Nordiska Projekt 6/2020

Page 1

NR 6 • 2020

HÅLLBARA BATTERIMINERALER är grunden för att lyckas med elektrifieringen

SVEMIN:S HÖSTMÖTE – råmaterialförsörjning och klimataspekter

EUROPEAN MINING CONVENTION – utmaningar för gruv- och mineralnäringen

FJÄRRVÄRME

en missgynnad framgångsfaktor

E.ON I NORRKÖPING

på väg mot 100 procent förnybart

EXPANSION OBBOLA

– återigen ett gigantiskt projekt hos SCA


sca.com

“SCA Pure, certified pulp with a fantastic environmental profile.“ Jessica Sjöberg. Product Manager, SCA Pure.

Pure sustainability Today, consumers demand increasingly better pulp products, with reduced impact on the environment. With our strong environmental profile and a low carbon footprint, we can help our customers to reach their environmental goals. We have named our product SCA Pure. Pure, as in pure performance, pure profitability, and pure sustainability. Outstanding properties SCA Pure is our premium quality NBSK pulp, offering outstanding properties. This vitally includes a highly robust tensile strength. It’s complying with both FSC® (FSC C013162) and PEFC™ (PEFC/05-33-132). Also available as both TCF and ECF, in a broad range to meet specific customer demands.

Our state-of-the-art mill We produce pulp in an extremely energy-efficient process. The entire process is a bio-loop, making optimal use of all the resources available. This reduces the carbon footprint of both the mill and the surrounding society by 50 percent. Welcome We are always keen to learn more about our customers needs. Visit our mill and well-managed forests in northern Sweden. For more information, visit SCA.com and get in touch with your local sales representative.


ligt rade en e ifi t r e rc 4-2 Tomal ä 1 och ISO383 0 9 0 EN 1

Doseringsutrustning vid höga

KVALITETSKRAV

Tomal erbjuder allt du behöver vid höga kvalitetskrav för hantering av fasta material som t ex pulverbehållare, multiskruvdoserare, polymerberedare, inblandningskar, storsäckstömmare, pneumatisk transport och nyckelfärdiga doseringsanläggningar.

PolyRex Polymerberedare

Vi har en lång erfarenhet med dosering av träpulver, träpellets, kalk, kol, magnesiumoxid, soda, urea och övriga pulverkemikalier inom flertalet energiapplikationer. TOMAL AB BOL 110 SE-311 65 VESSIGEBRO

www.tomal.se info@tomal.se +46 346 71 31 00

Dosering

Desinfektion

Nyckelfärdig siloanläggning

ISO 9001:2015 Quality Certificate

Lagring

Mät & regler

Filtrering

Kpl system

INDUSTRIELL VATTENBEHANDLING Utrustning för hela kedjan från kemikaliepåfyllnad, förvaring, dosering & transport till er vattenrening! Vår erfarenhet från hela världen & vårt breda produktutbud från egna fabriker gör oss unika på marknaden.

www.prominent.se info@prominent.se 031 656600

SLANGPUMP DULCO®flex

Säker & genomtänkt lösning för all er vattenbehandling & kemikaliehantering.


INNEHÅLL

INNEHÅLL 87

4 5 6

INNEHÅLL LEDAR NYHETER

16 18

PAPPER & MASSA Expansion Obbola – återigen ett gigantiskt projekt hos SCA SCA:S förpackningsmaterial – för dagens och morgondagens bruk

VI BYGGER INDUSTRISVERIGE

VINDKRAFT 90 Elanslutningen till Hästkullen Vindkraftpark är nu färdigbyggd

VATTENKRAFT 30 Munkedal Vattenkraftverk ersätts – produktionen av miljövänlig el fördubblas KRAFTVÄRME 33 Kraftvärmedagarna hos KIWA konverterades till en lärorik kraftvärmedag ELEKTRIFIERING 40 Hållbara batterimineraler är grunden för att lyckas med elektrifieringen STÅL 42 Ståldagen – en hel del ljus trots mörkret

32

GRUVA 47 SVEMIN:S höstmöte – råmaterialförsörjning och klimataspekter 54 European Mining Convention – utmaningar för gruv- och mineralnäringen 59

DRIFT & UNDERHÅLL Längre underhållsstopp än vanligt på OKG3

HYDRAULIK 62 Digital hydraulikkonferens bjöd på brett program HETVATTENCENTRAL 68 E.ON i Norrköping på väg mot 100 procent förnybart

45

VATTENKRAFT 72 Mer förnybar energi när Duveds vattenkraftstation renoveras ELANSVAR 74 Säkerhetsarbete dominerade SSG:s elansvarsträff FJÄRRVÄRME 78 Fjärrvärme en missgynnad framgångsfaktor PROCESSINDUSTRI 80 Kiwas Processindustridagar – experter gick på djupet

NR 6 • 2020

UTGIVARE Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719 CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE: Jan Åström, jan.astrom@storkom.se

HÅLLBARA BATTERIMINERALER är grunden för att lyckas med elektrifieringen

SVEMIN:S HÖSTMÖTE – råmaterialförsörjning och klimataspekter

ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

EUROPEAN MINING CONVENTION – utmaningar för gruv- och mineralnäringen

FJÄRRVÄRME

en missgynnad framgångsfaktor

E.ON I NORRKÖPING

på väg mot 100 procent förnybart

EXPANSION OBBOLA

– återigen ett gigantiskt projekt hos SCA

4

72

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

MARKNAD: Stellan Karlström stellan.karlstrom@storkom.se Lena Waschelitz-Jonsson lena@storkom.se

PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se TRYCK: Exakta tryck OMSLAGSBILD: SCA Munksund pappersbruk Bild: SCA BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.nordiskaprojekt.se facebook @nordiskaprojekt www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se

Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


LEDARE

Gasa på med utvecklingen mot en

CIRKULÄR EKONOMI! SVENSK INDUSTRI är långt fram i utvecklingen när det gäller cirkulär ekonomi som kräver helt nya tag för att göra affärer. Men, det krävs ett mer kraftigt åtagande från våra politiker och myndigheter för att fixa ett snabbare och rappare tempo här. Det skriver Teknikföretagen i en ny rapport. Teknikföretagen presenterar en mängd åtgärder som krävs för att driva utvecklingen av den cirkulära ekonomin framåt. Staten har en viktig roll i att stimulera denna utveckling som både beställare och lagstiftare om cirkulära affärsmodeller ska gå från liten skala till etablerad verksamhet. Den offentliga sektorn måste bli vassare på att beställa resurseffektiva produkter och tjänster i sin upphandling. Utöver det måste arbetet med att gynna villkoren för hållbara transporter verkligen prioriteras. Om inte returlösningarna är både hållbara och kostnadseffektiva, då återcirkuleras inte själva varorna, enkelt. Miljöskatterna måste bort som hindrar en cirkulär ekonomi, såsom den

svenska kemikalieskatten, det är en avgörande faktor. Skatten har inte den tänkta miljöeffekten, inte ens för nytillverkade produkter. Dessutom försämras stort prisbilden för begagnade elektronik. Frågan står högt på agendan, både i Sverige och i Europa. Miljöministrarna fattade nyligen beslut om EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi och i Sverige ges viktiga uppdrag till myndigheter för arbete under 2021. I aktuellt nummer nu kan man ta del av ett gigantiskt projekt hos SCA, Expansion Obbola, Munkedal Vattenkraftverk ersätts och produktionen av miljövänlig el fördubblas. Kraftvärmedagarna hos KIWA konverterades till en lärorik dag, SVEMIN:s höstmöte med fokus på råmaterialförsörjning och klimataspekter, European Mining Conventions om utmaningar för gruv- och mineralnäringen. Detta och mycket mer kan ni läsa om.

God läsning, Jan Åström

Kvalificerad rör- och anläggningsprojektering lngenjörsfirman Rörkraft AB har lång erfarenhet av rör- och anläggningsprojektering inom processanläggningar. Vi utför rörkonstruktion, hållfasthetsanalyser, byggdimensionering och processanalyser. Under åren har vi byggt upp en stor branscherfarenhet och normkunskap, och utför uppdrag inom all typ av industri. Vi är hårt drivna specialister inom våra områden. Vi har även utvecklat och säljer programvaran PipeCalc som används för statisk dimensionering av rör och rördelar. Läs mer om PipeCalc på vår hemsida www.rorkraft.se Ingenjörsfirman Rörkraft är din samarbetspartner genom hela projektet.

Ingenjörsfirman Rörkraft AB, Hedvig Möllers gata 6, 223 55 Lund, 046 – 18 25 00, www.rorkraft.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

5


NYHETER

Bild: SSAB

Förstudien Energy4HYBRIT

om sidoströmmar av biomaterial är klar FÖRSTUDIEN Energy4HYBRIT, som är ett led i SSABs arbete för att bli fossilfria 2045, är nu avslutad. I förstudien undersökte SSAB hur fossilfria energikällor, främst sidoströmmar av biomaterial, kan ersätta fossila bränslen i vissa ståltillverkningsprocesser, som exempelvis i valsningen. SSAB i Brahestad i Finland fungerade som referensanläggning för projektet. Enligt resultaten i förstudien går det att ersätta en betydande del av förbrukningen av fossila bränslen vid Brahestadsanläggningen med avverknings- och andra biobaserade sidoströmskomponenter. – När det gäller biodrivmedel studerades exempelvis möjligheterna att samla in, transportera och använda avverknings- och andra biobaserade sidoströmsprodukter från Östersjöregionen. Resultaten av pilotstudien är positiva och de mest lovande tekniska lösningarna 6

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

kommer att utvecklas i olika uppföljningsprojekt. SSAB i Brahestad kommer fortfarande att medverka som referensanläggning för SSAB i dessa projekt, berättar Harri Leppänen, miljödirektör på SSAB. Som en del av pilotstudien undersökte och modellerade Uleåborgs universitet och VTT alla energianvändningsflöden på anläggningen. Pilotstudien genomfördes av SSAB tillsammans med Gasum, Neste och St1 och med stöd av Business Finland. Energibolagen undersökte hur man kan använda alternativa energikällor och tillgången till dessa.Järnframställningen i masugnar svarar för cirka 90 % av SSABs koldioxidutsläpp. Energy4HYBRIT-projektet och de planerade fortsättningsprojekten fokuserar på de 10 procent av koldioxidutsläppen som återstår efter reduktionen av järnmalmen, dvs. de övriga processer som ingår i ståltillverkningen utöver järnproduktionen.

”Resultaten av pilotstudien är positiva och de mest lovande tekniska lösningarna kommer att utvecklas i olika uppföljningsprojekt.” /Harri Leppänen, miljödirektör, SSAB SSAB har som ambition att tillsammans med sina partners i HYBRIT-initiativet, LKAB och Vattenfall, skapa en fossilfri värdekedja från gruva till färdig stålprodukt.


Gasell

SMARTARE FJÄRRVÄRME! MÖT FRAMTIDEN MED OSS Med innovation och tekniskt kunnande jobbar KE THERM med smarta lösningar för fjärrvärme och fjärrkyla. Behovet av hållbara energilösningar har aldrig varit större!

Värm upp din pool med fjärrvärme.

Smart app-styrning av fjärrvärmeanläggningen.

Elektronisk styrning av varmvatten.

Högst komfort med trådHelisolerad central. lös rumsgivarstyrning. Marknadens snyggaste?

WWW.KETHERM.SE


NYHETER

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. Bild: Vattenfall

INZILE LEVERERAR Ny undersökning från Vattenfall:

FÅ KÄNNER TILL VAD FOSSILFRI EL INNEBÄR ENDAST EN AV TRE svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var femte uppger att de har ett fossilfritt elavtal idag. Det visar en ny undersökning från Kantar Sifo, beställd av Vattenfall. Detta trots att så gott som all elproduktion i Sverige är fossilfri. I undersökningen är tre av fyra svenskar överens om att val av elavtal har en inverkan på klimatet. Var femte tycker dessutom att det har en stor effekt på klimatet. Samtidigt råder det en bred okunskap kring vad man faktiskt har för elavtal idag. För trots att nästintill hela Sveriges elproduktion är fossilfri är det endast 19 procent som vet om att de har ett sådant elavtal idag. – Vi på Vattenfall har ett ansvar att se till att vi gör det vi kan för att minska utsläppen. En omställning till ett helt fossilfritt liv måste ske och vi har som mål att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Ett led i detta

arbete är att göra det enkelt för kunderna att välja fossilfritt, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. Fossilfritt betyder att elen inte produceras från fossila bränslen som olja, kol eller gas. Fossilfri el är till exempel el från vatten, vind, kärnkraft och sol. Det är inte en självklarhet för en övervägande majoritet och endast 34 procent uppger sig veta vad fossilfri el faktiskt innebär. ­– Vi förstår att det kanske inte alltid är helt lätt att greppa alla energitekniska aspekter eller hur olika energikällor faktiskt påverkar vårt klimat. Vi vill att våra kunder ska veta att de har ett fossilfritt elavtal, vilket avtal de än väljer. Vi kommer att fortsätta erbjuda produkter som gör att våra kunder kan vara stolta över att vara med i omställningen mot en fossilfri framtid och som gör det enkelt att vara med och göra skillnad, säger Jonas Stenbeck.

MALMBERG VINNER KONTRAKT för processutbyggnad på Smedstorp VV MALMBERG HAR FÅT T uppdraget att genomföra en processutbyggnad på Smedstorp VV utanför Tomelilla för förbättring av dricksvattenkvaliteten i regionen. Utbyggnaden består i att med avancerad membranteknik (RO-membran) reducera deras förhöjda nitrathalter i dricksvattnet och med efterkommande avsyrningsfilter alkalisera samt återmineralisera vattnet. 8

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Entreprenaden innefattar en tillbyggnad med en ny processhall, installationer av processteknisk utrustning, uppgradering av deras befintliga borror med bland annat nya Malmberg brunnsöverbyggnader ”Furuboda Solid” samt reservkraft, el-, programmeringsoch automationsåtagande. Kontraktssumman är 14 miljoner kronor och arbetet beräknas vara färdigt i april 2021.

serietillverkad eldriven lastbil till Etni

INZILE LEVERERAR en första serietillverkad ellastbil till entreprenadföretaget Etni i Stockholm. Etni är ett entreprenadföretag inom utemiljö och fastigheter med lång erfarenhet av trädgårdsanläggning och underhåll – från projektering till genomförande. Ellastbilen kommer att användas i Stockholm. – Vi är väldigt nöjda med den lösning som vi arbetat fram med Etni. Vi kommer nu tillsammans med Etni kämpa hårt för att Stockholm tar ledartröjan i Europa för en fossilfri stad, kommenterar Klas Åhgren, sälj- och marknadschef på Inzile. Ett av Etnis huvudfokus är att arbeta så miljömedvetet som möjligt. Företaget använder eldrivna verktyg, kör miljöklassade bilar och har börjat byta ut fordon och maskiner till eldrivna alternativ. Etni strävar efter långvariga relationer till kunderna och att tillsammans med dem uppnå högre kvalitet, bättre ekonomi och en hållbar miljö. – Inziles ellastbilar passar våra behov mycket bra och tillsammans arbetar vi för rena städer som inte påverkar klimatet och stadsmiljön, säger Etnis vd Carola Tunström. Inzile Pro4 är en eldriven lätt lastbil som har utvecklats i syfte att skapa förutsättningar för smarta och fossilfria städer. Elektriska arbetsfordon (EUV) är en nischmarknad inom fordonsindustrin som väntas växa snabbt de kommande åren. Bland kundgrupperna märks fastighetsbolag, transportföretag, kommuner och parkförvaltningar samt e-handlare som vill eliminera utsläppen i städerna.


Alimak 92x255mm_Alimak_Hek_86x254mm.qxd 2020-05-26 14:30 Page 1

Katodiskt korrosionsskydd

Förhindrar korrosionsprocesser hos konstruktioner i betong och stål. Ökad livslängd vid nybyggnation och reparation - hållbart för ekonomi och miljö.

• Kraftverk • Parkeringsgarage • Nedgrävda rörledningar

• Broar • Tunnlar • Hamnar

www.3ccc.se Vill du sänka kostnaden för din anläggning? När du har till uppgift att kontrollera viktiga processer och funktioner, underhålla, reparera och förhindra kostsamma driftsstopp, eller transportera material som snabbt och säkert måste komma på plats, har Alimak en viktig roll. Med stor effektivitet, hög kapacitet och en flexibel konstruktion som klarar även extrema miljöer löser våra hissar vertikala transportproblem över hela världen. Det har de gjort i mer än 65 år. Några färska exempel på hissinstallationer: Hissar till Helsingborgs nya vattentorn, LKABs malmlada i Svappavaara, kokaren på Östrands pappersbruk, Söderenergi samt fyra hissar till Hisingsbron och tre hissar till nya pappersbruket Bracell Star, Brasilien. Kontakta oss på info@alimak.com för mer information

www.alimak.se


NYHETER

Nya Steg V-anpassade generatorn QAC 1350 TwinPower™ ger tillförlitlig kraft, både som primär och reservkraft ATLAS COPCOS POPULÄRA QAC-serie med containermonterade generatorer får en ny, Steg V-anpassad medlem. Med det mångsidiga TwinPowerTM-konceptet kan operatörerna minska bränsleförbrukningen och samtidigt få både bättre prestanda och samtidigt motsvara miljökraven. De här kraftfulla generatorerna är tystare än andra i samma storleksklass, lättransporterade och passar för många olika användningsområden: elnät, vattenleverans, evenemang, bygg och anläggning, gruva samt olja och gas. Den unika TwinPowerTM-teknologin bygger på två mindre motorer i en containermonterad enhet, i stället för en enda stor motor. Därmed går det att få hög effekt med låg bränsleförbrukning, vilket minskar den totala ägandekostnaden (TCO). Nya TwinPowerTM levererar upp till 1350 kVA som primär kraftkälla. Tack vare minskade mekaniska förluster drar QAC 1350 upp till 40 procent mindre bränsle än lösningar med en stor motor, vid användning med variabel belastning. Nu uppfyller generatorn också de europeiska Steg V-kraven och gör det därmed möjligt att kraftförsörja verksamheter på ett mer miljöanpassat sätt, med upp till 80 procent lägre utsläpp av kväveoxid (NOx). – TwinPowerTM-konceptet är framtiden för containermonterade generatorset eftersom det låter operatörerna minska drifts-kostnaden samtidigt som driftstiden optimeras. En viktig egenskap hos QAC 1350 är att den även uppfyller Steg V-kraven. Det betyder att den är ett mer 10

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

miljöanpassat alternativ än den gamla tekniken med en enda motor”, säger Jörgen Berglund, produktchef på Atlas Copco Power Technique. Genom att generatorn har en kompakt design, väger mindre och bara är 6 meter lång är den lätt att transportera. Enheterna är driftklara så snart de står på plats, med högströmskontakter som tillval för snabb inkoppling. QAC 1350 har ett centralt styr- och övervakningssystem med Qc4004-kontroll som gör systemet enkelt att ställa in och använda. Med den intuitiva pekskärmen kan operatören snabbt få översikt över viktig data och växla mellan lägena för bränsleoptimering, redundans och delad drift för att förlänga serviceintervallen och minimera bränsleförbrukningen. Operatörerna får flexibel tillgång till kraft eftersom generatorn beroende på vad som lämpar sig för tillämpningen kan köras antingen som fristående enhet eller parallellt med nät. QAC 1350 är designad för att ge så mycket drifttid som möjligt och går att serva på mindre än två timmar, med ett underhållsintervall på 500 timmar. Med den innovativa TwinPowerTM-konstruktionen går det dessutom att undvika stilleståndstid genom att använda 50 procent av enhetens totala kapacitet vid underhåll. – Great ideas accelerate innovation. Atlas Copco Power Technique omvandlar industriella idéer till ledande teknologi inom luft-, kraft- och flödeslösningar. Våra passionerade medarbetare, vårt expertkunnande och vår service erbjuder hållbart värde för industrier över hela världen.


Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för processindustrin Tubvärmeväxlare för processindustrin Vi dimensionerar och tillverkar termiskt högpresterande och mekaniskt

Vi dimensionerar och tillverkar termiskt och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare förhögpresterande den svenskahögpresterande processindustrin Vidimensionerar dimensionerar och tillverkar termiskt och mekaniskt Vi och tillverkar termiskt högpresterande och mekaniskt robusta tubvärmeväxlare för den svenska processindustrin robusta tubvärmeväxlare tubvärmeväxlare för robusta förden densvenska svenskaprocessindustrin processindustrin.

Siljan Allards AB Siljan Allards ABAllards Siljan AB Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785

Besök vår hemsida: Besök vår hemsida: Besök vår hemsida:

Adress: Brändavägen, 79532 Rättvik Adress: Brändavägen, Rättvik 79532 Rättvik Adress:79532 Brändavägen,

www.siljanallards.com www.siljanallards.com www.siljanallards.com

Siljan AB Brändavägen, 795 32 Rättvik Tel:Allards 0248-12535; Fax: 0248-13785 Tel: 0248-12535; Fax: 0248-13785 E-post: info@siljanallards.com Tel: 0248-125 35, Fax:E-post: 0248-137 85, E-post: info@siljanallards.com E-post: info@siljanallards.com info@siljanallards.com

lfrar Kättingte lkranar a rt o p och lätt

48h orderha

ntering

Vikten av tillgänglighet Lyft två ton med ett klick i ABUS Shop. Behöver du lyfthjälp snabbt? I vår onlineshop hittar du ett brett utbud av kättingtelfrar och lättportalkranar med olika viktkapacitet och lyfthastighet. Dessutom kan du skräddarsy produkten så att den passar perfekt för din verksamhet – vi hanterar din order inom 48 timmar! Läs mer och beställ på abus-kransystem.se


NYHETER

Johannes Boson är vd på Telge Energi sedan 2019. Bild: Telge Energi

TELGE ENERGI KÖPER

en tredjedel av den svenska solelen TELGE ENERGI har under 2020 köpt hela 30 procent av handelsvolymen av svenskproducerad solel som matas ut på elnätet. En stor del av solelen kommer direkt från Telge Energis egna villakunder. Fram till oktober 2020 har Energimyndigheten utfärdat Ursprungsgarantier för 252 GWh solel, av vilken Telge Energi har köpt 75 GWh. Det innebär att företaget köpt 30 procent av alla ursprungsgarantier som utfärdats i hela Sverige hittills under 2020. En stor del av elen kommer från Telge Energis egna villakunder som själva valt att bidra till energiomställningen genom att installera solceller på taket. – Var och en av våra villakunder som installerat solceller på sitt tak bidrar till energiomställningen och ett mer hållbart samhälle. Att vi förvaltar 30 procent av handelsvolymen för solel visar tydligt att våra kunder vill vara med och bidra till energiomställningen genom att producera egen solel, men också att människor söker sig till bolag som har fördelaktiga förutsättningar och hög ersättning 12

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

till de som faktiskt gjort investeringen, säger Johannes Boson, vd på Telge Energi. Telge Energi har länge haft fokus på solen. 2012 var Telge Energi det första elhandelsbolaget i Sverige som köpte tillräckligt mycket solel för att alla bolagets kunder skulle få sol i sina elavtal. Från och med 2018 har Telge Energi också möjliggjort för kunder som själva inte kan installera solceller på taket att istället köpa svenskproducerad solel från Telge Energis egna villakunder som har solceller. På så sätt har de också kunnat ge sina solelproducerande villakunder en högre ersättning för överskottselen. – Intresset för att köpa svenskproducerad solel från villaägare i Sverige är skyhögt, och möjligheten att sälja sitt överskott som ursprungsmärkt solel är en nyckel för att skapa efterfrågan och därmed ge mikroproducenterna – alltså villaägarna – en högre ersättning, säger Johannes Boson, vd på Telge Energi. Under 2020 har Telge Energi även gjort

”Intresset för att köpa svenskproducerad solel från villaägare i Sverige är skyhögt.” /Johannes Boson,vd, Telge Energi en större satsning för att hjälpa villakunder, men även företag och organisationer, att installera solceller. Tillsammans med Solelkommissionen har de också länge arbetat för ökad solelproduktion i Sverige genom förbättrade villkor och regelverk för egenproducerad solel. De välkomnar det gröna avdraget för privatpersoner och den höjda gränsen för energiskattebefrielse från 255 kilowatt till 500 kilowatt, även om de förespråkar att gränsen helt bör slopas.


Sondex re och Plattvärmeväxäla lare Spiralvärmev x Stort utbud av värmeväxlare vätske-, slam- och ångapplikationer. Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-122 206 75 e-post: info@processor.se l www.processor.se

l

Fråga oss - det lönar sig!

RÖRMÄRKNING MED KVALITET! Skyltar och dekaler – allt med snabba leveranser VITE VID FELAKTIG MÄRKNING Enligt CLP-förordningen skall alla rör märkas med faropiktogram enligt produktens säkerhetsdatablad. Vid utebliven/felaktig märkning kan vite utgå.

rörmärkning.se • 0303-74 99 50

TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

3 ÅRS GARANTI

SE_airrex_190x1255_uusikuva.indd 1

SERVICE I HELA SVERIGE

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

29.8.2019 11.17


NYHETER

KLIMATKLIVET BEVILJAR GASUM 30 miljoner euro för två nya biogasanläggningar i Sverige KLIMATKLIVET HAR beviljat Gasum 30 miljoner euro för att etablera två nya biogasanläggningar i Sverige. Det mottagna stödet på 15 miljoner euro vardera är det högsta som kan erhållas från Klimatklivet. Biogasanläggningarna är i planeringsstadiet för närvarande och platserna är i Dalarna och Kalmar län. Gasum har fått stöd på 30 miljoner euro från Naturvårdsverkets investeringsprogram Klimatklivet för att bygga två nya biogasanläggningar i Sverige. Varje anläggning fick en finansiering på 15 miljoner euro, vilket är det högsta ett initiativ kan få. De planerade anläggningarnas placering är i Borlänge, Dalarnas län och i Kalmar län.”Stödet från Klimatklivet gör det möjligt för oss att utöka vår produktionskapacitet i Sverige med inte bara en utan två anläggningar. Detta är ett viktigt steg för att göra biogas mer tillgängligt och därmed bidra till att förverkliga Sveriges och EU:s klimatmål, säger Erik Woode, Director, Project Development & Management, Gasum. Anläggningen som planeras i Borlänge kommer att producera flytande biogas (LBG), främst från gödsel och matavfall. Dess årliga kapacitet är planerad till 120 GWh. Anläggningen är välplacerad eftersom Gasum nu i december inviger en ny tankstation med LBG för tunga fordon i Borlänge. Anläggningen gör det möjligt att använda lokal råvara för biogasproduktion. Det kommunala energi- och avfallshanteringsföretaget Aktiebolaget Borlänge Energi har drivit en förbehandlingsanläggning 14

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

för matavfall sedan 2017. För närvarande transporteras den slurry som produceras av företaget ut ur Borlänge. Genom att etablera en biogasanläggning nära Borlänge Energis förbehandlingsanläggning vid Fågelmyra deponi- och återvinningscentral kan cirka 47 000 ton slurry pumpas direkt till biogasanläggningen. – Gasum kommer också att samarbeta med Dala Biogas AB, som är ett biogasföretag grundat av en grupp lokala jordbrukare. Dala Biogas har haft ambitionen att etablera en biogasanläggning i Dalarna i flera år. De kommer att vara en värdefull lokal tillgång för oss. Det finns en enorm anda av samarbete, engagemang och en can-do-attityd i Borlänge. De vill verkligen se detta förverkligas, tillägger Woode. Biogasprojektet i Kalmar län etablerades i samarbete med Mörbylånga Biogas AB, ett företag som startades av en grupp lokala jordbrukare. Genom lokalt samarbete har anläggningen fått starkt stöd från lokala samhället. Eftersom projektet är sprunget ur ett initiativ från lokala jordbrukare är det naturligt att råvaran till anläggningen huvudsakligen består av gödsel och andra rester från jordbruket. Anläggningens årliga kapacitet är planerad till 70 GWh. – Anläggningen i Kalmar län ligger i ett område som är en av de nationella föregångarna för användning av biogas. Vi är mycket glada över att både Kalmar län och anläggningen i Dalarna kommer att möjliggöra lokal energiproduktion och nya lokala jobb, avslutar Woode. Gasum är en av de största producenterna av biogas i Norden.


NYHETER

Kaukopää kuorimo. Bild: Stora Enso

STORA ENSO INVESTERAR 80 miljoner euro i Imatra-brukets virkeshantering

STORA ENSO HAR beslutat att investera i centralisering och modernisering av virkeshanteringen vid Imatra-bruket i Finland. Investeringen på 80 miljoner euro kommer att förbättra Stora Ensos produktionsprocess för högkvalitativ förpackningskartong. Investeringen är i linje med koncernens strategi för hållbart lönsam tillväxt inom förpackningsmaterial i starka kundsegment. Investeringen ska påbörjas under första kvartalet 2021 och beräknas vara slutförd under tredje kvartalet 2022. Imatra-bruket producerar förpackningskartong i premiumkvalitet för livsmedel, dryck och lyxvaror. Syftet med investeringen är att modernisera Imatras virkeshantering samt centralisera den till en av de befintliga vedgårdarna. I projektet ingår installation av en ny och tredje avbarkningslinje, förbättringar av flishanteringssystemen, samt justeringar i den befintliga infrastrukturen på vedgården. Den centraliserade och moderniserade virkeshanteringen kommer att resultera i en förbättrad och mer effektiv process. Vidare kommer den nya linjen för avbarkning att minska processens vattenkonsumption och därmed sänka klimatpåverkan. – Stora Ensos förmåga att leverera högkvalitativt förpackningsmaterial är beroende av stora och konkurrenskraftiga bruk som Imatra. Imatra-bruket är en av världens största tillverkare av vätskekartong som säljs till kunder i hela världen. Sett på lång sikt är en effektiv och stabil massavedshantering fundamental för såväl massa- som kartongproduktionen, säger Hannu Kasurinen, chef för Stora Ensos division Packaging Materials. Imatra-bruket, med de två produktionsanläggningarna Kaukopää och Tainionkoski, producerar förpackningskartong i premiumkvalitet för livsmedel, dryck och lyxvaror. För närvarande är den årliga produktionskapaciteten 1 195 000 ton förpackningskartong. Bruket har cirka 900 anställda. De senaste åren har Stora Enso investerat över 200 miljoner euro i Imatra-bruket. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

15


PAPPER & MASSA

Projektområdet med bygget av den nya pappersmaskinhallen. Bild: Patrick Trädgårdh

EXPANSION OBBOLA

– återigen ett gigantiskt projekt hos SCA Ökande efterfrågan på förpackningsmaterial gör att SCA investerar hela 7,5 miljarder kronor vid linerbruket i Obbola. Åtgärder i massafabriken och framförallt i pappersbruket – som får en helt ny pappersmaskin – innebär att kapaciteten kan höjas från dagens 450000 till 725 000 ton liner årligen. AV KJELL-ARNE LARSSON

SCA HAR INVESTERAT stort under senare år. Framförallt tänker vi på projektet hos SCA Östrand där kapaciteten att producera massa i stort sett fördubblades tack vare projekt Helios. Där investerades 7,8 miljarder kronor i ny maskinutrustning och infrastruktur, och detta färdigställdes 2018. Nu genomförs en nästan 16

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

lika stor investering i Obbola. Här tillverkas idag Kraftliner och Eurokraft i ytviktsområdet 100–200 gram/kvadratmeter baserade på sulfatmassa. Produktionen i brukets enda pappersmaskin PM 1 ligger på 450 000 ton årligen. Både färsk fiber och returfiber används i linern. Man har >>PAPPER & MASSA

”Vi använder allt av det bästa som finns att tillgå till den nya maskinen.” /Per Strand, projektdirektör, Expansion Obbola Bild: Patrick Trädgårdh

en linje för jungfrulig massa och två linjer för returmassa. På fabriken finns bland annat också en sodapanna, en biobränsleeldad panna och en turbinanläggning som producerar ungefär 60 procent av det egna elbehovet. Fabriken i Obbola är relativt välinvesterad och modern. All befintlig maskinutrustning ligger inte på en kapacitet motsvarande dagens 450 000 ton/år, utan har redan nu betydligt högre kapacitet. Uppgraderingar behövs här och var och den mest genomgripande åtgärden i ”Expansion Obbola” är att ersätta den gamla pappersmaskinen. De investeringar som SCA tidigare har genomfört i Obbola har varit strategiska och inriktade på möjligheterna till expansion. År 2007 togs en ny sodapanna i bruk. Två år senare var det dags för helt ny indunstningsanläggning. År 2011 förbättrades grönluthanteringen och 2013 installerades ny vitlutberedning. Företaget har reinvesterat och investerat i renseriet vid flera tillfällen, bland annat med ny barktrumma 2012 och ny inmatningstransportör 2015. Samma år driftsattes också ett nytt kokeri som levererades av Valmet enligt 2-kärlskonceptet CompactCooking G2™ med ett ImpBin förimpregneringskärl och en kokare. Kokeriet gav en massa som både är renare och har jämnare kvalitet än tidigare.

EFTERFRÅGAN Det nu aktuella investeringspaketet genomförs mot bakgrund av ökande efterfrågan på liner till wellpappförpackningar. Internet18

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Obbola Pappersbruk. Bild: Bergslagsbild

handeln kräver mer förpackningsmaterial, och även inom industrin och i grossistleden är efterfrågan stor. – Världsmarknaden för papper och kartong sammantagna är 450 miljoner ton per år och av detta utgörs 160 miljoner ton av containerboard, berättar Per Strand, som är projektdirektör för Expansion Obbola. Efterfrågan på containerboard har under en längre tid växt med tre procent per år. Linern från SCA har bra yta för tryck, har hög styrka och klarar svängningar i temperatur och fukthalt. Därför har den >>


Bäst på Återvinning & Bioenergi

SÖNDERDELNING & FLISNING

LAGRING & DOSERING

SIKTNING & SÅLLNING

TUBTRANSPORTÖRER

PELLETSPRESSAR & HAMMARKVARNAR

TRANSPORTERING

MOBIL SÖNDERDELNING

ROBOTSORTERING

AVSKILJNING & SEPARERING

BRIKETTPRESSAR

ANLÄGGNINGAR INOM BRÄNSLEBEREDNING, BRÄNSLEHANTERING, PELLETSPRODUKTION, SÅGVERK, RESTHANTERING, AVFALL, SORTERING OCH TRÄPULVER

Se hela vårt program på www.mared.se


PAPPER & MASSA

Den mesaugn som idag finns hos ett annat av SCA:s bruk – nämligen SCA Munksund – använder också biobränsle och har även den levererats av Valmet.

stor framgång bland annat inom livsmedelsindustrin där linern dessutom uppfyller hygienkraven.

sidan och cirka 70 procent returfibrer på andra sidan. Kraftlinern består huvudsakligen av jungfrulig fiber.

UPPGRADERINGAR

KEMIKALIEÅTERVINNINGEN

För att klara massaförsörjningen till nya pappersmaskinen görs en del uppgraderingar i massalinjerna. Fabrikens vedlinje är redan välinvesterad. Här krävs enbart några smärre åtgärder, främst i form av en ny barkpress. Det fem år gamla kokeriet dimensionerades från början med sikte på höjning av kapaciteten. Någon utbyggnad behövs inte nu. – Kokeriet har gått bra och är väl inkört, visserligen på en lägre produktionsnivå, men vi ser ingen fara med dess kapacitet inför Expansion Obbola, säger Per Strand. På fiberlinjen behövs endast utbyggnad med ett ytterligare och avslutande tvättsteg. Brunmassatvätten kommer att förbättras genom att lägga till en Valmet TwinRoll-press i brunmassan före pappersmaskinens lagringstorn. Massafabrikens nuvarande två linjer för returmassa kommer ett ersättas med en ny. De befintliga linjerna byggdes på 1970-talet och moderniserades på 1990-talet (OCC-linjer Old Corrugated Containers). Nya linjen konstrueras genom kombination av välkända processer i form av upplösare, silar, virvelrenare med mera. Precis som idag kommer balad returwell att användas som råvara. Den Eurokraft som tillverkas har jungfrulig fiber på ena

Massafabrikens indunstningsanläggning byggdes 2009 och då med överkapacitet. Nu krävs endast komplettering med ett tvättsteg för att anläggningen ska klara kapaciteten för Expansion Obbola. Sodapannan som bara har tretton år på nacken – och därmed en lång återstående livslängd – kommer att uppgraderas utan att därför ändra dimensionerna i själva pannan. Men det kommer att krävas nya motorer och fläktar, ombyggnad av luftregistren och nya rökgaskylare bland annat. Utrustningarna för grönlut- och vitlutberedningarna är redan väl investerade och kommer att klara den planerade nya kapaciteten. Brukets två mesaugnar kommer att ersättas med en ny med viss överkapacitet i relation till målet med Expansion Obbola. Nya ugnen kommer att använda biobränsle (träpulver) i stället för som tidigare eldningsolja. Därmed undviks koldioxidutsläpp på 20 000 ton per år. Samma typ av mesaugn har tidigare installerats hos SCA Östrand och SCA Munksund. Valmet som levererar nya mesaugnen uppger att den får en kapacitet på 220 ton bränd kalk per dygn. I konstruktionen ingår >>

20

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.sePAPPER & MASSA

Valmet har tidigare levererat TwinRoll tvättpressar till SCA Östrand. Bild: Torbjörn Bergkvist

ett OptiDisc-kalkslamfilter och en flashtork för torkning av kalkslammet samt en högeffektiv roterande kylare.

PAPPERSMASKIN 2 Maskinhallen för den nya pappersmaskinen PM 2 uppförs i ett nytt område, som tidigare härbärgerade förråd och en väg och delvis ligger utanför industriområdets tidigare avgränsning. Hallen byggs 300 meter lång och 54 meter bred för PM 2 som blir cirka 250 meter lång. Leverantör av den nya pappersmaskinen är Voith. Den kommer att ha samma bredd som idag – vilket är 10,2 meter – och tillverka liner i samma ytviktsområde. För att klara högre kapacitet kommer maskinhastigheten därmed att vara högre, 1 300 meter per minut i stället för 900. Hur mycket jungfrulig respektive returmassa som den kommer att behöva beror på efterfrågan av Kraftliner respektive Eurokraft. – Vi får en stor flexibilitet med nya maskinen och erbjuds också möjligheter att kunna tillverka nya produkter i framtiden, berättar Per Strand. Maskinen får High End teknik och blir All In Digitalized. Det finns ingen exakt referens i världen, men de olika huvudkomponenterna används redan i produktion på olika håll, så det blir ändå robust och beprövad teknik som maskinen blir sammansatt av. Den blir unik i världen bland maskiner som tillverkar kraftliner. SCA har tillsammans med Voith valt de bästa tekniska lösning22

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

arna från andra maskiner, där dessa i många fall kompletterats med ny teknik efterhand. Hos SCA Obbola kommer High End teknik att vara på plats redan från början. Detta gäller bland annat profilstyrning av inloppslåda och ånglåda samt installation av flera skopressar. – Vi använder allt av det bästa som finns att tillgå till den nya maskinen. Omfattande bestyckning med sensorer och full digitalisering innebär att vi får goda möjligheter till både processoptimering och tillståndsbaserat underhåll, avslutar Per Strand.

ETAPPER Nya pappersmaskinen ska betjänas från ett nytt separat kontrollrum som kommer att bli ett vidbyggt annex till maskinhallen och med insyn i denna. Under projekttiden utbildas operatörerna och kan då träna i en simulator – bland annat genom att sätta på sig VR-glasögon som hämtar information från den senast uppdaterade 3D-modellen av pappersmaskinen.

STORORDER FÖR VALMET TILL EXPANSION OBBOLA Expansion Obbola upphandlar maskinutrustning till fiberlinjen och återvinningen, från Valmet. Det handlar om utrustning till brunmassalinjen samt en ny mesaugn. Efter kokeriet finns raffinörer som mal massan. De tidigare raffinörerna avvecklas. För att bereda plats uppförs ett nytt hus för tre raffinörer från Valmet. Det blir en OptiFiner RF4 och två

>>


VI ÄR STOLTA ÖVER FÖRTROENDET I EXPANSION OBBOLA Eurocon gör skillnad – i dag och i framtiden. Vi ökar din konkurrenskraft genom effektiva och smarta tekniska lösningar och möjliggör hållbara helhetslösningar som skapar långsiktig nytta för svensk industri. Läs mer om våra kompetenser och uppdrag på eurocon.se

EUROCON.SE


PAPPER & MASSA

OptiFiner RF5. Det är koniska raffinörer som Valmet tidigare levererat till åtskilliga massabruk i världen. Brunmassan har tidigare tvättats i en Valmet TwinRoll-press. För att få upp hastigheten och därmed kapaciteten på fiberlinjen ska denna tvättpress kompletteras med ytterligare en TwinRoll med dimensionen 15/32, det vill säga som har en vals med 1,5 meters diameter och 3,2 meters längd. Valmet har tidigare levererat TwinRoll tvättpressar till SCA Östrand och SCA Munksund. Valmet levererar den mesaugn som kommer att ersätta brukets två befintliga mesaugnar. Den nya ugnen får viss överkapacitet i förhållande till målet med Expansion Obbola, nämligen 220 24

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ton bränd kalk per dygn. Som bränsle ska biobränsle (träpulver) användas i stället för som tidigare eldningsolja. Därmed undviks koldioxidutsläpp på 20 000 ton per år. Den mesaugn som idag finns hos ett annat av SCA:s bruk – nämligen SCA Munksund – använder också biobränsle och har även den levererats av Valmet. Nya mesaugnen har ett rör med 3,3 meters diameter och 72 meters längd. Ungen ska vila på tre stöd. Anläggningen blir försedd med ett Valmet OptiDisc kalkslamfilter. Den brända kalken kommer att torkas i en Valmet flash-tork och kylas i en högeffektiv roterande kylare. Gaserna från ugnen ska renas i ett elektrofilter ESP och huvuddelen av fångade partiklar matas till- >>


Schneider Electric säkrar SCA:s kraftlinerproduktion med svensktillverkade mellanspänningsställverk Schneider Electric har haft förmånen att vara delaktig under hela denna resa med SCA sedan vi först inledde vårt samarbete som leverantör för 14 år sedan. Med Delta H3000 känner vi oss trygga i att leverera ett robust ställverk specifikt anpassat för den svenska marknaden och som ger SCA och pappersbruket i Obbola bra förutsättningar till en drift- och personsäker anläggning och verksamhet. Schneider Electric är idag den enda aktören som tillverkar ställverk för mellanspänning i Sverige vilket ger kunderna möjligheten att lättare få service, snabb hantering och lokal kunskap. I detta projekt har Schneider Electric fått uppdraget att säkra en pålitlig elförsörjning. Målsättningen med satsningen är att öka produktionen från 450 000 ton kraftliner per år till 725 000 ton och är en respons på växande efterfrågan av förnybara pappersförpackningar. Schneider Electric är ansvarig från konstruktion till idrifttagning.

se.com/se

Upptäck Delta H3000


PAPPER & MASSA

Projektdirektör Per Strand betraktar framväxandet av den nya fabriken. Bild: Patrick Trädgårdh

baka in i ugnen. Endast en mindre del av flödet blödes ut för att förhindra ackumulering av vissa ämnen i ugnen. Valmet svarar för en komplett leverans inklusive bränslehantering (från J. Mared), ställverk och styrsystem (från ABB) och rökgasrening (från General Electric). COWI anlitas för programmering av styrsystemet och Scandinavian Kiln Service utför montage, isolering och rörarbeten.

Expansion Obbola kommer att färdigställas i etapper: • Sodapanna och fiberlinje maj 2021 • Mesaugn årskifte 2021/22 • Externrening sommaren 2022 • Pappersmaskin inledning av 2023 • Returfiberlinje sommaren 2023

FAKTA Expansion Obbola, kapacitetshöjning från 450 000 till 725 000 ton liner Tidplan: 2019–2023 Byggherre: SCA Konsulter: Sweco, Eurocon, AFRY m.fl. Byggentreprenör: Peab Maskinleverantör: Voith, Valmet och Andritz Värde: 7,5 Mdkr 26

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Valmet svarar för en komplett leverans inklusive bränslehantering (från J. Mared), ställverk och styrsystem (från ABB) och rökgasrening (från General Electric). Bild: Valmet


GREEN TRANSITION COWI har fått förtroendet av Valmet att utföra projektering av ny pelletseldad mesaugn till SCA Obbola. För COWI omfattas projekteringen av rör, stål, el, instrument och automation samt programmering. COWI levererar projekt och specialisttjänster inom skogsindustri, processindustri, biobränsle, kraftvärme, vattenrening och tillverkningsindustri. Vår kompetens är heltäckande och vi tar totalansvar, från början till slut. Ambitionen är att som ledande aktör arbeta för en grön och hållbar utveckling. Kontakta oss, vi berättar gärna mer om våra marknads- och teknikområden. Läs mer på cowi.se

360-GRADERSLÖSNINGAR GER DEN KRAFT DU BEHÖVER COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn –vi kallar det 360-graderslösningar. Vi hanterar utmaningar från olika angreppspunkter och skapar fungerande helhetslösningar för våra kunder.

Stolt leverantör och partner för montage och mobilkranar till SCA Obbola Vi är Nordens och Sveriges ledande lyftspecialist och vi känner en stolthet i att leverera varje dag till våra kunder.

Har ert företag ett kommande projekt där ni behöver lyfthjälp? Vi levererar en helhetstjänst där vi både hjälper till med planering och säkerheten, samt utför (även de mest komplexa) lyften. Ingen utmaning är för stor för vår kompetenta personal. Med våra 230 mobilkranar kan vi enkelt skala upp åt de projekt vars tid är en kritisk faktor.

Ring oss eller besök vår hemsida för att göra en bokningsförfrågan.

Vad kan vi göra för dig? Tel. 0771-51 00 00

www.havator.se


PAPPER & MASSA

Bild: SCA

SCA:S FÖRPACKNINGSMATERIAL – för dagens och morgondagens bruk

Bakgrunden till SCA:s investeringar i Obbola är att efterfrågan på förpackningsmaterial ökar, detta främst mot bakgrund av den ökande e-handeln, men även ökad volymhandel. HOS SCA OBBOLA tillverkas idag produkterna Kraftliner och Eurokraft i ytviktsområdet 100–200 gram/kvadratmeter. Massafabriken producerar sulfatmassa som går till linertillverkningen. Kraftlinern är tillverkad med ett basskikt av övervägande färskfiber och ett toppskikt av den finaste oblekta färskfibern. Linern har en naturlig och tilltalande färg. Den färska oblekta fibern ger en förstklassig yta. SCA Kraftliner har en renhet som lämpar sig

väl för direktkontakt med torra, våta, feta, kylda eller frysta livsmedel. Den här Kraftlinern lämpar sig väl även för många andra produkter, till exempel konsumtionsvaror och varor för e-handeln, elektronik samt förpackningar till farligt gods och industriprodukter. Tack vare sin hållbarhet och styrka, passar SCA Kraftliner utmärkt för att skydda gods i fuktiga miljöer, cykliska klimat och vid långtidslagring.

BALKAR FÖR STORA RIKTIGT STORA SPÄNNVIDER På Attacus Stomsystem är vi specialister på att konstruera och producera betongelement till tyngre byggprojekt. Balkar, väggelement, fasadelement och bjälklag produceras i standard­ iserade varianter lika ofta som unika element i våra fabriker, inomhus i kontrollerade miljöer innan de levereras till bygget.

För dig betyder det flera fördelar – hög kvalitet, hög leveransprecision och kortare byggtider. Läs mer på attacusstomsystem.se eller kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna. Telefon: 0670­64 84 00 • info@attacusstormsystem.se

28

190x125_attacusstomsystem_Nordiskaprojekt.indd 2

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

2020-12-02 08:00


PAPPER & MASSA

SCA kan tillgodose ett helt register av förpackningsmaterial och grafiskt material. Bild: SCA

De enastående egenskaperna hos SCA Kraftliner gör den lämplig för krävande användning, och genom att lägga till lämpliga tekniska egenskaper, passar detta förpackningsmaterial för de specifika varor som ska förpackas.

SCA EUROKRAFT Precis som Kraftliner-produkterna, har SCA Eurokraft ett toppskikt av den finaste oblekta färskfibern, men denna liner har istället ett basskikt av noga utvalda återvunna fibrer, egenskaper som ger den bäst prestanda i sin kategori. Ett bra val för varor som kräver en robust lösning för kortare transporter och ickecykliska klimat. Denna Kraftliner lämpar sig väl för industriprodukter och konsumentvaror. Eurokraft är ett bra val för den som behöver en robust lösning för kortare transporter och gods som inte ställer lika höga krav. Även hos SCA:s bruk i Munksund tillverkas förpackningsmaterial och även där finns idag en pappersmaskin. På den produceras White Top Liner med ytvikter på 125-200 gram/kvm och oblekt kraftliner med ytvikter på 170-440 gram/kvm.

S K

Vi tackar Valmet för fortsatt förtroende

Scandinavian Kiln Service har uppdraget att montera nya mesaugnslinjen på SCA Obbola

Projektledning bygg och fastighet SKELLEFTEÅ 0910-702850

UMEÅ 090-171880 www.mana.se

Scandinavian Kiln Service har en unik position inom roterugnar tack vare personal med många års erfarenhet av mekaniska arbeten, tjänster, inspektioner och mätningar av roterugnar. Lägg sedan till Valmets branschledande expertis inom design och processteknik. Service och försäljning av original reservdelar till roterugnar av Valmets design, offereras och tillhandahålls direkt från SKS. Genom vårt samarbete med Valmet kan Scandinavian Kiln Service erbjuda allt från service och underhåll till nyinstallationer och produktionslösningar.

info@kilnservice.se • www.kilnservice.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

29


VATTENKRAFT

Inlopp till kanalen från Björids damm. Här sitter ett fiskgaller. Bild: Göran Lindqvist

MUNKEDAL VATTENKRAFTVERK ersätts och produktionen av miljövänlig el fördubblas

Vid Munkedals pappersbruk investerar Arctic Paper i ett nytt vattenkraftverk som ersätter det gamla som funnits sedan bruket inledde sin verksamhet på 1870-talet. Det betyder samtidigt att den egna produktionen av miljövänlig el kan fördubblas. AV KJELL-ARNE LARSSON

MUNKEDAL ÄR ETT ointegrerat bruk, vilket innebär att pappersmassa köps in och den processas sedan i brukets två pappersmaskiner. I dessa tillverkar Arctic Paper högkvalitativt obestruket,

träfritt och trähaltigt grafiskt papper till bok-, design och reklamändamål. Därutöver tillverkas också papper till förpackningar. Produktionskapaciteten är 160 000 ton papper per år.

Vi har utfört byggledning, projektering och projekteringsledning under projektets genomförande. HydroTerra Ingenjörer AB, Wibeligatan 7, 654 55 Karlstad 054-56 74 30 www.hydroterra.se 30

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


VATTENKRAFT

Turbinhallen vid nya kraftverket. Här förbereds inlyft av en generator. Bild: Göran Lindqvist

Samtidigt som pappersbruket uppfördes byggdes också en kanal parallellt med Munkedalsälven som passerar fabriksområdet och ett vattenkraftverk i kanalen. Därmed kunde företaget producera el som täckte en del av det egna behovet. Det gamla kraftverket hade vid nedläggningen tre turbiner av varierande ålder med en sammanlagd effekt på 2 MW. Den äldsta av turbinerna togs ur drift efter 119 år. – Nu har alla turbiner och all utrustning plockats ner och det är bara kraftverkets hus som står kvar, berättar Göran Lindqvist, Arctic Papers projektledare för projektet. En av turbinerna renoveras och kommer att användas i nya kraftverket. Detta får dessutom två nya turbiner på 3 MW vardera. Dessa tillsammans med den renoverade på 1 MW innebär 7 MW i sammanlagd effekt. Gamla verket producerade under ett normalår 12 GWh. Nya verkets väntade årsproduktion är 25–26 GWh. Att den inte blir tre gånger så stor beror på vattenflödets fördelning över året. Det fina är dock att verket kommer att producera mest el när den är som dyrast, dvs. perioden oktober–april. Den förväntade årsproduktionen kan jämföras med brukets energiförbrukning som är cirka 320 GWh. – Nya verket har byggts nedströms det gamla och fallhöjden blir något högre, 43 meter i stället för 41 meter, fortsätter Göran Lindqvist. Projektet har omfattat mycket schakt och bygge, i och med att kanalen vidgats och nya utskov har byggts. Dessutom kan jag nämna nya fiskgaller och ålyngelledare. Hela projektet har givetvis prövats av Mark- och miljödomstolen i enlighet med Vattendirektivet. Det betyder att företaget har en färsk dom som inte behöver omprövas under överskådlig tid.

FAKTA Nybyggnad av vattenkraftverk Tidplan: april 2019–december 2020 Byggherre: Arctic Paper Munkedal AB Byggentreprenörer: NCC Sverige AB, Wilhelmssons Grävtjänst AB Maskinleverantörer: Turab Turbin- och Regulatorservice AB, samt ZRE (Polen) Värde: ca 100 Mkr

KVALIFICERADE TJÄNSTER INOM VATTENKRAFT

– alltid med ett stort engagemang, flexibilitet och korta ledtider. Cornelis Mekaniska är en mångsidig partner som utför stora som små arbeten.

Vi är ett starkt team som alltid gör vårt yttersta för att lösa det våra kunder efterfrågar. Med vår gedigna kunskap och erfarenhet utför vi olika typer av service, reparation, ombyggnad och nytillverkning av olika delar till vattenkraftverk.

CORNELIS MEKANISKA AB Grönhultsvägen 8, 543 51 TIBRO 0504-152 39 • info@cornelismek.se • www.cornelismek.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

31


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV MIDROC AUTOMATION

DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV MIDROC

Midroc Automation

– styrning och logistikoptimering i världens största gruvor Midroc Automation har svarat för tågstyrning och delar av processtyrning i några av världens största underjordsgruvor. LKAB anlitade Midroc för effektiv logistik på transportnivån 1365. Detta uppdrag banade vägen för att Midroc anlitades även av Freeport McMoRan Copper & Gold som driver världens största guldgruva i Indonesien. MIDROCS VERKSAMHET INOM automation för logistik och

process har utvecklats under drygt tiotalet år. Idag finns ett särskilt bolag – Midroc Automation – med cirka 200 anställda i Sverige. Kundunderlaget är brett, från läkemedelsindustrier till processindustrier och gruvor. Midroc utför elkonstruktion, programmering och systemering oberoende av vilken plattform kunden använder för sin styrning. Uppdragen handlar om allt från mindre problemlösningar till stora turn key-leveranser inklusive hårdvara. Kiruna När LKAB planerade för ny huvudnivå i Kirunagruvan var ett givet önskemål långt driven automation för hög produktivitet. Sju självkörande tåg på huvudnivån skulle transportera malmen från 38 tappställen. Midroc anlitades för att leverera processtyrsystemet Siemens PCS7 och tågstyrsystem Interflo 150. Midroc kom att svara för all styrning från att tågen lastas vid tapp, töms automatiskt i tömningsläge, till och med att malmen krossas. Allt detta sköts från kontrollrummet ovan jord. – Det var ett intressant projekt där vi svarade för all elkonstruktion, programmering, systemering och även levererade samt installerade hårdvaran som hör till, berättar Emma Karlsson, avdelningschef för Midroc i Kiruna. Vi hjälpte LKAB att optimera transporterna, byggde upp videosystemen och skärmbilderna som är operatörernas arbetsredskap.

Indonesien Lösningarna i Kiruna var så bra att de kom att inspirera amerikanska Freeport McMoRan när företagets dagbrott skulle ersättas av en underjordsgruva, belägen på Papua i Indonesien. Grasbergs (gruvans namn) verkställande chef Brian Clark besökte Kirunagruvan för att få inspiration och gillade verkligen Midrocs lösning. 32

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– Vi fick uppdraget att ta fram motsvarande lösning åt Freeport, berättar Magnus Emanuelsson, leveransens projektledare, som tidigare varit projektledare för åtagandena i Kiruna. Förutom med elva tåg transporteras malmen med lastbilar under jord och vi har byggt system för att lasta och optimera även lastbilstransporterna. Varje dygn tas 240 000 ton malm upp, 2,5 gånger mer än i Kiruna alltså. Midroc har projekterat tre kontrollrum ovan jord åt Freeport. Med joy sticks sköter operatörerna både lastning och skutknackning. Tågledarna kontrollerar de förarlösa tågen. Kommunikationen går via fiber och trådlöst. Inte minst kamerasystemen är mycket omfattande, där allt som styrs också övervakas, från lastning ända till transportband bort mot anrikningsverk. – De system vi har levererat omfattar även trafiksystem för alla lastbilar, personbilar och bussar som kör skiftlagen in och ut i gruvan. Även aktivitetsanpassad ventilation i gruvan ingår i styrningen, berättar Magnus Emanuelsson. Grasberg är världens största guldgruva och den tredje största koppargruvan. Midroc Automation åtar sig gärna mycket stora krävande projekt med många involverade parter, eftersom man är duktig på att samordna skilda discipliner. Den globala tekniska kompetensen från flera branscher och flera systemplattformar är en styrka, vilket inte hindrar att företaget har stor lokal närvaro, ofta med kontor nära kunderna. Midrocs verkstad i Trollhättan där både hård- och mjukvara genomgår Factory Acceptance Test är www.midroc.se också en viktig resurs. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

13


KRAFTVÄRME

En av orsakerna till projekt Carpe Futurum är att Vattenfall behöver förnya sina anläggningar i Boländerna i Uppsala. Bild: Vattenfall

KRAFTVÄRMEDAGARNA HOS KIWA konverterades till en lärorik kraftvärmedag

Webinariet Kraftvärmedagarna genomfördes på självaste Nobeldagen. Moderator för arrangemanget var som vanligt Magnus Brattberg, till vardags regionchef på Kiwa. Programmet bjöd på presentationer av två stora investeringsprojekt, nämligen Högbytorp och Uppsala. Detta förutom de återkommande ämnena säkerhet och skador. AV KJELL-ARNE LARSSON

– SÄKERHET ÄR ALLTID ett bra fokus och tillhör Kiwa:s kärnvärden, sa Magnus Brattberg inledningsvis innan han presenterade dagens första talare Tommy Petersson som sedan gjorde en noggrann genomgång av flera intressanta skador.

FRÅGA OSS VARFÖR – Vi vill förstås inte att skador uppkommer, men när det händer är det viktigt att lära sig varför skadorna uppkom, betonade Tommy Petersson, besiktningsingenjör på Kiwa och tillhörande kontoret i Växjö. Tänk till och gå till botten genom en rotorsaksanalys. Första exemplet gällde en ångpanna på 105 MW. Den byggdes

1978 som en snedrostpanna och modifierades år 2000 till en BFB-panna. Senare upptäcktes brända täckplåtar utanpå pannan, vid rökgaskanalen mellan eldstad och konvektion/ekonomiser. Efter avisolering upptäcktes skador på rökgasbälgen (i stål) mellan eldstad och konvektion/ekonomiser. Dessutom fanns sprickor i vattenförande tuber. Skadade tuber byttes. Varför sprack då bälg och tuber? Förklaringen är termisk expansion som i absoluta mått skiljer sig mellan eldstadsdel och delen med konvektion/ekonomiser. Till skillnad från moderna stora pannor som är upphängda står den aktuella pannan på golvet. Eldstadsdelen blir varmare än konvektion/ekonomiser-delen. Dessutom är den förra 20 meter >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

33


KRAFTVÄRME

Eldröret på denna gamla eldrörspanna hade säckat ihop och endast en liten spalt återstod för rökgaspassage. Bild: Kiwa

kvävningsrisken är stor. – Den aktuella pannan byttes till en ny. Gamla pannan var utrustad enligt 1987 års ångpannenorm ÅPN 87 med enkla vakter. Den nya har redundanta felsäkra vakter. Detta hade sannolikt inte hänt med dagens panna, säger Tommy Petersson. Brända täckplåtar på denna BFB-panna indikerade skador i pannan. Bild: Kiwa

KOMPLICERAD ÖVERHETTARKONSTRUKTION hög och den senare 17 meter hög, vilket förvärrar skillnaden i expansion när de värms upp under uppstart. Stålbälgen hade i långa loppet inte klarat att ta upp de absoluta expansionskillnaderna (efter återkommande start och nedeldning) och därför hade den spruckit. Bälgen byttes mot en mer flexibel textilbälg och problemet har inte återkommit.

ELDRÖRSPANNA Det andra exemplet gällde en oljeeldad eldrörspanna på 700 kW – en liggande konstruktion. Vid ett tillfälle lade brännaren av efter larm från flamvakten. Driftpersonalen återställde vakten och startade pannan igen. Då sa det poff och den slocknade. Rökgaserna gick baklänges genom pannan. Man öppnade gaveln och fann att eldröret har säckat ihop och det återstod endast ett 5 mm brett utlopp. Främre tubgaveln var rödbrun på grund av hög temperatur. Grundorsaken var att ett arbete med vattenledningar pågick i våningen ovanför. Vatten hade läckt ner till elektrodstället och skapat kortslutning. Matarvattenpumpen startade inte och pannan fick brist på vatten. Lågnivålarmet fungerade inte heller. Inte heller katastrofskyddet. Brännaren fortsatte därför att gå och till slut blev eldröret så varmt att ångtrycket tryckte ihop röret. Som tur var sprack inte eldröret. Man bör tänka på att 1 liter överhettat vatten blir till 1 700 liter ånga om det kommer löst. En stor personrisk med ångfyllning av rum är att ångan tränger bort luft och

Det tredje exemplet handlade om en ångpanna med läckande tuber. I pannan finns vertikala tuber (bärtuber) som innehåller pannvatten. Överhettartuberna sitter fästade i bärtuberna. En läcka upptäcktes i en bärtub. Något som såg ut som en spricka var smalt som om någon skurit i tuben med vinkelslip, men detta var inte fallet eftersom skadan uppkommit under drift. Det primära felet var i stället läckage i en överhettartub. Ånga därifrån sprutade på bärtuben och punkterade denna. – Rådet är att om ni upptäcker något märkligt eller hittar en underlig skada, försök alltid att finna den primära orsaken, säger Tommy Petersson.

SKADAD ELDFAST MASSA Till sist visade Tommy Petersson en skada på en tub i en BFBpanna. Tuben fanns i botten av eldstaden vid askutloppet. Det visade sig att den eldfasta massan ovanpå tuben var skadad. Sanden i bädden hade kommit åt tuben och eroderat denna kraftigt. Även på sidoväggarna i eldstaden var den eldfasta massan skadad. Varför klarade sig inte massan? Anläggningsägaren hade bytt till ett torrare bränsle. Massan behövde dock viss fukt för att klara sig. Just denna massa var inte beräknad för det torrare bränslet. Åtgärden blev att byta till massa med ett annat recept. – Det vi lär av detta är att om ni byter bränsle, försök se till hela kedjan, vilka villkor som kan ändras och vad som eventuellt kan hända i er anläggning, avslutade Tommy Petersson.

Vi har lösningar för fjärrvärme, fjärrkyla och industri Powerpipe Systems AB, Box 44, 425 02 Hisings Kärra, www.powerpipe.se 34

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


KRAFTVÄRME

ERFARENHETER FRÅN HÖGBYTORP År 2017–2019 uppförde E.ON en kraftvärmeanläggning i Högbytorp väster om Stockholm. Anläggningen konstruerades för ett brett bränslefönster. Det ska gå att använda allt från hushållsavfall till verksamhetsavfall, träpallar och även impregnerat trä. Pannan är dimensionerad för att kunna köras på 100 procent biobränsle. Pannan är en luftkyld rosterpanna med 100 MW tillförd bränsleeffekt. Rökgasreningen utgörs av elfilter, textila slangfilter och skrubber. Antonio Abizzo som är anläggningsansvarig på E.ON har varit med sedan projektet startade. Han redogjorde för goda och dåliga erfarenheter efter ett knappt års drift. Det blandade bränslet med ganska stort inslag av metaller (1 procent av bränslet och 5 procent av askan) samt byggavfall som faktisk visat sig innehålla både betongsuggor och betongblock med över 1 tons vikt, har ställt stora krav på både konstruktionen och driften av anläggningen. Men bränslet har inte varit huvudorsaken till problemen som uppstått. Slangfilterbrott i rökgasreningen inträffade vid tre tillfällen, där två av dem troligtvis kan knytas till en händelse hösten 2019 i slutet av byggtiden, då plank glömdes bort i pannans överhettare. Det ledde till att glödande kolbitar drogs med i rökgasflödet fram till slangarna och brände hål på dessa. I juli måste anläggningen stoppas på grund av igensättning i skrubbern. Genom en reaktion mellan kalk och svavelsyra (som används för att få ner pH) bildas ett gipsliknande material och detta hade satt igen de 12000 fyllkropparna som därför fick göras rent för hand. Implementerade åtgärder är noggrannare övervak>> ning för att snabbt detektera eventuella brott i slangfilter.

Antonio Abizzo från E.ON berättade om goda och dåliga erfarenheter från nya kraftvärmeanläggningen i Högbytorp.

Vi utför alla typer av plåt och isoleringsarbeten, även byggnadsplåt Vår specialitet är platsskummad isolering och plåtbeklädnad Tel: 08-760 32 70 info@belisol.se

www.belisol.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

35


KRAFTVÄRME

Kraftvärmeverket i Högbytorp.

Under revisionen i augusti upptäcktes kraftigt slitage på rostern. Element hade lossnat och såg ut som ”plocke-pinn”. Ett slitage på 5 procent per år är normalt, här var det uppemot 40 procent på ett halvår. En rotorsaksutredning pågår. Trots att projektet formulerade noggranna krav i upphandling och kontrakt och hade omfattande kvalitetssäkring under bygget, orsakades en del skador och brister på grund av felaktigt moment vid skruvmontage. E.ON har tack vare garantier fått skadorna reglerade av leverantörerna.

KRETSLOPPSTÄNKANDE E.ON har från början haft en ambition att bidra till Högbytorp genom kretsloppstänkande. Det handlar bland annat om att återvinna metaller från avfallet efter förbrännings- och reningsprocessen. Metaller separeras med magnet (1283 ton hittills) och i grizzly screen (407 ton). Nu initialt hanteras fyra huvudsakliga flöden av avfallsmaterial från kraftvärmeanläggningen: bottenaska (slagg), pannaska, elfilteraska samt slangfilteraska. Flygaskorna hålls helt separata och lagras i separata silor innan de skickas till Ragnsells för behandling. Den torra bottenaskan (slaggen) transporteras direkt till Ragnsells via bandtransportörer. Reningen har byggts så att den ger upphov enbart till torra askor. Detta underlättar hantering, minskar vikt och befrämjar återvinning. – Torr slaggutmatning är ett nytt koncept i Sverige och vi är väldigt nöjda med hur det fungerar, säger Antonio Abizzo. Till reningsutrustningen hör också SNCR. Ammoniakdoseringen styrs med bland annat temperaturdata som grund. Här används High End-teknik där temperaturen mäts med ljudvågor. Doseringen av ammoniak styrs i 3D till 39 positioner fördelade på tre nivåer. 36

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– Det hela fungerar mycket bra och med låg ammoniakslip, berättar Antonio Abizzo. Något som kanske förvånar aktörer i branschen är att E.ON lyckats mycket bra med vattenrening. För den nya anläggningen stadgar miljötillståndet inte enbart gränsvärden på och totalmängder av föroreningar i vatten som lämnar anläggningen, utan stadgar även begränsning i volymen vatten till recipient per år. Därför bestämde sig E.ON för att använda regnvatten från bränslegården och övriga dagvattenytor för att framställa matarvatten till pannan och detta har fungerat utmärkt. – Vad som sedan gäller pannans drift, har vi förutom nämnda specifika störningar, kunnat ha jämn drift med hög last, mätt som ångproduktion. Värmevärdet på bränslet har också, med tanke på det varierande bränslet, varit stabilt. Under 68 procent av drifttimmarna har värmevärdet varit mellan 10 och 12,5 MJ per kilo, avslutar Antonio Abizzo.

FÅNGA FRAMTIDEN I UPPSALA Anders Agebro, biträdande projektledare från Vattenfall presenterade företagets uppförande av ny ångpanna i Uppsala. Projektet har namnet Carpe Futurum – som är latin och betyder Fånga framtiden. Vattenfalls omfattande produktionsanläggningar i Boländerna behöver reinvesteras. Dessutom har man målet att nå koldioxidneutralitet till 2025 och måste samtidigt möta ett växande Uppsala med ökande efterfrågan på fjärrvärme. Hösten 2018 påbörjades därför bygget av en ny ångpanna. Den ska eldas med träbränsle, till att börja med RT-flis, men även andra biobränslen som till exempel grot kan bli aktuella. Bränsleåtgången blir upp till 35 ton/timme. Bränsleeffekten blir 100 MW (LHV) och ångdata 80 bar och 470 °C. Konstruktionen baseras på bubblande fluidbädd. Anläggningen byggs så att den

>>


KRAFTVÄRME

Under kraftvärmedagen presenterades erfarenheter från det första året med kraftvärmeverket i Högbytorp.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

37


KRAFTVÄRME

Carpe Futurum som anläggningen kommer att se ut från östra sidan. Bild: Liljewall Arkitekter

Biträdande projektledare Anders Agebro och site manager Ingvar Bergstedt vid den nya ångpanneanläggningen i Uppsala. Bild: Vattenfall

senare kan kompletteras för elproduktion. Rökgasreningen kommer att utgöras av ett steg med textila slangfilter samt katalysator (SCR), det senare för att rena kväveoxider. Rökgaserna kommer att värmas före SCR för optimal rening. Pannans konstruktion underlättar byte av överhettare, och ökat utrymme mellan ekonomisrar och överhettare ska göra underhållsarbeten lättare. I ett tomdrag före överhettare installeras vattensotning. Anläggningen kommer att förses med rökgaskondensor. Rökgaserna fuktas före kondensering. De två processerna kommer att finnas i samma torn. Temperaturen i rökgaserna till skorsten blir 35–38 °C. – Till de utmaningar vi haft med projektet hör att marken var

mycket förorenad och 55 000 kubikmeter orena massor schaktades. På platsen för anläggningen fanns tidigare vårt bränslelager som inte kunde flyttas till annan plats, därför gick vi över till Just In Time-leveranser av bränsle. Covid 19 är också en utmaning, en del av konstruktionsarbetet utfördes i Indien, där konstruktörerna drabbades av lock-down med dålig internetkommunikation från sina hem, berättar Anders Agebro. Peab har svarat för mark och grundläggning och vissa andra byggarbeten. Andritz har svarat för allt som rör processerna och samtliga husbyggnationer ovan mark. Enligt plan ska anläggningen tas i drift hösten 2021. Det måste tilläggas att projektet efter 500 000 arbetstimmar med personal från 15 nationer inte haft en enda arbetsolycka.

VI HAR ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET AV BULKHANTERING Vi levererar alla typer av transportörer för bulkgodshantering: • • • • • • • •

Skruvtransportörer Skraptransportörer Spjäll Pneumatiska sändare Bandtransportörer Cellmatare Askkrossar Kylskruvar

NOXOR AB Box 279, 701 45 ÖREBRO I Tel 019 -21 90 60 info@noxor.se I www.noxor.se

38

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV KE THERM OCH HOMESIDE

Energibolagen kan leda vägen. Smart digitalisering ger optimal styrning på energiflödena.

HomeSIde

– samarbete för smartare fjärrvärme HomeSIde är en ny plattform för fjärrvärmeföretagen med möjlighet att optimera utifrån ett helhetsperspektiv. Systemet möjliggör effektivisering på alla nivåer, från bolagets övergripande produktionsstyrning ner till minsta villakund och ger möjlighet för starka kunderbjudanden. Plattformen har anpassade gränssnitt för alla som är delaktiga. VÄRMEPRODUKTION OCH -DISTRIBUTION optimeras, samtidigt som varje kund ökar komforten och spar energi. Plattformen erbjuder både energibolaget och deras kunder smartare sätt att övervaka och styra. I sammanhanget är det viktigt att förstå hur allt hänger samman med fjärrvärme, från värmeverk till yttersta termostat. Optimeringen gör man bäst tillsammans. Byggt på en väl beprövad och generell plattform har Systeminstallation i Varberg utvecklat ny mjukvara och appar med flerfunktionsmenyer, var och en anpassad till energibolaget, dess drifttekniker och till kunderna. HomeSIde är helt fokuserad på det som ger mest energieffektivisering och slutkunderna bästa komfort. • Som energibolag får du överblick och kan rikta effektstyrningen, optimera värmedistributionen i ditt fjärrvärmenät, kapa effekttoppar och minska användningen av topplastpannor. • Som drifttekniker kan du effektivisera hela serviceflödet. På ett överskådligt sätt hanterar du larm, bevakar, agerar proaktivt, kvitterar åtgärder m.m. • Som boende i ditt hem, kan du ställa in måltemperatur, hantera borta/hemma-inställning, få larm och följa energiförbrukning. HomeSIde har specialgjorda gränssnitt för varje kategori användare. Tre svenska företag, som ser potentialen för smartare fjärrvärme, står bakom samarbetet: Systeminstallation, KE THERM och REGIN. – Hittills har energieffektivisering skett mest i stor och övergripande skala. Nu har vi anpassat det till fjärrvärmeverksamhet och inkluderat den lilla fastigheten. Varje brf och varje villaägare kan själv vara med och effektivisera, säger Johan Ohlsson, tidigare vd på REGIN och nu delägare i HomeSIde. Detta samtidigt som man höjer komforten!

– Tack vare en extrem flexibilitet för programmering och öppna API:er kan lösningarna anpassas till varje kund, berättar Bjarne Johansson, ägare till Systeminstallation. Ett stort genombrott är att våra lösningar är kostnadseffektiva både för stora och små fastigheter. REGIN levererar hårdvara och Systeminstallation svarar för programmen i hårdvaran och mjukvaruplattformen. REGIN är en stor aktör inom allt som rör styr & reglerprodukter. KE THERM bidrar med sin branschkännedom och som leverantör av fjärrvärmecentraler. – Vi utvecklar alltid nära och tillsammans med kunden. Nu tar vi det bästa från tre svenska företag och går ut med HomeSIde, säger Krister Eriksson, vd för KE THERM. I tätt samarbete med energibolagen lyfter vi fjärrvärmen, tekniken och flyttar fram positionerna. Sverige är världsledande inom fjärrvärme. Den positionen ska vi behålla och nyttja på bästa sätt när fjärrvärmen växer sig stark i övriga världen.Med HomeSIde kan både värmeleverantör och värmeanvändare optimera. Smart på alla nivåer. Både värmebolagen och fjärrvärmekunderna vinner. Även samhället vinner då smart blir klimatsmart. Fjärrvärmeanläggningen kan mycket väl bli hjärtat i ett modernt uppkopplat hem, vilket gör produkten fjärrvärme mer attraktiv. *Fotnot: HomeSIde kan även inkludera belysningsstyrning, elförbrukning, husets larm, sol-el, batterilagring, laddstolpar, vatten m.m. HomeSIde används redan i stor skala i Fyrstrandsbyn i Varberg. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

39


ELEKTRIFIERING

HÅLLBARA BATTERIMINERALER är grunden för att lyckas med elektrifieringen

Svenska gruv- och prospekteringsföretaget Eurobattery Minerals har ett tydligt mål, att hjälpa den europeiska batteri- och elbilsbranschen att bli självförsörjande på batterimineraler som nickel, koppar, kobolt och sällsynta jordartsmetaller som är utvunna från gruvor i Europa och på ett hållbart sätt. AV JAN ÅSTRÖM

ATT HÅLLBART producerad el är en av de viktigaste kraftkällorna när vi arbetar för att minska den globala uppvärmningen är de flesta överens om. Detta har blivit väldigt tydligt på personbilsmarknaden där pionjärer som Tesla följts av att i princip alla bilmärken idag erbjuder eldrivna modeller. Vi ser nu även tydligt att el slår igenom stort i hela transportsektorn med nya företag som satsar helt på el som exempelvis Einride, men även ett stort fokus på elektrifiering bland jättar som Scania och Volvo. På samma sätt arbetar en mängd branscher nu med att se hur de kan använda el som kraftkälla för sina fordon, inte minst gäller detta för gruvindustrin där ABB, Epiroc med flera har projekt igång. Den gemensamma nämnaren för alla dessa att batteriers användning är att lagra kraft. Det har skapat en enorm hype kring batteritillverkare, inte minst kring svenska Northvolt. För att producera batterier behövs det stora mängder batterimineraler, som exempelvis koppar, kobolt och nickel. Även om man idag har ett stort fokus på återvinning av batterimineraler så kommer det finnas ett stort behov av att bryta nya visar rapporter. På samma 40

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

sätt som att elen ska produceras hållbart ökar kraven snabbt på att även batterimineralerna ska brytas med fokus på hållbarhet. Detta är något som det svenska börsnoterade gruvföretaget Eurobattery Minerals har tagit fasta på.

PROJEKT ÖVER HELA EUROPA – Vi ska bryta de här kritiska batterimineralerna på ett hållbart sätt med fokus på etisk produktion och med spårbarhet, förklarar företagets vd Roberto García Martínez, en spanjor med över 25 års erfarenhet av den globala gruvindustrin, bland annat från Afrika där han genom sitt arbete med diamanter och guld var tidig med att införa rutiner för spårbarhet. Eurobattery Minerals gruvprojekt ligger alla inom Europa och det i sig menar Roberto García Martínez är en viktig del i att kunna bryta dem hållbart: – Europa har idag stora mineralresurser som gott och väl skulle vara tillräckligt för att förse den europeiska fordons- och batteriindustrin med mineraler för att motsvara efterfrågan. Eurobattery Minerals har ett flertal prospekteringsprojekt i


ELEKTRIFIERING

Sverige. Ett intressant är fyndigheten i Fetsjön i södra Västerbotten där företaget tillsammans med forskare från Uppsala Universitet och AGH University of Science and Technology i Krakow ser på hur man kan utvinna Vanadin och sällsynta jordartsmetaller på ett effektivt sätt, beståndsdelar som används i batterier. Utöver detta berättar Roberto García Martínez om företagets gruvprojekt i norra Spanien där bolaget för tillfället genomför analyser av provborrningar för att kunna utvärdera malmpotentialen. Företaget har även under våren meddelat sin avsikt att förvärva 100 procent av gruvprojektet Hautalampi i Outokompu i östra Finland där nyligen arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning inletts. Fokus för projekten i Spanien och Finland är precis som i Sverige; nickel, koppar och kobolt.

STORT BEHOV AV BATTERIMINERALER Idag produceras enbart 2-4 procent av de batterier som den europeiska fordonsindustrin behöver i Europa, och detta speglar även brytningen av batterimineraler. Nu har flera stora företag aviserat att de startat upp batteriproduktion i Europa och många med tydliga krav på att mineralerna ska brytas på ett hållbart sätt och gärna i närheten av fabrikerna, något som exempelvis Northvolt pekat på för sin svenska fabrik. – Merparten av alla batterimineraler bryts idag i ett fåtal länder,

säger Roberto García Martínez. Han pekar exempelvis på kobolt där cirka 60 procent utvinns i Kongo, ett land som av flera internationella organ pekats ut för systematiskt utnyttjande av barn i gruvorna och där det inte är ovanligt med väpnade konflikter. – EU har pekat på elektrifieringen som en av de viktigaste möjliggörarna för att uppnå klimatmålen, då kan inte branschen förlita sig på batterimineraler från länder där det finns stora brister både vad gäller social och ekologisk hållbarhet – det godtas varken av fordonstillverkarna eller deras slutkunder. Tidigare i höstas publicerade EU en uppdaterad lista med kritiska råmaterial där totalt 30 metaller och mineraler finns representerade. I samband med detta har unionen även startat the European Alliance for Raw Material där politiken, industrin och andra intressenter ska arbeta tillsammans för att öka självförsörjandegraden inom EU av dessa kritiska metaller och mineraler. Eurobattery Minerals var ett av bolagen som ställde sig bakom initiativet och ser nu med tillförsikt på hur man med gemensamma krafter kan arbeta tillsammans för att öka Europas självförsörjande av dessa kritiska råvaror. – Det är avgörande att vi samarbetar i denna för klimatet så avgörande fråga eftersom hållbara batterimineraler är grunden för att lyckas med elektrifieringen, avslutar Roberto García Martínez. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

41


STÅL

Med sina nischade specialstål står sig Sverige fortfarande bra i världen. Bild: Kjell-Arne Larsson

STÅLDAGEN

– en hel del ljus trots mörkret Jernkontorets årliga arrangemang Ståldagen handlade i år mycket om världsmarknadsläget, formella och reella handelshinder, relationen mellan USA och Kina och mellan oss och USA. En dyster bild presenterades av Sverige som industri- och välfärdsstat, men samtidigt framhölls LKAB:s och SSAB:s klimatsatsningar som ger just de produkter som efterfrågas eller rentav krävs på framtidens stålmarknad. AV KJELL-ARNE LARSSON

– DET ÄR ETT jobbigt år och jobbiga tider även för stålindustrin, konstaterade inledningsvis Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret. Jag vill tacka alla i branschen som hanterat det läge vi befinner oss i. Nu laddar vi batterierna så vi står redo när pandemin går över. Han hänvisade samtidigt till stålindustrins vision som antogs 42

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

2013 och som bland annat slår fast att 2050 ska inga andra än samhällsnyttiga produkter lämna landet. Till det och mycket annat behövs en hel del ny teknik. SSAB:s vd Martin Lindqvist berättade om företagets och LKAB:s planer att tillverka fossilfritt stål. Tack vare HYBRIT-projektet ska


STÅL

”All ekonomisk aktivitet i Kina är inte återhämtad än.” / Kristina Sandklef, senior kinarådgivare, Consilio International Bild: SvD

”Jag vill tacka alla i stålbranschen som hanterat det läge vi befinner oss i. Nu laddar vi batterierna så vi står redo när pandemin går över.” / Bo-Erik Pers, vd, Jernkontoret Bild: Stig-Göran Nilsson

magugnsprocessen med kol avvecklas. I stället ska vätgas användas för att reducera malmen i en direktreduktionsprocess. – Det som pågår nu är mycket viktigt, menade Martin Lindqvist. Nu görs pilotförsök med naturgas och redan i början av nästa år ska processen i pilotförsöken bli helt fossilfri. Tanken bakom samarbetet mellan SSAB och LKAB är att hela värdekedjan för stålframställning ska bli fossilfri. Sveriges utrikeshandelsminister Anna Hallberg berättade att i EU är hon stolt över svensk stålindustri. Inom EU ses hållbarhet som ett konkurrensmedel och ministern brukar lyfta fram detta. Andra länder nämner HYBRIT samt dessutom Northvolts batterifabrik. I Sverige har vi både råvaror och förnybar energi, vilket är en unik kombination. Hon betonade samtidigt vikten av en öppen och rättvis internationellt handel som dessutom ställer om sig för hållbarhet.

AFTER TRUMP Elisabet Kopelman som är USA-ekonom på SEB talade om konsekvenserna av valet i USA. Det är tydligt att den globala retoriken förändras snart. Globaliseringen är inte död, men har fått annan klang. Det blir svårt för USA att helt gå tillbaka till förhållandena före Donald Trump. Joe Biden kommer enligt hans utfästelser att i första hand stärka förhållandena på hemmaplan, innan han agerar globalt. Tullarna har inte tjänat USA väl, de har i stället drabbat amerikanska företag. Vi kan nog förvänta oss att USA mildrar tonen globalt, och återgår till att jobba med sina allierade,

inte minst med Europa. Vilka fortsatta konsekvenser får då spänningarna mellan USA och Kina? Och hur kommer för övrigt förhållandena mellan USA och Västvärlden att utvecklas? Kina är ett minst sagt märkligt land med en ekonomi, men med två olika system: en stängd statlig sektor med planekonomi samt ett privat näringsliv. Även privata företag måste ha partikommittéer som ser till att följa Enhetsfronten och vad Xi Jinping säger. Lokala hänsyn väger tungt. Det är svårt eller omöjligt att tränga in i landets ekonomi och skapa fri konkurrens. Vi önskar att Kina blir som oss i väst, men är det överhuvudtaget möjligt? Kristina Sandklef som är senior kinarådgivare på Consilio International sammanfattade läget. Kinas ekonomi återhämtar sig trots Covid. Årets BNP-ökning väntas hamna på 2 procent, och nästa år strax över 8 procent. Det kommer allt fler rapporter om dåliga lån och det är inte omöjligt att Kina har lån som motsvarar 200–300 procent av BNP. Därför är det heller inte omöjligt att det kommer att inträffa kollapser inom stål- och bilindustrin. Det finns kritik mot hur Kina hanterat Covid. Samtidigt har Xi Jinping stärkt sin ställning internt genom att ha hanterat Covid bra. Hur mycket kritik som slås ner och straffas känner vi inte till. Kina fortsätter med sina femårsplaner och planen för 2021–2025 innefattar bland annat att ha fortsatt fokus på innovation och teknisk utveckling. BNP per capita ska tredubblas till 2035. Produktion och konsumtion inom Kina ska öka och dessutom ska exporten öka. Man vill även gynna utländska investeringar för att öka tekniköverföringen. Men här gäller det för väst att se upp med industrispionage. Inför handel och kontakter med Kina är det viktigt att sätta sig in i de risker som finns. Skydda de egna intressena. Produkter som går till Kina riskerar att användas både civilt och militärt. Kina är hotande på flera sätt och vi hoppas givetvis att de spända relationerna mellan Kina och USA blir mindre spända. Det industriella Kina har hittills varit mer inriktat på volym än på kvalitet. Men landet satsar nu oerhört mycket på forskning >> och utveckling. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

43


STÅL

– Om vi ska klara konkurrensen från Kina även inom avancerad teknik så måste vi i väst fortsätta att satsa på forskning och utveckling, säger Kristina Sandklef. Proportionerna High Tech/Low Tech gäller till stora delar också stålindustrin, där Kina står för volymer och exempelvis Sverige står för specialstål. För våra stålföretag är risken mycket stor för spioneri från Kina, så det gäller att se upp.

Malin Hallberg, kvalitetsansvarig vid Suzuki Garphyttan, frågade riksdagsledamoten Åsa Westlund (s): Vad tycker du Sverige och EU ska göra för att ge vår redan hållbara produktion globala konkurrensfördelar?

POLITIKERS SVAR Under ståldagen fick företrädare för den svenska stålindustrin ställa frågor till närvarande politiker. Frågeställarna var Thérèse Bodén (teknik- och kvalitetschef Outokumpu Prefab), Malin Hallberg (kvalitetsansvarig Suzuki Garphyttan) och Rose-Marie Yttergren (projektchef Höganäs). De svarande politikerna var Karin Karlsbro (l), Åsa Westlund (s) och Camilla Brodin (kd). Det framgick klart att de närvarande politikerna inser styrkan hos och den ekonomiska betydelsen av svensk stålindustri, men också vikten av utbyggd elproduktion och ett robust elnät. Och vad gäller världsmarknaden – en fri och rättvis handel.

Chefen för EU:s representation i Sverige Christian Danielsson tog fasta på EU:s gröna giv som har mycket ambitiösa miljömål. Bild: EU/Claudio Centonze

måste ju resten av världen följa med. Anders Ahnlid som är generaldirektör för Kommerskollegium anknöt också till miljöfrågorna genom att hänvisa till två studier av cirkularitet, dvs. att genom återbruk och återvinning göra linjära materialflöden till cirkulära. Stål är typiskt cirkulärt eftersom metallatomerna kan återanvändas hur många gånger som helst.

EU:S GRÖNA GIV Christian Danielsson som är chef för EU-representationen i Sverige tog upp aktuella frågor i EU som påverkar stålindustrin och berörde först EU:s gröna giv. – Genom den tar EU på sig ett mycket ambitiöst mål om att bli klimatneutralt till 2050 och att få ner utsläppen med 55 procent till 2030, säger Christian Danielsson. Den gröna given handlar om en rad ytterligare miljöområden, bland annat biodiversitet och utsläpp av föroreningar. Klimatmålen får mycket stor betydelse för stålproducenterna. – Det är intressant att EU väljer en väg för att sätta politiken på plats, fortsätter Danielsson. Den gröna given är bland de mest ambitiösa målen i världen. För stålindustrin ger den gröna given bland annat förutsättningar att fortsatt vara konkurrenskraftig och på sikt mer än andra i världen, såvida våra svenska och europeiska stålverk ställer om vill säga. EU och USA skulle kunna närma sig på klimatområdet och kanske upprätta gemensamma klimatstrategier med ekonomiska incitament. Ett närmande till USA inom flera områden kan bidra till att vi åter får ordning på den globala handeln. Christian Danielsson berörde dessutom ett antal andra områden med potentiella samarbetsmöjligheter, däribland bristen på standard inom digital teknik och IT. Han framförde den geniala idén att om Europa och USA går samman om en standard, ja, då 44

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Generaldirektören för Kommerskollegium Anders Ahnlid frågade sig hur Sverige ska kunna vara med och konkurrera på rättvisa villkor.

Han frågade sig också hur Sverige kan vara med och konkurrera på rättvisa villkor, komma bort från protektionistiska åtgärder och snedvridningar i världshandeln. En viktig fråga i sammanhanget är hur man kan använda koldioxidskatter utan att det krockar med WTO:s regler.

SVERIGE NERÅT Det mest dystra under ståldagen var inte referenserna till den pågående pandemin utan en rapport som nyligen släpptes av Swedish Economic Forum. Den presenterades av Johan Eklund som är professor i nationalekonomi och vd för Entreprenörskapsforum. Rapporten som heter ”Svensk konkurrenskraft – hur kan Sverige säkerställa ett långsiktigt välstånd?” bjuder inte på någon munter läsning.


STÅL

Högt förädlingsvärde, och inom överskådlig tid också fossilfritt stål, hjälper oss att upprätthålla konkurrenskraften. Bild: Kjell-Arne Larsson

välståndsligan, är det idag bara ett fåtal länder som är sämre än Sverige. – Rapporten har sett till konkurrenskraft och produktivitetsperspektiv. Och resultatet visar att Sverige faktiskt är mediokert, säger Johan Eklund. Han visade principiella och schematiska kurvor över BNPutveckling, med en faktiskt kurva, en kurva som visade resultaten när produktionen hade trimmats och den allra bästa kurvan när tillväxten var innovationsdriven. Hur gör man då för att få hög innovation och tillväxt? Vi släpar efter därför att vi har dålig infrastruktur, bland annat när det gäller IT och elförsörjning. Det gäller att analysera (som Swedish Economic Forum gjort) och att framförallt hitta kostnadsfördelar.

BRISTER I KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Professor Johan Eklund upprepade den nedslående slutsatsen att ur tillväxtperspektiv är Sverige numera ett mediokert land.

Om vi tittar på tillväxten i BNP per capita i 37 OECD-länder 2017–2019, tillsammans med annan statistik, framgår det att vi tappat väldigt mycket de senaste åren. Från att ha legat högt i

– Vi har tappat mycket på grund av dålig kompetensförsörjning och matchning. Detta har varit känt en längre tid, men vi har inte gjort något åt det, konstaterade Johan Eklund. Han betonade att undersökningar och åtgärder bör vara inriktade på välstånd. Innovationer har inget egenvärde, de har värde bara om de leder till ökat välstånd. Problemen med kompetensförsörjning återkom i flera av presentationerna under dagen och även under de replikskiften som förekom. Det är lätt att anknyta till dagens inledande ord från Jernkontorets vd Bo-Erik Pers, som uppmanade landets ungdomar att utbilda sig så att de kan komma in i vår stålbransch. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

45


För bästa säkerhet och arbetsmiljö i och kring tunga fordon! Backeye®360 Kamerasystem

Backsense® Radarsystem

Backeye®360 är ett intelligent fyrkamerasystem som är utformat för att eliminera fordons döda vinklar och hjälpa till med manövrering vid låga hastigheter genom att förse föraren med en fullständig 360° vy av fordonet eller maskinen i en enda bild.

Radarsystemet informerar föraren om avståndet mellan fordonet och hinder, oavsett om de rör sig eller är stationära, genom att ge en graderad hörbar och visuell varning. Backsense® Radar fungerar effektivt i svåra förhållanden och dålig sikt. Programmerbart system med skräddarsydda detektionsområden upp till 30m i längd och 10m i bredd.

4 Kameror 1 Bild 0 Döda vinklar

• Radarsystem för tunga fordon • Utvecklat för både on/off road • Unik produkt från Brigade

Marknadsförs av Ferdfelt – 08/7493550 kundkontakt@ferdfelt.se www.ferdfelt.se brigade-electronics.com


GRUVA

Utvecklingen av gruvautomation har tagit ett stort steg framåt i Sverige – tack vare innovationer. Bild: Tomas Westermark/Boliden

SVEMIN:S HÖSTMÖTE – råmaterialförsörjning och klimataspekter

Moderator för konferensen var Emma Härdmark, som är kommunikationschef för SveMin. Hon påminde bland annat om kampanjen ”Den svenska gruvan” som alla i gruvbranschen tagit initiativ till. Kampanjen har ett motto i form av ”Metaller och mineraler gör våra liv både bättre och roligare och därför behöver vi en gruvnäring som fortsätter jobba både långsiktigt och hållbart”. AV KJELL-ARNE LARSSON

TILLGÅNGEN PÅ MALM och produktion av metaller har bidragit stort till Sveriges välfärd. Vår kompetens inom gruv-, ståloch metallsektorn kommer också att bidra till klimatomställningen, både nationellt och globalt. Efterfrågan på basmetaller ökar, liksom efterfrågan på ädelmetaller. Samtidigt kräver de nya teknologierna under klimatomställningen jordartsmetaller och andra innovationsmetaller. Detta kräver målmedvetna strategier både på nationellt, europeiskt och globalt plan. Emil Högberg, som är stadssekreterare hos näringsminister

Ibrahim Baylan, gjorde inledningsvis en presentation under rubriken ”Sveriges roll som råvaruland i klimatomställningen”. Han refererade först till EU:s Gröna Giv, den övergripande tillväxtstrategi som EU antog våren 2019 och som har till syfte att EU ska ställa om till en resurseffektiv, modern och rättvis ekonomi som ska ha noll nettoutsläpp 2050. Den tekniska omställning som krävs kännetecknas bland annat av förnybar energi, e-mobilitet och batterier. Säker tillgång på råvaror är avgörande och EU ser ett trettiotal ämnen som NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

47

>>


GRUVA

Gruv- och mineralnäringen har byggt vårt välstånd. Bild: LKAB

kritiska för omställningen. Redan till 2030 väntas en kraftig efterfrågan på nickel, aluminium och koppar. Svenska regeringen ansluter till EU:s Gröna Giv och strategier. Regeringen vill att Sverige tar en ledande roll. Det finns en klimathandlingsplan och Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland 2045. – Det som aktiviteterna i Norrbotten nu bidrar med kommer att utgöra de största investeringarna i modern tid, påpekade Emil Högberg. Han avsåg projekt HYBRIT och LKAB:s utvecklingsprojekt samt Northvolt. Gruvnäringen kan sätta en ny global standard för gruvverksamhet med elektrifiering, digitalisering, automation och koldioxidfri brytning och förädling.

RIK BERGGRUND All denna nya teknik kräver mycket metaller och mineraler. Emil Högberg hänvisade till undersökningar och utredningar som SGU gjort och gör. De visar att innovationskritiska metaller finns i Sveriges berggrund. Samtidigt ska vi både enligt EU:s och Sveriges intentioner öka återvinningen, även på metaller. Det blir allt mer aktuellt, inte bara att öka den cirkularitet som redan är på plats, gruvindustrin bör också utveckla tekniken för att utvinna metaller ur befintligt gruvavfall. För att underlätta tillståndsprövning för gruvnäringen ses nu minerallagen över och för närvarande tas underlag fram. Det går idag inte att säga när en ny lag kan komma. Frågan är prioriterad samtidigt som det är viktigt att få både effektiva och rättssäkra 48

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

prövningsprocesser som kan bidra till klimatomställningen på ett positivt sätt. Tidigare under hösten kom EU med en handlingsplan för kritisk råmaterialförsörjning. Råvaror behövs både för teknikomställningen och för att behålla arbetstillfällen. Mer än 30 miljoner jobb i EU är beroende av tillgången på råmaterial. Sverige som gruvnation och på god väg att automatisera gruvnäringen ska ses i ljuset av handlingsplanen. Christian Danielsson, som är chef för EU-kommissionens representation i Sverige, svarade för en presentation med ämnet ”EU:s råmaterialstrategi – så kommer vi att märka den här i Sverige”. – Försörjningen med råvaror blir allt viktigare och jag tror att Sveriges agerande kommer att vara viktigt i anslutning till EU:s strategi, säger Christian Danielsson. Som nämnts är en rad metaller och råvaror kritiska för utvecklingen inom EU fram till 2050 och givetvis även därefter. Försörjningen idag är mycket koncentrerad: Kina svarar för 98 procent av sällsynta jordartsmetaller, Turkiet för 98 procent av borat och Sydafrika för 71 procent av platina. Konsumtionen kommer att öka enormt. Om EU:s klimatmål till 2030 ska uppfyllas kommer det att behövas 18 gånger mer litium än idag och år 2050 sextio gånger mer.

PROBLEMOMRÅDEN Vi måste titta på den globala marknaden och se hur Europa kan bli mer självförsörjande. Christian Danielsson hänvisade till Batterialliansen inom EU, där målet bland annat är att 80 procent >>


BLASTING SERVICES FOR NORDIC CONDITIONS

FORCIT EXPLOSIVES levererar sprängmedel till alla applikationer inom branschen såsom gruvor, täkter, tunnlar och övrig entreprenad. Vårt omfattande produktsortiment består av välkända produkter som är utvecklade speciellt för Nordiska förhållanden.

Läs mer om vår service >> FORCIT.SE


GRUVA

Tillståndsprocesserna måste bli smidigare. Detta är en fråga som ses över av stater och myndigheter. Bild: Kjell-Arne Larsson

av det litium som behövs ska komma från europeiska källor. För att generellt, vad gäller brytning, förädling, finansiering och teknikutveckling, klara framtidens utmaningar finns fyra problemområden: • Kriterier för hållbar utvinning och förädling inom EU. • Cirkulär ekonomi. Öka produkters livslängd. Regler för återvinning. Stabil EU-marknad som gynnar cirkulär ekonomi. • Fyndigheter i Europa. Tillgångar finns, men det handlar om investeringar, tillståndsprocesser och allmänhetens acceptans för att starta produktion. • Diversifierad anskaffning. – När det gäller den sista punkten gäller det att få en stabil försörjning från tredje land på ett mer effektivt sätt än idag, menade Christian Danielsson. Här förs diskussioner om strategiskt partnerskap mellan Sverige och Kanada respektive Australien. Tänkbara partner finns också i Afrika och på västra Balkan. Ansvarsfulla gruvdriftmetoder, både med avseende på etik och miljö, kommer att ges stor betydelse i denna typ av avtal.

ÄVEN BIOLOGISK MÅNGFALD Moderatorn Emma Härdmark påminde om att Sverige globalt sett har en av de bästa gruv- och mineralnäringarna. Nu arbetar näringen även med biologisk mångfald. SveMin har nyligen kommit med rapporten ”Mining with nature – svenska gruv- och mineralnäringens färdplan för ökad biologisk mångfald”. Senare under vintern genomförs också ett fördjupningsseminarium om mångfald. Näringens verksamhet ska vara lönsam både för företagen och för naturen. Vad ska företagen då göra, frågade sig Emma Härdmark. Frågan gick till Linda Bjurholt, som är miljöchef på LKAB och ordförande i styrgruppen för Mining with nature. – Vi behöver bygga kunskap och förstå hur djur och växter etablerar sig, svarade Linda Bjurholt. Det behövs också mätetal för att se hur vi kommer framåt. Rapporten uppger att senast 2030 ska den svenska gruv- och mineralnäringen bidra till biologisk mångfald. Den stora ut50

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

maningen enligt Linda Bjurholt är kanske att lära känna naturen där den är, den platsspecifika kunskap som behövs. Ett annat av branschens flaggskepp inom hållbarhet är att ”Krav-märka” metaller. De skiljer sig avgjort från flertalet andra produkter genom att metaller går att återvinna hur många gånger som helst. Så för metaller går det inte att kopiera någon annan typ av miljömärkning. Erik Lindblom som tillhör IVL är projektledare för TraceMet och inom detta har man täckt in två värdekedjor: koppar och stål, från gruva till användare. För koppar deltar Boliden, Electrokoppar och ABB. För stål deltar SSAB, LKAB, Volvo Group och Scania. Parametrar som valts ut är metallernas klimatavtryck och andel återvunnet material. Målet är att få ett spårbart kvalitetssäkrat system. Svårigheter som finns för att täcka in hela värdekedjorna är bland annat terminologin (olika perspektiv på termerna i olika steg) och tillträde till affärsinterna data. Projektet avslutas 1 januari och redovisas lite senare.

ENORMT BEHOV AV LITIUM Under SveMin:s höstmöte fick vi också höra om Northvolts batterifabriker och kommande behov av metaller, framförallt litium för litium-jon-batterier. Elektrifieringen i samhället går nu framåt med stormsteg. – Vi tror på många lösningar, där el är en av flera lösningar, säger Maria Åstrand, råmaterialchef på Northvolt. Det krävs en >>


Nordic Stone Crusher 20 ÅRS ERFARENHET INOM KROSSAR! Vi kan hjälpa dig med renovering och reparationer. Kontakta Robert och diskutera dina behov. 070-651 24 69, robert@krosservice.se En stillastående kross kostar pengar – snabb service och kvalitet på plats är något som vi prioriterar högt!


GRUVA

rad innovationer både inom batteriteknik och andra områden för att klara klimatutmaningarna. Tidigare var det Kina som hade den största investeringsvolymen för e-mobility, men nu har Europa gått om med 60 miljarder Euro 2019, jämfört med Kinas 17 miljarder Euro. Northvolt uppför nu flera fabriker. Gigafabriken (40 GWh/år) i Skellefteå har redan väggarna uppe och i slutet av 2021 ska man producera de första cellerna. Fabriken i Zwei i Polen blir hälften så stor (20 GWh/år). Precursorsteget blir förlagt till Skellefteå, eftersom det kräver mycket energi och där finns tillgång till grön energi. I Västerås uppförs Northvolt Lab som dels innehåller forskningslabb och dels en förstudieanläggning till en fullskaleanläggning som sedan byggs i Skellefteå för återvinning av metaller. Visionen är att 2030 ska hälften av metallerna som används av Northvolt vara återvunna.

VERTIKAL INTEGRATION

Sverige har förutsättningar för ökad mineralbrytning. Bild: Tomas Westermark/Boliden

Prognoser från Benchmark Mineral Intelligence på metallbehovet i världen fram till 2028 visar en mycket kraftig efterfrågan på litium, men även på nickel och kobolt. Idag produceras endast 3 procent av världens metaller i Europa, medan världsdelen förbrukar 25 procent av den globala produktionen. – Vi vill i stället har lokala försörjningskedjor och säkerställa att vi kan försörja oss själva, säger Maria Åstrand. Northvolt vill också ha vertikal integration inom breda delar av värdekedjorna för att kunna ha spårbarhet och klara krav på hållbar och etisk produktion. Fyndigheterna i Europa är små men många och stor produk-

Vi erbjuder ett brett utbud av kvalitetsprodukter, allt ifrån handhållna-, fristående- och portabla utrustningar till helt kundanpassande lösningar! INTRESSERAD eller NYFIKEN? Besök vår hemsida www.holger.se och läs mer eller kontakta någon av våra säljare: Mikael Öster: 019-670 8113, E-mail: m.oster@holger.se eller Liselott Granlund: 019-670 8107, E-mail: l.granlund@holger.se

ning

52

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


GRUVA

tionspotential finns, men tillståndsprocesserna är en flaskhals. Tillståndsfrågorna är på agendan nu för branschorganisationer, myndigheter och politiker. Northvolt tror kanske på ändringar för snabbare tillståndsprocesser. Men kommer det att gå tillräckligt snabbt för att Europa ska bli betydligt mer självförsörjande även på litium, nickel och kobolt, och kunna skapa en mer hållbar metallproduktion?

DRIVKRAFTER FÖR INNOVATION Dagens presentationer avslutades med att LKAB:s vd Jan Moström talade om ”Allianser – samarbete nyckeln till framgångsrikt innovationsarbete”. Tidigare var det mest konkurrenskraft som drev utvecklingen, men idag är också klimatutmaningen en stark drivkraft. – Allianser – samarbeten – är viktiga för att kunna göra riktiga förändringar, säger Jan Moström. Nyckeln till framgång är att möta tillstånds- och tillståndsprocesser, samhällets krav och förväntningar samt teknisk utveckling. Den tekniska utvecklingen omfattar: • Konkurrenskraft – produktivitet och säkerhet • Miljöpåverkan – vatten, luft, visuellt • Klimatpåverkan – direkt respektive indirekt emission av koldioxid LKAB har innovationsarbete inom främst tre områden: digitaliserad och automatiserad gruvbrytning, koldioxidfri järnsvamp med vätgasteknik samt återvinna och skapa värde ur gruvavfall. – Ett grepp för att sedan öka innovationstakten är allianser med andra företag. Vi tog kontakt med seniora chefer hos företag i branschen. En absolut förutsättning här för att lyckas är att jobba mot gemensamt uppställda mål, avslutar Jan Moström.

Gruv- och mineral är en framtidsbransch med ett brett ansvar. Bild: Stefan Berg/Boliden

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

53


GRUVA

Gruv- och mineralnäringen står inför många utmaningar. Bilden visar Norrsken vid Kevitsa. Bild: Tomas Westerlund/Boliden

EUROPEAN MINING CONVENTION

– utmaningar för gruv- och mineralnäringen Den andra upplagan av European Mining Convention tog upp de utmaning som gruvbranschen står inför idag. Det handlar främst om att leva upp till krav på miljömässig och social hållbarhet. Samtidigt måste befintliga och nya verksamheter vara hållbara även ekonomiskt. Ökad effektivitet är därför alltid en utmaning. AV KJELL-ARNE LARSSON

FLERA TALARE UNDER konferensen nämnde att den pågående pandemin kanske innebär ett omtag i många industrisektorer, inte minst i gruvnäringen. Pandemin innebär eventuellt att många aktörer tar sig en extra funderare på hur framtidens ska mötas, där hållbarhet men även sårbarhet kommer mer i fokus. Kraven på den miljömässiga hållbarheten med en stor global omställning för ökad elektrifiering och digitalisering ställer 54

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

samtidigt krav på robust försörjning av metaller. Kraftigt ökad efterfrågan på litium, nickel och kobolt är uppenbara. Sällsynta jordartsmetaller som vi tidigare inte reflekterat så mycket över är kritiska för att klara teknikomställningen. Europa behöver samtidigt bli betydligt mer självförsörjande på metaller. Det kräver ökad exploatering och här möter aktörerna ytterligare utmaningar i form av komplicerade tillståndsförfaranden och dessutom låg >>


OPTIMERA LASTNING & TRANSPORT Med Trimble Smart Haul TOTAL TONNES MOVED

TPH

1026.3

412.1

CYCLES

19 AVERAGE CYCLE TIME

8:32s

LINEUP TIME

1:01 Se lastplats, transportsträcka och tippställe i realtid. Få noggrann och detaljerad data helt automatiskt. Identifiera flaskhalsar som påverkar produktionen. Kontakta oss för mer information! Läs mer på trimble.com/loadhaul

SITECH SVERIGE AB ®

010 - 456 80 00 info@sitech-Sverige.com www.sitechsverige.com

YOUR TECHNOLOGY PROVIDER


GRUVA

Den europeiska berggrunden har många mineralfyndigheter som ännu inte har exploaterats. Bild: Kjell-Arne Larsson

acceptans från allmänheten. Flera av talarna på konferensen presenterade emellertid lovande tekniska lösningar för att möta utmaningar på många områden.

ANNORLUNDA PRISDYNAMIK Guld skiljer sig ur många aspekter jämfört med andra metaller, även i förhållande till de andra ädelmetallerna. I runda tal drygt hälften av produktionen går till smycken. Mindre andelar går till investeringar och användning i produkter. Adam Webb från Metals Focus berättade om produktionsvolymer och priser. Guldpriserna gick visserligen ner fram till 2015, men därefter har de stigit varje år, även mellan 2019 och 2020. Priserna väntas öka ytterligare under 2021 till den högsta nivån på länge. Europa är den region i världen som producerar minst guld. Under 2020 väntas produktionen stanna på 3 procent av den globala. Prognosen för Europa till 2021 är en ökning på 6 procent, helt tack vare upprampning i Kittila i Finland.

FYRA INTRESSANTA EXPLOATERINGSPROJEKT Filip Kozlowski från det kanadensiska företaget Leading Edge Materials Corp. berättade om aktuella projekt i Europa. Som bakgrund pekade Filip Kozlowski på Europas beroende av tredje land för att klara råvaruförsörjningen. Kina svarar för mycket stor del av världsproduktionen av bland annat magnesium, grafit och volfram samt 98 procent av sällsynta jordartsmetaller. Detta innebär en mycket stor risk och kan hota elektrifieringen och hållbarhetsarbetet i Europa. Flera av EU:s policies har stor inverkan på gruvnäringen: den europeiska gröna given, industristrategin och aktionsplan för kritiska råmaterial. För att driva på utvecklingen har EU också etablerat Raw Materials Alliance. 56

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Leading Edge Materials Corp har fyra särskilt intressanta projekt i Europa: • Woxna grafitgruva från 1990-talet. Återstartades 2014 men har gått dåligt på grund av låga priser för konventionell grafit. En utredning har gjorts för utveckling av en värmeprocess för att producera högvärdig grafit för användning i bland annat litiumbatterier. Detta skulle kunna göra gruvan lönsam. Eftersom el från vattenkraft kan användas i processen kommer anläggningen att bidra stort till miljömässig hållbarhet. Idag står Kina för all vidareförädling till högvärdig grafit för litiumbatterier. Lönsamhetsutredning (PEA) för Woxna pågår. • Norra Kärr är en av världens mest värdefulla tillgångar av sällsynta jordsartsmetaller. EU initierade en studie som visade att Norra Kärr kan tillgodose behovet av dysprosium och terbium för flera decennier. Forskning har visat att dysprosium härifrån kan medge 90 procent lägre miljöpåverkan jämfört med det som produceras på andra håll idag. Fortsatta utredningar pågår om brytning ska sättas igång. (Dysprosium används bland annat i el-bilar och vindkraftverk. Terbium används bland annat i laser och i lågenergilampor.) • Bergby litiumfyndighet. Prospekteringar har påvisat en stor litiummineralisering. Hela 33 hål har borrats ner till 1525 meter. Prospekteringarna fortsätter nu. Fyndigheten ligger mycket bra infrastrukturmässigt eftersom Norrsundets djuphamn finns endast fem kilometer från området. • Bihor Sud i Rumänien. Leading Edge Materials Corp exploaterar tillsammans med JV som driver en dolomitgruva i närheten av fyndigheten. Båda ligger i Tethyan Belt som är ett gammalt gruvområde. De två parterna har inlett prospektering och analyserat prov från gamla gruvor. Det verkar finnas potential för mineraliseringar med nickel och kobolt. Projektet väntar nu på ett utlåtande från domstol för att kunna fortsätta prospekteringarna. Med tanke på Europas sårbarhet är det svårt att tala om hela värdekedjor, men det gjorde i alla fall Stefan Stoev från MINEX >>


VĂ„RLDENS LEDANDE SPRĂ„NGMEDELSLEVERANTĂ–R

MiljĂśanpassade transformatorer fĂśr industrin

VĂĽra transformatorer är specialtillverkade fĂśr industribruk. Läs mer pĂĽ unitrafo.se eller kontakta oss sĂĽ berättar vi hur du kan spara stora pengar pĂĽ att välja en â€?grĂśnâ€? transformator. Vill du vara säker pĂĽ att salvan kan skjutas som planerat, med det bästa resultatet? DĂĽ är vĂĽrt kompletta sortiment av bulk- och paketerade sprängämnen samt elektroniska och konventionella tändsystem ett naturligt val. VĂĽra professionella och dedikerade medarbetare inom sälj, logistik och service kommer gĂśra allt som stĂĽr i deras makt fĂśr att du som kund ska vara 100% nĂśjd.

Tel. 0587-850 00

Orica Sweden AB Gyttorp 713 82 Nora

Fax 0587-253 45 info.gyse@orica.com

Askims Industriväg 1A 436 34 Askim, 031-685620 info@unitrafo.se

Rätt Spänning - Säker MiljÜ

Att ligga steget fĂśre

!

Att ligga steget fÜre ur ett säkerhetsperspektiv är grunden fÜr Fogmakers produkt. Vürt brandskyddssystem, med vattendimma under hÜgtryck, skyddar människa och maskin vid en oÜnskad motorbrand. Med 200 000 installationer i Üver 50 länder har vi fÜrhindrat otaliga motorbränder Üver och under jord.

Fogmaker.com


GRUVA

Hela samhället inklusive gruvnäringen kommer att elektrifieras. Bilden visar Trolleybanan i Aitikgruvan. Bild: Mats Hillblom/Boliden

Group. Att se till hela kedjan är nämligen nödvändigt för att gynna hållbarhet. EU har formulerat målsättningar för värdekedjan. Stefan Stoev ansåg att för att uppnå hållbarhet måste samtliga aspekter integreras i affärsmodellerna: • Innovation • Planering • Process • Effektivitet • Säkerhet • Yttre miljö

BREDA PERSPEKTIV Vitor Correia från International Raw Materials Observatory tog ett mycket brett grepp på frågan hur produktionen ska kunna höjas i Europa. Han berättade om möjligheterna av bryta i havet, på extremt stora djup i berggrunden och In Place Mineral Recovery samt nämnde som princip Space Mining, men avfärdade det sistnämnda som orealistiskt. Vitor Correia visade också exempel på bland annat vilken teknik som kan användas för Ultra Deep-mining.

SPECIFIKA PERSPEKTIV

一礀栀攀琀℀

匀䔀䴀䄀䈀 爀 琀攀爀昀爀猀氀樀愀爀攀 愀瘀  瘀愀琀琀攀渀欀愀渀漀渀攀爀 昀爀渀 匀瘀攀渀猀欀愀  刀愀椀渀挀愀渀漀渀

Många av presentationerna tog upp specifika tekniska koncept. Vd:n för Thierry Bernard Technologie visade hur sprängningar kan simuleras i 4D och visade parallella filmer där det gick att jämföra det simulerade och det verkliga förloppet. Överensstämmelsen var mycket god. Det som inte simuleras är dammet från sprängningen, vilket är överflödig information. Louis Gariepy från O3 Mining Inc berättade hur företaget tillsammans med Mira Geoscience använder AI för prospektering i kanadensiska gruvor. Flera andra presentatörer som talade om trender i gruvnäringen hänvisade till AI, IoT, Machine Learning och 5G som viktiga för att underlätta effektivitet. Betydelsen av 5G framhölls framförallt av Horst Fellner från Spirent Communications som berättade om fördelar och utmaningar och hur 5G kommer att utvecklas, så småningom till 6G. Till slut ska vi inte glömma detaljerna. Edgar Martinez från Atten2 visade betydelsen av On Line Real Time Monitoring av smörjmedelskondition, ett viktigt koncept för att minska underhållskostnad och öka tillgänglighet. Underhållskostnaderna i gruv- och mineralindustrin är mycket högre än i annan industri (30–50 procent av driftkostnaderna) och mer än 60 procent av personalen som arbetar i och vid gruvor arbetar med underhåll. Siffror som manar till eftertanke, för alla som vill höja produktiviteten. Och det vill ju alla.

Total kontroll över anläggningsprojekt 036-19 01 54 • www.visec.se 58

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


DRIFT & UNDERHÅLL

O3, den enda kvarvarande reaktorn i Oskarshamn har ett längre underhållsstopp den här hösten: Bild: OKG AB

LÄNGRE UNDERHÅLLSSTOPP ÄN VANLIGT PÅ OKG 3 Årets underhållsstopp på reaktor 3 vid Oskarshamns kärnkraftverk blev flera veckor längre än vanligt. Försiktighetsmått med anledning av Corona-pandemin är en orsak, men framför allt handlar det om installation av ett helt nytt säkerhetssystem, en investering på 865 miljoner kronor utöver normal underhållskostnad. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DET ÅRLIGA STOPPET för revision av anläggningen brukar vara tre till fyra veckor och kosta mellan 300 och 500 miljoner kronor. Årets stopp uppgick till dryga tolv veckor, från stoppet den 1 augusti till driftstart den 26 oktober, inalles 86 dygn. – Revisionen handlar regelmässigt om en mängd kontroller och provningar av olika system, ventiler och pumpar. berättar säger Anders Österberg, informationschef vid OKG AB. – Det är ett förebyggande underhåll där vi till exempel byter ut ventiler, avhjälper saker som vi under året ansett inte fungerar så som vi vill, underhåll av säkerhetssystem och ett successivt utbyte av bränslehärden. Årligen byts ungefär en femtedel av bränslehärden ut och blir således helt förnyad på fem år. Årets

betydligt mer omfattande arbete under revisionen handlar om installationen av ett helt nytt säkerhetssystem, enligt nya krav som ställts efter Fukoshima-olyckan i Japan i samband med en jordbävning 2011. – Det är ett oberoende kylsystem som syftar till att förhindra en härdsmälta vid en olycka. Det är ett kompletterande kylvattensystem som ska kunna kyla härden under 72 timmar förklarar Anders Österberg.

FÖRÄNDRADE ARBETSRUTINER Normalt hyrs 4 – 500 medarbetare in under de årliga revisionsveckorna, men den här gången var de 800, utöver OKGs egna >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

59


DRIFT & UNDERHÅLL

Det årliga underhållsarbetet i kärnkraftreaktorn avser bland annat turbin.

anställda. Inalles var fler än 1 000 personer engagerade i arbetena under det att reaktorn är avställd. – Det ställer förstås stora krav på smittförebyggande åtgärder, ett gediget förarbete och en avancerad logistik. Bland annat har arbetena förlagts i sekvens istället för parallellt, eftersom det reducerar antalet verksamma på anläggningen samtidigt. Att vi har delat in arbetena i olika tidsfönster under dagen där maximalt 100 personer passerar in i anläggningen varje kvart, och att vi genom olika arrangemang undviker köbildning i olika sammanhang är bara några av åtgärderna. Informationskampanjer internt för att skapa verklig medvetenhet och tillhandahålla ansiktsmasker och visir är andra åtgärder, säger Anders Österberg, som drar en slutsats av de nya rutinerna: – Mycket av det vi nu gör med anledning av pandemin tar vi säkert med oss till kommande revisioner. Ytterst handlar det om att kunna tillhandahålla en funktionell service åt alla som arbetar hos oss.

EN AV DE STÖRSTA KOKVATTENREAKTORERNA OKG 3 är en kokvattenreaktor, en av världens största av den typen, med en kapacitet på 1 450 MW som levererar ut elva miljarder kWh el, vilket motsvarar fem à sex procent av vad som 60

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

förbrukas i Sverige. Reaktorn togs i bruk första gången 1985 och var då en av tre reaktorer i Oskarshamn. De båda andra är numera tagna ur bruk. Sverige har haft kommersiell kärnkraft sedan 1970-talet. Som mest stod kärnkraften för runt 40 procent av den svenska elkraften, men den andelen minskar nu i takt med stor del av energislaget avvecklas. Totalt finns just nu i Sverige sju reaktorer fram till årsskiftet, tre i Forsmark i Uppland, en i Oskarshamn i Småland och tre i Ringhals i Halland.

HÄLFTEN AV VERKEN HAR STÄNGTS Som mest hade Sverige tolv kärnkraftsreaktorer för kommersiellt bruk, tre i Forsmark, tre i Oskarshamn, fyra i Ringhals och därtill två i Barsebäck. Inom kort återstår bara sex. Forsmark 1 togs i drift 1980, F 2 1981 och F 3 1985. De är alla fortfarande i drift. Oskarshamn 1 togs i bruk 1972 och stängdes 2017, O 2 utnyttjades 1975–2015 medan O 3 togs i drift 1985 och kör fortfarande. Ringhals 1 driftsattes 1976 och kommer att stoppas före årsskiftet i år medan R 2 var i drift 1975–2019. R 3 togs i bruk 1981 och R 4 1983 och båda körs fortfarande. Barsebäck 1 togs i bruk 1975 och stängdes 1999 medan B 2 var i drift mellan 1977 och 2005.


Bli förbättringsledare för er verksamhet Påbörja er underhållsresa idag på idus.se

Underhållssystem

Vägledning

Förbättringsarbete

IoT/Industri 4.0


HYDRAULIK

Förarlösa lastbilar har redan provats under jord. Bild: Tomas Westermark/Boliden

DIGITAL

HYDRAULIKKONFERENS bjöd på brett program

Hydraulikdagarna som varje år arrangeras av SGG genomfördes i år i form av en serie digitalt sända seminarier. Betryggande för denna nya form av arrangemanget var att det som vanligt leddes av Rickard Sjöblom – projektledare på SSG – nu i rollen som ”digital moderator”. AV KJELL-ARNE LARSSON

ERIK TEGEVALL OCH Lars Andrén från Bosch Rexroth presenterade framtidens hydraulaggregat – ultrakompakta aggregat som är framtidssäkrade – anpassade för applicering inom Industri 4.0. Företagets aggregat CytroBox har redan sålts till över 60 kunder runt om i världen. För att utveckla ett framtidssäkrat aggregat har Bosch Rexroth tänkt nytt och det gäller också för kunderna att tänka nytt. Med allt integrerat i en kompakt modulariserad enhet ser aggregaten nämligen mer ut som ett futur62

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

istiskt kylskåp. Fokus har varit på fyra hörnstenar: låg ljudnivå, minimerad golvyta, energieffektivitet och möjligheter för uppkoppling via bland annat Multi-Ethernet för övervakning och tillståndsbaserat underhåll. – Vi har byggt in väldigt fiffiga Internet of Things-lösningar med visning på vanlig mobiltelefon, berättar Erik Tegevall.

TRENDANALYSER CytroBox är ett hydraulaggregat enligt Plug & Play-konceptet och


HYDRAULIK

lätt att installera med en användarvänlig Wizard. En bred uppsättning sensorer ingår. Enheten registrerar bland annat oljans renhet, nivå, temperatur samt tryck, aggregatets effektanvändning och drifttimmar. Anläggningsägaren har full access – bland annat via webbgränssnitt – med 24 timmar historik som default eller möjlighet till algoritmbaserat hälsovärde. Inbyggda sensorer och trendanalyser lägger grunden för tillståndsbaserat underhåll och i förlängningen högre tillgänglighet för kundens produktionsanläggning. Aggregatet skickar varningsmeddelanden vid exempelvis förhöjd oljetemperatur, hög partikelnivå och kan även indikera när det snart är dags att byta olja. Med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens analyseras parametrar och deras trender. Systemet upptäcker ett långsamt läckage som långsamt sjunkande oljenivå. En kund fick indika-

CytroBox skickar varningsmeddelanden vid exempelvis förhöjd oljetemperatur, hög partikelnivå och kan även indikera när det snart är dags att byta olja. Med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens analyseras parametrar och deras trender. Bild: Bosch Rexroth

tion om detta, åtgärdade en läckande cylinder och förhindrade följdskador. En annan kund erhöll varning om en skadad pump, lagade därför denna under planerat stopp och förhindrade därmed ett långt akutstopp.

ANVÄNDNING AV VAKUUMTEKNIK INOM HYDRAULIK Magnus Johansson, vd för Busch Vakuumteknik AB som är dotterbolag till Busch Se, berättade om utvecklingen av företagets vakuumpumpar. År 1963 lanserades en oljesmord lamellvakuumpump pump kallad HUCKEPACK och 1993 kom den torrgående skruvvakuumpumpen COBRA som 1995 följdes av klovakuumpumpen MINK, som också var en torrgående vakuumpump. Med dessa pumpar sänktes både energiförbrukning och underhållsbehov. De senaste åren har vakuumpumpar försetts med sensorer och digital uppkoppling, enligt Internet of Thingskoncept, vilket medger övervakning på distans. Vakuumteknikens användning baseras inom många applikationer på vakuums förmåga att rena. Luft innehåller partiklar av många olika typer, både organiska och oorganiska, både fasta och vätskeformiga, samt mängder av enskilda molekyler. Genom att sänka trycket kan också halten av partiklar och molekyler sänkas. Vakuum kan innebära ett tryck på 1/1000 millibar, vilket är en miljondel jämfört med atmosfäriskt tryck. Även en mindre grad av vakuum kan användas för att rena ett medium. I hydraulsystem vill vi hålla nere vattenhalt och gasföroreningar. Vatten orsakar korrosion och nedbrytning av additiver i oljan. En dubblering av vattenhalten i oljan kan halvera livslängden på komponenter.

– Konceptet Industry 4.0 har hjälpt 4G och 5G på traven, särskilt inom verkstadsindustrin och processindustrin, menar Erik Josefsson, chef för Advanced Industries hos Ericsson. Bild: Per Myrehed

För att rena olja från vatten och gaser går det att använda vakuum i kombination med värme. Förorenad olja pumpas med oljepump till en vakuumkammare och värms upp, ofta till 50° C. Vid cirka 120 millibars tryck förångas då vatten. Metoden ger hög vattenavskiljning utan att förstöra oljans fysiska egenskaper och fungerar för de flesta hydraul- och smörjoljorna på marknaden. Den avdragna ångan kyls sedan och kondenseras i ett senare steg, medan den renade oljan pumpas tillbaka in i hydraulsystemet. I synnerhet i större system behöver individuell anpassning göras med avseende på: • Vilket media som ska torkas • Vilken mängd som ska torkas • Tid för processen • Temperatur i tork • Tryck (vakuum) i tork • Tillgängligt kylvatten • Behov/önskemål om att justera trycket • Hantering av kondensat Vid reparationer kan vakuum användas för att inte olja ska läcka ut under arbetets gång. Då används ofta relativt små vakuumpumpar för att i första hand vakuumsätta hydraultankar. Pumpen är ofta försedd med överströmningsventil så att önskad vakuum>> nivå kan ställas in, för att inte tankar i systemet ska riskera NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

63


HYDRAULIK

att tryckas ihop av omgivande atmosfärstryck. Normalt ansluts pumpen till ett ventilationshål i hydraultanken eller i ett tanklock med borrat hål. Det ska säkerställas att olja inte kan rinna in i vakuumpumpen. – Det är våra kunders behov och önskemål som driver fram applikationer för vakuumpumpar. Ni kan era system och vi föreslår lösningar och typ av pump, säger Magnus Johansson.

SMÖRJOLJOR, HYDRAULOLJOR OCH LIVSMEDELSSÄKERHET Mats Enmark, nordiskt ansvarig för specialsmörjmedel hos Fuchs, gjorde en genomgång av livsmedelssäkerhet, med för SSG:s medlemmar huvudsaklig inriktning på kartongbruk som tillverkar förpackningsmaterial åt livsmedelsindustrin. Ett återkommande budskap från Mats Enmark var att inte enbart ha koll på vilka smörjmedel som används, utan på hela hanteringen, allt från krav från kunder till lagerhållning på bruket, underhållsrutiner och överhuvudtaget koll på alla detaljer och all hantering där risk finns för läckage eller kontaminering. Kontaminering kan exempelvis uppstå om en leverantör av returmassa (eller returpapper till Deinked Pulp) för kartongtillverkning drar med föroreningar in i den nya kartongen från exempelvis trycksvärta. Ha alltså god ordning på processer och hanteringar. Att förväxla smörjutrustning och trycka in fel smörjmedel på ett ställe kan vara förödande. Ha ett separat lager för produkter som används i livsmedelszonen och ett för övriga delar av fabriken.

Ett återkommande budskap från Mats Enmark – ansvarig för specialsmörjmedel hos Fuchs – var att inte enbart ha koll på vilka smörjmedel som används, utan på hela hanteringen, allt från krav från kunder till lagerhållning på bruket, underhållsrutiner och överhuvudtaget koll på alla detaljer och all hantering där risk finns för läckage eller kontaminering. Bild: Björn Mattisson

ENBART VAL AV OLJA? Räcker det att basoljan och additiven är fria från MOAH – aromatiska kolväten – för att få en produkt livsmedelssäker? Svaret är nej, helheten måste säkras upp. Vänd er till er leverantör och säkra upp att produkterna kan användas inom livsmedelzonen. Säkra upp processen med konceptet HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points. Bland annat är det viktigt att identifiera alla tänkbara källor till föroreningar. Att produktbladet har en NSF-stämpel räcker således heller inte för att vara säker. Bäst är att er leverantör producerar smörjmedel enligt standarden NSF ISO 21469 och har rätt certifikat samt rätt NSF-stämpel.

LIVSMEDELSSTANDARDER Det finns en uppsjö av livsmedelsstandarder. Målet med var och en är att förhindra incidenter och skydda inte minst slutkonsumenterna, vi som använder de förpackade livsmedlen. GFSi – Global Food Safety initiative – är ett paraply för alla standarder. Fuchs har fokus på standarderna BRC, IFS och FSSC 22000. Dessa tre är globalt erkända för att certifiera producerande företag. Fuchs är även med i partnerprogram med BRC som ger trygghet åt producenten. – Planera alltid för kommande hårdare krav och ligg steget före, uppmanar Mats Enmark. De stora matgrossisterna driver kraven och det kan också komma lagkrav. Maskinleverantörerna driver också på kraven. BRC har hårda krav. Om ni klarar deras certifiering klarar ni även alla andra. BRC har bra hjälpmedel för bland annat smörjmedelstillverkare. – Vi kan hjälpa våra kunder, inte minst hos kartongtillverkare, att se över er hantering och era rutiner och kartlägga risker. Det går även att använda certifieringsorganens checklistor, pricka av 64

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


HYDRAULIK

godkända punkter och föreslå åtgärder där brister finns, avslutar Mats Enmark. Den som vill kontrollera om en smörjmedelsprodukt är certifierad enligt ISO 21469 hänvisas till info.nsf.org/Certified/ iso_21469/listings.asp. I övrigt rekommenderas videos om GFSI: youtu.be/N-ZXRoLNyts och youtu.be/80mvSm6Ti4I

5G FÖR INDUSTRIN Svenska företag har haft och har stor betydelse för att utveckla 5G och dess industriapplikationer. Telia och Ericsson var först i världen att lansera ett 5G-nät i en underjordgruva, vilket skedde hos Boliden i Skellefteåfältet. Telia har nyligen fått i uppdrag att bygga ett dedikerat lokalt 5G-redo nät i Aitikgruvan. Lösningen baseras på den senaste 4G-tekniken från Ericsson och kan uppgraderas till 5G. I och med att flera system i gruvprocessen kan kopplas upp blir det lättare att identifiera moment som kan förbättras. Det blir också lättare att jobba med förebyggande och tillståndsbaserat underhåll. Automationen bidrar samtidigt till en säkrare och tryggare arbetsmiljö. På Hydraulikdagarna talade Erik Josefsson, chef för Advanced Industries hos Ericsson, om utvecklingen av 5G och möjligheterna för industrin. – Det blir mer och mer intresse för stabila och säkra trådlösa uppkopplingar, berättade Erik Josefsson. Industrirobotar förses allt oftare med 4G som går att uppgradera till 5G. – En vändpunkt var konceptet Internet of Things. Vi ser allt-

Positioneringstekniken med Mobilaris Onboard baseras på WiFi, gruvkartor och accelerometer i fordonet. Bild: Mobilaris

mer av trådlösa uppkopplingar i fabriker, gruvor, hamnar, infrastruktur med mera, fortsatte Erik Josefsson.

INTE 5G ÄN Under de närmaste åren börjar trådlöst att ta över och prognosen för uppkopplade fabriker är 287 miljoner förbindelser år 2023. Trådlöst kommer att dominera över trådbundet och 2030 kan vi vänta oss 4,7 miljarder trådlöst uppkopplade enheter. 5G har inte introducerats i Sverige än, men företag som Boliden har fått testfrekvenser för att utveckla och introducera tekniken. Ofta installeras 4G som är förberett för 5G genom uppgradering. 5G är snabbare, pålitligt och säkert. Integriteten är bättre liksom möjligheterna till positionering och fjärrstyrning av maskiner. Konceptet Industry 4.0 har hjälpt 4G och 5G på traven, särskilt >>

HÖGPRESTERANDE HYDRAULPUMPAR OCH HYDRAULMOTORER Utvecklade för att möta marknadens krav till krävande applikationer.

nfabs Med Su alitet v k a g ö h

s Marknaden al rv bredaste u

“BÄST I KL ASSEN!” HYDRAULMOTORER

TVÅFLÖDESPUMPAR

Integrerad momentbegränsning

ENKELFLÖDESPUMPAR VARIABELPUMPAR

Läs mer på www.sunfab.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

65


HYDRAULIK

– De övergripande målen med vårt automationsprogram är att höja produktiviteten och förbättra säkerheten, säger Peter Burman, programchef för gruvautomation hos Boliden. Bild: Kjell-Arne Larsson

inom verkstadsindustrin och processindustrin. – Idag finns redan många tillämpningar i Europa och 5G kommer samtidigt starkt i USA och Kina, fortsatte Erik Josefsson. För gruvsektorn utvecklar Epiroc lastare och truckar, som är självkörande, alternativt fjärrstyrda. Här är noggrann positionering och snabb kommunikation avgörande. Hexagon, som producerar mätinstrument och automationslösningar går över från Ethernet till 4G och 5G. I Kina har företaget en smart fabrik som använder 5G. Atlas Copco kan tack vare 5G utveckla mer stabila uppkopplingar än med dagens WiFi. Ericsson samarbetar med alla nämnda företag och dessutom med Mercedes-Benz som kommer att använda 5G i produktionslinan till Mercedes S-class. Här ser man bland annat fram mot en effektivitetshöjning på 15 procent. – Användningen av trådlös uppkoppling och automation med hjälp av 5G kan ge vinster på flera sätt. Mängden avfall från produktionslinjen minskar, exempelvis tack vare att verktyg kan

EF 2100 OLJERENINGSSYSTEM Det osynliga problemet

66

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Den enkla lösningen

kalibreras Just in Time. Man sparar in på kostnader för kablage. Och med mindre kablage i vägen kan också fabrikshallarna disponeras mera flexibelt. Produktionen blir också lättare att ställa om, exempelvis mellan olika bilmodeller. Sist ska vi heller inte glömma att det är lättare att attrahera arbetskraft till en fabrik som använder senaste teknologin, avslutade Erik Josefsson från Ericsson.

KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR OCH ROBOTISERING I GRUVNÄRINGEN Peter Burman, som är programchef för gruvautomation hos Boliden, svarade för en komprimerad presentation av dagsläget och pågående projekt för att automatisera gruvdriften. Automation och robotisering har pågått länge i andra industrisektorer, särskilt fasta produktionsställen ovan jord. Många människor har haft och har en bild av en gruva som ett mörkt hål i backen, där gruvarbetare jobbar. Den verkligheten ändras snabbt, tack vare att framsteg som gjorts inom andra branscher vinner terräng även i gruvorna. Leverantörer håller sig framme väl och levererar ofta före tidplan! Gruvorna, inte minst underjordgruvorna hos Boliden, fungerar som utvecklingsplatser för trådlös kommunikation och självkörande fordon bland annat. – De övergripande målen med vårt automationsprogram är att höja produktiviteten och förbättra säkerheten, säger Peter Burman. Boliden använder WiFi och 4G (privatlicens) för kommunikation och för 5G pågår tester. För närvarande finns 4 000 accesspunkter inom Bolidens anläggningar, varav 3 000 under jord. Stor bandbredd och noggrann positionering är grundläggande för att automatisera gruvorna. När det gäller fjärrstyrda och autonoma maskiner finns redan flera på marknaden. Sandviks lastare och gruvtruck köps idag


HYDRAULIK

med möjlighet till fjärrstyrning och självgående körning. Borrriggar från Epiroc som borrar själva används redan nere i Aitiks dagbrott.

FULLT AUTOMATISERAD En fullt automatiserad gruva är dock långt ifrån lätt att skapa. Det finns gråzoner där det återstår moment som kräver insatser på plats av en människa. Robotar kan klara betongsprutning – förstärkning av gruvväggar – men efter att de jobbat i 20 minuter måste de rengöras manuellt, vilket tar en timme. En borr-rigg i dagbrotten klarar en lång räcka med hål, men riggen går på el och när den backar krävs manuell insats för att dra tillbaka kabeln efter maskinen. – Hur länge klarar sig gänget av robotar under jord utan personliga interaktioner? frågade sig Peter Burman. Detta blir ett kvalitetsmått på automationen. Det duger inte att säga att man robotiserat om ändå någon människa måste gripa in då och då. Som nämnts är noggrann positionering avgörande för robotisering under jord. Boliden med partners utvecklar positionering baserade på WiFi och 4G. Med WiFi går det att nå en noggrannhet på ner till 1 meter eller kanske 1 decimeter. Företaget Mobilaris har en teknik – produkten Onboard – som baseras på WiFi, gruvkartor och accelerometer i fordonet. Noggrannheten blir 5–10 meter. Peter Burman presenterade 14 aktuella utvecklingsprojekt. Boliden samarbetar med företag som Volvo CE, Jama, Epiroc, Sandviken, ABB, Telia och Ericsson. Inom ”System Automation & Mine Automation Infrastructure – Positioning Technology” utvärderas befintliga och nya teknologier för att öka precisionen

i positionering. Inom ”System Automation & Mine Automation Infrastructure – Connected Machines” försöker man koppla upp så många maskiner som möjligt i WiFi-nätverk och samla data från maskinerna.

UPPSKALNING Bergsskrotning – det vill säga rivning av lös sten i gruvgångar – är möjlig att fjärrstyra. Försök pågår att skala upp maskiner och annan utrustning. Likaså är det önskvärt att laddning av borrhålen – där malmen sprängs loss – kan robotiseras, och test pågår i underjordsgruvan i Garpenberg. Pumpar för att hålla vatten borta ur gruvorna är en nyckelfaktor för gruvverksamhet. Boliden har tillsammans med Xylem haft stor framgång med att bestycka pumpar enligt Internet of Things-konceptet. Redan 2022 kanske vi är framme vid en automation som innebär att vattning, utlastning och skrotning görs i en sekvens utan mänskligt ingripande, till en början nattetid, därefter 24/7. Slutligen måste nämnas smarta kläder, försedda med taggar som kommunicerar och lyser. Om man slår ut med armarna tolkar systemet att man är i fara och blir vägledd till närmaste räddningskammare. – Nycklarna till att lyckas med gruvautomation är datakommunikation och positionering. I stort sett alla tjänster bygger på detta. Utmaningarna blir att implementera den teknik som idag finns i fasta industrianläggningar och i konsumentsektorn. Det gäller att komma ikapp allt ovan jord. Då kan vi förhoppningsvis släcka lyset nere i gruvorna där robotarna jobbar ensamma och det om möjligt blir ännu mörkare än det var från början, avslutar Peter Burman.

www.tse.se www.tse.se TERMISK SPRUTNING ÄR EN UTMÄRKT METOD SOM GER FLEXIBILITET OCH MÅNGA MÖJLIGHETER

... SERVICE

t.s.e. har bred kunskap och expertis inom termisk sprutning, maskinbearbetning, tillverkning och service och arbetar i många branscher med olika applikationer. Behovet kan vara att man behöver skydda mot till exempel: erosion/abrasion, korrosion, kavitation och andra miljöer som kan uppstå under drift. Ett stort område är även applikationer där man sökerApplikationsexempel: ett alternativ till hårdförkromning.

Termisk sprutning & bearbetning: Levererar ytbeläggning genom termisk

• Valsar

... beläggningar för ökad livslängd

• Kolvar RESURSER PAPPER & MASSA • HVAF, ID7, HVOF,för Plasma, & Arc sprutning av maskindelar ökadFlame livslängd • Hydraulstänger • HVAF • Valsbeläggning • Förbättrade Nytillverkning, reparation ochupp till Med våra tekniker inom termisk • Svarvning kapacitet L= 10.000korrosionsegenskaper mm • HVOF • Pumpar • Dragvalsar • Hårdhet upp till 1 500 HV0,3 sprutning ger vi egenskaper ombeläggningar PLASMA • Rundslipning Ø 1.000 L 5.000 mm•upp skikt Möjlighet att bygga upp till 1 000 my vid behov • Torkcylindrar • Lagerhus som förlänger driftstiden och mm• och • Ökad livslängd Termiskminskar sprutning och bearbetning kostnader. • LJUSBÅGE • CNC-fräsning • Lagerhus • Axlar • Slitageskyddande -på plats hos kund eller i vår verkstad • Högpolerande skikt•till < FLAMSPRUTNING Ra 0,02 • Axlar Superfinering < Ra 0,02 Stort •utbud av olika material • Ventiler Förebygger slitage och korrosion som ger applikationerna de • Pannor Exempel på applikationer: • Generell ersättning av hårdförkromning • Mobil bearbetning och beläggning hos kund Ersätterspecifika hårdförkromade ytor egenskaper som Kolonner (verktygshållare), Kylvalsar, • Babbitt-lager krävs för skikt tuffa miljöer. Högpolerade till < Ra 0.02 Hydraulstänger, Kalandervalsar www.tse.se www.tse.se

TERMISK SPRUTNING ÄR ENPROJEKT UTMÄRKT NORDISKA 67 METOD S

... SERVICE

www.nordiskaprojekt.se t.s.e. har bred kunskap och expertis inom termisk sprutning


HETVATTENCENTRAL

Projektet omfattar flera tunga lyft. Bild: E.ON

E.ON I NORRKÖPING på väg mot 100 procent förnybart

En ny hetvattencentral uppförs på Ingelstaområdet några kilometer från Norrköpings centrum. Anläggningen ska använda förnybara bränslen och detta innebär ett viktigt steg för att E.ON:s värmeproduktion i staden helt ska baseras på förnybara och återvunna bränslen. AV KJELL-ARNE LARSSON

FÖRETAGETS PRODUKTION i Skeppsdockan som ligger i Inre hamnen ska avvecklas 2022 och de frilagda ytorna kommer att ge plats för bostäder, med kanske upp till tretusen lägenheter. E.ON:s anläggning i Skeppsdockan har använts för spets- och reservproduktion och denna ska i framtiden produceras i en ny hetvattencentral som nu byggs på Ingelsta.

BASLAST Absoluta merparten av fjärrvärmen i Norrköping produceras i Händelöverket. Där finns panna P 14 och P 15, som båda använder avfall som bränsle. Panna P 11 och P 13 är samförbränningspannor som i huvudsak eldas med returträ och flis. De nämnda pannorna 68

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

svarar för baslasten i fjärrvärmesystemet. På Händelöverket finns dessutom panna P 12 som är byggd 1982 och har kol som bränsle. Denna panna används för spets- och reservproduktion och har under ett normalår cirka 500 drifttimmar. Under säsongen 2019/2020 behövdes inte panna P 12 och koleldningen ska upphöra helt. E.ON har nämligen satt upp ett mål att värmeproduktionen i Norrköping år 2025 till hundra procent ska baseras på förnybara och återvunna bränslen. Ett viktigt steg mot detta mål var att konvertera hetvattenanläggningen i Brånnestad från fossil olja till bioolja, vilket gjordes 2019. Brånnestad ligger i Norrköpings södra stadsdelar. Nästa viktiga steg mot företagets mål är den nya hetvattencentralen >>


REJLERS.SE


HETVATTENCENTRAL

som placeras i Ingelsta några kilometer norr om stadskärnan. Hetvattencentralen håller nu på att byggas och ska tas i drift i slutet av 2021. Den nämnda målsättningen är viktig inte enbart för E.ON och företagets kunder, utan för hela Norrköpings kommun. – Som ledande miljökommun ska vi i Norrköping noggrant hushålla med naturresurser, gå över till förnybara drivmedel och energikällor, och dra nytta av den tekniska utvecklingen. Vi har som målsättning att bidra till ett fossilfritt Sverige, och därför välkomnar vi glatt sådana här initiativ från det privata näringslivet, säger kommunstyrelsens avgående ordförande Lars Stjernkvist. Den nya anläggningen på Ingelsta ska användas för spets- och reservproduktion. Dess lokalisering i förhållande till fjärrvärmenätet är viktig. – Hetvattencentralen får ett bra läge i vårt nät. Vi var angelägna att ha en placering i norra delarna av staden, norr om Strömmen. Den befintliga centralen ligger ju i Brånnestad i söder, säger Jonas Lind, produktionschef för E.ON:s anläggningar i Norrköping. (Det är värt notera att sedan 2011 är nätet i Norrköping förlängt till Söderköping. För spets- och reservproduktion finns i Söderköping en biooljeeldad panna på 5 MW.)

NY TOMT FÖR NYA PANNAN E.ON förvärvade från kommunen den aktuella industritomten på Ingelsta. Nya pannbyggnaden är 34 meter lång och 19 meter bred samt har ett vidbyggt servicehus med lokalt kontrollrum och personalutrymmen. Skorstenen blir 40 meter hög. Pannan får en effekt på 70 MW och kommer att eldas med bioolja som ska lagras i en 1400 kubikmeter stor tank. Verkningsgraden med bioolja blir över 93,5 procent. – Det blir möjligt att använda ett brett register biooljor av olika ursprung. Ett ofta använt bränsle är tallolja från massaindustrin, berättar Jonas Lind. Vi har erfarenhet av biooljor, dels från Brånnestad och dels från våra andra anläggningar i Sverige. Rökgaserna kommer att renas i filter som bland annat fångar in partiklar. Kväveoxider renas med ett SNCR-system – Selective Non-Catalytic Reduction (men pannan förbereds även för ett SCR-system Selective Catalytic Reduction). Pannan kommer att kunna köras från dess lokala kontrollrum, men vid normal drift ska den köras från kontrollrummet på Händelöverket. – Pannanläggningen på Ingelsta är flexibelt konstruerad på så sätt att den senare kan kompletteras för att också använda träbränsle, i form av pulver eller pellets. Verkningsgraden med träpulver blir över 92,5 procent. Träbränsle kan bli aktuellt om drifttiden blir omfattande i framtiden. Vår planering är förut-

70

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Den nya anläggningen på jungfrulig industrimark i Ingelsta innebär ett viktigt steg på E.ON:s väg för att värmeproduktionen i staden helt ska baseras på förnybara och återvunna bränslen. Bild: E.ON

seende också genom att det finns ledig plats på tomten för att kunna bygga ytterligare en lika stor anläggning med panna på 70 MW, fortsätter Jonas Lind. Denna option kan bli aktuell när kolanvändningen i panna P 12 på Händelö ska avvecklas. För närvarande görs förstudier om hur detta ska göras på bästa sätt. Ett möjligt alternativ är bygga om P 12 till en panna med bubblande bädd enligt BFB-konceptet och elda med biobränsle. Ett annat alternativ är att avveckla P 12 och bygga en andra biopanna i Ingelsta. – Vi kommer att göra bästa vägvalet för att avveckla kolet och nå målet om hundra procent förnybara och återvunna bränslen. Denna strategiska målsättning är något vi är stolta över, internt inom företaget och inför våra kunder. Men också inför Norrköpings kommun, avslutar Jonas Lind, produktionschef hos E.ON. FAKTA Ingelsta, nybygge av hetvattencentral i Norrköping Tidplan: juni 2019–december 2021 Byggherre: E.ON Värme Sverige AB Arkitekt: Gatun Arkitekter AB Byggkonsult: Rejlers Sverige AB Byggentreprenör, mark, platta, stomme, fasader: SEFAB Processleverantör: KPA Unicon Oy Processkonsult: JD-Gruppen Värde: 350 Mkr


Partnering

sefabbygg.se

Partnering kan beskrivas som en strukturerad samarbetsform där kund, entreprenörer, konsulter och andra nyckelaktörer gemensamt löser bygguppgiften för att genomföra så framgångsrika projekt som möjligt. Basen är ett samarbete i förtroende, där alla spelar med öppna kort och där yrkeskunskaperna kompletterar varandra.

Projektnöjdhet

Hållbarhet

Att arbeta aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö har varit en självklarhet sedan företagets start. År 2014 startade arbetet med Projektnöjdhet®. Målsättningen var att skapa ett ledningssystem med uppdaterade verktyg som främjar kommunikation och möjliggör en tydligare uppföljning.

SEFABs uppförandekod stödjer FN:s Global Compact och dess principer utgör grunden för vår hållbarhetspolicy. Policyn formulerar de etiska krav vi har på oss själva på SEFAB samt de krav som vi ställer på våra affärspartners. Målsättningen med hållbarhetspolicyn är att vi skall bidra till en varaktig utveckling och att minimera negativa effekter av våra beslut och aktiviteter på samhälle och miljö.


VATTENKRAFT

Bert-Ola Wolfenstein, platschef och projektansvarig för renoveringen av Duveds Vattenkraftstation.

MER FÖRNYBAR ENERGI när Duveds vattenkraftstation renoveras

Endast skalet är kvar av vattenkraftstationen i Duved, Åre kommun. Inuti är precis allting nytt, från golv till tak. Moderna maskiner säkrar fortsatt stabil vattenkraft och ökar effektiviteten, resultatet blir mer förnybar energi. – UTAN ATT BYGGA UT får vi åtta procent mer förnybar vattenkraft. Det kanske inte låter så mycket men i de här sammanhangen är det ett rejält tillskott på förnybar energi. Vid renoveringar brukar verkningsgraden höjas med max två, tre procent. En ökning med åtta procent mer förnybar energi är bra för hela samhället, säger Bert-Ola Wolfenstein, platschef och projektansvarig Jämtkraft.

DET ÄR INSIDAN SOM RÄKNAS Utvändigt ser tegelbyggnaden från 60-talets början ut som förut. Det är invändigt det händer grejer. Under drygt fyra månader renoveras nu hela stationen. Allt arbete sker i torrhet vilket innebär stopp i vattenkraftstationen från den första juni till den femte oktober, då anläggningen ska vara klar. – Det har varit en idealisk sommar för att göra det här arbetet. Snösmältningen från fjällen var rejäl och fyllde på magasinet i Greningen Övre men sedan har det inte regnat så mycket vilket har gjort att vi knappt har behövt spilla något vatten. Intäktsförlusterna är därför minimala, säger Ber-Ola Wolfenstein. Det vanliga arbetssättet är att man byter en del i sänder. Men för att minimera stopptiden och för att vara så effektiva som möjligt 72

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

valde Jämtkraft att byta allt på en gång. – Det är ett logistiskt konststycke att göra allting samtidigt och få det att klaffa med allt från maskindelar till bemanning men det rullar på enligt tidplan och budget, säger Bert-Ola Wolfenstein. Det innebär förstås inte att renoveringen gått som på räls. Att få ut det gamla sugröret tog till exempel betydligt längre tid än beräknat att få bort. – Det var en betongklump på 25 ton som tog veckor att borra och såga lös. Det var inte det enklaste att få ut den klumpen.

PRESTIGELÖST ARBETSSÄTT Bert-Ola lyfter hela projektgruppen som receptet för att tidplanen ändå håller och att projektet går bra. – Alla hjälper alla. Man hugger tag i det som behöver göras oavsett vilken roll man har i projektet. Vi är ett 20-tal personer som jobbar på plats, tre från Jämtkraft och övriga är olika entreprenörer. Under de 15 år jag jobbat med liknande projekt på Jämtkraft skulle jag säga att den här gruppen är unik med sitt prestigelösa arbetssätt, säger Bert-Ola Wolfenstein. Steffen Kannegiesser som är inhyrd konsult för byggentrepre-


VATTENKRAFT

Från vänster: Steffen Kannegiesser, byggingenjör och konsult, Bert-Ola Wolfenstein, platschef och projektansvarig Jämtkraft samt Jämtkrafts Karl-Gunnar ”Kallis” Hedström, Bas-U/byggarbetsmiljösamordnare i projektet. Med lång erfarenhet är Kallis både en klippa i själva bygget och den som samordnar entreprenörernas arbeten och organiserar skyddsarbetet för att minimera risken för olyckor på arbetsplatsen.

naden instämmer i Bert-Olas tankegångar. – Jag tror att du får bättre kvalitet om alla drar åt samma håll och känner sig delaktiga. Dessutom underlättar det att hålla tidplanen. Det är mycket Bert-Olas förtjänst att vi har den här stämningen. Behövs det så är han också med och hugger i där det behövs. Han visar vägen med sitt agerande. Hans arbetsledarkläder är lika smutsiga som våra och det brukar inte projektledare jag jobbat med tidigare ha. Det säger lite om hans arbetssätt, säger Steffen Kannegiesser, byggingenjör. – Fördelen att vara så aktiv på plats är att jag ser direkt om något håller på att gå fel eller behöver åtgärdas. Jämtkraft har valt att jag ska fokusera helt på detta projekt och endast ha det som ansvar. Jag tycker att det är ett effektivt och tidsbesparande arbetssätt, säger Bert-Ola Wolfenstein. FAKTA Var: Duveds Vattenkraftstation ligger cirka 18 kilometer väster om Åre. Anläggning: Duveds vattenkraftstation är ett så kallat klass 1-kraftverk och ett av 255 kraftverk i landet som bidrar mest till reglerkraften, det vill säga att lagra vatten i magasin så att elproduktion finns tillgänglig när den behövs. Åtgärder: Invändig totalrenovering av vattenkraftstationen. Utvändigt sker inga förändringar. Budget: 40 Mkr När: 1 juni till 5 oktober 2020

Vi tackar Jämtkraft för det stora förtroendet vi fått vid förnyelsen av DUVED kraftstation.

• Verkstad • Bemanning • Transporter • Montageförråd • Vatten & Laserskärning • Hydraulik & Hydraulslang

0690-618 00 • info@danes.se • www.danes.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

73


ELANSVAR

Schakta massor kan vilken maskinförare som helst visserligen få göra, men inte lägga kabel eller fylla på material kring och på kabel. För detta krävs utbildning och behörighet. Bild: E.ON

SÄKERHETSARBETE dominerade SSG:s elansvarsträff

SSG:s årliga elansvarsträff genomfördes i slutet av november. Arrangemanget leddes av Patrik Eriksson, som är senior rådgivare för elsäkerhet på SSG. Han kompletterade de medverkandes presentationer med frågeställningar och inpass. AV KJELL-ARNE LARSSON

PATRIK ERIKSSON ÅTERKOM ofta till behovet av ett systematiskt och strategiskt elsäkerhetsarbete på industrianläggningarna, och där SSG:s standarder är viktiga stöd för elsäkerhetsledare, för egen personal och för entreprenörer. Ett mål i sikte är en fullständigt standardiserad arbetsprocess. SSG:s standarder, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS och handböcker stödjer varandra. Vi har huvuddelen av regelverk och standarder på plats, men det återstår en del jobb för SSG och partners tills anvisningarna för riskbedömning och säkerhet blir heltäckande.

MIN RESA: ERFARENHET FRÅN EN ELANSVARIG Jan Axelsson började på Skoghalls bruk 1976 som industrielektriker. Efter 42 år i olika befattningar övergick han till Billerud Korsnäs Gruvöns bruk där han under tre år jobbade som montage74

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ledare med el och instrument och som stöd till yngre projektledare. Under träffen gjorde Jan en historisk tillbakablick på säkerhetsarbetet. På hans första arbetsplats var utrustningen från 1930-talet i det gamla pappersbruket. Några regelrätta riskanalyser utfördes inte på den tiden, det som gjordes sköttes i ställverket på plats och då muntligen av en äldre kollega som visade och lärde ut handgreppen så det inte blev några missöden. År 1984 installerades det första ställverket med ljusbågsvakter, senare kom kasettställverken och PLC-styrning, vilket ställde nya krav på utcheckningsarbetet. Då utvecklades riskanalyserna och blev mer systematiska och en riktigt bra hjälp även för idrifttagningen. År 2014 fick Jan Axelsson i uppdrag att ta fram speciella kläder för elektriker och han visste inte mer än att det fanns ljusbågstestade kläder. Han fick då kontakt med SSG som var i färd


ELANSVAR

Man måste alltid vara observant på vilka som ska ha tillträde till ställverk. Foto: Elektroproduktion

med att starta en arbetsgrupp och sätter då fart på arbetet och snart inser man att lager på lager och samtestade kläder är rätt väg. Lite senare lär de sig räkna ut händelseenergin. Man har ett gott skydd och bra kunskaper sex år senare. – Idag ser vardagen mycket annorlunda och mycket bättre ut när det gäller elsäkerhetsarbetet och riskanalyser på industrin. Det vore mycket illa om arbetet idag gjordes som på 70- och 80-talen, avslutar Jan Axelsson. Följer man föreskriften ELSÄK-FS 2006:1 så kör man inte i diket. Vid arbete där det finns elektrisk fara ska säkerhetsåtgärder vidtas enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, så att betryggande säkerhet uppnås för dem som deltar i arbetet. Säkerhetsåtgärderna ska vara grundade på en riskbedömning. En riskbedömning ska bland mycket annat omfatta: • Tillträde • Spänningssättning • Tekniska krav • EMC • Potentialutjämning • Skötsel och underhåll • Märkning och skyltning • Regler för entreprenörer

KONSTRUKTIONSRISKANALYSER Redan i projekteringsstadierna bör man genomföra konstruktionsriskanalyser för elkraftmatning, frekvensomriktare och drivsystem så man skaffar sig ett bra grepp om risker och utrustning. Där bör flera kategorier vara delaktiga som projektledare, representanter för underhåll och elsäkerhetsledare. Då är möjligheterna stora att konstruera en säkrare anläggning och underhållskostnaderna beaktas. Att avdela en person för detta i tidigt skede är mycket kostnadseffektivt och skapar en fin samsyn i de olika besluten.

Elansvarsträffen genomfördes med Patrik Eriksson som moderator. Han är senior rådgivare på SSG och återkom ofta till behovet av ett systematiskt säkerhetsarbete fullt ut. Bild: SSG

Inom massa- och pappersindustrin används torr-is-blästring för att rengöra bland annat valsar i smetkök och i rullmaskiner. Att metoden fungerar även på elkraftutrustning visades med några bildexempel, exempelvis en transformator som efter blästringen såg ut att vara i nyskick. Metoden är mycket kostnads- >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

75


ELANSVAR

med elansvar hos mjukpapperstillverkaren Essity med nätverk ELA petrolium, har utvecklat en skylt med fem delskyltar som underlättar skyltandet och är tydligare. Sedan fortsatte träffen med att Klas Roos presenterade funderingar och tips i samband med underhållsstopp, baserade på erfarenheter från hans tidigare arbetsplatser Preemraff i Lysekil och Göteborg. – Ett bra tips särskilt om speciella jobb ska utföras är att bjuda in entreprenörerna till ett förberedande möte och berätta vad ni förväntar er av dem, rekommenderade Klas Roos och visade en lista med krav på elentreprenören. • Egenkontrollprogram och kompetensmatris • HSMQ-planer • Utbildningar, erfarenheter och referenser • Riskanalyser (generella och särskilda) • Ställ krav på personlig skyddsutrustning utifrån riskerna i er anläggning för de arbeten som ska utföras Arbetsgivaren respektive anläggningsinnehavaren ska veta sina uppgifter och skyldigheter inför och under stoppet. Klas Roos visade också hur ställverk kan vara uppmärkta med skyltar som informerar om ljusbågsrisker och händelseenergier. Dessa styr bland annat vilka kläder som måste användas. Klädvalen visas på en elsäkerhetsmatris med riskzonerna A–F. Efter utfört stopp rekommenderas en enkät till egen personal och entreprenörer. Samla in erfarenheter av stoppet och återkoppla. Klas Roos och Patrik Eriksson var sedan överens om att elsäkerhetsarbetet under ett stopp bör och kan standardiseras fullt ut, men det är förnärvarande en del bitar som fattas i regelverk och standarder innan allt är på plats. – Ett bra tips särskilt om speciella jobb ska utföras är att bjuda in entreprenörerna till ett förberedande möte och berätta vad ni förväntar er av dem, rekommenderade konsulten Klas Roos.

effektiv. Blästringen görs spänningslös, men Vattenfall och övriga utbildade företag kan utföra den spänningssatt. Klas Roos, som tidigare arbetat på Preem, men numera är konsult, gjorde flera inpass under Elansvarsdagarna. Han tog bland annat upp den kniviga situation som många byggare (även de allra största svenska byggentreprenörerna) hamnar i när de upptäcker att deras maskinförare inte har rätt utbildning för att gräva i mark, där det finns kablar eller ska läggas kablar. Schakta massor kan vilken maskinförare som helst visserligen få göra, men inte lägga kabel eller fylla på material kring och på kabel. Motsvarande problem kan uppstå om man gräver i mark där relationshandlingar har visat att det inte går kablar, men man ändå upptäcker sådana. Schaktar man inom ett område med icke-koncessionspliktiga kablar måste entreprenören följa regelverk för lågspänning, verksamhetstypen [Övriga anläggningar för användning av el] och för högspänning [Övriga anläggningar]. Bland annat gäller att maskinföraren måste ha gått rätt kurs, ingår i egenkontrollprogrammet och är namngiven i kompetensmatrisen samt att företaget måste ha en elinstallatör för regelefterlevnad.

NY MÅNGSIDIG SKYLT Till anläggningsinnehavarens ansvar hör dokumentation och uppmärkning. I ELSÄK-FS 2008:2 3§ finns regler om varselmärkning och i dess 10§ anges att ”…ingångar till ett driftrum ska på utsidan ha förbudsskyltar…”. Många olika skyltar kan bli aktuella på en och samma dörr. Lars-Göran Andersson, som är underhållschef 76

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

REFLEXIONER KRING FEL OCH ELSÄKERHET För reflexionerna svarade Mats Blomberg från Rejlers. Han har arbetat mycket med revisionsbesiktningar, maskinsäkerhet och termografering. Mats Blomberg har en vurm för regelverk och håller utbildningar i elsäkerhet, när han inte skriver inlägg om ledarskap eller hjälper Scania med deras tekniska riktlinjer. Han hänvisade inledningsvis till att det fortfarande inträffar onödiga olyckor och incidenter. Varför kan man fråga sig. Nu har vi haft SSG-standarder och andra regelverk sedan många år tillbaka. – Alla måste förstå ansvarsfördelningen och vilket ansvar man själv har, ansåg Mats Blomberg. Ett bra knep är att fråga vilka riskbedömningsmallar som används, om de överhuvudtaget används. Hur fungerar anvisningarna för exempelvis hur man ska frånskilja? Anvisningarna får inte vara utspridda på flera dokument, de måste vara enkla och lätta att följa. Det är elsäkerhetsledaren som måste bestämma vilka metoder som ska användas. Och arbetstagaren måste använda rätt skyddsutrustning och den ska finnas tillgänglig. Anläggnings- och maskinägaren kanske inte känner till hur ansvarsfördelningen ska se ut. Alla anläggningsägare kan inte el, många tror att det heter hushålls-el och industri-el och anser hushålls-elen vara ofarlig. – För övrigt ska elsäkerhet och underhållsmässighet finnas med redan när utrustning konstrueras. Är den inte underhållsmässig som ny, blir detta något man måste leva med, avslutade Mats Blomberg.

POTENTIALUTJÄMNING Potentialutjämning är ett paraplybegrepp som täcker in fler andra


ELANSVAR

I vissa miljöer finns risker både med el och damm och därmed även explosionsrisker. Bild: Kjell-Arne Larsson

begrepp. Syftet med potentialutjämning är: 1. Utjämning för skyddsändamål 2. Utjämning för funktionsändamål Regelverken kring potentialutjämning har utvecklats under årens lopp, från skrivningarna i den ”Gula boken”, den ”Blå boken” 1994 respektive 1999, för att utvecklas vidare SS 436 40 00 ”Elinstallationsreglerna”. Andra utgåvan av Elinstallationsreglerna 2009 innebar en smärre revolution inom potentialutjämningen då begreppen skyddsutjämning och funktionsutjämning infördes. Cecilia Axelsson, som är civilingenjör i elkraft, driver det egna företaget Potentiale i Wermland AB, är expert på potentialutjämning och håller utbildningar, eller ”utmaningar” som hon själv föredrar att kalla dem, samt gör utredningar. Under Elansvarsträffen klargjorde hon en hel del av den begreppsförvirring som råder, och förklarade bland annat innebörden av ”skyddsutjämning” och ”funktionsutjämning”. I tredje utgåvan av Elinstallationsreglerna 2017 infördes termen främmande ledande del. ”I varje byggnad ska främmande ledande delar som förs in utifrån anslutas till huvudjordningsskenan med skyddsutjämningsledare. Följande är exempel på delar som kan behöva anslutas till huvudjordningsskenan: – rörledningar av metall som förs in i byggnaden, till exempel gas- och vattenledningar – främmande ledande delar i form av berörbar metallarmering i betong – främmande ledande delar som är en del av byggnaden” Det krävs mer detaljerad förståelse för att veta om armeringen i en bottenplatta ska räknas som främmande ledande delar. Hänsyn måste tas till husgrundens konstruktion. Cecilia Axelsson kommer att hålla ”utmaningar” om potentialutjämning, detta i SSG:s workshops 19 januari och 16 februari. Hon deltar också i SEK Svensk Elstandards tekniska kommitté TK 64 som nu arbetar med att ta fram en ny handbok i potentialutjämning och den lanseras under våren 2021.

Cecilia Axelsson från Potentiale flaggade för SSG:s workshops 19 januari och 16 februari då hon undervisar om potentialutjämning. Bild: Charlotta Schultz

En samlad skylt på dörren gör budskapet lättare att ta till sig än fem olika skyltar. Bild: Kjell-Arne Larsson NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

77


FJÄRRVÄRME

FJÄRRVÄRME

en missgynnad framgångsfaktor – Fjärrvärme är och har varit en succé. Den bidrog till att minska hälsoskadliga utsläpp när små ineffektiva pannor byttes mot stora och effektiva. Sedan konverterade man från fossila till förnybara bränslen, och byggde kraftvärme så att man också kan leverera el, säger Tomas Kåberger, professor i fysisk resursteori på Chalmers tekniska högskola. AV MARIE LOUISE AARÖE

UTVECKLINGEN FÖR FJÄRRVÄRME har varit bra och den har kommit att använda spillvärme från industrin. Att ta vara på spillvärme skapar värde genom att man kan flyttar värdelös värme dit där den har värde. Det senaste exemplet på detta är att värme från större dataanläggningar utnyttjas i fjärrvärmenät och kommer till nytta i stället för att anläggningarna kyls ner med hjälp av värdefull el. 78

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Fjärrvärmebolagen har vant sig vid att ta bra betalt. Och man har ofta tagit lika mycket betalt på sommaren som på vintern. Nu står de inför nya utmaningar då konkurrensen ökar. Kunderna kan använda billig sol- och vind-el tillsammans med värmepumpar. Fjärrvärmeföretagen har dock ett annat och stort värde. – Ett problem med sol och vind är att elpriserna varierar vartefter solen skiner och om det blåser. Det innebär att det periodvis


FJÄRRVÄRME

kan bli överskott alternativt underskott på el. I kraftvärmeanläggningar kan man använda elen när den är billig och genom värmepumpar producera fjärrvärme billigare än med biobränslen. När elen är dyr använder man istället biomassa för att producera fjärrvärme och dessutom värdefull el. Fjärrvärme är en oerhört flexibel, effektiv och balanserande faktor i systemet, berättar Tomas Kåberger. Men tyvärr, som det är nu, har inte fjärrvärmebolagen möjlighet att använda el när priset är lågt. I november 2020 låg elpriset på spotmarknaden på 1 öre per kWh att jämföra med biomassa som kostade 20 öre. Ändå blev elen dyr genom att elskatten är så hög. Därför lönar det sig inte i dagsläget att ersätta biomassa med el. Fjärrvärme har varit missgynnad under många år genom att man inte kunnat utnyttja flexibiliteten. Men det kan bli bättre.

BIOBRÄNSLE ÄR ETT MILJÖVÄNLIGT ALTERNATIV – Debatten om huruvida biobränsle är bra ur klimatsynpunkt eller ej är en importerad debatt, där man ofta blandar ihop biobränsle med ”biofuel” som är biodrivmedel som transportsektorn använder och många gånger kan vara producerad av palmolja. Sådana flytande biodrivmedel är någon annat än de biprodukter från skogsbruket som vi använder här i Sverige. Andra länder i Europa har inte skogsbruk i den omfattningen, därför är frågan ointressant för dem. Så det handlar bland annat om språkförbistring, säger Tomas Kåberger. Avfall är ett viktigt bränsle för många fjärrvärmeverk och så kommer det att vara lång tid framöver, då vi fortsättningsvis

kommer att ha stora avfallsmängder att elda upp som genererar både värme och el. – Det dyker upp nya möjligheter också för fjärrvärmebolag med billig sol- och vind-el. Förutom flexibiliteten, jag just nämnde, så kan fjärrvärmebolagen använda sin infrastruktur, lagra billig energi i sina ackumulatortankar eller installera batterier och sälja frekvensreglering. Billig el kan användas för att producera bränsle. Genom att splitt vatten till vätgas och syrgas och genom att kombinera vätgas med koldioxid från biobränslen kan man producera flytande drivmedel. Det viktiga är att kunna hantera och lagra energin för att försörja både flyg och fartyg. – Ett intressant projekt är samarbetet mellan företaget Likuds Wind och Örnsköldsviks Energi. Projektet innebär att koldioxid från biomassan tas om hand och kombineras med vätgas. Därmed kan man leverera flytande drivmedel. Projektet är i sin linda, men det är ett bra exempel på hur förnybart kan tränga ut det fossila, säger Tomas Kåberger.

EN FÄLLA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR? – Många bostadsrättsföreningar, som redan har fjärrvärme, utreder och har i några fall genomfört en uppsägning av fjärrvärmen för att själva satsa på bergvärme med värmepumpar, berättar Roger Bergström tidigare vd på Borås Energi AB. Så länge föreningarna kan få mycket förmånliga lån kan en sådan investering framstå som lönsam. Det är dock alltid lämpligt att först försöka förhandla med sin fjärrvärmeleverantör. På senare tid har fjärrvärmeleverantören påtaglig noterat denna konkurrens och börjat erbjuda kunderna förmånligare avtalsvillkor NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

79


PROCESSINDUSTRI

Korrosion är ofta en fara som hotar livslängden på utrustning. Oftast är angreppen inte så uttalade som på bilden, utan ligger dolda i armeringen inne i konstruktionen. Bild: Kjell-Arne Larsson

KIWAS

PROCESSINDUSTRIDAGAR – experter gick på djupet

Det årliga arrangemanget Processindustridagarna genomfördes i år som ett webinarium, en ny form även för den ständige moderatorn Magnus Brattberg från Kiwa. Webinariet bjöd på fyra fördjupningar och en kurs. Här rapporteras från tre av fördjupningarna. AV KJELL-ARNE LARSSON

– SÄKERHET ÄR VIKTIGAST av allt och det är säkerhet vi på Kiwa jobbar med. Alla vill vi komma hem helskinnade från jobbet, sa Magnus Brattberg. Det som hände 2018 får inte hända igen. Han tänkte på den olycka som skedde i mars 2018 då en tank80

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

bilschaufför omkom på Stenas område i Halmstad, sedan en cistern vält och chauffören fått olja över sig.

SUPEREXPERTER Dagens presentatörer och kursledare är alla superexperter inom


PROCESSINDUSTRI

Var noga med användningen av guider respektive regelverk för cisterner! Bild: Kjell-Arne Larsson

sina områden. De bidrar till Kiwas kompetens som kontrollorgan, konsulter och utbildare. Först ut idag var Mikael Lorentzon som arbetat ett tjugotal år på Kiwa. Han talade om tillståndsbedömningar av betongkonstruktioner. Betong är ett fantastiskt material och utgör en förutsättning för vårt moderna samhälle med all dess infrastruktur. Under 60- och 70-talet ägde en omfattande samhällsutbyggnad rum vilket idag innebär att många betongkonstruktioner har behov av en översyn sett ur ett livslängdsperspektiv. I denna strategi är så kallade Tillståndsbedömningar ett kraftfullt verktyg. En tillståndsbedömning ska ge svar på nuvarande och framtida status hos en betongkonstruktion. För att bedöma återstående livslängd samlas data in om anläggningens historia, utfall av tidi-

gare kontroller, bedömningar och reparationer, tillsammans med nya inspektionsdata och materialprovning. För att förstå strategin bakom tillståndsbedömningar erfordras kunskaper om de viktigaste skademekanismerna. Betong har god hållfasthet för tryckkrafter, men relativt dålig hållfasthet för dragkrafter. Detta gör att betongen måste armeras. Att behålla konstruktionens hållfasthet handlar om att bibehålla armeringens bärförmåga genom att betongen är beständig. Det är huvudsakligen två typer av angrepp som orsakar att armeringen korroderar: • Kloridinträngning. Täckskiktet är betongskiktet mellan armeringen och betongens yta. Det är bra med tjockt täckskikt för att skydda >> betongen. Annars kan kloridjonerna snabbt nå armeringen och NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

81


PROCESSINDUSTRI

Carolina Wahlberg förklarade vad krypning är och vilka konsekvenser den kan få i högtemperaturångledningar. Bild: Kiwa

järnet oxiderar. Vid korrosion sker en volymökning av armeringen vilket medför att betongen spricker och spjälkas. • Karbonatisering. Koldioxid tränger in i betongen och genom en kemisk reaktion bildas karbonater. Koldioxid tränger mycket lättare in i en torr konstruktion. Med koldioxiden minskar också betongens pH värde över tid. När det sjunkit från 12,5 till 9 har betongens förlorat sin korrosionsskyddande funktion. När korrosion och karbonatisering gått tillräckligt långt uppstår synliga skador. I syrefattiga miljöer kan även svartrost bildas inne i konstruktionen. Järnet löses upp i stället för att expandera och det skapas hålrum. Svartrosten kan leda till kraftigt försvagad bärighet och detta syns inte på utsidan. En okulär besiktning räcker därmed inte.

armeringen avlägsnas. Detta sker med mekanisk bilning och vattenbilning. Det förekommer flera reparationsmetoder, främst formgjutning och sprutbetong. Ibland är det aktuellt att injektera i sprickor för att förhindra inträngning av vatten. Kiwa gör utredningar och ger råd om reparationer. Reparationen bör utföras av kvalificerad entreprenör och med efterföljande kontroll. Livslängden för en konstruktion kan dock bestämmas utifrån användarbehov, teknisk livslängd eller ekonomiska aspekter. Ibland kan det vara fördelaktigare att riva och bygga nytt istället för en reparation som medför en begränsad livslängdsförlängning. Förutom bedömningar, kontroller och rådgivning, gör Kiwa även utredningar för kunder. Några exempel: möjligheten att montera svängkran på befintlig pelare, hållfastheten hos en betongplatta för eventuell ytterligare last, beständigheten hos ett gammalt cisternfundament, utredning beträffande reparationsbehov eller reinvestering av en bro. – Det är mycket som kan påverka korrosion av armering och nedbrytning av en konstruktion, säger Mikael Lorentzon. Och förutsättningarna kring en konstruktionsdel kan ändras. Till exempel om en del alltid stått torr innan och helt plötsligt blir utsatt för fukt kan skador uppkomma snabbt. Detta beror på att en konstruktionsdel behöver vara torr för att karbonatisera, men att fukt behövs för att korrosionsprocessen ska starta. – Vi hos Kiwa undersöker och kontrollerar vanligen stålkonstruktioner, i detta kanske vi inte beaktar fundament och annat i betong, undrade Magnus Brattberg retoriskt. Mikael Lorentzon berättade då att Kiwa kan utföra betongundersökningar, samordnade med kontroller av konstruktioner i stål.

KOLL PÅ CISTERNER

Visuell kontroll och skadekartering följs ofta av bomknackning med hammare. Detta är ofta ett snabbt och effektivt sätt att undersöka betongen. Delamineringar och håligheter kan upptäckas. För att hitta svartrost kan friläggning behövas, då man bilar fram till armeringen. Mätning av täckskikt kan göras med ett särskilt instrument – en Profometer. Den kan användas på alla delar av konstruktionen som inspekteras och kontrolleras. Uttag av borrkärnor kan göras för att till exempel bestämma tryckhållfasthet, karbonatiseringsdjup, kloridprofil och få ut tunnslipprov. Genom bestämning av kloridprofil går det att se om det finns för mycket klorid i förhållande till cement. För livslängsbedömning är det viktigt att beräkna den tid det tar för kloriderna, alternativt karbonatiseringen, att tränga igenom konstruktionens täckskikt. En tunnslipsanalys gjord från en borrkärna kan utvärdera cementpastans homogenitet, betongens vct (vatten/cement-tal), lufthalt, förekomst av mikrosprickor, cement-ballast-reaktioner och urlakning av betongens bindemedel.

Dödsolyckan i Halmstad har manat till eftertanke och rubriken för nästa talare var formulerad som den berättigade frågan ”Har vi koll på våra cisterner?”. Presentatör var Jörgen Kristiansson som är besiktningsingenjör på Kiwa:s kontor i Malmö. Han besiktar cisterner i stål och kompositmaterial. Cisternen hos Stena stjälpte på grund av att cisternbottnen hade drabbats av en utmattningsskada, som följd av lågcyklisk utmattning, tillsammans med korrosion. Detta är en risk hos cisterner som fylls och töms ofta. Om man tänker sig en 50 år gammal cistern som har fyllts och tömts varje dygn, innebär detta 18250 cykler. Rörelsen är som hos en tunna vars midja omväxlande dras ihop och spänns ut. Vätskans statiska tryck orsakar en momentbelastning på området där bottnen gränsar till manteln. Förloppet förvärras av korrosion under randplåt och sprickor bildas i bottenplåten. Undersökningar av cisterner görs genom Floor-scanning. Denna kommer dock inte åt överallt varför handskanning måste göras i zonen mellan mantel och botten. Inför undersökning är rengöring mycket viktigt. Slam som sitter kvar i sprickor kan göra att dessa inte upptäcks vid skanningen. Om cisternen är målad på insidan försvåras arbetet ytterligare. Var uppmärksam på eventuella förändringar på och vid cisternen. Kanske dräneringen ska förbättras. Var för övrigt noga med städning runt cisternen. Växande träd innanför invallningen är ingen höjdare!

ÅTGÄRDER – REPARATIONER

BRITTISK GUIDE

En bra reparation kan öka livslängden på en konstruktion. Inför reparationsgjutning är det viktigt att även betong bakom

Jörgen Kristiansson gick sedan igenom när EEMUA-guider kan användas och vad de inte gäller för. EEMUA är en engelsk

MOMENT SOM KAN INGÅ I EN TILLSTÅNDSBEDÖMNING

82

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


PROCESSINDUSTRI

Kryp i materialet kan leda till mindre sprickor som expanderar till större. Bild: Kiwa

branschorganisation för bland andra cisternägare. EEMUA står för The Engineering Equipment and Material Users Association och ger bland annat ut guider. Beträffande cisterner och tankar är dessa aktuella: • EEMUA 159 Above ground flat bottomed storage tanks: A guide to inspection, maintenance and repair • EEMUA 183 Prevention of tank bottom leakage: Guide to the design and repair of foundations and bottoms of vertical, cylindrical, steel storage tanks. I EEMUA 159 ingår: – Beskriver skador på cisterner – Beskriver de ingående delarna på en cistern – Beskriver inspektionsmetoder och hur man ska utföra en inspektion – Har checklistor för arbetet – EEMUA 183 går igenom andra standarder och guiden ger en god vägledning för hur en läckande botten kan hanteras. Men observera att i Sverige är det svenska regler som gäller, säger Jörgen Kristiansson. Man kan ha stor nytta av EEMUA:s guider men i Sverige är det alltid våra myndigheter som har sista ordet. En fråga är varför man inte kan byta ut MSBFS 2018:3 mot EEMUA. EEMUA motsvarar inte kraven i MSBFS 2018:3 i alla lägen. EEMUA 159 ska ses som en väl genomarbetad skrift för hur man ska undersöka en cistern, men man måste alltid kon-

trollera så att inte MSB och Arbetsmiljöverket har strängare krav.

KRYPSKADOR I HÖGTEMPERATURLEDNINGAR Carolina Wahlberg från Kiwa Inspecta har tidigare arbetat på Volvo med materialanalys vid motorskador. Numera arbetar hon på Kiwa Inspecta med analys av material och beläggningar i panntuber och andra komponenter. Hon berättade om hur krypskador kan uppstå i ledningar och vilka konsekvenser det kan få. Problemet med högtemperaturångledningar är att de i regel har drifttemperaturer som medför att livslängden begränsas på grund av krypning. Vi tidpunkten för traditionellt dimensionerad livslängd på 100000 timmar är det vanligt att krypskador i form av krypkaviteter börjat uppstå lokalt i rörsystemen. Vad är då krypning? Det är när ett material som utsätts för belastning kommer att ändra sig med tiden. Nämnvärt kryp hos stål sker inte under 450 °C, annars är det bara en fråga om tid. Carolina Wahlberg förklarade med hjälp av den klassiska kurvan som visar förhållandet mellan dragspänning och töjning hos stål. Inom den första delen av kurvan är denna rät och följer formeln: Spänningen = Töjningen x Elasticitetsmodulen Inom denna del är materialet elastiskt, dvs. efter att pålagd dragspänning tagits bort återgår materialet till sin ursprungliga >> dimension. Där den raka kurvan tar slut uppåt finns sträckNORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

83


PROCESSINDUSTRI

En böj som drabbats av allt kraftigare materialförändringar och till slut fläkts upp. Bild: Kiwa

gränsen och ovanför den ändras materialet plastiskt, det återgår inte helt till ursprunglig dimension. Problemet är att när den pålagda lasten börjar närma sig sträckgränsen och hålls konstant över tid uppstår en tidsberoende icke elastisk deformation och denna effekt kallas kryp. Att den orsakar skador beror på förändringar i metallernas mikrostruktur. Den består av korn. Vid höga spänningar börjar korngränserna försvagas och kornen kan börja röra sig i förhållande till varandra. Om detta förvärras uppstår först mindre kaviteter, sedan större, därefter småsprickor och stora sprickor som kan göra att röret eller komponenten spricker helt. När lite kaviteter börjar komma, då börjar konstruktionen att relaxera.

GRÄNSTEMPERATURER Gränstemperaturen för kryp är för kolstål ca 400 °C, för låglegerade stål ca 475 °C och för austenitiska stål ca 550 °C. För var och en av stålsorterna är det temperatur, tid och spänning som påverkar risken för kryp. – Kritiska punkter i rörsystem är exempelvis T-stycken, studsar, påstick samt in- och utlopp, berättar Carolina Wahlberg. Böjar och svetsar är kritiska och svetsar finns ofta där förhöjda spänningar redan råder. Beträffande böjar och andra komponenter kan det vara lämpligt att undersöka material genom replikprovning – kan alternativt benämnas replikaprovning – exempelvis i värmepåverkade zoner på rörkomponenter. På delar av ytan görs prov med area 84

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

på cirka 1 kvadratcentimeter. En plastfilm trycks mot ytan och en replik av denna framställs. Repliken blir förstås reverserad. I ljusmikroskop ses sprickor som upphöjningar medan upphöjningar (t.ex. av karbidkorn) ses som gropar. Replikprovning används för att karaktärisera sprickor, se mikrostrukturer och upptäcka krypskador. Det går att bedöma skademekanismen och typ av defekt. Skador graderas enligt en bestämd skada och återstående livslängd/drifttid går att bedöma.

STOR SKADA Carolina Wahlberg visade en ”sedelärande” bild på en skadad ångtub där en böj hade spruckit upp helt i böjens rygg. Låglegerat stål hade använts. Designtemperaturen var 475 °C medan den verkliga drifttemperaturen var 600 °C. Sprickorna hade börjat på utsidan och propagerat inåt. Hon avslutade med en rad viktiga punkter när det gäller replikprovning för att analysera kryp: • Högtrycksångledningar har i regel drifttemperaturer som medför att livslängden begränsas av krypning • Replikprovning ger kunskap om aktuell skadestatus • Livslängdsbedömning i kombination med spänningsanalys som beaktar krypning • Underlag för framtida investeringsbehov • Ökad driftsäkerhet • Haverier och oplanerade stopp kan undvikas • Ökad säkerhet för personal


Slitstyrka Vi gör arbetskläder för företag som ställer höga krav på plaggens funktion, kvalitet och slitstyrka.

Durability at work since 1975


VINDKRAFT

Bild: Stockholm Exergi

PROCESSEN FÖR NYTT KRAFTVÄRMEVERK i Lövsta går in i nästa fas

Nu kungör mark- och miljödomstolen Stockholm Exergis ansökan om att få bygga ett kraftvärmeverk i Lövsta i västra Stockholm. – HELA REGIONEN VÄXER och energisystemet behöver utvecklas i takt med detta. Denna anläggning behövs både för att ersätta äldre verk och för att säkra en konkurrenskraftig och hållbar energiförsörjning framåt, säger Stockholm Exergis vd, Anders Egelrud. I februari tidigare i år lämnade Stockholm Exergi in sin ansökan om att få miljötillstånd för att bygga och driva ett kraftvärmeverk i Stockholm. Sedan dess har myndigheter, länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen framfört önskemål till Stockholm Exergi om att förtydliga och fördjupa delar av ansökan. Nu kungörs ansökan av domstolen som därmed bedömer att ansökan är komplett. Det innebär att både myndigheter och sakägare har möjlighet att lämna sina synpunkter på ansökan. – Det är en genomarbetad ansökan som nu går ut på remiss. Vi redogör i detalj för hur vi vill bygga och driva ett kraftvärmeverk på den tidigare soptippen i Lövsta och är väl medvetna om vilka miljövärden som vi måste ta hänsyn till och inte får äventyra, säger Anders Egelrud och fortsätter: – Särskilt viktigt är Mälarens vatten och att vi inte på något sätt får riskera dricksvattentäkten. Vi visar i ansökan att det går att kombinera regionens försörjning av både dricksvatten och energi. Ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta är betydelsefullt för den cirkulära ekonomin. Avfall som inte kan eller bör återvin86

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

nas behandlas genom förbränning med högeffektiv rening och blir till värme och el, istället för att deponeras. Energin som återvinns ersätter bränslen som annars hade behövts. Ett lokalt kraftvärmeverk bidrar också till att möjliggöra den elektrifiering av industriprocesser och transporter som pågår. För det första ingår verket i Stockholms fjärrvärmesystem som förser stockholmarna med värme och på det sättet avlastas det hårt ansträngda elnätet. För det andra producerar ett kraftvärmeverk dessutom el och bidrar därmed till att elsystemet bättre klarar effekttoppar när behovet av el ökar för att till exempel fler skaffar elbil och tunnelbanan byggs ut. – Om inte Stockholm hade fjärrvärme skulle det behövas el motsvarande två kärnkraftsreaktorer som skulle föras till huvudstadsregionen i ett redan överansträngt nät. Tack vare kraft- och fjärrvärmen kan Stockholmsregionen fortsätta utvecklas, säger Anders Egelrud. Anläggningen i Lövsta designas för att möta kraven i en alltmer cirkulär ekonomi med ökad återvinning av i första hand material och i andra hand energi. – Med ökad utsortering av bland annat plast och möjligheten till infångning och lagring av koldioxid kan vi nå vårt eget mål om att bli klimatpositiva 2025, och bidra till Stockholms och Sveriges övergripande klimatmål, avslutar Egelrud.


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE

CONTAINER ASPBY 070-320 63 87, www.aspby.se Prisvärda produkter för din entreprenad! Containters – Flak – Spolvagnar – Liftdumpers Vi erbjuder både standard- och specialutförande efter ditt önskemål!

GASANALYSUTRUSTNING OPSIS AB www.opsis.se OPSIS AB är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa system för gasanalys. Systemen, som är internationellt testade och godkända, används bl.a. för kontinuerlig emissionsmätning. Tack vare att OPSIS-systemet kontinuerligt kan mäta flera gaser på flera mätsträckor samtidigt med låga drifts- och underhållskostnader, blir en OPSIS-installation både tekniskt och ekonomiskt effektiv. Vi tillhandahåller även mjukvarurelaterade tjänster och tjänster som kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning, övervakning av mätdata, mättjänster, framtagning av emissionsdatabaser, dispersionsmodellering och studier av miljöpåverkan. Vi är certifierade enligt standarderna för ledningssystem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001 samt har ett ISO 17025-ackrediterat kalibreringslaboratorium.

NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR GIA PREMIX 0240-59 40 00, www.giapremix.se GIA Premix erbjuder ett komplett program av nödduschar, ögonduschar och skyddsblandare för alla applikationer, både för inom- och utomhusbruk. Hela vårt standardsortiment tillverkas i syrafast, rostfritt stål. Våra produkter är svensktillverkade och anpassade för alla riskfyllda miljöer. Förutom nödduschar finns även EYESPRAY, flaskor med ögonspray som levereras separat eller monterade i ett smidigt skåp som ger dig möjlighet att ha båda händerna fria efter aktivering. Används med fördel där tillgång till vattenledningssystem är begränsat. I sortimentet finns också en rad tillbehör som skyddsblandare, flödesvakter, larm, genomströmningsvärmare och blandningsventiler.

ENERGI NUVIA www.nuvia.com Nuvia är ett specialiserat företag som främst riktar sig mot industri med komplex miljö och speciella krav. Med mångårig erfarenhet från kärnkraft och energibranschen är Nuvia idag en leverantör som både bemannar enskilda uppdrag eller utför komplexa projekt. Med cirka 100-talet anställda fokuserade på arbetsmiljö, underhåll och projektverksamhet finns vi idag spridda över landet. Nuvia kombinerar egna produkter med tjänsteoch serviceleveranser. Nuvia group ingår i Franska Vinci-koncernen med 211 000 anställda. För mer information: www.nuvia.com

SHIMS EMPIRO AB 08-611 18 99, www.empiro.se Empiro säljer shims och metallfolie sedan 1952. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder den bästa lösningen anpassad efter deras behov, där hög noggrannhet och flexibilitet är våra ledord. Empiros sortiment sträcker sig från passbitar, motorunderlägg och shims till metallfolier som metervara eller tillskuret. Vi kan tillverka laminerade och massiva lösningar i flera olika material.

UNDERHÅLL

TRANSFORMATORER NORDTRAFO AB 0612-522 10, www.nordtrafo.se Behov av kundanpassade transformatorer med låga förluster? Behöver du transformatorer som är anpassade efter just dina behov och krav? Nordtrafo tar fram kundanpassade 1-Fas-, 3-Fas transformatorer, Hexatransformatorer och kabelströmtransformatorer för dig, vi har även ett stort standardprogram av våra produkter som vi kan erbjuda våra kunder. Nordtrafo AB är ett väletablerat företag som grundades 1965 och finns beläget mitt i Sverige, i det natursköna Höga Kusten. Vår styrka ligger i vårt stora kunnande i att snabbt ta fram helt kundanpassade transformatorer samtidigt som vi kan erbjuda ett brett standardsortiment. Välkommen med en förfrågan!

N

WILLARDS www.willards.se Willards främsta styrka som underhållspartner till industrin är vår breda tekniska kompetens som gör det möjligt för oss att åtgärda problem i hela driftskedjan och erbjuda helhetslösningar för service, installation och underhåll. Vi baserar vårt underhållsarbete på lång erfarenhet och på tillförlitliga instrument som hjälper oss att upptäcka brister och fel i god tid. Vår huvudinriktningar är service och reparation av roterande applikationer. Vi har lång erfarenhet av felsökning, reparation och underhåll av alla på marknaden förekommande fabrikat av växellådor som används i process-, kraft- och tillverkningsindustrin. Vi utför arbeten både i vår verkstad och i fält och kan även erbjuda moderniseringar som förbättrar växellådans prestanda och livslängd. Vi erbjuder även stålmontage och licenssvetsning med hög kvalitet genom utvalda samarbetspartners.

NORDTRAFO NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

87


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE

UNDERHÅLL

DYNAMATE www.dynamate.se DynaMate erbjuder tjänster mot svensk industri och möjliggör effektivare drift, ökad produktivitet och förbättrad lönsamhet. Med skräddarsydda helhetslösningar eller punktinsatser levererar vi hållbara tjänster inom automation, underhåll, service och utveckling för industriföretag. Alltid med långsiktighet, helhetsperspektiv och din verksamhets bästa i fokus. Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med våra kunder utveckla och förbättra produktivitet, lönsamhet, säkerhet och arbetsmiljö. Tillsammans utvecklar vi framtidens industri.

VATTENKRAFT

GASLARM

TOTTES SVETS OCH INDUSTRIMONTAGE AB https://sv-se.facebook.com/Tottessvets/ Vi har utvecklat oss på mobila sidan för att möta efterfrågan angående svarvning av bromsbanor. Mobil fräsutrustning för bearbetning av till exempel statorfötter, kilspår i axlar och långhålsborrning. Fräsning av laxspår i statorplåt, med mera. Vi utför även rengöring med kolsyreis på till exempel generatordelar, stator och rotor. Vi utför detta med egen utrustning samt rutinerad operatör. Turbinrenoveringar i egen regi. Egna fordon för transporter av diverse material, kranbil vagn 22 ton. Drivhjul bromsbanesvarv. Utrustning bromsbanesvarv.

PROREG CONTROL AB www.proregcontrol.se Vi har ett stort utbud av portabla och stationära gaslarm med sensorer för detektering av de flesta förekommande gaserna som är brandfarliga, giftiga, kvävande eller explosiva. Produkterna är robusta och fungerar bra i alla sorters miljöer så som industrier, garage, tunnlar, gruvor, laboratorier, kontorsmiljöer etc. Våra gaslarm håller hög kvalitet och kommer från tillverkare som har funnits länge på den svenska marknaden. Vi har egen serviceavdelning som ger er support, kalibrering och underhåll runt om i hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er gärna med ert val av gaslarm!

ÅNGTURBINER

STÅL HUDDINGE STÅL 08–711 25 35, www.huddingesteel.se Med stål av de flesta format i vårt lager tillhandahåller vi med kort leveranstid allt vad en verkstad, ett bygge eller en byggmarknad kan behöva i stålväg. Naturligtvis hjälper vi också dig som inte hittar det du behöver i din lokala järnhandel. Självfallet kapar vi material till de mått och vinklar som behövs, samt utför blästring, grundmålning och målning efter speciella målningsprogram. Vi transporterar med våra egna bilar så att samtliga leveranser kan ske i rätt tid, när du behöver dem. Som kund hos oss får du snabbt materialet direkt i din produktion utan fördyrande mellanhänder – en kostnadseffektiv lösning.

88

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

SMARTA ELNÄT KL INDUSTRI AB 022-243 00, www.kl-industri.se Nordens ledande nätstationsleverantör skapar möjligheter för smarta elnät. Våra flexibla stationer möjliggör hantering av nya tekniska lösningar för olika typer av elproduktion där förändringar i förbrukningsmönster och produktion fortgår. Samhällets ökade krav på hela kraftsystemets effektivitet och tillförlitlighet behöver smarta stationer för sektionering av stads-, tätorts- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Dessa direktanpassas med utrustning för bland annat mätning, kommunikation och fjärrstyrning samt övervakning av till exempel över- och underspänning, jordfelsindikering, brytarindikering, överströmslarm, total förbrukning och skalskydd.

SVEADIESEL AB 08-764 66 10, www.interturbine.se Sveadiesel AB har sedan slutet på 60-talet sålt KK&K-ångturbiner och reservdelar till flera branscher i Sverige och Norge. Förutom underhåll och OEM - reser vdelar arbetar vi även med livstidsförlängningar och uppgraderingar, turbiners livslängd spänner ju över stora tekniksprång inom styr- och regler där obsoleta delar kan byggas bort. Vi säljer nya turbogeneratorer (0.5-12MW) till kunder som vill vara självförsörjande på el alternativt ser miljövinster med en ny turbogenerator. Vi samarbetar med aktörer inom pumpar, generatorer och panna för att genomföra och samordna mer komplexa projekt. Vi har långa relationer med namnkunniga kunder och vi hoppas att du vill bli en av dessa.


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE LEDARE

VÄTSKOR OCH GASER

BYGGMATERIAL

ELEKTRONIK

SIKAMA AB 08-448 30 30, www.sikama.se Sikama AB har i mer än 50 år marknadsfört och sålt produkter för hantering av vätskor och gaser. Den stora produktbredden med pumpar, flödesmätare, slang, kopplingar, filter och service har gjort att vi idag fungerar som totalleverantör för många av våra kunder. Besök gärna vår hemsida för y t terligare information!

SCHWENK www.schwenk.se SCHWENK är ett familjeägt företag som grundades i Ulm, Tyskland, 1847. Vi erbjuder den svenska marknaden högpresterande cement för alla typer av betongkonstruktioner samt betongprodukter. Leveranser till våra kunder sker genom helautomatiserade och strategiskt belägna terminaler.

JÖRGENSEN INDUSTRIELEKTRONIK AB www.jorgensen-elektronik.se Jörgensen Industrielektonik AB utvecklar, programmerar och tillverkar kundanpassade elektroniklösningar för mobila, industriella och militära miljöer där stora krav ställs på produkternas driftsäkerhet och prestanda. Företaget är ett familjeföretag som är lokaliserat i Kvänum och verksamheten bedrivs i egna lokaler. Företaget är i ständig utveckling – vilket är nödvändigt för att alltid följa med i den snabba teknikutvecklingen. Kvalitet och snabba leveranser är två nyckelord i vårt företag. Vår specialitet är att utveckla och tillverka elektroniklösningar inom de mest skiftande områden. Vi har stor erfarenhet av att förstå kundens specifika behov samt att snabbt och kostnadseffektivt utveckla och tillverka produkterna. Produkten från oss kan vara allt från kretskort till helt kompletta lösningar med färdiga kablage, bearbetade och ytbehandlade kapslingar. Vi tillverkar även våra egna kretskort via vårt dotterbolag V-Teknik i Sjöbo. Vår specialitet, och största marknad, är styrsystem för mobil hydraulik.

LYFTANORDNINGAR FÖRSÄKRINGAR GJENSIDIGE www.gjensidige.se Gjensidige har idag cirka 4 000 medarbetare i sex länder och är noterat på Oslobörsen. Företaget etablerades i Sverige 2006. Här erbjuder vi sakförsäkring, precis som i Norge, Danmark och Baltikum. Norge erbjuder även banktjänster, pension och sparande. I 200 år har vi försäkrat liv, hälsa och egendom för våra kunder. Det började med brandkassor i Norge. 40 år senare etablerade Ole Jacob Broch försäkringsbolaget Gjensidige. Broch var en eldsjäl, och han bildade bolaget med – och för – kunden. Detta har satt sin prägel på organisationen och kulturen. I Sverige arbetar vi utifrån samma grundvärderingar som Gjensidige haf t genom sin flera hundra år långa historia – kundengagemang och tillit.

DEMATEK AB www.dematek.se Dematek är Sveriges mest kompletta leverantör av lyftutrustningar. Som generalagent för Demag Cranes & Components GmbH DEMAG, kan vi erbjuda marknadens största produktsortiment för lyft och hantering. Dematek utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta och hantera stora som små laster. Med mer än 100 mobila servicetekniker placerade över hela landet och branschens största reservdelslager är vi också den bästa partnern när det gäller problemlösning. Vi finns representerade på 28 orter och har därmed alltid nära till våra kunder. Vår t huvudkontor ligger i Huddinge söder om Stockholm där våra produktspecialister och handläggare sitter.

TRANSPORTER VÄGTRANSPORTLEDARNA NORR AB 0731-81 46 45 Vi har eskorterat och skött vindkrafttransporter sedan 2006 i Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten.

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

89


VINDKRAFT

Anslutningen till Hästkullen är den senaste i raden av större vindkraftsanslutningar som E.ON genomför i det så kallade Nysäterklustret i Västernorrland. Bild: E.ON.

ELANSLUTNINGEN TILL

HÄSTKULLEN VINDKRAFTPARK är nu färdigbyggd

Sex och en halv mil helt ny elledning är nu färdigbyggd och klar att distribuera den förnybara elektriciteten från vindkraftparken Hästkullen i Härnösands och Timrå kommuner. Vindkraftparken är på 300 MW, vilket motsvarar hälften av staden Sundsvalls effektbehov, inklusive dess industrier. ANSLUTNINGEN TILL HÄSTKULLEN är den senaste i raden av större vindkraftsanslutningar som E.ON genomför i det så kallade Nysäterklustret i Västernorrland. Foto: E.ON. I Viksjöområdet i Härnösands, Timrå och Kramfors kommuner byggs just nu två stora vindkraftsparker; Hästkullen och Björnlandhöjden. I två år har ledningsarbetet pågått och sysselsatt mellan 50-80 montörer. För att få ut den förnybara elektriciteten från Hästkullen vindkraftpark till elnätet har E.ON nu byggt färdigt den nödvändiga infrastrukturen – två mottagningsstationer samt sex och en halv mil ny regionledning till Nysäterstationen. – Vårt arbete med att ansluta dessa stora vindkraftsparker till stamnätet är en viktig del i den svenska energiomställningen mot mer förnybar el till hela landet. Samtidigt bidrar det här arbetet även till tillväxten i södra Norrland och till många nya arbets90

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

tillfällen, säger Mats Tullgren, regionnätschef på E.ON Energidistribution. Anslutningen till Hästkullen är den senaste i raden av större vindkraftsanslutningar som E.ON genomför i det så kallade Nysäterklustret i Västernorrland. Med flera tillkommande vindkraftparker innebär det fler anslutningar för E.ON. Jenåsen, Kråktorpet och Nylandsberget är anslutna sedan tidigare. Efter Hästkullen, och inom kort Björnlandhöjden, förbereds nu anslutning till de planerade parkerna Stor-Skälsjön och Stockåsbodarna. Därmed sker en utbyggnad av ytterligare kraftledningar från Stor-Skälsjön till Jenåsen samt från Stockåsbodarna till Nylandsberget. När Hästkullen är färdigbyggd beräknas parken leverera drygt 1,1 TWh el, vilket motsvarar hushållsel till cirka 200 000 hushåll. När samtliga vindkraftparker är färdigbyggda i Nysäterklustret har E.ON anslutit över 1100 MW förnybar el i regionen.


Shims och metallfolie anpassat efter dina behov. Sedan 1950 har empiro levererat shims och metallfolie. Vår styrka är vår flexibilitet för varje kunds unika behov. Laminerade eller massiva med tjocklekar från 0,008 mm i mässing, rostfritt stål, aluminium, plast m.m. Kontakta oss gärna för mer information.

www.empiro.se

Orust: Tel. 0304-32550 | Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm: Tel. 08-611 18 99 www.empiro.se | order@empiro.se


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys