__MAIN_TEXT__

Page 1

Nya Projekt

November 2020

005 Nya Projekt


Produkter i stål från Häfla Bruk Häfla Bruks AB tillverkar bl.a. raka trappor, spiraltrappor, räcken, lättdurk och sträckmetall i stål för alla miljöer, såväl inomhus som utomhus.

Spiraltrappa med skyddsbur, Origohuset Hovås, Göteborg

Sträckmetall i fasad, VA-Teknik Sweden AB i Borås

Rak trappa i flera löp, Skatteverket i Malmö

Lättdurk, Resecentrum, Älvsjö

610 14 Rejmyre, Tel 0151-52 40 00, Fax 0151-52 40 40 info@hafla.se, www.hafla.se


Per Ekros & Christian Hultberg

En av de viktigaste meningarna i vår affärsidé är den här: ”en ensamstående förskolelärare med ett barn ska kunna köpa en nybyggd lägenhet av oss och ändå ha pengar över till ett gott liv”. Vi gör allt vi kan för att det ska bli så. Till exempel har vi standardiserade byggmetoder, gör en stor del av jobbet i fabrik och bygger bara användbara kvadratmeter. Vi är dessutom försiktiga när vi köper mark. Om priset budas upp till tokiga nivåer eller om tomtens bearbetning är för kostsam, kliver vi hellre av. Trots det har 4 av 10 vuxna svenskar inte råd att köpa en bostadsrätt från oss. Jo, de har råd med boendet, men det är också allt. I verkligheten ska ju pengarna också räcka till en och annan lunch på stan, lite sparande till semestern och kanske till att äga en begagnad bil. Nej, när vi är för dyra för 40% av Sveriges vuxna befolkning, då är det illa. För inte tusan kan vi väl fortsätta att bygga städer där bara några av oss är välkomna? Då är det bättre ordnat i den svenska naturen. Här borgar Allemansrätten för att alla är välkomna oavsett hur tjock plånboken är. Titta gärna in på boklok.se/allemansrätten och läs mer.


ivarssonsentreprenad.se

Utrustade med långgrävare och andra specialmaskiner hjälper vi er med uppdrag inom anläggning, muddring, sjöarbeten, markarbeten, schaktning och mycket mer. Med oss når du längre!


CC-FÖNSTERDREV VI HÅLLER VAD VI LOVAR!

från Expanderar 0 mm l3 2 mm upptil Nya Fabriken, hållbart från produktion till installation 5000 m2 solceller.

Sveriges mest väldokumenterade och godkända drev! Finns hos välsorterade bygghandlare.

3-C Production AB • Styrvägen 1 • 311 50 Falkenberg • Tel: 0346-587 54 • Fax: 0346-587 84 • info@3c.nu • www.3c.nu


   

2004–2018 2004 - 2014

I SVERIGE

ETT URVAL AV VÅRA TJÄNSTER • Polyurea beläggningar & tätskikt i p-garage / utomhusbassänger / invallningar ca 8 000 m2 / tätskikt på brobanor / tak • Polyurea skumisolering på tak / vindar / bjälklag / i väggar • Kolfiberförstärkningar på broar / p-garage / pelare / bjälklag / fastigheter / dörröppningar ca 35 000 m • Betongrenoveringar av p-garage / balkonger / loftgångar / vattentorn / smide rostfritt / vattenverk / fasader ca 50 000 m2 • Auktoriserad i rostskyddsmålning av kraftverk / dammluckor / vattenvägar / sugrör m.m. sedan 1998 ca 45 000 m2 • Epoxi- & polyuretaninjekteringar / limning av sprickor fundament m.m. / undergjutningar samt tätning vattenläckage • Golvbeläggningar & efterlysande utrymningslinjer i p-garage / industrifastigheter m.m. • Bygg- & industriservice med ramavtal av ovan tjänster / Stockbolms Exergi sedan 2011 / Billerud Korsnäs / Söderenergi m.fl.

www.ysab.se 24 ÅR 1994 – 2018

www.ysab.se • ysab@telia.com


DAGENS STRANDSKYDDSREGLER MÅSTE FÖRÄNDRAS I GRUNDEN VAR BÖR MAN BYGGA OCH VILKA REGLER OCH HINDER BÖR ANPASSAS EFTER VÅR TID? DENNA GÅNG LÅTER JAG ETT SJU KOMMUN OCH REGIONPOLITIKER FRÅN CENTERPARTIET, MODERATERNA OCH SOCIALDEMOKRATERNA HÅLLA I PENNAN. I EN DEBATTARTIKEL I DAGENS SAMHÄLLE TOG DE UPP HUR MER TILLÅTANDE STRANDSKYDDSREGLER I OMRÅDEN MED LITEN BEFOLKNING KAN FÅ EN STOR BETYDELSE FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING: ”Det är av största betydelse för många kommuners utveckling att kunna erbjuda ökade möjligheter att bygga och bo strandnära. Det kan innebära att utflyttning vänds till inflyttning, inte minst i norra Sverige. Förväntningarna är därför stora på utredningen om strandskyddet, som kommer att presenteras strax före årsskiftet. I direktiven till utredningen sägs att strandskyddet ska göras om i grunden. Hänsyn ska tas till att tillgång till sjöar och stränder varierar i landet, likaså befolkningstäthet och exploateringstryck. Det slås även fast i direktiven att det ska bli betydligt lättare att bygga strandnära på landsbygden. Allt detta är väldigt bra intentioner. Nu gäller det att utredningen verkligen levererar ett förslag som gör skillnad. Strandskyddsreglerna har länge kritiserats för att inte vara anpassade till att Sverige ser olika ut. Det finns kommuner där antalet sjöar är betydligt fler än antalet invånare. Det säger sig självt att det är orimligt att ha samma regler i dessa delar av landet som vid hårt exploaterade stränder nära storstäderna. Utredningen måste presentera förslag som tar hänsyn till detta och göra det avsevärt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Det lokala och regionala inflytandet måste få ett större genomslag när strandskyddsreglerna ska prövas mot verkligheten. Vi är övertygade om att nya strandskyddsregler kan förenas med att den allemansrättsliga tillgängligheten värnas. I hårt exploaterade områden kan det innebära att skyddet behöver stärkas.” ”Vi ser med största förväntan fram emot strandskyddsutredningens förslag. Den här gången finns inget utrymme för misslyckanden. Utredningens förslag måste på riktigt anpassas efter att Sverige ser olika ut och leda till att det blir betydligt lättare att bygga i strandnära lägen på landsbygden. Lika avgörande som ändringar i regelverket är tillämpningen och tillsynsmyndigheternas förhållningssätt.” - Nils-Olov Lindfors, regionråd (C) Norrbotten, Claes Nordmark, ordförande (S) Norrbottens kommuner, Richard Carstedt, regionråd (S) Västerbotten, Hans Lindberg kommunstyrelsens ordförande (S) Umeå, Elise Ryder Wikén regionråd (M) Jämtland Härjedalen, Glenn Nordlund regionstyrelsens ordförande (S) Västernorrland och Erik Lövgren kommunstyrelsens ordförande (S) Ånge -

Trevlig läsning, Jon Mattias Högberg, Chefredaktör Nya Projekt

14 116 86 194


Nya Projekt

November 2020

Nr 005/2020

Utgivare: Nya Projekt ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Linnégatan 71, Växel: 08-501 08 710 Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se Marknad: Försäljningschef Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se Försäljning: Benjamin Jonsson, benjamin.jonsson@storkom.se Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

9


Nya Projekt

November 2020

Klicka fรถr att kolla in vรฅra รถvriga nummer!

10


I RÄTT HÄNDER ÄR FRAMTIDEN NÄRMARE ÄN DU TROR Från tanke till förvekligande där du får fram dina önskemål. Vi kan hjälpa dig med ditt projekt. Byggprojektering kan vi. Välkommen till Sigma. sigmacivil.se


MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR EN NY FÖRSKOLA I VIGELSJÖOMRÅDET ÄR AVGJORD >>>


Nya Projekt

November 2020

MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR EN NY FÖRSKOLA I VIGELSJÖOMRÅDET ÄR AVGJORD Vinnare är Sehlhall Fastigheter och JENSEN förskola. Under sommaren gick Norrtälje kommun ut med en mark anvisningstävling för uppförande av en fristående förskola i privat regi. Ett stort antal anbud kom in och tävlingen avgjordes i två steg. Efter ett gediget arbete av kommunens bedömningsgrupp står Sehlhall Fastigheter och JENSEN förskola som vinnare med sitt bidrag Backe upp & backe ner. – Det är mycket bra att vi nu tagit ytterligare ett steg mot att få en ny förskola centralt i Norrtälje stad. Dessutom är arkitekturen i förslaget både spännande och lockande och jag tror den kommer passa väldigt bra in på platsen, säger Robert Beronius (L) , ordförande i Barn- och skolnämnden. Sehlhall Fastigheter och JENSEN förskolor har tagit fram en modern gestaltningsidé med volymer, ytor och funktioner som känns både klassisk och nytänkande. Kommunens bedömningsgrupp anser att deras förslag Backe upp & backe ner kommer bli ett nytt spännande koncept i Norrtälje stad och framför allt ge förskolebarnen och pedagogerna en bra arbetsmiljö. – Man kan se att mycket omsorg har lagts ned i tävlingsbidragen och det har varit väldigt roligt att analysera de fyra förslagen tillsammans med mina kolleger i vår bedömningsgrupp. Alla bidrag har något intressant och spännande i sin gestaltning, men vi var alla eniga i att det vinnande bidraget var det bästa, säger kommunens stadsarkitekt Charlotte Köhler.

14

BEDÖMNINGSGRUPPENS MOTIVERING

”Med en inbjudande arkitektur som visar hur lärande och lekfullhet kan utnyttjas på bästa sätt för att rusta barnen för framtiden utses Sehlhall Fastigheters och Jensen förskolors bidrag Backe upp & backe ner till det vinnande förslaget. Den samlade bedömningen är att förslaget med dess form, funktion och genomförbarhet var avgörande i utvärderingen. ” – Vi är stolta över att bli utvalda som utvecklare och förvaltare av Norrtäljes nya förskola. Tillsammans med JENSEN förskola och med våra arkitekter har vi lyckats skapa en tilltalande arkitektur som är designad för lärande och lek. Vi är särskilt nöjda över hur Norrtälje kommun valt att utforma denna markanvisning, som skötts med hög professionalitet genom tydlig kommunikation och ett väl genomarbetat förfrågningsunderlag. Att utvärdera anbuden i två steg är sunt för marknaden och skapar ökat intresse bland oss exploatörer, säger Anton Bergkvist, affärsområdesansvarig, Sehlhall Fastigheter. Den nya förskolan beräknas stå klar under 2022. Kommunens mål är att vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. Kommunens förväntan är att det etableras en skolverksamhet i pedagogisk framkant som ska bidra till Kommunens ambitionsnivå om att vara en av Sveriges bästa skolkommuner år 2030. Fakta om den nya förskolan: • Byggherre: Sehlhall fastigheter AB • Verksamhetsutövare: JENSEN förskola • Arkitekt: Scott Rasmusson Källander (SR-K)


DETTA ÄR EN ANNONS

SYSTEMSVETS – SPECIALISTER MED HELHETSANSVAR Systemsvets är inriktade på högkvalificerade svets- och montagearbeten främst i rostfritt men även andra material. Företaget har högsta fokus på sin specialistkompetens, men har samtidigt mycket stor bredd. Kunderna finns inom allt från läkemedelsindustri, övrig processindustri och kärnkraft, till gas- och kylanläggningar. Processinstallationer och rostfritt är de gemensamma nämnarna för alla affärsområden. Systemsvets har också en stor bredd genom att ta helhetsansvar och leverera paketlösningar. Åtagandet spänner över alla faser från planering av uppdraget till och med tester, inspektion och dokumentation. SMIDIGA OCH FLEXIBLA

Systemsvets har två fullskaliga stationära verkstäder, i Norrköping och Uppsala. Där produceras moduler och skiddar och här förebereder man för installationer i fabrik. De senaste åren har Systemsvets dessutom investerat i flera mobila verkstäder, vilket är en otroligt smidig och flexibel lösning som gör att man kan producera och montera med största precision, utan att ta upp dyrbar yta i fabriksbygget. – Kunderna uppskattar verkligen vår förmåga att vara på plats snabbt med våra mobila verkstäder för att starta upp arbetena och sedan att vi fullföljer projektet till och med den avslutande dokumentationsfasen, berättar Nicke Sundberg, som är projektledare. Vi tar helhetsansvar mot kunden för all dokumentation gällande vårt arbete. Dokumentationen omfattar materialcertifikat, material-

mottagning, RA-mätning, svetslistor, testprotokoll samt inspektion. Företaget har mer än tjugo års erfarenhet av att hantera projekt i alla faser. Systemsvets utför både processinstallationer och service. Affärsidén är att leverera högklassiga lösningar inom allt slags montage. Den huvudsakliga inriktningen är vid större fabriksbyggnationer men även skilda typer av uppdrag inom övrig industriell service. – Vi är verksamma inom områden såsom läkemedel, livsmedel, kylanläggningar och maskinmontage och andra områden som är i behov av rostfria installationer, fortsätter Nicke Sundberg. – Att garantera en hög kompetens ställer stora krav på vår personal. För att säkerställa kvalitén på våra uppdrag genomförs kontinuerligt utbildningar inom olika kvalitetsförbättrande områden. Detta för att alltid hålla högsta fokus på kvalitet, avslutar Nicke Sundberg. SPÅRBARHET OCH DOKUMENTATION

Systemsvets är nischade inom avancerad TIG- och Orbitalsvetsning samt rördragning där kraven på renhet, ytfinish samt spårbarhet och dokumentation är höga. All personal får genomgå svetsarprövning enligt SS-EN 287 och/eller SS-EN 1418. De är utbildade inom standarden ISO 5817 för att säkerställa den kvalitet som krävs. Systemsvets är godkänt för de mycket krävande interna standarderna hos alla större svenska läkemedelsbolag. Detta innebär ett uttalat förtroende som talar sitt tydliga språk.


DETTA ÄR EN ANNONS

Med hjälp av fiberoptisk utrustning kan svetsskarvar inspekteras även invändigt för att ytterligare garantera ett noggrant utfört arbete enligt ställda krav.

Systemsvets inleder projekten med genomgång av arbetshandlingar. Därefter håller man inledande planeringsmöten där man går igenom det som är viktigt i början av projektet. Detta innefattar exempelvis kravspecifikation, vilka arbetsledare som kommer att vara delaktiga samt vilket material som behövs.

Systemsvets inledde verksamheten 1989. Under trettio år har företaget utfört svetsarbeten i olika industrianläggningar. Företaget har en rad nöjda kunder inte minst inom läkemedel och livsmedel, där många beställare har mycket högt ställda krav gällande utförande samt att färdigställandetider hålls. Bättre merit för en leverantör av svets- och montageuppdrag går inte att få.

• Läkemedel • Livsmedel • Kärnkraft • Kylanläggningar • VS-installationer • Maskininstallationer • Gasanläggningar

Systemsvets ser alltid till att företagets svetsare har rätt kompetens för arbetet. All personal får genomgå svetsarprövning enligt EN 287 och EN 1418. Företaget har även personal som är utbildade inom standarden ISO 5817. Systemsvets har också interna krav för att säkerställa den kvalitet som krävs på montage i miljöer med högsta krav på renhet och hygien.

Systemsvets satsar på den senaste teknologin. Maskinparken innefattar bland annat ett tiotal orbitalsvetsmaskiner samt tillhörande kringutrustning för kvalificerade montage.

WWW.SYSTEMSVETS.COM


Projsec bidrar till en säker hotellmiljö Visar vägen inför framtiden med nya metoder för att arbeta med fysisk säkerhet VID NYBYGGNATIONEN av Hotell Forrest vid Arlanda har Projsec varit projektets säkerhetskonsult med ansvar för bland annat planering och projektering av den fysiska säkerheten. En central del av uppdraget har varit att projektera dörrmiljöer och säkerställa att de möter de höga krav som ställs i ett komplext byggprojekt avseende säkerhet, brandskydd, utrymning och tillgänglighet.

Projsec har även fungerat som samordnare mellan byggherre och elkonsult och levererat kanalisationsprinciper som tillsammans med säkerhetsritningar och beslagskort ger en komplett specifikation för varje dörrmiljö. Ett tidigt helhetsgrepp kring säkerheten – inte minst dörrmiljöerna – kan vara den avgörande skillnaden mellan ett lyckat projekt och ett projekt som drabbas av förseningar och oförutsedda kostnader. Projsec har under de senaste åren satsat stort på att implementera nya moderna projekteringsverktyg i verksamheten för att ligga i framkant i en dynamisk bransch. Dörrmiljöer blir allt mer komplexa i takt med att de ingående komponenterna hela tiden blir mer avancerade. Kraven från övriga discipliner i projekten tenderar också att öka, inte minst gällande tillgänglighet vilket är mycket välkommet och avspeglar en positiv utveckling i samhället. Detta ställer höga krav på säkerhetskonsultens kunskap, och även på de

Utdrag från säkerhetsritningar: Funktioner och kanalisationsprincip för en komplex dörrmiljö i Hotell Forrest.

projekteringsverktyg som används för att leverera och presentera säkerhetslösningarna på ett effektivt och pedagogiskt sätt. I detta projekt användes BIMeye Door Manager för att samla all relevant information om varje dörrmiljö på ett och samma ställe. – Det har varit oerhört roligt, nästan som en inblick i framtiden, att få vara delaktig i bygget av ett modernt hotell och utnyttja nya metoder för att utföra säkerhetsplanering och projektering. Det är en bra känsla att veta att vårt arbete skapar både en trygg och tillgänglig miljö för hotellgäster och personal, säger ansvarig säkerhetskonsult Martin Larsson. Projsec tar nu sikte på nya projekt, som alltid med målet att i varje uppdrag leverera en kostnadseffektiv säkerhetslösning med fokus på trygghet, säkerhet och funktionalitet.


Nya Projekt

November 2020

En av företagets specialister. H2M har 180 En av företagets specialister. H2M har 180 specialister teknisk fastighetsdrift. DETTA ÄR inom EN ANNONS specialister inom teknisk fastighetsdrift.

20

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV H2M DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV H2M

Svensk Byggtidning 131 Svensk Byggtidning 131

H2M

–– specialister specialister inom inom teknisk teknisk fastighetsfastighetsservice service med med omtanke omtanke och och kunskap kunskap

En bra partner för drift och förvaltning skapar nöjda hyresgäster och högre värde för fastighetsägaren. En partner och för förvaltning skapar nöjda hyresgäster och högre värde för fastighetsägaren. Hosbra H2M hittarför du drift tjänster hela fastigheten, allt från konsulttjänster inom förvaltning och energi till Hos H2M hittar du tjänster för hela fastigheten, allt från konsulttjänster inom förvaltning och energi till funktionsavtal och enklare avtal inom fastighetsdrift. funktionsavtal och enklare avtal inom fastighetsdrift. H2M ARBETAR OCKSÅ med rådgivning och stöd inför investeH2M OCKSÅavmed och stöd inför investeringarARBETAR samt framtagande datarådgivning för underhållsplaner och certifie-

ringar data för underhållsplaner och certifieringar.samt H2Mframtagande har en bredav kompetens inom sina tjänsteområden, ringar. H2M har en bred kompetens inom sina tjänsteområden, där kunskap, långsiktighet och engagemang skapar goda resultat. där och engagemang skapar goda Medkunskap, rätt stöd långsiktighet kan alla fastigheter ge högre avkastning ochresultat. bli mer Med rätt stöd kan alla fastigheter ge högre avkastning och bli mer attraktiva både för hyresgäster och köpare. För fastighetsägaren ska attraktiva både för hyresgäster och köpare. För fastighetsägaren det vara enkelt att äga och utveckla sin fastighet, det är grunden ska för det varasätt enkelt att äga och utveckla sin fastighet, det är grunden för H2M:s att arbeta. H2M:s att arbeta. H2Msätt utgår från varje kunds behov. Budget och tekniska underutgår varje kunds behov. Budget och tekniska underlagH2M tas fram förfrån underhållsplaner, certifieringar och andra behov. lag tas fram för underhållsplaner, certifieringar och andra behov. Genom tydlig övervakning och kontroll kan rätt åtgärd tas fram Genom tydligFastighetens övervakningsystem och kontroll kan rätt åtgärd tas fram och föreslås. är också avhängigt de verksamoch Fastighetens är att också dedel verksamheterföreslås. som finns i den. Detsystem går inte baraavhängigt justera en utan heter finns i den. Det går inte justera en del utan att detsom får effekter på andra delar. Förattenbara välfungerande fastighet att det får effekter på andra delar. För en välfungerande fastighet behövs kunskap om helheten. behövs kunskap omförvaltare helheten.med ansvar för drift har vi tillgång – Som tekniska – Som tekniska förvaltare med ansvar för drift har vi tillgång till nyckeldata om förbrukning av energi, vatten, avfallstjänster med till nyckeldata om förbrukning av energi, vatten, avfallstjänster med

mera och kan därför ge råd till fastighetsägaren om besparingar mera och kan därför ge Per-Olov råd till fastighetsägaren om besparingar och förbättringar, säger Kroonder, förvaltningschef hos och förbättringar, säger Per-Olov Kroonder, förvaltningschef hos H2M. Vi kan göra beräkningar och ta fram förslag och tar ofta en H2M. Vi kan göra beräkningar och ta fram förslag och tar ofta en aktiv roll i fastighetsägarens upphandlingar och investeringsplaner. aktiv roll iärfastighetsägarens upphandlingar och investeringsplaner. H2M kända för sin snabbhet och flexibilitet. Man lyssnar H2M kända för sin snabbhet flexibilitet. behov. Man lyssnar alltid nogaärtill uppdragsgivarens och och hyresgästernas Fokus alltid behov. Fokus är att noga mötatill allauppdragsgivarens utmaningar och och hittahyresgästernas lösningar. är att möta alla utmaningar och hittahar lösningar. Detta tillsammans med att H2M expertkompetens inom Detta tillsammans med att H2M har expertkompetens inom områden som byggservice, områden som byggservice, el och larmsystem, samt el larmsystem, attoch H2M hjälper tillsamt vid att H2M hjälpergör till att vid upphandlingar, upphandlingar, görär atten företaget helt enkelt företaget helt enkelt är en fullservicepartner. Med all fullservicepartner. Med all kunskap i ryggen bidrar kunskap ryggen bidrar H2M till iatt höja fastigH2M att höja fastighetenstill värde. www.h2m.se hetens värde. www.h2m.se


Nya Projekt

November 2020

21

DETTA ÄR EN ANNONS UNIK JORDFELSBRYTARE FRÅN MALTHE WINJE AUTOMATION Malthe Winje Automation AB tillhör en norsk koncern som säljer fastighetsautomation och elmaterial. Företaget är främst ett agenturbolag, man jobbar med fem stora företag och har 20 agenturer totalt. Företaget har 18 anställda i Sverige. En av alla produkter i företaget är Gewiss jordfelsbrytare Re-Start som ger många fördelar. – Det som är unikt med den här produkten från Gewiss är att de är den enda tillverkaren som har den här typen av jordfelsbrytare. Det som är speciellt är att när jordfelsbrytaren löser ut mäter den upp den anslutna kretsen och om det är säkert att återkoppla gör den det. Framför allt är det perfekt för sommarstugor så att inte värmen slås av, frysen blir varm och att det fryser sönder i huset. Den är också lämplig för pumpinstallationer i skogen när man blir tvungen att skicka ut en jourelektriker tio mil ut i skogen för att återställa jordfelsbrytaren. Den stora fördelen med den här jordfelsbrytaren är funktionen att den är självtestande eller självmotionerande. Alla jordfelsbrytare måste motioneras, det vill säga att man ska trycka på den lilla knappen på framsidan och se att den fungerar minst två gånger om året. Det här gör Gewiss brytare själv utan att bryta spänningen! säger Erik Roberger, Teknisk säljare komponent vid Malthe Winje Automation AB.

Produkten från Gewiss är den enda tillverkaren som har den här typen av jordfelsbrytare.

TESTAR ALLA

– Detta har gjort att vi har blivit väldigt framgångsrika till sjukhus och statliga fastighetsverk som tar det här på allvar och går runt och testar alla sina jordfelsbrytare. Den är nu specad och används av de flesta landsting och regioner i Sverige. De sätter in den här i stället och kan vara lugna med det mesta. Det påverkar inte verksamheten mycket. – Trots att det är en dyrare produkt än standarlösningen sparar det pengar i det långa loppet, säger Erik Roberger. LARM PÅ OLIKA SÄTT

Det finns också möjlighet att skicka larm på olika sätt. Det enklaste sker med en larmkontakt, men den går även att koppla upp via Wi-Fi eller via Modbus. På det sättet kan den integreras i fastighetens styr eller i ett överordnat styrsystem i fastigheten. – Om något blir fel i anläggningen får den som ska ha larmet det. Det är möjligt att minimera driftstörningar och vara snabb på banan. En annan stor fördel med här produkten är att den klarar kraven för jordfelsbrytare i elbilsladdare och även för solcellsanläggingar. – Här är det krav på att ha den här typen av jordfelsbrytare med B-typ. Från årsskiftet kommer vi att kunna erbjuda den här möjligheten, avslutar Erik Roberger. GLÖM ATT MOTIONERA JORDFELSBRYTAREN!

Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytarmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. ReStart Autotestenheterna utför periodiskt ett test av sin egen funktion utan att strömmen i anläggningen bryts. GLÖM ONÖDIGA STRÖMAVBROTT!

Jordfelsbrytare kan lösa ut även på grund av temporära felorsaker som inte har orsakats av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen. ReStart Autotest enheten känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen, om frånslaget skett beroende på ett temporärt fenomen och att inget permanent fel finns närvarande i anläggningen återstartas jordfelsbrytaren automatiskt.

GÖR DIN SMARTA JORDFELSBRYTARE ÄNNU SMARTARE!

• Inbyggd hjälpkontakt: ReStart kommer som standard med en larm/hjälpkontakt som kan användas för att få reda på om att allt är normalt i anläggningen samt att man kan få reda på att och när den har motionerat sig. • WIFI-modul: Tillbehöret som kopplar upp din ReStart mot internet och du kan övervaka & styra din anläggning. Detta sker genom en kostnadsfri molnlösning samt tillhörande app. Denna enhet gör också din jordfelsbrytare till en energimätare. (endast till 2-polig jordfelsbrytare). • Modbus-modul: Övervaka & styr din anläggning i ett Modbus RS485-nätverk. Man kan antingen göra detta via ett kostnadsfritt program från Gewiss eller genom att integrera dina ReStartenheter i ett styr/ överordnat system. FAKTA:

Malthe Winje Automation AB marknadsför automations- och installationsprodukter på den svenska marknaden. Rollen är att ge sitt kunnande inom produktområden och en god service och support på alla produkter. Denna kombination av kvalitet och support gör dig som kund/ partner konkurrenskraftig på en marknad med höga kundkrav. Företaget har valt sina produkter med omsorg både vad gäller kvalitet och pris.

WWW.MWA.SE


Nya Projekt

November 2020

22

DETTA ÄR EN ANNONS

OÖVERTRÄFFAD ENERGIÅTERVINNING AV SPILLVATTENVÄRME – Det finns inte någon annan produktlösning på marknaden som återvinner lika mycket värmeenergi från spillvatten som Ecoclimes. Systemet är i princip betalt redan när man tar fastigheten i bruk. Vi är de enda i världen som har lyckats med detta, säger Lennart Olofsson, vd för Ecoclime Group. – Fastigheters energikonsumtion står för mer än en tredjedel av utsläppen av växthusgaser globalt. Vår vision är att fastigheters totala energiförsörjning ska vara 100 procent förnybar, med en ekonomiskt hållbar affärsmodell som skapar vinster för såväl fastighetsägare som för miljön. Andelen energi som idag rinner rakt ut i avloppet ökar i takt med att våra fastigheter förbrukar mindre energi. Med dagens norm för varmvattenproduktion på 25 kWh/m2/år kan det motsvara upp mot hälften av fastighetens energikonsumtion vid nyproduktion. Evertherm SEW är produktnamnet på Ecoclimes system för spillvattenvärmeåtervinning, det är ett unikt energisystem som tar vara på cirka 95 procent av spillvattnets värmeenergi. Det gör det möjligt att återföra energin till fastigheten – en självklar del av framtidens energisystem. MINSKAR ENERGIKONSUMTIONEN

– Det kanske inte ser så märkvärdigt ut, det är två tankar och från den ena suger man ut värmen ur avloppsvattnet via en värmepump. Men det sänker behovet av köpt energi och effektbehovet kraftigt i värmesystemen, säger Lennart Olofsson. Lösningen har visat sig hålla vad den lovar i ett antal installationer, exempelvis i Skanskas bostadsprojekt Solterrassen i Umeå som vann NKI index 2018. Allt eftersom att fler får kännedom om systemet ökar föreskrivningarna, Stockholmshem kommer att installera sin första anläggning i ett byggprojekt under hösten 2019. Enkelt uttryckt absorberar man, och återvinner därmed, värmen från spillvattnet tills det håller samma temperatur som när det kom in till fastigheten. På det här viset tar man tillvara på nästan all värmeenergi som tillförts vattnet, i ett kretslopp. Man kan dra parallellen till funktionen hos luftvärmeväxlare. Men eftersom det är lättare att utvinna energi ur vattenbaserade system uppnår man en högre effektivitetsgrad. Det styrs via ett styrsystem som ingår i lösningen. SÄNKER EFFEKTTOPPARNA

– Eftersom man främst förbrukar varmvatten morgon och kväll, kan den här lösningen bidra till att kapa höga effekttoppar. Genom att lagra värmeenergi i ackumulatortankar finns den tillgänglig vid


Nya Projekt

November 2020

23

DETTA ÄR EN ANNONS störttappning av varmvatten morgon och kväll, därför går det att distribuera energin efter effekttoppar i fastigheten. Därmed kan man även minska mängden köpt energi för uppvärmning av varmvatten med upp till 95 procent och effekttopparna med mer än 50 procent, förklarar Lennart Olofsson. Lösningen är möjlig att installera både i nya och gamla fastigheter.

behovet har ökat under senare år. Energiråvara som används till fjärrvärme kommer dels från förbränning av sopor men till allt större del från biomassa. Även om biomassa är en fossilfri energiråvara så ger den en klimatpåverkan vid förbränning. Alternativa användningsområden för biomassa kan ersätta fossilbaserade klimat- och miljöbovar, till exempel kan den användas som drivmedel för flygplan, tillverkning av metanol och miljödiesel samt textiler som ersätter bomull.

ENERGI I KRETSLOPP

Målsättningen för Ecoclime inom Cirkulär Energi är att ta vara på energi från spillvatten som annars bara försvinner ut i marken på väg till vattenreningsverket. På samma sätt som människor ändrat sin attityd till matsvinn måste den ändras när det gäller energisvinn. Energiproduktion är en stor bov vad gäller koldioxidutsläpp. Ju mer energi man kan bevara i kretsloppssystem, desto bättre. Ecoclime ser fram emot att det kommer att bli en byggstandard att återvinna värme från spillvatten. I ett normalt bostadshus med lägenheter får man en automatisk besparing på omkring 23-24 kWh/m2/år, vilket motsvarar 20-40 procent av de energikrav som numera normalt gäller via Boverkets standard och många kommuners ännu hårdare krav vid marktilldelning. MÅNGA FÖRDELAR

I jämförelse med tillförd energi från fjärrvärme har den här lösningen många fördelar. Inte minst besparingsmässigt. Fjärrvärmenäten ligger redan nära sin maximala kapacitet, då energi-

FAKTA:

Ecoclime Group AB investerar i och utvecklar bolag med klimatsmarta teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (f.d. Aktietorget).

www.ecoclime.se WWW.ECOCLIME.SE


Nya Projekt

November 2020

24

DETTA ÄR EN ANNONS

MARKNADENS MEST ENERGIEFFEKTIVA SANDWICHPANELER TERMISK PRESTANDA

En sluten cellstruktur och unik tillverkningsteknik i QuadCoreTM, ger marknadens bästa värde gällande termisk prestanda för sandwichpaneler. Med denna produkt uppnår Kingspan ett lambda-värde på endast 0,018 W/m·K. Det ger upp till 20 procent förbättrad termisk prestanda jämfört med annan PIR-isolering och upp till 50 % bättre termisk prestanda än produkter med mineralullskärna. Som ett resultat ger QuadCoreTM-tekniken en minskad energiförbrukning vid uppvärmning och kylning av din byggnad, vilket skapar betydande energibesparingar. Vi garanterar att sandwichpaneler med QuadCoreTM behåller sina värmeisoleringsegenskaper och termiska prestanda hos kärnan under en period av 40 år. BRANDPRESTANDA

I verkligheten är röken den största risken vid brand. Därför är det viktigt att minimera utvecklingen av rökgaser och därige-

nom förebygga skaderisk för människor. QuadCoreTM-isolering har enligt EN13501-1 lägre rökgasutveckling än kraven för att uppnå B-s1, d0. QuadCoreTM är den första slutna cell-isoleringen i världen som certifieras enligt FM Global brandprestandacertifiering: FM 4882 – Innervägg och takpanel i klass 1, och är certifierad för rökkänsliga utrymmen. Samtidigt uppfyller panelerna krav från UK Insurance: LPS 1181 Del 1 och LPS 1181 Del 2. LÅG VIKT

QuadCoreTM-isolering är ett slutet cellstrukturmaterial med ≥ 95 % slutet cellinnehåll. QuadCoreTM väger bara en tiondel av en likvärdig mineralullsisolering vid samma U-värde. Panelerna har samma och i enskilda fall bättre termiska och mekaniska egenskaper trots en låg vikt. En lägre vikt och tjocklek bidrar till lägre transport- och byggkostnad samt mindre miljöpåverkan. Detta möjliggör en mer kostnadseffektiv montering, stomkonstruktion och infästning.


Nya Projekt

November 2020

25

DETTA ÄR EN ANNONS UPP TILL 30 % HÖGRE MEKANISK PRESTANDA

QuadCoreTM är resultatet av ett unikt recept och egenutvecklad tillverkningsprocess. Den uppnås tack vare en hybridteknik med ett unikt recept och avancerad produktionsteknologi. Baserat på en kontinuerlig produktionsprocess som formar mikroceller. Därigenom skapas en solid och styv isolering jämfört med en mineralullskärna. Vid tillverkning av Kingspans sandwichpaneler uppnås högre vridstyvhet och möjlighet till längre spännvidd jämfört med en mineralullspanel. Som ett resultat kan QuadCoreTM sandwichpaneler lätt uppfylla specifika belastningsförhållanden jämfört med isolerade paneler med öppen cellteknik. Det betyder att arkitekter kan använda tunnare paneler med bättre prestanda. Denna möjlighet gör att byggherrar kan spara pengar och få optimal kvalitet och funktionalitet. MILJÖVÄNLIG ISOLERING

Dagens byggnation kräver miljövänliga materialval, inom Kingspan finns en grön linje både gällande våra produkter och vårt dagliga arbete. Därför är vår QuadCoreTM-kärna helt miljövänlig, det innehåller inte freoner och är fritt från CFC och HCFC. QuadCoreTM finns inte med på röda listan och har 3:e parts verifiering enligt EN 15804. QuadCoreTM-produkter har mycket låg påverkan på den globala uppvärmningen och noll ODP. Samtliga QuadCoreTM-produkter är miljövänliga och 100 procent återvinningsbara. Genom att använda QuadCoreTM i dina projekt bidrar du till gröna byggnadsbedömningar som BREEAM, LEED och DGNB. FIBERFRI

Under byggnadsprocessen exponeras du för isoleringen i dina sandwichpaneler. Flertalet arbetsroller hanterar isoleringen. QuadCoreTM är en solid fiberfri isolering som ej irriterar vid hudkontakt – i motsats till mineralullsfibrer. Materialet irriterar ej heller luftvägarna eller ögonen och kräver därför ej heller andningsskydd. Mineralull är klassat som ett hudirriterande material under EU-direktivet för farliga dammpartiklar. HÅLLBARHET AV PRESTANDA

Den slutna cellstrukturen i QuadCoreTM hjälper isoleringsskummet att hålla värme-, brand- och mekanisk prestanda stabil under alla miljöförhållanden under flera år av exponering. Väderförhållanden påverkar inte – prestandan är alltid perfekt utan att förlora någon av dess egenskaper. En annan fördel är diffusionstätheten i den slutna cellstrukturen i QuadCoreTM, som förhindrar utvecklandet av mögel och svamp under hela livslängden. Som ett resultat bidrar det till att spara energi och förutse kostnader tack vare att u-värdet kommer att vara oförändrat. I jämförelse med isoleringsmaterial med öppen cellstruktur där det finns risk för försämrad isoleringsförmåga beroende på fuktgenomträngning och fuktkänsliga material.

WWW.KINGSPAN.COM


Nya Projekt

November 2020

BOKLOK OCH SIGTUNAHEM I SAMARBETE – GER TOTALT 95 HYRESRÄTTER I MÄRSTA BoKlok och SigtunaHem har skrivit avtal om ytterligare en etapp med hyresrätter i området Norrbacka i Märsta. Projekten har upphandlats via Sveriges kommuner och regioners (SKR) avtal för bostäder till lägre kostnad. - Snart kommer vi att kunna se de första husen som BoKlok levererar och det känns väldigt spännande. Norrbackas omvandling är ett av SigtunaHems största byggprojekt. Det kommer att pågå under fem år och genomförs i åtta etapper. Totalt så ersätter vi 200 uttjänta lägenheter som byggdes på 1970-talet med 300 nyproducerade lägenheter, säger Göran Langer, VD på SigtunaHem. Norrbacka är ett barnvänligt område med mycket gröna ytor. Just nu pågår en större omvandling av Norrbacka där området ska utvecklas och moderniseras. - Vi är väldigt glada att kunna bidra med ännu en etapp hållbara bostäder som boende i Norrbacka har råd att flytta in i. Totalt levererar vi nu 95 bostäder i två etapper. Eftersom vi bygger på halva tiden jämfört med traditionellt byggande kan de första nya hyresgästerna börja flytta in redan våren 2021, säger Anton Leigard, marknadsområdeschef på BoKlok. Totalt handlar det om 95 hyresrätter, 47 lägenheter i första

26

etappen och 48 lägenheter i andra. Arbetet med första etappen har påbörjats och andra etappen planeras byggstarta sommaren 2021. Inflyttning i första etappen beräknas till våren 2021 och hösten 2022 i andra etappen.

HÅLLBARA LEVERANTÖRER PRIORITERAS I PROJEKTET CEDERHUSEN ROCKWOOL levererar isolering till projektet Cederhusen, som kommer bli ett av världens största bostadsprojekt i massivträ. Vid planering och större inköp för projektet har hållbarhet och miljö haft högsta fokus.  ”Vi har till exempel granskat miljövarudeklarationer noga och även vägt in parametrar som återvinning”, berättar Jakob Tengvald, Projektchef på Veidekke Entreprenad. Cederhusen är omtalat för både storlek och ambitionsnivå. Projektet ligger i stadsdelen Hagastaden i Stockholm och kommer bli ett område av totalt fyra byggnader på 7-13 våningar. Totalt handlar det om 237 lägenheter och åtta lokaler. Beställare är wfastighetsbolaget Folkhem och totalentreprenör för det första kvarteret är Veidekke Entreprenad. ”Det är en ynnest att få jobba i ett sådant här spännande och


Nya Projekt

November 2020

utvecklande projekt i massivträ”, kommenterar Projektchef Jakob Tengvald från Veidekke. Jakob berättar att leverantörernas miljö- och hållbarhetsarbete har varit viktigt för besluten kring större materialinköp. Cederhusen har ingen miljömärkning, men materialval har utvärderats ur ett hållbarhetsperspektiv, både vad gäller klimatpåverkan och inomhusmiljön för de boende. ”Det händer mycket i byggbranschen nu och det är väldigt positivt att hållbarhet har blivit en konkurrensfaktor”, säger Jakob. Leveranserna från ROCKWOOL omfattar olika stenullsprodukter till projektet. Det gäller i första hand isolering till fasad samt takisolering och isolering till innerväggar och undertak. ”Stenull och KL-trä passar bra ihop på grund av stenullens brandsäkra, fuktavvisande och ljuddämpande egenskaper”, menar Arbetsledare Nanita Brar. Stommen för första trapphuset är färdigmonterat och nu påbörjas arbetet med fasadkompletteringen där ROCKWOOL Redair Flex är en del av systemet. ”Hittills har arbetet gått enligt plan och det är ett väldigt kompetent team som jobbar i projektet. Det känns verkligen positivt när man är ute på arbetsplatsen och pratar med kollegorna!” avslutar Jakob.

WALLENSTAM VÄLKOMNAR NYA HYRESGÄSTER TILL MAJORNA Längs med Stenklevsgatan i Majorna, Göteborg bygger Wallenstam138 moderna hyreslägenheter i projektet Godhems Backe. Nu har hyresgästerna i den första etappen med 77 lägenheter fått nycklarna till sina nya hem. På taket har alla hyresgäster tillgång till två härliga takterrasser och ett stenkast därifrån ligger Slottsskogens gröna områden. Intresset har varit stort för lägenheterna. De har förmedlats via Wallenstams bostadskö och visats digitalt med visningsfilm samt genom en interaktiv 360-visning. Som boende i första etappen får hyresgästerna tillgång till två härliga takterrasser varav den ena har ett växthus för umgänge och trivsel. Om ett år välkomnas ytterligare hyresgäster till nästa etapp med 61 nya lägenheter. - Behovet av bostäder är enormt. Att kunna tillföra fler hyresrätter i centrala Göteborg känns väldigt bra. Hyresrätten står för så mycket mer än att vara ett hem, det är ett flexibelt och bekvämt boende. Här har det varit majoriteten unga vuxna som fått sitt första egna hyreskontrakt. Det är roligt att vi kan tillföra dessa hyresätter i en populär stadsdel och möjliggöra att fler kommer ur bostadsbristen,

27

säger Marina Fritsche, vice vd på Wallenstam. Lägenheterna är rökfria och byggs enligt miljöbyggnad silver. Projektet är en del av Bostad2021. Arkitekt är Krook och Tjäder.

RESONAS PROJEKT AMARILLO I LUND - SLUTSÅLT 7 MÅNADER EFTER SÄLJSTART Vid Brunnshögs södra entré, uppför Resona sitt andra projekt i Lund, Brf Amarillo. Projektet består av 27 lägenheter fördelade på 2-5 Rok, 57 – 126 kvadratmeter. Inflyttningen är beräknad till Q2 2021. Ca ett halvår efter att deras första projekt, Brf Verde, står klart för inflyttning. Försäljningen har gått mycket bra och ansvarig mäklare, Andreas Hansen, säger att han är mycket glad över att sålt slut projektet. ”-Det är alltid skönt att sälja slut ett projekt, i detta fall redan på 7 månader. Det har varit en orolig vår när ingen har vetat vad som ska hända på marknaden, men försäljningen har hållit ett jämnt tempo sedan säljstart. Produkten har varit mycket bra, och eftertraktad. Då går det fort.” Köparna kommer främst från den östra delen av Lund. Andreas säger att det är många som säljer sin villa och flyttar till Brf Amarillo. ”-Lägenheterna har varit väl tilltagna i storlek och terrasserna och garaget har varit mycket uppskattat. Projektet är unikt av sitt slag på Brunnshög, vilket har märkts i sälj-takten som sagt. Det går inte att finna ett bättre läge än detta på Brunnshög. Jag kan bara gratulera köparna till de fina bostäder de köpt. Jag ser fram mot inflyttningen i vår. ”

Allt inom vattennära tjänster


ForsengrĂŠnska badet. Bild: Mattias Ek. Stadsmuseet


SWECO UTVECKLAR ETT “SILICON VALLEY” I SÖDRA KINA >>>


Nya Projekt

November 2020

SWECO UTVECKLAR ETT “SILICON VALLEY” I SÖDRA KINA Sweco har fått i uppdrag att utveckla en ny High-Tech Park på ön Hainan i södra Kina. Området blir ett nytt landmärke för Kina och en föregångare inom innovation, hållbar design och teknik, som ska attrahera internationella tech-företag. ”Vi är såklart mycket stolta över att få möjlighet till att bidra med vår kompetens inom arkitektur och hållbar stadsutveckling i ett uppdrag som kommer påverka väldigt många människor under lång tid”, säger Daan Cedergren tf. vd för Sweco Sveriges arkitektverksamhet. Sweco vann uppdraget i en internationell tävling, och projektet beräknas bli invigt under 2024. Swecos arkitekter utformar både planering och landskap, samt ritar alla byggnader inom området. Den totala byggnadsytan är 500 000 kvadratmeter. ”Detta är ett gigantiskt projekt, med extremt höga krav. Att genomföra det mitt under en pågående pandemi är en utmaning utöver det vanliga. Våra arkitekter har en integrerad och involverande

30

planeringsprocess som ger unika hållbarhetsvärden. Samtidigt lär vi oss hela tiden av kinesernas effektivitet och utvecklingsambitioner”, säger Daan Cedergren. Uppdraget omfattar förutom en “Future Office Park” även byggnader för forskning och utveckling, bostäder, handel, skolor och ett sjukhus. Flera av Swecos kompetenser är involverade och närmare 100 arkitekter från Sweco arbetar i uppdraget. ”Sweco har arbetat med hållbara stadsutvecklingsprojekt i Kina under 20 år, och vi har varit ansvariga för många uppmärksammade stadsplaneringar runt om i landet. Att vi som i detta projekt har möjlighet att arbeta med helheten från planering till landskap, arkitektur och inredning känns extra roligt”, säger Christer Stenmark, utlandschef för Sweco Sveriges arkitektverksamhet. Uppdragsgivaren är Hainan Future Office Park Investment and Holding co, Ltd. Uppdraget uppgår till cirka 85–100 MSEK i den första etappen.


Nya Projekt

November 2020

FOJAB OCH PEAB VINNER PRESTIGEFYLLD MARKANVISNINGSTÄVLING I JÖNKÖPING Tillsammans med Peab har FOJAB utvecklat det vinnande förslaget för markansvisningstävlingen om ett nytt kvarter i Jönköping. Förslaget är ett bostadskvarter med stort fokus på social hållbarhet, publika verksamheter och inbjuder till boende för hela livet. I april 2020 bjöd Jönköpings kommun in till en markanvisningstävling för att utveckla kvarteret Öljetten i nya stadsdelen Skeppsbron i Jönköping. För markanvisningen fanns ett klart och tydligt mål; en stark och tydlig idé om socialt hållbar stadsutveckling och hur man skulle låta det prägla kvarteret. Det vinnande förslaget, Den hemliga trädgården, blir ett bostadskvarter med stort fokus på social hållbarhet. Ambitionen i projektet har varit att skapa ett kvarter som inbjuder till boende för hela livet. Förslaget innefattar olika typer av bostäder som är anpassningsbara efter livssituationen. Särskilt fokus har lagts på att möta ungas behov av eget boende, trygghet och social möten. Bland annat får kvarteret en högre andel små lägenheter än ett konventionellt bostadsprojekt, cirka 45 % av bostäderna är 1 rok. Det möjliggör för unga att få ett eget boende till en rimlig kostnad. – Vi är jätteglada över att vara med och skapa kvarteret Öljetten tillsammans med Fojab. Det är glädjande att Jönköpings kommun har en så hög ambitionsnivå vad gäller social hållbarhet. Vår ambition är att skapa ett tryggt, socialt hållbart och spännande kvarter som inbjuder till boende i alla åldrar. Det skall bli ett kvarter att mötas och umgås i. Vi har en utmaning i vår bransch att hitta lägenhetslösningar som är mer flexibla med hänsyn till livets olika skeden än de traditionella 1:orna, 2:orna och 3:orna. Det hoppas vi kunna ge prov på här, säger Annike Thorén, distriktschef på Peab. Kvarter Öljetten är ett klassiskt stadskvarter som bygger på enkla volymer i en robust stomme. Kvarteret ges olika karaktärer vilket ger förutsättningar för bottenvåningar som spiller ut på gatan

32

och olika sociala funktioner som tillförs stadslivet. Hälsa, rörelse och gemensamma platser för aktivitet har varit viktiga aspekter i gestaltningsförslaget. Kvarteret får många publika verksamheter och sociala funktioner såsom gästlägenhet, tvätt lounge, coworking och cykelverkstad. Utöver detta finns ”Den hemliga trädgården”, fickparken, som är en lummig, grön oas dit Jönköpingsborna bjuds in. Det privata gårdslivet lyfts upp på taket där möjlighet ges till odling, fysisk aktivitet och vardagsrörelse. Juryns motivering: ”Den hemliga trädgården är ett väldigt genomarbetat och fint förslag som har många grundkvaliteter i struktur, gestaltning och bostäder och som passar väl in i idén om vad Skeppsbron ska vara i framtiden. Vinnarförslagets styrka i frågan om social hållbarhet handlar framförallt om fokus på ungas boende och viljan att engagera unga i utformningen av kvarterets gemensamma miljöer. Det finns också ett spännande fokus på hälsa och rörelse i förslaget, även detta en central fråga i en tid av ökat stillasittande bland just unga”


Nya Projekt

November 2020

SUNROOFS INTERNATIONELLA DESIGNTÄVLING FÖR ARKITEKTER HAR BÖRJAT! SunRoof är en internationell startup som utvecklar solcellstak och lösningar för smart energihantering. Man har nu börjat ett samarbete med ägaren till den största plattformen för parametriska BIMobjekt, för att genomföra den internationella tävlingen: “Framtidens hus. SunRoof bästa projekt 2020.” Designa framtidens hus med ett solcellstak från SunRoof där du använder BIMobject”. Detta är en möjlighet för arkitekter från hela världen att främja sin visionära design av hus som använder innovativ teknik för att möta klimatutmaningarna. Projekten som deltar i tävlingen bör ta hänsyn till möjligheterna som solcellstak erbjuder för att skapa vackra och “gröna” byggnader. Solcellstak skapar möjlighet att kombinera solenergi med smarta huskoncept och elektromobilitet, oavsett om man väljer beprövade lösningar eller använder den nya tekniken. - På SunRoof tror vi att arkitektur baserad på förnybar energiteknik (FE) är vägen framåt. Vi inspirerar till att skapa en ekologisk framtid och uppskattar arkitekter som djärvt inför en vision om en miljövänlig värld i sina projekt. Vi vill belöna sådana framstående designers som svarar på dagens klimatutmaningar. – säger Lech Kaniuk, VD för SunRoof. – Kombinationen av ett SunRoof solcellstak med BIM-metoden ger oss en skräddarsydd lösning för hållbart byggande. Genom att skapa projekt med BIM kan arkitekten tidigt upptäcka fel och brister

33

även i simulerings steget. Detta hjälper till att minska mängden oförutsedda material- och energiförluster. Det är därför redan nu värt att utnyttja de möjligheter som denna teknik erbjuder - säger Maciej Olczyk, Projektledare på BIMobject. Tävlingen genomförs i partnerskap med Sveriges ambassad i Warszawa. SunRoof har sina rötter i Sverige och Skandinavien stöder energiomvandlingen i Polen. Framtidens Hus-projekten bedöms av en framstående internationell jury bestående av: Lech Kaniuk (SunRoof), Maciej Olczyk (BIMobject), Stefan Gullgren (Sveriges ambassadör i Polen), den världsberömda arkitekten Mokena Makeka (Makeka Designworks) , Natalia Chylinska (Builder Polska), Weronika Konior (Architektura-murator), Krzysztof Soloducha (Sztuka Architektury) och Michal Pierzchalski (Architektura.info). Tävlingen vänder sig såväl till erfarna som unga arkitekter som tar sina första steg i arkitektbranschen. De bästa projekten ur ett tekniskt, visuellt och estetiskt hänseende utses och vinnarna kommer att motta priser värda upp till 4000 euro totalt. Sista inlämningsdatum är 30 november 2020. Tävlingen enligt upphovsrätten beskyddad av: Builder Polska, månadstidskrifter Architektura Murator, Sztuka-Architektury.pl, Architektura.info.


Nya Projekt

November 2020

34

I am Home påbörjar markarbetet i Halmstad

I AM HOME PÅBÖRJAR MARKARBETET I HALMSTAD Den 7:e oktober påbörjades markarbetet i projektet Bonden som är attraktivt belägen intill Slottsjorden i centrala Halmstad. Projektet omfattar en totalyta om 11 800 kvadratmeter BTA fördelat på 178 lägenheter, faciliteter för att underlätta vardagen för de boende och lokaler för kommersiellt bruk. Lägenheterna kommer att upplåtas som hyresrätter av Rikshem. Fastigheten är en del av ett nytt utvecklingsområde där en ny detaljplan totalt medger utveckling av cirka 500 bostäder samt centrumverksamhet med bland annat kontor, handel och restauranger. Bonden kommer att bidra till en livskraftig stadsdel med många bekvämligheter för de boende i området.

FASTIGHETSBOLAGET LILLSKÄR VILL BYGGA RADHUS PÅ LÖVUDDEN I HÄRNÖSAND Fastighetsbolaget Lillskär får möjlighet att bygga radhus på Lövudden i Härnösand, Höga Kusten. Kommunstyrelsen i Härnösand har beslutat att företaget får en så kallad markanvisning. – Läget är fantastiskt. Vår filosofi är att bygga i lägen där vi själva skulle vilja bo och det här är precis ett sådant läge, säger Henrik Lindkvist på Lillskär. Markanvisningen innebär att Lillskär får ensamrätt att utreda förutsättningarna för ett bygge under 18 månader och marken kommer inte att säljas till någon annan under den tiden. Men det kan gå betydligt snabbare än 18 månader. Företaget och kommunen är överens om priset för det 4 400 kvadratmeter stora området och det finns färdiga idéer om vilken typ av hus som ska byggas. – Vi tänker oss att bygga i trä och hoppas kunna starta försäljningen redan i början av 2021, säger Henrik Lindkvist. Lillskär har lyckade erfarenheter sedan tidigare av bostadsprojekt på små orter och har även jobbat med projekt på Norra Kajen i Sundsvall. – Vi vill utveckla unika lägen och skapa spännande och trivsamma boendemiljöer som gör avtryck i lokalsamhället, säger Henrik Lindkvist. På Lövudden har några villor byggts det senaste året och fler villatomter är till salu. Nu kan villorna alltså kompletteras med radhus. – Det här känns jättebra. I Härnösand och Höga Kusten finns fantastiska möjligheter till havsnära boenden och på Lövudden

finns en enorm potential. Tillsammans med Lillskär kan vi nu ge fler människor möjlighet att förverkliga sin dröm om att bo nära havet och ändå centralt, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

URBANGREEN BYGGER DAGVATTENTAK PÅ STORDALENS NYA NOLLENERGIHOTELL PÅ UPPDRAG AV SKANSKA FÖR FABEGE Urbangreen har fått uppdraget att som underentreprenör bygga ett dagvattenhanterande tak på Skandinaviens första nollenergihotell i Arenastaden i Solna och har utvecklat en ny, unik taklösning för projektet. Urbangreens uppdrag utförs under det fjärde kvartalet 2020 och uppgår till ett ordervärde av ca 700 000 kronor. Fastigheten ska genom 24 stycken borrhål för geoenergi samt totalt nästan 2 500 kvadratmeter solceller på fasaden och taket producera mer energi än förväntad förbrukning. För att kunna nyttja hela takets yta till solpaneler och samtidigt följa Solna stads krav vad gäller dagvattenhantering för nyproduktion har Urbangreen för projektet skapat en ny, unik taklösning utan vegetation för att kunna fördröja dagvattnet i enlighet med regelverken. -Även om vi är experter på gröna tak och dagvattenhantering så vill och kan vi samverka med solpaneler och andra hållbara bygglösningar. Genom att ha en nära dialog med nytänkande byggbolag och fastighetsägare kan vi utvecklas tillsammans med dem och deras projekt. Vår nya produkt Dagvattentaket, som vi bygger på Nationalarenan 3, är ett exempel på detta, säger Therese Lundstedt, vd på Urbangreen. Det nya hotellet ska stå klart under det första kvartalet 2021. Hotellet blir en del av Nordic Choice Hotels kedja Comfort Hotel med 336 rum, 88 lägenheter för långtidsboende samt Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor. Urbangreen är ett innovationsföretag med en tydlig vision om att leda den gröna utvecklingen med hållbara lösningar för tak och innergårdar i våra stadsmiljöer och har på kort tid fått stort erkännande i branschen och ses idag som marknadsledande inom entreprenad av taklandskap. Bolaget har en egen sedumproduktion i Småland och levererar produkter, systemlösningar och agerar underentreprenör för gröna tak i Norden. Innovationerna kan ge fastighetsägare en bättre värdeutveckling, en bättre dagvattenhantering samt ett positivt miljöavtryck.


Nya Projekt

November 2020

35

Spännande nyheter

Vi utvecklar ständigt nya produkter, här är några intressanta nyheter som är tillgängliga nu.

- The Nordic light

BlueDim

BlueDim är en serie revolutionerande styrkomponenter som styrs lokalt på vanligt sätt men som också kan fjärrstyras från en gratis BlueDim-app på mobil/surfplatta. Våra BlueDim-produkter använder Bluetooth med Mesh-funktionalitet vilket innebär att de kollektivt ökar den trådlösa räckvidden. I appen finns inställningar för av/på, dimning, scenarier, timers, astrour med mera. BlueDim kan användas tillsammans med vår BT/WiFi Gateway. Med Gateway kan alla funktionerna fjärrstyras från hela världen via internet. Gatewayen gör det också möjligt att integrera BlueDim med andra populära kommersiella styrsystem som Google Home och Amazon Alexa. Enr: 1360600-06, 1360684-86

Effektiv dimbar LED-strip med tejp på baksidan!

PowerStrip

Klipp- och skarvbara LED-strips med flera tillbehör vilket gör PowerStrip till en kreativ produkt för att skapa spännande ljuseffekter. PowerStrip levereras i 2700K, 3000K, 4000K och 3000-2000K WarmDim, som kompletta kit på 5 meter med dimbart LED-drivdon och tillbehör för skarvning. PowerStrip levereras också i 30 meters rullar där man köper tillbehören separat. PowerStrip har tejp på baksidan och kan användas i kombination med med utanpåliggande eller infällda aluminiumprofiler. Enr: 7506260-72

Kraftfulla miniatyrdownlights!

Designerns förstahandsval!

UniCone 83

UniCone 83 är storebror till vår mycket populära UniCone downlight för 76 mm hål. UniCone 83 passar håldiameter på 82-84 mm och har samma låga byggnadshöjd vilket gör att den passar i 48 mm downlightsboxar. Mycket smal kant och djupt indragen ljuskälla. UniCone 83 levereras i vit och svart, med symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild samt i ljusfärgerna 2700K, 3000K eller WarmDim. Enr: 7473420-35

Unilamps produkter finns att köpa genom Rexel Sverige AB

Gyro®

Gyro® WarmDim

Gyro® Surface Round

Gyro® Frame 1

Gyro® Frame 2

Gyro® Frame 3

Mini-D

Mini-D är en miniatyrdownlight som kan användas till spännande effektljus i fördjupningar runt fönster, i badrum och för fondväggar. Toppmodellerna är kraftfulla nog att fungera som allmänbelysning. Mini-D finns i sex olika utgåvor varav fyra har internt dimbart LED-drivdon som gör att armaturen kan anslutas direkt till 230V. Varianter med externt LED-drivdon har extra små fysiska mått och flera stycken kan anslutas till samma drivdon. Levereras med 2 m. kabel. Dimbara till mycket låga nivåer. Enr: 7473228-33, 7981863-64

Gyro® Surface Round WD

Unilamp Norden AB, Box 18, 452 21 Strömstad, Sverige, Tlf: 0526-104 20 post@unilamp.se

Gyro® Surface Square

Gyro® Surface Square WD

www.unilamp.se


Nya Projekt

November 2020

36

Byggstart för Kvarteret Prästlyckan i hjärtat av Alingsås

BYGGSTART FÖR KVARTERET PRÄSTLYCKAN I HJÄRTAT AV ALINGSÅS Den 8 oktober gjöts den första detaljen av Kvarteret Prästlyckan i centrala Alingsås, då representanter från Alingsås Kommun, Skara Stift och Tornstaden gemensamt tillverkade en betongplatta med inskriptioner till kvarterets innegård. Gjutningen blev en symbolisk start för byggnationen av de 122 nya bostäder som ska bidra till stadsbilden i centrala Alingsås. Första inflyttning beräknas kunna ske till sommaren 2022. Det blev ett annorlunda avstamp för byggnationen av bostadswkvarteret Prästlyckan i Alingsås med en mindre skara människor, men under festliga former. Det symboliska spadtaget innebar en gjutning av en betongplatta med inskriptioner som kommer att pryda fastigheten. Detta gjorde Gert Adolfsson, chef för gendomsavdelningen i Skara stift tillsammans med Jan Edlund, koncernchef för Tornstaden samt Karl-Johan Karlsson (C), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås Kommun. – Det här är inte bara ett bostadsbygge utan ett samhällsbygge, sa Karl-Johan Karlsson. Gert Adolfsson framhöll i sitt tal att en ledstjärna under processen varit att skapa attraktiva, trygga och miljömässigt bostäder för vanliga människor.

– Det här är en fantastisk dag och viktig milstolpe i en lång process, berättade Gert Adolfsson. Det nya bostadskvarteret i korsningen Norra Ringvägen och Prästgårdsvägen har utvecklats tillsammans med Skara Stift i samarbete med Alingsås kommun och gränsar till den äldre delen av staden. Husen kommer att få varierade fasader av trä och puts, samt med en behaglig färgsättning för att smälta väl in i den närliggande äldre bebyggelsen. – Tillsammans vill vi skapa ett gott liv byggt med omsorg i hjärtat av Alingsås, sa Tornstadens koncernchef Jan Edlund och så löd också inskriptionen på den metallskylt som gjöts in i den betongplatta som ska få pryda gården i Kvarteret Prästlyckan i framtiden.

90/KROOK & TJÄDER VINNER MARKANVISNINGSTÄVLING I HELSINGBORG Arkitekterna Krook & Tjäder har tillsammans med Mjöbäcks entreprenad, Järngrinden och Strandlyckan Invest vunnit markanvisningstävlingen Kvarteret Ankan Högasten i Helsingborg. Förslaget har ett tydligt hållbarhetsfokus och ingår i H22 i Helsingborg. Projektering startar upp under hösten 2020.


Nya Projekt

November 2020

37

– Kvarteret Ankan knyter an till och tar avstamp i Högastens byggnadstradition och karaktär, säger Conny Strandell, arkitekt på Krook & Tjäder. Stora delar av fastigheterna gestaltas i gårdsmiljö för att skapa en levande och grön oas i kvarterets hjärta. Utformningen uppmuntrar till inkludering och möjliggör generationsboende. På tomten blandas nytt och gammalt. Utöver bostäderna planeras gemensamma lokaler med faciliteter som festlokaler och lekrum, verkstad och hobbyrum samt gästboende för övernattande gäster. Som en del av H22 kommer detta bostadskvarter att representera den lilla med tätbyggda byns trivsamhet och småskalighet, kombinerat med nygamla möjligheter i form av delningsekonomi och förnuftigt resursnyttjande. – Vi siktar mot ett framtida samhälle som är mindre inriktat på konsumtion och kortsiktighet och mer fokuserat på människans längtan efter mening och sammanhang, säger Conny. Tillsammans vill vi bidra till att Kv. Ankan blir en levande, hållbar och intressant plats att bo och leva på. Utdrag ur Juryns motivering: Det vinnande förslaget har tagit med sig de goda kvaliteter som redovisades i prekvalificeringen och har integrerat dem i ett starkt projekt. Anbudet redovisar en intressant lösning med variationsrik gestaltning med brutna bostadsvolymer. Fasadmaterialet av trä skapar ett livfullt inslag i stadsbilden. Det skapas ett väl gestaltat och charmigt kvarter som knyter an till den mänskliga skalan och områdets karaktär. Projektet visar en rimlig exploateringsgrad och antal lägenheter. Man tänker sig staplade radhus med lägenheter i bottenplan, fördelade på totalt 53 bostäder, med bostadsrätt som upplåtelseform. I förslaget lyfts flera gröna och hållbara värden fram, så som solceller, laddstolpar för fordon, öppen dagvattenhantering samt

gröna tak. Den genomgående träkonstruktionen ger minskat klimatavtryck.

PROJEKT VILLA ATENO ÖVERLÄMNAT Urban Properties förvärvade projekt Villa Ateno under sensommaren 2017. Fastigheten var vid förvärvet ca 1 200 kvadratmeter och i mycket dåligt skick. Byggnaden ansågs vara en sanitär olägenhet och var ett tillhåll för många skadedjur. Under hösten pågick ett intensivt arbete med bygglov och diskussioner fördes mellan bygglovsavdelningen, arkitekt, antikvarie och kulturförvaltningen. Resultatet blev att lägenhetsstorlekarna minskades något samtidigt som vi bostadsytan kunde ökas genom att källaren grävdes ut och vinden inreddes för bostäder. Totalt skulle den renoverade byggnaden omfatta 21 lägenheter över 1 467 kvadratmeter.  Byggnationen påbörjades under våren 2018 och blev färdigställd i sin helhet sommaren 2019. 16 av 21 lägenhet var sålda vid färdigställandet och resterande såldes under det kommande året. Under sommaren 2020 överlämnades ansvaret för huset till en ny uppskattad styrelse av boende i huset som nu förvaltar huset för egen räkning. “Det har varit ett väldigt spännande projekt, där vi tagit ett gammalt mycket nedgånget hus men med stor charm och förvandlat det till nya otroligt fina lägenheter. Här har vi verkligen kunnat visa på en utveckling där vi bevarat de otroliga förutsättningar som finns i sådana här hus och samtidigt gett det en ny chans att återigen få husera toppenlägenheter till boende så som det en gång skapades” säger Mattias Schultz på Urban Properties.

Valmatics 4.0

Intelligent styrsystem för den nya industrin. Dagens avancerade virkestorkar är byggda för den nya industrin. Det är dags för ett styrsystem som kan utnyttja dem till fullo. Valutec presenterar Valmatics 4.0, med inbyggd intelligens och simulatorer för alla torkmodeller som beräknar din optimala torkprocess, automatiskt! Det nya och moderna användargränssnittet är enkelt att lära sig och ännu enklare att använda. Det enda styrsystemet som kombinerar simulatorteknik med adaptiv styrning och möjliggör optimering efter kapacitet, kvalitet och energiförbrukning samtidigt. Byggt för framtiden, för att möta dina och dina kunders förväntningar. Läs mer om den senaste utvecklingen på www.valutec.se.


Nya Projekt

November 2020

BORNSTEIN LYCKEFORS RITAR NYTT FJÄLLHUS FÖR SOMMARNÖJEN Bornstein Lyckefors Arkitekter har i samarbete med Sommarnöjen tagit fram den nya kollektionen Vinter, som är en serie om fyra hus i storlekarna 30, 50, 75 och 100 kvm. Husen är gestaltade som modulhus för serieproduktion med en blinkning till den traditionella svenska timmerstugan. – Arkitekturen tar avstamp i ett enkelt, avskalat skandinaviskt formspråk, säger Viktor Stansvik, arkitekt på Bornstein Lyckefors. Exteriört utmärks husen av liggande breda panelbrädor som är behandlade med svartbrun tjära. – Husen har fortfarande en enkelhet, men ett grövre uttryck där den liggande panelen flirtar med traditionen av timmerstugor och härbren, fortsätter Viktor Stansvik. Husen i serien Vinter har tjockare tak och golv än Sommarnöjens övriga hus för att kunna erbjuda ett behagligt liv även långt upp i fjällen. Det är inte bara husets konstruktion som är anpassat för fjällmiljö, utan även planlösning och hur huset kan användas. – I ett sommarhus handlar mycket om livet precis utanför, på en terrass eller en solvarm klippa. I ett fjällhus ser behoven ofta annorlunda ut, exempelvis behövs möjlighet att hänga av sig pjäxor och förvara skidor. Här finns ett specialritat skidförråd,

38

en generöst tilltagen hall med förvaring och sittplatser och indragen entré, säger Viktor Stansvik. Fjällhusen kan användas lika bra på sommaren som på vintern. Modulsystemet gör husen enkla att montera med möjlighet att bygga ut och anpassa för alla typer av miljöer.


Din fuktexpert under en byggnads alla faser

Spetskompetens inom alla fuktrelaterade områden En fuktexpert från Polygon och AK-konsult kan rådge, samordna och kontrollera byggprojektet under alla dess faser - från planering och projektering till produktion och slutbesiktning. Genom att tidigt identifiera risker och möjligheter kan framtida tids- och kostnadskrävande åtgärder orsakade av fukt minimeras. Koordinerar alla fuktinsatser under produktionen Brister i fukthantering innebär ofta stora avbrott i produktionen och kostsamma förseningar av byggprojekt. Som rådgivande expert i alla frågor som rör förebyggande fuktsäkerhetsarbete och avvikelsehantering kan vi hjälpa dig att förutse och undvika fuktproblem under byggfasen. Vi leder och samordnar ert miljöarbete Gröna byggnader har ofta lägre driftskostnader, högre hyresintäkter, högre värde och ökad produktivitet. Som miljösamordnare hjälper vi dig koordinera miljökrav, regler och rekommendationer både vid ombyggnation, nyproduktion och rivning. Låt oss hantera frågorna gällande allt från byggmaterial, energi och innemiljö, till förorenad mark, utemiljö och myndighetsfrågor.

Ring dygnet runt 020-235 235 Vi förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. www.polygongroup.se

Always By Your Side.

Polygon och AK-konsult förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Genom att kunna minimera akuta och oväntade händelser minskar de totala kostnaderna för fuktproblem under såväl produktionstid som under förvaltningsskede.


Nya Projekt

November 2020

IDAG INVIGS SIGTUNA STADSÄNGARS NYA HÅLLBARA SALUHALL Hållbarhet och gestaltning har stått i fokus när LINK Arkitektur utformat Sigtunas nya saluhall. En butik som skiljer sig från livsmedelskedjan Lidls övriga koncept med plats för både restaurang och gym. – Arkitektur är ett kraftfullt verktyg för att reducera ett projekts klimatpåverkan. Att i ett tidigt skede utvärdera alla val och mäta effekten av olika designbeslut har varit avgörande för resultatet, liksom samarbetet med Lidl. Förhoppningen är att butiken blir en mötesplats som lever och utvecklas under många år framöver. Vi som arbetat i projektet har fått nya insikter om hållbar och klimatsmart arkitektur och i nästa projekt kommer vi att nå ännu längre, säger Andreas Lebisch, ansvarig arkitekt på LINK Arkitektur. Höga hållbarhetsmål Den nya multifunktionsbyggnaden i Sigtuna har en stomme av limträ och KL-trä och ska miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent. De höga hållbarhetsmålen innebär bland annat att byggnationen inte ska påverka platsens artrikedom. Det görs med hjälp av ekozoner på den anslutande parkeringsytan och längs med den intilliggande vägen. Dessutom anläggs planteringar på taken. Takets form är anpassat för att utnyttja bästa solläge till solcellspaneler, samtidigt som det bidrar till byggnadens identitet och attraktivitet.

40

Nytt butikskoncept Sigtuna saluhall är ett helt nytt butikskoncept för livsmedelskedjan Lidl. Förutom den höga hållbarhetsprofilen är saluhallen inspirerad av en marknad med flera verksamheter under samma tak. Här finns både livsmedelsbutik, delikatessbutik och restaurang, ett gym och en ytterligare lokal med ännu obestämd hyresgäst. Konceptet handlar om att ge platsen så mycket variation som möjligt och samtidigt behålla områdets småstadskaraktär. Det karakteristiska taket ger byggnaden både rymd och en stark identitet, som med sin placering mellan torget och landsvägen, fungerar som landmärke och entré till Sigtuna stadsängar. De stora glaspartierna och utkragande skärmtaken mot torget skapar en inbjudande och välkomnande atmosfär. Den varma känslan förstärks ytterligare genom en konsekvent användning av trä, både som bärande byggmaterial och som inre och yttre ytskikt. Från tävling till färdig byggnad Tillsammans med Lidl vann LINK Arkitektur en markanvisningstävling år 2017 och nu, tre år senare, invigs den nya saluhallen. Under projektet har LINK Arkitektur haft rollen som generalkonsult och ansvarat för arkitektur, inredningsarkitektur, projekteringsledning. Byggnaden har uppförts som en utförandeentreprenad och har letts av projektteamet hela vägen från tävling till färdig byggnad.


Givare från Belimo. Grunden till komfort.

Givare från Belimo Med ett innovativt och omfattande utbud av givare kan Belimo nu erbjuda ett komplett sortiment av yttre styrkomponenter från en enda källa. Givarna för mätning av temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet, tryck och flöde är konstruerade för att fungera sömlöst med alla större fastighetsautomations- och styrsystem.

Nyhet! Belimo rumsgivare De nya rumsgivarna är de perfekta komplementen till Belimos existerande givarsortiment. Genom att expandera produktsortimentet med rumsgivare erbjuder Belimo arkitekten en estetisk och tidlös design, installatören en snabb installation, systemintegratören enkel igångkörning och slutkunden ett komfortabelt rumsklimat.

Läs mer

Belimo.se BELIMO AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka Tel. 08 464 07 00, info@belimo.se, www.belimo.se


Nya Projekt

November 2020

RIKSBYGGEN TAR FÖRSTA SPADTAGET FÖR 131 HYRESRÄTTER I TÄBY Den 23 september var det officiell byggstart av Riksbyggens projekt Galopphästen i Täby Park, norr om Stockholm. Galopphästen kommer att innehålla 131 hyresrätter och sammanlagt planerar Riksbyggen för cirka 800 nya bostäder i Täby Park i flera etapper. Med och tar det första spadtaget är Erik Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Täby och Johanna Frelin, vd Riksbyggen. – Behovet av fler bostäder är stort, inte minst i Stockholmsområdet, och det är därför väldigt roligt att vi kan starta bygget av 131 hyresrätter. Riksbyggen fortsätter nu sitt långsiktiga arbete med att skapa nya bostäder i Täby Park, både hyresoch bostadsrätter, och där hållbarhet finns med genom hela

42

genomförandefasen, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen. Galopphästen består totalt 131 hyresrättslägenheter, varav sex LSS-lägenheter, som kommer att fördelas i två huskroppar med fyra respektive sex våningar. Innergården kommer främst bestå av gröna umgängesytor och bland annat innefatta en boulebana. Hållbarhet är viktigt i alla steg i genomförandet av projektet. Riksbyggen har bland annat anlagt en pop-up trädgård färdig i Täby Park. I trädgården finns till exempel 60 odlingslådor med både blommor och en krydd- och bärsektion. Det finns även en käpphästbana som nyligen öppnat och som redan blivit populär. Riksbyggen bygger sedan tidigare Brf Cykelverkstaden med 111 nya bostäder i Täby Park. Första inflyttning i Galopphästen beräknas starta våren 2022.

Torslanda Tak Vi utför renovering och nyläggning av papptak, samt diverse mindre plåtarbeten.

Torslanda Tak Vi utför renovering och nyläggning av papptak, samt diverse mindre plåtarbeten.

031-788 59 59 • info@torslandatak.se • www.torslandatak.se

FRAMTIDENS STYRSYSTEM - IDAG

031-788 59 59 • info@torslandatak.se • www.torslandatak.se


FORMGE DIN VISION

INTEGRERA OCH SMÄLT IN

INFORMERA OCH FÖRMEDLA ETT TYDLIGT BUDSKAP

SKAPA IDENTITET OCH TILLFÖR EN PERSONLIG TOUCH

SKAPA ILLUSIONER MED ESTETIK SOM LURAR ÖGAT

Ge din fasad ett unikt uttryck med fasadskivan Steni Vision – tillverkad av stenkomposit. Skivan kan användas för exteriör eller interiör beklädnad för alla typer av byggnader. Steni Vision finns i 14 olika standardutföranden och kan även beställas med olika motiv och mönster enligt önskemål. Stenis produkter är tillgängliga som nedladdningsbara BIM-objekt för Revit och Archicad på www.bimobject.com. Läs mer om Steni Vision på steni.se – testa Steni designverktyg – lek med olika byggnadstyper, former och motiv.

STENI_Vision_230x297mm_RUM_Arkitektblad.indd 1

26.04.2019 13:08


Nya Projekt

November 2020

44

ILLUSTRATION: KOMPAN

INVIGNING AV NY JÄTTELEKPLATS I SJUNGANDE DALEN, SKELLEFTEÅ Den 11 oktober var det dags att inviga lekplatsen med tillhörande aktivitetsytor på cirka 3 000 kvadratmeter i området Sjungande Dalen i Skellefteå. Riksbyggen har byggt lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. – Det känns väldigt roligt att vi nu kan inviga den nya lekplatsen. Målsättning har varit att skapa en lekplats med olika typer av aktivitetsytor för att locka både unga och gamla och fungera som en samlingspunkt över generationsgränserna, säger Gabriella Lööf, projektledare på Riksbyggen. I lekparken finns en mängd olika attraktioner, från linbana till klätterställningar. Här finns även en boulebana samt sittplatser för fika- och picknickstunder. Så mycket som det har varit möjligt har befintliga träd bevarats för att skapa känslan av en skogslekpark. Bra belysning av både attraktioner och träd har också varit en viktig del för att platsen ska kännas trivsam och trygg. Sjungande Dalen har blandade upplåtelseformer och sammanlagt finns här drygt 600 lägenheter byggda runt 1970. Samfälligheten Värmen består av Riksbyggen Brf Fagotten, HSB Brf Orkestern och Riksbyggen Hyresbostäder. – Förhoppningen är att stärka gemenskapen mellan de boende i föreningarna och i hyreslägenheterna. Målet är att hela området

kommer att påverkas positivt, och blir ett attraktivare bostadsområde att bo och leva i, säger Gabriella.

HÄR BYGGS FEMHUNDRA NYA BOSTÄDER Tre lägenheter står inflyttningsklara vid Östertull i Visby innerstad hösten 2020, men det kommer mer. GotlandsHem har planer på att börja bygga uppemot femhundra bostäder till år 2023, varav flera av projekten också blir färdiga för inflyttning under perioden. 62 bostäder i Visby – Inom kort lämnar vi in bygglovsansökan för 62 lägenheter i kvarteret Signallottan i Visby. Där vill vi bygga från ettor till fyror på ett så miljösmart sätt som möjligt, säger Elisabeth Kalkhäll, vd GotlandsHem. Planerna för Signallottan är spännande med skisser på miljösmarta hus och nytänkande kring tvättstugor och laddningsstationer för elcyklar. Den tänkta byggnationen i kvarteret är allt från flerfamiljshus till radhus och vissa av lägenheterna kommer att vara öronmärkta för ungdomar och studenter. – Det här projektet är redo för bygglovsansökan kring årsskiftet, så vi kommer få anledning att återkomma till detaljerna framöver. Går allt som vi vill är de här lägenheterna redo för inflyttning i mitten av 2022, säger Elisabeth Kalkhäll.


Nya Projekt

November 2020

Väskinde, Hemse, Slite och Fårösund GotlandsHem påbörjar nu inledande undersökningar för att utreda fyra möjliga orter för nybyggnation. – Vi tittar närmare på Väskinde, Hemse, Slite och Fårösund som möjliga platser för nybyggnation. Saker som kommer att väga in är bostadsbehovet på platsen och möjligheten att få affärsmässighet i projekten, säger Elisabeth Kalkhäll. De tomter GotlandsHem tittar på i dessa orter har goda förutsättningar när det gäller mark, detaljplan och närhet till företagets övriga fastigheter. Prisvärt boende för barnfamiljer Norr om kvarteret Lien, på yttre Furulund, vill GotladsHem bygga 24 radhus. En medborgardialog visade att prisvärt boende för barnfamiljer är vad som efterfrågas i området. – Här vill vi nyttja en bostadstyp som gör det möjligt för oss att komma från första spadtaget till inflyttning snabbare än vad som är vanligt för flerbostadshus, säger Elisabeth Kalkhäll. Bostadstypen har tagits fram av Sveriges Allmännytta och byggperioden är endast sex månader. Det här är hus som håller god kvalitet, och där upphandling via Sveriges Allmännytta samt byggsättet håller nere kostnaderna. Nu inleder Region Gotland i samarbete med GotlandsHem arbetet med detaljplanen för området och så snart den är klar vill vi börja bygga. Om allt går enligt plan tror GotlandsHem på inflyttning under 2023 för radhusen i yttre Furulund. Vår del av Visborg I den nya stadsdelen Visborg pågår nu Region Gotlands arbete med detaljplan. GotlandsHem är en aktiv part i det arbetet och planerar i ett första skede att bygga cirka 140 bostäder i området. – GotlandsHem ser fram emot att vara med i arbetet att skapa en hållbar stadsdel med närhet till friluftsområden och naturreservatet Södra hällarna, säger Elisabeth Kalkhäll. Utveckling av Gråbo De nybyggnationsprojekt som omfattar flest bostäder är tänkta i Gråbo med 200 till 250 lägenheter. – Det är en del saker som ska falla på plats här såsom detaljplan, miljöpåverkan och ekonomi. Men, vi ser verkligen fram emot vad vi kan göra för att utveckla Gråbo, säger Elisabeth Kalkhäll.

TYRÉNS OMFORMAR UTEMILJÖN FÖR SJÖFARTSMUSEET 1933 invigdes Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg. Genom att skapa ett nytt storslaget akvarium under jord, en ny entré och en förändrad parkmiljö, kommer museet bli en öppnare mötesplats med höga upplevelsevärden. Tyréns bidrar med gestaltning och projektering av utemiljön genom landskaps-, VA- och markprojektering. Gamla Varvsparken ligger i anslutning till Sjöfartsmuseet och är en välbesökt grönyta av såväl museibesökare som boende i området. Tyréns ger parken och övriga grönytor vid museet en ny utformning och karaktär. – Gamla Varvsparken kommer att få en gestaltning som är värdig den vackra och anrika museibyggnaden. Parkens naturligt böljande former ger ett mjukt formspråk som balanserar upp museets formella karaktär och inbjuder till parkhäng. Jag hoppas det blir en välbesökt plats som ger ett mervärde både till stadsdelen och museet, säger Elin Framme, ansvarig landskapsarkitekt på Tyréns. Parken är indelad i två zoner, en park- respektive en entrédel. Den nya entrésituationen kommer utgöras av en gångväg från Karl Johansgatan upp mot museet och ett välkomnande entrétorg med praktplanteringar, sittplatser och ett publikt konstverk.

45

Parkens östra del kommer vara friare och grönare med stora gräsytor och informella sittplatser i form av sittgradänger och stora karaktärsskapande träd som ramar in museet och kompletterar parkens magnifika almar. Ombyggnationen innebär att akvariet i museet flyttar från den äldre byggnaden till en ny, modern anläggning på 1100 kvadratmeter, under marknivå framför museet. Akvariet kommer ha tio gånger så stor vattenvolym som idag och bland annat inrymma ett levande korallrev. – Det är väldigt speciellt att bygga ett nytt akvarium under marknivå. Vi har anlagt parkmiljön ovanpå akvariets takbjälklag vilket varit en teknisk utmaning med många kompetenser inblandade. Genom att arbeta med väl utformade överbyggnader och upphöjda planteringar har vi hittat lösningar för alla nödvändiga funktioner, säger Elin Framme. Om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet startade i januari på uppdrag av Higab och beräknas vara klar i slutet av 2021. Under 2022 öppnar museet igen. 

SVENSK HUSPRODUKTION SIGNERAR NYTT AVTAL MED LERNACKEN På Askliden i Skurup kommer Svensk Husproduktion att uppföra den andra etappen i Brf Solhusen åt Lernacken Projekt AB. Avtalet avser 28 enheter. ”Vi är väldigt glada och stolta över samarbetet med Lernacken”, säger Magnus Göting, Chef för Grupphusutveckling och B2B på Svensk Husproduktion. ”Lernackens beställning av kvalitativa, hållbara och moderna bostadsrätter, med en standard som attraherar köpare med olika önskemål och behov, är precis i linje med det Svensk Husproduktion erbjuder.” Försäljningen av radhusen, som kommer att byggas både i 1-plan, 1½ och 2-plan, är redan igång via Våningen & Villan. Enheterna kommer att ha boarea mellan 81 och 107 kvadratmeter och flera är redan reserverade.

HSB GÖTA BYGGER NYTT I FALKENBERG - SÄLJSTART FÖR BOSTADSRÄTTER I TRÖINGE ÄNGAR Nu har HSB Göta startat försäljningen av det eftertraktade nybygget i Tröinge Ängar i Falkenberg. – Det är verkligen glädjande att vi kommit så nära en byggstart i Halland, säger Henrik Melin, projektledare på HSB Göta. Nybyggda bostadsrätter i Falkenberg blir snart verklighet. Bakom projektet står HSB Göta som planerar att bygga tre moderna punkthus i Tröinge Ängar. Först ut är brf Stinsen som består av ett niovåningshus med 35 lägenheter. Efter flera års projekterande och planerande kunde man i dagarna starta försäljningen av dessa. – Det är ett av stans mest expansiva lägen som vi tror mycket på. Det är ett lugnt och barnvänligt område med fina gång- och cykelvägar som enkelt tar dig till stranden, centrum och skolor, säger Henrik Melin. Brf Stinsen passar den som lever själv, i par eller i familj. I huset finns allt från välplanerade tvåor till rymliga fyror med boareor från 75 till 96 kvadratmeter. Planlösningarna är öppna där kök och vardagsrum integreras och alla lägenheter har rymliga balkonger (som går att få inglasade). – Falkenberg växer och området Tröingeberg är populärt. Närheten till stationen gör det också enkelt för den som vill pendla till andra orter, säger Henrik Melin. Planerad byggstart är vintern/våren 2021 med inflyttning året därpå.


Nya Projekt

November 2020

SÄLJSTART FÖR RIKSBYGGENS TREDJE RADHUSETAPP I GAMLA UPPSALA Riksbyggen fortsätter nu succén Radhusblicken med en tredje etapp i Fornby, Gamla Uppsala. Etapp 3 består av 16 radhus och kedjehus med egen trädgård och säljstarten sker söndagen den 11 oktober. – De två tidigare etapperna har sålt slut snabbt och det finns ett stort intresse inför den kommande etappen. Framför allt lockar Radhusblicken många barnfamiljer och läget är perfekt med närhet till naturen, staden och hela Uppsalas historia, säger Karin Dimander Lannergård, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad i Uppsala. Husen finns i två storlekar, 119 eller 135 kvadratmeter. Planlösningarna är flexibla för att passa många olika familjers behov och ska enkelt kunna ändras om familjesammansättningen över tid förändras. – I Radhusblicken i Uppsala har Riksbyggen byggt in en rad barnvänliga lösningar som till exempel att ge hallen lite extra plats för en vagn. Både på entréplan och på övervåningen finns

46

möjlighet att göra ett extra sovrum, om familjen växer går det bra att bo kvar, berättar Karin Dimander Lannergård. I Radhusblicken har alla radhus och kedjehus en egen trädgård med trädäckad altan, gräsmatta och fruktträd. Tomterna ramas in av lägre buskar mot grannarna, men öppnar sig mot den stora gemensamma gården där barnen kan springa fritt.


Åhmans i Åhus flexibla designkoncept ger dig oändliga möjligheter att välja rätt hiss

REGULAR Plus

MEDIUM Plus

PREMIUM Plus

Vår basmodell är en snygg och prisvärd hissinteriör, med ett stort urval av färger och tillbehör, som främst lämpar sig för bostäder.

Passar främst i bostäder och kontor. Här ökas möjligheterna med fler materialval, komponenter och färger.

Modell som lämpar sig för exklusiva bostäder, kontor och fastigheter, där kraven på färgval, utrustning, material och design är över standard.

SUPREME

CLASSIC/Retro

TRANSPORT

Modern stil med valmöjligheter på högsta nivå. Flexibel design och konstruktion som gör det lätt att kombinera olika material för att skapa rätt känsla i fastigheter, köpcentra, kontor och hotell.

Stil med karaktär, känsla och autenticitet som gör hissen till en upplevelse från förra sekelskiftet. Träinredning som ger en upplevelse av hög kvalitet och hantverkskunnande.

En transporthiss kan vara snygg utan att göra avkall på slitstyrka och funktion. Vi har heltäckande lösningar för olika behov och storlekar.

www.ahmans.se 044-28 99 00 Passar alla hissfabrikat och hisstyper. Levereras endast via hissentreprenörer.


Nya Projekt

November 2020

48

Illustration: Arkitema architects

NYA HYRESRÄTTER BÖRJAR TA FORM I PARTILLE PORT Under veckan satte Heimstaden spaden i marken för cirka 230 hyresrätter i Partille Port, som är en del av centrala Partille och endast 15 minuter från Göteborg. Här byggs välplanerade och wyteffektiva bostäder med ljusa vindslägenheter med studiokänsla högst upp. Lägenheterna ska stå klara för inflyttning våren 2023. Bostäderna som byggs är 1–3 rum och kök med hyresrätt som boendeform. Fastigheterna kommer också att rymma kommersiella lokaler. Här skapas ett kvarter med hög trivsel, med hus som varierar i både höjd och bredd och där varje trapphus i kvarteret har sin egen särprägel. Fasadernas färger är valda ur naturen och den stadsmässiga och höga sockelvåningen, kantad av lokaler och bostadsentréer, ger en känsla av den klassiska och täta innerstaden. Samtliga lägenheter är fullt utrustade med bland annat diskmaskin, förvaringsutrymmen och funktionella arbetsytor i köket. I de helkaklade badrummen finns tvättmaskin och torktumlare, alternativt kombimaskin. I ett av husen finns även en gemensam tvättstuga. Flertalet av lägenheterna har balkong eller en så kallad spansk balkong. Innergården är privat och intim och utformad för att erbjuda såväl grönska som sociala platser och ytor för lek. Innergården kompletteras med en gemensam takterrass som bjuder på sol över hela dagen och utblick över omgivningarna. Med andra ord: Här ges plats för härlig granngemenskap!

Partille Port blir en inbjudande del av centrala Partille där bostäder, handel och närhet till natur och nöje skapar en levande och attraktiv stadsdel. I närheten finns goda kommunikationer med direktbussar till och från Göteborg. Inflyttning är planerad till våren 2023. Uthyrning och förvaltning sker via Heimstaden. Projektet är ett samarbete ihop med Magnolia Bostad och Tornstaden som projektets entreprenör.

MILJÖVÄNLIGA KABLAR FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

MILJÖVÄNLIGA KABLAR FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN


Låt oss skapa något hållbart tillsammans!

Är ni i behov av hållbara och iögonfallande stenprodukter till inne- eller utemiljöer? Då har ni hittat rätt. Med 40 års samlad expertis av natursten kan Granum tillgodose alla era stenbehov – oavsett om ni är ett företag eller en privatperson.

Granum Stenprodukter AB Aspgatan 33, 289 71 Sibbhult www.granumstenprodukter.se


DETALJPLANEN FÖR VIBY 19:3 I BRUNNA UTE PÅ SAMRÅD >>>


Nya Projekt

November 2020

DETALJPLANEN FÖR VIBY 19:3 I BRUNNA UTE PÅ SAMRÅD Arkitema omdanar en slumrande före detta handelsplats till en trivsam blandstad, på uppdrag av Genova tillsammans med Upplands-Bro kommun. Belägen mellan Brunna bostadsområde och Brunna verksamhets område ligger fastigheten Viby 19:3. Här gjorde många närboende sina ärenden tills handeln lade ner och flyttade. Nu är fastigheten till stora delar hårdgjord och platsen har ingen större publik verksamhet. Ambitionen är därför att utreda möjligheten att utveckla området med blandad bebyggelse för bostäder, skola, handel och service i mindre skala. “Den bärande idén har varit det vi alla strävar efter: en kvalitativ och hållbar vardag. I en tid när de flesta omvärderat hur och var vi arbetar har planarbetet för Vibys utveckling också följt med: kan jag bo bra, pendla till arbetet eller jobba hemifrån och möta bekanta över lunchen? Kan barnen cykla tryggt till skolan, kan de gå själva till affären och köpa lördagsgodis? Det har varit ett spännande arbete med mycket inlevelse,” säger Kajsa Sundqvist, uppdragsansvarig arkitekt. En viktig kvalitet i Viby är de inre rummen och sekvenserna mellan dem. Att ta vara på områdets storlek för att skapa en tydlig identitet utåt med ett gemytligt inre. Därför får området något högre bebyggelse i sina yttre kanter och lägre byggnader i dess mitt. Genom att blanda typer av bostäder och bebyggelse i hela området skapas trivsamma stråk, siktlinjer samt små och stora platser att stanna till. Byggnadernas materialitet och stil ger området sin identitet och skapar igenkänning.

Detaljplanen för Viby 19:3 i Brunna ute på samråd

52

Nära cykelstråk och busshållplatser ligger en F-9-skola med idrottshall. I södra delen av området med gård i den kuperade naturmiljön planeras en förskola med åtta avdelningar. Torget präglas av den stora, nedsänkta lekplatsen i södra delen och uteserveringen i norr. Här finns livsmedelsbutik, service och möjligheter till restaurang och café med uteserveringar. “Vi är mycket glada över samarbetet med såväl Genova som Upplands-Bro kommun. Nu får Brunnaborna tillbaka sin service, denna gång som en mötesplats i ett nytt område med bostäder för alla livsskeden, småhus och flerbostadshus i en varierad och dynamisk planstruktur. Extra roligt att så mycket av planens kvaliteter växt fram ur en medborgardialog,” säger Ola Göransson, affärsområdeschef på Arkitema Architects. Genom att planera Viby som en varierad och gemytlig blandstad med platser och byggnader i gedigna material ska Viby bli en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stadsdel om ca 850 bostäder. Detaljplanen utformas så att träbyggnation är möjlig i hela stadsdelen. Gröna rum, stora och små, ger möjlighet till hälsa och rekreation av olika karaktär. Stärkta cykelleder, säkra skolvägar, och tillgång till god kollektivtrafik gör att området kan leva och utvecklas med tiden. FAKTA ADRESS: GRANHAMMARSVÄGEN, UPPLANDS-BRO ÅR: BYGGSTART 2022 OMFATTNING: 110 000 M² BTA BYGGHERRE: GENOVA ARKITEKT: ARKITEMA ARCHITECTS


DAMMBINDNING AV GRUSVÄGAR Låt Miljövision utföra uppdraget så gör du ett bra miljöval och får bästa totalekonomi

SPARA PENGAR OCH MILJÖ MED NATURENS EGET BINDEMEDEL

Dustex är en ekologisk och ekonomisk lösning för att åtgärda dammande grusvägar. Det är en naturprodukt tillverkad av lignin, som utvinns av gran. Låt oss utföra uppdraget så gör du ett bra miljöval och får bästa totalekonomi.

FÖRDELAR

• Tillverkas av en förnyelsebar råvara • Binder vägdamm och grus till en hård, slitstark körbana • Ger vägen en högre motståndskraft mot regn, torka, frost, och tjäle jämfört med salt • Kräver mindre underhåll av väg där man använt Dustex och ger inte upphov till rostangrepp • Bryts ned och är en naturlig del i kretsloppet

ETT NATURLIGT BINDEMEDEL

• Ofarligt för djur • Inte allergiframkallande • Inga skador vid kontakt med hud eller ögon • Ingen negativ inverkan på växter • Bryts ned i naturen • Ger inga skadliga nedbrytningsämnen • Ger inte upphov till rostangrepp

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• På vägar med grusbeläggning • Vid vägbyggen • Industriområden som har grusbeläggning • Gruvbrytning • Byggområden mm.

Miljövänlig dammbindning – en självklarhet! Vi utför uppdrag i och runtomkring hela StorStockholm med moderna och effektiva fordon.

www.miljovision.se

08-570 300 14


Nya Projekt

November 2020

COLLIERS OCH SETUNE FASTIGHETER UTVECKLAR UPPSALAS HETASTE KONTORSBYGGNAD Colliers och Setune Fastigheter har inlett ett samarbete kring  utveckling och uthyrning av en kontorsbyggnad i Uppsala. Setune har tillsammans med några av Sveriges bästa arkitekter utvecklat en toppmodern kontorsbyggnad, BG79, med hög designnivå i Boländerna i Uppsala. Fastigheten kommer att få en total uthyrningsbar yta om ca 7 000 kvadratmeter och inflyttning planeras från Q3 2023. Mikael Wallner, Head of Leasing and Industrial and Logistics på Colliers: ”Vi är stolta över förtroendet vi fått i att agera rådgivare och uthyrare av Uppsalas nya, moderna kontorsbyggnad BG79. Boländerna har historiskt sett varit en plats för industri men är idag en levande och central stadsdel som huserar ett flertal företag inom tex Life Science. Den nyligen antagna detaljplanen samt övriga planer för Boländerna ger förutsättningarna för att skapa en bebyggelse för närmare 6 500 arbetsplatser i form av kontor, hotell, butiker och restauranger i området. Boländerna kommer de närmaste åren att bli ett av de mest attraktiva lägena för arbetsplatser i en levande stadsmiljö i Uppsala.” Michael Petterson, VD Setune Fastigheter: ”Alla våra projekt

54

kännetecknas av stort personligt engagemang, hög kvalitet, hållbara materialval och god design. BG79 kan inte jämföras med något annat som erbjuds på marknaden i Uppsala. Det känns stimulerande att realisera detta projekt tillsammans med Colliers, som verkligen har visat prov på kreativitet, struktur och affärsmannaskap.

Balkongsystem Funktionella balkonger till både nyproduktion och renovering av fastigheter. I balkongsortimentet ingår balkongräcken, balkonger och inglasningssystem.

Weland Aluminium AB Tel. 0472-445 00 www.welandalumi.se


VI DESIGNAR FRAMTIDENS MILJÖ FÖR LÄRANDE

www.aart.dk

FRÅN KUNSKAP TILL VÄRDE I samarbete med det danska Alexandria Institutet har vi utvecklat en metod till att dokumentera hur våra uppförda undervisningsbyggnader skapar mervärde för elever, lärare och för själva utbildningsinstitutionen.


TRIMBLE STRATUS NU KÖR VI! EFFEKTIV & PRODUKTIV MED DRÖNARTEKNOLOGI När du vill ha ett noggrant resultat, öka din effektivitet och produktivitet. När du vill ha din data lätttillgänglig. Då är Trimble Stratus rätt val.

BOKA DEMO OCH SE HUR ENKELT DET ÄR! Trimble Stratus är ett verktyg som gör det enkelt att använda drönare för att samla in data och processa den utan att investera i dyra datorer eller komplicerade programvaror. Det noggranna resultatet presenteras i en modern webbaserad plattform där man kan dela sina mätningar, rapporter och filer med kollegor och kunder. Ett toppmodernt verktyg som verkligen gör det enklare.

SITECH SVERIGE AB 010 - 456 80 00 info@SITECH-Sverige.com www.sitechsolutions.com/se

dagens_infrastruktur_225x290mm.indd 1

YOUR CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROVIDER

®

2019-12-17 15:56:58


JÄRNVÄGSLÖSNINGAR

FÖR KOMMUN, HAMNAR & INDUSTRI

*SERVICE & UNDERHÅLL *NYBYGGNATION *INVENTERING & UNDERHÅLLSPLANER *SÄKERHET & UNDERHÅLLSBESIKTNINGAR *KONSULTTJÄNSTER *KÖPER & SÄLJER JÄRNVÄGSMTRL Välkomna att kontakta oss pierre@gagnefsparteknik.se


FOLKE BERNADOTTES BRO Årets Stockholmsbyggnad 2020 Vi är otroligt stolta över att Folke Bernadottes Bro som vi har tillverkat, levererat och monterat åt Kungliga Djurgårdens förvaltning, har blivit utsedd till Årets Stockholmsbyggnad 2020.

NYA SLUSSEN ROSTAR INTE Nu gör vi Slussenområdet i Stockholm rostfritt med leverans av broar och avbördningsluckor i duplexstål. Läs om våra projekt på srmab.com Lagerbock till avbördningslucka Uppdragsgivare: Skanska 34st, 500kg/st

STÅL & RÖRMONTAGE är en erfaren leverantör av kvalificerade

stålkonstruktioner. Från beredning och tillverkning till montage på plats med hela världen som arbetsplats.

www.srmab.com

tel. 0456-31205

JURYNS MOTIVERING: ”Bron ger med sin strategiska placering en helt ny koppling som skapar nytt flöde i staden. Med sin fackverkskonstruktion blir den ett nytt inslag men samtidigt en naturlig del av Djurgårdens land­ skap. En gestaltning med kvaliteter som behållits från den första presenterade idén till sitt slitgiltiga utförande.”

Söderströmsbroarna Uppdragsgivare: SLL 4st, 192m/st


FIWARE Smart City Open platform

Smart Edge, Smart Streetlighting, Smart Waste, Sensors, Security, Gateways, RF Mesh, WiFi

Arbetar du inom kommunen och skall börja att testa smart city? Eller har du redan börjat med en del tester och märker redan att det är svårt med olika separata system? I så fall, hör av dig så berättar vi om hur vår öppna och framtidssäkra ”smart city”-plattform kan vara till hjälp. Vill du leverera ”smart city”-tjänster till staden? Har du sensorer som du vill koppla upp eller bara en idé på en smart tjänst? Det kan vara inom belysning, renhållning, parkering, laddning, luftkvalitet, trafikdata eller annat. Hör av dig i så berättar vi om möjligheterna.

www.capelon.se


NYÖPPNING AV KLASSISKA ELITE HOTEL SAVOY I MALMÖ >>>


Nya Projekt

November 2020

NYÖPPNING AV KLASSISKA ELITE HOTEL SAVOY I MALMÖ Den 1 oktober öppnade klassiska hotell Elite Hotel Savoy i Malmö åter upp för gäster. Med en uppfräschad fasad och nyrenoverad lobby återtar hotellet sin plats som Malmös mest klassiska hotell. Utöver detta stoltserar hotellet med en ny frukostbuffé i egen regi. ”Det gläder mig mycket att tillsammans med mina kollegor kunna välkomna våra regelbundna gäster åter och även hälsa nya gäster varmt välkomna till vackra klassiska Elite Hotel Savoy.” – Nina Lund, Hotelldirektör för Elite Hotel Savoy Malmö. Elite Hotel Savoy är ett av Sveriges äldsta hotell, vilket speglas i dess unika inredning, vackra detaljer och dess långa tradition av förstklassiga gästupplevelser. Den äldsta delen av hotellet är från 1860-talet och i samband med en Baltiska utställningen 1914 byggdes hotellet till med fler hotellrum, festvåning och restaurang. Sedan 1983 ägs hotellet av Bicky Chakraborty genom Elite Hotels of Sweden och i år har hotellet få genomgå en omfattande renovering. Hotellets klassiska lobby har renoverats och kan nu i samband med öppningen stoltsera med en helt annan färg-, ljus- och ljudsättning. Detta har tagits fram av samarbetspartnern AB Gunnar Svensson. Tidigare gäster kommer dock att känna igen hotellets unika karaktär och personlighet som genomsyrar alla delar av hotellet. Det centrala läget mitt emot Malmö Centralstation gör Elite Hotel Savoy till en naturlig mötesplats och en utmärkt utgångspunkt för de som besöker Malmö. I samband med nyöppningen har hotellets fasad blivit uppfräschad och inger en ännu mer inbjudande elegant känsla för gästen och Malmöbon. Utmärkande är att den klassiska glaskupolen mot Hamngatan är restaurerad; ny fasadbelysning, randiga markiser och uppseendeväckande planteringar.

62


NYTT NAMN. NYA LÖSNINGAR.

Förändringens tid är här. Focus Neon har sedan 1965 försett näringslivet med anpassade skyltlösningar och visuell kommunikation. På en starkt konkurrensutsatt marknad måste vi hela tiden förnya oss för att behålla vår ledande position. Med nya strategier står vi nu inför en omfattande förändring för att möta efterfrågan och framtidens utmaningar. Nu tar det fart med nytt namn och nya lösningar. FocusNeo är vårt nya namn. Vill du veta mer om våra nya lösningar? focusneo.se


Nya Projekt

November 2020

BYGGET AV SVEALUNDSSKOLAN FORTSKRIDER ENLIGT PLANERNA Bygget av Svealundsskolan fortskrider enligt planerna och nu gå man över till nästa fas vilket innebär invändigt arbete och bygget av en fullstor idrottshall. En gammal skola får göra plats för en ny Under hösten 2018 påbörjades rivningen av Eklundaskolan för att lämna plats åt Svealundsskolan. Eklundaskolans tekniska livslängd var slut och ur kostnads- och miljösynpunkt tog man beslutet att bygga en helt ny skola istället för att renovera den befintliga skolan. Inflytt hösten 2021 Svealundsskolan byggs som en treparallellig F-6 skola och från att tidigare ha inrymt 210 elever kommer den nya skolan ha plats för 575 elever, där skolan är uppdelad på en särskoledel och en ordinarie del. Skolan kommer att stå klar till skolstarten 2021 och redan nu har arbetet kommit långt. – Redan nu har vi ett tätt hus, vilket innebär att både stomme och tak är på plats, säger Futurums projektchef Louis Georgis. – När ett hus väl är tätt är nästa mål att komma igång med betonguttorkningen. Därefter kan man sätta igång med allt invändigt arbete, som att till exempel spackla, måla och lägga golv. Det är den fasen vi befinner oss i just nu, fortsätter Louis. Miljöer värdiga våra barn Liksom Futurums övriga nybyggnationer kommer Svealundsskolan att byggas miljöriktigt och sedan certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Det innebär att de som vistas i skolan kan känna sig trygga med att byggnaden är uppförd enligt de hårda krav som certifieringen innebär och att inga miljö- och hälsofarliga byggmaterial använts. – För oss står alltid barnen i centrum, säger Futurums vd Göran Lunander. Futurums vision lyder “Miljöer värdiga våra barn” och det är något vi tar på största allvar. Barnen och pedagogerna ska kunna spendera sina dagar i fina, trygga och miljösäkra lokaler. Det är vårt huvudmål, fortsätter Göran.

64

för barnen, har den befintliga lekytan fräschats upp och en ny rolig cykelbana med trafikskyltar har tillkommit. Dessutom har det byggts ett nytt utegym, för ungdomar och vuxna. Och slutligen, med avsikt att skapa en plats för umgänge samtidigt som föräldrar ska kunna vara nära sina barn, har de sociala ytorna fått en grillplats, omgiven av pergola, nya bänkar och bättre belysning. - Vi hoppas att det blir en naturlig mötesplats i området, både för barn och vuxna. Genom att förändra den fysiska miljön med bättre aktivitetsmöjligheter, belysning och sittytor, skapar vi en ny plats där boende och besökare i området kan vistas och umgås. Som en positiv följdeffekt hoppas vi att gemenskapen och den upplevda tryggheten ökar, säger Malin Sandvig, fastighetschef på Rosengård Fastighets AB. Samarbetet med Mark & Miljö, som har utfört arbetet under september månad, har fungerat bra. Det gjorde det redan när mötesplatsen på Törnrosen iordningsställdes under sommaren 2020, vilket gjorde att entreprenören fick förnyat förtroende. Israa El-kazemi, biträdande förvaltare på Rosengård Fastighets AB och projektansvarig för mötesplatsen, säger: - Mark & Miljö förstod tidigt vad vi ville ha och insåg även vikten av att involvera våra engagerade hyresgäster som har kommit med önskemål och idéer under processen. Avslutningsvis säger Malin Sandvig: – Vi hade gärna bjudit in alla hyresgäster och barn och personal på förskolor i området till en stor saft- och bullinvigning, men den rådande pandemin hindrar oss från att ha en stor invigningsfest. Istället välkomnar vi alla att använda den nya platsen – redan idag! Den nya mötesplatsen på Örtagården ligger längs med Västra Kattarpsvägen, mellan Bennets väg 27 och Hårds väg 22.

EN FULLSTOR IDROTTSHALL VÄXER FRAM

Bredvid skolbyggnaden håller nu en fullstor idrottshall på att växa fram. Idrottshallen kommer att ha en läktare och kommer att möjliggöra rörelse och lek för barn och elever. Under idrottshallen byggs även två skyddsrum. Idrottshallen beräknas stå klar till julen 2021.

NY OCH LEKFULL MÖTESPLATS PÅ ÖRTAGÅRDEN Mitt i Rosengård Fastighets AB:s kvarter på Rosengård har företaget nu skapat en ny mötesplats, för både stora och små, med stöd av Boverket. Örtagårdens fina grönområden knyts här samman och platsen blir en fin entré till området, för boende och för besökare. Tankarna på att skapa en ny mötesplats på Örtagården fick Rosengård Fastighets AB efter samtal med hyresgäster och aktiva föreningar i området. Platsen upplevdes tidigare som mörk och stundtals otrygg. Bostadsbolaget ville ändra på det. Målet med den nya träffpunkten har varit att skapa en öppen, trygg och trivsam plats att vistas på. Projektet har innefattat många delar. För att skapa en öppnare och mer omväxlande miljö, har buskage tagits bort och istället har lägre växtlighet, som gräs, blommor och mindre träd planterats. Med syftet att ge bättre förutsättningar till fysisk aktivitet, framförallt

Låt oss skapa något hållbart tillsammans!

Är ni i behov av hållbara och iögonfallande stenprodukter till inne- eller utemiljöer? Då har ni hittat rätt. Med 40 års samlad expertis av natursten kan Granum tillgodose alla era stenbehov – oavsett om ni är ett företag eller en privatperson.

Granum Stenprodukter AB Aspgatan 33, 289 71 Sibbhult www.granumstenprodukter.se


Bäst på Återvinning & Bioenergi

SÖNDERDELNING & FLISNING

LAGRING & DOSERING

SIKTNING & SÅLLNING

TRANSPORTERING

TUBTRANSPORTÖRER

PELLETSPRESSAR & HAMMARKVARNAR

MOBIL SÖNDERDELNING

ROBOTSORTERING

AVSKILJNING & SEPARERING

BRIKETTPRESSAR

ANLÄGGNINGAR INOM BRÄNSLEBEREDNING, BRÄNSLEHANTERING, PELLETSPRODUKTION, SÅGVERK, RESTHANTERING, AVFALL, SORTERING OCH TRÄPULVER

Se hela vårt program på www.mared.se


EN SÄKER LEVERANTÖR AV DAMMBINDNING Vi hjälper dig hitta det bästa saltet för dig och din miljö!

DIN EXPERTKONTAKT VI FINNS DÄR DU FINNS! Kontakta oss för priser och utförlig information.

Kiruna

Säljavdelning: 0911-250 239 Order: 0911-250 250

TERMINALER

www.wibax.com

SALTDEPÅER

KONTOR

Piteå

Skellefteå Pietarsaari Jakobstad Örnsköldsvik

Östersund Ånge

Härnösand NORGE

FINLAND Vaasa

Sundsvall

SVERIGE

Rauma

Tampere Kotka

Borlänge Karlstad

Gävle Frövi

Herre

Stockholm

Uddevalla Kungälv

Norrköping Skövde Falkenberg

Viborg

Alvesta

DANMARK Veijle

Malmö


19.000

kollegor i branschen använder NEXT - gör det du också!

Ta steget mot en mer digital och lönsam verksamhet. Boka din demo idag!

next-tech.com

NEXT ONE TECHNOLOGY AB | S:T LARSGATAN 32B | 582 24 LINKÖPING | SALES@NEXT-TECH.COM


Nya Projekt

November 2020

OMFATTANDE UPPDRAG I KIRUNAS NYA STADSKÄRNA På uppdrag av Nåiden Bygg kommer GlasLindberg stå för glasentreprenaderna till tre hela kvarter i nya Kiruna centrum. Avtalet är en del i den pågående samhällsomvandlingen av Kiruna som görs för att brytningen av järnmalm ska kunna fortsätta. Uppförandet av kvarteren blir en viktig och central del i nya Kiruna centrum, som sedan 2017 växer fram tre kilometer öster om den nuvarande stadskärnan. Kvarteren ingår i etapp 3 i byggandet av den nya stadskärnan.

68

De nya fastigheterna som ligger i kvarter 7, 8 och 9 kommer att innehålla handel, bostäder och kontor på en 47 000 kvadratmeter stor yta. Färdigställandet är satt till hösten 2022 då centrumhandeln förväntas flytta ner till den nya centrumkärnan. – Vi är väldigt glada och stolta över att ingå avtal med det lokalt förankrade byggföretaget Nåiden Bygg AB och att få ha en så stor del i samhällsomvandlingen och uppbyggandet av Kirunas nya centrum, säger Mats-Ove Berglund som är ansvarig säljare på GlasLindbergs regionkontor i Örnsköldsvik.


Hos oss gör du ett TRYGGT KÖP! Hos oss gör du ett

TRYGGT!

Hos oss handlar du TRYGGT KÖP!

S

FFARE GARA TA

I NT

”Min Huddig har några år på nacken. Men med Staffare Garantin känner jag mig trygg och vet att jag kan köra många driftstimmar utan problem.”

SE

D

BE SIK

TA

D

R

VA

www.staffare.se HUDIKSVALL

LULEÅ

SKELLEFTEÅ

TIMRÅ

BOLLNÄS

STORVIK

UPPSALA

VÄSTERÅS

STOCKHOLM


BYGGSTART FÖR GAVLEGÅRDARNAS HÅLLBARA HUS I GODISFABRIKEN>>>


Illustration: POMEROY STUDIOS


Illustration: POMEROY STUDIOS

BYGGSTART FÖR GAVLEGÅRDARNAS HÅLLBARA HUS I GODISFABRIKEN Nu går startskottet för Gavlegårdarnas bygge av de två hus med träfasad av som blir porten in till den nya stadsdelen Godisfabriken. En satsning som kanske får ses som den mest visionära i bolagets över hundraåriga historia. Entreprenören Skanska kommer att ansvara för projektet där husen ska stå klara för inflyttning i slutet av år 2022. Träfasader, inomhusgrönska, gemensamma ytor och vinterträdgårdar är bara några exempel på innovativa och hållbara lösningar som kan locka nya kundgrupper. Det har gått sex år sedan Gavlegårdarna köpte den cirka 47 000 kvadratmeter stora Läkeroltomten av Cloetta. Visionen för den nya stadsdelen Godisfabriken har ända sedan dess varit klar. Här ska en modern och hållbar stadsdel med unika lösningar växa fram. De två hus som Gavlegårdarna bygger får Ahlgrens Torg och de bevarade industribyggnaderna som närmaste grannar, men också Diléns Saluhall som öppnar lagom till att hyresgästerna får flytta in i slutet av år 2022. På onsdagen hölls en officiell ceremoni som blev startskottet för Gavlegårdarnas byggnation. Där presenterades entreprenören Skanska, som tagit hem uppdraget att ansvara för projektet och nu ser fram emot samarbetet. >>


Illustration: POMEROY STUDIOS

Illustration: POMEROY STUDIOS


Nya Projekt

November 2020

– Det känns bra att kunna bidra till att skapa nya hyreslägenheter centralt i Gävle, inte minst i ett område där hållbarhet står i fokus, säger Jan-Henrik Larspers, projektchef för Skanska Sverige AB. De två husen - ett på femton våningar och ett på sju - är ritade av Jason Pomeroy, eko-arkitekt med säte i Singapore, tillsammans med Arkitektgruppen i Gävle AB. Samarbetet har gett en spännande kombination av lokala och internationella perspektiv på det självklara temat – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. – På många platser i Sverige har bostadsområden av den här typen vuxit upp, men för Gävles del är det första gången vi bygger en stadsdel som också ser helt annorlunda ut än vi vant oss vid. Det känns naturligt att vi tar initiativ till att försöka möta de förväntningar som följer med visionen för Godisfabriken, säger Cathrine Holgersson, vd för Gavlegårdarna. – Vi vill bidra till en stadsdel som får liv och rörelse under dygnets alla timmar, men som också ger de boende nya möjligheter till ett hållbart liv, fortsätter hon. Gavlegårdarnas båda hus får fasader i gråtonat och pigmenterat trä som åldras naturligt med tiden. Trä är ett hållbart material som binder koldioxid men som också neutraliserar utsläpp från andra byggmaterial. På de båda husens tak planteras buskar och träd. Femtonvåningshuset får en takterass och ett orangeri som ger hyresgästerna möjlighet till umgänge och odling. Sjuvåningshuset får ett sedumtak med solceller som bidrar till uppvärmningen. Grönskan får stort utrymme, både utanför och inne i det inglasade atrium som blir en gemensam yta för hyresgästerna i sjuvåningshuset. På balkongerna i de båda husen planteras träd som gör att även fasaderna ger ett grönt intryck. Hyresgästerna får antingen en Ginnalalönn med mycket vacker höstfärg eller en ungersk syrén som bjuder på försommarblomning. – Balkongväxterna bidrar även de till att binda koldioxid. Dessutom

74

har vi ett automatiskt bevattningssystem där regnvatten samlas i tankar i källaren och sedan går tillbaka till växterna på tak och balkonger, men också till inomhusgrönskan i sjuvåningshuset, berättar Ulf Gavlefors, senior projektledare på Gavlegårdarna. Båda husen har på entréplanet ett avfallsrum med sortering för mat- och restavfall. Sorteringen sker via ett traditionellt ”sopnedkast” där luckan i väggen är direktkopplad till stadsdelens gemensamma sopsug. – Det här gör att vi minimerar trafiken i stadsdelen då kärlen bara behöver tömmas en gång per vecka. Lösningen har varit viktig för en i övrigt bilfri stadsdel, säger Ulf Gavlefors. I avtalet med ICA, som öppnar en livsmedelsbutik i botten av sjuvåningshuset, ingår en lösning där överskottsvärmen från butikens kylmaskiner används till lägenheterna i huset. Den totala energiförbrukningen beräknas därför att ligga på en låg nivå. En nyhet för Gavlegårdarna är att lägenheterna i de två husen får golvvärme i alla rum. Ett avtal med Gävle Energi kring fjärrkyla gör också att golven istället blir svala under en varm sommar. De så kallade vinterträdgårdar som hör till de flesta lägenheter, är en annan för bolaget ny lösning, där arkitekt Pomeroy tagit hänsyn till utmaningen med fyra årstider. – Jag är både glad och stolt över att vi har lyckats utmana den förutfattade mening som säger att man i Sverige bara kan nyttja sin balkong under några få månader om året. Här har vi skapat flexibla vinterträdgårdar som går att anpassa för att användas på olika sätt, hela året, säger Jason Pomeroy, som under den officiella ceremonin fanns med på länk från Singapore: – Mitt förhållande till den här platsen är verkligen speciellt. Jag växte upp i London och varje gång jag blev förkyld fick jag en ask Läkerol av min mamma. Efter så här många år är det nästan rörande att jag nu fått ge mitt tack genom att designa något som

Illustration: POMEROY STUDIOS


Nya Projekt

November 2020

förhoppningsvis harmonierar med områdets miljö och själ. Gavlegårdarnas vd Cathrine Holgersson är förväntansfull när byggnationen i stadsdelens andra kvarter nu tar fart. Allt fler Gävlebor kommer framöver att se hur Godisfabriken växer fram, och i samband med ceremonin presenterades också en fjorton meter lång skylt som ger information om samtliga sju byggherrars projekt samt idéerna kring stadsdelen i stort. – Som allmännytta vill vi göra vad vi kan för att ett bostadsområde ska locka många olika människor. Det är den blandningen som stärker de bosociala värden vi alltid jobbar för, en ökad livskvalitet för våra hyresgäster men också övriga Gävlebor som besöker stadsdelen. Hyrorna kommer absolut att hamna i det övre segmentet av vårt bestånd, men vi har också ett ansvar att i någon del bygga visionärt och med innovativa lösningar för en lägre klimatpåverkan, säger hon. – Och tack vare de många gemensamma ytorna i husen kommer många att klara sig med en mindre lägenhet än man kanske tänkte sig från början. Bor du i en 59 kvadratmeter stor lägenhet har du samtidigt tillgång till ytterligare 300 kvadrat för umgänge och aktivitet. KVARTER 1, 15-VÅNINGSHUSET

• 61 lägenheter (studios*, 2:or och 3:or och 4:or på cirka 30-87 kvadratmeter) • Träfasad med grönska • Egen vinterträdgård i alla 2:or, 3:or och 4:or* • Kommersiella lokaler i bottenplan • Övernattningslägenhet och gemensam inglasad yta med bland annat bastu på våning 8-9 • Takterrass och orangeri med möjlighet till odling på vån 16 • Återvinning av regnvatten • Sopnedkast för restavfall och matavfall, går direkt till sopsug

75

• Fjärrkyla i lägenheter och lokaler • Golvvärme i alla lägenheter • Cykelrum i entréplan och källare KVARTER 3, 7-VÅNINGSHUSET

• 54 lägenheter (studios*, 2:or, 3:or och 4:or på cirka 30-90 kvadratmeter) • Träfasad med grönska • Egen vinterträdgård i alla lägenheter* • Inglasad atrium med inomhusgrönska och möjlighet till odling • Livsmedelsbutik i bottenplan • Solceller på grönt tak • Återvinning av regnvatten • Sopnedkast för restavfall och matavfall, går direkt till sopsug • Fjärrkyla i lägenheter och lokaler • Golvvärme i alla lägenheter • Cykelrum i entréplan och källare Inflyttning i Gavlegårdarnas hus: Kvartal 3, 2022 Intresseanmälan: Cirka ett år före inflyttning Båda husen har allmänna ytor där de boende kan träffas och umgås – med varandra eller sina gäster. Det gäller takterrass/ orangeri och övernattningslägenhet/gemensam yta i 15-våningshuset samt 7-våningshusets inglasade atrium. Förutom Gavlegårdarna, som äger byggrätten för området, ska även NCC, Riksbyggen, Peab, Pure Housing, K2A och Gävle Parkeringsservice vara med och bidra till att Godisfabriken blir en stadsdel med olika hustyper och upplåtelseformer. K2A var först ut och påbörjade i mars 2020 byggnationen i sitt kvarter. Gavlegårdarna sätter igång i september 2020, följt av Gävle Parkeringsservice/Gavlefastigheter i mars/april 2021.

Illustration: POMEROY STUDIOS


1

MV | Design

TECMAR Led

patenteRAd

7m mast

Den första ljusmasten med patenterat nödbroms för mastsektioner som ökar säkerheten för användaren. Pat.reg 102017000044431

LED amaturer Astrour och ljussensor som standard Helgalvad och lackerad Enkel att transportera

Funktioner Rotation

340°

Strålkastare

4x150W

Lampor

LED

Anslutning Stickpropp

230V

Trailer typ Hanteras manuellt

Lighting Tower Specialist

Centrumplan 8, 333 31 Smålandsstenar. Telefon: 0371-31310. E-post: mats@satema.se / hakan@satema.se


Stålleveranser www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning. Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

/i°Êän‡Ç££ÊÓxÊÎxÊUÊ>Ý\Êän‡Ç££ÊxÎÊÇÎ


Nya Projekt

November 2020

78

Bild: Wingårdhs/AART

STARKA BETONGELEMENT - TILLVERKAR OCH MONTERAR BETONGSTOMMEN TILL LUNDS NYA STORSKOLA Lund bygger Lunds kommun nu en ny storskola med plats för 1620 gymnasieelever och 360 högstadieelever. Framtidens skola blir en sammanslagning av Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan och till projektet projekterar, tillverkar och monterar Starka Betongelement betongstommen. När skolan står klar för inflyttning år 2023 erbjuds eleverna en skola på 25 000 kvadratmeter fördelat på fem byggnader.  Bakom den nya skolan står Wingårdhs Arkitekter i samarbete med danska AART. Skanska Sverige har tilldelats uppdraget som partnering. Tanken med partnering-modellen är att uppnå bättre ekonomi och högre kvalitet i projektet samt en tryggare byggprocess med bättre uppföljning.  Starkas åtagande i projektet innebär i sin helhet projektering, tillverkning och montage av betongstommen. Totalt RV: 22 000 kvadratmeter, RW: 800 kvadratmeter, HDf: 19 500kvadratmeter, RD: 1600kvadratmeter, betongpelare och balkar, trappor samt  samverkansstål. Montagestart sker i november 2020. Planeringen av skolan har föregåtts av ett samarbete mellan elever, lärare och rektorer tillsammans med arkitekter och experter. Skolan kommer att bidra till en utveckling av stadsmiljön och skapa helt nya flöden i staden. Projektet är ett av Lund kommuns största investeringar någonsin.

Bild: Wingårdhs/AART


Thomagrön

Betong med upp till 50% lägre CO2-avtryck

!

Thomas Betong har sedan 2012 levererat klimatförbättrad betong till både husbyggande och anläggningsprojekt. Med hjälp av vår kunskap och erfarenhet kan du minska betongens CO2-avtryck i ditt projekt med upp till 50%. Är det dags att börja använda Thomagrön™ ?

Specialisterna på betong thomasbetong.se


STORT TEKNIKSPRÅNG NÄR DEN DIGITALA STADEN BLIR VERKLIGHET PÅ H22 I HELSINGBORG Midroc deltar som partner på H22, Helsingborg stads satsning på hållbar stadsutveckling. Genom att introducera ny digital infrastruktur i byggnader skapas nya möjligheter för såväl tjänsteutveckling som fastighetsoptimering.   Midroc har startat ett samarbete med den digitala visionären Jonas Birgersson för att kunna erbjuda bostads- och kontorskunder nya digitala tjänster och för att optimera fastigheters tekniska system. Grunden är ett avancerat urbant, uppskalningsbart operativsystem med namnet Brikks. – Genom att förse byggnader med smart teknik och bland annat nyttja AI, kan hela fastighetsbranschen gå in i en ny epok. De kommande tio åren kommer byggnaderna förändras mer än de har gjort under de föregående 100 åren, och det kommer bland annat att ge stora vinster för miljön, säger Johan Svedström, affärschef på Midroc i Helsingborg. I förlängningen kommer många byggnader i en stadsdel att kunna länkas samman digitalt. Genom större volymer kan smartare och mer hållbara val göras, och på sikt kommer hela områden och även städer att kunna anpassas mer till alla de som bor och rör sig där. – Det här blir den revolution vi har väntat på för bygg- och fastighetsbranschen, säger Jonas Birgersson. Det har varit en ökenvandring att få ihop detta komplicerade styrsystem, men nu är det klart att lanseras. Sverige blir först i världen att på bred front installera en gemensam standard för fastigheter, och det kommer att påskynda utvecklingen i branschen. Den digitalt transformerade staden kommer att ge stora hållbarhetsvinster då energi- och driftskostnader drastiskt kan sänkas. Dessutom bidrar den till att skapa mer trygghet och bekvämlighet för sina hyresgäster genom att sensorer och algoritmer läser av och förutser mänskliga beteenden. Redan idag skulle till exempel belysning, temperatur och ventilation kunna ställas in automatiskt när en person nyttjar sitt smarta lås för att gå in i en byggnad. Balans mellan enkelhet och trygghet Stora mängder data kommer att genereras i de smarta hemmen och på arbetsplatserna, och AI kommer att nyttjas för analys och optimering av olika tekniska system. För att belysa komplexiteten i integritetsfrågorna när alltfler system sammankopplas har Midroc engagerat flera experter inom området personlig integritet och datahantering. I samband med utvecklingen av Midrocs nya fastigheter i Oceanhamnen - som ingår i H22 - tar Midroc initiativ till en branschgemensam ”digital uppförandekod”, med hänsyn tagna till juridiska, tekniska och etiska frågeställningar. – Vi i fastighetsbranschen måste arbeta för en ansvarsfull utveckling av den smarta, trygga och hållbara staden, med utgångspunkt i regelverket GDPR. Vi behöver göra det lättbegripligt för de som bor, arbetar och vistas i våra fastigheter att välja och förstå konsekvenserna av sina val i en alltmer digitalt sammankopplad stad. I slutändan handlar det att förtydliga avvägningen mellan den individuella integriteten och den förenkling av våra liv som blir möjlig genom allt fler digitala tjänster, säger Johan Svedström. Tanken är att den nya branschgemensamma ”digitala uppförandekoden” ska bli klar under hösten. 


Nya Projekt

November 2020

BOKLOK SÄLJER 16 RADHUS ONLINE I BÅLSTA Måndagen den 21 september startade försäljningen av 16 radhus från BoKlok i centrala Bålsta. Alla intresserade kan anmäla sig på BoKloks hemsida, och får sedan möjlighet att vara med i den livesända turordningsdragningen. Dragningen bestämmer i vilken ordning man får välja bostad och utesluter budgivning. Byggstart är planerad till november 2020, med beräknad inflyttning vintern 2021/2022. I Bålsta ska BoKlok bygga 16 radhus i bostadsrättsform, alla 117 kvadratmeter fördelat på 5 rum och två plan. Husen har egen trädgård och plats för upp till två bilar på uppfarten. Boendekostnad för avgift till bostadsrättsföreningen, driftskostnad och beräknad ränta blir från ca 10 600 kronor per månad. – Vi sätter våra priser så att människor med vanliga inkomster ska ha råd att köpa. Vi har byggt bostäder här i Bålsta tidigare och de har varit populära, så det känns kul att nu kunna erbjuda ännu fler hem till bra pris. Vi bygger våra hus inomhus i fabrik och kan använda smarta processer gång på gång. Det gör att vi kan hålla priserna nere och husen behöver inte kosta skjortan, säger Juha Norgård, byggledare på BoKlok. De nya radhusen kommer att fördelas genom en offentlig

82

turordningsdragning, som med anledning av Coronavirus gjorts onlinebaserad. Intresseanmälan för projektet är öppen för alla, och görs via BoKloks hemsida. De som anmält intresse kommer sedan att få möjlighet att deltaga vid turordningsdragningen som sker via en livesändning på webben. Turordningsdragningen bestämmer vem som får välja bostad först, som nummer två, nummer tre osv. Tillvägagångssättet ger alla samma chans och budgivning utesluts helt i köpprocessen. – Vi tycker att det här är det mest rättvisa sättet att sälja bostäder på. Utan budgivning och med fasta priser vet man alltid vad det kommer att kosta, och man får välja sin bostad i lugn och ro. I vanliga fall möts våra kunder vid våra evenemang. Nu kör vi onlineevenemang istället, men principen är densamma, säger Juha Norgård. Det nya området kommer att heta BoKlok Hörnan och har både skola/förskola, mataffär och idrottshallar i närområdet. Bålsta centrum, med ett brett utbud av butiker & restauranger samt övrig service, är endast 1 kilometer bort. Pendeltågsstation, för resor till Stockholm, Enköping och Västerås, ligger ca 1,5 kilometer från det nya kvarteret.


MĂ„LAREN Ett reningsverk som renar utan kemikalier enligt svenska normer.

FĂśr mer information www.reningsverketmalaren.se


Nya Projekt

November 2020

84

FOTO: LOTTA SVENSSON, HSB SKÅNE

INFLYTT I ARENASTADEN I LUND Väntan är över! Med start på måndag 26/10 flyttade de första boende i HSB brf Nätet i Arenastaden, Lund, att flytta in. Nu på måndag 26 oktober startar utlämningen av nycklarna till de nya boende som ska flytta in i HSB brf Nätet, Arenastaden, Lund. Det är de två husen som vetter mot Finalgatan som får sina första boende. Nyckelutlämningen fortsätter sedan under tisdagen 27 oktober. Totalt ska 42 lägenheter få sina första boende. – I HSB brf Nätet flyttar det in personer från alla delar i flyttkedjan. Här kommer det att bo allt från unga vuxna som flyttar in i sina första lägenheter till barnfamiljer och pensionärer som valt att sälja villan. Det blir en härlig mix ur livets alla faser, vilket är kul, säger Caroline Sellström, chef för marknad och nyproduktion på HSB Skåne. Byggnationen av HSB brf Nätet, som är belägen i det populära området Arenastaden i Lund, alldeles intill Sparbanken Skåne Arena och Lunds Stadspark, påbörjades i april 2019. Bostadsrättsföreningen består av totalt 80lägenheter fördelade på fyra huskroppar. De sista två husen är klara för inflyttning under februari 2021. Tomten ligger endast ett stenkast från centrala Lund, med skolor, förskolor och bra kommunikationer alldeles runt hörnet, något som troligen bidragit till bostädernas popularitet. – Arenastaden är ett intressant område på riktigt bra läge, något som i kombination med att de köper nyproduktion till fast pris utan budgivning har gjort dessa lägenheter så populära, berättar Caroline Sellström. Fastigheten har byggts med miljöklass silver vilket innebär låg miljöbelastning, hög boendekomfort med naturliga materialval och

FOTO: LOTTA SVENSSON, HSB SKÅNE

att husen projekteras med högt ställda energikrav. – Ett hållbart bostadsbyggande både idag och i framtiden är viktigt för oss och det genomsyrar våra byggprojekt hela vägen från idé till leverans, säger Caroline Sellström. BYGGFAKTA Arkitekt: Carsten Andersson arkitekter Storlek: 40–106 kvadratmeter, fördelade på 1–4 rum och kök Upplåtelseform: Bostadsrätt Pris: från 1 805 000 kr Månadsavgift från: 2 523 kr


tt a l å t Vi ras! ö f n m ä j

NFM tillhandhåller produkter, tillbehör och kunnande för högteknologisk golvavjämning. Vi har allt under samma tak: • • • •

Egen flytspackelfabrik Egna pump- och bulkbilar NFM Skumbetong Flytspackel i småsäck

• • • •

Pumpning fritt slang Entreprenad Nivåpinnar Ljudgolv

www.nfm.se


Nya Projekt

November 2020

87

Bild:White

SPEKTAKULÄRA “GULDHUSET” NU KLART FÖR INFLYTT I dagarna färdigställs det omtalade guldhuset Kvarteret Stenen i Örebro. På fredag flyttar de första hyresgästerna in i byggnaden, där ambitionen varit att skapa Sveriges mest attraktiva studentbostäder. Med sin skarpa arkitektur och guldfärgade fasad inrymmer byggnaden 41 flexibla och attraktiva hyresrätter riktade till studenter. Tillsammans med Asplunds Fastigheter har White Arkitekter förbättrat kvarteret i korsningen Grev Rosengatan och Skolgatan i Örebro. Den utmanande arkitekturen ger stadsbilden ett ansiktslyft och efterfrågan på lägenheterna har varit stor. Utöver det centrala läget och de välplanerade ytorna i lägenheterna kan huset skryta med tre takterrasser i olika plan som bjuder på soliga mötesplatser och dramatiska vyer över centrum.   – Vår ambition har varit att skapa Sveriges mest attraktiva studentbostäder, med fokus på delningsekonomi, hållbarhet och spontana möten. Vi uppmuntrar hållbart resande genom att erbjuda bilpool och laddningsstationer för elbilar på gården. Uppglasade cykelrum i entréplan gör det bekvämt och tryggt att parkera

cykeln. Här finns även tryckluft, arbetsbänk och verktyg att låna vid behov, säger ansvarig arkitekt Fredrik Hedvall. Mot gatan signalerar byggnaden dynamik, aktivitet och liv med sina utkragande burspråk, stora fönster och uppglasade lokaler. Det blir en varm och distinkt profilbyggnad som knyter an till det kommande framväxande CV-områdetoch ett hundratal meter från Campus USÖ – också ritat av White. Något som också utmärker lägenheterna är yteffektiviteten och den smarta förvaringen. Det gör att lägenheterna kan hyras av en student, delas med kompisar och fungera som ett permanent boende för par. De största lägenheterna är på 80 kvadratmeter, medan de mindre ligger på 37 kvadratmeter. Samarbetet med Asplunds fastigheter, Peab och alla underentreprenörer har varit mycket givande. – Vore det inte för byggherrens starka tro på vår gemensamt framtagna vision hade projektet aldrig realiserats. Vi ser verkligen fram emot inflytt, så att vi får se hur de boende trivs och utnyttjar dom unika miljöerna vi har skapat, säger Oskar Widlund, kontorschef på White i Örebro.


Burstning/rörspräckning Burstning/rörspräckning en snabb och effektiv metod när man vill byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Möjligt att öka dimensionen till ett större rör än det befintliga.

Styrd Borrning Styrd borrning för nyläggning av rör för el, tele, bredband, VA. Ett eller flera rör samtidigt.

Kontakt: Björn Lithman Telefon: 070-631 09 80 www.bctab.se


GRUSKUNGEN Behöver du köpa maskin?

KONTAKTA OSS!

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner • GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND

• TRANSPORTBAND • KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR

• MATARE • TUNNELMATARE

Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

WWW.GRUSKUNGEN.SE Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se


Nya Projekt

November 2020

KV. BRÄNNAREN - BOSTADSHUS MED HÅLLBARHETSFOKUS OCH KLIMATPOSITIV BETONGSTOMME På uppdrag av City Entreprenad i Malmö uppför Finja Prefab betongstommar till två bostadshus, Handlingen 1 & 2 i Kv. Brännaren i Norra Sorgenfri i Malmö. Man har valt en klimatpositiv betongstomme till de två bostadshusen som byggs med ett tydligt hållbarhetsfokus. Husen kommer att bestå av 48 respektive 40 bostadsrätter i fem våningar. Med en klimatpositiv betongstomme får kunden en trygg och hållbar stomme med lång livslängd. Fastigheten kommer att ha tydligt hållbarhetsfokus. Utöver en klimatpositiv betongstomme kommer husen att ha klimatsmart el från solceller på taket med tillhörande lagring i batterier, laddstolpar för laddning av elcyklar och bilar samt att understödsel kommer att levereras från vindenergi. Projektet har också en social hållbarhetsaspekt då bostäderna är de första i Sverige, med av Boverket godkända kalkyler, som möjliggör lägenhetspriser som är så pass låga att totalkostnaden för boendet understiger eller jämställs med nyproducerade hyresrätter. Fastighetsutvecklarna bedömer att det på några års sikt kommer att vara en god affär för de boende och genom denna modell hjälper man de unga in på bostadsmarknaden. – Vi är glada att få leverera en klimatpositiv betongstomme till ett bostadsprojekt som profilerar sig som ett hållbarhetshus. Med en betongstomme från oss får man en hållbar konstruktion med en lång livslängd. Betongstommen är också brandsäker och tät vilket medför låg energianvändning, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab. Montaget för betongstommen till det första huset startar nu i slutet på oktober. Arkitekter från Liljewall har ritat husen. De berättar att de inspirerats av området Sorgenfri och dess industriella historia. Sorgenfri är Malmös äldsta industriområde som nu förvandlas till

90

en unik levande kvarterstad, där det industriella arvet förvaltas genom byggnation med råa och robusta material som betong. Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör vilket innebär att all vår tillverkning är närproducerad då vi har produktionsanläggningar runt om i Sverige. Vi erbjuder nu också våra kunder klimatpositiva betongstommar.

LK SYSTEMS LEVERERAR TILL SKISTAR LODGE HUNDFJÄLLET, SÄLEN I Hundfjället byggs och utvecklas det i rask takt, allt i linje med Sälens vision om att bli en internationell fjällresort med utökade skidsystem och boende i toppklass. En av de många nybyggnationer i Sälen som är i full fart är det nya hotellet, SkiStar Lodge Hundfjället. Peab har fått uppdraget av SkiStar, i form av totalentreprenad, att bygga ett nytt hotell med plats för lite drygt 150 rum/lägenheter och 800 bäddar. Hotellet kommer även att innehålla ett parkeringshus, butik, restaurang och bar. Byggstarten skedde under våren 2019 och planerad invigning är november 2021. Till det nya hotellet levererar LK Systems sin isolerskiva, LK Folieskiva Silent, som passar perfekt för ingjutning av golvvärme. – Vi arbetar hela tiden med att utveckla smartare och mer hållbara lösningar, där vår folieskiva är ett sådant exempel där man sparar in på både ekonomi och miljö. Det visar även på ett gott samarbete där vi i dialog med Peab har tagit fram en LK Folieskiva Silent 50 anpassad för detta projekt, säger Christer Öhgren, säljare på >>


Använd regnvattnet till grönskan i städerna Med ett underjordisk bevattningssystem utan driftkostnader skapar vi välmående grönska i både städer, parker men också i trädgårdar. Dra nytta av kostnadseffektiv, svenskpatenterad och miljövänlig bevattning som lagrar regnvattnet året runt för att användas när det behövs! Med möjlighet till manuell påfyllning står sig systemet i vått och torrt.

Stadsmiljöer

Parkmiljöer

Perfekt för stadsmiljöer, parker, och trädgårdar. Vi erbjuder också skräddarsydda lösningar!

terrigio.com

Trädgårdar

Savaq innebär många fördelar Miljövänligt Kraftigt vattenbesparande Fungerar för all typ av växtlighet Underhållsfritt Långtidsbevattnar

98 50 TERRIGIO 0500-74 www.terrigio.com

Vi levererar och installerar vitvaror, köksinredningar och tvättstugor. Inget projekt är för stort eller för litet!

För offert eller referenser kontakta någon av våra byggsäljare! Skåne och Halland

Småland

Michael Ellerstrand Tel: 0763-90 17 95 michael.ellerstrand@elon.se

Tommy Leifsson Tel: 0733-695865 tommy.leifsson@elon.se

Robert Sjölander Tel: 0737-01 91 74 robert.sjolander@elon.se

Vi fir

www.kokscentrum.com

a 19 7 0 r 5 0 år ! -202 0


Nya Projekt

November 2020

92

LK Systems. Många fördelar med LK Folieskiva Silent Med LK Folieskiva Silent får du en enkel och snabb förläggning av golvvärme på bärande golv. Folieskivan används för inspackling av golvvärme på bärande golvkonstruktion i torra utrymmen. Tack vare att systemet är uppbyggt med en 30 alternativt 50 mm tjock skiva i EPS skapas en värme- och stegljudsdämpande effekt mellan våningsplanen. Perfekt för bland annat hotell och lägenheter. – LK:s folieskiva skapar många fördelar, bland annat i byggfasen där det sparar oss mycket tid och pengar när det kommer till själva spacklingen. Men det blir även något positivt för alla hotellgäster som kommer att få en tystare och mer trivsam miljö att vistas i, säger Roland Karlsson, projektledare på Peab. För en enklare och smartare vardag Enklare, smartare och mer hållbart – på LK utgår vi alltid från att det finns ett bättre sätt att göra saker. I allt vi gör föredrar vi innovation över status quo och enkelhet över komplexitet. Med den övertygelsen utvecklar vi på LK smarta produkter och systemlösningar för värme, vatten och sanitet. LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värmeoch tappvattensystem. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen. Från idé till färdig produkt, här får du de smartaste lösningarna, idag och i framtiden.

I koncept med kooperativ hyresrättsförening för äldre, stiftas en förening gemensamt av kommunen och Riksbyggen som i samarbete skapar moderna och värdiga vård- och omsorgsboenden samt trygghetsboende, helt styrt av kommunens behov. Bildandet av en kooperativ hyresrättsförening är bra för de kommuner som vill ha ett alternativ till traditionellt, kommunalt fastighetsförvaltande, men samtidigt möta ett ökande vård- och omsorgsbehov samt trygghetsboenden. Att bo i en kooperativ hyresrätt ger också de boende ett inflytande över sitt boende och inträdesavgiften är låg.

FÖRSTA SPADTAGET FÖR NYTT TRYGGHETSBOENDE I HÖÖR Den 3 november var det officiell byggstart för ett nytt trygghetsboende i form av kooperativ hyresrättsförening med 33 lägenheter i Höör. Det första spadtaget tas av Johan Svahnberg (M), kommunalråd i Höörs kommun och ordförande i Kooperativa Hyresrättsföreningen Bangårdsterassen Trygga hem, Ulrika Nyström, regionchef Riksbyggen, Thomas Ellkvist, vd, MVB Syd AB samt Birgitt och Torsten Hall, representanter för de boende. Intresset är stort för de kommande bostäderna och 28 av de 33 lägenheterna är redan uthyrda. – Höör befinner sig i en stark tillväxtfas och vi räknar med 200 nya bostäder de kommande åren. Trygga hem Höör bidrar med en mångfald bland boendeformerna när det är inriktat till personer över 65 år, säger Johan Svahnberg, kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande i Höörs kommun och ordförande i Bangårdsterassen Trygga hem i Höör. Det är Kooperativa hyresrättsföreningen Bangårdsterassen Trygga hem Höör som har gett Riksbyggen uppdraget att bygga det nya trygghetsboendet. – Det är jätteroligt att vi nu kan sätta spaden i marken och starta bygget av det nya trygghetsboendet i Höör. Modellen kooperativa hyresrättsförening som upplåtelseform ger medlemmarna i föreningen ett inflytande över sitt eget boende, en viktig del för ett kooperativt företag som Riksbyggen, säger Anders Ihse på Riksbyggen och som varit med och utformat boendet i Höör. Totalt kommer trygghetsboendet att bestå av 33 lägenheter, de flesta tvåor och några treor. – Det kommer även att finnas en gemensamhetslokal, gästlägenhet och ett sparum med bastu. Från loftgångarna kommer det att vara utsikt mot gården och ravinens naturområde. Läget är mycket centralt med närhet till handel och tågstation, berättar Pelle Persson, projektchef på Riksbyggen. Om kooperativa hyresrättsförening för äldre Nytänkande fullservicepartner Pålitligare leverans Snabbare inställelsetid Flera smarta ellösningarunder ett och samma tak. Med kunden i centrum och ett kreativt Istället för fort och fel gör vi det snabbt Riksbyggen har under de senaste 30 åren etablerat kooperativa Med kontakt för en bättre vardag. helhetstänk skapar vi hållbara, och rätt från start till mål. Det sparar moderna funktioner. både tid och pengar. hyresrättsföreningar i tio procent av landets kommuner. Nytänkande Nytänkande fullservicepartner Nytänkande fullservicepartner fullservicepartner Pålitligare Pålitligare leverans Pålitligare leverans leverans Snabbare Snabbare inställelsetid Snabbare inställelsetid inställelsetid Flera smartaFlera ellösningarunder smarta Flera ellösningarunder smarta ett och ellösningarunder samma ett och tak. samma ett Med och tak. kunden samma Med i tak. centrum kunden Med och i centrum kunden ett kreativt och i centrum ett kreativt ochIstället ett kreativt för fort Istället och fel för gör fort Istället vioch det för felsnabbt fort gör och vi det felsnabbt gör vi det snabbt Med kontaktMed för en kontakt bättre Med för vardag. kontakt en bättre förvardag. en bättre vardag. helhetstänkhelhetstänk skapar vi hållbara, helhetstänk skapar vi hållbara, skapar vi hållbara, och rätt frånoch start rätt tillfrån mål. och start Det rätttill sparar från mål. start Dettill sparar mål. Det sparar moderna funktioner. moderna funktioner. moderna funktioner. både tid ochbåde pengar. tid och både pengar. tid och pengar.


t

STIL

NY FAVORIT i nyproduktion

HAGA

STORSÄLJAREN

EPOK

STÅTLIG DESIGN för praktfulla byggnader

Utökad produktionskapacitet och fler än 707 000

Aluminiumfönster med träbeklädd insida från Mariannelund sedan 1982

0496-707 00 • www.leiab.se

ROYAL

RAK OCH ELEGANT DESIGN

AL mode LA fås meller kan dräner d dolda för 2+ ingshål 1e 3-glas ller


Nya Projekt

November 2020

94

Första spadtaget för KHF Hemstranden Kotiranta i Haparanda

FÖRSTA SPADTAGET FÖR KHF HEMSTRANDEN KOTIRANTA I HAPARANDA Den 27 oktober togs det första spadtaget för vård- och omsorgsboendet Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) Hemstranden Kotiranta i Haparanda. Med och tar det första spadtaget är Sven Tornberg, kommunalråd i Haparanda stad, Johanna Frelin, vd Riksbyggen och Per Utterström, affärschef Nåiden Bygg AB. KHF Hemstranden Kotiranta kommer att ha 80 boenderum och är ett samarbete mellan Riksbyggen och Haparanda stad. Entreprenören Nåiden Bygg kommer att bygga det nya vårdoch omsorgsboendet. KHF Hemstranden Kotiranta kommer att byggas i kvarteret Lunden i Haparanda och beräknas stå klart under början av 2023.

I SLUTET AV DET HÄR ÅRET PÅBÖRJAS ARBETENA MED SPÅRTUNNELN UNDER VARBERG Arbetena med järnvägstunneln under Varberg på Västkustbanan har pågått i drygt ett år. Servicetunnlar är på gång och i slutet av det här året påbörjas arbetena med själva spårtunneln som ska sprängas inifrån och ut. 2024 beräknas denna den näst sista enkelspåriga flaskhalsen på järnvägen mellan Göteborg och Lund vara undanröjd. Bygget av nya dubbelspår på en nio kilometer lång sträcka mellan Varberg och Hamra söder om staden samt tunnel under centrala Varberg är ett led i arbetet att göra hela Västkustbanan dubbelspårig. Syftet är att öka kapaciteten för tågtrafik, såväl person- som godstrafik, öka säkerheten, minska bullerstörningarna och skapa större tillförlitlighet i trafiken. Det senaste större inslaget i upprustningen av Västkustbanan

var bygget av järnvägstunneln genom Hallandsås. Efter det att Varbergstunneln blivit klar återstår sedan endast enkelspår mellan Ängelholm och Helsingborg. För Varberg betyder den nya järnvägstunneln att barriäreffekten i form av järnvägsspår genom centrala staden försvinner och att staden får bättre kontakt med havet samtidigt som mark frigörs för byggnation. Bergtunnel och tråg Projektet, som är kostnadsberäknat till 4,8 miljarder kronor, omfattar en sträcka på 7,5 kilometer förbi Varberg, en nedsänkt station för persontrafik och ny godsbangård. Projektet innehåller 2,8 kilometer bergtunnel, cirka 300 meter betongtunnel och cirka 900 meter öppet betongtråg för nedfart till tunneln. Förutom spåranläggningar omfattar projektet ett nytt resecentrum och omläggningar av vägar för anslutningar till stadens trafiknät samt VA-anläggningar. Projektet gick in i produktionsfas i september 2019. Till dags dato har drygt hälften av projekteringen gjorts enligt tidplan. Sett norrifrån har produktionen hittills hanterat den gamla deponin vid Lassebacka som användes från 1950- till 1970-talet. På området ska den nya godsbangården anläggas. –Här visste vi väldigt litet om vad som väntade oss. Men det har gått bra. Vi har schaktat och hanterat alla deponimassor, berättar Mathias Wärja, som är Trafikverkets projektchef. Här har järvägstekniska installationer dragit igång och bangården ska vara klar att tas i bruk till Midsommar 2021. I samband med arbetet med deponin har en ny trafikbro byggts som ersätter den gamla Getteröbron över järnvägen. Det området behövs bland annat för nya växlar. Servicetunnlar på gång


Nya Projekt

November 2020

Söder om Getteröbron har tråget för nerfart till tågtunneln börjat byggas. Schaktning och sprängning börjar därmed närma sig nära stadsmiljö. Det gamla stationshuset är avstängt område. Det blivande resecenter ska ligga cirka 200 meter norr om det nuvarande. Utanför det gamla stationshuset finns nu två stora byggropar och det är spontat för schaktning för fortsatt schaktning. Arbetstunneln är klar 100 meter in under centrala Varberg och den första tvärtunneln är klar. Själva spårtunneln kommer att sprängas inifrån och ut mot norr. Vid det södra tunnelpåslaget är 70 meter servicetunnel klar. I söder sänks Österleden för biltrafik ner och gjutning av brofundament för en ny järnvägsbro pågår. – Vi hoppas kunna ta i drift den nya Österleden till våren. Vi vill använda den för att köra bort massor från tunnelbygget, säger Mathias Wärja. Totalt arbetar cirka 450 personer i bygget av Varbergstunneln. Sammanlagt 1,5 miljoner kubikmeter bergmassor ska köras bort. Ändå räknar man med att ha massbalans i projektet. –Vi räknar med att inte lämna någon hög kvar när vi är klara. Vi har turen att Varbergs hamn ska flyttas och då krävs stora mängder fyllnadsmaterial. Flera utmaningar En utmaning i projektet är, som i så många andra projekt, att projektering och produktion klarar att gå hand i hand. Hittills har det lyckats. –En annan utmaning är att vi nu går in i ett tunnelarbete där vi har ganska litet bergtäckning och där det är litet sämre berg, säger Mathias Wärja. Vi har också att hantera att den gamla järnvägsstationen är känslig för spontning och att det uppstått sprickbildning där. Vi brottas också med problemet att till följd av pandemin inte kunna ha offentliga möten som vi brukar. Man når inte ut på samma sätt med information till närboende och berörda människor som när man kan arrangera fysiska möten. Det märks på frågeställningarna. Vi jobbar proaktivt. Trafikverket är byggherre och Implenia är totalentreprenör och ansvarar för både konstruktion och bygge av det nya dubbelspåret. Varbergs kommun, Region Halland och Jernhusen är medfinansiärer till bro-projektet. FAKTA I KORTHET Utbyggnad till dubbelspår, järnvägstunnel och godsbangård i Varberg Byggherre: Trafikverket Region Väst Totalentreprenör: Implenia AB Kostnad: 4,8 mdr SEK Text: Gösta Löfström

95

OBlEKTLYFT

T

Vi tillverkar lyftanordningar som riktar in sig på höjning och sänkning av objekt för service och rengöring, exempelvis belysningsarmaturer i höga utrymmen. Objektlyften gör det enkelt att höja och sänka ljuskronorna i kyrkan eldrivet – detta i syfte att säkra och förbättra arbetsmiljön. När vi installerar Objektlyften föreslår vi de åtgärder som ger minimal påverkan på kyrkans interiör. Vi utför även säkerhetsbesiktning av ljuskronor, upphängningslänk och infästning. Tänk på säkerheten och kontakta oss innan du beger dig upp på höga höjder.

Objektlyft Hermes Väg 6, 567 32 Vaggeryd

Tel: 0393-773 506 objektlyft@styrkonstruktion.se


Nya Projekt

November 2020

BEVEGO LEVERERAR FRISK LUFT TILL ÖVER 1900 BARN I kommunerna Hammarö och Kil utanför Karlstad byggs det just nu många nya skolor och förskolor. Det är en stor satsning som sträcker sig ända fram till år 2026 där man planerar att förverkliga totalt 18 skolor, förskolor och idrottshallar. Att satsa på bra ventilation är en viktig komponent för att skapa en god arbetsmiljö för förskolebarn och skolelever - både idag och om 30 år. Vi har intervjuat Lars Ekblom på Caverion som är involverad i fem nybyggnationer av både skolor och förskolor i de båda kommunerna. “Det är unikt att vi har så många projekt igång åt samma beställare där alla projekt byggs samtidigt och dessutom ligger inom ett så begränsat geografiskt område.” berättar Lars. De fem projekten är nybyggnationer av tre skolor och två förskolor som produceras under samma tidsperiod. Fyra av fem projekt ingår i ett långsiktigt samverkansprojekt som ByggDialog driver på uppdrag av Hammarö kommun. Caverion och ByggDialog har haft ett gott samarbete i många olika projekt sedan 2015. “Att trivas ihop och lära känna de personer man jobbar med underlättar alltid. Det är tryggt att veta vad man kan förvänta sig när man går in i nya projekt tillsammans.” säger Lars. Caverion är specialister på smarta och hållbara lösningar för byggnader, infrastruktur och industrier. Bolaget är globalt med 16.000 medarbetare, fördelat på 11 länder, där de i Sverige har kontor på över 80 orter. Lars och hans kollegor utgår ifrån Karlstad där ventilation och luftbehandling är ett av deras teknikområden. Förutom sin roll som avdelningschef för Klimatentreprenad Värmland är Lars projektledare för de två förskolorna som nu byggs samt projektchef för hela Hammaröprojektet. PRIS OCH SERVICE VAR AVGÖRANDE

Caverion köper montagematerial och samtliga cirkulära och rektangulära ventilationskanaler till alla fem projekt från Bevego. “Det finns flera anledningar till att vi valde Bevego som leverantör till samtliga projekt men två av faktorerna som avgjorde var priset i kombination med den höga servicenivån.” berättar Lars. “Vi har jobbat med Bevego länge och vet att de har en hög leveranssäkerhet så när vi även fick ett bra pris så var det ett lätt val. Ibland kan saker och ting bli fel i ett projekt och för oss är det då viktigt att det löser sig och att våra leverantörer är tillmötesgående. Det är Bevego alltid duktiga på!” fortsätter han. Bra ventilation bör prioriteras i alla former av lokaler, men känns såklart extra viktigt när det är barn och unga som ska vistas i lokalerna. Att tänka långsiktigt och installera ventilation som ger godkända luftflöden för barnen både idag och många år framöver är en viktig del i projekten. Istället för ett traditionellt spadtag invigdes byggstarten av Hammarlundens nya skola med att eleverna fick stega upp konturerna av sin nya skola. Samleveranser - både smidigt och kostnadseffektivt Eftersom de har många liknande projekt igång åt samma kund har Caverion försökt utnyttja synergierna och ha ett enhetligt systemtänk för samtliga byggnader. Rent tekniskt är det inte något avancerat system, men det blir en stor fördel för flödet i produktionen när man bygger likartat. “Det underlättar även för projekteringen att inte behöva uppfinna hjulet varje gång. Man kan återanvända smarta lösningar man har använt i de olika projekten.” berättar han. En av fördelarna med att fyra av projekten ligger nära varandra är att allt material kan samfraktas.

96

“Det underlättar att hålla oss till samma leverantör så de kan leverera till ett och samma geografiska område för flera projekt. Att samköra material och samleverera blir en fördel för alla inblandade.” säger Lars.

FÖRSTA SPADTAGET I UTBYGGNADEN AV KOOPERATIVA HYRESRÄTTSFÖRENINGEN (KHF) EMÅDALEN TRYGGA HEM Den 26 oktober togs det första spadtaget för den fjärde etappen i utbyggnaden av Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) Emådalen trygga hem. I den fjärde etappen byggs 18 nya lägenheter och ett nytt storkök i Fagerhult. Det första spadtaget tas av Stihna Johansson-Evertsson, kommunalråd, Elaine Åberg, enhetschef i Fagerhult och Ulrika Nyström, regionchef Riksbyggen. – Det känns väldigt roligt att vi nu officiellt kan starta den fjärde etappen i utbyggnaden av Emådalen trygga hem. Långsiktighet och öppenhet genomsyrar hela projektet och vi är många som nu ser fram emot genomförande av den fjärde etappen, säger Anna Norregårdh, projektledare på Riksbyggens marknadsområde Sydost. Projektet omfattar rivning av Välengården i Fagerhult med intilliggande byggnader samt nybyggnation av 18 lägenheter för särskilt boende. Lägenheterna har en storlek på 35 kvadratmeter, egen wc/d/tvätt och eget pentry med möjlighet till enklare matlagning. I projektet ingår även byggandet av ett nytt storkök för cirka 60 portioner. Fastigheten kommer att förses med bergvärme samt frikyla. Emådalen Trygga Hem äger bostäderna, kommunen driver verksamheten och Riksbyggen kommer att ta hand om den dagliga skötseln och utvecklingen av fastigheterna. Tidigare har föreningen bland annat byggt nya bostäder samt byggt om befintliga bostäder på Dr Mobergersväg i Högsby .


isk Ergonom ! n ig s e d mpact ABUCo lfer te g in kätt

Vikten av flexibilitet ABUS produktprogram inom lätta lyft ger ergonomiska lyft precis där det behövs.

Gör produktionen smidigare med våra lättraverser, lättportalkranar och svängkranar. Tillsammans med en kättingtelfer får du maximal rörelsefrihet och säkerhet för din personal.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se


Nya Projekt

November 2020

KLOKA RADHUS SÄLJS I HÄSSLEHOLM T4-området i västra Hässleholm växer med 23 radhus från BoKlok. Torsdagen den 5 november startar försäljningen. Alla som anmält intresse på BoKloks hemsida ges möjlighet att vara med i den onlinesända turordningsdragningen som avgör i vilken ordning man får välja bostad. Byggstart är planerad till våren 2021 och inflyttning är planerad till våren 2022. De 23 radhusen kommer att ligga precis intill Almaån, vid den gamla skjutbanan på T4. Husen kommer ha 5 rum fördelade på 117 kvadratmeter i två plan, med trädgård i söderläge och tillgång till parkeringsplats. Husen säljs som bostadsrätter med priser från 2 195 000 kr. Boendekostnad per månad blir ca 9000 kr, för månadsavgift till bostadsrättsföreningen, beräknad bolåneränta och uppskattad driftskostnad. - Vi bygger husen i fabrik i Småland och genom att göra det kan vi använda smarta och effektiva tillverkningsprocesser samt beräkna materialet exakt. Det ger oss möjlighet att tänka i riktigt stora volymer vilket gör att vi kan hålla priserna låga mot våra kunder. Dessutom är det ett mer hållbart sätt att bygga, och det tycker vi är viktigt, säger Martin Berggren, byggledare på BoKlok. Försäljningen av bostäderna sker genom offentlig turordningsdragning som sker live via webben. Utifrån det turordningsnummer kunder tilldelas, får de välja den bostad som passar dem bäst. Detta görs för att försäljningen ska ske så rättvist som möjligt. Alla som anmäler sitt intresse för projektet på BoKloks hemsida, kommer att få möjlighet att också anmäla sig till turordningsdragningen.

98

- Vi ser verkligen fram emot att få starta försäljningen snart! Vi har ju byggt lägenheter i Hassellunden tidigare och eftersom de var väldigt populära så känns det extra kul att erbjuda ännu fler kloka bostäder i Hässleholm, säger Martin Berggren. Det nya kvarteret på T4-området kommer att kallas BoKlok Magasinet. I närområdet finns både förskolor och skolor (F-9) och i centrum, knappt 2 kilometer bort, finns tågstation, butiker, restauranger, sjukvård och idrottsanläggningar. Från Hässleholm C är det endast 20 min till Kristianstad, 30 min till Lund och 45 min till Malmö.

www.vastanfors.se


Utmana oss!

Helhetslösningar inom ståldörrar och partier Med 60 års erfarenhet är vi specialister inom tillverkning av brand- och säkerhetsprodukter. MaxiDoor är din leverantör från små till stora projekt samt entreprenader. Kontakta oss gärna: info@maxidoor.se 0581-377 80

Kvalificerad rör- och anläggningsprojektering lngenjörsfirman Rörkraft AB har lång erfarenhet av rör- och anläggningsprojektering inom processanläggningar. Vi utför rörkonstruktion, hållfasthetsanalyser, byggdimensionering och processanalyser. Under åren har vi byggt upp en stor branscherfarenhet och normkunskap, och utför uppdrag inom all typ av industri. Vi är hårt drivna specialister inom våra områden. Vi har även utvecklat och säljer programvaran PipeCalc som används för statisk dimensionering av rör och rördelar. Läs mer om PipeCalc på vår hemsida www.rorkraft.se Ingenjörsfirman Rörkraft är din samarbetspartner genom hela projektet.

Ingenjörsfirman Rörkraft AB, Hedvig Möllers gata 6, 223 55 Lund, 046 – 18 25 00, www.rorkraft.se


ILLUSTRATION: Kanozi Arkitekter


RIKSBYGGENS FÖRSTA PROJEKT VID MASTHUGGSKAJEN TAR FORM Först ut bland Riksbyggens projekt vid Masthuggskajen blir en bostadsrättsförening med sammanlagt 130 lägenheter. Det nya kvarteret kommer att ligga längs Första Långgatan och totalt kommer Riksbyggen att uppföra drygt 500 bostäder vid Masthuggskajen. Kanozi Arkitekter kommer att rita det nya kvarteret vid Första Långgatan. – Riksbyggen byggde sitt första hus i Göteborg år 1940, för precis 80 år sedan, och sedan dess har vi arbetat med att utveckla staden och tillföra nya bostäder. Projektet vid Masthuggskajen är ett av de största stadsutvecklingens projekten i Göteborg just nu och vi är mycket glada över att det första kvarteret kan börja ta form, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg. I kvarteret blir det ca 8 500 kvadratmeter bostadsyta och ca 2 050 kvadratmeter lokalyta. Stort fokus ligger på att skapa en levande stadsdel med liv och rörelse. Det kommer bland annat att bli en livsmedelsbutik och 4-5 affärslokaler i markplan. Sammanlagt blir det cirka 130 lägenheter i ett hus med nio våningsplan. Storlekarna på lägenheterna varierar i ett brett spann. Det kommer att finnas stora möblerbara balkonger och/eller terrasser till i princip alla lägenheter. De allra minsta lägenheterna har franska balkonger och tillgång till gemensam terrass. – Vi är mycket glada över förtroendet att få rita detta viktiga projekt inom Mashuggskajen-området. Denna stadsdel är en viktig pusselbit i Göteborgs utveckling till en tät stadskärna som närmar sig vattnet. Extra roligt att göra detta tillsammans med Riksbyggen som också brinner för denna spännande nya stadsdel, säger Johan Casselbrant, arkitekt på Kanozi Arkitekter. Riksbyggen tar med sig sitt stora kunnande kring hållbart bostadsbyggande vid genomförande av projekten vid Masthuggskajen. Det handlar inte bara om själva byggnaderna i sig utan lika mycket om att främja en mer hållbar vardag för de boende. Till exempel kommer det att byggas ett cykelgarage för cirka 300 cyklar som enkelt kommer att kunna nås via en ramp. – Vi ser fram emot att lansera detta kvarter i början av nästa år. Kanozi har ritat ett kvarter med inte bara välplanerade lägenheter, de har även ritat en gård utöver det vanliga. En lummig innergård som vi tror kommer tilltala många olika målgrupper, säger Anders Radne, sälj- och marknadsansvarig för Riksbyggen Bostad Göteborg. I Göteborg har Riksbyggen bland annat utvecklat Brf Viva på Guldheden med målsättningen att bli Sveriges mest hållbara bostadsområde. Många erfarenheter från Brf Viva återanvänds vid utvecklingen av bostäderna vid Masthuggskajen. Brf Viva har utsetts till Årets Miljöbyggnad och Årets bästa byggnad i Göteborg.


Nya Projekt

November 2020

102

Foto: Peter Lindbom

FOLKOPERAN I NY KOSTYM Den 14 oktober hade Tristan och Isolde premiär på Folkoperan. Det var också dagen då operan slog upp dörrarna efter en längre tids ombyggnad. AIX Arkitekter har varit engagerade som arkitekter för den omgestaltade salongen. ”Folkoperans själ utgörs dels av utmanande föreställningar, dels av sina lokaler. Salongen hade falnat och levde inte upp till Folkoperans målsättning. Vi antog utmaningen och i nära samarbete med en arbetsgrupp från Folkoperan skapade vi den nya salongen i vinrött och guld. Nya tillägg såsom läktarbarriär, trappor och stolar skapar en helhet ihop med äldre byggnadsdetaljer som har sparats och restaurerats”, säger Eva Göransson som är ansvarig arkitekt hos AIX. Uppdraget innebar en omgestaltning av salongen, från skiss till färdigställande. Den bärande idén var att både bevara och förnya salongens uttryck och att föra vidare Folkoperans tradition in i samtiden med anpassning till moderna önskemål och krav. God tillgänglighet för alla har varit viktigt för Folkoperan och de är förutom detta mycket nöjda med såväl akustik som sittkomfort i salongen. ”Att förnya salongens uttryck och föra vidare Folkoperans punkiga tradition in i samtiden med anpassning till moderna önskemål och krav har varit utmaningen”, säger Ethem Erdogan, som är handläggande arkitekt hos AIX. Förstudien genomfördes med 3D-scanning av hela salongen för ett precist underlag till salongsstolarnas placering och utformning, nya balkongen, tekniska installationer, antikvariska reflektioner och ett kartotek över materialbevarande. Under hela processen har den nya gestaltningen hållits hemlig och först vid premiären kunde besökarna skåda guldhavet av sammetsgula stolar och de oxblodsröda väggarna. Förutom arkitekter har

Foto: Peter Lindbom

inredningsarkitekt, ljussättare, tillgänglighetssakkunnig och byggnadsantikvarie medverkat från AIX. ”Det har varit en ynnest att få arbeta med Folkoperan, särskilt i tider när kulturen är viktigare än någonsin!” avslutar Lotta Cronsjö Gest, inredningsarkitekt på AIX.


VAR HAMNAR ERA KOSTNADER FÖR TRAFIKSKADOR? Enligt trafikskadelagen skall alla skador som orsakas av trafikförsäkringspliktiga fordon ersättas, även om fordonet är okänt. Trafikskadetjänst erbjuder den kompetens som fordras för att ni skall få ersättning för skador som orsakats både vid smitningsolyckor och då det skadevållande fordonet är känt. KONTAKTA OSS 08-646 70 40 www.trafikskadetjanst.se

Högpresterande i alla väder Tel: 08 446 806 11 info.sverige@formica.com Formica, the Formica Anvil Device and Vivix are registered trademarks of The Diller Corporation.

© 2018 The Diller Corporation


Nya Projekt

November 2020

24 000 NYA BOSTÄDER PEKAS UT I FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN Hur ska Halmstad utvecklas geografiskt de kommande 30 åren? I förslaget till ny översiktsplan fortsätter Halmstad att växa utmed fem stråk. I varje stråk finns servicesamhällen som växer kraftigt med bostäder, service och arbetsplatser. I staden planeras för drygt 17 000 nya bostäder. I översiktsplanen beskrivs hur kommunens mark- och vattenområden ska användas. Var ska nya bostäder byggas? Vilken mark kan användas för företag och industrier? Halmstad ska ha beredskap för 150 000 invånare år 2050. I översiktsplanen pekas områden för sammanlagt 24 000 nya bostäder ut. Förslaget till ny översiktsplan utgår från sju bärande strategier: 1. I Halmstad bygger vi längs stråken 2. I Halmstad 2050 har vi brutit segregationen 3. I Halmstad möts invånarna i vardagslivet 4. Halmstad har anpassats efter klimatförändringarna. 5. I Halmstad är det lätt att resa hållbart. 6. Halmstad erbjuder en bredd av arbetstillfällen. 7. Halmstad har utvecklats som destination. Den övergripande geografiska strategin är att Halmstad växer utmed fem stråk. Stråken följer de stora vägarna och kopplar samman kommunen med omvärlden. Mellan stråken finns gröna kilar där jordbruksmark, skog och naturvärden prioriteras. Kommunens orter har delats in i centralort (Halmstad), servicesamhällen och bostadsorter. Det är framför allt i staden, servicesamhällena och bostadsorterna i stråken som Halmstad växer. De fem servicesamhällena är Trönninge, Simlångsdalen, Oskarström, Getinge och Harplinge-Haverdal. På dessa orter kan invånarantalet i princip fördubblas jämfört med i dag. Det sker dels genom förtätning, dels genom att platser för nya

104

bostadsområden pekas ut. Både Trönninge och Getinge ses som orter med bra förutsättningar till att etablera tågstation. I Getinge pekas ett nytt stationsnära läge ut för en blandning av bostäder, kontor och handel. För att bryta segregationen och skapa möten mellan människor i vardagen planeras för en blandad bebyggelse i nya bostadsområden; flerbostadshus, radhus och villor. När en stadsdel eller ort ska förtätas ska den befintliga bebyggelsen kompletteras med typer av bostäder som saknas. Nya skolor, äldreboenden, bibliotek och annan offentlig service lokaliseras till servicesamhällena och bidrar till möten mellan invånare i hela stråket. Fram till 2050 fortsätter utvecklingen av Halmstad som regional tillväxtmotor och arbetsplatskommun genom att Resecentrum, högskolan, sjukhuset och försvaret ges bra förutsättningar i den fysiska planeringen. I förslaget till ny översiktsplan pekas platser i bra läge ut för företagsetableringar och utveckling av befintliga företag, både när det gäller verksamhetsmark och attraktiva kontorslägen. Också hur Halmstad ska utvecklas som destination förtydligas i förslaget. Genom att peka ut turismutveckling på vissa platser både vid kusten och i inlandet som ger mervärde, kan vackra natur- och kulturmiljöer bevaras på andra ställen. Tylösand, Grötvik, Västra stranden – som kopplas ihop med centrum, Östra stranden – som kopplas ihop med Hallarna, Simlångsdalen med Brearedssjön och Gyltigesjön, Haverdal, Plönninge och Gullbranna är platser för destinationsutveckling I november planeras förslaget till översiktsplan, som helt och hållet är ett digitalt dokument, gå ut på samråd. Då kan invånare, myndigheter, företagare och andra intressenter lämna synpunkter på förslaget. Den nya översiktsplanen förväntas kunna antas vid årsskiftet 2021/2022.


BYGGSTART FÖR OMFATTANDE MODERNISERING AV M-HUSET I LUND >>>


Nya Projekt

November 2020

108

LOKALER SOM MÖTER NYA PEDAGOGISKA BEHOV

BYGGSTART FÖR OMFATTANDE MODERNISERING AV M-HUSET I LUND Idag tas ett digitalt första spadtag som markerar starten av en om- och tillbyggnad för cirka 500 miljoner kronor av M-huset vid Lunds Tekniska Högskola. Projektet omfattar drygt 24 000 kvadratmeter och inkluderar förutom en rejäl uppdatering också två helt nya lärandemiljöer för aktivt lärande, där studenterna har fått tycka till om utformningen. M-huset uppfördes 1963 och är en av arkitekten Klas Anshelms klassiska byggnader för Lunds Tekniska Högskola, LTH, vid Lunds universitet. Här bedrivs forskning och undervisning inom bland annat maskinteknologi, industriell ekonomi, hållfasthetslära och energivetenskaper. – Totalrenoveringen av M-huset är ett gott exempel på att det går att göra något mycket bra av en befintlig byggnad. Nu lyfter vi huset in i framtiden och skapar nya, moderna lärandemiljöer samtidigt som vi varsamt bevarar arkitektoniska värden som präglar så många av byggnaderna här på campus i Lund, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus. M-huset består av fyra sammanbyggda huskroppar där nya effektiva, flexibla ytor öppnas upp för att öka möjligheten för spontana och planerade möten. Exempelvis skapas en ny glasentré på baksidan av huset och ett välkomnande studielandskap med variationer av studieplatser, som sträcker sig mellan husets tre entréer genom hela byggnaden. I den så kallade södra apparathallen byggs nya laboratorier för bland annat robot-, batteri- och likströmsforskning. Totalt ska ett 60-tal laboratorier byggas om och rustas upp.

Projektet omfattar även två helt nya undervisningslokaler, den ena i dagens Ångpannehall och den andra i en helt ny rund utbyggnad som går under namnet Teknodromen. Här kommer lärosätet att kunna bedriva pedagogik som bygger på aktivt lärande. Teknodromen kommer att vara tillgänglig för hela universitetet och är en så kallad multisal där gruppdiskussioner och arbeten kan varvas med föreläsningar och där möbleringen ger stora möjligheter till flexibilitet och interaktivitet. – Det finns ett stort behov av att renovera M-huset, både vad avser laborationslokaler och undervisningslokaler. För LTH är utbildning en mycket viktig del av verksamheten och därför satsas det på de lokaler som finns tillgängliga för studenterna. Undervisningsformerna har förändrats mycket sedan husen byggdes och det ska nu få genomslag i det ”nya” M-huset, både avseende undervisningslokaler och andra gemensamma studentutrymmen. LTH har speciellt valt att satsa på två nya undervisningslokaler för att ge riktigt goda förutsättningar för att ge utrymme till lärarna att utveckla sin pedagogik. I hela arbetet med utvecklingen av lokalerna som ska anpassas för aktivt lärande har studenterna varit med och haft en möjlighet att påverka arbetet, säger Annika Mårtensson, prorektor på LTH och ordförande för styrgruppen för M-husets renovering. Akademiska Hus investerar cirka 500 miljoner kronor i moderniseringen av M-huset, där fokus också kommer att ligga på att skapa ett bättre inomhusklimat och effektivare energianvändning i hela byggnaden. Om- och tillbyggnaden beräknas stå klar i juni 2022.


Nyproduktion eller renovering av simbassäng Det grönaste alternativet är rostfritt stål, redan återvunnet upp till 85 % när vi installerar

Stainless Steel MADE IN SWEDEN

RÄTT PUMP PÅ EN KVART!

-Ja, faktiskt. Du laddar in förutsättningarna i vårt unika sökverktyg PumpSoft och får omedelbart förslag på bästa pumpen för ditt ändamål. Enklare kan det inte bli! Rätt pump på rätt plats, som det ska vara!

Hör av dig till någon av oss, så berättar vi mer!

Robota AB | Ritarslingan 9, 187 66 Täby | 08-630 08 90 | info@robota.se | www.robota.se


Nya Projekt

November 2020

110

Foto: Jann Lipka

NOLA MÖBLERAR FÖR ÖKAD TRYGGHET I FITTJA Nola har bidragit till att skapa en tryggare utemiljö i form av en urban park i Fittja. I samverkan med Botkyrkabyggen och arkitekt Arkitema har en tidigare parkering rustats upp och blivit en social och trygg mötesplats för boende i Fittja. I miljön återfinns Nolas Långbord, i samarbete med White Arkitekter samt Korg möbelgrupp, design Thomas Bernstrand. Platsen i Fittja visar på ett lyckat samarbete av flera aktörer.  Parkering blir till park Platsen för den nya parken i Fittja var tidigare en skygg bilparkering, som identifierats som en typisk otrygg plats av kommun, polis och boende i området. För att återta platsen, beslutade Botkyrkabyggen att tillsammans med kommunen förvandla parkeringen till en park tillgänglig för alla åldrar att mötas och umgås. För att öka tryggheten och det sociala engagemanget lät Botkyrkabyggen införa gratis aktiviteter i parken, upphandlade offentlig konst och lät möblera den offentliga miljön med genomtänkt, inkluderande möblering - ett helhetsperspektiv som uppmuntrar till sociala aktiviteter och bidrar till en estetiskt sammanhållen miljö. Botkyrkabyggens stöd till Konstkuben, den betongkub och före detta sopsug som står mitt på platsen, är ytterligare en del av arbetet för trivsel och trygghet och för att skapa en positiv berättelse om Fittja. Konstkuben används för konstprojekt genom

konstnärliga ledare Saadia Hussain, som låtit involvera Fittjabor och deras berättelser i verken. Konstens höga placering runt kuben gör att platsen syns på långt håll, och blir en självklar och identitetsskapande plats hos Fittjaborna. Nolas delaktighet I den nya miljön återfinns Nolas Långbord, i samarbete med White Arkitekter, samt Korg möbelgrupp, design Thomas Bernstrand. Långbordet är ett modulärt bord för sociala möten, som  ursprungligen togs fram till ett utvecklingsprojekt för att förbättra tryggheten i Helsingborg stad. Bordets unika längd uppmuntrar till social samvaro och lekfullhet, med användningsområden som fungerar för såväl samtal och avkoppling som för fika, spel, loppis eller lek. Korg möbelgrupp är flexibla, urbana stadsmöbler med snurrfunktion i hållbara material. Möblernas placering inbjuder till sociala möten och interaktion.  Konstellationen har en urban design med hållbara material, som tål en hård utemiljö och växlande klimat. Färgerna i trä och stål har tagit upp från konstverken och kringliggande arkitektur och bidrar till en genomtänkt helhetsmiljö, som utmärks av god design i det offentliga rummet. Den nya parken i Fittja har blivit en trygg mötesplats och fyller i dag flera funktioner för de boende - en lyckad kombination och gott samarbete av flera aktörer. 


Hos den gränslöse prispressaren iHorred Horred Hos Hosden dengränslöse gränslöseprispressaren prispressareniiiHorred Hos den gränslöse prispressaren Horred änslöse prispressaren Horred Hos den gränslösei prispressaren i Horred Horred Hos den gränslöse HYUNDAI’s grävmaskiner HYUNDAI’s HYUNDAI’s HYUNDAI’s till rätta grävmaskiner

prispressaren HYUNDAI’s i Horred

Finns även begagnad

grävmaskiner till rätta HYUNDAI’s priser! grävmaskiner till rätta priser!

n gränslöse essaren i Horred +moms

Monter

A:825

2u-5, 5,5 ton Svensktillverkade kvalitetsGRÄVTILLBEHÖR HYUNDAI’s S40 redskap. grävmaskiner 5, S40, proppsystem Stort lager, snabb leverans. till rätta Svensktillverkade Tel 0320-840 58 SB när pris o kvalité priser! Svensktillverkade kvalitetsredskap. Horred . får avgöra. Svensktillverkade Svensktillverkade

A:825

PRONAR VIKPLOG PUV2800

Finns även begagnad

Farma 6,3-9, 2-spak el on/off, radiovinsch. PRONAR VIKPLOG PUV2800 Pris 118 000:Pris: 35.000:-

GRÄVTILLBEHÖR

GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR GRÄVTILLBEHÖR Svensktillverkade

Svensktillverkade Stort lager kvalitetsredskap. affansmaskin.se kvalitetsredskap. kvalitetsredskap. kvalitetsredskap. - snabb leverans kvalitetsredskap. Stort lager

GRIPLASTARKÄRRA

MAC TRAILER Flak 4,90+1,50, 15 ton. Pris från 95 000:-

Farma 6,3-9, 2-spak

Stort lager Stort lager

rätta tilltill rätta priser! priser! priser!

GRIPLASTARKÄRRA

Horred

kiner 600.000:-

grävmaskiner Monter grävmaskiner priser! till rätta

Finns även gnad ga en be äv Finns äv nsad enen Fin ns Fin gnäv ga be adad gngn gaga bebe

Pris: 35 000:-

Vikplog Pronar PUV4000HD Pris: 63 000:-

PRONAR VIKPLOG PUV4000HD Pris: 63 000:-

Stortleverans lager – stort lager el on/off, snabb SB - när pris och DUMPERKÄRRA - -snabb leverans - snabb leverans radiovinsch. - snabb leverans Vikplog Pronar PUV4000HD PRONAR VIKPLOG PUV2800 – snabb leverans Bigab 8 ton kvalitet får avgöra 118 000:ns även strength Pris SB när pris och Fin Pris: 63 000:Pris: 35.000:HSS-High steel. SB - --när pris och gnad www.staffansmaskin.se ga SB -när när pris och be SB pris och DUMPERKÄRRA Pris från 66 000:DUMPERKÄRRA får avgöra DUMPERKÄRRA DUMPERKÄRRA får avgöra SB kvalitet –kvalitet när pris och kvalitetfår fåravgöra avgöra www.staffansmaskin.se Bigab 8 ton HSS-High kvalitet www.staffansmaskin.se www.staffansmaskin.se Bigab 8 ton HSS-High

Tel 0320-840 58 Horred

DUMPERKÄRRA Bigab 8 ton HSS-High DUMPERKÄRRA strength steel.

Bigab 8 ton HSS-High strength steel. Pris från 66 000:-

Bigab8 8ton tonHSS-High HSS-High Bigab strength steel. strength steel. strength steel. strength steel.

kvalitet får avgöra

www.staffansmaskin.se www.staffansmaskin.se

MAC TRAILER

SLAGSLÅTTER PERUGINI Flak 4,90+1,50, 15 ton. Pris från 16 000:-

Pris från 95 000:-

www.staffansmaskin.se

SLAGSLÅTTER PERUGINI SLAGSLÅTTER PERUGINI

Tel 0320-840 58, 070-558 40 34 SLAGSLÅTTERPERUGINI PERUGINI SLAGSLÅTTER SLAGSLÅTTER PERUGINI Pris från 000:Pris från 1616 000:Pris från 16 000:-

Pris från 16 000:-

Pris från : 16 000:www.staffansmaskin.se

Tel 0320-840 40 34 Tel0320-840 0320-840 58, 070-558 40 34 Tel 0320-840 58, 070-558 34 Tel 0320-840 58, 070-558 40 34 Tel 58, 070-558 40 34 Tel 0320-840 58, 070-558 40 34

AGSLÅTTER PERUGINI Pris från 16 000:ÅTTER PERUGINI från 16 000:-

Tel 0320-840 Tel 0320-840 58, 070-558 40 34

58, 070-558 40 34

TORKA DINA MASSOR. Obrukbara massor tex slam och lera förvandlas kostnadseffektivt till stabila och användbara material för konstruktioner. Läs mer här

ALLU.NET

ALLU Sverige Tel: 0171-171517 Email: sverige@allu.net


Nya Projekt

November 2020

NU FÅR FLER MÖJLIGHET ATT BO KLOKT I UPPSALA Den 13 oktober startade försäljningen av 16 hem från BoKlok i Gunsta, Uppsala. Alla intresserade kan anmäla sig på BoKloks hemsida och får sedan möjlighet att vara med i den livesända turordningsdragningen. Dragningen bestämmer i vilken ordning kunderna får välja sin nya bostad, vilket utesluter budgivning. Byggstart är planerad till våren 2021, med beräknad inflyttning vintern 2021/2022. I Gunsta ska BoKlok bygga 16 par- och radhus, alla 117 kvadratmeter fördelat på 5 rum i två plan. Alla hus har egen trädgård och plats för två bilar på uppfarten. Husen säljs som bostadsrätter. Priserna startar på 2 595 000 kr, med en månadskostnad, för avgift till bostadsrättsföreningen, driftskostnad och beräknad ränta, på ca 10 400 kr. – Vi har ju byggt här i Gunsta tidigare och har känt att intresset för enfamiljshus här i området är stort. Vi är därför väldigt glada att nu erbjuda fler bostäder här, till bra priser. Stora delar av våra hus byggs i fabrik vilket gör att vi kan använda smarta tillverkningsprocesser, tänka i stora volymer och hålla kostnaderna nere utan

112

att tumma på kvaliteten, säger Thomas Marx Norén, byggledare på BoKlok. Bostäderna kommer att fördelas genom offentlig turordningsdragning. Med anledning av Coronavirus har BoKlok valt att göra delar av köpprocessen onlinebaserad. Det betyder att alla som lämnar intresse för bostäderna på BoKloks hemsida, kommer att få möjlighet att anmäla sitt deltagande till turordningsdragningen. Dragningen sker sedan via en livesändning på webben, och kunder får då välja den BoKlok-bostad som passar dem bäst utifrån det turordningsnummer de tilldelats. – Vi ser vårt tillvägagångssätt med turordningsdragning som det mest rättvisa. Med en onlinebaserad process blir det såklart lite annorlunda från hur vi brukar göra, men principen är densamma. Man får välja sin bostad i lugn och ro och behöver aldrig oroa sig för budgivning och skenande priser, säger Thomas Marx Norén. Det nya kvarteret i Gunsta kommer att heta BoKlok Sadelmakaren och ligger nära både natur och service. I närområdet finns både förskola, närbutik, plantskola och restaurang. Uppsala nås enkelt med både bil, kollektivtrafik och cykel.


www.hrc-europe.com

x Efficient and precise reinforcement x Fast installation x Space saving and robust connections

→ with HRC T-headed bars x CE-marking (ETA-08/00335) x Environmental Product Declaration (EPD) x BIM tools available

info@hrc-europe.com


Göteborgs stad har högt ställda klimatmål med siktet inställt på att kraftigt reducera CO2utsläppen. Koljerntekniken blev därför grunden till den fossilfria förskolan Hoppet.

5år0s

Garanti

Träfastigheter ska nå klimatmålen – och stå kvar i generationer!

Koljern® en patenterad teknologi som sammanfogar lättviktsisolering av Foamglas® med en ram av lättbalkar i stål till en bärande konstruktion. Foamglas består av 60-70% återvunnet returglas. Det tål mycket höga tryck, är cirkulär och hållbar samt bildar en betongfri grund utan torktid. Koljernelement är en ETA-godkänd, standardiserad produkt som är fuktsäker och som håller högsta brandklassning. Mycket goda isolervärden och lämpad för träfastigheter upp till fem våningar. Marknadens längsta materialgaranti på 50 år.

Läs mer på www.koljernnordic.se

ENGAGEMANG, LYHÖRDHET, PÅLITLIGHET, KOSTNADSMEDVETENHET - DET ÄR BARA NÅGRA AV ANLEDNINGARNA TILL VARFÖR NI SKA VÄLJA ATT SAMARBETA MED TECTA


Går ni i renoveringstankar? Har ni funderingar/planer på att renovera badrummet, köket eller nya golv? Kanske behöver skorstenen renoveras? Vi erbjuder professionella helhetslösningar inom våtrum, rivning, kakel och klinker, mattläggning, slipning och läggning av parkett, mur- och putsarbeten. Den bekväma och enkla lösningen – från rivning av det gamla till sista handen på det nya. Fri offert – fast pris. Varmt Välkomna in till oss i butiken och få inspiration.

Våra leverantörer

www.facebook.com/jmgolvkakel www.facebook.com/jmgolvkakel

www.instagram.com/jmgolvkakel www.instagram.com/jmgolvkakel

KARDANVÄGEN 11 TROLLHÄTTAN • Tel: 0520 - 816 31 ÖPPET VARD. 10-18 Tel: 0520 - 816 31 www.jmgolvokakel.se

www.facebook.com/jmgolvkakel www.instagram.com/jmgolvkakel


MODULHUS SATSAR PÅ HÅLLBART LYXBOENDE OCH UTÖKAR UTBUDET MED NY VILLASERIE >>>


Nya Projekt

November 2020

MODULHUS SATSAR PÅ HÅLLBART LYXBOENDE OCH UTÖKAR UTBUDET MED NY VILLASERIE De nya villorna som Modulhus nu lanserar för tankarna till de eleganta glasboxarnas guldålder och Case Study husen i Los Angeles. Men istället för de klimatbetungande material av betong och stål som förknippas med den här typen av villor skapas samma känsla med klimatsmart korslimmat trä och glas. Utökningen av utbudet hos Modulhus med CLT villor är en del i företagets satsning under 2020 på arkitektur och hållbarhet. – Med våra nya CLT villor fyller vi ett hål på marknaden. Den vanligaste frågan vi får från kunder gäller hållbarhet. Våra kunder värderar bra design och ett snyggt hus på sin tomt lika mycket som att huset ska vara hållbart, säger Oliver Nömm, grundare på Modulhus. CLT, eller KL-trä, är en förkortning av korslimmat trä. Fördelarna med matieralet är många, vilket är varför det snabbt blivit en riktig arkitekt-favorit. Materialet är både starkt och hållbart, med en materialstyrka och formstabilitet jämförbar med betong som möjliggör flexibla lösningar då få bärande väggar krävs. En till fördel med korslimmat trä är den snabba konstruktionstiden, eftersom klimatskalet (väggar & tak) färdigställs på 2–3 dagar. På så sätt kan ett nyckelfärdigt hus vara färdigt inom tre till fyra månader. – Målet är att inom kort även kunna erbjuda nyckelfärdiga CLTvillor, vill du veta mer om det är det bara att höra av sig, säger Oliver Nömm. Modulhus lanserar nu 8 olika husmodeller i sin nya villaserie i storlekar mellan 123-237 kvadratmenter. Husen är rymliga och ljusa samtidigt som de är energieffektiva. Husen har stora panoramafönster och öppen planlösning.

118


Nya Projekt

November 2020

119


Nya Projekt

November 2020

GRÖNT LJUS FÖR SKEPPSBRON Utvecklingen av Skeppsbron till att bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven kan fortsätta. Efter en rad utredningar kring kostnader och vad som krävs enligt detaljplanen, tog kommunfullmäktige idag det slutgiltiga beslutet att projektet kan gå vidare. — Vi är enormt glada över dagens besked som betyder att vi kan återuppta det arbete som varit pausat i väntan på politiskt beslut. Planerna för Skeppsbron rymmer både bostäder, kontor och verksamhetslokaler samt ett levande kajstråk, säger Rune Arnesen, stadsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling och programägare för Göteborgs Stads genomförandeorganisation. Utvecklingen av Skeppsbron har pågått sedan 2005 och detaljplanen antogs 2014. Arbetet har dock dragit ut på tiden då utbyggnaden av allmän plats visat sig kräva en större investering än vad som inledningsvis beräknades. Efter omfattande utredningar kring kostnader och möjliga besparingar har kommunfullmäktige idag gett slutgiltigt klartecken till att utvecklingen av

120

Skeppsbron ska fortsätta. — Det som händer närmast är att stadens projektorganisation bemannas upp på nytt för att genomföra uppdraget enligt Kommunfullmäktiges nya beslut. Byggstart beräknas kunna ske 2022, säger Rune Arnesen. FAKTA SKEPPSBRON:

I augusti 2015 invigdes den nya spårvägen på Skeppsbron. Spårvägen tillsammans med det nya resecentret på Stenpiren, som stod klart i början av 2016, spelar en viktig roll för Skeppsbron som ny mötesplats. Etapp två av Skeppsbrons utveckling har inletts med påbyggnader på Skeppsbrohuset, hotell Riverton och Merkurhuset, och nu fortsätter utbyggnaden av allmän plats. I etapp två ingår också byggnation av ett nytt garage, kajstråk, kvarter och en park. Fem byggaktörer har valts ut att utveckla kvarteren på Skeppsbron med 450 nya bostäder och ca 30 000 kvm lokalytor för butiker, restauranger, hotell och kontor.

ARKITEKTKONTORET med kompetens från program, skiss till projekt- och byggledning Tel. 0611-55 50 15 www.arconi.se


Byt inte stolpar och master i onödan Roch-metoden ger optimal trafiksäkerhet och långsiktig ekonomi

Vi testar belysningsstolpar, trafiksignalstolpar, skyltstolpar och master med en unik och patenterad metod. För varje stolpe mäter vi stabilitet och hållfasthet. Vi identifierar vilka stolpar som är farliga och behöver bytas och vilka som kan stå kvar några år till. Med vår hjälp slipper ni byta ut stolpar i onödan och får en långsiktig, ekonomisk underhållsplan utan att kompromissa med trafiksäkerheten. Mer information hittar du på www.roch-services.se

08-740 65 00 • info@hagamark.se • www.hagamark.se


Nya Projekt

November 2020

STÄDERNA AVGÖRANDE FÖR ATT STÄRKA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN Den biologiska mångfalden är nödvändig, både för att bromsa klimatomställningen och för att förebygga pandemier. Samtidigt minskar den varje år. Nu kan städerna vara lösningen: genom medvetna val i stadsplaneringen är staden nyckeln till att stärka den biologiska mångfalden, det visar Sweco i en ny rapport. Enligt WWF:s Living Planet Report 2020 har närmare 70 procent av världens vilda djur, fåglar och fiskar försvunnit sedan 1970. Enligt FN:s egen prognos, Global Biodiversity Outlook (GBO), har inte ett enda av de 20 mål som sattes 2010 för att begränsa skadorna på den biologiska mångfalden uppnåtts till fullo 2020. Trots denna dystra utveckling finns flera möjligheter att vända trenden. Framförallt genom möjligheter i städerna. Det visar Swecos nya Urban Insight-rapport Building in Biodiversity: For climate, for health. – Många tänker kanske att den biologiska mångfalden främst finns ute på landet och i skogen, och att kombinationen rikt djur- och växtliv och rikt stadsliv inte är möjlig. I den här rapporten visar vi att det är precis tvärtom – det finns stor potential att stärka den biologiska mångfalden genom städerna, så länge den tas tillvara i stadsplaneringen, det säger Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetschef inom industri och energi på Sweco I städerna skapas så kallade mikroklimat, tack vare variationen av byggnader och grönytor, vilket är tacksamt för den biologiska mångfalden. Potentialen i stadsplaneringen ligger därmed främst i att koppla samman planering av markanvändning, infrastruktur,

122

arkitektur och byggnader för att maximera ekosystemtjänsterna. Det kan till exempel handla om att placera träd på rätt sätt runt byggnader, som i sig leder till att användningen av luftkonditionering kan minska med 30 procent och energiförbrukningen med 2050 procent. – En möjlighet är att låta den lokala biologiska mångfalden bland träd, buskar, vattenhål, parker och trädgårdar bli en naturlig del av stadslandskapet för att främja välbefinnandet hos såväl människor som naturen. Växtlighet ger djuren möjlighet att fortplanta sig samtidigt som det minskar buller, ger skugga, mildrar konsekvenserna av värmeböljor och förhindrar klimatförändringar, säger Emelie Persson Lindqvist Sweco Urban Insights rapport Building in Biodiversity: For climate, for health är en del av en serie rapporter på ämnet Climate Action, i vilken Swecos experter belyser specifika data, fakta och forskning som behövs för att planera och bygga säkra och klimatanpassade framtida stadsmiljöer.

ADVOKATBYRÅN WSA FLYTTAR IN I HELSINGBORGS NYA STADSIKON Ytterligare en hyresgäst har nu tecknat avtal om att flytta in i Helsingborgs nya stadsikon. Till sommaren flyttar nämligen Wesslau Söderqvist Advokatbyrå in i Prisma, Wihlborgs nya kontorshus i Oceanhamnen. På första parkett i Oceanhamnen Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (WSA) har en lång och


Helhetskoncept i förebyggande av vattenskador:

• Undvik vattenskador • Spara pengar • Marknadens smartaste produkter • Obligatoriskt enligt rådande bygg- och branschregler

Säkerhet syns inte på ytan För mer information: www.tollco.se info@tollco.se


Nya Projekt

November 2020

gedigen historia som sträcker sig tillbaka till starten på 1950-talet då Gärde Wesslau var en av de ledande advokatbyråerna i Sverige. 2016 slogs de båda advokatbyråerna Gärde Wesslau och Hökerberg & Söderqvist samman och blev nuvarande Wesslau Söderqvist Advokatbyrå. Advokatbyrån finns idag på ett flertal platser i Sverige och till sommaren flyttar de sitt Helsingborgskontor från Kungsgatan till Prisma på första parkett i Oceanhamnen. – Vi valde Prisma för vi gillar att ligga i framkant! Oceanhamnen och speciellt Prisma känns som helt rätt steg för oss inför framtiden, både geografiskt, affärsmässigt och miljömässigt. Vi ser fram emot att nätverka med Prismas övriga spännande hyresgäster och det betyder mycket för oss att huset är miljöcertifierat. Att huset dessutom sticker ut rent utseendemässigt på ett mycket positivt sätt och skapar diskussion är som grädde på moset, alla våra kunder kommer hitta till oss utan problem, säger Petra Loodberg, advokat och delägare hos WSA. WSA blir en del av ett dynamiskt nätverk i Prisma Prisma är det första kontorshuset som färdigställs i Oceanhamnen. Huset står färdigt för inflyttning vid årsskiftet. Här erbjuds förstklassiga kontorsytor med techhubben Hetch som husets nav. Hetch kommer driva välkomstservice, mötesfaciliteter och coworking i bottenplan och övriga våningsplan blir kontor. WSA blir en del av ett dynamiskt nätverk med husets övriga hyresgäster som Assistansbolaget Försäkring Sverige AB, KPMG, EY och Hetch techhub. – Vi har haft en fin dialog med Jan-Erik Johansson och Peter Siroky på Wihlborgs från början till slut. De har varit väldigt tillmötesgående, vilket har varit viktigt för oss i valet av hyresvärd, avslutar Petra Loodberg. Förutom att Prisma är ett fantastiskt kontorshus som bjuder på milsvid utsikt över Öresund har vi stort fokus på hållbarhet och på att människorna som jobbar i huset ska må bra, därför har vi även skapat en outstanding takterrass där vi ger hyresgästerna möjlighet till både jobb, träning och avkoppling. Här kan man äta sin lunch eller ta en fika med kollegorna. En perfekt plats för kundmöten eller helt enkelt bara för att njuta av utsikten.

KLART: BYGGSTART AV VÅRD- OCH OMSORGSBOENDET KHF HEMSTRANDEN KOTIRANTA I HAPARANDA Beslut om igångsättning har tagits för byggandet av vårdoch omsorgsboendet Kooperativa hyresrättsföreningen (KHF) Hemstranden Kotiranta i Haparanda. KHF Hemstranden kommer att ha 80 boenderum och är ett samarbete mellan Riksbyggen och Haparanda stad. Entreprenören Nåiden Bygg kommer att bygga det nya vård- och omsorgsboendet. – Det finns ett stort behov av att skapa fler bostäder för äldre i moderna, ändamålsenliga lokaler i Haparanda. Vi är väldigt glada

124

över att kunna starta bygget inom kort och vi ser fram emot ska skapa en boendelösning som är bra för alla våra äldre, säger Sven Tornberg, kommunalråd i Haparanda stad. Ett officiellt första spadtag kommer att hållas den 27 oktober. Särskild pressinbjudan skickas ut separat under vecka 43. – På Riksbyggen är vi mycket glada över samarbetet med Haparanda stad och att bygget nu kan starta. Riksbyggen har under lång tid arbetat med att skapa anpassade bostäder för äldre genom Kooperativ hyresrättsförening men boendet i Haparanda blir det första i norra delen av Sverige, säger Lars Lundgren, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad. KHF Hemstranden Kotiranta kommer att byggas i kvarteret Lunden i Haparanda och beräknas stå klart under början av 2023. Om kooperativa hyresrättsförening för äldre Riksbyggen har under de senaste 30 åren etablerat kooperativa hyresrättsföreningar i tio procent av landets kommuner. I koncept med kooperativ hyresrättsförening för äldre, stiftas en förening gemensamt av kommunen och Riksbyggen som i samarbete skapar moderna och värdiga vård- och omsorgsboenden samt trygghetsboende, helt styrt av kommunens behov. – Bildandet av en kooperativ hyresrättsförening är bra för de kommuner som vill ha ett alternativ till traditionellt, kommunalt fastighetsförvaltande, men samtidigt möta ett ökande vård- och omsorgsbehov samt trygghetsboenden. Att bo i en kooperativ hyresrätt ger också de boende ett inflytande över sitt boende och inträdesavgiften är låg, avslutar Yvonne Westerlund, affärsutvecklare boende för äldre på Riksbyggen.

OLIVE SVERIGE AB Störst på profillister

Lister av hög kvalitet med enkel montering, smarta lösningar och exklusiv design Nyh

Olive Sverige har marknadens bredaste utbud av lister för så väl dekoration som funktion. Listen täcker effektivt fula skarvar och avslut samtidigt som den bidrar med en dekorativ detalj i miljön.

et Omega Design

Olive Sveriges lister håller alltid hög kvalitet och passar utmärkt även i de mest krävande miljöerna. Listerna finns i metall samt PVC. Smarta lösningar och smidig montering gör att våra lister dessutom sparar in tid och arbete. Hos Olive Sverige hittar du: •Sockellister •Skarvlister •Kurvlister •Nivålister •Expanderbara lister •Hörnlister

•Kakellister •LED-lister •Trappnoslister •Balkong- och altanlister •Duschväggslister •Universal lister

För mer information och beställning besök vår hemsida www.olivesverige.se eller maila oss info@olivesverige.se

Besöksadress Företagsvägen 9 954 33 Gammelstad


Låt oss hålla i pennan! Välkommen till Jeven projektservice och dra nytta av många decenniers erfarenhet. Då vi håller i pennan kan du lita på att du får rätt lösning för just ditt projekt.

Hållbar teknik i moderna kökskåpor Jeven har en ventilationslösning för alla typer av kök. Vi erbjuder moderna kökskåpor med unika egenskaper. Med Fettfiltret TurboSwing® förhindras stor del av matoset att passera till kanal och värmeväxlare. TurboSwing® är ett filter särskilt lämpligt för variabla flöden då avskiljningen är helt oberoende av flödet.

Telefon: 0270-73140 www.jeven.se E-post: jeven@jeven.se

LJUDGOLV

Ombyggnad av vindar. Stepisolen läggs direkt på underlaget, därefter gjuter man direkt på materialet, för att uppnå bästa resultat. Stepisolgolv i kombination med golvbeläggning av plast eller linoleum, uppfyller konstruktionen luft- och stegljudsklass B i SS 01 52 67 på träbjälklag och klass A på betongbjälklag. Sportgolv. Stepisolvskiva(50 mm) och 2 st 16 mm spånskivor, samt golvbeläggning av plast eller trä. Gymgolv. Stepisol Silence 300 Grå 60 mm kan kombineras med 30 mm gummimatta för bästa resultat, fungerar utmärkt för att dämpa ljuder av tunga hantlar och stänger som tappas i golvet. Byggvarudeklarationer. Produkterna är byggvarudeklarerade. Bastagodkänd 2018

Stepisol En del av Team ET

Åkervägen 15, 177 41 Järfälla - Tel 08-580 940 00 sales@stepisol.se - www.stepisol.se


Nya Projekt

November 2020

126

Foto: Fredric Boukari

ROT-PRISET 2020 Johannes kyrka har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2020. Johannes kyrkas stora kulturhistoriska värden stod i centrum när en ny församlingslokal skulle byggas. Lösningen blev en ny samlingssal under den stora trappan till kyrkan tillsammans med de två kapellen vid trappans fot som under årtionden endast använts som förråd. Beställare: Johannes Församling Entreprenör: M3 Bygg Arkitekt: Bach arkitekter AB Projektledare: KFS AB Adress: Johannesgatan 21, Stockholm Den största byggtekniska utmaningen var det mycket djupa schakt som behövde grävas framför och precis intill den befintliga grundläggningen på det 70 meter höga kyrktornet. Under schaktningen uppstod ytterligare svårigheter: kapellen visade sig vara ytterst dåligt grundlagda och behövde stöttas upp genom stödmurar under trappan. En annan utmaning var att skapa bra ljus- och ljudmiljö i den underjordiska salen: två stora lanterniner infällda i markbeläggningen silar ner dagsljuset och olika akustiska lösningar motverkar de hårda ytorna. Ombyggnaden har inneburit att kyrkan kan användas mer, till exempel genom möjligheten att kunna arrangera konserter och andra tillställningar i den nya salen. JURYNS MOTIVERING

”Med knappt synliga ingrepp har man, under den monumentala trappan framför Johannes Kyrka, lyckats trolla fram en plats där tillsynes ingen plats fanns. En föredömlig samverkansentreprenad där församling entreprenör och arkitekt genom gott samarbete och innovativt tänkande skapat goda tekniska och ekonomiska lösningar. Befintliga outnyttjade kor har återupplivats och förbinds

med ett nybyggt underjordiskt rum vilket överraskar i rymd och ljusflöde från väl integrerade taklanterniner samt korens nya dörrar i glas. Detta skapar också förbindelse med kyrka och park och blir till ett givande möte mellan gammalt och nytt. Nu finns möjlighet att hålla en borgerlig begravning såväl som ett kyrkligt bröllopsfirande, här får skolbarn en plats att sitta i lugn på rasten och här kan församlingen utöva sin verksamhet. Ett känsligt tillägg som skapar nya rumsliga värden likväl som en plats för möten mellan människor.” Hedersomnämnande: Lidingö stadshus Juryn valde i år att komplettera med ett hedersomnämnande till ombyggnaden av Lidingö stadshus med motiveringen: ”Med en genomtänkt målsättning, strukturerad process och god projektledning har kommunen tillsammans med entreprenör och arkitekt gjutit nytt liv i detta kraftfulla hus. Fina tillägg kombineras med respekt för 70-talsarkitekturens ursprungliga värden. Stadshuset är efter ombyggnaden inte bara en arbetsplats utan även ett aktivitetshus och en attraktiv mötesplats för kommunens invånare. Lidingö visar möjligheter till ett effektivt lokalutnyttjande som kan vara en förebild för andra kommuner.” JURYN FÖR ROT-PRISET 2020

• Anna-Greta Leijon, ordförande • Jan Wejdmark, Newsec • Anders Larsson, Thetis AB • Josefin Larsson, Wingårdhs och vinnare av ROT-priset 2019 Om ROT-priset ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.


Vi fixar värmen! Vi erbjuder ett brett sortiment av moderna pannor med hög verkningsgrad och kringutrustning som uppfyller både gällande och kommande lagkrav.

Pannor för fuktiga vs. torra träbränslen T!

NYHE

Osby Parca HVTS-G – Fastbränslepanna 1 - 5 MW

Osby Parca PB2 – Fastbränslepanna 0,5 – 4 MW

• • •

• • •

För fuktiga träbränslen, 25-55 % fukthalt (kundanpassat). Levereras med tryckluftsotning som standard. Den integrerade eldningsutrustningen har ett unikt vattenkylt trapproster.

För flis, pellets eller briketter, max 35 % fukthalt. Levereras med hydraulisk automatsotning. Konstruerad för minimala stopp och enkelt handhavande med skräddarsytt styrsystem.

Osby Parca Tel +46 (0)479 177 00 | sales@osbyparca.se | www.osbyparca.se | Box 93, 283 22 Osby, SWEDEN

TEKNOWARE - NÖDBELYSNING DU KAN LITA PÅ ESCAP – Kondensatordrift • • • • •

ET NYH

Underhållsfritt Garanterad funktion ned till -25 ˚C Snabb återuppladdning Mycket kostnadseffektiv 10 års garanti Miljöbedömd i Sunda Hus

SOLID Hänvisnings- och nödljusarmaturer

• IP65 • Perfekt för tuffa miljöer

Kontakta oss:

Östanvindsgatan 21 nr 33, 652 21 Karlstad Tel. 072 338 0116/17, offert@teknoware.se w w w. t e k n o w a re . s e


Nya Projekt

November 2020

128

Nu inleds bygget av 69 hyresrätter i Tegnérlunden Illustration: WEC360

NU INLEDS BYGGET AV 69 HYRESRÄTTER I TEGNÉRLUNDEN Måndag 12 oktober togs Spadtaget för bygget av 69 nya hyresrätter i Tegnérlunden, Västerås. Bostäderna som ska byggas är 2 till 3 rum och kök från 46-78 kvadratmeter. I början av 2022 kan Mimers hyresgäster flytta in i moderna lägenheter i ett område som förvandlats från gammal industrimark till ett trevligt bostadsområde med både hyres- och bostadsrätter. Lägenheterna har en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Genomgående används fina material och maskiner av bra kvalitet. Alla bostäder har balkong eller uteplats, och tillgång till en gemensam gård. – Västerås har en speciell plats i ByggPartners hjärta. Härifrån kommer vår grundare Bosse Olsson och vi har haft verksamhet i staden sedan 1997. Det känns fint att få bygga vidare på Västerås tillsammans med ett allmännyttigt bostadsbolag som Mimer,  säger Fredrik Leo, vd för ByggPartner. – Tegnérlunden kommer att passa många kommande hyresgäster bra. Toppmoderna lägenheter med närservice in på knuten och på gång- eller cykelavstånd från Västerås citykärna. Nära till det mesta men ändå ett lugnt och bekvämt boende. Mimer vill bidra till Västerås utveckling och att vara en del av förnyelsen av Emausområdet är vi stolta över, säger VD Mikael Källqvist, Bostads AB Mimer.

AB KRISTIANSTADSBYGGEN FÖRVÄRVAR CENTRAL FASTIGHET I ATTRAKTIVT LÄGE AB Kristianstadsbyggen (ABK) har tecknat ett avtal med Beckhovet AB om att förvärva fastigheten Vapenbrodern på Lastageplatsen i Kristianstad för 17 miljoner kronor, med tillträde den 1 januari 2021. Tanken är att på ett antal års sikt kunna tillföra nya hyreslägenheter i ett mycket attraktivt, centralt och vattennära läge. – Det finns behov av nya bostäder i Kristianstad, och för att kunna bygga behöver vi ha tillgång till byggbar mark, säger ABK:s vd Henrik Strand och styrelseordförande Christer Nilsson. Genom detta förvärv kan vi nu planera och jobba för bostäder på ett attraktivt läge. Fastigheten är vattennära på två sidor, med utsikt över Helge å i väster och kanalen i söder. På östra sidan vetter fastigheten mot den grönskande Gamla begravningsplatsen. En kort promenad bort ligger Kristianstad Arena, Tivoliparken och Kristianstad City. Byggnaderna har idag ett stort underhållsbehov och är inte heller utformade på ett sådant sätt att det går att inrymma bostäder i dem. – Med hänsyn till intilliggande byggnader känns det naturligt att titta på möjligheterna för en ny detaljplan som kan möjliggöra byggnation av bostäder, säger Karl-Henrik Persson, bygg- och >>


Allt fler vill bygga miljövänligt och TQI hjälper ofta till! Ett målmedvetet arbete med miljö- och energifrågor bidrar både till ökad trivsel för de som vistas i byggnaden och ett ökat fastighetsvärde. För TQI har dessa områden alltid stått i fokus. Våra kunder anlitar oss för att hitta lösningar som ger en effektivare energianvändning, bättre inomhusmiljö och lägre miljöpåverkan. Vi bistår också gärna i arbetet med miljöcertifiering av fastigheter. Hör av dig så berättar vi mer. TQI / 08-567 021 00 / INFO@TQI.SE / WWW.TQI.SE


Nya Projekt

November 2020

inköpschef på ABK. Det kommer samtidigt bli viktigt att visa hänsyn mot kulturmiljön vid planeringen av de nya byggnaderna. I fastigheten verkar idag Sköna Möbler och Biljardkompaniet. Sköna Möbler har aviserat sedan tidigare att de ska lägga ner verksamheten. ABK har träffat företrädare för Biljardkompaniet och inlett en dialog. – Det dröjer innan det kan bli aktuellt med nyproduktion, så verksamheten kan vara igång ett tag till, säger Karl-Henrik Persson. Vi undersöker hur vi ska kunna ta hand om dem på bästa sätt när en nyproduktion kommer igång, antingen i ny lokal på fastigheten eller genom flytt till annan ledig lokal. I anslutning till fastigheten ligger den anrika silversmedjan, som inte omfattas av fastighetsköpet. – Även här har vi påbörjat en dialog för att säkerställa att silversmedjan påverkas så lite som möjligt i samband med framtida byggnation, säger Karl-Henrik Persson. 

NYTT SJÄLVFÖRSÖRJANDE MOBILITETSHUS PÅ MEDICON VILLAGE Den 6 november togs det första spadtaget för LKP AB:s nya mobilitetshus på Medicon Village som planeras att stå klart under januari 2022. Det nya bygget kommer att innefatta 7+1 våningar med 650 parkeringsplatser varav 60 planeras erbjuda laddbox för eldrivna fordon. Huset kommer att erbjuda mer än parkering – en del av mobilitetslösningen är en bilvårdstation där husets besökare kan vårda sina fordon. Utöver det finns det finns även en lokal på 300 – 700 kvadratmeter. Likt mobilitetshuset Aurora kommer Medicon Village att använda unika energilösningar. Dels kommer taket vara täckt av en solcellsanläggning som kommer bland annat att försörja laddboxarna i huset med el. Det kommer även finnas en batterilagring där solenergin lagras för att användas under dagar då solen inte skiner – ingen energi går därmed till spillo. Denna energiinsamling och lagring gör att energiförbrukningen i området minskar då energin produceras lokalt. • –”Vi är stolta över att LKP fått uppdraget att bygga denna parkeringsanläggning i det mest expansiva området i Lund” – säger Paul Myllenberg, VD för LKP AB. • –”Vår science park fortsätter att växa, och fler parkeringsmöjligheter underlättar Medicon Village fortsatta expansion. Parkeringshuset är en viktig del i den detaljplan på 80 000 kvadratmeter som vi fick godkänd i år. En annan fördel med parkeringshuset är att det fungerar som bullervall mot E 22:an” – säger Erik Jagesten, VD på Medicon Village Fastighets AB.

CELSIUS ÄR VÄRLDENS FRÄMSTA BIM-PROJEKT Kontors- och labbhuset Celsius i Uppsala har utsetts till världens främsta BIM-projekt på buildingSMART Virtual Summit, där Byggstyrning tog emot priset. White Arkitekter har gestaltat huset och spelade en nyckelroll i utvecklingen och implementeringen av de komplexa metoder som möjliggör att få ut mer värde av BIM-modellen. Byggstyrning som varit både BIM-samordnare och projektledare för Celsius prisades tillsammans med projektet. Genom ett bra samarbete och ett unikt arbetssätt har BIM-modellen laddats med så mycket information att den går att använda som enda bygghandling för hela projektet ned i minsta detalj. Resultatet blir avsevärt färre byggfel och ändringar samt en fullständig digital

130

tvilling för framtida förvaltning. – I slutänden blir det både billigare och bättre för kunden med färre kostsamma ändringar, en bättre förvaltningssituation och arkitektur med hög kvalitet i genomförandet, säger Anders Tväråna, ansvarig arkitekt på White. I Celsius använder vi den fulla potentialen i våra digitala verktyg. Till exempel har vi utvecklat ett sätt att kunna få ut mängder och kostnader samt tagit steg på vägen mot att även kunna göra livscykelanalyser direkt från modellen. I liten skala har vi också utvecklat så kallade ”Design-to-Build”-lösningar där underlaget från BIM-modellen är så detaljerat att det fungerar för både kostnadskalkyler, produktion och montage av byggnadselement. buildingSMART International Award är det största priset för i världen för BIM-projekt. FAKTA CELSIUS

Användning: Kontorshus med avancerade labbmiljöer Kund: Vasakronan Arkitekt: White Arkitekter BIM-samordning/projektledning: Byggstyrning Färdigt: Hösten 2020 Lokalytor: 10 000 kvadratmeter BTA: Ca 12 500 kvadratmeter Miljöcertifiering: LEED Platinum Kostnad: Ca 450 MSEK

NY ETAPP I RENOVERINGEN AV KÄGELBANAN I LINDESBERG Arbetet är nu igång med renoveringen av Kägelbanan. HPS Kulturbyggnadsvård från Köping - som renoverade taket för ett år sedan - fortsätter nu med en ny etapp. Den här gången är det väggar och golv i oktogonen som ska lagas och delvis bytas ut. Renoveringen av Kägelbanan sker hela tiden i etapper – allt eftersom ekonomin tillåter, enligt föreningen Kyrkbergets Vänner som samtidigt behöver lägga ner tid och pengar på att ersätta vandaliserade delar i byggnaden. Föreningen Kyrkbergets Vänner erhåller bidrag från Länsstyrelsen för bevarande av kulturhistorisk miljö. Men föreningen är också i behov av bidrag och sponsorer från annat håll. “Medlemsavgiften i Kyrkbergets Vänner är ett mycket viktigt bidrag till Kägelbanans renovering - men vi är också måna om att få in andra bidrag. En viktig sponsor som vi har med oss i denna omgång av renoveringen är Linde Energi som står för elkostnaden”, förklarar Annika Waldén i föreningens styrelse. Föreningen behöver samtidigt införskaffa en pardörr till Kägelbanan - i stil med tidigare utseende. Under sommaren blev den gamla dörren utsatt för skadegörelse då den blev uppbruten. Föreningen har därför spikat igen med en regel så att byggnaden inte blir utsatt för mer skadegörelse. Taknocken/tornet på oktogonen blev provisoriskt lagad av HPS förra året med en enkel plast - men den blev också vandaliserad i somras. Här ska det in en hårdare plast som inte går att ha sönder så lätt. I ett senare skede kanske det blir stabila glasfönster här? Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg uppfördes 1883 av Linde Kägelklubb. Föreningens syfte vara att förena sällskaplig samvaro med en för själen roande och för fysiken välbehövlig sysselsättning. Kägelspel var vid slutet av 1800-talet en spridd hobby som i Lindesberg höll i sig ända till 1970-talet då medlemsantalet var så pass minimerat att fortsatt verksamhet var ogörligt. Byggnaden lämnades då i förfall och med undantag för tillfälliga upprustningar har husets skick stadigt försämrats.


Upplev utvecklingen.

Liebherr-Sverige AB Fallsk채rmsv채gen 5 721 31 V채ster책s

Tel: +46 21 80 62 40 info.lsv@liebherr.com

Annons Nya Projekt 3_halv sida_en bild.indd 1

www.facebook.com/liebherrsverige www.instagram.com/liebherrsverige www.liebherr.se 2020-06-05 08:48:30


Nya Projekt

November 2020

133

STORT INTRESSE FÖR NYBYGGDA LÄGENHETER I KUNGÄLV Försäljningen av 124 bostadsrätter i projektet Västra Gatan i Kungälv är nu igång. – Vi har återigen fått ett kvitto på att det finns ett otroligt sug efter nyproducerade bostäder i Kungälv, säger Regina Svantesson, försäljningschef på Bjurfors Nyproduktion i Göteborg. Efter många års arbete med detaljplan och projektering har nu nästa steg till nya bostäder i mötet mellan det riktigt gamla och övriga Kungälvs centrum tagits. Projektet, som kallas Västra Gatan – i hjärtat av Kungälv, har sedan länge lockat stort intresse som även ökat ytterligare inför säljstart. – Vi på Balder är glada för det stora intresset för projektet och det fina samarbetet med Bjurfors som gett en lyckad försäljningsstart av Västra Gatan, säger Simon Cederqvist, sälj- och marknadskoordinator på Balder. Stark marknad Den 9 september hölls ett digitalt förtursevent där fastighetsbolaget Balder och mäklarföretaget Bjurfors presenterade projektet inför själva försäljningen som startade förra måndagen, den 14 september. – Säljstarten blev något av en rivstart. Att vi redan fått in ett stort antal bokningar och reservationer på bostäderna är dock inte oväntat, vi har sett samma trend i andra nyproduktionsprojekt på senare tid. Marknaden för nyproduktion är stark, säger Regina Svantesson. Nytt kapitel Förutom de 124 bostadsrätterna projekterar Balder för uppemot tio lokaler i samma byggnader, varav två är tänkta att bli restauranger. Dessutom byggs ett parkeringsgarage under gården. Unikt för fastigheten kommer även vara två gårdshus på fyra rum och kök inne på gårdsområdet. – Lägenheterna byggs med kvarterens klassiska omgivning och arkitektur i åtanke, med fokus på att tillgodose moderna behov i form av bekvämlighet och tillgänglighet. Detta är ett nytt kapitel i utvecklingen av Kungälvs centrala delar, säger Johan Burell, fastighetsutvecklare för Fastighets AB Balder. Balder planerar att inflyttning i de nybyggda bostäderna kommer börja att ske vid årsskiftet 2022/2023.

FÖRSTA SPADTAGET FÖR TRE NYA GRUPPBOSTÄDER I ÖREBRO KOMMUN Fredag 25 september togs det första spadtaget för tre nya gruppbostäder med sex lägenheter i varje hus placerade i Brickebacken, Vintrosa samt Gällersta gryt. Gruppbostäderna byggs av ÖrebroBostäder, genom dotterbolaget ÖBO Omsorgsfastigheter. De byggs på uppdrag av Örebro kommun som sedan blockhyr dem. De tre gruppbostäderna beräknas stå färdiga under hösten 2021. Entreprenör för byggnationen är Sjötorpshus.


040-620 65 00 | info@ottobygg.se | www.ottobygg.se


VILL DU PÅVERKA FRAMTIDEN? Tala med oss om klimatförbättrad betong! Hållbart byggande - med betong.

kynningsrudprefab.se

Välkommen till Hesta snickeri AB! Vi utför alla typer av kyrkorenoveringar, både små och stora projekt. Tillhandahåller alla tjänster inom specialsnickeri, kulturmåleri, byggnadsvård, fönsterrenoveringar, samt moderna inredningar till församlingar.

Kontakta oss för mer information! info@hestasnickeri.se 018-39 52 77


INGÅNG 100 PRISAS INTERNATIONELLT FÖR SIN ARKITEKTUR Akademiska sjukhuset i Uppsalas senaste tillskott, Ingång 100 av White Arkitekter, är ett av nio vårdprojekt från hela världen som uppmärksammas i den internationella tävlingen Architecture Masterprize. – Det är ett kvitto på att vi lyckats kombinera avancerade kliniska funktioner och mycket höga tekniska krav med en gestaltning av yppersta världsklass som ytterst gagnar patienterna och personalen, säger Anna Maria Ejdeholm, ansvarig arkitekt på White. Juryn bestående av framstående designer, arkitekter, akademiker och curators lyfter fram de bästa projekten från hela världen i 42 kategorier som gäller allt från inredning till stadsplanering. Tillsammans har de bedömt bidrag från över 65 länder. Ingång 100 har tilldelats en hedersutmärkelse (Honorable Mention) i klassen Vårdarkitektur (Healthcare Architecture). Architecture Master Prize mission är att lyfta och öka syligheten för kvalitetsarkitektur i världen med särskild fokus på kreativitet och innovation. Byggnaden som invigdes tidigare i år är utformad med fokus på människans behov. Ingång 100 rymmer högteknologiska operationssalar och avancerade behandlingar för de allra svårast sjuka. Samtidigt innehåller huset moderna dagvårds- och vårdavdelningar. Så gott som samtliga lokaler har utformats tillsammans med vårdpersonalen och deras representanter. Utgångspunkten är aktuell forskning om läkande och hälsobringande miljöer. Dagsljuset spelar en övergripande roll i Ingång 100. Nästan alla rum som patienter vistas i har insläpp av dagsljus och bjuder på gröna utblickar. Tekniken är nedtonad för att ge en lugn miljö. Balkonger och terrasser ger möjlighet att andas frisk luft och känna solens värme. Byggnaden utformat med långsiktig hållbarhet i fokus. Det betyder att vi valt en generell utformning av stomme och installationer som ger mångsidig användbarhet och förenklar framtida anpassningar. Med mycket små anpassningarna har man ställt om delar av byggnaden för intensivvård av Covid-19-patienter. Låg energianvändning och miljövänliga byggnadsmaterial bidrar till att byggnaden är certifierade enligt Miljöbyggnad Guld.


Störst på Socklar i Alu/RF-stål Metal Line 90 Tyst Den nya generationens sockellist som absorberar ljud. En stilrent designad produkt, med funktioner utöver det vanliga.

www.olivesverige.se


Nya Projekt

November 2020

KONSTNÄRLIGA LEKSKULPTURER OCH GRÖNSKANDE GLÄNTOR I JUBILEUMSPARKEN Temat för Göteborgs femte utflyktslekplats är form och fantasi. Den ska byggas i Jubileumsparken under 2021, med start i januari, tillsammans med gröna gläntor och gångstråk nära vattnet för rörelse, rekreation och möten. Utflyktslekplatsen ska utmana och uppmuntra till lek som är unik för platsen, skapa nyfikenhet och stimulera fantasin. Konstnärliga lek- och ljudskulpturer, fabeldjur, snäckhus, klättertorn och svampar som samlar regnvatten samsas med mer traditionella lekredskap som gungor och sandlåda. – Vi har valt att lägga fokus på konstens och formgivningens förmåga att väcka tankar och känslor. Genom att inte vara övertydliga med form och funktion vill vi ge besökaren eget tolkningsutrymme och lekfrihet, säger Malin Gustafsson, projektledare, park- och naturförvaltningen. Delaktighet, säkerhet och tillgänglighet I första hand är utflyktslekplatsen till för de lite äldre barnen men den ska innehålla någonting för alla. – I Jubileumsparken har vi från dag ett jobbat med delaktighet, säkerhet och tillgänglighet för alla. Det arbetet fortsätter när vi bygger de permanenta delarna av parken, säger Malin Gustafsson. Utflyktslekplatsen är gestaltad av konstnärerna Daniel (EKTA) och Patrik Bengtsson i samarbete med arkitektkontoret New Order. Gröna gläntor för rörelse, rekreation och biologisk mångfald Omkring utflyktslekplatsen byggs gläntor för picknick, grillning, rörelse och rekreation. För att främja biologisk mångfald kommer olika typer av planteringar att anläggas. – I gläntornas inre del använder vi mattor av lågväxande örter istället för klassiska gräsmattor. Längs kanterna blir det ängs-

141

lika planteringar och istället för gångstråk i grus blir det stenig örtgräsmatta för en mer naturlig och ekologisk yta, förklarar Malin Gustafsson. För den som inte vill slå sig ner på marken kommer möbler med inspiration från platsens historia och dess industriella koppling att finnas i parken. De tillverkas av naturmaterial som grova ekstockar och trästolpar och förses med ståldetaljer. Västlänksträd flyttar tillbaka till staden Gläntorna ramas in av träd och buskar i olika storlekar. Ett trettiotal av dessa är träd som flyttats tillfälligt från staden till plantskola inför bygget av Västlänken. De får nya platser i Jubileumsparken under nästa år. – På så sätt kan vi redan från start få stora uppvuxna träd på platsen. Det blir främst ek men också oxel och sequoia. Vi har redan ett tiotal tallar på Kvillepiren som flyttades från Korsvägen hösten 2017, berättar Amelie Sandow, projektledare, park- och naturförvaltningen. Parken ska också hantera regnvatten. Rännor och svackor längs promenadstråk leder vatten och bidrar till spontan vattenlek. Nya servicebyggnader och renoverad bastu Under 2021 kommer också nya servicebyggnader med toaletter, omklädningsrum, personal- och teknikutrymmen att byggas och förberedelser görs för att kunna ansluta ett flytande hamnbad. Dessutom kommer den befintliga bastun att renoveras för att bli en permanent del i parken. Jubileumsparken kommer att vara öppen i delar för att ta emot besökare under hela byggtiden. Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål om grönområden och att komma närmare vattnet, inför stadens 400-årsjubileum och byggandet av Älvstaden.


SmartDok – Vi förenklar din byggvardag!

ETT FÖRETAG I

www.smartdok.se


vi hjälper dig att bli förnybar På Skellefteå Kraft har vi arbetat med förnybar energi i över 100 år. Med vind- och vattenkraft i kallt klimat till offgridhus, solcellslösningar och utbyggnad av laddinfrastruktur driver vi på omställningen till ett samhälle som drivs av 100 % förnybar energi. Vill du bli förnybar? Vi hjälper dig. skekraft.se/intresserad

Brandposter • Slangar • Stigarledningsutrustning

VÄNDBAR

Venti

Svenska Brandslangfabriken AB Box 2066, 511 02 SKENE • Tel. 0320-20 94 20 • Fax. 0320-20 94 29 • www.svebab.se • svebab@svebab.se


Nya Projekt

November 2020

NU BYGGER VI ETT NYTT TORN I SILJANSNÄS Det klassiska landmärket på Björkberget ska återuppstå. Nu bygger Länsstyrelsen i Dalarnas län och ByggPartner ett nytt utsiktstorn vid naturum Dalarna, med stöd av Leksands Sparbank. Det röda utsiktstornet vid naturum Dalarna i Siljansnäs har varit en magnet för turister sedan det byggdes på 1930-talet. Men en besiktning våren 2015 visade att stora delar av den bärande konstruktionen var angripen av röta och tornet stängdes för besökare. Tornet var i så dåligt skick att det revs hösten 2018 och sedan dess har Björkbergets profil inte varit sig lik. Nu är bygget av ett nytt torn i full gång. Det blir en klassisk konstruktion i massivträ, med en hiss, så att fler får möjlighet att se Siljansbygden från ovan. – Utsikten från tornet är fantastisk! Det är så roligt att vi snart kan erbjuda våra besökare den här upplevelsen igen, säger Karen Kämpe, föreståndare vid naturum Dalarna i Siljansnäs. Tornet ska stå klart 2021 Naturvårdsverket har beviljat Länsstyrelsen medel för byggandet av det nya utsiktstornet som ska färdigställas under 2021 med invigning under sommaren. Sedan tidigare har Leksands Sparbank beslutat att bidra med 400 000 kronor till ett nytt torn. – Det gamla tornet hade väldigt många besökare varje år innan det stängdes. Att vi får tillbaka tornet och möjlighet till ännu fler besökare till Siljansnäs och Siljansbygden betyder mycket för människor och företag i besöksnäringen. Därför ville vi stötta

144

satsningen på ett torn i Siljansnäs, säger Björn Rinstad, VD för Leksands Sparbank. Stort symbolvärde Byggandet av det nya tornet utförs av ByggPartner som är ett byggbolag med stark känsla för Dalarna. Joakim Lundgren är projektchef på ByggPartner och han är taggad inför uppdraget. – Vi kände direkt att det här tornet vill vi bygga. Det blir en symbol för Dalarnas starka framtidstro, säger Joakim Lundgren. Bilderna kommer från arkitektkontoret AgnasARK i Leksand som ritat tornet.


Rodling Entreprenad AB erbjuder montage av samtliga rör- och balkräcken på marknaden till meterpris. Med 20 års erfarenhet tillsammans så har vi ett gediget kunnande inom branschen. Vi har även erfarenhet av arbetsledning samt samordning av resurser vid större räckesentreprenader. Rodling Entreprenad AB är medlem i SVBRF och alla som arbetar hos oss är auktoriserade inom väg- och broräckesmontage.

Tveka inte att kontakta oss för offert eller förfrågningar - VI KAN RÄCKEN!

www.re-ab.se

Rodling Entreprenad AB l Box 962 l 501 10 Borås kristoffer@re-ab.se, 0727-35 40 12 l christer@re-ab.se, 0733-29 50 51 Rodling Entreprenad AB NR02.indd 1

2020-02-19 20:08:57


MELITTA NORDIC AB FLYTTAR TILL MIDROCS NYA WORLD TRADE CENTER I OCEANHAMNEN I HELSINGBORG >>>


Nya Projekt

November 2020

MELITTA NORDIC AB FLYTTAR TILL MIDROCS NYA WORLD TRADE CENTER I OCEANHAMNEN I HELSINGBORG World Trade Center på Bröderna Pihls Gränd i Oceanhamnen blir en havsnära kontorsfastighet i Helsingborgs nya attraktiva affärsdistrikt. Nu står det klart att Melitta blir en av hyresgästerna som flyttar in i början av 2022 när dörrarna öppnar. Mitt i centrala Helsingborg, precis vid vattnet, uppför fastighetsutvecklaren Midroc en ny World Trade Centers-fastighet med flexibla kontorslokaler och hotell med Scandic som hotelloperatör. Midroc har nu tecknat ett hyresavtal med Melitta Nordic AB, en global aktör inom kaffebranschen, för en kontorslokal på drygt 400 kvadratmeter. Melittas nya kontor blir ett helt våningsplan på plan 10 och inflyttningen i början av 2022. – Vi alla på Melitta Nordic är väldigt förväntansfulla att flytta in i vårt nya kontor. Viktigt för oss i urvalsprocessen var miljötänket, närhet till kommunikationer och givetvis läget. Vi vill reducera vår klimatpåverkan och att våra anställda och även gäster enkelt kan ta sig till och från kontoret var en viktig komponent. Att vara en attraktiv arbetsgivare för befintlig och framtida personal spelar givetvis också in och vi känner att denna lösning tickade alla boxar för oss. Det är ju en energikick i sig och ett avstamp för Melitta mot nya höjder, bildligt talat, då vi kommer att hålla till på 10:e våningen.” säger John Keding, VD på Melitta Nordic. Kontors- och hotellfastigheten har ritats av JUUL FROST Arkitekter. Här kommer det att finnas gemensam service och

makes the world less shaky Övervakatillståndet tillståndethos hosdina dina maskiner på ett Övervaka maskiner ettIOT, optimalt sätt, optimalt på sätt, WIFI, web/fjärranalys! använd 01dB MVP rondsystem! ❧

Kraftfullt rondsystem i 3 nivåer.

Special paketpris just nu fråga efter pris.

Get-Up, startpaket.

Ready-Go, standardpaket.

Performance-Boost, allt du behöver. Övervaka växlar, turbiner, pappersmaskiner, valsverk mm. Fjärranalys, Modbus, OPC, många Kompletti online WiCare. referenser världen,system även i Sverige. On-linesystem med samma XPR Med Vibration, lagerkondition! mjukvara, MVX.

• • • 3-axlig mätning som option.

Vibrationsteknik AB, distributör I Norden av • IP67 kapsling och Ex. 01dB-METRAVIB Läs mer på www.vtab.se

Förbeställ ME8 Android Vibrometer

• Optioner för fläktar mm. • Komplett PC mjukvara. Vibrationsteknik AB • Teknikringen 8 • 583 30 Linköping Tel. 013-16 62 00 • E-post: info@vtab.se

Övervaka och rikta alla typer av maskiner. Vibrationsteknik AB, originalet sedan 1972.

Vibrationsteknik AB Teknikringen 8D • 583 30 Linköping Tel. 013-16 62 00 • www.vtab.se

148

reception samt gym, dusch- och omklädningsrum. I huset kommer det även att finnas en konferensavdelning, en restaurang med uteservering vid kajkanten samt takterrasser. I källaren planeras det för cykelgarage med möjligheter till att utföra reparationer. Midroc utvecklar och driver World Trade Center kontorsfastigheter i Malmö, Lund och Helsingborg. World Trade Center på Bröderna Gränd i Oceanhamnen ingår i ett helhetskoncept som erbjuder en mix av flexibla kontorslösningar, smarta servicekoncept och affärsdrivande nätverk, både lokalt, nationellt och internationellt. – Det ska bli kul att få välkomna Melitta som hyresgäst när kontorsfastigheten står klar som Helsingborgs nya landmärke. De får en fantastiskt utsikt över sundet på bästa läget. Oceanhamnen ska bli en levande plats med liv och rörelse i området dygnet runt. Här har hyresgästerna helt enkelt allt inom bekvämt räckhåll – havet, Helsingborgs centrum och Helsingör, säger Johan Svedström. Om World Trade Center på Bröderna Pihls Gränd, Oceanhamnen • Adress: Bröderna Pihls Gränd 2, Helsingborg • Total lokalyta: 10 500 kvadratmeter • Våningsplan: 14 • Lokalstorlek: 375-1 200 kvadratmeter, fastigheten inrymmer även ett kontorshotell • Typ av lokaler: kontor/kontorshotell/coworking • Hotelloperatör: Scandic Hotels • Arkitekt: JUUL FROST Arkitekter • Entreprenör: Allbygg • Miljöklass: Miljöbyggnad silver

NY BELYSNING FÖR OMTALAD TUNNEL I MALMÖ Vintern 2019 kontaktades Malux av Malmö stad, med ett önskemål om förbättring av allmänbelysningen i en specifikt utsatt tunnel. Efter kraftig vandalisering – med klotter, skotthål och mopedbränder, är nu den sk. “Zlatan-tunneln” uppfräschad, ljus och trivsam. Tillsammans med Malux ljusdesigner, belysningsavdelning och Bravida i Malmö, ordnades ny LED-belysning för tak, väggar och konstverk. Då armaturerna ska sitta i en utsatt miljö, är det viktigt att de är vandalsäkra.  I tunneln används LaneLED Wall, som ger kontinuerlig belysning av väggarna. Lane LED Wall är av högsta kvalité och används till effektbelysning på publika platser och som nödbelysning i tunnlar. I tunnelns tak sitter Urbaline LED, som är extremt vandalsäker med en hållbarhet på upp till 150 joule och som dessutom är tillverkad av marinklassad aluminium.

VECTURA UTVECKLAR BROMMA SJUKHUS TILL ETT VITALISERAT VÅRD- OCH OMSORGSHUS MED HÅLLBARHETSPROFIL Huset med en lång historia utvecklas för en längre framtid Vecturas vision för Bromma Sjukhus är att utveckla ett vitaliserat vård- och omsorgshus. Byggnaden ska omvandlas från en sluten vårdbyggnad till en plats för naturliga möten mellan människor som ger möjlighet för äldre Bromma- och västerortsbor att bo kvar i sin närmiljö. Här kommer en trygg boendemiljö med närhet till god vård och omsorg växa fram. Tillsammans med Stiftelsen Stockholms sjukhem möjliggörs utökad vård, omsorg och service av hög kvalitet som möter dagens behov. Ansvariga arkitekter i projektet är White Arkitekter. –Vecturas ambition är att låta befintliga verksamheter vara


Nya Projekt

November 2020

149

kvar och utvecklas. Vi vill bidra till att öka samverkan mellan verksamheter, möjliggöra för delade funktioner och samtidigt skapa fler vårdplatser och boenden av hög kvalitet. Vi vill att Bromma sjukhus ska vara en modern plats i området, inte bara de kommande åren, utan en lång tid framöver, säger Thomas Karlsson, affärsutvecklare på Vectura. Förutom en utvecklad vårdverksamhet har Vectura som ambition att öppna upp byggnaden och skapa en målpunkt för närområdet. Entrén mot Follingbogatan ges en publik karaktär med nya entréer för café och annan serviceverksamhet. Planerad byggstart för upprustningen av Bromma sjukhus är våren 2021. Centrum för cirkulärt byggande Bromma sjukhus ingår i ett tvåårigt forskningsprojekt inom cirkulärt byggande tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och Kjellgren Kaminsky Architecture. Fallstudien fokuserar på att planera och samordna återbruk och ta vara på resurser genom hela byggprocessen, från planering och projektering till förvaltning. Vectura siktar högt inom hållbarhet och utöver forskningsprojektet kommer Bromma sjukhus certifieras enligt LEED Platinum.

Avtalet innefattar 7800 kvadratmeter nybyggnation av nya lokaler för forskning, produktion och utveckling av analysmetoder för cancerdiagnostik. Projektvolymen är på ca 20 miljoner för brions del och projektet skall vara färdigställt sommaren 2021. Kontraktet är ett ABT kontrakt och projekteringen samt produktion är påbörjad. Projektet kommer för Brions del att beröra någon stans mellan 4-6 montörer och 1 tjänsteman. ”Vi på Brion är taggade och glada för att installera ventilation och styr på det första av projekten i GoCo Health Innovation Centre. Vi har tillsammans med Bra bygg lagt mycket tid och kraft på kalkylarbetet och att få förtroendet att vara med att uppföra projektet är riktigt spännande. Det är en pressad tidsplan och ett komplext bygge men det är precis sådana projekt vi är intresserade av.” säger Niclas Engström Vd på Brion Ventilation.

BRION INSTALLATION & SERVICE VENTILATION INSTALLERAR FÖR GOCO FUJIREBIO Brion Ventillation har av BRA Bygg i Göteborg fått uppdraget att utföra ventilation och styr när Fujirebio placerar sig i GoCo Health Innovation City i Anslutning till Astras forskningslokaler i Mölndal. Fastigheten är den första att uppföras i kvarteret och kommer vara en viktig kugge i utvecklingen av det resterande området GoCo Health Innovation City.

www.bravida.se

021-18 10 90 • vasteras@sanda.se


Nya Projekt

November 2020

SÄLJSTART FÖR EFTERLÄNGTADE BOSTADSRÄTTER I TAHE Efter en lång detaljplaneprocess är det så äntligen dags för säljstart av Brf Trolleberget i Tahe, strax utanför Taberg. –Vi har nästan 200 intresseanmälningar, säger Frida Johansson, projektutvecklare på OBOS. Brf Trolleberget blir den första av tre bostadsrättsföreningar som OBOS planerar för i området, såväl som ett 20-tal villatomter genom varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan. – Inom OBOS bygger vi gärna brett med flera olika boende- och upplåtelseformer i de områden vi utvecklar, säger Frida Johansson. Här i Tahe kompletterar vi villatomterna med bostadsrättsföreningar vilket är ett bekvämt alternativ för många. Brf Trolleberget kommer att bestå av 24 bostäder i radhus och kedjehus, med boareor på 107 och 120 kvadratmeter. Husen byggs helt i trä och samtliga bostäder får uteplats både på framoch baksidan, samt biluppställningsplats antingen i carport eller på egen parkering. – Även om man har valt en bostadsrätt så vill vi gärna att man ska få den genuina villakänslan, säger Frida. I Brf Trolleberget får man det, mycket tack vare att det är hus i två plan, med häckar och staket som markerar tomtgränserna tydligt mellan bostäderna. Dessutom är flera av tomterna uppemot 450-500 kvadratmeter, vilket är rejält tilltaget för ett grupphus.

150

Den 7 oktober säljstartade bostäderna i Brf Trolleberget genom kommunens tomtkö. – Vi har ett exploateringsavtal med kommunen som innebär att de som står i kommunens tomtkö har förtur på dessa bostäder, förklarar Frida. Den 24 november är det officiella datumet för >>


Komplett maskinutrustning för maximal säkerhet, effektivitet och hållbarhet Våra produkter är utvecklade med stort fokus på flexibilitet och säkerhet i låsningar och grepp, så att du snabbt kan växla mellan olika arbetsuppgifter och verktyg. Detta sparar tid, ökar effektiviteten och gör så att du och dina medarbetare inte utsätts för onödiga risker kring maskinen. Vi vet att det krävs mycket av dig där ute och vi förstår hur viktigt det är med pålitliga maskiner och tillbehör. Vi står redo att vara din pålitliga partner. SMP Parts Telefon: 0650 - 356 50 Försäljning: order@smpparts.com Support: support@smpparts.com www.smpparts.com

instagram.com/smpparts facebook.com/smpparts linkedin.com/smpparts

Välkommen till en värld av möjligheter

90W över datanätverket Standard - IEEE 802.3bt 4PPoE

90W

med do

Samtliga produkter i länken designade för 4PPoE 90W

LBW

Tel: 08-584 108 80 Web: www.lbw.se


Nya Projekt

November 2020

när kvarvarande bostäder säljstartar via digital köpanmälan på OBOS webbsida. Frida berättar att projektet har mötts av ett mycket stort intresse, och att man i dagsläget har fått in närmare 200 intresseanmälningar till OBOS webbsida. – Det är ett populärt område, inte minst för barnfamiljer som vill bo naturnära med bra pendlingsläge till Jönköping. Det känns bra att vi har många projekt planerade här, så att vi kan tillgodose den stora efterfrågan och även tilltala en bred målgrupp. Med en säljstart den 7 oktober planerar OBOS för inflyttning i projektet till hösten år 2022. Ett projekt som i så fall har tagit sju år från start till avslut. Marken köpte OBOS 2015, och detaljplanen blev klar först hösten 2019. – Produkten i sig är snabb, förtydligar Frida. Start Living som vi kallar den tillverkas till stor del i fabrik och vi brukar säga att det är kort tid från bygglov till färdig bostad. Det är nog många intressenter som är glada över att det här äntligen kommer till skott.

152

90 000 kvadratmeter. Och allt är uthyrt. –Därmed har vi slutfört det uppdrag vi haft i samarbete med flygplatsbolaget Swedavia, att dels bereda och terrassera marken i området, dels bygga logistikanläggningar och fylla dessa med hyresgäster, säger Daniel Parkhagen, vd för Bockasjös projektutvecklingsbolag, som varit med genom hela resan. Sammanlagt har Bockasjö byggt drygt 140 500 kvadratmeter logistiklokaler vid flygplatsen. Bockasjös engagemang vid Göteborg Landvetter Flygplats började med att man köpte mark av Swedavia och uppförde en logistikbyggnad där Schenker Logistics 2011 flyttade in som hyresgäst på cirka 32 000 kvadratmeter. Efter inflyttningen utökades byggnaden med ytterligare 18 500 kvadratmeter för företagets räkning. Skapade en logistikpark Därefter ville Swedavia fortsätta utveckla området jämte Schenker-anläggningen. I ett joint venture mellan Swedavia och Bockasjö påbörjades Landvetter Logistikpark, en del av det som benämns Airport City Göteborg, som ska bli en ny flygplatsstad med utöver lager- och logistikverksamheter även kontor, hotell, handels- och arbetsplatser. Bockasjö genomförde terrassering av området i syfte att bebygga det, köpte sedan ut Swedavia och har sedan dess fyllt de helägda tomterna med tre större logistikfastigheter, benämnda L1, L2 och L3. L1 är den sista etappen och den stod delvis klar i juni i år med Postnord TPL som hyresgäst. I höst det tar företaget i bruk även den andra halvan, inalles 46 000 kvadratmeter. I juni flyttade grossistföretaget Dawa Däck (inom Anders Hedin Invest) in i L2 på 25 000 kvadratmeter och i L3 (19 000 kvadratmeter) är emballageföretaget Rajapack AB hyresgäst på halva ytan, medan Vätterleden Logistik hyr den andra halvan. Mellan logistikparken och riksväg 40 (motorvägen Göteborg – Borås) finns ytterligare tomter som Swedavia fortfarande äger och där ett antal mindre hus kan komma att byggas för att förverkliga visionen om en Airport City Göteborg Fokuserar på nya utmaningar Bockasjö har nu tecknat ett joint venture med Platzer kring sex fastigheter på två större områden mellan Göteborgs hamn och Volvo Torslanda på Hisingen. I Rosersberg i Stockholm genomför Bockasjö ett joint venture med Kilenkrysset, ett spekulationsbygge, och i vår kommer Bockasjö att uppföra ett nytt centrallager om 37 000 kvadratmeter åt Åhléns, som flyttar från Jordbro till Rosersberg. FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av lager- och logistikfastigheten L1 vid Landvetter Flygplats. Byggherre: Bockasjö AB Totalentreprenör: Bockasjö i egen regi Storlek: 46 000 kvadratmeter på en 86 000 kvadratmeter stor tomt

BOCKASJÖ HAR BYGGT KLART SIN DEL AV LANDVETTER LOGISTIKPARK Fastighetsutvecklingsbolaget Bockasjö i Borås är på väg att slutföra sitt uppdrag att utveckla Landvetter Logistikpark vid flygplatsen utanför Göteborg. I höst tas det senast bygga huset i bruk fullt ut. Total uthyrbar yta i parken uppgår därmed till drygt

360 NYA KOOPERATIVA HYRESRÄTTER UNDER BYGGNATION I Bromma, Hagastaden och Uppsala pågår byggnation av totalt 364 kooperativa hyresrätter, fördelade på tre projekt med olika karaktär. Medan våning läggs till våning i kvarteret Docenten i Rosendal i Uppsala, så genomförs nu lednings- och gatuarbeten vid SKBs projekt i huvudstaden. Arbetet med kvarteret Lysosomen i Hagastaden har en paus >>


SWL levererade fackverken till Julas centrallager i Skara. www.swl.se

Vi krossar berg med moderna transportabla verk och levererar grus från egna täkter i Binböle, Kallsta och Torsboda.

Frölén Kross AB www.frolenkross.se Frågor och beställning till Maria: Tel 0611-214 40, 070-654 72 70

Följ oss på facebook och instagram!


Nya Projekt

November 2020

efter avslutade markarbeten och grundläggning, men det råder ändå full aktivitet med lednings- och gatuarbeten i anslutning till fastigheten. I februari börjar byggandet av själva husen, som präglas av pudrig rosa, röd och grå pastell, dämpade toner och vackra detaljer. Husen har sex till tolv våningar med innergård, gemensamhetslokal och bastu. Lägenheternas storlek varierar från två till sex rum och kök och totalt blir det 128 kooperativa hyresrätter, som beräknas vara klara för inflyttning våren 2023. I Hagastaden ligger husen tätt och därför har SKB tänkt annorlunda när det gäller växtligheten vid det nya kvarteret. – Eftersom det inte finns så mycket plats för planteringar runt omkring fastigheten så anlägger vi vertikala rabatter, som kommer att klättra på uppspända vajrar och linor inne på gården, säger Ulf Jonsson, nybyggnadschef på SKB. Förlängd gata i Bromma I Nockeby startar gjutning av första grundplattan inom kort till kvarteret Skrönan, som kommer att bestå av sex mindre flerbostadshus med sammanlagt 114 lägenheter och ett gårdshus. Husen har fem våningar, där den översta är indragen. Samtidigt läggs ledningar under mark och Gustav III:s väg förlängs utmed Drottningholmsvägen. Inflyttningen beräknas till våren 2022. Kvarteret Docenten i Uppsala har kommit tre våningar över marken. Källarvåningen blir målad nu och snart börjar installationsarbeten som fläktrum och undercentral. När bygget nått sex våningar i den lägsta delen börjar arbetet med taket där, medan stommar blir resta i övriga delar av husen. Alla våningar kommer att vara uppe till jul. Det blir inflyttning i de 122 lägenheterna hösten 2021. 

UNIK METOD RENAR FÖRORENAD MARK I TECKOMATORP På 1970-talet grävde BT Kemi ner hundratals tunnor med giftigt avfall i marken vid sin fabrik i Teckomatorp. Nästan 30 år senare var saneringen av den norra delen av området klar och där finns idag ett strövområde, Vallarna. Just nu pågår saneringen av den södra delen, där Tyréns bidrar med kunskap inom förorenad mark. Med hjälp av finansiering från Naturvårdsverket kan Svalövs kommun nu även sanera den södra delen av det förorenade området i Teckomatorp. Saneringen beräknas vara klar i slutet av år 2021 och området planeras därefter att bli ett naturområde som invånarna i Svalövs kommun kan använda för rekreation. Som uppdragsstöd till kommunens projektledning finns Tyréns miljögeotekniker David Bohgard. – Det är ett mycket spännande och intressant saneringsarbete som pågår i området just nu. Hela området är cirka 40 000 kvadratmeter stort och vi använder flera olika metoder för sanering beroende på hur kraftigt förorenad marken är. Lågförorenade områden täcks över med cirka en meter ren jord, medan områden med mer kraftiga föroreningar behöver andra åtgärder. En metod som vi kommer använda oss av är en termisk in situ-metod, där jorden värms upp för att föroreningarna ska förångas och sedan renas, säger David Bohgard. Unik saneringsmetod – en hållbar lösning för framtiden Den unika saneringsmetoden som kommer att användas på de kraftigt förorenade områdena kallas termisk in situ. Först borras perforerade vertikala och horisontella extraktionsrör ned i den förorenade marken. Med hjälp av värmelement värms sedan jordmassorna upp till 300 grader. Genom vakuumextraktion sugs föroreningarna upp i rörsystemet som finns i jorden för att sedan gå i rör ovan mark till reningsanläggningen. Där kyls ångan ner till vatten. När det gått igenom hela reningsprocessen har den förorenade

154

ångan förvandlats till rent vatten som släpps till recipient. – Användandet av denna metod är unikt för Sverige. Det är även ovanligt internationellt att göra in situsanering på så här svårnedbrytbara föroreningar som kräver höga temperaturer. Denna typ av sanering bidrar till en kraftigt minskad miljöpåverkan, det är därför jag har varit positiv till att vi ska använda den tekniken. Det blir mindre transporter genom att man renar jorden på plats istället för att köra bort och deponera den någon annanstans. På så sätt minskar olägenheten för människor och miljö. Jag ser det som en hållbar saneringslösning för framtiden, säger David. Efter att saneringen är avslutad i december 2021 kommer det även att göras efterkontroller och miljökontroller, bland annat för att se hur saneringen bidragit till minskat utsläpp till intilliggande Braån. Tyréns kompetens i projektet David Bohgard är uppdragsledare och projektstöd. I detta ingår bland annat upphandling av saneringsentreprenören och tekniska konsulter, utvärdering av in situ-metodens teknik, miljökonsekvensbeskrivning och kontakt med tillsynsmyndigheten. I uppdraget deltar även Tyréns geolog Karin Kockum som främst arbetar med miljökontroll och omgivningskontroll

MILSTOLPE FÖR THORENGRUPPENS HALLPROJEKT I somras sattes spaden i marken. Nu har ThorenGruppens hallprojekt nått en första milstolpe då den första av de 19 takstolarna på fotbollshallen lyfts på plats. – Det är ett ganska gediget montage, säger platschefen Tony Fransson, Fastec AB. Lyftkranar, lastbilar, cementblandare, kranbilar och allsköns byggplatsatteraljer. Den som kört förbi Noliaområdet i Umeå de senaste månaderna har steg för steg kunnat se hur bygget av de nya hallarna håller på att ta form. Grunder är gjutna, vissa betongväggar resta och man börjar se ramverket till det som ska bli idrotts-Umeås nya mötesplats. Under onsdagen lyftes den första av de 19 takstolarna på plats på den blivande fotbollshallen. Varje takstol, limträbalk i topp med underspända stålstag under, väger 21 ton så det handlar om ett arbete som kräver massiv lyftkraft från två kranbilar – och en hel del förarbete. Först har montörerna byggt ihop takstolen – där limträbalken är lokalt producerad och kommer från Martinsons – på plats i Umeå och därefter ska den ställas på högkant och lyftas upp och fästas på rätt sätt. – Det är ett komplext arbete. Det är många montagemoment, mycket säkerhet och många egenkontroller som krävs så att man bygger ihop takstolarna på rätt sätt. Alla säkerhetsregler ska följas och det är mycket att tänka på vilket gör att det tar tid, säger Tony Fransson som förklarar att målet är att fotbollshallens stomme ska stå klar någon gång efter nyår. – Det är ett ganska gediget montage som har att göra med komplexiteten på konstruktionen. Det är en fotbollshall med en fri spännvidd på 66 meter och med en nockhöjd på 21,5 meter så det handlar om stora konstruktioner som tar tid. En milstolpe är avklarad. Fler följer i bygget av idrotts-Umeås nya mötesplats. 

CIT YKOPIA

KOPIOR MED OMTANKE

VI UTFÖR RITNINGSKOPIERING TILL HELA SKÅNE


Imus AB startade 1995, bolaget sysselsätter ett tiotal anställda och arbetar med tillverkning, industrimontage, underhåll och service till kraft- och processindustrin. Kunderna är bland annat, Ske-kraft, Fortum, Eon och Vattenfall. info@skadeservice.se • www.skadeservice.se

www.imus.nu

Fastighetsjour 010-155 61 00 Sanering • Översvämningsberedskap • Städning Återställning av skadade fastigheter • Bygg …


Nya Projekt

November 2020

NYPRODUKTION HETT I LUND – HÖGT INTRESSE FÖR CENTRALT KVARTER I september bokades den sista lägenheten i det centrala nyproduktionsprojektet Aromalunds första etapp. Det innebär att samtliga 84 bostäder är sålda – ett halvår innan inflyttning. Nu går man in i nästa fas. Ytterligare ett kvarter med 88 nya bostäder ska byggas och intresset är stort. – Det känns fantastiskt både för projektet och för staden att intresset för att bo centralt i Lund är så stort. Att bostadsmarknaden är fortsatt stark trots att vi befinner oss mitt i en pandemi visar att människor har en framtidstro och det är bra för både samhälle och ekonomi, säger Hans-Anders Karlsson på Sjöson, byggherre för Aromalund. – Nu har vi sålt slut det första kvarteret ett halvår innan inflyttning och har redan över 30 sällskap som visat intresse för att förboka lägenhet i nästa etapp, det känns väldigt positivt, säger Lars Sjöberg på Sjöson. Det centrala läget lockar Byggnationen av etapp ett pågår nu för fullt och från Kung Oskars bro kan förbipasserande börja skönja ett färdigt kvarter. Stommar, fasader, väggar och tak är på plats. Inflyttning sker i mars 2021 och fram tills dess färdigställs alla lägenheter, trapphus, bostadsgården och gemensamma utrymmen. Aromalund är just nu ett av få pågående nyproduktionsprojekt i centrala Lund. Ett boende här ger ett unikt läge i staden och det tror Andreas Hansen, mäklare på Fastighetsbyrån i Lund, bidrar till det höga intresset.

156

– Läget lockar, det är tydligt. I Aromalund bor du nära både centralstationen och centrum samtidigt som du är omgiven av både skogsdungar och koloniträdgårdar. Många vill ha närheten till staden men vill känna att naturen finns tillgänglig. Att alltfler ser bostadsrätten som ett alternativ till hus idag är också en bidragande framgångsfaktor för kvarter som Aromalund. Här får man trädgårdskänslan men slipper lägga en massa egen tid på allt underhåll som ett hus och trädgård medför, säger Andreas Hansen. Den officiella säljstarten för Aromalunds etapp 2 skedde i början av november.


SBS GS 3-150 Max på bild SBS SBSGS GS4-150 3-150MAX. Max på bild

SBS följer SBSinte följer inte ... SBS GS 6-150 HDX. utvecklingen utvecklingen SBS leder...

Siktskopor optimerade för

SBS leder den! den!

skyddsfyllnad och återställning Maximera din vinst i tid, CO2, pengar!

Vi tar vara på vårt kulturarv! Boracol® Träskyddsmedel Boracol® 20 mot träskadeinsekter, röta & äkta hussvamp

”Specialist ”Specialistpå påsiktskopor” siktskopor”

www.mttsweden.com • • 0142-800 0142-800 06 www.mttsweden.com

Nya Boracol® 10 - Vassare än sin föregångare! Mot mögel, men också mot röta, svamp, äkta hussvamp!

IMPEL® -BOR stavar för depåimpregnering

borrhål för Impel-BOR stavar

spridningen från Impel-patronen visas m hjälp av reagensvätska

Boracol® & Impel® godkända biocider enl. EU´s biociddirektiv

www.lavtox.se

Tfn: 0730-22 21 89


Nya Projekt

November 2020

PANORAMA MOUNTAIN LODGE - NYBYGGDA OBJEKT FÖR UTHYRNING HOS DESTINATION LOFSDALEN Till vintersäsongen 2020/2021 står nya Panorama Mountain Lodge klar. Sex nybyggda fjällhus som inrymmer 152 väl planerade och exklusiva kvadratmeter. De 10 bäddarna finns uppdelade på 5 sovrum, alla med dubbelsäng (180 centimeter ). På nedre plan hittar ni husens “master bedrom” som har eget badrum. Resterande 4 sovrum hittar du på husets övre plan. Med öppen planlösning och stora fönster är utsikten över fjällen magnifik. Perfekt för mys framför braskaminen. Innan projektets start var husen sålda. Det är belgaren Steven Coppens med vänner som köpt fem av husen för att nyttja själva och hyra ut genom Destination Lofsdalen när de själva inte nyttjar boendet.  – Jag har spenderat både vintrar och somrar i Lofsdalen de senaste tjugo åren och fullkomligt älskar det. Panorama Mountain Lodge har det absolut bästa läget precis bredvid spårcentralen och utsikten över fjällen är unik, säger Steven Coppens, ägare till ett av husen på Panorama Mountain Lodge.  Panorama Mountain Lodge har ski-in-ski-out för både längdskidåkning och alpin skidåkning och ligger beläget precis intill Spårcentralen vid Hovärksparkeringen. Tre av de fem husen som hyrs ut är dessutom tillgängliga för husdjur. Alla hus har också bastu.  – Att vi får komplettera vårt utbud med Panorama Mountain

158

Lodge är vi väldigt glada för. Boendet passar både den stora familjen, kompisgänget och konferensgruppen som vill ha ett premiumboende med hög kvalité, säger Lotta Anestedt VD, Destination Lofsdalen.

BRF SIKEN I BORSÖKNA SLUTSÅLT Under våren 2019 tecknades samarbetsavtal mellan bostadsutvecklaren Blooc och den lokala samhällsutvecklaren Faskunge Fastigheter om ett nytt bostadsprojekt i Borsökna utanför Eskilstuna, som de hade för avsikt att utveckla tillsammans. Projektet omfattas av 23 stadsradhus ritade av arkitekterna på Blooc. Projektet lanserades under våren och ansvarig mäklare för projektet är Annica Lövgren och Ellinor Mersin på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Eskilstuna. Redan kort efter VIP-lanseringen hade flera bokningar kommit in och i skrivande stund har nu alla 23 bostäder sålts till kunder som valt sitt nya drömhem i Brf Siken. ”Det är superroligt att försäljningen av projektet gått så bra. Vi tror att det är en kom-bination av att området Borsökna är ett av Eskilstunas mest attraktiva områden för barnfamiljer. Den nybyggda förskolan ger en fin helhet till området och bostäderna som arkitekterna på Blooc utvecklat är precis det målgruppen söker i sitt drömhem. Den moderna barnfamiljen i Eskilstuna efterfrågar en allt högre nivå på design och bostäderna som Blooc ritat har de detaljerna som gör hela skillnaden. Vi ligger också rätt i pris för >>


Helhetsåtagande inom måleri A l lt

f r å n

Använd ROTavdraget

i d é e r ,

p r o j e k t e r i n g

Vi erbjuder ett helhetsåtagande inom måleri, från idéer, projektering till besiktning. Våra kunder erhåller en kvalitativ, kreativ, konsekvent och kostnadseffektiv lösning.

t i l l

Referensbilder

u t f ö r A n d e

Vi erbjuder även projektledning inom byggnation, vi har goda kontakter och bra samarbetspartners inom bygg och entreprenadverksamheten.

UC inom Trygg Företagare Vi erbjuder ett helhetsåtagande måleri, från idéer,

projektering till besiktning. Våra kunder erhåller en För mer information eller frågor, ring eller maila Johan Söderström

Johan

kvalitativ, kreativ konsekvent och kostnadseffektiv lösning.

073-517 00 10 / 08-778 75 00 johan@teamjsm.se

Vi erbjuder även projektledning inom byggnation, vi har goda kontakter och bra samarbetspartners inom byggoch entreprenadverksamheten.

Kreditvärdig För mer information eller frågor ring eller maila, Johan Söderström

tfn. 073-5170010 / 08-7787500 mail: johan@teamjsm.se

Vi utför byggarbeten från botten och upp För mer information, offert eller referenser hör av dig till mikael@hbm-ab.se eller på telefon 070-53 12 301.

www.hbm-ab.se

MANAGE BLAST VIBRATION AND INCREASE ADVANCE RATES

VÄGTRANSPORTLEDARNA NORR AB

Experience a step change in perimeter control and advance rates. Design blasts with millisecond delays for greater precision.

Improve perimeter control and advance rates with eDev™ II and its ‘Load by Numbers’ system. Every box of detonators is filled with identical detonators that are not individually numbered. You simply load any detonator into any hole and the process of barcode scanning ensures that the appropriate firing sequence meets the specified blast design. It is easy to learn and apply by blast crew.

Orica Sweden AB Gyttorp

713 82 Nora

Tel. +46 (0)587-850 00 Fax +46 (0)587-253 45 info.gyse@orica.com www.orica.com

Vi har eskorterat och skött vindkrafttransporter sedan 2006 i Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Kontakt: Per Olof Svensson Hantverkargatan 8 916 31 Bjurholm

Tel: +46 731 81 46 45 Org. nr. 556692-8890 E-mail: peosven@hotmail.com


Nya Projekt

November 2020

vad marknaden idag kan betala,” säger Annica Lövgren och Ellinor Mersin, Fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Faskunge Fastigheter har flera år tillbaka utvecklat den nya stadsdelen Borsökna med ambitionen att skapa Eskilstunas absolut finaste område för barnfamiljer. Här bor redan barnfamiljer i de två tidigare etapperna och under hösten har de första barnen skolats skolas in i den nya förskolan som har byggts på området. Brf Siken blir det tredje kvarteret i området och inflyttningar sker under hösten med start från idag. Området omfattas av omkring ett hundratal bostäder intill den fantastiska Borsöknasjön. ”Vi är nöjda med försäljningstakten i Brf Siken och den respons vi fått från marknaden. Det känns otroligt roligt att kunna erbjuda Eskilstuna-borna något unikt, bostäder ritade av arkitekterna på Blooc med hög nivå på design fast till ett vänligt pris. Nu lanserar vi nästa etapp tillsammans i område, Brf Harren med 14 stadsradhus i bästa läge,” säger Ankie Bandstigen, VD på Faskunge Fastigheter. ”Vi är stolta över försäljningen i Brf Siken. Det blir vårt första uppförande av ett nytt bostadskvarter utanför Stockholm och Uppsala där vi känner oss som mest hemma. Det känns roligt att visa marknaden att vi kan bostadsutveckling och har örat mot rälsen i alla lägen. Nu ser vi fram emot inflyttningarna i Brf Siken och att få fortsatt förtroende att utveckla nästa etapp Brf Harren tillsammans med Faskunge Fastigheter”, säger Stefan Gustavsson, VD på Blooc. Om Blooc Grundades 2011 och har huvudkontor på Skeppargatan i Stockholm. Bostadsutvecklare som sedan starten 2011 utvecklat 20 bostadsområden i Stockholm, Uppsala och Eskilstuna. Blooc utvecklar bostadsområden med hus, lägenheter och hyreslägenheter i trä och är sedan 2017 delägt av Derome, som är en av Sveriges största träindustrier med en årlig omsättning på 7,5 miljarder kronor. www.blooc.se Om Faskunge Fastigheter Faskunge Fastigheter är ett lokalt bolag inom samhällsutveckling som grundades 2011 och har kontor i Eskilstuna samt centrala Stockholm. Ägarna återfinns inom familjen Bandstigen och vd Ankie Bandstigen. Koncernens omsättning uppgår till närmare 100 miljoner. www.faskungefastigheter.se

ETT PRESTIGEFULLT PROJEKT PÅ EN AV STADENS FINASTE ADRESSER Hökerum bygg vann markanvisningstävlingen då Göteborgs stad bad om anbud på Lennart Torstenssonsgatan 9, en av stans mest prominenta adresser och en av de sista byggrätterna som finns för att tillskapa något nytt i området. – Det här är en unik tomt mitt i Lorensbergs villastad. Här finns anrika byggnader som stått sig otroligt fint i över 100 år. Nu vill vi vara med och tillföra något nytt till området som både lyssnar in platsen och visar att det går att bygga vackert och hållbart även i vår tid, säger Fredrik Ståhl, VD för Hökerum Bygg. Byggrätten är på 798 kvadratmeter BTA och tydligt styrd från staden. Här är det fastslaget att det ska byggas minst åtta bostadsrätter, men det kan bli fråga om upp till tolv lägenheter. De omgivande husen är alla unika med omsorgsfullt utformade detaljer. Tegel, puts och vackra fönsteromfattningar ger ett påkostat och gediget uttryck. Området omfattas av stadens bevarandreprogram. – Vi kommer starta med att lyssna in stadens intentioner och handla upp rätt arkitekt för uppdraget. Vår intention är att dansa i takt med staden och tillsammans hitta fina lösningar såväl

160

exteriört som interiört, säger Fredrik Ståhl. Detaljplanen är antagen och nästa steg är att arbeta fram ett bygglov för projektet. Troligen kan huset på Lennart Torstenssonsgatan börja byggas sommaren 2021. Idag är tomten obebyggd. I närheten finns universitetsområdet med Renströmsparken och den anrika Näckrosdammen. Ett par minuters promenad bort ligger Götaplatsen med Poseidon, konstmuseet, konserthuset och stadsteatern. Tomten är den hittills dyraste som Göteborgs stad har sålt,sett till kronor per kvadrat. – Att det är en dyr tomt är inte så konstigt med tanke på att det är ett av Götebrogs absolut bästa lägen. Det här ska bli ett fantastiskt roligt projekt att driva, konstaterar Fredrik Ståhl.

TORNSTADEN BYGGER FÖR CO-LIVING PÅ UPPDRAG AV STENA FASTIGHETER I den nya stadsdelen Vega i Haninge söder om Stockholm växer ett nytt bostadsområde fram. Snart startar byggnationen av kvarteret Gaffelseglet som innehåller ett nytt spännande koncept där man, förutom vanliga hyresrätter, även skapar möjligheter för co-living. Tornstaden har fått förtroendet av Stena Fastigheter att ansvara för totalentreprenaden av projektet som kommer att bestå av 146 hyresrätter och 18 enheter för co-living. Första inflyttning beräknas kunna ske under våren 2022. Byggnads AB Tornstaden Öst har fått förtroendet att ansvara för totalentreprenaden av ytterligare ett kvarter i stadsdelen Vega i Haninge på uppdrag av Stena Fastigheter. I Kvarteret Storseglet pågår byggnationen av 185 hyresrätter och inom kort startar även byggnationen av grannkvarteret Gaffelseglet. Gaffelseglet kommer att bestå av 146 hyresrätter och 18 bostäder kommer att byggas efter Stena Fastigheters koncept We share där tanken är att man ska få tillgång till mer yta, mer innovativa lösningar och mer service. Husen byggs kring en gemensam gård och inflyttning planeras ske etappvis från våren 2022. Haninge är ett av länets mest expansiva och intressanta områden vad gäller stadsutveckling. I Vega planeras för 3 500 nya bostäder och en befolkning på över 10 000 invånare. Stena Fastigheter står ensamt för nästan hälften av byggnationen, med ca 1 500 bostäder - såväl hyres- som bostadsrätter. ”Variationen på utbud av bostäder i Vega kommer att vara en garant för att stadsdelen blir hållbar och attraktiv över tid, säger PG Sabel som är vd för Stena Fastigheter Stockholm.” ”Byggnationen av kvarteret Storseglet pågår sedan i våras och vi är stolta över att vi nu även får ansvara för grannkvarteret Gaffelseglet och bidra till utvecklingen av stadsdelen Vega tillsammans med Stena Fastigheter, säger Erik Olofsson som är vd för Byggnads AB Tornstaden Öst.

Framtidsbyggare.


Din samarbetspartner inom väg & underhåll info@flygges.se • 08-777 77 22

På Bite vet vi vad vi vill. Vi är en engagerad samhällsbyggare som tar helhetsansvar för alla projekt - socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

www.biteab.se info@biteab.se

I vår värld finns det inga kunder eller leverantörer, utan bara samarbetspartners. För det är tillsammans som vi skapar en härligare vardag och fritid för människor.

BITE annons 2018-09-12 svenskbyggtidning.indd 1

2018-09-12 12:05


Foto: Jann Lipka

NY MÖTESPLATS PÅ SÖDERMALM I STOCKHOLM Nola har bidragit till att möblera Hamntorget  - en ny social mötesplats längst med Årstavikens promenadstråk på Södermalm i Stockholm. Platsen har utformats med Nolas Långbordet, formgivet av White Arkitekter, samt av ett svart trädäck och lekskulpturer i brons av Eva Fornåås.  Långbordet är ett miljöbedömt modulärt bänkbordssystem som kan byggas på längden och i cirklar, för att anpassas efter olika miljöer och sammanhang efter ett landskaps förutsättningar. Bordet slingrar sig fram mellan träden och samlar besökare till gemensamma utomhusaktiviteter som lunch, fika, studier, loppis, lek och mycket annat. Den nya platsen på Södermalm ger upphov till möten och samtal som uppstår kring bordet, vilket bidrar till en gemenskap och trygghet för både boende och besökare i kvarteret.  Platsen är beställd av Folksam och ritad av landskapsarkitekterna Cecilia Jarlöv och Josefin Norén Almén från White Arkitekter, med ljusdesign av Clara Fraenkel, White.

Foto: Jann Lipka


Nya Projekt

November 2020

SÄLJSTART FÖR NYPRODUCERADE PARHUS I SKÖLSTA, UPPSALA I december 2019 förvärvade OBOS mark av ALM Equity för att bygga bostäder i Skölsta. Den 17 november är det dags för säljstart av 36 nya bostäder i parhusform. - Bostäderna byggs helt i trä enligt vårt koncept Start Living, och kommer att variera i storlek från 107 till 137 kvm. Husen byggs i två plan och man får sin egen uteplats, täppa, förråd och två parkeringsplatser, säger projektutvecklare Åsa Björnsdotter Olsson. I området planerar OBOS också för en lekpark för de mindre. - I kvarteret finns redan gott om härlig tallskog där äldre barn kan leka mer fritt. Vi ville att det skulle göras trivsamt för de minsta också, och därför bygger vi en lekpark med lite picknickbord intill där man kan slå sig ner och äta söndagsfikat. Skölsta är ett gammalt sommarstugeområde, som först på senare år har börjat bebyggas med villor. OBOS planerar att bygga bostäderna vid korsningen mellan Silvergransvägen-Oxelstamsvägen-Poppelbladsvägen.

164

- Namnet på bostadsrättsföreningen, Brf Talldungen, kommer av att det ligger väldigt grönt och lummigt med härlig tallskog runt hörnet. Och trots att det är så naturnära tar man bilen in till Uppsala på en kvart, eller cyklar in via en fin cykelväg på 25 minuter, säger Åsa.


Atelje för sakral glaskonst

Blyinfattade kyrkfönster • Altarkors i glas Vänd er med förtroende till vår ateljé när det gäller • Blyinfattade fönster • Glasmålningar • Altarkors i glas • Restauration • Konservering • Reparation • Rådgivning • Design och tillverkning av nya färgade fönster till sakrala byggnader, kyrkor och församlingshem

Mälardalens ledande konsult

inom Bygg- och VVS-projektering

Vi innehar bl.a mästarbrev, specialutbildning inom traditionell glasmåleriteknik och 50 års yrkeserfarenhet. En garanti för kvalitet och gediget yrkeskunnande.

Stenhuggaregatan 1, 573 34 Tranås, tel 0140-182 20 info@wbglaskonst.se www.wbglaskonst.se

NÄR SÄKERHETEN SPELAR ROLL … SEDAN 1988 • Återkommandekontroll • Cisternrengöring • Service • Tekniska beskrivningar • Nya tankanläggningar

• Bygglov • Utbildningar • Riskanalys (LBE §7) • Klassningsplaner • Handhavandeinstruktioner

J D Cisternkontroll AB Vi finns i dina tankar!

070-318 22 40 jdcisternkontroll@gmail.com www.jdcisternkontroll.se

Ett urval av våra kunder:

Sjöfartsverket, Polisen, Swedavia, flygplatser, industrier och privatpersoner.

Mälardalens ledande konsult inom Bygg- och VVS-projektering Uppdragen varierar, från bostäder och kontor till komplicerade processbyggnader – både i sverige och utomlands. 2020 firar vi vårt 75-årsjubileum!

Uppdragen varierar, från bostäder och kontor till komplicerade processbyggnader – både i sverige och utomlands. 2020 firar vi vårt 75-årsjubileum!


Nya Projekt

November 2020

166

På bilden: Fyrtornet Lidingö, takskiffer Otta Rost på fasad Bild: Wingårdhs Arkitekter

VINNARE I VINDLASTTEST I takt med att väderförhållandena blir mer extrema efterfrågar fastighetsägare och byggare allt oftare bevis på materialens hållfasthet. Nordskiffer, som främst arbetar med fasadsystem för takskifferplattor, har bemött efterfrågan genom att genomföra ett prov för vindlaster. Klimatförändringarna påverkar hela samhället och ytskikt som tak och fasader är extra utsatta. Boverket konstaterar i en av sina rapporter*, med grund i SMHI:s beräkningar, att vindarna  förväntades öka med 5-10 % de närmaste åren efter 2005. En ökning av vindstyrkan med 10 procent ger en lastökning på hela 20 procent, eftersom vindlasten på en yta är proportionell mot vindhastigheten i kvadrat. En klart märkbar ökning. – Extremt väder påverkar hela samhället och när det kommer till fasader och vind ställer det krav på oss som är leverantörer, säger Mats Komét, sakkunnnig inom fasadsystem med takskifferplattor på Nordskiffer. Nordskiffer valde att möta branschens ökade efterfrågan på tydlig dokumentation genom att utföra ett prov för vindlaster. Testet genomfördes genom att en vanlig takskifferfasad byggdes upp.  Den ventilerade hattprofilen NVFL för skiffer fästes in i ett ramverk av träläkt, i hattprofilen monterades sedan takskifferplattor med stålkrok. Provningarna utfördes med simulerade vindlaster på 200 kilogram/kvadratmeter samt 400 kilogram/kvadratmeter, i syfte att säkerställa att skifferplattorna inte skulle falla ut från sin fastsättning eller skadas. Takskifferfasaden klarade

provningen utan att påverkas. – Vi gjorde ett test i våra egna lokaler för några år sedan, så egentligen visste vi att vårt fasadsystem och våra skiffersorter står pall, men att kunna visa det med Rise i ryggen ger trygghet både för oss och de som köper våra material. Och resultatet är vi stolta över, NordClad med takskiffer är en vinnare, berättar Mats. Men det finns en viktig aspekt med testet som Mats vill lyfta fram. – Vi hade gärna sagt att takskiffer är ett alltigenom tryggt material att arbeta med men skiffer finns över hela jordskorpan och det kan vara stor skillnad mellan sorterna. Tips till beställare är att hålla sig till de som är provade i ett komplett fasadsystem, gärna för både brand och vind, avslutar Mats. Komponenter och förutsättningar: – Ventilerad läkt av stålplåt, sk hattprofil, med en färdig hålbild monterades med skruv i bakomliggande material av trä. – Skifferplattor 5-7 mm monterade i enkeltäckning (halvförband) med 60 mm överlapp i ovankant. – Skifferplattor monterades i hattprofilen med stålkrok, 2 st per platta. – Vertikala skarvar tätades med tätningsremsa av plåt som förhindrar att regnvatten tränger in bakom ytskiktet. *Byggnader i förändrat klimat. Bebyggelsens sårbarhet för klimatförändringars och extrema väders påverkan. Utarbetad av Boverket för Klimat- och Sårbarhets- utredningen. Utgivare: Boverket september 2007.


Nya Projekt

November 2020

167

På bilden:World Trade Center i Växjö - Nordskiffer 240 takskiffer på fasaden Foto: Fotozon

Projektering, Besiktning, Installationsledning, Kalkylering

Egentillverkad gotlandskalk Jordsläckt gotlandskalk används i första hand för gammaldags traditionellt kalkbruk med inblandning av murarsand. Våtsläckt gotlandskalk används till kalkbruk genom blandning med sand och till kalkfärg genom utspädning med vatten. Beställ direkt från oss!

0498-27 10 27 • info@byggnadshyttan.se • www.byggnadshyttan.se


Nya Projekt

November 2020

MURPOOLEN I UPPDRAG ATT MURA FASADEN I NY STADSDEL I MALMÖ HAMN Fasadgruppens dotterbolag Murpoolen har tecknat avtal med Veidekke, om att vara med och bygga upp en del av ett nytt kvarter i Malmö hamn. Projektet innefattar av bland annat kontorslokaler, bostäder och vård- och trygghetsboende. Kvarteret Triton, en del av en ny stadsdel i centrala Malmö håller på att utvecklas. Fastigheten ägs av Lantmännens och kommer att bestå av kontorslokaler, bostadsrätter, vård- och trygghetsboenden, butiker, restauranger och garageplatser. Veidekke är totalentreprenör i projektet och Murpoolen har fått i uppdrag att mura fasaderna med start hösten 2020. Kontorshuset beräknas vara klart för inflyttning första kvartalet 2022, och bostadshuset under tredje kvartalet 2022. Morgan Olsson, VD för Murpoolen kommenterar: ”Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Veidekke och att Murpoolen får vara en del av det här spännande projektet som kommer att bli en murning utöver det vanliga. Uppdraget är både omfattande, spektakulärt och passar oss väldigt bra som fasadentreprenör i en större koncern”.

NYA S:T ERIKS ÖGONSJUKHUS ÖPPNAR – BLIR CENTRUM FÖR HÖGSPECIALISERAD VÅRD, FORSKNING OCH UTBILDNING Nu har de första patienterna tagits emot i S:t Eriks Ögonsjukhus nya, moderna lokaler för ögonsjukvård som är en del av det framväxande navet för life science i Hagastaden. Flytten gör det möjligt att utveckla ett nytt centrum för ögonsjukvård som erbjuder ögonvård av högsta klass och bedriver internationell forskning i framkant – ett Eye Center of Excellence.

168

White har på uppdrag av Vitartes ritat det nya ögonsjukhuset som ligger intill Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. S:t Eriks Ögonsjukhus upptar merparten av huset med lokaler som är rika på hälsofrämjande dagsljus och en flexibel utformning som möter framtida behov av ny teknik och vård. Arkitekturen bygger på nytänkande och hållbarhet i utformningen av en attraktiv och trygg miljö. – Att kunna orientera sig i en överskådlig byggnad med korta gångavstånd har stor betydelse för ögonpatienter. Därför har vi skapat en tydlig entré med öppen reception och hissar intill, samtidigt som stort fokus har lagts på färgsättning, ljus och ljud, säger Hans Forsmark, ansvarig arkitekt på White. Ambitionen är att det nya S:t Eriks Ögonsjukhus ska bli motorn i ett ögonspecialistcentrum där näringsliv, akademi och vårdgivare tillsammans skapar möjligheterna för den bästa ögonsjukvården. Samtidigt ska det vara en plats för innovativ forskning i framkant. – Här ska vi behandla sällsynta sjukdomar inom ögonområdet. Men vi kommer också att attrahera internationell spetskompetens inom både vård och forskning. Den nya miljön kommer att göra det attraktivt att arbeta här, säger Anders Boman, vd för S:t Eriks Ögonsjukhus. Operationsverksamheten med 12 operationssalar är planerad för att hantera cirka 12 000 operationer per år. Placeringen av operationsavdelningen ger snabb och enkel koppling till vårdavdelning och sterilsal. Detta ökar såväl komfort och säkerhet som känslan av lugn hos patienterna, samtidigt som personalens arbetsmiljö förbättras. – Vi är stolta och glada över att få arbeta i en toppmodern, specialanpassad operationsavdelning. Den är verkligen byggd för oss, Michael Gårdebäck, verksamhetschef vid S:t Eriks Ögonsjukhus klinik för anestesi och operation.


BRION SOLENERGI AB FOKUS • KOMPETENS • ÄRLIGHET • TRYGGHET • Montage och installation av solcellsanläggningar • Konsultuppdrag inom förnybar energi • Extern projektledning • Service av solcellsanläggningar

Preconal utvecklar, tillverkar och installerar fasader, glastak, dörrar, fönster säkerhetsdörrar, branddörrar i glas och metall. Vi finns på samtliga orter: Halmstad (HK), Falkenberg, Karlstad, Arboga & Malmö. Kontakta oss redan idag på 0346-554 50 för att få reda på hur vi kan supportera dig i ditt projekt.


Nya Projekt

November 2020

NU STARTAR BOKLOK FÖRSÄLJNINGEN AV LÄGENHETER I HÄLJARP, LANDSKRONA Torsdagen den 8 oktober startar försäljningen av de 44 lägenheter som BoKlok ska bygga på Häljarps ängar i Landskrona. Alla intresserade ges möjlighet att vara med i den livesända turordningsdragningen, som bestämmer i vilken ordning kunderna får välja bostad. Byggstart är planerad till december 2020, med beräknad inflyttning hösten 2021. På Häljarps ängar, mellan Saxån och Landskronavägen, ska BoKlok bygga 44 lägenheter. Lägenheterna fördelas på två tvåvåningshus och ett fyravåningshus och byggs med två, tre eller fyra rum med en yta på 55, 72 respektive 85 kvadratmeter. De byggs som bostadsrätter och priserna startar på 1 095 000 kr. Månadskostnaden, inklusive avgift till bostadsrättsföreningen och beräknad ränta, blir ca. 4200 kr för en tvårumslägenhet. – Häljarp är en attraktiv ort av många anledningar. Här får man grönskan och lugnet i kombination med perfekta pendlingsmöjligheter genom närheten till Häljarps station. Och det är inte längre än drygt sex kilometer till Landskrona. Så att bygga här och kunna erbjuda bra bostäder till ett bra pris känns väldigt roligt, säger Linda Jansson, kundansvarig säljare på BoKlok. På BoKlok säljs alla hem rättvist och bostäderna fördelas genom en offentlig turordningsdragning. Det betyder att alla som anmält intresse för projektet på BoKloks hemsida, ges möjlighet att delta i turordningsdragningen som avgör i vilken ordning kunderna får välja bostad. Genom detta tillvägagångssätt ges alla samma chans och budgivning utesluts. För att minska smittspridningen i dessa tider sker turordningsdragningen online via en livesändning, och avtalsskrivningar görs digitalt via e-signering.

170

- Vi vet att det för många är ett stort steg och investering att köpa en ny bostad. Kanske nu mer än någonsin i dessa virustider. Därför har vi gjort vår köpprocess helt digital, och dessutom under hela 2020 sänkt förskottsbeloppet på våra lägenheter från 25 000 kr till 10 000 kr, för att möjliggöra en bostadsaffär för så många som möjligt. Intresset för lägenheterna har varit stort så det känns kul att äntligen få starta försäljningen, och vi hoppas att alla som vill köpa ett nytt hem får möjlighet att göra det, säger Linda Jansson. I det nya kvarteret BoKlok Snödroppen på Häljarps ängar har man naturen runt knuten, och samtidigt nära till skola, förskola och mataffär. Från Häljarps station, ca 1,5 kilometer från det kommande kvarteret, nås Landskrona på 5 min, Lund på 20 min och Helsingborg C och Malmö C på 35 min. 


Vi köper ditt skrot – det räddar vårt klot Vi på Kuusakoski i Gävle Hamn köper ditt metallskrot till konkurrenskraftiga priser. Vi arbetar passionerat med att sortera, bearbeta och processa ditt skrot till rena fraktioner för stål- och smältverk för att där bli ny råvara. Våra återvinningsprocesser är oerhört mycket miljöeffektivare än att bryta nytt råmaterial från gruvor, både sett till naturtillgångar och energianvändning. Så välkommen in till Kuusakoski i Gävle Hamn och hjälp oss värna om miljön. Pär Jonsson Platschef Kuusakoski Gävle


Nya Projekt

November 2020

FRAMTIDSKVARTERET NYA ELLSTORP I MALMÖ – 750 NYA BOSTÄDER PLANERAS I mars 2020 förvärvade MKB Fastighets AB ett område i Ellstorp vid Värnhemstorget och Östervärns station i Malmö. Avsikten har hela tiden varit att genomföra utveckling av Nya Ellstorp tillsammans med HSB och Hub Park. MKB, HSB och Hub Park bildar nu Ellstorp Fastighets AB. Bolaget ska utveckla området och arbetar för en detaljplan baserad på det samrådsförslag som tidigare tagits fram. – Området är intressant eftersom det blir ett första steg att binda samman innerstaden med Kirseberg på ett synligt sätt. Malmös befolkning växer och med 750 nya bostäder kan 1 800 Malmöbor få ett nytt hem i Nya Ellstorp där hållbara val blir en naturlig del av vardagen, säger Gunnar Östenson, affärutvecklingschef och vice vd på MKB. Bolagen är överens om hur samarbetet i området ska se ut. Det blir cirka 450 hyresrätter, varav MKB bygger 350 och Hub Park 100. HSB kommer att bygga cirka 300 bostadsrätter. Efter uppdelningen kommer MKB, HSB och Hub Park äga sina respektive kvarter och Malmö stad antas ta över allmän platsmark. – Här kommer flera spännande kvarter att växa fram, som genomsyras av innovativa miljö- och klimatsmarta byggnader samt effektiva mobilitetslösningar. Vi tre aktörer vill tillsammans skapa ett område att bo och trivas i, säger Pär Hammarberg, regionchef på HSB. Förutom bostäder finns det även planer på förskola och äldreboende. Det kommer också att ges utrymme för kommersiella lokalytor och ett mobilitetshus. Där parkering kombinerat med mobilitetsåtgärder som bilpool, cykelpool och

172

paketutlämning ger minskade transporter inom området och en lokal för till exempel livsmedel kan ge boendenära service. – Vi tycker att det är spännande att vi är tre bolag som valt att samarbeta på ett sätt som gynnar staden och Malmöbon. De lösningar och den kunskap vi har tillsammans gör att boendelösningar, service och mobilitet kan förverkligas i det Nya Ellstorp, säger Tomas Strandberg, Vd för Hub Park. Nya Ellstorp kommer att byggas i etapper där byggnaderna mot södra Bulltoftavägen är först ut. Den första inflyttningen är planerad till slutet av 2023. Just nu pågår dialog mellan partnerna och Malmö stad kring detaljplan och exploateringsåtagande. Fakta MKB förvärvade området av Jernhusen tidigare i år till ett underliggande fastighetsvärde om 166 miljoner kronor. Total byggfärdig mark: 72 540 kvadratmeter, varav 35 505 kvadratmeter hyresrätter, 21 180 kvadratmeter bostadsrätter, 500 kvadratmeter centrumverksamhet, 1 490 kvadratmeter förskola och 13 865 kvadratmeter mobilitetshus. MKB, HSB och Hub Park kommer att utveckla området tillsammans och bebygga de enskilda kvarteren för egen förvaltning/bostadsrättsföreningar. Detaljplan 5564, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad. Nya Ellstorp Klimatsmart: Energi- och resurseffektiva byggnader för mindre klimatavtryck. Grönt: Trivsamma utemiljöer med både grönska och odling. Socialt: Trygghet genom tillgänglighet och sociala initiativ kring sysselsättning och skola. Mobilt: Smarta mobilitetslösningar för en mer hållbar livsstil.


Vi fick möjligheten att utföra rör-, ventilation- och energientreprenaden i detta projekt. www.tk-service.se

Ikaros® är en ledande leverantör av produkter och tjänster för Spillskydd, Rengöring och Smörjteknik Bli kund hos oss och få 10% rabatt på ditt första köp. Använd rabattkoden: UH10 vid beställning.

www.ikaros.net *Rabattkoden gäller endast vid första beställningen som registrerad ny kund.


SÄLJSTART: NYTT BOSTADSKVARTER I HÖÖR >>>


www.taktjanst.com

Vi installerar framtidens ventilationssystem på Citypassagen

Industrivägen 21, Box 3, 151 21 Södertälje

Tel: 08 522 933 00


Nya Projekt

November 2020

SÄLJSTART: NYTT BOSTADSKVARTER I HÖÖR Torsdagen den 22 oktober startade försäljningen av lägenheter och radhus från BoKlok, i Kvarnbäck, Höör. Byggstart är planerad till våren 2021, med beräknad inflyttning vintern/våren 2022. I Kvarnbäck, norr om centrala Höör, ska BoKlok bygga ett helt nytt kvarter med 48 lägenheter och 19 radhus i bostadsrättsform. Lägenheterna kommer att ha två, tre eller fyra rum och kök, alla med balkong eller altan. Radhusen är i två plan, har 5 rum och kök samt en egen trädgård. Den uppskattade boendekostnaden för avgift till bostadsrättsföreningen och beräknad ränta blir från cirka 4450 kronor per månad för en tvårumslägenhet och från cirka 9000 kronor per månad för ett radhus, inklusive beräknad driftkostnad. – Stora delar av våra hus byggs i vår fabrik i Småland vilket gör att vi kan använda smarta tillverkningsprocesser, tänka i stora volymer och hålla låga priser. Det gör också att vi kan färdigställa husen på kortare tid så att våra kunder inte behöver vänta så länge på sitt nya hem, säger Johan Hansson, byggledare på BoKlok. BoKlok har tidigare byggt bostäder runtom i Skåne, men kommer nu för första gången till Höör. Likt alla bostäder från BoKlok, kommer de nya bostäderna fördelas genom en offentlig turordningsdragning, som innebär att alla som lämnar intresse för projektet på BoKloks hemsida ges möjlighet att delta vid turordningsdragningen. Med anledning av Coronapandemin sker sedan dragningen via en livesändning på webben, och kunder får välja den BoKlok-bostad som passar dem bäst utifrån det turordningsnummer de tilldelats. – Vår filosofi är att alla ska ha råd att bo bra. Genom vår turordningslista får alla möjlighet att välja boende utan att behöva armbåga sig fram i en budgivning eller förstå sig på kluriga

176

kösystem. Hos oss har alla samma chans. Det känns viktigt för oss. Att dessutom vara med och utveckla ett helt nytt bostadskvarter, där våra flerbostadshus är ett av de få i Höör som har hiss tillgänglig helt utan trappsteg, känns som ett fint komplement till befintlig bebyggelse och något som kan göra skillnad för t.ex. våra lite äldre kunder, säger Johan Hansson. De två bostadsprojekten har fått namnen BoKlok Mittpunkten och BoKlok Koordinaten, som refererar till Höör som Skånes geografiska mittpunkt. Området ligger nära naturen knappt 1 kilometer från Höör centrum. Här finns tågstation, matbutiker, vårdcentral, apotek, förskolor och skolor. Från tågstationen går Öresundståg och Pågatåg regelbundet och det är lätt att ta sig till stora delar av Skåne. Lund nås på 20 minuter och Malmö på 35 minuter.


STOLT ENTREPRENÖR AV KV IDET I VÄXJÖ Vi vet vad som krävs för lyckad totalentreprenad. -100% engagemang, från första mötet till nyckelfärdigt. Vi är en stark och pålitlig aktör med bas i Växjö som gärna tar oss an spännande entreprenader i Växjö. Läs mer på www.byggbolaget.se

Contiga AB en stombyggare med egen tillverkning av stål- och betongelement i mellansverige. www.contiga.se

EFFEKTIVITET ÄR INTE BUNDET TILL STORLEK Enervent Salla ett litet kraftpaket www.enervent.se/salla


Sten, natursten och gabioner Steelrod AB är ett företag som erbjuder leverans och montering av egenhändigt importerad sten och natursten från världens alla hörn. Vi gör även gabionmurar som vi bygger runt om i Sverige. Gabioner används oftast till stödmurskonstruktion samt buller och insynsskydd. Besök www.steelrod.se för mer information!


Sondex re och la x ä v e m r ä v tt la P lare Spiralvärmeväx Stort utbud av värmeväxlare vätske-, slam- och ångapplikationer. Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-122 206 75 e-post: info@processor.se l www.processor.se

l

Fråga oss - det lönar sig!

Prisvärda produkter för entreprenadföretag!

Prisvärda pro

Produkter för g omrörare p

Produkter för åkerier Container flak, Grusflak, Liftdumper Specialprodukter Slamsug och spolbilsutrustning, tankar med högtryckspumpar. Mini slamsugare

Hos oss hittar d Släpvangar co Furuvägen 30, 872 32 KRAMFORS Tel.nr 070-320 63 87

www.aspby.se

Furuvägen 30, 872 32 Kramfors | 070-320 63 87 | www.aspby.se

Vi tar ansvar för miljön! Slamsugning, högtrycksspolning samt TV-inspektioner av ledningar är vår huvudinriktning. Miljövänlig dammbehandling av grusytor är en specialprodukt vi tillhandahåller. • Vi kör trafiksäkert • Vi kör klimatsmart • Vi tar ansvar

www.miljovision.se

08-570 300 14

Vi erbjuder både standa


GEMENSAMT SPADTAG FÖR NYTT VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE I BETTORP Bygget av det nya vård- och omsorgsboendet Kornellen i Bettorp började som planerat i maj 2020. Torsdag 1 oktober tog Örebro kommun och byggherren NCC ett gemensamt spadtag för att uppmärksamma bygget. Under hösten 2019 stod det klart att NCC kommer att bygga Örebro kommuns nya vård- och omsorgsboende i Bettorp. Bygget av det nya boendet Kornellen startade som planerat i maj 2020 och nu tar Örebro kommun och NCC ett gemensamt spadtag för att uppmärksamma bygget, som planeras vara färdigt i slutet av 2021. Planerad inflytt december 2021 Med NCC som byggherre, bygger Örebro kommun ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 platser samt en gruppbostad och hemvårdslokaler i Bettorp. Fastigheten kommer även att inrymma en restaurang och ett tillagningskök. Tidplanen är att inflytt i de nya lokalerna kan ske i december 2021.


ILLUSTRATION: LILJEWALL ARKITEKTER


Nya Projekt

November 2020

TORNSTADEN BYGGER BOSTADSHUS I BANDHAGEN, STOCKHOLM I Bandhagen Centrum ska det nu byggas ett nytt bostadshus innehållande 84 lägenheter samt kommersiella lokaler i bottenplan. Tornstaden har fått förtroendet av Wallenstam att ansvara för totalentreprenaden. Byggnationen startar inom kort och beräknad inflyttning blir sommaren 2022. Byggnads AB Tornstaden Öst har fått förtroendet att ansvara för totalentreprenaden av de 84 bostäder som ska byggas i korsningen Trollesundsvägen och Mosstenabacken i Bandhagen Centrum. Huset är ritat av Sandell Sanberberg och är L-format med fem respektive sju våningar varav en del är suterräng. Det kommer också att bli en gemensam takterrass och innergård för de boende. För att skapa ett levande centrum skapas kommersiella lokaler i bottenplan och under huset byggs ett garage. Inflyttning är planerad till sommaren 2022. ”Det känns väldigt roligt att vi nu är igång med byggnationen av nya fina lägenheter med hög kvalitet, i bästa läget i Bandhagen. Den gemensamma takterrassen och innergården med utsikt blir ett extra värde för de framtida boende”, säger Magnus Eklund, Avdelningschef Produktion hos Wallenstam. ”Det känns både roligt och utmanande att vi tillsammans med

182

Wallenstam får utföra ytterligare ett projekt genom det väl upparbetade samarbetet vi har, bland annat i Sundbyberg där vi ansvarar för ett antal projekt i Umami Park. Att vi har haft möjlighet att vara med redan i ett tidigt skede även i denna process är nyckeln till att skapa ett lyckat resultat för alla parter”, säger Magnus Lundberg som är Regionchef på Byggnads AB Tornstaden Öst.


Behöver du fastighetsfilm? Med våra 30 år i branschen vet vi att vi kan möta ditt behov med den bästa lösningen.

Bil & glasdesign i Norden AB info@bilglasdesign.se 08-702 14 14

Värmedämpande Bättre inomhusklimat & energibesparande

Fastighetsdekor

Inredningsdetaljer & varselmarkeringar

Hos oss är det utsidan som räknas!

Säkerhetsfilm

Förstärkt inbrottsskydd & personskydd

Stilfulla stenytor, gröna oaser, matchande planteringar, gedigna murar och skyddande spaljéer. Det finns mängder av sätt att lyfta allt från offentliga utemiljöer och parker till bostadsområden och villaträdgårdar. www.ksmark.se


HARJAGERSBADET – KÄVLINGE KOMMUNS NYA BADHUS >>>


Förebygg inbrott med smart belysning Belysning har sedan lång tid tillbaka bevisats ha stark påverkan för en förbrytares agerande och har i många fall en förebyggande effekt för om ett inbrott sker eller inte. Med vår nya tjänst Security Lighting kan du, på ett effektivt sätt, skapa en illusion av att just dina lokaler är bemannade och på så sätt stävja brott. Läs mer om tjänsten på vår hemisda.

securitas.se

GÖR RÄTT GÖR OM!

Vi bygger butiker där man gärna handlar! www.butiksbyggensverige.se

Butiksbyggen S V E R I G E

A B

RINGDAHL MASKINER AB Stockholm

Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN www.ringdahl-maskiner.se

Tjänster med höga krav på kompetens Vi utför byggnadsentreprenader och servicearbeten med hög kvalitet i bland annat känsliga miljöer där det ställs höga krav på att beställaren och slutkundens verksamhet påverkas så lite som möjligt och att kundens bestämmelser och rutiner efterföljs. www.hygienbygg.se


HARJAGERSBADET – KÄVLINGE KOMMUNS NYA BADHUS Arbetsliv- och fritidsnämnden fattade på onsdagen beslut om namn på Kävlinge kommuns nya badhus. Namnet – Harjagersbadet – har en stark geografisk och historisk koppling till kommunen. Kävlinge kommun har beslutat att bygga ett nytt badhus i närheten av tågstationen i centrala Kävlinge. Badhuset byggs i tre våningar, med familjebad på de två övre våningarna och en friskvårdsavdelning med gym och gruppträning på entréplan. I fjol bjöds alla kommuninvånare in till att lämna förslag på vad det nya badhuset ska heta. Omkring 150 förslag kom in, där olika varianter av Stationsbadet var mest återkommande. Stationsbad finns dock redan på olika platser i landet och andra, mer kommunspecifika namnförslag, har testats. Vid onsdagens möte var frågan uppe i Arbetsliv- och fritidsnämnden, som då beslutade att döpa badhuset till Harjagersbadet. – Vi ville ha ett namn som är unikt för Kävlinge kommun. Harjagersbadet har en stark geografisk och historisk koppling till kommunen, säger Johan Ericsson, ordförande i Arbetsliv- och fritidsnämnden.

Harjager var namnet på den härad som bland annat innefattade nuvarande Kävlinge kommun och som fått sitt namn efter socknarna Stora Harrie och Lilla Harrie. I oktober övertar KKB den fastighet där badhuset ska byggas och projektet är nu inne i bygglovsprocessen. – Enligt planen kommer vi att kunna ta det första doppet i nya badhuset våren 2023, berättar Johan Ericsson. Fakta: Familjebad och gym i tre plan Kävlinge kommuns nya badhus byggs i tre våningar, med familjebad på de två övre våningarna och en friskvårdsavdelning med gym och gruppträning på entréplan. Badhuset får en stor 25-metersbassäng med tolv banor och tremeters hopptorn. Det kommer att finnas två mindre bassänger med höj- och sänkbart golv som kan anpassas för olika aktiviteter, som simundervisning och vattengymnastik. För de allra minsta kommuninvånarna kommer det att finnas ett litet badland – en grund bassäng med vattenaktiviteter. Den som gillar fart kommer att kunna kasta sig ut för vattenrutschbanan och den som vill ta det lite lugnare kan besöka relaxavdelningen på översta våningen.


EDINA STENSÄTTNING utför stensättning och markarbeten för stora företag och privatpersoner. Husgrunder, vägar, finplanering, plantering, och parkanläggninger. 073-969 50 81 fix@edina.nu www.edina.nu

ENTREPRENAD MED HELHETSYN

Tel: 0470-75 70 28 www.hissteknik.com

Vi utför Betongborrning , Betongsågning och mindre rivningar. Trevligt bemötande och proffsigt utförande är vårt motto. Välkommen att kontakta oss på: Tel. 076-013 52 22 Mejl: chrille@cbhab.se

byggstädning • fönsterputs • golvvård hemstädning • kontorsstädning bodstädning • trappstädning Susann Dillqvist: 070-533 19 55


Nya Projekt

November 2020

AKADEMISKA HUS INVESTERAR FÖR NORDGEN PÅ CAMPUS ALNARP Akademiska Hus satsar 67 miljoner kronor i en ny byggnad för Nordiskt Genresurscenter (NordGen) i Alnarp. Därmed stärker campusområdet sin position som en unik grön mötesplats för världsledande forskning, utbildning och innovation. Nordiskt Genresurscenter är de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för genetiska resurser. Deras uppdrag är att bevara och främja ett hållbart nyttjande av de genetiska resurser som växter, husdjur och skog i Norden bär på. Sedan 2001 har verksamheten sitt huvudkontor i Alnarp, och det är också där NordGen väljer att vara kvar när centrat nu befinner sig i en expansiv fas och behovet av större och mer ändamålsenliga lokaler har uppstått. – I en tid när klimatförändringarna påverkar vårt jordbruk och den biologiska mångfalden minskar som aldrig förr är NordGens arbete viktigare än någonsin. Genetiska resurser bär på lösningarna till framtidens utmaningar. Att vi snart kan flytta in i mer ändamålsenliga lokaler är ett stort lyft för vår verksamhet och

188

något vi verkligen ser fram emot, säger Lise Lykke Steffensen, direktör på NordGen. Den nya byggnaden omfattar cirka 1 700 kvadratmeter fördelade på två våningsplan. Majoriteten av ytorna utgörs av kontor, men här kommer även att finnas moderna labblokaler och ett 300 kvadratmeter stort frölager. Frölaboratoriet och frysarna med fröerna kan beskrivas som varje genbanks hjärta. Byggnadens placering är strategiskt vald utifrån närheten till odlingar, växthus och den utbildning och forskning som bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). – Med sitt arbete för att bevara genetisk och biologisk mångfald kompletterar NordGen den verksamhet som bedrivs vid SLU. NordGens fortsatta närvaro på Campus Alnarp bidrar också till att befästa området som ett campus för samverkan kring hållbar utveckling på regional, nationell och internationell nivå, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus. Byggstarten är planerad till februari 2021 och inflyttning beräknas kunna påbörjas i december samma år.


Vi utför allt inom måleri!

Olof Engbergs Väg 4C, 827 35 Ljusdal 0651-76 79 09 • 070-646 16 53 henrik@vidarsmaleri.se • www.vidarsmaleri.se

070-321 19 29

www.vvsinstallator.com

Er servicepartner för roterande drifter

+46 70-318 28 19

Mikab VVS-konsult AB Vi använder oss av de senaste hjälpmedlen när det gäller CADoch beräkningsprogram. Vi arbetar med MagiCAD och utför 3D-projektering inom såväl VS- Vent- som kylsystem.

Antennvägen 10, 135 48 TYRESÖ Tel: 08-712 50 20 www.mikabvvs.se


SÄLJ- OCH BYGGSTART FÖR 47 LÄGENHETER I RIKSBYGGENS BRF NÄRA I HYLLIE, MALMÖ Riksbyggen startar nu försäljningen i Brf Nära i Hyllie i Malmö. Lägenhetsstorlekarna spänner från smart planerade ettor till spatiösa lägenheter om 7 rum och kök. Byggstart kommer att ske i november och inflyttningen är planerad till kvartal 4 2022. – Brf Nära får ett fantastiskt fint läge nära den kommande stadsdelsparken i Hyllie och nära den nya Internationella skolan. Lägg därtill bästa pendlarläge precis intill Hyllie station som gör det möjligt att enkelt nå hela Öresundsregionen, säger Camilla Lundström, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen. Brf Nära är Riksbyggens tredje bostadsprojekt i centrala Hyllie. 30 av bostadsrätterna är traditionella lägenheter i ett plan. Resterande bostadsrätter är stadsradhus, så kallade townhouse, i två eller tre plan. Samtliga 47 bostäder har antingen balkong, egen uteplats eller egen takterrass. Det största townhouset har inte mindre än tre balkonger samt en takterrass på hela 54 kvadrat. – Intresset är stort och Riksbyggen startar försäljningen till vår Förturs-kö för att sedan läggas ut till samtliga intressenter. Byggstarten kommer att ske nu i november, i detta projekt inväntar vi inte bankernas krav på att viss andel av bostäderna ska vara sålda utan startar med egna medel, säger Charlotte Olsson, projektledare på Riksbyggen. I fem av townhousen finns även möjlighet till generationsboende med en avskiljbar lägenhetsdel som är utrustad med pentry, badrum och egen ingång. I föreningen finns ett gemensamt hängande växthus/orangeri där boende kan odla tillsammans med sina grannar.


Industrivägen 3, 870 32 Ullånger Tel: 0613-102 60

Känd som bästa armeringsfiber vid inblandning och bearbetning av betong. Läs mer på www.forta-ferro.com För mer information kontakta:

info@betonova.se, www.betonova.se

60% C • 0% M • 100% Y • 0% K 149 R • 193 G • 31 B

www.lpmaleri.se

När ni behöver hjälp med städning, fönsterputs, golvvård mm. Kontakta oss på uppsala@mellstad.se eller 018-71 13 40

042-19 41 50

2017-11-21 Vi är ett företag med mer än 30 års erfarenhet av fog- och brandtätning

Annons_SvByggtidning_LPmaleri_92x60_20171121.indd 1

10:40:16

Idag är vi 20 personer som arbetar med att ständigt förbättra kvalitén på våra arbeten och vårt miljöarbete. Fogfixarn Brand och Fogteknik är ett av Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR) aukoriserat företag.

#181E22

Projekt- och byggledning Lässbu 35% C • 0%Ingwar M • 0% Y • 90% K 072-737 40 60

www.brandochfogteknik.se Fasadfogning • Fogrenovering • Estetisk fog Ljudtätning • Brandtätning • Brandavskiljning

45 R • 55 G • 61 B


När ni behöver hjälp med städning, fönsterputs, golvvård mm. Kontakta oss på uppsala@mellstad.se eller 018-71 13 40

070-374 70 20

Nyinstallation, modernisering, service & reparation av hissar

GEOSYNTETER BETÄCKNINGAR DAGVATTEN

www.nordiskhiss.se info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se


AIX RITAR NYA BOSTÄDER I SOLNA >>>


Nya Projekt

November 2020

AIX RITAR NYA BOSTÄDER I SOLNA AIX har på uppdrag av Råsta projektutveckling tagit fram planförslag för 450 nya bostäder i Huvudsta som nu godkänts av kommunen. – Tillsammans med Solna stad skapar vi en boendemiljö med mycket grönska och trivsamma friytor för socialt umgänge, säger Lisa Wikström, arkitekt på AIX. Bebyggelsen består av tre kvarter, ett punkthus och ett parkeringshus. Ett av kvarteren kommer att innehålla en förskola med fyra avdelningar. De kommande bostäderna ligger längs Huvudstaleden. Husen är högre mot leden och bildar en bullerskärm som skydd för de inre gröna gårdsrummen och den befintliga bebyggelsen. I söder, mot Huvudstabron, finns en högre 11 våningsdel, en port till Solna från Bromma. Utmed lokalgatorna skapas ytor för lokaler i bottenvåningarna. Husens tak blir gemensamma vistelseytor och kommer till stor del vara gröna för en bättre miljö och dagvattenhantering. Fasaderna är tänkta att utföras i ljusa

196

sandfärgade tegeltoner varvat med betong, trä och puts i ljusa pasteller. Planen är samordnad med en parallellt pågående plan för Solnaverket som syftar till att utöka deras verksamhet och ställa om till fossilfritt. AIX har arbetat med projektet sedan 2016, från tidiga volymskisser till nuvarande förslag.


Björkstadens Plåt

SEDUMTAK För en grönare stadsmiljö

Vi utför alla typer av plåt och isoleringsarbeten, även byggnadsplåt Vår specialitet är platsskummad isolering och plåtbeklädnad Tel: 08-760 32 70 info@belisol.se

www.belisol.se

S TO LTA HA NT V E RK A R E S E DA N 2 0 1 0 0761-00 98 88 / 0761-00 98 87 info@traomur.se Ekenleden 13 A, Kållered www.traomur.se •


Arkitekt: In Praise of Shadows Arkitektur AB


Nya Projekt

November 2020

199

STENA FASTIGHETER FORTSÄTTER SATSA – BYGGER FLER HÅLLBARA HEM I VEGA Stadsdelen Vega i Haninge fortsätter att växa. Stena Fastigheter påbörjar nu ytterligare ett bostadsprojekt i Vega bestående av 124 lägenheter fördelat på tre punkthus, med fokus på hållbara hem. Vega är på väg att bli en levande stadsdel för det nära, enkla och sköna livet. Utöver Stena Fastigheters pågående byggnationer av Storseglet (185 st hyresrätter), Sommartriangeln (20 st bostadsrättsradhus), Vintertriangeln (24 st bostadsrättsradshus) och kv. Gaffelseglet (146 hyresrätt samt 18 Co-living-enheter) påbörjas nästa bostadsprojekt bestående av de tre punkthusen Zenit, Nadir och Horisont. –Utvecklingen av Vega är en del av Stena Fastigheters arbete med att skapa långsiktigt attraktiva och hållbara boendemiljöer. Här vill vi ta tillvara på och utveckla områdets kvaliteter på ett sätt som kommer fler till godo, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm. Hållbart över tid Zenit, Nadir och Horisont kommer att bestå av både hyresrätter och bostadsrätter. Vi har en vision att lägenheterna skall erbjuda hem för olika familjekonstellationer över tid. Husen som ligger ett stenkast från stadsdelens nya pendelstation och gränsar mot naturmark i öster och ett nytt parkområde i söder har i sin arkitektur eftersträvat en lugn och enkel geometri, med inspiration från småstadens eller skärgårdens typologier som skapar ett karakteristiskt uttryck. Projektet speglas även av robusta materialval som håller över tid där materialens egenkaraktär skapar uttrycket. Samtliga fasader är kläs i ljus aluzink som ändrar karaktär över dagen allteftersom det skiftande himmelsljuset reflekteras i fasaden. Fasaden är valt med omsorg i ett hållbart material som kräver litet underhåll och har stora möjligheter att återvinnas. Entréerna gestaltas med träribbor i tak och på fasad som tillsammans med markplaneringen ger ett varmt intryck. Stora glaspartier ger insyn till den stora entréhallen vilket skapar känsla av trygghet. Totalentreprenör för projektet är NCC Sverige AB och arkitekt är In Praise of Shadows Arkitektur AB. –Med kvarteren Horisont, Nadir och Zenit i Vega har Stena Fastigheter tillsammans med In Praise of Shadows skapat elegant hus både i form, material och placering. Hus med både natur och stad på första parkett, säger Andreas Paulson, Stadsarkitekt Haninge kommun Hållbar stadsutveckling Vi på Stena Fastigheter vill stärka de städer vi finns i, och för oss är ansvarsfulla och långsiktiga relationer grunden för ett hållbart samhälle. Grunden i vårt hållbarhetsarbete är att vi är en långsiktig fastighetsägare som arbetar för att ha goda relationer med de som bor i våra hus. Vi äger och utvecklar våra kvarter med tanke på framtida generationer och vill stärka de städer vi finns i. Där börjar omtanken för oss – We Care. Vi tänker noga igenom vilka material vi använder – de ska hålla i många år och vara snälla mot miljön. Att bygga hållbart innebär att våra hus ska vara energisnåla och miljövänliga och att den sociala tillvaron i området ska fungera bra. Förutom en genomtänkt miljömässig profil så har Stena Fastigheter även haft tydliga krav på social hållbarhet vid upphandling >>


Nya Projekt

November 2020

av entreprenören för projektet.  – Omtanke är en grundläggande värdering för oss, men också en förutsättning för att lyckas med det uppdraget. Vi stärker de städer vi finns i genom att utveckla fastigheter, områden och städer med omtanke om människor och miljö. Sedan 20 år tillbaka har vi arbetat med social hållbarhet genom vårt arbetssätt relationsförvaltning. Det känns väldigt kul att vi nu får med oss detta arbetssätt i våra upphandlingar vid nyproduktion så att vi tillsammans med våra entreprenörer kan agera som en ansvarsfull stadsutvecklare och driva utvecklingen framåt mot ett hållbart samhälle, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm.  Haninge är ett av länets mest expansiva och intressanta

200

områden vad gäller stadsutveckling. I Vega planeras för 3 500 nya bostäder och en befolkning på över 10 000 invånare. Stena Fastigheter står för nästan hälften av utbyggnationen i Vega, med ca 1 500 bostäder - såväl hyres- som bostadsrätter. Fakta Zenit, Nadir och Horisont, Vega: Antal lägenheter: Totalt 124 lägenheter fördelat på tre punkthus (82 bostadsrätter och 42 hyresrätter) Inflyttning: Påbörjas sommaren 2022 Samtliga hyreslägenheter förmedlas via Stockholms Bostadsförmedling, med start xx 2021. Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Arkitekt: In Praise of Shadows Arkitektur AB


Laddlösningar för publika platser och bostäder Eldon Installations semisnabbladdare ECO

Skinande blankt med

One uppfyller alla krav som ställs på publika laddstolpar. Den unika designen med belysning på toppen gör den till ett attraktivt tillskott i de flesta miljöer. Med vårt nya ECO insatskit kan vi även erbjuda en lösning för bostäder med kombinerad

Allt inom byggstäd 0708-26 86 11 • 0709-82 92 43

CIK Arena, B-s1,d0 Flamskyddande lack

laddning och uttag för motorvärmare.

www.eldoninstallation.se

FB produkterna stoppar brand & gnistor omedelbart. EI30-EI60 RISE, godkända

Tel: 0303-65420 www.eldochvatten.se | info@eldochvatten.se

TÄNK PÅ TAKET!

Inred taket med ekribb med ljudabsorberande EcoSUND®.


Nya Projekt

November 2020

SÄLJSTART FÖR RIKSBYGGENS BRF PARKLIV MED 49 LÄGENHETER I TÄBY PARK Riksbyggen startar nu försäljningen i Brf Parkliv i Täby Park. Brf Parkliv är Riksbyggen andra etapp med bostadsrätter i Täby Park. Sammanlagt ska Riksbyggen bygga cirka 800 nya bostäder i hus med höga hållbarhetskrav, både hyres- och bostadsrätter. – Brf Parkliv innehåller smarta och flexibla lägenheter i storlekar från ettor med smart sovalkov till familjevänliga femmor. Flera av lägenheterna har rymliga klädkammare som enkelt kan göras om till en mindre barnkammare eller hemmakontor vilket många efterfrågar idag när allt fler jobbar hemma, säger Stefan Högman, marknadsområdeschef på Riksbyggen. Stockholms tidigare galoppfält omvandlas till en helt ny stadsdel med namnet Täby Park. Sedan tidigare har Riksbyggen startat Brf Cykelverkstaden med 111 bostadsrätter och Galopphästen med 131 hyreslägenheter i Täby Park. – Brf Parkliv ligger i ett strålande läge i nya Täby Park och kvarteret byggs i formen av en hästsko, granne med en av Täby Parks naturparker. På innergården kommer det bland annat att finnas en soltrappa och grillterrass och de boende kommer att ha tillgång till både bil- och cykelpool, berättar Angelica Ringström, säljare, marknadsområde Norrort. Inflyttningen i Brf Parkliv är preliminärt beräknad att kunna ske under 2023.

202


www.jokkmokksmark.se

• • • •

Bryter och bearbetar Orsasandsten till byggnadssten, fasadsten, restaurering mm. Orsa Stenhuggeri AB Gruvbacksvägen 4 SE- 794 91 Orsa Tel: +46 250 550 330

• • • •

Industrigolv Golvvård Betongpumpning Armering

VVS-projektering Energi & Miljö Projektstyrning Teknisk förvaltning

I fronten för en samverkande teknikanda inom byggande och förvaltning. www.ahlsrodindustrigolv.se

RIBA AB tel. 08-599 02 800

riba.se

FBP Bygg & Produktion AB – er totalentreprenör inom allt för Era fastigheter sedan 2002

FBP Bygg & Produktion AB Träffgatan 5, 136 44 Haninge 08-545 40 140 info@fbpab.se www.fbpab.se

OSKADLIGGÖR KEMIKALIER. Diphoterine® är lika effektiv mot syror, baser och oxiderande ämnen och kan användas på hud, i ögon, öron och svalg. www.medicalcare.se


NU ÖPPNAR RIGSHOSPITALETS NORDFLYGEL I KÖPENHAMN >>>

ILLUSTRATION: Adam Mørk


Nya Projekt

November 2020

206

ILLUSTRATION: Adam Mørk

NU ÖPPNAR RIGSHOSPITALETS NORDFLYGEL I KÖPENHAMN Nordflygeln tillskapar 54 000 nya kvadratmeter på Rigshospitalet, över 200 patientrum, moderna operationssalar, en intensivvårdsavdelning samt nya mottagningar. Flygeln är utformad för att skapa patienttrivsel i en läkande vårdmiljö där personalens behov tillgodoses och framtidens vård säkras. Nordflygeln är ett spektakulärt byggnadskomplex på Rigshospitalet. Målet har varit att skapa en byggnad som främjar patienternas tillfrisknande samtidigt som effektiviteten och funktionaliteten optimeras. De 54 000 kvadratmeter är fördelade på 7 våningsplan och rymmer sammanlagt 209 patientrum, varav 196 enpatientrum med eget badrum, 33 operationssalar, intensivvårdsavdelning, mottagningar, bilddiagnostik samt plats för forskning. Utformningen är resultatet av ett tätt samarbete mellan LINK arkitektur, 3XN arkitekter och ingenjörsverksamheten Sweco. Dessutom har landskapsarkitekterna Kristine Jensens Tegnestue och den tyska arkitektverksamheten Nickl & Partner varit samarbetspartners i projektet. Flödesoptimering Byggnaden har givits en sicksack-form, inspirerad av ett kardiogram, som genomskärs av en huvudartär. Strukturen gör det möjligt för personalen att snabbt ta sig från punkt A till B, samtidigt som patientrummen är placerade så att de inte störs av förbipasserande. – Vi gläder oss åt att inviga den nya flygeln, som markerar ett stort steg på vägen mot ett ännu mer tidsenligt och rymligt Rigshospital. Från projektering till byggprocess har vi haft ett konstruktivt samarbete med arkitekter, ingenjörer och entreprenörer om inredning och design, arbetsflöde och patientbehov. Vi ser nu fram emot att flytta in i en vårdbyggnad av högsta standard, som är skapat för att tillmötesgå nutidens behov och framtidens förändringar, säger sjukhusdirektör Per Christiansen. Överblick och orientering Placeringen av mottagningar och patientrum på tre våningsplan, sammanbundna av den genomgående axeln, svarar mot behovet av multianvändning och en smidig övergång mellan de olika avdelningarna. Det är dessutom optimala ankomstförhållanden

för dagkirurgipatienter, likaså är pre- och postoperation placerat i anslutning till operationsavdelningarna. Två spiraltrappor och fyra centrala hisstorn förbinder våningsplanen med det centrala huvudstråket. Trapporna är placerade i öppna atrier som förser byggnaden med rikligt dagsljusinsläpp. I anslutning till trapporna finns uppehållsytor på varje våning. För att förenkla orienteringen har varje våningsplan sin egen kulör på golv, dörrar och utvalda väggar. Konstverk av Olafur Eliasson, Malene Landgreen och Erik A. Frandsen ger färg och liv invändigt i byggnaden och tonar ned de sterila sjukhusmiljöerna. Verken är placerade i atrierna och ger rummen en stark identitet, som syns både inifrån och utifrån. Därmed blir dessa rum tydliga landmärken som stärker orienterbarheten ytterligare. En del av staden – och samtidigt sin egen Byggnaden förhåller sig till sin omgivning genom att vara som högst mot det befintliga sjukhuset och som lägst i riktning mot de lägre byggnaderna på andra sidan vägen. Gavlarna öppnas upp mot parken istället för att bilda en bastant mur. En läkande vårdmiljö har varit en styrande princip på alla nivåer. De öppna glaspartierna låter dagsljuset flöda in i byggnaden och skapar sammanhang mellan byggnadens interiör och den intilliggande parken. De gröna omgivningarna och den öppna byggnaden skapar trygghet och lugn för såväl patienter som anhöriga. Resultatet är en sjukhusbyggnad där det är enkelt och trevligt att vara, och där patienterna får optimala förutsättningar för trivsel och tillfrisknad. För nutiden och för framtiden Den arkitektoniska grundtanken har varit att skapa ett uttryck som signalerar öppenhet, transparens, trygghet och mänsklighet – och samtidigt skapa en byggnad som står sig över tid, är flexibel och kan forma sig efter framtidens utveckling för sjukhusdrift. Nya behandlingsformer och konstant digital innovation kommer fortsatt att utmana det existerande sjukhusets ramar. Därför har den norra flygeln, sitt expressiva uttryck till trots, byggts efter enkla principer som ger stor flexibilitet i förhållande till morgondagens förändrade och nya behov.


ILLUSTRATION: Adam Mørk

ILLUSTRATION: Adam Mørk


Nya Projekt

November 2020

208

FOTO: Jesper Hammarlund

VÄRLDENS FÖRSTA KLIMATNEUTRALA LIVSMEDELSBUTIK Lidls första butik på Gotland är också världens första klimatneutrala livsmedelsbutik. Saint-Gobain hade en stor roll i projektet och har bland flera andra produkter levererat ISOVER PLUS+ – det fasadbärande isoleringssystemet av glasull för ytterväggskonstruktioner. Lidls butik, som invigdes i slutet av juni i år, i Visby på Gotland, är först med att uppfylla Swedish Green Building Councils, SGBC:s nya certifiering NollC02om netto nollutsläpp. Något som räknas under hela byggnadens livstid. Från materialtillverkning till demontering. Lidl är även först i världen med betyget Excellent i BREEAM-SE 2017 och den första byggnaden med dubbel hållbarhetscertifiering enligt både BREEAM-SE och NollCO2. Lösningar med lågt klimatavtryck Saint-Gobain har levererat flera produkter och lösningar till butiksbygget. – Det gäller främst det fasadbärande isoleringssystemet ISOVER PLUS+ av glasull för massiva ytterväggskonstruktioner, berättar Kristian Möller, projektsäljare på ISOVER. ISOVER PLUS+ är särskilt lämpat för projekt där hela eller stora delar av ytterväggens värmeisolering ska täckas från utsidan, vilket är ett mycket effektivt sätt att undvika stora köldbryggor. Fler användningsområden är till exempel utvändig takisolering där systemet i stället bär råspont och taktäckning. – Eftersom vårt system består av minst 70 procent återvunnet glas har det lägre klimatavtryck än andra förekommande

mineralullslösningar, fortsätter Kristian Möller. I många fall innebär det en möjlighet att kunna halvera fasadsystemets klimatpåverkan. Klimatpåverkan var huvudfokus i detta projekt men jag tror att det rationella montaget kommer vara minst lika avgörande för valet av ISOVER PLUS+ i andra projekt framöver. I sitt arbete som projektsäljare jobbar han mot beslutsfattande personer i byggbranschen. En stor utmaning för Kristian Möller är att lyfta frågan hållbarhet så tidigt som möjligt i byggprocessen och få det till en prioriterad fråga hos beslutsfattarna. PLATSCHEF I VISBY

Marcus Eriksson var platschef på Arriba Byggnads AB, som ansvarade för bygget av Lidlbutiken i Visby. Han var med från projektstarten i början av 2019 till invigningen den 25 juni i år. – Det är otroligt spännande att driva denna typ av projekt med lågt klimatavtryck. Det är något nytt, något som ingen riktigt provat på. Många har försökt, men har man inte varit på denna nivå, tycker Marcus Eriksson. För honom är planeringen den stora skillnaden – att ligga ett steg före och hitta de produkter som krävs för att uppfylla kraven på netto nollutsläpp. – Det går inte att sticka iväg och köpa fogmassa på närmsta bygghandel utan att kolla upp produktens klimatavtryck. Och att jobba på det här sättet kräver också mer noggrann planering av jobben än vid traditionella projekt. Det är en krävande process


Nya Projekt

November 2020

– mycket att lära in – du måste veta hur råvarorna tagits fram, hur de förädlas innan färdig produkt och hur de transporteras. Kedjan är lång. LÄTTJOBBAT

Som ansvarig byggare konstaterar Marcus Eriksson att det är väldigt lätt att jobba med Saint-Gobain och ISOVER med systerföretagen Gyproc, Ecophon och Weber. – De vet vad jag pratar om. Och de har koll på väldigt många produkter som de redan har bedömt vilket klimatavtryck de har. Efter introduktionen vi hade med Kristian Möller har det flutit på väldigt bra – med få frågor och driftstopp. I slutändan såg jag ganska stora tidsvinster genom att jobba med ISOVER PLUS+ eftersom flera moment kunde tas bort. Det tydligaste är att vi tagit bort ett lager med isolering. Att produkten är dyrare än traditionella träreglar och isolering tjänade vi igen på den kortare arbetstiden. Marcus Eriksson anser att ISOVER PLUS+ är ett genomtänkt system som har svar på de flesta lösningar. Och han ser stora skillnader att med ISOVER PLUS+ undviks köldbryggor eftersom de innehåller isolerreglar i stället för träreglar. – Tack vare detta system kunde vi minska väggisoleringen med 25 millimeter från 195 till 170 millimeter, med samma u-värden likvärdiga. Marcus Eriksson tror att det kommer bli svårt för honom att gå tillbaks till traditionella arbetssätt efter detta projekt. – Nu har jag ju lärt mig och kan jämföra vilka produkter som har lägst klimatavtryck. Och framför allt vilka leverantörer som har koll, som har produkter som lever upp till höga miljökrav. ISOVER PLUS+ Är ett innovativt, fasadbärande isoleringssystem av glasull för ytterväggskonstruktioner i massivträ, betong, tegel, lättklinkerbetong eller lättbetong. Systemet består främst av PLUS+ Regel med läkt och PLUS+ Skruv som bär fasaden. Reglarna utgörs av en hård glasull med mycket hög tryckhållfasthet som är limmad mot en fingerskarvad träläkt med förborrade hål för fasadskruvarna. Dessa fixeras vertikalt med ett cc-avstånd på antingen 600 millimeter eller 1000 millimeter och däremellan monteras PLUS+ Fasadisolering, utan behov för extra fixering. Låg vikt och få komponenter ger ett mycket rationellt montage. ISOVER PLUS+ är särskilt lämpad för projekt där hela eller stora delar av ytterväggens värmeisolering ska täckas från utsidan, vilket är ett mycket effektivt sätt att undvika stora köldbryggor. Fler användningsområden är till exempel utvändig takisolering där systemet i stället bär råspont och taktäckning. isover-plus-fasadbarande-isoleringssystem.

AXFOODKONCERNEN BYGGER HÖGAUTOMATISERAT LOGISTIKCENTER OCH VÄLJER TAKDUKSLÖSNING FRÅN SIKA SVERIGE AB Sika Sverige AB är med som takduksleverantör till n Axfoodkoncernens nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta som nu börjar ta form. Stommen är på plats och takentreprenören har påbörjat sitt arbete. Gällande byggnadens storlek så kan man säga att den är stor, eller enorm. Den totala ytan uppgår till 14 stycken fotbollsplaner, eller fyra Globen. Branschunik och modern anläggning med fokus på miljön Takbeläggningen kommer att bestå av totalt 70 000 kvadratmeter Sikaplan® i denna etapp. Sikaplan® är en takduk anpassad för exponerade, plana och låglutande tak. Denna takduk passar för

209

installationer i kallt klimat. Logistikcentret i Bålsta beräknas stå klart 2023 och kommer att drivas av Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag. Den branschunika satsningen kommer hantera flera olika kuntyper och köpkanaler – alltifrån varuförsörjning till koncernens butikskedjor till e-handelsbeställningar kommer att centraliseras hit. Logistikanläggningen blir perfekt anpassad för modern logistikverksamhet med ett stort fokus på miljön, innefattande bland annat BREEAM-certifiering och eventuellt solpaneler på anläggningens tak. Dessa initiativ är i linje med Logicenters strategi om ett stärkt fokus på miljöfrågor och energieffektivitet. Anläggningen har ett strategiskt läge, med järnvägsaccess och närhet till E18, i Håbo kommun. Sika möter beställarens högt ställda projektkrav Beställaren hade stora krav på leveranssäkerhet, tekniskt kunnande och tidigare erfarenhet av liknande projekt. I det här fallet gav även Sikas storlek och historia en trygghet som gjorde att valet föll på oss. Att Sika Sverige AB kunde erbjuda lokal närvaro och support på plats var ytterligare viktiga delar i att valet föll på en takdukslösning med Sika. Utöver detta kunde även Sikas tekniska expertis hitta detaljlösningar till projektet som gav beställaren en stor trygghet och möjligheten att vara flexibel. Logicenters - NREP som är beställare av detta projekt, är den ledande utvecklaren av moderna logistikfastigheter i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och nästan 1.5 miljoner kvadratmeter logistikytor. Axfoodkoncernen som är hyresgästen i detta projekt är Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som bl.a. Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, Mat.se och Middagsfrid. PROJEKTDELTAGARE

• • • • •

Beställare/Byggherre: Logicenters – NREP Hyresgäst: Axfood AB Arkitekt: Arkitekterna Krook & Tjäder i Stockholm AB Takentreprenad: Garantitak i Kumla AB Stomentreprenad: Nordec OY (tidigare Ruuki Building Systems).

STÅLBYGGARE SEDAN 1949 Vi utför alla typer av stålkonstruktioner, montagearbeten och maskinbearbetning. Vänd er med förtroende till ett certifierat företag. Vi kan vara din totalentreprenör, underleverantör eller idépartner. Sellihca

Qualified

smide@attacus.se 063-19 91 40 www.attacus.se

ISO 3834-2


Vi har utfört ventilationen

VENTEX Entreprenad AB Vävaregatan 18, 294 35 Sölvesborg VENTEX Entreprenad AB Telefon 0456-135 95 • Fax 0456-135 45 E-post info@ventex.se Löparevägen 4, 294 39 Sölvesborg Telefon 0456-135 95 • Fax 0456-135 45 www.ventex.se E-post info@ventex.se

www.ventex.se

Huvudkonstruktör med mer än 30 års erfarenhet! www.a2h.se Telefon 010 - 516 26 70

+46 321-53 30 00 www.svedbergs.se

Balkongsystem Funktionella och moderna balkonger till både nyproduktion och renovering av fastigheter. I balkongsortimentet ingår balkongräcken, balkonger och inglasningssystem.

Weland Aluminium AB Tel. 0472-445 00 www.welandalumi.se


Ett komplett måleriföretag i Skellefteå Nymålat är ett måleriföretag som erbjuder ett komplett tjänstutbud inom byggnadsmåleri in- och utvändigt. Vi finns på Industrivägen 30, Skellefteå. Har lång erfarenhet och bred kompetens med måleritjänster som ligger i tiden, samt med de gamla traditionella måleritjänsterna. Ett personligt kvalitetsansvar från första till sista penseltaget, små som stora arbeten. Vi är medlem i Målaremästarna!

Industrivägen Företaget som håller 30 färgen Öppet: Måndag-fredag 07.00–16.00. Tel 0910-77 53 00 • Fax 0910-77 53 01

0910-77 53 00

Golv och beläggningar för kommersiella lokaler, offentlig miljö, industri, storkök och parkering. Fogfria ytor industri & försäljning AB 08-753 30 80 www.fogfriaytor.com

Byggspecialister i samverkan Byggspecialister i samverkan Byggspecialister i samverkan

www.interoc.se www.interoc.se 08-20 05 05 10 10 08-20

JPC är markentreprenören vid utförande av grund och finplaneringsentreprenaden beträffande projektet Brf Wellingeby Vattenfallet 17. www.interoc.se Vår styrka är en egen maskinpark och yrkeskunnig personal 08-20 05 där vi10 tar ett helhetsansvar med återkommande kundrelationer.

Fasad •• Balkong •• Dörr & fönster fönster FasadFasad Balkong Dörr & •ByggBalkong • Dörr VVS • Plattsättning • & fastighetsservice VVS • Plattsättning • Bygg- & fastighetsservice

& fönster VVS • Plattsättning • Bygg- & fastighetsservice

gspecialister i samverkan www.interoc.se Byggspecialister i samverkan

08-20 05 10

jpcentreprenad.se www.interoc.se 08-20 05 10

Fasad • Balkong • Dörr & fönster VVS • Plattsättning • Bygg& fastighetsservice Fasad • Balkong • Dörr & fönster VVS • Plattsättning • Bygg- & fastighetsservice

08-410 360 90


DELNINGSLÄGENHETER UTHYRNINGSKLARA I SVERIGES STÖRSTA COLIVING-HUBB I HANINGE I Wallenstams nyproduktion Parkstråket i Haninge, strax söder om Stockholm, är nu 17 delningslägenheter snart inflyttningsklara. Intresset är stort för Colive-hubben som är inflyttningsklar i november. I samband med fördelningen av hyresgäster i delningslägenheterna används ett innovativt och forskningsbaserat matchningsverktygmed ambitionen att para ihop hyresgäster som passar särskilt bra tillsammans för ökad trivsel. –Genom vårt delägande i Colive vill vi möta det ökade intresset som vi ser för nya boendelösningar, Parkstråket i Haninge blir det första projektet som nu sjösätts. Delningslägenheterna är en smart, yteffektiv och modern boendeform som bidrar till att avhjälpa bostadsbristen för unga vuxna, främja sociala relationer och umgänge, säger Mathias Aronsson, vice vd påWallenstam. I Haninge bygger Wallenstam totalt sett 285 hyreslägenheter i projektet Parkstråket som nu är under successiv inflyttning. I de 17 delningslägenheterna som Colive hyr ut bor hyresgästerna tillsammans i fullt möblerat boende för 5 till 6 personer. Utöver ett privat låsbart rum har hyresgästen tillgång till gemensamma ytor som vardagsrum och kök. Dessutom ingår en stor gemensam loungeyta för alla i hubben, regelbunden städhjälp, Wi-Fi och communityaktiviteter. – Ambitionen är att skapa en riktigt bra boendeupplevelse med hög livskvalitet. Här ger vi våra hyresgäster ett hem som bidrar till gemenskap utan att tumma på den personliga integriteten, säger Katarina Liljestam Beyer, COO och medgrundare på Colive. Alla bostadssökande genomgår en objektiv, fördomsfri och personlig roomiematchning för att öka förutsättningarna för att alla ska trivas så bra som möjligt i den delade lägenheten. – Sedan jag flyttade in hos Colive har jag tänkt mycket på hur fysiskt utrymme påverkar våra relationer. Att bo med andra underlättar verkligen att uppehålla ett rikt socialt liv. De jag bor och delar gemensamma ytor med, samt smidigheten i att flytta in med bara tre väskor då allt annat finns på plats är den stora anledningen till att jag valt att vara en Coliver, säger Anton Linderholm, boende i en Colive-hubb i Stockholmsområdet. Lägenheterna i Parkstråkets Colive-hubb hyrs ut via colive.se


Nya Projekt

November 2020

FÖRSTA SPADTAG MED KUNGLIG GLANS FÖR 118 BOSTÄDER VID FREDRIKSSKANS Den 14 oktober var det officiell byggstart för Riksbyggens 76 bostadsrätter i Brf Fredriks Udde och för 42 hyresrätter i Fredriksskans i Kalmar. Det första spadtaget tas av Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och Thomas Leijon, distriktschef Skanska. Dessutom gästas spadtaget av självaste Konung Fredrik I som Fredriksskans är uppkallad efter. – Det är väldigt roligt att vi nu officiellt kan starta byggandet av nya bostäder i ett av Kalmars mest attraktiva lägen. Husen kommer att ha högt ställda miljökrav och smarta lösningar för att underlätta en mer hållbar livsstil, säger Magnus Laneborg, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Sydost. Brf Fredriks Udde kommer att bestå av 76 lägenheter i storlekarna 1-5 rum och kök. I föreningen kommer det till exempel att finnas både gemensamhetslokal och övernattningslägenhet. Inflyttningen planeras kunna ske under senare delen 2023. – Genom Riksbyggens Trygghetsfilosofi  är det extra tryggt att köpa en bostadsrätt genom oss. Det finns redan nu ett stort antal intressenter i intressekön och säljstarten är beräknad att ske i november, säger Karin Hoberg, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen. De 42 hyresrätterna kommer att byggas i storlekarna 1-4 rum och kök. Planerad inflyttning beräknas kunna ske under 2023. Bilpool kommer att finnas för både hyres- och bostadsrätterna

214

för att minska behovet av egenägd bil. Byggnaderna kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver, vilket är ett svenskt system för certifiering av byggnader som premierar låg energianvändning, goda innemiljöer och granskade materialval. Fredriksskans är uppkallad efter Konung Fredrik I (1676-1751) och var från början en militär fästning som skulle skydda Kalmar från norr. Fästningen Fredriksskans var uppförd år 1735 men denna skans raserades sedan under 1800-talet. Fredriksskans har en stor historisk betydelse och har blivit en plats som ligger Kalmariterna väldigt varmt om hjärtat.


Funktion. Kvalité. Design.

FÖR RENARE INOMHUSMILJÖ Kåbe Originalmatta är med sina klassiska vågformade gummilameller och stomme i aluminium den effektivaste entrémattan på marknaden. Sedan 1944 har funktion, design och kvalité gjort oss marknadsledande i Sverige. Kåbe-mattan erbjuder ett komplett program av entrémattor och skrapgaller med tillbehör som passar alla entréer.

kabe-mattan.se


Helhetsåtagande inom måleri Vi erbjuder ett helhetsåtagande inom måleri, från idéer, projektering till besiktning. Vi erbjuder även projektledning inom byggnation.

BYGGSTÄLLNINGAR FÖR ALLA BEHOV KONTAKTA OSS 063-12 10 20 hakan@jamtstallningar.se

073-517 00 10 08-778 75 00 johan@teamjsm.se

www.jamtstallningar.se

JPC är markentreprenören vid utförande av grund och finplaneringsentreprenaden beträffande projektet Brf Wellingeby Vattenfallet 17. Vår styrka är en egen maskinpark och yrkeskunnig personal där vi tar ett helhetsansvar med återkommande kundrelationer.

Centralsmörjsystem från ledande märken för industri och fordon. jpcentreprenad.se

08-410 360 90

FÖRSÄLJNING • MONTAGE • SERVICE www.jstindustriservice.se

Ventilationsarbeten med hög kvalitet och personligt engagemang.

063-12 20 30 • www.ovab.se

Byggnadsställningar Fallskydd Väderskydd Gasolutrustning Tel. 060-17 30 80

www.stallningsbyggarna.se

HAVSNÄRA BOENDE, SERVICE & LOKALER MED SMÅBÅTSHAMN INTILL


INFLYTTNINGEN HAR STARTAT I 17-VÅNINGSHUSEN I KV SPÅRVAGNSHALLARNA De första flyttlassen har anlänt till Riksbyggens nya hyreslägenheter i kv Spårvagnshallarna i Helsingborg. Sammanlagt rymmer de två 17-våningshusen 188 lägenheter och projektet går under namnet Sundsutsikten. – Det är jätteroligt att inflyttningen har startat och husen kan börja fyllas av förväntansfulla boende. Sammanlagt handlar det om ungefär 60 familjer som flyttar in i den första omgången, säger Martin Björk, projektledare på Riksbyggen. Projektet Sundsutsikten ligger där de gamla buss- och spårvagnshallarna tidigare låg. Det finns ett brett spann på lägenhetsstorlekar, från 1-4 rum och kök. Det är hög standard och lägenheten är inredda med vackra hållbara material och modern utrustning. Golv av ekparkett, i köket finns varmluftsugn, spishäll, mikro och diskmaskin. – Det bästa av allt är nog trots allt utsikten. Nästan alla lägenheter har utsikt mot Sundet, Danmark och Ven och de som bor på västra sidan får 180 graders havsutsikt, säger Martin Björk. Alla som flyttar in har tillgång till elbilpoolbilar och i entréplan finns en gemensamhetslokal i varje hus. I ett av husen hittar du gemensam dusch och bastu. Lägenheter som är 2 rum och kök och uppåt har samtliga inglasade balkonger. Sammanlagt kommer Riksbyggen att bygga cirka 700 bostäder vid Spårvagnshallarna, både hyres- och bostadsrätter. En viktig del i utvecklingen av gamla spårvagnshallarna är att vi ska bygga ett stadskvarter för alla. Det innebär bostäder som vänder sig till många olika målgrupper och Riksbyggen kommer att kunna erbjuda olika boendeformer från hyresrätter, bostadsrätter till småskaliga radhuskvarter. – Riksbyggen vill skapa ett stadskvarter som är attraktiv att bo i och som har cykelavstånd till både Råå och Helsingborg och ha siktet mot att skapa en enklare vardag och möjlighet att leva mer hållbart. Det blir ett nytt stadskvarter där det gamla möter det nya och som kommer kännas både globalt och lokal på samma gång, säger Theodor Alexandris. Kort historik om området: Området låg ursprungligen utanför Helsingborgs stadsgräns, och bestod till största delen av tallbevuxna flygsandsängar. Tallar planterades kring sekelskiftet för att mildra den flygande sanden. För att binda samman stadsdelen med Helsingborg togs initiativet till en smalspårsbana mellan Helsingborg, Råå och Ramlösa. 1905 byggdes spårvagnshallarna som 1944-45 förseddes med ett nytt bågformat tak i samband att ett bussgarage byggdes längs Skogsgatan. Arkitekt var Erik Ivar Wihlborg. När spårvagnstrafiken lagts ner 1967 byggdes samtliga hallar om för busstrafikens behov. I början av 2000-talet upphörde epoken med kollektivtrafiken här på platsen, då allt flyttade till en ny anläggning på Väla. Källa: Bevarandeprogram Planteringen (2011)


GARAGEPORTS-BYTE CARPORT MILJÖHUS FÄRDIGMONTERADE RADGARAGE

Kontakta oss för offert!

RADGARAGE

RADGARAGE GARAGEPORTS-BYTE

(ovan grund)

från 22 000:-

CARPORT GARAGEPORTS-BYTE

exkl moms/ garageplats

MILJÖHUS

CARPORT

MODULBYGGEN NORMSTAHL AB FÄRDIGNORMSTAHL AB MILJÖHUS Kontakta oss MODULBYGGEN MODULBYGGEN NORMSTAHL AB 0104-050 200 | info@modulbyggen.com MONTERADE Sveavägen 30, 331 76 Rydaholm 5, 341 21 Ljungby för offert! 0104-050 Box RADGARAGE 200 | info@modulbyggen.com www.modulbyggen.com 0372-656 95. info@modulbyggen.com

Kontakta oss för offert!

Papptak | Inbyggda tätskikt | Takisolering

(ovan grund) www.modulbyggen.com www.modulbyggen.com

FÄRDIGfrån 22 000:MONTERADE exkl moms/ garageplats RADGARAGE (ovan grund)

från 22 000:exkl moms/ MODULBYGGEN NORMSTAHL AB MODULBYGGEN NORMSTAHL AB Din leverantör av stallventilation Sveavägen 30, 331 76 Rydaholm garageplats Box 5, 341 21 Ljungby 0104-050 200 | info@modulbyggen.com 0372-656 95. info@modulbyggen.com www.modulbyggen.com www.modulbyggen.com

Tel: 0150-487700AB MODULBYGGEN NORMSTAHL MODULBYGGEN NORMSTAHL AB Sveavägen 30, 331 76 Rydaholm Box 5, 341 21 Ljungby 0104-050 200 | info@modulbyggen.com

0372-656 95. info@modulbyggen.com www.modulbyggen.com www.modulbyggen.com

0325-14 54 00 www.tranemoprefab.se

- Din ideala partner och leverantör av ventilation, kyla och service.

Tel: 018-69 51 24 info@lastoplanering.se

www.lastoplanering.se

Vi hjälper er med val av gaslarm

Roxtorpsgatan 16B Hanholmsvägen 51A Nyängsgatan 5 582 73 Linköping 602 38 Norrköping 641 47 Katrineholm 00 013-35 34 ett 00 stort utbud 011-28 49 00 Vi har av gaslarm, såväl bärbara 0150-137 som stationära, som kan detektera de flesta gaserna. www.ventpartner.se Kontakta oss så hjälper vi er med val av gaslarm för just er verksamhet.

Vi hjälper er med val av gaslarm Vi har ett stort utbud av gaslarm, såväl bärbara som stationära, som kan detektera de flesta gaserna. Kontakta oss så hjälper vi er med val av gaslarm för just er verksamhet.

08-774 05 90 www.proregcontrol.se


Nya Projekt

November 2020

HERNÖ GIN BYGGER DESTINATIONS- OCH UPPLEVELSEHOTELL I HÄRNÖSAND Hernö Gin förverkligar planerna på uppförandet av ett destinations och upplevelsehotell på Kanaludden i Härnösand. Gestaltningen kommer att ske i form av ett koncepthotell som andas varumärket Hernö Gin och erbjuder boende i cirka 120 rum. Kommunstyrelsen i Härnösand har i dag beslutat om tecknandet av ett markanvisningsavtal med Hernö Gin. Patrik Attini, ägare av Hotell Södra Berget AB i Sundsvall och initiativtagare till hotelletableringen i Härnösand, har tillsammans med Hernö Gin tagit fram planen för byggnation och drift av hotellet på Kanaludden i Hernö Gins regi. Patrik intar en rådgivande mentorsroll där han ställer sin gedigna kunskap och branscherfarenhet till förfogande för projektet som han stödjer helhjärtat. – Det gläder mig att Hernö Gin som är en stark aktör med ett internationellt känt varumärke, tar vid och realiserar etableringen av ett destinations- och upplevelsehotell i Härnösand. En förstklassig anläggning som blir en regional reseanledning året runt och som kommer att stärka Härnösands och Höga Kustens attraktivitet för invånare, näringsliv, besökare och inflyttare rejält, säger Patrik. Koncepthotell för Hernö Gin med närhet till staden och havet. Hotellet kommer att uppföras på Kanaludden i Härnösand och följa den nyligen antagna detaljplanen för området. Gestaltningen av hotellet kommer att gå i linje med konceptet Hernö Gin, andas känslan av Hernö Gin och Dala, samt erbjuda boende i cirka 120 rum. Med konferensavdelning, restaurang och bar erbjuder anläggningen en helhetsupplevelse för såväl arbete som rekreation centralt i staden med havsnära läge. Den totala investeringen beräknas till 125 miljoner kronor. – Tack vare ett gediget förarbete av Patrik som är en mycket kompetent och driftig entreprenör, så är vi i dag en bra bit på väg i projektet. Att etablera ett destinations- och upplevelsehotell i Härnösand under Hernö Gins flagg, med stöd av ett starkt lokalt engagemang och näringsliv på orten, känns helt underbart. Det här är ett viktigt steg för att ytterligare sätta Härnösand och Höga Kusten på den internationella destinationskartan, säger Hernö Gins grundare och vd Jon Hillgren. Bygger för en livskraftig region och destination.

220

Hernö Gin har som långsiktig plan att utveckla Härnösand och Höga Kusten till en internationell destination för ginskapande och ginupplevelser. Bolaget har nyligen investerat i en fullvärdig besöksanläggning med restaurang som gör det möjligt att ta emot besökare från när och fjärran med ökad frekvens till destilleriet i Dala strax utanför Härnösand. Med ett närliggande koncepthotell i paritet med världens bästa gin tar bolaget ett avgörande steg för att kunna erbjuda besökare en helhetsupplevelse. – Vi vill vara med och bygga en livskraftig region och destination genom att skapa arbetstillfällen och reseanledningar. Med fler upplevelser i vår besöksanläggning i kombination med ett förstklassigt boende kommer vi att skapa ytterligare skäl att besöka Härnösand och Höga Kusten. En satsning som ligger rätt i tiden med Höga Kustens ökande attraktion. Höga Kusten är ett attraktivt resmål som ökar i popularitet och sätter nya besöksrekord varje år. En trend som kommer att bli starkare efter den pandemi som råder och som förändrat vårt sätt att umgås, tillbringa vår fritid och att resa. – Den effekt jag tror vi kommer att se när pandemin lagt sig är att vi fortsätter att välja naturturism, hemester i Sverige samt småstad framför storstad. Och där är Höga Kusten ett fortsatt attraktivt alternativ på lång sikt. Vår satsning på ett koncepthotell för Hernö Gin som bidrar till stärkt besöksnäring i regionen ligger därför helt rätt i tiden, summerar Jon. Cocktailbar i Stockholm öppnar under våren. Nyemission öppnar i dag. – Avslutningsvis vill jag också berätta att vi etablerar oss Stockholm under våren. I syfte att öka närvaron och komma närmare våra kunder i hela landet öppnar vi en cocktailbar med provningslokal i vår huvudstad. Lokalerna kommer även att ge rum för framtida personal som i huvudsak kommer att arbeta med export, avslöjar Jon. – I dag öppnar Hernö Gins nyemission som i huvudsak syftar till att inbringa 5,5 miljoner kronor till etableringen i Stockholm. Vi välkomnar fler aktieägare som vill vara med och satsa i världens ledande producent av hantverksmässigt framställt gin, inbjuder Jon.


En av Sveriges äldsta gummileverantörer Gummiduk – Gummilister – Plastlister Packningar – Vibrationsdämpare & Slangar

Kuntze & Co AB

Västbergavägen 19 • 126 30 Hägersten • www.kuntze.se


Nya Projekt

November 2020

tema INDUSTRI

222

Siptex IVLs projektledare Erik Perzon Foto: Andreas Offeson

VÄRLDSUNIK TEXTILSORTERINGSANLÄGGNING TAS I DRIFT Världens första storskaliga anläggning för automatisk textilsortering är nu redo att tas i bruk. På Sysavs anläggning i Malmö står en trettio meter lång maskin på plats. Med en sorteringskapacitet på 24 000 ton textil per år kan den komma att revolutionera svensk textilåtervinning och skapa nya marknader för textilavfall. – Det här är pusselbiten som har saknats för att kunna materialåtervinna textil i stor skala. Vi är väldigt glada och stolta över att vi tillsammans med våra samarbetspartners har drivit på det här steget mot en mer hållbar textilhantering. Det kommer att ge miljövinster och stärka Sveriges position som föregångsland inom innovation och cirkulär ekonomi, säger Anna Jarnehammar, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet. Bakom innovationsplattformen står flera stora svenska textil-, mode- och möbelföretag, kommuner, välgörenhetsorganisa-

tioner, forskningsinstitut och myndigheter – totalt 19 aktörer under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet. Sorteringsanläggningen i Malmö ägs och drivs Sysav. – Bättre nyttjande av befintliga resurser är Sysavs drivkraft. Vi är stolta över att bidra till omställningen mot en mer hållbar textil- och modeindustri. Med Siptex-anläggningen som ny del i värdekedjan kan andra aktörer skala upp sina processer och återvinningen av textil ta fart på riktigt. Det är en hållbar investering, både för Sysav och för miljön, säger Peter Engström, vd på Sysav. Den automatiserade sorteringen bygger på optiska sensorer som med hjälp av nära-infrarött ljus kan sortera textil efter färg och fibersammansättning med hög precision. Det gör det möjligt att hantera stora textilflöden samtidigt som man kan producera textilfraktioner som matchar textilåtervinnarnas och textilföretagens behov.


Nya Projekt

November 2020

– Det här har varit en flaskhals tidigare, återvinningsteknikerna finns men de flöden som krävs har saknats. För att kunna återvinna textil i större skala krävs jämn kvalitet och stora volymer och det är det som den automatiska sorteringen kan leverera. Det är länken mellan insamlat textilavfall och högkvalitativ fiber-till-fiberåtervinning, säger Erik Perzon, textilexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet. I full drift kommer anläggningen ha kapacitet att sortera 24 000 ton textil per år. Potentialen att öka textilåtervinningen i Sverige är stor. I dagsläget återvinns bara några få procent av allt textilavfall. Det mesta kastas i hushållssoporna och förbränns. – Man räknar med att en svensk i snitt slänger 8 kilo textil i soporna varje år. Det blir nästan 200 ton textil om dagen. Det är ett enormt resursslöseri. Förutom klimatpåverkan så går det också åt stora mängder vatten och kemikalier i textilproduktionen. Om vi kan undvika nyproduktion genom att ta vara på den textil som redan finns på marknaden och hålla textilfibrerna så länge som möjligt i kretsloppet så är väldigt mycket vunnet ur ett resurs- och hållbarhetsperspektiv, säger Erik Perzon.

223

Sveadiesel AB Inter-Turbine Nyförsäljning och service av snabbstartande ångturbiner från Howden (KK&K). • 40kW – 24 MW • 3-130 bar(a) upp till 530 º • Mottryck upp till 29 bar(a) • Ventilgrupper ger hög verkningsgrad även vid dellast • Servicevänlig design (overhung)

+46 8 764 66 10 • mail@sveadiesel.se www.sveadiesel.se

Foto: Andreas Offeson Textilsorteringsanläggningen Siptex i Malmö

BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan 21 172 26 Sundbyberg Sverige

LEVERANSADRESS: Tritonvägen 16 172 63 Sundbyberg Sverige

POSTADRESS: Box 1326 SE-172 26 Sundbyberg Sverige


Nya Projekt

November 2020

tema INDUSTRI

SPECTRUM TECHNOLOGY SKRIVER PARTNERAVTAL INOM OEM MED SCHNEIDER ELECTRIC Spectrum Technology och Schneider Electric skriver partneravtal inom OEM. Syftet är att hjälpa kunder med komplexa utmaningar i produktionsprocessen, med målet att effektivisera och höja produktionstakten i verksamheten. Den första gemensamma produktutvecklingen har resulterat i en avancerad maskin till det svenska hårvårdsföretaget Maria Nila. Spectrum Technology utvecklar lösningar inom automatisering och industriella processer för krävande industrier som livsmedels-, fordons- och verkstadsindustrin. Inom automationslösningar gör Spectrum Technology allt från konceptdesign till driftsättning och service av hela produktionslinjer. Nu har företaget skrivit partneravtal inom OEM (original equipment manufacturer) med Schneider Electric. Samarbetet skapar ännu bättre förutsättningar att lösa även mycket specifika produktionsutmaningar. Första maskinen hos svenska Maria Nila Den första maskinen som Spectrum Technology har utvecklat i samarbete med Schneider Electric plockar, fyller och paketerar en mängd produkter i varierande storlek och vikt med fullständig spårbarhet i hela produktionskedjan. Maskinen har utvecklats på uppdrag av hårvårdsföretaget Maria Nila i Helsingborg. – Maria Nila är en drömkund för oss därför att de utgår från prestanda och mål med sin verksamhet och utifrån det ger oss fria händer att komma med förslag på en lösning. Det är exakt så

224

vi vill jobba, säger Jonas Lindholm, vd på Spectrum Technology. Mekaniken är integrerad i automationen Partnerskapet har vuxit fram parallellt med den första gemensamma kundordern. – Vi har ett suveränt samarbete med Schneider Electric. Vi gillar produkterna och att vi kan köpa i princip allt från dem, dessutom fungerar samarbetet med deras tekniker fantastiskt bra, säger Jonas Lindholm. Schneider Electric levererar allt från givare till styrsystem och operatörsinterface, både mekanik och programvara. – Det är kombinationen av mekanik och automation som är vår styrka och Spectrum Technology är helt rätt som partner för oss eftersom de helt och hållet utgår från mål och prestanda och är väldigt lösningsorienterade när det kommer till kundernas behov, säger Bengt Jonsson, OEM Solution Sales, på Schneider Electric. Flera gemensamma uppdrag är under utveckling, bland annat automation i ett större EU-projekt.

DEN NYA GENERATIONEN AV PHOTONEO PHOXI 3D-SKANNER ÄR HÄR Den nya PhoXi 3D-skannern är här! Mer hållbar och byggd för tuffa industriella miljöer. Den förbättrade designen och mjukvaran ger enklare integration, bättre prestanda och högre flexibilitet än tidigare generation. Utrusta din robot med 3D-vision från Photoneo för överlägsen prestanda i dina visionstyrda robotprojekt.


Nya Projekt

November 2020

NYA OCH FÖRBÄTTRADE FUNKTIONER I DEN SENASTE GENERATIONEN Strömförsörjning via PoE eller 24 v Du behöver nu endast en kabel för att få både strömförsörjning och dataanslutning - Power over Ethernet. Alternativt kan du driva din enhet med ett dedikerat 24 V nätaggregat. De två alternativen säkerställer mångsidighet, enkel användning och prestanda även när du använder långa kablar (över 30 m). IP65 - Damm- och vattenskyddad Med skyddsklass IP65 är PhoXi 3D-skannern dammtät och skyddad mot vatten med lågt tryck från alla riktningar. M12-kontakter med gänga säkerställer en robust anslutning. Dubbelt så snabb GPU PhoXi 3D-skanner använder nu kraften från den nya NVIDIA® Jetson TX2 4GB-processorn. Detta gör att beräkningstiden minskar med 40%, vilket gör skanningstiden ca 200 ms snabbare. Uppdaterad mjukvara Nya algoritmer för reflektionsfiltrering och dämpning av omgivande ljus. Fler användarinställningar och funktioner för skanningskontroll. Dessutom förbättringar i PhoXi Control med nya felsökningsverktyg som gör att du kan använda din skanner ännu mer effektivt. Termisk kalibrering PhoXi termiska stabilitet är bäst i klassen tack vare hårdvaruförbättringar tillsammans med den termiska kalibreringsmodellen. Det säkerställer en stabil och pålitlig skanningsprestanda under förändrade temperaturförhållanden.

225

Kulturvård Kulturvård • 40% SNABBARE BERÄKNINGSTID TACK VARE NVIDIA® digital form JETSON TX2 form iidigital

• STRÖMFÖRSÖRJNING VIA POE • ROBUSTA M12 GÄNGKONTAKTER • IP65 - DAMM- OCH VATTENSKYDDAD Den nya generationen av PhoXi ersätter den äldre, vilken utgår ur sortimentet den 30 november 2020. Photoneo kommer dock att fortsatt erbjuda reservdelar och support till den förra generationen.

Kyrkogårdsvandring.se Kyrkogårdsvandring.se Gör som Kyrkogårdsförvaltningen Gör som Kyrkogårdsförvaltningen i Säffle - vänd dig till Askås. i Säffle - vänd dig till Askås. Mer information finns på Mer information finns på www.askas.se/kyrkogardsvandring www.askas.se/kyrkogardsvandring

KYNNINGSRUD FASTIGHET

KYNNINGSRUD BYGG

Vi är fastighetsbolaget inom Kynningsrud-koncernen, och arbetar med

Vi är byggbolaget inom Kynningsrudkoncernen, och projekterar och uppför byggprojekt som totalentreprenör inom segmenten

• PROJEKTUTVECKLING • TRANSAKTION • FÖRVALTNING Vi letar ständigt efter attraktiva fastigheter från Oslo till Malmö/Stockholm. Idag äger vi 50.000 kvm lokaler och 700.000 kvm mark. Vi arbetar på ett stort geografiskt område.

• BOSTÄDER • LOGISTIK, LAGER, INDUSTRI • KONTOR Vi gillar att jobba i projekt där vi kan dra nytta av vår breda kompetens hos våra medarbetare i samarbete med fastighetsägare och hyresgäster. Vi uppför projekt med stor geografisk spridning i mellansverige.

För mer information, kontakta gärna

För mer information, kontakta gärna

Per Andersson, VD

Henrik Ekman , VD

Telefon 0706-330045 per.andersson@kynningsrud.se

Telefon 0701-851506 henrik.ekman@kynningsrud.se

kynningsrudfastighet.se | Glädjen är att vara till nytta

kynningsrud.se/bygg | Glädjen är att vara till nytta


Nya Projekt

November 2020

tema INDUSTRI

TEKNIKSPRÅNG I INDUSTRIN BEHÖVS FÖR ATT NÅ KLIMATMÅLEN Industrin har minskat sina fossila växthusgasutsläpp sedan 1990-talet men minskningen har i princip avstannat under senare år. Samtidigt finns det goda möjligheter att åstadkomma så kallade negativa utsläpp i Sverige. Det visar Energimyndighetens årliga nulägesanalys inom regeringsuppdraget Industriklivet. Industrin står för en tredjedel av de fossila växthusgasutsläppen i Sverige. Omkring två tredjedelar av industrins växthusgasutsläpp kommer direkt från industrins processer för tillverkning och bearbetning i produktionen. Här finns en stor potential för minskning av industrins koldioxidutsläpp. För att minska de processrelaterade utsläppen krävs genomgripande förändringar i industrins processer och detta är fokus för regeringens omfattande satsning Industriklivet. – I takt med att processer har effektiviserats och bränslen bytts ut har utsläppen från svensk industri minskat över tid. Men för att nå klimatmålen krävs något annat. Nu räcker inte stegvis energieffektivisering eller utveckling av industrins processer och metoder. Nu krävs ordentliga teknikskiften, säger Klara Helstad, chef för Energimyndighetens enhet Hållbar industri. Stor potential för negativa utsläpp genom bio-CCS Fyra huvudsakliga teknikspår för omställningen inom industrisektorn kan identifieras: • biomassa • vätgas • elektrifiering • avskiljning, transport och lagring av fossil eller biogen koldioxid (CCS respektive bio-CCS) Fossilfri vätgas kan ersätta fossila råvaror, och det mest omtalade av sådana utvecklingsprojekt är sannolikt HYBRIT där målet är att utveckla fossilfri stålproduktion. Ett annat exempel är elektrifiering i cementindustrin som bland annat möjliggör

226

effektivare koldioxidavskiljning och därigenom minskar kostnaden för CCS, vilket är målet i projektet CemZero. – Medvetenheten om problemen är hög inom industrisektorn och många projekt pågår för att hitta lösningar för att minska utsläppen. Men det är fortfarande långt kvar till en fullskalig implementering, säger Energimyndighetens analytiker Emilia Hygstedt. Det finns också en stor potential för negativa utsläpp inom massa- och pappersindustrin samt el- och värmesektorn. Detta beror på att det inom dessa sektorer finns stora punktutsläpp av koldioxid från biobränslen. Förutsättningarna för bio-CCS i dessa sektorer är också förhållandevis goda. Om rapporten Varje år analyserar Energimyndigheten nuläget vad gäller olika industribranschers utsläpp, deras potential till utsläppsreduktion och teknisk utveckling inom området. I årets rapport inkluderas också nuläge, förutsättningar och potential för negativa utsläpp. Förutom tekniker, energianvändning och utsläpp beskrivs industrisektorns förutsättningar i termer av ekonomi och marknad. Om Industriklivet Klimatmålet är att Sverige till 2045 inte längre ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser och därefter uppnå negativa nettoutsläpp. Industriklivet handlar om att stödja industrin i omställningen mot minskade utsläpp av växthusgaser. Sedan förra året ingår även stöd för åtgärder som bidrar till negativa utsläpp, såsom avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid, bio-CCS.

NYA ARBETSSÄTT SKA STÄRKA SVENSK FORDONSINDUSTRI BTH får drygt 6,5 miljoner kronor av Vinnova för arbetet att förutse och förhindra sprickor som uppstår vid plåtformning. Det nya arbetssättet kommer att förhindra komponentfel i fordonsproduktionen och göra det lättare för industrin att introducera nya lättare material som har mindre miljöpåverkan och högre prestanda. – I det här projektet samlar vi nyckelkompetens från svensk industri, forskningsaktörer inom tillverkningsprocesser och FE-modellering samt ledande experter inom plåtformning, till exempel deltar RISE IVF, Volvo Cars, Alfa Laval, Volvo Trucks, SSAB samt Scania CV, berättar Md Shafiqul Islam, projektledare på BTH. Projektet, som är treårigt och startar i november 2020, genomförs i nära samarbete med fordonsindustrin. Förutom Vinnovas satsning på 6,5 miljoner kronor satsar även BTH och företagen pengar vilket ger en total projektbudget på drygt 13 miljoner kronor. – Inom FE-modellering av plåtformning ligger Volvo Cars långt fram inom fordonsindustrin men det finns ständigt nya utmaningar på grund av den tuffa konkurrensen. Det här projektet kommer att hjälpa oss att stärka vår konkurrenskraft och position inom området, säger Mats Sigvant, teknisk expert inom plåtformningssimulering på Volvo Cars samt lektor på BTH. Det är inom Vinnovas projekt Hållbar produktion som BTH sökt och blivit beviljade pengar. Projektet är en del av Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) som syftar till att stimulera forskning och innovation som driver utvecklingen mot ett hållbart och säkert vägtransportsystem samt en konkurrenskraftig fordonsindustri. BTH har sedan flera år tillbaka en stark forskningsmiljö inom produktutveckling och speciellt fokuserar forskarna på hur man kan använda digitala modeller för att simulera olika effekter. Det gör att företagen tidigt kan förutspå vilka effekter en tänkt lösning har.


Nya Projekt

November 2020

227

SPECIALISTER PÅ VATTENTÄTNING, REPARATION SAMT SKYDD AV BETONG.

Varuvägen 9, 125 30 Älvsjö 08-128 415 00 info@pen-tec.se

www.pen-tec.se


Nya Projekt

November 2020

tema INDUSTRI

3D-PRINTING – HYPE OR NOT? Tillsammans med IUC Stål & Verkstad anordnade Alfred Nobel Science Park i förra veckan en teknikworkshop inom ramen för Produktion 2030. Workshopen “Additiv tillverkning metall” gav bland annat inblick i vilka möjligheter och fördelar den nya tekniken kan skapa i företagens verksamhet. Den belyste också principer eller metoder för 3D-printing och gav inblick i vilka typer av detaljer som är bäst lämpade för tillverkningsmetoden så att man på sikt kan skapa nya affärsmodeller med ökad konkurrenskraft. Industrin har traditionellt haft tre huvudsakliga tillverkningsmetoder att välja mellan: gjutning, svetsning och skärande bearbetning. Under de senaste 30 åren har tekniken för 3D-printning eller additiv tillverkning (AM) utvecklats stort. Inom vilka områden är tekniken konkurrenskraftig och när ska man använda tekniken? Rubriken anger ett par av de förväntningar som deltagarna hade inför workshopen, och som Lars-Erik Rännar från Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitet i Östersund/Sundsvall bemötte utifrån förutsättningar och erfarenheter inom området. Lars-Erik visade på den utveckling som har skett inom Additiv tillverkning med fokus på metall, ”AM – Hype or not?” samt tillgängliga principer för tillverkning. Svaret på när, hur och om man ska använda AM beror alltid på inom vilken bransch tekniken är tänkt att användas. Just den frågan var det också många som tog upp i den diskussion som följde och det visade sig att bredden hos företagen var stor, alltifrån låg erfarenhet till att ha

228

kommit hela vägen till en egen pulverenhet och egen produktion. Alla var eniga om att för att utvecklas behöver man dra nytta av och lära av varandra. Bland de deltagande företagen visade det sig att de fördelar man har sett eller använt sig av inom AM så här långt var bland annat kortare ledtider, komplexa geometrier, kostnadsbesparing och mindre materialspill. Några milstolpar i historien har varit avgörande för förutsättningar för industrins utveckling och framväxt och nu går färden mot Industri 4.0. Lars-Erik konstaterade att digitalisering är det sammanlänkade ordet för alla initiativ som görs inom Industri 4.0, där vissa hävdar att just 3D-printing är likställd med denna metod. Men det är inte bara de tekniska bitarna som behöver övervinnas. Att övertyga marknaden och få den att förstå betydelsen och behovet av den nya tekniken är en egen utmaning. Nyckelfaktorer för framtiden Hur ska man tänka kring designfrågan, huruvida den lämpar sig för AM eller inte? Och ska det vara i plast eller metall? Vilka materialcertifikat ska användas? Frågeställningar som man med stor sannolikhet inte kan besvara på egen hand. -Jag skulle absolut säga att man behöver vända sig till flera olika aktörer för att komma fram till vilken teknik som lämpar sig bäst för varje specifik detalj i den egna verksamheten, säger Mikael Melitshenko vid Alfred Nobel Science Park. Och med samarbetstänket i fokus bjöd Mikael in till besök hos bl a Lasertech och Amexci i Karlskoga. Lasertech har kompetens inom flera AM-tekniker, bland annat Direct Energy Deposition. Att ta hjälp av andra var något som även Lars-Erik betonade,och som


Nya Projekt

November 2020

exempel visade han upp en samlad bild av ”servicebyråer”, alla med unika specialiteter, hjälp och stöd. Avslutningsvis sammanfattade Lars-Erik i sin framtidsspaning, att marknaden över lag saknar kunskaper om 3D-printing men att det faktiskt finns bra möjligheter att utbilda sig, bl a via yrkeshögskolor, universitet och flera företag som ligger långt fram i utvecklingen. Nya affärsmodeller, regler kring design för AM och utbildning lyfte han som nyckelfaktorer för framtida utveckling.

PELLY GROUP VILLE HA MED JERNBRO PÅ RESAN TILL NÄSSJÖ Pelly Group letade efter leverantörer som kunde hjälpa dem med underhåll och flytt av maskiner från Hillerstorp till Nässjö. Med Jernbro som ensam samarbetspartner, slog de två flugor i en smäll. – Avseende underhållet, såg jag det som ett långsiktigt projekt och letade därför efter ett företag som kunde göra en nulägesanalys och säkerställa ett strategiskt och förebyggande underhåll. Eftersom Jernbro även kunde genomföra flytten, kunde jag slå två flugor i en smäll. Jag hade även viss erfarenhet av Jernbro sedan tidigare och därigenom fått gott förtroende för dem. Därför kändes det rätt att ha med Jernbro på den här resan, berättar Mattias Runbjörk, Technical Manager på Pelly Group. Jernbro har hjälpt Pelly Group med en stor och tekniskt komplicerad automation, kallad Träkarusellen, som tillverkar hörnkaruseller till Ikeas hörnskåp. Träkarusellen består av 9 ihopkopplade och samverkande maskinenheter. Jernbro har även arbetat med en manuell del där skjutdörrspartier tillverkas.

229

– I våras inleddes vårt arbete med en tillståndskontroll, som innebär att vi analyserar och kontrollerar statusen på maskinparken. Man kan likna det med en besiktning, där vi tar reda på hur maskinerna mår och vad vi behöver göra för att få upp tillgängligheten på maskinparken, säger Anders Gustafsson, säljare på Jernbro. Mattias förtydligar: – Anledningen till att vi ville göra en kontroll var att jag hade identifierat ett befintligt underhållsbehov på Träkarusellen. Jag ville att analysen skulle påvisa vilka åtgärder som var viktiga att genomföra innan flytten för att maskinerna skulle producera så bra som möjligt fram till att de stängdes av. Jag ville också säkra upp robustheten på anläggningen så den skulle klara av själva flytten. Med Jernbros kompetens inom underhållssegmentet identifierade vi många punkter. Jernbro har också kommit fram till förbättringar som kommer att förenkla det framtida förebyggande underhållet. Under hela våren har Jernbro arbetat med de förbättringsåtgärder som beslutades vara lämpliga att göra innan flytten och som kunde samsas med produktionsplanen. Det arbetet gav också Jernbro möjlighet att lära känna den komplicerade träkarusellen innan den stängdes av och flyttades. Den kunskapen gjorde att idrifttagandet, i den nya fabriksdelen i Nässjö, säkerställdes. Inför flytten kom parterna fram till att maskinerna inte skulle demonteras i allt för små paket för att arbetet med återmonteringen skulle minimeras. I samband med nedmonteringen passade man på att göra en del renoveringar och byta ut vissa delar, som till exempel ett gammalt hydraulaggregat, skenstyrningar och kablage. Den fysiska flytten genomfördes under augusti månad. – Nu, när allt är flyttat och produktionen är i full igång, ska vi >>

VI HAR ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET AV BULKHANTERING Vi levererar alla typer av transportörer för bulkgodshantering: • • • • • • • •

Skruvtransportörer Skraptransportörer Spjäll Pneumatiska sändare Bandtransportörer Cellmatare Askkrossar Kylskruvar

NOXOR AB Box 279, 701 45 ÖREBRO I Tel 019 -21 90 60 info@noxor.se I www.noxor.se


Nya Projekt

November 2020

tema INDUSTRI

arbeta mer strategiskt med förebyggande underhåll och arbeta vidare med det som tillståndskontrollen kom fram till, men som vi då bedömde var mer fördelaktigt att genomföras efter flytten, säger Mattias. – Det känns bra att vi har kunnat ta ett helhetsgrepp om analys, planering, resursstöd, utförande, driftsättning och nu är med som stöttning en tid framåt, framhåller Anders. – Nu i efterhand har det visat sig att de personer som jag och Jernbro ansåg skulle leda det här arbete från deras sida var ett lyckat val, avslutar Mattias.

HÖGRE MAGNETFLÖDE HOS NYA TYPER AV NEODYM KAN REVOLUTIONERA TILLVERKNINGEN AV SMÅ ELMOTORER Lägre produktionskostnader och DC-motorer med högre prestanda, lägre vikt och betydligt mindre motorformat. Det kommer att bli kontentan när man väljer att använda sig av nyutvecklade flerpoliga radiella NdFeB magneter inom DC-motorproduktion. Det gäller oavsett om man använder sig av en radiellt orienterad ring eller helt nya typen sintrad anisotrop ringmagnet vid motortillverkning. Traditionell DC-motorproduktion har fram tills nu inneburit att man använder axiellt eller diametralt magnetiserade stavar som limmas på en rotor. Hantering av stavarna är knixig och kostsam eftersom materialet är skört och den starka magnetiska kraften gör hanteringen svår. Nya tillverkningsmetoder gör det möjligt att framställa flerpoliga NdFeB-ringar Hos flerpoliga radiellt orienterade NdFeB-ringar kan magnetflödet vara dubbelt så högt som hos traditionella magneter av neodym. Att en enda radiellt orienterad magnet kan ha väldigt många poler gör dem extra intressanta för DC-motorproduktion. En NdFeB-ring ger högre motorprestanda och gör det dessutom möjligt att ta fram motorer i betydligt mindre storlekar. Produktionskostnaden blir dessutom lägre när en magnet i ett enda stycke används i rotorn. Högre magnetiskt flöde, minskad cogging, vikt och storlek Skillnaderna hos en radiellt orienterad ring och sintrad anisotrop ringmagnet är dels styrkan och flexibiliteten hos det magnetiska flödet. Andra skillnader är förmåga att minska cogging hos en DCmotor och att vågformen på magnetflödet hos en radiellt orienterad ring är rektangulärt medan en sintrad anisotrop ringmagnet har ett betydligt starkare och sinusformat magnetflöde. Hos en radiellt orienterad ringmagnet kan magnetflödet ändras i efterhand En radiellt orienterad ring har en förorienterad radiell riktning. Det innebär att man lägger på och styr magnetfältet i efterhand gällande både antalet poler och positioner. Det här gör att man kan ändra magnetiseringen och pröva sig fram under utvecklingen av en motor som skall vara så effektiv som möjligt. På en radiellt orienterad ring kan man även göra scewed eller böjd magnetisering. Scewed magnetisering bidrar till kraftigt minskad kogging hos en motor. En sintrad anisotrop ringmagnet kan ha dubblerat magnetflöde När det gäller sintrad anisotrop ringmagnet, designar man fixerade riktningar och poler under tillverkningsprocessen. Det gör att magnetflödet vid ytan kan maximeras och bli 50-100% högre jämfört med traditionella neodymmagneter. Den här flödestätheten gör att en motor med sintrad anisotropic ringmagnet kan ha en ickemetallisk rotor. Och en rotor av kolfiber bidrar förstås till reducerad vikt hos en motor, men utan att magnetprestandan för den skull påverkas.

230

Minskade kostnader vid motortillverkning Totalkostnaden för motortillverkning att bli bra mycket lägre än vad den är idag trots verktygskostnad för magnetiseringsfixturen. Men den är ändå en engångskostnad. När serieproduktionen är igång blir kostnaden mycket lägre eftersom hanteringen förenklas och mängden skadade och kasserade magneter minskar kraftigt. Läs mer om magnetiska material hos Compotech.

HA ALLTID UPPSIKT ÖVER DINA TILLGÅNGAR Kontinuerlig och säker övervakning av maskindata på distans med B&R B&R gör det möjligt för maskinbyggare att skapa en kontinuerlig anslutning till anläggningar och system på fältet. Med LogTunnel, kan data från maskiner över hela världen samlas på en central plats och på så sätt kan eventuell störning upptäckas tidigt och åtgärdas så att maximal tillgänglighet bibehålls. LogTunnel är en funktion av B&R’s Secure Remote Maintenancelösning. Med Secure Remote Maintenance kan maskiner och anläggningar fjärrstyras över hela världen, det är även möjligt att ta full kontroll om så skulle behövas. Genom kontinuerlig dataloggning låter LogTunnel dig upptäcka felaktiga komponenter i ett tidigt skede och optimera serviceintervallen. Installationen kräver ingen särskild IT-kunskap utan genomförs enkelt med drag-and-drop. Parallell loggning och underhåll Den aktuella LogTunnel-anslutningen påverkas inte av att en tekniker kopplar upp sig tillfälligt, utan loggningen fortsätter utan avbrott. Maskindata kan lagras på en central databasserver, i molnet eller på ett datacenter, där den förblir tillgänglig för senare analys. Säker anslutning Säker fjärranslutning sker i enlighet med de senaste IToch säkerhetslinjer. Maskin- och service-ingenjörer kan på ett driftsäkert och effektivt sätt utföra service arbete via fjärranslutning, utan att behöva vara på plats.

SVEMIN: ”VI BEHÖVER UTÖKA DEN SVENSKA GRUVBRYTNINGEN” ”Vi kan inte driva vår klimatomställning med hjälp av metaller och mineral från odemokratiska stater med låga miljökrav. Sverige har en av de hårdaste miljölagstiftningarna i världen och de svenska gruvorna är bland de mest miljö- och klimateffektiva som finns. Brytningen av metaller och mineral behöver därför öka här”, skriver Svemins vd Maria Sunér Fleming och ordförande Mikael Staffas en debattartikel, i Dagens Samhälle.: En konfliktforskare från Diakonia beskriver hur han med egna ögon sett hur metaller och mineral utvinns av gruvarbetare under övervakning och hot av soldater (SVT Rapport 26/10). Omvärldens efterfrågan på metaller och mineral driver efterfrågan. Det ställer krav på alla oss som har möjlighet att producera – och på samhället i form av ökad acceptans för en utveckling av gruvnäringen här i Sverige.” ”Ändå möter gruvor återkommande obeslutsamhet från politiker och myndigheter upplevs ofta oförmögna att göra helhetsavvägningar. Det här är ett hot mot gruvnäringens möjligheter att vara en del av morgondagen och det är ett reellt hot mot det fossilfria liv hela samhället skrivit under på.” Läs hela debattartikeln här: https://www.dagenssamhalle. se/debatt/vi-behover-utoka-den-svenska-gruvbrytningen-34160


Nya Projekt

November 2020

231

Vi är specialister på nöd-och ögonduschar

Tel. 0240-59 40 00 • Fax 0240-64 90 47 • info@giapremix.se • www.giapremix.se


Nya Projekt

November 2020

tema INDUSTRI

VÄRLDSPREMIÄR FÖR EFFEKTIVARE OCH STARKARE KUGGREM En spännande världspremiär från Gates: Powergrip GT4 Kuggremmar. Den nya generationen kuggremmar från Gates är underhållsfria, har ett större temperaturområde och kan överföra mer kraft än föregångarna. Skillnaderna jämfört med tidigare generationer är bland annat ett nyutvecklat EPDM-gummi som ger betydligt större

232

temperaturområde, effektivare kraftöverföring och som är fritt från halogener. Dessutom ger den nya Glasfiberkorden längre livslängd och bättre slitstyrka. Fördelar med Powergrip GT4 • Brett temperaturområde: -40°C till +120°C • Högre kraftöverföringskapacitet: Upp till 25 % effektivare kraftöverföring jämfört med tidigare modeller. Det innebär att det är möjligt att designa mindre och smalare remdrifter. • 100 % underhållsfri: Ingen efterspänning krävs. • Mer hållbar produktion: Helt fri från olja och halogener. • Förbättrad kemikalieresistens: Tåligare mot alkalier, syror, ozon och UV-strålning.

VIGAB STARTAR DIGITALISERINGSRESA MED HJÄLP AV PREVAS Göteborgsföretaget Vigab utför olika typer av metallbearbetning, främst inom bärande konstruktioner, industriella installationer och inredningssmide. När de efter en större investering såg behov av att automatisera sin materialförsörjning tog de hjälp av det EU-finansierade programmet Digiresan där Prevas blev deras utvecklingspartner. – Under hösten 2019 investerade vi i en ny maskin för termisk skärning, säger Edwin Modin, projektledare på Vigab. För att få >>


Nya Projekt

November 2020

VI ÄLSKAR NÄR DET SNURRAR DÄRFÖR ÄR VI LEDANDE SPECIALISTER PÅ HELA PROCESSEN FRÅN BETONGFUNDAMENTET TILL ÖVERVAKNING OCH UNDERHÅLLSAVTAL FÖR ERA ROTERANDE DRIFTER.

233

WILLARDS.SE

TOTALENTREPRENAD FRÅN FUNDAMENTET

Från markarbete till installation och underhållsavtal för växellådor, pumpar och motorer.

VÄXELLÅDOR

Försäljning, montage, underhåll, service, reparation och monitoring.

LAGER

Försäljning, montage, underhåll, service, reparation och monitoring. SKF-certifierade.

FLÄKTAR

Montage, balansering, uppriktning, underhåll, service, reparation och monitoring.

KOPPLINGAR

Ingår i alla applikationer. Vi säljer, monterar och reparerar alla typer av kopplingar.

CONDITION MONITORING

ODS vibrationsmätning och analys. Motion amplification med Iris-M från MLT etc.

ER TOTALENTREPRENÖR FÖR

ROTERANDE DRIFTER

www.tse.se www.tse.se TERMISK SPRUTNING ÄR EN UTMÄRKT METOD SOM GER FLEXIBILITET OCH MÅNGA MÖJLIGHETER

... SERVICE

t.s.e. har bred kunskap och expertis inom termisk sprutning, maskinbearbetning, tillverkning och service och arbetar i många branscher med olika applikationer. Behovet kan vara att man behöver skydda mot till exempel: erosion/abrasion, korrosion, kavitation och andra miljöer som kan uppstå under drift. Ett stort område är även applikationer där man sökerApplikationsexempel: ett alternativ till hårdförkromning.

Termisk sprutning & bearbetning: Levererar ytbeläggning genom termisk

• Valsar

• Kolvar RESURSER PAPPER & MASSA ... beläggningar för ökad livslängd

• HVAF, ID7, HVOF,för Plasma, & Arc sprutning av maskindelar ökadFlame livslängd

• Hydraulstänger • HVAF • Valsbeläggning • Förbättrade Nytillverkning, reparation ochupp till Med våra tekniker inom termisk • Svarvning kapacitet L= 10.000korrosionsegenskaper mm • HVOF • Pumpar • Dragvalsar • Hårdhet upp till 1 500 HV0,3 sprutning ger vi egenskaper ombeläggningar • PLASMA • Rundslipning Ø 1.000 L 5.000 mm upp skikt upp till 1 000 my Möjlighet att bygga vid behov • Torkcylindrar • Lagerhus som förlänger driftstiden och mm• och • Ökad livslängd Termiskminskar sprutning och bearbetning kostnader. • LJUSBÅGE • CNC-fräsning • Lagerhus • Axlar • Slitageskyddande -på plats hos kund eller i vår verkstad • Högpolerande skikt•till < FLAMSPRUTNING Ra 0,02 • Axlar Superfinering < Ra 0,02 Stort •utbud av olika material • Ventiler Förebygger slitage och korrosion som ger applikationerna de • Pannor Exempel på applikationer: • Generell ersättning av hårdförkromning • Mobil bearbetning och beläggning hos kund Ersätterspecifika hårdförkromade ytor egenskaper som Kolonner (verktygshållare), Kylvalsar, • Babbitt-lager krävs för skikt tuffa miljöer. Högpolerade till < Ra 0.02 Hydraulstänger, Kalandervalsar www.tse.se www.tse.se

TERMISK SPRUTNING ÄR EN UTMÄRKT METOD SOM

... SERVICE

t.s.e. har bred kunskap och expertis inom termisk sprutning, ma i många branscher med olika applikationer.


Nya Projekt

November 2020

tema INDUSTRI

ut så smycket som möjligt av satsningen ville vi bygga upp ett anpassat lagersystem som kunde kommunicera med skärmaskinen men även integrera med vårt övergripande affärssystem. Under ett tidigare utvecklingsprojekt hade Edwin Modin kommit i kontakt med det EU-finansierade programmet Digiresan som stöttar digitaliseringsprojekt inom industrin. Han presenterade Vigabs utmaning och vision för Göteborgs Tekniska College, GTC, som koordinerar programmet. – Vi såg Digiresan som en möjlighet att få hjälp med att kravställa det nya lagersystemet, säger Edwin Modin. Tanken var att skapa ett bra utgångsläge för en programmerare som sedan kunde utföra själva jobbet. Digiresan erbjuder utbildning, erfarenhetsutbyte och experthjälp motsvarande 30 konsulttimmar till små och medelstora företag som vill automatisera och digitalisera sin verksamhet. Programmet finansieras av EU via Tillväxtverket med stöd från Västra Götalandsregionen och Region Halland. Göteborgs tekniska college, GTC, ansvarar för koordineringen och genomförandet av insatserna. Prevas arbetar tillsammans med sina kunder för att göra processer, produkter och tjänster mer effektiva, användarvänliga och lönsamma. Under de senaste åren har de genomfört ett stort antal digitaliseringsprojekt inom olika branscher och sektorer. Prevas verksamhet i Göteborg är främst inriktad på automatiserad materialhantering och produktionslogistik, underhållssystem samt systemsupport. – Vi besökte Vigab och tittade på hur de tar in kundorder och hur beställningarna överförs till produktionen, säger Olle Damgaard, konsult på Prevas i Göteborg. Deras produktion var delvis automatiserad men många moment sköttes manuellt. Vigab gick in i Digiresan med ett specifikt önskemål – att få hjälp med att kravställa ett gränssnitt för automatisk lagerhantering. Efter inledande diskussioner om behov och långsiktiga ambitioner framstod dock denna grundtanke som begränsande. Istället började Vigab och Prevas skissa på ett mer omfattande utvecklingssteg – hur de skulle kunna digitalisera hela produktionsflödet. – Så projektet blev mycket större än vad vi hade tänkt från början,

234

säger Edwin Modin. Olle på Prevas påminde oss hela tiden om att titta på helheten innan vi dyker ner i detaljer och tekniska lösningar. Det var skönt att få den återkopplingen från någon som har erfarenhet från liknande digitaliseringsutmaningar. Vigab arbetar nu tillsammans med Prevas för att göra upp en plan för det fortsatta arbetet. Utvecklingen kommer att genomföras stegvis med noggrann uppföljning för att säkerställa att insatserna riktas rätt och gör så stor nytta som möjligt. Hur gick det då med gränssnittet för lagerhantering? Trots att projektet ändrade inriktning och trots snäva tidsramar hann även Vigab och Prevas att titta på gränssnittet för lagerhantering. – Det gick att åstadkomma överraskande mycket på 30 timmar, säger Olle Damgaard. Vi har tagit fram ett embryo på gränssnittet och specificerat vilken information som skärmaskinen behöver och vilken information den ska lämna tillbaka. Vi har också haft kontakt med maskintillverkaren och satt oss in i hur vi kan kommunicera med maskinen. Nästa steg blir prototyper och tester. – Prevas har drivit på projektet som om vi var deras absolut viktigaste kund, säger Edwin Modin. Jag är verkligen imponerad av deras engagemang och av de resultat som vi har uppnått tillsammans!

INDUSTRIELL SWITCH MED FIBEROPIK Industriella switchar för DIN-skena med fiberoptik Phoenix Contact har utvecklat sitt utbud av enkla kostnadseffektiv industriella switchar i 1000-serien. De nya switharna finns för leverans för 10, 100 resp 10, 100, och 1000 Gbit . Switcharna finns i 5-, 8-, resp 16- portar, De fiberoptiska portarna kan valfritt vara med SC eller LC kontakter. Beroende på applikation finns de även med SFP-portar.  Switcharna har optimerats för industriella applikationer då de har en integrerad optimering för industriella protokoll som Profinet, Modbus etcetera. Matningen sker valfritt med 24V AC eller 24VDC. Montaget är normalt på DIN-skena, stående eller liggande. Som tillbehör finns även adaptrar om installationen skall ske direkt i en skåpsvägg.


Nya Projekt

November 2020

235

Det bästa underhållet är det som kräver minst underhåll När vindkraftverken blir större och mer energi produceras, ökar också mängden värme och risken för överhettade elektroniksystem. Genom att använda sig av effektiva vätskekylda system kan denna värme avledas, och kostsamma underhåll undvikas. Användning av snabbkopplingar i ett kylsystem möjliggör en snabbare installation, montering och underhåll. CEJN ultraFLOW är en serie lättviktskopplingar med inget spill, lågt tryckfall och säker anslutning i vätskeledningarna. En investering för effektiv vätskekylning, helt enkelt. Läs mer om ultraFLOW och ladda ner vår Thermal Control-guide på www.cejn.se

CEJN ultraFLOW Inget spill Lågt tryckfall Robust

www.cejn.com CNA_annons_wind.indd 1

2020-08-19 16:13:39


Nya Projekt

November 2020

tema INDUSTRI

SVENSKA MINE STORAGE GÅR MED I INTERNATIONAL FORUM OF PUMPED STORAGE HYDROPOWER Mine Storage International (MSI) har fått en inbjudan från International Hydropower Association (IHA) att gå med som partner i International Forum of Pumped Storage Hydropower. IHA delar MSIs visionom att öka medvetenheten om energilagring i form pumpkraft hos regeringar och beslutsfattare. För att tillgodose det globala och akuta behovet av ren och tillförlitlig energilagring har IHA i samarbete med USAs energidepartement startat International Forum on Pumped Storage Hydropower som ären regeringsledd plattform för att tydliggöra och förmedla vilken roll pumplagringskraft kan spela i framtidens energisystem. – Det här är ett viktigt initiativ. Mine storage generellt och MSI som bolag är en del av den globala utvecklingen för energilagring i form av pumpkraft. Vi representerar en mogen och skalbar lösning som möjliggör en hållbar energiförsörjning, säger Thomas Johansson, VD på Mine Storage International. Detta nya globala initiativ leds av en styrkommitté med högre regeringsrepresentanter från Österrike, Brasilien, Estland, Grekland, Indien, Indonesien, Marocko, Norge, Schweiz och USA.Dessutom har internationella finansinstitut som Världsbanken, Europeiska Banken för Återuppbyggnad och Utveckling (EBRD), Afrikanska

236

Utvecklingsbanken (AfDB), den Asiatiska Utvecklingsbanken (ADB) och den Interamerikanska Utvecklingsbanken (IDB), samt mellanstatliga organisationer inklusive Internationella Byrån för Förnybar Energi (IRENA) ingår i styrkommittén.

WIDEFIND ÄR FINALIST I SWEDISH MINING INNOVATION AWARD 2020 Widefind är en av finalisterna i Swedish Mining Innovation Award 2020 för deras positioneringssystem designat för underjordiska tunnelmiljöer som med hög noggrannhet informerar om människors och tillgångars rörelse i realtid. Vi fick några ord med Kristoffer Ödmark som är en av grundarna och VD på Widefind. Grattis Kristoffer, Widefind är finalist i Swedish Mining Innovation Award 2020! Hur känns det? – Jag är väldigt förvånad och väldigt glad. När man arbetar med något länge blir man ju lätt lite hemmablind, så när jag helt oväntat fick veta att vi blivit uttagna till final så kändes det verkligen otroligt roligt. Vi har investerat mycket tid och arbete i att skapa vår lösning för underjordiska gruvor, och det ger massor av energi att vi uppmärksammas på det här sättet och får bekräftelse på att det vi gör är viktigt.

>>


Nya Projekt

November 2020

237

Rörmontage Rörmontageoch och svetsning svetsninginom inom Fjärrvärme,Fjärrkyla, Fjärrkyla, Fjärrvärme, h c o e g a Gas, Vatten ochVVS VVSiihela helaSverige. Sverige. t n Gas, Vatten och o m r Rö

m o n i g n i , n a s l . t y e e k g r i r sv r ä e j F v S , e a l m e r h ä i v r S r V ä j V F ärm v h r r c ä j o f r n e t ler fö t a r t a n V e ten c t t , a n s v e n a m r o G och va av abb Installation och av byte av abbonentcentraler för fjärrvärme Utför även byten abonnentcentraler för fjärrvärme, och kylasamt samt kulvertbyten av värme och varmvatten fjärrkyla kulvertbyten av värme, varmvatten och kallvatten somtotalentreprenader. totalentreprenad. som e

me yte r b ä v h c v o a ten tion Installa amt kulvertby as l y k h nad. c e o r p e r t alen t o t m o s

ROSLAGENS VÄRMEMONTAGE AB BOX195 195••177 17724 24Järfälla Järfälla BOX www.rvm.nu Tel 08-580 813 00 ••www.rvm.nu

EN


Nya Projekt

November 2020

238

tema INDUSTRI

Berätta lite om ert positioneringssystem. – WISPR är en produkt som skapar data på vart saker och ting befinner sig under jord, inte helt olikt hur GPS fungerar. På samma sätt som positionsdatan från GPS används av alla möjliga applikationer ovan jord, från Google Maps till autonoma fordon, är vår tanke att datan från WISPR ska kunna användas av existerande och nya applikationer under jord. – WISPR-systemet består av ett positioneringsnätverk för gruvan, taggar för människor och maskiner, en servermjukvara som kan installeras lokalt hos kunden och en managementmjukvara genom vilken kunden enkelt hanterar systemet. Själva positionsdatan skapas när taggarna kommunicerar med nätverket, vilket sker via ultra wideband radio, en trådlös teknik som lämpar sig väldigt väl för underjordiska tunnelnätverk. Vad är det som gör er lösning så unik? – Vi lärde oss redan under tiden på universitetet att underjordiska gruvor utgör miljöer där det är utmanande att få positionering att fungera och där det är svårt att installera och underhålla tekniska lösningar över lag. Vår syn har sedan länge varit att en produkt som ska fungera riktigt bra under jord bör vara anpassad till de förutsättningar som finns där. Av den anledningen har vi konstruerat WISPR systemet just för underjordiska tunnelmiljöer vad gäller allt från positioneringsalgoritmer till de fysiska produkterna. Varför är det en viktig innovation? – Vi vet att säkerhet, produktivitet och effektivitet är jätteviktiga frågor för gruvbolagen och vi är övertygade om att ju mer insikt man får i verksamheten desto bättre kommer man att kunna hantera dessa viktiga frågor, detta tycker vi vara bevisat av innovativa bolag i branschen. Men insikt bygger i sin tur allt mer

på att rätt data finns tillgänglig och vi tror på att mer och bättre data på vart saker och ting är under jord är ett viktigt steg på vägen mot framtidens gruva. Widefind är i final tillsammans med Orexplore och Minalyze, hur tänker du om det? – Precis som det lyfts fram i Swedish Mining Innovations pressrelease så arbetar vi ju med lite olika saker, så vi har inte haft någon direkt kontakt med något av bolagen. Vi har däremot hört talas om både Orexplore och Minalyze och vi är väldigt imponerade av deras innovativa arbete. Det känns fantastiskt bra att vi är i final med så framåtsträvande bolag. Vad händer annars hos Widefind just nu? – Just nu arbetar vi med en leverans till LKAB i Kiruna. Relationen mellan LKAB och Widefind sträcker sig tillbaka till tiden på universitetet och de var först ut med att lägga en order på WISPRsystemet. Vidare arbetar vi såklart fortlöpande med att vidareutveckla WISPR, bland annat i den testbädd som Boliden sedan länge tillhandahållit oss i Kristinebergsgruvan. Vi har även samarbeten med andra bolag i gruvindustrin där vi utforskar de möjligheter som uppstår med noggrann positionering. Och slutligen, hur ser ni på framtiden? – Vi ser väldigt ljust på framtiden och tror att behovet för det vi är riktigt duktiga på bara kommer att öka allt eftersom fler och fler gruvor moderniserar och digitaliserar sina verksamheter. Just nu arbetar vi i Sverige med några av världens mest moderna gruvbolag, men vi vet att det finns många runt om i världen som är duktiga och dem vill vi givetvis också arbeta med. På bilden: Kristoffer Ödmark och Emil Fresk under installation av en tidig prototyp av WISPR systemet.

NÄR SÄKERHETEN SPELAR ROLL … SEDAN 1988 • Återkommandekontroll • Cisternrengöring • Service • Tekniska beskrivningar • Nya tankanläggningar

• Bygglov • Utbildningar • Riskanalys (LBE §7) • Klassningsplaner • Handhavandeinstruktioner

J D Cisternkontroll AB Vi finns i dina tankar!

070-318 22 40 jdcisternkontroll@gmail.com www.jdcisternkontroll.se

Ett urval av våra kunder:

Sjöfartsverket, Polisen, Swedavia, flygplatser, industrier och privatpersoner.


Nya Projekt

November 2020

239

Shims och metallfolie

empiro.se Behov av kundanpassade transformatorer med låga förluster?

MILJÖVÄNLIGA KABLAR FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

Behöver du transformatorer som är anpassade efter just dina behov och krav? Nordtrafo tar fram kundanpassade 1-Fas-, 3-Fas transformatorer, Hexatransformatorer och kabelströmtransformatorer för dig, vi har även ett stort standardprogram av våra produkter som vi kan erbjuda våra kunder. Nordtrafo AB är ett väletablerat företag som grundades 1965 och finns beläget mitt i Sverige, i det natursköna Höga Kusten. Vår styrka ligger i vårt stora kunnande i att snabbt ta fram helt kundanpassade transformatorer samtidigt som vi kan erbjuda ett brett standardsortiment. Välkommen med en förfrågan!

Kabellösningar från nordisk tillverkare för energiöverföring i vindkraftsparker. Det som är viktigt för våra kunder är också viktigt för oss: Driftsäkerhet

Tillgänglighet

Installationsvänlighet

Kolla in våra vindkraftprodukter på www.rekakabel.se

Nordiska Projekt 2020 nr 4_Reka Kabel_Kvartssida 92x125mm.indd 1

13.8.2020 10.19.32

N

NORDTRAFO

www.nordtrafo.se | info@nordtrafo.se | +46 612 52210


Nya Projekt

November 2020

tema INDUSTRI

240

SIMATIC MICRO DRIVE från Siemens med ebm-papst drivlösning

SIMATIC MICRO DRIVE FRÅN SIEMENS MED EBM-PAPST DRIVLÖSNING ebm-papst är ledande inom teknik för ventilation och avancerad motorteknologi och en eftertraktad ingenjörspartner i många branscher. Med runt 20 000 olika produkter, har vi ofta den perfekta lösningen – oavsett krav. Med kontinuerlig utveckling av vår GreenTech EC-teknik ger vi våra kunder de bästa möjligheterna för intelligenta helhetslösningar.  Partnersamarbetet mellan Siemens och ebm-papst visar på en modern, pålitlig och användarvänlig automationslösning. SIMATIC MICRO-DRIVE, den nya drivkontrollenheten från Siemens, är avsedd för extra låga spänningsområden. ebm-papst kunde - som en del av ett produktpartnerprogram – erbjuda motorer (50-750 watt) som drivlösning för det nyutvecklade servodrivsystemet. Den avancerade tekniken, med unika möjligheter för anpassning för varje applikation, ger ett driftsäkert och optimalt resultat.

SÅ FICK LOGOSOL SITT PÅ DET TORRA Med tanke på att Sverige till 75 % består av skog, som i årtusenden har utgjort en av landets absolut viktigaste råvaror, borde väl skällsordet ”träskalle” snarast beteckna en person som är ovanligt

smart och nytänkande. I så fall måste Logosol i Härnösand betraktas som riktiga träskallar. I slutet av 80-talet bestämde sig Bengt-Olov Byström i Härnösand för att ge små och medelstora skogsägare chansen att ta bättre vara på den fantastiska råvara de hade i sina marker. Resultatet blev lanseringen av det lilla portabla sågverket Solosågen 1989 – en innovation som lade grunden till det ständigt växande träindustriföretaget Logosol med kunder i över 100 länder. Sedan dess har sortimentet utvecklats med allt kraftigare sågar, hyvlar och en mängd andra tillbehör som har gjort det förvånansvärt enkelt att sätta upp ett mindre men väl fungerande sågverk på hemmaplan. Torrt virke utan sprickor Ett exempel på det sistnämnda är Logosols nya virkestorkaggregat WDU, som i kombination med en specialutformad torkkammare och en app löser problemet med att på några veckor torka virke som kan användas till finsnickerier utan att man riskerar sprickbildning. – Men när vi skulle skapa en förpackning till aggregatet gällde det att hitta en bra lösning till den ojämna, tunga och känsliga motordelen. Vi var ett tag inne på att använda frigolit till den delen, men sedan vi presenterat våra tankar för Smurfit Kappa kom de upp med en lösning helt i wellpapp, berättar Logosols Art Director


Nya Projekt

November 2020

241

Specialister pĂĽ processutrustning i titan och rostfritt stĂĽl www.viflow.se


Nya Projekt

November 2020

242

tema INDUSTRI

Anna Fossane. Miljö och ekonomi – Den lösningen gav motordelen ett bra stöd samtidigt som vi fick en helt återvinningsbar förpackning i bara ett material, vilket var en fördel både miljömässigt och ekonomiskt. – Och som formgivare uppskattar man ju deras service som bidrar till att säkra kvaliteten ner till minsta detalj – t ex genom att snabbt ta fram vridbara 3D-pdf:er av förpackningen där man ser hur grafiken kommer att placeras och på så vis säkerställer att samtliga skarvar stämmer i linjerna som täcker alla sidor i förpackningsdesignen. De vet vad man behöver som kund och det uppskattas, avslutar Anna Fossane.

BE GROUP VÄLJER LITIUM I SATSNINGEN PÅ DIGITALA AFFÄRER BE Group, ett ledande handels- och serviceföretag inom stålindustrin med 650 anställda och en omsättning på närmare 4,5 miljarder SEK, väljer Litiums plattform för att ta en tydlig position inom digital handel i sin bransch. Den nya plattformen ska hjälpa företaget att öka konkurrenskraften, kundlojaliteten och försäljningen. När BE Group beslutade sig för att satsa på en helt ny plattform berodde det till stor del på förändrade krav och behov från kundsidan samt viljan att skapa ett försprång gentemot konkurrenter. BE Group har idag flera tusen artiklar digitalt men begränsad e-handel. Implementeringen av Litium kommer att resultera i en helt ny webbshop för huvudmarknaderna Sverige och Finland men tack vare flexibiliteten i Litiums plattform kommer de även täcka in fler marknader med tiden. ”Vi behöver öka konkurrenskraften genom att möta de nya behov generationsskiftet i vår bransch innebär. Litiums smarta paketering ger oss det vi behöver för att växla upp vår digitala affär i en ”one stop shop”. Att Litium även erbjuder en accelerator med möjligheter att komma igång snabbt underlättade beslutet. Tillsammans med Litium satsar vi mot att få branschens bästa webbshop” säger Jens Karlsson, Marketing Manager, BE Group. Patrik Settlin, VD på Litium beskriver det nya samarbetet; ”Vi är väldigt glada överBE Groupsval av Litium som plattformförsin digitala handel. Jag är övertygad om debest practices som finns i Litiums Acceleratorkommer att underlätta för BE Groupatt snabbt ta sin digitala affär till en nynivå. Tack vare ett gediget globaliseringsramverk med fokus på digitala kanaler kommer de enkelt kunna skala upp sin affär på nya marknader och i nya kanaler”.

NYCKELKLARA IOT-LÖSNINGAR FÖR ALLA Induo presenterar konceptet IoT-ready som består av hårdvara, paketerat och kapslad för varje unik situation. Allt testat och klart att driftsätta. –Många organisationer lägger mycket tid på att från gång till annan konfigurera hårdvara, montera hårdvara i kapslingar och testa uppkoppling innan leverans. För många innebär detta ett extra arbetsmoment som skall göras ibland men inte löpande. Vi vill dra vårt strå till stacken och erbjuda en attraktivare helhetsmodell, vi kallar det IoT-ready, säger Ulf Seijmer, Chief Innovation Officer Induo. Induo, kända för att leverera industriell hårdvara som är tänkt att fungera många år i fält, hjälper kunden att ta fram en specialanpassad lösning baserad på standardkomponenter. Fördelen för kunden är att det bygger på beprövade kombinationer med en möjlighet

till egna anpassningar, allt till en fast och förutsägbar kostnad, en lösning som är redo för IoT, IoT-ready. –Vi brukar sätta upp två kortare workshops där vi i den ena fokuserar på hur kundens lösning mekaniskt skall paketeras och inte minst hur den skall passa kundens varumärke. I den andra workshopen fokuserar vi på hur lösningen skall kunna fungera år ut och år in utan tillsyn med en tillfredsställande nivå av säkerhet, säger Ulf Seijmer. Ulf menar att det finns ett uppdämt behov av den här typen av enklare kundanpassade lösningar som ger kunden ett stort mervärde och menar att de fått en oerhört bra respons hittills.

ILLUSTRATION: Ulf Seijmer

INVOTECH SOLUTIONS OCH PT LEAN INLEDER SAMARBETE KRING LEAN BUSINESS Invotech Solutions AB och PT Lean AB inleder samarbete kring Lean Business för att säkerställa att företag utvecklas på både kort och lång sikt för att förbli konkurrenskraftiga och hållbara genom värdeskapande arbetssätt och digitalt stöd. Mathias Södersten, VD för Invotech Solutions AB, säger: – Samarbetet är en perfekt matchning där Invotech’s digitala förmågor och erfarenhet inom IoT området möter upp väl med PT Lean’s kunskaper och erfarenheter inom lean production. Tillsammans kan vi hjälpa företag på ett bredare plan för att snabbare uppnå effektivitet och hållbarhet. Peter Bostedt, VD för PT Lean AB, säger: – Det är en fantastisk möjlighet för oss att genom samarbetet med Invotech kunna erbjuda företag ett utökat digitalt stöd för lean production. Tillsammans kommer Invotech och PT Lean att erbjuda företag paketerade såväl som skräddarsydda lösningar inom lean production  med ett ökat kundvärde. PT Lean AB är ett konsultföretag som specialiserat sig på lean production och erbjuder sina kunder verktyg, processer och kunskap för att hjälpa företag att bli effektivare, mer hållbara och konkurrenskraftiga. 


Nya Projekt

November 2020

243

WWW.SCHEUCH.COM

VI LEVERERAR TEKNIK FÖR REN LUFT SCHEUCH - ALLTID ETT STEG FÖRE I RÖKGASRENING I mer än 50 år har Scheuch stått för innovativ luft- och miljöteknik inom industrin. Som marknadsledare och teknikpionjär tillhandahåller vi industriella produkter och system för att skydda människor och miljö på platser runt om i världen. Och det innebär att vi ser till att luften förblir ren för kommande generationer. VÅRA TJÄNSTER Teknik för ren luft - från planeringsfasen ända fram till driftsatt anläggning Anpassade kundlösningar Optimala helhetslösningar utformade för att säkerställa högsta driftsäkerhet och tillgänglighet

Scheuch_Ins_Image_Energie_220x280_140815_schw.indd 1

KONTAKT / SVERIGE: SCHEUCH GMBH KRINOVA SCIENCE PARK 29139 KRISTIANSTAD, SVERIGE PHONE: +46 708 439939, E-MAIL: OFFICE.SWE@SCHEUCH.COM

Scheuch GmbH Weierfing 68 4971 Aurolzmünster Austria Phone +43 / 7752 / 905 – 0 Fax +43 / 7752 / 905 – 65000 E-Mail office@scheuch.com

14.08.15 10:02


tema INDUSTRI

EATON LANSERAR 93PM UPS G2 – GER MARKNADENS LÄGSTA DRIFTKOSTNAD Kraftförsörjningsföretaget Eaton har släppt den andra generationen av 93PM trefas-UPS. Den anpassningsbara designen gör det möjligt för datahallar att öka kapaciteten och säkerheten, samt att den tillför marknadens lägsta driftkostnad. Eaton har lanserat sin nya 93PM trefas-UPS, vilket är den andra generationen av Eatons avbrottsfria kraftsystem. Med den nya funktionen Hot Swap tillsammans med Eatons patenterade HotSync-funktion ökas datorhallarnas tillgänglighet. Den inbyggda säkerheten minskar risken för driftstörningar, ökar cybersäkerheten och kommer med fjärrövervakning för ökat skydd. Eaton 93PM G2 gör det möjligt att öka kapaciteten och säkerheten kontinuerligt efter företagens behov, samtidigt som det möjliggör branschens lägsta totalkostnad, vilket är summan av produktens inköpspris plus driftkostnaden (så kallad Total Cost of Ownership). I takt med att kapaciteten växer kan UPS-systemet även anpassas och byggas på. Det betyder att det går att addera enheter med 50 eller 60 kVA utan risk för driftstörningar eller påverkan av den kritiska belastningen. – 93PM-sortimentet har anpassats för att kunden ska få total kontroll av driftkostnaderna. Den andra generationen bygger vidare på den första generationens framgångar, genom att addera cybersäkerhet, hot swap-kraftmoduler och Eatons EnergyAwarelösning. Det driver på omställningen till förnybar energi och möjliggör intäkter till datorhallarna, säger Mathias Jensén, Regional Sales Manager, på Eaton. 93 PM G2 UPS är utformad för att förse 100 procent driftstid för affärsverksamheten och den kritiska infrastrukturen. För att öka cybersäkerheten ytterligare tillhandahålls UPS-nätverksanslutningen av Eaton Gigabit Network Card och Industrial Gateway Card – där Eaton är bolaget i branschen som erhållit IEC 62443-4-2 och UL 29001-1-certifieringar. Eaton 93PM G2 UPS är designad och testad med integrerade komponenter/funktioner för att efterleva alla krav som ställs för säker användning. Lösningen sparar över 10 000 kronor för inbyggd Backfeed protection-skydd och cirka 5 000 kronor för externa statiska säkringar. Upp till 97 % verkningsgrad i Double Conversion-drift sänker också drift- och kylningskostnaderna. Att ersätta en äldre generation UPS med Eaton 93PM G2 ger en avkastning inom 2–3 år. Eatons Energy Saver System (ESS) förbättrar effektivitetsnivån till cirka 99 procent, medan det variabla modulhanteringssystemet (VMMS) hjälper till att uppnå hög effektivitet även när UPS-enhetens belastningsnivåer är låga. Eaton 93PM G2 UPS är kompatibel med Eatons programvara för Intelligent Power Management (IPM), som övervakar och hanterar UPS som en integrerad del av kraft- och IT-infrastrukturen. Underhåll och service stöds av Eatons inbyggda fjärrövervakningstjänst. Det möjliggör snabba responstider på alla el- eller cybersäkerhetsrelaterade hot mot UPS-funktionen.

DEN SVENSKA GRUVAN VISAR METALLERNAS ROLL I VARDAGEN Var hittar du metallerna i din vardag? På Epiroc jobbar vi med att förse världen med teknik och innovation som möjliggör hållbar gruvbrytning. Vi är en del av att bygga ett modernt och hållbart samhälle. 

Gruvnäringens branschorganisation Svemin lanserar idag kampanjen Den svenska gruvan som ska visa hur avgörande metaller och mineral är för ett modernt och hållbart samhälle. Bakom kampanjen står förutom Svemin också LKAB, Boliden, Zinkgruvan Mining, ABB, Epiroc och Sandvik. Den Svenska Gruvan ska under tre år tydliggöra den roll metaller och mineral har för våra moderna och hållbara liv. För under våra fötter, i vår berggrund, finns helt avgörande tillgångar för att samhället ska fungera. Men uppfattningen om hur centrala de faktiskt är, både för livet här och nu och för klimatomställningen, är dessvärre låg. • Vi vill alla ta kliv mot en hållbar och fossilfri värld men när det kommer till vägen dit är kunskapen ibland låg. Metaller och mineral är helt avgörande och i Sverige har vi fantastiska möjligheter att ta ett miljömässigt ledarskap om gruvnäringen får möjligheter att utvecklas vidare, säger Maria Sunér Fleming, vd för gruvnäringens branschorganisation En fossildriven bil innehåller i snitt 20 kilogram koppar – en eldriven 70 kilogram. Och till kraftfulla batterier som ska klara av att lagra elektricitet behöver vi både metaller och mineral som bryts här i Sverige redan idag men även så kallade omställningsmetaller som vi inte bryter idag. EU lanserade nyligen en lista på de råmaterial som är avgörande för att Europa ska fortsätta utvecklas till ett starkt och hållbart samhälle tillsammans med en handlingsplan där ett av huvudområdena är hur vi kan öka utvinningen i EU med nya gruvor, men också hur vi kan öka återvinning och trygga import från länder utanför EU.I vår svenska berggrund finns mer än hälften av dessa råmaterial. • Under våra fötter finns helt enkelt de råmaterial som är en förutsättning för den gröna omställningen och mycket annat av det vi tar för givet i vardagen. Med initiativet Den Svenska Gruvan vill vi täta kunskapsluckorna mellan hålet i marken och skärmen du har i handen, säger Emma Härdmark, kommunikationschef Svemin. Bakom initiativet står det svenska gruvklustret genom Boliden, LKAB, Zinkgruvan Mining, ABB, Epiroc, Sandvik och Svemin’

DET SPECIALISERADE BYGGFÖRETAGET


DETTA ÄR EN ANNONS

PeO Axelsson, marknadschef på TYRI.

t kunskapsmörker inom arbetsbelysning TYRI SKA HJÄLPA BRANSCHEN ATT VÄLJA RÄTT

sningsföretaget TYRI satsar nu på en digital akademi för att öka branschens kunskap om ljus PeO Axelsson, belysning på arbetsfordon. Kunskapen är generellt ganska låg kring vad man kan göra med marknadschef på TYRI. sningen på tunga fordon, en kunskapslucka som kan vara kostsam, på flera sätt.

CAR WIKTORSSON

ETT KUNSKAPSMÖRKER INOM ARBETSBELYSNING – TYRI SKA HJÄLPA BRANSCHEN ATT VÄLJA RÄTT

av insikter, tips, kunskap och uppdateringar om ny teknik kopplat till arbetsbelysning och ljus överlag. LIGHT ACADEMY riktar sig mot alla tillverkare och slutPå den härPåläroplattformen kommerkommer TYRI kontinuerligt pub-att AV OSCAR WIKTORSSON den här läroplattformen TYRI kontinuerligt dare av arbetsmaskiner, för att deTYRI på ett lättillgängligt sättakademi licera föredrag, artiklar och och verktyg som Belysningsföretaget satsar nu på en digital för att filmade publicera filmadeskräddarsydda föredrag, skräddarsydda artiklar verktyg som omproduktiviteten ljus och belysningoch på arbetsfordon. guidar besökaren genom världen av arbetsbelysning. Förhoppkunskap omöka hurbranschens man kan kunskap förbättra guidar besökaren genom världen av arbetsbelysning. FörhoppKunskapen är generellt låg kringbra vadarbetsman kan göraningsvis med ningsvis detfler till att väl underbyggda beslut som miljön samt öka intäkterna genomganska att använda leder detleder till att tarfler vältar underbyggda beslut som belysningen på tunga fordon, en kunskapslucka som kan vara gynnar deras verksamhet på lång sikt. ning. gynnar deras verksamhet på lång sikt. kostsam, på flera sätt. – I grunden handlar det om att vi på vårt företag har många nom bilindustrin har belysningen länge varit en viktig del – I grunden handlar det om att vi på vårt företag har många TYRI Light Academy riktar sig mot alla tillverkare och slutmedarbetare som har lång erfarenhet och är experter inom omdonet, säkerheten och varumärket. Dit är vi på väg även medarbetare som har lång erfarenhet och är experter inom om-Det användare av arbetsmaskiner, för att de på ett lättillgängligt råden som exempelvis optik, ljussimulering och elektronik. arbetsfordon.sätt Men finns fortfarande kunskapsråden somärexempelvis optik, ljussimulering och elektronik. ska det få kunskap om hur man stora kan förbättra produktiviteten kunskap som vi byggt upp och förädlat i över 40 år ochDet något och arbetsmiljön samt öka intäkterna genom som att använda gärnavivillbyggt dela med säger PeO Axelsson. om arbetsbelysning i branschen, säger PeO Axelsson ärbra kunskapvi som upposs ochav, förädlat i över 40 år och något rknadschef påarbetsbelysning. TYRI. vi gärna vill dela med oss av, säger PeO Axelsson. – Inom bilindustrin har belysningen länge varit en viktig del av MILJÖ OCH SÄKERHET fordonet, säkerheten och varumärket. Dit är vi på väg även inom Det finns också miljö- och säkerhetsaspekter kopplat till MILJÖ OCH ERNA MED BILLIGA LAMPOR arbetsfordon. Men det finns fortfarande stora kunskapsluckor om valetSÄKERHET av arbetsbelysning. De allra modernaste lamporna kan exDet finns också miljöochautomatiskt säkerhetsaspekter kopplat till skulle valet av nligt förekommande problemi branschen, är att mansäger köperPeO billiga lampor arbetsbelysning Axelsson som är markempelvis dimmas om föraren på TYRI. bländas av egna lampor ellerlamporna kan exem- ett arbetsbelysning. Desina allra modernaste ovar runt ochnadschef håller tunt. Problem som oftast uppkommer mötande fordons. om pelvis dimmas automatiskt ett tag på de billigare produkterna är att de stör ut annan RISKERNA MED BILLIGA LAMPOR – I Sverige är vi långt föraren skulle bländas av sina k utrustning i närheten, såsom radio, mobiltelefon och i Ett vanligt förekommande problem är att man köper billiga fram vad gäller arbetet etthållbarhet mötande fall själva maskinen. lampor som lovar runt och håller tunt. Problem som oftastegna upp- lampor medeller både fordons. valiteten är dessutom ofta lamporna vibrerar kommer efter ett så tagdålig på de att billigare produkterna är att de stör ut och arbetsmiljö. Det – I Sverige är vi långt fram r, det kan läcka in damm vatten,i eller att lamporna heltmobiltelefon annan tekniskoch utrustning närheten, såsom radio, har pushat oss att utoch iDen värsta fall själva maskinen. vad gäller veckla arbetetprodukter med bådesom hållförstörs av rost. totala kostnaden kan bli hög om man – Kvaliteten är stående dessutomunder ofta så dålig att lamporna vibrerar länge och barhet ochhåller arbetsmiljö. Detsom har räknar med att fordonet blir reparationerna, sönder, det kan läcka in damm och vatten, eller att lamporna helt genom nya säkerhetpushat ossslösningar att utvecklaförbättrar produkter r PeO Axelsson. enkelt förstörs av rost. Den totala kostnaden kan bli hög om man som hållerarbetsmiljön länge och som RI Light Academy en nystartad plattform på TYRI:s webbocksåär räknar med att fordonet blir stående under reparationerna, för genom föraren, nya säkerhetslösningar förbättrar amt på Facebook, och LinkedIn. Där tar man del menarYoutube PeO Axelsson. konstaterar PeO Axelsson. TYRIoch Light Academy är enom nystartad plattform på TYRI:s webbarbetsmiljön för föraren, konkter, tips, kunskap uppdateringar ny teknik kopplat samtöverlag. på Facebook, Youtube och LinkedIn. Där tar man del WWW.TYRILIGHTS.COM staterar PeO Axelsson. betsbelysningplats och ljus

www.tyrilights.com 25


Nya Projekt

November 2020

246

Vi bygger Sverige 2020

070 695 07 60


Nya Projekt

November 2020

247


Nya Projekt

November 2020

Vi bygger Sverige 2020

248


Nya Projekt

November 2020

249


Nya Projekt

November 2020

Vi bygger Sverige 2020

250


Nya Projekt

November 2020

251


Nya Projekt

November 2020

252

Vi bygger Sverige 2020

Jam Ton Jam Per Ton Ove

Per Ove ww

James Edvärn 070-510 81 13 Tony Edvärn 070-818 72 20 Per Möller 076-473 07 99 James Edvärn Ove Johansson 070-915 22 10 James Edvärn 070-510 81 13070-510

81 13 Edvärn Edvärn72 20070-818 72 20James Tony Edvärn Tony Edvärn Tony 070-818 Per Möller Per 076-473 Möller 07 99076-473 07 99Ove Johansson Per Möller www.west2000.se Ove070-915 Johansson Ove Johansson 22 10070-915 22 10

www.west2000.se www.west2000.se

James Edvärn Tony Edvärn Per Möller Ove Johansson

070-510 81 13 070-818 72 20 076-473 07 99 070-915 22 10

ww

070-510 81 13 James Edvärn 070-818 72 20 Tony Edvärn 076-473 07 99 Per Möller 070-915 22 10 Ove Johansso


Nya Projekt

November 2020

www.heda.se

253


Nya Projekt

November 2020

Vi bygger Sverige 2020

254


Nya Projekt

November 2020

GENERALENTREPRENÖR FÖR NORREGÅRDSKOLAN

Honnörsgatan 26, 1 tr • 352 36 Växjö 0470-76 56 30 • www.blekingerot.se Honnörsgatan 26, 1 tr • 352 36 Växjö 0470-76 56 30 • www.blekingerot.se

255


Nya Projekt

November 2020

Vi bygger Sverige 2020

256


Nya Projekt

November 2020

257


Vi bygger Sverige 2020

STÅL & RÖRMONTAGE AB Vi bygger miljövänliga rostfria stålbroar


Design & Kvalitet

Duschväggar

Se vårt stora duschväggssortiment på vår hemsida www.arrowshower.com.

Twice Dörrarna kan vikas på mitten och lämpar sig extra bra i det trånga badrummet där exempelvis en toalettstol eller ett handfat är nära duschväggen. Storlek 67 till 119 cm.

Free Den speciella böjen gör att väggen kan monteras både mot en vägg och i ett hörn, till exempel vid ett fönster. Kan kombineras med Door eller Wall. hörn

vägg

Wall 2 meter Nu även i helfrostat glas. Det nydesignade staget är vinklingsbart och teleskopiskt.

hörn

nisch


din helhetsleverantör Vad har din panel för behov? Vi täcker dem.

Välkommen att kontakta oss, vi är experter på: • Brandskydd • CMP-märkt industrifärg • Konsumentfärger från nock till sockel

We make wood last longer

www.teknos.se | 0325-61 95 00


Kjell Johansson, grundare av Hydroware och vd för Hydroware Innovation

Bygg på en våning och installera hiss Vi har i vårt land cirka 1 000 000 lägenheter i flerbostadshus utan hiss. Bygg på en våning och installera hiss så får vi hundratusentals nya lägenheter. Det skulle ge många vinnare. Äldre kan bo kvar i sina lägenheter

Åldersgruppen från 65 år och uppåt beräknas bli dubbelt så stor om 20 år – från en halv till en miljon personer. Kan många av dessa tack vare en hiss bo kvar i sin lägenhet sparar kommunerna minst en halv miljon kronor per person och år.

Unga kommer också att ha råd

Det krävs ingen ny tomtmark eller infrastruktur för lägenheter som byggs på ett befintligt hus. Det innebär lägre boendekostnader jämfört med helt nyproducerat. En förutsättning för att många unga ska ha råd att skaffa sig sitt första egna hem.

foto elisabet sverlander

Stat och kommun tjänar stort på det

Det är stor skillnad i kostnad för samhället mellan hemtjänst och särskilt boende för äldre. Äldre som bor kvar i sina lägenheter är inte bara en god affär för samhället utan också oftast det som de äldre själva önskar. Vårt råd för att få fastighetsägarna att satsa: Inför ett investeringsbidrag för hissar som täcker halva kostnaden för material och installation till denna typ av fastigheter. En vinst för oss alla.

Bostadsområdet Skarpan i Linköping med 15 trevåningshus som nu får en fjärde våning och hissar. Hydroware levererar hissarna som installeras av Nordisk Hiss. Hydroware utvecklar och tillverkar HydroElite, ett driv- och styrsystem för hydrauliska hissar. Vi levererar kompletta lösningar för både modernisering av befintliga hissar och för nyinstallation.


HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

Ett tryggt val

Vi levererar och/eller monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier.

Ingen kund är för liten och ingen kund är för stor för oss. Vi utför uppdrag i hela Sverige men har, som namnet antyder, Uppland som bas. Ett effektivt, prisvärt och ansvarsfullt arbetssätt; vårt ansvar börjar vid första spadtaget och slutar när allt är på plats Med hjälp av våra egna anställda montörer och vår egna maskinpark kan vi garantera hög kvalitet med ett effektivt och modernt arbetssätt på utförda uppdrag.

www.upplandsstangsel.se

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Nya Projekt 005/2020  

Nya Projekt 005/2020