Page 1

брой 36

2013

година 5

www.b2bmagazine.bg

С версия за iPhone/iPad и Android

Stay On Top in Business

Да останеш на върха в бизнеса Diana Kovatcheva: Our Current Projects will Take Years to Bear Fruit

Self-Driving Cars

Apps That Changed Shopping

Top 10: Stratups at the Threshold of Glory


Календар на събитията през 2013 март април

Конференция Електромобилност Финансовият сектор през 2013 M2M Go Local Balkans 2013 International Event Smart Healthcare and Medicine

май

Начало на Конкурса „Най-зелените компании в България 2013“ The power in the cloud

юни

Край на Конкурса „Най-зелените компании в България 2013“ Конференция и Церемония по награждаването на „Най-зелените компании в България 2013“

септември ноември

Organic Farming Forum Форум Планирай Кариерата си в България Международна конференция Индустрия и иновации 2013

www.b2bnews.bg www.biolife.bg www.b2bmagazine.bg www.bgvesti.bg www.fanbook.bg


b2b Media представлява българска медийна група, в която са обединени няколко печатни издания и широко портфолио от интернет медии. Компанията бележи интензивно развитие по отношение на аудиторията, която нараства постоянно.

b2b Media управлява разнообразни по съдържание и таргет медийни канали Списания Сайтове Събития Конференции Дискусии Форуми Newsletter Networking b2b Club


съдържание

22 Диана Ковачева: Проектите, по които работим, ще окажат ефект след години

38

68

Валентина Симеонова: Моята кауза е извеждане на децата от социалните домове

Герд Руге: Независимо къде по света се намира човек, гостоприемството е страст

4

8

16

Да останеш на върха в бизнеса

Най-сигурните банки в развиващите се пазари

Холивуд си има Сънданс. А Уолстрийт – Давос.

20

26

30

Когато инвеститорите загубят страха си от Черния лебед

44

Авангарден тенис комплекс ще украси Варна

На почивка в края на зимата

Мобилните технологии и следващата революция в здравеопазването

50

Топ 10: Стартиращи бизнеси на прага на славата

56

Дръзките африкански проекти


Брой 36, 2013, година 5 Безплатно издание Част от b2b Media

91 85-ти годишни награди на Американската филмова академия

100 Явор Велчев: Днешният икономически климат прави пазарния цикъл непредвидим

72

Да се събудиш в една мечта: Колекция пролет-лято 2013 на Mulberry

80

Фантастиката и реалността на самоуправляемите автомобили

86

Номинациите за Оскар 2013

88 Приложения, които променят начина ни за пазаруване

104

Издава: Агенция „Тринити-М“ Изпълнителен директор Валентин Маринов Мениджър бизнес развитие Богдан Бориславов Рекламен мениджър Ива Лангурова Арт директор Иван Иванов Графичен дизайн и предпечат Art House SIAN Разпространение Румен Жиков Редакционен екип: Консултант Надя Маринова Редактор Стела Валентинова Редактор английски текст Ивелина Георгиева Кореспондент в Брюксел Станислав Маринов Кореспондент в Лондон Георги Георгиев Фотографи Юлия Тончева Иван Коловос Печат ПК “Жанет 45“, гр. Пловдив www.b2bmagazine.bg Facebook.com/b2bmagazine.bg е-mail: office@b2bmedia.bg тел. 02/4390-333 София, 1303, п.к. 22

Световни ски дестинации


тема на броя

Да останеш на върха в бизнеса Как се задържат на върха иновативните компании? Как се стига дотам, авангардните технологии да проникват бързо и да променят всичко в нашия свят, като започнем от начина, по който се развива бизнесът и стигнем до начина, по който живеем?

И

новацията не е нещо абстрактно, което едни компании имат, а други не. Това е бизнес умение, притежавано и развивано от мениджърите и служителите в дадена фирма. Така твърдят авторите на ежегодното проучване „Global Innovation“, посветено на найиновативните компании в света

за 2012 г. Изследването посочва също кое прави креативните фирми толкова добри. В допълнение към прегледа на добрите практики в проучваните 1000 компании, се обръща внимание и на около 700 фирми, които не попадат в класацията, но също са добър пример за въвеждането на нови продукти и услуги.

Иновативните фирми систематично създават нови идеи Всяка компания може да излезе с една или две велики идеи. Но, за да прави това последователно година след година, се изискват разработени системи за следните 5 неща: Генериране на идеи; Избор кои идеи да продължат да се развиват;

Проучване на идеи, дошли в отговор на обратната връзка с клиентите; Система, чрез която компа­ нията да е наясно кои нови про­ дукти ще купуват потребителите, още преди да се инвестира в производството им; Система за измерване на успеха.


Иновативните компании харчат внимателно, без разточителство парите за развойна дейност 10-те най-иновативни компании в класацията не са тези, които харчат най-много за развойна дейност. От списъка на найиновативните (Apple, Google, 3M, Samsung, General Electric, Microsoft, Toyota, Procter & Gamble, IBM и Amazon), само три от тях – Toyota, Microsoft и Samsung са сред компаниите с най-голям R & D бюджет. Например, Apple, Google и 3M заедно са похарчили 9.2 млрд. долара по това перо, докато гигантът Samsung сам е похарчил 9 милиарда. Иновативните фирми генерират идеи по три основни начина Има три категории, според начина, по който най-често се генерират идеи в компаниите на върха на класацията: Първо, специалисти говорят с клиентите, за да разберат какво искат и създават нови продукти

на базата на това проучване. Примери за това са Apple и Procter & Gamble. Второ, специалисти следят отблизо пазара и след това бързо създават подобрения в горещите идеи на своите компании, още преди да започнат да предлагат тези нови продукти. Примери за това са Hyundai и Caterpillar.

Stay On Top in Business What innovative companies do to stay on top and how cuttingedge technologies are rapidly reshaping our world, from how businesses run to how we live?

Трето, технологични експерти създават съвсем нови неща вследствие на редица експерименти. В тази категория са Google и Bosch. Иновативните фирми откриват идеи навсякъде На най-иновативните компании не им пука откъде идват идеите. Те възприемат както вътрешни предложения от служителите, така и външни – от други фирми. Придобиването на по-малки компании е също начин за напредване в областта на иновациите. Една компания може да купи дадена

Innovation isn't this abstract thing that some companies have and some don't. Innovation is actually a business skill that executives and employees can develop and master.

So says the authors of annual "Global Innovation" report that named the most innovative companies in the world for 2012 and studied what makes them so. In addition to looking at what these 1,000 companies do right, it also surveyed some 700 companies not on the list to find out how they come up with new products and services. Innovative companies systematically create new ideas Any company can come up with one or two great ideas. But to do so year after year requires systems for: Generating ideas. Choosing which ideas to pursue. Iterating on those ideas in response to feedback. Knowing that customers will buy new products before investing in production. Measuring success.


тема на броя Иновативните компании изчистват идеята много преди тя да стане продукт Магията на иновациите не идва на етап идея. Появява се на етап „обратна връзка“, когато новите продукт или услуга са разработени и изпробвани.

фирма, за да се снабди по този начин с нова област на експертиза, нов пазар или да вземе в отбора си предприемачи с авангардно мислене. Иновативните предприятия разговарят с клиентите и партньорите си Създаването на идеи означава да се познават потребителите наистина добре. Най-креативните компании казват, че намират най-добрите си идеи, докато говорят с клиентите си. „Говорят“ означава директорите да се виждат и да си общуват с реални хора, като се допитват до тях за новите идеи. Това не означава наемане на фирма за проучване на пазара, която да говори с хората, въпреки че една трета от най-иновативните компании го правят. Но на практика нищо не може да се сравни с полезността на преките, нефилтрирани данни от реалния живот. Иновативните фирми имат вътрешен „цар на идеите“ Един или няколко от ръководните кадри в най-иновативните предприятия са отговорни за намира-

нето на нови идеи и превръщането им в продукти и услуги. Тези хора са наречени „иновационни шампиони“ и на тях им е възложено да координират „улавянето, развитието и вътрешното насърчаване на нови идеи“. Сергей Брин може да бъде наречен „царят на идеите“ в Google. Той ръководи групата, известна като Google X, която измисля иновативни разработки като компютъризираните очила на Google. Креативните компании тестват своите идеи с клиентите Иновацията не е само да се дават нови идеи, а също и да се прави избор между тях. Най-добрите компании знаят кои идеи да подберат и да развият, тъй като имат изработена система в това отношение. Някои намират потребители, които да бъдат тестова група, изпитваща новите неща. Спират се на клиенти, които са склонни да бъдат сред първите, купили си новоизмислени продукти. Други пък изграждат вътрешна мрежа от служители и партньори, които да бъдат в тестовата група.

Успешните компании се спират на това, което клиентите искат, но съчетано с нови неща, които потребителите не знаят, че е възможно да бъдат добавени, така че етапът на „итерация“ опира по-скоро до образоването на клиентите, отколкото до обратната връзка. Иновативните предприятия измерват процента реализирани идеи Това, което компанията цени, това измерва. Тези, които ценят иновациите, измерват до каква степен генерираните идеи се превръщат в проекти. Повечето фирми конвертират по-малко

от 20% от своите идеи в реални продукти, но има и такива, които стигат до 60 на сто. Изненадващо, но размерът тук има голямо значение. Колкото по-малка е компанията, толкова по-вероятно е да развива своите идеи докрай. Независимо, че помалките фирми разполагат с помалко ресурси, те имат по-малко бюрокрация и по-бързо реализират новаторските си идеи. В най-иновативните компании, всеки е новатор Фирмите, които напредват бързо, смятат, че всички служители трябва да бъдат креативни. Това означава, всички в отбора да търсят по-добри начини да правят нещата, за които са нае­ ти. Те биват възнаградени, а не порицани, когато се опитват да променят статуквото. Когато този подход е част от фирмената култура, новите идеи процъфтяват и се появяват вълнуващи нови продукти.


Innovative companies spend R&D money thoughtfully, not profligately The 10 most innovative companies aren't the ones that spend the most on R&D. Of the list of the most innovative (Apple, Google, 3M, Samsung, General Electric, Microsoft, Toyota, Procter & Gamble, IBM, and Amazon), only three of them — Toyota, Microsoft, and Samsung — are among the companies with the biggest R&D budgets. For example, Apple, Google, and 3M together spent $9.2 billion on R&D. Samsung alone spent $9.0 billion in total. Innovative companies generate ideas in three basic ways Innovative companies fall into three categories, according to how they most frequently generate ideas: Specialists talk to customers to find out what they want and generate new products based on that. Examples include Apple and Procter & Gamble. Market Readers closely watch the market and then quickly create incremental improvements on hot up-and-coming ideas already in the market. Examples include Hyundai and Caterpillar. Technology Drivers create brand-new stuff by letting their tech experts experiment. This includes Google and Bosch. Innovative companies find ideas everywhere Innovative companies don't care where ideas come from. They look inside their company and they look outside. Acquisitions can be a way of bringing in innovation. A company might make a purchase to open up a new area of

is as much about education as it is about feedback.

expertise, a new market, or to bring in entrepreneurs with cutting-edge thinking.

known as Google X, which includes things like Google's computerized glasses.

Innovative companies talk to customers and other partners Creating ideas means knowing customers really well. Most creative companies say they find their best ideas by talking to customers.

Innovative companies test their ideas with customers Innovation isn't just about coming up with ideas, it's about choosing between them. The best companies know how to pick which ideas to pursue because they have good idea-picking systems in place. Many of them line up customers to be guinea pigs, trying things out for them. They find risk-taker customers who are likely to buy new things. They also build a network of internal employees and partners to be guinea pigs, too.

Innovative companies measure their idea-generation success Whatever a company values, it measures. Companies that value innovation measure how many of the ideas they generate turn into development projects. Most companies convert fewer than 20 percent of their ideas into products, but a few say they convert up to 60 percent. Size matters here in a surprising way. The smaller the company, the more likely they are to act on their ideas. That's because even though smaller companies have fewer resources, they also have less bureaucracy.

Innovative companies change the idea a lot before it becomes a product The magic of innovation doesn't really come at the idea stage. It comes at the feedback stage where iterations of the idea are developed and tried. Successful companies incorporate what a customer asks for with new things that the customer didn't know were possible, so the iteration stage

At innovative companies, everybody is an innovator Innovative companies believe that all employees should be creative. That means that all employees are looking for better ways to do things in their jobs. They are rewarded, not shunned, when they try to alter the status quo. With that as a corporate culture, new ideas thrive and so do new products.

And "talking" means having senior execs converse with actual people about new ideas. It doesn't mean hiring a market research firm to talk to people, although one-third of the most innovative companies do that, too. Nothing beats direct, unfiltered input from real-life customers. Innovative companies have an internal "idea czar" Innovative companies make one or more execs responsible for finding new ideas and turning them into products and services. These folks are "innovation champions� and they are assigned "to coordinate the capture, development, and internal promotion of new ideas." Sergey Brin might be considered the idea czar of Google. He runs a group


Китайската банка за развитие

Най-сигурните банки в развиващите се пазари Н

есигурните перспективи за растеж в развития свят принуждават все повече компании и инвеститорите да обърнат поглед към развиващите се пазари, за да реализират по-добри печалби. Но колко сигурни са финансовите институции в тези бързо развиващи се икономики? Някои банки в развиващите се пазари може и да напредват с безпрецедентни темпове, но трябва да се има предвид, че те биха могли да изложат клие­ нтите си на по-голям кредитен 8

риск и да им поднесат много повисоки разходи при отпускане на финансиране. Global Finance публикува ежегодно Топ 50 на най-стабилните финансови институции в световен мащаб. На тази база ще направим преглед на 5-те най-сигурни банки в развиващите се пазари. Класацията се основава на оценките, дадени от трите големи агенции за кредитен рейтинг – Fitch, Standard & Poor’s и Moody’s. За да отговарят на условията за

класиране, банките трябва да са сред 500-те най-големи по активи в развиващите се пазари и да имат рейтинг поне от две от трите основни агенции, коментира CNBC. И така, кои са в Топ 5 на най-сигурните банки в развиващите се пазари? 5. Корейската индустриална банка Държава: Южна Корея Общо активи: 161 млрд. долара

Корейската индустриалната банка (КИБ) е третата по големина с активи от 161 млрд. долара в класацията на най-сигурните банки в развиващите се пазари. Държавната финансова институция е основана през 1961 г. и в момента е петата по големина в Южна Корея по обем на активите. В нея се държат около 4 на сто от местните депозити. КИБ има силни позиции на кредитния пазар сред малките и средни предприятия (МСП) и на практика държи над една пета от пазара.


The Safest Banks in Emerging Markets Uncertain growth prospects in the developed world are turning more companies and investors toward emerging markets for better gains. How secure are the financial systems in these rapidly developing economies? While some banks in emerging markets may be growing at an unprecedented pace, they could also be exposing clients to more credit risks and higher funding costs. Based on rankings by the Global Finance magazine, which publishes an annual list of the top 50, we look at the 5 safest banks in emerging markets. The rankings are based on ratings assigned by the three major credit ratings agencies — Fitch Ratings, Standard & Poor's, and Moody's. To be eligible for the ranking, banks must be among the 500 largest in emerging markets by asset size and have a rating from two of the three major agencies, CNBC reported.

So, which are the Top 5 safest banks in emerging markets? 5. Industrial Bank of Korea Country: South Korea Total assets: $161 billion The Industrial Bank of Korea (IBK) is the third-largest bank by assets at $161 billion in the rankings of the safest banks in emerging markets. The state-owned policy bank was founded in 1961 and is currently the fifth-largest bank in South Korea by asset size and accounts for about 4 percent of domestic deposits. IBK has a strong position in the smallsized and mid-sized business (SMEs) lending market, accounting for more than a fifth of the market share. By the end of the first half of 2012, about 78 percent of IBK's loans were to SMEs and about 20 percent to households. The bank is rated AA- by Fitch, A by S&P, and Aa3 by Moody's.

Industrial Bank of Korea 4. National Bank of Kuwait Country: Kuwait Total assets: $48.9 billion The National Bank of Kuwait is the largest bank in oil-rich Kuwait. Founded in 1952 as the Gulf-state's first local bank, it now operates in 16 countries. It was named the best bank in the Middle East by

Global Finance, Euromoney, and The Banker in 2011. The bank holds an A rating from S&P, an AA- rating from Fitch, and an Aa3 rating from Moody's. Earnings released in January showed the bank beat market expectations in the fourth quarter, with net profit of $271 million, more than the anticipated $220 million.


совата институция е задминала пазарните очаквания за четвъртото тримесечие с постигната нетна печалба от 271 млн. долара, повече от очакваните 220 млн. долара. Изпълнителният директор на банката Ибрахим Дабдуб обаче не крие, че 2012 е била трудна за сектора и описва ситуацията в Кувейт като „в стагнация“. Той предупреди при обявяването на по-ранни резултати, че политическите промени в Кувейт се отразяват на кредитната рентабилност и на икономическия растеж в страната. Държавата от години страда от политически вълнения, произтичащи от битката за надмощие между избрания от народа парламент и правителството, доминирано от управляващата фамилия, което води до забавяне на инвестициите и на основните икономически реформи. Банката очаква по-добри перспективи за 2013 г. след като правителството прие да увеличи разходите по изгражда-

Корейската индустриална банка До края на първото полугодие на 2012 г, около 78% от заемите на КИБ са към малките и средни предприятия и около 20% към домакинствата. Банката е с рейтинг AA от Fitch и S & P и Aa3 от Moody’s. 4. Кувейтската национална банка Държава: Кувейт Общо активи: 48.9 милиарда долара

Кувейтската национална банка

10

нето на местната инфраструктура. 3. Националната банка на Абу Даби Държава: Обединени арабски емирства Общо активи: 69.6 милиарда долара За втора поредна година Нацио­ налната банка на Абу Даби е с най-висок ранг в Близкия Изток и уверено попада в класацията на най-сигурните банки в развиващите се пазари. Като цяло Обединените арабски емирства (ОАЕ) присъстват на общо шест позиции сред 50-те най-сигурни банки в списъка. Правителството притежава над 70 на сто от Националната банка на Абу Даби. Финансовата институция е втора по активи в ОАЕ и има присъствие в общо 14 страни. През 2010 г. тя стана първата банка в емирствата, достигнала до 1 млрд. долара нетна печалба. Финансовата

Кувейтската национална банка е най-голямата банка в богатата на петрол държава. Основана през 1952 г. като първата местна банка в Кувейт, сега тя работи в общо 16 страни. Тя бе обявена за най-добра банка в Близкия изток от Global Finance, Euromoney и The Banker през 2011. Банката притежава рейтинг А от S & P, AA от Fitch и рейтинг Aa3 от Moody’s. Резултатите  през януари показват, че финан-

Кувейтската национална банка


franchise, close ties with the government and "sound" profitability and asset quality give it a stable outlook. In October, the bank announced that it plans to triple its contribution from Islamic banking by introducing sharia-compliant services in Egypt, Oman, and Malaysia. It aims to get up to 10 percent of its operating income from Islamic banking by 2020, up from 3 percent currently, according to Chief Executive Michael Tomlin. In 2010, the bank's $165 million Islamic bond offering in Malaysia was over-

National Bank of Abu Dhabi The bank's CEO Ibrahim Dabdoub (pictured), however, did say 2012 was tough year for the sector, describing Kuwait's operating environment as "stagnant." He has warned in previous earnings results that Kuwait's political issues were impacting the lender's profitability and the country's economic growth. Kuwait has suffered from years of political unrest stemming from a power battle between the elected parliament and a government dominated by the ruling family, leading to a row that has held up investment and major economic reforms. The bank expects an improved outlook in 2013 with the government expected to increase infrastructure spending.

Total assets: $310 billion Coming in at number two, stateowned Agricultural Development Bank of China (ADBC) is also the secondbiggest bank by assets. ADBC, one of China's three policy banks, was founded in 1994 and is responsible for financing China's rural and agricultural development. The bank is rated A by Fitch, AA- by S&P, and Aa3 by Moody's. S&P said its rating for the bank reflects the "almost certain" likelihood that the

3. National Bank of Abu Dhabi Country: United Arab Emirates Total assets: $69.6 billion For a second year, the National Bank of Abu Dhabi is the highest-ranked Middle Eastern bank in the ranking of the safest banks in emerging markets. On the whole, the United Arab Emirates (U.A.E) accounts for six of the 50 safest banks on the list. With the government owning more than 70 percent of the National Bank of Abu Dhabi, it is the second-largest in the U.A.E by assets and has a presence in 14 countries. In 2010, it was the first bank in the U.A.E. to reach the milestone of $1 billion in net profits. The bank is rated Aa3 by Moody's, A by S&P, and AA- by Fitch. Fitch said the bank's strong

subscribed by more than two times, according to Reuters. 2. Agricultural Development Bank of China Country: China

government would provide support to the bank in the event of financial distress. Fitch, meanwhile, states that its stable outlook for the bank reflects its quasi-sovereign status and the ratings will move in tandem with changes to China's sovereign rating. ADBC announced in January that profits for 2012 increased over 16 percent from a year earlier to $7.79 billion. Meanwhile, the lender's nonperforming loan ratio decreased below the 1 percent mark for the first time, dipping to 0.9 percent at the end of December. 1. China Development Bank Country: China Total assets: $992 billion Holding on to the number one spot from 2011, China Development Bank (CDB) is considered the safest bank in emerging markets this year. It is also one of six Chinese banks to make the top 50 list.

China Development Bank

Founded in 1994 as one of China's three policy banks, CDB is under 11


ния. Fitch, междувременно посочи, че със стабилната перспектива отразява държавния  статут и по тази причина рейтингите на финансовата институция ще се движат в синхрон с промените в суверенния рейтинг на Китай. БРССК обяви през януари, че печалбата  за 2012 г. е нараснала с над 16% в сравнение с година по-рано и достига 7.79 млрд. долара. Междувременно, процентът на необслужваните заеми се е понижил под 1 на сто за първи път, като достига 0.9 процента в края на декември 2012 г. Земеделската банка за развитие в Китай институция е с рейтинг Aa3 от Moody’s, А от S & P, и AA от Fitch. Според анализаторите от Fitch силната клонова мрежа на банката, близките връзки с правителството, „непоколебимата“  рентабилност и качеството на активите  са повод да получи стабилна перспектива от агенцията. През октомври банката обяви, че планира да утрои своя принос към т.нар. ислямско банкиране чрез въвеждане на услуги, съвместими с шериата в Египет, Оман и Малайзия. Тя си е поставила за цел до 2020 г. да достигне 10% от оперативни приходи от ислямско банкиране, спрямо 3 на сто в момента, според главния изпълнителен директор Майкъл Томлин. През 2010 г. банката предложи облигации на стойност 165 милиона долара в Малайзия и емисията беше презаписана повече от два пъти, според данни на Ройтерс.

Финансовата институция е една от трите политически банки в Китай – основана е през 1994 г. и натоварена да финансира развитието на селските райони и на селското стопанство на страната. Банката е оценена от Fitch с А, с оценка AA от S & P и Aa3 от Moody’s. S & P обоснова присъждането на рейтинга с аргумента, че отразява „почти сигурната възможност“ правителството да предостави подкрепа на банката в случай на финансови сътресе-

1. Китайската банка за развитие Държава: Китай Общо активи: 992 милиарда долара Номер едно през 2012 г, както беше и през 2011 г, остава Китайската банка за развитие (КБР), която се счита за найсигурната банка в развиващите се пазари. Тя е една от шестте китайски банки, попаднали в класацията топ 50. Основана през 1994 г. като една от трите политически банки в

Китай, КБР е под прекия контрол на правителството и е най-големият заемодател в страната. Кредитните  линии са гарантирани от правителството на Китай и затова банката участва във финансирането на големи инфраструктурни проекти, включително изграждането на проек­ та Трите язовира, високоскоростната железопътна връзка Пекин-Шанхай, и продължилият цяло десетилетие проект по изграждане на Северо-южна вод­ на дъга. С общи активи от 992 млрд. долара банката надминава над три пъти най-близкия си конкурент – Земеделската банка за развитие на Китай, която е с 310 млрд. долара активи. КБР поддържа рейтинг Aa3 от Moody’s, AA от S & P и А от Fitch. Операциите  се простират не само в цялата страна, но и в чужбина. КБР подписа през декември 2012 г. споразумение за финансиране на стойност 20 млрд. долара с компанията ZTE – № 5 в света сред производителите на телекомуникационно оборудване, след което през януари предо­ стави заем от 1.5 млрд долара на африканската държава Судан.

2. Земеделската банка за развитие в Китай Държава: Китай Общо активи: 310 милиарда долара Под номер две в класацията е държавната Банка за развитие на селското стопанство на Китай (БРССК), която е и втората по големина в списъка по размер на активите си. 12

Китайската банка за развитие


direct control of the government and is the biggest policy lender in the country. Debts issued by the CDB are guaranteed by China's central government and the bank has been involved in the financing of large infrastructure

projects, including the Three Gorges Dam, the Beijing-Shanghai highspeed railway, and the decades-long South-to-North water-diversion project. With total assets of $992 billion, its value is more than triple that of its

closest competitor — the Agricultural Development Bank of China at $310 billion. The bank maintains a rating of Aa3 from Moody's, AA- from S&P, and A from Fitch. Active at home and

abroad, CDB signed a $20 billion financing agreement with ZTE, the world's No. 5 telecom equipment maker in December, followed by awarding African country Sudan a $1.5 billion loan in January.

06 - 08/03/2013, Expo Arad International ...for energy without borders

www.enreg-expo.com


ПроКредит Банк вече отпуска новите нисколихвени бизнес кредити по инициативата ДЖЕРЕМИ Банката е първата българска финансова институция, която финансира по подписаното споразумение с Европейския инвестиционен фонд за новия етап на инициативата в края на 2012 г.

П

роКредит Банк вече отпуска новите нисколихвени кредити за бизнес по новия етап на инициативата ДЖЕРЕМИ („Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия“). Заемите от банката за родните фирми са не само с облекчени условия за обезпечение, но и с двойно по-ниски лихви и такси. Според подписаното в края на декември 2012 г. споразумение с Европейския инвестиционен фонд ПроКредит Банк получава средства по оперативната програма от 50 млн. евро, което е една трета от общия бюджет на новия финансов инструмент по

инициативата ДЖЕРЕМИ. Банката се ангажира да добави още 50 млн. евро собствен ресурс за да отпусне общо 100 млн. евро кредити за финансиране дейността на основната си целева група – малките и средните предприятия. ПроКредит Банк вече отпуска кредитите със значително облекчени условия за обезпечение и чувствително по-ниски лихви – два пъти по-ниски от стандартните за банката. Лихвите по новите бизнес заеми ДЖЕРЕМИ в евро започват от 3,25% годишно до 6,25% в зависимост от сумата. Кредитите се отпускат както за оборотни, така и за инвестиционни цели. Фирмите могат

да се възползват от по-добрите условия под формата на кредити на вноски, кредитни линии, овърдрафти и др. В зависимост от вида финансиране, срокът може да бъде от 1 до 10 години с възможност за гратисен период до 24 месеца. ПроКредит Банк отпуска кредитите по ДЖЕРЕМИ 2 без такса за разглеждане на документи и без годишна такса за управление на заема. Предоставеното финансиране по инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия“, инициативата JEREMIE, се осъществява чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспосо-

бността на българската икономика 2007-2013“, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Публикацията е осъществена с помощта на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз посредством Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на ПроКредит Банк и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз.

ProCredit Bank started to disburse the new low interest rate business loans under the JEREMIE initiative The bank is the first Bulgarian financial institution which finances SMEs under European Investment Fund agreement for the new facility of the initiative. ProCredit Bank already disburse the new low interest rate loans for business under a new facility of the JEREMIE initiative (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises). The bank loans for the local companies have not only with facilitated collateral requirements, but also have twice as low interest rates and taxes. According to the agreement signed

14

between the bank and the European Investment Fund at the end of December 2012, ProCredit Bank shall receive EUR 50 million under the operative programme, which is a third of the total budget of the new JEREMIE financial instrument. The bank is engaged to add EUR 50 million own resource in order to disburse EUR 100 million in total to finance its main target group – the small and medium

sized enterprises. ProCredit Bank already started lending with significantly facilitated collateral conditions and considerably lower interest rates – twice as low compared to the standard for the bank. The interests for the new JEREMIE business loans start from 3.25% annually to 6.25% depending on the amount. Loans are disbursed for investment as well as for work-

ing capital needs. Companies can advantage of the better conditions by withdrawing installments loans, credit lines, overdrafts, etc. In accordance of the type of financing, the loan period can be from 1 to 10 years with an option for grace period of 24 months. ProCredit Bank disburses the new low interest rate JEREMIE loans free of loan application processing fee and without management fee.


15


тема на броя

Холивуд си има Сънданс. А Уолстрийт – Давос. Кои бяха богатите и известните на Световния икономически форум в Давос 2013?

Чарлийз Терон Чарлийз Терон изнесе своята презентация още при старта в първата вечер на годишната среща. Актрисата и основател на прое­ кта Africa Outreach взе участие в „Кристалната“ церемонията по награждаване, на която с отличия се удостояват хора на изкуството, използвали таланта си, за да се подобрят състоянието на света.

О

т старта си през 1971 г. до днес годишната среща на Световния икономически форум е свидетел на много промени – от падането на Берлинската стена до създаването на общата европейска валута

– еврото. Едно нещо, обаче, остава постоянна величина. Найвлиятелните в света на бизнеса, политиката и много лидериинтелектуалци се събират в алпийския курорт в Швейцария – страната, известна със сво-

ите банки, планини, шоколади и часовници, обобщава CNBC. Нека да видим кой кой е в света на богатите и известните сред елита, присъствал на тазгодишната среща в Давос по време на Световния икономически форум.

Hollywood has Sundance. Wall Street has Davos. Who were the rich and famous at Davos 2013 – World Economic Forum? Since its beginning in 1971, the annual meeting of the World Economic Forum has witnessed many changes -- from the fall of the Berlin wall to start of the Euro. One thing, however, remains consistent. The world's most influential business, political, and intellectual leaders converge on the alpine retreat in a country known for its banks, mountains, chocolates, and watches, CNBC reported. 16

Let’s see who's who of the rich and famous that came to see and be seen at the 2013 annual meeting of this global forum. Charlize Theron Kicking off the first night of the annual meeting, the actress and founder of Charlize Theron Africa Outreach Project spoke at the Crystal Award Ceremony, which honors artists who

have used their talent to improve the state of the world. Lawrence Summers Of the many forums and debates offered during the 5-day event, one-on-one sessions are popular. Here, economist Larry Summers of Harvard University addresses the audience during "An Insight, An Idea with Lawrence Summers," which

dealt with the future of the American public sector. Arianna Huffington This year's meeting saw more mainstream exposure thanks to social media, as well as the Huffington Post's Arianna Huffington, who actively wrote and tweeted about her experience. She spoke during a session called, "Will Washington Work?" Nouriel Roubini No stranger to the annual meeting, professional doomsayer Nouriel Roubini, professor of economics and internation-


Лорънс Съмърс От многото форуми и дебати, провели се през 5-дневното събитие, всяка от сесиите предизвика самостоятелен жив интерес. Така например, икономистът Лари Съмърс от Харвардския университет прикова вниманието на публиката по време на своята лекция, озаглавена „Един поглед, една идея с Лорънс Съмърс“, чиято основна тема беше бъдещето на американския публичен сектор.

Нуриел Рубини Не за първи път Нуриел Рубини присъства на Световния икономически форум. Известен като професионалния черноглед пресказател, Рубини е професор по икономика и международен бизнес в Нюйоркския университет. Той говори по време на сесията „Глобално лидерство в преход“, а също и на дебата „Изгревът на неконвенционални парични политики – Засилване на критичните системи“.

личности, които правят удивителни неща“, заяви ученият и създател на World Wide Web Foundation, сър Тим Бърнърс-Лий, по време на дискусията „Един поглед, една идея с Тим Бърнърс-Лий“. Шерил Сандберг Едно от най-разпознаваемите лица сред дамите в бизнеса е Ше-

Ариана Хъфингтън Тази година срещата стана до­ стъпна за повече хора, благодарение на присъствието в социалните медии, включително и чрез основателката на Huffington Post Ариана Хъфингтън. Медийната собственичка активно пишеше и туитваше за всичко, което  прави впечатление на форума. Хъфингтън взе участие в сесия, наречена „Ще заработи ли Вашингтон?“

Бил Гейтс Бил Гейтс, заедно с Дейвид Камерън, Бан Ки-Мун и йорданската кралица Рания Ал Абдула, взеха участие в сесията „Глобална перспектива за развитие“, на която се определяше дневният ред относно „Целите за развитие на следващото хилядолетие“. Тим Бърнърс-Лий „Хакерите за мен са творчески

рил Сандберг, главен оперативен директор на Facebook. Тя порица мениджърите за следването на стереотипи по полов признак на работното място по време на дискусия на тема: „Жените и вземането на икономически решения“.

Майер, главен изпълнителен директор на Yahoo. Тя коментира монетизация­та на приложенията за мобилни устройства. Джордж Сорос На завидните 82 г. Джордж Сорос предприе дългото и изморително пътуване до Давос, за да предупреди за идващите турбулентни времена, независимо от оптимистичните новини, че еврозоната ще избегне разпад вследствие на финансовата криза, поне засега.

Мариса Майер Един от най-очакваните лектори в Давос беше Мариса

al business at NYU's Stern School of Business, spoke during "Global Leadership in Transition" and the forum debate "The Rise of Unconventional Monetary Policy – Reinforcing Critical Systems."

Bill Gates Bill Gates, along with David Cameron, Ban Ki-moon, and Queen Rania Al Abdullah of Jordan, spoke at the "Global Development Outlook," setting

the agenda for the next Millennium Development Goals.

during the panel discussion, "Women in Economic Decision-making."

Tim Berners-Lee "A hacker to me is someone creative who does wonderful things," said scientist and founder of the World Wide Web Foundation, Sir Tim Berners-Lee, during "An Insight, an Idea with Tim Berners-Lee."

Marissa Mayer One of the most anticipated speakers at Davos was Marissa Mayer, CEO of Yahoo, who discussed monetization of apps on mobile devices.

Sheryl Sandberg One of most recognizable female faces in business, Sheryl Sandberg, COO of Facebook, lambasted managers for gender stereotypes in the workplace

George Soros At 82, George Soros made the trek to Davos to issue a warning for turbulent times ahead despite the good news of the euro zone's ability to avoid an all-out financial crisis, at least so far. 17


тема на броя

Давос 2013 повдигна въпроса и за „банките в сянка“ Новоизбраният управител на Британската централна банка Марк Кърни заяви, че следващите две години ще бъдат „решаващи“ за банковата реформа. Политиците и бизнес лидерите изглеждат щастливи напоследък, радвайки се на факта, че вече не са в окото на бурята от дългопродължилата финансова криза. 2013 година „няма да е разходка в парка“ за еврозоната, но ще е много по-добра в сравнение с миналата година, коментира управляващият директор на МВФ Кристин Лагард.

С

покойното настроение в слънчев Давос тази година предизвика различни интерпретации. Според някои то е отражение на надеждата, че световната икономика се е върнала обратно в релси и набира скорост. Но също така може да се приеме и като знак за изчерпване, като пауза на тежката икономическа криза, която се оказа и продължителна, и изморителна. Никой не очаква рязко и внезапно възстановяване, особено не в САЩ или еврозоната.

ще се повтори, ако нерегламентираните финансови дейности – виновни за подклаждането на финансовия колапс – продължат безпрепятствено. Кърни предупреди, че централните банки сами по себе си не могат да пре-

махнат „рисковете по веригата“, които са надвиснали вследствие на сенчестите операции на някои финансови институции. Противно на някои доклади „рисковете по веригата“ в Европа и Съединените щати все още стоят

на дневен ред. На практика те представляват най-мрачните сценарии. А „Банки в сянка“ са наричани финансови институции, които функционират като банки, но попадат извън текущата ригулативна рамка.

Настоящият управител на Централната банка на Канада и новоизбран гуверньор на Британската централна банка Марк Кърни коментира в Давос два въпроса, които спешно трябва да бъдат овладени – първият е темата с „банките в сянка“ и вторият е политиката на САЩ да налива пари в големите финансови институции с оправданието, че са „твърде големи, за да фалират“. Според него кризата от 2008 г.

Марк Кърни

Davos 2013 Raised the “Shadow Banks” Issue Mark Carney, the incoming governor of the Bank of England has said the next two years will be "decisive" for bank reform. But these days, politicians and business leaders seem happy as long as they are not in the eye of a storm. 2013 was "not going be a walk in the park" for the euro area but would be far better than last year, International Monetary Fund managing director Christine Lagarde said. The calm mood in sunny Davos is open to interpretation. It might be tempting to see it as a reflection of hope that the global economy is back on track and picking up pace. But equally, it could be taken as a sign of exhaustion, bringing pause to an eco18

nomic crisis that has been long and tiring. Nobody expects a sharp and sudden recovery, especially not in the US or the eurozone. Mark Carney, current governor of the Bank of Canada, said "shadow

banking" and the issue of "too big to fail" would be tackled. The 2008 crisis would be repeated if unregulated financial activities – blamed for amplifying the meltdown – went unchallenged, he said. He also warned that central banks alone could not

eliminate "tail risks". He said that, contrary to some reports, tail risks – essentially worstcase scenarios – in Europe and the United States remained. Shadow banks are companies that operate like banks but fall outside current oversight. "The next two years will be decisive on ending 'too big to fail' [for banks] and addressing shadow banking and over-the-counter derivatives,


трябва да са приготвени“, добави тя. Неконвенционалните парични политики, прилагани от ЕЦБ, доведоха до известно облекчение на пазарите напоследък. Някои пазарни операции, включително окончателни парични сделки (OMTs) и операции по дългосрочно рефинансиране (ОДР), помогнаха да се свали доходността на държавните облигации в еврозоната, което дава възможност на правителствата да вземат по-евтини заеми и да покриват плащанията по лихвите към кредиторите си.

Кристин Лагард и Марк Кърни „Следващите две години ще бъдат решаващи за завършването на цикъла, известен като „твърде големи, за да фалират“, за решаването на проблема със сенчестите финансови операции и извънборсовите деривати, които бяха причина за подклаждането на последната глобална криза – и тя може да се повтори, ако не предприемем мерки“, заяви той пред аудиторията на Световния икономически форум в Давос. Монетарен инструментариум Марк Кърни ще поеме новата си позиция начело на Британската централна банка през юни. Неговите коментари донякъде загатват какъв тип политика може да се очаква, когато той замени сър Марвин Кинг на поста. Него-

that absolutely amplified the last crisis – and will do so again if we don't complete our agenda," he told an audience at the World Economic Forum in Davos. 'Monetary toolbox' Mr Carney takes up his new position at the Bank of England in June. His comments could hint at what is to come when he succeeds Sir Mervyn King at the Bank, which has seen its financial regulatory powers increase since the financial crisis.

вият предшественик успя да си извоюва по-големи правомощия по отношение на финансовите регулации, благодарение на глобалната криза. В изявлението си Кърни отхвърли критиките, че страните са изчерпали до крайност всички варианти за парично подпомагане на своите икономики. По негови думи „за да се гарантира задвижването на икономиката, ще продължават да се отпускат стимули по подходящия начин“.

инструментариум“ в готовност да продължи със стимулите. Рискове от рецидив „Тези парични инструменти, които държим в кутията на „монетарния инструментариум“, трябва да са в готовност да се задействат. Това не означава непременно, че ще се наложи да се използват, но

Междувременно Лагард предупреди за „риск от рецидив“, призовавайки страните да ускорят икономическите реформи, особено в еврозоната и да побързат със задействането на банковия и фискален съюз, докато в същото време поддържат темпото на структурните реформи. По отношение на САЩ тя заяви, че правителството трябва да промени траекторията на държавния дълг и да „демонстрира незабавно“ как овладява задълженията си.

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристин Лагард, която взе уча­ стие във форума заедно с Кърни, също заяви, че Европейската централна банка трябва да запази отворен „монетарния си

Mr Carney also rebuffed criticism that countries had "maxed out" all monetary policy options by major economies. "Part of the point is to ensure that as the economy gains traction, stimulus will continue to be provided appropriately." International Monetary Fund managing director Christine Lagarde, who was present on the panel alongside Mr Carney, also said that the European Central Bank had to keep its monetary toolbox open.

'Risks of relapse' "Those tools that are in the toolbox have to be operational. It doesn't necessarily mean they have to be used... but they must be operational," she added. Unconventional monetary policies pursued by the ECB have brought some respite to markets recently. Operations including its Outright Monetary Transactions (OMTs) and the Long-Term Refinancing Operations (LTROs) helped bring down yields on eurozone sovereign bonds,

making it less expensive for governments to borrow on international markets and pay off their interest payments to creditors. Meanwhile Ms Lagarde warned against the "risks of relapse", urging countries to keep up with reforms, especially in the eurozone, to pursue banking and fiscal union while keeping pace with structural reforms. With regards to the US, she said the government should change its debt trajectory and "indicate promptly" how to cut debt. 19


Когато инвеститорите загубят страха си от Черния лебед* Сезонът за прибиране на печалби е в разгара си, подклаждан от надеждите, че световната икономика може бързо да намери пътя към пълното си възстановяване. Първите данни за възвръщаемостта показват, че инвеститорите бавно започват да купуват, залагайки на сценария, че по-добрите дни тепърва предстоят и започват да отпускат разходите си за някои сделки, които досега бяха задържани.

И

зглежда, че пикът на пазарния песимизъм е преминал. Все още мненията са разделени по въпроса дали глобалната икономика направи пълен завой към възстановяване и скоро едва ли ще се постигне съгласие по тази тема. Съединените щати се борят да решат натегналите проблеми с дълга си, които объркват умовете на повечето инвеститори, докато Западна Европа все още не е намерила трайно решение на кризата, която мъчи държавите от периферията на Стария континент, анализира CNBC. И все пак еврото скочи до най-високото си ниво спрямо долара от близо година, докато лихвените

проценти в Италия и Испания – където се движи и траектория­ та на пазарните притеснения относно бъдещ разпад на еврозоната – са паднали с повече от два процентни пункта. „Какво се случва в Европа – виждаме много позитивни настрое­ ния от европейците, които честно казано... са неочаквани“, коментира по време на Световния икономически форум в Давос Андрю Ливерис, президент на Dow Chemical, цитиран от CNBC. „Сега ситуацията е относително спокойна... хората се чувстват много по-добре с мисълта, че Европа вече не е на дъното и има потенциални признаци да реализира икономически ръст над нула-

та, което е феноменален обрат“, допълва той. Междувременно, най-големите централни банки продължават с висока скорост да наводняват финансовата система с евтина ликвидност и по този начин помагат да се смажат колелата на развихрилото се рали на фондовите пазари. Плановете на Японската централна банка да купи големи количества облигации потопиха йената, а Федералният резерв остава все така непреклонен в собствените си усилия за количествени улеснения (при които наводнява пазара с ми­ лиарди долари) за облекчаване на ситуацията – въпреки че наскоро имаше предупреждения за пред-

стоящи инфлационни рискове. Всичко това на фона на покачването на основните индекси Dow Jones и S & P 500, които вече флиртуват с рекордни нива, докато скокът им е съпроводен с рязък спад в цената на златото, което е средство срещу задаващата се инфлацията и ключов барометър, когато инвеститорите търсят убежище от предстояща буря. Годините на „мечи“ пазар доведоха до разразилия се апетит за купуване на възможности, твърдят някои. „Пазарът се е напълнил с хора, кои­то търсят подценени активи“, обясни от Давос главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Лойд Бланкфейн, цитиран от CNBC. Той твърди, че инвеститорите трябва да се радват, ако пазарът потъва, защото така могат да получат подценени дялове. „Екшънът около стойността на еврото и периферния дълг говори сам за себе си“, коментира Джордж Дейвис, управляващ директор на RBC Capital Markets в Торонто. „Изглежда сякаш много инвести­ тори са попаднали в „обречен“ тип търговия и затова се опитват да натрупат експозиции в дълги позиции“. Според Дейвис инвеститорите са по-слабо предразположени към крайните сценарии, които включват възможността САЩ да изпадне в неизпълнение на задълженията си по дълга, икономиката на Китай да се забави рязко или

20


Европа да фалира под тежестта на дълговата криза. Това личи най-вече от доходността на американските държавни облигации, които се придвижиха до по-високи показатели, но все още са близко до историческото дъно. Засиленото изкупуване на облигации от Федералния резерв засега възспира разходите по дълга да скочат до небесата и задържа темпото на инфлацията. „Все още имаме много изкуствени „подобрители“ на пазара, които поставят под съмнение доходността“, обяснява Дейвис. „При нормални обстоятелства цифрите ще са по-високи“. Относителното спокойствие на облигационния пазар, докато дълговите проблеми се задълбочават, също повишава вероятността инвеститорите да хеджират своите залози, като застраховка срещу неочакван спад. В същото време, не всеки е убеден, че доходността на облигациите ще остане стабилна. Известният инфлационен „ястреб“ Джеймс Грант заяви пред CNBC: „докато няма катализатор, за да започнат разпродажби, облигации­те просто няма да ви се отплатят за риска, който поемате“. „Държавният дълг се търгува така, сякаш излиза от мода“ казва Грант. „Има паничес­ ко бягство към това, което бих определил като грешни пари“. *Теорията за „черния лебед“ на Насим Талеб обяснява защо опитите за предсказване на събитията обикновено са неуспешни. „Кризата показа, че не регулаторите, а инженерите на финансовите манипулации знаят най-добре какви са скритите рискове в бизнеса. Ако беше обратното нямаше да се позволи банкерите да пълнят балансите на компаниите с опасни експозиции, прибирайки бонуси в тихите години. След това, когато най-лошите сценарии се сбъднаха, проблемите се прехвърлиха на данъкоплатците, а банкерите запазиха компенсации­ те си“, смята Талеб.

When Investors Lose Fear of Black Swan George Davis, managing director at RBC Capital Markets in Toronto. "It certainly appears as if those investors have unwound the Doomsday type trade, and tried to accumulate long positions."

Earnings season is in full swing, bringing hopes that the global economy may be on the road to full recovery. Early returns suggest that investors are slowly starting to buy into the scenario that better days lie ahead, unwinding some trades put on at the apex of market pessimism. To be certain, the jury remains deadlocked over whether the global economy has completely turned a corner. The U.S.'s struggles to resolve its debt troubles loom large in the minds of most investors, while Western Europe still hasn't found a permanent solution to what ails its debt-saddled and withered peripheral countries, CNBC reported. Still, the euro has spiked to its highest level in nearly a year against the dollar, while interest rates in Italy and Spain – the locus of the market's fears about a euro zone fracturing -have fallen by more than two full percentage points.

Meanwhile, most major central banks are proceeding full throttle with plans to flood the financial system with cheap liquidity -helping to grease the wheels of a stock market rally. The Bank of Japan's plans to buy massive quantities of bonds has sent the yen plunging, and the Federal Reserve is unbowed from its own quantitative easing efforts – although they did recently warn about inflation risks. All this takes place against a backdrop of both the Dow Jones and S&P 500 flirting with record highs, and a sharp decline in the price of gold, an inflation hedge and a key barometer of investors' appetite for safe haven. Years of being bearish on the market has led to buying opportunities, some say. "The market has gone up with people being under-invested," Goldman Sachs CEO Lloyd Blankfein told CNBC's "SquawkBox," from Davos. He said investors should want the market to go down "so they can get in." "The price action in the euro and periphery debt speaks for itself," said

As a result, Davis adds that investors are less predisposed to an "outlier or fat-tail scenario" that involves the U.S. either defaulting on its debt, China slowing down sharply or Europe collapsing under the weight of its debt crisis. That belief is most reflected in U.S. Treasury bond yields, which have inched higher but are still near historic lows. The Fed's massive bond buying is preventing borrowing costs from soaring, while inflation remains contained. "We still have that artificial plug in the market that's putting a floor under yields," said RBC's Davis. "Under normal circumstances the yields would be higher." The bond market's relative calm in the face of soaring debt also raises the prospect that investors are still hedging their bets in the event of an unexpected downturn. Meanwhile, not everyone is convinced bond yields will remain placid. Noted inflation hawk James Grant told CNBC's that while the catalyst for a sell off was not yet present, "bonds simply don't pay you for the risk you take." Government debt "is trading as if it were going out of style," Grant said. "There's a positive stampede into what I think is the wrong class of money."

"What you're getting is a lot of Europe-positive sentiment from the Europeans, which frankly...I would not have expected," Andrew Liveris, Dow Chemical's president, chairman and CEO told CNBC from the World Economic Forum in Davos 2013. "Now it's a relative positive...but people are feeling much better about a European bottom and the potential signs of a Europe that's above zero percent growth, which is phenomenal," he added. 21


интервю

Diana Kovatcheva: Our Current Projects will Take Years to Bear Fruit The appointments in the judicial system are no longer anonymous and I count that as a success of my team, the Minister of Justice tells the b2b Magazine in a special interview. Diana Kovatcheva was born in Sofia in 1975. She studied law at St Kliment Ohridski University of Sofia. Her professional experience comes from the Legal Science Institute at the Bulgarian Academy of Science and the International Department of the Ministry of Justice. In 2002 she became Executive Director of the Bulgarian branch of Transparency International, the non-governmental organization. In November 2011 Prime Minister Boyko Borisov nominated Kovatcheva Minister of Justice to replace Vice President-elect Margarita Popova. On November 30 she was voted into office by the National Assembly.

By Lidia Lukanova Do you think you have been at a disadvantage because you took office in the middle of the government’s term and the time for implementation of the reforms you planned has probably turned out insufficient? 22

Diana Kovatcheva: No, I do not think I have been at a disadvantage, because when there is will for work to be done, even a short time may be spent well and yield results. What are the most important steps that have to be taken to clear the

negative image of the judicial system? Diana Kovatcheva: Personal honesty, transparent work and accountability to the public: these, in my opinion, should be the principles of each and every magistrate. That is the way to clear the negative image. We should remember that there is

always one party unhappy with the decisions of magistrates. That is why judges, prosecutors and investigators should be well aware that only legal and human arguments can win the public opinion.


Диана Ковачева: Проектите, по които работим, ще окажат ефект след години Назначенията в съдебната система излязоха от анонимност и отчитам това като успех на моя екип, коментира министерът на правосъдието в специално интервю за b2b Magazine. Диана Ковачева е родена в София през 1975 г. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Професионалният  опит е от Института по правни науки към БАН и в международния отдел на Министерството на правосъдието. През 2002 година става изпълнителен директор на българския клон на международната неправителствена организация Прозрачност без граници. През ноември 2011 година министър-председателят Бойко Борисов номинира Ковачева за министър на правосъдието на мястото на избраната за вицепрезидент Маргарита Попова. На 30 ноември тя е одобрена от Народното събрание за този пост.

мятате ли, че бяхте ощетена донякъде от краткия мандат, тъй като поехте поста в средата и времето за реализирането на планирани от Вас реформи вероятно се е оказало кратко? Диана Ковачева: Не смятам, че съм била ощетена, тъй като, когато има желание за работа, времето може и да е недостатъчно, но ако е добре уплътнено, има и резултати.

теност, прозрачната работа и отчетността пред обществото – за мен това следва да са по­стулатите на всеки един магистрат. Това е пътят за изчистване на негативен имидж. Нека не забравяме, че от решенията на магистратите винаги има една страна, която е недоволна. Затова съдиите, прокурорите и следователите трябва да си дават ясна сметка, че само със законови и човешки аргументи могат да спечелят общественото мнение на своя страна.

Кои стъпки ще са най-важни за изчистване на негативния имидж на съдебната система? Диана Ковачева: Личната поч-

Съдебната реформа продължава да е все така във фокуса на ЕК и да търпи критики, какво според вас трябва да се направи, за да се про-

The judicial reform remains in the spotlight of the European Commission (EC) and is still the subject of criticism. What do you think should be done to change the negative attitude? Diana Kovatcheva: The monitoring report of the EC is scheduled for late 2013. We were given this year and a half to show that the reforms in the judicial system are real. We are in a constant and regular dialogue with the EC and they see that we do not retreat on the transparent procedures that have been adopted and that are working. That is what the Bulgarian public expects from us too.

recognized by magistrates. What is your assessment now that some of the reforms have been completed? Diana Kovatcheva: That was my stand when I took office and it remains unchanged: there is no real reform if it is not recognized from within. That is why the rules for publicity and transparency about key appointments in the judicial system were extensively discussed in advance with the civil sector and magistrates themselves. There were different opinions, not all of them were accepted, but they all were discussed in detail. My assessment is that the appointments in the judicial system are no longer anonymous and I count that as a success of the team of the Ministry of Justice.

Автор: Лидия Луканова

С

You have said that there is no successful judicial reform that is not

мени негативното отношение? Диана Ковачева: Мониторинговият доклад на ЕК е насрочен за края на 2013 г. – тази година и половина ни беше дадена именно за да покажем, че реформите в съдебната система са реални. Ние сме в непрекъснат регулярен диалог с ЕК и те самите виждат, че при нас няма отстъпление от приетите и работещи вече прозрачни процедури. Същото очаква от нас и българското общество. Няма успешна съдебна реформа, ако тя не е припозната от магистратите – това са ваши думи, вече след част от извършените реформи каква е оценката ви?

Диана Ковачева: Това беше позицията ми, когато встъпих в длъжност, и тя остава непроменена – няма същинска реформа, ако тя не е припозната отвътре. Затова и правилата за публичност и прозрачност при назначенията на ключови постове в съдебната система бяха предварително широко консултирани с гражданския сектор и със самите магистрати. Чуха се различни становища, не всички предложения бяха приети, но мненията на всеки един участник бяха подробно дискутирани. Моя­ та оценка е, че назначенията в съдебната система излязоха от анонимност и отчитам това като успех на екипа на МП.

23


интервю Получихте тежко наследство от натрупвани с години проблеми в системата – вижда ли се светлина в тунела поне за някои наболели теми? Диана Ковачева: Проблемите в системата са трупани в последните 20 г. и колкото и голямо желание да има всеки един правосъден министър, не може да ги реши незабавно. Това, което свърши настоящият екип на МП

през изминалата 2012 г, е, че направи Агенцията по вписванията работеща структура, която да улеснява гражданите и бизнеса; създаде и успя да наложи устойчиви стандарти при избора на висши магистрати; успя да заработи по международни проекти, така че някои от дейностите да не тежат, образно казано, само на държавния бюджет; заработи и звеното за вътреш-

но обезщетяване на граждани от бавно правосъдие. Един от най-наболелите проблеми беше и сградният фонд на съдебната система, за който отговаря министерството – през миналата година открихме сгради на административни съдилища в 5 града, а съдиите и прокурорите от Софийския райнонен и Софийския градски съд ще могат да влязат в нов дом през тази година.

Изборът на ключови за съдебната система фигури предизвикаха много полемики – смятате ли, че за системата предстоят добри години с оглед на новоизбаните ръководители? Диана Ковачева: Пожелавам успех и кураж на всички новоизбрани и вече не толкова новоизбрани ръководители в съдебната система. Надявам се качествата, които накараха колегите им да гласуват за тях, да им помогнат и в бъдеще и чрез работата си да оправдаят гласуваното им доверие. След много сигнали на чужди граждани за злоупотреби с имотите им, заработи нов информационен сайт за борба с измамите при купуване на недвижими имоти, вече се известяват по телефона собствениците – има ли резултати? Диана Ковачева: От месец ноември насам сайтът има над 13 000 посещения. Информацията се предоставя на български, английски и руски език, а запитванията са от 712 града от всички континенти. Най-честите въпроси са свързани с прехвърляния на имот или с издаване на удостоверения за тежести. Стараем се да отговорим в рамките на 24 часа, когато въпросът е от компетенцията на Агенцията по вписвания, и 7 дни,

You inherited tough problems that had accumulated in the system for years. Is there already light at the end of the tunnel at least for some of the urgent issues? Diana Kovatcheva: The problems in the system have piled up for the past 20 years and no matter how much a justice minister may want to solve them that cannot be done in the blink of an eye. What the current team of the Ministry of Justice has done so far is that in 2012 it made the Registry Agency a working structure facilitating citizens and businesses; it created and established sustainable standards for the election of senior magistrates; it managed to start working on international projects, so 24

that the burden, figuratively speaking, of some activities would not fall on the state budget alone; the unit for compensation of citizens for slow justice also started operating. One of the most urgent issues was the building fund of the judicial system, which is managed by the ministry, and last year we opened administrative court buildings in five cities, while the judges and prosecutors of Sofia District Court and Sofia City Court will be able to move into a new home this year. The election of key figures in the judicial system has triggered a lot of debate. Do you think that good times are awaiting the system with the newly elected heads?

Diana Kovatcheva: I wish success and courage to all newly and not so newly elected heads in the judicial system. I hope the qualities that made my colleagues vote for them will help them in future and they will justify that confidence. After many alerts from foreign citizens about abuse of their property, a new information site for fighting real estate frauds has been launched and owners are now notified by phone. Have these measures given results? Diana Kovatcheva: Since November, there have been more than 13,000 visitors to the site. The information is provided in Bulgarian, English and Rus-

sian and there have been inquiries from 712 towns on all continents. The questions are most often connected with transfer of property or issuing of encumbrance certificates. We try to reply within 24 hours when the issue is within the competence of the Registry Agency and within 7 days when the question has to be referred to other institutions outside the Ministry of Justice. What does stocktaking show: what have you completed and what remains to be done in the next term? Diana Kovatcheva: Some of the projects we are working on will take years to bear fruit, for instance electronic justice. Citizens will be able to use the paperless judicial system


когато се касае до отговори, свързани с други институции, извън Министерство на правосъдието. Каква е равносметката – какво успяхте и какво оставяте за следващ мандат? Диана Ковачева: Някои от проек­ тите, по които работим, ще имат видим ефект след няколко години – напр. Електронното правосъдие. Гражданите ще могат да се възползват от безхартиената съдебна система, ако преценят, същото се отнася и до магистратите. В следващите години ще се види и ефект от проектите, в които е заложено подобряване на условия­ та в местата за лишаване от свобода – ще бъдат разтоварени най-пренаселените затвори чрез ремонт на общежития от открит в закрит тип; ще бъде закупена техника за обезпечаване на сигурността в затворите и арестите. Какво ви липсва от работата в „Прозрачност без граници“? Има ли нещо от този опит, което да сте пренесла в работата си в министерството? Диана Ковачева: От „Прозрачност без граници“ пренесох в мини­ стерството ритъма си на работа – динамичен и диалогичен. if they like, the same holds true for magistrates. The effect of the projects for improving the conditions in penitentiaries will be felt in the coming years: the most crowded prisons will be relieved through the repair of open-type facilities into closed ones; equipment will be purchased to ensure the security in prisons and pre-trial detention centers. What do you miss from your job at Transparency without Borders? Have you taken any experience from there to the ministry? Diana Kovatcheva: From Transparency without Borders I have taken my working pattern: dynamic and open to dialogue. 25


Мобилните технологии и следващата революция в здравеопазването Мобилните технологии ускоряват редица тенденции в сферата на здравеопазването. Те предлагат възможности за справяне с някои от най-належащите предизвикателства в световен мащаб: здравеопазването да стане по-достъпно, по-бързо, по-добро и по-евтино.

М

обилните телефони и преносимите компютри имат голям потенциал в сферата на здравеопазването. Модерните устройства са в състояние да помогнат в редица терапевтични направления, включително и на хората, които се опитват да откажат цигарите, но не всички приложения от областта на мобилните здравни технологии са от полза, сочи ново изследване, публикувано в PLOS Medicine. Повече от две трети от населението на света притежава моби26

лен телефон. Екип изследователи с ръководител д-р Керълайн Фри са проучили различни здравни интервенции, които са заложени в мобилните технологии. Учените са идентифицирали области, в които са внедрени най-успешните мобилни технологии, но на определени нива те призовават за допълнителни проучвания, за да се постигне по-добър ефект в мобилното здравеопазване.

нея „някои мобилни интервенции действително могат да имат положителен ефект и особено по отношение процесите за отказване от тютюнопушенето. Обещаващи резултати има и в други области на приложение на мобилната медицина, но все още са необходими допълнителни качествени проучвания за установяване на пълното им въздействие“.

Д-р Керълайн Фри е старши лектор по епидемиология в Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина. Според

Ето и три основни тенденции, които вече се случват в здравеопазването и се дължат на революцията в мобилните технологии:

Застаряване на населението Застаряването на населението и хроничните заболявания предизвикват до голяма степен и определена регулаторна реформа. По правило секторът на държавното здравеопазване търси начини за по-достъпни и качествени услуги, но гледа към частния сектор да предложи иновации и ефективност. Мобилното здравеопазване подобрява достъпа и качеството и предлага революционни иновации и намаляване на разходите. Основите вече са поставени Основите на индустриализацията


Mobile Technology as a Next Healthcare Revolution Mobile is accelerating trends in healthcare. It offers opportunities to address one of the most pressing global challenges: making healthcare more accessible, faster, better and cheaper. Mobile phones and portable computers have great potential to help people on antiretroviral therapy or those trying to quit smoking, but not all uses of mobile-health technology are beneficial, according to new research published in PLOS Medicine. More than two-thirds of the world's population now owns a mobile phone. Researchers from the School, led by Dr Caroline Free reviewed health interventions that have used mobile technology. As well as identifying areas where mobile technology have been most successful, they also call for more rigorous studies in low- and middle-income settings, where mobile health could make a large impact. Dr Caroline Free, senior lecturer in epidemiology at the London School of Hygiene & Tropical Medicine, said:

"Our systematic review shows there is good evidence that text messaging interventions can increase adherence to anti-retroviral medication and can increase smoking cessation. The effects of mobile phone based interventions appear promising in some other areas, but further high quality trials are required to establish their effects." Three major trends already happening in healthcare lend themselves to the revolution in mobile technology: Ageing population Ageing populations and chronic illness are driving regulatory reform. Public sector healthcare is seeking better access and quality, and it's looking to the private sector for innovation and efficiency. Mobile Health improves access and quality, and offers dramatic innovation and cost reduction.

Foundations already in place The foundations of industrialization of healthcare are already in place — electronic medical records, remote monitoring and communications. ‘Care anywhere’ is already emerging. The platform for Mobile Health is set.

Personalisation Healthcare, like other industries, is getting personal. Mobile Health can offer personal toolkits for predictive, participatory and preventative care. The first article by d-r Free’s team reviewed 75 trials of mobile technology interventions for patients with the aim

27


Изследователите открили, че докато някои интервенции, предназначени да осигурят подкрепа за институциите, предоставящи здравни услуги, подобряват процесите по клинично диагностициране, други са много понеуспешни. Тук може да се отбележи, че използването на мобилни снимки понякога води до поставянето на повече погрешни диагнози, в сравнение с диагностицирането лице в лице. Напомнянето с SMS за насрочен преглед, например, се сочи като добра практика, но не по-добра от напомнящ имейл или обаждане по телефона.

Втората публикация на научния колектив прави преглед на 32 теста, които оценяват ефективността на мобилните технологии по отношение доставчиците на здравни услуги, но се отбелязва, че нито един от тях не е проведен в страни с ниски доходи.

Първата статия от научния екип на д-р Фри прави преглед на 75 различни мобилни технологични интервенции, които имат за цел

да променят поведението на пациентите и да подобрят процесите по овладяване на редица заболявания. 72 от тези проучвания са били проведени в страните с високи доходи. Три проучвания показват, че от новите технологии има категорична полза: две изследвания са проведени по технология, отказваща от тютюнопушене и дават обнадеждаващи резултати след тестовете във Великобритания. Друго проучване в Кения показва, че е възможно с модерен подход да се помогне на ХИВ-позитивни пациенти да вземат лекарствата си съвсем точно и да постигнат по-добър ефект от терапията. Други проучвания показват, скромни или никакви ползи от дадена мобилна технология, приложена в сферата на здравеопазването.

Като се имат предвид потенциалните ползи от мобилните технологии и до този момент ограничените доказателства за крайния им ефект, авторите подчертават, че е необходимо провеждането на допълнителни тестове, особено в държавите с ниски и средни доходи. Учените допускат, че резултатите в проучваните групи относно стандартни терапевтични процедури „биха могли да бъдат много поразлични от тези в страните с високи доходи“.

to change health behaviour or improve disease management. 72 of these trials had been conducted in highincome countries. Three trials showed clear benefits: two developed in the UK to help smokers quit, and one in Kenya that helped HIV–positive patients to take their medications accurately. The other trials showed modest or no benefits.

The second publication reviewed 32 trials that evaluated the effectiveness of mobile technology for healthcare providers or services, none of which were conducted in low-income countries. The researchers found that while some interventions designed to provide support for healthcare providers did improve aspects of clinical

diagnosis and management, other interventions were less successful. Notably, the use of mobile photos sometimes resulted in incorrect diagnoses compared with face-to-face diagnosis. SMS-based appointment reminders were found to be better than no reminders but not better than reminders by phone or mail.

Given the potential benefits of mobile technology and the limited evidence to date, the authors stress that additional testing is needed, especially in low- and middle-income settings where the control group of 'standard care' might be very different from the standard care available in highincome countries.

на здравеопазването вече са поставени – факт са електронните медицински досиета, дистанционно наблюдение и комуникации. „Грижа навсякъде“ – това вече може да се види на много места в развитите страни. Платформата за мобилното здравеопзване е настроена и ще продължи да се развива. Персонализация Здравеопазването, както и много от останалите индустрии, става персонализирано. Мобилното здравеопазване може да предложи личен набор от инструменти за прогнозиране, участие и превантивни грижи.

28


интервю

Лазерно решение при доброкачествена простатна хиперплазия Интервю с доц. д-р Цветин Генадиев от МБАЛ „Вита“ стигане на добър ефект. Най-често е медикаментозно поведение и в много от случаите се стига до операция. Операцията има за цел премахването на уголемената част от простатата, която пречи на уринирането. Това може да се извърши през пикочния канал – уретрата. Методът се нарича Транс Уретрална Резекция – ТУР и се извършва с прилагане на високочестотен електрически ток за медицински цели. Най-съвременната алтернатива на този метод е лазерната операция.

Д

оц. Генадиев, какво представлява „доброкачествената простатна хиперплазия“ и за кои групи мъже е характерна тя? Доц. д-р Ц. Генадиев: Доброкачественото уголемяване на простатата се нарича доброкачествена хиперплазия на простатата или „ДХП“. ДХП се развива с напредване на възрастта на мъжете, предимно след 50-годишна възраст. Кои са характерните симптоми при ДХП? Доц. д-р Ц. Генадиев: Простатата е жлеза, принадлежаща към половата система на мъжете. Пикочният канал преминава през простатата. Когато започне увеличаването на простатата, при някои от мъжете пикочният канал – уретра – се притиска и

урината преминава по-трудно при уриниране. С времето пикочният мехур загубва своята мускулна сила и възможността да преодолее стеснението и е възможно да достигне до пълна слабост и спиране на уринирането. В тази връзка възможните симптоми са свързани с бавно и с прекъсвания уриниране, невъзможност за задържане и контролиране на урината, както и необходимост от ставане през нощта с цел уриниране. При наличие на някой от горепосочените симптоми мъжът непременно трябва да се консултира с уролог. Какви са методите за лечение на ДХП? Доц. д-р Ц. Генадиев: Съществува медикаментозно лечение, което не винаги е достатъчно за по-

Какви са предимствата на лазерната операция пред стандартната ТУР? Доц. д-р Ц. Генадиев: Както казах, при стандартната ТУР процедура се прилага високочестотен електрически ток, който може да увреди околните на простатата тъкани. Cyber TM Thulium 150 Watt лазерът е най-ново поколение лазери за лечение на ДХП и на конкременти – камъни – в пикочния мехур, уретер и бъбрек. Щастлив съм, че имам възможност да работя с такъв лазер в МБАЛ „Вита“. Основно качество на лазера е да бъде контролируем и да не уврежда тъканите в дълбочина. При Cyber TM Thulium 150 Watt лазера лазерният лъч прониква едва на 1.9 мм в дълбочина на тъканите за разлика от „Зеления лазер“, където проникването в дълбочина е почти два пъти повече – 3.8 мм. Това предимство предпазва пациента от нежелани

странични ефекти от операцията. Поради малкия процент на усложнения и минималната загуба на кръв по време на вапорезекцията на простата със Cyber TM Thulium 150 Watt лазера, процедурата се оказва подходящ метод и за пациенти с придружаващи заболявания. Нещо повече – възможността за промяна в настройките на мощността на лазера обуславя неговото приложение и в други медицински области освен Урологията, като: Гинекология, Неврохирургия, Лапароскопска хирургия, Обща хирургия и други. Колко време трае възстановяването след операция на простатна хиперплазия? Доц. д-р Ц. Генадиев: По време на лазерната операция тази част от простатата, която пречи на уринирането, се вапоризира – изпарява – от лазерната енергия, без да се извършва рязане на тъканите и кръвоносните съдове, както при класическата Трансуретрална Резекция. Това лечение протича с незначителна или напълно липсваща болка веднага след операцията. Липсва кървене по време и непосредствено след операцията. В някои случаи не се поставя катетър след операцията. Възможна е катетеризация за период от 2-3 дни след процедурата. Крайният резултат е пълно нормализиране на уринирането.

МБАЛ „ВИТА“: София 1505, ул. „Драговица“ 9 Регистратура: тел: 02/960 49 50 | 960 49 51 Информация относно лазера: тел: 02/960 49 84; thulium150@vita.bg; office@vita.bg; www.vita.bg

29


Смолян

На почивка в края на зимата Автор: Лидия Луканова

С

траната ни е една от предпочитаните дестинации както за летен, така и за зимен туризъм. Всяка година курортите се пълнят, а напосле-

Хижа Безбог

30

дък интересът към зимните ни дестинации сериозно нараства. Приемливи цени, красива природа и възможности за спорт и пътувания – все притегателни опции за много туристи през зимата. Независимо от това къде се

намирате в България може да упражните различни видове зимни екстремни спортове. Ще ви представим подходящи дестинации у нас, където можете да разпуснете и да се насладите на красива природа, където природните феномени могат да накарат всеки човек да изпита истинска наслада от гледката. Първото място, на което ще се спрем е Добринище. Градчето е заобиколено от три планини – Рила, Пирин и Родопите и комбинира най-доброто за зимните и летни почивки: красива природа, гостоприемни жители, възможности за селски и еко туризъм. Ако сте решили да се отправите към тази дестинация, може да се насочите към Хижа Безбог. Тя се

намира на едно много живописно място високо в планината и е основен ски център през зимата. Хижата е красиво разположена на брега на езеро сред панорама от високи планински върхове. Пред един от най-красивите райони в България – Родопския, всеки може да остане безмълвен. Този край на България пленява и кара човек да онемее пред уникалните скални феномени Чудните мостове, Орфеевите скали, Триградското и Буйновското ждрело, Слонът, в мистичните и дълбоки пещери Дяволското гърло, Ягодинската пещера, Ухловица, Надарска пещера, Ледницата, Орфеева дупка, да се огледа в „смарагдовите очи“ на Родопите – Смолянските езера,


Going on Late-Winter Vacation By Lidia Lukanova Bulgaria is one of the preferred destinations for both summer and winter tourism. The resorts are full every year and interest in the winter destinations has substantially increased recently. Reasonable prices, beautiful landscape and opportunities for sports and trips – they are all attractive options for many tourists in winter. No matter where you are in Bulgaria, you can practice various extreme winter sports. Below we present some destinations in Bulgaria, where you can relax and enjoy the beautiful scenery and where the natural phenomena are a real delight. Our fist stop is Dobrinishte. The town is surrounded by three mountains: Rila, Pirin and the Rhodopes, and combines the best of offerings for winter and summer vacations: beautiful scenery, hospitable residents, opportunities for rural and eco

tourism. If you have chosen it as your destination, you can set off for Bezbog Mountain Hut. It is located in a very picturesque place high in the mountain and is a major ski center in winter. The hut sits on the shore of a lake amid the scenery of high mountain peaks. One of the most beautiful regions in Bulgaria, the Rhodope Mountains, can leave you speechless. It arrests the attention with its phenomenal rock formations: the Wonderful Bridges, the Orpheus Rocks, the gorges of Trigrad and Buynovo, the Elephant, the mystical and deep caves of the Devil’s Throat, Yagodino, Uhlovitsa, Nadartsi, Lednitsa and Orpheus Hole. You can look into the “emerald eyes” of the Rhodopes, the lakes of Smolyan, feel the ancient Rhodope spirit in the Dancing Forest, get closer to the stars in the Observatory of Rozhen, enjoy the lovely Rhodope music, take a sip of locally-made hot Mursala tea. All that seems untouched by civiliza-

Rhodope tion, so it is worth treating yourself to the unbelievable experience and seeing the beauty of the Middle Rhodope Mountains. The place provides excellent conditions for vacation with numerous opportunities for active recreation and tourism. If your idea is to avoid the bustle in the large resorts, you can go to the nearby towns and villages. The towns of Smolyan and Devin offer perfect conditions for rest and are close to one of the large resorts in Bulgaria, Pamporovo. Smolyan is a wonderful town that carries the spirit of the old Rhodope traditions. Its geographical location and its functions of a center make it the heart of the mountains. It is situated 11 km south of Pamporovo. Devin also offers excellent conditions for full and healthy recreation, closeness to nature and unforget-

Wonderful Bridges Orpheus Rocks

table experiences. On chilly days and nights, you can find the magic of the mountains at a lovely fireside table after a walk in the country or skiing in Pamporovo. Chepelare is also close to Smolyan and Pamporovo. The town is located on the two sides of the Chaya River. Chepelare is an attractive destination both in winter – for ski tourism – and in summer – for walks to Krastova Gora, Pamporovo and the Wonderful Bridges. Happily for mountain vacation lovers, the winter in the region is mild and the snow sticks around for a relatively long time. For visitors who like spending their vacation by practicing sports, there are two ski runs just a kilometer from the town, Mechi Chal 1 and Mechi Chal 2, which are among the best alpine tracks in Europe. They are serviced by a chairlift.

Chepelare

Смолян 31


занаяти и приложните изкуства с 50- годишна история и традиция, Серяковата къща – градска художествена галерия, както и Църквата „Св. Параскева“. Тя е построена през 1835 г. и продължава да функционира и до днес като храм и паметник на културата и архитектурата, който се извисява в централната част на града. В околностите на града се намира още Римският военен лагер „Состра“ и природните резервати Козя стена, Стенето и Северен Джендем.

Пампорово

Калофер също е забележително място. Градът е важен пункт за много маршрути в областта на националния парк „Централен Блакан“ – към хижа „Рай“, връх Ботев, водоскока Райско пръскало, както и към резервата „Джендема“ и още много маршрути. да усети вековния родопски дух в Танцуващата гора, да се доближи до звездите в Роженската обсерватория и планетариума в Смолян, да се наслуша на прекрасната родопска музика, да отпие гореща глътка Мурсалски чай, приготвен от родопчанина. И всичко това сякаш недокоснато от цивилизацията, ето защо си заслужава човек да си подари това невероятно изживяване и да види красотата на Средните Родопи. Това място предлага отлични условия за почивка с многобройни възможности за активен отдих и туризъм. Ако идеята ви е да избегнете струпването на туристите в големите курорти, може да се отправите към населените места близо до тях. Градовете Смолян и Девин предлагат чудесни възможности за отдих и се намират близо до един от големите курорти у нас – Пампорово. Смолян е удивителен град, съчетаващ в себе си духа на старите традиции на родопчани. Географското му разположение и функциите му на център на околните селища го определят като сърцето на планината. Намира се само на 11 км. южно от курорта Пампорово. Девин също пред32

лага невероятни възможности за пълноценна и здравословна почивка, близост с природата и неповторими преживявания. Вълшебството на планината през мразовитите дни и нощи може да откриете близо до камината, на прекрасна кухня след прехода в местностите наоколо или ските на Пампорово. В близост до Смолян и Пампорово се намира и Чепеларе. Градът е разположен на двата бряга на река Чая. Като цяло Чепеларе е привлекателна дестинация както през зимата за ски туризъм, така и през лятото за туристически преходи – Кръстова гора, Пампорово, Чудните мостове. За радост на любителите на почивки в планината, зимата в района е мека, а снежната покривка се задържа сравнително дълго. За посетителите, които обичат да прекарват почивката си спортувайки, само на един километър от града се намират две ски-писти – „Мечи чал 1“ и „Мечи чал 2“, които са между найдобрите алпийски трасета в Европа. Пистите се обслужват от двуседалков лифт. Около града е изградена и писта за ски-бягане и биатлон.

Троянския балкан също предлага чудесни възможности за зимен спорт. Тук се намира зимният комплекс Беклемето с три писти, влекове, ски училище, ски гардероб. В близост е и „КАТЕРИчка“ – Атракционен въжен парк, система от различни елементи, монтирани между дърветата в гората, чието преминаване е свързано с много емоции и адреналин. Сред най-известните забележителности е и Троянският Манастир „Успение Богородично“. Манастирът е трети по големина в България. Гостите на Троян могат да посетят и Музея на народните художествените Троянски манастир

Специално построена за туристите е екопътеката „Бялата река“, която започва малко след Мъжкия манастир и минава

Калофер през едни от най-красивите и живописни местности през побезопасната част на „Джендема“. Екопътеката е с много добра инфраструктура и с интерактивни образователни игри за деца и възрастни, представящи флората и фауната на този район. На разположение на туристите са високопланински водачи с професионална екипировка. Поречието на Тунджа и Бяла река предоставят чудесни възможности за пикници през почивните дни.


town. Other landmarks in the vicinity of the town are the Roman fortress Sostra and the natural reserves Kozya Stena, Steneto and North Dzhendem. Kalofer is also a remarkable place. The town is a key departure point to many routes in the region of Central Balkan National Park: the Ray mountain hut, Botev Peak, the Raysko Praskalo (Heavenly Spray) waterfall, the Dzhendema reserve and many others. There is a specially designed eco-path for tourists, Byalata Reka

Beklemeto There is also a trail for cross-country skiing and biathlon. The mountain of Troyan also offers great opportunities for winter sports. It is home to the Beklemeto winter complex, which has three ski runs, surface lifts, a ski school and an equipment rental facility. A rope adventure park, Katerichka, is also in the region. It is a system of different rope elements stretched among the trees in the forest: crossing the park is quite a thrill that gets the adrenaline flowing. Art lovers can take pleasure

in the National Exhibition of Arts and Crafts. One of the most popular sights to see is Troyan Monastery, named after the Assumption of Blessed Virgin Mary. It is the third biggest monastery in Bulgaria. The guests of Troyan can also visit the Museum of Traditional Crafts and Applied Arts, which has a 50-year-old history and tradition, the town art gallery Seryakov’s House, as well as St Paraskeva Church. Built in 1835, it still functions as a temple and a memorial of culture and architecture and rises in the central part of the

(White River), which starts just after the Male Monastery and passes through some of the most beautiful and picturesque places in the safer part of Dzhendema. The eco-path has a very good infrastructure and offers interactive educational games for children and adults that show the flora and fauna in the region. Mountain guides with professional equipment are at tourists’ disposal. The valleys of the Tundzha and Byala Reka Rivers offer excellent conditions for picnicking on weekends.

Troyan Monastery


За истинската цена на евтините стоки О

ще с пристигането на летището в Дака става ясно, че шивашката промишленост е от жизненоважно значение за икономиката на Бангладеш. По стените на аеро­ гарата са налепени плакати, рекламиращи местните производители на облекло, текстилни фабрики и доставчици. На тази индустрия се дължат между 70 и 80% от износа на страната и не е изненаващо, че почти всеки втори, пътуващ до Дака твърди ,че е „купувач“ или „производител“, когато трябва да обяви повода за пристигането си пред имиграционните служби. След трагичния пожар във фабриката Tazreen през ноември 2012, който отне живота на повече от 100 работници, има засилен обществен и международен натиск към индустрията, за да се 34

насърчи налагането на по-добри условията за труд за местните работници. Tazreen е просто един от многото шивашки цехове за облекла в Бангладеш, чиято производствена база изгоря до основи, но също така е и найопустошителният пример по отношение броя на жертвите. Масовият пазар на Запад се захранва най-вече с облекла от Бангладеш, заради конкурентните цени на стоките. Като всички останали и шивашката промишленост не може да пренебрегне търговските принципи: Бангладеш е готов да достави големи количества стоки от множество фабрики за облекло, които са пълни с евтина работна ръка. Не е реалистично да се очаква големите брандове просто да спрат да се снабдяват от тук. Ето защо, местната индустрия трябва са-

мостоятелно да направи стъпки за подобряване на условията на труд и да подходи по отговорен начин, който да защитава правата на работниците и да включва основни ангажименти на безопасна и здравословна работна среда.

Множество предизвикателства Съществуват много хипотези за това защо пожарната безопасност продължава да бъде слабо място за фабриките в Бангладеш. Според някои вината е в неефективното, корумпирано


what's the cost of cheap clothing? From the moment you arrive at the Dhaka airport, it’s clear the apparel industry is vital to Bangladesh’s economy. Airport walls are lined with posters advertising local garment manufacturers, textile mills, and trims suppliers. Apparel accounts for between 70 and 80 percent of exports, so it’s no surprise that almost everyone coming to Dhaka declared their profession as ‘buyer’ or ‘sourcing’ when clearing through immigration.

Following November 2012’s tragic Tazreen Fashions factory fire that claimed the lives of more than 100 workers, there is renewed focus on how the industry can promote better factory working conditions. Tazreen was just the latest in a string of Bangladeshi garment factories that burned to the ground, but it also was the country’s most devastating in terms of lives lost. Western mass-market apparel retailers source from Bangladesh because they can get a solid product at a competitive price. The apparel industry cannot ignore a fundamental commercial reality: Bangladesh has a ready supply of very capable garment factories that are filled with inexpensive labor. It’s not realistic for companies to simply stop sourcing from the country. Therefore, the industry must do a better job of sourcing in a responsible manner that protects the rights of workers and includes basic commitments to a safe and healthy work environment. A multitude of challenges There are many hypotheses about

why fire safety continues to challenge so many Bangladeshi factory managers. Some cite an ineffective, corrupt government that does not enforce its own building code regulations. Others believe factory middle managers, myopically focused on production output, lack the ability or understanding to support fire safety practices with workers. Many believe pressure from Western brands to achieve lowcost goods encourages subversion

of basic health and safety standards. Some people claim the root cause is a basic lack of infrastructure: old, multi-story buildings with poor electrical wiring; unreliable power supply that causes short-circuits; and dusty, flammable materials lying dangerously close to unprotected electrical outlets. Signs of more systemic change There’s no doubt that the Tazreen fire has shaken the garment industry in Bangladesh. Now owners and managers were eager to show me the improvements they’ve made in fire safety, many of which were recent and required financial investment. One factory manager explained that each floor in his building was in fact a separate legal entity. Even though he owned the entire building and each factory within it, government incentives encouraged the practice of adding new factories on top of each other. The top-most factory, added to the building only one year ago, was made possible because the factory owner did not have to pay taxes on one year of factory operations after its establishment.

Many people have cited the vertical ‘stacking’ of factories as especially problematic. Last October, Gap Inc. announced a plan to address building fire safety standards in its contract factories in Bangladesh. While many companies have rightly focused efforts on fire evacuation (ensuring the factory conducts regular fire drills and requiring each factory floor to have an adequate number of fire escapes), the Gap initiative brings in expert engineers to identify tangible structural improvements. This ap-

proach starts to get at some fundamental challenges across the entire industry in Bangladesh and also in other countries. Cautious optimism Factories in Bangladesh are far from perfect and it’s clear the industry has a long way to go toward better conditions, but two things sound optimistic. First, brands are making real investments in the country’s future. Sourcing leaders – not just CSR professionals – from the world’s biggest

Monthly Newsletter Àáîíèðàéòå ñå çà ìåñå÷íèÿ áþëåòèí íà b2b Magazine ñ òåìèòå îò âñåêè íîâ áðîé

www.b2bmagazine.bg 35


36


правителство, което не налага категорично закона и правилата за безопасност. Други смятат, че началниците на цеховете подхождат безотговорно, фокусирани върху продукцията, която трябва да се изработи и нямат възможност или не проявяват разбиране, за да следят практиките за пожарна безопасност. Мнозина вярват, че под натиска на големите брандове от Запад, за да се постигне максимално ниска себестойност на стоките, се насърчава пренебрегването на основни стандарти за здраве и безопасност. Други хвърлят вината на липсата на инфраструктура: стари, многоетажни сгради с лоша ел.инсталация; ненадеждно захранване, което причинява къси съединения и наличие на запалими материали, разположени в опасна близост до незащитени електрически източници.

apparel brands are seriously looking at factory health and safety. Second, there seems to be a willingness to change among factory

Признаци за по-системна промяна Без съмнение пожарът в Tazreen шокира шивашката индустрия в Бангладеш. В момента собствениците и управителите на цехове са нетърпеливи да покажат подобренията, които са направили по отношение на пожарната безопасност, които са възприети вече като належаща финансова инвестиция от собствениците. Един от местните мениджъри твърди, че всеки етаж в сградата му е отделно юридическо лице. Въпреки, че той притежава цялата сграда и всеки цех в нея, правителствените стимули насърчават да се разкриват отделни фирми за новите произ­ водства. Последният му цех е открит само преди година и отново като отделно юридическо

managers. The big garment manufacturing companies in Bangladesh know that they’re under the spotlight. Media are now focused on challenges that brands have been raising for years.

лице, тъй като е освободено от данъци в продължение на година след създаването на фирмата. Много хора смятат вертикалното „подреждане“ на фабрики за особено проблематично. През октомври миналата година, американският гигант Gap обяви намеренията си да подобри състоянието на цеховете в Бангладеш, с които има подписани договори, като отговори на стандартите за пожарна безопасност. Докато много компании са насочили усилията си към това да начертаят просто един план за евакуация при пожар (осигуряват и редовни учебни тренировки за действие при пожар във всяка фабрика, за да са сигурни, че разполагат с достатъчно изходи), то инициа­ тивата на Gap е по-мащабна. Гигантът е наел експерти инженери, които да начертаят конкретни структурни подобрения за сградите. Този подход започва да набира популярност и се очер­ тава като основно предизвикателство за цялата индустрия в Бангладеш, а също и в други страни със сходни проблеми.

на условията, но две неща звучат оптимистично на общия фон. Първото е, че големите брандове планират реални инвестиции в бъдещето на страната. Назначени са специални мениджъри от най-големите световни марки, които да следят за спазване на условията за безопасност във фабриките. Второ, изглежда има желание за промяна и сред местните началници в цеховете. Големите компании за производство на облекла в Бангладеш попадат под светлината на прожекторите. Медиите се фокусират върху изискванията, на които те трябва да отговорят. Шивашката промишленост е твърде важна за Бангладеш и затова на собствениците на бизнеси и на правителството все повече им се налага да полагат допълнителни усилия за постигане на стандарти за противопожарна безопасност.

Предпазлив оптимизъм Фабриките в Бангладеш са далеч от перфектното състояние и е ясно, че индустрията има да извърви дълъг път за подобряване

В противен случай би било напълно безотговорно да се работи в среда, в която всеки би могъл да загуби живота си в името на производството на една дреха. Ако не друго, нека се надяваме, че трагичните пожари в цеховете на Tazreen, Hameem и други места ще послужат като катализатор за истинска промяна в страната.

The garment industry is too important for Bangladesh business owners and government to put at risk with lax fire safety standards. It’s unconscionable that any person

should lose his or her life in the name of garment manufacturing. If nothing else, let’s hope the tragic fires of Tazreen, Hameem and others serve as a catalyst for real change. 37


интервю

Валентина Симеонова: Каузата на моя професионален живот е извеждането на децата от социалните домове Когато заемаш такава позиция си изкушен да развиваш фантазии, които са далеч от реалността и ако нямаш коректив, рискът да предприемаш погрешни стъпки е много голям, коментира Симеонова в интервю за b2b Magazine. От 2009 г. Валентина Смеонова е в екипа на министерството на труда и социалната политика на поста зам. министър. Симеонова отговаря за политиката по социално подпомагане и социални услуги; политиката за децата и за хората с увреждания. Автор: Лидия Луканова

М

ожем ли сега, в края на мандата на това правителство, да направим равносметка какво успяхте да свършите на поста? Валентина Симеонова: В България модерни социални практики се развиват едва от 10 г, при това хаотично – има градове, в които са концентрирани много социални услуги и такива, в които нищо не се случва. Едно от първите неща, които направихме, е да въведем областното планиране на социалните услуги, на базата на адекватна оценка на потребностите на хората.

Социалните услуги са много важни, защото помагат на хората да преодоляват кризите, в които са изпаднали, да получават подкрепа и да не живеят в изолация. Подходът, основан на областно планиране, ни помогна да разпределим правилно финансовите ресурси и да увеличим почти два пъти броя на социалните услуги – през 2009 г. са били 334, а до месец октомври 2012 г. техният брой е 716. За съжаление все още не сме успели да изградим система за постоянен мониторинг на социалните услуги на областно ниво и да следим за качеството, но се надявам и това да се случи. Променихме подхода и при пре-

доставяне на социалните помощи – вече говорим за получаване на помощи под условие. Например – за да получава месечни социални помощи едно безработно лице, то трябва да полага 14 дни в месеца по 4 часа обществено-полезен труд. С тази мярка от една страна дадохме възможност на кметовете да ползват работна ръка в сфери като „озеленяване“ и „чистота“, от друга страна успяхме да ограничим получаването на помощи от лица, които работят в сивата икономика без трудови договори. Под условие се получават и семейните помощи – само, ако детето посещава училище, ако е в такава възраст,

и има всички имунизации. Тази мярка е свързана и с отговорното родителство и в началото, когато я въведохме имаше недоволство, а лекари споделяха, че за първи път им се случва толкова много хора да искат доброволно да имунизират децата си. Сега вече тя се приема нормално, а само през миналата година има санкционирани повече от 1000 родители, затова че не изпълняват условията за получаване на помощите. В политиката за хората с увреждания се сблъскваме с много проблеми и те са както в социалната, така и в здравната

Valentina Simeonova: The Cause of My Professional Life is Taking Children Out of Social Establishments When you hold such a post you are tempted to indulge in fantasies that are far from reality and if you have no corrective, the risk of making wrong steps is big, Simeonova says in an interview for b2b Magazine. Since 2009 Valentina Simeonova has been part of Ministry of Labor and Social Policy’s team as Deputy Minister. Simeonova is in charge of the social support and social service policy and the policy on children and people with disabilities. By Lidia Lukanova Now that the government is approaching the end of its term, can we take stock of what you have managed to achieve at the post? Valentina Simeonova: The modern social practices in Bulgaria have been 38

developing for only ten years and chaotically at that: there are towns where a lot of social services are concentrated and towns where nothing is done. One of the first things we did was to introduce regional planning of social services, based on an adequate assessment of people’s

needs. Social services are very important, because they help people cope with their crises and receive support, so that they do not live in isolation. The regional planning approach allowed us to correctly allocate the financial resource and nearly double

the number of social services: they were just 334 in 2009, and in October 2012 their number was 716. Unfortunately, we have not yet managed to build a system for regular monitoring of social services on a regional level and ensure quality but I hope that will happen too.


39


интервю сфера – проблеми, свързани с достъпната среда и пълноценната личностна и професионална реализация на тези хора. Това е политика, която изисква интегриран подход между много институции и разбира се с активното участие на самите тях. Аз не съм привърженик на подхода на всички по малко, заложен в Закона за интеграция на хората с увреждания и смятам, че посправедливо е да се прави оценка на индиви­дуалните потребности

на всеки човек. Така от тези, които имат по-високи доходи и нямат нужда от помощи, ще се освободи финансов ресурс за поголяма подкрепа на най-нуждаещите се, но за голямо съжаление не успях да променя статуквото. За сметка на това подготвихме средата и Народното събрание ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Мини­стерският съвет прие двугодишен план за създаване на условия за изпълнение на конвен-

цията, както и Стратегия за осигуряване на заетост на хората с увреждания. Ползвайки ресурс от европейските структурни фондове работим усилено за увеличаване на броя на социалните услуги за хората с увреждания за подкрепа в домашна среда – до края на 2013 г. от услугата „личен асистент“ ще могат да се възползват около 30 хиляди лица с увреждания спрямо 12 хиляди през 2009 г. Успяхме да направим и първите стъпки в изпълнение на стратегията за заетост – чрез инте­ гриран проект за разширяване на производството и технологично обновяване на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания, който се финансира от програма „Конкурентноспособност“ и програма „Развитие на човешките ресурси“. Над 30 предприятия са включени в проек­ та, което означава разкриване на нови работни места, обучение и повишаване на квалификацията на над 2000 човека с увреждания. Политиката за децата я оставих като коментар най-накрая, защото тя е най-голямата тръпка и предизвикателство за мен в професионално отношение. Какво успяхме в тази политика? Успяхме да променим имиджа на България в ЕС– от България на Могилино, показана чрез придо-

We have also changed the approach concerning the provision of social assistance – now we speak of contingent receipt of assistance. For instance, to receive monthly social benefits, a jobless person has to do community work 4 hours a day, 14 days a month. With this measure, on the one hand, we allowed mayors to use workforce in areas such as landscaping and cleaning and, on the other, managed to limit the receipt of benefits by people who work in the grey economy and without employment agreements. Family benefits are also contingent: they are paid only if the children attend school, if they are at a school age, and if they have all immunizations. That measure is also 40

connected with responsible parentage; in the beginning, when we introduced it, there was some discontent and doctors said it was for the first time they had had so many people willing to immunize their children voluntarily. Now that is accepted as a normal practice and last year alone there were more than 1,000 parents fined for not observing the conditions for receiving benefits. Concerning the policy on the disabled, we are facing a lot of problems, both in the social and the health sphere: problems connected with the accessible environments and the full personal and professional realization of those people. That is

a policy that requires an integrated approach among many institutions and, of course, their personal active involvement. I am no supporter of the approach of giving a little to everyone, which underlies the Integration of the Disabled Act, and I believe it is fairer to make assessment of the individual needs of every person. In this way those who have higher incomes and do not need benefits will free financial resource for more substantial assistance to those in need. To my great regret, I have been unable to change the status quo. However, we prepared the environment and the National Assembly ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

билия печална известност филм, показващ унизителните условия на живот в един от домовете за деца с увреждания, в България – добрият модел на деинституционализация на децата. Какво не успяхме в тази политика? Не успяхме да постигнем консенсус в обществения дебат по проекта на нов Закон за детето. Доволна ли сте от постигнатото? Валентина Симеонова: Когато човек е част от процеса, той трудно може да се дистанцира и обективно да прецени в какво е успял и кои са дефицитите, но аз имам до себе си моето семейство и приятели, които не ми спестяват критиките и затова много ги обичам. Когато заемаш такава позиция, си изкушен да развиваш фантазии, които са далеч от реалността и ако нямаш този коректив, рискът да предприемаш погрешни стъпки е много голям. Интензивно работихме и тези почти четири години минаха много бързо, свършихме много работа, променихме подходите и методите, но в тази политика винаги има какво още да се направи и усъвършенства. Кои са Вашите топ три приоритета за оставащите месеци? Валентина Симеонова: 2013та е година на избори и това The Council of Ministers adopted a two-year plan for creating conditions for implementation of the convention, as well as Strategy for Providing Employment to Persons with Disabilities. By using resource from the European structural funds, we are actively working to increase the number of social services for support of the disabled in domestic environment: by the end of 2013, some 30,000 people with disabilities will be able to use the personal assistant service, compared with 12,000 in 2009. We have managed to make the first steps towards implementing the employment strategy through an integrated project for production ex-


pansion and technological renovation at specialized enterprises and cooperatives for people with disabilities, which is financed under the Competitiveness Operative Program and the Human Resource Development Program. More than 30 enterprises are included in the project, which means opening of new jobs, education and training for more than 2,000 people with disabilities. I have left the policy on children to be the last to comment, because it is my biggest thrill and challenge in a professional respect. What have we achieved? We have managed to change Bulgaria’s image in the EU: from a Bulgaria of Mogilino, as seen

in the notorious movie that showed the humiliating living conditions in one of the institutions for disabled children, into a Bulgaria that is the good model for the deinstitutionalization of children. What haven’t we achieved? We haven’t managed to reach a public consensus on the draft of a new Children Act. Are you satisfied with the achieved? Valentina Simeonova: When you are a part of the process it is hard to distance yourself and objectively see what you have done and what your shortcomings are; however, I have my family and friends who never save me their criticism and that is why I love them. When you hold such a

post you are tempted to indulge in fantasies that are far from reality and if you do not have that corrective, the risk of making wrong steps is big. We have worked intensively and these nearly four years have passed very quickly; we have done a lot of work, we have changed the approaches and methods, but in this policy there is always something more to do and improve. What are your top three priorities for the remaining several months? Valentina Simeonova: 2013 is a year of election and that increases our challenges. The most important thing for me is that we go on with the reforms related to the deinstitutionaliza-

tion of children and make the process irreversible; we should keep working intensively on creating conditions for training and employment of the disabled; and the third key priority is the social benefits and services in the conditions of a grave financial crisis. I have already mentioned some of the big challenged but, on the whole, making social policy in the conditions of a financial and economic crisis requires additional efforts and creates more difficulties. On the one hand, the shrinking of the economy increases the number of people without incomes and in need of assistance; on the other, there is no possibility even to think of increasing the social 41


интервю

42


още повече увеличава предизвикателствата пред нас. За мен най-важно е да продължим реформата, свързана с деинституционализацията на децата и да направим процеса необратим; да продължим да работим интензивно по създаване на условия за квалификация и заетост на хората с увреждания и третият важен приоритет са социалните плащания и услугите в условията на тежка финансова криза. За някои от големите предзвикателства вече споменах, но като цяло да правиш социална политика в условия на финансова и икономическа криза изисква допълнителни усилия и създава повече трудности. От една страна поради свиване на икономиката нараства броят на хората, които остават без доходи и се нуждаят от подкрепа, от друга не съществуваше никаква възможност дори да си помислим за увеличаване на социалните разходи в бюджета. Фактът, че въпреки кризата успяхме да осъществим всички социални плащания и да не намалим социал­ ните разходи (което се случи в много страни в ЕС), означава че expenditure in the budget. The fact that despite the crisis we have managed to service all social payments and not reduce the social expenditure (which happened in a lot of EU countries) means we have acted adequately. The biggest challenge remains poverty, as well as unemployment, mainly youth unemployment, the social exclusion of various risk groups from our society – but those are problems that cannot be solved within the framework of a single term. That is why continuity in politics is important, as it allows building on what has been achieved and trying to ensure efficiency and efficacy of the political actions and practices. You worked at the State Agency for Child Protection; you headed the teams that carried out two national assessments of the specialized children institutions; you are one of the

сме реагирали адекватно. Голямо предизвикателство продължава да бъде бедността, безработицата и преди всичко младежката безработица, социалното изключване на различни рискови групи от нашето общество – но това са проблеми, които не могат да се решат в рамките на един мандат. Затова е нужна приемственост в политиката, да се надгражда постигнатото и да се стремим към ефикасност и ефективност в политическите действия и практики. Работила сте в Държавната агенция за закрила на детето. Била сте ръководител на екипите, осъществили две национални оценки на специализираните институции за отглеждане на деца, един от авторите на методологията за социални услуги за деца, казвам всичко това, тъй като в момента се води политика за извеждане на децата от социалните домове. В тази връзка, каква е равносметката до момента – каква част от децата са вече извън тези институции и колко от тях ще бъдат изведени през 2013 година? Валентина Симеонова: Повече authors of the methods for social services for children. I am saying all this because a policy is currently being implemented for removing children from social establishments. In this relation, what does stocktaking show so far: what part of the children have been already removed from the institutions and how many of them will be removed in 2013? Valentina Simeonova: For more than ten years I have been working in the area of child policies and deinstitutionalization is the cause of my professional life. My whole experience shows that if we do not unite our efforts and the resource of all government and non-government organizations towards achieving this goal, the policy will never be successful. In the very first months of the government we united that resource and created a long-term strategy, Vision for Deinstitutionalization of Children

от 10 г. работя в сферата на политиките за децата и деинституционализацията е каузата на моя професионален живот. Целият опит, който имам показва, че ако не обединим усилията и ресурса на всички правителствени и неправителствени организации в постигане на общи цели, тази политика никога няма да бъде успешна. Още в първите месеци на управлението събрахме този ресурс и създадохме дългосрочна стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България“, която правителството прие и заяви политическа воля в рамките на 15 г. всички институции за отглеждане на деца да бъдат закрити, като се работи активно за превенция на изоставянето на децата и се изгради инфраструктура от услуги, които ще предоставят среда, близка до семейната за децата, които поради различни причини не се отглеждат от своите родители. В този процес ние бяхме подкрепяни активно от Европейската комисия, която ни повярва и реши да инвестира целево само за първия етап от осъществяване на плана за действие над 100 млн. евро. В

това беше и уникалността на нашия модел, защото интегрира финансов ресурс от 4 оперативни програми в постигане на целите на тази политика. Това е и голямо предизвикателство, защото тези програми се управляват от различни министерства, с различни правила, което малко забавя процесите, но въпреки всичко резултатите са налице: Броят на децата, които се отглеждат в институции е намалял, а 10 институции вече са закрити. Много усилия влагаме и интензивно през последните години развиваме приемната грижа. В момента в 82 общини се изграждат центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища, в които ще бъдат преместени децата от Домовете за деца с умствена изостаналост и до края на 2014 г. тези домове ще бъдат закрити.

in Bulgaria, which the government adopted and declared political will for closing all social institutions for children within the framework of 15 years, while working actively on the prevention of the abandoning of children and building an infrastructure of services that will provide a homelike environment to the children that for some reason are not raised by their parents. In that process we were actively supported by the European Commission, which believed us and decided to invest more than 100 million euro in the first stage of the plan alone. That is what made our model unique, because it integrated financial resource from four operative programs towards achieving the goals of that policy.

rules, which somewhat delays the processes. Nevertheless, the results speak for themselves: the number of children in institutions has decreased and ten institutions have been closed already. We have invested a lot of efforts and developed foster care for the past few years. Currently family-type accommodation centers and protected homes are being built in 82 municipalities; they will house the children from the institutions for children with mental disabilities and by the end of 2014 those institutions will be closed.

That is also a big challenge, because those programs are managed by different ministries, with different

Винаги съм вярвала, че когато човек полага усилия, когато е положително настроен, той успява да преодолява изпитанията и да сбъдва мечтите си. Ето защо пожелавам на вас и вашите читатели удовлетвореност от вложените усилия и вяра, че те са крачка по пътя към мечтите.

I have always believed that when you make efforts and when you are positive, you manage to overcome all trials and fulfill your dreams. That is why I wish you and your readers satisfaction with the efforts made and belief that they are a step towards your dreams. 43


специално приложение

Авангарден тенис комплекс ще украси Варна Модерен ансамбъл от сгради, наречен „Тенис комплекс Варна“ ще се издигне в морската ни столица. Той ще се превърне в една от основните атракции на Варна, но заедно с това и в импулс за развитието на града. Основната му забележителност ще бъде т.нар. „надуваема“ фасада, изработена от ETFE (етилен тетрафлуоретилен). Комплексът е разделен на 5 зони: централен стадион, стадион 1, пространството между тях, помощни части и подземен паркинг за 1000 автомобила. Капацитетът на тенис комплекса е около 14 000 места и обхваща 117 400 кв м.

Автор: Радослав Райков

П

роектът засега е само концепция, но ако бъде осъществен, ще превърне Варна не само в световна столица на тениса, където ще могат да се провеждат състезания от най-висок ранг, но и ще постави България на световната карта на

44

този спорт. Чуждите медии са единодушни, че това е иновативен проект, в който са включени много от глобалните тенденции в архитектурата и съобщават, че той е дело на „българския архитект Матия Джедович“. Не особено българското име ме накара да поразровя западните

медии, където все така пишеше, че Матия Джедович е българин. А той самият би се обидил, защото е сърбин, приет да учи във Варненският свободен университет, който по договор за сътрудничество с университета „Никола Тесла“ в Белград подготвя сръбски студенти по специалността „Архитектура“. Проектът за комплекс от стадиони за тенис на корт, разположен във Варна, е дипломната му работа; заданието било всички обекти да са разработени по конкретни параметри и ситуации от български градове и селища. От 21 дипломни работи на сръбските студенти, завършили миналата година, само тази обаче привлича вниманието на чужденците, минавайки постепенно през студентския пленер в Балчик и последвалата изложбаконкурс за студентски дипломни проекти на Тринадесетото световно триенале на архитектурата „Интерарх '2012“.

Идеята е да се създаде визуална връзка между центъра на Варна и близките  околности. Затова когато човек приближава тенис комплекса, вниманието му ще бъде привлечено от аморфната фасада на главния стадион, който е в перфектна хармония с по-малкия стадион 1. За да не се нарушава видимата връзка и релефа на местността, е планирано стадион 1 да се вкопае в хълма. По този начин ще се минимизира и екологичният отпечатък, който той би оставил, ако бъде построен върху терена, а не в него. Централният стадион ще подмамва погледа с необичайната си „надуваема“ фасада, която ще добави щипка екзотика в цялостния облик на Варна и, естествено, ще е видима както откъм морето, така и откъм сушата. В основата  стоят флуорополимерните мембрани, изработени от висококачествен етилен тетрафлуор­ етилен, които осигуряват леки конструкции за създаване на икономични и трайни решения. ETFE системите имат изключително ниска маса (около 1/40 от тази на стъклото) поради минималната дебелина, която не може да надхвърля 250µm.


зелени страници Мембранната система може да бъде изпълнена във фолио, плочи с алуминиеви скоби и т.н. Основният компонент тук са мехурчетата или пневматичните възглавници. Най-често те се състоят от 2 до 5 слоя модифициран етилен-тетра-флуорополимер и се пълнят с въздух. ETFE фолиото се екструдира във формата на тънък филм, опънат в алуминиева рамка, с която се улеснява монтажът на носещата конструкция. Възглавничките придават на фолиото структурна стабилност и изключителни физически характеристики, които гарантират дългия му период на експлоатация, без това да се отразява на естетичния му външен вид. Възглавничките от ETFE са с изключително ниското тегло –

едва 2-3.5 кг/м2, но именно те създават ефекта на „надутата“ фасада. Фолиото е достатъчно прозрачно за видимия спектър на светлината и приблизително 94-97% от нея преминават безпрепятствено през покритието. В същото време то има висока степен на абсорбция в инфрачервения спектър – свойство, което ще бъде използвано за намаляване на енергопотреблението на комплекса.

Vanguard Tennis Complex to Adorn Varna

С цел да се оптимизират енергийните разходи, Джедович е предложил и различни системи за добив на енергия от възобновяеми източници. Предвид голямото количество хора, пред кафенетата и барчетата, по коридорите и други възлови места, могат да се монтират пиезоелектрически плочи, които

By Radoslav Raikov A modern ensemble of buildings, called Tennis Complex Varna, is to be erected in Bulgaria’s sea capital. It will become one of Varna’s key landmarks, as well as an impulse to urban development. Its most remarkable structure will be the so-called inflatable façade made of ETFE (ethylene tetrafluoroethylene). The project is merely a concept at this stage but if it is carried out, it will not only turn Varna into a world tennis capital where tournaments of the highest rank can be held, but also place Bulgaria on the world map of this sport. Foreign media are unanimous that it is an innovative project that reflects many of the global trends in design and point out that it is the work of “Bulgarian Matija Djedovic M.Arch.” The not-quite-Bulgarian name made me search for information in the Western media, which still said that Matija Djedovic was Bulgarian. Djedovic himself could feel hurt, because he is Serbian; he studies at Varna Free University, which has a cooperation agreement with Nikola Tesla University in Belgrade to teach Serbian students architecture. The

design of a complex of stadiums for tennis in Varna is his thesis: the task was that all projects should be based on concrete parameters and environments in Bulgarian towns and villages. However, out of 21 theses of Serbian students who graduated last year, only this specific work attracted the attention of foreigners, passing gradually through the students’ plenary in Balchik and the competition exhibition of thesis projects at the Thirteenth World Triennial of Architecture, Interarch 2012. The complex is divided into five zones: Central Stadium, Stadium 1, the space between them, auxiliary fields, and underground parking for 1,000 vehicles. The capacity of the complex is about 14,000 seats and its area is 117,400 sq. m. The idea is to create a visual link between the center of Varna and the surrounding area. When you are approaching the tennis complex, your attention is attracted by the amorphous façade of the Central Stadium, which is in perfect harmony with the smaller Stadium 1. To avoid breaking the visual link and changing the shape of the terrain, Stadium 1 is planned to be dug into the hill. That will also minimize the environmental 45


специално приложение превръщат кинетичната енергия от стъпките на хората в електричество. Тайната се крие в пиезо­електрическата технология, която преобразува трополенето в енергия. Ако комплексът постигне достатъчно висока посещаемост, може да претендира за независимост от електрораз­пределителната мрежа и дори да подпомогне близките квартали. Заради визията и качествата си „Тенис комплекс Варна“ неминуемо ще се превърне в една от главните атракции на града. Ансамбълът от постройки ще раздвижи облика на морската ни столица, без да нарушава ритъма  и ще подейства като стимул за урбанистичното  развитие. footprint it would leave if built on the hill instead of into it. The Central Stadium will catch the eye with its unusual inflatable façade, which will add an exotic grain to the overall look of Varna and, of course, will be visible from both the sea and the land. At the basis of it there are fluoropolymer membranes made of high-quality ethylene tetrafluoroeth-

ylene, which provide light structures for the creation of economical and lasting solutions. The ETFE systems have an extremely low mass (about 1/40 of that of glass) due to their minimum thickness, which cannot exceed 250µm. The membrane system can be made of foil, tiles with aluminum clips etc. The key component here is the

bubbles, or the pneumatic cushions. Most often they consist of two to five layers of modified ethylene-tetrafluoropolymer and are inflated. ETFE is extruded in the form of thin foil, stretched into an aluminum frame, which facilities the installation of the structure. The cushions give the foil structure stability and exceptional physical

characteristics, which guarantee its long operation without affecting its aesthetic look. ETFE cushions are extremely lightweight – just 2-3.5 kg/ sq. m – but it is they that create the effect of an inflated façade. The foil is transparent enough for the visible spectrum of light and approximately 94-97% of it passes unobstructed through the cover. At the same time it has high absorption capacity in the infrared spectrum: a quality that will be used for reducing the energy consumption of the complex. To optimize the energy costs, Djedovic has suggested different systems for production of energy from renewable sources. Given the large number of people, piezoelectric plates can be installed in front of the cafes to transform the kinetic energy of the moving people into electricity. The secret is in the piezoelectric technology that transforms movement into energy. If the complex is visited well enough, it can claim independence from the electricity grid and even supply the nearby districts with energy. The look and qualities of Tennis Complex Varna will inevitable turn it into a major attraction in the city. The ensemble of buildings will enrich the landscape of the sea capital without affecting its rhythm and will act as a stimulus for its urban development.

46


„Зеленият“ журнал на България Biolife.bg стартира през юни 2009 година като информационен сайт за здравословен живот в отговор на нарасналия интерес към органичните продукти, екологичните практики, отговорния „зелен“ бизнес и всичко, което подкрепя хармонията между човека и природата.

За всички, които искат дълъг, щастлив и отговорен към природата живот!


Авиокомпания изгражда първи по рода си салон за пасажери под открито небе Американските авиолинии Delta подготвят уникални салони на открито на летищата в Атланта и Ню Йорк.

D

elta Air се кани да разбие традиционните ни представи за летищен салон с откриването на две модерни тераси в рамките на своите Sky Clubs в Атланта и Ню Йорк. По проекта Delta си партнира с Architectural Digest, които са наети да разработят първите по рода си открити участъци от салоните за пристигащи и заминаващи на авиокомпанията, наречени „The Sky Deck“. Новото пространство на територията на Hartsfield-Jackson International Airport в Атланта ще бъде открито до лятото и събитието се очаква непосредствено след церемонията за отварянето на терасата в Ню Йорк на летище John F. Kennedy. В Атланта 48

пространството, изградено за 1.2 млрд. долара, ще се намира в чисто нов участък на Терминал 4. Планирано е да бъде открито през май.

посвещението ни към елегантния дизайн и елегантния начин на живот, когато човек е на път“, обяснява дизайнерът Том Филиция.

Дизайнерски подход „С удоволствие си сътрудничим с две от най-известните имена в дизайна – Architectural Digest и дизайнерът Том Филиция. Съвместно те разработват първия пасажерски салон под открито небе в рамките на Delta Sky Club“, коментира Тим Мейпс, старши вицепрезидент на Delta.

Редовните пасажери приветстват идеята Първоначалната реакция на лоялните пасажери е по-скоро положителна, става ясно от комента­ рите, написани от хора, които редовно използват услугите на авиокомпанията, публикувани в сайта Delta Flyertalk.com.

„На фона на шума и суетата, които срещаме почти на всяко летище, търсим начин да създадем спокойно и модерно убежище, което да демонстрира

„Това е страхотно... Нямам търпение да видя какво ще се получи“, казва един от пишещите във форума. „Чудесна новина. С особен интерес ще очаквам да видя и да изпробвам салона (в Атланта)

преди да се кача на полет DL64“, коментира друг пасажер. Аманда Шуйър е от хората, които прекарват почти цялото си време на път. Тя лети над 125 000 мили годишно с Delta. Аманда твърди, че е особено ентусиазирана от концепцията. „Ще се радвам да отпразнувам своя рожден ден на територията на Sky Deck и ще поканя моите приятели – фенове на авиацията и на дългите полети на това парти“, казва тя. Но пушачите да не бързат да се радват, че ще имат място на летището, на което да си запалват свободно. Говорител на Delta предварително заяви, че пушенето ще бъде забранено на Sky Deck.


Airline's First-Ever Outdoor Sections Delta to Debut Outdoor 'Sky Deck' Terraces at Airport Lounges Delta Air Lines will break the traditional boundaries of airport lounges with the introduction of new outdoor terraces at its Sky Clubs in Atlanta and New York. Delta has partnered with Architectural Digest to develop the airline's first-ever outdoor sections of its lounges dubbed "The Sky Deck." The new space at Hartsfield-Jackson International Airport in Atlanta opening this summer will be adjacent to the Delta Sky Club in Concourse F. At New York's John F. Kennedy International Airport, the space will be located in the airline's new $1.2 billion expansion of Terminal 4 scheduled to open in May.

Design Approach "Delta is proud to collaborate with two of the most renowned names in design – Architectural Digest and designer Thom Filicia – on our first outdoor Delta Sky Club spaces," said Tim Mapes, Delta's senior vice president — marketing. "Amid the hustle and bustle of the airport experience, we seek to create a refuge, which represents Delta's dedication to elevated design and pays homage to an elegant lifestyle of travel and the spirit of flight," said designer Thom Filicia. Frequent-Fliers Love the Idea Initial reaction from frequent-fliers is overwhelmingly positive, according to feedback posted by some of Delta's loyal travelers on Flyertalk.com.

"This is great ... I can't wait," said one forum member. "Excellent news. I will especially look forward to trying the one in (Atlanta) before catching DL64 across the pond," said another member. Amanda Schuier, a road warrior who flies more than 125,000 miles annually on Delta, is particularly enthusiastic about the concept.

"I'd love to have my birthday party on the Sky Deck and invite my fellow aviation enthusiasts and mileage running friends," she said. For the smokers out there, don't think you can step outside on the Sky Deck to light up. A Delta spokeswoman confirms that smoking will be prohibited.

49


Топ 10: Стартиращи бизнеси на прага на славата Ако можем да определим най-популярната тема за 2012-а, свързваща бизнеса и технологиите в България, то това определено са многобройните стартъпи и все по-добрата среда за тяхното развитие. Автор: Светлин Желев

Б

лагодарение на фондовете, които стартираха през последните месеци, както и на уникалните идеи – вече има доста проекти, които са в напреднала фаза и които вероятно

скоро ще получат и по-широка публичност.

пании, готови да „завладеят и променят света“.

Всъщност бумът на стартъпите изобщо не е локално събитие. В световен мащаб, при това от няколко години, виждаме все повече млади стартиращи ком-

Спираме вниманието си на няколко интересни проекта, които все още не са толкова известни, но за които сме сигурни, че през 2013-а ще придобият популярност.

Iconify (www.iconify.co) Интелигентната услуга ще е в полза най-вече на фотографите. След много кратка и бърза реги­ страция можете да си направите лесно изключително добре изглеждащо портфолио, което можете да предоставите на клиен-

Top 10: Stratups at the Threshold of Glory Were we to distinguish the most popular topic of 2012 connecting business and technology in Bulgaria, we would surely point up the numerous startups and the improving environment for their development.

By Svetlin Zhelev Due to the funds that were started during the last months as well as the unique ideas – there are various projects yet in a quite advanced phase 50

and which will surely win brоad publicity. In fact the boom of the startups is not a local event at all. Worldwide we have seen more and more young companies starting up, ready “to conquer and change the world” in the

recent years. Today we will highlight only some interesting projects, not yet that popular, which we believe would become popular in the months coming and in 2013 as a whole.

Iconify (www.iconify.co) The intelligent service will mostly benefit photographers. After a quick and brief registration one can easily make an excellently looking portfolio, which one can give to clients in the


тите си под формата на мобилна апликация или сайт. Работата с продукта е изключително лесна и неслучайно той вече има близо 10 000 потребители. Fiestah (www.fiestah.com) Случвало ли ви се е да организирате голямо парти. Със сигурност знаете колко е трудно да се прецени и да се организира всичко. Е, този стартъп има за цел именно това – да превърне организацията на всяко едно събитие в нещо забавно и много лесно управляемо. След като се регистрирате можете да зададете параметри на това, което ви е необходимо, след което да видите оферти на фирмите, които могат да ви помогнат в организацията на събитието. Да, все още не работи добре за

form of a mobile application or a site. To operate the product is so easy and it has already around 10 000 users which is not by chance. Fiestah (www.fiestah.com) Have you ever organized a big party? If you have, you surely know what it means to schedule and organize all details. So, this is the target of this startup – to make the organization of whatever event in a funny, easy

България, тъй като не е много популярно, но самата идея е обещаваща! Artery (www.artery.io) Една много ценна услуга, която ви позволява да си създадете „мини онлайн магазин“ буквално за секунди. Ползвайки този продукт ще можете да продавате всичко, което имате в своята Dropbox папка. Наистина много бързо можете да сложите цена на всеки електронен документ, снимка, музика, видео или всичко, от което искате да изкарате пари и от което някой има нужда. Приложението може да се използва на практика от всеки, който продава нещо електронно, като най-голямото предимство е скоростта на започване – на практика веднага.

and easily managed event. After you register you can set up your parameters for what you need, after that you can see the offers of the companies which can help you with the organization of the event. Yes, it does not yet operate in Bulgaria as it is not very popular, however isn’t it a perfect idea! Artery (www.artery.io) A very precious service which allows

you to create a “mini online shop” within a few seconds. Using the product of this startup you will be able to sell everything you have in your Dropbox file. You can easily price every electronic document, picture, music, video or anything you want to make money of and someone else needs to buy. Practically the application can be used be anyone who sells something online as the best advantage is the starting period – right now.

Much Better Adventures (www.muchbetteradventures.com/) Here you have the opportunity to organize your vacation. Instead of the long surfing in various tourist sites you can simply enter the parameters of your vacation and Much Better Adventures will do the rest. The software searches in a load of sites after which it gives you exactly the information you need in a ready up variant. It is a really easy way to choose and organize your vacation. 51


Much Better Adventures (www.muchbetteradventures.com) Тук получавате възможност да организирате своята отпуска. Вместо да се впускате в дълго сърфиране в различни туристически сайтове, благодарение на Much Better Adventures просто можете да въведете параметрите на почивката, която желаете. Софтуерът търси в огромно количество сайтове, след което в обработен вид ви подава точно информацията, от която имате нужда. Наистина доста лесен начин да изберете и организирате отпуската си. Spark (потърсете Spark в iTunes) Това е интересен продукт, определен като следващата еволю­ ционна стъпка в комуникацията. По много удачен начин той ком-

Spark (search Spark in iTunes) This is a interesting product distinguished as the next evolution step in communications. In a proper way it combines text messages from a cell phone with the localizing services and photo sharing. The result is really rather interesting and the service gets bigger and bigger popularity with the days to come. 52

Kareer (www.kareer.me) This project has not yet started up officially, however it promises to be a new job search site. At the beginning the project will operate only in the USA and it already has a San Diego version. Companies from Los Angelis and San Francisco are expected to join the project but what is important here is the idea. The idea itself is to avoid the annoying job descriptions CVs and motivation letters. Through

the “Discover” regime each company and every job seeker can show much more of himself. GameWisp (www.gamewisp.com/) This service idea is to allow people who enjoy games and entertainment on any devices through the cloud – based service to navigate their saved games no matter the location. The product which will be appreciated by gamers already operates with Win-

бинира текстовите съобщения от мобилен телефон, с локализиращите услуги и фотосподелянето. Резултатът наистина е интересен, а услугата придобива популярност с всеки изминал ден. Kareer (www.kareer.me) Проектът, който още не е стартирал официално, обещава да е нов вид сайт за намиране на работа. На първо време проектът ще работи само в САЩ, като вече има версия за San Diego, скоро се очакват да се включат компании от LA и San Francisco, но най-важната в случая е идеята. А тя е да се избегнат станалите банални вече длъжностни характеристики, CV-та и мотивационни писма. Чрез режимa „Discover“

dows and Mac OSX operation systems, and is expected the number of supporting platforms to be extended. In the gamers’ world such a service was absent so Game Wisp will surely fill in the gap. Receiveee (www.receiveee.com) The service is the easiest way you receive e-mail. No matter whether you need to quickly create a new address or you need e-mail for something else


всяка компания и всеки, търсещ работа ще може да покаже много повече и по-истинска част от себе си. GameWisp (www.gamewisp.com) Идеята на тази услуга е да позволи на всеки, който обича игрите и забавленията на всякакви устройства чрез cloud-базирана услуга да управлява своите запазени игри, независимо къде е. Продуктът, който ще бъде оценен по достойнство от геймърите, вече работи с Windows и Mac OSX операционни системи, като се очаква скоро броят на поддържаните платформи да бъде разширен. В света на геймърите подобна услуга определено липсваше, така че GameWisp несъмнено ще заеме тази празнина. Receiveee (www.receiveee.com) Услугата представлява най-лесния начин да получите електронна поща. Независимо дали вие имате нужда бързо да си създадете нов адрес или ви трябва е-мейл за нещо друго – само с влизането си на адреса на този сайт вие вече имате своя поща и можете да получавате имейли. Няма реги­ страции, няма лични данни, няма потвърждения и т.н. Просто имате адрес и можете да го използвате – колкото пъти искате. Mover (www.mover.io) Благодарение на този малък стартъп, който се реализира само от петима души, всеки един

– only enter the address at this site and you can momentarily have your own e-mail and respectively receive emails. No registrations, no personal data, no confirmations, etc. You just have and address and you can use it – as many times as you want to. Mover (www.mover.io) Thanks to this small startup realized by only five people every developer,

разработчик, искащ да използва в приложението си cloud-базирана услуга, може да я интегрира много лесно. Mover.io работят с най-популярните безплатни провайдери, като Dropbox, Google Drive, и Box и осигуряват едно наистина ценно решение. Erli Bird (www.erlibird.com) Ако цялата тази стартъп мания ви е интересна и искате да следите целия поток от нови неща, то Erli Bird е мястото за вас. Тук на практика се появяват всички по-интересни стартъпи, като можете да се включите в тяхното обсъждане тестове и да сте сред първите, които използват приложенията. Можете лесно да се свързвате със създателите, да участвате във финансирането на отделните проекти, както и да помагате с каквото можете в замяна на част от проекта и т.н. Дори и само да наблюдавате обаче е изключително интересно, така че е за препоръчване. Както виждате, всеки технологичен стартъп е решение на съществуващ проблем. Някои неща са гениални, други надали ще са интересни и полезни на всички – факт е обаче, че част от идеите, споменати тук – скоро ще станат известни и ще натрупат потребителска маса. Повод за адмирации е фактът, че идва времето, когато ще спираме вниманието си на изцяло български стартъпи с не по-малко интересни идеи.

who wants to use its application in a cloud-based service can integrate it quite easily. Mover.io work with the best popular free providers such as Dropbox, Google Drive, and Box and offer a really priceless solution. Erli Bird (www.erlibird.com) If you take interest in this startup mania and you want to be aware of the new things flow so Erli Bird is you place. Here all new interesting

startups appear and you can join in the discussions of tests or to be among the first you use these applications. You can easily contact the creators, to participate in the financing of the separate projects as well as to support up to your competence in the project, etc. Event the observation itself is very interesting so I wholeheartedly recommend it.

As you can see every technological startup is a solution of an existing problem. Some of the things are genius, others will not be that interesting and useful to everyone – however it is a fact that some of the things you have just read will shortly become very popular. There are already various examples and it is admirable that we are about to point up Bulgarian stratups with ideas not less interesting than mentioned above. 53


Липсващата частица преди една стартираща компания да постигне успех Страхотна идея и упорит труд – очевидно това са два съществени елемента, които имат огромно значение за успеха на стартиращите компании. Но има и още нещо, по-важно! Точното време. Netcape, Марк Andreesen и много други – ще откриете, че при всеки добър пример задърлжително е имало „уцелване на момента“. Успешните компании са се появили във време, когато е имало нужда от тях. Ето и Facebook – той се случи точно навреме. Други хора преди и след Зукърбърг и компания са се проваляли, защото не са стартирали в точния момент. Но това са последните 5 процента. Останалото е се дължи на упорит труд и усилие“. Все пак, не може да се подценява значението на тези последни 5 процента.

С

поред Роман Станек, основател и главен изпълнителен директор на GoodData, който по-рано продаде NetBeans на Sun Microsystems и Systinet на Mercury Software/ Hewlett Packard – успехът на първата му компания е дошъл, защото е имал шанса да я позиционира като врата за навлизането на американския софтуер в Източна Европа, точно по времето, когато родната му Чехословакия скъсва с комунистическия режим. NetBeans започва да продава правилния софтуер в подходящото време – точно, когато Интернет става все по-широко използван. „В крайна сметка уцелих момента. След първия балон през 1997 г. – събитията се стекоха така, че успях да изляза над радара. Комунизмът приключи на точното време, а след това и Интернет дойде на точното време. Винаги се получава така. Разглеждате ли историята на една успешна 54

компания, винаги ще откриете и мъничко късмет. Това е последното парченце от пъзела, което прави сиуацията идеална. Разбира се, че се изискват упорита работа, предварителна подготовка и така нататък. Но за да стигнете до момента на „пробив“ ви трябва и още нещо“. Роман илюстрира тезата си, като дава пример с една перфектна снимка. „Фотографията също е късмет, не смятате ли? Трябват ви правилната светлина и така нататък. Но докато снимах на състезание по гребане, един от гребците погледна нагоре към мен, докато бях на моста. Улових момента. Ако го беше направил секунда по-рано или един миг по-късно, щеше ли да се получи снимката? Това се случи по време на състезание и не се предполагаше гребците да се оглеждат, докато се състезават. Но тогава се получи уникална снимка. Бях уцелил момента.

Това беше късмет. Но също така трябваше и аз да съм там, да имам хубав фотоапарат, да има правилната светлина и да се подготвя добре. Успешният кадър дойде след това и се дължеше на простичкия факт, че състезателят ме погледна. Това е последният елемент от пъзела, който разделя доброто от отличното“. „Същото важи за всяка една стартираща компания, за всеки бизнес успех – погледнете

Станек сочи примера с Facebook. Идеята беше страхотна, също и изпълнението. Но точното време, в което се реализира, я направи мулти милиардна компания. Facebook успя да се разрасне невероятно едва тогава ,когато настъпи огромна промяна в начина, по който хората се отнасят към неприкосновеността на личния им живот и когато си позволиха да обменят информация в Интернет. Други компании свършиха предварителната и по-трудна работа да променят представите на хората, а Facebook излезе на сцената в правилния момент, за да се възползва пълноценно от тази промяна.


The Missing Piece that Makes a Startup to Succeed A great idea and hard work are obviously essential for startups. Even more important? Timing. According to Roman Stanek, the founder and CEO of GoodData, who previously sold NetBeans to Sun Microsystems in 1999, and Systinet to Mercury Software/Hewlett Packard in 2006 - his first company succeeded because he was able to act as a gatekeeper for American software coming into Eastern Europe as his native Czechoslovakia came out from under communist rule. Netbeans sold the right kind of software just as the internet was becoming widely used. "At the end of the day, I was lucky with the timing. '97, '95, you know the first bubble. That put me on the map." Communism ended at the right time, and then the internet came at the right time? "It's always like that. You look at any successful company; you always find a piece of luck. That's the last piece

that makes it perfect. You have to have all of that hard work and all of that preparation and so on, and that gets you to the point where you can leverage it." Roman illustrated the point perfectly with the story of how he took the photo. "Photography, it's luck, isn't it? The right light and so on. I was taking pictures of a rowing competition. As I was standing there, one of the rowers actually looked up at me while I was on a bridge. If he looked one second earlier or one second later, how do you stage that? And this was a race, she was not supposed to look up, she was supposed to be racing. It was timing. It was luck. It was also me being there with a good camera, with the right light, all of that preparation, then the simple fact that the athlete actually looked up at me. That's the last piece, that's the piece that

separates the good from excellent. That's true for every startup, every successful company - look at Netcape, Mark Andreesen - you always find that timing, that they looked at it at exactly the month they were supposed to. You look at Facebook, all of those things that happened exactly at the right time, and people before them and after them failed because they didn't have the right timing. It's the last 5 percent. The rest of it is effort." Still, the importance of that last 5 per-

cent can't be overstated. Stanek gave the example of Facebook. The idea was great, as was the execution. But the timing was what made it a multi billion dollar company, because the company grew incredibly at the same time as a massive change in the way people thought and cared about privacy and sharing information on the internet. Other companies did the earliest, hardest work changing people's perceptions, and Facebook was in the right place to take full advantage.


Национален стадион „Адис Абеба“

Дръзките африкански проекти Африка обикновено не се свързва с архитектурни постижения, зашеметяващи проекти или пък небостъргачи; макар че последните хвърлят своята стъклена сянка както в Йоханесбург, така и в Найроби. На този континент също се строи дръзко и се лансират смели идеи, макар мащабите да не са като в Европа, Азия или Америка. Но проектите имат своя чар, особено когато става дума за страни като Етиопия, Конго и Екваториална Гвинея. Автор: Радослав Райков Национален стадион „Адис Абеба“ (Етиопия) Обичащите футбола и леката атлетика етиопци ще се сдо­ бият с нов олимпийски стадион, изграден по всички правила на ФИФА, с капацитет 60 000 места, благодарение на обявения от Федералната спортна комисия на Етиопия международен конкурс за нов национален стадион и олимпийско градче към него. Конкурсът бе спечелен от архитектурните бюра LAVA (Laboratory for Visionary Architecture) и Designsport, в сътрудничество с местната 56

фирма JDAW. Дизайнът включва нови технологии, комбинирани с локална идентичност – известните в целия свят скални църкви на Етиопия, които са издълбани в земята, местните жилища и резервоари. По-ниското ниво на игрището, обградено от високите трибуни, отразява именно тази аналогия. „Възприе­маме и стадиона, и градчето като естествено продължение на нашите традиции“, споделя етиоп­ ският архитект Даниел Асефа от JDAW. А Крис Босе от LAVA допълва: „Изкопът за терена ни осигури материал, от който направихме трибуните, спазвайки екологичния принцип, че в

природата нищо не се губи. Този „кратер“ ефективно ремоделира околното пространство, раздвижва пейзажа, минимизира отпечатъка, който конструкция­та оставя и обединява близкия ландшафт в едно цяло.“ Фасадата на стадиона напомня формата на кафеено зърно – найважният експортен продукт на страната, а материалът, който я обгръща, е вдъхновен от „масоб“ – етиопската кошница, изработвана от плетена трева. Покривът на съоръжението изглежда като облак в безкрайното етиопско небе и е изграден

от лека, текстилно-мембранна конструкция, която „се носи“ над стадиона, стабилизирана от стоманени въжета. „Адис Абеба“ ще може да посреща не само мачове от Световната купа по футбол, но и всякакви първенства по лека атлетика, концерти, религиозни и национални фестивали, а участниците ще бъдат настанявани в спортното градче. То също разполага със зали, съблекални, плувни басейни, както и офис на Федералната спортна комисия на Етиопия. Търговските части ще осигурят функционирането му през цялата година.


„Събрахме мултинационален екип, който да създаде иновативен дизайн и културните различия на всеки един от нас дадоха своя принос“, обяснява Саманта Котърел, изпълнителен директор на Designsport. „Със своя устойчив дизайн и природосъобразни решения, максимална гъвкавост и интелигентна адаптивност, „Адис Абеба“ е ценна придобивка за етиопския народ, който обича спорта и се наслаждава на спортните постижения. Той ще подчертае етиопската идентичност и заедно с това ще генерира средства, от които страната силно се нуждае“, подчертава консултантът по проекта Джон Шентън. Строежът на стадиона, който вече започна през миналата година, се очаква да приключи през 2014. Конгресен център „Сипопо“ (Екваториална Гвинея) Конгресният център „Сипопо“ се намира в столицата на страната Малабо край брега на океана, обгърнат от джунглата. Двуетажната правоъгълна постройка е

вградена в полупрозрачен, метален контейнер, който да я предпазва от силното, екваториално слънце. Стените му са изградени от телена мрежа, която осигурява необходимата сянка, но в същото време пропуска и нужната светлина за работа в центъра. Вградените устройства контролират достъпа на светлина, както и нейното разпространение в сградата, особено през нощта, когато ресторантът и фоайетата са осветени.

Bold African Projects Africa is not usually associated with architectural excellence, stunning projects or skyscrapers, although the last throw their glass shade both in Johannesburg and Nairobi. Bold and daring ideas are launched also on this continent, although the scale is not the same as in Europe, Asia or America. But the projects here have their own charm, especially when it comes to countries like Ethiopia, Congo and Equatorial Guinea.

Влизайки в Сипопо посетителите биват посрещани от двоен атриум, който създава чувството за простор. В началото на коридора има карта на Африка, изработена от електрически крушки, която подсилва комуникативната природа на конгресния център – с пристигането на всеки един участник на картата светва крушката, от чиято държава идва гостът. В централната зала местата са разположени в кръг, а самата тя се намира в средата на сградата и чрез фоайетата има достъп от три страни.

By Radoslav Raikov

Национален стадион „Адис Абеба“

Addis Ababa Stadium and Sports Village Football and athletics-loving Ethiopians will have a new FIFA and Olympic-standard 60,000 seat stadium in Addis Ababa thanks to a competition winning design combining local identity with new technology. LAVA (Laboratory for Visionary Architecture) and Designsport collaborated with local Ethiopian firm JDAW to win the international architecture competition for a national stadium and sports village, held by the Federal Sport Commission, Ethiopia.

Национален стадион „Адис Абеба“

Chris Bosse, LAVA director, said: “We have gone back to the very origin of stadium design with a sunken arena surrounded by grandstands formed from excavated material. This manmade crater is a clever remodelling of the existing terrain and generates effi-

cient spaces, optimises environmental performance, minimises construction costs and integrates facilities within the existing landscape.” Addis architect Daniel Assefa and director of JDAW said: “The design references Ethiopia’s world-famous excavated architecture – centuriesold rock churches, dwellings and cisterns. We see the sports city as a natural extension to this heritage, one that will draw many more visitors to our beautiful country.” The façade material that wraps the stadium is inspired by the Massob, an Ethiopian communal serving basket made from woven grass, whilst the shapes of the facade system appear as coffee beans, the main source of income in Ethiopia. The roof of the stadium, an intelligent membrane, appears like a cloud on the horizon of the vast Ethiopian sky, a lightweight tensile structure floating over the formed-earth landscape. 57


„Сипопо“ бе завършен през 2012 г. и в него вече бяха проведени няколко срещи на лидерите на африканските държави по проблеми, касаещи Африка. Нови училища в Киву (Конго) През юни 2009 г. британската организация Article 25, заедно с международната фондация „Деца в криза“ и местни организации посетиха някои области в планинската част на Конго в района на Киву, за да финализират дизайна на планираната реконструкция на дузина училища в страната. Инициативата е част от програмата за модернизиране на учебните центрове в Конго. Този проект е пример за прилагането на архитектурни методи за решаването на дългосрочни проблеми.

Национален стадион „Адис Абеба“ Балансът между светлина и сянка, между прозрачност и конфиденциалност, е включен в самия дизайн на проекта. ВИП зоните ограждат конферентната зала и чак тогава се излиза навън. Ресторантът, обърнат към залива, също е разположен на първия етаж. Изграден е изцяло от естествени материали като дърво и камък. Те са предпочете-

ни и в строежа на самия център. Новите технологии не липсват, макар че е направен опит те да бъдат избегнати, където това е възможно – напр. акустиката в централната зала е поверена на архитектурните решения, а не на озвучителната техника. Tabanlioglu Architects са прибягнали до принципите, използвани при изграждането на концертни зали, за да създадат нужната чуваемост.

Използвайки т.нар. климатично ангажиран дизайн, създаден от екипа архитекти, който работи на доброволни начала с Article 25, ще осигури не само изграждането на истински училища в отдалечените райони на Конго, но и ще допринесе за подобряването на учебния процес. Британската фондация първо извърши оценка на терена и след това проведе събрание с местните водачи. Представена бе скица на околността, върху която самите местни отбелязаха къде според тях е най-добре да бъдат построени училищата, така че да обслужват най-голям брой селища. Уточнено бе, че при обучение­ то те желаят да се наблегне на писането, четенето, смятането,

Конгресен център „Сипопо“

Конгресен център „Сипопо“

58


Sipopo Congress Center

The masterplan includes the IOCstandard stadium for FIFA matches, athletics events, concerts, religious and national festivals; and a sports village comprising indoor and outdoor aquatic centres, outdoor pitches, sports halls and arenas, dormitories and the headquarters for the Federal Sport Commission. Hospitality, retail and commercial zones will ensure that the precinct is vibrant throughout the year. Tectonic structures and movement are the underlying concept for the masterplan. The breathtaking beauty

Sipopo Congress Center

of the surrounding Entoto Hills is the backdrop to a design that responds to the volcanic geology of the region. Gently undulating urban parkland follows the lines of the crater and is conceived as a continuous spatial experience strategically activated to balance movement, climate, experience and efficiency. A central plaza forms the heart of the project and a ridge connects all zones.

ground surface, providing way finding and creating animated art works.

Giant solar powered umbrellas provide shade and shelter whilst pedestrian activated light and water features appear as fissures in the

CEO of Designsport Samantha Cotterell said: “We put together our culturally diverse team to produce an innovative concept. We are excited at

Bosse, who was one of the lead architects of the Beijing Watercube whilst at PTW architects, has again combined new technology with traditional architectural principles. The façade patterns are digitally created through parametric modelling and are built with local materials.

the prospect of taking our expertise and translating it through the cultural lens of Africa.” “With sustainable design features, maximum flexibility and capacity, and intelligent adaptability, the new facilities will make a valuable contribution to the local people, the nation and its culture, enhancing Ethiopia’s sporting profile and generating revenue,” added Cultural Consultant and Architect, John Shenton. The construction of the stadium is expected to commence in 2014.

Sipopo Congress Center

59


както и да виждат черната дъска. От Article 25 предложили монтирането на по-големи прозорци. Но се оказало, че стъклото в Африка е твърде скъпо, а още по-скъп е транспортът до такива отдалечени райони като Киву. Тогава архитектите заменили прозорците със стратегически разположени отвори в стените, които да осигурят достатъчно светлина за учебния процес, като не забравили да вземат предвид и силните ветрове, които се появяват на тази височина и могат да предизвикат студени въздушни течения в класните стаи.

Нови училища в Киву

Нови училища в Киву както и на местните знания, които ще помогнат на децата им да се издигнат в общността. Климатично отговорният дизайн включва преодоляването на много предизвикателства от найразличен характер. В случая едно от тях бе климатът, характерен за 3000 м. надморска височина. Дъждовният сезон напр. възпрепятства учениците от присъствие в часовете, а самият той разрушава паянтовите постройки. Новият проект включва изграждането на по-здрави конструкции, с по-големи прозорци, обърнати на изток, което ще спомогне за затоплянето на сградите сутрин. Малки отвори в западната част на училищата пък ще отвеждат горещината, която се натрупва в зданията през деня, когато температурите достигат 40 градуса. Липсата на светлина се оказа друг 60

проблем, тъй като предишните колиби, изградени от клони и кал, били тъмни и това затруднявало учениците да четат и пишат,

Климатично ангажираният дизайн бил много добре приет от местните, които изразили желание да ползват сградите и като временни клиники след приключване на часовете или пък като читалища и общообразователни центрове, в които и възрастните да могат да се обучават или пък да ги използват за събрания на общността. Плановете за реконструкция включват и до­ ставката на черни дъски, тъй като досегашните представлявали обикновени талпи, боядисани в черно, обзавеждането с чинове, тъй като те не били познати тук и учениците седели на пейки, снабдяването с тебешири, карти и пр.

Строежът на първите училища вече започна през лятото на 2012 г. Местните създадоха инициативен комитет, който да решава възникналите проблеми като настаняването на екипите, охраната на техниката, набавянето на строителни материали (дърво, камъни, пясък, вода), както и транспорта на цимент от найблизкия град и др. Средствата са осигурени от международната фондация „Деца в криза“. Очаква се новите училища да бъдат готови до края на 2013 г.

Нови училища в Киву


Sipopo Congress Center In the Capital city Malabo of Equatorial Guinea, the SIPOPO Congress Center is situated by the ocean and surrounded by the woods.The rectangular two-storey block is nested in a semi-transparent metal envelop as a shield protecting from strong lights and create an implication of security, protecting the interiors from sharp sun beams yet benefiting the daylight at optimum. The lacy texture of the mesh grants a shady interior without hindering the accent of transparency. The glass wall systems allow for the maximum viewing area with no horizontal or vertical mullions to obstruct the vision towards the ocean. Incise patterns permit controlled daylight to diffuse into the building interior and at night, when lobbies and the restaurant are lighted, the oozing beams through the slits communicate with the spirits of the forest and ocean. Entering the main lobby, which is double space atrium, the interiors grant a feeling of spaciousness, and create a wide circulation zone. At the start of the corridor, the building as a source of pride for Africa, the Africa map made up of lights welcomes the leaders at the entrance and enriches the communicative nature of the Congress Center. The main conference hall, a rectangular space at the first floor, with a circular seating design, is situated amid the structure and accessed through the connecting lobbies at three sides. The balances of light and shadow, transparency of a communal space and confidentiality of affairs of state is carefully practiced in the physical existence of the project. Situated as a back row of the mail hall, VIP launches are designed at the ground floor. The restaurant, overlooking the bay, is also located at the first floor flanked by the foyer at two intersecting sides. Use of Natural materials like timber, natural stone and glass is preferred. The three dimensional walls of each space is uniquely designed with reference to local

sources. Starting with the design of special walls, the acoustic concerns are supported by architecture, as well as the quality of technical equipment. The transparent connection bridge links the new building to the existing one in the texture of the natural environment. Align with its function as a meeting place for the presidents, the building is strong and symbolizes to be modern; it is simple but functional and finds its expression in elegance. The Center is in harmony with the environment and makes optimum use of natural resources such as daylight, the greenery, the ocean and the view. The building is in accord with its “place� in terms of natural resources and cultural heritage, it is not an imported glass box model but a genuine African trace of our era. Rural Schools in Kivu, Congo This project incorporates architectural solutions into long-term development practice. In collaboration with Children in Crisis UK and the local NGO Eben-Ezer Ministries, the aim of the project is to provide sustainable and climate responsive school buildings to remote and impoverished communities in the villages of Bijojo and Gitigarawa. The Article 25 team made an on-site assessment of the surrounding landscape and participatory workshops were carried out with community members to determine their genuine needs. Outcomes of the workshop included a sketch map of the surrounding area, drawn by the villagers themselves, to help the team understand the preferred orientation of the school buildings. By using local knowledge of the site we were able to provide an appropriate response and generate cooperation between stakeholders Some of the design challenges for the school which Article 25 faced were linked to scarcity and cost of what one might normally consider to be conventional construction materials. Due to the lack of basic infrastructure such as roads, the locations of the

Sipopo Congress Center

villages which requires these schools remain very remote and not easily accessible. Therefore, importing materials such as cement, and particularly glass, is very difficult. The restrictions on materials are compounded by a dearth of local construction skills. For Article 25, the initial challenge was to deliver a pragmatic design which: responds to the needs of the end users, including classroom space for up to 500 pupils; is easy to construct with local materials and local skills; is both well ventilated and retains warmth without the use of glass. To better ascertain the needs of the end users, Article 25 also conducted a series of consultation exercises with prospective pupils and teachers of the school in cooperation with Children in Crisis and their local partner. Article 25 responded to these challenges in a number of ways. The design for the schools has been based on local construction techniques, with specific modifications. In future schools, more modifications could be introduced to gradually improve the design. This first series of improvements includes the introduction of reinforcement bars in the concrete floor slab to prevent cracking, and the combining of lintels and the ring beam into one single element on top of the brick walls. The design is aimed at reducing the amount of cement necessary, while increasing the structural integrity. To address the lack of glass, the design is based on climate responsive principles: windows are dimensioned

and placed in such a way as to reduce draft in the classrooms; the pitch of the roof is kept to a minimum to keep warm air as close to the users of the classrooms as possible; and an area in front of the building is designed to work as a 'suncatcher' area, slowly releasing heat to the wind which blows over the top prior to entering the classrooms. The new designs help to combat the exposure to climatic elements experienced by the villages situated at heights of up to 3000 metres. For example, the rainy season stopped school children from attending classes as the rains pelted into the classrooms and poured through the leaky roofs. The new designs incorporate simple and cost-effective climaticcontrol measures such as larger windows facing east, which help to heat the school in the morning. The heat is then slowly released during the day through smaller openings on the west elevation of the building, providing a comfortable environment for school children and teachers. Lighting was also a key concern as the previous schools were dark, making it difficult to see and work. Since glass is expensive and difficult to transport remotely, strategically placed openings have been designed to provide sufficient light throughout the day, while being careful to take into account the strong winds in the area. The new designs received a very positive reaction by members of the community, who also suggested using the space as a provisional clinic and after-hours literacy centre. 61


Най-добрите книги за бизнес и обществени стратегии 2012 – 2013 А

нализаторите на Strategy+Business изготвиха своята ежегодна класация на най-добрите бизнес и обществени книги. Те подреждат своите фаворити в седем категории – био­графия, стратегии, маркетинг, иновации, здравеопазване, организационна култура и капитализъм. Ето пет от най-добрите книги, излезли през последните месеци: Биография: Айзенхауер във война и мир В авторитетния си бестселър FDR Жан Едуард Смит ни дава

свеж, модерен поглед към някои от най-незабравимите фигури в американската история. Сега този несравним биограф се завръща с нова история – за живота на Дуайт Айзенхауер. Биографичната книга е толкова всеобхватна и богата, че успява да разкрие неща, които никога не са писани за тридесет и четвъртият президент на Америка. Докато САЩ търсят нови герои, които да ги изведат от днешните затруднения, написаното от Жан Едуард Смит връща читателя към един герой от миналото,

чиито добродетели са останали забулени в историческа мъгла. Ето го Айзенхауер – младият мечтател, който пропътува от Абълин, Канзас до Уест Пойнт и след това до Париж и обратно. Опирайки се на информация от свои източници, които Смит не разкрива, авторът дава нов поглед върху историята още от времето, когато Айк служи под командването на ген. Дъглас Макартър във Вашингтон и Филипините. Тогава се разкрива цялата панорама на Втората световна война, а самият Айзен62

хауер достига до генералски чин и изковава пътя на съюзниците към победата, минавайки през множество обрати на съдбата в Северна Африка и Италия и завършва триумфално с десанта в Нормандия. Смит също така ни дава интригуващо изследване на финансите на Айк, подробности за военновременната му афера с Кей Съмърсби и разкрива „истории от кухнята” на Републиканския Конвент от 1952 г, който го катапултира към Белия дом.


Стратегии: Мултинационалните компании от нововъзникващите пазари: четири стратегии за разтърсване на пазарите и изграждане на марка LG. HTC. Tata. Haier. Lenovo. Arcelik. Natura.

Best Business and Society Strategy Books 2012 – 2013

От смартфони и компютри, до сини дънки и бира, компании от Китай, Индия, Тайван, Мексико, Турция и други развиващи се пазари печелят водещи пазарни дялове със своите собствени марки висококачествени продукти, за сметка на зле произведените стоки, които се лансират от други брандове. Тези нововъзникващи пазарни мултинационални компании (EMNCs) се превръщат в утвърдени лидери на пазара на Северна Америка, Западна Европа и Япония и печелят финансови успехи благодарение на иновации, брандинг и маркетинг.

Marketing: Grow: How Ideals Power Growth and Profit at the World’s Greatest Companies

Как тези малки по отношение на ресурсите си фирми се развиват толкова бързо? И какво можете да научите от техните стратегии и тактики?

Strategy+Business is out with its annual list of the top business books. They list three favorites in seven categories, biography, strategy, marketing, innovation, healthcare, organizational culture, and capitalism. Here are five of their top choices: Biography: Eisenhower in War and Peace In his magisterial bestseller FDR, Jean Edward Smith gave us a fresh, modern look at one of the most indelible figures in American history. Now this peerless biographer returns with a new life of Dwight D. Eisenhower that is as full, rich, and revealing as anything ever written about America’s thirty-fourth president. As America searches for new heroes to lead it out of its present-day predicaments, Jean Edward Smith’s achievement lies in reintroducing us to a hero from the past whose virtues have become clouded in the mists of history.

ЛИДЕРИ по разходи – използват съществуващи евтини структури и постигат мащабни обеми на производството, за да достигнат и да залеят развитите пазари.

Here is Eisenhower the young dreamer, charting a course from Abilene, Kansas, to West Point, to Paris under Pershing, and beyond. Drawing on a wealth of untapped primary sources, Smith provides new insight into Ike’s maddening apprenticeship under Douglas MacArthur in Washington and the Philippines. Then the whole panorama of World War II unfolds, with Eisenhower’s superlative generalship forging the Allied path to victory through multiple reversals of fortune in North Africa and Italy, culminating in the triumphant invasion of Normandy. Smith also gives us an intriguing examination of Ike’s finances, details his wartime affair with Kay Summersby, and reveals the inside story of the 1952 Republican convention that catapulted him to the White House.

ЛИДЕРИ на знания – използват съществуващите ресурси и знания за потребителите на дребно и за пазара, за да изградят своята марка в други нововъзникващи пазари.

Strategy: The New Emerging Market Multinationals: Four Strategies for Disrupting Markets and Building Brands LG. HTC. Tata. Haier. Lenovo. Arcelik. Natura.

Авторите на книгата са известни експерти по глобален брандинг и маркетинг, които са провели задълбочено проучване сред 39 подобни компании, за да могат да разкрият техните иновативни страгегии, с които се конкурират на глобалния пазар и които успяват да изстрелят тези компании мълниеносно нагоре. Авторите определят четири стратегии, които допринасят за техния растеж:

From smartphones and computers to blue jeans and beer, companies from China, India, Taiwan, Mexico, Turkey, and other emerging markets are now winning leading market shares with their own-branded, high-quality products—rather than with poorly produced products sold under others' brand names. These emerging-market multinational companies (EMNCs) are giving the incumbent market leaders of North America, Western Europe, and Japan a run for their money in the areas of innovation, branding, and marketing. How have these small, underresourced businesses come so far so quickly? And what can you learn from their strategies and tactics? Renowned experts in global branding and marketing, the authors of The New Emerging-Market Multinationals conducted an in-depth study of 39 EMNCs to reveal the innovative compete-from-below strategies and tactics fueling these companies' meteoric rise. The authors identify four strategies driving this growth: COST LEADERS leverage existing low-cost structures and large-scale volumes to extend their reach into developed markets. KNOWLEDGE LEVERAGERS tap their existing resources and knowledge of home consumers and the market to build branded businesses in other emerging markets. NICHE CUSTOMIZERS combine their cost advantages in manufacturing with newly developed low-cost R&D capabilities to develop customized niche-segment branded offerings in other emerging markets. GLOBAL BRAND BUILDERS use their low-cost manufacturing and R&D capabilities to build branded businesses in developed markets— but limit their focus to specific products and segments through a process of focused innovation. Whether you run an EMNC or a developed market company, deep knowledge of the strategies outlined here is an absolute necessity for competing

effectively now and in the future. Don't get caught off guard by the "new kids on the block"—because today's EMNCs are determined to be tomorrow's market leaders.

Ten years of research uncover the secret source of growth and profit … Those who center their business on improving people’s lives have a growth rate triple that of competitors and outperform the market by a huge margin. They dominate their categories, create new categories and maximize profit in the long term. Pulling from a unique ten year growth study involving 50,000 brands, Jim Stengel shows how the world's 50 best businesses—as diverse as Method, Red Bull, Lindt, Petrobras, Samsung, Discovery Communications, Visa, Zappos, and Innocent— have a cause and effect relationship between financial performance and their ability to connect with fundamental human emotions, hopes, values and greater purposes. In fact, over the 2000s an investment in these companies—“The Stengel 50”—would have been 400 percent more profitable than an investment in the S&P 500. Grow is based on unprecedented empirical research, inspired (when Stengel was Global Marketing Officer of Procter & Gamble) by a study of companies growing faster than P&G. After leaving P&G in 2008, Stengel designed a new study, in collaboration with global research firm Millward Brown Optimor. This study tracked the connection over a ten year period between financial performance and customer engagement, loyalty and advocacy. Then, in a further investigation of what goes on in the “black box” of the consumer’s mind, Stengel and 63


Книгата е следствие на едно уникално 10-годишно проучване на растежа на 50 000 бранда. В своя труд Джим Стейнджъл показва как 50-те най-добри световни бизнеса – различни по своята същност – сред тях Method, Red Bull, Lindt, Petrobras, Samsung, Discovery Communications, Visa, Zappos и Innocent – имат една и съща причинно-следствена връзка за постигането на завидни финансови резултати и това е способността им да се обвързват с основни човешки емоции, надежди, ценности и по-висши цели. В действителност от 2000 г. насам инвестициите в тези компании са донесли 400% повече доходност от инвестиции в основния индекс S & P 500.

ЛИДЕРИ в персонализирана ниша – обединяват предимството на конкурентната цена с новоразработени иновативни възможности и по този начин развиват своя персонализирана ниша в даден сегмент. След това предлагат маркови решения в развиващи се пазари. ЛИДЕРИ в глобално изграждане на бранд – залагат на ниски производствени разходи, съчетани с иновативни разработки и след това изграждат марка в развитите пазари, но съсредоточават вниманието си върху конкретни продукти и сегменти чрез процес на фокусирани иновации. Ако стартирате мултинационална компания за развиващите се или за развитите пазари,едно позадълбочено познаване на стратегиите, описани в тази книга, е абсолютна необходимост, за 64

да сте конкурентоспособни сега и в бъдеще. Да не се окажете неподготвени за „новите деца в блока“, защото днешните EMNC са решени да бъдат утрешните лидери на пазара. Маркетинг: Порасни: Как идеалите подхранват растежа и печалбите в найголемите компании по света Това 10-годишно проучване разкрива тайния източник за растеж и печалба... Онези, които фокусират бизнеса си върху подобряване живота на хората, имат тройно по-голям ръст от конкурентите си и се представят по-добре на пазара, при това с огромна преднина. Те доминират в своите сектори, създават нови категории и постигат максимална печалба в дългосрочен план.

Книгата е базирана на безпрецедентни емпирични изследвания (по това време авторът е глобален маркетинг директор на Procter & Gamble) и се фокусира върху компаниите, които се развиват по-бързо от P & G. След напускането на P & G през 2008 г Стейнджъл започва ново изследване в сътрудничество с глобалната изследователска компания Millward Brown Optimor. То проследява за период от десет години връзката между финансовите резултати и ангажираността към практики, които гарантират лоялност и застъпничество за клиента. След това авторът допълнително разнищва фактите, които отиват в „черната кутия“ на потребитеското съзнание и после със своя екип навлизат в дълбоките води на неврологичните изследвания, за да проучат ангажраността на клиентите към дадена марка и да измерят подсъзнателните нагласи, за определят в крайна сметка дали най-добрите бизнеси са по-свързани с високи идеали, отколкото са всички останали. Книгата умело съчетава вечни истини за човешкото поведение и ценности, но приложени в общата среда – как да откриете,

изградите, комуникирате и освободите своя идеал и той да бъде оценен. Чрез пъстри истории, изготвени от неговите очарователни лични преживявания и „гмуркания в дълбокото“, авторът разкрива истинските причини за успехи на компании като Pampers, HP, Discovery Channel, Jack Daniels и Zappos. Това четиво разгадава кода за постигането на бизнес успех в 21 век. Иновации: Сърфиране в облака: Нов начин да се мисли за риска, иновациите, изчислнията и успеха Когато хората чуят за „облака“, те мислят за изчислителни облаци и за Salesforce.com, но това са само малка част от облачните технологии днес. На практика представляват една ненадмината структура; една всепроникваща социална и икономическа мрежа, която скоро ще свързва и дефинира по-голяма част от света, отколкото всяка друга политическа, социална или икономическа организация. Облакът е първата огромна мега тенденция на двадесет и първи век, която ще определи начина, по който ще откликнем на почти всяко предизвикателство, пред което сме изправени в продължение поне на следващите 100 години. В следващите десетилетия тази технология ще е навсякъде – там, където живеем, работим, играем, творим. Там, където са децата ни, когато се потопят в онлайн игри. Там, където хората се запознават и създават приятели в социал­ ните мрежи. Там, където ще откриете следващата голяма бизнес идея. Там, където политическите кампании ще се печелят или губят. „Сърфиране в облака“ е първата по рода си книга, която ще ви обясни как да получите достъп до пълната структура на Облака.


Том Кулопулос е лидер, футурист и автор на осем бизнес книги за пресечната точка на бизнеса и технологиите. Той има уникалната квалификация, така че да може да ни обясни Облака. Той ни превежда през всички негови характеристики, с които и фирмите, и физическите лица трябва да са наясно, ако искат да се възползват от него. Той обяснява понятия като: Истината в облака: Как прозрачността ще ни запази честни Иновации в облака: Как ще се променят начините, по който творим Търговия в облака: Как коренно се изменя представата за „стойност без риск“ Репутация в облака: Как влияние­ то предефинира икономиката на бизнеса

his team tapped into neuroscience research to look at customer engagement and measure subconscious attitudes to determine whether the top businesses in the Stengel Study were more associated with higher ideals than were others. Grow thus deftly blends timeless truths about human behavior and values into an action framework – how you discover, build, communicate, deliver and evaluate your ideal. Through colorful stories drawn from his fascinating personal experiences and “deep dives” that bring out the true reasons for such successes as the Pampers, HP, Discovery Channel, Jack Daniels and Zappos, Grow unlocks the code for twenty-first century business success. Innovation: Cloud Surfing: A New Way to Think about Risk, Innovation, Scale, and Success When people hear "the Cloud," they think of cloud computing and Salesforce.com, just a sliver of what the Cloud is today. The Cloud now represents the consummate disruptor to structure; a pervasive social and economic network that will soon connect and define more of the world than any other political, social, or economic organization. The Cloud is the first megatrend of the twenty-first century, one that will shape the way we will address virtually every challenge we face for at least the next 100 years. It is where we will all live, work, and play in the coming decades. It's where your kids are when they dive into online play. It's where you meet and make friends in social networks. It's where companies go to find the next big idea. It's where political campaigns are won and lost. Cloud Surfing is the groundbreaking book that will explain how to access the full value of the Cloud. Tom Koulopoulos, leader, futurist, and author of eight business books

on the intersection of business and technology, is uniquely qualified to explain the Cloud to us. He walks us through the characteristics of the Cloud that businesses and individuals will need to be aware of, and take advantage of, including such concepts as: Truth in the Cloud: How transparency will keep us honest Innovation in the Cloud: How the way we create will be redefined Commerce in the Cloud: How we will radically change the notion of value without risk Reputation in the Cloud: How influence is redefining the economics of business Learning in the Cloud: How we will go about educating ten billion brains Community in the Cloud: How we will rely on one another going forward Koulopoulos cautions us to not confuse the internet with the Cloud. The internet is a way to connect, a facilitator; the Cloud is far more new ways of being and doing in the digital world that will develop over the coming decades. It may sound radical, he says, but "the Cloud is the evolution of a new human order whose structures and patterns, for just about 65


everything, will challenge our notion of the familiar." Cloud Surfing shows us that the Cloud is not something to be feared, but to be embraced. Capitalism: The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion Why can’t our political leaders work together as threats loom and problems mount? Why do people so readily assume the worst about the motives of their fellow citizens? In The Righteous Mind, social psychologist Jonathan Haidt explores the origins of our divisions and points the way forward to mutual understanding. His starting point is moral intuition—the nearly instantaneous perceptions we all have about other people and the things they do. These intuitions feel like self-evident truths, making us righteously certain that those who see things differently are wrong. Haidt shows us how these intuitions differ across cultures, including the cultures of the political left and right. He blends his own research findings with those of anthropologists, historians, and other psychologists to draw a map of the moral domain, and he explains why conservatives can navigate that map more skillfully than can liberals. He then examines the origins of morality, overturning the view that evolution made us fundamentally selfish creatures. But rather than arguing that we are innately altruistic, he makes a more subtle claim— that we are fundamentally groupish. It is our groupishness, he explains, that leads to our greatest joys, our religious divisions, and our political affiliations. In a stunning final chapter on ideology and civility, Haidt shows what each side is right about, and why we need the insights of liberals, conservatives, and libertarians to flourish as a nations. 66

Обучение в облака: Как ще бъдат обучени едновременно десет милиарда умове Общността в облака: Как ще разчитаме един на друг, за да вървим напред Кулопулос ни предупреждава да не бъркаме Интернет с Облака. Интернет е начин да се свържем, докато Облакът е далеч по-нов начин за съществуване в цифровия свят, който ще се развива през следващите десетилетия. Това може да звучи радикално, казва той, но „Облакът е еволюция на съвсем нов човешки ред, чиито структури и модели ще предизвикат представите ни за познатото“. Книгата ни показва, че облакът не е нещо, от което да се страхуваме, а нещо, което да възприе­мем.

Капитализъм: Праведният ум: Защо добрите хора са разделени от политиката и религията Защо нашите политически лидери не могат да работят заедно, когато се надигне заплаха и проблемите ескалират? Защо хората толкова лесно допускат най-лошото относно мотивите на своите съграждани? В книгата „Праведният ум“ социалният психолог Джонатан Хайдт изследва произхода на нашите разделения и сочи пътя напред към взаимното разбирателство. Неговата отправна точка е моралната интуиция и почти мигновеното възприятие, което всички ние имаме за другите хора и за нещата, които те правят. Интуицията се възприема като очевидна истина и ни кара да изпитваме „праведната убе-

деност“, че тези, които виждат нещата по различен начин, грешат. Хайдт ни показва как тази интуиция се различава в отделните култури, включително в културите на политическото ляво и дясно. Той съчетава собствените си научни открития с тези на антрополози, историци и други психолози, за да изготви карта на моралните доминанти и да обясни защо консерваторите могат да се придвижват по тази карта по-умело, отколкото либералите. Той изследва произхода на морала, като оборва мнението, че еволюцията ни прави по-егоистични същества. Но вместо да твърди, че ние сме по природа алтруисти, той има по-фино твърдение – че ние сме фундаментално групирани. Това е нашето чувство за общност, обяснява той, което ни носи най-големите радости, води ни до религиозни обединения или разделения и определя нашите политически възгледи. В зашеметяващата последната глава на тази теория за идеология и цивилизованост, Хайдт показва за кои неща всяка от страните е права и защо се нуждаем от прозренията и на либералите, и на консерваторите, и на либертарианците, за да се развиваме като нации.


„Тук е събрана информация за това как да спестяваме пари – информация, която не трябва да пропускате и която ще ви помогне да добавите още един стълб на сигурност към вашия инвести­ ционен портфейл.“ – Forbes „Изчерпателни насоки за инвестирането в злато; Косарес има всички отговори.“ – Money World Magazine За първи път се появява книгапътеводител с изчерпателни насоки за вземане на добри решения относно притежаването на злато. Като експерт с над тридесет годишен опит в тази област, Косарес засяга голям брой теми и посочва икономическите и политическите тенденции, от които зависи този пазар, както и причините златото да играе важна роля за милиони по света.

ABC на инвестирането в злато Автор: Майкъл Косарес

Т

ова е уникално ръководство за инвестирането в злато. През вековете много неща са се използвали като валута: добитък, жито, подправки, мъниста... Но само две неща винаги са били пари: златото и среброто. Косарес анализира

слабите страни на днешната финансова система и причините, поради които златото е просъществувало в историята. Авторът обяснява защо трябва да инвестираме поне част от спестяванията си в най-старата валута на света и предлага различни начини за печелившо инвестиране.

Разглежданите теми включват: разбиране на ролята на златото в борбата с инфлацията и дефлацията; избор на фирма за търговия със злато; история на златото от 1971 година до сега; съхранението на златото и др. Книгата е изпълнена със снимки, илюстрации, библиография и приложение.

ABCs of Gold Investing By Michael J. Kosares This book is a solid resource for investors wanting to understand the benefits of private gold ownership. Author Michael J. Kosares emphasizes the asset preservation qualities of gold at a time when increasing investor discomfort about the economy and financial markets is leading many to seek asset diversification. An expert with twenty-five years experience in gold investing, Kosares, offers a concise, comprehensive overview of private gold investing. "Thorough guidelines about private gold ownership; Kosares has all the answers." -- Money World Magazine Now for the first time under one cover, novice investors will find thorough guidelines for making good decisions about private gold ownership. The ABCs Of Gold Investing covers a range of topics, from understanding gold's role in combatting inflation and deflation to how to select a gold firm. The economic and political trends driving gold marketing are detailed, as are the reasons why gold plays an important role in millions of investment portfolios worldwide—as both a hedge and an investment for capital gain. Topics examined include understanding gold's role in combating inflation and deflation, how to select a gold firm, the history of gold since 1971, storing gold, and government debt. The ABCs Of Gold Investing is enhanced with photos, illustrations, index, bibliography, and an appendix. 67


интервю

Герд Руге: Независимо къде по света се намира човек, гостоприемството е страст Герд Руге е генерален мениджър на Кемпински хотел Зографски София. Той е германец и има дългогодишен опит в сферата на гостоприемството. Присъединява се към веригата „Кемпински“, най-старата верига за луксозни хотели в Европа, преди 16 години и е работил за много от хотелите на групата, в над 7 страни на 3 континента. От април 2012 оглавява екипа на Кемпински хотел Зографски София. Говори свободно немски, английски, испански, френски. предпочитано място за провеждане на важни български и международни прояви. Получихме 4 престижни награди: „Най-добър хотел в България“ и „Най-добър бизнес хотел в България“ от World Travel Awards, „Луксозен бизнес хотел на България“ от World Luxury Hotel Awards и удостоверение за върхови постижения от Trip Advisor. По традиция, като компания със социална отговорност, продължихме да организираме различни инициативи, сред които футболния турнир „Да спрем туберкулозата“, който събра средства за детската клиника по туберкулоза в София; Дървото на желанията, с което, заедно с наши гости и партньори, осигурихме коледни подаръци и други необходими неща на дома за деца в с. Доганово, стартирането на дарителската инициатива на фондация BE, целяща събирането на средства за локални и международни здравни проекти и други.

К

ак се промени бизнеса във вашата сфера през 2012 г. и какви очаквания имате за 2013? Герд Руге: Въпреки тежката икономическа ситуация, силната конкуренция на пазара и сериозното ограничаване на разходите 68

от страна както на компании, пътуващи по бизнес, така и на индивидуални туристи, 2012 беше успешна за Кемпински хотел Зографски и успяхме да запазим обема на бизнеса, да обогатим хотелския продукт с нови възможности, както и да бъдем

2013 г. ще бъде изпълнена с предизвикателства, като нашите усилия ще бъдат насочени към MICE сегмента, тъй като сме най-добрият MICE хотел, предлагащ отлични условия за провеждане на мероприятия като най-добрата конферентна база в града и огромен инвентар от стаи; фокусиране върху съседните страни в допълнение към тра-

диционните пазари; използване на възможностите, които България като страна предлага – лесен достъп от всички места по света, по-ниски цени в сравнение с Централна и Западна Европа, разнообразие от културни събития и забележителности; активно сътрудничество с глобалните офиси по продажби на веригата в целия свят. Какво от досегашния си международен хотелиерски опит прилагате в управлението на хотела? Герд Руге: Работил съм в област­ та на гостоприемството през целия си живот. Присъединих се към семейството на „Кемпински“ преди 16 г. и съм работил в много от хотелите на веригата, в над 7 страни на 3 континента, като сега имам удоволствието да работя с екипа в София. Вярвам, че независимо от това къде по света се намира човек, гостоприемството е страст: страст да срещнеш и опознаеш нови хора, да надхвърлиш очакванията им, да предложиш най-доброто от продукта, обслужването и самия себе си, от първата стъпка на госта в хотела до момента, в който той си тръгва... страст да го накараш да се връща отново и отново – докато се почувства наистина у дома си... Такъв подход към хората и работата винаги е успешен!


Gerd Ruge: No Matter Where You Are, Hospitality is a Passion Gerd Ruge is General Manager of Kempinski Hotel Zografski Sofia. A German national, he has a long experience in the hospitality industry. He joined Kempinski, Europe’s oldest luxury hotel group 16 years ago and has worked for major Kempinski hotels, in more than 7 countries on 3 continents. Since April 2012 he has the pleasure to work with the team of Kempinski Hotel Zografski Sofia. Fluent in German, English, Spanish, French. How the business in your sector has changed during 2012 and what are your expectations about 2013? Gerd Ruge: Despite the difficult economic situation, intensive competition on the market and serious cost saving on the part of both companies traveling on business and individual guests, 2012 has been successful for Kempinski Hotel Zografski Sofia and we have managed to keep the volume of business, enriching the hotel product with new possibilities and hosting important local and international events. We were awarded 4 prestigious awards: Bulgaria’s Leading Hotel and Bulgaria’s Leading Business Hotel by World Travel Awards, Bulgaria’s Luxury Business Hotel by World Luxury Hotel Awards as well as Certificate of Excellence by TripAdvisor, which came as a welldeserved recognition for the strive of Kempinski Hotel Zografski towards improvement and exceeding guest expectations, i.e. from good to best. By tradition, we continued supporting various social responsibility initiatives among which the Stop Tuberculosis football championship with fund-raising for the Children’s tuberculosis clinic in Sofia, Wish tree initiative supporting the children from Doganovo orphanage with needed items and consumables as well as 69


интервю общувам с бизнес партньори и гости на техния език. Може би при следващата ни среща ще съм подобрил и своя български. Доколко личните качества на един мениджър определят успеха на ръководния от него бизнес? Герд Руге: Както Питър Дракър е казал много мъдро „Да менажираш, означава да правиш нещата правилно; да бъдеш лидер означава да вършиш правилните неща“. Успешният мениджър трябва да се стреми да постигне баланса между двете като не само въплъщава важни човешки качества, но също така харизматично представя визията, която трябва да бъде следвана, споделя знания и опит и уважава индивидуалността и постиженията на хората около него. В „Кемпински“ вярваме, че всичко се прави в името на хората и аз съм убеден, че нашият екип е и ще продължи да бъде в основата на успеха ни. Една от главните ми задачи е да ръководя и обучавам своите служители, но също така да откривам таланти, да ги подкрепям и да предприема необходимите стъпки за тяхното професионално и личностно развитие чрез правилно и навременно планиране. На кое свое предимство, като мениджър на Кемпински Хотел Зографски София сте заложили в средата на голяма конкуренция в бранша? Герд Руге: Ще разчитам на своята откритост, комуникативност и опит в различни региони на света, на познанията си за културата и традициите на различни страни, както и на желанието да науча повече на всяко ново място. Ще използвам силата на културата в широкия смисъл на думата. Кемпински е най-старата верига за луксозни хотели в Европа и притежава уникална култура и ценности, богато наследство от безупречно обслужване и невероят­но гостоприемство, истински запомнящи се комбинации от изключителност и индивидуалност, всичко това символизиращо уникалния европейски дух. 70

Местната култура е друго важно нещо за гостите на хотела и самия мен. Ежедневно организирам инидивидуални срещи на чаша чай със служители на хотела и това ми дава възможност да опозная екипа, с който работя още подобре, да отговоря на техните професионални нужди и очаквания, както и да науча интересни неща за културата, обичаите и традициите в България. Вече зная много за кукерите, гонещи злото, прочутия розобер, нестинарството и други интересни и

уникални неща от културата на тази страна, в които се усеща духът на България. На местно ниво, ще продължа да се срещам интензивно с различни хора и организации, да посрещаме събития с местна и международна значимост, което със сигурност ще разшири знанията ми за българския пазар, нуждите на клиентите и обществото. Ще използвам също така познания­ та си на различни езици, като това ще ми даде свободата да

Разбира се, моите усилия на всеки етап от работата в хотела се допълват и подсилват от нашия екип от професионалисти, които познават своята работа в детайли, винаги са нетърпеливи да научат нещо ново, имат иновативни идеи и въплъщават уникалните ценности на „Кемпински“, а това на свой ред се трансформира в предоставяне на нашите гости на качеството и обслужването, които очакват да намерят при нас.


securing Christmas gifts for them with the help of our guests and partners, launching of BE donation initiative aiming to collect funds for local and international projects in the health sphere and others. 2013 will be extremely challenging, our focus being on various activities including MICE segment since we are the best MICE hotel with excellent conditions including the best meeting facilities in town as well as an enormous room inventory; spreading of our efforts to the neighboring countries, in addition to the traditional markets with which we have been working; exploring to the best the opportunities Bulgaria offers as a country of easy access and still better pricing compared to Central and Western Europe as well as cultural and sightseeing diversity; continuation of active co-operation with the network of global sales offices around the world. What of your previous international experience in hotel management you apply in the management of Kempinski? Gerd Ruge: I have worked in the hospitality industry all my life. I joined the Kempinski family 16 years ago and have worked for major Kempinski hotels, in more than 7 countries on 3 continents and now have the pleasure to work with the team of Kempinski Hotel Zografski Sofia. I believe that, no matter where you are, hospitality is a passion: passion for meeting and understanding new people, for exceeding their expectations and offering the best not only in product and service but of oneself as well, from the very first step a client takes in until the check-out… passion to make the guest come back again and again – until he feels he is at home… Approaching the people and the job in this way is always a successful strategy. In Kempinski, It’s all about people so I strongly believe that our dedicated staff team are and will be the cornerstone of our success. One of my major tasks is to guide and coach people but mainly to identify talents,

coach them and make sure that their professional and personal development is secured by proper and timely planning. What advantage, as manager of the Kempinski Hotel Zografski , you would use here in the situation of rising competition among the hotel industry players? Gerd Ruge: I would rely on my openness, communication and experience in different regions of the world, of the benefit of being aware of the culture and traditions in various countries and striving to learn more in each new place. I would also use the power of culture in the broad sense of the word. Kempinski is Europe’s oldest luxury hotel group with unique company culture and values, rich heritage of impeccable personal service and superb hospitality, truly memorable combination of exclusivity and individuality symbolizing the unique European flair.

Local culture is another insight for our guests and myself. I hold daily Tea time meetings with all my staff members and this gives me the opportunity to know my team better and answer their professional needs and expectations as well as to learn interesting things on Bulgarian culture, traditions and habits. I know already a lot about the mummers rituals chasing away evil, the traditional rose-picking, dancing on fire and other extremely interesting and unique elements of the country culture which represent the spirit of Bulgaria. Locally, intensive networking with people and organizations in Bulgaria, hosting events of local and international importance will for sure broaden my knowledge of the local market and both client and society needs. I would also use my fluency in several languages since this gives me the freedom to communicate with business partners and hotel guests

in their own language. Next time I will maybe have my Bulgarian improved. How the personal qualities of a manager determine the success of the business that he manages? Gerd Ruge: As Peter Drucker very wisely has put it, “Management is doing things right; leadership is doing the right things.” The successful manager should always strive to achieve the balance by not just embodying essential human qualities but also by charismatically setting the vision to be achieved, sharing knowledge and experience and respecting people’s individuality and achievements. Needless to say, that my efforts at every stage of hotel work are complemented and enhanced by our team of professionals who know in detail their field, are eager to learn, have innovative ideas and incorporate Kempinski unique values which is in its turn transformed into presenting the guests with the quality and service they expect to find with us. 71


Фантастиката и реалността на самоуправляемите автомобили Автомобилите без водачи вече не са в сферата на научната фантастика. Но дали самоуправляемите коли ще променят правилата за движение по пътищата? Audi вече показа модел на подобен автомобил миналия месец по време на технологичното изложение CeS 2013. Въпреки очевидния напредък обаче инженерите, ангажирани с проекта твърдят, че най-вероятно ни дели поне десетилетие преди този автомобил да влезе в масово производство.

fiction and Reality of Self-Driving Cars Driverless cars are no longer the domain of science fiction. But will selfdriving cars change the rules of the road? Audi has demonstrated its own self-driving car at CeS 2013, although engineers involved with the project say its most likely a decade away from production. Not long ago, self-driving cars seemed like science fiction. But Google is now operating so-called autonomous cars in California and 72

Nevada, and later Toyota and Audi unveiled prototypes for self-driving cars to sell to ordinary car buyers. Google co-founder Sergey Brin said

last year he expects his company to have them ready for the general public within five years. In a report backing self-driving cars, the consulting firm KPMG and the Center for Automotive Research recently predicted that driving is “on the brink of a new technological revolution.” The idea of driverless cars has been around for decades. What’s changed is that the advanced computers and

sensors needed to make this technology work is cheaper and more accessible. legAl ISSueS California, Nevada, and Florida have all passed laws regarding driverless cars. But in Nevada, where legislators have made the most progress, selfdriving cars are only legal for testing, and nothing more. Other states, like


Н

еотдавна самоуправляемите коли изглеждаха като научна фантастика. Но първо Google съобщи, че разработва така наречените автономни превозни средства и ги тества в Калифорния и Невада, а след това два автомобилни гиганта Toyota и Audi представиха прототипи със самостоятелно шофиране, които смятат в бъдеще да влязат в масова употреба. Съоснователят на Google Сергей

Брин заяви миналата година, че очаква компанията му да е готова с модел за широката общественост в рамките на пет години. В документ, изготвен от консултантската компания KPMG и Центъра за автомобилни изследвания, излязъл неотдавна, се прогнозира, че автомобилостроенето е „на ръба на нова технологична революция“, визирайки автономните превозни средства. Arizona, have also mulled over legislation for self-driving cars, but hit a wall when it came to liability issues. They couldn't figure out who to blame if a driverless car gets in a wreck. But there are other issues, too.

how various aspects of that will be introduced. We don't know how they will ultimately perform or what 'safe' is.…It would be much easier to analyze the legal uncertainty if we had an actual product out there."

"We don't actually have a fully selfguided car," Stanford Law School lecturer Bryant Walker Smith told The Wall Street Journal. "We don't know

Still, those potential legal issues haven't stopped companies like Google, Nissan, and Audi from testing driverless car technologies. 73


Идеята за този тип шофиране витае от десетилетия. Съществената промяна обаче дойде с разработването на съвременни

компютри и датчици, които помагат значително, така че технологията да стане по-евтина и по-достъпна.

Законовата рамка Няколко щата – Калифорния, Невада и Флорида вече приеха закони, по отношение на автономните коли. Но в Невада, където законодателите постигнаха най-голям напредък, тези превозни средства могат само да се тестват и нищо повече. Други щати, като Аризона например, също умуват върху нормативната уредба за самоуправляемите коли, но законодателите удариха на камък, когато се стигна до въпроса с отговорността при произшествия и нанесени щети. Въпросът, по който не може да се постигне съгласие е – кой

Audi’s vision Audi has demonstrated its own self-driving car here at CES 2013, although engineers involved with the project say its most likely a decade away from production.

taking over when he or she wanted to drive. “Our vision of piloted driving is when I don’t want to drive, I allow myself to be driven,” said Ricky Hudi, chief executive engineer of electrics/ electronics at Audi AG.

Last year, Audi presented its vision of a “self-piloting” car, where the driver could choose to cede control to the car during a traffic jam, for example,

This year, those executives said, Audi’s self-driving car is a reality. A day after the press conference, Audi representatives showed off a stock

74

носи вина, когато подобен модел участва в произшествие. Но има и други въпроси. „Всъщност няма прототип, който да е изцяло самостоятелен“, обяснява преподавателят от Stanford Law School Брайънт Уокър Смит пред Wall Street Journal. „Все още не са ясни всички аспекти и какво ще включва един самоуправляем модел. Докато не завърши тестовият период няма да знаем какво ще могат и какво не и как да тълкуваме термина „безопасност“... Би било много по-лесно да се анализира правната рамка, ако бяха по-ясни характеристиките на самия прототип“.


Все пак, тези потенциални правни въпроси не са пречка за компании като Google, Toyota и Audi, които провеждат изпитания на новата автомобилна технология. Визията на Audi Audi показа своя прототип на самоупавляем автомобил по време на технологичното изложение CES 2013, въпреки че инженерите, ангажирани с проекта казват, че най-вероятно десетилетие ни дели от влизането на модела в производство. Миналата година, Audi представи своето виждане за кола, която се движи автономно и в която водачът може да избере дали да шофира или да отстъпи управлението на комптърния контрол по време на задръстване, например и да вземе волана отново, щом реши. „Нашата визия за автономно шофиране е да има избор – когато не искам да карам, си

позволявам да предам управлението“, обяснява Рики Худи, главен инженер на на Audi AG. Тази година, мениджърите от компанията официално обявиха, че прототипът със самостоятелно шофиране на Audi е вече реалност. Един ден след пресконференцията по този повод, представители на Audi показаха Audi A7 седан, оборудван с допълнителни сензори за самостоятелно управление в два режима: по време на задръстване и за паркиране в тесни гаражни пространства. Как работи Автономните автомобили, разработвани от Lexus плюс моделите на Google – Priuse, притежавани от Toyota, използват технология за светлинно измерване на разстояние (LIDAR), чрез която се начертава „карта“ на заобикалящата среда около автомобила с помощта на бързо

въртящ се лазерен лъч. Гигантът Audi е разработил своя собствена технология на същия принцип, но много по-елегантна и малка и възнамерява да я монтира върху предницата на A7, като ще избегне загрозяването, което прави впечатление при другите превозни средства. В демонстрацията, експертите на Audi използваха прототип на

смартфон, за да „извикат“ колата от паркинга пред Mandarin Oriental Hotel в Лас Вегас. Колата запали двигателя си самостоятелно, намери пътя за излизане от гаража, зави зад ъгъла и паркира успоредно на улицата. Audi показа и връщането на колата обратно в паркинга и самостоятелното  паркиране между две коли. Автоматичното успоредно паркиране е допълнителна функция на някои автомобили, включително в моделите на Audi за европейския пазар, и производителят дава знак, че планира да ги интегрира като функционалност за в бъдеще. Използва се също технологията за комуникация „автомобил с автомобил“. Според Лиен Ани, старши инженер в Audi, компанията поддържа няколко вида тестови автомобили: в прототипите е внедрена технологията за перпендикулярно паркиране, заедно с режим автономно управление в „задръстване“ и няколко допълнителни

Audi A7 sedan, equipped with additional sensors, in two settings: during a traffic jam, and negotiating the tight confines of a parking garage. How it works The autonomous cars that Lexus showed off, plus Google’s own Toyota Priuses, use Light Detection and Ranging (LIDAR) technology, which creates a “map” of the car’s

surroundings using a rapidly rotating laser beam. At its press conference, Hudi said that Audi has developed its own, much smaller LIDAR that it intends to mount in the A7’s grille, eliminating the unsightly “can” at the top of other vehicles.

front of the Mandarin Oriental Hotel in Las Vegas. The car started by itself, eased its way out of the garage, turned a corner, and parallel parked. Audi then showed off the car returning to the spot, parked normally between two cars.

In the demonstration, Audi used a prototype smartphone app to “call” the car from a parking spot to the

Automatic parallel parking is an optional feature on several cars, including European-specific Audi models,

and the “radar” that Audi helped the car park are stock features. Vehicleto-vehicle communication was also used. According to Audi senior engineer Annie Lien, Audi maintains several sets of test vehicles: a set for close-quarters perpendicular parking, and the “traffic jam” set, among others. The latter vehicles 75


възможности. Тези превозни средства са оборудвани с още датчици, включително LIDAR радари и ултразвукови сензори.

скорост за новия вид превозни средства, засега те се тестват само при скорости до 60 км / ч (37 мили в час).

Въпреки, че автомобилните гиганти тепърва ще се договарят с правителствата каква ще е максимално разрешената

Интересно е, че преди три години самоуправляем модел изкачи ветровития планински връх Пайк за 27 минути – все още доста далеч

are equipped with several more sensors, including LIDAR, radar, and ultrasonic sensors. Although they can negotiate the state’s highways at whatever speed Audi chooses, Lien said they’re being tested only at speeds up to 60 km/h (37 MPH) or so. In 2010, however, Audi's driverless car climbed the windy mountain roads of Pike’s Peak in 27 minutes, versus the 10 minutes or so the fastest human drivers require.

Obstacles Why will it take a decade for selfdriving cars to enter production? Two reasons: governments and miniaturization. Only Nevada is moving ahead with testing of autonomous vehicles, although California and Florida are not far behind. Also, according to Hudi, self-driving cars require a trunkful of electronics, in addition to the other sensors. Audi will need to hide that extra computing horsepower within the existing

76

Пречки Защо се твърди, че ще отнеме едно цяло десетилетие преди автономните автомобили да навлязат в серийно производство?

Две причини: правителствата и миниатюризацията. Само един щат – Невада напредва с тесто­в ете на автономни превозни средства, въпреки че Калифорния и Флорида не изостават много. За останалите държави обаче все още всичко това е фантастика.

electronics to maintain the sense of effortless elegance the brand is trying to project. No federal regulations about autonomous technologies are under

consideration at the moment, though the Department of Transportation is keen to test them as a means to save lives. Michigan, Arizona and Oregon may take up legislation

от най-доброто постижение на човек-водач – 10 минути.


Също така, според Худи самоуправляемите коли изискват силно подобряване на електрониката и синхронизирането  с другите сензори. Audi ще трябва да внедрят допълнителната компютърна мощ в рамките на съществуващата електроника, за да се поддържа елегантността на марката и в новите модели. Нито едно правителство обаче не се е разбързало да приема нормативна уредба за автономните технологии, независимо от интереса към тях. Така например Министерството на транспорта в САЩ всячески се стреми да съдейства за провеждането на изпитвания, тъй като се очаква тази технология да спаси много човешки животи в бъдеще. Тази година щатите Мичиган, Аризона и Орегон може да приемат закони, подобни на тези във Флорида, Калифорния и Невада, за да се даде възможност за подобни автомобили да бъдат тествани и по техните пътища. Тило Козловски, анализатор в Гартнър коментира, че в някакъв момент, правитествата и потребителите ще осъзнаят, че автономните технологии правят ситуацията на пътя много подобра. Смяната в настроенията на тези две групи обяснява защо производителите на автомобили не спират да изтъкват, че автономната технология е проектирана да действа като един удобен

и сигурен вариант за шофиране, но не замества водача. По думите на Козловски до 2016 г. най-малко три компании ще

обявят планове за масово производство на превозни средства, които позволяват на шофьорите да държат ръцете си на колене-

те и да махнат краката си от педалите и пак да постигнат оптимална скорост в различни метеорологични условия.

similar to that of Florida, California and Nevada this year to allow for the driverless cars to be tested on the roads.

are part of why auto manufacturers have emphasized that autonomous technology is designed to act as a helpful copilot, rather than a driver substitute.

Thilo Koslowski, an analyst at Gartner, said at some point, government officials and customers alike will realize that autonomous technologies make for better drivers. The winding road of consumer opinion and government regulation

But by 2016, Mr. Koslowski said, at least three companies will announce plans for vehicles that allow drivers to keep their hands off the wheels and feet away from the pedals at most speeds and weather conditions. 77


Зелената инициатива на H&M Модната марка H & M обяви своя глобална инициатива за събиране на дрехи през февруари 2013 г, а за пролетта е планирала пускането на пазара на съвсем нова модна линия.

H

& M започна инициатива за събиране на дрехи в световен мащаб, с която ще позволи на своите клиенти да върнат употребявани дрехи в магазините на H & M. „Нашите усилия по отношение на зелените практики са част от посвещението на компанията към социалната и екологична отговорност“, коментира Карл-Йохан Першон, главен изпълнителен директор на H & M. „Искаме да направим нещо добро за околната среда и затова предлагаме на нашите клиенти удобно решение: вече имат възможност да върнат своите износени или дефектни облекла обратно при нас в H & M“.

78

H & M е първата модна компания, която се хвърля в подобна инициа­тива и ще събира употребявани дрехи в магазините си по целия свят. Нова употреба Чрез глобалната инициатива клиентите на H & M ще бъдат в състояние да спестят природни ресурси и да допринесат за намаляване на въздействието върху околната среда чрез намаляването на текстилните отпадъци. Всички стари дрехи, независимо от каква марка са и в какво състояние, ще бъдат приемани. В замяна на това клиентът ще

получи ваучер за всяка занесена торба. Събраните дрехи ще бъдат обработвани от I:Collect – партньор на H & M в кампанията, който осигурява инфраструктура, така че потребителските стоки да могат да се преработят и от тях да станат нови облекла и текстил. Нова марка & Other Stories – това е марката, под която ще излиза новата модна линия на H & M, а първата колекция от нея ще се появи още тази пролет. Брандът ще предложи широка гама от обувки, чанти, аксесоари, коз-

метика и облекла. Линиите ще са разнообразни, като се започ­ не от мъжки кройки до изцяло женски шик и ще предоставят многобройни възможности за стайлинг. С бранда & Other Stories модният гигант има за цел да предложи дрехи, които да се настанят трайно в гардероба ни и затова ще ни бъдат предложени в широк ценови диапазон, така че всеки да открие нещо, което да си купи. Моделите се измислят в творческите ателиета в Париж и Стокхолм и според H & M са били проектирани с голямо внимание към детайла и качеството.


H&M's Green Initiative H&M to launch Global Clothes Collecting Initiative in February 2013 and a new brand this Spring. ronment, which is why we are now offering our customers a convenient solution: to be able to leave their worn out or defective garments with H&M." H&M will be the first fashion company to roll out clothes collecting in selected stores worldwide.

H&M will launch a clothing collecting initiative worldwide that will allow its customers to hand in used garments in H&M stores. "Our sustainability efforts are rooted in a dedication to social and environmental responsibility," commented Karl-Johan Persson, CEO of H&M. "We want to do good for the envi-

New use Through the global initiative H&M's customers will be able to save natural resources and contribute to reduced environmental impact by avoiding textile waste. Any pieces of clothing, from any brand and in any condition will be accepted. In return, the customer will receive a voucher for each bag brought.

New brand & Other Stories, the new fashion brand of H&M, will launch its first collection during Spring 2013. The brand will offer a wide range of shoes, bags, accessories, beauty and ready-to-wear. The lines are diverse, ranging from masculine tailoring to feminine chic

and are designed to provide endless styling choices. & Other Stories aims to design lasting wardrobe treasures within a wide price range. In the creative ateliers in Paris and Stockholm diversified fashion collections are designed with great attention to detail and quality.

The collected clothes will be handled by H&M's partner, I:Collect, which provides the infrastructure in which consumer goods are repeatedly reprocessed and made available for new use. 79


Да се събудиш в една мечта: Колекция пролет-лято 2013 на Mulberry Модна къща Mulberry представи новата си сезонна кампания, вдъхновена от етеричната пролетна палитра. Повлияна от нюансите на разцъфващата пролет дизайнерката Ема Хил представя идеите си за новия сезон. Фотосесията по този повод е дело на известния британски фотограф Тим Уокър, а кампанията цели да покаже ключови елементи от новата колекция.

В

печатление правят красивите палта и пелерини, представящи английския стил в нова светлина, многопластовите рокли и свежите интерпретации с цветен принт, както и класическите връхни дрехи и кожени облекла. Един от основните акценти е върху новата многофункционална дамска чанта Willow Tote, която за първи път се появи на модния подиум при представянето на колекциите за сезон ПролетЛято 2013. Тя е във фокуса на три от изображенията във фотосесията. Какво представлява – красива, но все пак разумно структурирана дамска чанта с елегантни изчистени линии, които няма как да излязат скоро от мода. Други два модела – Cecily and Cecily Flower Tote също

са включени в представянето, както и една чанта, наречена Bayswater, която е емблематична за модната къща – този път с разкошен щраусов принт. Фотосесията за кампанията е режисирана от Рони Кук Нюхаус и заснета в Copped Hall – изоставено, но въпреки това запазило своето величие имение извън Лондон. Декорът е дело на Шона Хийт, която е успяля да постигне пейзаж, вдъхновен от цветния калейдоскоп и е изпълнен със „захаросани“ пастелни цветове, които също са използвани и в самата колекция на модната къща. Съчетала ги е със земни цветове и лунни отражения, за да се създаде триизмерен свят-мечта, в който Mulberry иска да потопи дамите през новия сезон. „Изображенията от тази кампанията отразяват изцяло визията

Awakening in a Dream: Mulberry's Spring Summer 2013 Campaign Mulberry has unveiled its new seasonal campaign, inspired by the ethereal color palette of Emma Hill's Spring Summer 2013 collection. Shot by renowned British photographer Tim Walker, the campaign features key looks from the new collection, showcasing beautiful, reimagined English tailoring, coats and capes layered over dresses and fresh interpretations of print design, classic outerwear and leatherwork. The new multi-functional Willow Tote, first launched on the Spring Summer 2013 catwalk, is a focal point of three of the images, a beautiful yet common-sense structured bag with elegant clean lines and timeless appeal. The Cecily and Cecily Flower Tote are also featured, as well as Mulberry's icon Bayswater, pictured in sumptuous Ostrich.

80

The campaign, directed by Ronnie Cooke Newhouse, was shot at Copped Hall, a derelict yet majestic Georgian mansion outside London. The set was designed by Shona Heath, who crafted a landscape inspired by the kaleidoscope of blossom and sorbet pastels used throughout the collection and used dusty textures and ethereal undersea and


на Ема за сезона – деликатни пастелни цветове, обстановка, гарнирана с корали и лунни пейзажи. Всичко това осигурява идеален контекст за удивителната красота на модела Мегън Колисън“,

82

коментира Джорджа Фендли, бранд директор в Mulberry. „Тези фотоси демонстрират някои от нашите най-силни предложения, показани и на модния подиум, като сме включили

и ключови за силуета чанти. Изключително сме доволни от постигнатите резултати съвмество с Рони Кук Нюхаус и Тим Уокър и сме абсолютно влюбени в новата кампания. Всеки път,

когато си помислим, че подобро няма накъде и то става още по-сполучливо! Радваме се, че имаме възможността да работим с толкова невероятно талантлив екип“.


lunar references to create a threedimensional dream world in which the Mulberry Girl reclines. "The campaign images reflect Emma's vision for the season, a

dreamscape of delicate powdery pastels inspired by corals and lunar landscapes provides the perfect context for Meghan Collison's striking beauty," commented Georgia Fendley, Brand Director of Mulberry.

"The images showcase some of our strongest catwalk looks and the season's key bag silhouettes. We are delighted with the results of our on-going relationship with

Ronnie Cooke Newhouse and Tim Walker and we absolutely love the new campaign, every time we think it can't get any better it does! We are very lucky to work with such an amazingly talented team."


интервю

Катерина Ману: Работете по свой начин в модерна офис среда Катерина Ману е генерален мениджър на Регус за Балканите. Компанията е световен доставчик на модерни офис решения, предоставени на малките и средни предприятия и на хората, работещи дистанционно. лично и да научат как този начин на работа би променил бизнеса им. Видяха разнообразните начини да използват пространствата и услугите на Регус. Много компании показаха интерес, така че планираме да повторим събитието през март, като междувременно сме винаги отворени към идеята хората от бизнеса, които проявяват интерес да изпробват позитивите на дистанционната работа.

К

ак гъвкавите работни възможности влияят на бизнес представянето? Катерина Ману: Като световна компания, която предоставя услуги на над 1 милион клиенти в 99 държави, Регус има интерес в развитието на работни практики, които пълноценно посрещат нуждите на новите гъвкави бизнес процеси. На всички ни е присъща борбата да останем конкурентноспособни и стремежът, когато създаваме растеж и продуктивност, те да са дългосрочни. Именно поради това предоставянето на гъвкавост е прио­ритет за нас. Решението, което предлагаме за света на бизнеса, помага за генерирането на по-големи приходи при ниски разходи, като разноските, съпътстващи недвижимите имоти, например, предоставяйки повече опции за работа от разстояние. 84

Склонни ли са българските компании да се възползват от предимствата на виртуалните офиси и от различните, неконвенционални работни решения? Катерина Ману: България не е изключение от тенденцията, коя­ то се установява при много от компаниите – те считат гъвкавия работен процес за все по-важен и за преимущество, оценявано и от служителите. Нашият опит показва, че компаниите са по-осведомени за продуктивността и увеличаването на доходите в резултат на гъвкавия работен процес. Вероятно, вече извлекли поука от скорошните икономически кризи в други райони на света, българските компании и фрийлансъри са взели решение да се фокусират върху по-рентабилен модел на работа. Инициативата „Работете по своя начин“ се проведе в

центъра на Регус, каква беше нейната цел? Катерина Ману: По време на седмицата „Работете по своя начин“ в центъра на Регус в София, организирахме събития тип „open house“. Това бяха демонстрации на всички наши продукти и услуги, включително услугата ни виртуални и дневни офиси и конферентни зали. Посетителите имаха шанс да видят работните пространства

Към какъв тип бизнес е насочена тази инициатива? Катерина Ману: „Работете по своя начин“ се проведе в бизнес центъра на Регус в центъра на София, за да демонстрира на малкия и стартиращ бизнес в България, както и на хората, които работят дистанционно или в движение, начини да спестят средства, да станат по-продуктивни и да впечатлят потенциални клиенти. Профилът на нашите партньори и клиенти включва фармацевтичния, ИТ и консултантския бизнес и много организации, ориентиерани към ефективни откъм доходи и гъвкавост бизнес решения. В резултат на това в близко бъдеще планираме да разширим мрежата си в София, за да сме в състояние да предложим повече локации и опции на нашите клиенти.


Katerina Manou: Work Your Way in Modern Office Space Katerina Manou is Regional General Manager of Regus in Balkans. Regus is a global provider of modern office solutions, offered to SMEs and mobile workers. How the flexible working opportunities influence business performance? Katerina Manou: Regus is a truly global company providing services to more than 1,000,000 customers across 99 countries so we have an inherent interest in the development of working practices that fully meet the needs of the new flexible business processes. All of us struggle to regain competitiveness and strive to create lasting growth and productivity, that’s why providing flexibility is at the forefront of our agenda. The solutions we have for the business world help it achieve greater revenue generation with lower fixed expenditure, such as real estate costs, opting for more mobile working practices. Are Bulgarian companies willing to use virtual offices and different flexible working solutions? Katerina Manou: Bulgaria makes no exception of the trend where many

companies think that flexible working is becoming more important and is seen as a benefit appreciated by their employees as well. Our experience shows that companies are more aware of the productivity and revenue increase afforded by flexible working. Perhaps, having learnt the lesson from the recent economic difficulties in other regions of the world, Bulgarian companies and freelance workers have decided to opt for more and more scalable model of working. A Work Your Way initiative took place at Regus centre, what was the meaning of it? Katerina Manou: During Work Your Way Week, we held ‘open house’ at Regus Sofia City West business centre. It ran free, no-obligation trials and demos of all our products and services, including virtual office services, day offices and meeting rooms. Visitors had the chance to see the work-

space for themselves and learn how it could help their own business. They saw the diversity of how they could use Regus workspace and services. Many companies were interested, so we are planning to do it again in March, while we are always open for business people, who would like to try the benefits of flexible working. Which type of businesses do you target through this initiative? Katerina Manou: Work Your Way Week took place at the Regus busi-

ness centre in Sofia in order to show Bulgaria’s start-ups, small businesses and remote or mobile workers ways to save money, become more productive, or impress potential clients. Our partners and clients profile includes pharmaceutical, IT, consultancy businesses, and many more who are oriented towards cost effective and flexible business solutions and we are therefore planning to grow the network in Sofia in the very near future in order to be able to offer more locations and options to our customers.


на екрана

Зверовете от Дивия Юг

Кои са най-големите изненади сред номинациите за Оскар 2013 Отново е време за филмовите награди на Академията. Много експерти се надпреварват да кажат тежката си дума относно номинираните за престижното отличие, да посочат вероятните победители, да изтъкнат предпочитанията си и да предвидят кои заслужават, но няма да спечелят статуетки, а също да обсъдят някои забележителни филми, които бяха пренебрегнати напълно при номинациите.

Н

ещо странно се случи с „Враг номер едно“, „Арго“ и „Клетниците“ по пътя им към големите Оскари. Журито от Академията за филмови изкуства напълно забрави да следва сценария си.

Както се очакваше, епичната историческа драма на Стивън Спилбърг „Линкълн“ поведе в номинациите с цели 12 категории. Но режисьорите на три от найголемите фаворити, смятани за основната му конкуренция

Biggest Nomination Surprises for Oscars 2013 It's Academy Awards time again. Many experts give their verdicts on the list of nominee, the likely victors, the hopefuls who should win but won't and discuss about some fantastic films that were ignored entirely. A funny thing happened to "Zero Dark Thirty," "Argo" and "Les Miserables" on their way to being major Oscar contenders: The Academy of Motion Picture Arts and Sciences voters forgot to follow the script. As expected, "Lincoln," Steven Spielberg's epic historical drama, led the field with 12 Oscar nominations. 86

But the directors of the three films considered its main competition -- Kathryn Bigelow, Ben Affleck and Tom Hooper -- failed to receive nominations for best director, even though the movies got best picture nods. That may not seem like a fatal blow to the films' chances. But ever since

– Катрин Бигълоу, Бен Афлек и Том Хупър – не успяха да получат шанс за статуетка в категорията „най-добър режисьор“, въпреки че филмите им са сред претендентите за най-добра лента на 2012.

Това може и да не е фатален удар за режисираните от тях заглавия, но откакто преди три години Академията увеличи броя на номинациите в най-оспорваната и най-важна категория до 10 филма, поне пет от тях носеха

the Academy went to an expanded best picture field of as many as 10 movies three years ago, the five directing nominations have pointed toward the top best picture contenders. And no movie has won the top prize without having its director at least nominated since "Driving Miss Daisy" in 1989.

language movie); the magical, lowbudget "Beasts of the Southern Wild"; and the dark romantic comedy "Silver Linings Playbook."

"Lincoln," "Zero Dark Thirty," "Argo" and "Les Miserables" will compete for best picture with an eclectic group of films: the visually stunning "Life of Pi"; Quentin Tarantino's bloody "Django Unchained"; the powerful "Amour" (the Austrian-made, French-language film also is nominated for best foreign

In addition to two-time Oscar winner Spielberg, the other director slots went to Ang Lee ("Life of Pi," with 11 nominations) and three surprise nominees: Michael Haneke ("Amour"), Benh Zeitlin ("Beasts") and David O. Russell ("Playbook"). The inclusion of Haneke and Russell has turned "Amour" and, in particular, "Playbook" into legitimate contenders for the top prize. Even before the awards are handed out Feb. 24, some history already has been made.


номинация и за своите режисьори. И не е имало филм, който да спечели Оскар, без неговият режисьор да е поне номиниран, от „Да возиш мис Дейзи“ през 1989 г. насам. „Линкълн“, „Враг номер едно“, „Арго“ и „Клетниците“ ще се конкурират за най-добър филм с една доста еклектична група от нови заглавия: визуално зашеметяващият „Животът на Пи“; кървавият „Джанго без окови“ на Куентин Тарантино, въздействащият „Любов“ (френско-австрийски филм с френски диалози, номиниран за най-добро чуждестранно заглавие); магическият, нискобюджетен „Зверовете от Дивия Юг“ и мрачната романтична комедия „Наръчник на оптимиста“. В конкуренция с двукратния носи-

тел на отличието Стивън Спилбърг влизат режисьорът Анг Лий („Животът на Пи“ с 11 номинации) и изненадващо номинираните Михаел Ханеке („Любов“), Бен Зайтлин („Зверовете“) и Дейвид О. Ръсел („Наръчник“). Участието на Ханеке и Ръсел в надпреварата првърна техните филми „Любов“ и по-специално „Наръчник на оптимиста“ в официални претенденти за голямата награда.

Животът на Пи

Животът на Пи

Още преди отличията да се раздадат на 24 февруари 2013 г. някои заглавия вече написаха своята история. Кой от претендентите за Оскар донесе най-голяма изненада с номинирането си? От неочакваното появяване на Хоакин Финикс до явната липса на Бен Афлек, вижте Топ 10 на най-изненадващите номинации за тазгодишните награди „Оскар“.

Джанго без окови

10. Сет Макфарлейн: водещ и номиниран Категорията „Най-добра оригинална песен“ тази година ни донесе изненадващо съревнование, но не между големи имена като Кейти Пери („Wide Awake“), Тейлър Суифт („Safe & Sound“) и Адел („Skyfall“), които са нетърпеливи да добавят и „Оскар“ към богатите си колекции с отличия. Появата на Адел с номинация за изпълнената от нея основна тема в саунтрака на Джеймс Бонд е обяснима, но изненада Which Oscar hopefuls had us the most startled? From Joaquin Phoenix's unexpected contention to Ben Affleck's glaring snub, check out the Top 10 nomination surprises for this year's Academy Awards.

Django Unchained

10. SETH MACFARLANE: HOST AND NOMINEE The Best Original Song category was loaded this year, with mainstream artists like Katy Perry ("Wide Awake"), Taylor Swift ("Safe & Sound") and Adele ("Skyfall") all looking to add an Oscar nod to their respective resumes. Adele did indeed score a nomination for her James Bond theme, but 2013 Oscars host Seth

буди водещият на церемонията Сет Макфарлейн, който също се класира и сред номинираните с изпълнението си на песента Everybody Needs a Best Friend към филма „Тед“. Той успя да задмине Пери и Суифт и техните изпълнения съответно за „Katy Perry: Part of Me“ и „Игри на глада“. Сега, авторът на „Семеен тип“ Макфарлейн има шанс да излезе на сцената в две роли – като водещ и като носител на Оскар. 9. Липсва Самюъл Л. Джаксън? „Джанго без окови“ на Куентин Тарантино беше зареден с найголемите очаквания по отношение MacFarlane also had his name called, as his "Ted" track "Everybody Needs a Best Friend" beat out Perry and Swift's contributions to "Katy Perry: Part of Me" and "The Hunger Games," respectively. Now, the "Family Guy" mastermind has a chance to smirk his way up to the podium in between his hosting duties. 9. NO SAMUEL L. JACKSON? Quentin Tarantino's "Django Unchained" was brimming with Best Supporting Actor hopefuls, and while "Inglourious Basterds" winner Christoph Waltz ended up getting his ticket stamped, it came at the expense of Leonardo DiCaprio's opulent plantation owner and Samuel 87


на екрана

Клетниците на категорията „Най-добър актьор в поддържаща роля“ и докато „Гадното копиле“ Кристоф Валц беше със сигурен пропуск, изненадата дойде за сметка на колоритния собственик на плантация Леонардо ди Каприо и страховития роб Самюъл Л. Джаксън. Липсата на Джаксън е особено болезнена, като се има предвид, че героят му е най-сложният във филма – и че петимата

Клетниците номинирани в категорията (Алън Аркин, Робърт Де Ниро, Филип Сиймур Хофман, Томи Лий Джоунс и Валц) вече са печелили „Оскар“, а Джаксън все още не е. 8. Падението на „Черният рицар: Възраждане“ Много критици изразиха мнение, че брилянтният „Черен рицар“ на Кристофър Нолан от 2008 г. е трябвало да получи Оскар за най-

добър филм, но продължението от 2012 остана изобщо без шанс за номинация през тази година. „Черният рицар: Възраждане“ така и не успя да спечели същото световно признание като предишната лента на Нолан и в крайна сметка се оказа без номинация дори и в техническите категории. Нито за визуални ефекти, нито за звукорежисура – последната част от трилогия-

та на Нолан отпадна изцяло от класациите. 7. Хоакин Финикс кълнеше Оскарите и въпреки това е номиниран Най-голямата изненада в категорията за водеща мъжка роля е включването на Хоакин Финикс, който кълнеше концепцията за церемонията по връчване на наградите „Оскар“ в свое интервю през октомври и дори я нарече „най-тъпото нещо на света“. Е, приготви се да се почувстваш глупаво, Хоакин, защото ще се състезаваш срещу Даниъл ДейЛуис, Дензъл Уошингтън, Хю Джакман и Брадли Купър! Изненадата с Финикс дойде като допълнение към спрягания за номинация Джон Хоукс, който преди две години беше сред кандидатите за Оскар със „Зимен

The Dark Knight Rises L. Jackson's menacing house slave. Jackson's omission especially hurts, considering that his character was easily the film's most complex creation -- and that all five Supporting Actors noms (Alan Arkin, Robert De Niro, Philip Seymour Hoffman, Tommy Lee Jones and Waltz) have already won an Oscar, while Jackson still has not. 88

8. "DARK KNIGHT RISES" FALLS Many critics lamented the fact that Christopher Nolan's brilliant 2008 Batman flick "The Dark Knight" was left out of the Best Picture race that year, and while last year's follow-up didn't earn the same kind of universal acclaim, "The Dark Knight Rises" was mysteriously shut out of even the technical categories. No Visual

Effects or Sound Editing for the final installment of Nolan's groundbreaking trilogy. 7. JOAQUIN PHOENIX BASHES OSCARS, THEN GETS NOMINATED The major surprise in the Best Actor category was the inclusion of Joaquin Phoenix, who told Interview magazine in October that the concept

of the Oscars was "total, utter bull...," and "the stupidest thing in the whole world." Well, get ready to feel stupid, Joaquin, because you'll be competing against Daniel Day-Lewis, Denzel Washington, Hugh Jackman and Bradley Cooper! Phoenix's surprise addition came at the expense of presumed nominee John Hawkes, who was previously nominated for "Winter's Bone" but got dismissed for his work in "The Sessions" this year. 6. NO LEG UP FOR MARION COTILLARD French actress Marion Cotillard has already won an Academy Award for her performance in 2007's "La


дар“, но все пак беше подминат тази година за изпълнението си в „Сеанси“. 6. Марион Котияр остана без „протеза“ Френската актриса Марион Котияр вече има един „Оскар“ за изпълнението си в „Едит Пиаф: Животът в розово“ от 2007 г. и се очакваше да се включи в надпреварата за втория си трофей с ролята на жертва с ампутиран крак във френската драма „Ръжда и кости“. Въпреки, че спечели точки на наградите „Златен глобус“, SAG Awards и Critics' Choice, Котияр остана зад борда този път, изместена от 9-годишната звезда Кувенжане Уолис от „Зверовете на Дивия Юг“. 5. „Недосегаемите“ не е недосегаем Говорейки за „Ръжда и кости“

трябва да отбележим, че филмът изобщо не беше предложен за разглеждане в категорията за най-добро чуждестранно заглавие, с цел да даде път на френската драма „Недосегаемите“, която беше избрана да представлява страната тази година... и неусетно беше подмината при номинациите за сметка на помалко известни ленти от Канада, Норвегия и Чили. „Недосегаемите“ е изключително популярен в родината си и докато Франция все още има надежди за Оскар с номинирания за най-добър филм „Любов“ на Михаел Ханеке, като цяло отсъствието на фаворита „Недосегаемите“ предизвика доста гневни реакции.

във всички четири основни категории, но ето, че „Наръчник на оптимиста“ на Дейвид О. Ръсел постигна истински подвиг, щом Джаки Уивър, която играе глава на матриархалното семейство Солитано се сдоби с първата в живота си номинация. Партньорите  в продукцията Брадли

4. Джаки Уивър намери правилния „Наръчник“ Изминаха 31 години, откакто един филм окупира номинациите

Наръчник на оптимиста

Ръжда и кости

Наръчник на оптимиста

Vie En Rose," and was expected to compete for her second trophy for her role as an amputee victim in the French drama "Rust and Bone." Despite scoring nods at the Golden Globes, SAG Awards and Critics' Choice competition, Cotillard was on the outside looking in this time, with nine-year-old "Beasts of the Southern Wild" star Quvenzhané Wallis instead getting the call.

Amour

Купър, Дженифър Лоурънс и Робърт Де Ниро също се наредиха сред претендентите в останалите три основни категории – двете водещи роли и поддържаща мъжка. Но голямата изненада е Уивър с номинацията си за „Найдобра поддържаща женска роля“ и именно тя помогна лентата да

5. "THE INTOUCHABLES" IS NOT UNTOUCHABLE Speaking of "Rust and Bone," the film was not submitted for Best Foreign Language consideration because the French dramedy "The Intouchables"

was chosen to represent the country this year... and then got passed over in favor of lesser-known fare from Canada, Norway and Chile. "The Intouchables" has been immensely popular in its native country, and while it likely would be staring up at Michael Haneke's Best Picturenominated "Amour" in the category, its total omission remains glaring. 4. JACKI WEAVER FINDS THE RIGHT "PLAYBOOK" It's been 31 years since a film secured a nomination in all four major acting categories, but David O. Russell's "Silver Linings Playbook" accomplished the feat when Jacki 89


на екрана се сочи като една от големите заплахи за драмата „Линкълн“, ако изобщо могат да се очакват подобни обрати. 3. Почакайте... Къде е Бен Афлек? Всичко изглеждаше толкова хубаво и подредено: след като стана обект на присмех в Холивуд преди десетилетие с „Трудна свалка“, Бен Афлек най-сетне щеше да заличи тази слава с номинация за най-добър филм с напипалия пулса на времето „Арго“ и с номинация за най-добър режисьор за тази политическа драма. „Арго“ наистина се изкатери до найпрестижната категория, но Афлек няма да получи втори „Оскар“, след като дълго спряганата му номинация не се материализира. Политическата драма остана и без номинации за актьорско изпълнение, а това прави „Арго“ един от най-малко вероятните победители в основната категория.

2. ZERO шанс за Катрин Бигълоу да повтори успеха си След като спечели отличие за най-добър режисьор за продукцията „Войната е опиат“ на церемонията през 2010 г. Катрин Бигълоу се завърна тази зима с „Враг номер едно“ – разказ за залавянето на Осама бин Ладен. Лентата е сред сочените за фаворит. Враг номер едно Подобно на Афлек, който печелеше номинации в почти всеки друг филмов фестивал тази година, Бигълоу също някак си е изпаднала от категорията за най-добър режисьор – а това е още по-изненадващо и от липсата на „Арго“, като се има предвид какъв е сюжетът на филма и очакванията, с които Бигълоу е възнаградена след триумфа на „Войната е опиат“. Докато самият „Враг номер едно“ все още има възможност да отнесе основния Оскар, то за Бигълоу шансът е нулев.

Арго

Weaver, who plays the matriarch of the Solitano family, earned her firstever nomination. Co-stars Bradley Cooper, Jennifer Lawrence and Robert De Niro were all shoo-ins in the Actor, Actress and Supporting Actor categories, respectively, but Weaver's surprise Best Supporting Actress bid has helped bolster "Playbook" as a major threat to "Lincoln's" runaway awards sweep. 3. WAIT... WHERE'S BEN AFFLECK? It all seemed so nice and tidy: after becoming the laughingstock of Hollywood a decade ago with "Gigli," Ben Affleck would finally redeem himself with a Best Picture nomination for 90

the pulse-pounding "Argo" and a Best Director nod for guiding the political drama. "Argo" did indeed make it into the most prestigious category, but Affleck will not be earning his second Oscar, as his widely assumed nomination failed to materialize. With no acting or directing nominations, "Argo" will be a long shot for a major trophy this month. 2. ZERO REPEAT CHANCE FOR KATHRYN BIGELOW After winning Best Director for "The Hurt Locker" at the 2010 ceremony, Kathryn Bigelow returned this winter with "Zero Dark Thirty," the tale of Osama bin Laden's capture that has

Зверовете от Дивия Юг 1. „Зверовете от Дивия Юг“ се превърна в неочакван претендент Кой би предположил, че филми като „Враг номер едно“, „Арго“ и „Клетниците“ ще конкурират с нискобюджетния „Зверовете от Дивия Юг“, който сега събира завист, заради факта, че Академията изля симпатиите си над него? Но това е положението с 85-те годишни награди за кино изкуство. Фантастичната драма влезе в отбора на номинираните за найдобър филм, донесе номинации за

дебютиращия си режисьор Бен Зайтлин и за изгряващата звезда Кувенжане Уолис – само на девет години тя е най-младият претендент за отличието „най-добра актриса“. И освен това постигна номинация за най-добър адаптиран сценарий. В крайна сметка се оказа, че „Зверовете от Дивия Юг“ е истинският голям сюрприз за тазгодишните „Оскар-и“ и на практика осъществи истински преврат, който малцина можеха да предвидят преди обявяването на номинациите.

been hailed as one of the best films of the year. Like Affleck, who has also earned nominations in nearly every other awards competition this year, Bigelow was somehow left out of the Best Director category -- which is even more surprising than the "Argo" snub given the scope of the film and the expectations with which Bigelow was saddled following her "Hurt Locker" triumph. While "Zero Dark Thirty" still has a chance to take home the main award, Bigelow's omission is bordering on indefensible.

films like "Zero Dark Thirty," "Argo" and "Les Miserables" would be staring up at the tiny indie "Beasts of the Southern Wild," envious of the Academy love showered upon it? But that's the situation we have with the 85th annual Academy Awards, as the quiet fantasy/drama scored a Best Picture nod, a nod for first-time director Benh Zeitlin, and a Best Actress shot for Quvenzhané Wallis, who at nine years old becomes the youngest Best Actress contender ever. Throw in a Best Adapted Screenplay nomination, and "Beasts of the Southern Wild" has a real shot at forging an Oscar coup that no one could see coming upon its release last year.

1. 'BEASTS OF THE SOUTHERN WILD' BECOMES A CONTENDER Who would have thought before that


85-ти годишни награди на Американската филмова академия Номинациите бяха обявени на 10 Януари 2013 г. Церемонията по награждаването ще се проведе на 24 февруари 2013 г.

Най-добър филм: Любов Арго Зверовете от Дивия Юг Джанго без окови Клетниците Животът на Пи Линкълн

Beasts of the Southern Wild

Наръчник на оптимиста Враг номер едно Най-добър актьор в главна роля: Брадли Купър в „Наръчник на оптимиста“ Даниел Дей Луис в „Линкълн“

Хю Джакман в „Клетниците“ Хоакин Финикс в „The Master“ Дензъл Уошингтън в „Полет“ Най-добра актриса в главна роля: Джесика Частейн във „Враг

номер едно“ Дженифър Лоурънс в „Наръчник на оптимиста“ Еманюел Рива в „Любов“ Кувенжане Уолис в „Зверовете от Дивия Юг“ Наоми Уотс в „Невъзмож­ ното“

The 85th Annual Academy Awards Nominations announced January 10, 2013 Ceremony on February 24, 2013. Best Motion Picture of the Year Amour Argo Beasts of the Southern Wild Django Unchained

Life of Pi

Les Misérables Life of Pi Lincoln Silver Linings Playbook Zero Dark Thirty

Argo 91


на екрана Най-добър актьор в поддържаща роля: Алън Аркин в „Арго“ Робърт Де Ниро в „Наръчник на оптимиста“ Филип Сиймур Хофман в „The Master“ Томи Лий Джоунс в „Линкълн“ Кристоф Валц в „Джанго без окови“

Най-добра актриса в поддържаща роля: Ейми Адамс в „The Master“ Сали Фийлд в „Линкълн“ Ан Хатауей в „Клетниците“ Хелън Хънт в „Сеанси“ Джаки Уивър в „Наръчник на оптимиста“

Най-добър режисьор: Михаел Ханеке за „Любов“ Бен Зайтлин за „Зверовете от Дивия Юг“ Анг Лий за „Животът на Пи“ Стивън Спилбърг за „Линкълн“ Дейвид О. Ръсел за „Наръчник на оптимиста“

Най-добър оригинален сценарий: „Любов“ на Михаел Ханеке „Джанго без окови“ на Куентин Тарантино „Полет“ на Джон Гатинс „В царството на пълнолунието“ на Уес Андерсън и Роман Копола „Враг номер едно“ на Марк Бол

Best Performance by an Actor in a Leading Role Bradley Cooper for Silver Linings Playbook Daniel Day-Lewis for Lincoln Hugh Jackman for Les Misérables Joaquin Phoenix for The Master Denzel Washington for Flight

Best Performance by an Actress in a Leading Role Jessica Chastain for Zero Dark Thirty Jennifer Lawrence for Silver Linings Playbook Emmanuelle Riva for Amour Quvenzhané Wallis for Beasts of

the Southern Wild Naomi Watts for The Impossible

Playbook Steven Spielberg for Lincoln Benh Zeitlin for Beasts of the Southern Wild

Best Performance by an Actor in a Supporting Role Alan Arkin for Argo Robert De Niro for Silver Linings Playbook Philip Seymour Hoffman for The Master Tommy Lee Jones for Lincoln Christoph Waltz for Django Unchained

Best Writing, Screenplay Written Directly for the Screen Amour : Michael Haneke Django Unchained : Quentin Tarantino Flight : John Gatins Moonrise Kingdom : Wes Anderson, Roman Coppola Zero Dark Thirty : Mark Boal

Best Performance by an Actress in a Supporting Role Amy Adams for The Master Sally Field for Lincoln Anne Hathaway for Les Misérables Helen Hunt for The Sessions Jacki Weaver for Silver Linings Playbook

Les Misérables 92

Best Achievement in Directing Michael Haneke for Amour Ang Lee for Life of Pi David O. Russell for Silver Linings

Lincoln


Приложения, които променят начина ни за пазаруване Беше време, когато електронната търговия и магазините за строителни материали съществуваха в два отделни свята. Тогава се появиха мощни смартфони с високоскоростен безжичен интернет и светът на търговията на дребно се промени завинаги.

П

реди можеше да има онлайн-офлайн кръстосване само, ако дадена стока се проучва за покупка онлайн и после потребителят се разходи до магазина, за да си я закупи в действителност. Но мобилните приложения за сканиране на баркодове или за разпознаване на корици на книги или обложки на CD промениха изцяло поведението на потребителите, като създадоха „showrooming“ тенденция, при която хората виртуално „обхождат“ един магазин и след това купуват всичко необходимо онлайн. Някои е-търговци на дребно, особено новатори като Fab и One Kings Lane, съобщават, 94

че в зависимост от сезона между 30 и 50 на сто от продажбите им се реализират чрез мобилни устройства. Търговците на дребно се бореха известно време срещу showrooming, но тепърва предстоят още промени. Търговията тип „от човек на човек“ (Personto-person) се предлага от стартиращи компании като Poshmark и Yardsale и се очертава като следващата голяма стъпка, благодарение на камерите, вградени в смартфоните, възможностите за определяне на местоположението на потребителя, както и връзката, предоставена от

социалните мрежи. Всичко това подсказва, че на хоризонта се задават нови играчи в сегмента на

електронната търговия, а това предизвика и ответен отговор от утвърдените вече като eBay.


Apps That Changed Shopping There was a time when e-commerce and bricks-and-mortar stores existed in separate worlds. Then came high-speed wireless and powerful smartphones, and the retailing world has never been the same.

Сверяване на цените с Amazon Това приложение ви позволява да сканирате баркода на дадена стока и да видите цената  в Amazon, като в същото време можете да подадете данните от сравнението и то да влезе в базата на онлайн гиганта. С пускането му на пазара, това приложение създаде огромна полемика между някои търговци, които го обявиха за „зло“ и поведоха борба с цел да блокират лазерите, с които се сканира баркодът. Други играчи на пазара, като Target, се противяха на т.н. showrooming

като изискваха от доставчиците си специални продукти, които да не се продават на друго място, освен във веригата. Въздействие: Превърна showrooming в горещ въпрос. Poshmark С мобилното приложение Poshmark гардеробът ви става магазин за преоценени модни артикули. В реално време можете да давате и получавате информация, да обявявате лимитирани разпродажби или „сделки на деня“ със социален привкус.

In the past, an example of onlineoffline crossover might be researching a purchase online and buying it in a store. But mobile apps that scan barcodes or recognize book and CD covers have turned that behavior on its head, creating a "showrooming" trend where people browse in physical stores and then buy from an online store. And some online retailers, especially innovators like Fab and One Kings Lane, are reporting that anywhere from 30 to 50 percent of their sales are done on mobile devices, depending on the time of year. Retailers have fought back against showrooming, but there's more change coming. Person-to-person commerce from startups like Poshmark and Yardsale, enabled by smartphones' cameras, location features, and the trust provided by socialnetwork connections, are upending established e-commerce players, prompting a big response from eBay.

Amazon Price Check This app allows you to scan an item's barcode and see Amazon's price for the item—while also feeding the price data back to the online retailing giant. It created a huge controversy on its release, with some retailers declaring it "evil" and fighting it with lasers that interfere with barcode scanning. Other retailers, like Target, have fought showrooming by asking suppliers for special versions of products that won't be sold elsewhere. The impact: Made showrooming a hot-button issue. Poshmark With Poshmark's mobile app, your closet becomes a discount-fashion warehouse. Real-time "Posh Parties" bring the limited-time-sale urgency of daily deals, but with a social flavor. The impact: By making clearing out your closet easy and fun rather 95


Въздействие: Чрез него разчистването на гардероба става лесна и забавна дейност, вместо изморителна и скучна работа, която трябва да се свърши веднъж годишно. Poshmark предлага изцяло нов начин за „складиране“ в света на онлайн търговията. Fancy Подобно на Pinterest, Fancy ви позволява да публикувате и разглеждате иновативни и атрактивни стоки. Но Fancy върши много по-добра работа по отношение на продажбите.

Последният обрат: Fancy сега сглобява „кутии със сюрпризи“, в които има приятни стоки и ви предоставя услугата при 45 долара месечен абонамент, което ви позволява да напълните своя апартамент или офис със забавни неща. American Express наскоро вложи средства в проекта, а се чува, че и други инвеститори проявяват интерес. Въздействие: През мобилните устройства съчетава пазаруване и забавление в най-чистата им форма. Starbucks Starbucks отдавна премина границата за мобилните плащания, като превърна предплатените карти в мобилно приложение, което позволява да си пазарувате и без портфейл. Въздействие: Успехът на приложението направи идеята за плащане чрез телефона позната на милиони потребители. И след като се съюзи със Square, Starbucks вече разширява рево-

96

люционните мобилни плащания извън собствените си обекти. eBay Mobile eBay набираше скорост, когато поста главен изпълнителен директор пое Джон Донахю. Един от първите му залози беше на мобилните приложения за купувачи и продавачи, включително специализирани приложения за автомобили и облекло. Сега до голяма степен успешната история на eBay се дължи именно на мобилните апликации.


than a tiresome, once-a-year chore, Poshmark is bringing entirely new inventory into the world of online commerce.

Въздействие: Компанията вдигна приходите си с 15 на сто – отчасти след като ни накара да повярваме, че пазаруването в eBay отново може да бъде забавно. Square Wallet Най-изумителната страна на Square не е емблематичният бял четец за пластмасови карти, а възможността да се плати чрез приложението директно в магазина, както личи от името му. Въздействие: Беше създаден бранд, който потребителите и търговците разпознават и

свързват най-вече с иновации в плащанията. Yardsale Yardsale прихвана настроението, което първоначално обхващаше общностите около eBay и Craigslist. Апликацията дава възможност на хората в една общност да разменят стоки срещу пари в брой. Въздействие: Използва мобилните устройства и социалните мрежи, за да изгради доверие при търговията на принципа „от човек на човек“.

Fancy Like Pinterest, Fancy lets you post and browse good-looking objects. But Fancy does a far better job of driving you to buy. The latest twist: Fancy now assembles boxes of surprising and delightful goods for a $45/mo. subscription, making it easier to fill your apartment and office with quirky fun. American Express recently put money in, and we've heard other investors are circling. The impact: Brought shopping as entertainment in its purest form to mobile devices. Starbucks Starbucks pushed the limits of mobile payments early on, turning its prepaid store card into an app that lets you leave your wallet behind. The impact: The success of the Starbucks app has exposed millions

of consumers to the idea of paying by phone. And by teaming up with Square, Starbucks is now extending the mobile-payments revolution beyond its own stores. eBay Mobile eBay was in a rut when CEO John Donahoe took over. One of his early bets was developing a range of mobile apps for buyers and sellers, including specialized apps for cars and apparel. Now mobile is a big part of eBay's turnaround story. The impact: Lifted revenues by 15 percent—in part by making us believe shopping on eBay could be fun again. Square Wallet The iconic white-plastic card reader isn't the most amazing part of Square: It's the ability to pay by saying your name, after checking into a store with the app. The impact: Created a brand name that consumers and merchants recognize and associate with innovation in payments. 97


GoPago Приложението дава възможност да направите поръчка в ресторант предварително и когато отидете на място ястието да е готово – приспособление, което други мобилни апликации тепърва ще трябва да въвеждат. Заедно със Square проектът дели общи инвеститори и освен това

Yardsale Replicating the early community vibe of eBay and Craigslist, Yardsale brings local people together to swap

година. Новостартиралата компания твърди, че вече е на печалба.

Въздействие: Това приложение показа, че има още редица проблеми за решаване в областта на мобилните плащания, а не само да се обработват кредитните карти.

Shopkick Влез в магазина, вземи награда. Shopkick удостоверява купувачите на влизане в търговския обект и след това им позволява да събират точки за отстъпки. Чрез това приложение търговските партньори са привлекли допълнителни 200 милиона долара от продажби през миналата

goods for cash. The impact: Uses mobile devices and social networks to put trust back into person-to-person commerce.

GoPago This mobile-payments app is geared towards ordering ahead and picking up at restaurants—a feature other

payments-oriented apps have yet to match. It shares investors with Square, and picked up the architect of Starbucks' mobile app as its product chief.

инициаторите му са привлекли главния разработчик на приложението Starbucks за свой продук­ тов шеф.

Въздействие: Приложението демонстрира как търговците на дребно могат да направят връзка между реалния трафик в магазините си и уеб или мобилното сърфиране.

The impact: Showed that there are more problems to solve in mobile payments than just processing credit cards. Shopkick Walk into a store, get rewards. Shopkick's simple premise—it verifies shoppers as they enter a store, and then lets them collect "kicks" for discounts—drove $200 million in sales for its retail partners last year. The startup now says it's profitable. The impact: Showed a way for retailers to link foot traffic with Web and mobile browsing. 98


Човешкият образ на вашето пътуване или събитие. Human shape of your travel or event.

Meeting Incentives Events Leisure

www.miel.travel

MIEL info@miel.travel service@miel.travel

air@miel.travel

02 915 7711 / 10 Member of International Air Transport Association Member of World Association of Travel Agents Member of World of Incentives


интервю

Явор Велчев: Днешният икономически климат прави пазарния цикъл непредвидим Явор Велчев е старши правен консултант в белгийската компания BELGIBO NV (EXMAR & CMB SHIPPING GROUPS). Вече осем години работи и активно в сферите на морско право, юридически спорове, енергийни и офшорни споразумения, корабно застраховане, риск мениджмънт. Автор: Станислав Маринов

Т

ранспортната програма на Европейската комисия „Mарко Поло“ за интермодален/комбиниран транспорт, има за цел да се намалят разходите при превоза на товари и да се ограничи замърсяването на околната среда. Какво е влиянието на вашата компания? Явор Велчев: Белгибо, има дългогодишна история в сферата на морското застраховане и успява да задоволи потребностите на своите клиенти. Типично за МСП, взаимодействието между нуж100

дата и предлагането на товари, превози и услуги е от жизнено важно значение за оцеляването и развитието на подобни компании. Ключът към оцеляването на Белгибо в днешните икономически условия е това, че се придържа към основните си ценности. Kакто всички знаем икономическата стагнация е в световни мащаби и преструктурирайки бизнеса и начина си на работа компаниите стават само по-силни и устойчиви на предизвикателства. Колкото до „Марко Поло“, това е един много мащабен и амбициозен проект, който се стреми да изгради алтернатива на

задръстените в момента Европейски пътни артерии, налагайки преход към речните пътища, или така наречения Short Sea Shipping (SSS). Този модален преход несъмнено ще повлияе на поведението на предлагането и търсенето в транспортния сектор. Съответно компаниите ще се наложи да се адаптират към промяната. Някои е вероятно да се слеят, други ще преустановят дейността си доброволно, а трети просто ще бъдат погълнати от променящия се пазар. Въпреки всички тези метаморфози обаче, деликатният баланс между търсене и предлагане ще остане

най-висшата сила, определяща законите на развитие за малките и средни предприятия и на съвременната икономика като цяло. Един от най-добрите анализатори в индустриално-транспортния сектор – Ерик Фолкесон от Swedbank First Securities, че найголемият проблем през 2011 г. е „предизвикателната среда“ за компаниите, превозващи петрол по море. Какво мислите, че ще бъде затруднението през 2013 г? Явор Велчев: 2012 беше наистина трудна за петролните и енергийните компании и корабните индустрии като цяло.


Yavor Velchev: Today’s Economical Climate has Made Market Cycle Unforecastable Yavor Velchev senior legal consultant at Belgian company Belgibo NV (EXMAR & CMB SHIPPING GROUPS). For eight years he worked actively in the field of maritime law, legal disputes, energy and offshore agreements, marine insurance, risk management, etc. By Stanislav Marinov The „Marco Polo“ transport programme of the EU Commission aims to reduce the costs of transport to the environment, the economy and society, by switching to mainly river transportation for short-distance cargo. What’s the impact on your company? Yavor Velchev: Belgibo, being a reputable and dynamic insurance broker, and a SME itself, has a long history in the marine insurance and is successfully managing the needs of its clients. As for any SME, the interplay between the demand for services and the supply of cargo and ships is vital for Belgibo’s survival and growth. The way Belgibo is surviving the difficult times of today’s economical climate is by sticking to its core values. The company has surely undergone

various changes, but, being true to its philosophy, it has survived and is now on it’s way up again. After all, the economic hardship is global and worldwide and by re-composing one’s business you can only get better and more immune to challenges. I can now say with confidence a that Belgibo is a stronger, better and ever more dedicated company to its clients’ needs. As for Marco Polo, it is a very ambitious and noble project which in its core aims to substitute the saturated European freight arteries with a shift to the so called Short Sea Shipping (SSS). There will be a transport modal switch which will inevitably influence the behavior of supply in the transport sector. Consequently, demand driven SMEs will have to adapt. Some will likely merge, others will be

wound up or end up re-structured. Either way, the delicate balance between supply and demand will remain an omnipresent determining factor for the economy of a SME. One of the best analyst in the industrial-transportation sector, Swedbank First Securities analyst – Erik Folkeson, said, that the biggest problem in 2011 was a ‘’challenging’’ environment for companies that ship oil by sea. What do you think the predicament will be for 2013? Yavor Velchev: 2012 was indeed disturbing for the oil majors and in fact all shipping companies. Freight and charter rates have been down, costs remained knocking on the door and ships are being laid up or scrapped. What does this look like? A market cycle in its low end in times of crisis. One of the basic rules of maritime

economy is that the market is cyclical with cycles of about 8 years. At this point we say that the market is down. As much as the 8 year cycle has been predictable till now, today’s economical climate has made things quite unforecastable. I think that in the context of today’s world economy being readjusted, the demand for commodities being heavily shifted to the Far East, and the ship finance banks being long term stagnated the shipping market cycle will experience an unprecedented expansion into sub-cycles which may last for many years. It may even be so that the well known 8 years formula never comes into play anymore and a cycle never closes completely but instead it may undergo essential transformations before the demandsupply equation is restored at all.

101


интервю Но 2011 беше една още по-трудна година. Действителността в момента е, че навлото и арендирането на кораби са изключително ниски, докато фиксираните разходи по корабна поддръжка продължават да са високи и много кораби се продават за скрап. Това е типично състояние за пазарния цикъл в морската икономика, който е в ниската част на кривата в момента. Обикновено този цикъл трае 8 г. Но глобалната икономическа стагнация променя пазарния цикъл в непознати досега мащаби. Макар и поведението на 8 годишният пазарен цикъл да е било сравнително стабилно и предвидимо досега, настоящата икономическа обстановка успя да промени това почти изцяло. В контекста на постоянно изменящата се икономическа

обстановка, изключително засилената потребност от суровини в Далечния Изток и продължителната стагнация в банково-инвестиционния сектор, морският пазарен цикъл несъмнено ще се трансформира в под-цикли, които може да продължат дълги години. Може дори да стане така, че добре познатата 8 годишна формула никога да не успее да се наложи отново. Представете си какви отражения би имало това върху една толкова дългогодишна индустрия като морския транспорт. Като цяло мисля, че 2013 няма да бъде съществено по-различна от предходната година и за да можем да правим сериозни предвиждания ще е небходимо да правим изводи на фона на един дългогодишен процес.

Кажете ни за иновативните застрахователни продукти, които предлагате на своите клиенти, като застраховката „Мениджмънт отговорност“. Какво е значението на процеса на вземане на решения в една компания? Не трябва ли мениджърите да поемат повече отговорност за последствията от своите действия, както и в случая с разлива в Мексиканския залив от 2010 г. и BP? Явор Велчев: Вземането на решения е един от най-важните елементи за успешното развитие на една компания. Очевидно, добрият персонал, маркетинговите стратегии, капиталът и т.н. са изключително важни, но ако процесът на вземането на решения не е съвършен, една комапния може да проиграе шансовете си за много кратко време. Един

висш служител може да направи чудеса, ако има правилната визия за пътя напред, но също така може да навреди сериозно, ако не е добър стратег и опитен лидер. Както е добре известно, избухването на петролната платформа Deepwater Horizon в Мексиканския залив причини огромни екологични щети през 2010 година. Тъй като разливът бе в Американски териториални води, процесът срещу потенциал­ните извършители бе и е особено тежък. Компании като Бритиш Петролеум (BP) и Анадарко са подведени под отговорност в сложни съдебни процеси в Американските съдилища. В следствие на това беше въпрос на време преди да бъдат подадени искове за професионална отговорност срещу тези компании. По принцип при D&O исковете ищецът предявява индивидуални претенции срещу директорите и ръководния персонал, включително и главния изпълнителен директор. В подобни процеси ищецът може да постави искания за съдебно разглеждане на спазването и нивото на работните процедури и вътрешни разпоредби на компанията, подобренията, които се е очак­вало да бъдат направени на корпоративно ниво, мерките за безопасност и т.н. В случая Deepwater Horizon в Мексиканския залив акционер на Бритиш Петролиъм е предявил D&O иск срещу самата компания с обвинения за недостатъчни, т.е. козметични подобрения в мерките за безопасност на компянията. Разглежданият случай е емблематичен пример за това как въпросният тип застраховка би реагирала на отговорностите на една компания и как нейният брокер и застраховател биха защитавали интересите , за да минимизират тези отговорности.

102


On the whole I think that 2013 won’t be essentially different than 2011 and 2012 and to be able to make any sensible predicament we will need to see things significantly reshaping in the long run. Belgibo offers Management Liability Insurance policies to their clients. This is something rather innovative for the Bulgarian market. What’s the importance of the decision making process in a company? And shouldn’t managers take more responsibility for the consequences of their actions? Like in the BP case? Yavor Velchev: Decision making is one of the most crucial elements

for the successful development of a company. Obviously, it is also very important to have proper personnel, marketing tools, capital, etc but if your decision making mechanism is flawed you may end up wasting up your recourses in no time. Changing a top tier officer in a company may do commercial miracles if he is has right vision of the way forward but may also cause severe losses if he is not a fine strategist and team leader. Belgibo is a highly regarded marine insurance broker and it indeed offers professional indemnity insurance alongside many other types of cover. And indeed, these risks may be sig-

nificant, especially when they involve environmental subjects. Like oil pollution – a very costly and media sensitive one. As we all may know the blowout of the Deepwater Horizon oil rig in the Gulf of Mexico caused a massive release of oil in 2010. Having happened in US jurisdiction, it made the overall recourse against offenders particularly fierce. As a result of that spill companies like BP and Anadarko are liable for civil damages in expanding litigation in the US. It was a matter of time before D&O claims arose. As a rule, in D&O claims the plaintiff advances a claim against individual

directors and officers, including the CEO. In such claims the plaintiff may aim to challenge the state of the company’s workplace, safety precautions, improvements at corporate level, etc. In the Gulf of Mexico case a shareholder of BP filed a D&O claim against BP itself accusing the company of having carried cosmetic changes to the safety in the work environment. The BP spill is an emblematic example how your insurance cover would respond to a company’s liabilities and how the broker and underwriter will assist a company with defending or paying claims. 103


дестинация

Световни ски дестинации

В сезона на белите писти, когато снегът се е настанил трайно, се поражда и желанието да си подарите прекрасна зимна ваканция. Чудите се накъде да се отправите? Представяме ви някои дестинации, предпочитани от любителите на зимните спортове, където ще си гарантирате незабравими снежни преживявания. Автор: Лидия Луканова На ски в Австрия – класика Стане ли дума за ски, в съзнание­ то ни веднага изникват асоциа-

ции, свързани с алпийския стил. Алпите са емблематично място, а легендите за тях провокират допълнително желанието да ги посетите. Отлични ски курор-

World Skiing Destinations In the season of white ski runs, when the snow cover is thick and steady, you might feel like giving yourself a wonderful winter vacation. You wonder where to head? Below we present some destinations preferred by winter sport lovers, where you can be certain of having unforgettable snow experiences.

By Lidia Lukanova Skiing in Austria: a classic When speaking of skiing, what immediately comes to mind is associations 104

with the alpine style. The Alps are an emblematic place and the legends about them additionally provoke your desire to visit them. Excellent skiing resorts, spa temptations for

ти, СПА изкушения за почивка, атрактивен нощен живот за неуморимите, красиви планински пейзажи, очарователни малки селца, неподправено

гостоприем­ство и вкусна кухня – Австрия е истинска палитра от възможности за всеки вкус и темперамент. Ако все още не сте попадали в австрийския зи-

relaxation, attractive night life for the tireless, beautiful mountain scenes, charming little villages, unaffected hospitality and tasty cuisine – Austria is

a real palette of opportunities for every taste and temperament. If you have not been in the Austrian winter paradise yet, it is time you try that pleasure.

Austria

Austria


Австрия мен рай, време е да опитате от това удоволствие. Френските снежни диаманти Пренасяли ли сте се някога във въображението си в най-известните ски-курорти във Франция, за да се насладите на великолепната гледка на връх Монблан?

Austria

Нека ви разходим мислено. Първо може да посетите Шамони – френски град на самата граница с Италия и Швейцария. Той има славата на най-посещаваното място в света след Ниагарския водопад и планината Фуджияма в Япония. След провеждането на Първите зимни олимпийски игри

през 1924 година, освен столица на алпинизма градът става и световна столица на скиорите. Шамони е много привлекателен и за алпинистите. Няма да сгрешите, ако се отправите към курорта Лес дьо Алпс. Той е разположен на 70 км от Гренобъл, където е и най-близкото международно

летище. Това е вторият по възраст ски-курорт във Франция след Шамони. Общата дължина на пистите там е над 200 км. От центъра на курорта имате достъп до всички 60 лифта и скивлекове, които са най-много на пет минути разстояние. Богатството от възможности

The French snow diamonds Has your imagination ever transported you to the most popular ski resorts in France to enjoy the magnificent sight of Mont Blanc? Let us take you there in your thoughts. First you can visit Chamonix: the French city on the very border with Italy and Switzerland. It is known as the most visited place in the world after the Niagara Falls and Mount Fuji in Japan. After the First Winter Olympics were

held in 1924, the city – already a capital of alpinism – became a world capital of skiers too. Chamonix is also very attractive for mountaineers. You will not make a mistake if you set off for Les Deux Alpes. The resort is located 70 km from Grenoble, where the nearest international airport is. This is the second oldest ski resort in France after Chamonix. The total length of the ski runs there is more than 200 km. From the center of the 105


дестинация Шамони, Франция

за каране на ски сякаш не свършват във Франция. Куршевел, Мeрибел, Вал Дисере, Межев – диаманти във всяко едно отношение, освен това да се спускаш по пистите редом с Роман Абрамович, Наоми Кембъл, Дейвид Бекъм или Джордж Клуни е много специална емоция. Луксът тук е ключов акцент, но кой би отказал малко звезден прах за разнообразие? Преди да си тръгнете от Франция, можете да посетите и

известния Алп д'Юез. Той е един от 20-те курорта в света и в цяла Европа с наличие на лифтова линия на над 2000 м. надморска височина. Предлага около 300 слънчеви дни в годината – истински рай за скиорите. Тук през 1936 г. е построен и първият ски-лифт в Европа от Жан Помагански – създателя на механичните съоръжения. Курортът предлага голямо разнообразие от дейности като аеробика, стрелба с лък или с пушка, боди-билдинг, кърлинг, скуош и тенис.

Италия – почивка, гарнирана с вино и спагети Пиемонте е един от регионите в Италия, чието име идва от израза „В подножието на планината“. Там ще се спускате по пистите, по които се състезаваха скио­ рите от Зимните олимпийски игри в Торино 2006. В Пиемонте има 53 ски курорта, разположени по алпийските склонове. Една от най-популярните местности е Вал ди Суза, където можете да се насладите на нощно каране по осветени писти. Не по-малко популярен курорт е Сестриере със своите 146 писти и 92 лифта. Сестриере е част от ски областта „Виа Латеа“, дълга 400 км и включваща курорти в Италия и Франция.

е и карането на ски в пресечена местност. На остров Сицилия можете да се спуснете по склоновете на най-високия европейски вулкан Етна. В ясен ден от върха му се вижда морето, а докато се спускате, от кратера на вулкана излизат газ и пари. Основните ски курорти на Етна са два – на южния склон се намира селцето Италия

Италия

Само на около 80 км от Торино се намира Праджелато, който е част от съоръженията от зимната олимпиада. Освен спускането по пистите, популярно там

Франция resort you have access to all the 60 lifts, which are five minutes’ walk at the most. The wealth of skiing opportunities seems to be endless in France. Courchevel, Meribel, Val d’Isere, Megeve – diamonds in any respect. But skiing down the slopes together with Roman Abramovich, Naomi Campbell, David Beckham or George Clooney is a very special thrill. Luxury is the key 106

emphasis here but who would refuse some star dust for a change? Before leaving France, you could visit the famous Alpe d’Huez. It is one of the 20 resorts in the world and the whole of Europe with a lift-served vertical of over 2,000 m. It offers about 300 sunny days a year – a real paradise for skiers. Here in 1936 the first ski lift in Europe was built by Jean Pomagalski, the inventor of the

mechanical equipment. The resort offers a rich variety of activities, such as aerobics, archery and rifle shooting, body building, curling, squash and tennis. Italy: a vacation garnished with wine and spaghetti Piedmont is one of Italy’s provinces; its name comes from the phrase “at the foot of the mountain”. There you will ski down the

runs used by the skiers in the Winter Olympics in Torino 2006. Piedmont has 53 ski resorts located on the alpine slopes. One of the most popular communes is Val di Susa, where you can enjoy – night skiing on illuminated slopes. No less popular is the resort of Sestriere with its 145 ski runs and 92 lifts. Siestre is part of Via Lattea, the 400-kilometer long area including resorts in Italy and France.


Вейл

Кортина предлага и спускане с шейни, пързаляне с кънки, хокей на лед. Вейл – ски-центърът на Америка Това е най-големият еднопланински ски курорт в Съединените щати. 193 писти предлагат отлични условия за скиори от всички групи. Сезонът започва от средата на ноември и приключва до средата на април, а най-добро време е януари-март за оптимал-

ни зимни условия и юни-септември за летни занимания. Тук са инвестирани много средства, въведени са най-новите технологии и се предлагат какви ли не занимания, включително най-голямата в света мрежа от високоскоростни четворни лифтове върху само една планина, най-голямото в света ски-училище с над 850 инструктори и повече от 100 ресторанта. Вейл

Рифуджо Сапиенца, а на северния – Лингуальоса. Понякога през зимата снегът натрупва по няколко метра, но като цяло поддържането на писти и съоръжения по склоновете на вулкан не е лесна работа. Близо до швейцарската граница и швейцарския курорт Цермат в подножието на Матерхорн се намира селцето Червиния. В него

ще откриете една от най-дългите писти в света – 20 км. Заради голямата надморска височина и обилните снеговалежи, пистите са подходящи за каране почти целогодишно. Близо до границата с Австрия се намира и комплексът Доломити Суперски. Той включва 12 курорта. В Кортина ще откриете отлични условия за начинаещи скиори и сноубордисти, освен пистите за по-напреднали.

Италия Just some 80 km of Torino there is located Pragelato, which is part of the facilities of the Winter Olympics. A popular activity there, besides skiing down the runs, is off-piste skiing. On the isle of Sicily, you can ski down the slopes of the highest European volcano, Mount Etna. On a clear day, you can see the sea from the top, and while you are skiing down, the volcano is spewing out

gas and steam. There are two main resorts on Mount Etna: the village of Rifugio Sapienza is located on the southern slope and Linguaglossa, on the northern one. Sometimes in winter the snow depth reaches several meters but, on the whole, maintaining the ski runs and equipment on the slopes of a volcano is not an easy job. Close to the Swiss border and the

Swiss resort of Zermatt at the foot of Matterhorn there lies the village of Cervinia. There you will find one of the longest ski runs in the world: 20 km. Due to the high altitude and the abundant snowfall the runs are good for skiing almost all year round. The Dolomiti Superski complex is near the Austrian border. It comprises 12 resorts. In Cortina your will find excellent conditions for ski and snowboard beginners, as well as runs

for the more advanced. Cortina also offers toboggan runs, ice-skating and ice hockey. Vail: America’s ski center That is the largest single mountain ski resort in the United States. Its 193 ski runs offer excellent conditions for skiers of all groups. The season starts from the middle of November and ends by the middle of April, but the best time is between January 107


дестинация

Уислър-Блаккомб, Канада Двойно удовлетворение в ски курорта „Уислър-Блаккомб“ Поразителният 120-километров крайбрежен път „Сий то Скай“, свързващ Ванкувър и „УислърБлаккомб“, е вероятно най-красивият подстъп към който и да било ски курорт в света и потвърждение, че пристигането тук наистина е половината от забавлението. Никоя друга канадска провинция не може да се измерва с планинската красота

Уислър-Блаккомб, Канада и величественост на Британска Колумбия и дори само ден по склоновете ще го потвърди. Курортното градче всъщност е разположено на по-малко от 700 м. надморска височина, но тъй като Уислър Блаккомб се намира по на север в сравнение с повечето курортни центрове, за които споменахме, тук сезонът със сняг е по-дълъг и снежната покривка по-трайна. Основното предимство на курорта е, че се

намира в една от най-красивите местности на западното крайбрежие на Северна Америка.

Double satisfaction in Whistler Blackcomb ski resort The breathtaking 120-kilometer coastal highway, Sea to Sky, which connects Vancouver with Whistler Blackcomb, is probably the most beautiful approach to any ski resort in the world and confirmation that the journey to here is half the fun. No other Canadian province compares to the mountain beauty and majesty of British Columbia

and a day’s journey on the slopes confirms it. The resort town is situated at an altitude of less than 700 m but since Whistler Blackcomb is farther north than most resort centers we mentioned above, the snowy season here is longer and the snow cover, more lasting. The main advantage of the resort is that it is located in one of the most splendid places on the western coast of North America.

Хималаите, Кашмир

Неочаквана дестинация – Хималаите Ако си мислите, че Хималаите са запазена територия само за алпинистите, то със сигурност грешите. Най-високата планинска верига в света предлага занимания за всеки. Тук са някои от най-известните писти в све-

Уислър-Блаккомб, Канада and March for optimum winter conditions, and from June till September for summer activities. A lot of money has been invested here, the latest technologies have been introduced and the place offers all possible entertainments, including the world’s biggest network of high-speed quad chairlifts in a single mountain, the largest ski school in the world with more than 850 tutors, and over 100 restaurants. 108

An unexpected destination: the Himalayas If you think that the Himalayas are a reserved territory for mountaineers only, think again. The highest mountain range in the world offers occupations to everybody. Here you can find some of the most famous ski runs in the world. The mecca for ski sports in the Himalayas is the Indian state of Jammu and Kashmir, the hills of Humayun, the state of Himachal Pradesh


та. Меката на ски-спортовете в Хималаите е индийският щат Джаму и Кашмир, хълмовете на Хумаюн, щата Химачал Прадеш и Северозиточните щати на Индия. Всяко от тези места дава възможност да се насладим на най-бързия и очарователен зимен спорт – ските. Така например само на 52 км. от Шринагар, на 2730 м надморска височина се намира Гулмарг. Това място се описва като Рай за скиорите. През зимата предлага едни от най-добрите писти в света и разнообразни хималайски приключения. Курортът разполага с пет лифта. Пистите за начинаещи, правят учебните спускания лесни и приятни при лек наклон. Последният хит в Гулмарг е хели-ски за ентусиастите. Използвайки някои от най-модерните съоръжения за спортове, хеликоптер изкачва хели-скиорите до връх по техен избор, откъдето те се спускат надолу. Гостите на

курорта също така могат да се забавляват с езда на пони по многобройните еко пътеки в околностите на Гулмарг. Има и възможности за пешеходен туризъм. Наблизо са езерото Алпатер и Нингал Нулах.

Прелестният Манали През зимата е наистина градче от приказките, отправящо неустоима покана към скиорите и любителите на зимни спортове. Разположен на височина от 1830 до 2130 м, курортът предлага спи-

ращи дъха писти на Соланг Нала. Между декември и май скиоритеентусиасти от цял свят са привлечени в този хималайски курорт. Вълнообразните трасета предлагат незабравимо изживяване

Хималаите, Кашмир

Минали

Himalayas

and the Northeast states of India. Each of these places gives you an opportunity to enjoy the fastest and most charming winter sport: skiing. For instance, Gulmarg is located only 52 km from Srinagar, at an altitude of 2,730 m. This place is described as skiers’ paradise. In winter it offers some of the best ski runs in the world and various Himalayan adventures. The resort has five lifts. The runs for beginners make training skiing easy

and pleasant down the gentle slopes. The latest hit in Gulmarg is heli-skiing for enthusiasts. By using some of the latest sport equipment, a helicopter takes heli-skiers to a peak of their choice and they ski down from there. The guests of the resort can also enjoy a pony ride along the many eco-paths in the vicinity of Gulmarg. There are also facilities for walking tourism. Alpather Lake and Ningal Nullah are nearby. 109


дестинация сцена на открито за тридневен музикален Фуджи Рок Фестивал. Трябват ви само 77 минути с влака-стрела, за да стигнете от Токио до Гала Юзава. Това е и мястото, от което може да се отправите към един от найкрасивите японски ски курорти. Не по-малко привлекателен е и Нисеко Гранд Хирафу. Това е найголемият и най-известен от трите главни курорта в Нисеко на северния остров Хоккайдо. Скиорите могат да избират от 34 различни ски курса, като найдългият е 4 мили.

Япония, Наеба

както за напредналите, така и на начинаещите. Особена атракция за туристите е фестивалът в средата на февруари. Само на няколко километра от курорта се намират Долината Соланг,

водопадите Рахия, изворите Вашишт и езерото Бхригу. На ски в Япония – защо не? Страната на изгряващото слънце също предлага чудесни

възможности на скиорите. Нае­ ба е един от най-известните ски курорти на Япония, който миналата година привлече 1.35 млн. туристи. През лятото, популярният ски курорт служи за

Ски писти насред пустинята Няма съмнение, че страните от Близкия Изток са екзотични за европейците и носят атмосферата от приказките на Шехерезада. Въпреки относителната нестабилност на част от държавите в Азия, много туристи са привлечени от региона, изпълнен с древна история от зората на

Япония, Наеба The lovely Manali In winter, Manali is a real fairy town, beckoning skiers and lovers of winter sports. Located at an altitude of 1,830 to 2,130 m, the resort offers breathtaking ski runs in Solang Nala. Between December and May ski enthusiasts from all over the world are attracted by this Himalayan resort. The rolling runs offer an unforgettable experience to both advanced skiers and beginners. A 110

special tourist attraction is the festival in the middle of February. Only a few kilometers from the resorts there are located Solang Valley, the Rahia Falls, the Vashisht Springs and Bhrigu Lake. Skiing in Japan: why not? The country of the rising sun also provides excellent opportunities for skiers. Naeba is one of the most popular resorts in Japan; last year

it attracted 1.35 million tourists. In summer, the famous ski resort serves as an open-air stage for the three-day Fuji Rock Festival. A 77-minute ride on the bullet train will take you from Tokyo to Gala Yuzawa Station. From there, you can go to Gala Yuzawa: one of the most beautiful Japanese ski resorts. Niseko Grand Hirafu is no less attractive. It is one of the three largest

and most popular resorts in Niseko on the northern island of Hokkaido. Skiers can choose among 34 different ski courses, the longest of which is four miles. Ski runs in the middle of the desert Undoubtedly, the Middle East countries are an exotic destination for Europeans, as they carry the atmosphere of Sheherezade’s tales. Despite the relative instability in


човечеството, с многообразие от култури и природни забележителности. Ако държите по едно и също време да сте на плаж и на ски, посетете Ливан или Дубай, за да комбинирате двете дейности. Някои от курортите в тях разполагат със затворени ски писти насред пустинята. Можете да се спускате за няколко часа, а след това да се пренесете върху горещите пясъци на плажа. Курортът Faraya-Mzaar Resort

Пояна Брашов, Румъния

в Ливан е разположен в една от най-големите планински вериги в региона и предлага страхотно оборудвани ски писти за начинаещи и напреднали. А в най-големия търговски център в света, в сърцето на Дубай, ще откриете ски-писти с професионално оборудване на закрито. На една ръка разстояние В страните близо до нас също има къде да се насладим на великолепна зимна почивка. Пояна Брашов е център на зимните спортове в Румъния. Освен ски пистите има улеи за спускане с шейни с обща дължина 20 км. Курортът е известен и с изкуствения си сняг, който позволява практикуването на зимни удоволствия и през по-меките сезони – есен и пролет. Словения също е красива страна, особено през зимата. Привлека-

Ски в Дубай

телен е не само чистият въздух и приемливите цени, а и ски курортите, които предоставят пълен отдих и релакс. Тук условията за практикуване на зимни спортове са не по малко качествени, отколкото в австрийските, швейцарските и френските курорти. Сред най-предпочитаните зимни центрове се нареждат Кранска гора, Мариборско похоре, Рогла, Крвавец, Церкно, Бохини.

Дубай some Asian countries, many tourists are attracted to the region by the abundance of ancient history from the dawn of humanity, the variety of cultures and natural landmarks. If you want to sunbathe on the beach and go skiing at the same time, you should visit Lebanon or Dubai to combine the two activities. Some resorts have indoor ski runs in the middle of the desert. You could

go skiing for a few hours and then move to the hot sands on the beach. Faraya-Mzaar Resort in Lebanon is located in one of the largest mountain ranges in the region and offers excellently equipped ski runs for beginners and advanced skiers. You can find indoor ski runs with professional equipment in the biggest shopping center in the world, at the heart of Dubai.

A stone’s throw away The nearby countries also have something to offer for a great winter vacation. Poiana Brasov is the center of winter sports in Romania. Besides ski runs, there are also sleigh tracks with a total length of 20 km. The resort is known for its artificial snow too, which allows visitors to practice winter pleasures even in warmer seasons like fall and spring.

Slovenia is also a beautiful country, especially in winter. It is attractive not only with its clean air and reasonable prices but also with its ski resorts, which provide complete rest and relaxation. The conditions for practicing winter sports here are of a no lesser quality than in the Austrian, Swiss and French resorts. Some of the most preferred winter centers are Kranjska Gora, Mariborsko Pohorje, Rogla, Krvavec, Cerkno, Bohini. 111


b2b Magazine вече в най-голямото медийно приложение в App Store b2b Magazine in the most powerful publisher newsstand

MediaWire e бърза и прогресивна дигитална платформа за печатни издания с версия за мобилни устройства MediaWire is fast and progressive digital publishing platform for mobile devices

От едно място достигате до най-голямата мобилна общност By one portal you can reache the largest app community

Ще откриете b2b Magazine в категория бизнес на приложението Find b2b Magazine inside business category


www.b2bmagazine.bg


b2bnews.bg • b2bmagazine.bg • b2bLegal • biolife.bg • fanbook.bg

b2b magazine issue 36  

b2b magazine business & lifestyle magazine issue 36

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you