Page 1

UTBYGGNAD & UNDERHÅLL #1 • 2019

AUTONOMA

FORDON

kan göra storstäder renare och trafiken smidigare

MDH

VÄSTERÅS HAMN genomgår total omstrukturering SVENSK MATEMATIKER skapar algoritmer för Brittiska Network Rail

FORSKAR

för mer förnybar energi i framtidens energisystem

Den rostande SUNDSVALLSBRON har fått sitt katodiska skydd GÖTA KANAL investerar för kommande 200 år

SVERIGE ÄR PÅ VÄG MOT

2,5 MILJONER laddbara fordon 2030


Omni Trafikmiljö är en av Sveriges ledande leverantörer av gatumöbler för kollektivtrafik. I sortimentet ingår allt från hållplatsskyltar till väderskydd och mindre terminalbyggnader. Kontakta oss gärna för förslag så att just ni kan få den rätta utomhusmiljön på offentliga platser. Välkommen !

Omni Trafikmiljö Tel. 0472-445 00 • Fax. 0472-400 29 info@omnitrafik.se • www.omnitrafik.se


EG N A M O N TÖ R E R • DYG N E T-R U N T-J O U R • EG N A M A S K I N E R • FJÄ R RVÄ R M E • DIESELOLJA • A LT E R N AT I VA E N E RG I M E D E L • R M E • H VO • EC O PA R P E L L E T S • E LVÄ R M E • G A S O LVÄ R M E • M O B I L A U N D E R C E N T R A L E R • D I G I TA L ÖV E RVA K N I N G • M O B I L A PA N N C E NT R A L E R BYG G TO R K A R • M O B I L A Å N G G E N E R ATO R E R • AV F U K TA R E • TJÄ LT I N A R E • LU F T R E N A R E • F L Ä K TA R • K L I M ATAV TA L

NÄR WINTERN KOMMER FINNS DET BARA ETT ALTERNATIV! Unirent har specialiserat sig på att förse Bygg- och Industrikunder med de bästa lösningarna för tillfälligt klimat och byggvärme. Vi hyr ut utrustning för alla tänkbara situationer, allt från uttorkning vid stora nybyggen och mindre lägenhetsrenoveringar till uppvärmning av tillfälliga lager och fasadrenoveringar. Vi äger själva all vår utrustning och har egna montörer. Med 25 års erfarenhet av dimensionering, etablering och underhåll är vi unika i Stockholm–Mälardalen. Vi lever för vårt motto – We defend you from the winter!

WWW.UNIRENT.SE 08-525 27 100


DAGENS INFRASTRUKTUR // LEDARE

Nu fler än 50 000 laddhybrider i Sverige Ring eller maila oss

info@plastinject.se

0371-58 70 00

www.plastinject.se

För nya Prospekt!

4

6

EFTER EN uppmärksammad prognos om 2,5 miljoner laddbara fordon till 2030 bekräftas den snabba utvecklingen. I januari tillkom 2 384 laddbara fordon vilket gör att det nu finns 71 189 laddbara fordon i trafik i Sverige. Än så länge rullar en större andel laddhybrider än elbilar på vägarna men den mest populära laddhybriden kan se sig utmanad av nya elbilar som når marknaden. Elbilsåret 2019 inleddes starkt med en ökning på 2 384 laddbara fordon i trafik. Ökningen, som är den näst högsta någonsin följer den prognos som Power Circle nyligen publicerat om 2,5 miljoner laddbara fordon till 2030. Det finns nu 71 189 laddbara fordon i trafik i Sverige varav 17 681 elbilar och 50 470 laddhybrider. Andelen laddhybrider väntas öka ett par år till innan elbilen blir det självklara valet.

I detta nummer av Dagens Infrastruktur presenterar vi bland annat detta: * Den omfattande entreprenaden där den blott fyra år gamla Sundsvallsbrons åtta stöd har fått ett katodiskt skydd mot korrosion har slutförts. Och Trafikverket tycker sig ha fört den tekniska utvecklingen framåt genom nya erfarenheter efter den totalentreprenad som först inte blev riktigt vad man hoppats på. * Med fler än 25 grävmaskiner igång samtidigt pågår ett intensivt arbete fram till öppning för säsongen 2019. Totalt har nu 88 större projekt påbörjats och/eller färdigställts inom ramen för Göta kanal 2.0. Investeringen för hela renoveringsprogrammet överstiger en halv miljard kronor. Till sommaren kommer besökarna att på många sträckor uppleva en helt ny kanal. * Städer och universitet runt Östersjön arbetar med att utveckla en lösning för översvämningskontroll. Lösningen ska kunna användas av stadsplanerare. Verktyget, som kallas för NOAH, kommer att hjälpa städer att förebygga översvämningar, och att minska mängden föroreningar i Östersjön. Högskolan i Halmstad är en av projektets partners. * Ytskyddsgruppen och Ytskyddsakademien arbetar för att föra ut kunskap om hur det är möjligt att renovera och skydda utrustningar och konstruktioner i betong och metall för att kunna öka livslängden och därmed åstadkomma bättre kapitalvård och minskad miljöpåverkan genom mindre nyinköp. * Svenska kraftnät investerar 143 miljoner kronor i en ny anläggning i Stenkullen i Lerums kommun för att hålla spänningen i rätt intervall i 400 kV stamnätet. Det är den första reaktiva enheten som Svenska kraftnät installerar sedan 1980-talet. Trevlig läsning!

Jan Åström


DAGENS INFRASTRUKTUR // INNEHÅLL

Innehåll

#1 • 2019 UTGIVARE

Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Telefon: 08-5010 8710 Fax: 08-5010 8719

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE Jan Åström jan.astrom@storkom.se

ART DIRECTOR

Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se

SKRIBENTER

Gösta Sjöström, Kjell-Arne Larsson, Annika Wihlborg

MARKNAD

Christer Nilsson christer.nilsson@storkom.se Carina Dagfinn carina.dagfinn@storkom.se

PRENUMERATION

Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se

TRYCK

Exakta tryck

OMSLAGSBILD

Väg. Bild: CasPhotography

BESÖK OSS ÄVEN PÅ:

www.dagensinfrastruktur.se facebook @dagensinfrastruktur

UTBYGGNAD & UNDERHÅLL #1 • 2019

DAGENS INFRASTUKTUR #1 • 2019

AUTONOMA

4 5 6

LEDARE INNEHÅLL NYHETER

GÖTA KANAL 12 Göta kanal investerar för kommande 200 år VA 18 Nya översvämningsskydd i Uddevalla 20 Kontroll av översvämningar skapar verktyg för renare Östersjö 21 Verktyg och maskiner från världens alla hörn

– men räckviddsångest överdriven 52 Snart rullar eldriven sopbil på Göteborgs gator 53 Multibolaget lanserar eldriven MultiOne 54 Viktigt med kunskapsspridning för säker laddning av el-bilar 55 Autonoma fordon kan göra storstäder renare och trafiken smidigare KRAFTNÄT 57 Svenska kraftnät reinvesterar i sin första SVS sedan 1980-talet

JÄRNVÄG 24 Svensk matematiker skapar algoritmer för Brittiska Network Rail

BRO 58 Den rostande Sundsvallsbron har fått sitt katodiska skydd

VÄG 28 Så kan fordon undvika olyckor på nylagd väg

HAMN 60 Västerås hamn genomgår total omstrukturering 61 Individen i fokus vid tunga dykeri- uppdrag

KORROSION 29 Förstörelsen kostar mer än 200 miljarder per år 31 Besiktning och underhåll av reservoarer 32 Korrosion i pålar och stödkonstruktioner VINDKRAFT 34 VEO elektrifierar nordisk vindkraft 35 IKEA investerar i en av världens största vindkraftsparker 36 MDH forskar för mer förnybar energi i framtidens energisystem 37 Nordex Group dubblar närvaron i Sverige med 114 turbiner i Nysäters vindkraftpark LJUS 38 Nya möjligheter för lysande plast med mönstrat ljus 40 Västerbrons landmärke i ny belysning från långt håll

62 INFRAMARKNAD 64 VI BYGGER INFRASVERIGE ELBIL 66 Elbilen är klimatsmart – åtminstone på lång sikt

47

FORDON

kan göra storstäder renare och trafiken smidigare

MDH

VÄSTERÅS HAMN genomgår total omstrukturering SVENSK MATEMATIKER skapar algoritmer för Brittiska Network Rail

FORSKAR

för mer förnybar energi i framtidens energisystem

Den rostande SUNDSVALLSBRON har fått sitt katodiska skydd GÖTA KANAL investerar för kommande 200 år

SVERIGE ÄR PÅ VÄG MOT

2,5 MILJONER laddbara fordon 2030

FOSSILFRITT 42 Stadens transporter ska vara fossilfria senast 2030 44 Stadens transporter ska vara fossilfria senast 2030 47 Antalet laddbara bilar ökade med 50 procent 48 Laddstolpar för elbilar vid länets sjukhus 50 Elbilsbatterier påverkas av kylan

29


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

INFRANYTT GÖTEBORG UTNÄMNT TILL SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGE För artonde året i rad hamnar Göteborg i topp när Intelligent Logistik rankar Sveriges bästa logistiklägen. Avgörande för placeringen är Nordens största hamn med dess oceangående direkttrafik och rikstäckande tågpendelsystem.

SEAT MINIMÓ – EN FRAMTIDSVISION FÖR URBAN MOBILITET SEAT avslöjar sin vision vad gäller framtida mobilitet i storstadsområden vid Mobile World Congress i Barcelona, genom presentationen av konceptbilen Minimó. Den helelektriska fyrhjulingen har utvecklats för att möta utmaningarna med stadskörning och utsläppsbestämmelser.

KARLSTADSBORNA NÖJDAST FÖR FJÄRDE ÅRET I RAD När Svensk Kollektivtrafik nu sammanställt resultaten för Kollektivtrafikbarometern 2018 visar rapporten att den värmländska kollektivtrafiken får toppbetyg. Nöjdast är Karlstadsborna som ger trafiken med Karlstadsbuss högsta betyg för senaste resan. Hela 89 procent av kunderna är nöjda eller mycket nöjda, den högsta siffran i landet för fjärde året i rad.

I år får Örebro nya färger i kollektivtrafiken Länstrafiken börjar med start i augusti i år att byta ut en del av sina bussar, däribland stadsbussarna. De nya bussarna kommer att vara vita med en blå våg som böljar längs med sidan av bussen. Anledningen till att Länstrafiken nu byter ut bussarna är att dagens bussar nått åldersstrecket och att Region Örebro län, tillsammans med Region Västmanland, bildat det nya trafikbolaget Svealandstrafiken. Region Örebro län som ansvarar för Länstrafiken Örebro har beslutat att gå över till att driva busstrafiken i ett eget bolag tillsammans med grannregionen Västmanland. Det nya bolaget Svealandstrafiken bildades 1 januari 2018 och

kör på uppdrag av Länstrafiken. Att regionerna tillsammans äger bolaget innebär att de kommer att kunna använda sig av samma busspark vilket också är anledningen till varför bussarna får ny färg enligt Sandra Lee, Marknadschef på Länstrafiken Örebro. Hon menar att bussarna behöver kunna representera både Länstrafiken Örebro och Västmanlands Lokaltrafik (VL) och ska dessutom kunna flyttas mellan länen vid behov. De nya bussarnas utseende blir därför en kombination av Örebro läns blå bussar och Västmanlands vita bussar. – Den blå vågformen signalerar rörelse men även elementet vatten som är en koppling till länens vackra och omtyckta sjöar, säger Sandra Lee.

SJ är det grönaste varumärket inom transportsektorn – för elfte året i rad HIQ EFFEKTIVISERAR SJUKVÅRDEN GENOM AI HiQ har fått förtroende av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att driva ett AI-projekt gällande Vården i siffror. Det handlar inte om att ersätta läkare och sjukvårdspersonal med robotar, utan om att analysera den data vårdgivare redan har, för att lyfta fram utmärkande data och kartlägga övergripande mönster. Läs mer på www.dagensinfrastruktur.se

6

SJ utsågs till Sveriges grönaste varumärke inom kategorin Transport och till Sveriges näst grönaste varumärke totalt sett. SJ har vunnit kategorin Transport sedan undersökningens start 2008. Bland transportföretagen är det bara SJ och Snälltåget som ökat sina resultat. Övriga transportföretag har oförändrat eller sjunkande resultat. För elfte gången har varumärkesföretaget Differ undersökt ”Sveriges Grönaste Varumärke”. Drygt tusen personer från hela landet, i åldrarna 15-74 år, har fått bedöma miljö- och hållbarhetsarbetet hos 100 företag inom branscherna dagligvaruhandel, bank, kläder, bilar,

energi, transport, resor, snabbmat och apotek. SJ utsågs även till Sveriges näst grönaste varumärke, enbart slagen av ICA. – Det är glädjande att få det här kvittot på att vårt hållbarhets- och miljöarbete ger resultat. Ett exempel på vår kommunikation är att SJs resenärer regelbundet får en rapport över hur mycket koldioxidutsläpp de sparat genom att ta tåget, säger Erica Kronhöffer. SJ köper 100 procent förnybar el från vatten och vind till att driva tågen, och sedan 1994 är alla resor med SJ märkta med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.


Helhetsleverantör inom golvlösningar

6-7 mars Kistamässan

MÖT OSS I MONTER S:06!

Kunskap om golv sedan 1929

Kunders omdömen: ”Allt på en och samma plats” ”Smidigt och enkelt” ”Experter som tar fram bästa lösningen” ”Kort- och långsiktigt lönsamt” ”Trygghet”

www.linotol.se

BETONGGOLV & KONSTRUKTIONER DESIGNGOLV UNDERHÅLL GOLV

FOGFRIA GOLV ENTRÉZONER

PARKERINGSHUS KLINKERGOLV


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Hydroscand etablerar sig på Gotland Maud Ekman från BRA tar emot priset från Amadeus i Nice..

BRA får globalt pris för högst web-konvertering i flygvärlden Flygbolaget BRA har mottagit flygbokningsjätten Amadeus globala pris för högst andel konvertering via sin sajt, bland alla Amadeusanslutna flygbolag i Europa, Amerika, Mellanöstern, Turkiet och Afrika. – Även om vi inte har de mängder av passagerare som andra flygbolag, som flyger lika många passagerare per månad som vi flyger på ett år, så lyckas vi bäst i nästan hela världen med att lotsa besökare rätt, säger Maud Ekman som är chef kommer-

siella system hos BRA. Det är ett gediget arbete med ständiga förbättringar, helt utifrån kundernas behov, som ligger bakom att BRA nu lyckas bäst i nästan hela världen. BRA uppgraderade strax innan jul sin sajt ytterligare, med ännu enklare flöden och inom kort kommer flygbolagets helt nyutvecklade APP, med för flygbranschen flera helt unika funktioner som gör hanteringen av resan ännu enklare.

Stockholms Hamnar hyr ut 1 000 kvadratmeter till kreativt center Stockholms Hamnar hyr ut till ännu en publik verksamhet när Blivande flyttar in i Frihamnsområdet. Historiska byggnader och sjönära lägen i Norra Djurgårdsstadens utvecklingsområde lockar allt fler spännande verksamheter. Vid årsskiftet flyttade Blivande in i nya lokaler i Frihamnen. Det är Södra Hamnvägen 9 som blir nytt hem för flera samverkande verksamheter. I huvudsak rör det sig om ett coworking-kontor, en kollektivverkstad för konstnärer och publika events. På vardagskvällar är det också lokaler för Noden, ett stort community för samskapande och ideellt kunskapsutbyte som tidigare huserade på Nobelberget i Sickla. – Vi hoppas kunna knyta band med

8

våra nya grannar och bidra till skapandet av ett dynamiskt ekosystem av företag och kulturyttringar i hamnen, säger Hampus Lindblad, konstnär och medgrundare. Frihamnen är en del i Norra Djurgårdsstadens utvecklingsområde där fler och fler publika verksamheter flyttar in i före detta magasin och historiska byggnader. – Det är mycket spännande att få in ännu en publik verksamhet som attraherar en ny målgrupp till området genom mixen av publikt kreativt skapande och unika events, säger Louisa Åkerfeldt enhetschef strategisk fastighetsutveckling Stockholms Hamnar. Totalt har Stockholms Hamnar 350 hyresgäster varav 200 i Frihamnen och Värtahamnen.

Hydroscand inleder året med att fortsätta sin expansiva resa och startar nu upp sin 67:e butik i Sverige. Denna gång sker etableringen på Gotland. Den nya butiken beräknas öppna under mars månad och utöver butiken, så rymmer den nya lokalen även en verkstad med kapacitet att ta emot olika fordon för service och reparation av slang och ledningskomponenter. I samband med att den nya butiken öppnar kommer Hydroscand även att lansera tjänsten SlangExpress för att öka servicegraden för kunderna i fält. ”Etableringen på Gotland känns helt i linje med vår strategi om att alltid finnas närmast kunden. På en ö, där det inte är lika enkelt att snabbt leverera material från fastlandet, är det extra viktigt med lokal närvaro och mobil slangservice för att minimera driftstopp för våra kunder”, säger Leif Hammarberg, regionchef Stockholm på Hydroscand. Butikens sortiment kommer att anpassas efter det lokala behovet hos kunderna som finns framförallt inom jordbruk, entreprenad, marin, livmedelsindustri och bygg. Platschef för den nya filialen på Gotland blir Mikael Liljegren.

GKN Aerospace satsar i Trollhättan Business Sweden har i en artikel uppmärksammat hur GKN Aerospace expanderar verksamheten i Trollhättan. Bland annat byggs med stöd av Rymdstyrelsen en ny verkstad för produktion av munstycken och turbiner till den europeiska bärraketen Ariane 6. Även produktionen av civila motorkomponenter rampas upp i snabb takt.


20 års erfarenhet av infrastruktur ger resultat STOCKHOLM är inte perfekt. Staden växer så det knakar och varken infrastruktur eller bostäder håller jämna steg. VI PÅ BACKSTROMS tänker vara med och bygga ett bättre Stockholm genom att ta ett helhetsansvar för att utveckla, projektera och bygga viktiga väg- och anläggningsprojekt. Vi vill vara med och bygga en stad där det inte krävs ständiga brandkårsutryckningar för att plåstra om gamla rörledningar, laga gropiga vägbanor och slitna broar. En stad där du slipper milslånga bilköer, där fjärrvärme och fjärrkyla smidigt och säkert levererar ett bra inomhusklimat till bostäder och kontor. Det är så här vi vill bygga ett bättre Stockholm. Läs på www.backstroms.se.

Vi bygger ett bättre Stockholm


DAGENS INFRASTRUKTUR // NYHETER

Vill du att dina medarbetare ska ha ett säkert 2019? Nu kan du boka Trafikverkets nya stegutbildningar hos oss. Ramudden erbjuder Trafikverkets kurser på alla nivåer/steg, från vägarbetare (grund) till ansvarig för att styra och leda entreprenaden (nivå 4/steg 3). Besök www.ramudden.se för att läsa mer och anmäla dig till önskad utbildning

info@ramudden.se Tel. 026-66 89 80 10

Nu tas den eldrivna sopbilen i drift Renare luft för göteborgare och sophämtare med den nya elsopbilen. Tystare och inga avgaser – det är resultatet av den nyutvecklade elsopbilen som idag lämnas över till Renova. Renova, Kretslopp och Vatten i Göteborgs Stad och Volvo Lastvagnar har samarbetat för att sopbilen ska bli verklighet. För göteborgarna innebär eldriften bättre luftkvalitet, vilket är en viktig fråga i de centrala delarna. – Elsopbilen släpper varken ut partiklar eller avgaser. Eldriften är också tyst vilket förbättrar livskvaliteten för de som bor i området. För dem som kör sopbilen blir arbetsmiljön bättre, säger Peter Årnes, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Den eldrivna sopbilen kommer tas i drift i centrala Göteborg i slutet av februari. För Göteborgs Stad och Renovas del handlar utvecklingen av elektrifierade fordon om att ligga i framkant när det gäller säkerhet, miljö och teknisk utveckling. – Sedan 2015 körs alla våra 240 tunga fordon på fossilfritt bränsle. Med en helt eldriven sopbil tar vi och våra kunder ännu ett kliv för en hållbar återvinning och avfallshantering. Den eldrivna sopbilen ger stora miljömässiga fördelar för stadsmiljön, vår personal och alla som bor och verkar i staden, säger Anders Åström, vd på Renova.

NCC bygger arbetstunnlar till nya tunnelbanan Under kommande år ska Stockholms tunnelbana byggas ut kraftigt. Som en del i detta arbete har NCC fått i uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana att anlägga två arbetstunnlar under Barkarbyfältet mellan E18 och Akalla. Arbetstunneln Robothöjden kommer att bli 180 meter lång och arbetstunneln Landningsbanan blir 190 meter lång, tunneln Robothöjden kommer också att fungera som tillfartstunnel/servicetunnel när tunnelbanan till Barkarby är färdigställd. Projektet omfattar i huvudsak spontning, schaktning, bergförstärkning och tätning av tunnlar, bergskärning och ett vertikalschakt. Även vissa tillfälliga installationer så som ventilation, el och VA med funktionsansvar ska utföras och lämnas kvar till efterföljande entreprenader. Den totala tiden för utbyggnaden är 12 månader med start i mitten av februari 2019.


Mobilkranar

Havator är nordens ledande leverantör av lyfttjänster med mobilkranar. Vi finns över hela landet och är din lyftpartner för både mindre och komplexa infrastrukturprojekt.

www.havator.se

Digitaliseringen av gruvor har bara börjat. Att digitalisera sin gruvindustri är inget annat än ett verktyg för att nå högt uppsatta mål. Mål som kan förstoras över tid, till och med förändras helt. Därför måste varje verksamhet minimera sina svagheter, för att ostört kunna nyttja styrkorna.

Börja med att välja rätt partner, med rätt kompetens. En som utvecklar sina lösningar genom öppenhet och förståelse för din unika verksamhet. Mobilaris Mining & Civil Engineering anpassar sig och håller takten. Steg för steg låter vi digitala processer bli instrument för en ökad produktivitet i gruvan. Vi är redo för framtiden, är du?

Se videon om vår approach på www.mobilaris.se/mining-civil-engineering/our-approach


DAGENS INFRASTRUKTUR // GÖTA KANAL

Över en halv miljard har investerats i kommunerna utmed Göta kanal sedan 2016.

Göta kanal

investerar för kommande 200 år Med fler än 25 grävmaskiner igång samtidigt pågår ett intensivt arbete fram till öppning för säsongen 2019. Totalt har nu 88 större projekt påbörjats och/eller färdigställts inom ramen för Göta kanal 2.0. Investeringen för hela renoveringsprogrammet överstiger en halv miljard kronor. Till sommaren kommer besökarna att på många sträckor uppleva en helt ny kanal. – DET ÄR SÅ PASS stora projekt att det krävs minutiös planering och nära samarbete med våra entreprenörer för att vi ska klara tidplanerna tills Göta kanal öppnar för båtar igen den 2 maj 2019, berättar Roger Altsäter, vd på Göta kanalbolag. – Göta kanal är ett mycket starkt varumärke som associeras med allt från en lugn båtsemester och klassiska filmer, till ett exotiskt resmål för internationella besökare och researrangörer. – Vi har en kunddriven utveckling och jobbar ständigt med att utveckla destinationens attraktionskraft. Genom insikt i vad som är attraktivt för våra gäster får vi också bättre verktyg för att utveckla destinationen. Vi har idag 3 miljoner besökare årligen och vår vision är att bli Sveriges attraktivaste besöksmål 2020, säger Magnus Hollwin, marknads- och kommunikationschef på Göta kanalbolag.

INVESTERINGAR I LINKÖPING Vid Bergs slussar i Linköping projekteras just för en nybyggnation på 600 kvadratmeter som innehåller både restaurang och butiker i två plan i direkt i anslutning till kanalen. Utmed hela byggnaden planeras dessutom en gästbrygga med uteservering. Arbetet beräknas påbörjas i sommar och den helt klimatneutrala byggnaden kommer att invigas lagom till säsongen 2020. – Berg är ett av våra mest besökta områden med många event

12

och flera hundratusen besökare per säsong. Detta är ett steg i vår långsiktiga strategi att årligen utveckla Bergsområdet med nya attraktioner, fortsätter Roger Altsäter. Löpande sker kontinuerlig upprustning av anläggningen och i vinter renoveras bland annat slussen i Berg och gästhamnen får nya y-bommar som bättre anpassas för större båtar som blir ett allt vanligare inslag på Göta kanal. I vinter färdigställs även kanalsträckan Ruda – Sjöbacka med en ny kanalbank samt en stenlagd strandskoning av kanalbanken. Den senare består av ett tjockt lager sten som hålls på plats med hjälp av granstolpar, så kallade nålar, som trycks ned i kanalbanken. Strandskoningen har en viktig och skyddande funktion för att förhindra framtida erosion i kanalkanten vid svall eller andra vattenrörelser. – Totalt har vi investerat drygt 100 miljoner kronor i Linköpings kommun sedan 2015, säger Roger Altsäter.

INVESTERINGAR I NORRKÖPING – På norra sidan av kanalen, vid Norsholm, pågår nu arbeten med att bygga en ny kanalbank som inte erroderar ned i kanalfåran och att återställa kanalprofilen även på den här sidan. När de blir klara innebär det att hela sträckan Norsholm – Hulta är färdigrenoverad >>


revos BASIC M

robusta kontakter för extrema miljöer

Revos Basic insatser, från 6 till 48-poler

revos BASIC M är en ny serie aluminiumhus till insatserna i revos BASIC och revos FLEX revos BASIC M är utvecklad för att sitta i extrema miljöer med vibrationer och aggressiva ämnen

wieland podis

flatkabel för industiella applikationer Fördelar Tidsbesparande - enkel montering Flexibelt - möjligt att expandera Säkert - säker kontakt med piercing teknik

Wieland Electric AB Tlf.: +46 40 652 90 00 E-mail: sales.sweden@wieland-electric.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // GÖTA KANAL med ny kanalbank samt en stenlagd strandskoning av kanalbanken. Den senare består av ett tjockt lager sten som hålls på plats med hjälp av granstolpar, så kallade nålar, som trycks ned i kanalbanken. – Strandskoningen har en viktig och skyddande funktion för att förhindra framtida erosion i kanalkanten vid svall eller andra vattenrörelser, säger Roger Altsäter. Projektet började med att en arbetsväg anlades för de tunga entreprenadmaskiner som utför arbetet med strandskoningen. För att bygga vägen har ett stort pålningsarbete krävts, och det har varit mer omfattande än det först var beräknat. Istället för de beräknade 4 000 12-18 meter långa granstockar som först var beräknade, har nu 8 000 granstockar tryckts ned i kanalbanken på den relativt korta sträckan. Merarbetet har dock inte påverkat tidsplanen negativt, istället ger det en ännu mer stabil kanalbank. – Totalt har vi investerat närmare 100 miljoner kronor i Norrköpings kommun sedan 2015, säger Roger Altsäter.

INVESTERINGAR I SÖDERKÖPING Renoveringen av sträckan sträckan Tegelbruket – Mem, som påbörjades förra vintern kommer att bli helt färdig till kanalsäsongen 2019. Detta trots, att det på grund av ett överklagande, kom igång sent, säger Roger Altsäter. Projektet har dock rullat på väldigt bra med samma lösning som tidigare, och det gör att även en etapp 3 kommer att hinnas med. Den färdigställer den sista delen av sträckan, på södra sidan av hamnbassängen och ut till slussen, där geotekniken inte är så dålig men ny strandskoning behövs. Eftersom kanalbanken inte tål så pass tunga transporter har kanalen tömts och en tillfällig väg byggts vid kanalen för att underlätta arbetet. Stenmassor kan då tippas ned från norra sidan för att bli ny strandskoning på den södra sidan. Strandskoningen har en viktig och skyddande funktion för att förhindra framtida erosion i kanalkanten vid svall eller andra vattenrörelser. I och med att hela sträckan Tegelbruket – Mem är färdig kommer invigningen av årets kanalsäsong att ske vid Tegelbrukets sluss den 2 maj. Då kommer även representanter från SM Entreprenad och gör en teknisk presentation av renoveringsprojektet de genomfört. Samtidigt som alla de pågående projekten nu fortlöper för att färdigställas inför sommaren, börjar projektledningen förberedelser för renoveringar under nästa vinter. Det är redan ett intensivt arbete som pågår kring de projekt som ska starta i höst. – Totalt har vi investerat över 140 miljoner kronor i Söderköpings kommun sedan 2015, säger Roger Altsäter.

INVESTERINGAR I MOTALA

Friläggning sluss.

14

Sträckan vid Gamla Motala Verkstad är torrlagd för att förprojektering och undersökningar av kajen ska kunna göras. Bland annat har provborrningar genomförts för att kartlägga markförhållandena, och förutsättningarna för hur kajen kan renoveras är nu klara. På vilket sätt renoveringarna kommer att utföras påverkas dock av vilka planer Motala kommun har för lokverkstaden och övriga byggnader på marken bakom. Därför avvaktas deras beslut innan några planer för projektet kan göras. – Ursprungsplanen var att starta renoveringen av kajen under hösten 2019, men eftersom kommunen ännu inte är klara med sina planer kan det bli så att projektet får skjutas på framtiden, säger Roger Altsäter. Ambitionen från Göta kanalbolag är inte endast att renovera själva kajen, utan att det även ska byggas nya gästhamnsplatser och en mindre brygga i den så kallade lagunen på norra sidan av kanalen. >>


Nordens ledande Fastighetsmässa sedan 2009

DRIFT

| UNDERHÅLL |

FÖRVALTNING

|

ENERGI

|

MILJÖ

|

SÄKERHET

|

DIGITALISERING

Nordens ledande fastighetsmässor sedan 2009 - tillbaka till Stockholm! Kom och träffa 280 utställare som visar de senaste nyheterna och produkterna på mässgolvet. Lyssna till över 50 högaktuella talare på scenerna. Helt kostnadsfritt!

Anna Kinberg Batra Fd. Partiledare Moderaterna

Niklas Berntzon Partner & Mäklare Eklund Stockholm

Anna Denell Hållbarhetschef Vasakronan

Stefan Attefall Fd. Bostadsminister

Eva-Mia Westergren Marknadschef Microsoft

Arash Gilan Digitaliseringsexpert/ VD Via Media

BOSTADSRÄTTSHALVDAGEN I SAMARBETE MED SBC Program för 6-7 mars, anmäl dig till den dagen som passar bäst!

11:00-11:45

Vägen till ett lyckat ombyggnadsprojekt

11:45-12:05

Hur tar styrelsen ansvar för bostadsrättsföreningen

12:10-12:40

Gratis lunchsmörgås (endast 1 lunch/person)

12:40-13:10

Effektiv och långsiktig förvaltning

13:10-13:40

Att bygga om sin bostadsrätt - rättigheter och skyldigheter

Hur anmäler jag mig? Gå in på easyfairs.nu/sbc och registrera dig. OBS! Begränsat antal platser!

FRI ENTRÉ TILL MÄSSAN ANMÄL DIG PÅ: FASTIGHETSMASSANSTHLM.SE


DAGENS INFRASTRUKTUR // GÖTA KANAL Även en ny gästhamnsservice på platsen är målsättningen. Men eftersom kajen är en väsentlig del i hela projektet, avvaktas beslut om den innan något annat påbörjas. I vinter färdigställs även kanalsträckan Borensberg – Sörby med en ny kanalbank samt en stenlagd strandskoning av kanalbanken. Strandskoning består av olika typer av stensättningar längs kanalens båda sidor och har ursprungligen funnits längs hela Göta kanal. Dess funktion är att hålla kanalkanterna intakta och skydda mot olika typer av erosion vid svallvågor och andra slitage längs vattenlinjen. På många sträckor har strandskoningen förstörts på grund av mångårigt slitage och ökande kraftiga svall från stora båtar. – Totalt har vi investerat 45 miljoner kronor i Motala kommun sedan 2015, säger Roger Altsäter. – I samband med årets utdockning den 26 april i Motala invigs också den nya utställningen på kanalmuseet vid Gamla Motala Verkstad. Arbetet med museet är en del av av det stora renoveringsarbetet i området kring Gamla Motala Verkstad.

INVESTERINGAR I KARLSBORGS KOMMUN –­ I Forsvik påbörjades renoveringarna redan i somras med att en magasinsbyggnad flyttades så att butiken den inrymmer kunde ha öppet trots att kajen spärrades av. Sedan dess har ett gediget förarbete gjorts och det varsamma arbetet med att renovera hela kajområdet påbörjats, säger Roger Altsäter. Nu i januari fortlöper arbetet enligt plan och fokus är den norra sidan av kanalen. Där byggs en ny kajkant, nya bryggor och magasinet, som flyttades i somras, ska flyttas tillbaka till kanalsäsongen startar. Eftersom Forsvik är en plats med otroligt mycket kulturhistoria sker renoveringarna i nära samråd med länsstyrelsen och arkeologer. För att renoveringen ska bli så skonsam som möjligt har många av de större stenar som plockats bort märkts upp för att återmonteras på samma platser. Detta för att det gamla utseendet på området och kajen ska bevaras. Under arbetet har man stött på berg i botten under kajen, vilket gjort arbetet mer avancerat än det först var planerat. Istället för att ställa färdiga block på botten behöver varje block nu anpassas efter hur botten ser ut. Det innebär att man får använda sig av undervattensgjutning som assisteras av dykare, de kommer nu att finnas på plats under hela projektets gång för att assistera under ytan. Dock är det inget som kommer att påverka tidplanen, utan projektet beräknas ändå bli klart i god tid till kanalens öppning. Göta kanal har inlopp från sjön Viken i Tåtorp. Vid inloppet är sjön grund och med lösa sediment på botten. För att inloppet till kanalen inte ska slamma igen byggdes murar ut i sjön till djupare

I Forsvik påbörjades renoveringarna redan i somras med att en magasinsbyggnad flyttades så att butiken den inrymmer kunde ha öppet trots att kajen spärrades av. Sedan dess har ett gediget förarbete gjorts och det varsamma arbetet med att renovera hela kajområdet påbörjats /Roger Altsäter, vd, Göta kanalbolag

SEE Cooling marknadsledare inom helhetslösningar för effektiv datahallskylning som också är grunden för TeliaSoneras omfattande Green Cooling initiativ. Tekniken är byggd för lägsta miljöpåverkan och driftskostnad kombinerat med högsta robusthet och driftsäkerhet.

Worlds Greenest cooling solution Renewable Energy & Dramatically Reduced CO2 Production

16

SEE Cooling AB

www.seecooling.com info@seecooling.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // GÖTA KANAL vatten. Murarna fungerar som en förlängning av kanalen ut i sjön och kallas ledmurar/ledverk. Dessa har länge varit i stort behov av renovering då de påverkats mycket av tiden och de påfrestningar som sjön skapar i form av svall och isar. Projektet som nu är klart startade i februari 2018 och var ett av få projekt som även kunde genomföras under kanalsäsongen. – Totalt har vi investerat över 30 miljoner kronor i Karlsborgs kommun sedan 2015, säger Roger Altsäter.

INVESTERINGAR I MARIESTADS KOMMUN Arbetet med att återställa den yttre piren i Sjötorp påbörjades redan under säsongen 2017/18. För att stå emot Vänerns krafter används modern armerande teknik i konstruktionen medan ytskikten till så stor del som möjligt består i återvunnet material från den gamla piren. Den nya piren färdigställdes under hösten 2018. Projektet omfattade även renovering av de vågbrytare som finns i Vänern precis utanför piren. I Rogstorp har vingmurarna renoverats och en ny typ av gjutna stenblock har använts i arbetet. Stenblocken liknar de ursprungliga stenarna men sätts samman likt legobitar och fylls därefter med cement vilket ger en mycket hållbar och kostnadseffektiv lösning. Göta kanal har drygt 130 vingmurar där många är i behov av renovering. I vinter färdigställs norra sidan av kanalen i Hajstorp med en stenlagd strandskoning av kanalbanken. Den senare består av ett tjockt lager sten som har en viktig och skyddande funktion för att förhindra framtida erosion i kanalkanten vid svall eller andra vattenrörelser. I Hajstorp pågår även vinterarbeten med tätning av slussmurar inför säsongen. – Totalt har vi investerat nära 50 miljoner kronor i Mariestads kommun sedan 2015, avslutar Roger Altsäter.

Kaj efter initial rivning.

Nordens största leverantör av tillfälliga byggnader, tält, Nordens största leverantör presenningar och hallar

av tillfälliga byggnader, tält, presenningar och hallar +46 (0)8 649 80 80 • sales@obwiik.se • www.obwiik.se 17 +46 (0)8 649 80 80

sales@obwiik.se

www.obwiik.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

Uddevalla har drabbats av återkommande översvämningar. Bild: Uddevalla Kommun/Jenny Martinsson

Nya översvämningsskydd i Uddevalla Uddevalla ska bygga skyddsvallar för att skydda staden från översvämningar och Sweco får i uppdrag att utreda effekten av invallningen.

SlangExpress Störst i Sverige på mobil slangservice Slangservice på plats Förebyggande underhåll

Arbete vid väg

Arbete på höga höjder

Arbete vid spår

Minimera driftstopp Säkerhetsutbildade tekniker

Heta arbeten

Arbete i industri

Ett nummer - i hela Sverige

020-46 46 00 hydroscand.se

18

Säkerhet hydraulik

UDDEVALLA HAR stora problem med översvämningar på platser nära havet och intill ån som går genom staden. För att hindra översvämningarna ska kommunen bygga skyddsvallar och Sweco har fått uppdraget att utreda effekten av invallningen. Uddevalla har drabbats av återkommande översvämningar. De nya vallarna ska skydda staden från översvämning och göra att mark som ligger nära vattendragen kan bebyggas. Att skydda staden från vatten kan också innebära problematik för dagvattnet, då exempelvis en vall kan medföra att regn behöver pumpas ut över vallen för att det skyddade området inte ska översvämmas av regnet. Därför ska Sweco även utreda hur dagvattenhanteringen kan lösas på bästa sätt. – Det är ett spännande projekt, Uddevalla behöver skyddas mot översvämningar men samtidigt är det viktigt att barriärer mot vattnet inte blir barriärer för människorna som bor och vistas i staden. Då gäller det att få vallarna att smälta in i omgivningen eller kanske tillföra något nytt i form av nya sociala ytor. Och det är just effekten av de nya vallarna som vi ska titta närmare på, säger Mattias Salomonsson, översvämningsexpert på Sweco. – De nya förutsättningarna, med extremväder som orsakar skyfall och klimatförändringarna som gör att havsnivåerna stiger, skapar behov av att tänka nytt. Det handlar om att hitta lösningar som långsiktigt anpassar samhällen till ett förändrat klimat och samtidigt smälter in i omgivningen, säger Anna Yman, vd för Swecos vatten- och miljökonsulter. Swecos uppdrag har påbörjats och pågår under 2019. Sweco har släppt en Urban Insight-rapport om hantering av skyfall och översvämningar. I rapporten ges konkreta förslag på hur städer kan förbereda sig inför kommande klimatförändringar.


”Benders kan leverera stommar och stomkomponenter till ert byggprojekt, vi finns nu även med produktion i Uddevalla!” Vill ni ha projekthjälp, kontakta oss! 010-888 00 00 | info@benders.se

www.benders.se

Benders Sverige AB har sedan ett drygt år tillbaka prefabtillverkning i Uddevalla. Verksamheten befinner sig i en expansiv uppbyggnadsfas.

Benders har idag tre produktionsenheter för prefab betong i Sverige: - Norberg - Strängnäs - Uddevalla.

Det naturliga valet


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

Kontroll av översvämningar

skapar verktyg för renare Östersjö Städer och universitet runt Östersjön arbetar med att utveckla en lösning för översvämningskontroll. Lösningen ska kunna användas av stadsplanerare. Verktyget, som kallas för NOAH, kommer att hjälpa städer att förebygga översvämningar, och att minska mängden föroreningar i Östersjön. Högskolan i Halmstad är en av projektets partners. ATT EFFEKTIVT HANTERA dagvatten är ett av de största miljöproblemen som städer runt Östersjön står inför idag. Klimatförändringar orsakar intensiva regnoväder och stormar i Östersjöregionen. Städernas avloppssystem är inte dimensionerade för att hantera nederbördsmängderna, och därför blir översvämningar allt vanligare i tätbebyggda områden. Översvämningar leder till en ökad risk för att orenat avloppsvatten spolas ut i naturen från städernas avloppssystem. Detta är skadligt för såväl människor som miljö, eftersom vattnet innehåller en för hög mängd näringsämnen, skadliga substanser och patogena mikrober som kan orsaka sjukdomar.

HOLISTISK PLANERING OCH SMARTA AVLOPPSSYSTEM Städer och tätbebyggda områden kan förbereda sig för översvämningar genom förbättrad planering och självanpassande avloppssystem. Projektet NOAH sammanför nio städer och vattenverk, sju akademiska forskningsinstitutioner och två paraplyorganisationer

20

från länderna runt Östersjön, från öst till väst och från norr till söder. De olika geografiska områdena står inför olika utmaningar – och på samma sätt varierar expertisen hos de olika projektparterna, vilket är en viktig fördel för NOAH. Vattenverken bidrar till exempel med praktisk kunskap gällande avloppshantering i urbana områden. NOAH strävar efter att skapa ett koncept för holistisk planering och implementering av smarta avloppssystem i tätbebyggda områden. Holistisk planering kombinerar dagvattenhantering med spatial planering, följt av utveckling av smarta avloppssystem, för att öka motståndskraften mot klimatförändringarnas följder. I projektet representeras Sverige av Högskolan i Halmstad och av Söderhamn. Högskolan i Halmstad bidrar med kompetenser som handlar om organisatorisk riskhantering. Högskolan kommer att arbeta med att identifiera kunskapsluckor inom området, och med att beräkna ekologiska risker. En representant från Högskolan i >> Halmstad ingår också i NOAH:s styrgrupp.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV NORDIC MACHINE AGENCY

Verktyg och maskiner från världens alla hörn

Nordic Machine Agency AB är ett agentur företag som köper verktyg och maskiner från världens alla hörn, med speciella maskiner som ledstjärna. FRÅN VÅRT LAGER i Skillinge förser vi återförsäljare över hela Sverige som jobbar direkt ut till bygg-, industri- och järnvägsbranschen. Vi stöder stora som små kunder med sambesök, demo, öppet hus arrangemang samt fackmässor. Vi tillhandahåller allt från fasmaskiner, bockmaskiner och magnetborrmaskiner till svetsbord, järnvägsmaskiner samt tillbehör och förbrukningsartiklar till dessa. Vårt fokus i val av produkter och leverantör har alltid legat på kvalitet samt en design som underlättar arbetet med produkten.

NYHET FÖR JÄRNVÄGEN! NM.360 • Batteriborrmaskin för räls med en kapacitet på 33 mm kärnborr och en vikt på enbart 16 kg • Mobil på järnvägen utan elverk och avgaser samt perfekt för signalarbete. • Smart transportlåda med tillbehör • Batteriladdare • Mothåll för SJ-43-50, UIC60 • Autosmörjning med pumpkanna • Borrchuck för spiralborr • Skyddsglasögon och handskar Kampanjpris 28 000 kronor ex. moms.

www.nordicmachine.se 21


DAGENS INFRASTRUKTUR // VA

Söderhamn ger kunskap om hur stadsplanering kan ske utifrån ett bredare helhetstänk. I likhet med alla deltagande städer kommer Söderhamn att få ny kunskap för att ännu bättre lyckas i stadsplaneringen. Planeringsverktyget kommer att hjälpa dem att kontrollera dagvattenkvalitet, förutse höga flöden i avloppsledningssystem, samt bedöma lämpliga åtgärder.

FRISKARE OCH RENARE ÖSTERSJÖ En implementering av NOAH:s koncept kan halvera inflödet av föroreningar i Östersjön från tätbebyggda områden. Som ett resultat av NOAH testas en planeringslösning för dagvatten som är baserad på Östersjöns upptagningsområde. Lösningen anpassas till de deltagande städernas stadsplaneringsprocedurer. Konceptet kommer att vara lätt att anpassa till tätbebyggda områden runt Östersjön, och skulle kunna minska utsläppen i Östersjön med upp till 50 procent Genom att förankra konceptet i städers och vattenverks dagliga rutiner kommer Östersjön att bli friskare och renare!

FAKTA I KORTHET

Östersjöprogrammet – projektet NOAH NOAH ”Skydda Östersjön mot orenat avloppsvatten under översvämningar i tätbebyggda områden” finansieras av Östersjöprogrammet (Prioritet 2: Naturresurser, Mål 2.1: Rena vatten). Så många som 114 projekt ansökte om finansiering och 31 projekt godkändes. Inom NOAH kommer 18 partners, ledda av Tallinns tekniska universitet, Estland, att verka för en renare Östersjö från och med 1 januari 2019 till och med 30 juni 2021.

22


KA

MP AN

J

Vi bjuder på 5000 timmars fri service vid köp av en ny Hyundai grävmaskin, valfri modell Är det fan möjligt! har våra kunder spontant sagt om Hyundais överlägset snåla bränsleförbrukning. tulipanaros.se

Frågan är vilka kraftuttryck de ska använda nu, när vi dessutom erbjuder kostnadsfri service under maskinens första 5000 timmar vid köp av en ny Hyundai grävmaskin, valfri modell. Kampanjen sträcker sig fram t o m den 31 mars 2019. Mer maskin än så här lär ni aldrig att få för pengarna!

Tillsammans bygger vi framtiden

Det är bara att summera erbjudandet: En suverän entreprenadmaskin + imponerande låg bränsleförbrukning + 4 års fabriksgaranti (eller 5000 timmar) + servicekampanjen. Mer maskin än så här lär ni aldrig få för pengarna. Välkommen att ringa oss!

ems.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG

Målet är att bygga ett nytt system inom Digital Asset Management som kan samla in, transformera och analysera data för att skapa proaktiva beslut om kommande infrastrukturunderhållet.

Svensk matematiker skapar algoritmer för Brittiska Network Rail

Dan Arvidsson, nyanställd data scientist för SNC-Lavalin & Atkins i Stockholm fick redan under sin första vecka på nya arbetsplatsen, sin livs utmaning och drömuppdrag. Att ta fram algoritmer som Network Rail kan använda i sin förvaltning för hela det brittiska järnvägssystemet. Målet är att bygga ett nytt system inom Digital Asset Management som kan samla in, transformera och analysera data för att skapa proaktiva beslut om kommande infrastrukturunderhållet. I DEN ALLT MER digitaliserade järnvägen här och i Europa står Asset Management högt på tapeten. Den snabba digitaliseringen har gett infrastrukturägarna och entreprenörerna en stor mängd data. Data som i det första stadiet behöver samlas in på rätt sätt men också transformeras till någonting användbart, det är här Dan

24

Arvidsson, 29 åringen från Anundsjö kommer in i bilden, med sitt uppdrag kors över Nordsjön. Tillsammans med brittiska Atkins, som numera ingår i SNC-Lavalin koncernen, och kunden Network Rail är hans roll ytterst komplex i att skapa algoritmer för att transformera data till beslutsunderlag. >>


EN SÄKER LEVERANTÖR AV DAMMBINDNING Vi hjälper dig hitta det bästa saltet för dig och din miljö!

DIN EXPERTKONTAKT VI FINNS DÄR DU FINNS! TERMINALER

Kontakta oss för priser och utförlig information.

KONTOR

Kiruna

SALTDEPÅER

Säljavdelning: 0911-250 239 Order: 0911-250 250 www.wibax.com

Piteå Skellefteå Örnsköldsvik Ånge

Pietarsaari Jakobstad

Östersund

FINLAND Härnösand

NORGE

Sundsvall SVERIGE

Vaasa

Rauma

Tampere Kotka

Borlänge Karlstad

Frövi Stockholm

Herre Uddevalla

Gävle

Norrköping

Kungälv

Skövde

Falkenberg

Viborg DANMARK Veijle

Alvesta Malmö


DAGENS INFRASTRUKTUR // JÄRNVÄG – För två månader sen visste jag knappt någonting om Rolling Stock och järnvägen. Bara att det var en intressant bransch för framtiden där man satsar stort på infrastruktur i Sverige och Europa. Nu arbetar jag som enda svenska i en projektgrupp, för en av de största kunderna i Europa. Den ödmjuka statistikern och matematikern har fort hamnat i hetluften i ett av Networks Rails viktigaste uppdrag, ett bättre sätt att fatta beslut kring underhållet av det brittiska järnvägssystemet. Han har tillbringat en vecka i England för att lära känna teamet och kunden och har fler besök inbokade. I teamet Dan ingår i nu som enda svensk, arbetar man nu på 3-4 sträckor i England med några specifika spår, där flera olika mätvagnar samlar in data från sensorer. All det data som registreras vill man kunna analysera för att få en bättre kunskap om tillståndet för järnvägsspårets olika delar. I första stadiet handlar det om att mäta skillnader i spåren över tid. Mätvagnen färdas därför kontinuerligt över sträckorna och mäter spårets läge med hjälp av sensorer med motsvarande GPS koordinater. På grund av mätfel och hastighetskillnader uppstår föroreningar, förvrängningar och artefakter, i data. Dans uppgift är att bygga en algoritm som ska kunna omtolka dessa föroreningar samt lokalisera förvrängningen i tid och rum mellan olika mättillfällen. Det komplexa för Dan som matematiker är att försöka justera rådata med algoritmer som kan hantera både global förskjutningar samt kunna dynamiskt, sträcka eller komprimera signalerna lokalt för att ”lägga signalerna i linje” mellan varje mättillfälle. Dan gör sina beräkningar och formler från scratch. Vilket inte förenklas med tanke på att kunden dessutom har tagit data från vissa sträckor under en 10 års period, med olika kvalitet och mätvagnar. En verksamhetsnära insikt är att digitaliseringen kan ge fördelar

26

i att kunna tolka och hantera mer data vilket i framtiden kan ge större kunskap och värden, men det finns även stora utmaningar inom informationsinhämtning och informationshanteringen för att nå värdet i automation och systematik. Att lyckas med uppgiften kräver otroligt effektiva beräkningar av den skickliga matematikern. En vision är en felmarginal för varje vagns mätning på inte mer än en meter på varje given sträcka. Så problemet blir att positionen vid mätningen nästan måste vara 100 procent vid [RD1] mättillfället och det är Dans uppgift att leverera algoritmen för att ta sig dit. Dan menar att han inte känner press men säger också att misslyckanden inte finns på kartan och fortsätter lugnt rita på en stor whiteboard för att förklara sitt arbete. Om svenskens roll ligger i algoritmer för bearbetning av en stor mängd data just nu så ligger nästa utmaning i uppdraget inom analys och prediktion. SNC-Lavalin bygger just nu ett grafiskt gränssnitt som ska kunna visualisera spårens degradation över tid med data från Dans algoritmer. Det visionära målet är att systemet själv i framtiden kan varna kunden när något är på väg att gå snett. På det viset kan Network Rail spara mycket tid och pengar i underhållet, och kan förstås även få ut andra värden man har intresse av. Som värden i miljö och säkerhet för såväl samhället som individen. Den svenska specialisten återkommer hela tiden kring att prata om just helheten kring vad kunden vill få ut, han verkar lika engagerad i att prata värden som att försöka förklara det systematiska tänkandet och tekniken. – Just programmering är vad de flesta fokuserar på. I min roll som statistiker och matematiker handlar det för mig om att implementera kunskap i kod. Det bästa jag vet är att automatisera, att hantera stora mängder data för att få ut ett mervärde. Jag måste se helhetsvärdet för att göra min roll bra. För det måste tveklöst finnas en talang i 29 åringen som för bara två månader sen inte hade en aning om vilket stort uppdrag han skulle få över Nordsjön. Det finns ingen skrytsamt i Dans kroppsspråk eller hur han uttrycker sig, bara en klar blick och ett tydligt fokus. För Dan handlar det om utmaningen. Han menar att han är beredd att ge allt han har för att visa att det går att få till en lösning till kunden. – Det ligger helt på mig att lösa algoritmerna som krävs, det känns både bra och jobbigt, det är som det är. Jag ska fixa det. Den här uppgiften är mitt huvudmål i livet just nu. Allt annat får ta andra spår. I mars ska projektet utvärderas, då har Dan varit anställd i tre månader och har stora förhoppningar på att han lyckats med sin uppgift och att kunden fortsätter med uppdraget som just nu är i förstadiet.


Nu finns det ett enkelt sätt att höja säkerheten på er arbetsplats

Pacetell är en innovativ hastighetsdisplay som effektivt dämpar hastigheten i trafiken. Den är robust och tålig, enkel att sköta och kan förses med en rad olika tillbehör, som exempelvis solceller. Och priset är avsevärt lägre än för ett traditionellt system med samma funktion. Nyfiken? Gå in på pacetell.se, ring oss på 031-15 01 91 eller besök oss på ELMIA ”På väg” mässan i Jönköping 13 –14 mars. UT VECKL AD OCH TILLVERK AD I SVERIGE


DAGENS INFRASTRUKTUR // VÄG

Flera uppmärksammade olyckor inträffade för några år sedan på statliga vägar vilket ledde till nya riktlinjer för friktionsmätning och skyltning av nya beläggningar.

Så kan fordon undvika olyckor på nylagd väg Friktion på vägar är en viktig egenskap för trafiksäkerheten. VTI har undersökt hur vägar förändras de första veckorna efter en beläggningsåtgärd. Forskarna förordar uppsättning av varningsskyltar när vägen öppnas och kontroll av vägbanans friktion tidigast efter tre veckor. FLERA UPPMÄRKSAMMADE OLYCKOR inträffade för några år sedan på statliga vägar vilket ledde till nya riktlinjer för friktionsmätning och skyltning av nya beläggningar. Olyckorna inträffade visserligen inte på helt nya beläggningar, men gav insikten att den dokumenterade kunskapen och erfarenheten om dessa är begränsad. Därför ville VTI-forskarna ta reda på hur bra eller dålig friktion det verkligen är på helt nya beläggningar. Olyckorna skedde främst på vägar med beläggningarna stenrik asfaltbetong, tät asfaltbetong och tunnskiktsbeläggning vilka också forskarna valde att undersöka på olika platser i Östergötland. Studien visade på stora friktionsförändringar under den första tiden efter att fordonen började köra på vägbanan. Alldeles i början var friktionen hög, därefter sjönk den innan den antingen stabiliserade sig eller ökade igen för att nå en stabil nivå. Resultatet förvånade lite. Forskarnas hypotes hade varit att friktionen var lägre tills dess ett visst antal fordon hade passerat, det vill säga att trafikmängden avgör hur lång tid det tar innan den

28

nya vägsträckan uppnår acceptabel friktion. – Vägen behöver därmed absolut inte kontrolleras direkt efter påsläpp. Det ser vi som helt onödigt både i tid, pengar och funktionalitet, säger projektledaren Anna Arvidsson. Forskarna har i denna studie inte funnit något samband mellan trafikmängd och friktion. De kan endast konstatera att det i de flesta objekten tar ungefär tre till fyra veckor tills friktionsförändringarna har stabiliserats. Därför blir rekommendationen att mäta friktionen tidigast efter tre veckor, när det översta ytskiktet är bortslitet och friktionen har stabiliserats, om inte uppenbara friktionsproblem uppstår. Även om friktionen kan vara hög när vägbeläggningen är ny är det svårt att avgöra med blotta ögat. Därför blir rekommendationen den samma som tidigare, nämligen att skylten A10 ”Varning för slirig väg” med tilläggstavlan ”Vid våt vägbana” sätts upp efter en utförd beläggningsåtgärd och att de finns kvar tills mätningar visar att friktionskraven är uppfyllda.


DAGENS INFRASTRUKTUR // KORROSION

Förstörelsen kostar mer än 200 miljarder per år

Ytskyddsgruppen och Ytskyddsakademien arbetar för att föra ut kunskap om hur det är möjligt att renovera och skydda utrustningar och konstruktioner i betong och metall för att kunna öka livslängden och därmed åstadkomma bättre kapitalvård och minskad miljöpåverkan genom mindre nyinköp.

Materialförstöringen drabbar både stål och betong. Bild: Kjell-Arne Larsson

AV KJELL-ARNE LARSSON

ENLIGT FN:S SENASTE klimatrapport måste radikala åtgärder genomföras inom de närmaste 10 åren om jordens klimat ska hålla sig inom 1,5-graders temperaturökning i stället för 2 grader eller mer. – Här kan även vi som arbetar med renovering och ytskydd av betong och metall bidra, säger Tommy Thörn, grundare, samordnare och rådgivare för Ytskyddsgruppen och Ytskyddsakademien. Nu har vi äntligen något riktigt riktigt stort att hänvisa till som ett ytterligare argument för vår verksamhet och våra målsättningar. Målsättningarna är just att förebygga förstörelsen av betong och metall och att åtgärda den om den väl uppkommer. Inom industrin orsakar korrosion försämrad tillgänglighet, ökat underhållsbehov, ökad arbetsinsats och lägre effektivitet. Samt särskilt på sikt ökade kostnader. RISE KIMAB och RISE CBI Betonginstitutet har beräknat och bedömt att förstörelsen av betong och metaller orsakar skador motsvarande 6 procent av BNP, eller mer än 200 miljarder årligen. Kan vi minska detta kan vi också minska koldioxidutsläppet från

nytillverkning av material. Ett ton ny cement exempelvis ger upphov till 900 kg emissioner av koldioxid.

GRUPP Ytskyddsgruppen har sedan 2011 arrangerat årliga Ytskyddsdagar, där man tagit upp en mängd olika renoverings- och ytskyddsmetoder. Idag ingår ett femtiotal företag från olika branscher i gruppen, där man nätverkar med varandra. Där utbyts bland annat erfarenheter från bra och dåliga exempel på renoveringar. Det har visat sig att i många fall går det att förlänga livet på pumpar och annan utrustning. Ytor kan återställas med exempelvis multifunktionell epoxy förstärkt med keramiska material.

AKADEMI Med syftet att nå ut till en bredare krets och kunna ge en formell utbildning startades Ytskyddsakademien 2016. Ett flertal utbild- >>

29


DAGENS INFRASTRUKTUR // KORROSION ningstillfällen schemaläggs i orter över hela Sverige och planer finns att starta även i Norge och Finland. Det finns kurser för dels metaller, dels betong. I båda grenarna utbildas deltagarna i tre nivåer, där godkänd tredje nivå innebär certifiering. – Vi ser helst att både beställare, entreprenörer och konsulter utbildar sig, säger Tommy Thörn. Tråkigt nog är det svårt att engagera konsulterna. Kanske är det så att man oftast vill rita nya konstruktioner och därför saknar vilja att sätta sig in exempelvis hur utrustning kan skyddas och renoveras i stället för att ersättas. Ytskydd och renovering är mycket ofta kostnadseffektiva jämfört med andra alternativ. Utrustning i bra skick innebär också lägre arbetsinsatser och högre TAK-värden (tidstillgänglighet, anläggningseffektivitet och kvalitet).

ALLT PÅ PLATS I och med Ytskyddsgruppen och Ytskyddsakademien finns kunskaperna samlade. Metoderna för ytskydd finns på plats, produkterna finns och möjligheten att ge råd likaså. – Ungefär femton procent av alla människor är innovativa och har kraften, viljan och energin att engagera sig och därmed utveckla och förbättra sitt eget arbete, men vi vill också komma ut till en stor del av de övriga. De stora konsultföretagen har 450 kontor runt om i landet. Vi vill nå ut även till dem. De borde lära sig hur det är möjligt att renovera och ytskydda och dessutom rita konstruktioner som förebygger problem. Det är visserligen svårt och dyrt att nå ut till alla, men Ytskyddsakademiens verksamhet växer målinriktat och starkt med sikte på både beställare och utförare.

30

– Vi ser helst att både beställare, entreprenörer och konsulter utbildar sig i hur man förhindrar och skyddar mot korrosion, säger Tommy Thörn.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV AMPHI-TECH

Besiktning och underhåll av reservoarer

Roboten filmar och fotograferar under vatten. Den navigerar och positionerar sig med hjälp av undervattensradar. Arbetssättet är effektivt och riskfritt. Bild: Terése Andersson

Många av landets vattenhållande reservoarer avsedda för bland annat processvatten inom industrin, allmänt dricksvatten eller släckvatten för brandbekämpning är byggda under perioden 1920 till 1970. Behoven av besiktning och underhåll är ofta stora. Amphi-tech utför helomfattande reservoarbesiktningar som invändigt kan utföras med hjälp av undervattensrobot. AV KJELL-ARNE LARSSON

ROBOTEN ARBETAR UNDER drift och behållaren behöver därför inte tömmas. Alla ytor blir åtkomliga för okulär inspektion utan att någon person behöver tillträda det slutna utrymmet. Med metoden undviker man bland annat många personsäkerhetsrisker och driftstörningar med produktionsbortfall som följd. – Det är inte ovanligt att underhållet av reservoarer är eftersatt, säger Simon Pehrson, betongingenjör och VA-projektör hos Amphitech. Korrosion och annan påverkan kan leda till skador i stål och betong som riskerar att påverka vattenkvaliteten eller att byggnadskonstruktionen försvagas. Rör, pumpar och annan utrustning i produktion och distribution av dricksvatten är trycksatta och därför kan läckage upptäckas. En vattenreservoar är atmosfärisk, och exempelvis inläckande regnvatten kan vara svårt att upptäcka. Här kan läckaget dessutom leda till förorening av dricksvattnet.

byggbeskrivningar och ritningsunderlag och kan medverka genom hela byggprocessen med byggledning och slutbesiktningar.

KONTINUERLIG KONTROLL – Vår rekommendation är att besikta reservoarerna var tredje år för att få en kontinuerlig kontroll av skicket, berättar Simon Pehrson. Då får kunden möjlighet att följa en mindre skadas utveckling över tid och kan planera när eventuella reparationsåtgärder ska sättas in. Detta ökar driftsäkerheten, minskar underhållskostnaderna och förlänger byggnadens livslängd. Besiktningar bör finnas med i förvaltarens underhållsplan. Där lägger man grunden till en säker vattenhantering och att arbetsmiljön vid reservoaren garanteras. Företaget utför även rengöring av reservoarer: utan tömning med robot eller manuellt efter tömning.

LÅNG ERFARENHET Amphi-tech har 35 års erfarenhet av besiktningar och skadediagnostik av vattenbyggnader. Företaget var till att börja med inriktat mot kajanläggningar och brokonstruktioner, men sedan 20 år omfattas också vattenreservoarer. Under åren har företaget utvecklat och förfinat den egna undervattensroboten som filmar och fotograferar i reservoarens inre under drift. Roboten är också försedd med undervattensradar som stöd för navigering och dessutom för positionsbestämning av brister som upptäcks. – Vi har utvecklat vår egen programvara som sorterar ut bilder av intresse, fortsätter Simon Pehrson. Vår kompetens och långa erfarenhet ligger sedan till grund för utvärderingen av skadebilderna. Vi jobbar dagligen med bildtolkning och har ett stort arkivmaterial från tidigare uppdrag att jämföra med. Resultatet blir en utförlig rapport om reservoarens status och beskrivning av skador i text och bild. Om skador upptäcks som behöver åtgärdas anlitas Amphi-tech ofta för vidare utredning och materialanalyser. Företaget upprättar

Insidan besiktas med robot, medan okulär besiktning görs av utsidan. Skador, annalkande skador, försmutsning och arbetsmiljörisker kartläggs.

31


DAGENS INFRASTRUKTUR // KORROSION

Jordart och andra markförhållanden påverkar korrosionshastigheten. Bilden visar frilagda konstruktionsdelar i mark. Bilder: Kjell-Arne Larsson

Korrosion i pålar och stödkonstruktioner Till verksamhetsområdena hos RISE KIMAB hör också korrosion på stålpålar och stödkonstruktioner såsom stålspont. Institutet utför både forskning, utveckling och utredning. AV KJELL-ARNE LARSSON

– HELA IDÉN MED institut i jämförelse med universitetsinstitutioner är att resultaten av våra arbeten ska vara direkt tillämpbara, säger Bertil Sandberg, senior forskare hos RISE KIMAB. Genom att vi själva också är ute i verkligheten får vi idéer och uppslag till frågeställningar som vi kan ta tag i. Företag kan konsultera RISE KIMAB vid specifika problem, som antingen är återkommande hos kunden, eller finns som frågeställning inför ett visst projekt. I det senare fallet kan det handla exempelvis om hur korrosiv miljön är i marken där man planerar att påla.

GEMENSAMMA PROBLEM En grupp av företag som har ett gemensamt och generellt problem kan vända sig till RISE KIMAB för att göra en utredning och föreslå åtgärder. Gruppen beslutar gemensamt hur det hela ska finansieras. Institutet kan också på eget eller andras initiativ genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt. Inom teknikområdet pålar, har forskningsresultat som bör vara öppna publicerats hos Pålkommissionen. År 2009 kom rapporten ”Stålpålars beständighet mot korrosion i jord” som uppdaterade ett kunskapsläge som inte uppdaterats i rapportform sedan 1994.

I BRÄCKT VATTEN Trafikverket beställde och bekostade en utredning med anledning av att det inte fanns data och rekommendationer om pålning i Östersjöns bräckta vatten. Arbetet utmynnade i ett tekniskt PM som Trafikverket lät Pålkommissionen publicera 2015. Det är skrivet av Bertil Sandberg och har titeln ”Korrosion av stålkonstruktioner med lång förväntad livslängd – nulägessammanställning”.

32

Dimensionering av stålpålar går till så att de först dimensioneras utifrån hållfasthetsberäkningar. Därefter lägger man på en ”rostmån” beroende på typ av miljö kring pålen, jordart med mera. Regeltolkningsproblem uppstod när EU-koderna började gälla, eftersom dessa rekommenderade mindre mån än vad vi hållit oss till tidigare. Bengt Sandbergs utredning tog fram värden som ligger mellan de svenska och EU-koderna. Korrosionshastighet beror bland annat på markens kemiska egenskaper. Det är inte samma jordar i Sverige som nere i Europa; inte ens samma inom Sverige, söder om Hallandsåsen har jorden mer kalk och är mindre korrosiv. Detta ska byggkonstruktören ta hänsyn till. Det är också intressant att vi i Sverige har hög grundvattennivå. Det räcker att en påle är korrosionsskyddad (genom rostmån, beläggning eller inbyggnad) ner till en meter under lägsta grundvattennivå. Där nedanför är korrosionen i allmänhet försumbar. Denna kunskap kan spara kostnader.

FÖRSÖKSPÅLE För att generellt räkna ut korrosionshastighet har institutet utvecklat en försökspåle som finns i marken en begränsad tid. Elektriska strömmar mäts mellan plåtar på pålen. Strömmarna visar korrosionshastigheten och utifrån denna kan materialförlusten på lång sikt beräknas. Resultaten blir olika i olika jordar. I början av 1980-talet grävde Bertil Sandberg ner provkuponger på varierande djup i olika typer av jordar. Proven har tagits upp vid olika tidpunkter och korrosionen har kvantifierats. Flera av proven ligger fortfarande kvar i marken. Bra forskningsuppslag är välkomna, men vissa av dem tar bara lite längre tid att slutföra …


Brynolf & Co/Lindelöf & Co.

Nu hittar du de bästa lösningarna på dina problem inom korrosion, limning och tätning på www.dinitrolindustri.se Och kan sänka dina kostnader. Bli VIP-kund. Enkelt, snabbt och flexibelt.

Vi har lösningarna på många korrosionsproblem inom ytbehandling, lagrings- och transportskydd samt entreprenadverksamhet. T ex rostskydda en helt oskyddad yta, eller komplettera pläteringar och zink med professionella rostskyddsprodukter och dessutom sänka kostnaderna.

Vi kan också lösa många av dina ljuddämpningsproblem t ex i järnvägsvagnar, chassier och hytter. Våra produkter klarar de mest krävande kraven på ljuddämpande effekt och uppfyller dessutom höga krav på slitage och stenskottsskyddande egenskaper. Vårt knowhow inom limning och tätning för att försegla fogar och förstärka skarvar gör att våra kunder inte bara uppnår bättre kvalitet utan också kan sänka sina kostnader.

2018/1-2-sida Dinitrol Industri 190x125.indd 1

Industriell våtoch pulverfärg för OEM och tungt rostskydd

På www.dinitrolindustri.se kan du hitta lösningarna på dina problem inom korrosion, limning och tätning. Som VIP kund kan du beställa produkter dygnet runt. Se om produkten finns i lager och överblicka dina tidigare order.

Korrosion, limning och tätning. No problems. www.dinitrolindustri.se 2018-11-21 11:38

Teknos målningssystem är nu uppdaterade för att uppfylla kraven i den nya standarden ISO 12944-5 som definierar färgtyper och målningssystem för korrosionsskydd av stålkonstruktioner. På vår hemsida finner du en guide över våra målningssystem och mer info om nya ISO-standarden: https://www.teknos.com/sv-SE/Industri/ vatfarg-metall/malningssystem/

We make the world last longer

www.teknos.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV VEO

VEO

elektrifierar nordisk vindkraft

VEO, en av marknadsledarna inom elektrifiering av vindkraftsparker i Finland, Norge och Sverige, har inlett ett omfattande elektrifieringsprojekt (EBoP) för en vindkraftspark i Rogaland i sydvästra Norge. BJERKREIM-KLUSTRET kommer med sina 70 vindturbiner och installerad kapacitet på 294 MW, motsvarande en årsförbrukning på 55 000 villor, leverera el till det nordiska elnätet med start 2019. Klustret ägs av den tyska kapitalförvaltaren Luxcara, och kommer att drivas av Norsk Vind Energi AS.

VEOS HELHETSLÖSNINGAR TÄCKER KUNDENS BEHOV Med sin helhetslösning tar VEO hand om all elektrifiering, från anslutningen av vindturbinerna till parkens eldistributionsnät och anslutningen till stamnätet. Leveransen inkluderar bland annat systemstudier med förkonstruktion, detaljkonstruktion, en 130/33 kV-högspänningsstation med 2 x 170 MVA-krafttransformatorer, mellanspänningsställverk med skydds- och kontrollsystem samt installation, driftsättning och skolning. VEOs arbete började i april 2018. – Vi är nöjda över att åter igen kunna lita på gott samarbete med VEO, säger dr Alexandra von Bernstorff, affärsledande partner på Luxcara. Elstationen kommer att levereras och spänningssättas i maj 2019. Projektet, inklusive parkens eldistributionsnät på över 80 kilometer 33 kV-kablar samt 5 kilometer 130 kV kablar, ska överlämnas till Luxcara senast den 1 januari 2020. I likhet med VEOs tidigare projekt för Luxcara, Egersund, byggs

34

Bjerkreim-klustret tillsammans med projektutvecklaren Norsk Vind Energi. VEO har lång erfarenhet av att jobba med internationella intressenter, och uppfyller internationella projekt- och avtalskrav. – Tack vare vår långa erfarenhet och gedigna kompetens kan vi ta på oss hela det elrelaterade ansvaret för projekt i den här skalan. Vi är mycket glada över kontraktet eftersom det bekräftar det förtroende vi åtnjuter på vindkraftmarknaden, säger Viktor Forss, vd på VEO AS.

ERFAREN PARTNER PÅ VINDKRAFTSMARKNADEN Energiexperten VEO erbjuder elektrifierings- och automatiseringslösningar för kraftverk, elöverföring, eldistribution och elanvändning. VEOs fabrik ligger i Vasa i Finland, och företaget med dotterbolag har 450 anställda i Finland, Sverige, Norge och Storbritannien. Med en bred installerad bas av vindkraftsstationer i både Finland, Sverige och Norge, hör VEO till de ledande leverantörwww.veo.se erna i Norden.


Veja Mate täcker en yta på totalt 51 kvadratkilometer och ligger i Nordsjön cirka 95 kilometer norr om ön Borkum.

DAGENS INFRASTRUKTUR // VINDKRAFT

IKEA investerar i en av världens största vindkraftsparker Senast 2020 ska Ingka-koncernen (största franchisetagaren till IKEA-varumärket) producera lika mycket förnybar energi och värme som verksamheten globalt förbrukar. Nu investerar koncernen för första gången i vindkraft till havs och ökar därmed andelen förnyelsebart producerad energi från 81 till 91 procent. Vindkraftparken ligger i den tyska ekonomiska zonen i Nordsjön. INGKA-KONCERNEN* ÄR EN av de största parterna i ett konsortium som har förvärvat en andel på över 200 miljoner euro i projektbolaget för vindkraftsparken Veja Mate i Nordsjön. Med totalt 67 vindturbiner och en kapacitet på 403 megawatt är Veja Mate Tysklands näst största havsbundna vindkraftspark och en av de tio största i världen. ­­– Att investera i förnybar energi är en stor del av vårt hållbarhetsarbete, samtidigt som det ökar vår finansiella styrka. Genom en ägarandel på 25 procent av vindkraftparken Veja Mate tar vi ännu ett steg att nå vårt globala mål att producera lika mycket förnyelsebar energi som vi förbrukar, säger Krister Mattson, vd på Ingka Investments. Veja Mate täcker en yta på totalt 51 kvadratkilometer och ligger i Nordsjön cirka 95 kilometer norr om ön Borkum. Läget innebär att vindhastigheten är över 10 meter per sekund. De 180 meter

höga vindkraftverken har rotorblad med en diameter på 154 meter. Fundamenten har en diameter på 7,8 meter och är upp till 84,5 meter höga, vilket gör de till de största av sitt slag som någonsin har tillverkats. ­­– I Norden producerar vi redan idag lika mycket förnyelsebar energi som vi själva förbrukar, bland annat genom våra egna vindkraftparker i Dalarna och Jämtland. Det känns väldigt spännande att vi med denna investering tar ytterligare ett steg att uppnå detsamma globalt, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA Sverige. Ingka-koncernen producerade under verksamhetsåret 2018 2,7 GWh förnyelsebar energi genom 441 vindkraftverk i 13 olika länder samt 900 000 solcellsmoduler. Senast 2020 ska Ingkakoncernen producera lika mycket förnyelsebar energi som koncernen förbrukar. Med denna investering ökar koncernen andelen förnyelsebart producerad el från 81 procent till 91 procent.

35


DAGENS INFRASTRUKTUR // VINDKRAFT

Forskare från MDH ska undersöka hur man kan kombinera olika energisystem, för ökad effektivitet.

MDH forskar för mer förnybar energi i framtidens energisystem En forskargrupp vid Mälardalens högskola (MDH) har fått tre miljon kronor för att, tillsammans med Tianjin University (TJU) i Kina, undersöka hur man kan kombinera olika energisystem för att göra dem så effektiva som möjligt. Minskad användning av fossila bränslen, till förmån för förnybara energikällor, är ett av målen med forskningen. VÄRLDENS ENERGIANVÄNDNING ÖKAR och jordens resurser håller på att ta slut. Vi behöver därför ersätta fossila bränslen med förnybara alternativ. Utmaningen med förnybara energikällor är bland annat oregelbunden produktion, skillnad mellan utbud och efterfrågan samt fysiska begränsningar gällande produktion av solenergi och vindkraft. För att upprätthålla och så småningom även kunna öka produktionstakten av förnybar energi, och samtidigt säkerställa att driften av energisystemen är stabil och säker, är det angeläget att utveckla de olika energisystemen och kombinera dem med varandra på ett så effektivt sätt som möjligt. Traditionellt har man separata system för att lagra och transportera el, gas, kyla och värme, men genom att kombinera systemen kan energin omvandlas och lagras i olika former samt länkas samman med omvandlingsenheter som kraftvärme, elektrolysörer, elpannor, värmemotorer och värmepumpar.

UTMANINGAR MED BEFINTLIG TEKNIK • Det saknas metoder för att analysera processen där energin omvandlas i de olika systemen.

36

• Det saknas kunskap om processens effekt i de kombinerade energisystemen. • Det saknas verktyg för analys och simulering. • Det är svårt att kontrollera och styra sammanlänkade energisystem, vilket blir en utmaning då systemet ska optimeras. – Genom det här projektet vill vi skapa ny kunskap om hur man kan sammanlänka olika energisystem på ett så effektivt sätt som möjligt.Det huvudsakliga syftet är att skapa en fördjupad förståelse kring de synergier och beröringspunkter som finns mellan el-, värme-, kyl- och gasnät, för att kunna minska användningen av fossila bränslen och ersätta med förnybar energi, säger Jinyue Yan, professor i energiteknik vid MDH och projektledare för projektet.

FINANISERAT AV VETENSKAPSRÅDET Projektet ”Synergier av mellandistribuerade och kombinerade energisystem för effektiv integrering av hög andel förnybar energi” pågår till december 2021 och kommer att genomföras i nära samarbete med Tianjin University (TJU) i Kina. Projektet, som beviljats medel från Vetenskapsrådet, kommer bland annat att stödjas av ABB, Chalmers och China Electric Power Research Institute.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV NORDEX GROUP

Nordex Group dubblar närvaron i Sverige med 114 turbiner i Nysäters vindkraftpark Med den stora blivande vindkraftparken Nysäter i Västernorrland kommer det tyska vindkraftsföretaget Nordex Group att ha över en GW installerad vindkraft i Sverige. På världsmarknaden ligger företaget fyra eller femma i storlek. NYSÄTER OMFATTAR 114 turbiner av varierande höjd med en sammanlagd effekt om 475 megawatt, uppdelat på två områden, Hästkullen där installationerna påbörjas i mars 2020 och Björnlandhöjden där arbetena påbörjas i maj 2021. Det handlar om 104 turbiner av modell N149 på 4.0 – 4,5 MW och tio turbiner av modell N131/3900 med effekten 3,13 – 3,9 MW. Och därtill hörande infrastrukturarbeten. Turbinerna klarar den hårdaste granskningen och motsvarar högt ställda krav från såväl beställare som finansierande banker i termer av ekonomiskt genomförbarhet. Beställare är E.ON tillsammans med Credit Suisse, eller noggrant uttryckt Utility E.ON Climate & Renewables samt Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP). Hittills har Nordex Group byggt 435 MW vindelproduktion i Sverige och har sammanlagt 652 MW under konstruktion, varav Nysäter står för 475 MW. – Det betyder att vi på kort tid kommer att fördubbla vår kapacitet i Sverige och framtidsutsikterna ser goda ut, säger Tim Carpenter, som är Nordex Managing director Sweden och Head of Area Nordics. Fram till 2017 hade Nordex Group sammanlagt installerat vindkraftkapacitet på mer än 23 GW på över 25 marknader runt om i världen till ett värde av 3,1 miljarder Euro. Företaget har omkring 5000 anställda och produktion i Tyskland, Spanien, Brasilien, USA och Indien.

Gamma och alla plattformar bygger vidare på de tidigare. De aktuella turbinerna har anpassats och optimerats utifrån de speciella krav som Nysäter ställer när det gäller utmanande vindförhållanden, topografi och att det är fråga om en mycket stor site. Vi såg tidigt vilka tekniska lösningar projektet krävde. – Uppgörelsen visar våra kunders förtroende för vår förmåga att leverera stora och komplexa anläggningar i utmanande miljö med tuffa vindförhållanden och komplex och varierande topografi.

UTMANANDE MARKNAD Det är historia att man bara satte upp en vindsnurra på lämpligt ställe. Modern vindkraftsteknologi anpassas för varje lokalisering och varje turbins placering i terrängen och de laster som väntar anläggningarna. Tim Carpenter ser Sverige som en av Europas mest utmanande marknader när det gäller vindkraft. – Utmaningen för oss är att energipriserna är låga i Sverige och att marginalerna är små. Det kräver att turbinerna görs mycket effektiva, vilket ställer krav på både material och konstruktion. E.ON har ett långt drifts- och underhållsavtal för vindkraftparken och under detta avtal levererar Nordex ett fullt service- och reparationsåtagande under de två första åren och därefter teknisk support till E.ON över lång tid.

NÄRA SAMVERKAN MED BESTÄLLAREN – Turbinerna i Nysäter bygger på Nordex Groups nya DELTA4000plattform och har anpassats och optimerats i nära samverkan med beställaren E.ON, säger Tim Carpenter. Vår utveckling handlar om verklig evolution. Våra tidigare plattformar har hetat Alfa, Beta och

www.nordex-online.com 37


Nya möjligheter för lysande plast med mönstrat ljus Den exakta tjockleken på ultratunna filmer av lysande plast är avgörande för att de ska lysa starkt, och genom att använda två plastfilmer på varandra och skriva i den ena med ett spetsigt stift kan man skapa lysande mönster som till exempel en signatur. Det skriver Mattias Lindh som i sin avhandling studerat hur ljusemitterande elektrokemiska celler fungerar. DET FINNS POTENTIELLA användningsområden för ljus där det krävs flexibla och mångsidiga ljuskällor med stora lysande ytor och lysande mönster. – De unika ljuskällor vi jobbar med, som lite omständligt kallas för ljusemitterande elektrokemiska celler, är väl lämpade för att möta dessa krav och samtidigt kan tillverkningen hållas kostnadseffektiv och miljövänlig, säger Mattias Lindh, doktorand på Institutionen för fysik vid Umeå universitet. Lysande plaster används på flera olika sätt redan i dag exempelvis i TV- och mobiltelefonskärmar och annan bärbar elektronik, som lysande indikatorer och för belysning med särskilda krav i bilar och flygplan. Kunskapen om hur ljus bildas och påverkas i ljuskällorna med tunna filmer av lysande plast är dock fortfarande relativt begränsad. I sin avhandling visar Mattias Lindh att den precisa tjockleken på den lysande plastfilmen har helt avgörande betydelse för hur ljusstarka och effektiva ljuskällorna blir. Det har visat sig att reflektioner av ljuset inuti ljuskällorna ger upphov till interferens, alltså att ljusvågorna kan förstärka eller släcka ut sig själva, och denna påverkas av filmens tjocklek. Vill man ha en effektiv komponent som ger mycket ljus bör man därför se till att göra filmen precis lagom tjock – så att den befinner sig på ett maximum där ljuset interfererar konstruktivt. Men det finns även andra förlustkanaler i ljuskällorna och genom datorsimuleringar kan man avgöra vilka dessa är och hur stora de är. Utifrån simuleringsresultat ger Mattias Lindh i sin avhandling förslag på hur man i framtiden kan designa optimerade ljuskällor som levererar maximalt med ljus och har hög effektivitet. – Man kan till exempel vända på skiktens ordning eller ändra

38

hur släta de olika gränsytorna är, då förändras ljusets reflektioner, säger han. Mattias Lindh har också studerat hur ljusemitterande elektrokemiska celler fungerar i ett detaljerat mikroskopiskt perspektiv, och kommit fram till att man kan skapa lysande mönster genom att använda två tunna plastskikt staplade på varandra. Det första skiktet kan skrivas ut med hjälp av en bläckstråleskrivare och bildar en slags display med hög upplösning och anpassningsbara mönster. Med denna teknik slipper man använda dyra och komplicerade metoder för att skapa mönstret vilket i stället alltså sker direkt i tillverkningen. En annan möjlighet är att repa det första skiktet med ett spetsigt föremål som en penna eller en nål, vilket ger manuellt formade och personliga lysande mönster. På så vis kan man till exempel göra lysande signaturer och märken som skulle vara mycket svåra att förfalska. Detta kan vara viktigt för att fastställa äkthet på värdefulla eller känsliga dokument och produkter. – Jag och mina kollegor är glada att utöver de vetenskapliga publikationerna också ha kunnat skicka in en patentansökan kopplad till våra upptäckter kring mönstrat ljus. Det är en spännande process och en fin merit, men det är mycket jobb med att skriva en patentansökan, säger Mattias Lindh. Framtida användningsområden för plastljuskällan kan till exempel vara lysande plåster som ger förbättrad sårläkning eller lokal aktivering av mediciner, alternativt lysande säkerhetsfunktioner i pass och liknande viktiga dokument. Mattias Lindh är uppvuxen i Lomma utanför Malmö. Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Umeå universitet. Han har även en bakgrund som fjäll- och vildmarksledare och ett stort intresse för natur och miljö.


Nya Hess City Element 200 – Evolution inom ljus och multifunktion

tel: 08–440 85 40 info@foxbelysning.se www.foxbelysning.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // LJUS

Västerbrons i ny effektfull belysning som stockholmskt landmärke från alla håll.

Västerbrons landmärke i ny belysning från långt håll Skymningen hade sänkt sig över Stockholm och stora snöflingor föll från en blåsvart januarihimmel. Efter flera år i mörker tändes i februari den nya, mjuka, vita belysningen på Västerbrons bågar över Riddarfjärden mellan Södermalm och Kungsholmen. AV THOMAS ANDERSSON

– JAG TYCKER ATT det är en fantastiskt vacker bro som är värd att lyftas fram! Det sade ansvarig ljusdesigner Anna Waernborg som från Kungsholmssidan på Norr Mälarstrand – efter trafikborgarådet Daniel Helldéns inledning – var den som på sin dator premiärtryckte på Västerbrons ljusknapp. Den nya belysningen lyser upp brons fasad och eleganta bågar både öster ut in mot Slussen och Gamla Stan och västerut mot Essingeleden och Mälaren. Med modern LED-teknik som, enligt Stockholms stad och Trafikkontoret, ”uppfyller dagens krav på både miljö, energieffektivitet, skönhet och trivsel.” – Det viktiga är att lyfta fram Västerbron som ett landmärke. Så att du kan se bron från långt håll. Själva ljussättningen bygger mycket på att lyfta fram den funktionalistiska arkitekturen, förklarade Anna Waernborg för Svensk Byggtidning vid belysningsinvigningen från träbryggan vid Norr Mälarstrand. Västerbrons gamla belysning har under en rad år inte varit i drift

40

på grund av underhållsproblem. Den nya belysningen lyser upp brons fasad och bågar under dygnets mörka timmar. Årstidernas växlingar och tid på dygnet styr varierande intensitet i ljus och färgnyanser.

UPPLYST LANDMÄRKE Ljusdesigner Anna Waernborg och Trafikkontoret Stockholms stad har prioriterat hur den nya belysningen på långt avstånd återger Västerbron. Så att bron med sina imponerande brobågar kommer till sin rätt som ett upplyst och effektfullt landmärke i Stockholm. Synligt från olika håll och under dygnets mörka timmar alla årstider året runt. Västerbron invigdes år 1935 och är med sina 602 meter Sveriges längsta bågbro i stål. Den sträcker sig över Långholmen och Riddarfjärden mellan Södermalm och Kungsholmen i centrala Stockholm.


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT

Om Sverige ska nå målet att vara klimatneutralt 2045 vet vi att Göteborgs Stad behöver vara med på tåget. Bild: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad

Stadens transporter ska vara fossilfria senast 2030 Senast år 2030 ska Göteborgs Stads utförda och inköpta inrikestransporter vara fossilfria – staden har antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning! – VI BEHÖVER ÖKA takten för att skapa ett fossilfritt Göteborg, det här är ett viktigt steg, säger Mathilda Edlund, miljöutredare på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad. Om Sverige ska nå målet att vara klimatneutralt 2045 vet vi att Göteborgs Stad behöver vara med på tåget. Nyckeln till att nå målet är att snabbt minska växthusgasutsläppen från transporterna. Därför har Sveriges riksdag antagit ett särskilt mål att sänka utsläppen från inrikestransporter, exklusive flyg, med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. På miljö- och klimatnämndens möte 22 januari antog nämnden, å Göteborgs Stads vägnar, Fossilfritt Sveriges transportutmaning. – Göteborgs Stad vill vara en föregångare och antar nu transportutmaningen som en del i vårt strategiska klimatarbete för att minska växthusgasutsläppen. Detta bidrar också till en renare luft för göteborgarna, säger Mathilda Edlund. I Klimatstrategiskt program för Göteborg och Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon har staden redan mål för transportsektorn. – Genom att anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning sätter vi press på oss själva att nå våra mål, säger Mathilda Edlund.

VILLKOREN FÖR TRANSPORTUTMANINGEN: Fossilfria transporter För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget

42

krävs att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. De drivmedel som i dagsläget lever upp till det kravet är el, vätgas, biogas, HVO, FAME, ED95. Köpta och utförda Både resor och transporter som organisationen utför själva och köper in räknas. Vid inköp av varor och tjänster där transporter ingår räknas transporterna om de står i rimlig proportion till det som handlas upp. Vid offentlig upphandling ingår de transporter som man enligt Upphandlingsmyndigheten har möjlighet att ställa krav på. Resor Anställdas resor i tjänsten räknas men inte resan till och från jobbet om de inte betalas av arbetsgivaren. Flyg Flyg ingår inte i riksdagens mål om 70 procents reduktion för inrikestransporter och räknas därför inte in. Undantag Målet sätts och utmaningen antas under förutsättningen att det kommer att finnas tillgång till förnybart bränsle. Göteborgs Stad har även antagit Fossilfritt solutmaning och klimatväxlingsutmaning.


KLUBB,

K42P > 15 m

SPECIALIST PÅ BILMONTERADE LIFTAR

K38P > 14 m

INNOVATION PÅ SIN HÖGSTA NIVÅ K32 > 13 m

Klubb lanserar en helt ny 100% elektrisk modell till sitt sortiment: K20 liften är monterad på en Nissan e-NV200

Ekologiskt och mycket kompakt, den fungerar utan ljud och utan utsläpp av föroreningar.

NY

K26 > 12 m 4.9m

KOMPAKT

Scandlift AB är en helhetsleverantör av alla olika liftmodeller, teleskoplastare och lastbilsmonterade liftar från världsledande märken såsom Genie, Aichi, Nifty, Klubb och CMC.

Läs mer om alla våra produkter på www.scandlift.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT

Sverige är på väg mot

2,5 miljoner laddbara fordon 2030 Utvecklingen av laddbara fordon har tagit ordentlig fart under 2018 till följd av politiska styrmedel, ökad tillgång till laddinfrastruktur och ett ökat modellutbud. En ny prognos som sträcker sig fram till 2045 visar dock att vi ännu bara är i början av en elbilsboom som kommer att accelerera vid mitten av 2020-talet. Detta är positiva nyheter som ökar möjligheten att nå våra klimatmål.

BÅDE ANTALET LADDHYBRIDER och elbilar växte starkt under 2018 med en tillväxt runt 50 procent. Totalt fanns vid årsskiftet nästan 70 000 laddbara fordon i trafik i Sverige. Det nya bonus malus-systemet har gett effekt liksom beskedet om miljözoner. I den nylanserade rapporten Elbilsläget 2018 presenteras den typiska elbilen 2018 tillsammans med statistik om laddinfrastruktur, bilmodeller, en ny elbilsprognos och olika regionala topplistor. – Det vi ser 2018 är att elbilsutvecklingen nu börjar ta ordentlig fart, säger Alexandra Andersson ansvarig för elbilsstatistiken på

44

Power Circle. Samtidigt ser vi att utvecklingen både på infrastruktur- och fordonssidan är ganska varierande mellan olika regioner i landet. Den nya elbilsprognosen visar att vi kommer att ha omkring 2,5 miljoner laddbara fordon år 2030. Analysen bygger på insamlade data över elbilsutvecklingen från biltillverkare, prognosinstitut och konsumentundersökningar. Prognosen utgår från elbilars marknadsandelar i nybilsförsäljningen och följer en s-kurva vilket bedöms vara den mest sannolika funktionsformen för ett teknikskifte.


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT

Vår prognos bygger på att elbilen blir lika billig i inköpspris som en likvärdig bensineller dieselbil år 2025. Efter det så finns det ingen anledning att inte välja en elbil när du ska köpa en ny bil eftersom även driftkostnaden är lägre. /Daniel Kulin sakkunnig, Power Circle

Det verkar nu som att biltillverkarna är eniga om att framtiden är elektrisk. Mer än hälften av tillverkarna som säljer bilar i Sverige har kommunicerat en total övergång till elektrifierade modeller. År som nämns är 2022, 2025 och 2030 med övervikt mot de tidigare åren. Idag är 8 procent av modellutbudet laddbart men redan till år 2022 förväntas den siffran stiga till 34 procent, för att därefter öka ytterligare. För konsumenterna är det priset och utbudet som spelar störst roll. – Vår prognos bygger på att elbilen blir lika billig i inköpspris som en likvärdig bensin- eller dieselbil år 2025, säger Daniel Kulin sakkunnig på Power Circle. Efter det så finns det ingen anledning att inte välja en elbil när du ska köpa en ny bil eftersom även driftkostnaden är lägre. >>

Besök oss gärna på fredheim-maskin.se för att se fler produkter!

KEESTRACK B7e ”1208” Krossenhet: Sandvik CJ412 1200 x 830 mm Lamellmatare: 8 m3 med tvåstegsgrizzly Vikt: 69 ton Kapacitet: upptill 800 ton/h Motor: Volvo 13 l TAD1354GE 344 kw/470 hk Garanti: 3 års Garanti /2000 h

Drift: Eldrift plug-in/plug-ut Standardutrustning: - Keestrack-Er GSM Maskinövervakning - Radiostyrning - LED-ljus - Avlyftbar motorenhet Tillval: Magnet, sidoband m.m

KEESTRACK HYBRIDMASKINER MED AVTAGBAR MOTORENHET Du sparar 40% med diesel-elektrisk drift jämfört med dieselhydralisk Drift från kross möjliggör plug-ut till startläggare eller sorteringsverk Möjligt med drift från nätström

FÖRSÄLJNING – UTHYRNING – SERVICE Tel: 054 120 400 Mail: info@fredheim-maskin.se Webb: www.fredheim-maskin.se

Fredheim Maskin

Fredheim Maskin

45


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT Batterier är en kritisk komponent för elbilarna och batteripriserna är enligt alla prognoser på väg nedåt. Till 2030 skulle efterfrågan av batterier öka till knappt 20 GWh per år i Sverige. Det motsvarar 1,3 procent av den förväntade världsproduktionen av batterier och kan jämföras med Northvolts planer på att producera 32 GWh batterier per år från år 2024. Elbilsutveckling kommer också att bidra till att minska klimatutsläppen. Om bilköparen väljer en elbil istället för en bensin- eller dieselbil så minskar utsläppen i snitt med cirka 1 800 kilo koldioxid per år under drift. Om prognosen faller in skulle utsläppen från personbilar därför kunna minska med 30 procent till 2030 och 80 procent till 2045 enbart tack vare elbilarna. – En snabb elbilsutveckling skulle kunna bidra till att minska utsläppen från vägtrafiken där vi idag har stora utmaningar, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle. Denna utveckling behövs om vi ska kunna nå våra antagna klimatmål men går inte av sig själv utan kräver fortsatt strategiska satsningar på laddinfrastruktur och fossilfria transporter. Den stora och breda introduktionen av elbilar kräver givetvis att samhället hänger med. Elnät, elproduktion och laddinfrastrukturen måste utvecklas för att hålla jämna steg. Två miljoner elbilar innebär inte mer än 6 TWh elanvändning men snabbladdning är nödvändigt för vissa typer av resor och ställer krav på elnätet. – Utvecklingen är förstås beroende av politiken. Omställningen kan skyndas på ännu mer genom ambitiösare styrmedel – men också försenas om vi inte tänker på infrastrukturfrågorna, avslutar Daniel. Att producera el i Sverige för att driva våra bilar är på alla sätt en bättre affär än att importera fossila bränslen.

ELIS – ELBILEN I SVERIGE Power Circle publicerar varje månad utvalda delar av statistiken över beståndet av laddbara lätta fordon i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara fordon (personbilar, lätta lastbilar och fyrhjuliga mc) och ger en mer heltäckande bild av elbilar och laddhybrider i Sverige än annan tillgänglig statistik. I databasen, som går att beställa i sin helhet, belyses bland annat olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och geografiska data för varje enskild bil, samt diverse prognoser. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur, inköp av elfordon och marknadsöversikt.

Världens askin grönaste m NOLL UTSLÄPP!

Första kompaktlastaren i världen med litiumbatteri! Spara upp till 34% driftskostnad jämfört med diesel. Som referens är e6’an jämförbar med Avant 528, Avants mest sålda kompaktlastare alla kategorier. Avger ”noll” utsläpp och passar perfekt inomhus eller på t.ex. kyrko gårdar där både utsläpp och ljudrestriktioner råder.

• • • • • •

*Laddar fullt på 1 timma med snabbladdaren A32, 3 timmar med snabbladdaren A16 och 6 timmar med vanlig stickkontakt 220V.

46

Inga avgaser Minimal ljud- och bullernivå Sänkt driftkostnad Laddar fort* Lyfter 900 kg Framtidens val

Pris exkl. moms. Gäller tom. v52. Reservation för felskrivningar eller tryckfel. Mer information och alla återförsäljare på nordfarm.se eller ring 011-19 70 40


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT

Vid årsskiftet 2018/19 fanns det 66 058 laddbara* personbilar i trafik i Sverige, vilket motsvarar 1,3 procent av den totala svenska personbilsflottan. Bild: Garo

Antalet laddbara bilar ökade med 50 procent Vid årsskiftet 2018/19 fanns det 66 058 laddbara* personbilar i trafik i Sverige, vilket motsvarar 1,3 procent av den totala svenska personbilsflottan. Högst andel laddbara personbilar hade Stockholms län med 3,5 procent. Det framgår av Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner. NYREGISTRERINGEN AV PERSONBILAR under 2018 påverkades av införandet av bonus-malus-systemet den 1 juli 2018, framförallt genom en omfördelning av drivmedel. Totalt under året nyregistrerades 365 535 personbilar och vid årsskiftet fanns det 4 870 783 personbilar i trafik, en ökning med drygt 25 000 bilar under året. Den största ökningen hade Hallands län med 1,1 procent. Personbilsflottan domineras fortsatt av bensindrivna bilar, 57 procent, även om antalet bensinbilar minskade med 2,4 procent, jämfört med året innan, till 2 754 872 bensinbilar. Antalet etanoloch gasbilar i trafik minskade också. De laddbara bilarna ökade stort från 43 287 stycken till 66 058, men de är dock fortfarande förhållandevis få till antalet. Elhybrider ökade med 26 procent till 90 273 bilar i trafik. Elhybrider laddas inte utifrån, utan laddas under körning och bidrar till att minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen. – Det är ännu för tidigt att urskilja de långsiktiga effekterna av bonus-malus-systemet, men transportsektorns mål** om minskade utsläpp till 2030 gynnas av att andelen klimatbonusbilar ökar, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys. En klimatbonusbil är en

bil som släpper ut max 60 g/CO² per kilometer eller är utrustad med teknik för gasdrift.*** Biltätheten har minskat något, från 480 bilar per 1 000 invånare till 477, från 31 december 2017 till 31 december 2018. Gotland hade högst biltäthet med 610 personbilar i trafik per tusen invånare, medan den var lägst i Stockholms län med 398 personbilar per tusen invånare. – Det återstår att se om minskningen är ett trendbrott från den tidigare årliga ökningen. Minskningar av biltätheten har historiskt sett i princip bara skett under lågkonjunkturer, medan vi 2018 var i en högkonjunktur. Uppgifterna är hämtade ur Fordon i län och kommuner 2018, Trafikanalys statistik 2019:3. * Rena elbilar och laddhybrider. ** Utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med 2010. *** Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar. Källa: Trafikanalys

47


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT

I pilotprojektet ingår också att undersöka hur stort behovet är, hur tekniken fungerar och hur laddstolparna används.

Laddstolpar för elbilar vid länets sjukhus Under 2019 installeras 17 laddstolpar för elbilar vid sjukhusen i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Dessutom ska en snabbladdare sättas upp för eltaxibilar vid Norrlands universitetssjukhus, bland de snabbaste i Sverige. INTRESSET FÖR ELBILAR har det senaste året vuxit enormt och många tror att bilbranschen inom ett tiotal år kan ha förändrats radikalt, från fossildrift till bilar som drivs av förnybara bränslen. Region Västerbotten sökte och fick under 2018 medel av Klimatklivet för ett pilotprojekt att sätta upp laddstolpar för elbilar på de tre sjukhusen. Naturvårdsverket stöttar genom Klimatklivet åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. De 17 stolparna ger normalladdning, det vill säga en elbil kan laddas under en arbetsdag på 6–8 timmar. Kopplingen är av typ-2, den standard som enligt EU ska gälla. – Den totala investeringen, inköp av stolparna, grävningen och elinstallationen, ligger på 1,2 miljoner kronor. Klimatklivet bidrar med 50 procent av kostnaderna och Region Västerbotten går därmed in med 600 000 kronor, förklarar Kristofer Linder, energiingenjör i Region Västerbotten. Nedgrävningarna av stolparna börjar under våren när tjälen går ur jorden. I Lycksele placeras två laddstationer på parkeringen nedanför lasarettet, i Skellefteå placeras fyra nära huvudingången och i Umeå hamnar resterande elva någonstans på parkeringarna mellan Regionens hus och universitetet. – I pilotprojektet ingår också att undersöka hur stort behovet är, hur tekniken fungerar och hur laddstolparna används, förklarar Kristofer Linder. Laddstolparna är inte enbart till för anställda i Region Västerbotten, utan är publika stolpar som alla kan använda. – Det finns olika lösningar hur betalningen ska lösas, men det kommer troligtvis att ske antingen via en app eller med ett betalkort, säger Kristofer Linder.

48

De motorvärmaruttag som nu finns på de olika parkeringarna är inte anpassade till att ladda elbilar. Elkablarna är dimensionerade för motorvärmare och inte för kontinuerlig elbilsladdning. Genom projektet Ruggedised, där Umeå deltar tillsammans med några andra europeiska städer, ska det under våren installeras en snabbladdare vid norra entrén på Norrlands universitetssjukhus. Snabbladdaren bli en av Sveriges snabbaste publika laddare i sitt slag med en kapacitet på omkring 150 kW. – Placeringen av snabbladdaren ska i första hand vara till för eltaxibilar, säger Kristofer Linder.

FAKTA I KORTHET Ruggedised pågår under åren 2016–2020 och har en budget på cirka 40 miljoner kronor för Umeå. Projektfinansiär är EU:s Horisont 2020-program. Ruggedised betyder ungefär ”att göra robust”, och är en förkortning av Rotterdam, Umeå, Glasgow Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. EU har beviljat 180 miljoner kronor totalt för att fram till 2021 göra de tre städerna klimatsmartare, bland annat med hjälp av energieffektiva byggnader, hållbara transporter och smart styrning via IT. I Umeå är universitetsstaden i fokus och det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Region Västerbotten, Umeå universitet och RISE.


Super- rket sve sortering yttar snabba fl -Billiga & ningsområde v än d -Brett an na d e r driftskost a g å -L re ta a -Robust m

Klarar h miljökr öga av Lv 302 T 3 fö

rbrukar sel per ca 3 ti CO2-uts mme, vilket ge l dien läpp på omkrin ererar timme. g9 V ström li id produk tion k g per g ge r C O p 2-utsläp å nätp 20 0 g p er timm en på ca e.

å p a k a H Sortera på plats Jag är eldriven

Från 12.600 /mån* *Leasing 84 månader. Kontantinsats 20%. Restvärde 10%. Rörlig STIBOR-baserad ränta. Moms tillkommer. Prisindikation per augusti 2018. Sedvanlig kreditprövning krävs.

Box 9083, 550 09 Jönköping, 036-31 74 00, info@maskinmekano.se, www.maskinmekano.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT

Elbilsbatterier

påverkas av kylan – men räckviddsångest överdriven När temperaturen sjunker nära noll minskar körsträckan hos elfordon, eftersom fordonens batterier påverkas av kylan. Men farhågorna om att man som nybliven elfordonsägare ska åka på en ”räckviddssmäll” på svenska vintervägar är ofta överdrivna, menar försäkringsbolaget Ifs motorexpert. Det är dock bra att göra sig bekant med hur den egna bilen påverkas. ANTALET EL- OCH laddningsbara hybridfordon som rullar på svenska vägar har ökat exponentiellt under de senaste åren. Under fjolåret registrerades närmare 30 000 nya el- och hybrider i landet, enligt fordonsstatistik från SCB, och det totala antalet uppskattas nu ligga över 70 000. El- och hybridvarianterna står dessutom för en allt större andel av den totala nyfordonsförsäljningen. Bland det totala antal fordon som såldes i Sverige under 2018 var närmare åtta procent el- och hybridfordon. I jämförelse med vårt grannland Norge, där elbilarna vunnit än större popularitet, framstår den siffran som närmast mikroskopisk. De runt 90 000 el- och hybridbilar som såldes på den norska marknaden under 2018 stod nämligen för 60 procent av nybilsförsäljningen i landet. Det nordiska klimatet kan dock påverka elbilarnas körsträcka negativt, i synnerhet när det blir riktigt kallt. Ungefär som med mobiltelefoner tappar elbilarnas batterier nämligen i kapacitet vid låga temperaturer, vilket i sin tur påverkar bilens räckvidd. På If i Norge, som försäkrar betydligt fler elbilar än i Sverige, har man vid upprepade tillfällen märkt av att många elbilsförare under rejält kalla dagar behövt tillkalla vägassistans, eftersom föraren inte tagit höjd för köldens påverkan på batteriet. Men sådana ”räckviddssmällar” inträffar mest för nya elbilsförare, menar Sigmund Clementz, presskontakt för If i Norge: – Norge är kanske det land i världen med mest erfarna elbilsförare, och de har lärt sig hur batteriet påverkas av vinterförhållandena.

50


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT Men är du ny elbilsanvändare tar det lite tid att bli bekant med hur bilen fungerar. Under den första vintersäsongen kommer det som en överraskning för många att kölden minskar räckvidden, säger han. Givet hur kraftfulla batterierna är i dagens elbilar finns det emellertid inga skäl att oroa sig över att elbilen inte skulle vara anpassad för det karga vinterväder som vi ser i Sverige just nu, menar Ifs motorexpert i Sverige, Johan Granholm: – Till och med majoriteten av dem som arbetspendlar skulle klara sig bra med räckvidden hos en normal elbil, det vill säga 20 till 45 mil. En vanlig förare skulle klara sig med att ladda den en gång i veckan på sin höjd. Och det oavsett den minskning av räckvidden som kommer av de låga temperaturer vi haft de senaste veckorna. Hur mycket batteriet och räckvidden påverkas skiljer sig samtidigt från bil till bil. Det kan därför vara bra att göra sig bekant med hur den egna bilens räckvidd påverkas av vinteromständigheterna, och av saker som körstil och laddningsrutiner. – Om du parkerar utomhus är det exempelvis bra att alltid ansluta bilen till laddaren så att du kan förvärma bilen och batteriet innan avfärd för att maximera räckvidden. Bilen har också en räckviddsmätare som är bra att följa när du är ute och kör, och utifrån den kan du planera ditt nästa laddstopp. Ett tips är att inte vänta med att ladda tills du bara har 5 procent kvar, utan planera in laddstoppen när du har cirka 20 procent kvar, då behöver du heller inte ladda lika länge varje gång, avslutar Johan Granholm.

TIPS FÖR ATT OPTIMERA DITT ELFORDONS RÄCKVIDD: • Se till att ha gott om luft i däcken så att bilen rullar lättare • Tidsinställ laddningen hemma så att bilen är fulladdad när du ska köra. Då startar du med ett batteri med bättre driftstemperatur.

För detta krävs att du har en laddbox installerad. • Sänk temperaturen i kupén och använd hellre sätes- och rattvärme. Många bilar har en Eco-inställning, där man drar ned på luftkonditionering och värme, vilket förlänger räckvidden. • Kör mjukt och undvik plötsliga inbromsningar och accelerationer. Låt bilen motorbromsa, så att energin kan användas för att ladda upp batteriet. • Använd cruise-kontroll om det är möjligt, och håll alltid fartgränsen.

LADDAD. med GARO Futuresmart™

Komplett utbud av snabb- och depåladdare Som Sveriges ledande aktör på laddinfrastruktur kan GARO erbjuda ett stort och komplett sortiment laddare för bussar. Med laddeffekter på upp till 350 kW levererar vi både snabbladdare och depåladdare till bussoperatörer och busstillverkare. Med väl fungerande teknik, lång erfarenhet och stor kunskap finns vi alltid nära till hands med väl utbyggd service och support. GARO Futuresmart™ garanterar vår innovation av framtidssäkra produkter som säkerställer energibesparing, smartare styrning och enkelhet i användandet.

En nytänkande kraft

51


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT

Den eldrivna sopbilen överlämnades idag till Renovas miljöarbetare som ska köra den. Bild: Renova

Snart rullar eldriven sopbil på Göteborgs gator Tystare och inga avgaser – det är några av fördelarna med den nyutvecklade elsopbilen som idag lämnas över till Renova. Bilen är ett resultat av ett samarbete mellan Renova, Kretslopp och Vatten inom Göteborgs Stad och Volvo Lastvagnar. BILEN KOMMER ATT tas i drift i centrala Göteborg inom kort. För göteborgarna innebär eldriften bättre luftkvalitet: Sopbilen släpper varken ut partiklar eller avgaser. Eldriften är också tyst vilket förbättrar livskvaliteten för de som bor i området, och bättre arbetsmiljön för dom som kör bilen. För Göteborgs Stad och Renovas del handlar utvecklingen av elektrifierade fordon om att ligga i framkant när det gäller säkerhet, miljö och teknisk utveckling. – Sedan 2015 körs alla våra 240 tunga fordon på fossilfritt bränsle. Med en helt eldriven sopbil tar vi och våra kunder ännu ett kliv för en hållbar återvinning och avfallshantering. Den eldrivna sopbilen ger stora miljömässiga fördelar för stadsmiljön, vår personal och alla som bor och verkar i staden, säger Anders Åström, vd på Renova. Eldriften gör det möjligt att planera för bebyggelse och infrastruktur på ett friare sätt än idag. Samtidigt kan transporterna effektiviseras.

52

FAKTA I KORTHET Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfallsoch återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB – som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner. 2018 behandlades ca 1 100 000 ton avfall. Cirka 99 procent gick till material- eller energi återvinning. Koncernen omsätter cirka 1,3 miljard kronor, har 750 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV MULTIBOLAGET

Multibolaget lanserar

eldriven MultiOne Varumärket MultiOne växer i Sverige och i vår lanseras den första redskapsbäraren med eldrift. Den gör det möjligt att arbeta med mängder av olika redskap på ett miljövänligt och tyst sätt, både inom- och utomhus. DEN ITALIENSKA REDSKAPSBÄRAREN MultiOne finns i en rad olika serier, från serie 1 till serie 10, med storlekar från 390 kilo till 2,5 ton och med möjlighet att hantera och växla mellan nära 200 olika redskap. Även en krabb/fyrhjulsstyrd modell - 12 finns! – Först ut är MultiOne EZ som baseras på 8-serien på 1,8 ton som nu lanseras med eldrift utrustad med litiumbatteri, säger Multibolagets vd Niklas Söderman. Jag tror starkt på att den eldrivna redskapsbäraren är framtiden för uppgifter både utomhus och inte minst inomhus. Den är mångsidig och kommer bland annat att passa många kommuner som har målsättningen att bli helt fossilfria. Inom ett par år ska alla standardmodeller i sortimentet få en batterimodell.

PASSAR PROFFS OCH PRIVATPERSONER MultiOne EZ har två elektriska motorer med batterikapacitet av 16,5 kW, 35 liter/min oljeflöde, lyfthöjd 2,90 meter och lyftkapacitet från mark 1 600 kilo, ej utskjutet teleskop 1 280 kilo samt fullt utskjut 1 088 kilo (med bakvikter). EZ drivs med hydrauliska hjulmotorer. De tänkta köparna av eldrivna MultiOne finns också bland stall och ridhus, fastighetsskötsel, bygg, entreprenad samt lantbruk. Även privata konsumenter har stor nytta av dessa maskiner. MultiOne EZ med litiumbatteri klarar en hel dags arbete på en laddning och är i det avseendet bäst på marknaden. – De små maskinerna är otroligt smidiga och lättanvända och har en lyftförmåga nästan motsvarande sin egen vikt, säger försäljningschefen Per Saavedra.

generalagent i Sverige för den italienska tillverkaren av MultiOne och har under det första året sålt ett 40-tal exemplar. Bolaget finns i Uppsala, men arbetar via ett flertal återförsäljare runt om i landet, där blivande kunder kan se de nya maskinerna. Bolaget växer kontinuerligt och antalet återförsäljare ökar. – Man måste nästan ”känna och klämma på maskinerna och prova dem, säger Niklas Söderman och hänvisar till återförsäljare runt om i landet. MultiOne är liten och nätt, har ändå styrkan och är mycket smidig och trevlig att arbeta med.

KAN HYRA UT REDSKAP FÖR SÄLLANBRUK Multibolaget tillhandahåller redskapsbäraren MultiOne med redskap för olika behov. Eftersom det inte är rimligt att ha egna redskap för alla behov så hyr Multibolaget ut vissa sällan använda redskap. Detta hoppas man att återförsäljare också anammar. – Behöver man till exempel någon gång en stubbfräs eller cementblandare, så ordnar vi det åt kunden, säger Niklas Söderman. Man ska inte behöva köpa allt utan känna att man har tillgång till dessa ändå! – Vår vision är att få ut ”de blåa maskinerna” över Sverige helt enkelt eftersom de är så enkla att använda och har bra prestanda för sin storlek.


HELHETSLEVERANTÖR Multibolaget AB är en helhetsleverantör av trädgårds- och entreprenadmaskiner och lastbilar och representerar flera kvalitetsprodukter från välkända varumärken. Sedan ett år är företaget

www.multibolaget.se 53


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ELDON INSTALLATION

Eldon Installations laddstolpe Eco One i golfbanemiljö

Frank Erlandsson, produktchef vid Eldon Installation AB.

.

Viktigt med kunskapsspridning för säker laddning av el-bilar I takt med att eldrivna bilar blir allt vanligare är det viktigt att alla aktörer hjälps åt att sprida kunskap så att bilar laddas på rätt sätt och att exempelvis brandrisker minimeras. Och att laddutrustning dimensioneras på ett rimligt sätt. –INTE MINST BORDE bilbranschen hjälpa till att sprida kunskap, säger Frank Erlandsson, produktchef vid Eldon Installation AB, som fokuserar på lösningar inom området elfördelningssystem. Företaget erbjuder system upp till 5 000 A och lågspänningskomponenter till den skandinaviska industrin och fastighetsmarknaden.

BOSTADEN MESTA LADDPLATSEN Det publika nätet av laddstolpar växer i takt med att allt fler el- och hybridbilar kör på våra vägar. Ändå är det i första hand vid våra bostäder och därtill våra arbetsplatser som bilarna laddas mest och under längst tid. Det är vanligt att bilar laddas i vanliga vägguttag med den laddkabel som följer med vid bilköpet. Felaktig laddning har det senaste året orsakat ett flertal bostadsbränder och elsäkerhetsverket och andra organisationer kämpar med att nå ut med information om hur man på ett säkert sätt laddar sin bil vid bostaden. – Vi har kompletterat vårt utbud av ladd-

54

produkter med en smidig och säker laddbox för att erbjuda privatpersoner en säker laddning i hemmet och på andra platser, säger Frank Erlandsson. Laddboxen finns med uttag för Typ2anslutning eller med integrerad 5-meters rak kabel. Laddboxen är försedd med DCövervakning och har alla nödvändiga godkännanden enligt Europastandard, CE, IEC 61851-1 och IP-klassning IP54. Laddboxen finns också med nyckel för av/på-funktion samt med kWh-mätare. Laddning startas med ett enkelt knapptryck och tre LED-lampor visar statusindikering för laddning. Laddeffekten är styrbar via stationens display.

Vid en bostad, till skillnad från publik laddning, står bilen oftast stilla under lång tid och det kan räcka med en-fas 16A. Frank Erlandsson betonar också vikten av att satsa på belastningsvakt för att säkerställa att säkringarna håller i elanläggningen.

INGÅR I SIMONSSONGRUPPEN Eldon Installation AB har nära 100 år i elbranschen. Företaget grundades 1922 och hette från början Elektro Ljus & Kraft. Sedan två år ingår företaget i den privatägda Simonssongruppen, som arbetar i ett nätverk av ett stort antal företag i olika branscher.

ONÖDIGT SKJUTA ÖVER MÅLET – Elbilar laddas till 95 procent vid bostaden eller arbetsplatsen. Då är det viktigt att man har rätt matning bakom, säger Frank Erlandsson. Och man ska inte skjuta över målet. Historiskt har man talat om behov av 32A men i snitt laddar man 8 till 10A.

www.eldoninstallation.se


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT NuMo vattenvägar. Bild: RISE

Autonoma fordon

kan göra storstäder renare och trafiken smidigare

NuMo vattenfall. Bild: RISE

Världens storstäder står inför gigantiska utmaningar med köer, avgaser och långa pendlingstider. Nu visar en forskningsrapport från RISE hur stads- och trafikplaneringen behöver förändras för att få nytta av självgående och eldrivna fordon. I första skedet gäller det att utnyttja befintlig infrastruktur smartare och i nästa steg behöver helt ny infrastruktur skapas. Till exempel flytande biltunnlar. TÄNK DIG ATT ÅKA till jobbet utan att ta hänsyn till tidtabeller, rusningstrafik eller byten. Du kliver bara i ett fordon och kliver ur vid jobbet. Detta är visionen för NuMo-projektets arbete. NuMo står för New Urban Mobility, den nya rörligheten i storstäder. Projektet har genomförts av RISE Research Institutes of Sweden i samarbete med PLP Labs i London och LogistikCentrum. – ­Vi behöver hitta smarta sätt att använda gator och vägar som

är lågt trafikerade, till exempel bussfiler, och på sikt bygga infrastruktur som är anpassad för eldrivna och självgående fordon. Vi har till exempel tittat på olika typer av tunnlar, både under jord och i vatten. Grundprincipen är att separera autonoma fordon från den vanliga trafiken, bara då kan vi nå den fulla potentialen, säger Lei Chen, Senior Researcher på RISE och ansvarig för NuMo-projektet. I rapporten “NuMo: Urban Infrastructure Opportunities with >>

55


DAGENS INFRASTRUKTUR // FOSSILFRITT trafikstyrning som integrerar den tidigare trafiken med den nya självgående. – Vi ser att potentialen till effektivisering och att helt enkelt skapa en bättre och mer hälsosam vardag i storstäderna är enorm. Nästa steg för oss är nu att göra konkreta tillämpningar i samarbete med offentliga och privata aktörer, säger Lei Chen, Senior Researcher på RISE.

FAKTA I KORTHET NuMo biltunnel. Bild: RISE

Autonomous Vehicles” visas de logistiska, praktiska och tekniska egenskaperna hos framtidens transportsystem. Behovet av förändring är stort. Den genomsnittliga resehastigheten i städer minskar och blandningen av trafiktyper leder till ineffektiva transportsystem. Hälsa och säkerhet är två andra viktiga aspekter. Föroreningarna från trafiken är ett välkänt och växande problem och varje år omkommer cirka 1,25 miljoner människor i trafikolyckor (enligt WHO). Autonoma elfordon (AEV) i kombination med innovativa nya offentliga och privata företagsmodeller har potential att skapa en gemensam rörlighet som kan ge effektiva och utsläppsfria transportlösningar. Till exempel ger en AEV med 4 platser som färdas med en sekunds avstånd till nästa fordon dubbelt så stor kapacitet som en buss med 120 platser som går en gång i minuten. NuMo-projektet har tillämpat sina principer på transportsituationen i Stockholm, Göteborg, London och New York och skissat på framtida lösningar. Här finns modeller för att skapa helt ny infrastruktur som tunnlar, flytande tunnlar och helt nya system för

56

LogistikCentrum LogistikCentrum AB är ett specialistföretag för forskning och utveckling av transport- och logistiksystem. Vi utvecklar och tillämpar egenutvecklade simuleringsmodeller för analys av transportnät och verksamhetsstrategier. Vi är aktiva i Europa, Norra Amerika och Mellanöstern.

FAKTA I KORTHET

PLP Labs PLP Labs is the research group of PLP Architecture, a London-based group of architects, designers and thinkers who value the transformative role of ideas and the capacity for design to inspire and change the future of cities. Technology is fast. Buildings and infrastructure is slow. Our built environment is lagging, struggling to keep up with change, all at a huge cost to our social and natural environments. PLP Labs tackles this by creating and advocating for radical change to our cities and the systems that build them.


DAGENS INFRASTRUKTUR // KRAFTNÄT

Den gamla SVC-anläggningen som ska rivas.

Bild IGBT-ventil till en STATCOM. Bild:ABB

Svenska kraftnät reinvesterar i sin första SVS sedan 1980-talet Svenska kraftnät investerar 143 miljoner kronor i en ny anläggning i Stenkullen i Lerums kommun för att hålla spänningen i rätt intervall i 400 kV stamnätet. Det är den första reaktiva enheten som Svenska kraftnät installerar sedan 1980-talet. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

BEFINTLIG SVC-ANLÄGGNING ska rivas och ersättas med en STATCOM. Svenska kraftnät har tecknat kontrakt med konsortiet ABB/Otera Ratel. Elutrustningen ska levereras av ABB och anläggningen ska vara klar att ta i drift hösten 2020. På fackspråk kallas den här typen av utrustning för SVS, en förkortning som står för Static Var System. Det är en anläggning som ska hålla den elektriska spänningen inom rätt intervall och kan vara en Static Var Compensator (SVC), en Static Synchronous Compensator (STATCOM) eller en hybrid av dessa.

REGLERAR ELTILLFÖRSELN Enligt ABB:s beskrivning är en STATCOM en anläggning som snabbt och tillförlitligt reglerar nätspänningen. Den tillhandahåller dynamisk, snabb reaktiv effekt beroende på nätförhållanden. En STATCOM kan också öka överföringsförmågan, minska förluster i nätet, mildra aktiva effektoscillationer och förhindra överspänning vid förlust av belastning. Den befintliga anläggningen, som är ansluten till en kopplingspunkt i stamnätet som försörjer regionen med elektricitet, togs i drift 1987, har nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas av en ny station. Fysiskt är det en byggnad på nära 600 kvadratmeter, som inkluderar en ventilhall och elektriska installationer som uppförs på samma plats som den gamla anläggningen på befintligt stationsområde. Den gamla SVC var levererad av ASEA. Den nya anläggningen

levereras av ABB, numera den enda svenska tillverkaren av liknande utrustning.

KOMPLEXT PROJEKT – Det är en komplex anläggning, som består av många komponenter och kräver en hel del studier när den anpassas till den befintliga platsen, säger Mattias Fyhrman, Svenska kraftnäts projektledare vid arbetena i Stenkullen. Arbetena påbörjades i början av det nya året. Man river befintlig anläggning, gjuter fundament och uppför byggnaden under det här året, varefter installation av den elektriska utrustningen tar vid. Från hösten 2020 ska stationen vara i drift. – Det här är den första SVS-enheten som installeras av Svenska kraftnät sedan 1980-talet. Sannolikt kommer det att bli fler, men inga sådana beslut är fattade ännu, säger Mattias Fyhrman.

FAKTA I KORTHET

Ombyggnad av kraftstation i Stenkullen Byggherre: Svenska kraftnät Totalentreprenör: Konsortiet ABB/Otera Ratel Entreprenadkostnad: 143 Mkr

57


DAGENS INFRASTRUKTUR // BRO

Sundsvallsbrons åtta stöd har fått katodiskt skydd mot korrosion. Bild: Torbjörn Bergkvist

Den rostande Sundsvallsbron har fått sitt katodiska skydd Den omfattande entreprenaden där den blott fyra år gamla Sundsvallsbrons åtta stöd har fått ett katodiskt skydd mot korrosion har slutförts. Och Trafikverket tycker sig ha fört den tekniska utvecklingen framåt genom nya erfarenheter efter den totalentreprenad som först inte blev riktigt vad man hoppats på. AV GÖSTA LÖFSTRÖM

SUNDSVALLSBRON ÄR EN drygt 2 100 meter lång högbro som leder E4 över Sundsvallsfjärden. Den byggdes så sent som 2015 och utfördes som en totalentreprenad, där entreprenören fick stor frihet att utveckla lämplig teknik. Bron drabbades tidigt av en rad fel och brister som åtgärdades av entreprenören. De allvarligaste problemen gällde korrosion på brostöden som orsakades av att vattenmiljön var aggressivare än väntat. – Att brons spontlådor skulle rosta var ingen nyhet vare sig för oss eller entreprenören. Det fanns så klart med som en förutsättning i entreprenörens redovisning av brons ”Tekniska lösning”. Tvisten mellan Trafikverket och entreprenören handlade om med vilken hastighet brons spontlådor korroderade och om den tekniska livslängden om 120 år skulle uppnås. Det berättar Anders Westlund, Trafikverkets projektledare. – Det var fokus på både bärighet och beständighet från första början. Trafikverket godkände efter en handläggningstid entreprenörens redovisning med beräkningar för bärighet, men i beständighetsfrågan hittade vi ingen överenskommelse.

MINSTA MÖJLIGA MILJÖPÅVERKAN När den begynnande korrosionen tidigt upptäcktes löste Trafikverket ut entreprenören från ansvar och satsade på ett katodiskt skydd som nu ska skydda bron tekniskt i 30 år. – Vi valde att göra det här själva för att systemet skulle bli optimerat, robust och kostnadseffektivt. Med ett optimerat system säkerställs spontens tekniska livslängd samtidigt som driftskostnaderna minimeras och livslängden på det katodiska skyddet maximeras. Dessutom ger ett optimerat system minsta möjliga miljöpåverkan ANNONS eftersom utsläppen av klorgas står i proportion till den påförda strömmen, säger Anders Westlund. Efter ett framgångsrikt försök, där ett av de åtta brostöden försågs med katodiskt skydd, inleddes den

58

entreprenad som nu gett övriga sju stöd sådant skydd. Det har utförts som elektrolytiskt katodiskt skydd, det vill säga en anläggning med påtryckt ström. Systemet omfattar anodsystem, referenselektroder, kablage, likriktare med mera. Brostöden förses med ett nät och det läggs på elektrisk spänning. Uppförandet av Sundsvallsbron byggde på en lösning som man på Trafikverket inte varit med om tidigare, men som man lät entreprenören använda på egen risk. Brostöden utgjordes av stålspont, som slogs ner i form av fyrkantiga lådor och som skulle ta upp all last från bron.

PRÖVAR NYA METODER Om erfarenheten från brobygget och efterföljande behov av korrosionsskydd säger Anders Westlund: – Idén med en totalentreprenad är att entreprenören ska kunna pröva nya metoder och föra utvecklingen framåt. Om inte vi gick före och gjorde detta möjligt, vem skulle då göra det? – Vi ville känna oss för och hitta ett skyddsystem som skulle fungera i full skala. Vi anser att vi nu fått en fullvärdig skyddseffekt, som åstadkoms med minsta möjliga förbrukning av el. Inte minst har det handlat om att ställa in strömmarna. Systemet är tryggt och driftsäkert och förhållandevis ekonomiskt. – Det finns många exempel från till exempel kärnkraftverk, oljeriggar, båtar och kajutlägg som skyddas från korrosion på det här sättet. Metoden är vedertagen och kommer säkert att användas än mer i framtiden, inte minst när det gäller kajer i våra hamnar.

FAKTA I KORTHET

Utförande av katodiskt skydd på Sundsvallsbron Byggherre: Trafikverket Region Mitt Totalentreprenör: Savcor OY Kostnad: 15 Mkr


Nu är vi RISE! Den 1 oktober blev Swerea-bolagen IVF, SICOMP, SWECAST och korrosionsverksamheten inom KIMAB en del av RISE Research Institutes of Sweden. Nu kraftsamlar vi kompetens, kapacitet och innovationsinfrastruktur i RISE för att bli en ännu starkare innovationspartner till industri, akademi och offentlig sektor. RISE — Research Institutes of Sweden www.ri.se / info@ri.se

För ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv och samhälle – nationellt som globalt.

Care for Your Assets Savcor Cathodic Protection

Stops the Corrosion of Steel and Reinforced Concrete Parking Houses • Bridges • Harbors • Ship Hulls

Savcor Oy

Insinöörinkatu 5 FI-50150 Mikkeli, Finland +358 20 730 8817 www.savcor.com


DAGENS INFRASTRUKTUR // HAMN

Västerås hamn genomgår total omstrukturering Västerås hamn genomgår just nu en stor omvandling för att kunna ta emot större fartyg med stora laster. De gamla hamnbyggnaderna ska ersättas med nya ändamålsenliga magasin och vägarna till och från hamnen samt inom området omstruktureras för att trafiken ska få bättre flöde. AV KIM HALL

KAJEN HÅLLER PÅ ATT stärkas samtidigt som muddringsarbete pågår för att hamnen ska kunna ta emot större fartyg som har mer än dubbelt så stor kapacitet jämfört med dagens fartyg. Hela projektet började redan 2016 i samband med att regeringen beslutade att ge Sjöfartsverket och hamnkommunerna i uppdrag att göra det möjligt för sjöfarten att utöka godstrafiken på vatten och minska godstrafiken på väg och järnväg i syfte att minska koldioxidutsläppen. Fartygen som blivit betydligt större och djupare för att kunna transportera större mängd gods till Mälardalen kräver en helt annan hamnstruktur än de som nu finns i både Västerås och Södertälje. – Muddringsarbetet av hamn och farled började i Södertälje och har pågått sedan januari. För att fartygen ska kunna komma in i Mälardalen krävs det att hamnarna i Västerås och Köping också muddras till åtta meters djup så att de stora fartygen kan lägga till. Men det innebär också att kajerna förstärks för högre hålfastighet, säger Thomas Marshall, projektledare i Västerås stad och tillägger att muddringsprojektet är ute på upphandling. Muddringsarbetet i Västerås hamn beräknas påbörjas under sommarmånaderna och beräknas pågå fram till 2022. Förberedande arbete pågår av Svenska Tungdykargruppen, som har entreprenaden att bygga om Energikajen. De har nyligen påbörjat byggnation med pålning och formar inför betongarbetet under vatten. I Köping har de byggnation av ett magasin. – Vi ska förstärka och muddra hamnarna i både Västerås och Köping med skillnaden att i Köping blir det mer landarbete. Det kräver en hel del förberedande arbete innan vi kan påbörja grundläggningen med att slå spont och pålar i marken innan vi kan börja gjuta grunden. Vi har dykare som bygger krönbalkkonstruktionen, vilket är själva betongen som fartygen lägger an till. Vi använder formar när vi svetsar och gjuter under vatten, säger Jon Larsson, personalansvarig i Svenska Tungdykargruppen. Energikajen i Västerås, där oljebolagen lägger till, är det första som måste förstärkas. Här utför Svenska Tungdykargruppen ett stort arbete parallellt med muddringsarbetet i hamnbassängen. Bränsleupplaget ska byggas om för att kunna ta emot större mängd

60

olja på ett säkert sätt. Den byggnaden beräknas vara färdigbyggd i mitten av nästa år. Västerås hamn som har anor från 1930-talet är inte anpassad för dagens miljökrav och storlek på byggnader. Trafikflödet har förändrats och behovet av större och mer ändamålsenliga magasin, verkstäder och kontor är stor. – Vi jobbar med layouten av hamnområdet för att få ett bättre flöde. De gamla byggnaderna kan inte rivas förrän de nya är byggda. Först tidig höst kan det bli aktuellt att börja riva gamla magasin, sedan ska kontor och verkstad flytta från nuvarande lokaler till nya byggnader så att de gamla kan rivas. I första etappen ska tre nya magasin byggas. Hamnen ska fungera för 50 år framåt, så det gäller att planera ordentligt innan spaden sätts i marken, säger Anders Lindén, teknikchef i Kadesjös Ingenjörsbyrå. Det innebär planering och behovsanalyser innan de nya magasinen kan ritas. Det är ett stort pussel som ska läggas så att verkstäder, tvättanläggning och lagerbyggnader för truckar med mera hamnar rätt. – Största utmaningen är att hamnverksamheten måste fungera under hela projekttiden fram tills att allt är på plats 2024. I projektet ingår även att bygga bort korsningar och annat utanför hamnen, ett uppdrag projektgruppen har av Västerås stad, säger Anders Lindén. Nya magasin, upplagsytor och vägar samt utvärdering av anbud i mars, upphandling av Tvärkaj kommer ut på anbud under maj och upphandling av planskild korsning går ut på anbud under april.

FAKTA I KORTHET

Muddring och sanering av Västerås Hamn Byggherre: Västerås stad Generalentreprenör för Energikajen i Västerås: Svenska Tungdykargruppen Planering & struktur: Kadesjös Ingenjörsbyrå Projektering & byggledning: Loxia AB


DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SVENSKA TUNGDYKARGRUPPEN

Individen i fokus vid tunga dykeriuppdrag

Individen, arbetsgruppen och kompetensen står i fokus när Svenska Tungdykargruppen AB löser sina uppgifter med undervattensentreprenader i vitt skilda sammanhang runt om i Sverige. SVENSKA TUNGDYKARGRUPPEN är ett dykeri- och sjöentreprenadföretag med mångårig erfarenhet av alla förekommande dykeri- och vattenrelaterade arbeten. Företaget har ett 50-tal anställda inom olika traditionella anläggningsyrken. Många av dem har också yrkesdykarcertifiering med yrkesbevis, vilket är ett krav i Sverige vid undervattensarbeten. – Arbetsformen är speciell. Man kan till exempel tillbringa hela arbetsdagen tillsammans ute på en liten ponton. Då är det viktigt att man fungerar och har roligt i gruppen, säger Gabriel Andersson, som har en supportroll i företagets ledningsgrupp och som arbetar med ledningssystem och certifieringar. – I våra uppdrag är personalen i teamen väldigt beroende av varandra, kemin måste fungera och samarbetet är tryggheten. Omgivningen är speciell. Man måste lockas av utmaningen och miljön. Fortlöpande internutbildning är ett viktigt inslag i arbetet. När det gäller dykning finns en två-årig eftergymnasial utbildning i Göteborg, och att gå som traditionell lärling samt utländska skolor. Och man ser ett ökat intresse bland yngre och noterar ett återinträde av lärlingar i branschen.

bensgrävare, sugmudderverk, spol- och mammututrustning Svenska Tungdykargruppen är ett ISO-certifierat företag och har egna certifikat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. – Vår verkliga styrka ligger i att vi har kompetent yrkesfolk i olika kategorier. Dykutrustningen är helt enkelt en arbetsklädsel. Grunden är yrkeskompetensen. Det handlar trots allt mer om hantverket än om dykning, säger Gabriel Andersson.

MÅNGA TYPER AV UPPDRAG Byggnadsarbete och reparation hör till de vanliga uppdragen och det kan gälla broar, allt från stora järnvägsbroar till små gång- och cykelbroar, kaj- och kraftverksbyggnationer, ledningsläggningar, muddring och sanering, men också undersökningar och besiktningar. Sprängning, dokumentation, bärgning, inspektion, filmning, armering, formsättning, gjutning, rengöring av vattenreservoarer och brobesiktning är andra arbeten som utförs.

JÄTTESTORT REKRYTERINGSBEHOV – Vi har ett jättestort rekryteringsbehov och vi är noggranna med att den som gör jobbet ska ha full kontroll. Vi erbjuder en bra och platt arbetsorganisation där vi sätter människan, gruppkänslan och ett prestigelöst arbete i centrum. – Till vår hjälp förfogar vi över allt som har med sjöentreprenader att göra. Till exempel dykerisystem, båtar, pråmar, pontoner, stöd-

www.stdg.se 61


INFRAMARKNAD

MASKINER TILLBEHÖR ENTREPRENAD

BOKA REDAN NU!

Kostnadseffektiv annonsplats i våra stora mässnummer Dagens Infrastruktur erbjuder nu attraktiva annonsplatser i våra mässnummer Maskinexpo 23-25 maj, nr 2, LOAD UP NORTH, 29-31 aug, nr 3 och Entreprenad Live, 12-14 sep, nr 4. Vi kommer naturligtvis att finnas på mässorna. Träffa oss där för att få ett gratis exemplar av tidningen.

BOKA REDAN NU

:

• Annons i dessa mässnummer för mässpris! Betala för 2 och få 3 annonser • Skicka gärna också press-info så skriver vi något kostnadsfritt om ert företags tjänster och produkter i samma nummer

Deadline bokning oc för h materia l är den 20 mars.

• Inframarknaden, vår nya annonsdel för begagnat, tillbehör mm, är ett mycket bra och kostnadseffektivt alternativ • Bli prenumerant och få våra exklusiva tidningar 6 ggr/år för endast 990 kr • Följ oss på www.dagensinfrastruktur.se, Facebook eller Mynewsdesk (Där erbjuder vi också kostnadseffektiva banner-platser)

Vill du boka annons, banner eller har några frågor kontakta: Christer Nilsson, +46 70 746 21 22, christer.nilsson@storkom.se www.dagensinfrastruktur.se Dagens Infrastruktur produceras av Stordåhd Kommunikation AB. Vi gör också Svensk Byggtidning, Nordiska Projekt, Bygga Stockholm, e-tidningen Nya Projekt samt en hel del andra specialtidningar.

Maskintrailer Stående från 200 till 300 liter

300, 400, 650 liter

”Bymack”

Dunkställ

2 fack ADR-Tankar från 200 till 3000 liter

Tankar för alla behov

Depåtank

Tank för skåpbilar!

Lågbyggda från 200 till 300 liter

Karlstadsvägen 15 • 682 33 FILIPSTAD Tel: 0590-152 90 • info@wikers.se

www.wikers.se

Skördarmattor

Lillevrå Såg AB www.lillevra.se

Helsjövägen 264 439 64 Frillesås

62

Tel 0340-65 22 00 Fax 0340-65 23 91


Vill du annonsera här? Kontakta Christer Nilsson, 070-746 21 22, christer.nilsson@storkom.se

Pannlampor & Hjälmlampor för proffs ”Bäst-i

test”

info@mila.se | www.mila.se

Mila

Mila Design & Tillverkning AB 63


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE

VI BYGGER INFRA-SVERIGE INGENJÖRER

BRO- OCH VÄGRÄCKEN

SVENSKA TEKNIKINGENJÖRER STING AB www.sting.nu

Vi bedriver ingenjörsverksamhet med kontor i Trollhättan, Göteborg och Linköping. Sting grundades 2007 och firar 10-års jubileum i år, under dessa år har vi växt ganska kontinuerligt med 3 till 4 medarbetare per år. Sting har uppdrag över hela Sverige samt jobbar på att komma utomlands med vår specialistkompetens och erfarenhet på öppningsbara broar, tunnlar och vattenmekanik. Stings affärsidé är att leverera attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom avancerad infrastruktur.

Vi utför vibrationsfri rörspräckning, styrd borrning och rörtryckning. Med flera tusen borrade och spräckta metrar så vet vi vad rörspräckning handlar om. Våra metoder har störst efterfrågan i tätorterna med stora svårigheter och höga kostnader att schakta. Vi är därför etablerade i Stockholms-regionen och den fjärde storstadsregionen Linköpingsområdet. Därigenom har vi nära till Stockholm, Linköping, Norrköping.

SAFEROAD BIRSTA AB www.saferoadbirsta.se

TEAM TEJBRANT www.teamtejbrant.se

BELYSNING

Vi är stolt leverantör av plattformsutrustning till Saltsjöbanan. UTEMÖBLER Tack SL!

Välkommen att se hela vårt utbud på Team Tejbrant är ett ledande internationellt företag www.teamtejbrant.se. Kontakta oss på 08-505 00 för produkter med framstående form 230 och funktion ossdet påoffentliga info@teamtejbrant.se BCT SCHAKTFRI TEKNIK AB alternativt maila för rummet.

LEDNINGAR

www.bctab.se

Vi är ett entreprenadföretag specialiserat på nyläggning av ledningar och utbyte av befintliga ledningar med schaktfria metoder.

64

Möjligheternas utemöbler

Söker ni produkter, montage, ritningar eller tekniskt stöd kring bro-och vägräcken? Vänd er till Saferoad Birsta AB, tel: 060-52 72 00 eller order. birsta@saferoad.se för mer information.

LEDVANCE AB www.ledvance.se

LEDVANCE är världsledande inom innovativa LED-ljuskällor och LED-armaturer. Vi kombinerar traditionell allmänbelysning med moderna, banbrytande belysningstekniker och var tidigare en integrerad del av OSRAMs verksamhet.


DAGENS INFRASTRUKTUR // VI BYGGER INFRA-SVERIGE På LEDVANCE tycker vi att våra tillförlitliga och långsiktiga kundrelationer är vår styrka. Vi har ett globalt distributionsnätverk och tack vare vår omfattande kunskap om marknaden för allmänbelysning, kan vi erbjuda våra kunder anpassade lösningar. För oss är nytänkande ljussättning mer än ett löfte, det är en inställning. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan ta dina projekt till nästa nivå!

SKYDD & STÄNGSEL UPPLANDS STÄNGSEL www.upplandsstangsel.se

Vi levererar och/eller monterar allt från villa-stängsel till komplexa lösningar för stora industrier. Ett effektivt, prisvärt och ansvarsfullt arbetssätt; vårt ansvar börjar vid första spadtaget och slutar när allt är på plats

MASKINER Experience the progress.

FÖRPACKNINGAR BILLERUD KORSNÄS AB 08-553 335 00, www.billerudkorsnas.se

Som en ledande leverantör av förnyelsebara material och smarta lösningar till förpackningar är det vårt sätt att utmana oss själva, våra kunder och alla sorters förpackningar för att främja en hållbar framtid. Sammanslagningen av företagen Billerud och Korsnäs år 2012 gör att vi idag tillsammans kan bygga vidare på mer än 150 år av samlad verksamhet och stolta traditioner inom skogsbruk och pappersindustri. Genom vår expertis, som omfattar allt från råvaror till konsumentinsikter och miljöhänsyn, kan vi frigöra potentialen inom papper och förpackningslösningar.

SKANDINAVISKA OMRÅDESSKYDD www.stangselbutiken.se

Vi är ett av Sveriges större företag inom områdesskydd, och vi levererar material och montage för stora och små projekt i hela Sverige. Dessutom erbjuder vi våra kunder ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom Stängselbutiken. Vår affärsidé är att vara en rikstäckande leverantör av produkter med hög kvalitet och samtidigt erbjuda kompetent och effektiv montagehjälp.

Skandinaviska

områdesskydd

Liebherr Danmark ApS. Tel. +45 7579 0321 Info.ldk@liebherr.com www.liebherr.com

Vi är en totalentreprenör inom bullerskydd www.bullerskydd.com 08-500 11 530

SPRÄNGNING Y.B. SPRÄNGTJÄNST

PREFAB SVENSKA CEMENT

Svenska Cement har tagit över betongfabriken på 7 000 kvm i Brännebrona. Nu gör vi en rejäl nystart med nytt team, ambitiös moderniserings-plan och klart fokus på kvalitet. Förutom en spännande nysatsning på prefabproduktion inriktad mot fastighetssektorn, såsom sandwichvägg, gråvägg och förspända bjälklag, har vi ett brett utbud av prefabprodukter för infrastruktur. Vi tar mer än gärna emot er offertförfrågan på allt från kontaktledningsfundament till tunnelelement.

BERGSPRÄNGNINGS ENTREPRENÖRERNAS FÖRENING www.bef.nu BEF – Bergsprängnings Entreprenörernas Förening, är en branschorganisation för bergsprängare. Vi har idag cirka 100 medlemsföretag och 40 aktivt stödjande partners. Våra medlemsföretag utför 85 % av ovanjordsprängningarna i Sverige. Vi arbetar aktivt med att försöka förbättra bergsprängningsentreprenörernas villkor. Vi finns till för att främja våra medlemmars ekonomiska intressen och stödja dem i såväl dagliga frågor som långsiktiga utvecklingsprojekt.

LYFTUTRUSTNING SVERO LIFTING AB www.svero.com

Skapa vinster genom rätt lyftlösning.

OFFICIELL MANITOU-IMPORTÖR Hitta återförsäljare på

www.scantruck.se Scantruck är officiell importör av Manitou, Mustang och PB Platforms i Sverige

65


DAGENS INFRASTRUKTUR // ELBIL Bild: Kia Motors

Elbilen är klimatsmart – åtminstone på lång sikt

En bränslesnål dieselbil är ibland mindre klimatbelastande än en elbil. Men för att begränsa den globala uppvärmningen behöver oljeberoendet inom transportsektorn brytas, vilket gör att elbilen ändå är det mest klimatsmarta alternativet på lång sikt, menar Anders Kaijser som är vd för Kundkraft. I HÖSTAS KOM EN rapport från konsultfirman Berylls Strategy Advisors, som visade att en elbil som tillverkas och drivs med el från kolkraft leder till större klimatpåverkan än en bränslesnål dieselbil. I rapporten kunde konsultfirman visa att produktionen av ett batteripack kräver upp till 74 procent mer koldioxid än den mängd som släpps ut vid tillverkningen av en snål, konventionell bil. Men det förutsätter att energin som används vid tillverkningen av batteriet helt och hållet kommer från kolkraft.

EN DIESELBIL KAN HA LÄGRE KLIMATBELASTNING Rapporten har fått kritik, eftersom det är sällsynt att all el som både driver en elbil och används vid produktionen är 100 procent baserad på kolkraft. I Sverige drivs exempelvis elbilar till mer än 98 procent av el från fossilfria källor som vind, vatten och kärnkraft. – Samtidigt har rapporten en poäng. En slutsats är att en elbil som inte används så mycket i dagsläget är sämre för miljön, jämfört med om samma konsument istället köpt en bränslesnål dieselbil, säger Anders Kaijser, vd för Kundkraft. 2017 publicerade Svenska miljöinstitutet (IVL) en rapport som visar att man skulle behöva köra en bensin- eller dieselbil i cirka

66

åtta år för att orsaka utsläpp motsvarande tillverkningen av ett stort elbilsbatteri (60 kWh). – Räkneexemplet bygger på att man kör som genomsnittssvensken, det vill säga 1 200 mil per år. Men om bilen används betydligt mindre så drar man inte nytta av de klimatfördelar elbilen medför när man använder den, menar Anders Kaijser

ELBILEN BÄSTA ALTERNATIVET PÅ LÅNG SIKT Energimixen som används vid produktion och drift av elbilar förändras hela tiden, vilket innebär att data som bara är några år gammal kan ge fel slutsatser. I takt med att det globala energisystemet ställer om från kolkraft till fossilfria energikällor som vind, vatten och solkraft, blir elbilen mer och mer klimatvänlig. – Om man lyfter blicken och ser vilka utmaningar vi står inför är elbilen trots allt det bästa alternativet, eftersom de flesta är överens om att vi behöver bryta oljeberoendet inom transportsektorn för att inte den globala uppvärmningen skall fortsätta öka, menar Anders Kaijser. Bränslesnåla dieselbilar tar oss helt enkelt inte närmare ett hållbart energisystem även om de i dagsläge ibland belastar klimatet mindre än en elbil.


MaskinExpo är tillbaka! Välkommen till 2019 års FackFolkFest! Världspremiär på Bauma, Sverigepremiär på MaskinExpo. Se nyheter, provkör, tävla, jämför och gör årets bästa köp.

Boka in årets bästa dagar! Fribiljetter och utställare på www.maskinexpo.se

23–25 maj på STOXA 08-512 937 00, info@maskinexpo.se www.maskinexpo.se


POSTTIDNING B STORDÅHD KOMMUNIKATION AB BOX 451 30, 104 30 STOCKHOLM

Vi är det lilla företaget med de stora resurserna och 20 års erfarenhet. Vi levererar helhet och kompletta system inom: BORRNING GRUNDLÄGGNING KÄRNBORRNING MILJÖBORRNING FILTERBRUNNAR FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING FILMNING AV BORRHÅL

Vår egen utrustning för: FJÄRRMÄTNING, LOGGNING OCH ÖVERVAKNING

Kontaktuppgifter: 08-4497112 www.alverdens.se

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Dagens Infrastruktur 1/2019  

Dagens Infrastruktur 1/2019