Page 1

bygga

stockholm

Ett magasin om kommande och pågående byggprojekt i Stockholm

#3/2018

ROT-pris för innovation och genomförande

Stambyte i Bergshamra med ”STOCKHOLMSDUSCH”

Kedjehus i Vällingby nominerades till

Rotebroleden byggs om och breddas för ÖKAD TRAFIKSÄKERHET

Årets Stockholmsbyggnad Stockholms mest besökta idrottsanläggning står inför omfattande renovering

Klartecken för Solnas nya simhall


Kontorskub med Glamitecs laminerade dekorglas med integrerat tryck och smart glas.

FÅ MER FEELING Laminerat dekorglas med integrerat tryck ger dina största idéer liv. Skapa unika miljöer med grafiska mönster, fotokonst eller frostat-glas-effekt som håller formen länge. Vi trycker med högsta kvalitet direkt på härdat glas som sedan lamineras. Det ger dig ett nytt och lättmonterat byggmaterial för nytänkande designlösningar där hög estetik samspelar med smart funktionalitet. Addera mer kreativitet till kontoret, offentliga miljöer, fasader eller kök och badrum.

Inspireras på glamitec.se


@depalmaworkwear

ARBETSKLÄDER FÖR EN NY GENERATION HANTVERKARE depalmaworkwear.com


bygga

stockholm

Ett magasin om kommande och pågående byggprojekt i Stockholm

bygga

stockholm

Ett magasin om kommande och pågående byggprojekt i Stockholm

#3/2018

ROT-pris för innovation och genomförande

Stambyte i Bergshamra med ”STOCKHOLMSDUSCH”

Kedjehus i Vällingby nominerades till

Rotebroleden byggs om och breddas för ÖKAD TRAFIKSÄKERHET

Årets Stockholmsbyggnad Stockholms mest besökta idrottsanläggning står inför omfattande renovering

Klartecken för Solnas nya simhall

OMSLAGSBILDER: Kedjehus i Vällingby nominerades till Årets Stockholmsbyggnad. Bild: Michael Perlmutter och Torjus Dahl Klartecken för Solnas nya simhall. Bild: Solna Stad Inflyttningen har påbörjats vid Gärdet. Bild: Peter Nordahl Stockholms mest besökta idrottsanläggning står inför omfattande renovering. Foto: Hans Ekestang UTGIVARE: Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159 Växel: 08-501 08 71 ANSVARIG UTGIVARE/CHEFREDAKTÖR: Jan Åström jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se SKRIBENTER: Thomas Andersson, Ofelia Vasques Grah Hagelbäck, Niclas Svensson, Annika Wihlborg, Eva Paulsen FÖRSÄLJNING: Börje Davidsson borje.davidsson@storkom.se PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se FÖLJ OSS PÅ: www.facebook.com/byggastockholm.se Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

4

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

Klimatneutralitet med snabb omställning! I nu nyligen avslutat val tycker jag att vi i Stockholm kommer igång med en offensiv miljö- och klimat-politik och att staden ska klimatkompensera för sina utsläpp från 2022. Detta för att skapa stimulans för en snabbare omställning. ALLT ANVÄNDANDE AV fossilt bränsle i stadens förvaltning bör beläggas med en intern avgift kopplad till utsläppens växthuseffekt. Effekten blir då dyrare för stadens förvaltningar att släppa ut koldioxid och andra växthusgaser. Detta kan man med fördel göra med att avsätta pengarna i en lokal klimatkompensationsfond som då kan administreras tillsammans med klimatmiljarden. Genom att redan nyttja existerande administration och att det redan pågår kartläggningar av stadens användande av fossila bränslen minskar vi behovet av ytterligare ny byråkrati. Ett alternativ är att använda ”Clean Development Mechanism”, den omfattar allt från att plantera träd till ny vindkraft. Mekanismen bedöms vara kostnadseffektiv och ha en förutsägbar klimatnytta. Eller, upprätta en intern klimatfond där kompensationen går omedelbart till omställningsåtgärder som inköp av mer klimatsmart utrustning, solceller och mer klimatsmarta produkter. Dra lärdomar från hur ledande sponge city-städer arbetar med att öka resistensen mot extremt väder. Sätt konkreta mål om en mer grönare stadsbebyggelse. Generera fler gröna tak och väggar som kan absorbera vatten samtidigt som fler träd sätts i jorden längs med våra vägar. Tillsätt en kommission tillsammans med branschen som ska föreslå nödvändiga förändringar för att göra det lättare att köra våra elbilar i Stockholm. Fördubblat antalet ladd-stolpar för eloch hybridbilar. Vi ska ha en fossilfri fordonsflotta senast år 2030. Byggbranschens klimatpåverkan ska minska och en större andel av de byggprojekt som byggs i Stockholm ska vara plusoch passivhus och fler byggnader ska vara i trä. Satsa vidare på miljövänlig biogas genom att uppmuntra till installation av avfallskvarnar. Fler mobila miljöstationer, och fördubbla antalet återvinningsmoduler på gator och torg. Införskaffa nya papperskorgar i Stockholm och en förstärkt renhållning för att få bort skräp inom 24 timmar. Detta kommer göra att färre miljöfarliga föremål kommer ut i naturen och stadens vattendrag. Detta underlättar att vi ska bli klimatneutrala, med en snabb omställning.

God läsning,

Jan Åström


innehåll 03/2018 4

Ledare

5

Innehåll

6

Nyheter

14 Framtidens skola kan byta skepnad 16

Svanen finns nu på Flüggers utomhusfärger

17

Klartecken för Solnas nya simhall

18

Stambyte i Bergshamra med ”stockholmsdusch”

20

Sju projekt påbörjar omvandlingen av Solnavägen till levande stadsgata

22

Ny gårdsmiljö och renoverade garage i miljonprogrammets Hagalund

24

Grow Hotel öppnar i Solna Strand

25

Peabs fem punkthus på gång i Arenastaden

26

SABO leder utvecklingen mot en mer modern bostadssektor

28

Renovering medan livet pågår

30

Ombyggnadsinvesteringarna tar fart i en vikande byggkonjunktur

32

Totalrenovering och nybyggnation kvarteret Skidföret i Hägersten

34

ROT-pris för innovation och genomförande

36

Stambyte innebär ansiktslyft i kvarteret Skeppet i Botkyrka

38

Från slutet bankkvarter till alltid folkliv i Stockholms city

40 Ombyggnad av vårdbostad i Norrtälje 42

Efterfrågade gymnastikhallen i Mälarhöjden klar tidigt 2019

44 Eriksdalsbadet rustas upp 45

Faluröd byggnad på Campus Roslagen blir kommunal verksamhetslokal

34 46

46 YASURAGI prisat som Best Luxury Resort Spa in Europe 48 Visionär forskarmiljö 49 Björknäs ishall ombyggd 50

Färdig grundläggning väntar på fortsättning i Hagastaden

52

S:t Eriks Ögonsjukhus formar Life Science för utveckling och hälsa i

framväxande Hagastaden

54

Renovering av garage på Norrmalm

57 SigtunaHem renoverar på Lyckostigen 58

Kedjehus i Vällingby nominerades till Årets Stockholmsbyggnad

60 Inflyttningen har påbörjats vid Gärdet 62

Rotebroleden byggs om och breddas för ökad trafiksäkerhet

64 Siemens tidigare kontor omvandlas till hotell i Upplands Väsby 66 Stjärnkrogen Frantzén vinner ännu ett prestigefyllt pris

66

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

5


NYHETER

Veidekke säljer 56 byggrätter i Täby

Bild: Johan Falk

Spadtag för ungdomar och studenter SPADTAGET TOGS AV Väsbyhems styrelseordförande Johan Thidell, kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman, Marie Engström, arbetschef på Serneke och Isabelle Zeland, en av alla ungdomar som står som sökande i Väsbyhems bostadskö Väsbyhem och Serneke har tagit ett första spadtag för 190 nya bostäder i Åhusen invid Järnvägsparken i Upplands Väsby. 170 av de planerade bostäderna i de tre husen som kommer att bilda Åhusen blir ett välkommet tillskott för ungdomar och studenter på bostadsmarknaden i Upplands Väsby. Åhusen byggs i ett attraktivt och

centralt läge intill stationsområdet och Väsbyån. Två av de nya husen riktar sig till ungdomar i åldern 18-26 år samt till studerande på högskola/ universitet eller KY- eller YH-utbildning. Inflyttning är planerad till 2019/2020. – Det är inte någon nyhet att det är tufft för ungdomar som vill ta sig ut på bostadsmarknaden. Det känns därför bra att vi genom Åhusen kommer att tillföra hela 170 lägenheter som är öronmärkta för ungdomar och studenter, säger Väsbyhems vd, Amra Barlov Lindqvist. Spadtaget togs av Väsbyhems styrelseordförande Johan Thidell,

kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman, Marie Engström, arbetschef på Serneke och Isabelle Zeland, en av alla ungdomar som står som sökande i vår bostadskö. Åhusen ingår i Upplands Väsbys största stadsbyggnadsprojekt någonsin, Väsby Entré. Inom projektet Väsby Entré utvecklar Upplands Väsby kommun hela stationsområdet genom nya bostäder och ännu bättre kollektivtrafik. I direkt anslutning till Åhusen finns Järnvägsparken som också står inför en upprustning. Husen i parken är de sista resterna av det gamla stationssamhället.

Utlysning: 30 miljoner till kunskap om energieffektivt byggande och boende E2B2 ÄR EN BRED kunskapssatsning inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet ska genom forskning och innovation bidra till en resurs- och energieffektiv byggd miljö. E2B2 består av projekt där deltagarna tar reda på hur byggnader kan bli mer energieffektiva men också hur människors vanor, val och livsstilar påverkar energianvändningen. I den här utlysningen kan Energimyndigheten bevilja stöd till projekt på sammanlagt 30 miljoner kronor. Utlysningen är öppen för projekt inom programmets alla områden men några ämnen är särskilt intressanta: • Marknadsnära utvecklingspro-

6

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

jekt som exempelvis demonstrationsprojekt eller utvärderingar av nya tekniklösningar • Samhällsplanering och arkitektur för ökad energieffektivisering i ny och befintlig bebyggelse • Analys av näranollenergibyggnader med utgångspunkt från Energimyndighetens databas med mätningar Projekt som beviljas stöd i utlysningen kan tidigast starta sista januari 2019 och som längst pågå till sista december 2021. Ansökan skickas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen senast den 6 november. Läs mer på www.E2B2.se.

VEIDEKKE BOSTAD säljer tre fastigheter i Täby till Aros Bostad. Fastigheterna omfattas av lagakraftvunnen detaljplan för bebyggelse av upp till 56 par- och radhus. Aros Bostad tillträder fastigheterna i slutet av 2018 och byggnationen beräknas starta under den andra halvan av 2019. – Vi arbetar alltid aktivt med vår projektportfölj. Genom den här affären frigör vi kapital för andra offensiva investeringar, säger Per-Martin Eriksson, vd, Veidekke Bostad. Vid sidan av den dominerande bostadsrättsaffären planerar Veidekke Bostad storskalig utveckling av hyresrätter, egen utveckling av kommersiella fastigheter samt nya markinvesteringar för utveckling av flerbostadshus i massivträ. – Vår ambition är att bredda vår affärsmässiga bas, samtidigt som vi också ser över möjligheter att både verka i nya geografier och stärka vår närvaro i utvalda delar av storstadsregionerna, säger Per-Martin Eriksson.

Wästbygg och Veho Bil fortsätter att samarbeta DET ÄR LÄNGS Ranhammarsvägen i Bromma den nya bilhallen på cirka 6 000 kvm ska byggas. Projekteringen är igång och Wästbygg räknar med att starta rivningsarbetet av en befintlig fastighet i september och sätta spaden i marken någon gång i oktober. Ungefär ett år senare ska den nya bilhallen stå klar. Kontraktssumman är på 75 miljoner kronor. – Detta blir vårt tredje projekt för Veho Bil. Vi har tidigare byggt en bilanläggning längs Smista Allé och håller just nu på med en stor fullserviceanläggning på 17 000 kvm i Nacka. Det känns fantastiskt kul att vi har fått förtroende att bygga även denna anläggning åt Veho Bil. Tack vare en förtroendefull relation kan vi nu få många synergieffekter som gör ett bra projekt ännu bättre, säger Anders Runberg , regionchef i Öst, på Wästbygg AB.


Europas modernaste listmåleri finns i Leksand! I ny stor och ljus produktionshall med smart LED-belysning och ett hållbart system för processluft och inomhusklimat, har vi nu installerat den nya målerilinjen. Den har mycket god kapacitet för ytbehandling av furu- och MDF-lister. Med mer än 60 års erfarenhet av att måla ytbehandlade lister, har vi tillsammans med marknadsledande maskintillverkare utvecklat en helt unik ytbehandlingslinje anpassad till miljövänliga vattenbaserade färgsystem. Denna investering ger oss och er nya möjligheter för framtiden!

Standardprofil • Specialprofiler • Allmogelister • Egen design SEBE-LISTEN – KVALITÉ FRÅN DALARNA!

Telefon: 0247-125 00, 127 40 | sebe@une.se | www.uneprodukter.se


NYHETER

Inom svartmarkerat område, fastighet Barkarby 4:1. Inom rödmarkerat område, aktuellt utredningsområde för eventuell flytt av Försvarsmaktens högkvarter.

till den framtida tunnelbanestationen i Barkarbystaden. Förstudien startar under hösten 2018 och beräknas ta ett år. Resultatet av förstudien blir underlag för ett eventuellt beslut av flytt av Försvarsmaktens högkvarter, som på sikt är i behov av utökning och modernisering. – Att Järfälla är Försvarsmaktens och Fortifikationsverkets förstahandsval för att genomföra en förstudie av en eventuell flytt visar på platsens attraktionskraft och att den tillväxtinriktade politik vi för ger resultat, säger Claes Thunblad. Beslut om att teckna intentionsavtal med Fortifikationsverket och Försvarsmakten avseende utredning av förutsättningarna för etablering av Försvarsmaktens högkvarter på fastigheten Barkarby 4:1 i Barkarbystaden togs av kommunstyrelsen i Järfälla den 3 september.

Om Barkarbystaden Visionsbild över torget med tunnelbaneuppgång i Barkarbystaden. Den röda ovalen visar ungefär platsen som nu ska utredas för en eventuell flytt av Försvarsmaktens högkvarter från Lidingö till Barkarbystaden.

Förstudie inleds för flytt av Försvarsmaktens högkvarter till Barkarbystaden JÄRFÄLLA KOMMUN, Fortifikationsverket och Försvarsmakten tecknar intentionsavtal för att genomföra en förstudie för att utreda möjligheten att flytta Försvarsmaktens högkvarter från Lidingövägen till Barkarbystaden, något som bland annat skulle innebära många nya arbetsplatser i Järfälla. – Det här kan bli den största etableringen i Järfälla i modern tid. En flytt av Försvarsmaktens högkvarter8

till Barkarbystaden skulle innebära ett stort antal arbetsplatser som blir ett fantastiskt underlag för service, restauranger och butiker samt dagbefolkning som bidrar till liv och rörelse i den framväxande staden, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande. Den plats som ska utredas i förstudien är fastigheten Barkarby 4:1. Fastigheten ägs idag av Fortifikationsverket och ligger i direkt anslutning

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta 1, Veddesta 2, Veddesta 3 och Veddesta 4. Detaljplanen för Barkarbystaden II har vunnit laga kraft och miljödom väntas hösten 2018. Detaljplanen för Barkarbystaden III har antagits av kommunfullmäktige i Järfälla i mars 2018. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen och väntar där på avgörande.

Stombyggnation i det nya Stockholm

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

www.contiga.se

Ramirent bidrar när Stockholm får nya hyresrätter RAMIRENT BLIR helhetsleverantör av maskiner till bostadsprojektet Ledinge i Tensta, Stockholm. Projektet kommer att resultera i 172 hyresrätter och husen byggs enligt principerna för Stockholmshusen. Byggherre är Svenska Bostäder och byggentreprenör är NCC. Principerna för Stockholmshusen innebär att man skapar förutsättningar för att bygga snabbt och kostnadseffektivt, men med hög kvalitet. Sammanlagt är det sju huskroppar som ska upprättas och Ramirent blev involverade i projektet redan på designstadiet. Av den totala byggvolymen på 250 miljoner kronor hör 12 miljoner till Ramirents andel. – Det här är ett kul projekt som vi ser fram emot att starta upp i augusti efter semestern. Vi har en god dialog med platsledningen och NCC, då det här blir fjärde projektet som vi gör tillsammans, säger Thomas Gustafsson, säljare på Ramirent region öst. Ramirent har tagit fram lösningar gällande bygg-el och kommer bland annat att tillhandahålla skalskydd, rotationsgrindar, fallskyddet GuardLite™ och en temporär etablering med 22 moduler fördelade på två plan. Hyresrätterna planeras vara redo för inflyttning 2021, men omgivningen förväntas inte att påverkas av projektet. – Området är tacksamt att bygga i och har goda förutsättningar för etablering. Det kommer att vara enkelt att hantera leveranser till och från projektet, säger Thomas Gustafsson.


Trygg samarbetspartner inom bostadsbyggande Serafim Moderna Hus är ett byggföretag med utgångspunkt på kvalitet och kundfokus.

Läs mer på www.m-hus.se

Serafim Moderna Hus AB, Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm Telefon: 08-684 555 80, E-post: mariusz@m-hus.se


NYHETER

NCC och Fryshuset inleder nytt samarbete

Anna-Maja Jöhnemark på Ebab. Bild: Ebab

NCC:S PARTNERSKAP med Fryshuset ska leda till inkluderande byggarbetsplatser, stimulera unga till utbildning och främja integration i samhället. Avtalet sträcker sig fram till 2021. – Tillsammans med Fryshuset kan vi utveckla nya metoder för att göra våra byggprojekt till platser som möjliggör integration, utbildning och rekrytering. Det ser vi som en naturlig del i vår roll som samhällsutvecklare, säger Charlotte Thelm, vice divisionschef Building Sverige, och ordförande i styrgruppen för samarbetet. NCC och Fryshuset startar med ett pilotprojekt i Rinkeby då NCC bygger ett polishus i området. Här kommer NCC bland annat att finansiera en handledare inom Fryshusets projekt ”Lös det!”. Handledarens roll är att hitta lösningar och nya rutiner som tar individen närmare arbetsmarknaden eller till studier.

EBAB INGÅR I referensgruppen för en ny masterutbildning hos Södertörns högskola. Utbildningen kommer vara en internationell masterutbildning med inriktning mot ledarskap för hållbar samhällsutveckling. Den beräknas starta höstterminen 2019. Tack vare utvecklingsmedel från KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) har ett omfattande samverkansprojekt mellan näringsliv, det offentliga, civilsamhället och högskolan kunnat initieras kring den tvååriga utbildningen. I branschen finns ett stort intresse för håll-

barhetsfrågor samt för en mångvetenskaplig och internationell masterutbildning. Under hösten 2018 och våren 2019 är Ebab tillsammans med andra företag och organisationer inbjudna att delta i workshops för att utveckla masterutbildningen som ska ha både vetenskaplig höjd och vara förankrad i studenternas kommande arbetsliv. – Jag tycker det ska bli väldigt kul att få vara med och påverka framtidens arbetskraft och då öka förståelse för hur stads- och fastighetsutveckling påverkar samhällsutveckling i stort, säger Anna-Maja Jöhnemark på Ebab.

IKANO Bostad AB gör Hagsätra grönare IKANO BOSTAD AB satsar stort på miljö och hållbarhet, ett led i denna satsning är kommande energiprojekt som skall genomföras i Hagsätra. Under perioden 2018–2020 skall 15 fastigheter i Hagsätra förses med system för återvinning av energi ur frånluftsventilationen. – Att kunna gå ett steg längre och sänka vår energianvändning samtidigt som vi genomför underhåll på våra fastigheter ser vi som en stor fördel, säger Erik Ollman, IKANO Bostad AB. Projektet innefattar frånluftsåtervinning från cirka 730 lägenheter vilket motsvarar ett totalt ventilationsflöde om cirka 26 000 l/s. När samtliga fastigheter försetts med återvinningssystem kommer fjärrvärmeförbrukningen

10

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

att minska med cirka 2 700 MWh/år, vilket ger en besparing om 37 % på nuvarande fjärrvärmeförbrukning. Denna besparing genererar ett minskat koldioxidutsläpp om cirka 130 ton/år inklusive tillkommande elförbrukning, vilket motsvarar ett årligt utsläpp från cirka 100 normalstora villor. Projektet är utvecklat i samarbete med ENSTAR AB som även kommer att vara totalentreprenör för projektgenomförandet. – Vi är väldigt glada över att ha inlett ett samarbete med IKANO och ser fram emot ett långsiktigt samarbete med att ställa om deras fastigheter till gröna och hållbara, säger Martin Rettig, Försäljningschef, Enstar AB.

Ebab i referensgrupp för ny masterutbildning i hållbar samhällsutveckling

Tillsammans med Fryshuset kan vi utveckla nya metoder för att göra våra byggprojekt till platser som möjliggör integration, utbildning och rekrytering. /Charlotte Thelm, vice divisionschef Building Sverige Visulisering: Mikael Grahn

Fria Stockholmare presenterar ny stad på Gärdet FRIA STOCKHOLMARE vill se tät, hög och blandad stadsbebyggelse på Gärdet i enlighet med den klassiska stenstaden. Raka och tydliga stråk, finmaskig fastighetsindelning, slutna stadskvarter med gröna innergårdar och nya lummiga stadsparker är givna inslag i den nya urbana stadsdelen. – Här tillämpas även vårt förslag om en lokalnorm som garanterar publika lokaler i gatuplan. Allt för en mer levande stad. Även Österbron har integrerats i visualiseringen, som vi också gått till val på att bygga.


Medlem i Medlem i

P LAT E NTUSIASTERNA AB PLATENTUSIASTERNA AB E NGAGEMANG E NGAGEMANG

• •

E R FA R E N H E T E R FA R E N H E T

• •

E NTUSIASM E NTUSIASM

Vi är inte billigast – men det finns en anledning Rörvägen 66, 136 50 Jordbro Rörvägen 66, 136 50 Jordbro 08-500 100 20 • info@platentusiasterna.se • www.platentusiasterna.se 08-500 100 20 • info@platentusiasterna.se • www.platentusiasterna.se


NYHETER Illustration över hur ett enpatientrum kommer att se ut i framtidens akut- och behandlingsbyggnad på Danderyds sjukhus (hus 52). Bild: White arkitekter

Länets sjukhus mycket nöjda med driften LOCUMS HYRESGÄSTER på länets sjukhus är mycket nöjda med driften på sjukhusen. Kunderna ger betyget 80 på en hundragradig skala - en förbättring på 4 punkter. Absolut mest nöjda är

kunderna med bemötande och ärendehantering. Locum genomför årligen en mätning för att följa upp kundnöjdheten och identifiera förbättringsområden i vår drift. Det är driften som ser till

Arkitekt 2.0 – Guide för projekterande arkitekter

ARKITEKTYRKET ÄR på flera sätt ett komplext yrke som bygger på kunskap inom många olika områden. Arkitekter förväntas kunna ”lite om mycket”. Dagligen behöver arkitekten förhålla sig till ett flertal lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som reglerar den byggda miljön. Arkitekten också ha förmågan att visualisera och presentera sina idéer på ett övertygande och pedagogiskt sätt. I Arkitekt 2.0 – Guide för projekterande arkitekter finns fakta och information samlad till stöd för den projekterande arkitekten, arkitektstudenten och

12

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

andra verksamma i byggbranschen som vill skapa sig en helhetsbild av arkitektyrket och dess olika arbetsuppgifter. Boken är indelad i fem delar. En övergripande del som beskriver Byggprocessen i sin helhet och ger en bild av de ramar och regelverk som finns att förhålla sig till i arkitektens vardag. Här behandlas också samhällets krav på det som byggs. I På kontoret presenteras system för ritningshantering, ritningsregler och projektorganisation. Här finns också en introduktion i grafisk formgivning samt en enklare sammanställning av olika typer av datoriserade ritningsverktyg. System och byggnadsdelar ger en översikt i ämnena byggfysik, byggteknik, konstruktion och dimensionering samt miljö och ekologi. Delen om Bostadsutformning och funktion handlar om tillgänglighet, funktionskrav och användbarhet. Här finns ett flertal standarder och rekommenderade mått redovisade. Boken avslutas med ett Lexikon som innehåller en översikt över de arkitekturhistoriska epokerna samt standarder för areaberäkning. Arkitekt 2.0 – Guide för projekterande arkitekter är tänkt som en praktisk handbok för arkitekter och arkitektstudenter att ha nära tillhands, som ett verktyg under utbildningen och i det dagliga arbetet. Jenny Eringstam är utbildad arkitekt, verksam i Göteborg och har också en fyraårig ingenjörsutbildning i byggteknik bakom sig. Nina Sandahl är utbildad arkitekt och delägare i ett arkitektkontor i Växjö.

att sjukhuset fungerar varje dag med till exempel el, vatten och ventilation och att felanmälningar åtgärdas inom rätt tid. – Jag är väldigt glad för resultatet och den starka tydliga ökning vi fått, berättar Sam Höglund, biträdande fastighetsdirektör på Locum. Mycket av framgångarna beror till stor del på den systematiska uppföljningen av driften och ett gott samarbete mellan Locum och driftentreprenörerna. Vi har arbetat tight med utvecklingsfrågor som exempelvis inställelse- och avbrottstider och det har givit goda resultat. De av hyresgästerna högst uppskattade kategorierna är bemötande och ärendehantering. Locums kundtjänst har en mycket hög tillgänglighet och en klar förbättring har skett av att åtgärder görs inom utlovad tid. Syftet med driftmätningen är att mäta hur nöjda Locums kunder är med vår fastighetsdrift och utemiljö. En webbenkät har gjorts med personal från 18 olika förvaltningsobjekt, totalt har 614 personer svarat, vilket är en svarsfrekvens på 60 procent som får räknas som god (2017: 54 procent). Frågeområden för driftenkäten är ärenden, prisvärdhet, information, bemötande, utomhusmiljö samt helhetsomdöme.

Startskott för nya Vasagatan STOCKHOLMS STAD bygger nu om Vasagatan till en mer välkomnande, tryggare och levande stadsgata för att möta dagens och framtidens behov. Idag avfyrades ett startskott för arbetet och visionsbilden av nya Vasagatan avtäcktes. Bredare trottoarer, fler träd, fler sittplatser och ny belysning samt nya cykelbanor och cykelparkeringar. Det blir resultatet när arbetet är klart. I utvecklingen av Vasagatan ingår även förbättring av cykelbanorna på Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan. Inför ombyggnaden av Vasagatan har även gång- och cykelpassagen vid Tegelbacken förbättrats. Nya Vasagatan ska vara klar 2021. – Vasagatan är en av Stockholms mest trafikerade gator och har haft stor betydelse för staden ända sedan den byggdes för cirka 150 år sedan. Nu skapar vi en välkomnande, tryggare och mer levande stadsgata med människan i centrum och det sker i ett unikt samarbete med flera av fastighetsägarna som delfinansiärer, säger Jonas Eliasson, trafikdirektör på Stockholms stad. – Nya Vasagatan blir en viktig pusselbit i stadens framkomlighetsstrategi och satsningen i city som helhet. Nu byggs gatan om för framtiden och blir trivsammare, trevligare och mer tillgänglig. Bit för bit säkrar vi nu en bättre tillgänglighet för alla som rör sig i city, säger Daniel Helldén, trafikborgarråd Stockholms stad.


Säljande golv

®

Säljande golv® – så summerar vi vårt helhetskoncept för vackra och funktionella golv. Vi kan ta ansvar för allt från läggning till underhållsavtal. Golvimporten är specialister och marknadsledande på Terazzo-, Naturstens- och Keramiska plattor till lokaler med högt slitage och höga krav, till exempel butiker, bilhallar, flygplatser, rese- och köpcentrum. Hur stor del av vårt erbjudande du vill utnyttja bestämmer du så klart själv – vi levererar allt från kompletta golventreprenader inklusive servicetjänster till enskilda renoveringsarbeten, golvbehandlingar och produktförsäljning. Eller ta en titt på CleanEntrance®, vårt beprövade koncept för entrézoner som ger en estetiskt tilltalande entré, mindre slitage och lättskötta golv. Och dina kunder får ett positivt första intryck – Säljande golv®, helt enkelt!

www.golvimporten.se


SKOLA

Framtidens skola

kan byta skepnad Teman som dialog, transparens, hållbarhet och flexibilitet stod i fokus då fem nordiska arkitekter möttes på Berlins arkitekturfestival för att dryfta skolbyggnadens framtid. AV EVA PAULSEN FOTO THOMAS KOLBEIN BJØRK OLSEN

– DE KOMMANDE TIO ÅREN ska Berlin bygga 60 nya skolor, så det

är lägligt för oss att få input från Norden. Ni är lite snabbare och mer radikala och har modet att göra saker på ett nytt vis, säger Susanne Wagner från Berlinarkitektfirman Baueregnis. Liksom de fem arkitekterna från var sitt nordiskt land som deltar i panelen på Felleshus i Berlin är den tyska arkitekten specialiserad på skolbyggen. Hit till de nordiska ambassadernas gemensamma hus har de som en del av programmet under arkitekturfestivalen MakeCity bjudits in för att diskutera hur framtidens skolor ska se ut samt visa upp sina egna projekt. – I Finland har vi sett en revolution i skoldesign. Vi har slopat klassrummen till förmån för öppna landskap, det står till och med i läroplanen, säger finska Riina Palva, medgrundare av Verstas Architects. Enligt henne ligger hemligheten bakom Finlands världsledande skolresultat i en filosofi om fri rörelse. Hon får medhåll av sin norske kollega, Leif Daniel Houck, som visar upp ett av sina projekt, Baksalen i Hammerfest, som bland annat har en rutschkana från en våning till en annan. – Vi skickar barn till skolan när de är sex år och har ett behov av att leka och så blir de bedömda efter hur bra de kan sitta still på en stol. Ju mer man rör sig, desto mer lär man sig, så vi behöver skolor där man kan göra både och. Fler rum med fler stolar är inte svaret. Varför inte ribbstolar längs korridorens väggar? Den isländska arkitekten Jórunn Ragnarsdóttir och hennes finska kollega är rörande överens om att hela samhället måste ta del i skolan. De visar upp projekt där bibliotek, dagis, hälsoklinik och sportcenter för alla invånare är integrerade i byggnaden. – Det viktiga när man pratar om skolor är att man pratar om hela städer. Det handlar om att skapa bra samhällsmedborgare, inte bara om att lära sig saker, konstaterar isländskan, som har tagit med sig bilder av ett av sina favoritprojekt. Ett förvånat mummel uppstår i publiken när hon berättar att den moderna skolan i ljusa träslag, betong och trendigt kakel är tjugo år gammal. – Designen ska hålla i 80 år, inte bara byggnaden, säger hon. Vid sidan av hållbarhet i design och materialval är transparens och öppna ytor är ett flitigt återkommande tema. Samtliga arkitek14

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

Ørestad Gymnasium. Foto: Adam Mørk

ter har erfarenhet av att bygga skolor utan traditionella klassrum, men alla är inte positiva till den rådande trenden. Redan för tio år sedan byggdes Ørestad gymnasium, ett “urbant landskap”, som tagit inspiration från moderna kontorslandskap och som fungerar som ett enda stort, flexibelt klassrum. Mitt i byggnaden tronar en enorm, svängd trappa. Den danske arkitekten Torben Østergaard från 3XN är stolt över bygget, men medger också att det inte fungerar för alla. – Vad vi har upptäckt efter tio år är att trappan är fantastisk för de elever som är mest populära. De andra tycker att det är jobbigt, för du kan inte gömma dig. För lärarna blir det också påfrestande att alltid vara tillgänglig, alltid synas, konstaterar han och får medhåll av sin norske kollega: – Jag har alltid förundrats över hur konsistenta vi arkitekter är. Antingen bygger vi öppet eller klassrum. Men vi vet ju att för många passar inte det ena, för andra inte det andra. Ändå gör vi så, säger arkitekten Leif Daniel Houck, som både bygger och forskar om skolor. Svaret enligt Karin Björning-Engström från svenska White arkitekter är att skapa en dialog med användaren. Utan engagemang finns ingen identifikation med byggnaden. Hon visar upp gymnasieskolan Færder i norska Tønsberg, där hennes byrå integrerat ett praktiskt byggtekniskt program med teoretiska linjer. Ett lyckat


Karin Björning-Engström från White, Leif Daniel Houck från Spinn, samt Susanne Wagner och Katharina Sütterlin från Berlinarkitektfirman Baueregnis. Foto: Thomas Kolbein Bjork Olsen

Ørestad Gymnasium. Foto: Adam Mørk

Ørestad Gymnasium. Foto: Adam Mørk

experiment som höjt elevernas betyg från lägst i länet till högst. – Det är mycket lättare att få ett bra slutresultat om man har ett tydligt koncept, men idén måste komma från beställaren, de ska känna ägandeskap. All skolor har något olika behov och det är viktigt att förstå vad lokalen ska stödja. Det kostar inte så mycket att ändra saker i början, men när bygget är klart blir det dyrt, säger hon. Klassrummens tid är inte förbi och inte heller skolbyggnadens, menar Karin Björning-Engström. – Jag tror inte att skolan kommer att försvinna helt och hållet även om det finns de som förespråkar det. Men dess form är under diskussion. Om 10-30 år kommer skolan att se helt annorlunda ut, så det är en förutsättning att lokalerna kan anpassas efter behoven hos användaren, säger hon. Torben Østergaard är inne på samma linje. Han ser en risk i att utgå ifrån att den senaste lösningen man funnit är den bästa. – Politiken ändras, samhället ändras, pedagogiken ändras. Om Berlin ska bygga 60 nya skolor kanske de bör testa sex olika varianter, för om du skapar rum för bara ett syfte kanske det bara funkar i fem år. Vi är ju här för att prata om framtidens skolor, men nu pratar vi om gårdagens. Nu måste vi ta lärdomarna vi fått och skapa utrymmen vars användningsområden kan omvandlas. Risken är annars att man hittar en modell som man tror är den bästa – och sedan är den inte det.

Baksalen i Hammerfest har en rutschkana från en våning till en annan.

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

15


SVANENMÄRKNING

Svanen finns nu på Flüggers utomhusfärger I hela Norden finns en stark efterfrågan på Svanenmärkta byggnader. Lägenheter, bostäder och daghem har mer än fördubblats på bara två år. Samma efterfrågan upplever Flügger som nu lanserar en Svanenmärkt utomhusfärg och ett stort antal utomhusprodukter, godkända för Svanenmärkt byggande. ENLIGT EN BERÄKNING utförd av Miljömärkning Danmark, som ansvarar för den officiella nordiska miljömärkningen, finns det idag mer än 4000 Svanenmärkta byggnader i Skandinavien, och mer än 7 000 nya kommer. Efterfrågan på Svanenmärkta produkter som används vid byggen har lett till att Flügger bland annat har vidareutvecklat företagets utomhusserie Wood Tex med det i fokus. – Under de senaste åren har vi gjort en resa i vår produktutveckling, där vi kontinuerligt arbetar för att förbättra våra produkters miljöprofil. Vi är därför glada att vi nu kan möta kunder som har sökt produkter för Svanenmärkta byggnader, och därigenom vara med och bidra till att det byggs mer miljövänligt. Det gör vi nu med Wood Tex-serien, där alla produkter har godkänts för Svanenmärkt byggande, säger Jens Åkerström, teknisk supportchef, Flügger AB. Målare och konsumenter i hela Norden har ökande förväntningar på att utomhusfärgen är både miljövänlig och hållbar. Därför är det också kunderna som befinner sig i centrum när Flügger arbetar med produktutveckling. Kunderna hjälper till att testa produkterna på vägen och ge feedback för vidareutveckling. I synnerhet har det varit viktigt för kunderna att utomhusfärgen torkar snabbt så att de kan avsluta målningen av trähuset snabbare. Flügger har därför fokuserat på att utveckla den nya Wood Tex-serien. – Vi är ständigt medvetna om att förena produktens funktion och miljöaspekten. Våra utomhusfärger måste bevara träet i generationer samtidigt som det är viktigt att miljöpåverkan är så minimal som möjligt. Wood Tex visar att dessa saker kan gå hand i hand, säger Jens Åkerström.

16

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

Flügger har bland annat arbetat med en ny fungicidteknik i Wood Tex-serien. Tekniken minskar miljöpåverkan samtidigt som den ger en bättre och långvarig effekt mot påväxt på behandlingsytan. Det förklarar Jens Åkerström: – Svampmedlen, fungiciden, är inkapslade och frisläpps under fuktighetsperioder, och bara där det finns ett behov av att skydda ytan mot påväxt. När det är torrt, behöver det inte skyddas, och fungiciden är inkapslad i färgfilmen. På så sätt uppnår vi effektivare och längre skydd mot påväxt. Det gynnar både träet och miljön. Ett särdrag för Svanenmärkt byggande är strikta krav på miljöoch hälsoskadliga ämnen i både byggmaterial och kemiska produkter. – Alla våra produkter i Wood Tex-serien är registrerade i databasen Nordic Product Building Material. Det innebär att produkterna kan komma att användas i tusentals framtida Svanenmärkta byggnader, vilket bidrar till att stärka den cirkulära ekonomin inom byggbranschen, säger Jens Åkerström. Två av produkterna i Wood Tex-serien blir nu Svanenmärkta. Detta gäller för den nyligen lanserade Flügger 07 Wood Tex Matt, som är en täckande utomhusfärg som finns i svart, rött och vitt. Den andra Svanenmärkta utomhusprodukten är Flügger 05 Wood Tex Uteakrylat,som är en snabbtorkande och robust utomhusfärg som nu finns i flera nyanser med Svanenmärkning. Enligt Jens Åkerström är nästa steg att de övriga Wood Tex-produkterna är Svanenmärkta år 2019, såväl som att Flügger arbetar för att öka utbudet av Svanenmärkta produkter för inom- och utomhusbruk i alla produktkategorier där det är möjligt.


SOLNA

Simhallen ska byggas i anslutning till Ulriksdals idrottsplats i Ritorp, som blir en naturlig mötesplats för motion, idrott och aktivitet med simhall och tre ishallar.

Klartecken för

Solnas nya simhall Den 27 augusti beslutade kommunfullmäktige i Solna om genomförandeavtalet och detaljplanen för den nya simhallen vid Ulriksdals idrottsplats i Ritorp. Därmed fick kommunstyrelsen i uppdrag att sätta spaden i jorden för den nya simhallen. DEN NYA SIMHALLEN kommer erbjuda simundervisning, motionssim, vattengympa, babysim och rehab. I simhallen kommer det att finnas totalt tio simbanor på 25 meter, en undervisningsbassäng, en flexibel multibassäng med höj- och sänkbar botten, en barnbassäng samt bastu och omklädningsrum. – Nu börjar vi äntligen bygga solnabornas nya simhall vid Ulriksdals idrottsplats, bara ett stenkast från Arenastaden. Samtidigt skapas många nya arbetsplatser i byggnaden, som också bidrar till finansieringen av simhallen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad. Ovanpå simhallen byggs kommersiella lokaler, som kommer att förvärvas av Fabege, och därmed bidra till finansieringen av simhallen. I samband med byggnationen av den kombinerade simhalls-

och kontorsbyggnaden kommer gång- och cykelförbindelserna i och i anslutning till området att förbättras och cykelparkeringar skapas. Simhallen ska byggas i anslutning till Ulriksdals idrottsplats i Ritorp, som blir en naturlig mötesplats för motion, idrott och aktivitet med simhall och tre ishallar. Samtidigt som byggnaden skapar en mer sammanhållen stadsfront mot järnvägen på Ostkustbanan bidrar simhallen till att länka samman Västra Frösunda och Ballongberget med Arenastaden. Kommunfullmäktiges beslut om genomförandeavtalet och detaljplanen innebär att kommunstyrelsen har fått i uppdrag att påbörja byggnationen. Ledningsomläggningar genomförs under hösten 2018 och byggstart planeras till våren 2019. Den nya simhallen beräknas stå klar 2022/2023. BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

17


SOLNA Styrelseledamot Rickard Eronn, Brf Räven, med hunden Frasse tillsammans med arbetschef Anders Mårtensson, Byggmästargruppen Stockholm. Bild: Per Hedin

Stambyte i Bergshamra med ”stockholmsdusch” Brf Räven i Bergshamra med fem hus i finskt inspirerad arkitektur genomför stamrenovering under 2018. HSB Konsult tog fram tre tänkbara totalentreprenörer för projektet. – Utifrån det valde vi Byggmästargruppen Stockholm, säger Rickard Eronn, styrelseledamot och Brf Rävens företrädare i projektets återkommande byggmöten. AV THOMAS ANDERSSON

HSB BRF RÄVEN ligger på Illerstigen i Bergshamra i Solna. Nära Bergshamra tunnelbanestation och inte långt från Ulriksdals värdshus. Bostadsrättsföreningens fem separata vita huskroppar med mörka fönsterbågar byggdes åren 1968-1970. Arkitekturen är stilrent finskt inspirerad.

18

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

Stamrenoveringen inleddes med att Brf Räven tog in HSB Konsult för projektledning och upphandling av totalentreprenör för nödvändig renovering och stambyte. Valet föll på Byggmästargruppen Stockholm, BMG. Total- och byggentreprenören som ansvarar för såväl projektering som genomförande.


Det är byggmöten var fjortonde dag. Då träffar vi både beställare och byggledare och protokollför mötena. Det är viktigt att du har de här återkommande mötena. /Anders Mårtensson, arbetschef, BMG

– Vi gjorde en värdering av tre olika leverantörer, säger styrelseledamoten Rickard Eronn, bostadsrättsföreningens representant i frågor som rör stamrenoveringen. Den under 2018 pågående stamrenoveringen i Brf Räven inbegriper utbyte av VA-installationer, nya elstigare, renovering av badrum, wc och fastigheternas gemensamma utrymmen. – Vi har lång erfarenhet, kompetens och rätt bemanning för sådana här projekt, säger arbetschef Anders Mårtensson, BMG.

”Stockholmsdusch”

Lägenheternas wc i Brf Räven görs i de flesta fall om till så kallad ”stockholmsdusch” – det vill säga WC utrustas med dusch på minimalt utrymme. Stamrenoveringen genomförs med möjlighet till kvarboende. – Många bor kvar, det funkar. Vi sätter ut duschar på gårdarna och hoar i trapphusen, berättar Anders Mårtensson. Hur är samarbetet med Brf Räven upplagt och organiserat? – Det är byggmöten var fjortonde dag. Då träffar vi både beställare och byggledare och protokollför mötena. Det är viktigt att du har de här återkommande mötena. Stamrenoveringen ska gå i mål i december 2018 och enligt Anders Mårtensson håller BMG tidtabellen. – Det är viktigt för oss. Vi talar om när vi ska börja och sluta i varje lägenhet. Det gör vi ett år i förväg.

Viktig kommunikation

Vikten av lyhörd kommunikation med beställare och boende vid omfattande projekt som stamrenovering kan inte nog understrykas, betonar totalentreprenören BMG:s arbetschef Anders Månsson. – Vi tycker att vi är bra på att bygga och anser väl också att vi är bra på att kommunicera. Men det är ofta i kommunikationen med de boende som du kan bli ännu bättre. Det jobbar vi ännu hårdare på!

FAKTA Stambyte, badrumsrenovering, flerbostadshus, Bergshamra, Solna Tidplan: januari 2018–december 2018 Byggherre: HSB Brf Räven Totalentreprenör: Byggmästargruppen Stockholm, BMG AB Antal lägenheter: 120

På Byggmästargruppen arbetar vi utifrån devisen bekymmersfria byggprojekt inom ombyggnad, stambyten och lokalanpassningar. Allt vi gör ska leda till en bekymmersfri byggprocess för samtliga involverade.

Välkommen till oss med era projekt.

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB en del av SEHED Byggmästargruppen AB Box 10143, 121 28 Stockholm-Globen Besöksadress: Arenavägen 41, vån 11 Telefon: 08-442 18 60 | byggmastargruppen.se

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

19


SOLNA SUNDBYBERG/BROMMA Skiss över Hagalund 4:10 och Södra Hagalund. Illustration: Veidekke

Sju projekt påbörjar omvandlingen av Solnavägen till levande stadsgata Från Råsunda i norr, genom Solna centrum och den kommande nya tunnelbanestationen Södra Hagalund på den gula linjen, och fram till Stockholms innerstad och den nya stadsdelen Hagastaden – den tre kilometer långa Solnavägen ska få en tätare och stadslik karaktär med flera pågående och planerade projekt de närmaste åren. UTVECKLINGEN MED ATT omvandla Solnavägen till en stadsgata fortsätter. Under de kommande åren planeras omkring 5 000 nya bostäder samt nya arbetsplatser, skola och förskolor längs den drygt tre kilometer långa vägen. Med butiker, service, caféer och restauranger i markplan bidrar de nya kvarteren till att ombilda Solnavägen till en tätare och mer attraktiv stadsgata – från Råsundavägen och Stråket i norr, till Torsplan i Stockholms innerstad och den framväxande nya stadsdelen Hagastaden. – Samtidigt som Solnavägen får en tätare och mer stadslik karaktär byggs ny tunnelbana genom Solna, och den nya stationen Södra Hagalund blir en viktig knutpunkt i staden – med nya stads-

Vi har resurser, kompetens och erfarenhet sedan 1981. Som ett Golvkedjeföretag har vi genom våra inköpskanaler möjligheter att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar, har branschens mest välutbildade montörer, är branschauktoriserade av GBR och GVK, arbetar efter ett enhetligt ledningssystem och är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi vänder oss till byggföretag i Storstockholm och åtar oss både stora och små uppdrag. Våra kunder väljer oss för att vi är flexibla, har resurser och håller vad vi lovar. Vi utför alltid våra uppdrag med en nära kontakt med kunden. En kontaktperson håller kontakten med dig som kund och har koll på helheten, från det första telefonsamtalet till färdigt projekt. Miljögolv i Stockholm AB har kontor i Skarpnäck – 08-661 02 30

20

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

kvarter, bostäder, arbetsplatser och butiker. Flera av projekten finansierar dessutom en stor del av Solnas medfinansiering av tunnelbanans utbyggnad, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad. Samtidigt byggs den nya gula tunnelbanelinjen från Odenplan, med stationer i Hagastaden, Södra Hagalund och slutstation Arenastaden. Den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund får en ny uppgång vid Solnavägen, i anslutning till framväxande nya stadskvarter och arbetsplatser. Därmed länkas stadsdelarna Hagalund och Skytteholm ihop med Solna centrum, vilket bidrar till en mer sammanhållen stad och stärker Solnavägens levande stadskaraktär.


1. KVARTERET LAGERN – VID RÅSUNDA TORG På platsen där den gamla nationalarenan låg växer nya kvarter fram, vid Solnavägens början och i anslutning till Råsunda torg. Här byggs 700 nya bostäder, skola och ett nytt kontorshus för Telenors svenska huvudkontor i nya kvarter som länkar samman gamla Råsunda och Solna centrum. Utöver bostäder skapas även nya lokaler för butiker, service, caféer och restauranger med nya lokalgator och parkstråk. Bygget pågår. 2. KVARTERET BANKEN – VID SOLNA CENTRUM 400 bostäder, med LSS- och sociala lägenheter, byggs över befintligt parkeringsdäck med lokaler i bottenvåning mot Solnavägen. Överenskommelsen med Unibail-Rodamco/Besqab finansierar Solna stads medfinansiering av ny tunnelbana med 50 miljoner kronor. Preliminär byggstart 2019. 3. UTBYGGNAD AV TUNNELBANA: GULA LINJEN ARENASTADEN – ODENPLAN Tunnelbanan byggs ut från Odenplan till Arenastaden genom fyra kilometer långa spårtunnlar under mark. Den nya gula linjen knyts samman med gröna linjen vid Odenplan. Utmed sträckan byggs tre nya stationer: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Tunnelbanan byggs av Stockholms läns landsting genom Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan. Preliminär byggstart 2019. 4. HAGALUND 4:10 Tre nya bostadskvarter med 600 lägenheter, ny förskola, LSS- och sociala lägenheter samt ett nytt kontorshus byggs med butiker i markplan mot Solnavägen, i anslutning till den nya tunnelbane-

stationen Södra Hagalund. Överenskommelsen med Veidekke, som placerar sitt nya Sverigekontor på platsen, finansierar Solna stads medfinansiering med 100 miljoner kronor. Preliminär byggstart 2020 och den första etappen med nya lägenheter beräknas vara färdig för inflyttning 2024 samtidigt som den nya tunnelbanan och Södra Hagalund öppnar. 5. SOLNA/ACCESS Detaljplanearbete pågår med ny bebyggelse av kontor med nya arbetsplatser och lokaler i bottenvåningen mot Solnavägen, i anslutning till Solna Access och i anslutning till ny tunnelbanestation Södra Hagalund på den gula linjen. Överenskommelsen med Vasakronan finansierar Solna stads medfinansiering av ny tunnelbana med cirka 110 miljoner kronor. Preliminär byggstart 2021. 6. FOGDEVRETEN 250 bostäder, LSS- och sociala lägenheter och ny förskola byggs på Karolinska Institutets campus med butiker i bottenvåningen mot Solnavägen. Överenskommelsen med Veidekke finansierar Solna stads medfinansiering av ny tunnelbana med cirka 15 miljoner kronor. Preliminär byggstart 2019. 7. HAGASTADEN – NY STADSDEL Fram till 2025 kommer nya gator, kvarter och parker att länka samman Solna och Stockholm i den nya framväxande stadsdelen Hagastaden, där Solnavägen slutar vid Torsplan. Här byggs den nya tunnelbanestationen Hagastaden på den gula linjen mellan Odenplan och Arenastaden. I stadsdelen kommer omkring 6 000 nya bostäder att byggas, varav ungefär hälften på Solnasidan. Bygget pågår.

Kontakta oss:

ECO Konsult i Stockholm AB har utvecklat Arenastaden llsammans med Fabege under 7 års d. Nu fortsäer vårt samarbete i Stora Frösundavik med bl.a. Bilias nya fordonsanläggning.

Tel: 08-410 371 23 info@ecokonsult.se www.ecokonsult.se

ECO är oberoende tekniska rådgivare inom el, ljus, kommunikaon och säkerhet. BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

21


SOLNA

Gårdsmiljön i Signalistens kvarter i Hagalund kommer att se helt annorlunda ut när allt står klart. Bild: Bostadsstiftelsen Signalisten

Ny gårdsmiljö och renoverade garage i miljonprogrammets Hagalund I miljonprogramsområdet Hagalund i Solna pågår för närvarande renovering av garagetak samt upprustning av gemensamma gårdsutrymmen för de boende. Innergården får ett ordentligt ansiktslyft med en helt ny planlösning och ytor för lek, umgänge och avkoppling. AV ANNIKA WIHLBORG

GARAGETAKEN I BOSTADSSTIFTELSEN Signalistens del av de blåa höghusen i Hagalund är slitna. Därför renoveras nu bjälklag och tak på garagevåningarna under husen. Arbetet med garagen inleddes i augusti 2017. När takbytet var klart målades garagevåningarna och försågs med ny belysning. Samtidigt installerades uttag för elbilsladdning.

Grillplatser, konstgräsplan och grönytor

Parallellt pågår upprustningen av innergårdsmiljön mellan Hagalundsgatan 1-7 och 11-17. I den nya planlösningen ingår bland annat nya lekytor, ny växtlighet och nya ytor för umgänge och avkoppling. Här planeras bland annat grillplatser, en ny konstgräsplan, ny belysning samt grönytor och trädplanteringar. – Nu återstår en fjärdedel av arbetet med garagen, som kommer att stå klara senast i mitten av oktober. Vad gäller innergården så är alla rivningsarbeten klara och vi har färdigställt halva gårdsytan. En utmaning är att gården är placerad ovanför garagen, vilket innebär att vi förstås har fått ta hänsyn till hur mycket vikt bjälklagen tål när vi tagit hit fundament och liknande, säger Alexander Nilsson, 22

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

projektledare på Duo Asfalt, som är projektets totalentreprenör. I kvarteret finns också en förskola, även den gården ska rustas upp. I maj 2019 räknar Signalisten med att upprustningen av innergården står klar. Den nya innergården har utformats i samverkan med hyresgästerna och ska bli mer öppen och tillgänglig, med miljövänliga och hållbara material. –Det är roligt att Signalisten tänker långsiktigt och satsar på kvalitetsmaterial. På gården blir det exempelvis platsbyggda blomlådor i stål samt en platsbyggd pergola med inbyggd belysning, även den i stål, säger Alexander Nilsson.

FAKTA Kvarteret Nordan, renovering av gårdsbjälklag och garage i Hagalund Tidsram: Byggstart augusti 2017, beräknas stå klart i maj 2019 Byggherre: Bostadsstiftelsen Signalisten Totalentreprenör: DUO Asfalt Omfattning: Renovering av gårdsmiljöer och renovering av garagetak Byggkostnad: 5 Mkr


FÄRGAD GJUTOCH VÄGASFALT FÄRGAD GJUTFÄRGAD GJUTFÄRGAD GJUTOCH VÄGASFALT OCH OCHVÄGASFALT VÄGASFALT

– VACKERT, DESSUTOM SLITSTARKARE ÄN SVART ASFALT

VACKERT, DESSUTOM SLITSTARKARE ÄN SVART ”DU–KAN FÅ DEN I VILKEN FÄRG DU VILL, bara du ASFALT väljer svart.” Även vad gäller SLITSTARKARE asfalt är inte detta – VACKERT, DESSUTOM ÄNlängre SVART ASFALT – VACKERT, DESSUTOM SLITSTARKARE ÄN SVART ASFALT ”DU KAN FÅ DEN I VILKEN FÄRG DU VILL, bara du i en sanning. Färgad asfalt kan man dessutom ha med svart.av ” Även vad gäller asfalt interent detta längre allaväljer aspekter konstruktionen; frånär det estetiska ”DU KAN FÅ DEN I VILKEN FÄRG DU VILL, bara du i en sanning. Färgad asfalt kan man dessutom ha med ”DU KAN FÅ DEN I VILKEN FÄRG DU VILL,tilltalande bara du att med samma material skapa färgglada, väljer svart.” Även vad gäller asfalt är inte dettaestetiska längre alla aspekter konstruktionen; från detdetta rent väljer svart. ”säkerhet, Ävenavvad gäller asfalt ärekonomi. inte längre miljöer till hållbarhet och en Färgad asfalt skapa kan man dessutom ha med i att sanning. med Färgad samma material tilltalande en sanning. asfalt kan manfärgglada, dessutom ha med i alla aspekter av konstruktionen; frånekonomi. det rent estetiska miljöer tillav säkerhet, hållbarhetfrån och alla aspekter konstruktionen; det rent estetiska att med samma material skapa färgglada, tilltalande att med samma material skapa färgglada, tilltalande TRYGG miljöer tillTOTALENTREPRENÖR säkerhet, hållbarhet och ekonomi. miljöer till säkerhet, hållbarhet och ekonomi. TRYGG TOTALENTREPRENÖR DUO ÄR EN TRYGG totalentreprenör, från första idé till slutförande, förTRYGG alla typer av uppdrag som rör tätskikt DUO ÄR EN totalentreprenör, från första idé till och TRYGG TOTALENTREPRENÖR beläggningsarbeten. och egen slutförande, för allaMed typerdecenniers av uppdragerfarenhet som rör tätskikt och TRYGG TOTALENTREPRENÖR DUO ÄR EN TRYGG totalentreprenör, från första idé till gjutasfaltproduktion inom blirerfarenhet arbetet utfört på beläggningsarbeten. Medföretaget decenniers och egen slutförande, för alla typer av uppdrag som rör tätskikt och DUO ÄR EN TRYGGoch totalentreprenör, från till gjutasfaltproduktion inom företaget blir första arbetetidé utfört på ett betryggande rationellt sätt. Uppdragen kan ombeläggningsarbeten. Med decenniers erfarenhet och egen betryggande och med rationellt sätt. Uppdragen kan omslutförande, alla typer av uppdrag som rör tätskikt och fattaettallt frånförkartering åtgärdsförslag, projektering, gjutasfaltproduktion inom företaget blir arbetet utfört på fatta allt från kartering med åtgärdsförslag, projektering, rivning av skadade konstruktioner till gjutning. beläggningsarbeten. Med decenniers erfarenhet och egen ett betryggande och rationellt sätt. Uppdragen kan omrivning av skadadeinom konstruktioner till gjutning. gjutasfaltproduktion företaget blir arbetet utfört på fatta allt från kartering med åtgärdsförslag, projektering, ett betryggande och rationellt sätt. Uppdragen rivning av skadade konstruktioner till gjutning. kan omfatta från kartering med åtgärdsförslag, projektering, Duo allt Asfalt Duo Asfalt Skeppetav Ärans Väg 17 konstruktioner till gjutning. rivning skadade Skeppet Ärans Väg 17 Duo Asfalt 426 71 Västra Frölunda Skeppet 17 info@duoasfalt.se Tel: 031-69 53Ärans 50 • Väg E-post: Tel: 031-69 53 50 • E-post: 426 71 Västra Frölunda info@duoasfalt.se

426 71 Västra Frölunda

Duo Asfalt Tel: 031-69 53 5017• E-post: info@duoasfalt.se Skeppet Ärans Väg ASFALT • BETONGARBETEN ASFALT • BETONGARBETEN••TÄTSKIKT TÄTSKIKT 426 71 Västra Frölunda

ALLA TYPER AV BETONGARBETEN DUO utför alla typer av betongarbeten över

ALLA TYPERpåAVtotalentreprenad BETONGARBETEN hela landet, eller i andra DUO utför alla typer av betongarbeten över gälla entreprenadformer. Det kan exempelvis ALLA TYPER AV BETONGARBETEN hela landet,TYPER på totalentreprenad eller i bjälklag andra ALLA AV BETONGARBETEN renoveringar av pelare, balkonger, DUO utför alla typer av betongarbeten över entreprenadformer. Det kan exempelvis gällaÄven eller golv, samt injektering av sprickor. DUO utförpå alla typer av betongarbeten över hela landet, totalentreprenad eller i andra renoveringar avnya pelare, balkonger, bjälklag gjutning av betonggolv eller plattor är en hela landet, på totalentreprenad eller entreprenadformer. Det kanavexempelvis gällai andra eller golv, samt injektering sprickor. Även självklar del i verksamheten. entreprenadformer. Deteller kanplattor exempelvis renoveringar av betonggolv pelare, balkonger, bjälklag gjutning av nya är en gälla renoveringar av pelare,avbalkonger, bjälklag eller golv,del samt injektering sprickor. Även självklar i verksamheten. gjutning av nyasamt betonggolv eller av plattor är en Även eller golv, injektering sprickor. självklar del iav verksamheten. gjutning nya betonggolv eller plattor är en

TÄTSKIKT GJUTASFALT självklar delMED i verksamheten.

TÄTSKIKT MEDförekommande GJUTASFALTarbeten DUO utför alla med gjutasfalt som tätskiktarbeten på broar, vägar DUO utför alla förekommande TÄTSKIKT MED GJUTASFALT ochgjutasfalt andra infrastrukturanläggningar, med som tätskikt på broar, vägar DUO utför alla förekommande arbeten innergårdar, terrassbjälkochP-hus, andragarage, infrastrukturanläggningar, TÄTSKIKT MED GJUTASFALT med gjutasfalt som tätskikt på broar, vägar P-hus, garage, innergårdar, terrassbjälklag och gröna takanläggningar, samt DUO utför alla förekommande arbeten ochbeläggningsarbeten andra infrastrukturanläggningar, lag och gröna takanläggningar, samt ovanpå för slitlagret med gjutasfalt som tätskikt på broar, vägar P-hus, garage, innergårdar, terrassbjälkbeläggningsarbeten för slitlagret ovanpå tätskiktet. Även akrylbehandling av lag och andra gröna takanläggningar, samt och infrastrukturanläggningar, tätskiktet. Även akrylbehandling av broar och P-hus. beläggningsarbeten för slitlagret terrassbjälkovanpå P-hus, garage, innergårdar, broar och P-hus. tätskiktet. av samt lag ochÄven grönaakrylbehandling takanläggningar, broar och P-hus. beläggningsarbeten för slitlagret ovanpå

tätskiktet. Även akrylbehandling av broar och P-hus. BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

www.duoasfalt.se www.duoasfalt.se

23


SOLNA

Grow Hotel öppnar i Solna Strand

Hösten 2018 öppnar Grow Hotel i Solna Strand. – Redan när vi byggde Swedbanks huvudkontor 2014 märkte vi att det var en stor efterfrågan på hotellnätter. Så är det för de flesta företagen i området, säger projektchef Jens Folkesson på Humlegården Fastigheter. AV THOMAS ANDERSSON

EN SNABB UTVECKLING har de senaste åren präglat Solna Strand. Över 10 000 personer har numera sin arbetsplats i stadsdelen. Som största privata fastighetsägare förvaltar Humlegården Fastigheter nio kontorsfastigheter på bortåt 250 000 kvadratmeter i området. Ytterligare ett par fastigheter är pågående byggprojekt. Ett är hyresgästen Hotel Hagagatan AB:s spektakulära Grow Hotel som öppnar nu i november 2018 – med bygglov i såväl Solna som Sundbyberg. – Själva byggnaden ligger i Solna medan skärmtaket kragar ut över Sundbyberg, berättar Humlegårdens projektchef Jens Folkesson. Grow Hotel, med sin mjuka V-form, kontrasterar mot den intillliggande och rätlinjiga profilbyggnaden Stora Blå. – Vi har även jobbat mycket med marken runt omkring. Det här var tidigare ett väldigt stängt område. Anpassat främst för den bilburne och med utpräglad industrikaraktär. Nu vill vi öppna upp och skapa trevliga stråk! Humlegårdens anlitade danska arkitektfirma 3xN A/S har skapat den försiktiga v-formen som böjer sig runt ett parkområde bakom hotellbyggnaden. – Vår hyresgäst har anlitat Note Design Studio som står för inredningsdesignen, tillägger Jens Folkesson. Solna Strands nya fyrstjärniga affärshotell har nio våningar ovan mark, varav åtta hotellrumsplan. Med 176 rum inklusive 24 studios med dubbelsäng och eget pentry. Åtta rum är fullt ut tillgänglighetsanpassade. – Det är viktigt för oss att göra hotellet till en tillgänglig plats som är öppen för alla.24

V-formade Grow Hotel öppnar upp ett tidigare tillknäppt industriellt område i stadsdelen Solna Strand i Solna.

Väggar i ljusa färger och mörka tak präglar interiören. Många rum får textilmatta, andra parkett. Lägg till gym och en framträdande restaurang – driven av välrenommerade event- och matlagningsföretaget Aveqia – som tilldragande centralpunkt i entréplanet. – Lobby och restaurang kommer att gå ihop. En helhetsupplevelse när du kommer in med fokus på mat och service. Humlegården Fastigheter – för många kanske mest förknippat med fastighetsförvaltning – driver även flera utvecklingsprojekt där man förädlar eller uppför nya byggnader. Grow Hotel är ett projekt drivit i form av delad entreprenad med projektledningsföretaget Forsen AB som projektledare. Grundläggning, stomme, taksadel och andra byggnadsdelar har upphandlats separat. Grow Hotel har projekterats och uppförts som Miljöbyggnad Guld. – Vi är långsiktiga och har höga krav på både kvalitet och hållbarhet. Huset som vi bygger kommer vi ju själva att förvalta, avslutar projektchef Jens Folkesson på Humlegården Fastigheter.

FAKTA Nybyggnad hotell Solna Strand, Solna Tidplan: september 2016–oktober 2018 Byggherre: Humlegården Fastigheter Projektledare: Forsen AB Arkitekt: 3xN A/S Kostnad: 150-200 Mkr

Stombyggnation i det nya Stockholm

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

www.contiga.se


SOLNA

Peabs fem punkthus

på gång i Arenastaden

Peab bygger fem punkthus i Arenastaden med utsikt, varierade fasadmaterial och kvarterskänsla. Bild: Peab

Arenastaden i Solna klassar byggherren och byggentreprenören Peab som ”en av Europas modernaste stadsdelar”. Peab uppför här fem punkthus som beräknas stå färdiga år 2020. AV THOMAS ANDERSSON

ARENASTADEN I SOLNA strax norr om Stockholms innerstad rymmer en lång rad olika typer av byggnader. Friends Arena är en multiarena för bland annat konsert- och idrottsevenemang och inte minst nationalarena för svenska herrlandslaget i fotboll. Mall of Scandinavia beskrivs som Skandinaviens största galleria. I Arenastaden finns också hotell, huvudkontor för ett antal storföretag samt bostäder. Peabs punkthus med sammanlagt 715 bostäder utgörs av fem huskroppar med vardera 143 lägenheter – varav några redan är resta hösten 2018. Husen är placerade i den västra del av Arenastaden som präglas av ”lokal kvarterskänsla”. Fem 22-våningshus med utsikt över Hagaparken och Råstasjön. Lägenhetsstorlekarna varierar från ett till fem rum och kök. Alla bostäder, oavsett storlek, har balkong eller uteplats. Fasaderna mot söder är utrustade med vinklade balkonger och burspråk som

skapar öppenhet och vy mot naturområdena.

Ungt intresse

Peabs samtliga hus i Arenastaden får högst upp en takvåning med generös terrass och balkong. Längst ned i bottenplanet blir det verksamhetslokaler för uthyrning. Med varierande material, vinklar och mer detaljer får sockelvåningen en livfullare utformning jämfört med våningarna högre upp på fasaden. Exteriört pryds de av Arkitekter Engstrand och Speek AB ritade punkthusen av färgade betongfasader kompletterade med granitkeramik och glas. De drygt 700 nybyggda bostadsrätterna som nu uppförs i Arenastaden har rönt extra stort intresse bland yngre bostadssökande, uppger byggherren och byggentreprenören Peab.

FAKTA Nybyggnad bostadsrätter, Arenastaden, Solna Tidplan: februari 2017–januari 2020 Byggherre: Peab Bostad AB Byggentreprenör: Peab Sverige AB Arkitekt: Arkitekter Engstrand & Speek AB Kostnad: 300-400 Mkr

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

25


KOMBOHUS

Kombohus Plus Lindbäcks.

SABO leder utvecklingen mot en mer modern bostadssektor SABOs satsning på Kombohus är en av de verkliga lyckträffarna på svensk bostadsmarknad de senaste decennierna. Genom att använda kraften hos många allmännyttiga bostadsbolagen har gemensamma upphandlingar kunnat pressa kostnader och priser. Och skapa utveckling inom en bostadssektor som under lång tid uppvisat allt höga priser och låg produktivitetsutveckling – ja föga utveckling över huvud taget. AV NICLAS SVENSSON

MÅNGA BEDÖMARE INOM bostadssektorn konstaterar att SABO i dag är en ledande aktör inom ett nödvändigt förnyelsearbete för moderna metoder inom denna ibland hårt kritiserade sektor. Nyckelorden heter industriellt byggande, klimatsäker process och mer av den samlade kraften hos SABO-företagen via gemensamma upphandlingar som pressar kostnader och priser. Denna satsning ska i första hand förstås gagna de hushåll som haft små möjligheter att efterfråga de dyra bostäder som i huvudsak byggts de senaste decennierna. Men från att debatten om våra bostäder i flera år har handlat om den akuta bristen på bostäder har fokus i bostadsdebatten svängt om. Under det senaste året har rapporterna duggat tätt om reautförsäljning av nyproducerade lägenheter, allt fler exklusiva bostadsrättsprojekt som styrs om till ”vanliga” hyresbostäder och om hur byggföretag hoppar av byggprojekt och lämnar tillbaka markanvisningen. Sverige behöver många bostäder även de kommande åren, men

26

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

kanske inte just i det segment som varit det mest vanliga bostadsbyggandet de senaste åren. Eller hur, Jonas Högset, chef för Fastighet och Boende hos SABO? – Ja, jag skulle vilja hävda att det är dags att vakna upp, och förstå vilken potential som fortfarande finns inne i bostadsmarknaden. Det finns väldigt stora grupper som är i behov av bostad fortfarande, säger Jonas Högset. Prognoser för uppemot 600 000 nya bostäder har Boverket som bekant presenterat. – Och en av de viktigaste slutsatserna som måste konstateras, är förstås att det krävs en väsentligt bättre konkurrens på marknaden. Det kan uppnås på lite olika sätt, framhåller han. Vi har ju jobbat väldigt hårt med standardisering, vilket i klartext betyder seriellt tillverkade hus – precis det som SABOs Kombohus representerar. Ett annat faktum är att allmännyttan behöver bli vassare och mer attraktiv som beställare, med målet att få in fler anbud. SABOs Kombohussatsning är därmed på många sätt något av det viktigaste som hänt i bostadssverige de senaste decennierna.


Jonas Högset, chef för Fastighet och Boende hos SABO.

Målet på sikt är att bryta kostnadsutvecklingen för att bygga nya hyresbostäder samt att få fler aktörer att arbeta med en industriell process. Frågan om det praktiska resultatet har undersökts av Simone Heller och Bonnie Winnberg, civilingenjörsstudenter från KTHs Samhällsbyggnadsprogram. Underlaget för deras slutsatser är det byggts drygt 3000 bostäder inom SABOs Kombohus Bas. Tveklöst har SABOs satsning lett till resultat; kostnaderna har pressats ned med uppemot 25 procent visat KTHs studie från 2015-16. Därtill har det industriella ”tänket” i hela byggprocessen lett till kortare processtider från ”ax till limpa”. Slutsatsen är att en större del av dessa hyresbostäder sannolikt inte hade blivit byggda utan SABOs Kombohussatning. – Ja vår Kombohussatsning har utan tvivel varit framgångsrik, och vi har visat att det genom en starkare beställarroll och med tydligare anvisningar om ”vad vi vill”, så går det att förändra beteendemönster hos entreprenörer och även åstadkomma pressade kostnader, säger Jonas Högset.

Historien bakom Kombohussatsningen

Under våren 2010 kläcktes iden om Kombohus under ett möte med SABOs byggherregrupp, som då som nu består av ett tiotal vd:ar från medlemsföretagen. Några år tidigare hade SABO anordnat en tävling för trähusbyggande – där ett liknande upplägg användes med ramavtal med ett antal leverantörer. Nu stod villkoren för nyproduktion på agendan. Byggherregruppen gav organisationen SABO i uppdrag att undersöka om det var möjligt att via att förmå byggentreprenörer genom standardiserade koncept bygga fler-

JSB "Trygga Boendet" Villavägen, Smygehamn.

bostadshus enligt ett fast pris och att bygga ett mindre kompletteringshus till ett fast lågt pris. Och hösten 2010 bjöd SABO in entreprenadbranschen till tävlingen om SABOs Kombohus. I tävlingsuppdraget låg att huset skulle vara i två plan, rymma 6–8 lägenheter, ha hiss, låg energiprestanda (60 kWh/kvm och år i klimatzon III) och kunna uppföras var som helst i landet till ett fast pris på 12 000 kronor/kvadratmeter exklusive markarbeten, anslutningskostnader och mervärdesskatt. Ungefär 3 000 bostäder i cirka 60 kommuner kom till genom den första satsningen Kombohus Bas. Därefter har följt ytterligare fem Kombohussatsningar. BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

27


DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV MODEXA

Torgny Hellberg, koncernchef och grundare Modexa AB samt Ulf Viktorsson, vd för Modexa Bostadsförädling.

Renovering medan livet pågår I stort sett alla bostadsbolag dras med en tung renoveringsskuld. Så har det varit i decennier. De ständiga frågorna har varit: Hur ska det gå till? och vem ska betala? Med Modexas hållbara lösning görs det varsamt och med kvarboende hyresgäster. Målet är också tydligt, oavsett vem som betalar så borde det kosta hälften. Modexametoden är ett klokare sätt att renovera bostadsfastigheter. – VI VÄXER BRA på det som är det mogna företaget, köksföretaget. Där ligger vi på en tillväxt på drygt 20 procent. Här gör vi mer och mer komplexa lösningar. Vi renoverar inte bara köksinredningar, utan gör fler och fler köksrum där vi gör klart hela rummet. Tanken är att kunna renovera upp köket och sedan stänga dörren. Det ska inte behöva rivas ut och göras

28

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

om. Vi är också tydliga med att Modexa Kök & Förvaring kan jobba tillsammans med Modexa Bostadsförädling, säger Torgny Hellberg, koncernchef och grundare Modexa AB. – Hela tiden arbetar vi tydligt med idén om att renovera varsamt. Det handlar inte om att bara blåsa ut allting. Allt i förstudien bygger på hur mycket som kan förädlas, renoveras


Smartare och billigare

– Vår utgångspunkt i arbetet är att det går att göra renoveringar mycket smartare och billigare än vad som är det vanliga på marknaden. Jag har kartlagt många renoveringsprojekt och det är tydligt att det som fastighetsägarna betalar för ett ROTarbete ligger på drygt en miljon kronor per lägenhet. Det här håller inte! understryker Ulf Viktorsson. – Fungerar det inte ekonomiskt är det inte hållbart sett ur alla aspekter. Vi ser också att den typ av strategi där man gör allt på en gång leder till att man kastar ut väldigt många bra saker ur husen. Till exempel byter man tak alldeles för tidigt och det innebär både en miljöbelastning och en ekonomisk belastning. – Vi är också helt övertygade om att upprustningar av flerfamiljhus bör ske med kvarboende hyresgäster. Det är både billigare för fastighetsägaren, det är enklare för hyresgästen och ger enklare projekt. Däremot krävs en mycket noggrann planering. En annan viktig utgångspunkt för Modexa är en skeptisk attityd till olika typer av experters uttalanden. De tenderar alltid att vilja att allting behöver bytas ut. – På det här sättet kan vi banta ner projekten till det som är essentiellt och till det som skapar kundnytta. Effektiva entreprenader – Vår ambition är inte bara att lämna ett slags råd om vad fastighetsägarna behöver göra, vi är också beredda att göra jobbet med effektiva entreprenader. Just nu är Modexa inne och arbetar med fastighetsägare som sammanlagt har uppemot 50 000 lägenheter med ett framtida jättebehov. – Det är också uppenbart att allt fler fastighetsägare börjar ifrågasätta sina egna strategier och de inser att det inte är finansiellt hållbart. – Vi räknar med att vi har våra första projekt under 2019, just nu förstärker vi och rekryterar. Vi håller också på att samla oss olika specialister inom olika områden, avslutar Ulf Viktorsson.

och behållas. Varsam renovering ska alltid kombineras med kvarboende. Vår bedömning är alltid att olägenheterna blir mindre än vid en evakuering. – Delaktighet och involvering är helt avgörande. Hyresgästen måste vara involverad. Vi gör inte allt, utan det som behövs och målet är att hålla ner hyreshöjningarna. – Det har gått väldigt bra med Modexa Bostadsförädling och vi har utvecklat egna förstudieverktyg som är anpassade till varsam renovering och kvarboende. Fokuseringen är tydlig på att processen ska vara industriell, planerad och uppstyrd. Målet är att förbereda så mycket som möjligt på fabrik och störa så litet som möjligt i lägenheten, betonar Torgny Hellberg. – Vår tjänst att hjälpa fastighetsägare med renoveringsstrategier har blivit oerhört väl mottagen. Vi har en strukturerad form där vi hjälper fastighetsägare med analyser av olika bostadsområden och föreslår för dem hur de ska göra sin upprustning. Vad måste de göra, vad kan de göra och vad bör de göra? säger Ulf Viktorsson, vd för Modexa Bostadsförädling. – Här analyserar vi själva företaget och de förutsättningar som finns, vad innebär kundernas förutsättningar, vilka tekniska problem finns och vilka förutsättningar finns för ett genomförande. Baserad på detta föreslår vi en strategi. Idag har vi kommit in på några av de största fastighetsägarna.

Fokuseringen är tydlig på att processen ska vara industriell, planerad och uppstyrd. Målet är att förbereda så mycket som möjligt på fabrik och störa så litet som möjligt i lägenheten. /Torgny Hellberg, koncernchef och grundare Modexa AB

www.modexa.se BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

29


GIFTFRITT BYGGANDE STOCKHOLMS CITY

Det finns flera faktorer som kan gynna ombyggnadsaktiviteten inom bostäder och lokaler framöver.

Ombyggnadsinvesteringarna tar fart i en vikande byggkonjunktur Analysföretaget Industrifakta räknar, i sin senaste konjunkturrapport, med att husbyggnadsinvesteringarna nådde sin topp under 2017 och att en svag nedgång nu har tagit sin början. EN NÄRMARE ANALYS av prognoserna visar att, medan nybyggandet troligen faller med närmare 10 procent de kommande tre åren, väntas ombyggnadsaktiviteten öka med nästan lika mycket. Enligt Industrifaktas analysansvarige Jens Linderoth har nybyggnadsinvesteringarnas nedgång en tydlig koppling till en allmän försvagning av konjunkturen. Samtidigt finns det flera faktorer som kan gynna ombyggnadsaktiviteten inom bostäder och lokaler framöver. Dels vet vi att många bostadsbolag har tvingats att skjuta fram renoveringar på grund av bristen på resurser, när nyproduktionen har varit som högst, dels tror vi att lokalanpassningar inom både kontor och detaljhandel kan öka med hänsyn till nya krav och arbetssätt genom till exempel digitalisering och den växande e-handeln. Samtidigt driver e-handeln en hel del nyinvesteringar i form av distributionsbyggnader och lager. Källa: Industrifakta AB

30

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

Enligt Industrifaktas analysansvarige Jens Linderoth har nybyggnadsinvesteringarnas nedgång en tydlig koppling till en allmän försvagning av konjunkturen. Samtidigt finns det flera faktorer som kan gynna ombyggnads-aktiviteten inom bostäder och lokaler framöver.


-proffs på vattenlås

Vattenlås för badrum

1 Lyft vattenlåset från bottenventilen.

2 r Rengö et lås n e t t a v på er! sekund

Rengör under rinnande vatten.

20

EasyClean Patenterad vattenlås som rengörs snabbt och enkelt via bottenventilen – utan att skruva loss vattenlåset eller slita på tätningarna.

3 Sätt vattenlåset på plats igen.

T! NYHEd

Nu me pp. m utlo 0 4 ø m

Säg hejdå till: • skadliga kemikalier • hinkar och trasor • obekväma arbetsställningar

Smartloc Vattenlås för kök

• snygg design • enkel installation • utrymmesbesparande lösningar • smarta lösningar

Proffs på vattenlås

Nytt smart köksvattenlås

Oy Prevex Ab FI-66900 Nykarleby, Finland Tel. +358 (0)6 781 8000 sales@prevex.com www.PREVEX.com


GIFTFRITT BYGGANDE HÄGERSTEN

Totalrenovering och nybyggnation kvarteret Skidföret i Hägersten I Hägersten i södra Stockholm pågår ROT-renovering samt ombyggnad av lokaler till lägenheter i kvarteret Skidföret med fyrtiotvå hyresrättslägenheter. Utöver såväl interiör som exteriör totalrenovering byggs utrymmen på bottenplan som tidigare varit förråd, tvättstuga och liknande om till elva nya lägenheter med uteplats. AV ANNIKA WIHLBORG, BILD PETER NORDAHL

KVARTERET SKIDFÖRET, som stod klart 1947, är ett typiskt funkiskvarter omgivet av andra funkiskvarter i Hägerstensåsen, som i huvudsak byggdes på just fyrtiotalet. I kvarteret Skidföret ägnar sig totalentreprenören MZ Bygg bland annat åt tilläggsisolering och omputsning av fasaderna. Målsättningen är att de omputsade fasaderna ska påminna om det utseende husen hade när de stod klara 1947, dels för att bevara husens ursprungliga karaktär och dels för att de även fortsättningsvis ska harmonisera med de kringliggande kvarteren i Hägerstensåsen. – Eftersom vi är en långsiktig hyresvärd och förvaltare så har vi har valt att genomföra en totalrenovering av fastigheterna. Vi siktar på att äga och förvalta dessa fastigheter i minst femtio år till, därför är det viktigt för oss att göra en gedigen satsning när vi väl väljer att renovera och modernisera. Vi har därför evakuerat samtliga boende i samband med att renoveringen pågår, säger Peter

32

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

Sundvall, projektledare på HEBA, som äger och förvaltar fastigheterna på Glidgränd i Hägersten.

Nya lägenhetsförråd och upprustad lekplats

Utöver tilläggsisolering och omputsning av fasaderna har MZ Bygg även fått i uppdrag att montera nya fönster, riva och byta ut kök och badrum samt alla ytskikt samt att bygga en ny tvättstuga. I projektet ingår dessutom nya el- och VVS-stammar samt ett nytt ventilationssystem. I de befintliga lägenheterna har HEBA valt att installera FX-ventilation, medan de konverterade lägenheterna på bottenplan istället utrustas med FTX-ventilation. I projektet ingår även ett nybyggt hus med sedumtak på gården för avfallshantering och cykelförvaring samt nya lägenhetsförråd och nya lägenhetsdörrar. Dessutom rustas lekplatsen på den gemensamma gårdsytan upp.


HEBA och MZ Bygg har tidigare samarbetat i två andra ROTrenoveringsprojekt i Hägersten, kvarteret Lacktråden med fyrtiotvå totalrenoverade lägenheter samt kvarteret Skridskon, där man dels totalrenoverat femtio lägenheter och dels konverterade utrymmen i fastigheten som tidigare bland annat fungerat som förråd till nio nya lägenheter.

Nära samverkan under hela projekttiden

– Vi har under årens lopp fått till en fin samverkan som bygger på kontinuerlig dialog, såväl före som under projektet. Vi lägger mycket resurser på planering och projektering innan själva ROT-arbetet sätter igång. Utöver projektbudgeten har vi även en ”riskpeng” med pengar som kan användas för oförutsedda projektkostnader. Nu har vi jobbat upp en viss rutin för den här typen av samverkansprojekt, vilket också innebär att vi blir allt bättre på att förutse projektkostnader. Jag tror starkt på att den här typen av samverkan blir en nödvändighet i framtidens byggbransch, säger Tobas Ziethén, vd och ägare på MZ Bygg. En viktig ambition med renoveringssatsningen är, utöver att höja standarden för hyresgästerna, att minska kvarterets energiförbrukning. För HEBAs del handlar det om att ”nollställa” fastigheten med hjälp av förbättrat klimatskal, tilläggsisolerade vindsutrymmen, ventilationsåtgärder och mycket annat. Målsättningen är åtgärderna sammantaget ska generera en uppemot fyrtio procent minskad energiförbrukning i kvarteret. De nybyggda lägenheterna som byggs på entréplan får boytor på mellan 35 och 50 kvadratmeter. – Vi strävar alltid efter att ytoptimera våra fastigheter i samband med ROT-renoveringar. En viktig ambition från politikerna i Stock-

holms stad är att öka antalet hyresrättslägenheter runtom i staden. Det känns bra att kunna bidra till den ambitionen, säger Peter Sundvall. Renoveringsarbetet inleddes i januari 2018 och ett drygt år senare, i februari 2019, räknar man med att kunna färdigställa projektets andra etapp.

FAKTA Kvarteret Skidföret, renovering och nybyggnation av lägenheter i Hägersten Byggherre: HEBA Totalentreprenör: MZ Bygg Tidsram: Byggstart för första etappen i januari 2018, andra och sista etappen beräknas stå klar i februari 2019 BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

33


SÖDERMALM

ROT-pris för innovation och genomförande Fastigheten Stadens Dike 7 har genomgått en totalförvandling. Bland annat har nya kontorsytor tillfogats på de sex våningsplanen och det befintliga galleriet överdäckats för att separera det publika rummet från kontorsvåningarna. Ingången till Södra station som ligger i fastigheten har fått en snygg och tydlig entré. Projektet har tilldelats ROT-priset 2017 för genomförande och resultat. AV OFELIA VASQUEZ GRAAH-HAGELBÄCK

BYGGNATIONEN AV STADENS DIKE 7 påbörjades våren 2015. Själva projekteringsarbetet tog sin början ett år tidigare. Fastigheten behövde renoveras och funktionerna förbättras. För att uppfylla målen krävdes en omfattande renovering och ombyggnad. Ett av behoven var att förbättra flexibiliteten i kontorsytorna. Utöver det behövde man förtydliga den tidigare anonyma ingången till kontoren samt entrén till SL:s biljetthall. Butiksdelen i gallerian var i behov av en uppfräschning med mer entydiga och enhetliga fasader ut mot galleriagången. Även de rent tekniska lösningarna som värme- och ventilation behövde ses över och bytas ut. Butiksidkarna hade drabbats av negativa effekter som dammpartiklar från spårområdet som drogs in i ljusgården som utgör gallerian vilket resulterat i nersmutsade golvoch väggytor. Gallerian blev dessutom på tok för kall om vintrarna. Även luftkvaliteten i kontorslokalerna påverkades negativt eftersom ventilationsanläggningen var ihopkopplad med själva atriet.

34

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

Trots frekvent rengöring behövdes en större insats för att få bukt med problemen. Det var när den dåvarande hyresgästen Socialförvaltningen flyttade ut som chansen att renovera fastigheten uppstod. Kontorsytorna var från början specialanpassade efter Socialförvaltningens verksamhet och därmed inte flexibla nog att inhysa några andra hyresgäster. Tanken var att knyta ihop de fyra solitära enheterna per plan som utgör kontorsytorna för att öka flexibiliteten och därmed möjliggöra uthyrning åt fler än en hyresgäst. – I och med ombyggnaden fungerar varje våningsplan åt både en och två hyresgäster. Vi har även adderat 200 kvadratmeter per plan och på så vis knutit ihop de fyra delarna, säger Thomas Simonson, fastighetschef på Fastighets AB Stettin. Det var inte tal om att stänga passagen under någon längre tid under renoveringen och själva stationsdelen var även den fortsatt öppen under omvandlingen.


– Av säkerhetsskäl stängde vi passagen och dirigerade om trafikanterna under en sexveckorsperiod då vi arbetade med att bygga den nya stommen i passagen. En av utmaningarna bestod i extra pålning på östra sidan eftersom den sidan står på en lerbotten. – Arbetet gick bra även om det varit trångt och det inte funnits utrymme för någon större upplagsyta. Projektet har krävt mycket detaljplanering och logistik men fallit väl ut utan incidenter. Kontorsytorna är uthyrda till nya hyresgäster, galleriet är överdäckat och butikernas fasader har flyttats fram en meter. På taket har man satt upp solceller vilket ger projektet en tydlig miljöprofilering. – Vi har skapat en fungerande modern kontorsbyggnad där vi lagt till teknik som stödjer ett sunt miljötänk. Den publika delen och stationsfunktionen är välkomnande med en tydlig entré. Vi har genomfört projektet utan tillbud och under tuffa omständigheter och är stolta över resultatet. Vi är glada över att fått ta emot ROT-priset, det känns jättekul och gör oss inspirerade att fortsätta våra kommande projekt i samma anda.

FAKTA Ombyggnad av biljetthall/pendeltågsstation samt hyresgästanpassning av kontorshus på Södermalm Byggtid: 22 månader Byggherre: Fastighets AB Stettin Arkitekt: GWSK arkitekter AB Generalentreprenör: FSG Entreprenad AB Byggentreprenör: FSG Entreprenad AB Värde: 192 Mkr

www.kornetsakustik.se #kornetsakustik


BOTKYRA Stambytet genomförs på 108 hyreslägenheter i ett hus från miljonprogrammet. Bild: Våtrumsteknik i Skandinavien

Stambyte innebär ansiktslyft i kvarteret Skeppet i Botkyrka I Kvarteret Skeppet i Botkyrka inleddes i april i år stambyte i 108 hyresrättslägenheter. Lägenheterna förvaltas av Huddinge kommuns kommunala bostadsbolag Huge Bostäder. I maj 2019 räknar totalentreprenören Våtrumsteknik med att hela uppdraget är slutfört. AV ANNIKA WIHLBORG

I VÅTRUMSTEKNIKS UPPDRAG ingår att rusta upp och byta stammar på Huges 108 lägenheter på Botkyrkavägen i Vårby. Samtliga lägenheter ligger i en stor fastighet, ett niovåningshus med sex lägenheter på varje våningsplan som byggdes i samband med miljonprogrammet. Våtrumsteknik byter samtliga vattenstammar, avloppsstammar och elledningar i byggnaden. Dessutom kompletteras fastighetens befintliga ventilation. Badrummen renoveras till en modern standardnivå. Väggarna kaklas från golv till tak, golvklinker läggs och badrummen får nytt sanitetsporslin, handdukstork och eluttag. Även köken moderniseras, där installeras ettgreppsblandare, man förbereder

36

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

för diskmaskin och installerar fläktkåpor. Entreprenaden delas in i två etapper med femtiofyra lägenheter i varje. Möjlighet att välja till ett nytt kök – Vi inledde arbetet med den första etappen i april i år och har nu kommit halvvägs med den första etappen. Vi börjar med badrummen i samtliga lägenheter, då har hyresgästerna tillgång till rinnande vatten i köket. Därefter påbörjar vi arbetet med köken så snart badrummen är klara. Tanken är att hyresgästerna ska kunna bo kvar under hela stambytestiden, säger Kjell Johansson, platschef för stambytet på Våtrumsteknik, som tidigare genomfört stambyten även på andra fastigheter i området.


Vi ser också över den traditionella frånluftsventilationen i fastigheten. /Kjell Johansson, platschef, Våtrumsteknik Hyresgästerna har även möjlighet att välja om de vill få ett helt nytt kök i samband med renoveringen. I den första etappen har endast fyra hyresgäster valt att totalrenovera sina kök. – Vi ser också över den traditionella frånluftsventilationen i fastigheten, vi genomför relining som tätar ventilationssystemets vertikala kanaler. Det bidrar till en effektivare ventilationslösning, säger Kjell Johansson.

FAKTA Skeppet ett och tre, stambyte i flerbostadshus i Huddinge Tidsram: Byggstart april 2018, beräknas stå klart maj 2019 Byggherre: Huge Bostäder Totalentreprenör: Våtrumsteknik i Skandinavien Omfattning: Stambyte i 108 lägenheter Byggkostnad: 35 Mkr

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

37


STOCKHOLMS CITY

Glaspartier och varierade fasader – till höger M-huset – levandegör Sergelhusets tidigare slutna och monotona kvarter längs Malmskillnadsgatan i Stockholms city. Bild: Marge Arkitekter AB

Bild: Vasakronan/Tomorrow

Helm Project har stor erfarenhet av att driva olika projekt inom exploatering, infrastruktur men även kommersiella fastigheter och bostäder. Våra medarbetare verkar som projekt- byggoch projekteringsledare åt offentliga och privata kunder, både i tidiga skeden och vid genomförandet. Vi hjälper dessutom ett flertal bostadsrättsföreningar med ombyggnad, tillbyggnad och ROTprojekt. Hos oss innebär det att vi jobbar med bostäder, kontor, köpcentrum, skolor, ambassader, slott och mycket mer. I projekt Sergelhuset ansvarar Helm för projektledning avseende planering och genomförande tillsammans med Vasakronan som beställare.

38

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

Från slutet bankkvarter till alltid folkliv i Stockholms city

Vasakronan bygger om Sergelhusets tre huskroppar i Stockholms city. M-huset vid Malmskillnadsgatan går från slutet bankkontor till öppen byggnad med ”coworking space” och bostäder. – Det hela startade med att SEB flyttade ut, vilket skapade möjlighet för oss att se över hela kvarteret, säger Ali Ranji, chef projektgenomförande, på byggherren och fastighetsägaren Vasakronan. AV THOMAS ANDERSSON

SERGELHUSET VID SERGELS TORG mitt i Stockholms city består i själva verket av tre huskroppar i kvarteret Hästskon 12. S-huset sträcker sig längs Sveavägen. Runt hörnet ligger H-huset vid Hamngatan. M-huset med SEB-bankens gamla huvudkontor har sin fasad mot Malmskillnadsgatan. Alla tre huskropparna byggs nu om och kompletteras samtidigt med en nybyggd paviljong och nerifrån hörnet Sveavägen-Hamngatan en bred ”Soltrappa” upp mot Malmskillnadsgatan. – Det är egentligen fyra olika projekt, där M-huset är ett av dem, preciserar projektchef Ali Ranji, Vasakronan. Om- och tillbyggnaden av M-huset ska på totalt 16 000 kvadratmeter bland annat resultera i coworking space – det vill säga arbetsmiljöer som delas av från varandra fristående yrkesutövare


I totalentreprenören NCC:s uppdrag ingår att bygga på befintligt tak med två våningar. I gatuplanet öppnas byggnaden upp med stora glaspartier. Byggprojektet Sergelhuset präglas av ”respekt för den ursprungliga modernistiska visionen” från 1960-talet – men med dagens syn på vad som utgör en levande och trygg stadsmiljö. Detta som kontrast mot Malmskillnadsgatans sedan länge dåliga rykte som en på samma gång otrygg och död plats i city. Hösten 2018 pågår stom- och fasadarbeten i M-huset på Malmskillnadsgatan. En del i byggprojektet Sergelhuset som i sin helhet beräknas vara klart för inflyttning mot slutet av år 2020.

M-huset är spännande! Här kommer vi att bryta upp den förut ganska monotona fasaden med tre olika fasadmaterial. /Ali Ranji, chef projektgenomförande, Vasakronan

med kanske olika uppdrags- och arbetsgivare. Lägg till kommersiell service med butiker, restauranger, kaféer och lokaler för event och sammankomster. Plus bostäder i form av totalt 32 lägenheter. – Vi kommer att öppna upp huset och göra det mer tillgängligt för allmänheten. Tidigare var ju hela anläggningen ett slutet bankkvarter. Alltid folkliv är mottot! De 32 lägenheterna placeras i en tillbyggnad i hörnet av Malmskillnadsgatan- Mäster Samuelsgatan. Bostadsdelen får en fasad med cederträpanel. – M-huset är spännande! Här kommer vi att bryta upp den förut ganska monotona fasaden med tre olika fasadmaterial.

FASADLÖSNINGAR. PROJEKTERING. TILLVERKNING. MONTAGE.”Stor betydelse”

Vilken betydelse får då Vasakronans projekt Sergelhuset för kvarteret och Stockholms city? – Oerhört stor betydelse! Från slutet kvarter till en öppen plats där du trivs att vara. Projektet bidrar till Stockholms serviceutbud och skapar utrymme för fler företag. Nära Sergels Torg, som enligt stockholmarna själva är Stockholms absoluta centrum.

FAKTA Sergelhuset, Hus-M, på- och tillbyggnad av kontors- och handelslokaler, Stockholms city Tidplan: september 2017–november 2020 Byggherre: Vasakronan Totalentreprenör: NCC Sverige AB Arkitekt: Marge Arkitekter AB Kostnad: 0,5 Mdkr

www.staticus.com

Stombyggnation i det nya Stockholm www.contiga.se

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

39


NORRTÄLJE

Ombyggnad av vårdbostad i Norrtälje På grund av bland annat ökade tillgänglighetskrav har man byggt om vårdboendet i Rånäs som ligger i Norrtälje kommun. Efter ombyggnaden som gjorts i flera etapper kommer vårdboendet att bestå av 65 nya fräscha lägenheter. AV OFELIA VASQUEZ GRAAH-HAGELBÄCK

FASTIGHETEN FÖR VÅRDBOENDE har byggts om i tre etapper under nästan två år. Man har rivit varenda vägg förutom några bärande väggar som är kvar samt sågat för nya avlopp med mera. – Allt gammalt är utblåst. Det har blivit ett jättelyft för fastigheten, säger Martin Hagman, vd på Riflex Vårdfastigheter som är byggherre. Under projektet så har de boende kunnat bo kvar i delar av

40

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

huset under de olika etapperna. Samarbetet med de boende fungerade bra och projektet höll tidplanen. – Några utmaningar under projektet var en del bärande väggar som vi inte räknat med skulle vara bärande. Martin Hagman berättar att det är bra med mark runt om huset så det har funnits gott om plats för byggnation och upplag. – Det har varit en rolig resa och bygget har gått enligt plan.


Totalentreprenören Lewéns har hållit i allt och även skött dialogen med hyresgästen tillsammans med oss. Det har fungerat väldigt smidigt och bra. Resultatet har blivit ljusa och fina lägenheter med ordentliga kök och nu har man även dragit in kyla i fastigheten. Lewéns Totalentreprenör AB blev involverade sommaren 2016 och har hanterat projektering, förarbete och genomförande. – Projektet var stort och spännande så det har varit en kul utmaning, säger Viktor Klingberg, arbetschef på Lewéns Totalentreprenör. Trots att bygget påverkat hyresgästerna så har man inte fått några klagomål från kvarvarande hyresgäster. Enligt Viktor Klingberg så beror det på att rätt människor varit på plats som har tagit hänsyn till de kvarboende. – Vi har haft en bra dialog och nära samarbete med beställaren och hyresgästen, en av anledningarna till att vi hållit tidsplanen under hela projektet. Förutom själva ombyggnationen och utblåsningen av huset har man även byggt till cirka 350 kvm på en flygel. Den nya delen matchar fasaderna så det märks inte att det är en utbyggnad. Nytt är också att man gjutit uteplatser av betong för de lägenheterna. Vårdföretaget Aleris som hyr lägenheterna har satsat på utemiljön med bland annat växter och växthus. De tre första etapperna är numera också helt nyckellösa. Beslutet om användning av elektroniska nycklar kom bara en månad innan slutbesiktningen. – Det var en utmaning att upphandla och implementera detta för 40 lägenheter på så kort tid. Men det gick! Både hyresgästerna, Riflex och Lewéns är mycket nöjda med slutresultatet.

Elinstallationer och service

Elinstallationer och service

Styr- och reglerteknik

Styr- och reglerteknik

Fastighetsautomation

Fastighetsautomation

Tvättutrustningar

Tvättutrustningar

Data/Fibernät

Data/Fibernät

Luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar

Elinstallationer och service

Elinstallationer och service Styroch reglerteknik

Elinstallationer och service

Styroch Elinstallationer och service Styr- och reglerteknik Styr- och reglerteknik

Elinstallationer och service

Fastighetsautomation reglerteknik Elinstallationer och service Styr- och reglerteknik Tvättutrustningar

Fastighetsautomation

Fastighetsautomation Fastighetsautomation Styroch reglerteknik Elinstallationer och service Fastighetsautomation Data/Fibernät

Tvättutrustningar Tvättutrustningar

Tvättutrustningar Luftvärmepumpar Vårdboendet i Rånäs, som ligger i Norrtälje kommun, kommer att bestå Fastighetsautomation Styr- och reglerteknik Tvättutrustningar Data/Fibernät Data/Fibernät Data/Fibernät

av 65 nya fräscha lägenheter.

Luftvärmepumpar Luftvärmepumpar Elinstallationer och service Fastighetsautomation Luftvärmepumpar Tvättutrustningar

Data/Fibernät

Styroch reglerteknik Tvättutrustningar

Data/Fibernät Fastighetsautomation Elinstallationer Data/Fibernät och service Luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar Elinstallationer och service

Vi samarbetar med: Vi samarbetar med: samarbetarmed: med: Styroch reglerteknik ViVisamarbetar Vi samarbetar med: Tvättutrustningar Styroch reglerteknik Luftvärmepumpar Vi samarbetar med: Vi samarbetar med: samarbetar med: Vi samarbetar med:ViViVisamarbetar Data/Fibernät Fastighetsautomation Fastighetsautomation samarbetarmed: med:

Vi samarbetar med: samarbetarmed: med: ViVisamarbetar Vi samarbetar med:

Vi samarbetar med: samarbetarmed: med: ViVisamarbetar Vi samarbetar med:

Vi samarbetar med:

Luftvärmepumpar Tvättutrustningar

Tvättutrustningar

FAKTA Ombyggnad av vårdboende i Rånäs (Norrtälje Kommun)

Vi samarbetar med:2016–augusti 2018 Tidplan: november Vi samarbetar med: Vi samarbetar med: Byggherre: Riflex Vårdfastigheter AB Generalentreprenör: Vi samarbetar med: Lewéns Totalentreprenör AB Arkitekt: SWECO Architects AB Kostnad: ca 62-63 Mkr

Data/Fibernät

Data/Fibernät

Luftvärmepumpar

Vi samarbetar samarbetar med: med: Vi Vi samarbetar med: Visamarbetar samarbetarmed: med: ViVi samarbetar med: samarbetar med: Vi Luftvärmepumpar Visamarbetar samarbetar med: Vi med: Vi samarbetar samarbetar med: med: Vi samarbetar med: Vi Vi samarbetar med: samarbetar med: ViVisamarbetar med:

Vi samarbetar med: Vi samarbetar med: samarbetarmed: med: ViVisamarbetar Vi samarbetar med: Vi samarbetar med: samarbetarmed: med: ViVisamarbetar Vi samarbetar med:

Vi samarbetar med: samarbetarmed: med: ViVisamarbetar Vi samarbetar med:

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

41


HÄGERSTEN Ny gymnastikhall med förstärkt bjälklag och brunröd putsfasad på Mälarhöjdens IP. Bild: Cedervall Arkitekter

Efterfrågade gymnastikhallen i Mälarhöjden klar tidigt 2019 Bygget av den nya gymnastikhallen på Mälarhöjdens IP är i full gång med siktet inställt på färdigställande i januari 2019. – Stomresningen pågår och produktionen rullar på som den ska, rapporterar projektledare Johnny Sanchis, Stockholms stad Fastighetskontoret, i månadsskiftet augusti/september 2018. AV THOMAS ANDERSSON

DEN NYA GYMNASTIKHALLEN i Söderort uppförs på en grusfotbollsplan på Mälarhöjdens IP. Det första spadtaget på den 2 400 kvadratmeter stora gymnastikhallen i Mälarhöjden togs den 13 september 2017. Ett halvår senare pågick fortfarande markarbeten på mark som inte erbjuder optimala förutsättningar för grundläggning. – Nu är det fixat och vi har förstärkt upp bjälklaget efter de förutsättningar som är för marken. Den frågan är nu ur världen, säger Johnny Sanschis på Fastighetskontoret. Två huvudvolymer kommer att bilda gymnastikhallsbyggnaden. Med en fasadkonstruktion som av akustiska skäl görs i lättbetong. För att skydda hallen från trafikbullret från framförallt den intillliggande E4:an. Gymnastikhallen kommer, enligt Fastighetsnämnden, att fungera som ett ”naturligt bullerplank” mellan omkringliggande bostäder och trafiken på E4:an. I färdigt skick får hallen en brunröd putsfasad inspirerad av närliggande tegelbyggnader. Två gymnastiksalar – en för artistisk gymnastik och en för trupp-

42

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018


Vi känner att vi gör något som är bra för ungdomarna! Det är roligt att få till en just sporthall som du vet kommer att bli väl använd. /Johnny Sanchis, projektledare, Stockholms stad Fastighetskontoret

gymnastik – placeras i den större byggnadsvolymen. Entré, omklädningsrum och teknikutrymme förläggs till den mindre volymen.

Krävande höjder

Detaljplanens begränsningar när det gäller byggnadshöjd, den takhöjd som krävs för vissa hoppmoment i gymnastiken plus nödvändigt utrymme för installationer och armatur. Tillsammans har det

här tagit extra resurser i anspråk för att dimensionellt kunna lösas. För att sedan överlåta åt totalentreprenören Fastec att praktiskt genomföra. – Det stämmer. De gick ut med ett ganska komplett förfrågningsunderlag vid upphandlingen. I handlingarna fanns framtaget vad vi skulle bygga. Det säger byggföretagets projektchef Nicklas Sandström som tycker ”att det är väldigt roligt att få samarbeta med Stockholms stad”.

Efterlängtad gymnastikhall

Stockholms stad Idrottsförvaltningen uppskattar att ungefär 1 000 barn i söderort, de flesta flickor, står i kö för att börja träna gymnastik. Bra kommunikationer med såväl kollektivtrafik som privatbilism och nära E4:an. Det här bedöms göra Mälarhöjdens IP till en mycket bra lokalisering för den efterlängtade gymnastikhallen i söderort. – Vi känner att vi gör något som är bra för ungdomarna! Det är roligt att få till en just sporthall som du vet kommer att bli väl använd, avslutar totalentreprenören Fastecs projektchef Nicklas Sandström.

FAKTA Nybyggnad gymnastikhall, Hägersten Tidplan: september 2017–januari 2019 Byggherre: Stockholms stad Fastighetskontoret Totalentreprenör: Fastec Sverige AB Arkitekt: Cedervall arkitekter AB Kostnad: ca 80 Mkr

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

43


SÖDERMALM

Eriksdalsbadet rustas upp

Stockholms mest besökta idrottsanläggning Eriksdalsbadet står efter 19 års drift inför omfattande renovering och upprustning. – Livslängd för vattenrening beräknas till cirka 15 år. De tekniska komponenterna är uttjänta, konstaterar projektledare Mark Shafti på Stockholm stad Fastighetskontoret. AV THOMAS ANDERSSON

ERIKSDALSBADETS INOMHUSHALL på Södermalm öppnade år 1999 med bland annat en 25-meters bassäng, tre bubbelpooler och äventyrsbad. En badanläggning med numera i genomsnitt 3 300 besökare per dag och över en miljon badgäster per år. Dimensionerad för runt häften så många besökare vid öppnandet för 19 år sedan. – Det är ett väldigt hårt belastat bad. Fler besökare kräver bättre rening, säger projektledare Mark Shafti på Fastighetskontoret. De gamla bubbelpoolerna är utslitna och läcker vatten på ventilationsaggregat som rostat och måste bytas. Renoveringen som startar 2018 inbegriper upprustad vattenrenovering samt byte av alla tre bubbelpoolerna. Den renoverade vattenreningen innebär bland annat att det till skillnad mot idag blir separata reningssystem till respektive bassäng. – Om bubbelpoolerna blir förorenade kan de stängas av. De andra kan ändå vara i drift. Dessutom är nu tillgänglig vattenreningsteknik betydligt effektivare och inte minst mer miljövänlig än tidigare. – Vi moderniserar systemet. Som med all annan teknik går det väldigt fort framåt. Uppdaterad vattenrening i Eriksdalsbadet innebär bland annat utbyte av ozonanläggning samt ombyggnad av flödesmätning och sandfilteranläggning. Bättre styrning av filterpumpar, ökad cirkulationskapacitet och ombyggnad till sandsugfilter är andra förbättringsåtgärder. Effektivare vattenrening med bättre doseringsutrustning och

44

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

Stockholms mest besökta idrottsanläggning, hårt slitna Eriksdalsbadet, rustas upp med effektivare vattenrening och nya bubbelpooler. Bild: Hans Ekestang

utökad filterkapacitet förväntas minska användning av kemikalier. Att UV-lampor ersätter ozonrening leder till bättre arbetsmiljö för personalen och bidrar till en betydande energibesparing. En rostfri balja avlöser plast som material i samtliga tre bubbelpooler. – Teknisk livslängd ska bli mycket längre med rostfria material, säger Mark Shafti. Renoveringen av Eriksdalsbadet beräknas ta knappt ett år för en sammanlagd kostnad av cirka 37 miljoner kronor. Projektet genomförs i etapper med minsta möjliga störningar på verksamheten. Förutom Eriksdalsbadet står flera andra badhus och simhallar i Stockholm på tur eller har på senare tid upprustats. En är nyligen renoverade och utbyggda Åkeshovs sim- och idrottshall och likaledes upprustade Husbybadet. Andra exempel är det nu påbörjade förberedelsearbetet inför planerad renovering av Högdalens sim- och idrottshall. Liksom återuppbyggnaden av det i samband med Medborgarhusets totalrenovering nu stängda Forsgrénska badet på Södermalm.

FAKTA Renovering, upprustning, Eriksdalsbadet Tidplan: februari 2018–januari 2019 Byggherre: Stockholms stad Fastighetskontoret Totalentreprenör: VATECH Östhammar AB Kostnad: 37 Mkr


NORRTÄLJE

TEXTILVERKSTAD (100m²) MÅLERI (40m²)

APPARATER

MÖTE/ MATSAL CA30 PERS

MÖBELFÖRRÅD (150m²) FORDONVERKSTAD (100m²)

Kommunala Resurspoolens inplanerade lokalbehov med hjälp av nytt våningsplan i en traditionell ”lagerliknande” byggnad på Campus Roslagen i Norrtälje.

SKOG (20m²)

PLAN 1 - ENTRÉPLAN

KONTOR/ MÖTE

OMKLÄDNING CA 80 PERS

WC/ STÄD

KONTOR/MÖTE

STÄD/ EL/ WC

SNICKERI (70-80m²)

MATSAL/KÖK CA 40 PERS

PLAN 2 - ENTRESOL

1 : 200

1 : 200

Faluröd byggnad på Campus Roslagen blir kommunal verksamhetslokal BYGGNAD 33 - RESURSPOOLEN

PLANRITNING

2017-05-08

Skala 1 : 200

Undervisningslokal för luftvärnet och sedan för konstnärsförening på Campus Roslagen i Norrtälje. Nu en traditionell faluröd träbyggnad under ombyggnad till kontor och verkstad för kommunala Resurspoolens sociala verksamhet för introduktion på arbetsmarknaden. AV THOMAS ANDERSSON

CAMPUS ROSLAGEN i Norrtälje är en mötesplats för utbildning, näringsliv och studentbostäder. Kompletterad med sociala träffpunkter som restauranger, gym och sporthall. Många byggnader på Campus Roslagen är traditionella, äldre hus i trä eller tegel med vita fönsterkarmar och sadeltak. Ett av husen ligger på Vilhelm Mobergs gata 14. Det fungerade fram till 2000-talet som undervisningslokal för Roslagens Luftvärnsregemente Lv3. Därefter flyttade en konstnärsförening in i huset. – Det ser ut som en faluröd stor lagerliknande byggnad med plåttak, säger vd Ulf Linderholm på kommunägda fastighetsägaren och byggherren Campus Roslagen AB. Bolaget slutför hösten 2018 en ombyggnad för att anpassa husets interiör till kommunala Resurspoolens socialt inriktade verksamhet för hjälp att komma ut på arbetsmarknaden. – Vi har plockat in ett våningsplan till, eftersom det var tillräckligt högt i tak.

Det nya våningsplanet – på ett håldeck från Contigas betongelementfabrik i Norrtälje – är inrett med omklädningsrum och totalentreprenören ÅC Företagen från Knivsta gör här även iordning kök och måltidsutrymmen. På bottenplanet upprustas kontorsytor och ställs iordning en plats för bilservice. – Resurspoolen tar hand om kommunens bilar när det gäller sådant som byte till vinterdäck, tvätt och service.

Måleri och textil

Ombyggnaden på Campus Roslagen resulterar också i en stor lagerhall. Avsedd som förvaringsplats för kommunens alla parkbänkar som Resurspoolen tar in för underhåll och förvaring över vintern. Via en nybyggd port kan bänkarna tas in från lagret till verkstaden för lagning och målning till påföljande vår. Resurspoolens hus på Campus Roslagen får både en måleriavdelning och en textilverkstad. Ventilationsentreprenören Ekonomisk Luftbehandling AB från Vaxholm ansvarar för nyinstallerad ventilation. – Sedan handikappanpassar vi hela byggnaden enligt gällande regelverk, tillägger Ulf Linderholm. Resurspoolens inflyttning till för sina behov iordninggjorda lokaler på Vilhelm Mobergs gata 14 i Norrtälje är planerad till första veckan i november 2018.

FAKTA Ombyggnad kontor, verkstad m.m, Campus Roslagen, Norrtälje. Tidplan: april 2018–oktober 2018 Byggherre: Campus Roslagen AB Totalentreprenör: ÅC Företagen AB Arkitekt skiss: SWECO Architects AB Kostnad: 5-15 Mkr BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

45


NACKA PODD

YASURAGI prisat som Best Luxury Resort Spa in Europe

Det japanska Spa- och Konferenshotellet Yasuragi strax utanför Stockholm har tilldelats Best Luxury Resort Spa i Europa av World Luxury Spa Foto: Markus Crépi Awards. Den 14 juli samlades deltagare från World Luxury Spa & Restaurant Awards på magnifika Galgorm Resort & Spa på Nordirland för det årliga evenemanget, där de bästa restaurangerna och spanläggningarna utses. – DET ÄR EN STOR ÄRA för oss på Yasuragi

att få ta emot ett så prestigefyllt pris. Särskilt som vi den 1 januari i år öppnade vårt helt nya japanska bad efter åtta månaders ombyggnation. Vårt nya bad har fokus på upplevelse, återhämtning och inspiration. Vårt förhoppning är att vi nu kan nå ut till än fler spa- och affärsgäster över hela Europa, säger Jimmy Myhrinder, chef för det Japanska badet på Yasuragi. Den nya japanska onsenanläggningen är skapad av de svenska arkitekterna på DAP. Efter en omfattande studieresa till olika japanska onsen är resultatet en asymmetrisk version av en japansk kejserlig innergård. Den arkitektoniska mittpunkten är vattenytan, runt vilken flera små hus av stilren 46

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018


in

Foto: Jonas Koel

Foto: Markus Crépin Den nya japanska onsenanläggningen är skapad av de svenska arktekterna på DAP.

betong är belägna. I dessa finns olika välgörande uppleveler, där växlingen mellan kallt och varmt är i fokus med allt från salt ångbastu till kolsyrekälla, regnduschar och kallkälla. – Att vinna utmärkelser är fantastiskt, men är aldrig vårt främsta mål. Uppmärksamhet på kärnan i vårt varumärket och att nå ut till fler människor i världen är dock viktigt, särskilt när varumärkets största drivkraft är att få folk att må bra. När vi mår bra är det lättare att göra gott för andra och miljön. Vi vill rikta ett stort tack till juryn i World Luxury Spa & Restaurant Awards, till alla gäster som röstat på oss och framför allt till våra fantastiska teammedlemmar

som skapar harmoni och tar hand om våra gäster varje dag avslutar Sunniva Fallan Röd, vd för Yasuragi. Över 200 gäster från 42 länder i hela världen deltog under prisutdelningen. Röstningen är baserad på ”service excellence” och det är spagäster som röstar fram vinnarna. Kriterierna är uteslutande baserade på service excellence. Målsättningen med utmärkelserna är att ge seriösa och bra spaanläggningar erkännande baserat på röster från gäster samt att ge personalen det erkännande de förtjänar och slutligen ytterligare höja servicestandarden inom spa-industrin.

KLART VATTEN PÅ JÄRFÄLLABADET 2 x MULTIBASSÄNGER Med höj- och sänkbar botten

SPRAYGROUND Med geijsrar och fontäner

BARNBASSÄNG Sprut- och lekeffekter

BUBBELPOOL Stor bubbelpool med plats för 12 badande

50 M BASSÄNG Med skiljevägg och hopptorn

2 x RUTSCHKANOR Med landningsbassänger i källarplan

Poolwater är stolt leverantör av det kristallklara vattnet Järfällabadet blir en av Stockholmsregionens största badanläggningar. Ett stort antal entreprenörer har varit involverade i projektet och det har varit Poolwaters uppdrag att lösa badvattenreningen åt Medley och Tagehus. Järfällabadet består av en stor 50m-bassäng med skiljevägg för att dela upp bassängen i två delar. Två multibassänger med höj- och sänkbar botten. Ett större badlandskap med barnbassäng med lekeffekter, sprayground med geijsrar och fontäner samt en stor bubbelpool. I källaplan finns landningsbassänger för rutschkanorna.

Poolwater har projekterat, levererat och byggt vattenreningen till den imponerande anläggningen.

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

47


FLEMINGSBERG

Visionär forskarmiljö Karolinska Institutets verksamhet är hösten 2018 i full gång i Hemsö Fastighets nya, toppmoderna, laboratorie- och forskningsbyggnad Neo i Flemingsberg. AV THOMAS ANDERSSON

DET NYA UTBILDNINGS- och forskningscentret i Huddinge ligger intill Karolinska Universitetssjukhuset i Flemingsberg. Centret består av två byggnader. Det första huset – Technology and Health – stod klart hösten 2016. Byggstart för den andra byggnaden – Neo – skedde tredje kvartalet 2015. En byggnad med Karolinska Institutet som dominerande hyresgäst i en tredimensionell fastighetsbildning. Delar av huset är byggt på ett parkeringsgarage med en annan fastighetsägare. Den 21 december 2017 började flyttlassen rulla till Karolinska Institutets nya lokaler i Flemingsbergs utbildnings- och forskningscenter. – De har mycket avancerad utrustning som det tog tre månader att få på plats, berättar fastighetsförvaltare Mattias Lindén på Hemsö Fastighets AB Byggprocessen under uppförandet av Neo har omgärdats av logistiska och andra fysiska begränsningar. Intilliggande sjukhusbyggnader, pågående forskning med känsliga instrument och inte minst maximal hänsyn till patienter och personal i en tätt inpå kontinuerlig vårdverksamhet. Karolinska Institutets nya lokaler handlar i första hand om laboratorier och forskarsalar med mycket avancerade tekniska installationer. För att säkra nedlagt laboratoriearbete, pågående försök och kommande forskningsresultat krävs omfattande säkerhetssystem. Som säkrad kraft till pågående simuleringar vilka kräver ett visst klimat, exempelvis kyla. Vetenskaplig sekretess och konkurrens ställer också särskilda krav på övervakning, lås- och larmsystem. Exteriört är byggnaden Neo en kombination av glas och stål utan räta linjer. Mot den gemensamma innergården med Technology and Health sticker hörsalarna ut och formar bågar i fasaden. – Det är en vacker och spännande byggnad som i all sin enkelhet ändå utstrålar att här sker viktiga vetenskapliga framsteg. Tengbom Arkitekter har levererat ett formspråk som signalerar att vi ligger i framkant.

Glas, stål och ett formspråk utan räta ytor formar Karolinska Institutets framåtblickande forskningsbyggnad Neo i Flemingsberg. Bild: Hemsö Fastighets AB

För byggherren Hemsö är det självklart att utbildnings- och forskningscentret i Flemingsberg ska ligga på topp när det gäller hållbarhet och miljö. Det betyder bland mycket annat en helautomatisk klimatavskärmning som med hänsyn till verksamhet och forskning reglerar värme och kyla efter årstidernas växlingar. Vilket – fastighetsförvaltare Mattias Lindén – har varit den största utmaningen i byggprojektet Neo? – Att försöka blicka framåt. Vi vet hur en forskningsmiljö såg ut för 30 år sedan… men om fem, tio, femton år? Det är det vi försöker skapa här. En miljö inriktad på framtida behov!

FAKTA Nybyggnad forskningslokaler, Flemingsberg, Huddinge Tidplan: september 2015–december 2017 Byggherre: Hemsö Fastighets AB Hyresgäst: Karolinska Institutet Totalentreprenör: Veidekke Entreprenad Arkitekt: Tengbom Arkitekter

HUVUDKONSTRUKTÖR FRÅN PROGRAMHANDLINGSSKEDE TILL BYGGHANDLINGSSKEDE FÖR PROJEKTET NEO, HUDDINGE

STOCKHOLM • GÖTEBORG • UPPSALA • JÖNKÖPING • WWW.BTB.SE 48

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018


NACKA

Björknäs ishall ombyggd

På hal is.

Björknäs ishall i Nacka kommun byggs om inför vintersäsongen 2018-2019. – Just nu håller vi på med takkonstruktionen på stålstommen, rapporterar arbetschef Ted Alkert, JMW Bygg & Fastighets AB, i början av september månad hösten 2018. AV THOMAS ANDERSSON

NACKA KOMMUN HAR sex ishallar. En av dem är Björknäs ishall som hösten 2018 byggs om inför stundande vintersäsong. Totalentreprenör för byggnadsprojektet är JMW Bygg & Fastighets AB som bygger upp och förstärker ishallens stålstomme. Ishallen kläds också med isoleringsmaterialet Paroc. Byggnaden får även ett nytt tak. – Men den blir lika stor som tidigare. Däremot bygger vi nya omklädningsrum på sammanlagt 480 kvadratmeter, tillägger arbetschefen Ted Alkert på JMW Bygg & Fastighets AB. Genom att isolera ishallen, påpekar Nacka kommun, utvidgas anläggningens kapacitet och gör det möjligt att erbjuda kommun-

PREFAB BYGGELEMENT

invånarna ett ökat utbud av idrottsaktiviteter och rekreation på is. ”Isoleringen innebär också energibesparingar och minskat störande buller för boende i närmiljön”, påpekar kommunen vidare på sin hemsida nacka.se.

Säkerhetsutmaning

En särskild omständighet som krävt extra uppmärksamhet är intilliggande skola med tillhörande idrottsplats. – Logistiken är svår. Att samsa skolungdomar och byggkranar gör det väldigt viktigt att i samband med friluftsdagar och andra tillfällen få till säkerhetstänket. Det här har varit en liten utmaning. JMW Bygg & Fastighets AB har lång erfarenhet av ROT-projekt, vilket är fallet även med ombyggnationen av Björknäs ishall. – ROT-projekt passar oss väldigt bra. Och vi tycker att det här är ett spännande projekt med en bra kund som vi gärna vill jobba vidare med, avslutar arbetschef Ted Alkert på totalentreprenören JMW Bygg & Fastighets AB. Invigningen av ombyggda Björknäs ishall är planerad till i början av december vintersäsongen 2018–2019.

• Kortare byggtid • Kostnadseffektivt

FAKTA

• Snabbare under tak • Montagehjälp • Kvalitetssäkrat • Inga fuktproblem

Kontakta oss 0534-19960 • sjb-bygg.se

Isolering av ishall, nybyggnad omklädningsrum, stomförstärkning Tidplan: april 2018–oktober 2018 Byggherre: Nacka kommun Totalentreprenör: JMW Bygg & Fastighets AB Kostnad: 27-30 Mkr BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

49


HAGASTADEN

Färdig grundläggning väntar på fortsättning i Hagastaden Ett första skede i bygget av Veidekkes hus i kvarteret Proteinet i Hagastaden är klar. När Stockholm stad avslutat kringliggande markarbeten väntas hösten 2018 en andra och avslutande etapp med det 16 våningar höga huset komma igång. AV THOMAS ANDERSSON

SOM ETT AV SVERIGES största stadsutvecklingsprojekt beräknas den fullt utbyggda Hagastaden år 2025 bestå av 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser. Ett tvärvetenskapligt kluster med bostäder och Nya Karolinska i spetsen på gränsen mellan Stockholm och Solna. I kvarteret Proteinet uppför Veidekke – där Ytterman Projekt AB hjälpt till med projektledning – ett bostadshus med fyra torn och som mest 16 våningar. I början av hösten 2018 är ett första skede med grundläggning

50

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

och de första två våningshöjderna klara. – Hela Hagastaden bygger på att byggentreprenörerna först bygger sina grund- och källarkonstruktioner. Sedan blir det ett hopp på i vårt fall nio månader när staden ska motfylla och göra ledningsdragningar, förklarar projektutvecklare Magnus Öhman på byggherren Veidekke Bostad. Om AB Strängbetong som entreprenör och leverantör så här långt ansvarat för stommen så faller övrig konstruktion i form av


grundläggning, grundplatta och tak inom civilbyrån Konstruktion & Designs ansvarsområde. Lerig mark har krävt ett grundläggningsarbete med omfattande pålning. Att dessutom Stockholms stad intill ska höja marknivån med fyllnadsmaterial över en planerad vägtunnel gjorde grundläggningen än mer krävande än normalt. En kommande fyllning med markmaterial som kommer att utsätta halva byggnaden i kvarteret Proteinet för extra jordtryck – vid grundläggningen dock inte bestämt på vilket sätt. – Vi var tvungna att ta hänsyn till att vi inte visste i vilken ordning de skulle komma att fylla på mot huset. Det var förstås en liten utmaning! Det blev lite fler snedpålar än det brukar vara …, säger Simo Tamminnen, ansvarig huvudkonstruktör på Civilbyrån Konstruktion & Design.

Nytt bygglov

Skede två i Veidekkes projekt i Hagastaden – med resterande 14 våningar plus tak – väntar på att Stockholms stad ska avsluta sina markarbeten. Fortsättningen kommer förmodligen att föregås av viss byggnadsmässig omprojektering – bland annat på grund av att uppdelningen i bostadsrättsföreningar ökar från två till fyra föreningar. – Om ett par veckor behöver vi sannolikt söka ett kompletterande bygglov för de förändringar som det här medför. Varje förening får exempelvis var sitt fläktrum, sade Magnus Öhman, Veidekke, i början på september 2018.

Förstärkt grund

För Civilbyrån Konstruktion & Design återstår hur som helst tak-

konstruktionen och att bevaka eventuella konstruktionsmässiga konsekvenser av projektändringar. Huvudkonstruktör Simo Tamminnen utesluter inte att ett andra byggnadsskede i kvarteret Proteintet kan komma att påverka den nu färdiga grunden. – Då kanske vi måste förstärka den på något sätt. Absolut!

FAKTA Nybyggnad bostäder Hagastaden, Stockholm Tidplan: augusti 2017–december 2020 Byggherre: Veidekke Bostad AB Byggentreprenör: Veidekke Entreprenad AB Konstruktör: Civilbyrån Konstruktion & Design AB Arkitekt: Fransroy AB c/o Castilla Kostnad: 300-400 Mkr

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

51


HAGASTADEN

S:t Eriks Ögonsjukhus formar Life Science

för utveckling och hälsa i framväxande Hagastaden S:t Eriks Ögonsjukhus blir tongivande hyresgäst i kvarteret Patienten i Hagastaden mellan Stockholm och Solna. – Sedan vill vi fylla på med övriga hyresgäster som passar med S:t Eriks Ögonsjukhus verksamhet. För att skapa ett Eye Center of Excellence, säger Håkan Karlsson, teknisk direktör på byggherren Vitartes. AV THOMAS ANDERSSON

BEGREPPET LIFE SCIENCE i den framväxande Hagastaden på gränsen mellan Stockholm och Solna står för forskning och utveckling med sikte på bättre hälsa. I kvarteren Patienten och Princeton driver projektutvecklingsbolaget och byggherren Vitartes projektet Scandinavian Life Science. I den förstnämnda fastigheten blir S:t Eriks Ögonsjukhus dominerande hyresgäst. De båda huskropparna hålls ihop av en gemensam källarvåning med servicefunktioner. – Vi försöker skapa fysiska förutsättningar för samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och vård, förklarar tekniske direktören Håkan Karlsson på Vitartes.

52

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

Vilka särskilda krav ställer det på byggnaden? – För vård och forskning måste du exempelvis ha extra takhöjder. Där det krävs ska du också ha extra lastkrav. För operation, labbverksamhet och liknande. UPB Sweden AB står för så väl prefabricerad stomme som den likaledes i hög grad fabrikstillverkade elementfasaden i aluminium. – Det är ett koncept som vi jobbar med i många projekt. Det finns vissa fördelar. Det ena är mer effektiv kommunikation mellan konstruktörerna av de båda byggnadsdelarna. Den andra är sänkta kostnader, förklarar försäljningschef Edgar Tooms på UPB Sweden. Så kallad ”Value egineering” – här konstruktionsmässig anpassning av fasadbalkar och annat – bidrar till kostnadsfördelarna med


Vi har gjort den grundläggning som Stockholms stad krävt. Det ska kunna ske en sprängning i tunneln med två ton trotyl och husen ska inte rasa. /Håkan Karlsson, teknisk direktör, Vitartes samordning av fasad och stomme. Effektivare logistik är ett annat plusvärde när båda sakerna hanteras av en och samma entreprenör, påpekar Edgars Tooms.

Byggherre och hyresgäst

När det gäller ansvar för inredning och installationer är gränsdragningen mellan byggherre och hyresgäst den gängse vid den här typen av tekniskt mycket avancerade byggnader för högt kvalificerad verksamhet. – Vi står exempelvis för upphängningsanordningar för operationsutrustning i taket Hyresgästen kommer med apparaten som ska sitta där. Ungefär så brukar gränssnittet vara, förklarar Håkan Karlsson på Vitartes. Samordningen mellan förberedande installationer och hyresgästens medicintekniska utrustning kräver noggrann planering. Som dock inte alltid kan vara hundraprocentigt träffsäker. – Eftersom landstinget lyder under lagen om offentlig upphandling är det här alltid det vanskliga när du går in i ett sjukhusbygge. Men vi hoppas att vi förberett så bra så att det inte ska innebära några problem.

Explosiva utmaningar

Själva läget i en tät urban miljö betyder även det särskilda utmaningar för Viartes projekt Scandinavian Life Science. Kvarteret Patienten med S:t Eriks Ögonsjukhus som hyresgäst står ”i princip” så gott som fritt från Norra Länkens tunnlade trafikled, medan kvarteret Princeton till hälften står på Norra Länken. På grund av passerande laster med potentiell explosionsrisk har det här inneburit stora utmaningar i byggprojektet. – Vi har gjort den grundläggning som Stockholms stad krävt.

Det ska kunna ske en sprängning i tunneln med två ton trotyl och husen ska inte rasa, avslutar Håkan Karlsson på projektutvecklaren och byggherren Vitartes. Hösten 2020 planerar S:t Eriks Ögonsjukhus att öppna sina nya lokaler i kvarteret Patienten. Vid efterföljande årsskifte beräknas inflyttade hyresgäster i Princeton komma igång med kompletterande verksamhet.

FAKTA Nybyggnad Life Science, Hagastaden Tidplan: augusti 2017–mars 2019 Byggherre: Vitartes Totalentreprenör: Arcona AB Arkitekt skiss: White Arkitekter AB Kostnad: 700-900 Mkr

HUVUDKONSTRUKTÖR OCH GEOKONSTRUKTÖR FRÅN PROGRAMHANDLINGSSKEDE TILL BYGGHANDLINGSSKEDE FÖR KV. PATIENTEN & PRINCETON

STOCKHOLM • GÖTEBORG • UPPSALA • JÖNKÖPING • WWW.BTB.SE BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

53


NORRMALM

Parkeringsgaraget efter renovering.

Renovering av garage på Norrmalm Parkeringsgaraget på Torsgatan 12 har genomgått en totalrenovering. Det omfattande projektet beräknas vara klart och garaget åter i bruk till den 1 september i år. DET VAR DAGS FÖR upprustning och en ordentlig renovering av Castellums parkeringsgarage på Norrmalm i Stockholm. Det väl använda garaget var slitet och i behov av en totalrenovering. På EU Plast blev man involverade i projektet på utförandeentreprenad i december 2017. Garaget omfattar cirka 8 000 kvadratmeter fördelade på fyra plan samt omkring 250 parkeringsplatser. Allt som allt har garaget varit stängt i åtta månader under själva renoveringsarbetet. – Vår entreprenad tog sex månader, berättar Ronny Arnell, på EU Plast. Under den tiden har man genomfört en total betongrenovering samt renovering av bjälklag och pelare. Man har bytt ut gjutjärnsstammarna och mot rostfria rör samt även bytt ut alla brunnar. Samtliga garageytor har försetts med ett

54

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

korrekt fall mot brunnarna. Hela garaget har även målats om i en ljusare färg. Under årens lopp har vägsalt vintertid skadat armeringen som tappat sin hållfasthet vilket gjort att den behövts ersättas. – Det var ett omfattande kloridangrepp vilket gjort att vi behövt bila bort betong för att sedan ersätta den med ny betong och nytt tätskikt. Eftersom betongrenoveringen blev närmare 50 procent större än man från början räknat med, behövdes extra resurser under byggprocessen. Bortsett från det har man inte stött på något oförutsett i projektet som bjudit på någon oväntad utmaning. Allt har gått enligt plan och garaget beräknas också vara färdigrenoverat till planerat öppningsdatum. Efter nyinvigningen kommer Handelsbanken att förfoga över


Parkeringsgaraget före renovering.

de två översta planen som har garageinfart från Torsgatan. De två understa planen med garageinfart mot Kammakargatan kommer fortsättningsvis att vara publika. På EU Plast och Castellum är man mycket nöjda med resultatet. – För oss har det varit ett stort projekt. Men vi liksom beställaren känner oss tillfreds med arbetet och med det färdiga resultatet. Det har varit ett bra första samarbete och vi för vår del är nu klara med projektet. Nu stundar bara invigningen, avslutar Ronny Arnell.

FAKTA Ombyggnad av parkeringshus på Norrmalm Byggtid 6 månader Byggherre: Norrporten 4 Struktur AB Generalentreprenör: EU Plast AB Byggentreprenör: EU Plast AB Värde: 5-15 Mkr

Vi utförde renoveringen av Castellums parkeringsgarage

www.euplast.se Tel 020-50 40 40

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

55


LETT-TAK LETT-TAK LETT-TAK LETT-TAK

Vi har projekterat och Vi har projekterat monterat över 700 och monterat över 700 skolbyggen i Norden Lett-Tak Systemer AS har den kunskapen du behöver för en skolbyggen i Norden trygghet i ditt val av takkonstruktion.

Lett-Tak Systemer AS har den kunskapen du behöver för en trygghet i ditt val av takkonstruktion.

Våra duktiga ingenjörer projekterar taket i samarbete med beställare och ser till att projektet är i trygga händer. Vi har kapacitet att producera 3000.000 m² tak Våra duktiga ingenjörer projekterar taket i samarbete med beställare ser till per år. Elementerna monteras alltid av våra egna specialiserade montöreroch som att projektet är kvalitèt i trygga händer. Vi fokusområde. har kapacitet attLett-Tak producera m² tak har säkerhet och som sitt tar sitt3000.000 miljöansvar per år. Elementerna alltid av våra egnafrån specialiserade montörer som och använder sig enbartmonteras av kvalitètskomponenter välkända leverantörer. har säkerhet och kvalitèt som sitt fokusområde. Lett-Tak tar sitt miljöansvar och använder sig enbart av kvalitètskomponenter från välkända leverantörer.

SPÄNNVIDD 18 METER

Spännvidd: Max 18 m Termiska egenskaper: SPÄNNVIDD 18 METER U-värde från 0,08 W/m2 K Spännvidd: Max 18 m 2 Byggtid: t.o.m. 1200 m färdiglagt tak/dag Termiska egenskaper: Produktionskapacitet:2 Över 300 000 m2/år U-värde från 0,08 W/m K Byggtid: t.o.m. 1200 m2 färdiglagt tak/dag 36 ÅRS ERFARENHET Produktionskapacitet: Över 300 000 m2/år Lett-Tak Systemer AS konstruerar och monterar som är skräddarsydda 36 ÅRStaksystem ERFARENHET efter kundens behov önskan.och Lett-Tak Lett-Tak Systemer ASoch konstruerar levereras in- och utland. har monterar till taksystem som är Lett-Tak skräddarsydda fasta kunder i hela Norden. efter kundens behov och önskan. Lett-Tak levereras till in- och utland. Lett-Tak har fasta kunder i hela Norden. •

SKRÄDDARSYDDA TAKSYSTEM | LÄNGSTA • VARMASTE • LÄTTASTE SNABBASTE SKRÄDDARSYDDA TAKSYSTEM | LÄNGSTA • VARMASTE • LÄTTASTE • SNABBASTE

Lett-Tak Systemer AS | Tel: +47 33 13 28 00 | salg@lett-tak.no | www.lett-tak.se Lett-Tak Systemer AS | Tel: +47 33 13 28 00 | salg@lett-tak.no | www.lett-tak.se


MÄRSTA

SigtunaHem renoverar på Lyckostigen MINI, MIDI eller MAXI? Tre nivåer som hyresgästerna väljer mellan när SigtunaHem renoverar sitt lägenhetsbestånd från 1950-, 60- och 70-talen. – Det är renovering av framförallt avlopp och vattenledningar. Stambyte helt enkelt, säger projektledare Tom Nilsson, SigtunaHem. AV THOMAS ANDERSSON

AV ALLMÄNNYTTIGA SIGTUNAHEMS 4 700 lägenheter har drygt 2 500 runt 50 år på nacken. Ofta är det fråga om miljonprogramslägenheter. De flesta ligger i Tingvallaområdet, Valsta och centrala Märsta. Arbetet med renovering, ombyggnad och modernisering startade 2015. Hösten 2018 är projektering fastlagd motsvarande cirka 200 renoverade lägenheter per år fram till 2020.

Ett rum i badrummet

Tryggt och enkelt

Flexibla lösningar

Tar bort risk för mögelsporer

Enkel service

Synligt tätskikt

10 års garanti

SigtunaHem stambyter och renoverar på tre valfria nivåer sitt allmännyttiga hyresbestånd från 1960-talet på Lyckostigen i Märsta.

På Lyckostigen i Märsta började ombyggnaden av 203 lägenheter i början på november 2016. Det handlar om åtta hus från 1960-talet i ett renoveringsprojekt uppdelat på lika många etapper. Slutbesiktningen av den sista etappen på Lyckostigen skedde första veckan i september 2018. På Lyckostigen, som på alla andra ställen, har hyresgästerna fått välja mellan renoveringsnivåerna MINI, MIDI eller MAXI. Åtgärderna som ingår i lägsta nivån MINI är obligatoriska och återkommer i alla tre renoveringspaketen. Det vill säga byte av rörstammar för vatten och avlopp, eller motsvarande alternativa åtgärder, nytt modernt badrum, blandare i kök och badrum samt ny el och ventilation i hela lägenheten. MIDI-paketet plussar bland annat på med ett helt nytt kök, tapetsering och målning. MAXI är i princip liktydigt med en helt nyproducerad, modern lägenhet med parkettgolv, placerad i en i äldre fastighet. För en normaltrea på runt 70 kvadratmeter landar – efter förhandlingar med Hyresgästföreningen – MINI-paketets höjning av månadshyran på cirka 500 kronor. – Det är meningen att du som hyresgäst ska ha råd att bo kvar, säger projektledare Tom Nilsson på Sigtuna Hem. För MIDI och MAXI är motsvarande belopp drygt 1 000 respektive 2 000 kronor. Asbestsanering av kakel, klinker och golvmattor har varit en komplicerande omständighet i projektet. Vid inledande provtagningar påträffades exempelvis asbest i badrum i ett trapphus, men inte alls i andra badrum. Frågan uppstod om en detaljerad provtagning av ”varenda kakelbit” i projektet måste föregå renoveringen. – Det där var lurigt. Vi valde att sanera allting som asbest, säger Tom Nilsson. Under den etappvisa renoveringen på Lyckostigen har hyresgästerna evakuerats till andra lägenheter i SigtunaHems bestånd. – Det har funkat riktigt bra!

RekMedProd2018

FAKTA

www.relaxvba.se

Renovering, ombyggnad flerbostadshus, Sigtuna Tidplan: november 2016–september 2018 Byggherre: Sigtuna Hem Generalentreprenör: Byggconstruct Uppsala AB Arkitektskiss: Fokus Arkitekter AB Kostnad: 80 Mkr BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

57


VÄLLINGBY

Kedjehusen i Vällingby har fått mycket beröm för sin färgsättning. Bild: Michael Perlmutter och Torjus Dahl

Kedjehus i Vällingby nominerades till Årets Stockholmsbyggnad 27 kedjehus på Strömsundsgatan i Vällingby var ett av de nominerade projekten när Årets Stockholmsbyggnad skulle koras 2018. Juryns utlåtande om projektet tog bland annat fasta på att ”Vällingby Allé har skapat en egen form och identitet, trots den lilla skalan och sin vardaglighet. En fin hantering av färg och skala skapar med små medel en originalitet. AV ANNIKA WIHLBORG

KEDJEHUSEN ÄR LJUSA, moderna och bekväma med närhet till såväl grönska som stad. Varje kedjehus har en boyta på 128 kvadratmeter och i anslutning till vardagsrummet har de boende en egen skyddad uteplats i ett soligt och öppet läge. Den sista inflyttningen i projektet ägde rum 2017. – En utmaning i projektet var att tomten var relativt liten. Ambitionen var att bevara så mycket som möjligt av den kringliggande grönskan och samtidigt bygga tätt och släppa in ljus mellan husen, säger Annika Högsander, arkitekt på Joliark, som stått för kvarterets

58

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

arkitektoniska utformning.

Färgsättning som anknyter till femtiotalet

En kort lokalgata ger infarter till husen som lagts så nära vägen som möjligt för att ge användbara grönytor på husens andra sida. Husen är prismatiska till formen, vilket med avfasade gavlar ger plats för två bilar på gatusidan och en större uteplats i söder- eller västerläge på trädgårdssidan. Kedjehusens färgsättning anknyter till den kringliggande be-


byggelsen från femtiotalet. Kedjehusen går i gult, grått och svart och blir verkligen som en färgklick i området. – En målsättning var att få till flexibilitet i husen så de passar olika typer av boende. Småbarnsfamiljer som exempelvis har behov av många sovrum kan välja att ha mindre sovrum, medan exempelvis äldre par istället kan välja att ta ner en av väggarna för att få färre men större sovrum. Kvarteret har också byggts på en gata som böljar sig fram genom stadsdelen, med lönnar på båda sidorna. säger Annika Högsander. Projektet sticker ut samtidigt som det smälter in och har fångat karaktären från omgivningen. Kedjehusen är dessutom ett förtätningsprojekt eftersom de byggts på en av de restytor som finns längs genomfartsgatorna i Vällingbys ursprungliga stadsplanering från 1950-talet, med en skala som anknyter till småhusen i omgivningarna. Husen följer gatan som böljar sig fram genom stadsdelen.

Kvarteret anknyter till den kringliggande bebyggelsen. Bild: Michael Perlmutter och Torjus Dahl

FAKTA Vällingby Allé, nybyggnad av kedjehus i Råcksta, Vällingby Tidsram: Byggstart oktober 2015, kedjehusen stod klara för inflyttning 2016–2017 Byggherre: Åke Sundvall i Stockholm Projektledare: Åke Sundvall Projekt Arkitekt: Joliark Omfattning: 27 kedjehus Byggkostnad: 60 Mkr

Källarväggar: För att förhindra fukt i källarväggar och krypgrund använder vi oss av Ignucells fuktskydd som dränerar, kapillärbryter, värmeisolerar och torkar ut.

Detta leder till en torr och varm källarvägg som ger ett behagligare inomhusklimat och sänker dina uppvärmningskostnader!

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

59


GÄRDET

Inflyttningen har påbörjats vid Gärdet 79&Park är ritat av den omtalade danske arkitekten Bjarke Ingels. Huset, som till formen påminner om en läktare, är designat för att ta in den omkringliggande naturen. Fasaden är klädd i cederträ och de flesta bostäderna har stora balkonger och terrasser. Uppe på taken har man planterat träd och buskar som delar av mellan grannarna. Även interiört går naturtemat igen – med breda ekgolv, nakna trädetaljer och natursten som bänkskiva i köket. VI BLIR ALLT FLER som flyttar in till storstaden. Urbaniseringen tilltar, och den stundom ganska hårda och sterila stadsmiljön från sent 1900-tal behöver få ny fräschör. Detta har Oscar Properties tagit fasta på och i samarbete med kända arkitektkontoret BIG (Bjarne Ingels Group) uppförs och färdigställs nyskapande bostadskvarteret 79&Park på gärdet i Stockholm. Här erbjuds en boendemiljö som är urbant dynamisk och samtidigt i stark samklang med intilliggande nationalstadsparken. Det nya bostadskvartet 79&Park består av 169 nya bostäder, varav 164 har en unik utformning, och det nyskapande projektet

60

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

är ett samarbete mellan Oscar Properties och det danska arkitektkontoret BIG (Bjarke Ingels Group) – som kommit att bli en av nutidens mest kända och respekterade aktörer inom sin genre. BIGs referensprojekt har en prägel av en utmanande men också humanistisk utformning, vilket är kvaliteter som även präglar 79&Park. – Bostadshuset är uppfört så att merparten av glaspartierna ger en utblick för alla boende mot Gärdesfälten för att optimera utsikten i söder och väster, säger Herman Persson, designchef hos Oscar Properties. På ena sidan når höjden fjorton våningar för att i en ”trappstegs-


formering” bli fyra våningar på andra sidan. Huskroppen är vriden och följer fältet vilket ger en utsikt från merparten av bostäderna som därtill har egna balkonger. Utsikten ger onekligen en ”split vision” över centrala Stockholm med Globen långt bort vid horisonten och på närmare håll sekelskifteshusen på Östermalm och Gärdets funkishus från 1930- och 1940-talen. – Fasaden är av cederträ, vilket ännu är tämligen sällsynt för flerfamiljshus av den här storleken i Sverige, säger Herman Persson. Och cederträ är såväl hållbart som underhållsfritt och för betraktaren framstår bostadshuset som väl anpassat för den omgivande miljön. Vid en snabbvisit i några av bostadslägenheterna framgår det unika med olika takhöjder, varje lägenhets speciella utformning och de mycket höga innerdörrarna. Här visar entreprenadchefen Johan Lindström och kommunikationsansvarig Monica Nygren, ett bostadshus som sannerligen gör skäl för benämningen ”unikt”. För den som vill ha ett exklusivt och annorlunda boende på 2020-talet är detta verkligen ett högintressant val. Interiört är de unikt utformade bostäderna präglade av naturmaterial och detaljer såsom ekgolv, ekfönster, samt badrum och kök i natursten och granitkeramik. – Avsikten med alla våra projekt är att addera värde – främst till de som bor i våra hus förstås – men också till omgivning och den nya hållbara storstad som växer fram, säger Johan Lindström. – Vi är mycket stolta över det nya projektet. Och vårt bostadskvarter 79&Park har utan tvekan goda möjligheter att bli ett stilbildande landmärke i Stockholm, avslutar Monica Nygren. Nyligen lanserades appen Oscar Properties World – en digital portal där de boende kan göra allt från att boka restaurangbesök och sköta hemleveranser av matkassar till att se bostadens energiförbrukning och chatta med grannarna.

TOGETHER WE DEVELOP THE ARCHITECTURE

www.kronevinduer.dk

Krone Vinduer.indd 1

16/08/2018 BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

11.14

61


ROTEBRO

Bild: Trafikverket

Rotebroleden byggs om och breddas för ökad trafiksäkerhet Väg 267, Rotebroleden, byggs just nu om för förbättrad framkomlighet, ökad trafiksäkerhet och förbättrad trafikantmiljö. Vägen breddas till två körfält i vardera riktning. Dessutom byggs en ny gång- och cykelväg samt en ny gångbro. Nya bullerskydd samt på- och avfartsramper monteras också. Projektet står helt klart våren 2019. AV ANNIKA WIHLBORG

ÄVEN OM TRAFIKVERKETS totalentreprenör Svevia färdigställer projektet våren 2019 så kommer vissa delar av Rotebroleden att öppnas innan allt är helt klart. Vägen som berörs av det aktuella projektet är drygt sex kilometer lång och sträcker sig mellan trafikplats Stäket i väster och trafikplats Rotebro i öster. En viktig anledning till att vägen breddas och att trafiksäkerhetsökande åtgärder sätts in är att Rotebroleden är hårt trafikerad, inte minst eftersom den är en viktig förbindelse mellan E18 och E4 norr om Stockholm.

62

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018


– Projektet fortskrider helt enligt tidsplan, vi har bland annat varit igång och jobbat hela sommaren. Arbetet med att bredda Rotebroleden fortsätter, för närvarande återstår drygt fyra kilometer. Drygt 23 000 fordon trafikerar Rotebroleden en vanlig vardag, varav många tunga fordon. En utmaning i projektet är därför att hålla tidsplanen för att kunna släppa på trafik successivt i takt med att vi färdigställer delsträckor. Vi har nu passerat projektets mest kritiska moment och räknar med att kunna hålla tidsplanen även fortsättningsvis, säger Jan-Erik Gunnerstedt, Trafikverkets projektledare för Rotebroleden. I projektet ingår också arbeten på två trafikplatser, Stäket och Rotebro. I Stäket har totalentreprenören Svevia byggt om en trevägskorsning till en cirkulationsplats samt kompletterat med nya av- och påfarter till E18. Vid Trafikplats Rotebro har man istället

satsat på att bredda radien på den befintliga cirkulationsplatsen. Rotebroleden går rakt igenom Järvakilen, som är ett av Stockholmsområdets största sammanhängande grönområden. För att göra det lättare för älgar, rådjur och andra djur som finns i området att passera över vägen byggs även flera nya viltpassager för dessa djur.

FAKTA Ombyggnad av Rotebroleden samt trafikplats Stäket och Rotebro Tidsram: Byggstart maj 2016, beräknas stå helt klart januari 2019 Byggherre: Trafikverket Region Stockholm Totalentreprenör: Svevia Byggkostnad: 320 Mkr

Stolt leverantör av bullerskärmar till Rotebroleden

021 12 19 87 • www.byggruppen.nu

Hasopor skumglas i Stockholm! Vi har fördubblat vår produktionskapacitet och är på plats i Stockholmsområdet varje dag. Kontakta gärna John på 0722-44 93 99 eller john.namiotko@hasopor.se, så berättar han mer om vårt skumglas – det moderna och miljöeffektiva lättfyllnadsmaterialet.

hasopor.se BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

63


UPPLANDS VÄSBY

Hotellet kommer att ligga längs med E4:an nära Arlanda, vilket är ett strategiskt bra läge för ett hotell. Bilden visar hur fastigheten såg ut innan en tredjedel. Bild: Betonmast Stockholm

Siemens tidigare kontor omvandlas till hotell i Upplands Väsby Nu pågår omvandlingen av en industrifastighet i Upplands Väsby som efter ombyggnationen ska bli hotell. Fastighetsägaren FastPartner har tecknat ett femtonårigt hyresavtal med den danska hotellkedjan, Zleep Hotels, som inviger sitt första svenska hotell i Upplands Väsby. AV ANNIKA WIHLBORG

FASTIGHETENS TIDIGARE hyresgäst Siemens flyttade ut i slutet av 2017. I januari i år inleddes ombyggnaden till ett hotell med 151 rum. Hotellet kommer att få en samlad yta på drygt 4 000 kvadratmeter och invigs i januari 2019. Hotellet kommer att ligga längs med E4:an nära Arlanda, vilket är ett strategiskt bra läge för ett hotell.

Modernt och prisvänligt

Zleep Hotels koncept är att erbjuda ett modernt och prisvänligt 64

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

alternativ. FastPartner väljer att omvandla en tredjedel av den byggnad som Siemens tidigare huserat i till hotellverksamhet. För närvarande pågår arbete med mattläggning samt montage av lister och dörrkarmar i fastigheten. – Vi har ungefär två månader kvar på projektet och arbetet går helt enligt tidsplan. En utmaning är förstås att antalet badrum ökar markant i fastigheten, som är byggd någon gång på åttiotalet. Det har inneburit ett relativt omfattande arbete med håltagning


för nya avlopp, säger Linus Pettersson, arbetsledare på Betonmast, som är projektets totalentreprenör.

Fasaden intakt

– Vi har även byggt om fastighetens stomme. Hotellet kommer att använda sig av den matsal som finns i huset, Siemens gamla personalmatsal. Vi renoverar även lobbyn och några andra allmänna utrymmen. Fasaden behåller vi däremot helt intakt, säger Linus Pettersson.

FAKTA Hammarby Smedby, Ombyggnad av hotell i Upplands Väsby Tidsram: Byggstart januari 2018, står klart i november 2018. Hotellet invigs i januari 2019 Byggherre: FastPartner Totalentreprenör: Betonmast Stockholm Arkitekt: Viz Arkitektkontor Omfattning: 152 hotellrum, total yta 4 000 kvm Byggkostnad: 45 Mkr

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

65


STOCKHOLM

Bild: Erik Lefvander

Stjärnkrogen Frantzén

vinner ännu ett prestigefyllt pris Restaurant Frantzén i Stockholm är årets vinnare av det prestigefyllda Svenska Ljuspriset. Projektet prisas för sin ljussättning som lyfter totalupplevelsen och förstärker den kulinariska resan med kreativa ljusupplevelser genom hela byggnaden. Priset delades ut under festliga former på Ljusdagen på Berns Salonger i Stockholm den 5 september. LJUSSÄTTNINGEN HAR PLANERATS in i minsta lilla detalj för att skapa upplevelser som avlöser varandra, i varje rum genom hela byggnaden. Resan omfattar totalt 10 utrymmen, som alla gestaltas utifrån rumsaktivitet, planerad sinnesstämning och orientering i huset och leder besökaren till den gastronomiupplevelse de är där för att ta del av. Krögaren Björn Frantzéns målsättning om att hamna i topp 5 av världens bästa restauranger samt att förtjäna en tredje stjärna i Guide Michelin var ett viktigt drivmedel för projektet och syns tydligt i slutresultatet. Den ypperligt utförda ljusgestaltningen av restaurangen spelar en central roll och lyfter helhetsintrycket och totalupplevelsen. Ljussättningens fokus förstärker det viktigaste – den kulinariska resan. Konkurrensen var tuff mellan de tre projekt som gick till finalen i år. De två övriga finalisterna Grand Hôtel, Vinterträdgården och Downtown Camper by Scandic mottog var sitt hedersomnämnande av prisjuryn.

Jurymotiveringen – Restaurant Frantzén

”Den ypperligt utförda ljusgestaltningen spelar en central roll och 66

BYG G A S TO C K H O L M 3/2018

Vinnarteamet bestående av ansvariga för ljussättningen och inredningen av stjärnkrogen Frantzén i Stockholm. Svenska Ljuspriset, som krogen premierades med delades ut den 5 september på Berns Salonger. Bild: Casper Hedberg

lyfter helhetsintrycket. Teamet visar imponerande kreativitet vid behandlingen av ljus och skugga, för att skapa mycket subtila och intressanta effekter. Kontraster, ljusnivåer och siluettverkan har utnyttjats på ett finessrikt sätt för att underlätta orientering och fånga olika detaljer. En fin balans mellan det integrerade ljuset och inredningsarmaturerna skapar välbefinnande och harmoni. Ljussättningens fokus förstärker det viktigaste - den kulinariska resan.”

Om Svenska Ljuspriset

Svenska Ljuspriset är ett årligt pris som delas ut för att belöna ett projekt där ljus använts på ett framgångsrikt sätt för att skapa en visuell upplevelse i samspel med arkitekturen. Syftet är att uppmärksamma belysningens betydelse för människa och miljö och att lyfta fram den höga nivån av ljusdesign i Sverige. Priset delas ut för 26:e året i rad.

FAKTA Fakta om vinnarprojektet Beställare: Restaurant Frantzén Ljusdesigner: Sofie Bamberg & Anna Ekberg, Black ljusdesign Inredningsarkitekt: Joyn Studio Programmering av styrsystem: Rebel Controls Elkonsult: Exengo Elentreprenör: APQ el


Details of architecture

Our exclusive range of fixed dĂŠcor products are crafted from solid materials that convey an enduring touch. And brimming with passion for the minimalistic expression, we believe in timeless design that combines the rational with the remarkable. The practical with the memorable.

Interior Door Handle TS 1. Design Thomas Sandell.

haboselection.com


POSTTIDNING AB Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm

När säkerhet och bekvämlighet går hand i hand Att jobba på tak har alltid förknippats med risk och obekväma arbetssituationer. Med ett vajersystem från SFS blir arbetet mycket enklare. Och mycket säkrare.

Teknisk rådgivning och försäljning SFS AB Division Construction Olivehällsvägen 10 SE-645 42 Strängnäs

T +46 (0)-152 71 50 00 se.strangnas@sfsintec.biz www.sfsintec.biz/se

Bygga Stockholm 3/2018  
Bygga Stockholm 3/2018