Bravuuri 1/2024

Page 1

B. Braun Medical Oy:n sidosryhmälehti

Huuhteluletkustot

Koko lääkemäärä saadaan annettua ja lääkkeenanto on turvallista.

Sairaalaklovnit

Hulluttelu tuo iloa ja hyötyä.

Infuusiojärjestelmä

Entistä monipuolisempi palvelu kattaa laitteet, ohjelmistot ja huollon.

1
2024

TOIMENPIDERADIOLOGIA

SeQuent® Please OTW mahdollistaa kohdennetun ja homogeenisen lääkeannostelun.

NESTEHOITO

MIKROBILÄÄKEROBOTTI

JA HUUHTELULETKUSTO

Robotin valmistamat lääkkeet tiputetaan huuhteluletkustolla, jolla koko lääkemäärä saadaan annettua.

UROLOGIA

SAIRAALAKLOVNIT

Entistä monipuolisempi palvelu kattaa laitteet, ohjelmistot ja huollon. 14

Actreen®­katetrit sisältävät vain vähän osia ja säästävät jätettä.

11

LEIKKAUSHAAVA­

INFEKTIOIDEN EHKÄISY

Ommelaine ja geeli toimivat hyvin yhdessä. 10

Klovnit tuovat iloa ja hyötyä niin lapsille kuin hoitohenkilöstöllekin.

ASIAKASPALVELU

Tiketöinti nopeuttaa ja sujuvoittaa yhteydenottojen käsittelyä.

Sisällys 08
06
05
12
2

Sosiaalinen vastuu on toimintaa yhteisen hyvän eteen

”Johtavana terveydenhoitoalan yrityksenä kannamme sosiaalista vastuuta myös kehittyvissä maissa.”

Kannamme B. Braunilla sosiaalista vastuuta monin eri tavoin. Meille se tarkoittaa muun muassa työntekijöidemme hyvinvointia ja työturvallisuutta, ihmisoikeuksia ja tuotteidemme mahdollisimman korkeaa potilas­ ja käyttäjäturvallisuutta. Johtavana terveydenhoitoalan yrityksenä kannamme sosiaalista vastuuta myös kehittyvissä maissa osallistumalla erityisesti terveydenhuollon ja ravinnon saannin turvaamiseen keskittyviin hankkeisiin.

Tuemme toimintamaissamme lukuisia projekteja. Viime vuonna annoimme tukea

170 terveys­, koulutus­ ja monimuotoisuushankkeelle 32 eri maassa. Suomessa tukemme sairaalaklovnitoiminnalle jatkuu jo yhdeksättä vuotta. Voit lukea lisää ammattiklovnien tärkeästä työstä sivulta 12.

Sosiaalista vastuuta on myös jatkuva pyrkimys parempaan. Olipa sitten kyse uusista innovaatioista, turvallisuuden parantamisesta tai entistä paremmasta asiakasymmärryksestä. Lääkkeenantoa helpottava huuhteluletkusto (s. 6), kokonaisvaltainen infuusiojärjestelmä (s. 8) ja leikkaushaavainfektioita ehkäisevät ommelaine ja geeli (s. 11) ovat tämän

numeron esimerkkejä toimista, joista hyötyy moni.

Perheyrityksemme tavoite on suojella ja edistää ihmisten terveyttä kaikkialla maailmassa. Koko toiminnan läpileikkaava vastuullisuus on edellytys tavoitteemme saavuttamiselle.

Hyviä lukuhetkiä ja aurinkoista kevättä!

Mia Eklund toimitusjohtaja

Pääkirjoitus
3

NSE Alpha™- ja NSE PTA™ -pallokatetrit

Leikkaavat pallokatetrit vaikeasti kalkkeutuneiden suonien hoitoon

NSE Alpha™ on leikkaava pallokatetri, joka mahdollistaa vaativienkin ahtaumien tehokkaan ja täsmällisen laajennuksen.

Katetri viiltää plakkia säteittäin ja parantaa näin verisuonen laajennettavuutta. Leikkaavat elementit on sijoitettu katetrin molempiin päihin, mikä säilyttää katetrin joustavuuden. Tämän sekä katetrin matalan profiilin ansiosta myös mutkaisten suonten ja vaikeapääsyisten ahtaumien hoito on helpompaa.

Laajennusvaiheessa katetrin leikkaavat elementit vähentävät katetrin liukumista. Täsmällinen asennus parantaa hoidon vaikuttavuutta.

NSE Alpha™ sydämelle, NSE PTA™ muille suonille NSE PTA™ toimii samalla tavoin kuin NSE Alpha™, mutta se on tarkoitettu perifeeristen suonten hoitoon. Myös sen matala profiili ja joustava kärki mahdollistavat ongelmattoman pääsyn hankaliinkin ahtaumakohtiin.

B. Braunin leikkaavat pallokatetrit vaativiin ahtaumiin

Vaurion valmistelu monimutkaiseen PCI:hin De novo ­vaurioiden esikäsittely DCB­hoidon varalle Luistamaton laajentaminen ISR:ssä

Kalkkeutuneiden vaurioiden stenttauksen valmistelu

4

SeQuent® Please OTW -lääkepallo Nopeavaikutteinen lääkepallo perifeeriseen valtimoahtaumaan

Valtimosuonien ahtaumien hoito on nyt entistä tehokkaampaa SeQuent® Please OTW ­lääkepallolla. Se mahdollistaa kohdennetun, polymeerittoman ja homogeenisen lääkeannostelun isompien pallojen kokoluokissa.

Pallon sisältämä paklitakseli vapautuu nopeasti ja antaa tutkitusti turvallisen ja pitkäkestoisen suojan restenoosia vastaan.

SeQuent® Please OTW ­lääkepallon käyttö ei rajoita mahdollisesti myöhemmin tarvittavia hoitovaihtoehtoja.

Lääkepallohoidossa kehoon ei jää vierasesineitä, ja lääkeaine auttaa suonta toimimaan normaalisti. Myös verihiutale­estolääkitys voi tällöin olla kevyempi kuin stentin asentamisen jälkeen.

B. Braun on johtava lääkepäällystetyn lääkepallotekniikan ja ääreisvaltimoiden pinnoiteteknologian kehittäjä, jonka tuotekehitys perustuu jatkuvaan tutkimukseen.

SeQuent® Please OTW -lääkepallon edut

Matala profiili vähentää kitkaa ja takaa hyvän ohjattavuuden

Kohdennettu lääkeaineen vienti verisuonen seinämään

Nopea paklitakselin vapautuminen, pitkäkestoinen vaikutus

Homogeeninen lääkeaineen annostelu

Ei tarvetta päällekkäin asetetuille stenteille restenoositapauksissa

Rajoittamattomat hoitovaihtoehdot

Estää tehokkaasti uudelleenahtautumista

Markkinoiden tutkituin lääkepallo

5

Uusi aika OYS:ssa

Mikrobilääkerobotti ja huuhteluletkusto

tehostavat lääkehoitoprosessin

Potilasturvallisuus paranee ja lääkkeenannon prosessi tehostuu

Oulun yliopistollisessa sairaalassa, kun mikrobilääkerobotti otetaan käyttöön. Robotin valmistamat lääkkeet tiputetaan B. Braunin huuhteluletkustolla, jolloin koko lääkemäärä saadaan annettua ja lääkkeenanto on turvallista.

Oulussa parannetaan potilasturvallisuutta ja tehostetaan lääkkeiden saattamista käyttökuntoon mikrobilääkerobotin avulla. Newiconin IV Icon Twins ­robotti pääsee tosi toimiin pian valmistuvassa uudessa yliopistollisessa sairaalassa. Samalla myös otetaan käyttöön infuusioletkut, joissa on huuhteluominaisuus. Näin lääkettä ei mene hukkaan ja lääkkeenanto on turvallista.

Antibiootteja tarvitaan vuodessa satoja tuhansia kertoja. Pelkästään kefuroksiimi­antibioottia kuluu OYS:ssa vuodessa noin 100 000 annosta ja piperasilliinia 60 000 annosta. Tähän saakka sairaanhoitaja tai farmaseutti on saattanut antibiootit käyttökuntoon lisäämällä liuottimen kuiva­aineeseen ja sen jälkeen syntyneen kantaliuoksen infuusionesteeseen. Pian toimeen tarttuu robotti.

– Toimenpiteeseen menee ihmiseltä aikaa jopa kymmenen minuuttia. Usein yhdelle potilaalle annetaan lääke aamulla, päivällä ja illalla. Se on pois muista hoitotoimista. Robotti valmistaa antibiootteja tunnissa 300–400 pulloa. Se maksaa itsensä takaisin noin neljässä vuodessa, Oulun sairaala­apteekin farmaseutti, mikrobilääkerobotin pääkäyttäjä Tiina Kallio sanoo.

Robotin validiointitestaukset on nyt tehty ja robotti on käyttövalmis. Testeissä on varmistettu muun muassa toimintanopeutta, steeriiliyttä ja tarkkuutta. OYS:ssa robotti aloittaa kahden yleisimmin käytetyn antibiootin valmistuksen. Tulevaisuudessa antibioottivalikoimaa on tarkoitus laajentaa.

Robotti valmistaa lääkkeet steriilisti

Tehokkuuden lisäksi robotti valmistaa antibiootit steriilisti. Nyt lääkkeet joudutaan saattamaan käyttökuntoon osastojen lääkehuoneissa, jotka eivät ole puhdastiloja. Työvaiheita on monta, ja mahdollisuuksia mikrobien ja partikkeleiden pääsylle lääkkeeseen on useita.

– Ei voida tarkkaan jäljittää, kuinka paljon erilaiset bakteerit ovat levinneet lääkevalmistuksen seurauksena, mutta jossain määrin varmasti. Robotin ansiosta voidaan nyt luottaa lääkkeiden olevan steriilejä.

Kun lääkkeitä valmistellaan lukuisia kertoja päivässä, sairaanhoitajat altistuvat lääkeaineille. Lääkkeiden valmistus käsin kuluttaa myös ergonomisesti. Robotti poistaa tämänkin ongelman.

Mikrobilääkerobotti valmistaa jopa 800 lääkeannosta päivässä.

6

B. Braunin Intrafix® SafeSet Flush voidaan huuhdella neulattoman venttiilitulpan kautta käyttämällä esimerkiksi esitäytettyä huuhteluruiskua.

Huuhteluletkustolla varmistetaan oikea lääkemäärä

Robotin tuomien hyötyjen lisäksi OYS:ssa haluttiin varmistaa, että koko antibioottimäärä tulee hyödynnettyä ja, että potilas saa juuri sen määrän lääkettä kuin pitääkin.

– Aloimme miettiä huuhteluletkuston hankkimista jo ennen robottia. Ilman huuhtelumahdollisuutta letkuun jää jopa 20 prosenttia lääkkeestä. Hukka on suurta, eivätkä infektiot välttämättä parane. Myös aseptiikassa on parantamisen varaa, koska infuusioletkuja siirretään lääkeinfuusiosta infuusionestepulloon letkuston huuhtelemista varten, Kallio sanoo.

Ratkaisuksi löytyi B. Braunin Intrafix® SafeSet Flush ­huuhteluletkusto, jossa huuhtelu voidaan suorittaa esitäytetyillä huuhteluruiskuilla neulattoman venttiilitulpan kautta. Koska huuhteluprosessi on suljettu, eikä nestepaukkausten uudelleen lävistämistä tarvita, ei lääkeroiskeita tule.

– Mikrobilääkerobotin käyttökuntoon saattamat lääkkeet ovat uusi palvelu Oulun yliopistollisen sairaalan apteekilta, apteekin farmaseutti Tiina Kallio ja lääketyöntekijä Terhi Seppälä sanovat.

7

Laitteet,

ohjelmistot,

huolto: Infuusiojärjestelmä yhdessä paketissa

B. Braunin Spaceplus & OnlineSuiteplus ­infuusiojärjestelmä on entistä monipuolisempi.

Digitaalisuus, käyttäjäystävällisyys ja palvelun kokonaisvaltaisuus ovat olleet tuotekehityksen keskiössä.

Vuonna 2021 lanseerattu Space plus & OnlineSuiteplus ­infuusiojärjestelmä tarjoaa täyden palvelun itse laitteista huoltoon ja ohjelmistoihin. Infuusiolaitteiden käyttömahdollisuudet laajenevat, kun käytössä on kokonaisvaltainen infuusiojärjestelmä, ei vain infuusiopumppuja.

– Kokonaisuus on entistä monipuolisempi ja siitä on helppo räätälöidä asiakkaalle hänen tarvitsemansa ohjelmistot ja palvelut, B. Braunin liiketoimintayksikön päällikkö Jukka Sinisalo kertoo.

Tuotekehityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota infuusiopumppujen toimivuuteen

sairaalan tietoverkossa. Kaikki Space plus ­infuusiolaitteet voidaan liittää sairaalan tietojärjestelmään langattomasti. Se helpottaa tiedonsiirtoa esimerkiksi potilasta siirrettäessä. Infuusiojärjestelmä parantaa myös potilasturvallisuutta, kun hälytykset ohjataan yksittäisestä laitteesta keskitettyyn hälytysjärjestelmään ja henkilökunnan mobiililaitteisiin.

– Se, että laitteiden lääkekirjastot ja ohjelmistoversiot voidaan päivittää verkon kautta, säästää aikaa ja resursseja. Laitteita ei tarvitse päivitystä varten kerätä pois vaan ne voivat olla käytössä potilaspaikoilla. Myös lisäominaisuudet ja uudet ohjelmistoversiot

saa käyttöön B. Braun Health Cloud ­pilvipalvelusta, ja ne voi helposti lähettää suoraan pumppuihin.

Laitteiden helppokäyttöisyys lisää potilasturvallisuutta. Laite opastaa käyttäjää läpi toiminnon. Käyttökieleksi voi valita suomen lisäksi englannin tai ruotsin.

Huoltotiimi huoltaa ja kouluttaa Osalla B. Braunin asiakkaista ei ole omaa huolto­organisaatiota, osalla suurimmista asiakkaista on omat huoltoteknikot.

– Meiltä löytyy tarvittaessa myös huoltopalvelut. Kolmehenkinen huoltotiimimme tulee

Huoltoja tehdään niin B. Braunin tiloissa Helsingin Pitäjänmäessä kuin asiakkaiden luona eri puolilla maata.

8

Huoltoesimies Olli Maunu (vas.), huoltoteknikko Markus Kuusinen ja huoltoteknikko Janne Holopainen muodostavat B. Braunin huoltotiimin, joka vastaa laitteiden huollosta ja korjauksista.

joko paikan päälle huoltamaan laitteet tai laitteet voi lähettää meille huollettavaksi.

Huoltopalvelut voidaan räätälöidä joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan. Huoltopäällikkömme Olli Maunu myös kouluttaa asiakkaiden omia huoltoteknikoita. Jotta voi tehdä B. Braun ­laitteiden huoltoja, täytyy olla käytynä virallinen valmistajan määrittelemä huoltokurssi, Sinisalo sanoo.

Määräaikaishuollot tehdään kahden vuoden välein ja korjaukset tarvittaessa. Digitalisoidut huoltoraportit tulevat automaattisesti järjestelmästä. Tiedot siitä, mille laitteelle on tehty mikäkin huolto, on helppo saada.

– IT­ tuen tarve kasvaa entistä enemmän, kun laitteita liitetään verkkoon ja

tietojärjestelmiin. Suomenkielinen IT­tuki on asiakkaidemme saatavilla. Pystymme vastaamaan tarpeisiin lyhyelläkin varoajalla, Sinisalo sanoo.

Tiedonsiirto on salattua Laitteiden jäljitettävyys on entistä vaivattomampaa. Järjestelmä antaa tiedot siitä, missä sairaalan jopa tuhannet infuusiolaitteet sijaitsevat. Myös monenlainen data, jota laitteet tuottavat, on saatavilla sairaaloiden hyödynnettäväksi.

Järjestelmässä liikkuva tieto on täysin salattua ja liikkuu kryptatussa muodossa. Laitteissa ei liiku potilastietoja eli potilaat ovat laitetasolla anonyymejä.

B. Braun on kehittänyt infuusiopumppuja yli 70 vuotta.

9

Actreen® Hi-Lite -katetri on kevyt ja säästää muovia

Kertakäyttöiset, itsekatetrointiin suunnitellut Actreen® Hi­Lite ­katetrit säästävät vuodessa liki 60 prosenttia jätettä kilpailijan vastaavaan tuotteeseen verrattuna.

Potilaalta kuluu päivässä keskimäärin viisi katetria. Yksi B. Braunin Actreen® Hi­Lite ­katetri painaa vain 9,7 grammaa. Vuodessa katetreista syntyy muovijätettä 58 prosenttia vähemmän kuin keskimääräisen kilpailijan 23 grammaa painavista katetreista.

– Actreen on suunniteltu sisältämään mahdollisimman vähän osia. Tuote ja pakkaus on tehty vain kolmesta osasta. Koska muovia on vähemmän, päästöjäkin kertyy vähemmän, B. Braunin urologisten tuotteiden tuotepäällikkö Eeva Honkasalo kertoo.

Kalvopakkaus suojaa katetria ennen käyttöä, pitää kädet puhtaina ja toimii hygieniasuojana katetrin asettamisen aikana. Katetri on nopea käyttää, koska kierrätettävissä pakkauksissa ei ole ylimääräisiä ulkopakkauksia tai muovikelmuja.

Sileät ja tasaiset katetrin aukot varmistavat sujuvan asettamisen.

Glyseriini estää bakteerien kasvun Actreen® Hi­Lite ­katetrit on esiliukastettu glyseriinin ja veden sekoituksella, joten katetri on heti käyttövalmis eikä vaadi esivalmisteluja kuten veden lisäämistä. Katetrien sisäänvienti on helppoa, koska kärki on yhdistelmä pisara­ ja tieman­kärkeä.

– Katetri pysyy kosteana jopa tunnin avaamisen jälkeen, koska glyseriinin ja veden välinen tasapaino vähentää veden haihtumista. Glyseriiniliuos luo katetriin bakteriostaattisen pinnan, jossa bakteerit eivät kehity. Näin myös virtsatietulehduksen riski pienenee, Honkasalo sanoo.

Veden ja glyseriinin sekoitus mahdollistaa B. Braunin katetrien käytön ja säilytyksen äärimmäisissä lämpötiloissa. Liukasteen ominaisuudet pysyvät samana ­20°C asteesta + 55°C asteeseen.

Poltettaessa ympäristöystävällisen pakkauksen polyeteenimuovimateriaali muuttuu vesihöyryksi ja hiilidioksidiksi.

10

Antibakteerisen ommelaineen ja geelin yhteiskäyttö ehkäisee infektioita

Novosyn® CHD ­ommelaine sisältää klorheksidiinia ja Prontosan® Wound Gel X ­haavageeli polyheksanidia. Yhdessä käytettynä ne ennaltaehkäisevät haavainfektioiden syntyä.

Leikkaushaavojen infektioita voidaan ehkäistä käyttämällä Novosyn® CHD ­ommelainetta kudoksissa ja Prontosan® Wound Gel X ­geeliä haavakohdan päällä ennen haavasidoksen asettamista. Iho suljetaan ensin iholangalla ja sen jälkeen haavakohdan päälle levitetään ohut kerros polyheksadinia sisältävää geeliä.

– Klorheksidiini on WHO:n tärkeiden lääkeaineiden listalla oleva tehokas ja tutkittu antisepti. Sitä käytetään muun muassa ihon pesuun ja suutulehdusten ja haavojen hoitoon. Haavan suojaaminen klorheksidiinilla alta ja polyheksadinilla päältä on hyvä keino ehkäistä infektioita, B. Braunin tuote­ ja avainasiakaspäällikkö Pekka Kovalainen sanoo.

B. Braunin Novosyn® CHD ommelaine on pinnoitettu klorheksidiinidiasetaatilla. Aineen vaikutusmekanismi perustuu siihen, että se vaurioittaa bakteerien solukalvon läpäisevyyttä ja johtaa bakteerien tuhoutumiseen. Novosyn® CHD antaa suojaa yleisimpiä leikkausalueen infektioita aiheuttavia patogeenejä vastaan. Se ehkäisee muun muassa MRSA­ ja MRSE­infektioita vähentämällä bakteerien kasvua haavan alueella.

Antibakteerinen Novosyn® CHD ­ommelaine on kehitetty aseptiikan tueksi.

Kun leikkaushaava on ensin suljettu antibakteerisella Novosyn® CHD ­ommelaineella, ihonsulussa haavan päälle levitetään kerros Prontosan® Wound Gel X ­geeliä. Prontosan on suturointia vaativien akuuttien ja leikkaushaavojen puhdistukseen, kostutukseen ja biofilmin ennaltaehkäisyyn suunniteltu geeli. Se sisältää infektioita ehkäisevää polyheksanidia.

– Leikkausalueen infektiot ovat yleisin komplikaatio leikkauspotilailla. Infektioiden ehkäisyn merkitys on suuri. Antibakteerisen ommelaineen ja geelin yhteiskäyttö on vaivaton tapa ennaltaehkäisyyn, Kovalainen sanoo.

Prontosan® Wound Gel X ­geeli nopeuttaa leikkaushaavan paranemista sekä poistaa ja ennaltaehkäisee biofilmiä.

11

Sairaalaklovni tuo hymyn vaikealla hetkellä

Sairaalaklovnit ovat ilahduttaneet lapsipotilaita Suomessa jo 22 vuotta. B. Braun jatkaa vuonna 2015 aloittamaansa klovnitoiminnan tukemista. Kun lapsipotilas saa hupsutella klovnien kanssa, hoitohenkilökunta pystyy keskittymään toimenpiteisiin ja lapsi saa muuta ajateltavaa.

Sairaalassa lapset ja heidän perheensä ovat usein haastavien tilanteiden edessä. Sairaalaklovnien tehtävä on tuoda lapselle huoletonta naurua ja ylläpitää lapsen elämään kuuluvaa leikillisyyttä. Tilannetaju on olennainen osa sairaalaklovnien ammattitaitoa, ja he etenevät aina lapsen tahdonmukaisesti. Näin tuetaan lapsen itsemääräämisoikeutta, joka hoitotoimenpiteiden keskellä on vähäistä.

– Klovnit voivat toimillaan lisätä vuorovaikutusta ja luoda yhteisiä muistoja lapsille ja heidän perheilleen. Klovnivierailu tuo toisenlaista sisältöä sairaala­arkeen, Sairaalaklovnit ry:n varainhankintajohtaja Aino Viertola sanoo.

B. Braun on tukenut Sairaalaklovnit ry:n toimintaa vuodesta 2015 saakka isopunanenä­tason tukijana. Uusi tukisopimus allekirjoitettiin alkuvuonna.

– Ilman yritysten ja yksityisten lahjoittajien tukea tämä toiminta ei pyörisi. Toimimme viidessä yliopistosairaalassa ja vierailemme myös keskussairaaloissa. Ammattiklovneja on kolmisenkymmentä, Viertola sanoo.

Myös henkilökunta hyötyy

Yliopistosairaaloiden hoitohenkilökunnalle vuonna 2021 tehdyn kyselyn mukaan 94 prosenttia hoitajista ja lääkäreistä oli sitä mieltä, että sairaalaklovnit vaikuttavat myönteisesti lapsen sairaalakokemukseen. Hankala hoitotoimenpide on myös usein helpompi tehdä, kun paikalla on klovni. Klovneilla on työn vaatima hygieniaosaaminen ja heitä koskevat samat vaitiolo­ ja turvallisuusvelvoitteet kuin muitakin osastolla työskenteleviä.

– Kun lapsen huomio on klovnissa, hoitohenkilökunnan on helpompi keskittyä hoitotoimenpiteisiin. Siitä hyötyvät kaikki, Viertola sanoo.

Klovni Nuppu Kukkasella ja Maida Omarilla on hauskaa yhdessä.

Perheistä 98 prosenttia oli sitä mieltä, että klovnien kohtaaminen paransi lapsen ja perheen mielialaa ja lievitti jännitystä.

Klovnit avustavat leikkauksiin valmistautumisessa Yli 15 vuotta sairaalaklovnina työskennellyt näyttelijä Aarni Kivinen alias Nuppu Kukkanen lähestyy lasta tuntosarvet pystyssä. Ammattitaito auttaa näkemään, mikä milloinkin on paras lähestymistapa.

– Ensin aistitaan lapsen sen hetkistä tunnetta ja sitä, mikä yhteinen asia olisi paras tapa edetä hyvän hetken luomisessa. Ensi alkuun ujo lapsi saattaa tarkkailla hetken ja heittäytyä sitten täysillä mukaan hullutteluun. Usein lapsille on terapeuttista päästä määräämään ja käskyttämään klovnia. Teineille toimii monesti anarkistinen klovni, Kivinen sanoo.

12

Kahdeksanvuotiasta Anton Ryhästä naurattaa, kun ujo, mutta seikkailuihin aina valmis Nuppu Kukkanen pistää tuulemaan Uuden Lastensairaalan käytävillä.

Klovnit kiertävät osastoilla yksin tai pareittain. Ennen kierrosta hoitajat kertovat klovneille pikkupotilaiden tilanteista ja tarpeista.

Klovnit voivat mennä mukaan myös vastaanotoille. Uusimpana toimintamuotona on nelisen vuotta sitten aloitettu leikkauksiin valmistautumisessa avustaminen.

– Ne ovat pitkäkestoisia ja intiimejä hetkiä. Olemme mukana odotustilassa, menemme valmisteluhuoneeseen esilääkkeen ja esimerkiksi kanyylinlaiton ajaksi. Olemme läsnä lapsen nukahtamiseen saakka ja saattelemme vanhemmat takaisin odotustilaan, Kivinen kertoo.

Hoitohenkilökunta ja vanhemmat ovat halutessaan tervetulleita yhteiseen hullutteluun. Yhtä lailla hoitohenkilökunta saa mahdollisuuden keskittyä omaan työhönsä ja vanhemmat saavan pienen hengähdyshetken.

– Jokainen klovnin työpäivä on erilainen, tabula rasa. Tärkeintä on kuitenkin aina lapsi ja hänen toiveensa, klovnit Aarni Kivinen (oik.) ja Dan Söderholm alias Gustaf Skrätch kertovat.

13

Tiketöinti kehittää asiakaspalvelua

B. Braunilla otettiin viime syksynä käyttöön asiakaspalvelun toimintatapoja kehittävä tiketöinti osana CRM­järjestelmää. Nyt yhteydenottojen käsittely on entistä nopeampaa ja sujuvampaa.

Yhteydenottoja B. Braunin asiakaspalveluun tulee viikossa lukuisia. Ennen viime syksyä yhteydenotot saapuivat asiakaspalvelun yhteiseen sähköpostiin, josta ne poimittiin käsiteltäviksi. Nyt käytössä on tiketöinti, joka luo jokaisesta viestistä oman tikettinsä ja antaa yhteydenotolle yksilöidyn tapausnumeron.

– Asiakas saa saman tien paluupostissa vahvistuksena kuittauksen ja tapausnumeron. Se helpottaa asiaan palaamista ja selkeyttää jatkotoimia, B. Braunin asiakaspalvelun tiiminvetäjä Henna Seppä sanoo.

Koskipa yhteydenotto sitten tilauksia, tuotekyselyjä, laskutusta tai reklamaatioita, se ohjataan eteenpäin saman selkeän prosessin mukaisesti. Viestit luokitellaan ja sitä kautta toiminnan kehittäminen helpottuu.

Asiakkuuksien kokonaisvaltainen hallinta on helpompaa ja läpinäkyvämpää verrattuna aikaisempaan. Myös muilla tiimeillä, kuten esimerkiksi myynti­ ja huoltotiimeillä, on mahdollista tarkastella tikettejä.

Nopeampaa asiakaspalvelua Asiakkaat hyötyvät uudesta systeemistä muun muassa nopeampana palveluna. Yhteydenotot päätyvät oikealle vastuuhenkilölle, eikä ole vaaraa, että asiat jäisivät keskeneräisinä odottamaan ratkaisua.

– Tiedonsiirto ja ­käsittely on nopeaa ja tietoturvallista. Uusi toimintatapa parantaa asiakaspalvelua monin tavoin, asiakaspalvelun asiantuntija Ria Suominen sanoo.

B. Braunin asiakaspalvelun Ria Suominen on tyytyväinen uuteen systeemiin, jossa kaikki toiminnot myynnistä huoltoon ovat samassa CRM­järjestelmässä. Nyt asiakkaat saavat vastaukset ja avun entistäkin nopeammin.

14

Elinkaarianalyysi tukee kestävää kehitystä

B. Braun on aloittanut käytetyimpien tuotteidensa elinkaarianalyysit (LCA). Analyysien avulla tuotteiden valmistus ja käyttö aina materiaalien uudelleenkäyttöön saakka pystytään suunnittelemaan entistä paremmin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Esimerkiksi yleisimmin käytetyille ruiskulle on tehty elinkaarianalyysit ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Ennen kun päästöjä voidaan vähentää ja minimoida ympäristövaikutuksia, päästöt on mitattava. B. Braunin aloittamalla eniten käytettyjen tuotteiden elinkaarianalyysin mittauksilla saadaan tuloksia, jotka auttavat valmistamaan kokonaisympäristövaikutukseltaan entistä parempia tuotteita.

Elinkaarianalyysissä määritetään tuotteen mahdolliset vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön aina raaka­aineiden hankinnasta, tuotantoon ja hävittämiseen saakka. Tietoa tallennetaan jopa 50 eri kategoriassa, joissa jokaisessa on omat mittaluokkansa.

Voiko tuotteiden valmistukseen käyttää vähemmän raaka­aineita? Miten kierrätyksen määrää voisi lisätä? Miten optimoida energiankulutus? Vähentävätkö kierrätettävät pakkaukset todella hiilidioksidipäästöjä? Jotta näihin, ja lukuisiin muihin, kysymyksiin

saadaan vastauksia, tarvitaan paljon järjestelmällisesti kerättyä ja hyvin analysoitua tietoa.

B. Braun on sitoutunut energiatehokkuuteen, ympäristönsuojeluun ja luonnonvarojen säästämiseen. Perheyrityksen fokus on tulevissa sukupolvissa ja siinä, että yritys siirtyy seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin mitä se kullakin hetkellä on ollut. Elinkaarianalyysit auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Analyysien avulla uudet teknologiat sekä yhteiset standardit ja ohjeet saadaan koko yrityksen käyttöön kaikkialla maailmassa.

Voit lukea lisää elinkaarianalyysistä ja muista kestävän kehityksen teemoista B. Braunin vuosikertomuksesta 2023 ja globaalin sivustomme jutusta, jonne pääset oheisella QR­koodilla.

15

Pidä osaamisesi ajan tasalla webinaariemme avulla

Valitse aihe ja ilmoittaudu MS Teams ­webinaareihin Näyttelyt ja tapahtumat ­osiossa verkkosivuillamme bbraun.fi. Löydät ilmoittautumislomakkeen ja vahvistetut ajankohdat kirjoittamalla sivuston hakukenttään ’Näyttelyt’ tai skannaamalla oheisen QR­koodin.

Tervetuloa tiedon äärelle!

Toukokuu: Infuusioautomaatit

Elokuu: Ommelaineet

Syyskuu: Nestehoidon toteutus / huuhteluletkustot

Lokakuu: Mini­invasiivinen kirurgia

Marraskuu: Laadunvarmistus

Joulukuu: Instrumenttihuolto Pidätämme oikeuden muutoksiin.

TOIMITUS JA TAITTO Rianno Communications Oy PAINO Newprint

JAKELU B. Braun Medical Oy:n asiakasrekisteri OSOITTEENMUUTOKSET mia.pentinmikko@bbraun.com

TOIMITUSTIEDOT JULKAISIJA
|
2b | 00380 Helsinki | puh. 020 177 2700 | www.bbraun.fi | sähköpostit: etunimi.sukunimi@bbraun.com VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja
Mia Eklund
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.