Page 1

NR 6 • 2013

PREEM 24 sidor!

PETER ABRAHAMSSON,

“REV13 garanterar säkerhet”

TÄBY KOMMUN

Fjärrvärme i framkant

Fjärrvärmeproducenter står inför stora kundutmaningar

Asset Management – en livsstil

Fortums nya kraftvärmeblock i Brista snart i drift

Förnyelse i Västerås!

KVV8 – Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk

Partneringsuppdrag på Alnö och LubbanGaltström

Nytt avloppsreningsverk i Pålslund

Öppen fjärrvärme förändrar affärsmodellen


Engineering today, benefitting generations to come.

Building thermal waste treatment plants is our line of work and our passion. We function as partner for engineering services, supplier for key components, or general contractor for turnkey plants. From planning through construction and commissioning to service, our company's specialists are in place to assist and advise our customers. As a family-owned company we look back on more than 85 years of tradition. The combustion lines we have equipped at sites all over the world number more than 750, including those jointventured with competent partner companies. Unceasing technological evolution, particularly with regard to resource conservation, is essential to all our endeavours.

www.martingmbh.de


tillförlitlig. robust. beprövad.

”Varför bygger inte alla med PAROC® -element?”

vacon ac drives 0.55kw — 5300kw PAROC®-elementen är obrännbara (A2), de alstrar mycket litet rök och giftiga produkter Vacon frekvensomriktare till stora (s1) och bildar inga brinnande droppar (d0).

AB Fortum har under många år använt delar av Stockholms energiproduktion, fjärrvärme- och fjärrkylanät. Med Vacons frekvenA2-s1,d0 somriktare sparar du energi och minskar resursslöseriet i tre Intresserad av att höra mersteg: om de brandsäkra PAROC®-elementen? Logga in på www.paroc.se/panelsystem för mer jobbet gjort information.

• Du använder mindre energi för att få • Du ökar livslängden och tillgängligheten på din utrustning • Du optimerar din process och ökar kvalitetsutbytet

Välkommen att kontakta oss via www.vacon.se eller ring 08-29 30 55 för att se hur vi tillsammans kan rädda vår planet och spara pengar. REKOMMENDERAR PAROC SANDWICHELEMENT

PAROC PANEL SYSTEM AB 541 86 Skövde Tel. 0500 46 90 00 Fax 0500 48 63 03 www.paroc.se


LEDARE

Konkurrens på lika villkor? Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme, hävdar att fjärrvärmeförtagen vill fortsätta vara kundens främsta val, för både miljö och ekonomi. Det kan vi också vara, om inte krångliga regelverk som hindrar fjärrvärmens utveckling ställer sig i vägen, hävdar Ulrika Jardfelt. Den som vill ha fjärrvärme kan idag bara välja en leverantör och det är en nackdel. Undersökningar visar dock på att det är svårt att konkurrensutsätta denna mycket specifika marknad med sina stora investeringar i nät och anläggningar, utan att det leder till högre priser och/eller försämrad miljö. De stora investeringar som krävs gör det inte lönsamt att bygga konkurrerande nät på orten, vilket leder till ett så kallat naturligt monopol. Däremot råder en allt hårdare konkurrens på värmemarknaden. Svensk Fjärrvärme bejakar konkurrensen, under förutsättning är att den sker på likvärdiga villkor. Det är där Boverkets byggregler kommer in. Svensk Fjärrvärme har länge, i gott sällskap med allt fler påtalat att dagens byggregler inte är vare sig konkurrens- eller teknikneutrala och därför bör ändras. Regeringen har nu kommit till samma slutsats och gett Boverket i uppdrag att se över detta, vilket Svensk Fjärrvärme välkomnar. I diskussionen om byggreglerna kommer ofta frågan om ”miljövänlighet” upp. Ingen uppvärmningsform kallas miljövänlig. Däremot kan påverkan på miljön variera mellan olika orter. Därför redovisar Svensk Fjärrvärme fjärrvärmens miljövärden på sin webbplats, så att kunderna själva kan göra en bedömning. De flesta vet nog redan att fjärrvärme är Sveriges största miljöprojekt. Naturvårdsverket har utsett fjärrvärmen till den främsta förklaringen till att Sverige har klarat klimatmålen, detta i kombination med ökad tillväxt. Utbyggnaden, där fjärrvärme ersatt olja och direktverkande el, och framför allt omställningen till förnybara bräns4

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

len inom branschen är förklaringen. Och utvecklingen fortsätter för att förverkliga fjärrvärmens idé: att värma med det som annars går till spillo. Svensk Fjärrvärmes vision för 2030 är att värma med enbart återvunnen energi. I årets näst sista utgåva av Nordiska Projekt berör vi flera stora ämnen; bland annat Asset Management, kapitalvård och underhåll, fjärrvärmens utmaningar, Brista, Jordberga och Preemraff, Europas största underhållsstopp i Lysekil, men även Norrlands största VA-projekt, som genomförs i Sundsvalls fritidsområden. Vi har besökt Amec 2013, Asset Management Expo & Conference, som nyligen pågick på Stockholmsmässan. I en exklusiv intervju med John Hardwick, ordförande för Global Forum on Maintenance and Asset Management och huvudtalare under Amec 2013, förklarar han vad Asset Management betyder för honom: ”Asset Management är för mig när ingenjörskonst omvandlas till utveckling. Medarbetare, process och teknologi arbetar tillsammans. Något som historien förtäljer oss är att länder som tillåter att deras tillgångar sjunker ner till en nivå av försämring som är orimlig kostar en förmögenhet att återskapa. Om du har en långsiktig syn på företagets tillgångar kan du föra över dem från en generation till nästa. Vår uppgift inom Asset Management är att jämna ut de här investeringarna för att säkerställa att människor betalar rätt pris för till exempel infrastrukturen vid en viss tidpunkt. Det är en mycket stor utmaning!” Vem vet kanske en utökad satsning på Asset Management och mer ”action” är de viktiga katalysatorerna som behövs för att få en ordentlig fart på bland annat industriproduktionen i Sverige? Vi kommer med spänning och engagemang att följa utvecklingen av Asset Management framöver i kommande nummer av Nordiska Projekt. Vidare i Nordiska Projekt denna gång belyser vi: * Täby kommun som tillsammans med

E.ON är i full färd med att bygga ett nytt fjärrvärmenät, som också ska öppnas för konkurrens. * Sveriges största rötningsanläggning för framställning av biogas som just nu byggs på Jordberga i södra Skåne. * Krävande revisionsstopp hos Preemraff i Lysekil. Det är ett av de mest omfattande stoppen i företagets historia. * Fortums nya kraftvärmeblock i Brista snart i drift. * Full fart på Fortums bygge i Värtan. Fortum bygger ny kraftvärmeanläggning i Värtan. Pannan kommer att få 330 MW termisk effekt och ska användas för baslasteni fjärrvärmeproduktionen. Nu när det begynnande vintermörkret och fukten sakta tränger sig in i kropp och själ; ta tillfället i akt och läs denna fullmatade Nordiska Projekt. Kryp upp i soffan och välkomna att ta till er av något av allt det spännande som sker inom energiområdet samt de industriella och producerande sektorerna! Och det är inte lite som sker just nu faktiskt. God läsning!

Jan Åström Chefredaktör, Nordiska Projekt


INNEHÅLL

INNEHÅLL 14

Innehåll

90  Förnyelse i Västerås – unikt kraf    värmeblock under installationsfas

4   Ledare 5   Innehåll 6   Nyheter

98   Jordberga får Sveriges största   biogasanläggning

14   Asset Management – en livstil 16  Asset Management på allvar!

102  Norrlands största VA-projekt    genomförs i Sundsvalls   fritidsområden

19           

104   Pålslund blir ett av Sveriges    modernaste reningsverk

Revisionsstopp 2013 - Projekt för säkerhet, effektivitet och kvalitet – omfattande stopp hos Preemraff ’ i Lysekil

108   Kraftvärmeanläggning med      Siemens gasturbin SGT-750     officiellt invigt

43   Plast & Målningsteknik – ett av    Sveriges äldsta rostskyddsföretag

55

109   Fortsatt positiv resultat    utveckling för Setra

44   Fjärrvärmeproducenter står inför    stora kundutmaningar med spillvärme    som trumfkort 55   Fjärrvärme i framkant.    I Täby kommun är man tillsammans    med E.ON i full färd med att bygga    ett nytt fjärrvärmenät, som också ska öppnas för konkurrens.

109  Svenska effektreserven     utvärderad i ny rapport

59  Nya kraftvärmeblocket – ett rejält    kliv in i framtiden 62  KVV8 – full fart på Fortums    bygge i Värtan

62

72   Fortums nya kraftvärmeblock i Brista    snart i drift

110  Audi får Stora Förnybar   hetspriset 2013 111  NE Nordic bygger en 130 kV     ledning till Nordisk Vindkrafts     nya vindkraftanläggningen Siden sjö 112   Leverantörsguide 113   Kalendarium 114   De tävlar om Swedish     Steel Prize 2013

82   Planer på utveckling av Högdalenverket 85   HKScan fjärrvärmesatsar i   klimatkommunen Kristianstad 87   Tredjepartskontroll höjer    driftsäkerheten 88   KMW Energi rekonstrueras och    arbetet på Tranås nya kraftvärme  verk fortsätter

UTGIVARE: ljungåfors media ab Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719 CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Jan Åström, jan.astrom@ljungaforsmedia.se SKRIBENTER: Björn Asplind Kim Hall Kjell-Arne Larsson Ofelia Graah-hagelbäck Peter Dahlgren

FÖRSÄLJNINGSCHEF: Mattias Andersson, mattias@nordiskaprojekt.se MARKNAD: Ulrika Stjärna ulrika@nordiskaprojekt.se Jonatan Lundqvist, jonatan@nordiskaprojekt.se

114 TRYCK: Exakta tryck 2013 GRAFISK FORMGIVARE: Gabriella Lilliesköld, gabriella.lillieskold@jntpublishing.se OMSLAGSBILD: Peter Abrahamsson, Raffinaderichef på Preem Lysekil. Foto: Kjell-Arne Larsson

Niklas Jönsson niklas@nordiskaprojekt.se

www.nordiskaprojekt.se www.svenskbyggtidning.se

PRENUMERATION/ WEBANSVARIG: Jonas Andersson, jonas@nordiskaprojekt.se

Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa. NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

5


NYHETER

Nytt vridsektordon från Auma Auma, etablerad tillverkare och global leverantör av moduluppbyggda elektriska ställdon introducerar ett nytt ställdon designat för automatisering av vridspjälloch kulventiler. Ställdonet SQ.2 ersätter Auma:s etablerade SG.1 serie. SQ.2 har dubbelt så stort vridmomentområde samt flera tekniska fördelar såsom bättre reglerfunktion, högt utvecklad diagnostik och asset management funktion. Driftsättning och handhavande av SQ ställdon är identisk med SA.2 flervarvs ställdon som introducerades under 2010. Båda typerna är tillgängliga med samma typ av motorstyrningar - AM01.1 och AC01.2

Texas Onshore AB anskaffar ytterligare en guldgruva i Sibirien Guldgruvornas totala bevisade reserver (P1) överstiger 320 ton guld till ett värde om ca 80 miljarder kronor och den första guldleveransen på 100 kg guld förväntas levereras till före årsskiftet. Det Malmöbaserade bolaget Texas Onshore AB har, via sitt helägda dotterbolag, SwedenMining AB, ökat sitt ägande till 30 procent i det ryska holdingbolaget OAO Systems Innovation Ekologi i St. Petersburg som har anskaffat ytterligare en produktionslicens och har härmed två guldgruvor med totalt bevisade reserver (P1) som överstiger 320 ton guld till ett värde om ca 80 miljarder kronor.

Vestas säljer fabriker för en euro

Auma introducerar ett nytt vridsektordon SQ.2

Jonas Wiik ny prospekteringschef för Boliden Jonas Wiik har utsetts till ny prospekteringschef för Boliden Gruvor och tillträdde den 1 oktober 2013. Jonas Wiik har arbetat 10 år inom Boliden, varav åtta år inom prospekteringsorganisationen. Han kommer närmast från befattningen som chef för Gruvnära Prospektering. Jonas har en filosofie magister examen i geologi och mineralogi från Åbo Akademi, Finland. Jonas efterträder Hans Årebäck som efter 4 år som prospekteringschef kommer arbeta med affärsutveckling och strategi inom Boliden Gruvor. Framgångsrik prospektering är nödvändig för en långsiktig gruvdrift och tillväxt. Boliden har närmare hundra års erfarenhet av prospektering och attraherar yrkeskunniga människor från många länder.

6

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Boliden är idag Europas ledande aktör inom prospektering av zink och koppar och prospektering sker på flera platser i Sverige och Irland. Satsningarna under de senaste tio åren har lett till kraftiga ökningar av mineraltillgångar och mineralreserver i framförallt Garpenberg och Aitik. Under 2012 satsade Boliden 350 MSEK på prospektering vilket bland annat resulterade i 227 640 borrmeter.

Den danska vindkraftsverkstillverkaren Vestas säljer fabriker och gjuterier till en tysk industrigrupp. Prislapp – en euro. I jakten på att vända de stora förlusterna till vinst säljer danska Vestas av fabriker och gjuterier till tyska industrigruppen VTC. Prislappen i affären, där 1000 anställda följer med, är en euro. Om fabrikerna senare genererar vinster åt de nya ägarna kan Vestas få upp till 25 miljoner euro. Sydbanks analytiker Jacob Pedersen är positiv till försäljningen men menar att prislappen är låg.   – På många sätt är det ett bra avtal, men det är också en dyr affär. De säljer för en euro och gör därtill nedskrivningar på 50 miljoner euro. Isolerat sett är det naturligtvis negativt, säger Jacob Pedersen. Med affären hoppas Vestas skapa större flexibilitet genom att köpa in från underleverantörer istället för att stå med stor egen arbetskraft i konjunkturnedgångar. I fjol redovisade koncernen en förlust på 7,2 miljarder danska kronor efter skatt.


NYHETER

Stena Recycling ökar kapaciteten Det ledande återvinningsbolaget Stena Recycling AB inviger en ny fragmenteringsanläggning i Huddinge. Anläggningen är anpassad för modern återvinning där 60 procent mer återvinningsmaterial nu kan bearbetas med 15 procent lägre motoreffekt.   Onsdagen den 9:e oktober invigdes den nya fragmenteringsanläggningen i Huddinge. Stena Recycling har investerat 75 miljoner i ny teknik, en satsning som möjliggör ökad återvinning, ger starkare miljöskydd och gynnar återvinningsbranschen. – Det är glädjande att kunna göra en sådan satsning trots en svag samhällskonjunktur.Vi har möjliggjort tillväxt för återvinningsbranschen samtidigt som vi bidrar till en lägre miljöpåverkan, säger Staffan Persson,VD på Stena Recycling.   Själva fragmenteringsprocessen finfördelar uttjänta järn- och metallprodukter, som exempelvis bilar och tvättmaskiner. Materialet renas och sorteras i fyra olika fraktioner: järn, blandade metaller, en bränslefraktion och en ren avfallsfraktion. Via långa transportband åker materialet in i en stor kvarn som roterar med 500 varv per minut. Där delas det upp i mindre bitar och åker vidare i processen. Det är en effektiv återvinningsmetod där järnet och metallerna sedan blir råvaror för stålverk och smältverk och till sist nya produkter i samhället. – Vi har med detta skapat norra Europas modernaste processindustri för fragmentering. Allt på en exemplarisk plats när det gäller god logistik och en återvinning i toppklass för näringsliv och kommuner, säger Johan Brinell, chef för Stena Recyclings fragmenteringsanläggning i Huddinge.   Hela den nya fragmenteringsanläggningen är anpassad till skärpta miljökrav samt har säkerhet och arbetsmiljö av världsklass. Förutom att dammutsläpp minskar tack vare att kvarndelen är helt innesluten, är bullernivån avsevärt lägre. I anslutning till anläggningen har även en ny lösning för dagvattenrening byggts för att klara framtidens reningskrav.

Stena Recycling har investerat 75 miljoner i ny teknik.

Scania tar hjälp av tyngdlagen för att spara bränsle Hösten 2013 introducerar Scania Eco-roll, ett avancerat system med potential att sänka kundernas bränslekostnader med upp till två procent. Eco-roll räknar ut när en lastbil ska ta hjälp av tyngdlagen för att rulla i friläge i nedförsbackar. De kunder på Europamarknader som nu beställer en lastbil med Scania Opticruise med Active Prediction kommer från första kvartalet nästa år att kunna spara bränsle och pengar med hjälp av en ny funktion, Scania Eco-roll. Lastbilen gör själv en bedömning vilket som är mest bränsleeffektivt, att rulla nedför större backar med transmissionen i neutralläge och motorn på tomgång eller att motorbromsa med avstängd bränsletillförsel.Vilket som är mest bränsleeffektivt är inte så självklart som det kan låta. Scania Active Prediction gör kalkylen helt utan inblandning från föraren. Om systemet väljer Eco-roll, bör lastbilen kunna rulla i tio sekunder eller mer när backen planar ut. Detta för att rätt utnyttja rörelseenergin i lastbilens egenvikt och för att inte göra för många korta ingrepp. Samtidigt ska inte farten bli så hög att bromsarna slår till, då bromsas energin i det bränsle som har tillförts motorn bort. Scania Active Prediction använder både GPS (för positionen) och topografiska kartor för att styra systemet. Beroende på vilket prestandaläge föraren väljer, arbetar lastbilen med olika strategier för att antingen använda så lite bränsle som möjligt eller för att ge optimala prestanda i form av hög snitthastighet. Scania Eco-roll för-utsätter att bilen är utrustad med Scania

Scania Active Prediction gör kalkylen helt utan inblandning från föraren.

Opticruise med Active Prediction och tvåpedalsystem samt är i Euro 6-utförande. På marknader där topografiska kartdata finns tillgängliga är Scania Opticruise med Active Prediction och Eco-roll standard på fjärrbilar.Vidare är Scania Active Prediction nu ännu bättre på att optimera växlingsstrategier. Genom att analysera hur mycket som återstår av en uppförsbacke kan onödiga ner- och uppväxlingar undvikas genom att utnyttja Scaniamotorernas massiva vridmoment på låga varv. NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

7


NYHETER

AxFlow introducerar en ny serie av slangpumpar AxFlow introducerar ett nytt pumpvarumärke, realax. Pumpserien realax ger slutanvändarna marknadens största modellurval och består av fyra serier, APY, ISI, IP och RP, samt 24 modeller med kapaciteter från 0,16 ml/varv till 20 l/varv och tryck från 2 till 15 bar. Komprimeringen i pumparna sker med tryckback eller rullutförande. Alla fyra serier lagerförs med ett omfångsrikt sortiment av slangar.   De tätningsfria slangpumparna har många gemensamma egenskaper, som exempelvis reverserbar rotationsriktning, hög motståndskraft mot korrosion och slitage, hög doseringsprecision, torrkörning utan skador, samt enkel rengöring och litet underhållsbehov. Alla har kuggväxelmotor med integrerad växelriktare och ett omfattande tillbehörsprogram.   De minsta pumparna, APY serien komprimeras med rullar och har utvecklats för doseringsapplikationer med små volymer och låga tryck. De sex modellerna väger endast 2,2 kg utan motor och kan användas för provtagning och dosering inom vattenoch avloppsrening, för dosering och mätning av ingredienser och tillsatser inom livsmedelsindustrin samt för kemiska och allmänna processer.   Även på ISI-seriens fem och IP-seriens sex modeller sker komprimeringen med rullar. Kapaciteten sträcker sig från 0,023 l/varv till 13 l/varv vid ett tryck på mellan 2 och 8 bar. Båda modellerna uppfyller kraven i många pumpapplikationer inom lack- och ytbehandlingsindustri, livsmedelsproduktion och i alla applikationer som kräver transport av slam.   De sju modellerna i RP-serien är produktseriens arbetshästar. RP-seriens pumpar, där slangen komprimeras av tryckbackar, klarar tryck upp till 15 bar och kapaciteten ligger på mellan 0,3 l/ varv och 20 l/varv. Även de här pumparna är avsedda för hantering av slam, kemiska produkter och livsmedel. Utvecklingsprogram för pumpar AxFlow har haft en framträdande position på den europeiska marknaden för slangpumpar i 35 år och har i hög grad bidragit till att tekniken erövrat en stor marknadsandel.

Detta har medfört att AxFlow byggt upp spetskompetens inom denna teknik och det stora antal applikationer som slangpumpar kan användas för.   – Våra kunder har länge efterfrågat en slangpump som arbetar effektivt vid låga tryck, men samtidigt håller hög precision, säger Håkan Bjernér, affärsutvecklingschef på AxFlow Holding AB. Andra viktiga egenskaper var att pumparna ska vara enklare att underhålla och uppfylla kraven för livsmedelsapplikationer enligt direktivet EU1935/2004EG. Jag är övertygad om att vårt nya program av slangpumpar ger oss möjlighet att rikta in oss på slangpumpapplikationer för låga och höga tryck.   – Vi är mycket glada att nu få introducera realax serien även i Sverige och vi ser stora möjligheter att få hjälpa våra kunder att öka sin konkurrenskraft på sina marknader, säger Petra Granqvist,VD AxFlow AB.   Slangpumpen är en mogen produkt och en beprövad teknik som utvecklats under flera årtionden.Ytterligare förbättringar innebär därför en stor utmaning för pumpkonstruktören. Förutom att utveckla en pump för låga tryck och låg kapacitet uppfyller realax även kravet på enklare underhåll genom att förbättra inspektionsfönstret på pumphuset.Via inspektionsfönstret kan användaren kontrol lera smörjoljenivån i pumphuset. Inspektionsfönstrets utformning på realax-pumparna gör det även enkelt att komma åt rotorn och navet och att ändra antalet shims för att anpassa pumpen till tryckförändringar i applikationen. Tack vare denna lösning behöver pumphusets frontskydd inte demonteras. Pumpserien realax består av fyra   Det spar värdefull tid och gör serier, APY, ISI, IP och RP. underhållet avsevärt enklare.

Holmen världsbäst på hållbart företagande FN:s Global Compact 100 är ett nytt globalt aktieindex som kombinerar hållbart företagande och finansiella resultat. Här listas de 100 bästa företagen i världen. Holmen är ett bland fem svenska företag, och det enda Sverige-baserade skogsindustriföretaget, som finns med bland de 100 som bedömts som de bästa att skapa god avkastning genom ansvarsfulla affärsmetoder. – Vi är förstås mycket glada och stolta över att ingå i det nya GC 100-indexet, säger Lars Strömberg , chef för miljö- och hållbarhetsfrågor i Holmen. FN:s Global Compact utgör en viktig plattform för företag som är engagerade i en hållbar utveckling och GC 100-indexet är ett välkommet tillskott. Hallsta Pappersbruk. Foto: Starkite Flygfoto

8

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se


High Pressure Welding Sweden AB

HP Welding Sweden AB Website www.hpwelding.se

Location Sundsvall

HP Welding Sweden AB is a sales and service company in Sweden with location in Sundsvall. The company specialize in welding and construction of boilers, piping and installation of process equipment. The company and welders are qualified according to: AFS 1999:4 (PED 97-23-EG) bilaga 1, avsnitt 3.1.2 - With Welder Approval Test certificate EN 287-1 HP Welding has several cooperation partners throughout Europe and have the capability to supply several hundred welders and fitters if needed. HP Welding have well equipped containers for breakdowns waiting in HP Weldings workshop in Sundsvall, Sweden. Scope of works Construction and repairs of plants and powerstations Construction and repairs of power and recovery boilers Assembly of high pressure pipelines Delivery and installation of steel constructions: Production halls, tanks, stacks, silos. We have agreements with big manufacturers for boiler parts and steelconstructions.

Contactinformation, phone +46 60 17 26 40 ove.samuelsson@hpwelding.se +46 70 637 76 43 jerker.sjostrom@hpwelding.se +46 73 184 74 48


NYHETER

Svensk vattenkraft är för viktig för att slarvas bort Vattenverksamhetsutredningen har presenterat sitt delbetänkande. Utredningens huvudsyfte är att på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt säkerställa att vattenverksamheter bedrivs i överensstämmelse med miljöbalkens hänsynsregler och EU-rättsliga krav. Förslagen som redovisas kommer att minska den CO2-fria elproduktionen, vilket kommer att äventyra Sveriges förnybarhetsmål. Kjell Jansson, vd på Svensk Energi, kommenterar:   – I delbetänkandet föreslås en lagregel som öppnar upp för en fullständig ny prövning av i princip hela den svenska vattenkraften.Vi anser att det saknas en genomgripande analys av förslagets påverkan på statsbudgeten, kommunala budgetar, näringslivets konkurrenskraft och vattenkraftproducenterna samt elpriset. Det är av största vikt att dessa frågor utreds före vidare beredning. Utredningen säger vidare att det ska vara verksamhetens bristande överensstämmelse med miljöbalken och EU-rätt som ska ligga till grund för behovet av en ny prövning. Kjell Jansson igen:   – Vi kan konstatera att lagförslaget inte säkerställer att en ny prövning grundas på miljömässiga behov, vilket utredningen på flera ställen anger som anledning till ny prövning.Vattenkraftens miljöfrågor är dessutom ett område som branschen under lång tid arbetat med och kontinuerligt utvecklar.Vikten av biologisk mångfald är en stor och viktig fråga i omvärlden – så också för våra svenska vattenkraftproducenter. Redan idag finns ett system där samhället när som helst kan begära omprövning av villkoren i ett tillstånd. Svensk Energi anser att nuvarande system mycket väl kan utvecklas och samtidigt tillgodose utredningens huvudsyfte. Svensk Energi anser att det går att förena ökade krav på biologisk mångfald med att värna vattenkraftens produktionsförmåga och dess bidrag till den svenska koldioxidsnåla elproduktionen.Vattenkraftens ökade betydelse för att balansera en allt större andel sol- och vindel får heller inte glömmas bort.

Bergs Timber väljer RemaSawco som partner vid investering i ny produktionslinje RemaSawco, ett dotterbolag till Image Systems AB, har tecknat avtal med Bergs Timber AB gällande leverans av styrning och kontaktorutrustning till en ny produktionslinje för klentimmer vid sågverket i Mörlunda. Ordervärdet uppgår till 3,2 miljoner kronor. ”Det känns tryggt att ha med RemaSawco i det här projektet”, säger Peter Nilsson VD på Bergs Timber. ”Vi har goda erfarenheter från tidigare installationer där RemaSawco varit inblandade och vi är övertygade om att vi får en bra leverans även den här gången.” I och med installationen av ny produktionslinje räknar Bergs Timber med att öka sin leveranskapacitet med mer än 50 procent med oförändrad bemanning. Därmed befäster bolaget sin position som ett av de konkurrenskraftigaste sågverken på den nordiska marknaden. Efter installationen kommer sågproduktionen i Mörlunda att ha en kapacitet på cirka 110 000 m3 sågad vara i två skifts produktion vilket innebär en ökning med omkring 40.000 m3 jämfört med den nuvarande såglinjen. Arbetet med investeringen påbörjas omgående och den nya linjen beräknas att vara i drift under våren 2014. Orderingången bokades under kvartal tre.

10

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Nexans tilldelas kontrakt för kabelleverans Nexans ska leverera klass 1E LOCA-kablar (K0, K1 och K2) till etapp 2 i uppförandet av Tianwan kärnkraftverk. Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats ett totalentreprenadskontrakt värt 9 miljoner euro av China National Nuclear Corporation. Kontraktet avser leverans av kraftkablar och tillbehör för den andra etappen (reaktor 3 och 4) i uppförandet av Tianwan-kraftverket, beläget i staden Lianyungang i den kinesiska Jiangsu-provinsen.   Projektet omfattar byggnation av två ytterligare tryckvattenreaktorer av den ryska typen VVER-1000 som vardera kommer att generera 1 060 MW. Nexans kommer att leverera kablar och tillbehör till applikationer inom reaktorinneslutningsområdet, med installationsstart år 2015.

Skanska bygger världens största provanläggning Skanska har slutit avtal med ABB AB om att bygga provhallar för högspänningstest av kablar. Hallarna uppförs vid ABB, High Voltage Cables anläggning i Karlskrona, Sverige. Ordervärdet är 400 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige i tredje kvartalet 2013. Projektet omfattar byggnationer om totalt cirka 12 000 kvadratmeter och ingår som en del i ABB:s satsning på ökad produktionskapacitet för sin anläggning i Karlskrona. Byggprojektet väntas sysselsätta cirka 100 personer och byggstart är planerad till hösten 2013. Anläggningen ska stå färdig i slutet av 2015.


NYHETER

SCA Obbola uppgraderar onlinesystem för tillståndskontroll Linermaskinen på SCA Obbola. Linerbruket SCA Obbola uppgraderar nu onlinesystemet på brukets linermaskin, som är en av världens bredaste.   SPM Instrument har fått förtroendet att byta ut delar av det befintliga onlinesystemet BMS till det multifunktionella onlinesystemet Intellinova. Totalt ska tjugo BMS-enheter ersättas med elva Intellinova-enheter för stötpulsmätning på kartongmaskinens torkparti.   I det nya onlinesystemet Intellinova ingår den patenterade och prisbelönta mätmetoden SPM HD. Det totala antalet tillgängliga givarkanaler för systemet är 352. Onlinesystemet kommer att installeras löpande under drift i kvartal 4, 2013.   Tommy Kvist, underhållsingenjör och projektledare, förklarar hur man resonerat inför investeringen: ”Det primära skälet till investeringen är att BMS-systemet bedöms ha nått slutet av sin tekniska livslängd och att reservdelstillgång och support därmed börjar bli begränsad. Dessutom ser vi fördelar med den nya SPM HD-tekniken att i ett tidigare skede detektera lagerskador samt att det avlastar FU-teknikerna.”   När Obbola grundades 1889 var det som sågverk, men 1913 byggdes verket om för tillverkning av pappersmassa. 1975 började anläggningen producera kraftliner; ett kraftigt, oblekt papper huvudsakligen baserat på färskfiber som används som ytskikt vid wellpapptillverkning. Brukets linermaskin är en av de bredaste i världen, med den mest moderna tekniken för högkvalitativ arkformning. Den årliga produktionen uppgår till 425.000 ton. SCA Obbola liner-maskin / Foto: SCA Obbola.

SKF levererar fjärrövervakningssystem till LKAB LKAB Underground Mine i Malmberget har valt att gå ifrån portabelmätning till onlinemätning av transportörer under jord. Man har därför valt att investera i SKF:s online system IMx. Transportörerna levererar råmalm från 1000 meters nivån till sovringsverket ovanjord.   - SKF: s expertkunskap ger ett bra stöd i arbetet att skapa förutsättningarna för problemfri drift, säger Magnus Mäki VD för Monitoring Control Center AB (MCC AB) i Kiruna, ett helägt dotterbolag inom SKF-koncernen.   SKF IMx online system är särskilt anpassat för utsatta och svåråtkomliga miljöer. Systemet indikerar förändringar i maskinens prestanda som kan leda till oplanerade stopp. Anläggningen i Malmberget omfattar fem IMx enheter med komplett installation från SKF. I kontraktet ingår även övervakning av den aktuella maskinutrustningen. Fjärrövervakningstjänsten görs av Monitoring Control Center AB, som sin tur skickar beslutsunderlag till underhållsavdelningen på LKAB med rekommendation på åtgärder. Fjärrövervakningstjänsten omfattar 4 år.   Gruvdriften i LKAB Underground i Malmberget är högteknologisk och utmanade miljö att jobba i och vi är glada att få stötta verksamheten med teknisk support och beslutsunderlag för det planerade underhållet, säger Magnus Mäki.

Ångturbiner för kraftvärme! Kompressorer för energigaser!

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

11


NYHETER

Skellefteå Kraft fortsätter att investera Elförsäljningen har totalt sett minskat något jämfört med samma period föregående år, framför allt på grund av lägre egen produktion. Omsättningen minskade med fyra procent och uppgick till 2 789 miljoner kronor Rörelseresultatet blev 403 miljoner kronor mot 412 miljoner kronor för samma period 2012 Resultatet efter finansnetto uppgick till 347 miljoner kronor, en minskning med fem procent Investeringar i anläggningar under rapportperioden uppgick till 599 miljoner kronor mot 371 miljoner kronor för samma period 2012   Kommentar från koncernchefen Hans Kreisel: Expansionsinvesteringar förekommer främst inom affärsområde Produktion och Elnät. I augusti startade arbetet med att anlägga den nya stamnätsstationen i Högnäs. I övrigt rör det sig i huvudsak om reinvesteringar i befintliga anläggningar.   Genom fortsatt tillväxt har Skellefteå Kraft ambitionen att bli det bästa energibolaget i Sverige. Som bas finns mycket nöjda kunder och genom att vara enkla, tydliga, tillgängliga och sätta våra kunder i fokus ska vi fortsätta få ökat kundförtroende.Vi ska också erbjuda trygga och säkra energileveranser. Blaiken vindkraftpark etapp 1 med 30 vindkraftverk invigdes i juni, som en del av de framåtsyftande satsningar som Skellefteå Kraft gör inom förnybar energi.Vi tror på vindkraften som ett långsiktigt konkurrenskraftigt energislag.

Grytfors Kraftstation

Europeiskt stålbyggnadspris till Tullhusbron

Tullhusbron tilldelades ECCS European Steel Design Awards 2013 vid en högtidlig ceremoni i Milano den 3 oktober. De vinnande projekten presenterades också under den stora MADE-mässan i Milano. European Steel Design Award delas ut vart annat år av den Europeiska stålbyggnadsorganisationen ECCS där Stålbyggnadsinstitutet, SBI, är den svenska representanten.   Priset tilldelades byggherren Norrköpings kommun, arkitekten Erik Andersson Arkitekter, stålkonstruktören Ramböll Sverige och stålentreprenören Lecor Stålteknik – bland annat med diplom till nyckelpersoner i projektet. Juryn tyckte att det svenska bidraget visade på hur man kan bygga en mycket slank brokonstruktion genom att utnyttja stål.   Det var 12 andra projekt runt om i Europa som belönades samtidigt för att de visar på en enastående god arkitektur i stål. Bland dessa projekt kan nämnas: Stade de Lille i Frankrike och Bridge Hans Wilsdorf i Geneve, Schweiz.. På www.steelconstruct.com (ECCS) finns det bilder på samtliga belönade projekt.   Tullhusbron tilldelades tidigare i år Stålbyggnadspriset för bästa svenska stålbyggnadsprojekt, vilket kommer att uppmärksammas på Stålbyggnadsdagen den 24 oktober i Stockholm.

Grönhult vindkraftpark skalas ned Efter samråd med närboende och Tranemo kommun har Vattenfall beslutat att minska omfattningen på Grönhultsprojektet. Området Slättåsen kommer därför inte att ingå i vindkraftsparken.   Vattenfall har under projektets utveckling lyssnat på närboendes och Tranemo kommuns önskan om att inte utveckla Slättåsen som en del av Grönhult vindkraftpark.   – Vi har tagit till oss av de synpunkter som kommit fram och har därför beslutat att inte ta med Slättåsen i tillståndsansökan. Det området kommer inte att byggas, säger Eva Vitell, chef för utveckling av svensk landbaserad vindkraft.   Med anledning av beslutet kommer Vattenfall att meddela Länsstyrelsen i Västra Götaland att området inte längre ska ingå i prövningen av vindkraftparken Grönhult. Det utlovade ekonomiska stödet till den lokala utvecklingen kvarstår. 10 000 kronor per vindkraftverk och år, kommer under vindkraftparkens livstid, att avsättas och ska främja bygdens kultur, näringsliv, service och goda livsmiljö.   – Stödet är ett bra exempel på hur Vattenfall arbetar lokalt i de områden där vi har eller planerar verksamhet, säger Eva Vitell vidare. Grönhult vindkraftpark kommer, under förutsättning att tillstånd erhålls och investeringsbeslut fattas, att byggas i Tranemo och Gislaved kommuner och omfatta upp till 20 vindkraftverk när Slättåsen tagits bort ur planerna. Byggstarten är beräknad till 2017 och byggtiden blir omkring ett år. Grönhult kommer varje år att producera 115 GWh (gigawattimmar) förnybar el vilket motsvarar el till 25 000 hushåll. 12

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se


NYHETER

Industriunderhåll AB startar samarbete med HEINOLA i Sverige. Heinola Sågverksmaskiner AB från Finland är ett av företagen i världen, som erbjuder sågverksindustrin ett brett produktprogram, man kan säga att företaget har expertkunskap inom ett antal produktområden. ”Vi är berömda för vårt kundfokus som utgör en av hörnstenarna i vårt arbete.Vårt varumärke utgörs av vårt sätt att leverera flexibla och kundanpassade lösningar för olika och ofta utmanande applikationer. Heinola Sågverksmaskiners lösningar visar tydligt hur vi tänker. Detta kommer även att vara vår policy i framtiden”, säger Kari Kiiskinen Verkställande direktör för företaget. ”För att utveckla vår närvaro på Svenska marknaden har vi valt att samarbeta med Industriunderhåll. Industriunderhåll är kända för sina produkter och service till sågverk.Vi ser att vår expertis och deras kunskap och närvaro på marknaden kan bli ett nytt konkurrenskraftigt alternativ och support till framgången för den Svenska sågverksindustrin”, fortsätter Kiiskinen.   ”Vårt produktsortiment och vår kunskap har gett oss väldigt bred kundkontakt inom investeringar i produktionsledet internationellt.Vi har investerat inom produktutveckling i takt med att kundernas behov har förändrats” säger Kari Kiiskinen. HEINOLA´S produktsortiment idag: HEINOLA Såglinje, HEINOLA Kantsågning, HEINOLA Sorteringsverk, HEINOLA Virkestorkar, HEINOLA Automation.

”Vi är väldigt stolta och glada att Heinola Sågverksmaskiner AB har valt oss som samarbetspartner. Heinolas fokusering på god kundservice och applikationskunskap passa väl in i vår verksamhet” berättar Ann-Sofie Borglund VD för Industriunderhåll AB. ” Industriunderhåll Kari Kiiskinen,verkställande direktör Heinola. AB startades 1982 av Kent Nilsson. Företaget har sedan starten utfört montering, service och reparations uppdrag inom sågverk, pappers- och träförädlingsindustrin.Vi har under åren utvecklat produkter och lösningar som våra kunder efterfrågar baserat på närheten till kunden och deras applikationer” fortsätter Ann-Sofie ”Industriunderhåll AB välkomnar alla kunder och kommer att göra vårt yttersta att lösa de olika applikations och service frågor som kunderna har behov av”, försäkrar Ann-Sofie.

Filbornaverkets turbin åter i drift Fredagen den 25 november kl. 06:05, fasades Filbornaverkets turbin åter in på elnätet. Den producerar nu elström motsvarande årsbehovet för runt 40 000 lägenheter. Därmed avslutas den tekniska delen av tillbudet den 26 juni då turbinen skadades. Turbinens hjärta, rotorn, har varit hos leverantören i Tyskland på reparation. Skovlarna i rotorns lågtrycksdel har bytts ut och spåren för så kallade labyrinttätningar har svarvats om. Rotorn lyftes på plats den 9 oktober. Efter montage, uppriktning och noggrann efterkontroll kunde den första ångan försiktigt släppas på under fredag morgon. Det är inte bara turbinen som åtgärdats. Enheten för avbrottsfri kraft, UPS, som orsakade tillbudet, har reparerats och den mekaniska generatorbrytare som fallerade har åtgärdats. Även den elektriska generatorbrytaren har byggts om och fått dubbel spänningsmatning för extra säkerhet.   Av samma skäl har pumpar för panna och fjärrvärme fått dubblerad manöverspänning. Försäkringar och garantier täcker merparten av de cirka 16 miljoner kronor i kostnader för skador och produktionsbortfall som tillbudet orsakade.   – Filbornaverket är faktiskt i bättre skick nu än före tillbudet. De brister som avslöjades har åtgärdats och vi har kört flera tester för att verifiera lösningarna.Vi har också haft en bra dialog med Räddningstjänsten och utbytt erfarenheter. Det säger Pontus Melin, biträdande driftchef vid Filbornaverket. Nu ser vi fram emot att få leverera både el och fjärrvärme, avslutar Melin.

Försäkringar och garantier täcker merparten av de cirka 16 miljoner kronor i kostnader för skador och produktionsbortfall som tillbudet orsakade

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

13


ASSET MANAGEMENT

Asset Management – en livsstil AV BJÖRN ASPLIND – Vi har pratat om Asset Management i Australien sedan mitten av 1990-talet. Vi började prata om det i sammanhang om hur man får en organisation att hålla ihop utan att hänsyn bara tas till underhållsåtgärder, utan även till alla andra faktorer. Vi har hållit på ganska länge nu, säger John Hardwick, ordförande för Global Forum on Maintenance and Asset Management, GFMAM. Han var huvudtalare både den första och den andra dagen under AMEC 2013, som nyligen arrangerades på Stockholmsmässan. Under de två dagarna hölls en rad intressanta och viktiga föredrag som belyste frågor om underhåll, driftsäkerhet, kapitalvård och Asset Management.

för GFMAM, han är också ordförande för Australian Asset Management Council och operativ chef för Ausgrid i New South Wales, Australien.

För att förstå betydelsen av John Hardwicks inledande citat är faktumet att Amec 2013, Asset Management Expo & Conference, som hölls på Stockholmsmässan den 16 och 17 oktober, sade sig vara det första arrangemanget någonsin i Sverige på temat Asset Management.

  LIVSCYKEL John Hardwick något han kallar för ”Basic Asset Life Cycle”, som börjar med en plan, fortsätter med ett förvärv, sedan pågår själva den operativa verksamheten, något som i vissa fall slutar med en försäljning av den fysiska tillgången. Information är som alltid väldigt viktigt och för att kunna upprätthålla en bra Asset Management måste man enligt John Hardwick vara medveten om dessa faktorer: • driftsäkerhetsdata

Fokus på konferensen var att förstärka förståelsen för hur viktiga de fysiska tillgångarna är i en organisation. John Hardwick är inte bara ordförande 14

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Asset Management Expo & Conference, som hölls på Stockholmsmässan den 16 och 17 oktober, var det första arrangemanget någonsin i Sverige på temat Asset Management. Foto: Björn Asplind

• register över tillgångarna • lagertillgångar • tillgångshistoria • nuvarande underhållsstatus • affärsmiljö • teknikskifte.   TILLSAMMANS – Asset Management är för mig hur du får en organisation att arbeta tillsammans för att leverera resultat, främst inom högin-


ASSET MANAGEMENT

tensiva organisationer. Jag brukar beskriva Asset Management på fyra olika sätt: * Resultat; vad organisationen vill leverera, själva resultatet och vad det skapar i sig * System för Asset Management; hur du integrerar de mänskliga processerna och teknologin tillsammans för att kunna leverera * Ledarskap; hur du leder en organisation och hur du integrerar alla affärsfunktioner * Kultur; vad du försöker att producera med dina medarbetare. Därför finns det både en mjuk och hård sida av Asset Management, fastslår John Hardwick.  MOGNAD – När du har sammanfört alla dessa faktorer har du uppnått mognad inom Asset Management, ”Asset Management Maturity”. För att nå dit från en omogen organisation med ett synsätt baserat på Asset Management och skapa en mogen organisation, måste du integrera både hjärta och själ hos medarbetarna med företagets tillgångar och processer och samtidigt ha dem på rätt plats. Jag kallar detta för ”The Asset Management Journey”. Du kan enbart göra detta vid en nivå av komplexitet som levererar det absolut bästa resultatet, säger John Hardwick. John Hardwick började arbeta som elektriker och har lång erfarenhet av att underhålla tillgångar inom den elektriska industrin.  – När jag började arbeta mig upp i företaget till ledande befattningar kom jag i kontakt med begreppet Asset

Asset Management är för John Hardwick när ingenjörskonst omvandlas till utveckling och medarbetare, process och teknologi arbetar tillsammans. Foto: Björn Asplind

Management när folk sa ”våra tillgångar håller på att gå upp i rök, vi måste lösa detta”. Jag studerade och forskade vidare inom området på 1990-talet och började att utveckla tankegångar bortom underhållsfrågorna. Tack vare min magisterexamen i företagsekonomi hade jag bra kläm på risk- och finansieringsanalyser. – Asset Management handlar väldigt mycket om att kunna tolka vad som sker inom den tekniska sektorn till pengar och risker, vilket gör det möjligt för den finansiella sektorn att förstå vad det handlar om och sedan kunna överföra det till ekonomiska termer för att veta vilka aktiviteter som ger den minsta affärsrisken, understryker

John Hardwick.   REDOVISNING På 1990-talet infördes i Australien något som kallas ”accrual accounting”, som på svenska kan översättas till periodiserad redovisning. Tillgångarna i företag fick betydligt större betydelse. – Du blev tvungen att se över dina tillgångar i företaget eller organisationen och du kunde framtidsvärdera dina tillgångar. Den här stora förändringen i vårt lands redovisningssystem tvingade oss att se på våra tillgångar på ett annorlunda sätt och ända sedan dess har vi gjort framtidsberäkningar. Hur mycket pengar har vi och hur mycket kapital finns kvar i våra tillgångar, när kan dessa bli fullständigt avskrivna? Slutligen några viktiga ord från John Hardwick:   – Asset Management är för mig när ingenjörskonst omvandlas till utveckling. Medarbetare, process och teknologi arbetar tillsammans. Något som historien förtäljer oss är att länder som tillåter att deras tillgångar sjunker ner till en nivå av försämring som är orimlig kostar en förmögenhet att återskapa. Om du har en långsiktig syn på företagets tillgångar kan du föra över dem från en generation till nästa. Vår uppgift inom Asset Management är att jämna ut de här investeringarna för att säkerställa att människor betalar rätt pris för till exempel infrastrukturen vid en viss tidpunkt. Det är en mycket stor utmaning! NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

15


ASSET MANAGEMENT

Asset Management på allvar AV BJÖRN ASPLIND Efter Amec 2013 på Stockholmsmässan i mitten av oktober är det uppenbart att begreppet Asset Management, som kan översättas till Effektiv tillgångshantering, är här för att stanna. Gräddan av aktörer, både från Sverige och andra länder, inom drift, underhåll, kapitalvård och Asset Management var på plats i Stockholmsmässans nypiffade lokaler för att under två dagar tömma ut det mesta om dessa viktiga begrepp och belysa dess betydelse för svensk industris fortsatta överlevnad. Fysisk Asset Management är koordinerade aktiviteter i en organisation för att skapa värde från de fysiska tillgångarna. Realisering av värde inbegriper normalt en balans mellan kostnader, risker, möjligheter och presterad nytta. Amec 2013, Asset Management Expo & Conference, blev en succé och en viktig vågbrytare för den här typen av frågor och begrepp.   IMPONERANDE Begreppen omfattar de flesta sektorer i samhället, vilket också bredden i det intres-

Per Hidesten är vd för Industriarbetsgivarna. Foto: Björn Asplind

santa och mycket imponerande konferensprogrammet visade på. Efter att John Hardwick förklarat vad Asset Management är, rullades ett intensivt program ut med talare inom många olika områden, några exempel: Matti Tuikkanen, vd för SAMS AB, Jan Frånlund, styrelseordförande för SAMS AB, Eric Dahlén, chef Verksamhetsutveckling, Forum Värme, Fortum, Harry Frank, professor, ABB-nestor och medlem i Kungliga Vetenskapsakademin, Lars Enquist, ABB, Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, Per Forsberg, projektledare, SIS och Sven Jansson, programdirektör, Elforsk, Anna Pernestål Brenden, chef för förebyggande underhåll, Scania, Jonas Berggren, vd SSG, Helena Sundberg, Regionchef Stockholm, Trafikverket, Claudia Lindström, vd Humagic Group, Peter Björnholm, vd vid Aretics AB, och Peter Strömbäck, Generaldirektör, Swedac.   SAMLAD RÖST Dessutom deltog under den andra dagen Andreas Regnell, strategichef Vattenfall, Hasse Johansson, styrelseordförande i Dynamate IS, Kristina Elg Christoffersson, chef för DomInnova, Domsjö Fabriker, Henning Ekström, teknisk chef, Stora Enso Kvarnsveden samt Stefan Lindbäck, vd Lindbäcks Bygg.

16

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Per Hidesten är vd för Industriarbetsgivarna, en samlad röst som vill bidra till att stärka och utveckla basindustrins tillväxt. – Vi måste kunna fortsätta att sälja våra produkter utomlands, förklarade han. Industriarbetsgivarna har många utmaningar, några ledande ord på vägen är: säkert och effektivt, nollvision för olycksfall,

Jan Frånlund, styrelseordförande för SAMS AB och ordförande för Swedish Asset Management Society och Föreningen Svenskt Underhåll. Foto: Björn Asplind

främjande av hälsofrågor och förebyggande arbetsmiljöarbete.   SAMVERKAN En annan föredragshållare var Jonas Berggren, vd för SSG, Standard Solutions Group AB.   Han underströk hur viktig industriell samverkan är. SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster fram-


TA VÄGEN TILL LÖNSAM DRIFTSÄKERHET

SYSTEM

ARB

OD ME T ES PROC

E TS

SÄT

T

SER

RUTINER

ROAD2EXCELLENCE™ Det finns en tydlig väg till lönsam driftsäkerhet. Aretics hjälper dig att identifiera var ni är och hur ni snabbast tar er till nästa steg. Vi kallar det ROAD2EXCELLENCE™.

Vad är nästa steg på din resa till ökad produktivitet och lönsamhet? Vi hjälper dig oavsett var på resan du befinner dig.

VARFÖR?

HUR?

Fokus på driftsäkerhet är nyckeln till ökad effektivitet och ökad lönsamhet. Att arbeta med ROAD2EXCELLENCE™ skapar ökade möjligheter och handlingsutrymme på individ-, grupp-, utrustnings- och företagsnivå utan att behöva göra alltför stora investeringar.

ROAD2EXCELLENCE™ fokuserar på att etablera verktyg, strukturer och arbetssätt som möjliggör effektivisering och utveckling av ett företag. Med hjälp av analys, utarbetande av åtgärder som följs upp över tid och standardiserade verktyg i form av system och metoder, hjälper vi våra kunder att nå en högre nivå av driftsäkerhet.

Några av våra duktiga projektledare

Ta nästa steg! Ring 013 - 37 7 910 eller maila sales@aretics.se

ARETICS SILVERPLATE™ • PROCESSER • RUTINER • SYSTEM • ARBETSSÄTT • METOD Hundratals uppdrag inom tillverkande industri har lärt oss ett effektivt sätt att analysera behov och konkretisera genomförbara aktiviteter som redan från dag ett leder till lönsam driftsäkerhet. Baserat på standardiserade metoder och verktyg erbjuder vi en lösning som blir unik för dig. Vi kallar den ARETICS SILVERPLATE™. • FAST PRIS • FAST TID • INGEN RISK

www.aretics.se Aretics är Sveriges ledande leverantör av system för driftsäkerhet. Naturligtvis är själva systemet en viktig förklaring till att vi kommit så långt. MaintMaster™ är den nya generationen och det är en svårslagen kombination av dynamik, kraftfullhet och användarvänlighet. Men vår unika fördel är all den kunskap som vi fått i arbetet tillsammans med över 400 kunder och som levereras med våra system. Kunskap om hur du får verklig nytta i dina steg mot lönsam driftsäkerhet.


ASSET MANAGEMENT

tagna i tvärindustriella nätverk med Sverige som bas och med global närvaro.

Eric Dahlén, chef Verksamhetsutveckling, Fortum Värme beskrev Fortums utveckling inom Asset Management. Foto: Björn Asplind

– En globaliserad konkurrens kräver samverkan där det är möjligt. Våra uppdrag är att hjälpa industrin att identifiera vilka behov man har, både kommande och nuvarande. Tillsammans med den kompetens som finns inom industrin skapar vi gemensamma lösningar. Vi har verkat sedan 1950-talet, då var basen tung skogsindustri, nu har vi våra kunder inom hela industrin, förklarar Jonas Berggren. – Amec som arrangemang och begrepp som Asset Management visar på hur viktigt det är att göra rätt från början och bygga anläggningar som med ett livscykelperspektiv ger vad de ska ge. Vi har en unikitet Jerrgård, processledare vid Automation Region är Asset Management ett bra verktyg för systematisk utveckling av industrin i Sverige och den nya mötesplatsen AMEC ger förutsättningar för att se och förstå helheter som stärker just detta!.

Anna Pernestål Brenden, chef för förebyggande underhållvid Scania, pratade om ”Rätt underhåll med ett Life Cycle Profit-perspektiv”.

Enligt SAMS AB, som på Amec 2013 representerades av Matti Tuikkanen och Jan Frånlund sker utvecklingen av Asset Management i huvudsak på två områden; Ansvarsfyllt samarbete mellan alla funktioner och genomförande av anpassat arbetssätt för Asset Management. Sköter man sin utveckling av Asset Management med grundläggande aktiviteter, analysarbeten för förändringar, team-arbete för prestationer i världsklass och ändrat beteende når man högst upp i Asset Management-pyramiden och uppnår en global konkurrenskraft!   VIKTIGA KRAFTER Viktiga krafter för att uppnå detta är konstellationen SAMS AB, SAMS, Swedish Asset Management Society och nybildade Föreningen Svenskt Underhåll.

Amec 2013, Asset Management Expo & Conference, blev en succé.

i Sverige och Skandinavien, vi sticker ut tack vare att vi litar på varandra. Litar vi på varandra kan vi samarbeta. Jag tror man är smartare om man arbetar tillsammans, betonar Jonas Berggren.   Det finns många teorier och utrtryck om vad Asset Management är. Enligt Helena 18

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

En av SAMS viktigt uppgifter är att ge möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt möjligheter att medverka i utvecklingsprojekt. Syftet med SAMS är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för produktions- och tjänsteproducenter. I samverkan ska företag och organisationer ta ansvar för de fysiska tillgångarna och utveckla dem på bästa sätt. Detta är naturligtvis en tuff uppgift idag när Sveriges konkurrenskraft inte är den

bästa, detta var något som många av talarna under de två dagarna behandlade. Här finns många lösningar och vägar. Kanske är en lösning, som SAMS framhöll, att inte bara investera i nya anläggningar innan man har tagit tillvara på potentialen i redan gjorda investeringar? Detta får framtiden utvisa. – Nu rullar Asset Management-tåget in i Sverige! Nu gäller det att ta vara på tillfället genom att ytterligare höja den svenska exportindustrins produktivitet. En av hemligheterna är att ha högre kompetens att förändra och en högre förändringstakt kontra omvärlden. Vi måste öka vår vilja och förmåga att samarbeta över gränserna, vilket är helt nödvändigt om vi ska kunna minska kapitalbindningen och samtidigt öka verkningsgraden hos redan gjorda investeringar, förklarade Matti Tuikkanen, vd för SAMS AB, som nöjt kunde konstatera att Amec 2013 blev ett historiskt avstamp inför framtiden. Fotnot: Viktiga definitioner: Asset = tillgång som sak, enhet eller utgiftspost som potentiellt eller aktuellt värde för en organisation; Asset Management = aktivitet som reducerar osäkerheten, associerad med att nå företagsmålen, genom användandet av företagets tillgångar; Asset Management System = en uppsättning av relaterade eller samverkande funktioner i en organisation som etablerar policys, målsättningar och processer för att nå målsättningarna. Läs mer på SAMS hemsida; www.rosams.se


Preem Lysekil Specialbilaga ur tidningen Nordiska Projekt

Europas

största STOPP Ännu bättre prestanda

106 -PROJEKT 3000 -POSTER 2500-ENTREPRENÖRER Bernt Henriksson, stoppchef- Det viktigaste för oss är säkerheten!

TOLV DISCIPLINER


NYHETER

Åtgärderna ska trygga säkerhet, kvalitet och produktivitet.

Revisionsstopp 2013 för säkerhet, effektivitet och kvalitet – omfattande stopp hos Preemraff i Lysekil AV KJELL-ARNE LARSSON Under hösten genomförs revisionsstopp hos Preemraff i Lysekil. Det är ett av de mest omfattande stoppen i företagets historia. Man har länge arbetat strategiskt med att förlänga driftperioderna mellan stoppen. Förra stoppet genomfördes 2007 och då med en sex år lång driftperiod i sikte. Det hela var lyckosamt och de sex åren har förlöpt utan några anmärkningsvärda störningar. 20

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Benämningen på det aktuella stoppet är REV13 och utgör det elfte stoppet som genomförts hos Preemraff i Lysekil. Företagets raffinaderier finns i Göteborg och i Lysekil. Varje år raffineras sammanlagt 18 miljoner kubikmeter råolja. Anläggningen i Lysekil invigdes 1975, har sedan dess byggts ut i flera omgångar och är idag betydligt större än raffinaderiet i Göteborg. Det aktuella revisionsstoppet kostar företaget cirka två miljarder kronor. Inspektioner och förebyggande underhåll belöper sig på cirka 500 mkr. Uppåt ett hundratal investeringsprojekt genomförs till en kostnad av cirka 700 mkr.

Byte av katalysatorer kostar dessutom cirka 300 mkr. Stoppet orsakar sedan ett betydande produktionsbortfall på cirka 500 mkr. Produktionsbortfallet kräver en betydande planeringsinsats även beträffande inköp och infrakt av råvaror, liksom försäljning och utfrakt av produkter. Revisionsstoppen i de båda raffinaderierna genomförs inte samma år. Anläggningen i Göteborg hade stopp 2011 och ska vara i drift till nästa stopp 2017. REV13 har tagit drygt två år att planera. Det är i stor utsträckning de tredjepartsinspektioner som görs som ligger till grund för planeringen av stopp.


UNDERHÅLL

– Sedan är målen förstås att klara tid och budget samt få bra kvalité på de arbeten som utförs. Som huvudentreprenörer försöker vi anlita avtalsentreprenörer som därmed är vana att arbeta hos oss. Vi tittar alltid noga på deras säkerhetsarbete. Ett stort antal ytterligare företag hyrs in som entreprenörer. Vi strävar hela tiden att på alla sätt försäkra vår trygghet och få högsta möjliga säkerhet i produktionsanläggningen. Vi har också ett bra samarbete med facken, skattemyndigheterna och polisen, för att inte råka ut för oseriösa företag och där tror jag vi lyckas väl.

– Som huvudentreprenörer försöker vi anlita avtalsentreprenörer som därmed är vana att arbeta hos oss. Vi tittar alltid noga på deras säkerhetsarbete, säger stoppchefen Bernt Henriksson.

Utfallen av inspektionerna genererar dessutom detaljerade krav på åtgärder som måste genomföras under stoppet. Raffinaderiets underhållsystem har också stor betydelse för vilka åtgärder som genomförs. Som underhållssystem används IBM Maximo. Detta används både för hantering av akuta underhållsinsatser och insatser som kan vänta till nästa stopp. Maximo genererar således arbetsorder inför stoppet. Sammantaget skapas flera tusen arbetsorder som leder till åtgärder under stoppet. Omkring 50 personer har varit engagerade under planeringen av stoppet. Drygt 30 personer arbetar i ledande ställning inför och under stoppet. Nu under genomförandet arbetar ytterligare 200 personer, egen personal från alla avdelningar på raffinaderiet samt konsulter. I de fysiska arbetena deltar drygt 2000 personer från entreprenörer. Ett fyrtiotal entreprenörsföretag är huvudentreprenörer. Flertalet har erfarenhet av Preemraff även under produktionsperioderna. – Det viktigaste för oss är säkerheten, säger Bernt Henriksson, som är stoppchef och som i en eller annan roll varit engagerad även i de tio föregående stoppen. Anläggningen ska släckas ner säkert och startas upp utan att orsaka bränder eller gasutsläpp. 22

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

För de nyinvesteringar och nya projekt som genomförs, antingen under stoppen eller under driftperioderna, har Preem en ordinarie projektavdelning. Där finns ett 30-tal personer, dels för mek, dels för el och instrument. Inför stoppen engageras dessutom närmare hundra personer från konsultföretag. Tolv discipliner Stopporganisationen har tolv discipliner: • värmeväxlare • luftkylare • rör och ventiler • torn och kärl • el och instrument • roterande utrustning • ugnar • facklor • reaktorer Rör (4” och större): 8 700 m ingår i stoppet.

• konverter i kracker • verkstad • rörspolning   Som en stödjande stab finns dessutom ett antal samordnare för: • inköp och kontrakt • förråd • skydd och säkerhet • kvalitet • IT • infrastruktur • planering • administration DATASTÖD Som nämnts används IBM Maximo som underhållssystem. För planering och uppföljning av stopp-projektet används Primavera. Med hjälp av detta har man full kontroll på samtliga åtgärder som är planerade, under arbete och avslutade.   Förutom de fysiska åtgärderna i anläggningen är det oerhört mycket mer som ska planeras. Arbetena kräver att infrastrukturen i vid bemärkelse fungerar. Det måste finnas tillgång till bland annat varmvatten och ånga. Att till exempel ordna temporär elkraft kräver stora insatser. Behovet av bodar och matställen behöver knappast nämnas.   – Själva arbetet kräver sedan ett omfattande ställningsbyggande, påpekar Bernt Henriksson. Redan i våras började ställningar byggas.


Tack för förtroendet och för ett gott samarbete! Inför och under REV13 har XERVONs montörer jobbat dygnet runt med att resa drygt 2 500 ton ställningar, arbetsplattformar och hissar såväl in- som utvändigt på Preemraff Lysekil. Allt för att övriga yrkesgrupper ska kunna utföra sina uppgifter tryggt och enligt tidplan. BUCHEN-ICS har ansvarat för revision och påfyllning av reaktorerna för fortsatt effektiv produktion vid anläggningen. BUCHEN-ICS b.v. // Maskinvägen 11 // 45338 Lysekil // T 0523 79970 info@buchen-ics.se // www.buchen-ics.com XERVON Sweden AB // Symmetrivägen 27 // 19637 Kungsängen // T 08 56473150 // info@xervon.se // www.xervon.se Companies of the REMONDIS-Group


UNDERHÅLL

Det krävs ställningar kring bland annat rörbryggor och destillationstorn. Ställningar behövs ofta också inne i kärlen. Vi använder totalt 3000 ton ställningsmaterial. För lyft av komponenter och material finns hela 35 kranar inne på området.

Underhållsstoppet är bland de största i företagets historia.

– Investeringarna görs för vår egen och andras trygghet, för att vi ska klara den kommande långa driftperioden och för ökad prestanda hos raffinaderiet, säger Peter Abrahamsson, raffinaderichef på Preem.

RENGÖRING OCH INSPEKTION Åtskilliga normenliga inspektioner görs under stoppet. Före inspektion måste utrustningen rengöras för att det ska gå att bedöma och mäta utrustningens skick. För inspektioner anlitas Inspecta och Dekra. Preem gör också egna inspektioner. Ibland görs dessa parallellt med tredjepartsföretagen. Enligt normerna får vissa inspektioner göras av enbart anläggningsägaren. Inspektionerna omfattar: • 87 luftkylare • 62 destillationstorn • 150 kärl • 15 ugnar • 4 facklor Dessa har inspekterats med radiostyrd helikopter. Två av dem kan repareras på plats av företaget Delta Steeplejack som svarar för facklor och skorstenar. De andra facklorna måste tas ner och renoveras. • 13 reaktorer + 12 PSA kärl – Pressure Swing Absorber. I en FCC – Fluidised Catalytic Cracker – ingår R1501 som är en konverter med betong-lining. FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL Underhåll görs på en stor del av den stödjande utrustningen: • 12 kompressorer.

Där av är fyra kolvkompressorer som är 35 år gamla. Dessa kommer att renoveras i Tyskland. • 7 pumpar • 6 blåsare • torn och kärl. Hela 160 man arbetar med dessa. • isolering av rör och kärl • betong-lining i ugnar, kärl, reaktorer och i rökgaskanaler • el och instrument. Ungefär 150 man behövs för att klara 900 arbetsorder. • fackelsystem renas genom rörspolning INVESTERINGAR I samband med stoppen genomförs upp emot ett hundratal större och mindre pro-

jekt. De stora investeringarna är: • Ombyggnad i råoljeanläggningen för att energieffektivisera. En ny värmeväxlare installeras och rörledningar dras om. Detta sparar energi i ugnen. • Krackern uppgraderas för att höja kapaciteten 10 procent • Bottnar byts i ett 10-tal destillationstorn • Ställverk byts • 20-tal luftkylarbankar byts • Ett nytt destillationstorn installeras Dessutom genomförs ett nittiotal mindre projekt. – Investeringarna görs för vår egen och andras trygghet, för att vi ska klara den kommande långa driftperioden och för ökad prestanda hos raffinaderiet, säger Peter Abrahamsson, raffinaderichef på Preem. AVSLUTNING AV STOPPET Utcheckning av raffinaderiets olika delar görs efterhand. – För att kontrollera täthet hos rör och utrustning görs provtryckning i de allra flesta fall med vatten, berättar Bernt Henriksson. I vissa system är inte detta tillåtet och då provtrycks med kvävgas. I några fall vill göra på ett annat sätt och måste då söka tillstånd hos tredjepartsföretaget. Då kan det bli fråga om heltäckande röntgen eller magnetpulverprovning.

Stoppet kräver byggnadsställningar i stor omfattning.

24

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

EFTER STOPPET När stoppet väl är över arbetar flera av personerna som är i ledande ställning vidare med sammanställning av ritningar,


UNDERHÅLL

Det finns också ett ljustak som simulerar dygnsrytmen.   – Vi är mycket stolta över vår driftcentral. Säkerhet, arbetsmiljö och effektivitet är satt i fokus. Nu jobbar vi i en modern och skräddarsydd miljö, säger Peter Abrahamsson, raffinaderichef för Preem. Automationen vid raffinaderiet är huvudsakligen baserad på system från Emerson och Honeywell. NY TERMINAL Vid krackning av kolväten delas dessa till mindre molekyler. Vätgas krävs för att ”läka brottytorna” med väteatomer. Idag produceras vätgas i en vätgasfabrik på raffinaderiet, där nafta och butan är råvaror. Dessa kommer att ersättas av naturgas. Därför byggs nu en terminal för mottagning, lagring och hantering av flytande naturgas.

Det nya kontrollrummet har god akustik och väl utprovad arbetsmiljö.

relationshandlingar mm. Sådana dokument samlas på raffinaderiets projektavdelning. En del går också till inspektionsavdelningen. Efter stoppet fortsätter också vissa fysiska arbeten, inte minst nedmontering av ställningar, men också målningsarbeten och annat som inte inkräktar på driften. LÅNGA STOPPINTERVALL Hur har då utfallet varit under det sex år långa intervallet sedan stoppet 2007?

– Jag måste erkänna att jag då var kritisk till det långa intervallet, men anläggningen har fungerat utan större problem och tillgängligheten har varit hög även under senaste året, säger Bernt Henriksson. NY BYGGNAD FÖR KONTROLLRUM

Den gamla driftcentralen skulle inte kunna uppfylla kommande säkerhetskrav. Bland annat mot den bakgrunden uppfördes en ny byggnad för kontrollrum och andra funktioner. Byggnaden invigdes 14 juni och är nu arbetsplats för närmare 250 personer. Den nya byggnaden kostade 192 mkr och tog ungefär ett och ett halvt år att bygga. Grundläggningen är gjord på fast berg med betongfundament och borrpålar. Konstruktionen baseras på platsgjuten betong med en betongvolym på 3600 kbm och cirka 385 ton armering. Huset har en ganska djärv arkitektur, det är runt och har sex våningsplan. Fönstren är små och byggnaden ska kunna stå emot en gasexplosion som ger ett övertryck på cirka 200 mbar, vilket motsvarar cirka 2 ton per kvm.

Vätgasfabriken kommer att byta råvara från butan och nafta, till naturgas.

Arkitekten har arbetat mycket med bland annat akustiken i driftcentralen. Denna har akustikputs samt ljuddämpande paneler vid arbetsplatserna.

Projektet är ett samarbete mellan Preem och den norska gasproducenten Skangass AS. Bygget inleddes i mars 2012 och beräknas klart i början av 2014. Gasen kommer från Nordsjön. Den upparbetas i Skangass’ anläggning i Risavika utanför Stavanger. Där renas naturgasen och kyls ner till under -162° C då den övergår flytande form. Processen har flera steg för att rena gasen, såsom borttagning av stoft, partiklar, tunga kolväten, vatten, koldioxid, sura gaser, helium och svavelväte. Man vill också undvika alla ämnen som kan frysa vid den låga temperaturen. Slutprodukten består huvudsakligen av metan i vätskeform. LNG är luktfri, färglös, ej giftig samt ej korrosiv. Generellt innehåller LNG förutom metan, även etan, propan, butan, låga halter tyngre alkaner och kvävgas. Temperaturen ställer stora krav på utrustning för transport och lagring. Tankar måste vara mycket väl isolerade. Fördelen med flytande naturgas – LNG Liquefied Natural Gas – är att energin är komprimerad. LNG kräver ungefär 1/600 volym jämfört med ej komprimerad naturgas. Det gör transport av LNG effektiv. Transporter måste göras med specialutrustade bilar och fartyg. Dessa är extremt väl isolerade och har kylutrustning. Det fartyg som ska transportera LNG från Risavika till Lysekil var färdigbyggt 2012. NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

25


UNDERHÅLL Helt ny terminal för LNG uppförs i samarbete med Skangass A/S.

Vid Preemraff i Lysekil byggs nu en terminal för mottagning, lagring och hantering av LNG. Kostnaden för investeringen är cirka 700 mkr. Lagret rymmer 30 000 kbm. Det är konstruerat med en betongmantel som omsluter en tank i rostfritt stål. Mellan betongen och stålet finns isoleringsmaterial. LNG lagras vid ett tryck något över atmosfärstryck. Innan LNG används förångas den i en återförgasningsstation och distribueras sedan som gas i pipelines till användningsstället. Idag används nafta och butan som råvaror i den vätgasfabrik som producerar vätgas för krackning och avsvavling. I fortsättningen kommer i stället naturgas att vara råvara för vätgasproduktionen. Dessutom kommer naturgas att användas i stället för propan eller butan som bränsle i raffinaderiets ugnar. Detta sammantaget gör att koldioxidutsläppet från raffinaderiet minskar med cirka 130 000 ton/år, vilket är nästan 10 procent av det totala utsläppet. Dessutom ger LNG i dagsläget högre kostnadseffektivitet eftersom priset är gynnsamt.

Användning av naturgas ger lägre koldioxidutsläpp än propan, butan och andra bränslen. Det förklaras med antalet väteatomer per kolatom. Metan CH4 har fyra väteatomer per kolatom, jämfört med propan C3H8 som har 2.67. Butan C4H10 har 2.5. Entalpiskillnaden (”värmen”)

viförbränning av metan är -0.89, för propan -2.22 och butan -2.88. Räknat per kolatom ger metan den största entalpiskillnaden, vilket förklarar det höga värmevärdet i förhållande till den mängd koldioxid som bildas.

STÖRST I NORDEN INOM VÄRMEBEHANDLING EL • GAS Fjärrkontroll av industriella applikationer Askalon har 40 års erfarenhet av nordisk industri. Vi fjärrövervakar och analyserar dina viktigaste applikationer via Internet. · · · ·

Reglerventiler Turbiner Kompressorer Pumpar

Remote Diagnostic Center Tel: 054-57 92 00 www.askalon.se

26

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se


UNDERHÅLL

LNG och även gasol – LPG Liquefied Petroleum Gas bestående av propan och butan – tycks få allt större användning i samhället. Många industrier går över från olja till LNG eller LPG. Med skärpa krav på utsläpp ökar också intresset att fler båtar drivs på LNG. Den gör framsteg också vid vägtransporter, där trenden är ökande för bilar med Dual Fuel-motorer som startas på diesel och körs på LNG. Användningen av gaser i stället för flytande bränslen bidrar också till att sänka utsläppen av kväveoxider, svavel och partiklar. Skangass som ska äga och driva nya terminalen i Lysekil kommer att sälja LNG till externa kunder i närområdet. Beträffande LPG kommer Preem att kunna sälja mer än idag, eftersom propan och butan ersätts som internbränsle på raffinaderiet. ÄNNU BÄTTRE PRESTANDA Efter genomfört stopp 2013 och när sedan även LNG-terminalen tas i drift, kommer raffinaderiet att ha ännu bättre prestanda.   – Den stora vinsten blir att koldioxidu

Men den stora fördelen ligger i de minskade koldioxidutsläppen.

Raffinaderiet i Lysekil har byggts ut flera gånger och är idag betydligt större än raffinaderiet i Göteborg.

släppet minskar med cirka 130 000 ton årligen tack vare att LNG används som råvara för vätgastillverkning, säger Peter Abrahamsson, raffinaderichef på Preem. Att LNG också kommer att användas som bränsle i processugnar bidrar också till detta. Hittills har nafta och butan använts för vätgasframställning.   Den nya ordningen innebär att denna mängd nafta kan användas för att producera bensin och att vi kan sälja mer butan än idag.

Under stoppet har utrustning rengjorts och återställts. Flera ombyggnader och nyinstallationer har genomförts. Utbyte av till exempel katalysatorer och destillationsbottnar har också gjorts. Flaskhalsar har byggts bort och energieffektiviteten har förbättrats. Exempelvis har värmeväxlare i råoljeanläggningen byggts om, vilket sparar upp till 13 MW. – Under driftperioderna åldras katalysatorer vilket gör att man måste värma på mer för att uppnå önskade effekter, berättar Peter Abrahamsson. Vi kommer troligen att göra ett stopp 2016 åtminstone i en anläggning för att byta katalysator. Dessutom har vissa anläggningsdelar en besiktningsperiod som är kortare än sex år, vilket också kräver extra stopp. De delstopp jag talar om här är i förhållande till det stora stoppet mycket begränsade.

Driftstopp på julafton - Inget vidare Sedan 1986 har vi hjälpt våra kunder att göra rätt insats i rätt tid.

w

w

w. vi

m

ab

.se

Motala - Stockholm - Stenungsund - Perstorp - Söderhamn

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

27


UNDERHÅLL

Under den gångna driftperioden 20072013 hade raffinaderiet hög tillgänglighet och inga anmärkningsvärda problem. Som väntat minskade dock effektiviteten mot slutet.

De lagenliga inspektionerna tillsammans med underhållsorder genererade under produktions-perioderna är det som driver aktiviteterna under stoppen.

– Sex år är troligen den ekonomiskt och effektivitetsmässigt optimala stopplängden, säger Peter Abrahamsson. Jag tror nästa driftperiod blir ännu bättre. Dessutom har vi skaffat oss flexibilitet i raffinaderiet. Det bör påpekas att det prioriterade målet vid genomförande av underhållsstopp är personsäkerhet. Därnäst kommer kvalitet och tid. Förutsättningarna för en kostnadseffektiv anläggning torde dock vara goda i detta läge, när dels raffinaderiets befintliga utrustning återställts, dels en lång rad nyinvesteringar gjorts. – Just nu har det varit väldigt mycket. Men det finns ytterligare tankar och idéer om flera åtgärder. Och jag är helt säker på att vi kommer att fortsätta investera i raffinaderiet, avslutar Peter Abrahamsson, raffinaderichef för Preem. STÖRSTA LEVERANTÖREN Midroc Rodoverken är den största leverantören av service och underhåll med ungefär 100 000 mantimmar under stoppet vid Preem i Lysekil. Preem anlitar även andra Midroc-företag, nämligen Midroc Project Management, Midroc Electro, Midroc Automation och Midroc Alucrom.   Vid Preems raffinaderi i Lysekil har

Metoden Recond Concept används för att rengöra viss utrustning med ”gröna kemikalier”. Här en värmeväxlare på väg ner i bad med ”gröna kemikalier”.

Midroc Rodoverken underhållsuppdrag både under löpande drift och under stoppet. Företaget är avtalsentreprenör och har löpande en fast stab på 30-50 personer. Inför stoppet planerade Rodoverken för en bemanning på närmare fyra hundra personer. Senare fick man extra uppdrag och hade som mest 418 personer på plats. 28

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Rodoverken bildades ursprungligen i Göteborg 1944 av Rodolfo Arabella som tillverkade oljetankar till hus. Bolaget växte och har genom ett antal bolagsförvärv fått en stark tankavdelning och även en Rör & Mek-avdelning. Rodolfo är även grundaren till bolagets unika skruvmetod för att bygga stora tankar och cisterner. År 1964 skruvades den allra första tanken upp i Göteborg. Företaget förtillverkar rör, komponenter och system i egna verkstäder, för svetsning och montage på plats, främst inom petrokemisk industri, papper & massa samt energiindustrin. Rodoverken har tillgång till projektledare, konstruktörer och hantverkare, däribland montörer och licenssvetsare för de flesta förekommande material. – Inom affärsområde tank är inriktningen tankar, atmosfäriska såväl som trycksatta, stål såväl som rostfria, berättar Fredrik Nilsson, marknadschef på Midroc Rodoverken. Vi bygger exempelvis cisterner för petrokemiska anläggningar, ackumulatorer för energianläggningar och LNG-tankar. Med vår egen teknik skruvmetoden kan vi bygga tankar och cisterner till lägre kostnader och på kortare tid jämfört med andra tekniker. För applikationer i rostfritt har vi en särskild avdelning med specialkompetens och byggmetoder för detta. – Inom affärsområde Rör & Mek anlitas vi både som avtalsentreprenör för ordinarie löpande underhållet, för projekt samt de

större revisionsstoppen, fortsätter Fredrik Nilsson. Här har kunderna gett oss mycket feed-back. De ser oss som en trygg partner vilket har resulterat i större löpande åtaganden. – Vi innehar och jobbar efter alla relevanta certifieringar och ISO-standarder och håller oss à jour med alla nya material och teknologier inom vårt område. Det är nödvändigt för att ligga i framkant, säger Fredrik Nilsson. TILLSAMMANS Att arbeta tillsammans är en ledstjärna för företaget och hela koncernen. Samarbetet har tre dimensioner. Man bygger säkra och bra team inom bolaget. Rodoverken arbetar tätt tillsammans med kunden där projektledare och planerare ingår i den egna organisationen och ibland i kundens organisation. Man samarbetar även med övriga bolag inom koncernen för att kunna erbjuda en bredd i sina leveranser. Rodoverken tillhör Midroc Europe, som har sitt ursprung i världens största landbaserade byggprojekt ”bergrumsprojektet” i Saudi-Arabien på 1990-talet. Underjordiska bergrum byggdes för lagring av petrokemiska produkter. Affärsmannen Mohammed Al-Amoudi genomförde projektet tillsammans med Svensk Industri. År 1996 bildades Midroc Europe som samlade en rad företag med bred teknisk kompetens.


Column DTEC SITE SERVICES LTD ARE PROUD TO BE THE SELECTED COLUMN CONTRACTOR FOR THE Turnaround PREEM, LYSEKIL 2013 TURNAROUND EVENT DTEC Specialists DTEC SITE SERVICES are Column Turnaround Specialists • • • • • • • •

Spade to spade service Column entries and inspections Column revamps Distillation equipment and hardware supply Specialist welding including automated weld overlay Confined space and height rescue service Multi-disciplined tradesmen Offshore trained technicians

DTEC Site Services are a one-stop-shop for column related maintenance services. DTEC are part of the Engenda Group whose broader capability includes ASME Pressure Vessel manufacture to ASME U and R Stamp, General Mechanical site works, Electrical and Instrumentation services, and services to the Power Generation industry and Renewable Energy sectors.

DTEC Site Services Ltd Innovation House, Units 1 to 6, Saturn Business Park Hixon, Staffordshire ST18 0PF, United Kingdom Tel: +44 (0)1889 270706 Email: info@dteccts.com www.dteccts.com www.engenda-group.com www.columnrescue.com

Engenda Group

www.engenda-group.com


NYHETER

Hög produktkvalité är ett av målen med förebyggande underhåll och investeringar.

Målet var att varje företag skulle bli bäst i sin bransch och att åstadkomma en ömsesidigt värdeskapande gemenskap. Koncernen kan med sin unika kombination av företag ta ett helhetsansvar för industriella projekt. Där sätter man samman team av kvalificerade projektledare och entreprenörer. Teamen kan planera, analysera, konstruera och bygga stora industrianläggningar. Åtaganden kan dessutom göras inom exempelvis målning av stål, miljösanering och automation. Midroc Europe är verksamt i åtta länder och har en omsättning på 4 miljarder kronor. Midroc Europe tillhör i sin tur den globala Midroc-gruppen. I den ingår också Midroc Middle East, Midroc Africa och ett antal företag inom oljesektorn. I Sverige känner vi igen varumärken som Preem och SPE   – Svenska Petroleum Exploration. Exempel på andra Svenska Midroc-företag är EkoTec, GP Ställningar, Metalock, Midroc Electro, Midroc Automation, Midroc Project Management, Midroc Property, Midroc Real Estate och Midroc New Technology. Globalt har Midroc ca 70 000 medarbetare och omsätter 15 miljarder dollar. Bland yrkesprofessioner inom Midroc Europe kan nämnas ingenjörer (bl.a. energi, industri, automation, bygg), projektledare, montörer, svetsare, elektriker, servicetekniker, svetsare, rostskyddsmålare, ställningsbyggare, fastighetsentreprenörer, verksamhetsutvecklare och många fler. STOPPET I LYSEKIL Midrocs kompetens kommer till uttryck på många sätt under stoppet.   Den absolut största bemanningen står Midroc Rodoverken för. Arbetet inom det 30

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

förebyggande underhållet består kortfattat av att plocka ner utrustning, serva respektive byta ut denna samt montera ihop. Det handlar mycket om rör, svetsar, bultförband i och i anslutning till torn, ugnar och cisterner. Företaget arbetar även med roterande utrustning, exempelvis motorer och pumpar. – Grunden för arbetet är de arbetsorder som har genererats av underhållssystemet innan stoppet. Dessutom tillkommer nya order under inspektion och arbetets gång. Vi måste därför vara flexibla och snabba och göra nya lösningar under hand, poängterar Fredrik Nilsson. Vår erfarna arbetsledning och vårt breda kontaktnät samt egna stationära verkstad är här en stor resurs. En lång rad utmaningar måste mötas för att klara arbetet. Rodoverken har styrkan att kunna bemanna upp med så många som 400-500 personer. Tillkommande arbeten under stoppet krävde att man bemannade upp med tjugo ytterligare personer för extra jobb och för att stödja andra entreprenörer, vilket är hedrande.

– Vi tar i huvudsak in för oss känd personal som har jobbat för oss tidigare och som vet hur Rodoverken jobbar, det underlättar arbetet genom hela genomförandet, fortsätter Fredrik Nilsson.   Rodoverken har mycket egen utrustning och lager med material och komponenter på plats under stoppet. Sex förrådscontainrar har byggts ihop till en modul som bemannas med fast personal. Bland företagets styrkor är också att kunna arbeta mycket nära kunden, i dennes organisation, samt tillsammans med andra entreprenörer. Den snäva tidplanen på fem veckor, behöver knappast nämnas bland utmaningarna. Rodoverken har specialistkompetens inom flera områden som är till stor hjälp under stoppen. Man har ett speciellt team för bultsträckning. För de förband som kräver detta har Rodoverken tillgång till egen utrustning. Företaget har även utrustning för mobil bearbetning. Rör kapas med en svarv som arbetar sig runt röret. Arbetsstycket sitter därmed fast, medan verktyget flyttar sig. Svarven ger fint snitt och fasning i samma moment, vilket snabbar upp arbetet. En annan åtgärd är påsvetsning av anläggningsytor på flänsförband med följande svarvning. Det ger en korrekt yta för packningen. Rodoverken har en särskild grupp, med speciell mätutrustning, som arbetar med kontroll av flänsförband. Det ska vara rätt bultar, av rätt längd, jämnt och rätt dragna. Dessutom ska packningen ligga korrekt för att det ska bli helt tätt. ANDRA MIDROC-FÖRETAG Midroc Alucrom har anlitats för målning och rostskydd. Preems raffinaderier svarar för ungefär 0.5 procent av världens raffineringskapacitet.


Moderna elverkstäder och fältservice med Imtech

Vi tar oss an elmotorer, generatorer, transformatorer, traktionsmotorer och växlar oavsett fabrikat i våra verkstäder eller på plats hos dig. Vi finns alltid till hands för service och jour! Imtechs modernt utrustade elverkstäder finns i Örebro och Gävle, i Göteborg arbetar vi med fältservice. Vi arbetar ofta med förebyggande underhåll samt under driftstopp på industrier, kraftverk och raffinaderier. Besöks oss på www.imtech.se eller ring 010 472 40 00


UNDERHÅLL

Drygt tio man samt arbetsledning. Midroc Electro har engagerats med ungefär hundra man. Midroc Automation arbetar med styrsystem och har specialister för olika processtyper. De hade uppdrag bland annat när Preem byggde den nya driftcentralen. I samband med bygget av denna arbetade även ställningsbyggare från Midroc. ENGAGEMANG I NORGE Inom den petrokemiska branschen har Rodoverken uppdrag även på Essos raffinaderi i Slagen, i Norge. Det gäller både ordinarie underhåll under drift, samt insatser under stopp. Redan innan stoppet i Lysekil var till ända, satte Rodoverken ungefär 100 man i arbete i Slagen, för ett två veckors stopp. – Det är väldigt roligt att vi får större och större åtaganden både under stoppen och för det fasta underhållet, säger Fredrik Nilsson. Det är ett tecken på att kunderna är nöja med jobbet vi gör. För insatserna under ESSO i Slagens stora stopp hösten 2012 fick vi pris av stoppchefen Tore Isaksen, för vårt säkerhetsarbete, uteblivna skador, engagemang och motivation. Priset för tankarna till Midroc’s kärnvärden som är kundnära, professionell och passionerad. – För oss är passion inte bara en floskel, utan en jobb-kultur som vi tillämpar dagligen i hela koncernen. Vi engagerar oss allSamtliga torn har underhållits eller renoverats.

Bland annat värmeväxlare plockas isär och högtrycksspolas.

tid lite extra, för att hitta snabba, kostnadseffektiva och trygga lösningar. Den ökande orderstock vi sett på senare år när det gäller förebyggande underhåll och projekt, liksom den direkta feedbacken och erkännanden vi får från kunderna är vi mycket stolta över, avslutar Fredrik Nilsson, marknadschef på Midroc Rodoverken. STÄLLNINGSBYGGANDET En av grundförutsättningarna för att effektivt kunna genomföra arbetena under ett stopp är att alla delar av anläggningen är åtkomliga för underhållsarbeten. Xervon svarar för samtliga ställningar, väderskydd, arbetsplattformar och bygghissar. – Vi har transporterat 130 långtradare med material till Preem i Lysekil, berättar Jens Sjöberg, vd för Xervon. Det går åt 2800 ton ställningsmaterial och därtill 1 ton material och utrustning till 11 hissar. Ställningsbyggandet började redan i februari. Under stoppet jobbar vi med 200 man. Allt ska tas ner till mitten av december vilket innebär att mycket av demontaget, liksom montaget, genomförs när raffinaderiet är i full drift. Xervon har egna avdelade besiktningsmän som kontrollerar ställningar och hissar varje vecka. Det är en viktig bemanning för att hålla hög säkerhetsnivå. – Vi har egen projektorganisation som kopplar till Preems stopporganisation.

32

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Det innebär ett nära samarbete med kunden och övriga aktörer, avslutar Jens Sjöberg. FÖRBÄTTRINGSKONCEPT Recond Concept erbjuder ett förbättringskoncept där gröna kemikalier ingår. De kan användas för att rekonditionera processutrustning inom bland annat den petrokemiska industrin och inom energisektorn. Produkterna man använder innehåller organiska syror, mjölksyra och inhibitorer. De löser upp avlagringar av bland annat oxider och ämnen som bränt fast och utsatts för förkoksning. Recond Concept innebär en ny och unik lösning där gröna kemikalier öppnar en dörr till framtiden. Preem har tidigare provat förbättringskonceptet under några av stoppen vid raffinaderierna i Lysekil och Göteborg. Vid det aktuella stoppet i Lysekil användes metoden för att ta bort beläggningar på tubpaket i värmeväxlare. Beläggningarna försämrar annars värmeöverföringen. – Tubpaketen dras ut ur sina höljen och normalt högtrycksspolas de med kallt vatten på en spolplatta, berättar Ibrahim Tahric, tekniskt ansvarig för värmeväxlare och luftkylare i Preems stopporganisation, och under driftperioderna tillhörig raffinaderiets ordinarie avdelning för mek & teknik.


LÖSNINGAR FÖR VERKSAMHETSKRITISK KOMMUNIKATION Vi har i 35 år levererat skräddarsydda kommunikationslösningar baserade på de senaste teknologierna och marknadens bästa hårdvara. Idag innebär det ofta integrerade komradio- och It-lösningar baserade på Motorola Solutions erkänt pålitliga utrustning. Våra system ansvarar för kommunikationen hos bl.a. • Preem Raffinaderi • StorStockholms Lokaltrafik • Göteborgs Hamn • Rtj StorGöteborg

• OKG AB • Tullverket • LKAB • Forsmark

www.celab.se

Helt tätt med Alnab Preemraff Lysekil har precis genomfört sitt mest omfattande revisionsstopp, som också räknas till de största i Europa. Revisionsstoppet är det första på sex år och har tagit två år att planera. — Det är viktigt att man kan lita på sin leverantör i ett så stort och viktigt projekt, säger Johan Svensson, inköpare. Vi har varit mycket nöjda med supporten och de snabba svarstiderna från Alnab, fortsätter han. Nästan alla flöden inom raffinaderiet är klassade som mycket brandfarliga, vilket betyder att det absolut inte får finnas några läckor. Med andra ord, allt måste vara ”helt tätt”. Ventilerna från Alnab uppfyller kraven och är idag den enda ventilleverantören med konsignationslager hos Preem.

Fotograf: Kent-Ove Wall

— Leveranserna till revisionsstoppet fungerade mycket bra, med tanke på antalet ventiler som levererades, avslutar Johan Svensson. Alnab Armatur AB, 433 86 Partille Telefon: 031-44 94 50, E-post: alnab@alnab.se www..alnab.se


UNDERHÅLL

– Ibland lyckas denna spolning, ibland inte, fortsätter Ibrahim Tahric. Då har vi tagit till Recond Concepts metod, man lägger ner växlaren i ett stort bad, förhöjer temperaturen till 70-80° C med hjälp av ånga och låter det verka en tid. Behandlingstiden har varit några timmar och ibland upp till 20 timmar. Metoden användes på elva objekt. Beläggningarna gick bort i flertalet fall. I några fall hade de lösts upp så pass att resterna gick att avlägsna med spolning och mekanisk bearbetning. – Vi har definitivt tagit fasta på metoden inför kommande stopp. Den kanske även är användbar för rengöring under driftperioderna. Vi kommer att inventera på vilka objekt detta kan bli aktuellt, säger Ibrahim Tahric. Vid det aktuella stoppet användes även metoden – Cleaning in place – med framgång även för tankrengöring. Förbättringskonceptet från Recond Concept når nu ut till allt fler kunder och i allt fler branscher, där processutrustning, pannor med mera drabbas av svåra beläggningar. KOMMUNIKATIONSLÖSNING För kommunikation har Preem tidigare använt ett analogt komradiosystem från Motorola. När detta år 2011 skulle ersättas valdes Celab som leverantör. Systemet bygger på Motorola TETRA och omfattar switchar, basstationer samt ungefär 300 terminaler.   – Ett raffinaderi är en speciell miljö där kommunikationsutrustningen måste uppfylla ATEX-klassning med avseende på gaser och damm, i de klassade zonerna vid processutrustning och vid lastplatser, berättar Lars-Göran Johansson, affärsområdesansvarig hos Celab Communications och även projektledare för leveranser till Preem. Terminalerna i fråga, Motorola MTP850Ex, har utvecklats särskilt för den typen av miljö. De har hög ATEX-klassning och ruggat yttre.   – Inför det aktuella stoppet i Lysekil valde Preem att hyra ytterligare 450 terminaler av oss, fortsätter Lars-Göran Johansson. Terminalerna används i det befintliga systemet som vi tidigare levererat. Vi svarar för totalåtagande inklusive programmering och slutligen återställande av terminalerna. Celab Communications AB hyr ut termi34

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Hela 35 kranar används under stoppet.

naler framförallt åt processindustri (som bland annat har explosiva miljöer), men även vid olika evenemang. Företaget hyr ut analoga eller digitala lösningar. Ibland svarar man för hela systemet inklusive bland annat basstationer. I andra fall handlar det enbart om terminalerna. PREEM AB Preem AB är vårt största drivmedelsföretag. Verksamheten omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och råvaruförsörjning. Preems raffina-

derier svarar för cirka 80 procent av den svenska raffineringskapaciteten och cirka 30 procent av den nordiska. Företaget har raffinaderier i Göteborg och i Lysekil, dessutom smörjmedelsfabriken Scanlube i Göteborg. Raffinaderiet i Lysekil byggdes i början av 1970-talet och togs i drift 1975. Läget vid Brofjorden är idealiskt med rak och fin farled för infrakt med båt. Man har djuphamn samt lagringskapacitet för 15 miljoner fat. Farleden tillgodosåg kraven även för de stora oljetankers som användes den första tiden. Idag är båtarna betydligt


VARFÖR PREEM VALDE RECOND CONCEPT FÖRBÄTTRINGSKONCEPT

REKONDITIONERING I BAD FÖRBÄTT­ RAR RENGÖRINGEN UPP TILL 70% BÅDE PÅ MANTEL­ OCH TUBSIDAN.

BEHANDLINGEN SKER SNABBT OCH ENKELT PÅ ENDAST 6 TILL 2O TIMMAR.

TEMPERATUREN HÖJS TILL 70­80° GENOM ÅNGA.

NYTÄNKANDE.

MORGONDAGENS FÖRBÄTTRINGSKON­ CEPT – BEHANDLING MED EFFEKTIVA OCH MILJÖVÄNLIGA KEMIKALIER! EN HELHETSLÖSNING MED KVALITETSSÄKRING.

GENOMSPOLNING MED HÖGTRYCKS­ ROBOT. REKONDITIONERING I BAD GÖR ATT TRYCKET KAN MINSKAS MED ÖVER 1000 BAR.

FÖRE

FÖRSÄMRAD VÄRMEÖVERFÖRING

EFTER

(WIN)4

WIN #1: EKONOMI

WIN #3: TID

RECOND CONCEPT INNEBÄR EN ENERGI­ BESPARING SOM ÖKAR LÖNSAMHETEN!

RECOND CONCEPT BIDRAR TILL EN KRAFT­ FULL TIDSVINST!

WIN #2: MILJÖ

WIN #4: KVALITET

RECOND CONCEPT ÄR MILJÖVÄNLIGT OCH MINSKAR KOLDIOXIDUTSLÄPPEN!

RECOND CONCEPT HAR EN NYSKAPANDE TEKNIK SOM OPTIMERAR PROCESSEN OCH SÄKERSTÄLLER PRODUKTIONEN!

WWW. RECOND CONCEPT .SE


UNDERHÅLL Ny driftcentral byggdes för att klara moderna krav.

mindre. Råoljan kommer huvudsakligen från Ryssland och Nordsjön, och en mindre andel från Afrika. Preems största leverantör av råolja är Statoil. Relativt korta transportvägar förbättrar miljövärdena och minskar olycksriskerna. Preems raffinaderier räknas till de modernaste samt mest miljöanpassade och energieffektiva i Europa. I produktionsledet släpper man ut 20 procent mindre koldioxid, 70 procent mindre kväveoxider och 90 procent mindre svaveloxider jämfört med medelraffinaderiet i Västeuropa. Preemraff i Göteborg och Lysekil har kapacitet för över 18 miljoner kbm råolja. Det ger i slutänden ungefär 19 miljoner kubikmeter produkter. 18 miljoner kubikmeter motsvarar 113 miljoner fat. Detta kan jämföras med globala råoljeanvändningen på 80 miljoner fat per dygn! Konsumtionen per dygn i Göteborg tillsammans med Lysekil är cirka 315 000 fat, dvs. cirka 0.4 procent av tidigare nämnda siffra. Trots att Preem raffinerar mer än vad svenska folket gör av med under ett år, räcker

årsproduktionen bara ungefär 1 ½ dygn på världsbasis!   Försäljningen av bensin, diesel, eldningsoljor och smörjoljor på den svenska marknaden till privatkunder, små och stora företag sker via egna marknadsföringskanaler, helägda dotterbolag och bensinstationer. Man har en rikstäckande verksamhet med ungefär 600 tankningsställen för privatbilister och tung trafik. Ungefär 3000 personer arbetar under Preems varumärke.

Man har drygt 1200 egna anställda, av vilka 800 arbetar vid raffinaderierna. Ungefär två tredjedelar av produktionen exporteras. Det innebär att Preem är en av Sveriges största exportörer. Det har länge varit ett mål för Preem att öka andelen biokomponenter i sin diesel. Därför har delar av raffinaderiet i Göteborg byggts om för framställning av biodiesel. Den nya anläggningen – Green Hydro Treater – är designad för att processa råtall-

Effektivare produktion till en lägre kostnad?

Javisst! Med ABB:s underhållskoncept Full Service, kan du bli mer konkurrenskraftig genom att sänka underhållskostnaderna, förbättra effektiviteten i produktionen och arbeta med energieffektivisering. Genom ABB:s Full Service koncept utvecklar vi kontinuerligt ditt underhållsarbete så att du kan fokusera på det som är viktigt – din kärnverksamhet. Läs mer på www.abb.se/service

36

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se


UNDERHÅLL

diesel och andra bioråvaror. I den process som nu har implementerats samprocessas fossil gasolja med råtalldiesel. Raffinaderiet tar in 100 000 kubikmeter råtalldiesel från företaget SunPine. Råtalldieseln utgör upp till 28 procent av den färdiga Evolution Diesel. Tillsammans med 7 procent inblandning av RME – rapsmetylester – blir det ett dieselbränsle med upp till 35 procent förnybart. Årligen produceras cirka 600 000 kbm Evolution Diesel. VERKSAMHETEN 2012 Såväl omsättningen som resultatet blev större 2012 jämfört med 2011. Oljepriset (Dated Brent) fluktuerade mellan 89 och 128 dollar per fat och stabiliserades på en relativt hög nivå. Genomsnittliga noteringen var 112 dollar per fat. Raffineringsmarginalerna för Cracking Ural och Cracking Brent ökade, från att ha varit närmast obefintliga vid årets början, till cirka 12 dollar per fat under september, för att därefter sjunka till cirka 2 dollar per fat vid årets slut. Marginalerna för raffinaderierna är således mycket snäva.

Omsättningen 2012 blev 114 947 mkr (101 747 år 2011) och årets resultat 2113 mkr (185 mkr). Av råoljeinköpen kom 54 procent från Ryssland, 36 procent från Nordsjön, 8 procent från Afrika och 2 procent från övriga, totalt 18 159 379 kubikmeter. Av omsättningen 114 947 mkr, kom 68 469 mkr från export. Merparten av exporten gick till EU, mindre andelar till Nordamerika och övriga kontinenter. Under året såldes 18 870 178 272 liter produkter, dvs. nära 19 miljoner kubikmeter. Av försäljningen gick 7 procent till drivsmedelsstationer, 11 procent till storkunder, 13 procent till oljehandelsföretag och 69 procent på export. Preem säljer förhållandevis mycket till Storbritannien, där företaget har 9 procent av marknaden för bensin och 14 procent av marknaden för diesel. I de sålda drivmedlen fördelade sig diesel med 70.8 procent, bensin med 19.6 procent och förnybart med 9.6 procent.

Rätt lösningar för industristopp! Hyr allt för projektet på ett ställe, det är vårt erbjudande till svensk industri. Vår kunniga personal hjälper dig hitta de rätta lösningarna för just dina behov.

Flera hundra tusen mantimmar läggs ner på stoppet.

Av det förnybara var i sin tur 7 procent RME 100 %, 7 procent Etanol E85, 10 procent Etanol låginblandad, 36 procent HVO från Evolution Diesel och 40 procent från RME låginblandad. De förnybara drivmedlen medgav följande minskningar i koldioxidutsläpp (tusental ton): 24.4 för Biodiesel 100, 159 för ACP Diesel MK1, 45.9 för bensin 95 E5, 28.4 för E 85 och 376.8 för ACP Evolution Diesel.

• BYGGMASKINER • BODAR, MODULER & VAGNAR • LIFTAR • EL & ENERGI • ANLÄGGNINGSMASKINER • STÄLLNINGAR & VÄDERSKYDD • KRANAR & HISSAR

www.ramirent.se

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

37


NYHETER

Säkerheten är prioriterat mål med det förebyggande underhållet.

I Sverige svarar Preem för 48 procent av eldnings- och tjockoljemarknaden, 36 procent av dieselmarknaden och 14 procent av bensinmarknaden. Summeras det som säljs via egna drivmedelsstationer och det som säljs genom andra företag är marknadsandelen för diesel 50 procent och för bensin 38 procent. VERKSAMHETEN FÖRSTA HALVÅRET 2013 Omsättningen första halvåret, inklusive punktskatter, minskade till 48 747 mkr (59 086). Företagets operativa rörelseresultat, exkluderat pris- och valutapåverkan på lager, blev 597 mkr (1479). Resultatet efter finansiella poster och före skatt blev -567 mkr (492). Den europeiska raffinaderinäringen hade en låg efterfrågan och sjunkande marginaler under halvåret, vilket också påverkade den skandinaviska marknaden. Betydande negativa lagerpris- och valutaförändringar har också inträffat under perioden. Bland annat sjönk råoljepriset från 110 dollar/fat till 102 dollar/fat vid halvårets slut samtidigt som den genomsnittliga dollarkursen stannade vid 6.50 (6.85). Raffinaderiernas produktion sjönk med 7 procent till 9,018 miljoner kubikmeter (9,671) som en följd av något ökade driftstörningar. Värdet av företagets export minskade till 28 500 mkr (35 200). Den förnybara andelen i spetsprodukten Evolution Diesel höjdes till 35 procent, vilket ger upp till 31 procent lägre koldioxidutsläpp vid körning. Dieselprodukten fungerar i alla dieselfordon, även äldre. Den förnybara andelen är till största delen tallolja, en restprodukt från den svenska skogsindustrin.

38

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se


UNDERHÅLL

Specma Seals AB – komplett partner för packningar, tätningslösningar och service

Specma Seals har stort engagemang både under stopp och under produktionsperioder vid Preem i Lysekil.

AV KJELL-ARNE LARSSON Specma Seals är ledande leverantör och en stark aktör när det handlar om tätningslösningar. Företaget är för kunden en komplett partner inom tätningsteknik med marknadens bredaste utbud av produkter. Nya supportavdelningen Specma Seals Pro Maintenance Team erbjuder specialisttjänster inom underhåll, vilket innebär att företaget kan leverera totala effektiva lösningar. Med sin kompetens och långa erfarenhet arbetar Specma Seals nära sina kunder som vid exempelvis nyprojektering och i samband med planerat och akut underhåll. Siktet är nu inställt på cellulosa-, stål-, pro-

cess- och kärnkraftindustrin, men även mot OEM-kunder med höga krav på teknisk kompetens. Inte bara i Sverige utan även i Norden och Europa. UNDERHÅLLSSTOPP Ett aktuellt exempel på hur företaget är aktiverat är underhållsstoppet vid Preems Raffinaderi i Lysekil. Specma Seals etablerade konsignationslager för packningar redan i januari 2013. Under revisionsstoppet levereras nu tätningslösningar och företaget har 2-3 man på plats för on-site teknisk support och tillverkning. Arbetsorder som genereras under stopptiden hanteras löpande och personal finns till hands för akuta åtgärder. – Vi har samma tankar och mål som våra kunder, nämligen hög tillgänglighet och hög produktivitet under anläggningarnas hela drifttid, säger Sten Standár, teknisk

expert och utbildningsansvarig på Specma Seals på plats på Preemraff i Lysekil. Vi har en egen avdelning för teknikutveckling och samarbetar med internationella branschorgan, universitet och ackrediterade institut. Vårt engagemang garanterar att vi alltid levererar enligt bästa tillgängliga teknologi. Specma Seals har egen teknik- och produktutveckling och egen produktion i Göteborg, fristående från andra leverantörer. Både råvaror, inköpta komponenter och färdiga produkter, testas i egen regi enligt gällande standarder. YTTERLIGHETER I PÅFRESTNING I den bransch Specma Seals verkar måste packningsmaterialen tåla ytterligheter vad gäller tryck, temperatur och vibrationer. Den vanligaste orsaken till läckage är dynamiska belastningar på grund av temperatursvängningar. NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

39


UNDERHÅLL

Specma Seals personal på plats under revisionen på Preem i Lysekil. Roger Bengtsson, teknisk support och Mattias Johansson, ansvarig säljare.

– Vi tar hänsyn till alla faktorer som påverkar täthet och funktion över tid, säger Sten Standár. Vi ser hela sammanhanget inklusive fysikaliska, kemiska och mekaniska påfrestningar. Osäkerhetsfaktorer hanteras och byggs succesivt bort. Det kräver kunskap om hela konstruktionen och hur tätningen byggs in. Specma Seals breda erfarenhet innebär trygghet både vid nyprojektering, förebyggande underhåll och akuta åtgärder under drift. Även riskanalyser utförs. AKTIV I PLANERING Specma Seals är en aktiv partner då revisionstopp planeras. Inför stoppet görs en analys tillsammans med kunden om vilka behov och utmaningar som stoppet medför. Företagets stoppkoncept sätts upp där exempelvis produktvolymer, utbildningsbehov, specialisttjänster och komplicerade applikationer anges. Utifrån stoppkonceptet kan företaget etablera lager, sätta upp egen tillverkning och verkstad hos kunden. Under revisionsstoppet finns särskilda kon40

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

taktpersoner på Specma Seals Kundcenter dedikerade. För akuta insatser dygnet runt finns en jourverksamhet 24/7. SPECIALISTTJÄNSTER För att komma ännu närmare kunden finns nya supportavdelningen Specma Seals Pro Maintenance Team, en underhållsavdelning som på plats hos kund supportar med personal och arbetsledning, utför läcktätning under drift, svarvning och fräsning med mobila maskiner, ventilprovning on-line, omtubning av värmeväxlarpaket, skruvförspänning och arbete med roterande applikationer. Komplett dokumentation levereras vid servicetjänster och vid leverans av produkter för bästa spårbarhet och enligt gällande normer. UTBILDNING Specma Seals anordnar kundanpassade utbildningar inom tätningsteknik, men har också en egen utbildningsverksamhet – TätningsskolanTM. I år har kurserna handlat om exempelvis boxpackningar och planpackningar.

Sten Standár, teknisk expert och utbildningsansvarig på Specma Seals.

– Vi levererar inte enbart packningar. Det handlar om helhetslösningar med målet att tätningen ska fungera under hela drifttiden. Därför delar vi också med oss av kunskapen till kundens personal – kunnandet ska finnas hands-on, avslutar Sten Standár. Besök gärna Specma Seals hemsida, www. specmaseals.se. Där finns information om hur du kommer i kontakt med Specma Seals, men också företagets handbok för packningar och tätningar och mycket mer.


Stort tack för att vi i Nordic Crane Kynningsrud fick förtroendet att leverera alla lyfttjänster till Preem revisionsstopp 2013!

Nordic Crane Kynningsrud är ett företag i Nordic Crane Group - Skandinaviens största mobilkranoperatör. Vi har mer än 40 års erfarenhet inom kran- och transportbranchen.

www.nordiccrane.se


ROSTSKYDD

Plast & Målningsteknik – ett av Sveriges äldsta rostskyddsföretag AV BJÖRN ASPLIND I cirka 50 år har Iggesunds Plast & Målningsteknik AB arbetat med rostskyddsmålning. Pappan till dagens ägare Peter Johansson startade företaget på 1960-talet och sedan dess har företaget varit ett av de ledande i Sverige inom ytbehandlade rostskyddsmålning. – Vi är Sveriges äldsta rostskyddsföretag med samma ägarbild under åren. Det vi främst håller på med är rostskyddsmålning, där de stora bitarna är broar och kraftstationer runt hela Sverige, säger Michael Jonsson, Regionchef Nord vid Plast & Målningsteknik AB.   Plast & Målningsteknik erbjuder kunderna en högkvalificerad teknisk ytbehandling med säkerställd kvalitet enligt Auktorisationsnämndens krav för rostskyddsmålning.   AUKTORISATION Auktorisation är en trygghet för beställaren. Plast & Målningsteknik skall som entreprenör erbjuda kunderna en högkvalificerad teknisk ytbehandling med en säkerställd kvalitet enligt Auktorisationsnämnden för rostskyddsmålning. Auktorisationen visar att företaget uppfyller de krav som ställs gällande kompetens hos personal, teknisk utrustning, intern kontroll, kvalitetssystem, miljöledningssystem och ekonomisk stabilitet. Arbetsmiljö och säkerhet är viktiga ledord för företaget.   BAS I IGGESUND Plast & Målningsteknik, med cirka 60 medarbetare, har sin bas i Iggesund, men har också verksamhet i Gävle, Finspång, Göteborg, Falun och Ljusdal. I vissa perioder med mycket att göra tar företaget in fler anställda. Dessutom anlitas underentreprenörer i många av projekten.   – Vi gör ofta väldigt komplicerade arbeten, inte minst broar där i synnerhet järnvägsbroar ställer krav på både arbetsmiljö och säkerhet eftersom tågtrafiken ofta pågår samtidigt.   – Vi expanderar och bygger nya marknader, därför har vi satsat på fler filialer.

Vanliga objekt i målningsstationerna är detaljer till industrin, containrar, dammluckor, brobalkar och lastbilar.

Vi försöker vara på plats där kunderna behöver oss, säger Michael Jonsson.   Andra viktiga produktområden är industrimålning, golvmålning, fältmålning och plastarbeten.   Arbetena utföres antingen vid de fasta målningsstationerna i Iggesund, Gävle, Finspång, Falun och Ljusdal eller med mobila målningsutrustningar, vilka gör det möjligt ta uppdrag över hela landet.   HÖG KVALITET Material, målningssystem, produktion och leverans är av jämn och hög kvalitet, vilket placerar Plast & Målningstekniks entreprenader bland de främsta på marknaden.   Vid målningsstationerna utförs blästringsarbeten som sandblästring, så kallad sponge jet (dammfri), vattenblästring, sodablästring och automatblästring; målningsarbeten som sprutmålning, sprutlackering och metallisering samt detaljmålning i en lackeringslinje som har stor mängdkapacitet.   Vanliga objekt i målningsstationerna är detaljer till industrin, containrar, dammluckor, brobalkar och lastbilar.   – Med de mobila verksamheterna gör vi det enkelt för våra kunder, då ges möjlighet att utföra jobben på plats med tillfälliga ytbehandlingsstationer eller olika fältlösningar för de specifika objekten. Det är den största delen i vår verksamhet.   PLATS PÅ BRUKEN Plast & Målningsteknik har avtal om rostskyddsmålning med sju pappersbruk idag; Arctic Paper, Grycksbo, Iggesund

Paperboard, Billerud Korsnäs i Frövi, Gävle och Rockhammar, Stora Enso Skutskär och Stora Enso Fors. Vanliga rostskyddsobjekt är pappersmaskiner, traversbalkar, massatorn och cisterner.   – På Billerud Korsnäs i Gävle och Iggesund Paperboard i Iggesund har vi en ständig bemanning med ett antal personer på plats. Vid underhållsstoppet nyligen på Billerud Korsnäs i Gävle hade vi 26 personer på plats, berättar Michael Jonsson.   Andra viktiga kunder för Plast & Målningsteknik är Trafikverket, Fortum, Skanska, NCC, Svevia och Vattenfall.   – För tre år sedan hade vi 100 medarbetare på plats vid Ringhals under en hel säsong vid ett stort revisionsarbete. Vi har samarbete med olika underleverantörer runt om i landet för att klara av sådana arbetsbelastningar.   VILDMARKSKAR Till sist litet kuriosa. Plast & Målningsteknik med en plastavdelning som utför alla slags jobb inom härdplast och termoplast, riktade för några år sedan även in sig på att tillverka och sälja plastinklädda och vedeldade vildmarkskar.   – Vi började tillverka dem när det var nedgång inom plastindustrin, det slog väl ut och vi har många beställningar. Kunderna finns inom konferens- och relaxsektorn och krav finns på att det ska vara plastinklädda badtunnor, avslutar Michael Jonsson. Fotnot: Läs mer om företaget på www.plastochmalningsteknik.se NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

43


FJÄRRVÄRME

Fjärrvärmeproducenter står inför stora kundutmaningar med spillvärme som trumfkort

AV KIM HALL Det finns en lång fjärrvärmetradition i Sverige och en rik kunskapsbank som kan bidra till det hållbara samhället. Många fjärrvärmeproducenter går från att vara bulkleverantör till att bli energipartners där kundnyttan hamnat i fokus. Samverkan mellan fjärrvärmeleverantörer, industri och kunder är en trevägsrelation som kommer att få ännu större betydelse i framtiden. – Vår tradition är att vara kraftvärmeproducenter och fjärrvärmedistributörer som har gjort stora investeringar. I framtiden kanske vi inte behöver bygga de stora produktionsanläggningarna, utan istället tillvarata energiflöden som redan finns i form av spillvärme. Det tror jag blir den stora utmaningen för oss, säger Anders Östlund, ordförande i Svensk Fjärrvärme och vd Öresundskraft AB. Svensk Fjärrvärme är en organisation som jobbar med branschfrågor kring fjärrvärme. 44

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

investerar ca sju miljarder kr. Medlemmarna levererar omkring 50 TWh per år och har drygt halva marknaden för värme och varmvatten. BILLIGASTE UPPVÄRMNINGSFORMEN

Andelen fjärrvärme är 93 procent i flerbostadshus, 82 procent i lokaler och 16 procent i småhus. Av landets 290 komOrganisationen består av ca 140 medlemsmuner finns fjärrvärme i 285. Fjärrvärme företag som står för 98 är den billigaste procent av den levererade uppvärmningsfor  Fjärrvärme är bara ett fjärrvärmen i landet. men i de flesta komav flera alternativ, men De flesta medlemsfömuner. Den svenska retagen är kommunalt fjärrvärmebranschen med stark roll i loka ägda, men här finns sysselsätter omkring även Vattenfall, E.ON 5 000 personer och och Fortum samt ytterligare 60-tal företag har ca 21 000 mil ledningar. knutna. – Vi jobbar med att skapa förutsättningar Branschen omsätter ca 33 miljarder per för fjärrvärmens utveckling samtidigt som år, motsvarande en procent av BNP, och vi stöttar medlemsföretagen med expert-


ERICHS - din samarbetspartner

inom ventiler, ställdon och service

Elektriska ställdon för styrning och reglering av ventiler.

Filbornaverket, Öresundskraft.

kunskap samt samordning av forskning och utveckling. Men framför allt är vi en kunskapsorganisation som jobbar med att påverka, förklarar Anders Östlund. Konkurrensen har funnits hela tiden. Fjärrvärme är bara ett av flera alternativ, men med stark roll i lokalt. För svensk del har fjärrvärme varit ett fantastiskt alternativ att lösa uppvärmningsfrågorna på under de senaste 50 åren. Anders Östlund erkänner att vi svenskar nog inte fullt ut förstår hur fjärrvärmens bidrag inte minst inom miljöområdet. – Fjärrvärmen har gett bra förutsättningar för att hantera flera miljöproblem som krävt en lösning under historiens gång. Före införandet av fjärrvärmen hängde helsingborgarna inte ut sin tvätt för risk att tvätten skulle bli sotig av kol och koks som eldades i varje hus runt om i staden. Med fjärrvärmen kunde man ersätta tusentals skorstenar med ett par stycken med vidhängade reningsutrustning, berättar Anders Östlund. SPILLVÄRME FRÅN INDUSTRI Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna. Öresundskraft, som det numera heter, gick först över till

Trippelexcentriska vridspjäll för avstängning med absolut täthet – noll läckage.

Vi har en väl utbyggd serviceorganisation bestående av servicetekniker med spetskompetens inom ventiler och ställdon. Förutom service & underhåll av ventiler utför vi mobil provning av säkerhetsventiler samt automatisering av ventiler i fält.

ERICHS ARMATUR AB Huvudkontor och besöksadress: Travbanegatan 8, 213 77 Malmö Postadress: Box 9144, 200 39 Malmö Telefon: 040 - 31 15 50 Fax: 040 - 94 55 15 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se


FJÄRRVÄRME NYHETER

olja och sedan till biobränsle. Idag är det biobränsle och avfallsbränsle som tillsammans med spillvärme från industrin värmer upp bostäder och fastigheter i Helsingborg. Tack vare detta har utsläppen av svavel, kväve och inte minst koldioxid minskat kraftigt. Idag kommer mer än 95 procent av värme i Helsingborg ifrån återvunnen eller förnyelsebar energi. Det goda i lösningen är att de tre värmekällorna ger en flexiblare produktion som åtminstone delvis kan ersätta varandra vid driftstörningar. Det symboliserar en grundläggande egenskap med fjärrvärme; den kan använda ”lågvärdig” energi, som t ex spillvärme för att värma hus. – Därför har fjärrvärmen en nyckelroll i framtidens energisystem, säger Anders Östlund och fortsätter. Fjärrvärme ger oss möjlighet att tillvarata resurser som annars går till spillo. Fjärrvärmen har framtiden för sig. Den är ett bra alternativ nu när vi måste hitta hållbara och klimatsmarta lösningar.

Vi utför alla typer av plåt och isoleringsarbeten, även byggnadsplåt Vår specialitet är platsskummad isolering och plåtbeklädnad

Tel: 08-760 32 70 info@belisol.se

www.belisol.se 46

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se


FJÄRRVÄRME NYHETER

anser hämmar förtroende t ex förtroendet för prissättningen. Det är en stor utmaning! När frågorna som hindrar en djupare samverkan är lösta är spelfältet öppet för ett djupare samarbete som stärker den KÄNNER FÖRTROENDE symbios som fjärrvärmen är. En annan stor Han betonar just kundernas roll särskilt utmaning är att alternativen till fjärrvärme eftersom det råder en brist i relationen blir bättre. Exemfrån kund till installeras producenter.   Tack vare detta har utsläppen pelvis värmepumpar allt Fjärrvärmesysteav svavel, kväve och inte minst mer. Det är en met är ett system bra utveckling där produktion, koldioxid minskat kraftigt. samtidigt som det distribution och är konkurrerande i kund hänger förhållande till fjärrvärmesystemen. Därför samman. Gemensamt kan parterna utmåste vi kontinuerligt stärka vår konkurveckla dessa system, men då är det också renskraft och utgå från kundens perspektiv, viktigt att många kunder känner förtroende säger Anders Östlund. för fjärrvärme. Det är en trygg, tillförlitlig och miljömässig uppvärmningsform med rimlig prisutveckling, vilket uppskattas av kunderna.

Fjärrvärmebranschen omsätter ca 33 miljarder per år,

– Statliga utredningar har under många år arbetat med att stärka kundens ställning. Det är en följd av att en del kunderna inte har det nödvändiga förtroendet för sin fjärrvärmeleverantör. Vi i branschen måste inledningsvis lösa de frågor som kunderna

UTVECKLA FJÄRRVÄRMETEKNIKEN

Det finns även ett behov av att utveckla fjärrvärmetekniken för att den bli ett realistiskt alternativ till morgondagens behov där energibehoven minskar. Det kan handla om lågtemperaturssystem kopplade till gamla system.

Vi har fått förtroendet av Fortum och RFX att utföra ställningsarbeterna...

Västerås: Trollhättan: Brandthovdagatan 19A Kardanvägen 40 721 35 Västerås 461 38 Trollhättan Tel 021-757 20 Tel 0520-171 50

info@termorak.se

Mossvägen 4 177 41 Järfälla Tel 0650-17071 Tel 070-618 90 91

www.termorak.se NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

47


FJÄRRVÄRME

Organisationen Svensk Fjärrvärme består av ca 140 medlemsföretag som står för 98 procent av den levererade fjärrvärmen i landet.

att vara otroligt stark, men energimarknaden kommer inte att växa. Fjärrvärme är ett system som skapar uthållig energianvändning i och med bio och avfallsbaserad kraftvärme samt spillvärmen. Det kommer – Det finns mycket spillvärme som går att bli en viktig del även att nyttogöra i morgondagens svenska genom att hitta   Det finns mycket spillvärme energisystem, tror koncept som som går att nyttogöra genom att Anders Östlund. passar denna EU-nivå typ av lågenhitta koncept som passar denna ergiområden. typ av lågenergiområden. På EU-nivå introduceMen också titta rades fjärrvärme som på vad det får en lösning på problematiken om de stora kosta att producera lågenergivärme, säger koldioxidutsläppen. Bland annat har en deAnders Östlund. legation från Belgien besökt Öresundskraft Det finns en tröghet i samhällets energiför att ta del av kunskapen och erfarenhesystem med stora värden och infrastruktur. terna av fjärrvärme som uppvärmningsalEnergisystemet som finns i Sverige kommer ternativ. inte att förändras särskilt under de kommande 10-20 åren. Däremot kan fjärrvär– Vi kommer att få se en helt annan men stärka sin position genom utveckling. samverkan mellan kunder, industri och fjärrvärmeleverantörerna. – Vår marknadsandel kommer fortfarande Den andra delen är att hela tiden tillvarata resurser som är billiga och miljövänliga och som kan användas för att värma vatten.

48

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Framför allt är vi en kunskapsorganisation som jobbar med att påverka, förklarar Anders Östlund.


En komplett leverantör av

korrosionsskydd och eldfasta system för kraftvärmeverk samt rökgasreningsanläggningar

Korrosionsskydd

Syrafast murning Genom att arbeta sida vid sida med våra kunder

Härdplastbeläggning väljer vi det tekniskt och ekonomiskt mest

Gummering lämpade inklädningssystemet från vårt breda spektrum av material- och systemlösningar Golvbeläggningar

Eldfasta system

Syrafast murning Härdplastbeläggning Gummering Eldfasta system Steuler-KCH är en av de mest innovativa Golvbeläggningar

Eldfast murning leverantörerna av eldfasta system. För massaindustrin är tyngdpunkten lagd på murning Skorstenstegel av mesaugnar.Steuler-KHC står för turn-key installationer: design, tillverkning och montage.

Eldfast murning Skorstenstegel

Plastteknik Tankar

Rörmontage Apparater Tankar Processteknik

Steuler-KCH har använt fördelarna med termoplast och härdplastmaterial i över 40 år. Tack vare egen tillverkning och handplockade montörer har Steuler-KCH blivit en av de ledande specialisterna inom industriell plastteknik.

www.steuler-kch.se Steuler-KCH Nordic AB, Box 6039, 192 06 Sollentuna, tel 08-754 1640, fax 08-754 5121, info@steuler-kch.se, www.steuler-kch.se


FJÄRRVÄRME

energiparters. Eftersom vi har systemkunskapen kan vi hjälpa kunderna att använda fjärrvärme på ett smart sätt och därmed också sänka våra produktionskostnader, vilket kommer fjärrvärmekunderna till gagn. Det enkla planmässiga sättet att jobba med Det finns all anledning för fjärrvärmeföfjärrvärme kommer att förändras. retag att hjälpa   En spännande kunder till att reformering som   Kunderna kommer att köpa bli mer effektiv i innebär ett helt nytt fjärrvärme på annat sätt än vad sin fjärrvärmeanförhållningssätt som görs idag. vändning, säger där fjärrvärmeleveAnders Östlund rantörerna måste och tillägger att öppna sig och driva vi har en bra grundidé med den svenska samverkan på ett annorlunda sätt än vad fjärrvärmen. de är vana vid. Själv är inte bästa dräng i framtiden. Det måste finnas en affärsdriven ÖKAD FÖRSTÅELSE samverkan mellan parterna. I budgetpropositionen står det några rader om fjärrvärme som inte stått där tidigare. – Kunderna kommer att köpa fjärrvärme Äntligen har politikerna kommit ifatt och på annat sätt än vad som görs idag. fått ökad förståelse för fjärrvärmeidén som Sverige har varit otroligt bra på. De blir mer aktiva i sökandet av alternativa lösningar. Jag tror att vi kommer att gå – Vi måste vara noga med att vidareutifrån ”one size fits all” till mer kundspeciveckla arvet. När resten Europa talar om fika lösningar. Fjärrvärmeleverantörerna att utveckla fjärrvärme har vi Sverige snarar går från att vara bulkleverantör till att bli Vi kommer att få se fler regionala fjärrvärmesystem i framtiden, säger Anders Östlund.

Framför allt är vi en kunskapsorganisation som jobbar med att påverka, förklarar Anders Östlund.

50

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se


FJÄRRVÄRME

motverkat en fortsatt utveckling. Det finns ökad förståelse för fjärrvärmens fördelar, men vi måste på samma sätt som alla andra företag, som förstått att man måste främja kunderna, bli bättre på detta. Det är kunderna som ska köpa produkten av oss i många år, säger Anders Östlund som ändå tycker sig känna att branschen utvecklas i rätt riktning.

Europa har mycket att lära av svenskarnas erfarenheter och kunskap kring fjärrvärme. – Det finns mer fjärrvärme än vad många tror, och det är otroligt mycket kunskap som vi skulle kunna bidra med.   Frustrationen är att det händer så lite kring det. Det pratas om Svensk export av miljöteknik men när det gäller av

de största av våra framgångar, fjärrvärme händer i princip ingenting. menar Anders Östlund. Mycket av den unika kunskapen om fjärrvärmen finns i kommunala energibolag. Kommunala bolag har inte som primärt uppdrag att expandera affären utanför sin hemmaregion där till hämmas

Ledande inom teknisk kontroll

DEKRA gjorde sitt första uppdrag, att trygga säkerheten i en anläggning, redan år 1895. Vår erfarenhet är unik, men för oss räcker inte det, vi ska också vara ledande gällande ny teknik och kunskap inom de områden vi verkar. Vill ni ha kontroll på er anläggning? Vi ser fram emot att hjälpa er! DEKRA Industrial AB verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. DEKRA finns på 30 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 29 000 medarbetare i 50 länder.

www.dekra.se NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

51


NYHETER

Fortums projekt KVV8.

utvecklingen av begränsningar i kommunallagen samt politisk ideologi. SPRIDA KOMPETENS – Kommunerna sitter även på kunskapen kring hur man driver den politiska processen när gäller fjärrvärme, vilket är ganska komplicerat. Det är trist att vi slösar bort vår kompetens genom att inte bidra med kunskap till den utbyggnad av fjärrvärme

  Det finns mer fjärrvärme än vad många tror, och det är otroligt mycket kunskap som vi skulle kunna bidra med. som flera städer i Centraleuropa nu ropar efter, anser Anders Östlund. Sverige skulle behöva ha en nationell agenda över hur Sverige kan göra affär av sin fjärrvärmekunskap. Ett svenskt initiativ runt export av fjärrvärmekunskap och på så sätt hjälpa andra länder att skapa fjärrvärmesystem. – Vi ska försöka få till en export av idén och skapa affär kring detta. Jag har som ambition under det kommande året att få till ett svenskt alternativ som skulle kunna syfta till uppbyggnad av fjärrvärme i Centraleuropa. Vi håller på att bygga upp ett starkt nätverk runt detta initiativ. Jag tror verkligen att våra ambitioner kan förverkligas. Vi kan hjälpa till att skapa en komplett lokal fjärrvärmeaffär. Vi sitter på en kunskap som få andra har, tillägger Anders Östlund. 52

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Behöver Ni hjälp med Er skorsten? ERAB är marknadsledande gällande underhåll och reparation av skorstenar i stål, tegel och betong inom Energi- och Industrisektorn och har funnits på marknaden i över 40 år. Besiktning, statuskontroller, service och underhåll av befintliga skorstensanläggningar samt återkommande serviceinspektioner hjälper våra kunder att hålla ner kostnaderna genom att i tid utföra förebyggande underhåll. Vi besiktigar och reparerar varje år ett stort antal skorstenar i stål, tegel och betong från 10 till 140 meters höjd i egen regi utan underentreprenörer. Detta borgar för en trygg och säker helhetslösning gentemot Dig som beställare. Sedan några år tillbaka ingår IF-Stålskorstenar AB i vår koncern. IF säljer och monterar nyproducerade stålskorstenar och samarbetar med en av Europas ledande stålskorstenstillverkare som arbetar med senaste produktionsteknologin. Egen konstruktionsavdelning för beräkning, konstruktion och projektledning garanterar en effektiv projektgenomföring. Har Ni funderingar gällande Er skorsten, ring oss: 019-105390 För vidare information hänvisas till vår hemsida: www.erab.nu

Elementv. 10 • 702 27 Örebro • Hemsida: www.erab.nu Tel. 019-10 53 90 • Fax. 019-17 99 10 • e-mail: erab@erab.nu


Filborna bevisar Grontmijs helhetskunnande Grontmij har erfarenhet och expertis som garanterar helhetsperspektiv Filbornaverket i Helsingborg är Europas modernaste avfallseldade kraftvärmeverk. Det driftsattes under hösten 2012 enligt tidplan och på budget. Verket kommer att svara för 40 procent av Helsingborgs fjärrvärmebehov och producera el till 6000 villor. Turbinen har en effekt på närmare 20 MW och anläggningen kan samtidigt leverera över 60 MW fjärrvärme. Filbornaverket är 155 meter långt, 45 meter brett och 48 meter högt och harmonierar med kullarna i miljön runtomkring. Grontmij var Öresundskrafts generalkonsult i projektet, och levererade projektledningstjänster samt expertis inom process (panna, turbin, rökgasrening, automation och el), bygg (hus, mark och installationer) samt arkitektur. www.grontmij.se/energi


K ONTINUERLIG

EMISSIONSMÄTNING

• P ROCESSKONTROLL • M IL JÖREDOVISNING

Kontinuerlig Rökgasanalys OPSIS har lång erfarenhet av utveckling, tillverkning och drift av system för gasanalys, kontinuerlig emissionsmätning, processkontroll och miljöredovisning. Våra gasanalysinstrument är certifierade av en rad olika testinstitut världen över och möter kraven i EN 15267, EN 14181, NFS 2002:28 och NFS 2002:26. Vår senaste produkt, System400, är ett mätsystem med tre metoder för rökgashantering - In situ, fastloop och varmextraktivt - för mätning av t.ex. NO, NO2, NOX, SO2, CO, CO2, NH3, H2O, HF, CH4, HCl och Hgtot. Kontakta oss så berättar vi mer om våra produkter och tjänster. OPSIS System400

Vi mäter kontinuerligt på Fortum: Bristaverket • Hammarbyverket • Högdalenverket • Hässelbyverket • Värtaverket • Årstaverket Scanna QR-koden för att se videon om gasanalys med System400 på Fortum eller gå till vår hemsida.

Läs mer på www.opsis.se • E-post: info@opsis.se • Tel.: 046-72 25 00


NYHETER

FJÄRRVÄRME I FRAMKANT

AV OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK I Täby kommun är man tillsammans med E.ON i full färd med att bygga ett nytt fjärrvärmenät, som också ska öppnas för konkurrens. Samtidigt pågår planeringen av ett kraftvärmeverk i Hagby. Målsättningen är att Täbybornas på sikt ska få sin el och värme från en högeffektiv anläggning som utvinner el och värme samtidigt, och som bidrar till att minska de klimatpåverkande utsläppen. Diskussionen om att bygga ett nytt fjärrvärmenät hade förts i kommunen i flera år innan samarbetet med E.ON inleddes. När de första etapperna av det nya fjärrvärmenätet nu finns på plats har planeringsarbete inletts för att även kunna bygga ett kraftvärmeverk i Hagby. Platsen för kraftvärmeverket är noga utvald och strategisk placerad då området är tillräckligt stort och det finns få bostäder i närheten – Projektet i Täby är unikt då ett öppet fjärrvärmenät inbjuder till konkurrens. I alla kommuner utom Täby är fjärrvärmen ett monopol. Vi hoppas givetvis se en ändring på det framöver. Våra kunder vill kunna välja sin leverantör också av fjärrvärme. Därför är frågan om att öppna fjärrvärmenäten för konkurrens en viktig fråga för att fjärrvärmen fortsatt ska kunna vara en attraktiv uppvärmningsform, säger Karin Jarl-Månsson på E.ON som förtydligar att Täby är en kommun i framkant. På E.ON är man van vid att bygga och att bygga ut fjärrvärmenät även om projektet i Täby är en speciell utmaning.

– I det här fallet bygger vi ut nätet, ansluter kunder och bygger ny produktion successivt. Vi planerar för att kunna bygga en kraftvärmeanläggning, och vi gör allt från scratch. Vi har alla bollar i luften samtidigt. Projektet kräver innovativt tänkande och att Täby kommun är ifrågasättande ser Karin Jarl-Månsson som positivt. – Det är nyttigt, givande och kul. Det får oss att tänka till extra mycket inom alla områden vilket är oerhört viktigt för att uppnå bästa möjliga resultat. I dagsläget finns en produktionsanläggning i Arninge bestående av tre mindre pannor som förser fjärrvärmenätet med värme, nätet byggs ut allteftersom nya kunder ansluter sig. Då pannorna i anläggningen är mindre kommer kapaciteten i längden inte att räcka till för att kunna försörja kundunderlaget, och därför planeras det för att man ska kunna bygga ett kraftvärmeverk på Hagby. Att kraftvärme tillhör framtiden verkar det inte råda tvivel om då det är det effektivaste och intelligentaste sättet att ta tillvara bränsleinnehåll

Fjärrvärme lämpar sig bra i den täta staden och kommer att expandera i takt med att städerna växer . Foto: Rosenbergs arkitekter AB/ÅWL Arkitekter AB

menar Karin Jarl-Månsson. – På det här sättet går det att utvinna nästan 100 procent av innehållet i bränslet till nyttig energi, bättre än så kan det helt enkelt inte bli. Behov av hållbar energi och smarta energilösningar efterfrågas i synnerhet i städer som växer. Generellt använder hushållen mindre energi mot tidigare och några anledningar till det är bland annat bättre energiprestanda som energisnåla hus och tätare fönster. Kunderna däremot blir ständigt fler och fler och därför ökar behovet av smart energi ständigt. – Det är bekvämt och tryggt att använda sig av fjärrvärme som kund. Du behöver inte fundera och bekymra dig över din värmepanna. Vi levererar en bra produkt ur alla aspekter. Att producera el och värme samtidigt är en bra lösning som både människa och natur vinner på, i synnerhet om elen används i närområdet. En energiförlust uppstår nämligen alltid då elen transporteras. – Vitsen är givetvis alltid att få ut mesta möjliga, användbara energi med så lite miljöpåverkan som möjligt. NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

55


FJÄRRVÄRME

målen mycket tack vare utvecklingen av Kraftvärmeanläggningen i Hagby är tänkt fjärrvärme, och det är vi stolta över. En att i första hand att drivas med de återvunav anledningarna till att vi i Sverige är så na bränslen och biobränslen som SÖRAB pass bra på energilösningar är också att vi idag tar emot på sin återvinningscentral. sedan 50-talet haft framsynta politiker som – Då SÖRAB ligger på samma mark i prioriterat frågan. Hagby som det planerade kraftvärmeverPå E.ON har man haft många besökare ket minskar behovet av bränsletransporter som vill lära sig mer om utbyggnad av avsevärt, vilket skulle gynna människa och fjärrvärmen, inspirerade av E.ON:s olika miljö ytterligare. anläggningar, I de fall då bränslebehovet inte skulle Fjärrvärme tillgodoses av lämpar sig bra i lokalt producerade   Sverige är ett föregångsland och biobränslen och ligger långt fram i utvecklingen när den täta staden och kommer att återvunna bränsdet handlar om fjärrvärme och att expandera i takt len är transporåtervinna energi. med att städerna terna tänkta att till växer. Fjärrvärstörsta del ske med menäten kommer hela tiden att expandera lastbil. Ett mål med projektet är att med även om det innebär att man måste gräva bästa möjliga miljöteknik påverka omgiven del i marken. När själva grävarbetet är ningen så lite som möjligt. El som produavklarat tar det inga ytor i anspråk ovan ceras vid kraftvärmeanläggningar i Sverige jord vilket är en stor fördel. ersätter ofta el som tidigare producerades Fjärrvärme betyder att man helt enkelt vid äldre kolkraftverk. hämtar värme från fjärran vilket gör att det – Det är fortfarande på sina håll i Nordenskilda hushållet inte behöver ha en egen europa, mycket olja och fossila bränslen i panna, därigenom minskar man dessutom systemet som släpper ut koldioxid. antalet utsläppskällor drastiskt. FjärrvärMed moderna anläggningar likt kraftvärmen kommer till en fastighet i form av meverket i Hagby kommer koldioxidutI23 maj 2012 tog E.ON och Täby kommun det första spadtaget till E.ONs nya biobränsleeldade fjärrvärmeanläggning och kommunens nya fjärrvärmenät. Fjärrvärmenätet blir det första i Sverige som byggs för att öppnas upp för konkurrens.

släppen minska radikalt vilket förbättrar luften globalt. Sverige är ett föregångsland och ligger långt fram i utvecklingen när det handlar om fjärrvärme och att återvinna energi i olika former och är enligt Karin Jarl-Månsson ett föredöme för många andra länder. – Ute i Europa är man intresserad av hur vi bygger. Sverige har klarat Kyot56

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

vatten som redan värmts upp i en värmeanläggning och transporteras med hjälp av ett högt tryck i ett system under marken av välisolerade rör. I princip vilket bränsle som helst kan användas för att driva en kraftvärmeanläggning, men för att bidra till att minska utsläppen av miljöpåverkande ämnen i energiproduktionen går utvecklingen mot

Frågan om att öppna fjärrvärmenäten för konkurrens är en viktig fråga för att fjärrvärmen fortsatt ska kunna vara en attraktiv uppvärmningsform, säger Karin Jarl-Månsson på E.ON som förtydligar att Täby är en kommun i framkant.

att man mer och mer använder biobränslen och återvunna bränslen. Precis som E.ON vill göra i det planerade kraftvärmeverket på Hagby. Effektiviteten i ett kraftvärmeverk bygger på att det finns ett fjärrvärmenät som kan ta emot den värme som blir över vid produktion av el. Verkningsgraden är ca 90 procent och således mycket hög för kraftvärme då det endast är några procent av värmen som går förlorad. Hur har Täbyborna och kranskommuner reagerat? – Projektet är uppskattat och vi har fått positiv respons. Det är många som gläds över fler aktörer på marknaden. Andra fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmeaktörer kommer också på sikt att kunna ansluta sig till nätet. Konkurrens är den bästa tryggheten för kunder när det gäller prisutvecklingen. Vi förordar som sagt inte monopol och det var ju också ett av kriterierna när Täby kommun ingick samarbete med just oss. Det behövs ny och effektiv produktion som har så lite negativ påverkan på miljön som möjligt och det kommer vi se till att producera och leverera. Vårt arbete är genuint och jag har alltid kunnat stå rakryggad då jag berättar om vår verksamhet Blir det kostnadseffektivt att ansluta sig till fjärrvärmenätet? – Vi har jobbat otroligt mycket med kostnaderna för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser. Det går inte locka nya användare om inte priset är attraktivt, det är en del av utmaningen. Det gäller att ha effektiva fjärrvärmeanläggningar!


SOM ETT LOKALT BOLAG ÄR VI STOLTA ÖVER ATT FÅ UTFÖRA RÖRMONTAGET AV FJÄRRVÄRMENÄTET ÅT E.ON OCH TÄBY KOMMUN

ROSLAGENS VÄRMEMONTAGE AB

BOX 195 • 177 24 Järfälla Tel 08-580 813 00 • www.rvm.nu


FJÄRRVÄRME

Nya kraftvärmeblocket – ett rejält kliv in i framtiden Fortum Värme är en ansenlig energiproducent i Storstockholm. I dagsläget produceras årligen 8300 GWh värme, 400 GWh kyla och 1500 GWh el. Värtaverket med sitt grannskap i form av Hjorthagen, Ropsten, Värtahamnen och Lidingöbron utgör en känd stadsbild i Stockholm och merparten av markytorna är exploaterade och tätt bebyggda. Den årliga produktionen i Värtaverket är i storleksordningen 3000 GWh värme, 300 GWh kyla och 900 GWh el. Under ett normalt år står den befintliga KVV6 för cirka 50 procent av värmeproduktionen. I kraftvärmeblocket KVV6 används kol samt krossade olivkärnor som bränsle. Planen är att öka andelen upp till 17 procent från 2014. När nya kraftvärmeblocket KVV8 står klar kommer detta att användas först i körordningen och ta den roll KVV6 har idag för baslasten i värmeproduktionen. Detta tillsammans med höjd andel olivkärnor ger ökad biobränsle-andel och minskad kol-andel i Värtaverkets produktion. Andelen biobränsle bedöms öka från 45 till 70 procent.

I kraftvärmeblocket KVV6 används kol samt krossade olivkärnor som bränsle. Planen är att öka andelen upp till 17 procent från 2014.

Fortums strategi där kraftvärmeproduktion spelar en central roll. Denna teknik ökar energieffektiviteten då upp till 90 procent av energiinnehållet tas tillvara.

– Satsningen i Värtaverket är ett rejält kliv för att realisera vår vision om klimatneutral De direkta och indirekta miljövinsterna produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el från den nya anläggningen blir avsesenast 2030. Om tre år kommer vår samvärda. De globala lade produktion koldioxidutsläpatt till 90 procent   Satsningen i Värtaverket är pen kommer att baseras på förnybar ett rejält kliv för att realisera vår minska med 650 energi och andelen vision om klimatneutral produk000 ton årligen. fossilt därmed att minska med mer än tion av fjärrvärme, fjärrkyla och el Öppen fjärrvärme 40 procent, säger senast 2030. – värme från kunAnders Egelrud, derna till Fortum vd för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Att ta emot värmeleveranser från sina egna – Fjärrvärme har redan en stark ställning i kunder förefaller vara omvända världen. I Stockholm och med det nya kraftvärmeversjälva verket är det ett genialt koncept för ket stärks energiproduktionen i regionen att ta tillvara värme som annars skulle gå ytterligare, fortsätter Anders Egelrud. till spillo hos Fortums kunder. Investeringen ligger också i linje med

Anders Egelrud, vd för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad.

Öppen fjärrvärme innebär att kunderna till Fortum levererar värme som ”blir över” eller passar på att använda produktionsresurser som ”står i väntläge”. Värme kan tas tillvara där den är billigast att producera. För Fortums hela produktionssystem betyder det att den egna spetsproduktion NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

59


FJÄRRVÄRME

När nya kraftvärmeblocket KVV8 står klar kommer detta att användas först i körordningen och ta den roll KVV6 har idag för baslasten i värmeproduktionen.

som oftast baseras på mer miljöbelastande bränslen kan minskas.

Överskottsvärme från livsmedelsindustrierna i Stockholm kan värma hela Tensta. Restvärmen från Stockholms datorhallar kan värma Täby som har en befolkning på 63 000.

Hos många av Fortums kunder förekommer värme som ”blir över”. Det gäller kyldiskar i butiker, kylanläggningar i datorFortum skapar nu världens effektivaste hallar och isbanor. Konceptet grundar sig fjärrvärmesyspå att denna värme tem, där man tas tillvara. Fortums konkurrensutkund blir därmed   Öppen fjärrvärme kommer att sätter sin egen också leverantör och förändra hela affärsmodellen för produktion får marknadsmässigt tillverkning och distribution, och och skapar en betalt för den värme är helt nödvändig för den fortsatta helt ny typ av som levereras. framtida fjärrvärmemarknaden i marknad. Spillvärme tas Sverige och Norden. I den nya värfrån kyldiskar och meproduktiomotsvarande, och nen kombineras storskaliga energilösningar via värmepump överförs den till nätet. med lokala lösningar. Överföringen görs av prima värme till fjärrvärmens framledning, sekunda värme till – Med ”öppen fjärrvärme” behöver inte fjärrvärmens returledning, alternativt till värmesystemet i Stockholm begränsas till fjärrkylans returledning. Den värme som produktion i Fortums egna anläggningar. är aktuell är förutom från kylanläggningar Genom att producera värme i de även från fastigheter med pelletspannor anläggningar som kan göra det till lägst som, när kapacitet finns över, kan skicka ut kostnad görs både miljövinster och prima värme på fjärrvärmens framledning. kostnadsbesparingar för alla inblandade Det finns till och med kunder som kan parter, säger Anders Egelrud, vd för leverera prima kyla till fjärrkylanätet. Fortum Värme. Potentialen är stor. 60

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Fortum inledde med ett tiotal pilotprojekt som utvärderas under året. LÅNG SIKT Det handlar både om att testa tekniska lösningar och utveckla marknadsekonomin kring öppen fjärrvärme. – Öppen fjärrvärme kommer att förändra hela affärsmodellen för tillverkning och distribution, och är helt nödvändig för den fortsatta framtida fjärrvärmemarknaden i Sverige och Norden. På sikt tror vi att modellen kommer att spridas till andra länder och förändra branschen i sin helhet, säger Anders Egelrud. Tilläggas bör att potentialen på lång sikt är ännu större än på kort sikt. Om till exempel kylanläggningar lokaliseras och från början byggs på ett sådant sätt att överskottsvärme lätt kan tas tillvara och överföras till nätet, skapas ännu större möjligheter. Projektörer av anläggningar som har med energi att göra bör i framtiden överväga möjligheterna att sälja energi till anläggningens leverantör av energi!


Konsult för fjärrvärme och fjärrkyla – från idé till drift – Utredningar • Förstudier • Beslutsunderlag • Projektering • Projektledning Byggledning • Installationssamordning • Driftsättning

Flera goda grunder att använda HeatWork:

HydroHeater lanseras! • Maskinen är specialdesignad för: fjärrvärme, varmvatten, uppvärmning • Varmt vatten för små och stora uppdrag • Multimaskinen för sommar och vinteranvändning, tinar och värmer upp

Klar för leverans. hydroheater

Flera goda grunder till att välja HeatWork: Tjältining - Frostsäkring - Varm luft - Härdning Fjärrvärme - Varmt vatten - Vinter isolation - Fläktar

Producent och förhandlare:

Kontakta fabriken direkt på telefon 08-22 92 06 för ett prisförslag. Flera fördelar finns på vår hemsida www.heatwork.com

HeatWork 6.2012

contact@termoekonomi.se • www.termoekonomi.se


FJÄRRVÄRME

Energihamnen kompletteras med bland annat pir och bränsleberedning.

KVV8 – full fart på Fortums bygge i Värtan AV KJELL-ARNE LARSSON Fortum bygger ny kraftvärmeanläggning i Värtan. Pannan kommer att få 330 MW termisk effekt. Den ska användas för baslasten i fjärrvärmeproduktionen. Nytillskottet innebär att produktionen i andra anläggningar i Värtan kommer att minska, bland annat i värmepumpar och i kraftvärmeblocket KVV6. Tack vare att nya anläggningen ska använda träbränsle och användningen av olivkärnor ska öka i KVV6 kommer andelen biobränsle i Värtan att öka från 45 till 70 procent. Fortum har under fler år arbetat med planer på att förnya produktionen i Värtaverket. Under årens lopp har ett flertal olika koncept för en ny anläggning utretts, till exempel om en eller två nya pannor skulle byggas, eller om någon gammal utrustning skulle rivas för att bygga på dess plats. Beslutet blev att uppföra en anläggning med en panna och då på den lediga tomtmark som står till buds, mellan det nuvarande 62

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Värtaverket och Lidingövägen. TRÄBRÄNSLE Nya anläggningen kallas KVV8 och kommer att få en termisk panneffekt på 330 MW. Anläggningen kommer att ge 200 MW fjärrvärme. Dessutom ska 80 MW utvinnas i en rökgaskondenseringsanläggning. Turbinanläggningen kommer att ge 130 MW el.

– Målsättningen är att pannan i september 2015 ska kunna påbörja ångleverans till turbinen, säger huvudprojektledaren Mats Strömberg.


Effektiva lösningar för industriell städning

DISAB-TELLA AB Tel: +46 8 514 505 70 industrial@disab.com www.disab.com


FJÄRRVÄRME

Den årliga produktionen bedöms till 1700 GWh värme och 750 GWh el. Den nya pannan ska eldas med träbränsle som kommer att utgöras av skogsrester såsom toppar, grenar, stubbar, bark och motsvarande. Returträ eller någon form av avfall blir inte aktuellt, och ingår inte nuvarande miljödom.

  Bränslet ska till ungefär två tredjedelar komma med båt och resten med tåg. Torv eller kol blir däremot möjligt som reservbränsle, i samband med eventuella störningar i biobränsleleveranserna. – Utredning har gjorts om tillgången till de aktuella biobränslena. Upptagningsområden blir Sverige och Östersjöområdet, men vissa leveranser över Atlanten kan bli aktuella, berättar Mats Strömberg, huvudprojektledare för bygget av KVV8.

Pannhuset får formen av en bröllopstårta. Illustration: Urban Design.

METLAB miljö AB Ackrediterat Luftlaboratorium

www.metlab.se

Enköping • Falun • Skelleftehamn

• Emissionsmätningar, QAL2, AST och jämförande mätningar • Periodisk besiktning och förstagångsbesiktning • Leveransprov, prestandaprov och processoptimeringar • Andel biogent och fossilt kol Hög mätkvalitet och stora mätresurser med kvalificerade mättekniker i Enköping, Falun och Skelleftehamn. 64

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se


FJÄRRVÄRME

Bränslet ska till ungefär två tredjedelar komma med båt och resten med tåg. Vissa volymer på marginalen kan levereras med bil. Bränsle kommer att tas in via Energihamnen, som sedan tidigare är en viktig resurs för Fortum i Värtan. Där byggs en ny pir som ska bli 200 meter lång och 21 meter bred. Båtar med lastvolym på 20 000 kbm kommer att angöra. Det blir även möjligt med större båtar på 100 000 kbm. Byggarbetena i hamnen omfattade bland annat muddring och schakt under vattnet. När detta skrivs pågår arbeten med att driva ner pålar som ska bära piren. För lossning av båtarna behövs en kran med kapacitet på cirka 3000 kbm/tim. Upphandling av kranen pågår. Utrustning behövs också för lossning av bränsle från tåg, och denna kommer att levereras av Innofreight Speditions. Bränslet ska matas till en beredningsbyggnad. Nu pågår schaktarbetena för denna.

Omfattande grundläggning krävs för den stora anläggningen.

Vi tackar för förtroendet Till Fortums projekt KVV8 i Värtaverket levererar Radscan rökgaskondensering med uppfuktning och tillhörande kondensatrening samt spädvattenproduktion. Till projekt Heden 3 i Karlstad levererar Radscan rökgaskondensering med uppfuktning samt tillhörande kondensatrening. Bild: Tengbom

Till projekt Örtoftaverket levererar Radscan rökgaskondensering och tillhörande kondensatrening samt spädvattenproduktion Bild: Tengbom

www.radscan.se NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

65


FJÄRRVÄRME

KVV8 förstärker produktionsresurserna i Värtan.

Där kommer det att finnas bland annat siktar, magnetavskiljare och kross. Kraven på bränslet ansluter till ”standard biobränsle” med partikelstorlekar som kan sägas rymmas inom en handflata.

pannanläggningen till södra delen av den, där två silos för biobränsle ska installeras.

TUNNLAR Bränsle kommer att transporteras i tunnel från Energihamnen till ett lager inne i berget.

  Det är därmed inte uteslutande designskäl som motiverar formen av bröllopstårta.

Det ska också installeras transportörer för bottenaska från pannan. Flygaska ska transporteras i ett pneumatiskt system till hamnen. Bränslelagret kommer att rymma bränsle för 50 000 kbm, vilket motsvarar ungefär fyra dygns drift. Från lagret ska det gå bandtransportörer i tunnlar snett under 66

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Själva kraftvärmeanläggningen kommer

arkitektoniskt att få en för industrihus ganska ovanlig form, med rundade hörn. Idén kommer från Urban Design AB som idag medverkar i projektet som ansvarig arkitekt. En stor utmaning var att få plats med byggnaden inom den begränsade ytan

och den tillåtna byggnadshöjden. Ett utmärkande karaktäristika blir den trappande överdelen, där våningsplanen succesivt dras in, och det hela påminner om en bröllopstårta. Bakgrunden till denna utformning är att bygglovet definierar byggnadshöjd upp till takfot. Eventuell överbyggnad måste rymmas inom 45 graders vinkel in mot byggnadens mitt. Det är därmed inte uteslutande design-skäl som motiverar formen av bröllopstårta. Anläggningen tar i anspråk mark ända ut till detaljplanegräns och begränsas även av ett antal ekar som ska bevaras. Fasaden kommer att vara indragen på norra sidan där två träd står samt på östra sidan där Kungseken står. Det kommer emellertid att dröja länge än, innan man kan skymta husets former.


Kompletta materialhanteringssystem

Raumasters produkter täcker allt som behövs inom bioenergiprocess: w Bränslemottagning

w Hantering av flygaska

w Sållning och krossning

w Hantering av bottenaska

w Bränslelagring

w Hantering av aska från sodapanna

w Transportörsystem

w Sandhantering

w Panninmatning

w Kalkhantering w Mottagning och krossning av avfall

Några av våra senaste projekt i Sverige: Fortum Värme AB, Värtaverket Stockholm Växjö Energi AB, Växjö Karlstads Energi AB, Karlstad Bomhus Energi AB, Gävle Söderenergi AB, Södertälje Vimmerby Energi & Miljö AB, Vimmerby


FJÄRRVÄRME

– Men den allra största delen av schaktarbetena är nu klara och det pågår bland annat injektering i berget för att få en tät grund, berättar Mats Strömberg. JM Entreprenad har nyligen inlett betongarbetena för huvudanläggningen.

  Vi har upphandlat de stora entreprenaderna och har därmed bra koll på kostnaderna, berättar Mats Strömberg. JM Entreprenad engageras för all husbyggnad, förutom själva pannhuset. Det kommer att byggas av Andritz som levererar pannan och rökgasreningen. Radscan ska svara för rökgaskondenseringen, som kommer att inkludera luftuppfuktning. Yttre bränslehantering ska levereras av Raumaster. Turbinanläggningen kommer från Doosan Skoda Power. Turbinen kommer att vara glidtrycksreglerad, vilket ger något högre verkningsgrad.

SAMVERKAN SoM löNAR Sig föR bådE PRoJEKT och MilJö JM Entreprenad har lång erfarenhet av att arbeta i samverkan med beställare av byggprojekt.Vi ser det som det absolut effektivaste sättet att åstadkomma högre kvalitet, lägre kostnader och snabbare genomförande – en enklare resa, helt enkelt. Men det handlar om mer än så.Vår metod att genomföra projekt tillsammans med beställaren resulterar även i hållbara och energieffektiva lösningar. det gäller såväl för själva projektet, som för omgivande miljö, som alltid påverkas i ett byggprojekt.Våra ambitioner – att tillsammans med våra beställare skapa så mycket värde i projekten med så lite miljöpåverkan som möjligt – kan vi visa upp flera exempel på. Såväl färdiga projekt, som pågående. gå gärna in på vår hemsida jmentreprenad.se och läs om pågående projekt. Ett utmärkt exempel på vår metod att arbeta i samverkan med beställaren är vårt pågående projekt KVV8 Processbyggnader.

www.jmentreprenad.se 68

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se


FJÄRRVÄRME JM Entreprenad engageras för all husbyggnad, förutom själva pannhuset.

För styrsystemet kommer Siemens att svara, liksom för all elkraftutrustning inklusive högspänningsställverk.

Med en termisk effekt på 330 MW är den bioeldade CFB-pannan en av de största i världen.

– Vi från ANDRITZ Energi & Miljö är – Vi har upphandlat de stora entreprenastolta över att vara leverantör av teknologin derna och har därmed bra koll på kostför detta naderna, berättar enastående Mats Strömberg.   Vårt mål var att övertyga Fortum att projekt, Vi är på väg att vi är rätt partner för denna utmanande som redan handla upp kranen leverans, på denna sajt med ganska från början i hamnen, medan begränsat utrymme och för en anläggansågs som det återstår några entreprenader som ning avsedd för denna sammansättning strategiskt. Vårt mål var rör, ventiler och av bränsle. att övertyga emissionsmätsysFortum att tem. vi är rätt partner för denna utmanande leverans, på denna sajt med ganska begränsat – Beträffande byggarbetena har schaktutrymme och för en anläggning avsedd för ningen varit komplicerad. Med hjälp av denna sammansättning av bränsle. Fortums forceringar håller vi dock projektets pressträvan var högsta möjliga effektivitet. sade tidplan och målsättningen kvarstår Under försäljningsfasen ökades värmeefatt pannan i september 2015 ska kunna fekten från 300 till en maximal belastning påbörja ångleverans till turbinen, avslutar på 345 MW. en förhoppningsfull och bestämd Mats Strömberg.

Vi leder tunnelarbetena Bergab har tillsammans med Projektlots fått i uppdrag att stötta Fortum i deras stora projekt KVV8 som blir Sveriges största energianläggning för biobränslen. Bergabs tjänster i uppdraget: • Projektledning • Byggledning • Geologisk kartering • Miljöledning Stockholm 08-564 855 00 Göteborg 031-774 75 00 w w w. b e r g a b . s e

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

69


FJÄRRVÄRME

Vi visste att om vi kunde möta alla utmaningar, skulle resultatet bli en anläggning som är unik i världen, säger Bernhard Haimel, projektledare på Andritz och ansvarig för projektet. Det var en svår uppgift att anpassa pannan till det begränsade utrymmet i ett elegant pannhus med en design på toppen i form av en ”bröllopstårta”. En av de utrymmesmässiga frågor vi var tvungna att lösa var behovet av bränslematning via sex bränsleportar, som garanterar jämn fördelning av biobränslet, en av förutsättningarna för lägsta möjliga utsläpp av rökgaser. Samtidigt ger denna lösning högsta flexibilitet och tillgänglighet. Andritz Power Fluid pannan är utrustad med externa värmeväxlare för den fluidiserade bädden, så kallade bäddmaterialkylare. Med de slutliga överhettarna placerade i dessa kylare är det möjligt att uppnå så höga ångdata som 560° C vid 140 bar utan ökad risk för korrosion.

Det var också en utmaning att uppfylla kraven från turbinleverantören angående temperaturgradienter och klara hela lastområdet från 100 till 345 MW. Ett ytterligare krav var möjligheten till by-pass förbi turbinen och producera 345 MW värme i en direktkondensor ansluten till fjärrvärmenätet. ANDRITZ levererar även rökgasreningen. Både SNCR och high dust SCR-teknik används för att säkerställa låga utsläpp av kväveoxider och ammoniak. För primär avsvavling sprutas kalk in i eldstaden. Stoftfiltrering sker i ett filterhus. Det finns möjlighet att tillsätta bikarbonat uppströms filterhuset. Ett heat shift system i pannan hjälper till att optimera pannans effektivitet och samtidigt minimera risken för korrosion. – Jag har en bra relation med FORTUMs projektgrupp. De är alla välutbildade och erfarna. Både operatörerna och under-

GROUP

• Värmeväxlare, Tryckkärl och Processutrustning. • Specialister på arbete i svåra material (titan etc). • Installation och rörentreprenader.

www.viflow.se 70

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Båtar med lastvolym på 20 000 kbm kommer att angöra. Det blir även möjligt med större båtar på 100 000 kbm.

hållspersonalen deltar i planeringen och projekteringen. Vi konstruerar en kraftvärmepanna med hög effektivitet, hög produktivitet och låga underhållskostnader. Detta gör livet lättare för alla i det långa loppet. ANDRITZ ansvarar också för utbildning av personalen. Jag är säker på att anläggningen kommer att bli en utmärkt referens i världen, säger Bernhard Haimel från Andritz.

FORTUm KRaFTväRmEvERK 8 I väRTaN Ett WSP-projekt

UNITED BY OUR DIFFERENCE

WSP har ett mångårigt samarbete med Fortum. Med innovativa lösningar, framsynthet och spetskompetens förfinar och anpassar vi konstruktioner till varje kund och uppdrag. Det tidiga skedet är avgörande i komplicerade projekt då program, tekniska system, byggnadsstomme, logistik och produktionsmetod ska vävas samman. Vårt team av experter lägger grunden för den optimala lösningen som ger väl genomförda projekt. WSP Byggprojektering, Stockholm 010-722 50 00 Läs mer på www.wspgroup.se

WSP och GENIVAR har gått samman och bildar ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.


R

- ett komplett elteknikföretag -

SELEK

Många har säkert förknippat SELEK med Speedway, Tony Rickardsson och Robert Gustvassons uppsättningar på idrottsgalan, cirkus mm. vilket i sig har varit en enorm reklampelare för SELEK under åren med ca 2milj. visningar på Youtube. Vilka är vi då? Jo SELEK är ett familjeägt företag från Södra Dalarna, Krylbo med 70 anställda. Vi kan med stolthet presentera en 30-årig historia och med den historian får Ni 30-år av erfarenhet inom elkraft och automation. Selek startades 1981 av Lennart Karlsson och hans kusin Sven-Erik Eriksson, ur deras namn kom namnet SELEK.

VERKSAMHET

I dagsläget har SELEK många projekt igång men det som sticker ut från mängden är Mälarenergis “Förnyelsen Block 6” detta projekt är VÄRLDENS största kraftvärmeverk för avfall och det byggs i Västerås. SELEK ansvarar i detta projekt för elektrifiering av processen för nya bränsleberedningen, det innefattar leverans av nya styrskåp, el & instrumentmontage åt BMH Technology Oy. För att inrymma mottagning, krossning, sortering och beredning kräver det sin storlek på byggnad, byggnaden är 32m hög, 130m lång och 70m bred.

NÅGRA REFERENS PROJEKT Kund. Siemens ABB Alstom Fortum Thermo Fisher Fortum Fortum Och många fler.........

Projektet är i full gång och SELEK ser detta som ett referensprojekt att lägga i bagaget bland många andra industriprojekt. SELEKS profession är: - El & Instrumentmontage - Konstruktion/Design/Ex - Vibrationsmätningar/tillståndkontroll där vi har egen agentur för ADASH-system - CCTV för tung industri, egenutvecklad ugnskamera för alla typer av pannor, sitter ex. i Högdalen (Fortum).

SELEK Engineering AB Stationsgatan 39 775 50 Krylbo (Avesta) Tel. 0226-25 15 00 info@selek.nu

Projekt. Ny turbin SÖE, Igelsta, El & instrumentmontage. Ny kylsträcka SSAB, El & instrumentmontage. Modernisering vattenkraftstation Bottenaska för Panna 4 och Panna 6 i Högdalen. Ny extraktionslinje, El & instrumentmontage. Styrsystemsbyte samt nytt fältkablage ca.1800 I/O. Ny rökgasrening Panna 3, el & instrumentmontage.

Vår miss ion

är att var a

våra kun ders “Självkla ra val”

en partner att lita på

www.selek.nu

R


NYHETER

Block 2 har byggts för att trygga baslastproduktionen i nordvästra fjärrvärmenätet.

Fortums nya kraftvärmeblock i Brista snart i drift AV KJELL-ARNE LARSSON Energianläggningen i Brista kompletteras med ett nytt kraftvärmeblock som kommer att använda avfallsbränsle från både verksamheter och hushåll. Det är utsorterat avfall som inte återvinns eller återanvänds och därmed tas energi tillvara som annars skulle gå förlorad. Blocket har en effekt på 63 MW värme, där av 12 MW från rökgaskondensering, och 20 MW el. Anläggningen ska enligt planerna tas i ordinarie drift nu i december. 72

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Stadsdelen Brista ligger i södra delen av Märsta norr om Stockholm. Energianläggningen där har från att den invigdes 1996 haft ett kraftvärmeblock – Block 1 – som använder biobränsle. Till största delen levereras bränslet som färdig flis till anläggningen. Brista kompletteras nu med ett andra produktionsblock – Block 2. Block 1 producerar årligen cirka 750 GWh värme och 300 GWh el. Block 2 bedöms kunna producera 490 GWh värme och 150 GWh el. STABILT OCH PÅLITLIGT Anläggningen i Brista tillhör den nordvästra delen av Fortums fjärrvärmenät. Dit hör också anläggningen i Hässelby, samt flera


ENERGI UR AVFALL – FRÅN KONCEPT TILL VERKLIGHET På Ramböll använder vi vår breda erfarenhet till att hjälpa våra kunder att leverera moderna, högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar. Vi arbetar nära våra kunder för att ta projekt från koncept till verklighet i tid och inom budget. Vårt senaste kraftvärmeprojekt i Sverige är Brista 2 utanför Stockholm.

WWW.RAMBOLL.SE/ENERGI


Fortum har valt SICKs produkter för mätning av rågaser och emissioner för Brista 2.

SICK är en av världens ledande leverantörer av sensorbaserade lösningar för industrin. Inom processautomation erbjuder SICK lösningar för miljömätning, analys och processapplikationer. Läs mer på www.sick.se.

SICK AB | Botkyrkavägen 4 | 143 35 Vårby | www.sick.se


FJÄRRVÄRME

mellan- och spetslastpannor, framförallt i Akalla och Vilunda. Brista och Hässelby svarar för baslasten. Investeringar, reinvesteringar och underhåll av de olika produktionsenheterna planeras för att erhålla en ekonomisk och effektiv basproduktion samt en stabil produktion och distribution i nätet som helhet. Fjärrvärmeleveranserna ska vara pålitliga, kostnadseffektiva och hållbara.

  Fjärrvärmeleveranserna ska vara pålitliga, kostnadseffektiva och hållbara. Det nordvästra nätet kompletteras med Block 2, som framöver ska komma först i körordningen, därefter kopplas Block 1 in, och slutligen Hässelbyverket, som tredje steg i baslasten. Att Block 2 kommer att använda avfallsbränsle, gör driften mer ekonomisk jämfört med Block 1 som använder biobränsle.

Bränsle levereras med bil till Brista, förutom små volymer rundved som kan komma med tåg. Block 2 kräver vid full drift 45 billaster varje dygn. En ny infart har byggts från Norrsundavägen i öster och över järnvägen på en ny bro. Eftersom merparten av transporterna kommer via E4:an är detta bättre än den gamla ordningen via Returvägen i väster. Nya infarter, uppställningsplaner för containrar och ny bränslemottagning har byggts på södra sidan om de två kraftvärmeblocken. Block 2 kommer att använda verksamhetsavfall och hushållsavfall. Bland annat PPT-bränsle och RT-flis blir aktuella. Det blir också möjligt att ta emot balat bränsle. Fördelen med balat bränsle är mindre transportvolymer. Pelleterat bränsle är möjligt, men inte aktuellt i nuläget. Bränslet töms i en 12 000 kbm stor bunker, som räcker för cirka 4 dygns drift. En bränslekran blandar automatiskt om bränslet. Någon särskild bränsleberedning behövs inte. Panntypen är en rosterpanna och denna är ganska ”förlåtande” både på partikelstorlekar och sammansättningar. Pannan har en lutande rörlig och luftkyld roster. Leverantör är Martin GmbH. Bränsleflödet beräknas ligga i intervallet 19-36 ton/tim. Vid max effekt kan specifika värmevärdet variera mellan 8 och 15 MJ/kg. Värmeeffekten är max 51 MW. Turbinanläggningen har en turbin SST 300 från Siemens och en generator på 29 600 kVA, från ABB. Producerad el-effekt är max 20 MW. Därutöver levererar ABB transformatorer, kraftfördelningsutrustning och elektroniska kontroll- och styrningssystem.

– Vi valde storlek efter den roll pannan ska ha för att optimera vårt nordvästra fjärrvärmenät, förklarar Julia Sundberg, projektledare för Block 2.

Rökgaserna renas med halvtorr rening samt i ett avslutande vått steg som är integrerat i en rökgaskondenseringsanläggning. Alstom levererar den halvtorra reningen enligt företagets NIDkoncept. Efter pannan finns en reaktor där släckt kalk injiceras. Denna reagerar framförallt med gasens sura föroreningar. För att öka avskiljningen av dioxiner, andra organiska föreningar och kvicksilver, injiceras också aktivt kol innan rökgaserna når textilfilter. Bildningen av kväveoxider hålls nere främst genom att reglera förbränningen genom stegvis lufttillförsel och begränsat syreöverskott.

Ett av Nordens ledande elteknikföretag gör skillnad! Med 1 500 medarbetare på ett 40-tal orter i Norden samt ca 2,5 miljarder kronor i omsättning är Goodtech en betydande systemleverantör och entreprenör inom el, automation samt miljö- och industriteknik.

www.goodtech.se NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

75


NYHETER

Block 2 kräver vid full drift 45 billaster varje dygn.

Den tillämpas för Block 2 från start och för Dessutom är pannan försedd med SNCRBlock 1 med början 2014. system, där ammoniak tillsätts i eldstaden. Ammoniak tillsammans med kväveoxider MÅNGA SIDOPROJEKT och syre, ombildas till kvävgas (molekylärt Hela investeringspaketet kostar cirka 2 kväve), koldioxid och vatten. miljarder kronor. Det  Kondensatet från rökgaskon  Vi byggde en Martin-panna kan förefalla mycket för anläggning som ska denseringen med fem banor och den är stor en producera 490 GWh renas i en särför att vara en avfallspanna. värme och 150 GWh el skild anläggning per år. Byggdelen blev med bland annat förhållandevis dyr genom de omfattande ultrafilter, nanofilter och omvänd osmos. sprängningsarbetena som krävdes för att ge Det renade vattnet släpps till en anlagd våtplats åt nya blocket. Varför byggde man då mark, för vidare flöde i Steningedalen till inte en ännu större panna? Mälarens naturvatten. Denna typ av rening är ny för Brista. – Vi byggde en Martin-panna med fem banor och den är stor för att vara en avfall76

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

spanna, förklarar Julia Sundberg, projektledare för Block 2. Visserligen hade det varit möjligt med ett snäpp större, men vi väljer ju storlek efter den roll pannan ska ha för att optimera vårt nordvästra fjärrvärmenät. Stora delar av de 2 miljarderna disponeras på flera ”sidoprojekt”. Ny driftcentral har byggts för att betjäna båda blocken. – I och med ett nytt pumphus garderar vi oss för olika driftfall. Fjärrvärmeanslutningen gör det möjligt att köra block 1 eller block 2, eller båda samtidigt från det nya gemensamma kontrollrummet.


Brista 2 Etapp ME 1 2010-2013

Ramavtals Partner Fortum Fj채rrv채rme Fj채rrkyla Gas


FJÄRRVÄRME

Energianläggningen i Brista kompletteras med kraftvärmeblock 2.

Det ger oss flexibilitet, säger Julia Sundberg. Fjärrvärmesystemet har uppgraderats med ny pumpstation och nya kapacitetsökningar i Akalla och UpplandsVäsby samt en ny ackumulator i Brista. En del av investeringen har också gått till den nya väginfrastrukturen i och kring Brista. Dessutom har en värmeåtervinningscentral uppförts. – Kylvattenreturer från utrymmen med ställverk och annan värmealstrande utrustning, tas tillvara med hjälp av två värmepumpar som uppgraderar energin så att den kan skickas ut på fjärrvärmenätet.

78

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Det är suveränt att ytterligare höja anläggningens verkningsgrad, säger Julia Sundberg.

flytta kontrollrumsfunktionerna från Block 1 till nya kontrollrummet. Under tiden användes Hässelbyverket för basproduktionen.

IDRIFTTAGNING När detta skrivs i slutet av september väntar Betning av pannan gjordes i augusti. 3:e-partsföretagets Torkeldning inspektion av nya gjordes i början   Personalen som ska sköta kraftvärmeblockets av september. driften av Block 2 var rekryterad olika delar. Inte Förutom kraftvärredan för ett halvår sedan. minst säkerhetsmeblocket var det systemen är viktiga. mycket annat som Därefter vidtar ångblåsning av pannan och engagerade medarbetarna i projektet. huvudångledningen tills allting är rent. I början på hösten arbetade man med att Vid den tidigare torkeldning som gjordes i driftsätta nya fjärrvärmesystemet samt att pannan, användes oljebrännarna.


ABB Power Generation bakom kulisserna Att vara inne på ett kraftvärmeverk under installation och drifttagning är en speciell upplevelse. Med något lägre profil inom kraftvärmebranschen är det sällan ABB Power Generation syns. De stora investeringarna är sammankopplade med pannan, rökgasreningen, turbinen och generatorn, men ABB Power Generation levererar hjärnan och hjärtat till anläggningen. Det innebär sammankoppling av kraftförsörjningen till alla delar samt styr- och övervakningssystemet som flätar samman hela anläggningen.

Omfattningen varierar mellan olika anläggningar och kan omfatta allt från delar av styrsystemet till ett fullt integrerat styrsystem inkluderande leverans av generator, transformatorer, ställverk, reläskydd, reservkraft, kablage, jordning och belysning. För det mesta innebär detta att vi tar fullt ansvar för projektering, design, leverans, installation, test och idrifttagning. ABB Power Generation står för spetskompetens, lagarbete, samarbete, anpassningar till kundkrav och ändrade förutsättningar. Det gäller att vara snabbfotad, noggrann och flexibel. ABB Power Generation står vidare för professionellt projektledarskap inkluderande tydliga rutiner, kvalitetsarbete, personlig säkerhet. Vi arbetar alltid i nära kontakt med kund och sidoentreprenörer för att integration av anläggningen inklusive styr- och övervakningssystemen skall löpa så smidigt som möjligt.

Vi är för närvarande bla verksamma hos följande kunder: Fortum Värme för kraftvärmeverket i Brista, block 2. Mälarenergi för kraftvärmeverket i Västerås, block 6. Karlstads Energi för Hedenverket, etapp 3. Power Generation jobbar även inom Hydro och kärnkraft.


FJÄRRVÄRME

Det gjordes utan slangfiltren (i NIDreningen) på plats. Dessa ska monteras innan det slutligen blir dags att provelda med avfall.

speciell upplevelse.

Med en något lägre profil inom kraftvärmebranschen är det sällan ABB Power Generation syns. De stora investeringarna är sammankopplade med pannan, rökgasre  Det gäller att vara snabbningen, turbinen och fotad, noggrann och flexibel. generatorn, men

– Går allt bra börjar vi sedan med intrimningen som tar 6-9 veckor. Sedan tar provdriften 32 dagar, berättar Julia Sundberg. Det skulle innebära att den ordinarie driften kan inledas i december. Personalen som ska sköta driften av Block 2 var rekryterad redan för ett halvår sedan. För att lära upp sig deltar operatörerna under driftsättningsfasen. All personal i samtliga skift ska klara av alla ”del-kapitel” i både teori och praktik. En panna som får högsta prioritet i basproduktionen kommer att vara igång nästan hela året, så det gäller att behärska den väl! BAKOM KULISSERNA Att vara inne på ett kraftvärmeverk under installation och idrifttagning är en

ABB Power Generation levererar hjärnan och hjärtat till anläggningen. Det innebär sammankoppling av kraftförsörjningen till alla delar samt styr- och övervakningssystemet som flätar samman hela anläggningen. Omfattningen varierar mellan olika anläggningar och kan omfatta allt från delar av styrsystemet till ett fullt integrerat styrsystem inkluderande leverans av generator, transformatorer, ställverk, reläskydd, reservkraft, kablage, jordning och belysning. För det mesta innebär detta att vi tar fullt ansvar för projektering, design, leverans, installation, test och idrifttagning.

En damm har iordningställts som tar emot det renade kondensatet.

°C Vi älskar riktigt gammal mat. Svenskarna konsumerar allt mer hushållsavfall och för att göra något vettigt av det har Fortum utökat Bristaverket i Stockholm med ett modernt kraftvärmeverk. Här kommer värdefulla sopor att omvandlas till el och fjärrvärme som räcker till 40.000 lägenheter. I detta projekt har Francks Kylindustri levererat värmepumpar, kylmedelkylare och kylmaskiner. Värmepumparna hämtar sin energi från det gemensamma värmeåtervinningssystemet, höjer sedan temperaturen och gör om energin till fjärrvärme. Tillsammans skapar aggregaten en 70-gradig värmebärare med effekt på 7,4 MW vid en COP på 5,0. Vi är stolta över att vara del

80

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

i hållbara projekt där vår kunskap inom värme och kyla ger oss förtroende att hantera uppdrag inom många områden. Inte minst när det gäller bruna bananer.

franckskylindustri.se

Välkommen in i kylan


FJÄRRVÄRME

ABB Power Generation står för spetskompetens, lagarbete, samarbete, anpassningar till kundkrav och ändrade förutsättningar. Det gäller att vara snabbfotad, noggrann och flexibel. ABB Power Generation står vidare för professionellt projektledarskap inkluderande tydliga rutiner, kvalitetsarbete, personlig säkerhet. Vi arbetar alltid i nära kontakt med kund och sidoentreprenörer för att integration av anläggningen inklusive styroch övervakningssystemen skall löpa så smidigt som möjligt. ABB är för närvarande verksamma hos följande kunder. Fortum Värme för kraftvärmeverket i Brista, block 2.Mälarenergi för kraftvärmeverket i Västerås, block 6. Karlstads Energi för Hedenverket, etapp 3. Power Generation jobbar även inom vatten- och kärnkraft.

BRISTA B2

Kadesjös åtaganden • • • • • • •

Nu ökar vi våra resurser och söker

Bygg- och VVS-konstruktörer Är du högskole- eller civilingenjör? Har du kanske jobbat några år som bygg- eller VVS-konstruktör? Då kan du vara rätt person för oss. Just nu har vi många projekt på gång och du kommer att få jobba med spännande uppdrag, både inom landet och utrikes.

Byggprojektering Projektering av VS / VA samt Ventilation Biträdande delprojektledare Bygg KA-PBL Bygglovshandlingar Arkitektprojektering Byggadministration

Kadesjös är ett heltäckande konsultföretag inom bygg- och VVS-sektorn. Vi har spetskompetens att utöver traditionella uppdrag driva industriella och processorienterade byggprojekt, även utanför landets gränser. Våra 60 medarbetare står för en djup kunskap under ständig utveckling. Allt med ett syfte – att leverera till våra beställare i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt pris.

Vid intresse skickas ansökningar till: jobb@kadesjos.se Frågor Bygg: Anders Lindén, 021-15 58 35 eller VVS: Carl Gelius, 021-15 58 54

Välkommen med din ansökan!

www.kadesjos.se NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

81


FJÄRRVÄRME

Planer på utveckling av Högdalenverket AV KJELL ARNE LARSSON Sverige har en lång tradition när det handlar om att nyttiggöra energiinnehåll i avfall. Fortums anläggning i Högdalen är ett utmärkt exempel. Varje år används ungefär 700 000 ton avfall för produktion av värme och el. Högdalenverket togs i drift redan 1969. Från början fanns två pannor som eldades med hushållsavfall. El producerades i en ångturbin på 27 MW. De första åren producerades enbart el, och driften skedde på vardagar. Under 70-talet blev det aktuellt att börja bygga ut fjärrvärmen i södra Stockholm på allvar. Därför byggdes anläggningen om från kraftverk till kraftvärmeverk, dvs. förutom el produceras även värme, vilket betyder ett högt utnyttjande av bränslet jämfört med om el och värme produceras var för sig.

Rökgaserna från P1 – P3 renas i gemensam rökgasreningsanläggning. Panna P4 togs i drift 2005. Den ger nyttig effekt upp till 83 MW. P4 är en rosterpanna som är utformad för att klara bränslen med höga halter av klor och svavel samt fasta föroreningar som till exempel skrymmande föremål, metalldelar, burkar, sten, sand, glasbitar etc. Rostern har en vattenkyld och en luftkyld del. Bränsletillförseln är upp till 34 ton per timme. Alla nämnda pannor använder hushållsavfall som bränsle. Panna P5 togs i drift 1979. Den är oljeeldad. Pannan konverterades 2005 från användning av Eo1 till bioolja. Nyttiga effekten är 80 MW.

Kapacitet finns att energiutvinna 700 000 ton avfall per år.

Högdalen har sedan dess varit en viktig basanläggning för fjärrvärme till södra stadsdelar i Stockholm. MÅNGA PANNOR De gamla pannorna – som har beteckningarna P1 och P2 – används fortfarande. De har en effekt på 23 MW vardera. P1 och P2 är rosterpannor som var och en förbrukar cirka 11 ton bränsle per timme. Idag finns en hel uppsättning med pannor. Panna P3 togs i drift 1986 och har en effekt på 44 MW. Den är försedd med lutande roster och tar cirka 15 ton bränsle per timme. 82

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Panna P6 invigdes år 2000 och ger 90 MW nyttig effekt. Konstruktionen baseras på konceptet CFB – Circulating Fluidized Bed. Pannan eldas med utsorterat returbränsle från industri och samhälle samt med biobränslen. Kapaciteten är 30 ton per timme. Till anläggningen hör en linje för bränsleberedning. Pannan har egen rökgasrening. För pannorna P1 – P3 finns en gemensam rökgaskondenseringsanläggning som kan utvinna upp till 10 MW nyttig effekt. P4 har en egen rökgaskondenseringsanläggning på 16 MW och P6 har en som ger upp till 10 MW. För elproduktion finns den nämnda turbin G1 samt dessutom G6. Den senare ger upp till 44 MW effekt. Turbinerna använder ånga från pannorna P1 till P6.

En förstudie har genomförts för att ersätta P1 och P2 samt genom ett antal mindre åtgärder höja kapaciteten i befintliga pannor.

En kombinerad hetvattenackumulator och expansionstank är kopplad till Högdalenverket och fjärrvärmenätet. Ackumulatorn rymmer 900 kbm och dess främsta uppgift är att jämna ut dygnsvariationerna och därmed ge en jämnare drift av anläggningen. De fem fastbränslepannorna svarar för basproduktionen. Oljepanna P5 fungerar som spetslast och körs vid effektbrist. Högdalenverket producerar årligen cirka 1400 GWh värme och cirka 340 GWh el. Värmen distribueras via det Södra fjärrvärmenätet. Sommaren 2008 kopplades Stockholms södra och centrala nät samman. Det finns också sammankoppling med näten i kommunerna Huddinge, Botkyrka, Salem och Södertälje. ERSATT OCH NY KAPACITET De två äldsta pannorna i Högdalen börjar bli ålderstigna. Under en femårsperiod inträffade tre större störningar. Avbrotten påverkade behandlingskapaciteten påtagligt och innebar dessutom stora störningar för bolagen som levererade avfallet.


Pannorna behöver kanske avvecklas, och då inom en inte alltför lång tid. Hos Fortum har funderingarna varit att dels bygga en ny kraftvärmepanna (med arbetsnamnet P7) och dels, när denna står klar, ersätta P1 och P2 med en eller två nya pannor. För att genomföra planerna behövs både justering i detaljplan för industritomten och nytt miljötillstånd. För närvarande ser det ut som ”P7” skulle behöva skjutas på framtiden, kanske till efter år 2020. Just nu ligger fokus på KVV8 i Värtan och Block 2 i Brista. Beträffande Högdalen har Fortum gjort klart en förstudie om att ersätta P1 och P2 med en ny panna, som då skulle prioriteras framför ett stort nytillskott. Dessutom kan en rad mindre projekt komma att genomföras i Högdalen. Dessa skulle syfta till kapacitetsökning i befintliga delar. För dagens verksamhet gäller tillståndsbeslut enligt miljöbalken. Tillståndet gavs i juni 2002 och gäller för en total installerad tillförd bränsleeffekt på 410 MW och

I Högdalen har Fortum utvecklat avfallsbränsle till en expertkunskap.

omfattar årlig förbränning av cirka 700 000 ton avfallsbaserade fastbränslen. För en kapacitetsökning krävs att Fortum ansöker om nytt miljötillstånd. EXPERTKUNSKAP Fortum är mer eller mindre expert när det handlar om att utvinna högvärdig energi ur ett avfall med lågvärdiga materialegenskaper.

Det är värt att nämna att platsen för Högdalenverket har en historia knuten till avfallshantering som går mycket längre tillbaka än 1969. Dagens industritomt är verkligen anrik när det gäller avfall. Markområdet är ett sedan länge avvecklat tippområde som i huvudsak består av schakt- och rivningsmassor samt grovsopor. Fastigheten heter betecknande nog Tippen 1!

VI HAR ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET AV BULKHANTERING

Till Fortums Panna 6, i Högdalen, har Noxor levererat kylskruvar med kylda tråg, axlar och gängor. En kyld trumsikt mm. Kapacitet 10 ton/h

NOXOR AB Box 279 701 45 ÖREBRO Tel: 019-21 90 60 Fax: 019-10 42 17 www.noxor.se info@noxor.se

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

83


Samarbetspartner med Kraft-värmeverk, VA-sektorn & Processindustrin med uppgraderingar & helhetslösningar • All typ av roterande utrustningar • Cylindrar, hydraulik & pneumatik • Uppgradering och renovering oberoende av fabrikat • Tätar hela anläggningen – Axeltätningar - Statisk utrustning • Totalentreprenad kompositbeläggning på metall och betong • Balansering - statisk och dynamisk i fält eller på verkstad • Arbetar i fält eller i egen serviceverkstad • Tyngdpunkt på driftsäkerhet, energieffektivitet & miljö • Analyser, utredningar och mätningar • Luftrening, sänker nivåerna på diffusa utsläpp, odörer

Spångs ProcessTeknik är helt fabrikatsoberoende med fokus på rätt funktionslösning. www.spangs.se

Annons_Halvsida_Nordiska_Projekt_07.indd 1

2013-10-08 12.46


FJÄRRVÄRME

HKScan fjärrvärmesatsar i klimatkommunen Kristianstad

HKScan sparar både pengar och miljö i Kristianstad, när anläggningen nu går över från gasoleldning till fjärrvärme.   – Det här är ytterligare ett viktigt steg mot att göra Kristianstad till en fossilbränslefri kommun, säger Kristianstads kommuns klimatstrateg Lennart Erfors.

HK Scan går över till fjärrvärme vid sin anläggning i Kristianstad. Scan blir en av det kommunägda C4 Energis största kunder. Göran Thessén,VD, C4 Energi och Fredrik Jönsson, platschef, HKScan Sweden.

Kring Scans anläggning på Vilan i Kristianstad håller fjärrvärmeledningar på att grävas ner. I början av november släcks gasolpannorna och Allöverkets fjärrvärme börjar ledas in i slakteriet.

motsvarar ungefär 650 normalvillor om året, säger Göran Thessén, VD för C4 Energi, C4 Elnät och Kristianstad Biogas AB.

MILJÖINVESTERING – Att gå över till förnyelsebar energi är en naturlig del av HKScans miljöstrategi för att minska klimatpåverkan, men det är också en god ekonomisk investering. Vårt företag har tidigare gjort liknande investering i Linköping och ser även över våra

övriga anläggningar. I Kristianstad räknar vi med att kunna sänka vår klimatpåverkan med ca 2 700 ton koldioxid årligen, säger platschefen Fredrik Jönsson. För det kommunala bolaget C4 Energi innebär det nya kontraktet med HKScan en ännu större produktion och försäljning av grön el och fjärrvärme. MOTSVARAR 650 VILLOR – HKScan blir en av våra största fjärrvärmekunder, med en energiförbrukning som

Fjärrvärmen produceras med hjälp av biobränsle och en mindre del biogas. Sedan tidigare har HKScan utvecklat värmeåtervinning ur den interna processen, som idag svarar för omkring hälften av anläggningens totala energiförbrukning för uppvärmning av vatten. Kretsloppet sluts allt tydligare samman för företaget. NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

85


FJÄRRVÄRME

Vi för en god dialog och försöker från HKScan, av gödsel från lantbruket och av – Det är fantastiskt roligt att HKScan tar kommunens sida att skapa bästa möjliga hushållens organiska avfall. det här steget förutsättningar. Det här är ett positivt Kommunalrådet Pierre Månsson och vi hoppas   Det är fantastiskt roligt att exempel på att våra samtal leder till (FP) välkomnar beskedet om att fler induHKScan tar det här steget resultat som gagnar alla parter, säger Pierre HKScans fjärrvärmesatsning. strier ska följa och vi hoppas att fler induMånsson. – HKScan är ett viktigt företag efter, säger strier ska följa efter. och en stor arbetsgivare i klimatstrateg Kristianstads kommun. Lennart Erfors. Han beräknar att HKScans övergång till fjärrvärme i ett slag minskar det totala OM FJÄRRVÄRMESATSNINGEN koldioxidutsläppet i Kristianstad med en PÅ HK SCAN KRISTIANSTAD procent. Samtidigt konstaterar han att mer HKScan Kristianstads totala energiförbrukning för uppvärmning av vatten är ca 23 än hälften av utsläppen från fossila bränslen 500 MWh/år. Fjärrvärmen bidrar med 11 000 MWh/år, övrigt hämtas från egen i Kristianstad kommer från transporter och värmeåtervinning på anläggningen. ser att ännu större effekter kan uppnås om 11 000 MWh motsvarar ca 2 700 ton koldioxid från gasol/år. fler använder det biogasbränsle som i KrisDet totala utsläppet av koldioxid per år i Kristianstad är ca 273 000 ton. Ledningar i tianstad produceras av slakteriavfall från dimensionen DN 200 kopplas på från Långebrogatan. HK Scan går över till fjärrvärme vid sin anläggning i Kristianstad. Scan blir en av det kommunägda C4 Energis största kunder.

86

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Växlaren är dimensionerad för 6MW, väger ca 3,5 ton och har dimensionerna 3,4 x 2,1 x 2,0 m. C4 Energi utför en del helgarbeten för att inte störa produktionen. Fjärrvärmen tas i drift i november.


FJÄRRVÄRME

Tredjepartskontroll höjer driftsäkerheten AV KIM HALL I takt med att fjärrvärmenäten byggs ut och fjärrvärmeverken byggs om för att minska CO-halten och oljeberoendet ställs det allt högre krav på driftsäkerheten. Att säkerställa konstruktionens kvalité i fjärrvärmesystem är DEKRAs styrka. Med tredjepartskontroll tryggar man installationen och driften av fjärrvärmeanläggning, pannor och rör o s v samtidigt som det förhindrar driftstörningar i framtiden. – Alla företag oavsett bransch anlitar oss för att förbättra sin säkerhet och kostnadseffektivitet tack vare den kunskap och erfarenhet vi har av moderna metoder och utrustningar. Ett driftstopp kan kosta en miljon kr per dygn och det vill anläggningsägarna givetvis slippa, säger Stefan Törngren, affärsområdeschef på DEKRA.   DEKRA finns på 30 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 29 000 medarbetare i 50 länder. DEKRA arbetar bland annat med energi, kärnkraft, vindkraft, infrastruktur, pappers-, gruv- och kemiindustrin.

DEKRA arbetar bland annat med energi, kärnkraft, vindkraft, infrastruktur, pappers-, gruv- och kemiindustrin. De är inte bara delaktiga i planeringsarbetet, under byggprocessen eller själva driften utan är även med och bidrar till ökad kunskap i form av utbildningar.

FÖRHINDRA OLYCKOR Verksamheten startade för mer än 100 år sedan med ambitionen att förhindra olyckor genom återkommande besiktningar av ångpannor och tryckkärl. Ganska snart blev de kontaktade av andra branscher som också ville få sina anläggningar besiktigade. Eftersom företagen inom en bransch ofta möter liknande problem utvidgade DEKRA sin portfölj med besiktning, provning och certifiering av olika typer av objekt.   De har en rad metoder för att bedöma statusen på olika typer av energianläggningar såsom FST-GAGE för snabb skanning av panntuber, Guided Waves för ultraljudsprovning av långa rörsträckor, Lixi

Profiler för onlinemätning av isolerade rör och replikaprovning för att finna ytsprickor. För materialteknik har de välutrustade laboratorier på flera platser i landet och utomlands som kan utföra undersökningar, där bland material- och haveriundersökningar samt livslängdsanalyser. BIOKRAFTVÄRMEVERK Hetast just nu är Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk som Fortum bygger just nu i Värtan, Stockholm. Ett biokraftvärmeverk ska tas i drift 2016 och kommer att ge ca 650 000 ton minskade koldioxidutsläpp per år globalt. Anläggningen producerar både värme och el från restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark och grenar och kvistar. Biobränslet kommer årligen att omvandlas till 750 GWh el och 750 GWh värme, motsvarande ca 190 000 normalstora lägenheter.   – Här utför vi tredjepartskontroll där vi bland annat ser till att fjärrvärmerören kopplas om till den nya pannan, KVV8, på ett korrekt sätt. Andritz, ett Österrikiskt bolag, som bygger pannan, har utsett DEKRA till att vara ”Notified body”, vilket betyder att vi ser till att pannan uppfyller kraven för CE-märkning enligt direktivet för tryckbärande anordningar (PED). Pannans delar tillverkas i flertalet länder och när delarna väl kommer till Sverige är vi på plats och kontrollerar att alla momenten sker korrekt – det vill säga att vi övervakar och kontrollerar allt från monteringen av pannan till dokumentationens utformning och färdigställande, säger Stefan Törngren. FJÄRRVÄRMENÄT I takt med att storstäderna växer och antalet nyproducerade bostäder byggs utökas också fjärrvärmenätet. Det medför också att antalet tunnlar och kulvertar där

Alla företag oavsett bransch anlitar DEKRA för att förbättra säkerheten och öka kostnadseffektiviteten, menar Stefan Törngren, affärsområdeschef på DEKRA. Foto: DEKRA

fjärrvärmenäten går måste också byggas ut, kompletteras och repareras för att öka kapaciteten på fjärrvärmenätet.   – För anläggningsägarna är det oerhört viktigt att fjärrvärmenäten och själva fjärrvärmeanläggningen fungerar utan driftstopp. Så utöver att vi hjälper till med kontroller, analys och säkerhetsarbete under byggprocessen ser vi också till att driftsäkerheten fungerar genom kontroller. Vi har därför gott samarbete med både de stora aktörerna som Vattenfall, Fortum och E.ON men också andra kraftvärmeverk. Vi vill vara starka samarbetspartners, säger Stefan Törngren. ÖKAD KUNSKAP DEKRA är inte bara delaktiga i planeringsarbetet, under byggprocessen eller själva driften utan är även med och bidrar till ökad kunskap i form av utbildningar. Lärarna hos DEKRA har lång erfarenhet gällande tillämpning av föreskrifter. Anläggningsägare kan därför få en utbildningen riktad till just deras typ av anläggning samt alla regelverk som gäller på anläggningen. NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

87


NYHETER

KMW Energi drar ett streck och återgår till att färdigställa anläggningen på Tranås Energi. Den nya kraftvärmeanläggningen, som nu beräknas vara klart för drift i mars-april 2014, är en investering på 340 miljoner kr, vilket är Tranås kommuns största investering någonsin. Foto:Tranås Energi

KMW Energi rekonstrueras och arbetet på Tranås nya kraftvärmeverk fortsätter AV KIM HALL Arbetet med montering av panna, generator och turbin beräknar Tranås Energi kommer att återupptas i mitten av november sedan KMW Energi nyligen beviljats rekonstruktion. Byggentreprenaden är slutförd och besiktigad medan själva anläggningen har stått stilla sedan augusti på grund av att KMW Energi fått finansieringsproblem. – Vi är redan igång lite smått och om ett par veckor räknar vi med att vara i full gång igen, säger Anders Käck, fjärrvärmechef på Tranås Energi. BETALNINGSFÖRELÄGGANDEN KMW Energi som har totalentreprenaden för kraftvärmebygget i Tranås har en lång lista på betalningsförelägganden efter sig och enligt uppgift skulle det röra sig om skulder på 17,6 miljoner kr till underleverantörer. Det enskilt största kravet är på 4,1 miljoner kr till Alstom Power Sweden.   Enligt bokslut för 2011 hade KMW Energi en omsättning på ca 70 miljoner kr och 34 anställda. Bolaget redovisade en förlust på 3,9 miljoner kr och hade 27 miljoner kr i eget kapital. DRAR ETT STRECK – Nu drar vi ett streck och arbetet fortsätter med de underleverantörer som är kontrakterade. Skulderna hanterar vi separat parallellt med rekonstruktionen av bolaget, säger Lars Guldstrand, vd för KMW Energi.   KMW har en nära dialog med sin kund 88

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Tranås Energi, som har goda förhoppningar om att färdigställa kraftvärmeverket inom kort.   – Vi kommer att garantera betalning för arbetet som utförs framöver. Sedan avräknar vi det mot kommande betalningstillfällen enligt den prestationsbundna betalningsplanen, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.   KMW är sedan mitten av oktober beviljad rekonstruktion, vilket innebär att företaget trots att det har råkat ut för ekonomiskt trångmål kan rekonstrueras utan att gå i konkurs. Det innebär att företaget får ett skydd mot konkurs under en viss tid. REKONSTRUKTÖR Det får konsekvensen att ingångna fodringar får KMW inte betala utan det är rekonstruktören som skall göra detta. En annan konsekvens är att ingångna kontrakt gäller för underleverantörerna, som nu återupptar arbetet inom de närmaste veckorna.   – Fördröjningen vi har fått i samband med likviditetskrisen försöker vi jobba upp.

Vi fortsätter där vi var innan i nära dialog med vår kund. Vi kommer att jobba aktivt med kund för att komma upp i fas igen, säger Lars Guldstrand.   Några direkta kostnader utöver konsultkostnader som är relativt begränsade, har Tranås Energi inte drabbats av. UPPDATERAD TIDSPLAN – Indirekt förlorar vi produktionsbortfall. Nu avvaktar vi med att KMW uppdaterar tidsplanen. Vår förhoppning är att komma igång om några veckor och vara i full drift någon gång under mars-april 2014, säger Niklas Johansson.   Den nya kraftvärmeanläggningen är en investering på 340 miljoner kr, vilket är Tranås kommuns största investering någonsin. Första spadtaget togs 2012. Den nya biopannan kommer att ha en kapacitet på 25 MW, varav 7 MW el, när anläggningen är klar. Den nya lokala förnybara elproduktionen ökar därmed från dagens 9,5 GWh till 37 GWh. Entreprenörer i projektet: NCC Construction – mark- och husbyggnadsarbeten samt fordonsvåg. KMW Energi – Processinstallation, turbin, generator European Electric Technology – Fördelningsstation.


UNDERHÅLL

UPPGRADERINGAR OCH HELHETSLÖSNINGAR AV KJELL - ARNE LARSSON

En effektiv anläggning är en lönsam anläggning. Planerat underhåll är viktigt för en hög tillgänglighet. En anläggning ska vara driftsäker, men dessutom ha hög effektivitet. Ofta finns möjlighet att förbättra denna. – Vi uppgraderar både nya och befintliga anläggningar, berättar Tommy Spång, vd för Spångs ProcessTeknik AB. Det handlar ofta om att ta fram funktionslösningar som både ger

  Spångs ProcessTeknik behärskar även hydraulik, pneumatik, luftrening m.m. driftsäkerhet och höjd effektivitet. Spångs är helt fabrikatsoberoende med fokus på rätt funktionhelhetslösning, uppgraderingar och underhåll, för kraft-värmeverk, VA sektor och övrig processindustri. Företaget har haft

uppdrag åt Fortum Värme i drygt 20 år. Man har avtal för underhåll av produktionsanläggningar och fjärrvärmesystem. Oftast rör det sig om planerat underhåll.

Spångs är helt fabrikatsoberoende.

förenklades, vilket ökar kostnadseffektiviteten.

Även projekt och akut underhåll utförs. Företaget arbetar bl.a. med roterande utrustningar, korrosion/erosions-problem på metall och betongutrustningar. – Bara som några exempel kan jag nämna uppgradering med komposit av den befintliga flisfickan i Brista och byte av tätningar i Fortums stora fjärrvärmepumpar, från traditionella boxar till delade mekaniska tätningar. Läckaget stoppades, livslängden ökade och underhållet

Spångs ProcessTeknik behärskar även hydraulik, pneumatik, luftrening m.m. Företaget kan också göra energioptimeringar inklusive mätning, analys, åtgärder och uppföljning. Man arbetar långsiktigt tillsammans med kundens ingenjörer och underhållsplanerare. – Och vi kan garantera lönsamhet på våra energioptimeringar, betonar Tommy Spång.

Din specialist inom kraftentreprenader.

– Mellanspänningsställverk från Schneider och Tavrida – Reläskydd, ljusbågsvakter och multiinstrument från VAMP – Lågspänningsställverk från Elsteel – Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

www.eet-teknik.se NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

89


KRAFTVÄRME

Förnyelse i Västerås –

unikt kraftvärmeblock under installationsfas AV KJELL-ARNE LARSSON Mälarenergi förnyar sin kraftvärmeproduktion genom att bygga ett nytt produktionsblock som kallas Block 6. Projektet medger att de äldsta pannorna kan fasas ut och ersättas med kraftvärmeproduktion från en modern anläggning med effektiv reningsteknik och bästa möjliga miljöprestanda. Utsläppen av fossil koldioxid från kraftvärmeverket kommer med hjälp av Block 6 att minska betydligt. Projektet kallas Förnyelsen Block 6. För Västerås stad – som är ägare av Mälarenergi – är detta den största investeringen någonsin. Mälarenergi kommer att kunna fasa ut torv och fossila bränslen och ersätta dem med en flexibel bränslemix. För Mälarenergi är det en god investering att bygga en avfallspanna med ångeffekt på hela 153 MW och med bästa tänkbara teknik. Pannan kommer att ha miljöprestanda i toppklass. FÖR BASLASTEN Det nya produktionsblocket består av bränsleberedning, panna, turbinanläggning och rökgasrening. Tillsammans med den befintliga panna 5 ska den nya panna 6 användas för baslasten. Block 6 har en panna som ger 100 MW värme, en rökgaskondensering som ger 25-30 MW värme och en turbinanläggning som ger 50 MW el. Byggnationen är långt gången och provtryckning av pannan ligger på agendan just nu. Under våren ska anläggningen trimmas in och provköras. Nästa höst tas anläggningen i full drift. – Kraftvärmeverket behövde förnyas, säger Josefin Forsell, miljöingenjör på Mälarenergi. Den nya anläggningen är robust, har hög tillgänglighet och effektiv rening. Den ersätter drift på äldre pannor med sämre miljöprestanda. Nya pannan ska använda avfallsbränsle. Det går även att använda biobränsle. 90

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

De äldsta delarna i Sjöhagen behöver förnyas.


COWI erbjuder

helhetsåtagande InOm kraftprOduktIOn COWI är ett ledande teknikkonsultföretag som bland annat erbjuder konsulttjänster och helhetslösningar för kraftproduktion inom teknisk design och projektgenomförande. kontakta oss, vi berättar gärna mer.


KRAFTVÄRME

Därmed finns flexibilitet att välja bränsle efter pris och tillgång. Koldioxidutsläppet kommer att minska betydligt och detta bidrar stort till att Västerås Stad kan uppfylla målet i sitt klimatprogram. AVFALLSBRÄNSLE Bränsleberedningen i nya Block 6 innebär tillverkning av ett bränsle från hushållsoch industriavfall. Anläggningen får en färgskala som ansluter till omgivningen. Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.

– Detta blir helt i linje med EU:s avfallstrappa där materialåtervinning prioriteras framför energiutvinning, säger Josefin Forsell. Därför kommer glas, metaller och annat som går att återvinna att sorteras ut. Det sorterade och färdiga bränslet används sedan för energiutvinning hos oss. Att bränslet används i kraftvärmeverk som producerar både värme och el, innebär en mycket hög verkningsgrad.

som avfall införs som huvudbränsle. Att bygga en stor avfallspanna kan låta som en paradox, men exemplet hos Mälarenergi visar att det i stället kan innebära en stor miljövinst.

Med andra ord är Förnyelsen Block 6 en mycket god investering. Den innebär också att Mälarenergi fortsätter att ligga i framkant vad gäller biobränslen samtidigt

Inför förnyelseprojektet ansökte MälarMed andra ord är Förnyelsen Block 6 en energi om nytt tillstånd från mark- och mycket god investering. miljödomstolen. Detta gäller företagets Den innebär också att Mälarenergi fortsätMinimera 90x132_2013-10-15 20:50 Sida 1 Jämfört samlade kraftvärmeproduktion. ter att ligga i framkant vadNordProj gäller bioMÄLARENERGI

bränslen samtidigt som avfall införs som huvudbränsle. Att bygga en stor avfallspanna kan låta som en paradox, men exemplet hos Mälarenergi visar att det i stället kan innebära en stor miljövinst.

SEW-EURODRIVE – Driving the world

VI KAN ENERGI

SÖDERENERGI

Minimera driftstoppen Vi har kunskap, resurser och korta leveranstider. Kontakta oss för mer information. Tel 036-34 42 00 www.sew-eurodrive.se

92

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se


KRAFTVÄRME

med tidigare innebär nya tillståndet skärpta krav. De redan låga utsläppen ska bli ännu lägre.

I det semi-torra steget filtreras rökgasen från flygaska och diverse tungmetaller förenade med flygaskan. I reaktionskanalen före filtret tillsätts släckt kalk som reagerar med de försurande ämnena i rökgasen såsom svavel-, klor- och fluorföreningar. Här tillsätts även aktivt kol som fångar gasformigt kvicksilver samt de eventuella dioxiner och furaner som kan uppstå i pannan. I semi-torra steget fångas och filtreras således de oönskade ämnena bort från rökgasen. För att öka processens effektivitet vattenbefuktas och recirkuleras en stor del av det avskilda stoftet för att därigenom åstadkomma en kylning av gasen innan den når filtret. Filtret är ett textilt slangfilter som delats i två separata filterkamrar, var och en försedda med drygt 1600 filterslangar av en speciell textilväv.

Rökgaserna från den avfallseldade CFBpannan renas i ett trestegs reningssystem där första steget är ett semi-torrt filtreringssteg (NID-konceptet från Alstom) med efterföljande två våta steg, varav det andra är integrerat med en rökgaskondensering.

På dessa slangar bildas en filterkaka som med lämplig frekvens rensas bort med hjälp av tryckluftpulser. En del av det bortfiltrerade stoftet, så kallad rökgasreningsprodukt, avlägsnas kontinuerligt från processen och transporteras därefter till deponi.

Fasaden är klädd i mosaikmönster.

Rökgaserna går efter det semi-torra filtersystemet vidare till en våt rening där gastemperaturen inledningsvis sänks genom att gaserna sprayas med vatten. I det första steget av denna våtskrubber är vattnet surt och här fångas framförallt saltsyra och ammoniak-slip efter pannans SNCR-system. Det efterföljande skrubbersteget är neutralt genom tillsats av lut

Vi stomkompletterar hela projektet Aitik 36 Mton

SCA, Piteå

BRISAB Normek Group är ett av Sveriges ledande stålbyggnadsföretag. Vi projekterar, tillverkar och monterar stomkonstruktioner och stomkomplement av stål, aluminium, glas, prefabricerade betongelement och varmisolerade väggelement. Företaget är verksamt inom affärsområdena infrastruktur, stomsystem och fasadsystem. Just nu jobbar vi med Mälarenergi i Västerås och projektet förnyelsblock 6 i kraftvärmeverket. Vi levererar och monterar ytterväggselement, tätskikt till yttertak, taklanteniner på den 130x70 meter stora bränsleberedningsbyggnaden, fasadfönster, glaspartier, dörrar, portar samt kontor- och sanitetsutrymmen.

Mälarenergi, Västerås

Läs mer om oss och aktuella projekt på www.brisab.se

Musikhuset, Helsingfors

Stockholmsarenan, Tele2 arena

Tel. 0911- 25 73 10 | Mejselvägen 17 943 36 Öjebyn | www.brisab.se

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

93


NYHETER

Nya blocket har egen identitet, men samtidigt med en arkitektur som anknyter till omgivningen. Bilden är ett montage. Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.

och i detta steg slutputsas emissionsvärdena framförallt avseende svavelföreningar. I det andra skrubbersteget sker rökgaskondenseringen. Fukten i rökgaserna kondenserar och ytterligare värme utvinns, motsvarande 25-30 MW som överförs till fjärrvärmenätet. Vattnet från rökgaskondenseringen renas i en avancerad vattenreningsprocess bestående av filtrering med ultrafilter och omvänd osmos. Det renade vattnet återanvänds i första hand i kraftvärmeverket men det kan vid behov släppas ut till Mälaren. Det är intressant att jämföra kraven i miljövillkoren med de garantier leverantören ger. Garantivärdena ligger i många fall 50-75 % under villkorsvärdena. Detta betyder att block 6 är en framtidssäker anläggning. Emissionerna från Mälarenergi kommer därmed att sänkas ytterligare, från en redan låg nivå. ARKITEKTENS GESTALTNING För mottagning av avfall, bio- och returbränsle krävs en helt annan logistik och 94

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

större ytor. Avfallet ställer dessutom höga krav på renhållning i anläggningen med speciell luftrening. Detta har man löst genom att bygga en separat bränsleberedningsbyggnad med undertryck, för mottagning, beredning och lagring av avfallsbränslet. Luften renas i kolfilteraggregat. Byggnaden ska ta emot olika fraktioner av avfall och bereda det till färdigt bränsle. Beredningen sker utefter tre parallella linjer. Detta och mycket annat har projektets

ansvarige arkitekt Per Nyström från Scheiwiller Svensson Arkitektkontor tagit fasta på i sin gestaltning av bränslebyggnaden och resten av anläggningen. Tillsammans med Peter Fridéen, projektansvarig för bränsleberedningsdelen på Mälarenergi, har arkitekten gett den komplexa byggnaden ett enkelt och karaktärsfullt uttryck.   Mottagningen av bränslet följer ett givet flödesschema med sina nio tippfickor i marknivå och därefter ett beredningsutrymme där man avskiljer t.ex. metaller, glas och annat obrännbart. Avslutningsvis hamnar det färdiga bränsBränsleberedningsbyggnadens arkitektur återspeglar de tre produktionslinjerna. Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.


Sigholm Konsult AB Vi har fått förtroende att byggleda nya Block 6 åt Mälarenergi. Genom vår erfarenhet och drivkraft kan vi även stötta er i att sänka kostnaderna, korta ledtiderna och framförallt minska osäkerheten i komplexa projekt. Vi levererar.

info@sigholmkonsult.se | +46 702 90 60 09 www.sigholmkonsult.se


KRAFTVÄRME

Ungefär 480 000 ton bränsle kommer att åtgå varje år.

ljuslanterniner placerade direkt över de tre let i en slutförvaringsbunker, där man ”beredningslinjerna”. blandar avfallet med hjälp av stora traverser med gripklor till rätt bränsle  Indirekt har både tid och peng- Bränsleberedningsbyggnaden har flackt välvt mix för pannan. ar sparats på detta sätt, men sedumtak, och pannhuDessa fysikaliska framförallt gett anläggningen sets mosaikmönstrade förutsättningar dess egen starka karaktär och fasader har en grön återspeglas i färgskala. Färgtonerna byggnadens stolta självständiga uttryck! anknyter till omgivande gestaltade Mälarlandskap och grönområden. ”stegring”, från de lågt placerade Fasaderna för bränsleberedning, våghus, tippfickorna till den avslutande högt rökgasrening och turbinhall har en återplacerade slutförvaringsbunkern. På hållsam antracitgrå ton. beredningsrummets tak, är tre stora

Gestaltningsprogrammet som togs fram till detaljplaneändringen, i början av projektet, har varit till stort stöd under projektets genomförande. Förutom byggnadernas gestaltning, ingick även en förstudie av anläggningens och hamnområdets övergripande logistik, i form av transporter och övriga kommunikationer. I projektets olika beslutsprocesser, har detta dokument utgjort den ”röda tråden” för ställningstaganden om den yttre gestaltningen.

Vi sköter underhållsarbetet på Mälarenergis tryckbärande stål.

023-70 50 90 96

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

mail@gbtank.se

www.gbtank.se


NYHETER

Indirekt har både tid och pengar sparats på detta sätt, men framförallt gett anläggningen dess egen starka karaktär och stolta självständiga uttryck!

Hanteringen av avfallsbränslet blir nästan helt sluten. Industriområdet hålls snyggt och städat. Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.

PROJEKTORGANISATION Projektprogrammet är utformat som en matrisorganisation med fem stora projekt: bränsleberedning, panna, rökgasrening, turbin-anläggning och balance-of-plant. Bränsleberedningen levereras av BMH och Kranwerke. Projektledare för bränsleberedningen är Peter Fridéen från COWI AB. Pannan är en CFB-panna som levereras av Metso. Reningsanläggning inklusive rökgaskondensering levereras av Alstom. COWI har även gjort projektering av de delar av panna och rökgasrening som inte maskinleverantörerna projekterat. Det gäller bland annat bygg och el. COWI har projekterat cisternplan i block 6, medan Kadesjös Ingenjörsbyrå projekterat bränsleplan. COWI arbetar dessutom med projektsamordning av de olika entreprenaderna.

En viktig insats gäller den 3D-projektering som COWI gjort av bland annat bränsleberedning, panna och rökgasrening. 3D är till stor hjälp för att förebygga ”krockar” mellan exempelvis maskinutrustning och installationer. 3D används också för att se om maskinutrustning som ska monteras verkligen kan transporteras till sin plats i

anläggningen och framtida logistik för byte av utrustningar. 3D-handlingarna sparas som relationshandlingar och blir till stor hjälp för underhållsavdelningen.

FVB bistår Mälarenergi med byggandet av världens största samförbränningsanläggning FVBs uppdrag: • • • •

Förstudier Teknikstöd Projektering Projektledning

www.fvb.se VÄSTERÅS

STOCKHOLM

BORÅS

GÄVLE

GÖTEBORG

LINKÖPING

NYKÖPING

SUNDSVALL

ÖREBRO

EDMONTON

TORONTO

VANCOUVER

MINNEAPOLIS

SEATTLE

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

97


BIOGAS

Under sommaren har bland annat arbetena med fyra plansilos slutförts.Var och en har en yta på 4000 kvadratmeter. De första lasterna av majs- och helsädessilage har också lastats in. Dessutom har fyra av sex rötkammare färdigställts.   – Nu börjar man på allvar se att det är en biogasanläggning som växer fram, säger Peter Sigefjord, projektledare vid Swedish Biogas International. Foto: SBI

Jordberga får Sveriges största biogasanläggning AV PETER DAHLGREN Sveriges största rötningsanläggning för framställning av biogas byggs just nu på Jordberga i södra Skåne. När anläggningen är tagen i drift kommer den att producera 110 GWh biogas per år.   – Vi har kommit en bra bit på vägen nu, säger Peter Sigefjord, projektledare vid Swedish Biogas International (SBI). Fyra av de sex rötkammrarna är på plats och vi har två skördar klara att användas. Förhoppningsvis kan vi sätta igång produktionen till årsskiftet. 98

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Projektet i Jordberga har pågått sedan 2012 och är resultatet av ett nära samarbete mellan de fyra delägarna Swedish Biogas International (55%), E.ON Gas (20%), Skånska Biobränslebolaget (20%) och Nordic Sugar (5%). Swedish Biogas International bygger och driver anläggningen och ansvarar för hela


GENERALENTREPRENÖR

Vi bygger det hållbara

SAMHÄLLET - tillsammans med våra kunder

Kraftringens entreprenadbolag erbjuder nutids- och framtidsanpassade tjänster inom elkraft och belysning - för att underlätta din energivardag. Är du nyfiken på vår resa mot det hållbara samhället klicka in på kraftringen.se

• High quality flares for • Biogas • Landfill Gas • Digester Gas

• Gas Treatment Systems • Digester Equipment • Gas Storage Systems

ennox biogas technology GmbH Neulandstr. 36, A-6971 – Hard, Österreich T: + 43 55 74 / 66 4 88 · F: + 43 55 74 / 66 4 88 - 100 www.ennox.at · welcome@ennox.at


BIOGAS

kedjan, från råvara på anläggningen fram till uppgraderad biogas. Råvaran till biogasen är huvudsakligen lokalt producerad grönmassa från Jordberga med omnejd och SB3 ansvarar för att utveckla och leverera denna energiproduktion. LOKAT PRODUCERAD RÅVARA – Vi har färdigställt två tredjedelar av anläggningen. Just nu handlar projektet till stor del om att färdigställa kanalisationsarbetena, berättar Peter Sigefjord. Anläggningen byggs i anslutning till det gamla sockerbruket i Jordberga. Härifrån kommer en gasledning att byggas, vilken därefter ansluter till stamnätet nordost om Trelleborg. E.ON Gas har förbundit sig att köpa hela produktionen i 15 år, vilket gör detta till SBI:s största leveranskontrakt hittills. – Det har varit ett intensivt men bra projekt så här långt, säger Peter Sigefjord. Det var mycket markarbeten inledningsvis och tidsplanen var tight för att kunna ha

Byggprojektet inleddes under hösten 2012 med omfattande markarbeten och planerad leveransstart av biogas är i januari 2014. Foto: SBI

skördar klara när anläggningen tas i drift. STÖRST I SVERIGE Swedish Biogas International har under de senaste åren driftsatt ett antalproduktionsanläggningar och parallellt med färdigställandet av anläggningen i Jordberga pågår arbeten på ett antal ytterligare platser runt om i landet.

Bland annat byggs en samlingsanläggning på för rötning av omkring 80000 ton gödsel och 10000 ton vegetabilier och restprodukter i Västerås. Projekt med liknande anläggningar pågår också i Stigtomta, Vadsbo och VårgårdaHerrjunga. Jordberga blir landets största produktions-

God energi på Nordic Sugar Nordic Sugar är den marknadsledande sockertillverkaren i Norden och Baltikum. Vid våra fabriker i Sverige, Danmark, Finland och Litauen producerar vi årligen omkring 1 miljon ton socker. Våra produkter används inom alla grenar av livsmedelsindustrin och många av våra speciallösningar utvecklar vi i nära samarbete med våra kunder. Konsumenterna har glädje av vår serie av sockerspecialiteter, som marknadsförs under varumärket Dansukker. Vår produktion bygger på naturliga råvaror, primärt sockerbetor, som är odlade lokalt. I alla våra aktiviteter sätter vi dagligen

100

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

handling bakom vår ambition att vara en miljömedveten, socialt och ekonomiskt hållbar verksamhet där klok användning av energi är en viktig ingrediens. Nordic Sugar är en del av Nordzucker-koncernen, Europas näst största sockerproducent. Läs mer på www.nordicsugar.com


BIOGAS

Anläggningen kommer att producera 110 GWh biogas per år, vilket minskar utsläppen av koldioxid med 28 000 ton om året. Det motsvarar utsläppen från över 300 stadsbussar. Skiss: SBI

anläggning av biogas, med en kapacitet på 100000 ton ensilage per år. Under sommaren har omkring 25000 ton helsädes- och majssilage lastats in för lagring i den första av fyra plansilos. Varje plansilo är 4000 kvadratmeter stor. DRIFTSTART Gasen som produceras i Jordberga-

anläggningen kommer bland annat att förse Skånetrafikens bussar med miljövänligare drivmedel. Med anläggningen får också Trelleborgs kommun en ordentligt skjuts framåt I att upfylla sin målsättning om att fram till år 2020 vara helt självförsörjande av lokalt producerad biogas. Det samma gäller Region Skånes mål om att producera tre TWh i länet år 2030.

– Vi för nu en dialog med Jordbruksverket om att kunna sätta igång produktionen vid Jordberga till årsskiftet, avslutar Peter Sigefjord.

Vi erbjuder helhetslösningen för er Statisk / dynamisk vägning - Identifiering Registering - Administrering

AMCSWÅNELID T: +46 (0)511 305 00

AMCS Wånelid AB, Box 16, SE-532 21 Skara, Sweden Orgnr: 556308-9175 F: +46 (0)511 130 96 E: sales@amcswanelid.com W: www.amcswanelid.com

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

101


VATTEN & AVLOPP

Norrlands största VA-projekt genomförs i Sundsvalls fritidsområden Hösten 2010 satte Skanska Sverige igång med att gräva för närmare 200 000 meter VA-ledning fritidsområdena Alnö och Lubban-Galström. Utbyggnaden gör det även möjligt för fastighetsägarna att utöka byggrätterna. Foto: Skanska

AV KIM HALL I takt med att Sundsvall förtätas blir det allt vanligare med permanentboende i de gamla fritidsområdena Alnö och Lubban-Galström. För att lösa problemen med bristande vatten och avlopp grävs närmare 200 000 meter VA-ledning ned i marken som skall försörja områdena med kommunalt vatten och avlopp. Samtidigt byggs nio pumpstationer och åtta nödutlopp i de kustnära områdena. En investering på totalt 470 miljoner kr. På 1940-talet bodde endast sommarstugegäster i områdena Alnö, som ligger ca en mil norr om Sundsvall vid Indalsälven, och Lubban-Galtström tre mil söder om Sundsvall. Bristen på vatten och avlopp har länge varit ett problem för kommunen. – En del fastigheter hade egen trekammarbrunn eller andra enklare avlopps102

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

teglada över att de nu skulle kunna dricka lösningar. Det blev ohållbart i längden vattnet, medan andra sommargäster ansåg och 2009-2010 gjordes en utredning som att det medsedan låg till grund för komförde en onödig munens beslut att ansluta   Utbyggnaden gör det även kostnad för samtliga fastigheter till det dem som bor kommunala VA-nätet, säger möjligt för fastighetsägarna endast några Kjell Dahlqvist, exploateatt utöka byggrätterna. veckor om året i ringsingenjör och projektlesommarstugan. dare på Mittsverige Vatten. Men eftersom kommunen har skyldighet att se över VA-systemet i områden med fler OHÅLLBAR SITUATION än 20-30 fastigheter så blev det enkelt för När miljökontoret och stadsbyggnadskonkommunen att fatta ett beslut, säger Kjell toret i Sundsvalls kommun konstaterade Dahlqvist. att situationen var ohållbar gav kommunfullmäktige Mittsverige Vatten i uppdrag Utbyggnaden gör det även möjligt för att genomföra de stora VA-utbyggnaderna fastighetsägarna att utöka byggrätterna. på Alnö och Lubban-Galtström. Arbetet Alla fastigheter fick även erbjudande om genomförs i partneringform. Skanska att anslutas till fiberbredband via ServaNet, utför schaktningsarbetet och lägger ner som utvidgar Internet parallellt med att VA-ledningarna, vilket är de enskilt största beslutet om VA-ledningsnätet togs. VA-projekten för Skanska Sverige. Cirka 1 500 fastigheter på södra och östra delen LÄTT TRYCKAVLOPP av Alnö och ca 200 Lubban-Galtström Hälften av fastigheterna ansluts till avskall anslutas till det kommunala VA-nätet. loppsledningsnätet med hjälp av tekniken Arbetet inleddes i augusti 2010 och skall lätt tryckavlopp (LTA), vilket innebär att vara färdigställt till 2015. en LTA-station med brunn och pump grävs ner på fastigheten. – Många av de permanentboende blev jät-


VATTEN & AVLOPP

– Vi kommer att gräva 68 000 meter på södra och östra Alnö och bygga åtta pumpstationer och sju nödutlopp. Av totalt 68 000 meter grävschakt har vi ca 10 000 m kvar. Stamledningen går huvudsakligen efter huvudvägen och består av ca 20 000 meter grävschakt. I de trånga bostadsområdena gräver vi 48 000 meter, förklarar Peter Nylén, projektledare på Skanska Sverige, Väg- och anläggning Norr. Hösten 2010 satte man igång att gräva och senhösten 2014 skall grävningsarbetet vara klart. Stamledningen skall vara klar våren 2014. NÖDUTLOPP Arbetet på Lubban-Galström blev klart för 1,5 år sedan. Där har Skanska grävt ner 20 000 schaktmetrar och byggt en pumpstation och ett nödutlopp.   – Nödutloppen, som till stora delar är borrade ut under sjöbottnen, kommer att användas endast om det skulle bli ett längre 1-2sLiggende(S)-3302_Layout 1 16.10.13 13.42 Side 1 strömavbrott.

Oftast hinner man åka ut och pumpa ur de stora pumpstationerna, säger Peter Nylén.   Hela systemet med ledningar, pumpstationer, nödutlopp och reningsverk sköts av Mittsverige Vatten.

Av 68 000 meter grävschakt på södra och östra Alnö är ca 10 000 m kvar. Dessutom byggs åtta pumpstationer och sju nödutlopp. Arbetet på Lubban-Galström blev klart för 1,5 år sedan, där Skanska grävt ner 20 000 schaktmetrar och byggt en pumpstation och ett nödutlopp. Foto: Skanska

Vi har mer än 40 års erfarenhet med frostsäkra rör.

VATTEN OCH TRYCKAVLOPP TILL HUS OCH STUGOR. Vi klarar frostsäkra lösningar i ömtålig natur och sårbar terräng på fjället eller utmed kusten. Tillsammans med skärande pumpar och tryckavlopp lägges ISOTERMRÖR med frostsäkring i naturlig terräng.

Rätt rör är god miljö www.isoterm.se 1/2 s 190x132 mm-Nordiskaprojekt-16-10-2013-3302

Kraftverksvägen 10 444 32 Stenungsund Telefon Telefax E-mail

0303 30 94 60 0303 30 94 70 info@isoterm.se

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

103


RENINGSVERK

Pålslund blir ett av Sveriges modernaste reningsverk

Värnamo kommun har investerat ca 200 miljoner kr i ett av landets modernaste avloppsreningsverk, Pålslund. Projektet består av tre delar; ett nytt avloppsreningsverk inklusive biogasanläggning för rötning av slammet, en ny pumpstation och en sju km lång överföringsledning. Foto:Värnamo kommun

AV KIM HALL

Många glömmer att dagens moderna avloppsreningsverk är en avancerad processindustri där allt är inbyggt i ett slutet system och där lukten är borta. Via övervakningssystem följer personalen hela reningsprocessen. I januari 2015 inviger Värnamo kommun ett av landets modernaste avloppsreningsverk, Pålslund, en investering på ca 200 miljoner kr. Fem kilometer väster om Värnamo centralort byggs ett nytt avloppsreningsverk som ska kunna möta EU-kommissionen krav. Det befintliga verket i Värnamo är ett av de sex svenska avloppsreningsverk som inte klarar EU-kraven på kväverening. Halterna av kväve i vattnet som släpptes ut från reningsverket i Värnamo låg 2012 på 26,4 milligram per liter. Enligt EU-direktivet får det inte överstiga 15 milligram per liter. 104

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

– När Värnamo reningsverk byggdes 1973 var tillståndet för vattnet i bäckar och åar dåligt. I vissa fall gick avloppsvattnet direkt ut från hushåll och industrier. När nya regler kom 1995 anpassades processen efter dem men det ansågs inte tillräckligt när EU stramade upp direktiven 2009. Med den nya anläggningen skall vi istället bli Sveriges modernaste, säger Ronnie Björkström, produktionschef i Värnamo kommun. NYA AVLOPPSSYSTEM Under mars månad påbörjades markarbeten för det nya avloppsreningsverket i Pålslund och själva byggnationen kunde komma i gång i juni. Det nya avloppsreningsverket har diskuterats i Värnamo kommun i snart tretton år och äntligen har spaden satts i backen. Projektet består av tre delar; ett nytt avloppsreningsverk inklusive biogasanläggning för rötning av slammet, en ny pumpstation och en sju km lång överföringsledning. I det nya reningsverket har man valt en processlösning med biologisk fosfor- och kvävereduktion med hjälp av sidoströmshydrolys.

För att få bort den partikulära fosforn filtreras vattnet innan det släpps ut. Vattnet kommer att pumpas hit från det gamla reningsverket via en ny pumpstation. Det nuvarande avloppsreningsverket ligger på central mark som kanske ska användas för industrimark i framtiden och därför har man valt en ny plats, Pålslund, för den nya anläggningen. Det innebär att avloppsvattnet måste pumpas ca sju km och lyftas cirka 40 höjdmeter. Till avloppsreningsverket i Pålslund ska ytterligare tre mindre samhällen anslutas och i framtiden finns planer för ytterligare anslutning av småorter. – Byggtiden för anläggningen är ca två år men arbetet har redan pågått länge. Vi inledde med ett upphandlingsförfarande där vi tog hjälp av konsulter för att ta fram underlag dels för att handla upp projektörer och dels för att handla upp entreprenaden. Vi på kommunen håller i projektet och sedan handlar vi upp byggare och maskinentreprenör, el- och styrentreprenör, rör- och ventilationsentreprenör var för sig, förklarar Ronnie Björkström.


Platsgjuten sänkbrunn

8 meter djup

11

me

16

te

er

m

et

r

I

I

I

Nu gör vi den ännu större! i projekt Pålslund, Värnamo

BAB Rörtryckning AB Din kompletta schaktfria leverantör GÖTEBORG STOCKHOLM MALMÖ

Telefon 031- 51 30 95 www.bab-ab.se


RENINGSVERK

Många glömmer att dagens moderna avloppsreningsverk är en avancerad processindustri där de olika processtegen ”byggs in” till slutna system för att upprätthålla god arbetsmiljö.

Vad gäller process- och maskindelen har Sweco Enviroment varit med från allra första början. De tog inledningsvis fram fem processförslag, inklusive layouter och kostnader för respektive förslag, på hur Pålslund kunde bli ett av landets ledande avloppsreningsverk. – Vi gjorde därefter en förprojektering där vi tog fram stommen för hur reningsverket skulle se ut. Eftersom processen och maskininstallationen är hjärtat i reningsverket var det viktigt att först sätta dessa delar och därefter arbeta in övriga discipliner som byggnader etc. Under detaljprojekteringen höll vi i installationssamordningen mellan de olika disciplinerna; VVS, el och maskin samt bygg och mark, berättar Håkan Skoglund, projektledare på Sweco Enviroment. För att underlätta installationssamordningen och kommande installationsarbeten för entreprenörerna med avseende på montage

106

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

och för att undvika kollisioner så använde man sig fullt ut av 3D-projektering i ett Autocad-baserat system med Sweco som CAD- och installationssamordnare. – Vi har även hjälpt till att upphandla maskinentreprenör och kommer under entreprenadtiden att ansvara för kontrollen avseende de maskinella installationerna. Längre fram kommer vi att jobba med driftinstruktioner för samtliga processteg, funktionsbeskrivning, intrimning och ingångkörning av reningsverket och pumpstationen, säger Håkan Skoglund. LEDNINGSPROJEKTERING Sweco har även bistått kommunen vid ledningsprojekteringen och har projekterat både överföringsledningar och dimensionerat den nya pumpstationen. – För det yttre skalet har vi haft Tengbomgruppen som ritat byggnaderna till

reningsverket och pumpstationen vilka därmed inte bara får modern teknik utan även arkitektritade byggnader som kommer att se trevliga ut med sedumtak, berättar Ronnie Björkström. Just nu är projektet inne i ett intensivt skede med ett 20-tal man som bygger. Det arbete som pågår nu är framförallt gjutning av vattentäta betongkonstruktioner avseende maskinbyggnaden Därefter påbörjar arbetet med personalbyggnad och rötkammardel där biogasen kommer att produceras. Energin som biogasen ger ska dels användas för att värma upp byggnaderna och rötkammaren och dels skickas vidare till fjärrvärmenätet som Värnamo Energi tar hand om. Det är mycket installationer, rostfria rör och en hel del pumpar som skall på plats. Med dagens teknik är avloppsreningsverken i stort sett luktfria och arbetsmiljön 40 år


RENINGSVERK

tillbaka jämfört med idag skiljer sig en hel del åt. Just nu sker en generationsväxling i yrkeskåren där man försöker värva yngre arbetskraft och stort fokus har lagts på att skapa en bra arbetsmiljö. FACEBOOK – Nu kommer det en helt ny generation som i stort sett vill styra avloppsreningsverket från Facebook. Den tekniken måste vi vara beredda att möta. Där man på 1970-talet var tio man är det idag 2-3 personer som sköter ett helt reningsverk, säger Ronnie Björkström. – Många glömmer att dagens moderna avloppsreningsverk är en avancerad processindustri där de olika processtegen ”byggs in” till slutna system för att upprätthålla god arbetsmiljö, tillägger Håkan Skoglund. Hela projekteringen handlar om att skapa ett avloppsreningsverk som i slutändan ska kunna upprätthålla utsläppsvillkoren både idag och i framtiden. Samtidigt ska förutsättningar ges för att driftpersonalen

ska kunna sköta anläggningen på ett bra och enkelt sätt med arbetsmiljö och säkerhet i fokus. Via ett avancerat övervakningssystem kan personalen hela tiden följa processen och hålla full koll på att anläggningen körs under optimala förutsättningar. Samma sak är det med huvudpumpstationen. – Det är av stor vikt att pumparna ska vara energieffektiva, men samtidigt måste man titta på och säkerställa att kontinuerlig drift på pumparna upprätthålls och att driftstopp undviks, eftersom det är orenat avloppsvatten vi hanterar. Driftstopp innebär kostnader och att undvika risken för bräddning är prioriterat. Därför har stor vikt lagts på pumpstationens utformning och Värnamo kommun har valt energieffektiva, driftsäkra och stabila pumpar så att driften hela tiden kan upprätthållas, tillägger Håkan Skoglund.

PÅLSLUNDS RENINGSVERK • Kapacitet Pålslunds ARV: 31 000 personekvivalent (ung. anslutna personer) Kapacitet pumpstation P1: 1 600 m3 per timme • Utsläppsvillkor: BOD7 10mg/l, Ntot 15mg/l, Ptot 0,25 mg/l • Total ledningslängd: 18 000 meter Byggtid (ARV, P1 samt ledningar): cirka 2 år • Total budget inklusive anslutning mindre kransorter: cirka 400 miljoner kronor. • Planerad driftsättning: Slutet av 2014

AMO N R Ä V NG AaVmmans med Värnsaigmo I L K C E R UTVärnamo. Sweco hoacrhtillssom kommer aamtt oståkommun A B L L Å N H åller på att ta formkti Vsom miljömässigattt ha fått bistå Vkäornnsulttjänster E L L I T ra ver rk h knis stolta ö Läs mer om vå ningsve såväl te BIDRaA L da o ch L loppsre r högsta klass ? la I s v g s a t V o e te k v I s c V hålle odern a hjälp a o är my m h m ec ce s s so . Vill du veriges i på Sw Ett av S m en pro reningskrav. V ch byggledning a fr it g o e n ta k tering s öka nd kommu amtiden ing, detaljproje fr r fö in väl ormn cessutf med pro eco.se. .sw på w w w

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

107


KRAFTVÄRME

Kraftvärmeanläggning med Siemens gasturbin SGT-750 officiellt invigd

Kraftvärmeanläggningen i Lubmin nära Greifswald i Tyskland

Siemens Industrial Turbomachinery har levererat den första SGT-750 till kraftvärmeanläggningen i Lubmin nära Greifswald i Tyskland. Anläggningen, som är placerad direkt vid mottagningsstationen för Nord Streams naturgasledning i Östersjön, är den första som tas i drift med denna gasturbin. Anläggningen drivs av Industrie-kraftwerk Greifswald GmbH, ett konsortium mellan WINGAS GmbH och E.ON Energy Projects GmbH.

108

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Fredagen den 18 oktober, inför ett 70-tal speciellt inbjudna gäster , invigdes det som av flera av talarna karaktäriserades som ”världens mest moderna gasturbinanläggning” av styrelserepresentanter från E.ON, WINGAS samt delstatspolitiker. - Nu när den första anläggningen med SGT-750 tas i drift passerar vi ytterligare en milstolpe i utvecklingsprojektet för vår allra nyaste gasturbin som därmed står redo att börja samla på sig drifttimmar, säger Hans Holmström, VD för Siemens Industrial Turbomachinery AB ELNÄTET Turbinen har en effekt på 37 megawatt (MW) och kan nå full effekt på bara tio minuter.

Den elkraft som turbinen genererar levereras ut på elnätet medan avgasvärmen från gasturbinen värmer naturgasen. Värmningen av gasen är nödvändig för att kompensera för det temperaturfall som uppstår när gas-trycket reduceras i mottagningsstationen (Joule-Thomson-effekten). Gas-trycket måste reduceras och gastemperaturen därefter höjas tillräckligt mycket för att fortsatt transport i landbaserade naturgasledningar. - Vår SGT-750 som nu används i Lubmin är speciell tack vare sin höga verkningsgrad. Samtidigt är den väldigt kostnadseffektiv och miljövänlig att köra. Dessutom har turbinen den lägsta servicetiden i sin klass, säger Hans Holmström.


NYHETER

Fortsatt positiv resultatutveckling för Setra För årets första nio månader redovisar träindustriföretaget Setra ett rörelseresultat på 60 (-24) Mkr. Nettoomsättningen för samma period uppgick till 3 063 (3 118) Mkr. Trots rådande konjunkturläge och en stark kronkurs har Setra under årets första nio månader haft en fortsatt positiv resultatutveckling. Resultatförbättringen förklaras främst av lägre råvarupriser, större volymer samt något högre marknadspriser. De totala leveransvolymerna ökade med fyra procent jämfört med motsvarande period föregående år, men på vissa av Setras huvudmarknader har ökningarna varit betydligt större. I Storbritannien, där byggmarknaden har börjat ta fart, har Setras försäljning av så-

gade trävaror ökat med 15 procent. Andra marknader där volymerna har ökat kraftigt är Algeriet, Japan och Kina. Försäljningen till Nordafrika och Mellanöstern, som står för cirka 20 procent av Setras totala omsättning, har varit fortsatt stabil trots politiska oroligheter. LANSERING Ett nytt breddat sortiment av massiva trägolv för svensk bygghandel har lanserats under perioden och blivit väl mottaget av marknaden. Setra har ytterligare stärkt sin finansiella ställning och till följd av goda leveransvolymer och sänkta lager uppgick periodens kassaflöde från löpande verksamhet till 219 (141) Mkr. - Det är glädjande att kunna konstatera att Setras uttalade fokus på intern effektivisering ger resultat, säger Hannele Arvonen, ny vd och koncernchef i Setra sedan 15 oktober.

Svenska effektreserven utvärderad i ny rapport Svenska Kraftnät har på regeringens uppdrag följt upp den pågående avvecklingen av Sveriges effektreserv för el. En rapport har nu lämnats till Näringsdepartementet.   Svenska Kraftnät tecknar idag avtal med elproducenter och större förbrukare om att de vid behov ska öka sin produktion respektive minska sin förbrukning av el. Riksdagen beslutade 2010 att denna modell successivt ska fasas ut till 2020. Därefter ska marknadsaktörerna själva ta det fulla ansvaret för att efterfrågan på el kan mötas vid varje given tidpunkt. Riksdagsbeslutet angav vissa förutsättningar som måste vara på plats om en avveckling av effektreserven ska vara möjlig. Hit hör framför allt en ökad efterfrågeflexibilitet på elmarknaden.

i rätt riktning. Rapporten föreslår dock att Svenska Kraftnät ska få full frihet att avgöra effektreservens sammansättning, dvs relationen mellan produktionsreserver och förbrukningsreduktioner.

I rapporten konstaterar Svenska Kraftnät att de förutsättningar som låg till grund för 2010 års riksdagsbeslut alltjämt är giltiga. Timmätningsreformen, elområdesindelningen, något ökad priskänslighet hos större industrikunder och ökad integration med omvärlden är förändringar som pekar

- En successivt ökad andel förbrukningsreduktioner kan komma att bli mycket dyrbar. Samtidigt finns det skäl för en långsammare utfasning av den oljekondenskraft som kommer att läggas ner när Svenska Kraftnät inte längre handlar upp någon produktionsreserv.

Hannele Arvonen , ny vd och koncernchef i Setra sedan 15 oktober

Vårt löpande arbete med att sänka kostnader och begränsa kapitalbindningen ska fortsätta. Samtidigt ser jag att det finns en stor potential för våra träprodukter att ytterligare stärka positionerna på marknaden.

Det säger Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg. - Den svenska effektreserven är närmast att se som en utökad ”störningsreserv” avsedd att hantera de extrema situationer som kan uppkomma vid mycket kall väderlek och bortfall av stora produktionsanläggningar. Det är något helt annat än de kapacitetsmarknader som nu diskuteras på kontinenten och som handlar om att i stor skala subventionera sådan baskraft som subventionerna till förnybar elproduktion har gjort olönsam, konstaterar Mikael Odenberg. - I Sverige skapar elområdesindelningen förutsättningar för en fungerande marknadslösning på effektproblematiken. Svenska Kraftnäts utbyggnad av stamnätet är också viktig för att skapa förutsättningar för en säker energibalans året om. De kommande åren investerar vi i storleksordningen fem miljarder kronor per år i stamnätet, säger Mikael Odenberg. Hela rapporten finns på www.svk.se. NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

109


HÅLLBARHET

Audi får Stora Förnybarhetspriset 2013 Biltillverkaren Audi med sitt fordonsbränsle e-gas får Stora Förnybarhetspriset 2013.   Priset delades i dag ut på Svensk Vindenergis årliga konferens på Waterfront i Stockholm. - Med bränslet e-gas kan Audi på ett effektivt sätt tillvarata den förnybara elens potential. Genom att lagra överskottet från vindkraft i gasnäten och öka produktionen av förnybara drivmedel blir det dubbel nytta för klimatet, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi. Stora Förnybarhetspriset delades ut av Annika Helker Lundström under konferensen ”Vind – Framtidens elförsörjning”. Motiveringen lyder: Med sitt nya koncept e-gas väver Audi samman det förnybara elsystemet och hållbara transporter. Genom fokus på effektivitet och klimat i varje led har Audi skapat en nästintill koldioxidfri process som både ger nya möjligheter att lagra överskottsel från

vind och sol och tillför ett nytt utsläppsfritt drivmedel till marknaden.

Annika Helker Lundström, vd svensk Vindenergi och Nils Simonsson, marknadschef Audi Sverige under prisutdelningen. Foto: Patrik C Österberg

110

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

A3 SPORTBACK Med el från vindkraftverk produceras vätgas som får reagera med den koldioxid som uppstår när förnybar biogas framställs från organiskt avfall. Resultatet blir en syntetisk gas, e-gas, som beräknas kunna försörja 1 500 av Audis nya gasbil A3 Sportback. Med ett brett systemperspektiv och genom mod och framsynthet visar Audi därmed vägen för ett klimatmässigt hållbart samhälle. -Audi har ett långsiktigt mål för koldioxidneutral mobilitet. För att påskynda processen har Audi valt att gå utanför de traditionella ramarna

för biltillverkning och investerar även i utvecklingen av förnybara bränslen. Vi är både stolta och glada för att Svensk Vindenergi uppmärksammat Audis satsning på

  Stora Förnybarhetspriset instiftades 2011 e-gas, säger Nils Simonsson, marknadschef Audi Sverige. Det vackra priset i återvunnet glas har formgivits av återvinningskonstnären Jonas Torstensson och ska få betraktaren att associera till vind i kombination med sol och vatten. Stora Förnybarhetspriset instiftades 2011, med syfte att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el och näringslivets viktiga roll i denna omställning. Tidigare pristagare är IKEA, Tesla Motors och nu Audi e-gas.


VINDKRAFT

NE Nordic bygger en 130 kV ledning till Nordisk Vindkrafts nya vindkraftanläggningen Sidensjö ONE Nordic AB har fått i uppdrag av Nordisk Vindkraft AB att bygga en ny 28 km lång 130 kV luftledning mellan den nya vindkraftanläggningen Sidensjö och ett ställverk i Moliden. Sidensjö vindkraftsanläggning är belägen ca 25 km väster om Örnsköldsvik i Västernorrlands län. Den nya ledningen möjliggör distribution av el från vindkraftsanläggningen ut till samhället. Nordisk Vindkraft AB planerar att bygga 48 stycken vindkraftverk med tillhörande infrastruktur på Sidensjö vindkraftsanläggning. I projektet ingår också bygga en 130kV luftledning som ska utgöra media för vindkraftsanläggningens elektriska och fiberoptiska anslutning till dess anslutningspunkt i Vattenfalls 400/130kV ställverk i Moliden. ”Vi valde ONE Nordic för att bygga den nya 130 kV luftledningen. Vi känner oss trygga med valet av leverantör – vi vet att ONE Nordic har en gedigen erfarenhet och specialistkompetens inom området”, säger Kalle Frölander, Construction Project Manager eller på Svenska Projektchef på Nordisk Vindkraft AB. BIOTOPPSKYDDAT I ONE Nordic ABs uppdrag ingår att färdigställa en ledningsgata, konstruera och dimensionera ledningen utifrån beställarens förutsättningar, leverera och montera trästolpar med tillhörande upphängningsdetaljer samt leverera och dra upp faslinor. Där luftledningen ska byggas finns dessutom ett biotopskyddat område som kräver ett speciellt stolputseende och speciella arbetsmetoder. Ledningen ska vara monterad, provad och driftsättningsklar runt den 1 september 2014. ”Nordisk Vindkraft AB är en ny viktig till kund oss och vi är både stolta och glada över att i hård konkurrens ha fått förtroendet av dem att driva detta projekt. Att de valde oss visar att vi är ledande på marknaden inom denna typ av entreprenadprojekt”, säger Jan Bardell, Vd för ONE Nordic koncernen.

Nordisk Vindkraft AB planerar att bygga 48 stycken vindkraftverk med tillhörande infrastruktur på Sidensjö vindkraftsanläggning NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

111


KALENDARIUM

2013

2014

NOVEMBER

JANUARI

SVENSK FJÄRRVÄRME/ ÅRSMÖTE 12-13 NOVEMBER UPPSALA www.svenskfjarrvarme.se THE COMPOSITES ENGINEERING SHOW 12-13 NOVEMBER BIRMINGHAM, STORBRITANNIEN Storbritanniens största mässa för komposit inom flertalet av tillverkningsindustrin ELMIA SUBCONTRACTOR 12-15 NOVEMBER SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG N:a Europas ledande underleverantörsmässa inom tillverkningsindustrin. www.svenskamassan.se POLYGRAPHINTER 12-15 NOVEMBER MOSKVA, RYSSLAND Internationellt evenemang/ mässa för utrustnig, teknologier och material för print www.polygraphinter.ru SVEMINS ARBETSMILJÖSEMINARIUM 20 NOVEMBER LULEÅ WOODEX 26-29 NOVEMBER MOSKVA, RYSSLAND Internationell mässa för timmerprodukter, maskiner, utrustning för papper- och cellulosa industrin.www. woodexpo.ru/en

AUTOMATIVE WEIGHT REDUCTION EXPO 15-17 JANUARI Mässa för fordonsindustrin, komponenter och fordonsmaterial, gjut- och processtekniker. FRAMTIDENS GRUVOCH MINERALINDUSTRI 27-29 JANUARI STOCKHOLM www.framtidens-gruvochmineral.se AUTOMÄSSAN 15-18 JANUARI SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG Mötesplatsen för fordonoch verkstadsbranschens eftermarknad www.swefair.se

MARS INT. BIOENERGY CONFERENCE 2014 11-13 MARS Manchester Central Convention Complex, Storbritannien www.bioenergy2014.co.uk UNDERHÅLL 11-14 MARS SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG Skandinaviens ledande fackmässa med fokus på driftsäkerhet. Lönsamhet, resursförsörjning jämte en hållbar utveckling www.swefair.se MANUFACTURING & AUTOMATION EXPO 2014 18-21 MARS STOCKHOLMSMÄSSAN, STOCKHOLM Arrangemang för ökad medvetenhet om värdet av effektiv och en konkurrenskraftig automation och produktion. www.stofair.se WIN AUTOMATION 19-22 MARS ISTANBUL, TURKIET MAJ

FEBRUARI WINTERWIND 2014 11-12 FEBRUARI SUNDSVALL www.winterwind.se WIND EXPO 26-28 FEBRUARI TOKYO, JAPAN Japans största mässa- och konferens för vindenergi www.windexpo.jp WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS 26-28 FEBRUARI WELS, ÖSTERIKE

ENERGIUTBLICK 13-14 MAJ GÖTEBORG Energimyndighetens årliga energikonferens. www.energimyndigheten.se REGATEC 22-23 MAJ TRIANGELN , MALMÖ Internationell konferens om gas som förnybar energikälla: www.regatec.org JUNI WORLD BIOENERGY 2014 3-5 JUNI ELMIA, JÖNKÖPING Internationell fackmässa och konferens om bioenergi. Samarbete med Svebio.www.elmia.se

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

113


STÅLINDUSTRI NYHETER

De tävlar om Swedish Steel Prize 2013 Swedish Steel Prize delas ut för 15:e året i följd. Fyra finalister är nominerade till utmärkelsen för främsta konstruktion i höghållfast stål. Priset delas ut på Stockholm Waterfront Congress Centre den 20 november. Sedan starten 1999 delas Swedish Steel Prize årligen ut till de mest innovativa konstruktionerna i höghållfast stål. Syftet med priset är att inspirera och sprida kunskap om höghållfasta stål och hur de kan utnyttjas till att utveckla lättare, säkrare och mer miljöanpassade produkter.   – Kvalitén på de ansökningar som kommit in till tävlingen är högre än någonsin, berättar juryns ordförande Melker Jernberg, affärsområdeschef SSAB EMEA. Priset bidrar tydligt till att få fler företag runt om i världen att ta fram nya innovativa produkter som kan mer, har bättre funktion, väger mindre och har bättre miljöegenskaper.   Condeco Technologies AG – kokkärl i Toolox (Schweiz) Condeco har utvecklat en ny produktionsmetod för tillverkning av kokkärl. Detta förbättrar förutsättningarna för matlagning och minskar tillverkningstiden. Genom att lasersvetsa bottenplattan mot det rostfria stålet i stället för att löda den, utnyttjas 114

NORDISKA PROJEKT nr 6 • 2013 www.nordiskaprojekt.se

Toolox formstabila egenskaper fullt ut. Dessa förbättringar bidrar också till betydelsefulla energibesparingar.   Mack Truck Inc. Part of Volvo Group – fjädring till tung lastbil (USA) Mack Trucks Inc. - del av Volvokoncernen - har utvecklat en helt ny hjulupphängning där konventionella bladfjädrar har ersatts med två Y-formade delar i höghållfast stål. Detta har bidragit till förbättrad prestanda för tunga fordon i form av bättre komfort för föraren, förbättrad väghållning, reducerad bromssträcka och boggitryck. Däckslitaget blir betydligt mindre, vilket leder till stora förbättringar för transportekonomin och miljön.   PESA Bydgoszuz S.A. – dieseldriven motorvagn (Polen) PESA har utvecklat ett nytt chassi för tågvagnar, där höghållfast stål har varit avgörande för krocksäkerheten. Den nya dieseldrivna motorvagnen uppfyller alla fyra krockkrav enligt den nya europeiska standarden och är den enda i sitt slag på

marknaden. Konstruktionen i höghållfast stål bidrar till en signifikant ökning av absorberad energi vid en kollision.   Tuff Trailer Pty Ltd – maskintrailer (Australia)   Tuff Trailers Pty Ldt’s nya maskintrailer har en innovativ design. Höghållfast stål kombinerat med slutna ramprofiler bidrar till ett flexiblare, säkrare, lättare och effektivare fordon. Produktionskostnaden är betydligt lägre tack vare mindre svetsning. Bättre aerodynamik ger också reducerad bränsleförbrukning.   Swedish Steel Prize delas ut den 20 november på Stockholm Waterfront Congress Centre. Vinnaren får ett stipendium på 100 000 kr och en statyett av Jörg Jeschke. Prisutdelningen ingår i ett tre dagar långt evenemang i Sverige där omkring 600 internationella representanter från verkstad och industri deltar i seminarier och verksbesök på SSAB.


tillförlitlig. robust. beprövad.

vacon ac drives 0.55kw — 5300kw AB Fortum har under många år använt Vacon frekvensomriktare till stora delar av Stockholms energiproduktion, fjärrvärme- och fjärrkylanät. Med Vacons frekvensomriktare sparar du energi och minskar resursslöseriet i tre steg: • Du använder mindre energi för att få jobbet gjort • Du ökar livslängden och tillgängligheten på din utrustning • Du optimerar din process och ökar kvalitetsutbytet Välkommen att kontakta oss via www.vacon.se eller ring 08-29 30 55 för att se hur vi tillsammans kan rädda vår planet och spara pengar.


POSTTIDNING B LJUNGÅFORS MEDIA AB BOX 451 30 104 30 STOCKHOLM

NO PROBLEMS PÅ VÄG IN TILL NORGE

No Problems Industri & Fasadställningar Telefon nummer: (+46) 0302-259 00 Hemsida: www.noproblems.se

Nordiska projekt 6/13  
Nordiska projekt 6/13  

I detta nummer av Nordiska Projekt kan ni läsa om Fortums nya kraftvärmeblock i Brista samt vår stora special om Preem i Lysekil!