Page 1

644 gener.indd 1

10/01/2019 22:26:28


644 gener.indd 2

10/01/2019 22:26:29


EDITORIAL Any 2019: any electoral, any perdut JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES

S

’acaba el mandat actual i comença un any nou amb la indefugible obligació de passar comptes. Cadascú de nosaltres ho farà a nivell individual i l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar, com a entitat, també ho farem de forma col·lectiva. Toca repassar si totes les demandes i reivindicacions fetes al govern s’han dut a terme o no, i quin és el balanç.

El diumenge 26 de maig de 2019, que alguns ja anomenen superdiumenge, toquen eleccions municipals a tot el territori espanyol, també eleccions al Parlament Europeu i, a excepció de Catalunya, Andalusia, País Basc i Galicia, també s’han de triar els representants als Parlaments autonòmics. A nivell municipal, i centrant-nos ara en l’administració més propera al ciutadà, la nostra experiència ens ensenya que aquest any 2019 serà un any perdut, un any sense noves inversions i que haurem d’esperar a l’any 2020 per exigir allò que no s’ha fet encara. Per tant tot allò que s’està executant a Sant Andreu és fruit d’inversions en anys anteriors, com les obres al carrer Gran de Sant Andreu, la reforma del Mercat, o l’edifici de l’Escola de La Maquinista. Altres moviments poden venir per projectes que ha de pagar Adif, les obres del TGV, per si noteu activitat al voltant de les vies del tren. O de la Generalitat, si ens fixem en l’àmbit d’educació. Aquest seria el cas del nou IES de Sant Andreu que s’ha d’implantar damunt del Triangle Ferroviari. Però queda molt per fer, sobretot en l’àmbit de Casernes, i les esperances que havíem posat en aquest nou any 2019 les ha esvaït el govern del Districte sense contemplacions. Malgrat el panorama poc esperançador a nivell col·lectiu, aprofitem aquests mesos que venen per posar sobre la taula totes les reivindicacions i projectes pendents a Sant Andreu de Palomar, que els propers no siguin anys perduts.

EDITA: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT ANDREU DE PALOMAR PRESIDENT: SANTI SERRA I CULLELL VICEPRESIDENTA: GEMMA ARMENGOL I ROSSELL PRESIDENT D’HONOR: FRANCESC PORRET

8

www. avvsantandreu.cat - revistacapapeus@gmail.com info@avvsantandreu.cat c/ balari i jovany, 14 - 08030 barcelona de dilluns a divendres de 18 a 20 h

*

DIPÒSIT LEGAL: B-31 608-80 ISSN (VERSIÓ PAPER): 2013-2832 ISSN (VERSIÓ DIGITAL): 2013-2840

)

93 345 96 98

LA REVISTA I L’AVV QUE L’EDITA NO ES FAN RESPONSABLES DEL CONTINGUT DELS ARTICLES I LES NOTES SIGNADES PER PARTICULARS I COL·LECTIUS.

PORTADA: NÚRIA CARRASCAL COORDINACIÓ DE REDACCIÓ: XAVIER ARAGALL I ALBA CABRERA DISSENY I MAQUETACIÓ: AVV DE SANT ANDREU DEL PALOMAR EQUIP DE REDACCIÓ:  GERARD ÁLVAREZ, NÚRIA BOTÉ, JÚLIA PERERA, SERGI CORRAL BUELA, MIRIAM PÉREZ, JJ AYMERICH, M. DEL MAR GALLARDO, XAVIER ARAGALL, JAUME GIL I ALBA CABRERA, AMB LA COL·LABORACIÓ HABITUAL D’EN PAU VINYES CORRECCIÓ: DAVID RAMOS, MERITXELL RIBAS I LORENA PARDO FOTOGRAFIA: ANDREU CARRASCAL, JAUME GIL, LAURA NIUBÓ, VILLE LAHDENVUO, TONI ESPINAR, CRISTINA PLA I JAUME MONTSERRAT (VINYETISTA) PUBLICITAT: VERÓNICA GONZÁLEZ IMPRESSIÓ: GRÁFICAS CAMPÁS S.A PERIODICITAT: MENSUAL, DE SETEMBRE A JULIOL (11 EDICIONS L’ANY) DISTRIBUCIÓ: A DOMICILI PER ALS SOCIS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES, ALS COMERÇOS ANUNCIATS I A LES ENTITATS DE SANT ANDREU DE PALOMAR

644 gener.indd 3

10/01/2019 22:26:29


Posa “m’agrada” a facebook.com/capapeus, segueix a @capapeus

644 gener.indd 4

10/01/2019 22:26:30


VOCALIES I COMISSIONS DE L’AVV VOCALIA D’EDUCACIÓ

VOCALIA DE CULTURA I ACTIVITATS

HEM REIVINDICAT ESCOLES, INSTITUTS,

CELEBREM LA DIADA NACIONAL I LA

LLARS D’INFANTS AL LLARG DE TOTA

FESTA MAJOR. PROP DE NADAL, ORGA-

LA NOSTA HISTÒRIA. PARTICIPEM EN EL

NITZEM LA FESTA DEL CAGA TIÓ, ETC.

SUMARI

8......... BIOGRAFIA PUBLICADA Melcior Font

10...... L’ENTREVISTA

4 anys de l’Harmonia

CONSELL ESCOLAR DEL DISTRICTE I LA COMUNITAT EDUCATIVA.

VOCALIA D’AFERS SOCIALS REIVINDIQUEM A L’AJUNTAMENT I LA

VOCALIA DE SANITAT

GENERALITAT ELS EQUIPAMENTS I SER-

LA VOCALIA DE SANITAT VETLLA PER

VEIS NECESSARIS. COL·LABOREM AMB

UN SERVEI SANITARI DE QUALITAT, I PER

EL PROJECTE RADARS. ORGANITZEM,

INFORMAR SOBRE TEMES DIVERSOS

AMB LA COL·LABORACIÓ DELS SER-

RELACIONATS AMB LA SALUT. ELS EQUI-

VEIS SOCIALS, LA CAMPANYA DE REIS

PAMENTS SANITARIS NECESSARIS, LES

“CAP NEN SENSE JOGUINES”.

12 .... BREUS:

Concert a la Parròquia Taller d’en Jaume

LLISTES D’ESPERA, LES RÀTIOS PER ÀREA BÀSICA DE SALUT, LA QUALITAT

SANT ANDREU X VIURE (TGV)

DE L’ATENCIÓ, SÓN ALGUNS DELS TE-

AMB L’ESCLAT DE LA BOMBOLLA IM-

MES QUE ELS MEMBRES DE LA VOCALIA

MOBILIÀRIA EL PROJECTE HA QUEDAT

DISCUTEIXEN I REIVINDIQUEN

ENCALLAT. L’ATURADA DE LES OBRES HA DEIXAT CARRERS COM ANDANA DE

VOCALIA DE MEDI AMBIENT

L’ESTACIÓ AMB UN MUR DAVANT DE

LA PREOCUPACIÓ PEL MEDI AMBIENT

CASA, I UNA ESTACIÓ DE SANT ANDREU

I LA SOSTENIBILITAT HA ESTAT I ÉS

COMTAL INACCEPTABLE PEL QUE FA A

UNA CONSTANT EN LES PRIORITATS

LA SEVA ACCESSIBILITAT.

DE LA NOSTRA ENTITAT, AMB TEMES COM EL TRACTAMENT DELS RESIDUS,

CARRER GRAN

LA MOBILITAT SOSTENIBLE, L’ESTALVI

A PETICIÓ DE L’AVV, L’AJUNTAMENT

ENERGÈTIC, LA CONTAMINACIÓ ACÚS-

VA INCLOURE LA PACIFICACIÓ DEL C/

TICA, ETC.

GRAN, COM UN PROJECTE PER AQUEST MANDAT.

VOCALIA D’HABITATGE

L’ASSOCIACIÓ PARTICIPAACTIVAMENT

ELS PREUS, ESPECIALMENT ELS DE

EN EL PROCÉS I EL SEGUIMENT DEL

LLOGUER, S’HAN TORNAT A DISPARAR

PROJECTE.

monogràfic

14 .... CREIX EL PREU DEL

LLOGUER AL POBLE

20 ..... EDICIONS TRIANGULAR Editorial andreuenca independent

23, 24 i 25 ..... ESPORTS

Futbol, Waterpolo i Natació

INFLUÏTS, ENTRE ALTRES COSES, PER LA BOMBOLLA D’HABITATGES TURÍS-

FABRA I COATS

TICS. DES DE LA VOCALIA DEFENSEM LA

SEGUIM LLUITANT EN LA COMISSIÓ DE

CREACIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ

SEGUIMENT PEL CORRECTE DESENVO-

OFICIAL DE LLOGUER I QUE TOTS ELS

LUPAMENT DEL PROJECTE.

HABITATGES SIGUIN UTILITZATS COM A TALS.

CASERNES FA MÉS DE DEU ANYS QUE L’AVV LLUITA

VOCALIA D’URBANISME

PER LA FINALITZACIÓ DEL PROJECTE,

DES DE L’ASSOCIACIÓ SEGUIM ELS

FENT ESPECIAL INCIDÈNCIA EN UNA

PROJECTES QUE S’ESTAN DESENVO-

ESCOLA BRESSOL, UNA RESIDÈNCIA DE

LUPANT AL NOSTRE ENTORN, SIGUIN

GENT GRAN, LA ZONA VERDA I L’HABI-

DE GRAN O DE PETIT FORMAT. EN EL

TATGE PROTEGIT.

PRIMER CAS PARTICIPEM DE COMISSIONS

CREADES

PEL

SEGUIMENT

DELS PROJECTES.

MERIDIANA L’AVINGUDA MERIDIANA HA DE DEIXAR DE SER UNA AUTOPISTA, FALTA PRIO-

VOCALIA DE PATRIMONI

RITZAR EL TRANSPORT PÚBLIC I LA

VOLEM MANTENIR L’APARENÇA DE

BICICLETA, ÉS UN ESPAI DESHUMANIT-

POBLE QUE TENEN ENCARA ALGUNS

ZAT I FALTEN SOLUCIONS PER UN MUR

CARRERS. TAMBÉ TREBALLEM

INNECESSARI.

PER

RECUPERAR EL PATRIMONI INDUS-

PARTICIPEM A#SOMMERIDIANA REIVIN-

TRIAL, EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

DICANT UNA REFORMA PER AQUESTA

TROBAT AL BARRI, ETC., COORDINATS

AVINGUDA.

AMB EL CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLESIAS.

SERVEIS DE L’AVV

Per una petita quota:

5

> ET PORTEM EL SANT ANDREU DE CAP A PEUS A CASA. > T’OFERIM L’ASSESSORAMENT DE LES ADVOCADES LOURDES ROMEO, ANNA RAFART I JOSÉ ANTONIO MELERO LÓPEZ. DEMANA LA VISITA CONCERTADA A LA SECRETARIA DE L’AVV. > ET FACILITEM L’AJUDA DE L’ARQUITECTA ANNA JIMÉNEZ TAMBÉ AMB VISITA CONCERTADA. > TINDRÀS DESCOMPTES EN CURSETS ORGANITZATS PER L’AVV: TAI-TXI, IOGA, DANSA DEL VENTRE, LABORS I MANUALITATS, BALL MODERN I JAZZ I DANSA DEL VENTRE NADONS. > ET PROPORCIONEM LA MÚTUA D’ENTERRAMENTS SINERA. ÉS UNA MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL, SENSE ÀNIM DE LUCRE, QUE COBREIX LES DESPESES DE L’ENTERRAMENT DELS MEMEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR. > PODRÀS CONSULTAR EL NOSTRE ARXIU DOCUMENTAL. > A MÉS, L’AVV ÉS MEMBRE DE L’ASSISTÈNCIA MUTUAL JURÍDICA.

644 gener.indd 5

10/01/2019 22:26:30


QUÈ TENS, QUÈ VOLS?

FEINA Senyora gran es ofereix per cuidar persones grans, amplia experiencia. Estudis i Titulació. Disposa de referencies, Telef: 93/274 03 09 Senyora responsable veina del barri, ofereix els seus serveis per cuidar de gent gran o nens petits, (portar escola,acompanyament metge, etc.. Adela 627.85.36.36. S’ofereix sra catalana del poble de Sant Andreu, de 57anys, responsable per cuidar o acompañar avis o nens , Horari a convenir. Telf: 698372131 Anna. Senyora s’ofereix per cuidar gent gran o per neteja de la llar a Sant Andreu. Tinc refèrencies i moltes ganes de treballar. El meu telèfon és el 663515850 i em dic Lidia.

IMMOBILIARI Lloguer parking plaça can fabra, Ramon 627757374. Lloguer de plaça de parquing, C/ Gran de Sant Andreu/Corroleu. Tef:93/3460337 Jose. Parquing per moto, C/ Joan Torras, 35 Euros única planta. Telf. 617187995. Es lloga plaça de parkinq a C/Burriana,48, 93.4364800. 616271693. Sr. Marsal. Es lloga plaça de parking (cotxe gran), c/ carrer Gran de Sant Andreu 481. Preu 80e 629734632/933456615. Joaquim

C.N. SANT ANDREU Venc 2 titols CN Sant Andreu. Tel:650803808 Anna. Preu 700 cadascun. Venc titol CN Sant Andreu Tel:639948621 contactar amb Puri. Preu 750. Venc titol CN Sant Andreu tel: 616761918 contactar amb Catalina. Preu 700. Venc titol CN Sant Andreu Javier Boada 639560404 Preu 630. Venc titol CN Sant Andreu Telef629734632/933456615 (Jordi) Preu 650

Es lloga plaça de parquing petita a Joan Torras, 26 Preu 88euros. Telf: 660233600 Anna

Se ofrece sra para cuidado personas mayores y trabajos domésticos por horas. Cristina Carvajal Tel: 603491944. S’ofereix sra per cuidar gent gran i també per fer de cangur. Anna Colomer telf.: 698372131.

Els socis i les sòcies poden enviar els seus anuncis a la secretaria de l’AVV per a ser publicats en el proper número de la revista (933.45.96.98)

644 gener.indd 6

10/01/2019 22:26:30


VIST AL TWITTER DEL @CAPAPEUS

Amb una petita quota anual, ens ajudaràs a reivindicar els drets dels Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar. Fes-te soci o sòcia de l’AVV i rebràs la publicació local més antiga de Barcelona a la bústia de casa teva.

644 gener.indd 7

10/01/2019 22:26:31


POETA, PERIODISTA, TRADUCTOR I CINEASTA ANDREUENC

Publicada la biografía de Melcior Font

L

’andreuenc Melcior Font i Marsà, poeta precoç, excels periodista, reconegut traductor i cineasta va néixer a Sant Andreu de Palomar el 24 de desembre de 1902 en el si d’una família humil. Feu estudis superiors al Seminari de Barcelona on tingué per professors en Lluís Carreras i Carles Cardó. Tanmateix, fer de capellà no l’acaba de convèncer i tira pel dret cap a l’ofici de poeta i periodista. Guanya premis en diversos Jocs Florals d’arreu del país i essent guardonat amb la Flor Natural, la màxim distinció en uns Jocs, de Barcelona de 1924 -celebrats a Tolosa per la prohibició de la dictadura de Primo de Rivera-, al cap de poc temps li es retirada. El motiu que va ésser publicada sense el consentiment del propi autor i les bases no ho permetien. Per tal de desfer el desgreuge els amics li organitzen un sopar d’homenatge el mateix dia de la concessió dels premis, el 4 de maig de 1924. Entre els comensals els andreuencs Ignasi Iglésias i Joan Clapés. Melcior entrarà a formar part de la nòmina periodística de varis periòdics i revistes de l’època. A La Veu de Catalunya, tindrà secció fixa amb el títol de “Vida literària” i a La Publicitat descriurà en primícia l’accident, agonia, mort i enterrament de l’arquitecte de la Sagrada Família. La seva ploma la trobarem a D’Ací D’Allà, Imatges, El Matí, L’Andreuet, L’Estel de Sant Andreu de Palomar i en d’altres mitjans de publicació local. Per encàrrec de l’escriptor i polític antorni Rovira i Virgili dirigirà el setmanari infantil de curta durada Jordi. Una de les altres facetes on destacarà serà la de traductor. Traduint novel·la clàssica i juvenil per a editorials catalanes així com adaptant al català obres de teatre, entre elles Fanny de l’escriptor francès Marcel Pagnol. La crítica del moment en reconeixerà la vàlua com a traductor. Esdevenint a la llarga secretari personal de Ventura Gassol, conseller de Cultura. Dels Fets del 6 d’Octubre de 1934 no se n’escapa i serà empresonat conjuntament amb el Govern de la Generalitat i polítics d’ERC. Amb l’alliberament del Govern de la Generalitat, empresonat arran dels Fets d’Octubre, a conseqüència del triomf del Front d’Esquerres del 16 de febrer de 1936, tornarà a ser l’home de confiança de Ventura Gassol. L’esclat revolucionari provocat pel sollevament de militars i civils feixistes comportarà la persecució de persones de tarannà conservador i eclesiàstic i la destrucció de patrimoni religiós català. Font i Marsà des de la conselleria de Cultura, i sota les ordres de Gassol, serà l’encarregat de protegir l’art religiós no malmès per la fúria revolucionària de l’anarquisme radical i farà tots els possibles per salvar vides humanes. Aquest fet comportarà que tant ell com en Gassol hagin d’exiliar-se a París davant d’una mort segura per les amenaces dels radicals de la FAI.

644 gener.indd 8

Un cop a França serà un dels col·laboradors en l’exposició Art Medieval Català, organitzada per la Generalitat de Catalunya -de fet va ésser idea de Ventura Gassol- i el Musée Jeu de Paume, per tal de demostrar a l’opinió pública francesa i europea els esforços per la salvaguarda del patrimoni religiós català per part de les administracions catalanes. Un cop a l’exili es casa amb la seva parella sentimental, Magda Martí i Travé. A través de la coneixença amb actors i directors francès s’endinsarà en el món del cinema com a comercial i traductor de guions cinematogràfics. La parella viurà en un petit apartament de Quai des Orfèvres, on compartiran veïnatge amb la parella actors Yves Montand i Simone Signoret. I, arran de l’amistat amb el director Ricardo Muñoz Suay es convertirà en el representant exclusiu de la productora espanyola UNINCI en tot el territori francès. Quan la sort li ve de cara a nivell professional, la dissort li escapça la vida, morint a Barcelona el 3 d’octubre de 1959. El periodista barceloní i crític d’art i teatre Joan Cortés i Vidal en parlar d’ell en la necrològica publicada a la revista Destino ( 10 d’octubre de 1959) es feu ressò de la seva poesia amb aquestes paraules: “Era Melcior Font uno de los espiritus más refinados de su generación. Sus versos son de una suavísima transparencia, de una fluencia pura, sabrosos y fragantes en su adjetivización. Pocos escribió, pero quedan como claro ejemplo de inspiración delicada y profunda, exenta de exorbitancias y aspavientos”. L’Editorial Llop Roig amb coedició amb l’entitat Tot Història Associació Cultural ha publicat la biografia, escrita per un servidor. Esperem que el coneixement d’aquest il·lustre andreuenc faci honor a les excel·lents virtuts humanes de Melcior Font i Marsà. Pau Vinyes i Roig

Retrat de Melcior Font realitzat per Joan Alavedra / FONS DUMENJÓ-MARTÍ

10/01/2019 22:26:32


OBRES DE L’AVE A LA SAGRERA

El nou institut Sant Andreu-Sagrera al triangle ferroviari?

D

CAGATIÓ AVV 2018

L’Associació de Veïns i Veïnes fa cagar el tió pels més menuts

es Consell Escolar del Districte es va informar de la previsió de construir un institut de secundària al triangle ferroviari. Es tractaria de l’IES Sant Andreu-Sagrera, i comptaria amb l’acord del Consorci d’Educació de Barcelona (òrgan participat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona que serveix per planificar la gestió educativa a la ciutat). De fet, es va informar que ben aviat s’oferirien places de cara a començar el curs vinent en mòduls provisionals. La notícia és bona, ja que el nombre actual d’alumnes a primària fa preveure una propera necessitat d’ampliar les places de secundària. Tanmateix hi ha dos elements importants a tenir present. D’una banda, a mitjans de novembre vèiem com Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV) l’empresa responsable de les obres d’aquesta zona, informava que posava a la venda parts de terreny del triangle, de fet hi ha tríptics de propaganda anunciant els diferents terrenys i parcel·les en venda per edificar pisos. En el pla d’usos planificats no s’hi observa cap institut.

cap a peus | gener

D’altra banda, i en la mateixa línia que s’ha expressat l’Associació de Veïns de la Sagrera,des de l’Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar es veu amb preocupació el fet que els accessos al nou institut poden ser molt difícils a causa de l’actual estat de les obres. A més de la dificultat, la llunyania, l’isolament i la provisionalitat de tota l’àrea afectaran de ben segur tant l’alumnat com el professorat de l’institut. Caldria doncs una bona planificació davant la possibilitat de tenir un institut envoltat i de moltes i llargues provisionalitats. Redacció

AVV

E

l passat dissabte dia 15, l’AVV de Sant Andreu va organitzar a la plaça Comerç un tió que, com cada any, va fer les delícies dels més petits. Un tió que s’avança uns dies a dur joguines i caramels a tots aquells qui s’atansin i el facin cagar tot cantant-ne la cançó.

9

Si s’hi van acostar desenes de nois, doncs desenes de bastonades que va rebre! Això sí, va repartir regals per a tothom. Es tracta d’una tradició que es remunta a segles enrere quan les cases s’esclafaven amb llars de foc i els troncs, teies i tions tenien una importància diferent a la d’ara.

Vista aèria del triangle ferroviari / GOOGLE MAPS

644 gener.indd 9

Llavors la sorpresa arribava quan un element del bosc esdevenia màgic la nit de Nadal i portava l’alegria als més petits de casa. Una tradició que volem que segueixi ben viva i per això hi posem tots els esforços perquè es repeteixi aquest petit moment de màgia i compartir-lo entre els més menuts del poble. Redacció

10/01/2019 22:26:34


L’entrevista | Ateneu Harmonia | 4 ANYS DE VIDA

“La base de tot és al implicació de persones activistes, i això fa que l’Harmonia tiri endavant”

Es tracta d’una gestió ciutadana d’un equipament públic, devia costar força arribar fins aquí? “Va costar molt perquè els partits polítics (de tots els colors) no ho veien clar. Malgrat l’experiència positiva de l’Ateneu popular de Nou Barris, no es veia amb bons ulls l’autogestió d’un equipament amb diners públics. Fins llavors hi havia dos models, un equipament públic gestionat per l’Ajuntament, com és el cas del Centre Cívic. O bé l’altre model on la gestió de l’equipament públic és privada mitjançant una empresa especialitzada en gestió cultural. Durant els mandants socialistes, el projecte està com en punt mort, no avança, però tampoc va endarrere”.

Celebració del 4rt aniversari davant la seu de l’Harmonia/ HARMONIA

E

l setembre de 2014 l’Ateneu l’Harmonia iniciava la seva activitat. Un projecte però iniciat ara fa 15 anys, i que suposa que un bon número d’entitats culturals de Sant Andreu gestionin un equipament cultural de proximitat. Avui és un edifici ple de vida, amb una quarantena d’entitats que hi tenen el seu espai, multitud d’activitats culturals, cursos, tallers...un autèntic cor que batega cultura popular feta per i pels andreuencs. Parlem d’aquests quatre anys amb en Xavi Serrà, membre de la Federació d’Entitats Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu de Palomar, que gestiona l’espai juntament amb altres entitats. L’Harmonia ve de més enrere oi? “I tant, comença cap al 2003, quan els terrenys de la Fabra i Coats passen a ser de titularitat municipal i des de l’Associació de Veïns de Sant Andreu es fan diverses comissions per fer seguiment i mirar d’incidir en què s’hi farà. De la comissió de cultura, que aplega diferents entitats culturals, en sortirà la demanda d’un equipament cultural i que aquest sigui gestionat per les mateixes entitats. D’aquesta comissió en sortirà el col·lectiu l’Harmonia, que vol tirar endavant un ateneu popular de cultura. Tot plegat es formalitza amb la creació de la Federació d’Entitats Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu de Palomar, que és qui avui gestiona l’ateneu”.

644 gener.indd 10

Els problemes vindran per acordar-ne la gestió. “Així és. Quan s’inicia el mandat de l’alcalde Trias, ja es duien 8 anys de treballs sobre què es volia fer, es fan les primeres activitats i augmentava el número d’entitats adherides. Llavors quan comencen d’adequació de l’edifici, es fa retirar l’Harmonia del seguiment de les obres, tot i que havia estat part molt activa a l’hora d’haver treballat i pensat els espais a fer dins l’edifici. Quan és el moment de proposar la gestió, des del Districte de Sant Andreu es convoca un concurs públic on s’hi podran presentar diverses candidatures a part de la nostra. Després de més de vuit anys de feina, s’ha de preparar tota la candidatura i veiem com es presenta una altra opció”. Des del Cap a Peus no vam poder obtenir cap mena d’informació que pogués servir per contrastar l’arrelament al barri i la presència en el teixit comunitari d’aquesta candidatura... “De fet sempre hem pensat que va ser una maniobra i quan es va declarar desert el concurs, indicant que cap candidatura havia tret prou punts per assolir els criteris tècnics de la convocatòria, vam veure clar que darrere hi havia la voluntat de l’Ajuntament de no voler cedir a la iniciativa ciutadana la gestió d’entitats com ara el casal del barri. La resposta que vam fer va marcar un punt d’inflexió; una cercavila que acabava amb l’ocupació de l’espai (que no es va arribar a produir). L’alcalde Trias va haver d’actuar directament per resoldre la situació”. I comença la gestió de l’equipament per part de la Federació d’Entitats Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu de Palomar. “Sí, no sense abans haver de passar una breu etapa prou conflictiva ja que l’Ajuntament va posar una persona per fer de “mediadora” que enlloc de mediar va acabar posant entrebancs i dificultats al projecte”.

10/01/2019 22:26:35


Parlem de la gestió comunitària. “Avui a Barcelona hi ha una situació bona amb experiències que van creixent. Hi ha la Plataforma de Gestió Ciutadana (PFC) que venen a ser els nostres “padrins” i ens ha permès mostrar al veïnat que es pot gestionar un equipament i això fa consolidar el projecte. La plataforma és un actor molt important en aquest canvi que hi ha hagut en la gestió ciutadana, i serveix per aglutinar esforços i debatre com encarar el futur”. Ens centrem en l’ateneu. Hi tenim un projecte, un edifici, una quarantena d’entitats les activitats... això és una cosa gran. “Si que és gran! De fet estem repensant el projecte, ja que en alguns aspectes a vegades estem sobrepassats. Però la base de tot és al implicació de persones activistes, i això fa que l’Harmonia tiri endavant”. Ara les fàbriques ja no contaminen amb fums i pudors, ara sumen amb cultura amb participació... “I es tracta d’una cultura de base i transformadora. Que tingui contingut, que expliqui coses, amb dimensió social i col·lectiva i que sigui accessible. En aquest sentit activitats com la fira Li-

teral o la fira del disc independent en són un bon exemple. Pel que fa a la participació volem passar de l’usuari al partícip, que s’impliqui en la presa de decisions, en el funcionament i en el plantejament de línies estratègiques. De fet, ara per ara hi ha molta implicació i estem aprenent”. Parlem de números i de gestió de recursos. “Tenim un pressupost de 240.000€ anuals, és complicat i ho fem amb transparència total ( a la web de l’Harmonia es pot trobar el detall de totes les despeses i ingressos). Un 75% prové de la subvenció de l’Ajuntament i el 25% restant d’autogestió. Una part destacada del pressupost es destina a les 6 persones que treballen a l’Harmonia. Es tracta de persones que creuen amb el projecte, donant un valor afegit a la seva feina i que cal remarcar que son avui una peça imprescindible per a l’Harmonia”. Acabem l’entrevista tot recordant que el proper mes de març es celebrarà la 13ª edició de la calçotada popular de l’Harmonia. Un acte simbòlic i ja emblemàtic, ja que la calçotada va ser el primer acte que es va organitzar conjuntament entre els que avui gestionen aquest projecte que finalment s’ha fet realitat. Xavier Aragall

cap a peus | gener

11

En declarar-se desert el concurs públic, centenars de persones es van reunir a les portes de la Fabra i Coats per reclamar la gestió comunitària / HARMONIA

644 gener.indd 11

10/01/2019 22:26:37


MÚSICA

Vivaldi a la parròquia

E

l dia 20 de gener a les 18 hores a la parròquia de Sant Andreu l’orquestra barroca 3 Nations Ensemble, interpretaran amb instruments originals de l’època barroca una de les peces de música sacra (és a dir música religiosa) més destacades del compositor venecià, la Glòria (RV589). Vivaldi va ser un excel·lent compositor de música sacra, aspecte que sovint ha quedat en segon terme degut a la popularitat de la seva música instrumental, sobretot de les seves famoses “Quatre estacions”. Es tracta d’una obra curta, escrita per a un cor de quatre veus, corda, oboè, trompeta i baix continu. La versió que farà l’orquestra seguirà criteris interpretatius històrics la qual cosa, juntament amb els instruments barrocs, permetrà escoltar aquesta obra d’una manera més fidel a la sonoritat original de l’època. Redacció

ARTS

Nou estudi de dibuix a Sant Andreu

E

l col·laborador del Cap a Peus, Jaume Montserrat, que des de fa un any il·lustra la vinyeta del Cap X avall, ha obert un taller al carrer Sòcrates, esperant que tot andreuenc o andreuenca a qui l’apassioni les arts pictòriques pugui passar-hi a compartir experiències o apuntar-se a algun dels seus cursos. Redacció

12 Retrat d’Antonio Vivaldi del S.XVIII fet per Lambert Jeune / BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANÇA

644 gener.indd 12

10/01/2019 22:26:39


644 gener.indd 13

10/01/2019 22:26:39


644 gener.indd 14

10/01/2019 22:26:40


ANDREU CARRASCAL

La crescuda dels llogers al poble Xavier Aragall Darrerament estem veient com a Sant Andreu creixen les reivindicacions que es fan ressò de la problemàtica al voltant de l’habitatge i que enllacen amb unes mobilitzacions que vénen d’anys enrere. La llarga crisi econòmica ha fet que una part important de la població veiés disminuït el seu nivell adquisitiu mentre que en paral·lel, un seguit de factors ha dut a encarir el preu de l’habitatge, especialment el del mercat de lloguer.

A més, la incidència d’un mercat especulatiu amb els pisos turístics o simplement el fet de jugar amb l’expectativa que especula amb obtenir millors rendiments, ha fet augmentar els preus fora de la lògica de l’oferta i la demanda.

cap a peus | gener

Factors com ara el canvi en la Llei d’arrendaments urbans en un mercat amb escassedat habitacional ha provocat un creixement sostingut dels preus, molt per sobre del que ha pujat el cost de la vida.

15

644 gener.indd 15

10/01/2019 22:26:40


Augmenta l’esforç per pagar

A

XAVIER ARAGALL

mb la caiguda del poder adquisitiu, ha augmentat l’esforç econòmic que cal fer per pagar el lloguer. S’estipula que els diners destinats al lloguer no haurien de superar el 30% de la renda familiar. Segons dades de l’Ajuntament a Barcelona les famílies havien de destinar el 2015 prop d’un 45% de la renda familiar.

El 2017 malgrat que no hi hagi una plena recuperació de la crisi, els efectes de la nova llei d’arrendament es comencen a fer notar, el preu puja a 660 € i fins al tercer trimestre de 2018 els preus es situen en una mitjana de 775 € al mes, molt per sobre de l’època anterior a la crisi, malgrat els sous i els nivells adquisitius no s’hagin posat al dia.

Però si miràvem per districtes, vèiem com a Sant Andreu aquest percentatge pujava al 51%, que juntament amb els veïns Nou Barris amb un 58% i Sant Martí amb un 49% són els que han de fer un major esforç per pagar el lloguer. I la tendència assenyalava un augment d’aquestes xifres.

Amb aquesta dinàmica, han sorgit moviments ciutadans com ara el Sindicat de Llogaters, que ha permès donar visibilitat a l’augment de preus sobretot a partir de la renovació de contractes, ara de tres anys, i sobretot degut a la pressió sobre els preus que causava l’ús turístic dels pisos.

De fet, si mirem l’evolució dels preus amb les dades que facilita el Servei d’Estudis i Documentació d’Habitatge, podem veure com l’any 2004 el preu mitjà a Sant Andreu era de 508 € al mes. Quatre anys més tard, just abans de la crisi, era de 724 € aquest preu marcarà el nivell més alt en plena bombolla immobiliària. Després, la crisi feia recular els preus, i el 2014 el preu mitjà es situava a 577 €.

En aquest sentit, al Cap a Peus núm. 629 fèiem ressò que avui les ciutats esdevenen centres d’atracció turística i el benefici que generen crida l’atenció dels grans grups d’inversió de capitals, ara que els bancs donen baixos interessos. Això és tradueix en grups inversors on l’únic objectiu és el benefici per als seus clients, independentment de l’impacte social que pugui causar.

644 gener.indd 16

10/01/2019 22:26:41


cap a peus | gener

17 A Sant Andreu es va organitar una cercavila contra l’especulació immobiliària que està afectant les vivendes i els llogues del poble, fent que cada vegada sigui menys assequible assolir un immoble de propietat o llogar un pis per viure-hi / ANDREU CARRASCAL

644 gener.indd 17

10/01/2019 22:26:46


Desnonaments per impagament L’impacte de la crisi va tenir una gran incidència en els desnonaments per impagament de la hipoteca bancaria i arran d’aquests van sorgir moviments com la Plataforma d’afectats per les hipoteques (PAH) el 2009. Tal i com indica la seva web, la PAH “va néixer amb la intenció de donar una resposta ciutadana a la situació d’aquelles persones que començaven a no poder pagar la hipoteca i veien com el banc els podia reclamar un deute elevadíssim, fins i tot després de perdre l’habitatge”. Una de les campanyes més destacades ha estat la de Stop Desnonaments, amb la qual paralitzaven processos de desnonament en el moment que es feia efectiva arran de demandes presentades pels bancs. Més endavant, quan l’especulació va passar del mercat de compravenda d’habitatges al mercat de lloguer, van començar a augmentar també els desnonaments per lloguer. Sovint, la renovació del contracte suposa un augment abusiu del preu que quan es combina amb situació de vulnerabilitat econòmica com ara una situació d’atur o d’abaixada d’ingressos duu a la incapacitat de poder fer front al pagament mensual. Avui a Catalunya un 65% dels desnonaments són per impagament de lloguer.

Situació a Sant Andreu Abans fèiem esment de l’augment important de preus que hi ha hagut a Sant Andreu i el fet que de mitjana calia posar el 50% de la renda familiar per pagar-lo. Des de fa anys hi ha un seguit d’iniciatives que estan treballant per posar fre a aquesta situació. L’Associació 500x20 per exemple, proposa un lloguer públic i assequible, concretament reivindica que a cada barri hi hagi 500 habitatges a un cost del 20% de la renda disponible. Aquesta associació, juntament amb diverses entitats com les Associacions de Veïnes i Veïns de Sant Andreu Nord i la del Palomar, i partits polítics van crear la Taula Habitatge i Emergència Social de Sant Andreu amb l’objectiu de donar suport a les famílies amb problemes d’habitatge i emergència habitacional. A mesura que s’estenia l’impacte de l’especulació i començava a ser important a Sant Andreu, es va crear a principis del 2018, el Sindicat d’Habitatge de Sant Andreu, que proposa la mobilització per denunciar l’especulació immobiliària i defendre les llars. Amb la companya “No marxem” s’han fet ressò de casos com el de les cases del carrer Pons i Gallarza amb Renart, on un canvi de la propietat ha dut a un cas d’especulació immobiliària. Recentment, amb una acció de protesta, han convertit en hort urbà un solar que es vol destinar a cases d’alt estanding.

18

Al carrer Bascònia, havien pintat aquesta reivindicació (avui ja esborrada) en favor al dret d’una vivenda digna per tothom / XAVIER ARAGALL

644 gener.indd 18

10/01/2019 22:26:47


Mirant cap al futur El mercat immobiliari té poderosos actors darrere (grans constructores, bancs, fons d’inversió internacionals), així malgrat que l’actual equip de govern municipal sorgeix en gran part vinculat a activistes de la PAH, no s’ha pogut avançar molt. Les principals mesures que es poden destacar ara mateix per fer front a aquests preus abusius serien: - L’acord entre Ajuntament i Generalitat per tal de reservar un 30% de les noves promocions immobiliàries a habitatge protegit,. -Veure si l’Estat Espanyol aprova el decret de posar un límit d’inflació als preus de les vivendes de lloguer. D’altra banda, la recent modificació de la Llei d’arrendaments urbans, torna a posar com a termini mínim de lloguer els 5 anys en lloc dels tres actuals, la qual cosa hauria de servir per reduir la pressió sobre els preus. L’impacte d’aquestes mesures, arribarà d’aquí a uns anys. Igualment, des del govern català es posà en marxa el 2017 l’Índex de referència de preus. Es tracta d’un indicador que es pot consultar públicament i que informa dels preus mínim i màxims d’un lloguer a partir de les característiques i situació d’aquest. Tanmateix en tractar-se d’una mesura informativa i no vinculant, fa que l’impacte sigui gairebé inapreciable. Tot fa pensar que les solucions que es puguin plantejar són a mig i llarg termini i que per incidir de manera real i efectiva sobre el mercat de lloguer cal començar ara per notar-ho d’aquí a uns anys. Lamentablement, els efectes dels preus abusius però recauen ara sobre els nostres veïns més desprotegits i pot fer canviar la fesomia de sant Andreu, el seu teixit social i veïnal, i quan arribin les mesures efectives per regular els preus potser ja serà massa tard.

cap a peus | gener

19

644 gener.indd 19

10/01/2019 22:26:49


LA PRIMERA EDITORIAL ANDREUENCA INDEPENDENT DE PENSAMENT CRÍTIC I DE PROXIMITAT

Triangular Edicions neix amb la publicació de dos llibres, un d’ells un còmic sobre Palestina

S

ant Andreu sempre ha estat bressol de projectes relacionats amb el món de la cultura i el passat mes de novembre se’n va sumar un més: Triangular Edicions, la primera editorial andreuenca independent i de proximitat, que neix amb un esperit de defensa del pensament crític.

20

Un dels fundadors de la nova editorial, en Sergi Espinosa, ens explica com va néixer el projecte: «Ja feia anys que em rondava pel cap. Però va néixer arrel d’un viatge a Londres, a una fira literària de pensament crític, molt semblant a la Literal que es fa a Sant Andreu, on vaig descobrir la obra de Muhammad Sabaaneh, un dibuixant palestí que va ser empresonat per Israel a causa dels seus dibuixos publicats en diferents diaris palestins. Em va cridar l’atenció, no només la història d’aquest artista, sinó també el seu estil. En aquell mateix moment vaig decidir que aquell llibre s’havia d’editar en català, i que si no trobava cap editorial que ho volgués fer, ho faria jo mateix. I efectivament, no vaig trobar cap editorial que ho volgués publicar. I aquí estem». Palestina en blanc i negre, és un recull de vinyetes fetes a una presó israeliana on l’autor va estar empresonat degut als seus dibuixos. El llibre explica de forma gràfica la història de Palestina, des de l’any 1922, quan estaven sota el mandat britànic, fins l’any 2015, passant per la Nakba, l’ocupació militar per part d’Israel, les diferents intifades, etc. Mohammad Sabaaneh va ser presoner polític a Israel. És el principal dibuixant del diari palestí al-Hayat al-JAdida i resideix a Ramallah. Palestina en blanc i negre és el seu primer llibre.

La segona publicació de Triangular Edicions és Miraràs al Món de l’andreuenca Mar Vallecillos, un recull de les columnes que l’autora publica al diari La Directa, ordenades i revisades. En Sergi fa molts anys que coneix la Mar i opina que escriu «amb molt sentit de l’humor, sense deixar de banda la part política de la vida. Així que un dia li vaig explicar que estàvem muntant una editorial i que ens agradaria molt publicar un recull de les seves columnes. Ella va rebre la proposta amb molta il·lusió i de seguida es va posar a treballar en el llibre. Entre totes les columnes que s’hi recullen hi ha un fil invisible que les uneix, que és la necessitat d’explicar altres formes de mirar el món perquè el canvi social sigui possible. Tot això amb un toc d’humor refrescant que fa que llegir el llibre sigui una cosa divertida». Triangular Edicions ja està treballant en el seu proper projecte, Aprendre bahasa és fàcil, un recull de set contes per adults escrits per la Marta Salinas, traductora i correctora a l’Apòstrof SCCL (cooperativa de comunicació integrada per periodistes, lingüistes, dissenyadores i docents) i que també ha estat professora d’escriptura a l’Ateneu Barcelonès. Míriam Pérez

Actualment a Triangular Edicions hi treballen dues persones: en Sergi Espinosa i en Dani Rabassa. Tots dos treballen junts organitzant la Fira Literal de Sant Andreu des de fa un parell d’anys. A més, en Dani té un estudi de disseny gràfic, també a Sant Andreu, que es diu Munster Estudio. El projecte es defineix com «una editorial de proximitat, indpendent i crítica. Quan parlem de proximitat, no només ens referim a proximitat territorial, sinó també a proximitat política o ideològica. La idea és editar a autors i autores amb els que ens sentim identificats, gent novell que potser és massa radical per publicar en editorials convencionals, però que alhora defuig de l’assaig polític i no troben el seu espai en editorials de pensament crític. Nosaltres volem fugir dels llibres d’assaig i de les biografies de personatges il·lustres dintre de les esquerres. Ens agrada la novel·la, els relats i els còmics que tenen un transfons crític i de transformació social».

644 gener.indd 20

Presentació de l’editorial / TRIANGULAR EDICIONS

10/01/2019 22:26:50


COL·LABORACIÓ ESCOLES ANDREUENQUES

Aprendre de tu, aprendre amb tu Dins el marc de col·laboració de les escoles de Sant Andreu, el Col·legi Sagrada Família de Sant Andreu ens acosta al seu projecte intergeneracional

A

prendre per ser feliç i per fer feliços als altres. Aquesta convicció dels antics, generalment descuidada a les lleis d’educació, ha estat sempre el “Nord” de la tasca educativa de la nostra escola, fonamentada en dos “pilars”: la formació integral de la persona, atenent també les dimensions emocional i relacional de cada alumne, i la participació en activitats intergeneracionals, per rebre la saviesa que aporta l’experiència dels més grans.

De totes les iniciatives que constitueixen aquest Programa Intergeneracional hi ha una que és especialment peculiar, per la seva durada i per la seva connexió amb el currículum acadèmic. Es tracta del Servei Comunitari, al qual nosaltres anomenem: JOVES AMB NENS I GENT GRAN “COM A CASA”. Un nom que deixa ja del tot clara la seva intenció principal: promoure la interacció entre alumnes petits i adolescents, professionals i gent gran per enfortir uns lligams d’estima i col·laboració mútues entre les persones que, amb edats tant diferents, formem part de la Fundació.

Persones grans i alumnes petits: “M’aporta grans dosis d’alegria i satisfacció” (Conchita). “Amb ells estic molt contenta. Quan no vénen els trobo a faltar” (Pepa). “Em fan riure i riem plegats” (Teresa). “Amb els alumnes he recordat coses boniques que no havia tornat a pensar” (Antoni). “Ara espero amb molta il·lusió que arribi l’hora del pati abans de dinar” (Joan, alumne). Professionals: ”M’impacta el carinyo mostrat pels alumnes quan són amb els residents” (Ricard, docent). “No sabeu com motiva als residents sentir-se escoltats i estimats pels alumnes!! Quins moments més entranyables!! (Esther, monitora). Alumnes de 3r i 4t ESO: “Ha estat una experiència molt bona, perquè he contactat amb la saviesa de l’experiència” (Pau). “He tornat a recordar els moments especials i enriquidors que passava amb el meu avi… Les persones grans són mestres… de VIDA” (Elia). “Cada dia, uns -molts- aprenentatges… I especialment, he aprés a admirar i estimar a persones molt diferents” (Marta). “He conegut persones grans que són grans persones, perquè per a ells allò essencial és l’agraïment” (Sergi). Resulta evident que aquests alumnes han aprés de l’altre i han aprés amb l’altre. Han assolit uns aprenentatges que els ajuda a ser més feliços i fer més feliços als altres. És precisament això el que reforça dia a dia el compromís de la nostra escola amb aquesta iniciativa intergeneracional. Comunicació de l’escola Sagrada Família–Sant Andreu

cap a peus | gener

El Programa Intergeneracional VULL APRENDRE DE TU de la Fundació Casa Asil de Sant Andreu, concreta i concentra actualment la proposta educativa més important del Col·legi Sagrada Família – Sant Andreu, gràcies al fet d’estar lligat institucionalment i de compartir espai amb una Residència i Centre de dia per a gent gran. Un programa que vertebra, organitza i valora les activitats intergeneracionals que realitzem al llarg del curs: castanyada, cantada de nadales, els Reis de la Fundació, Carnaval, explicació de contes i endevinalles, presentació de les joguines i del Nadal d’abans, roses per a Sant Jordi, voluntariat, bici sense edat...

I què millor que “escoltar” aquí i ara aquestes emocions tal i com les han expressades alguns dels protagonistes de les diverses activitats.

21

En el present curs 2018-19 el Servei Comunitari incorpora sis “accions de servei”, totes formulades en primera persona del plural perquè –com s’ha indicat– el que importa és compartir, és “formar un nosaltres”. A grans trets, aquests són els serveis i els aprenentatges d’aquest projecte. Però, cal deixar clar que –com s’insisteix al Programa VULL APRENDRE DE TU– no importa tant què es fa, sinó com es viu, és a dir, com impacta en les emocions.

644 gener.indd 21

10/01/2019 22:26:51


Cultura | Teatre

La Lírica de Sant Andreu porta ‘Jesucrist Superstar’ als escenaris del poble La companyia de teatre andreuenca bat rècords d’assistència amb la primera adaptació al català de la mítica òpera rock d’Andrew Lloyd Webber

Q

uan el compositor Andrew Lloyd Webber i el lletrista Tim Rice van picar a principis dels anys 70 les primeres portes per dur als escenaris els últims dies de la vida de Jesús —amb una òpera rock ambientada en el context del moviment hippie!—, ningú, ni tan sols ells, esperava que, quatre dècades després, el seu projecte continuaria sent un dels musicals amb més renom del panorama teatral actual. Tot i la polèmica en el moment de l’estrena el 1972, tot i la seva especificitat i complexitat musicals, Jesucrist Superstar i els seus temes són, des de fa anys, un referent en la cultura musical i popular. Per confirmar-ho, no cal anar gaire lluny. Només cal veure l’èxit del concert homenatge que l’any passat es va fer tant a Madrid com a Barcelona amb l’actuació de Ted Neeley, protagonista de la versió cinematogràfica de 1973. Fins i tot Alfonso Cuarón ha utilitzat la famosa àrea de Maria Magdalena, “I don’t know how to love him”, per ambientar una de les escenes de la seva última pel·lícula, Roma.

Un Jesucrist Superstar que, com passa amb cadascuna de les produccions de la Lírica, no estaria complet sense el suport d’un gran repartiment i cor ni la feina de l’equip tècnic, el vestuari, l’atrezzo i les direccions musical i escènica de Laia Jornet i Myrna Cambra. Vista la Lírica, les bateries musicals queden carregades al màxim fins al mes de maig, quan la companyia té programat el seu nou espectacle familiar… Amb Geronimo Stilton! Fins aleshores, no us perdeu l’activitat teatral del mes de gener, dedicada en especial als més menuts. Al SAT!, el 12, 13, 19 i 20 de gener fan Els cistells de la Caputxeta, de Samfaina de Colors, una passejada pel calendari a través del llibre de poemes de Miquel Martí i Pol Per molts anys!, on el poeta dedica una poesia a cada mes de l’any. També al SAT!, el 27 de gener fan El peix irisat, una història de teatre i titelles per descobrir el fons del mar i el valor de l’amistat. I al febrer, atenció per Clip Teatres en tenen alguna de preparada. Bon any i molt teatre! Mª del Mar Gallardo

És en aquest context que la Lírica de Sant Andreu ha apostat un any més per Andrew Lloyd Webber en la seva producció musical de la temporada, tota una tradició al barri. Aquesta vegada han estat ells els qui han anat a picar la porta del despatx de Tim Rice amb l’objectiu d’aconseguir els drets de les cançons. I així ho han fet. El resultat: La primera representació en català del musical —extraordinària feina de traducció i adaptació a càrrec de Myrna Cambra— i, de nou, un gran espectacle al cor de Sant Andreu. Transportada a ple segle XXI, els joves apòstols i Jesús lluiten contra el sistema de classes i un poder corrupte. A l’ombra, un dels apòstols recela cada cop més del lideratge incontestat de Jesús i comença a plantejar-se la traïció. Judes, amb la seva veu trencada, és sens dubte un dels personatges més vibrants de la funció, interpretat amb força per Pol Fuentes, una de les tres punxes del trident interpretatiu que forma al costat de la Maria Magdalena de la Pia Muñoz i el Jesucrist de Jordi Calduch. Aquest últim, que aquesta vegada ha canviat l’abric multicolor del Joseph per la creu a l’esquena, supera amb escreix les “agudes” exigències del paper protagonista de l’obra. Una de les escenes del primer acte del ‘Jesucrist Superstar’ de la Lírica de Sant Andreu / JORDI BEDMAR

644 gener.indd 22

10/01/2019 22:26:52


Esports | FUTBOL

Començar l’any amb optimisme

D

esprés de la gran eliminatòria de l’equip a la copa del rei amb l’Atlètic de Madrid i jugar una gran primera part en el derbi amb l’Europa (1-1), els d’Azparren acaben l’any millor del que esperaven. La bona actuació a la copa del rei i el bitllet per la final de la copa Catalunya (que es jugarà al març) va fer que l’equip agafés una mala dinàmica a la lliga, perdent partits a priori on els quadribarrats eren superiors. Malgrat això, ja poden preparar els partits tota la setmana, El Sant Andreu acaba l’any amb dues victòries seguides (Martinenc i Figueres) i encara el 2019 amb dos objectius clars: classificar-se pels playoff i guanyar la Copa Catalunya que jugarà enfront del Vilafranca. Els bons resultats abans d’acabar 2018 han donat moral a

644 gener.indd 23

l’equip, no només per les victòries, sinó per com han sigut. En dos partits el Sant Andreu ha marcat sis gols i no ha encaixat cap. Justament vol això l’entrenador, Mikel Azparren, tornar a agafar la bona dinàmica a la lliga per arribar amb opcions a entrar als playoff, l’objectiu principal a principis de temporada.

cap a peus | gener

L’onze titular al Sagnier (El Prat del Llobregat) / UESA

23

Però els torrons sembla que no han sentat gairebé bé al Sant Andreu amb l’obligació d’apretar i anar pujant cap als playoff, ja que el Día de Reis, els quadribarrats van perdre al Prat del Llobregat 4 a 1. Els propers enfrontaments del Sant Andreu a Tercera aquest gener seran el dia 13 rebent al Sant Cristobal CP, el dia 20 a Sant Boi contra el Santboià i el dia 27, els andreuencs tornen al Narcís Sala per disputar la vint-i-cinquena jornada contra el Reus B. Gerard Álvarez

10/01/2019 22:26:53


Esports | WATERPOLO I NATACIÓ

Bon paper del femení a la Divisió d’Honor

L’equip de waterpolo absolut femení s’ha proclamat campió del Leiden WP Invitational després d’imposar-se 8-7 davant del BVSC Zuglo Budapest / CNSA

24

L’equip femení de waterpolo del Club Natació Sant Andreu transita amb pas ferm per la Divisió d’Honor i compta els seus partits per victòries. A un partit del final de la primera volta, les noies de Javi Aznar són co-líders empatades amb el Sabadell amb tots els punts possibles, esperant que tot just després de festes aquests dos equips s’enfrontin en el duel que tancarà la primera mànega i que, necessàriament, deixarà un sol equip al capdavant de la taula classificatòria. Les vallesanes, com sempre, parteixen amb el rol de favorites, però aquest any potser hauran de suar una mica més per mantenir-lo. Mentrestant, l’equip no ha donat opció a la resta de rivals. Les victòries, contundents, s’han anat succeïnt des del mes d’octubre. Primer triomf a Terrassa (7-18), i a casa contra el Rubí (17-4). Nova victòria a la sempre difícil piscina del reforçat Mediterrani (5-11) i golejades contra els equips madrilenys: 25-5 al Moscardó i 7-33 a camp del Concepción. Després algunes victòries més treballades: 11-6 contra el Sant Feliu i 6-3 contra un rival directe, el Mataró. El darrer duel per ara ha estat a Saragossa, amb victòria per 5-13. L’equip es prepara ara per jugar la fase classificatòria de l’Eurolliga, que tindrà lloc a la piscina Pere Serrat del 25 al 29 de gener, i posteriorment per

644 gener.indd 24

prendre part a la Copa de la Reina. Pel que fa als homes de Dani Ballart, ara mateix són sisens a la classificació i tenen ja assegurat el bitllet per la Copa del Rei, on hi participen els vuit millors equips a l’equador del campionat. El Sant Andreu va tenir un inici fulgurant, amb victòria clara contra el recent ascendit Concepción de Madrid (26-0), empat de mèrit a Sabadell (10-10) i gran victòria contra el Mataró (6-5). La primera derrota va arribar a la jornada 4 en la visita al Barcelona (5-4), que va precedir les dues derrotes més dures fins ara de l’equip, contra els dos primers classificats: 9-20 contra el Terrassa i 17-9 a camp de l’Atlètic Barceloneta. Tampoc es va aixecar el cap a la piscina del Mediterrani (8-6), però les victòries van tornar en rebre a la Pere Serrat els equips de la part baixa: 15-11 contra el Navarra i 14-12 contra el Catalunya. En el darrer duel jugat fins ara, l’equip ha tret un meritori punt de la sempre difícil pileta del Canoe de Madrid (9-9). En tornant de festes el Sant Andreu començarà la segona volta i esmolarà l’eina per fer un bon paper a la copa. JJ Aymerich

10/01/2019 22:26:53


Jessica Vall, cinquena del món a Xina

L

a darrera cita que ha centrat l’atenció de la natació mundial ha tingut lloc aquest mes de desembre a la ciutat xinesa de Hangzhou, on s’ha disputat el Campionat del Món de piscina curta. El Club Natació Sant Andreu hi ha estat representat pels quatre nedadors seleccionats per formar part de l’equip de la Federació Espanyola: Lidón Muñoz, Joan Lluís Pons, Àfrica Zamorano i, com és habitual, Jessica Vall. Precisament Vall ha aconseguit el resultat més destacat en obtenir el cinquè lloc en la final dels 200 braça, amb un temps de 2.19.37, una prova amb moltes alternances on les medalles anaven molt cares i haguessin pogut caure a qualsevol de les finalistes. Vall també va ser desena en els 100 braça i va prendre part en les eliminatòries dels 50 braça i dels 100 estils.

També va tenir protagonisme Lidón Muñoz, que va arribar a dues semifinals, les del 100 estils i dels 50 lliures, on va ser catorzena i setzena respectivament, però que li van servir per obtenir dos nous rècords d’Espanya. A més va participar també en les rondes classificatòries dels 100 lliures. Els altres dos andreuencs van tenir sort dispar en les seves proves. Joan Lluís Pons va ser desè en els 400 estils i va participar també en les eliminatòries dels 200 papallona. Àfrica Zamorano va fer el dotzè lloc en els 200 esquena i va ser eliminada en les prèvies dels 100 esquena. D’aquesta manera, els deixebles de Jordi Jou tanquen el circuit internacional amb bona presència i grans resultats, i es converteixen ja en habituals en les principals cites de l’elit mundial. JJ Aymerich

cap a peus | gener

25

Àfrica Zamorano, Jessica Vall, Lidón Muñoz i Joan Lluís Pons a Hangzhou (Xina) on s’ha disputat el Campionat del Món de piscina curta / CNSA

644 gener.indd 25

10/01/2019 22:26:54


644 gener.indd 26

10/01/2019 22:26:55


644 gener.indd 27

10/01/2019 22:26:55


FES ESPORT EL COS T’HO DEMANA! Abona’t al Club Natació Sant Andreu!

www.cnsantandreu.com La revista local més antiga de Barcelona 644 gener.indd 28

10/01/2019 22:26:57

Profile for AVV Sant Andreu

gener644  

gener644  

Advertisement