Nordiska Projekt 4/2023

Page 1

NR 4 • 2023 Prisutveckling och digitala lösningar i

FJÄRRVÄRMESEKTORN SVERIGES STÖRSTA BATTERIPARK på plats i Haninge

BIOKRAFTVÄRMEVERK

kan bli effektiva lösningar för minusutsläpp i atmosfären

GASUM

utvidgar biogasinfrastrukturen i Sverige

E.ON BYGGER UT fjärrvärmen till Bunkeflostrand

SVEBIO

verkar för ökad produktion och användning av biobränslen – även internationellt


Det perfekta lyftet har många beståndsdelar Helhetsansvaret. Rådgivningen. Produkten.

Vänd dig till våra auktoriserade återförsäljare. Då kan du alltid lita på att din lyftutrustning är en del av en trygg helhetslösning. Den ger dig tillgång till expertisen i ABUS Sverige Gruppen under kranens hela livslängd. Hitta din återförsäljare på abus-kransystem.se


FRAMTIDENS MOBILA VATTENRENING ÄR REDAN HÄR. Dynamiskt / Ekonomiskt / Miljövänligt Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov Vi renar ert länsvatten, grundvatten, schaktvatten samt vatten från muddring och borrning.

• Kemisk flockning • Kemisk fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning

• Mobila filterpressar • Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Övervakning • Loggning • Mobil vattenanalys • Recirkulering • Pumpar


INNEHÅLL

INNEHÅLL 4

Innehåll

5

Ledare

6

Nyheter

12

Södra väljer ny samarbetspartner för digitala tjänster

13

Hållbarhet i fokus för Rostis formsprutade plast

14

SK Licenssvets – den kompletta partnern

15

Sveriges största batteripark på plats i Haninge

16

Ingenjörsyrkets varumärke måste stärkas– få unga har koll på yrket

18

Scanocean blir först i Sverige med Nestes marina bränsle

19

Bygger ut fjärrvärmen till Bunkeflostrand för 68 miljoner kronor

20

Utför dammhöjningar åt LKAB i Kiruna

22

Stockpipe fokuserar på kompetens, miljö och säkerhet

23

Biokraftvärmeverk kan bli effektiva lösningar för minusutsläpp

26

i atmosfären 25

Kraftringen satsar på cirkulär energiförsörjning

26

Prisutveckling och digitala lösningar i fjärrvärmesektorn

30

Svetsning av fjärrvärmerör kan skapa svåra hälsoproblem

32

Den svenska marknaden för fasta biobränslen

35

Danfoss – naturlig partner för optimerad fjärrvärme

36

NCC lägger om fjärrvärmeledningar i Jordbro

38

SVEBIO verkar för ökad produktion och användning av biobränslen – även internationellt

41

Varför är biobränsleanalys värefullt?

43

Förutsättningarna kan ändras för svenska investeringar i grön industri

44

Stor satsning på hållbar logistikterminal med fjärrvärme

46

10 års biogasframgång – här och nu

48

VI BYGGER INDUSTRISVERIGE

50

Gasum utvidgar biogasinfrastrukturen i Sverige– inleder nytt samarbete

20

med Scania för ny tankstation

50 NR 4 • 2023

CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE Jan Åström jan.astrom@storkom.se

Prisutveckling och digitala lösningar i

FJÄRRVÄRMESEKTORN SVERIGES STÖRSTA BATTERIPARK

på plats i Haninge

BIOKRAFTVÄRMEVERK

kan bli effektiva lösningar för minusutsläpp i atmosfären

GASUM

E.ON BYGGER UT

fjärrvärmen till Bunkeflostrand

SVEBIO

verkar för ökad produktion och användning av biobränslen – även internationellt

4

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

PRENUMERATION Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

OMSLAGSBILD Bild: FooTToo BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.nordiskaprojekt.se facebook @nordiskaprojekt www.issuu.com/b2bnyheter.se/ stacks www.ocast.com/se/ stordahd-kommunikation/ www.mynewsdesk.com/se/ stordaahd-kommunikation-ab

Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

N VA

EN M ÄR

Trycksak 3041 0417

K

T

utvidgar biogasinfrastrukturen i Sverige

ART DIRECTOR Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

TRYCK Exakta Print AB, Malmö 2023

S

UTGIVARE Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710


LEDARE

ELEKTRIFIERINGEN

FÖRSENAS MED KOMPETENSBRIST FÖR ATT SVERIGE ska klara elektrifieringen krävs att en rad förutsättningar är på plats. En av de viktigaste är att fler väljer jobb inom energibranschen. Energimyndigheten har identifierat 35 bristyrken som är särskilt viktiga för elektrifieringen. Ingenjör, forskare, vindkrafttekniker och solcellsmontör är exempel på yrken som alla spelar avgörande roller för att elektrifieringen inte ska fördröjas. Kompetensförsörjning är avgörande för att ställa om till ett konkurrenskraftigt samhället. Elektrifieringen förväntas bidra till att nya näringar utvecklas, som skapar behov av nya kompetensprofiler. Energilagring genom vätgas och etablering av storskaliga havsbaserade vindkraftsparker är sådana exempel. Kompetensbristen inom energibranschen är stor redan idag och det är viktigt att fler får upp ögonen för att jobba inom energibranschen som är spännande och utvecklande. Energimyndigheten samordnar en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen. I uppdraget ingår att identifiera hinder för energisektorns kompetensförsörjning samt föreslå åtgärder för att möta kompetensbehoven. Resultaten rapporteras till regeringen i december 2024. Här skapar elektrifieringen nya jobba. Vindkraften förväntas byggas ut

kraftigt där arbetskraft behövs vid etablering, drift, underhåll och utveckling. Arbetstillfällen kopplade till solkraft sker i huvudsak vid etablering av nya anläggningar. Europa och Sverige behöver utbilda och omskola en mängd personer för att möta förväntad efterfrågan inom batteriindustrin. Med en rad planerade batterifabriker runt om i Europa blir konkurrensen om arbetskraft stor. Stålindustrin står inför en omställning där processerna ska elektrifieras. För att hantera utvecklingen planerar och genomför stålindustrin investeringar med fokus i norra Sverige där behovet av kompetens är omfattande. I fordonsindustrin ökar efterfrågan på kunskaper kopplade till elfordon och elfordonskomponenter. Laddinfrastruktur är avgörande för elektrifiering av fordonsflottan där utbyggnaden av laddinfrastruktur skapar jobb. I aktuellt nummer kan man bland annat läsa om att Sveriges största batteripark nu är på plats i Haninge, att ingenjörsyrkets varumärke måste stärkas – få unga har koll på yrket. Att biokraftvärmeverk kan bli effektiva lösningar för minusutsläpp i atmosfären och om att Svebio verkar för ökad produktion och användning av biobränslen – även internationellt.

God läsning

Jan Åström

Chefredaktör, Nordiska Projekt

VI UTVECKLAR FRAMTIDENS HÅLLBARA TEKNISKA LÖSNINGAR REDAN IDAG! Ingenjörsfirman Rörkraft erbjuder hög servicegrad och rätt kompetens baserat på mer än 20 års erfarenhet gällande avancerad industriprojektering. Vi genomför även laserscanning i samband med om- och tillbyggnad. Vi har kontor i Lund, Karlshamn och Stockholm.

www.rorkraft.se 010-251 21 00

För statisk dimensionering av rör- och rördelar.

Anläggningskonstruktion

Beräkningar

Byggnadskonstruktion

El & Automation

Processanalys

Projektledning

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

5


NYHETER

Bild: AFRY

H2 LABS PROJEKTET: FRAMTIDENS HÅLLBARA ENERGILÖSNINGAR TAR FORM PITEENERGI HAR gått samman med Luleå tekniska universitet (LTU), H2 Green Steel och Smurfit Kappa i projektet H2Labs för att starta upp storskalig vätgastillverkning i Piteå. Ett partnerskap som inte bara formar Piteås framtid, utan som också visar vägen till en grönare och mer hållbar framtid för kommande generationer.

BIOPRODUKTFABRIKEN METSÄ FIBRE I Kemi, Finland har framgångsrikt startat produktionen

BIOGAS – EN BRA AFFÄR I INDUSTRIN RENARE ARBETSMILJÖ, lägre driftskostnader och minskat slitage är några av fördelarna för de företag som vill säkra sin energiförsörjning genom biogas – istället för att importera naturgas från andra länder. Biogas har länge använts som drivmedel men har blivit allt vanligare i olika processer inom industrin. Där den bland annat används till värmeproduktion, produktion av kraftvärme och som råvara i olika processer.

DEN STÖRSTA INVESTERINGEN inom skogsindustrin i Finland – Metsä Fibres, en del av Metsä Group, nya bioproduktfabrik – togs i drift som planerat onsdagen den 20 september 2023. AFRY bidrog till projektet från de tidiga studie- och förprojekteringsfaserna till detaljprojektering och byggfas med multidisciplinära ingenjörs- och projektledningstjänster. – Bra ingenjörsarbete är nyckeln när man bygger den här typen av ny och modern bioproduktfabrik. AFRY har varit en viktig partner för oss, och tillsammans med andra huvudpartners har vi lyckats driva projektet enligt tidsplanen

och starta bruket som planerat, säger Jari-Pekka Johansson, projektledare för bioproduktbruket på Metsä Fibre. – Vi är stolta över att ha varit en del av detta projekt som bidrar till att skapa arbetstillfällen, ekonomisk stabilitet och ett minskat miljöavtryck. Det långvariga partnerskapet mellan Metsä och AFRY sträcker sig över flera decennier och det goda samarbetet med Metsä Fibre och alla projektpartners har spelat en avgörande roll för att göra detta projekt till en framgång, säger Nicholas Oksanen, EVP och chef för Process Industries på AFRY.

SENS INGÅR AVTAL

om storskalig batterilagringsanläggning AKTUELL STÅLPRODUKTION I SEPTEMBER Enligt uppgifter från Jernkontoret minskade Sveriges råstålsproduktion i september med 12,7 procent jämfört med samma månad förra året. Under årets nio första månader är den sammanlagda råstålsproduktionen 4,4 procent lägre än samma period 2022. Läs mer på www.nordiskaprojekt.se 6

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

SUSTAINABLE ENERGY Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har tecknat ett arrendeavtal för att uppföra en batterilagringsanläggning i Hallsberg, Närke. Den planerade anläggningen förväntas ha en kapacitet på 50 MW. SENS fortsätter att etablera sin projektportfölj genom att teckna ett nytt arrendeavtal med en markägare i Hallsberg. Avtalet möjliggör utveckling av en batterilagringsanläggning med en förväntad kapacitet på cirka 50 MW. Denna överens-

kommelse är i linje med SENS engagemang att stärka sin position på den svenska energimarknaden och adressera det växande behovet som uppstått i samband med den gröna omställningen, där energilagringslösningar blir alltmer centrala. Det nya arrendeavtalet är strategiskt placerat nära viktig infrastruktur, vilket är avgörande för att kunna integrera batterianläggningen med det svenska kraftnätet i framtiden. SENS prioriterar att befästa sin roll som en ledande aktör på den svenska energimarknaden.


Underhållsfria produkter för process-industri: Mikrovågsbaserade kollisionsskydd.

Underhållsfria produkter förfärdiga, processindustri: Överlastskydd: beprövade system Underhållsfria produkter för • Mikrovågsbaserat kollisionsskydd. i olika prisklasser. • Överlastskydd: färdiga, beprövade system. process-industri: • För utomhus- och inomhusbruk. Förläng kranens livslängd: Mikrovågsbaserade kollisionsskydd.

Automatisk lastkollektivtid, utan logg-bok.

Överlastskydd: färdiga, beprövade system System för max tillåten kraft vid sneda lyft.

Förläng kranens livslängd: i olika prisklasser.

• Automatisk lastkollektivtid, utan loggbok. • System för max tillåten last vid sneda lyft.

Förläng kranens livslängd:

Automatisk lastkollektivtid, utan logg-bok. Svensk kvalitet sedan 1951 System för max tillåten kraft vid sneda lyft. gigasense.se info@gigasense.se


NYHETER

Bild: Nordlo

Åsa Brunzell, VP, Chief People, Sustainability & Public Relations Officer på Senior Material Europe. Bild: Cogig

SVENSKA AEROGEL gör sin digitala transformationsresa tillsammans med Nordlo NORDLO TAR ETT helhetsgrepp om Svenska Aerogels IT-miljö. Med snabbfotad närvaro levererar Nordlo drift, support, klienthantering och konsulter som stöttar Svenska Aerogels tillväxtresa. – Hos Nordlo finns det kunniga medarbetare och bra lösningar som passar oss och kan skalas upp i takt med att vi växer. Dessutom märks det att man sätter stort värde på kundrelationen, säger Tor Einar Norbakk, vd för Svenska Aerogel. Svenska Aerogel producerar Quartzene, ett

hållbart aerogelmaterial som används inom industri till bland annat isolering, viktbesparing och brandskydd. Hållbarhet genomsyrar hela företaget, från miljövänlig produktion till hållbara verksamhetsprocesser. – Nordlo har lång erfarenhet av att leverera driftssäkra lösningar till industribolag som vill ligga i framkant. Svenska Aerogels hållbara affärsidé bidrar till de globala hållbarhetsmålen och ligger i linje med Nordlos egna hållbarhetsarbete, säger Michael Angelryd, försäljningschef på Nordlo Södra Norrland.

ABB BISTÅR MED ELEXPERTIS för grön vätgas i Danmark

ABB HAR ANLITATS av det danska företaget H2 Energy Esbjerg ApS för att tillhandahålla grundläggande elteknikstöd för kraftdistribution från nätanslutningspunkten för elektrolyser och annan processutrustning vid 1 GW-anläggningen för vätgas i Esbjerg och vätgasdistributionsnav i Fredericia i Danmark. Anläggningen hör till de största vätgasprojekten i Europa och ska producera upp till 90 000 ton vätgas per år – motsvarande 1,9 miljoner oljefat per år. 8

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Den 1 GW stora anläggningen kommer att producera 90 000 ton grön vätgas per år, vilket motsvarar ungefär 1,9 miljoner oljefat per år. Bild: ABB

COGIG OCH SENIOR MATERIAL i samarbete för fler kvinnor inom green tech

SENIOR MATERIAL har valt att bli partnerföretag till utvecklingsprogrammet Female Tech Engineer som drivs av rekryteringsföretaget CoGig, i syfte att få fler kvinnor att vara med och utveckla framtidens system och produkter inom tech. Inom tech är det ett problem med få kvinnor och fler och fler företag arbetar för att ändra den bilden. En del i problemet är utmaningen att hitta och attrahera kvinnor och där kan CoGig bidra via sitt nätverk av kvinnliga ingenjörer samt utvecklingsprogram och rekryteringstjänster. Female Tech Engineer är ett utvecklingsprogram för kvinnliga ingenjörsstudenter i slutet av sin utbildning, med främsta syfte att inspirera fler kvinnor att arbeta inom tech. Programmet är en unik mötesplats för ingenjörsstudenter och svenska företag. Via ett digert program med bland annat exklusiva, skräddarsydda besök hos partnerföretagen får de 40 utvalda deltagarna en djupare förståelse för företagens verksamhet samt möjlighet att upptäcka alla spännande jobb som finns inom tech. – EU ska vara klimatneutralt år 2050, och elektrifieringen är en av nycklarna för att lyckas. Vår tillverkning är högteknologiskt utvecklad och vi arbetar ständigt med utveckling av produkt och processer för att möta både våra kunders och framtidens behov. Vi har en starkt tillväxt i Europa och behöver anställa många nya ingenjörer från olika områden som vill vara med och utvecklas inom green high tech, säger Åsa Brunzell, VP, Chief People, Sustainability & Public Relations Officer på Senior Material Europe.


STOCKHOLM 7–8 FEBRUARI 2024 B E T O N G • M E TA L L


NYHETER

CINIS FERTILIZER REKRYTERAR 30 personer till sin Örnsköldsviksanläggning DET SVENSKA greentech-bolaget Cinis Fertilizer planerar att starta sin första produktionsanläggning i början av 2024. Anläggningen i Örnsköldsvik ska producera miljövänligt gödningsmedel från restprodukter från bland annat batteritillverkning och pappers- och massaindustrier. Henrik Andersson är CFO för Cinis Fertilizer: – Vi är nu inne i slutfasen av byggnationen med huvuddelen av produktionsutrustning och lagerbyggnad. Vi har sedan tidigare långsiktiga avtal om försäljning och inköp av insatsvaror på plats. Den sista pusselbiten är kollegorna som ska driva processen i anläggningarna. Vi har redan fått över 150 spontanansökningar genom vår webbplats, men för att säkra upp bemanningen har vi gett Uniflex och Poolia ett uppdrag att rekrytera ett antal personer, varav flera specialister till vår första anläggning i Köpmanholmen, utanför Örnsköldsvik, för att starta och driva verksamheten enligt plan.

Bild: LKAB/Anders Lindberg

NY LOKVERKSTAD Claes Gellstrup, vd, Poolia. Bild: Poolia.

Claes Gellstrup är vd för Poolia: – Norrland är idag den hetaste regionen i Sverige och har ett enormt behov av arbetskraft i och med alla etableringar inom bland annat gruv- och batterisektorerna. Cinis Fertilizer är ett av dessa unga bolag, med en unik affärsidé och oerhört professionell ledning som det ska bli ett nöje att samarbeta med. Poolia har kontor i bland annat Luleå, Sundsvall och Umeå och har genom vårt systerbolag Uniflex närvaro också i Kiruna, Skellefteå, Sollefteå och Örnsköldsvik.

VEIDEKKE INLEDER ARBETET med uppgraderingen av Rya kraftvärmeverk åt Göteborg Energi Bild: Göteborg VEIDEKKE HAR BLIVIT upphandlat av Göteborg Energi för mark- och betongarbetena till nya biobränsleeldade ångpannan på Rya kraftvärmeverk. Kontraktsformen är strategisk partnering där projektering och produktion ingår. Projektet går nu in i en projekteringsfas inför byggstart och beräknas vara färdigställt i mitten av 2026. Göteborg Energi ska uppföra biobränsleeldad ångpanna som ska sammankopplas med det befintliga kraftvärmeverket i Ryahamnen på Hisingen i Göteborg. I Veidekkes uppdrag kommer det ingå markarbeten, grundläggning samt betongarbeten för pannbyggnad och yttre bränslehantering med tillhörande arbeten. – Rya kraftvärmeverk spelar en viktig roll för Sveriges elförsörjning. Genom att integrera den nya pannan med vår befintliga anläggning får vi en stor flexibilitet, inte minst vad gäller bränslen. Med den nya anläggningen på plats kan vårt system hantera nästan alla bränslen på marknaden, vilket är en trygghet för Göteborg och göteborgarna, säger 10

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Energi

Per-Anders Gustafsson, vd för Göteborg Energi. – Vi tackar Göteborg Energi för förtroendet och ser fram emot ett nära och givande samarbete. Den här typen av komplicerade projekt kräver hög grad av samverkan och involvering, vilket passar oss på Veidekke väl, säger Lars Olsson, arbetschef på Veidekke Anläggning Väst. År 2020 vässade Göteborg Energi klimatambitionerna och beslutade att all fjärrvärme senast vid utgången av 2025 ska baseras på förnybara och återvunna källor. En ny biobränsleeldad ångpanna på Ryaområdet är den viktigaste åtgärden för att nå målet.

ännu ett steg för att säkra LKAB:s leveranser

I SEPTEMBER invigde LKAB Malmtrafik en helt ny lokverkstad i Kiruna. – Vi gör detta för att vara säkra på att vi kan underhålla och reparera våra unika IORE-malmlok. De kan inte tas in på någon annan verkstad eftersom de är så tunga, och utan dem kan vi inte leverera på Malmbanan, säger Linda Bjurholt, logistikchef på LKAB. Den nya lokverkstaden är en investering på över 200 miljoner kronor och kommer att vara i bruk parallellt med den tidigare, som uppfördes 1955. Satsningen görs som en del i LKAB:s arbete för att minimera störningar i verksamheten. – Det handlar om riskreducering. Om något skulle hända i vår lokverkstad, som en brand, så skulle vi inte kunna hålla våra malmlok rullande. Då kan vi inte leverera järnmalmsprodukter till våra kunder, säger Linda Bjurholt. Markarbetena startade 2020 och byggnationerna av den nya hallen 2021. Den nya byggnaden ligger intill den gamla verkstaden och tätt intill de tungt trafikerade spåren där transporterna har fortsatt rulla. – Det har varit ett roligt men också utmanande projekt på många sätt. Byggplatsen ligger inklämd mellan sjön Luossajärvi, vår befintliga lokverkstad och det tungt trafikerade spåret, vilket inneburit att både projektet och den ordinarie verksamheten tvingats anpassa sina arbetssätt under byggtiden. Men vi har löst det tack vare engagemang från verksamheten, projektgruppen och våra entreprenörer, säger projektledaren Hanna Niia.

”Det handlar om riskreducering.” /Linda Bjurholt, logistikchef, LKAB


Leksand Bandreklam 2800x740mm

Sondex re och Plattvärmeväxäla lare Spiralvärmev x Stort utbud av värmeväxlare vätske-, slam- och ångapplikationer. Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-122 206 75 e-post: info@processor.se l www.processor.se l Fråga oss - det lönar sig!

Värmeväxlare & tryckkärl för energi & industri Design för nyinstallation eller skräddarsytt för utbyte.

www.ramab.se – 044-699 50


NYHETER

Bild: Spcs

SÖDRA VÄLJER NY SAMARBETSPARTNER för digitala tjänster

Sveriges största skogsägarförening Södra och Visma Spcs inleder ett långsiktigt samarbete kring digitala tjänster och ekonomisystem för Södras 52 000 medlemmar. Södra kommer därmed att kunna erbjuda ett unikt erbjudande till sina medlemmar med skogsekonomi och rådgivning. V I S M A S P C S tillhandahåller Södra Skogsekonomi med en modern och heltäckande SaaS-tjänst för byråstöd, löpande redovisning, bokslut och deklaration. – Vi är glada att tillsammans med Visma Spcs kunna utveckla en digital tjänst och ett erbjudande till Södras familjeskogsbrukare som innebär att vi kombinerar skogsekonomin

Mia Stavert, chef för skogsekonomi på Södra. Bild: Spcs 12

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

och den skogliga rådgivningen på ett unikt sätt. Den korsbefruktning detta erbjudande innebär, skapar förutsättningar för både starkare skogsägarskap och ökad lönsamhet. En bra helhet som kan göra vardagen som skogsägare enklare och bättre, helt enkelt, säger Mia Stavert, chef för skogsekonomi på Södra. Södra skogsekonomi vill kunna erbjuda sina 52 000 medlemmar digitala tjänster för löpande redovisning, bokslut och deklaration. Erbjudandet är i linje med Södras drivkraft i att stärka skogsägarskapet och lönsamheten för skogsgården. Tjänsten innehåller funktioner så att Södras medlemmar själva ska kunna göra sin löpande redovisning men också funktioner för bokslut och deklaration där Södra Skogsekonomi med hjälp av system för byråstöd kommer att agera service och rådgivning, för att på bästa sätt hjälpa medlemmarna i deras skogsekonomiska behov. – Vi är självklart otroligt glada och stolta över att Södra har valt oss som samarbetspartner. Med vår kunskap när det kommer till redovisning för småföretagare och hur man bygger upp en lönsam byråverksamhet,

Linda Olsson, försäljning- och marknadschef på Visma Spcs. Bild: Visma Spcs

i kombination med vår helhetslösning för molnbaserade ekonomissystem, kommer vi tillsammans med Södra förenkla och effektivisera medlemmarnas administrativa arbete i vardagen. Detta gör att Södra och dess medlemmar kan få än mer tid för att fokusera på att förädla och förnya skogsgårdens värden, säger Linda Olsson, försäljning- och marknadschef på Visma Spcs.


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ROSTI

Hållbarhet i fokus för

ROSTIS FORMSPRUTADE PLAST Hållbarhetsaspekter står i centrum och präglar all produktion i formsprutningsföretaget Rosti med svensk fabrik i Gislaved. Grunden är ett fortlöpande nära samarbete med alla kunder såväl som leverantörer. ROSTI ÄR ETT globalt plastformsprutningsföretag och kontraktstillverkare till några av världens ledande företag inom vitt skilda branscher. Den 13 000 kvadratmeter stora svenska fabriken ligger i Gislaved i Småland. Där utvecklar och tillverkar de formsprutade plastkomponenter till främst livsmedels- och life science industrin såväl som kompletta produkter till utvalda konsument- och industrisektorer. – Genom vårt nära kundsamarbete har vi möjlighet att påverka materialval, produktdesign och slutlig avfallshantering och kan därtill påverka hela distributionskedjan, från råmaterial via vår produktion till färdig produkt och även därefter. Hållbara lösningar ligger oss varmt om hjärtat, hela tiden och i allt vi gör. – På Rosti prioriterar vi att minska våra produkters långsiktiga CO2-avtryck. Vi prioriterar användning av bioråvaror liksom återbruk och återvinning av material, exempelvis olika former av hartser. Energieffektivisering är centralt i vår process, liksom minskad förbrukning av vatten. Eco-design är ett viktigt begrepp. Det handlar om att ta fram nya produkter från återvunnet material, underlätta återanvändning och att minska miljöpåverkan genom att använda rena råvaror. För engångsprodukter använder Rosti bio-baserade återvinningsbara material. För industriella produkter fokuserar de mer på möjligheter till återbruk. Rosti har slutat måla eller lackera produkter eftersom färgen omöjliggör återvinning. – En stor del av vårt fokus ligger på utbildning och förståelse. Vi lär av varandra, från leverantörer till kunder. Vår kunskap ökar hela tiden och vi kan vidarebefordra vår kunskap till våra kunder och ge stöd för gröna val och lösningar. Och vi ordnar till och med gröna veckor för att stimulera våra anställda, kunder och leverantörer till ett eget hållbart liv. Rosti tillverkar formsprutade plast-

Vid Rostis fabrik i Gislaved utvecklas och tillverkas formsprutade plastkomponenter med stort fokus på hållbarhet.

produkter för alla typer av användningsområden i alla typer av branscher för små och stora kunder. – I mer än 75 år har vi levererat innovativa lösningar till våra kunder inom förpackningsindustrin, för konsument- och industribehov, fordonsbranschen, kosmetik, hälsovård och medicinteknik. Vår framgång bygger på nära partnerskap med våra kunder, kunskap i framkant, flexibilitet och integritet med ständigt fokus på hållbarhet. – Ingenting driver vår passion mer än att arbeta tillsammans med våra kunder genom hela deras process. När vi arbetar i team, gör resan tillsammans från design, prototyper, verktygstillverkning, produktion och logistik. Vi hittar synergier och gör projekten effektiva, ekonomiska och hållbara. – På Rosti GP i Gislaved har vi under de senaste åren investerat stort i ny teknik, där hållbarhet och utveckling är i fokus. Med en automatiseringsgrad utöver det vanliga, vår tekniska kompetens och breda kundbas

ser vi inga begränsningar framöver. Att följa internationella standards och genomföra egen avancerad kvalitetskontroll är självklarheter. Rosti har huvudkontor i Malmö och produktion i Kina, Malaysia, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA. Rosti är helägt av det familjeägda investmentbolaget Nordstjernan och ingår i dess industrisektor. Nordstjernan investerar i bolag med uthålliga konkurrensfördelar i sektorer med starka strukturella marknadstrender.

From concept to reality www.rosti.com NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

13 45


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SK LICENSSVETS DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SK LICENSSVETS

SK Licenssvets är specialiserat på rör, svetsning och installationer, ofta i tunga tillämpningar.

SK LICENSSVETS – den kompletta partnern

SK Licenssvets är en komplett och pålitlig partner för tunga rörentreprenader. Lång erfarenhet och en ambitiös satsning på kvalitet, effektivitet och hållbarhet borgar för goda resultat. SK LICENSSVETS utför rörentreprenader inom industri, kraft, värme, kyla, petrokemi, vatten och avlopp. Förtillverkning utförs i egna verkstäder samt tillverkning av tryckkärl, skiddar/unitar och transportabla pann- och kylcentraler i storlekar upp till 10 MW och vikter upp mot 50 ton. Därtill utförs service, reparation och underhåll. Företaget startades 1989 av Jarmo Suopanki med fokus på uthyrning av kompetent svetspersonal, men har utvecklats till att arbeta med egna kunder och entreprenader direkt mot slutkund och anläggningsägare. Idag sysselsätter företaget 100 personer inräknat inhyrd personal. Omsättningen uppgår till 140 miljoner kronor. – Vi befinner oss i en expansionsfas där vi nära dubblar vår omsättning på ett år med ett antal stora projekt inom industri, pappersbruk och energibolag. Vi investerar stort i vår organisation för att klara att arbeta med flera stora projekt parallellt, säger Christian Suopanki, vd i SK Licenssvets. – Vår vision och affärsidé är att vara specialister på rör, svetsning och installationer, där vår långa erfarenhet gör oss slagkraftiga. – Fokus för oss är att leverera hög kvalitet, att alltid fullgöra våra åtaganden och bli klara 14

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

i tid. Centralt är att hela tiden flytta fram gränserna för våra tjänster, utöka vårt utbud och hitta nya vägar att möta våra kunders behov. – Vår hållning att aldrig tumma på säkerhet och kvalitet har gjort det möjligt att etablera oss inom många olika anläggningar där vi tillverkat och installerat rörsystem med goda resultat. SK Licenssvets arbetar från sin bas i Göteborg över hela Sverige men också i både Norge och Danmark. Bland större referensobjekt i Sverige på senare tid kan nämnas Coops helautomatiska kyllager i Eskilstuna, där företaget byggt maskinrum och utfört rördragning och inkoppling av kylbafflar och rör till kyltorn. Bland referensobjekten i grannländerna kan nämnas nya värmepumpar i Vestforbranning i Glostrup i Danmark och bygget av en värmecentral och installation av rörsystem för Coop Norges centrallager i Jessheim. SK Licenssvets arbetar utifrån kärnvärden och uppförandekoder och svarar mot höga krav vad gäller kvalitet, effektivitet och hållbarhet. Företaget är kvalitetssäkrat och certifierat enligt EN1090-1 och ISO 3834-2.

SK Licenssvets investerar mycket i sin organisation och arbetar utifrån kärnvärden och uppförandekoder som svarar mot höga krav.

www.sklicenssvets.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

11


BATTERI

Den sista battericontainern lyfts på plats i vad som blir Sveriges största batteripark. Bild: Lars-Olof Tandberg

SVERIGES STÖRSTA BATTERIPARK på plats i Haninge

I dag lyftes den sista containern på plats i vad som blir Sveriges största batteripark. Batteriparken som ligger i Haninge i Stockholm har en kapacitet på 20 megawatt. Den är första delen i ett gemensamt projekt mellan Polar Structure och Stockholm Exergi som när det är klart kommer att leverera en effekt på 100 megawatt.

– För oss är batteriparken ett viktigt steg för att kunna fortsätta utveckla våra tjänster mot elmarknaden, säger Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi. Bild: Lars-Olof Tandberg

AV LARS-OLOF TANDBERG – FÖR STOCKHOLM EXERGI är batteriparken ett viktigt steg för att vi ska kunna fortsätta utveckla våra tjänster mot elmarknaden. Vi har redan värme, kyla och el. Nu kan vi även erbjuda korta stödtjänster till elmarknaden när mängden förnyelsebar el ökar, säger Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi. Mer förnybar elkraft från sol och vind gör att elproduktionen svänger upp och ner då den är beroende av att solen lyser och att det blåser. Batterilagret kan ladda el när produktionen är hög och tillföra el till nätet när den är låg. Frekvensen i nätet ut till elkunderna ska ligga på 50 hertz då all utrustning och produkter som använder el är byggda för den frekvensen. Om den sjunker under 50 hertz behöver elproduktionen ökas. Då kan batterilagret under korta perioder tillföra extra el för att upprätthålla rätt frekvens.

– Med batterilagret kan vi se till så att kraftnätet har rätt frekvens hela tiden, så att elkundernas hushållsapparater och andra elprodukter inte går sönder. Det här projektet är den första satsningen på batterilager Stockholm Exergi gör i Stockholm. – Nu ska vi se hur det fungerar och hur mycket vi ska utveckla satsningen ytterligare. Om vi ska klara omställningen blir det allt viktigare att alla i branschen engagerar sig i att hitta nya möjligheter att öka elproduktionen i Sverige, säger Anders Egelrud. Tobias Emanuelsson är vd på Polar Capacitys moderbolag Polar Structure. Han tycker det kul att anläggningen i Haninge äntligen är klar. – Men det har tagit två år från ansökan till drift. Det finns ett stort behov att förstärka både effekt och kapacitet i näten. Därför måste tiden från ansökan till drift kortas om

– Det finns ett stort behov att förstärka både effekt och kapacitet i näten. Därför måste tiden från ansökan till drift kortas om vi ska lyckas med den gröna omställningen, sa Tobias Emanuelsson vd på Polar Structure. Bild: Lars-Olof Tandberg

vi ska lyckas med den gröna omställningen. Han berättar att Polars plan är att ha byggt batteriparker i Sverige med en sammanlagd kapacitet på 300–400 megawatt om tre till fyra år. – Jag hoppas att fler privata bolag är med och driver den här frågan. Och att elnätsägarna ser det här ur ett större perspektiv och tillsammans diskuterar lösningar, tycker Tobias Emanuelsson. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

15


UTBILDNING

Pontus Haag, Kommunikationschef COWI Sverige. Bild: COWI

INGENJÖRSYRKETS

VARUMÄRKE MÅSTE STÄRKAS – få unga har koll på yrket

Unga saknar kunskap om ingenjörsutbildningen och har en felaktig bild av ingenjörsyrket. Det visar en undersökning som teknikkonsultbolaget COWI låtit Ungdomsbarometern göra. En stor majoritet av alla som läser naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet saknar kunskap om vad en ingenjörsutbildning faktiskt innebär. INGENJÖRER BEHÖVS för att möjliggöra den gröna omställningen och för att bygga ett robust och säkert samhälle. Och behovet av kvalificerad kompetens från ingenjörer är stort i Sverige. COWI har därför låtit Ungdomsbarometern undersöka ungas intresse för och uppfattning om ingenjörsyrket. Undersökningen visar att ungas kunskap om ingenjörsutbildningar är låg. Endast 23 procent av unga säger att de har koll på vad man får läsa och göra på en ingenjörsutbildning. Av de som läser naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet och därmed har behörighet till ingenjörsutbildningar är det endast en tredjedel som svarar att de har bra koll på vad man gör på en ingenjörsutbildning. – Att unga på teknik- och naturvetenskapliga program har så låg kunskap om ingenjörs16

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

utbildningen och därmed yrket skapar problem eftersom det är den naturliga rekryteringspoolen. Här krävs bättring från såväl gymnasieskolorna som högskolorna för att locka fler till ingenjörsyrket. Utbytet mellan högskolor och branschen är bättre och kan tjäna som föredöme, säger Pontus Haag, Kommunikationschef och ansvarig för Employer Branding på COWI. – Okunskapen gör att studenter har oklara förväntningar på utbildningen och det bidrar till de stora avhopp vi ser på ingenjörsutbildningarna, men också till att många inte söker då man inte vet vad det är man investerar tid och pengar i, säger Pontus Haag Även ungas syn på arbetslivet som ingenjör är ett problem för branschen. Bara en av sex tror att ingenjörsyrket kan erbjuda en bra balans mellan arbete och fritid och bara en

av fyra tror att ingenjörsyrket har bra chefer och ledarskap. Och detta är enligt unga de två aspekterna som de efterfrågar mest i sitt framtida arbetsliv. – Ingenjörer har goda förutsättningar att balansera jobb och fritid. Flexibla arbetsvillkor med möjlighet till distansarbete halva veckan är idag en naturlig del. Samtidigt lägger vi som företag och andra i branschen stort vikt vid bra ledarskap och att utbilda ledare. Unga har inte den bilden av yrket och vi behöver bli bättre på att förmedla den verklighet som råder, säger Pontus Haag. 1 000 personer mellan 15-24 år har svarat på Ungdomsbarometerns undersökning under de två första veckorna i juni 2023. Ungdomsbarometern är Sveriges ledande analysföretag inom områden som påverkas av vad unga tycker, tänker och gör.


LEDANDE INOM ORBITALSVETSNING Systemsvets är nischade inom avancerad svetsning och rörmontage där kraven på renhet, ytfinish och dokumentation är höga. Med hjälp av den senaste teknologin i våra stationära och mobila verkstäder kan vi montera med största precision oavsett plats.

Läs mer och hör av er till oss redan idag. systemsvets.com


SJÖFART

Neste Marine™ 0.1 Co-processed är ett bränsle för den marina sektorn, till exempel rederier, ägarbolag för containerfrakt och tillfälliga frakttjänster, med lägre utsläpp av växthusgaser. Bild: Neste

SCANOCEAN BLIR FÖRST I SVERIGE

med Nestes marina bränsle Neste och ScanOcean introducerar nu marina bränslen med lägre utsläpp av växthusgaser på den svenska marknaden. Den första transporten, med närmare 600 000 liter (500 ton) bränsle, finns nu tillgänglig via Södertälje terminal för fartyg som bunkrar i Stockholmsområdet eller är på väg till Mälaren. NESTE MARINE™ 0.1 Co-processed bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen eftersom det bränsle som Neste producerar även produceras av förnybara råvaror. Vid bränsleproduktionen ersätts den råolja som används delvis av förnybara råvaror. – Jag är stolt över att vi nu kan erbjuda lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser, även i Nestes sortiment av marina bränslen. Vi är mycket glada för att vår långsiktiga samarbetspartner ScanOcean kommer distribuera vårt marina bränsle med lägre utsläpp till rederier som vill bunkra i Sverige, säger Sveta Ukkonen, Head of Marine Fuels & Services på Neste. – Vi har redan ett flertal intresserade kunder och ser fram emot att börja leverera samprocessad DMA* där råolja delvis ersatts av förnybara råvaror. Det här är ett av flera viktiga steg där ScanOcean bygger upp ett sortiment av hållbara produkter och tjänster. DMA med lägre utsläpp är ett extremt 18

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

attraktivt bränsle i det avseendet, säger Jonatan Karlström, vd för ScanOcean.

Mot en mer hållbar sjöfart

Neste Marine™ 0.1 Co-processed är ett marint bränsle, eller DMA med lägre utsläpp för den marina sektorn, som rederier, ägarbolag för containerfrakt och tillfälliga frakttjänster. Vid bränsleproduktionen ersätter man delvis råolja med förnybara råvaror, vilket ger ett marinbränsle som består av både fossila och förnybara råvaror. Den delen av bränslet Neste Marine™ 0.1 Co-processed som kommer från förnybara råvaror har upp till 80 procent** lägre utsläpp av växthusgaser beräknat under bränslets livscykel jämfört med fossilt bränsle. Bränslet uppfyller kraven i ISO 8217 och är certifierat enligt ISCC PLUS***. Neste Marine™ 0.1 Co-processed finns förutom på den svenska marknaden även tillgängligt i Danmark och Finland. Neste

Marine™ 0.1 Co-processed har en sammansättning och prestanda jämförbar med traditionella marina bränslen. *) Neste Marine™ 0.1 är marina bränslen med lågt svavelinnehåll (Neste MGO DMA och Neste MDO DMB) med en svavelkoncentration på mindre än 0,1 %. **) Utsläppsminskning för produktens biobaserade andel under bränslets livscykel jämfört med fossila bränslen. Den metod som används för att beräkna utsläpp under hela livscykeln och utsläppsminskningar styrs av EU:s direktiv om förnybar energi II (EU) 2018/2001. ***) Hållbarhetsegenskaperna hos det samprocessade marina bränslet med förnybara material är certifierade enligt International Sustainability and Carbon Certification (ISCC PLUS och från 2025 med ISCC EU) med en massbalansmetod.


FJÄRRVÄRME

E.ON storsatsar på att bygga ut fjärrvärmenätet i Malmö. Fram till 2029 ska Bunkeflostrand, Annestad och Gottorp anslutas. Bild: Apelöga

– Vi räknar med ett stort intresse för att ansluta sig till det nya fjärrvärmenätet, då det möjliggör konvertering från gas till fjärrvärme, som både är billigare och mera miljövänligt, säger Michel Thomas, chef för hållbara energilösningar på Eon. Bild: Apelöga

E.ON BYGGER UT FJÄRRVÄRMEN

till Bunkeflostrand för 68 miljoner kronor En ny tillbyggnad ansluter Bunkeflostrand, Annestad och Gottorp – som för närvarande till stor del värms av gas. – Det nya fjärrvärmenätet möjliggör konvertering från gas till fjärrvärme, som både är billigare och mera miljövänligt än gas, säger Michel Thomas, chef för hållbara energilösningar på Eon. UTBYGGNADEN INNEBÄR att fjärrvärmenätet ska korsa Malmö yttre ringväg söderut efter Kalk-brottgatan mot Bunkeflostrand, Annestad och Gottorp, för att nå de södra delarna av Malmö. Utbyggnaden är indelad i tre etapper, där den första påbörjas i juni för att avslutas i juni nästa år. Etapp 2 och 3 ska byggas mellan 2025 och 2029. Ett flertal kunder har redan tecknat föravtal och vill konvertera från gas till fjärrvärme. – Oron över energisituationen i Europa har förändrat konsumenternas beteende. E.ON har sett nio raka månader med stora elbesparingar hos våra fastighetskunder och vi räknar med ett stort intresse för att ansluta sig till det nya fjärrvärmenätet, säger Michel Thomas. Efter första etappens färdigställande ska

fjärrvärmenätet nå söder om Gottorpsvägen och passera de planerade etapperna, vilka i huvudsak omfattar nyetableringsområden för bostäder. Samtliga byggnader som ligger längs den nya sträckningen ska kunna konvertera eller nyansluta till fjärrvärme. – I etapp 1 räknar vi med att ansluta mellan 20 och 25 flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och hyresrätter, samt skolorna i området. Etapp 2 omfattar fjärrvärmeförsörjning av ett nyetableringsområde i Norra Bunkeflostrand med 1 000 bostäder och i Gottorp med 550 bostäder. Etapp 3 omfattar fjärrvärmeförsörjning av 240 nya bostäder, säger Michel Thomas. 2022 blev ett rekordår för nya anslutningar till E.ONs fjärrvärmenät. 198 företag och flerfamiljshus anslöt sig under 2022, att jämföra med 170 nya anslutningar året innan. Mest

växer Malmös fjärrvärmenät, med 103 nya anslutningar ifjol, jämfört med 70 året innan. Enligt Michel Thomas är det viktigt att många väljer fjärrvärme, eftersom det minskar behovet av att använda el för uppvärmning, vilket är bra för energisystemet i stort. – Den här vintern, när risken för manuell frånkoppling varit högaktuell, har många blivit medvetna om hur angeläget det är att både minska elförbrukningen och att plana ut kurvan för att kapa konsumtionstopparna morgon och kväll. Här spelar fjärrvärme en betydelsefull roll. Om fjärrvärmeproduktionen dessutom sker i ett kraftvärmeverk, som producerar både el och värme, blir systemnyttan ännu större, säger Michel Thomas. E.ON investerar årligen cirka en miljard kronor i sina fjärrvärmeanläggningar. 2023 investerar bolaget 1,3 miljarder kronor. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

19


NCC ska på uppdrag av LKAB utföra dammhöjningar av två sträckor av sandmagasinet i Kirunagruvans industriområde under 2023-2024. Bild: NCC

UTFÖR DAMMHÖJNINGAR åt LKAB i Kiruna

NCC ska på uppdrag av LKAB genomföra dammhöjningar i sandmagasinet i Kiruna för att långsiktigt säkerställa deponering av anrikningssand. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 170 miljoner kronor. NCC SKA PÅ UPPDRAG av LKAB utföra dammhöjningar av två sträckor av sandmagasinet i Kirunagruvans industriområde under 2023-2024. I arbetet ingår grundläggning i dammtån av dessa två sträckor och en krönhöjning på sex meter respektive två meter. Krönhöjningen innebär ett stort schaktnings- och fyllningsarbete om cirka 300 000 kubikmeter schakt och cirka 800 000 kubikmeter fyllning. Höjningarna genomförs i den takt som krävs för att möta uppmätta deponeringsbehov och i den takt som sökta miljötillstånd medger. NCC ska även installera kraftförsörjning för mätbrunnar och lägga dränageledningar och rensbrunnar. – En förutsättning för att produktionen av järnmalm i Kirunagruvan ska vara möjlig är att vi säkerställer deponeringen av anrikningssand löpande. För att detta ska fungera måste sandmagasinets damm20

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

anläggningar höjas kontinuerligt för att hela tiden kunna ta emot ny anrikningssand. För att skapa de bästa förutsättningarna för ett tids- och kostnadseffektivt arbete har vi nu ingått ett samarbete med NCC för att säkerställa deponeringen långsiktigt, säger Mattias Ejnestrand, ombud, projektavdelning LKAB. När man bryter järnmalm skapas stora mängder vått avfall, anrikningssand, som deponeras i dammanläggningar. I dessa dammanläggningar finns ett sandmagasin och ett klarningsmagasin. I sandmagasinet sedimenterar anrikningssanden medan vattnet leds vidare till klarningsmagasinet. – NCC har byggt dammar tidigare och har lång och god erfarenhet från liknande uppdrag runt omkring Malmfälten. Vi är stolta och glada över förtroendet som LKAB gett oss och ser fram emot att inleda samarbetet, säger Robert Nilsson, produktionschef på NCC Infrastructure i Kiruna. Affären är ett samverkansavtal och har

– Vi är stolta och glada över förtroendet som LKAB gett oss och ser fram emot att inleda samarbetet, säger Robert Nilsson, produktionschef på NCC Infrastructure i Kiruna.

ett ordervärde på cirka 170 miljoner kronor som orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure under andra kvartalet 2023. Projektet beräknas stå klart under hösten 2024.


YOUR PARTNER FOR ELECTRIC ACTUATORS

STANDARDISERAD LÖSNING MED SKÅP I MARKPLAN FÖR ENKEL OCH SÄKER MANÖVRERING Vi erbjuder en standardiserad lösning med skåp i markplan, för enkel och säker manövrering av ventiler utan personal i underliggande kammare. En färdig lösning med avsäkrad spänningsmatning, förberedd för fjärrstyrning och möjlighet till alternativ matning med mobilt elverk. Alla ställdon och motorstyrningar kommer i kapslingsklass IP68 och det finns även plats och spänningsförsörjning för er egen kommunikationsutrustning i skåpet.

WATER & SEWAGE • ENERGY & POWER INDUSTRY • INDUSTRY & MARINE • OIL & GAS AUMA Scandinavia has over 50 years of experience as a supplier of electrical actuators and services to Water & Sewage, Energy & Power Industry, Industry & Marine, Oil & Gas and other industries in Scandinavia. More information www.aumascandinavia.com


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV STOCKPIPE

Projektchef Tommy Takala.

STOCKPIPE FOKUSERAR på kompetens, miljö och säkerhet

Stockpipe är ett modernt installationsföretag med huvudsaklig inriktning på rör och svets inom fjärrvärme/fjärrkyla. Stort fokus ligger på kund/medarbetare, kompetens och ett högt säkerhetsmedvetande. FJÄRRVÄRME OCH fjärrkyla var grunden när företaget startades 2008. Sedan dess har verksamheten breddats till att omfatta även flera andra marknader såsom industri- och bränsleledningar, undercentraler, vatten, avlopp, markvärme med mera. Fjärrvärme/ fjärrkyla är fortfarande det största verksamhetsområdet och står för mer än 50 procent av vår affär. – Bred och hög kompetens är grundläggande för oss. Vi satsar mycket på fortlöpande utbildningar för våra medarbetare och vi bevakar aktivt omvärlden och tar oss hela tiden an nya utmaningar och arbetsområden. Att vi ska vara en komplett leverantör är självklart. På så vis blir Stockpipe konkurrenskraftigt mot både kund och medarbetare, säger vd Niclas Waldenström. – Vårt företag är välmående och står stadigt inför framtidens utmaningar med en grund 22

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

av stabila kontrakt. Ett stort engagemang i våra kunders verksamhet och ramavtal med flertalet av de stora energiföretagen och leverantörerna i Mälardalen och längs södra Norrlandskusten är faktorer som garanterar vår fortsatta framgång. Verksamheten bygger på professionalism hos kunniga montörer, där samtliga har de nödvändiga certifikat, utbildningar och klassningar som krävs för varje uppdrag. Grundläggande värderingar är ansvar, säkerhet, innovation och ständigt lärande. Fullt utrustade servicefordon ger flexibilitet när det gäller service till både pågående arbeten och akuta insatser. Stockpipe erbjuder allt från rådgivning, konstruktion och projektering till projektledning, samordning, installation, service och underhåll. – Nöjda medarbetare och nöjda kunder

är ledord för oss. Vi satsar extra mycket på de mjuka värdena, säger projektchef Tommy Takala. – Vi arbetar systematiskt med organisation, utbildning, säkerhet, arbetsmiljö, arbetsledning och årliga medarbetarsamtal. Kompetens, som blivit en bristvara i branschen till följd av många pensionsavgångar, är särskilt viktigt, säger Tuomas Liikavainio, som sedan flera år arbetar fokuserat på arbetsmiljö och HR-frågor. Stockpipe har tillsammans med sitt helägda dotterbolag, Stockholms Byggnadsmaterial AB (SBM) cirka 90 anställda och koncernen omsätter drygt 200 miljoner kronor per år.

www.stockpipe.se


FJÄRRVÄRME

Fabian Levihn är PhD och ansvarig för forskning och utveckling på Stockholm Exergi och en av entusiasterna till den stora satsningen på att få bort utsläpp i atmosfären genom att fånga upp biogent koldioxid.

BIOKRAFTVÄRMEVERK kan bli effektiva lösningar för minusutsläpp i atmosfären

Hur ska vi kunna stoppa den långt gångna klimatkrisen och vända den negativa utvecklingen? Är det ens möjligt? FN:s senaste klimatrapport som släpptes i mars i år, belyser faran med extrema väderfenomen som slår till med allt kortare intervaller. Stockholm Exergi är en av aktörerna som vill se en utveckling av fossilfria värmekraftverk genom att fånga upp koldioxid från atmosfären och pumpa ner det några kilometer i berggrund – så kallat minusutsläpp. FN:S KLIMATRAPPORT IPCC sammanfattar regelbundet det senaste rönen inom miljöforskning. Carbon Flux är ett högaktuellt ämne som Stockholm Exergi lagt ner mycket resurser på. I rapporten beskrivs hur kol förflyttar sig mellan olika poler där atmosfären är den pol som bekymrar oss mest. Det stora problemet i klimatfrågan är att man frigjort enorma mängder fossilt koldioxid

ur marken och genom förbränning och utsläpp överfört det till atmosfären. Enligt klimatrapporten kan vi få bort 80-90 procent av alla fossila koldioxidutsläpp på jorden – förutsatt att alla gör sin del.

Koldioxid blir till bakpulver

Fabian Levihn, forskare och ansvarig på Exergi, är en av entusiasterna inom området.

Han är med och driver ett större projekt där man kommit så långt att man idag lyckas separera biobaserat koldioxid från övriga rökgaser. Forsknings- och utvecklingsarbetet görs i ett biokraftvärmeverk som byggdes 2016 i Värtahamnen. Det uppfördes intill det gamla kolkraftverket som efter lång tid fasades ut 2020. Principen är egentligen enkel. Skogen NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

23

>>


FJÄRRVÄRME

i likhet med en brödbakningsprocess – vid upphettning frigörs koldioxid. När den här processen är färdig har kaliumbikarbonaten återgått till kaliumkarbonat och koldioxiden är fri från alla ämnen inklusive kaliumkarbonat.

Pumpas några kilometer ner

Koldioxiden övergår i flytande form när den kyls ned, vilket också gör den lättare att pumpa ned långt ner i marken. Än så länge har Stockholm Exergi inte kommit till den fasen. Svenska marknaden är ännu inte mogen för koldioxidlagring av den kalibern eftersom det saknas geologisk kunskap inom området. – Det kan nog mycket väl bli möjligt att vi kan lagra koldioxid i Sverige längre fram men inte just nu, säger Fabian Levihn.. Till skillnad från Sverige, har länder med oljeproduktion gjort många provborrningar och skaffat sig gedigen kunskap om markförhållanden på ett helt annat sätt. Nu undersöker Stockholm Exergi om det finns möjlighet till lagring i Norge, Island, Danmark och England. Lagringen sker i regel på några tusen meters djup, dit koldioxid pumpas. Det är bäst att lagra den i en porös berggrund som likt en svamp absorberar koldioxid och som över tid kommer att bilda mineraler.

Framtidsutsikter

Biokraftvärmeverket byggdes i Värtahamnen 2016, vilket bidrog till att kolkraftverket kunde fasas ut. Det är också där som Stockholm Exergi ska satsa på uppgång och lagring av koldioxid.

binder koldioxid från atmosfären med fotosyntesen som grund. Om man sedan förbränner skogsmassa – växtlighet från skogen – skapar man ett minusutsläpp om man separerar koldioxid från rökgaserna och hindrar det från att återgå till sitt naturliga kretslopp, geosfären. När Stockholm Exergy avskiljer koldioxid sker det i två etapper och i två separata torn. 24

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Under den första etappen i torn ett sker en kemisk reaktion under högt tryck mellan Koldioxid och kaliumkarbonat som förenas och bildar Kaliumbikarbonat – ett industriellt bakpulver. Resten av rökgaser försvinner ut i luften igen. Under den andra etappen i torn nummer två upphettas kaliumbikarbonaten upp till 105 grader och avger då koldioxiden. Det sker

Sto ckholm Exergis värmeverk i Värtahamnen kommer att ha kapacitet att fånga in 800.000 ton koldioxid per år vilket motsvarar ett års trafikutsläpp i Stockholm. Stockholm Exergi planerar för att förse 3-4 kraftvärmeverk i regionen med koldioxidinfångning. Fabian Levihn uppskattar att runt 40-60 anläggningar med kapacitet för koldioxiduppfång kommer att byggas över landet. I dagsläget pågår runt 23 projekt i olika anläggningar runt om i Sverige – främst kraftverk och fabriker för framställning av pappersmassa – där man studerar den här tekniken i olika stadier. Egentligen är det ingen ny teknik. Den används av Stockholms gasverk sedan drygt 40 år liksom av bryggeriet i Liljeholmen för framställning av kolsyra. För att klara tvågradersmålet enligt Parisavtalet måste man fånga upp 520 miljoner ton koldioxid fram till 2050. Det motsvarar 600 kraftverk globalt med samma kapacitet som den planerade pilotanläggningen i Stockholm. Det är fråga om enorma mängder. – Framför allt engagerar vi oss och genomför det här projektet för att motverka de utsläpp vi inte kan kan bli av med, från bland annat läkemedelsindustrin. Vi hoppas kunna balansera utsläpp bättre i fortsättningen, berättar Fabian Levihn som trots allt ser positivt på framtiden.


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV KRAFTRINGEN

Kraftringen satsar på

CIRKULÄR ENERGIFÖRSÖRJNING Världens största lågtempererade fjärrvärmenät baserat på forskningsspillvärme och ytterligare ett kraftvärmeverk i Örtofta. Det cirkulära energisystemet står i fokus när Kraftringen bygger för framtiden tillsammans med kunderna. KRAFTRINGEN AB ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma, har 280 000 energikunder och erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. En viktig del i verksamheten är fjärrvärme från kraftvärmeverket i Örtofta i Eslövs kommun, där det dessutom finns ett inriktningsbeslut om att fördubbla kapaciteten genom att bygga ytterligare ett kraftvärmeverk. Ambitionen är att leda utvecklingen av framtidens energi. Sedan 2018 är Kraftringens produktion av el och fjärrvärme helt fossilbränslefri. – I Sverige har vi med våra fjärrvärmesystem en utbyggd infrastruktur för att flytta värme och kyla som många andra länder saknar. Våra fjärrvärmesystem skapar enorma möjligheter att skapa cirkulära flöden för återvinning av energi. Det är en spännande utveckling när man på det här sättet kan knyta ihop olika delar i samhället kring energisystem, berättar Fredrik Fackler, affärsområdeschef Värme & Kyla i Kraftringen. Hösten 2022 miljövarudeklarerade Kraftringen hela fjärrvärmeleveransen i Lund, Lomma och Eslöv. Miljövarudeklarationen bygger på en analys av miljöpåverkan under hela livscykeln och för varje kilowattimme värme som levererats. I livscykeln inkluderas allt från utvinning av råvaror och transport av bränsle till uppbyggnad och avveckling av såväl anläggningar som fjärrvärmeledningar. – När Kraftringen lanserade EPD:n förra hösten visade den att vår fjärrvärme har betydligt lägre klimatpåverkan än det svenska

En ångledning knyter samman Örtoftaverket med Nordic Sugars fabrik. Bild: Petter Duvander

medelvärdet för fjärrvärme. Det visar att vårt hållbarhetsarbete har gett resultat och det är vi väldigt glada för, säger Fredrik Fackler. En av anledningarna till våra fina värden är att vi arbetar aktivt med cirkulariteten i energisystemet där restvärme från olika industrier tas tillvara. Ett konkret exempel är det nya fjärrvärmenätet i stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund, där sammanlagt 40 000 människor ska arbeta och bo. Arbetet med att ta tillvara restvärme via fjärrvärmenätet sker i nära samarbete med de båda forskningsanläggningarna Max IV och ESS. Av restvärmen kan både värme och kyla utvinnas och cirkuleras i Kraftringens system. Volymerna av spillvärme från Max IV och ESS är så stora att det motsvarar nästan 20 procent av hela Lunds värmebehov. – Brunnshögsområdets behov kommer att vara mättat ganska snabbt. Vi kommer att behöva flytta värme i nätet även ner i stan. Det här är ett exempel på hur vi satsar hårt på samarbete med industrin, säger Fredrik Fackler. Ett annat samarbete sker mellan Kraftringen och Nordic Sugars sockerbruk i Örtofta. Energibolaget förser fabriken med biobaserad processånga från kraftvärme-

Fredrik Fackler är affärsområdeschef Värme & Kyla. Bild: Mads Armgaard

verkets biobränslepanna som alternativ till fabrikens naturgasberoende. – Det är jättespännande med industrins omställning. Vi behöver se mer av integration mellan energibranschen och industrin. Vi behöver hitta fler kreativa lösningar, där man utnyttjar investerat kapital bättre och gärna lägger sina anläggningar nära varandra. Samarbetet med industrin har två fördelar, det är lönsamt och det möjliggör en hållbarhetsomställning, inte minst för Sveriges enda sockerbruk, berättar Fredrik Fackler.

www.kraftringen.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

25


FJÄRRVÄRME

Energibolagen upplever tuffa tider med att bibehålla rimlig lönsamhet, men de kraftiga prishöjningarna på fjärrvärme har mötts av skarp kritik.

Prisutveckling och digitala lösningar i

FJÄRRVÄRMESEKTORN Den europeiska energikrisen med skenande el- och bränslepriser har skapat oro på marknaden och det har blivit svårare att planera långsiktigt - både för leverantörer och kunder. Omställningen till förnybar energi har möblerat om marknaden till ett förändrat affärslandskap med hårdare konkurrens. I N O M M I L J Ö O M R Å D E T har Sverige utmärkt sig med ett flertal innovationer, inom till exempel varmluftspumpar, vilket har en stor betydelse för EU:s klimatomställning. Även fjärrvärme har genomgått miljömässiga förbättringar med en omfattande avfasning av fossil förbränning. De fossila utsläppen är små jämfört med för några decennier sedan. De skärpta miljökraven har också ändrat affärslandskapet i grunden. Det har blivit tufft för energibolag att bibehålla lönsamhet på en komplex marknad med många nya aktörer och hårdare konkurrens, men utmaningar kommer också med möjligheter. 26

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Den stegrande prisutvecklingen för fjärrvärme har skarpt kritiserats samtidigt som det finns förståelse för att energibolag upplever svårigheter att uppnå rimlig lönsamhet med ökade kostnader. Åsikterna går isär om vad som är rimliga prisnivåer. Energibolagen använder dessutom olika prismodeller, vilket kan göra det oöverblickbart, speciellt för fastighetsägare med objekt knutna till olika energiavtal. De två vanligaste prismodellerna baseras på kostnadsindex eller alternativ prissättning. Kostnadsindex är genomsnittspriser som ska täcka in både ”toppar” och ”dalar” av leverantörens drift- och produktions-

kostnader. Under ett vanligt år inträffar kostnadstoppar vanligtvis i december/januari, då behovet av uppvärmning är som högst. Om energibolagen får ökade kostnader så höjs ofta kundernas prislapp. En alternativ prissättningsmodell baseras på kostnadsanalyser av alternativa energikällor. Ett energibolag kan undersöka kostnader för installation, drift och underhåll av bergvärme som slås ut på ett visst antal år. Vanligtvis lägger elbolagen priset för fjärrvärme lite under de alternativa prisnivåerna. Ökade kostnader behöver inte alltid innebära att energibolag tjänar mindre. Det är därmed inte alltid berättigat med större >>


Vi utför alla typer av plåt och isoleringsarbeten, även byggnadsplåt Vår specialitet är platsskummad isolering och plåtbeklädnad Tel: 08-760 32 70 info@belisol.se

www.belisol.se Samarbeta med erfarna experter inom fjärrkyla och fjärrvärmelösningar. Vi erbjuder dig den effektivitet och expertis du behöver för att lyckas i dina infrastrukturprojekt, från förstudie till färdigställande. • • • •

Projektledning Lastberäkningar och simuleringar Projektering och byggledning Dokumentation och förvaltning

www.driftklart.se | Stockholm | Malmö | Tfn: +46 (0)40 79 777


FJÄRRVÄRME

prishöjningar på fjärrvärme, speciellt om det är ett kommunalt bolag, menar Johan Wejdmark som är affärsutvecklare på branschorganisationen Fastighetsägarna Stockholm. – Det kan ifrågasättas om kommunala bolag gör stora vinster på fjärrvärme – speciellt om det rör sig om märkbara kapitaltransaktioner från hyresgäster i allmännyttiga fastigheter. Fastighetsägarna understryker att prisförändringar bör vägas mot företagens lönsamhet. Enligt Johan Wejdmark bör kapitalstarka monopolbolag inte ta ut för stora avgifter – kunden har ju ett underläge. Det kan bli problematiskt om priset plötsligt höjs. Då kan fjärrvärme tappa sin status som prisvärd energikälla med pålitliga leveranser och därmed sin konkurrenskraft. Tidigare granskningar har visat att fjärrvärmebolagen haft en genomsnittlig avkastning på 4,9 procent. Närmare vart tionde energibolag har dock en avkastning på över tio procent, vilket är långt över den rekommenderade nivån. – Prisförändringar på fjärrvärmemarknaden diskuteras löpande i Prisdialogen – en samverkan mellan leverantörer och kunder, berättar Johan Wejdmark som ofta deltar i dessa möten.

Digitala optimeringslösningar för fastighetsägare

Fjärrvärmebolagen kommer med säkerhet att uppleva en alltmer slimmad fastighetsbransch som med hjälp av AI blir bättre på att anpassa och skräddarsy energioptimerade lösningar efter behov och förutsättningar. I dag finns det väldigt bra ekonomiska styrmedel som hjälper fastighetsägare att hålla koll på energiförbrukning i realtid. – Om man kopplar fastighetens styrsystem med fjärrvärmenbolagend styrsystem får man en dimension till – då kan båda systemen samverka. Fastighetsägaren förädlar då den inkommande värmen genom optimerat reglage som förser hyresgästerna med behagligt inomhusklimat, berättar Johan Wejdmark vidare. Digitaliserade lösningar bidrar till ett bättre samarbete mellan fastighetsbolag och leverantörer, men även mellan fastighetsägare och hyresgäster. Exempel på det kan vara att fastighetsägaren kan minska energitillförseln om leverantören måste genomföra ett tillfälligt driftstopp. Med maskininlärning har man börjat titta på system som kan lära sig hur en fastighet fungerar och hur hyresgäster påverkas samt hur de på olika sätt påverkar inomhusklimatet. Ett ventilations- och varmluft28

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Johan Wejdmark är affärsutvecklare på Fastighetsägarna Stockholm. Enligt Johan är kraftigt höjda energipriser ett problem i fjärrvärmesektorn – det utmanar dess ursprungliga legitimitet som prisvärd och stabil energikälla.

system matar ut samma mängd värme oavsett om en balkongdörr står öppen eller ej, vilket inte ett smart system gör eftersom det känner av förändringar i flöden och temperatur. – Möjligheterna med digitalisering ser väldigt bra ut. Utmaningen är att fastighetsägare behöver lära sig hur olika faktorer samverkar, till exempel värme och inomhusklimat. Fastighetsägare kan göra en hel del för att energioptimera sina fastigheter och minska klimatavtrycken. Det är viktigt att förstå hur förbrukning påverkar prissättning i olika prissättningsmodeller. Ofta är priset beräknat utifrån maximal förbrukning under begränsade perioder samt hur förbrukningen ser ut över hela året. Det blir ett genomsnittspris som slås ut på årets månader.

energisystemet, men att istället optimera det i en holistisk lösning har intressanta fördelar. Kaj Winther, chef för digital utveckling på Fastighetsägarna, understryker hur viktigt det är för fastighetsägare att ha rådighet över sin egen data. – Det är väldigt viktigt. Alla framtidens tjänster är beroende av denna data och som ägare vill fastighetsägaren självklart vara en del i värdekedjan. Det finns en uppsjö av digitala tjänster och alla har egna protokoll/språk. För att upprätthålla en effektiv koll på allt som händer i en fastighet är det bäst att samla alla tjänster i en horisontell plattform som baseras på vedertagen standard. Exempel på det är Real Estate Core, en struktur som binder samman data så den blir överblickbar och enkel att använda. Användare kan logga in/ut och applikationer kan kopplas till och från utan extra integrationer – praktiskt och tryggt.

Digitala optimeringslösningar för leverantörer

Avancerade styrsystem och mjukvaruprogram har öppnat upp möjligheter för utveckling av innovativa lösningar som optimerar driften av fjärrvärme. Genom att sänka temperaturen i fjärrvärmenätet har energisystem från produktion till fjärrvärmenät, visat sig ekonomiskt och miljömässigt intressant. Det har blivit alltmer viktigt ha koll på användningen av fjärrvärmenätet som värmekälla, ta hänsyn till begränsningar av fjärrvärmeleveranser och att effektivt lösa värmeförluster. Optimering av elverkningsgrad för ångturbiner och framledningstemperatur i näten har en stor betydelse. Ser man tillbaka i tiden har fjärrvärmenät betraktats som en separat del, fristående från övriga

Kaj Winther är chef för digital utveckling på Fastighetsägarna. Han ser stora möjligheter för AI inom digitaliseringen, men det är viktigt att fastighetsägarna själva ser till att få en effektiv kontroll över sin data.


PUMPSTATIONER & CENTRIFUGALPUMPAR

FRAMTIDSSÄKRADE LÖSNINGAR FÖR FJÄRRVÄRMEBRANSCHEN

Energioptimerade pumpstationer ✔ Kompletta pumplösningar för fjärrvärmeområdet ✔ Installationen lika enkelt som “Plug & Play” ✔ Energieffektiva lösningar

+46 70 826 80 04


FJÄRRVÄRME

Fjärrvärmerörens ändar och isolering är i fokus för studien om hälsovådliga isocyanater i samband med svetsning. Bild: Muhammad Akram

SVETSNING AV FJÄRRVÄRMERÖR kan skapa svåra hälsoproblem

Polyuretanisolering som utsätts för hög temperatur avger isocyanater till luften. Det kan exempelvis ske vid svetsning av fjärrvärmerör. Det innebär allvarliga hälsorisker för de som utför svetsningsarbetet. En ny studie visar på stora risker men också möjligheter att reducera exponeringen för isocyanater. AV GÖSTA LÖFSTRÖM – FLERA AV DE svetsare jag frågade var omedvetna om riskerna. Flera slarvade också med skyddsutrustning. Det säger Muhammad Akram, som på initiativ av 30

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

installationsföretaget Stockpipe har gjort studien. Isolerskum är ett plastmaterial som ofta är tillverkat av polyuretan, s.k. PUR. Enligt

studien varierar riskerna vid svetsning mellan olika rördimensioner och längden på de isoleringsfria rörändarna. Isocyanater är en grupp organiska


FJÄRRVÄRME

termisk nedbrytning av isoleringen och bildning av isocyanater, säger Muhammad Akram. Ännu större är riskerna vid svetsning av större rörstorlekar, DN100 och uppåt, med isoleringsfria ändar på 20 till 22 centimeter. Temperaturen i metallen hinner där bli betydligt högre på grund av det mer tidsödande arbetet att svetsa runt ett större rör. Studien har genomförts på initiativ av och med finansiering från installationsföretaget Stockpipe i syfte att finna nya rutiner och arbetsmetoder för en säkrare vardag för svetsare. Studien har stöttats och tagits emot väl av viktiga aktörer. Den snabba utbyggnaden av fjärrvärme i Sverige gör studien om risker vid svetsning extra aktuell. Bild: Gösta Löfström

föreningar som beskrivs som ”kemikalier med låg molekylvikt som innehåller minst en NCO-grupp i sin molekylstruktur”. Effekten av exponering för isocyanater kan bli allergi, irritation av ögon, näsa, svalg och hud samt lungproblem i form av isocyanatastma och nedsatt lungfunktion. Hälsoproblem kan uppstå efter så litet som en enda exponering. Arbeten som innebär risk för exponering för isocyanater på grund av termisk nedbrytning av PUR medför krav på skyddsåtgärder i arbetsmiljön. (Förordningen om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19). Så låga temperaturer som 150 grader C är tillräckligt för att isocyanater ska avges. Personal som riskerar att exponeras ska regelbundet genomgå återkommande medicinsk kontroll och ha tjänstbarhetsintyg som visar att de är friska för att få utför arbetet.

Svetsmetoder och dimensioner

– Val av svetsmetod spelar en nyckelroll vid bildandet av isocyanater, säger forskaren Muhammad Akram, som i sin mastersuppsats ”Svetsning i fjärrvärmerör” tar upp problematiken. Gassvetsningen värmer upp fjärrvärmerören till hög temperatur, vilket även leder till uppvärmning av isoleringen och därmed bildandet av farliga isocyanater. – Andra aspekter som varierande storlekar på fjärrvärmerören och varierande isoleringsfria ”järnrena” ändar på rören påverkar också uppvärmningen av polyuretanisolering. – Små nominella storlekar på fjärrärmerör, DN20 till DN80 med isoleringsfria ändar på 20 till 22 centimeter som är gassvetsade har relativt låg risk att generera kritiskt hög temperatur på 150 grader. Men om längden på de isoleringsfria ändarna minskas till 16 centimeter kan det leda till

Viktig fråga för branschen

Helena Fornstedt, yrkes- och miljöhygieniker inom Arbets- och miljömedicin vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala säger: – Redan för 20 år sedan publicerades en studie som tydligt visade att farliga isocyanater avgick från isolering när fjärrvärmerör svetsades. Trots detta har vi sett att personal svetsar utan tjänstbarhetsintyg i miljöer där det finns uppenbar risk för skadlig exponering. – Jag är överväldigad av att installationsföretaget Stockpipe direkt efter att ha fått del av ett par patientutredningar på ett föredömligt sätt tog initiativet och gick till botten med att låta undersöka arbetsförhållanden och risker för svetsare. – Nu finns incitament för branschen att arbeta fram metoder som kan minska eller helt reducera exponeringen för isocyanater vid svetsning av fjärrvärmerör. – Svetsarbete i djupa och trånga fjärrvärmegropar utomhus är något helt annat än svetsarbete som utförs i fabriksmiljöer med punktsug, personlig skyddsutrustning eller arbete i dragskåp. Helena Fornstedt ser mindre risker vid fjärrvärmebyggen på längre sträckor ute på landsbygden, där studien visar att vissa rördimensioner kan användas i sitt ursprungliga utförande med isoleringsfria ändar utan att isocyanater behöver avges. – Arbeten i tätorter är mer riskfyllda, då många rörkrökningar och skarvar kräver att rören behöver kapas. Rester av PUR som är limmat på kapade rör utgör en särskild risk eftersom mycket små mängder PUR är tillräckligt för att halten ska uppnå skadliga nivåer om röken andas in. – Jag ser fram emot att branschen uppmärksammar riskerna och säkerställer att riskbedömningar och tätare hälsokontroller införs på arbetsplatser och att ingen personal arbetar utan tjänstbarhetsintyg. – Rapporten ger tydliga besked om vad som förhindrar emissioner av isocyanater. Det säger Håkan Tinnerberg, certifierad yrkes-

Muhammad Akram har gjort studien om isocyanater i samband med svetsning av fjärrvärmerör.

Helena Fornstedt välkomnar studien om svetsning av fjärrvärmerör.

hygieniker inom arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han sammanfattar några viktiga punkter som påverkar emissionerna: • Val av svetsmetod. Gassvetsning ger höga temperaturer vilket leder till kraftig uppvärmning. • Den nominella storleken på rören. Ju mindre dimension desto mindre risk för emissioner • Längden på den isoleringsfria delen på rören. Ju längre desto bättre. – Exponeringen för isocyanater orsakar en av de vanligaste typerna av yrkesastma. Det är ett viktigt arbete som Stockpipe har initierat med den här studien. Den borde läsas av alla som arbetar med svetsning av fjärrvärmerör som är isolerade med polyuretanskum. säger Håkan Tinnerberg. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

31


FJÄRRVÄRME

Skogen blir allt viktigare för omställningen till ett fossilfritt EU. Efterfrågan på biogena bränslen ökar samt behovet av att använda ännu mer skogsareal.

Den svenska marknaden för

FASTA BIOBRÄNSLEN Om Sverige ska bli fossilfritt inom en överskådlig framtid, har vi fortfarande en bit kvar på vägen och ett antal problem att lösa – kortsiktiga såväl som långsiktiga. I LJUSET AV högre klimatmål har biobränslen fått ett uppsving och skogen blivit en allt viktigare resurs. Härmed kommer den oundvikliga frågan upp: räcker vår skog till för att Sverige ska kunna nå klimatmålen? Skogen, till skillnad från olja, ingår i ett naturligt kretslopp, med fotosyntesen som 32

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

grund. Det som utvinns ur skogen binder kol, vilket väger tungt ur miljösynpunkt. Skogsbaserade energikällor som förbränns i värmeverk återgår till skogen – en effektiv kolsänka som binder och tar hand om de biogena utsläppen. Förbränns däremot olja, blir effekten den motsatta – oljans naturliga

balans rubbas och koldioxidutsläppen försvinner upp i atmosfären. Skogen är en oändlig resurs, men det krävs väl avvägd skötsel för att inte rubba den naturliga balansen - annars kan mångfald i djur- och växtriket påverkas negativt. Det tar ungefär 80 år för ett träd att bli dugligt >>


KE THERM – HOMESIDE INSIDE framtidens fjärrvärme redan idag Tänk dig en teknisk plattform som ger fastighetsägaren helt unika möjligheter att hantera sin fjärrvärme och som hela tiden är uppdaterad med den senaste mjukvaran. Ett system som styrs via en lättanvänd mobilapp där all information finns tillgänglig när du behöver den. Tänk dig sedan att systemet anpassar sig efter fastigheten och de unika förutsättningar det har. Med både inom- och utomhusgivare lär sig systemet hur fjärrvärmecentralen skall styras för bästa komfort. Med hänsyn till både miljö och energieffektivitet.

TÄNK DIG HOMESIDE INSIDE.

CLOUD UPDATE

SJÄLVLÄRANDE

UPPKOPPLAD

HÖG KOMFORT

ENERGIEFFEKTIV

SKANNA QR-KODEN för att boka ett online-möte där vi berättar om vad HomeSide Inside kan betyda för er verksamhet.

www.ketherm.se


FJÄRRVÄRME

för avverkning – en mansålder. Det är dock ingenting i jämförelse med miljontals år som det har tagit för olja att bildas, men det är tillräckligt lång tid för att det ska vara nödvändigt med en gedigen och välplanerad förvaltning av skogen.

Politiska beslut viktiga

En viktig frågeställning som kretsar kring svensk skogspolitik handlar om hur vi ska förhålla oss till EU:s regelverk kring hållbarhet och mångfald som gör sig gällande i förnybarhetsdirektivet. Hur kan motsatta intressen samverka och vilken väg är lämpligast för att uppfylla olika behov – inklusive bevarandet av en natur präglad av mångfald? Magnus Berg, chef för näringspolitiska avdelningen på Skogsindustrierna, menar att det är viktigt med ett tydligt regelverk som är lätt att tillämpa och smidigt för olika intressegrupper i samhället. – Det är viktigt att vi har en väl fungerande industri och sysselsättning samtidigt som vi måste värna naturen, konstaterar han. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pekar på att det saknas tydliga riktlinjer inom svensk skogspolitik, samt viljan att fatta beslut som för marknaden framåt. Det råder dessutom stor konkurrens om skogens råvaror. För att skogsindustrin ska kunna förbli en konkurrenskraftig och pålitlig leverantör i framtiden, behöver dess marknad växa mer än en procent per år, vilket har varit så de senaste 50 åren.

Skogsindustrin är en viktig resurs för att uppnå klimatmål

SLU upprättade en rapport 2020, Skogen räcker inte med utgångspunkt från studier av den aktuella marknaden för råvaror inom skogsindustrin samt framtidsprognoser. Rapporten grundar sig på den svenska skogsindustrins utveckling med dess begränsningar och möjligheter. Enligt rapporten kommer det bli nödvändigt att öka utvinningen av naturresurser från svenska skogar för att Sverige ska kunna klara klimatmålen. Enligt SLU kommer det behövas mer resurser från skogen för att klara av omställningen till fossilfritt samhälle. Idag skördas all tillgänglig tillväxt i skogsmarker i mellersta och södra Sverige. Råvaruutvinning från svensk skog är 90 miljoner kubikmeter plus 5-7 miljoner kubikmeter netto importerad råvara. För varje miljon kubikmeter skog som utvinns får man en TWh bioenergi. Av Sveriges skogsareal är ungefär 30 procent undantagen virkesproduktion – detta med hänsyn till skyddade naturområden. Enligt rapporten finns det mest outnyttjad 34

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Magnus Berg är chef för näringspolitiska avdelningen på branschorganisationen Skogsindustrierna. Han ser helst en tydligare politik som fångar upp olika intressen.

skogsmark i Norrland och därmed störst möjlighet för tillväxt. Södra, en skogsindustrikoncern tillhör de organisationer som vill se en större tillväxt inom skogsindustrin, men i ett hållbart perspektiv. Företaget förädlar råvaror från skogen och är verksamt inom byggsystem, trävaror, pappersmassa, energi och bioprodukter. 50 procent av alla råvaror från skogsindustrin blir till restprodukter inom tillverkning vilket är en stor potential för att skapa prismässigt och kvalitetsmässigt biobränsle och energi. Exempel på restprodukter är sågspån, bark och skogsflis. – Ungefär hälften av råvaran från varje träd blir över och det vill vi förstås ta hand om. Det är en resurs som kan omvandlas till energi och biobränslen, berättar Johannes Bogren, ansvarig för Södra Bioproducts. Företaget producerar både el och fjärrvärme som kopplas upp mot kommunens nätverk. Handeln med el sker dagligen på e-handelsplattformen Nordpool. Producenter levererar och elbolag köper upp el på en öppen

marknad med rörlig prissättning – i likhet med en handelsbörs. Användningen av biobränsle förväntas minska inom skogsindustrin, på grund av energieffektivisering. Utbudet på fast biobränsle blir då större, vilket är fördelaktigt för fjärrvärmesektorn – dock med reservation för eventuella lagändringar. Förra hösten ville EU-parlamentet skärpa kraven på biobränsle så att restprodukter från skogen (grenar och toppar) inte skulle kunna klassas som hållbart biobränsle och användas för energiproduktion. Förslaget slopades, men ingenting säger att det inte kan tas upp på nytt. Målet för förnybar energi inom EU har höjts till 42,5 procent av den totala energiförbrukningen och 2030 ska förbrukningen uppgå till minst 49 procent. Bakgrunden till det reviderade förnybarhetsdirektivet är EU:s så kallade Fit for 55-paket där målet är att minska koldioxidutsläppen inom EU med 55 procent mellan 1990 och 2045. Ett lika nödvändigt som tufft mål.


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV DANFOSS

DANFOSS

NATURLIG PARTNER för optimerad fjärrvärme

Den grönaste energin är den vi inte använder. Danfoss är den naturliga partnern för en effektiv och hållbar energiproduktion som hjälper dig att optimera ditt fjärrvärmesystem. – KOMPLEXITETEN I VÅRA fjärrvärmesystem är enorm. Det handlar om allt från de som tillhandahåller fjärrvärmen till den enskilda kunden och den uppvärmda bostaden. Energibolag, konsulter, projektörer, installatörer och fastighetsägare berörs. Det handlar om digitalisering, smarta komponenter, rätt dimensionering och rätt installationer. Det säger Eva Holmén, chef för fjärrvärme och fjärrkyla i Danfoss segment Climate Solutions, där fjärrvärme är ett av fokusområdena. – Det gäller att jaga den onödiga energi som vi inte har råd att fortsätta producera och att driftsäkra energiförsörjningen för att förhindra stillestånd. Vårt budskap är att det krävs samarbete i branschen med kunskap och erfarenhet för att driva en förändring framåt. – Det finns en rad utmaningar när det gäller fjärrvärme, bland annat att energin når ut till rätt plats, vilket är viktigt får både producenten och användaren. Att det inte blir överflöden och energiförluster utan att värmen når dit där den behövs, inte för mycket och inte för litet. Och att energin gör nytta, skapar komfort för kunden, och att producenten får tillbaka en låg returtemperatur. Titan är namnet på Danfoss senaste erbjudande till fjärrvärmekunderna. En molnbaserad driftoptimering med tvillingteknologi som skapar tillförlitlig drift och möjlighet att gå från en reaktiv till en proaktiv och bekväm tillvaro. Danfoss tillhandahåller både utrustning och tjänster. Utrustningen kan vara komponenter som radiatorventiler och termostater hos kunden och fjärrvärmecentraler. Det kan handla om smart heating, smarta hem med hjälp av digitala produkter. Men det är också fråga om tjänster som smart mjukvara, med varumärket Leanheat, som ser till att man får rätt temperatur vid rätt tillfälle, som gör prognoser och optimerar inomhustemperaturen

och styr vad energibolaget behöver producera. Bland företag som implementerat Danfoss Leanheat märks Willhem AB och Malmegårds Fastighets AB. Danfoss har 80 års erfarenhet av energibesparande teknik och står idag på tre ben, Climate Solutions, där fjärrvärme ingår, Power Solutions och Power Electronics and Drives. Det är ett danskt familjeägt företag med global närvaro och mer än 42.000 anställda, som betjänar kunder i mer än 100 länder med 95 fabriker världen över.

En sprakande nyhet från Danfoss är Titan, den nya “best-in-class” fjärrvärmecentralen med tvilling-teknologi. Ett exempel där hårdvara och smart mjukvara kombineras. Den uppfyller kundernas önskemål om kvalitet med datadriven och molnbaserad driftoptimering.

www.danfoss.com NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

35


FJÄRRVÄRME

NCC vann kontraktet i en konkurrensutsatt upphandling som föregicks av en prekvalificering där företag som ville lämna anbud utvärderades utifrån miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Bild: Vattenfall

NCC lägger om

FJÄRRVÄRMELEDNINGAR I JORDBRO NCC har fått i uppdrag av Vattenfall att lägga om fjärrvärmledningar i Jordbro i södra Stockholm. Omläggningen är ett förberedande arbete för den planerade Södertörnsleden. Kontraktets ordervärde uppgår till cirka 70 miljoner kronor. – ARBETET KOMMER ATT göras parallellt med att fjärrvärme produceras och levereras till våra kunder. Därför känns det tryggt att ha med NCC på tåget, som både kunde ge ett konkurrenskraftigt anbud och förväntas kunna leva upp till våra krav inom säkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö, säger Göran Eidensten, Plant Manager, Vattenfall Drefviken fjärrvärmeverk. NCC ska lägga fjärrvärmeledningar i nya ledningsschakt samt återställa nuvarande ledningsschakt. Arbetena omfattar även förläggning av fjärrvärmeledningar i 36

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

skyddsrör, hammarborrning under väg 259 och riva befintliga betongkulvertledningar, delvis och i sin helhet, för att ge plats för nya ledningar. I uppdraget ingår också att bygga en ny utfartsväg från Vattenfalls kraftvärmeverk i Jordbro. NCC vann kontraktet i en konkurrensutsatt upphandling som föregicks av en prekvalificering där företag som ville lämna anbud utvärderades utifrån miljö, arbetsmiljö och kvalitet. NCC var ett av fem företag som kvalificerade sig. Ett av miljökraven som ställs

är att i så stor utsträckning som möjligt återanvända jordmassorna i projekt. – NCC har erfarenhet av liknande projekt och har dessutom vana av att återbruka jordmassor. Med vår kompetens uppfyller vi Vattenfalls stränga kvalitets-, arbetsmiljö och miljökrav, säger Fredrik Färsjö, produktionschef, NCC Infrastructure. Projektet pågår från juni 2023 till hösten 2025 och är en utförandeentreprenad. Ordervärdet uppgår till cirka 70 miljoner kronor och registrerades i affärsområde Infrastructure i andra kvartalet 2023.


AESSEALNordic NordicAB AB AESSEAL Rörvägen57 57 Rörvägen S-13650 50Jordbro Jordbro S-136 kundservice@aesseal.se kundservice@aesseal.se +46(0)8 (0)855 5560 6028 2870 70 +46 www.aesseal.se www.aesseal.se AESSEAL Nordic AB

TANKSYSTEM Rörvägen 57 AESSEAL® är en av världens ledande specialister inom AESSEAL Nordic AB S-136 50 Jordbro

Rörvägen 57 design och tillverkning av mekaniska tätningar, S-136 50 Jordbro kundservice@aesseal.se +46 (0)8 60 28 70 lagerskydd, tanksystem och packningar som55maximerar kundservice@aesseal.se www.aesseal.se +46 (0)8 55 60 28 70 roterande utrustnings drifttid. www.aesseal.se

TANKSYSTEM

AESSEAL Nordic AB Rörvägen 57 S-136 50 Jordbro

Med fjärrvärmens trygghet levererar vi kraft för framtiden i Enköping. Läs mer på: enae.se

kundservice@aesseal.se +46 (0)8 55 60 28 70 www.aesseal.se

TANKSYSTEM

LAGERSKYDD TANKSYSTEM

LAGERSKYDD LAGERSKYDD TÄTNINGAR

TÄTNINGAR

SEALING THE WORLD

NÄR NI VILL HA KONTROLL!

LAGERSKYDD

TÄTNINGAR

TÄTNINGAR

Specialister på automation inom fastighetsdrift och va-verk. Läs mer på www.vesamgroup.se

IVM - Industri- och värmemontage AB Lastbilsgatan 4 754 54 UPPSALA Tel:018-14 03 50 Fax: 018-14 03 51

www ivmab com


BIOGAS

I januari 2023 invigdes Advens värmeverk i Säffle, ett av de modernaste i Sverige. Bild: Adven

SVEBIO

verkar för ökad produktion och användning av biobränslen – även internationellt Skogs- och jordbruksmark kan räcka till mycket mer. När vi odlar skog till virke, massa till massabruk, grödor och livsmedel får vi också stora mängder biobränslen för värme-, ång- och elkraftproduktion. Det finns stor potential att hämta mer skogsavfall i skogen och att använda jordbruksavfall för energi men vi bör också satsa mer på energigrödor för till exempel biodrivmedel för bilar och andra fordon. AV KJELL-ARNE LARSSON BRANSCHFÖRENINGEN SVEBIO verkar för ökad produktion och användning av biobränslen. Framförallt i Sverige, men även internationellt. En stark hemmamarknad är viktig för varje företag, och med styrka på hemmaplan kan man exportera både 38

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

bränslen och Know How. Notera att Sverige är ett rikt skogsland, samtidigt som vi har lång erfarenhet av att utveckla värmepannor, ångpannor och andra komponenter för värme- och kraftproduktion. Trots att bioenergi är Sveriges största

energislag och ger mer energi än vattenkraft och kärnkraft tillsammans verkar inte dagspolitiken i Svebios och biobränslenas riktning, framförallt inte inom transportområdet och med rådande regim i Sverige. Delvis spjärnar också EU emot. >>


DÄRFÖR SKA DU UPPHANDLA FAIR TRANSPORT 6 skäl till varför du som köper transporter ska knyta dina transportaffärer till ett transportföretag som är certifierat i Fair Transport. Med Fair Transport får ni: 1. en leverantör som svarar upp mot beställaransvaret 2. en leverantör som bidar till att nå era uppsatta miljö- och hållbarhetsmål 3. en leverantör som aktivt arbetar med att förbättra trafiksäkerheten 4. en leverantör som tar socialt ansvar för sina medarbetare 5. en leverantör vars hållbarhetsarbete är certifierat av tredjepart vilket ökar tryggheten för dig som är transportköpare 6. sunda och hållbara transportörer som arbetar systematiskt med sitt förbättringsarbete Genom att ställa krav på och upphandla Fair Transport stärker ni ert varumärke och visar att ni är en transportköpare som tar ansvar och bidrar till att nå Sveriges klimatmål, nollvisionen och skapa en sund konkurrens på lika villkor. Läs mer på fairtransport.se

E N H Å L L B A R A F FÄ R . FÖR ALLA.


BIOGAS

Svebio protesterar mot regeringens förslag på sänkt reduktionsplikt. Förslaget är att sänka denna till 6 procent (för diesel och bensin) och detta skulle börja gälla 1 januari nästa år. Beslut väntas under hösten. – Detta kommer att leda till kraftigt ökade utsläpp av växthusgaser och göra det omöjligt för Sverige att nå beslutade klimatmål, säger Gustav Melin, före detta vd för Svebio. Åtgärden kommer att leda till minskade investeringar i svensk biodrivmedelsproduktion. Redan nu ser vi att många investeringsprojekt senareläggs på grund av den sjunkande marknaden och den ökande osäkerheten om framtida marknadsvillkor. Idag är reduktionskvoten för diesel 30,5 procent. Det behövs en inblandning av ungefär 40 procent biodrivmedel för att klara det. Alla svenska dieselbilar tankar alltså nu en riktigt miljövänlig diesel. Om kvoten sänks till 6 procent blir inblandningen biodrivmedel bara 8 procent. Det betyder att 80 procent av biodieselanvändningen inom reduktionsplikten kommer att slås ut på en gång. Politikerna tror kanske att producenterna kan kompensera genom att exportera till Europa, men det är inte så lätt där, att finna andra leverantörer, och marknaden i Europa är liksom den svenska, beroende av osäkra politiska beslut. Dessutom har de inget intresse av att betala för de frosttåliga biodieselkvaliteter som vi producerar i Sverige. Sänkt reduktionsplikt leder till att 15 TWh biodrivmedel per år kommer att ersättas med fossila bränslen. Knappast bra varken för handelsbalansen, självförsörjningsgraden eller sårbarheten. För att klara vallöftet om sänkt bränslepris borde regeringen i stället skattebefria 40

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

”Sverige borde sänka priset på biodrivmedel genom att öka utbudet och sänka pliktavgiften. Men en satsning på svenska biodrivmedel från skogsavfall, ger inte bara lägre priser på bensin och diesel utan också ökad självförsörjning, bättre energisäkerhet och jobb i Sverige.” /Gustav Melin, före detta vd för Svebio

förbränningsmotorer. Alla dessa tre metoder gynnas av att fossila bränslen blir dyrare. Den mest effektiva metoden är alltså koldioxidskatt, det gynnar alla alternativ som inte är fossila. Problemet med koldioxidskatt är att det blir dyrt för konsumenten. Därför är en kvot smartare, då har man koldioxidskatt bara på en andel av de fossila bränslena. En kvot är alltid den mest effektiva omställningsmetoden både på lång och kort sikt förutsatt att kvoten hela tiden ökar. De subventioner till elbilar och laddstationer som tillämpas idag är ineffektiv politik och dessutom ger man skattepengar till de redan rika. Det är bättre att låta alla tre lösningar konkurrera med varandra utan subventioner. Det är klokt att fortsätta använda förbränningsbilar med moderna motorer. Med förnybara drivmedel är de farliga utsläppen försumbara. 95 procent av alla partikelutsläpp från trafiken kommer från däck och asfalt och där är inte elbilen bättre än förbränningsmotorn. Bilar med förbränningsmotor är ett utmärkt långsiktigt miljöalternativ för dem som inte har det lika välbeställt.

Staten borde handla upp biodieselandelen i dieseln och sänka pliktavgiften. Då skulle bränslet bli billigare. – Regeringen missar en massa saker, fortsätter Gustav Melin. Exempelvis målet att få ner transportsektorns utsläpp med minst 70 procent till 2030. Det finns bara tre sätt att nå en fossilfri transportsektor: ändra transportbeteende, det vill säga köra mindre, ersätta fossilbilar med elbilar respektive att använda biodrivmedel i vanliga

Sänkt reduktionsplikt leder till att biodrivmedelstillverkare måste stänga eller dra ner kraftigt, vilket gör att arbetstillfällen försvinner. – Det vore bättre om staten förband sig att handla en viss mängd HVO för exempelvis 14 kronor per liter. Då kunde tillverkarna investera för och ställa in sig på detta pris. Det kan jämföras med priset idag på 25 kronor, menar Gustav Melin. Staten kunde handla upp en volym motsvarande 15–20 TWh per år, för >>


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV EUROFINS BIOFUEL & ENERGY TESTING SWEDEN AB

VARFÖR ÄR BIOBRÄNSLEANALYS VÄRDEFULLT? För dig som arbetar inom biobränslebranschen är kunskap om biobränslets sammansättning och värmevärde av största vikt. Informationen hjälper dig att optimera dina processer och säkerställa en pålitlig drift. ANLÄGGNINGSÄGARE inom värme- och kraftvärmepannor strävar efter en effektiv förbränning och en säker panndrift. Dessutom är bränslets innehåll och egenskaper avgörande för hur det används som anläggningsmaterial eller näring i skog och mark. Här kommer Eurofins in i bilden. De erbjuder omfattande analyser och karaktäriseringar som precis passar dina behov inom biobränslebranschen, och mer därtill! Som ett globalt företag har Eurofins en bred erfarenhet av att utföra analyser och tester inom olika branscher, inklusive energi, miljö, jordbruk, inomhusmiljö, livsmedel, läkemedel och kliniska tester.

”Bränsle och Industri”

Inom Eurofins verksamhetsområde “Bränsle och Industri” hanteras alla nödvändiga kemiska och fysikaliska analyser som du behöver som aktör inom biobränslebranschen. För biobränslen inkluderar detta analyser av värmevärde, askhalt, fukt och kemiskt innehåll som till exempel metaller, halogener och kol i olika former. Resultaten från dessa analyser har tre huvudsakliga fördelar: • Anläggningsägare kan säkerställa effektiv förbränning och säker drift av sina pannor • Leverantörer kan karakterisera bränslet för prissättning och affärsbeslut • Miljöaspekterna hanteras genom att övervaka pannans innehåll och klara reningskrav Förutom bränslet analyseras askans sammansättning – något som är värdefullt för både energibolag och andra aktörer. Askor kan användas som jordförbättringsmedel inom skogsbruk och växtodling,

Johan Randhem, vd, i samtal med Mikael Sandin, produktionschef vid laboratoriet i Lidköping.

– Våra analyser kan hjälpa branschen att uppnå säker och effektiv förbränning och ta fram beslutsunderlag för ekonomiska transaktioner mellan olika parter, samtidigt som vi är centrala för miljömålsefterlevnad, säger Johan Randhem, vd, Eurofins.

förutsatt att de uppfyller specifika krav. Eurofins genomför både kemiska och fysikaliska analyser av askor samt analyserar kondensat och lakvatten från energi- och industrianläggningar och återvunna bränslen. Dessa tjänster riktar sig till energiaktörer och avfallsbolag.

Anpassade analyspaket

Utöver att erbjuda individuella analyser tillhandahåller Eurofins även praktiska analyspaket. Ett exempel är “Energipaketet” för biobränslen, som inkluderar fukt, askhalt, värmevärde samt halter av kol, väte, kväve, svavel och klor. Ett annat exempel är “Metallpaketet för spridning av aska i skogsmark”, som analyserar fjorton ämnens innehåll. Dessa paket förenklar processen och underlättar uppfyllandet av branschspecifika rekommendationer. Eurofins kan möta dina behov som aktör inom biobränslebranschen med omfattande kompetens och nödvändig utrustning för olika analyser och tester.

Eftersom laboratoriet finns i Lidköping, kan de säkerställa korta svarstider. Du kan dessutom få hjälp med utredningar, svar på dina frågor och även delta i utbildningar om ämnen som förbränning och sintring.

Fakta Eurofins

Eurofins har cirka 650 anställda på sex orter i Sverige. Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper med cirka 62 000 anställda i 61 länder och mer än 900 laboratorier över hela världen. Eurofins erbjuder ett stort urval av kemiska och mikrobiologiska analyser, samt kontroll och rådgivning.

www.eurofins.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

41


BIOGAS

Branschföreningen Svebio verkar för ökad produktion och användning av biobränslen. Bild:Svebio

användning inom Försvaret och i offentlig sektor. Volymen drivmedel som krävs för hela fordonsflottan i Sverige motsvarar idag cirka 100 TWh. Sänkt reduktionsplikt orsakar ett ökat utsläpp av växthusgaser med 4–5 miljoner ton CO2e per år (under 2022 uppgick Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser till 45 miljoner ton CO2e). De ökade utsläppen i transportsektorn och från arbetsmaskiner riskerar att leda till EU-krav på åtgärder inom markanvändningssektorn och jordbrukssektorn, vilket kan innebära krav på minskade avverkningar i skogsbruket, vilket i sin tur leder till minskad tillförsel av biomassa för materialproduktion och bioenergi. Tillsammans med konsekvenser för jordbruket orsakas sjunkande antal arbetstillfällen och minskade inkomster på landsbygden och inom den förädlande industrin.

Faran över för befarade EU-restriktioner

Under förra sommaren fatt ade EU-parlamentet beslut om flera förslag för att begränsa användningen av biobränslen från skogen, inklusive avverkningsrester som grenar och toppar, kasserad ved och röjningsved. Svebio gjorde en kartläggning av vilka konsekvenser förslagen skulle få för Sveriges energiförsörjning och möjlighet att uppnå klimatmålen. Det visades att konsekvenserna skulle kunna bli omfattande för fjärrvärmeförsörjningen, produktionen av biokraft, möjligheterna att öka produktionen 42

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

”Biobränslen är effektiva när det gäller att ersätta fossila bränslen i anläggningar för produktion av förnybar ånga eller el.” /Gustav Melin, före detta vd för Svebio av nya biodrivmedel från skogsråvara, biokolproduktion, bio-CCS och för ökning av förnybara bränslen inom industrin. Farhågorna har lyckligtvis inte besannats. Förhandlingar utmynnade i att länderna

i stort sett själva får besluta hur stamved, avverkningsrester och annan biomassa från skogen får användas. Kriget i Ukraina har haft en kraftig påverkan på biobränslepriserna i Europa. Priserna gick upp kraftigt bland annat i Polen och Tyskland, främst på grund av stigande priser på gas och kol. Flisen är dyr i Tyskland, men även i Baltikum, och i Sverige har priserna på flis gått upp 60–100 procent. För gallringsved betalar energibolagen mer än vad massafabrikerna gör. Efterfrågan på flis och annat biobränsle kommer troligen att bli fortsatt hög under hösten och vintern. Användningen av biobränsle är mångsidig, både i små och stora värmepannor, men även i ångpannor för produktion av industriånga och kraftvärmepannor. När detta läses har Gustav Melin efter 15 år hos Svebio avgått som vd och börjat på BK Tech, ett företag inriktat på biobränsleeldade värme- och ångpannor. – Ja, vi arbetar med en internationell expansion av teknik som vi levererat i flera år på den svenska marknaden. Många internationella industrier behöver byta till förnybar ångproduktion. Jag ser gärna en utveckling där fonder och andra investerare satsar mycket tyngre i bioenergisektorn. Biobränslen är effektiva när det gäller att ersätta fossila bränslen i anläggningar för produktion av förnybar ånga eller el. Men investeringar i nya energianläggningar måste gå hand i hand med investeringar i produktion av biobränslen som pellets, flis och biodrivmedel, avslutar Gustav Melin.


BIOGAS

FÖRUTSÄTTNINGARNA KAN ÄNDRAS för svenska investeringar i grön industri Regeringen och dess stödparti Sverigedemokraterna har valt att gå vidare med förslaget om att kraftigt reducera nivåerna i reduktionsplikten och därmed avveckla en stor del av den svenska användningen av biodrivmedel. Det är ett ogenomtänkt förslag som också fått brett underkännande av nästan alla remissinstanser. – DET GER ALLVARLIGA negativa effekter för den svenska klimatpolitiken samt användning och produktion av förnybara drivmedel. Det säger Anna Törner, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Sverige är idag ledande i Europa när det gäller produktion och användning av förnybara biodrivmedel. Sverige har också unika

Bild: Svebio

möjligheter att producera biodrivmedel från skogsbruk, jordbruk och avfallsströmmar. Det finns en lång rad projekt för att göra klimateffektiva biodrivmedel från svenska råvaror, som kan ge inkomster och arbetstillfällen runtom i landet samt bidra till en trygg inhemsk energiförsörjning. Många av dessa

projekt riskerar att avslutas eller senareläggas när man kraftigt minskar den inhemska marknaden för biodrivmedel. Sverige missar då chansen att bli världsledande inom en snabbt växande framtidsmarknad, att kostnadseffektivt minska utsläppen samt skapa en trygg energiförsörjning för transportsektorn.

Laxå Pellets

Bränsle och ströpellets för industri, företag och privatperson Ett naturligt val för kvalitet och service

100% förnybar energi www.laxapellets.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

43


FJÄRRVÄRME

Bild: Solör Bioenergi

Stor satsning på hållbar

LOGISTIKTERMINAL MED FJÄRRVÄRME Just nu byggs det för fullt på Marjarps industriområde i Falköping inför att Jula Logistics nya logistikterminal ska stå klar till sommaren 2024. På ett område motsvarande tolv fotbollsplaner byggs en helt ny anläggning redo att ta emot gods från hela Europa via tåg och lastbil. Hållbarhetsfrågan är central i byggnationen och hela terminalen kommer att försörjas med fjärrvärme från Solör Bioenergi. SOLÖR BIOENERGY GROUP är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp. Solör Bioenergi byggde ut stamledningen inom Marjarps industriområde redan 2020, för att förse andra fastigheter i området med värme. När Jula Logistics tog beslutet att välja fjärrvärme för den nya logistikterminalen som ska stå färdig till sommaren 2024 påbörjade Solör arbetet med att ansluta området. Totalt har en ny kilometerlång ledning dragits till byggnaden. 44

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Under hösten kommer fjärrvärmen att svetsas in, för att göra det möjligt att använda fjärrvärme under byggtiden för att bland annat torka plattan. Tack vare att fjärrvärme kopplas in kan en viss mängd el besparas som istället kan användas för att ladda fordon på terminalen. Solör Bioenergi beräknar leverera 1,5 GWh fjärrvärme årligen från fjärrvärmeanläggningen i Marjarp. Fjärrvärmen i Falköping är helt fossilfri och eldas enbart på biobränsle, vilket gör att den är märkt med Bra miljöval. I anläggningen används lokala biobränslen såsom flis och bark. Bränslemixen består även av rent träavfall och briketter som är en restprodukt från skogsindustrin. Produktionen av fjärrvärmen i Falköping uppgår årligen till ca 120 GWh energi och omfattar både fjärrvärme och el. – Det känns väldigt roligt att få leverera fjärrvärme till denna stora satsning med stort fokus på hållbara transporter. Området kommer vara den enskilt största leveranspunkten

för Solör i Falköping. Med denna utbyggnad visar vi att Solör är en naturlig spelare mot en mer hållbar framtid, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst. På det nya området beräknas ett stor inoch utflöde av gods hanteras och lagerbyggnader ska hyras ut. Jula Logistics, som är ett eget bolag inom JULA-koncernen, satsar stort på hållbara transporter och har dragit in fem tågspår på området som ska förse tre terminaler med gods. Lagerbyggnaden, som ska hyras ut till olika hyresgäster, är 63 000 kvadratmeter och tågperrongen möter hela 10 000 kvadratmeter. Området förbereds också för att kunna ladda ellastbilar. – Hållbarhet är nyckeln i allt vi gör och vi arbetar för att skapa hållbara lösningar. Då är fjärrvärme en naturlig del av konceptet och det känns riktigt bra att vi valt detta till vår nya satsning. Fjärrvärmen är igång och vi är väldigt nöjda med samarbetet vi har med Solör Bioenergi, säger Lennart Karlsson, vd Jula Logistics.


Rörmontage Rörmontageoch och svetsning svetsninginom inom Fjärrvärme,Fjärrkyla, Fjärrkyla, Fjärrvärme, h c o e g a Gas, Vatten ochVVS VVSiihela helaSverige. Sverige. t n Gas, Vatten och o m Rör

m o n i g n i , n a s l . t y e e k g v r i r s r ä e j F v S , e a l m e r h ä i v r S r V V rm Fjä ä v h r r c ä j o f n e r för e t l t a r t a n V e ten c t t , a n s v e n a m r o a G b e och v e av ab Installation och av byte av abbonentcentraler för fjärrvärme Utför även byten abonnentcentraler för fjärrvärme, och kylasamt samt kulvertbyten av värme och varmvatten fjärrkyla kulvertbyten av värme, varmvatten och kallvatten somtotalentreprenader. totalentreprenad. som e

rm byt ä v h c v o a n ten tio Installa amt kulvertby as l y k ad. h n c e o r p e r ent l a t o t som

ROSLAGENS VÄRMEMONTAGE AB BOX195 195••177 17724 24Järfälla Järfälla BOX www.rvm.nu Tel 08-580 813 00 ••www.rvm.nu

ENDet som kommer ur jorden ska tillbaka. Erik Woode, Utvecklingschef på Gasum


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE

SMARTA ELNÄT

HYDRAULIK

KL INDUSTRI AB 022-243 00, www.kl-industri.se Nordens ledande nätstationsleverantör skapar möjligheter för smarta elnät. Våra flexibla stationer möjliggör hantering av nya tekniska lösningar för olika typer av elproduktion där förändringar i förbrukningsmönster och produktion fortgår. Samhällets ökade krav på hela kraftsystemets effektivitet och tillförlitlighet behöver smarta stationer för sektionering av stads-, tätorts- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Dessa direktanpassas med utrustning för bland annat mätning, kommunikation och fjärrstyrning samt övervakning av till exempel över- och underspänning, jordfelsindikering, brytarindikering, överströmslarm, total förbrukning och skalskydd.

PROJEKTHYDRAULIK SVERIGE AB 0243-800 25, www.projekthydraulik.se Vi erbjuder hydraulikutbildning för företag och kunder med skilda utbildningsbehov. Kurserna genomförs i modernt utrustade lokaler i Borlänge. Teorilektioner varvas med praktiska övningar i vårt hydrauliklaboratorium. Förutom de öppna kurserna i Borlänge kan Projekthydraulik genomföra skräddarsydda företagsanpassade utbildningar med möjlighet till praktiska laborationer med mobila laborationsbänkar ute på olika företag runt om i landet. – Vi hjälper dig att bli bäst på hydraulik. Teori och praktiska övningar baserat på 40 års erfarenhet.

MATERIALHANTERING

UNDERHÅLLSYSTEM OCH SMARTA SENSORER

NOXOR AB www.noxor.se Med ett brett och gediget kunnande förser Noxor, och syterbolaget Bameco, kunder inom olika typer av branscher med kundanpassade lösningar för materialhantering, såväl kompletta linjer som enstaka maskiner. Vi tillhandahåller även eftermarknadstjänster i form av förebyggande underhåll, service, utbyte av slitdelar, reparationer och modernisering av befintliga anläggningar.

IDUS AB 0611-275 30, www.idus.se Vi hjälper våra kunder stärka sin driftsäkerhet, motverka resursslöseri och tillämpa teknisk kompetens genom att göra rätt underhåll i rätt tid med hjälp av Idus underhållssystem. Koppla våra smarta sensorer med AI funktionalitet till systemet för ett förutsägbart underhåll eller ta in signaler från PLC, Scada mm. Vi erbjuder både moln- och serverbaserade lösningar.

GASLARM PROREG CONTROL AB www.proregcontrol.se Vi har ett stort utbud av portabla och stationära gaslarm med sensorer för detektering av de flesta förekommande gaserna som är brandfarliga, giftiga, kvävande eller explosiva. Produkterna är robusta och fungerar bra i alla sorters miljöer så som industrier, garage, tunnlar, gruvor, laboratorier, kontorsmiljöer etc. Våra gaslarm håller hög kvalitet och kommer från tillverkare som har funnits länge på den svenska marknaden. Vi har egen serviceavdelning som ger er support, kalibrering och underhåll runt om i hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er gärna med ert val av gaslarm!

48

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

BYGGMATERIAL SCHWENK www.schwenk.se SCHWENK är ett familjeägt företag som grundades i Ulm, Tyskland, 1847. Vi erbjuder den svenska marknaden högpresterande cement för alla typer av betongkonstruktioner samt betongprodukter. Leveranser till våra kunder sker genom helautomatiserade och strategiskt belägna terminaler.

FÖRSÄKRINGAR

VATTENKRAFT

GJENSIDIGE FÖRSÄKRING 0771-326 326, www.gjensidige.se Vi på Gjensidige Försäkring har en lång och bred erfarenhet av entreprenadförsäkring och kan dess komplexitet. Vi känner våra kunder väl och har god kännedom om vilket försäkringsskydd de behöver. Därför kan vi alltid leverera en konkurrenskraftig produkt till ett konkurrenskraftigt pris. Gjensidige är et t ledande nordisk t sakförsäkringsbolag, noterat på Oslobörsen. Vi är cirka 4 000 medarbetare och erbjuder sakförsäkring i Norge, Sverige, Danmark och Baltikum. Behöver du en smidig och kompetent försäkringspartner, är du välkommen att höra av dig till oss på 0771-326 326.

TOTTES SVETS OCH INDUSTRIMONTAGE AB https://sv-se.facebook.com/Tottessvets/ Vi har utvecklat oss på mobila sidan för att möta efterfrågan angående svarvning av bromsbanor. Mobil fräsutrustning för bearbetning av till exempel statorfötter, kilspår i axlar och långhålsborrning. Fräsning av laxspår i statorplåt, med mera. Vi utför även rengöring med kolsyreis på till exempel generatordelar, stator och rotor. Vi utför detta med egen utrustning samt rutinerad operatör. Turbinrenoveringar i egen regi. Egna fordon för transporter av diverse material, kranbil vagn 22 ton. Drivhjul bromsbanesvarv. Utrustning bromsbanesvarv.


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE LEDARE

KAMERAÖVERVAKNING

GASANALYSUTRUSTNING

UNDERHÅLL

CCVE SVENSKA AB +46 26 14 18 14, ccve.se Har sedan 1984 levererat kameraövervakning för varierande applikationer, både till den svenska och internationella marknaden. Vårt kunnande sträcker sig från den tidigare analoga tekniken till dagens IP-baserade system.

OPSIS AB www.opsis.se OPSIS AB är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa system för gasanalys. Systemen, som är internationellt testade och godkända, används bl.a. för kontinuerlig emissionsmätning. Tack vare att OPSIS-systemet kontinuerligt kan mäta flera gaser på flera mätsträckor samtidigt med låga drifts- och underhållskostnader, blir en OPSIS-installation både tekniskt och ekonomiskt effektiv. Vi tillhandahåller även mjukvarurelaterade tjänster och tjänster som kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning, övervakning av mätdata, mättjänster, framtagning av emissionsdatabaser, dispersionsmodellering och studier av miljöpåverkan. Vi är certifierade enligt standarderna för l ed ni ngs sys t e m ISO 90 01, ISO 14 0 01, ISO 27001 och ISO 45001 samt har ett ISO 17025-ackrediterat kalibreringslaboratorium.

WILLARDS www.willards.se Willards främsta styrka som underhållspartner till industrin är vår breda tekniska kompetens som gör det möjligt för oss att åtgärda problem i hela driftskedjan och erbjuda helhetslösningar för service, installation och underhåll. Vi baserar vårt underhållsarbete på lång erfarenhet och på tillförlitliga instrument som hjälper oss att upptäcka brister och fel i god tid. Vår huvudinriktningar är service och reparation av roterande applikationer. Vi har lång erfarenhet av felsökning, reparation och underhåll av alla på marknaden förekommande fabrikat av växellådor som används i process-, kraft- och tillverkningsindustrin. Vi utför arbeten både i vår verkstad och i fält och kan även erbjuda moderniseringar som förbättrar växellådans prestanda och livslängd. Vi erbjuder även stålmontage och licenssvetsning med hög kvalitet genom utvalda samarbetspartners.

Processbevakning i industriell miljö Kontrollrum Områdesbevakning Radar Mätande värmekameror Mobila lösningar Fordonslösningar Nummerplåtsläsning Bildanalys OCR Läsning Kameror som fungerar i ugnar och pannor med upp till 2 000˚c Med modern teknik och vår kunskap, löser vi våra kunders önskemål.

##6% S V E N S K A

A B

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

49


BIOGAS

GASUM UTVIDGAR

BIOGASINFRASTRUKTUREN I SVERIGE – inleder nytt samarbete med Scania för ny tankstation Gasum etablerar en ny tankstation med flytande och komprimerad gas i Södertälje. Stationen öppnar första halvan av 2024 och kommer att erbjuda flytande och komprimerad gas. Den ligger vid trafikplats Södertälje Syd i direkt anslutning till Scania’s produktionsanläggning. Samarbetet mellan Gasum och Scania möjliggör denna placering vid denna logistiska knytpunkt och markerar därmed en betydande utveckling i att främja ett mer hållbart transportsystem i regionen. DET NORDISKA energiföretaget Gasum, tillika Sveriges största producent av biogas, fortsätter att utveckla gasinfrastrukturen i Sverige genom att öppna en ny gastankstation i Södertälje. Den nya stationen öppnar första halvan av 2024 och kommer att tillhandahålla både flytande gas och komprimerad gas, och placeras strax intill lastbilstillverkaren Scania vid trafikplats Södertälje Syd. Såväl tunga transporter som mindre fordon kommer att kunna tanka. Samarbetet med Scania möjliggör etableringen på detta strategiska läge där det annars kan vara utmanande att få tillgång till mark. – Samarbetet med Scania är helt rätt ur alla perspektiv. De ligger i framkant när det kommer till utveckling av gasdrivna lastbilar, och deras upplåtelse av mark för detta projekt illustrerar styrkan i ett gemensamt fokus på hållbara lösningar och trygg energiförsörjning i detta expansiva område, säger Sharareh Edström, Head of Business Traffic Sweden på Gasum. Den nya Södertäljestationen erbjuder förbättrad tillgänglighet och toppmodern teknik jämfört med de äldre befintliga stationerna i Järna och Älvsjö, vilka ska avvecklas. Unikt för denna nya station är att Gasum redan från start planerar två dispensrar för komprimerad gas och två dispensrar för flytande gas, 50

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Bild: Gasum

vilket är mer än standardutförandet. Detta kommer att medföra snabbare tankning och en väsentligt större kapacitet jämfört med de äldre stationerna. Scania har gjort det till sitt syfte att driva skiftet till ett hållbart transportsystem, och arbetar mot vetenskapligt baserade klimatmål där förnybara drivmedel spelar en viktig roll. – Vi är glada att kunna bidra till att infrastrukturen för biogas byggs ut. Den nya stationens strategiska läge mellan E20 och E4 gör att den kommer att få en viktig funktion i omställningen till ett hållbart transportsystem. Etableringen sker också bra i tiden för Scania, då efterfrågan ökar snabbt på flexibla transportlösningar med hög CO2reduktion, vilket gör att våra biogasdrivna

produkter blir alltmer populära, säger Jonas Strömberg, Sustainable Transport Solutions Manager på Scania. Genom användning av biogas kan koldioxidutsläppen minskas med upp till 90 procent jämfört med konventionell diesel och till och med över 100 procent om gödsel tas tillvara, enligt Energigas Sverige. – Vi är övertygade om att gas som drivmedel är en del av framtidens energipalett. Därför satsar Gasum på att vidareutveckla tankinfrastrukturen för gasen i samma snabba takt som tidigare. Samtidigt utökar Gasum den egna produktionen av biogas för att tillgodose marknadens ökade behov, säger Sharareh Edström, Head of Business Traffic Sweden på Gasum.


VI KAN BULKHANTERING Maskiner • Projekt • Modernisering • Service/reservdelar

Vi levererar alla typer av transportörer för bulkgodshantering:

• Skivsåll • Trumsiktar • Spjäll • Kylskruvar

NOXOR AB Box 279, 701 45 ÖREBRO I Tel 019 -21 90 60 info@noxor.se I www.noxor.se

• Skruvtransportörer • Skraptransportörer • Bandtransportörer • Pneumatiska sändare

• Elevatorer • Cellmatare • Askkrossar • Silos


POSTTIDNING B NORDISKA PROJEKT / STORDÅHD KOMMUNIKATION AB Sveavägen 159, 113 46 Stockholm

INTELLIGENTA NÄTSTATIONER FÖR DET SMARTA ELNÄTET KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer för sekundär distribution upp till 24 kV. Vi levererar nyckelfärdiga, intelligenta stationer för sektionering av tätort- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationerna kan utrustas för mätning, övervakning och kommunikation. Stationer för vindkraft, industri och laddstationer för elfordon ingår också i vår portfölj.

unerRING®

I våra nätstationer ingår unerRING som är ett mordernt RMU ställverk föreberett för framtidens smarta elnät. Hög person- och driftsäkerhet är nyckelegenskaper. Ställverket är modulärt och byggs upp fack för fack med fri konfigurering. unerRING är miljövänligt, fritt från SF6-gas och använder vakuum som brytmedium. unerRING är ljusbågssäkert, då alla primärdelar är enfasigt inbyggda i epoxi enligt ”sealed-for-life” principen.

KL Industri AB • Box 2039 • 612 02 Finspång

Telefon 0122-243 00

E-mail info@kl-industri.se • www.kl-industri.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.