__MAIN_TEXT__

Page 1

Fokus Finland Organisationen Finskt Arbete Finskt arbete och finsk design står högt i kurs i Sverige

Finsk-svenska handelskammaren Vital 80-åring fortsätter att växa

Nordic Choice Hotels växer i Norden

EN SPECIALBILAGA FRÅN SVENSK BYGGTIDNING 2016


Brandklassade luckor EI30 och EI60

Inspektionsluckor med push-up lås. Färg RAL 9010.

Inspektionsluckor med lås. Färg RAL 9010. Nyckel följer inte med i paketet utan beställs enskilt.

Inspektionsluckor för gipsskiva med push-up lås. Luckan kan målas över enligt väggfärg och blir mycket osynlig i vägg/ tak.

Inspektionsluckor utan brandklass

Inspektionsluckor med ljudisolering 35dB. RAL 9010.

Täckplåtar både vita RAL 9010 och borstad RST 304.

Lektar Oy Finska Lektar satsar nu på den nordiska marknaden inom byggnadsprodukter och främst inspektionsluckor, både brandklassade EI30/EI60 och normala luckor.  Lektar Oy är grundat 1949 och är ett familjeägt grossist- och importföretag. Lektars kontor samt lager ligger beläget i Helsingfors nära både hamn och flygfält. Lekar Eesti Oü är dotterbolag som ligger beläget i Tallinn i Estland.  Lektars största produktsortiment är inom byggnadsmaterial som sockelplatta, lerdukar, skumplastprodukter, underlagstäckning, inspektionsluckor samt flera produkter inom byggnadsmaterial. Lektar är också störst i Finland inom nätprodukter.  Lektars andra avdelningar är teknisk isolering, inredning, hushållsplast, teknik och infrastruktur.  Lektar är en av dom främsta grossitföretag inom ovan nämnda produktfamiljer och har ett återförsäljningsnät på över 700 återförsäljare i Finland och de Baltiska länderna.  Lektar är känt inom återförsäljarna för hög produktkvalitet, leveranssäkerhet och försäljarnas yrkeskunnighet. Lektar har delat upp sitt sortiment och har specialister inom alla avdelningar.  Lektar är mycket noggranna med att alla produkter som säljs är CE-märkta samt godkända enligt VTT eller andra välkända europeiska testinstitut.  Lektar söker nu Nordiska sammarbetspartners inom våra produktsortiment främst inspektionsluckor och andra byggnadsmaterial.

www.lektar.com

Under Nordbygg 2016, monter A42:47 fokuserar Lektar på att komma fram med sina inspektionsluckor. Som nyhet EI30 och EI60 luckor som finns direkt att beställa från lagret i Helsingfors. Välkommen att besöka vår monter A42:47 under mässan och diskutera mer om våra produkter och om möjligt sammarbete. På plats under mässan: Produkt/exportchef Robin Stigzelius (+358)408682742 robin@lektar.com Inköp/säljs assistent Jetta Kalliokoski (+358)405096271 jetta.kalliokoski@lektar.com


VÄLJ VALLOX OCH ANDAS FRITT! – Styr hemifrån eller på distans.

Med -ventilationsaggregat styr du ventilationen enkelt och bekvämt. Anpassa inomhusluften efter behov genom att välja mellan fyra olika driftlägen: Hemma, Borta, Forcering eller Brasfunktion. Välj det som passar bäst! Denna nya generations aggregat utnyttjar effektivt värmen i från luften. MyVallox-aggregaten mäter upp fukten i inomhusluften och reglerar automatiskt effekten vilket sparar energi. Aggregaten har tagits fram för de stränga förhållandena i ett nordiskt klimat och fungerar därför klanderfritt även i kyla. Vallox erbjuder allt du behöver för ett välfungerade ventilationssystem: ventilationsaggregat, smart styrning och det genialiska kanalsystemet Vallox Blue Sky. Välj Vallox och andras fritt!

A+ SEC cold climate

LTS Products AB Box 4, 614 21 SÖDERKÖPING Telefon: 0121-130 53 Mobil: 070-641 41 53 Växel: 0121-130 50 E-post: daah@lts.eu Hemsida: www.lts.eu


4

Fokus Finland

LEDARE

Finska företag hittar öppningar på den svenska marknaden Har du planer på att börja exportera till Sverige eller etablera ett företag i Sverige? Finsk-svenska handelskammaren (FINSVE) är en pålitlig partner och en resurs för finländska företag. FINSVE hjälper framförallt små och medelstora företag att starta sin affärsverksamhet på den svenska marknaden, och har resurser, kompetens och ett nätverk, som ger ditt företag möjligheter att utvecklas i enlighet med dina målsättningar. I handen håller du specialbilagan Fokus Finland från Svensk Byggtidning. Tanken med bilagan är att stärka det redan idag starka handelsutbytet mellan Finland och Sverige. I Fokus Finland möter vi aktörer som är delaktiga i detta viktiga arbete. FINSVE hjälper till med det praktiska när du vill börja exportera till Sverige. Vare sig du söker tillväxt, utveckling, aktuell information om den svenska marknaden eller samarbetspartners i Sverige finns det stöd att få. FINSVE arrangerar evenemang för att främja de ömsesidiga handelsförbindelserna,

har ett brett nätverk och är en uppskattad aktör som skapar mervärde för sina medlemmar och samarbetspartners. Här har du möjlighet att knyta nya affärskontakter och utbyta erfarenheter med andra medlemmar. För att lyckas och nå framgång på den svenska marknaden krävs rätt typ av marknadsinformation och noggranna förberedelser. Tillsammans med dig tar FINSVE fram de rätta tjänsterna för just ditt företag och genomför dem. FINSVEs erfarna medarbetare är experter på den svenska marknaden och hjälper varje år tiotals små och medelstora finländska företag att nå framgång. FINSVE har som mål att främja export från Finland till Sverige, och ska fungera som en pålitlig partner och extraresurs för finska företag i samband med uppstart eller utveckling av affärsverksamheten på den svenska marknaden. De hjälper företag från båda länderna och även andra som är intresserade av handeln länderna emellan genom att informera, ge råd och göra marknadsanalyser i Sverige. Enligt en undersökning genomförd av Finsk-svenska handelskammaren har bostadsbyggandet ökat snabbt i Sverige på 2010-talet. Under 2015 uppfördes mer än 42 000 bostäder, varav 30 000 flerfamiljshus.

Så mycket har man inte byggt sedan början av 1990-talet och slutet av 2006. Efterfrågan på bostäder i Sverige har stigit kraftigt under de senaste decennierna, bland annat på grund av ökade inkomster, låga räntor, regleringar på marknaden för hyreslägenheter samt den rekordstora befolkningsökningen under de senaste åren. Befolkningen ökar särskilt snabbt inom storstadsregionerna – till exempel har befolkningen i Storstockholm vuxit med över nio procent sedan 2008. Utanför storstäderna har befolkningstillväxten legat på lite drygt två procent. I Sverige inleddes år 1965 en aldrig tidigare skådad byggboom, ett resultat av regeringens beslut om en snabb lösning på den allvarliga bostadsbristen. Under åren 1965-1975 byggdes strax över en miljon bostäder och programmet döptes följaktligen till miljonprogrammet. Dessa bostäder utgör idag cirka 25 procent av bostadstillgångarna i Sverige, och renoveringar är aktuella i många bostadsbolag. FOKUS FINLAND Bakom bilagan Fokus Finland står Sami Ahlgren och Jussi Kontinen, som har hållit i trådarna från idé till utgivning. Herrarna kommer även i fortsättningen att utforma fler bilagor med fokus på dessa ämnen. Tack till ett bra samarbete med Kjell Skoglund, VD på Finsk-svenska Handelskammaren och Tero Lausala, VD på organisationen Finskt Arbete.

Trevlig läsning! Jan Åström

Made in Finland with silence

Er samarbetspartner när det ställs höga tekniska krav på fönster

Ljudreduktion upp till Rw 53dB U-värde ner till 0,7 Stor flexibilitet i utförande och storlek. www.domlux.net


Innehåll

6

4

Ledare

6

Finsk-svenska handelskammaren – vital 80-åring som fortsätter att växa

9

Dynamiska skol- och förskolemoduler löser lokalbehoven

10

Finskt arbete och finsk design står högt i kurs i Sverige

12

Halton ledande leverantör inom ventilationslösningar

13

Valtavalo lanserar det första flimmerfria LED-lysröret

14

KONE ingår avtal med IBM om molntjänster

15

Fyra av Citycons sju köpcentrum i Sverige vann pris

23

Helsingfors är Clarions nya levande mötesplats

26

Klara på utsatt tid

28

Högklassiga och mångsidiga produkter från Oy Steelpro Ltd

30

Kesko förvärvar Onninen30 Konjunkturrapport för de nordiska länderna

23

10

REDAKTIONSRUTA: UTGIVARE: Svensk Byggtidning med bilagor ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm BESÖKSADRESS: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710 ANSVARIG UTGIVARE: Tomas Du Rietz CHEFREDAKTÖR & VERKSAMHETSANSV. PRINT: Jan Åström, jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR: Ning Bark, ning@storkom.se

PRENUMERATION: Benjamin Jonsson, benjamin.jonsson@storkom.se TRYCK OCH BOKBINDERI: Exaktaprinting FOTON OCH ILLUSTRATIONER: Skanska, Parmaco, Davidsson Tarkela Architects, SARC arkitekter, Jonas Linné SKRIBENTER:
 Björn Asplind Kim Hall Otto Marand

Fokus Finland Organisationen Finskt Arbete Finskt arbete och finsk design står högt i kurs i Sverige

Finsk-svenska handelskammaren Vital 80-åring fortsätter att växa

Nordic Choice Hotels växer i Norden

PROJEKTLEDNING: Sami Ahlgren, sami.ahlgren@svenskbyggtidning.se Jussi Kontinen, jussi.kontinen@svenskbyggtidning.se En specialbilaga i samarbete med Fokus Finland.

EN SPECIALBILAGA FRÅN SVENSK BYGGTIDNING 2016

OMSLAGSBILD: Camilla Wirseen


6

Fokus Finland

FINSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

Vital 80-åring fortsätter att växa AV OTTO MARAND Finsk-svenska handelskammaren fyller 80 år i år och intresset för Sverige har aldrig varit större. – Under förra året ökade vi antalet medlemmar med 144 företag och vi ser att det finns ett stort intresse från de finska företagen att hitta tillväxt i Sverige, säger Kjell Skoglund, vd för Finsk-svenska handelskammaren.

I

nitiativet till den Finsk-svenska handelskammaren kom ursprungligen från svensk sida eftersom länderna hamnat i obalans med varandra.

Sverige hade börjar bli allt mer globaliserat och hade byggt upp företag och varumärken ute i världen. Finland däremot, var fortfarande ett land där mycket kretsade kring jordbruk och skogsindustri. Elektrolux-grundaren Axel Wenner-Gren sammankallade i oktober 1936, tillsammans med dåvarande finska ambassadören i Stockholm och senare Finlands president Juho Kusti Paasikivi, ett antal affärsmän från båda länderna till Grand Hôtel för att starta Finsk-svenska handelskammaren.

Hjälp in på den svenska marknaden I Finsk-svenska handelskammaren finns fortfarande en rad framstående namn med på flera förtroendeposter. Bland annat leder Jakob Wallenberg fullmäktige och Lars G Nordström är styrelseordförande. – På så vis är det tämligen unikt att de här topparna, från några av de största företagen, är med för att mentalt och andligen hjälpa småföretag i samarbetet mellan Finland och Sverige, säger Kjell Skoglund. – Huvuduppgiften för Finsk-svenska handelskammaren är att hjälpa finska företag in på den svenska marknaden, berättar Kjell Skoglund. Vi håller medlemsnätverket levande genom en rad evenemang under året. Vi genomför också ett stort antal olika konsultuppdrag åt finska företag som vill kartlägga sina marknadsmöjligheter i Sverige. Det kan handla om exempelvis marknadsundersökningar och affärspartners. – Den närmaste tiden planerar vi t ex att arrangera en studieresa med finska företag till norra Sverige, säger Anne Masalin, seniorkunsult vid Finsk-Svenska Handelskammaren.

Andra exempel på saker vi kan hjälpa till med är att leta efter samarbetspartners som kan fungera som återförsäljare av finska företags produkter eller hitta nya kunder, säger Markku Sirviö. Vi hjälper också finska företag att bilda bolag i Sverige.

– Jag tror att det ökande antalet medlemmar beror på att den för tillfället starka lågkonjunkturen i Finland gjort att intresset för Sverige ökat ännu mer, säger Kjell Skoglund. Vidare är den ryska marknaden avsevärt mindre jämfört med tidigare på grund av sanktionerna och landets svaga ekonomi. Den tredje orsaken är att vi själva har varit aktiva vad gäller medlemsvärvningen. Vi har helt enkelt försökt berätta för fler att vi finns till.

Intresse för byggbranschen Finsk-svenska handelskammaren följer utvecklingen och trenderna i både Finland och Sverige för att hela tiden se vilka branscher som går bra och var man kan utveckla och skapa nya samarbetsvägar mellan finska och svenska företag. – Byggbranschen är ett område där finska företag ser möjligheter att erbjuda innovativa och konkurrenskraftiga tjänster och produkter i de många pågående och planerade bygg- och infrastrukturprojekt. Exempelvis inom hållbart byggande och energieffektiva lösningar och produkter.

Information om bostadsbyggande

Växte under 2015

Ett aktuellt exempel på ett finskt företag som vill slå sig in på den svenska marknaden är byggföretaget Pohjola Rakennus Oy. Det är ett finskt familjeägt företag som utvecklar bostäder och har ett koncept för seniorboenden.

435 finska och svenska företag och organisationer är medlemmar i handelskammaren och 144 av dem anslöt under förra året.

– De är intresserade av att etablera sig på den svenska marknaden och i höstas arrangerade vi en studieresa till


FINSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

Fokus Finland

Från vänster Anne Masalin, Kjell Skoglund, Markku Sirviö.

7


8

Fokus Finland

FINSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

Kjell Skoglund, vd Finsk-svenska Handelskammaren.

Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Malmö, berättar Anne Masalin.

Finsk-svenska handelskammaren ser ett antal branscher där finska företag kan bidra på den svenska marknaden.

Pohjola Rakennus ledning ville samla på sig information om hur bostadsbyggande går till i Sverige, hur behoven ser ut, hur mycket det byggs idag, hur regelverket ser ut och hur deras koncept skulle kunna passa in på den svenska marknaden.

– Förutom inom byggsektorn finns möjligheter inom design, clean tech, maritimteknologi, IT och hälsovårdsteknologi, säger Kjell Skoglund. Det finns väldigt många nystartade företag som sprungit ur större bolag som exempelvis Nokia, som har stor kompetens inom ett specifikt område.

– Det har lett till att de nu är på gång med att rekrytera en Sverige-vd och besluta om i vilken ort de ska etablera sig, säger Anne Masalin.

– Det är många duktiga IT-ingenjörer som är arbetslösa i Finland just nu, samtidigt som efterfrågan är stor i Sverige, säger Markku Sirviö. Här finns många möjligheter.

– Andra exempel på saker vi kan hjälpa till med är att leta efter samarbetspartners som kan fungera som återförsäljare av finska företags produkter eller hitta nya kunder, säger Markku Sirviö. Vi hjälper också finska företag att bilda bolag i Sverige.

Inom välfärdsteknologin finns också planer på att finska och svenska företag ska inleda ett samarbete för att hitta nya marknader på den globala spelplanen. Med den allt äldre befolkningen krävs ny teknologi för att människor ska kunna bo längre i sina egna hem, säger Anne Masalin.

– Dessutom finns det finska företag som letar efter bolag att köpa i Sverige för att på så sätt växa inom branschen i Sverige, säger Anne Masalin.

– Framtiden ligger i globalisering, urbanisering och digitalisering, avslutar säger Kjell Skoglund. ∏


MODULER

Fokus Finland

Det finska Parmaco designar, konstruerar och levererar moduler som snabbt monteras samman till en skolbyggnad, studenthem eller flyktingboende, allt efter de behov som kommunen har. Fördelen är att de lätt kan byggas ut eller tas bort samt hyras efter behov. Foto: Parmaco

Dynamiska skol- och förskolemoduler löser lokalbehoven AV KIM HALL Finska Parmaco har hittat lösningen när akuta lokalbehov dyker upp inom skola, förskola, seniorboende, studentboende och flyktingboende. Genom att tillverka temporära moduler som följer byggnormerna öppnas möjligheten för flexibilitet, minskad finansiell risk samtidigt som offentliga sektorn kan lösa en akut lokalkris.

S

edan ett år tillbaka finns företaget i Kungens kurva i Stockholm och första skolbyggnaden uppförs nu, Alsike skola i Knivsta kommun. Byggnaden uppfördes under juni-juli och verksamheten flyttade in i början på augusti 2015.

Permanent byggnad – Vi byggde en ca 1000 kvm stor skola i två plan som uppfyller alla krav för en permanent skola. Den nya skolbyggnaden invigdes i augusti 2015 och elever, skolpersonal och föräldrar är mycket nöjda med resultatet. Det är ingen barack eller paviljong, utan en riktig skolbyggnad med skillnaden att den är flexibel i sin konstruktion, säger Parmacos Sverigechef Thomas Jansson. Parmacos historia sträcker sig tillbaka till 1966 i Finland. Genom många års produktutveckling och kompetensbyggande har Parmaco etablerat sin position som konstruktör och tillverkare av flyttbara lokaler av

högsta kvalitet. Företaget omsätter ca 500 miljoner kr och har ca 140 anställda. Två fabriker i Finland och samarbetspartner i Estland. – Vi bygger trämoduler rakt igenom. Alla installationer och fast inredning byggs i fabrik och den färdiga modulen transporterades med lastbil över Torneå ner till Knivsta där vi byggde vår första skola i Sverige. Modulerna placeras på betong- eller träbjälklag. Det är bara kaffekoppen och ritmaterialet som inte finns med, säger Thomas Jansson.

Löser lokalfrågan Lokal- och bostadsbehoven är omfattande i dagens Sverige och många kommuner har behov av att lösa lokalfrågorna snabbt och på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. En stor fördel med Parmaco-konceptet är att kommunerna hyr byggnaderna och kan dessutom utöka eller minska lokalytan efter behov. – Istället för att bygga permanenta byggnader som kräver flera år av

planering och finansiella beslut kan vi på bara några månader bygga upp en skola eller vad nu kommunen behöver och sedan ta bort byggnaden eller delar av den när behoven har förändrats. När den demografiska utvecklingen förändras och barnkullarna växlar eller om olyckan är framme finns vi där som en snabb och bra lösning, säger Thomas Jansson. Parmaco designar och konstruerar byggnader i gediget trä som smälter in i den omgivande miljön. Modulerna är tillverkade för att hålla i 30 år. Installationstiden för Parmaco är cirka tre månader.

Vägleder – Vi vägleder kunderna genom hela processen från analys och första kontakten med arkitekten till tillverkning och etablering respektive avetablering när uthyrningsperioden är till ända. När behovet inte finns längre ser vi till att byggnaden flyttas bort enligt överenskommelsen, förklarar Thomas Jansson. Alsike skola är det första projektet som Parmaco har på den svenska marknaden. Med tanke på det akuta behovet kommunerna har av skolor, förskolor, seniorboende, studentbostäder och flyktingboende ser Thomas Janson ljust på framtiden i Sverige. ∏

9


10

Fokus Finland

FINSKT ARBETE

Finskt arbete och finsk design står högt i kurs i Sverige AV OTTO MARAND Svensk byggindustri ger högt betyg för finskt kunnande och finsk design. Finländska entreprenörer anlitas gärna för bygguppdrag och finska byggprodukter håller hög klass. Många finska företag och produkter använder märkningen Nyckelflagga eller Design from Finland. Märkningarna visar att produkterna och tjänsterna är producerade och designade i Finland. Bakom märkningarna står organisationen Finskt Arbete som bland annat hjälper sina medlemsföretag att komma ut i världen.

F

ör många finska företag är Sverige den första exportmarknaden och många ser Sverige nästan som en hemmamarknad. Det är betydligt enklare att komma i gång i Sverige än till exempel i Ryssland eller Tyskland. Exempel på kända finländska företag inom byggbranschen är K-rauta med sina 21 byggvaruhus i Sverige, färgföretaget Tikkurila som köpte svenska Beckers, Kiilto som bland annat tillverkar lim-, spackel-, fog- och rengöringsprodukter, Harvia-bastuaggregat och Temal som levererar skräddarsydda badrumsmöbler. Även om många företag ser Sverige nästan som hemmamarknad så varnar Tero Lausala, vd för organisationen Finskt Arbete (Suomalaisen Työn Liitto), för att man ska vara medveten om utmaningarna i Sverige. – Konkurrensen i Sverige är betydligt hårdare än i Finland.

Många stora internationella byggbolag, både entreprenörer och varuleverantörer är verksamma i Sverige, vilket ökar konkurrensen. Därför måste finländska företag kunna erbjuda något speciellt och annorlunda för att de ska kunna klara sig i den tuffa konkurrensen. De ska helt enkelt ha sin egen nisch som intresserar svenska byggare, förklarar Tero Lausala.

Mer dynamik i Sverige Han säger att finska företag är väldigt intresserade av att verka i Sverige. Enligt honom finns det en helt annan dynamik i den svenska byggbranschen än i den finska. – Den svenska byggbranschen växer snabbt. Under förra året växte byggmarknaden nio procent i Sverige och kommer säkert att växa kraftigt även i framtiden, eftersom det är så stor brist på bostäder i Sverige. Dessutom är den ekonomiska tillväxten betydligt högre i Sverige än i Finland, vilket ökar


FINSKT ARBETE

Fokus Finland

Märkningen Nyckelflagga kan beviljas för en produkt eller tjänst som produceras i Finland.

Märkningen Design from Finland beviljas för en produkt eller tjänst som är designad i Finland. Företaget ska kunna bevisa att det verkligen investerar i finsk design.

konsumtionen. Det finns med andra ord goda förutsättningar även för finska produkter och tjänster att konkurrera på den växande svenska marknaden.

i Sverige. I Sverige gillar man finsk design, till exempelvis när det gäller inredning, och därför är det viktigt att lansera Finn Home även i Sverige, säger Tero Lausala.

Organisationen Finskt Arbete har totalt 2 750 medlemsföretag varav cirka 300 är aktiva inom byggbranschen. Organisationens mission är att ”djärvt och fördomsfritt” främja finskt arbete för att medlemsföretagen ska kunna bli framgångsrika både i Finland och utanför Finlands gränser.

Bättre information i Sverige

– Vi var till exempel med på Formex-mässan, mötesplatsen för nordisk industridesign, i augusti 2015 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Vi kommer även i fortsättningen att vara synliga i Sverige i olika sammanhang. Vi lanserade i januari konceptet Finn Home som ska samla allt som hör till ett finskt hem. Vi kommer under året att öppna en digital plattform kring det här och den kommer i framtiden säkert bli synlig även

Även om finskt arbete och finska produkter redan är relativt kända inom byggbranschen så säger Tero Lausala att man alltid kan bli bättre på att informera i Sverige. – Alla kanske inte känner till våra märkningar Nyckelflagga och Design from Finland. De visar att produkten eller tjänsten garanterad är tillverkad och designad i Finland. Vi kan ännu mer effektivt informera om dessa märkningar och i det arbetet kan vi även säkert använda tidningen Svensk Byggtidning, säger Tero Lausala. ∏

11


12

Fokus Finland

VENTILATION

Halton ledande leverantör inom ventilationslösningar

av rum, zoner och hela fastigheter. Halton verifierar också systemets prestanda så att man kan vara förvissad om att byggnadens inomhusklimat är exakt som planerat från första dagen.

AV BJÖRN ASPLIND

Energieffektivt

Ventilationsföretaget Halton AB har funnits i Sverige sedan 1982. Halton grundades i Finland 1969 och Sverige var det första exportlandet. Företaget arbetar sedan några år inom sjukhusområdet och vann upphandlingen för ventilationslösningar till laboratorium och operationsrum vid Nya Karolinska Solna.

F

rån början var företaget inriktat mot entreprenörer med snabba leveranstider av produkter som inte var egenutvecklade. – I slutet på 1980-talet började Halton utveckla egna produkter och fokusera mot konsult- och beställarledet. Idag har utvecklingen gått långt och alla våra produkter är helt egenutvecklade. Idag är Halton ledande inom många områden vilket gör att många andra företag tittar på våra produkter för att få inspiration att förbättra sina egna produkter och nå upp till samma nivå som Halton, säger Bengt Samuelsson, försäljningschef på Halton AB i Sverige. 2009 delades företaget upp i två enheter, en enhet för storköksventilation och en enhet för ventilationslösningar för kommersiella byggnader. – Enheten för kommersiella byggnader är ett växande segment och sedan 2009 har vi ökat från fyra till tio personer. Sedan några år är vi också stora inom sjukhusområdet och vi vann upphandlingen till Nya Karolinska Solna, säger Bengt Samuelsson.

Nya Karolinska Solna Till Nya Karolinska Solna levererar Halton allt som rör ventilationen förutom aggregat och kanaler. Leveranserna utgör kylbafflar, VAVspjäll och brandsektioneringsspjäll samt ventilationslösningar för patientrum, övriga utrymmen, laboratorium och operationsrum. – Vi har levererat en helt ny lösning för att ventilera operationsrummen där flexibilitet och låg CFU-halt i hela rummet är två parametrar som skiljer sig från traditionella lösningar där det inte går att ställa om luftinblåsningen alls. Nya Karolinska Solna är en stor och viktig order för oss, förklarar Bengt Samuelsson.

Till Nya Karolinska Solna levererar Halton allt som rör ventilationen förutom aggregat och kanaler. Leveranserna utgör kylbafflar, VAV-spjäll och brandsektioneringsspjäll samt ventilationslösningar för patientrum, övriga utrymmen, laboratorium och operationsrum. Bild: Skanska

Den stora ordern till Nya Karolinska Solna har gjort Halton till marknadsledande inom hälsoområdet och sjukhusventilationslösningar för krävande miljöer. Halton är med i många kommande sjukhusprojekt. – I år har vi också vunnit ett viktigt avtal med Bravida och är nu förstahandsleverantör till Bravida i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Det här är stort och viktigt för Halton. Vi har möjligheten att tillfredsställa behoven och kraven från Nordens absolut största entreprenör när det gäller kvalitet, teknisk utveckling och service.

Halton Vario Inomhusklimatet på arbetsplatser påverkar hälsan och trivseln bland personalen mer än vi tror. Irriterade ögon, näsa och hals, huvudvärk, astmabesvär och trötthet är ofta resultatet av ett arbetsklimat med alltför dåligt luftflöde. För företag som vill förbättra sin arbetsmiljö och samtidigt spara pengar har ventilationsföretaget Halton tagit fram lösningen Halton Vario, som ger optimal ventilation och temperatur med hänsyn till kontorets användning. Halton Vario är ett totalkoncept för inomhusklimat, från ventilationsprodukter till klimatkontroll

Halton Vario har en VAV-kylbaffel som kan användas i trånga utrymmen med dåliga takhöjder och ger energieffektiva lösningar. Ventilationssystemet anpassas efter hur lokalerna används och reglerar kyla och värme samt ventilationen därefter. Med hjälp av rörelsedetektorer och luftkvalitetssensorer samlas information om hur lokalerna utnyttjas, dess temperatur och luftkvalitet, för att nå bästa möjliga inomhusklimatet. – Lösningen gör det lättare att kontrollera energiförbrukningen och gör det även möjligt för använda kontorslokaler till olika ändamål, genom att ventilationen automatiskt justeras beroende på antalet närvarande personer, förklarar Bengt Samuelsson.

Anpassning Idag måste ett kontor kunna användas på många sätt, som till exempel kontorslandskap, mindre och större möteslokaler eller vilorum. Luftflödet på arbetsplatsen ska även kunna anpassas efter rummens olika syften. Behovet av ventilation vid en workshop med 20 personer skiljer sig mycket från när bara två personer träffas för att utbyta idéer. Anpassningsbar ventilation gör att energiförbrukningen kan sänkas, samtidigt som medarbetarna får ett bra och hälsosamt inomhusklimat, vilket i sin tur påverkar deras prestationsförmåga och skapar trivsel. Det är därför viktigt att inte energibespara på bekostnad av inomhusklimatets kvalitet. I en typisk lokal med 60 procent användningsgrad, där andelen mötesrum utgör 15 procent av den totala kontorsytan, kan man där spara 15 procent energi med behovsanpassad ventilation, jämfört med standardventilation. – Om ventilationen i kontorsrummen också styrs efter behov sparar man omkring 50 procent energi. I praktiken går det att spara ännu mer energi i kontorsrummen eftersom användningsgraden där ofta endast ligger på 30-35 procent, avslutar Bengt Samuelsson. ∏


BELYSNING

Fokus Finland

Valtavalo lanserar det första flimmerfria LED-lysröret Den finska tillverkaren Valtavalo Oy lanserar det första LED-lysröret som lyser utan att flimra. I Valtavalos G4 LED-lysrör har problemet med flimmer lösts med styrelektronik. Förutom en stressfri belysning som främjar välbefinnandet är produkten långlivad och har ett ljusspektrum som inverkar på vakenheten och produktionen av melatonin.

V

altavalo® G4 lanserades internationellt på Elmässan Syd i Malmö, den 10 februari 2016. På sistone har flera studier genomförts om flimrande ljus och hur det påverkar människors välbefinnande och hälsa. Till exempel forskaren Hillevi Hemphälä på Lunds Tekniska Högskola har observerat att flimmer kan orsaka olika slags besvär hos människor, bland annat huvudvärk, trötthet och stress. Flimret gör det svårare att koncentrera sig på arbetet och försämrar trivseln. Det påverkar också ögonens rörelser, om man till exempel läser i flimrande ljus fördubblas antalet ögonrörelser, vilket sänker läshastigheten.

Flimmer De flesta exponeras för flimrande ljus dagligen och eftersom de tillbringar en stor del av den vakna tiden på arbetsplatser och i skolor där artificiella ljuskällor är vanliga. Flimret kan ibland vara synligt störande, men kan inte alltid observeras med människoögat. Det gäller dock att notera att även om människan inte alltid varseblir flimret registreras det av näthinnan och hjärnan. Flimrande ljus beror på snabba variationer i elnätets spänning. Många traditionella ljuskällor såsom lysrör med

magnetiska reaktorer är särskilt känsliga för dessa variationer, men också många LED-lampor kan flimra på ett störande sätt.

Styrelektronik ”I Valtavalos G4 LED-lysrör har problemet lösts med styrelektronik. Förutom en stressfri belysning som främjar välbefinnandet är produkten långlivad och har ett ljusspektrum som inverkar på vakenheten och produktionen av melatonin. Våra LED-lysrör är i synnerhet planerade för arbetsplatser och lokaler där man vistas och arbetar länge och där det är extra viktigt att se bra”, berättar Valtavalos vd Markku Laatikainen om den nya produkten. ”Flimmerprocenten för traditionella lysrör och vanliga konkurrerande LED-lysrör är över 30, medan den för Valtavalo G4 LED-lysröret är rejält under 5, vilket innebär att det i praktiken är flimmerfritt”, säger Laatikainen. G4 LED-lysröret tillverkas på Valtavalos produktionsanläggning i Kajaani i Finland. I slutet av förra året meddelade företaget att tillverkningen av LED-lysrör kommer att mångdubblas genom anskaffning av ytterligare en helautomatisk produktionslinje. ∏

13


14

Fokus Finland

HISSAR

KONE ingår avtal med IBM om molntjänster och avancerad analysteknik

K

KONE, ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar, har tecknat ett långsiktigt avtal med IBM. Med hjälp av IBMs teknik och erfarenhet ska KONEs verksamhet runt om i världen nu vidareutvecklas för att till fullo utnyttja potentialen inom digitalisering och Internet of things (IoT).

ONE kommer att använda IBM Watsons molnbaserade IoT-plattform för att samla och lagra data om utrustningar, bygga applikationer och utveckla nya lösningar. Plattformen kommer att samla data från sensorer och system kopplade till hissar, rulltrappor, dörrar och turnstiles som KONE har ett serviceansvar för. Med IBMs avancerade analysmotor kan informationen sedan användas för att utveckla nya tjänster och tillhandahålla värdefulla erfarenheter som är till nytta för KONEs kunder. Med IoT-plattformen kan även KONEs partners skapa nya tjänster och integrera existerande underhållslösningar genom olika applikationsgränssnitt (API). Dessa nya tjänster kommer att sträcka sig från lösningar som förbättrar People Flow i byggnader och applikationer för smarta byggnader, till lösningar som ökar hastigheten, pålitligheten och säkerheten i hissunderhåll, fjärrövervakning och service. Under de närmaste åren kommer KONE ansluta mer än en miljon hissar, rulltrappor och automatiska dörrar till molnbaserade tjänster. Genom att samla stora mängder data från verksamheten och använda avancerade analyser och anslutningar, kan driftsstopp minimeras och reparationer utföras snabbare. KONE kommer även att arbeta med IBM och deras partners från olika branscher genom IBMs globala anläggningar, fastigheter och ekosystem för IoT-utvecklare. Detta kommer att ge global räckvidd och skala samt utvecklingsmöjligheter för nya typer av tjänster till några av världens mest trafikerade städer och byggnader. Som exempel kan nämnas applikationer som kan erbjudas till kunder och slutanvändare under den mest hektiska tiden på dagen, som t.ex. visar trafikrapporter och tidtabell för kollektivtrafiken. – Vårt avtal med IBM är en viktig milstolpe i att leverera den bästa People Flow-upplevelsen, säger Henrik Ehrnrooth, CEO KONE Corporation. Vi verkar i en uppkopplad värld och genom att arbeta tillsammans med IBM så kan nya tjänster skapas såsom förbättrad fjärrdiagnostik och förutsägbarhet, så att vi kan leverera den bästa servicen till våra kunder och fantastiska upplevelser för de människor som använder vår utrustning. – Effektiva, folktäta städer och byggnader är en fördel för både näringslivet, samhället och ekonomin, säger Harriet Green, General Manager, IBM Watson Internet of Things. En central aspekt i detta är hur människor flyttar sig inom byggnader och städer, och hur intelligenta system kan göra upplevelsen mer bekväm, intuitiv och underhållande. Med IBMs kognitiva IoT-teknik tillför KONE ytterligare intelligens till sin verksamhet och fortsätter att driva innovationen inom smarta byggnader. ∏


KÖPCENTRUM

Fokus Finland

Fyra av Citycons sju köpcentrum i Sverige vann pris Högdalen Centrum utsågs till årets klättrare i Evimetrix årliga undersökning ”Stockholmarnas favoritcentrum”. Priset gick till de centrum som haft den bästa utvecklingen av sitt Nöjd Kund Index – NKI. Mest av alla ökade Högdalen Centrum, följt av Haninge och Åkersberga Centrum.

V

i är stolta och glada över priset och ser det som ett kvitto på att vi har skapat en positiv utveckling för Högdalen, säger Magnus Bergman, regionchef på Citycon som äger Högdalen Centrum. Vi har sett till att mödra- och- barnavården fått nya, moderna lokaler och även Folktandvården har öppnat lokal i Högdalen Centrum. Vi har rustat upp Coophuset så att Högdalen nu har en av Stockholms bästa Coop-butiker med ett modernt Systembolag och Jysk i samma fastighet. När det gäller nyuthyrningen har Citycon satsat framförallt på butiker med lokal anknytning. – Vi har tagit in second hand-butiken Andra varvet som hyresgäst. Och våren 2015 öppnade Babas Burgers, ett prisbelönt lokalt snabbmatskoncept från Rågsved, som bidrar till att göra Högdalen Centrum till en attraktiv mötesplats. Undersökningen är genomförd bland allmänheten i Storstockholm och ca 1 800 personer har uttalat sig om 47 centrumanläggningar. Fyra av Citycons sju köpcentrum i Sverige vann pris. Liljeholmstorget Galleria utsågs till bästa stadsdelscentrum för fjärde året i rad. Förutom Högdalen Centrum kom Åkersberga Centrum på tredje plats som årets klättrare. Kista Galleria kom på andra plats i kategorin bästa utbud av restauranger och caféer.

Fakta: Citycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av dagligvarubaserade köpcentrum i urbana lägen i Norden och Baltikum. Värdet av de fastigheter som bolaget förvaltar uppgår till cirka 5 miljarder euro och bolagets marknadsvärde är cirka 2 miljarder euro. Med 54 köpcentrum och 12 andra handelsfastigheter är Citycon marknadsledande i Finland och Estland, hör till marknadsledarna i Norge och Sverige och har ett fotfäste i Danmark. Citycon har 21 köpcentrum i Finland, 20 i Norge, 10 i Sverige, inklusive Kista Galleria, tre i Estland och ett i Danmark. Därtill uthyr och förvaltar Citycon 14 köpcentrum i Norge på uppdrag av andra ägare. Citycons köpcentrum möter kundernas dagliga behov av shopping och service och är centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik, nära hälsovård, kommunal service, bostäder och arbetsplatser. Besökarantalet uppgår till mer än 200 miljoner årligen. Citycon noteras på Nasdaq Helsingforsbörs (CTY1S) sedan 1988 och har en kreditklassificering på investeringsnivå hos Standard & Poor’s (BBB) och Moody’s (Baa1). Citycon är medlem i EPRA (European Public Real Estate Association). ∏

15


The Finnish Quality Since 1960

ORIMA® skyddar från vatten och snö. Orima är en finländsk tillverkare av takavvattningssystem och taksäkerhetsprodukter. Orimas produkter är kända för sin höga kvalitet och hållbarhet. Företaget inledde sin verksamhet 1960 som första finländska industriella tillverkare av takavvattningssystem och stegar. Under årens lopp har företaget tillverkat många olika typer av produkter, den mest kända är Orima-bastuugnen, välkänd även i Sverige. Den moderna och flexibla fabriken finns fortfarande kvar på samma plats i Orimattila där företaget grundades. Produktionslokaler och lagerutrymmen uppgår där till över 10.000 m2. Utöver de egna produkterna är företaget även avtalstillverkare åt bland annat Scania. Orimas styrkor är den omfattande kompetensen gällande tunnplåt samt flexibiliteten i all verksamhet. Vi tillverkar produkter av galvaniserat stål, rostfritt stål, koppar och aluminium. Den sista finishen på produktkvaliteten lägger den toppmoderna målningslinjen. Tack vare den flexiblatillverkningsteknologin är även individuella, kundspecifika lösningar möjliga. Utöver Finland är företagets viktigaste marknadsområden Ryssland, Norden och Baltikum. I Sverige är Orima framförallt känt för sina högklassiga taksäkerhetsprodukter. Montering och säkerhet Hos Orima har stor vikt lagts vid att produkterna ska vara enkla att installera. Våra takfotsräcken är ett bra exempel på produktutveckling där vi har utgått från kundens behov. Monteringen av fästet som utgörs av en enda del, sker snabbt och lätt. Även det ovalformade stålröret till snöräckena är särskilt framtaget för Nordens krävande förhållanden. Orimas modulära produkter är sofistikerade och levereras till kunden i serier. Du beställer snabbt och enkelt genom vårt elektroniska beställningssystem. Täckande takskydd Säkerhet är Orimas viktigaste prioritering. Det är väldigt viktigt att man kan röra sig på fastighetens tak eller på gården på ett säkert sätt året runt. Orimas kvalitativa takstegar, skyddsräcken och övriga taksäkerhetsprodukter för serviceluckor och gångvägar förebygger effektivt farliga olyckor. CERTIFIERINGAR I FLERA LÄNDER Orima-produkternas kvalitet och hållbarhet säkerställs genom tester som utförs av neutrala testinstitut. Orimas produkter är CE-märkta dvs. de uppfyller de krav och standarder som satts upp av EU. Produkterna är testade och typgodkända i samarbete med VTT i Finland (Teknologiska Forskningscentralen) samt SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Orima-Tuote Oy, omsättning 7,5 milj. € (2014), 55 anställda. Export 25 %.

Orima-Tuote Oy

Kankaantie 6 FI-16300 Orimattila

Tel. +358 3 872 100

myynti@orima.fi


Modernt metallföretag med starka finska traditioner Tammet Oy grundades av industrirådet Pehr Sommar i södra Finland 1946. På 70 år har Tammet Oy utvecklats till ett företag som ligger i framkant inom sitt verksamhetsområde metallnät och trådprodukter. Med vårt stora kunnande och våra starka traditioner har vi utvecklat en bred erfarenhet inom byggbranschen. Idag levererar vi produkter inom allt från skyddande gruvnät till arkitektdesignade fasadnät. Vi arbetar också med produkter inom byggsäkerhet. Vi kan tillsammans med kunden skräddarsy fallskydd och skyddsstängsel, allt enligt kundens behov, för sina byggarbetsplatser. Väljer du Tammet Oy får du en pålitlig, flexibel och modern samarbetspartner. Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för dina behov rörande metallnät. Med våra moderna maskiner, långa erfarenhet och stora kunnande kan vi garantera hög kvalitet med kostnadseffektivitet. God service är en självklarhet. Vårt kvalitetssystem har certiferats av Inspecta och uppfyller ISO9001-2008 standard. Som ett nordiskt och svensktalande företag finns vi nära dig, vilket gör att vi snabbt och smidigt kan lösa dina behov. Förutom att vi är marknadsledande i Finland har vi också en betydande exportmarknad där Sverige utgör vårt största exportland. Tammet Oy är utställare på Nordbygg Älvsjö den 5 – 8 april 2016, monter nummer C21:52

Ansvarig för försäljningen i Sverige är

Tammet Oy är utställare på

Försäljningschef Richard Cederved Tel: +46 70 5897910

Nordbygg Älvsjö den 5 – 8 april 2016, monter nummer C21:52

Tammet Oy Metallduksgatan 1, 10600 EKENÄS www.tammet.fi


HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN RETERMIA OY

En underjordisk energibehållare En underjordisk grundvattenreservoar lagrar energi gin distribueras med hjälp

E

n helt ny nålvärmeväxlare står på golvet i produktionshallen hos Retermia Oy i Finland, färdig för transport till Fågelberga skola i Esbo - en skola som har genomgått en omfattande les intill den på golvet väntar en annan utrustning på transport. Denna är konstruerad för installation på taket av McDonalds där den kommer att återvinna värmeenergi från reshar tre större kusiner i Sverige: värmeväxlarväggar som överför värme från världens största energibehållare

högre delen av skalan. Flygplatsen konsumerade köpt energi motsvarande en stad med 25 000 invånare. Situationen tas om hand med svenskt engagemang. Och slutresultatet kunde inte vara mycket mer ekologiskt.

Systemet är utformat för att lagra värme- och kylenergi från en säsong till en annan. Returvattnet från byggnadens kylnätverk kan också använ-

vintern. På så vis överförs också värmeenergi inom byggnaden. djupt under jord, ligger en från istiDäremellan behövs lite den underjordisk sjö, som kallas akvifer, med en volym på tre miljoner ifrån liv och rökubikmeter - naturens egen termos. relse i Sky Tio brunnar borrades i marken: fem City, för värme och fem för kyla. Principen för värmelagring skiljer sig från den i borrbrunnar endast i storlek och att sjön är full av rent vatten, inte köldbärarvätska. 70 liknande men mindre energiförråd, grundvattenmagasin, används i Sverige. I andra akviferer används värmepumpar för överföring av värme och kyla. När det gäller Arlanda beslutades att använda cirkulerande vattenpumpar och värmeväxlare istället. Under sommaren pumpas kallt met. När vattnet värmts upp i kylprocessen återgår det till den andra delen i av sjön, ungefär 20 °C varmt. kammare Denna energibehållare täcker näs- av tjocka betongder vintern används den varma delen av nålvärmeväxlare som stickav akviferen för uppvärmningen av er ut.

Passagerare med sina väskor och medpassagerare svärmar på Arlanda Sky City. Över tjugo miljoner passagerare reser via Arlanda varje år. De servas av 700 företag, fem hotell och cirka 17.500 anställda. Omkring 220 000 starter och landningar sker årligen. Flygplatsen har en nettoyta av hundra fotbollsplaner, cirka 450 000 kvadratmeter. Energiförbrukningen är också i den parkeringsplatser fria från is och snö.


HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN RETERMIA OY

VVS-konsult i ledande roll

ling i samarbete med utrustningsleve- jekt där geotermisk energi utnyttjas Den underjordiska energibehållarna rantören. i passiv uppvärmning och kylning av och tillhörande system utformades av ”Case Arlanda var ett riktigt bra SWECO AB och projektet genomför- projekt. Det krävde en hel del jobb des av Swedavia AB. Chef för projek- som var tidskrävande för oss, men det En ingenjörs dagdröm Ursprungligen var det Markus Casttet på SWECO var Lars-Olof Mattson exakt den typ av projekt där produkt- réns far, ingenjör Risto Castrén som och systemsimulering verkligen lönar hade idén om att utveckla applikatiovärmeöverföringsförmåga med ett sig. Särskilt när rörschemat var sådan ner för värmeväxlingstekniken med - att det inte fanns någon tumregel för nålrör i början av 1980-talet. Som dimensionering av värmeväxlare”, sä- namnet antyder, den yta värmeväxlaren består av är små nålliknande aluvar också av stor betydelse”, minns ger Castrén. civilingenjör Markus Castrén, VD för Som helhet har systemet med akvi- miniumpinnar. Nålrörstekniken var grunden för företaget Retermia Oy Retermia Oy, företaget som levererat värmeväxlarväggarna till Arlanda. totala årliga elförbrukningen med cir- som startades 1982. Företaget är fortEnligt Castrén är Arlanda ett per- ka fyra gigawattimmar (4 GWh) och farande baserat i Heinola, men har fekt exempel på ett tekniskt projekt - vuxit under åren och nästa generation har tagit över i familjeföretaget. gawattimmar (10 GWh). Retermia fokuserade inledningslösning för ventilationens värmeväxCastrén är glad att liknande protensjö som nu fungerar som en energibehållare för mekällor. På sommaren överförs kyla från marken överförs värme från marken till förvärmning av platser.


HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN RETERMIA OY

Guiden. Systemutvecklare för Swedavia Energi, Eva Ahlman, guidade en

vis på att utveckla ventilationsutrustning för småhus. Samtidigt som nålrörsmaskin och nålvärmeväxlartillämpningar vidareutvecklades av skickligt, innovativ lagarbete. Andan som var förhärskande i Finland på 1980-talet var mycket annorlunda från den som gäller i dag, nu är det miljön det handlar om till stor del. ”Min far är innovativ och något av en visionär. Han hade modet och beslutsamheten som krävdes för att få sina idéer genomförda vid den ter och igensättning av ventilationsutrustningen funderades det inte

Märkning. I maskinrummet på Arlanda Sky City är alla rör

mycket om på den tiden. Aggregaten var små och ingen tog hänsyn till SFP-värden. Och att tänka på att återvinna värme - det var bara en ingenjörs dagdröm”, säger Castrén. En av de första tillämpningarna av Retermias vätskekopplade värmeten, var på Hotel Intercontinental i Helsingfors 1985. Det följdes av Hotel Kalastajatorppa kök. I slutet av decenniet började vätskekopplade värmeåtervinningssystem bli allt vanligare och Retermia arbetar fortfarande med dem.

En nålvärmeväxlarvägg. Två stora nålvärmeväxlarväggar, var och en har ett tagskamrarna för Sky City. De fungerar

Uppdrag Under årens lopp har nålvärmeväxlaren varit föremål för omfattande ändringar. Värmeöverföringsytan let rader har ökats och ytan ändrats. ”Om jag har ett uppdrag är det att utveckla en värmeväxlare, i vilken förhållandet mellan värmeöverföringsförmåga och tryckförlust är så högt som möjligt inom ett brett När intelligenta ventilationssystem är utformade med dessa värmeväxlare erhålls en hög årlig termisk verkningsgrad och högt COP uppnås.

Nålar. Som namnet antyder, består nålvärmeväxlarens yta av aluminiumnålar.


HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN RETERMIA OY 625 kilo. Denna värmeåtervinnare är redo att börja arbeta på taket på Fågelberga skola, den väntar bara på transinte tillgängliga för utrustning av dennell IEC-motor valdes i stället.

”Ju mer utmanande projekt desto bättre för oss. Vi vill hellre vara föregångare i ett nischsegment än världens största tillverkare av bulk värmeväxlare. Vi vill vara delaktiga i utmanande projekt som Arlanda tekniktjänster som är i sin egen klass. Naturligtvis har vi säljmål men den ekonomiska tillväxten är inte vad som betyder mest för oss - det är tek-

kommer att leda till mindre E-värden och CO2 utsläpp. Hela tiden har nom att utveckla nya produkter, systemlösningar, kopplingschemor och dynamiska simuleringsprogram. De gör det möjligt att beräkna den årliga energiförbrukningen, dimensionera och optimera olika värmeåtervinningssystem”, säger Castrén. Den tillhörande mjukvaran är utvecklad för att arbeta i IDA simuleringsmiljö. Stödjande produkter som har att göra med energisparprojekt är också på dagordningen. Retermia utvecklar ett servicekoncept för att maximera livscykel och energibesparingar. Till skillnad från konventionella värmeväxlare, har nålvärmeväxlaren en linjär värmeöverföringskapacitet vätskesidans hastighet. Nålvärmeväxlaren har inte en laminär hastighet där förmågan att överföra värme på vätskesidan. Castrén betonar särskilt betydelsen av ett lågt tryckfall på En avgörande skillnad mellan nålvärmeväxlare och andra värmeväxlare är att det inte skall vara något tret från att bli vått. Enligt Castrén,

från att bli vått vid fuktigt väder är

Sverige som föregångare Sverige sedan 1994. Att stärka den svenska representationen är för närvarande på dagordningen. ”Svenskarna är inte rädda för nya innovativa energisparsystem, det har varit en fördel för oss. En stor del av vår tekniska försäljning är att samarbeta med VVS konsulter. Genom detta kan vi tillsammans hitta den bästa lösningen för enskilda projekt.” Castrén är glad över att notera den senaste utvecklingen i VVS branschen. Förordningarna är strängare och fokus har förskjutits till helheten, dvs. byggnaden som helhet. rén, vd för Retermia Oy, presenterar ”Jag är tacksam för Europeiska tivitet, vilket har skapat en verklig möjlighet att utveckla passiv uppvärmning och kylsystem och andra byggnad. Den installeras på taket där intelligenta energibesparande lösningar.” Retermias inhemska försäljning har ökat under de senaste åren. Exporten täcker 15-20 procent av omsättningen.


PS PRODUCTS

PS Products har två delägare, Peter Öman och Simon Björkman. Bolaget föddes ur en ide som Peter hade om en lättinstallerad och snygg lösning för ytinstallerade rör för använding främst i samband med re-lining och stambytesprojekt. Vi satt och diskuterade en dag på våren 2013 och kom på att det här ska vi fixa till och en vecka senare hade vi inlet diskussioner med tillverkare! Ett år senare på våren 2014 kördes första sändningen PS-100 ut och marknadsvaret i Finland blev så positivt att vi omedelbart startade utvecklignen av PS-160 för att ge möjlighet för returrör i inneslutningen också. PS-160 lanserades i Finland våren 2015 och i feedbacken på den har varit lika positiv som på PS-100.

PS RÖRINNESLUTNINGARNA

Den nyskapande rörinneslutningarna PS-100 och PS-160 är alla rörläggares dröm! PS inneslutningarna är snabbinstallerade, snyggare och lätthanterligare än traditionella lösningar för rör som installeras på ytan. Installationsarbetet förenklas och försnabbas tack vare inneslutningens unika utformning. Mät upp avståndet, såga till passlig längd av PS-100 eller PS-160 och fäst densamma, vips var grundarbetet gjort!

PS-100

Vrid i de färdiga rörklammorna i botten, vik ner sidan och installera rören. Tack vare den nedvikbara sidan finns det gott om utrymme även för isoleringsarbeten. När rören är installerade så viks sidan upp, locket klickas på plats, hörn och skarv täcks lätt över med de färdiggjorda modulerna. Samtliga moduler täcker ett måttfel på 15mm så ingen panik ifall sågen tog lite mer än vad som var tänkt! I inneslutningen finns också möjlighet att installera kablar ifall det är önskvärt. Inspektioner, underhåll och reparationer göres också utan besvär eftersom inneslutningen kan öppnas i en handvändning. PS-100 och PS-160 kan med fördel användas i miljöer där hög renlighet är önskvärd, ytan är lätt att torka av och hålla ren. Behövs en annan färg än vit? Inga problem, inneslutningen är tillverkad av PVC och går att måla. Snygga figurtapeter på väggen? Inneslutningarna går att tapetsera över och blir så gott som osynlig!

PS-100 och PS-160, Morgondagens rörinneslutningar idag!

UUDEN SUKUPOLVEN KOTELOINTIRATKAISU ON SAAPUNUT NYA GENERATIONENS INKAPSLING AV RÖRINSTALLATIONER

PS PRODUCTS

www.ps-products.fi


HOTELL

Fokus Finland

Clarion Hotel Helsinki med sina 425 hotellrum och Congress beräknas vara färdigbyggd i mitten av oktober 2016. Foto/illustration: Davidsson Tarkela Architects

Helsingfors är Clarions nya levande mötesplats AV KIM HALL Clarion Hotel bygger två stora hotell i Helsingfors, ett på Busholmens gamla varvsområde och ett annat vid Helsingfors flygplats. Målet är att Nordic Choice Hotels skall växa med tio nya hotell inom fem år i Finland. Även en utbyggnad av Clarion-hotell i Danmark finns med i planerna.

D

en finska marknaden kommer helt klart. Vi har växt med 12 nya hotell i Sverige och Norge under 2015. Nu behöver vi få upp täckningsgraden för att få upp kundvolymerna. Finland är en gateway till och från Asien, dessutom är det fler amerikanska jättekryssningar som lägger till här. Asiatiska kryssningsfartyg som skall kryssa i Norden utgår också från Helsingfors. Dessutom är det många finska företag som är verksamma i Sverige och Norge. Samarbetet ökar, säger Henrik Berghult, Senior Vice President Clarion Hotels. Den 17 oktober 2016 beräknas Clarion Hotel Helsinki med sina 16 våningar höga torn invigas. På samma sätt som Clarion Hotel & Congress Malmö Live ska det bli en levande mötesplats. Byggnaden är unikt designad av Davidsson Tarkela Architects. Lars Soncks k-märkta lagerbyggnader från 1930-talet blir också en del av nya Clarion Hotel Helsinki.

Glasbeklädda torn De 78 meter höga hotellbyggnaderna innehåller totalt 425 rum samt 15 konferenslokaler, mötesrum och

ett gigantiskt kongresscenter med plats för 1000 personer. De två glasbeklädda tornen binds samman med en gångbro i glas. Stjärnkocken Marcus Samuelsson ansvarar för Kitchen & Tablerestaurangen. Det blir en restaurang som kombinerar Manhattans smaker med finländska läckerheter och traditioner. Henrik Berghult, Senior Vice Skybaren med utsikt över Helsingfors President Clarion Hotels. kan ta upp till 200 personer. – Hotellet blir den högsta byggnaden i Helsingfors och får en unik utsikt från skybaren högst upp och swimmingpool på 16:e våningen. Byggnaden består av mycket glas och metall. Inredningen går i finsk internationell design. Hotellet ska inte bara vara en mötesplats för de som övernattar eller håller konferenser, utan även för alla som bor på Busholmen, säger Inari Lehtinen, hotelldirektör Clarion Hotel Helsinki och regionansvarig för Finland.

Nära flygplatsen Skanska inledde byggandet av det åtta våningar höga Clarion Hotel Helsinki Airport med 258 rum och 12 konferenslokaler, varav den största rymmer upp till 260 personer, har ritats av SARC Puroplan arkitekter. Keva fungerar som byggnadens hyresvärd. I oktober 2016 öppnas portarna till detta varma, livliga och exklusiva hotell alldeles intill flygplatsen. Snabbtåget in till Helsingfors finns också inom området. Även här kommer Marcus Samuelsson ansvara för Kitchen & Table-

23


24

Fokus Finland

HOTELL

Clarion Hotel Helsinki Airport med 258 hotellrum invigs i oktober 2016 och blir en betydande mötesplats för resande. Illustration: SARC arkitekter Inredningen i hotellen går i finsk internationell design och skall kännas välkomnande och spännande för gäster som såväl övernattar eller har konferens som lokalbefolkningen som vill uppleva god mat och events i en smakfull miljö.

restaurangen. Hotelldirektör för Clarion Hotel Helsinki Airport blir Jaana Matikainen. – Vi har varit operativa i många år. Vi sålde av hotell i Danmark för att satsa på Sverige och Norge. Ännu längre tillbaka hade vi franchising hotell i Finland som försvann för 5-6 år sedan. I samband med att vi fick kontakt med hotellfastighetsägaren Arthur Buchardt som bl a är hyresvärd för Clarion Hotel Sign i Stockholm diskuterade vi att tillsammans bygga hotell i Finland, berättar Henrik Berghult.

Långsiktig satsning Totalt beräknas 250 personer nyanställas för att driva Clarions två hotell i Finland. Den 9 maj sker den stora audition då hotelledningen hoppas att ett par tusen sökande skall komma för en kort presentation av sig själva. Därefter sker ett stort rekryteringsarbete. – Vi har öppnat bokningskanalen och har redan gruppbokningar och hotellrum bokade. Konferenslokalen i Magasinet kan ta ca 700 personer och restaurangen ca 500 sittande. Det är en fantastisk byggnad som kommer att ge Helsingfors ett nytt liv som knutpunkt för turister, näringsliv och allmänhet. Vi skall vara ett center för resande som vill lägga sina konferenser här, tillägger Inari Lehtinen. Att bygga hotell innebär investeringar med 30-40 års perspektiv. Det är långa cykler och det gäller att våga satsa långsiktigt. Henrik Berghult och Inari Lehtinen tror mycket på den finska marknaden som en viktig del i hela Norden. Det är första gången som den finska marknaden har 700 rum och ett stort konferenscenter att erbjuda. – När vi nu går in på den finska marknaden vill vi göra det med besked. Med förstklassig inredning, kreativa restauranger som bjuder på Fun Dining och ett levande Livingroom visar vi att ett hotellbesök kan vara så mycket mer än bara en säng och en frukost. Genom att vara annorlunda och bjuda på det oväntade har vi varit framgångsrika i Sverige och Norge och vill nu bjuda Helsingfors på Clarion och det vi står för, säger Henrik Berghult som är väldigt nöjd över att de blivande hotellen är högklassiga och betydande varumärken, precis som Clarion i övrigt. ∏

FAKTA:

Nordic Choice Hotels är en av Nordens största hotellkoncerner med 186 hotell och 13 000 anställda i Skandinavien och Baltikum. Petter Stordalen är ägare och styrelseordförande. + FAKTA CLARION HOTEL HELSINKI

Byggnaden består av tre huskroppar om 25 000 kvm Hotellrum: 425 rum Konferenslokaler: totalt 15 rum, där den största är på ca 700 kvm. Byggherre: Arthur Buchardt Arkitekt: Aki Davidsson Investering: 100-120 miljoner euro + FAKTA CLARION HOTEL HELSINKI AIRPORT

258 hotellrum 12 konferensrum 1 restaurang, 1 bar 2 bastur, 1 gym Byggentreprenör: Skanska


VI ÄR MED OCH BYGGER CLARION HOTEL HELSINKI

Clarion Hotel Helsinki – vi gjorde det!

Vår framgång bygger på omfattande, kundinriktad planeringskompetens och projektledning. Vi arbetar tillförlitligt i varierande projekt- och genomförandeformer och utnyttjar de nyaste planeringsverktygen. Hållbar utveckling och energimedvetna lösningar är en väsentlig del av vårt serviceutbud. Under vår 30 år långa verksamhet i Helsingfors har kravnivån och ansvaret i våra uppdrag ständigt ökat. I dag fokuserar vårt arbete på utmanande, centralt belägna nybyggen och grundrenoveringar av historiskt värdefulla byggnader. Vid sidan av detta arbetar vi hela tiden också med stadsplanering och projektutveckling. Genom vårt omfattande samarbets- och kontaktnät genomför vi totalplanering både i hemlandet och på internationell nivå.

Arkitekter Davidsson Tarkela AB Kaserngatan 36 FIN-00130 Helsingfors

tel +358 9 434 2060

förnamn.efternamn@arkdt.fi

www.arkdt.fi


VI ÄR MED OCH BYGGER CLARION HOTEL HELSINKI

Företaget Maru grundades 1991 och våra experttjänster inkluderar allmänna entreprenader, projektledning och designtjänster, tillverkning och montering av stål- och betongkonstruktioner. Maru Metall AS Vår passion är design och tillverkning av stålkonstruktioner. I vår moderna verkstad på 10000 m2 hanterar vi såväl små verkstäder som stora stålkonstruktioner på 5000 ton. Maru Betoonitööd Maru Betoonitööds erfarna proffsteam erbjuder betonggjutning på plats samt monteringslösningar för krävande projekt både vad gäller design och lösning. Våra specialområden är industriella och offentliga byggnader. Maru Bygg AB Maru Bygg AB utför design och konstruktionsprojekt i Sverige sedan 2013. Järvevana tee 5 10132 Tallinn, Estland Phone +372 650 8820 Fax +372 650 8821 metall@maru.eu www.maru.eu

26

Fokus Finland

Järvevana tee 5 10132 Tallinn, Estland Phone +372 657 5971 betoon@maru.ee www.maru.eu

1Office AB Wallingatan 34 SE-111 24 Stockholm Sverige e-mail bygg@marubygg.se www.maru.ee Hakan Johnsson (46) 70 304 87 87

HOTELL

Klara på utsatt tid! Arbetet med att färdigställa Clarion Hotel Helsinki är i full gång och den 16 våningar höga byggnaden kommer att bli Helsingfors största konferenshotell. Maru Betoonitööd har levererat grund, betongpelare och första våningen till Clarions nya flaggskepp i Finland.

D

et var under mars i fjol som Maru Betoonitööd vad på plats för att resa de massiva betongpelarna med sin något triangulära form, som kommer att ge det nya hotellet en egen och unik karaktär. Arbetet pågick hela våren och under sommarmånaderna. – Hent som är huvudentreprenör för Clarion Hotel Helsinki är mycket nöjda över att vi levererat allt inom tidsramen, speciellt eftersom vi arbetat under semestertider, säger Taavi Varb som är styrelseledamot i Maru Betoonitööd.

Armerade betongkonstruktioner Maru AS grundades i Estland 1991 och var till en början främst engagerade i montering av stålbyggnader, för att snabbt även börja med projektering och produktion. 2011 grundades dotterbolaget Maru Betoonitööd med fokus på armerade betongkonstruktioner.

Erfarenheterna från vårt team säkerställer att alla våra arbeten görs på rätt sätt, och styrkan hos oss ligger i att vi både kan designa, projektera och producera, berättar Taavi Varb.

– Erfarenheterna från vårt team säkerställer att alla våra arbeten görs på rätt sätt, och styrkan hos oss ligger i att vi både kan designa, projektera och producera, berättar Taavi Varb. Bolagets team har över tio års erfarenhet av att uppföra betongkonstruktioner i industri- och handelsbyggnader, lägenhet- och kontorsbyggnader, energistrukturer och infrastruktur i Estland, Finland och Lettland, men har också ett antal projekt i Sverige. Bland annat arbetade de under 2015 med att montera stålkonstruktionen och betongelementen till EES forskningscenter i Lund, en av de största forskningsanläggningarna i Sverige. ∏


VI ÄR MED OCH BYGGER CLARION HOTEL HELSINKI

Akukon skapar en bättre livsmiljö Wuxi Grand Theatre

LOGOMO

European Chemicals Agency ECHA

LOGOMO Photo: Joni Rantasalo. WUXI Photo: Jussi Tiainen.

Akukon är den ledande experten inom akustik, bullerbekämpning och audiovisuella planeringstjänster i Finland och Baltikum. De verkar som ett självständigt konsultföretag och har över 30 experter inom branschen arbetande hos sig.

Akukon har från första början varit ett självständigt konsultföretag, där ägarna är en del av personalen och också aktivt medverkar i projekten. Akukon grundades av Tapio Lahti och Henrik Möller.

Akukons tjänsteutbud består av åtta olika tjänsteområden: Föreställningslokaler, Byggnads- och rumsakustik, Buller, Stomljud och vibration, AV-design, Buller- och vibrationsexponering, Audiolaboratorier, Video- och ljudstudior samt Ackrediterade mätningar. Företaget skapar en bättre livsmiljö för människor genom att skydda dem mot miljöbuller och främja såväl säkerheten, funktionaliteten som upplevelserikedomen i olika lokaler. På så sätt ökar bland annat arbetseffektiviteten och människornas välbefinnande förbättras.

Akukon är ett testlaboratorium för akustiska mätningar och bullermätningar ackrediterat av Mätteknikcentralens FINAS-ackrediteringstjänst.

Det viktigaste målet på Akukon är nöjda kunder, och företagets starka sidor är ett flexibelt genomförande och skräddarsydda lösningar för kunderna inom avtalad budget. För att uppnå detta fokuserar Akukon inte endast på lösningar inom ett specifikt kompetensområde, utan tar även hänsyn till andra anknytande kompetensområden. Akukon strävar efter att erbjuda en komplett portfölj av användbara konsulttjänster med inriktning på audiovisuell design och formgivning av föreställningslokaler.

Kort om Akukon Grundades 1994 Personal (2015): Finland: 29; Estland: 5; Jerusalem 1; Kontor: Helsingfors, Åbo, Uleåborg, Tammerfors, Jyväskylä, Tallinn och Jerusalem Omsättning 2015: ≈ 3 milj. € Ägs av 10 jämlika partners, som alla arbetar inom företaget Sedan 2005 har Akukon varit ett ackrediterat laboratorium för akustiska mätningar www.akukon.fi

SOUND – VISION – VIBRATION


28

Fokus Finland

TRAPPOR

Oy Steelpro Ltd

Fastsättning av trappstegsprofil, trappstegsprofilen monteras i vangstycket med hjälp av bultar.

Oy Steelpro Ltd är ett finländskt familjeföretag som grundades år 1997 Vår verksamhet har fokuserat kring tillverkning, försäljning och ständig utveckling av vår egen produktfamilj och på grund av detta kan vi erbjuda våra kunder högklassiga och mångsidiga produkter.

S

teelpro erbjuder högklassiga, representativa och individuella trappor med glasräcken och trappsystem som är enkla och snabba att montera. Vi levererar produkter för både offentligt och privat byggande, såväl i Finland som utomlands. Våra produkter är i samband med produktionen CE-märkta enligt EN 1090-2. Produkterna även nerladdningsbara från Bimobject.

SP200-TRAPPSYSTEM AV ALUMINIUM Stilig och luftig trappa med helglasräcke SP200 är Steelpros eget trappsystem som tillverkats i aluminium med profilteknik. Största delen av produkten är tillverkad genom att strängspruta aluminium, vilket gör att trappan väger lite och är enkel att hantera vid montering. Profiltekniken garanterar att delarna håller hög kvalitet, fogarna är snygga och monteringen enkel. Med SP200-trappsystemet kan man bygga raka trappor och L- och U-formade trappor. Vår trappmodell lämpar sig dock inte för solfjädersformade trappavsatser, utan viloplanet där trappan svänger måste alltid vara rakt. Viloplanen i L- och U-formade trappor tillverkas också av aluminium, eftersom dessa då är lättare och enklare att hantera i trånga trappschakt än viloplan av stål. Minsta stegdjup är 250 mm och största steghöjd är 190 mm och vår trappa uppfyller de finländska byggnadsbestämmelserna för både den privata och den offentliga sektorn.

Valfrihet i modeller och stilar Alla våra aluminiumprofiler i lagret är anodiserade i naturfärg. Vi lackerar profilerna med den teknik som bäst lämpar sig för aluminium, pulverlackering. Då man väljer färg för trappan är fantasin och färgkartan RAL Classic de enda begränsningarna. Med tanke på flexibiliteten är en av de största fördelarna med vår trappa det mångsidiga urvalet av alternativ som trappstegen kan beläggas med. Eftersom trappstegsprofilen är kupig kan vilket som helst ytmaterial användas, t.ex. parkett, klinker, laminat eller varför inte plastmatta. Också sättstegen kan modifieras, vilket gör både öppna och slutna trapplösningar möjliga. När trappan monteras utomhus gjuts ofta hela trappstegskupan. Vår trappa fungerar lika bra inomhus som utomhus och vi använder inga komponenter som rostar. I SP200-systemet används endast helglasräcken utan vertikala stolpar. Glas ger många möjligheter att forma trappans utseende individuellt. Glaset kan sandblästras, etsas, sidentryckas och det senaste alternativet är att digital trycka mönster eller former på glaset. Glaset kan även tonas helt. Olika ledstänger fullbordar trappans utseende. Om trappstegen är belagda med ek är ett logiskt val en rund ledstång i ek som monteras antingen på glaset eller med

Trappstegets ytmaterial, tack vare trappstegets koppform kan nästan vad som helst användas som ytmaterial

ledstångshållare på sidan av glaset. Ledstångsmaterialen som vi erbjuder är ek, aluminium och rostfritt stål.

Enkel montering av trappan Alla delarna i SP200-systemet tillverkas genom att sprängspruta aluminium. Detta garanterar både att delarna håller hög kvalitet och att monteringen är enkel. Delarna är måttnoggranna och de snygga fogarna behöver varken svetsas eller slipas utan endast bultas fast. Slutresultatet är lätt och luftigt och helheten ser bra ut från alla håll. När trappstegen skyddas väl kan trappan också användas under byggandet. För att då öka säkerheten kan man sänka en 12-15mm fanerskiva i trappans fåra som ett tillfälligt räcke.

LK60- och LK63 De av Steelpro konstruerade systemen med helglasräcke, LK 60 och LK63, öppnar alldeles nya möjligheter till byggandet av glasräcken. Profilernas patenterade teknik lanserar ett glasräcke som är enkelt att montera och inte innehåller några delar som kan rosta. Profilerna för helglasräcken lämpar sig i ett antal olika situationer. De kan användas både som räcken på trappavsatser och som ledstänger längs trappan och de passar i både offentliga och privata utrymmen. Med faner i stället för glas kan profilerna till och med användas som räcken under byggandet. LK60- och LK63-profilerna är tillverkade genom att sprängspruta aluminium. Denna teknik möjliggör byggande av helglasräcken utan vertikala stolpar. Såväl LK60- som LK63-profilerna kan monteras både utomhus och inomhus. Profilerna kan monteras både från sidan och från botten. Glaset som används är härdat, laminerat glas: i privata utrymmen 6+6 mm och i offentliga lokaler 8+8 mm tjockt. Tack vare glasets tjocklek blir räcket mycket styvt och stabilt. I LK60-profilen är glasets maximala tjocklek 19,52 mm och i LK63-profilen 21,52 mm. Nu kan även svängda räcken för trappavsatser byggas kostnadseffektivt då LK60-profilen även kan böjas (minimiradie 1 500 mm). Färgalternativen för profilen är näst intill obegränsade eftersom profilerna pulverlackeras. De vanligaste färgerna som används finns på RAL-färgkartan och de profiler som finns på lager är anodiserade i aluminiumfärg. ∏


SP200 trappsystem med sättsteg och LK60 glasräckessytem

Oy Steelpro Ltd Kylänpääntie 4, 01750 Vantaa, Finland www.steelpro.fi


30

Fokus Finland

NYHETER

Kesko förvärvar Onninen Kesko utvidgar sitt urval av produkter och tjänster genom att förvärva Onninen. Keskos och Onninens urval och tjänster är en perfekt kombination – Keskos bygg- och inredningshandel kommer att kompletteras med Onninens omfattande produktsortiment inom VVS och elektrisk utrustning. Tillsammans kommer vi att kunna betjäna både konsumenter och företags-kunder i en betydligt större utsträckning.

B

åde Onninen och Kesko har sina specifika styrkor. Som ett resultat av förvärvet kommer de bästa erfarenheterna från bägge parter att bli till nytta för kunderna. Tillsammans kommer vi att bilda en unik, ny helhet

med ett omfattande utbud av produkter och tjänster inom husbygge, el- och VVS-produkter och -tjänster. Vår utgångspunkt är att bli bättre på allt. Tillsammans kan vi erbjuda de mest omfattande urvalen, största nätverken,

bästa kompetensen och kunskap om kunder, enastående tillgänglighet och omfattande elektroniska transaktioner. För oss är kund och kvalitet utgångspunkterna i allt vi gör. Hos oss möts konsumenter och proffs inom byggbranschen. Byggande och renovering blir alltmer tekniskt och reglerat. Hos oss får du produkterna såsom professionella installations- och renoveringstjänster, om du så önskar. Förvärvet märks ännu inte av i vår dagliga verksamhet, eftersom vi räknar med att få ett slutligt godkännande av förvärvet från myndigheterna under första halvan av 2016. Efter det kommer vi att påbörja en gemensam utveckling med Onninen. ∏

Industrifaktas konjunkturrapport för de nordiska länderna

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg Norden Foto: Jonas Linné

Industrifaktas färska konjunkturrapport för de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige, visar sammantaget på en relativt stabil tillväxt för husbyggnadsinvesteringarna under de närmaste åren.

F

inland, som efter flera års svag utveckling och krympande ekonomi, kan förmodligen se fram emot en återhämtning, eftersom ekonomin ser ut att kunna bottna i år. Finlands påbörjade husbyggande väntas växa med omkring 5 procent årligen 2015-2017.

Sverige hamnar troligen inte långt efter, men samtidigt är aktivitetsnivån avsevärt högre i utgångsläget. Utsikterna ser något sämre ut för Norges del, där hushållens förtroende har sjunkit och oljekrisens negativa effekter på näringslivet kan hämma investeringsviljan.

Danmark hamnar under snittet bland de fyra länderna, till följd av en betydande minskning av investeringarna i år. Denna följer på förra årets kraftiga uppgång. Troligen är man inte tillbaka på 2013 års husbyggnadsnivå förrän i början av 2018. ∏


LOGOMO

Välkommen till Turun yrityssiivous Oy!

Turun yrityssiivous är en serviceentreprenör i Åbo, Finland som utför lokalvård inom ett antal olika områden.

LOGOMO

Vi har sedan 1992 fokuserat på att hålla en hög servicenivå gentemot våra kunder genom flexibilitet och kvalitet. Detta är möjligt genom Turun yrityssiivous engagerade medarbetare. Turun yrityssiivous Oy är ett företag med mångårig erfarenhet inom lokalvård. Vi är lyhörda för Dina behov och börjar därför alltid med en behovsanalys. Därefter presenterar vi ett skräddarsytt förslag. Vi vill inte krångla till det – vi vill bara leverera bra tjänster till rätt pris. I Turun yrityssiivous har vi tre affärsområden: Lokalvård (kontor och fastighet) Bygg-/Industristädning & Sanering (specialstädning) Restaurang-/köpcentrum & gallerior

LOGOMO Några av våra referensprojekt.

www.yrityssiivous.com

Turun Yrityssiivous Oy Ruissalontie 11 B, 2. krs. 20200 Turku


POSTTIDNING AB Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm

Permanent är inte alltid den bästa lösningen Att bygga eller inte bygga. Det är frågan. När hyrda baracker inte känns rätt och att investera permanent känns för stort. Det är då vi på Parmaco kommer in. Vi bygger upp riktiga byggnader utifrån ert behov. De kan under tiden ni hyr skalas upp eller ned om behovet skulle förändras. Helt enkelt dynamiska byggnader i tid och rum. När projekttiden är slut efter 3-10 år fraktar vi bort dem. Om ni vill.

RIKTIGA BYGGNADER FÖR BEHOV SOM FÖRÄNDRAS parmaco.se

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Fokus Finland 2016  

Fokus Finland 2016