Nya Projekt 001/2024

Page 1

Nya Projekt 001

Nya Projekt Februari 2024

VISIONEN SOM SKA FÅ HELA SURTE ATT LYFTA

Det stora industriområdet kring det gamla glasbruket i centrala Surte ska omvandlas till en blandby med upp till 700 bostäder, småskalig verksamhet, kultur och service. Familjen Sporre, ägare via Surte Lagerservice, har ansökt om planbesked för området med visionen att skapa en levande stadsdel där människor ska bo, arbeta och trivas året om.

Industriområdet kring Surte glasbruk har varit i entreprenörsfamiljen Sporres ägo sedan 1984 och har en lång historia med många äldre, välbevarade byggnader.

Genom att bevara de äldre byggnaderna och komplettera med ny bebyggelse vill familjen skapa en unik stadsdel som andas framtid samtidigt som den har en själ som sträcker sig tillbaka till 1940-talets brukssamhälle.

– Det mest lönsamma vore givetvis att riva alla byggnader och bygga bostäder på all mark, men vi vill skapa något annat. För oss är en hållbar utveckling som gynnar hela samhället viktigare än att maximera vinsten. Vi vill lämna efter oss ett fint arv och en stadsdel med en familjär atmosfär som vi kan vara stolta över, säger Camilla Sporre.

Området ska utvecklas med en holistisk syn på både människa och miljö. Livet mellan husen prioriteras med olika platser för människor i olika åldrar att umgås på, och där alla kan mötas - barn, tonåringar och vuxna.

Stadsdelen ska tillgodose invånarnas behov av bostäder, arbete och rekreation på nära håll och möjliggöra enkla val för en hållbar livsstil.

En mix av lägenheter, radhus, kontor och små verksamheter kommer skapa en dynamisk modern atmosfär. Genom miljövänligt pendeltåg i anslutning till området, når man Göteborgs central på ca 10 minuter.

Solljus, dagsljus och grönska prioriteras framför att maximera antalet kvadratmeter. Miljöarbetet betonas med aktiva klimatmål genom bland annat materialval, smarta energilösningar, mycket grönska och öppen dagvattenhantering.

Att bevara de äldre byggnaderna är avgörande för områdets identitet. Bevarandet bidrar inte bara till en unik stadsmiljö, det möjliggör också en generös hyressättning som gynnar hållbar småskalig affärsverksamhet och möjliggör att nuvarande hyresgäster kan stanna kvar.

Den nya stadsdelen kommer att bidra med ny livskraft till hela Surte, dess invånare och befintliga näringsliv.

– Vår vision är att öppna upp vårt centrala område med dess historiska byggnader för att skapa en ny centrumkärna med en urban bykänsla” säger Camilla Sporre.

GRÖN, KOSTNADSEFFEKTIV OCH FRAMTIDSSÄKRAD UNDERJORDISK AVFALLSHANTERING FRÅN ENVAC

Envac är med och utvecklar framtidens hållbara städer. Med innovativa lösningar för återvinning bidrar Envac till smartare städer – i Stockholm, Paris, Dubai, London, Singapore, New York, Madrid, Seoul och många fler.

Envacs sopsugssystem tar väldigt lite av stadsdelens markyta i anspråk. Det är lätt att hitta utrymme för nedkasten. Avfall och återvinningsmaterial som lämnas i nedkasten transporteras underjordiskt i ett slutet rörsystem. Man slipper bullrande och illaluktande sopbilar inne i stadsdelen.

Sedan den första installationen i Sverige för mer än 60 år sedan har Envac gjort segertåg över världen och svarat för fler än tusen anläggningar, i Europa, Mellanöstern, Asien, Australien, Nord- och Sydamerika.

RENT OCH SNYGGT

Nedkasten placeras inomhus eller utomhus. Oftast utomhus i form av en station. Att lämna avfall och återvinningsmaterial i ett nedkast är hygieniskt och säkert.

Användarvänligheten linjerar perfekt med hållbarhet. Det är lätt att göra rätt. Envacs system är en viktig del i transformationen till hållbara framtidssäkra städer.

STATIONÄRA ANLÄGGNINGAR

I ett stationärt system sugs påsarna till en terminal, där det står containrar för respektive avfallstyp. Containrarna hämtas sedan med bil. Terminalen placeras utanför eller i utkanten av stadsdelen. Avståndet mellan station och terminal kan vara upp till 2 kilometer. Antalet avfallstyper är två eller flera, valfritt antal.

MOBILA ANLÄGGNINGAR

I stället för en terminal installeras en dockningsstation och sopsugstekniken sitter i bilen i stället för i en terminal. De olika avfallstyperna (alltid minst två) hämtas med bil som suger in avfallet i bilens container. Även dockningsstationen försöker man placera strategiskt i stadsdelen.

– Upplägget gör att trafik med sopbilar inne i stadsdelen minimeras. Transporter och energianvändning minskar kraftigt. Bullret minskar, liksom lukten. Luften blir ju mycket bättre, säger Daniel Dimitriev, projektledare hos Envac Sweden AB.

För både chaufförer av sopbilar och fastighetsskötare blir arbetsmiljön bättre. Den underjordiska avfallshanteringen bidrar till rena och hållbara städer, detta trots utmaningen att städerna kommer växa med uppåt 40 procent på 25 år.

– Med vår lösning som har inkaststationer blir det mer markyta över för byggnation, lekplatser och grönytor, med mera. Stadsdelens kvaliteter höjs även i övrigt, betonar Susanne

Nya Projekt Februari 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS
Målet för Envac är att med grön innovation utveckla framtidens smarta städer för att lämna över en grön och frisk planet till kommande generationer.

Klintred, säljare på Envac Sweden AB.

Många fastighetsaktörer väljer Envac. En installation under 2010-talet i Hammarby Sjöstad är välkänd. En nyare referens är Barkarbystaden, också i Stockholm.

Nyligen togs en mobil anläggning i drift i området Blomsterängen med bostäder och förskola i Borås. Här har dockningsstationen placerats intill områdets parkeringshus.

BERÖRINGSFRITT

Envac erbjuder olika alternativ till hur nedkastet öppnas. En möjlighet är RFID-tagg, ett annat beröringsfritt alternativ är att hålla upp handflatan.

AI och Big Data används vid datainsamling och vid automation för framtidens datadrivna avfallshantering.

– Våra system kan förses med intelligens som mäter avfallsvolymer, sammanställer statistik och optimerar hämtningsfrekvens med mera. Envac är ett innovativt företag som ständigt utvecklar tekniken, avslutar Daniel Dimitriev.

Till innovationerna finns också appen ReFlow, utvecklad för användarna. Appen gör det möjligt att följa sin egen återvinningsgrad och se hur mycket avfall hushållet producerar. Den har även ett informerande syfte och upplyser om vilka inkast som är i drift och var man kan lämna respektive avfallstyp. Appen ger tips. Suveränt för engagemanget!

www.envac.se

Nya Projekt Februari 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS

Klicka för att kolla in våra övriga nummer!

Nr 001/2024

Utgivare:

Nya Projekt Bygg & Fastighet ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm

Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710

Redaktion:

Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se

Art Director:

Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se

Marknad:

Försäljningschef Lisa Hofberg, lisa.hogberg@storkom.se

Försäljning:

Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se

Andrea Ruiz, andrea.ruiz@storkom.se

Kontakta oss:

Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

FÖRSTA SPADTAGET PÅ LILLSIDANSKOLAN

Lillsidanskolan ska rymma totalt 930 elever och ska ersätta nuvarande Västerledsskolan/Enöglaskolan vid Västerleden. Skolan planeras stå klar 2026.

– Enköping är i stort behov av en ny grundskola. Lillsidan kommer att växa kraftigt under många år. Där blir Lillsidanskolan ett centrum för utbildning, aktivitet och kultur i den nya stadsdelen i takt med att Enköping växer, säger Peter Book (M), kommunstyrelsens ordförande.

– I den nya Lillsidanskolan skapas en varierad lärmiljö som i sin tur skapar flexibilitet under en lång tid framöver, där nya arbetssätt och behov ska kunna tillgodoses, säger Magnus Johansson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Intill Lillsidanskolan byggs också ett aktivitetscenter med en ny sporthall som kommer att innehålla fritidsgård samt en anpassad gymnastikyta.

– Jag är stolt och glad över hur Lillsidanskolan aktivitetscenter kommer att utformas. Det blir en viktig resurs för både skola och föreningsliv, som också kan skapa trygg och meningsfull fritid för många barn och unga, säger Kristina Eriksson (KD), ordförande i upplevelsenämnden.

– Vi bygger en hållbar skola. Skolan och aktivitetscentret kommer till största delen att byggas av trä och byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad nivå SILVER för att säkerställa en miljövänlig byggnadsprocess och en hållbar byggnad enligt kommunens målsättning. Sedan kommer vi installera solceller och andra energieffektiva lösningar, säger Krister Larsson (M), ordförande i tekniska nämnden.

Entreprenör för projektet är JSB Construction AB.

Paint AP från Nils Malmgren AB

färger och lacker med unikt framtagna egenskaper

Paint AP är en Akrylatfärg från Nils Malmgren AB. Det är ett enkelt färgsystem, framtaget med optimerade egenskaper.

I kombination med ett fantastiskt nyanseringssystem är det möjligt att få Paint AP i många kulörer inom NCS och RAL för systemen Multi, ESD och Anti-Rust.

Nils Malmgren AB har över 50 års erfarenhet av att skapa innovationer. Vi vet att vi kan garantera kvalitet.

Uppfyller

Diffusionsöppna akrylatsystem låter underlaget andas, vilket motverkar spänningar mellan underlag och färg.

Paint AP Multi och Paint AP ESD är testade enl EN 1504-2. Uppfyller kriterierna för CE-märkning. Paint AP ESD är testad enl IEC 61340-5-1.
Valnäsgatan 6, Ytterby || Tel: +46 (0)303 936 10 || E-post: info@paintap.se || www.paintap.se
kraven för ESD-beläggning samt EN 1081 klass II.

INTELLIGENTA NÄTSTATIONER FÖR DET SMARTA ELNÄTET

INTELLIGENTA NÄTSTATIONER FÖR DET SMARTA ELNÄTET

INTELLIGENTA NÄTSTATIONER FÖR DET SMARTA ELNÄTET

KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer för sekundär distribution upp till 24 kV. Vi levererar nyckelfärdiga, intelligenta stationer för sektionering av tätort- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationerna kan utrustas för mätning, övervakning och kommunikation. Stationer för vindkraft, industri och laddstationer för elfordon ingår också i vår portfölj.

KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer för sekundär distribution upp till 24 kV. Vi levererar nyckelfärdiga, intelligenta stationer för sektionering av tätort- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationerna kan utrustas för mätning, övervakning och kommunikation. Stationer för vindkraft, industri och laddstationer för elfordon ingår också i vår portfölj.

KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer för sekundär distribution upp till 24 kV. Vi levererar nyckelfärdiga, intelligenta stationer för sektionering av tätort- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationerna kan utrustas för mätning, övervakning och kommunikation. Stationer för vindkraft, industri och laddstationer för elfordon ingår också i vår portfölj.

I våra nätstationer ingår unerRING som är ett mordernt RMU ställverk föreberett för framtidens smarta elnät. Hög person- och driftsäkerhet är nyckelegenskaper. Ställverket är modulärt och byggs upp fack för fack med fri konfigurering. unerRING är miljövänligt, fritt från SF6-gas och använder vakuum som brytmedium. unerRING är ljusbågssäkert, då alla primärdelar är enfasigt inbyggda i epoxi enligt ”sealed-for-life” principen

I våra nätstationer ingår unerRING som är ett mordernt RMU ställverk föreberett för framtidens smarta elnät. Hög person- och driftsäkerhet är nyckelegenskaper. Ställverket är modulärt och byggs upp fack för fack med fri konfigurering. unerRING är miljövänligt, fritt från SF6-gas och använder vakuum som brytmedium. unerRING är ljusbågssäkert, då alla primärdelar är enfasigt inbyggda i epoxi enligt ”sealed-for-life” principen.

I våra nätstationer ingår unerRING som är ett mordernt RMU ställverk föreberett för framtidens smarta elnät. Hög person- och driftsäkerhet är nyckelegenskaper. Ställverket är modulärt och byggs upp fack för fack med fri konfigurering. unerRING är miljövänligt, fritt från SF6-gas och använder vakuum som brytmedium. unerRING är ljusbågssäkert, då alla primärdelar är enfasigt inbyggda i epoxi enligt ”sealed-for-life” principen.

uner RING

KL Industri AB • Box 2039 • 612 02 Finspång Telefon 0122-243 00 E-mail info@kl-industri.se • www.kl-industri.se uner RING ®
KL Industri AB • Box 2039 • 612 02 Finspång Telefon 0122-243 00 E-mail info@kl-industri.se • www.kl-industri.se
KL Industri AB • Box 2039 • 612 02 Finspång Telefon 0122-243 00 E-mail info@kl-industri.se • www.kl-industri.se uner RING ®

KONTOR UTÖVER DET VANLIGA MED INSPIRATION FRÅN HOTELLVÄRLDEN

>>>

KONTOR UTÖVER DET VANLIGA MED INSPIRATION FRÅN HOTELLVÄRLDEN

Nu öppnar Humlegården Fastigheter portarna till det nya flaggskeppet Origo, beläget i mötet mellan Sundbyberg och Solna. Här sätts en ny standard för framtiden i form av flexibla kontor som tillgodoser dagens höga förväntningar på att kombinera produktivitet, inspiration och trivsel, allt med närhet till oslagbara kommunikationer.

Origo sträcker sig över totalt 18 000 kvm och rymmer upp till 1 800 arbetsplatser, med tillgång till omsorgsfullt designade miljöer för möten och konferenser, träningsmöjligheter, gröna terrasser och en bemannad reception.

Genom att kombinera kontor, mötesplatser, service samt mat och dryck på ett sätt som bidrar till hela kvarteret är ambitionen att Origo ska bli en ny mittpunkt i området. Strax innan årsskiftet inleddes inflyttningen av den första vågen av hyresgäster, däribland Sandvik, Crayon, Aura Lights och restaurangen Bistro Victor.

– Grundidén med Origo är att det ska kännas inspirerande att komma till jobbet. En attraktiv plats, där man kan prestera både enskilt och tillsammans med kollegorna. Flexibilitet och att kunna nyttja resurser effektivt är en central fråga idag, varför vi satsat stort på just de gemensamma ytorna och funktionerna i Origo. Vi vill dessutom förenkla våra kunders vardag, och med en digital plattform som möjliggörare ger vi kunderna access smarta tjänster på ett lättillgängligt sätt. Vi ser att det sker en tydlig förflyttning, där de lokalsökande bolagen i större utsträckning rör sig mot kontor med högre kvalitet och de bästa lägena. Origo är ett bra exempel på hur vi möter efterfrågan och satsningen har fått ett mycket positivt mottagande, säger Fredrik Lantz, Fastighets- och uthyrningschef Humlegården.

KONTOR MÖTER HOTELL

White Arkitekter har ritat byggnaden som kännetecknas av gedigna materialval, stora ljusinsläpp och modern teknik. För mat- och serviceupplevelsen har Humlegården anlitat Sabis. I arbetet med Origo har inspiration hämtats från hotellvärlden.

– Vi är mycket stolta över resultatet. Origo är både en destination och en modern arbetsplats där vi tillsammans med Humlegården har skapat inspirerande koncept och miljöer. Behovet hos företag och anställda ser annorlunda ut idag med större krav på effektivitet, flexibilitet och inspirerande arbetsmiljöer. Målet är att man ska vilja hänga ofta och mycket här under arbetstid och även efter, aslutar Daniel Berg Stocks, Vd Spik Studios.

Framtiden är elektrisk

”När vi jämförde så visade det sig att MultiOne EZ8 hade

MultiOne EZ8 har kapacitet att lyfta drygt 1400 kg, och klarar därmed såväl grävaggregat som en sopcontainer på gafflarna.

bäst batterikapacitet.”

I Tunabergs församling sker mycket av kyrkogårdsarbetet i tystnad. En och annan fågel förgyller visserligen omgivningen med sin sång - men störande maskinbuller och annat oljud lyser oftast med sin frånvaro. Förklaringen stavas eldrift och MultiOne EZ8.

Det var när leasingavtalet på församlingens tidigare dieseldrivna kompaktlastare höll på att lida mot sitt slut som Rolf och hans kollega började snegla på en elektrisk ersättare. Valet stod mellan MultiOne och två andra alternativ.

- När vi jämförde så visade det sig att MultiOne EZ8 hade bäst batterikapacitet. Den gick också att få med hel hytt och värme, plus att den fungerar ihop med alla våra redskap och tillbehör som vi redan hade, säger Rolf Johansson och tillägger;

- I vintras röjde jag snö i full fart, tre-fyra timmar i sträck. Det klarade batteriet på en enda laddning. Vid vanligt arbete räcker det i upptill sex timmar, och står vi stilla och bara gräver så räcker det hela arbetsdagen.

multibolaget.se | info@multibolaget.se | 018-51 51 04 | Grafikgatan 32, Uppsala

Din expert på fukt och hållbarhet i en byggnads alla faser

Polygon förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Vare sig det gäller befintligt bestånd eller nybyggnation är akuta och oväntade händelser kostsamma. Vi hjälper dig att minimera dessa samt tar kontrollen över miljökrav så att du kan bidra till ett hållbart samhällsbyggande.

Vi leder och samordnar ert miljöarbete Gröna byggnader har ofta lägre driftskostnader, högre hyresintäkter, högre värde och ökad produktivitet. Som miljösamordnare hjälper vi dig koordinera miljökrav, regler och rekommendationer både vid ombyggnation, nyproduktion och rivning. Låt oss hantera frågorna gällande allt från byggmaterial, energi och innemiljö, till förorenad mark, utemiljö och myndighetsfrågor.

Spetskompetens inom alla fuktrelaterade områden

En fuktexpert från Polygon kan rådge, samordna och kontrollera byggprojektet under alla dess faser - från planering och projektering till produktion och slutbesiktning. Genom att tidigt identifiera risker och möjligheter kan framtida tids- och kostnadskrävande åtgärder orsakade av fukt minimeras.

Koordinerar alla fuktinsatser under produktionen Brister i fukthantering innebär ofta stora avbrott i produktionen och kostsamma förseningar av byggprojekt. Som rådgivande expert i alla frågor som rör förebyggande fuktsäkerhetsarbete och avvikelsehantering kan vi hjälpa dig att förutse och undvika fuktproblem under byggfasen.

Ring dygnet runt

020-235 235

Vi förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. www.polygongroup.se

Always By Your Side.

SVENSK

FUNKTION OCH DANSK DESIGN MÖTS NÄR KARNAPHUSET VÄXER FRAM

>>>

SVENSK FUNKTION OCH DANSK DESIGN MÖTS NÄR KARNAPHUSET VÄXER FRAM

Precis vid den nya kajpromenaden på Limhamn håller ett unikt bostadsprojekt på att färdigställas. Karnaphuset är det sista av tre skulpturala bostadskvarter som tillsammans utgör bostadsområdet Kajkanten i Malmö. Här sammanflätas det bästa av svensk och dansk arkitektur – bland annat med hjälp av stora fönsterpartier från VELFAC.

Välkommen till Limhamn, en småstad i storstaden Malmö. Med närhet till både natur och stadsmiljö erbjuder stadsdelen ett av Malmös bästa lägen – bostadsområdet Kajkanten. Här finner du Karnaphuset, ett fastighetsprojekt utvecklat i samarbete mellan danska ALFA Development och Malmöbaserade Jeppsson +Samuelsson Projektutveckling.

Karnaphuset är ritat av C.F. Møller Architects och består av 70 lägenheter, varav 10 är radhus. Gemensamt för varje bostad är att de är öppna, ljusa och inredda i nordiska toner. Tack vare strategiskt placerade fönsterpartier från VELFAC strömmar ljus, luft och panorama-vyer in i bostadsutrymmena.

– Dagsljus och utblickar har varit viktiga parametrar och alla lägenheter har stora glaspartier och ljus från två väderstreck. Namnet Karnaphuset har varit med från start och definierar vår ambition om att rama in utsikten till havet och skapa ett rum i rummet i bostaden. Det var samtidigt avgörande att fönster och alla arkitektoniska detaljer utfördes med hög kvalitet. Omsorgsfullt planerade siktlinjer genom bostaden accentuerar utblicken mot havet genom burspråken, förklarar Ola Jonsson, Arkitekt och Partner på C.F. Møller Architects.

HISTORISK ANKNYTNING TILL LIMHAMNS HISTORIA

För arkitekterna var det avgörande att fönstren inte bara skulle vara funktionella utan också estetiskt tilltalande. Fönstren skulle vara en viktig del av husets uttryck och krävde en viss elegans för att passa in i det skandinaviska konceptet.

Karnaphuset är ett utmärkt exempel på skandinavisk arkitektur när den är som bäst. Med noga utvalda fönster och en träfasad som känns varm och välkomnande har huset blivit ett nytt landmärke i Limhamns sjöstad. Det representerar en harmonisk förening av dansk och svensk designtradition och står som ett exempel på att hög kvalitet och estetiskt uttryck kan gå hand i hand med modern arkitektur.

För Karnaphuset valdes serien VELFAC 200.

Behöver du köpa maskin?

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

• GROVSORTERARE

• FINSORTERARE

• STACKERBAND

• TRANSPORTBAND

• KÄFTKROSSAR

• SLAGKROSSAR

• MATARE

• TUNNELMATARE

Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se

Stepisol Ljudgolv

Ombyggnad av vindar. För bästa resultat gjuter man direkt på stepisolen. Stepisolgolv i kombination med golvbeläggning av plast eller linoleum uppfyller konstruktionen luft- och stegljudsklass B i SS 01 52 67 på träbjälklag och klass A på betongbjälklag.

Gymgolv. Stepisol Silence 300 Grå 60 mm kombineras med 30mm gummimatta för bästa resultat. Fungerar utmärkt för att dämpa ljuder av tunga hantlar och stänger som tappas i golvet.

Sportgolv. Stepisolvskiva (50 mm) och 2 st 16 mm spånskivor, samt golvbeläggning av plast eller trä.

Byggvarudeklarationer. Produkterna är byggvarudeklarerade.

”Stepisol är registrerad i BASTA-registret”. ”BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö-och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se”. 2018

Stepisol

Svensk Emballageteknik AB

Åkervägen 15, 177 41 Järfälla - 08-580 940 00 sales@stepisol.se | www.stepisol.se

KONTAKTA OSS!
GRUSKUNGEN
WWW.GRUSKUNGEN.SE

En

som får chaufförer att sänka farten.

Är hastigheten för hög på ert industriområde?

Är hastigheten för hög på ert industriområde?

Är hastigheten för hög på ert industriområde?

Med en PaceTell display får ni en bättre miljö på ert industriområde. Beställ en PaceTell innan olyckan är framme.

Med en PaceTell display får ni en bättre miljö på ert industriområde. Beställ en PaceTell innan olyckan är framme.

Med en PaceTell display får ni en bättre miljö på ert industriområde. Beställ en PaceTell innan olyckan är framme.

Med en PaceTell display får ni en bättre miljö på ert industriområde. Beställ en PaceTell innan olyckan är framme.

10W

Original Solcellspanel 10W

Är hastigheten för hög på ert industriområde? www.pacetell.se

10W

PT Original Solcellspanel 10W

Beställ En PaceTell Original innan sista Januiari 2024 så bjuder vi på solcellspanel och frontskylt.

Beställ En PaceTell Original innan sista Januiari 2024 så bjuder vi på solcellspanel och frontskylt.

Beställ En PaceTell Original innan sista Januiari 2024 så bjuder vi på solcellspanel och frontskylt.

Ni får en PaceTell Original med standard frontskylt, 15 Amp batteri, batteriladdare, stolpfästen, skruvlås och en solcellspanel med stolpfästen och anslutningskabel.

Ni får en PaceTell Original med standard frontskylt, 15 Amp batteri, batteriladdare, stolpfästen, skruvlås och en solcellspanel med stolpfästen och anslutningskabel.

Ni får en PaceTell Original med standard frontskylt, 15 Amp batteri, batteriladdare, stolpfästen, skruvlås och en solcellspanel med stolpfästen och anslutningskabel.

Beställ En PaceTell Original innan sista Januiari 2024 så bjuder vi på solcellspanel och frontskylt.

Pris 21 900:- exkl. moms, frakt ingår. (ordinarie pris 25.640:- exkl. moms)

Pris 21 900:- exkl. moms, frakt ingår. (ordinarie pris 25.640:- exkl. moms)

Pris 21 900:- exkl. moms, frakt ingår. (ordinarie pris 25.640:- exkl. moms)

Ni får en PaceTell Original med standard frontskylt, 15 Amp batteri, batteriladdare, stolpfästen, skruvlås och en solcellspanel med stolpfästen och anslutningskabel.

Välkomna att höra av er till oss på PaceTell AB

Välkomna att höra av er till oss på PaceTell AB

Välkomna att höra av er till oss på PaceTell AB

Pris 21 900:- exkl. moms, frakt ingår.

(ordinarie pris 25.640:- exkl. moms)

komplett hastighetsdisplay
PT Original Display. PT Frontskyltar.
Kabelgatan 5, Kungsbacka
31 15
91
www.pacetell.se +46 (0)
01
PT PT Original Display.
Kabelgatan 5, Kungsbacka
PT Frontskyltar.
+46 (0) 31 15 01 91
PT Original Solcellspanel PT Original Display.
5, Kungsbacka
PT Frontskyltar.
Kabelgatan
www.pacetell.se +46 (0) 31 15 01 91
PT Original Solcellspanel PT Original Display. PT Frontskyltar.

NU FÖRBEREDS DEN FÖRSTA DELEN AV NYA VÅRDBYGGNADEN I MALMÖ FÖR INFLYTTNING

2018 sattes den första bottenplattan på plats på den nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet i Malmö. Nu går den första delen av byggnaden från att vara en byggarbetsplats till en plats som förbereds för vårdens inflyttning.

Den första delen av den nya vårdbyggnaden är i slutet av sin byggperiod och det är dags att förbereda huset för vårdens inflyttning.

Den del av byggnaden som nu görs färdig är på 37 000 kvadratmeter och består av elva våningar. Den innehåller bland annat vårdavdelningar, mottagningar och lokaler för intensivvård.

– Det har varit väldigt roligt i alla dessa år att få jobba för sjukhusverksamheten. För oss är det en väldigt viktig milstolpe att byggarbetena avslutas och att vi kan lämna över så att lokalerna förbereds för verksamhetsstart, säger Kristina Olofsson, huvudprojektledare för vårdbyggnaden i projekt Nya sjukhusområdet Malmö.

STORA FÖRBÄTTRINGAR

Den nya vårdbyggnaden innebär en stor förbättring för både patienter och för personal. Till exempel har vårdavdelningarna bara enkelrum. Att vara patient med eget rum innebär att man kan ställa frågor till personalen utan att någon annan hör och det är lättare för anhöriga att besöka. Dessutom minskar risken för smittspridning.

Vårdbyggnaden innehåller även flera funktioner som sparar vårdmedarbetares tid. Alla våningsplan där det bedrivs vård kommer att få tillgång till ett nytt rörpostsystem, där prover och annat smågods kan skickas direkt till antingen laboratoriet eller till andra verksamheter på sjukhusområdet.

INFLYTTNING I VÅR

Den 8 januari påbörjas det praktiska arbetet med att göra lokalerna redo för vårdens inflyttning, med bland annat leveranser av utrustning och möbler. I början av maj börjar de första verksamheterna flytta in i huset.

– Vi ser fram emot att påbörja arbetet med att ställa byggnaden i ordning för att ta emot den första patienten. Allt ska ställas på plats, verksamheten ska utbildas och vi ska göra lokalerna klara för vårdverksamheten, säger Carina Håkansson, huvudprojektledare för omställningen inom projekt Nya sjukhusområdet Malmö.

I samband med att byggfasen för vårdbyggnadens norra del avslutas, öppnas även fler delar av sjukhusområdet upp som fram till nu har varit en byggarbetsplats. Samtidigt fortsätter byggandet av vårdbyggnadens södra huskropp. Den delen kommer att färdigställas under 2025.

MILJÖ & EFFEKTIVITET I HARMONI

Alron Chemical AB är Skandinaviens ledande leverantör av peroxidbaserade & mikrobiologiska produkter, system och tjänster till saneringsbranschen.

I över 40 år har vi tillämpat modern forskning och teknik för att utveckla produkter inom områdena desinfektion, byggnadsskydd, mögel- och luktsanering som är ekonomiska och effektiva utan att kompromissa med vare sig hälsa eller miljö.

DESINFEKTION LUKTKONTROLL

RENGÖRING
AVLOPPSUNDERHÅLL NYHET! Alron Chemical Co AB Kontakta oss för mer information: Tel. 0152-134 75 | info@alron.se | www.alron.se
BYGGNADSSKYDD
www.hrc-europe.com High Performance Reinforcement Products Cer ed … Environmental Product Declara on (EPD) … BIM tools HRC Europe NL BV NL-8211 AD Lelystad The Netherlands HRC Europe AS N-3426 Lierstranda Norway info@hrc-europe.com

RIKSBYGGEN PRESENTERAR INFLYTTNINGSKLARA LÄGENHETER I KUNGÄLV

44 olika bostadsprojekt på hela 25 orter från norr till söder. I Kungälv visade Riksbyggen upp Brf Kaprifolen med lägenheter klara att flytta in i.

Riksbyggen bygger nya boenden i hela Sverige. Bostadsprojekten är många och varierande – från att skapa helt nya bostadsområden till att addera ett nytt projekt i en befintlig miljö.

I Kungälv visade Riksbyggen i början på februari upp Brf Kaprifolen med ett fåtal lägenheter kvar till försäljning som står klara att flytta in i.

– Det finns många fördelar med att köpa nyproducerade bostäder. Nybyggda hus har tuffa energikrav vilket ger effekt på både planeten och plånboken. Dessutom tar det många år innan man behöver fundera på renoveringar, säger Tobias Dysenius, försäljnings- och affärsutvecklingschef på Riksbyggen Bostad.

Riksbyggen arbetar långsiktigt och kunderna ska alltid kunna känna trygghet med sin bostadsaffär.

– Bostadsaffären är en av de större affärerna vi gör i våra liv och i dessa tider är det viktigt att köparen känner trygghet i sin bostadsaffär. Riksbyggens Trygghetslöfte ger ett ekonomiskt skydd för köparna ifall något oförutsätt händer till exempel om köparen inte lyckas sälja sin bostad, blir sjuk eller arbetslös, berättar Tobias Dysenius, försäljnings- och affärsutvecklingschef på Riksbyggen Bostad.

FRITZOE EIENDOM BYGGER FÖR SYSTERBOLAGET I NÄSSJÖ

Det norska fastighetsbolaget Fritzoe Eiendom bygger en ny anläggning i Nässjö åt systerföretaget CEOS Fritzoe, specialiserade på träbaserade skivmaterial och massivträ. Avsikten är att bygget ska miljöcertifieras enligt BREEAM.

Byggnaden är på 22 000 kvadratmeter med en produktionsdel som rymmer produktion, lager och logistik samt en utstickande kontorsdel i tre våningar där bottenplanet rymmer teknisk utrustning.

Det hela bygger på platta på mark och stålstomme, betongsocklar, sandwich-väggar som är extra förtjockade för värmehushållningens skull. Tak bygger på TRP-plåt, isolering och papp. Taket är försett med en rejäl solcellsanläggning.

Produktionsanläggningen ska klassas enligt certifieringssystemet BREEAM nivå Exellent med syftet att få en certifiering enligt svenska regler och standarder samtidigt som byggnaden kommer att kunna jämföras internationellt. Särskilt hårda krav ska ställas på byggnadens miljöprestanda inom områden som energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering.

Totalentreprenör är Ulricehamnsföretaget ByggArvid.

NÄSSJÖ ÄR HEMMAPLAN

– Ur ett logistiskt perspektiv är Nässjö mycket bra beläget. Rent geografiskt når vi nära på optimal närhet till vår sammantagna marknad. Dessutom ger närheten till järnväg goda möjligheter till hållbara och effektiva transporter både nu och framgent, säger Carl-Johan Dalin, vd på CEOS Fritzoe.

– Här kommer vi att kunna öka vår produktion och säkra företagets framtida utveckling, säger han och understryker den goda support som företaget fått från Nässjö kommun, tillgången på bra tomter att välja mellan samt snabb och positiv hantering av etableringsfrågan.

FAKTA I KORTHET

Nybyggnad av produktionslokaler i Nässjö

Tidplan: Februari 2023-mars 2024

Byggherre: Fritzoe Eiendom AB

Totalentreprenör: ByggArvid AB

Kostnad: 150 – 200 Mkr

Nya Projekt 30 Februari 2024

att bygga upp fasaderna med mönstermurat modultegel.

Nu bygger skolan Vasa Real om och till för att möta framtidens behov. Idag består skolan av två byggnader som rymmer årskurserna 4 till 9. Genom en ny utbyggnad ökas nu kapaciteten från 810 till 1320 elevplatser och skolan blir en F-9 skola med integrerad förskola.

För att den nya tillbyggnaden ska smälta samman med den befintliga bebyggelsen har man valt att använda fasadtegel från Wienerberger, som uppfyller både funktionella och estetiska krav.

Befolkningen ökar på Norrmalm i Stockholm, vilket driver behovet av fler skolplatser. Därför genomförs just nu en om- och tillbyggnad av skolan Vasa Real för att ytterligare öka elevantalet med 510 platser.

Vasa Real uppfördes för nästan 100 år sedan och fick en utbyggnad på 60-talet. Nu får den befintliga utbyggnaden en påbyggnad i höjdled på tre plan, samt en intilliggande ny byggnad på fyra våningar – till vilken Wienerberger har levererat fasadtegel. För att ge liv åt de nya tegelfasaderna har arkitekterna på Stadion Arkitekter AB valt

– Modultegel är ett rationellt format som genom sin bredd är greppvänligt och sin höjd snabbmurat. Mönstret skapar ett uttryck mer som en mönstrad matta än en massiv tegelmur murad med förband. Jag har ritat in varje sten så att den passar perfekt i mönstermurningen och tillsammans med den grå fogen får man en väldigt fin effekt, berättar Göran Lundqvist, arkitekt på Stadion Arkitekter.

EN SKOLA SOM KLARAR TIDENS TAND

För beställaren SISAB var det tydligt redan från början att fasadtegel skulle användas till den nya tillbyggnaden på Vasa Real, något som inte förvånade arkitekt Göran Lundqvist. Han förklarar:

– Vi valde tegel eftersom både vi och SISAB gillar det. Tegelfasader håller länge då de är byggda av rejäla och robusta material, vilket passar bra till skolmiljöer. Dessutom är tegel tidlöst och passar bra in här på Vasa Real. Man strävar efter att skolan och dess uttryck ska bestå i flera hundratals år och för det krävs bra och klassiska material.

Nya Projekt 31 Februari 2024
TEGEL BINDER IHOP GAMMALT OCH NYTT VID VASA REAL

UNIK JORDFELSBRYTARE FRÅN MALTHE WINJE AUTOMATION

Malthe Winje Automation AB tillhör en norsk koncern som säljer fastighetsautomation och elmaterial.

Företaget är främst ett agenturbolag, man jobbar med fem stora företag och har 20 agenturer totalt.

Företaget har 18 anställda i Sverige.

En av alla produkter i företaget är Gewiss jordfelsbrytare Re-Start som ger många fördelar.

– Det som är unikt med den här produkten från Gewiss är att de är den enda tillverkaren som har den här typen av jordfelsbrytare. Det som är speciellt är att när jordfelsbrytaren löser ut mäter den upp den anslutna kretsen och om det är säkert att återkoppla gör den det. Framför allt är det perfekt för sommarstugor så att inte värmen slås av, frysen blir varm och att det fryser sönder i huset. Den är också lämplig för pumpinstallationer i skogen när man blir tvungen att skicka ut en jourelektriker tio mil ut i skogen för att återställa jordfelsbrytaren. Den stora fördelen med den här jordfelsbrytaren är funktionen att den är självtestande eller självmotionerande. Alla jordfelsbrytare måste motioneras, det vill säga att man ska trycka på den lilla knappen på framsidan och se att den fungerar minst två gånger om året. Det här gör Gewiss brytare själv utan att bryta spänningen! säger Erik Roberger, Teknisk säljare komponent vid Malthe Winje Automation AB.

TESTAR ALLA

– Detta har gjort att vi har blivit väldigt framgångsrika till sjukhus och statliga fastighetsverk som tar det här på allvar och går runt och testar alla sina jordfelsbrytare.

Den är nu specad och används av de flesta landsting och regioner i Sverige. De sätter in den här i stället och kan vara lugna med det mesta. Det påverkar inte verksamheten mycket.

– Trots att det är en dyrare produkt än standarlösningen sparar det pengar i det långa loppet, säger Erik Roberger.

LARM PÅ OLIKA SÄTT

Det finns också möjlighet att skicka larm på olika sätt. Det enklaste sker med en larmkontakt, men den går även att koppla upp via Wi-Fi eller via Modbus. På det sättet kan den integreras i fastighetens styr eller i ett överordnat styrsystem i fastigheten.

– Om något blir fel i anläggningen får den som ska ha larmet det. Det är möjligt att minimera driftstörningar och vara snabb på banan.

En annan stor fördel med här produkten är att den klarar kraven för jordfelsbrytare i elbilsladdare och även för solcellsanläggingar.

– Här är det krav på att ha den här typen av jordfelsbrytare med B-typ. Från årsskiftet kommer vi att kunna erbjuda den här möjligheten, avslutar Erik Roberger.

GLÖM ATT MOTIONERA JORDFELSBRYTAREN!

Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytarmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. ReStart Autotestenheterna utför periodiskt ett test av sin egen funktion utan att strömmen i anläggningen bryts.

GLÖM ONÖDIGA STRÖMAVBROTT!

Jordfelsbrytare kan lösa ut även på grund av temporära felorsaker som inte har orsakats av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen. ReStart Autotest enheten känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen, om frånslaget skett beroende på ett temporärt fenomen och att inget permanent fel finns närvarande i anläggningen återstartas jordfelsbrytaren automatiskt.

Produkten från Gewiss är den enda tillverkaren som har den här typen av jordfelsbrytare.

GÖR DIN SMARTA JORDFELSBRYTARE ÄNNU SMARTARE!

• Inbyggd hjälpkontakt:

ReStart kommer som standard med en larm/hjälpkontakt som kan användas för att få reda på om att allt är normalt i anläggningen samt att man kan få reda på att och när den har motionerat sig.

• WIFI-modul:

Tillbehöret som kopplar upp din ReStart mot internet och du kan övervaka & styra din anläggning. Detta sker genom en kostnadsfri molnlösning samt tillhörande app. Denna enhet gör också din jord felsbrytare till en energimätare. (endast till 2-polig jordfelsbrytare).

• Modbus-modul:

Övervaka & styr din anläggning i ett Modbus RS485-nätverk. Man kan antingen göra detta via ett kostnadsfritt program från Gewiss eller genom att integrera dina ReStartenheter i ett styr/ överordnat system.

FAKTA:

Malthe Winje Automation AB marknadsför automations- och installationsprodukter på den svenska marknaden. Rollen är att ge sitt kunnande inom produktområden och en god service och support på alla produkter.

Denna kombination av kvalitet och support gör dig som kund/ partner konkurrenskraftig på en marknad med höga kundkrav.

Företaget har valt sina produkter med omsorg både vad gäller kvalitet och pris.

Nya Projekt Maj 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS
hedasecurity.se info@hedasecurity.se 010 - 263 80 00 Expert på inpassage

SKANSKA BYGGER BOSTÄDER ÅT EGNAHEMSBOLAGET I GÖTEBORG

Skanska har fått i uppdrag av Egnahemsbolaget att påbörja nästa fas i byggnationen av bostadsrättsföreningen Eriksberget på Hisingen i Göteborg. Totalt rör det sig om 130 bostäder i varierande storlekar och kontraktet är värt cirka 280 miljoner kronor.

– Vi är mycket stolta över att Egnahemsbolaget ger oss detta fortsatta förtroende. Vi bygger sedan tidigare två bostadsprojekt i Björlanda för Egnahemsbolaget. Det är en kund som delar våra värderingar med en stabil organisation som är viktig för utvecklingen av Göteborg, säger Tobias Ekstedt, distriktschef, Skanska Sverige.

Bostadsrättsföreningen Eriksberget ligger i Eriksberg på Hisingen i Göteborg och innefattar 130 bostadsrättslägenheter. Lägenheterna varierar mellan 1 och 4 rum och kök med balkong eller uteplats. Det blir tre flerbostadshus om 5–16 våningar med tre underliggande parkeringsplan.

I Eriksberg har båtvarv och industri gett plats åt butiker, restauranger och moderna bostadsområden. Den industriella känslan lever kvar i området bland annat genom den välbevarade bockkranen som tidigare användes av Eriksbergs båtvarv. På gångavstånd finns ett köpcentrum och man når centrala Göteborg smidigt med buss eller färja.

Förberedande arbeten inleds omgående med byggstart i mars. Avsikten är att husen ska stå färdiga under 2027.

Vi håller undan vatten, både över och under mark!

Besök akustikmiljo.se för mer inspiration. AddOn Ceiling Rose NYHET 2024

Svart bälte i utrymningsteknik

Ända sedan starten 1983 har vi jobbat med utrymning i någon form. Nu tar vi det här ytterligare några steg och utvecklar erbjudandet till en helhetslösning där kunskap, kompetens och produkter samspelar för att möta de önskemål och krav man kan ställa när det kommer till trygg och säker utrymning på 2020-talet.

Välkommen att ta del av vår värld inom utrymningsteknik på kamic.se!

www.kamic.se Läs mer på vår nya sajt!

INFLYTTNINGSKLART I NORRKÖPING

I Norrköping visade Riksbyggen upp inflyttningsklara par- och radhus i Brf Glanbacken, Svärtinge skogsbacke samt en visningslägenhet i Brf Kronomagasinet, Inre hamnen.

I Norrköping visar Riksbyggen upp inflyttningsklara par- och radhus i Brf Glanbacken, Svärtinge skogsbacke samt en visningslägenhet i Brf Kronomagasinet, Inre hamnen.

– Det finns många fördelar med att köpa nyproducerade bostäder. Nybyggda hus har tuffa energikrav vilket ger effekt på både planeten och plånboken. Dessutom tar det många år innan man behöver fundera på renoveringar, säger Tobias Dysenius, försäljnings- och affärsutvecklingschef på Riksbyggen Bostad.

Riksbyggen arbetar långsiktigt och kunderna ska alltid kunna känna trygghet med sin bostadsaffär.

– Bostadsaffären är en av de större affärerna vi gör i våra liv och i dessa tider är det viktigt att köparen känner trygghet i sin bostadsaffär. Riksbyggens Trygghetslöfte ger ett ekonomiskt skydd för köparna ifall något oförutsätt händer till exempel om köparen inte lyckas sälja sin bostad, blir sjuk eller arbetslös, berättar Tobias Dysenius, försäljnings- och affärsutvecklingschef på Riksbyggen Bostad.

KVARTER PÅ NORRA KAJEN KLÄS MED FASADSKIVOR AV

Norra Kajen i Sundsvall omvandlas just nu från ett träindustriområde till ett attraktivt bostadsområde i Sundsvalls bästa solläge. Här har Heimstaden uppfört 360 nyproducerade hyreslägenheter i två kvarter, med fokus på att skapa en levande stadsmiljö med väl avvägd arkitektur.

Till husens fasader har man valt fasadskivor i olika kulörer från Rockpanel, som har kapats och monterats i mönster för att skapa spännande uttryck som speglar sin omgivning.

Vid Selångersåns mynning ut i Sundsvallsfjärden har Heimstaden uppfört två kvarter bestående av 360 moderna och hemtrevliga lägenheter. Området Norra Kajen har tidigare huserat träindustri och byggvaruhus. Nu omvandlas det till ett levande bostadsområde, bara några minuters promenad till centrum och vackra Stenstan. Till Heimstadens tre hus har Rockpanel levererat sin fasadbeklädnad Rockpanel Colours.

– Husen och fasaderna skapades med hänsyn till omkringliggande miljö och speglar omgivande fastigheter i både kulör och takbrytning. Detta för att påminna om historiska Stenstan, ett område mittemot Norra Kajen som arkitekten har hämtat sin inspiration från, säger Linda Pierzynska, projektledare på Heimstaden.

OLIKA MÖNSTER GER OLIKA UTTRYCK

Arbetet i projektutvecklingen leddes av Magnolia, men som köpare och förvaltare av fastigheten har Heimstaden varit med och ställt krav för att anpassa fastigheterna utifrån deras kriterier. Detta för att säkerställa sin vision om omtänksamma boenden, ur såväl ett miljö- som ett förvaltningsmässigt perspektiv.

Till kvarteren har Rockpanel levererat fasadskivor ur serien Rockpanel Colours, i fem olika färger. Dessa har därefter kapats och monterats i olika mönster.

Linda Pierzynska berättar:

– Vi gillar fasadskivornas flexibilitet i hur de med olika mönstersättningar kan ge olika uttryck på fasaderna. De kan ge en striktare modern känsla med korssättning, eller kan det med diamantsättningen ge känslan av en mer traditionell spånfasad. Det var även en fördel att Rockpanels fasadskivor kan fås i olika färger och att skivorna kan bytas ut enskilt om olyckan skulle vara framme.

VATTENNÄRA LÄGE STÄLLER KRAV PÅ DET FUNKTIONELLA

Rockpanels fasadbeklädnad erbjuder stor flexibilitet i såväl färgval som montagemöjligheter. Att den dessutom är gjord av basalt passar bra in med visionen för Norra Kajen, där inspirationen från Stenstan syns i detaljerna.

Nya Projekt 40 Februari 2024

RENOVERING OCH PÅBYGGNAD MED MINIMALT UTRYMME

Samtidigt som Einar Mattssons fastighet i kvarteret Råttan på Södermalm i Stockholm renoveras byggs 23 bostäder i två nya våningar på huset. De nya våningarna byggs i trä och blir en egen fastighet. Minimalt utrymme runt fastigheten försvårar borttransport av rivningsmaterial och leverans av nytt byggmaterial. Därför krävs minutiös planering.

När fastigheten i kvarteret Råttan renoveras byggs även två nya våningar och en ny vind ovanpå fastigheten. Ombyggnaden och tillbyggnaden innebär att det blir en tredimensionell fastighet. Det betyder att den gamla byggnaden och den nya påbyggnaden blir två separata fastigheter med två fastighetsägare.

– Det görs för att det ska vara enklare att sälja den påbyggda delen som bostadsrätter om det skulle bli aktuellt i framtiden. Dessutom går det att ta ut en relevant hyra för de nya lägenheterna om de är en egen fastighet, berättar Jonas Malm som är projektledare för fastighetsutveckling på Einar Mattsson.

PÅBYGGNAD I TRÄ

För att säkerställa att fastigheten skulle kunna bära ytterligare två våningar gjordes noggranna utredningar. För att få en lätt konstruktion valdes trä som material till påbyggnaden. På det som tidigare har varit vindsgolvet läggs stålbalkar för att fördela vikten av den nya träkonstruktionen.

– Det var gedigna undersökningar. I garageplanet där husets bärande pelare går ner sågades hål upp i garagegolvet för att konstruktörer skulle kunna komma åt att inspektera pål-

fundamenten.

RENOVERING

Utöver den nya påbyggnaden renoveras även den gamla fastigheten. Från början var endast ett stambyte planerat, men efter hand har mer och mer plockats på. Trägolv, dörrar och snickerier i lägenheterna behålls medan det byggs nya badrum och kök. El, rör, vatten och ventilation förnyas också. Dessutom renoveras fasad och fönster. Balkongerna behålls men målas.

– Om vi inte hade tagit med fönster och fasad hade vi varit tvungna att göra det tre år senare. Det är en stor fördel för hyresgästerna och för oss att göra allt på en gång, konstaterar Jonas Malm.

ONT OM UTRYMME

Fastigheten ligger på Krukmakargatan på Södermalm i Stockholm. Projektet försvåras bland annat av att det är ont om utrymme kring fastigheten. Ett körfält på gatan har tagits i bruk för att ställa upp byggkranen.

I byggnadens gatuplan ligger en ICA-butik som får leveranser hela dagen. Butiken blev av med en del av sin lastzon för att göra plats för byggkranen.

– Därför kan vi inte belasta det utrymme som finns kvar. Ta mejeribilen som exempel, om den inte har plats att stanna så åker den vidare och då blir det ingen mjölkleverans den dagen.

Vi försöker störa så lite som möjligt. Och ICA är positiva eftersom ombyggnaden innebär att de får mer butiksyta, berättar Jonas Malm.

Nya Projekt 41 Februari 2024

NCC BYGGER ÅNGERMANLANDS NYA TINGSRÄTT

NCC ska på uppdrag av Härnösand Seminariet, ett dotterbolag till Smedjan Samhällsfastigheter AB, utföra en om- och tillbyggnad av Ångermanlands nya tingsrätt Härnösand. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på cirka 180 MSEK.

Den befintliga byggnaden är en äldre skolbyggnad, med en bruttoarea på cirka 2 600 kvadratmeter som kopplas samman med en tillbyggnad.

Utöver dessa byggnader, som kommer utgöra Ångermanlands nya tingsrätt, ska NCC även riva en byggnad från 1950-talet som tillhört skolbyggnaden.

– Vårt mål är att bygga för framtiden, utan att behöva genomföra större åtgärder under de kommande 30 åren. Detta ställer höga krav på lösningar och material med lång livslängd. NCC har stor erfarenhet av att bygga säkerhetsklassade byggnader och vi ser fram emot att bygga vår nya tingsrätt tillsammans med dem, säger Henrik Fredriksson, VD på Smedjan Samhällsfastigheter AB.

Tillbyggnaden har en bruttoarea om cirka 2 800 kvadratmeter och byggs i tre plan. Stort fokus ligger på materialval, gestaltning, detaljer och utförande. Parkområdet i anslutning till byggnaden kommer bevaras och marken där befintliga byggnader rivs kommer anläggas med parkering, lastintag och intag för frihetsberövade.

– Säkerhetsklassade projekt är utmanande eftersom det ställer extra höga krav på kommunikation, logistik och informationssäkerhet. Det är viktigt att lokalerna fungerar effektivt för de personer som ska vistas i byggnaden. Vi är väldigt glada att ha fått förtroendet från Smedjan Samhällsfastigheter och Domstolsverket att skapa en framtida arbetsplats för Ångermanlands nya tingsrätt, säger Petter Lundqvist, affärsansvarig på NCC Building Sweden i Norrland.

Affärens ordervärde på cirka 180 MSEK orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under första kvartalet 2024. Byggstart planeras till april 2024 och beräknas vara klart i mars 2026.

Snabb applicering och lång livslängd med

FILMGALVANISERING

Behovet av underhåll av infrastruktur byggd i stål är nästan oändligt. Genom att använda katodisk filmgalvanisering kan detta underhåll göras mycket mer effektivt, snabbare och ofta billigare än dagens lösningar. Metoden har kort appliceringstid, lång hållbarhet och innebär minimalt framtida underhåll.

ATT ROSTSKYDDA med traditionella målningssystem är både tidskrävande och dyrt. Renovering av rostskyddet på en bro som förbinder två lokalsamhällen görs inte över en natt, och avstängningar påverkar trafikflödet.

– Med katodisk filmgalvanisering kan jobbet utföras på timmar i stället för dagar. Till skillnad från rostskyddsfärg ger det ett galvaniskt skydd som kan jämföras med varmförzinkning och metallisering, förklarar Thor Smette som är generaldirektör på ZINGA Scandinavia.

ZINGA är flytande zink som appliceras på järn och stål som skydd mot korrosion.

Det appliceras som färg, med pensel, roller eller färgspruta. ZINGA består av 96 procent ren zink och ger katodiskt skydd. Efter torkning ger det inga utsläpp och det är helt giftfritt och kan därför användas i kontakt med dricksvatten och sårbar natur. Systemet uppfyller kraven i NORSOK och ISO 12944.

– Efter sandblästring appliceras ZINGA

i två skikt med en timmes torktid mellan skikten. Efter sex timmar kan det övermålas. Underhållets varaktighet är lång och beläggningens hållbarhet bestäms av uppoffringshastigheten för zink.

Zinken korroderar framför stålet och ”offrar” sig för att skydda stålet. Om en skada uppstår i stålet avsätts korrosionsprodukterna från zinken på det skadade området, och återförsluter det från atmosfären och förhindrar att korrosionen kryper i sidled.

Katodisk filmgalvanisering kan användas för underhåll av stålkonstruktioner som stålbroar, kajer, räcken, lyktstolpar, skyddsräcken, högspänningsmaster och andra konstruktioner. Med katodisk filmgalvanisering utförs renoveringen på kortast möjliga projekttid, med extrem hållbarhet och minsta möjliga framtida underhåll.

– Skadad och naturligt sliten galvanisering anses av många vara början på slutet på konstruktionens existens, och stålet ersätts med nytt. Det är oftast felaktigt och en onödig

resursanvändning. Med ZINGA kan galvaniseringen repareras på plats. Även rostiga högspänningsmaster, skyddsräcken och lyktstolpar kan galvaniseras om och få nytt liv, säger Thor Smette.

I dag har nästan 100 projekt slutförts framgångsrikt. I Norge finns 30 år gamla broar som renoverats med ZINGA utan behov av underhåll under perioden. Bara under de senaste åren har kraftledningsmaster galvaniserats om och 25 stålbroar i Skandinavien har renoverats.

– Uppmärksamheten och förfrågningarna ökar. Samhället kan spara mycket pengar och medborgarna kan besparas mycket frustration om det här blir det nya sättet att underhålla stålkonstruktioner, konstaterar Thor Smette.

www.zinga.se

27 DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ZINGA
Järnvägsbro i Mönsterås före och efter renovering med katodisk filmgalvanisering.

FRAMTIDEN INOM

ENER GI EFFEKT I VT BY GG AND E

Ett sandwichelement med innovativa isoleringsegenskaper

Bäst i klassen

λ= W/(m K)

(med hänsyn tagen till åldring enligt EN 14509)

certifierat av försäkringsbolag

SP Fire 105

Fasad brandtest

B-s1,d0

brandegenskaper (mycket begränsad rökutveckling) enligt EN 13501-1

Kingspan AB

Kråketorpsgatan 10 C 431 53 Mölndal, Sweden

t: +46 31-760 26 99 e: info@kingspan.se

Kontakta Oss:

Produktion nu möjlig
Finland
i

POLSTJÄRNAN SAMLAR VATTENFALL I JOKKMOKK

Vattenfall samlokaliserar sin verksamhet i Jokkmokk i det nya kontorshuset Polstjärnan. I projektet, som innefattar både om- och nybyggnation, har PE Teknik & Arkitektur ett helhetsåtagande som innefattar arkitektur, projektledning och samtliga konsultdiscipliner.

Vattenfall har haft verksamheter spridda på ett antal olika platser i och kring Jokkmokk. Nu ska alla medarbetare samlokaliseras centralt i Polstjärnan, beläget vid huvudgatan inne i Jokkmokk. Befintliga verkstadslokaler där byggs om och nya byggnader ska uppföras intill dem, med byggstart 2024.

I projektet har PE ett helhetsåtagande som innefattar projektledning, arkitektur för både ombyggnation och nybyggnation, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur, byggkonstruktion, el, VVS, fukt samt yttre VA. Vattenfall har höga hållbarhetsambitioner och den nya kontorsbyggnaden ska certifieras enligt miljöstandarden BREEAM Excellent. Bland annat ska hela dess stora takyta täckas av solceller som kommer att förse byggnaden med el.

Arkitektonisk inspiration från Samemuseet Attje.

– Tvärsöver gatan från Polstjärnan ligger Jokkmokks mest kända byggnad Attje, Svenskt Fjäll- och Samemuseum. Vi har valt att plocka upp material och färgskala därifrån i kontorsbyggnadens mörka träfasad. Vår träpanel är bränd enligt en gammal metod som ger ett mer livfullt uttryck än traditionell lasyr. Samtidigt stänger den svedda ytan träet och ger en mycket beständig fasad. Som kontrast får den angränsande byggnaden för övervakning av vattenkraften en ljus och slät puts. Huvudentrén till anläggningen placeras i en glasad länkbyggnad mellan de två, säger Jacob Wesström, arkitekt på PE.

JSB ÅTERUPPBYGGER NYA SLÄTTGÅRDSKOLAN FÖR SISAB I STOCKHOLM

JSB Construction AB står som utförandeentreprenör för nyproduktionen av Slättgårdskolans nya huvuddel samt renovering av utemiljö. Beställare är SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

I juni 2020 brann Slättgårdsskolans huvudbyggnad ned till grunden. JSB Construction AB har fått i uppdrag att återuppföra den nya huvudbyggnaden på samma plats, beläget på Skärholmen i Stockholm.

Den nya skolan kommer ha kapacitet för ca 600 elever i årskurserna F-9. Utöver undervisningslokaler inrymmer skolan storkök, skoltorg, bibliotek, administrativ avdelning samt skyddsrum. Utemiljön och Skolgården ska renoveras och göras större. Skolans verksamhet, med dagens 550 elever, kommer fortsatt bedrivas parallellt med

entreprenadtiden i intilliggande byggnader.

Skolan byggs i tre våningar med suterräng. Stommen består främst av håldäckselement med stålstomme och isolerande betongytterväggar. Fasaden kläs i tegel. Projektet byggs enlig miljöbyggnad silver 3.1 och kommer ha en högre säkerhet med högsta brandklass.

– Vi på JSB är stolta över uppdraget och ser fram emot att leverera en ny, modern och säker lärandemiljö till Slättgårdsskolans elever och personal. På JSB ser vi byggnation ur ett högre perspektiv där vi är med och bidrar till ett bättre samhälle, säger Mirko Naumanen, Affärsområdeschef JSB.

Projektet genomförs i två etapper. Den första avser huvudbyggnaden samt större delen av skolgården. Den andra etappen avser att slutföra den mindre delen av skolgården. Byggstart för projektet är januari 2024 med planerad överlämning våren 2026. Den totala byggytan omfattar ca 6 100 m2 (BTA).

Nya Projekt 48 Februari 2024

500 NYA BOSTÄDER I BRUNNSHÖG

Stadsträdgården Hage planeras få sällskap av cirka 500 bostäder, ett 15 våningshus kan bli närmsta granne. En ny detaljplan norr om Kunskapsparken ska ut på samråd.

– Brunnshög är en fantastisk stadsdel. De nya kvarteren inom domkyrkans område andas nytänkande och innovation. Det gläder mig att vi nu börjar koppla ihop staden med Science Village och forskningsanläggningarna, MAX IV och ESS. Fler ska få möjlighet att uppleva och även bo i denna miljö, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande.

Detaljplanen är första etappen av den planerade utvecklingen av området Råängen. Planområdet ligger söder om forskningsanläggningarna, MAX IV och ESS, och är granne med Kunskapsparken.

– Här kommer de boende kunna njuta av naturlandskap men ändå ha service och spårvägen runt knuten, säger Henrik Nilsson, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Området kommer likna centrala Brunnshög på flera sätt men ändå ha en egen identitet. Till exempel kommer trottoarer ha annan gatsten. Tanken är att fortsätta med täta mysiga kvarter där mindre torg och andra allmänna platser ska fungera som mötesplatser för både besökare, boende och verksamma i stadsdelen.

– Under planeringen har fokus legat på mötet mellan människor. Vi vill att området ska upplevas som en mysig stadsdel med

mycket träd och annan grönska, säger Henrik Nilsson, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

I området blandas både flerfamiljshus, radhus och stadsvillor i samma kvarter. De flesta hus kommer att vara två till sex våningar med några undantag. Precis söder om den redan kända stadsträdgården Hage planeras ett högre bostadshus på 15 våningar. Några hus, kallade Parkhusen, som placeras närmast Kunskapsparken kommer att vara fyra till åtta våningar.

Under planeringsarbetet har kommunen vägt de två motstående intressena som finns mellan det allmänna intresset för nya bostäder respektive det allmänna intresset av att behålla området som jordbruksmark.

– Vi bedömer att det allmänna intresset av att skapa fler bostäder och färdigställa hela den planerade stadsdelen Brunnshög väger tyngre än det allmänna intresset av att behålla planområdet som jordbruksmark, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande.

Precis som övriga Brunnshög är fokus på hållbara transporter. Det ska vara enkelt att ta sig genom området gåendes eller med cykel. För de som har bil planeras ett mobilitetshus vid Utmarksvägen, där är det tänkt att de flesta boende med bil ska parkera.

Detaljplanen kommer vara ute på samråd från mitten av februari. Då finns det möjlighet att bidra med synpunkter till det fortsatta planeringsarbetet för området.

Nya Projekt 49 Februari 2024

Sedan 70-talet har vi på KöksCentrum hjälpt nöjda bygg- och fastighetsföretag i hela södra Sverige.

Låt oss hjälpa er! För offert och referenser kontakta någon av våra kunniga byggsäljare här nedan.

SKÅNE & HALLAND

Michael Ellerstrand

Tel: 0763-90 17 95

michael.ellerstrand@elon.se

Robert Sjölander

Tel: 0737-01 91 74

robert.sjolander@elon.se

SMÅLAND

Tommy Leifsson

Tel: 0733-695865

tommy.leifsson@elon.se

www.kokscentrum.com

0612-76 39 20 www.aspby.se Hos oss hittar du Containers Sopcontainers Maskinflak Spolvagnar Liftdumper Vi erbjuder både standard- och specialutförande efter ditt önskemål Prisvärda produkter till din entreprenad!
installerar vitvaror,
Vi levererar och
köksinredningar och tvättstugor.

Upplev utvecklingen.

Liebherr-Sverige AB Fallskärmsvägen 5 721 31 Västerås

ABUS

ABUS

Sverige Gruppen

Sverige Gruppen

ABUS Sverige Gruppen

Vår kunskap – er säkerhet

Vår kunskap – er säkerhet

Vår kunskap – er säkerhet

Tel: +46 21 80 62 40 info.lsv@liebherr.com

www.facebook.com/liebherrsverige www.instagram.com/liebherrsverige www.liebherr.se

2020-06-05 08:48:30

Vikten av det viktigaste

Vikten av det viktigaste

Vikten av det viktigaste

Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder helhetslösningar med lyftutrustning, leasing, montage, service och utbildning av din personal. Låt oss ta hand om det viktigaste – att personal och produktion är i trygga händer – så att du kan lägga energi på annat.

Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder helhetslösningar med lyftutrustning, leasing, montage, service och utbildning av din personal. Låt oss ta hand om det viktigaste – att personal och produktion är i trygga händer – så att du kan lägga energi på annat.

Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder helhetslösningar med lyftutrustning, leasing, montage, service och utbildning av din personal. Låt oss ta hand om det viktigaste – att personal och produktion är i trygga händer – så att du kan lägga energi på annat.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

Annons Nya Projekt 3_halv sida_en bild.indd 1

NCC BYGGER NY TERMINAL ÅT DB SCHENKER I SKELLEFTEÅ

NCC ska på uppdrag av Trafikbolaget NP Kågström, ett dotterbolag till Schenker Property Sweden, bygga en större och modernare terminal- och kontorsbyggnad i Skellefteå dit DB Schenker ska flytta hela sin verksamhet. Uppdraget är en totalentreprenad med ett ordervärde på cirka 130 MSEK som beräknas vara klart i maj 2025.

Den nya fastigheten har en areal på 55 000 kvadratmeter och består av två byggnader, en huvudbyggnad som innehåller terminalhall, markhall, paketbilshall och kontor samt en byggnad med sprinkler- och miljörum.

Anläggningen blir toppmodern med bland annat automatiserad paketbana och automatisk vägning samt mätning av gods.

– Det har varit centralt i detta projekt att åstadkomma ett reducerat klimatavtryck i terminalbyggnaden så att vi kan leverera enligt våra hållbarhetsmål. Vi ser fram emot att samarbeta med NCC och deras stöd med att bistå oss med val av klimatreducerande insatser, säger Viktor Strömblad, Head of Land Transport på DB Schenker.

Miljö och hållbarhet har stått i fokus i upphandlingen och NCC har valt att arbeta med klimatförbättrad betong i hela stommen av den nya terminalen.

Byggnaden kommer också vara förberedd med laddningsplatser för elfordon, såväl personbilar som lastbilar och paketbilar.

– Markarbeten inleds i mars och byggnationen senare i vår. Det är kul när vi får samarbeta och bidra med kompetens från flera affärsområden inom vår verksamhet i ett projekt. Vi ser vår lokala närvaro som en självklar förutsättning för att kunna hantera stora entreprenader som denna och samtidigt leverera enligt DB Schenkers högt uppsatta miljö- och hållbarhetsmål, säger Johan Jarl, projektutvecklare på NCC Building Sweden.

Affärens ordervärde på cirka 130 MSEK orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under första kvartalet 2024. Projekteringen startar omgående, byggstarten planeras till mars 2024 och beräknas vara klart i maj 2025.

BYGGSTART FÖR GOCO ACTIVE LAB

I slutet på januari byggstartade BRA Bygg, Billström Riemer Andersson Bygg AB, GoCo Active Lab. Projektet blir det hittills största samverkansprojektet i området.

Under torsdagen tas det officiella första spadtaget för nästa byggnad på GoCo Health Innovation City. Introduktionen av GoCo Active Lab firas med ett stort event den 25 januari ihop med landets mest intressanta aktörer inom hälsa.

– Vi ser att framtiden inom stadsbyggnad innebär kombinationsbyggnader. GoCo Active Lab är en sammansmältning av moderna labblokaler, framtidens träning och konferensmiljö, där vi erbjuder matupplevelser och mötesplatser för branschen där idéer och kunskap kan utbytas säger Jacob Torell, VD för GoCo Health Innovation City som med den nya etableringen fysiskt knyter an till AstraZenecas forskningsanläggning.

Den nya byggnaden är en kombinationsbyggnad om ca 15 000 BTA bestående av två koncept: ett nationellt center för forskning på avancerade terapier (Lab) och en ny plattform för förebyggande hälsa och på sikt bättre folkhälsa (Active). Projektet sker i samverkan och blir det hittills största i området. BRA Bygg, Billström Riemer Andersson Bygg AB, har inlett projektering.

– För oss är det betydelsefullt och glädjande att få möjligheten att fortsätta vara en del av utvecklingen av ett område som står i framkant när det gäller både samarbete och kreativitet, säger Magnus Andersson, VD på BRA Bygg.

– Vi är ödmjukt tacksamma för det förnyade förtroendet från GoCo och ser fram emot att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt projekt. GoCo Active Lab är inte bara en spännande byggteknisk utmaning utan också en innovativ satsning inom hälsa och forskning, säger Patrik Jansson, Avdelningschef på BRA Bygg.

GoCo Active Lab blir basen för CCRM Nordic, ett nationellt center för utveckling och produktion av avancerade läkemedel. Det öppnar nya möjligheter för att behandla tidigare obotliga sjukdomar. Huset blir även forskningsarena med labb för flera tunga aktörer som Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers, OligoNova och Göteborgs Universitet.

BESLUT OM BYGGLOV FÖR NY SKOLA I GÄDDEHOLM OCH OM GRANSKNING AV NY DETALJPLAN FÖR HAMNEN

På torsdagens byggnadsnämnd beslutades bland annat om bygglov för en ny skola i Gäddeholm. Skolan ska byggas inom det nya området Fredriksdal. Bygglovet gäller en grundskola för stadierna F-9 och omfattar nybyggnation av skolbyggnader och idrottshall med tillhörande skolgård.

har inspirerats av naturen i omgivningen och utgått från konceptnamnet ”Strövtåg över stock och sten”. Både skolgården och skolans fasad i sten och trä kommer att utformas utifrån konceptet. Byggtiden är ungefär två år och målet är att skolan ska kunna öppna till höstterminen 2026.

– Den här skolan byggs för att fylla det stora behovet av skolplatser som finns i Gäddeholm. Skolan är verkligen efterlängtad och kommer att ge en bra permanent lösning för Gäddeholms skolbarn, säger Thomas Karlsson ordförande i byggnadsnämnden.

På byggnadsnämnden beslutades även om att ställa ut den nya detaljplanen för Västerås hamn på granskning. Detaljplanen ska säkerställa att hamnen kan utvecklas på ett effektivt och hållbart sätt.

– Hamnens utveckling är en strategisk fråga för Västerås stad i sin helhet och därför är detaljplanen viktig, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

FAKTA:

En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis 1–2 år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Nya Projekt 56 Februari 2024

YTTERLIGARE ETT POSITIVT PLANBESKED I TORSLANDA FÖR CERNERA

Fastigheten ligger i Amhult Centrum, Torslanda, och är ett tillväxtområde där det skett och fortsatt kommer att ske stora förändringar. Nya bostadshus, nytt resecentrum, butiker och kontor. Kommunen planerar också att anlägga en ny simhall på angränsande fastighet.

Cerneras utbyggnadsförslag om cirka 120 bostäder ligger i ett av de områden, som enligt Göteborgs översiktsplan, där nya bostäder ska byggas. Här finns en hög koncentrationav människor i rörelse, bostäder och arbetsplatser, service samt god kollektivtrafik.

Genom att förtäta här förbättras förutsättningarna för ett lokalt stadsliv med möjlighet att klara vardagen till fots eller med cykel.

Förslaget innefattar huskroppar om 5 våningar med ett högre punkthus om 9 våningar.

Sedan tidigare har Cernera erhållit positivt planbesked för Torslanda Röd där detaljplanen har påbörjats.

– Att få förtroende från Göteborgs Stad ännu en gång på kort tid i Torslanda är givetvis mycket glädjande, säger Oskar Malmén, vd på Cernera. Vi tror väldigt mycket på området och ser fram emot att utveckla vår fastighet till bostäder framöver. Göteborg är en stad med mycket aktivitet och vi är glada att kunna fortsätta utveckla vår projektportfölj här.

Fastighetsitvecklaren CerneraI förvärvade i december fastigheten Jönköping Älvringen 6. Fastigheten innehåller hotell, kontor, restauranger, butiker samt drivmedelsstationer och ligger utmed väg E4.

Nya Projekt 57 Februari 2024

Specialister inom elteknik.

Från kompletta projekt och helhetslösningar till löpande servicetjänster för bygg- och offentlig sektor, industri, infrastruktur och energi.

www.eitech.se

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN.

www.kanonaden.com

F A S T I G H E T S A U T O M A T I O N I Ö R E B R O

Slipp krångel och spara tid

Välj våra montagevänliga fönster så får du:

– Måttanpassat utan extra kostnad. Slipp trånga montage.

– Formstabil konstruktion. Underlättar monteringen.

– Förborrning. Välj synlig, dold eller kombinera.

Läs mer på westcoastwindows.se

MILJÖVÄNLIGA KABLAR FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

Kabellösningar från nordisk tillverkare för energiöverföring i vindkraftsparker. Det som är viktigt för våra kunder är också viktigt för oss:

Driftsäkerhet Tillgänglighet Installationsvänlighet

Kolla in våra vindkraftprodukter på www.rekakabel.se

13.8.2020

10.19.32

RINGDAHL MASKINER AB Stockholm www.ringdahl-maskiner.se Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN
Made in Trollhättan

SKANSKA UTVECKLAR ÄNNU ETT BOSTADSPROJEKT

Skanska fortsätter utvecklingen av inre hamnen i Karlstad och inleder snart bygget av bostadsrättsföreningen Diamanten. Det blir två byggnader med underliggande garage med totalt 69 bostadsrättslägenheter i varierande storlekar som ska stå färdiga till hösten 2025.

De nya husen blir sju våningar höga med takterrass och byggs i ett område just intill vattnet med närhet till all form av service. Husen kommer att omsluta en grönskande innegård med gott om plats för umgänge. I likhet med alla Skanskas egenutvecklade bostadsprojekt står hållbarhet i fokus och husen kommer att certifieras enligt Svanen.

– Det är mycket glädjande att vi åter får vara med om att utveckla denna spännande stadsdel i Karlstad. Vi har ju tidigare byggt cirka 200 lägenheter i projektet Tullholmsviken och vet att många är intresserade av att bo i vattennära läge, säger Erik Carlborg, marknadsområdeschef, Skanska Sverige AB.

Lägenheterna blir mellan 30 och 246 kvadratmeter stora och försäljningen har inletts.

PRISVÄRT DIGITALT BACKKAMERAKIT

Orlaco har tagit fram detta prisvärda backkamerakit med mycket fin bildkvalité. Det är ett rent backkamerakit med “Plug and Play”-funktion. Montera kamera, monitor och dra och plugga i kablarna och spänningsätt systemet. Klart att användas direkt.

KONTAKTA OSS FÖR ETT RIKTIGT BRA

PROVA-PÅ-PRIS!

Kameran är redan spegelvänd och monitorn förinställd för bästa funktion och kan därmed inte ändras. Monitorn är utrustad med automatisk “backlight”-justering, vilket innebär att den sänker ljusflödet i mörker. Enbart en kamera kan anslutas till denna monitor.

DETTA INGÅR

1st högupplöst 7” monitor

• 1st 120° kamera, spegelvänd 1st kablage 11 meter

Kontaktperson Andreas Friberg andreas.friberg@oemautomatic.se +46 75 242 41 86

oemautomatic.se

Standardprofil • Specialprofiler Allmogelister • Egen design 0247-125 00, 127 40 | sebe@une.se | www.uneprodukter.se Europas modernaste listmåleri finns i Leksand!

HAR VI NÅGOT

ATT BYGGA PÅ?

Relationer bygger. Inte bara engagemang, starka team och processer.

I vår värld bygger relationer fastigheter. Dessutom bygger vi på att alla parter ska vara nöjda hela vägen. 100% nöjda.

Vill du låta oss bygga på ditt förtroende?

www.arcona.se

Uppkopplat och klimatsmart byggande

I nära samarbete med El-Björn AB och deras varumärke ePole kopplar vi upp den nya generationens värmeutrustning. Vi mäter och analyserar värme, fukt och koldioxidbelastningen från våra kunders projekt i realtid. Det leder i slutändan till stora besparingar för både kundens plånbok och planeten.

Är ni redo att ta er byggarbetsplats till nästa nivå?

Läs mer om våra tjänster på treko.se eller ring oss på 08-410 699 22.

www.treko.se

NÅGOT PÅ?

Läs mer om nästa generations värmeutrustning

EFTERLÄNGTAT KLARTECKEN FÖR ÖREBROS NYA, ENERGISMARTA STADSDEL TAMARINDEN

Energimarknadsinspektionen har meddelat att det planerade ledningsnätet i Tamarinden är beviljat undantag från kravet på nätkoncession. Beskedet är ett stort steg i utvecklingen av Örebros nya stadsdel, eftersom det ger klartecken för delning av energi inom och mellan fastigheter – något som också förändrar förutsättningarna för energismart byggande i hela Sverige.

Delning av energi för att skynda på omställningen till hållbara städer har varit en fråga som Örebro kommun och byggaktörerna för Tamarinden länge varit drivande i.

Nu har Energimarknadsinspektionen meddelat att det planerade ledningsnätet i Tamarinden är beviljat undantag från kravet på nätkoncession, enligt 22 c § 2 IKN-förordningen.

– Mycket glädjande att vi får detta erkännande från Energimarknadsinspektionen! Det visar att de också tycker att det är viktigt att vi kan demonstrera en helt ny typ av energisystem, i en hel stadsdel, för att visa hur man kan utnyttja energin mycket smartare och minska belastningen på klimatet. Det ger oss en viktig möjlighet att visa hur vi kan expandera en stad mer hållbart men ger oss också pusselbitar för hur vi tar hand om den största klimatpåverkande delen, den befintliga staden, berättar Jan Johansson, projektledare energi och hållbart byggande, Örebro kommun.

– Jag är så stolt och glad över den bekräftelsen vi nu får. Beskedet representerar ett betydande steg framåt för hållbara städer. Tamarinden, vår energismarta stadsdel, kommer genom detta beslut att bli en banbrytande prototyp för hur Sverige kan accelerera klimatomställningen genom lokalt producerad och delad energi, säger Kemal Hoso (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Örebro kommun.

Utvecklingen av Tamarinden bygger på ett nära samarbete mellan Örebro kommun och ÖrebroBostäder AB samt byggaktörerna Serneke, Peab Bostäder, Magnolia, Tornet och den lokala energidistributören E.ON.

PREMIÄR FÖR OBOS I GÄVLE – SÄLJSTARTAR SVANENMÄRKTA KEDJEHUS

15 prisvärda och Svanenmärkta kedjehus på populära Norrlandet. Det är vad bostadsutvecklaren OBOS erbjuder i sitt allra första bostadsprojekt i Gävle.

– Området har en enorm potential och vi har länge sett fram emot att kunna erbjuda gävleborna våra fina hus, säger Markus Hellberg, projektutvecklare på OBOS.

Trots en osäker bostadsmarknad väljer OBOS, som redan har verksamhet i 162 av landets kommuner, att ge sig in på marknaden i Gävle. I det första projektet finns kedjehus om 114 och 128 kvadratmeter i två plan nu ute till försäljning.

– Vi är mycket glada över att kunna erbjuda dessa högkvalitativa och prisvärda bostäder till våra medlemmar och övriga kunder i Gävle. Här strävar vi efter att erbjuda en balans mellan komfort och natur, där våra medlemmar kan njuta av en

semesterkänsla året om, samtidigt som de bor endast 15 minuter från centrala Gävle, säger Markus Hellberg.

Kvarter Nemus ligger i ett område nära vattnet som är anpassat efter skogens naturvärden, med en blandning av sommarstugor och äldre villor.

OBOS har tagit stor hänsyn till miljön i planeringen, med löftet att inte riva ett enda träd utan kommunens tillåtelse. Naturkänslan syns även i såväl arkitekturen som i interiören. Dessutom är alla bostäder Svanenmärkta, vilket innebär att de kommer att leva upp till tuffa krav på låg energiförbrukning och ger en sund inomhusmiljö. Projektutvecklare Markus Hellberg ser flera tänkbara målgrupper:

– Kedjehusen är perfekta för äldre invånare i Gävle som vill byta ut sina större hus i stan mot något mindre och mer lättskött, men passar även utmärkt för barnfamiljer och unga par. Området är också populärt bland nuvarande och före detta hockeyproffs.

Frånpriset för kedjehusen är 4 195 000 kronor. Projektets preliminära inflyttningsdatum beräknas till 2025 - 2026.

Nya Projekt 66 Februari 2024

FRAMTIDEN SATSAR LÅNGSIKTIGT I KARLASTADEN

Framtidenkoncernen har gjort ett långsiktigt förvärv av två byggrätter i Karlastaden, vilka medger byggnation av 300–400 nya bostäder. Säljare är Balder samt Doxa genom Karlastaden Group och Serneke. Affären ligger väl i linje med koncernens uppdrag att förse Göteborg med fler bostäder.

Framtidenkoncernen har genom sitt dotterbolag Bygga Hem i Göteborg AB den 22 januari genomfört ett förvärv av byggrätter. Grundaffären består av kvarter 3 och 4 i Karlastaden som förvärvats till 100 procent från Karlastaden Group AB.

Dessa två byggrätter ger möjlighet att bygga 300–400 nya bostäder. Total planeras för åtta kvarter i Karlastaden med omkring 2 000 nya bostäder. Bolaget förvärvade samtidigt 74 procent av byggrätterna i kvarter 2, 5, 6 och 7, där säljarna (Karlastaden Group AB och Serneke) har en möjlighet till återköp senast september 2027.

Om säljarna inte nyttjar denna möjlighet är det Framtidens intention att sälja dem vidare till en annan extern aktör på marknaden.

Den totala ytan uppgår till cirka 151 000 BTA och köpeskillingen

för byggrätterna uppgår till cirka 1 miljard kronor, baserat på ett fastighetsvärde om cirka 1,25 miljarder kronor. Snittpriset per BTA är 8 200 kronor, vilket är lägre än fastigheternas bokförda värde.

Köpeskillingen erläggs vid fyra tillfällen, cirka 780 miljoner kronor vid tillträdet, cirka 70 miljoner kronor vid genomförd fastighetsbildning, cirka 135 miljoner kronor när Serneke färdigställt garaget under kvarter 2, 3 och 4 samt cirka 40 miljoner kronor när planenlig sanering är genomförd under kvarter 5, 6 och 7.

Affären är även villkorad med ett antal tillträdesvillkor, vilka ska vara uppfyllda senast september 2024.

– Genom ett aktivt arbete har vi kunnat nyttja ett tillfälle på marknaden och förvärva byggrätter till ett pris som vi bedömer är konkurrenskraftigt, säger Terje Johansson, VD Framtidenkoncernen.

Att genomföra affärer på en svag marknad medför ofta ökade motpartsrisker och det är något som tagits höjd för i avtalet. En annan risk är marknadsrisken, som handlar om att värdet på byggrätterna kan fluktuera över tid. I detta fall bedöms förutsättningarna vara goda för att de ska kunna öka i värde.

Nya Projekt 67 Februari 2024

ZODIAC D400

HÖG KVALITET I

ETT LITET FORMAT

Zodiac D400 är en komradio för professionella användare i robust och tålig design. Med det lilla formatet, den lätta vikten och det enkla handhavandet blir Zodiac D400 en av de starkaste produkterna på marknaden.

Zodiac Sverige AB • Tel: 08-556 156 90 • www.zodiac.se
FLAGGSKEPPET I ZODIACS NYA D-SERIE
Pris ex. moms:
3295:-

NCC BYGGER DIAMANTEN I BJURHOLMS KOMMUN

NCC ska i samverkan med Bjurholms kommun bygga Diamanten som är en ny byggnad med samlad verksamhet för äldrevård och förskola i Bjurholm. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 200 MSEK.

Den nya byggnaden omfattar vård- och omsorgsboende med 40 rum, en förskola med plats för 90 barn, produktionskök och skolmatsal för 150 gäster samt kontor för hemtjänsten i Bjurholm.

Stort fokus ligger på samnyttjande av lokaler och samverkan mellan de olika verksamheterna som ska samsas i byggnaden.

– Diamanten blir navet i en stimulerande och utvecklande förskola och äldreomsorg där verksamheterna berikas av varandras närhet och ger möjlighet till spännande möten och utveckling. Vi är glada över att ha NCC med oss i ett tidigt skede i detta projekt för bästa resultat av planering, projektering och drift, säger Christina Lidström, kommunstyrelsens ordförande, Bjurholms kommun.

Diamanten ska vara en byggnad med spännande arkitektur och anpassad till en intensiv verksamhet med flexibla lokaler.

För att framtidssäkra byggnaderna har kraven på miljö- och energiprestanda varit höga och byggnaderna projekteras och byggs enligt Miljöbyggnad Guld för energianvändningen och Silver för övriga delar. Stommen kommer delvis att byggas i trä samt med klimatförbättrad betong.

Diamanten kommer förses med teknisk utrustning för att möta framtidens behov inom äldrevården men också med IT-verktyg inom förskolan för deras framtida behov.

– Det känns kul att få vara med när kommunen samordnar och moderniserar sin verksamhet för att nå synergier, god arbetsmiljö och ekonomi. Tanken är att Diamanten ska erbjuda en spännande och attraktiv boende-, skol- och arbetsmiljö med bra och ändamålsenliga lokaler som gör det möjligt för utveckling och samordning av arbetssätt och driftsformer, säger Daniel Ödling, avdelningschef för NCC Building Sweden i Norrland.

Affärens ordervärde på cirka 200 MSEK orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under fjärde kvartalet 2023. Byggstart planeras i mars 2024 och beräknas vara klart i slutet av 2025.

Pneumatiska sändare Skruvtransportörer Skraptransportörer Bandtransportörer Cellmatare Krossar Spjäll Silos m.m.

BRA TEKNIK

Konstruktörer för just ert behov

Kontakta Alexander Strand om du vill veta mer om oss eller besök oss på bragroup.se/tjanster/bra-teknik/ alexander.strand@bragroup.se

BRA TEKNIK

Konstruktörer

för just ert behov

BRA TEKNIK

Konstruktörer för just ert behov

Kontakta Alexander Strand om du vill veta mer om oss eller besök oss på bragroup.se/tjanster/bra-teknik/ alexander.strand@bragroup.se

Kontakta Alexander Strand om du vill veta mer om oss eller besök oss på bragroup.se/tjanster/bra-teknik/ alexander.strand@bragroup.se

VI HAR ÖVER 30 ÅRS ERFARENHET AV BULKHANTERING! Vi levererar alla typer av utrustning för bulkgodshantering. NOXOR AB, Box 279, 701 45 Örebro • Tel: 019-21 90 60 • Fax: 019-10 42 17 • info@noxor.se • www.noxor.se

www.gunnarprefab.se

Sänk underhållskostnaderna!

Sänk underhållskostnaderna! Ener

Energieffektiv luftavfuktning

Skydd mot Mögel

Skydd mot Mögel

Hälsosam Arbetsmiljö

Hälsosam Arbetsmiljö

Unikt låg elförbrukning

Unikt låg elförbrukning

Lättinstallerad

Lättinstallerad

Distansövervakning

Distansövervakning

SES PÅ NORDBYGG A14:33!

SES PÅ NORDBYGG A14:33!

www.airwatergreen.com

www.airwatergreen.com

Sän

Energieffektiv luftavfuktning Sk Hä Un Lä Di SES PÅ www.ai

GODKÄND DETALJPLAN FÖR 140 NYA LÄGENHETER VID SVINGEN

En ny detaljplan har godkänts för en del av kvarteret söder om Östermalmsskolan i Umeå. Här planeras för nya byggnader i fyra till tio våningar som totalt ger cirka 140 nya lägenheter.

Planen möjliggör även för en mindre del centrumverksamhet som restauranger eller butiker. Detaljplanen är godkänd av byggnadsnämnden och går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

– Bra att vi närmar oss mål med den här planen. Den ger en stor mängd nya bostäder i ett bra läge med närhet till både centrala stan, universitetsområdet och resecentrum. Nu har en del av kvarteret planlagts men jag tror att vi kommer att se en fortsatt utveckling i området, det är ett så pass attraktivt läge, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planområdet avgränsas i norr av Kungsgatan, i öster av Sjukhusbacken och söder av Storgatan. De nya husen kommer att byggas i en sluten kvartersstruktur med underjordiska garage. Det skapar gårdar som blir skyddade från buller och avgaser. I det sydöstra hörnet av kvarteret möjliggörs för centrumverksamhet.

BYGGNADER I FYRA TILL TIO VÅNINGAR

Antal våningar varierar mellan fyra i söder och tio i norr. Bebyggelsen blir högst i hörnet mot Sjukhusbacken med upp till tio våningar.

Volymen trappas sedan ned mot Storgatan genom sju respektive fyra våningar. Mot Kungsgatan blir det fem våningar. Volymerna är anpassade delvis efter befintlig bebyggelse, men möter även de framtida högre volymerna som nu byggs vid Östra Station.

Skolgården på Östermalmsskolan påverkas delvis av skuggning från planområdet under vår och höst. Det är framför allt det sydöstra hörnet av skolgården som påverkas. Det området är redan idag delvis skuggat av stora träd och gång- och cykelbron Svingen.

Den ökade skuggningen som detaljplanen medför bedöms inte innebära en betydande påverkan.

– Utvecklingen av det här kvarteret innebär ett nytt kapitel i stadsmiljön Öst på stan som inte fullt ut förväntas anpassas till den befintliga bebyggelsen. Men genom bestämmelserna om volymer, skala och utformning hittas ändå en balans mellan det gamla och det nya, säger Robert Axebro (C), vice ordförande i byggnadsnämnden.

SÅ SKA VÄSTRA ERIKSBERG BLI KARLSTADS KOMMUNS FÖRSTA HÅLLBARA INDUSTRI- OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Nu har teknik- och fastighetsnämnden beslutat om de kriterier som ska gälla för verksamheter som vill etablera sig på nya industri- och verksamhetsområdet Västra Eriksberg i Karlstad.

Kommunens ambition är att hållbarhet ska genomsyra hela området. Däri ingår också den allmänna infrastrukturen som planeras att certifieras enligt det internationella hållbarhetscertifieringssystemet Breeam Infrastructure.

Kommunen kommer att upplåta den södra delen av området genom en markanvisningstävling. Tävlingen avgör vilka som får nyttja marken och innebär en unik möjlighet för företag att etablera sig på ett helt nytt område med hållbarhetsinriktning.

Hållbarhet, gestaltning och bidrag till näringslivsstrukturen

Tävlingskriterierna är uppdelade i de tre delarna hållbarhet, gestaltning och bidrag till näringslivsstrukturen i Karlstads kommun.

– Det handlar om att vi ställer krav på att man bland annat ska kunna erbjuda en hållbar och klimatsmart byggprocess och fastighetsförvaltning, säger Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

– Näringslivet behöver vara med och möta framtida utmaningar, säger Frida Nilsson (C), ordförande i tillväxtutskottet. Därför ska intresserade aktörer beskriva hur de tar ansvar utifrån jämställdhet, mångfald och inkludering, både inför etableringen och på lång sikt. Verksamheten behöver även redovisa hur den bidrar till den gröna omställningen.

Nya Projekt 76 Februari 2024

NY DETALJPLAN FÖR FÄRLÖVSPARKEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

En ny detaljplan för fastigheterna Färlöv 10:19 och del av Färlöv 41:41 i Kristianads kommun har tagits fram. Detaljplanen har som huvudsakligt syfte att möjliggöra för småhusbebyggelse inom området.

Planen öppnar upp för ny bebyggelse i form av radhus, parhus och fristående villor som genom sin utformning, placering och höjd harmonierar med landskapsbilden och befintlig vegetation.

Förslaget till detaljplan säkerställer också ett lämpligt omhändertagande av dagvatten, och att värdefulla träd och stenmurar kan bevaras vilket är avgörande för hållbar utveckling. Området har tidigare fungerat som folkpark, men har sedan branden i folkparks-

byggnaden 2019 inte använts.

– Detta är ett viktigt steg mot att möta den ökande efterfrågan på bostäder i området. Med detaljplanen vill vi främja trivsamma boendemiljöer samtidigt som hänsyn visas till den befintliga miljön. Det är även fint att samtidigt kunna ge nytt liv i området igen. Vi välkomnar invånarnas synpunkter i processen framöver, säger Charlotte Piggott, planarkitekt.

Detaljplanen möjliggör utvecklingen av bostäder, och området planeras för fristående en- och tvåbostadshus samt sammanbyggda radhus/parhus. Inom planområdet återfinns för närvarande folkparksbyggnaden, som kommer att rivas, och en telemast som planeras få en ny lokalisering utanför det aktuella planområdet.

Tiden för att lämna synpunkter på detaljplanen är mellan 14 februari till 25 mars via kristianstad.se.

Nya Projekt 77 Februari 2024

Furnes Jernstöperi AS är en av Nordens största producenter utav gatugjutgods. Furnes specialitet är gatugjutgods tillverkat i segjärn. Fabriken ligger utanför Hamar i Norge. När våra kunder köper produkter producerade i Norden minskar CO2utsläppen genom korta transporter. Andra miljöval Furnes står för: Använder huvudsakligen järnskrot och återvunnet material i produktionen, och miljövänlig energi i form av Norsk vattenkraft.

Integrerad Ventilbetäckning, RSK nr: 7034575

PREMIUM Brandpost, RSK nr: 7025741

REGULAR Kupolsil, RSK nr: 7025786

DOUBLE, RSK nr: 7034635

Samma färg. Bättre målare. – Etabl. 1970 –MÅLERI BRÖDERNA SI L J ENDAHLS MÅLERI 08-449 09 30 www.siljendahls.se Svenska Brandslangfabriken AB Box 2066, 511 02 SKENE • Tel. 0320-20 94 20 • Fax. 0320-20 94 29 • www.svebab.se • svebab@svebab.se Brandposter • Slangar • Stigarledningsutrustning VÄNDBAR Venti

FÖRSTA SPADTAG FÖR NYA FÖRSKOLAN VID SOLBERGA IP

I slutet på januari uppmärksammade Askersunds kommun och entreprenören Sjötorpshus tillsammans att arbetet med att bygga den nya förskolan vid Solberga IP i Askersund nu är igång.

Själva spadtaget togs av barn från Kristinagårdens förskola tillsammans med Caroline Dieker (M), kommunstyrelsens ordförande och Per Knutsson, vd på Sjötorpshus.

Det är bland annat barnen som idag går på Kristinagården som ska flytta in på den nya förskolan när den är färdig att ta i bruk någon gång våren/sommaren 2025.

Det regniga vädret under spadtaget var inget som stoppade barnen från Kristinagården, som är vana att tillbringa stora delar av tiden utomhus. Det lämpar sig den nya förskolan också mycket bra för, med sin närhet till idrottsplats, elljusspår, hembygdsgård och naturreservat.

Förskolan vid Solberga kommer att rymma sex avdelningar och totalt ha plats för 120 barn. Den byggs med trästomme, precis som den nya förskolan Mosippan i Åsbro, som beräknas tas i bruk under senhösten 2024.

LULEÅ ENERGI BYGGER STOR BATTERIPARK

Nu är det klart för bygge av Norrbottens första batteripark. En mångmiljoninvestering för Luleå Energi och en viktig pusselbit i omställningen av energisystemet.

– Det är fantastiskt att få bidra i energisystemets utveckling. Vi står inför några år av tunga investeringar för att skapa rätt förutsättningar för den stora omställning som pågår. Vi ser möjligheter att även utveckla affären som också kommer kunna hjälpa oss att bära investeringarna, säger Malin Larsson vd Luleå Energi.

En batteripark är en samling stora batterier som kopplas upp mot elnätet. Batterierna har en effekt på 12 MW/12 MWh. Om man tänker sig den effekten i en genomsnittlig elbil så skulle det gå att köra ca 1,5 varv runt jorden. Parken kommer att vara belägen på Luleå Energis egen mark på Porsödalen i Luleå.

– När samhället ställer om och alltmer elektrifieras ställs nya krav på Sveriges elnät. Utbyggnad, effektoptimering och mer kraftproduktion kommer krävas, men också lösningar för att lagra el och aktivt bidra till att balansera elnätet, säger Sofia

Antonsen, chef Utveckling Luleå Energi.

Principen med batterierna är att de fungerar som stötdämpare i elsystemet genom att de går att ladda upp när det behövs, och ladda ur när det behovet finns. Något som bidrar till flexibilitet i systemet.

– Med hjälp av batterierna kommer Luleå Energi kunna bidra till att stötta balansen i elnätet lokalt, regionalt och nationellt. Batterierna ger möjlighet att parera väderberoende kraftproduktion som sol och vind, samt kapa effekttoppar i systemet, säger Sofia.

Luleå Energis investering för batteriparken är 73 miljoner kronor och parken beräknas stå klar under hösten 2024. Tilldelning av projektet är klar och Svea Solar kommer att leverera batteriparken.

– Detta är en stor investering för oss. Genom att vara med på den så kallade balansmarknaden hos Svenska Kraftnät och bidra till att stötta elnätet nationellt, har vi också möjlighet att generera intäkter via parken. På så sätt är det en investering som också möjliggör för oss att fortsätta att driva på, och ytterligare accelerera energiomställningen lokalt, säger Sofia Antonsen, chef Utveckling Luleå Energi.

Nya Projekt 82 Februari 2024

MILJÖBYGGNAD GER BESTÄLLAREN EXTRA KOLL

Nu växer den nya stadsdelen Gökegård fram i Öjersjö, Partille. Här bygger bland annat Partillebo bostäder och Wikström har stöttat entreprenören RA-Bygg i arbetet med miljöklassning av fastigheterna.

Partillebo bygger hyresrätter i två etapper i Gökegård och nu står den första delen klar. Det är totalt tre flerbostadshus varav två binds samman av en vårdcentral i bottenplan. Projektet certifieras enligt Miljöbyggnad 3.1 silver och entreprenören

RA-Bygg har haft stöd av Wikström, som även arbetade med Partillebo i systemhandlingsskedet.

– Tillsammans med entreprenören har vi genomfört ett projekt som ställt extra höga krav på att byggnaderna är bra för både människan och miljön. Genom Miljöbyggnad får beställaren även extra koll på att det verkligen finns rätt förutsättningar för ett gott inomhusklimat och att hållbara produkter används, säger Anders Ögärd, energiingenjör på Wikström och miljöbyggnadssamordnare i projektet.

NÖDVÄNDIGT MED KONSULTSTÖD

Dagsljus, termiskt inomhusklimat, ventilation, radon och andel förnybar energi är exempel på aspekter som granskas. I november lämnades underlaget över till Swedish Green Building Council (SGBC) för en preliminär certifiering.

– Jag ser det som en absolut nödvändighet att anlita en miljöbyggnadssamordnare, som kan fokusera på byggnation. Det är ett omfattande arbete i ett förhållandevis nytt område. Byggbranschen har en del att komma i kapp med och det krävs fördjupning på detaljnivå. Anders har väglett oss i att förstå vilken indata vi behöver ta fram, avslutar Ivan Masih, entreprenadingenjör på RA-bygg.

FLER SAMARBETEN

Om ungefär två år ska byggnaderna verifieras genom statistik och uppmätta värden – och Wikström har fortsatt högt förtroende.

– Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete och vill även ha hjälp av Anders med att ta fram en modell för respektive område, säger Ivan Masih.

Nya Projekt 83 Februari 2024

Punkthusen i Malmö

Vi är med och skapar

Brf Eksluttningen

Vi är med och skapar

Brf Eksluttningen. system för elteknik Idag och i framtiden.

Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen.

Brf Eksluttningen

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Vi är med och skapar

Vi är med och skapar

Brf Eksluttningen

Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen.

Brf Eksluttningen

Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00

Vi är med och skapar Punkthusen i

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00

www.assemblin.com

www.assemblin.com

Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen.

Assemblin El utför installationer för el och tele i Punkthusen.

Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00

www.assemblin.com

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Assemblin El utför installationer för el och tele i Brf Eksluttningen.

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för elteknik i alla slags fastigheter. Vi får husen att fungera. Idag och i framtiden.

Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00

Assemblin El, Alingsås tel 010-472 60 00

Assemblin El, Alingsås • 0322-671 100 • www.assemblin.com

www.assemblin.com

www.assemblin.com

Eksluttningen. elteknik framtiden. elteknik framtiden. skapar
framtiden. www.assemblin.com
Malmö SPECIAL ÄR STANDARD. Entrépartier i EK och invändiga glaspartier Se referensbilder på www.nibema.se

Lackade livräddningsposter.

Matcha med stranden, kajen, vattnet eller naturen.

RESCUELIFE247.SE

Ställ om till en förnybar framtid

Vi skippar krånglet och väljer att fokusera på enkelheten. Vårt helhetskoncept innefattar marknadsledande laddutrustning, laddboxar, installation och service. Visste du att vi också erbjuder energitjänster som till exempel solenergi och energilagring.

Varför krångla till någonting som kan vara enkelt?

Läs mer på

OKQ8.se/foretag/elbilsladdning

L ACK AD I STADS GRÖNT Skräddarsydd design av kund Solenergi Elektricitet Servicestation Energilagring E-mobility

DETALJPLAN FÖR NYTT BOSTADSOMRÅDE PÅ PETÖN, SÄVAST

Nu har Bodens kommuns detaljplan för ett nytt bostadsområde på Petön gått ut på samråd. Detaljplanen möjliggör 310-410 nya bostäder av olika slag, med tilltalande livsmiljöer och naturområden.

Som ett led i den pågående samhällsomställningen och för att möta den ökade efterfrågan på bostäder planeras just nu ett nytt område för bebyggelse på Petön, Sävastön.

Området kantas av Luleälven på ena sidan och Sävastån på andra, med cirka tio minuter åt vardera håll till Bodens centrum och kommungränsen mot Luleå kommun.

Detaljplanen som nu går ut på samråd möjliggör 310 - 410 nya bostäder, allmänna platser och skydd av känsliga naturområden.

Enligt förslaget ska det nya bostadsområdet på Petön bebyggas med radhus, parhus, lägenheter och villatomter i varierande storlekar. I detaljplanen finns vissa egenskapsbestämmelser, bland annat byggnadernas nockhöjd, röda tak och förbud mot källarvåning.

Området närmast Sävastån föreslås bevaras som naturområde. Ett förslag på hur det skulle kunna se ut är framtaget av arkitektbyrån Sandell Sandberg.

Satsningen på Petön innebär även lösningar för kommunal infrastruktur, vatten, avlopp, fjärrvärme och trafik.

– Bodens kommun befinner sig i en tillväxtfas med stora industrisatsningar vilket medför en förväntad befolkningsökning. Detta ställer krav på både fler arbetsplatser, bostäder och grundläggande service. Detaljplanen för Petön är ett led i denna utveckling, säger Lars Andersson, plan- och exploateringschef Bodens kommun.

Totalt planeras det för knappt 3000 nya bostäder i Bodens kommun de kommande åren, med en beräknad befolkningsökning på upp till 5000 fler invånare år 2030.

APOTEA TAR FÖRSTA SPADTAGET TILL NYA LOGISTIKCENTRET

Apotea, Sveriges största nätapotek, bygger ett nytt logistikcenter på västkusten. Idag tas det första spadtaget på Holmagärde utanför Varberg. Det nya logistikcentret kommer att vara 30 000 kvadratmeter stort och beräknas stå färdigt i slutet på 2024.

Det nya lagret i Varberg kommer ge bolaget kapacitet att växa ytterligare och erbjuda snabbare leveranser till boende i Syd- och Västsverige inklusive Göteborg och Malmö.

Apotea har idag ett logistikcenter i Morgongåva, Uppsala län på 38 000 kvadratmeter där man senaste året investerat mångmiljonbelopp i automation.

– Det nya lagret är en förutsättning för oss att kunna växa och hantera en ökande efterfrågan. Just nu skickar vi ca 70 000

ordrar på en dag, men när lagret i Varberg är klart kan vi dubbla det, säger Pär Svärdson, vd Apotea.

Den 30 000 kvadratmeter stora byggnaden börjar nu att byggas på Holmagärde, nära E6 och innebär upp emot 400 arbetstillfällen. Logistikcentret kommer att vara högautomatiserat med tydlig hållbarhetsprofil, gröna energilösningar och solcellsanläggning på taket.

– Till skillnad från i Morgongåva kommer vårt logistikcenter i Varberg att vara högautomatiserat redan från start och vi kommer att ha ett helt automatiserat flöde för 100% av våra beställningar, säger Pär Svärdson, vd Apotea.

Logistikcentret byggs i samarbete med Järngrinden och Ekebeck.

Apotea.se är Sveriges största nätapotek. Sedan starten 2011 har försäljningen ökat från ca 12 Mkr till 5,5 miljarder 2023. Apotea.se har ca 800 anställda i Morgongåva och Stockholm.

Nya Projekt 88 Februari 2024

SÖDRA STATIONSSTADEN I KÄVLINGE KAN BÖRJA TA FORM

Den nya detaljplanen för Södra stationsstaden, området runt det gamla kommunhuset i Kävlinge, har nu fått laga kraft. Här kommer Riksbyggen och Nordr att bygga flerbostadshus och radhus med beräknad start 2024/2025.

På platsen där det gamla kommunhuset står idag och i området däromkring kommer Södra stationsstaden att växa fram.

Detaljplanen för området, som innehåller fem kvarter med nya flerbostadshus och radhus, har nu fått laga kraft. Under 2024/2025 beräknas Riksbyggen och Nordr påbörja omvandlingen av området.

GRÖNSKA OCH BYGGNADER I HARMONI MED OMGIVNINGEN

I det som ska bli Södra stationsstaden finns idag ett stort antal äldre träd. Dessa ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt så att området behåller sin gröna känsla. Samtidigt öppnas natur-

området närmast järnvägen upp och görs mer tillgängligt.

MILJÖCERTIFIERING OCH SENIORBOSTÄDER

På platsen där nuvarande kommunhus står planerar Riksbyggen omkring 120 bostäder. Husen byggs med stort hållbarhetsfokus och kommer bland annat att certifieras med Miljöbyggnad silver.

På området framför Attendos särskilda boende, där det idag bland annat finns en öppen yta som tidigare nyttjats som parkeringsplats, planerar Nordr ett kvarter med flerbostadshus och en tomt för radhus.

Omvandlingen av området Södra stationsstaden beräknas påbörjas 2024/2025.

Kävlinge kommun rankades så sent som 2018 som en av Sveriges främsta företagarkommuner. Enligt Svenskt Näringsliv var man 2018 på fjärde plats i landet och bästa kommun i Skåne. Sedan har något hänt och Kävlinge har blivit en kommun i mängden.

Nya Projekt 89 Februari 2024
Produkter för Svanenmärkta hus brandtätning | brandisolering | tillverkning | utbildning brandteknikab.se CERTIFIERAD ISO 9001 edningssystem för kvalitet CERTIFIERAD ISO 14001 edningssystem för miljö
modernisering, service & reparation av hissar www.nordiskhiss.se N NORDTRAFO Nyinstallation, modernisering, service & reparation av hissar www.nordiskhiss.se
modernisering, service & reparation av hissar www.nordiskhiss.se
Nyinstallation,
Nyinstallation,

Vi har haft nöjet att leverera och montera stommen till Havsdoften. Planerar ni att bygga? Kontakta oss, så hjälper vi er att utforma den bästa stomlösningen för ert projekt.

www.gripenbetong.se

Vi är en del av Power Heat Gruppen

Gripen Betongelement AB har huvudkontor i Malmö och produktionsanläggningar i Polen, vid västkusten nära till hamn och Sverige. Totalt är vi cirka 90 medarbetare. Vi är nytänkande, engagerade och har kunden i fokus. Med erfarna medarbetare, moderna fabriksanläggningar och stark närvaro i projekten så är alltid vårt mål; att vara den självklara samarbetspartnern gällande prefabricerade betongelement och stomentreprenader.

Produkter för Svanenmärkta hus brandtätning | brandisolering | tillverkning | utbildning brandteknikab.se CERTIFIERAD ISO 9001 CERTIFIERAD ISO 14001

STENA FASTIGHETER BYGGSTARTAR 125 NYA LÄGENHETER I VEGA

Stena Fastigheter byggstartar bostadsprojektet Atlantis i Vega, Haninge kommun. Projektet omfattar 125 hyresrätter och är nästa steg i att utveckla stadsdelen Vega.

I Haninge, söder om Stockholm, växer den nya stadsdelen Vega fram. Totalt kommer ca 3 500 nya bostäder att byggas i Vega varav Stena Fastigheter står för nästa häften av dessa.

I det slutsålda bostadsprojektet Lunar, bestående av 83 bostadsrätter, har kunderna precis flyttat in och i hyresrättsprojektet Venera, bestående av 76 hyresrätt, väntar förväntansfulla hyresgäster på inflyttning i februari. Och nu startar nästa bostadsprojekt, Atlantis.

Atlantis omfattar 125 välplanerade hyresrätter i storlekarna 1-4 rum. Projektet kommer att miljömärkas enligt Svanen och genomförs även med tydliga krav på social hållbarhet i entreprenörsupphandlingen.

– Det är väldigt roligt att vi kan fortsätta byggtakten av bostäder i Vega. Dels med tanke på marknaden, dels att vi fortsätter att bygga med fin kvalitet där varje projekt adderar till den hållbara stadsdelen som växer fram i Vega. För oss är det viktigt att utveckla våra kvarter med omtanke för framtida generationer och det är tillsammans med våra entreprenörer som vi kan agera som en ansvarsfull stadsutvecklare och driva utvecklingen framåt mot ett hållbart samhälle, säger Sevil Ahmadi, avdelningschef, på Stena Fastigheter i Stockholm.

Totalentreprenör för projektet är 2xA Entreprenad och arkitekt är Ettelva.

FÖRSTA SPADTAG FÖR SKJUTSKONTORET I KIRSEBERG

Fredagen den 19 januari TOG kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh första spadtaget för de 264 nya lägenheter som MKB ska uppföra i Kirseberg. Planerad inflyttning sker etappvis 2026-2027.

Skjutskontoret är MKBs största nyproduktionsprojekt i modern tid. På Lundavägen, där Hedbergs Bil tidigare huserade, bygger MKB tre hus med 264 hyresrätter och fem lokaler.

– Jag är glad över att vi kan fortsätta bygga trots betydande utmaningar i omvärlden och att vi kan fortsätta erbjuda attraktiva hyresrätter till Malmöborna. Med Skjutskontoret stärker vi vår närvaro i Kirseberg och östra Malmö, vilket är en del i vår ambition att kunna erbjuda bostäder i alla delar av Malmö, säger MKBs vd Marie Thelander Dellhag.

Trots osäker världsekonomi fortsätter MKB att bygga nytt. Just nu har bolaget fler än 1 000 bostäder i produktion över hela Malmö.

OM MKB FASTIGHETS AB

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med

370 anställda och ägs av Malmö stad.

Med 26 400 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är man det största fastighetsbolaget i Malmö med ett värde på runt 48 miljarder kronor.

MKB har 32 procent av hyresmarknaden i staden och runt 65 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.

MKB är det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget, numera HBTQI.

FAKTA SKJUTSKONTORET

Bostäder: 264 stycken, 1:or – 4:or

Lokaler: 5 stycken

Energi: Solceller, individuell mätning av vatten och el (IMD)

Klimatpåverkan: Under medelvärdet för Boverkets referensobjekt för flerbostadshus med betongstomme

Arkitekt: PE Teknik & Arkitektur AB

Byggentreprenör: Peab

Planerad inflyttning: 2026-2027

Kollektivtrafik: Östervärns station (tåg), Värnhemstorget (bussar) och den planerade expressbusslinjen mellan Limhamn och Segevång

Nya Projekt 94 Februari 2024

OBOS FÖRST UT MED SÄLJSTART AV NYA BOSTÄDER

I VELLINGE PARKBY

OBOS, en av Norge och Sveriges största bostadsutvecklare startar försäljningen av den första bostadsrättsföreningen, Brf Pilevallen, i Vellinge Parkby.

Med 21 radhus i två olika storlekar markerar projektet starten för utvecklingen av ett större område som kommer att generera cirka 600 bostäder. Här läggs stor vikt vid att skapa en trädgårdsstad med närhet till Malmös hela utbud.

– Vi är mycket glada över att vara först ut med nya bostäder i Vellinge Parkby. Tillsammans med Nordr utvecklar vi en stadsdel med stort fokus på livet mellan husen. Här kommer vi utveckla en attraktiv trädgårdsstad från grunden med blandad bebyggelse - både radhus, kedjehus och flerfamiljshus. Våra radhus har en flexibel planlösning och passar många målgrupper, säger Sofie Wedin, projektutvecklare på OBOS.

Radhusen i Brf Pilevallen erbjuds i två plan och finns i storlekarna

105 och 110 kvadratmeter.

Med närhet till både havet och Malmö, kommer Vellinge Parkby att bli en naturlig förlängning av det redan populära området.

Mitt i parkbyn kommer det ges plats för både en skola och en förskola, och i de befintliga äldre gårdsbyggnaderna finns det potential att skapa spännande verksamheter.

Dessutom kommer de boende att få tillgång till en mängd faciliteter i Vellinge, inklusive restauranger, idrottsanläggningar, skolor, förskolor och bibliotek.

– Vi lägger stor vikt vid att skapa områden där det finns möjlighet att leva livet ut. Vi ser fram emot att välkomna våra medlemmar till deras nya hem och att fortsätta utveckla Vellinge Parkby, säger Sofie Wedin.

Radhusen har ett frånpris på 3 995 000 kronor och inflyttning beräknas från det andra kvartalet 2026.

Nya Projekt 95 Februari 2024
PROJECT & SITE MANAGEMENT AB Östra Torggatan 11 652 25 Karlstad www.psmab.com PROJEKT ─ KONTAKT Per-Ove Eriksson 070-354 02 55 per-ove.eriksson@psmab.com Anlita oss vid jordförstärkning eller förorenad jord. FÖR EN STABIL GRUND 0325-14 54 01 • www.tranemoprefab.se
070-664 15 27 • info@bladlundsmaleri.se KARLSTAD, SUNNE & KARLSKOGA 054–850506 www.air4you.se

RIKSBYGGENS BONUMKONCEPT VINNARE I LUNDS KOMMUNS MARKANVISNINGSTÄVLING

Nyligen utsåg Lunds kommun Riksbyggens förslag som vinnare i sin markanvisningstävling för området intill Råbysjön i Lund. Riksbyggens förslag var det som bäst motsvarade kriterierna för boendekoncept för äldre, arkitektur, klimatneutralitet, blandstad och genomförbarhet.

I veckan som gick fick Riksbyggen det glädjande beskedet att företaget vunnit den markanvisningstävling som Lunds kommun utlyste i maj 2023.

Av fem bidrag valdes Riksbyggens förslag som det som bäst motsvarade kriterierna inom områdena boendekoncept för äldre, arkitektur, klimatneutralitet, blandstad och genomförbarhet.

Fastigheten Najaden, som ligger intill Råbysjön, har en totalarea på över 8 000 kvadratmeter. Här vill Riksbyggen bygga fem huskroppar med inslag av gröna torgytor och innergårdar med naturlig koppling till den nya Kajpromenaden längs Råbysjön.

– I Lund ska man leva gott och tryggt hela livet. Med det här projektet skapas attraktiva och trygga bostäder för äldre samtidigt som Riksbyggen tar ett långsiktigt ansvar genom ett aktivt hållbarhetsarbete, säger Anders Almgren (S), ordförande i kommun-styrelsen i Lunds kommun.

INSPIRATION FRÅN HAVET OCH FOKUS PÅ ÅTERBRUKAT MATERIAL

Riksbyggen strävar efter att bygget på Najaden ska placera sig i framkant när det gäller låg klimatpåverkan och hög miljönytta.

Huskropparna utformas med vitputsade fasader med inslag av rött tegel, som knyter an till platsens omgivning. Inspiration för arkitekturen är tagen från havet och sommaren, med fokus på återbrukade material.

LÅNGSIKTIGT TÄNK OCH KONKRET NYTTA FICK JURYNS GILLANDE

I juryns motivering beskrivs det vinnande bidraget som ett genomarbetat förslag, med långsiktigt tänk och konkret nytta för det framtida boendet.

Vidare har Riksbyggen ett beprövat koncept för bostadsrätter för åldersgruppen 55 plus i form av Bonum, som erbjuder attraktiva och tillgängliga bostäder, kombinerat med en värd som anordnar aktiviteter och erbjuder individuellt anpassade tjänster.

– Med erfarenhet från 40 Bonumföreningar från Sundsvall i norr till Malmö i Syd har vi använt vår samlade kunskap för att skapa ett hållbart boende i kommunen. Att bygga för de äldre skapar flyttkedjor och frigör bostäder för yngre målgrupper. Det är bra både för kommuninvånarna och kommunens attraktivitet, säger Emil Nilsson, projektchef på Riksbyggen i Skåne.

DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV FOGMAKER

DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV FOGMAKER

SLÄCKNINGSSYSTEM RÄDDAR LIV och

SLÄCKNINGSSYSTEM RÄDDAR LIV

förebygger stillestånd

och förebygger stillestånd

Vid infarten till Mont Blanctunneln i Frankrike 1999 kastades en cigarettfimp ut genom ett bilfönster. Fimpen sögs in i luftintaget på en lastbil och luftfiltret började brinna. Inne i tunneln fattade hela lastbilen eld och 39 människor dog av rök och eld. Hade lastbilen haft Fogmakers släckningssystem hade elden förmodligen släckts innan den hunnit in i tunneln och ingen hade behövt dö.

Vid infarten till Mont Blanctunneln i Frankrike 1999 kastades en cigarettfimp ut genom ett bilfönster. Fimpen sögs in i luftintaget på en lastbil och luftfiltret började brinna. Inne i tunneln fattade hela lastbilen eld och 39 människor dog av rök och eld. Hade lastbilen haft Fogmakers släckningssystem hade elden förmodligen släckts innan den hunnit in i tunneln och ingen hade behövt dö.

VID BYGGET AV Varbergstunneln används Fogmakers brandsläckningssystem för fordon av entreprenörer som jobbar i tunneln.

VID BYGGET AV Varbergstunneln används Fogmakers brandsläckningssystem för fordon av entreprenörer som jobbar i tunneln.

– Den främsta anledningen att ha ett effektivt brandsläckningssystem på arbetsfordon är att det kan rädda liv. Men det handlar även om ekonomi. En snabb släckning minimerar skador på såväl fordonet som på omgivningen, understryker Lars Alrutz som är marknadschef på Fogmaker.

– Den främsta anledningen att ha ett effektivt brandsläckningssystem på arbetsfordon är att det kan rädda liv. Men det handlar även om ekonomi. En snabb släckning minimerar skador på såväl fordonet som på omgivningen, understryker Lars Alrutz som är marknadschef på Fogmaker.

Han konstaterar att om ett fordon skulle börja brinna på ett projekt som Varbergstunneln skulle det kunna skjuta byggprocessen med ett år. Detta med tanke på hur stora skador en fullt utvecklad fordonsbrand kan ställa till med i en tunnel.

Han konstaterar att om ett fordon skulle börja brinna på ett projekt som Varbergstunneln skulle det kunna skjuta byggprocessen med ett år. Detta med tanke på hur stora skador en fullt utvecklad fordonsbrand kan ställa till med i en tunnel.

– Därför är släcksystem obligatoriskt på alla fordon som går ner i gruvor eller tunnlar. Det är entreprenören som har ansvaret att fordonen har släcksystem.

SLÄCKER OCH KYLER

– Därför är släcksystem obligatoriskt på alla fordon som går ner i gruvor eller tunnlar. Det är entreprenören som har ansvaret att fordonen har släcksystem.

Fogmakers släckningssystem sprutar ut en fin vattendimma under minst 45 sekunder och som mest 90 sekunder. Vattendimman

SLÄCKER OCH KYLER

Fogmakers släckningssystem sprutar ut en fin vattendimma under minst 45 sekunder och som mest 90 sekunder. Vattendimman

släcker elden och den långa aktiveringstiden kyler motorrummet.

släcker elden och den långa aktiveringstiden kyler motorrummet.

– Med pulverbaserade släcksystem sprutas pulvret ut i en puff som släcker elden. Men det är fortfarande väldigt varmt vilket gör att det lätt kan återantända, förklarar Mario Flores som är key account manager på Fogmaker.

– Med pulverbaserade släcksystem sprutas pulvret ut i en puff som släcker elden. Men det är fortfarande väldigt varmt vilket gör att det lätt kan återantända, förklarar Mario Flores som är key account manager på Fogmaker. Eld är beroende av tre komponenter för att starta och fortsätta att brinna – bränsle, syre och värme. Fogmakers system attackerar alla tre. När temperaturen i motorrummet når en viss temperatur brister en hydropneumatisk detektorslang och trycket i slangen minskar. När trycket minskar aktiveras en ventil på en kolvackumulator. Den trycker genom dysor i motorrummet under högt tryck ut en tät dimma av släckvätska som finfördelade droppar.

HINDRAR ÅTERANTÄNDNING

Eld är beroende av tre komponenter för att starta och fortsätta att brinna – bränsle, syre och värme. Fogmakers system attackerar alla tre. När temperaturen i motorrummet når en viss temperatur brister en hydropneumatisk detektorslang och trycket i slangen minskar. När trycket minskar aktiveras en ventil på en kolvackumulator. Den trycker genom dysor i motorrummet under högt tryck ut en tät dimma av släckvätska som finfördelade droppar.

HINDRAR ÅTERANTÄNDNING

– Vattendropparna förångas i kontakt med värme och expanderar. En liter släckvätska blir 1 700 liter vattenånga, som trycker ut syret ur motorrummet. Vattenångan kyler också och sänker temperaturen i motorrummet med 700 grader på tio sekunder.

– Vattendropparna förångas i kontakt med värme och expanderar. En liter släckvätska blir 1 700 liter vattenånga, som trycker ut syret ur motorrummet. Vattenångan kyler också och sänker temperaturen i motorrummet med 700 grader på tio sekunder.

Släckvätskan består av 97 procent rent saltvatten och tre procent skumtillsats. Skumtillsatsen bildar en film på motorrummets delar så att bensinångor eller diesel hindras från att återantända.

Släckvätskan består av 97 procent rent saltvatten och tre procent skumtillsats. Skumtillsatsen bildar en film på motorrummets delar så att bensinångor eller diesel hindras från att återantända.

Med Fogmakers släcksystem är det lätt att göra rent i motorrummet efter en släckt brand. Det är bara att spola rent med vatten. Med ett pulversläckningssystem finns risk för rost på maskiner och komponenter eftersom släckpulver är korrosiva.

Med Fogmakers släcksystem är det lätt att göra rent i motorrummet efter en släckt brand. Det är bara att spola rent med vatten. Med ett pulversläckningssystem finns risk för rost på maskiner och komponenter eftersom släckpulver är korrosiva.

– Att ha ett enkelt och effektivt släckningssystem på fordon i gruvor och tunnlar handlar om liv eller död. Det är en liten investering om man tittar på det stora hela. Men det räcker inte att installera ett system, du måste se till att det finns en fungerande service. Det får du med Fogmaker, lovar Lars Alrutz.

– Att ha ett enkelt och effektivt släckningssystem på fordon i gruvor och tunnlar handlar om liv eller död. Det är en liten investering om man tittar på det stora hela. Men det räcker inte att installera ett system, du måste se till att det finns en fungerande service. Det får du med Fogmaker, lovar Lars Alrutz.

www.fogmaker.com

www.fogmaker.com

Nya Projekt Februari 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS
DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV FOGMAKER 57
DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV FOGMAKER
59

Steg som gör skillnad

STILRENA ENTRÉLÖSNINGAR SEDAN 1944

När du väljer en entrématta från Kåbe-Mattan får du mycket på köpet – renare golv, minskade underhållskostnader och en mer trivsam miljö för dina besökare. Kåbe Originalmatta är dessutom 100 % återvinningsbar – vårt sätt att bidra till en mer hållbar värld. Upptäck våra entrémattor och tillbehör på kabe-mattan.se

OBOS MOT STRÖMMEN I TUFF MARKNAD

BYGGSTARTAR 60 NYA LÄGENHETER I ROSLAGS-NÄSBY

Sedan tidigare står det klart att OBOS planerar 60 lägenheter intill Roslags-Näsby station i Täby.

Trots en marknad som innebär stora utmaningar för många bostadsutvecklare har beslut fattats om att byggstarta projektet, för att erbjuda medlemmar och kunder attraktiva bostäder i Täby.

Bostäderna blir svanenmärkta, från välplanerade ettor till större sexrummare. Inflyttning kommer att kunna ske hösten 2025.

Kvarteret är en del av ett större utvecklingsområde nära Roslagsbanan. Fokus i den nya stadsdelen är hållbarhet, gröna mötesplatser och blandad bebyggelse.

Lägenheterna erbjuds i varierande storlekar med balkong, uteplats eller terrass. I början av 2023 säljstartade OBOS de 60 nya bostäderna, som presenterades i ett marknadsläge som präglades av stor osäkerhet och stigande räntor. Nu byggstartar projektet trots den tuffa marknaden.

– För OBOS är det prioriterat att satsa på bostäder till medlemmar

i alla konjunkturer. Många oroar sig för att bostadspriserna kommer att öka mycket när det förväntas starta så få projekt under de närmaste åren. Detta är vårt sätt att motverka det och samtidigt bidra till att behålla kompetensen i branschen. Jag är mycket glad över att byggstarta Brf Roslagsporten, som kommer resultera i attraktiva bostäder i ett av Täbys bästa kollektivtrafiklägen, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.

Brf Roslagsporten har ett stort fokus på hållbarhet, i linje med Täby kommuns hållbarhetsprogram. Hela projektet svanenmärks, vilket innebär ett helhetsgrepp på byggprocessens alla ingående material och på husets energibehov.

Huset ska både leva upp till tuffa krav på låg energiförbrukning och ge en sund inomhusmiljö. Samtliga byggnader får solpaneler och sedum, som minskar avrinningen och bidrar till grönytor, på taken. En del av bostäderna blir extra flexibla.

– Fem av de 60 lägenheterna får en uthyrningsdel, vilket kan möjliggöra generationsboende, att en ung vuxen kan bo kvar längre i väntan på egen bostad eller möjlighet att hyra ut en del av lägenheten. Det är en riktigt fin möjlighet att kunna krympa och utöka familjen med lägenheten över tid, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.

Nya Projekt 102 Februari 2024

MICASA FASTIGHETER BYGGER SENIORBOSTÄDER I RÖDA BERGEN

I slutet av 2025 ska drygt 80 seniorlägenheter stå klara för inflyttning i ett av Vasastadens populäraste områden.

– De nya lägenheterna görs tillgängliga och fastigheten tilläggsisoleras och målas om.

Det berättar Kenneth Lindahl som är enhetschef på Micasa Fastigheter. I december 2023 skrev bolaget avtal med Skanska som totalentreprenör. Renoveringsarbetet av fastigheten Vasen 3 kommer att påbörjas under våren.

Röda bergen är kulturskyddat som riksintresse, men den aktuella fastigheten som är byggd 1975 har ingen märkning. Samtliga fönster byts ut och huset får ny puts, men fasaden kommer att renoveras likt befintligt utseende.

– Läget är helt fantastiskt! En avskild del av staden med egen

park. Det är roligt att vi som kommunalt bolag kan erbjuda hyreslägenheter för stadens äldre där, säger Kenneth Lindahl.

Lägenheterna om 1-3 rum och kök kommer att förmedlas av Stockholms bostadsförmedling. Utöver lägenheter blir det en förskola och ett storkök i fastigheten.

BAKGRUNDSFAKTA:

Antalet äldre i Stockholm förväntas bli allt fler. Därför har Micasa Fastigheter fått i uppdrag av staden att utöka antalet seniorbostäder med 1 500 st fram till år 2040. Lägenheterna i Vasen 3 är ett av många projekt som Micasa driver för att klara det uppdraget.

Seniorbostäder kräver ingen biståndsbedömning. De förmedlas till personer 65 år och äldre utifrån kötid hos Bostadsförmedlingen. Särskilda förtursregler gäller i vissa fall.

Seniorbostäder är utformade för att stödja ett självständigt liv och målet är att man ska kunna bo kvar hela livet tack vare hög grad av tillgänglighet och trygghet.

Nya Projekt 103 Februari 2024

Känd som bästa armeringsfiber vid inblandning och bearbetning av betong.

Läs mer på www.forta-ferro.com

För mer information kontakta:

info@betonova.se, www.betonova.se

Skinande blankt med Allt inom byggstäd 0708-26 86 11 • 0709-82 92 43 Golvimporten

FÖRSTA SPADTAGET FÖR RIKSBYGGENS BRF PANORAMAUTSIKTEN I HELSINGBORG

Hösten 2022 öppnade Riksbyggen upp för försäljning av Brf Panoramautsikten i kvarteret Spårvagnshallarna i Helsingborg med ett unikt läge mellan pittoreska Råå och Helsingborgs stad.

Det 20 våningar höga huset, som rymmer 108 lägenheter i storlekarna 1-6 rum, blir en del av utvecklingen i det nya kvarteret Spårvagnshallarna som rönt stort intressen bland intressenterna.

Den 30 januari bjöd Riksbyggen till det symboliska första spadtaget. De första som satte spaden i marken var Johanna Frelin, vd på Riksbyggen - Christian Orsin, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg - Mats Panther, vice ordförande byggande styrelse, samt Daniel Malm, regionchef på BAB.

– Det finns ett stort behov av bostäder runt om i landet. Det känns fantastiskt att vara en del av detta projekt, där vi bidrar till att möta den ökande efterfrågan på boenden och håller bostadsbyggandet i rörelse i Helsingborg även i rådande konjunktur, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Sydväst.

WIHLBORGS INNOVATIONSHUS FÖRST MED NY MILJÖCERTIFIERING

Innovationshuset Space i Lund blev den första byggnaden i sitt slag att kamma hem en nettonollcertifiering. ”Med rätt material på rätt plats har vi byggt ett hus som kan stå riktigt länge”, säger Helena Pålsson, projektledare på Wihlborgs.

Mellan forskningsanläggningarna ESS och Max IV – precis vid spårvägens hållplats – står sedan några månader tillbaka en på många sätt ovanlig kontorsbyggnad.

Innovationshuset Space ligger i Science Village, en stadsdel i Lund öronmärkt för utveckling, forskning och innovation.

– Det här är ett strategiskt bra läge både vad gäller tillgänglighet och synlighet, konstaterar Helena Pålsson, projektledare på fastighetsbolaget Wihlborgs.

Havredryckstillverkaren Oatly har redan flyttat in och kommer att bedriva ett forsknings- och innovationscentrum här.

Det finns fortfarande plats för fler hyresgäster. Eftersom lokalerna är förberedda för labb är det inte omöjligt att ännu ett innovationsoch utvecklingsföretag kommer att hitta sin rätta plats i Space.

TRIPPEL HÅLLBARHETSCERTIFIERING

Space är den första byggnaden med labbverksamhet att uppnå en Noll CO2-certifiering, en certifiering som visar på nettonoll klimatpåverkan över livscykeln.

Projektet har varit pilot för denna hållbarhetscertifiering för byggnader med labbverksamhet. Innovationshuset uppfyller också kraven för hälsocertifieringen WELL och Miljöbyggnad Guld.

– Tillsammans med entreprenörer och samarbetspartners har vi vänt och vridit på alla möjligheter att minska materialanvändningen, säger Helena Pålsson.

RÄTT MATERIAL PÅ RÄTT PLATS

Rätt material på rätt plats blev projektets utgångspunkt och ledord. Stomsystemet utgörs av en hybridstomme, där konstruktionsstålet har en återvinningsgrad på över 65 procent.

Grundkonstruktionen består av klimatförbättrad betong och HDFbjälklag med miljöcement. Där väderförutsättningarna är som tuffast har stålbalkar använts och en glasvägg skyddar träfasaden mot slagregn och direkt solinstrålning.

– Sedan har vi förstås varit noga med att inte tumma på kvaliteten, huset har en exklusiv fasad. Vi har också utvecklat Space utifrån perspektivet att Wihlborgs ska äga och förvalta byggnaden över lång tid, det gör vi alltid när vi bygger nytt, säger Helena Pålsson.

Nya Projekt 108 Februari 2024

NU ÄR BYGGLOVET FÖR BRF KVISLJUNGEBY ÄNGAR BEVILJAT

Nu har vi fått bygglovet beviljat för vårt nästa projekt i Björlanda: Bostadsrättsföreningen Kvisljungeby Ängar. Här bygger vi 98 lägenheter i storlek från ett till fyra rum och kök, med ett underjordiskt garage. Vi börjar markarbetena nu i januari och säljstarten planeras till 2026.

Det här genomförs i en totalentreprenad tillsammans med Skanska Hus Göteborg, som också bygger grannprojektet Brf Björlanda Ängar åt oss.

– I dessa utmanande tider för bostadsbyggandet känns det extra inspirerande att sätta spaden i backen för vårt andra projekt i Skra bro, säger Elias Olofsson, projektledare på Egnahemsbolaget. Vi tror starkt på området och har nyligen säljstartat grannprojektet Brf Björlanda Ängar. Intresset har varit stort, både ifrån yngre, äldre och nybildade familjer. Det lockar säkert också att hela området utvecklas så positivt, med nytt närcentrum och

förbättrad kollektivtrafik.

– Vi är sedan tidigare igång med projektet Brf Björlanda Ängar i samma område. Där startade vi försäljningen i november 2023. Inflyttning i det projektet är beräknad till våren 2025.

SPÄNNANDE OMRÅDESUTVECKLING

Hela Skra Bro i Björlanda står inför en stor utveckling. Befintlig bebyggelse kompletteras med bland annat flerbostadshus, småhus, förskolor och ett nytt närcentrum.

Området planeras och byggs ut i flera olika etapper. Först ut i första etappen är Egnahemsbolaget som bygger Brf Björlanda Ängar, med 90 bostadsrätter. Säljstart är i november 2023 och inflyttning sker från 2025.

Senare i denna etapp byggs ytterligare cirka 650 bostäder av olika byggherrar. Dessutom tillkommer ett äldreboende, en park, utökad pendelparkering och nytt läge för busshållplats.

Nya Projekt 109 Februari 2024

VARSAM RENOVERING AV MARIESTADS STATIONSHUS

Mariestads stationshus byggdes 1909 när Kinnekullebanan till Göteborg invigdes och är skyddad som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen. Nu behöver den renoveras och Mariestads kommuns ambition är att återföra byggnaden till ett mer ursprungligt utförande.

PE Teknik & Arkitektur fick i uppdrag att ta fram en femårsplan för att rusta upp byggnaden inom ramen för byggnadsminnets skyddsföreskrifter.

Det finns ett stort underhållsbehov av stationsbyggnaden och ytterväggar, yttertak, samtliga fönster och ytterdörrar behöver renoveras. Kommunen har dessutom stora ambitioner att byggnaden ska efterlikna ursprungligt utseende gällande exempelvis färgsättning, ytterdörrar och fönster.

UTMANING ATT RENOVERA BYGGNADSMINNE

Att bevara så mycket som möjligt och renovera varsamt är centralt i projektet i och med byggnadens status som byggnadsminne.

PEs experter har analyserat vad som kan och bör bevaras, återbrukas samt renoveras och restaureras.

Att återställa byggnaden till hur den såg ut 1909 är komplext och medför många utmaningar, exempelvis när det gäller att energieffektivisera fönster och projektera dörrar som både ska fungera med dagens normer och samtidigt harmonisera med kulturhistoriska värden.

PEs antikvarier, arkitekter och projektledare har jobbat tätt tillsammans med kommunen och tagit fram åtgärder som är väl förankrade i byggnadens kulturhistoriska värden.

– När man tittar på de gamla bilderna på stationshuset så påminns man om tidens vingslag och reflektioner dyker upp om förr och nu. Genom en varsam renovering kan byggnadens kvaliteter tas tillvara på - det är ett väldigt roligt projekt att få arbeta med, säger Kristina Solnes, projektledare på PE.

– Att försöka återge byggnaden ett mer ursprungligt utseende genom att fysiskt skrapa på byggnadsytor och tolka äldre svartvita foton är verkligen spännande och är en återkommande del av en antikvaries vardag, säger Daniel Eriksson, bebyggelseantikvarie på PE.

PE har tagit fram bygglovshandlingar och ett antikvariskt åtgärdsprogram som ligger till grund för tillståndsansökan hos Länsstyrelsen som måste godkännas innan åtgärderna kan utföras.

ISHALL ÅTERBRUKAS I NYTT BOSTADSPROJEKT

Nu när Isdala ishall rivs tas limträbalkarna försiktigt ned för att återanvändas i Kvarteret Återbruket vid Litteraturgatan i Göteborg. Återbruket av limträbalkarna sker i samverkan mellan Framtiden Byggutveckling, Idrott & förening och Moelven.

De sista skridskoskären i Isdala togs i april 2023 och i höst har arbete pågått med att montera ner anläggningen för att ge plats åt en ny simhall.

Innan rivningsarbetet påbörjades i september inventerades anläggningen för att identifiera vad som gick att återbruka.

Det visade sig att Framtiden Byggutveckling var intresserade av limträbalkarna i ishallen till sitt Kvarter Återbruket vid Litteraturgatan med cirka 70 nya bostäder. Även idrotts- och föreningsförvaltningen kommer återanvända vissa delar i ishallen till andra anläggningar.

– Det som vi ansåg var möjligt att återanvända och som vi själva inte kunde ta tillvara lade vi ut på CCBuild, marknadsplatsen på Centrum för cirkulärt byggande. Cirkulärt byggande är framtiden. Genom att återanvända byggmaterial minskar vi vårt klimatavtryck, vilket är särskilt viktigt med tanke på de utmaningar vi står inför när det gäller Göteborgs Stads miljömål, säger Magnus

Elsilä byggprojektledare idrotts- och föreningsförvaltningen.

Det är än så länge relativt nytt att arbeta med storskaligt återbruk. Detta projekt visar att det går att hitta nya vägar tillsammans för att etablera en viktig återbruksmarknad i Göteborg.

– Jätteroligt att vara igång med storskaligt återbruk i vårt utvecklings-projekt Kvarteret Återbruket. Eftersom minst hälften av allt inbyggt material ska vara återbrukat behöver vi arbeta innovativt med både nytt och befintligt material i cirkulära processer. Limträbalkarna blir en viktig pusselbit, säger Anna Wetterberg, projektledare på Framtiden Byggutveckling.

Efter att limträbalkarna tagits ned transporteras de till Moelven Töreboda för vidare bearbetning.

– Det här pilotprojektet är ett jätteintressant initiativ och vi tvekade aldrig på att engagera oss. Vi är säkra på att återbruk kommer vara en förutsättning för att uppnå ett hållbart byggande. Just limträ har extra lämpliga naturliga egenskaper då det är lätt att bearbeta till andra dimensioner och återanvända i nya sammanhang. Vi ser gärna att återbruksmarknaden växer och vi har både kompetens och resurser för att ta en stark position där, säger Johan Åhlén, VD på Moelven Töreboda AB.

Nya Projekt 112 Februari 2024

EKEBLAD TECKNAR MARKANVISNINGSAVTAL I LUDVIKA

I december stod det klart att Ekeblad Bostad tecknar markanvisningsavtal för en del av det nya bostadsområdet Stora Hillänget. Målet är att bygga 34 bostadsrätter, fördelat på parhus, radhus och flerbostadshus.

I det nya bostadsområdet, som Ekeblad valt att kalla Hillens glänta, är hållbarhetsambitionerna höga. Bostäderna ska svanenmärkas, kunna förses med solceller och ska till stor del byggas i trä med cellulosaisolering.

Dessutom kommer bostäderna byggas med 15 procent lägre energianvändning än Boverkets krav för nyproduktion.

Stora Hillänget är beläget i den östra delen av Ludvika tätort, precis intill sjön Övre Hillen. Ekeblads projektidé bygger på fyra gestaltningsprinciper: historia, nutid, lekfullhet och harmoni,

där en balans dem emellan mynnat ut i naturnära fasader som smälter in i omgivningen.

– Tilldelningen är verkligen ett fint avslut på 2023 och en härlig start på 2024 för oss, säger Fanny Aniander, kommunikatör på Ekeblad Bostad.

– Hillens glänta har kombinationen av ett mycket centralt läge och naturnära kvaliteter. Och det ger platsen stor potential. Nu hoppas vi att det finns ett intresse för våra bostäder, att det kommer positiva signaler från våra mäklare och att bostadsmarknaden börjar röra på sig igen – då drar vi igång försäljningen så fort det går. Till dess, och nu under våren, kommer vi att börja förbereda att ta fram bygglov, försäljningsmaterial med mera., avslutar Aniander.

Ekeblad Bostad bildades år 2010 och har sedan dess sålt över 1 400 bostäder.

Nya Projekt 113 Februari 2024

EUROPAS STÖRSTA VATTENLAND EXPANDERAR MED HAWAIIINSPIRERAT HOTELLKOMPLEX

Under våren 2024 kommer det tyska äventyrsbadet Tropical Islands göra en betydande utbyggnad av sin berömda kupol som idag rymmer Europas största inomhusvattenland.

Expanderingen omfattar ett nytt hotellkomplex om 2 300 kvadratmeter med 150 hotellrum, en restaurang och ett brett utbud av aktiviteter.

Varje år reser tusentals badsugna svenskar till det tyska vattenlandet Tropical Islands, som ligger strax utanför Berlin och kännetecknas av sin kupolformade byggnad. Nu expanderar verksamheten och besökare kommer från och med i år att kunna uppleva en helt ny och förbättrad destination.

Tropical Islands är med sina 66 000 kvadratmeter Europas största inomhusvattenland. Om sommaren kan besökare även uppleva utomhusbadet och campa eller övernatta i äventyrsbadets stugor.

För första gången sedan öppningen 2004 byggs nu kupolen ut med 2 300 kvadratmeter för att rymma ett nytt hotell och centrum med namnet OHANA Lodges respektive OHANA Town. Detta kommer att ge nästan 500 extra sängplatser till Tropical Islands, från 2 800 till 3 300 bäddar.

Utbyggnaden är en del av Tropical Islands 20-årsfirande och önskan om att tillgodose det växande antal gäster, som 2023 uppgick till cirka 635 000 övernattande gäster och totalt 1,2 miljoner besökare.

– Vi är mycket glada över att kunna presentera vårt senaste initiativ; utbyggnaden av vår ikoniska kupol med OHANA Town och OHANA Lodges. Detta är ett svar på den växande efterfrågan vi ser och kommer inte bara att öka vår bäddkapacitet avsevärt, utan också skapa en helt ny destination och besöksanledning med härliga upplevelser för våra gäster, säger Thorsten Christopher Jung, VD för Tropical Islands.

Förutom hotellrum och sviter erbjuder Tropical Islands även camping och glamping med tält av varierande standard. Det finns dessutom stugor och semesterhus att hyra, samt ställplatser för husbil och husvagn.

SYSTEMSVETS – SPECIALISTER MED HELHETSANSVAR

Systemsvets är inriktade på högkvalificerade svets- och montagearbeten främst i rostfritt men även andra material. Företaget har högsta fokus på sin specialistkompetens, men har samtidigt mycket stor bredd.

Kunderna finns inom allt från läkemedelsindustri, övrig processindustri och kärnkraft, till gas- och kylanläggningar. Processinstallationer och rostfritt är de gemensamma nämnarna för alla affärsområden. Systemsvets har också en stor bredd genom att ta helhetsansvar och leverera paketlösningar. Åtagandet spänner över alla faser från planering av uppdraget till och med tester, inspektion och dokumentation.

SMIDIGA OCH FLEXIBLA

Systemsvets har två fullskaliga stationära verkstäder, i Norrköping och Uppsala. Där produceras moduler och skiddar och här förebereder man för installationer i fabrik. De senaste åren har Systemsvets dessutom investerat i flera mobila verkstäder, vilket är en otroligt smidig och flexibel lösning som gör att man kan producera och montera med största precision, utan att ta upp dyrbar yta i fabriksbygget.

– Kunderna uppskattar verkligen vår förmåga att vara på plats snabbt med våra mobila verkstäder för att starta upp arbetena och sedan att vi fullföljer projektet till och med den avslutande dokumentationsfasen, berättar Nicke Sundberg, som är projektledare. Vi tar helhetsansvar mot kunden för all dokumentation gällande vårt arbete. Dokumentationen omfattar materialcertifikat, material-

mottagning, RA-mätning, svetslistor, testprotokoll samt inspektion.

Företaget har mer än tjugo års erfarenhet av att hantera projekt i alla faser.

Systemsvets utför både processinstallationer och service. Affärsidén är att leverera högklassiga lösningar inom allt slags montage. Den huvudsakliga inriktningen är vid större fabriksbyggnationer men även skilda typer av uppdrag inom övrig industriell service.

– Vi är verksamma inom områden såsom läkemedel, livsmedel, kylanläggningar och maskinmontage och andra områden som är i behov av rostfria installationer, fortsätter Nicke Sundberg.

– Att garantera en hög kompetens ställer stora krav på vår personal. För att säkerställa kvalitén på våra uppdrag genomförs kontinuerligt utbildningar inom olika kvalitetsförbättrande områden. Detta för att alltid hålla högsta fokus på kvalitet, avslutar Nicke Sundberg.

SPÅRBARHET OCH DOKUMENTATION

Systemsvets är nischade inom avancerad TIG- och Orbitalsvetsning samt rördragning där kraven på renhet, ytfinish samt spårbarhet och dokumentation är höga.

All personal får genomgå svetsarprövning enligt SS-EN 287 och/eller SS-EN 1418. De är utbildade inom standarden ISO 5817 för att säkerställa den kvalitet som krävs.

Systemsvets är godkänt för de mycket krävande interna standarderna hos alla större svenska läkemedelsbolag. Detta innebär ett uttalat förtroende som talar sitt tydliga språk.

Nya Projekt Februari 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS Nya Projekt November 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS

Systemsvets inleder projekten med genomgång av arbetshandlingar. Därefter håller man inledande planeringsmöten där man går igenom det som är viktigt i början av projektet. Detta innefattar exempelvis kravspecifikation, vilka arbetsledare som kommer att vara delaktiga samt vilket material som behövs.

• Läkemedel

• Livsmedel

• Kärnkraft

Med hjälp av fiberoptisk utrustning kan svetsskarvar inspekteras även invändigt för att ytterligare garantera ett noggrant utfört arbete enligt ställda krav.

Systemsvets inledde verksamheten 1989. Under trettio år har företaget utfört svetsarbeten i olika industrianläggningar. Företaget har en rad nöjda kunder inte minst inom läkemedel och livsmedel, där många beställare har mycket högt ställda krav gällande utförande samt att färdigställandetider hålls. Bättre merit för en leverantör av svets- och montageuppdrag går inte att få.

• Kylanläggningar

• VS-installationer

• Maskininstallationer

• Gasanläggningar

Systemsvets ser alltid till att företagets svetsare har rätt kompetens för arbetet. All personal får genomgå svetsarprövning enligt EN 287 och EN 1418. Företaget har även personal som är utbildade inom standarden ISO 5817. Systemsvets har också interna krav för att säkerställa den kvalitet som krävs på montage i miljöer med högsta krav på renhet och hygien.

Systemsvets satsar på den senaste teknologin. Maskinparken innefattar bland annat ett tiotal orbitalsvetsmaskiner samt tillhörande kringutrustning för kvalificerade montage.

Nya Projekt Februari 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS Nya Projekt November 2021 - DETTA ÄR EN ANNONS
WWW.SYSTEMSVETS.COM

SÄLJSTART I BRF VÄXELN

Nu släpps fler lägenheter i HSB brf Växeln vid Telefonplan till försäljning. Femte säljetappen består av 43 välplanerade lägenheter och i samband med säljstarten anordnas premiärvisning av visningslägenheten.

IBrf Växeln kommer att bestå av totalt 217 välplanerade och ljusa lägenheter om 1-5 rum och kök. De två översta våningarna i brf Växeln erbjuder något alldeles extra.

Dessa lägenheter får extra stora fönster för att förstärka den sällsynta utsikten över Stockholm.

Takhöjden är över 3 meter och inredningsstandarden är extra hög. Lägenheterna får dessutom generösa balkonger, vissa som sträcker sig runt ett hörn av lägenheten. På den grönskande innergården byggs en förskola samt en gemensamhetslokal i form av en ateljé med kök och uteplats.

Föreningen kommer även att ha en gemensam takterrass med invändigt kök för matlagning. Inflyttning i brf Växeln planeras ske från kvartal 2 2024.

I brf Växeln kan även företag köpa lägenheter. I lägenheten kan då ställföreträdare, deras barn eller anställda bo.

Det är också möjligt att hyra ut lägenheten i andra hand till andra. Försäljningar till juridisk person kommer bara att godkännas i den utsträckning att föreningen inte riskerar att klassas som oäkta.

HSB BRF VÄXELN

Antal lägenheter: 217

Storlek: 1–5 rum och kök

Boyta: 26-111 kvm

Boendeform: Bostadsrättslägenhet

Säljstart etapp 5: 15 januari

Etapp 5: 43 lägenheter

Preliminär inflyttning: Prel från kvartal 2 2024

Arkitekt: Semrén & Månsson

OBOS OCH KAMINSKY ARKITEKTUR VINNER TÄVLING I ULRICEHAMN - 37 NYA BOSTÄDER PÅ VÄG

OBOS, i samarbete med Kaminsky Arkitektur, har utsetts till en av vinnarna i tävlingen för två av tomterna på Bergsäter.

Med ett förslag som presenterar radhusbebyggelse i trä, uppbruten i volymer för att låta landskapsrummet flöda in mellan byggnaderna, är bolaget nu redo att bidra till Ulricehamns fortsatta bostadsutveckling.

– Vi är oerhört glada och stolta över att få möjligheten att påverka och bidra till utvecklingen av Ulricehamn. Som en av Norge och Sveriges största bostadsutvecklare är vårt mål är att skapa hållbara och prisvärda bostäder som tillgodoser våra medlemmars behov, och vi ser fram emot att göra detta till verklighet på Bergsäter, säger Joakim Henriksson, vd på OBOS Sverige.

OBOS och Kaminsky Arkitektur har en gemensam vision att skapa

bostäder av hög kvalitet som är tillgängliga för alla. För att skapa social samhörighet kommer området förses med både grönytor och gemensamhetshus.

– Vi efterfrågade tävlingsbidrag av hög kvalitet med fokus på arkitektur, hållbarhet och landskap vilket OBOS tillsammans med Kaminsky levererade. Det vinnande förslaget utvecklar våra ambitioner för platsen, säger Rebecka Engvall, stadsarkitekt på Ulricehamns kommun.

För att stärka miljöarbetet inom området ges byggnaderna fasader i stående Thermowoodpanel. Fasaderna medför minimerat underhåll och ger även möjlighet till cirkulärt användande i framtiden med en enkel demonterbarhet. Solceller på bostädernas tak blir ett karakteristiskt inslag som stärker de boendes privatekonomi.

– Omtanke om miljön kommer att vara med hela vägen från produktion i vår fabrik i Småland, färdigställande av husen på plats till inflyttning i bostäderna. Det ska vara enkelt att välja ett miljömedvetet boende, avslutar Joakim Henriksson.

Nya Projekt 120 Februari 2024

HYREX – STÄLLNINGSFÖRETAGET

SOM TAR HÖJD FÖR SÄKERHETEN

Hyrex AB och Hyrex Industri AB är två av de ledande ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala.

Vi har egen KMA-ingenjör, konstruktör och även säkerhetsinspektör vilket garanterar både säkerhet och hög kompetens till era projekt.

Med över 40 års erfarenhet i branschen är vi specialister på tekniska lösningar och säkra produkter.

Hyrex inte bara leder utvecklingen - vi visar vägen

STOLTA MEDLEMMAR I STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING, BYGGFÖRETAGEN SAMT STIB-AUKTORISERADE.

BOSCH FÅR NYTT HUVUDKONTOR

NCC ska bygga ett nytt huvudkontor för Bosch i Ballerup, Danmark. Kontorshuset omfattar cirka 10.000 m2 fördelat på tre våningar och kommer att rymma alla bolagets medarbetare som idag är uppdelade mellan två kontor.

Bosch och NCC har samverkat under en inledande projekteringsfas, och nu kan produktionsfasen starta.

Det nya kontorshuset uppförs enligt NCC:s beprövade kontorskoncept på platsen där ett av de befintliga kontoren ligger. Markarbetet inleds omgående, och byggstart planeras till 2024. – Vi har haft ett nära samarbete med Bosch när vi har satt detaljerna för deras nya kontorshus som blir en kombination av effektiva standardiseringar och lösningar som är skräddarsydda för dem. Tack vare att vi har involverats tidigt i processen har vi kunnat förverkliga Boschs önskemål inom ramen för deras budget och tidplan, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Kontorshuset förväntas vara färdigt för inflytt under 2026. Affären orderregistreras inom affärsområde NCC Building Nordics under fjärde kvartalet 2023. Ordervärdet kommuniceras inte.

VI LEVERERAR

TEKNIK FÖR REN LUFT

SCHEUCH - ALLTID ETT STEG

FÖRE I RÖKGASRENING

I mer än 50 år har Scheuch stått för innovativ luft- och miljöteknik inom industrin. Som marknadsledare och teknikpionjär tillhandahåller vi industriella produkter och system för att skydda människor och miljö på platser runt om i världen. Och det innebär att vi ser till att luften förblir ren för kommande generationer.

VÅRA TJÄNSTER

Teknik för ren luft - från planeringsfasen ända fram till driftsatt anläggning Anpassade kundlösningar Optimala helhetslösningar utformade för att säkerställa högsta driftsäkerhet och tillgänglighet

KONTAKT / SVERIGE:

SCHEUCH GMBH KRINOVA SCIENCE PARK 29139 KRISTIANSTAD, SVERIGE

PHONE: +46 708 439939, E-MAIL: OFFICE.SWE@SCHEUCH.COM

Scheuch GmbH

Weierfing 68

4971 Aurolzmünster

Austria Phone +43 / 7752 / 905 – 0

Fax +43 / 7752 / 905 – 65000

E-Mail office@scheuch.com

14.08.15

WWW.SCHEUCH.COM Scheuch_Ins_Image_Energie_220x280_140815_schw.indd 1
10:02
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.