Page 1

any XXXVII | Juliol-Agost 2018 | 639

TRES ANYS DE LEGISLATURA: LA REVISIÓ DEL GOVERN DELS COMUNS 639 JULIOL.indd 1

07/07/2018 2:15:38


639 JULIOL.indd 2

07/07/2018 2:15:38


EDITORIAL

Sant Andreu no fa vacances

JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES

J

a tenim l’estiu aquí, però a Sant Andreu aquest any no farem vacances. Aquest mes de juliol s’inicien les obres del nou mercat, últimament han circulat per terra mar i Twitter notícies de com serà el remodelat nou mercat, l’objectiu és modernitzar i dinamitzar una activitat econòmica i impulsar mecanismes per afavorir el comerç de proximitat també per afavorir l’entorn. Sense deixar la història d’aquest mercat projectat per l’Arquitecte Josep Mas i Vila en uns terrenys anomenats l’Hort d’en Boladeras l’any 1849. Un projecte que proposava una plaça porxada per aixoplugar els venedors de fruites i verdures i en un local a part, actualment local de venda de carn i peix, compartirien espai, cosa que va comportar discrepàncies. Finalment s’encarregà l’any 1894 un nou projecte, que va patir molts alts i baixos. També està documentat que la plaça porticada del Mercadal a finals del segle XlX s’hi van arribar a celebrar curses de braus ( fons històric del Centre d’Estudis Ignasi Iglesias). Actualment hem de tenir memòria històrica per saber d’on venim i adaptar-nos a nous temps. Hem de ser optimistes malgrat els canvis que ens porten a la melancolia, però davant d’aquestes circumstàncies l’AVV estarem amatents a mantenir el conjunt històric i el seu entorn. Segons Comerç i Mercats, aquesta remodelació del mercat estarà molt integrada en el seu entorn, gran part del perímetre serà de vidre, d’una gran transparència visual, com que l’edifici estarà format per dues plantes (planta baixa i soterrani) estarem molt atents al soterrani , ja que tenim informació que en aquest espai, es troba un pou de gel que servia per conservar la carn d’aviram i un refugi antiaeri sota les voltes. Volem que es mantinguin aquests dos elements per poder-los visualitzar. L’actuació d’enderroc de l’actual edifici mantindrà l’encavallament original de l’estructura i els treballs a la planta soterrània són uns treballs que seguirem molt atents. No permetrem que l’adaptació a les normatives vigents oblidi l’entorn del poble que fa més d’un segle és la plaça i el cor de Sant Andreu, punt de referència dels andreuencs a l’hora d’anar a comprar queviures i dels botiguers que han passat el relleu de pares a fills al capdavant de les parades. Seguirem treballant perquè d’aquí a dos anys tinguem un mercat com cal, formant part del poble i mantenint la història, bon estiu bones vacances i fins a la tornada.

EDITA: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT ANDREU DE PALOMAR

8

www. avvsantandreu.cat - revistacapapeus@gmail.com info@avvsantandreu.cat

PRESIDENT: SANTI SERRA I CULLELL VICEPRESIDENTA: GEMMA ARMENGOL I ROSSELL PRESIDENT D’HONOR: FRANCESC PORRET

c/ balari i jovany, 14 - 08030 barcelona de dilluns a divendres de 18 a 20 h

*

DIPÒSIT LEGAL: B-31 608-80 ISSN (VERSIÓ PAPER): 2013-2832 ISSN (VERSIÓ DIGITAL): 2013-2840 LA REVISTA I L’AVV QUE L’EDITA NO ES FAN

)

93 345 96 98

RESPONSABLES DEL CONTINGUT DELS ARTICLES I LES NOTES SIGNADES PER PARTICULARS I COL·LECTIUS.

PORTADA: LAURA NIUBÓ COORDINACIÓ DE REDACCIÓ: XAVIER ARAGALL I ALBA CABRERA DISSENY I MAQUETACIÓ: AVV DE SANT ANDREU DEL PALOMAR EQUIP DE REDACCIÓ:  ÀLEX ÁVILA, NÚRIA BOTÉ, SERGI CORRAL BUELA, MARC RIUS, MIRIAM PÉREZ, JJ AYMERICH, M. DEL MAR GALLARDO, XAVIER ARAGALL, JAUME GIL I ALBA CABRERA, AMB LA COL·LABORACIÓ HABITUAL D’EN PAU VINYES CORRECCIÓ: DAVID RAMOS, MERITXELL RIBAS I LORENA PARDO FOTOGRAFIA: ANDREU CARRASCAL, JAUME GIL, LAURA NIUBÓ, VILLE LAHDENVUO, TONI ESPINAR, CRISTINA PLA I JAUME MONTSERRAT (VINYETISTA) PUBLICITAT: VERÓNICA GONZÁLEZ IMPRESSIÓ: GRÁFICAS CAMPÁS S.A PERIODICITAT: MENSUAL, DE SETEMBRE A JULIOL (11 EDICIONS L’ANY) DISTRIBUCIÓ: A DOMICILI PER ALS SOCIS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES, ALS COMERÇOS ANUNCIATS I A LES ENTITATS DE SANT ANDREU DE PALOMAR

639 JULIOL.indd 3

07/07/2018 2:15:39


639 JULIOL.indd 4

07/07/2018 2:15:40


VOCALIES I COMISSIONS DE L’AVV VOCALIA D’EDUCACIÓ

VOCALIA DE CULTURA I ACTIVITATS

HEM REIVINDICAT ESCOLES, INSTITUTS,

CELEBREM LA DIADA NACIONAL I LA

LLARS D’INFANTS AL LLARG DE TOTA

FESTA MAJOR. PROP DE NADAL, ORGA-

LA NOSTA HISTÒRIA. PARTICIPEM EN EL

NITZEM LA FESTA DEL CAGA TIÓ, ETC.

CONSELL ESCOLAR DEL DISTRICTE I LA COMUNITAT EDUCATIVA.

VOCALIA D’AFERS SOCIALS REIVINDIQUEM A L’AJUNTAMENT I LA

VOCALIA DE SANITAT

GENERALITAT ELS EQUIPAMENTS I SER-

LA VOCALIA DE SANITAT VETLLA PER

VEIS NECESSARIS. COL·LABOREM AMB

UN SERVEI SANITARI DE QUALITAT, I PER

EL PROJECTE RADARS. ORGANITZEM,

INFORMAR SOBRE TEMES DIVERSOS

AMB LA COL·LABORACIÓ DELS SER-

RELACIONATS AMB LA SALUT. ELS EQUI-

VEIS SOCIALS, LA CAMPANYA DE REIS

PAMENTS SANITARIS NECESSARIS, LES

“CAP NEN SENSE JOGUINES”.

SUMARI 9......... CASERNES

12è aniversari

10 ....... EDUCACIÓ

L’Escola d’Adults Pegaso fa 40 anys 12 ...... IOGA Yoga Day Barcelona

LLISTES D’ESPERA, LES RÀTIOS PER ÀREA BÀSICA DE SALUT, LA QUALITAT

SANT ANDREU X VIURE (TGV)

DE L’ATENCIÓ, SÓN ALGUNS DELS TE-

AMB L’ESCLAT DE LA BOMBOLLA IM-

MES QUE ELS MEMBRES DE LA VOCALIA

MOBILIÀRIA EL PROJECTE HA QUEDAT

DISCUTEIXEN I REIVINDIQUEN

ENCALLAT. L’ATURADA DE LES OBRES HA DEIXAT CARRERS COM ANDANA DE

VOCALIA DE MEDI AMBIENT

L’ESTACIÓ AMB UN MUR DAVANT DE

LA PREOCUPACIÓ PEL MEDI AMBIENT I

CASA, I UNA ESTACIÓ DE SANT ANDREU

LA SOSTENIBILITAT HA ESTAT I ÉS UNA

COMTAL INACCEPTABLE PEL QUE FA A

CONSTANT EN LES PRIORITATS DE LA

LA SEVA ACCESSIBILITAT.

monogràfic

14 .... 3 ANYS DE LEGISLATURA DELS COMUNS

20 .......CULTURA Teatre

NOSTRA ENTITAT, AMB TEMES COM EL TRACTAMENT DELS RESIDUS, LA MOBI-

CARRER GRAN

LITAT SOSTENIBLE, L’ESTALVI ENERGÈ-

A PETICIÓ DE L’AVV, L’AJUNTAMENT

TIC, LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, ETC.

VA INCLOURE LA PACIFICACIÓ DEL C/ GRAN, COM UN PROJECTE PER AQUEST

VOCALIA D’HABITATGE

MANDAT.

ELS PREUS, ESPECIALMENT ELS DE

L’ASSOCIACIÓ PARTICIPAACTIVAMENT

LLOGUER, S’HAN TORNAT A DISPARAR

EN EL PROCÉS I EL SEGUIMENT DEL

INFLUÏTS, ENTRE ALTRES COSES, PER

PROJECTE.

24 .......ESPORTS

Rugbi,Futbol,Waterpolo i Natació

LA BOMBOLLA D’HABITATGES TURÍSTICS. DES DE LA VOCALIA DEFENSEM LA

FABRA I COATS

CREACIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ

SEGUIM LLUITANT EN LA COMISSIÓ DE

OFICIAL DE LLOGUER I QUE TOTS ELS

SEGUIMENT PEL CORRECTE DESENVO-

HABITATGES SIGUIN UTILITZATS COM A

LUPAMENT DEL PROJECTE.

TALS. CASERNES VOCALIA D’URBANISME

FA MÉS DE DEU ANYS QUE L’AVV LLUITA

DES DE L’ASSOCIACIÓ SEGUIM ELS PRO-

PER LA FINALITZACIÓ DEL PROJECTE,

JECTES QUE S’ESTAN DESENVOLUPANT

FENT ESPECIAL INCIDÈNCIA EN UNA

AL NOSTRE ENTORN, SIGUIN DE GRAN

ESCOLA BRESSOL, UNA RESIDÈNCIA DE

O DE PETIT FORMAT. EN EL PRIMER CAS

GENT GRAN, LA ZONA VERDA I L’HABI-

PARTICIPEM DE COMISSIONS CREADES

TATGE PROTEGIT.

PEL SEGUIMENT DELS PROJECTES. MERIDIANA VOCALIA DE PATRIMONI

L’AVINGUDA MERIDIANA HA DE DEIXAR

VOLEM MANTENIR L’APARENÇA DE PO-

DE SER UNA AUTOPISTA, FALTA PRIO-

BLE QUE TENEN ENCARA ALGUNS CA-

RITZAR EL TRANSPORT PÚBLIC I LA

RRERS. TAMBÉ TREBALLEM PER RECU-

BICICLETA, ÉS UN ESPAI DESHUMANIT-

PERAR EL PATRIMONI INDUSTRIAL, EL

ZAT I FALTEN SOLUCIONS PER UN MUR

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC TROBAT AL

INNECESSARI.

BARRI, ETC., COORDINATS AMB EL CEN-

PARTICIPEM A#SOMMERIDIANA REIVIN-

TRE D’ESTUDIS IGNASI IGLESIAS.

DICANT UNA REFORMA PER AQUESTA AVINGUDA.

SERVEIS DE L’AVV Per una petita quota:

5

> ET PORTEM EL SANT ANDREU DE CAP A PEUS A CASA. > T’OFERIM L’ASSESSORAMENT DE LES ADVOCADES LOURDES ROMEO, ANNA RAFART I JOSÉ ANTONIO MELERO LÓPEZ. DEMANA LA VISITA CONCERTADA A LA SECRETARIA DE L’AVV. > ET FACILITEM L’AJUDA DE L’ARQUITECTA ANNA JIMÉNEZ TAMBÉ AMB VISITA CONCERTADA. > TINDRÀS DESCOMPTES EN CURSETS ORGANITZATS PER L’AVV: TAI-TXI, IOGA, DANSA DEL VENTRE, LABORS I MANUALITATS, BALL MODERN I JAZZ I DANSA DEL VENTRE NADONS. > ET PROPORCIONEM LA MÚTUA D’ENTERRAMENTS SINERA. ÉS UNA MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL, SENSE ÀNIM DE LUCRE, QUE COBREIX LES DESPESES DE L’ENTERRAMENT DELS MEMEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR. > PODRÀS CONSULTAR EL NOSTRE ARXIU DOCUMENTAL. > A MÉS, L’AVV ÉS MEMBRE DE L’ASSISTÈNCIA MUTUAL JURÍDICA.

639 JULIOL.indd 5

07/07/2018 2:15:40


QUÈ TENS, QUÈ VOLS?

Els socis i les sòcies poden enviar els seus anuncis a la secretaria de l’AVV per a ser publicats en el proper número de la revista (933.45.96.98)

FEINA

Podòleg visites a domicili tel.: 674 594 263.

M’ofereixo per a cuidar persones grans, amb experiència i bones referències. Diplomada en auxiliar de geriatria. Acostumada a la delicadesa dels anys i la fragilitat de les circumstàncies. Amb un currículum perfecte. Horari flexible,. Preu assequible. ,Preguntar per Magali Planas Casademont, telèfon de contacte 934083345 o mòbil 645969894. Se ofrece Auxiliar de Enfermeria i Geriatria a domicilio Sanae Dayani tel:655401508. Se ofrece señora para trabajos del hogar y cuidado de gente mayor. Cristina 603491944 Senyora gran es ofereix per cuidar persones grans, amplia experiència. Estudis i Titulació. Referències tel: 93/274 03 09 Senyora responsable veïna del barri, ofereix els seus serveis per cuidar de gent gran o nens petits, (portar escola, acompanyament metge...) Adela tel: 627.85.36.36 Se ofrece Sra. Para cuidar de personas mayores o limpieza hogar, tel:671368265 Charo Vermejo.

Chica se ofrece para servicios domésticos en pisos, casas, oficinas, escaleras, y cuidado de personas mayores, por horas o a tiempo completo, disponibilidad inmediata, responsable i respetuosa, referencias personales, tel: 640542585.Abnery Carranza. Particular busca persona gran, millor jubilat, per donar classes d’informàtica. Joan Tel: 609294141. Senyora s’ofereix per cuidar gent gran o per neteja de la llar a Sant Andreu. Tinc referencies i moltes ganes de treballar. Tel: 663515850. Lidia. Se ofrece sra. para cuidado personas mayores y trabajos domésticos por horas. Cristina Carvajal, tel: 603491944.

Es lloga plaça de pàrquing a C/Burriana,48, 93.4364800. 616271693. Sr. Marsal. Es lloga plaça de pàrquing (cotxe gran), c/ carrer Gran de Sant Andreu 481. Preu 80€ 629734632/933456615. Joaquim Venc tabla seient banyera 10 euros. Teléfono: 659728115 Venc Cadireta de Passeig doble per bessons amb tots els accessoris (nova) per 90 euros. Truqueu al 629734632/933456615 (Assun) Particular venc pots de farmacia, rajoles i plats , tot de ceramica antiga. Antonio 931197905.

C.N.SANTANDREU Venc titol CN Sant Andreu Tel:639948621 contartar amb Puri. Preu 750

IMMOBILIARI

Venc titol CN Sant Andreu tel: 616761918 contactar amb Catalina. Preu 700

Lloguer de plaça de pàrquing, C/ Gran de Sant Andreu/Coroleu. Tel: 93/3460337 Jose

Venc titol CN Sant Andreu Tel615185802 contactar amb Eloi. Preu 650.

Pàrquing per moto, C/ Joan Torras, 35 Euros única planta. Tel: 617187995

Venc titol CN Sant Andreu Telef629734632/933456615 (Jordi) Preu 650

Se ofrece Sra. de limpieza y cuidados gente mayor. Nuria tel: 648081251

Posa “m’agrada” a facebook.com/capapeus, segueix a @capapeus 639 JULIOL.indd 6

07/07/2018 2:15:40


VIST AL TWITTER

cap a peus | juliol i agost

7

Amb una petita quota anual, ens ajudaràs a reivindicar els drets dels Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar. Fes-te soci o sòcia de l’AVV i rebràs la publicació local més antiga de Barcelona a la bústia de casa teva. 639 JULIOL.indd 7

07/07/2018 2:15:40


12È ANIVERSARI CASERNES

L’AVV celebra aquesta data coincidint amb la recent proposta

Q

uan fa set anys les associacions de veïns i veïnes andreuenques van decidir convocar el primer acte irònic d’aniversari del retard acumulat al projecte de les Casernes, feia cinc anys que s’havia aprovat i només hi havia tres equipaments construïts. Ens movia la indignació per la paralització d’un projecte en què molta gent hi havia volgut guanyar diners: l’ajuntament havia retirat la seva opció de compra i el Consorci de la Zona Franca havia pagat més de 83 milions d’euros a una administració: el Ministeri de Defensa. I tot i així el consorci tenia la intenció de fer-hi diners.

Aquest juny, com s’ha dit abans, al solar que el projecte destinava per a la constr Franca (propietari dels terrenys) ha proposat fer el canvi d’usos i construir-hi un ta més elevat que la constructora Cel Obert per fer-hi l’alberg. Una proposta de ca L’AVV reivindicarà la proposta inicial de mantenir l’alberg juvenil a les instal·lac construcció del tanatori a Casernes perquè també és un altre equipament que m de construir també un alberg juvenil. També es demanarà a l’ajuntament que pressioni per la construcció de l’alberg i

Ara que fa set anys que fem aquest acte d’aniversari cada juny, segueixen havent-hi els mateixos tres equipaments acabats. I pel que fa a l’habitatge protegit, tampoc és que s’hagi avançat gaire més. Lluny de desitjar que aquest acte es converteixi en habitual, no podem cansar-nos de recordar que aquest projecte havia d’estar acabat en quatre anys, i que ja el 2006 venia a donar resposta a les mancances que teníem llavors. Aquest any, com sempre, hi ha hagut representació de veïns, veïnes i de grups polítics, tot i que d’aquests darrers se n’ha trobat a faltar alguns. L’AVV va repartir coca i cava, i van llegir el manifest. Com a novetat, va començar a córrer entre els veïns el debat sobre la conveniència o no d’un tanatori, ja que Serveis Funeraris de Barcelona ha guanyat la subhasta pel solar de darrere de la Comissaria dels Mossos, on hi havia d’haver un alberg de joves. Dotze anys després de l’aprovació del planejament de les Casernes encara queda molta feina a fer. Els únics equipaments acabats avui dia són la Comissaria dels Mossos, l’escola Eulàlia Bota i el Sociosanitari Isabel Roig (CAP Casernes). Aquest juny, com s’ha dit abans, al solar que el projecte destinava per a la construcció d’un alberg per a joves a Casernes, el Consorci de la Zona Franca (propietari dels terrenys) ha proposat fer el canvi d’usos i construir-hi un tanatori perquè l’empresa funerària Mèmora ofereix un pressupost més elevat que la constructora Cel Obert per fer-hi l’alberg. Una proposta de canvi d’usos que té quinze mesos per aprovar-se o desestimar-se. L’AVV reivindicarà la proposta inicial de mantenir l’alberg juvenil a les instal·lacions de Casernes, en un principi, acceptant la construcció del tanatori a Casernes perquè també és un altre equipament que manca al poble i d’utilitat. Però l’AVV insistirà en la igual necessitat de construir també un alberg juvenil. També es demanarà a l’ajuntament que pressioni per la construcció de l’alberg i no deixi que el tanatori el substitueixi, ja que l’administració té en propietat un 15% del solar públic on estava pensat fer aquest equipament juvenil.

639 JULIOL.indd 8

Acte i cartell del aniversari de Casernes / AVV

07/07/2018 2:15:41


roposta d’un canvi d’usos d’un dels equipaments

a per a la construcció d’un alberg per a joves a Casernes, el Consorci de la Zona construir-hi un tanatori perquè l’empresa funerària Mèmora ofereix un pressupost proposta de canvi d’usos que té quinze mesos per aprovar-se o desestimar-se. l a les instal·lacions de Casernes, en un principi, sense posicionar-se sobre la uipament que manca al poble i d’utilitat. Però l’AVV insistirà en la igual necessitat

ció de l’alberg i no deixi que el tanatori el substitueixi, ja que l’administració té en

propietat un 15% del solar públic on estava pensat fer aquest equipament juvenil. A més, l’AVV també va demanar que, a causa d’aquesta opció de voler fer un canvi en els usos del projecte, es fes una nova comissió de seguiment del projecte que ja fa mesos que no es reuneix, i ara està prevista per principis del mes de juliol. Aquest mes de juliol, la zona verda de Casernes continuarà en construcció i s’ampliarà per fer un camí de xiprers que arribarà des dels apartaments de gent gran, passant per la residència també de la tercera edat i arribant a aquest solar del tercer equipament, que està ara en debat obert per determinar si serà un tanatori o un alberg juvenil. La construcció d’aquest passeig es fa amb la intenció d’interconnectar l’illa amb l’eix comercial andreuenc, que fins ara queda físicament separat d’aquesta zona i hi ha un contrast comercial i d’afluència de gent que es concentra al nucli urbà del poble, que amb aquest projecte s’espera redistribuir.

cap a peus | juliol i agost

Una altra novetat d’usos d’equipament que s’està acabant de perfilar recentment a Casernes és la construcció d’un edifici d’oficines pera l’Àrea d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona a l’espai que fins que comencin les obres en aquest sector segueixen ocupant els Legionarios. Tal com ha passat amb Hisenda, que ara es troba al Carrer Gran, es pretén que aquesta administració adquireixi el solar número 6 (vegeu la foto del cartell) per situar-se en l’emplaçament, ja que en l’actualitat Urbanisme es troba al costat del centre comercial de Les Glòries a Barcelona i paguen un lloguer molt elevat a una empresa francesa, i seria una manera de renovar la concepció franquista i militar de la zona. Per tant, dels solars de Casernes només en queda el número 12 del cartell per adjudicar amb algun equipament o redistribuir els actuals que, ara mateix, entren en conflicte per la construcció del tanatori en l’espai pensat per l’alberg juvenil darrere la comissaria. Igualment, cal destacar que els residents de la zona on des del consistori es vol demanar el canvi d’usos per construir el tanatori, han expressat a l’AVV de manera informal que tenir un tanatori al costat d’una zona verda àmplia on s’espera que molts infants, entre altres usuaris, en facin ús, és una idea que genera cert rebuig.

9

Però el més destacable per l’AVV sobre aquest projecte, un any més, continua essent que s’esperava resoldre’n l’execució en quatre anys i enguany n’ha complert dotze i que aquest projecte ha de garantir sobretot, hi hagi els canvis d’equipaments que pugui haver-hi, la construcció de més de 1.000 habitatges protegits, tant de lloguer com de compra, en una ciutat com Barcelona on el problema de l’habitatge necessita solucions eficaces. Alba Cabrera i Genís Pascual

639 JULIOL.indd 9

07/07/2018 2:15:41


EDUCACIÓ

40 anys de l’Escola d’Adults Pegaso

E

10

ls darrers anys del franquisme, l’augment de les reivindicacions de millores en les condicions de vida dels treballadors va anar acompanyada, a partir de 1971 de moviments en favor de la cultura i l’educació. Aquestes reivindicacions es van concentrar sobretot als barris perifèrics de l’àrea metropolitana barcelonina, per formar a un gran contingent de població immigrada sense la formació bàsica a causa de les dures condicions laborals de la Dictadura. Moviments que van sorgir d’Associacions de Veïns i Veïnes, centres culturals, parròquies, associacions de famílies, mestres d’escoles infantils, partits polítics d’esquerra i sindicats. L’any 1976, les escoles d’adults es comencen a organitzar al voltant de la Coordinadora d’Escoles d’Adults, organització que agrupava mestres, en alguns casos voluntaris, que lluitaven perquè a cada barri hi hagués un centre d’adults. Apareix també el moviment Escoles en Lluita, que defensava la renovació pedagògica. Pares, Mestres, veïns i veïnes lluiten per una educació que trenqui amb el model de l’escola franquista. Les escoles d’adults del districte, Sóller, Ferrer i Guàrdia, Pegaso i Ramon Berenguer III participen en aquest moviment. “Totes les escoles d’adults del Districte es van organitzar entre el 1976 i el 1978, en un inici des de la base que havien creat les escoles de pares. Vam néixer amb el suport de les associacions veïnals. Però ara tenim un dèficit en la nostra connexió des que vam entrar dins el sistema reglat de l’ensenyament, donant a conèixer la sensibilitat social de l’educació. Això ha fet que quedéssim una mica al marge dels moviments reivindicatius i la relació es convertís en quelcom únicament institucional. Hem pogut mantenir la relació amb la revista, però no amb entitats reivindicatives. En aquest sentit, les dues parts ens hauríem de retrobar per tornar a compartir reivindicacions com fèiem fa anys”, comenten des de l’Escola d’Adults Pegaso. El 2009, la LEC (Llei d’Educació de Catalunya) atorga a l’educació de persones adultes un paper secundari. Tot i això, el 2010 es publica el Decret de Creació del Centre de Formació d’Adults Pegaso, sense tenir encara una política clara quant a l’educació per adults. I ja el 2016, els centres i aules de la Formació per Adults participen del Fons Social Europeu a Catalunya, el que va implicar una inversió en programes de millora de les competències professionals i de formació permanent pels ciutadans. “Les escoles neixen per formar durant tota la vida. El que ha canviat és que ara l’edat d’introducció a les escoles d’adults és menor. Però el nostre objectiu és oferir serveis inclusius que comprenen el marge temporal ampli de l’edat adulta, que també cada cop és més llarg. Sobretot persones amb 50 o 60 anys que, quan eren més joves, no van poder i ara volen formar-se. Igualment també tenim un ampli conjunt de persones més joves que necessiten recuperar l’educació bàsica. Per tant, ens sentim col·lectivament molt agraïts de veure que hem pogut ajudar a tot tipus de persones a accedir a uns estudis superiors del que realment els motiva o a tenir oportunitats laborals”, aclareixen des de l’Escola. Aquest any l’Escola d’Adults Pegaso ha fet 40 anys i han decidit celebrar-ho per donar visibilitat a les persones i les activitats que es desenvolupen al centre. “Primer vam fer una celebració en l’àmbit del districte el 5 de juny més institucional a l’Espai Josep Bota. Ho vam fer per visualitzar políticament i de manera efectiva la nostra activitat i la nostra utilitat per la població de Sant Andreu. Ara, des de fa 3 o 4 anys ens trobem en la necessitat de donar-nos a conèixer. La crisi econòmica ha generat que tot sigui més immediat i la formació és un producte que requereix un esforç i un temps. L’actual mercat laboral fa que la manca de temps sigui un impediment per continuar formant-se i hi ha hagut una davallada. En els darrers anys, l’Ajuntament ens ha ajudat amb la propaganda. Però ara aquesta ajuda és fa poc perquè hem arribat al punt que hi ha gent a Sant Andreu que no ens coneix, quan, en la situació laboral actual, som molt útils per la societat. Cobrim des de l’alfabetització fins a la preparació de les proves de majors de 25 d’accés a la universitat. I com que som l’escola d’adults més gran del Districte, vam decidir també fer una festa més lúdica pròpia pel 40è aniversari i pensada per totes les persones que formen i han format part del centre, també coincidint amb la campanya d’inscripció amb ànims de trobar més alumnes”, conclouen des del centre educatiu. Alba Cabrera

Homenatge al senyor Àngel per part de l’Escola d’Adults Pegaso / ESCOLA ADULTS PEGASO

639 JULIOL.indd 10

07/07/2018 2:15:42


VALORS DE MOBILITAT URBANA

Un projecte europeu pren el pols de la mobilitat a Sant Andreu

D

Quin objectiu té? Tal i com indiquen els responsables del MUV, “els resultats dels

La implicació dels veïns mitjançant el mòbil és clau per al projecte / MUV BCN

639 JULIOL.indd 11

tallers, les dades de mobilitat individual compilades a través de l’aplicació i els recopilats per les estacions de monitorització ambiental, s’utilitzaran per inspirar noves polítiques de transport urbà que ja no es basaran en el flux d’automòbils, sinó en les necessitats reals dels ciutadans”. I és que aquesta és una de les principals i més interessants novetats. Proposen repensar la mobilitat a partir d’estudiar com les persones ens movem i quines necessitats de proximitat tenim: com anem a comprar, a treballar, a l’escola etc. En aquest sentit, el projecte MUV el que fa, “en lloc de centrar-se en els vehicles privats i en infraestructures urbanes amb llargs terminis i despeses”, promou un canvi cap a opcions de mobilitat de petit format i més assequibles dirigides directament al ciutadà d’a peu i a les seves necessitat específiques en relació als seus desplaçaments diaris i mitjançant la participació activa dels ciutadans, comunitats, comerços locals i responsables de mobilitat. Això vol dir que gràcies a l’actual tecnologia (mitjançant el telèfon mòbil) i la implicació dels veïns es pot estudiar fàcilment amb tot detall i dades reals, quins son els carrers per on passem més sovint, cam varia la mobilitat segons les hores del dia, i per tant és fàcilment detectable com poder fer canvis (des de la freqüència d’un semàfor, a l’amplada d’una vorera etc. ) que permetin millorar la comoditat dels veïns per anar al mercat, a l’escola, passejar o comprar al es botigues properes. Una aplicació al mòbil L’aplicació del MUV per a telèfons mòbils, en desenvolupament en aquests moments conjuntament en sessions de co-creació en el barri un joc que permet jugar tornejos, missions i aventures inspirats en reptes de mobilitat específics de Sant Andreu. Per tant hi haurà la implicació del tant dels ciutadans com del comerç local, per a qui formar part del projecte el MUV pot servir com a eina de màrqueting directe tot fent per campanyes efectives a fi de poder oferir als ciutadans diferents tipus de premis i alhora promocionar-se. Aquest joc es basa en una experiència prèvia que es va fer a Itàlia, concretament amb la participació d’estudiants de la Universitat de Palerm i comerços locals, on es va aconseguir una reducció d’emissions de CO2 de fins al 40% entre els usuaris actius.

cap a peus | juliol i agost

es de fa un bon grapat d’anys, la Comissió Europea té un important programa de finançament de projectes de recerca i innovació en molts i diversos àmbits científics. Sota la marca Hortizó 2020 aquest programa és molt conegut en universitats i centres de recerca arreu d’Europa, inclòs també a casa nostra. Doncs des de l’estiu de l’any passat Sant Andreu és objecte de recerca dins el programa esmentat, i concretament sobre mobilitat urbana sostenible, és a dir com ens movem pel nostre poble, a peu, en bicicleta, transport públic, compartint cotxe, ... conegut com a MUV que correspon a les inicials en anglès per a Valors de Mobilitat Urbana, aquest projecte vol fomentar un canvi de comportament dels ciutadans envers l’us de sistemes de transport sostenibles ( és a dir que contaminin poc) i innovadors (que suposin un canvi respecte a la situació actual) en diverses ciutats europees. Juntament amb Sant Andreu, aquesta recerca s’està realitzant també a altres barris urbans d’Amsterdam (Països Baixos), Hèlsinki (Finlàndia), Palerm (Itàlia), Gent ( Bèlgica) i Fundao (Portugal) on es desplegaran proves pilot a partir d’aquest pròxim més de setembre. Per analitzar la mobilitat diària dels andreuencs i els seus comportaments quotidians, el projecte proposa fer ús de les noves tecnologies i doncs recollir les nostres dades de mobilitat a partir d’una aplicació al telèfon mòbil. Qui vulgui prendre part, podrà accedir a una aplicació que serà un joc on cada persona que participi guanyarà punts cada cop que es mogui de manera sostenible, és a dir, a peu, en bicicleta o bé amb transport públic. Amb els punts guanyats es podran aconseguir premis, regals, descomptes, que atorgaran els comerços de proximitat.

11

Els socis que porten a terme el projecte a la ciutat de Barcelona són per una banda l’i2Cat, Fundació i Centre de Recerca en Tecnologies de la Comunicació i Internet, i per altra banda l’ajuntament de Barcelona a través de l’IMI, Institut Municipal d’Informàtica. Xavier Aragall

07/07/2018 2:15:42


YOGA DAY A BARCELONA

L’Espai Fanals de Sant Andreu se suma al Yoga Day

E

l passat 17 de Juny, es va celebrar, coincidint amb el Dia Internacional del Ioga (21 de Juny), el Barcelona Yoga Day al Parc de l’estació del Nord, on durant tot el dia hi va haver Classes de Ioga, Meditació, Concerts i moltes d’altres activitats relacionades amb el món del Ioga i per als yoguis. Aquest esdeveniment tan important per als yoguis de Barcelona, es defineix a si mateix com a “un esdeveniment de yoguis i per a yoguis”. Milers de persones, més de 4.000, van venir a passar el dia al Parc i a gaudir, tant de les activitats, com de la mostra d’artesania i menjar vegà que s’oferia durant tot el dia. UNIÓ, Pau, Harmonia, Col·laboració, Diversitat, AMOR, aquests són alguns dels conceptes i principis que regnen aquesta trobada des de els seus inicis. Però anem a discernir QUÈ ÉS i a fer un xic d’HISTÒRIA sobre el IOGA. Què és? Segons el diccionari, IOGA és un sistema d’exercicis practicats per promoure el control de la ment i el cos. La paraula IOGA en Sànscrit (llengua clàssica de la Índia, d’on prové el Ioga), significa UNIÓ. Per tant, podríem dir que el Ioga és una pràctica física per arribar a un estat espiritual, i estar equilibrats, units amb nosaltres mateixos. És allò que deien de “mente sana in corpore sano” (= ment sana en un cos sa). Últimament sembla que el Ioga s’ha posat de moda i cada vegada té més adeptes, més “yoguis” que el practiquen i miren d’aprofundir en aquesta pràctica i estil de vida. La primera edició del Yoga Day a Barcelona, sols va comptar amb la presència d’uns 10 estands i la participació d’un centenar de persones a tot estirar. La passada edició del BYD 2017 va ser tot un èxit de participació, i les xifres així ho confirmen: una assistència estimada de 3.000 visitants, centenars de participants a les 40 activitats programades en els espais de conferències, tallers, meditacions, ásanas i música; 60 estands, l’aportació de coneixements de 40 professors i artistes del sector, i el suport de més de 50 voluntaris, tot això sumat al valor afegit de ser un esdeveniment local, gratuït i obert a tothom, organitzat per voluntaris i sense ànim de lucre. Mostra d’aquest augment és, també, que arreu del nostre poble a poc a poc hi trobem més centres dedicats exclusivament a difondre aquesta pràctica mil·lenària….. i no només aquests, sinó també hi trobem una amplia gama d’espais relacionats amb la fisioteràpia, la psicologia i fins i tot algunes escoles que han optat per mostrar com els beneficis d’aquesta pràctica - reconeguts per la AGNU (Assemblea general de les Nacions Unides) i la OMS (Organització mundial de la salut) entre d’altres-, poden ajudar en cadascun dels seus àmbits a totes aquelles persones que el practiquen.

12

HISTÒRIA DEL YOGA DAY El 2011 va haver-hi una reunió de grans mestres del Ioga nivell mundial d’aquella època a la Índia (país on va néixer el Yoga), on es va decidir que el 21 de juny seria el Dia Mundial del Ioga. Un any després, fruit d’aquella reunió a la Índia, en Gundicha Dass i el seu germà (que, per casualitats de la vida, estava en aquella reunió) es van animar a celebrar a Barcelona El Dia Internacional del Ioga a la nostra ciutat, juntament amb gent del món del ioga que el practicaven a Barcelona. El Barcelona Yoga Day, es basa en una sèrie de conceptes afins a la filosofia i els valors del Ioga, que en totes i cadascuna de les seves edicions des de el 2012, continuen aportant valor a tot al que si fa i com es fa. Gratuït, Sense ànim de lucre, Fet per yoguis, Col·laboratiu i Divers. El Ioga, a part d’una pràctica física mil·lenària i mental, es considera també un estil de vida, una filosofia, on són molt importants una sèrie de principis que l’organització del BYD mostra amb totes i cadascuna de les accions proposades, entre ells, la no-violència, el respecte cap a tot i tothom i sobretot el prendre consciència d’un mateix i treballar tant per al benestar com per a la superació personal per a un bé comú. És per això que al BYD, hi ha una mostra important d’estands amb una fira d’artesania amb centenars de productes relacionats amb el ioga i amb el mode de vida saludable i ecològic que promou. A Fanals Espai de Teràpies, aquests valors ens ressonen moltíssim, intentem plantar la llavor de tots ells, en cadascuna de les activitats i productes que oferim als nostres clients, sobretot en totes les nostres sessions setmanals de Ioga, Ioga en família i English Yoga Kids. És per això que vàrem voler participar i donar a conèixer aquesta activitat a tothom, i en especial als petits de la casa, creiem que la manera d’entendre la vida i els beneficis que aporta a qui en practica s’han d’educar des de ben menuts, i com de tothom és ben sabut que els pares som el seu referent, que millor que compartir una estona plegats i practicar des del joc, el respecte i l’amor. A FANALS teniu múltiples opcions per a practicar-lo, des de ben petits, sols o en família. Ens va agradar tant l’experiència, va ser tanta l’energia que es va desprendre aquell dia i l’amor que es respirava, que l’any vinent hi tornem segur, US HI ESPEREM!!! Equip de FANALS: Anna, Mireia i Núria

639 JULIOL.indd 12

07/07/2018 2:15:43


Tot i la construcció de l’ascensor de l’estació i l’inici de les obres a La Rambla a Onze de Setembre, l’acomodació de l’estació amb el projecte AVE Sagrera i la reforma del Carrer Gran són encara reivindicacions pendents / TONI ESPINAR I XAVIER ARAGALL 639 JULIOL.indd 13

07/07/2018 2:15:44


Portade Meridia

Avaluació : 3 anys de legislatura municipal Xavier Aragall i AVV Ara fa tres anys es van celebrar eleccions municipals i van suposar un canvi de govern municipal La coalició Barcelona en Comú, amb prop d’un 30% dels vots a Sant Andreu, entrava a l’Ajuntament després d’unes eleccions amb uns resultats inèdits i que suposaven un canvi històric. La composició del Consell Municipal del Districte era el reflex del canvi d’una nova dinàmica de partits, amb 7 partits representats, i amb complexos equilibris per governar. Durant els primer dos anys de legislatura, a partir de l’acord de govern entre BComú i el PSC, la regidora del Districte va ser Carmen Andrés (PSC). El novembre de 2017 es trencava l’acord de govern, i es canviava la regidora, essent ara la Laia Ortiz (BComú).

639 JULIOL.indd 14

07/07/2018 2:15:44


Portades del Cap a Peus de 2016 a 2018 on abordàvem ( d’esquerra a dreta) els resultats electorals, la situació de Casernes, la remodelació de la Meridiana i la pacificació del Carrer Gran / ELABORACIÓ PRÒPIA

Tampoc se’ns escapa que s’ha tractat d’una legislatura especial. El fet que entrés a governar una coalició que integrava partits polítics i moviments cívics i ciutadans, marcava un gran canvi, però també requeria d’un temps de transició i adaptació que va alentir l’arrencada efectiva del govern municipal. Així mateix, la dinàmica política del país, molt influïda pel procés independentista va fer que l’agenda política local tingués un paper secundari. A més, l’aplicació de l’article 155 pel qual el govern central intervenia el govern de la Generalitat, va paralitzar durant gairebé sis mesos el país, i consegüentment les relacions (i negociacions) Ajuntament-Generalitat. Tot i que resten moltes de les reivindicacions per atendre, des de l’Associació de veïns i veïnes (AVV), es valora que des de l’ajuntament s’hagi estat amatent a les reivindicacions veïnals, i destaquem sobretot el fet que la pacificació del Carrer Gran hagi estat desencallada i estem ara en plenes obres de remodelació. En aquest sentit, destaca també l’inici de la construcció del parc de les Casernes. Tot i això, des de l’AVV no s’accepta la valoració que fa el Con-

639 JULIOL.indd 15

sistori d’haver assolit un 60 % del Pla d’Actuació Municipal. En alguns casos, en la valoració del Pla a Sant Andreu, troba exageradament inflats els graus d’execució de les propostes. Per posar algun exemple de qüestions que l’AVV porta temps reivindicant, l’Ajuntament valora que la proposta d’un procés de matrícula que permeti equilibrar l’alumnat està executat en un 90%, el casal de joves i residència per gent gran en un 60%, els habitatges a Casernes en un 60%, els habitatges a la Fabra i Coats en un 100%, pacificació de la Meridiana en un 60% o la nova estació de Sant Andreu Comtal en un 50%. Totes elles són propostes que en molts casos no estan ni tan sols en marxa, o són molt incipients.

cap a peus | juliol i agost

Q

ueda un any per les properes eleccions municipals, i volem fer un balanç de la legislatura, bo i sabent que aquest darrer any està previst que l’obra de govern prengui una especial embranzida, i part tant el balanç real no es podrà fer fins d’aquí uns deu o onze mesos.

15

Però sobretot, en un dels problemes principals que té la ciutat, l’habitatge, l’Ajuntament tenia l’oportunitat a la Fabra i Coats, al PERI Residència-Lanzarote i a les Casernes de poder revertir la mancança en habitatge protegit a Sant Andreu. Parlem de promocions de centenars d’habitatges aprovades i pendents des de fa 12 anys. Tenint present que ja encarem la darrera fase del mandat del govern d’Ada Colau, ja veiem que els tràmits urbanístics, problemes legals, faltes d’acord i altres excuses diverses, tornaran a deixar-nos un mandat més sense aquests habitatges. Pel que fa a la remodelació de la Meridiana, tot i que d’entrada semblava que aquest Ajuntament podria entomar la reivindicació veïnal de pacificar-la, amb el posicionament actual sembla que els canvis només arribarien a llarg termini. En aquelles reivindicacions on hi ha implicades més d’una

07/07/2018 2:15:45


administració, reivindiquem més determinació alhora de fer més pressió per tal de desencallar obres importants per a Sant Andreu com ara el pla de Casernes, la construcció de la nova estació de Sant Andreu Comtal així com el parc lineal i Sant Andreu Comtal, projectes molt endarrerits, fonamentals a nivell urbanístic i que ara com ara avancen amb exasperant lentitud. L’any 2016, l’AVV de Sant Andreu presentava un seguit de propostes pel Pla d’Actuació del Districte (PAD) per al quadrienni 2016-2019, hem triat les principals propostes per tal de fer un balanç provisional, desitjant que pel maig de 2019 pugui haver-hi canvis destacats.

Tot i que resten moltes de les reivindicacions per atendre, es valora que l’ajuntament hagi estat amatent a les reivindicacions veïnals

Font: departament d’estadística, Ajuntament de Barcelona / ELABORACIÓ PRÒPIA

639 JULIOL.indd 16

07/07/2018 2:15:45


EL CAP A PEUS EN EL TEMPS Ara fa 25 anys... la portada del Cap a Peus ens parla de l’inici de les obres per recuperar la rambla

cap a peus | juliol i agost

17

639 JULIOL.indd 17

07/07/2018 2:15:45


apunt tècnic| Seguiment de les l’Associació de Veïns al Pla d’A 2019 i el seu estat d’ex

Des de l’AVV no s’acce que fa el Consistori d’h 60 % del Pla d’Actuació

18

639 JULIOL.indd 18

07/07/2018 2:15:45


nt de les principals propostes de l Pla d’Acció del Districte 2016estat d’execució actual |

s’accepta la valoració tori d’haver assolit un ctuació Municipal

cap a peus | juliol i agost

19

639 JULIOL.indd 19

07/07/2018 2:15:45


Cultura | Teatre

Lluís Bonilla (CIA Tr@mpa): “És un immens tresor que a Sant Andreu hi hagi tanta vida associativa i cultural. Fa que els veïns tinguin una vida més plena” Parlem amb el president de la companyia de teatre guanyadora del primer premi del Fica’t al SAT! 2018 La veritat és que no ens ho esperàvem i, malgrat que estàvem

Tr@ampa han guanyat el premi SAT! 2018 al millor espectacle / TR@MPA

20

La complexitat del ser humà vista amb certa comicitat i dramatisme alhora”. Tots aquells que hagueu vist des del pati de butaques la companyia de teatre Tr@mpa sabreu que aquesta és l’ànima i distintiu de les seves obres. I, segurament, també és un dels motius pels quals aquest any els Tr@mpa han merescut el primer premi del Fica’t al SAT!, la mostra de les arts escèniques amateurs del Districte de Sant Andreu, que aquest any ha celebrat la seva 15a edició. Amb motiu d’aquest reconeixement, hem parlat amb el president de la companyia, en Lluís Bonilla, sobre la trajectòria de Tr@ mpa així com del teixit teatral del barri. El Fica’t és la mostra més important de teatre amateur del barri. En aquesta 15a edició, vosaltres n’heu sigut el primer premi. Com ha sigut l’experiència? Ja hi havíeu participat, en edicions anteriors? “Ha estat la primera vegada que ens hem presentat al Fica’t al SAT!. Som una companyia jove i vam pensar que havia arribat el moment de presentar-nos-hi. I l’experiència ha estat meravellosa. Primer, per haver pogut actuar en un escenari com el SAT, que per a nosaltres ha estat com un somni, i després per haver rebut el primer premi, que va ser un esclat d’emoció.

639 JULIOL.indd 20

força orgullosos del nostre espectacle, el fet que el jurat ens considerés mereixedors del primer premi encara ens fa sentir més orgullosos”. ‘Els cangurs no saben ballar’ ha estat l’obra premiada. Com va ser el procés de creació i muntatge i per què vau decidir apostar per ella? “Els Cangurs no saben ballar està basada en l’obra TOC, però és una versió completament lliure i pròpia. És una obra que intenta dignificar les imperfeccions humanes; tots nosaltres en tenim, en major o menor grau, i el fet d’aprendre a viure amb elles ens fa a tots nosaltres ser individus únics, irrepetibles i meravellosos; tal i com deia el díptic de l’obra: “tots som imperfectes, tots som bells”. Com i per què neix la Companyia Teatre Tr@mpa? “Tot va sorgir d’uns pares, alguns dels quals eren d l’AMPA de l’escola Mestre Gibert. Tots teníem aquell cuquet de poder fer algun dia teatre i, per les raons que fossin, no ho havíem pogut fer. La idea es va anar consolidant i després, com que molts de nosaltres vam continuar a l’AMPA de l’Institut Valldemossa, va acabar fent-se realitat. I fins arribar al dia d’avui. Això va ser el 2011. Per tant, ja fa 8 anys que funcionem com a Tr@mpa”. Què us aporta el teatre amateur? “Per a tots i cadascun de nosaltres, poder interpretar diversos personatges ens proporciona la possibilitat de ficar-nos en la pell d’altres persones. Això ens fa entendre i apreciar molt més totes fes facetes del ser humà, ens fa créixer com a persones. I a nosaltres com a grup, ens ha unit moltíssim. Som un grup on el més important és l’estimació que tenim els uns pels altres. Ens fa sempre molta il·lusió trobar-nos per assajar i, de tant en tant, fer la cerveseta de després”. A Sant Andreu hi ha una àmplia xarxa de companyies de teatre amateur. És important disposar d’aquesta oferta cultural al districte i, també, d’una mostra com la del SAT!, que arriba a la 15à edició? “És un immens tresor que aquí, al poble de St. Andreu hi hagi tanta vida associativa i cultural. Potser de vegades no en som prou conscients, però aquest fet fa molt millor i molt més plena la vida de tots els veïns. I tots estem molt agraïts al SAT per haver tirat endavant aquesta fantàstica mostra de Teatre Amateur, perquè és una manera de donar-nos a conèixer i de sentir-nos tant orgullosos del motor cultural que és el SAT. Gràcies, de veritat”. Mª del Mar Gallardo

07/07/2018 2:15:46


Úniques, fortes i immortals Les magnòlies d’acer del Centre Cultural Els Catalanistes emocionen Sant Andreu

S

is dones imperfectes, diferents, amigues i heroïnes. Tot i els 29 anys que han passat des de la seva estrena a la gran pantalla, és impossible oblidar les protagonistes d’aquella Magnòlies d’acer que tantes llàgrimes ens ha fet vessar, mescla de tristesa, ràbia i bons records.

Abans de la pel·lícula, però, va venir l’obra, un text de Robert Harling que aquesta primavera ha tornat als escenaris de la mà de Carme Bigorra. “L’obra és un cant a l’amistat entre dones”, explica la directora d’escena. “Tinc bones amigues a les quals estimo i, encara que sigui ‘xerrada de perruqueria’, intercanviem pensaments, sentiments, vivències, receptes de cuina… Però davant l’adversitat, fem pinya i allí estem”, afirma. I allà hi són: la Truvy, la M’Lynn, la Ouiser, la Clairee, la Shelby i l’Annelle. Sis dones lluitant contra el dia a dia, les escopetes i la mateixa vida dins d’un saló de bellesa que bé podria ser l’univers sencer i on, juntes, surten vencedores de tots els combats. Però queden sis dones més, sis altres noms que cal destacar del Magnòlies d’acer que ens ha ofert aquesta temporada el Centre Cultural Els Catalanistes. Són la Mariona Bosch, la Rosa Mª Planas, la Iol Escofet, la Cecilia Farrús, l’Esther Valera i la Laura Romero, les actrius responsables de generar tanta emoció i que, jugant amb l’expressió, “aquí hagi plorat fins i tot l’apuntadora”. “Sigueu ‘Magnòlies’… però d’acer”.

cap a peus | juliol i agost

I amb aquest reclam baixem el teló i donem pas a l’estiu. Però no us aneu lluny, perquè el setembre tornarà a pujar amb un munt de noves propostes d’allò més teatral. Que l’espectacle no s’aturi! Mª del Mar Gallardo

21

Les protagonistes de ‘Magnòlies d’acer’ a l’escenari del Centre Cultural Els Catalanistes / CARLES DE LA CRUZ

639 JULIOL.indd 21

07/07/2018 2:15:46


EL TEMPS

Cada dia un raig

22

H

Carrer Malats en un dia assolellat / VILLE LAHDENVUO

i ha una teoria meteorològica encara no demostrable, anomenada “ Teoria de la compensació”. Si algun filòsof de la pilota va dir que el futbol són estats d’ànim, la meteorologia també ho és per als observadors i professionals. Primaveres com la que em tingut enguany fan esborrar una llarga travessa pel desert, aquella que hem anat comentant els darrers anys i tornen a aixecar passions i interès mediàtic pel que està passant. L’entrada a la primavera fou espatarrant, el mes de Març ens va deparar 13 dies de pluja apreciable, amb un total de 86,8mm, un valor molt superior a la mitjana. La pluviometria del mes de Març al segle XXI es i serà quelcom d’estudi, amb un conjunt d’anys on ens hem acostat o superat àmpliament els 100mm. La ploguda més important es donà la segona quinzena de mes, amb un registre de 46,4mm el dia 24.

639 JULIOL.indd 22

Pel que fa a temperatura podem dir que fou un mes dins la normalitat, només +0,1ºC respecte la mitjana de 2005-2017. L’episodi de fred, pluja i neu fins a Collserola del dia 20 ens traslladà directament a l’hivern, amb una mínima de 3,4ºC. L’abril es va dividir en dues meitats molt diferenciades, una primera plujosa i fresca, amb 8 dies seguits de pluja i una segona quinzena càlida i seca. Els primers 15 dies es va recollir el 95% de la pluja total del mes, que va quedar en 49,2mm. A partir de la segona quinzena es va engegar una dinàmica molt primaveral, amb remuntada de temperatura pels volts de Sant Jordi i xàfecs més centrats cap a l’interior i muntanya mitjana. Tenint present tot això, el balanç del mes fou 0,8ºC més càlid que la mitjana. El darrer mes de la primavera, Maig, no va diferir gaire dels altres i vam seguir en un context de circulació atmosfèrica molt més baixa de latitud del que es habitual, per tant amb baixes pressions, canvis de temps freqüents i un panorama molt revoltat i variable. Destaca el gran gradient de pluja entre costa, pre-litoral i interior. Mentre aquí a Sant Andreu vam enregistrar un total de 44,8mm, Vallès enllà la xifra es va multiplicar per 2 o 3 vegades, superant el centenar de l/m2. Els 11 dies de pluja apreciable han fet bona la dita que pel Maig cada dia un raig, i en segons quins indrets fins i tot cada dia un diluvi, ja que han sovintejat moltes tempestes de més de 30 a 50mm en poques hores. En quant a temperatura, vam tenir un registre mitjà de 18,5ºC, exactament igual que la mitjana. Val a dir que amb un panorama força ennuvolat les màximes s’han quedat més curtes i les mínimes més elevades. En resum, aquesta primavera meteorològica que deixem enrere es defineix com a plujosa, amb 180,8mm (mitjana (2004-2017) de 164,6mm) i pràcticament normal en quant a temperatura, només amb una desviació de 0,2ºC per sobre del que tocaria. Els 33 dies de pluja apreciable (>0,2mm) + 11 dies de 4 gotes són els grans culpables d’aquesta sensació, finalment demostrada, d’una primavera amb molts dies on hem hagut de treure el paraigua a passejar. Només un cop d’ull al verd de Collserola i els paisatges més propers ja demostrava aquesta ploguda, la qual ha ajudat a bona part del territori a recuperar un aspecte i un color que feia molt de temps que no gaudíem. Escrivim aquest resum, ja immersos en l’estiu meteorològic i amb el gran dubte i temor de com es mostrarà meteorològicament parlant. De moment hem deixat la calor d’estiu per a la segona quinzena de juny i val a dir que sense gaires escarafalls, res a veure amb el juny tant tòrrid de 2017. Per tant podríem dir que ja hem guanyat uns quants dies a l’estiu sense estridències de calor, amb una primera quinzena de Juny que ha seguit les mateixes pautes que la primavera. Preveure el juliol i l’agost es molt arriscat, ja us avanço que no ho faré, ara bé, les dinàmiques atmosfèriques acostumen a ser perllongades i de moment la intuïció ens fa veure un estiu amb molts alts i baixos i sense una persistència de la massa d’aire africana continental. Sergi Corral Buela

07/07/2018 2:15:48


Esports | RUGBI

Els Diables Rojos, el primer equip de rugbi de Sant Andreu de Palomar

A

639 JULIOL.indd 23

de 1923, s’esmenta: “Todos conocemos al primero de ellos, los diablos rojos (es refereix al RC Sant Andreu) han hecho honor a su apodo en totos los partidos en que han tomado parte, siempre sobre el balón placando y arrollándolo todo, con un entusiasmo sin límites. Desde sus primeras actuacions ya se nos demostraron un serio contrincante para cualquiera de los equipos que con se medieran sus fuerzas”. La revista quinzenal L’Andreuet va publicar l’abril de 1926 una crònica sobre el partit entre els Diables Rojos i la U. S. Santboiana, amb el resultat d’1 a 2 favorable als andreuencs: “El diumenge 3 de gener (1926) en el formós camp dem l’Agrupació sportiva del districte novè s’hi celebrà el primer partit del campionat de Catalunya, el que prometent ésser molt competit, per la calitat dels contendents, fou de lo més empenyat que en aquest deport es puga veure”. Els dos equips, sumament igualats, feren un joc molt semblant, ja que que si bé els Samboians portaren l’iniciativa en el primer temps, els de Sant Andreu s’imposaren en el segon i lograren fer-se amos del marcador. Com indica el resultat es marcaren tres assaigs; dos pels roigs, obra d’En Andreu el primer i Juárez el segon. El dels blaus l’obtingué en Ros, d’una passada d’en Raynaud. Els millors per la U.S. Samboinana Elias i Reynaud; i per a els vermells, tots per igual, ja que posaren tota l’ànima en la lluita.” Fins l’any 1929 trobem el RC Sant Andreu entre els primers de la lliga catalana de rugbi, competició organitzada per la Federació Catalana de Rugbi. La temporada 1924-25 el club esdevé campió de Catalunya i d’Espanya. Pau Vinyes i Roig

cap a peus | juliol i agost

les molt esmentades Fulles Històriques de Sant Andreu de Palomar (Catalònia, 1930-1931), la cabdal obra de mossèn Joan Clapés i Corbera, l’andreuenc ens descriu el primer equip de rugbi de Sant Andreu: “En 1923 s’establia un club de Rugby en camp de la masia dita de can Noera de la Sagrera, reforçat per la Penya Melè.” Gràcies a l’amic Pere Niño hem descobert que des de l’any 1921 ja existia un equip dedicat aquesta pràctica esportiva. Era el Rugbi Club Sant Andreu, més conegut com els Diables Rojos. I ho fa just quan el rugbi pren embranzida com a esport a Catalunya. En el mateix any abans esmentat, Baldiri Aleu i Torres, fill de Sant Boi de Llobregat i estudiant veterinari a Tolosa de Llenguadoc, decideix fundar una associació dedicada al rugbi, i fou el primer a introduir-lo a Catalunya, creant la Unió Esportiva Santboinana (UES). Per engegar aquesta iniciativa va comptar amb la col·laboració de Michel Reynard Buiserin, destacat jugador de rugbi francès. L’any 1922 era fundada la Federació Catalana de Rugbi a Barcelona. Baldiri Aleu va ser-ne el primer president. Segons el web oficial de la Federació: “L’any 1934 es funda a Paris la Federació Internacional de Rugbi Amateur (FIRA) entre les federacions nacionals de França, Itàlia, Alemanya, Txecoslovàquia, Romania i Catalunya. Això va provocar un incident políticoesportiu notable a l’època. La Federació Espanyola va protestar perquè també en volia formar part i gràcies als bons oficis de la FCR, va entrar-hi com a federació adherida. Això produí un gran malestar a Madrid i la Federació Espanyola va expulsar la Catalana de les competicions estatals. Catalunya, membre de ple dret de la FIRA, va organitzar la seva pròpia competició i diferents partits oficials de selecció contra França i Itàlia. Aquesta independència es perllongà fins el 1940.” Segons un document faciliat per Josep Lluís Sirvent, president de la UE Santboiana, datat l’any 1921, hi trobem: “Sin estar constituída la Federación Catalana, se jugó el Trofeo Copa Real Sociedad de Carreras de Caballos, en el Hipódromo de Barcelona. Participaron los siguientes Clubs: UE Santboiana, CN Barcelona, CN Atlético, Cataluña Sporting Club i RC San Andrés”. Gràcies a aquest document podem situar la creació del RC Sant Andreu l’any 1921. A partir d’aquí les pistes de les hemeroteques de l’esmentat club es van entrellaçant entre partits oficials i amistosos. Per la Festa Major de Sant Andreu de Palomar de 1923, es va inaugurar, a la una del migdia, el nou estadi del Rugbi Club Sant Andreu. En el partit inaugural van jugar el Rugbi Club Sant Andreu contra l’Aeleine Rugbi Club. En el periòdic Mundo Deportivo, datat el 30 de novembre

23

A la revista Sports, del 29 de gener de 1924, es fa referència al partit jugat entre RC Sant Andreu i el RCD Espanyol. En aquest encontre l’equip andreuenc en resultà guanyador. Al fons la fàbrica de cotxes Hispano-Suiza, situada a la Sagrera, a tocar de la Riera d’Horta / ARCA

07/07/2018 2:15:48


Esports | FUTBOL

La temporada 2018-2019, en procés De moment l’equip té 14 jugadors confirmats per l’inici de la pretemporada després de sumar quatre incorporacions a les 10 renovacions ja signades. Renovacions Dani Guerrero complirà la seva quarta temporada al club. Autor del gol a l’anada de l’eliminatòria contra l’Antequera, el capità de l’equip seguirà defensant la quadribarrada un any més. Josu Rodríguez vestirà un any més la samarreta del Sant Andreu després de renovar fins el juny de 2019. El Narcís Sala seguirà gaudint del compromís de Josu, que enguany ha fet vuit gols a la lliga i un als play off. Víctor Alonso renova el seu compromís amb els quadribarrats per dues temporades més una opcional. El migcampista va tornar al Narcís Sala la temporada passada després del seu pas pel Llevant ‘B’ i el Peralada. Els tres jugadors es sumen a la continuïtat de set més que tenen contracte vigent fins el juny de 2019: José Segovia, Antonio Llamas, Joan Noguera, Juanma Miranda, Ton Alcover, Juan Antonio Gallego i Óscar Muñoz. Fitxatges Carlos Martínez ha estat el primer fitxatge de la temporada 2018/2019 pel Sant Andreu. Un davanter alt, corpulent i ràpid que torna al Narcís Sala i que reforçarà la línia ofensiva de l’equip de Mikel Azparren. Felipe Sá torna a la UESA per jugar-hi almenys un any. El brasiler és un extrem hàbil i ràpid, amb gol i que pot jugar de segon davanter. Kamal El Harrak prové del Llagostera ‘B’, equip que milita a la Primera Catalana. Un extrem esquerrà que aportarà velocitat i qualitat a l’equip. Ivan Fuentes tornarà a defensar la porteria del Sant Andreu. Amb un 1’90m d’alçada Fuentes és un porter ben dotat tècnicament i que cobrirà la baixa de Marc Priego.

24

Azparren i Josu a la Gal·la Campió Radio Marca BCN / ALBA CABRERA

L

a Unió Esportiva Sant Andreu segueix confeccionant la plantilla de cara la pròxima temporada amb fitxatges, renovacions i baixes, una activitat que no para a les oficines del club en aquest principi d’estiu. Els moviments es produeixen amb l’objectiu de crear un equip competitiu per repetir play off a la 2018/2019. Una temporada que començarà a finals de juliol i el primer partit oficial al Narcís Sala serà contra el Vilassar de Mar, rival de Tercera Divisió, a l’eliminatòria de la Copa Catalunya el cap de setmana del 28-29 de juliol.

639 JULIOL.indd 24

Baixes Joel Armengol, Jordi Méndez, Alfred Planas, Marc Priego i Alberto García no seguiran a l’equip la pròxima temporada. Millor Entrenador i Jugador Destacat Mikel Azparren i Josu Rodríguez van rebre el guardó de Millor Entrenador i Jugador Destacat al lliurement de premis de Ràdio Marca Barcelona. Un reconeixement per l’entrenador de la Unió Esportiva Sant Andreu i per un dels millors jugadors de l’equip després d’una gran temporada, acabant en segona posició a la lliga i arribant fins la segona eliminatòria del play off d’ascens a Segona ‘B’. Àlex Ávila

07/07/2018 2:15:50


Esports | NATACIÓ i WATERPOLO NATACIÓ

Watanabe i Baker, campions a Sant Andreu

E

ls passats 13 i 14 de juny la piscina Pere Serrat del Club Natació Sant Andreu va acollir una nova edició del Gran Premi Internacional Ciutat de Barcelona de natació, una de les tres cites que formen el Circuït Mare Nostrum. Enguany la cita prenia una especial rellevància per ser un dels últims tests per l’elit europea de cara als Jocs del Mediterrani de Tarragona i del Campionat d’Europa de Glasgow. Així, més d’una vintena de figures internacionals es van donar cita a la piscina andreuenca, entre les quals Katinka Hoszu, actual campiona olímpica i rècord mundial dels 400 estils; Yulina Efimova, campiona del món dels 100 braça; o Missy Franklin, campiona olímpica i recordista mundial en 200 esquena. A aquests noms calia sumar, lògicament, les estrelles locals, entre les quals Jessica Vall, a més d’Àfrica Zamorano, Lidón Muñoz i Albert Escrits.

La base del Sant Andreu suma medalles

L

es darreres setmanes de la temporada permeten posar el focus en les categories inferiors, que afronten els darrers compromisos oficials.

La nota més destacada a hores d’ara és el títol de campiones de Catalunya obtingut per l’equip juvenil femení. Classificades per jugar la fase final després d’obtenir el primer lloc en la fase regular, les noies de Javi Aznar es van desfer en semifinals del Terrassa (9-2), i del Sabadell en la final (15-8) amb gran autoritat. Els partits es van jugar a les instal·lacions del Club Natació Barcelona. Ara l’equip afronta el repte més important, el Campionat d’Espanya, que tindrà lloc a mitjan juliol a la localitat sevillana de Dos Hermanas i al qual arriben com a unes de les màximes favorites. L’equip juvenil masculí ha conclòs l’any amb el sisè lloc en el campionat català. En categoria cadet, els nois han acabat en desena posició, mentre que les noies es van classificar de forma brillant per jugar la fase final del Campionat de Catalunya, disputat a Banyoles, on van obtenir una brillant quarta posició tot i quedar-se a les portes del Campionat d’Espanya. En categoria infantil els nois han conclòs la competició en catorzè lloc, mentre que les noies van obtenir el setè lloc, el qual els donava opció de jugar la fase final a la piscina municipal de Montjuïc, on van ser eliminades a la ronda de quarts de final.

cap a peus | juliol i agost

La primera jornada va deixar algunes alegries a la parròquia andruenca, com el rècord d’Espanya de Lidon Muñoz en els 50 lliures, o la medalla de plata assolida per Jessica Vall en els 200 braça. Zamorano, Escrits i Judith Navarro van disputar les finals, respectivament, dels 200, 400 i 800 lliures, mentre que l’americana Kathleen Baker i el japonès Yasuhiro Koseki batien els rècords del Mare Nostrum en 100 esquena i 100 braça. La jornada final va servir per proclamar campions el japonès Ippei Watanabe i la nord-americana Kethleen Baker, assolint les màximes puntuacions després de vèncer en els 200 braça i en els 100 esquena respectivament i assolint una suma total de 975 punts el japonès i 966 la nord-americana. JJ Aymerich

WATERPOLO

25

L’altra gran alegria de la temporada ha vingut de la mà de l’equip aleví femení, que va aconseguir la medalla de bronze en el Campionat de Catalunya, després d’haver obtingut aquesta mateixa posició en la fase regular. Així, les noies de Carla Castellà van poder pujar al podi. Menys sort van tenir els nois d’aquesta categoria, que van acabar la competició en quinzè lloc i eliminat a la fase de grups del torneig final. Els benjamins, per la seva banda, amb un equip de nens i nenes molt joves, van finalitzar en setena posició. Capítol a part per l’equip de màsters, que van concloure el Campionat de Catalunya amb una brillant quarta posició, molt a la vora dels llocs de podi. JJ Aymerich

Participants del Club en el Ciutat de Barcelona / CNSA

639 JULIOL.indd 25

07/07/2018 2:15:52


639 JULIOL.indd 26

07/07/2018 2:15:53


639 JULIOL.indd 27

07/07/2018 2:15:53


Hamburgueses gourmet Entrepans originals Tapes casolanes MenĂş de migdia

Tel. 644 76 73 22

c/ Coroleu, 15. 08030 Barcelona

639 JULIOL.indd 28

07/07/2018 2:15:57

Juliol agost 639  
Juliol agost 639  
Advertisement