Nya Projekt 002/2024

Page 1

Nya Projekt

Nya Projekt April 2024
002
Klicka

för att kolla in våra övriga nummer!

Nr 002/2024

Utgivare: Nya Projekt ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710

Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se

Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se

Marknad: Försäljningschef Lisa Hofberg, lisa.hogberg@storkom.se

Försäljning: Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se Andrea Ruiz, andrea.ruiz@storkom.se

Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

GRÖN, KOSTNADSEFFEKTIV OCH FRAMTIDSSÄKRAD UNDERJORDISK AVFALLSHANTERING FRÅN ENVAC

Envac är med och utvecklar framtidens hållbara städer. Med innovativa lösningar för återvinning bidrar Envac till smartare städer – i Stockholm, Paris, Dubai, London, Singapore, New York, Madrid, Seoul och många fler.

Envacs sopsugssystem tar väldigt lite av stadsdelens markyta i anspråk. Det är lätt att hitta utrymme för nedkasten. Avfall och återvinningsmaterial som lämnas i nedkasten transporteras underjordiskt i ett slutet rörsystem. Man slipper bullrande och illaluktande sopbilar inne i stadsdelen.

Sedan den första installationen i Sverige för mer än 60 år sedan har Envac gjort segertåg över världen och svarat för fler än tusen anläggningar, i Europa, Mellanöstern, Asien, Australien, Nord- och Sydamerika.

RENT OCH SNYGGT

Nedkasten placeras inomhus eller utomhus. Oftast utomhus i form av en station. Att lämna avfall och återvinningsmaterial i ett nedkast är hygieniskt och säkert.

Användarvänligheten linjerar perfekt med hållbarhet. Det är lätt att göra rätt. Envacs system är en viktig del i transformationen till hållbara framtidssäkra städer.

STATIONÄRA ANLÄGGNINGAR

I ett stationärt system sugs påsarna till en terminal, där det står containrar för respektive avfallstyp. Containrarna hämtas sedan med bil. Terminalen placeras utanför eller i utkanten av stadsdelen. Avståndet mellan station och terminal kan vara upp till 2 kilometer. Antalet avfallstyper är två eller flera, valfritt antal.

MOBILA ANLÄGGNINGAR

I stället för en terminal installeras en dockningsstation och sopsugstekniken sitter i bilen i stället för i en terminal. De olika avfallstyperna (alltid minst två) hämtas med bil som suger in avfallet i bilens container. Även dockningsstationen försöker man placera strategiskt i stadsdelen.

– Upplägget gör att trafik med sopbilar inne i stadsdelen minimeras. Transporter och energianvändning minskar kraftigt. Bullret minskar, liksom lukten. Luften blir ju mycket bättre, säger Daniel Dimitriev, projektledare hos Envac Sweden AB.

För både chaufförer av sopbilar och fastighetsskötare blir arbetsmiljön bättre. Den underjordiska avfallshanteringen bidrar till rena och hållbara städer, detta trots utmaningen att städerna kommer växa med uppåt 40 procent på 25 år.

– Med vår lösning som har inkaststationer blir det mer markyta över för byggnation, lekplatser och grönytor, med mera. Stadsdelens kvaliteter höjs även i övrigt, betonar Susanne

Nya Projekt April 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS
Målet för Envac är att med grön innovation utveckla framtidens smarta städer för att lämna över en grön och frisk planet till kommande generationer.

Klintred, säljare på Envac Sweden AB.

Många fastighetsaktörer väljer Envac. En installation under 2010-talet i Hammarby Sjöstad är välkänd. En nyare referens är Barkarbystaden, också i Stockholm.

Nyligen togs en mobil anläggning i drift i området Blomsterängen med bostäder och förskola i Borås. Här har dockningsstationen placerats intill områdets parkeringshus.

BERÖRINGSFRITT

Envac erbjuder olika alternativ till hur nedkastet öppnas. En möjlighet är RFID-tagg, ett annat beröringsfritt alternativ är att hålla upp handflatan.

AI och Big Data används vid datainsamling och vid automation för framtidens datadrivna avfallshantering.

– Våra system kan förses med intelligens som mäter avfallsvolymer, sammanställer statistik och optimerar hämtningsfrekvens med mera. Envac är ett innovativt företag som ständigt utvecklar tekniken, avslutar Daniel Dimitriev.

Till innovationerna finns också appen ReFlow, utvecklad för användarna. Appen gör det möjligt att följa sin egen återvinningsgrad och se hur mycket avfall hushållet producerar. Den har även ett informerande syfte och upplyser om vilka inkast som är i drift och var man kan lämna respektive avfallstyp. Appen ger tips. Suveränt för engagemanget!

www.envac.se

Nya Projekt April 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS
Standardprofil • Specialprofiler Allmogelister • Egen design 0247-125 00, 127 40 | sebe@une.se | www.uneprodukter.se Europas modernaste listmåleri finns i Leksand!

VI TAR ÖVER ANSVARET FÖR ERA GOLVYTSKIKT

FRÅN HÅLLBARHETSANALYS VIA UTFÖRANDE TILL CERTIFIKAT – VI

KAN MED STOLTHET TA ANSVAR FÖR ATT LEVERERA HELA PROCESSEN.

Vi har Sverige-rättigheterna för vår patenterade keramiska golvlack. Under snart tio år har vi applicerat den keramiska lacken hos våra kunder. Därför vet vi nu att det inte finns någon annan produkt som ger det nötningsmotstånd som den skapar. Nu tar vi nästa steg och levererar Certifikat Hållbara Golv. Konceptet medför inga tillkommande kostnader för er som kund utan ingår i vårt redan befintliga erbjudande.

VÅRT HELHETSANSVAR

Ekonomiskt

Vill du veta mer?

BESÖK OSS PÅ FASTIGHETS MÄSSAN I MONTER N:11.

Du kan också kontakta Simon Fredman, Marknadschef simon.fredman@ hallbarteknik.se, Mobilnr. 070-374 18 76

Vår produkt och process ger mer än 50 % i direkt kostnadsbesparing jämfört med traditionell golvhantering.

NULÄGES- & HÅLLBARHETSANALYS

ÅRSAVSTÄMNING, CERTIFIERING

REVIDERING PLANER

CERTIFIKAT HÅLLBARA GOLV

UTFÖRANDE: FÖRVALTNING & ÖVERSYN

Enkelt

Vi tar ansvaret för er golvförvaltning samtidigt som underhållet förenklas och innemiljön blir mer hälsosam och trevlig.

DELÅRSAVSTÄMNING

RAPPORT STATUS & PRIORITERING

Värdeskapande

Certifikat Hållbara Golv skapar långsiktigt ekonomiskt värde för fastigheter, miljö och människor.

UTVECKLINGS- & FÖRVALTNINGSPLAN

UTFÖRANDE: RENOVERING

Hållbart

Vår produkt och process förlänger de befintliga golvens livslängd med minst 10 år. Den direkta besparingen av CO2-avtryck jämfört med ett golvbyte är över 90 %. Dvs. 10 kg CO2 i besparing per renoverad kvadratmeter.

VI RENOVERAR SAMTLIGA TYPER AV GOLVMATERIAL HALLBARTEKNIK.SE

Paint AP Multi och

Paint AP ESD är

testade enl EN 1504-2.

Uppfyller kriterierna för CE-märkning.

Paint AP från

Nils Malmgren AB

färger och lacker med unikt framtagna egenskaper

Paint AP är en Akrylatfärg från Nils Malmgren AB. Det är ett enkelt färgsystem, framtaget med optimerade egenskaper.

I kombination med ett fantastiskt nyanseringssystem är det möjligt att få Paint AP i många kulörer inom NCS och RAL för systemen Multi, ESD och Anti-Rust.

Nils Malmgren AB har över 50 års erfarenhet av att skapa innovationer. Vi vet att vi kan garantera kvalitet.

Paint AP ESD är testad enl IEC 61340-5-1. Uppfyller kraven för ESD-beläggning samt EN 1081 klass II.

Diffusionsöppna akrylatsystem låter underlaget andas, vilket motverkar spänningar mellan underlag och färg.

Valnäsgatan 6, Ytterby || Tel: +46 (0)303

10
936
|| E-post: info@paintap.se || www.paintap.se

Steg som gör skillnad

STILRENA ENTRÉLÖSNINGAR SEDAN 1944

När du väljer en entrématta från Kåbe-Mattan får du mycket på köpet – renare golv, minskade underhållskostnader och en mer trivsam miljö för dina besökare.

Kåbe Originalmatta är dessutom 100 % återvinningsbar – vårt sätt att bidra till en mer hållbar värld. Upptäck våra entrémattor och tillbehör på kabe-mattan.se

ESTETISKA SOLCELLSMODULER FÖR TAK OCH FASAD >>>

SWISSPEARL LANSERAR SUNSKIN: ESTETISKA SOLCELLSMODULER FÖR TAK OCH FASAD

Nu lanserar Swisspearl en helt ny serie med integrerade, estetiska och högeffektiva solceller för tak och fasad med en sömlös yta. Nyheten som går under namnet Sunskin presenteras på NordBygg 23-26 april.

– Vi är glada att få erbjuda den allra senaste innovativa tekniken med integrerade solceller som öppnar upp nya designmöjligheter för arkitekter samtidigt som de bidrar till både kostnadsbesparingar och mindre miljöbelastning, säger Patrik Strömbäck, byggteknisk rådgivare solceller på Swisspearl.

Swisspearl Sunskin är ett integrerat solcellssystem som ersätter traditionellt tak och/eller fasad för fullt nyttjande av huset som solfångare.

För fasader finns två system att tillgå: Sunskin Facade Lap med överlappande montage och krokar samt Sunskin Facade Flat med helt dolt montage. Flat-modulerna monteras kant i kant, vilket ger en sömlös, slät och estetiskt tilltalande yta. Taksystemet heter Sunskin Roof Lap och monteras överlappande med krokar.

FAKTA OM SUNSKIN:

- Högeffektiva solcellsmoduler utan ramar, helt integrerade i klimatskyddet

- Ersätter konventionellt tak/fasad, endast ett montage behövs

- Enkel och snabb installation utan verktyg

- Robust konstruktion som tål väder, vind och höga snölaster, samt kan beträdas vid underhåll

- Inbyggt ventileringssystem bidrar till energieffektivitet, komfort och hållbarhet över tid

- Kan användas på tak med en lutning på 15° och upp till maximalt 60°

- Modulerna finns i tre olika storlekar och kan monteras rakt eller förskjutet

- Harmoniserar med Swisspearls övriga sortiment av tak- och fasadskivor.

KOLFIBERFÖRSTÄRKNING STOCKHOLM REVOLUTIONERANDE TEKNIK

I takt med tiden kommer olika saker att nötas ut i byggnader och lokaler. För många handlar denna fråga om olika ytskikt och där exempelvis golv, väggar och tak tar skada och måste bytas ut. Detta slitage kan emellertid också drabba bärande konstruktioner som måste förstärkas för att även fortsatt vara säkra och hållbara.

Förstärkningen i fråga har traditionellt skett med hjälp av exempelvis

balkar - något som varit långt ifrån optimalt sett till att vikten förändras att detta kan leda till mer påfrestning. Därför är kolfibeförstärkning ett välkommet tillskott på marknaden och vi är stolta över att erbjuda den lösningen för företag och fastighetsägare i Stockholm.

Med kolfiberförstärkning kan man skapa starka konstruktioner utan att vikten påverkas. Det handlar om en revolutionerande teknik som ger större säkerhet. Dessutom till lägre priser.

Kontakta oss för en offert!

www.fogfriaytor.com

Nya Projekt April 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS

ABUS

ABUS Sverige Gruppen

Sverige Gruppen

ABUS Sverige Gruppen

Vår kunskap – er säkerhet

Vår kunskap – er säkerhet

Vår kunskap – er säkerhet

Uppkopplat och klimatsmart byggande

Vikten av

Vikten av det viktigaste

det viktigaste

Vikten av det viktigaste

Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder helhetslösningar med lyftutrustning, leasing, montage, service och utbildning av din personal. Låt oss ta hand om det viktigaste – att personal och produktion är i trygga händer – så att du kan lägga energi på annat.

Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder helhetslösningar med lyftutrustning, leasing, montage, service och utbildning av din personal. Låt oss ta hand om det viktigaste – att personal och produktion är i trygga händer – så att du kan lägga energi på annat.

Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder helhetslösningar med lyftutrustning, leasing, montage, service och utbildning av din personal. Låt oss ta hand om det viktigaste – att personal och produktion är i trygga händer – så att du kan lägga energi på annat.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

I nära samarbete med El-Björn AB och deras varumärke ePole kopplar vi upp den nya generationens värmeutrustning. Vi mäter och analyserar värme, fukt och koldioxidbelastningen från våra kunders projekt i realtid. Det leder i slutändan till stora besparingar för både kundens plånbok och planeten.

Är ni redo att ta er byggarbetsplats till nästa nivå?

Läs mer om våra tjänster på treko.se eller ring oss på 08-410 699 22.

www.treko.se

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

Läs mer om nästa generations värmeutrustning

AKTÖRER INOM SAMHÄLLSBYGGNAD: ”BEHOVET AV KOMPETENS ÄR KRITISKT”

Trots rådande ekonomiskt läge står svensk samhällsbyggnad inför en stor kompetensutmaning. Det menar utbildningsanordnaren Nackademin, baserat på insikter och data från branschen. Särskilt stort är efterfrågan på VA-kompetens och byggnadsingenjörer.

Ekonomisk osäkerhet, senaste årens höga inflation och en svag krona har fått många att känna sig oroliga för sin karriär och inkomst – inte minst nyanställda och nyutexaminerade.

Svensk byggindustri har drabbats mycket hårt och många byggnationer har avstannat. Men blickar man framåt vittnar företag inom industrin om ett fortsatt stort behov av utbildad personal.

– Ser man till den mediala bilden av byggbranschen de senaste två åren kanske man tänker att framtidsutsikterna är dystra. Men vi kan se att det faktiskt är precis tvärtom. Det här är en bransch som kommer ha ett starkt kompetensbehov de kommande tio åren. Dels väntar stora pensionsavgångar, dels ser vi en befolkningsökning som skapar behov av en större utbyggnad och underhåll av vår infrastruktur och bostäder. Men vi kan även se ett ökat behov av utbildad personal inom nya yrkesroller och kompetenser som driver utveckling, som t.ex. VR-utvecklare. säger Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin.

Enligt SCB väntas Sverige nå en befolkning på 11 miljoner till år 2030.. Det råder dessutom bostadsbrist i 207 av landets kommuner och enligt Boverket behöver det byggas 67 000 nya bostäder årligen

fram till år 2030 för att täcka behovet.

– Vi vet att stora pensionsavgångar väntar branschen och idag har vi över 16000 inom byggindustrin som är äldre än 65 år. Även om ekonomin varit svag så finns stora framtida behov av nya bostäder, vägar och järnvägar som kommer behöva byggas kommande år. Byggindustrin står inför en jätteutmaning med framtida brist på personal. Vi ser också att många som i dagsläget jobbar som exempelvis arbetsledare vill kliva uppåt i karriären. Det ställer stora krav på att både kunna fortbilda befintlig personal, samtidigt som vi behöver stärka upp med ny kompetens, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning Byggföretagen.

Särskilt stort är behovet av kompetens inom blå-grön infrastruktur.

Detta då det inte bara berör nybyggnation. Sveriges kommunala vatten- och avloppsanläggningar försörjer idag 90% av landets befolkning.

Men systemen är i stort behov av modernisering. På Nackademin erbjuds tre utbildningar inom området – byggnadsingenjör inom mark och vatten samt två utbildningar till VA-projektör, en på distans och en på plats i Solna.

Utbudet av utbildningar tas fram i nära samarbete med industrin, för att säkerställa att utbildningarna verkligen motsvarar branschens behov och den kompetens som efterfrågas.

Nackademins YH-utbildningar är öppna för ansökan till och med den 2 maj 2024. Mer information om utbildningarna och hur du ansöker hittar du här.

Nya Projekt 16 April 2024 TEMA UTBILDNING

KORTKURSER SOM KUNSKAPSSPRIDARE INOM ELEKTROTEKNIK

För att klara näringslivets stora klimatomställning och elektrifieringen av samhället behöver yrkesverksamma ingenjörer inom flera branscher bygga ny kompetens. Johan Tidholm är en av deltagarna på Högskolan Västs nya kurser inom elektroteknik. Kurserna har utvecklats tillsammans med industrin för att möta det ökade kompetensbehovet.

I takt med att fordonsflottan elektrifieras växer behovet av ny kompetens inom elektroteknik hos flera aktörer; som fordonstillverkare, energiproducenter, eldistributörer och teknikföretag. Samtidigt väntas stora utmaningar för energisystemet när elbehovet ökar kraftigt, när elproduktion från icke planerbara källor utökas och när elenergi ska distribueras allt längre sträckor. Högskolan Väst och Uppsala universitet möter det nya kompetensbehovet med korta, särskilt utformade kurser på 3–5 hp med goda distanslösningar.

SATSAR PÅ KLIMATSMART TEKNIK

Johan Tidholm är utvecklingsingenjör på SEM – ett litet företag i Åmål som forskat och arbetat med elektromagneter i över hundra år. Fokus just nu för Johan är att ta fram klimatsmarta lösningar för tunga fordon, främst vad gäller tändsystem för elektriska drivlinor. Lagom till påsk blir han färdig med fempoängskursen Elektriska maskiner fria från sällsynta jordartsmetaller.

– Det var i samband med vår batterisatsning som jag började bli nyfiken på de nya förutsättningarna för elektrifiering, och det var i den vevan som den här kursen dök upp på Högskolan Väst, berättar Johan. Det ligger helt i linje med både vad vi gör idag och vad vi behöver lära oss mer om inför vägen framåt.

Många av föreläsningarna samt en och annan laboration har Johan kunnat ta på distans, men han har också sett till att vara på plats för bland annat några av gästföreläsningarna.

– Den stora fördelen med upplägget är att jag kan välja när jag är på campus för att göra det mesta möjliga av undervisningstiden. Vissa saker blir ju alltid bättre på plats, medan många andra går utmärkt att ta till sig på distans. Det är den flexibiliteten som gör det möjligt att kombinera studierna så bra med arbetet, säger Johan.

BÖRJADE GENAST ANVÄNDA NY KUNSKAP

En annan fördel med att fortsätta jobba under pluggandet är hur naturligt det faller sig att implementera den nya kunskapen i det dagliga arbetet.

– Det gjorde skillnad redan från början, minns Johan. Jag använder redan mycket av det jag har lärt mig, och på flera olika plan. Jag ser det som två lyft, egentligen. Dels har jag fått djupare och bredare kunskap inom ren ellära, dels har jag även fått se bekanta saker ur ett annat perspektiv, en annan applikation.

Nya Projekt 17 April 2024 TEMA UTBILDNING

FINNS DET ENKLARE SÄTT ATT BYGGA TRALLGOLV!?

I Skegrie byggs just nu världens mest klimatsmarta restaurangbyggnad. Värme och vatten ska återvinnas från restaurangen för att driva ett 565m2 stort integrerat växthus.

På taket skall det byggas planteringsbäddar och finnas plats för restauranggäster som vill sitta ute och fika eller äta.

Ett tralldäck skall alltså byggas på ett låglutande plåtbeklätt tak. Här fanns en del utmaningar som Nivell System Utegolv löser!

Vattenavrinningen fungerar alldeles utmärkt då det inte ligger några hinder ivägen. Med kombination av Nivells plastskruvar och träreglar så byggar man en väldigt lätt konstruktion vars vikt fördelas ut på de skruvar som står på tätskiktet. eller i detta fall plåttaket.

En ny produkt som lanseras senare mot sommaren är en ställbar större fot som dels sprider vikten över en större yta. Men också

tar upp fallet eller lutningen från underlaget på ett bra sätt.

Denna tas fram för att möte det stora behov om finns då fler väljer att bygga ex takterrasser, takbarer eller gemensamma ytor för föreningar eller kontor uppe på byggnaders tak.

Med denna lösning finns en enkel och smidigt alternativ till att bygga en altan, balkong eller trallgolv på en hårdgjort fast yta, ex asfalt eller betongplattor som underlag.

https://www.nivellsystem.se/utegolv/ Välkommen att besöka Nivell System på Nordbygg 23-26/4 i monter C06:45.

Nivell System grundades 1993 i Mariestad där de än idag har sitt kontor och fabrik. Nivell System tillverkar och säljer funktionella uppreglade golvlösningar. Nivell System är starkt förknippade med ventilerade golv eller uppreglade golv men har även Industrigolv, Installationsgolv, ljudreducerande golv samt utomhusgolv. Alla golvlösningar går under samlingsnamnet Nivellgolv.

Nya Projekt April 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS

BEIJER BYGGMATERIAL INGÅR PARTNERSKAP MED MOBLRN FÖR BRANSCHLEDANDE DIGITALA PRODUKTUTBILDNINGAR

Beijer Byggmaterial och SaaS-företaget Moblrn, har ingått ett partnerskap för att möjliggöra effektiv produktutbildning för alla anställda i Beijers byggvaruhus. Med Moblrns plattform ger man nu snabb tillgång till mikroutbildningar direkt i mobilen.

– Beijer är ett kompetensföretag. Vi vill att våra kunder som besöker oss ska känna att vi har den kunnigaste personalstyrkan i branschen. Att erbjuda en digitaliserad och mer lättillgänglig utbildningsform till våra medarbetare bidrar till att vi kan fortsätta ligga i framkant. Moblrn har en stor del av våra leverantörer på sin plattform, vilket innebär att vi får värdefull tillgång till produktkunskap som vi vill tillgängliggöra för våra medarbetare, säger Erik Norin, kategorigruppchef på Beijer Byggmaterial.

Majoriteten av Beijers kunder är professionella hantverkare, vilket ställer extra höga krav på kunnande och kompetens hos personalen.

Utbildning och kompetensutveckling är därför centralt inom Beijer och något som måste anpassas efter medarbetarnas olika förutsättningar och behov.

– Vi är glada att Beijer har valt Moblrn som sin utbildningspartner. Intresset för vår plattform för produktutbildning är stort, både från Beijers anställda och från Beijers leverantörer, säger Victor Pege, Försäljningschef på Moblrn.

– Vi ser nu fram emot att hjälpa fler av våra leverantörer att ansluta till plattformen, så att vi kan fortsätta att växa partnerskapet och möjliggöra ett mer effektivt sätt att nå ut till våra medarbetare. Ju fler produktutbildningar vi kan erbjuda, desto mer höjer vi kunskapen ute i butik och kan bättre hjälpa våra kunder att välja rätt produkter, säger Erik Norin.

Nya Projekt 20 April 2024 TEMA UTBILDNING

NY UTBILDNING FÖR ATT SKYDDA SVERIGE MOT DIGITALA ATTACKER

Den senaste tiden har flera organisationer i Sverige drabbats av omfattande cyberattacker genom så kallad ransomware.

– I Sverige saknar vi en fördjupad kunskap och kompetens kring hur vi bäst kan försvara oss mot detta. Vi behöver förbättra vår cybersäkerhetskapacitet för att kunna skydda oss mot nuvarande och framtida digitala hot, säger professor Shahid Raza på Mälardalens universitet (MDU), som nu adresserar frågan med en nystartad masterutbildning i cybersäkerhet.

Ransomware, även kallat gisslanprogram eller utpressningstrojan, är en form av skadlig kod som krypterar och låser dina filer och dator, ofta i syfte att begära en lösensumma för att få dessa tillbaka.

En förödande ransomware-attack, känd som Akira, gjorde nyligen betydande datorsystem obrukbara hos flera svenska myndigheter, regioner och företag såsom Filmstaden, Granngården och Rusta. I vissa fall tog återställningen flera veckor, och konfidentiella data kan ha läckt. Akira har minst sagt tagit cybersäkerhetsvärlden med storm.

– Genom att använda väldigt sofistikerade tekniker utnyttjar ransomware som Akira datorsystemens sårbarheter för att ta kontroll över dem. Vi ser en betydande ökning av cyberhotens allvar och komplexitet, säger Shahid Raza, professor i cybersäkerhet vid MDU.

EN NY ERA AV CYBERKRIGFÖRING

Med en uppsättning av väldigt avancerade verktyg har Akiras skapare avslöjat sårbarheter och tagit kontroll över system med en finess som är både skrämmande och imponerande, menar Shahid Raza.

– Som svar på dessa avancerade attacker är utvecklingen av lika sofistikerade försvarsmekanismer avgörande. Attacker som Akira demonstrerar nödvändigheten av en djup förståelse för cybersäkerhet, vilket måste kombinera teoretisk kunskap med praktiska färdigheter. Traditionella cybersäkerhetsmetoder är otillräckliga och situationen som vi ser idag markerar början på en ny era av cyberkrigföring, där artificiell intelligens (AI) kommer att spela en betydande roll i både offensiva och defensiva strategier.

SÅ SKYDDAR VI OSS MOT FRAMTIDA HOT

– För att effektivt bekämpa dessa hot är det avgörande att gå utöver det som kallas grundläggande cyberhygien, alltså den uppsättning rutiner som redan finns för att minska risken för attacker, fortsätter Shahid Raza.

Att skapa en sådan arbetsstyrka kräver en omfattande utbildningsinsats, samt en specialiserad utbildning på avancerad nivå.

Därför startar nu ett nytt masterprogram i cybersäkerhet vid MDU, som är noggrant utformat för att möta de krav som ställs för att kunna försvara sig mot hot som Akira, förbereda för framtida AI-förstärkta cyberattacker och tillhandahålla nödvändiga försvar.

Nya Projekt 21 April 2024 TEMA UTBILDNING

UNIPER OCH E.ON GÖR GEMENSAM SATSNING FÖR FLER DRIFTTEKNIKER I SKÅNE

Efter Svenska kraftnäts beslut om att Öresundsverket ska ingå i den svenska elberedskapen är behovet av drifttekniker som kan arbeta i kraftverken i Malmöregionen skriande. Nu tar Uniper och E.ON krafttag för att säkra kompetens genom en ny utbildningssatsning.

– Tillsammans med Uniper satsar vi stort på en intensivutbildning med målet att kunna utbilda och anställa femton nya drifttekniker in i våra verksamheter. Tiden är knapp, branschen har redan brist på arbetskraft, säger Rikard Nilsson, driftchef E.ON Malmö.

För att säkra elförsörjningen i södra Sverige i händelse av kris ska Öresundsverket, som ägs av Uniper, vara åter i bruk senast år 2025. Men en stor utmaning är brist på drifttekniker.

– Uniper är i färd med att återfå Öresundsverket i beredskap för elproduktion, och E.ON kommer att göra stora satsningar på modernisering av sin produktionsapparat de kommande åren. Det kommer kräva mycket resurser från en arbetsmarknad som redan har ett underskott. Vi vill därför satsa på att omgående tillföra den lokala arbetsmarknaden välbehövlig kompetens och arbetskraft, säger Mikael Nilsson, kraftverkschef på Öresundsverket.

Utbildningssatsningen, som går under namnet Driftskolan, består av en tolv veckors intensivutbildning som följs av en ettårig konsulttjänst med målet att kunna anställas som drifttekniker hos E.ON eller Uniper i slutet av perioden.

Som drifttekniker i ett kraftverk arbetar du med komplex och storskalig processutrustning i en kombination av övervakning av system och praktiskt arbete ute i anläggningen. Utbildningen kräver inga specifika förkunskaper även om ett tekniskt intresse är att föredra.

– Det här är en intensivutbildning som kräver stort engagemang, så ett tekniskt intresse är definitivt ett plus. Vi tror också att utbildningen lämpar sig särskilt bra för personer som kanske kommit en bit i sitt yrkesliv men vill skola om sig, säger Rikard Nilsson.

Förhoppningen är att man genom driftskolan ska lyckas rekrytera 15 drifttekniker.

Energibolagen Uniper och E.ON genomför utbildningen tillsammans med Professionals Nord.

Nya Projekt 22 April 2024 TEMA UTBILDNING
Nya Projekt 23 April 2024 TEMA UTBILDNING

Kontakta oss

+46 10 13 08 472

info@kunskapskontoret se

Om oss

Utbildningarna följer därmed inte en 'one-size-fitsall modell’ Istället ser vi det som extra viktigt att erbjuda dig som deltagare ett anpassat utbildningsprogram som bäst passar dina arbetsförhållanden

Oavsett vart du befinner dig har du möjlighet att utbilda dig hos oss Vi erbjuder utbildningar i hela Sverige samt har flera av våra utbildningar som lärarledda distansutbildningar online

www kunskapskontoret se

Industrigodkända utbildningar inom säkerhet, maskinkörning och arbetsledning

Nya Projekt 24 April 2024 TEMA UTBILDNING

ADR | AMA | AMS | BAM | BAS-P/BAS-U | EBR/ESA | YKB | SÄKRA LYFT

ROBUST FIBER | MOTORSÅGSUTBILDNINGAR ARBETE PÅ VÄG | JURIDIK

RÖRLÄGGNING MED HYGIEN VID DRICKSVATTEN| LIFT/FALLSKYDD

NEDTAGNING AV NÖDSTÄLLD| SÄKER SCHAKT| RITNINGSLÄSNING

Nya Projekt 25 April 2024 TEMA UTBILDNING

FRAMTIDENS CYBERSÄKERHETSPROFFS UTBILDAS PÅ

TEKNISKA HÖGSKOLAN VID JÖNKÖPING UNIVERSITY

Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) har inlett ett samarbete med världens ledande ideella medlemsförening för cybersäkerhetsproffs, ISC2 - och startar i höst magisterprogrammet Cybersäkerhet.

Det är stort intresse och högt söktryck till den nya utbildningen. Studenterna kommer att engagera sig i praktiska övningar, simuleringar och verkliga projekt som speglar de utmaningar som cybersäkerhetsproffs står inför.

Tack vare samarbetet med ISC2 kommer studenterna även få stöd för att ta den mest erkända certifieringen på informationssäkerhetsmarknaden, Certified Information Systems Security Professional (CISSP).

– Anställande chefer använder ofta CISSP som ett riktmärke eftersom det visar att man både har klarat ett svårt test och har kunskapen som krävs för att jobba med cybersäkerhet, säger Erik Bergström.

ISC2:s uppdrag är att stärka inflytandet, mångfalden och vitaliteten inom cybersäkerhetsområdet för att påskynda ökad cybersäkerhet världen över.

De ser positivt på Tekniska Högskolans vision om att möta arbetsgivarnas kompetensbehov genom att utbilda studenter med praktikbaserad cybersäkerhetsutbildning.

– Vi är glada över vårt samarbete med Tekniska Högskolan och att vi kan stödja studenterna att få certifieringar, vilket kommer att underlätta för dem att få jobb inom cybersäkerhetsbranschen. Studenterna kommer även få tillgång till våra resurser, allt för att de ska kunna ligga före angriparna, säger Alex Mortimer, ISC2 Global Academic Partnerships Lead.

Nya Projekt 26 April 2024 TEMA UTBILDNING
Nya Projekt 27 April 2024 TEMA UTBILDNING
JTECHS UTBILDNINGAR BORGAR FÖR EN SÄKRARE ARBETSPLATS VI UTBILDAR I HELA SVERIGE OCH REGISTRERAR ID 06 KONTAKT RING: 0707 680 782 I SKRIV: INFO@JTECHAB.SE I HTTPS://WWW.JTECHAB.SE/ HAR DU FRÅGOR ELLER ÄR DU INTRESSERAD AV VÅRA UTBILDNINGAR? VI BERÄTTAR GÄRNA MER, VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS.

Golvlösning en Smartare

»Installationsgolv

»ljudgolv

»Ventilationsgolv

»Golvvärmesystem

effectreklam.se giha.se

TROPIKHUSET NÄSTA DEL I RESTAURERINGEN AV

PALMHUSET

Den historiska byggnaden Palmhuset i Trädgårdsföreningen restaureras grundligt. I april tar andra etappen vid i Tropikhuset i Palmhusets östra flygel vid.

Restaureringen av Palmhuset, som byggdes 1878 och är byggnadsminnesförklarat sedan 1974, påbörjades förra året. Palmhuset restaureras eftersom det är drabbat av rost och röta, och akrylglaset har krackelerat.

Göteborgs Stad som äger Palmhuset måste underhålla och renovera det enligt Riksantikvarieämbetets skyddsföreskrifter.

Arbetena måste ske under sommarhalvåret av hänsyn till de ömtåliga exotiska växterna i det stora växthusets olika avdelningar. Därför blir restaureringen utdragen över flera somrar. Hösten 2026 räknar man med att hela restaureringen är färdig.

– Restaureringen av Tropikhuset blir i mångt och mycket en repris på förra årets arbeten i Vattenhuset fast nu för en ny huskropp. Gjutjärnsstommen ska blästras och målas, allt akrylglas byts ut mot riktigt glas, vi kommer att byta och måla fönsterbågar och andra trädetaljer, installera ny solskyddsduk och byta aluminiumdörrar mot traditionella spegeldörrar i trä, säger Charlotte Karlsson som är projektledare.

– En utmaning i den etappen är till exempel att fler växter kommer att behöva stå kvar på sina platser, eftersom det bland annat handlar om stora träd. Växterna i kruka på avdelningens växtbänkar evakueras dock till det närliggande växthuset, säger Stephan Hammar som är trädgårdsmästare i Palmhuset.

De delar av Palmhuset som inte restaureras kommer att vara öppet för besökare som vanligt.

OMTYCKT BESÖKSMÅL

Trädgårdsföreningen, inklusive Palmhuset, är utpekat i kommunens bevarandeprogram från år 2000. Här skrivs bland annat att ”ett särskilt värde har Palmhuset som är ett av de få bevarade växthusen i denna storlek som finns kvar i Europa”.

Restaureringen, som pågår etappvis i flera år, görs för att åtgärda skadorna på växthuset för att bevara det för framtiden genom att återinföra mer material som är tidsenliga med tiden då växthuset byggdes. Akrylglas som sattes in i växthuset på 1980-talet ska ersättas med riktigt glas, och dörrar i aluminium ska ersättas med dörrar som passar bättre in med tidsepoken då växthuset byggdes.

BYGGSTART FÖR NY STIHL PRODUKTIONSANLÄGGNING I RUMÄNIEN

27 mars 2024 sattes spaden i jorden för en ny STIHL anläggning i Oradea i Rumänien. Den nya anläggningen kommer att rymma en ny batteriproduktionsanläggning och utgör en viktig milstolpe i det tyska familjeföretagets tillväxtstrategi.

Det internationella tillverkningsnätverket, som innefattar produktionsverksamheter i sju länder på fyra kontinenter, utvidgas till att omfatta ytterligare en viktig plats i Europa.

Produktionsanläggningens golvyta är nästan 47 000 kvadratmeter och anläggningsområdets area är 147 000 kvadratmeter.

Normal produktion väntas vara i gång i september 2025. Anläggningen ANDREAS STIHL POWER TOOLS S.R.L. i Oradea förväntas sysselsätta cirka 700 personer år 2028.

– För närvarande tillverkar vi sladdlösa produkter vid våra anläggningar i Langkampfen i Österrike, i Virginia Beach i USA samt i Kina och Tyskland, sade dr Nikolas Stihl, ordförande för den rådgivande gruppen och tillsynsrådet vid STIHL, under den officiella byggstartsceremonin. Vi kommer också att börja tillverka batteridrivna verktyg vid vårt tyska högkvarter i Waiblingen i år och i Oradea med början 2025, vilket kommer att förbättra vår konkurrenskraft inom batterisegmentet avsevärt.

PROJEKT MED POSITIV EFFEKT UTÖVER DEN LOKALA REGIONEN

Florin Spataru, statsråd och därmed nära associerad med Rumäniens premiärminister Ion-Marcel Ciolacu, uttryckte sin uppskattning av den investering STIHL gör i Oradea och underströk projektets betydelse för hela landets ekonomiska utveckling:

– Tack vare att STIHL beslutat att bygga en ny batteriproduktionsanläggning just här förstärks inte bara den ekonomiska tillväxten i regionen, utan det kommer också att bidra till att stärka vår position som produktionsort på den globala marknaden.

Oradeas borgmästare Florin Birta fokuserade i sitt tal på de positiva effekter omlokalisering av ett globalt företag som STIHL har på den lokala ekonomin och arbetsmarknaden:

– Företagets beslut att investera i Oradea signalerar tydligt hur attraktiv regionen är.

BYGGD SOM HÅLLBAR ANLÄGGNING

Vid planering och uppförande av den nya anläggningen har stor vikt lagts vid hållbarhet och miljöskydd.

När den är klar kommer anläggningen att certifieras enligt det tyska byggcertifieringssystemet DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).

Anläggningen har ett solenergisystem och använder geotermisk energi för att värma och kyla kontorsbyggnaden, vilket innebär att anläggningen är helt oberoende av fossila bränslen. Konceptet är också förberett för målinriktad användning av gröna tak.

Nya Projekt 32 April 2024

FÖRBO I SAMVERKANSPROJEKT OM ÅTERBRUK AV LASTBÄRANDE KONSTRUKTIONSDELAR

Återhus är ett samverkansprojekt kring återbruk av tunga, lastbärande konstruktionsdelar från klimatintensiva byggmaterial som betong. Ett brett konsortium, där Förbo igår, har nu startat fas tre av projektet.

Det övergripande målet med Återhus är att ställa om bygg – och fastighetsbranschen till cirkulär ekonomi och möjliggöra kraftig minskning av koldioxidutsläpp.

Rent konkret är tanken att Återbruk 3.0 ska utveckla processer och verktyg som ska användas för att implementera återbruk av byggdelar med högst klimatpåverkan, det vill säga lastbärande konstruktioner i betong och stål i stor skala.

– Att implementera ett cirkulärt tänkande i vår affärsmodell ser vi som en naturlig fortsatt resa på vårt hållbarhetsarbete, säger Anna Olá, fastighetsutvecklingschef på Förbo.

Förbo bidrar med ett case, områdesutvecklingen av Lindome centrum, till samverkansprojektet. I områdesutvecklingen ingår att ersätta några befintliga fastigheter med ny bebyggelse.

Samverkansprojektets forskare ämnar inventera husen som ska rivas i Lindome och således komma med en konkret nulägesbild om vilka lastbärande delar som går att återbruka.

Förbo hoppas också kunna använda sig av digitala hjälpmedel som samverkansprojektet håller på att arbeta fram.

Bland annat en app för att bygga upp ett återbrukslager med exempelvis vitvaror och diskbänkar i bra skick, från renoveringen som pågår i området.

– På så vi kan vi förlänga livslängden på varorna och där igenom minska vårt klimatavtryck, säger Anna Olá. Vi är både stolta och ser det som en nödvändighet att vara med och driva på utvecklingen för att minska klimatavtrycket från bygg- och bostadsbranschen, avslutar hon.

Återhus 3.0 startade i december 2023 och ska pågå i två år.

14 parter ingår i projektkonsortium:

RISE, Förbo, Akademiska Hus, Bjerking, Codesign, Heidelberg Materials-Precast Contiga, KTH, Magnolia Bostad, NCC, Palats, QPG, Stockholms Stad, Svensk Betong, Tyresö Kommun.

Nya Projekt 33 April 2024

Är hastigheten för hög i ert bostadsområde?

Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i Sverige.

Komplett hastighetsdisplay

för endast

14.900:-

exkl. moms, frakt ingår

Kampanjpris gäller under april och maj -24

Paketet innehåller:

PT Basic hastighetsdisplay, standard frontskylt, 15 Amp batteri, batteriladdare, stolpfästen, skruvlås

PaceTell.se

Vad gör Du för att minimera olyckorna på

Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i Sverige.

Digitalt blinkande hastighetsdisplayer som aktiveras av radar har en bevisad fartsänkande effekt och bidrar till ett tryggare arbetsmiljö.

Specialpris på PaceTell Mini i praktisk förvaringsbox med varningstält.

Paketet innehåller:

- ”Sakta Ner” display

- Fäste till varningstält

- Batterilåda

- Batteri (räcker upp till 7 arbetsdagar)

- Batteriladdare

- Frontskylt (VÄGARBETE)

- Nissen Trio Sign varningstält

Kampanjpris april och maj -24

14.900:-

exkl. moms, frakt ingår

PaceTell Mini är en display som blinkar texten ”SAKTA NER” med röda LED-lampor om bilisten kör över den satta hastigheten. Enkel inställning med mobiltelefon.

PaceTell.se
er vägarbetsplats?

DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV FOGMAKER

DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV FOGMAKER

SLÄCKNINGSSYSTEM RÄDDAR

LIV

SLÄCKNINGSSYSTEM RÄDDAR LIV

och förebygger stillestånd

och förebygger stillestånd

Vid infarten till Mont Blanctunneln i Frankrike 1999 kastades en cigarettfimp ut genom ett bilfönster. Fimpen sögs in i luftintaget på en lastbil och luftfiltret började brinna. Inne i tunneln fattade hela lastbilen eld och 39 människor dog av rök och eld. Hade lastbilen haft Fogmakers släckningssystem hade elden förmodligen släckts innan den hunnit in i tunneln och ingen hade behövt dö.

Vid infarten till Mont Blanctunneln i Frankrike 1999 kastades en cigarettfimp ut genom ett bilfönster. Fimpen sögs in i luftintaget på en lastbil och luftfiltret började brinna. Inne i tunneln fattade hela lastbilen eld och 39 människor dog av rök och eld. Hade lastbilen haft Fogmakers släckningssystem hade elden förmodligen släckts innan den hunnit in i tunneln och ingen hade behövt dö.

VID BYGGET AV Varbergstunneln används Fogmakers brandsläckningssystem för fordon av entreprenörer som jobbar i tunneln.

VID BYGGET AV Varbergstunneln används Fogmakers brandsläckningssystem för fordon av entreprenörer som jobbar i tunneln.

– Den främsta anledningen att ha ett effektivt brandsläckningssystem på arbetsfordon är att det kan rädda liv. Men det handlar även om ekonomi. En snabb släckning minimerar skador på såväl fordonet som på omgivningen, understryker Lars Alrutz som är marknadschef på Fogmaker. Han konstaterar att om ett fordon skulle börja brinna på ett projekt som Varbergstunneln skulle det kunna skjuta byggprocessen med ett år. Detta med tanke på hur stora skador en fullt utvecklad fordonsbrand kan ställa till med i en tunnel.

– Den främsta anledningen att ha ett effektivt brandsläckningssystem på arbetsfordon är att det kan rädda liv. Men det handlar även om ekonomi. En snabb släckning minimerar skador på såväl fordonet som på omgivningen, understryker Lars Alrutz som är marknadschef på Fogmaker. Han konstaterar att om ett fordon skulle börja brinna på ett projekt som Varbergstunneln skulle det kunna skjuta byggprocessen med ett år. Detta med tanke på hur stora skador en fullt utvecklad fordonsbrand kan ställa till med i en tunnel.

– Därför är släcksystem obligatoriskt på alla fordon som går ner i gruvor eller tunnlar. Det är entreprenören som har ansvaret att fordonen har släcksystem.

SLÄCKER OCH KYLER

– Därför är släcksystem obligatoriskt på alla fordon som går ner i gruvor eller tunnlar. Det är entreprenören som har ansvaret att fordonen har släcksystem.

Fogmakers släckningssystem sprutar ut en fin vattendimma under minst 45 sekunder och som mest 90 sekunder. Vattendimman

SLÄCKER

OCH KYLER

Fogmakers släckningssystem sprutar ut en fin vattendimma under minst 45 sekunder och som mest 90 sekunder. Vattendimman

släcker elden och den långa aktiveringstiden kyler motorrummet.

– Med pulverbaserade släcksystem sprutas pulvret ut i en puff som släcker elden. Men det är fortfarande väldigt varmt vilket gör att det lätt kan återantända, förklarar Mario Flores som är key account manager på Fogmaker. Eld är beroende av tre komponenter för att starta och fortsätta att brinna – bränsle, syre och värme. Fogmakers system attackerar alla tre. När temperaturen i motorrummet når en viss temperatur brister en hydropneumatisk detektorslang och trycket i slangen minskar. När trycket minskar aktiveras en ventil på en kolvackumulator. Den trycker genom dysor i motorrummet under högt tryck ut en tät dimma av släckvätska som finfördelade droppar.

släcker elden och den långa aktiveringstiden kyler motorrummet.

– Med pulverbaserade släcksystem sprutas pulvret ut i en puff som släcker elden. Men det är fortfarande väldigt varmt vilket gör att det lätt kan återantända, förklarar Mario Flores som är key account manager på Fogmaker. Eld är beroende av tre komponenter för att starta och fortsätta att brinna – bränsle, syre och värme. Fogmakers system attackerar alla tre. När temperaturen i motorrummet når en viss temperatur brister en hydropneumatisk detektorslang och trycket i slangen minskar. När trycket minskar aktiveras en ventil på en kolvackumulator. Den trycker genom dysor i motorrummet under högt tryck ut en tät dimma av släckvätska som finfördelade droppar.

HINDRAR ÅTERANTÄNDNING

HINDRAR ÅTERANTÄNDNING

– Vattendropparna förångas i kontakt med värme och expanderar. En liter släckvätska blir 1 700 liter vattenånga, som trycker ut syret ur motorrummet. Vattenångan kyler också och sänker temperaturen i motorrummet med 700 grader på tio sekunder.

– Vattendropparna förångas i kontakt med värme och expanderar. En liter släckvätska blir 1 700 liter vattenånga, som trycker ut syret ur motorrummet. Vattenångan kyler också och sänker temperaturen i motorrummet med 700 grader på tio sekunder.

Släckvätskan består av 97 procent rent saltvatten och tre procent skumtillsats. Skumtillsatsen bildar en film på motorrummets delar så att bensinångor eller diesel hindras från att återantända.

Släckvätskan består av 97 procent rent saltvatten och tre procent skumtillsats. Skumtillsatsen bildar en film på motorrummets delar så att bensinångor eller diesel hindras från att återantända.

Med Fogmakers släcksystem är det lätt att göra rent i motorrummet efter en släckt brand. Det är bara att spola rent med vatten. Med ett pulversläckningssystem finns risk för rost på maskiner och komponenter eftersom släckpulver är korrosiva.

Med Fogmakers släcksystem är det lätt att göra rent i motorrummet efter en släckt brand. Det är bara att spola rent med vatten. Med ett pulversläckningssystem finns risk för rost på maskiner och komponenter eftersom släckpulver är korrosiva.

– Att ha ett enkelt och effektivt släckningssystem på fordon i gruvor och tunnlar handlar om liv eller död. Det är en liten investering om man tittar på det stora hela. Men det räcker inte att installera ett system, du måste se till att det finns en fungerande service. Det får du med Fogmaker, lovar Lars Alrutz.

– Att ha ett enkelt och effektivt släckningssystem på fordon i gruvor och tunnlar handlar om liv eller död. Det är en liten investering om man tittar på det stora hela. Men det räcker inte att installera ett system, du måste se till att det finns en fungerande service. Det får du med Fogmaker, lovar Lars Alrutz.

Nya Projekt April 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS
www.fogmaker.com
DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV FOGMAKER 57
DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV FOGMAKER www.fogmaker.com
59

FOGMAKER ÄR FORDONSBRANDENS VÄRSTA FIENDE

En fordonsbrand är varje förares mardröm och ett direkt hot mot både liv och investeringar. För att hålla passagerare, förare, last, och fordon säkra måste en eld upptäckas tidigt och hanteras innan den sprids och orsakar en katastrof.

I fordon med traditionella förbränningsmotorer startar de flesta bränder i motorrummet – ett område som typiskt innehåller stora kvantiteter diesel eller bensin och hydrauloljor, ofta under tryck. En eld utvecklas fort och blir snabbt omöjlig att hantera med en handbrandsläckare.

Fordon och maskiner med andra energikällor, till exempel batterier, har fortfarande andra faror som värmare, A/C kompressor och hydraulik. Många är oroliga för att batterierna ska börja brinna, men forskning som redovisades på FIVE konferensen 2023 visar att 50-60% av eldsvådor i elfordon aldrig involverar batteriet. De batterier som finns i elbilar, bussar och maskiner tar sällan eld och när det händer är det nästan alltid på grund av en kollision eller yttre eld.

Ett brandskyddssystem kan inte skydda mot kollisioner, men det kan skydda mot yttre eld och hindra denna från att spridas till batteriet. Om det värsta ändå händer kan brandskyddssystemet kyla batteriet och vinna tid för att lämna fordonet.

När ett litiumjonbatteri väl brinner är det svårt att släcka. De kemiska processerna i batteriet sker snabbt och batteriets skal skyddar branden – man kommer inte åt att släcka den. Det bästa har visat sig vara att kyla batteriet med vatten.

Fordon och maskiner med bränsleceller har liknande risker och en eld kan leda till en förödande explosion, så dessa behöver också ett välgenomtänkt brandskydd.

BRANDSKYDD FRÅN FOGMAKER

Fogmakers brandskyddssystem utvecklas och tillverkas i Växjö, och har installerats i nästan 300,000 fordon världen runt sedan starten i mitten av 1990-talet. Systemet är designat för motorrum och andra slutna utrymmen, finns i allt från bussar till hamnkranar, och skräddarsys för varje fordonsmodell och energikälla.

Temperaturen i ett slutet utrymme ökar snabbt när det brinner. Värmen löser ut systemet och Fogmakers lösning sprutar ut en finfördelad vattenbaserad dimma. Patenterade dysor delar upp vätskan så en enda droppe blir 8,000 mikrodroppar. Rent praktiskt innebär detta att dimman kan ta upp värme från branden, expandera och kväva elden, och kyla området för att förhindra återantändning.

Systemet är designat för att fortsätta kyla mellan 40 och 90 sekunder beroende på tillämpning, och detta är vitalt för att förhindra att elden flammar upp igen. Fogmaker fungerar oberoende av fordonets position – alltså även om det ligger på sidan eller på taket – och är självklart helt automatiskt och oberoende av elektricitet.

ECO 1 – FÖR EN PFAS-FRI

FRAMTID

Många brandbekämpningsprodukter innehåller PFAS. Detta är en grupp kemikalier som består av tusentals ämnen och används i allt från stekpannor till brandskum. Alla PFAS-kemikalier är inte lika, men en del är bioackumulerande och lagras i djur och människor.

Fogmakers originalvätska innehåller låga halter av PFAS och företaget har utvecklat en ny vätska som är 100% PFAS-fri: Eco 1. Den är GreenScreen CertifieradTM på silvernivå, vilket innebär att en oberoende tredje part har verifierat alla beståndsdelar i vätskan från ett hälso- och miljöperspektiv.

Eco 1 är unik genom att den hanterar alla tre sidorna av brandtriangeln – värme, syre, och bränsle – är 100% PFAS-fri, och klarar brandtester med samma volymer som Fogmaker Original.

Besök www.fogmaker.com för mer information.

Nya Projekt April 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS

KONTORSPALATS

ETT NYTT
I STOCKHOLM >>>

ETT NYTT KONTORSPALATS I STOCKHOLM

Studio Stockholm Arkitektur har fått uppdraget att transformera den kulturhistoriska fastigheten Moraset 1 på Sveavägen 50 i Stockholm och Avanti Partners har fått i uppdrag att jobba med den strategiska uthyrningen.

I det nya konceptet finns ett tydligt fokus på att ta tillvara på fastighetens historia och befintliga arkitektur, samtidigt som moderna funktioner och kvaliteter införlivas över de totalt åtta våningsplanen.

Målet är att hitta en hyresgäst som kan skapa sin egen identitet i byggnaden och som önskar vara synlig i bottenplanet.

Fastigheten på Sveavägen 50 har en rik historia som sträcker sig till 1800-talet, där olika butiksverksamheter i kombination med bostäder har avlöst varandra genom åren.

I samband med att den tidigare hyresgästen flyttade ut under hösten 2023 påbörjades en varsam transformation.

Studio Stockholms uppdrag innefattar en strategi för utvecklingen, en ny varumärkesprofil, ett nytt koncept och projekteringen av hela byggnaden, interiört såväl som exteriört. Avanti Partners är strategiskt och operativt ansvarig för arbetet med uthyrningen.

– Den här typen av helhetsprojekt passar oss på Studio Stockholm perfekt. Med stor respekt för huset har vi tagit fram en strategi för hela byggnadens långsiktiga utveckling. Dels handlar det om en varsam renovering där vi tar till vara på det som redan finns, dels om att skapa nya kvaliteter för ett modernt kontor som möter både dagens och framtidens krav. Allt inom ett enhetligt och sammanhållet koncept – Petit Palä, säger Alessandro Cardinale, grundare och ansvarig arkitekt på Studio Stockholm.

Projektnamnet Petit Palä, som översätts till “det lilla palatset”, syftar till att med glimten i ögat betona byggnadens status även i den mindre skalan och dess placering längs en viktig kommersiell gata i Stockholm.

INTELLIGENTA NÄTSTATIONER FÖR DET SMARTA ELNÄTET

INTELLIGENTA NÄTSTATIONER FÖR DET SMARTA ELNÄTET

INTELLIGENTA NÄTSTATIONER FÖR DET SMARTA ELNÄTET

KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer för sekundär distribution upp till 24 kV. Vi levererar nyckelfärdiga, intelligenta stationer för sektionering av tätort- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationerna kan utrustas för mätning, övervakning och kommunikation. Stationer för vindkraft, industri och laddstationer för elfordon ingår också i vår portfölj.

KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer för sekundär distribution upp till 24 kV. Vi levererar nyckelfärdiga, intelligenta stationer för sektionering av tätort- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationerna kan utrustas för mätning, övervakning och kommunikation. Stationer för vindkraft, industri och laddstationer för elfordon ingår också i vår portfölj.

KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer för sekundär distribution upp till 24 kV. Vi levererar nyckelfärdiga, intelligenta stationer för sektionering av tätort- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationerna kan utrustas för mätning, övervakning och kommunikation. Stationer för vindkraft, industri och laddstationer för elfordon ingår också i vår portfölj.

I våra nätstationer ingår unerRING som är ett mordernt RMU ställverk föreberett för framtidens smarta elnät. Hög person- och driftsäkerhet är nyckelegenskaper. Ställverket är modulärt och byggs upp fack för fack med fri konfigurering. unerRING är miljövänligt, fritt från SF6-gas och använder vakuum som brytmedium. unerRING är ljusbågssäkert, då alla primärdelar är enfasigt inbyggda i epoxi enligt ”sealed-for-life” principen.

I våra nätstationer ingår unerRING som är ett mordernt RMU ställverk föreberett för framtidens smarta elnät. Hög person- och driftsäkerhet är nyckelegenskaper. Ställverket är modulärt och byggs upp fack för fack med fri konfigurering. unerRING är miljövänligt, fritt från SF6-gas och använder vakuum som brytmedium. unerRING är ljusbågssäkert, då alla primärdelar är enfasigt inbyggda i epoxi enligt ”sealed-for-life” principen

I våra nätstationer ingår unerRING som är ett mordernt RMU ställverk föreberett för framtidens smarta elnät. Hög person- och driftsäkerhet är nyckelegenskaper. Ställverket är modulärt och byggs upp fack för fack med fri konfigurering. unerRING är miljövänligt, fritt från SF6-gas och använder vakuum som brytmedium. unerRING är ljusbågssäkert, då alla primärdelar är enfasigt inbyggda i epoxi enligt ”sealed-for-life” principen

KL Industri AB • Box 2039 • 612 02 Finspång Telefon 0122-243 00 E-mail info@kl-industri.se • www.kl-industri.se uner RING ®
KL Industri AB • Box 2039 • 612 02 Finspång Telefon 0122-243 00 E-mail info@kl-industri.se • www.kl-industri.se uner RING
KL Industri AB • Box 2039 • 612 02 Finspång Telefon 0122-243 00 E-mail info@kl-industri.se • www.kl-industri.se uner RING ®

TRYGGA NÄTSTATIONSLEVARANSER - NU OCH I FRAMTIDEN

KL Industris långsiktiga mål är att inte bara möta, utan att överträffa kundernas förväntningar - trygga leveranser, hög leveransprecision och kort leveranstid är vad som alltid kännetecknat bolaget.

Behovet av nätstationer på marknaden ökar nu kraftigt och bolaget fortsätter ta steg framåt för att även i framtiden vara kundernas självklara val – som samarbetspartner och leverantör.

Året 2022 mötte en stor del av världen utmaningar vilka saknar motstycke i modern tid, de stora mänskliga umbäranden som sedan dess drabbat så många är svåra att förstå och att sätta ord på. Den pågående krigssituationen i Östeuropa medförde också andra, om än inte lika allvarliga, problem för samhället, för företag och verksamheter i stort. Brister på kritiskt insatsmaterial och långa leveranstider inom tidigare stabila leverantörskedjor skapade, och fortsätter generera, stora utmaningar för många verksamheter.

Efter de påfrestningar som samhället har stått inför, med materialbrist och störningar i inflöde, har KL Industri under det senaste året drivit ett intensivt arbete för att återställa balansen och den leveransförmåga kunder alltid förknippat med bolaget. Glädjande nog är leveransmöjligheterna idag också därför avsevärt bättre än vid motsvarande tidpunkt under förra året.

– Om en kund har egna transformatorer och önskar beställa en betong- eller plåtnätstation, är vi nästan nere på en normal ledtid och kan i många fall erbjuda korta leveranstider. Vi har successivt ökat vår produktionskapacitet för att kunna möta de förväntningar och den efterfrågan vi ser finns från våra kunder och från marknaden i stort. Det finns därför fortfarande möjligheter för kunder som lägger order nu att få leverans av nätstationer redan under 2023, säger Roger Andersson, Marknadsoch Försäljningschef.

Produktionsanläggningen i Finspång är hjärtat i företagets verksamhet. Genom att strukturera arbetet som en sammanhängande process, med komponenterna enligt löpande bandprincipen, skapas en smidig och effektiv produktion. Detta ökar inte bara produktionsförmågan, utan säkerställer också en konsekvent hög kvalitet. Varje steg i tillverkningsprocessen är finjusterat för att möta kundernas specifika behov och önskemål.

– Vi har en strömlinjeformad produktion där vi har möjlighet att också öka produktionskapaciteten. I stället för att ha ett arbetslag som bygger en station helt klar vid en station, skickar vi nätstationen genom ett produktionsflöde. Det ger oss förmågan att balansera vår produktionskapacitet och därigenom också anpassa leveranskapaciteten. Det är en av våra styrkor, inte minst i en sådan situation som marknaden nu är i, berättar Roger Andersson.

De kommande utmaningarna inom el- och energisektorn är stora. Samhället och marknaden planerar för ökade investeringar bland annat i form av ökad elektrifiering, ökad produktion av stor- och småskalig miljövänlig energi samt utbyggnad av infrastruktur för laddning av elektriska fordon. Detta kommer att medföra ökade krav på aktörerna på marknaden och på förstärkning av förmågan

att leverera smarta tekniska lösningar i nödvändig omfattning. KL Industri ser dock fram mot dessa utmaningar med tillförsikt.

– Vi har arbetat hårt för att nå den produktionskapacitet vi har i dagsläget. Vi har vidtagit åtgärder baserat på det våra kunder har kommunicerat och det vi själva har observerat, det inkluderar allt från leveranser till tekniskt stöd. Vi lägger nu än mer vikt vid att föra en tät dialog och upprätta starka samarbeten med leverantörer och kunder, detta utgör en nyckel till framtida utveckling.

För medarbetarna på KL Industri är det en hjärtefråga att kunna leverera stationer i tid, kundernas behov är i centrum för allt som görs. Att ses som en pålitlig partner och kunna bidra till utvecklingen av samhället engagerar, samtidigt som att vara ledande inom branschen i Norden förpliktigar. Man ser dock ljust på framtiden och ser fram mot vad den har i beredskap åt företaget.

– Vi strävar alltid efter förbättring och har lagt ner mycket arbete på att säkra våra leveranser som helhet. Genom en aktiv dialog med våra kunder bland annat gällande prognoser ges de möjlighet att justera sina leveranser efter deras eget behov och den verksamhet de själva driver. Dessutom har vi ökat våra resurser för att ytterligare förbättra vår tillgänglighet och vårt teknikstöd. Hela organisationen har stärkts för att kunna fortsätta anpassa vår totala leveransförmåga efter marknadens krav och kundernas behov – vi kommer att vara redo att svara upp även mot kommande utmaningar! avslutar Roger.

Nya Projekt April 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS

NCC RENOVERAR TINGSRÄTTEN I FINSKA VANDA

NCC har fått i uppdrag av det statliga fastighetsbolaget Senatfastigheter att renovera tingsrätten i stadsdelen Tikkurila i Vanda, Finland. Uppdraget sker i partnering och ordervärdet uppgår till cirka 460 MSEK.

NCC:s uppdrag är att renovera den befintliga tingsrättsbyggnaden, uppföra en tillbyggnad samt riva den befintliga polisstation som idag finns på området. Projektet kommer att genomföras i ett partneringsamarbete mellan NCC och Senatfastigheter.

– Fastigheten som byggdes ursprungligen på 80-talet kommer nu få ett ordentligt ansiktslyft. Med en noga planerad process och i tätt partneringsamarbete med Senatfastigheter kommer vi att bevara fastighetens arkitektoniska och kulturhistoriska värde, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Fastigheten rymmer idag Östra Nylands tingsrätt, förmyndarverksamhet, rättshjälpsverksamhet, allmänna åklagarväsendet och kronofogden. Den nya tillbyggnaden kommer att innehålla kontor och kundtjänstmottagning. Rättssalarna kommer att moderniseras och utrustas med ny teknik och system för att kunna genomföra digitala rättsliga processer.

– Det här samarbetet är ett viktigt steg mot att få tingshuset i Vanda renoverat. Vi har valt en pålitlig aktör som vår entreprenörspartner, som kan genomföra detta krävande projekt i enlighet med planerna. Med ett nyrenoverat tingshus kommer vi kunna erbjuda ännu fler funktionella och moderna lokaler för de olika aktörerna inom rättsväsendet, säger Jonni Laitto, byggchef Senatfastigheter.

Byggnationen inleds under våren och förväntas färdigställt våren 2026.

Uppdraget om cirka 460 MSEK orderregistreras i andra kvartalet 2024 i affärsområde NCC Building Nordics.

SKB FORTSÄTTER BYGGA ENLIGT PLAN

På en avvaktande marknad där många bostadsföretag trampat på bromsen har SKB fortsatt bygga enligt plan. Under 2023 färdigställdes 128 kooperativa hyresrätter och spadtag togs för ytterligare 229 lägenheter. Samtidigt växer SKB som förening och hade 93 155 medlemmar vid årets slut.

När 2023 summeras är den finansiella ställningen fortsatt stark, med en omsättning på 907 (841) miljoner kronor och ett överskott på 105 (132) miljoner. Det totala värdet på SKB:s 148 fastigheter var vid årsskiftet 26,1 miljarder.

– Trots ett utmanande år med stigande kostnader har vi en fortsatt stabil ekonomi och med ett starkt kreditbetyg. Det medförde goda lånevillkor och att kostnaderna inte har ökat lika kraftigt hos oss som hos många andra bostadsföretag, säger Ingrid Gyllfors, vd SKB.

SKB är en kooperativ hyresrättsförening och det är mycket tack vare upplåtelseformen och sunda finanser som föreningen har kunnat fortsätta bygga enligt plan. Även SKB drabbas av stigande kostnader, men det finns ett viktigt skäl till att byggnationen fortsätter: medlemmarna.

– SKB fortsätter att växa som förening och många medlemmar väntar på bostad, så vi behöver hålla en rimlig byggtakt, det är vår uppgift, säger Ingrid Gyllfors.

Under året har 509 kooperativa hyresrätter varit under produktion, varav 128 lägenheter färdigställdes under våren, i kvarteret

Lysosomen i Hagastaden, medan bygget av kvarteret i Torshamn i Kista fortsatte.

Två nya spadtag togs, för kvarteret Ananasen på östra Södermalm i Stockholm, där 153 lägenheter ska uppföras och för kvarteret Modellören i Gustavsbergs hamn, med 76 nya lägenheter. Värmdö blir därmed den åttonde kommunen som SKB är etablerad i.

Samtidigt fick SKB en markanvisning av Stockholms stad för 134 nya bostäder på Årstafältet. Fram till 2031 planeras byggstart för cirka 1 250 lägenheter.

ETT GRÖNARE OCH TRYGGARE BOENDE MED SKB

Hållbarhetsarbetet fortsatte på flera fronter. SKB:s koncept ”Grönt boende” syftar till att underlätta för medlemmar att göra ”grönare” val och årets tema var minskad energianvändning och varmvattenförbrukning.

– Det ska vara enkelt att göra rätt. Tillsammans med boende och våra hållbarhetsambassadörer har vi bland annat jobbat med konkreta energispartips och en checklista för att hitta energitjuvar i våra fastigheter, säger Ingrid Gyllfors.

SKB 2023 I KORTHET

148 fastigheter (147 st år 2022)

8 484 kooperativa hyresrätter (8 355)

93 155 medlemmar (92 792)

105 mkr resultat (132)907 mkr nettoomsättning (841)

1 257 lägenheter beräknas byggstarta fram till 2031

Nya Projekt 46 April 2024

SÅ SKA BOSTADSBYGGANDET TA FART I PAJALA

Nu satsar Pajala kommun tillsammans med Kaunis Iron för att få igång bostadsbyggandet. Bygglyftet, kallas samverkansprojektet som erbjuder byggbar mark.

– I ett första steg har Pajala bostäder bestämt sig för att inleda arbetet för att bygga cirka 20 nya lägenheter, de första vi byggt sedan 2013, säger Leif Gräsvik, vd Pajala bostäder.

I Sverige är 400 000 arbetslösa, medan det finns 150 000 lediga jobb. I Pajala är i skrivande stund 51 inskrivna hos Arbetsförmedlingen och det finns 273 lediga jobb.

Därutöver kommer Kaunis Iron att behöva ytterligare minst ett 50-tal nya medarbetare den dag det nya dagbrottet i Sahavaara ska tas i drift. Tillsammans med Pajala kommun har Kaunis Iron nu tagit fram ett koncept, Bygglyftet, för att få igång bostadsbyggandet i kommunen.

FREDRIK HOLMSTRÖM, UTVECKLINGSCHEF, PAJALA KOMMUN:

– Vi har kartlagt all ”byggbar mark” som vi kan erbjuda och vi ser att vi kan skapa utrymme för 80 nya lägenheter på fyra tomter, ytterligare åtta radhus och cirka 40 villatomter. Vi vill satsa på att bygga boenden för familjer. Vi ser att projektet ”Hej hemby” har en lista på nyfikna som är intresserade av att flytta hit.

– Vi jobbar för att göra allt vi kan som kommun för att underlätta för entreprenörer att sätta spaden i marken. Vi kan utlova snabb

hantering av de projekt som blir aktuella.

Ett tecken på Pajala kommuns nya offensiva strategi är det faktum att Pajala bostäder nu beslutat förbereda för att bygga cirka 20 nya lägenheter centralt i Pajala 2025. De första de bygger på tio år. Ett tydligt trendbrott, med andra ord.

ÅSA ALLAN, VICE VD, KAUNIS IRON:

– Vi ska hjälpas åt att kommunicera ut möjligheterna som finns här och vårt underliggande behov är ju en garant för att nya bostäder behövs. Vi ser att det byggs nytt igen nu här i kommunen och att det föds barn i byarna, så vi måste alla hjälpas åt att skapa bra förutsättningar för ett växande Pajala. Det ska vi göra dels genom att åka på branschevent tillsammans, dels bjuda in aktuella entreprenörer.

ULRICA HAMMARSTRÖM, KOMMUNALRÅD, PAJALA KOMMUN:

– Vi har ett oerhört stort behov av bostäder och det är en nyckel till att lösa många av de utmaningar vi står inför. Att Pajalabostäder nu beslutat att bygga nya lägenheter är en stark signal för den framtidstro som finns i kommunen och jag hoppas att det kan bidra till att fler aktörer tar steget att våga börja bygga bostäder i Pajala. Att vi dessutom kan kroka arm med näringslivet på denna resa ser jag som extra positivt för att skapa en växande och attraktiv kommun. En färsk attitydundersökning visar också ett exempellöst stöd för de nya gruvorna i kommunen. Hela 90 procent av kommunmedborgarna är positiva till nya dagbrott.

Nya Projekt 47 April 2024

SKYDDSPRODUKTER HAR ALLT FÖR UPPRUSTNING AV SKYDDSRUM

Skyddsprodukter i Sverige har kompetens och produkter för utrustning av skyddsrum. I en tid av allt mer fokus på säkerhet och beredskap ökar nu upprustningen av gamla och bygge av nya skyddsrum.

Skyddsprodukter är landets ledande specialistföretag inom utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för civila skyddsrum och försvarsanläggningar. En modern fabrik med högklassig maskinpark och testutrustning garanterar kvalitet liksom specialutbildad personal.

– Vi har lång erfarenhet av skyddsrum, säger Tore Robertsson, styrelseordförande och grundare av Skyddsprodukter i Sverige AB, som startades för 30 år sedan och som blivit ganska ensamma på marknaden. Det har varit en liten marknad, men den växer kraftigt nu i skuggan av en allt oroligare omvärld.

Skyddsprodukter är en mekanisk industri med egen tillverkning och lagerhållning av kompletterande utrustning, totalt 1500 produkter i lager.

– Det är en grannlaga uppgift att tillhandahålla utrustning som uppfyller alla krav för skyddsrum. Det gäller att de håller för bombstötar, står emot stridsgaser och bakteriell krigföring för att ta några exempel. Men alla våra produkter är certifierade och godkända av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och vår produktion övervakas noga av myndigheten.

Bland produkterna märks dörrar, luftintag, golvbrunnar och ingjutnings-gods, fläktar, stötvågsventiler och filter av olika slag, skyltar, packningar, verktygslådor och mycket annat. Men det är ofta inte bara installationer som behövs. Många viktiga verktyg och annan utrustning kan ha försvunnit från skyddsrummen under åren.

En statlig utredning om ”stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap” har nyligen lagts på regeringens bord jämte en rad remissvar och beslut väntas framöver om miljarsatsningar på upprustning av befintliga skyddsrum och bygge av nya. Det finns i Sverige 650 000 skyddsrum som räcker till sju miljoner invånare. Ytterligare 700 000 skyddsrumsplatser planeras varav hälften bara i Stockholm. Det handlar om investeringar på 750 miljoner kronor per år från 2025.

– Alla svenska skyddsrum ska inspekteras under ett fåtal år med början 2025. Många fastighetsägare kommer att bli varse vilket ansvar de har när myndigheterna börjar göra sina kontroller.

– Det svenska skyddsrumssystemet är ett utmärkt exempel på högklassig ingenjörskonst. Men det behöver underhållas. Självfallet står vi med vår unika kompetens för all tänkbar rådgivning. Den som ska utrusta ett skyddsrum behöver någon att hålla i hand, säger Tore Robertsson.

www.skyddsrum.eu

Bildtext kollage Skyddsprodukter: Skyddsprodukter har 1500 produkter för utrustning av skyddsrum i lager, bland annat splitterskydd för övertrycksventiler, stötvågsventiler för ventilationssystem och stomgenomföringar ingjutningsgods.

Nya Projekt April 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS

VEM ANSVARAR FÖR SÄKERHETEN I DIN FASTIGHET?

Organisationen Belysningsbranschen och arbetsgruppen Säkerhet genom Nödbelysning (FSN) har vid flera tillfällen genomfört studier om hur situationen ser ut i offentliga byggnader när det gäller nödbelysning. Studierna har handlat om att titta närmare på om nödbelysningen fungerar samt om fastighetsägares respektive myndigheters tillsyn varit tillfredsställande. Resultatet av undersökningarna har varit nedslående. Allt för ofta har nödbelysningen varit helt ur funktion och den främsta orsaken har bedömts vara fastighetsägarnas slarv med att utföra den kontroll som krävs.

– Att tillsyn och gällande regelverk inte följs har även vi sett i offentliga byggnader och anläggningar, säger Anders Adelin, produktchef för nödbelysningsområdet hos KAMIC. Tittar man grundläggande på denna fråga så handlar ytterst nödbelysning om att säkra utrymningsvägarna och att rädda liv. Sköts inte den löpande kontrollen enligt de regler som finns så kan fastigheter bli rena dödsfällor om olyckan är framme, menar Anders.

Nödbelysning är en säkerhetsprodukt och föreskrivs idag i alla offentliga miljöer som skolor, sjukhus, hotell, affärer, parkeringshus, arbets- och samlingslokaler m.fl. Syftet är självklart att enkelt hitta till utrymningsvägarna vid en fara som t ex brand, rökutveckling, gasutsläpp, bomb- eller terrorhot.

Även ett vanligt strömavbrott kan vara en anledning till utrymning. Men det behöver inte bara handla om utrymning. Nödbelysningen ska även ge tillräckligt med ljus för att kunna avsluta viktiga avstängningsprocedurer som i sig själva kan bli en fara om de får fortgå. Samma förhållande gäller för brand- och annan säkerhetsutrustning, den ska kunna hittas när faran är framme.

LAGAR OCH KRAV SOM STYR

Det är Boverket, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket och MSB:s lagar och krav som styr var och hur nödbelysning ska installeras. Svensk Standard samt FSN tillför råd och rekommendationer i frågorna.

När det kommer till underhåll och funktionstester finns det att antal parametrar som är viktiga att följa. Tekniken idag har gjort

det lättare att se om en nödljusarmtur har fel eller är trasig. Nödbelysningssystem med central eller fjärrövervakning gör det enklare att övervaka större anläggningar om man t ex jämför med mindre lokaler där armaturerna oftast måste kontrolleras manuellt. Möjligheten med självtest på armaturnivå är ändå en bra lösning.

– De flesta nödbelysningsarmaturer på marknaden idag är utrustade med självtestfunktion, vilket gör det lättare att upptäcka fel i både elektronik och batterier, menar Anders Adelin. I de fall det finns fel eller andra avvikelser så indikerar armaturen detta via en blinkande LED-diod och man kan åtgärda problemet, säger Anders.

LOGGBOK FÖR LÖPANDE NOTERINGAR

När en anläggning tas i drift ska det i enlighet med Svensk Standard finnas ritningar som visar hela nödbelysningsinstallationen. Dessa ska signeras av ansvariga och förvaras i fastigheten som en bekräftelse på att anläggningens installation uppfyller Svensk Standard.

Även en loggbok för löpande noteringar av rutinkontroller, tester, fel samt brister ska upprättas och sparas på liknande sätt för framtiden. Ett sätt att säkra upp att tester och löpande kontroller sköts som det är tänkt.

– Det är du som fastighetsägare som har det yttersta ansvaret för att kontroller och tester genomförs. Har du en tillfällig eller permanent hyresgäst i en lokal går uppgiften och ansvaret vidare till hen, påpekar Anders.

Vad gäller då? Regelverket vad gäller testningsintervall för nödbelysning ser ut så här:

1.) Är kravet minst 1 timmes nödljusdrift ska anläggningen testas minst 15 minuter varje månad.

2.) Utöver månadskollen måste också armaturerna kapacitetstestas 1 timme, en gång per år, d.v.s 100% nöddrift för att se batteriernas funktion samt kondition.

Vill du ha mer kunskap om varför, hur och var nödbelysning ska installeras och underhållas, besök vår webb Nödbelysning/ Mer Fakta> där både dokument och information finns, eller kontakta våra backoffice-medarbetare via 054-57 01 20 som kan berätta mer.

Nya Projekt April 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS

HSB BYGGSTARTAR

HSB BRF PRISMA I MÖLNDAL >>>

HSB BYGGSTARTAR HSB BRF

HSB har tagit beslut om att starta byggnationen av HSB brf Prisma i Mölndal. Innan sommaren tas det första spadtaget för de 58 lägenheterna fördelade i två huskroppar med karakteristisk arkitektur.

Första idéskissen ritades redan för 12 år sedan och 2023 öppnade HSB upp för försäljning av lägenheterna i HSB brf Prisma på Kämpegatan i Mölndal. Nu är säljmålet uppnått och HSB har beslutat om byggstart.

– Det är otroligt spännande för oss att äntligen komma till byggstart för detta projekt som vi arbetat med så länge, och det är inte vilka hus som helst, dessa är skräddarsydda för just denna platsen, säger Joel Einemark projektchef på HSB ProjektPartner.

HSB brf Prisma består av 58 lägenheter fördelade på två huskroppar med garage, tvättstuga allaktivitetsrum och övernattningslägenhet. Husen är utformade med branta tak och karakteristiska vinklar som ger i vissa lägenheter takhöjder på upp till fem meter.

– Vi är oerhört stolta över projektet och genom byggstarten är det nu äntligen dags att få möjlighet att förverkliga våra visioner. Tillsammans kommer vi skapa något fantastiskt till dem som valt att göra denna plats till sitt hem, säger David Blücher VD på HSB Mölndal.

HSB har gett klartecken till totalentreprenören Wästbygg Gruppen att starta bygget. Planen är att sätta spaden i marken innan semestern i år, och inflyttning blir under sommaren 2026.

– Det är ett bra intresse och vi har haft en stabil försäljning trots att förutsättningarna är lite utmanande just nu. Lägenheterna har stor variation, från små ettor till stora etagelägenheter och många lägenheter har extrautrymmen i form av loft eller hemmakontor, detaljer som många kunder uppskattar, säger Louise Levin, försäljningsansvarig på HSB ProjektPartner.

Husen kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god innemiljö och bra materialval.

OM HSB BRF PRISMA

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Antal bostäder: 58

Antal rum: 1 - 5 rum och kök

Inflyttning: Preliminärt sommaren 2026

Arkitekt: Mattias Karlsson, Arkitekt SAR/MSA

Miljöcertifiering: Miljöbyggnad nivå silver

Idag kom det glädjande beskedet att Mark- och miljö-överdomstolen har beslutat att anta detaljplanen för Karlstads resecentrum.

Det innebär att Karlstads resecentrum kan fortsätta att byggas i sin helhet för att bli ett nav för allt resande och att binda ihop staden.

Mark- och miljödomstolen beslutade att upphäva planen eftersom en dispens för träden runt resecentrum inte fanns då, något som sedan dess kommit på plats. Mark- och miljööverdomstolen har under processen låtit parterna komma till tals på nytt och har utifrån detta gjort bedömningen att detaljplanen för Karlstads resecentrum ska godkännas.

Så här säger representanter för de fyra parterna som tillsammans bygger Karlstads resecentrum om godkännandet:

– Vi är glada detaljplanen nu är antagen och att vi kan fortsätta arbetet och färdigställa Karlstads resecentrum. Det stärker Karlstads och Värmlands position och utvecklar samtidigt staden, säger Anders Tallgren (S), kommunalråd i Karlstads kommun.

– Vi är glada över att ha fått ett besked. Vi kommer nu att planera vidare, tillsammans med kommunen, regionen och Trafikverket. Vår gemensamma vision är en tryggare och bättre centralstation. På så sätt kan vi bidra till att fler väljer att resa med tåg, säger Thomas Sandberg, projektchef på Jernhusen.

– Det är glädjande att vi nu kan fortsätta utveckla det hållbara resandet i Värmland. Genom att samla all kollektivtrafik på samma plats, skapar vi kortare och enklare byten för både värmlänningarna och de som besöker vår region, säger Elisabeth Björk (V), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Värmland.

– Det är mycket positivt att arbetet med hela Resecentrum nu kan påbörjas. Förutsättningar för stadens utveckling på båda sidor spåren och regionens pendlingsmöjligheter förbättras, vilket ger en styrka för hela landet, säger Bengt Rydhed, ställföreträdande regiondirektör på Trafikverket.

Planen är att starta ombyggnationen av gatorna runt resecentrum sent under 2024 eller tidigt 2025, beroende på väderförhållanden.

SYSTEMSVETS – SPECIALISTER MED HELHETSANSVAR

Systemsvets är inriktade på högkvalificerade svets- och montagearbeten främst i rostfritt men även andra material. Företaget har högsta fokus på sin specialistkompetens, men har samtidigt mycket stor bredd.

Kunderna finns inom allt från läkemedelsindustri, övrig processindustri och kärnkraft, till gas- och kylanläggningar. Processinstallationer och rostfritt är de gemensamma nämnarna för alla affärsområden. Systemsvets har också en stor bredd genom att ta helhetsansvar och leverera paketlösningar. Åtagandet spänner över alla faser från planering av uppdraget till och med tester, inspektion och dokumentation.

SMIDIGA OCH FLEXIBLA

Systemsvets har två fullskaliga stationära verkstäder, i Norrköping och Uppsala. Där produceras moduler och skiddar och här förebereder man för installationer i fabrik. De senaste åren har Systemsvets dessutom investerat i flera mobila verkstäder, vilket är en otroligt smidig och flexibel lösning som gör att man kan producera och montera med största precision, utan att ta upp dyrbar yta i fabriksbygget.

– Kunderna uppskattar verkligen vår förmåga att vara på plats snabbt med våra mobila verkstäder för att starta upp arbetena och sedan att vi fullföljer projektet till och med den avslutande dokumentationsfasen, berättar Nicke Sundberg, som är projektledare. Vi tar helhetsansvar mot kunden för all dokumentation gällande vårt arbete. Dokumentationen omfattar materialcertifikat, material-

mottagning, RA-mätning, svetslistor, testprotokoll samt inspektion. Företaget har mer än tjugo års erfarenhet av att hantera projekt i alla faser.

Systemsvets utför både processinstallationer och service. Affärsidén är att leverera högklassiga lösningar inom allt slags montage. Den huvudsakliga inriktningen är vid större fabriksbyggnationer men även skilda typer av uppdrag inom övrig industriell service.

– Vi är verksamma inom områden såsom läkemedel, livsmedel, kylanläggningar och maskinmontage och andra områden som är i behov av rostfria installationer, fortsätter Nicke Sundberg.

– Att garantera en hög kompetens ställer stora krav på vår personal. För att säkerställa kvalitén på våra uppdrag genomförs kontinuerligt utbildningar inom olika kvalitetsförbättrande områden. Detta för att alltid hålla högsta fokus på kvalitet, avslutar Nicke Sundberg.

SPÅRBARHET OCH DOKUMENTATION

Systemsvets är nischade inom avancerad TIG- och Orbitalsvetsning samt rördragning där kraven på renhet, ytfinish samt spårbarhet och dokumentation är höga.

All personal får genomgå svetsarprövning enligt SS-EN 287 och/eller SS-EN 1418. De är utbildade inom standarden ISO 5817 för att säkerställa den kvalitet som krävs.

Systemsvets är godkänt för de mycket krävande interna standarderna hos alla större svenska läkemedelsbolag. Detta innebär ett uttalat förtroende som talar sitt tydliga språk.

Nya Projekt April 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS Nya Projekt November 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS

Systemsvets inleder projekten med genomgång av arbetshandlingar. Därefter håller man inledande planeringsmöten där man går igenom det som är viktigt i början av projektet. Detta innefattar exempelvis kravspecifikation, vilka arbetsledare som kommer att vara delaktiga samt vilket material som behövs.

• Läkemedel

• Livsmedel

• Kärnkraft

Med hjälp av fiberoptisk utrustning kan svetsskarvar inspekteras även invändigt för att ytterligare garantera ett noggrant utfört arbete enligt ställda krav.

Systemsvets inledde verksamheten 1989. Under trettio år har företaget utfört svetsarbeten i olika industrianläggningar. Företaget har en rad nöjda kunder inte minst inom läkemedel och livsmedel, där många beställare har mycket högt ställda krav gällande utförande samt att färdigställandetider hålls. Bättre merit för en leverantör av svets- och montageuppdrag går inte att få.

• Kylanläggningar

• VS-installationer

• Maskininstallationer

• Gasanläggningar

Systemsvets ser alltid till att företagets svetsare har rätt kompetens för arbetet. All personal får genomgå svetsarprövning enligt EN 287 och EN 1418. Företaget har även personal som är utbildade inom standarden ISO 5817. Systemsvets har också interna krav för att säkerställa den kvalitet som krävs på montage i miljöer med högsta krav på renhet och hygien.

Systemsvets satsar på den senaste teknologin. Maskinparken innefattar bland annat ett tiotal orbitalsvetsmaskiner samt tillhörande kringutrustning för kvalificerade montage.

Nya Projekt April 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS Nya Projekt November 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS
WWW.SYSTEMSVETS.COM

HSB SÄLJSTARTAR PREMIUMBOSTÄDER

I LUTHAGEN, UPPSALA >>>

HSB SÄLJSTARTAR PREMIUMBOSTÄDER I LUTHAGEN, UPPSALA

Onsdagen den 10 april säljstartade HSB första etappen av nya premiumbostäder i Luthagen Strand. Projektet innehåller totalt 64 bostäder och nu släpps de första 16 till försäljning. Bland dessa finns lägenheter om 2-6 rum och kök. Bygglov är beviljat och inflyttning beräknas preliminärt ske 2026. Detta är HSBs andra bostadsprojekt i kvarteret. HSB brf Luthagen Strand 1 är snart färdigställt och inflyttning påbörjas i vår.

Det är med stor spänning och förväntan som HSB nu äntligen påbörjar försäljningen av premiumbostäderna i Luthagen Strand 2, ett exklusivt boende i Luthagen. Det nya bostadskvarteret växer fram just där Luthagsesplanaden möter Fyrisån - ett unikt läge som bjuder på både livligt stadsliv och närhet till ån och dess grönområden.

Det är inte utan anledning som bostäderna benämns som ett Njut-av-livet-boende. Här finns flera kvaliteter så som badrum med bastu, sovrum med walk-in-closet, extra takhöjd och stora fönsterpartier. De större lägenheterna får dubbla balkonger och köksö med häll, ho och vinkyl. Samtliga lägenheter får uteplats, balkong eller terrass med trätrall och glasade räcken.

I huset finns både hiss och parkeringsgarage, unika fördelar som annars är sällsynta i Luthagen. Samtliga parkeringsplatser förses med laddstation för dig som har elbil. Bilen kommer dock säkert ofta att förbli parkerad med tanke på hur nära det är till både domkyrkan, Stora torget och Uppsalas övriga utbud av restauranger, biografer, teatrar och shopping.

Ytterligare kvaliteter finns i de gemensamma ytorna som blir en fin bonus för dig som flyttar hit. Innergården kommer att rymma sittplatser, lekytor för barn, grillplats, ett förråd för kanoter och ett inglasat växthus. Inomhus få de boende tillgång till övernattningsrum för övernattande gäster. Här byggs också en gemensam bastu/relax.

Luthagen Strand 2 byggs för att uppnå certifieringen Miljöbyggnad Silver.

Försäljningen av bostäderna startarde den 10 april och förmedlas av Riksmäklaren i Uppsala. Ytterligare bostäder planeras till försäljning innan sommaren.

UNIK JORDFELSBRYTARE FRÅN MALTHE WINJE AUTOMATION

Malthe Winje Automation AB tillhör en norsk koncern som säljer fastighetsautomation och elmaterial.

Företaget är främst ett agenturbolag, man jobbar med fem stora företag och har 20 agenturer totalt.

Företaget har 18 anställda i Sverige.

En av alla produkter i företaget är Gewiss jordfelsbrytare Re-Start som ger många fördelar.

– Det som är unikt med den här produkten från Gewiss är att de är den enda tillverkaren som har den här typen av jordfelsbrytare. Det som är speciellt är att när jordfelsbrytaren löser ut mäter den upp den anslutna kretsen och om det är säkert att återkoppla gör den det. Framför allt är det perfekt för sommarstugor så att inte värmen slås av, frysen blir varm och att det fryser sönder i huset. Den är också lämplig för pumpinstallationer i skogen när man blir tvungen att skicka ut en jourelektriker tio mil ut i skogen för att återställa jordfelsbrytaren. Den stora fördelen med den här jordfelsbrytaren är funktionen att den är självtestande eller självmotionerande. Alla jordfelsbrytare måste motioneras, det vill säga att man ska trycka på den lilla knappen på framsidan och se att den fungerar minst två gånger om året. Det här gör Gewiss brytare själv utan att bryta spänningen! säger Erik Roberger, Teknisk säljare komponent vid Malthe Winje Automation AB.

TESTAR ALLA

– Detta har gjort att vi har blivit väldigt framgångsrika till sjukhus och statliga fastighetsverk som tar det här på allvar och går runt och testar alla sina jordfelsbrytare.

Den är nu specad och används av de flesta landsting och regioner i Sverige. De sätter in den här i stället och kan vara lugna med det mesta. Det påverkar inte verksamheten mycket.

– Trots att det är en dyrare produkt än standarlösningen sparar det pengar i det långa loppet, säger Erik Roberger.

LARM PÅ OLIKA SÄTT

Det finns också möjlighet att skicka larm på olika sätt. Det enklaste sker med en larmkontakt, men den går även att koppla upp via Wi-Fi eller via Modbus. På det sättet kan den integreras i fastighetens styr eller i ett överordnat styrsystem i fastigheten. – Om något blir fel i anläggningen får den som ska ha larmet det. Det är möjligt att minimera driftstörningar och vara snabb på banan. En annan stor fördel med här produkten är att den klarar kraven för jordfelsbrytare i elbilsladdare och även för solcellsanläggingar. – Här är det krav på att ha den här typen av jordfelsbrytare med B-typ. Från årsskiftet kommer vi att kunna erbjuda den här möjligheten, avslutar Erik Roberger.

GLÖM ATT MOTIONERA JORDFELSBRYTAREN!

Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytarmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. ReStart Autotestenheterna utför periodiskt ett test av sin egen funktion utan att strömmen i anläggningen bryts.

GLÖM ONÖDIGA STRÖMAVBROTT!

Jordfelsbrytare kan lösa ut även på grund av temporära felorsaker som inte har orsakats av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen. ReStart Autotest enheten känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen, om frånslaget skett beroende på ett temporärt fenomen och att inget permanent fel finns närvarande i anläggningen återstartas jordfelsbrytaren automatiskt.

Produkten från Gewiss är den enda tillverkaren som har den här typen av jordfelsbrytare.

GÖR DIN SMARTA JORDFELSBRYTARE ÄNNU SMARTARE!

• Inbyggd hjälpkontakt:

ReStart kommer som standard med en larm/hjälpkontakt som kan användas för att få reda på om att allt är normalt i anläggningen samt att man kan få reda på att och när den har motionerat sig.

• WIFI-modul:

Tillbehöret som kopplar upp din ReStart mot internet och du kan övervaka & styra din anläggning. Detta sker genom en kostnadsfri molnlösning samt tillhörande app. Denna enhet gör också din jordfelsbrytare till en energimätare. (endast till 2-polig jordfelsbrytare).

• Modbus-modul:

Övervaka & styr din anläggning i ett Modbus RS485-nätverk. Man kan antingen göra detta via ett kostnadsfritt program från Gewiss eller genom att integrera dina ReStartenheter i ett styr/ överordnat system.

FAKTA:

Malthe Winje Automation AB marknadsför automations- och installationsprodukter på den svenska marknaden. Rollen är att ge sitt kunnande inom produktområden och en god service och support på alla produkter.

Denna kombination av kvalitet och support gör dig som kund/ partner konkurrenskraftig på en marknad med höga kundkrav.

Företaget har valt sina produkter med omsorg både vad gäller kvalitet och pris.

Nya Projekt April 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS Nya Projekt Maj 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS
WWW.MWA.SE
hedasecurity.se info@hedasecurity.se 010 - 263 80 00 Expert på inpassage

STADSHUSET I PITEÅ RENOVERAS

Under våren 2024 ska en deletapp i renoveringen av det klassiska stadshuset i Piteå stå färdig. Den mångåriga renoveringen sker med utgångspunkt från att bibehålla den tidstypiska utformningen av arkitekten Göte Lundström från slutet av 1960-talet.ING%

För att få struktur på denna ambtion har särskilt gestaltningsprogram tagits fram som följts under renoveringsarbetet och som handlat om estetisk utformning och färgsättning mm.

– Stadshuset har fungerat väl under mer än 50 år, och varit ett nav i Piteås utveckling över tid. Men de tekniska installationerna behöver uppgraderas, och då har vi passat på att fräscha upp ytskikt både exeriört och inne i byggnaden, säger Mats Bergh, projektchef för Fastigheter hos Piteå kommun.

Piteå i Norrbotten är en väsentlig del i det norrländska ”tillväxtrally” som uppmärksammats de senaste åren.

Norrland växer så det knakar, och Piteå är inget undantag.

Helt nya bostadsområden med närhet till både stadsmiljö och natur uppförs, vilket medför nya gång-och cykelvägar och ny övrig infrastruktur. Några exempel från raden av nya bostadsområden som uppförs är Ljungheden i Bergsviken och Strömnäsbacken.

Även centralt i Piteå byggs det för ökad service och boende och här kan nämnas området Löjan som är tänkt att bli en mix av umgängesytor och attraktiva bostäder. En utbyggd stadsnära skola planeras inom ramen för ”Christinaprojektet”.

Som ett led i utbyggnad och modernisering av stadsmiljön, genomgår också Piteå Stadshus en mångårig renovering.

Målet är förstås att fortsätta erbjuda en attraktiv arbets- och mötesplats och som ska fungera de kommande decennierna. De olika etapperna med planläggning och genomförande har pågått i ungefär ett decennium och där ett flertal byggaktörer varit inblandande.

NU STARTAR ARBETET MED NY GÅNG- OCH CYKELNEDFART OCH NY PLATS FÖR BUSSARNA I ÄNGELHOLM >>>

NU STARTAR ARBETET MED NY GÅNG- OCH CYKELNEDFART

OCH NY PLATS FÖR BUSSARNA I ÄNGELHOLM

Den 5 april togs det första spadtaget för den första etappen av arbetet med att förbättra Stationsområdet i Ängelholm. Målet är att skapa en smidigare och mer attraktiv koppling mellan tåg, buss och centrum och även till skogen och havet.

– Med första etappen ger vi Ängelholm en ny entré, särskilt för de som kommer med buss och tåg till centrala Ängelholm. Hela området runt stationen och vägen till museet och Kronoskogen blir tryggare men också mer omhändertagen och välkomnande, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm.

– Vi på Peab är glada och stolta att tillsammans med Ängelholms kommun vara med och förändra miljön kring järnvägsstationen där vi skapar bättre tillgänglighet och fina miljöer för både resande och boende i Ängelholm, säger Lotta Brändström, Affärsområdeschef Peab Anläggning.

FLYTT AV BUSSTATION OCH NY GÅNG- OCH CYKELVÄG

I den första etappen flyttas busstationen söder om Ängelholms Station. Detta skapar en smidigare övergång mellan buss och tåg och förbättrar entrén till Ängelholms centrum. En ny mer tillgänglig slingrande gång- och cykelväg byggs ner till tunneln som går till Järnvägens museum och Kronoskogen.

FÖRBÄTTRAD MILJÖ OCH NYA MÖTESPLATSER

Området kommer att prydas med planteringar och träd för att skapa en grön och trevlig miljö. Platser med bänkar kommer att byggas för att skapa trevliga mötesplatser.

PÅVERKAN PÅ TRAFIKEN

Arbetet med denna etappen startar i april 2024 och beräknas pågå under år 2025. Under arbetets gång kommer de två parkeringarna som ligger utmed gatan, söder om stationshuset att stängas av. Tunneln kommer att stängas för cykeltrafik och en tillfällig trappa för gående kommer att anläggas. Det kommer att ske några avstängningar som påverkar alla som ska ta sig under järnvägen mellan staden och museet/Kronoskogen. Vi kommer att avisera i god tid i Ängelholms kommuns kanaler om avstängningarna.

Framtiden är elektrisk

”När vi jämförde så visade det sig att MultiOne EZ8 hade bäst batterikapacitet.”

MultiOne EZ8 har kapacitet att lyfta drygt 1400 kg, och klarar därmed såväl grävaggregat som en sopcontainer på gafflarna.

I Tunabergs församling sker mycket av kyrkogårdsarbetet i tystnad. En och annan fågel förgyller visserligen omgivningen med sin sång - men störande maskinbuller och annat oljud lyser oftast med sin frånvaro. Förklaringen stavas eldrift och MultiOne EZ8.

Det var när leasingavtalet på församlingens tidigare dieseldrivna kompaktlastare höll på att lida mot sitt slut som Rolf och hans kollega började snegla på en elektrisk ersättare. Valet stod mellan MultiOne och två andra alternativ.

- När vi jämförde så visade det sig att MultiOne EZ8 hade bäst batterikapacitet. Den gick också att få med hel hytt och värme, plus att den fungerar ihop med alla våra redskap och tillbehör som vi redan hade, säger Rolf Johansson och tillägger;

- I vintras röjde jag snö i full fart, tre-fyra timmar i sträck. Det klarade batteriet på en enda laddning. Vid vanligt arbete räcker det i upptill sex timmar, och står vi stilla och bara gräver så räcker det hela arbetsdagen.

multibolaget.se | info@multibolaget.se | 018-51 51 04 | Grafikgatan 32, Uppsala

Din expert på fukt och hållbarhet i en byggnads alla faser

Polygon förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Vare sig det gäller befintligt bestånd eller nybyggnation är akuta och oväntade händelser kostsamma. Vi hjälper dig att minimera dessa samt tar kontrollen över miljökrav så att du kan bidra till ett hållbart samhällsbyggande.

Vi leder och samordnar ert miljöarbete

Gröna byggnader har ofta lägre driftskostnader, högre hyresintäkter, högre värde och ökad produktivitet. Som miljösamordnare hjälper vi dig koordinera miljökrav, regler och rekommendationer både vid ombyggnation, nyproduktion och rivning. Låt oss hantera frågorna gällande allt från byggmaterial, energi och innemiljö, till förorenad mark, utemiljö och myndighetsfrågor.

Spetskompetens inom alla fuktrelaterade områden

En fuktexpert från Polygon kan rådge, samordna och kontrollera byggprojektet under alla dess faser - från planering och projektering till produktion och slutbesiktning. Genom att tidigt identifiera risker och möjligheter kan framtida tids- och kostnadskrävande åtgärder orsakade av fukt minimeras.

Koordinerar alla fuktinsatser under produktionen

Brister i fukthantering innebär ofta stora avbrott i produktionen och kostsamma förseningar av byggprojekt. Som rådgivande expert i alla frågor som rör förebyggande fuktsäkerhetsarbete och avvikelsehantering kan vi hjälpa dig att förutse och undvika fuktproblem under byggfasen.

Ring dygnet runt

020-235 235

Vi förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. www.polygongroup.se

Always By Your Side.

OPERAN OCH DRAMATEN FÅR NYA LOKALER

Kungliga Operan och Dramaten kommer att få nya lokaler i den växande stadsdelen Flemingsberg, med sin placering i norra delen av Huddinge kommun.

Det högintressanta, pågående projektet påbörjades 2022 och blir – när det står färdigt 2024 – själva startskottet för av ett av landets största stadsutvecklingsprojekt.

I de nya lokalerna ska Operans och Dramatens ateljéer, dekorverkstad, repetitionssalar, kontor, arkiv och förråd inrymmas.

Det planeras också för ytterligare en byggnad som kommer att erbjuda Flemingsbergsbor exempelvis en idrottshall eller en ny utbildningsverksamhet.

I visionen för Flemingsberg har utryckts en vision för stadsutvecklingsprojektet som ska resultera i 50 000 arbetande och 50 000 boende i Flemingsberg.

Och där 50 000 besökare förväntas samlas årligen framemot år 2030. En central del i planerna är de uppmärksammade, moderna lokalerna för produktion och logistik som nu uppförs för Kungliga Operan och Dramaten.

Det är fastighetsutvecklaren Fabege som svarar för projektet, som i själva verket utgör startskottet för en ny stadskärna i Flemingsberg.

På plats finns redan framstående institutioner inom utbildning, forskning och sjukvård via Karolinska institutet, Södertörns Högskola och Huddinge Sjukhus. Genom Kungliga Operans och Dramatens nya lokaler tar också kulturen plats i den nya stadsdelen. Under 2024 råder full aktivitet.

– Dramaten och Operan flyttar in i sommar och just nu är det mycket som pågår samtidigt. Invändig komplettering är på sista tampen och installationsarbete pågår parallellt med hyresgästernas egna arbeten. Därefter följer slutskede med driftsättning, injustering och provning, säger Per Lindgren, projektchef hos Fabege.

FAKTA OM PROJEKTET

Byggår: 2022–2024

Byggherre/Beställare: Fabege AB

Totalentreprenör: MVB Öst AB

Hyresgäst: Kungliga Dramatiska Teatern AB

Hyresgäst: Kungliga Operan AB

MILJÖ &

EFFEKTIVITET

I HARMONI

Alron Chemical AB är Skandinaviens ledande leverantör av peroxidbaserade & mikrobiologiska produkter, system och tjänster till saneringsbranschen.

I över 40 år har vi tillämpat modern forskning och teknik för att utveckla produkter inom områdena desinfektion, byggnadsskydd, mögel- och luktsanering som är ekonomiska och effektiva utan att kompromissa med vare sig hälsa eller miljö.

DESINFEKTION

LUKTKONTROLL RENGÖRING BYGGNADSSKYDD AVLOPPSUNDERHÅLL NYHET! Alron Chemical Co AB Kontakta oss för mer information: Tel. 0152-134 75 | info@alron.se | www.alron.se
www.hrc-europe.com HRC Europe NL BV NL-8211 AD Lelystad The Netherlands +31 320 727030 HRC Europe AS N-3426 Lierstranda Norway +47 32 24 04 70 Cer�erad ‐ Miljöproduktdeklara�on (EPD) ‐ BIM‐verktyg Effek�va Armeringslösningar  T‐huvudstänger  Armeringskopplingar  Stål‐�l‐betong anslutningar … även i ros ri material
HÖGBO BRUKSHOTELL & SPA ÖPPNAR PORTARNA TILL NYTT, AUTENTISKT SPA OCH ETT NYRENOVERAT HOTELL >>>
NYTT,

HÖGBO BRUKSHOTELL & SPA ÖPPNAR PORTARNA TILL NYTT, AUTENTISKT SPA OCH ETT NYRENOVERAT HOTELL

Högbo Brukshotell & Spa utanför Gävle har genomgått en omfattande renovering och öppnar den 1 juni upp dörrarna till ett autentiskt spa om 1 100 kvadratmeter med stora loungeytor, unika behandlingar, fyra pooler och flera olika bastukoncept.

Satsningen på spa har gjorts för att ytterligare positionera hotellet som en unik och självklar destination för naturnära upplevelser, avkoppling och mathantverk där hållbarhet står i centrum.

Det nya Spaet på Högbo Brukshotell & Spa får en mycket erfaren chef i Amy Pettersson som har mer än 23 års erfarenhet från spa- och skönhetsbranschen i Australien, Kanada och Sverige.

Hon har en gedigen erfarenhet av flera olika spa-koncept, tekniker och produkter. Till det nya Spaet på Högbo har Amy tagit fram olika ansikts- och kroppsvårdsbehandlingar som innehåller guashaoch koppningsterapi samt en egen signaturdoft.

– I Spaet är varje detalj noga utvald. Vi har valt jordnära färger för att bidra till en lugnande atmosfär och för att skapa en avkopplande plats som ger välbefinnande. Doften i Spaet, som vi har tagit fram tillsammans med ”Organics by Sara”, innehåller bland annat vanilj, tall, timjan och enbär och är en påminnelse om platsen som omger hotellet. Signaturdoften kommer att ingå i vår alldeles egna kroppsskrubb som är tänkt att stimulera kroppens alla sinnen, säger Amy Pettersson, spa-chef, Högbo Brukshotell & Spa.

Utöver spa har en omfattande renovering gjorts där inspirationen tagits från naturen som omger hotellet. Detta är något som tydligt märks i val av färg, form och material – från de mjuka jordfärgerna i inredningen till de organiska formerna som finns i de nybyggda hotellrummen och konferenslokalerna.

En generös takhöjd på nästan 9 meter samt stora glaspartier i den nybyggda loungen gör att naturen är ständigt närvarande.

– Högbo Brukshotell & Spa är ett nytänkande brukshotell i ett före detta järnbruksområde. Här förenas historia med närodlatmathantverk och platsen är sedan länge en mycket populär destination för friluftsaktiviteter. Nu har vårt älskade hotell fått ett rejält lyft och med vårt nya spa blir hotellet ett av Mellansveriges mest intressanta destinationshotell, säger Tomas Lindqvist, VD Högbo Brukshotell & Spa.

Vi håller undan vatten, både över och under mark!

Väggabsorbenten

Besök akustikmiljo.se för mer inspiration.

HONEY PRINT
NYHET 2023

Svart bälte i utrymningsteknik

Ända sedan starten 1983 har vi jobbat med utrymning i någon form. Nu tar vi det här ytterligare några steg och utvecklar erbjudandet till en helhetslösning där kunskap, kompetens och produkter samspelar för att möta de önskemål och krav man kan ställa när det kommer till trygg och säker utrymning på 2020-talet.

Välkommen att ta del av vår värld inom utrymningsteknik på kamic.se!

www.kamic.se Läs mer på vår nya sajt!

I början av 2017 fick Wästbygg AB en markanvisning av Malmö Stad för att bygga bostäder i det tidigare sjukhusområdet Sege Park.

Det nya bostadsområdet ska vara en testbädd där bland annat delningsekonomin får en framträdande roll och möjliggör att människor delar på varor och tjänster, köper och äger mindre men samtidigt få tillgång till mer.

Som en följd bor här år 2025, cirka 2000 människor med förutsättningar för att kunna leva ett resurssmart och hållbart liv.

Malmö Stad och de tolv byggherrar som fått markanvisningar i området har haft en tät dialog kring utformningen av Sege Park.

Stort fokus har lagts på att skapa förutsättningar för delningsekonomi och att inkludera ett socialt perspektiv i utvecklingsarbetet. Inom området byggs det med blandade upplåtelseformer, bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.

I detta projekt har Wästbygg valt att rikta sig mot dem som vill hyra sitt boende.

Totalt består projektet av 177 hyresrätter fördelat på 82 lägenheter i hus ett och 95 lägenheter i hus två.

Parterna, byggherrar och stad, förde en tät dialog kring materialval och gestaltning. Målet var att ta enhetliga grepp för att därefter, tillsammans med Kanozi arkitekter, utforma projektet för att harmonisera med den omliggande miljö men även ge det en egen identitet.

Bland annat ska Journalen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och projektet är också kravställt enligt Wästbyggs egenutvecklade hållbarhetsverktyg; Klimatsmart Byggarbetsplats, nivå Guld.

Journalens byggnader uppförs som energieffektiva hus där man sagt att byggnadernas energianvändning ska uppgå till maximalt 56 procent av kraven enligt Boverkets byggregler för nybyggnation.

En stor del av lösningen för att nå den låga energianvändningen kommer att finnas på taket, där en solcellsanläggning på 800 kvadratmeter ska monteras. Solcellerna kommer i första hand att producera varmvatten i ackumulatortankar.

När behovet är mättat går driften i stället över till att ladda anläggningens batterier som i sin tur ger el till fastigheten.

Lösningen med en kombination av ackumulatortankar och batterier gör att fastigheten kan tillgodogöra sig nästan all den energi som fångas av solcellerna, mot i normalfallet cirka trettio procent.

Snabb applicering och lång livslängd med

Järnvägsbro i Mönsterås före och efter renovering med katodisk filmgalvanisering.

FILMGALVANISERING

Behovet av underhåll av infrastruktur byggd i stål är nästan oändligt. Genom att använda katodisk filmgalvanisering kan detta underhåll göras mycket mer effektivt, snabbare och ofta billigare än dagens lösningar. Metoden har kort appliceringstid, lång hållbarhet och innebär minimalt framtida underhåll.

ATT ROSTSKYDDA med traditionella målningssystem är både tidskrävande och dyrt. Renovering av rostskyddet på en bro som förbinder två lokalsamhällen görs inte över en natt, och avstängningar påverkar trafikflödet.

– Med katodisk filmgalvanisering kan jobbet utföras på timmar i stället för dagar. Till skillnad från rostskyddsfärg ger det ett galvaniskt skydd som kan jämföras med varmförzinkning och metallisering, förklarar Thor Smette som är generaldirektör på ZINGA Scandinavia.

ZINGA är flytande zink som appliceras på järn och stål som skydd mot korrosion.

Det appliceras som färg, med pensel, roller eller färgspruta. ZINGA består av 96 procent ren zink och ger katodiskt skydd. Efter torkning ger det inga utsläpp och det är helt giftfritt och kan därför användas i kontakt med dricksvatten och sårbar natur. Systemet uppfyller kraven i NORSOK och ISO 12944.

– Efter sandblästring appliceras ZINGA

i två skikt med en timmes torktid mellan skikten. Efter sex timmar kan det övermålas. Underhållets varaktighet är lång och beläggningens hållbarhet bestäms av uppoffringshastigheten för zink.

Zinken korroderar framför stålet och ”offrar” sig för att skydda stålet. Om en skada uppstår i stålet avsätts korrosionsprodukterna från zinken på det skadade området, och återförsluter det från atmosfären och förhindrar att korrosionen kryper i sidled.

Katodisk filmgalvanisering kan användas för underhåll av stålkonstruktioner som stålbroar, kajer, räcken, lyktstolpar, skyddsräcken, högspänningsmaster och andra konstruktioner. Med katodisk filmgalvanisering utförs renoveringen på kortast möjliga projekttid, med extrem hållbarhet och minsta möjliga framtida underhåll.

– Skadad och naturligt sliten galvanisering anses av många vara början på slutet på konstruktionens existens, och stålet ersätts med nytt. Det är oftast felaktigt och en onödig

resursanvändning. Med ZINGA kan galvaniseringen repareras på plats. Även rostiga högspänningsmaster, skyddsräcken och lyktstolpar kan galvaniseras om och få nytt liv, säger Thor Smette.

I dag har nästan 100 projekt slutförts framgångsrikt. I Norge finns 30 år gamla broar som renoverats med ZINGA utan behov av underhåll under perioden. Bara under de senaste åren har kraftledningsmaster galvaniserats om och 25 stålbroar i Skandinavien har renoverats.

– Uppmärksamheten och förfrågningarna ökar. Samhället kan spara mycket pengar och medborgarna kan besparas mycket frustration om det här blir det nya sättet att underhålla stålkonstruktioner, konstaterar Thor Smette.

27 DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ZINGA
www.zinga.se

FRAMTIDEN

Ett sandwichelement med innovativa isoleringsegenskaper

Bäst i klassen

(med hänsyn tagen till åldring enligt EN 14509)

certifierat av försäkringsbolag

SP Fire 105

Fasad brandtest

B-s1,d0

brandegenskaper (mycket begränsad rökutveckling) enligt EN 13501-1

Kontakta Oss: λ= W/(m K)

Kingspan AB

Kråketorpsgatan 10 C 431 53 Mölndal, Sweden

t: +46 31-760 26 99 e: info@kingspan.se

INOM ENER GI EFFEKT I VT BY GG AND E
Produktion nu möjlig i Finland

FOJABS FÖRSLAG VINNARE

VID UTVECKLING AV TRÄDGÅRDSSTAD >>>

Det blir FOJAB:s förslag som kommer att ligga till grund för utvecklingen Berga trädgårdsstad, en ny stadsdel i Eslöv. Tre arkitektkontor bjöds in att parallellt ta fram förslag för den första etappen av Östra Eslöv.

Uppgiften var att med utgångspunkt i Eslövs identitet ta fram en struktur för den nya stadsdelen i form av en trädgårdsstad med fokus på hållbarhet.

Området är totalt 37 hektar och den aktuella etappen omfattar 45 000 kvadratmeter.

Trädgårdsstaden utvecklades i Storbritannien under början av 1900-talet som en reaktion mot trångboddhet och ohälsa.

Idén var att kombinera det bästa av stadslivet och landsbygden i ett planerat och välkomnande område. Gamla Enskede i Stockholm och Änggården i Göteborg är bland de mest kända exemplen i Sverige.

Det vinnande förslaget för Berga trädgårdsstad präglas av hållbarhet, social gemenskap och god arkitektur.

Åsa Samuelsson, arkitekt på FOJAB, beskriver de bärande idéerna:

– Vårt förslag tar sin utgångspunkt trädgårdsstadens stadsmässiga småskalighet med en mångfald av gröna rum och mötesplatser. Här är det lätt att leva ett hållbart vardagsliv med generösa odlingsmöjligheter, bekväma cykelstråk och närhet till vardagsfunktioner som förskola, rekreation och service. Vi vill bygga vidare på de lokala handelsfunktionerna och skapa ett litet stadsdelcentrum som blir en ny tydlig entré till Berga trädgårdsstad.

FOJABs förslag kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av strukturplanen för Berga trädgårdsstad Strukturplanen ska bland annat ge en bild av hur hela områdets ska utvecklas och ligga till grund för kommande detaljplaner i området.

Bild: FOJAB

ZODIAC D400

FLAGGSKEPPET I ZODIACS NYA D-SERIE

HÖG KVALITET I ETT LITET FORMAT

Zodiac D400 är en komradio för professionella användare i robust och tålig design. Med det lilla formatet, den lätta vikten och det enkla handhavandet blir Zodiac D400 en av de starkaste produkterna på marknaden.

Zodiac Sverige AB • Tel: 08-556 156 90 • www.zodiac.se
Pris ex. moms: 3295:-

Nordic Stone Crusher

Vi kan hjälpa dig med renovering och reparationer. Kontakta Robert och diskutera dina behov. 070-651 24 69, robert@krosservice.se

En stillastående kross kostar pengar – snabb service och kvalitet på plats är något som vi prioriterar högt!

20 ÅRS ERFARENHET INOM KROSSAR!

Steg som gör skillnad

STILRENA ENTRÉLÖSNINGAR SEDAN 1944

När du väljer en entrématta från Kåbe-Mattan får du mycket på köpet – renare golv, minskade underhållskostnader och en mer trivsam miljö för dina besökare. Kåbe Originalmatta är dessutom 100 % återvinningsbar – vårt sätt att bidra till en mer hållbar värld. Upptäck våra entrémattor och tillbehör på kabe-mattan.se

FRÅN EN GAMMAL KRINGBYGGD GÅRD TILL EN VINGÅRD

Från en gammal kringbyggd gård utvecklas nu Thora Vingård på Bjärehalvön utanför Torekov. Det var 2014 som idéen föddes att börja odla vindruvor på den gamla åkermarken. Man började med ett litet vineri i de befintliga byggnaderna och med att plantera 300 Pinot Noir plantor som är grunden till den nya vingården.

– Vi kom snabbt fram till att den nuvarande byggnaden inte skulle räcka till och klara miljökraven då det dels rinner en å genom markerna, dels med närheten till havet och samtidigt naturskyddspliktiga, berättar Heather Öberg, grundare och delägare i Thora Vingård.

För att uppfylla miljökraven revs den gamla ladan men återuppbyggs nu i samklang med den ursprungliga arkitekturen.

Man återskapar framsidan med ett lider som leder till innergården där ett gammalt hus finns kvar.

Det gamla växthuset har också bevarats och används idag som lager. Bostadsvåningen är inrättad ovanför produktion och lager.

På gården kommer också att finnas en restaurang och en gårdsbutik.

UPPLEVELSE FÖR VINÄLSKARE

– I den ena byggnaden kommer vi att ha personalrum, vinproduktion samt en vinkällare där vinet lagras på ekfat. Ett pressrum kommer också finnas där vi pressar druvorna och här kommer även buteljering och etikettering att ske. Vi skapar en fullskalig lina för att kunna hantera alla delar i en vinproduktion, säger Heather Öberg. Vi planerar även att framöver tillverka ett mousserande vin, därför installerar vi en robot som vänder flaskorna.

Fasadernas nedre del består av obehandlad massiv kärnfuru som kommer att bli naturligt gråaktig. Den övre delen kommer att bestå av korrugerad plåt i en antracit grå färg.

Taken består av korrugerad plåt beklädda med solceller i syd/västläge. Dessa kompletteras av en installation med litiumbatterier för att effektivisera elanvändningen i fastigheten samt vara uppkopplad mot kraftnätet för nätbalansen.

Olika detaljer på byggnaden är i metall och även dessa i den antracitgrå färgen. Fönsterbågarna är i aluminium.

Portar och dörrar går också i stål och glas. Den genomgående gråa färgen på byggnaderna kommer att medföra ett diskret intryck i den vackra miljön.

Heather Öberg och Johan Öberg är grundare och delägare i den nya anläggningen. Bild:Thora Winery

NY SKOLA

I SKÄRGÅRDSKOMMUNEN NORRTÄLJE >>>

NY SKOLA I SKÄRGÅRDSKOMMUNEN NORRTÄLJE

Utmed Stockholmsvägen i centralt läge pågår bygget av en ny, omsorgsfullt utformad skola för fullt. Den idylliska skärgårdskommunen Norrtälje växer, och uppförandet av en Montessoriskola F-6 blir ett tillskott i stadsbilden och den är planerad för 364 barn.

Tillsammans med befintlig Montessoriskola för högstadiet i Gustavslund, blir därmed det centrala skolområdet en plats för skolbarn från förskola till årskurs 9.

En helt ny stadsdel i hamnen i Norrtälje och ett modernt affärsoch serviceutbud i centrum är något som möter besökaren, och som bär vittnesbörd om en kommun som växer och utvecklas.

Snart tillfogas stadsbilden en ny skola i ett centralt läge och även i en kulturhistorisk miljö. I själva verket har Montessoriskolan i Gustavslund funnits sedan många år i centrala Norrtälje, och skolarbetet äger rum i en vacker herrgårdsbyggnad med intill iiggande flygel.

ANPASSNING TILL STADSMILJÖN

Den nya skolan ska inrymma drygt 360 elever från förskola till och med mellanstadiet. Skolbyggnaden är på ungefär 4000 kvadratmeter.

– Ja, skolan är relativt stor, men vi har jobbat med utformning för att den faktiskt inte ska uppfattas som så stor, och för att passa väl in i den omgivande stadsbilden och miljön, säger Martin Hagman hos fastighetsägaren Riflex.

Det var under sommaren 2022 som första spadtaget togs och byggnaden väntas stå färdig i juni 2024, och efter sedvanlig period av inredning kan eleverna påbörja höstterminen i nya, fräscha skollokaler.

Skolan kommer också att inrymma ett större tillagningskök, slöjdsalar, rum för hemkunskap, musik och administration. Utemiljön på skolgården utformas för alla åldrar och med moderna lekredskap.

Det blir fler aktiviteter, ett tåligare underlag med fler möjligheter till rast, idrott och lek samtidigt som karaktären av park bibehålls med träd och grönska.

VI HAR ÖVER 30 ÅRS ERFARENHET AV BULKHANTERING!

Vi levererar alla typer av utrustning för bulkgodshantering.

Pneumatiska sändare

Skruvtransportörer

Skraptransportörer

Bandtransportörer

Cellmatare

Krossar

Spjäll Silos m.m.

BRA TEKNIK

Konstruktörer för just ert behov

Kontakta Alexander Strand om du vill veta mer om oss eller besök oss på bragroup.se/tjanster/bra-teknik/ alexander.strand@bragroup.se

BRA TEKNIK

Konstruktörer för just ert behov

BRA TEKNIK

Konstruktörer för just ert behov

Kontakta Alexander Strand om du vill veta mer om oss eller besök oss på bragroup.se/tjanster/bra-teknik/ alexander.strand@bragroup.se

Kontakta Alexander Strand om du vill veta mer om oss eller besök oss på bragroup.se/tjanster/bra-teknik/ alexander.strand@bragroup.se

NOXOR AB, Box 279, 701 45 Örebro • Tel: 019-21 90 60 • Fax: 019-10 42 17 • info@noxor.se • www.noxor.se

Halverad energiförbrukning

Lika energieffektiv vid alla temperaturer -

även låga

Enkel installation utan rördragningar

Uppkopplingsbar

Energieffektiv luftavfuktning: Undvik Korrosion & Mögel! info@airwatergreen
www.gunnarprefab.se
com

I januari 2024 påbörjades sprängningsarbeten för grundläggning av en ny F-9 skola i Norra Hallsås i Lerum ett par mil öster om Göteborg.

Norra Hallsås skola i Lerum byggs i ett naturområde med varierad topografi, skog och en lagskyddad sumpskog med biologisk mångfald.

– Vi bygger på naturens villkor och ska så mycket som möjligt undvika att påverka den. Skolan byggs i suterräng för att anpassas till naturen, säger Denny Johansson.

Byggstarten i november förra året skedde efter att en om- och utbyggnad av en befintlig skola dömts ut på grund av bullerproblematik- och teknisk problematik.

– Vill du ha optimala skolor för verksamhet och kostnadseffektivitet talar vi om skolbyggnader för omkring 750 personer.

Skolbyggnaden med tre våningsplan i Norra Hallsås uppförs med utfackningsväggar, betong- och stålstomme samt en takkonstruktion från Lett-Tak. Skolbyggnadens volym och materialval är noggrant anpassad till platsen.

– När det gäller materialval så har vi valt att gå på tegel och en röd tegelfasad. Tittar du på skolor som står inte bara i 50 år utan kanske i 100 år, eller till och med mer, så är det just tegelskolor. Vi jobbar med så hållbara material som möjligt. Men också ekonomiskt och med höga energiprestanda på fastigheten.

Kaminsky Arkitektur gestaltar Norra Halsås skolbyggnad med en central del och ett entrétorg med ämnesspecifika salar. Som årskursernas olika hemvister i två anslutande byggnadsdelar utmynnar i. Förutom anpassning och hänsyn till naturen och bullerminimering så inbegriper det pågående byggprojektet Lerums nya skola även andra utmaningar.

– Vi bygger inte bara en skola utan håller också på med ett samhällsplaneringsprojekt. Vi bygger nya vägar och skapar en busshållplats som faktiskt blir bostadsområdet Torpadals första, avslutar projektledare Denny Johansson.

FAKTA

Tidplan: november 2023–juli 2027

Byggherre: Lerums kommun

Totalentreprenör: Peab Sverige

Arkitekt: Kaminsky Arkitektur AB

Kostnad: 400 Mkr

Punkthusen i Malmö

Vi är med och skapar Brf Eksluttningen

Vi är med och skapar

Brf Eksluttningen. system för elteknik

Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen.

Brf Eksluttningen

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen.

Vi är med och skapar Brf Eksluttningen

Vi är med och skapar Brf Eksluttningen

Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00 www.assemblin.com

Idag

framtiden.

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00 www.assemblin.com

Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen.

Assemblin El utför installationer för el och tele i Punkthusen.

Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00 www.assemblin.com

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Eksluttningen. elteknik framtiden.

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen.

och i framtiden.

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00 www.assemblin.com

Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00 www.assemblin.com Assemblin El, Alingsås • 0322-671 100 • www.assemblin.com

Se referensbilder på www.nibema.se

elteknik framtiden. skapar
www.assemblin.com
Vi är
i Malmö SPECIAL ÄR STANDARD. Entrépartier i EK och invändiga glaspartier
med och skapar Punkthusen

Lackade livräddningsposter.

Matcha med stranden, kajen, vattnet eller naturen.

RESCUELIFE247.SE

Ställ om till en förnybar framtid

Vi skippar krånglet och väljer att fokusera på enkelheten. Vårt helhetskoncept innefattar marknadsledande laddutrustning, laddboxar, installation och service. Visste du att vi också erbjuder energitjänster som till exempel solenergi och energilagring.

Varför krångla till någonting som kan vara enkelt?

Läs mer på OKQ8.se/foretag/elbilsladdning

L ACK AD I STADS GRÖNT Skräddarsydd design av kund
Solenergi Elektricitet Servicestation Energilagring E-mobility

BOKNINGSKLART PÅ CLARION HOTEL® KARLATORNET >>>

Den 1 september 2024 öppnas ett nytt Clarion Hotel® i Göteborg, denna gång intill den ikoniska byggnaden Karlatornet på Lindholmen. Hotellbyggnaden och Karlatornet sitter ihop, men hotellet huserar också en våning med sviter på plan 58 i det välkända tornet.

NU öppnar hotellet upp för bokning och väljer att paketera huset för att uppleva alla hotellets outlets.

Nu kan kan man boka Clarion Hotel® Karlatornet med ankomst 1 september och framåt. Hotellet kommer erbjuda 300 hotellrum, varav de lyxigaste rumskategorierna uppe i självaste Karlatornet.

Målet för Clarion Hotel® Karlatornet är att bli en vibrerande träffpunkt för alla sorters möten. För konferenser och banketter erbjuds 15 flexibla mötesrum placerade på två våningar med en maxkapacitet på 400 personer.

På entréplan hittar man NÒR, som är ett brasserie med ambitionen att bli kvarterets häng. NÒR är ett etablerat koncept runt om i Sverige, och detta blir den första öppningen i Göteborg.

NÒR är ett modernt, europeiskt brasserie som hyllar nordisk kokkonst. Restaurangen vill bjuda på höga smaker och en levande, stimmig atmosfär där hotellgäster möter lokalbor.

Genom att välkända rätter uppdateras och kryddas med nyfikenhet och en dos mod vill NÒR ta med klassiker in i framtiden.

– Förutom att erbjuda service till våra hotellgäster i våra 300 hotellrum, ser jag fram emot att ha alla 611 lägenheter och företag runt omkring som våra gäster. Vi vill skapa en pulserande mötesplats där alla möts för en after work, konferens eller romantisk middag, säger Magnus Östlund, VD på Clarion Hotel® Karlatornet.

Sedan 70-talet har vi på KöksCentrum hjälpt nöjda bygg- och fastighetsföretag i hela södra Sverige.

Låt oss hjälpa er! För offert och referenser kontakta någon av våra kunniga byggsäljare här nedan.

SKÅNE & HALLAND

Michael Ellerstrand

Tel: 0763-90 17 95 michael.ellerstrand@elon.se

Robert Sjölander

Tel: 0737-01 91 74 robert.sjolander@elon.se

SMÅLAND

Tommy Leifsson

Tel: 0733-695865

tommy.leifsson@elon.se

www.kokscentrum.com

Prisvärda produkter till din entreprenad!

Hos oss hittar du

Containers

Sopcontainers

Maskinflak

Spolvagnar

Liftdumper

Vi erbjuder både standard- och specialutförande efter ditt önskemål

0612-76 39 20 www.aspby.se

Vi
installerar vitvaror, köksinredningar och tvättstugor.
levererar och
Liebherr-Sverige AB Fallskärmsvägen 5 721 31 Västerås Upplev utvecklingen. Tel: +46 21 80 62 40 info.lsv@liebherr.com www.facebook.com/liebherrsverige www.instagram.com/liebherrsverige www.liebherr.se Annons Nya Projekt 3_halv sida_en bild.indd 1 2020-06-05 08:48:30 Svenska Brandslangfabriken AB Box 2066, 511 02 SKENE • Tel. 0320-20 94 20 • Fax. 0320-20 94 29 • www.svebab.se • svebab@svebab.se Brandposter • Slangar • Stigarledningsutrustning VÄNDBAR Venti

KLART: TRÄDGÅRDSVILLAN I UPPSALA

Kulturbyggnaden Trädgårdsvillan i Botaniska Trädgården i Uppsala har renoverats och byggts till med tillgänglig entré och matsal.

– En nybyggnad som varsamt ansluts mot den ena gaveln på den befintliga Trädgårdsvillan, förklarar projektledare Martin Fuchs på totalentreprenören Sh Bygg Sten & Anläggning.

Trädgårdsvillan i Botaniska trädgården i Uppsala uppfördes 1894 efter ritningar av arkitekten Emil Victor Langlet. En tegelbyggnad i tre våningar plus källare, ursprungligen tänkt som personal- och familjebostad för trädgårdspersonal i Botaniska trädgården vid Uppsala universitet.

Efter projektstarten tidigt 2023 har totalentreprenören Sh Bygg Sten & Anläggning i Uppsala bland annat lagt om taket på den befintliga Trädgårdsvillan och dränerat källaren. Samt byt ut alla installationer mot ett uppdaterat bekvämt inomhusklimat plus installerat hiss.

– Och återbrukat en del bjälkar. Demonterat eller rivit och satt in dem i en annan del av huset. Där vi fortfarande låter en del befintliga takbjälkar vara synliga. En varsam historisk renovering. Även om inte Trädgårdsvillan är K-märkt så har antikvarien varit involverad i hur det ska se ut, berättar Sh Bygg Sten & Anläggnings projektledare Martin Fuchs.

Vidare har Trädgårdsvillans tegelfasad setts över, frostskador åtgärdats och all plåt byts ut. Invändigt har snickerier renoverats, inklusive skadade fönstersnickerier.

Tillbyggnaden ansluts till den befintliga Trädgårdsvillan med en tillgänglig entré, matsal och omklädningsrum. En enplansbyggnad avsedd för Botaniska trädgårdens personal.

– De har haft det väldigt trångt i den gamla villan.

Tillbyggnaden är exteriört klädd med en träpanel i Bränd Umbra, det vill säga linoljefärg i brun kulör.

Trädgårdsvillan i Botaniska trädgården i Uppsala ägs av Statens Fastighetsverk, tillika renoverings- och tillbyggnadsprojektets byggherre. Verkets husarkitekt Carl Wärn har format villans renovering och tillbyggnad.

I februari 2024 pågick de avslutande rumskompletteringarna beträffande sådant som listverk, undertak och driftsättning inför slutbesiktningen av Trädgårdsvillan i mars månad.

Furnes Jernstöperi AS är en av Nordens största producenter utav gatugjutgods. Furnes specialitet är gatugjutgods tillverkat i segjärn. Fabriken ligger utanför Hamar i Norge. När våra kunder köper produkter producerade i Norden minskar CO2utsläppen genom korta transporter. Andra miljöval Furnes står för: Använder huvudsakligen järnskrot och återvunnet material i produktionen, och miljövänlig energi i form av Norsk vattenkraft.

Integrerad Ventilbetäckning, RSK nr: 7034575

PREMIUM Brandpost, RSK nr: 7025741

REGULAR Kupolsil, RSK nr: 7025786

DOUBLE, RSK nr: 7034635

PRISVÄRT DIGITALT BACKKAMERAKIT

Orlaco har tagit fram detta prisvärda backkamerakit med mycket fin bildkvalité. Det är ett rent backkamerakit med “Plug and Play”-funktion. Montera kamera, monitor och dra och plugga i kablarna och spänningsätt systemet. Klart att användas direkt.

SI L J ENDAHLS MÅLERI

08-449 09 30 www.siljendahls.se

www.arcona.se Samma färg. Bättre målare.

HAR VI NÅGOT ATT BYGGA PÅ?

Relationer bygger. Inte bara engagemang, starka team och processer.

I vår värld bygger relationer fastigheter. Dessutom bygger vi på att alla parter ska vara nöjda hela vägen. 100% nöjda.

Vill du låta oss bygga på ditt förtroende?

MÅLERI BRÖDERNA
Etabl. 1970 –

CARLSTEDT ARKITEKTER

VINNER VÄSTMANLANDS ARKITEKTURPRIS 2024 >>>

CARLSTEDT ARKITEKTER VINNER VÄSTMANLANDS

ARKITEKTURPRIS 2024

Fredriksbergsbadet i Västerås, ritat av Carlstedt Arkitekter i samarbete med Topia Landskapsarkitekter, är vinnare av Västmanlands arkitekturpris 2024. Med en design som värnar om inkludering, kvalitet och långsiktig hållbarhet, har projektet blivit en kärnpunkt för gemenskapen i stadsdelen Råby.

– Vi är otroligt stolta över både arkitekturpriset och projektet, säger Jacob Forsberg, ansvarig arkitekt för Fredriksbergsbadet.

Vår ambition har varit att genom robusta och tåliga material skapa en plats som skapar gemenskap i området, men som också står emot slitage på ett bra sätt. Det är extra roligt att få arbeta med projekt som bidrar till social hållbarhet och att beställaren valt att satsa på kvalité i stadsdelen Råby.

JURYNS MOTIVERING LYDER:

”Arkitekterna har med begränsade medel skapat en generös och genomtänkt helhet. En relativt enkel byggnad i betong och corténstål välkomnar med en nästan sakral entréplats med ett vårdträd mitt på. En känsla av japanska spa i formspråk och landskap. Här finns gott om utrymme både för högljudd lek och för avkoppling och återhämtning i grässlänterna eller i skuggan under de perforerade skärmtaken. Fredriksbergsbadet stärker den sociala hållbarheten genom att bli en viktig samlingspunkt mitt bland hyreshusen på Råby. Genom sin fina gestaltning signalerar den att du som bor här är värd att satsas på. Ett projekt väl värt ett arkitekturpris.”

– Arkitekturpriset är ett kvitto på vårt engagemang för att skapa arkitektur som berikar samhällen och människors liv. Vi är väldigt stolta över att vårt arbete med Fredriksbergsbadet uppmärksammas på detta sätt.” säger Stina Ljungkvist, vd på Carlstedt Arkitekter.

Produkter för Svanenmärkta hus brandtätning | brandisolering | tillverkning | utbildning brandteknikab.se CERTIFIERAD ISO 9001 edningssystem för kvalitet CERTIFIERAD ISO 14001 edningssystem för miljö Nyinstallation, modernisering, service & reparation av hissar www.nordiskhiss.se N NORDTRAFO Nyinstallation, modernisering, service & reparation av hissar www.nordiskhiss.se Nyinstallation, modernisering, service & reparation av hissar
www.nordiskhiss.se

Vi har haft nöjet att leverera och montera stommen till Havsdoften. Planerar ni att bygga? Kontakta oss, så hjälper vi er att utforma den bästa stomlösningen för ert projekt.

www.gripenbetong.se

Vi är en del av Power Heat Gruppen

Gripen Betongelement AB har huvudkontor i Malmö och produktionsanläggningar i Polen, vid västkusten nära till hamn och Sverige. Totalt är vi cirka 90 medarbetare. Vi är nytänkande, engagerade och har kunden i fokus. Med erfarna medarbetare, moderna fabriksanläggningar och stark närvaro i projekten så är alltid vårt mål; att vara den självklara samarbetspartnern gällande prefabricerade betongelement och stomentreprenader.

Produkter för Svanenmärkta hus brandtätning | brandisolering | tillverkning | utbildning brandteknikab.se CERTIFIERAD ISO 9001 CERTIFIERAD ISO 14001

FLER HYRESRÄTTER I BROGÅRDEN I ALINGSÅS

Bara några minuters promenad från centrala caféstaden Alingsås ligger Brogården. I detta natursköna och rofyllda område byggs 99 hyresrättslägenheter i kvarteret Gårdsbacken med inflyttning under våren 2024 och uppföljaren Naturstigen med 149 hyresrättslägenheter med inflyttning hösten 2024.

Fastighetsägare är Trenum, som ägs till lika stora delar av Fastighets AB Balder och Tredje AP-fonden.

Balder förvaltar de totalt 248 hyresrätterna i Brogården. Området ligger inte långt från centrum och inom en radie på en kilometer finns skolor, kvartershandel och härliga naturområden.

Gårdsbacken med 99 nyproducerade lägenheterna satsar man på social planlösning och trendiga materialval.

Storleken på lägenheterna varierar från ettor på 26 kvadratmeter till fyra rum och kök på 91 kvadratmeter.

Lägenheterna inger en modern känsla med sober ekparkett, moderna vitvaror, stora fönster som ger rikligt med ljusinsläpp. Allt för att de boende ska trivas och må bra.

– Vår nyproduktion i Brogården har en tydlig miljöprofil och kommer att certifieras Miljöbyggnad silver. Solskydd, ljudmiljö, ljusinsläpp och bra ventilation är delar vi satsar på för att skapa bra inomhusklimat, säger Leo Odby, projektledare på Balder.

De 149 lägenheterna på Naturstigen består också av en blandning av ettor från 26 kvadratmeter till fyra rum och kök på 88 kvadratmeter. Planlösningen är yteffektiv och man har valt tidlösa materialval i inredningen.

Merparten av lägenheterna har generös uteplats eller balkong. Här finns även mark- och garageparkering att hyra.

Byggnaderna är ritade av Lindberg & Stenberg Arkitekter och Tommy Byggare innehar totalentreprenaden. Stommen är av betong och fasaden är av skiffer samt värmebehandlat trä.

FAKTA

Tidplan: Hösten 2022–hösten 2024

Byggherre: Fastighets AB Balder

Totalentreprenör: Tommy Byggare AB

Arkitekt: Lindberg & Stenberg Arkitekter AB

Nya Projekt 122 April 2024

HELSINGBORGS STAD BYGGER EN NY FÖRSKOLA PÅ

BOSTADSOMRÅDET DALHEM

På platsen låg det tidigare en förskola. Den har nu rivits för att ersättas med en ny med plats för cirka 100 barn. Förskolan överlämnas i mars för att stå redo för barnen i april 2024.

– Projektet som vi har fått på Skanska har avropats enligt ramavtal med ADDA tidigare (SKL Sveriges kommuner och Landsting) som bygger på en upphandling genom LOU, berättar Niklas Candell. Vi bygger efter Skanskas koncept ABCD förskolor som ingår i avtalet med ADDA och detta bygge är efter koncept C som innebär ytor i två plan och på cirka 1300 kvm. Avdelningarna är anpassningsbara från sex till nio avdelningar beroende på hur stora barngrupperna blir och i mitten ligger gemensamhetsytorna tillsammans med köket. På andra våningen finns lekytor och en ljusgård.

AVROP ENLIGT MODELL C

Förskolan byggs nyckelfärdig efter avtalet. Varje kommun har dock möjlighet att anpassa förskolan efter sina specifika krav som kan handla om förändringar på planlösningen och materialval samt efter krav på olika miljöcertifieringar.

Styrentreprenaden kan också anpassas till beställarens egna krav och funktioner. Fasaden på denna skola är ursprungligen tänkt, att enligt konceptets grundidé, vara i trä. Men här ville kommunen att den skulle bli i tegel, som ett exempel på en avvikelse.

– Interiören är lättskött med målade väggar och linoleummattor, ljudabsorbenter samt mycket ljusinsläpp. Här kommer att finnas plats för både vila, lek, verkstad och läsning samt små krypin. En scen/gradäng kommer bli en spännande samlingspunkt. Vi kommer också att installera små barntoaletter och barnvaskar.

VÄLUTVECKLAT KONCEPT

I konceptet ingår inte markentreprenaden utan den är ett tillval som man har valt i detta projekt. Man anpassar grundläggningen för att därefter komma med inplaceringsförslag och skapa de bästa förutsättningarna för lekytor med sandlådor och gungor samt gångstigar. Plats för vattenlek planeras också. Gården skapas till största delen av naturmaterial och ska utmana barnens motorik och kreativa tänkande. Gården kommer att delas in i olika delar för möjligheter till olika lärande.

– Konceptet är mycket välutvecklat från början som en väl genomtänkt förskola, en god produkt, med bra kvalitet och ekonomi. Vi sitter kontinuerligt i möten med kunden, som är en viktig fas i arbetet, för att kunna ta tillvara på brukarens intresse och pedagogiska kunskap, säger Niklas Candell. I december hade vi studiebesök för samtliga i personalen för att visa upp hur långt vi hade kommit och ge dem möjlighet att ta del av deras nya arbetsplats.

– Vi har skapat en modern förskola till lågt kvadratmeterpris och med anpassningar efter kundens behov och det är vi stolta över, säger Niklas Candell.

Nya Projekt 123 April 2024

Gediget hantverk från Vedum. Att bygga trappor är ett riktigt hantverk och något som sitter i väggarna hos oss på Trapparvid i Vedum. Här har vi byggt kvalitetstrappor till den svenska marknaden sedan Georg Arvidsson grundade verksamheten i slutet av 1940-talet. Idag är Trapparvid en välrenommerad tillverkare som levererar trappor till såväl byggföretag, arkitekter och projektörer som till privatpersoner. I vår välutrustade fabrik bygger vi olika sorters kvalitetstrappor med omsorg och varsam hand.

Arvidssons Snickeri AB | Fabriksgatan 8 | 534 60 Vedum | www.trapparvid.se trapparvid.indd 1 2017-09-14 13:13:00 A.G Arvidssons snickeri.indd 1 2020-06-25 21:07

Bilning av löst sittande betong

Bilning av löst sittande betong

Slipning av betongplattan

Så här går det till :

Demontering av befintligt ytskikt

av befintligt ytskikt

Så här går det till :

Demontering av befintligt ytskikt

här går det till :

Demontering av befintligt ytskikt

Bilning av löst sittande betong

Bilning av löst sittande betong

Bilning av löst sittande betong

av betongplattan

Slipning av betongplattan

Slipning av betongplattan

Lagning av bortbilad betong

Lagning av bortbilad betong

Kontroll av lutningar

Lagning av bortbilad betong

Kontroll av lutningar

Klart.

Dammsugning

Lagning av bortbilad betong

Lagning av bortbilad

Kontroll av lutningar

KLARVENT® Brandventilatorer räddar liv!

Eventuella spacklingsarbeten

"Vi har
behövs
toppen
hisschaktet !" "Finns
för
0371-33590 www.nytec.se info@nytec.se Skruvgatan 1, 333 33 Smålandsstenar
den Röklucka som
i
av
i standardstorlekar på lager
omgående leverans"
0371-335 90 www.nytec.se info@nytec.se Skruvgatan 1, 333 33 Smålandsstenar
1.
2.
3. Slipning
4. Dammsugning 5. Lagning av bortbilad betong 6. Kontroll av lutningar 7. Eventuella spacklingsarbeten 8. Primering 9. Läggning av industrigolv 10. Lackning 11. Läggning av sockel 12. KLART. ü här går det till : 2.
3. Slipning
5.
6.
8. Primering 9. Läggning av industrigolv 11. Läggning av sockel 12. KLART. ü Klart . 4. Dammsugning 5.
6. Kontroll av lutningar 7. Eventuella
8. Primering 9. Läggning av industrigolv 10. Lackning 11. Läggning av sockel 12. KLART. ü
av betongplattan
Kontroll av lutningar
Lagning av bortbilad betong
spacklingsarbeten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Primering 9. Läggning av industrigolv 10. Lackning 11. Läggning av sockel 12. KLART. ü
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Eventuella
8. Primering 9. Läggning av industrigolv 10. Lackning 11 Läggning av sockel 12. KLART. ü här går
till : 2.
Dammsugning
betong
Kontroll av lutningar
spacklingsarbeten
det
3.
5.
6.
8.
9.
11. Läggning av sockel 12. KLART. ü Klart 4. Dammsugning 7. Eventuella
10. Lackning Klart 4. Dammsugning 5. Lagning
7. Eventuella
8. Primering 10. Lackning 11. Läggning av sockel Klart . 4. Dammsugning 5.
7. Eventuella
8. Primering 10. Lackning 11. Läggning
sockel
Primering
Läggning av industrigolv
spacklingsarbeten
av bortbilad betong
spacklingsarbeten
Lagning av bortbilad betong
spacklingsarbeten
av
Klart. 1.
2 Bilning
3 Slipning
4 Dammsugning 5
6
7.
8. Primering 9 Läggning av industrigolv 10 Lackning 11 Läggning av sockel 12 KLART. ü
här går det till:
Demontering
av löst sittande betong
av betongplattan
Eventuella spacklingsarbeten

VÄLBESÖKT FÖR RIKSBYGGENS

VÄLBESÖKT FÖRSTA SPADTAG

RIKSBYGGENS SENIORBOSTÄDER I TROSA >>>

VÄLBESÖKT FÖRSTA SPADTAG FÖR RIKSBYGGENS SENIORBOSTÄDER I TROSA

Den 9 april togs första spadtaget för Riksbyggens första bostäder i Trosa. De som fick sätta spaden i marken var Riksbyggens vd Johanna Frelin, kommunstyrelsens ordförande för Trosa Daniel Portnoff, Marcus Wiklund från byggentreprenören Byggmästarna och blivande boende Rolf Sundberg.

Seniorbostäderna i Bonum Brf Stensundet är Riksbyggens första bostadsprojekt i Trosa. Den 9 april togs det första spadtaget för de 43 bostäderna som beräknas stå redo för inflytt sista kvartalet 2025. Bonum är riksbyggens koncept för seniorbostäder och vänder sig till de som fyllt 55+.

Våren 2023 öppnade Riksbyggen upp för försäljning av Bonum Brf Stensundet som ligger nära centrum och hamnen, har fina grönområden runt husknuten och tillgång till bra kommunikationer. Intill finns vårdcentral, apotek, folktandvård, livsmedelsaffär och busshållplats. Lägenheterna är fördelade på två husbyggnader som kommer att vara utrustade med solceller på taket. I föreningen planeras för en härlig innergård, en gemensamhetslokal och en övernattningslägenhet för långväga gäster.

– Fler bostäder för den åldrande målgruppen behövs. Boendekonceptet med centralt läge efterfrågas och är välkomnat av såväl målgruppen som kommunen. Jag är stolt att vi på Riksbyggen bidrar till fler bostäder i Trosa även i rådande konjunktur, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

Utöver Riksbyggens vd Johanna Frelin, representanter från kommun, byggande styrelse och byggbolaget fanns många förväntansfulla köpare på plats – bland andra Rolf Sundberg med fru Mait som tecknat sig för en tvårumslägenhet.

– Nu bor vi på ön Edanö i Trosa i ett hus vi själva byggt för snart 25 år sedan. Vi har en stor arbetskrävande tomt som vi inte längre mäktar med. Brf Stensundet kom i rätt tid för oss och vi ser fram emot att slippa trädgårdsarbetet och att få flytta in i en nybyggd lägenhet med litet underhåll, säger Rolf Sundberg.

Från vänster: Marcus Wiklund från byggentreprenören Byggmästarna, kommunstyrelsens ordförande för Trosa Daniel Portnoff, köparen Rolf Sundberg, Riksbyggens vd Johanna Frelin

HYREX – STÄLLNINGSFÖRETAGET

Hyrex AB och Hyrex Industri AB är två av de ledande ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala.

Vi har egen KMA-ingenjör, konstruktör och även säkerhetsinspektör vilket garanterar både säkerhet och hög kompetens till era projekt.

Med över 40 års erfarenhet i branschen är vi specialister på tekniska lösningar och säkra produkter.

Hyrex inte bara leder utvecklingen - vi visar vägen

SOM
STOLTA MEDLEMMAR I STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING, BYGGFÖRETAGEN SAMT STIB-AUKTORISERADE.
TAR HÖJD FÖR SÄKERHETEN

CCVE Svenska AB har över 40 års erfarenhet av att marknadsföra och implementera avancerade övervakningssystem, som sträcker sig från den analoga eran till dagens digitala och IP-baserade teknologier. Vi är specialister på att skapa skräddarsydda lösningar för ett brett spektrum av användningsområden – från kontorsmiljöer och kommersiella utrymmen till de mest utmanande industriområdena.

Vår expertis sträcker sig vidare till specialanpassade system för processindustrin, inklusive svetsning och ugnsövervakning, där höga temperaturer och precision är avgörande faktorer. Vi är dedikerade till att inte bara möta utan överträffa våra kunders förväntningar genom kontinuerlig teknisk innovation och en förstklassig kundservice.

CCVE Svenska AB är din pålitliga partner för att skapa en säkrare och mer effektiv arbetsmiljö.

ÖVERVAKNING NÄR DET GÄLLER
INSTALLATION SERVICE SUPPORT DIGITALISERING FÖRSÄLJNING PROJEKTERING

ETT UNIKT BYGG- OCH FORSKNINGSPROJEKT FÖR SOCIAL HÅLLBARHET

I Farsta Strand i Stockholm bygger totalentreprenören Wästbygg Entreprenad – på uppdrag av byggherren Stockholms Stadsmission – hyresbostäder med sikte på överkomliga bostäder för personer med risk för hemlöshet.

I mars förra året tog totalentreprenören Wästbygg Entreprenad första spadtaget i byggprojektet på byggtomten Kymmendö i Farsta Strand. Våren 2024 kommer det att resultera i ett flerbostadshus och en radhuslänga med sammanlagt 41 hyreslägenheter, varav fyra radhusbostäder.

Flerbostadshusets grundläggning är platta på mark och uppförs med betongstomme, fasader med sandwichväggar samt homogena innerväggar med plattbärlag och pågjutning. Högst upp med uppstoppade takstolar och papptak. De fyra radhuslägenheterna byggs med trästomme, prefabricerade byggelement i trä och bjälklagskassetter.

– Fasaden är murad i danskt tegel. Så även bottenplanet på flerbostadshuset. Ovanför är det en putsliknande sandwichvägg i lite skrapad betong med struktur, tillägger projektledare Ove Viklund, Wästbygg Entreprenad.

I ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission och Kungliga

Tekniska Högskolan, KTH, är det övergripande syftet med bygget som forskningsprojekt att utvärdera den så kallade Kymmendö-modellen.

Det vill säga en modell för en framtida socialt hållbar bostadsförsörjning med fokus på personer som av olika skäl kan ha svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Målsättningen är, oavsett inkomstnivå, bra och permanenta bostäder för personer som annars riskerar att hamna i hemlöshet. Göteborgsbaserade FB Bostad fungerar som Stockholms Stadsmissions kontakt och företrädare i byggprojektet.

– Det roliga och lite annorlunda med det här projektet är att vi från början har jobbat väldigt nära byggherren och beställaren Stockholms Stadsmission. Vi har jobbat extremt tight och gör det fortfarande för att hålla nere kostnaderna. Ett öppet och härligt samarbete, avslutar Ove Viklund.

FAKTA

Tidplan: februari 2023 – april 2024

Byggherre: Stockholms Stadsmission

Totalentreprenör: Wästbygg Entreprenad AB

Arkitekt skiss: Kod Arkitekter AB

Kostnad: 73 Mkr

Nya Projekt 132 April 2024

LANDMÄRKE I UMEÅ

Mellan Universitetsstaden och centrum i Umeå byggs Östra Stations första kontorsbyggnad. En tio våningar hög byggnad med källarplan där de som cyklar till jobbet kan byta om för att sedan ta hissen upp till kontoret.

Östra Station är en plats med utrymme för det enkla, smidiga och hållbara livet.

– Området Östra Station binder samman Umeå med arbetsplatser, bostäder och service för en hållbar livsstil. Det är ett bra kommunikationsläge med järnväg och stor bussterminal i närheten, promenadavstånd till centrum, väl utbyggda cykelbanor och närhet till rekreationsområden, säger Robert Wennberg, projektledare Balticgruppen som är byggherre i projektet.

Arkitektkontoret Wingårdhs har ritat byggnaden och NCC innehar generalentreprenaden. Det är ett kontorshus som sticker ut med sina svart-vita keramiska plattor i fasaden och trästomme i de åtta översta våningsplanen som binder koldioxid och verkar för en klimatneutral framtid.

Av ljudmässiga skäl från gymmet på de första våningsplanen har man valt att bygga stommen i stål och betong.

Variationen i stadsbilden med kontor, bostäder och ökad service

märker Balticgruppen redan nu att projektet är lyckat. Samtliga kontorslokaler är uthyrda till bland annat Norrtåg, Coop Nord, NCC och Skatteverket.

– Detta blir den högsta byggnaden mot nordost och järnvägen som trappar mot Umeälven. De som redan bor i området har uttryckt att de är positiva till att det blir mer service i området. Restaurangen i byggnaden tror vi kommer att tillföra mycket, säger Robert Wennberg.

Hållbarhet är centralt i projektet med bland annat 200 cykelplatser i källaren så att cyklarna är varma och torra när cyklisterna ska till och från arbetet.

En markerande entré välkomnar alla som ska till kontorsbyggnaden. Det blir solceller på taket som förser byggnaden med el och god ventilation som ska göra arbetsplatsen behaglig att vistas i.

Med solavskärmning blir det behagligt att vistas i lokalerna. Av säkerhetsskäl har man även monterat sprinklers i samtliga lokaler. Detta är en byggnad som kommer att stå i många år

– Huset är uppe och arbete pågår invändigt. Alla inblandade tycker det är ett mycket spännande projekt. Monteringen av trästommen gick mycket snabbt och delar av den kommer att synas när byggnaden är färdigbyggt i december 2024, säger Robert Wennberg.

Nya Projekt 133 April 2024
NYTT

Försäljning

TRYGGA LÖSNINGAR & ATTRAKTIVA TJÄNSTER
& PASSERSYSTEM • DÖRRAUTOMATIK DÖRRBESLAGNING • NÖDUTRYMNING
• INSTALLATION NYCKELHANTERING • SERVICE
LÅS-
PROJEKTERING
och låsverkstad: Verkstadsgatan 4, Sundsvall, 010-163 64 40 RINGDAHL MASKINER AB Stockholm www.ringdahl-maskiner.se Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN SBS GS 3-150 Max på bild www.mttsweden.com • 0142-800 06 ”Specialist på siktskopor” SBS följer inte utvecklingen ... SBS leder den! SBS GS 3-150 Max på bild www.mttsweden.com • 0142-800 06 ”Specialist på siktskopor” SBS följer inte utvecklingen ... SBS leder den! Siktskopor optimerade för skyddsfyllnad och återställning Maximera din vinst i tid, CO2, pengar! SBS GS 6-150 HDX. SBS GS 4-150 MAX.

www.kanonaden.com

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN.
F A S T I G H E T S A U T O M A T I O N I Ö R E B R O

SPADEN HAR SATTS I MARKEN

FÖR KVARTERET THE PARKSIDE PÅ MASTHUGGSKAJEN >>>

SPADEN HAR SATTS I MARKEN FÖR KVARTERET THE PARKSIDE PÅ MASTHUGGSKAJEN

Det var ett historiskt ögonblick på Masthuggskajen i Göteborg då det officiella första spadtaget togs för Elof Hansson Fastigheters och Riksbyggens samarbetsprojekt. Detta är första steget mot att forma en stad i miniatyr – ett kvarter där bostäder, kommersiella lokaler och verksamheter möts.

I kvarteret möts moderniteter och tradition i form av en kraftfull och personlig tegelbyggnad med internationell atmosfär, präglad av influenser från New York. Med en total yta på cirka 15 000 kvadratmeter, sträcker sig 18-våningsbyggnaden cirka 50 meter upp i luften.

THE PARKSIDE - A CITY IN A HOUSE

Största delen av kvarteret, cirka 13 000 kvadratmeter av totalytan, blir 113 bostäder i olika upplåtelseformer. Bostäderna fördelar sig på 68 bostadsrätter som Riksbyggen bygger samt 45 hyresrätter, kommersiella kontorslokaler och utåtriktade verksamheter i markplan som byggs av Elof Hansson Fastigheter. Entreprenör är Skanska Sverige AB. Det blir en hel stad i miniatyr på Masthuggskajen. Kvarteret har fått namnet The Parkside för att matcha känslan och inte minst läget bredvid nya Masthuggsparken.

– Vi är stolta över att vara en central aktör i utvecklingen av Masthuggskajen och att bidra till att forma en mer attraktiv del av Göteborg. Att få möjligheten att starta ett projekt med fokus på bostäder i dessa tider och att bidra med nya hyresrätter till Göteborgsregionen känns mycket bra. Genom att påbörja detta projekt visar vi vårt engagemang för att skapa en levande och inkluderande stadsdel, säger Michael Walmerud, vd på Elof Hansson Fastigheter.

070-664 15 27 • info@bladlundsmaleri.se KARLSTAD, SUNNE & KARLSKOGA 054–850506
Golvimporten
www.air4you.se

Känd som bästa armeringsfiber vid inblandning och bearbetning av betong. Läs mer på www.forta-ferro.com För mer information kontakta:

info@betonova.se, www.betonova.se

JPC är markentreprenören vid utförande av grund och finplaneringsentreprenaden beträffande projektet Brf Wellingeby Vattenfallet 17. Vår styrka är en egen maskinpark och yrkeskunnig personal där vi tar ett helhetsansvar med återkommande kundrelationer.

jpcentreprenad.se 08-410 360 90

• 0709-82 92 43
Skinande blankt med Allt inom byggstäd 0708-26 86 11

Två flerbostadshus och fyra radhuslägenheter står våren 2024 klara för inflyttning i Floras gränd i Värnamo. Alla är trähus med Derome Hus som byggherre i samarbete med fastighetsbolaget Bo Bra i Värnamo och likaledes lokala byggaren Lagans Byggnads.

De nyproducerade flerbostadshusen och radhusen i Floras gränd formar ett L runt en innergård i bostadsområdet Karlsdal. Ett centralt läge med gång- och cykelvägar in till centrum i Värnamo.

Totalt erbjuder nyproduktionen i Floras gränd 25 lägenheter, varav 21 i två flerbostadshus plus fyra radhuslägenheter.

– Det är samma material i alla hus. Båda hustyperna har trästommar. I byggsystem från vår planelementfabrik i Kungsbacka. Som kommer i byggelement som vi monterar på plats med hjälp av en byggkran. Stommen består helt enkelt av trä– och skivmaterial, förklarar Derome Hus projektchef Daniel Åkesson.

De nya rad- och flerbostadshusen i Floras gränd står på en grundläggning med pålade betongplattor.

– Vi var tvungna att påla en del eftersom marken är lite sank. Taken är lagda med röd-orange lertegelpannor. Fasaderna är stående målad träpanel i en grön nyans.

Interiört är golven i flerbostadshusens trapphus belagda med

klinker och väggarna utförda med målad gips. Samtliga lägenheter har parkettgolv.

Med detaljer som mjukt inramade fönster, entrétak med globbelysning och klassisk färgsättning smälter Liljewall arkitekter in nyproduktionen i den befintliga omgivande bebyggelsen.

Byggsystemet med planelement från fabriken i Kungsbacka som monteras på plats tillämpar Derome Hus generellt och gärna med hjälp av lokala entreprenörer. Så också i Värnamo och Floras gränd.

– Här har vi fått möjlighet att samarbeta med den lokala general- och byggentreprenören Lagans Byggnads. De har vi inte tidigare samarbetat med i byggprojekt.

Samtliga nyproducerade bostäder i Floras gränd i Värnamo är bostadsrätter. Tillhörande en och samma bostadsrättsförening som varit beställare åt byggherrarna Derome Hus och lokala fastighetsägaren och samarbetspartnern Bo Bra i Värnamo.

FAKTA

Tidplan: januari 2023–april 2024

Byggherre: AB Derome Hus AB/Bo Bra i Värnamo AB

Generalentreprenör: Lagans Byggnads AB

Arkitekt: Liljewall arkitekter AB

Kostnad: 50-70 Mkr

Nya Projekt 142 April 2024
KLART

ALLMÄNNYTTAN BYGGER MILJÖCERTIFIERADE

HYRESLÄGENHETER I KALLKÄLLAN

I området Kallkällan norr om centrala Luleå bygger allmännyttiga Lulebo med Nåiden Bygg som generalentreprenör, två punkthus med hyreslägenheter.

– De har precis börjat med grundläggningen, rapporterar byggherren Lulebos projektledare Olov Modig till Svensk Byggtidning i mitten på januari 2024.

Bostadsområdet Kallkällan ligger i Bergviken tre kilometer norr om centrala Luleå. Här har Lulebo sedan tidigare fastigheter och utökar nu sitt bestånd med nyproducerade hyresrätter. Redan 2015-2016 var ett projekterat förslag på plats som dock lades på is.

– För att få ekonomi var vi tvungna att klämma in lite fler lägenheter, förklarar projektledare Olov Modig, Lulebo.

Första spadtaget på det omarbetade projektets nya planlösningar togs den 13 oktober förra året med sikte på två nya punkthus – ritade av Luleåbaserade arkitektfirman Norconsult – med 12 respektive 14 våningar och sammanlagt 152 hyreslägenheter.

– På de översta två planen är det fyror. Sedan är resterande lägenheter välplanerade tvåor och treor, tillägger Olov Modig.

Alla lägenheter får inglasade balkonger och i ett av husen installeras en bastu i bottenplan. De två punkthusen är platsgjutna konstruktioner med betongstomme, cementbaserade Mineritskivor

och papptak.

Lulebos nya bostadshus i Kallkällan kommer att motsvara certifieringssystemet Miljöbyggnad Silver med en bilfri miljö i direkt anslutning till husen, utbyggd källsortering och underjordiska avfallsbehållare, cykelgarage i källarplan samt en naturlekpark mot en närliggande skogskant.

Bostadsområdet ligger mellan Luleå stad och Luleå tekniska universitet. Här finns matvarubutik, cykel- och motionsspår och på gångavstånd ishallar, idrottsplats och inom räckhåll Björkskatafjärdens vatten med Luleå Kajakklubb.

Allmännyttiga Lulebo AB grundades 1996 och har idag drygt 7700 hyreslägenheter, inräknat cirka 1 000 studentbostäder och drygt 325 lägenheter i sex trygghetsboenden.

Lägg till 125 kommersiella lokaler i ett fastighetsbestånd och en verksamhet med runt 80 medarbetare inom olika yrkeskategorier.

FAKTA

Nybyggnad flerbostadshus, Luleå

Tidplan: oktober 2023-april 2026

Byggherre: Luleåbo AB

Generalentreprenör: Nåiden Bygg AB

Arkitekt: Norconsult Sverige AB

Kostnad: 270 mkr

Nya Projekt 143 April 2024
PROJECT & SITE MANAGEMENT AB Östra Torggatan 11 652 25 Karlstad www.psmab.com PROJEKT ─ KONTAKT Per-Ove Eriksson 070-354 02 55 per-ove.eriksson@psmab.com 0325-14 54 01 • www.tranemoprefab.se

GRÖNSAKSTORGET BLIR SOMMARTORG

Måndag 15 april togs parkeringsplatserna på Grönsakstorget bort och återkommer inte förrän i oktober. I stället börjar nu omvandlingen till ett inbjudande sommartorg i ett av innerstadens bästa lägen.

Förra sommaren bjöd Göteborgs Stad på en försmak på Grönsakstorget. Under några augustiveckor gjordes torget om till ett sommartorg i lite mindre skala, med bland annat sittplatser, växter, food trucks, utomhusbio. Men utan parkerade bilar.

– Förra sommaren testade vi, lyssnade in göteborgarna och tog med oss erfarenheterna för att i år satsa på ett mer utvecklat torg under hela sommarperioden, säger Louise Lendas, projektledare på Stadsmiljöförvaltningen.

Kommande sommar kommer Grönsakstorget att fyllas med träd, buskar, perenner och sommarblommor, för att bidra med färgprakt och upplevelser för alla sinnen.

Växter som lockar insekter och skapar goda miljöer för djurlivet. Det blir också sittplatser, lek- och spelmöjligheter och plats för mat och dryck. Mellan maj och september blir det olika typer av musik- och kulturinslag.

AKTIVITETERNA BÖRJAR I MAJ

Aktiviteterna planeras börja i mitten av maj. Och i år samverkar ett antal aktörer för att skapa ett levande Grönsakstorg: Stadsmiljöförvaltningen, centrumorganisationen Innerstaden Göteborg, fastighetsägarna Wallenstam och Tobisson, Göteborg & Co samt flera verksamheter runt torget.

Att skapa sommartorget är ett uppdrag från före detta trafiknämnden, numera stadsmiljönämnden. Att Grönsakstorget återigen ska bli ett torg har dock länge varit en planeringsinriktning i Göteborgs stad.

Grönsakstorget är också en av de platser som lyfts fram särskilt i Stadsmiljöplan inom Vallgraven.

Planen visar på en möjlig utveckling för att nå målet om attraktiva stråk, platser och gator och en hållbar mobilitet.

– I sommar vill vi att göteborgarna ska få återupptäcka Grönsakstorget och se det med nya ögon. Det har länge varit en parkeringsplats, i framtiden kan det bli en inbjudande mötesplats i ett av innerstadens bästa lägen, säger Louise Lendas på stadsmiljöförvaltningen.

TREDUBBLING AV EGENPRODUCERAD SOLENERGI

Stena Fastigheter genomför omfattande satsningar för att minska användningen av el och värme genom att satsa på solceller, energilager och AI-styrd värme. Under 2023 producerade fastighetsbolaget tre gånger mer solenergi än året innan.

– Det är fint att se att våra långsiktiga satsningar på närproducerad solel redan ger resultat. Vi satsar storskaligt på solceller, i kombination med energilager för att kunna lagra solenergin när solen skiner, kapa effekttoppar, förbättra lönsamheten och minska vårt klimatavtryck, säger Cecilia Fasth, Vd och koncernchef på Stena Fastigheter.

Stena Fastigheter har framgångsrikt nått sitt mål med att årligen minska energianvändningen med två procent. Mellan 2010 och 2020 överträffades målen - under tioårsperioden minskade användningen av värme med i genomsnitt 30 procent, fastighetsel med 38 procent och vattenförbrukning med 21 procent.

INVESTERAR I INNOVATION

Den enskilt största satsningen på solceller under 2023 är en solcellspark på tak - på 18 byggnader i Kvarngärdet i Uppsala - som kan producera 400 000 kWh/år. Sammanlagt har Stena Fastigheter nu solceller på drygt 150 byggnader. Under förra året fortsatte Stena Fastigheter också att satsa på energilager, och installerade Sveriges största energilager byggt med återanvända batterier från BatteryLoop i Högsbo i Göteborg - där Stena Fastigheter och Ikano Bostad planerar för den nya stadsdelen Humlestaden

AI STYR VÄRMEN I FASTIGHETERNA

Stena Fastigheter var tidigt med i utvecklingen av AI-baserad värmestyrning, och i dag styrs värmen i majoriteten av Stena Fastigheter 27 000 lägenheter med hjälp av AI. Det bidrar till att minska inköpen av fjärrvärme, ett minskat klimatavtryck samt ett jämnare inomhusklimat i lägenheterna.

– Vi har på kort tid kunnat gå från pilot till storskalig användning. Den AI-styrda värmen bidrar till minskad användning av fjärrvärme, ett minskat klimatavtryck samt ett jämnare inomhusklimat för våra kunder, det är verkligen en win-win-win, säger Peter Mikulic, Chef Digital Transformation på Stena Fastigheter.

Nya Projekt 148 April 2024

I mitten på april startade försäljningen officiellt i Settlers projekt i de centrala delarna av Nynäshamn, en stad präglad av sin närhet till havet och dess pittoreska skärgård.

Med sina 26 vackra radhus erbjuder denna bostadsrättsförening en livsstil där närheten till havet och modern bekvämlighet möts på ett harmoniskt sätt. Vissa av husen har en vacker utsikt över havet.

Sällan ges tillfället att köpa nybyggda hus med så centralt läge. Just nu får 26 familjer chansen att skapa sina hem för framtiden, precis mittemot Viaskolan i stadens centrum.

I detta ögonblick växer byggnationen fram och de första väggelementen levereras om två veckor. Intresset för bostäderna har initialt varit stort då många tycks uppskatta det centrala läget med gångavstånd till alla vardagsbehov samtidigt som innergården mellan husen erbjuder en möjlighet för barnen att leka fritt i en vacker och trygg miljö.

Bostäderna, som sträcker sig över 113 kvadratmeter, är uppdelade på två noggrant planerade våningar. Varje radhus kompletteras med ett intilliggande förråd och möjligheten till en parkeringsplats. De jordnära färgerna på bostäderna skapar en harmonisk atmosfär som smälter väl samman med de ljusa köken och badrummen.

Entrévåningen erbjuder generösa sociala ytor med matplats och kök i en öppen planlösning mot vardagsrummet, vilket leder ut till en privat uteplats. Stora fönster skapar en härlig kontakt med den omgivande grönskan.

På övervåningen finner du tre sovrum och ett badrum. Det stora sovrummet imponerar med en walk-in closet, som smidigt kan omvandlas till ett praktiskt hemmakontor.

– Vi vill berika Nynäshamns stadskärna med något unikt för familjelivet. Vi är stolta över att vara ett av få bolag som vågar satsa för att möta det bostadsbehov som ändå finns. Planen med dessa radhus är ett boende som är omsorgsfullt utformat för att möta behoven hos kunder med önskemål att bo centralt i eget hus men utan att behöva lägga vår och höst med att sköta en stor trädgård.. Med egna uteplatser som sträcker sig mot den grönskande parkmiljön eller den charmiga innergården, skapar vi en privat oas mitt i stadens hjärta, säger Magnus de Verdier på Settler Properties.

– Det är jättekul att Nynäshamn äntligen kan erbjuda nyproducerade radhus mitt i stan. Det är unikt i sitt slag, och ser man till hur väl utformat det är blir det enkelt att förstå hur fint det kommer att bli för familjerna som får bo här. Vi har hittills haft fint intresse för radhusen. Många förundras över havsutsikten och den visar vi gärna bild på från bostaden, säger Erik Jonasson, mäklare och delägare på Strand Mäkleri.

Nya Projekt 149 April 2024

GRUSKUNGEN

GRUSKUNGEN

GRUSKUNGEN

Behöver du köpa maskin? KONTAKTA OSS! Behöver du köpa maskin? KONTAKTA OSS! Behöver du köpa maskin? KONTAKTA OSS!

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

• GROVSORTERARE

• GROVSORTERARE

Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

• TRANSPORTBAND

• GROVSORTERARE

• GROVSORTERARE

• GROVSORTERARE

• FINSORTERARE

• FINSORTERARE

• TRANSPORTBAND

• MATARE

• MATARE

• TRANSPORTBAND

• TRANSPORTBAND

• KÄFTKROSSAR

• TRANSPORTBAND

• KÄFTKROSSAR

• FINSORTERARE

• FINSORTERARE

• FINSORTERARE

• STACKERBAND

• STACKERBAND

• STACKERBAND

• STACKERBAND

• STACKERBAND

Boklunds

• KÄFTKROSSAR

• SLAGKROSSAR

• KÄFTKROSSAR

• KÄFTKROSSAR

• SLAGKROSSAR

• SLAGKROSSAR

• MATARE

• MATARE

• MATARE

• TUNNELMATARE WWW.GRUSKUNGEN.SE

• TUNNELMATARE

• TUNNELMATARE

• TUNNELMATARE

• TUNNELMATARE WWW.GRUSKUNGEN.SE

Boklunds Åkeri AB Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

WWW.GRUSKUNGEN.SE

WWW.GRUSKUNGEN.SE

Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se

Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se

Stepisol Ljudgolv

Ombyggnad av vindar. För bästa resultat gjuter man direkt på stepisolen. Stepisolgolv i kombination med golvbeläggning av plast eller linoleum uppfyller konstruktionen luft- och stegljudsklass B i SS 01 52 67 på träbjälklag och klass A på betongbjälklag.

Gymgolv. Stepisol Silence 300 Grå 60 mm kombineras med 30mm gummimatta för bästa resultat. Fungerar utmärkt för att dämpa ljuder av tunga hantlar och stänger som tappas i golvet.

Sportgolv. Stepisolvskiva (50 mm) och 2 st 16 mm spånskivor, samt golvbeläggning av plast eller trä.

Byggvarudeklarationer. Produkterna är byggvarudeklarerade.

”Stepisol är registrerad i BASTA-registret”. ”BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö-och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se”. 2018

Svensk Emballageteknik AB Åkervägen 15, 177 41 Järfälla - 08-580 940 00 sales@stepisol.se | www.stepisol.se

Stepisol
Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se
Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK
WWW.GRUSKUNGEN.SE GRUSKUNGEN
GRUSKUNGEN

Vi löser allt, stort som smått

JKN Entreprenad AB har sedan starten 2009 erbjudit tjänster inom markentreprenad.

JKN Entreprenad AB Grönalundsvägen 111, 291 93 Önnestad 073-380 04 49, johan.klarin@jknab.se www.jknentreprenad.se

Vi finns där Sverige växer. BYGGER ÄGER FÖRVALTAR 0152-244 00 info@kilenkrysset.se kilenkrysset.se

Peab och Härnösands kommun har skrivit avtal om bygget av den nya Nybron. Investeringen är på 226 miljoner kronor och har godkänts av samhällsnämnden. Den nya bron ska vara klar i juni 2026.

De förberedande arbetena är igång sedan januari och efter sommaren kommer arbetet igång i större skala. Den 26 augusti börjar arbetet med att lägga ut en tillfällig bro och i september rivs Nybron för att ersättas av en helt ny bro.

Den nya Nybron är inspirerad av den allra första bron på platsen som byggdes i slutet av 1800-talet, en bågbro med en vridbar del i mitten för att släppa igenom båttrafiken. Men i stället för tre bågar blir det en enda.

– Vi får en ny och modern bro, inte bara tekniskt utan också utseendemässigt. Den blir ett landmärke som alla som åker på E4 genom stan kommer att lägga märke till, säger samhällsnämndens ordförande Helena Elfvendal (MP).

Utöver själva brobygget har Peab även fått i uppdrag att förstärka kajerna i anslutning till brofästet på Härnön, en investering på 21,6 miljoner kronor. Det hör ekonomiskt till projektet Skeppsbron som ska genomföras 2027-2029, men måste göras redan nu i samband med att den nya bron byggs.

– Jag är glad för att vi i denna tekniskt avancerade bro i god samverkan med Härnösands kommun hittat både ekonomiskt och hållbara lösningar för projektet samtidigt som den nya bron blir ett lyft för invånarna och de besökande till orten. Med lokala resurser bygger vi samhällsviktig infrastruktur i Härnösand, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab.

Nya Projekt 152 April 2024
Montage: Gottlieb Paludan Architects. Bakgrundsbild: Baran Hosseini.

FÖRTÄTNING VID BROMMAPLAN GER NY AFFÄR TILL BYGGELEMENT

Byggelement har tagit hem en affär i Bromma i västra Stockholm där 96 lägenheter förtätar ett kvarter i Åkeslund nära knutpunkten Brommaplan.

Här byggs 96 hyreslägenheter i ett redan tättbebyggt område, något som ställer krav på samtliga parter i projektet. Montaget av stommen, i ECO 30, har inletts och ska vara klart i slutet av september i år.

Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och stomsystem i betong. Det gäller till exempel väggar och bjälklag där en högre andel alternativa bindemedel i betongen istället för cement nu möjliggör minskade utsläpp med upp till 50 procent.

Det är kvarteret Örtuglandet som förtätas med totalt sex huskroppar, tre mot varandra med överdäckade parkeringsplatser mellan byggnaderna. Slutkunden är Stockholmshem och Byggelements beställare byggentreprenören Bygg R1.

Projektet är utmanande på flera sätt, inte minst vad gäller transporter. Vägarna i det tättbebyggda området är inte godkända för tunga transporter, och någon dispens beviljas inte.

– Vi löser det med fler men lättare transporter, säger Mauro Corvi, projektledare på Byggelement. Det ska inte behöva bli några problem.

Totalt levereras 8 600 kvadratmeter plattbärlag och drygt 4 000 kvadratmeter skalvägg, båda typerna av element från fabriken i Katrineholm. 1 700 kvadratmeter håldäck ingår också i leveransen och kommer från Byggelements anläggning i Hallstahammar.

Nya Projekt 153 April 2024

Wihlborgs har tecknat ett åttaårigt avtal med Region Skåne som samlokaliserar Hjälpmedelsverksamheten till fastigheten Sufflören 4 i Hyllie. Fastigheten, som förvärvades för ett drygt år sedan med hög vakans, är därmed fullt uthyrd.

Hjälpmedelsverksamheten inom Region Skåne har idag flera enheter, bl.a. i Staffanstorp och på Medeon i Malmö, men samlokaliserar nu till Axel Danielssons väg i Hyllie. Lokalerna kommer att renoveras och anpassas för lager, verkstad, rekonditionering och anpassning av hjälpmedel samt ytor för kontor och personal.

Fastighetens läge gör att verksamheten är tillgänglig med allmänna kommunikationer och färdtjänst, men även andra transportslag. Inflyttning äger rum våren 2025.

När fastigheten förvärvades i december 2022 var vakansen 63 procent. I och med uthyrningen till Region Skåne är fastigheten fullt uthyrd.

– Denna fastighet har blivit ett bra tillskott i ett område där vi redan är etablerade och ser goda utvecklingsmöjligheter. Det är glädjande att vi nu kan ge Hjälpmedelsverksamheten ändamålsenliga lokaler med bra tillgänglighet och goda kommunikationer, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

300
WIHLBORGS HYR UT 3
KVM TILL REGION SKÅNE I MALMÖ

Hamnpromenaden i Norrtälje Hamn har tilldelats priset Landmärket för Sveriges bästa landskapsarkitektur. Det prestigefulla priset delas årligen ut av Sveriges Arkitekter till ett landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet sett till gestaltning, förverkligande och utförande.

Hamnområdet i Norrtälje är stadens största stadsomvandlingsprojekt i modern tid och inrymmer blandad bebyggelse med cirka 2 000 bostäder, varierande handel och kultur.

Hamnen som i stora delar inte tidigare varit tillgänglig för allmänheten har nu en cirka 400 meter lång kajpromenad i bästa söderläge med namnet Hamnpromenaden. I år har Hamnpromenaden tilldelats priset Landmärket för Sveriges bästa landskapsarkitektur

av Sveriges Arkitekter.

– Det är väldigt roligt och hedrande för Norrtälje att få den här utmärkelsen för vår fina Hamnpromenad. Platsen är väldigt uppskattad av invånarna och har verkligen blivit en både vacker och social plats för alla, säger Carolina Sahlén som är projektledare för hållbar stadsutveckling i Norrtälje kommun och ansvarig för projektet Norrtälje Hamn.

VINNARMOTIVERING FRÅN SVERIGES ARKITEKTERS JURY:

”Tack vare en konsekvent gestaltning lyckas arkitekten ta en stark ansats hela vägen från idé och projektering till genomförande och förvaltning. Med en urban miljö som fond är vinnaren ett projekt med hög verkshöjd, skickligt avvägt i skala, detaljering och växtbearbetning. Här iscensätts ett stiliserat skärgårdslandskap – en vacker och poetisk berättelse om ett landskap vars platser och utblickar ger förnimmelse av både klippor och havsljus.

Nya Projekt 156 April 2024

Snart öppnar intresseanmälan för SKB:s 152 nya kooperativa hyresrätter i den nya stadsdelen Kista äng. Kvarteret Torshamn byggs strax norr om Kista centrum, inom gångavstånd från tunnelbanestationen.

Perioden för intresseanmälan startar 1 maj och redan nu kan alla intresserade gå på virtuell lägenhetsvisning. Kvarteret Torshamn är ett boende med närhet till kommunikationer och service.

Mellan husen finns en innergård med planteringar och smala grusgångar samt platser för samvaro och möten.

I källaren och delvis på gårdsplan finns lägenhetsförråd och cykelrum med möjlighet till cykeltvätt. I anslutning till alla entréer finns barnvagnsrum.

Kvarteret har också takterrass, gemensamhetslokal, tvättstugor,

hobbyrum, elcykelpool, samt bastu med relax. Höjden på husen varierar från upp till åtta våningar till en lägre byggnad med stadsradhuskaraktär. Fasaderna gestaltas med två variationer av tegelmurning.

Lägenhetsvisning på skärmen

Den virtuella lägenhetsvisningen på SKB:s webbplats släpper in nyfikna i en typlägenhet i kvarteret.

Med den digitala bostadsväljaren syns också var i fastigheten de olika lägenheterna finns. Lägenhetstyperna är utformade för att passa olika livssituationer och varierar från yteffektiva ettor och tvåor till spatiösa etagelägenheter om sex och sju rum.

Nästan hälften är tvåor, både små och stora.

I kvarteret finns även många fyror. De flesta lägenheter har balkong eller uteplats och fönster i minst två väderstreck. Kvarteret Torshamn har planerad inflyttning från november 2024.

Nya Projekt 157 April 2024

Rostskydd

Brandskydd Polyurea

ZUGOL Miljöskyddsmedel

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption We make

ZUGOL Miljöskyddsmedel

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier.

ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier. ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svåra svenska skogar, utan tillsatser av kemiska ämnen

Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption Österå 145, Ett

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN, Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, info@zugol.com www.zugol.com

the world last longer www.teknos.se

Långsidesklämd panel öst/väst läge

Tanken bakom varje solpanel

För oss är funktion och säkerhet alltid i fokus. Vårt nya system för låglutande solpaneler på släta tak passar alla typer av solpaneler. Fästena monteras på skena vilket ger ett sammankopplat system med få infästningspunkter. Våra infästningssystem är utvecklade för att klara det tuffa nordiska klimatet med både snö och hårda vindar. På vår hemsida hittar du mer information om alla våra produkter och en återförsäljare nära dig.

Långsidesklämd panel sydläge

NYHET!
MADE I N SWEDEN WELAND QUALITY
welandstal.se

STÖRST PÅ PROFILLISTER

Metal Line 90” Våga tänka nytt snyggt och stilrent.

HOS OLIVE SVERIGE HITTAR DU:

• Sockellister

• Skarvlister

• Kurvlister

• Nivålister

Olive Sverige har marknadens bredaste utbud av lister för så väl dekoration som funktion.Listen täcker effektivt fula skarvar och avslut samtidigt som den bidrar med en dekorativ detalj i miljön.

Olive Sveriges lister håller alltid hög kvalitet och passar utmärkt även i de mest krävande miljöerna. Listerna finns i Aluminium och RF stål.

- Självhäftande med färdiga detaljer: Inner/ytterhörn/skarvar och avslut.

Smarta lösningar och smidig montering gör att våra lister dessutom sparar in tid och arbete.

• Expanderbara lister

• Kakellister

• LED-lister

• Trappnoslister

• Balkong- och altanlister

• Duschväggslister

• Universal lister

• Hörnlister

FÖR MER INFORMATION OCH BESTÄLLNING besök vår hemsida

www.olivesverige.se

eller maila oss info@olivesverige.se

www.olivesverige.se

WWW.SCHEUCH.COM

VI LEVERERAR TEKNIK

SCHEUCH - ALLTID ETT STEG FÖRE I RÖKGASRENING

I mer än 50 år har Scheuch stått för innovativ luft- och miljöteknik inom industrin. Som marknadsledare och teknikpionjär tillhandahåller vi industriella produkter och system för att skydda människor och miljö på platser runt om i världen. Och det innebär att vi ser till att luften förblir ren för kommande generationer.

VÅRA TJÄNSTER

Teknik för ren luft - från planeringsfasen ända fram till driftsatt anläggning

Anpassade kundlösningar Optimala helhetslösningar utformade för att säkerställa högsta driftsäkerhet och tillgänglighet

KONTAKT / SVERIGE: SCHEUCH GMBH KRINOVA SCIENCE PARK 29139 KRISTIANSTAD, SVERIGE PHONE: +46 708 439939, E-MAIL: OFFICE.SWE@SCHEUCH.COM

FÖR REN
Scheuch GmbH Weierfing 68 4971 Aurolzmünster Austria Phone +43 / 7752 / 905 – 0 Fax +43 / 7752 / 905 – 65000 E-Mail office@scheuch.com
LUFT
Scheuch_Ins_Image_Energie_220x280_140815_schw.indd 1 14.08.15 10:02
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.