Page 1

05/2019

2019

BYGGA

BRF

ÅTERHÄMTNING på nyproduktionsmarknaden BRANDKONTORET – fastighetsförsäkring för all framtid

underhåll & investeringar

SOLCELLER – en lysande investering för Brf Karlavagnen NY TOMTRÄTTSUTREDNING ingen hjälp för Malmös bostadsrättsföreningar

Spännande diskussioner när forskning och näringsliv möttes på SamspEL Arena på Solforum

Bryter med ljust och fräscht

RIKSBYGGEN ÖPPNAR för världens hem


VIKSAMDÖRREN. För den rätta känslan.

Viksamdörren är en svenskutvecklad hissdörr som klarar samtliga nya krav från Boverket. Dörren är uppbyggd av samma komponenter som den klassiska rörgrinden och kan enkelt monteras i de flesta, såväl gamla som nya hissar. Viksamdörren finns i tre olika färgsättningar och kan även fås med fönster som ger en luftigare och öppnare känsla under hissfärden. Dörren kan levereras såväl i manuellt som i motoriserat utförande.

För mer information, kontakta Hissmekano eller din hissinstallatör.

Klarar kraven en EN81- ligt 20 www.hissmekano.se | 08 586 272 00


BYG G A B R F • 2019

FORTSATT UPPÅT FÖR BOSTADSRÄTTERNA JULEN ÄR STRAX här och bostadsmarknaden fortsätter att vara stark och solid. I den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visas att bostadsrättspriserna ökade med 1 %. Som vanligt ökade bostadsrätterna mest i Stockholmsområdet, i StorStockholm ökade priserna med 2 % allt medan de var konstanta i de centrala delarna. Tittar man på StorGöteborg och i centrala Malmö var priserna oförändrade. I centrala Göteborg och Stor-Malmö kan man se en nedgång på minus 1 %. Ser man på marknaden på det hela taget så har utvecklingen med att antal försäljningar fortsatt. Under oktober månad såldes 3 % mer bostäder i förhållande till samma period 2018. Ser man på året nu har ökningen varit 4 % på sålda bostäder. Det är inte helt överraskande att marknaden fortsätter vara stabil

med ytterligare uppgång på bostadsrätterna under de senaste månaderna. Det som vi kan se som sticker ut är att Stockholmsområdet ökar mer och med besluten vi tar del av när det gäller oförändrade boräntor som fortfarande är låga kommer det inte vara några kraftiga förändringar framåt. Med denna statistik alltså fortsatt lite medvind för bostadssäljarna och där säljarna förstärker sitt knappa övertag på vår bostadsmarknad. Stockholm, Göteborg och Malmö går vanligtvis i bräschen där utvecklingen brukar ge sig till andra delar av landet. Faktorer som bostadsbrist, flyttandet och låg ränta bidrar så klart till hög efterfrågan samtidigt som osäkerheten kring konjunktur och faktorer i vår omvärld kan eventuellt påverka åt andra hållet. Trenden är likväl att de positiva faktorerna väger över just nu. God läsning,

Jan Åström

Valt taksystem till tiotusentals byggnader i Norden! Våra duktiga ingenjörer projekterar taket i samarbete med beställare och ser till att projektet är i trygga händer. Vi har kapacitet att producera 300 000 m² tak per år. Elementen monteras alltid av våra egna specialiserade montörer som har säkerhet och kvalitet som sitt fokusområde. Lett-Tak tar sitt miljöansvar och använder sig enbart av kvalitetskomponenter från välkända leverantörer.

MARKNADENS BÄSTA TAKSYSTEM | Tel: +47 33 13 28 00 | salg@lett-tak.no |

www.lett-tak.se

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

3


BYG G A B R F • 2019

INNEHÅLL

05/2019

REDAKTION UTGIVARE: Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm BESÖKSADRESS: Sveavägen 159, VÄXEL: 08-501 08 710

6

7

ANSVARIG UTGIVARE & CHEFREDAKTÖR: Jan Åström jan.astrom@storkom.se ART DIRECTOR: Anneli Markström anneli.markstrom@storkom.se PRENUMERATION: Benjamin Jonsson benjamin.jonsson@storkom.se ANNONSERING: Ulrika Stjärna ulrika.stjarna@nordiskaprojekt.se OMSLAGSBILD: Bild: Riksbyggen TRYCK OCH BOKBINDERI: Exaktaprinting

3........LEDARE 4........INNEHÅLL 6........NYHETER 8........Bryter med ljust och fräscht – Riksbyggen öppnar för världens hem 9........Spännande diskussioner när forskning och näringsliv möttes ..........på SamspEL Arena på Solforum 10......Återhämtning på nyproduktionsmarknaden 12......Brandkontoret – fastighetsförsäkring för all framtid 13......Solceller – en lysande investering för Brf Karlavagnen 14......Ny tomträttsutredning ingen hjälp för Malmös bostadsrättsföreningar

BYGGA

2019

8

05/2019

9

FÖLJ OSS PÅ: www.issuu.com

BRF

ÅTERHÄMTNING på nyproduktionsmarknaden BRANDKONTORET – fastighetsförsäkring för all framtid

underhåll & investeringar

SOLCELLER – en lysande investering för Brf Karlavagnen NY TOMTRÄTTSUTREDNING ingen hjälp för Malmös bostadsrättsföreningar

Spännande diskussioner när forskning och näringsliv möttes på SamspEL Arena på Solforum

Bryter med ljust och fräscht –

RIKSBYGGEN ÖPPNAR för världens hem

4

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N


AR

AN

TEE THE MAR

KE

T FFER NO

E

1973

U

DOBEL® Quality & Service Guarantee

K L A SIF IE D. se AU GUST 2019

N G

IG

THE BE ST

AT I N G D E S

CA

T

CO

NC

VA

E

SI

INNO

IV

VI ÖPPNAR NYA DÖRRAR PÅ BYGGMARKNADEN DOBEL® FILM LAMINATED METAL Metalcolours unika tillverkningsprocess gör det möjligt att använda samma laminat till både dörrblad, karmar och profiler vilket garanterar samma färg, glans och struktur på alla ytor. Med DOBEL® Film Laminated Metal får du ett väl beprövat material från en flexibel och pålitlig leverantör. Som bonus får du också en bättre service- och kvalitetsgaranti än någon annan aktör på marknaden kan erbjuda. Kontakta oss så berättar vi mera.

Metalcolour A/S Agrovej 6 DK-4800 Nykøbing F. Phone: +45 5484 9070 info@metalcolour.com

Metalcolour Sverige AB Emaljervägen 7 SE-372 30 Ronneby Phone: +46 457 781 00 info@metalcolour.com

Metalcolour Asia Pte Ltd 17 Tuas Avenue 4 SG-639368 Singapore Phone: +65 6898 2535 info@metalcolur.com

metalcolour.com

pnr3605-annons-SvenskByggtidn-halvsida-14aug-mc-infor.indd 1

2019-08-13 14:08

Helhetsåtagande inom måleri Vi erbjuder ett helhetsåtagande inom måleri, från idéer, projektering till besiktning. Vi erbjuder även projektledning inom byggnation. 073-517 00 10 08-778 75 00 johan@teamjsm.se


BYG G A B R F • 2019

NYHETER

Konstverket på plats i

HSB Brf Kaptenen NU ÄR KONSTVERKET "Kaptenen" invigt i nybyggda bostadsrättsföreningen med samma namn vid Limhamns Sjöstad. Konstnären Bie Norling har låtit verket samspela med byggnadens arkitektur och havet som öppnar upp sig precis intill. Invigningen ägde rum torsdagen den 31 oktober och på plats fick de boende följa avtäckningen. En matros, i rostfritt stål, som blickar ut över havet är centralt placerat på en av innergårdarna. – Jag har haft ett nära samarbete med arkitekterna och tillsammans har vi valt platsen. Det är också då det blir som bäst, när verket interagerar med platsen, säger Bie Norling. "Kaptenen" är skapat i ett hållbart material. Tanken är att verket ska stå här lika länge som byggnaderna och att det förädlas med tiden. – Konsten har stor betydelse för boendemiljön. Den ska väcka frågor och bidra till gemenskap, säger Pär Hammarberg, chef för HSB Malmös nyproduktion.

Konstnären Bie Norling har skapat verket "Kaptenen" med bostadsrättsföreningens arkitektur och havet intill som inspiration. Bild: HSB

Byggstart för Brf Dykaren på Rindö – Vaxholm TORNSTADEN HAR ERHÅLLIT startbesked från Vaxholms Stad för Brf Dykaren Rindö och påbörjar nu byggnationen vid kajkanten i Rindö Hamn. Denna vecka sätts markarbetena igång och första inflyttningen beräknas ske under sommaren år 2021. I Stockholms mellersta skärgård, strax utanför Vaxholm, ligger den vackra ön Rindö med en spännande historia och unika miljöer. Med strålande havsutsikt ska Tornstaden nu börja bygga 85 lägenheter och 6 radhus med orangerie på taket. Försäljning pågår och mer information och möjlighet att anmäla intresse finns på projektets hemsida rindohamn.se. Rindö har de senaste åren fått nytt liv då flera anrika kasernbyggnader varsamt byggts om till bostadsrätter. Andra lokaler har renoverats för att inrymma bl.a. restaurang, ostmakeri och bryggeri. Här finns även en skola för årskurs 1 till 6. Ön nås med vägfärja från både Vaxholm och Värmdö. Waxholmsbolaget kör även direktbåtar från Stockholms City till Rindö Hamn. 6

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Bild: Tornstaden.

Bygg- och fastighetskoncernen Tornstaden satsar på att långsiktigt utveckla och förvalta fastigheter på Rindö. – Vi är stolta och glada att vi nu kan påbörja byggnationen av vårt första projekt på Rindö och ser fram emot att fortsätta utveckla ön långsiktigt tillsammans med Rindöborna och Vaxholms kommun. Det här är en unik och historiskt viktig miljö som vi både vill bevara och förädla, säger vd för Tornstaden Projektutveckling, Therese Kilenstam.


BYG G A B R F • 2019

Miljömattan® by CWS – service av entrémattor som gör omedelbar skillnad I MER ÄN 50 ÅR har CWS tillhandahållit ren och snygg innemiljö, minskat städkostnader och förlängt livslängden på golv med innovativa entrémattor och utomordentlig service. Förra året inleddes ett nytt projekt med målet att sänka utsläppen och samtidigt öka andelen återvunnet material i mattorna. Detta har lett till ett nytt servicekoncept, Miljömattan® by CWS, som innebär att utsläppen i hanteringen reducerats med upp till 50 procent – och ett mattgarn som består av återvunnen fiber från fisknät som plockats upp ur haven. – Miljömattan® by CWS är en service som har fått sitt namn för sin förmåga att göra nytta för miljön, men den är faktiskt överlägsen traditionella mattor även på andra sätt. Tack vare det nya materialet och den unika färgen kan CWS genom minskad energiförbrukning och färre transporter minska CO2-utsläppen med upp till 50 procent. Inte imorgon, utan redan idag, säger Pontus Jason.

Nya tjänsten Tryggtjobb ska öka tryggheten vid byggprojekt VIA ETT SKRIFTLIGT AVTAL som signeras med BankID hjälper den nya tjänsten beställare och hantverkare från första kontakt och vidare genom hela byggprojektet. BraByggare, dotterbolag till Beijer Byggmaterial och Villaägarnas Riksförbund, lanserar TRYGGTJOBB (www.tryggtjobb.se), för ökad trygghet för både köpare och säljare av byggtjänster. Via ett skriftligt avtal som signeras med BankID hjälper den nya tjänsten beställare och hantverkare från första kontakt och vidare genom hela byggprojektet. BraByggare har över 13 års erfarenhet av att förmedla byggtjänster i hela Sverige. 2019 är tiden mogen att ta nästa steg för ökad trygghet genom att erbjuda ett digitalt avtal som signeras av bägge parter innan byggprojektet påbörjas. När BraByggare har intervjuat beställare och hantverkare om deras erfarenheter av såväl lyckade som mindre lyckade entreprenader så har företaget identifierat den enskilt viktigaste faktorn till framgång: Kom överens skriftligt innan projektet börjar TryggtJobb lanseras vecka 46, och erbjuds till en början för ombyggnationer, tillbyggnationer, omfattande köks-, badrums- och tak-renoveringar. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

7


Färgstarka arkitekterna Hugo Grisanti och Kana Cussen

BYG GA BR F •berättar 2019 i Santiago Chile

historier med sin tidlösa inredning. Med humor och värme duckar de inte för att sticka ut, vare sig i färg, form eller som personer. 2015 blev de utnämnda till Chiles ”bästa inredningsarkitekter” av ED Magazine.

BRYTER MED LJUST OCH FRÄSCHT – Riksbyggen öppnar för världens hem

Inredaren, konstnären och scenografen Nathalie Harb föddes i Libanon, men har idag världen som scen och hon växlar mellan sina hem i London och Beirut. Hon representerade 2018 Libanon på London Design Biennal med sin installation The Silent Room.

Riksbyggen höjer i höst temperaturen och utmanar likriktningen bland bostadsannonserna. I ett unikt samarbete tar Riksbyggen hjälp av internationella inredare från mellanöstern och Sydamerika för att inreda och inspirera hem i Uppsala och Stockholm.

R

IKSBYGGEN GÖR I höst tillfälligt slut med ljust

och fräscht. I ett internationellt samarbete låter Riksbyggen prisbelönade Nathalie Harb från Beirut och chilenska arkitektduon Grissanti & Cussen skapa hem i Uppsala och Stockholm. – Många bostadsannonser är väldigt lika och inte särskilt inkluderande idag, ”ljust och fräscht” dominerar. Riksbyggen vill öppna upp för olika typer av stil och smak genom att komplettera med inspiration från världen och på så sätt spegla att vi bygger för alla. Oavsett bostadsutvecklare har nyproducerade bostäder en tendens att se likartade ut, något som vi vill utmana med detta nya unika projekt, säger Mathias Sandberg, regional marknads- och försäljningschef på Riksbyggen. Först ut är samarbetet med chilenska Kana Cussen och Hugo 8

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Grisanti från Santiago de Chile. De inreder en lägenhet i Uppsalas nya kvarter Brf Aftonfalken. Samtidigt visas en lägenhet i Brf Framsidan i Haninge utanför Stockholm som inretts av arkitekten Nathalie Harb från Beirut i Libanon. – Har du växt upp i ett hem med färgsprakande inredning så kanske inte det nedtonade och ljusa som du ser i annonserna känns som hemma. Vi tänkte ändra på det i och med det här unika internationella designsamarbetet, avslutar Mathias Sandberg. Brf Framsidan i Haninge består av 122 bostadsrätter med inflyttning från och med december 2019. Läget är centralt i Haninge med direkt närhet till goda kommunikationer. Brf Aftonfalken innehåller totalt 91 lägenheter. Här finns inflyttningsklara lägenheter med modern arkitektur och färgsättning. 
BYG G A B R F • 2019

SPÄNNANDE DISKUSSIONER när forskning och näringsliv möttes på SamspEL Arena på Solforum

När har hälften av alla svenska hushåll solceller på taket? Hur mycket solkraft kan vi ha i det svenska elsystemet innan blir det viktigt att ha förbättrade prognoser för dess produktion? Vilken aktör driver på omställningen för egenproducerad solel? DE HÄR FRÅGORNA har Power Circle diskuterat på Energimyndighetens konferens Solforum i Göteborg, där de arrangerade två välbesökta sessioner inom ramen för SamspEL Arena. SamspEL Arena är interaktiva mötesplatser, där forskare, näringsliv och myndigheter samlas för att diskutera aktuella forskning. Den första sessionen var på temat Prognostisering av solel för effektiv drift av elsystemet, där både förbättringsbehov av själva prognoserna diskuterades såväl som dess olika applikationer. Svenska kraftnät berättade att de jobbar i samarbete med bland annat SMHI för att skapa förbättrade prognoser på solel, för att säkra systemstabiliteten när vi får allt mer solkraft i landet. Forskare från SMHI talade om vilka fördelar bättre prognoser har och vilka utmaningar som finns med att skapa dem. Ett forskningsprojekt från RISE förklarade hur de använder AI-modeller för att göra prognoser både för solcellsproduktion och elförbrukning i hushåll, för att optimera användningen av ett batteri. Företagen Greenbyte, som jobbar globalt med databaserad optimering av

produktion från sol och vind och Bixia, elhandelsbolag och balansansvarig, deltog också. I panelen lyftes att bra solelsprognoser kommer att bli allt viktigare, både för systemstabiliteten, men också för lönsamheten. För kraftproducenter blir möjligheten att optimera sin försäljning på marknaden viktigare när subventioner gradvis minskar, och det motsvarande gäller för elhandlare och balansansvariga, som sitter på andra sidan och vill köpa rätt mängd el. Utmaningarna idag handlar mycket om mätning och kvalitet på data och modeller. Det behövs exempelvis bättre modeller för molnbildning. Ett problem idag är att en stor del av solelsproduktionen sker bakom mätaren i små anläggningar, som inte har krav på att rapportera sin bruttoproduktion. Här önskades möjligheten att få separata mätvärden för produktion och konsumtion, oavsett anläggningens storlek. Möjligheten och viljan att dela data för att förbättra prognosverktygen hos de olika aktörerna lyftes den om en viktigt aspekt framöver.

STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

9


BYG G A B R F • 2019

ÅTERHÄMTNING

på nyproduktionsmarknaden I Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel har företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om efterfrågan på nyproduktion. Svaren visar att köparna fortfarande har en tydlig fördel – men den tydliga trenden är att efterfrågan på nyproduktion ökar.

I

MÄKLARPANELEN FRÅN Fastighetsbyrån, Sveriges

största mäklarföretag, ger företagets mäklare runt om i landet sin syn på läget på bostadsmarknaden. 179 mäklare som arbetar med nyproduktion har svarat på frågan ”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu” och snittet blev 3,74 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 3,45 när samma fråga ställdes i augusti och 3,15 i april. Fördelen för köparna är alltså tydlig men trenden är att efterfrågan ökar och att säljarna stärker sin ställning. – Det är fortfarande köparnas marknad men vår känsla är att spekulanter är mycket positivare till nyproduktion nu än för ett år sedan. Vi förmedlar fler nyproducerade bostäder än förra året och bostadsutvecklarna vågar fokusera på projekt i framtiden igen, säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån.

STOCKHOLM SVALAST – MALMÖ HETAST Störst fördel för köparna är det i Stor-Stockholm men det är även där man kan se den största återhämtningen sedan augusti. Stor-Malmö är den enda region där säljarna har en fördel på nyproduktionsmarknaden men här ser man en marginell minskad fördel för säljarna. – I Malmö och andra delar av södra Sverige är efterfrågan på nyproduktion fortsatt stark och i de andra storstäderna ser vi en återhämtning. Generellt fungerar det bäst att sälja nyproduktion i attraktiva lägen i befintliga områden med färdigutvecklad närservice och kommunikationer. Det är trögare i utvecklingsområden där mycket byggnation konkurrerar med varandra. Långa ledtider där kunderna skall binda sig till affär flera år innan tillträde är också utmanande för säljarna, säger Henrik Lenander.

NYA TYPER AV NYPRODUKTION BEHÖVS
 Just nu utvecklas och testas flera nya typer av nyproduktionsprojekt och boendeformer. Många syftar till att göra trösklarna för unga att komma in på bostadsmarknaden lägre. Henrik Lenander 10 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

Vi behöver omfattande åtgärder för ökad rörlighet och möjlighet för fler att komma in på marknaden. /Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion, Fastighetsbyrån Bild: Fastighetsbyrån

välkomnar initiativen från byhggbolagen men önskar mer av politikerna. – Det mesta som har byggts har vänt sig till samma typ av köpstarka målgrupp. När politikerna inte tar sitt ansvar så tvingas nu bostadsutvecklarna att tänka nytt och flera intressanta projekt utvecklas och testas runt om i landet. Det är jättebra att nyproduktionsmarknaden utvecklas och bostadsbyggarna tar sitt ansvar i det. Dock behöver politikerna också dra sitt strå till stacken. Vi behöver omfattande åtgärder för ökad rörlighet och möjlighet för fler att komma in på marknaden, avslutar Henrik Lenander. 


OM MÄKLARPANELEN

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 22-29 oktober 2019 och totalt svarade 438 personer. 179 stycken svarade på fråor om nyproduktion. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.


Fem gånger snabbare. Ungefär hundra gånger enklare. Lika säkert. “Det går väldigt snabbt och då det är färre monteringsmoment är det enkelt att installera väggsystemet. Vi har haft god kostnadsbesparing i de projekt där vi har använt Fibo” Johan Rosendal, VD Innerstans Bygg & Inredning

Fibo Vattentäta Väggsystem

Med ett brett sortiment erbjuder Fibo tidsenliga och moderna lösningar för dina väggar till ett bra pris. Fibo väggskivor kan användas som vattentätt ytskikt i alla zoner på vägg i våtutrymmen. De är enkla att rengöra och underhålla, varar i flera tiotals år och tillfredsställer kraven enligt Boverkets Byggregler och Svensk Byggnorm. Väggskivorna kommer i full takhöjd och klickas enkelt ihop med Fibo Aqualock.

Se mer på fibo.se - A smart way to transform your wall


BYG G A B R F • 2019 • D E N N A A RT I K E L P R E S E N T E R A S AV B R A N D KO N TO R E T

När man som medlem går in i bostadsrättsföreningens styrelse så gör man det ofta som lekman och på sin fritid. Därför är det viktigt att vara skyddad av en styrelseansvarsförsäkring. Det gör att även styrelsen har ett skydd. /Magnus Holmberg, kund- och försäljningsansvarig, Brandkontoret

BRANDKONTORET

– fastighetsförsäkring för all framtid Brand och vatten är fortfarande de största skadeorsakerna hos Stockholms fastighetsägare … Grundat redan 1746 med sin ”Allframtidsförsäkring” mot dåtidens förödande brandrisk i Stockholm har Brandkontoret som Skandinaviens äldsta försäkringsbolag oslagbar erfarenhet och kompetens.

M

ED HUVUDKONTOR på

Mynttorget i Gamla Stan är Brandkontoret ett självklart lokalt val av försäkringsgivare för en bostadsrättsförening i Stockholmsområdet. – Vi fokuserar på bostadsrättföreningar! Som kund i Brandkontoret får du alltid en fullgod försäkring som skyddar både fastigheten och föreningen på ett bra sätt, förklarar Magnus Holmberg, kund- och försäljningsansvarig på Brandkontoret. Idag är vattenskador den vanligaste skadeorsaken i byggnaderna. Bränder står fortfarande för de största enskilda kostnaderna. Bostadsrättsföreningar erbjuds även en styrelseansvarsförsäkring och kan teckna försäkring mot förmögenhetsbrott. – När man som medlem går in i bostadsrättsföreningens styrelse så gör man det ofta som lekman och på sin fritid. Därför är det viktigt att vara skyddad av en styrelseansvarsförsäkring. Det gör att även styrelsen har ett skydd. Men varför välja Brandkontoret framför 12 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

en lång rad andra försäkringsbolag, som även de erbjuder bostadsrättsföreningar fastighetsförsäkring? – Vi är ett litet bolag, vi är lokala, vi har egna skadereglerare och skadeinspektörer. Det har inte alla bolag idag, svarar Magnus Holmberg och tillägger: – Du ringer rakt in till kontoret och får kontakt på en gång! Det betyder i förlängningen korta beslutsvägar och maximal tillgänglighet. Inga knappval och inga telefonköer.

SJÄLVRISKKONTO I sin satsning på att arbeta skadeförebyggande så erbjuder Brandkontoret alla sina kunder ett självriskkonto. – För varje år som försäkringstagaren är skadefri så sätter Brandkontoret av ett belopp som motsvarar tio procent av försäkringspremien. För att betala hela eller del av självrisk vid ersättningsbar skada. Addera att Brandkontoret är ett så kallat ”ömsesidigt bolag”, ägt av sina kunder. – Eftersom vi ägs av våra försäkringstagare så ligger vårt uppdrag och fokus

till hundra procent på våra kunder, understryker kund- och försäljningsansvarige Magnus Holmberg.

FÅGEL FENIX Fågel Fenix som reser sig ur askan. Det blev från allra första början Brandkontorets symbol. Ett kungligt beslut i det vid mitten av 1700-talet eldhärjade och tätbebyggda Stockholms innerstad. Idag en anrik logga för ett modernt, nära och lättillgängligt försäkringsbolag i Stockholm.

www.brandkontoret.se


BYG G A B R F • 2019

Tomas Ring och Nils-Erik Findell sitter i styrelsen för BRF Karlavagnen. Foto: Jessica Jeppson/ Region Örebro län

SOLCELLER – EN LYSANDE INVESTERING

för BRF Karlavagnen Solceller är ett ständigt aktuellt ämne i diskussionen om miljön och klimatet, och intresset har ökat stort i Sverige. Bostadsrättsföreningen Karlavagnen i Örebro installerade solpaneler på två av föreningens fem fastigheter under sommaren 2019. "Med det här visar vi att vi är en förening på alerten, det är ett värde för alla som bor här. Det känns bra att vi bidrar till en bättre miljö", förklarar föreningens ordförande Tomas Ring.

U

NDER 2018 OCH 2019 har landets kommunala

energirådgivningar ingått i ett nationellt projekt om solel. Thomas Giege är energi- och klimatrådgivare i Örebro och har hjälpt många bostadsrättsföreningar och privatpersoner som varit sugna på solceller, med tips och råd. – Aldrig tidigare har intresset för solceller varit så stort som nu och det bara växer. Förklaringen är den enkla tekniken, inget underhåll, 100 procent förnybart och god lönsamhet för fastigheter med bra solläge, säger Thomas Giege. Brf Karlavagnen är en förening som fått hjälp av Thomas Giege inför installationen av solceller. Panelerna täcker cirka 300 kvadratmeter och har installerats på fastigheternas tak i söderläge. På 2,5 månad har panelerna dragit in 10 000 kWh. – En morot för att installera solceller var att få ner kostnaden för elen, säger Nils-Erik Findell, styrelseledamot. Något som underlättat för föreningen när solpanelerna togs i bruk var att de boende sedan tidigare hade ett gemensamt elabonnemang där kostnaden fördelas på de boende. Det kostade 800 000 kronor att låta installera solcellerna och föreningen har just beviljats bidrag från länsstyrelsen på 20 procent, så den totala kostnaden blev 640 000 kronor. – Vi räknar med att hela satsningen är betald på nio år, säger Nils-Erik Findell. Tomas Ring och Nils-Erik Findell har några goda råd till bostadsrättsföreningar som går i solcellstankar:

• Låt det ta sin tid och var noga med att informera de boende löpande. Det är viktigt att alla i föreningen känner att de är med på tåget. • Läs på nätet och gör studiebesök hos andra bostadsrättföreningar som har installerat solceller. • Bilda en arbetsgrupp med personer från föreningen samt kunniga personer utifrån, exempelvis kommunens energi- och klimatrådgivare. • Gör ett förfrågningsunderlag innan ni tar in offerter. Det är inte bara priset som ska spela in vilket företag ni anlitar.

FAKTA Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst för hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivningen kan ske per telefon, via e-post eller genom ett personligt besök. Energi- och klimatrådgivare i 284 av Sveriges kommuner har sedan 2018 engagerat sig i två nationella projekt. Det ena har handlat om vägledning vid investering i solceller och det andra om hur man gör för att uppföra laddplatser till elfordon. Totalt har 56 000 personer i landet fått information, tips och ökade kunskaper inom ämnena, och över 14 000 personer har fått fördjupad rådgivning av sin lokala rådgivare. STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N 13


BYG G A B R F • 2019

Medverkande i panelsamtalet var Anders Lago förbundsordförande HSB, Michael Carlsson vd HSB Malmö, Håkan Linné (L) vice ordförande tekniska nämnden, Håkan Fäldt (M) andre vice ordförande tekniska nämnden, Andreas Schönström (S) ordförande tekniska nämnden. Moderator var André Johansson, marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund. Bild: HSB

NY TOMTRÄTTSUTREDNING ingen hjälp för Malmös bostadsrättsföreningar

De stora höjningarna av tomträttsavgifterna leder många av Malmös bostadsrättsföreningar i en skuldfälla. En lösning är att köpa loss tomten, men för många föreningar är priset för högt. HSB vill ha en rabatt, på samma sätt som villaägare får. Men det säger nu Malmö stad nej till baserat på en ny tomträttsutredning. Det framkom när HSB Malmö bjöd in ansvariga politiker för att kommentera utredningen.

H

SB MALMÖS VD, Michael Carlsson, uttryckte sin

besvikelse över politikernas enighet med att inte komma med några större förändringar. – Detta känns som en rejäl uppförsbacke, men vi ger inte upp. Många föreningar riskerar att hamna i en skuldfälla, det finns de som har försökt att friköpa tomten men inte fått lån hos banken, sa Michael Carlsson, vd HSB Malmö. HSB driver även tomträttsfrågan på nationell nivå. – Vi kommer fortsätta att driva frågan nationellt. Detta är en omodern lag som behöver ses över. Det borde finnas en broms för hur mycket tomträttsavgifterna tillåts skjuta i höjden, sa HSBs förbundsordförande Anders Lago. Många HSB-medlemmar var på plats för att ställa frågor och lyssna på vilka lösningar politikerna ser framför sig efter att utredningen presenterades. HSB Malmös ordförande, Kent Andersson, inledde mötet med att understryka att det viktigaste är att olika boendeformer ska behandlas lika. Därefter presenterade kommunen utredningen om ett nytt 14 STO R DÅ H D KO M M U N I K AT I O N

system för beräkning av tomträttsavgifterna för bostadsrättsföreningar, som har tagits fram av externa aktörer. Utredningen visar att avgiften ska beräknas på halva marknadsvärdet. Men enligt Malmö stad kommer inte ändringen få någon större betydelse för bostadsrättsföreningarna. Det nuvarande systemet utgår från en bedömning av ett "försiktigt marknadsvärde", som idag motsvarar i princip cirka 50 procent av marknadsvärdet. Sammanfattningsvis säger utredningen att det varken finns legala eller ekonomiska skäl att ändra på det nuvarande systemet. Däremot ska kommunen ta fram riktlinjer för hur förtätningsprojekt kan genomföras, samt publicera en kartapplikation på hemsidan i syfte att tydliggöra avgälderna. Avslutningsvis blev det ett panelsamtal med ansvariga politiker och representanter från HSB. Politikerna var eniga, de uttryckte en besvikelse över att utredningen tydligt visar att det inte finns någon juridisk möjlighet för att underlätta föreningarna att friköpa. Men såg positivt på att tomträttsavgiften som baseras på ett "försiktigt marknadsvärde" är rimligt och visar att kommunen inte tar några överhyror, i jämförelse med andra kommuner.


LITE SNACK OCH MYCKET BRÄDGÅRD Utifrån ser vi ut som vilken bygghandel som helst. Men tittar du lite närmare upptäcker du varför proffsen väljer oss som partner.

Här hittar du bara noggrant utvalda varor från kända leverantörer – produkter av tveksam kvalitet har vi valt bort. Men viktigast av allt, vi är stolta över att kunna vara din partner hela vägen, från projektuppstart till logistikplanering och dokumentation.

Välkommen till Bygma – En bygghandel för dig som kräver lite mer DU HITTAR VÅRA 17 ANLÄGGNINGAR PÅ BYGMA.SE


POSTTIDNING B Stordåhd Kommunikation AB Box 451 30, 104 30 Stockholm

Brandkontoret försäkrar Brandkontoret har i närmare 300 år försäkrat fastigheter i Stockholms län. Vi ägs av våra kunder som består av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Vår verksamhet kännetecknas av förstklassig kundservice och professionell skadehantering. Brandkontoret vänder sig till fastighetsägare som värdesätter en personlig kontakt med sitt försäkringsbolag. Om en skada inträffar får våra kunder en egen handläggare som följer ärendet genom hela processen. Vi ger också bonus vid skadefria år och värnar om långsiktiga relationer med våra kunder. MYNTTORGET 4, STOCKHOLM • TEL 08-545 286 00 • WWW.BRANDKONTORET.SE

Profile for Stordåhd Kommunikation AB

Bygga BRF 5/2019  

Bygga BRF 5/2019