__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NR 2 • 2020 TRIMMA UNDERHÅLLET OCH HÖJ NYCKELTALEN

CISTERNER – RISKER FÖR ARBETSMILJÖ, HÄLSA OCH YTTRE MILJÖ

VATTEN ÄR EN SAMHÄLLSFRÅGA

YTSKYDD

BÖR PLANERAS LÅNGSIKTIGT

BOLIDEN FRÄMST I VÄRLDEN PÅ GRUVAUTOMATION

STOR POTENTIAL FÖR

BIOENERGI

– BRANSCHEN REDO ATT LEVERERA PRESTATIONSBASERAT AVTAL HJÄLPER

IGGESUNDS SÅGVERK ATT NÅ SINA MÅL

ÅNGTURBINDAGAR LOCKADE ENERGIFÖRETAG OCH SKOGSINDUSTRIER


sca.com

“SCA Pure, certified pulp with a fantastic environmental profile.“ Jessica Sjöberg. Product Manager, SCA Pure.

Pure sustainability Today, consumers demand increasingly better pulp products, with reduced impact on the environment. With our strong environmental profile and a low carbon footprint, we can help our customers to reach their environmental goals. We have named our product SCA Pure. Pure, as in pure performance, pure profitability, and pure sustainability. Outstanding properties SCA Pure is our premium quality NBSK pulp, offering outstanding properties. This vitally includes a highly robust tensile strength. It’s complying with both FSC® (FSC C013162) and PEFC™ (PEFC/05-33-132). Also available as both TCF and ECF, in a broad range to meet specific customer demands.

Our state-of-the-art mill We produce pulp in an extremely energy-efficient process. The entire process is a bio-loop, making optimal use of all the resources available. This reduces the carbon footprint of both the mill and the surrounding society by 50 percent. Welcome We are always keen to learn more about our customers needs. Visit our mill and well-managed forests in northern Sweden. For more information, visit SCA.com and get in touch with your local sales representative.


Kundanpassade automationslösningar för krävande processapplikationer

Hos oss får du tillgång till den samlade kompetensen hos en av Nordens ledande leverantörer av ventiler och instrument. Genom vår erfarenhet av alla slags industriella processer svarar vi upp mot olika branschers krav och kan ta fram kundanpassade lösningar för just ditt företags behov. Vi ligger i framkant inom digitalisering med Sveriges största ventilbibliotek inom 3D CAD och har utvecklat smarta, tidsbesparande lösningar för AutoCad Plant 3D. För våra kunder utför vi också ventilservice samt engineeringuppdrag inom konstruktion, långtidstester, röntgenkontroller m.m. Kan vi hjälpa dig i din verksamhet? Har du frågor kring en konkret applikation eller vill diskutera en teknisk lösning för ett kommande projekt? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Rolf Schytt VD

Välkomment till vår monter A02:20 på Underhållsmässan 10-13 mars

Telefon 010-455 97 00 • sales@axel-larsson.se www.axel-larsson.se

STOCKHOLM • GÖTEBORG • MOTALA • FALUN • UMEÅ


INNEHÅLL

INNEHÅLL 4 5 6

INNEHÅLL LEDARE NYHETER

YTSKYDD 14 Ytskyddsdagarna 2020: Branschen måste driva frågan om ytskydd 16 Viktigt att underhåll görs vid rätt tid 18 Ytskyddsåtgärder bör planeras långsiktigt DRIFT & UNDERHÅLL 19 Boliden främst i världen på gruvautomation 22 Ceran smörjfetter från TOTAL – motståndskraftiga mot vatten och tuffa miljöer 23 Oplanerade stopp inom industrin i fokus på Underhållsmässan 26 AFRY och Hydro Extrusion i samarbete inom digitalisering och energi effektivisering 28 Trimma underhållet och höj nyckeltalen 30 Första penseldraget med vattenbaserad färg på Øresundsbron 34 Checkproof ökar säkerheten i Skara Sommarland 36 Nu blir världens mest hållbara raffinaderi mer hållbart 38 Prestationsbaserat avtal hjälper Iggesunds sågverk att nå sina mål 40 Positivt besked om tekniskt stöd och underhåll för motorn till Gripen E 42 Premiär för SSG:s nya nätverk inom industriell IT, automation och digitalisering 44 Projekt för att revolutionera underhåll i elnätet 46 Nya Hisingsbron blir ett vackert landmärke ÅNGTURBIN 48 Ångturbiner från Sveadisesel – leveranser och service med sikte på utfallet i kundens produktion 49 Turbinepros Ångturbindagar lockade energiföretag och skogsindustrier

70 72 74 76 78

Testbädd för hållbara VA-ledningssystem Lyckat pilotprojekt ger förutsättningar för effektivare datahantering Staden behöver vatten för att blomstra Kunskapscenter för blågrön infrastruktur Varbergsbornas dricksvattensförsörjning säkras genom ny vattenledning

80 VI BYGGER INDUSTRISVERIGE IT 82 Ahlstrom-Munksjö väljer TietoEVRY som partner för digital affärsförnyelse

30

CISTERN 55 Beställare av cisterner för bränsle – viktigt att känna till MSB:s regelverk innan upphandling 56 Cisterner – risker för arbetsmiljö, hälsa och yttre miljö DRÖNARE 60 Drönare spar tid och pengar – enklare att förstå ritningar och modell BIOENERGI 64 Svebio har gjort sin färdplan för fossilfrihet 66 Stor potential för bioenergi – branschen redo att leverera VA 68 Vatten är en samhällsfråga

UTGIVARE Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719 CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE: Jan Åström, jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se MARKNAD: Ulrika Stjärna ulrika.stjarna@nordiskaprojekt.se Stellan Karlström stellan.karlstrom@storkom.se

4

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

19 Lena Waschelitz-Jonsson lena@storkom.se PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se TRYCK: Exakta tryck OMSLAGSBILD: Turbinblad Bild: monstArr

BESÖK OSS ÄVEN PÅ: www.nordiskaprojekt.se facebook @nordiskaprojekt www.issuu.se www.ocast.com www.mynewsdesk.se Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.


LEDARE

SKOGEN – den stora klimathjälten DEN SVENSKA SKOGEN har ökat i massa de senaste 100 åren, förmodligen är det ett få antal svenskar som känner till detta. Den totala massan levande trä har mer än fördubblats. Mängden skog har mer än fördubblats sedan 1929 då man noggrant mätte Sveriges skogar för första gången. Då fanns det cirka 1,7 miljarder kubikmeter medan det 2019 fanns 3,5 miljarder kubikmeter. De flesta tror nog att massan skog i Sverige antingen var mer eller mindre densamma som för 100 år sedan eller att den hade minskat. Att den faktiskt har ökat kände bara 24 procent till enligt en undersökning gjord av Novus, på uppdrag av EFN Ekonomikanalen. Att skog binder koldioxid är det många som vet men inte i vilken utsträckning det sker i Sverige. 50 procent av allmänheten trodde att det var 30 miljoner ton koldioxid. Det rätta svaret att 40 miljoner ton koldioxid absorberas av svenska skogar gissade eller kände 23 procent till. Avverkning av skog är exkluderade i siffrorna. Skogen kan även vara av väldigt stor klimatnytta, i Sverige bidrar skogsbruket till att vi i princip är klimatneutrala, om man tittar på territoriella utsläpp av det som sker i landet. Men det rör sig ändå bara om en till två

promille av de totala globala utsläppen. För att tillämpa en liknande modell som den som används i Sverige uppmanar man nu till att andra länder ska studera Sveriges principer inom skogsbruk. Här bör man även plantera mer skog där den avverkats. På så vis får vi 100 miljoner hektar som skulle kunna återbeskogas. I aktuellt nummer kan man bland mycket annat ta del av och läsa om oplanerade stopp inom industrin som är ett stort fokus på kommande underhållsmässa i Göteborg. Trimma underhållet och höj nyckeltalen. Alla större och medelstora processindustrier använder underhållssystem för att planera, styra och följa upp underhållet. Cisterner – risker för arbetsmiljö, hälsa och yttre miljö. Boliden främst i världen på gruvautomation som använder telekommunikationsnät och positioneringstjänster samt fjärrstyrda fordon och deltar i utvecklingen av självkörande fordon. Svebio som har gjort sin färdplan för fossilfrihet. Läs om en testbädd för hållbara VA-ledningssystem och där vatten är en viktig samhällsfråga och där många instanser måste vara delaktiga för att få till helheten på bästa miljövänliga sätt.

God läsning och väl mött i Göteborg på Underhållsmässan! Jan Åström

Kvalificerad rör- och anläggningsprojektering lngenjörsfirman Rörkraft AB har lång erfarenhet av rör- och anläggningsprojektering inom processanläggningar. Vi utför rörkonstruktion, hållfasthetsanalyser, byggdimensionering och processanalyser. Under åren har vi byggt upp en stor branscherfarenhet och normkunskap, och utför uppdrag inom all typ av industri. Vi är hårt drivna specialister inom våra områden. Vi har även utvecklat och säljer programvaran PipeCalc som används för statisk dimensionering av rör och rördelar. Läs mer om PipeCalc på vår hemsida www.rorkraft.se Ingenjörsfirman Rörkraft är din samarbetspartner genom hela projektet.

Ingenjörsfirman Rörkraft AB, Hedvig Möllers gata 6, 223 55 Lund, 046 – 18 25 00, www.rorkraft.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

5


NYHETER

BOLIDEN GARPENBERG ÖVERVAKAR TRANSPORTBAND MED INTELLINOVA PARALLEL EN I Garpenberg i södra Dalarna bryter gruvbolaget Boliden komplexmalm på ett djup från 500 till drygt 1 200 meter under markytan. En viktig komponent i produktionen i Garpenberg är de transportband som forslar malmen i olika delar av processen. Transportband 1131, som levererar över 9 000 ton malm per dygn och drivs av en motor på 55 kW, utrustas nu med onlinesystemet Intellinova Parallel EN.

QLIK BJUDER IN STUDENTER ATT TA FRAM LÖSNINGAR PÅ VÄRLDENS KLIMATPROBLEM Qlik och C40-städerna bjuder idag in studenter över hela världen att använda det svenskgrundade mjukvarubolagets analysverktyg för att med hjälp av offentlig data ta fram lösningar på vår tids stora klimatproblem. Detta sker i form av en så kallad Datathon-tävling.

SVAG UTVECKLING I EUROPA 2019 SATTE TYDLIGA SPÅR I SKOGSINDUSTRIN Som helhet var 2019 ett bra år för svensk skogsindustri, men inte lika gynnsamt som 2018. Ett relativt starkt första halvår avlöstes av ett svagare när skogsindustrin föll in i den allmänna ekonomiska avmattningen. Det konstateras i årets första marknadsrapport från Skogsindustrierna som analyserar utvecklingen under 2019 och blickar framåt.

ALLMÄNHETEN SKA FÅ BÄTTRE TILLGÅNG TILL INFORMATION OM KLIMATFÖRÄNDRINGARNA Naturvårdsverket ska med hjälp av SMHI utreda hur information och utbildningar om klimatförändringarna kan förbättras. Uppdraget kopplar till artikel 12 i Parisavtalet och är en del i Sveriges genomförande av Parisavtalet. Läs mer på www.nordiskaprojekt.se

Bild: METTLER TOLEDO

Ny bärbar syre-analysator från METTLER TOLEDO erbjuder bekväm övervakning online

METTLER TOLEDO Process Analytics lanserar en bärbar, robust och pålitlig InTap-syre-analysator för bryggeri- och läskedryckapplikationer. InTap testar och mäter upplöst- och syrgasvärden at-line för kontroll vid öl och läsk produktion. Analysatorn kan också användas för att kalibrera sensorer för upplöst syre in-line. Med hjälp av Bluetooth-kommunikation kan kalibreringsdata skickas direkt till interna sensorer, vilket förhindrar möjligheten till manuella kopieringsfel. – Flexibilitet och användarvänlighet var i framkant när man utformade InTap, säger Antonio Tarancon, produktchef på METTLER TOLEDO. Den kan användas i stor utsträckning i produktion av öl och läsk från de minsta till de största anläggningarna.

Industriarmatur skriver ramavtal med Ellevio

Ansöker om miljötillstånd för nytt kraftvärmeverk

IA INDUSTRIARMATUR GROUP AB har tecknat femårigt ramavtal med Ellevio AB. Avtalet avser leverans av SIPP, företagets egenutvecklade, miljösäkra och uppkopplade teknologi för prediktivt underhåll och säker tömning av vatten ur transformatorgropar. Ramavtalet gäller i 5 + 1 + 1 år och börjar gälla från 1 mars 2020. Genom affären får Ellevio även tillgång till Industriarmaturs IoT-baserade tjänsteplattform för tillståndsbaserad övervakning och prediktivt underhåll. Enkelt uttryckt innebär prediktivt underhåll att man analyserar data från sensorer på utrustningen för att i förväg förutse underhållsbehov. Det sparar i sin tur både tid och pengar samtidigt som det ger förutsättningar att arbeta mer hållbart.

STOCKHOLM EXERGI HAR lämnat in en ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen för att kunna anlägga och driva ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta. Anläggningen ska ersätta Hässelbyverket samt det sista koleldade kraftvärmeverket i Hjorthagen. Stockholm växer och elektrifieringen av samhället ökar. Energin används allt mer effektivt, men eftersom staden växer minskar inte behovet av fjärrvärme och el. Samtidigt behöver utsläppen av koldioxid minska kraftigt. Hässelbyverket kommer snart att behöva ersättas av åldersskäl, dessutom stänger Stockholm Exergi nu ner det koleldade kraftvärmeverket i Hjorthagen. Ny och effektiv produktionskapacitet behöver därför tillföras. Det nya kraftvärmeverket i Lövsta som beräknas tas i drift omkring 2024 kommer att drivas av återvunna och förnybara bränslen.


Behöver ni hjälp med Er skorsten? ERAB är marknadsledande gällande underhåll och reparation av skorstenar i stål, tegel och betong inom Energi- och Industrisektorn och har funnits på marknaden i över 40 år. Besiktning, statuskontroller, service och underhåll av befintliga skorstensanläggningar samt återkommande serviceinspektioner hjälper våra kunder att hålla nere kostnaderna genom att i tid utföra förebyggande underhåll. Vi besiktigar och reparerar varje år ett stort antal skorstenar i stål, tegel och betong från 10 till 140 meters höjd i egen regi utan underentreprenörer. Detta borgar för en trygg och säker helhetslösning gentemot Dig som beställare. Sedan några år tillbaka ingår IF-Stålskorstenar AB i vår koncern. IF säljer och monterar nyproducerade stålskorstenar och samarbetar med en av Europas ledande stålskorstenstillverkare som arbetar med senaste produktionsteknologin. Egen konstruktionsavdelning för beräkning, konstruktion och projektledning garanterar en effektiv projektgenomföring. Har Ni funderingar gällande Er skorsten, ring oss: 019-10 53 90 För vidare information hänvisas till vår hemsida: www.erabsweden.se

Elementv.10 • 702 27 • Hemsida: www.erabsweden.se Tel: 019-10 53 90 • Fax: 019-17 99 10 • E-post: erab@erabsweden.se


NYHETER

Euro Mine Expo hålls på Skellefteå kraft arena. Bild: Nolia

Bild: EnBW

Samarbete genomsyrar årets konferens på

Euro Mine Expo ÅRETS KONFERENS KOMMER att genomsyras av samarbetsprojekt inom teknik och metoder i absolut framkant. – Den svenska gruvnäringen arbetar med spännande samarbetsprojekt inom allt från eldrivna fordon och hållbar brytning till metoder för att bryta på allt större djup. Världens ögon är riktade mot den kompetens som finns i Sverige och den kommer att vara samlad på årets Euro Mine Expo, säger Sinnika Sjunnesson, projektledare för Europas viktigaste mötesplats för gruvnäringen.

Gruvindustrin står inför en spännande utveckling, både när det gäller teknik och metoder. Euro Mine Expo 9-11 juni i Skellefteå kommer att samla det senaste nyheterna och inspirera till fortsatt samarbete. – Tillsammans med flera av branschens viktigaste aktörer kan vi erbjuda ett konferensprogram som visar upp och beskriver de utmaningar och framsteg som görs inom gruvnäringen. På programmet står många samarbetsprojekt som bedrivs och som kan visa på positiva resultat, säger Sinnika Sjunnesson.

KONECRANES levererar avfallskranar till Australiens första anläggning för avfallsenergi KONECRANES LEVERERAR två avfallskranar till Avertas Energy, Australiens första anläggning för avfallsenergi, i Kwinana i västra Australien. Beställningen bokades i juli 2019 och leveransen är planerad till juni 2020. Vid energi från avfall används avfall efter återvinning för att generera ren baslast – den minsta mängden elektrisk ström som behövs för ett elnät. Kwinana-anläggningen omvandlar upp till 400 000 ton avfall per år till energi och genererar ungefär 36 megawatt elektricitet för elnätet, vilket är tillräckligt för att försörja 8

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

50 000 hushåll. Metallmaterial återvinns, medan andra biprodukter återanvänds som byggmaterial. Avertas Energy förväntas sätta igång sin verksamhet i slutet av 2021. Konecranes kommer att leverera två fullständigt automatiska avfallskranar och tre gripskopor och avtalet innefattar idriftsättning, installationsövervakning och underhållstjänster. Kranarna kommer att drivas i avfallsgroparna där de tar emot, blandar och matar avfallsmaterial till och från trattar.

EnBW växer i Dalarna – DET GÄLLER ATT SATSA på alla delar av värdekedjan för att uppnå ett 100 procent förnybart energisystem. Och att kunna ta vara på både stora och små chanser. Så säger Mads Miltersen vars EnBW Sverige nu ökar sin andel i vindparken Hedbodberget. Sedan tidigare äger företaget fem turbiner här med en total effekt på 10 MW. För bara några veckor sedan tecknade halländska vindkraftföretaget EnBW avtal för ett så kallat greenfieldprojekt i södra Sverige och elområde 4. Enligt vd:n Mads Miltersen ett typiskt EnBW-projekt: – Vi är duktiga på att ta hand om hela värdekedjan, från projektering till långsiktigt ägande. Nu ökar företaget alltså sitt innehav i vindparken Hedbodberget i Dalarna med en turbin. Parken består av totalt 15 turbiner och EnBW äger redan fem av dem sedan man tog över Power Wind Partners AB av bl a investmentbolaget Proventus och Folksam i augusti 2019. – Att köpa en enskild turbin låter kanske inte så mycket för en organisation med så stora ambitioner som vi på EnBW har, kommenterar vd:n Mads Miltersen med ett leende. Men vi växer där och då vi kan – stort och smått. Många bäckar små gör en stor å är det som gäller när vi på allvar vill uppnå ett helt förnybart energisystem och våra klimatmål innan det är för sent. Hedbobergets vindpark ligger i Rättviks kommun i elområde 3 och togs i drift 2009.


isk Ergonom n desig !

Vikten av flexibilitet

mpact ABUCo lfer te g kättin

ABUS produktprogram inom lätta lyft ger ergonomiska lyft precis där det behövs.

Gör produktionen smidigare med våra lättraverser, lättportalkranar och svängkranar. Tillsammans med en kättingtelfer får du maximal rörelsefrihet och säkerhet för din personal.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se

TRÖTT PÅ DIN LUKTANDE OCH HÖGLJUDDA DIESEL-KANON?

NU FINNS DET ETT ALTERNATIV! AIRREX AH-200/300/800 Nästan luktfri och tyst diesel-driven infrarödvärmare med 100% effektivitet I Behöver inget avgasrör ut I Biodiesel eller diesel I Ingen fläkt I Flyttbar, ingen montering I Termostatstyrd (0-40ºc) I Tyst, bara 48dB I Inga glödheta ytor I 13kW, 15kW och 22kW modeller FÖRBRUKSNINGSEXEMPEL Isolerad industrihall, kubikvolym: 500m³. Temperaturen ute: -0ºc, inne: +15ºc: Bränsleförbrukning/dygn: ca. 2,5L

Hitta din närmaste återförsäljare:

3 ÅRS GARANTI

SE_airrex_190x1255_uusikuva.indd 1

SERVICE I HELA SVERIGE

www.rexnordic.com tel. 072 200 22 22

29.8.2019 11.17


NYHETER

Bild: SAAB

EIT INNOENERGY OCH T2 COLLEGE

ska lösa bristen på elektrifieringsexpertis

SAAB FÅR BESTÄLLNING på support- och underhållsverksamhet för Gripen

SAAB HAR FÅTT EN beställning från Försvarets materielverk (FMV) på support och underhåll av Gripen till Försvarsmakten för första halvåret 2020. Beställningens totala värde uppgår till cirka 450 miljoner kronor. Beställningen gäller tjänster för första halvåret 2020 och är en förlängning av tidigare tecknat avtal med FMV om prestandabaserad support och underhåll av Gripen. Det avtalet tecknades i slutet på maj 2017. Beställningen omfattar support- och underhållsverksamhet som är avgörande för att bedriva flygverksamhet med Gripen. I beställningen ligger exempelvis design och support, komponentunderhåll, logistikförsörjning, tekniskt systemstöd, publikationer, reservdelar, reparationer, markstöds- och flygförarutrustning. – Den här beställningen är avgörande för att säkerställa en effektiv drift och tillgänglighet av Gripen, säger Ellen Molin, affärsområdeschef för Support and Services inom Saab. Arbetet kommer att ske vid Saabs anläggningar i Linköping, Arboga, Järfälla, Göteborg, Huskvarna och Östersund.

NY BRANSCHORGANISATION stärker reparbetets position YRKESKLÄTTRING ÄR EN RELATIVT ny bransch i Sverige och för att växa och utvecklas har de tre ledande företagen inom reparbete tagit initiativ till att starta en branschorganisation. Varför var du med och tog initiativet till BFSR? – Jag har sett ett behov av en branschförening för vår typ av verksamhet under en längre tid, men startskottet för BFSR kom när en artikel publicerades i Aftonbladet. Artikeln kritiserade vår metod mycket hårt och på grund av okunskap målades den upp på ett negativt sätt. När artikeln gavs ut reagerade vi och våra kollegor i branschen. Tillsammans försökte vi få kontakt med reportern och de från arbetsmiljöverket, som citerades i artikeln, men utan resultat. Efter den här händelsen insåg vi att det var hög tid att vi slår ihop våra resurser och tillsammans skapar en förening, som med gemensam kraft kan föra branschens talan i framtiden. Vad är syftet med BFSR? – Det primära syftet är att tillvarata våra medlemmars intressen. Vi vill visa att reparbete är en säker och effektiv metod samt utveckla och kvalitetssäkra reparbetet i Sverige. Vi vill även föra branschens talan gentemot myndigheter och organisationer. 10

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

EIT INNOENERGY, Europas samverkansbolag inom hållbar energi, har ingått partnerskap med Skellefteåbaserade industri- och teknikutbildningscentret T2 College. Syftet är att förmedla skräddarsydda utbildningar för att förse regionen med de talanger som behövs för att man ska kunna anpassa sig efter utmaningarna och möjligheterna med elektrifiering och lagring. I och med konstruktionen av Northvolt Ett – Europas första gigafabrik för litium-jon-battericeller – kommer Skellefteå snart att bli ett världsledande nav för batteriteknologier. Det industriella klustret kommer att kräva flera tusen kunniga arbetare, och Skellefteå utformar nu en framsynt plan för att ge lokalbefolkningen och de nya invånarna som kommer möjlighet att vara en del av batterirevolutionen. Kenneth Johansson, vd för EIT InnoEnergy Scandinavia, kommenterar: – När vi ökar takten på vårt arbete för att gå över till en mer hållbar värld, kommer det att bli avgörande att ha en utbildad arbetsstyrka. Genom att använda vår kunskap från att handleda mastersstudenter och från professionella träningsprogram, liksom vårt breda nätverk av experter och utbildningsinstitutioner, kan vi hjälpa till att främja och attrahera de bästa begåvningarna just här i Skellefteå, där potentialen för energiinnovation är hög. Det första pilotprogrammet kommer att lanseras i vår. Ytterligare kursförbättringar planeras inför sommaren.

SVERIGES STÖRSTA FORSKARSKOLA ska ge färre olyckor hos SCA

NU STARTAR Mittuniversitetet och fyra andra lärosäten Sveriges största företagsforskarskola inom området Jenny Friberg, SCA Underhåll. Bild: SCA smart industri. Samarbetet med SCA ska ge färre olyckor och driftstopp. I en fabrik mäts många parametrar med sensorer, allt från övervakning av maskiner till processparametrar. Utifrån dessa stora datamängder finns möjligheter att utveckla AI-baserade metoder för att till exempel kunna förutspå haverier i ett kullager och på så sätt förbättra service och underhåll. − Vi ska jobba med teknikutveckling för att kunna arbeta mer förebyggande med underhåll så att vi inte ska ha några oplanerade stopp eller olyckor. En förutsättning för detta är att vi bygger upp vår kompetens inom AI-baserade metoder och företagsforskarskolan erbjuder ett starkt kompetensnätverk där vi kan dela erfarenheter med andra företag, säger Jenny Friberg, SCA Underhåll. SCA kommer att anställa en doktorand som handleds av Mittuniversitetets experter på mätteknik, maskininlärning och Industriell IoT. Genom samarbetet med andra företag och lärosäten i företagsforskarskolan får doktoranden ett unikt nätverk med de främsta experterna inom Smart industri från både forskning och näringsliv.


NYHETER

Bild: Eric RAZ / AIRBUS Helicopters Bild: Perry Nordeng/ESS

ASSEMBLIN INSTALLERAR avancerad elutrustning på ESS I ETT BEFINTLIGT uppdrag för forskningcentret ESS har Assemblin fått ett tilläggsuppdrag, som omfattar installation av avancerad elutrustning i anläggningens acceleratortunnel. Assemblins pågående uppdrag för ESS, det sameuropeiska forskningscentret som nu uppförs utanför Lund, har utökats med fler elarbeten. Det handlar om installation av avancerad elutrustning i anläggningens 537 meter långa acceleratortunnel. I denna etapp har Assemblin El fått ett tillkommande arbete på ESS via Skanska,

med att göra elinstallationer i de första 50 metrarna av tunneln, för de avancerade acceleratorkomponenter som i samverkan ska starta och rikta in den protonstråle som i slutet av tunneln ska ha uppnått en hastighet motsvarande 96 procent av ljusets. Arbetet inleddes i början av 2019 med förberedande arbeten. I september påbörjades dragning av 130 000 meter kabel som även ska förses med kontakter i båda ändar. För installationen av en enda av de flera meter långa acceleratordelarna krävs omkring 400 kablar och 150 olika givare.

Oljefria klopumpar med varvtalsstyrning DZS ATLAS COPCO LANSERAR en ny luftkyld, oljefri klopump för särskilt krävande applikationer. Den robusta vakuumpumpen ökar produktiviteten vid exempelvis pneumatisk transport, fasthållning, torkning och lyftapplikationer tack vare dess låga energi-

förbrukning, behändiga storlek och sätt att hantera föroreningar. Vakuumpumpen är designad för en lång livslängd och en pålitlig och effektiv drift, även under krävande processförhållanden, säger Magnus Olsson, Vakuum.

SVENSK LUFTAMBULANS köper tre nya Airbus H145-helikoptrar

SVENSK LUFTAMBULANS har beställt tre nya H145-helikoptrar från Airbus. Affären presenterades vid den internationella konferensen Heli-Expo 2020 i Anaheim, Kalifornien. Svensk Luftambulans opererar sedan tidigare tre äldre modeller av H145-helikoptern. Dessa kommer att uppdateras till samma standard som de nya flygmaskinerna. Bland annat installeras en innovativ, fembladig rotor, som ökar lastningskapaciteten med 150 kg. Med uppgraderingen kommer också en förbättrad komfort, ökad enkelhet och tillgänglighet. De nyförvärvade H145:orna kommer även att vara utrustade med ett trådlöst, luftburet kommunikationssystem, Wireless Airborne Communication System (wACS). Systemet möjliggör säker tvåvägskommunikation för drift och underhåll under flygning såväl som på marken. Leveransen av helikoptrarna sker 2021 och tidigt 2022.

RINGDAHL MASKINER AB Stockholm

Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN www.ringdahl-maskiner.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

11


NYHETER

Stora kolonnen lyfts på plats i SunPines nya andra fabrik. Bilder: Andreas Lundberg

Ett lyft för SunPine SUNPINES NYA ANDRA FABRIK börjar ta form. Huvudkolonnen är nu på plats i stativet. – Det är en utmaning att transportera och hantera så här stora delar, konstaterar Ulrika Hagman, projektledare för investeringen. De stora lyften är nu avklarade. Större kärl och kolonner som utgör stommen i processen att frigöra talldiesel ur talloljan har nu monterats. Det mest spektakulära lyftet handlade om den stora kolonnen. Bara att frakta den enorma pjäsen till Haraholmen i Piteå var en utmaning i sig. På hala inlandsvägar med egen sandande bil framför sig rullade ekipaget i 20 kilometer i timmen. – Allt måste genomföras med säkerheten främst. Det har tagit tid, men gått bra. Bara att manövrera kolonnen in på fabriksområdet är en utmaning i sig och sedan att genomföra själva lyftet. Vi har systematiskt löst en serie komplexa lyft, så nu känns det bra att ha de här stora delarna på plats, säger Ulrika Hagman, projektledare, SunPine. Lyftet av den spektakulära pjäsen kunde genomföras utan några problem, tack vare en noggrann detaljplanering och riskanalys. I sakta mak lyftes den av två kranar horisontellt från trailern för att sedan rätas upp lodrätt och i en kran lyftas den sista biten upp och in i fabriksstativet. – Givetvis känns det bra att vi steg för steg kommer vidare i projektet. Det är ett stort projekt att bygga en helt ny fabrik intill en fullt fungerande processindustri. Det är många saker som måste vägas in och beaktas, säger Peter Drugge, tf vd, SunPine. Enligt planen ska den nya andra fabriken stå klar i november 2020. Företagets investeringar i befintlig fabrik och den nya fabriksanläggningen kommer landa på över 400 miljoner kronor. Hösten 2019 invigdes ett nytt laboratorium och ett nytt kontor för att ge plats för ett nytt större SunPine. Under året kommer cirka tio nya rekryteringar genomföras där bolaget söker bland annat elektriker, ingenjörer, mekaniker och processoperatörer. 12

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


Risk för vite vid felaktig märkning Från och med 1 juni 2017 utgår vite för utebliven eller felaktig rörmärkning. Nordisk Rörmärkning har varit verksamt i branschen i över 30 år och märker idag av en stor efterfrågan. Den gedigna erfarenheten gör att företaget är ensamt om att lämna 10 års garanti på rörmärkning.

Redan 2010 tog Arbetsmiljöverket beslut om den nya CLP-förordningen att alla rör skall märkas med faropiktogram enligt säkerhetsdatablad för produkten. Innehåll ska tydligt framgå, liksom strömriktning och symboler för fara. Skälet är att öka säkerheten och minska riskerna för allvarliga incidenter för både människor och miljö.

Från och med 1 juni 2017 utgår vite för utebliven eller felaktig rörmärkning. – Detta har gjort att det har blivit en mycket större efterfrågan på våra produkter säger Christian Kjellberg, VD på Nordisk Rörmärkning AB. Förutom själva rörmärkning bistår även företaget sina kunder med hjälp om lagar och regler för vad som gäller vid uppmärkning av rör och cistern med mera. – Vi åker även ut till industrier och håller en kostnadsfri rörmärkningsutbildning, så de vet vad som gäller, på ett kortfattat och enkelt sätt. Detta är mycket uppskattat av våra kunder, säger Christian Kjellberg och fortsätter: – Vi är mycket stolta över att kunna lämna

10 års garanti på vår Rör skall märkas med: Färg rörmärkning, både Klartext Pil inomhus och utomhus Faropiktogram med ett speciellt UV-laminat. Eftersom vi har egen produktion kan vi alltid erbjuda snabba leveranser. rörmärkning.se • 0303-74 99 50

Sondex re och Plattvärmeväxäla lare Spiralvärmev x Stort utbud av värmeväxlare vätske-, slam- och ångapplikationer. Processor AB l Box 8011 l 163 08 Spånga Telefon 08-122 206 75 e-post: info@processor.se l www.processor.se

l

Fråga oss - det lönar sig!

Care for Your Assets Savcor Cathodic Protection

Stops the Corrosion of Steel and Reinforced Concrete Parking Houses • Bridges • Harbors • Ship Hulls

Savcor Oy

Insinöörinkatu 5 FI-50150 Mikkeli, Finland +358 20 730 8817 www.savcor.com


YTSKYDD

”Ni som jobbar med renovering och ytskydd måste ta plats i samhällsdebatten.” /Hans Rothenberg (m), riksdagsledamot Bild: Glenn Ljunggren

Ytskyddsdagarna 2020: BRANSCHEN MÅSTE DRIVA FRÅGAN

OM YTSKYDD

Ytskyddsbranschen måste själv förklara för politiker, media och resten av samhället hur viktigt det är att underhålla och skydda det som redan är byggt eller tillverkat. Det konstaterades på årets upplaga av Ytskyddsdagarna. AV LARS-OLOF TANDBERG

– NI SOM JOBBAR med renovering och ytskydd måste ta plats i samhällsdebatten. Vi politiker behöver hjälp med detta, eftersom vi endast tänker i fyraårsperioder. Ni kan jobba mer långsiktigt. Frågan ni måste ställa er är ”hur kan vi ytskyddare bidra till att lösa framtida klimatutmaningar?”, sa riksdagsmannen Hans Rothenberg (m) i sitt inledningstal. Ytskyddsdagarna 28–29 januari i Göteborg samlade 426 deltagare och 55 utställare. Ytskyddsdagarna har enligt Tommy Thörn från arrangören Ytskyddsakademien nu börjat sätta sig i branschen och få den storlek de förtjänar. 14

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– Men vi måste fortsätta jobba för att få hit fler politiker, beställare och konsulter till nästa år. Vi måste bli bättre på att bygga broar och förstå varandra.

GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN Hans Rothenberg konstaterade att mänskligheten står inför ett antal utmaningar framöver. Vi måste klara livsmedelsförsörjningen till allt fler människor, vi måste utveckla nya miljövänliga energislag, vi måste resa smartare och vi måste hitta en ny långsiktig och hållbar livsstil.


YTSKYDD

– För att klara utmaningarna måste vi bli bättre på att vårda byggnader, kläder med mera. Om vi målar om huset bör det hålla i 15 i stället för tio år. Samma sak med bilar. Vi måste även göra rätt från början. Om vi inte bygger rätt spelar det ingen roll hur mycket vi ytskyddar, konstaterade Hans Rothenberg. Han påpekade att ett problem för ytskyddsbranschen är att det är mindre glamouröst att spara pengar än att göra av med dom.

UNDVIKA FRAMTIDA KOSTNADER – Underhåll och ytskydd syns inte i resultaträkningen. Företagsledningar får inga bonusar för sparade utgifter. Men det går att bygga ett värde i balansräkningen på sikt. Att undvika framtida kostnader. Det måste branschen få företagens ledningar och ägare att förstå, och även politiker och allmänhet. Allmänheten kan upplysas om värdet av ytskydd via media. Politiker kan nås genom lobbying och företag i branschen kan påverka genom debattartiklar eller i sina kontakter med kunder. – Ytskyddsbranschen kan inte lösa alla klimat- och miljöfrågor. Men tillsammans med andra kan ni göra en hel del. Om ni till nästa års Ytskyddsdagar kan presentera hur ni kan bidra till att lösa framtida klimatutmaningar, då lovar jag att skriva en motion till riksdagen som tar upp frågan, underströk Hans Rothenberg.

BEVARA DET VI REDAN BYGGT Tommy Thörn underströk vikten av att få politiker och andra att förstå vikten av att renovera och underhålla. Speciellt med tanke på FN:s senaste klimatrapport. – Tillverkningen av ett ton cement släpper ut 900 kilo koldioxid. Att tillverka ett ton stål skapar 1,6 ton koldioxid. Om vi kan bevara det vi redan byggt kan vi spara miljön. Det här pratas det inte om. Vi måste få ut kunskap och förståelse. Facktidningar skriver om det här men i övrig press är det förvånansvärt tyst. Så vi måste även påverka journalister. Ytskyddsbranschen är okänd för många och för att få fler att vakna måste branschen förutom lobbying mot politiker och media även satsa på utbildning och att sprida kunskap.

”Om vi kan få fler att inspektera i tid, göra åtgärdsbedömningar och renovera eller skydda, går det att rädda befintliga konstruktioner. Det bästa för miljön är att använda det vi redan byggt, i stället för att bygga nytt.”

NY UTBILDNING FÖR YTSKYDDARE

/Tommy Thörn, Ytskyddsakademien

Thomas Carlsson från utbildningsföretaget Yrkesakademin (YA) tog upp utbildningstråden och presenterade den nystartade utbildningen Ytbehandlingsspecialist, för blivande arbetsledare inom yt- och rostskydd. Den har tagits fram i samarbete mellan YA, Arbetsförmedlingen och ytskyddsbranschen. Det är en ettårig distansutbildning på heltid med säte i Trollhättan. Eleverna studerar på sin hemort och träffas i Trollhättan på ett antal gemensamma träffar under året. Första årskursen startade i december vilket innebär att 18 elever, varav två tjejer, nu studerar till Ytbehandlingsspecialist.

UTFORMAD AV BRANSCHEN Utbildningen har utformats i nära samarbete med branschen och representanter för företag och intresseorganisationer finns med i ett branschråd. Från detta har en ledningsgrupp bildats och den har tagit fram utbildningsplanen. – Desto mer aktivt näringslivet är desto bättre utbildning får vi. Vi på Yrkesakademin vet hur yrkeshögskolan fungerar, men det är ni i branschen som vet vad utbildningen ska innehålla. Då ledningsgruppen består av branschfolk kan vi hela tiden skruva till utbildningen när vi ser något som kan förbättras, sa Thomas Carlsson på Yrkesakademin. En fjärdedel av utbildningstiden består av så kallat lärande

i arbete (LIA). Då är eleven ute hos ett företag i branschen och praktiserar. För att utbildningen ska fungera bra är det viktigt att branschföretag ställer upp med praktikplatser. Att göra det kan löna sig. – LIA är bra för båda parter. Under praktiktiden skapas nya kontakter. Eleven kan se om yrket passar för denne och företaget får möjligheter att rekrytera duktiga elever. Vår erfarenhet är att det ofta är på LIA-platsen eleverna får sitt första jobb, konstaterade Thomas Carlsson. Tommy Thörn sammanfattade årets Ytskyddsdagar och branschens lovande framtid. – Om vi kan få fler att inspektera i tid, göra åtgärdsbedömningar och renovera eller skydda, går det att rädda befintliga konstruktioner. Det bästa för miljön är att använda det vi redan byggt, i stället för att bygga nytt. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

15


YTSKYDD

Viktigt att underhåll görs vid rätt tid

Rätt underhåll vid rätt tidpunkt är en förutsättning för att öka driftsäkerheten för maskiner, byggnader och anläggningar. Avhjälpande underhåll är dyrt, medan för tidigt förebyggande underhåll innebär att man inte utnyttjar den fulla kapaciteten på det som ska underhållas. AV LARS-OLOF TANDBERG

– UNDERHÅLL KOSTAR PENGAR och ofta får vi höra att det kostar för mycket. Personal, lokaler, verktyg och reservdelar, det är det man ser, det är underhållskostnaden. Men problemet är att vi inte ser det som finns under ytan. Det vi investerar i underhållet kommer att påverka leveranssäkerhet, personsäkerhet, tillgänglighet och produktivitet. Det konstaterade Torsten Ekström, som är vd för Svenskt Underhåll, på Ytskyddsdagarna. Han menar att ett kostnadseffektivt förebyggande underhåll är en förutsättning för ökad driftsäkerhet. Vi vill ha en anläggning som fungerar när vi behöver den. Underhåll behövs i de flesta branscher, och det handlar inte enbart om ekonomiska värden utan även om miljö och människoliv. – För att få säkra arbetsplatser utan farliga utsläpp måste vi sluta se underhåll som en kostnad och i stället se det som att vi investerar i underhåll. Det handlar om att skapa ett värde, i form av ökad leveranssäkerhet, ökad tillgänglighet med mera. Här kommer ytskyddet in som ett väldigt bra instrument. Men det behövs ökad förståelse och insikt från beställare att förstå varför man ska jobba med ytskydd. I dag jobbas mycket med prediktivt (förutsägbart) underhåll. Det innebär att man förutsäger hur länge betongen i en konstruktion kommer att hålla, eller efter hur många år det är dags för ommålning. I framtiden kommer vi att se ändrade underhållsstrategier med ännu mer tillståndsbaserat underhåll, det vill säga att mäta hur en konstruktion eller komponent mår. – Att mäta är att veta och förstå vad det är som kan gå fel. Vi 16

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

”Rätt underhåll i rätt tid påverkar leveranssäkerhet, personsäkerhet, tillgänglighet och produktivitet.” /Torsten Ekström, vd, Svenskt Underhåll

gör en check och ser om vi behöver göra underhåll eller inte. Om underhållet sätts in för tidigt utnyttjas inte enheternas maximala kapacitet. Sätts det in för sent kan det leda till dyra driftstopp. Med tillståndsbaserat underhåll kan vi göra det vid precis rätt tidpunkt, underströk Torsten Ekström. Det gäller att göra rätt underhåll, på rätt utrustning, med rätt personal vid rätt tidpunkt. Det förutbestämda underhållet, som exempelvis byte av lager, filter och annat löpande underhåll kommer att kunna minskas om arbetet blir mer tillståndsbaserat. Det avhjälpande underhållet kommer att finnas kvar, men även det kommer att minska. Torsten Ekström spådde även att teknikutvecklingen med artificiella intelligensen (AI), drönare och robotar på sikt kommer att hjälpa underhållsarbetet. – Genom att använda sensorer kan vi mäta väldigt mycket data och göra analyser. Då kan vi använda så kallat preskriptivt underhåll. Med hjälp av AI hittar vi symptomen, och systemet gör en självdiagnos och en orsaksanalys. Sedan rekommenderar det en åtgärd och ser till att rätt reservdelar levereras. Det är ungefär som att gå till doktorn, få ett recept och sedan får man hem medicinen, förklarade Torsten Ekström.


MALERIFORETAGEN

2004-2019

II SS V V EE R R II G GE E VERI E

Vi vill tacka Ett urval av våra tjänster SCA & Caverion / Assemblin VS

• Auktoriserad i rostskyddsmålning sedan 1998 • Kolfiberförstärkningar • Epoxi & Polyuretaninjektering • Golvbeläggningar & utrymningslinjer • Renovering balkonger & parkeringsgarage • Polyurea beläggningar • Polyurea skumisolering • Bygg & industriservice

+46 70-654 12 51 • ysab@telia.com • www.ysab.se


YTSKYDD

YTSKYDDSÅTGÄRDER bör planeras långsiktigt

Genom att inspektera och tillståndsbedömma industrianläggningar i tid går det att planera ytskyddande underhåll ett antal år framåt. Väl underbyggda åtgärdsplaner hjälper företagsledning och ekonomer att ta rätt beslut i tid. AV LARS-OLOF TANDBERG

MÅNGA ANLÄGGNINGAR INOM tung industri i Sverige byggdes på 60-, 70- och 80-talet. Det är inte ovanligt att industrifastigheter har eftersatt underhåll. – Man har släppt det så långt att det börjar bli problem med driftstörningar och säkerhet. Många av dessa industrifastigheter har aggressiva miljöer, ofta med höga temperaturer. Bärande balkar och bjälklag med höga laster försvagas på grund av korrosion, det lossnar betong från väggar och tak och media tar sig in i sprickor i betongen och läcker ner under plattan. Så sammanfattade Greger Sohlman, vd på ytskyddsföretaget IPM Norden, läget på många tunga industrier när han föreläste på Ytskyddsdagarna. Han konstaterade att de här problemen ofta löses med nödreparationer. – Vi försöker hjälpa industrierna att komma bort från de här akutåtgärderna. Det första vi gör är att analysera vad och varför. Ålder, konstruktion, media, temperatur. När du fått fram dom uppgifterna kan du presentera ett åtgärdsförslag och vad det kommer att kosta.

LÄTTARE ATT BUDGETERA Ett exempel är kaklade massakar. Kakel är väldigt hållbart men fogarna påverkas av de aggressiva kemikalierna och värmen i karen. När fogarna är förbrukade tar sig kemikalierna in i den bakomliggande betongväggen. Det kan leda till att kakelplattorna släpper och faller ner i karen, där de riskerar att sugas in i pumparna, med dyra driftsstörningar som följd. – Vi går in varje år under ett produktionsstopp och besiktar karen och klassar dem. Sedan sätter man en tidsperiod, hur länge det karet kommer att funka och hur stor i procent risken för skador är. Då får kunden en prognos över fem eller åtta år vilka kar som måste åtgärdas, vid vilken tidpunkt och ungefär vad det kommer att kosta. Då blir det lättare att budgetera och planera underhållet, och de kan minimera de akuta nödåtgärderna, sa Greger Sohlman.

LÅNGSIKTIG PLANERING Ett annat exempel är pappersmaskiner. Många maskiner från 60- och 70-talet används fortfarande. – Det är ganska tuff miljö kring en pappersmaskin med höga temperaturer, fukt, lutångor med mera. Man har prioriterat driften och släpat efter med underhållet på maskinstativ och stålkonstruktioner, med korrosion som följd. 18

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

”Med inspektion och planering i tid kan det akuta underhållet minskas.” /Greger Sohlman, vd, IPM Norden

Ofta har massaindustrierna bara ett stort underhållsstopp per år. Den tiden räcker inte för att ytskydda en hel maskin. Då kan det vara bra att dela upp arbetet. – Efter besiktning får kunden förslag på åtgärd och en tidsplan. Det kan exempelvis vara att dela upp maskinen i fem partier. Sen gör man underhåll på ett parti år ett och tar sedan ett parti varje år. Då kan de planera och vet vad underhållet kommer att kosta fem år framåt i tiden, sa Greger Sohlman.


DRIFT & UNDERHÅLL

Det blir alltmer av förarlösa och självkörande fordon nere i gruvor, både för transport av malm och gråberg. Bilden visar test av en förarlös Volvo. Bild: Tomas Westermark

Boliden främst i världen på gruvautomation Peter Burman från Boliden kommer på Underhållsmässan att tala om hur företaget använder telekommunikationsnät och positioneringstjänster samt fjärrstyrda fordon och deltar i utvecklingen av självkörande fordon. AV KJELL-ARNE LARSSON

DET ÄR INGEN TILLFÄLLIGHET att Boliden driver några av världens mest produktiva gruvor. Med ny teknik kommer de att bli ännu mer produktiva och tack vare eldrift dessutom mer hållbara ur miljösynpunkt. Peter Burman är projektchef för gruvautomationsprogrammet hos Boliden. Det rör sig om ett forskningsprogram där företaget tar fram de första prototyperna och gör demonstrationsförsök. När dessa faller väl ut har företagsledningen möjlighet att ta beslut om att implementera tekniken i produktionsskala.

POSITIONSBESTÄMNING I GRUVAN Oftast genomförs forsknings- och utvecklingsarbetet tillsammans med externa partners, i många fall leverantörer inom gruvnäringen. Det finns en rad lyckade exempel på koncept från gruvautomationsprogrammet som tillämpas i produktionen idag. Boliden deltog i utvecklingsarbetet när Mobilaris AB tog fram positioneringssystemet Mobilaris Mining Intelligence. Det är ett system som håller reda på positionerna för varje person och varje rörlig

maskin nere i gruvan. Mining Intelligence visar bland annat ”saldon”, exempelvis hur många personer som befinner sig i gruvan och i en nödsituation hur många som befinner sig i en viss räddningskammare. Systemet användes i skarpt läge i samband med en brand nyligen i Garpenbergsgruvan. Det är också installerat bland annat i gruvorna Kankberg, Kristineberg och Renström i Bolidenområdet. Boliden har också deltagit i utvecklingen av Mobilaris Onboard som när det gäller fordon tar det nämnda systemet ett steg vidare. Varje fordon förses med surfplatta med data om gruvans geometri. Fordonets rörelser genom gruvgångarna registreras och systemet kan sedan positionsbestämma fordonet i x-, y- och z-led med ungefär ±5 meters noggrannhet. Boliden använder redan Mobilaris Onboard i Kristinebergsgruvan. För utveckling av system för noggrann positionsbestämning av personer nere i gruvan samarbetar Boliden med WideFind från Luleå. Personer som är försedda med en typ av ”tagg” kan lokaliseras med Ultra Wide Band, med en noggrannhet bättre än >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

19


YTSKYDD

”När all ny teknologi väl blir realiserad i den dagliga produktionen kan vi betrakta våra gruvor som malmfabriker.” /Peter Burman, Boliden

Användningen av eldrivna truckar i Aitik kommer20 att utvecklas och konceptet NORDISKA PROJEKT ska introduceras även i Kevitsa. Bild: Mats Hillblom www.nordiskaprojekt.se


DRIFT & UNDERHÅLL

I framtidens gruvor kommer nästan alla processer att skötas från kontrollrum ovan jord. Bild: Tomas Westermark

1 meter. Detta koncept kräver emellertid ett eget kommunikationsnätverk. En förutsättning för positionsbestämning men också för fjärrstyrning av maskiner är kommunikation mellan operatörsrum ovan jord och gruvan. En underjordsgruva ställer särskilt höga krav för att delar av gruvan inte ska hamna i radioskugga. Boliden har tidigare deltagit i Vinnova-projektet PIMM – Pilot for Industrial Mobile communication in Mining. Inom projektet gjordes både tester av 5G och olika affärsmodeller. Kommunikation är som bekant minst lika mycket en fråga om att sälja tjänster som att sälja utrustning. I övrigt i PIMM deltog Ericsson, Telia, Volvo CE, ABB, Wolfit och Luleå tekniska universitet. Bland annat i Kankbergsgruvan hade Boliden redan installerat WiFi och detta kompletterades med en tidig version av 5G för en del av gruvan. 5G erbjuder betydligt mer än 4G. Datavolymerna som kan hanteras är mycket större. Signalfördröjningen är viktig, inte minst för en gruvmaskin som ska fjärrstyras från ett operatörsrum. Signalen ska gå från sensor på maskin, till operatören ovan jord och sedan tillbaka till aktuator. Målet är en signalfördröjning på max 1-2 millisekunder, jämfört med längre än 40 millisekunder i 4G. Idag är läget sådant att PTS ännu inte delar ut licenser för 5G. Boliden kommer därför att installera 4G i dagbrotten i Aitik och Kevitsa, men med möjlighet att uppgradera till 5G. Ett Bench Marking-test av systemet i Kevitsa har utförts och fallit ut väl.

ELEKTRIFIERADE TRUCKAR I Aitikgruvan har det under två år pågått försök med eldrivna truckar som går på nätström från luftledning. Försöket skalas nu upp och konceptet introduceras också i Kevitsa. För framtiden är det tänkbart med självgående truckar, både för transport av malm och gråberg. I Nordamerika och Australien finns redan sådana självgående fordon i full produktion. För att truckarna ska klara färd även utanför luftledningarna

– bland annat på gråbergsupplagen – måste truckarna förses med batterier. Beräkningar har visat att detta är en fullt möjlig lösning. Batterierna laddas när truckarna tar ström från luftledningarna. – Bolidens mål är att så mycket som möjligt ska drivas elektriskt, säger Peter Burman. När det handlar om elektrifiering och självkörande fordon har Boliden kontinuerligt samarbete med Volvo CE. Även verksamheten nere i gruvorna blir allt mer automatiserad och mindre beroende av närvarande personal. Både i Garpenbergs- och Aitik-gruvorna tillämpas fjärrstyrd borrning, där aggregaten automatiskt borrar hela raden med hål. Konceptet kommer också att användas i Kevitsa. I Garpenbergsgruvan används dessutom fjärrstyrd utlastning.

HELHETSLÖSNING Boliden har långt gångna planer – även om inget beslut tagits än – att prova en helhetslösning med fjärrstyrda och självgående maskiner i Kankbergsgruvan. Detta ska då göras i samarbete med Volvo CE och Jama Mining Machines. Under varje automatiserat nattskift ska brytområdet vattnas ner (vilket görs med ett speciellt fordon), malm och/eller gråberg lastas ut, löst berg tas bort och köras till lastfickor samt slutligen ska brytområdet städas upp. – När all ny teknologi väl blir realiserad i den dagliga produktionen kan vi betrakta våra gruvor som malmfabriker, säger Peter Burman. I framtiden kan nästan allt skötas från operatörsterminaler ovan jord. Att så långt det är möjligt reducera antalet personer och antalet timmar de behöver vistas nere i gruvan ger stora fördelar. Risker för säkerhet och hälsa minskar. Bara en av flera faktorer att påminnas om i sammanhanget är att behovet av ventilation minskar betydligt, som annars är mycket energikrävande för en gruva. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

21


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV TOTAL

Ceran XM klarar mycket tuffa miljöer och där smörjfettet behåller sina goda egenskaper, med bland annat hög motståndskraft mot fukt. Som här i pappersmaskinerna hos Duni RexCell.

CERAN SMÖRJFETTER FRÅN TOTAL – motståndskraftiga mot vatten och tuffa miljöer

Ceran smörjfetter finns i en rad versioner, mest för industriella applikationer, men även för fordon som inom entreprenadverksamhet. Fetternas egenskaper kommer särskilt väl till sin rätt i mycket krävande miljöer, det vill säga där det är varmt och fuktigt, exempelvis vid stränggjutning och valsning i stålverk samt i pappersmaskiner och inom annan tung industri. PRODUKTFAMILJEN HAR FUNNITS i trettio år och nu har Total lanserat den sjätte generationen av Ceran med ännu bättre egenskaper. Fetterna baseras på patenterade tillverkningsprocesser och recept och är utvecklade för sina speciella tillämpningar. Ceran XM karaktäriseras av ytterst bra resistens mot vatten, extrem tålighet för höga tryck och stora laster, bra adhesion till metallytor, nötningsbeständighet samt mycket hög termisk och mekanisk stabilitet. – Ceran XM har den unika egenskapen att kunna hantera mycket vatten – upp till 40 procent – utan att fettet förlorar i styvhet och övriga prestanda, berättar Johan Weesmaa, smörjmedelsexpert hos Total Sweden AB. Vi har utvecklat en egen tvål som baseras på kalciumsulfonatkomplex och det är den som ger fettet de egenskaperna som uppskattas stort hos industrin. – I exempelvis valsverk kyls lager och andra maskindelar med vatten, för att inte lagren ska överhettas och haverera. Då kan det inte undvikas att vattnet når smörjfettet. Ceran smörjfett klarar av att kapsla in vattnet och att samtidigt behålla fettets egenskaper.

LYCKAT BYTE I PAPPERSMASKIN Duni RexCell i Skåpafors som tillverkar mjukpapper i två pappersmaskiner bytte för ett år sedan smörjfett och valde då Ceran. Pappersmaskinernas lager i både viraparti och filtparti smörjs via centralsmörjning. – Vi hade återkommande problem med apparaten i centralsmörjningen, berättar Peter Joensuu, som är verkstadsansvarig på pappersbruket. Företaget som utför service på apparaten 22

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

föreslog därför byte till Total Ceran XM 320. Detta fett uppfyller samma krav som det tidigare fettet vad gäller viskositet och andra egenskaper. Dessutom har Ceran XM 320 mycket bättre pumpbarhet. – I och med detta blev vi av med problemen i centralsmörjningen, som efter bytet fungerat helt utan störningar, fortsätter Peter Joensuu. Vi uppskattar naturligtvis också att det nya fettet har mycket hög motståndskraft mot vatten. Exponeringen är kraftig i både viraparti och filtparti, och lagerhusen ligger öppna. Ceran kapslar in vattnet och behåller sina smörjande egenskaper. Med det tidigare fettet separerades fett och vatten, vilket orsakade sämre smörjning. Total Ceran XM är utvecklat just för tuffa tillämpningar inom tung industri. Till egenskaperna hör också en högre livslängd och därmed lägre förbrukning. Nu är förbrukningen hos Duni RexCell aldrig särskilt hög, ungefär ett och ett halvt fettfat per år. – Vi är jättenöjda med Ceran och kommer även att följa förbrukningen under ytterligare en tid innan vi kommer att kunna minska doseringen och på så vis spara pengar, avslutar Peter Joensuu hos Duni RexCell. Fotnot: Smörjfetterna har inget innehåll av bly eller andra tungmetaller.

www.totalnordic.com


DRIFT & UNDERHÅLL

3D-printning, eller additiv tillverkning, gör det möjligt för företag att snabbt komma igång igen efter ett stopp.

Oplanerade stopp inom industrin

I FOKUS PÅ UNDERHÅLLSMÄSSAN Oplanerade driftstopp innebär stora förluster för svenska industriföretag. Idag finns det modern teknik för att snabbt hantera stoppen, men än så länge är det få företag som tillämpar den. 3D-PRINTRAR – DÄR FÖRETAG kan printa ut reservdelar on demand – är ett exempel, och marknaden för så kallad additiv tillverkning växer med cirka 30 procent per år. Dessutom utvecklas sensorteknik och digitalisering snabbare än någonsin, vilket gör det lätt att ha koll på maskinernas status. Under Underhållsmässan, som pågår den 10-13 mars på Svenska Mässan i Göteborg, samlas drygt 300 utställare och 10 000 besökare för att ta del av det senaste inom drift och underhåll.

Här får små startup-företag chansen att presentera nya tekniker för industrin. Och just nu är det stort fokus på tekniker som kan minska risken för oplanerade stopp. De oplanerade driftstoppen ger förluster i mångmiljonklassen för svenska industriföretag varje år. Uppskattningsvis kostar ett oplanerat stopp uppemot 10 gånger mer i förlorad produktion än ett planerat. En teknik som kan minska risken för stopp och som är på >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

23


DRIFT & UNDERHÅLL

En teknik som kan minska risken för stopp och som är på stark frammarsch är sensortekniken. Bild: RISE

stark frammarsch är sensortekniken. Med hjälp av olika sensorer, mätinstrument och mjukvara, som byggs in i maskinerna och kopplas upp mot digitala övervakningssystem, kan företagen hålla koll på olika komponenters status i maskinparken och på så sätt minska risken för oplanerade stopp. – Det här är tekniker som utvecklas i snabb takt. Om ett företag har koll på hur maskinerna mår, kan de underhålla, byta ut eller laga komponenter innan de går sönder. Det leder ofta till att komponenterna får längre livslängd, men också att man kan välja service vid en tidpunkt som stör produktionen så lite som möjligt. Vet man dessutom när något behöver bytas så behöver man inte hålla stora lager av reservdelar, vilket sparar pengar för företaget, säger Sten Farre, forskningsingenjör på RISE.

KORTARE STOPP 3D-printning, eller additiv tillverkning, gör det möjligt för företag att snabbt komma igång igen efter ett stopp. Att skanna en reservdel och sedan 3D-printa den, tar sällan mer än några dagar. 3D-printning har funnits under flera år och används även för att printa prototyper för att testa nya lösningar. Marknaden för 3D-printning har vuxit med ungefär 30 procent varje år de senaste 10 åren, men trots det är det fortfarande få svenska företag som använder sig av tekniken. – Det är framför allt stora industriföretag inom medicin-, energioch flygbranschen och inom fordonsindustrin, som investerar i 24

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

egna 3D-printrar. Små och medelstora företag vänder sig istället till olika servicebyråer för att få hjälp med att skriva ut komponenter vid behov. Och även om användandet ökar, så är det fortfarande förvånansvärt få företag som överhuvudtaget använder sig av den nya additiva tekniken, säger Sten Farre.

3D-PRINT AV METALLISKA KOMPONENTER Att kunna 3D-printa i metall efterfrågas alltmer idag. Och lösningar finns – både i form av 3D-printade gjutformar som fylls med flytande metall, eller vanlig 3D-printning där komponenten skrivs ut direkt i metall. – Sverige jobbar för att bli ledande inom 3D-printning med metall och har tagit fram en färdplan för det. Men kompetensen att hantera maskinerna är en bristvara idag. Det finns sedan några år tillbaka YH-utbildningar för operatörer, bland annat i Botkyrka. Nya högskoleutbildningar är på gång och forskningen går framåt med cirka 50 doktorander inom additiv tillverkning, så de närmaste åren kommer vi att se stora framsteg, menar Sten Farre. Under Underhållsmässan i Göteborg lyfter flera olika seminariedeltagare olika aspekter som rör 3D-printning och sensortekniken. Här deltar bland andra Lars Nyborg, professor på Chalmers, Mohamad Abosh som berättar om hur Volvo 3D-printrar reservdelar, Johan Bengtsson, Teknikutvecklingschef på Göteborgs Tekniska College och Evald Ottosson från Protech.


MALERIFORETAGEN

2004-2019

II SS V V EE R R II G GE E VERI E

Vi vill tacka Ett urval av våra tjänster SCA & Caverion / Assemblin VS

• Auktoriserad i rostskyddsmålning sedan 1998 • Kolfiberförstärkningar • Epoxi & Polyuretaninjektering • Golvbeläggningar & utrymningslinjer • Renovering balkonger & parkeringsgarage • Polyurea beläggningar • Polyurea skumisolering • Bygg & industriservice

+46 70-654 12 51 • ysab@telia.com • www.ysab.se


DRIFT & UNDERHÅLL

Uppdragets första steg är en genomförandestudie för att fastställa teknisk lösning, Bild: Hydro/Bård Gudim

AFRY och Hydro Extrusion

i samarbete inom digitalisering och energieffektivisering AFRY har ingått ett samarbetsavtal med Hydro Extrusion, tidigare SAPA Profiler, för att öka produktionen inom aluminiumindustrin med minskade kostnader och lägre klimatpåverkan. HYDRO EXTRUSION ÄR världsledande inom aluminiumprofiler. Avtalet med AFRY avser de två anläggningar som finns i Sverige. Uppdragets första steg är en genomförandestudie för att fastställa teknisk lösning, vilken utmynnar i ett förfrågningsunderlag för upphandling av projektet samt en slutrapport till Energimyndigheten. De lösningar som appliceras i genomförandet kommer att leda till omfattande energi- och kostnadsbesparingar samt minskad klimatpåverkan. – Aluminiumindustrin behöver ställa om för att ha en chans att bli fossilfri, och därmed bidra till att nå de globala målen för hållbar utveckling. Det här initiativet är ett viktigt steg för att 26

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

bidra till Hydros globala mål att reducera CO2 med 30 procent till år 2030, säger Mats Borneling, Electrical Safety Manager på Hydro Extrusion. – Vi är oerhört stolta över att vi med vår breda expertkompetens får vara med och driva utvecklingen inom aluminiumindustrin. Nya hållbara och digitala lösningar skapar stor besparingspotential, säger uppdragsledaren Patrik Sjöstrand, som jobbar nära affärsutvecklaren Magnus Sjöström i detta projekt, båda från AFRY:s sida. Energieffektiviseringen genomförs med stöd från Energimyndigheten och är del av en satsning att driva på utvecklingen för minskad klimatpåverkan.


Rätt underhåll i rätt tid Med Idus underhållssystem

Underhållssystem

UNDERHÅLL 2020

10-13 mars i Göteborg

Vägledning

Förbättringsarbete

IoT/Industri 4.0

Vi vill träffa dig på underhållsmässan! Välkommen till oss i monter B02:39


DRIFT & UNDERHÅLL

TRIMMA UNDERHÅLLET OCH HÖJ NYCKELTALEN Alla större och medelstora processindustrier använder underhållssystem för att planera, styra och följa upp underhållet. Att ha ett underhållssystem på plats innebär inte per automatik att underhållsarbetet blir optimalt. Långt därifrån, många industrier har inte gjort en korrekt set-up från början och även om man gjort det går det alltid att trimma underhållet ytterligare och vässa underhållsorganisationen. AV KJELL-ARNE LARSSON

ETT KONSULT- OCH UTBILDNINGSFÖRETAG som tagit fasta på detta är Trivalo. Generellt fokuserar företaget på treenigheten Människa, Process och IT, därav förleden ”tri”. ”Valo” symboliserar värde och målet är att öka värdet för kunderna. När det gäller exempelvis processindustrin är målet att höja nyckeltalen, som inom många branscher visar sig i en TAK-analys. TAK står för tillgänglighet, anläggningsutbyte och kvalitet, vilka i slutänden bidrar till ökad produktion och i många fall till högre vinst.

GRANSKNING/REVISION Ett av Trivalos erbjudanden kallas Digital Audit. Det är en tjänst som bland annat passar för process- och verkstadsindustrier. Trivalo granskar kundens underhållssystem utifrån, kvaliteten på data, hur kunden planerar underhåll, effektiviteten på genomförande och uppföljning. När granskningen är klar presenterar Trivalo en rapport med förslag till förbättringar och dessutom med åtgärderna i prioritetsordning, där de mest lönsamma förbättringarna prioriteras. Process- och verkstadsindustrin av idag använder underhållssystem från IFS, SAP, IBM, Infor EAM och Maintmaster. Södra har utvecklat ett eget – Merit. Vad kan då Trivalo lära sina kunder som leverantörerna av underhållssystemen inte redan lärt dem? Jo, ofta har kunden inte gjort en korrekt och fullständig set-up från början. Vissa kunder har själva dessutom modifierat sina underhållssystem. Med åren har mycket data samlats i både underhålls-, drift- och affärssystem. Lagrade data kan vara mycket omfattande och med väldigt skiftande kvalitet. Förutom viktiga (och oviktiga) data innehåller systemen 28

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


DRIFT & UNDERHÅLL

också många sanningar om hur arbetet med att upprätthålla statusen på anläggningarna bedrivs. – Vår Digitala Audit granskar kundens underhållssystem och underhållsverksamhet ur tre aspekter, berättar Mats Eliasson, ansvarig för strategisk underhållsutveckling på Trivalo och med 35 år erfarenhet av management, marknadsföring och affärsutveckling. Först tittar vi på kvaliteten på data och att nödvändiga grunddata är inlagda i underhållssystemet. Förutom i detta, kan data också finnas på andra håll, exempelvis i separata sensorsystem. Har relevanta och korrekta data lagts in för objekten? Har kritikalitetsanalys gjorts på alla objekt? Kritikaliteten på objekten är det viktigaste som ska styra planeringen av underhållet. Hur är kopplingen mellan kritikalitetsklassningen och reservdelshållningen, upplägg på förebyggande underhåll med mera? – Sedan frågar vi oss hur man producerar data som sparas i underhållssystemet. Hur används uppgifter om timmar och kostnader? Hur återrapporteras fel efter att de har åtgärdats och kvitterats? Här gäller det att personalen är utbildad på att återrapportera på ett sätt som gör det möjligt att utföra analyser, bland annat på återkommande fel. – Slutligen tittar vi på hur underhållsverksamheten bedrivs, fortsätter Mats Eliasson. Hur duktig är man på att bereda och planera underhållet? Vilken effekt får det förebyggande underhållet? På vissa punkter läggs för lite på förebyggande underhåll, men på andra kanske alldeles för mycket. Vi kollar trender och nyckeltal, såsom MTBF – Mean Time Between Failure – och teknisk tillgänglighet. Viktiga frågor är förstås om underhållet är effektivt och om underhållsorganisationen är effektiv, har man tillräckligt med tid för förbättringar?

Trivalo utför en Digital Audit till ett fast pris. I denna ingår bland annat en avancerad dataanalys med en databaserad nulägesanalys. Den visar bland annat kvaliteten på anläggningsdata och kvaliteten på arbetsorderinformationen. Granskningen avslutas med en rapport som redovisar vilka brister som har uppdagats. Under 10 rubriker listas insikter, åtgärdsförslag och även vilka förbättringar de kan ge på nyckeltalen. Åtgärderna prioriteras också, med de ”lågt hängande frukterna” först. Trivalo avrapporterar även muntligt med både chefer och medarbetare närvarande. Generellt avgörande faktorer för ett vägvinnande underhåll är kvalitet på data, strategiskt användande av underhållssystemet och kunskap om hur man får ut mesta möjliga av systemet, men även underhållsorganisationens struktur och processer, sammansättning och de enskilda medarbetarnas kompetens. För den underhållschef som känner på sig att mer finns att hämta med det underhållssystem man har, kan säkert en Digital Audit, också innebära något av en nystart som inspirerar både ledning och medarbetare till ett mer värdeskapande underhållsarbete.

UTBILDNING Trivalo arrangerar också utbildningar inom ramen för Trivalo Academy. Bland annat finns en utbildning i LCP – Life Cycle Profit – som ger en djup förståelse för vad Underhåll i Världsklass innebär. Det finns också utbildningar i IBM Maximo underhållssystem, ekonomisk reservdelsstyrning, underhållssimulering, underhållets resultat, Underhåll i Världsklass samt Ständiga förbättringar. Utbildningarna är lämpliga bland annat för process- och verkstadsindustrin.

Varje år utbildar vi hundratals föreståndare, ersättare, driftoch underhållspersonal i

biogas naturgas gasol Se kursutbud på hydrosafe.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

29


DRIFT & UNDERHÅLL

Första penseldraget med vattenbaserad färg

PÅ ØRESUNDSBRON Första penseldraget har dragits från Øresundsbrons specialbyggda målarplattform – ommålningen av stålkonstruktionen tar 13 år och börjar snart i full skala. I stället för en epoxibaserad färg – som bron målades med första gången – väljs nu en miljövänligare, vattenbaserad färg. – ATT KUNNA VÄLJA en hållbar färg, som också är mer hållbar för miljön, känns väldigt bra, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Øresundsbron. Stålkonstruktionen målas om för att säkra ett fortsatt skydd mot väder och vind. Målarleverantören Muehlhan vann i somras upphandlingen av de första årens målningsarbete och i anbudet presenterades en vattenbaserad färg. – Valet av färg är mycket viktigt, inte minst ur ett miljöperspektiv. Men det måste samtidigt vara en färg som sitter ordentligt och ger ett bra skydd under lång tid, säger Bengt Hergart. 30

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Så kallade “pull off-tester” har gjorts på bron under det senaste halvåret, vilket innebär att man mäter hur bra vidhäftningen är. Testresultaten av den vattenbaserade färgen visar två-tre gånger så hög vidhäftning som konsortiets ställda krav. – Vi känner oss därför säkra på att vi väljer en färg som håller bra och länge, och som tar bättre hänsyn till miljön och det naturskyddade område som vi målar i närheten av, säger Bengt Hergart och syftar på den konstgjorda ön Peberholm. I havsmiljö är vattenbaserad färg inte lika vanligt som epoxifärger, men det finns referensobjekt där vattenbaserad färg används >>


Tillsammans skapar vi en säkrare lyftindustri Gunnebo Industries är nu en del av The Crosby Group. Tillsammans är vi världsledande inom lyftindustrin och kan erbjuda marknadens bredaste sortiment och tjänster, inklusive lastceller från Crosby Straightpoint och IP lyfthandskar. Vi har givetvis samma kontaktpersoner som tidigare och den svenska organisationen har inte förändrats. Tillsammans med våra medarbetare världen över skapar vi tryggare arbetsplatser för människor, varje dag. Läs mer om hur vi möjliggör för säkra och effektiva lyft på www.gunneboindustries.se

SAFETY RELIABILITY INNOVATION


DRIFT & UNDERHÅLL

och fungerar väl. Bland broar finns till exempel Storestrømsbron och Limfjordsbron. Tvätt- och målningsarbetet inleds i stor skala så fort vädret tillåter. Muehlhans målare kommer att arbeta från specialdesignade plattformar som möjliggör en kostnadseffektiv och säker målning samtidigt som varken järnvägs- eller motorvägstrafiken påverkas. Den första av tre tillverkades i somras. – Senast bron målades gjordes det inomhus och på land, innan den placerades ute i sundet. Nu ska det målas under helt andra omständigheter i närheten av järnvägens kontaktledning, tåg som passerar i höga hastigheter och hårt väder på hög höjd ovan havet. Därför behövs dessa plattformar, säger Johan Nord, projektledare på Øresundsbron. – En del mindre monteringsarbete återstår och ett väderskydd ska monteras innan allt är helt färdigt, men för oss är det redan tydligt att plattformen fyller sitt behov på ett säkert och smidigt sätt, säger Nord.

Varför ska bron målas om? Väder, vind och korrosion sliter på bron. Ett nytt färglager behövs för att ge bron ett fortsatt bra skydd och en lång livstid. Hur går det till? Målningen sker både med hjälp av pensel och sprutmålning. Tre flyttbara och specialdesignade plattformar, som passar på just Øresundsbron, kommer att hänga från sidan av bron för att målningsarbetet ska kunna genomföras säkert och smidigt. När bron målades allra första gången, innan utplacering i sundet i slutet av 90-talet, gjordes det inomhus och på land. Nu ska målning ske under helt andra omständigheter. Hur mycket ska målas? Stålfackverken utgör en yta på knappt 300 000 kvadratmeter. Hur lång tid kommer det ta? Ommålningen på södra sidan planeras pågå 2020–2023. Norra sidan kommer att målas 2024–2028. Undersidan ska också målas, med start 2028. Dessutom kommer det pågå reparationsmålningar parallellt. Hela ommålningen beräknas vara avslutad år 2032. Kommer tillgängligheten på bron att påverkas? Ommålningen kommer genomföras med minimal påverkan på motor- och järnvägstrafik. Målet är att varken bil- eller tågkunder ska märka av det. Är detta ett dyrt projekt som kommer leda till höjda priser? Att måla om är kostsamt. Øresundsbron har en underhåll- och investeringsbudget som täcker kostnaderna. Det är ett planerat projekt och ska därför inte påverka Øresundsbrons finanser eller prissättning.

32

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


POWERTOOlS j> Tryckluft • Hydraulik Innovativa verktyg for industrin ger effektivitet, kraft &. precision

Med Powertools verktyg kan du dra ratt moment p� sm� som stora forband. Vi tillhandah�ller losningar oavsett om du nyttjar handkraft, tryckluft eller elpump. Powertools konstruerar och tillverkar aven hogtryckshydrauliska losningar for att lyfta, sprida, dra eller klippa. Vi erbjuder ocks� tryckluftsdrivna verktyg gjorda for att klara en tuff industrimiljo. Kontakta oss p� 0171-663 OOO eller powertools@powertools.se Besök oss på Underhållsmässan, monter A02:70.

SPRÄNGBLECK

RÖKGASSPJÄLL

För dammexplosioner inom- och utomhus. På lager i Göteborg för omgående leverans.

Kundanpassade med 100 procent tillverkning i Sverige.

Tel: 031-336 87 80

PUMPAR & PUMPSERVICE • Tryckstegring • Panncirkulation • Stort lager i Göteborg

www.swedenborg.se


DRIFT & UNDERHÅLL

Tack vare ett nytt digitalt verktyg försäkrar man sig bland annat om att samtliga kontroller verkligen utförs. Bild: Jesper Anhede

– Säkerhet prioriteras alltid och nu överger vi successivt vårt pappersbaserade arbetssätt och använder i stället en mobilapp, berättar Janne Nilsson, vd för Skara Sommarland AB.

Återkommande ronderingar görs för att kontrollera attraktionernas tillförlitlighet. Bild: Peter Alendahl

CHECKPROOF

ökar säkerheten i Skara Sommarland Varje år anställs mer än 500 säsongsarbetare på Skara Sommarland. En del av dem arbetar med kontroll av utrustning i attraktioner och på campingen. Tidigare användes checklistor på papper och utförda kontroller registrerades sedan i en kontrollbok. Detta arbetssätt ersätts gradvis av ett digitalt verktyg i form av en app som är utvecklad för ronderingar och förebyggande underhåll. AV KJELL-ARNE LARSSON

SKARA SOMMARLAND har 19 fast anställda och av dessa är elva tjänstemän. Åtta anställda arbetar året om med underhåll. Inför kommande sommar engageras 575 säsongsanställda. De utbildas under en helg i slutet av maj och börjar sitt arbete en vecka senare. Lärare och instruktörer är de fast anställda samt 27 teamleaders som har erfarenheter från tidigare säsonger. Det är en stor utmaning att utbilda så många på så kort tid.

använda. I appen finns alla checklistor inlagda. Under ronderingarna kontrolleras alla punkter, och registreras efterhand tillsammans med respektive tidpunkt. Appen hanterar också felrapporter och klarar att generera arbetsorder, då reparationer eller andra åtgärder krävs. Arbetsorder går till Sommarlands underhållsgrupp som tar hand om akut underhåll.

HÖG SÄKERHET

ÄVEN FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Av de 575 arbetar en mindre del med kontroller av utrustning i attraktioner, på campingen, inklusive försörjningsystem såsom färskvatten. – Säkerhet prioriteras alltid och nu överger vi successivt vårt pappersbaserade arbetssätt och använder i stället en mobilapp, berättar Janne Nilsson, vd för Skara Sommarland AB. Appen levereras av CheckProof och är utvecklad för flera olika branscher, som tillämpar ronderingar och förebyggande underhåll. Det går lätt att utbilda personal på appen och den är enkel att

– Tack vare det nya arbetssättet med appen, blir vi säkra på att alla kontrollpunkter har checkats av och vid vilken tidpunkt. Vi får en mycket bättre uppföljning än tidigare. Dessutom om vi ändrar något och exempelvis lägger till en kontrollpunkt får det genomslag i hela systemet, avslutar Janne Nilsson. På Skara Sommarland tänker man sedan gå vidare och använda det digitala verktyget även för det förebyggande underhållet och periodiska underhållet av attraktioner, annan utrustning och installationer.

34

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


Högvarvsväxlar för ång- och gasturbiner. Serviceorganisation i Sverige k vår Besö r på e t n o m äs san UH m

C 03 :

30

018-51 20 00 www.bronco.se

VI ÄLSKAR NÄR DET SNURRAR DÄRFÖR ÄR VI LEDANDE SPECIALISTER PÅ HELA PROCESSEN FRÅN BETONGFUNDAMENTET TILL ÖVERVAKNING OCH UNDERHÅLLSAVTAL FÖR ERA ROTERANDE DRIFTER.

TOTALENTREPRENAD FRÅN FUNDAMENTET

Från markarbete till installation och underhållsavtal för växellådor, pumpar och motorer.

VÄXELLÅDOR

Försäljning, montage, underhåll, service, reparation och monitoring.

LAGER

Försäljning, montage, underhåll, service, reparation och monitoring. SKF-certifierade.

FLÄKTAR

Montage, balansering, uppriktning, underhåll, service, reparation och monitoring.

KOPPLINGAR

Ingår i alla applikationer. Vi säljer, monterar och reparerar alla typer av kopplingar.

CONDITION MONITORING

ODS vibrationsmätning och analys. Motion amplification med Iris-M från MLT etc.

ER TOTALENTREPRENÖR FÖR

ROTERANDE DRIFTER

WILLARDS.SE


DRIFT & UNDERHÅLL

Petter Holland, vd, Preem. Bild: Preem

Klimatvinsten i användarledet blir 30 gånger större än den utsläppsökning som sker i själva produktionen. Bild: Preem

Nu blir världens mest hållbara raffinaderi mer hållbart 2024 planerar Preem att upprätta Sveriges största produktionsanläggning för förnybar diesel och biojet. Nu presenteras nya detaljer kring anläggningen, som beräknas bidra till att minska Sveriges utsläpp med över 2,4 miljoner ton koldioxid. NU TAS NÄSTA STEG i raffinaderiets historia, då Preem presenterar detaljerade planer för upprättandet av Sveriges största produktionsanläggning för förnybar diesel och förnybart biojetbränsle, som ska stå klar år 2024. Den nya anläggningen kommer att ha en årlig produktionskapacitet på 1 miljon kubikmeter drivmedel som kan minska utsläppen från bilar och flyg med 2,5 miljoner ton koldioxid varje år. 36

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– Den nya anläggningen är en viktig milstolpe för oss, men detta är bara början på den hållbara omställningen, säger Petter Holland, vd, Preem. År 2025 planeras den totala förnybara produktionen vid Preemraff Göteborg uppgå till cirka 1,6 miljoner kubikmeter, vilket kommer att minska Sveriges totala utsläpp med upp mot 8 procent. Likt många andra industrianläggningar kommer den nya


DRIFT & UNDERHÅLL

anläggningen att ge vissa ökade punktutsläpp av koldioxid. Enligt miljöansökan kan utsläppen från Preemraff Göteborg öka med cirka 80 000 ton. Klimatvinsten i användarledet blir emellertid 30 gånger större än den utsläppsökning som sker i själva produktionen. Sett till hela värdekedjan – från utvinning av råvara till att produkterna används – kommer klimatutsläppen att minska med 2,4 miljoner ton, vilket motsvarar ungefär fyra gånger de årliga utsläppen från inrikesflyget. Genom upprättande av den nya anläggningen kommer Preemraff Göteborg även att påbörja utfasningen av den fossila produktionen. Redan från första driftdagen minskar den fossila produktionen med 5 procent, för att successivt skalas ner allt eftersom fler förnybara anläggningar upprättas på raffinaderiet, vilket också minskar produktionsutsläppen.

CARBON CAPTURE AND STORAGE För att ytterligare minska utsläppen vid raffinaderierna ser Preem stor potential i infångning och lagring av koldioxid, så kallad CCS (Carbon Capture and Storage). Under 2019 påbörjades ett pilotprojekt vid raffinaderiet i Lysekil, och nu planeras även en CCS-anläggning vid Preemraff Göteborg med kapacitet att minska utsläppen med cirka 30 procent innan år 2030. – Preems mål är att bli världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag innan 2045. Vid sidan av ökad produktion av förnybara drivmedel kommer CCS att vara en viktig pusselbit för att nå målet i tid. När vi kombinerar dessa två åtgärder är det till och med möjligt att nå minusutsläpp, säger Petter Holland.

Miljöanpassade transformatorer för industrin

Våra transformatorer är specialtillverkade för industribruk. Läs mer på unitrafo.se eller kontakta oss så berättar vi hur du kan spara stora pengar på att välja en ”grön” transformator.

Askims Industriväg 1A 436 34 Askim, 031-685620 info@unitrafo.se

Rätt Spänning - Säker Miljö

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

37


DRIFT & UNDERHÅLL

Holmen Timber Iggesund SKF och Momentum använder en prestationsbaserad betalningsmodell. Tillsammans görs riktade ansträngningar för att lösa återkommande problem och utveckla arbetssätt. Bild: Holmen

PRESTATIONSBASERAT AVTAL hjälper Iggesunds sågverk att nå sina mål

Vid Iggesunds sågverk har underhållsorganisationen tagit till nya grepp för att öka tillgänglighet och anläggningsutbyte. En ny typ av samarbete har inletts tillsammans med SKF och Momentum med en prestationsbaserad betalningsmodell, detta på initiativ av SKF. Tillsammans görs riktade ansträngningar för att lösa återkommande problem och utveckla nya arbetssätt. AV KJELL-ARNE LARSSON

FÖR PRESENTATIONEN PÅ Underhållsmässan svarar Jonas Bryngelsson, som är underhållschef på Holmen Timber Iggesund, och Jonas Kemi, Concept Development Manager på SKF. Vid Iggesunds sågverk har exempelvis mycket tid lagts på att öka tillgängligheten på trimmern i justerverket. Timingen har ställts in bättre, vilket medger ökad hastighet och möjlighet till höjd produktion i justerverket. – För två år sedan inledde vi ett förbättringsprojekt av underhållet på sågverket, berättar Jonas Bryngelsson. Bland annat använder vi numera vårt underhållsystem IFS för att i större utsträckning analysera trender och identifiera återkommande problem. Om samma typ av felrapporter återkommer startar vi en orsaksanalys. Vi har omorganiserat personalen för att kunna jobba mera med detta. SKF är som bekant experter på lager, smörjning och vibrationsövervakning. Sågverket och SKF arbetar nu mot samma mål, och tillsammans fokuserar man på helhetslösningar för högre tillgänglighet och anläggningsutbyte. – SKF är ett bra bollplank. Vi lär oss mycket och lyfter kunskapsnivån inom underhållsorganisationen, avslutar Jonas Bryngelsson på Holmen Timber Iggesund. SKF, Momentum och Iggesund Timber har ingått ett prestationsavtal. Momentum är distributör av ett brett sortiment med 38

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

förutom lager och lagerutrustning från SKF, även kedjor, remmar med mera. Momentum har stor lokal kunskap om respektive kund. – Numera ser vi oss som ett företag som i högre utsträckning levererar tillförlitlig rotation snarare än reservdelar, säger Jonas Kemi, Concept Development Manager på SKF. Tillsammans med Momentum har vi ett treårigt avtal med en prestationsdel, med sikte på vissa nyckeltal såsom tillgänglighet i sågverket. Avtalet definierar ett grundpris och vilken bonus som utgår om målen uppnås. De nyckeltal som väljs ska vara mätbara och ha högt värde för kunden. Avtalstiden har inte gått ut än, men trendanalyser visar att utfallet hittills är mycket gott för nyckeltalen i sågverket. Tidigare inom industrin fanns generellt en konflikt mellan kundens och leverantörens intressen. Leverantörerna levde delvis på eftermarknaden och sålde reservdelar. Nu håller denna konflikt på att försvinna i och med att kunderna och leverantörerna jobbar mot samma mål. Här kan prestationsavtal vara ett bra upplägg. – Kunden kommer att ha en fabrik som producerar mer och bättre. Samtidigt kan vi få mer betalt för våra produkter och för vår tid. En win-win situation med andra ord. Med prestationsavtal i den aktuella formen blir det transparens mellan leverantör och kund. Jag tror att detta blir framtiden på många håll inom industrin, avslutar Jonas Kemi på SKF.


Sweden

130 ÅRS ERFARENHET AV TILLVERKNING Vi gillar tuffa utmaningar, testa oss gärna! • Våra affärsområden: TÄTNINGAR, PACKNINGAR, VENTILER, INSTRUMENT • Vi är verksamma inom: Transport, Kemi, Infrastruktur, Olja & Gas, Industri, Läkemedel, Energi, Papper & Massa, Livsmedel • Högsta kreditvärdighet AAA

Bes Und ök oss erhå llsm på ä i Gö tebo ssan 10-1 rg 3m ars ter B 2020 04:5 2

mon

KLINGER Ballostar®, våra ventiler är certifierade enligt bland annat EHP003, EN488:2015, EN161 etc.

KLINGER Sweden AB | Kontovägen 3, 175 62 Järfälla | 010-199 87 00 | info@klinger.se | www.klinger.se


DRIFT & UNDERHÅLL

Den beslutade lösningen bygger vidare på redan etablerad förmåga för JAS 39 Gripen C/D och RM12. Bild: GKN Aerospace Sweden AB

Positivt besked om tekniskt stöd och underhåll för motorn till Gripen E GKN Aerospace i Trollhättan fick under januari beskedet att Försvarets Materielverk (FMV) fått i uppdrag av Försvarsmakten att etablera tekniskt stöd och underhåll för RM16/F414 till Gripen E hos GKN i Trollhättan. DEN BESLUTADE LÖSNINGEN bygger vidare på redan etablerad förmåga för JAS 39 Gripen C/D och RM12. Det innebär att tekniskt stöd och underhåll ned till komponentnivå samlokaliseras i Trollhättan för JAS 39 Gripens motorer, vilket innebär synergier och ett långsiktigt samutnyttjande av redan gjorda investeringar men också ett fortsatt nära samarbete med General Electric i USA. – Vi är mycket tacksamma för beskedet och är stolta över att få förtroendet att fortsätta att ta ansvar för att flygvapnet får tillgängliga motorer till sina Gripenplan, säger Stefan Oscarsson, Vice President GKN Aerospace Engines, Governmental Business. Den nu valda lösningen innebär initialt en uppbyggnadsfas med etablering av kompetens för den nya motortypen och kompletteringar i redan befintlig utrustning och infrastruktur hos GKN i Trollhättan. Beslutet innebär också att Sverige kommer att kunna behålla och utveckla kompetensen på flygmotorer för stridsflygplan. – Vi förstår att vikten av att ha denna förmåga och kunskap i Sverige hos GKN har varit en viktig aspekt i beslutet och det är mycket glädjande. För oss är helmotorförmågan över tid en viktig strategisk förutsättning som också stärker vår roll på den civila sidan, säger Joakim Andersson, President för GKN Aerospace Engines. 40

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

GKN har arbetat för detta i flera år och är övertygade om att det är den både ekonomiskt och operativt bästa lösningen att behålla produktstödet för flygmotorerna samlat i Sverige, inte minst med det förändrade omvärldsläget som ställer ökade krav på nationell förmåga.

GKN Aerospace Sweden AB i Trollhättan har idag ansvaret för motorn till Gripen C/D, kallad RM12. Företaget har idag cirka 2200 personer anställda, varav cirka 200 arbetar med att säkerställa luftvärdighet, tillgänglighet och en låg underhållskostnad för både Sveriges Flygvapen samt exportkunder i Tjeckien, Ungern, Thailand och Sydafrika. RM16 är Sveriges benämning på motorn i nya Gripen E. Grundmotorn kommer från General Electric där den används i F-18 E/F Super Hornet och benämns F414-GE-39E.


Shims och metallfolie anpassat efter dina behov. Sedan 1950 har empiro levererat shims och metallfolie. Vår styrka är vår flexibilitet för varje kunds unika behov. Laminerade eller massiva med tjocklekar från 0,008 mm i mässing, rostfritt stål, aluminium, plast m.m. Kontakta oss gärna för mer information.

www.empiro.se

Orust: Tel. 0304-32550 | Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm: Tel. 08-611 18 99 www.empiro.se | order@empiro.se


DRIFT & UNDERHÅLL

Bild: SSG

PREMIÄR FÖR SSGS NYA NÄTVERK

inom industriell IT, automation och digitalisering Digitaliseringen inom industrin blir en allt större fråga, och för att samla kompetens och ta fram de bästa lösningarna har SSG startat ett nätverk inom industriell IT, automation och digitalisering. Den 25 februari var det dags för nätverkets första träff. – NÄTVERKSTRÄFFEN VAR EN möjlighet att få möta andra som står inför samma utmaningar och dela erfarenheter och lärdomar med varandra, säger Carsten Lyth, standardiseringschef på SSG och ansvarig för nätverket. I takt med att industrierna blir allt mer uppkopplade uppkommer nya utmaningar och möjligheter. Därför är temat för den första nätverksträffen Industriell IT-säkerhet och AI. Ett antal föredrag står på agendan, där representanter från såväl industri, myndigheter och andra nätverk delar med sig av sina erfarenheter och idéer och öppnar upp för diskussioner med deltagarna. – Tanken är att det hela tiden ska finnas en dialog mellan deltagarna och föredragshållarna och att så många som möjligt skulle lämna träffen med nya insikter, fortsätter Carsten Lyth. Under dagen fick deltagarna möta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och FindIT Forum for Industrial IT-Solutions som berättade om hur vi kan stötta användare av industriella IT-system och påverka riskfyllt beteende i den digitala världen. Även Metsä Board Husum fanns på plats och delade med sig av hur de hanterar sin IT-infrastruktur där många delar på ansvaret. Deltagarna fick även att få ta del av ett verkligt exempel på hur hela produktionen påverkades vid en ransomwareattack på en 36 42

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

stor industri. Digitaliseringen innebär också stora möjligheter, något som AI-företaget Calejo kommer att visa genom att bland annat berätta om sina projekt med AI inom industrin. Föredragen hade olika perspektiv på temat för att deltagarna både ska få inblick i framgångsfaktorer och fallgropar, oavsett om det rör sig om IT-säkerhet på en industrianläggning eller i samhället som stort. – Med hjälp av nätverket vill vi hitta en anläggningsnära best practise, som visar vad man faktiskt kan göra och vad som faktiskt har fungerat för andra, säger Carsten Lyth. Carsten Lyth hoppas att dagen ledde till intresse för fler träffar med andra teman inom nätverkets område. I och med att det var nätverkets första träff kommer deltagarna även att få påverka den framtida inriktningen och vilka aktiviteter som nätverket ska driva. – Att vara med i nätverket innebär att man kan påverka vilka frågor som ska tas upp på de träffar som anordnas, säger Carsten Lyth. Deltagarna har också möjlighet att delta i SSGs standardiseringsarbete. Eftersom nätverket ersätter SSGs instrumentkommitté är tanken att det ska vägleda oss när det gäller vilka nya standarder som behövs på området, och även vara till hjälp i moderniseringen av våra befintliga standarder.


SPECIALISTER PÅ VATTENTÄTNING, REPARATION SAMT SKYDD AV BETONG.

Varuvägen 9, 125 30 Älvsjö 08-128 415 00 info@pen-tec.se

www.pen-tec.se

VI HAR ÖVER 30 ÅRS ERFARENHET AV BULKHANTERING! Vi levererar alla typer av utrustning för bulkgodshantering. Pneumatiska sändare Skruvtransportörer Skraptransportörer Bandtransportörer Cellmatare Krossar Spjäll Silos m.m.

NOXOR AB, Box 279, 701 45 Örebro • Tel: 019-21 90 60 • Fax: 019-10 42 17 • info@noxor.se • www.noxor.se


DRIFT & UNDERHÅLL

Energiforsk har tillskjutit 600 000 kronor för att se projektet i hamn. Bild: dLab

PROJEKT FÖR ATT REVOLUTIONERA underhåll i elnätet

Lundabaserade energy tech-företaget dLab och regionala energibolaget Kraftringen har blivit tilldelade medel från Energiforsk för ett projekt som syftar till att effektivisera underhållsarbetet i elnätet. Projektet har potential att revolutionera tillståndsbaserat underhåll för elnätsägare. PROJEKTET PÅBÖRJADES under hösten 2019 och ska under de kommande nio månaderna undersöka hur datainsamling och analys kan förbättra underhållsarbetet vid fördelningsstationer. Energiforsk har tillskjutit 600 000 kronor för att se projektet i hamn. Syftet är att se till att det enbart görs underhållsbesök till stationen och byts komponenter när det behövs. Projektet beräknas vara färdigt i augusti 2020. – Potentialen i projektet är stor. Den digitala övervakningen av stationen ger signal om när det är som mest optimalt att genomföra underhållet, vilket gör att vi kan spara både tid och pengar och vara mer hållbara, berättar Åsa Svensson, vd för Kraftringen Nät AB. Projektet bygger på lärdomar från tillverkningsindustrin där man arbetat länge med tillståndsbaserat underhåll (conditionbased maintenance, CBM). Resultatet kommer att bli en flexibel, 44

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

systemoberoende, processmodell som kan appliceras i vilken organisation som helst. – För elnätsbolagen är detta ett av målen med att digitalisera sin verksamhet. Tillgång till realtidsdata och dess analys, är vad som behövs för att kunna optimera och effektivisera verksamheten. Det är också grunden i projektets tänk, och vår egen kärnverksamhet, säger Victor Bagge, systemingenjör och projektledare på dLab. Att arbeta med tillståndsbaserat underhåll i elnäten innebär inte bara att man kan minska kostnaden för underhåll utan också minska avbrottstiderna. Projektet jobbar mot FN:s hållbarhetsmål 7, hållbar energi för alla*. *FN:s hållbarhetsmål 7 handlar om att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.


RÅDGIVNING

ANLÄGGNING

UNDERHÅLL

TRÄD

LEVERANTÖR TILL INFRASTRUKTURPROJEKT

WWW.VEABTRG.SE

Ikaros® är en ledande leverantör av produkter och tjänster för Spillskydd, Rengöring och Smörjteknik Bli kund hos oss och få 10% rabatt på ditt första köp. Använd rabattkoden: UH10 vid beställning.

www.ikaros.net *Rabattkoden gäller endast vid första beställningen som registrerad ny kund.

Service, tjänster och produkter för trycksatta system och utrustningar

btrindustry.se


DRIFT & UNDERHÅLL

NYA HISINGSBRON blir ett vackert landmärke

Nya Hisingsbron i Göteborg är något utöver det vanliga. Med namnet Arpeggio blir den ett vackert landmärke som binder ihop båda sidor av Göta älv och möjliggör 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. AV LARS-OLOF TANDBERG

NUVARANDE GÖTAÄLVBRON byggdes 1939 och stålet i den är slitet vilket gör att den behöver ersättas med en ny bro. Därför byggs nu Hisingsbron, som i själva verket är tre broar. Brodelen över älven kallas Arpeggio och blir en lyftbro i stål och betong. Den har sitt ena brofäste vid Gullbergsstrandsgatan utanför Lilla Bommen och det andra mellan Ringön och Frihamnen. Arpeggio övergår på södra sidan till Stadstjänarebron över E45/ Götaleden och en kollektivtrafikbro som leder ner till Nils Ericsonterminalen och hållplats Kanaltorget. Tanken är att den nya Hisingsbron ska bli ett landmärke som gör att de båda stränderna kommer närmare varandra, och gör det lättare att mötas.

BRON BINDER IHOP STADEN – Den nya bron gör att Hisingen blir mer en del av staden nu. Det byggs en ny central stad på båda sidor om älven, och bron blir mitt i. Fram till 2035 ska det byggas 80 000 nya bostäder och 80 000 nya jobb skapas i den nya stadsdelen som när den är klar kommer att ha 150 000 nya invånare, säger Carl-Anton Holmgren, trafikkontorets projektchef för planeringen av Hisingsbron. Den nya bron tar inte lika stor plats på land som den nuvarande vilket kommer att frigöra mark för exploatering av bostäder och 46

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

kontor. Det gäller framförallt på södra sidan, där Götaälvbrons ramper tar stor plats i dag. Tillgänglighet är en viktig del av projektet och det blir gott om utrymme för att cykla och gå över bron.

OMFATTANDE PÅLNING Grundläggningsarbetet för bron har pågått sedan 2016. Drygt 300 stålrörspålar har slagits och borrats i leran ner till berget under Göta älv. Längsta pålningsdjupet är 115 meter och pålarna har slagits ner tio meter i berget. –Ju fler pålar som trängs ner, desto mer rör sig leran. Under pålningsarbetet fick vi inte nämnvärt påverka den befintliga Götaälvbron. Den tål bara en rörelse på någon millimeter närmast bron. Därför mättes Götaälvbrons rörelse till följd av lerans undanträngning noga varje dag, säger Peo Halvarsson som är produktionschef hos totalentreprenören Skanska-MTH. För minsta möjliga påverkan användes olika typer av pålar. I mitten av älven har borrade pålar använts. Dom är ihåliga så att lera kan tas upp under borrningen, och därför tränger de inte undan lika mycket lera. Närmare land har slagna stålrör använts och på land, där toleransen är större, har betongpålar använts. Som grund för brons pyloner har två betongfundament gjutits


DRIFT & UNDERHÅLL

ovanpå pålarna. På varje sida om de två fundamenten muddrades en tolv meter djup ränna och i rännorna lades tryckstävor, som har byggts in i fundamenten. – Det gör att fundamenten sitter ihop. Om det ena skulle flytta på sig så flyttas även det andra, förklarar Peo Halvarsson.

BRODELAR PÅ BÅT FRÅN SPANIEN Under tiden som pålnings- och grundläggningsarbetet pågått, har brons olika delar tillverkats vid två stålverk i Spanien. I början av oktober anlände det första fartyget med sidospann till bron. Några veckor senare kom den första av två tvärbalkar. Varje tvärbalk väger 650 ton och när den första anlände till Göteborg hade fartyget endast 20 centimeter till godo på varje sida när den passerade Götaälvbron. Tvärbalken stod på fyra lastfordon, så kallade multiwheelers. Vid fundamentet hade ställningar byggts så att de fyra lastfordonen kunde köra av fartyget med tvärbalken. Väl på ställningarna sänktes balken ner på de två betongstubbar som gjutits som stöd för balken. Sedan efterspändes tvärbalken med linor som förankrades i betongfundamentet. –Vi har planerat detta moment sedan 2015, men en sådan manöver går inte att föröva. Så det var lite spännande, men det funkade jättebra. Balken kom på plats med en precision på plus minus tio millimeter, berättar Peo Halvarsson.

KRANAR PÅ LAND OCH VATTEN Ovanpå de två tvärbalkarna ska sedan nedre pylonben och pyloner monteras. Mellan pylonerna monteras lyftspannet. Brons sidospann anlände även de med fartyg till Göteborg. De lagras i

Midroc Alucrom kan konsten att ytbehandla Med mer än 60-års erfarenhet vet vi vad vi pratar om! Som Sveriges främsta rostskyddsentreprenör erbjuder vi bl.a. blästring, avancerad ytbehandling och rostskyddsmålning. Vår långa erfarenhet, kompetens och projektförmåga leder till att vi kan erbjuda kostnadseffektiva ytbehandlingslösningar. Vi ställer ut på Underhållsmässan i Göteborg 10-13 mars. Prata underhåll med oss! Ni hittar oss i monter C03:20. www.alucrom.se - 010 470 73 00

anslutning till bygget och när de ska monteras körs de på multiwheelers längs förberedda vägar till kajkanten närmast bron och ut på en tillfällig pålbrygga. Sedan lyfts sidospannen på plats med hjälp av en bandkran på land och en pontonkran i vattnet. Sidospannen monteras tre i bredd mellan land och brons tvärbalkar. När de är på plats och har svetsats samman gjuts en farbana i betong ovanpå dom. Lyftspannet är gjort i stål och får en farbana av asfalt.

DELAD ENTREPRENAD Arpeggio, som är bron över älven, byggs som en utförandedel i totalentreprenaden. Det betyder att Arpeggio, ledverk och Stadstjänarebron är projekterade av beställaren Göteborgs Stads trafikkontor och byggs av konsortiet Skanska-MTH, som består av Skanska och MT Højgaard. Resterande delar i totalentreprenaden projekteras och byggs av Skanska-MTH. Det är kollektivtrafikbron, anslutningsramper på båda sidor om älven samt ramper till Östra Hamngatan och till Nils Ericson-terminalen. – Det är lite unikt att ha ett delat projekt på det här sättet, men det har visat sig fungera väldigt bra. Det är många entreprenörer och beställare inblandade i alla pågående projekt i området. Samtidigt pågår bygget av Västlänken. Det kräver bra samarbete för att logistiken ska fungera, samtidigt som trafikflödet måste fungera, säger Peo Halvarsson.

FUNKTIONER I RAMPERNA För att spara utrymme har en hel del funktioner byggts in i ramperna på båda sidor om älven. De innehåller fjärrvärme och fjärrkyla, transformatorer, likriktare för spårvägen med mera. I rampen vid Östra Hamngatan finns en anläggning för dagvattenrening och rampen till Nils Ericson-terminalen är även infart för varuleveranser till köpcentret Nordstan. Monteringen av sidospann och tvärbalkar beräknas vara klar under början av 2020. Senare under året kommer de fyra pylonerna och lyftspannet. Enligt planerna öppnas nya Hisingsbron för bilar, bussar, gående och cyklister våren 2021, och ett halvår senare för spårväg. Då får Göteborg ett nytt landmärke lagom till stadens 400-årsjubileum. – Nu kan vi knyta ihop de båda älvstränderna och länka samman såväl stadsdelar som människor. Hisingsbron blir mer än en bro, den blir en gata i staden och är en viktig pusselbit i stadens utveckling, konstaterar Carl-Anton Holmgren.

FAKTA Hisingsbron (Arpeggio) Typ: Lyftbro av stål och betong. Segelfri höjd: 12 meter. Segelfri höjd öppnad: 28 meter. Byggtid: Arbetet inleddes 2016. Beräknas vara klar våren 2021 för bil, buss, gång och cykel och ett halvår senare för spårvagn. Den uttjänta Götaälvbron ska rivas senast till 2022.

FAKTA Nybyggnad av lyftbro i stål och betong, Göteborg Tidplan: September 2016–2022 Byggherre: Trafikkontoret Göteborgs stad Totalentreprenör: Skanska-MTH JV Arkitekt: Dissing+Weitling Kostnad: 3,5 Mdkr NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

47


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SVEADIESEL

ÅNGTURBINER FRÅN SVEADIESEL – leveranser och service med sikte på utfallet i kundens produktion

Sveadiesel AB i Sundbyberg har levererat ångturbiner samt svarat för revisioner och service i Norden sedan 70-talet. Sedan 2017 är bolaget generalagent i Sverige och Norge för Howden Turbo GmbH (tidigare KK&K). TURBINERNA FINNS HOS kunder inom energiföretag och hos processindustrier som har tillgång till restvärme, däribland metall-, papper- och massaindustrier. Standardturbinernas effektområde är 0,5–12 MW och på särskild beställning upp till 24 MW. I Sverige och Norge finns för närvarande ungefär tvåhundra KK & K-turbiner i olika funktioner: generatorer, fläktar, pumpar och kompressorer. Howden är i Sverige mest känt som tidigare Svenska Fläkt, men är en stor internationell aktör inom fläktar, pumpar, kompressorer och ångturbiner.

HELHETSTÄNKANDE – Helhetstänkandet är centralt i vår affär, säger Daniel Raftö, affärsområdesansvarig hos Sveadiesel. Med vårt expertkunnande om ångturbinerna bidrar vi till att kunderna ska använda sina underhållssystem på bästa sätt, till exempel genom att ge råd till våra kunder hur de ska kunna optimera sina reservdelslager. Medarbetarna hos Sveadiesel har tillsammans med kundernas representanter fokus på både detaljer och helhet. Syftet är att alltid ha det långsiktiga målet för underhåll i åtanke, att kunden får ut mesta möjliga av sin anläggning. – Vi ger alltid vårt bidrag för att kundens produktionslinje ska ha minsta möjliga avbrott och att maximera tillgänglighet, anläggningseffektivitet och kvalitetsutbyte, fortsätter Daniel Raftö. Flera strategier krävs för att nå dessa mål. En är maskinövervakning, dels kontinuerlig on-line för nyare turbiner, dels vid särskilda insatser. Sveadiesel kommer gärna ut och gör vibrationsmätningar och oljeprov under ordinarie driftperioder i god tid innan planerade stopp. En annan strategi är att ha nyckelreservdelar i lager, antingen hos leverantören eller hos kunden. En tredje är att utöver turbinunderhåll även erbjuda moderniseringar – livstidsförlängningar av befintliga turbiner.

– Vi ger alltid vårt bidrag för att kundens produktionslinje ska ha minsta möjliga avbrott och att maximera tillgänglighet, anläggningseffektivitet och kvalitetsutbyte, säger Daniel Raftö, affärsområdesansvarig hos Sveadiesel.

samtidigt en ambition att se till helheten, med trygghet, lång total drifttid och låg livscykelkostnad i sikte, berättar Daniel Raftö. Samtidigt bidrar vi gärna till samtalet om underhållsfrågor med personal från driften samt andra beslutsfattare hos kunderna. Frågor som kan ställas handlar ofta om riskmedvetenhet, hur får jag en robust produktionslinje och hur vägs kostnader för underhåll mot kostnader för avbrott med påföljande produktionsbortfall? Sveadiesel kan utföra både avgränsade serviceinsatser och åta sig fullservice genom serviceavtal. I arbetet med längre avtal kan maskinövervakning, mätningar och analyser exempelvis visa att revisionsintervallet kan förlängas, i andra fall visar övervakningen att något måste hanteras akut vilket är ännu viktigare för produktionen och för ”total cost of ownership”. – Val vid nyinvestering, utnyttjande av anläggningens underhållssystem med förebyggande och tillståndsbaserat underhåll, framförhållning i reservdelshanteringen, val av servicepartner och uppföljning av utfallet från produktionslinjen. Allt detta har betydelse både för den kvalitet kundens kunder upplever och för det ekonomiska resultatet på sista raden, avslutar Daniel Raftö.

SERVICEAVTAL Sveadiesel har svarat för stora och små revisioner av KK & K-turbiner i många år och kan maskinparken och känner kunderna väl. – Vårt kunnande är givetvis inriktat på turbinerna men vi har 48

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

www.sveadiesel.se


ÅNGTURBIN

Ångturbindagarna arrangeras av Anders Linnakangas och Thomas Berglund som också står bakom företaget TurbinePro. Foto: Kjell-Arne Larsson

TURBINEPROS ÅNGTURBINDAGAR

lockade energiföretag och skogsindustrier Ångturbindagarna har utvecklats till det givna forumet för alla som driftar och underhåller ångturbiner och dessutom serviceföretag som anlitas av anläggningsägare. Arrangemanget bygger samtidigt ett nätverk mellan landets kraftvärmeanläggningar och kontakter med flertalet förekommande turbinleverantörer. AV KJELL-ARNE LARSSON

I JANUARI GENOMFÖRDES Ångturbindagarna för tionde året i rad. Precis som 2019 var deltagare som både representerade större och mindre anläggningar inbjudna. Tidigare var arrangemanget delat mellan grupperna. Det är företaget TurbinePro med Anders Linnakangas och Thomas Berglund som står bakom Ångturbindagarna. TurbinePro arbetar

för övrigt med utbildningar, inspektioner och utredningar när det handlar om ångturbiner och synkrongeneratorer.

STORT BEHOV Ångturbindagarna möter ett stort behov av erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling för landets energiföretag och massabruk. >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

49


ÅNGTURBIN

Varje år inträffar större eller mindre haverier i turbinanläggningar, med betydande produktionsbortfall som följd. En gemensam målsättning för de anläggningar som finns representerade under Ångturbindagarna är att maximera produktionen genom att bibehålla en hög verkningsgrad och öka tillgängligheten.

GRUPPDISKUSSIONER Till Ångturbindagarna bjuder TurbinePro in sakkunniga inom turbin- och generatorteknik. Presentationerna spänner över allt från hur anläggningsägaren planerar en revision till hur specifika felkällor kan identifieras. Ett stående inslag är också att flera av deltagarna går igenom det senaste årets händelser i de anläggningar man representerar. Då kan det handla om skador och driftstörningar eller om större och mindre haverier, och där erfarenhetsutbyte är mycket välkommet. Genomförda större projekt tas också upp. Ett tredje inslag är gruppdiskussioner kring bestämda frågeställningar och här indelas grupperna efter fabrikat: Siemens, Fincantieri, Doosan Skoda, MAN och så vidare, vilket gör att alla känner igen sig i ”maskinmiljön”. En stor del av årets konferens berörde risker med och riskanalyser för turbiner och generatorer. – Vi kan inte konstruera bort alla risker och därför behövs skydds- och säkerhetsfunktioner. Det som inte täcks upp av skydd måste dokumenteras och instruktioner måste göras för operatörerna. I sammanhanget är det grundläggande med riskanalyser. En riskanalys som utförs exempelvis i samband med en större revision gör att man får kunskap om vilka risker som förekommer, sa Anders Linnakangas.

PLANERING INFÖR REVISIONER Thomas Andersson från GE FieldCore hade en omfattande presentation där han berättade vad beställaren bör tänka på inför och under en revision. Presentationen hade den något underfundiga titeln ”En montageledares betraktelser”. Thomas Andersson har länge arbetat med turbiner både hos Siemens och GE. För beställaren är planering – och i god tid – A och O. Utgå från originalleverantörens UH-manual där serviceintervaller och inspektionsaktiviteter framgår. – Ta sedan fram skadehistoria och statusrapporter, vilket är särskilt viktigt för äldre maskiner, påpekade Thomas Andersson. Vi går igenom historiken, och detta kan göra att antalet överraskningar när vi sedan öppnar turbinen blir färre. Vid upphandlingen ska beställaren fråga sig vad som ingår i entreprenörens revisionsuppdrag. Normalt ingår inte oljepumpar, oljesystem, backventiler i avtappningar, vakuumsystem, ångfällor och kondensorer. Alla kringsystem är viktiga för anläggningens funktion och service av dessa måste utföras av beställaren själv eller av serviceföretag.

SPECIALVERKTYG – När utförare av revisionen har upphandlats ska sedan beställaren kolla tidplanen för att få en inblick i vad som ska hända och när, fortsatte Thomas Andersson. Beställaren bör sedan göra en hel del förberedelser. Till dessa hör oftast ansvar för ställningsbyggande, isolering, logistik och transporter. Lyftredskap ska besiktas. Uppställningsplatser i turbinhall, för urlyfta delar bör kartläggas och bärigheten kontrolleras. Specialverktyg för turbinen ska tas fram. Reservdelsförrådet bör inventeras. När revisionen väl kommer igång är det viktigt att först klara av alla referensmätningar. Demonteringen av turbinen bör göras 50

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Thomas Andersson från GE berättade bland annat om det arbete med miljö, hälsa och säkerhet som en montageledare är engagerad i. Till vänster Anders Linnakangas som var moderator för konferensen. Bild: Thomas Berglund

”Min filosofi när det gäller uppriktning/justering är att om turbinen går utan höga vibrationer och temperaturskillnader, så undvik att ändra något. Varje maskin blir lite inkörd i sitt driftläge. Jag har varit med om att göra uppriktningar då maskinen legat utanför tolerans, men där man sedan fått sämre resultat än innan. Och där vi fått ändra tillbaka igen.” /Thomas Andersson, GE effektivt, gärna i 2-skift. Att öppna en turbin är som att öppna ett Kinderägg, man vet inte vad som finns innanför. Det är ovanligt med revisioner där inga okända skador upptäckts. Beställaren ska gärna ha en plan för hur Findings (inspektionsanmärkningar) ska hanteras. Bland saker att tänka på berörde Thomas Andersson – precis som en presentatör på förra årets Ångturbindagar – användningen av blästring. Den har både för- och nackdelar. Det är viktigt att välja rätt metod och att inte blästringen skadar turbinen. Viss oförstörande provning kan kräva blästring.


ÅNGTURBIN

Under revisionen ska anläggningsägaren se till att även alla system kring turbinanläggningen underhålls. Bild: Kjell-Arne Larsson

Vad bör man sedan tänka på när det gäller reparationer och åtgärder? – Min filosofi när det gäller uppriktning/justering är att om turbinen går utan höga vibrationer och temperaturskillnader, så undvik att ändra något. Varje maskin blir lite inkörd i sitt driftläge. Jag har varit med om att göra uppriktningar då maskinen legat utanför tolerans, men där man sedan fått sämre resultat än innan. Och där vi fått ändra tillbaka igen, berättade Thomas Andersson. Han nämnde också lite om dokumentationen efter avklarad revision. För rapportering och dokumentation finns idag digitala system som gör det smidigt att föra in data efterhand och sedan snabbt få fram en preliminär rapport och så småningom slutrapport. För all rapportering har GE ett system som heter Field Vision.

MATERIALANALYS OCH KONSTRUKTION Maintenance Partners är ett serviceföretag med huvudkontor i Belgien och med flera nationella kontor, bland annat i Sverige. Företaget är inriktat på service, underhåll och modifiering, när det handlar om el, mekanik, styrsystem och skydd. Erik Carlsson från Maintenance Partners presenterade två fall då turbiner med försämrad drift varit föremål för orsaksanalys och åtgärder. Fallen var intressanta mot bakgrund av att vi på senare tid sett en hel del skador i turbiner och där det varit möjligt att reparera i stället för att byta till helt ny turbinrotor. Skadorna har handlat om skovlar ur läge, deformerade skovlar, spruckna turbinskivor, lagerskador med mera. Maintenance Partners gör materialanalyser och räknar på sannolikhet för utmattning, designar nya delar baserade på

bland annat Finita Element-metoden, tar fram svetsprocedur för robotsvetsning samt provningsrutiner och utför provning på färdig konstruktion. – Vi betraktar inte åtgärden som en tillfällig reparation. Det handlar om att återskapa turbinens ursprungliga prestanda eller bättre, och i många fall ge den märkbart ökad livslängd, sa Erik Carlsson.

EGEN BERÄKNING AV TURBINVERKNINGSGRAD Det går givetvis att ge turbinleverantören i uppdrag – även efter flera års drift – att ta fram siffor på aktuella prestanda, och då är ofta turbinverkningsgraden intressant. Problemet är att beräkningen är dyr och bara blir gjord i samband med stor revision, om ens då. Sebastian Müller från Stockholms Exergi visade att det är fullt möjligt att själv beräkna verkningsgraden, det vill säga hur mycket energi turbinen ger i form av mekaniskt arbete i förhållande till hur mycket energi som finns i inmatad ånga. Den senare ska i idealfallet kunna jämföras med den isentropa verkningsgraden (egentligen ”isentropic power capacity”). I praktiken kan man göra vissa förenklingar, men ändå få mycket användbara data. Vid uppföljning av trender är det viktigt att räkna på samma sätt varje gång. Stockholm Exergis uppföljning av turbin G 6 i Högdalenverket pekade på sjunkande verkningsgrad över tid. – Efter att ha öppnat turbinen uppdagades flera brister som hade gjort att en hel del ånga inte gått genom turbinen. Åtgärder som genomfördes ledde sedan till att verkningsgraden gick upp igen. Jag rekommenderar att beräkna verkningsgraden tidigare och oftare för att inte råka ut för överraskningar, menade Sebastian Müller. Anders Olofsson från Siemens i Finspång talade om ”Maskin- >> NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

51


ÅNGTURBIN

Siemens erbjuder både revisioner, utredningar, tillståndsbedömningar och riskanalyser.

direktivet, maskinsäkerhet och riskanalyser”. Han har arbetat med riskanalyser i 20 år. De fanns två fokus i presentationen: dels vilka regler som gäller vid ombyggnader – särskilt i äldre turbinanläggningar – och dels hur riskanalyser genomförs. Ombyggnader kan beröras av en rad direktiv: MD (Machinery Directive), PED (Pressure Equipment Directive), LVD (Low Voltage Directive) och EMC (Electromagnetic Compatibility Directive), ibland dessutom ATEX (Equipment for potentially explosive atmospheres). Observera att maskindirektivet enbart gäller förebyggande av personskador. Direktivet ställer krav på att leverantören analyserar risker och så långt som möjligt eliminerar risker, reducerar risker och ser till att detta dokumenteras. OEM måste genomföra riskanalyser och visa eventuella kvarstående risker. Maskindirektivets 52

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

krav måste alltid beaktas vid förändringar och det gäller för både OEM och anläggningsägaren att hålla reda på definitioner av ”maskin”, ”delvis fullbordad maskin” och ”betydande inverkan/ väsentlig förändring”. Siemens arbetar så att i samband med ombyggnad/förändring kommer företaget att säkerställa att alla krav enligt maskindirektivet uppfylls. Siemens använder bland annat anpassade checklistor och riskmatriser. Aktuell standard följs, som är ISO 12100 (Safety of machinery – Risk assessment and risk reduction). Man gör analys/beräkning av SIL (Safety Integrity Levels). Alla ombyggnader bedöms mot bakgrund av dagens krav, bland annat i maskindirektivet samt Siemens interna krav på maskinsäkerhet. Man bör tänka på att om en CE-märkt maskin byggs om (väsentlig förändring eller tillför risker som inte täcks av befintligt >>


Söderqvist Engineering Sweden AB erbjuder globala tjänster för er ångturbin inom alla segment av marknaden. Med vår omfattande kunskap och erfarenhet levererar vi lösningar för alla typer av projekt världen över. Söderqvist Engineering Sweden AB

info@soderqvisteng.se www.soderqvisteng.se +46 (0) 31 290930

Med 15 kraftvärmeverk på referenslistan under 15 år som delprojektledare för turbininstallationer. MatsM Energy AB mats.mmenergy@gmail.com Tel +46 706 39 99 78

Swedish Electrical and PowerControl AB

MAGNETISERING RELÄSKYDD PROV OCH IDRIFTTAGNING

INTERTURBINE ÅNGTURBINER FRÅN KK&K OCH HOWDEN Inter-Turbine erbjuder ett fullt produktsortiment från Howden Turbo Technology.

070 424 40 33 www.sveapower.se

Alla ångturbiner utvecklas och produceras i Frankenthal, Tyskland, och kvaliteten på dessa produkter är mycket hög. Vi erbjuder även underhåll och försäljning av reservdelar.

www.interturbine.se


ÅNGTURBIN

säkerhetssystem) då faller originaltillverkarens CE-märkning och maskinägaren övertar hela ansvaret. – Det övergripande målet är att i första hand konstruera bort risker, i andra hand införa skyddsmekanismer och i sista hand varna för riskerna. Detta ska göras både i instruktionsboken och vid maskinen, avslutade Anders Olofsson.

FÖR BÄSTA MÖJLIGA UTFALL Oavsett om det gäller en ny eller ombyggd anläggning kan Siemens bistå kunden för bästa möjliga utfall på tillgänglighet, anläggningsutbyte och kvalitet, med andra ord höga värden i en TAK-analys. Oskar Mazur från Siemens berättade under titeln ”Driftsäkerhet – vårt gemensamma mål” om möjligheterna som ett kontinuerligt förebyggande underhåll kan ge när det gäller att nå de driftsäkerhetsmål som anläggningsägaren har. Oskar Mazur refererade till den historiska utvecklingen av underhåll, från en årlig större revision av turbinen (Major Overhaul) varje år som tillämpades fram till 1950-talet, till att vi numera gör stor revision ungefär var sjätte år. Efter 1950-talet har utvecklingen fortsatt med redundanta system, senare videoskopinspektioner, No Stop Check, FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) som underlag för underhållsplanering och till dagens sensortäta anläggningar som kan skicka data kontinuerligt, lokalt eller för fjärrdiagnos (RDS Remote Diagnostic Service). Förutom stor och begränsad inspektion kan videoskop- och säkerhetsinspektioner läggas in i underhållsplanen. No Stop Check kan göras varje år och RDS kan användas kontinuerligt. – Själv tror jag att system för fjärrdiagnos kommer allt mer, säger Oskar Mazur. Det är viktigt att upptäcka potentiella problem så snart de är detekterbara. Annars använder branschen detekteringsmetoder med skilda tidsperspektiv. Turbinens automatiska säkerhetssystem måste reagera på mindre än en sekund. Dagliga ronderingar har ett dygn som perspektiv, vilket ofta också gäller manuella trendanalyser. Siemens hjälper gärna till att planera underhållet och rekommenderar årliga möten med kunden. En av tjänsterna är säkerhetsinspektion. Syftet är att verifiera funktionerna hos turbinens säkerhetssystem utan att behöva demontera. De övergripande målen är att säkerställa att säkerhetssystemet fungerar och att tillhörande hjälpsystem uppvisar förväntad status så att förväntad tillgänglighet under kommande period kommer att uppnås. Siemens erbjuder tre nivåer på säkerhetsinspektionen: bas, standard eller plus. Med tanke på vad tidigare föredragshållare under Ångturbindagarna sagt om reservdelar och verktyg, var det intressant att Oskar Mazur ansåg att inventering av reservdelar och verktyg bör läggas in i underhållsplanen och dessutom utbildning av operatörer och underhållspersonal. Därmed kan både utrustning och personal vara väl förberedda nästa gång det blir dags för revision.

ÄVEN GENERATORSKYDD Under Ångturbindagarna behandlas även generatorer. Vid årets arrangemang hade TurbinePro bjudit in Mats Wahlén, vd för och teknisk specialist hos SVEA Power – Swedish Electrical and Power Control AB. Han föreläste om ett av sina expertområden som är generatorskydd för att hindra olyckor på utrustning och personal. Han gick igenom vilka objekt som kan övervakas, vilka fel som kan förekomma och deras verkan. En typ av skydd är reläskydd och här finns det både elektromekaniska, analoga och digitala koncept. En generator kan drabbas av många typer av fel och det går att 54

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Bra förebyggande och tillståndsbaserat underhåll ger turbinanläggningen hög tillgänglighet och lång livslängd. Bild: Kjell-Arne Larsson

skilja på inre och yttre fel. Inre fel kan vara statorjordfel, kortslutning, varvkortslutning i statorhärva eller rotorjordfel. Det kan förekomma en lång rad yttre fel och två exempel är snedbelastning i faserna och överlast med för hög aktiv/reaktiv effekt. Mats Wahlén berättade bland annat om smältsäkringar, att de är bra som kortslutningsskydd, men sämre som överlastskydd, eftersom de släpper igenom för mycket överström. Jordfelsbrytare är bra som diffskydd, eftersom de löser ut vid en viss differentialström. Systemjordningen gör att jordfelsbrytaren fungerar även vid avbrott i skyddsjorden. Lägg också märke till att det finns olika typer av systemjordning. Tänk även på att för vissa fel är impedansmätande kortslutningsskydd bättre än strömmätande. Det är bra att lära sig använda kapabilitetskurvor (kapabilitetsdiagram). De visar reaktiv och minus reaktiv effekt. Med hjälp av kurvorna går det att se under vilka förhållanden rotor- respektive statorlindningen riskerar att bli uppvärmd. Detta visar hur generatorn får köras. Brytare ska övervaka att man ligger inom tillåtet område. Mats Wahlén tipsade också om störningsskrivare som ett bra hjälpmedel för att utreda orsaker och verkningar av fel. Störningsskrivaren loggar ström och spänning några sekunder före och efter en felhändelse. Han berörde också sub-uppdelning av generatorskydd, som används för ökad säkerhet vid stora generatorer och innebär dubblering och separering av reläskydd, mättransformatorer, batterisystem, utlösningsmagneter och kabelvägar. På marknaden finns idag en mängd varianter på skydd och med installation av dubbla uppsättningar blir också lösningen redundant.


CISTERNER

BESTÄLLARE AV CISTERNER FÖR BRÄNSLE – viktigt att känna till MSB:s regelverk innan upphandling Varje cistern för brandfarlig vätska som tas i drift och används i Sverige måste uppfylla kraven i MSBFS 2018:3. Vägen till en godkänd cistern är vanligtvis att ett av Swedac ackrediterat kontrollorgan utfärdar produktcertifikat för en serietillverkad cisternkonstruktion eller ett godkännande för en enskild cistern, så kallad styckekontrollerad. AV KJELL-ARNE LARSSON

DET RÄCKER SÅLEDES inte att en cisterntillverkare uppger att man följt exempelvis tyska eller andra EU-krav för cisternens tillverkning och konstruktion. Och någon europeisk konstruktionsstandard som per automatik också klarar svenska krav existerar inte. Tro därför inte på den som säger att en cistern är EU-godkänd eller får användas i hela EU. Beställaren av en cistern för brandfarliga vätskor har generellt två huvudsakliga alternativ, antingen beställa en cistern som uppfyller MSBSF 2018:3 via ett certifikat eller intyg av kontrollorgan, eller beställa en cistern som inte uppfyller dessa krav utan en annan standard i Europa eller liknande och i efterhand låta ett kontrollorgan göra en bedömning om produkten uppfyller kraven enligt 2018:3 med hänsyn till konstruktion och tillverkning. Det sistnämnda alternativet innebär uppenbarligen osäkerheter och ytterligare kostnader.

”Ett givet och enkelt råd till beställaren är att redan i förfrågningsunderlaget ta med kravet på att cisternen ska uppfylla MSBSF 2018:3. I synnerhet om man köper en cistern tillverkad i något annat land, blir annars risken att man sedan står där med en cistern som klarar kraven i tillverkningslandet, men inte i Sverige.” /Fredrik Vojbacke, vd, ABG Cisterner AB

– Ett givet och enkelt råd till beställaren är att redan i förfrågningsunderlaget ta med kravet på att cisternen ska uppfylla MSBSF 2018:3, säger Fredrik Vojbacke, vd för ABG Cisterner AB. I synnerhet om man köper en cistern tillverkad i något annat land, blir annars risken att man sedan står där med en cistern som klarar kraven i tillverkningslandet, men inte i Sverige. – Alla beställare bör känna till MSB:s regelverk, som är omfattande även för folk i branschen, och det är kanske särskilt anmärkningsvärt när beställare som lyder under LOU missar detta i förfrågningsunderlaget. Jag känner till flera fall då man helt enkelt glömt detta kravställande att cisternen ska uppfylla 2018:3 och så kan beställaren när cisternen väl är färdigbyggd inte ha legal rätt att använda den, avslutar Fredrik Vojbacke. NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

55


CISTERNER

Vad gör man om olja läcker ut från cisternen? ”Det viktiga är att ställa den frågan långt innan något händer och ha en beredskapsplan, som helst har övats.” /Ingrid Håstad, Miljö Industri, Sweco

56

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


CISTERNER

CISTERNER – risker för

arbetsmiljö, hälsa och yttre miljö En cistern är ett kärl, som inte är trycksatt och där trycket ovanför vätskeytan inte överstiger 0,5 bars övertryck. Det gäller därmed att skilja på cisterner och tryckkärl. Oavsett utrustning måste anläggningsägaren se till att orientera sig i de regelverk som gäller respektive utrustning. AV KJELL-ARNE LARSSON

BESTÄMMELSER FÖR cisterner finns i regelverk från Arbetsmiljöverket, MSB och Naturvårdsverket, samt numera även från Boverket. Det kan framstå som en djungel att försöka hitta i reglerna. För att behärska detaljerna behöver ofta en konsult med specialistkompetens anlitas. När väl en ny cistern är på plats, besiktad och godkänd, gäller det sedan att upparbeta beredskap för incidenter. Om brand uppstår, hur ska den släckas? Om olja läcker ut till omgivningen, vilka har då ansvar för åtgärder och vem ska kontaktas? Med cisternen i drift är sådana frågor minst lika viktiga att ta sig an,

som att ha kännedom om regelverken för cisternens konstruktion och besiktning.

OM BRAND UTBRYTER Det är viktigt att upparbeta beredskap inför en eventuell brand. Förutom egen eller kommunal räddningstjänst är ett bra tips att kolla upp SMC:s – släckmedelscentralens – resurser och möjligheter att rycka ut i den region där anläggningsägaren har cisterner. För släckning av bränder i brännbara vätskor är det tungskum >>

SMART OCH SÄKER BRÄNSLEHANTERING Du kan alltid välja att hyra våra produkter.

TransMaster

Nytillverkade cisterner

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m3 - 180 m3

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m3 - 10 m3

Transportgodkända kombitankar

Plasttankar från Kingspan®

Tankstationer

1 000, 1 500 och 2 000 liter. Möjlighet till förvaring av Ad-Blue.

För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. Även ADR.

Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Transportgodkända ADR-tankar. Volymer från 400-3 000 liter.

Du vet väl att vi köper din gamla cistern?

Kan beställas isolerad med värme för Ad-Blue.

AB GÅRDSCISTERNER ABG Oxelgrensvägen 25 | 152 42 Södertälje | www.abg.se | info@abg.se | Tel: 08-549 530 00 NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

57


CISTERNER

utrustningar kanske också anpassar dessa till de nya typerna av skum, fortsätter Magnus Bobert. För anläggningsägare är rådet att ha kontakt med tillverkare av både skum och släckningsutrustning, för att hålla sig up-to-date med de senaste landvinningarna. Ett annat tips är att följa de internationella oljebolagens projekt LASTFIRE som genomför tester som efterliknar stora cisternbränder och dessutom arrangerar seminarier.

OM AKUT LÄCKAGE UPPSTÅR

I Sverige är bränder i cisterner lyckligtvis sällsynta. Bilden visar en brand hösten 2019 i en etanolcistern hos NuStar i Kalifornien.

eller i vissa fall mellanskum som används, eventuellt kompletterat med pulversläckning om spraybränder uppstår. Många cisterner har fast installerad utrustning för skumsläckning, men erfarenheten säger att denna inte alltid fungerar. Skum som baseras på fluorinnehållande ämnen – närmare bestämt olika typer av PFAS – ger bra täckning av branden eftersom skummet flyter ut bra och inte blandar sig med bränslet i cisternen. Men som bekant finns det miljöproblem med PFASämnen. De är svårnedbrytbara i naturen, med mycket långa halveringstider, de ackumuleras i levande organismer och de är toxiska. Därför har vissa typer av PFAS, bland annat PFOS, tagits bort och PFOS-skum är numera förbjudet. – Idag finns dessutom fluorfria skum som ska ha samma prestanda som fluorinnehållande skum, berättar Magnus Bobert, som arbetar på enheten för brandskydd hos RISE. Dessa skum fungerar bra i tester, som utförs i relativt liten skala, men de kanske inte är lika bra vid en verklig cisternbrand i stor skala. Det har visat sig att de fluorfria skummen fungerar tillfredsställande vid provning då man använder utrustning som får skummet att expandera tillräckligt. Med lägre expansion blir släckeffekten dock påtagligt sämre. I en verklig situation med skumkanoner blir expansionen avsevärt lägre, och därmed blir skummet mindre effektivt. Fluorinnehållande skum är inte lika känsliga för hur de expanderar. De fluorfria skummen har en större benägenhet att blanda sig med det bränsle som brinner vilket är en orsak till att de är mindre effektiva. En annan nackdel hänger samman med skumsläckningsutrustningens konstruktion och dimensionering. I denna blandas cirka 3 procent skumkoncentrat med vatten innan det pumpas genom skumgeneratorn. Flurofria koncentrat har hög viskositet och är trögflytande, vilket kan ställa till problem då skumkoncentratet ska blandas in i systemet. – Utvecklingen av fluorfria skum fortsätter och tillverkarna av 58

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

Vad gör man då om olyckan är framme och olja läcker ut från cisternen? – Det viktiga är att ställa den frågan långt innan något händer och ha en beredskapsplan, som helst har övats, säger Ingrid Håstad, som arbetar inom Swecos grupp Miljö Industri. I anläggningsägarens plan ska det framgå vem som först ska kontaktas (oftast kommunens räddningstjänst och miljökontoret), vilka internt i anläggningen som har ansvar och vilka uppgifter de har i händelse av olycka. – Ibland efterfrågas tidigt mätningar av vilka volymer och ämnen som läckt ut, men det akut viktigaste är att stoppa läckan så snart det går, fortsätter Ingrid Håstad. Anläggningsägaren bör ha avtal med ett saneringsföretag som kan ta vid efter räddningstjänsten. Här är det viktigt att saneraren får rätt order och rätt kravställning. – Vi har en oljejour på Sweco som kan ge råd i tidigt skede för vad som ska göras initialt och sedan också i saneringsskedet, så att rätt åtgärder vidtas. Det är viktigt att göra rätt från början, det sparar miljö och pengar. Oljejouren kan sedan finnas med under processens gång och till och med vid besiktning av resultatet av saneringen och därefter sammanställa den dokumentation som behövs, avslutar Ingrid Håstad på Sweco.

STOR – ORGANISERAR UTFÖRARNA Vilka företag kan då anläggningsägaren vända sig till för att utföra kontroller, besiktningar och rengöringar, eller sanering i händelse av olycka? Flertalet företag landet runt är medlemmar i STOR – Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening – som är en heltäckande branschförening. Medlemsföretagen är verksamma inom tankrengöring, tömningar av fettoch oljeavskiljare, slamsugning, högtrycksspolning, torrsugning, farligt avfall samt olje- och kemikaliesanering. – Industrin använder sig av våra medlemmars tjänster och vi ser till att våra medlemmar är välutbildade på metoder och regelverk, berättar Ulf Hellman, ordförande i STOR. Vi tar fram metodhandböcker, kursmaterial och arrangerar utbildningar för våra medlemmar. STOR kan ge stöd åt företagen vid kontakter med myndigheter som Naturvårdsverket och MSB, samt vid kontakt med kommunerna. Flera av medlemsföretagen arbetar med kontroll av olje- och sedimentavskiljare. Antingen har de tidigare blivit auktoriserade av STOR eller frivilligt ackrediterade av Swedac. För närvarande väntar branschen på en lag om ackreditering, vilket skulle göra krav på ackreditering obligatoriskt och lika för alla. Många av medlemsföretagen utför också besiktningar, dels konstruktionsbesiktningar när nya cisterner byggs, dels de revisionsbesiktningar som görs med 12 års intervall. STOR arrangerar kurser för besiktningsmän bland sina medlemmar. – Dessutom fungerar vi som remissinstans när det kommer förslag till nya regler och regeländringar. Och inte minst hjälper vi industrier och andra anläggningsägare att komma i kontakt med våra medlemsföretag, avslutar Ulf Hellman på STOR.


Cisternspecialister sedan 1974 Cisternkontroller på bensinstationer Cisternrenoveringar

Flera typgodkända metoder för invändig behandling

Dubbelmantling av cisterner

Tex för cisterner inom skyddsområde för vattentäkt

Ackrediterat kontrollorgan, Swedac

Ackred. nr 2195 Kontroll ISO/IEC 17020 (C)

Tel 023-220 95 I info@falutank.se I www.falutank.se

Vi tar hand om spilloljan!

www.svenskoljeater.se

Ha oss i era tankar

när det gäller: • Cisternkontroll • Sandblästring • Korrosionsskyddssystem

0435-217 22, 070-77 49 700 Peter Ekstrand Brödernas gata 8, 264 71 Östra Ljungby

NÄR SÄKERHETEN SPELAR ROLL … SEDAN 1988

bygger. förnyar. servar.

• Återkommandekontroll • Cisternrengöring • Service • Tekniska beskrivningar • Nya tankanläggningar

• Bygglov • Utbildningar • Riskanalys (LBE §7) • Klassningsplaner • Handhavandeinstruktioner

Totalentreprenör för drivmedelsbranschen.

Kjell Anderson Contracting AB

J D Cisternkontroll AB Vi finns i dina tankar!

070-318 22 40 jdcisternkontroll@gmail.com www.jdcisternkontroll.se

Ett urval av våra kunder:

Sjöfartsverket, Polisen, Swedavia, flygplatser, industrier och privatpersoner.


DRÖNARE

DRÖNARE SPAR TID OCH PENGAR – enklare att förstå ritningar och modeller Intresset för att använda drönare i anläggningsbranschen ökar. Det spar tid och pengar samt ökar säkerheten. Det förenklar även kommunikationen kring ritningar och modeller. Men man måste sätta sig in i hur den nya tekniken fungerar, annars kan det bli dyra misstag. AV LARS-OLOF TANDBERG

ATT ANVÄNDA DRÖNARE i anläggningsjobb kan spara både tid och pengar. Tekniken är relativt enkel att lära sig och även mindre företag kan använda den. Vill man inte göra det går det att anlita konsulter som utför flygning och mätning. Behandlingen av insamlade data går det även att få hjälp med. Ett av de företag som utför mätningar med hjälp av drönare är Peab Air. Företaget jobbar främst åt moderbolaget Peab, men gör även jobb åt andra kunder. Dessutom utbildar företaget drönarpiloter. – Vi utbildar framför allt mättekniker, platschefer och arbetsledare i företagen. Därefter kan de utföra flygningarna och sedan gör vi det specialiserade efterarbetet i våra datorer, säger Hugo Hammarstrand är ansvarig på Peab Air. Han anser att en stor fördel med drönare är säkerheten. 60

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

– När du tar fram 3D-modeller för att göra inmätningar sker det ofta på svåråtkomliga ställen. Det kan vara en bergskärning där man inte vill riskera att ha personal klättrande. Då kan du i stället skicka upp en drönare för att göra mätningarna. Dessutom är en drönare mer effektiv än en människa. Den täcker stora områden på relativt kort tid. – Det som med traditionell mätning tar en dag kan du med drönare göra på tjugo minuter för flygningen och någon timme framför datorn. För exempelvis en täktägare innebär det bättre och snabbare kontroll eftersom du kan inventera täkten oftare, konstaterar Hugo Hammarstrand.

ENKLARE KOMMUNIKATION Att använda drönare för att ta fram 3D-modeller förenklar

>>


TRIMBLE STRATUS NU KÖR VI! EFFEKTIV & PRODUKTIV MED DRÖNARTEKNOLOGI När du vill ha ett noggrant resultat, öka din effektivitet och produktivitet. När du vill ha din data lätttillgänglig. Då är Trimble Stratus rätt val.

BOKA DEMO OCH SE HUR ENKELT DET ÄR! Trimble Stratus är ett verktyg som gör det enkelt att använda drönare för att samla in data och processa den utan att investera i dyra datorer eller komplicerade programvaror. Det noggranna resultatet presenteras i en modern webbaserad plattform där man kan dela sina mätningar, rapporter och filer med kollegor och kunder. Ett toppmodernt verktyg som verkligen gör det enklare.

SITECH SVERIGE AB 010 - 456 80 00 info@SITECH-Sverige.com www.sitechsolutions.com/se

YOUR CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROVIDER

®


DRÖNARE

kommunikationen kring modellerna. Om man arbetar traditionellt med CAD-filer kan det vara svårt att förstå vad man ser om man inte har specialkunskaper. Vid mätning med en drönare kan du samtidigt ta ett så kallat foto över det aktuella området. – Sedan lägger man 3D-modellen ovanpå fotot och skapar en så kallad digital tvilling. Då får man verkligheten som bakgrund och det blir enklare att tyda modellen och förstå sammanhang. På så sätt får alla tillgång till samma data och modellen kan användas som diskussionsunderlag för alla inblandade i ett projekt. – Om man flyger längs arbetsområdet en gång per vecka så har du alltid ett färskt underlag att diskutera kring. Det kan användas vid byggmöten och alla kan se vad man pratar om, säger Hugo Hammarstrand. Ett annat exempel är vid arbete i spårmiljö. Då krävs det tillstånd och utbildning för att få vistas på spårområdet. – Dessutom tar det tid om alla inblandade ska ut och promenera runt. Med en drönare krävs det endast en utbildad person med tillstånd som filmar området. Att ha en digital tvilling är även bra då modellen ska analyseras. – Om man enbart använder modellen och det till exempel står en pickup mitt i täkten kan den misstas för en grushög. Tack vare fotot syns det att det är en pickup.

VIKTIGT ATT LÄRA SIG TEKNIKEN Hugo Hammarstrand menar att alla kan använda den nya tekniken med drönare. Men om man ska investera i egen utrustning eller om man ska anlita konsulter som gör jobbet beror till viss del på företagets storlek. – Att flyga och samla in data kan de flesta lära sig. Själva drönare kostar cirka 20 000 kronor. Det behövs även GPS-utrustning för inpassning av modell mot verkligheten. Har man inte redan en sådan får man räkna med ytterligare drygt hundra tusen kronor. Sedan måste man veta var man får flyga, men det kan man läsa sig till. Nästa steg kallas fotogrammetri. Det är att med hjälp av de foton drönaren tagit generera punktmoln och framställa 3D-modeller, ortofoton med mera. Här krävs det mer specialkunskaper. – Det kan vara farligt om man inte vet vad man håller på med. Om du till exempel använder drönare för att räkna på ett anläggningsjobb, och tar fram mängder för schakt och fyll. Då måste du förstå tekniken och kunna kontrollera och verifiera att datan verkligen stämmer. Det kan bli en stor förlust om man räknar fel där. Att jobba med drönare är inte jätteavancerat, men man bör ha koll på vad som händer och varför, understryker Hugo Hammarstrand.

”Om man flyger längs arbetsområdet en gång per vecka så har du alltid ett färskt underlag att diskutera kring. Det kan användas vid byggmöten och alla kan se vad man pratar om.” /Hugo Hammarstrand, ansvarig, Peab Air

KRÄVER MANUELL KONTROLL Han tycker att företag som funderar på att skaffa egen utrustning för mätning med drönare bör fundera på om man har tillräckligt med jobb för att göra detta själv i stället för att ta in en konsult. Man ska också tänka på att mätning med drönare även kräver traditionell mätteknik, till exempel inmätning med GPS. En 3D-modell som tagits fram med drönare måste kontrolleras så att det är rätt koordinater. Det sker genom att mäta in kontrollpunkter med handburen GPS. På stora infraprojekt börjar det bli vanligt att man vill ha tätare uppdateringar. Det är även vanligt med krav från beställare att det ska tas flygbilder kontinuerligt på projekten. – Det kan vara bra att ta en bild av arbetsområdet innan projektet startar. Vid en eventuell tvist med beställaren finns det då 62

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

bildbevis på hur området såg ut innan. Då blir det enklare att se om entreprenören skadat något. Om man tar bilder månadsvis blir det även dokumenterat hur det såg ut vid vissa tidpunkter. Det blir en trygghet för båda parter. Ingen vill ju sitta i konflikter. Skanning, mätning och fotografi med drönare är en relativt ny teknik. Som ofta med ny teknik ligger det i människans natur att vilja använda det nya till det mesta. – Här tror jag det är viktigt att ställa några kontrollfrågor innan man börjar flyga. Går tekniken att använda i det här projektet? Är det en effektiv metod? Tjänar vi något på att använda den nya tekniken? Användandet av drönare ersätter inte alla tidigare metoder, det är ett av flera verktyg för mättekniker, konstaterar Hugo Hammarstrand.


ELIOS 2 INTUITIVE INDOOR INSPECTIONS

THE MOST INTUITIVE, RELIABLE, AND PRECISE INDOOR INSPECTION DRONE. KEEP YOUR WORKFORCE OUT OF HARM’S WAY PERFORM FLAWLESS INSPECTIONS FROM THE FIRST FLIGHT CAPTURE ACCURATE DATA WITH CUTTING EDGE CAPABILITIES


BIOENERGI

Bioenergin är lösningen för flertalet branscher som försöker leva upp till ett fossilfritt Sverige, hävdar Kjell Andersson, kommunikationschef på branschföreningen Svebio. Bild: Jonathan Andersson

Svebio har gjort sin

FÄRDPLAN FÖR FOSSILFRIHET Biobränslen är en del av lösningen för flertalet branschers problem att hitta alternativ till dagens fossila bränslen. För biobränslebranschen är de egna koldioxidutsläppen ett mindre och lättare åtgärdat problem än för andra. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

DEN SVENSKA bioenergiföreningens, Svebios, “Färdplan bioenergi” ingår därför inte i regeringsinitiativet “Färdplan för ett fossilfritt Sverige” så som flertalet andra branschers färdplaner. Den kan snarare ses som svar på näringslivets önskemål om mer bioenergi. Det betyder att färdplanen till stor del är en redovisning av tillgången på biomassa och en diskussion kring hur dessa resurser mobiliseras. Biobränslen och elektrifiering är jämte allmän effektivisering av olika processer lösningen för framtida fossilfrihet

LEVERERAR DET ANDRA BEHÖVER – Vi tycker att vår färdplan är lika viktig som de andra trots att vi levererar den energi som de andra behöver för sin omställning. Självklart använder vi också insatsenergi när vi tar fram vår bioråvara även om det inte är några stora volymer, säger Kjell Andersson, som är kommunikationschef vid Svebio. Han påpekar att också elbranschen har gjort en färdplan. Utöver att vara energiresurs som alternativ till fossila bränslen kan biomassa vara en råvara för olika material, exempelvis kläder och plaster. – Allt som kan tillverkas av svarta kolmolekyler kan tillverkas av gröna, säger Kjell Andersson och betonar att biomassa är en 64

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

resurs som ingår i ett dynamiskt levande system, som hela tiden nyskapas och där tillgången ökar när efterfrågan ökar. Det växer hela tiden i skogen och på åkern.

TIOTAL BRANSCHER HAR FÄRDPLANER KLARA Regeringsinitiativet Färdplan för ett fossilfritt Sverige syftar till att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer och det har fått en rad olika branscher att ta fram sina respektive färdplaner för hur detta ska bli möjligt. Ett tiotal branscher har redan redovisat sina tankar och idéer och fler lär komma. Initiativet har till uppgift att påskynda den svenska klimatomställningen och vara en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra aktörer. Gensvaret från de olika branscherna har enligt den nationella samordnaren Svante Axelsson varit överväldigande. Bland de branscher som tagit fram planer märks betongbranschen, byggoch anläggningssektorn, cementbranschen, dagligvaruhandeln, flygbranschen, gruv- och mineralnäringen, skogsindustrin, stålindustrin och åkerinäringen. De har alla visat att det finns tekniska lösningar för att ersätta i stort sett all användning av fossila bränslen i Sverige fram till år 2045.


DAGENS GRÖNA INDUSTRI Du behöver värme – oavsett om du driver ett stort, medelstort eller litet företag. I dag är det en självklarhet att tänka på klimatet och på att vi alla bidrar till det gröna skiftet. Flogas biooljor är ett smart, förnybart val av energi. Enkel konvertering till en låg investering – med ett gott samvete. Hör av dig till oss i dag så hittar vi den perfekta lösningen för ditt företag. Kontakta oss på info@bioolja.nu eller läs mer på bioolja.nu

BIOOLJA.NU


BIOENERGI

Den svenska skogens restprodukter kan stå för en stor del av Sveriges framtida energibehov. Bild: Rebecka Ramstedt

STOR POTENTIAL FÖR BIOENERGI

– branschen redo att leverera Bioenergi har potential att fortsätta stå för en stor del av Sveriges energianvändning. Det framgår av Svebios Färdplan Bioenergi, som nyligen presenterats i anslutning till regeringsinitiativet Färdplan för ett fossilfritt Sverige. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

BIOENERGI HAR SPELAT en viktig roll i den pågående energiomställningen hittills och har stor potential att fortsätta spela en avgörande roll. Och det finns resurser även framöver. – Biomassan finns. Biobranschen står redo att leverera. Låt oss ta vara på den möjligheten, säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Bioenergin beskrivs av Svebio som Sveriges största energikälla som redan idag står för 38 procent av Sveriges energianvändning. Den har mer än fördubblats sedan 1990-talets början, och bedöms 66

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

kunna fördubblas en gång till fram till 2045. – Potentialen för bioenergi är stor på global nivå. Den behöver bara yta, näringsämnen och vatten för att växa till och överskottet är stort. De största potentialerna i Europa finns idag i Centraloch Östeuropa, säger Kjell Andersson, kommunikationschef vid Svebio. I Sverige har förråden av biomassa i skogen ökat kraftigt under lång tid trots att mycket skog också har tagits ut. Och biomassan ökar över hela världen. FN-organet för förnybar energi, IRENA,


BIOENERGI

”Potentialen för bioenergi är stor på global nivå. Den behöver bara yta, näringsämnen och vatten för att växa till och överskottet är stort. De största potentialerna i Europa finns idag i Central- och Östeuropa.” /Kjell Andersson, kommunikationschef, Svebio

hänvisar till satellitbilder som visar att jorden i dag är grönare än på 1990-talet. Svebios Färdplan Bioenergi redovisar att det finns betydande möjligheter att öka tillförseln av biomassa från både skogen, jordbruket och från avfall, restprodukter och biprodukter, tillräckligt för att möta de ökande behoven. Utöver den naturliga tillväxten finns möjligheten att även odla energigrödor. Att göra Sverige fossilfritt kommer att kräva en ökad tillförsel av omkring 100 TWh biobränslen. Potentialen för ökad tillförsel ligger på 82 TWh på kort sikt och 147 TWh på längre sikt. Om 25 år kommer Sverige att kunna använda 250 TWh bioenergi, slår Svebio fast. Det är en fördubbling jämfört med användningen av inhemskt producerad biomassa idag. – Volymerna räcker för att klara de behov som redovisats i färdplanerna från Fossilfritt Sverige och de behov som finns för att ställa om inhemska transporter i enlighet med riksdagens mål, säger Kjell Andersson.

STOR POTENTIAL I BÄTTRE TILLVARATAGANDE ”Den biomassa som idag används för energiändamål, liksom den tillkommande biomassan, utgörs i huvudsak av biprodukter, restprodukter och avfall från skogsbruket och jordbruket och de industrier som förädlar skogsbrukets och jordbrukets råvaror. Dessutom används betydande volymer biogent restavfall från samhället”, skriver Svebio i sin Färdplan. De största potentialerna för ökad tillförsel finns i bättre tillvaratagande av skörderester i skogsbruket, från avverkningar som grot (grenar och toppar) och stubbar. Därtill finns potential i ökad odling av energigrödor på åkermark och tillvaratagande av restprodukter i jordbruket.

UTBILDNINGAR,

UTREDNINGAR OCH REVISIONER INOM BIOGASPRODUKTION AKTUELLA UTBILDNINGAR: (samtliga kurser hålls i Växjö) Teknik och process för biogasanläggningar 21-22/4 Lagstiftning, egenkontroll och certifiering 12-13/5 Föreståndare biogas* 3-4/6 *Godkänd av Energigas Sverige

www.nitoveskonsulterna.com

Vi hjälper er med val av gaslarm Vi har ett stort utbud av gaslarm, såväl bärbara som stationära, som kan detektera de flesta gaserna. Kontakta oss så hjälper vi er med val av gaslarm för just er verksamhet.

Vi ordnar även informationsdag om arbete med brandfarlig vara för personalgrupp på plats hos er!

08-774 05 90 www.proregcontrol.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

67


VA

”Biofilter, regnbäddar och öppna avrinningsstråk ökar i stadsbilden och det är mycket positivt. Att mäta och ha koll på flödena är också viktigt och framförallt dialogen med alla olika aktörer. Samverkan är grunden för ett lyckat resultat.” /Magnus Bäckström, Svenskt Vatten Bild: Svenskt Vatten

VATTEN ÄR EN SAMHÄLLSFRÅGA Vatten och Avlopp är en viktig samhällsfråga där många instanser måste vara delaktiga för att få till helheten på bästa miljövänliga sätt. Svenskt Vatten är branschorganisationen för kommunala VA-organisationer. Man driver viktiga frågor och är också delaktig och stödjer forskning både med pengar och råd. En ambition i branschorganisationen är att alla parter som är delaktiga på olika sätt också ska dra åt samma håll och bidra med sin specialkunskap. AV MARIE LOUISE AARÖE

– DET ÄR ANGELÄGET att vi har lagar, riktlinjer och arbetssätt som stödjer hållbara vattentjänster och innovativa lösningar på de stora framtidsutmaningarna, berättar Magnus Bäckström, expert på rörnät och klimat på Svenskt Vatten. – Under 2020 kommer en ny publikation, P113, som ger en vägledning i hur man ska förvalta ett VA-system och långsiktigt leverera vattentjänsterna på bästa sätt, då ledningsnät och anlägg68

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

ningar representerar stora belopp för varje kommun. Det totala ansvaret för vattnet i staden är kommunens. Det är alltså en viktig samhällsfråga.

ANGELÄGNA ÅTGÄRDER Att samla kunskap är en viktig process där digitaliseringen kommer in allt mer som ett bra verktyg. Det handlar om att få bättre


VA

underlag för att kunna vidta rätt åtgärder och undvika akuta ’brandkårsuttryckningar’ och istället tänka strategiskt framåtriktat. Det handlar också om att få bättre koll på anläggningarna och dess status. Det är ett ständigt pågående arbete att dimensionera det allmänna ledningsnätet för vattenflöden på rätt sätt. – Som branschorganisation har vi en viktig uppgift att vara ett stöd och inspirera till att arbeta systematiskt i planering och underhåll. Detta vill vi verkligen pusha för, säger Magnus Bäckström. Att stötta våra medlemmar med kunskap och forskning är en viktig uppgift då vi står inför både en förnyelse av ledningsnät och stora investeringar.

NYGAMLA INNOVATIONER – Vi ser alltfler nygamla tekniker som är nödvändiga för att ta hand om vatten uppströms, exempelvis Lokalt omhändertagande av dagvatten, (LOD). Det finns mycket som pekar på att man i framtiden inte kommer att klara av att ta hand om vatten uteslutande nedströms. Därför måste kraven vara tydliga på exempelvis fastighetsägarna och här har Boverket ett viktigt uppdrag. Kraven vid nybebyggelse måste bli tydliga och samverkan mellan samhälle och myndigheter måste ges större utrymme. Det handlar om skydd, vattendirektivet, skyfallshantering och allt detta är kommunernas övergripande ansvar inte enbart VA-organisationerna. Det är alltså kommunerna som ska tillhandahålla konkreta åtgärdsplaner med krav att följa, exempelvis i detaljplanerna. – Biofilter, regnbäddar och öppna avrinningsstråk ökar i stadsbilden och det är mycket positivt. Att mäta och ha koll på flödena är också viktigt och framförallt dialogen med alla olika aktörer.

Samverkan är grunden för ett lyckat resultat, säger Magnus Bäckström.

VIKTIGA HJÄLPMEDEL Som hjälp och ett bra underlag för kommuner och VA-organisationer har Svenskt Vatten tillsammans med ett flertal andra aktörer tagit fram vägledningar för hållbar dagvattenhantering. P110 från 2016 och P113 som kommer att bli klar till våren, samt positionspapper på temat ’Svenskt Vatten tycker’. Dessa finns på www.svensktvatten.se.

DET VI GÖR HÄR NERE, HAR STOR BETYDELSE DÄR UPPE Rent vatten och fungerande avlopp är mänskliga rättigheter. JVAB utför entreprenader inom mark, väg, anläggning vatten och avlopp. Infrastruktur som är nödvändig för att samhället ska fungera. Vår geografiska marknad är Storstockholm och vi har professionella kunder inom både den privata och offentliga sektorn. Vi har ramavtal med ett flertal kommuner och är mycket stolta över vårt mångåriga samarbete med Stockholm Vatten.

YMR KOMMUNKATION. FOTO: FOND&FOND

Lång erfarenhet, låg personalomsättning och en långsiktig utbildningsstrategi är framgångsfaktorer för oss. JVAB tar ansvar för hela projektet från start till mål, vi schaktar själva, utför rörledningsinspektioner med robotkamera och byter ut vatten- och avloppsrör med rörspräckning, eller bursting som det också kallas. Vår certifierade personal har stor kunskap och förståelse för hela processen och sätter stolthet i sitt arbete för ett fungerande samhälle. ALEXANDER, STOCKHOLMS GRUNDARE #89

G R U N DA R S TÄ D E R

Läs mer på jvab.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

69


VA

Testbädd för hållbara VA-ledningssystem RISE, Research Institute of Sweden, leder Vinnova-projektet SUSPIPE som genom samverkan mellan VA-branschens olika parter på ett öppet och innovativt sätt ska öka utvecklingen på material, produkter och metoder för hållbara VA-ledningssystem. Målsättningen är att dessa ska hålla i minst 150 år, kräva minimalt underhåll, minska användning av naturresurser och minimera systemens påverkan på hälsa och miljö. AV MARIE LOUISE AARÖE

– IDÉN MED TESTBÄDDEN är att skapa en nationell plattform för att samla intressenter inom VA-området och höja den generella kunskapsnivån, utbyta kunskap och i samverkan skapa och genomföra utvecklingsprojekt utefter behov. Testbädden skapar ett unikt forum mellan forskning, företag, kommunal verksamhet och marknaden och erbjuder tillgång till fysiska testmiljöer och resurser för att underlätta produkt- och systemutveckling. Man ska kunna lägga in problem som man upplever och kunna testa 70

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

produkter för att därefter kunna hitta gemensamma lösningar, berättar Mylène Trublet, forskare på RISE. Testbädden förväntas bidra till att minimera miljöpåverkan genom färre materialresurser och koldioxidutsläpp samt minska hälso- och miljörelaterade problem från utlakning och samtidigt få färre läckage i rörsystemen och få fram mer resistenta och miljövänliga material. – Vi avser att utnyttja de testinfrastrukturer som vi redan har


VA

i Sverige som består av både laboratorium, samt simulerade och verkliga användarmiljöer och utifrån dessa skapa nya projekt och bedriva gemensam forskning och utveckling baserat på verkliga behov. Arbetsplattformen kommer att bli en virtuell neutral plattform där berörda aktörer får tillgång till ett brett nätverk inom VA_branschen och en bred databas samt nya trender inom området. Testbäddsmedlemmarna lägger in sina olika problem och önskemål i plattformen och arbetsgruppen, som skapats av RISE, har som uppgift att tillsammans utifrån olika kompetens komma med förslag på lösningar.

PROJEKTET GENOMGÅR TRE FASER Den första fasen i projektet är planeringsfasen där man identifierar behov och vilka förväntningar man har på projektet. Den andra fasen handlade om att skapa en organisation med en affärsmodell utifrån önskemål och behov. Den tredje fasen är realiseringsfasen där man implementerar testbädden och sammanställer och informerar om de resultat som man har kommit fram till. – I dag är vi i den andra fasen och vi räknar med att kunna presentera ett första resultat under hösten 2020, berättar Mylène. Det är många olika aktörer i projektet och hittills har vi fått in bra information som delas mellan de olika aktörerna och expertis inom de olika disciplinerna genererar kontinuerligt ny kunskap. Plattformen kommer att erbjuda godkända och certifierade produkter och kunskap till alla kommuner i Sverige. Produktutvecklingen tillsammans med möjligheten att använda testbädden ökar också det internationella intresset och gynnar den svenska konkurrenskraften.

Mylène Trublet, forskare på RISE, Research Institute of Sweden. Bild: RISE

Muddring och bergfräsning Muddring och bergfräsning ner till 13.5 djup ner till - 13.5 meters meters djup Undervattenssprängning Undervattenssprängning Anläggningsdykeri Anläggningsdykeri Sjöarbeten Sjöarbeten Bogseringar Bogseringar

www.dyk-anlaggning.se www.dyk-anlaggning.se

Dyk & Anläggning Dyk & Anläggning Högsta kreditvärdighet kreditvärdighet sedan Högsta 2007

sedan 2007

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

71


VA

LYCKAT PILOTPROJEKT

ger förutsättningar för effektivare datahantering Framtidens vatten- och avloppsunderhåll kräver att data som samlas in är bättre strukturerad än den är i dagsläget. Eftersom det inte finns någon branschpraxis inom VA-branschen har NSVA varit ute på en digital expedition i ett pilotprojekt. MÅNGA RAPPORTER och analyser som görs i dagsläget inom NSVA kräver mycket manuell handpåläggning. Med smartare system kan rapporter automatiskt generas och samtidigt ge högre kvalitet på analyserna. Projektet LakeIT har nyligen avslutats med lovande resultat. En grundstruktur har presenterats av den utvalde leverantören, Iceberry tillsammans med sin samarbetspartner, Future Processing. – Vi blev väldigt glada och stolta när vi vann upphandlingen i somras och fick möjlighet att samarbeta med NSVA. Vi har lång erfarenhet av denna typ av samarbete, där vår samarbetspartner även har utvecklat liknande lösningar med ett vattenverk i Polen med uppkopplade sensorer och mätdata, säger Daniel Nussdorf, vd på Iceberry. NSVA ser en framtid där allt mer data kommer via externa leverantörer. Teknikutvecklingen sker snabbt och antalet uppkopplade sensorer växer explosionsartat. – Fler smarta och billiga lösningar för att få koll på läget i ledningsnät erbjuds. För att följa med i utvecklingen och för att kunna hantera ett ökat informationsflöde från externa leverantörer be72

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

”Vi blev väldigt glada och stolta när vi vann upphandlingen i somras och fick möjlighet att samarbeta med NSVA.” /Daniel Nussdorf, vd, Iceberry

hövs en lösning där NSVA kan samla in data från många olika typer av källor automatiskt, säger Theodor Nestler, utvecklingsingenjör på NSVA. Förutom mer tillförlitlig datahantering ska strukturen kunna användas till dataanalys med bland annat maskininlärning. Informationen som samlas in ska bevaras för framtiden och jämföras med dagsaktuella värden från systemen. En spännande tillämpning är till exempel att en algoritm bevakar kurvor för flöde och tryck för att analysera om vattenläckor uppstått på ledningsnätet. – NSVA vill också kunna använda tekniken och koppla ihop den med flödesdata och väderprognoser för att kunna skapa bättre förbrukningsprognoser, säger Sven Bengtsson, VA-ingenjör på NSVA. Att strukturera och kvalitetssäkra stora mängder data är ett första steg för att bättre och snabbare kunna dra nytta av teknikutvecklingen. – Projektet ligger rätt i tiden med tanke på Sveriges storsatsning på AI och VA-branschen måste hänga på, säger Mats Henriksson, Specialist på NSVA.


Slamsugning, rörinspektion och högtrycksspolning Vi utför tjänster som slamsugning av brunnar och tankar samt spolning av alla olika ledningsdimensioner, inklusive rotskärning. Våra ”jumbo”enheter utför kulvertrengörning över hela Sverige. Vi har specialbyggda enheter för rörinspektion av fastigheters ledningsnät och satellitkamera för rörinspektion av serviser från huvudledning. FORIA utför:

Rensning av avloppsstopp

Besiktning oljeavskiljare

Täthetsprovning

Rotskärning

Rörinspektion samt Torrsugning deformationskontroll enligt P93/91 ADR-Transport Stamspolning

www.foria.se • Tel: 010-474 50 40 • E-post: miljoorder@foria.se

Vi finns alltid i d in närhet!


VA

Nya raingardens i centrala Malmö som också bidrar till cykelstråkens trevnad. Bild: Anders Rimne

STADEN BEHÖVER VATTEN FÖR ATT BLOMSTRA Det sker en ökad konkurrens om ytorna i staden och vattenfrågorna går inte att bortse ifrån. Därför är det angeläget att se vatten som en resurs istället för en olägenhet som ska föras bort. Vatten skapar attraktiv livsmiljö för både människor, djur och natur. Det bör vi ta tillvara på i stadsbebyggelsen. AV MARIE LOUISE AARÖE

– UNDER DE SENASTE åren har vi arbetat med ekosystemtjänster som är de naturliga tjänsterna som naturen erbjuder för att ta hand om dagvatten, berättar Anders Rimne, civilingenjör på Boverket i Karlskrona. Det handlar bland annat om att lösa problemen med häftiga vattenmängder och samtidigt kunna dra nytta av vattnet för samhället.

NYA KRAV FRÅN RIKSDAGEN Riksdagen antog 2018 mål om att vi ska integrera och ta tillvara ekosystemtjänster och stadsgrönska när vi planerar, bygger och förvaltar. Ett av målen är att en majoritet av landets kommuner ska göra 74

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

detta senast 2025. Det andra målet är att olika aktörer senast 2020 ska ha tillgång till en utvecklad metod för hur detta ska genomföras. Regeringen har gett Boverket i uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön och samtidigt har det gjorts ändringar i plan- och bygglagen som påverkar kommunerna i sitt arbete. Detta gäller inte bara för ny bebyggelse utan även för befintlig bebyggelse. – Den nya lagändringen kommer förhoppningsvis leda till att kommunerna initierar ett analysarbete över hur vattnet rinner i staden och vilka åtgärder som krävs för att hantera stora vattenmängder som exempelvis vid skyfall. Det kan genomföras med


VA

digitala karteringar och modelleringar av vattenflöden. Man simulerar flödena och får då också möjligheten att utreda åtgärder för att minska konsekvenserna av översvämningar, säger Anders Rimne. Ekosystemtjänster är egentligen ett tankesätt som går tillbaka till det ursprungliga, som man i historien alltid vetat om men som vi med modern teknik velat hoppa över och lösa just med modern teknik. Nu är vi tillbaka till naturens egna lösningar och det är spännande och ger en förhoppningsfull framtid. – Människan är beroende av naturens ekosystemtjänster, berättar Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt på Boverket. Ekosystemtjänster innebär att naturen erbjuder och ger de naturliga tjänsterna som vi efterfrågar. Vi skulle inte klara oss på jorden utan våra naturliga ekosystemtjänster som involverar så många i naturen, både boskap, insekter, fåglar andra djur och människor. Alla är beroende av varandra i ett komplext ekosystem.

VEGETATIONEN HAR EN STOR FÖRMÅGA Äldre träd är en viktig tillgång. Förutom att ett gammalt träd innehåller många biologiska värden tar trädkronan hand om 1 000 liter vatten vid ett regn och samma mängd vid roten att jämföra med ett litet träd som tar hand om 10 liter vatten i kronan och samma vid roten. Vegetationen har en enorm förmåga att ta hand om vatten och även rena från föroreningar. – Allt fler aktörer är intresserade av att arbeta med ekosystemtjänster, säger Ulrika Åkerlund. Det behövs dock en samordning mellan ett flertal discipliner som VA, stadsbyggnadskontor, miljökontor och landskapsarkitekter som samtliga har viktig kunskap att bidra med till ett fullvärdigt ekosystem i våra städer.

Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt Boverket. Bild: Charlotte Nilsson

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

75


VA

Triangeln är en av de nya stationerna i Malmö och har fått trevlig grönska i sin omgivning som också tar hand om regnvatten. Bild: SGRI

Kunskapscenter för blågrön infrastruktur Scandinavian Green Roof Institute, SGRI, är ett kompetenscenter för blågrön infrastruktur. Institutet grundades 2001 med uppdraget att utveckla och förvalta Augustenborgs Botaniska Takträdgård i Malmö. I föreningen finns ett antal medlemmar från olika branscher och intresseorganisationer. AV MARIE LOUISE AARÖE

– VI ÄR EN KUNSKAPSNOD som tar vara på medlemmarnas kunnande och för den vidare, berättar Helen Johansson, verksamhetsledare, SGRI. Vi deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt, håller föreläsningar, kurser och anordnar studieresor till Ekostaden Augustenborg. Hit kommer människor från hela världen för att delta i de guidade visningarna av takträdgården och de övriga lösningarna inom dagvatten och social hållbarhet som utvecklats i området. Genom Malmös Kommunala Bostadsbolag, MKB, ”Mål om

Vi är specialister på styrd borrning - Sto r t k un n an de me d e n b re d mask in p a r k

www.styrbar.se Johan 070-3123842 Leif 070-3123840 76

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

social hållbarhet” har SGRI och de boende i Augustenborg engagerat sig i olika hållbara lösningar för att avleda dagvatten med hjälp av gröna miljöer och uppnått ett mycket gott resultat. Augustenborg har blivit ett ledande projekt och känt i hela världen. – Utöver parker och andra grönytor är gröna tak ruta ett vid urban dagvattenhantering. Målsättningen är att vattnet ska stanna på taken istället för att belasta dagvattensystemen. Med bra takkonstruktion och tätskikt och med bra isolering är det inget problem med grönska på taken, snarare förlängs livslängden på


VA

tätskiktet. Uppskattningsvis räknar man med en ökad livslängd på mellan 25 och 50 procent. Att skapa bostad för insekter och fjärilar är också positivt likväl som att grönska kyler ner städerna och förbättrar luftkvaliteten. Ett vanligt extensivt grönt tak med sedumväxter och bara 4 centimeter jorddjup kan ta mellan 40 och 50 procent av årsnederbörden. Biodiversa tak med djupare substrat kan magasinera ännu mer vatten och därmed ge ännu fler angelägna ekosystemtjänster. – 2014 i augusti kom 200-årsregnet till Malmö, berättar Helen Johansson. Drygt 100 mm regn föll på sex timmar. Detta regn klarade Augustenborg tack vare att nya lösningar för uppsamling av dagvatten skapats genom grönytor, kanaler och dammar. Parken mitt i området har schaktats ut i en skålform för att överskottsvattnet ska kunna rinna dit och successivt infiltrera och avdunsta. Då ska man komma ihåg att Augustenborg tidigare var ett område som varit mycket utsatt vid häftiga regn. De ekologiska vinsterna med gröna tak är att de skapar förutsättningar för ett rikare växt- och djurliv inne i staden med en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. En fjärilsart kan sprida sig från en stadsdel till en annan. Taken kan erbjuda livsmiljöer för olika nyttoinsekter och även för fåglar. Dessutom fungerar gröna tak som ett naturligt reningsverk för både vatten och luft, de har också en ljudisolerande effekt och bidrar därmed till ett bättre klimat som också gynnar oss människor. – Kombinerar man gröna tak med solpaneler får man många fördelar eftersom växterna kyler ner luften kring solpanelerna och blir därmed mer effektiva. Samtidigt gör solpanelerna det möjligt att få en större mångfald av arter på taken. Denna kombination av solpaneler och växter på tak är något som vi ser kommer alltmer, berättar Helen Johansson.

Styrd Borrning

Helen Johansson är verksamhetsledare och intendent på Augustenborgs Botaniska Takträdgård och Scandinavian Green Roof Institute i Malmö, SGRI. Bild: SGRI

Burstning/ledningsförnyelse

Frågor om våra metoder ring Björn Lithman 070-631 09 80 www.bctab.se

info@bctab.se NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

77


VA

VARBERGSBORNAS DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING säkras genom ny vattenledning

VIVAB, Vatten & Miljö i Väst AB, ansvarar för bland annat vattenproduktionen i Varbergs kommun. Nu byggs den sista delen av en ny viktig råvattenledning till sjön Stora Neden, som ska förse Varbergsborna med säkert dricksvatten. AV MARIE LOUISE AARÖE

– DET ÄR DEN SISTA etappen som vi bygger mellan Ragnhilds källa utanför Rolfstorp, där vi tar upp grundvatten, och huvudvattentäkten som är sjön Stora Neden, berättar Michael Fransson, projektledare, VIVAB. Det innebär att vi nu ökar kapaciteten och får en högre leveranssäkerhet.

nyårshelgen i år då ett läckage uppstod och det blev uppenbart att en ökad redundans på vattenförsörjningen verkligen behövs. När den nya ledningen står klar kommer vi ha en robust anläggning som ger en ökad kapacitet för framtiden, säger Michael Fransson.

VARBERGS VIKTIGASTE LEDNING

– Det fina i upplägget är det täta samarbetet med alla inblandade. Projektet sker i samverkan och när alla ser projektet som en helhet kan vi göra minimal påverkan på natur, miljö och på fastighetsägarnas mark. Denna samarbetsform är av yttersta vikt för projektet. Vi hittar de bästa lösningarna tillsammans och tar vara på varandras kompetens. Det gör också att projekteringen blir bättre från början. Det sparar mycket tid. Man är nu mitt uppe i geotekniska undersökningar, tillståndsansökningar till länsstyrelsen och dialog med markägarna. Det handlar bland annat om hänsyn till olika scenarier utifrån de

Stora Neden har varit Varbergs huvudsakliga vattentäkt sedan 1968 och den befintliga råvattenledningen har varit i bruk sedan 1970. Vattnet levereras till vattenverket Kvarnagården i Varberg där råvattnet förädlas till dricksvatten. Sedan 2009 har förnyelsen av ledningen pågått i fyra olika etapper. Den totala ledningssträckan är 20 kilometer. – Varberg växer och det krävs större kapacitet på vattenförsörjningen. Vi har sedan några år tillbaka identifierat att denna del i ledningssystemet är mycket sårbar. Detta bekräftades under 78

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

STYRKAN I UPPLÄGGET


VA

olika säsongerna med tanke på exempelvis skördearbetet. – Ledningsprojektet är på totalt 20 kilometer och delades därför upp i fyra etapper, berättar Jonny Karlsson, vd på Annebergs Bygg & Anläggning AB. Vi har uppdraget att genomföra denna fjärde etapp som är på 12 kilometer och som också är den mest vanskliga delen. Vi ska bland annat anlägga ledningen vid en sjö där det tillfälligt kommer att behövas en överpumpning för att alla varbergsbor ska få sitt vatten utan avbrott. Vi har också uppdraget att till samhället Skällinge dra nya VA-ledningar. En förstudie är genomförd på denna sista del och många förhandlingar har genomförts. Samarbetet med markägarna är viktigt då de känner sina marker och kan föreslå de bästa ledningsvägarna. – Det har varit viktigt att utnyttja självfall för att minska behovet av pumpstationer. Självfallsledningar är bra av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Vid sjön Stora Neden är fallet på 73 meter och vid Ragnhilds källa 25 meter. – Vi räknar med en byggtid på mellan 18 och 24 månader och kommer att sätta spaden i marken efter sommaren. Ledningsdragningen kommer att ske genom både öppna schakt och styrd borrning. Ledningen som vi lägger ner är på 800 millimeter, berättar Jonny Karlsson.

”Det fina i upplägget är det täta samarbetet med alla inblandade. Projektet sker i samverkan och när alla ser projektet som en helhet kan vi göra minimal påverkan på natur, miljö och på fastighetsägarnas mark. Denna samarbetsform är av yttersta vikt för projektet. Vi hittar de bästa lösningarna tillsammans och tar vara på varandras kompetens. Det gör också att projekteringen blir bättre från början. Det sparar mycket tid.” /Michael Fransson, projektledare, VIVAB

FAKTA Anläggning av råvattenledning i Varberg Projektägare: VIVAB, Vatten & Miljö i Väst AB Totalentreprenör: Annebergs Bygg & Anläggning AB

Entreprenör med kunskap och resurser info@annebergsbygg.se, www.annebergsbygg.se

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

79


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE

MÄTUTRUSTNING

ELEKTRONIK

PLÅT

GEOFIX www.geofix.se Allt för mättekniker & mätningsingenjörer! Förbrukningsmaterial & tillbehör inom all mätning! Skräddarsydda finansieringslösningar.

JÖRGENSEN INDUSTRIELEKTRONIK AB www.jorgensen-elektronik.se Jörgensen Industrielektonik AB ut vecklar, programmerar och tillverkar kundanpassade elektroniklösningar för mobila, industriella och militära miljöer där stora krav ställs på produkternas driftsäkerhet och prestanda. Företaget är ett familjeföretag som är lokaliserat i Kvänum och verksamheten bedrivs i egna lokaler. Företaget är i ständig utveckling – vilket är nödvändigt för att alltid följa med i den snabba teknikutvecklingen. Kvalitet och snabba leveranser är två nyckelord i vårt företag. Vår specialitet är att utveckla och tillverka elektroniklösningar inom de mest skiftande områden. Vi har stor erfarenhet av att förstå kundens specifika behov samt att snabbt och kostnadseffektivt utveckla och tillverka produkterna. Produkten från oss kan vara allt från kretskort till helt kompletta lösningar med färdiga kablage, bearbetade och ytbehandlade kapslingar. Vi tillverkar även våra egna kretskort via vårt dotterbolag V-Teknik i Sjöbo. Vår specialitet, och största marknad, är styrsystem för mobil hydraulik.

WELAND ALUMINIUM www.weland.com Weland Aluminium är din kompletta balkongsystemsleverantör. Med oss som leverantör har du en stöttepelare från statik/konstruktion till monterad balkong på huset. Vi hjälper dig att välja en anpassad lösning oavsett om det är utbyte eller nya balkonger. Fastigheter kan generellt sett få nya större balkonger utan större ingrepp eller störande konstruktioner. Den viktigaste frågan är val av infästning mot husets konstruktion. Ju bättre infästning desto enklare montage. Aluminiumplatta 100 mm Balkongplattan, som har låg vikt, är uppbyggd av strängpressade aluminiumprofiler med en målningsbar undersida. Dessa balkongplattor kan monteras med ett flertal typer av infästningar samt har en självbärande längd på cirka 5 meter. Djupet följer fasta modulmått i 50-100 mm:s intervaller.

Tillbehör Markeringsmaterial, Markeringsfärg från Soppec & Mercalin, Utsättarspett, Spett Hammare, Geo, GeoPad och X-Pad mätprogram, Prismor i olika utföranden & pris, Stativ för laser & totalstationer m.fl., Kolfiberstänger, prismastänger, Mätstänger & avvägningsstänger, Tillbehör & reservdelar Mätinstrument Totalstationer & GPS-utrustningar, 3D Scanner, Planlaser, enfallslaser & tvåfallslaser, Rörläggningslaser, Avståndsmätare, Kabelsökare & tillbehör, Metallsökare, Kabelljuslod, Mognadsmätare för betong, Värmekameror & iR-termometrar Maskinstyrning Grävmaskin, Hjullastare, Bandschaktare, Väghyvel, Läggarsystem, Dumpersystem, Borriggar

GEOFIX 80

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se


VI BYGGER INDUSTRISVERIGE LEDARE

ISOLERING

LYFTANORDNINGAR

BYGGMATERIAL

BELISOL www.belisol.se Vi utför alla typer av plåt- och isoleringsarbeten. Vår specialitet är plastskummad isolering med plåtbeklädnad (polyritanskum) som vi pumpar in i plåtformen. Vi utför såväl industriisolering som VVS-isolering. Vår strävan på Belisol är att alltid utföra ett gott arbete av högsta kvalitet. Vi är anslutna till Isoleringsfirmornas Förening och använder oss av deras normer för kvalitetssäkring. Belisol tar miljöpåverkan på allvar och har olika tillvägagångssätt för att minska den negativa påverkan.

DEMATEK AB www.dematek.se Dematek är Sveriges mest kompletta leverantör av lyftutrustningar. Som generalagent för Demag Cranes & Components GmbH DEMAG, kan vi erbjuda marknadens största produktsortiment för lyft och hantering. Dematek utvecklar, säljer och installerar produkter och lösningar för att lyfta och hantera stora som små laster. Med mer än 100 mobila servicetekniker placerade över hela landet och branschens största reservdelslager är vi också den bästa partnern när det gäller problemlösning. Vi finns representerade på 28 orter och har därmed alltid nära till våra kunder. Vår t huvudkontor ligger i Huddinge söder om Stockholm där våra produktspecialister och handläggare sitter.

SCHWENK www.schwenk.se SCHWENK är ett familjeägt företag som grundades i Ulm, Tyskland, 1847. Vi erbjuder den svenska marknaden hög presterande cement för alla typer av betongkonstruktioner samt betongprodukter. Leveranser till våra kunder sker genom helautomatiserade och strategiskt belägna terminaler.

FÖRSÄKRINGAR GJENSIDIGE www.gjensidige.se Gjensidige har idag cirka 4 000 medarbetare i sex länder och är noterat på Oslobörsen. Företaget etablerades i Sverige 2006. Här erbjuder vi sakförsäkring, precis som i Norge, Danmark och Baltikum. Norge erbjuder även banktjänster, pension och sparande. I 200 år har vi försäkrat liv, hälsa och egendom för våra kunder. Det började med brandkassor i Norge. 40 år senare etablerade Ole Jacob Broch försäkringsbolaget Gjensidige. Broch var en eldsjäl, och han bildade bolaget med – och för – kunden. Detta har satt sin prägel på organisationen och kulturen. I Sverige arbetar vi utifrån samma grundvärderingar som Gjensidige haft genom sin flera hundra år långa historia – kundengagemang och tillit.

FÖRPACKNINGAR BILLERUD KORSNÄS AB 08-553 335 00, www.billerudkorsnas.se Som en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta lösningar till förpackningar är det vårt sätt att utmana oss själva, våra kunder och alla sorters förpackningar för att främja en hållbar framtid. Sammanslagningen av företagen Billerud och Korsnäs år 2012 gör att vi idag tillsammans kan bygga vidare på mer än 150 år av samlad verksamhet och stolta traditioner inom skogsbruk och pappersindustri. Genom vår expertis, som omfattar allt från råvaror till konsumentinsikter och miljöhänsyn, kan vi frigöra potentialen inom papper och förpackningslösningar.

UNDERHÅLL DYNAMATE www.dynamate.se Dynamate levererar tjänster inom entreprenad, service och underhåll som möter kunder och ägarnas krav på teknik, kompetens och ekonomiskt resultat mot fastigheter och industri. Dynamate erbjuder tjänster som möjliggör effektivare drift, ökad produktivitet samt en förbättrad lönsamhet för svensk industri och fastighetssektor. Verksamheten skall bedrivas så att bolaget uppfyller krav, har nöjda kunder och kompetenta medarbetare vilket är grunden för vår lönsamhet, utveckling och långsiktiga existens.

Industrivägen 21, Box 3, 151 21 Södertälje

Tel: 08 522 933 00

MATERIALHANTERING NOXOR AB www.noxor.se Med ett brett och gediget kunnande förser Noxor, och syterbolaget Bameco, kunder inom olika typer av branscher med kundanpassade lösningar för materialhantering, såväl kompletta linjer som enstaka maskiner. Vi tillhandahåller även eftermarknadstjänster i form av förebyggande underhåll, service, utbyte av slitdelar, reparationer och modernisering av befintliga anläggningar.

ANNONSERA HÄR! Ett kostnadseffektivt komplement till er ordinarie marknadsföring. Kontakta Lena Waschelitz-Jonsson lena@nordiskaprojekt.se, 070-258 67 37

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

81


STÅL

Ahlstrom-Munksjö väljer TietoEVRY som partner för digital affärsförnyelse

Ahlstrom-Munksjö utvidgar samarbetet med TietoEVRY. Bolagets affärsförnyelse, som ska driva digitalt baserad omläggning av verksamheten på över 40 bruk och förädlingsanläggningar globalt, bygger på Tieto Integrated Paper Solution (TIPS) inklusive applikations- och plattformtjänster. AHLSTROM-MUNKSJÖ ÄR ETT globalt ledande företag inom fiberbaserade material, som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder i hela världen. Avtalet med TietoEVRY omfattar uppbyggnad, införande och underhåll av Ahlstrom-Munksjös verksamhetskritiska MES-system (Manufacturing Execution System), inklusive tillhörande applikations- och plattformtjänster. Nya TietoEVRYs TIPS-lösning digitaliserar och automatiserar Ahlstrom-Munksjös viktigaste företagsprocesser och förbättrar dess interna processer. TietoEVRY TIPS levererar data i realtid och med full insyn i alla verksamheter på anläggningarna, vilket stärker både effektiviteten och lönsamheten. Digitalisering höjer också kvaliteten på kundupplevelsen och möjliggör nya affärsmodeller och digital affärsverksamhet. – Ahlstrom-Munksjö inför förnyade affärsprocesser och moderna system för att kunna skapa en stark grund för effektiv hantering av bolagets globala verksamhet och ökad kundupplevelse. Den nya och kraftfulla plattformen kommer att ha stor positiv effekt på hur Ahlstrom-Munksjö arbetar genom att dra nytta av data och möjligheterna för fortsatt digitalisering, säger Kristiina Lammila, CIO på Ahlstrom-Munksjö. – Etablering av en stark affärsplattform spelar en nyckelroll 82

NORDISKA PROJEKT www.nordiskaprojekt.se

i genomförandet av vår tillväxtstrategi. Det är en lång process och Ahlstrom-Munksjö behöver starka partner under transforma-tionen. Vi har nu valt TietoEVRY som teknikleverantör och implementeringspartner för vårt MES. Beslutet innebär att Ahlstrom-Munksjö litar på att TietoEVRY är den bästa partnern för oss inom MES och vi ser fram emot att inleda samarbetet. – Ahlstrom-Munksjö öppnar upp för nya affärsmodeller och digitalisering genomgående, hela vägen från kundkontakter till bruken, genom smidigare planering, fiber- och råvaruspårning och ökad drifteffektivitet samtidigt som det finns manöverutrymme för bolagets framtida utveckling. Vi är stolta över att vara med och stödja vår strategisk viktiga kund på vägen mot global affärsomvandling och tillväxt. Vår affärsplattform garanterar full insyn i hela värdekedjan och stödjer innovationsförmågan för att skapa nya affärsmöjligheter, säger Carsten Henke, Head of Production Excellence, Forest på TietoEVRY. TietoEVRYs TIPS-lösning är optimerad för massa-, pappers-, kartong-, icke-vävt-, mjukpappers- och tryckpappersindustri med användning av branschbeprövad bästa praxis. Det är det ledande MES-systemet (Manufacturing Execution System) och har redan installerats på över 250 pappersbruk i hela världen.


10 –13 MARS 2020 · SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

SMART MAINTENANCE MEANS KNOWING WHAT HAPPENS NEXT Underhållsmässan är ett måste för tekniker och beslutsfattare inom drift och underhåll med fokus att finna hållbara lösningar, lönsamhetsförbättringar och smart teknik. Kunskapsplattformen Maintenance Academy pågår parallellt och erbjuder ny kompetens, erfarenhetsutbyte och viktiga affärskontakter.

Mä rtha Rehnberg

FOKUSOMRÅDEN

Hållbart underhåll

Te n rren ce O’Hanlo

Industriell säkerhet

Tobia hlin sA

Digitalisering och IoT

KOSTNADSFRI ENTRÉBILJETT Registrera dig kostnadsfritt på underhall.se

Produktivitet och lönsamhet

Additiv Tillverkning (3D)


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

HJÄLP MED VATTENRENING?

Hyr vattenreningsutrustning utifrån ert behov. • Kemisk flockning/ fällning • Lamellsedimentering • pH-justering • Slamförtjockning • Mobila filterpressar

• Kolfilter • Rening tungmetaller • Jonbytare • Onlinemätning/ övervakning

• Loggning

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

• Mobil vattenanalys

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Nordiska Projekt 2/2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded