Page 60

ARLANDASTAD

DRIVELAB BIG för stora fordon i Arlandastad!

Drivelab Big! Första etappen i utbyggnaden för tunga fordon i Arlandastad invigdes hösten 2017. – En fastighet anpassad för stora fordon mot konceptet mässa, utställning och utbildning, sammanfattar projektledare Fredrik Pennhag på fastighets- och konceptföretaget Arlandastad Holding. AV THOMAS ANDERSSON

TILLSAMMANS MED DET statliga flygplatsföretaget Swedavia och Sigtuna kommun äger Arlandastad Holding och är part i Airport City Stockholm AB. Där grunden lagts för den fortsatta utvecklingen av ”flygplatsstaden”. Tanken med det särskilda konceptområdet Drivelab är att med fastigheter och anläggningar etablera en plats där aktörer inom fordonsindustrin kan mötas för utbildning, innovationer, marknad och framtida lösningar. Ett ställe med utrymme för både teoretisk utbildning och praktisk tillämpning med fysiska fordon till hands. – Vi ser ett stort intresse och en stor efterfrågan från verksamheter som sysslar med försäljning, utbildning och service av stora fordon, säger Fredrik Pennhag, och nämner som exempel entreprenadmaskinsföretag, besiktningsoperatörer för stora fordon samt lastbilssidan. I Drivelab Big har nu Arlanda Holding två hyresgäster. Training Partner har kommit igång med skräddarsydda utbildningar och event för fordonsbranschen. Caretia driver en storbilstvätt i fastigheten. Detta i en generöst tilltagen byggnad ritad av Strategisk Arkitektur Fries & Ekeroth. Fullt utbyggd 15 000 kvadratmeter med väl tilltagna utställningsytor för stora fordon.

tillägger Fredrik Pennhag. Allt vilar på en för den här sortens lokaler typisk stomme av stål, betong och HDF-bjälklag. Uppställningsytorna för fordon är koncentrerade till en innergård.

Stora fordon

Den andra etappen i uppbyggnaden av Drivelab Big bedöms påbörjas någon gång under 2018 och beräknas vara klar i början av 2019. Verksamheten med inriktning på utbildning, event och stora fordon blir densamma som i första etappen. – Det som har varit en utmaning i projektet är att det är den första byggnaden i en ny stadsdel. Det ställer höga krav på ledningsägarna och utbyggnaden av infrastrukturen i området. Satta tider i projekten måste hålla. Sedan finns det också en del restriktioner i området på grund av motorvägen och närheten till Arlanda. Varför heter det Drivelab ”Big”? – För att det är en stor fastighet för stora fordon! avslutar projektledare Fredrik Pennhag på fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding.

Exponering mot E4:an

Drivelab Bigs första etapp på cirka 7 000 kvadratmeter invigdes i oktober 2017. Kompletterad med runt 40 000 kvadratmeter utvändiga ytor. I ett läge helt nära E4:an exponerar fönster och stora glasade partier pågående verksamhet och utställningar i det nyuppförda Drivelab Big. Fasaden utgörs i övrigt av mörkgrå sandwichelement och är delvis klädd med sträckmetall inramad av orangea profiler. – I ett gemensamt samarbete med Sigtuna kommun har det lagts väldigt stor omsorg på byggnadens gestaltning mot E4:an, 60

BYG G A S TO C K H O L M 1/2018

FAKTA Drivelab Big, nybyggnad storbilstvätt, event- och utbildningslokaler, etapp 1, Arlandastad Tidplan: 2016-11-29–2017-10-31 Byggherre: Arlandastad Holding AB Totalentreprenörer: TM Anläggning AB, Wästbygg AB Arkitekt: Strategisk Arkitektur Fries & Ekeroth AB

Bygga Stockholm 1/2018  
Bygga Stockholm 1/2018