongen.

kunna nyttja våra svenska insamlade AV MARTINA NYHLIN kartonger, säger Max Rosenberg, grundare av Recoma. – EN ÄR att i framtiden även VidÖNSKAN återvinningsprocessen av plastad kunna våraoftast svenska insamlade kartongnyttja går i dag all plast och en del kartonger, Max Rosenberg, av pappret säger inte att återvinna, utangrundare bränns av Recoma. som energiåtervinning. Vid av plastad Idénåtervinningsprocessen att i stället nyttja hela kartongen kartong går i dag oftast all plast och en del 66 pappret STO R DÅ H DattKOM M U N I Kutan AT I Obränns N av inte återvinna, som energiåtervinning. Idén att i stället nyttja hela kartongen 66 STO R DÅ H D KOM M U N I K AT I O N

fasadbeklädnad och till exempel möbelkonstruktion har Recoma tagit från liknande innovationer i USA. och– tillverka Pappret byggskivor i materialetför gerinnerväggar, styrka och fasadbeklädnad och till Vi exempel möbelplasten är bindemedel. behöver inga konstruktion har Recoma frånavfall liknande andra tillsatser, det är 100 tagit procent som innovationer i USA. används i tillverkningsprocessen, säger Max – Pappret i materialet ger styrka och Rosenberg. plasten är bindemedel. Vi behöver inga andra tillsatser, det är 100 procent avfall som används i tillverkningsprocessen, säger Max Rosenberg.

trä, men är också mer fuktbeständigt. Det är tätare än trä, men andas ändå, menar Max Rosenberg. Materialet samma närmast egenskaper som – Materialethar påminner om OSB trä, är också och men plywood skullemer jag fuktbeständigt. säga och det gårDet att är tätaretill änallt trä,som men andas ändå,används menar använda dessa material Max Rosenberg. till. Att bygga möbler av materialet går också – Materialet påminner om OSB väldigt bra. Samma verktygnärmast och skruvar som och plywood skulle jag säga och det går att använda till allt som dessa material används till. Att bygga möbler av materialet går också väldigt bra. Samma verktyg och skruvar som

till t D värm I till öt av D tillve värm – I juice av ö kass tillve likan-– juice sorte kass imp liksom ansom sorte åter imp Me som som – åter för Me uttry sort – hus, förM uttryo tag sort är li hus, M tag o är li


Nya Projekt

Juni 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS

G RÖ N T S A M H Ä L L S BYG G A N D E • 202 2

till träskivor kan användas, säger han. De plastade kartongerna skärs i småbitar, värms upp och pressas ihop igen. Idag tillverkas materialet bland annat av överbliven kartong från förpackningstillverkarna. – Tillverkare av till exempel mjölk och juice får ofta fel på produkter eller måste kassera feltryckta förpackningar eller lik- nande, dessa kan vi använda. Eller så an- vänder vi det pappersbruket har sorterat ut som ska förbrännas. Vi importerar också material från länder som Norge, Estland, Lettland och Litauen som samlar in materi-alet men inte återvinner det, säger Max Rosenberg. Men målet är förstås att i stället återvinna de kartonger som samlas in i Sverige idag. – Ju närmare vi kan ta avfallet, desto bättre för alla. Det finns kommuner som har uttryckt intresse för att prova separat sortering för plastad kartong i flerfamiljshus, säger Max Rosenberg. Målet är att sälja materialet till både företag och privatpersoner. Priset för materialet är lite högre än en OSB-skiva.

Bild: Recoma

Materialet påminner närmast om OSB och plywood skulle jag säga och det går att använda till allt som dessa material används till. Att bygga möbler av materialet går också väldigt bra. Samma verktyg och skruvar som till träskivor kan användas. /Max Rosenberg, grundare av Recoma Bild: Recoma

a g n i a Miss ter! nyhe

Företaget är bara åtta månader gammalt, men de första skivorna användes kommersiellt i Sverige redan förra veckan. – Det gäller främst renovering och tillbyggnader av villor, men vi har en hel del andra projekt på gång, som jag inte kan berätta mer om just nu, säger Max Rosenberg. Max Rosenberg tycker att mottagandet från byggbranschen varit positivt. Utmaningarna i att jobba med produkten har främst legat inom kategorin byråkrati. – Det är höga trösklar att få en produkt certifierad och i och med att vi hantera avfall klassas vi som en miljöfarlig verksamhet så det har varit mycket jobb med alla olika tillstånd för att driva verksamheten, säger han.

FAKTA Företaget bildades sommaren 2021 och har idag 5 anställda. Företaget har sitt säte i Hässleholm. I processen torkas kartongerna, steriliseras, mals ner och pressas ihop under höga temperaturer.

Botanisera bland alla våra magasin. Här kan du hålla koll på allt som händer inom bygg, industri, energi, infrastruktur, fastighet och samhällsbyggande. https://issuu.com/b2bnyheter.se/docs

STO R DÅ H D KOM M U N I K AT I O N 67


Nya Projekt

Juni 2022

MILJÖBYGGNAD IDRIFT OCH NOLLCO2 GODKÄNNS AV GRESB SGBC:s egenutvecklade certifieringar Miljöbyggnad iDrift och NollCO2 har nu genomgått en godkänd granskning av Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) med resultatet “Full point certification”. Certifieringarna listas i den senaste utgåvan av GRESB 2022 Assessment som publicerades den första april 2022. Det så kallade “GRESB-indexet” tas fram av nederländska GRESB och används av investerare för att bedöma möjligheter, risker och förbättringar i omställningen till en mer hållbar samhällsbyggnadssektor. Byggnadscertifieringar ingår som en indikator under GRESB:s utvärdering av prestanda. – Det här är ett bevis på att våra certifieringssystem är viktiga verktyg i den hållbara samhällsutvecklingen. Ett godkännande av GRESB är en validering av systemet både för användaren, som vill säkerställa att byggnader uppfyller framtidens krav på hållbarhet, samt ur ett investerarperspektiv, säger Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC. Miljöbyggnad iDrift lanserades i juni 2020 och är ett av SGBC:s senast utvecklade certifieringar. Det vänder sig till fastighetsägare och förvaltare av befintliga byggnader, där SGBC just nu ser ett ökat intresse för att miljöcertifiera. Idag står bygg- och fastighetssektorn för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp och dess aktörer har en stor roll i att säkra samhällets klimatomställning. En av de stora utmaningarna är att renovera och hållbarhetsanpassa det befintliga fastighetsbeståndet, då 90 procent av Sveriges byggnader förväntas stå kvar år 2050. Även SGBC:s egenutvecklade system NollCO2 har godkänts av GRESB under 2022. NollCO2 är en tilläggscertifiering för byggnader som redan har Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen och syftar till att uppnå netto noll-klimatpåverkan under en byggnads hela livscykel. Systemet har vuxit fram och utvecklats parallellt med EU:s arbete med taxonomin. – Vi är jätteglada över NollCO2s internationella erkännande som ‘Full point certification’ och vi jobbar nu vidare med internationella standarder och EU:s lagar och strategier som bas för NollCO2:s beräkningar,” säger Pia Stoll, teknikansvarig NollCO2. Tidigare år har också SGBC:s certifiering Miljöbyggnad samt BREEAM och LEED genomgått godkänd granskning av GRESB.

106


Nya Projekt

Juni 2022

107


Nya Projekt

Juni 2022

FÖRSTA SPADTAGET FÖR NYA VOLVO TRUCK CENTER Det ska bli Sveriges största och toppmoderna fullserviceanläggning i Göteborg för framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. I maj togs det första spadtaget ihop med Peab för Volvo Lastvagnars nya anläggning i Göteborg där hållbarhet är i fokus. Genom ett gemensamt spadtag startade idag Peabs vd Jesper Göransson och Volvo Lastvagnars vd Stefan Strand bygget av nya Volvo Truck Center. Satsningen är en viktig del av Volvo Lastvagnars omfattande nätverk av verkstäder i Sverige och ska nu kunna ge en komplett One Stop Service till både lastbils- och busskunder, tillgängligt alla dagar i veckan, året runt. Första spadtaget togs av Jesper Göransson, Jerker Carling, verkstadschef för Bäckebol-anläggningen och Stefan Strand. Första pålslaget utfördes av Josefine Malmberg, en av få kvinnor i landet som kör pålkran. Första etappen av Volvo Truck Center Bäckebol kommer att stå klar under det första kvartalet 2024 och andra etappen första kvartalet 2025. – Peab och Volvo har starka historiska band och det var viktigt för mig att vara med här idag. Det här är återigen ett projekt där vi tar vara på lokala resurser och kan erbjuda Volvo Lastvagnar en närproducerad produkt tillsammans med flera av våra interna bolag. Det ska bli fantastiskt roligt att följa utvecklingen, säger Jesper Göransson, VD på Peab. Anläggningen i Bäckebol i norra Göteborg kommer att byggas med flera klimatsmarta miljöval och blir energieffektiv med solpaneler på taket med en kapacitet på 200 kWh. Där ska även regnvatten samlas in för att återanvändas efter biologisk vattenrening och tvätta kundernas fordon i tvätthallen. Att minska utsläppen av växthusgaser är avgörande för att kunna uppfylla Parisavtalets klimatmål och Volvokoncernens hållbarhetsambitioner, där huvudfokus är att hjälpa till att minimera kundernas utsläpp. – Vi är så glada i dag över att ha tagit det första gemensamma spadtaget. Tillsammans med Peab är vi stolta över att kunna genomföra den här stora satsningen i Göteborg och skapa en framtidssäkrad och mer hållbar serviceanläggning för både lastbilar och bussar, säger Stefan Strand, VD på Volvo Lastvagnar Sverige. Volvo Truck Center byggs i två huvudkroppar för att inte störa den pågående verksamheten med att ge service till kundernas lastbilar och bussar. Totalt kommer den nya anläggningen rymma 12.000 kvadratmeter verkstadsskepp, reservdelslager, däck- och skadeverkstad samt personalutrymmen med restaurang och kontorslokaler för Volvo Truck Center såväl som Volvo Lastvagnars svenska marknadsbolag och Volvo Bussars nordiska marknadsbolag.

108


Nya Projekt

Juni 2022

109


Specialister inom

UTRYMNINGSTEKNIK Ända sedan starten 1983 har vikten av konkurrenskraftiga lösningar alltid legat i fokus och det tankesättet styr fortsatt vårt dagliga arbete. Vi erbjuder idag ett av marknadens bredaste utbud när det gäller system- och säkerhetslösningar inom området utrymningsteknik. Numera förser vi allt fler med lösningar där vi integrerar och samkör system inom exempelvis nödbelysning, utrymningslarm, brandlarm, avbrottsfri kraft m.m. Utvecklingen gör det möjligt att få anpassade och flexibla lösningar helt enligt din egen kravspecifikation. Dessutom, du får allt från en och samma samarbetspartner – tryggt, smart och leveranssäkert. Välkommen att läsa mer om utrymningsteknik på vår webb eller kontakta någon av våra teknikspecialister direkt via telefon: 054-57 01 20, för ytterligare information.

KAMIC Installation Tel: 054-57 01 20 | www.kamic.se


OSKADLIGGÖR KEMIKALIER.

OSKADLIGGÖR KEMIKALIER. OSKADLIGGÖR KEMIKALIER. Diphoterine® är lika effektiv mot syror, baser och oxiderande ämnen och kan användas på hud, i ögon, öron och svalg. www.medicalcare.se

Diphoterine® är lika effektiv mot syror, baser och oxiderande ämnen och kan användas på hud, i ögon, öron och svalg.

FRAMTIDENS STYRSYSTEM - IDAG

OSKADLIGGÖR KEMIKALIER. www.medicalcare.se

Diphoterine® är lika effektiv mot syror, baser och oxiderande ämnen och kan användas på hud, i ögon, öron och svalg.

ENTERPRISE LABORATORY EN 206:2013

POLARPOWER

Energiövervakning i realtid

POLARFLEET Billogistik

POLARAMA

Kameraövervakning

www.medicalcare.se

www.polarmatic.com

Tel: 031-194480

Diphoterine® är lika effektiv mot syror, baser och oxiderande ämnen och kan användas på hud, i ögon, öron och svalg. Made inn Swede

www.medicalcare.se


Nya Projekt

Juni 2022

NYA DANISH CROWNS HUVUDKONTOR ÄR BYGGT AV LOKALT PRODUCERAD BETONG >>>

Danish Crowns nye hovedkvarter lidt udenfor Randers er bygget af lokalt produceret beton fra Fårup Betonindustri Foto: Fårup Betonindustri

112


Nya Projekt

Juni 2022

113


Nya Projekt

Juni 2022

NYA DANISH CROWNS HUVUDKONTOR ÄR BYGGT AV LOKALT PRODUCERAD BETONG Danish Crowns nya hemvist i Randers är byggd på betong från närområdet. En kort bit från fabriken till byggarbetsplatsen har varit avgörande för att kunna stödja huvudkontorets hållbara profil. När resesällskapet på Danish Crowns nya 13 200 kvadratmeter stora huvudkontor ägde rum den 1 april var det med utsikter till en hemvist byggd efter hållbara principer och med närproducerade grundelement. Sedan oktober 2021 har lastbilar från Fårup Betonindustri kört de cirka 24 kilometerna mellan betongtillverkningen på Kærvej i Fårup och till byggarbetsplatsen i Munkdrup lite söder om Randers. Totalt har 300 lastbilar byggts som har levererat 10 000 kvadratmeter betongväggar och 10 000 kvadratmeter betongdäck samt tillhörande balkar och pelare i betong. – Det är en ära att bli vald som leverantör för ett så stort och viktigt projekt på vår egen hemmaplan. Att behöva leva upp till de hårda krav som ställts på kvalitet och leveranstid har varit en oerhört spännande och lärorik uppgift och har utmanat alla delar av vår organisation från designstudion, över produktionen och till logistiken, säger Lars Raabjerg Didriksen, som är försäljningschef på Fårup Betonindustri. DEN LOKALA ASPEKTEN ÄR VIKTIG

Projektet är planerat att vara klart för användning i mars 2023 och kommer att bli Danish Crowns nya primära adress i Danmark. De 550 anställda som tidigare haft sin dagliga promenad i slakterijättens huvudkontor behöver dock inte köra mycket längre än tidigare för att ta sig till jobbet, eftersom det bara är sju minuters bilresa mellan den nya och den gamla platsen.

114

Danish Crown är och blir ett Randersföretag. Därför har det också varit viktigt att valet av material och samarbetspartners i den nya hemorten har en lokal prägel. Utifrån denna princip valde bland annat totalentreprenörerna från Raundahl & Moesby att grundstenen till hemorten skulle levereras av Fårup Betonindustri, vilket Jørgen Frank, projektledare på Raundahl & Moesby, har goda erfarenheter av från tidigare projekt i Randers. och det omgivande området. – Förutom närheten till produktionen var vår kunskap om Fårup Betonindustri viktig i valet av vår betongleverantör. På grund av byggets komprimerade tidsplan och höga krav på hållbarhet fick vi känna oss helt trygga med leverantören. Vi har varit med i Fårup, säger projektledare på Raundahl Moesby, Jørgen Frank. ALLT RÄKNAS I HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN

Byggnaden måste vara DGNB-certifierad för guld. Tillsammans med beställaren, Raundahl & Moesby och projekteringsteamet har ett stort antal kriterier valts ut som det är särskilt fokus på i bygget. Det gäller bland annat miljöaspekterna som byggnadens livscykel och förebyggande av oönskade ämnen i byggandet, där valet är material, är viktigt. Sabine Mols Slaikjær, hållbarhetskonsult för det konsultkonsulterande ingenjörsföretaget Søren Jensen, har hållit stenkoll på detta i sitt arbete som konsult åt Raundahl och Moesby i projektet. – Varje liten detalj räknas när en byggnad behöver hållbarhetscertifieras. Entreprenörernas arbete på byggarbetsplatsen spelar också stor roll. Vi måste arbeta med att minska resursåtgången på byggarbetsplatsen. Det ska finnas fokus på att minska energiförbrukningen under byggandet, användning av hållbara byggmaterial och minimera avfall och avfall på byggarbetsplatsen. Det har varit faktorer som dessa som vi har fokuserat på i certifieringen av Danish Crowns hemvist.

Danish Crowns hovedkvarter skal DGNB certificeres. Foto: Fårup Betonindustri.


Nya Projekt

Juni 2022

10 000 kvadratmeter betongväggar och 10 000 kvadratmeter betongdäck från Fårup Betonindustri utgör skelettet till Danish Crowns nya hemvist som har uppnått DGNB hållbarhetscertifiering. Foto: Fårup Betonindustri

115


ATT RENOVERA GOLV OCH TÄNKA CIRKULÄRT

- förenar nytta med miljömål

Vinsterna med att tänka cirkulärt är många när det är dags att renovera golv. Idag finns det mycket bra alternativ att renovera och göra slitna golv fina igen. Årligen byter fastighets- och byggbranschen ut 25 miljoner kvadratmeter golv. Detta samtidigt som vi vet att en omställning mot mer hållbara lösningar krävs, då byggbranschen står för stora utsläpp av växthusgaser. Att renovera ett befintligt golv har stora klimatmässiga fördelar konstateras i en nyligen genomförd studie av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Bona. I studien har IVL granskat miljöpåverkan vid renovering av parkettgolv och PVCgolv i en livscykelanalys. Resultatet jämförs med effekterna av att producera och installera nytt golv sett till naturresurser och koldioxidutsläpp. Livscykelanalysens resultat visar att en renovering bidrar till att minska koldioxidavtrycket med 78 procent för ett trägolv, hela 92 procent för ett PVC-golv och energibesparingen är 90 procent. Även resursförbrukningen i form av transporter, elanvändning, förbrukningsvaror och

material minskar med uppemot 90 procent vid renovering jämfört med nyinstallation. - Branschens inställning där nya golv är preferensen och förstahandsvalet vid en renovering behöver utmanas, säger Joakim Malmsten, Regional Sales Director EMEA på Bona. Att renovera ett befintligt golv sparar på jordens ändliga resurser, skapar vinster både för miljö och ekonomi, samt skapar tidsoch driftseffektivitet vid renoveringen. Erbjuder ett cirkulärt alternativ Det finns 150 miljoner kvadratmeter plastgolv i offentliga och kommersiella byggnader runt om i Sverige, enligt beräkningar som IVL genomfört. Därmed finns det en stor outnyttjad potential för såväl kommersiella- som offentliga aktörer att bidra till en cirkulär omställning. - Få vet om det, men många slitna och skadade plast- och linoleumgolv behöver inte rivas ut. Idag finns det moderna

Joakim Malmsten, Regional Sales Director EMEA, Bona

metoder och miljövänliga alternativ som förlänger golvets livslängd. Man kan renovera, rengöra, vårda och till och med förnya designen på det befintliga golvet, avslutar Joakim Malmsten.

90%

MINDRE KOLDIOXIDUTSLÄPP

41%

KOSTNADSBESPARINGAR

90%

ENERGIBESPARINGAR

LÖNSAM GOLVRENOVERING PÅ ÄLDREBOENDE Bona Resilient System Bona Resilient System för halvhårda golv återställer slitna och skadade gummi-, PVC-, PU-, LVT-, vinyl- och linoleumgolv. Bonas system för mjuka/elastiska golv består av processer och produkter som täcker in allt från helrenovering och lackning till daglig rengöring, vilket ger golvet en längre livslängd och förvandlar golvet med ett nytt fräscht utseende.

Göteborgs stad har använt Bonas system för att renovera linoleumgolvet på Örgryte äldreboende, en golvyta på 300 kvm fördelat på fyra våningsplan. Renoveringen bestod av djuprengöring och applicering av nytt ytskikt som genomfördes etapp- och avdelningsvis.

Bona.com/Resilient

Med en god planering kunde arbetet genomföras utan att vårdtagarna behövde flytta ut från sina rum. - Med Bonas kunskap, teknik och process har vi sparat både pengar och tid med 50 procent, säger Anders Post uppdragsledare

på Göteborgs Stads Lokalförvaltning. Vi är så nöjda, att vi under hösten genomfördes ytterligare golvrenoveringsprojekt med behandling av halvhårda golv på en förskola, avslutar Anders.


Nyhet! Hightower recycling bin Design: Jangir Maddadi

Smart and designed concepts for future storage and recycling Showroom in Stockholm, Oslo and Norrköping | trece.se


Nya Projekt

Juni 2022

118

med 90% till 2030. RIKSBYGGEN MED NÄR GÖTEBORG TAR STORKLIV MOT ÅTERBRUK

ÅTERBRUK BLIR FÖRSTAHANDSVALET

Återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. Det är avsikten med ett handslag mellan närmare 40 av stadens privata och offentliga fastighetsägare varav Riksbyggen är en av dessa. Tillsammans vill aktörerna skapa en fungerande marknad för återbrukat material.

Den 2 maj tecknade Göteborgs Stad och närmare 40 offentliga och privata fastighetsägare därför en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Den ska lägga grund för att i snabb takt och stor skala etablera en utvecklad marknad för återbruk i Göteborg. För kommunala fastighetsägare ska återbruk och andra cirkulära lösningar bli förstahandsvalet vid ny- och ombyggnation.

– Riksbyggen har sedan lång tid arbetat för att bygga ett grönare och mer hållbart Göteborg, med projekt som bland annat det mångfaldigt prisbelönta Brf Viva och kommande Brf Gibraltar, båda projekt inom ramarna för Positive Footprint Housing. För Riksbyggens del är det självklart att vara en av aktörerna som vill vara med och driva ökat återbruk och cirkulära lösningar, säger Anders Johansson, bitr marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

Fastighetsägare är nyckelaktörer inom cirkulärt byggande, både som leverantörer och kunder. De sitter på utbudet av produkter som kan återbrukas, i sina fastigheter. Användbart byggmaterial behöver inventeras och göras tillgängligt av dem. De kan också ställa krav på återbruk vid upphandlingar och beställningar, och därmed påverka byggbranschens hela värdekedja.

Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återvinns en försvinnande liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut. – Ökat återbruk och andra cirkulära lösningar är ett viktigt verktyg för ett mer hållbart samhälle och minskat klimatavtryck. Planetens resurser är ändliga och varje år använder vi naturtillgångar som vi egentligen inte har. Initiativet för ett ökat återbruk är ett steg på vägen mot att använda våra resurser på ett mer hållbart sätt, säger Malin Thorin, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen i Göteborg. Staden och fastighetsbranschen i Göteborg vill nu höja omställningstempot markant. Det krävs för att nå de mål som bygg- och anläggningsbranschen har ställt upp i sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft, och för att aktörer ska nå sina egna tuffa hållbarhetsmål. Göteborgs Stad har målet att minska CO2-utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt i stadens regi

Avsiktsförklaringen rymmer en lång rad löften som ska vara genomförda 2024, bland annat kring att dela erfarenheter och goda exempel, utveckla kompetens, ställa krav och sätta egna mål för återbruk. Siktet är inställt på att etablera en väl utvecklad återbruksmarknad till 2025, med fler mellanlager för återbruksmaterial, nya aktörer och långt fler produkter och tjänster för cirkulär byggnation än vad som finns idag. STRÄVAR MOT NÄRA NOLL I KLIMATAVTRYCK

Eftersom återbrukat material ersätter nyproducerat är cirkulärt byggande ett mycket effektivt sätt att minska klimatpåverkan från byggbranschen. – Göteborg strävar mot ett klimatavtryck nära noll 2030 och att fortsätta minska CO2-utsläppen från stadens bygg- och anläggningsprojekt är viktigt. Att tillsammans med branschen utveckla kunskapen om cirkulärt byggande visar stadens ambition att gå före och bidra till klimatomställningen, säger Hampus Magnusson, ordförande i byggnadsnämnden och ledamot i kommunstyrelsen (m), Göteborgs Stad.


Nya Projekt

Juni 2022

119


Nya Projekt

Juni 2022

SCHNEIDER ELECTRIC SAMARBETAR MED SALLY R KRING MOLNBASERADE LÖSNINGAR FÖR MINSKAD ENERGIANVÄNDNING I FASTIGHETER Schneider Electric har ingått ett samarbetsavtal med svenska proptechbolaget Sally R i syfte att enklare kunna erbjuda kombinerade molnbaserade lösningar för fastighetsbranschen. Den första lösningen är inriktad på molnbaserad styrning av ventilation för att optimera inomhusklimatet och skapa möjlighet till ökad energieffektivitet och hållbarhet i fastigheten. Från att tidigare ha reglerat värme och ventilation lokalt i varje byggnad kan funktionerna nu styras via molnbaserade lösningar på ett säkert och skalbart sätt. Schneider Electric inleder ett samarbete med det Västerås-baserade proptechföretaget Sally R för att erbjuda kunder inom fastighetsbranschen lösningar för en smartare ventilationsstyrning. – Tillsammans med Sally R kan vi nu leverera molnbaserad styrning av ventilation och dess funktionalitet, säger Tomas Bäckstadi, Service Director Digital Energy på Schneider Electric i Sverige. På så sätt kan vi erbjuda en helhetslösning från start som är öppen, säker och skalbar. Det tillsammans med vår utveckling av Digitala tvillingar ger våra kunder många möjligheter till sänkt energianvändning och klimatavtryck från fastigheter. Genom att reglera ventilationen i kommersiella fastigheter via smarta molnbaserade system kan ett bra inomhusklimat säkerställas, samtidigt som man håller ned kostnaderna och sparar på miljön. – Det här är nästa steg inom fastigfastighetsstyrning och automation där man drar nytta av teknologier såsom ”big data” och IoT-konnektivitet för att minska energianvändningen och därmed fastigheters kostnader och utsläpp, säger Fredrik Tunberg, VD på Sally R. Byggsektorn står för nästan 40 procent av de globala utsläppen och att minska utsläppen från fastigheter är därför en av de största klimatutmaningarna. – Samarbetet mellan Schneider Electric och Sally R gör det enklare för kunder inom fastighetsbranschen att optimera energianvändningen, säger Fredrik Tunberg. Det är goda nyheter för fastighetsbranschen, men även för planeten, eftersom varje energioptimerad byggnad tillsammans gör stor skillnad.

120


Nya Projekt

Juni 2022

121


ENTREPRENAD MED HELHETSYN

HÖGA KRAV TACK! Moderna byggprojekt ställer hårda krav på hållbarhet, både vad gäller material och produktion. Det tycker vi är utmärkt. För att göra det lätt för våra kunder, och för vårt eget miljösamvete, har vi ställt om till 100 % fossilfri produktion. All el vi förbrukar kommer från grön, lokalproducerad vindkraft, vi värmer produktionslokalerna med bergvärme och vi tankar våra fordon med HVO-biodiesel. Och själva stenen? Den håller i generationer. Mer hållbart kan det knappast bli. Borghamns Stenförädling, fossilfria sedan 2020. Välkommen till oss med ditt projekt! Gråbrun Borghamnskalksten, Nationalmuseum.

Borghamns Stenförädling AB Stenvägen 6, 592 93 Borghamn Tel. +46 (0)143-201 74 info@borghamns-stenforadling.se www.borghamns-stenforadling.se

Borghamns Stenforadling_190x125.indd 1

Kolmårdsmarmor OX, slipad

Borghamnskalksten gråbrun, slipad

Borghamnskalksten ljusgrå, slipad

2022-01-25 15:52


Nya Projekt

Juni 2022

123

Miljöanpassat lim för proffs med pressat schema Tid är alltid en viktig faktor när professionella användare väljer kemprodukter. S-Bond 2K från VEIDEC är ett miljöanpassat problemlösarlim som ger dig full kontroll över ditt arbete.

VEIDEC S-Bond 2K – – – –

limmar snabbt är genomhärdat efter 60 min har mycket hög hållfasthet fungerar praktiskt taget på alla material – innehåller inga isocyanater eller lösningsmedel – Vi ville ta fram ett verktyg som gör att proffsanvändare kan lösa arbetsuppgifter som är helt klara och genomhärdade inom 60 minuter. S-Bond 2K är ett tvåkomponentslim som ger utmärkta resultat. Vi ser att våra kunder får kraftigt minskade ställtider, snabbare igångkörning och färre reklamationer. De kan jobba effektivare och sparar pengar, säger Hans Pettersson, produktchef på VEIDEC.

Jobbar du i en kall och torr miljö? Det innebär problem om du använder vissa enkomponentslim, eftersom härdningen tar lång tid eller avstannar helt. Med S-Bond 2K får du ett säkert och kontrollerat resultat, oberoende av temperatur (över 5° C) och luftfuktighet. Limmet genomhärdar på en timme, oavsett ytans storlek eller fogens bredd. – Allt fler företag och konsumenter förväntar sig att kemprodukter är säkra för användaren och inte skadar miljön. S-Bond 2K lever upp till de högt ställda kraven i Green World-märkningen. Det uppfyller också kriterierna och är listad i Svanens husproduktportal och i BASTA, säger Hans Pettersson.

Faktaw S-Bond 2K l l

l

l l

Tvåkomponents SMP-baserat lim för inom- och utomhusbruk. Uppfyller kriterierna i Svanens husproduktportal, BASTA samt Green World. Snabb uppbyggnad av styrka. Helt genomhärdad efter 60 minuter. Draghållfasthet 22kg/cm2 och skjuvhållfasthet 14kg/cm2. Ger fogar som klarar vibrationer, slag, stötar, temperaturskift ningar och andra mekaniska påfrestningar.

Fakta Green World l

l

Green World-symbolen visar att produkten är fri från miljöfaroklassning och inte riskerar att skada användarens hälsan. Green World-produkter kan användas utan skyddsutrustning.

Kontakta oss på 046-23 89 00, info@VEIDEC.se eller www.VEIDEC.se


Nya Projekt

Juni 2022

124

Samordningsgruppen, från vänster till höger: Per Osvalds (Stadsbyggnadskontoret), Anna-Lena Johansson (Business Region Göteborg), Björn Gustafsson (Business Region Göteborg), Sebastian Bergvall (Göteborg Energi) och Hedvig Aspenberg (Göteborg Energi). I bild saknas Mattias Hedeberg (Fastighetskontoret) och Joel Görsch (Business Region Göteborg) som också är med i gruppen. Foto: Jonatan Samsonowitz

MÖT GÖTEBORG STADS SAMORDNINGSGRUPP FÖR ETABLERINGEN AV BATTERIFABRIKEN Sedan beslutet att Northvolts och Volvo Cars nya batterifabrik placeras i Göteborg så har det arbetats för fullt med att förverkliga planerna och arbetet fortsätter i samma takt fram till dess att fabriken sätts i drift 2026. Det finns ett brett engagemang bland Göteborgs Stads bolag och förvaltningar för att leverera på de överenskommelser som gjorts. En nytillsatt samordningsgrupp spelar en central roll i det arbetet. Den nya gruppen är redan ett väl sammansvetsat gäng, fult medvetna om både utmaningar och tajt tidplan men helt överens om målbilden – en gigantisk batterifabrik, ett forskningscenter och tusentals nya jobb i regionen. – Det finns gott om utmaningar både idag och framöver men vi har rätt folk på plats för att klara av det vi ställs inför på ett bra sätt. Lösningsfokus och handlingskraft är avgörande säger Björn Gustafsson från Business Region Göteborg som nyligen tillträtt i rollen som projektledare med ansvar för koordineringsfunktionen och sammankallande i den nya gruppen. Han fortsätter: – Projektet omfattar en byggrätt på cirka 350 000 kvm inom ett område på 55 hektar. Det motsvarar cirka 100 fotbollsplaner

eller i omfattning nästan lika stort som Volvo Cars nuvarande anläggning. Till driften krävs stora mängder el och vatten och vi måste säkra logistik för både gods och människor. Etableringen av den nya batterifabriken och forskningscentret stärker Göteborgs position som landets tillväxt- och innovationsmotor och intresset kring fordon och mobilitet ökar ytterligare. Det kommer skapas cirka 3000 direkta arbetstillfällen i batterifabriken och forskningscentret och ytterligare tusentals jobb hos underleverantörer eller sidoleverantörer i regionen. Ett flertal bolag och förvaltningar i staden är engagerade i arbetet med att hitta lösningar inom olika områden som till exempel tekniskt vatten, dagvattenhantering, värme och kyla, elleveranser, vägar, kollektivtrafik, tillfälliga boenden och inte minst kompetensfrågan. I takt med att Northvolts och Volvo Cars joint venture i batterifabriken växer med egna anställda kommer fler personer att inkluderas i arbetet. – Status just nu är att detaljplanen har varit ute på granskning och vi arbetar med de frågor som kommit in. Nästa steg är att ta fram ett underlag för hantering i byggnadsnämnden och så småningom i kommunfullmäktige. Så här långt har miljöfrågorna med koppling till hållbarhet varit i fokus, säger Björn Gustafsson. I projektet har man haft täta kontakter med främst Skellefteå som har erfarenheter från Northvolts första etablering.


Nya Projekt

Juni 2022

KV SPÅRVAGNSHALLARNA UNDER H22 CITY EXPO - STADSKVARTER MED FOKUS PÅ INNOVATION, MOBILIET OCH HÅLLBARHET

125

händer vid Spårvagnshallarna har vi många andra aktiviteter runt om i Helsingborg, säger Eva Hansson, projektledare för Riksbyggens deltagande under H22-mässan. MIATORP, KVARTERET SPÅRVAGNSHALLARNA

Ett av de områden som Riksbyggen visar upp under den stora stadsmässan H22 City Expo i Helsingborg är kvarteret Spårvagnshallarna, Miatorp. Följ den stora förändringen som Kv Spårvagnshallarna genomgår och där Riksbyggen totalt kommer att bygga cirka 700 nya bostäder. Riksbyggen finns på plats vid Skogsgatan under lördagar och söndagar 10 - 17 under hela mässan som pågar 30 maj-3 juli. Hållbarhet, innovation och mobilitet står i fokus för Riksbyggens bostäder i kv Spårvagnshallarna. – Passa på att besöka Riksbyggens visningsradhus i Brf Ribbhusen. Radhuset är inte bara modernt, vackert och praktiskt. Det är också utrustat med avancerad teknik som gör detta radhus till ett Sveriges smartaste och it-säkra hem, berättar Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad. Inom några veckor drar den stora stadsmässan i Helsingborg igång. – Det kommer att bli en fantastisk mässa och Riksbyggen har laddat upp med ett minst sagt digert program. Förutom allt som

I kvarteret Spårvagnshallarna skapar Riksbyggen ett stadskvarter med fokus på innovation inom mobilitet. Spårvagnshallarna är en stadsdel under utveckling som sommaren 2022 är mitt i sin etablering. Följ resan när Riksbyggen tar ett bussgarage in i framtiden och konverterar det till ett modernt mobilitetshus. I utvecklingen av Spårvagnshallarna planerar Riksbyggen variationsrik bebyggelse med drygt 700 nya bostäder där hyresrätter blandas med bostadsrätter och flerbostadshus varvas med småskaliga radhuskvarter. OM H22 CITY EXPO, 30 MAJ – 3 JULI 2022

Genom H22 City Expo bjuder Helsingborg in världen att utforska framtidens lösningar mot en smartare och mer hållbar stad. En innovationsshow för alla åldrar! Kom hit och utforska den senaste tekniken, självkörande bilar, robotar och AI-lösningar. Lyssna på musikaliska lekplatser, besök framtidens smarta hem och fascineras av de små underverken under havsytan. Upplev en stad med alla sinnen och öppna upp för nya smaker, möten, musik och äventyr.


Nya Projekt

Juni 2022

126


Nya Projekt

Juni 2022

127

I MALMÖ PRESENTERAR BYGGVESTA FÖR FÖRSTA GÅNGEN KLIMATSMART BETONG AV SPANNMÅL I Sege Park den 10 maj presenterade ByggVesta för första gången det nya och klimatsmarta byggmaterialet Agri™betong inför lokalpolitiker, entreprenörer och byggbolag. De gjutna betongelementen, som har en hälften så stor klimatpåverkan som traditionell betong, har installerats i ByggVestas fastighet Sköterskan i Sege Park, Malmö. I sin korthet innehåller Agri™Betong spannmålsskal, en restprodukt från jordbruket. Skalen används vanligtvis till biobränsle för att skapa fjärrvärme, men den aska som blir kvar från värmekraftverken kan användas som tillsatsmedel i betongproduktionen. De gjutna betongelementen har installerats i fastigheten Sköterskan i Sege Park och ByggVesta planerar att i allt större utsträckning använda det i den mix av material som används i nya fastigheter. – I tider av klimatoro och behov av hållbart byggande samt den cementkris Sverige och branschen står inför, så är det spännande att arbeta med denna utveckling som utöver det halverade klimatavtrycket också medför en nära femtio-procentig reduktion av mängden cement. Vi ser att man med denna metod med lätthet skulle kunna understiga 200 CO2e per BTA, vilket är mindre än flerbostadshus i trä. Bäst möjliga innovation för hållbart byggande, säger Bill Ögren, Chef Produktion på ByggVesta Development. Agri™Betong har tagits fram inom Energimyndighetens forskningsprogram Industriklivet tillsammans med forskningsinstitutet RISE, betongtillverkaren Strängbetong, Södertälje kommun, Lantmännen och forskningsinstitutet Swerim. Projektet, som varit en framgång, har skapat industriell betong med ett hälften så stort klimatavtryck som traditionell betong.


Nya Projekt

Juni 2022

VECTURA UTVECKLAR PERMOBILS HÅLLBARA HUVUDKONTOR I SUNDSVALL Vectura Fastigheter utvecklar nytt globalt huvudkontor och innovationscentrum i Sundsvall för det världsledande mobilitetsföretaget Permobil. Det nya huvudkontoret, med fokus på tillgänglighet och inkluderande, kommer andas trä och spegla den omkringliggande naturen. Den ca 13 000 kvm stora byggnaden kommer bestå av hållbara materialval, ha ett lågt CO2-avtryck och 2 500 kvm solceller på taket förser det nya kontoret med el. Vectura förvärvar fastigheten i Birsta utanför Sundsvall för att både utveckla och långsiktigt förvalta Permobils huvudkontor. I de nya lokalerna kommer Permobil samla hela verksamheten med produktion, forskning och utveckling samt kontor och testning. Planerad byggstart för projektet är under hösten 2022 och inflyttning är beräknad till våren 2024. Vectura förvärvar mark i Birsta utanför Sundsvall från Immobilia Fastigheter, för att utveckla, förvalta och långsiktigt äga Permobils nya globala huvudkontor där 250 personer kommer arbeta. Sedan november 2021 har Vectura processlett lokalprogrammet och projekterat sedan februari 2022. I processen har hållbarhet stått i fokus tillsammans med Permobils mål om samlokalisering, tillgänglighet och ökad hållbarhet. – Vi är stolta över att få vara med att bidra till Permobils vision och framtida arbetsplats med tillgänglighet och inkluderande i världsklass. Samtidigt medverkar vi med nya innovativa lösningar för att motverka klimatförändringarna och öka resurseffektiviteten. För oss är alltid hållbarhet en central fråga och nu ges möjlighet att utveckla och långsiktigt förvalta Permobils nya hållbara kontorsbyggnad. Lokalerna kommer med sina höga krav på materialval, ljus och klimat att vara ett flaggskepp för båda parter, säger Joel Ambré, VD på Vectura. – Vår marknad är global, men basen i norra Sverige är vårt hjärta. Detta kommer bli ett innovationscentrum såväl som en fabrik där vi ska fortsätta leverera framtidens mobilitetslösningar. Hela bygget går i hållbarhetens tecken med genomgående hållbara material och vi blir till stor del självförsörjande med el från 2 500 kvadratmeter solceller på taket. För vårt företag är självklart tillgängligheten en hjärtefråga och våra lokaler ska vara världsklass även inom det. Här ska vi fortsätta vår tillväxtresa, säger Bengt Thorsson, VD Permobil. Vectura och Permobil ägs båda av Patricia Industries, ett dotterbolag till Investor AB. Båda bolagen har höga hållbarhetsmål som går i linje med Investors klimatmål om att halvera utsläppen av växthusgaser per 2030. Byggnaden uppförs i trä vilket kommer spegla omgivningen och fokus är att skapa en byggnad med minimal CO2-påverkan. Ambitionen är att certifiera byggnaden enligt LEED Gold och ha ett flexibelt upplägg som skapar en attraktiv och hållbar arbetsplats. Laddstolpar för bil- och eldrivna cyklar kommer finnas tillgängligt och till lokalerna kommer det finnas goda kommunikationer genom cykelvägar och bussförbindelser.

128


Nya Projekt

Juni 2022

129


PÅ VÄG TILL MER

HÅLLBARA BYGGNADER

100%

HÅLLB

ARHE

TS - R

ESAN EPD'a r miljö – Nu har -bedö vi me mning på Alfi r än 60 x pro ar(EP dukte D'ar) rna.

2019

2020 2018

2021 Alfix kö elektr per enba rt (1 icitet 00 % vindk från ) raftve åt fab rk rikken i Koldin g.

7. Mi ljöpo

licy

Alfix nomi neras med till ”B en ny ygge snabb fästm rie härda assa. nde och ts Miljø pris” miljö hållba r

2016

6. Mi ljö

polic

y

EC1

Inkö p av Biona åt fab tur rikke n i Ko gas Med Alfix det lding nomi . "B reduce ta kan vi neras ygge ra vår till riets CO2 samlad med Miljø förbru 8. Mi en hå e pris" kning rikken ljöpo llbar steglj på licy miljö med Med ud 10 %. fabav åte smatta, tillv vänlig nya löpande uppfö rvunn initiat ljning en eu erkad gumm iv och Fokuso samt rop i, från mål. mråde ca 10 bildäck eisk produ n är hå % na samt ktu turligt llbar av sop tveckling kork. , återvi or och inom nn energ FN’s ikartlä ing världs ggnin mål. g

1

plus

Alfix bli och up r medlem pnår därvid av GEV EM certifi ICOD ering E .

2015

Alfix vinna r gerie ts Mi i Danm ljøpris" ark Tack vara vår innova arbets tiva miljö-/ miljö strate gi. "Byg

2014

Inkö p av säck emba -/pås llage i särsk e miljö vänli g kvali ild tet.

2012 5. Mi ljöpo

licy

Intro du och må ktion av fasad puts återvu larfärg i emba nnen llage plast. av

2010 Alla try brosch cksaker: Flyers yr etc markn , . adsfö samt tillverk rings skylt as en ar bar papper och pap t i miljövän ligt pkarto ng.  Fö rbe första redelsern a ”Alfi x Miljö till den starta des. polic y”

Ansvarsfull dansk producent

1. Mi ljö menta policy Do kution och ”grön a” må lsättn ingar.

2000

2. Mi ljöpo lic Doku menta y tio ”Grön a” må n och nya lsättn ingar.

2002

I mer än 20 år, har Alfix dedikerad och målriktat arbetat med att minimera onödiga miljöpåverkan och samtidigt säkerställa arbetsmiljön i de vänliga produkterna och lösningarna för byggbranchen.

 3. Miljö polic  An y passn ing me miljö d sven organ isatio sk n "BAS TA".

2005 2007

2009

4. Mi ljöpo

licy

Men dessförutom jobbar vi aktivt för miljö-/arbetsmiljö och hållbarheten i den värld vi omger oss med. SÅ! Har det alltid varit fallet för Alfix. Läs mer om hållbarhets-resan här!