Page 1

Nya Projekt

April 2018

004 Nya Projekt


ByGG eN SäkeR INfRaStRuktuR med VIaCON

fäRdIGfyllda GaBIONeR - SNaBBt, eNkelt OCh eStetISkt tIlltalaNde.

eGNa INStallatöReR - med StORt tekNISkt kuNNaNde OCh GedIGeN eRfaReNhet.

RöRBROaR - StaRka kONStRuktIONeR med låNG hållBaRhet OCh kORta ByGGtIdeR.

RING OSS 0771 640040

Innovative Infrastructure

E-post: Webb:

viacon@viacon.se www.viacon.se

Lidköping Stockholm

Gävle Lycksele

Luleå


Produkter i stål från Häfla Bruk Häfla Bruks AB tillverkar bl.a. raka trappor, spiraltrappor, räcken, lättdurk och sträckmetall i stål för alla miljöer, såväl inomhus som utomhus.

Spiraltrappa med skyddsbur, Origohuset Hovås, Göteborg

Sträckmetall i fasad, VA-Teknik Sweden AB i Borås

Rak trappa i flera löp, Skatteverket i Malmö

Lättdurk, Resecentrum, Älvsjö

610 14 Rejmyre, Tel 0151-52 40 00, Fax 0151-52 40 40 info@hafla.se, www.hafla.se


Tunnelsprängning? Kontakta oss för mera information om ATC!

Med våra resurser har du rätt verktyg för optimal tunneldrivning! Sprängteknik i framkant!

• Sprängämne • Tändmedel • Tillbehör • Sprängteknink • Lager • Leveranser/Distribution

www.austinpowder.se


Arbeta säkert och med bra ljus dygnet runt utan att vara beroende av två hål i väggen! Använd ORION pannlampa!

Milas pannlampor är utvecklade och producerade i Sverige med hjälp av ledande ljusexperter och fackfolk inom byggbranschen, enduroåkare, fiske, jakt, orientering, räddningstjänst, äventyrare med flera.


Varför mura fasadsten? Spara – tid, pengar, energi och miljö. Med nya tider utvecklas bättre tekniker som förenklar byggandet. Med den unika Marmoroc-tekniken bygger du en stenfasad snabbare, enklare och till lägre kostnad. Arbetsplatsen blir renare, väggen blir tunnare och lättare. En effektiv luftspalt mellan sten och vägg säkerställer en torr väggkonstruktion. Med många färger och format kan du skapa spännande fasader. Marmoroc fasadsten är underhållsfri – långt in i framtiden.

®

Marmoroc AB, Tel. 0221-36 600, Fax 0221-168 60, www.marmoroc.com


Vi är det lilla företaget med de stora resurserna och 20 års erfarenhet. Vi levererar helhet och kompletta system inom: BORRNING GRUNDLÄGGNING KÄRNBORRNING MILJÖBORRNING FILTERBRUNNAR FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING FILMNING AV BORRHÅL

Vår egen utrustning för: FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se


Minnesvärda nyheter Nordbygg 2018: digitala projekt, solceller, elevbyggen, hantverkarbyxa med vattentät benficka …

68 NÄRMARE 50 000 BESÖKARE 2018 OCH TUSEN FLER ÄN SIST. SOM EXPONENT FÖR NYHETER OCH NYA PROJEKT ÄR NORDENS STÖRSTA BYGGMÄSSA NORDBYGG SVÅRÖVERTRÄFFAD. SÅ HÄR ETT PAR VECKOR EFTER AVSLUTNINGEN PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN DEN 13 APRIL ÄR DET AV HUNDRATALS UTSTÄLLNINGSMONTRAR, VISNINGAR OCH FÖREDRAG NÅGRA NYHETER SOM SÄRSKILT FASTNAT PÅ NYA PROJEKTS NÄTHINNA. Nu vet vi exempelvis att företaget Cobel under 2018 och 2019 kommer leda ett nytt projekt med stor satsning på att utveckla ledare i digital transformation. Med föreläsningar i Stockholm, Göteborg och Malmö plus praktisk handledning av trettiotal företag och organisationer. Solceller på BoKloks alla nya lägenhetshus. Det första med inflyttning redan i oktober år 2018 på BoKlok Esplanaden i Upplands Väsby. Se där en annan välkommen mässnyhet! Efter Nordbygg 2018 står det också klart att eleverna på Strömbackaskolans Bygg- och anläggningsprogram i Piteå – via ett nytt avtal mellan kommun och allmännytta – långsiktigt garanteras praktisk utbildning i form av elevbyggen. Ett sätt att säkra och vidareutveckla utbildningen i framtida arbetsmetoder inom byggbranschen, konstaterar en nöjd rektor på Strömbackaskolan. Lagom till Nordbygg 2018 lanserade också Fristads sin nya ”Sweat hantverkarbyxan”. Slitstark som en traditionell hantverksbyxa, bekväm som ett par ”joggers”, enligt Fristads designer Anastasios Lappas. Nya Projekt kommer fortfarande ihåg utställningsexemplar med muddar i benslut, dragsko i midjan och stor vattentät benficka. I provrum och monter BO5:37 på Nordbygg 2018!

J M Högberg, Redaktör

20 90

86


Nya Projekt

April 2018

Nr 004/2018

Utgivare: Nya Projekt ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710 Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se Art Director: Anneli Markström, anneli.markstrom@storkom.se Skribenter: Thomas Andersson, Björn Asplind, Eva Paulsen, Kim Hall, Kjell-Arne Larsson Prenumeration: Benjamin Jonsson, benjamin.jonsson@storkom.se Marknad: Lars Hedlund, lasse.hedlund@storkom.se Kontakta oss: Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

9


Nya Projekt

April 2018

10

Klicka fรถr att kolla in vรฅra รถvriga nummer! Nya Projekt

December 2017

010 Nya Projekt

Nya Projekt

Oktober 2017

008 Nya Projekt

Nya Projekt

September 2017

007 Nya Projekt


I RÄTT HÄNDER ÄR FRAMTIDEN NÄRMARE ÄN DU TROR Från tanke till förvekligande där du får fram dina önskemål. Vi kan hjälpa dig med ditt projekt. Byggprojektering kan vi. Välkommen till Sigma. sigmacivil.se


RAPPORT FRÅN NORDBYGG 2018

BOKLOK FÖRST I SVERIGE MED SOLCELLER PÅ ALLA NYA LÄGENHETSHUS BoKlok blir första bostadsbyggaren i Sverige med solceller på samtliga nya lägenhetshus. Initiativet är ett samarbete mellan BoKlok och IKEA Group, med målet att göra solenergi tillgänglig för de många människorna. Alla lägenheter som säljs från oktober 2018 och byggs från och med 2019 kommer att utrustas med solceller. – Vi är den första bostadsbyggaren som tar steget fullt ut och utrustar alla våra nya lägenhetshus med solceller. Det här är vårt kanske viktigast beslut hittills i BoKloks historia. Och det är bara början, vi vill på sikt att våra kunder ska kunna bli helt självförsörjande på el. Nu kommer våra nya kunder att både få en låg boendekostnad och samtidigt kunna bo och leva hållbart, säger Jonas Spangenberg, vd på BoKlok. Samarbetet mellan BoKlok och IKEA Group bidrar till att kostnaderna och tidsåtgången minskar i utvecklingen, logistiken och installationen av (de nya) solenergilösningarna, så att fler ska ha råd med solenergi. Energin från solcellerna kommer bland annat driva fastighetens ventilation, belysning och delar av den gemensamma uppvärmningen. Eventuellt överskott kommer att säljas och matas ut på elnätet. BoKlok planerar att installera drygt 4 500 solpaneler årligen, vilket innebär en koldioxidbesparing på 133 ton. Det motsvarar utsläppen från 112 000 körda mil med en genomsnittlig svensk bil, eller nästan 28 varv runt jorden. Redan idag har BoKloks bostäder ett lågt klimatavtryck eftersom husen byggs i trä. Genom att bygga i trä kan koldioxidutsläppen

för husen halveras jämfört med att bygga med andra material. – Vi vill tillsammans göra det möjligt för BoKloks kunder att få kontroll över sin egen energiförbrukning, spara pengar och leva mer hållbart. I samarbetet med BoKlok kombinerar vi våra kunskaper. Det här samarbetet kan bidra till att öppna upp för nya marknader och göra ren energi tillgänglig för många fler, vilket gynnar våra kunder, våra affärer och inte minst vår planet, säger Alejandro Castro Pérez, affärsansvarig för IKEA Home Solar. OM BOKLOKS SATSNING PÅ SOLENERGI:

Totalt kommer cirka 4 500 solceller (solpaneler) installeras årligen, vilket motsvarar 1 388 kW. Det innebär en utsläppsminskning motsvarande omkring 133 ton koldioxid årligen. 133 ton koldioxid motsvarar utsläppen från cirka 112 000 körda mil om året med en genomsnittlig svensk bil, eller nästan 28 varv runt jorden. OM ATT BYGGA I TRÄ:

Trä som byggmaterial har den lägsta energiförbrukningen och de lägsta koldioxidutsläppen i jämförelse med alla andra byggnadsmaterial. Trä är ett förnybart material. När trä används som byggnadsmaterial fungerar det som en koldioxidfälla, det vill säga, det binder koldioxiden så att den inte släpps ut i naturen. BoKloks lägenhetshus i trä släpper ut hälften så mycket koldioxid som branschsnittet för ett flerfamiljshus (BoKlok: 192 Kg Co2e/kvm. Branschsnitt: 550 Co2e/kvm).


för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad. OM COBEL

Cobel erbjuder tjänster inom strategisk rådgivning, förändringsledning och kompetensutveckling med fokus på digital transformation. Vi kopplar samman de bästa kompetenserna i vårt breda nätverk av digitala experter, utbildare och seniora managementkonsulter för att säkerställa att våra kunder får pålitligt och professionellt stöd i sin förändringsresa.

STOR SATSNING PÅ ATT UTVECKLA LEDARE I DIGITAL TRANSFORMATION Nu startar ett nytt projekt inom Smart Built Environment som ska utveckla ledarskapet i digital transformation hos företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn. Digitaliseringen innebär en av de största samhällsförändringarna någonsin. Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram som stöttar sektorns gemensamma digitaliseringsarbete, genom forskning, utveckling och innovation, för att förverkliga ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart. För att lyckas behöver vi också ha nya affärsmodeller som möjliggör nya arbetssätt. – Om vi vill använda digitaliseringen och utnyttja fördelarna med den krävs både ökade kunskaper och färdigheter men också förmågan att bryta invanda mönster i hur vi arbetar. Inte minst krävs starka ledare som kan driva förändringarna, säger Olle Samuelson, Smart Built Environment. Inom ramen för Smart Built Environment startar nu ett projekt för att konkret bidra till utvecklingen av samhällsbyggnadssektorns kompetens inom digital transformation. Projektet leds av företaget Cobel och kommer att pågå under 2018 och 2019, och inleds med en serie inspirationsföreläsningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Därefter kommer ett trettiotal företag och organisationer att erbjudas möjlighet till praktisk handledning i en utvecklingsresa från strategi och handlingsplaner till genomförande. – Vi är mycket stolta över att få bidra till att utveckla samhällsbyggnadssektorn genom detta projekt. Vår kärnverksamhet på Cobel är att hjälpa våra kunder att få det att hända och här finns en stor potential där vi kan bidra med vår kunskap och våra erfarenheter, säger Johanna Holmberg, Cobel, som är projektledare för Leda digital transformation. OM SMART BUILT ENVIRONMENT:

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar

DE PALMA INTRO PÅ NORDBYGG MED ARBETSKLÄDER I AMERIKANSK RETRO I en av montrarna på Nordbygg 2018 blandar sig Don McLeans 70-tals- hit ”American Pie” med blårutiga bomullsskjortor i westernstil, T-shirts och jeansinspirerade arbetsbyxor med utanpåliggande verktygsfickor … DePalma Workwear debuterar på årets Nordbygg med arbetskläder designade med amerikansk retrokänsla. – Vi är här för att vara ett alternativt klädmärke för arbetskläder. Vi fokuserar minst lika mycket på design, image och varumärke som på själva produkten och funktionalitet. Utan att det sistnämnda får stryka på foten, säger DePalmas vd Jonas Skommevik på plats i monter BO7:13. I själva verket förefaller skjortor, västar och chinos i många fall lämpa sig lika bra för en promenad på stan som på en byggarbetsplats. – Det är också en av grundplåtarna. Kläderna ska vara så pass snygga att du känner dig komfortabel och med stolthet kan lämna jobbet i dem. Det mer tekniska sortimentet som fleecejackor och annat tillverkas i Kina och Turkiet. Här samarbetar De Palma med Polar Tech, uppfinnaren av fleece och leverantör av amerikanska militärkläder. – Men all design, från ax till limpa, görs på vårt kontor i Stockholm. Berättar Jonas Skommevik när ”American Pie” tonar ut och ersätts av andra USA-inspirerade tongångar som blandar sig med maskinbuller, föredragshållarröster och allmänt sorl från det övriga mässgolvet på Nordbygg 2018.


RAPPORT FRÅN NORDBYGG 2018

FRISTADS LANSERAR HANTVERKARBYXOR I SWEATSHIRTMATERIAL Efter 90 år i branschen tar nu Fristads ett helt nytt grepp kring hantverkarbyxor och hur de kan se ut. I april lanseras ”Sweat hantverkarbyxan”, som med ett unikt framtaget slitstarkt sweatshirt-material håller samma höga resultat i nötningstest som traditionella hantverkarbyxor. – Vi är jätteglada över den nya Sweatbyxan som är lika slitstark som vanliga hantverksbyxor och lika bekväm som ett par joggers. En fantastisk kombination av material och funktionalitet, säger Anastasios Lappas, Designer på Fristads. Integrerad CORDURA® ger byxorna en enastående slitstyrka med samma höga resultat i nötningstesten som Fristads beprövade FAS-kvalitet. De justerbara knäfickorna är tillverkade i ett

stycke stickad CORDURA® vilket gör att byxorna är väldigt följsamma. Även alla muddar och linningar är CORDURA®-förstärkta. Byxorna är fullt utrustade med alla fickor, hållare och funktioner som en hantverkare behöver. – För att bevara bekvämligheten och det typiska utseendet har vi använt oss av detaljer som muddar i benslut och dragsko i midjan som gör att byxan har fått en trendigare design, men behåller hantverkarbyxans funktioner, säger Anastasios Lappas. Byxorna har även utrustats med en stor vattentät benficka med dragkedja, perfekt för att ha tex mobiltelefonen i. Certifierade enligt EN14404 tillsammans med Fristads knäskydd och godkända för 60° industritvätt. Sweat Hantverkarbyxa lanseraDEs den 3 april och går NU att köpa hos samtliga återförsäljare eller beställas på www.fristads.com.


NY MODELL FÖR ELEVBYGGEN I PITEÅ Bygg- och anläggningsprogrammet på Strömbackaskolan har sedan 1960-talet arbetat med så kallade elevbyggen. Utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och PiteBo har i dialog med Sveriges byggindustrier gjort en översyn av samarbetet och tecknat ett nytt avtal för framtida samverkan. I avtalet regleras att Piteå kommun tillhandahåller marken för byggen och att eleverna bygger åt Pitebo. Från början utfördes byggnationer av egna hem men sedan en längre tid har gymnasieleverna i Piteå på uppdrag av det kommunala bolaget PiteBo byggt flerfamiljshus (hyreshus). Från starten och fram till idag har eleverna byggt cirka 30 stycken flerfamiljshus vilka tillsammans omfattar cirka 220 lägenheter. AVTALET SKAPAR TYDLIGHET OCH TRYGGHET FÖR ALLA PARTER

Tidigare har överenskommelser mellan Piteå kommun och PiteBo skett bygge för bygge. Med det nya avtalet regleras allas roller och ansvar på ett tydligare sätt. – På Strömbackaskolan är vi oerhört glada att vi genom ett nytt långsiktigt samarbetsavtal nu kan säkerställa tillgången till framtida elevbyggen och att vi genom detta får en bättre möjlighet att planera för framtiden och trygga kvalitén i utbildningen, säger Jonas Wallin, rektor skolenhet Mjölner, Strömbackaskolan. – Vi ser också möjligheten att kunna vidareutveckla utbildningen för att kunna möta framtidens arbetsmetoder inom byggbranschen då vi nu kan arbeta mer långsiktigt. För elever och personal, är det också värdefullt att få vara delaktiga i att forma ett framtida Piteå.

Från PiteBos sida är man också mycket nöjd med det nya avtalet: – Det är mycket positivt att vi nu har ett gemensamt åtagande där vi kan bekräfta värdet av elevbygget och att varje parts ansvar i processen har tydliggjorts. För PiteBos del är det angeläget att marktilldelning och planresurser prioriteras. Med detta upplägg kommer elevbyggena tryggas på lång sikt vilket stärker utbildningens konkurrenskraft och säkerställer kompetensförsörjning till den lokala byggindustrin, säger Maria Sandström, vd, PiteBo. ÖVERSYN INFÖR NY ARBETSMODELL

Den översyn och förändrade modell som nu tagits fram har utarbetats av utbildningsförvaltningen, PiteBo och samhällsbyggnadsförvaltningen i dialog med byggentreprenörerna, bland annat via Sveriges Byggindustrier. I översynen ingick också kontakter med 11 kommuner/gymnasieskolor, SKL och Konkurrensverket. Allt för att säkerställa att den modell som nu finns framtagen ska vara hållbar för lång tid framåt. – Arbetsmiljö och säkerhet är en prioriterad fråga för oss som branschorganisation och vi bedömer att ansvaret för olika roller utifrån arbetsmiljölagen är klarlagt genom det nya avtalet, säger Fredrik Kristiansson, lokalchef Norrbotten, Sveriges Byggindustrier, och tillägger: – Upplägget med elevbyggena på bygg- och anläggningsprogrammet på Strömbackaskolan är unikt i Sverige. Den yrkesträning de får på en byggarbetsplats kan vara anledningen till att de är väldigt uppskattade av våra medlemsföretag.


ButikskedjanNya LidlProjekt planerar att bygga ett nytt huvudkontor Aprilmed 2018hög hållbarhetsprofil. Kontorsbyggnaden och ett tillhörande parkeringshus, ska byggas i centrala Aarhus vid kulturcentret Godsbanen. LINK arkitektur har fått uppdraget att rita projektet. Illustration: LINK arkitektur, Brick Visual

16


Nya Projekt

April 2018

17


Nya Projekt

April 2018

18


Nya Projekt

April 2018

19

I Sverige arbetar LINK arkitektur parallellt med att utveckla ett nytt, hållbart butikskoncept för Lidl. Den första butiken planeras i Sigtuna och byggnaden ska hållbarhetscertifieras enligt kraven för BREEAM nivå Excellent. Illustration: LINK arkitektur

LIDL UTVECKLAR HÅLLBART HUVUDKONTOR I SAMARBETE MED LINK ARKITEKTUR Butikskedjan Lidl planerar att bygga ett nytt huvudkontor med hög hållbarhetsprofil. LINK arkitektur har fått uppdraget att rita projektet som är del av utvecklingen av Aarhus stadskärna. Kontorsbyggnaden och ett tillhörande parkeringshus, ska byggas i centrala Aarhus vid kulturcentret Godsbanen. Idag är detta en kreativ knutpunkt och under kommande år ska området utvecklas till en multifunktionell stadsdel. Utöver att uppfylla funktionerna för arbetsplats och parkering, är målet att byggnaderna ska tillföra liv till staden. Utformningen av husen ska bjuda in till aktivitet, bland annat genom integrerade terrasser och sittplatser. – Vi är otroligt glada över samarbetet med LINK arkitektur för vårt nya huvudkontor. Det har varit viktigt för oss att det blir en byggnad som passar in i den unika miljön på Godsbanen och det

har LINK arkitektur löst på ett fantastiskt sätt, säger Mads Thodsen Nielsen, utvecklings- och fastighetsdirektör på Lidl i Danmark. Byggnaden kommer att omfatta 11 000 kvm kontor, en konceptbutik på 2 500 kvm i gatuplan samt ett parkeringshus för Lidl och intilliggande byggnader. Målsättningen är att projektet ska certifieras enligt kraven för den internationella hållbarhetsstandarden DGNB. – Godsbanen är en framtidssträvande stadsdel, så hållbarhetsarbetet har varit självklart, både för oss och Lidl. Målsättningen är ett mycket ambitiöst byggprojekt som kan certifieras enligt internationell standard, säger Niels Bondrup Jensen, chef för tävlingsavdelningen på LINK arkitektur i Aarhus. I Sverige arbetar LINK arkitektur parallellt med att utveckla ett nytt, hållbart butikskoncept för Lidl. Den första butiken planeras i Sigtuna och byggnaden ska hållbarhetscertifieras enligt kraven för BREEAM nivå Excellent.


Nya Projekt

April 2018

20


Nya Projekt

April 2018

21

Järfälla och Skanska tecknar avtal om infrastuktur för ny etapp i Barkarbystaden. Utmed årummet anläggs mindre platser som nås med trappor och ramper. I bakgrunden syns Å-torget Visionsbild: Urbio


Nya Projekt

April 2018

JÄRFÄLLA OCH SKANSKA TECKNAR AVTAL OM INFRASTUKTUR FÖR NY ETAPP I BARKARBYSTADEN Järfälla kommun tecknar entreprenadavtal med Skanska för anläggande av kommunal infrastruktur i en ny strategiskt viktig etapp i Barkarbystaden. Entreprenadavtalet med Skanska omfattar projektering och byggnation av det allmänna gatu- och VA-nätet i den nya stadsdelen Barkarbystaden II som kommer omfattar sju kvarter med 900 lägenheter, 15 000 kvadratmeter kontor, 4 000 kvadratmeder lokaler, BAS Barkarby – ett centrum för högre utbildning, näringsliv och kultur, två förskolor, parkeringsplatser och ett stort park- och naturområde. Den nya stadsdelen Barkarbystaden II kommer att ha ett strategiskt viktigt läge nära Barkarby station som planeras att bli regionens framtida kollektivtrafiknav med tunnelbana, pendeltåg, buss och regionaltågstation. – Barkarbystadens andra etapp är en nyckelplats i den framväxande staden med sitt kollektivtrafiknära läge samt den kommande Veddestabron. Med hotell, kultur- och utbildningscentrum, bostäder och kontor samt ett stort parkområde kommer den att bli ett naturligt besöksmål för hela regionen, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S). Avtalet med Skanska är en totalentreprenad i utökad samverkan enligt FIA-modellen. Det ger Järfälla kommun stor flexibilitet vid planering och genomförande. Bland annat kan utbyggnadsetapperna planeras så att boende- och trafikmiljön blir trygg för

22

alla boende i Barkarbystaden, inte minst för barn och ungdomar. Entreprenaden ska preliminärt genomföras mellan 2018 och 2026 och kommer att delas upp i två faser, där fas ett omfattar planering, projektering och budgetarbete, och fas två byggande. Sedan tidigare har Skanska och Järfälla avtal om entreprenad för infrastruktur i tredje och fjärde etappen i Barkarbystaden. – Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över att få förtroendet från Järfälla kommun att tillsammans bygga Barkarbystaden. Att nu kunna planera för både Barkarbystaden II och Barkarbystaden III-IV ger oss större möjligheter att utveckla affären tillsammans med vår kund. Vi möjliggör en större flexibilitet och ser många synergier mellan projekten gällande resurshantering, säkerhetsarbete och hållbart byggande, säger Ebba Engman, projektchef på Skanska. Anbudet från Skanska för anläggandet av kommunal infrastruktur i Barkarbystaden II antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott i Järfälla onsdagen den 28 mars 2018. OM BARKARBYSTADEN

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV. Detaljplanen för Barkarbystaden II har vunnit laga kraft och miljödom väntas sommaren 2018.


Vi tar ansvar för miljön! Slamsugning, högtrycksspolning samt TV-inspektioner av ledningar är vår huvudinriktning. Miljövänlig dammbehandling av grusytor är en specialprodukt vi tillhandahåller. • Vi kör trafiksäkert • Vi kör klimatsmart • Vi tar ansvar

www.miljovision.se

08-570 300 14


Nya Projekt

April 2018

24

Bild: Vasakronan/White

VASAKRONAN FÅR DETALJPLAN FÖR FÖRSTA KONTORSHUSET I TRÄ Uppsala Kommun har antagit en detaljplan som möjliggör byggnation av Magasin X, kvarteret Fjalar, invid Resecentrum i centrala Uppsala. Magasin X omfattar sju plan och 11 000 kvadratmeter uthyrbar area och kan bli Vasakronans första kontorshus byggt helt i trä. Vasakronan har höga ambitioner för sitt hållbarhetsarbete och söker ständigt nya sätt att utveckla metoder, modeller och arbetssätt för att minska bolagets klimatavtryck. Ett sätt att göra detta är att hitta alternativa byggmetoder och material. Efter att ha gjort en omfattande trähusutredning har bolaget fattat beslutet att bygga ett kontorshus helt i trä. Jan-Erik Hellman är chef region Uppsala, Vasakronan:

– Det här är oerhört spännande och jag hoppas givetvis att Magasin X blir det första kontorshuset i trä. Uppsala är en ambitiös kommun med skarpa mål för hur man vill växa smart och hållbart och vi märker ett ökat tryck även från våra hyresgäster att man söker mer långsiktigt hållbara lokallösningar. Då är bland annat trä efterfrågat. Att bara vistas i ett hus byggt av trä ger en annan upplevelse. Magasin X ligger i direkt anslutning till Resecentrum, Uppsalas bästa och mest efterfrågade läge: – Vi har redan tecknat en avsiktsförklaring med en hyresgäst som vill flytta in och vi för diskussioner med ytterligare ett antal intressenter. Nu jobbar vi vidare med ambitionen att kunna starta projektet senare under året, säger Jan-Erik Hellman, chef region Uppsala.

Sollentuna Emballagehantering AB drivs av Tapio Salinen sedan 1986 med en personalstyrka på cirka tio man och håller till i Rosersbergs industriområde.


Allt fler vill bygga miljövänligt och TQI hjälper ofta till! Ett målmedvetet arbete med miljö- och energifrågor bidrar både till ökad trivsel för de som vistas i byggnaden och ett ökat fastighetsvärde. För TQI har dessa områden alltid stått i fokus. Våra kunder anlitar oss för att hitta lösningar som ger en effektivare energianvändning, bättre inomhusmiljö och lägre miljöpåverkan. Vi bistår också gärna i arbetet med miljöcertifiering av fastigheter. Hör av dig så berättar vi mer. TQI / 08-567 021 00 / INFO@TQI.SE / WWW.TQI.SE

Glöm att motionera jordfelsbrytaren... Glöm onödiga strömavbrott!  Automatisk periodisk motionering utan att strömmen bryts i anläggningen

 Automatisk återstart efter tillfälligt fel  Enheten känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen

08 594 118 30| info@mwa.se

www.mwa.se


Nya Projekt

April 2018

RIKSBYGGEN OCH BIGERT & BERGSTRÖM VINNARE I SWEDISH ARTS & BUSINESS AWARDS För sitt samarbete kring Solar Egg har Riksbyggen och Bigert & Bergström utsetts till vinnare i årets Swedish Arts & Business Awards. Priset delades ut den 23 april och tävlingen har anordnats sedan 1993 och syftar till att uppmuntra till långsiktigt hållbara och affärsmässiga kultursamarbeten. Föreningen Kultur & Näringsliv arrangerar Swedish Arts & Business Awards. – Det känns otroligt hedrande att Riksbyggen och Bigert & Bergström får utmärkelsen. Solar Egg är ett mycket bra exempel där vi lyckats kombinera samhälls- och affärsnytta med kultur och design och att vi nu blir vinnare i Swedish Arts & Business Awards är ett fint kvitto på det, säger Mathias Sandberg, marknads- och försäljningschef på Riksbyggen Bostad Stockholm/Uppsala/Norr. – Det är roligt att vårt gemensamma projekt Solar Egg har fått en utmärkelse igen. I ett större perspektiv hoppas vi att detta kan uppmuntra andra aktörer inom näringslivet att inleda oväntade samarbeten med konstnärer, säger Mats Bigert. Priset delades ut under en ceremoni på Tekniska Muséet i Stockholm.

26

MOTIVERINGEN:

“Solar Egg skapar en positiv symbol för pånyttfödelsen av Kiruna och blir ett landmärke för samhällsomvandlingen och en mötesplats för dess innevånare. Solar Egg är en mycket professionell skapelse utförd med konstnärlig elegans och virtuositet.” I samband med samhällsomvandlingen i Kiruna har konstnärsduon Bigert & Bergström, på uppdrag av Riksbyggen, skapat en skulptural symbol som för tankarna till pånyttfödelse – Solar Egg. Solar Egg är tillverkat av guldfärgad rostfri spegelplåt där dess fasetterade form bryter upp den omgivning det reflekterar i en mångfald av olika spegelbilder. Solar Egg för Riksbyggen har tidigare tagit emot det prestigefyllda designpriset Red Dot Award, Stålbyggnadspriset 2017 och har även vunnit German Design Award. Det har även belönats med silver i Svenska Designpriset och brons i London International Awards. Riksbyggen och LKAB ingick under 2017 ett avtal om 250 nya bostadsrätter i Malmfälten under de kommande tio åren. Först ut är Brf Fjällvyn, som byggstartades i februari i år, och nästa projekt i tur är Brf Midnattssolen i Gällivare.


Betongväggar med ytterst hög täthet och isoleringsförmåga. Hedas prefabricerade betongelement för passivhus är vanligen något tjockare än standard. I de fall där det efterfrågas en förhållandevis tunn passivhusvägg kan betongelementen förses med modern, högvärdig isolering för att nå samma egenskaper. Det färdiga väggelementet erhåller då U-värden från 0,11 W/m 2K eller ännu bättre. Tack vare en konstruktion med yttre betongskiva, isolering i mitten och en inre betongskiva blir betongelementet ytterst tåligt, tätt och värmeutjämnande. Detta ger i sin tur ett passivhus med hög boendekomfort.

Vill du veta mer om våra betongväggar för passivhus, besök www.heda.se.

BRAVIDA

SPRINKLER • Projektering • Installation • Service

Kontakta oss för kostnadsfri offert eller rådgivning. Fredrik Torstensson, 08-602 31 83

Hedas prefabricerade väggelement för passivhus


Nya Projekt

April 2018

Varierad arkitektur, blandade upplåtelseformer och framför allt närkontakt med Vänern präglar Karlstads nya bostadsområde Kanikenäsholmen.

28


Nya Projekt

April 2018

29


Nya Projekt

April 2018

KARLSTADS NYA BOSTADSRÄTTER BLIR FÄRDIGA SOMMAREN 2018 AV THOMAS ANDERSSON

Trots den gångna vinterns snömängder räknar totalentreprenören Consto med att nybyggnadsprojektet Kanikenäsholmen i Karlstad som planerat kommer att stå färdigt sommaren 2018. – Vi håller tidtabellen, men det är väldigt tight, säger platschefen Mattias Trandem. Det nya bostadsområdet Kanikenäsholmen är en del i omvandlingen av Karlstads gamla varvsområde. Byggandet av de 164 bostadsrätter som våren 2018 går in i sitt slutskede sker närmast kajen. Projektet är fördelat på tio hus med tolv eller fem våningar. Vinterns snöfall med snöskottning och plogning har visserligen tagit en del extra tid i anspråk. Men utmaningen i byggprojektet är snarast läget, påpekar Constos platschef Mattias Trandem.

30

– Det är logistiken, när vi bygger ute på en udde med vatten på tre sidor. Du kan nog påstå att det har blivit en trögare process som påverkat dagordningen med tider och transporter. Husens pålade grundläggning vilar ömsom på sjöbotten ömsom på berggrund. De uppförs med såväl prefab betong som platsbyggda konstruktioner. – Utifrån vårt perspektiv är det en traditionell betongstomme med bärande inner- och ytterväggar, säger Thomas Bergman, projektledare på stomentreprenören Nybetong. Att fördela ned lasten från de bostäder som är placerade ovanpå områdets garage har däremot krävt en del extra tankemöda och insatser, påpekar Thomas Bergman. – Det har varit en utmaning att få ned lasterna på pelarna i garaget. Det har krävts en väldigt kraftig armering av garagets bjälklag.


Nya Projekt

April 2018

Kumlaföretaget Nybetong har stått för ungefär 40 procent av alla betongleveranser till byggprojektet Kanikenäsholmen. – Resten av leveranserna har kommit från ett antal andra tillverkare, vilka vi har samordnat. Det är lite unikt. Det är totalentreprenören som har haft avtal med respektive leverantör.

31

Det nya området Kanikenäsholmen omfattar total 316 lägenheter. De minsta huskropparna är två så kallade ”Townhouse” med vardera fyra bostadsrätter. Det ena med tegelröd fasad, det andra med gråvit. Magnolia Bostad är byggherre för bostadsrätterna som våren 2018 byggs färdigt på Kanikenäsholmen i Karlstad.

HYRESRÄTTER MED SADELTAK

Exteriört och utomhus präglar material som betong och även plåt miljön i Karlstads nya bostadsområde. Några huskroppar med hyresrätter och sadeltak, istället för flacka tak, är försedda med plåtfasad med inslag av trä.. Plåt som sträcker sig upp över taket. Här flyttade redan hösten 2017 hyresgästerna in i färdiga hus. Med Slättö Förvaltning, ett fastighetsbolag inriktat på hyresbostäder, som hyresvärd.

FAKTA I KORTHET: NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, HYRES- OCH BOSTADSRÄTTER, KARLSTAD TIDPLAN: APRIL 2016-MARS 2019 BYGGHERRE: MAGNOLIA BOSTAD AB TOTALENTREPRENÖR: CONSTO AB ARKITEKT: RADAR ARKITEKTUR & PLANERING AB KOSTNAD: CA 400 MKR


Nya Projekt

April 2018

32

Bild: Norconsult

JU

R

70

FÖR KA

BILEU

M

B RI N - VI

ER

yngre invånare. – Jag tycker fortfarande att det är ett roligt projekt efter att ha arbetat med det under sju år, berättar uppdragsledare Karin Gamberg. Det är tack vare variationen i projektet och samarbetet med kollegor och med vår beställare Kungsbacka kommun, fortsätter hon. Norconsult har haft i uppdrag att projektera alla anläggningar inom allmän platsmark, från systemhandlingsskede fram till bygghandling. Projektet har omfattat teknikområdena väg, VA, geoteknik, gestaltning, miljö, konstruktion och belysning. Området är mycket plant och markförhållandena är geotekniskt svåra. Det har gjort både geoteknik, höjdsättning och dagvattenhantering inom projektet till en utmaning. – Det blir därför extra kul och motiverande att se stadsdelen växa fram och se hur fint det blir, avslutar Karin.

LK

N

ARKITEKTURPRIS FÖR ANDRA ÅRET I RAD Norconsult vann Kungsbacka arkitekturpris för bästa stadsmiljö för andra året i rad. De nominerade bidragen väljs ut av en jury, och vinnaren röstas därefter fram av kommuninvånarna i Kungsbacka. Norconsults vinnande bidrag är en vattenkanal med två dammar i Kolla Parkstad. Strax söder om Kungsbacka centrum växer den nya stadsdelen Kolla Parkstad fram. Området kommer bestå av cirka 1 100 bostäder, skola, förskolor samt verksamheter och är därmed det största bostadsprojektet i Kungsbackas historia. Norconsults vinnande bidrag är en vattenkanal med två dammar i Kolla Parkstad. Kanalen övergår i en perennplantering i blå toner som slingrar ner till två dagvattendammar. Målet var att skapa en miljö där de boende kan komma nära vattnet. Det finns därför trädäck, sittplatser och även hoppstenar för områdets

Nu har vi levererat kalkprodukter i 70 år! Vi firar med att öppna Kalkmakeriet i Farsta.


Nya Projekt

April 2018

Forsåker (Papyrus)

33

DURABILITY AT WORK SINCE 1975

VÄSTSVERIGES TIO HETASTE BYGGPROJEKT JUST NU Byggkonjunkturen är på topp just nu i hela Sverige. Många stora miljardprojekt håller på att växa fram från norr till söder. Västsverige utmärker sig genom sin blandning av stora statliga investeringar (Västlänken), till privata investeringar (Karlatornet) och kommunala bostadssatsningar (Papyrusområdet). Sverige Bygger listade nyligen Västsveriges mest intressantaste och punktbevakade byggen, VÄSTSVERIGES 10 MEST PUNKTBEVAKADE BYGGEN

1. Forsåkerområdet (fd Papyrus), Mölndal, nybyggnad av bostäder mm, MölnDala Fastigheter, 2 500 Mkr, byggstart 2019. 2. Karlatornet, Göteborg, bostäder, hotell, handel mm, Serneke, 3 500 Mkr, bygget pågår. 3. Makrillen, Göteborg, bostäder, butiker, Poseidon, 400 Mkr, byggstart 2018. 4. Handelskvarteret Kulan, Gamlestaden, köpcentrum mm, TK projekt, 1 000 Mkr, byggstart 2019. 5. Vita Huset, nytt regionhus, Göteborg, 800 Mkr, byggstart 2016. 6. Skeppsbron, Älvstaden, bostäder, butiker, kontor mm, 225 Mkr 7. Gamla Electroluxfabriken, Strömstad, upplevelsecentrum, Startsidan i Strömstad, 1 000 Mkr, byggstart 2018. 8. Västlänken, tåg och stationer, Västtrafik, 2 500 Mkr, byggstart 2018. 9. Järnvågsgatan, Göteborg, kontor, Stena Fastigheter, 500 Mkr, byggstart 2019. 10. Lundbypark kvarter C, Göteborg, bostäder, Sverigehuset, 275 Mkr, byggstart 2017. När Sverige Bygger gör motsvarande lista för hela Sverige så får Göteborg in två byggen på tio-i-topp. SVERIGES 10 HETASTE BYGGEN:

1. Papyrus, Mölndal, 2 500 Mkr 2. ESS, Lund, 2 500 Mkr 3. Mörby Centrum, Stockholm, 3 000 Mkr 4. Danderyds sjukhus, Stockholm, 1 200 Mkr 5. Slussen, Stockholm, 8 000 Mkr 6. Inspi Campus, Malmö, 500 Mkr 7. Clarion Hotel, Helsingborg, 600 Mkr 8. Uppsala Arena, Uppsala, 750 Mkr 9. Karlatornet, Göteborg, 3 500 Mkr 10. Helsingborgs lasarett, 1 000 Mkr

Möt oss i monter B06:47 på Nordbygg

Slitstark på jobbet JOBMANS arbetskläder riktar sig till professionella yrkesmän och yrkeskvinnor. Så har det varit sedan 1975 och slitstyrkan har alltid varit adelsmärket och kommer alltid att vara det. I kombination med nya funktioner och modern design gör det också dig slitstark på jobbet. Oavsett hur trenderna går är vi övertygade om att hög kvalitet alltid kommer att vara modernt.

Hitta din återförsäljare på www.jobman.se


Nya Projekt

April 2018

34

Dansmästaren – vy från Dag Hammaskjölds väg

BYGGSTART FÖR PORTEN TILL ROSENDAL – DANSMÄSTAREN Studentstaden, Uppsalahem och Uppsala parkerings AB utvecklar tillsammans porten till Rosendal med studentbostäder, parkering och en livsmedelsbutik i ett. Projektet som heter Dansmästaren, kommer både att rymma 133 studentbostäder och 470 parkeringsplatser och är ritad av Tengbom Arkitekter. Byggnaden har två uttryckssätt, fasaden som rymmer parkeringshuset mot Dag Hammarskjölds väg består av vertikala stållameller av Cortenstål, som blir naturligt rostigt och ska efterlikna de vackra tallarnas stammar i den närliggande Kronåsparken. Studentbostäderna, som vetter mot Soldathemsvägen och utgör baksidan av parkeringshuset kännetecknas av en stilren vit putsad fasad, med delvis rundade hörn. För de båda kommunala bolagen är det första gången man

nyproducerar i ett gemensamt projekt. – Det här blir de första studentbostäderna i Rosendal och läget är utmärkt mellan Ångströmlaboratoriet, BMC och Uppsala Universitet. Utvecklingsmässigt har det varit ett nöje att samarbeta med Uppsala Parkerings AB och hitta synergieffekter mellan oss, säger Uppsalahems vd Stefan Sandberg. Brist på parkeringsplatser och laddstolpar är en utmaning i Rosendal och de 470 nya parkeringsplatserna är efterlängtade. – I en växande stadsdel behövs moderna sätt att förvara sin bil. I det nya parkeringshuset har vi gjort en storsatsning på laddplatser för elbilar och ett modernt system för besöksparkeringen. Vi har också jobbat mycket med belysning och trygghetsskapande åtgärder, säger Lennart Johansson, vd på Uppsala Parkerings AB. Beräknad inflytt sker till hösten 2020 och totalentreprenör är NCC.

NATURLIGT BRANDSKYDD DUBBELT TRÄSKYDD bergstimber.se | burnblock.com | www.linax-royal.se


Försäljningen på

TOLAGO INFRA är succé – därför vill vi tacka våra grossister & återförsäljare!

Tolago marknadsför KACZMAREKS kompletta program i Sverige. Nu som NYHET också OD DV rör & delar i dim. 160 – 400.

Tola

go är mark leverantö nadens enda r som k lågbyggd an erbjuda tankar & s a slutna la i dim 1.50 mavskiljare 0-25.000 lite med 35 å rs garanti r !

tolago.se • 0221-810 08


Nya Projekt

April 2018

NYTT OPERATIONSCENTRUM I SUNDSVALL AV BJÖRN ASPLIND

Det största byggprojektet på Sundsvalls sjukhus sedan sjukhuset stod färdigt 1975 börjar bli klart. På sjukhusets västra sida pågår en om- och tillbyggnad för ett nytt operationscentrum. Till sommaren ska hela projektet stå klart. Den befintliga operationsbyggnaden byggs ut med 5 000 kvadratmeter och nuvarande lokaler på 8 100 kvadratmeter byggs om. Stort fokus läggs på att lokalerna ska vara energieffektiva, hållbara och erbjuda en god arbetsmiljö. Byggnationerna är nödvändiga då de 40 år gamla operationssalarna inte motsvarar dagens krav på storlek, arbetsmiljö och utformning. De nya operationssalarna blir betydligt större än de nuvarande för att rymma den tekniska utrustning som behövs idag. HYBRIDSAL

En av de nya salarna planeras bli en så kallad hybridsal som kombinerar traditionell operationssal med avancerad röntgenutrustning. Några mål i projektet: • Ny effektiva lokaler för dagens och morgondagens krav • Flexibla lösningar som kan anpassas till varierande behov • Ljusa och attraktiva rum för bra arbetsmiljö • Bra samband mellan verksamheter • Långsiktigt och hållbart utnyttjande av miljö- och energiresurser • Höga energikrav, solceller på tak och fasad • Nya tekniska system och fläktrum som motsvarar dagens och framtidens krav.

36

avdelning med övervakningsplatser. På våning 2 blir det avdelning för dagvård samt kontors- och personalytor. Här finns även de om- och utbyggda fläktrummen. – Vi började 2013 med en förstudie för att inplacera operationsverksamheten i en om- och tillbyggnad. Vi gick vidare med programhandlingen som omfattar 14 salar plus en sal för kvinnokliniken. Här ingick också en ny sterilcentral samt en ombyggd och förändrad godsmottagning för hela sjukhuset. Det handlar om en total modernisering. Lokalerna behövde bli tekniskt bättre, rymligare och mer anpassade för dagens arbetsätt, säger Urban Blomberg, ansvarig arkitekt vid Arkitema Architects. PÅGÅENDE DRIFT

– En av de mer centrala utmaningarna var att det till så stor del som möjligt var pågående drift under byggnation. Vi gjorde en utbyggnad på 30 x 40 meter i alla tre plan så att det gick att bygga den nya sterilcentralen i huvudsak i den nya delen. Här byggdes också fem operationssalar och fläktrum. Då kunde vi ta nybyggnaden i drift innan ombyggnationen påbörjades. För den följande byggnationen var det avgörande att kunna drifta i etapper, för att ha tillräckligt många salar i gång samtidigt. Den första nybyggnadsdelen är i drift. Till påsk i år ska alla salar förutom två vara färdiga. Hela projektet ska vara klart till sommaren. – Det är ett spännande uppdrag. Att bygga till ett hus och få allt att fungera som en enhet är alltid knepigt. Vår lösning blev bra och den befintliga byggnadsstrukturen var inget hinder för att uppnå ett modernt operationscentrum, avslutar Urban Blomberg. FAKTA:

STERILCENTRAL

BYGGHERRE: REGION VÄSTERNORRLAND

Markplanet får godsmottagning med ny lastkaj samt sterilcentral. Här blir det också nya omklädningsrum samt kontor. Våning 1, entréplanet rymmer den nya operationsavdelningen med operationssalar samt hybridsal. Dessutom pre- och postoperations-

GENERALENTREPRENÖR: REKAB ENTREPRENAD AB ARKITEKT: ARKITEMA ARCHITECTS STOMENTREPRENÖR: AB STRÄNGBETONG KOSTNAD: CA 380 MKR


VÄLJ SMART -

VÄLJ FIBO VATTENTÄTA VÄGGSYSTEM “Den perfekta affärsmöjligheten för er hantverkare”

Fibo Veggpanel MARCATO 2204 CRACKED CEMENT

Du får kostnadseffektiva byggprojekt genom enkel och tidsbesparande montering. Fibo väggskivor används inte bara i privat miljö utan passar utmärkt i stora utrymmen och offentliga miljöer. Se hela vårt sortiment och monteringsanvisningar på www.fibo.se


Nya Projekt

April 2018

35 LÄGENHETER MED GEMENSKAP OCH FIN UTEMILJÖ FÖR 65+ Nu släpper Gavlegårdarna 35 lägenheter till målgruppen 65+ som vill bo med gemenskap med grannarna. Lägenheterna ligger på Pukslagarvägen i Bomhus och är ett så kallat trygghetsboende. Det innebär att det är vanliga hyreslägenheter på 1, 2 eller 3 r o k, men att det även finns gemensamma ytor och en trivselvärd för att samordna aktiviteter. UTEMILJÖ MED EXTRA ALLT

Utemiljön på Pukslagarvägen blir något alldeles extra. Gavlegårdarnas landskapsarkitekt har arbetat fram en gemensam trädgård med gott om kvaliteter för den som vill aktivera sig – med grannarna, barnbarnen eller på egen hand. – Det finns en pergola att dricka eftermiddagskaffet i, ett utegym, en boulebana, flera sorters äppelträd, plommon, päron, vindruvor, körsbär, vinbär och krusbär. En egen odlingslåda för den som känner för att odla sina egna kryddor eller grönsaker. Växter som inte bara är vackra och luktar gott utan även drar till sig fjärilar. En gemensam grillplats där man kan grilla och ha trevligt tillsammans under ljumma sommarkvällar. Skogen ligger precis bredvid, där man kan plocka bär och svamp eller bara ta en promenad. Och när barnbarnen kommer på besök finns en liten lekpark för dem också, med sandlåda,

38

kompisgunga och rutschkana, berättar Michael Bergman, landskapsarkitekt på Gavlegårdarna. MODERNA LÄGENHETER OCH GEMENSAMMA YTOR

Själva bostäderna finns i två stycken trevåningshus. Alla lägenheter har egen tvättmaskin och torktumlare, säkerhetsdörr och balkong. I ett av husen finns en gemensamhetslokal för den som vill umgås med sina grannar och trivselvärdar anställda för att hjälpa till med att samordna aktiviteter. Det kan vara allt från filmkväll och vinprovning till yoga och körsång – hyresgästerna bestämmer! GAVLEGÅRDARNA STÄDAR OCH FLYTTAR

Gavlegårdarna kommer att bjuda de som flyttar in på Pukslagarvägen i december på både flytthjälp och flyttstädning, oavsett om man idag bor hos Gavlegårdarna eller i en annan boendeform. – För den som bott i många år på samma plats och dessutom blivit till åren kan en flytt kännas som ett nästintill oöverstigligt projekt. Det känns därför väldigt bra att kunna underlätta lite med dessa två tunga bitar, säger Krister Olsson, byggprojektledare på Gavlegårdarna. Dessutom kommer vi att ha personal på plats vid inflyttningen, för att hjälpa till med att sätta upp tavlor och speglar, ställa in tv:n och komma igång med bredbandet. Inflyttning sker i december 2018.


Nya Projekt

April 2018

39

SPÅNGAGÅRDEN I TORSHÄLLA BYGGER UT OMSORGSBOENDE AV KJELL ARNE LARSSON

Spångagården med både vårdcentral samt vård- och omsorgsboende bygger ut för ytterligare tjugo boenden. Den befintliga anläggningen som är från 1970-talet renoveras och förnyas dessutom i flera omgångar. Totalentreprenör för den aktuella tillbyggnaden är ByggPartner i Dalarna. Torshälla är en idyllisk stad nära Eskilstunaåns mynning i Mälaren. Ortens historia är mycket anrik eftersom Torshälla växte fram som en handelsplats redan från 1000-talet och framåt. De äldsta delarna av staden karaktäriseras av smala gator och låg bebyggelse som ofta är omgiven av trädgårdar. Allteftersom näringsliv och handel växte i Eskilstuna kom Torshälla alltmer i skuggan av sin granne och betraktas idag kanske som förort, dock en mycket lugn och behaglig sådan. Mest kända sevärdhet i Torshälla är sannolik Allan Ebelings skulptur Torsbocken som står mitt i ån. Förleden Tor härstammar givetvis från väderguden med detta namn. Nästan i utkanten av Torshälla, med närhet både till Torshälla kanal och idrottsplatsen ligger Spångagården. Fastigheten ägs av Eskilstuna Kommunfastigheter. Landstinget hyr lokaler för vårdcentral (med familjecentral, tandläkare och rehab) och kommunen hyr för vård- och omsorgsboende samt hemtjänstkontor. – Fastigheten är ursprungligen byggd på 1970-talet och vissa renoveringar och ombyggnader görs i flera omgångar, berättar Lea Jugo, projektledare på Kommunfastigheter. Det som framförallt är aktuellt nu är att vi bygger ut för flera platser till äldreoch demensboende. Tillbyggnaden i tre våningar tar i anspråk en del av parkeringsplatsen på norra sidan. I bottenvåningen kommer det att inredas storkök och restaurang, medan plan 2 och plan 3 får tio lägenheter per plan. Det är lite utmanande att bygga till ett hus medan brukarna bor kvar. Man har gjort så att lägenheterna närmast bygget står tomma. Byggproduktionen pågår bara under ordinarie arbetstid. Brukare och verksamhet hålls väl informerade om vad som sker på bygget. – Det är mycket viktigt att informera verksamheten i förväg och i god tid, inför arbeten som är särskilt bullriga och exempelvis stora transporter som måste skötas via entrén. Inte minst avstängning av vatten måste meddelas i förväg. Jag har tät kommunikation med verksamheten, säger Lea Jugo. Eskilstuna Kommunfastigheter har ställt krav på byggentreprenören angående socialt engagemang. Det handlar om att upplåta praktikplatser för personer som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Detta var ett krav som fanns med i upphandlingen och som ByggPartner har lyckats uppfylla. Tillbyggnaden genomförs som en totalentreprenad och för denna svarar ByggPartner i Dalarna. Företaget anlitar konsulter för de olika disciplinerna, bland andra Ramböll och ÅF. Fysiskt omfattar ByggPartners arbeten allt från schakt till och med finplanering av mark. Underentreprenörer tas in för de olika hantverksinsatserna. För exempelvis mark svarar Tranab Markbyggnad AB. Själva tillbyggnaden är konstruerad i stål och betong. Den uppförs i tre våningar och fasaderna kläds med plåt och trä.

MEDICIN RADCON FORMULA #7

FÖR BETONG En tablett. Stark i flera generationer.

Exklusiv Sverige Distributör För ett hållbart Telefon 0702-70förtroende, 61 96 Mail info @ waterresistedsweden.se Hemsida till enwaterresistedsweden.se tät relation

TIDSPLAN: MAJ 2017–DECEMBER 2018 BYGGHERRE: ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER AB TOTALENTREPRENÖR: BYGGPARTNER I DALARNA AB ARKITEKT, FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG: TYRÉNS HUSARKITEKT: ET CETERA EVA TRANGÄRD ARKITEKTKONTOR AB TOTALKOSTNAD: 85 MKR

Roll-up_Radcon_medecin.indd 1

Exlusiv Sverige Distributör Telefon 0300-569333 Mail info@waterresistedsweden.se Hemsida waterresistedsweden.se

2016-02-04 10:15


Nya Projekt

April 2018

SKYLTAR BLIR SMYCKEN PÅ STOCKHOLMS CENTRALSTATIONS NYA MATGALLERIA Efter ombyggnaden av den Norra Hallen i Stockholms Centralstation öppnar fem nya spännande take away-koncept i april 2018 för frukost, lunch- och middagssugna gäster. Vi har mött några av personerna bakom den nya matgallerian för att få höra tankarna kring gestaltningen, utmaningarna och projektets gång. Först arkitekten Erik Danckwardt, som ligger bakom utformningen av Centralen-projektet, och sedan Joakim Eriksson, vd och grundare av designbyrån This Way Up, som samarbetar med matbutik- och restaurangkedjan Urban Deli. Kedjan öppnar sitt senaste tillskott Lilla Urban Deli i den ombyggda matgallerian. Till sist fick vi även några ord med projektledaren på Focus Neon, Tommy Persson. VAD ÄR MÅLSÄTTNINGEN MED PROJEKTET?

Erik Danckwardt: – Syftet med projektet är att fortsätta utveckla Centralstationen och dess erbjudande till både resenären och andra besökare. För detta projekt har vi tagit en yta som tidigare hade lågt attraktionsvärde och använt den till att både öka det kommersiella erbjudandet och skapa en mer attraktiv miljö. Verksamheterna som öppnar i Norra hallen är inom det så kallade fast casual segmentet, vilket är det segment inom Food & Beverage som ökar mest. Det nya matkonceptet på Centralstationen kommer att komplettera det tidigare café- och restaurangutbudet på ett bra sätt. Joakim Eriksson: – Urban Deli utvecklas hela tiden och en del i den utvecklingen är att gå ifrån det ursprungliga helhetskonceptet där man låtit

40

saluhallen, restaurangen och butiken växa samman för att skapa en riktigt skön och härlig atmosfär med god mat och dryck. Till att man nu bryter ner beståndsdelar av konceptet och flyttar ut det till ställen där det rör sig extremt mycket folk. Ambitionen är att Lilla Urban Deli ska erbjuda ”the best of Urban Deli” i ett litet expressformat. Här kommer man att satsa på vällagad, nyttig och fräsch snabbmat med konceptet Salads & Stuff. Själva förutsättningarna var väldigt annorlunda denna gång eftersom man befinner sig i ett publikt och offentligt rum hela tiden. VILKA ÄR PROJEKTETS STÖRSTA UTMANINGAR NÄR DET KOMMER TILL SKYLTNING OCH PROFILERING?

Erik Danckwardt: – En prövning för mig som arkitekt har varit att i Centralstationens digra flora av skyltar (tågskyltar, hänvisningsskyltar, reklamskyltar med fler) hitta en tydlig skylthierarki för att få varje skylt att komma fram. En annan utmaning har varit att enheterna som en del av skyltarna ska sitta på är runda, vilket har krävt en del extra funderingar för att få till läsbarheten och skyltupphängningen. Ännu en utmaning har varit den snabba LED-utvecklingen vilket skapar problem att hitta en tydlig specifikation för att garantera att alla skyltar håller samma höga kvalitet. Alla skylttillverkare kan inte leverera den teknik som vi krävt. Joakim Eriksson: – För oss på designbyrån är det alltid svårare att jobba med en begränsad yta, så vi har varit tvungna att anpassa oss och förhålla oss till detta genom hela processen. Sedan har vi en utmaning i att Lilla Urban Deli är ett ganska långt namn så det gällde >>


Nya Projekt

April 2018

41


Nya Projekt

April 2018

42


Nya Projekt

April 2018

43

verkligen att tänka till vid utformning och skyltplacering. Jag kan också tänka mig att det var en utmaning för gänget på Focus Neon att tillverka en rund skylt såklart. VARFÖR FÖLL VALET PÅ EN NEONLIKNANDE LED-TEKNIK?

Erik Danckwardt: – Vår gestaltningsidé i projektet har varit att ta tillvara den unika miljön på Centralstationen men att omtolka den på ett lite modernare sätt. Då kunden fastighetsbolaget Jernhusen har en hög miljöprofil föll valet på LED-tekniken. Skyltarna kommer att vara lite grann som smyckena i den nya miljön vilket kräver skyltar med hög finish och anpassningsbarhet. Joakim Eriksson: – Vi fastnade för den spännande LED-tekniken som ger ett fint, solitt resultat. Att den efterliknar neonbelysning passar Urban Deli utmärkt, eftersom varumärket alltid haft en förkärlek för klassiska neonskyltar. Sedan måste jag tillägga att Erik Danckwardt tillsammans med Focus Neon har fått till ett enhetligt och fint skyltprogram för hela take-away-området. Utformningen kommer att göra ett jättebra helhetsintryck på gästerna. HUR SER DU PÅ SAMARBETET MELLAN ALLA INBLANDADE PARTER?

Erik Danckwardt: – Det har varit ett nära samarbete igenom projektet. Dels på grund av den snabba tidsplanen men även på grund av de utmaningar som har funnits: Rundade skyltar, kort betraktelseavstånd till skyltar, olika typer av hyresgäster och så vidare. Men vi har haft en tydlig målbild vilket gjort att samarbetet funkat väldigt bra. Joakim Eriksson: – Som i alla projekt är det många åsikter, synpunkter och starka viljor som ska tillgodoses för att allt ska klaffa hela vägen fram. Men jag tycker att det har flytit på planenligt och vi har haft ett bra och givande samarbete med arkitekten, Focus Neon och förvaltaren Jernhusen. Våra förslag har till stor del utformats utifrån den rådande situationen på Centralstationen och Jernhusens goda synpunkter.

man till exempel tar enheterna Vete-Katten och Urban Deli så går vissa delar av skyltarna i skrivstil. Det var en svårighet att få det runt och att bocka en sådan skylt. En annan utmaning var själva montaget. Ofta när arkitekter ritar in skyltar så synliggörs inte nödvändiga infästningar och kablar. Utmaningen för oss var att realisera arkitektens vision och hitta den bästa montagelösningen för detta uppdrag. HUR VAR SAMARBETET MED INBLANDADE PARTER?

– Vi har haft ett jättebra och tätt samarbete med arkitekten Erik Dankwardt, Jernhusen Fastigheter, övriga samarbetspartners och beställare. Det har inte varit några konstigheter, precis så är vi vana att driva projekt på Focus. SLUTLIGEN SÅ MÅSTE VI FRÅGA DIG OM DU ÄR NÖJD MED SLUTRESULTATET?

PÅ VILKET SÄTT HAR FOCUS NEON BIDRAGIT I PROJEKTET?

Erik Danckwardt: – Focus Neon har bidragit med sin specialistkunskap gällande modern skyltteknik men även med sitt kunnande i genomförandet för att hitta bra lösningar för infästningar och få till snygga dragningar. HUR KOMMER DET SIG ATT BESTÄLLAREN JERNHUSEN FASTIGHETER

– Jag tycker att slutresultatet blev fantastiskt bra! Tidsplanen hölls och tack vare att de flesta hyresgästerna valde oss som förstahandsval har vi kunnat skapa ett tydligt och mer enhetligt skyltprogram. Något som vi är stolta och glada över. Sedan är det kul att vi fått möjligheten att leverera denna exklusiva LED-lösning till en så pass känd och välbesökt plats som Centralstationen. Detta med en teknik som bara ett par skyltleverantörer behärskar fullt ut.

VALDE SKYLTTEKNIKEN LPFLEX TILL OMBYGGNADEN AV MATGALLERIAN VID STOCKHOLMS CENTRALSTATION?

OM ERIK DANCKWARDT

– Redan från början i projektet ville den uppdragsansvariga arkitekten Erik Dankwardt ha ett enhetligt skyltprogram i neon för den estetiska utformningen. Vi höll med om att neon skulle bli väldigt vackert men att det inte uppfyllde dagens miljötänk. Därför var det lätt att byta spår när vi presenterade vår miljövänliga och neonliknade LPFLEX-teknik. En ljusstark LED-teknik som passar till alla typer av miljöer så väl ute som inne. Att döma av invigningen så lyckades vi väldigt bra med vårt uppdrag när majoriteten av besökarna trodde sig skåda traditionella neonskyltar.

Erik Danckwardt är arkitekt och driver konsultföretaget Danckwardt Consulting, som jobbar aktivt med att stödja sina kunder gällande fysisk miljö med arkitektur, koncept, gestaltning och innehållsrelaterade frågor. Erik har en lång och gedigen erfarenhet av projekt i olika storlekar och skeden.

VILKA VAR PROJEKTETS STÖRSTA UTMANINGAR?

– De tuffaste utmaningarna var att en del av skyltarna skulle sitta på runda ytor med korta betraktelseavstånd, på glaspartier och att kabeldragningen skulle vara så dold som möjligt. Om

OM JOAKIM ERIKSSON / THIS WAY UP

Joakim Eriksson är vd och grundare av designbyrån This Way Up. Byrån utvecklar välgenomtänkta helhetskoncept som hjälper företag, varumärken och produkter att lyfta mot nya höjder. Arbetet börjar ofta med att byrån benar ut kärnan i varumärket för att skapa tänket runt dess personlighet. Den övergripande strategin mynnar sedan ut i allt ifrån grafiska manér, visuella identiteter, förpackningslinjer till kommersiella miljöer.


Nya Projekt

April 2018

ARKITEMA RITAR NY STADSDEL I ÖSTERSUND Arkitema ritar den nya stadsdelen Blomstergården i Östersund för Rikshem och Östersundshem. Blomstergården blir en ny stadsdel med inspiration från Östersunds äldre trähusbebyggelse där det gamla vävs ihop med det nya och stadsliv förenas med friluftsliv och sport. Det nuvarande industriområdet omvandlas till en småskalig blandstad som öppnas upp och bildar en grön och aktiv stadsdel som länkar staden med det intilliggande naturreservatet och skidstadion. – Det blir otroligt spännande och roligt att tillsammans med

44

Östersunds kommun, Östersundshem och Rikshem utveckla denna nya stadsdel, en stadsdel som väver ihop natur och stad, säger Kristina Peters, affärsområdeschef och partner vid Arkitema. Blomstergården kommer att bestå av nya hyresrätter och bostadsrätter, äldreboende, trygghetsboende, LSS-boende, förskolor, skola och park med en totalyta på cirka 88 000 m². – Östersunds tradition av trähusbyggande är vår utgångspunkt för arkitekturen i Blomstergården, där lägre byggnader med sadeltak blandas med profilbyggnader. Bebyggelsen trappas upp mot norr där bostäderna får en vidunderlig utsikt över den gamla stadskärnan, Storsjön och landskapet, säger Kristina Peters.

Brandgenomföringar för rör och kablar


Nya Projekt

April 2018

SMÅLANDSVILLAN LANSERAR DRÖMHUSET FÖR BARNFAMILJER 2018 års stora husnyhet – Villa Drömminge – är varumärkets största enplanshus med en boarea på 193 m² och många smarta lösningar speciellt inriktade på att möta barnfamiljers behov. SmålandsVillan är ett välkänt varumärke inom husbranschen som bygger och säljer volymhus för en bred målgrupp. Sedan starten 1997 har man gjort sig ett namn

45

på marknaden som ett husföretag som ger ”mycket hus för pengarna”. 2017 har på många sätt varit en milstolpe för företaget, bland annat för att man firade 20 år som hustillverkare. – Under 2017 ökade vi dessutom i marknadsandelar med 0,7 procent, släppte två nya husmodeller och tog fram det digitala verktyget Husbyggaren, där man kan bygga sitt hus och se priset uppdateras i realtid, berättar Patrick Svanström, operativ chef

för SmålandsVillan. Med framgångarna i ryggen bygger SmålandsVillan nu vidare på framgångarna och satsar stort på kundnöjdhet i processen med ett helt nytt enplanshus i sortimentet – Villa Drömminge. – Vårt mål är alltid nöjda kunder, men den här gången har vi tagit det ett steg längre genom att ta fram en husmodell som i princip helt är resultatet av våra kunders önskemål, säger Patrick. Villa Drömminge är SmålandsVillans flaggskepp bland enplanshusen, med sju rum och kök och en boarea på hela 193 kvm som har planerats med barnfamiljen i åtanke. Huset har öppen planlösning, fem sovrum, gott om förvaring, dubbeldusch, rymlig klädvård och upp till tre toaletter. – Under 2017 ordnade vi en tävling för allmänheten – Barnsmarta Villan – där vi fick in mycket goda tips och idéer på vad det är som gör ett hus smart för barnfamiljer. Dessa idéer – och många andra som har kommit in genom åren – har vi tagit tillvara på när vi har tagit fram Villa Drömminge. Vi är säkra på att huset kommer att tas emot med öppna armar på marknaden, avslutar Patrick Svanström.

RÄTT PUMP PÅ EN KVART!

-Ja, faktiskt. Du laddar in förutsättningarna i vårt unika sökverktyg PumpSoft och får omedelbart förslag på bästa pumpen för ditt ändamål. Enklare kan det inte bli! Rätt pump på rätt plats, som det ska vara!

Hör av dig till någon av oss, så berättar vi mer!

Robota AB | Ritarslingan 9, 187 66 Täby | 08-630 08 90 | info@robota.se | www.robota.se


Nya Projekt

April 2018

46

Kristallkronor så långt ögat når. Saken är bara den att ingenting är som förr, varken ”kristallerna”, ljuskällorna eller styrningen. Ny teknik har i grunden revolutionerat våra belysningar även om det inte alltid ser ut så. Bild: Kjell-Arne Larsson

BREDA OCH FRAMSYNTA ANSATSER INOM BELYSNINGSOMRÅDET AV KJELL-ARNE LARSSON

Årets upplaga av light + building i Frankfurt har som tema ’Connected – secure – convenient’. Vi blir alltmer uppkopplade, och då även till vår belysning som kan skötas via appar. Detta höjer både säkerhet och bekvämlighet. Mer än 2700 utställare från 55 länder samlas nu i den väl till-tagna Messe Frankfurt. Belysningsbranschen påverkas av EU:s direktiv och regelverk när det gäller energieffektivisering samt val av produkter som inte orsakar hälso- och miljöeffekter. Dessutom har EU höga mål för återvinning av uttjänta el- och elektronikprodukter. Men branschen driver också själv utvecklingen, och då även för smartare hem, effektivare drift av fastigheter och en belysningsmiljö som är bättre anpassad till människors hälsa och behov. Årets utbud på mässan representerar på många sätt gemensamma strävanden efter ökad effektivitet för att spara naturresurser och samtidigt erbjuda en boende- och arbetsmiljö som är både bekvämare, hälsosammare och mer produktiv. VIA EN APP

På mässan finns en uppsjö företag som visar exempel på smartare belysningslösningar. En svensk representant för detta

är FAGERHULT som släpper sin SKYWALKER-serie för belysning på kontor och andra arbetsplatser. Med en app i mobilen väljs belysningsprogram, med väl avvägd färgtemperatur. På ett flexibelt kontor väljer var och en sin personliga inställning på appen; inställningen finns kvar till nästa gång personer slår sig ner på samma kontorsplats. Färgtemperaturen har stor betydelse för människans välbefinnande; ett vitare ljus passar arbete, medan det gulare är mer vilsamt i pausrummet. FAGERHULT lanserar nu också sin serie PLEIAD som är en komplett serie down-lights. Dessutom en serie om fem ”lyktstolpar”, en utomhusbelysning med stolpe och armaturer, speciellt designade för att likna gatlyktor. FRINAB – Fristad Industri AB – ställer ut både nätanslutna, batteridrivna och laddbara ljuskällor. Företaget säljer också kopplingsdon. Man har produkter även för den nordamerikanska marknaden. OPTOGA visade bland annat down-lights med mycket små inbyggnadsmått, exempelvis för undertak som inte får bygga för mycket i höjd. Företaget säljer närmast flimmerfri belysning, där en kondensator jämnar ut strömstyrkans svängningar. Lamporna går att dimmra trådlöst med En Ocean. Lumen Radio har varit verksamma inom film och scen, när det gäller trådlös styrning av belysning och ljud. Med ett eget operativsystem för att styra allt från ljus till hydraulmotorer ger man sig >>


Nya Projekt April 2018 Niclas Appelquist visar hur man med en app kan v채lja ljusprogram p책 den nya arbetsbelysningen SKYWALKER fr책n FAGERHULT, till v채nster i bakgrunden. Bild: Kjell-Arne Larsson

47


Nya Projekt

April 2018

48

Josefin Swensson från FRINAB visar en laddplatta som har utvecklats på prov för att testa marknadens önskemål. Laddningsbar LED-belysning är annars en stor produkt hos FRINAB. Bild: Kjell-Arne Larsson

nu in i fastighets- och industrisektorn. Lumen Radio samarbetar med LEDO Light för trådlös styrning av skyltar. LEDO tillverkar annars nödutrymningsskyltar och andra ljus skyltar. LED-tekniken har inneburit en revolution. Det är just LED som har fått STAR TRADING från Svenljunga att expandera kraftigt från att sälja julbelysning till att idag rikta sig till nästan alla sektorer. Dagens utbud är fint designat för både utom- och inomhusbruk. Ett exempel är lampor och armaturer för kulturskyddade byggnader som renoveras. ZERO visade flera armaturer – av designers – för ljusdesigners och arkitekter. Nya HOPE är designad av Front. Trotjänaren PAR är formgiven av Boberg & Ridderstråle och presenteras med nya färger. HALFTONE är en ”ljusplatta” lämplig att bygga in i väggar. Den bygger endast 70 mm i djup. DESIGNLIGHT har framförallt down-lights, men även strålkastare, halogenarmaturer med mera. Man riktar sig till både arbetsplatser och konsumentsektorn. NORDIC LIGHT verkar över nästan hela världen, med storkunder som IKEA. Produkterna utgörs av spotlights, vidvinkelbelysningar och linjearmaturer. Nu specialiserar man sig ytterligare på belysning för display av produkter inom retail. Varje produktgrupp ska få sitt bästa ljus och varje kontinent sin färgtemperatur. I Spaninen gillar man kallt ljus, i Norden varmt. Avsikten är nu att varje ljusdesigner ska ha tillgång till allt som behövs från NORDIC LIGHT. BY RYDÉNS formger i Sverige och tillverkar det mesta i Kina. Inriktningen är smalt och exklusivt, för bostäder, hotell med mera.

På mässan fanns en rad nyheter, bland annat utomhusarmaturer som hämtat stilar från Mellanöstern, lampor i blåsta glaskupor staplade som en klase ballonger och på prov kristallkronor i plast. Globformade lampor hade satts samman till något som liknade atomer. Bra på glober är som sig bör också GLOBEN Lighting som har många nyheter, både glob- och cylinderformade, liksom en standardprodukt som mest påminner om en brudklänning (!). All design är svensk, men tillverkningen sker i Kina. MALMBERGS är en återkommande utställare som säljer både finbelysning för undervisningslokaler och belysning för tuffa förhållanden i industrier och utomhus. En nyhet var närmast bländfri belysning för lektionssalar. En helt annan produkt är armaturer för dammiga jordbruksmiljöer. Till de tuffa leverantörerna hör också STRIHL som tillverkar utomhusbelysning till sportanläggningar och hamnar. Totalåtaganden inkluderar armaturer, stolpar och installation. En nyhet är en drönare som lyfter ner armaturen för service. EN EVOLUTION

Under de senaste tio åren har vi sett en enorm omvälvning i branschen, med byte av ljuskällor och allt mer diskreta drivdon. Men detta är bara början på en omfattande evolution inom ljusteknik. Vi närmar oss toppen på LED-ification-eran, men befinner oss i början av eran för intelligenta belysningssystem. Därefter följer ’Human centric light’. Och det är som sagt både EU och tillverkarna själva som fortsätter driva denna evolution.


Bäst på Återvinning & Bioenergi

SÖNDERDELNING & FLISNING

LAGRING & DOSERING

SIKTNING & SÅLLNING

TRANSPORTERING

TUBTRANSPORTÖRER

PELLETSPRESSAR & HAMMARKVARNAR

MOBIL SÖNDERDELNING

ROBOTSORTERING

AVSKILJNING & SEPARERING

BRIKETTPRESSAR

ANLÄGGNINGAR INOM BRÄNSLEBEREDNING, BRÄNSLEHANTERING, PELLETSPRODUKTION, SÅGVERK, RESTHANTERING, AVFALL, SORTERING OCH TRÄPULVER

Se hela vårt program på www.mared.se


Nya Projekt

April 2018

50

Frostaliden i Skövde blir ett av Sveriges största bostadsområde där man bygger höga flerbostadshus helt i trästomme. Här uppför Skövdebostäder sex flerbostadshus i tio plan med totalt 189 hyreslägenheter. Bild: Studio Ekberg / Linus Romberg

SATSAR PÅ TRÄHUSKONSTRUKTION I FROSTALIDEN AV KIM HALL

Hållbart byggande med träkonstruktion ligger i tiden. I området Frostaliden i Skövde bygger Skövdebostäder 189 hyreslägenheter fördelade i sex flerbostadshus. Frostaliden blir ett av Sveriges största bostadsområde med höga flerbostadshus byggda med trästomme. Med hållbart byggmaterial och närhet till det mesta blir Frostaliden, som ligger i anslutning till Karstorpsområdet, ett framtidens bostadsområde. Här satsar Skövdebostäder på hållbar miljö genom att välja trästomme, träfasader och solceller på taket. – Frostaliden blir ett område med stor variation på lägenheter. Genom investeringsstödet som vi ansökt från Länsstyrelsen kan vi erbjuda kvalitetsboende till relativt låga hyror, säger Morgan Arvidsson, byggchef på Skövdebostäder. Lägenheterna har öppen planlösning och är i storleken från två rum och kök på 58 kvadratmeter till fem rum och kök på 119 kvadratmeter. Samtliga lägenheter är rustade med tvättmaskin och torktumlare i badrummen. De första som flyttar in får möjlighet att välja mellan olika kulörer på väggar och olika skåpshandtag till köket. Inflyttning sker i tre etapper under 2019 och 2020, med start för uthyrning under hösten 2018. – Vi jobbar med att få så låg energiförbrukning som möjligt, där målet är 45 kilowattimmar per kvadratmeter och år, vilket är 56 procent av BBR-kravet. Husens elförbrukning försörjs bland annat av solceller på taken. Huset i övrigt värms upp av fjärrvärme, säger Morgan Arvidsson. Husen har speciell design där träbalkarna på balkongerna är inkluderade i byggkonstruktionen, som i huvudsak består av trä från Moelven. De två första planen, hiss och trapphus är byggda i betong. De slanka huskropparna sidostabiliseras av svajramar i

stål. De sex husen består av lägenheter i åtta plan, etagelägenhet mellan plan 8-9 och teknikutrymmen på plan tio. – Frostaliden kommer med sina 370 lägenheter som byggs av fyra olika byggherrar, att bli ett av Sveriges största trähusområde i sin helhet. Kommunens markreservationer anvisar att området ska bebyggas med träkonstruktion utom de första två våningarna, förklarar Morgan Arvidsson. Syftet är att Frostaliden skall bli en förebild för produktutveckling. Trästomme är ett sätt att driva utvecklingen vidare till långsiktig hållbarhet. Byggnaderna är designade för just denna platsen. Den stora utmaningen är brandsäkerheten, stomstabiliteten samt ljudreducering mellan lägenheter. Skövdebostäder har valt ljudklass B i bjälklagen. Det kommer även att byggas komplementbyggnader som garage och kvarterslokaler på området. Dessutom blir det några utvändiga lägenhetsförråd. – Bostadsministern Peter Eriksson invigde byggstarten i oktober 2017. Grundläggningsarbeten påbörjades i december 2017 och nu uppför vi betongkonstruktionen. Byggprojektet är uppdelat i tre etapper där den första etappen blir klar i mars 2019 och den andra etappen vid årsskiftet 2020. Sommaren 2020 ska det sista två husen vara klara, och därmed är hela Frostaliden färdigställt. De som bor högst upp i etagelägenheterna får en fantastisk utsikt, säger Martin Klaesson, arbetschef på Peab. FAKTA: NYBYGGNAD AV FLERFAMILJSHUS I SKÖVDE TIDPLAN: DECEMBER 2017–MAJ 2020 BYGGHERRE: AB SKÖVDEBOSTÄDER TOTALENTREPRENÖR: PEAB SVERIGE AB ARKITEKT: STUDIO EKBERG KOSTNAD: CA 300 MKR


Betongelement från

www.dalacement.se

Vi på Thomas Betong anser oss vara Specialisterna på betong. Under 60 år på marknaden och med mycket erfarenhet har vi levererat både fabriksbetong och prefab till olika projekt.

Thomas Betong AB | Tel: 0104 50 50 00 | info@thomasbetong.se | thomasbetong.se

Försäljning: 010-495 24 95 Exklusiv distributör


Nya Projekt

April 2018

52

Bild: Jernhusen

COWI HÄLSO- OCH MILJÖCERTIFIERAR FOAJÉN VID MALMÖ CENTRALSTATION Jernhusen har anlitat COWI för att certifiera den nya kontorsbyggnaden Foajén vid Malmö Centralstation. Utöver en miljöcertifiering enligt BREEAM kommer byggnaden även certifieras enligt WELL, en ny internationell byggstandard med fokus på människors välbefinnande i arbetslivet. Foajén ligger ett stenkast från Malmö Centralstation och kommer att bli ett av de första husen i Sverige att certifieras enligt WELL. – Det är ett jättespännande projekt och en rolig kund att jobba med. Hyresgästens bästa har hela tiden varit utgångspunkt och med WELL-certifieringen visar Jernhusen att de menar allvar med att skapa en hållbar arbetsmiljö med fokus på trivsel och välbefinnande, säger Torbjörn Larson, avdelningschef Miljö Malmö på COWI. WELL Building Standard är ursprungligen ett amerikanskt system baserat på forskning. Dess fokus på mjukare parametrar kompletteras väl med BREEAM som tittar mer på byggnadstekniska

frågor. Exempel på områden inom WELL-certifieringen är hållbar inredning, närhet till pendling och motion, grönska både inne och ute, avfallshantering och mötesplatser. – WELL har stor potential både för fastighetsägare och för hyresgäster. Genom att skapa goda arbetsförhållanden ges förutsättningar för medarbetarna att prestera och trivas bättre vilket gynnar verksamheten, säger Johanna Millander, ansvarig för WELL-certifieringen av Foajén på COWI. Jernhusen startade bygget av Foajén under 2017 och inflyttningen är planerad till årsskiftet 2019/2020. Fastigheten, som kommer bli arbetsplats för 700 personer, är den andra som byggs i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen. Foajén består av åtta våningar med totalt 7 800 kvm kontorsyta samt 1 100 kvm för handel och service i gatuplan. – Foajén är kontorshuset som fokuserar på att människor ska trivas och ha en välfungerande arbetsdag. Därför blev det självklart att byggnaden skulle certifieras enligt både BREEAM och WELL, säger Freddie Bergkvist, projektchef på Jernhusen.


N O R D BYG G • 2018

D E N N A A RT I K E L P R E S E N T E R A S AV S Y ST E M E D ST RÖ M

System Edström utvecklar mobila arbetsplatser System Edström utrustar årligen 15 000 hantverks- och servicebilar efter varje enskild kunds inredningsbehov. Med standardlösningar för respektive fordon med specialanpassade lösningar. Det kan handla om allt från enstaka fordon för det lilla företaget till 100 fordon eller fordonsflottor på flera tusen bilar. – MOBILA ARBETSPLATSER ÄR en ofta förbisedd möjlighet att tillgodose sina kunders behov, säger Steffen Karlsson, vd på System Edström Bilinredningar AB. Det handlar om transportbilar för service i mycket bred bemärkelse, installation och bygg eller rena mobila verkstäder. Till exempel för service av transportbilar på plats hos kunden. Under 2017 rullade 101 nya mobila verkstäder ut till Fords återförsäljare i Storbritannien. – Sådana enheter möjliggör för bilföretagets kunder att få sina bilar servade snabbare och utan avbrott i arbetet, vilket till exempel sparar kostnader för lånebilar och minskar behovet av verkstadsyta på bilföretaget.

EFFEKTIVARE ARBETE System Edström levererar inredningslösningar och ger smarta anpassningar som gör kundernas arbete effektivt. System Edström är marknadsledande i Sverige, men säljer i hela Europa, där Norden, Storbritannien, Frankrike, Benelux och Tyskland är huvudmarknader. Utvecklingen på området går snabbt och sker i takt med att medvetenheten om och krav på arbetsmiljö och säkerhet ökar. – Marknaden för transportbilar ökar mer än bilförsäljningen, säger Steffen Karlsson. Man kan göra mer och mer med hjälp av välutrustade transportbilar. Utrustningen handlar exempelvis om strömförsörjning med 230 volt, belysning med led-teknik, uppkoppling och kommunikationsteknik, dataintensiv miljö, krav på säkerhet och arbetsmiljö, synlighetsåtgärder och ergonomiska krav. Allt från små transportbilar till riktigt stora lastbilar. Men merparten av de fordon som System Edström utrustar är på upp till 3,5 ton. – Den mobila arbetsplatsen är en viktig kanal att marknads-

föra och positionera användaren mot sina kunder. Idag kan fordonen göras till mycket synliga och representativa reklamplatser för både kunder och anställda, säger Steffen Karlsson. Framöver ser System Edström spännande lösningsmöjligheter inom elektrifieringen av fordonsflottan, mobila uppkopplingar mot nätverk och andra enheter och en fortsatt utveckling av nya innovativa helhetslösningar, där smarta inredningsprodukter sys samman till ett för kunden optimalt paket där produktivitet och nytta för kundens kund är ledstjärna.

TA RÅD OCH SE MÖJLIGHETERNA Steffen Karlssons råd till blivande kunder lyder: – Börja med att hitta den grundläggande ambitionen som ditt företag har med sin existerande och framtida fordonsflotta. Det kan vara allt från enkel ordning och reda, säkerhet som spar tid och hälsa till mer avancerade profileringar av transportbilar och slutligen helt nya sätt att leverera ett företags tjänster. Ta gärna hjälp av en inredningsleverantör eller en påbyggare. Det är lätt att förbise de möjligheter som dagens produkter och lösningar möjliggör. Edström Bilinredningar grundades 1958, omsätter 178 miljoner kronor och har 60 anställda samt samarbetar med lokala bilhandlare och verkstäder www.systemedstrom.com för påbyggnader.

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

71


Nya Projekt

April 2018

AF-GRUPPEN ETABLERAR CONSTRUCTION CITY I OSLO OBOS och AF Gruppen blir motorerna i Construction City i Oslo, en ny kunskapspark på Ulven på minst 85 000 kvadratmeter och med plats för 5 000 arbetsplatser. Hit ska de få med sig landets mest framstående kompetensföretag inom sektorerna bygg, anläggning, återvinning och fastigheter. Ulven, som OBOS köpte för nästan ett och ett halvt år sedan, blir ett av de största transformationsprojekten i Oslo de närmaste åren och är central för utvecklingen av Hovinbyen. Som en del av utbyggnaden av Ulven ska det byggas 3 000 bostäder och mer än 200 000 kvadratmeter kontorsyta. Här ska OBOS och AF Gruppen nu skapa en attraktiv kunskapspark och ett enastående utbildningscenter för de mest framstående kompetensföretagen inom sektorerna bygg, anläggning och fastigheter. INTERAKTIONSARENA

— Tillsammans med AF Gruppen ska vi skapa en internationellt banbrytande interaktionsarena med världens mest spännande arbetsplatser i vår bransch. Här ska vi samlokalisera stora och små företag i hela branschen för att lyfta innovations- och konkurrenskraften i en hel bransch, avslutar koncernchefen för OBOS, Daniel Kjørberg Siraj. Både OBOS och AF Gruppen kommer att flytta sina huvudkontor dit när Construction City står klart 2023. Construction City ska ge plats åt inkubatorföretag, utbildningsinstitutioner, konsultföretag, arkitektkontor, byggherrar, och entreprenörsföretag. De båda initiativtagarna vill skapa ett centrum för samverkan med stora gemensamma områden för att mötas, både professionellt och

54

socialt, i form av exempelvis matsalar och gym. – Construction City kommer att erbjuda framtidens kontorslösningar och ska vara en attraktiv arena för lärande och utveckling. Genom att samla branschföretag kommer vi att kunna investera i anläggningar och teknik som främjar innovation och synergier för arbetstagare och studenter, säger koncernchefen för AF Gruppen, Morten Grongstad. BRETT BRANSCHDELTAGANDE

I samband med skapandet av Construction City har flera andra företag anslutit sig till initiativet. Företagen kommer aktivt att delta i utformningen och utvecklingen av projektet, och de har i varierande utsträckning förlagt funktioner/arbetsplatser till det framtida Construction City. • Tekniska ämnen: GK Gruppen AS • Tvärvetenskaplig rådgivning: Multiconsult • Forskning: SINTEF • Startup-företag: StartupLab • Återvinning: Norsk Gjenvinning • Bank och finans: DNB – Vi är mycket glada över att få vara med i laget redan från början. Det är viktigt att samla bredden i branschen redan från dag ett, säger företrädare för dessa sex företag i ett gemensamt uttalande. – Det som står högst upp på vår önskelista nu är att få Oslo Met att förlägga utbildningsmiljön inom miljö, energi och ingenjörsvetenskap hit. Då kan vi verkligen skapa ett unikt kluster, även i en internationell kontext, avslutar Daniel Kjørberg Siraj på OBOS.


CONVERLIGHT® GER ETT HÅLLBART SOLSKYDD för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet

Uppkopplade dynamiska glas ger naturlig kontakt med omvärlden och minskar oönskad värmeinstrålning samt bidrar till miljöcertifiering av fastigheter.

www.chromogenics.com


P-HUS KV MODE Nya Projekt

SKÖVDE

(VY FRÅN BLH)

3D-VY - FRÅN JÄRNVÄGEN

April 2018

56

Fasaden till det nya parkeringshuset i Skövde består av brända tegelstavar, fem cm gånger fem cm och knappt två meter långa. Dessa sätts stående och bildar olika mönster. Kulören på fasaden skiftar från ljusare gul till 20 procent mörkare gul. Solen speglar sig i den blankpolerad fasaden. Ett videokonstverk bestående av ljusdioder, 180 kvadratmeter stort, placeras på södra fasaden. Bild: Tengbomgruppen

SKÖVDES NYA TRAFIKCENTER MED NYTT P-HUS OCH BUSSDÄCK AV KIM HALL

Skövde växer, invånarna blir fler och inpendlingen ökar. Denna utveckling påverkar behovet av fler parkeringsplatser. Därför beslutade kommunen att investera totalt 185 miljoner kronor i att bygga ett modernt p-hus med 600 platser. Här kommer även att finnas stationer för laddning av elfordon. På den före detta Modeparkeringen på Stationsgatan i Skövde byggs Regionens nya hus (9 000 kvadratmeter) som väntas stå klart hösten 2018. Här ska cirka 400 personer arbeta med regionfrågor. Verksamheten fanns tidigare utspridd på olika ställen i kommunen och samlas nu till en byggnad. Bland annat flyttas verksamheten i Mariestad till Skövde. På samma fastighet i kvarteret Mode parallellt med järnvägsstationen bygger kommunen det nya trafikcentret som kommer att bli en central plats för alla resenärer som reser med buss eller tåg. I byggnaden kommer det även att finnas ett parkeringshus med plats för 600 bilar. – Vi står i startgroparna att bygga ut elstolpnätet i hela Skövde och då börjar vi med parkeringshuset där det kommer att finnas 30 elstolpplatser. Här kommer även att finnas skyltar som visar hur många parkeringsplatser som är lediga, säger Ingemar Linusson,

fastighetschef på fastighetsavdelningen i Skövde kommun. Kvarteret Mode hade tidigare 220 parkeringsplatser på mark och med tanke på att det är ont om parkeringsplatser så blev det naturligt att bygga p-hus med bussdepå på tomten. I maj 2017 togs det första spadtaget för parkeringshuset som kommer att ägas och drivas i kommunal regi. Parkeringshuset blir en byggnad bestående av prefabricerad betong rakt igenom. Byggnaden byggs i fem plan med bussdäck på del av plan två. Eftersom det är suterräng kör bilarna in och ut i parkeringshuset på plan ett. – Vi har lagt ner mycket tid och kraft på att få en snygg fasad. Eftersom byggnaden ligger intill stambanan och centrum vill vi att det ska se fint ut. Vi landade därför i en förhållandevis ovanlig fasad med brända tegelstavar, 5x5 centimeter och knappt 2 meter långa. Dessa sätts stående och bildar olika mönster. Kulören på fasaden skiftar från ljusare gul till 20 procent mörkare gul. Eftersom stenen är blankpolerad speglar solen sig i fasaden. Som pricken över i:et kommer vi att sätta upp ett konstverk bestående av ljusdioder 180 kvadratmeter stort, på södra fasaden. Konstchefen har anlitat en konstnär som ska ta fram ett videokonstverk, berättar Ingemar Linusson. Om någon månad påbörjas fasadbeklädnaden samt parkeringsplatserna och körfälten målas. Det kommer även att monteras

Våxnäsgatan 9, 653 40 Karlstad ●


2017-10-27 Nya Projekt

April 2018

57

DAGS FÖR STAMBYTE

Installationsklara våtrumskassetter för snabba och säkra stambyten g byg d r No

:19 A13

ER PÅ V VS - LÖS

P-HUS KV MODE

SKÖVDE

(VY FRÅN BLH)

3D-VY - NORDVÄST

2017-10-27

NI

STAMBYTE 24/8 BERÄKNAD B BE RA ULC O ARMATU

• Beräknad enligt BBR 24/8 regeln • Modeller för kakel eller plåtfront 17-1027780 / MIEN Våxnäsgatan 9, 653 40 Karlstad ●

17-1027780 / MIEN

närvarokameror då säkerheten är högt prioriterad av kommunen som vill skapa en trygg stad. Belysningen är också en viktig del i säkerheten. Parkeringshuset rustas med tre trapphus och en hiss. – Med tanke på den ökade pendlingen kommer det att finnas både korttids- och långtidsparkering samt arbetsplatsparkering i huset, säger Ingemar Linusson avslutningsvis.

• Förberedd för vattenmätning • Servicelucka för enkel kontroll • Bottenmanschett för extra säkerhet • Täthetskontrollerad • Flexibel design med många valmöjligheter

Utvecklad av VVS-specialister i samarbete med installatörer

FAKTA: NYBYGGNAD AV PARKERINGSHUS I SKÖVDE TIDPLAN: AUGUSTI 2017–DECEMBER 2018 BYGGHERRE: SKÖVDE KOMMUN TOTALENTREPRENÖR: NCC AB ARKITEKT: TENGBOMGRUPPEN AB KOSTNAD: CA 140 MKR

www.beulcoarmatur.se

AR

S PE

CI

IS T

NG

AL


Nya Projekt

April 2018

58

Bild: Hagabadet

UNDERJORDISKT SPA MITT I GÖTEBORG I lokalen i källaren på Radisson Blu Scandinavia Hotel är historien närvarande. Spår av den gamla stadsmuren bildar fond i det stora spa-rummet och en kasematt, med granit från urtiden, finns bevarad. Denna månaden slog Hagabadet upp dörrarna för sin tredje anläggning i Göteborg. Det är ett samarbete med Radisson Blu Scandinavia Hotel alldeles vid Drottningtorget. Den nya spa & yogastudion får det passande namnet Hagabadet Drottningtorget med huvudentré från Östra Larmgatan. EN EGEN HEMLIG VÄRLD

– Inspirationen kommer från det underjordiska 1600-talsbadet – känslan som uppstår där av att komma in i en värld, varm och lite hemlig, där tiden står stilla, berättar Victor Alm arkitekt på New Order som fick uppdraget att förverkliga konceptet. – Lek med perspektiv, siktlinjer, speglar och ljusillusioner, halvgenomsiktliga lager och valv på valv skapar mystik i lokalen. Redan i receptionen får besökaren en aning av vad som väntar. Tysta rörelser bakom rasterväggarna, en glimt av ljusreflektioner från vatten genom en öppning, avslutar Victor

i källaren på hotellet för att skapa en helt unik miljö i den gamla Kasematten. Nu är det alltså dags att välkomna gästerna och Lena Pernervik platschef på Hagabadet Drottningtorget är nöjd med öppningen. – Det känns som göteborgarna är nyfikna på att få kika in. Då vi utöver spa har ett brett utbud av yogaklasser blir det en skön mix av människor. Det är extra kul att flytta in i ett stort hotell med gäster från hela världen, säger Lena Pernervik. STOR SATSNING OCH INVESTERING

– Vi är glada att Hagabadet vill förvalta hotellets historiska lokaler. Den stora investering och satsning vi gör känns helt rätt i tiden för oss. säger Jessica Rivle hotelldirektör på Radisson Blu Scandinavia. – Hagabadet är öppet för alla och tillsammans med övernattning på hotellet blir det en helhetsupplevelse mitt i stan. Fri yoga och träning för alla som bor hos oss och en extra bonus för svitgäster i form av fri spaentré. Allt detta tillsammans med två starka varumärken som Hagabadet och Radisson Blu gör oss ännu mer attraktiva, avslutar Jessica. ARKITEKT: NEW ORDER ARKITEKTUR

GÄSTER FRÅN HELA VÄRLDEN

Göteborgska Lindholmens Bygg har arbetat med renoveringen

ENTREPRENÖR: LINDHOLMENS BYGG INREDARE: W8 HOTEL DESIGN GROUP


RO B U ST , S L AG FAST O C H O O RG A N I S K VÅT RU M S S K I VA Till skillnad mot de flesta våtrumsskivor kan Norgips Aquapanel Indoor användas i ettlagskonstruktioner under kakel & klinker. Den skärs och knäcks som en vanlig gipsskiva vilket ger ett effektivt montage. Samtidigt som den är slagfast, vattenbeständig och helt oorganisk, kan den lätt böjas ned till 1 m radie.


Nya Projekt

April 2018

60

Bild: Michael Schnell

SMART TAKKONSTRUKTION I TRÄ MED KERTO LVL Taket till den nya matsalen på högskolan i Schwäbisch Gmünd i Tyskland är byggd för att smälta in i landskapet men står samtidigt i centrum. Besökare ser ett upphängt tak, som passar perfekt in i omgivningen. Den ovanliga takkonstruktionen har designats av German Liebel/Architekten och byggts med Kerto® LVL Q-skivor och S-balkar från Metsä Wood. Idén bakom byggnaden var att använda så mycket naturliga resurser som möjligt. – Det ledde fram till beslutet att bygga taket med trä, säger Steffen Kainzbauer, arkitekt och projektchef på Liebel/Architekten. Träkonstruktionen utvecklades av ett team med sju experter från olika expertområden. Gruppen designade en gallerformad konstruktion som vilar på stålpelare. Takkonstruktionen blev möjlig tack vare Kerto® LVL Q-skivor och S-balkar. I det här projektet användes det bärande och formstabila Kerto LVL-materialet för balkar samt för tak- och golvskivor. – Vi fick en enhetlig design med identiska faner på både balkar och tak. Tack vare LVL-balkarnas lastbärande kapacitet kunde vi använda tunna balkar och använda tak- och golvskivor i LVL för att få lateral stabilitet, säger Mark Lukas från teknikföretaget Dr.-Ing. H. Hottmann. Både primärbalkarna och sekundärbalkarna i takkonstruktionen är bara 10-12 cm breda och har enbart en liten nedböjning. Designteamet skapade och implementerade en unik takkon-

struktion med Kerto LVL Q-skivor och S-balkar. Slutresultatet övertygar med sin hållbarhet, design och funktion. Byggföretaget Holzbau Moßhammer GmbH gjorde också ett utmärkt jobb som byggde denna stora matsal med stor precision och helt enligt tidplanen. Kerto® LVL har ännu en gång visat sig vara ett snabbt, lätt och grönt konstruktionsmaterial.

Efterlysande utrymningssystem – ett enkelt, alltid fungerande alternativ

0122-187 00 • info@everglow.se • www.everglow.se


Kontorskub med Glamitecs laminerade dekorglas med integrerat tryck och smart glas.

FÅ MER FEELING Laminerat dekorglas med integrerat tryck ger dina största idéer liv. Skapa unika miljöer med grafiska mönster, fotokonst eller frostat-glas-effekt som håller formen länge. Vi trycker med högsta kvalitet direkt på härdat glas som sedan lamineras. Det ger dig ett nytt och lättmonterat byggmaterial för nytänkande designlösningar där hög estetik samspelar med smart funktionalitet. Addera mer kreativitet till kontoret, offentliga miljöer, fasader eller kök och badrum.

Inspireras på glamitec.se


Nya Projekt

April 2018

62

Bild: BoKlok

RÄTTVIS FÖRSÄLJNING AV 44 LÄGENHETER I ÖSTERSUND Torsdagen den 3 maj startade försäljningen av de BoKloklägenheter som ska byggas på Odenvallen i Östersund. Lägenheterna kommer att ha ett, två, tre och fyra rum med en yta på 31, 55, 72 respektive 85 kvm – alla med egen balkong eller altan samt några med fransk balkong. De byggs som bostadsrätter och boendekostnaden för avgift till bostadsrättsföreningen och beräknad ränta blir cirka 2 365 kronor per månad för en enrumslägenhet. Beräknad inflyttning är våren 2019. – Vi är glada att kunna erbjuda den här typen av boende i Östersund. De nyproducerade lägenheterna är ljusa och luftiga. Nybyggda hus är även billiga i drift vilket gör att de kommer utan ekonomiska överraskningar. Husets träfasad i ljusa kulörer, den grönskande innergården och ett centralt läge gör BoKlok Rinken till ett boende att trivas i länge , säger Johan Permansson Reuterberg projektledare BoKlok. Lägenheterna fördelas genom offentlig turordningsdragning. En turordningslista upprättas och kunder får välja den BoKlokbostad som passar dem bäst. – Vi tycker att vårt tillvägagångssätt är det mest rättvisa – hos oss behöver man inga vassa armbågar! Genom att utesluta budgivning i försäljningen gör vi våra lägenheter tillgängliga för alla, utan att slutpriset blir mer än man förväntat sig. Genom att förtillverka stora delar av våra hus i vår fabrik i Gullringen kan vi också på väldigt kort tid få husen på plats. Från säljstart till färdiga

hus tar det för det mesta mindre än ett år. Våra kunder behöver därför inte vänta länge på sina nya, kloka boenden, säger Johan Permansson Reuterberg. BoKlok Rinken planeras på den gamla idrottsplatsen Odenvallen. Här bor man nära skogs- och friluftsområden samtidigt som Östersunds centrum ligger endast tre kilometer bort. I närheten av bostadsområdet ligger Östersunds Travbana, Storsjöbadet, ett äventyrsbad och Folkets Hus. Bredvid området ligger en mindre idrottsplan som vintertid spolas upp för skridskoåkning, sommartid används planen för tennisspel.

Kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen vid Haga Nova. kv 2 Cellen Norra. Sankt Göransgatan 69 112 38 STOCKHOLM www.projektkraft.com +46 73 144 51 01


Nya Projekt

April 2018

RIVSTART FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV BRF LANDGÅNGEN I HALMSTAD 28 av 55 bostadsrätter i Riksbyggens Brf Landgången är redan sålda vilket innebär att det nu är klartecken för byggstart av projektet. Brf Landgången i Halmstad är ett projekt där liten yta kan göras till ett smart boende. Just nu pågår inflyttningen i Brf Salmo Salar på Nissastrand. Samtidigt pågår försäljningen av uppföljaren, Brf Landgången. – Intresset för Brf Landgången har varit stort ända från säljstarten i februari och det är jättekul att vi redan sålt över hälften av alla lägenheter. Det finns många olika lägenhetsstorlekar att välja på i Brf Landgången vilket gör att projektet lockar köpare ur många olika målgrupper, säger Åsa Bäckman, säljare på Riksbyggen. I Brf Landgången blir det totalt 55 lägenheter mellan ett till fyra rum och kök med smarta och flexibla planlösningar, som gör att

63

lägenheterna upplevs större än de är. Till exempel kan en trea och en etta länkas ihop till en fyra med dubbla ingångar och med en invändig passage. – Det är också en stor trygghet att köpa en bostadsrätt av oss eftersom vi ligger kvar som långsiktig förvaltare även efter inflyttning och under våren har utökat vår Trygghetsfilosofi, berättar Åsa Bäckman. Nissastrand är Halmstads nya centrala stadsdel som vuxit fram utmed Nissans östra kajkant sedan millenniumskiftet. Kvarteren är moderna och stillsamma utan genomfartstrafik men har direkt koppling till stadskärnan via två gång/cykelbroar. Åt andra hållet ligger nya Resecentrum på bara tio minuters promenadavstånd, där tåg, regionbussar och stadsbussar erbjuder stor geografisk frihet. Inflyttningen i Brf Landgången är beräknad till december 2019.

Vi erbjuder tjänster inom följande: • • • • • • • • • • • •

Montering och demontering av olika typer maskiner och utrustning Plåtbearbetning, skärning, bockning och klippning Underhållsarbeten, revisionsstopp och ombyggnationer Rivningsarbete av stålbyggnader Flyttning av maskinanläggningar Tillverkning, ytbehandling och montage av stålkonstruktioner Byggnationer av exempelvis lagerhallar och verkstadslokaler Nytänkande projektarbeten Konstruktionsarbeten till utomhus reklamskärmar – stativ och påbyggnader Svetsning Centralsmörjning, montering och installation Hydraulik

Vår personal är mångkunnig och allsidig. Vi är aldrig främmande för olika typer av arbeten.

30

Tel 0340-333 44 www.industriunderhall.se

www.kgmek.se


Nya Projekt

April 2018

VARDAGA OCH VECTURA BYGGER NYTT ÄLDREBOENDE I KNIVSTA Knivsta kommer att få ett nytt äldreboende som beräknas stå klart till våren 2020. Boendet byggs av Vectura Fastigheter och kommer att drivas av Vardaga. Äldreboendet får namnet Villa Ängby, består av 56 lägenheter och vänder sig till personer med en demenssjukdom eller sjukdom kopplat till åldrande. Äldreboendet beräknas skapa ett femtiotal nya arbetstillfällen. – Vi ser fram emot att få öppna Villa Ängby och få vara med och utveckla äldreomsorgen i Knivsta. Vardaga har en gedigen kompetens inom demenssjukdomar vilket gör att vi även kan ta emot och ge en god vård till yngre omsorgstagare som har en demenssjukdom, säger Ulla Tansen, affärsområdeschef, Vardaga. Villa Ängby kommer att inredas med Vardagas prisbelönta

64

boendekoncept. Inredningen kombinerar funktion med nordisk design och skapar en hemtrevlig, ombonad och funktionell boendemiljö. Färger och inredningsdetaljer är med grund i forskning och evidens anpassade till det åldrande ögat och underlättar för personer med demenssjukdom att orientera sig på boendet. – Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att genomföra detta attraktiva boende i Knivsta tillsammans med Vardaga. Detta är Vardagas och vårt första gemensamma projekt och vi ser fram emot ett mycket gott samarbete, säger Susanne Ekblom, vd Vectura Fastigheter. – Knivsta är en kommun med stark tillväxt och vi kommer därför att ha behov av utbyggd äldreomsorg framöver och vi ser att området kring Ängby är en bra placering. Vi välkomnar därför Vardagas och Vecturas initiativ och ser fram emot invigningen av Villa Ängby, säger Göran Nilsson (M), ordförande i socialnämnden.


Miljöanpassat lim för proffs med pressat schema Tid är alltid en viktig faktor när professionella användare väljer kemprodukter. S-Bond 2K från VEIDEC är ett miljöanpassat problemlösarlim som ger dig full kontroll över ditt arbete.

VEIDEC S-Bond 2K – – – –

limmar snabbt är genomhärdat efter 60 min har mycket hög hållfasthet fungerar praktiskt taget på alla material – innehåller inga isocyanater eller lösningsmedel – Vi ville ta fram ett verktyg som gör att proffsanvändare kan lösa arbetsuppgifter som är helt klara och genomhärdade inom 60 minuter. S-Bond 2K är ett tvåkomponentslim som ger utmärkta resultat. Vi ser att våra kunder får kraftigt minskade ställtider, snabbare igångkörning och färre reklamationer. De kan jobba effektivare och sparar pengar, säger Hans Pettersson, produktchef på VEIDEC.

Jobbar du i en kall och torr miljö? Det innebär problem om du använder vissa enkomponentslim, eftersom härdningen tar lång tid eller avstannar helt. Med S-Bond 2K får du ett säkert och kontrollerat resultat, oberoende av temperatur (över 5° C) och luftfuktighet. Limmet genomhärdar på en timme, oavsett ytans storlek eller fogens bredd. – Allt fler företag och konsumenter förväntar sig att kemprodukter är säkra för användaren och inte skadar miljön. S-Bond 2K lever upp till de högt ställda kraven i Green World-märkningen. Det uppfyller också kriterierna och är listad i Svanens husproduktportal och i BASTA, säger Hans Pettersson.

Faktaw S-Bond 2K l l l l l

Tvåkomponents SMP-baserat lim för inom- och utomhusbruk. Uppfyller kriterierna i Svanens husproduktportal, BASTA samt Green World. Snabb uppbyggnad av styrka. Helt genomhärdad efter 60 minuter. Draghållfasthet 22kg/cm2 och skjuvhållfasthet 14kg/cm2. Ger fogar som klarar vibrationer, slag, stötar, temperaturskift ningar och andra mekaniska påfrestningar.

Fakta Green World Green World-symbolen visar att produkten är fri från miljöfaroklassning och inte riskerar att skada användarens hälsan. l Green World-produkter kan användas utan skyddsutrustning. l

Kontakta oss på 046-23 89 00, info@VEIDEC.se eller www.VEIDEC.se


Nya Projekt

April 2018

TORNET PLANERAR FÖR BYGGSTART PÅ DROTTNINGHÖG I HÖST Idag tillträder fastighetsbolaget Tornet den byggrätt som bolaget för cirka ett år sedan köpte av Helsingborgshem. Det betyder i praktiken att Tornet nu står som ägare till marken. På Drottninghög pågår sedan några år ett målmedvetet och intensivt arbete med att utveckla stadsdelen. Helsingborgshem driver tillsammans med Helsingborgs stad, arbetet i projekt DrottningH. Försäljningen av byggrätten som ligger längs Vasatorpsvägen, är en pusselbit i detta arbete och nu har det blivit dags för Tornet att tillträda fastigheten. Här planerar Tornet att bygga fyra hus med 108 hyresrätter och två lokaler för affärsverksamhet som till exempel café. Det blir ettor och tvåor samt 10 treor och 8 fyror. Byggstart och mark-

66

förberedande arbete är planerat till hösten. – Att planera ett så här pass stort projekt tar lång tid. Det är alltid spännande och känns bra när arbetet går framåt så att vi lite längre fram får välkomna nya boende, säger Henrik Oretorp, projektchef på Tornet. Visionen för stadsdelsutvecklingsarbetet är att tillföra Drottninghög nya mötesplatser och fler moderna bostäder för olika behov och målgrupper. Det handlar också om att skapa förutsättningar för aktörer inom näringslivet att kunna etablera sig och utvecklas där. – Vi ser fram emot samarbetet med Tornet och att följa utvecklingen när man börjar bygga. Att utveckla Drottninghög tillsammans med olika fastighetsägare och aktörer är en viktig del av visionen för hela Drottninghög, säger Gunnar Blomé, Helsingborgshems projektchef för stadsdelsutvecklingen på Drottninghög.


När säkerhet och bekvämlighet går hand i hand Nya Projekt

April 2018

67

Att jobba på tak har alltid förknippats med risk och obekväma arbetssituationer. Men med ett vajersystem från SFS intec blir arbetet mycket enklare. Och mycket säkrare. Vajersystemet monteras enkelt på yttertaket och passar för de allra flesta typerna av låglutande papp, duk och plåtbeklädda tak och kan även eftermonteras på existerande byggnader. Enkel innovation för en långsiktig, säker och hållbar framtid. Det är vad vi kallar – Turn ideas into reality.

Teknisk rådgivning och försäljning SFS intec AB Division Construction Olivehällsvägen 10 SE-645 42 Strängnäs

T +46 (0)-152 71 50 00 se.strangnas@sfsintec.biz www.sfsintec.biz/se

Turn ideas into reality.


Nya Projekt

April 2018

68


Nya Projekt

April 2018

69

UNIKT SAMARBETE I VÄRTAHAMNEN Ett nytt bolag har bildats för att arbeta med stadsutvecklingen i den nya stadsdelen Värtahamnen, som är en del av Norra Djurgårdstaden. Tillsammans med Kungsleden, Niam, Vasakronan, Wallfast och Stockholms Hamnar utgör Bonnier Fastigheter grunden i Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB. Deltar i samarbetet gör även Stockholms stad genom Exploateringskontoret. För att förverkliga den vision som parterna tog fram under våren 2017 tas nu nästa steg i form av ett bolag som ska marknadsföra och arbeta med stadsutvecklingen i området. – Alltsedan Bonnier Fastigheter fick en markanvisning i Värtahamnen på cirka 70 000 kvm kontor har vi haft ambitionen att skapa ett formellt samarbete med Stockholms stad och andra långsiktiga fastighetsägare i området. Områdets unika läge och karaktär skapar fantastiska förutsättningar för att bygga en ny del av Stockholms innerstad. Det kommer dock inte att ske av sig själv utan kräver ett målinriktat arbete, säger Tomas Hermansson, vd för Bonnier Fastigheter. – Att denna stadsdel färdigställs i enlighet med visionen är en viktig del i vår långsiktiga strategi där stad och hamn växer sida vid sida. Här kommer de nästan 5 miljoner passagerarna som kommer till Värtahamnen varje år att mötas av storstadens puls med en härlig blandning av nya invånare och spännande verksamheter, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar. – För oss som äger fastigheter i Värtahamnen idag blir det ett oerhört viktigt arbete att utveckla stadsdelen till att bli den smältdegel vi nu gemensamt planerar. Att göra det tillsammans med flera starka aktörer gör att det finns en långsiktighet och garanti för att lyckas, säger Biljana Pehrsson, vd Kungsleden. – Området kommer att vara en inkluderande stadsdel för både tillresta och boende. Närheten till vatten, kollektivtrafik och övriga delar av stan gör beslutet att arbeta för en attraktiv helhet naturligt, säger Mikael Eskils, vd Wallfast. – Blandningen med bostäder och arbetsplatser kommer att dra många stockholmare till Värtahamnen framöver. Samarbetet syftar till att skapa den attraktion som en stad står för. Med olika erfarenheter kommer vi att kunna göra rätt från början när stadsdelen planeras, säger Hans Lisserkers, chef Projektutveckling, Niam. – Tillsammans kan vi jobba för en bra mix av verksamheter och spännande inslag i det offentliga rummet. Många hittar redan idag till området. I framtiden blir det en självklar destination, säger Johanna Skogestig, chef Fastighetsinvesteringar, Vasakronan. Värtahamnen genomgår en historisk förvandling – från gammal industri till en levande stadsdel i framkant med havsnära moderna kontor i innerstadsläge varvat med publika verksamheter, internationella besökare och attraktiva bostäder. Resultatet blir en atmosfär som inte kan hittas någon annanstans i Stockholm. Den vision som presenterades och undertecknades i juni 2017 tar sin utgångspunkt i alla de unika förutsättningar som platsen har och som nu skapas för framtiden. För att lyckas med detta arbete bildas nu Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB. Bolagsstyrelsens ledamöter kommer från Bonnier Fastigheter AB, Niam AB, Kungsleden AB, Vasakronan AB, Wallfast AB och Stockholms Hamnar AB. Alla dessa aktörer äger idag kontor eller har fått markanvisningar för kontor i området.


Nya Projekt

April 2018

70

Mjøstårnet som når 80 meter i full höjd blir världens högsta trähus

VI VILL FÅ BYGGARE OCH ARKITEKTER ATT VAKNA UPP! – Vi vill få byggare och arkitekter att välja trä oftare! Trä & Teknik är mycket mer än en maskinmässa, vi vill visa allt man kan göra med trä. Så förklarar Stefan Sundqvist, affärsansvarig för Trä & Teknik, årets storsatsning på att bygga i trä, och den särskilda Arkitektdagen. Maskiner och utrustning för den bearbetande industrin finns förstås också med på Trä & Teknik, 28–31 augusti på Svenska Mässan i Göteborg. Men mässan har genomgått en stor omställning sedan starten 1982, betonar Stefan Sundqvist: – Vad vi nu sätter fokus på är de färdiga produkterna: på träet som material och vad man kan göra med det. Vi vänder vi oss i hög grad till alla inom byggbranschen, till arkitekter, stadsplanerare, med flera. Ett av årets fokusområde kallas ”Bygga i trä”, där utställare samlas och en omfattande seminariesatsning görs under fyra dagar, i samarbete med Svenskt Trä, Träbyggnadskansliet och RISE. Satsningen genomförs mot bakgrund av uppsvinget för flerbostadsbyggandet i trä. 2014 färdigställdes 1 691 lägenheter, 2017 var motsvarande siffra 4 232 lägenheter. Alltså en ökning med 250 % på tre år! Samtidigt ökade trähusens andel av den totala bostadsproduktionen från 8,8 % till 10,9 %. – Industriellt byggande i trä är hetare än någonsin, säger Stefan Sundqvist. – Med trä kan du bygga snabbare, effektivare och billigare. Många

nya och spännande projekt är på gång, det vill vi skildra på mässan. Helt nytt för årets Trä & Teknik är Arkitektdagen, onsdagen 29 augusti. En rad case och projekt presenteras, bland annat kring att bygga högt i trä. Projekt som väcker frågor kring dimensioneringar, fukt, brand, akustik, m.m. Bland de medverkande märks bland andra: Johan Åhlén, vd på Moelven Töreboda, som berättar om uppmärksammade Mjöstornet i Brumunddal i Norge, som lagom till mässan når sin fulla höjd på drygt 80 meter och därmed blir världens högsta träbyggnad idag. Kevin Flanagan från brittiska PLP Architecture som ger en inblick i planerna på två verkligt gigantiska trähus, Oak Tower 1 och 2, som ska uppföras i London och beräknas bli 300 meter höga. Daniela Grotenfelt från Arkitema Architects, Danmarks ledande arkitektbyrå, med ett uttalat mål att utveckla fler byggprojekt i trä och som vill dela kunskapen med kollegor och kunder. Helena Lindelöw, konstruktionschef på Lindbäcks Bygg, som nått stora framgångar, utvecklar fördelarna med att bygga industriellt i trä. Trä & Teknik är samlingsplatsen i Norden som visar upp och sprider kunskap om träets alla användningsområden. Här möts näringsliv, politiker, leverantörer och akademi för att gemensamt säkra en lönsam framtid inom träindustrin. Trä & Teknik spänner över hela bredden – från skogen, sågverk, produktion, möbelsnickeri och export till att bygga i trä, utvinning av nya material och forskning.


Nya Projekt

April 2018

ATRIUM LJUNGBERG INVIGER INNOVATIVT OCH AKTIVITETSBASERAT HUVUDKONTOR Atrium Ljungberg satsar nu på att skapa framtidens kontor, som bättre speglar moderna företags behov och förväntningar. Som ett led i detta arbete har Atrium Ljungberg genomfört ett gediget arbete med att utveckla sitt egna huvudkontor. Det nya kontoret är helt aktivitetsbaserat och skapat för att främja samarbete, kreativitet och effektivitet. Kontoret kommer att fungera som showroom och inspiration för utvecklingen av företagets kontorserbjudande. I samband med utvecklingen av det nya huvudkontoret har Atrium Ljungberg övergått till ett helt aktivitetsbaserat arbetssätt, något som avspeglar sig i kontorets design och disposition. På det nya huvudkontoret finns inga fasta arbetsplatser. Istället är ytan uppdelad i olika miljöer, där medarbetarna kan välja plats utifrån behov och arbetsuppgift. På kontoret finns allt från helt tysta zoner, telefon- och mötesrum till större gemensamma arbetsbord, coworkingytor och lounger. Istället för egna skrivbord har varje medarbetare sitt egna skåp med tillhörande väska. – Vår målsättning är att ligga i framkant med vårt kontorserbjudande. Därför är vi väldigt stolta över att nu kunna visa upp vårt egna nya huvudkontor. Det är en modern arbetsplats som verkligen stimulerar samarbete, kreativitet och effektivitet, vilket är avgörande parametrar för att ett företag ska lyckas, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg. Alla medarbetare har varit involverade i processen. Tidigt arrangerades workshops för att gå igenom planlösningen och zonerna, men även för att medarbetarna skulle få möjlighet att lyfta frågor och farhågor. Allt för att övergången till det aktivitetsbaserade arbetssättet skulle kunna ske så smidigt som möjligt. Alla medarbetare har dessutom fått utbildning i personlig effektivitet. Vidare har ett antal digitaliseringsprojekt sjösatts för att göra det nya kontoret papperslöst.

72

I utvecklingsarbetet har stor inspiration hämtats från hotell, som ofta erbjuder välkomnande och rogivande miljöer med hög servicegrad. Ett annat ledord har varit att utveckla ett kontor som är långsiktigt och hållbart. Därför har det varit viktigt att välja material och möbler som rimmar med detta. Snickerier, textilier, möbler och arbetsverktyg är producerade lokalt eller av utvalda leverantörer som har en tydlig hållbarhetsprofil. Det nya huvudkontoret ligger i Luftverkstaden, Atlas Copcos gamla industriarv i Sickla. Ambitionen har varit att behålla lokalens tidstypiska och industriella känsla, bland annat genom råa betonggolv, tak med synliga installationer och mellanväggar med industrikänsla. För att mjuka upp lokalen har växter, klädda möbler, mattor, textilier och trädetaljer använts. Kontoret kommer att fungera som showroom och inspiration för utvecklingen av företagets kontorserbjudande. Därför kommer Atrium Ljungberg under våren att erbjuda företag och organisationer exklusiva visningar av det nya huvudkontoret.

www.vagobyggnadsgrus.se


E TA G E N VI FÅR FÖR

AT T S Y N A S

PROFILERING FÖR FÖRETAG, BUTIKER, HOTELL & RESTAURANGER Vi genomför allt från enstaka skyltprojekt till kompletta omprofileringar. Välkommen till Nordens största leverantör av skyltar och visuell kommunikation. Se mer på www.focusneon.se Stockholm - Göteborg - Malmö - Oslo - Helsingfors


Nya Projekt

April 2018

74


Nya Projekt

April 2018

75

LINDBÄCKS NYA FABRIK IGÅNG AV BJÖRN ASPLIND

Lindbäcks Bygg har byggt en helt ny fabrik på Haraholmen i Piteå för att tillverka moduler till flerbostadshus i trä. Nu är produktionen igång i den nya fabriken, som invigdes i slutet av förra året. De första volymerna har levererats. – Målet med fabriken är att kunna fortsätta att erbjuda de flerbostadshus som marknaden efterfrågar, men med en ännu högre hastighet. Från var fabrik i Öjebyn får vi ut ungefär en bostadsvolym per timme. Målet med den nya fabriken är att få ut en volym per halvtimme. Tillsammans ska de båda fabrikerna få ut ungefär tre volymer per timme. Det höjer vår kapacitet rejält, säger Ola Magnusson, projektledare och övergripande samordare för projektet med fabriken. Medvetet har man startat med en högre kapacitet genom att rekrytera personal på tvåskift på den gamla fabriken. På sikt ska 150 personer jobba i den nya fabriken. TRÄNA PERSONALEN

– Vi har kört fler timmar per dygn för att träna personalen och kunna öka kapaciteten successivt. Nu håller vi på att gå tillbaka till dagtid i båda fabrikerna och föra över personal på ena skiftet i den nya fabriken. På Haraholmen kör vi bara dagskift nu och arbetet med att stabilisera processen pågår. För Haraholmen är målet nu att tillverka sex volymer per dag måndag till torsdag och fyra volymer varje fredag. – Vi ska nu uppnå en takt på 75 minuter per volym och om ett år ska takten vara 30 minuter per volym. Det har gått relativt bra. Vi har kört ungefär en månad och har kommit upp i hyfsad hastighet med tanke på att allt är nytt för oss. Det handlar om helt nya materialflöden och ny personal som ska lära sig maskinerna. KLARA EFTERFRÅGAN

Det absolut viktigaste med den nya fabriken är att kunna klara den höga efterfrågan på produkterna och i större omfattning kunna leverera det kunderna vill ha. – Den nya anläggningen ger oss fantastiska möjligheter att göra detta samtidigt som vi utmanar byggbranschen med ett vidareutvecklat sätt att bygga. Viktiga lärdomar i projektet har varit att alltid att ha minst två tekniska lösningar att välja på innan upphandlingen. – När vi väl ha skrivit kontrakt har det viktigaste varit att bygga en bra relation med leverantören och göra att bra arbete tillsammans i projekteringen av maskinlinjen. Det har också varit väldigt viktigt för oss att specificera vilka funktioner och låta leverantören utvecklas tekniken, säger Ola Magnusson. FYRA M

– Vi brukar prata om fyra M. Vi måste ha tränade människor, arbeta med rätt metoder, vi måste kunna maskinerna och arbeta med rätt material. Vi måste jobba med alla de här fyra delarna för att lyckas och inte ta förhastade val och till exempel tro att maskinerna ska lösa allt. Logistiken är helt avgörande för att arbetet ska fungera i den 30 000 kvadratmeter stora fabriken. FRÅN TRUCK TILL TÅG

– Vi beslutade tidigt att gå från truck till tåg för materialförsörjningen. I ställer för ett lass virke på tvären kör vi ut fyra lass virke på längden. Inkörningen av materialet blir säkrare. Det stora klivet är dock att logistikerna beställer materialet, förbereder det i våra två logistikcentra och kör ut till produktionen som kan fokusera på montage i stället för att söka, hämta och beställa material. – Det har varit ett fantastiskt projekt och det är många som känner så på företaget. Det har blivit en energiboost för alla. Nu har vi tränat i tre år och nu är det match! Varje dag är fylld med utmaningar för att klara leveranserna till kunderna, avslutar Ola Magnusson. FAKTA I KORTHET: NYBYGGNAD AV HUSFABRIK VID HARAHOLMEN, PITEÅ TIDPLAN: APRIL 2016 - DECEMBER 2017 BYGGHERRE: LINDBÄCKS BYGG AB TOTALENTREPRENÖR: PEAB SVERIGE AB ARKITEKT: ARKITEKTHUSET MONARKEN AB INVESTERING: CIRKA 480 MILJONER KR


Nya Projekt

April 2018

76

Bild: Wingårdhs och AART Architects

SÅ KOMMER LUNDS NYA GYMNASIESKOLA ATT SE UT Vi har ett resultat! Det blir Wingårdhs Arkitekter, i samarbete med AART Architects, som får uppdraget att gestalta Lunds nya gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet utifrån sitt tävlingsbidrag ”Tätt tillsammans”. Hedda Anderssongymnasiet kommer att uppföras centralt i Lund på den tomt där Svaneskolan ligger i dag. Den byggs i etapper, allt eftersom den gamla skolan rivs, och beräknas vara helt färdigbyggd 2023. I sin bedömning har juryn tagit ställning till en rad faktorer, allt från tekniska förutsättningar för att genomföra projektet i etapper till att skapa bra lärmiljöer för framtidens undervisning. Av de fyra tävlingsbidragen bedöms Wingårdhs och AARTs Tätt tillsammans vara det som bäst motsvarar de mål och krav som ingått i tävlingsprogrammet: Det vinnande förslaget uppvisar stora kvaliteter avseende goda lärmiljöer för våra gymnasieungdomar och samtidigt ges gynnsamma förutsättningar för en effektiv verksamhet och god arbetsmiljö för alla, säger juryns ordförande, stadsarkitekt Malin Sjögren. Förslaget har därtill ett sympatiskt förhållningssätt till platsens förutsättningar med respekt för den angränsande bebyggelsens kulturhistoriska värden. UR MOTIVERINGEN:

”Tätt tillsammans är ett skulpturalt, vackert och genomarbetat förslag med rumsliga kvaliteter inifrån och ut. Tävlingsbidraget övertygar om att skolan har alla förutsättningar att bli ett rikt tillskott till Lunds övriga gymnasier, en plats där modern pedagogik kan

bedrivas i en öppen, levande och välkomnande miljö. Bebyggelsen och den solvända gården bidrar till att skapa stadsmässighet och nya trivsamma urbana rum för både skolans elever och staden i stort. Med några justeringar kan den vällösta och vackra entrévåningen bli ett generöst utrymme inte bara för pedagogiska lärmiljöer utan även för andra verksamheter då skolan är slut för dagen och på helgen.” Bakom det vinnande bidraget står, förutom arkitekterna Wingårdhs och AART Architects, även Bogl (landskap) , Sweco (trafik) , Skolsprånget (lokalprogram) och WSP (brand). – Med sina 2 000 elever kommer Hedda Andersson Gymnasiet att bli en av Sveriges största gymnasieskolor, då är det lätt att den enskilde helt drunknar och bara blir en i raden. Vi har försökt att rita skolan inifrån och ut. Och i de olika delarna skapa familjära och trygga rum samtidigt som skolan möter staden och inte blir introvert, säger Joakim Lyth, uppdragsledare på Wingårdhs. – Vi ser fram mot att bidra till utvecklingen av Hedda Anderssongymnasiet. Med erfarenhet från undervisningsbyggnader i hela Norden kan vi bidra med djup kunskap och ett stort engagemang, med en tydlig målsättning att skapa ett öppet och inbjudande gymnasium till glädje för elever, lärare och Lund i ett större perspektiv, säger Anders Tyrrestrup, delägare i AART Architects. Som tidigare meddelats har Skanska vunnit uppdraget att projektera och bygga skolan och med arkitekttävlingen avgjord har ytterligare en viktig pusselbit fallit på plats. Nästa viktiga steg i processen blir att färdigställa den nya detaljplanen för området, som förväntas gå ut på samråd efter sommaren eller i början av hösten.


Medlem i

PLATENTUSIASTERNA AB E NGAGEMANG

E R FA R E N H E T

E NTUSIASM

Rörvägen 66, 136 50 Jordbro 08-500 100 20 • info@platentusiasterna.se • www.platentusiasterna.se

ERBJUDANDE Köp ett Novaflexkök och premium vitvarupaket, få 17 000 kr i rabatt* *Gäller vid köp av köksnickerier för minst för 80 000 kr och utvalda vitvaror från Electrolux

JUST NU

Köp ett luckbyte från Novaflex och få en skaftdammsugare på köpet*

Erbjudandet gäller på Novaflex utvalda vitvarusortiment och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-12-31.

*Gäller vid köp av luckbyte för minst 35 000 kr. Gäller så långt vårt lager räcker.

Se vilka försäljningsställen som erbjudandet gäller på: www.novaflex.se


Nya Projekt

April 2018

78

HEMSÖ UTVECKLAR NYTT VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE TILLSAMMANS MED LULEÅ KOMMUN Hemsö förser Luleå med ett nytt vård- och omsorgsboende med 144 platser i den nya stadsdelen Kronan. Investeringen uppgår till cirka 270 miljoner kronor och ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Luleå kommun. Hemsö förvärvade i januari 2017 fem fastigheter som består av fyra äldreboenden och en hälsocentral. Samtidigt erhölls en markanvisning i Luleå avseende ett vård- och omsorgsboende. Det nya

boendet får 144 platser och en uthyrningsbar yta om cirka 12 000 kvadratmeter. Luleå kommun har tecknat ett 20-årigt hyresavtal. – Vi är glada över att vi kan tillgodose kommunens behov av vårdboende. Luleå befinner sig i en intressant tillväxtfas och vi vill gärna bidra till kommunens fortsatta utveckling och dela med oss av vår erfarenhet av att förvalta och uppföra samhällsfastigheter, säger Jonas Jalkander, Hemsös regionchef Nord. Byggstart för vård- och omsorgsboendet blir i maj 2018 och det beräknas stå klart vid årsskiftet 2020/2021.

BOKLOK PLANERAR ATT BYGGA 33 LÄGENHETER I SKEGRIE I det nya området Skegrie öster, i Skegrie, Skåne, ska BoKlok bygga 33 lägenheter. Försäljningen kommer att starta under hösten 2018 och inflyttning är beräknad till hösten 2019. Skegrie öster är ett nybyggnadsområde där en rad olika aktörer kommer att uppföra bostäder under de kommande åren. De nya hemmen från Boklok kommer att vara lägenheter med två, tre eller fyra rum och en yta på 55, 72 respektive 85 kvm. De byggs som bostadsrätter och alla lägenheter har egen balkong eller altan med gräsplätt. – Vi är glada över att kunna erbjuda en annan typ av boendeform än villor, som är den vanligaste bostadsformen här. Det gör att vi kan erbjuda mer till ett redan omtyckt område. Skegrie är en mysig by som har nära till både Trelleborg och Malmö. Pendlingsavstånden är utmärkta samtidigt som man bor nära både natur och hav – här

kan man lätt åka ned för ett kvällsdopp om andan skulle falla på! Att bygga här och kunna erbjuda bra bostäder till ett bra pris känns jätteroligt, säger Martin Berggren, kundansvarig säljare på BoKlok. Försäljningen startar under hösten 2018 och bostäderna fördelas genom offentlig turordningsdragning där en turordningslista upprättas och kunder får välja den bostad som passar dem bäst utifrån det turordningsnummer de tilldelats. Förskola och F-6-skola finns bokstavligen runt knuten för de nya bostäderna i kvarteret BoKlok Landskapet och här planeras också för en helt ny förskola och skola, samt en idrottshall och en bollplan. Lekplatser finns runtom hela Skegrie och området är mycket barnvänligt. Till Trelleborg och Malmö tar man sig enkelt. Med bil nås Malmö C på 15 minuter och Trelleborg på cirka 7 minuter. Inne i centrala Trelleborg finns också ett stort serviceutbud såsom mataffärer, vårdcentral, restauranger & caféer, biograf m.m.


www.icell.se

ISOLERING AV CELLULOSA NATURLIG & MILJÖVÄNLIG

170 mm

• iCell Skiva är en miljövänlig isoleringsskiva av cellulosa, den används som tilläggsisolering eller inom nybyggnationer. • Cellulosaullens hygroskopiska och ljuddämpande egenskaper bidrar till att byggnaden andas, blir sundare och tystare. • iCell Skiva är lätt att hantera, dammar minimalt, inget kli eller andra irritationer. • iCell AB är ett svenskt företag med miljövänlig produktion i Älvdalen

0200 - 210 300

145 mm 120 mm 95 mm 70 mm 45 mm

livsstil för grön energi

Glöm att motionera jordfelsbrytaren... Glöm onödiga strömavbrott!  Automatisk periodisk motionering utan att strömmen bryts i anläggningen

 Automatisk återstart efter tillfälligt fel  Enheten känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen

08 594 118 30| info@mwa.se

www.mwa.se


Nya Projekt

April 2018

BANBRYTANDE HÖGHUSARKITEKT TILL TRÄ & TEKNIK Londonbaserade Kevin Flanagan har ritat några av de senaste årens mest publicerade kontors- och bostadskomplex. Nu vill han bygga i trä. Kevin Flanagan föddes i Montreal, Kanada men lämnade hemlandet för att utbilda sig till arkitekt. Arkitektutbildningen tog honom till städer som London, Texas och Rom men han insåg tidigt att det var de högsta husen som lockade och reste därför till New York för att arbeta. En av Flanagans mest utmärkande förmåga som arkitekt är att han ur platsens urbana sammanhang alltid lyckas generera en lättläst idé och tydlig form, kommunicerbar på kilometers avstånd. – Jag gillar höghus, förklarar han.

80

Idag är Flanagan partner i PLP Architecture i London och har under sina 30 år som arkitekt skapat flertalet prisbelönade byggnader i flera av världens metropoler. Nu vill han dock nyttja nya material till sina massiva kreationer och trä är det som lockar mest. Än så länge har Flanagan ritat tre skyskrapor i massivträ, Oakwood Timber Tower 1, 2 och 3. Det första var tänkt för en tomt i centrala London, i direkt anslutning till det brutalistiska 70-talskomplexet The Barbican. – Vi föreställde oss en dryga 300 meter hög skyskrapa, Londons högsta, huvudsakligen konstruerad i trä. Materialet skulle ha hämtats från miljöcertifierade skogar i Europa, på bara två timmar hade skogarna kunnat producera allt det virke vi behövde. Förutom den fristående skyskrapan planerades även påbygg-


Nya Projekt

April 2018

nader på de kringliggande taken, en lösning som hade möjliggjorts av träets vikt. – Korslaminerat trä är ett lätt material. Det kan adderas till befintliga strukturer, förtäta och skapa stadsliv, utan att åsamka ursprungsbyggnaden skada, något som nu sker allt mer i Europas tätbefolkade storstäder, förklarar Flanagan. Bygger du lätt kan du också bygga högt. Om torn 1 var en mer konventionell byggsatslösning, med prefabricerade trämoduler staplade på varandra, var torn 2, avsett för en långsmal tomt någonstans i Holland, en intrikat korgstruktur där den bärande fasadens dubbla spjälverk lätt kunde förlängas ifall fastighetsägaren önskade addera ytterligare våningsplan. – Det krävs knappt en femtedel så många lastbilsleverenser som för motsvarande byggnad i betong och byggtiden kan kortas med tre fjärdedelar. Plus att det ju renar istället för att förorena. Inte heller torn 2 har realiserats och nu gör Kevin Flanagan ett tredje försök, den här gången i samarbete med Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Även den här tomten ligger i Holland. – Mycket är fortfarande i planeringsstadiet, men vi siktar på 35 våningar, en höjd på runt 130 meter. De tekniska förutsättningarna finns. Det är snarare planbestämmelserna på platsen som avgör om det blir av eller inte. Men även ett inställt projekt är till stor nytta, menar Flanagan. – Oakwood Timber Tower 1 var aldrig tänkt att bli verklighet. Den var ett experiment i syfte att bekanta sig med den nya tekniken. Varje projekt genererar kunskap som man kan ta med sig in i nästa. Träindustrins framsteg de senaste åren går hand i hand med miljömedvetenhet och viljan att bygga grönare. Flanagan menar dock att framtidens byggnader inte bara kan vara miljömedvetna i val av byggnationsmaterial, även insidans funktioner är ett område Flanagans firma ligger i framkant. – Vårt kanske mest omskrivna projekt är The Edge, finansrådgivarna Deloittes huvudkontor i Amsterdam, säger han. Det är den grönaste kontorsbyggnaden i världen men också den mest uppkopplade. Det finns inga fasta arbetsplatser, 2500 anställda delar på hälften så många platser, men med hjälp av en specialframtagen app kan du anpassa varje plats, nästa gång du slår dig ner ställs dina preferenser in automatiskt, vilken ljusstyrka där ska vara, höjden på skrivbordet, med mera. Om The Edge speglar framtidens kontor, som nästan är helt självförsörjande på el och vatten, ger Flanagans experiment med träkonstruktioner en vink om byggsektorns morgondag. – I takt med att pappersindustrin tappat marknadsandelar har träindustrin tvingats hitta nya avkastningsområden, något som påskyndat produktutvecklingen på byggsidan.

81

Bild: Arkitektgruppen

MVB BYGGER FÖR FLER ELEVER I HELSINGBORG Nu ska ytterligare 200 elever beredas plats på Västra Berga skola i Helsingborg. Fastighetsförvaltningen har gett byggföretaget MVB i uppdrag att uppföra en ny skolbyggnad som komplement till befintliga. Den nya byggnaden kommer att rymma fler klassrum och lokaler för musik, hemkunskap, bild och skolbibliotek, en ny skolrestaurang och matsal samt skolans administration, personalrum och skolhälsa. Byggnaden förbinds till en av de befintliga och byggs i två våningar med fasad i rött tegel. Entrén får en fasad i vit, vågformad betong. Det kommer även att anläggas en ny skolgård med grönytor och lekutrustning. – Vi är väldigt glada över att Helsingborgs kommun har gett oss förtroendet att bygga den nya skolan. Det känns bra att få vara med och skapa framtidens skolmiljöer. Det är viktigt att vi ger våra barn en inspirerande och trygg plats för inlärning, säger Thomas Ellkvist, VD för MVB Syd. MVB är sedan många år etablerade i Helsingborg och har bland annat byggt Helsingborg Arena. Företaget har även byggt många skolor genom åren, bland annat Emiliaskolan i Landskrona som var Sveriges första passivhusskola. Idag har företaget skolprojekt på gång i Oxie, Skurup, Trelleborg och Laholm. – Vår erfarenhet av att bygga skolor har gett oss värdefulla erfarenheter. Till exempel vikten av att personal och elever får vara delaktiga i skolans utformning. Västra Berga skola kommer dessutom att byggas under pågående skolverksamhet. Det ställer alltid lite extra höga krav på hänsynstagande och säkerhet, säger Fredrik Schjöld, arbetschef MVB Syd. Entreprenaden är värd ca 41,5 miljoner kronor och påbörjas omgående. Den nya skolan ska vara inflyttningsklar augusti 2019 och kommer då att ha plats för 500-550 elever.

elbolaget Elbolagsgruppen – Din lokala samarbetspartner Kalmar, 0480-310 41 - info@elbolaget.net - www.elbolaget.net


Nya Projekt

April 2018

82

Bolidenplan – ett citynära läge mellan Årsta och Globen

HSB PÅBÖRJAR PLANARBETE FÖR 440 LÄGENHETER PÅ BOLIDENPLAN Med grönska, lugn och närhet till kollektivtrafik och city, blir Bolidenplan ett av Stockholms bästa lägen. Här bygger HSB 440 bostadsrätter i triangeln där Årstastråket, Globenområdet och Enskede Gård möts. Bolidenplan ligger söder om Söder, i det östra hörnet av Årstastråket. Globens tunnelbane- och tvärbanestationer med förbindelser till hela Stockholm ligger bara ett par hundra meter bort. HSB planerar 310 bostadsrätter på Bolidenplan, samt 130 bostadsrätter på Konstgjutarvägen mitt över gatan. Fastigheterna kommer att innehålla lägenheter, lokaler och en förskola. – Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda våra medlemmar ett så här fint citynära läge, strax söder om Södermalm. Det blir ett trevligt område med närhet till service, restauranger, förskolor och skolor, säger Stig Ahlén, affärsutvecklingschef på HSB Bostad. Den nya bebyggelsen integreras med den befintliga som består

av lamellhus, punkthus och äldre villor. Arkitekturen blir varierad med skiftande höjder, material och former. Ett nytt levande torg kommer att fungera som Bolidenplans kärna och naturliga samlingspunkt. Målet är att Bolidenplan ska bli en grön och hållbar kvartersstad med fokus på miljö och klimat. De nya kvarteren är omgivna av flera befintliga gröna parker, närmast ligger Lindeparken med fotbollsplan och lekplats. En helt ny skola (F–9), förskola och idrottshall byggs intill området. Bolidenplan blir en del av den nya Söderstaden, där även det närliggande Slakthusområdet ingår. Söderstaden kommer att bebyggas och utvecklas till flera nya spännande stadsdelar med restauranger, service och aktiviteter. HSB bygger på Bolidenplan i flera etapper. Först ut är 130 bostadsrättslägenheter i fem hus på Konstgjutarvägen, med preliminär säljstart hösten 2019. Sedan följer 180 plus 130 bostadsrättslägenheter i olika etapper i tre hus på Bolidenplan. Lägenheterna blir 1-5 rok. Totalt planeras Bolidenplan få 500 nya bostäder, lokaler, förskolor och restauranger.


Nordens största leverantör av tillfälliga byggnader, tält, Nordens största leverantör presenningar och hallar

av tillfälliga byggnader, tält, presenningar och hallar +46 (0)8 649 80 80 • sales@obwiik.se • www.obwiik.se

NY PATENTERAD PRODUKT VID +46 (0)8 649 80 80 sales@obwiik.se RÖRBYTEN +46 (0)8 649 80 80

sales@obwiik.se

www.obwiik.se

www.obwiik.se

Spara tid och pengar på rörinstallationer med PS kanalen! Snabb, snygg och diskret! PS kanalen är alternativ nr 1 där rör ska finnas men inte synas. Fäst kanalen, klicka i rörhållare, dra in rören, sätt på locket, klicka fast hörnen, Klart! Montering har aldrig varit smidigare!

www.ps-products.fi - info@ps-products.fi - +358 (0)40 358 9151


Nya Projekt

April 2018

EPICENTER EXPANDERAR: ÖPPNAR I AMSTERDAM MED EDGE TECHNOLOGIES Epicenter expanderar till Amsterdam och öppnar ett innovationshus i fastigheten EDGE Olympic, mitt i Amsterdamdistriktet Zuidas. I samband med öppningen blir Epicenter också partner till techbolaget EDGE Technologies, prisad som utvecklare av den mest hållbara och smarta byggnaden i Europa – The EDGE. De första medlemmarna i Epicenter Amsterdam flyttar in under maj månad. Epicenter och EDGE Technologies utvecklar tillsammans en ny generation av teknikdrivna, hållbara innovationshus där arbetsmiljö och upplevelser möjliggör innovation genom samarbeten. Här är alltifrån etablerade storföretag, snabbväxande bolag och entreprenörer som vill utveckla sin digitala affär välkomna. – Vi hoppas att Epicenter kan skapa en kreativ arena för digital innovation som bidrar till ökad tillväxt i Amsterdam på samma sätt som i Stockholm. Ett nytt Epicenter i en ny stad skapar också fantastiska möjligheter för våra medlemmar att växa och utvecklas. Etableringen i Amsterdam ger våra 4 000 svenska medlemmar en landningsbana för etablering i Benelux.Tillsammans med EDGE Technologies skapar vi en miljö, ett digitalt innovationshus, man inte hittar någon annanstans, säger Patrick Mesterton, vd och medgrundare Epicenter. I partnerskapet ansvarar EDGE Technologies för utvecklingen av fastighetens funktioner med fokus på hälsa, välbefinnande och hållbarhet. Detta görs med både IoT och AI teknik. Epicenter, som gjort sig känd som en mötesarena för digital innovation, ansvarar i sin tur för utvecklingen av upplevelsen där lärande, samarbete och medskapande står i centrum. Allt enligt samma framgångsrika modell som i Stockholm där innovationslabb, industrievent, utbildningsprogram och flexibla arbetsplatser är en del av erbjudandet. – Sättet vi människor arbetar på förändras snabbt. På EDGE Technologies utvecklar vi fastigheter som både fyller dessa nya behov men vi tar också sikte på framtiden. I Epicenter har vi hittat en partner som precis som oss förstår att innovationer växer bäst

84

i samarbete. Jag ser fram emot att följa hur vi tillsammans kan skapa ett än mer intressant innovationshus för EDGE Olympics alla företag och entreprenörer, säger Coen van Oostrom, vd och grundare, EDGE Technologies. Totalt utgör EDGE Olympic 11 000 kvadratmeter. Samarbetet och partnerskapet är Epicenters första steg utanför Sveriges gränser. Målsättningen är att fortsätta expansionen och etablera Epicenter i fler städer världen över. OM EPICENTER

• Epicenter har idag drygt 4 000 medlemmar. Epicenter värderar att alla medlemmar bidrar med sin kunskap, samarbete och autenticitet. Bland Epicenters medlemmar finns idag globala storbolag som Volvo, SEB, Microsoft, Google for entrepreneurs och snabbväxande digitala bolag såsom Fishbrain, Star Stable och Resolution Games. • I Epicenter Amsterdam öppnas även en restaurang och ett kafé. Båda drivs av svenska YUC och det blir deras första etablering utanför Sverige. YUC har vidareutvecklat sitt koncept med inspiration från hela världen vilket passar Epicenter. OM EDGE TECHNOLOGIES

• EDGE Technologies är ett fastighets- och teknikföretag som utvecklar extraordinära byggnader med målet att förbättra hälsan för människor. Genom att sätta ihop ett team av individer med mängder av erfarenhet, både från fastighets- och teknikbranschen, vill EDGE Technologies förändra sättet att bygga. Miljön ska vara smartare och mer miljöanpassad med ett fokus på fastigheternas användare. • EDGE Technologies ägs av OVG Real Estate, ett multinationellt företag med kontor i Amsterdam, Berlin, Hamburg och New York. OVG Real Estate inkorporerar en teknikdriven plattform för sina fastigheter som finns över hela världen. På företagets lista över framgångsrika projekt finns bland annat världens smartaste och mest hållbara kontorsbyggnad, The Edge i Amsterdam.


FRM

Ett steg närmare vår vision.

FAST Engineering är ett familjärt brand- och riskkonsult-

Vi på FAST Engineering introducerar nu ännu ett verksamhets-

bolag specialiserat på byggnadstekniskt brandskydd och riskhantering. Vi är kända för vår nära relation till våra kunder,

våra vassa lösningar samt vårt flexibla arbetssätt. Vi arbetar främst mot byggherrar, fastighetsägare, nyttjanderättshavare (hyresgäster) och entreprenörer men även andra konsulter såsom arkitekter, konstruktörer samt försäkringsbolag och

myndigheter. Vi finner en stor glädje i vårt arbete, att arbeta tillsammans med varandra och våra kunder. Därför utför vi arbetet med ett stort engagemang och driv. Vår vision är att hitta kreativa lösningar för alla, överallt.

Idag arbetar vi med:

område, Fire Risk Management (FRM). Det innebär att vi kan vi sluta cirkeln och erbjuda en komplett helhetslösning inom brand och risk. Vårt FRM-team är vår spjutspets kring förvaltningsfrågor och

hanterar allt från upprättande av SBA till upphandling av avtal och löpande byggnadstekniska spörsmål. FRM-teamets stora styrka är att de sitter som spindeln i nätet av vår totala kompetens och kan därmed stötta våra kunder i alla skeden oavsett om det gäller planprocess, projektering, riskhantering, förvaltning, eller försäkringsupphandling. Med vårt FRM-team har du alltid en partner som kan stödja, hantera, eller rådgiva kring brand och risk i alla dess avseenden. Vi fortsätter mot ett uppfyllande av vår vision. Med FRM har vi tagit ytterligare ett steg närmare.

Projektering

Utredning/Analys

Kontroll och besiktning

Risk

Inventering

Utbildning

Underwriting Support

Brandfarlig och explosiv vara

Vi är med dig hela vägen. Läs mer på www.fasteng.se

Komplett sortiment för en säker och trygg byggarbetsplats

Byggstängsel Shaped Guard 105m med prisgaranti

Kravallstaket plattfot med reflex

105m Vikgrind Kit med prisgaranti Mobil Jet-Gate

Mobil Rotationsgrind Cobra

• • • • •

Omgående leverans CE-märkta och ISO 9001 & 14001 Vikgrindar öppnar/stänger på 5sek. Valfritt ID06-system Kvalitét: standard till premium

KONTAKTA OSS: tel. 0371-33500 epost: bygg@demex.se www.demex.se


Nya Projekt

April 2018

86

Bild: Arkitema Architects

ARKITEMA GÖR STORSATSNING PÅ TRÄBYGGNAD Under de senaste åren har utvecklingen av träbyggnad gått snabbt och det är nu möjligt att bygga både höghus och stora byggnadskomplex i trä. Som ett hållbart alternativ till betong har trä hamnat i fokus för beställare och arkitekter. Arkitema Architects har därför skapat ett fokusområde för träbyggnad – Arkitema Timber – och inlett ett samarbete med Svenskt Trä och Folkhem. Med Arkitema Timber är målet att bli ännu bättre på att utveckla byggnader i trä och dela kunskapen över gränserna med både kunder och kollegor. Som en del av det nya affärsområdet har Arkitema inlett samarbeten med två av de viktigaste aktörerna inom träkonstruktion i Sverige; branschorganisationen Svenskt Trä och fastighetsutvecklaren Folkhem. Arkitema upplever en växande efterfrågan på arkitekter med träbyggnadskompetens, och vill med det nya fokuset vara med och forma framtidens hållbara städer och byggnader, som i allt högre grad kommer att byggas i trä. Därför har Arkitema inlett samarbetet med Folkhem Trä i flera trähusprojekt, vilket leder till ett unikt kunskapsutbyte med en ledande aktör i träbyggnadsbranschen. Folkhems vd, Arne Olsson, välkomnar Arkitema Timber: – Folkhem har under ett antal år försökt få branschen att förstå vikten av att ställa om produktionen av byggnader i våra samhällen till användning av trä. Trä är det enda förnyelsebara byggmaterialet och har stor påverkan i vår strävan att lösa klimatproblemet. Vi är därför glada över att ett av våra större arkitektkontor som

vi har samarbetat med i många år vågar satsa på framtidens byggande. Grattis till bildandet av Arkitema Timber, säger Arne Olsson, vd Folkhem Trä. STÄRKT SAMARBETE MED VIKTIGA AKTÖRER

En viktig del av Arkitema Timber är ett heltäckande utbildningsprogram som utvecklas i samarbete med Svenskt Trä som har en central roll när det kommer till materialkunskap, bland annat med avseende på träbyggande. Samarbetet skapar en plattform för ömsesidigt kunskapsutbyte där Arkitema kan bidra med erfarenheter från konkreta planeringsprojekt, projektledning och praktisk problemlösning från 100 000 m² träprojekt på den skandinaviska marknaden. – Fördelarna med träbyggnation är många och täcker alla hållbarhetsaspekter. Med trä kan vi skapa hälsosamma, kostnadseffektiva och klimatsmarta lösningar. Därför är jag väldigt glad över att Arkitema tagit ett beslut om en storsatsning på trä och är entusiastisk över att få jobba ännu mer med träkonstruktioner framöver, säger Daniela Grotenfelt, senior specialist inom hållbarhet på Arkitema. Vid Arkitemas fem kontor i Skandinavien utvecklas i dag flera stora projekt med trä som huvudsakligt byggmaterial, bland annat Trähuskvarteret i Ör, Kvarteret Sagan i Ulleråker, Ribbings Väg i Sollentuna, Tiller Skole i Trondheim och Sønder Otting Skole i Haderslev.


0700 822 000 • gmb@stockholmsschakt.se • www.stockholmsschakt.se

076-142 49 45 • info@nordriv.se • www.nordriv.se

Vi visar vägen. I hela Sverige dygnet runt.

www.trafiksystem.com


Nya Projekt

April 2018

88

Bild: Tengbom Arkitekter

MARTINSONS LEVERERAR TILL UNIKT HYBRIDPROJEKT A Working Lab, som utgör Johanneberg Science Park etapp två, ska bli ett kontorshus och innovationsarena på 12 400 kvm med över 400 arbetsplatser. A Working Lab ska också fungera som test- och demonstrationsarena för det nyskapande projektet både under och efter byggprocessen. Byggnadens stomme kommer att utgöras av en hybridstomme av stål, KL-trä och limträ. Stålbalkarna vilar på limträpelarna och KL-träskivorna vilar i sin tur på stålbalkarna. På så vis drar stommen nytta av de bästa egenskaperna hos respektive material. – Genom att kombinera materialens främsta egenskaper skapar vi en mycket stark byggnad, både hållbarhetsmässigt och rent konstruktionsmässigt. Så vitt jag vet är det första gången ett hybridbygge av den här storleken uppförs. Akademiska Hus vill också ha fokus på just trä för en så miljövänlig och hållfast byggnad som möjligt, säger Sam Koski, projektledare vid Martinsons. – Vi vill utmana både oss själva och våra leverantörer till att skapa en innovativ hållbar byggnad och en värdeskapande samverkansmiljö. Vi ser nu fram emot att ha med Martinsons på den här resan, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus. Akademiska Hus är beställare och driver projektet i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, RISE och Chalmersfastigheter. Byggdialog är samverkansentreprenör för projektet. Många olika aktörer jobbar mycket nära varandra under hela

processen, något som leder till ett smidigare flöde hela vägen från planering till färdig byggnad. – Vi är med från projektering och hela vägen in i mål. Eftersom det här sättet att bygga, med hybridstomme, är relativt nytt för oss alla har det varit både lärorikt och utvecklande att jobba tillsammans. Dessutom har vi större möjligheter att komma med synpunkter under resans gång, vilket effektiviserar hela produktions- och montageskedet, säger Sam Koski. Eftersom A Working Lab ligger mitt på Chalmers är utrymmet begränsat. I kombination med hybridstommens egna förutsättningar kräver projektet en hög grad av prefabricering. Allt för att montaget ska kunna ske så smidigt och snabbt som möjligt. – Just samordningen är en stor utmaning, både vad gäller tillverkningen av stommen men också när det gäller leveranser och montage på en begränsad yta. Men genom att ta fram de ultimata lösningarna och dessutom förproducera så mycket som det bara är möjligt, har vi hittat sätt att effektivisera byggprocessen, säger Sam Koski och tillägger: – Hybridbyggen med trä kan mycket väl bli melodin i framtiden. Trä är ett lätt material att jobba med, det är klimatsmart och kräver mindre markarbete. Tillsammans med stålet får vi en byggnad med hög kvalitet och hållfasthet, avslutar Sam Koski, projektledare vid Martinsons. Byggandet av A Working Lab inleddes i maj 2017 och beräknas stå klart för inflyttning sommaren 2019.


SLITSTARKA GOLV med hög hållfasthet och låga underhållskostnader TS Fogfria Golv har lång erfarenhet av skyddsbeläggningar för golv och har stor kunskap av fogfria golvbeläggningar för alla typer av industrimiljöer. Vi har produkter från de enklaste typer av dammbindning till avancerade beläggningssystem med infärgning och kemikaliebeständighet. Vi erbjuder även betongpolering och golvmålning.

Imus AB startade 1995, bolaget sysselsätter ett tiotal anställda och arbetar med tillverkning, industrimontage, underhåll och service till kraft- och processindustrin. Kunderna är bland annat, Ske-kraft, Fortum, Eon och Vattenfall.

070-656 38 42 thomas@tsfogfriagolv.se www.tsfogfriagolv.se

www.imus.nu

Det kompletta golvregelsystemet GO LV • T E RRA SSER • VÄ G G A R • TA K

Förs äl j ni ng: S e h e msida w w w. ni vel l s ys t em . s e H uvudkont or : N i ve l l S yste m AB, F ö rrå d sg a tan 35B, 542 35 M ari es t ad, Tel . 0501- 715 90

Enkelt • Säkert • Flexibelt


Nya Projekt

April 2018

400 STUDENTBOSTÄDER BLIR NÄSTAN 650 646 studentbostäder byggs ovanpå Willys i norra Sorgenfri i Malmö. Två våningsplan rivs och fem nya byggs på med lägenheter. Stadsbyggnadsnämnden beslutade om bygglov DEN 12:E APRIL Redan för ett år sedan gavs klartecken av nämnden att bygga knappt 400 studentlägenheter ovanpå affärshuset på Östra Farmvägen, där bland annat Willys huserar. Då var tanken att bygga bostäder i fyra våningar. Men projektet arbetades om, ytterligare ett våningsplan har tillkommit och den gemensamma innergården har blivit större. Istället för knappt 400 bostäder blir det nu 646 studentlägenheter av varierande storlek, men med merparten un-

90

der 35 kvadratmeter. Rivning av de två affärsplanen och byggstart av bostäderna inleds i maj 2018, och inflyttning planeras till augusti 2020. – Studentbostäder är välkommet i Malmö. De här får en smidig placering nära stationen på Östervärn. Sorgenfri omvandlas från ett industriområde i centrala Malmö och då kommer 650 studenter att bidra till trygghet och stadsliv, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande. – Det behövs fler studentbostäder i universitetsstaden Malmö, samtidigt som norra Sorgenfri är i behov av förändring, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Komfortabla läktarstolar från ALFING Företagshusvägen 5 BOX 44, 244 93 Kävlinge

www.alfingstolar.se


En av Sveriges äldsta gummileverantörer Gummiduk – Gummilister – Plastlister Packningar – Vibrationsdämpare & Slangar

Kuntze & Co AB

Västbergavägen 19 • 126 30 Hägersten • www.kuntze.se

Nils Malmgren AB KLARVENT®

Brandventilatorer räddar liv!

s i toppen v ö h e b m o s n Röklucka tet !" "Vi har de av hisschak r på lager för storleka d r a d n ta s i "Finns leverans" e d n e å g m o

0371-33590 www.nytec.se 0371-335 90 www.nytec.seinfo@nytec.se info@nytec.se

Skruvgatan 1, 333 3333Smålandsstenar Skruvgatan 1, 333 Smålandsstenar


Utomlands blir bioaktiva fasadplattor prisbelönta Nya Projekt och hyllade, men i Sverige har nästan ingen nappat på den självrengörande fasaden

April 2018

92


Nya Projekt

April 2018

93


Nya Projekt

April 2018

SVENSKARNA SENA MED FRAMTIDENS FASADER AV EVA PAULSEN FOTO THOMAS KOLBEIN BJØRK OLSEN

Utomlands blir bioaktiva fasadplattor prisbelönta och hyllade, men i Sverige har nästan ingen nappat på den självrengörande fasaden. I fjol avtäcktes den polsk-amerikanske stjärnarkitekten Daniel Libeskinds första bostadshus i Berlin. Sapphire har hyllats i internationell media som en framtidsblickande byggnad, inte minst på grund av sin självrengörande fasad av 3 600 bioaktiva keramikplattor från den italienska tillverkaren Casalgrande Padana. De självrengörande keramikplattorna inom serien Bios Ceramics är resultatet av ett samarbete med japanska TOTO, som förutom att tillverka badrumsinredningar även satsat stort på utveckling av fotokatalytisk teknologi. En kemisk reaktion som uppstår när plattorna träffas av solstrålar gör att smuts som avgaser och sot lösgör sig och sedan sköljs bort när det regnar. – Titta på en 8-9 år gammal fasad. Det ser för jävligt ut, om du ursäktar. Här får du en fasad som är helt och hållet självtvättande. Det behövs inte mycket regn, naturen sköter det helt och hållet. På det sättet är det en kanongrej! menar Åke Andersson på Kakeldaxgruppen, som representerar Casalgrande Padana i Sverige. Sedan de lanserades har plattorna vunnit priser för sin innovation vid bland andra Architizer A+ Awards i New York, tyska AIT

94

Innovation Awards och italienska ADI Compasso d’Oro. Men trots att de funnits på marknaden sedan 2013 har självrengörande plattor nästan helt gått svenska byggen förbi. Där tar Åke Andersson på sig skulden. – Vi har inte marknadsfört dem tillräckligt. Branschen går så snabbt och vi har inte funnit tid att skaffa kunskap nog att föra ut produkten till arkitekter eller att följa upp. Så vi har kanske misslyckats ibland, erkänner han. Ett av de hinder som legat i vägen för plattornas intåg i den svenska byggbranschen tror han är att traditionen av att jobba med material som tegel, trä, puts och naturlig sten är svår att bryta. Ett annat är det faktum att nanopartiklars påverkan på miljön blivit en omdiskuterad fråga i media. – När man nämner att plattorna innehåller titandioxid drar alla öronen åt sig, det finns ingen arkitekt som vill syssla med det. Men faktum är det är ett av få medel som EU godkänner, till och med i solkrämer. För det andra är partiklarna inkapslade i själva plattan och kan inte frigöras. Det betyder också att plattornas funktion aldrig förminskas, säger Åke Andersson och påpekar: – Det finns annars många produkter som börjar komma in på marknaden, som till exempel självrengörande fönster eller färger, vars funktion tar slut efter ett tag. Tillverkarna själva går till och med steget längre och lanserar >>


Nya Projekt

April 2018

95


– En keramisk platta är oerhört miljövänlig i sig. Du kan egentligen inte få ett annat byggmaterial som är lika återvunnet, säger Åke Andersson på Kakeldaxgruppen

plattorna som en miljövänlig produkt. Enligt TOTO rengör de inte bara sig själva, utan även den omgivande luften. Företaget har gjort en egen uträkning, som visar att 150 kvadratmeter självrengörande plattor släpper ut lika mycket syre som en fotbollsplan full av träd. Huruvida produkten har en positiv påverkan på miljön i stort låter Åke Andersson vara osagt. Däremot vill han påpeka att det finns fler anledningar för den miljömedvetne konsumenten att välja keramik: – En keramisk platta är oerhört miljövänlig i sig. Du kan egentligen inte få ett annat byggmaterial som är lika återvunnet. Och långsamt börjar det faktiskt hända något även i Sverige. Vid entrén till Bo01-området i Malmö bygger Midroc just nu kontorshuset Kajutan, som kommer att bli det första svenska bygget att använda biokeramikplattorna från Casalgrande Padana till sin fasad. Men enligt Anders Blomqvist på Horisont arkitekter, som ritat Kajutan, var valet av just de bioaktiva plattorna lite av en slump. – Egentligen valde vi plattan från en estetisk synvinkel. När vi var nere i Italien för ett par år sedan och tittade så nämnde producenten att man kunde få den med ett självrenande system inbakat i priset. Det känns fullt rimligt att använda dem, det ändrar inte produktens utseende alls, berättar han. Vad han har för förväntningar på plattornas funktion har arkitekten svårt att svara på, särskilt då de fortfarande är så obeprövade i Sverige. – Men det låter ju intressant och det ska bli väldigt spännande att se utfallet. Jag tror helt klart att det här har ett utvecklingspotential.


Nya Projekt

April 2018

98

Bild: Hans Wretling/Higab

BÖRSEN I GÖTEBORG ÅTERFÅR SINA GAMLA FÄRGER I samband med ombyggnad av Kv Högvakten i Göteborg kommer fasaderna i kvarteret att få en mer traditionell färgsättning. Stadshuset får en tidstypisk färgsättning med 1700-talskaraktär och Börshuset återställs till originalkulörer, så som det bedöms ha sett ut 1849 när byggnaden stod klar. Sedan våren 2016 har ett omfattande projekt pågått för att grundförstärka och bygga om Kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg. Syftet är att skapa förutsättningar för att bevara byggnaderna för framtiden samt utveckla och öka tillgängligheten. Under projektet renoveras också alla fasader och fönster. I samband med det har en färgundersökning gjorts för att undersöka husens tidigare kulörer. Undersökningen är genomförd av byggnadsantikvarie på Antiquum tillsammans med målerikonservator på Conservator och arbetet har skett via framskrapningsprover. Resultatet av detta ligger till grund för ändring av fasadernas gestaltning. Det nya förslaget är framtaget i samråd med antikvarier från Länsstyrelsen, stadsbyggnadskontoret och Higab. – När vi fick möjlighet kändes det självklart att undersöka tidigare färgsättning på en sådan intressant och speciell byggnad som Börsen. Det är viktiga historiska kunskaper och dokument som annars skulle riskera att gå förlorade för alltid. Det är också intressant för förståelsen av byggnaderna runt torget och hur de tidigare kompletterade varandra kulörmässigt, trots olika byggnadsår, säger Boel Melin, projektledare inom byggnadsvård på Higab. På Stadshuset, Wenngrenska Huset och Strömska Huset har det dock inte funnits möjlighet att hitta äldre färgskikt på grund av senare omputsningar. Wenngrenska Huset och Strömska Huset får en färgsättning med endast mindre justeringar medan Stadshuset återfår en mer traditionell färgsättning med 1700-talskaraktär. Stadshusets fasader mot torget kommer att målas i

mustigare gula och varmgrå kulörer. När det gäller Börsen är bedömningen att man har hittat den ursprungliga färgsättningen. Fasaderna kommer därför att målas i varmare beige och gråbeige kulörer med rödbruna fönster. – När vi pratar om Börsen är det troligt att de nya kulörerna på vissa sätt omgestaltar fasaden från det vi är vana vid. Men det är min övertygelse att färgsättningen kommer att framhäva fasadens skönhet och tillsammans med de övriga byggnaderna ge en mer historiskt korrekt och estetiskt sammanhållen upplevelse av Gustaf Adolfs Torg, säger Boel Melin. Till årsskiftet 2018/2019 beräknas projekt Högvakten vara färdigt. Mer information om projektet och husens historia hittar du på higab.se.

IQR Contract tillverkar svetsade stålkonstruktioner efter kundens önskemål och krav. Vi har många års erfarenhet av tillverkning av tryckkärl, silos, cisterner, stativeringar, rökgaskanaler, rör, luftkanaler, tankar, pelletsreaktorer, kalkslurry, sandtvättar, filter och mycket mer. – Vi är certiferade enligt ISO 9001 och 3834-2 samt EN1090 www.iqrcontract.se • 0521-610 90


Lättelement fixar taket!

36 års erfarenhet av att lägga pussel.

STRÄCKMETALL FASADER Öppna, strukturella fasader i ”fri form” av sträckmetall i aluminium – valfri pulverlack eller anodisering. Sträckmetall det ultimata valet av material för P-Hus – brand, transparens, trygghet. Dynamisk arkitektur i många svåra former hittar ni hos hofv2 metall AB! Förstahandsval i Sverige för bästa montage av unika sträckmetallfasader i fri form.

0709-50 69 88 • www.hofv2.se

lattelement.se


Nya Projekt

April 2018

100

Bild: LINK arkitektur

LINK ARKITEKTUR VINNER MARKANVISNINGSTÄVLING PÅ RÅÅ, HELSINGBORG LINK arkitektur har i samarbete med Fastighet AB 3Hus och deras systerbolag BAB Byggtjänst AB vunnit en markanvisningstävling för kvarteret Fregatten på Råå strax utanför Helsingborg. På det 16 000 kvm stora planområdet planeras det nu för cirka 60 lägenheter, 14 radhus, b – Tillsammans med LINK arkitektur har vi tagit fram ett helhetsförslag som kommer att göra Rååborna stolta och vi ser fram emot att göra Fregatten till ett av Råås mest attraktiva kvarter. Tillsammans med vårt systerbolag BAB Byggtjänst AB och dess produktionsresurser i ryggen, har vi ett stort kunnande och bred kompetens inom alla typer av bebyggelse, säger Christer Andersson, vd på Fastighets AB 3Hus. Kvarteret Fregatten blir en ny del av Råå med närhet till grönområden, havet och en historisk bykärna. Det vinnande förslaget tar avstamp i områdets historia som fiskeläge och dess småskalighet med variationsrik bebyggelse. En tät, urban miljö med flerbostadshus föreslås längs Landskronavägen medan en mer småskalig radhusbebyggelse vänder

sig mot grönområdet och Öresund. I det mest trafikexponerade läget, förstärks kvarteret med ett högre hus vars gatuplan är tänkt för kommersiell verksamhet. – Vår ambition har varit att skapa byggnader som genom ett tydligt tema skapar en helhet men samtidigt tillåter variation för att ge liv åt kvarteret, säger Marius Lorentzen, uppdragsansvarig arkitekt på LINK arkitektur. Det vinnande förslaget har utformats utifrån målsättningen att certifieras enligt kraven för Miljöbyggnad Silver. LINK arkitektur har bland annat tagit fram långsiktigt hållbara lösningar för att återvinna regnvatten. Detta för att säkra att bebyggelsen tar hänsyn till effekterna av framtida klimatpåverkan, med tanke på områdets närhet till vattendrag och förhållande till grundvattennivån. FAKTA KV FREGATTEN PLATS: RÅÅ, HELSINGBORG OMFATTNING: FLERBOSTADSHUS CA 6 000 KVM, RADHUS CIRKA 1 700 KVM, BUTIKSLOKAL OCH ORANGERI BYGGHERRE: FASTIGHETS AB 3HUS ARKITEKT: LINK ARKITEKTUR


Nya Projekt

April 2018

101

Bild: JuulFrost Arkitekter

IKANO BOSTAD OCH BESQAB UTVECKLAR SKEPPSKAJEN Ikano Bostad och Besqab utvecklar cirka 1 000 nya bostäder i Uppsala och skapar en ny attraktiv och varierad stadsdel. Om allt går enligt plan kan de första boende flytta in år 2022. Tillsammans med Uppsala kommun har Ikano Bostad och Besqab arbetat fram en plan för utveckling av kvarteret Ångkvarnen. Området har tidigare varit plats för att lagra spannmål och producera kvarnprodukter. Utvecklingen är en del av nya Kungsängen där målet är att skapa en blandad stadsmiljö som fungerar som en utvidgning av stadskärnan. – Kvarteret Ångkvarnen är en viktig plats, både för Uppsalas historia och för vår utveckling. När de tomma industribyggnaderna byggs om till välbehövliga bostäder blir det mer liv och trygghet

i ett av Uppsalas vackraste lägen, säger Erik Pelling, kommunalråd Uppsala kommun. Visionen för Ikano Bostads och Besqab är att på egen mark utveckla cirka 1 000 nya bostäder. Området, som kommer att kallas Skeppskajen, ska präglas av sin ursprungliga miljö, i kombination med nya bostadshus och mötesplatser. – Vi hoppas att Skeppskajen, med sitt centrala läge, kommer att bli en viktig del i Uppsalas identitet. Här vill vi bygga bostäder och skapa platser för möten och stadsliv, säger Gerd Comstedt, verksamhetschef för Skeppskajen. Förutsatt att detaljplaneprocessen går enligt plan kommer Ikano Bostad och Besqab att påbörja bostadsproduktion tidigast 2020 med första inflyttning tidigast 2022. Plansamråd beräknas ske hösten 2018.


Nya Projekt

April 2018

102

Bild: Juul Frost Arkitekter

JUUL FROST ARKITEKTER PRÄGLAR FRAMTIDENS HYLLIE Juul Frost Arkitekter sätter ännu en markant prägel på Malmös bostadsmiljö. Byggandet av kvarteret Nanna i den nya stadsdelen Hyllie, markeras med första spadtaget den 9 april. Projektet fokuserar på att bidra till det goda livet för stadens invånare. Med kvarteret Nanna har Juul Frost Arkitekter sammanlagt byggt mer än 800 bostäder i Malmö, varav 500 bostäder i den spirande stadsdelen Hyllie. Kvarteret Nanna har, som Juul Frost Arkitekters övriga Malmöprojekt, fokus på stadens sociala sammansättning, och att koppla ihop stadens urbana och gröna karaktär. Visionen är att skapa bostadsmiljöer, där människor trivs och möts.

Allés urbana karaktär med de rekreativa rummen genom projektets skala och materialitet. Tomten har disponerats med en L-formad byggnad i 4-8 våningar som öppnar sig kring en ”stadsvilla” i 4 våningar mot cykelstråket. Den öppna L-formade byggnaden skapar en kant mot det urbana och öppnar sig mot de rekreativa ytorna, där gården flyter ihop med cykelstråket som ett samlat grönt landskap. Bebyggelsens markanta hörn mot nordost kliver ut i det urbana stadsrummet och gör sig synlig ner längs Hyllie Allé. Bebyggelsen rymmer bostäder av varierande storlek, från små ettor till rymliga familjebostäder med café och mindre butiker i bottenvåningen mot Hyllie Allé.

HEMMET SLUTAR INTE VID HUVUDDÖRREN

– Med våra projekt i Malmö fokuserar vi på, hur man på bästa sättet kan programmera det sociala livet genom arkitekturen. Bostadsstorlekarna varierar, så att det görs plats till människor på tvärs av olika livsfaser och livssätt, åldrar och kulturer. Men hemmet slutar inte vid huvuddörren. Därför integrerar vi både byggnad, landskap och stadsrum. Vi är övertygade om, att det goda livet i staden också inkluderar kvaliteter vid de nära omgivningarna kring bostaden, säger grundande partner och vd Flemming Frost. TRE MARKANTA BOSTADSMILJÖER

Sedan 2008 har Malmö kommun samarbetat med en rad olika byggherrar kring utvecklingen av det nya området Hyllie, som en hållbar och kreativ mötesplats för hela Öresundsregionen. Midroc Property Development valde Juul | Frost Arkitekter till att rita två framtida bostadskvarter, härunder Saga som var färdigt för inflyttning i hösten 2017. Kvarteret Nanna ligger på en av de bästa placeringarna i Hyllie och gränsar till både huvudgatan och ett rekreativt cykelstråk med intilliggande parker. Projektets koncept har varit att koppla Hyllie

ÖVRIGA UPPFÖRDA PROJEKT I MALMÖ :

Juul Frost Arkitekter har tidigare arbetat med växtområdet Västra Hamnen, där bland annat det prisbelönade Media Evolution City i dag står som en kulturell och kommersiell samlingspunkt. Som en del av World Trade Centre Malmö, står det markanta bostadshuset kv Sjöjungfrun med knappt 200 lägenheter i upp till 11 våningar, utvecklat i samarbete med Midroc Property Development och MKB fastighets AB. I Hyllie har arkitektkontoret också ritat kv Hermod, 55 konceptlägenheter som hänvänder sig till den moderna stadsmänniskan, kv Sportsbyn, 127 konceptbostäder som har WHOs Activa Living koncept som huvudkoncept samt kv Särimner, 70 bostäder som snart kommer att realiseras som nära granne till kv Nanna. FAKTA KVARTERET NANNA: PROJEKT: 116 LÄGENHETER BESTÄLLARE: MIDROC PROPERTY DEVELOPMENT PERIOD: 2016–2019 (INFLYTTNING I BÖRJAN AV 2019) AREA: CA 12 500 KVADRATMETER


t

STIL

NY FAVORIT i nyproduktion

HAGA

STORSÄLJAREN

EPOK

STÅTLIG DESIGN för praktfulla byggnader

Utökad produktionskapacitet och fler än 707 000

Aluminiumfönster med träbeklädd insida från Mariannelund sedan 1982

0496-707 00 • www.leiab.se

ROYAL

RAK OCH ELEGANT DESIGN

AL mode LA fås meller kan dräner d dolda för 2+ ingshål 1e 3-glas ller


Nya Projekt

April 2018

104

Bild: BoKlok

GNESTA VÄXER MED YTTERLIGARE 38 LÄGENHETER FRÅN BOKLOK På Österkärv i Gnesta ska BoKlok bygga 38 lägenheter. Försäljningen kommer att starta i slutet av maj 2018, och den 14 maj hålls en informationskväll för intresserade. Beräknad inflyttning är våren 2019. – Det känns jätteroligt att bygga fler bostäder i Gnesta. Vi har sedan tidigare byggt på Folkparksstigen och den första etappen med bostäder här i Österkärv sålde slut nästan meddetsamma! Nu planerar vi alltså för ytterligare 38 lägenheter i Österkärv, som kommer att vara inflyttningsklara om ett år ungefär. Som alltid bygger vi för vanliga människor med vanliga plånböcker, säger Lary Adnan, projektledare på BoKlok. Lägenheterna kommer att ha ett, två, tre eller fyra rum med en yta på 31, 55, 72, respektive 85 kvm. De byggs som bostadsrätter och boendekostnaden för avgift till bostadsrättsföreningen och beräknad ränta blir cirka 4 700 kronor per månad för en tvårumslägenhet. – Vi kan hålla låga priser genom att alltid tänka i stora volymer. Vi bygger största delen av våra hus i fabrik och kan därför

använda rationella och effektiva tillverkningsprocesser. Dessutom minskar vi påverkan på både miljö och klimat och skyddar husen från väder och vind. Det gör att vi kan erbjuda nybyggda hem till en lägre kostnad, säger Lary Adnan. Det nya området, som kommer att kallas BoKlok Bäcken, kommer att byggas i Österkärv, cirka 1,5 kilometer från Gnesta centrum. Här bor man mitt i den sörmländska naturen som bjuder på äventyr för alla intressen och åldrar. I närheten finns också vardagens alla bekvämligheter såsom mataffärer, vårdcentral, förskolor och skolor, samt restauranger och caféer. Med region- och pendeltåg når man Södertälje på 25 minuter och Stockholm C på 38 minuter. Åt andra hållet är Nyköping och Skavsta flygplats endast 35 minuter bort och det finns goda tågförbindelser från Gnesta mot Linköping, Göteborg och Örebro. Bostäderna kommer att fördelas genom offentlig turordningsdragning vid försäljningstillfället i slutet av maj 2018. En turordningslista upprättas och kunder får då välja den bostad som passar dem bäst utifrån det turordningsnummer de tilldelats.


Olive Sverige AB Företagsvägen 9 95433 Gammelstad Sverige

OLIVE SVERIGE AB Företagsvägen 9 95433 Gammelstad Sverige

Telefon: +4670 6292849 Epost: info@olivesverige.se

www.olivesverige.se

TEKNOWARE - NÖDBELYSNING DU KAN LITA PÅ ESCAP – Kondensatordrift • • • • •

ET NYH

Underhållsfritt Garanterad funktion ned till -25 ˚C Snabb återuppladdning Mycket kostnadseffektiv 10 års garanti Miljöbedömd i Sunda Hus

SOLID Hänvisnings- och nödljusarmaturer

• IP65 • Perfekt för tuffa miljöer

Kontakta oss:

Östanvindsgatan 21 nr 33, 652 21 Karlstad Tel. 072 338 0116/17, offert@teknoware.se w w w. t e k n o w a re . s e


Nya Projekt

April 2018

106

Stångåstaden

GRÖNT LJUS FÖR YTTERLIGARE 200 BOSTÄDER OCH FLER FÖRETAG I EBBEPARK Nu finns den sista pusselbiten på plats för att kunna utveckla hela Ebbepark – den nya spännande stadsdelen i Linköping. I arbetet med detaljplanen bröts den fjärde och sista etappen ut för att möjliggöra en snabbare process med de tre första. Nu har även detaljplanen för den sista delen vunnit laga kraft och det innebär att planeringen för hela Ebbepark kan ta ordentlig fart. Ebbepark ska bli en modig, omtänksam och smart del av Linköping. Med en dynamisk blandning av företag och bostäder, restauranger, butiker och samhällsservice kommer området att erbjuda en attraktiv plats att jobba, bo och vistas i. Den sista etappen är bygget av kvarteret Labbet, som ligger i Ebbeparks sydvästra hörn. Här kommer det att finnas en spännande mix av verksamheter i husens bottenvåningar och bostäder ovanpå. Hela Ebbepark är ett samarbete mellan Sankt Kors, som bygger lokaler för företag, och Stångåstaden, som bygger bostäder. – Det är en fantastik milstolpe för Ebbepark att vi nu kan jobba med området som en helhet, säger Fredrik Törnqvist, vd

på Stångåstaden. Det känns bra att vi gav den sista etappen lite mer tid, tack vare det har vi kunnat höja både innovations- och exploateringsgrad i den delen. Det ser riktigt intressant ut. Labbet kommer att innehålla dubbelt så mycket yta för företag som finns idag samt 200 nya bostäder. Idag finns det vårdcentral, apotek och djursjukhus i den här delen av Ebbepark och alla dessa verksamheter kommer att kunna finnas kvar. I och med att området ska byggas i flera etapper så kan de flytta till nya lokaler innan de gamla rivs. – Viktigt att poängtera här är att byggstart av Labbet ligger några år bort i tiden. Vi har tre etapper att sätta tänderna i innan detta, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors. Att vi hittar bra lösningar för våra befintliga hyresgäster har högsta prioritet. Vi har en tät dialog med alla som finns och verkar här så att de som vill ska kunna finnas kvar i Ebbepark. Nu pågår arbete med att ta fram en tidplan för när hela Ebbepark står färdigt. Med den sista detaljplanen på plats finns det förutsättningar för att kunna ta fram ett slutdatum för Linköpings nya spännande stadsdel.

PSG

Byggprojekt enligt CM-modell

Vi genomför byggprojekt tillsammans med byggherren

070-374 70 20

www.projektstyrningsgruppen.se


Hållbar teknik i moderna kökskåpor från Jeven gör energiåtervinning enkel UV-TurboSwing kombinerar den effektiva mekaniska avskiljningen hos TurboSwing med en unik ozonfri UV-ljusrening. Detta gör det till ett komplett filter som effektivt avskiljer både stora och små fettpartiklar samt gaser. Ett filter särskilt lämpligt vid variabla flöden då avskiljningen är konstant oavsett flöde.

Top ventilation for top chefs telefon: 0270-73140 web: jeven.se e-post: jeven@jeven.se


Nya Projekt

April 2018

HSB INTRODUCERAR HÅLLBAR TVÄTTSTUDIO MED VARDAGSRUMSKÄNSLA Med inspiration och insikter hämtade från innovationsarenan HSB Living Lab får de boende i brf Mariedahl en hållbar tvättstudio med extra allt. I tvättstugan i HSBs senaste Mölndals-brf kommer tvättandet att kännas som en bisyssla. – Tvättstudion i brf Mariedahl ska vara ett ställe som främjar möten mellan människor, en plats man söker sig till och där man kan umgås. Målet har varit att skapa en hållbar tvättstudio med vardagsrumskänsla, och det tycker jag att vi har lyckats med, säger Anna Olofsson som är utvecklings- och hållbarhetsstrateg på HSB och har lett arbetet med tvättstudion. Tvärtemot många andra tvättstugor ligger brf Mariedahls tvättstudio ljust och centralt i markplan, som en del i en vinkel på bostadsrättsföreningens gård. Den är omsorgsfullt inredd och får en helglasad dörr och stora fönster, vilket är en viktig hållbarhetsaspekt. – Tvättstudions inbjudande utformning, läge och stora fönsterpartier bidrar till såväl trivsel som trygghet för de boende. Att behöva gå ner i en mörk, öde källare när man ska tvätta upplever många som obehagligt och otryggt. Det slipper man verkligen här, säger Anna Olofsson. INSPIRATION FRÅN INNOVATIONSHUS

Tvättstudion, som har sin föregångare i forskningsarenan HSB

108

Living Lab, är noga utformad för att främja det sociala umgänget mellan grannarna. En del av ytan kommer att bestå av tvättutrustning, medan den andra delen blir mer som ett vardagsrum. Här kommer det att vara mysigt inrett med matta, soffgrupp, tv – och självklart wifi. – Man kan ta med sig barnen eller fika med grannen när man väntar på tvätten. I en vanlig tvättstuga lägger man i tvätten och går tillbaka till sin lägenhet, men här kommer det vara så trevligt att man vill vara kvar, säger Anna Olofsson. Lägenheterna i huset kommer alla att ha egna tvättmaskiner och torktumlare, men i tvättstudion finns flera bra komplement, som bland annat bättre torkmöjligheter, ångstrykningsmaskin/ steamer och mangel. Sådant man inte har i sin egen lägenhet. Det finns också planer på en motionscykel, även det en högst medveten hållbarhetstanke med tanke på de hälsofrämjande effekterna motionerande har. Dessutom planeras ett byteshörn där de boende kan lämna kläder, böcker och mindre prylar som de inte behöver, men som någon annan kanske vill ha. – Även här har vi hämtat inspiration från HSB Living Lab, där de boende spontant satte upp en byteshörna för att enkelt kunna dela prylar med varandra. Vi på HSB har genom alla tider stöttat delningsekonomi på olika sätt och det vill vi fortsätta med. Alla behöver inte ha varsitt exemplar av alla prylar, avslutar Anna Olofsson. HSB Brf Mariedahl, som ligger i Kvarnbyn i Mölndal, är under försäljning. Läs mer om projektet och de lediga bostäderna här.


TRÅDLÖS STYR TILL VILPE® ECO TAKFLÄKTAR. INSTÄLLNING FÖR NÄRVARO/FRÅNVARO/RH/CO2.

VILPE® IDEAL WIRELESS

LÄGRE ENERGIKOSTNAD GENOM BEHOVSSTYRD VENTILATION

5

4

3

• • • • •

6 5

2

Automatisk justering Trådlösa givare och användarkontroll Återbetalningstid under 5 år Sparar el* VILPE® garantier, 5 år motorgaranti

7 4

7

6

3

6

2

1

1

1 Användarkontroll (UP) 2 Styrenhet (CU)

3 Fuktgivare (RH)

VILPE.COM/ECO

4 Koldioxidgivare (CO2)

ANVÄNDNING

• • • •

Renoveringsobjekt och nya hus Ventilation av fuktiga utrymmen Ventilation av garage Förbättring av ventilationen i hela utrymmet

5 VILPE® ECo takfläkt + takgenomföring

* Exempel: en boyta på 120 m2 med behovs-

6 Tilluftsventiler

+ ECo Ideal vs. konstant ventilation med

7 Överluft

2400 kWH per år.

styrd ventilation med takfläkten VIPE® ECo takfläkten VILPE® E, energibesparing på

Besöksadress VILPE Sverige AB Bergkällavägen 32 192 79 Sollentuna

Försäljning och teknisk stöd Tel. 070 511 2020 sales@vilpe.com

Polarfönster AB

Polarfönster AB har levererat kvalitetsfönster från Korpilombolo i över 70 år. Våra fönster tillverkas av norrländsk kärnfura som håller i generationer och tillhör marknadens mest energisnåla. För ytterligare information gå in på vår hemsida eller kontakta per telefon.

www.polarfonster.se Ring: 0977-102 29


Nya Projekt

April 2018

110

Bild: Mir/Snohetta/Under

VÄRLDENS STÖRSTA UNDERVATTENSRESTAURANG ÖPPNAR I NORGE Din resa under vattnet startar när du går nedför trappan och därmed kommer ned till ett djup på fem meter. En stor glasvägg ger dig en unik vy över världen som finns under ytan i havet Skagerrak, den del av Atlanten som ligger mellan Jylland, Bohuslän och södra Norge. Medan du äter middag kan du se flera olika fiskarter simma förbi – kanske också sälar och småhaj. För att inte tala om havet som byter skepnad med vädrets nycker. Undervattensrestaurangen Under ska ligga i Spangereid, Lindesnes kommun i södra Norge och skapas av arkitektbyrån Snøhetta. Projektet har redan väckt stort intresse världen över och har bland annat uppmärksammats av både Time och CNN. Byggandet av restaurangen började i januari. Konstruktionen ska från stranden slutta nedåt ungefär sex meter under ytan. Restaurangen byggs på en pråm, och när den är färdig ska den sänkas ned i havet och fästas i fundament på havsbotten. Arne Marthinsen, projektledare i SubMar Group, som ansvarar för vågberäkningarna och de marina verksamheterna i projektet, förklarar att byggnaden kommer att utsättas för enorma krafter från hav, vågor, väder och vind. Målet har därför varit att utforma en konstruktion som i stället för att utmana de naturliga krafterna kan leva jämte dem. FISKSHOW

Belysning, ljud och lukt kommer att användas för att locka plankton och torsk till området för att det ska hända något utanför glasväggen.

Under ska bli världens största undervattensrestaurang. Illustration: Snöhetta Arkitektbyrå.

– Ett av våra huvudkriterier är att våra gäster ska uppleva något unikt i havet, säger Gaute Ubosta som är delägare till restaurangen. Med hundra sittplatser blir Under världens största undervattensrestaurang. Det är inte bara fisken utanför glasväggen som spelar huvudrollen. Fisken på menyn är minst lika viktig. Kocken på Under är Nicolai Ellitsgaard Pedersen, tidigare chef på den välrenommerade gourmetrestaurangen ”Måltid” i Kristiansand. På Under kan gästerna äta lokala delikatesser, som skaldjur, sjöfågel och vilt lamm som har betat i närheten. Den första februari öppnade bordsbokningen så redan nu kan den nyfikne reservera ett bord på Under inför 2019.


Nyproduktion eller renovering av simbassäng ellerredan renovering av simbassäng Det grönaste alternativetNyproduktion är rostfritt stål, återvunnet upp till 85 % när vi installerar Det grönaste alternativet är rostfritt stål, redan återvunnet upp till 85 % när vi installerar

Nyproduktion eller renovering av simbassäng Det grönaste alternativet är rostfritt stål, redan återvunnet upp till 85 % när vi installerar Stainless Steel

Stainless Steel MADE IN SWEDEN MADE IN SWEDEN

Nyproduktion eller renovering av simbassäng Det grönaste alternativet är rostfritt stål, redan återvunnet upp till 85 % när vi installerar

Stainless Steel Stainless Steel IN SWEDEN MADEMADE IN SWEDEN


Nya Projekt

April 2018

TEGELARKITEKTUR ÄR I FOKUS VID NYA FASTIGHETSINVESTERINGAR I samband med ett nybygge står man ofta inför en mycket stor investering och många komplicerade alternativ med hänsyn till val av lösningar. Med en klimatskärm av murverk och tegeltak får man en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning som uppfyller alla stränga kriterier. Vid alla byggnationer är det viktigt att välja en lösning som ger bästa skydd mot dåligt väder. Både med hänsyn till byggnadens fasad och dess tak. Med andra ord behöver man en klimatskärm som står emot dagens och framtidens klimat. Samtidigt är det viktigt att materialet klarar tidens tand, att priset är rimligt, att det är estetiskt tilltalande och kräver minimalt underhåll. Vid en närmare granskning av murverk och tegeltak ser man att båda lösningarna uppfyller alla nämnda krav.

112

STÅR KVAR I MER ÄN 100 ÅR OCH ÄR KLIMATSÄKERT

Både murverk och taktegel består under en tid som ligger i den absoluta elitserien. Erfarenheten har visat att murverk består under flera hundra år och tegeltak, i praktiken, vanligtvis mer än 40 år. Hur ser det ut om vi reser in i framtiden och begrundar utmaningarna med sämre väder? Klimatet förväntas i framtiden att bjuda på bl.a. ökad nederbörd samt fler och kraftfullare stormar. Eftersom murverk och taktegel har gjort en lång resa genom världshistorien, åtnjuter vi idag en stor kunskap om deras hållbarhet under sådana väderförhållanden. Se bara på alla gamla höghus, byggda av tegel, som man hittar i världens storstäder. Vädret som påverkar höghusens toppar motsvarar den klimatpåverkan som man i framtiden förväntar sig vid jordytan. Dessa byggnader berättar historien om en klimatskärm med uttalad tålighet.


Nya Projekt

April 2018

DET ÄR INTE DYRT

I samband med stora och långsiktiga investeringar är det viktigt att ta hänsyn till totalkostnaden. Vad är de totala bygg-, drifts- och underhållskostnaderna för fasad och tak? En totalekonomisk beräkning visar att byggkostnader för murverk historiskt sett ligger på andra plats jämfört med till exempel glas/ stål och trä. Lägger man sedan till kostnaderna för underhåll, baserat på vägledande empiriska beräkningar från Teknologisk Institut og Murværkscentret, är tegelfasader redan efter 10–15 år totalekonomiskt sett mest gynnsamma. Resultaten grundar sig på mycket små behov av löpande underhåll under fasadens fulla existens. Motsvarande beräkningar gäller även för tegeltak. När man granskar Boligejernes Videncenters (fastighetsägarnas kunskapscentrum) beräkningar av totalkostnad för olika tak (material och montering), ligger tegeltak i medianen mellan koppartak/skiffertak och takpapp/stålplåtstak. Här är det stor skillnad på hur länge de olika taklösningarna består. Även behovet av underhåll skiljer sig mycket åt. Tegeltak har, liksom murverk, ett mycket lågt underhållsbehov och är mycket beständigt. Totalekonomiskt sett är det alltså mycket fördelaktigt. Svaret är således; nej! Det är absolut inte dyrt att välja murverk och taktegel!

113

Kvarteret Cementen är en stadsdel som växer fram i Limhamns Sjöstad och utvecklas av Skanska. Eitech har vunnit förtroendet att ansvara för samtliga elinstallationer i fyra stycken av lägenhetskomplexen inom kvarteret. Byggnader om totalt närmare 400 lägenheter, med stort fokus på miljösmarta lösningar. – Idag medverkar Eitech i fyra stora kontorsfastighetsprojekt i Malmö. Projekt som befinner sig i olika faser och med varierande tekniska utmaningar. Men med en gemensam nämnare; att bygga miljö- och energismarta hus, förklarar Jonas Syréhn som är enhetschef i Malmö inom Eitech Electro AB.

DET ÄR HÅLLBART OCH VACKERT

Med lärdomar från tidigare erfarenheter finns det idag ett starkt fokus på att renovera och bygga med beständiga material som inte innehåller eller utsöndrar farliga ämnen, som produceras effektivt med minimalt spill och kan återanvändas vid behov. – Tegelprodukter lever fullt upp till dessa kriterier. Tegel tillverkas av lera, luft och vatten på grundval av hundraåriga erfarenheter och bränns idag på moderna och effektiva produktionsanläggningar, berättar Gitte Krusholm Nielsen, vd på Byggitegel.se. Därmed är vägen banad för en långtidshållbar, beständig och vacker klimatskärm. – Nu för tiden ser vi ett växande intresse för tegelbranschens produkter. Det kan säkert tillskrivas ett ökat fokus på hållbara och beständiga lösningar. Dessutom spelar det en stor roll för många, att slutresultatet är estetiskt tilltalande och mycket vackert, tillägger Gitte K. Nielsen.

EITECH INSTALLERAR I TVÅ NYA KONTORSFASTIGHETER I MALMÖ Foajén och Cementen är två goda exempel när Eitech fortsätter att vinna uppdrag inom byggsektorn i Skåne-regionen. Uppdrag med ett gemensamt ordervärde om cirka 40 miljoner svenska kronor. Det nya kontorshuset Foajén ligger precis vid Malmö Centralstation och avser nybyggnad av kontor samt lokaler på cirka 9 000 kvadratmeter. Beställare är HENT Sverige AB och byggnaden ägs av Jernhusen. I Eitechs åtagande ingår bland annat kanalisation, kraft, belysning, brand-/utrymnings-/inbrottslarm, passagekontrollsanläggning, data-/mobilnät samt solcellsanläggning. – Eitech kommer att med egna projektörer utföra en detaljerad 3D-projektering av samtliga installationer. Projekt Foajén ligger helt i linje med vår satsning inom byggsektorn i Skåne i allmänhet, samt på smarta installationer för större kontors- och lägenhetsfastigheter i synnerhet, säger Magnus Karlsson, regionchef Eitech Electro AB.

RIKSBYGGENS BONUM BRF PEPPARMYNTAN INVIGDES DEN 10:E APRIL Tisdagen den 10 april klipptes bandet till 47 nya bostäder i Bonum Brf Pepparmyntan i Örebro. På plats under invigningen var bland andra kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson och blivande boende i Bonum Brf Pepparmyntan. Med ett oslagbart läge i Sörbyängen med närhet till natur, golfbana och matbutiker står nu 47 lägenheter i Bonum Brf Pepparmyntan klara. Bonum är Riksbyggens koncept för seniorboenden och vänder sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år och där hållbarhetsfrågorna är centrala, både miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. – Det känns fantastiskt roligt att vi nu kan starta inflyttningen i Bonum Brf Pepparmyntan. Våra seniorbostäder erbjuder ett bekvämt och lättskött boende som det samtidigt är enkelt att vara social i – här finns både samlingslokal och övernattningsrum, säger Elin Sjöstrand Olander, regionchef på Riksbyggen. Sörbyängen är en snabbt växande stadsdel i södra Örebro. Här finns en blandning av bostäder i form av småhus och flerbostadshus, hyresrätt, studenthyresrätt och äganderätt. Sörbyängen är på många sätt både en del av Örebro centrum och en naturnära stadsdel präglad av närheten till de stora grönområdena söder om staden. Bonum seniorboende gör det enkelt att leva aktivt långt upp i åldrarna och har blivit mycket populärt. Idag är Riksbyggen den aktör som levererar flest nya seniorbostadsrätter på marknaden. I Bonum Brf Pepparmyntan finns fortfarande enstaka lägenheter kvar till försäljning. – En av framgångsfaktorerna bakom Riksbyggens Bonumkoncept är också att vi stannar kvar och förvaltar husen när de är klara. På plats finns Bonumvärden som kan hjälpa de boende med praktiska saker vilket är oerhört uppskattat, säger Elin Sjöstrand Olander.


Nya Projekt

April 2018

114

Brf Viva, Åhusen Bild: Ytong

EFFEKTIVT BOSTADSKONCEPT SOM BASERAS PÅ YTONG FRÅN KÄLLARE TILL VIND Byggmäster, som är ett dotterbolag i Erlandsson-koncernen, uppför just nu toppmoderna flerbostadshus i Brf form på Lindbacken i Uppsala. Produktionen leds av Erlandsson Bygg i Öst AB. Bärande struktur, ytterväggar och golv består av samma energisnåla och diffusionsöppna Ytong lättbetong. ”En enkel konstruktionslösning med minimal risk. Vi får byggt mer med mindre personal”, framhåller man från Erlandsson Bygg i Öst AB. Det sparar värdefull arbetstid att hela stommen kan byggas med samma grundläggande element, tillverkade i samma massiva och hållbara material. Därför har Xella utvecklat ett enkelt huskoncept som går ut på att hela stommen byggs av energieffektiv Ytong lättbetong. Materialet består uteslutande av naturliga och oorganiska basmaterial – kalk, sand och vatten. Förutom att underlätta för entreprenörerna på byggplatsen rent praktiskt, förenklar konceptet konsultens uppgift eftersom produkterna redan från början har alla nödvändiga godkännanden och uppfyller de byggnormer som krävs. Ytong lättbetong är även ett diffusionsöppet material som bidrar till en sund och behaglig inomhusmiljö för slutanvändarna. MINIMAL RISK FÖR ENTREPRENÖREN

Byggmäster är ett dotterbolag till Erlandsson-koncernen, som framgångsrikt tillämpar konceptet i sina bostadsprojekt. Förutom bostäder uppför Erlandsson-koncernen även byggnader för industri, handel och kontor, och har stora entreprenader över hela Sverige. Just nu är Byggmäster engagerat i att uppföra 49 flerbostadshus, Åhusen, för Brf Viva, Ängla och Lycka i Lindbacken, Uppsala.

Projektet leds av Erlandsson Bygg i Öst AB, 1 av 6 geografiska områden för byggverksamheten i Erlandsson-koncernen. Bärande struktur, ytterväggar och golv byggs i Ytong Massivelement som limmas ihop med Ytong Fix P. Hela projektet beräknas vara slutfört under våren 2018. – Vi har goda erfarenheter av denna lösning och av att arbeta med Xellas huskoncept. Att bygga med Ytong lättbetong är tekniskt enkelt och ger minimal risk för förseningar och fel. Vi får mer byggt med mindre personal, säger Morgan Österlind, vd för Erlandsson Bygg i Öst AB och ansvarig för dotterbolaget Byggmästers verksamhet i Uppsala. PERFEKT FÖR DET SVENSKA KLIMATET

Ytong lättbetong passar utmärkt som byggnadsmaterial i det svenska klimatet, med mycket fukt och nederbörd året runt, förklarar Morgan Österlind: – Eftersom materialet är diffusionsöppet finns det ingen risk att fukt stängs inne i konstruktionen och stommen kan slutas tidigt i processen. Men det är samtidigt fördelaktigt för slutanvändarna, som får ett mycket behagligt inomhusklimat när husen är klara. Ytterligare en fördel med att använda Ytong lättbetong i golven är att materialet ger goda akustiska egenskaper åt lokalerna och stegljudet reduceras märkbart. Fredrik Johansson, vd för Xella Scandinavia, säger avslutningsvis: – Vi är den enda leverantören i Sverige som kan erbjuda denna typ av integrerade systemlösningar för hela stommen. Dessutom erbjuder vi konsulttjänster när det gäller utformningen av golvelement och montering på byggplatsen. På så sätt fungerar vi som totalleverantör för våra partners.


@depalmaworkwear

FOR A NEW GENERATION OF CRAFTSMEN depalmaworkwear.com


Nya Projekt

April 2018

NYA KVARTER MED 600 BOSTÄDER LÄNKAR ARENASTADEN TILL GAMLA RÅSUNDA Byggnadsnämnden i Solna godkände den 25 april den nya detaljplanen för nya kvarter längs Dalvägen i Arenastaden. Därmed skapas möjligheter för 600 nya bostäder och förskola, men också fler arbetsplatser i nya kontorslokaler och restauranger, caféer och servicebutiker. De nya kvarteren utformas för att förmedla övergången mellan Arenastadens höga och varierade storskalighet och gamla Råsundas mer sammanhållna, klassiska stadsskala. Detaljplanen innebär två nya bostadskvarter med möjlighet till cirka 600 nya bostäder och ett nytt kontorskomplex samt möjlig utökad byggrätt i höjd för två befintliga byggnader. Cirka 25 procent av bostäderna kommer att vara större lägenheter som passar till exempel flerbarnsfamiljer. – De nya kvarteren stämmer väl överens med vår ambition att Arenastaden växer fram som en blandad stadsdel med bostäder, förskola, service och kontor med närhet till grönområden. Liv och rörelse både dag och kväll ger en aktiv och trygg stadskänsla, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad. I ett tidigare förslag till detaljplan ingick parkering längs Dalvägens

116

västra sida vilket hade medfört att ett antal träd i utkanten av Vasalundsparken hade behövt tas ned. Hänsyn har tagits till synpunkter som inkommit och i den godkända detaljplanen har delar av parkeringen tagits bort vilket innebär att träden kan stå kvar. – Det här är ett tydligt exempel på vikten av att lämna synpunkter under samråd så bra förslag kan göras ännu bättre. I detta fall genom att användandet av parkmark begränsas, säger Torsten Svenonius, byggnadsnämndens ordförande, Solna stad. NÄRHET TILL TUNNELBANA, PENDELTÅG OCH TVÄRBANA

I Arenastaden möts pendeltåg, tvärbana och – och om några år – den nya tunnelbanan. 2024 beräknas den nya gula tunnelbanelinjen vara klar, som förbinder Arenastaden med Odenplan och T-centralen, där Dalvägen får en egen tunnelbaneuppgång. CYKELBANA OCH BREDARE GÅNGBANA

För att öka framkomlighet och tillgänglighet kommer Dalvägens västra sida få en ny cykelbana, och på den östra sidan breddas gångbanan. Förslaget till detaljplan kommer att lämnas till kommunfullmäktige för fastställande den 28 maj.


OLOFSSONS MÅLERI – DET MODERNA MÅLERIFÖRETAGET MED TRADITION

08-87 40 70 • info@olofssonsmaleri.se • www.olofssonsmaleri.se

GRUSKUNGEN Behöver du köpa maskin?

KONTAKTA OSS!

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner • GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND

• TRANSPORTBAND • KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR

• MATARE • TUNNELMATARE

Vi servar, reparerar och hyr även ut KEESTRACK

WWW.GRUSKUNGEN.SE Boklunds Åkeri AB l Berga Mariedal 1, 542 92 Mariestad l 070-333 85 05 l boklund@gruskungen.se


Nya Projekt

April 2018

NORDENS FÖRSTA P-HUS I TRÄ VÄCKER INTERNATIONELLT INTRESSE Träbyggnadsintresset har ökat stort i hela världen. Den 11-13 april var Yvan Ikhlef från AIX på International Wood Construction Forum i Dijon och föreläste om nordens första parkeringshus i trä – Kv Ekorren i Skellefteå. På agendan stod bland annat parkeringshus i trä och AIX föreläste om Kv Ekorren i Skellefteå. Byggnaden har fyra plan i trä ovan jord, varav ett i gatuplan för butik och kontor och tre plan är parkeringshus. Husets stomme, bjälklag, ytterväggar och hisschakt är byggt med limträbalkar och korslaminerat trä. Projektet väckte stort intresse eftersom parkeringsvåningarna är helt konstruerade i trä, medan övriga redovisade projekt på konferensen bestod av trä och betong i kombination. Kv Ekorrens nära 10 års erfarenhet av drift väckte också stor uppmärksamhet. AIX och Martinssons lösning visade sig vara en av de mest gångbara lösningarna på marknaden med hänsyn till europeiska normer. – I framtiden kommer kvarteret förhoppningsvis att stå som symbol för pionjärinsatserna kring lanseringen av det moderna träbyggandet. Det börjar komma efterföljare på marknaden och det ser vi som ett erkännande, säger Karin Löfgren, trästrateg på AIX. International Wood Construction Forum äger rum varje år i

118

Frankrike och samlar internationella experter inom träkonstruktion. Kongressen fokuserar på den tekniska aspekten av de mest aktuella och framstående europeiska projekten inom industriell träkonstruktion. Det ökande intresset för hållbart byggande mobiliserade i år mer än 1300 deltagare och visar på den snabba tillväxt som bland annat den franska träindustrin genomgår. AIX Arkitekter har lång erfarenhet av träbyggnadsprojekt. Bland våra projekt märks Hammarby IP/Kanalplan som invigdes i samband med Hammarbys allsvenska fotbollspremiär nyligen, utställningslokalen Kata Gård i Varnhem, bostadsområdena Brolägdan och Trägården i Åre och Dressyrhallen vid Rosersberg slott. FAKTA, KV EKORREN: BYGGÅR: 2008 ARKITEKT: AIX ARKITEKTER AB ANSVARIG ARKITEKT: MAGNUS SILFVERHIELM. HANDLÄGGARE OCH KONTAKTPERSON: KLAS ERIKSSON. BYGGAKTÖR: BESTÄLLARE FASTIGHETS AB POLARIS, TE PLUSSHUS, ENTREPRENÖR PEAB, BYGGSYSTEM MARTINSONS AB STOMME: MASSIVTRÄ OCH LIMTRÄ PELAR/BALK-STOMME INTRESSANT: GARAGET BESTÅR ENBART AV TRÄ. BJÄLKLAGEN SOM BILARNA KÖR PÅ ÄR AV KL-TRÄ MED EN TUNN EPOXIBELÄGGNING.


Renovering av tak och väggar i Östermalms Saluhall görs från byggnadsställningar som står på Layhers nya FW-system, byggt 11 meter ovan golv.

RSG Ställningar monterar unik byggställning i Östermalms Saluhall En unik byggnadsställning med ett arbetsgolv 25 meter upp under taket. Det möjliggör parallell renovering av golv och tak i Östermalms Saluhall. – Det här är sprillans nytt! Inget så stort projekt har tidigare gjorts på det här sättet, säger Patrik Fernström, operativ chef på ställningsbyggaren RSG Ställningar. AV THOMAS ANDERSSON HELRENOVERINGEN AV Östermalms Saluhall från 1888 är i full gång. Byggnadsställningar som RSG Ställningar monterat gör att renoveringsarbetena på golvnivå för butiker och saluhallsstånd kan bedrivas samtidigt som det pågår tak- och väggarbeten. – Det är väldigt mycket jobb däruppe. Det ska målas, tvättas, dras el, ventilation … massor med grejor! Patrik Fernström från RSG Ställningar står på saluhallsgolvet, nu förvandlat till byggarbetsplats, och pekar upp mot taket med sina gjutjärnskonstruktioner från sent 1800-tal. Där renoveringsarbetet 25 meter upp mot taket bedrivs från byggnadsställningar som står på Layhers nya FW-system, som är byggt 11 meter ovan golv. Utan att något ställningsverk framför oss skymmer sikten och står i vägen för projekterade arbeten här nere på golvet. – Med det konventionella sättet hade det varit en skog framför oss med ställningar. De hade inte kunnat jobba här på nio månader. Det vi ser – eller snarare inte ser – är med andra ord själva poängen med de 140 ton tunga byggnadsställningarna som RSG Ställningar monterat. Där golvfundamentet för övrigt inte heller står pall för laster över 500 kilo. – Vi är klara och har rest ställningarna. De kan börja jobba här nere på golvet imorgon, tillägger Patrik Fernström. FW-systemet har längre spännvidder med hjälp av grövre

än normalt horisontella balkar och fästpunkter. Jämförelsevis lätta arbetsplattformar i Patrik Fernström, operativ chef, RSG Ställningar. aluminium. Byggnadsstställningar vars totala last via HEB 300-balkar längs saluhallsväggarna – sedan fördelad på 21 nu omgjutna och förstärkta pelarfundament – leds direkt ned i berggrunden. Det vill säga essensen i en ställningsteknik som fungerar ungefär som en fackverksbro. Med resultat att renoveringsarbetet i den kulturmärkta och svårtillgängliga saluhallsbyggnaden vid Östermalmstorg kan utföras på olika ställen samtidigt. Konstruktörer från leverantören Layher har tillsammans med kolleger på RSG klurat ut konstruktionen. Den som nu fullgör sin uppgift som innovativ byggnadsställning vid renoveringen av Östermalms Saluhall. Vinsterna i form av tids- och kostnadsbesparingar är uppenbara. Operative chefen Patrik Fernström på RSG Ställningar är med rätta stolt. – En konventionell ställning hade förlängt projektet ett år och kostat hur mycket som helst. Det här är ett nytt sätt och spar skattebetalarna enorma pengar!


Nya Projekt

April 2018

PERFORERAD PLÅT – ETT MÅNGSIDIGT VERKTYG FÖR ATT SÄTTA PRÄGEL PÅ STADSBILDEN I staden möts dåtid och framtid. Det gör stadslandskapet till en önskearena för arkitekter och entreprenörer som vill sätta sin prägel på stadsbilden och påverka hur man upplever den även i morgon. Med perforerad plåt har de ett verktyg som skapar stora möjligheter. RMIG är världens största leverantör av perforerad plåt, ett material som erbjuder en unik kombination av estetik och funktionalitet när det gäller design, material och användning. Perforerad plåt går exempelvis att använda som en dekorativ fasadbeklädnad som på samma gång fungerar som effektiv och miljövänlig solskärm. Det är en grön lösning som inte kräver någon energi för att lösa sin uppgift. ESSITYS KONTORSHUS I MÖLNDAL

Vertikala solskärmar av perforerad aluminiumplåt bidrar till god arbetsmiljö och sänker energiförbrukningen i Essitys (tidigare SCA Hygien Products) anslående runda kontorshus i centrala Mölndal. Ett exempel på just solskydd är SCA Hygiene Products nya kontorshus i Mölndals innerstad, som togs i bruk 2016. Det är en ikonisk, cirkelformad byggnad som omfattar cirka 25 000 kvadratmeter och rymmer 1 000 arbetsplatser. Den runda formen bidrar till att ovanligt många kontorsarbetsplatser kan placeras nära fönstren, något som dock ställer höga krav på solavskärmningen. Detta har arkitekten löst med hjälp av vertikala, perforerade plåtar som fungerar som solskärmar. Lösningen präglar intrycket av fasaden, och inomhus bidrar den till en god arbetsmiljö – och minskar behovet av energiförbrukande luftkonditionering. Fastigheten är certifierad enligt GreenBuilding och BREEAM Excellent.

120

tidigt som det smälter väl in bland den omgivande bebyggelsen. Ett annat exempel på hur man kan använda perforerad plåt för att sätta en samtida prägel på stadsbilden är det nya parkeringshuset vid Chalmers i Göteborg (bilden). Byggnaden är klädd med 2 000 kvadratmeter perforerad plåt i corten och aluminium. Corten är ett böjbart högkvalitativt stål som rostar långsamt och får en vacker färg när det har suttit på plats ett tag. Detta begränsade rostskikt bromsar fukt från att tränga in och skapa mer rost, vilket gör materialet beständigt. Med sin perforerade plåt smälter fasaden in bland de omgivande tegelbyggnaderna. Designen bidrar också till att skapa en säker miljö för dem som parkerar här och begränsar insynen utifrån. PERFORERING SKAPAR ÄNNU FLER MÖJLIGHETER

Möjligheterna med perforerad plåt är oändliga. Med RMIG ImagePerf kan man exempelvis utnyttja perforeringen för att skapa bilder som täcker en hel fasad. ImagePerf är en del av RMIG:s koncept City Emotion. Perforerad plåt kan också användas för att dölja ljuddämpande kassetter och därmed bidra till en bättre ljudmiljö inomhus. HÅRDA FAKTA OM SOLAVSKÄRMNINGEN PÅ ESSITYS FASTIGHET I MÖLNDAL MATERIAL: ALUMINIUM 1050 MÖNSTER: R60U90 TJOCKLEK: 5,0 MM, 6,0 MM, 8,0 MM YTBEHANDLING: MÅLNING ARKITEKT: RSTUDIO FÖR ARCHITECTURE AB HÅRDA FAKTA OM FASADPLÅTEN PÅ CHALMERS P-HUS I GÖTEBORG MATERIAL: ALUMINIUM OCH CORTEN MÖNSTER: R30U60, R50U60 TJOCKLEK: 3,0 MM

CHALMERS PARKERINGSHUS I GÖTEBORG

FINBEARBETNING: BOCKNING

Perforerad obehandlad corten och pulverlackad grön aluminium ger Chalmers nya parkeringshus i Göteborg en egen identitet, sam-

YTBEHANDLING: PULVERLACK ARKITEKT: TENGBOM ARKITEKTER


Nya Projekt

April 2018

LÄTT LASTPLATTFORM DESIGNAD FÖR TUFFA TAG Modul-Systems nya lastplattform är designad för tuffa tag. Den stabila, utdragbara plattformen klarar laster upp till 250 kilo. – Trots ökad lastkapacitet har vi, tack vare genomtänkt design och smarta materialval, lyckats sänka vikten med 25 procent, berättar Thomas Johansson, vice vd för Modul-System. Lättvikt och robusthet är ledord för Modul-System. Deras inredning kännetecknas av att tåla tuffa tag, samtidigt som den är en av de lättaste på marknaden. – Genom att erbjuda låg vikt på inredningen lämnar vi utrymme för verktyg och material, vilket innebär att mer kan lastas i fordonet utan att dess lastvikt överskrids, förklarar Thomas Johansson. Lastplattformen används i många olika applikationer och finns därför i olika bredder och djup. – De smalare plattformarna monteras ofta så att de kan dras ut genom sidodörren, samtidigt som de lämnar plats för operatören att stiga in i fordonet. De bredare plattformarna är populära på bland annat pickupflak, berättar Thomas Johansson. Det är vanligt att tunga tillbehör som exempelvis generatorer

121

och kompressorer monteras på lastplattformarna. För att möta kraven på robusthet och lättvikt är plattformens bärande delar producerade i ultrahöghållfast stål, ett material som kännetecknas av sin styrka i kombination med låg vikt, medan handtag och framkant är tillverkade av aluminium. Lastplattformen är ergonomiskt utformad och det designade handtaget med tryckknapp innebär att plattformen kan öppnas och stängas med en hand. För extra säkerhet låser den i utdraget läge. Lastplattformen är förberedd för påbyggnad med lastplatta. Modul-Systems lastplatta är tillverkad i sandwichmaterial med aluminiumtopp, vilket gör den både lätt, slitstark och enkel att hålla ren. Lastplattans integrerade skenor kan användas för fastsättning av inredning eller surrning av tung last. För effektiv förvaring av diverse komponenter kan lastplattan även kompletteras med en sarg. Som de flesta av Modul-Systems produkter är lastplattformen baserad på modulmått. – Det innebär att det går utmärkt att exempelvis montera hurtsar på plattformen, vilket ger bra access till verktyg och utrustning ute på fältet, säger Thomas Johansson.


Det byggs två huskroppar i två våningar med tio lägenheter i varje hus. Varje våning får två tvåor, två treor och en etta. Totalt byggs 20 lägenheter. Bild: Maxim Arkitekter

Nu byggs nya lägenheter i Järbo Sandvikenhus bygger lägenheter i Järbo för första gången sedan 1990-talet, något som många har visat intresse för. Över 90 personer har listat sig för intresseanmälan till de 20 lägenheterna med inflyttning kring årsskiftet 2018/2019. AV BJÖRN ASPLIND JÄRBO LIGGER MELLAN Sandviken och Kungsberget, cirka 1,5 mil från Sandviken. Det byggs två huskroppar i två våningar med tio lägenheter i varje hus. Varje våning får två tvåor, två treor och en etta. Totalt byggs 20 lägenheter. – Husen och lägenheterna ser likadana ut. Det är första gången vi bygger i Järbo på bra många år och det är en väldigt stor efterfrågan. Vi har 90 sökande till lägenheterna. Många vill bo kvar ute i byarna, säger Christoffer Larsson, projektledare vid Sandvikenhus. Tanken med projektet är från Sandvikenhus sida att främja landsbygden och inte bara bygga i stadskärnan.

Bra respons – Vi ville se hur intresset är för att bygga i Järbo. Vi har verkligen fått bra respons för det och det har varit fullsatt på de möten vi har ute på plats i Järbo. Intresset har varit väldigt stort. Projektet

har väldigt stor betydelse för Järbo. Det har också betydelse för oss på Sandvikenhus. Det visar att det finns potential att bygga här och kanske är det också möjligt i andra byar i Sandvikens kommun som Storvik och Årsunda? Lägenheterna får hög standard. Alla ytor utom hall och badrum får parkett. Badrummen får kakel och klinker. Fönsterbänkarna får marmor. Alla lägenheter har tvättmaskin och torktumlare.

Hårda energikrav Energikraven är högt satta i projektet med en energianvändning på 56 kWh per kvadratmeter och år. – Vi har isolerat plattan med över 400 millimeter och går ut en meter utanför plattan. Vi täcker av köldbryggorna från marken. Vi har dubbla cellplastblock i kantbalken för att minimera köldbryggorna där också, säger Christoffer Larsson. Carport och förråd byggs i separata byggnader. Husen får loft-


gångar där hissarna går upp i egna schakt. Husen får stora inglasade balkonger. – Just nu håller vi på med prefab, takstolarna har levererats och ska monteras. Allt flyter på enligt plan. Inflyttningen påbörjas i december 2018, avslutar Christoffer Larsson.

Partnering – Vi är ett litet företag och är på väg uppåt. Vi har jobbat långsiktigt som kund åt Sandvikenhus. Vi kände oss redo att kliva in i ett bostadsprojekt. Det var en tillfällighet att vi fick vara med och räkna på detta. Speciellt viktigt var att det handlar om partnering, säger Mikael Eriksson, vid total- och byggnadsentreprenören Eriksson Bygg i Gävle AB. – Vi hade gärna byggt detta lågenergihusprojekt i limträ. Det var problem att få fram leveranser så vi valde en prefabstomme i betong i stället, vilket fungerar bra. För vårt företag är det här ett helt perfekt projekt. Det ger oss möjlighet att växa i projektet. – Att klara av energibalansräkningen är en viktig nöt att knäcka och vi kommer att klara det. Det är roligt att bygga i Järbo och vi får mycket positiv respons från dem som bor här. Relationen med Sandvikenhus är mycket bra, de har varit med mycket i projekteringen. Vi känner att vi har fått tid att tänka till och har kunnat bygga allt eftersom det har varit möjligt, avslutar Mikael Eriksson.

FAKTA I KORTHET: Nybyggnad av bostäder i Järbo, Sandviken Tidsplan: november 2017–oktober 2018 Byggherre: Sandvikenhus AB Total- och byggnadsentreprenör: Eriksson Bygg i Gävle AB Arkitekt: Maxim Arkitekter AB


Nya Projekt

April 2018

124

Midroc utvecklar ett nytt World Trade Center i Oceanhamnen, Helsingborg.

MIDROC UTVECKLAR WORLD TRADE CENTER HELSINGBORG Mitt i centrala Helsingborg utvecklas en helt ny stadsdel, Oceanhamnen. Längst ut på piren, med full utsikt över Öresund, kommer Midroc uppföra ett nytt World Trade Center, som även kommer inrymma ett hotell med 180 rum. Midroc har tecknat avtal med Scandic. Byggstart sker 2018 och hotellet beräknas öppna hösten 2021. – Nu vidareutvecklar vi World Trade Center Helsingborg med en helt ny byggnad. I konceptet ingår kontorslokaler med en mängd olika storlekar samt ett hotell med restaurang och konferens, säger Peter Syrén, vd på Midroc. Det är ett vinnande koncept som vi har nyttjat tidigare, och det kommer skapa goda förutsättningar för utvecklingen av stadsdelen Oceanhamnen. Kontorslokalerna inryms på plan 6-12, med en gemensam generös takterrass. I det nya hotellet planeras för konferensmöjligheter, gym, restaurang, bar och en skybar. Konferens-, gym- och receptionstjänster kommer att nyttjas gemensamt, och i källarplanet finns cykelparkering och parkeringsplatser. – Hotellet kommer att fylla en viktig funktion både som mötesplats i området, och för besöksnäringen i stort i nordvästra Skåne, fortsätter Peter Syrén. I Scandic får vi en stark aktör som kan bidra med sin kompetens för en hållbar utveckling. Turismnäringen och efterfrågan på hotellrum har vuxit under de senaste fem åren i Helsingborg, som representerar 13 procent av marknaden i södra Sverige. – Hotellet kommer att fokusera på både affärsresenärer och turister och dra nytta av det ökande turismsegmentet, särskilt

under sommarperioden som är en topperiod i Helsingborg, säger Peter Jangbratt, landschef på Scandic S Annordia har utgjort Midrocs rådgivare i utformningen av hotellet och i operatörsrekryteringen. OM WORLD TRADE CENTER HELSINGBORG HOTELL- OCH KONTORSFASTIGHET PÅ TOTALT CA 11 000 KVADRATMETER FASTIGHETSÄGARE: MIDROC HOTELLDELEN ÄR PÅ TOTALT CA 7 000 KVADRATMETER, 180 RUM, RESTAURANG I BOTTENPLAN, KONFERENS, SKYBAR HOTELLOPERATÖR: SCANDIC SWEDEN KONTORSYTOR PÅ PLAN 6-12 I KÄLLAREN FINNS GYM, CYKELPARKERING OCH P-PLATSER GENERÖS TAKTERRASS OVANPÅ DEN LÄGRE HUSKROPPEN ÖPPNAR HÖSTEN 2021 OM MIDROC

Midroc Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 860 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 30 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Midroc Properties ingår i Midroc Europe som bedriver verksamhet inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Antalet medarbetare är 3 600 och 2017 omsatte Midroc 6,7 miljarder kronor. Läs mer på www.midrocproperties.se


Jim Persson, Tommy Fernlund och Lars Thumb.

Fastec bygger nytt handelshus i Uppsala Övning ger färdighet … fråga Fastec! Byggnadsföretaget med rötter som sträcker sig ända tillbaka till starten i Skellefteå 1978. Som under nuvarande namn ägnat decennier åt prefabricerade industribyggnader, sporthallar och handelsplatser. – Upprepning ger bra effekt! Därför är vi bra på att göra just de här byggnaderna. PROJEKTCHEFEN LARS THUMB är knappast förvånad över att fastighetsägaren Castelum gav just Fastec i uppdrag att bygga det nya handelshuset i Boländerna. Det kanske största området för handel i Uppsala.Ett guldläge lika mycket skyltfönster som handelsplats vid gamla E4:an och infarten söderifrån mot centrum. Det är här som Fastec uppför en byggnad i två plan på 6 000 kvadratmeter. Där bland annat Europas största sporthandelskedja, franska Decathlon, valt att lägga sin tredje svenska butik. Att även Möbelmästarna flyttar in är ytterligare en fjäder hatten för såväl handelshusets fastighetsägare som totalentreprenören Fastec. Sandwichelement, mycket glas och en efter gatan svängd fasad i olika nivåer, kantad av dekorativa blindfönster. Allt som allt en handelsfastighet med plats för fem butiker. Alla med egna entréer. – Fastec är en nischbyggare. Det här är vardagsmat för oss! Lars Thumb sammanfattar ett prestigeprojekt som blir klart för invigning lagom till årets julhandel 2017.

Kompetens Handelshuset i Boländerna är förstås inte det enda Fastec-projektet på gång hösten 2017. Bara i Uppsala ska också en postterminal, ett andra uppdrag för Castelum, ros i hamn. Plus ett handelshus för åtta butiker i nya stadsdelen Gränbystaden. Här är Fastec totalentreprenör på uppdrag av ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag – Atrium Ljungberg. Just totalentreprenad, med bred kompetens ”in house”, är Fastecs

adelsmärke, förklarar en stolt projektchef Thumb. Det vill säga högkvalitativt yrkesfolk inom arkitektur, projektledning, miljöbyggnad, installation och en rad andra områden finns hela tiden nära tillhands bland Fastecs egna anställda. Proffs med gedigen erfarenhet av att i verkligheten realisera en beställares visioner, önskemål och krav. Beträffande allt från byggprocess till utförande och tidtabell. – Och vi kan alla myndighetskrav utan och innan. Det är ingenting som vår kund behöver lägga en massa tid på.

Kvalitet Slutresultatet av Fastecs samlade kompetens blir en kostnadseffektiv byggnad utan avkall på kvalitet – både vad gäller byggprocess och sedan drift när slutförda projekt tas i bruk av fastighetsägare och hyresgäster. Som nu till jul 2017. När Decathlon, Möbelhuset Miljöbutiken och de andra butiksinnehavarna flyttar in i Castelums nya handelshus. Det som byggföretaget och totalentreprenören Fastec nu slutför i Boländer vid södra infarten till Uppsala.

www.fastec.se


Vi bygger Sverige 2018

Vi är certifierade ViViärärcertifierade Vi är certifierade certifierade enligt EN 1090

enligt enligt EN 1090 enligtENEN1090 1090

Produktion och försäljning av:

Produktion och av: Produktion ochförsäljning försäljning av: av: Produktion och försäljning

Vi är certifierade enligt EN 1090

• Exklusiva inomhustrappor

Produktion och försäljning av: •• Exklusiva inomhustrappor Exklusiva inomhustrappor • Exklusiva inomhustrappor • Spiraltrappor

• Exklusiva inomhustrappor •• Spiraltrappor Spiraltrappor • Spiraltrappor • Spiraltrappor av gjutjärn

• Spiraltrappor

•• Spiraltrappor av Spiraltrappor avgjutjärn gjutjärn • Spiraltrappor av gjutjärn • Raka trappor

• Spiraltrappor av gjutjärn

•••Raka trappor Raka trappor • Raka trappor Specialtrappor i olika • Raka trappor utföranden

•• Specialtrappor i iolika Specialtrappor olika • Specialtrappor i olika •utföranden Industrioch utrymnings• Specialtrappor i olika utföranden utföranden

Genom innovativa och trappor utföranden •• Industrioch Industriochutrymningsutrymnings• Industrioch utrymningskreativa lösningar hjälper •trappor Slitsdurk till och industrigolv, • Industriutrymningstrappor trappor ramper m.m. trappor vi dig att lyckas med dina •••Slitsdurk till Slitsdurk tillindustrigolv, industrigolv, • Slitsdurk tillgångbroar industrigolv, Handikappramper, • Slitsdurk till industrigolv, ramper m.m. ramper m.m.m.m. ramper ramper m.m. • Byggtrappsteg underjordsprojekt •• Handikappramper, gångbroar Handikappramper, gångbroar • Handikappramper, gångbroar

Helhetslösningar inom industriservice och industriunderhåll 0340-333 44

www.industriunderhall.se

Handikappramper, gångbroartill montage! Vi hjälper er hela •vägen från ritning

•• Byggtrappsteg Byggtrappsteg • Byggtrappsteg • Byggtrappsteg

Vi er vägen från ritning till Vi hjälper hjälper er hela hela vägen från ritning till montage! Vi er hela vägen från ritning till montage! Vi hjälper hjälper er hela vägen från ritning tillmontage! montage!

Genom innovativa och kreativa lösningar hjälper vi dig att lyckas med dina underjordsprojekt

www.orica.se

Orica Sweden AB 070 695 07 60

Gyttorp 713 82 Nora

0587-85000 Tel.Tel. 0587-850 00 Fax 0587-253 45 info.gyse@orica.com info.gyse@orica.com www.orica.se www.orica.se


Med kunskap, erfarenhet, kvalitetstänkande och stort engagemang möter vi kundens behov i alla skeden av byggprocessen.

026-18 88 10

www.byggkonstruktoren.se

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM har skapat och utvecklat avloppssystem och tryckrörsystem sedan år 1947. Produktprogrammet innefattar idag även brunnar, spygatter, lätta betäckningar och handpumpar. Vi kan guida dig till lösningar som gör skillnad!

035-17 22 30 • mail@gustavsberg-ror.se www.gustavsberg-ror.se


Nya Projekt

April 2018

128

Vi bygger Sverige 2018

Vi levererar maskiner anläggningar och lösningar. Vi förbättrar er kvalitet, kapacitet och lösningar.

036-38 78 00 www.mared.se

James Edvärn Tony Edvärn Per Möller Ove Johansson

070-510 81 13 070-818 72 20 076-473 07 99 070-915 22 10

www.west2000.se


Nya Projekt

April 2018

129

0702-127748

0702-142429

Företagshusvägen 5 BOX 44, 244 93 Kävlinge

0702-1 0702-1


Vi bygger Sverige 2018

Vi är en komplett leverantör av trycksatta kärl, tubvärmeväxlare samt service och status på dessa produkter.

komplett tör av tta kärl, meväxlare ervice och på dessa ter.

DET HÄR BORDE VARA VÅR ANNONS. LINDMARKS AB MEN DETMÅLERI ÄR DET INTE. TORUP/HALMSTAD Tel. 0707-63 44 77 VI ÄR INTE BRA PÅ REKLAM. Vi är i gengäld bra på att leverera och montera betongelement.

NK SOLID BYGG AB www.gbtank.se www.gbtank.se

. dir. +46 23-70 50 91 • Tel. +46 23-70 50 90 • Mob. +46 70-766 46 71

Tel. +46 23-70 50 90 • Mob. +46 70-766 46 71

0765 837 639, www.nksb.se


070-546 32 50 www.a-rörinspektion.se

Byggspecialister i samverkan

• Fasad • Balkong • Dörr & fönster • VVS • Plattsättning 55 | Göteborg | 031– 43 50 90 •Bergsjödalen Bygg & fastighetsservice info@milletech.se | www.milletech.se


Nya Projekt

April 2018

Vi bygger Sverige 2018

132


Nya Projekt

April 2018

133

lรถrer

ning,

plank.se โ€ข www.polyplank.se

SEE Cooling AB

www.seecooling.com info@seecooling.com


Säljande golv

®

Säljande golv® – så summerar vi vårt helhetskoncept för vackra och funktionella golv. Vi kan ta ansvar för allt från läggning till underhållsavtal. Golvimporten är specialister och marknadsledande på Terazzo-, Naturstens- och Keramiska plattor till lokaler med högt slitage och höga krav, till exempel butiker, bilhallar, flygplatser, rese- och köpcentrum. Hur stor del av vårt erbjudande du vill utnyttja bestämmer du så klart själv – vi levererar allt från kompletta golventreprenader inklusive servicetjänster till enskilda renoveringsarbeten, golvbehandlingar och produktförsäljning. Eller ta en titt på CleanEntrance®, vårt beprövade koncept för entrézoner som ger en estetiskt tilltalande entré, mindre slitage och lättskötta golv. Och dina kunder får ett positivt första intryck – Säljande golv®, helt enkelt!

www.golvimporten.se


Ett tryggt val

Vi levererar och/eller monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier.

Ingen kund är för liten och ingen kund är för stor för oss. Vi utför uppdrag i hela Sverige men har, som namnet antyder, Uppland som bas. Ett effektivt, prisvärt och ansvarsfullt arbetssätt; vårt ansvar börjar vid första spadtaget och slutar när allt är på plats Med hjälp av våra egna anställda montörer och vår egna maskinpark kan vi garantera hög kvalitet med ett effektivt och modernt arbetssätt på utförda uppdrag.

www.upplandsstangsel.se


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

L LETT-TAK

Vi har projekterat och monterat över 700 skolbyggen i Norden Lett-Tak Systemer AS har den kunskapen du behöver för en trygghet i ditt val av takkonstruktion. Våra duktiga ingenjörer projekterar taket i samarbete med beställare och ser till att projektet är i trygga händer. Vi har kapacitet att producera 3000.000 m² tak per år. Elementerna monteras alltid av våra egna specialiserade montörer som har säkerhet och kvalitèt som sitt fokusområde. Lett-Tak tar sitt miljöansvar och använder sig enbart av kvalitètskomponenter från välkända leverantörer.

SPÄNNVIDD 18 METER Spännvidd: Max 18 m Termiska egenskaper: U-värde från 0,08 W/m2 K Byggtid: t.o.m. 1200 m2 färdiglagt tak/dag Produktionskapacitet: Över 300 000 m2/år

36 ÅRS ERFARENHET Lett-Tak Systemer AS konstruerar och monterar taksystem som är skräddarsydda efter kundens behov och önskan. Lett-Tak levereras till in- och utland. Lett-Tak har fasta kunder i hela Norden.

SKRÄDDARSYDDA TAKSYSTEM | LÄNGSTA • VARMASTE • LÄTTASTE • SNABBASTE

Lett-Tak Systemer AS | Tel: +47 33 13 28 00 | salg@lett-tak.no |

www.lett-tak.se

Nya Projekt 004/2018  
Nya Projekt 004/2018