Nya Projekt Grönt Byggande 003/2022

Page 1

Nya Projekt

Mars 2022

003 Nya Projekt

Grönt byggande


Låt både tak och fasad producera el Framtidens samhälle kommer kräva fler lösningar med sol och andra förnyelsebara energikällor. Vi skapar mikroproducenter och får framtidssäkrade energilösningar som leder till grönare samhällen. Allt startar på ritbordet, med planering och konstruktion av både nya fastigheter och utveckling av det som redan är byggt. Soltech skapar möjligheter att bygga estetiskt tilltalande tak och fasadlösningar med våra egenutvecklade byggnadsintegrerade solpaneler.

Släpp in solen. Läs mer och kontakta oss – sales@soltechenergy.com

Soltech Energy är en ledande helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov på ett tryggt och säkert sätt. Det gör vi tillsammans med våra dotterbolag som alla har gedigen erfarenhet av solenergi samt tak- och fasadarbeten.


Vaillant värmesystem ger komfort Mer än 140 års erfarenhet inom värmeindustrin gör oss medvetna om vårt ansvar att erbjuda effektiva och miljövänliga uppvärmningslösningar. Vi erbjuder ett brett utbud av miljövänliga värmepumpar som ger dig maximal komfort och energiförbrukning.

Vaillants historia sträcker sig tillbaka till år 1874 då företaget grundades av Johann Vaillant i Remscheid, Tyskland. Sedan dess har vi varit marknadsledande inom innovativa uppvärmningslösningar. Med avancerad teknik sparar våra moderna system energi, naturresurser och minskar skadliga utsläpp. Vårt fokus ligger på system som använder förnybar energi. Dessa inkluderar system som kombinerar flera olika förnybara energikällor. Vår ambition är att förbättra våra kunders livskvalitet och bidra till ett komfortabelt inomhusklimat till en låg driftkostnad.


73 miljoner kronor

till 30 projekt 63 MILJONER KOMMER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN, RESTERANDE ÄR TÄNKT ATTT KOMMA FRÅN ORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV FÖR ATT UTVECKLA KUNSKAP, METODER OCH VERKTYG FÖR EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING FÖR ATT UTVECKLA BOENDET OCH BYGGANDET. Det rör på sig. Det händer mycket nu inom grönt och hållbart byggande – allt från byggherrar till producenter jagar det hållbara i byggprojekt.

15

Och så även när det gäller ökad energieffektivisering. En hel del av projekten fokuserar också på innovativa sätt att dela energi med energigemenskaper och lösningar där kvarter med byggnader kan dela på energin för att minska behovet. Bakom satsningen står E2B2 som är det största forsknings- och innovationsprogrammet hittills inom området. Där arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans för att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället. – Omställningen till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen behöver gå snabbare. De projekt som nu får stöd kommer att ge ny kunskap och nya lösningar som behövs för att ställa om, säger Anna Pettersson, handläggare på Energimyndigheten, i en kommentar.

22

Projekten läggs till de 98 projekt som redan fått finansiering i E2B2s nuvarande programperiod.

Trevlig läsning, Jon Mattias Högberg, Chefredaktör Nya Projekt

67 90


Nr 003/2022

Utgivare: Nya Projekt Grönt Byggande ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710 Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se Marknad: Försäljningschef Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se Försäljning: Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


Klicka för att kolla in våra övriga nummer!


Specialister inom

UTRYMNINGSTEKNIK Ända sedan starten 1983 har vikten av konkurrenskraftiga lösningar alltid legat i fokus och det tankesättet styr fortsatt vårt dagliga arbete. Vi erbjuder idag ett av marknadens bredaste utbud när det gäller system- och säkerhetslösningar inom området utrymningsteknik. Numera förser vi allt fler med lösningar där vi integrerar och samkör system inom exempelvis nödbelysning, utrymningslarm, brandlarm, avbrottsfri kraft m.m. Utvecklingen gör det möjligt att få anpassade och flexibla lösningar helt enligt din egen kravspecifikation. Dessutom, du får allt från en och samma samarbetspartner – tryggt, smart och leveranssäkert. Välkommen att läsa mer om utrymningsteknik på vår webb eller kontakta någon av våra teknikspecialister direkt via telefon: 054-57 01 20, för ytterligare information.

KAMIC Installation Tel: 054-57 01 20 | www.kamic.se


Nya Projekt

Mars 2022

NY DOMSTOLSBYGGNAD I JÖNKÖPING SIKTAR PÅ GULD >>>

8


Nya Projekt

Mars 2022

9


Nya Projekt

Mars 2022

NY DOMSTOLSBYGGNAD I JÖNKÖPING SIKTAR PÅ GULD Göta hovrätt och kammarrätten i Jönköping får en ny domstolsbyggnad. Planeringen har pågått under flera års tid och byggs av Serneke på beställning av byggherren Castellum. Siktet har sedan start varit inställt på Miljöbyggnad guld. Den nya domstolsbyggnaden är cirka 10 000 m2 stor och omfattar tio förhandlingssalar och 180 kontorsplatser. Målet har varit att bygga moderna välanpassade lokaler med hållbarhet i fokus. – Castellum sätter hållbarhetsarbetet högt på agendan och har länge arbetat med Miljöbyggnad silver och guld. Det är något som efterfrågas mer och mer av olika kunder och vi är glada att kunna ligga i framkant, berättar Christian Nilsson, projektledare på Castellum.

10

vissa specifika utrymmen kan undantas från bedömning i certifieringsprocessen. För att uppfylla Miljöbyggnad guld ska 80 % av fastighetens energianvändning komma från förnybar energi varav 5 % ska vara lokalt producerad. I dagsläget beräknas fastighetens planerade solcellsanläggning kunna producera uppemot 17% av byggnadens energibehov vilket överträffar kravbilden. Något som sticker ut är också energicentralens värmepumpsanläggning som istället för bergvärme hämtar värme och kyla ur akviferlager. Under simuleringar har byggnaden presterat som förväntat och preliminärcertifieringen är tänkt att lämnas in till SGBC (Sweden Green Building Council) under kvartal fyra 2021, något som Christian Nilsson på Castellum ser fram emot. – Det här kommer att bli en tydlig indikation på hur våra ansträngningar fallit ut, det ska bli spännande att se!

Elise Fredriksson, entreprenadingenjör på Serneke, berättar mer.

KOMPETENS HELA VÄGEN

– Det är många aspekter att tänka på med en sådan här byggnad med så högt satta miljömål. Dels är det miljökraven, dels är det flera olika krav på säkerhet och sekretess som ska mötas.

Wikström har varit involverade från det inledande framtagandet av förfrågningsunderlaget åt Castellum till detaljprojekteringen av totalentreprenaden i samarbete med Serneke. Det har varit ett lyckat samarbete där kompetens och tidig involvering gjort positivt avtryck.

– Att med sådana krav tillgodose inomhusklimatet och samtidigt använda så lite energi som möjligt är en balansgång, säger Joakim Ström, miljöbyggnads- och energisamordnare på Wikström. Det är utmanande att sikta på guld, men alla har varit medvetna om detta och hela tiden dragit åt samma håll. HÖGPRESTERANDE OCH MILJÖVÄNLIG

Fredrik Hultman på Wikström har utfört de simuleringar som krävs för miljöbyggnadscertifiering av domstolsbyggnaden. – Tack vare att Miljöbyggnad tillåter undantag utifrån vissa kriterier, såsom sekretess och säkerhet, kan man certifiera även speciella byggnader som denna. Vi kommer att uppfylla Miljöbyggnads bedömningskriterier för guld i och med att

– När man arbetar mot Miljöbyggnad guld uppstår flera vägval där vi som beställare har haft god nytta av Wikströms kompetens, berättar Christian. Det är viktigt med rätt ögon på plats. – Wikström har varit med hela vägen och har därför varit väl inkörda på projektet, säger Elise och får medhåll av Sernekes platschef, Jan-Erik Karlsson: – Vi har kunnat lita på deras expertis och har alltid fått snabba och direkta svar vilket gjort processen snabb och friktionsfri. Den nya domstolsbyggnaden förväntas stå klar för inflyttning hösten 2022.


Nya Projekt

Mars 2022

11


Hållbart brandskyddat trä Byggsverige står inför stora utmaningar Sverige står inför stora utmaningar – vi är i stort behov av att investera i fler bostäder och utbyggd infrastruktur och samtidigt snabbt minska klimat påverkande utsläppen. Bygg- och fastighetssektorn i Sverige står för en femtedel av Sveriges utsläpp och den totala klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige motsvarar utsläppen från samtliga svenska personbilar.

Vi måste alltså agera mycket snabbt och kraftfullt för att klara Sveriges klimatmål om klimatneutralitet till 2045. Ur det perspektivet kan vi inte ställa allt vårt hopp till framtidens fossilfria stål och gröna betong. Bygg- och fastighetsbranschen behöver i betydligt högre grad fokusera på de byggmaterial som är bäst för klimatet och som är tillgängliga här och nu.

Lösningen - Bygg mer i trä

En redan tillgänglig dellösning på klimatkrisen är att bygga mycket mer i trä än vad vi gör i dag. Industriellt trähusbyggande gör att såväl materialåtgång som energianvändning kan optimeras i hög grad. Dessutom är skogen en förnybar resurs som fungerar som en aktiv kolsänka och därför mycket viktig ur ett klimatperspektiv. I ett aktivt skogsbruk där avverkning och återplantering genomförs på ett ansvarsfullt sätt kan stora mängder koldioxid plockas ut från atmosfären och bindas i både byggnader och skog.

Att bygga brandskyddat kräver mer av beslutsfattarna

När allt fler byggherrar väljer att bygga med trä, oavsett det gäller en fasadbeklädnad eller hela konstruktionen ställs inblandade aktörer inför situationen att behöva välja träprodukter som uppfyller specifika brandkrav. Att bygga med trä är en sak, men att bygga med brandskyddat trä ställer högre krav på förståelse för hur träet kan användas för själva monteringsförhållandet i relation vad träprodukten uppnår för brandklass i tredjepart certifikat. Faktorer som monteringsförhållande, luftspalt, isolering, träets tjocklek och densitet har en direkt avgörande roll för beslutet att upphandla en lämplig produkt eller inte.

Hållbart brandskydd riskerar att prioriteras bort

Så bidrar Woodsafe till ett ökat trähusbyggande

Woodsafe bidrar till det ökande och hållbara trähusbyggandet genom att vi brandskyddsimpregnerar byggföretagens träråvara för ett långsiktigt skydd mot brand enligt gällande byggregler, men vi bidrar med mer än så. Vår produktion av brandskyddat trä genom impregnering framställs till hundra procent förnyelsebar biovärmeenergi och solkraft från vår egna solenergianläggning. Att vi hanterar kemikalier är ingen hemlighet och det är ingenting vi är rädda för eftersom vi uppfyller gällande lagkrav på gränsvärden för innehåll av ämnen i slutprodukten och det är därför byggherrarna känner sig trygga i sitt val av brandskyddad träprodukt när de väljer Woodsafe PRO eller Woodsafe Exterior WFX.

Möjligheterna är många

Genom att använda Woodsafe öppnas dörrarna för kreativa arkitekter och hållbara byggentreprenrörer och beställare som värnar om människor, djur, miljö, bioligisk mångfald, ekonomiska värden samt arbetar för en hållbar framtid enligt de globala målen 2030.

Woodsafe ser en trend där nedströmsanvändare värderar miljöbedömningssystem högre än själva syftet med brandsäkerhet. Att välja en brandklassad träprodukt som i miljöbedömningssystem anses bästa alternativet för hälsa och miljö är inte ett sakkunnigt bevis för ett hållbart brandskydd. En hållbar brandskyddad träprodukt handlar om att värna om biologisk mångfald, att resursbehovet i förädlingsprocessen utförs med förnyelsebar energi, att brandskyddsmedlet uppfyller gränsvärden om kemiskt innehåll enligt Reach. Det råder inga tvivel om att farliga ämnen skall fasas ut men det skall göras utifrån gällande lagkrav för kemikaliens gränsvärde, inte ideologiska värderingar i bedömningssystemet. Här måste branschen vara observanta så att t.ex. lämplighetsprovade egenskaper enligt EN16755 INT1, INT2 samt EXT inte faller utanför värdering av produkten bland annat eftersom denna egenskap inte ingår i miljöbedömningssystemen.

Öppna kameran för att läsa mer om hållbart brandskydd, eller surfa in på www.woodsafe.se Om vill prata, ring oss på 010-2067230


rd

R e n jo

l u ft

hå

Und

Ren

B io

g as

Nu går vi mot grönare tider Norra Sverige går i spetsen för den gröna omställningen. BDX är med på resan och skapar innovativa helhetslösningar i allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Att vara cirkulär betyder inte att köra på i samma hjulspår utan om att våga tänka nytt. Vill du vara med på våra cirkulära resa? Hör av dig så hjälps vi åt att tänka nytt och framåt.

BDX är framtidsbyggare.

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad-, anläggnings- och industritjänster. Vi jobbar över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad. Vi är framtidsbyggare. bdx.se


Nya Projekt

Mars 2022

14


Nya Projekt

Mars 2022

KLIMATSMARTA LÄGENHETER BYGGS I URSVIK >>>

15


Nya Projekt

Mars 2022

KLIMATSMARTA LÄGENHETER BYGGS I URSVIK 113 klimatsmarta hyreslägenheter ska stå klara till 2024 och första spadtaget är planerat till tidig sommar 2022. De båda husen i Kvarteret Kvarnstugan: det lägre Torghuset i trä och det högre Tornhuset, kommer att utgöra en central punkt i det som ska bli Ursviks torg. Torghuset är i trä och fasaden på Tornhuset har en roströd nyans som är hämtad från platsens historia och knyter an till den röda kvarn som finns i Ursvik. Kvarteret Kvarnstugan, även kallat Torghuset, kommer att bestå av två huskroppar: det lägre Torghuset i trä, ett sexvåningshus mot torget och det högre Tornhuset med 14 våningar, som väntas bli Ursviks nya landmärke. De båda husen kommer utgöra en central punkt i det som ska bli Ursviks torg och kommer att rymma 113 klimatsmarta hyreslägenheter varav fem är så kallade stadsradhus på cirka 100 kvadrat. En geoanläggning (bergvärme) och en solcellsanläggning kommer att installeras i fastigheten, vilket medverkar till en mer hållbar energianvändning. Fasaden på det högre Tornhuset får en roströd nyans som är hämtad från platsens historia och knyter an till den röda kvarn som finns i Ursvik. Tre tegelsorter blandas för att harmonisera med träet som kommer åldras och skifta i färg med tiden. Samtliga av lägenheterna i det lägre Torghuset får balkonger och en egen avskild takterrass. I Tornhuset blir det franska balkonger. – Nu påbörjas utvecklingen av ett centrum kring torget i Ursvik och det känns kul att vi kan bidra med en fastighet för alla. Här kommer du kunna gå på restaurang, fika och besöka bibliotek och kulturcentrum. Men även bo i någon av våra hyreslägenheter, stadsradhus eller mellanboende, säger Marcus Göpel, fastighetsutvecklingschef på Förvaltaren. Torghuset kommer utöver hyreslägenheter också inhysa restaurang, café och kulturverksamhet med bibliotek och musikoch dansundervisning på de nedersta våningsplanen. Samt ett mellanboende för 65-plussare på de tre översta planen. Under planeringsfasen har Förvaltaren haft en dialog med Sundbybergs stad och Kultur- och fritidsförvaltningen såväl som med Handslaget; representanter från olika pensionärsorganisationer i Sundbyberg. – Vi har försökt ta till oss de önskemål som lyfts i samtalen och sett över vad som är möjligt för oss att infria. Det har varit en givande dialog med positiva tongångar, säger Robert Olsson, projektledare för Kvarteret Kvarnstugan på Förvaltaren. Uthyrning för mellanboendet sker på samma sätt som med alla Förvaltarens lägenheter; via bostadskön efter köpoäng. TIDPLAN

Tidplanen är preliminär och planerad byggstart är tidig sommar 2022 med planerad inflytt under 2024.

16


Nya Projekt

Mars 2022

17


Nya Projekt

Mars 2022

18

BILD: C.F Møller Architects

C.F. MØLLER ARCHITECTS GESTALTAR GRÖN STADSMILJÖ MED NYA KONTOR OCH BOSTÄDER Tillsammans med fastighetsbolaget Fabege och Solna stad har C.F. Møller Architects tagit fram en detaljplan för kontor och bostäder i Arenastaden i centrala Solna, med syfte att skapa en attraktiv, hållbar och levande stadsmiljö. Solna station i Stockholm är en viktig kollektivtrafiknod i staden, en knytpunkt som utvecklas med kommande tunnelbana och regionaltågsstation. Området, som ligger strax öster om Solna station mellan Gårdsvägen och Kolonnvägen, genomgår en stor utveckling där bland annat nya arbetsplatser och bostäder tillskapas. Med sin centrala placering och sitt attraktiva läge är projektet en viktig pusselbit i utvecklingen av Arenastaden. Det nya området, som är en del av kvarteren Stigbygeln och Tömmen, utvecklas till en mer levande och hållbar stadsmiljö som innefattar en mix av kontor och bostäder samtidigt som man löser dagens stora skyfallsproblematik. Utmed Gårdsvägen skapas liv och stadsmässighet genom lokaler för service och handel i botten våningarna. Gatumiljön gestaltas på cyklisternas villkor och blir Solnas första så kallade cykelgata. Trafikens hastighet sänks genom att smala av körbanor och det ges plats för grönska och breda gångbanor. – Samarbetet med Fabege och Solna stad har varit en snabb och givande process, på under ett år har vi tagit oss till samråd. Vi har jobbat intensivt med att få ner byggnadernas stora skala, speciellt mot Gårdsvägen, för att få till en attraktiv, ljus och levande stadsmiljö. Stort fokus har legat på att skapa variation i både den stora och lilla skalan med fungerande, väl gestaltade volymer, attraktiva sockelvåningar och detaljrika fasader. Vi ser fram emot att fortsätta detta goda samarbete, säger Sara Nilsson, uppdragsansansvarig och arkitekt på C.F. Møller Architects. Tre nya kontorsbyggnader och ett bostadshus föreslås som skapar ett intressant möte mellan det gamla och nya Solna. De fyra nya byggnaderna får ett varierat uttryck i fasad genom

material, kulör och struktur. Samtidigt finns återkommande element såsom den höga, uppglasade sockelvåningen samt terrasseringen som släpper ned naturligt ljus, tillsammans med generösa takterrasser som formar byggnaderna. Kvartersstrukturen definieras av gränder vilka skapar förbindelser mellan Kolonnvägen och Gårdsvägen och ger plats till funktioner såsom infarter till garage, avfallshantering och utrymning. Det så kallade Trapptorget kännetecknas av en stor generös trappa med inslag av grönska och integrerade sittplatser. Torget blir en plats att stanna upp till och förbättrar rörelsen från Solna station genom området. HÅLLBAR OCH GRÖN STADSMILJÖ

För att möta framtidens krav på en hållbar stadsmiljö är detaljplanen anpassad till trästomme för samtliga byggnader. Planens hållbarhetsmål kännetecknas av ett avancerat system för skyfallshantering och ambitiösa planer för återanvändning av regnvatten, vilket minskar vattenförbruk inne i byggnaderna. Transporter till och från området minskas genom ett innovativt och hållbart logistiknät där leveranser och avfallshantering samordnas. Transport sker endast med mindre elfordon, vilket resulterar i ett renare och tryggare område med människor i fokus. – Redan tidigt i processen grundades tanken att Gårdsvägen borde utvecklas till en grön och trivsam stadsgata. Framför allt skulle gatan inte bara bli en plats för rörelse till och från kontoret och sin bostad, utan vara en plats att stanna upp vid och användas av de som jobbar och bor där. Med tanke på dagens prioritering av trafikslag, utmaningar gällande dagvatten där marköversvämningar är vanliga, framtida exploatering och i synnerhet med detta höga flöde av trafik samt stora parkeringsbehovet fanns det stora krav på gatumiljön. Jag är särskilt stolt över att vi tillsammans med Solna stad, Fabege och konsulter har lyckats hålla denna vision vid liv och prioriterat att skapa plats för grönska, gående och cyklister, avslutar JelmarBrouwer, ansvarig för landskapsavdelningen på C.F Møller Architects Sverige.


Nya Projekt

Mars 2022

DALARNA I TOPP TRE - MÅNGA SÖKER STÖD FÖR KLIMATSMARTA SATSNINGAR Det statliga klimatinvesteringsstödet Klimatklivet har tilldelat satsningar i Dalarna meddrygt 400 miljoner kronor sedan starten 2015. Dalarna placerar sig bland topp tre av landets län när det gäller både antal inkomna och beviljade ansökningar per capita. Under 2021 har intresset för nya satsningar varit stort och stöd har beviljats till åtgärder som konverteringar från olja, laddstationer för elbilar och för ellastbilar, cykelgarage, slagg i betong, biogaslastbilar och produktion och distribution av lokalt producerad vätgas. Under 2021 tog Länsstyrelsen emot 87 ansökningar från företag, föreningar, kommuner och andra aktörer. Alla beslut från höstens ansökningar är inte fattade ännu. I skrivande stund har drygt 63 miljoner kronor beviljats till 49 av dessa åtgärder. – Det känns otroligt kul att så många i Dalarna vill och vågar satsa på att ställa om till klimatsmartare alternativ. De satsningar som har beviljats stöd kommer att bidra till stor klimatnytta, säger Annika Varghans, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

19

vill främja cyklandet och minska bilåkandet. De har fått bidrag för cykelgarage. • Betongindustri AB och Thomas Betong AB har tillsammans beviljats drygt 800 000 kr för en åtgärd där de blandar in slagg i betong och på så sätt minskar andelen cement. Det gör att man minskar koldioxidutsläppen. FLER KLIMATSMARTA IDÉER KAN FÅ STÖD

Den 10 februari öppnar en ny ansökningsomgång för den som vill söka stöd hos Klimatklivet. Det är den första av tre ansökningsomgångar under året. För den som har en stor eller liten idé, en färdig ansökan eller en klimatsmart dröm finns det möjlighet att få mer information och ställa frågor till Länsstyrelsens experter under en digital informationsträff den 2 februari. – Vi hoppas på fortsatt högt söktryck från aktörer i Dalarna. Vi ser gärna fler ansökningar för att konvertera bort fossila bränsle till förnybar energi. Den sista oljan för uppvärmning och processer bör fasas ut, säger Annika Varghans. Även ansökningar för nya tekniker som till exempel vätgas och biogas välkomnas. Lantbruksåtgärder prioriteras inom Klimatklivet. Nu öppnar även möjlighet att söka stöd för elproduktion från biogas i stationär motor, hos lantbrukare eller andra företag. FAKTA KLIMATKLIVET:

NÅGRA AV DE ÅTGÄRDER SOM BEVILJATS STÖD I DALARNA 2021:

• Dala Vind har beviljats drygt 17 miljoner i stöd för produktion och distribution av lokalt producerad grön vätgas i Malung. Åtgärden bedöms förutom att bidra till minskad klimatpåverkan även bidra till spridning av teknik och till marknadsintroduktion. • 11 ansökningar från olika åkeriföretag för biogaslastbilar har beviljats. Det bidrar till den viktiga omställningen av transportsektorn. • Arwidsro MoraNoret Fastigheter AB och Svärdsjö Tankställe

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Fler positiva effekter av Klimatklivet är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning, bättre hälsa och positiv påverkan på fler miljömål än klimatmålen. Ansökningarna till Klimatklivet hante ras av Länsstyrelsen som samordnar det regionala energi- och klimatarbetet. Naturvårdsverket beviljar ansökningar och betalar ut stöden.Paint AP från Nils Malmgren AB färger och lacker med

unikt framtagna egenskaper Paint AP är en Akrylatfärg från Nils Malmgren AB. Det är ett enkelt färgsystem, framtaget med optimerade egenskaper. I kombination med ett fantastiskt nyanseringssystem är det möjligt att få Paint AP i många kulörer inom NCS och RAL för systemen Multi, ESD och Anti-Rust. Nils Malmgren AB har över 50 års erfarenhet av att skapa innovationer. Vi vet att vi kan garantera kvalitet.

Paint AP Multi och Paint AP ESD är testade enl EN 1504-2. Uppfyller kriterierna för CE-märkning.

Paint AP ESD är testad enl IEC 61340-5-1. Uppfyller kraven för ESD-beläggning samt EN 1081 klass II.

Diffusionsöppna akrylatsystem låter underlaget andas, vilket motverkar spänningar mellan underlag och färg.

Valnäsgatan 6, Ytterby || Tel: +46 (0)303 936 10 || E-post: info@paintap.se || www.paintap.se

nils-malmgren_byggnorden_helsida_1-2-3.indd 1

2018-08-07 13:57:24


Nya Projekt

Mars 2022

22


Nya Projekt

Mars 2022

23

KOLDIOXIDSNÅLT ALUMINIUM MINSKAR ELITFÖNSTERS KLIMATAVTRYCK >>>


Nya Projekt

Mars 2022

KOLDIOXIDSNÅLT ALUMINIUM MINSKAR ELITFÖNSTERS KLIMATAVTRYCK Genom långsiktiga samarbeten med lokala underleverantörer har Elitfönster skapat unika och hållbara cirkulära flöden där nästan allt överblivet material återvinns och används på nytt. Nu minskar den småländska fönstertillverkaren sitt redan låga klimatavtryck genom att endast använda aluminium som har producerats med förnybara energikällor. – Efter glas har aluminiumet den största klimatpåverkan för våra produkter, så det här initiativet kommer att göra stor skillnad, säger Tommy Freijd, Inköpschef på Elitfönster. Småländska Elitfönster har arbetat cirkulärt med hållbarhet långt innan hållbarhetsfrågorna hamnade högt på samhällsagendan. Samarbetet med den lokala leverantören av aluminium, Hydro, inleddes i början av 80-talet och har utvecklats under åren. Aluminiumbeklädnaden på fönstret används för att skydda mot väder och vind och ger det därigenom en längre livslängd än en yta av trä, men är samtidigt ett av de material som har störst miljöpåverkan för en fönstertillverkare. Det är dock stor skillnad i klimatavtrycket beroende på var och hur aluminium produceras. Det genomsnittliga klimatavtrycket för aluminium i Europa är 8,6 kilo CO2 per kilo aluminium, men klimatavtrycket för aluminium producerat med el från vattenkraft kan vara minst 4,0 kilo CO2

24

eller lägre. Därför är det viktigt att veta hur aluminiumet du köper är tillverkat och var. – Hydros tillverkningsläggning i Vetlanda ligger i anslutning till vår produktion så samarbetet kring hållbarhet har varit naturligt. De är ganska unika eftersom de har kontroll över hela kedjan för aluminium - från framställning av råaluminium till tillverkning av profiler. Det ger oss stora möjligheter att påverka; vi trycker väldigt mycket på hållbart partnerskap där vi försöker jobba långsiktigt och utvecklas tillsammans, säger Tommy Freijd. HYDRO REDUXA INFÖRS I APRIL

Hydro lanserade för ett par år sedan mer koldioxidsnåla produktsegment, bland annat Hydro REDUXA. Genom att använda förnybara energikällor, som vattenkraft och solenergi, har koldioxidutsläppen kunnat minimeras och gjort produktserien till en av de mest hållbara i världen. Den första april kommer Elitfönster att införa Hydro REDUXA på hela sitt produktsortiment och minskar därigenom potentiellt aluminiumets klimatavtryck med upp till hela 50 procent jämfört med primäraluminium som använda i Europa. – Vi ser väldigt mycket fram emot lanseringen i april. Mycket av vårt klimatavtryck handlar om materialen som vi använder och som inköpare har vi ett ansvar att bidra till att våra leverantörer satsar på hållbara produkter - tillsammans kan vi göra en stor skillnad, avslutar Tommy Freijd.


Nya Projekt

Mars 2022

25


Gas – ett enkelt val för Mjöbäcks Entreprenad Efter lyckade anslutningar vid bostadsprojekt i Löddeköpinge och Skanör var det ett enkelt val för Mjöbäcks Entreprenad att också välja gas som energikälla till projektet Ängalyckan i Vellinge. Bostadsföreningen kommer med stor sannolikhet att använda biogas som uppvärmning, vilket har stora fördelar för klimatet.

För gemene man är kanske Mjöbäcks mest kända för sina villor, men projektutveckling står för lika stor del av omsättningen. Framgångsfaktorerna är en kombination av attraktiva lägen, upplevelserik arkitektur och moderna bostäder, vilket Ängalyckan är ett tydligt bevis på. Låg anslutningsavgift När Mjöbäcks Entreprenad köpte marken i Vellinge för cirka 15 år sedan låg en gammal gård på platsen. Gården hade anslutits till gasnätet när det byggdes på orten 1985. – Det var helt naturligt att använda gas för värme och varmvatten. Infrastrukturen fanns redan på plats, vilket gjorde processen enkel och anslutningsavgiften låg. Vi visste också sedan tidigare att gas är driftsäker och ren, den är också enkel och lättreglerad vilket underlättar arbetet framåt. säger Magnus Ivarsson, entreprenadchef på Mjöbäcks Entreprenad och projektledare för Ängalyckan.

SVERIGES LEDANDE GASNÄTSBOL AG


Smidig process Med parollen ”Tillsammans blir vi starkare” sätter Mjöbäcks Entreprenad en stor ära i att arbeta nära partners och intressenter. Genom att inkludera Weum tidigt i projektet säkerställdes en optimal lösning för att ansluta den nya fastigheten. Kontakten med både Weum och Vellinge kommun var positiv. Vellinge är en utpräglad ”gaskommun” där Weum har ett välutbyggt distributionsnät med många anslutna företag, flerfamiljshus och villakunder. Kommunen och det kommunala bostadsbolaget Vellingebostäder använder idag biogas för att värma sina tillsammans över 80 anläggningar. Efter en projektering kapade Weum den gamla ledningen som gick rakt över tomten och byggde en ny servisledning till den nybyggda panncentralen på Ängalyckan. Sammantaget tog Weum hand om allt från tillståndsprövning till trycksättning och driftsättning. Hög verkningsgrad och kostnadseffektivt Ängalyckans moderna kondenserande gaspanna tar tillvara på vattenångan som bildas vid uppvärmningen, vilket innebär att årsverkningsgraden blir runt 103 procent. Detta bidrar till att göra gasen till ett mycket kostnadseffektivt val. – Vi har ett serviceavtal med en lokal serviceaktör som håller ner våra underhållskostnader och håller vår anläggning i ett driftoptimalt skick, säger Magnus. Bekvämt för boende Den smarta lösningen gynnar även de boende på flera sätt. Lisa och Tore Haglund bor i en generös lägenhet med söderbalkong på hela 18 kvadratmeter. Som hemvändande Vellingebor efter några år i Malmö är de vana vid gas. – Vi använde gas till både spis och värme när vi bodde i villan i Vellinge. Då när gasen kom hit passade vi på och bytte ut oljepannan. Det blev massor av plats över. Och så blev det tystare. I Ängalyckan tänker vi inte på att det är gas på samma sätt, pannan ligger separat och värmen finns alltid när den behövs. Dessutom ingår värmen i månadsavgiften, så inte ens kostnaden blir synlig direkt, säger Tore, som funderar på att engagera sig

VERKSAMHET Mjöbäcks Entreprenad AB och Ängalyckan i Vellinge OMFATTNING 45 bostäder samt två villor PLANERAD ÅRSFÖRBRUKNING 250 MWh/år APPLIKATIONER Värme och varmvatten

Värmen finns alltid när den behövs. Lisa och Tore Haglund

ytterligare genom en roll i bostadsrättsföreningens nya styrelse. Klimatneutralt och skattebefriat – grön gas nästa Som interimsstyrelse tar Mjöbäcks Entreprenad vanligtvis inte beslut som binder avtal, men nu när de lämnar över är det högst troligt att Ängalyckan börjar använda biogas. Som 100 procent klimatneutral energikälla är biogas 100 procent skattebefriad. Biogas blir alltså både kostnadseffektivt och ett hållbart val för miljön. Tore pekar också på att det är mycket intressant att kunna följa föreningens förbrukning på Mina sidor på weum.se för att se om det går att spara ännu mer. Det handlar inte bara om pengar – alla vill bidra till en bättre miljö. För Mjöbäcks Entreprenad är det viktigt att vara lyhörd för sina kunders behov. De märker att fler även bryr sig om hur projekten byggs. Därför ligger fokus på energieffektivitet och bra produktval.

När de nu bygger ytterligare ett 30-tal nya bostäder i Vellinge – Plåtslagaren – väljer de att även där ansluta sig till gasnätet. Kan vi sia om att det blir biogas där också?

Vill du också ha leveranssäker, bekymmersfri och effektiv energi till din fastighets uppvärmning? Weum är landets största gasdistributör med verksamhet i 25 kommuner och över 100 orter i södra Sverige. Kontakta oss på 0774-41 42 00 eller besök oss på weum.se om du vill ansluta dig eller vill få ut mer av din befintliga gasanslutning.


Nya Projekt

Mars 2022

LUND SATSAR PÅ BILLIGARE PENDLING FÖR EN MILJÖSMART STADSKÄRNA>>>

28


Nya Projekt

Mars 2022

29


Nya Projekt

Mars 2022

30

LUND SATSAR PÅ BILLIGARE PENDLING FÖR EN MILJÖSMART STADSKÄRNA

trafiken och innebär att bilpendlare får rabatt på pendlarparkeringen vid uppvisande av en giltig biljett från Skånetrafiken.

Bilpendlare till Lund har nu möjlighet att parkera billigare på Brunnshögs pendlarparkering. Syftet med projektet är att uppmuntra resenärer till att ställa bilen och ta spårvagnen in till stan, vilket skulle resultera i färre bilar inne i centrala Lund.

– Vi är glada att som första kommun i Skåne, i samarbete med lokaltrafiken, kunna erbjuda bilisterna ett hållbart alternativ till att köra hela vägen in i centrum för parkeringsmöjligheter, säger Paul Myllenberg, VD på LKP.

Nu har pendlarkonceptet Park&Ride på Brunnshögs pendlarparkering. Konceptet är ett initiativ från Lundakvintetten och Miljöpartiet, och på plats fanns Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden, Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd och Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor, som delade med sig av fördelarna med projektet.

Tjänsten riktar sig till pendlare både inom och utanför Lunds kommun, och förhoppningen är att en bred skara, även utanför Lunds kommun ska se fördelarna med att snabbt, enkelt och smidigt kunna pendla in till Lund.

– Med Park & Ride knyter vi samman de som är bilburna med kollektivtrafiken. Man ställer sin bil på parkeringen uppe på Brunnshög och kan sedan enkelt och bekvämt ta sig in till centrala Lund på bara några minuter utan att behöva cirkulera i staden och leta efter parkeringsplats, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden. Pendlarparkeringen, som ligger ett stenkast från spårvagnsstationen Brunnshögstorget, är tänkt att locka pendlare längs E22:an att parkera i utkanten av staden, för att sedan ta spårvagnen in till centrum istället. Syftet är att bland annat minska trängseln och cirkulationsutsläppen inne i stadskärnan. Lösningen är framarbetad av LKP AB i samarbete med Skåne-

– Lund är en stad där det skapas arbetstillfällen hela tiden. Denna parkeringslösning finns till för boende dels i hela vår kommun, dels i andra kommuner runt omkring. För bilpendlare är detta en smidigare lösning än att åka in i centrala innerstaden, som inte i alla delar är dimensionerad för biltrafik, säger IngaKerstin Eriksson (C). Andra fördelar med den kombinerade mobilitet som Park&Ride skapar är en minskad drivmedelsförbrukning, något som Karin Svensson Smith (MP) knöt an till. – Klimatet är ju huvudanledningen till att använda mindre fossila drivmedel, men kriget i Ukraina visar att det inte är bra att vara beroende av ett importerat bränsle som blir dyrare och dyrare. Kan man då minska sin bilkörning genom att kombinera bil och kollektivtrafik så är det detta vi politiker ska fixa och det gör vi med den här lösningen.


Nya Projekt

Mars 2022

MED SMART SOLAR ROOF PÅ TAKET KAMMADE VILLAZERO HEM ÅRETS ANLÄGGNING I SOLENERGIPRISET När Svensk Solenergi prisade branschens mest spektakulära projekt så stod Villazero, medsolcellstak från GruppSol, som slutlig vinnare i kategorin Årets Anläggning. Ett utvecklingsprojekt som med visionen om ett koldioxidneutralt småhus visar vägen för framtidens bostadsbyggande. – Vi hoppas detta kan inspirera och bana väg mot en ny standard för framtidens hustak, säger Daniel Magnergård, vd på GruppSol. GruppSol har sedan starten 2018 utvecklat och lanserat flertalet solcells-lösningar för den nordiska marknaden i sin strävan och vision mot en fossilfri värld. En av dessa är det patenterade solcellstaket Smart Solar Roof som prisats både lokalt och internationellt för sin smakfulla design, låga miljöpåverkan och effektiva produktion av solenergi. Nu har ännu en prestigefylld utmärkelse mottagits då Villazero med Smart Solar Roof tog hem Årets Anläggning i Solenergipriset. Ett projekt initierat av Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter samt Structor Byggteknik Dalarna där GruppSol ansvarat för husets kompletta solcellslösning och förnyelsebara energisystem - från förstudie till färdig implementation.

31

om att tillsammans bygga för en mer hållbar framtid har varit genomgående från idé till första och sista spadtag. En lärorik resa, menar Gunnar Jönsson, vd på Fiskarhedenvillan: – Villazero har gett oss möjlighet att testa både material och metoder för mer hållbart byggande där vi lärt och delat med oss av varandras kunskaper. Nu ser vi fram emot att ta med oss de här lärdomarna ut i vår ordinarie produktion och tillsammans med GruppSol också fortsätta vår resa mot klimatneutrala bostäder. Med GruppSols solcellslösningar kan vi helt klart bidra till både hållbara boenden idag och för framtida generationer imorgon. Priset har delats ut av Svensk Solenergi sedan 2004 med syfte att inspirera och sprida kunskap om innovativa idéer som driver utvecklingen av solenergi framåt – Vi vill med Solenergipriset väcka intresse för svensk solenergi i stort där vi verkar för att både utveckla och möjliggöra för ett grönare Sverige. Att som i GruppSols fall ha tagit fram en teknik och lösning som både är estetiskt tilltalande, har en minimal miljöpåverkan och ger en effektiv produktion av förnybar el är en eloge. Extra roligt är också att solcellstaket ingår i Fiskarhedenvillans ordinarie sortiment, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi. JURYNS MOTIVERING: ÅRETS ANLÄGGNING, VILLAZERO - FISKAR-

– Solenergipriset är en av Sveriges finaste utmärkelser inom solenergi och vi är otroligt stolta och glada över både priset och vårt samarbete med Villazero. Ett spännande projekt som verkligen visar på vikten av omställningen mot solel för småhusmarknaden och sätter tonen för möjligheterna i byggbranschen överlag. Förstaplatsen ger oss alla inblandade ett fint kvitto som jag också hoppas ska inspirera och bana väg mot en ny standard för framtidens hustak, säger Daniel Magnergård, vd på GruppSol. Villazero är rakt igenom ett samverkansprojekt där ambitionen

HEDENVILLAN:

”Solcellsanläggningen var ett integrerat solcellstak Smart Solar Roof, utvecklat av Gruppsol med smakfull design och god lönsamhet för solcellsanläggningen tar oss Fiskarhedenvillan in i framtiden med ansvar för hållbarhet. Ambitionen att påverka byggbranschen genom att erbjuda miljövänliga och koldioxidneutrala småhus med solceller som en viktig ingrediens, samtidigt som projektet visar på ett gott systemtänk, tilltalar juryn. Förhoppningen är att VillaZero kan vara ett steg mot och inspirera småhusmarknaden till att standardisera solcellsanläggningar. Genusperspektivet i installationsteamet hoppas juryn ska inspirera fler kvinnor att arbeta med solenergi. För solelens utveckling är småhusmarknaden viktig, både vad gäller den allmänna opinionsbildningen och tillgängligheten av tekniken. Solcellsanläggningar ökar också intresset för energianvändning i allmänhet och energieffektivisering i synnerhet.”


Nya Projekt

Mars 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS

DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TYRI LIGHT ACADEMY DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TYRI LIGHT ACADEMY

PeO Axelsson, marknadschef på TYRI. PeO Axelsson, marknadschef på TYRI.

Ett Ett kunskapsmörker kunskapsmörker inom inom arbetsbelysning arbetsbelysning – – TYRI TYRI SKA SKA HJÄLPA HJÄLPA BRANSCHEN BRANSCHEN ATT ATT VÄLJA VÄLJA RÄTT RÄTT Belysningsföretaget TYRI satsar nu på en digital akademi för att öka branschens kunskap om ljus Belysningsföretaget TYRI satsarKunskapen nu på en digital akademi för attlåg öka branschens ljus och belysning på arbetsfordon. är generellt ganska kring vad mankunskap kan göraom med och belysning på arbetsfordon. Kunskapen är generellt ganska låg kring vad man kan göra med belysningen på tunga fordon, en kunskapslucka som kan vara kostsam, på flera sätt. belysningen på tunga fordon, en kunskapslucka som kan vara kostsam, på flera sätt. AV OSCAR WIKTORSSON AV OSCAR WIKTORSSON

TYRI LIGHT ACADEMY riktar sig mot alla tillverkare och slutTYRI LIGHT ACADEMY riktar alla och slutanvändare av arbetsmaskiner, försig attmot de på etttillverkare lättillgängligt sätt användare av arbetsmaskiner, för att de på ett lättillgängligt och sätt ska få kunskap om hur man kan förbättra produktiviteten ska få kunskap omöka hurintäkterna man kan genom förbättra och arbetsmiljön samt attproduktiviteten använda bra arbetsarbetsmiljön belysning. samt öka intäkterna genom att använda bra arbetsbelysning. – Inom bilindustrin har belysningen länge varit en viktig del Inom bilindustrin länge varit en väg viktig del av –fordonet, säkerhetenhar ochbelysningen varumärket. Dit är vi på även av fordonet, säkerheten Dit ärstora vi påkunskapsväg även inom arbetsfordon. Menoch det varumärket. finns fortfarande inom Men det finns fortfarande stora kunskapsluckorarbetsfordon. om arbetsbelysning i branschen, säger PeO Axelsson som luckor om arbetsbelysning är marknadschef på TYRI. i branschen, säger PeO Axelsson som är marknadschef på TYRI.

På den här läroplattformen kommer TYRI kontinuerligt pubPå den här läroplattformen kommer TYRI kontinuerligt licera filmade föredrag, skräddarsydda artiklar och verktygpubsom licera föredrag, artiklar och verktyg som guidarfilmade besökaren genomskräddarsydda världen av arbetsbelysning. Förhoppguidar besökaren världen av arbetsbelysning. Förhoppningsvis leder detgenom till att fler tar väl underbyggda beslut som ningsvis lederverksamhet det till att på flerlång tar väl gynnar deras sikt.underbyggda beslut som gynnar deras verksamhet påom lång – I grunden handlar det attsikt. vi på vårt företag har många – I grunden handlar deterfarenhet om att vi på företag har många medarbetare som har lång ochvårt är experter inom ommedarbetare som har lång erfarenhet och är och experter inom områden som exempelvis optik, ljussimulering elektronik. Det råden som exempelvis optik, och40 elektronik. Det är kunskap som vi byggt upp ljussimulering och förädlat i över år och något är kunskap byggt och förädlat i över 40 år och något vi gärna vill som dela vi med ossupp av, säger PeO Axelsson. vi gärna vill dela med oss av, säger PeO Axelsson.

RISKERNA MED BILLIGA LAMPOR Ett vanligt förekommande problem är att man köper billiga lampor Ett är att man lampor somvanligt lovar förekommande runt och håller problem tunt. Problem somköper oftastbilliga uppkommer som runt ochbilligare håller tunt. Problem som uppkommer efter lovar ett tag på de produkterna är attoftast de stör ut annan efter ett utrustning tag på de billigare produkterna är attmobiltelefon de stör ut annan teknisk i närheten, såsom radio, och i teknisk utrustning i närheten, såsom radio, mobiltelefon och i värsta fall själva maskinen. värsta fall själva är maskinen. – Kvaliteten dessutom ofta så dålig att lamporna vibrerar – Kvaliteten dessutom ofta dålig att lamporna vibrerar sönder, det kan är läcka in damm ochsåvatten, eller att lamporna helt sönder, det kanav läcka damm och vatten, eller helt enkelt förstörs rost.inDen totala kostnaden kanatt blilamporna hög om man enkelt förstörsmed av rost. Den totala kan bli hög om man också räknar att fordonet blirkostnaden stående under reparationerna, också med att fordonet blir stående under reparationerna, menarräknar PeO Axelsson. menar Axelsson. TYRIPeO Light Academy är en nystartad plattform på TYRI:s webbTYRI Light Academy är en nystartad plattformDär på TYRI:s plats samt på Facebook, Youtube och LinkedIn. tar manwebbdel plats samt på Facebook, och LinkedIn. Där tar man del av insikter, tips, kunskapYoutube och uppdateringar om ny teknik kopplat av insikter, tips, kunskap ochöverlag. uppdateringar om ny teknik kopplat till arbetsbelysning och ljus till arbetsbelysning och ljus överlag.

MILJÖ OCH SÄKERHET Det finns också miljö- och säkerhetsaspekter kopplat till valet av Det finns också miljöoch modernaste säkerhetsaspekter kopplat valet av arbetsbelysning. De allra lamporna kantillexemarbetsbelysning. De allra modernaste lamporna kan exempelvis dimmas automatiskt om pelvis automatiskt om förarendimmas skulle bländas av sina föraren skulleeller bländas av sina egna lampor ett mötande egna lampor eller ett mötande fordons. fordons. – I Sverige är vi långt fram I Sverige är vi långt fram vad–gäller arbetet med både hållvad gäller med både barhet ocharbetet arbetsmiljö. Det hållhar barhet arbetsmiljö. Det har pushat och oss att utveckla produkter pushat oss länge att utveckla produkter som håller och som genom som håller länge och som genom nya säkerhetslösningar förbättrar nya säkerhetslösningar förbättrar arbetsmiljön för föraren, konarbetsmiljön för föraren, konstaterar PeO Axelsson. www.tyrilights.com staterar PeO Axelsson. www.tyrilights.com

RISKERNA MED BILLIGA LAMPOR

MILJÖ OCH SÄKERHET

25 25


SCAN ME

Allt ip en aysptem! – Ett s

Ett komplett KMA-system Formulärbibliotek

KMA-handbok

Byggdagbok & Egenkontroller

Riskbedömning

Hantera avvikelser

Fotodokumentation

Bygg dina egna formulär & checklistor

Förbättringsförslag & positiva observationer

ET T FÖRETAG I

www.smartdok.se


Nya Projekt

Mars 2022

CIRKULÄR ARKITEKTUR TRANSFORMERAR SPRITFABRIKEN I ESLÖV >>>

34


Nya Projekt

Mars 2022

35


Nya Projekt

Mars 2022

CIRKULÄR ARKITEKTUR TRANSFORMERAR SPRITFABRIKEN I ESLÖV LINK Arkitektur, som på uppdrag av Eslövs Bostads AB är generalkonsult för omvandlingen av den gamla fabriken, har stora hållbarhetsambitioner. Kontor och bostäder ska ta plats i det gamla tegelkomplexet från 1904 och stort fokus läggs på cirkulär ekonomi. – Att rita cirkulärt är framtiden. Därför vill vi bevara så mycket som möjligt av den befintliga bebyggelsen och arbeta med återbrukat byggmaterial i tillbyggnaderna. Vi värnar om den rika historien kring projektet och låter gestaltningen av de nya delarna framhäva de gamla samtidigt som vi skapar möjligheter för återbruk, berättar Marius Lorentzen, som tillsammans med Alexandra Adriani är ansvarig arkitekt på LINK Arkitektur. MER ÄN HÄLFTEN AV TEGLET ÄR ÅTERBRUK

LINK Arkitektur har varit måna om att bevara så mycket som möjligt av de befintliga byggnaderna, långt mer än vad den kulturhistoriska klassningen kräver. Av konstruktionsmässiga skäl behöver några murar demonteras, men materialet bevaras och används för att byggas upp dem igen. Alla befintliga fasader bevaras, gjutjärnsfönstren restaureras och till tillbyggnaderna är ambitionen att återbruka mer än hälften av teglet från platsen. Även annat byggmaterial går att återanvända från platsen. Exempelvis byggs en stor pergola av takbjälkar från de befintliga byggnaderna. Transformation är ett storskaligt återbruk som ger rejäla vinster för klimatpåverkan, resursanvändning och minskat byggavfall. Att vända och vrida på varje tegelsten och arbeta med subtila tillbyggnader är en avancerad uppgift som ställer stora krav på projekteringen. Utan större inverkan på befintlig arkitektur, ska byggnaderna fylla nutida krav på dagsljus, akustik och ventilation. Arkitekten arbetar därför tätt tillsammans med beställare, konstruktör, antikvarie och hållbarhetsexpert för att skapa ett så hållbart projekt som möjligt. GESTALTNING MED RESPEKT FÖR PLATSENS HISTORIA

De befintliga byggnaderna har präglat utformningen av de nya delarna. Merparten av tillbyggnaderna kläs i tegel, i en sättning som är inspirerad av de detaljrika tegelfasaderna från 1900-talets början, medan detaljerna utförs i gjutjärn, smide och cortenplåt. Stor fokus har lagts på en arkitektonisk gestaltning som samlar byggnaderna till en helhet där variation i skala och höjd skapar liv i kvarteret och ger vackra utblickar. Innergården och utrymmena mellan byggnaderna formar nya sociala mötesplatser. Dessutom får samtliga byggnader entréer både från gatan och gården, vilket gynnar flödet till och inom kvarteret. Lägenheterna varierar mellan 1-4 rum och kök, med ett undantag. Högst upp i kontorshuset inryms nämligen en stor lägenhet på 160 kvm, med fönster åt tre håll och en fantastisk utsikt. På tomten finns också tre radhus, som tillsammans med lägenheterna erbjuder en bostad till såväl singeln som den stora familjen.

36


Nya Projekt

Mars 2022

37


ATT RENOVERA GOLV OCH TÄNKA CIRKULÄRT

- förenar nytta med miljömål

Vinsterna med att tänka cirkulärt är många när det är dags att renovera golv. Idag finns det mycket bra alternativ att renovera och göra slitna golv fina igen. Årligen byter fastighets- och byggbranschen ut 25 miljoner kvadratmeter golv. Detta samtidigt som vi vet att en omställning mot mer hållbara lösningar krävs, då byggbranschen står för stora utsläpp av växthusgaser. Att renovera ett befintligt golv har stora klimatmässiga fördelar konstateras i en nyligen genomförd studie av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Bona. I studien har IVL granskat miljöpåverkan vid renovering av parkettgolv och PVCgolv i en livscykelanalys. Resultatet jämförs med effekterna av att producera och installera nytt golv sett till naturresurser och koldioxidutsläpp. Livscykelanalysens resultat visar att en renovering bidrar till att minska koldioxidavtrycket med 78 procent för ett trägolv, hela 92 procent för ett PVC-golv och energibesparingen är 90 procent. Även resursförbrukningen i form av transporter, elanvändning, förbrukningsvaror och

material minskar med uppemot 90 procent vid renovering jämfört med nyinstallation. - Branschens inställning där nya golv är preferensen och förstahandsvalet vid en renovering behöver utmanas, säger Joakim Malmsten, Regional Sales Director EMEA på Bona. Att renovera ett befintligt golv sparar på jordens ändliga resurser, skapar vinster både för miljö och ekonomi, samt skapar tidsoch driftseffektivitet vid renoveringen. Erbjuder ett cirkulärt alternativ Det finns 150 miljoner kvadratmeter plastgolv i offentliga och kommersiella byggnader runt om i Sverige, enligt beräkningar som IVL genomfört. Därmed finns det en stor outnyttjad potential för såväl kommersiella- som offentliga aktörer att bidra till en cirkulär omställning. - Få vet om det, men många slitna och skadade plast- och linoleumgolv behöver inte rivas ut. Idag finns det moderna

Joakim Malmsten, Regional Sales Director EMEA, Bona

metoder och miljövänliga alternativ som förlänger golvets livslängd. Man kan renovera, rengöra, vårda och till och med förnya designen på det befintliga golvet, avslutar Joakim Malmsten.

90%

MINDRE KOLDIOXIDUTSLÄPP

41%

KOSTNADSBESPARINGAR

90%

ENERGIBESPARINGAR

LÖNSAM GOLVRENOVERING PÅ ÄLDREBOENDE Bona Resilient System Bona Resilient System för halvhårda golv återställer slitna och skadade gummi-, PVC-, PU-, LVT-, vinyl- och linoleumgolv. Bonas system för mjuka/elastiska golv består av processer och produkter som täcker in allt från helrenovering och lackning till daglig rengöring, vilket ger golvet en längre livslängd och förvandlar golvet med ett nytt fräscht utseende.

Göteborgs stad har använt Bonas system för att renovera linoleumgolvet på Örgryte äldreboende, en golvyta på 300 kvm fördelat på fyra våningsplan. Renoveringen bestod av djuprengöring och applicering av nytt ytskikt som genomfördes etapp- och avdelningsvis.

Bona.com/Resilient

Med en god planering kunde arbetet genomföras utan att vårdtagarna behövde flytta ut från sina rum. - Med Bonas kunskap, teknik och process har vi sparat både pengar och tid med 50 procent, säger Anders Post uppdragsledare

på Göteborgs Stads Lokalförvaltning. Vi är så nöjda, att vi under hösten genomfördes ytterligare golvrenoveringsprojekt med behandling av halvhårda golv på en förskola, avslutar Anders.


Estetiskt

Hållbart

Tryggt

ANVÄND DIN FASADS FULLA POTENTIAL! Vi växer och öppnar kontor i södra Sverige! Fasadsystem är experter på fasader, dörrar, fönster, uterum och tak. Vi erbjuder även funktionella solcellslösningar med mycket hög kvalitet. Vi skapar en ljusare framtid. Solenergi har en enorm potential, inte minst för att skynda på den gröna omställningen. Det ställer höga kvar på oss i branschen att ta fram snyggare, effektivare och mer prisvärda fasadlösningar där solenergi spelar en allt mer betydande roll. Nu växer vi och utvecklar ett lokalkontor i södra Sverige som kompletterar vår verksamhet sedan över 40 år i Stenkullen. Låt oss berätta mer om hur våra framtidssäkrade lösningar kan anpassas till dina behov och bli kostnadseffektiva.

Kontakta oss:

STENKULLEN

info@fasadsystem.se 0302 - 230 10

REGION SYD

krister@fasadsystem.se 046 - 550 21

Soltechkoncernen är en ledande helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov på ett tryggt och säkert sätt. Det gör vi tillsammans med våra dotterbolag som alla har gedigen erfarenhet av solenergi samt tak-, el- och fasadarbeten.

Krister Landén, Fasadsystem Syd


Nya Projekt

Mars 2022

40


Nya Projekt

Mars 2022

41

TEXTILGOLV SOM VÄVER IN HÅLLBARHET >>>


Nya Projekt

Mars 2022

TEXTILGOLV SOM VÄVER IN HÅLLBARHET Forbo Flooring Systems har som mål att skapa hållbara och hälsosamma inomhusmiljöer.Man vill bidra till att skapa koldioxidneutrala byggnader. Sedan några år tillbaka har företaget värdens mest CO2-neutrala golv i form av linoleumgolv. Nu presenterar Forbo Flooring Systems textilgolvet Tessera Create Space 1 med ett nytt lågt CO2-värde. Nya Tessera Create Space 1 är textilgolvet som väver in hållbarhet med design. 100 procent infärgat och återanvänt ECONYL®-garn och 77 procent återvunnet material gör golvet skonsamt för miljö. – Det är verkligen roligt att presentera ett textilt golv med riktigt låg klimatpåverkan. Speciellt nu när nya lagen är på gång som ändrar tidigare anvisning att man bör beakta lägsta klimatpåverkan, till att man ska beakta lägsta möjliga klimatpåverkan vid byggnation hållbar upphandling, säger Johan Björling, hållbarhets- och teknisk chef, Forbo Flooring Systems.

42

Den senaste miljövarudeklaration (EPD) visar att Tessera Create Space 1 har 0,836 kg CO2-utsläpp under tillverkningsprocessen som innefattar råmaterial, transporter och tillverkning (A1-3 Cradle-toGate). Alla plattor tillverkas med förnyelsebar el och biogas. Genom en unik sammansättning av ECONYL®-garn är Tessera Create Space 1 slittålig, skön att gå på och ljuddämpande.


Nya Projekt

Mars 2022

43


Ecoclimes vd och grundare Lennart Olofsson till höger samt energitekniker Mars 2022 - DETTA ÄR EN ANNONS Viktor Lindström och automationstekniker Jeff Hägerman vid fastigheten Fjärdingsmannen, där Stockholmshem nu driftsätter Evertherm SEWEcoclimes vd och grundare Lennart Olofsson till höger två samt energitekniker systemLindström som ska återvinna gratis energi i tre Jeff nyproducerade studentfastigheter. Viktor och automationstekniker Hägerman vid fastigheten Fjärdingsmannen, där Stockholmshem nu driftsätter två Evertherm SEWsystem som ska återvinna gratis energi i tre nyproducerade studentfastigheter.

Nya Projekt

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ECOCLIME

Svensk Byggtidning 53

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ECOCLIME

Svensk Byggtidning 53

Ecoclimes vd och grundare Lennart Olofsson till höger samt energitekniker Viktor Lindström och automationstekniker Jeff Hägerman vid fastigheten Fjärdingsmannen, där Stockholmshem nu driftsätter två Evertherm SEWsystem som ska återvinna gratis energi i tre nyproducerade studentfastigheter.

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ECOCLIME

Svensk Byggtidning 53

ECOCLIMES EVERTHERM ECOCLIMES – återvinner mest energiEVERTHERM när den behövs bäst

–Ecoclime återvinner mest energi när den behövs bäst Groups system för återvinning av köpt energi ur avloppsvatten Evertherm SEW avsett för

större fastigheter, minskar radikalt behovet av ny tillförd energi till fastigheter och industriprocesser. Ecoclime Groups system för återvinning av köpt energi ur avloppsvatten Evertherm SEW avsett för Besparingen är normalt 30 procent och under vissa förhållanden så stor som 45 procent. större fastigheter, minskar radikalt behovet av ny tillförd energi till fastigheter och industriprocesser. Besparingen är normalt 30 procent och under vissa förhållanden så stor som 45 procent. – VI ERSÄTTER normalt cirka 30 procent

Ecoclime tar ansvar för hela värdekedjan, motsvarar den gas som Northstream 1 transav den energi som en fastighet använder från tillverkning av värmeväxlarsystem i egen porterar till Tyskland eller hela 80 kärnkraft–särskilt VI ERSÄTTER normalt 30 procent Ecoclime tar ansvar hela värdekedjan, denForsmark. gas som Northstream 1 transvintertid och i vissacirka fastigheter kan fabrik i Vilhelmina tillför installation ute hos motsvarar reaktorer typ av den energi som en fastighet använder från tillverkning av värmeväxlarsystem i egen porterar till Tyskland hela 80förra kärnkraftdet ligga uppåt 40 – 45 procent. Det gäller slutkunderna. Systemet är unikt och integreras Ecoclime Groupeller omsatte året särskilt vintertid och i vissa fastigheter i Vilhelmina till installation ute hos reaktorer typ Forsmark. där det är stora vattenflöden, exempelviskan tätt fabrik med befintliga energisystem i bostadsfastig150 miljoner kronor och siktar på cirka det ligga uppåt 40 – eller 45 procent. Detdär gäller Systemet är unikt och integreras omsatte förra året befolkade fastigheter fastigheter det slutkunderna. heter, hyreshus och bostadsrättsföreningar, 300Ecoclime miljoner iGroup år. där det är stora vattenflöden, exempelvis tätt med befintliga energisystem i bostadsfastig150 miljoner kronor ochattsiktar cirka finns restauranger, där vattenförbrukningen är men också i ökande utsträckning i industrin. – Vi har ambitionen växa på kraftigt, befolkade fastigheter eller fastigheter det heter, hyreshus bostadsrättsföreningar, miljoner i år. ett förvärv vi gjorde nu Företaget haroch närmare 30 system install- 300 hög. När vi adderar till återvinning avdär värme bland annat med finns restauranger, där vattenförbrukningen är men i ökande utsträckning i industrin. – Vi har ambitionen attmed växaeget kraftigt, eradeockså i bostadsfastigheter och industriella i frånluften och bergvärme med komfortefter årsskiftet. Vi har rejält kapiFöretaget har närmare 30 system installhög. När vi adderar till återvinning av värme bland annat med ett förvärv vi gjorde nu kyla kan vi nå upp till 80 procent i energi- miljöer. Så det finns gott om referensobjekt. tal och en väl tilltagen kassa och står därför i bostadsfastigheter och industriella ieffektivisering. frånluften ochDet bergvärme med Olofsson, komfort- erade årsskiftet. rejält steg. med eget kapisäger Lennart Utöver vinster för den enskilde fastighets- efter väl rustade för Vi att har ta nästa Vi har ett och en välben tilltagen och står Så det finns gott om referensobjekt. kyla nå upp av tillEcoclime 80 procent i energien avkan tre vi grundare Group, som miljöer. ägaren talar Lennart Olofsson om samhälls- tal industriellt som vikassa startade förradärför året. effektivisering. Det säger Olofsson, Utöver vinster för den enskilde fastighets- väl rustade förlösning att ta nästa Vierbjudit har ett är noterat på Nasdaq First Lennart North Premier och nyttiga effekter. Samma typ av som visteg. hittills en av tre grundare av Ecoclime Group, som ägaren talar Lennart Olofsson om samhällsindustriellt ben som vi startade förra året. som just nu står inför en kraftig expansion. – Kan man minska behovet av energi vid flerbostadshus erbjuder vi nu industriella är noterat på Nasdaq First NorthfastighetstekPremier och nyttiga effekter. typ av lösning som vi hittills erbjudit Ecoclime tillhandahåller respektive förbrukare kan man ju leverera ut Samma verksamheter, livsmedelsindustri, bryggerier, som justför nuåtervinning, står inför en laddning, kraftig expansion. – Kan behovet energi vid flerbostadshus erbjuder vi nu industriella nologi lagring, energi tillman fler minska i de system somav redan finns. sjukhus och avloppsreningsverk. Ecoclime tillhandahåller fastighetstekrespektive förbrukare kan man ju leverera ut verksamheter, livsmedelsindustri, bryggerier, utvinning och Groups distribution av återvunnen Det betyder att hela infrastrukturen kan dra Evertherm – Vi genomför en generationsväxling Ecoclime system för återvinning av köpt energi ur avloppsvatten SEW avsett för nologi för återvinning, laddning, lagring, energi tilldet fler i de system som redan finns. sjukhus och avloppsreningsverk. ochstörre förnybar termisk energi. Företagets nytta av när man inte behöver bygga ut med nytt management och har rustat för fastigheter, minskar radikalt behovet av ny tillförd energi till fastigheter och industriprocesser. utvinning och distribution återvunnen Det betyder att hela infrastrukturen dra Vi genomförexpansion, en generationsväxling el- och fjärrvärmenät i motsvarandekan grad. ETX-teknologi och cirkuläraavenergisystem en –internationell säger Lennart Besparingen är normalt 30 procent nytta och under vissa förhållanden så stor 45 och energi. Företagets av det när inte som behöver ut som med nyttprocent. management och har rustat för kan förnybar användas termisk i såväl ROT-projekt som vid – EU driver ettman initiativ heterbygga Mission Olofsson. eloch fjärrvärmenät i motsvarande grad. ETX-teknologi och cirkulära energisystem en internationell expansion, säger Lennart nybyggnation. Innovation i syfte att identifiera teknologier kan––användas såvälgör ROT-projekt vid – EU driver initiativ som heter Mission VI ERSÄTTER normalt cirkasom 30 procent Ecoclime tar ansvar för hela värdekedjan, motsvarar den gas som Northstream 1 transSom mesti nytta energibesparingen som kan sparaettmycket energi genom åter- Olofsson. nybyggnation. attavidentifiera den energi som en fastighet använderInnovation från tillverkning värmeväxlarsystem i egen porterar till Tyskland eller hela 80 kärnkraftvinning ochi syfte cirkulär energi. Deteknologier har genom närav behovet är som störst, säger Lennart – Som mest nytta gör energibesparingen som kan spara mycket energi genom återsärskilt vintertid och i vissa fastigheter kan fabrik i Vilhelmina till installation ute Olofsson. 90 procent av all kostnads- den svenska Energimyndigheten och RISE hos reaktorer typ Forsmark. och energi. Deskulle har genom när behovet är som säger Lennart det ligga uppåt 40störst, – 45 Det gällervinning slutkunderna. Systemet är unikt och integreras Ecoclime Group omsatte förra året besparing görs vintertid närprocent. tillförd energi kommit framcirkulär till att man globalt kunna svenska Energimyndigheten och RISE Olofsson. 90 procent av allaktör kostnadsdär det är stora vattenflöden, exempelvis med befintliga i bostadsfastig150 miljoner kronor och siktar på cirka är som dyrast. Det finns ingen som är tättden spara 6 000 TWh energisystem med vår teknologi. Fram besparing görs vintertid närsåtillförd energi fram tilldet attenligt man globalt kunna befolkade eller fastigheter där detkommit heter, hyreshus och bostadsrättsföreningar, 300 miljoner i år. i närheten avfastigheter att återvinna mycket köpt till 2030 finns MI enskulle marknad på är som dyrast. Det finns aktör som är ärspara 6 000 med vår teknologi. Fram finns restauranger, däringen vattenförbrukningen också i ökande utsträckning i industrin. – Vi har ambitionen att växa kraftigt, energi i en fastighet som vi gör. 600men TWh förTWh våra lösningar, vilket ungefär www.ecoclime.se i närheten återvinna så mycket av köpt finns dethar enligt MI en30marknad på Företaget närmare system installhög. Näravviatt adderar till återvinning värmetill 2030 bland annat med ett förvärv vi gjorde nu energi i en fastighet vi gör. med komfort-600erade TWh iför våra lösningar, vilket bostadsfastigheter och ungefär industriella efter årsskiftet. i frånluften och som bergvärme Vi har rejält med eget kapiwww.ecoclime.se kyla kan vi nå upp till 80 procent i energi- miljöer. Så det finns gott om referensobjekt. tal och en väl tilltagen kassa och står därför effektivisering. Det säger Lennart Olofsson, Utöver vinster för den enskilde fastighets- väl rustade för att ta nästa steg. Vi har ett en av tre grundare av Ecoclime Group, som ägaren talar Lennart Olofsson om samhälls- industriellt ben som vi startade förra året.

ECOCLIMES EVERTHERM – återvinner mest energi när den behövs bäst


Slitstyrka Vi gör arbetskläder för företag som ställer höga krav på plaggens funktion, kvalitet och slitstyrka.

Durability at work since 1975


Nya Projekt

Mars 2022

JSB BYGGER MULTIHUS I ROSENDAL JSB har tecknat avtal med Uppsala kommun arenor och fastigheter AB för byggnation av en ny multibyggnad i den nya stadsdelen Rosendal, Uppsala. Ett projekt som uppgår till 96 miljoner kronor. JSB står som totalentreprenör för byggnationen av ett nytt multihus, innehållande 2 idrottshallar med 150 publikplatser, ett bibliotek med en hörsal och lokaler för en kulturskola, i den framväxande stadsdelen Rosendal i Uppsala. Den totala byggytan uppgår till ca 4 000 kvm (BTA) och kommer att byggas enligt certifieringen miljöbyggnad Silver. Byggstart av projektet är sommaren 2022 och beräknas stå klart för besiktning i juni 2024. Beställare är Uppsala kommun arenor och fastigheter AB. Byggnationen ingår i etapp 3 för området och multihuset är en betydelsefull del i samlingspunkten kring Rosendals torg. – Uppsala har behov av fler lokaler att utöva olika idrotter och andra fritidsaktiviteter i. Nu bygger vi ett multihus i Rosendal som ger möjligheter både till idrott och kultur för att täcka behovet i den södra delen av Uppsala. Vi ser fram emot att starta projektet i samarbete med JSB Bygg Mellan, säger Thomas Perslund vd för Uppsala arenor och fastigheter. – Vi är glada över förtroendet och ser framemot byggstart. Särskilt roligt är det att få vara med och bidra till utvecklingen av den nya stadsdelen, säger Peter Axelsson Affärsområdeschef JSB Bygg Mellan.

46


Nya Projekt

Mars 2022

47


Nya Projekt

Mars 2022

GRÖN BETONG NÄR GÄRAHOVS BYGG BYGGER BOSTADSRÄTTER VID VÄTTERN När fastighetsbolaget Tosito projekterade Sjöviken, ett helt nytt bostadsrättsområde i stadsdelen Strandängen i Jönköping, var det självklart att välja Gärahovs Bygg som totalentreprenör. – Vi har jobbat med Gärahov i flera stora projekt tidigare och vi har alltid varit oerhört nöjda med deras jobb. De levererar rätt produkt till rätt pris i rätt tid och skapar en fin vi-känsla. Gärahov har lyckats sprida en genuinitet i hela organisationen uppifrån och ner och det genomsyrar allt arbetet, säger Calle Ingerman, projektledare Tosito Jönköping.

48

samarbetspartner som Gärahov har en lång relation med och ett högt förtroende för. – Från Tosito hoppas man nu att fler aktörer ska våga vara innovativa och bygga mer med grön betong. Men det krävs ett engagemang i samtliga led från beställare till kund, menar Calle Ingerman. – Entreprenörerna måste vara med på hållbarhetsresan och förstå att det är viktigt. Gärahovs Bygg är med på noterna helt och hållet och tycker att det är kul att prova nya saker. De har förståelse för att det kan rendera lite merarbete och att de får rucka på vissa processer för att få till långsiktigt hållbara lösningar. Och som beställare måste vi vara beredda att betala lite mer utan att det drabbar kunden prismässigt i slutänden.

KRAV PÅ GRÖN BETONG INGEN UTMANING ATT BYTA BETONG

Ett krav som Tosito ställde till Gärahovs Bygg tidigt i processen var att projektet ska byggas med grön betong som en del i Tositos högprioriterade hållbarhetsarbete.

Johan Gustafson på Gärahovs Bygg ser inga hinder för att använda Grön Betong i fler framtida byggnationer.

– Vi ligger och hovrar hela tiden för att se vad vi kan göra ur ett hållbarhetsperspektiv. Till exempel strävar vi efter att Svanenmärka alla våra bostäder, vi sätter solceller på alla tak och vi jobbar med grön betong så mycket det går. För oss är det viktigt att skapa hållbara boenden med sunda miljöer för människor att vistas i, säger Calle Ingerman.

– Det har inte varit någon utmaning alls att byta ut den traditionella betongen mot en med mindre klimatpåverkan. Det enda man ska tänka på är att ha god framförhållning och bra tidsmarginaler eftersom det krävs lite längre härdningstid, säger han.

Grön betong är Skanskas samlingsnamn för deras eget klimatförbättrade produktsortiment. Men begreppet har alltmer blivit ett allmänt samlingsnamn i byggbranschen för betong där cementen har ersatts av olika slaggprodukter från industrin för att sänka Co2-påverkan. Slaggprodukter som till exempel kan vara rester från ståltillverkning.

– Absolut, vi håller redan på och planerar för fler projekt med Skanskas gröna betong och är i projekteringsfasen här. Jag hoppas att den gröna betongen ska bli det naturliga förstavalet i fortsättning, säger Johan Gustafson, distriktschef Gärahovs Bygg i Jönköping.

Blir det Grön betong i fler projekt i framtiden?

DETTA ÄR GRÖN BETONG

– Det är ju tillverkningen av cementen som har mest påverkan utsläppsmässigt när det gäller koldioxid, så kan vi minska halten cement i betongen så gynnar det självklart ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Calle Ingerman. MINDRE CEMENT - MER HÅLLBART

Och Gärahovs Bygg tvekade inte att anta utmaningen. Distriktschef Johan Gustafson och hans kollegor på Gärahovs Bygg i Jönköping fick snabbt läsa in sig på det för dom helt nya byggmaterialet som inte riktigt har exakt samma egenskaper som traditionell betong. – Det här var nytt för oss alla även för våra underentreprenörer. Vi hade ingen erfarenhet alls av grön betong. Men vi vill ju dra vårt strå till stacken och påverka det vi kan när det gäller miljön. Kan vi som byggbolag påverka genom att konstruera med andra typer av betong som ger en mindre klimatpåverkan så ska vi självklart göra det till hundra procent, säger han.

Klimatförbättrad betong har blivit ett samlingsord för Co2reducerad betong. Grön betong är Skanskas eget namn på sitt klimatförbättrade produktsortiment. Andra exempel på namn i branschen är bio-betong, eco-betong, klimatoptimerad betong. Gemensamt för samtliga dessa produkter är att cementen ersatts av olika slaggprodukter från industrin, till exempel restprodukter från ståltillverkning, detta för att minska klimatpåverkan. Skanskas gröna betong har en procentuell reduktion i jämförelse med traditionella kvaliteter, från 50 procent ner till 15 procent lägre Co2-påverkan. (Källa: Skanska, Byggindustrin).

FAKTA Projektet: 79 bostadsrättslägenheter i två hus med tillhörande garage, skyddsrum, poolhus och takterrass. Totalentreprenör: Gärahovs Bygg AB Beställare: Tosito AB

ALLT PLATSGJUTET ÄR GRÖNT

Hundra procent klimatförbättrad betong blev det också i projektet Sjöviken - all platsgjuten betong är grön betong från Skanska, ett resultat som både Gärahovs Bygg och Tosito är mycket nöjda med. Betongen har levererats av Skanska Betong i Jönköping, en

Färdigställt: Hösten 2022 Byggmaterial: Av den platsgjutna betongen är 100 procent grön betong från Skanska där slaggprodukter ersatt cementen. Målet är att bostäderna ska bli Svanenmärkta.


Nya Projekt

Mars 2022

49


Nya Projekt

Mars 2022

BEWI INVESTERAR I NY ÅTERVINNINGSSTATION I STOCKHOLM BEWI, en ledande europeisk leverantör av förpackningar, komponenter och isoleringslösningar, investerar 1 miljon kronor i en ny återvinningsstation i Stockholm. BEWI Circular bildades 2018 och har sedan dess investerat mer än 10 miljoner euro i uppköp, cirkulära projekt och aktiviteter som syftar till att samla in så mycket EPS-avfall som möjligt för återvinning. – Vårt mål är att bli ett helt cirkulärt företag och att leda den förändringen för vår bransch och det här initiativet är ett ytterligare steg mot det målet. Återvinningsstationen i Stockholm, som öppnade i Januari i år ger oss möjlighet att samla mer EPS-avfall som annars skulle gått till förbränning. Att förbränna EPS är ett slöseri med en värdefull resurs och släpper även ut onödig CO2, säger Henrik Ekvall, Managing Director BEWI Circular. EPS, eller expanderad polystyren, är ett styvt termoplastiskt skummaterial med slutna celler, som ofta används för sina stötdämpande och isolerande egenskaper. Materialet kan återvinnas om och om igen i en energieffektiv process. Men dess återanvändbarhet är beroende av tillförlitliga kedjor för insamling och återvinning. – Den nya insamlingsstationen kommer att ha en kapacitet motsvarande merparten av allt EPS-avfall i Stockholm med omnejd. Avfallet kommer att kompakteras på plats och sedan skickas vidare till en av våra extruderingsanläggningar där det konverteras till ny råvara, säger Henrik Ekvall. Att man väljer att etablera en återvinningsstation i Stockholm beror på Stockholmsregionens stora och växande befolkning och närvaro av företag som är beroende av EPS. De finns bland annat inom bygg- och anläggningsbranschen, elektronikbutiker, stormarknader och kommuner. Återvinningsanläggningen i Stockholm kommer fungera som både en avlämningsstation och som insamlingscentral för EPS-avfall. BEWI kommer också erbjuda skräddarsydda lösningar till kunder utifrån deras enskilda behov, som kan innebära allt från installation av komprimator till upphämtning av komprimerat eller okomprimerat material.

50


Nya Projekt

Mars 2022

51


Ett tryggt val

Vi levererar och/eller monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier.

Ingen kund är för liten och ingen kund är för stor för oss. Vi utför uppdrag i hela Sverige men har, som namnet antyder, Uppland som bas. Ett effektivt, prisvärt och ansvarsfullt arbetssätt; vårt ansvar börjar vid första spadtaget och slutar när allt är på plats Med hjälp av våra egna anställda montörer och vår egna maskinpark kan vi garantera hög kvalitet med ett effektivt och modernt arbetssätt på utförda uppdrag.

www.upplandsstangsel.se


Interoc Akustik AB Företagsvägen 2 C, 611 45 Nyköping


Nya Projekt

Mars 2022

BETEENDE OCH LIVSSTIL HAR STOR BETYDELSE FÖR KLIMATPÅVERKAN FRÅN BYGGNADER Energianvändningen i byggnader med samma funktion varierar stort beroende på beteendemässiga faktorer. Men trots att vår livsstil har betydande effekter på energianvändningen saknas såväl tydliga kategoriseringar över beteendemässiga åtgärder som uppskattningar av dess potential för att begränsa klimatförändringarna, visar ny forskning från IVL Svenska Miljöinstitutet. – Det är tydligt att forskningen har försummat icke-tekniska åtgärder för att begränsa klimatförändringarna, kanske på grund av svårigheten att mäta effekten av beteendemässiga åtgärder, säger Érika Mata, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. När det gäller beteende i förhållande till klimatpåverkan från byggnader handlar det om både enstaka val vi gör som konsumenter till den vardagliga användningen av byggnaden och den utrustning som finns i den. Köper vi LED-lampor eller glödlampor till exempel och släcker vi efter oss eller inte? Designas byggnaden för anpassning och ombyggnad? Sorteras byggmaterial för återanvändning vid rivning? Den stora energibesparingspotentialen finns framförallt i utvecklade länder och i bostadshus, visar studien, även om den varierar kraftigt mellan regioner och åtgärder. Den största potentialen finns i den cirkulära och delande ekonomin, vilka kan minska klimatpåverkan med mellan 25-70 procent. För andra åtgärder ligger de flesta potentialerna mellan 5 procent och 30 procent. För att minska utsläppen genom beteendeförändringar föreslår forskarna en taxonomi som täcker efterfrågan (bibehållen/minskad), perspektiv (individuella/kollektiva) och direkt energianvändning (ja/nej) enligt fem typer av icke-teknologiska åtgärder: • • • • •

Aktiv och passiv styrning Efterfrågeflexibilitet Tillräckliga komfortnivåer Cirkulär och delande ekonomi Organisatoriska och sociala innovationer

Forskarna identifierade även en snedvridning i forskningslitteraturen med stor täckning över Europa och Nordamerika och väldigt lite från Afrika, Mellanöstern, Latinamerika, Karibien samt Östeuropa och västra Centralasien. Även intressentperspektiv och åtgärder som handlar om cirkulär och delande ekonomi, efterfrågeflexibilitet över tid samt organisatoriska och sociala innovationer saknas i hög grad i forskningslitteraturen. Mer forskning behövs också för att ta fram underlag kring rekyleffekter som kan motverka klimatfördelar av icke-teknologiska lösningar, affärsmodeller som kan demonstrera deras ekonomiska genomförbarhet och styrmedelsåtgärder, menar forskarna i studien. – Att verkställa styrmedel som riktar sig mot människors livsstil är känsligt. Det är viktigt att beteendebaserade styrmedel integreras i klimatpolitiken och förstås i en socioekonomisk kontext, säger Érika Mata.

54


Nya Projekt

Mars 2022

55


Nya Projekt

Mars 2022

GÅR DET ATT ÖKA ÅTERBRUKET AV INSTALLATIONER? Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer av till exempel el, värme- och ventilationssystem i byggnader. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process? Hur fungerar det i praktiken? Fungerar äldre och ny teknik tillsammans, och vad händer med garantier? Det är några av de frågor som ett nyligen uppstartat projekt kommer belysa. Bygg- och anläggningssektorn i Sverige står för ungefär en tredjedel av samhällets avfallsmängder. Material till ett värde av 19 miljarder kronor årligen faller ur den svenska ekonomin till följd av hur vi hanterar våra byggnader. Samtidigt finns det en stor marknadspotential för återbruk. – Vi ser en tydlig trend att beställare ställer krav på återbruk och klimatsmarta lösningar som tar hänsyn till installationens hela livscykel. Det här projektet är ett viktigt steg för att ta reda på förutsättningarna för ökat återbruk i branschen, säger Helen Aristondo Magnusson, energi- och hållbarhetsexpert på Installatörsföretagen. Projektet, som startade i december 2021, ska undersöka förutsättningarna för att öka återbruk i installationsbranschen. Cirkulära materialflöden kan bidra till att skapa hållbara byggnader

56

och installationer på lång sikt. Det minskar i sin tur klimatpåverkan, avfallsmängder och uttag av naturresurser. – För att åstadkomma ett cirkulärt skifte krävs en omställning hos samtliga aktörer i värdekedjan. Fler aktörer behöver ställa om sina affärsmodeller till att inkludera återbruk och därutöver anpassa sina affärsmodeller för att stötta varandra. Installationsbranschen har särskilda utmaningar då de tekniska installationerna i högre grad än andra delar i en byggnad består av aktiva komponenter där livslängden ofta är kortare och möjligheten att återbruka kan begränsas av flera anledningar, säger Johanna Andersson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Målet är att ta fram konkreta förslag och åtgärder för att installatörer ska öka återbruk och recirkulera material. Det gäller åtgärder som enskilda företag har möjlighet att genomföra. Projektet ska även försöka identifiera förändringar som kan behövas göra i regelverk och standarder. Framförallt ska projektet bidra till att skapa en bild över förutsättningarna för ökat återbruk. Det ska även resultera i förslag på åtgärder och insatser som stöttar en cirkulär installationsbransch. Potentialen för ökat återbruk är stor. I studien ”Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn” uppskattas att marknaden för potentiella återbruksrelaterade tjänster skulle kunna omfatta 14,6 miljarder kronor i bara Göteborgsregionen under 2021.


Nya Projekt

Mars 2022

KREATIVITET I BYGGPROJEKT SKA HALVERA KLIMATPÅVERKAN Framtiden Byggutveckling har under det senaste året arbetat med att ta fram en egenklimatbudget där målet är en halvering av koldioxidutsläppen. Den blir utgångspunkten för bolagets samtliga upphandlingar av nyproduktion av hyreslägenheter framöver. Nu förbereds upphandlingen för ett pilotprojekt längs Litteraturgatan där klimatpåverkan ska halveras. Vägen fram till klimatbudgeten har varit en kartläggning av de stora byggdelarna i tio slumpvis utvalda projekt som bolaget färdigställt de senaste fem åren. Snittvärdet för klimatbelastningen vid normalproduktion av projekten beräknades på alla byggdelar. Det är det som vanligtvis kallas för A1-A5 i en klimatdeklaration. Värdet blev cirka 400 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea, BTA. – Vi kommer utgå från värdet för att lösa vårt uppdrag enligt stadens miljö- och klimatprogram där vi ska halvera vår klimatbelastning fram till 2025, säger Cecilia Johannison, KMA-ansvarig på Framtiden Byggutveckling.

57

Just nu förbereds upphandlingen av ett pilotprojekt där ca 60 hyreslägenheter ska byggas längs Litteraturgatan i Selma stad med byggstart 2023. Klimatpåverkan från material och byggprocess bör hamna på cirka 200 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea, BTA. Arbetet görs ihop med generalkonsulten Dayspring och klimatkonsulter på WSP. – Vi tittar nu på förutsättningarna för upphandlingen och i hur stor grad entreprenören ska kunna påverka. För att nå framgång i projektet tror vi att all kreativitet måste tas tillvara i alla led, säger Teres Stenholm, projektledare på Framtiden Byggutveckling. I pilotprojektet på Litteraturgatan lyfts också frågan om klimatpåverkan i driftsfasen, där även hyresgästernas livsstil ingår. Här behöver fler delar utforskas, till exempel vad effekten av delningstjänster och ett lågt p-tal i förvaltningsskedet ger på livscykelanalysen. – Det är jättebra att vi tar oss an klimatutmaningen på det här sättet. Att jobba med frågan kommer ge tydliga effekter och skapa stort engagemang i organisationen, säger Martin Blixt, VD på Framtiden Byggutveckling. Framtiden Byggutveckling bygger för Poseidon, som kommer äga och förvalta bostäderna. Båda bolagen ingår i Framtidenkoncernen.


Vill ni ha ett lågt CO CO2-e avtryck i era byggprojekt ? Gör ett aktivt hållbarhetsval och välj PP som ger en minskning av CO -e på 65%*

2 Vill ni ha ett lågt CO CO2-e avtryck i era byggprojekt ?

Gör ett aktivt hållbarhetsval och välj PP som ger en minskning av CO2-e på 65%*

an Vi k

isa dov

e

an r

Vi k

O2 sa C

ovi

red

ör -e f

-e CO 2

alla

al f ör

rör

la r

o

ör o

örd ch r ch

e lar

e rörd

lar

i PP i PP

Våra rörsystem är bedömda av Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Man får också poäng i LEED och BREEM projekt om man väljer dessa produkter. Våra rörsystem är bedömda av Byggvarubedömningen och Sunda Hus. *Läs rapport på www.rethermkruge.se/hallbarhetsarbete

Man får också poäng i LEED och BREEM projekt om man väljer dessa produkter. www.rethermkruge.se

Tfn: 010-22 00 200

*Läs rapport på www.rethermkruge.se/hallbarhetsarbete

www.rethermkruge.se

Tfn: 010-22 00 200

Brandposter • Slangar • Stigarledningsutrustning

VÄNDBAR

Venti

Svenska Brandslangfabriken AB Box 2066, 511 02 SKENE • Tel. 0320-20 94 20 • Fax. 0320-20 94 29 • www.svebab.se • svebab@svebab.se


Albybergfastigheter AB ritar, bygger och förvaltar högkvalitativa, energismarta kontors- och industrihus I Albyberg, strategiskt beläget på Södertörn, skapas nu framtidens företagspark i expansiva Haninge. Albybergfastigheter AB planerar att bygga 250 000 kvm lager-, produktion- och kontorslokaler i Albyberg. www.albybergsfastigheter.se +46 (0)76-0519712, elsemarie@knholding.se

Prisvärda produkter till din entreprenad! Hos oss hittar du Containers Sopcontainers Maskinflak Spolvagnar Liftdumper Vi erbjuder både standard- och specialutförande efter ditt önskemål

0612-76 39 20

www.aspby.se


Nya Projekt

Mars 2022

SERNEKE + SUSTAINABLE INNOVATION = SANT Serneke och Sustainable Innovation stärker sitt samarbete genom att teckna avtal om partnerskap. Ambitionen är att få till stånd ytterligare konkreta initiativ för att få bygg- och fastighetssektorn att bidra till att klimat- och hållbarhetsmålen uppnås. Serneke och Sustainable Innovation samarbetar redan nu i två olika initiativ Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) och H22 Alone Together. LFM30 är ett initiativ i Malmö för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. H22 Alone Together är ett projekt inom ramen för H22, den internationella stadsmässan i Helsingborg, för att utveckla framtidens boende på ett sätt som minskar utanförskap, segregation och upplevda inlåsningar. – Detta samarbete är ett rejält lyft för vår gemensamma potential till verklig systemförändring inom hållbart byggande. Tillsammans med Serneke som har egen rådighet över stor del av produktionskedjan och starkt fokus på både innovation och hållbarhet kommer vi att kunna ta innovationer till marknad snabbare. Det både sänker byggkostnaderna och ökar klimat-, energi- och resurseffektiviteten i den byggda miljön, säger Thomas Sundén, VD på Sustainable Innovation. – Jag är väldigt glad att vi stärker vårt samarbete med Sustainable Innovation. Det finns bara ett sätt för vår bransch - och egentligen för hela samhället - att nå våra mål kring klimat och hållbarhet, och det är genom samarbete. Det är genom att tänka nytt tillsammans som vi kan göra skillnad, säger Kaia Eichler, hållbarhetschef på Serneke.

60


Nya Projekt

Mars 2022

61


Nya Projekt

Mars 2022

AI GÖR NOVIS FASTIGHETER ENERGISMARTA Novi Real Estate installerar AI för driftoptimering i 21 av sina fastigheter. Leverantörär Myrspoven. – Novis pilotprojekt i Göteborg har gett en tydlig energibesparing. Att de nu väljer att utöka vår teknik till en större del av sitt bestånd är ett bra kvalitetskvitto på detta, säger Tobias Björk Andersson, affärsutvecklare på Myrspoven. Novi Real Estate är en fastighetsförvaltare som tydligt förknippas med nytänkande och som ofta använder ny teknik. Allt för att optimera fastigheterna som de förvaltar. Samtidigt är hållbarhet en tydlig röd tråd i all deras verksamhet och där FN:s globala hållbarhetsmål ”Hållbar energi för alla” är ett av företagets mål. Bolaget är också rankat av GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som en av de ledande i fastighetssektorn vad gäller hållbarhet. En av Novi Real Estates målsättningar är att deras fastigheter ska ha 20 procent lägre energiförbrukning och växthusgasutsläpp till 2022 jämfört med 2017. För att nå dit är satsningen på AI viktig. – Novi vill vara med och driva utvecklingen kring digitalisering och hållbarhet framåt och även på ett kostnadsmedvetet och smart sätt. Det känns därför extra roligt att de väljer vår lösning för att driftoptimera sina fastigheter, säger Tobias Björk Andersson.

62

– Vårt bolag startade 2016 i en digital era. För oss hänger därför hållbarhet och digitalisering väl ihop. Att använda mjukvara med AI för att driftoptimera våra fastigheter i realtid känns därför som ett naturligt steg, säger Henrik Forsberg, teknik- och projektchef på Novi Real Estate. Redan 2017 påbörjade Novi Real Estate ett pilotprojekt med Myrspovens teknik i en kommersiell fastighet Göteborg. – Vi såg att det snabbt kan ge stora besparingar i såväl driftkostnad som energiåtgång. Och ju fler parametrar som analyseras, desto smartare blir systemet, säger Henrik Forsberg. Under sommaren och hösten har Novi Real Estate installerat tekniken i ytterligare 21 fastigheter som huvudsakligen innehåller kontor och handel. I några fastigheter finns även hyreslägenheter. Den kommande vintersäsongen blir den första uppvärmningssäsongen som Novi Real Estate kommer att använda AI-tekniken i så stora delar av sitt bestånd. – Det är just kring uppvärmning som vi ser att det finns störst potential att spara energi. AI leder dessutom - genom sin smarta styrning - till ett jämnare och bättre inomhusklimat och den minskade energianvändningen leder till lägre miljöpåverkan. Det är en positiv effekt för oss, hyresgästerna och fastighetsägaren, så en riktig vinn-vinn situation, säger Henrik Forsberg.


Nya Projekt

Mars 2022

PILOTPROJEKT FÖR FOSSILFRITT OCH ELEKTRIFIERAT SOLPARKSUNDERHÅLL FÅR STATLIG FINANSIERING Husqvarna, Alight och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) har startat ett gemensamt pilotprojekt som syftar till att utveckla och validera automatiserat och elektrifierat underhåll av vegetation i stora solcellsparker i ett försök att ta bort fossila bränslen från solparksskötsel. Projektet, som är det första i sitt slag, har fått över 4 miljoner kronor i finansiering från Vinnova (Sveriges Innovationsmyndighet). Efterfrågan på grön innovation för att eliminera fossila bränslen och på sikt helt övergå till användning av förnybar energi är stor. Stora solparker har potential att bli helt fossilfria, men de måste underhållas genom att klippa växtligheten för att undvika skuggning av panelerna (vilket kan resultera i produktionsbortfall), och för att undvika att växtligheten skadar solpanelerna. Främst drivs de gräsklippare och maskiner som används idag av diesel, men kan nu ersättas med hjälp av ny teknik. Pilotprojektet är det första i sitt slag inom fossilfria mobila arbetsmaskiner i solcellsparker och pågår från augusti 2020 till december 2022. Projektet består av kunskapsuppbyggnad, implementering, genomförande och utvärdering, och är nu i första fasen. Implementeringen av den autonoma gräsklipparen i solcellsparken kommer att ske under våren 2022. vid SLU kommer att samla in data på plats under hela försöksperioden för att generera ny kunskap om hur de kan skapa mervärde i form av biologisk mångfald. – För en hållbar och fossilfri framtid behöver vi inte bara en

63

snabb övergång till och tillskott av ny förnybar energi, utan också att industrin tillämpar tekniska innovationer för att ersätta arbetsmaskiner som drivs på fossila bränslen med elektrifierade maskiner. Jag är mycket stolt över att vi med höga ambitioner för grön innovation testar nya lösningar i partnerskap med branschledare som Husqvarna och låter forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet utvärdera och kvalificera resultaten. Solenergibranschen växer snabbt och vi hoppas att resultaten kan tillämpas över hela branschen för att optimera förvaltningen av solparker ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel, säger Harald Överholm, VD på Alight. – Vi är glada över att delta i denna pilot, eftersom den ligger i linje med våra egna ambitioner för de kommande åren - att hjälpa våra kunder att göra mer hållbara val genom att erbjuda ett bredare utbud av produkter som är elektriska, smarta och autonoma. Det kommer att krävas stora investeringar i ny produktutveckling från vår sida, och denna pilot erbjuder ett utmärkt tillfälle att ta ett steg i rätt riktning. Vi är glada att kunna testa några av våra senaste innovationer inom området i år tillsammans med så kunniga partners som Alight och SLU, säger Glen Instone, President Husqvarna Division. – I detta projekt utvecklar vi ny kunskap inom ett spännande snabbväxande område tillsammans med ledande industripartners. Vi kommer sannolikt att se en fortsatt utbyggnad av solcellsparker i Sverige och det är därför viktigt att hitta sätt att sköta växtligheten till en rimlig kostnad samtidigt som man uppnår hög energiproduktion och bibehåller ekosystemens funktioner som t.ex. biologisk mångfald, säger Tobias Emilsson, forskare vid SLU.


Med inriktning på havsbaserad vindkraft - Marin hydrografi- & geokonsult - Marin geologi & geoteknik - Geofysiska undersökningstjänster - Metocean analys & undersökningar - Marina miljötjänster - Hydrografiska undersökningstjänster ®

Box 24104 ∙ SE-400 22 Göteborg ∙ SWEDEN Telephone:+46 (0)31 7046525 info@marin.se ∙ www.marin.se

Vi utför byggarbeten från botten och upp För mer information, offert eller referenser hör av dig till mikael@hbm-ab.se eller på telefon 070-53 12 301.

www.hbm-ab.se


ZUGOL Miljöskyddsmedel

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. Ett miljövänligt barkgranulat för absorption ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com www.zugol.com


Nya Projekt

Mars 2022

HERMELINEN OCH POLARRENEN BYGGER HÅLLBART I BODEN Polarrenen AB planerar en ny fastighet vid Boden Business Park för Hermelinen, som fortsätter sin expansion med vård och företagshälsa utöver sin tidigare satsning på friskvård i området. Etableringen av ett hälsonav kompletterar Hermelinens befintliga gymverksamhet vid Boden Business Park och bygger vidare på företagets värdekedja, som innefattar allt från vårdcentral, rehab och träning till företagsservice och specialistsjukvård. Per-Erik Mattsson, koncern-vd för Hermelinen utvecklar: – Hermelinen har gjort sin egen analys av vad den pågående samhällsomvandlingen innebär för samhället i Boden. Vår bedömning är att vi har en viktig funktion att fylla i det perspektivet, samtidigt som det bidrar till vår vision om att vara en aktiv samhällsaktör i regionen. Polarrenen, Polarbrödskoncernens familjeägda investmentbolag, ser satsningen i Boden som ett steg framåt i sin strävan att vara en hållbar samhällsaktör i norr. Lars Wikman, vd för Polarrenen; – Vi ser det som ett naturligt steg att vara en del i regionens gröna omställning. Dagens och morgondagens hyresgäster har ett tydligt krav på hållbarhet och långsiktighet. Projektering pågår och vi tittar på smarta materialval, resurseffektivitet och kloka lösningar för att skapa en attraktiv fastighet till våra hyresgäster under en lång tid framöver. Lars Wikman fortsätter; – Byggnaden kommer förutom Hermelinens verksamhet finnehålla attraktiva kontorslokaler. Hälsonavet utgör ungefär hälften av de 2000 m2 det nya huset omfattar, och vi ser det som positivt att vi samtidigt kan bidra till att öka kapaciteten av kontorsytor vid Boden Business Park. Den utmaning inom rekrytering, som gäller hela norra regionen, gäller även vård- och hälsosektorn. Hermelinen har tydligt uttalat att man vill vara en attraktiv arbetsgivare. Per Erik Mattsson avslutar; – Vi vill visa att det är en fantastisk bransch att arbeta inom, och vi vill fortsätta utvecklas som en attraktiv arbetsgivare. Det innebär att man får möjligheten ta ett fullt ansvar och skapa kontinuitet för patienten. Och samtidigt verka i en omgivning som tillåter en att vara sitt bästa jag. Byggstart planeras starta sommaren 2022 och en planerad byggtid på ca 14 månader.

66


Nya Projekt

Mars 2022

67


Nya Projekt

Mars 2022

NYSTARTAD HÅLLBARHETSBYRÅ HJÄLPER BYGG- OCH FASTIGHETSBOLAG ATT MINSKA RISKEN FÖR GREENWASHING I början på mars kom den senaste rapporten från IPCC, som tar upp flera allvarliga konsekvenser av denväntade globala temperaturhöjningen. I Sverige ställs samtidigt allt högre hållbarhetskrav på företag, framför allt inom bygg- och fastighetsbranschen. Från och med i år gäller till exempel krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader och många större bolag måste hållbarhetsrapportera enligt den nya EU-taxonomin. – Vi ser att många företag behöver hjälp med att identifiera vilka hållbarhetsområden de ska jobba med, för att det ska få en faktisk effekt. Dessutom behöver de redan nu planera för hur de ska hantera de oundvikliga scenarion som en temperaturhöjning för med sig, som till exempel extremväder. De behöver utgå ifrån såväl möjligheter som risker i omställningen mot tvågradersmålet, säger Kristin Lundmark, hållbarhetsstrateg.

68

– Företagen i Sverige har ett ökat tryck på sig, från lagstiftarna och finansmarknaden, både när det kommer till omställning och rapportering. Vi upplever att många är osäkra och inte hinner med att möta dessa nya krav. Just bygg- och fastighetsbolagen har ålagts ett stort ansvar, men samtidigt blir också effekten av deras hållbarhetsarbete så mycket större, säger Kristin Lundmark. Företagets affärsidé är att kombinera hållbarhetsstrategi med kommunikation och design. – Vi har under lång tid sett att företag, i sin kommunikation, fokuserar på frågor som inte har någon egentlig betydelse i relation till företagets övriga hållbarhetspåverkan. Vi kan hjälpa dem att identifiera och belysa det som fatiskt är viktigt, och på så sätt undvika greenwashing, säger Katarina Floer, kommunikatör och designer. Hallå Hållbarhetsbyrå drivs av Kristin Lundmark, tidigare hållbarhetschef på Wästbygg Gruppen, och Katarina Floer, kommunikatör och designer, senast från varumärkesbyrån Paradigm.


Nya Projekt

Mars 2022

BÄTTRE SKOLMILJÖ - AI OCH DIAGNOSTIK FÖRBÄTTRAR INOMHUSKLIMATET OCH DRIFTEN I FINSK SKOLA Den nya AI-baserade tekniken gör skolbyggnader smarta och självlärande. Den innebär också att underhållet av fastigheten blir mer förutsägbart och att inomhusluften blir bättre. Jynkkäskolan i Kuopio, som är byggd av YIT enligt deras livscykelmodell, kommer att använda de nya AI-baserade Nuuka Diagnostics och AI-Optimize från Nuuka Solutions. De hjälper till att förutse framtida underhåll, minskar behovet av renoveringar och förbättrar inomhusluften och energieffektiviteten i byggnaden. AUTOMATISK DIAGNOSTIK FRIGÖR TID FÖR DRIFTPERSONALEN

När det gäller att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen från byggnader förväntar sig dagens fastighetsägare och användare bättre effektivitet. Moderna byggnader och dess avancerade tekniska fastighetssystem kan dock vara väldigt komplexa. – Moderna skolbyggnader har tusentals sensorer och en stor mängd automationsstyrd teknisk systemutrustning. Att övervaka och optimera dem med traditionella metoder tar för mycket tid och leder oundvikligen till att problem förbises, säger Juho Siitonen, VP, Strategy & Development på YIT. Med Nuuka Diagnostics övervakas statusen för Jynkkä skolans HVAC system och fastighetsautomation automatiskt. Byggnadens skick och status, samt återstående drifttid för byggnadens system, kontrolleras löpande med olika mätmetoder och analyser. Diagnostiklösningen ger driftspersonalen omedelbar tillgång

69

till alla detaljer som kan användas för att förbättra eventuellt underhåll, reparation eller inomhusluft- och energianvändning. Tack vare tillgängligheten till den analyserade datan behöver inte längre de tekniska specialisterna och underhållspersonalen utföra manuella kontroller. Utan kan i stället fokusera på att förutse framtida underhållsbehov och schemalägga uppgifterna mer effektivt. AI LÄR SKOLAN

Jynkkä-skolan kommer också att börja använda Nuuka AI Optimize, en AI-baserad optimeringslösning för HVAC och energisystem i fastigheter. – Nuuka AI lär sig sambandet mellan ventilation och värmesystem i byggnaden och använder det sedan som grund för att optimera ventilationsvolymer, tryckförhållanden och driften av värmesystemet i byggnaden, säger Mikko Maja, Nuukas CTO och en av dess grundare. Nuuka AI uppdaterar sedan rätt börvärden för fastighetsautomation en gång i minuten. Under en månad uppdateras börvärdena mer än 44 000 gånger. Även små justeringar kommer att leda till betydande förbättringar av inomhusluftens kvalitet och energieffektivitet. Att hålla skolans rumstemperaturer och koldioxidnivåer lämpliga för dess olika användningar eller, som under coronaviruspandemin, partikelhalterna under särskild kontroll, kommer att hålla lokalerna bekväma och säkra för sina användare. – Bästa möjliga inomhusluftkvalitet förbättrar inte bara vakenhet och koncentrationsförmåga utan minskar också sjukskrivningar, påpekar Mikko Maja.


Vi utför byggarbeten från botten och upp För mer information, offert eller referenser hör av dig till mikael@hbm-ab.se eller på telefon 070-53 12 301.

www.hbm-ab.se

Vi har haft nöjet att leverera och montera stommen till Havsdoften. Planerar ni att bygga? Kontakta oss, så hjälper vi er att utforma den bästa stomlösningen för ert projekt.

www.gripenbetong.se Vi är en del av Power Heat Gruppen

Contiga AB en stombyggare med egen tillverkning av stål- och betongelement i mellansverige. www.contiga.se

Gripen Betongelement AB har huvudkontor i Malmö och produktionsanläggningar i Polen, vid västkusten nära till hamn och Sverige. Totalt är vi cirka 90 medarbetare. Vi är nytänkande, engagerade och har kunden i fokus. Med erfarna medarbetare, moderna fabriksanläggningar och stark närvaro i projekten så är alltid vårt mål; att vara den självklara samarbetspartnern gällande prefabricerade betongelement och stomentreprenader.


Stålleveranser www.huddingesteel.se

Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning. Huddinge Stål har varit verksam i stålbranschen sedan 1969, centralt belägna nära Huddinge Centrum i Stockholm med filial i Hallsberg.

/i °Êän Ç££ÊÓxÊÎxÊUÊ >Ý\Êän Ç££ÊxÎÊÇÎ


Nya Projekt

Mars 2022

BRF I VÄRNAMO STORSATSAR PÅ ENERGIÅTGÄRDER MINSKAR KOSTNADER OCH KLIMATPÅVERKAN Brf Rörestorpshus 2 i Värnamo genomför en rad olika energibesparingsåtgärder isamband med renovering av föreningens byggnader. Nytt tak, installation av solceller, nya fönster och ny teknik för bland annat smart styrning av värmesystem och driftövervakning. Åtgärderna uppskattas minska föreningens årliga kostnader med cirka 1,1 mkr och koldioxidutsläppen med 129 ton/år. – Projektet startade med att vi skulle byta fönster men föreningen hade inte råd. Men genom att ta ett helhetsgrepp om husen och göra många åtgärder som sparar energi kommer vi att sänka våra kostnader och samtidigt bidra till ett minskat klimatavtryck. Det känns fantastiskt, säger Robert Rosenqvist som är ordförande i Brf Rörestorpshus 2. Brf Rörestorpshus 2 består av 12 byggnader med 201 lägenheter som är uppförda 1966-1967. I föreningen finns också lokaler med bland annat en förskola och livsmedelsbutik. Ombyggnadsprojektet kommer att start under våren 2022. – Projektet är ett bra exempel på vilka vinster som uppstår om man tar ett helhetsgrepp om underhållsbehov och energibesparingsåtgärder. Ny teknik är också avgörande för att få ut maximal effekt av investeringarna, säger Daniel Nylund, projektchef på Riksbyggen. ÅTGÄRDER SOM SKA GENOMFÖRAS:

-

Återvinning av energi i frånluft. Byte tak. Installation av solceller. Byte fönster. Bortkoppling av gammal hetvattenkulvert och byte till indivdiduella fjärrvärmeanslutningar. Renovering av värmesystem inkl. byte av alla radiatorer. Ny dränering samt isolering av källarväggar. Uppkoppling till överordnat driftövervakningssystem. Smart styrning av värmesystem med bland annat temperaturgivare i lägenheter. Ombyggnation till gemensam el med IMD på hushållsel. Förbereda för ev. framtida likströmsnät och fördelning av producerad solel mellan byggnaderna.

Alla åtgärder tillsammans med Riksbyggens tjänst Energiförvaltning med kontinuerlig analys och optimering av fastighetens energianvändning gör att energiprestandan beräknas minska från 127 kWh/m2 till 69 kWh/m2. – Enligt de långtidskalkyler som gjorts är energibesparingarna så lönsamma att föreningen inte ska behöva höja sina avgifter mer än vid ett normalår, en procent, säger Peter Ström, energiingenjör på Riksbyggen. Genomförandet av projektet beräknas ta ungefär 1,5 år från byggstart.

72


Nya Projekt

Mars 2022

73


Nya Projekt

Mars 2022

LATHUND: ALLA MILJÖCERTIFIERING FÖR HÅLLBARA BYGGNADER De senaste tio åren har miljöcertifieringssystemen haft stor genomslagskraft inom bygg- och fastighetsbranschen. De har påverkat marknaden avsevärt och förändrat sättet att projektera och bygga på. En miljöcertifiering bedömer en byggnads miljöprestanda utifrån olika kriterier och poängsystem. Här kommer en snabbgenomgång med hjälp av Raksystems som genomför besiktningar, projektleder, certififierar, beräknar, mäter, utreder, samordnar och rådgiver för byggnadens alla faser. Raksystems har genomfört mer än 150 000 tillståndsbesiktningar och undersökningar i Finland och planerat och övervakat tusentals renoveringsprojekt. Raksystems deltar i mer än 20 000 besiktningar och undersökningar i de nordiska länderna varje år.

74

BREEAM granskar byggnadens prestanda över tid och förbättrar välbefinnandet för dem som verkar och bor i byggnaden. Idag finns över 500 000 certifierade byggnader i över 70 länder. LEED

LEED är ett globalt miljöcertifieringssystem som identifierar, genomför och mäter miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll. Systemet strävar till att minska globala klimatförändringar, etablera en hållbar ekonomi och höja livskvaliteten. MILJÖBYGGNAD

Miljöbyggnad är ett enkelt och kostnadseffektivt svenskt miljöcertifieringssystem. Miljöbyggnad är framtaget för att vara anpassat till svenska bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis. NOLLCO2

BREEAM

BREEAM-SE är världens ledande metod för hållbarhetsbedömning av infrastruktur och byggnader.

NollCO2- certifieringen är avsedd för nya byggnader och syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livscykel. NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAMSE, LEED eller Svanen. PASSIVHUS

Raksystems har lång erfarenhet och specialkompetens inom passivhusbyggandet. Våra konsulter kan samordna energioch fuktfrågan i passivhusprojekt för att underlätta arbetet för byggherren och entreprenören och säkerställa certifieringen. Passivhustekniken kan tillämpas på både lokalbyggnader, småhus och flerbostadshus. SVANEN

Svanen granskar fastighetens miljöpåverkan och är ett etablerat miljömärke av Miljömärkning Sverige AB. Svanen är ett etablerat miljömärke i Sverige och går att tillämpa på småhus, flerbostadshus samt skol- och förskolebyggnader. WELL

En WELL-certifiering främjar hälsa och välmående hos människor som vistas i byggnaden. Detta görs genom att undersöka ett antal kriterier som luft, vatten, näringsämnen, material, termisk komfort, sinnen och umgänge. WELL fungerar utmärkt som ett komplement till en certifiering inom till exempel Miljöbyggnad, LEED, BREEAM eller Passivhus. BREEAM IN-USE

BREEAM In-Use är ett certifieringssystem för befintliga byggnader. Systemet ger underlag för lägre förvaltningskostnader och förbättrad prestanda. Med BREEAM In-Use får du tydliga handlingsplaner för ditt hållbarhetsarbete och ett utmärkt underlag för förbättringsarbete. MILJÖBYGGNAD IDRIFT

Miljöbyggnad iDrift är ett svenskt certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader i drift. Miljöbyggnad iDrift hjälper fastighetsägare att nå de svenska miljömålen och FN:s Globala Mål gällande byggnader och förvaltning. Certifieringen ger även dig som fastighetsägare en möjlighet att vara kostnadseffektiv.


Nya Projekt

Mars 2022

75

PÅ BILDEN: Två- och trevåningshus i korslimmat KL-trä formar i centrala kvarteret Gropgården Sturestadens Fastighets nyproducerade bostadshus i Arboga. Bild: Sturestadens Fastighets AB

VÄDERSKYDDAD BYGGARBETSPLATS FÖR BOSTADSHUS I TRÄ I CENTRALA ARBOGA I centrala Arboga bygger totalentreprenören Skanska fem hyreshus i trä med sammanlagt 40 lägenheter. – Produktionen pågår för fullt., säger produktionschef Jimmy Karlsson på totalentreprenören Skanska Sverige till Svensk Byggtidning. Första spadtaget på Sturestaden Fastighets bostadshus i centrala Arboga togs i slutet på maj månad 2020. Arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård var i början med för att bevaka och dokumentera inledande markarbeten. – Man har valt att bygga med trä istället för betong, på grund av miljön, säger produktionschef Jimmy Karlsson, Skanska. – Vi håller precis på med att färdigställa stomresningen på det sista huset. Sedan håller vi på med fasadarbeten och innerväggar på de två första, rapporterar produktionschef Jimmy Karlsson till Svensk Byggtidning i månadsskiftet november - december 2021.

tiden lyfta fram element till den. Och det gäller att de verkligen är väderskyddade. Det får inte regna, blåsa eller komma snö. Tätt hus inför vintern är dock inget problem i sig eftersom hela byggprojektet genomförs vädersäkert under tältduk. Något som förekommer - men är långt ifrån vanligt - och är här i Arboga första gången för Skanskas produktionschef Jimmy Karlsson. INSPIRERANDE MILJÖ

Gropen är ett modernt, centralt kvarter i korsningen mellan Nygatan och Hökenbergs Gränd i Arboga. De nya bostadshusen i trä bildar markerade gaturum och en innergård med öppning mot sydväst och solljus. Ett av bostadshusen blir en förlängning av Kyrkogatan. Det resulterar, tillsammans med en gammal baptistkyrka, förrådsbyggnader, en inglasad mötesplats och uteplatser, i en omväxlande och inspirerande innergårdsmiljö Som arkitekt har anlitas prisbelönta arkitekten Andreas Forsberg och forsberg arkitektur AB. År 2019 tilldelad utmärkelsen Årets Arkitekt av tidskriften Residence. TEXT: THOMAS ANDERSSON

FAKTA VÄDERSKYDDAT

I byggprojektet läggs stor energi på att säkra och ta emot väderskyddade leveranser av träelement samt på takarbeten. – En kran inne i tältet monterar alla element. Men vi måste ju hela

Nybyggnad bostäder, butiker, kontor Arboga Tidplan: maj 2020-oktober 2022 Byggherre: Gropgården Fastigheter i Arboga AB Totalentreprenör: Skanska Sverige AB Arkitekt: forsberg arkitektur AB


boka snöskottning i stockholm Bra Tak Grillby AB täta tak är bra tak 076-836 19 20

CRAMO BIDRAR TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING

GEOSYNTETER BETÄCKNINGAR DAGVATTEN

info@mardamagentur.se www.mardamagentur.se

CRAMO FINNS ALLTID DÄR FÖR DIG

PRODUKTER FRÅN CRAMO FUNGERAR ALLTID

CRAMO LEVERERAR ALLTID I TID

WWW.CRAMO.SE

VI FIXAR

AKUSTIKEN!

V i är speciallister på boendesprinkler

• Vi är speciallister på boendesprinkler. Vi har system för alla typer av bostäder. • För ingjutning av rör och VÅRT KÄRNMATERIAL

ECOSUND

®

50% ÅTERVUNNEN PET | 100% ÅTERVINNINGSBART

Besök akustikmiljo.se för mer inspiration.

dolda sprinkler. Vi har egna lösningar för pump och tank.

30 års erfarenhet av sprinkler. Kontakta oss: Tel 031 30 11 900 info@mxtwo.se

www.slutagrav.se www.mxtwo.se

www.slutagrav.se

• För vanliga bostäder.

Namnlöst-2 1

• Aktivt brandskydd.

www. Namnlöst-2 1


VI HJÄLPER FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING VILL NI VETA MER ?

www.slutagrav.se

info@slutagrav.se 010-110 34 02

VI HJÄLPER FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER VI HJÄLPER FÖRETAG MED ENOCH STABIL OCH EFFEKTIV PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV MARKFÖRANKRING

Namnlöst-2 1

2019-10-16 09:02

MARKFÖRANKRING

VILL NI VETA MER ?

www.slutag www.slutagrav.se www.slutagrav.se

info@slutagrav.se 010-110 34 02

Namnlöst-2 1

.slutagrav.se

1

Namnlöst-2 1

OCH PRIVATPERSONER MED EN STABIL OCH EFFEKTIV Namnlöst-2 1 1 Namnlöst-2 Namnlöst-2 Namnlöst-2 1 MARKFÖRANKRING

Namnlöst-2 1

www.slutagrav.se

Namnlöst-2 1

www.slutagrav.se www.slutagrav.se VI HJÄLPER FÖRETAG

info@slutagrav.se info@slutagrav.se VETA MER ? ? VILLVILL NINIVETA MER www.slutagrav.se www.slutagrav.se 010-11034 3402 02 010-110

info@slutagrav.se info@slutagrav.se info@slutagrav.se www.slutagrav.se www.slutagrav.se info@slutagrav.se 010-110 010-110 34 02 34 02 010-110 34 02 www.slutagrav.se 010-110 34 02 2019-10-16 09:02


Nya Projekt

Mars 2022

78


Nya Projekt

Mars 2022

79

SBB GENOMFÖR SVERIGES STÖRSTA CERTIFIERING MED MILJÖBYGGNAD IDRIFT Miljöbyggnad iDrift är ett viktigt verktyg i Sveriges arbete med att skapa en hållbar förvaltning av befintliga fastigheter. Nu står det klart att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB certifierar 500 av sina befintliga byggnader för att sedan certifiera ytterligare 500. Det rör sig om en rad olika fastigheter som skolor, bostäder och samhällsbyggnader runt om i landet. En av Sveriges utmaningar för att nå klimatmålen är att renovera och hållbarhetsanpassa vårt befintliga fastighetsbestånd, då 90 procent av byggnaderna kommer att stå kvar 2050. Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg som skapar miljö- och klimatnytta genom åtgärder och certifiering av byggnader i drift. Sweden Green Building Councils (SGBC) samarbete med SBB är den största beställningen hittills för Miljöbyggnad iDrift och förhoppningen är att den ska bli ett positivt exempel för andra aktörer med stora fastighetsbestånd. Certifieringen är framtagen och utvecklad specifikt för att effektivt ställa om och hållbarhetsanpassa stora, befintliga volymer. – Den hållbaraste byggnaden är ofta den som redan finns. Vår omfattande certifiering enligt SGBCs Miljöbyggnad iDrift ger oss nu möjligheten att visa resultaten av våra hållbarhetsinvesteringar i SBBs befintliga bestånd, kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Certifieringen Miljöbyggnad iDrift har utvecklats av SGBC och lanserades 2020. Den har sitt ursprung i det välkända certifieringssystemet Miljöbyggnad, men riktar sig endast mot byggnader som är i drift. – Det här är SGBCs enskilt största avtal sett till antalet beställda certifieringar på en gång. SBB visar hur viktigt det är att vi satsar på befintliga byggnader för att säkra en hållbar samhällsbyggnad och att omställningen kan ske effektivt även i stora fastighetsbestånd, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC. Genom den kvalitetsstämpel en certifiering i Miljöbyggnad iDrift ger, kan fastighetsägare, förutom att bidra till klimatomställningen, höja värdet på sina objekt och lättare attrahera hyresgäster.


Nya Projekt

Mars 2022

SKÄRP KLIMATDEKLARATIONERNA, BOSTADSMINISTERN På Sveriges Arkitekters möte med den nya bostadsministern stod arkitekternas roll i det klimatsmarta samhällsbygget i centrum. För att hållbara lösningar som utsläppssnål design, återbruk och ekosystemtjänster ska bli standard behöver byggbranschens regelverk ställas om - och det snabbt. – Den viktigaste åtgärd vi vill att regeringen ska genomföra är att skärpa klimatdeklarationerna redan nu. Vi måste öka takten i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle, säger förbundsdirektör Tobias Olsson. Förutom han och bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson deltog statssekreterare Mattias Landgren och förbundets samhällspolitiska chef Margareta Wilhelmsson vid mötet på skärmen i går tisdag. Johan Danielsson är väl medveten om att arkitektarbete handlar minst lika mycket om smarta lösningar som om yta och fasad, och var intresserad av

80

hur arkitekten och arkitekturen kan bidra till klimatomställningen. – Vi fick till ett bra samtal kring våra viktigaste frågor, en snabbare omställning i byggbranschen och att regeringens arkitekturpolitik måste genomsyra bygg- och bostadspolitiken, säger Tobias Olsson. Gestaltad livsmiljö, den nationella arkitekturpolitiken, klubbades i riksdagen 2018. Den ska bland annat syfta till att det offentliga agerar förebildligt samt att hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden. Fastän regeringen står bakom arkitekturpolitiken finns den inte alltid med i regelverk och utredningar, såsom bygglovsutredningen och typhusutredningen. Eftersom mycket av klimatpåverkan i ett byggprojekt avgörs på arkitektens ritbord blir konsekvenserna av att runda arkitekturpolitiken negativa för miljön. En väl utformad byggd miljö för alla är också bra för människors hälsa och motverkar segregation – med riksdagen bygger vi våra framtida städer och livsmiljöer.


Nya Projekt

Mars 2022

81

HÅLLBARHET OCH FUNKTION I STADEN

SVENSK LIMTRÄINDUSTRI AVSLUTAR 2021 MED NYTT PRODUKTIONSREKORD Sedan branschorganisationen Svenskt Trä började samla statistik om limträprodukter 1997 har både försäljningen och intresset för materialet ökat. Med bara några veckor kvar på 2021 kan limträbranschen se tillbaka på ännu ett rekordår. Här bjuder branschens aktörer på ett urval av limträprojekt som byggts och håller på att färdigställas detta år. – Det är alltid lika spännande att se hur limträ används i olika byggnadsprojekt och hur materialet medverkar i att forma framtidens hållbara samhälle. Oavsett om det handlar om bostäder, idrottshallar, kommersiella lokaler eller konsumentdrivna projekt har limträ hittat hem och funnit sin självklara plats. Det gör att framtiden ser ljus ut, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä. LIMTRÄETS HÖGA BÄRFÖRMÅGA TILLÅTER STORA SPÄNNVIDDER

På Sannafältet i Karlstad växer just nu ett nytt, imponerande sportcenter fram vars inomhusarena och utomhusläktare byggs med en limträkonstruktion från Moelven Töreboda AB. Den stora limträkonstruktionen har ett bågformat tak med en spännvidd på hela 58 meter. Byggdialog AB påbörjade arbetet våren 2020 och hela sportcentret väntas stå klart hösten 2022. Moelven Töreboda AB levererar även limträ till Lisebergs nya vattenpark Oceana som kommer att bli cirka 13 600 kvadratmeter stor med en badyta på nästan 6 000 kvadratmeter inomhus och 4 000 kvadratmeter utomhus. NCC har ett partneringsamarbete med Liseberg AB och inledde byggnationen i november 2020. Den nya vattenparken i centrala Göteborg beräknas stå klar i början av 2024.

Hållbarhet och funktion är två av drivkrafterna bakom att allt fler verksamheter väljer att bygga med trästomme. Ett exempel är Coop Nord som bygger Stora Coop Norrböle i Skellefteå med en pelarbalkstomme i limträ från Martinsons Byggsystem AB. Stommen monteras av den lokala beställaren Fastec Sverige AB och planen är att den 2 500 kvadratmeter stora butiken ska öppna sommaren 2022. Martinsons Byggsystem AB har det senaste året även levererat limträ till flera padelhallar i regionen, där den senaste i raden uppförs i Sollefteå. Leveranserna omfattar limträstommar som uppförs av bland annat Regla Bygg AB. PRECISION OCH KOMPLICERAD GEOMETRI

I Göteborg är limträ från Setra Trävaror AB med och lyfter stadens nya landmärke. Det är vetenskapscentret Universeum som får en ny, kreativ tillbyggnad med trästomme ritad av Wingårdhs. Den sfäriska kupolen i limträ har en mycket komplicerad geometri och blir kronan på verket i utbyggnaden som uppförs av Skeppsviken Bygg AB i Göteborg och beräknas stå klar under 2022. Setra Trävaror AB levererar även limträ till ByggPartner AB och deras pågående arbete med Ängbykyrkans tillbyggnad i Bromma. Limträ ingår i stommen och lyfts även fram interiört där det används som ett arkitektoniskt element på flera sätt. Ett exempel är entréhallen där pelare och en tvärbalk i limträ skapar ett tredimensionellt kors eller en trädkrona. – Limträ och KL-trä går hand i hand och vi har stor nytta av de stora CNC-maskiner som används i tillverkningen av KL-trä. Här kan vi bearbeta limträ när det krävs extra precision, som i fallet med limträbalkarna till utbyggnaden av Universeum i Göteborg, säger Daniel Edman, försäljningschef för limträ på Setra Trävaror AB.

PÅ BILDEN: Universeum Illustration: Wingårdhs


Välj ett svenskt brandskydd med högsta miljöbedömning!

PREMIUM QUALITY FIRE PROTECTION Protega AB • Verkstadsgatan 6B • 231 66 Trelleborg • Tel 0410-56780 • info@protega.se • www.protega.se


Leksand Bandreklam 2800x740mm

Behöver du hjälp med installation av godkänt brandlarmsystem? Vi på Elektroskandia har lång erfarenhet av brandlarmsinstallationer och arbetar nära våra certifierade partners. SecuriFire är marknadens mest kompletta och anpassningsbara brandlarmsystem som lämpar sig för anläggningar av alla storlekar. För mer information se: securifire.se Kontakta oss gärna: sakerhet@elektroskandia.se

SecuriFire

Brandlarm från Elektroskandia


Nya Projekt

Mars 2022

84


Nya Projekt

Mars 2022

85

I AM HOME UTVECKLAR 102 LÄGENHETER I NYKÖPING MED STOMME I KORSLIMMAT TRÄ OCH SOLCELLER PÅ TAKEN Fastigheten, Linjalen 2, ligger strax öster om Nyköpings stadskärna och innefattar 102 lägenheter som efter färdigställandet kommer att upplåtas som hyresrätter av I am Home i samarbete med Pictet. Projektet byggs med en stomme i korslimmat trä, ett förnyelsebart material som binder koldioxid och ger bra inomhusklimat. Gestaltningen vill förstärka områdets småstadskaraktär genom varierade våningshöjder, fasadindrag, takutformningar och fasadstrukturer. Solceller kommer installeras på utvalda delar av taken där energi tillförs direkt på dagen samt via batteri nattetid. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver; en del i arbetet att utveckla för en mer hållbar stad. I am Home vill skapa en förenklad vardag som bejakar människorna i och runt fastigheten. Som boende kommer du kunna få tillgång till smarta mobilitetslösningar med bland annat bilpool och cykelservice. Det finns också planeringsmöjligheter och miljörum för att som boende enkelt bidra med sortering. Vid sidan av en levande gårdsmiljö erbjuder projektet en takterrass; en social plats tillgänglig för alla boende för avkoppling och möten med grannar, släkt och vänner där egenodlade tomater också kommer att trivas. Inflyttning beräknas till 2023.


Nya Projekt

Mars 2022

86

PÅ BILDEN: Förskolan Hoppet i Göteborg har som mål att bli en fossilfri byggnad. Både för själva byggnaden och för mark och anläggning användes i vissa delar återvunnet och återbrukat material. FOTO: RA Bygg

ÅTERBRUK ÄVEN AV TEKNISKA INSTALLATIONER Under senare år har återbruk äntligen gjort sitt inträde på byggbranschens arena. Från att i stort sett rutinmässigt ersätta gammal med nytt, visar både beställare, projektörer och entreprenörer ett allt större intresse för återbruk. Välkommet, eftersom återbrukstänkande är ett nödvändigt steg mot en cirkulär ekonomi. TEXT: KJELL-ARNE LARSSON

Allt från tegel och betongpelare, till väggpaneler och fast inredning kan återbrukas. Flera referensprojekt visar att även tekniska installationer är möjliga att återbruka, något som konsultföretaget Bengt Dahlgren tagit fasta på i ett särskilt innovationsprojekt. – I vår bransch har ju återbruk redan tillämpats i viss utsträckning, exempelvis när det gäller ventilationskanaler och belysningsarmaturer vid ombyggnationer, berättar Anton Zita, innovationsledare för Bengt Dahlgren i Göteborg. – En fördel vid återbruk av installationer är att många är dolda och därför kan man tillåta mindre skav och ytliga skador så länge funktionen är intakt, säger Maria Perzon, senior miljökonsult och hållbarhetsansvarig på Bengt Dahlgren.

• • • • • • •

WC och annat porslin Belysningsarmaturer Blandare Kabelstegar Radiatorer Rumskylare Frekvensomformare

Vi ska heller inte glömma att ta vara på spill under byggproduktionen. Bra exempel är bortskurna golvmattebitar och avsågade rörstumpar som går att återvinna eller återanvända. I dagsläget går de oftast till förbränning. – Testa återbruk i liten skala först. Satsa inte på ett stort ambitiöst projekt det första ni gör. Alla byggprojekt kan prova någon form av återbruk. Om aktörerna sedan sprider sina erfarenheter kan det snabbt bli i industriell skala, säger Maria Perzon. – Det är en fördel att få in återbrukstänkande tidigt i ett projekt så att det projekteras för återbruk. Det blir svårare att ändra sitt val från nytillverkat till återbrukat senare i projektet, även om det är möjligt. Ha gärna med återbruksambitionen redan i förfrågningsunderlaget, så vet utförarna vad som gäller, påpekar Anton Zita.

BLAND KATEGORIER SOM GÅR ATT ÅTERBRUKA NÄMNS BLAND ANNAT:

• Ventilationskanaler • Apparatskåp (chassi)

Återbruk kräver en hel del förberedelser. Vad finns tillgängligt som går att återbruka? Vad behövs i form av demontering, rekonditionering och transporter?


Nya Projekt

Mars 2022

87

GUIDER

NY GUIDE GÖR DET LÄTTARE ATT BYGGA MED ÅTERBRUKAT Konsultföretaget Bengt Dahlgren har tagit fram en guide för återbruk av installationer som riktas till fastighetsägare, projektörer, entreprenörer och andra i byggbranschen. En viktig resurs för alla som vill återbruka är Centrum för cirkulärt byggande - CCBuild - ett projekt som leds av IVL och stöds av Vinnova. Ett 60-tal företag och forskningsinstitut bidrar som medlemmar, däribland Bengt Dahlgren. CCBUILD ERBJUDER:

Inventeringsapp. För att inventera en byggnad som ska rivas, byggas om eller hyresgästanpassas. Alternativt inventera det som finns i företagets depåer och förråd. Produktbank. Intern. Där varje företag lägger in egna återanvändbara komponenter/material. Marknadsplats. Här kan medlemmen lägga ut sina komponenter /material för försäljning. Antingen öppet för alla andra medlemmar, eller begränsat till det egna företaget. FÖR ATT STÖDJA ARBETSSÄTT FÖR CIRKULÄRT BYGGANDE GER CCBUILD UT GUIDER, BLAND ANNAT:

• • • •

Återbruk - Handbok för dig som vill återbruka mer. Verktyg för att minska avfall vid nybyggnation. Guide för återbruk av fasta interiöra byggprodukter. Guide för återbruk av möbler och lös inredning.

Bristande kunskaper är ett skäl till att återanvändning av byggmaterial fortfarande är ovanligt. Det ska en ny guide från Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet ändra på. Guiden som riktar sig till privatpersoner omfattar ett 70-tal produkter och ger tips på hur man känner igen farliga material och hur man sorterar avfallet. – Syftet med guiden är att öka kunskapen om byggprodukter och byggmaterial, så att den cirkulära användningen blir större, säger projektledaren Jurate Miliute-Plepiene på IVL Svenska Miljöinstitutet. Byggsektorn i Sverige genererar cirka tolv miljoner ton avfall varje år. Mycket av det som slängs skulle kunna återanvändas, enligt undersökningar som gjorts på återvinningscentraler. På så sätt nyttjar man resurserna bättre och minskar klimatpåverkan från resursutvinning, produktion och avfallshantering. – Guiden visar vad som går bra att återanvända och vad som innehåller potentiellt farliga ämnen och därför måste bli avfall så att vi får ett giftfritt kretslopp, säger Camilla Nilsson, rådgivare för bland annat återbruk på Avfall Sverige. VARNAR FÖR FARLIGA ÄMNEN

– Tänk också på vid detaljprojektering att byggnaden sannolikt ska byggas om i framtiden. Planera flexibelt och generellt för att underlätta demontering och utbyte när det väl blir dags, betonar Anton Zita.

Byggåterbruksguiden är riktad till privatpersoner som vill använda begagnade byggvaror eller vill veta om fönster, dörrar och annat de har i sina bostäder är lämpliga för återbruk. Guiden omfattar ett 70-tal produkter - från fundament till taknock och ger tips på hur man känner igen farliga material och om hur man sorterar avfallet.

Det är flera ytterligare faktorer att ta hänsyn till när en komponent ska återbrukas. Då en byggnad ska rivas är det viktigt att parallellt med återbruksinventeringen göra en miljöinventering, så att inte oönskade material med riskfyllt kemiskt innehåll följer med till den nya byggnaden.

– Den ger en enkel och lättavläst utvärdering av byggvarorna och visar om de går att återanvända. Många gånger är tillverknings- eller monteringsår en viktig aspekt, eftersom farliga ämnen kan ha använts under vissa tidsperioder, säger Jurate Miliute-Plepiene.

BREAK EVEN

Och när det gäller komponenter som är aktiva under driften och kopplade till användning av främst energi och vatten ska hänsyn tas bland annat till om den återbrukade produkten har större energi- och vattenanvändning än motsvarande ny. Det är möjligt att räkna ut vid vilken tidpunkt Break Even inträffar för en befintlig produkt i förhållande till en ny. Denna tidpunkt ska ligga bortom den bedömda livslängden. Viktiga bedömningsfaktorer generellt är klimatpåverkan, livslängd, ekonomiskt värde och driftskede (energi/vatten). Några exempelberäkningar som gjorts hittills pekar på att risken för att driften ”äter upp” klimatbesparingen för åter-bruk, generellt sett är större än riskerna kopplade till klimatpåverkan orsakad av transport, lagring och rekonditionering av komponenten inför återbruk. Återbruk och cirkulär ekonomi har framtiden för sig. Återbruk i mer industriell skala jämfört med idag blir ett nödvändigt inslag i en cirkulär ekonomi. Men särskilt för tekniska installationer som har en roll i byggnadens dagliga drift och dess förbrukning, måste överväganden göras i varje enskilt fall, så att inte miljöbelastningen sedd över hela livscykel blir större än för nyinstallation.

Guiden presenterar också aktörer över hela landet som man kan vända sig till, antingen man vill köpa eller lämna byggvaror för återbruk.


Nya Projekt

Mars 2022

88

Vi hjälper er att spara energi! Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

IVT Geo - bergvärmepump • Anpassad för all typer av fastigheter. • Möjlighet att kombineras med fjärrvärme. • Trygghet med installation och serviceavtal av IVT-Partners.

IVT Vent 402 - frånluftsvärmepump • Enkel styrning och snygg installation. • Anpassad för utbyte oavsett tidigare märke.

Varför väljer allt fler fastighetsägare värmepump?

• Hög verkningsgrad och låg ljudnivå.

En förklaring är priset. Normalt sparar du in investeringen på bara tre till sex år. Och ju fler kvadrat du behöver värma, ju mer pengar finns att spara. Vi på IVT har en hel avdelning med specialister på värmepumpar för fastigheter. Vi ger dig tydliga underlag att ta ställning till och hjälper dig hela vägen till ett driftsäkert värmesystem. Vill du se hur andra gjort? Vi har flera referensprojekt att läsa om - från mindre hyresfastigheter till Sveriges största geoenergiprojekt. Besök: www.ivt.se/storre-fastigheter/projekt och inspireras.

Du hittar din IVT-återförsäljare på www.ivt.se


Rektangulära

Ventilationskanaler •

Tillverkningen av rektangulära ventilationskanaler sker efter kundspecifikation

Kanalerna kan tillverkas främst i galvplåt men kan även tillverkas i rostfritt, svartplåt och magnelis.

Samtliga kanaler kan levereras med invändig- ljud, brand eller kondensisolering.

Kanalerna levereras med gejd och förmonterad packning vid kanalstorlek < 1600 mm.

Nu ännu bättre Bevegos skarvsystem 2.0 har en unik skarvkonstruktion med två kamrar, vilket ger högre täthet och en vridstyvare konstruktion. Systemet finns i galvplåt och magnelis samt är kompatibel med andra skarvsystem. Hörnvinklarna i skarvsystemet är längre och tjockare än motsvarande produkter på marknaden. Packningen är tillverkad i EPDM gummi som ger snabb återfjädring oavsett temperatur. Välkommen in till oss på Bevego för mer information!


Nya Projekt

Mars 2022

90


Nya Projekt

Mars 2022

BYGGSTART FÖR TRE MILJÖMÄRKTA STADSKVARTER I SKELLEFTEÅ, EKSJÖ OCH ÄLMHULT >>>

91


Nya Projekt

Mars 2022

BYGGSTART FÖR TRE MILJÖMÄRKTA STADSKVARTER I SKELLEFTEÅ, EKSJÖ OCH ÄLMHULT Arkadia Bostad och Riksbyggen påbörjar under våren tillsammans med Hemhagen Fastigheter byggnation av tre miljömärkta stadskvarter belägna i Skellefteå, Eksjö och Älmhult. – Det är fantastiskt spännande att vi fått möjligheten att skapa framtidens bostadskvarter tillsammans med kommunerna i Skellefteå, Eksjö och Älmhult. Hållbarhet och långsiktighet finns i Riksbyggens DNA och vi ser fram emot förvaltningsuppdraget, säger Tommy Kjellén, Riksbyggens fastighetschef för uppdraget mot SEB Arkadia Bostad. SEB Arkadia Bostad är en fastighetsfond med inriktning på den svenska hyresrättsmarknaden och då främst i tillväxtorter utanför storstäderna. Riksbyggen har sedan tidigare tecknat ett totalförvaltningsavtal med SEB Arkadia Bostad. Bostäderna projektutvecklas inte av Riksbyggen. – När vi bygger våra fina bostadsområden och kvarter använder vi alltid hållbara, tåliga och naturliga material som åldras vackert. Balkonger och terrasser placeras för mesta möjliga solljus. Den biologiska mångfalden är viktig och innergårdarna i våra kvarter har därför rikligt med blommande växter och grönska som också ger frukt och bär till de som bor i kvarteret, berättar

92

Björn Arvidsson på Arkadia Bostad. Husen byggs helt i trä och all tillverkning sker i Sverige med svenska råvaror. På husens tak monteras solceller och uppvärmningen sker med jordvärme. Upplåtelseformen är hyresrätt. – Riksbyggen som är en av Sveriges största fastighetsförvaltare sköter uthyrningen av lägenheterna, tar hand om husen och ser till att hyresgästerna trivs, säger Tommy Kjellén. Arkadia Bostad och Riksbyggen skapar långsiktiga boenden med möjlighet för hyresgästen att påverka både inre och yttre miljö. – I anslutning till husen ger vi hyresgästen möjlighet till egna odlingar i växthus eller odlingslådor. Gemensamma uterum och grillplatser blir plats för spontana middagar och stimulerande lekområden ökar barnens fysiska rörlighet och motorik, säger Tommy Kjellén, Riksbyggen. Lägenheterna är välplanerade, har ljusa väggar och tak samt trägolv, vilket ger en varm och hemtrevlig känsla. – Husen byggs två till tre plan och den låga bebyggelsen smälter ofta bäst in bland befintliga hus i området. Bostäderna kommer att ha mycket att erbjuda för många framtida hyresgäster och det bidrar till livskraftiga, hållbara och sprudlande kvarter på respektive ort, säger Ulrica Geissler, vd på Hemhagen Fastigheter.


Nya Projekt

Mars 2022

93


PÅ VÄG TILL MER

HÅLLBARA BYGGNADER

100%

HÅLLB

ARHE

TS - R

ESAN EPD'a r miljö – Nu har -bedö vi me mning på Alfi r än 60 x pro ar(EP dukte D'ar) rna.

2019

2020 2018

2021 Alfix kö elektr per enba rt (1 icitet 00 % vindk från ) raftve åt fab rk rikken i Koldin g.

7. Mi ljöpo

licy

Alfix nomi neras med till ”B en ny ygge snabb fästm rie härda assa. nde och ts Miljø pris” miljö hållba r

2016

6. Mi ljö

polic

y

EC1

Inkö p av Biona åt fab tur rikke n i Ko gas Med Alfix det lding nomi . "B reduce ta kan vi neras ygge ra vår till riets CO2 samlad med Miljø förbru 8. Mi en hå e pris" kning rikken ljöpo llbar steglj på licy miljö med Med ud 10 %. fabav åte smatta, tillv vänlig nya löpande uppfö rvunn initiat ljning en eu erkad gumm iv och Fokuso samt rop i, från mål. mråde ca 10 bildäck eisk produ n är hå % na samt ktu turligt llbar av sop tveckling kork. , återvi or och inom nn energ FN’s ikartlä ing världs ggnin mål. g

1

plus

Alfix bli och up r medlem pnår därvid av GEV EM certifi ICOD ering E .

2015

Alfix vinna r gerie ts Mi i Danm ljøpris" ark Tack vara vår innova arbets tiva miljö-/ miljö strate gi. "Byg

2014

Inkö p av säck emba -/pås llage i särsk e miljö vänli g kvali ild tet.

2012 5. Mi ljöpo

licy

Intro du och må ktion av fasad puts återvu larfärg i emba nnen llage plast. av

2010 Alla try brosch cksaker: Flyers yr etc markn , . adsfö samt tillverk rings skylt as en ar bar papper och pap t i miljövän ligt pkarto ng.  Fö rbe första redelsern a ”Alfi x Miljö till den starta des. polic y”

Ansvarsfull dansk producent

1. Mi ljö menta policy Do kution och ”grön a” må lsättn ingar.

2000

2. Mi ljöpo lic Doku menta y tio ”Grön a” må n och nya lsättn ingar.

2002

I mer än 20 år, har Alfix dedikerad och målriktat arbetat med att minimera onödiga miljöpåverkan och samtidigt säkerställa arbetsmiljön i de vänliga produkterna och lösningarna för byggbranchen.

 3. Miljö polic  An y passn ing me miljö d sven organ isatio sk n "BAS TA".

2005 2007

2009

4. Mi ljöpo

licy

Men dessförutom jobbar vi aktivt för miljö-/arbetsmiljö och hållbarheten i den värld vi omger oss med. SÅ! Har det alltid varit fallet för Alfix. Läs mer om hållbarhets-resan här!