AsteasuElkartuz 18 - 2019ko otsaila

Page 1

elkartuz asteasu UDAL ALDIZKARIA

2019 OTSAILA

18

Pili Legarra: “Bete egiten du hemen egindakoak han duen eragina ikusteak”

Pili Legarra: “Es muy satisfactorio ver la repercusión de nuestro trabajo”

Aurten hogeita bost urte bete dira Aiztondoko udalek El Salvadorreko Segundo Montes komunitatea laguntzeko eta babesteko ekimena martxan jarri zutenetik.

Acaban de cumplirse veinticinco años desde que los ayuntamientos de Aiztondo pusieron en marcha una iniciativa para apoyar la comunidad Segundo Montes de El Salvador.


Asteasu

Urtez urte eta ekimenez ekimen, aiztondoarrek emandako diru-laguntzen emaitza bertatik bertara ezagutu ahal izan zuen Pili Legarra Asteasuko alkate-andereak Aiztondoko beste hainbat alkaterekin batera, eta pozik eta harro itzuli da, “hemen jasotzen dugun dirua ezinbestekoa dute aurrera egiteko, eta jasotakoa ilusioz, bizipozez eta gogor lan eginda eskertzen digutela ikustea benetan pozgarria dela ikustea”. Bidaiaren sustatzaile nagusia izan zen Mikel Arrastoa Euskal Funtseko presidenteordea. Harekin izan ziren 2018ko azaroan hamar egun iraun zituen bidaian, Josu Amilibia Adunako alkatea, Joxe Mari Luengo Zizurkilgo alkatea, Eva Usandizaga Zizurkilgo parekidetasun eta giza eskubideen arloko zinegotzia, eta Pili Legarra bera. “Bete-beteta izan dugu agenda egunero, eta lan handia egin dugu. Segundo Montes komunitatea ezagutzeaz gain, Euskal Funtsak urari eta parekidetasunari lotutako proiektuak ezagutu ditugu, eta hainbat hitzarmen sinatu ditugu“.

Uno de los mayores promotores del viaje fue Mikel Arrastoa, el vicepresidente del Fondo Vasco. Junto a él viajaron en un viaje de diez días durante el mes de noviembre del 2018, Josu Amilibia, alcalde de Aduna, Joxe Mari Luego, alcalde de Zizurkil, Eva Usandizaga, concejala de paridad y derechos humanos de Zizurkil, y la propia Pili Legarra. “Hemos tenido la agenda llena de actividades cada día. Además de conocer la comunidad Segundo Montes, hemos conocido los proyectos de paridad y agua que apoya el Fondo Vasco, y hemos firmado varios acuerdos”.

Agenda bete-betea izan dute, “arnasa hartzeko ia tarterik eman ez digun ekitaldi, inaugurazio eta bilera agenda. Senidetutako herrietan jasotako diruarekin garatutako proiektuak ezagutu ditugu. Urte osoan zehar egindako ekitaldietan jasotzen dugun dirua zuzenean bidaltzen diegu. UCA (Universidad Centroamericana Jose Simeon Cañas) ere ezagutu genuen, Ignacio Ellacuria hil zuten unibertsitatea. Oraingoz, unibertsitateek ez dute parte-hartze zuzenik proiektuotan. Guk laguntzen ditugun bekadun ikasleek Institutu Teknologikoan ikasten dute: hostalaritza eta turismoa, edota ingenieritza zibila.

Con la agenda llena, “apenas hemos tenido un respiro entre actos, inauguraciones y reuniones. Hemos conocido los proyectos desarrollados con el dinero que recaudamos en las iniciativas llevadas a cabo en los pueblos de Aiztondo, y que posteriormente enviamos. También estuvimos en UCA (Universidad Centroamericana José Simeón Cañas), en la universidad donde asesinaron a Ignacio Ellacuria. Por ahora, las universidades no están participando directamente en estos proyectos, y las personas que reciben nuestras becas estudian en el Instituto Tecnológico: hostelería y turismo, o ingeniería civil”.

Urari lotutako proiektuek garrantzia berezia dute, orografiagatik, hango herrien hiri-antolamendua ez delako Euskal Herrikoena bezalakoa: “distantzia handia dago etxetik etxera, eta ez dago gureen moduko herrigunerik. Horregatik, hil ala bizikoa da ura osasunerako egoera onetan etxeetara garraiatzeko azpiegiturak eraikitzea”.

Los proyectos relacionados con el agua tienen una importancia especial, ya que, por la orografía, el ordenamiento urbano es diferente al que conocemos en el País Vasco: “hay largas distancias entre las casas, y no existen núcleos urbanos como los nuestros. Por ello, es de vital importancia construir infraestructuras para llevar el agua, en buenas condiciones sanitarias, hasta los hogares”.

Uraz gain, emakumeek bizi duten egoerari onura nabarmena ekarri diote Aiztondotik bidalitako laguntzek. “Matxismoa erabat errotuta dago oraindik ere El Salvadorren, eta ez dago hemen garatzen hasiberria den moduko parekidetasun-kontzientziarik. Egoera horretan, ikasketak eta formazioa jasotzea oso garrantzitsua da emakumeek autonomia garatzeko“, dio Legarrak.

2019 OTSAILA

Gainera, urak eta emakumeak lotura krudela dute, urik jasotzen ez duten etxeetako emakumeek egin behar baitituzte iturrietarainoko joan-etorriak, horrek dakartzan nekearekin eta arriskuekin. Haurrak ere, babes urriarekin, arreta berezia behar dute.

2

Junto a otros dirigentes de Aiztondo, la alcaldesa de Asteasu Pili Legarra ha podido comprobar de cerca el resultado de la ayuda que los pueblos de Aiztondo han ofrecido a esta comunidad año a año, de iniciativa en iniciativa. Ha regresado satisfecha y orgullosa: “el dinero que recaudamos es fundamental para el desarrollo de esta comunidad, y es realmente estimulante ver que nos agradecen nuestro apoyo con ilusión, unas tremendas ganas de vivir y trabajando duro”.

Urteko ekitaldien egitarauan, ekimen ugari egiten dira Asteasun Segundo Montes komunitatearentzako dirua biltzeko: taloak, Azoka Bereziko haurren postua, Gabonetako Kros solidarioa… sarritan zaila suertatzen da

Los proyectos orientados a las mujeres son iniciativas que se benefician de las ayudas enviadas desde Aiztondo: “el machismo está todavía muy enraizado en El Salvador, y todavía no existe la conciencia entorno a la paridad que está empezando a despertarse aquí. En ese contexto, que las mujeres tengan estudios y formación es fundamental para su autonomía”, afirma Legarra. Además, el nexo entre el agua y las mujeres es muy cruel, puesto que son las mujeres las que transportan el agua desde las fuentes hasta sus casas, con el consiguiente peligro que suponen las idas y venidas. Los niños y las niñas, con escasa protección, también requieren una atención especial. Durante todo el año en Asteasu se llevan a cabo numerosas iniciativas para recolectar dinero para la Comunidad


Asteasu

irudikatzea bertan jasotako euro-sortatxoak itsasoz bestalde egiten duen ekarpena. Alde horretatik, esperientzia aberasgarria izan da, aurreikuspenen langa oso goitik gainditu dutelako: “Hemendik bidalitako dirua zein ondo kudeatzen duten ikustea ikaragarria da. Etengabe jaso ditugu esker oneko hitzak, eta harrera bikaina izan da. Dena den, eta hausnarketa moduan, esango nuke ikustera joan, eta uste baino gehiago ikasita itzuli garela. Umiltasuna zer den gogorarazi digute, duten errealitatea onartuta, determinazio osoz lanean”. Urtarrilaren 3an, Gabonetako egitarauaren barruan, bidaian izandako partaideek xehetasun handiarekin azaldu zituzten egindako bidaieko

Kultura Anitzen Jaialdia

Asteasuar guztiak ez dira Asteasun jaiotzen. Bizitzak eragindako hamaika gorabehera eta erabakiren ondorioz, asko dira Asteasutik urrun sortu arren, egun asteasuar ditugun herritar asko. Horiekin guztiekin antolatzen du Udalak Kultura anitzen jaialdia, egungo Asteasuren aniztasuna ospatzeko. Ezer ospatzekotan, jan-edanik ezin falta gurean, eta mahaibueltan ospatu genuen aurten ere jaialdia, mundu osoko asteasuarrek prestatutako plater gozoekin. Gazi, gozo, min, garratz… Bizitzako hamaika gorabeherek adinako koloreak eta zaporeak zituzten Mexiko, Honduras, Nikaragua, Ameriketako Estatu Batuak, Portugal, Ekuador, Maroko eta Kolonbiako asteasuarrek prestatutakoek. SOS Kandela musika taldeak berotu zuen negutik udazkenetik baino gehiago zuen egun hotza, eta eskuak gozokiz beteta itzuli ziren etxera Asteasuko haurrak, frontoian jarritako piñata erraldoia hustuta.

Segundo Montes: talos, el puesto infantil de la Feria Especial, el Cross Solidario de Navidad… con frecuencia, resulta complicado imaginar la aportación que los que nos parecen unos pocos euros pueden hacer al otro lado del mar: “ha sido impresionante ver lo bien que se gestiona el dinero que les enviamos. Las muestras de agradecimiento han sido constantes, y la acogida ha sido inmejorable. De todas formas, y como reflexión, diría que hemos ido a observar, pero que hemos aprendido más de lo podríamos esperar. Aceptan su realidad y trabajan con determinación. Ha sido una cura de humildad en toda regla”. El 3 de enero, el equipo que viajó al Salvador mostró al detalle los pormenores del viaje en el ayuntamiento.

Festival de la Diversidad Cultural

Ni todos los asteasuarras, ni todas las asteasuarras nacen en Asteasu. Son ya varios y varias quienes, habiendo nacido lejos de Asteasu, por avatares y decisiones de la vida, son vecinos y vecinas de Asteasu. El Ayuntamiento celebra con todas estas personas el Festival de la Diversidad Cultural, para festejar la diversidad del pueblo de Asteasu. Y como no puede ser de otra manera, la celebración se llevó a cabo entorno a mesas llenas de comidas y bebidas, preparadas por asteasuarras de todo el mundo. Los platos de México, Honduras, Nicaragua, Estados Unidos de América, Portugal, Ecuador, Marruecos y Colombia tenían los colores y sabores mismos de las vueltas que da la vida. El grupo SOS Kandela dio calor a una jornada que tuvo más de invernal que de otoñal, y los niños y niñas de Asteasu se fueron con las manos llenas de los dulces que obtuvieron de la piñata gigante que se puso en el frontón.


2019 OTSAILA

Asteasu

4

Eleuterio Tapiaren biografia eta grabazioei buruzko liburuaren aurkezpena

Presentación del libro que recoge la biografía y grabaciones de Eleuterio Tapia

Euskal Herriko Trikitixa Elkarteak urtero trikitilari sonatu bati buruz argitaratzen duen biografia Eleuterio Tapia asteasuarrari eskaini dio aurten. Abenduaren 1ean aurkeztu zen Asteasuko Udaletxean, eta han izan ziren Tapia familia osoa, Euskal Herriko Trikitixa Elkarteko ordezkariak, trikitizale ugari eta argitalpena diruz lagun duen Asteasuko Udala ordezten, Pili Legarra alkate-anderea. Liburuarekin batera Eluteriok berak eta gazte hil zen bere anaia Juanek jotako hainbat piezarekin osatu dute diska.

La Asociación de Trikitixa del País Vasco dedica cada año una biografía a algún trikitilari famoso, y en el 2018 eligieron al astasuarra Eleuterio Tapia. El libro se presentó el 1 de diciembre en el Ayuntamiento de Asteasu. Acudieron a la presentación toda la familia Tapia, representantes de la Asociación de Trikitixa del País Vasco, mucha gente aficionada a la trikitixa y Pili Legarra, alcaldesa del Ayuntamiento de Asteasu que ha subvencionado parte de la publicación. El libro se completa con grabaciones de Eleuterio y su hermano Juan, fallecido hace ya varios años.

Aurkezpenaren aurretik baina, trikitilari ugarik hitzordua egin zuten Iturri-ondon, eta Asteasuko kaleak alaitzen aritu ziren eguerdi arte.

Antes de la presentación, un amplio grupo de trikitilaris citados en Iturri-ondo animó las calles de Asteasu hasta el mediodía.

Liburuaren aurkezpenean Eleuterio Tapiak trikitixa modernoaren garapenean izandako garrantzia azpimarratu zuten Pili Legarra Asteasuko alkate andereak, Agurtzane Elustondo Euskal Herriko Trikitixa Elkarteko lehendakariak, Joxean Agirren liburuaren egileak, eta Juan Tapiak, Eleuterioren semeak.

La presentación, realizada por Pili Legarra, alcaldesa de Asteasu, Agurtzane Elustondo, presidenta de la Asociación de Trikitixa del País Vasco, Joxean Agirre, autor del libro, y Juan Tapia, hijo de Eleuterio, fue una puesta en valor sobre la importancia de Eleuterio Tapia en el desarrollo de la trikitixa moderna.


Asteasu

Emakumearen aurkako indarkeriaren eta matxismoaren kontra

En contra de la violencia contra la mujer y el machismo

Herriko hainbat emakumek ehundutako harizko soka luzearen inguruan batu ziren asteasuar asko Emakumearen Aurkako Indarkeriaren Kontrako Eguneko ekitaldi nagusian azaroaren 25ean.

Una gran cantidad asteasuarras se unieron entorno a la cuerda tejida por varias mujeres vecinas en el acto principal del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del 25 de noviembre.

Hariak eskuz esku, sare handi batekin irudikatu zuten bertaratu zirenek jendarte eta komunitate guztiak errotik landu beharreko arazoa dela.

Tejiendo una simbólica red que unía mano a mano a quienes se acercaron al acto, recordó que se trata de un problema que atañe a toda la sociedad.

Aurten ere hainbat ekintza egin ziren Emakumearen Aurkako Indarkeriaren Kontrako Egunaren inguruan. Azaroaren 25eko ekitaldian kantatzeko doinuak entseatzeko motiboarekin, hitzordua antolatu zuten aurreko asteazkenean, eta hurrengo egunean bikote bateko biolentzia eta jazarpena gaitzat dituen Javier Balaguerren Solo mía filma eman zuten udaletxean.

Este año también se han realizado varias actividades con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El miércoles previo al 25 de noviembre, se hizo un ensayo para preparar las canciones que se iban a cantar, y al día siguiente proyectaron la película Solo mía de Javier Balaguer. El acto del domingo comenzó con los bertsos escritos y cantados por Amaia Agirre con el acompañamiento de la acordeonista Jaione Urdanibia, y acto seguido el coro Usarrabi cantó varios temas. Al final, el Ayuntamiento ofreció castañas asadas. Trabajando actitudes machistas con la juventud para construir el futuro

Etorkizunari begira, herriko gazteekin jarrera matxistak lantzen Emakumearen aurkako indarkeriari kontra egiteko bidean, funtsezkoa da gazteen artean gaia lantzea. Besteak beste, ezinbestekoa da matxismoa eguneroko eta ohiko jarrera, jokabide eta hizkeratan erabat txertatuta dagoela bistaratzea. Arazo horren jakitun, Asteasuko Udalak hainbat dinamika antolatu ditu udazkenean parekidetasuna eta beste hainbat gai sozial lantzen dituen Arremanitz Kooperatibarekin. Izan mutil, ala izan neska, Asteasuko gazte guztiei irekitako saioak izan ziren, eta erantzuna oso ona izan da. Saioz saio, hizketaldien eta Arremanitzeko teknikariek gidatutako dinamiken bidez, eguneroko matxismoaren edota mikromatxismoaren gaineko kontzientzia gehiago hartu zituzten asteasuar gazteek eta, horrekin batera, dituzten hainbat kezka eta beldur partekatu ahal izan zituzten. Balorazioa oso positiboa izan da, eta etorkizunean bide horretan jarraitzeko asmo sendoa du Udalak.

Fueron unas sesiones dirigidas tanto a chicos, como a chicas, y la acogida fue muy buena. Bajo la dirección de técnicos de Arremanitz, se llevaron a cabo varias dinámicas con su posterior verbalización, y pudieron adquirir una conciencia más amplia sobre machismo diario, o micromachismo. Del mismo modo, compartieron todo tipo de preocupaciones y miedos. La valoración ha sido muy positiva, y el Ayuntamiento tiene el firme propósito de seguir trabajando en la misma línea.

2019 OTSAILA

Amaia Agirrek eman zion hasiera igandeko ekitaldiari, Jaione Urdanibiak akordeoiarekin lagundutako bertsosortarekin, eta segidan, Usarrabi koroak hainbat kantu eman zituen. Ekitaldia amaitzeko, gaztain erreak banatu zituen Udalak.

Para hacer frente al problema de la violencia contra la mujer, es fundamental trabajar el tema con la juventud. Entre otras cosas, es clave visibilizar que el machismo está enraizado en los pequeños actos, actitudes y lenguaje cotidianos. Con amplia conciencia sobre esta situación, el Ayuntamiento de Asteasu puso en marcha varias dinámicas durante el otoño, con la cooperativa Arremanitz que trabaja temas sociales.

5


Asteasu

Euskararen Eguna eta Euskaraldia

Día del Euskara y Euskaraldia

Oihartzun itzela izan zuen 2018ko Euskararen Egunaren bueltan antolatutako Euskaraldiak. Hamaika egunez, Aho bizi izenarekin, komunikazio guztiak euskaraz abiatzera konprometitu ziren milaka euskal hiztun eta, era berean, euskaraz entzutera konprometitu Belarri prest izenekoak. Asteasun erantzun aparta izan zuen kanpainak, herriko erakunde eta eragile gehienak inplikatu baitziren hasieratik kanpainan.

La iniciativa Euskaraldia, organizada con motivo del Día del Euskara del 2018 tuvo una gran repercusión. Durante once días, miles de Aho bizi se comprometieron a comenzar todas sus comunicaciones en euskara; del mismo modo, los y las Belarri prest hicieron lo mismo con la escucha activa en euskara. La campaña tuvo una gran acogida, con la implicación de la mayoría de instituciones y asociaciones del pueblo.

Euskararen egunarekin amaitu zen Euskaraldia, abenduaren 3an, Pello Errota eskolan egindako hainbat jarduerarekin eta gurasoek emandako mokaduarekin. Ekitaldi nagusiak bezperan egin ziren, igandez. Herriko musikariek eta bertsolariek emanaldia egin zuten, herriko haurrek Euskararen Txantxangorria margotzen zuten bitartean. Hamaika egun iraun zituen Euskaraldiak, baina Euskararen Eguneko leloak dioen moduan, urteko 365 egunetan egitea nahitaezkoa da euskararen etorkizuna bermatzeko.

2019 OTSAILA

Euskaraldia terminó el Día del Euskara, el 3 de diciembre, con varios actos celebrados en la escuela Pello Errota, y con una merienda preparada por padres y madres. Al ser domingo, los actos principales se celebraron en la víspera. Músicos y bertsolaris locales animaron las calles de Asteasu, mientras niños y niñas pintaban el Txantxangorri del Euskara. Euskaraldia duró once días, pero como nos recuerda el eslogan del Día del Euskara, son necesarios los 365 días del año, para asegurar el futuro de euskara.

6


Asteasu

Pello Errotaren mendeurrena

Centenario de Pello Errota

HITZALDIA ETA BERTSO-SAIOA

CONFERENCIA Y BERTSOS La charla ofrecida por el escritor Koldo Izagirre dio fin a los actos del centenario de la muerte de Pello Errota del 2018. Dentro del proyecto que el escritor de Pasajes está desarrollando sobre los bustos dedicados a bertsolaris en varios pueblos, dio una conferencia sobre Pello Errota en el ayuntamiento. Además de contextualizar históricamente y definir las características del bertsolarismo de hace cien años, sacó a la luz varios datos de Pello Errota y sus contemporáneos, además de leer varios textos y bertsos de la época de Pello Errota.

Koldo Izagirre idazleak eman zion amaiera 2018an Pello Errotaren heriotzaren mendeurrena oroitzeko antolatutako ekitaldi-sortari. Idazle pasaiarra hainbat herritan tokiko bertsolariei eskainitako bustoen inguruan garatzen ari den proiektuaren barruan, Pello Errotari buruzko hitzaldia eman zuen udaletxean. Duela mende bateko bertsolaritzaren ezaugarriak eta bertsolari haien testuinguru historikoari buruzko argibideekin batera, Pello Errotaren eta bere ingurukoen datu ugari eman zituen, garaiko zenbait testu eta bertso irakurtzearekin batera.

Hizo especial hincapié en el espíritu mordaz de Pello Errota, y de ello se impregnaron Amaia Agirre y Haritz Mujika, que dieron forma de bertso al discurso de Izagirre. Ambos bertsolari demostraron de manera impecable que la sátira y la inventiva veloz siguen vigentes, cantando al viejo estilo, pero con temas actuales.

PROGRAMA DEL 2019

Pello Errotaren izpiritu ziztatzailean arreta berezia jarri zuen, eta bertsotan zorrotz eta trebe gorpuztu zuten Izagirreren diskurtsoa Amaia Agirrek eta Haritz Mujikak. Biek ondo asko erakutsi zuten, askoren ustez kamusten ari diren ziri-sartzeak eta etorria azkarrak indarrean dirautela, “estilo zaharreko” bertsoerarekin, gaur egungo gaiak landuta gainera.

Data zehatz guztiak ixteke, hauxe da aurreikusitako ekitaldien egitaraua: ● Urtarrila: Pello Errotari eskainitako unitate didaktikoaren aurkezpena ● Otsailaren 4a: Santa Eske berezia ● Martxoaren 10a: Erradikalak gara bertso-saio berezia, Beatriz Egizabal eta Ane Labakarekin ● Apirila: Xabi Paya eta Bernardo Atxagaren hitzaldia ● Maiatzaren 17a: Eñaut Agirreren kontzertua, Pello Errotaren bertsoekin ● Maiatza: Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako kanporaketa-saioa ● Udazkena: Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako aurkezpena

El 3 de febrero se cumplirán, exactamente, cien años desde la muerte de Pello Errota. Tal y como se hizo el año pasado, el Ayuntamiento ha previsto varios actos y actividades, ya que, más allá de simples actos, el objetivo es fomentar y fortalecer los valores que simbolizan Pello Errota y Mikaela Elizegi, y poner en valor el patrimonio que de por sí componen. Con algunas fechas concretas por cerrar, éste es el programa previsto: ● Enero: presentación de la unidad didáctica dedicada a Pello Errota ● 4 de febrero: Santa Ageda especial ● 10 de marzo: Erradikalak gara función especial de bertsos con Beatriz Egizabal y Ane Labaka ● Abril: conferencia con Bernardo Atxaga y Xabi Paya ● 17 de mayo: concierto de Eñaut Agirre, con bertsos de Pello Errota ● Mayo: eliminatoria del Campeonato de Bertsolarismo de Gipuzkoa ● Otoño: presentación del Campeonato de Bertsolarismo de Gipuzkoa

2019 OTSAILA

2019KO EGITARAUA Zehazki, 2019ko otsailaren 3an beteko dira ehun urte Pello Errota hil zenetik. Iazko moduan, hainbat jarduera eta ekitaldi aurreikusi ditu Udalak, eta urte osoan zehar egingo dira; izan ere, ekitaldi hutsetatik harago, Pello Errotaren eta Mikaela Elizegiren irudiak jasotzen dituen balioak sendotzea eta ondarea aitortzea da ekitaldien helburu nagusia.

7


Asteasu

Aldaketak izango dira hondakinak biltzeko sisteman

Cambios en el sistema de recogida de residuos En el sistema de recogida de residuos urbanos de Asteasu se introdujeron importantes cambios en el año 2013 con el objetivo de mejorar la recogida selectiva de residuos. En un principio los cambios tuvieron una buena acogida, pero en los últimos años se ha detectado un importante decaimiento en las actitudes y costumbres de los ciudadanos. Para analizar las causas de este problema y conocer la opinión ciudadana se ha llevado a cabo un proyecto de participación en 2018. En ella, la ciudadanía ha podido decir cuales considera que son las debilidades del sistema del sistema, y se han planteado varias medidas como solución. Para informar sobre ellas, y para repartir las nuevas tarjetas de la Mancomunidad de Tolosaldea, se ha abierto una oficina en el número 6 de la Calle Mayor. Los cambios generados tras un proceso que ha durado todo un año son los siguientes: Poner contenedores nuevos para la fracción resto y utilizar tarjetas electrónicas para abrirlos

Asteasuko hiri-hondakinen bilketa-sisteman aldaketa nabarmenak egin ziren 2013an hondakinak hobeto bereizteko helburuarekin. Hasiera batean aldaketek harrera ona izan zuten, baina azken boladan hainbat jarrerak eta ohiturek motelaldi nabarmena eragin dute. Arazo horren zergatiak aztertu eta herritarren iritzia ezagutzeko partaidetza egitasmo bat burutu da 2018an, herritarren ustez bilketa-sistemak dituen ahuleziak ezagutu eta irtenbide bat emateko helburuarekin. Prozesuak eragindako aldaketen informazioa emateko, eta ontziak erabiltzeko txartel berriak banatzeko, Tolosaldeko Mankomunitateko hezitzaileek artatutako bulego bat ireki da, Kale Nagusia 6an, herritarrei informazioa emateko. Urte osoa iraun duen prozesu horren emaitza izan dira ondorengo aldaketak:

2019 OTSAILA

Errefusarentzako edukiontzi berriak jartzea, eta irekitzeko txartel elektronikoak jartzea

8

Etxe bakoitzeko txartel bat banatu du udalak; txartel horrekin astean zehar gehienez edukiontzia lau aldiz ireki daiteke, edozein egun eta ordutan; eta herriko edozein edukiontzi erabili ahal izango da. Behar berezien arabera –adibidez etxean fardelak erabiltzen dituzten haurrak edo adineko pertsonak izanez gero–, txartelaren irekitzekopurua gehitu daiteke.

Se repartirá una tarjeta por familia, que se podrá utilizar un máximo de cuatro veces a la semana, cualquier día y a cualquier hora, en cualquier contenedor gris de la localidad. En función de las necesidades especiales, por ejemplo, si hay niños pequeños o mayores que utilizan pañales, se puede aumentar el número de aperturas permitido. Las tarjetas se podrán recoger en la oficina que de la Calle Mayor durante los próximos seis meses. El sistema se activó el 21 de diciembre: Reorganización de los puntos de recogida Se reorganizarán sobre todo el punto de recogida del polígono y algunos de la zona rural. La intención es pasar de 13 puntos de recogida a 9 siempre con flexibilidad. Poner nuevos contenedores para el papel-cartón y los envases ligeros Poner contenedores marrones con cerradura electrónica para la recogida de residuo orgánico Se colocarán dos contenedores en el núcleo urbano como prueba y en función de la demanda se añadirán en otros puntos. La tarjeta para el contenedor gris y el marrón será la misma. La solicitud para poder utilizarla en el contenedor marrón deberá realizarse en la oficina de información a partir del 15 de enero.


Asteasu

Udalak Kale Nagusian propio irekitako bulegoan jaso ahal izango dira txartelak, datozen sei hilabeteetan. Abenduare 21ean jarriko zen martxan sistema. Bilketa-puntuen kokalekuak berrantolatzea Berrantolaketak industrialdean eta landa-eremuko zenbait puntutan egin da batez ere. Oraingo 13 bilketa-puntuen ordez, 9 atonduko dira (malgutasunarekin, beti ere).

El contenedor se podrá utilizar sin límite, con las bolsas compostables necesarias que repartirá el Ayuntamiento. Durante un tiempo los dos sistemas de gestión de residuos orgánicos funcionarán conjuntamente –las zonas de compostaje y el contenedor marrón-. Posteriormente el Ayuntamiento, tras analizar los resultados y el funcionamiento, decidirá el sistema definitivo. Ofrecer recogida puerta a los grandes generadores

Papera eta kartoia, eta ontzi arinak biltzeko eduki-ontzi berriak jartzea Hondakin organikoak biltzeko sarraila elektronikoa duten edukiontzi marroiak jartzea Froga moduan bi edukiontzi jarriko dira herrigunean eta eskaeraren arabera beste guneetan gehituko dira. Errefusarentzako txartel berak balioko du edukiontzi hori erabiltzeko, eta erabiltzeko eskaera informazio-bulegoan egin beharko da urtarrilaren 15etik aurrera. Edukiontziok mugarik gabe erabili ahal izango dira, eta horretarako behar diren poltsa konpostagarriak Udalak banatuko ditu. Denbora-epe batean hondakin organikoak kudeatzeko bi sistemek batera funtzionatuko dute – konpostguneak eta edukiontzi marroia-. Emaitzak eta funtzionamendua aztertu ondoren, Udalak zein sistema mantenduko duen erabakiko du. Sortzaile berezientzako atez-ateko bilketa Hondakin organikoak, eta papera eta kartoia jasotzeko zerbitzua izango dute: dendak, tabernak, ikastetxea, elkarteak, etab.) Bolumen handiko hondakin-bilketa indartzea Tamaina handiko hondakinen bilketa-egunera arte itxaron ezin dutenei gogorarazten zaie Andoain eta Tolosako Garbiguneak erabil ditzaketela, astelehenetik larunbatera.

Papel-cartón y residuo orgánico a los grandes generadores (tiendas, bares, escuela, sociedades, etc.). Reforzar la recogida de residuos voluminosos Se hace recordar que los Garbigunes de Tolosa y Andoain están disponibles de lunes a sábado para los que no puedan esperar al día de recogida de residuos voluminosos. Con estos cambios se pretende reducir el rechazo que se genera en Asteasu y aumentar la recogida selectiva como mínimo al 65%. En cualquier caso, la voluntad y el compromiso del Ayuntamiento de Asteasu y la Mancomunidad de Tolosaldea es realizar un seguimiento cercano de los cambios aplicados, para asegurar que la mejora que se ha reivindicado en varias ocasiones durante el proceso de participación se está consiguiendo. Y también gracias a la opinión de cada una de ellas, compartir propuestas de vivencia y mejora cotidianas, a los ciudadanos que han permitido este trabajo, ya que se ha convertido en un reto colectivo la separación y gestión de los residuos que generamos. El Ayuntamiento de Asteasu agradece a la ciudadanía que haya compartido sus opiniones, vivencias y propuestas de mejora, que han posibilitado este trabajo, ya que la separación y gestión de los residuos que generamos se ha convertido en un reto colectivo.

Aldaketa horiekin guztiekin Asteasun sortzen den errefusa gutxitzea eta, aldi berean, gaikako bilketa jasotakoaren % 65era igotzea da helburua.

Asteasuko Udalak eskerrak eman nahi dizkie herritarrei, iritziak partekatzen eta beren partaidetzaren bidez, lanketa hau ahalbidetu dutelako, erronka eta ardura kolektiboa delako sortzen ditugun hondakinak ondo bereiztea eta kudeatzea.

2019 OTSAILA

Asteasuko Udalaren eta Tolosaldeko Mankomunitatearen borondatea eta konpromisoa da egokitzapenaren gertuko jarraipena egitea, partaidetza-prozesuan sarritan eskatutako hobekuntzak benetan lortzen ari direla ziurtatzeko.

9


Asteasu

ABENDUAREN 11N,

ASTEASUKO UDALAK 2019ko UDAL AURREKONTUAK ONARTU ZITUEN . oa izango da k ro u e 0 ,0 4 3 2.8 ekontua 2.27 . Aurtengo aurr ko igoerarekin ro u e 0 0 .0 1 3 , a du tzeko kopuru n a n re a o k z Ia

Kopuru horren zati handi bat herrian dituzten zerbitzuen mantenurako eta funtzionamendurako baliatuko dute. Asteasu herri txikia da, baina jendeari zuzendutako zerbitzu asko ditu. Beraz zerbitzu horiek irekita mantentzeko 1.113.870 euro jaso dituzte, II. Kapituluan. Hemen sartzen dira, herri bide, eskola, udal eraikuntzak, kiroldegia, kultur etxea, igerilekua ea… mantenu kostu guztiak. Baita ere kultur jardunaldiak, haur, gazte eta adinduei zuzenduak barne, eta herriko jaiak. Subentzioen atalean, herriko umeek kultur edo kirol ekintzak herritik kanpo egiteko, 9.000 euro gorde dira, urteroko antzera. Gizarte Zerbitzuetako atalean, Etxez etxeko laguntza zerbitzua izango da zatirik garrantzitsuena, 35.000 euroko diru partidarekin. Maileguen atalean esan behar da, otsailean, orain hamabi urte eskatutako mailegu bat kenduko dela, eta mailegu bakarra geratzen zaiola udalari. Gastu hauei aurre egiteko 101.700 euro zuzenduko dira. Inbertsio atalera 135.864 euro bideratuko dira, baina, aurreko urtetik datorren Plaza eraberritzeko lanak ere erantsiko zaizkio. Obra osoa 648.802,39 + BEZ esleitu zen, eta aurten ordainduko da bigarren fasea, 380.000 euro+ BEZ.

2019 OTSAILA

Obra hau burutzeko, udalak 2018an 201,446,29 ko diru-laguntza lortu zuen, eta 2019an ere bigarren faserako eskatuko du.

10

Plaza eraberritzea izan da legegintza honetako proiekturik nagusiena, Asteasu Batuz bere hauteskunde pro-

graman agindu bezala. 2019 an gauzatuta geratuko da, herriko gunerik nagusiena den hau. Obra honi lotuta doa Errekabailarako Sahiesbidearen obra ere, eta horretako lurren erosketara eta bertako zerrategiaren afekzioa ere ordaintzeko, 101.000 euro jaso dira. Bidea egiteko obraren kostua, 37.000 eurokoa izango da. Bestalde, aurreko urteetako norabidea jarraituz herri bideak egokitzen jarraituko dute. Aurten ere baserri bide bat konponduko da. Hondakinen bilketaren inguruan parte hartze prozesu bat egin zen 2018 an eta hor ateratako aldaketak urtarrilean jarriko dira martxan, 9.500 euroko aurrekontuarekin. Kontenedore berriak jarri dira herrian, txartela-sistemarekin irekitzen direlarik. Baita ere Informazio Bulegoa jada martxan dago, Kale Nagusia 6ko lokalean, herritarrak bere txartela jasotzeko eta aldaketa guztien berri emateko. Bilketa zerbitzurako 153.000 euro jaso dira, oraindik birziklatze datuak asko hobetu beharrean baita Asteasu. Urtero bezala zuhurtziarekin jokatu du udalak, aurrekontuak egiterakoan. Urtean zehar hainbat diru laguntza eskatuko ditu udalak baina horiek ez dira Sarreren atalean sartu; soilik bermatuak dauden kopuruekin kontatu da. Gero jasotzen diren beste Entitateetako diru laguntzak, aurrekontuak handitzeko balioko dute, baina orain aurreikusitako gastuak ordaintzea bermatua geratzen da. 2019 ko udal aurrekontuak aho batez onartu dira, lehenengo aldiz, hau da, Asteasu Batuz taldearen 7 botuekin eta PNVko botu batekin.


Asteasu

EL AYUNTAMIENTO DE ASTEASU APROBO LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA EL 2019, EL PASADO 11 DE DICIEMBRE. El presupues

te ejercicio a

sciende a 2.2 72.8374 euro s; nto de 31.000 euros respec to del año an terior.

e un increme

La mayor parte del gasto se dirige al capítulo 2, con un total de 1.138.870 euros para mantenimiento de infraestructuras y servicios públicos, tales como la escuela, edificios públicos, casa de cultura, polideportivo, piscinas, caminos vecinales etc… También se incluyen aquí las actividades culturales, los servicios dirigidos a niños-as, jóvenes, mayores, y las fiestas locales. En el capítulo de subvenciones, se han reservado 9.000 euros, para las ayudas a las familias de niños-as que realizan actividades culturales o deportivos fuera del municipio, al igual que años anteriores. En el área de Servicios Sociales, el Servicio de Ayuda Domiciliaria es el gasto más importante con un total de 35.000 euros. Respecto a los préstamos que soporta el Ayuntamiento, decir que en el mes de febrero se liquidará uno de los dos actualmente vigentes. Para este gasto, el presente ejercicio se han reservado 101.700 euros. En el capítulo de inversiones, se reservan 135.864 euros, a los que se añadirán los pagos de las obras de Remodelación de la plaza. El montante total de obra asciende a 648.802,39 euros + IVA, y el presente ejercicio se abonarán los costes de la 2ª fase con un coste de 380.000 euros + IVA Para la realización de la 1ª fase de esta obra el Ayuntamiento obtuvo una subvención de 201.446,29 euros, y ahora, en el 2.019, se solicitará otra subvención para la 2ª fase. La renovación de la plaza ha sido el proyecto más importante de la presente legislatura, y tal y como se comprometió el grupo municipal Asteasu Batuz, el ejercicio 2.019 quedará finalizado.

Unida a esta obra está la apertura del Vial a Errekabailara, y para la adquisición de los terrenos necesarios, así como para el pago de la afección a la Serrería, se han destinado 101.000 euros. El coste de la ejecución de la obra ascenderá a otros 37.000 euros aproximadamente. Respecto a los caminos vecinales, decir que al igual que todos los años, este ejercicio también se acometerá el arreglo de uno de los caminos que discurran hacia los caseríos. En lo que se refiere al Servicio de Recogida de Residuos, y tras el proceso de participación realizado con los vecinos-as durante el año 2.018, se están implementando las modificaciones necesarias, tales como la colocación de nuevos contenedores, la instalación del sistema de apertura mediante tarjeta, así como la apertura de una oficina de información para los vecinos, sito en la Calle Mayor nº 6. Estas modificaciones tienen una reserva de gasto de 9.500 euros. El servicio propio de recogida por parte de la Mancomunidad supone un coste económico de 153.000 euros, cantidad que podríamos reducir si los datos de reciclaje de nuestro municipio mejoraran y para ello es necesaria la colaboración ciudadana. Al igual que los últimos años, el Ayuntamiento ha optado por la prudencia a la hora de redactar los Presupuestos Municipales de 2.019, puesto que las posibles subvenciones a obtener no se han tenido en cuenta como probable ingreso, y se han incluido únicamente aquellos que están totalmente asegurados. Si durante el transcurso del año se obtienen mayores ingresos, estos servirán para aumentar los presupuestos y con ellos otros posibles capítulos de inversiones. Los presupuestos de 2.019, han sido aprobados por unanimidad, por primera vez, con los 7 votos de los representantes de Asteasu Batuz, y uno del PNV.

2019 OTSAILA

lo que supon

to del presen

11


Asteasu

EAJ-PNVk ONARTU EGIN DU UDAL AURREKONTUA, PLAZA BERRITZEKO LANAK AMAITZEKO ETA GIZARTE-LAGUNTZAK ETA HUMANITARIOAK BERMATZEKO Asteasuko Udaleko EAJ-PNVk aldeko botoa eman dio 2019ko Udal Aurrekontuari, Lege Zaharren Enparantza berritzeko lanak amaituko direlako eta gizarte-laguntzen finantzazioa bermatuko delako, Laguntza Humanitarioa indartzeaz gainera.

Hala ere, kezkatzen gaitu 2,16 milioi euroko aurrekontu horren gastu-egitura, inbertsio berrietarako ahalmen eskasa uzten baitu. Izan ere, kantitate horren %50 gastu finkoetara bideratzen da, %30 pertsonal-ggastuetara eta %12 laguntza eta dirulaguntzetara. Ondorioz, benetako inbertsioetara kantitate osoaren %5 baino gutxiago baino ez doa. Egoera hori onbideratze aldera, gogoeta sakona egin beharko genuke guztiok. Asteasuko EAJ-PNVk urte asko daramatza gure Plaza berritzeko beharra aldarrikatzen, oinezkoentzako gune seguru gisa dituen aukera areagotzeko, aisialdirako eta topaketa sozialerako gune izateko gure haurrentzat, gazteentzat eta nagusientzat. Aurten amaituko dituzte berritze-lanak, eta poztekoa da. Iaz abiatutako lanen aurrekontua 308.068 eurokoa zen, eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak 201.446 euroko laguntza eman digu: kostu osoaren %65. Aurtengo 476.982 euroko kostua aurreikusi da, eta Eusko Jaurlaritzatik dirulaguntza berria jasotzea espero dugu. Arlo sozialean, Gizarte Larrialdietarako Laguntzak bermatuko dira, eta baita Etxeko Laguntzak ere. Horrez gainera, 2019ko aurrekontuan gure proposamena jaso da, %0,7 Laguntza Humanitariora bideratzeko (15.000 euro). Asteasuarrok beti erakutsi dugu gure eskuzabaltasuna, eta harro esan dezakegu neurri horrek ideia hori indartu egingo duela. 2018an CEAR Euskadi lagundu genuen, etorkinei laguntzen dienari, eta AITA MARI itsasontzi gipuzkarrari, laster Mediterraneorantz abiatuko dena Libiako kostan giza biziak salbatzeko.

2019 OTSAILA

Asteasu, 2019ko urtarrilaren 4an

12


Asteasu

EAJ-PNV APRUEBA LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA CULMINAR LOS TRABAJOS DE RENOVACION DE LA PLAZA Y ASEGURAR LAS AYUDAS SOCIALES Y HUMANITARIAS El Grupo Municipal de EAJ-PNV en el Ayuntamiento hemos dado nuestro voto afirmativo a los Presupuestos Municipales de Asteasu para 2019. Nuestro voto positivo se fundamenta en que prevén culminar los trabajos de renovación de la Plaza Lege Zaharren Enparantza y porque aseguran una suficiente financiación de las ayudas sociales, además de reforzar y reorientar la Ayuda Humanitaria. Sin embargo, de los Presupuestos Municpales de 2019, que se elevan a 2’16 millones de euros, nos preocupa su estructura de gasto, que deja muy poco margen de maniobra para inversiones nuevas. Porque de esa cantidad, el 50% se dedica a los gastos fijos, el 30% a los gastos de personal y el 12% a ayudas y subvenciones, con lo que las inversiones reales no alcanzan ni el 5% del total. Creemos necesario que todos realicemos una reflexión en profundidad para intentar modificar esta situación. EAJ-PNV de Asteasu lleva muchos años insistiendo en la necesidad de reformar nuestra Plaza para ampliar sus posibilidades como zona peatonal segura. de ocio y de encuentro social para nuestros niños, jóvenes y mayores. Los trabajos de renovación culminarán este año, lo que supone una satisfacción. El año pasado comenzaron los trabajos con un presupuesto de 308.068 euros, de los caules el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco nos ha ayudado con 201.446 euros, lo que representa un 65% del coste. Para este año, el coste estimado es de 476.982 euros y esperamos también una nueva ayuda del Gobierno Vasco.

Para 2019, EAJ-PNV de Asteasu se mantendrá esta línea de contribuir a la mejora de nuestro municipio en benficio de todos, aportando ideas que reflejen el sentir de los vecinos de Asteasu.

Asteasu, a 4 de enero de 2019

2019 OTSAILA

En el plano social, además de asegurar las Ayudas de Emergencia Social (AES) y las Ayudas Domiciliarias, el Presupuesto de 2019 prevé nuestra propuesta de dedicar el 0’7% a la Ayuda Humanitaria (15.000 euros). Los asteasuarras hemos demostrado siempre que somos solidarios y resulta un orgullo poder reforzar esta idea mediante esta medida. En 2018, a propuesta nuestra, el Ayuntamiento ya dedicó una ayuda a CEAR Euskadi, que se ocupa de los inmigrantes, y al barco gipuzkoano AITA MARI, que pronto zarpará hacia el Mediterráneo para salvar vidas humanas en las costas de Libia de personas que anhelan llegar a Europa.

13


Asteasu

LEGEGINTZALDIAREN BALANTZEA 2015-2019 Udal legegintzaldia bere hondarrera iristen ari da eta balantzea egiteko garaia dela uste dugu Asteasu Batuz koalizioan. Hainbat egitasmo ipar moduan hartuta abiatu ginen 2015eko maiatzean eta ahal izan dugun neurrian, horiek bete ditugu lau urte hauetan: Orduan honako erronkak jarri genizkion geure buruari, eta horretan ahalegindo gara buru belarri:

HERRITARREN PARTE HARTZEA SUSTATU NAHI GENUEN…

Gazteekin, emakumeekin eta adinekoekin dinamika ezberdinak martxan jartzeko asmoa azaldu genuen…

Eta lau urte hauetan parte hartze hori bultzatzen saiatu gara hainbat proiektutan (trafikoaren kudeaketa, hondakinen gaia, plazaren peatonalizazioa, Lizardi-Etxea…) eta baita urteroko hainbat egitasmo antolatzerako garaian ere (herriko festak, besteak beste). Horrez gain, azpimarratzekoa da azken urteetan herriko jaiek izan duten partehartze kopuru handia eta arrakasta. Horren erakusgarri da herriko festetan kalean topa daitekeen giro herrikoia.

Eta funtsezkoak dira hiru talde hauekin ere hainbat dinamika burutu dira. Gazteak esaterako, azken hilabeteetan, Berdinbidearen baitan, indarkeriari buruzko tailerra gauzatzen ari dira eta emaitza oso positiboa izaten ari da. Etorkizunean ere jarraipena izango du gainera egitasmo horrek. Era berean, herriko jaiak edota bestelako ekitaldi kultural edo kirol ekitaldiak antolatzerakoan kontuan hartu da gazteen iritzia eta ekarpena, beraiek baitira herriak gaur egun eta epe motzera zein luzera izango duen motorra.

Datorren legegintzaldiari begira ere, Asteasu Batuzek herritarron parte hartzea sustatzen jarraitu nahi du, herritarren proposamenak gureekin alderatu eta denon artean gai guztiei ongizate orokorraren aldeko irtenbide bate maten saiatu.

PLAZA PEATONALIZATZEKO KONPROMISUA HARTU GENUEN… Eta nahi ordurako lortu ez badugu ere, oraintxe ari dira plazako lanak burutzen; martxoan Asteasuk plaza berria izango du, herritarren behar eta nahietara egokitua! Azken zazpi urteetan Udalak proiektu hori gauzatu ahal izateko dirua aurreztu du eta orain, inolako mailegurik eskatu gabe berritu dugu plaza. Eta plaza denena izango denez, proiektua ere parte hartze prozesu baten bidez jasotako proposamenak kontuan hartuta burutu da. Hilabete gutxi barru, Asteasuk herritarren artean sortutako plaza Berri bat duela esan ahal izango dugu. Plaza seguruago, irisgarriago eta modernoagoa.

2019 OTSAILA

TURISMO ETA MERKATARITZA PLAN BAT SUSTATUKO GENUELA ESAN GENUEN…

14

Eta halaxe izan da, horren erakusgarri da Muskerraren Bidea proiektua. Atxagak Obaba eleberria idazteko irudikatu zuen lurraldea da Asteasu eta amu hori erabiliz, jendea erakarri nahi izan dugu herrira, modu horretan, herriko merkataritza eta tokiko ekonomia bultzatuko dutelakoan.

Emakume taldeari dagokionez, berriz, beraiekin batera gauzatu dira martxoaren 8ko eta azaroaren 25eko ekimenak. Emakumeen ahalduntze ikastaroekin abiatu zen egitasmoa eta orain gazteak dira gaia lantzen ari direnak. Aurten, Tolosaldea mailan Emakumeen etxearen proiektuaren inguruan egindako parte hartze saioetan ere izan da Udala eta aurrera doan proiektua datorren legegintzan osatuko da. Adinekoak hilean behin Lizardi etxean biltzen dira. Urtean zehar hainbat ekimen proposatu eta burutu dituzte adinekoek; hala nola, mediku aditu bat hitzaldia ematera ekartzea, erorketak saihesteko tailerra egitea... Horrez gain, ostegunero ibilalditxo bat egiten dute, Ibilbide Osasuntsuaren baitan, kiroldegiko arduradunarekin batera. Ezin ahaztu urtean zehar antolatzen diren eskurtsioak ere. Orain arte Asteasuk bere kabuz antolatzen bazituen ere, orain beste herri batzuekin elkarlanean antolatzen dira eskurtsioak eta Asteasuko adinduak herri horietakoekin batera joaten dira.

GURE ONDAREA BALIOAN JARTZEA ALDARRIKATU GENUEN… Eta hainbat ekimen gauzatu dira urte hauetan gure herriko ondarea berreskuratzeko. Errekabailarako Urniategi errotaren aztarnen bilaketa, Urzuriagako karobiaren garbiketa, Errekalde garbitokiaren txukunketa eta elizako udal


Asteasu

EUSKARA ERABILI ETA INDARTZEKOTAN GERATU GINEN… Eta lau urte hauetan euskarari sekulako garrantzia eman zaio udal barruan, eta baita udalaz kanpo ere. Horren erakusgarri da Asteasuk eskaintzen dituen zerbitzu guztietan herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea eta udalaz kanpotik sortu diren ekimenei (Korrika, Euskaraldia…) laguntza ekonomiko zein babes instituzionala eman izana.

KULTUR ETA KIROL DINAMIZAZIOARI GARRANTZIA EMAN NAHI GENION… Eta horretarako herriko taldeen arteko elkarlana sustatu da. Modu horretan, urteroko egitasmoak elkarlanean egiten saiatu gara: herriko jaiak, azoka, Santa Zezilia eguna, Herrialde ezberdinetako herritarren festa, formatu txikiko kontzertuak ea. Aurtengo ekimen nagusia Pello Errota 100 urte ekimena da, Pello Errotaren heriotzaren mendeurrena ardatz hartuta antolatu den ekitaldi sorta.

ASTEASU GARBIAGO ETA OSASUNTSUAGO BATEN ALDE LAN EGITEKO KONPROMISOA HARTU GENUEN… Eta majo ahalegindu gara horretan. Hondakin bilketaren sistema berria 2012an jarri zen martxan, auzo konpostak herrian jarriz. Azken urteotako emaitzak aztertu ondoren, eta parte hartze prozesu bat egin eta gero, sistemak beste aldaketa batzuk behar dituela ikusi da, birziklatze portzentajeak igotzeko asmoz. Neurri berriak orain jarriko dira martxan. Hala ere, hartuko diren neurriez haratago, esan beharrik ez dago herritarren inplikazioa behar beharrezkoa dela herri txukun bat izan dezagun. Denon artean zain dezagun guztiena dena.

Mugikortasunaren harira, autobus zerbitzuak hobekuntza handia izan du herrian, eta ondorioz, erabiltzaile kopuruak ere gora egin du. Autobusak greban egon diren denbora tartean, berriz, esan beharra dago Asteasuko Udalak bere esku egon den guztia egin duela Tolosaldea Buseko langileei bere elkartasuna adierazi eta konponbide batera ahalik eta azkarren iris zitezen laguntzeko. Herriko festei erreparatuz gero, berriz, azken urteetan larunbat gauez autobus zerbitzua eskaini du Asteasuko Udalak, jaietan parte hartu nahi zuen jendearen joan etorriak seguruagoak izan zitezen. Horrez gain, Mugikortasun Astea ere urtero antolatzen jarraitu da. Ingurumenaren atalean, argiteria publikoan egindako aldaketa dira aipagarrienak. Ia herrigune osoan LED sistemako argiteria jarri da, energia kontsumoan aurrezpen nabarmenak lortuz. Plazan burutzen ari diren obran ere kontuan hartu da hori guztia eta etorkizunerako azpiegitura prestatua utzi da, energia berriztagarriak jartzeko. Atal honi dagokio ere aurreko urtean, Tolosaldea mailan, sortutako Jan Tolosaldea ekimena. Asteasu ere parte da, bertako produktuen kontsumoa bultzatzea helburu duen egitasmo honetan. Elikaduraren gaiak garrantzi handia du eta bertan gera parte. Ernio-Gazume, babestutako gunean ere ekimenak proposatu dira eta hauetan ere parte da gure herria. Ezin ahaztu gure baserri bideak ere; urtero bide bat berritzen du Udalak, bertako baserritarren jarduera errazteko beharrezkoa baita azpiegitura egokiak izatea.

NAZIO ERAIKUNTZARI BULTZADA EMATEN SAIATUKO GINELA ESAN GENUEN… Eta herriko talde ezberdinek bultzatako ekimenak lagundu ditugu gure nortasuna bultzatuz, Gure Esku Dago taldeak proposatutako ekimena bereziki.

2019 OTSAILA

erlojuaren eraberriketa, besteak beste. Aurreneko hiruak Burdina Taldearen laguntzarekin egin dira baina azken hori, herritarren artean auzolanean egin den lana izan da, bejondeizuela!

15


Asteasu

BALANCE DE LEGISLATURA Estando ya prácticamente al final de la legislatura municipal 2015-2019, es hora de hacer balance de la plataforma Asteasu Batuz. Comenzamos con un programa que incluía la realización de diversos proyectos, y en la medida de lo posible los hemos acometido estos últimos 4 años: Estos fueron los retos que nos impusimos, y propusimos a los-as asteasuarras:

QUERÍAMOS IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL… Y estos cuatro años, nos hemos esforzado en su desarrollo en varios proyectos de alcance público ( tráfico, basuras, peatonalización de la plaza, Casa Lizardi..) y actividades de carácter anual ( fiestas, programas culturales…). Aquí queremos resaltar la gran participación de público que han tenido nuestras fiestas patronales, y símbolo de ello es el gran ambiente que se ha respirado en nuestras calles. Asteasu Batuz continuará, también en la próxima legislatura, impulsando la participación de todos los vecinos-as en aquellos temas que tengan incidencia pública, porque la aportación y el contraste de ideas favorece el bienestar del municipio.

NOS COMPROMETIMOS A LA PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA… Es un proyecto que ha costado mucho esfuerzo, pero las obras se están ejecutando en este momento. A mediados de marzo contaremos con una plaza remodelada y adecuada para los vecinos-as. Durante los últimos 7 años se ha priorizado el ahorro para poder acometer estas obras sin necesidad de ningún préstamo, y así se está ejecutando. La plaza es un punto de encuentro muy importante para nuestro municipio, y en esa medida se llevó a cabo un proceso de participación social antes de la redacción del proyecto de obra, y en la misma se han recogido las propuestas que plantearon los vecinosas. En un par de meses contaremos con una plaza más segura, más accesible y más moderna.

2019 OTSAILA

DIJIMOS QUE IMPULSARÍAMOS UN PLAN DE TURISMO Y COMERCIO…

16

Con los niños-as, jóvenes y mayores se han puesto en marcha diferentes dinámicas, a lo largo de estos últimos ejercicios. Con los jóvenes, y dentro del marco del programa Berdinbidean de la Diputación, se está llevando a cabo el Taller sobre prevención de la violencia y machismo, con gran éxito. En adelante se continuará con

el mismo, dado el interés que han trasladado los propios jóvenes. También se cuenta con su opinión y participación a la hora de organizar las diversas actividades culturales o deportivas, puesto que nuestros jóvenes son el motor del futuro, y sus aportaciones son de gran interés. En el área de la Mujer e Igualdad, se cuenta con un grupo de mujeres para la organización de fechas clave como el 8 de marzo y el 25 de noviembre. El programa de Berdinbidean se inició con diversos talleres dirigidos al empoderamiento de las mujeres y ahora la línea de trabajo se ha centrado en los-as jóvenes. El Ayuntamiento también ha sido parte en el proceso de participación desarrollado por el municipio de Tolosa, para la futura Casa de la Mujer, que se hará realidad en la próxima legislatura. Nuestros mayores también tienen su espacio en la Casa Lizardi; una vez al mes se reúnen entre ellos, para la realización de aquellas actividades que son de su interés, incluidas las charlas de médicos, o el recientemente realizado taller de prevención de caídas…. También un grupo se reúne todos los jueves para el Recorrido del Camino Saludable, guiado por la encargada del Polideportivo. Y no olvidemos las excursiones que se realizan a lo largo del año, ahora junto con participantes de otros municipios limítrofes.

PROMETIMOS PONER EN VALOR NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL… Y son varias las actuaciones llevadas a cabo, tales como la recuperación de los restos del Molíno de Urniategi, el Calero de Urzuriaga, el Lavadero de Errekalde, Arreglo del Reloj de la Iglesia…. Todos de gran importancia en la historia de nuestro municipio. Los tres primeros se han desarrollado con la colaboración del Grupo Burdiña, pero la Recuperación del Reloj se ha realizado en Auzolan, con el trabajo desinteresado de un grupo de vecinos. Gracias!


Asteasu

Y estos años se ha dado una gran importancia a su uso a nivel municipal, y vecinal. Así garantizamos los derechos lingüísticos de todos los vecinos-as, e impulsamos otras actividades como Korrika, Euskaraldia mediante un aporte económico y apoyo institucional. Este año se ha formado una Mesa del Euskera, a nivel comarcal, y Asteasu forma parte del mismo, y desde ahí se desarrollaran actividades de forma coordinada, para que el euskara no sufra ninguna regresión sobre todo en cuanto a su uso se refiere.

PROMETIMOS LA DINAMIZACIÓN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE… Para ello hemos potenciado el trabajo colaborativo con los diversos grupos que funcionan en el municipio. Así se han impulsado los proyectos anuales : fiestas patronales, la Feria anual, el día de Sta Cecilia, la Fiesta de las diversas culturas, conciertos de pequeño formato etc… El proyecto más señalado de este año ha sido el Centenario del bertsolari Pello Errota con la organización de múltiples actividades en su recuerdo.

ADOPTAMOS EL COMPROMISO DE TRABAJAR POR UN ASTEASU MÁS LIMPIO Y SALUDABLE… Y nos hemos esforzado intensamente en ello. El nuevo sistema de Recogida selectiva de Residuos se implantó en 2.012, con el desarrollo del compostaje comunitario. Analizados los resultados de estos últimos años se ha concluido que todavía queda mucho trabajo por realizar y que el sistema requería de algunas modificaciones para incrementar los porcentajes de reciclaje. Los nuevos cambios se están implantando en estos momentos, pero obvia decir que la colaboración ciudadana es totalmente necesaria para que contemos con un Asteasu más limpio. Cuidemos entre todos-as lo que es de todosas, desterrando las conductas incívicas como el depositar la basura en el suelo.

En cuanto a la Movilidad, el servicio de autobús ha contado con amplias mejoras en cuanto a la oferta de horarios, y el número de usuarios ha crecido notablemente. En el período de la huelga de trabajadores, el Ayuntamiento ha hecho todo cuanto estaba en su mano, manifestando su apoyo a los mismos para que llegaran a los acuerdos necesarios para su resolución. Asimismo, dentro del programa de las fiestas patronales el Ayuntamiento de Asteasu a establecido un servicio nocturno el sábado, para facilitar y garantizar que las idas y venidas de todos los que nos visitan se realicen de modo seguro. También continuamos con la organización anual de la Semana de la Movilidad. En el área de Medio Ambiente, los cambios realizados en el Sistema de Alumbrado Público, ha sido lo más notable. En la actualidad casi todo el casco urbano de Asteasu ( queda una pequeña zona por ejecutar) cuenta con el sistema LED, lográndose ahorros de consumo considerables. También en las obras que se están ejecutando en la plaza, se han tomado en cuenta todos los aspectos medio ambientales necesarios, para que en el futuro se puedan implantar sistemas de energía renovable. No podemos olvidar tampoco, que Asteasu es parte del proyecto impulsado a nivel comarcal, denominado Jan Tolosaldea, para el desarrollo del consumo de productos locales. También corresponde al área medio-ambiental el Desarrollo de la Zona protegida Ernio-Gazume, del que Asteasu forma parte, así como el impulso del arreglo de aquellos caminos vecinales que acceden a las explotaciones agropecuarias municipales, para que puedan contar con unos accesos adecuados que favorezcan su actividad.

NOS COMPROMETIMOS EN IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL… Y hemos apoyado diversos proyectos para reforzar nuestra identidad, destacando el que lleva a cabo el grupo Gure Esku Dago.

2019 OTSAILA

NOS COMPROMETIMOS A IMPULSAR EL USO DEL EUSKARA…

17


2019 OTSAILA

Gabonak argazkitan

18


2019 OTSAILA

n

19


Asteasu

BIDALI ZURE ARGAZKIAK ETA ALBISTEAK Asteasu herri bizia eta aktiboa da, eta egunerokoan jarduera ugari egiten dira. Ez gara asko eta, askotan, kalean edota tabernan elkarri kontuak esanda pasatzen dugu informazioa, eta noski, mugikorren bitartez ere. Horregatik, aldizkari honetan argitaratzea nahi zenukeen albisteren edota argazkiren bat bidali nahi bazenu, ondorengo helbidera bidal dezakezu: asteasu.komunikazioa@gmail.com Udaleko webgunearen eta Facebook orriaren bidez ere jarrai ditzakezu berriak.

ENVIANOS TUS FOTOS Y NOTICIAS Sabemos que en Asteasu somos activos y enérgicos, y en el día a día se hacen muchas actividades. No somos un pueblo grande, y muchas veces la información pasa mediante el boca a boca, y cómo no, por los smartphones. Por eso, si hay alguna noticia que quisieras publicar, o si quieres enviarnos una foto, puedes hacerlo a la siguiente dirección: asteasu.komunikazioa@gmail.com Podéis seguir las noticias del Ayuntamiento a través de nuestro sitio web y la página de Facebook.

www.asteasu.eus udala@asteasu.eus

L.G./D.L.: SS-1233-2012 Maketazioa eta inprimaketa: Antza komunikazio grafikoa


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.