Asteasu Elkartuz 02 - 2013 martxoa

Page 1

AURKIBIDEA

IA AR ZK DI AL AL UD

elkartuz

www.asteasu.net

02 03 04 07

10 11

15 16 17 18 19

20

marzo 2013 martxoa

asteasu 2

SARRERA OBRAK UDAK AURREKONTUAK KULTURA · Ebia Kultur Taldea · Sagain Mendi Taldea · Feria 2012 · Eskolaz kanpoko jarduerak · Helduentzat ikastaroak POLITIKAGINTZA INGURUMENA · Hondakinak · Udal brigadaren lanak · Zakarrontzi berriak · Udal baratzak DIAGNOSIA GARRAIOA HEZKUNTZA · Behatokia GIZARTE ZERBITZUAK IRITZIA · PNV · Bai Asteasuri ALKATEAREKIN SOLASEAN

asteasu@udal.gipuzkoa.net


asteasu EDITORIALA

elkartuz

Eskuartean duzue Asteasu Elkartuz herri aldizkariaren bigarren alea; dakizuen bezela aldizkariaren helburua herritarrak lehen eskutik informatzea da. Legegintzaldia hasi zenetik garbi izan dugu herritarrak ondo informatzearen garrantzia eta saiatu bagara ere garbi dugu gabezia handiak izan ditugula. Horregatik 2013 urtean komunikazioari garrantzi berezia eman nahi diogu eta urte honetan zehar Asteasuko web orria berritu eta paperezko komunikazioa sendotzeko egitasmoa dauzkagu eskuartean. Bestalde, udal aldizkaria honetan udaleko talde politiko guztien artikuluak aurkituko dituzue; aldizkaria bide izango da bakoitzak dituen proiektuen informazioa herritarrei zabaltzeko. Ale honetan dugun informazioaren artean 2013ko udal aurrekontuaren informazioa daukazue, eta gutxi gora behera 2012ko aurrekontuen antzekoak izango direla esan behar dugu. 2012 ko aurrekontuak aurrera eramateko udalak esfortzu handia egin du bere gastuak kontrolatzen eta aurrezkiak lortzen. Zentzu honetan esan behar 2012 aurrekontuaren kitapenaren datuak onak direla, eta kopuru bat zorrei aurre egiteko lortu dela. Bide honetatik joan beharrean gaude dugun zorren zama arintzearren, beti ere herritarren lehentasunei aurre egiten saiatuz. Garbi adierazi behar dugu udalean daramakigun denboran herritarren ulermena oso ona dela, eta hori eskertzekoa da momentu hauetan. Herritarrek modu arduratsuan jokatzen dute, eta bere lana eta prestutasuna azaltzen dute edozein ekitaldien antolaketan. Aspaldi ez bezala hainbat ekitaldi egiten ari dira herrian eta benetan herritarren partehartze eta inplikazioa bikainak izaten ari dira. Beraz, gure eskerrik beroenak zuen laguntzagatik.

EDITORIAL


Obrak / Obras IZURTZUKO BIDEA Aurreko alean esan bezala, Izurtzu bidearen obrak urria amaieran hasi ziren eta jadanik amaituak daude. Bertako mendiari eta lur jauziari eusteko eskoilera handi bat eginda eta goiko bidea osatu eta asfaltatu ere. Orain Asteasuko Andazarratetik Larraul aldera doan bidea berriro irekia izango da, hainbeste urte ondoren. Obra honen kostua bi urteetako aurrekontuetan sartu da, 2012 eta 2013 an, Tolomenditik onestutako diru laguntzak ere bi urtetan ordainduko dizkiotelako udalari.

CAMINO DE IZURTZU Tal y como os informamos en el número anterior las obras de reparación del camino de Izurtzu se iniciaron el mes de octubre y han finalizado para fin de año. Se ha construido una gran escollera de contención y asfaltado el camino que discurre por encima del mismo. De nuevo este camino que discurre entre Andazarrate y Larraul se encuentra abierto. Su coste se ha incluido en los presupuestos de 2012 y 2013, en los mismos períodos en que se recibirán las subvenciones correspondientes desde Tolomendi.

ELIZAREN ONDOKO UDAL ERAIKUNTZA Elizaren ondoko udal lokalaren teilatua ere konpondu da; honekin batera eraikuntzaren atzeko paretak txukundu dira puntu batzuetan erortzear zeudelako eta orain arteko arriskua ekiditu da. Aurrerantzean, galdeketa bat egingo dugu herritarren artean eraikuntza horren erabileraren inguruan, proposamen ezberdinak jasotzearren.

EDIFICIO ANEJO A LA IGLESIA Se ha procedido al arreglo del tejado del edificio municipal anejo a la Iglesia, la antigua escuela. Asimismo se han arreglado las paredes exteriores que se encontraban en muy mal estado y con riesgo de derrumbe. En adelante el ayuntamiento planteará una encuesta entre los vecinos/as para recoger las diferentes propuestas para su uso futuro.

HERRI BIDEETAN PARTXEOAK Jakina da udalak aurten ezin izan duela herribideak berritzeko diru nahikorik izan, baina dauden beharrei aurre egin nahian, premia gehien zuten tokietan partxeoak egin dira, bertako zuloak tapatzearren eta trafikoan eraginik izan ez dezaten. Konpondutako eremuak hauek izan dira : Sorarrain-Zaharreko bidean, Bulanoko bide hasieran, Ubambe eta Sagasti aldeko bidean, eta Arretxe eta Otabardi ingurukoan.

marzo 2013 martxoa

ARREGLOS DE CAMINOS VECINALES Como es de conocimiento público el ayuntamiento no cuenta con recursos suficientes para el arreglo definitivo de los caminos vecinales, pero este ejercicio pasado sí se ha procedido al parcheo de las zonas más problemáticas para evitar problemas en el tráfico de vehículos. Asi se han arreglado varios puntos en el camino de Sorarrain-Zahar, Bulano, Ubambe, Sagasti, y proximidades de Arretxe y Otabardi.

asteasu elkartuz

3


Obrak / Obras HILERRIKO HEZURTEGIAK Baziren bost urte herriko nitxoetatik gorpurzkinak ateratzen ez zirela, hezurtegiak falta zirelako. Aurten bertan 21 hezurtegi berri egin dira eta horren ondorioz beste 42 nitxo hustu dira. Lan hauek udal brigadak burutu zituen joan den urrian eta momentuz epealdi batetarako arazoa konpondu da.

CONSTRUCCIÓN DE OSARIOS EN EL CEMENTERIO Desde hace cinco años el ayuntamiento no ha podido proceder a la exhumación de restos de los nichos por la falta de osarios. Ante esta problemática este pasado ejercicio se han construido 21 osarios nuevos, que han permitido la exhumación de restos de 42 nichos. Estos trabajos han sido ejecutados por la brigada municipal el pasado mes de octubre, solucionándose así la necesidad de nichos para unos cuantos años más.

marzo 2013 martxoa

ETXEBIZITZA BERRIAK Aurretik jakinarazi bezala udalak tinko jarraitzen du Lamiategin 32 etxebizitza eraikitzeko asmoarekin. Jadanik izapidatzen ari dira horretarako beharrezko diren tresna urbanistikoen onespenak. Lehenagotik izena emana dutenetik aparte beste edonork interesa izango balu udal bulegoetatik pasa dezake informazioa jasotzera.

4

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS Tal y como se informó anteriormente el ayuntamiento sigue trabajando en la elaboración y aprobación de los instrumentos urbanísticos necesarios para la construcción de 32 viviendas en la zona de Lamiategi. Además de los que han dado su nombre, los interesados pueden pasar por las oficinas municipales donde se les informará puntualmente del proyecto.

asteasu elkartuz

UDAL AURREKONTUAK Udala 2013 ko udal aurrekontuen borradorea prestatu ondoren, urtarrilaren 25 ean aurkeztu zien herritarrei. Bakoitzak egoki deritzaizkion proposamenak egiteko idatzi bat ere banatu zen.

Jaso diren proposamenak honakoak izan dira: Errekabailarako zerrategi aldeko bidea bukatzea, Goiz-Txoko izeneko zerbitzua mantentzea, erreka-bazterrak auzolanean garbitzea, fibra optikoa herrian zabaltzea, herriko igerilekua estaltzea. Proposamenak Ogasuna batzordean aztertu ziren honako diktamena emanaz: - Errekabailarako zerrategi aldeko bidea bukatzea: udala lanean ari da honen inguruan, zerrategian obra honek duen eraginari irtenbidea bilatuz. - Goiz-Txoko zerbitzua: udalak orain arte eman duen subentzioa mantentzen da. - Erreka-bazterrak auzolanean garbitzea: udala Eusko Jaurlaritzako URAK zerbitzuaren baimena tramitatzen ari da, beharrezkoa baita, ondoren auzolan programa martxan jartzeko. - Fibra optikoa herrian zalbatzea: honi buruz esan Udala Telefonikarekin harremanetan jarri dela eta jakinarazi zaigunez empresa hau jadanik lanean ari da sarea Gipuzkoa osan zabaltzeko, baina ezin izan digute konkretatu noizko tokatuko zaion Asteasuri. Beraiek egiten badute herriari dohain aterako zaio, baina udala bere kabuz abiatzen bada gastu guztia udalaren gain doa. Beraz itxarotea egokia iruditzen zaigu. Bestalde, udalak martxan du GUIFINET izeneko proiektua Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru-laguntzarekin. Honen bidez herrian internet dohain izango dugu, eta horretarako seinalea jasotzeko hiru puntu jarriko dira herrian, eta baita ere antena txiki bat eraikuntza bakoitzean. Berehala zabalduko dugu honen informazio zehatza eta harremanetan jarriko gera etxe jabekideekin eta interesatu guztiekin.


Udal aurrekontuak / Presupuestos municipales

Ondoren udal plenoak otsailaren 20 an onartu zituen, Asteasu Batuz-en aldeko botuekin eta Bai Asteasuri eta EAJren abstenzioekin. Ondoko kuadroan ikusten denez, aurten inbertsiotako atala gutxitu egin da nabarmen, diru sarreren murrizketa ondoren, eta soilik 155.700 eurotakoa izango da. Bertan sartu diren egitasmoen artean, kaleetan sortzen diren konponketak sartu dira, baita ere brigadaren udal pabiloirako estanterien erosketa, udal baratzen egitasmoa, Lamiategin etxebizitzak eraikitzeko tresna urbanistikoen kudeaketa ea. Lamiategiko zonaldea bultzatuko da etxebizitzen inkestetan herritarrek nabarmen eremu hau aukeratu zutelako eta ez Elizmendikoa. Ez dugu zentzuzkoa ikusten bi eremu batean bultzatzea etxebizitza eskaera beheraka doan garaian. Karga finantziarioei dagokienez, aurten udalak 68.350 euro itzuli beharko dizkio Diputazioari 2009 ko foru fondoak dirubilketa gutxitzeak sortutako desorekagatik, eta beste 27.352,63 € 2012 ko itzulketagatik. Banketxeei berriz, ordaindu behar dion kopurua 262.050 eurokoa da. Guzti honi aurtengo ekitaldian aurrikusten den diru sarrera gutxitzea erantsita, inbertsiotako atalean eragina nabarmena izan duela esan beharra dago, gehienbat premiazko udal ondasunen mantenimendurako zuzendurik. Bestalde aurten Villabonako Kiroldegira joaten direnei orain arte ematen zitzaien diru laguntza kendu da; horretarako aurretik interesdunekin bilera egin zuen Udalak bere asmoa azaltzeko. Urtero Udalak 11.000 euro gastatzen zituen pertsona horiei subentzionatzen eta aurten pentsatu da, zuzenagoa dela herriko umeen igeriketa ikastaroak soilik diruz laguntzea. Kiroldegia badugu herrian eta herriko instalakuntzak bultzatzen saiatu behar gera eta ez kanpokoak laguntzen. Beraz aurrekontuetan aurrekontu-partida hori nabarmen gutxitu da. Dena dela, jakin badikigu, aurten Villabonako udalak, villabonatar edo kanpokoen arteko kuota diferentziak ia berdindu egingo dituela aurten. Gizarte zerbitzuen atalean igoera bat sartu da, jasotzen ari garen eskaera kopuruak kontutan hartuta. Udalaren egoera kontutan harturik, oso zuhur jokatu behar dugu gastuetan aurreko ekitaldian egin dugun moduan. 2012 ko ekitaldiko aurrekontuaren kitapena egina dugu eta horren arabera, Asteasuko Udalak 311.377 euroko aurrezkia lortu du eta kopuru hau banketxeetako maileguetako bat gutxitzeko erabiliko da. Gaur egun Asteasuko Udalak honako maileguak ditu bere gain: Baita ere beste - Kutxa 533.000 € 642.000 euroko kon- Caja Rural 200.000 € promezu urbanistiko - Kutxa 486.000 € bat ere oraindik bete- Kutxa 184.000 € tzeke daukagu. Denetara 1.403.000 €

ASTEASUKO UDALA BEHIN BEHINEKO AURREKONTUA 2013 • LABURPENA SARRERA ARRUNTAK (+) I. KAPITULUA Zuzeneko zergak II. KAPITULUA Zeharkako zergak III. KAPITULUA Tasak eta bestelako sarrerak IV. KAPITULUA Tranferentzia arruntak V. KAPITULUA Ondarezko sarrerak

1.935.250,00 724.500,00 17.200,00 296.436,00 897.014,00 100,00

GASTU ARRUNTAK (-) 1.559.400,00 I. KAPITULUA Pertsonalen lan sariak 505.800,00 II. KAPITULUA Ondasun arruntak eta zerbitzuak 838.000,00 IV. KAPITULUA Tranferentzia Arruntak 215.600,00 AURREZKI GARBIA AURREZKI GORDINA (+) ZAMA FINANTZARIOAK (-) III. KAPITULUA Finantza gastuak IX. KAPITULUA Finantza pasiboa

375.850,00 262.050,00 42.900,00 219.150,00

AURREKONTUEN EGONKORTASUNA I.-VII. KAPITULU GASTUAK I.-VII. KAPITULA SARRERAK

1.762.000,00 2.006.150,00

EKITALDIKO AURREKONTU EMAITZA SARRERAK GUZTIRA (+) GASTUAK GUZTIRA (-)

2.006.150,00 2.006.150,00

PRESUPUESTOS MUNICIPALES Los presupuestos municipales fueron presentados a los vecinos con fecha 25 de enero, al tiempo que se ofreció la posibilidad de realizar las propuestas que consideraran más oportunas. Entre las presentadas se encuentran las que siguen : apertura del camino a Errekabailara por la zona de la serrería, mantener el servicio de Goiz-Txoko, limpieza de los márgenes del río en auzolan, extensión de fibra óptica en el municipio, cubrición de la piscina municipal. Las mismas fueron tratadas en la Comisión de Hacienda, dictaminándose lo que sigue: - Apertura del camino a Errekabailara: el ayuntamiento está trabajando en este proyecto, mediante la búsqueda de una solución a la afección de la serrería. - Servicio de Goiz-Txoko : La subvención municipal al mismo se mantiene al igual que los cursos anteriores. - Limpieza de márgenes de los ríos: se está tramitando la autorización ante el servicio de URAK del Gobierno Vasco para poner en marcha un programa de auzolan. - Extensión de la fibra óptica : nos hemos puesto en contacto con Telefónica y se nos ha informado que ya se iniciado la extensión de la red por toda Gipuzkoa, pero todavía no pue-

asteasu elkartuz

marzo 2013 martxoa

- Herriko igerilekua estaltzea: momento hauetan jasaten ari garen krisi ekonomikoarekin ez da zentzuzkoa ikusten obra hau burutzea; aurreko beste behar premiazkogoak baditugula uste dugu; bestalde ez dugu ahaztu behar lau kilometrotara badugula estalitako beste igerileku bat ere.

5


Udal aurrekontuak / Presupuestos municipales

marzo 2013 martxoa

den concretarnos en qué plazo le corresponderá a Asteasu. De este modo las obras necesarias para ello serían gratuitas para Asteasu ya que correrían a cargo de Telefónica, mientras que si nos anticipáramos planteándolo como obra municipal, todos los costes irían a cargo del Ayuntamiento. Por otro lado, el ayuntamiento con la subvención de la Diputación Foral de Gipuzkoa, va a instalar en el municipio un servicio de internet gratuito dentro del programa GUIFINET. Se colocarán tres puntos de recepción de señal y una pequeña antena en cada edificio; de este modo cada vecino tendrá opción de recibir internet gratuito. La instalación se iniciará en breve pero de todo ello se informará puntualmente a todos los propietarios de edificios e interesados. - Cubrición de la piscina municipal: pensamos que dentro de una racionalidad en la actual crisis económica no procede la ejecución de esta obra, máxime cuando contamos con una instalación cerrada a cuatro kilómetros. Tenemos que ser muy prudentes con los gastos y destinar el dinero a necesidades mucho más urgentes. Los presupuestos para 2013 fueron aprobados el pasado 20 de febrero, con los votos de Asteasu Batuz, y la abstención de Bai Asteasuri y el PNV. Tal y como se puede apreciar en la tabla adjunta, la partida de inversiones se ha reducido notablemente, destinándose a arreglos varios de caminos y zona industrial, equipamiento del pabellón de la brigada, proyecto de las huertas municipales, colocación de compostadoras para la basura orgánica, ejecución de instrumentos urbanísticos para la construcción de viviendas en Lamiategi etc. Desarrollaremos únicamente la zona de Lamiategi y no la de Elizmendi porque en las encuestas de vivienda claramente los interesados apostaron por esa zona, y porque no es razonable promover el desarrollo de dos zonas a la vez, cuando la demanda va decayendo. Respecto a las cargas financieras decir que este año el Ayuntamiento tiene que devolver a la Diputación Foral parte del fondo foral del año 2009, que asciende a 68.350 € y otros 27.352 € por la parte correspondiente al ejercicio 2012, debido a la reducción de ingresos. Respecto a las cantidades adeudadas a los bancos por los préstamos concertados anteriormente, este año 2013 se abonarán 262.050 €. Tras reunión mantenida con los interesados, este año el ayuntamiento no subvencionará los abonos del polideportivo de Villabona. Hasta ahora eso ha supuesto al Ayuntamiento de Asteasu la cantidad de 11.000 euros anuales y creemos que tenemos que fomentar el uso de nuestras propias instalaciones y no las de fuera, aunque según se nos ha informado desde el ayuntamiento de Villabona, en adelante la diferencia de cuotas entre los villabonatarras y los demás no tendrán apenas diferencias. El Ayuntamiento de Asteasu sí subvencionará los cursos de natación de los niños/as de Asteasu. Se ha destinado un incremento también en la partida de servicios sociales por el aumento de la demanda que se está recibiendo. Resulta obvio, que dada la situación económica del Ayuntamiento tenemos que proceder con prudencia en los gastos, al igual que el ejercicio anterior. Por otro lado, ya se ha realizado la liquidación del presupuesto municipal de 2012, y en el desarrollo del mismo el Ayuntamiento ha logrado un ahorro de 311.377 € que se destinaran a la reducción de uno de los préstamos. A día de hoy el Ayuntamiento de Asteasu tiene sobre sí, las siguientes cargas financieras:

6

- Kutxa - Caja Rural - Kutxa - Kutxa Lo que hace un total de

asteasu elkartuz

533.000 € 200.000 € 486.000 € 184.000 € 1.403.000 €

También está pendiente el cumplimiento de un convenio urbanístico por valor de 642.000 €.

2013KO URTEKO TASA ETA ZERGAK EZ DIRA IGOKO Asteasuko udalak, kontuan hartuz une hauetan jasaten ari garen krisiaren zama, 2013 urterako ez ditu bere tasa eta zergak igo, ikastaroetakoek ezik. Hauetan jasoten dena eta ordaintzen denaren diferentzia gutxitzearren, igoera txiki batzuk aplikatuko dira, bost eurokoa urtean, eskaintzen den zerbitzua sostengarria izan dezan. NO SE SUBIRÁN LAS TASAS E IMPUESTOS PARA 2013 El Ayuntamiento de Asteasu, dada la fuerte crisis económica que nos afecta a todos y con el fin de no aumentar la presión fiscal de los vecinos no ha subido las tasas ni los impuestos para el ejercicio 2013, salvo en lo referente a los cursos y abonos del polideportivo; en estos se ha aplicado una subida de cinco euros para paliar el déficit generado entre los gastos que suponen y los ingresos que se obtienen. IGERILEKUAREN INFORMAZIOA 2012 KO UDARA Azken udaran, igerilekua irekia izan dugu ekainaren 16 tik irailaren 16 a bitarte. Eguraldia lagun, jende ugari ibili da bertan eta horrek eragina izan du diru bilketan. Bertako zerbitzua, BXSPORT enpresak eskaini du, eta tabernakoa berri, Iturri-Ondo jatetxeak. Gastuen atalean, 69.905 Euro gastatu direla esan behar eta 48.938 Euro jaso sarreren salmenta bidez. Bestalde, aurten, bertako tabernak ere tasa bat ordaindu dio udalari . Denen ondorioz 20.967 euroko zuloa izan du aurten zerbitzu honek, baina, aurreko urtearekin aldenduta % 63 a jeitsi dela esan beharra dago, beraz nahiko ondo. INFORMACION SOBRE LA PISCINA VERANO DEL 2012 El último verano la piscina municipal estuvo abierta al público entre los días 16 de junio y 16 de septiembre. Dado el tiempo caluroso mucha gente ha hecho uso de las instalaciones y ello ha tenido su repercusión en la recaudación. El servicio de la piscina se adjudicó a la empresa BXSPORT, y el del bar al Restaurante Iturri-Ondo. En el capítulo de gastos de este verano ha ascendido a 69.905 €y el de ingresos a 48.938 €. Este año ha sido la primera vez que el servicio de bar ha abonado una tasa al ayuntamiento por la explotación del mismo. Como resultado final, decir que este año la piscina ha dejado un déficit de 20.967 €, pero con motivo del aumento en las tasas por entradas, se ha producido un descenso del 63 % con respecto al ejercicio anterior. Por lo tanto, el aumento de las tasas ha tenido un impacto muy positivo.


Kultura / Cultura EBIA KULTURA TALDEA Azken hilabete hauetan, EBIA kultur taldearen ekitea, arlo edo esparru ezberdinetan eman da.

Hauek dira azken hilabeteotan EBIA kultur taldeak antolatutako ekitaldiak.

Batetik, taldeak, barne hausnarketa bat egin zuen, parte hartze prozesuaren ondoren emandako lehenengo bileretan, taldelanean aritzea erabaki zen taldeak indarra hartu arte behintzat. Bilerak beraz, irekiak eta orokorrak izaten jarraitzen dute noski. Bilera hauetan ideia berri asko sortu dira, ideia hauek beste nagusi batetara eraman dutelarik, ASTEASU EZAGUTZEN ekimenera hain zuzen ere. Honetan, egun bateko ekitaldi bat proposatzen da, asteasun, ibilaldi oso berezi bat egiteko asmoz. Ideia hauxe borobildu eta gauzatzeko bilerei berriz ekingo zaio asteasuarron guztion egun bat eduki dezagun.

URRIAN Urriak 6ean Arkupetako erromeria zaharra berreskuratzeko 1. erromeria…

Bestetik, azpimarratzekoa da taldeko dantzazaleen azpitaldeak hartu duen indarra eta gaztetxeko jendearen jarduna ere. Entseguetara 30 bat pertsona etortzen direlarik. Aipatzekoa ere talde hau, dantzaren inguruan, dantza bera kultur adierazpen bezala ulertuta, egiten ari den ezagutzaren inguruko lanketa eta dibulgazioa. Asteasuko arkupetako erromeriaren berreskuraketa. Euskal herriko beste dantza mota ezberdinen ezagutza, gure dantza tradizionalen bideo tutorialak eratzea (ikusi www.asteasukultura.com web gunea "dantzazaleen" atala) eta bestetik eta aurrera begira, beste herri batzuetako ohiturak eta dantzaren inguruko jaiak ezagutzeko antolatu nahi diren txangoak planifikatzea. Oraintxe bertan ere asteasun ihauterien inguruan, lehengo urtetean egin zen saiakerari jarraipena eman nahian, Tolosako DIANA gaitzat duelarik, eskolarekin batera jo ta su ari dira egun hau jai egun original bat izan dadin gure herrian. Gazteek ere bere martxa hartu dute, gabonetan jostailu truke azoka antolatu zuten, lehengo urteko sistema hobetuz. Azaroan ere, mendi asteko asteburuan kontzertuak antolatu zituzten, azaroaren 24ean 3 taldek + DJa emanaldia egin zuten gaztetxean eta egun berean ere, frontoian, dantzaldi bikaina antolatu zuten herriko haurrekin batera ere.

AZAROAN 2012ko mendi astearen barruan Azaroak 24, larunbata Arratiako dantza taldearen bisita eta beraien Jota eta porru zaharren ikastaroa + bazkaria elkartean + trikipoteoa Azaroak 25, Igandea Herri festa plaza inguruan (txerri erre daztaketa, musika, jolasak, …) ABENDUAN Abenduaren 12an Olentzerori buruzko hitzaldia asteasun FERNANDO ROJAS adituaren eskutik. Abenduak 23, lehengo urteko esperientziari eutsiz. Gabonetako Asteasuko II. jostailu truke azoka Asteasuko Gazte Asanbladak antolaturik. Abenduak 29 Erromeria + gaztain jatea Gogorazi berriz ere, kultur taldearen ekimenak guztiz irekiak dira, bere ekintzak, bilerak... Herritar guztien aportazioen zain gaudela eta informazio gehiago jaso nahi baduzue web gune bitartez izenematea egin dezakezuela bere berrien atalera.

www.asteasukultura.com

En los últimos meses, la acción del grupo se ha desarrollado en diferentes ámbitos. Por una parte, y después de haber finalizado el periodo de reflexión del grupo, se decidió trabajar en equipo hasta que la idea se vaya madurando y el grupo coja fuerza. En estas reuniones surgieron muchas ideas, ideas que nos han llevado a el planteamiento de un proyecto de un día, un día para los Asteasuarras, idea a la que se le ha venido a llamar ASTEASU EZAGUTZEN, un día para disfrutar y conocer Asteasu.

Es de destacar el arranque que ha tenido estos últimos meses la iniciativa en torno a la dantza, el grupo denominado DANTZAZALEAK. Un grupo para disfrutar y divertirse con la danza vasca, aprendiendo los bailes mas conocidos, divulgando mediante Internet sus contenidos e incluso intentado recuperar la antigua romería de los soportales del ayuntamiento. Un grupo abierto para toda la gente que quiera aprender y pasar un buen rato. Los jóvenes del Gaztetxe también han desarrollado su programa, organizando la feria de juguete usado de navidad y con los conciertos dentro del Mendi Astea de noviembre.

asteasu elkartuz

marzo 2013 martxoa

Ebia Kultur Taldea

7


Kultura / Cultura SAGAIN MENDI TALDEA Sagain Mendi Taldea osatzen genuenok, lau urte inguruko ibilbidea egin ostean, 2011-ko azaroan, haize eta ilusio berrien beharra nabaritu genuen eta geldialdi bat egitea erabaki zen. Geldialdi hori 2012-ko Irailerarte iraun zuen. Data hortan haize berria hurbildu zitzaigun, eta berak ekarri zigun ilusio eta erronkez baliatuz, berriz Sagain martxan jartzea erabaki zen.

Zeharkaldi hau egiteko ideiak harrera ona izan duela esan genezake herriko mendizaleen artean. Izan ere, orain arte egin ditugun ibilaldietan, eguraldiak asko lagundu ez badigu ere, 20-30 lagunek parte hartu dute. Oraindik etapa asko ditugunez aurretik, euskal kostako txoko ederretatik barrena ibili nahi duen orori hurrengoetara animatzeko deia luzatu nahi diegu lerro hauen bidez.

Beste ideia batzuez gain, eskuartean dugun erronketako bat Euskal Herriko kostaldea mendebaldetik ekialdera zeharkatzea da. 225 km-tako zeharkaldia 13 etapetan egiteko asmoa dugu. Horietatik lehenengo biak iaz egin genituen. Gure asmoa aurten beste 9 edo 10 etapa egitea da, eta datorren urterako uztea amaierakoak.

Patxi Otegi (Sagain M.T.)

Zeharkaldia Lapurdi (2 etapa), Gipuzkoa (4 etapa eta erdi) eta Bizkaiko (6 etapa eta erdi) probintzietatik igarotzen da. Hain zuzen ere, Lapurdin Atturri ibaia itsasoratzen den lekuan hasi eta Bizkaiko Muskiz herriko Cobarongo harkaitzetan amaitzen da. Gehienetan bidea nahiko erraz topatu daiteke, zeharkaldiak hainbat GR, PR edo bestelako ibilbideekin bat egiten baitu, eta, hortaz, markatuta baitago zati askotan. Zeharkaldi hau egitearen ideia eta informazioa Ander Izagirreren “Trekking de la costa vasca” liburutik hartu dugu. Bertan irakur daitekeen moduan, etapaz etapa, hainbat itsaslabar bazterretatik, badia zabaletatik, kala bakartietatik eta lurmuturretatik igarotzeko aukera ematen du. Baina, batzuetan ibilbideak barrualdera egiten duenez, baso eta baserri inguruetatik ere igarotzen da. Kontraste handiko zeharkaldia da dudarik gabe: portu handiak, arrantza-portu txikiagoak, kirol-portuak; hondartza turistikoak, surfistez jositako hondartzak, kala bakartiak; aristokraten gazteluak, jauregiak, hotelak, kasinoak; gotorleku militarrak, kanoiak, bunkerrak; ermitak... Hori guztia eta gehiago ikus daiteke zeharkaldi honetan. Orokorrean zailtasun tekniko handiegirik gabeko ibilbideak direnez, ordu batzuk jarraian (4-6 ordu inguru) oinez egin ditzakeen edonork egin dezake.

marzo 2013 martxoa

Dagoeneko 4 etapetan Baionatik Donostiarainoko zatia egina dugu. Hurrengoa Pasaiatik martxoaren 16an (larunbata) egingo dugu eta honetan Donostiatik Zarautzera joango gara.

8

Aurrerago, adibidez, hain ezagunak eta ederrak diren Zumaiako flyschetatik edo Urdaibaitik barrena ibiliko gara.

asteasu elkartuz

Sagain Tras la experiencia acumulada durante varios años, el club de montaña SAGAIN inicia una nueva etapa con aires renovados a partir de noviembre de 2011. La nueva etapa se inicia gracias a los aires renovados aportados por la gente nueva que se suma al proyecto y se decide la continuidad del proyecto. Gracias a este nuevo impulso se pone en marcha el trekking de la costa vasca. Este camino consta de varias etapas espectulares de un nivel asequible a la mayoría del público. Por ahora se han realizado 4 de estas etapas, llegando a recorrer el tramo entre Baiona y Donostia. La aceptación de esta nueva idea ha sido muy bien acogida por los montañeros del pueblo y la participación ha sido de entre 20-30 personas por etapa. Animamos a la gente que no ha tomado parte hasta ahora a que se sumen a nuestras salidas y pasemos juntos unas jornadas entretenidas. Patxi Otegi (Sagain M.T.)


Kultura / Cultura FERIA 2012

ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK

ASTEASUKO GANADUEN ERAKUSKETAN: Esne behiak, larre behiak, abereak, idiak, ardi eta ahuntz loteak eta txerri loteak. 12:30etan Esne Behien erakustaldia egin zen (Iturta Sarobe, Bulano, Ondartza bitarte eta Arretxe baserrietako behiak). Salmenta, erakusketa eta informaziorako puestoak: 60 (15 Asteasukoak).

Pasazen Urrian hasi ziren Eskolaz kanpoko jarduerak, ikastaro desberdinak eskainiz; eskaini ziren ikastaroetatik bat ezik beste guztiak jardunean dira.

Gaiak: Baserriko produktuak, txerrikiak, gozogintza, artisau gazta, eztia, ukenduak eta sendabelarrak, kontserbak, eskulangintza (egurra, larrua, zintzarriak, bitxiak, jantzi eta osagarriak).

El mes de Octubre comenzaron los diferentes actividades Extra-escolares; se ofertaron diferentes actividades, y todas ellas a excepción de una se están llevando a cabo a día de hoy. En referencia a actividades culturales estas son las actividades que se están dando y el número de personas apuntadas:

Feria de septiembre La tradicional feria de ganado de septiembre, sigue siendo un día de éxito para la gente del pueblo y los visitantes que se acercan a nuestro pueblo desde fuera. Como novedad, este año se ha ofertado entre los asistentes los pinchos de ternero asado en la misma plaza. Vemos que hay una necesidad en torno al mediodía para que la gente se quede a comer y de esta manera no tengamos un parón en la jornada.

Extra-escolares

Txistu Solfeo Dantza Antzerkia / Teatro Trikitixa - Pandero

3 21 52 30 28 (Trikitixa 18 - Panderoa 10)

Eskeinitako Kirol jarduera hauek dira: En cuanto a las actividades deportivas las actividades ofertadas son las siguientes: Futbola / Futbol Gimnasia Erritmikoa / Gimnasia Rítmica Judo Multikirola / Multideporte Pelota

42 10 13 40 30

HELDUENTZAT EUSKARA IKASTAROAK

HELDUENTZAKO ESKEINITAKO IKASTAROAK

Urtero bezala aurtengo ikasturtean ere antolatu dira Helduentzat Euskara ikastaroak; esan behar bi talde martxan daudela azken lau urte ezkero eta gogoz ari direla lanean. Ikastaroak Tolosako Euskaltegiak ematen ditu Asteasuko Kultur Etxean. Bestalde eta eskolarekin batera, urtero bezala, aurten ere umeei eskolako lanak egiten laguntzeko gurasoentzat euskarako ikastaroak antolatuko dira, otsailetik aurrera. Horren informazioa eskola bertan emango zaie interesatuei.

Kirol jarduerei dagokionez eta izena heman dutenen eskaera kontutan harturik, ikastaroak Irailaren erdian hasi ziren. En cuanto a los adultos las actividades deportivas ofrecidas son las que siguen; a petición de los interesados estas actividades comenzaron a mediados de Septiembre.

Clases de euskara para adultos Al igual que en ejercicios anteriores, este año también se han organizado clases de euskara para adultos en el municipio. En este momento hay dos grupos funcionando con buen rendimiento, con profesores del Euskaltegi de Tolosa. Asimismo, y en colaboración con la Escuela Pello Errota, y con el fin de que los padres puedan ayudar con los deberes a sus hijos, se organizaran cursos de euskara también en la propia escuela, a partir del mes de febrero. La información sobre los mismo se aportará en la propia Escuela.

3º Adinekoentzat Gimnasia / Gimnasia para la 3ª edad Pilates Aerobic Mantenu Gimnasia / Gimnasia de mantenimiento Ciclo-Indoor Kiroldegiko arpidedunak/Abonados en el polideportivo

8 13 19 9 47 31

Beste jarduerak / Otras actividades: Laboreak / Labores Egur taila / Talla de madera

10 6

asteasu elkartuz

marzo 2013 martxoa

- Nobedadea Asteasun, pipar erretzaileak. - Egunean zehar: Mikologia erakusketa, Arantzadi Zientzi Elkarteak prestatuta 200dik gora mota ezberdinak. - Arroz esne lehiaketa: 17 herritarrek parte hartu zuten; 1. Itziar Zeberio, 2. Iker Elizegi, 3. Asier Mendizabal. - Azokan lehenengo aldiz, txekor errea pintxoak saldu ziren. - Herriko trikiti eta pandero taldea kaleak animatzen.

Kultura jardueretan hauek dira ikastaroak eta izen heman duten aurren kopurua:

9


Politikagintza

BANDERA ESPAINOLA Bandera espainola Asteasuko udaletxean jartzeko prozesua 2012ean hasi zen Estatuko Abokatuak denuntzia bat jarri eta gero, honekin batera euskal presoen euskal herriratzea aldarrikatzen duen banderola kentzeko agindua ere jaso genuen. Legeak dio erakunde publiko guztietan bandera espainola jarrita egon behar dela balkoian eta barrualdeko leku preferente baten, pleno aretoan kasu, eta Asteasuko Udalak hori ez duela betetzen esanaz eskutitz bat heldu zitzaien udaletxera. Ordutik hona gobernuko delegatuaren hainbat eskutitz jaso dituzte udaletxean; lehenengo denuntziaren eskutitza, gero sententzia, ondoren sententziaren errekerimendua, bigarren errekerimendua, kontentziosora ere joan da eta gerora bukatutzat emango da bide judiziala. Ondorioz, Asteasuko udaletxea behartuta ikusiko da bandera espainola jartzera, bestela Udalaren aurkako neurri zorrotzak aplika daitezke. Asteasuko Udala hori guztia ekiditzen saiatu da ez dagoelako batere ados emango den sententziarekin, baina pausu guztiak emanda omen daude eta ez dugu beste biderik izango sententzia betetzea baino. Bestela, izango ditugun ondorio ekonomikoak eta legea ez betetzeak ekarri ahal du baita ere alkatearen inhabilitazioa". Hemendikan aurrera bidea ezberdina izango da, jadanik herri bilera bat ospatu zen eta bertan ideia desberdinak bildu ziren. Gure asmoa da, sententzia ezartzearekin batera, herritarrekin hasi zen bide hura lantzen jarraitzea, eta bestetik hauxe adierazi nahiko genuke: Gertakari honen aurrean hurrengo gogoeta egiten dugu:

marzo 2013 martxoa

• Asteasuko herritarren gehiengo zabalaren naziotasun sentimendua une honetan Udaletxean eskegita dagoen ikurrinak ordezkatzen duela eta hortaz beste ikurren beharrik ez dugula ikusten.

10

Bandera española El proceso para imponer la bandera española en la balconada del ayuntamiento comenzó en el año 2012. Después de que el abogado del estado pusiese su denuncia, a continuación recibimos la orden de quitar la banderola que denuncia la situación de los presos vasc@s. Después de estas citaciones, recibimos varias cartas. Primero la denuncia, luego la sentencia, su requerimiento, segundo requerimiento… Llega al contencioso y de esta manera terminará el camino judicial. A continuación, el ayuntamiento de Asteasu será obligado a poner la bandera española en su balconada.

• Espainiar ikur hau jartzeko eskaria ez datorrela herritargoaren edo bere ordezkarien eskutik, Espainiak EAEn duen ordezkariarenetik baizik eta hortaz ez diola gure herriaren nahiei erantzuten baizik eta Espainiako gobernuarenei.

El ayuntamiento de Asteasu se opone firmemente a esta imposición, no está de acuerdo con la sentencia pero nos veremos obligados a aceptarla. Hay que subrayar que incluso han practicado una testifical por escrito a nuestra alcaldesa Pilar Legarra por este asunto, clara prueba del carácter represivo e impositivo de este hecho.

• Udalak gai honetan hartu beharreko erabakiak, herri guztiari eragiten dion heinean, herri osoaren parte hartze zabal eta bateratua eskatzen duela.

A partir de ahora el camino será diferente y queremos invitar a la ciudadanía a caminar de la mano para denunciar esta imposición.

• Euskal presoen banderola udaletxetik kentzea. Kasu honetan, herritarrek beraiek hartu dute, bere egunean, herri ordezkaritzaren erabakiak jarri zuen banderola, herrian bere tokia edukitzeko ardura, herriko plazan hain zuzen ere.

Invitamos a los ciudadanos de Asteasu a que tomen parte en las manifestaciones para denunciar este tema y llamamos a participar en la movilización del día 9 en TOLOSA a las 12:00 del mediodía.

asteasu elkartuz


Ingurumena / Medio ambiente

Asteasuko Udalak Garapen Iraunkorrarekin bat datozen politikak bultzatzeko konpromiso sendoa du. Bai ingurumen arloan, iraunkortasun soziokulturalean, ekonomikoan, etab. Ingurumen arloan, eta zehazki hondakinen gaian aipatzeko kontu batzuk: • Europar Parlamentuan onartu berri den proposamen batean, 2020 urterako birziklagarria den guztia birziklatu behar dela aipatzen da. Honek esan nahi du ezingo dela hondakin guztiak nahasten jarraitu. Dagoeneko birziklatzen dutenentzako errazagoa izango da eta besteek ohitzen joan beharko dute. • Tolosaldeko Zabor Mankomunitatearen 2011ko txostenean ondorengoak aipatzen dira: - Hiri hondakinen gaikako bilketak %5,7ko igoera izan du. - Tolosaldeko birziklatze tasa %32koa da. - Herritar bakoitzak bataz beste 449 kilo hondakin sortu ditu urtean. - Geroz eta gehiago birziklatzen da baina oraindik arro egoteko urrun gaude. • Tolosaldeko Zabor Mankomunitateak 2-3 urtetan sortzen den hondakinen %70 edo %80a birziklatzeko helburu nagusia markatu du. • Datu hauek kontuan izanik, esan dezakegu beharrezkoa dela birziklatzearen inguruko politika aktiboak bultzatzea. Nola? Gai hauetan aurreratuagoak dauden herrialdeetako politikak bultzatuz: 3R-en printzipioa aplikatuz. Hau da, lehenengo ahal den heinean hondakinen sorrera murriztu, bigarrenik berrerabilpena bultzatu esate baterako materia organikoarekin konposta egin eta lurra ongarritzeko erabiliz, eta azkenik birziklatu. Hau da, berrerabili ezin den guztia birziklatzea.

Guzti honen harira, eta helburu hauekin bat egiteko, Udala zenbait ekintza planifikatzen ari da. Adibidez, hurrengo asteetan auzo-konposta egiteko guneak prestatu eta martxan jarriko dira. Proiektu honen inguruko informazio gehiago orain gutxi herritarrekin egindako bileran eman zen, baina labur-labur esan dezakegu hasiera batean lau gune prestatuko direla: • Ibarrazpi kalean ibai ondoan. • Kale Berriko aparkalekuan. • Kale Nagusian, Betani ondoan (konpostagailu birakaria) • Matxintxuloko Udal Baratzetan. • Eta etxean konposta egiteko aukera duten edo konpostagailua duten familiei eragiten ere hasiko gara. Azkenik, konpostaiaren inguruan bi idei nagusi azpimarratu nahi genituzke: a) Ingurumen aldetik konpostaiaren sistema merkeena eta ekologikoena suertatzen da, hondakin organiko guztiak aprobetxatzen direlako, baita ere sukaldatuak. Honen inguruan hainbat esperientzi daude ( Katalunian adibidez herri askotan egiten dute, partidu politiko guztien babesarekin: CIU, PSC, ERC, PP, etab) baita Europan zehar ere. Asko dira dokumentu teknikoak materia organiko guztiak konpostatu daitekeela defendatzen dutenak. b)Erraustegia defendatzen dutenek beste interés batzuk dituzte azpian (askotan konstrukzio enpresen interesei lotuak); izan ere, erraustegia eraiki ezkero ahal den zabor gehiena sortu beharko da, hura elikatzeko, bestela ez baita batere errentagarria. Beraz hari jana emateko materia sailkatzea kaltetan datorkio Hondakinen bilketa eta tratamenduaren kostua oso handia da. Hori dela eta, Udalaren helburuen artean aurkitzen da zaborraren tasan ordainketa progresiboa aplikatzea, hau da, Europako printzipioari jarraituz, birziklatzeko esfortzua egiten duenari tasak txikitzea.

marzo 2013 martxoa

HONDAKINAK

asteasu 11 elkartuz


Ingurumena / Medio ambiente Tratamiento de las basuras Desde el Ayuntamiento tenemos el firme compromiso de impulsar una política acorde con los principios del Desarrollo Sostenible, tanto en su versión Medio-ambiental, así como respecto a la Sostenibilidad socio-cultural y también Económica. Sobre el tema Medio ambiental y específicamente, Zaborrak, algunas cuestiones previas a destacar:

marzo 2013 martxoa

• Recientemente se ha aprobado una propuesta en el Parlamento europeo en el que se señala que para el año 2020, se tiene que reciclar todo lo reciclable. Esto significa que ya no se podrá ir mezclando todo tipo de basuras. Quien recicla todo, lo llevará más fácilmente y los que no lo hagan deberán ir acostumbrándose. • Según los datos de la Mancomunidad de Tolosaldea, el último informe (año 2011), destaca las siguientes cuestiones: - La recogida selectiva de residuos urbanos ha experimentado un crecimiento del 5,7% - El índice de reciclaje en Tolosaldea se sitúa en el 32% - Cada ciudadano ha generado una media de 449 kilos al año - Cada vez se recicla más, pero estamos lejísimos de decir que podemos sentirnos satisfechos. • La Mancomunidad de Tolosaldea, se ha puesto como Objetivo central, que en el plazo de 2 a 3 años, lleguemos a reciclar entre el 70% y 80% de los residuos que producimos. • Con estos simples datos, podemos afirmar que es necesario el impulso de políticas activas relacionadas con el reciclaje. Cómo lo haremos?, impulsando una política que se viene aplicando en los países más avanzados en estas cuestiones: aplicando el principio conocido como las 3R(s), esto es: Reducir todo lo posible la generación de basuras; en segundo lugar, Reutilizando, o aprovechando toda la materia que se pueda, como la materia orgánica, para darle un mayor aprovechamiento; por ejemplo, la tierra que produzca esta materia orgánica, se podrá aprovechar para tiestos o jardines; en tercer lugar Reciclado, es decir todo lo que no se ha podido reducir o reutilizar, deberá ser reciclado, como los plásticos, cristales, etc

12

Por esta razón, desde el Ayuntamiento estamos planificando unas cuantas acciones en pro de estos objetivos. Para ello, empezaremos con la puesta e inauguración de Auto-compostadoras comunitarias en las próximas semanas. La organización, cursillos, etc las iremos anunciando en fechas próximas. No obstante, ya podemos avanzar, que para comenzar estas instalaciones, las haremos en 4 puntos distintos: • En Ibarrazpi kalea, junto al río • En el aparcamiento de atrás de Kale Berria • Una tercera irá junto a las huertas comunitarias, junto a la Agroaldea • Una, de tipo cilíndrico, en Kale Nagusia, junto a Betani

asteasu elkartuz

• Y, empezaremos también a activar todas las familias que ya compostan en sus casas y/o que poseen compostadora individual. Por último, queremos apuntar de cara al compostaje dos ideas básicas que a veces generan dudas en algunas personas: a) desde el punto de vista medioambiental, el compostaje se ha destacado como el sistema más barato y más ecológico, debido al mayor aprovechamiento de los restos orgánicos y, por otro lado, toda la materia orgánica (también los restos de comida) es susceptible de ser compostada. Sobre esto, ya existe una práctica muy extendida (en Catalunya hay muchísimos municipios que así lo atestiguan y por cierto, apoyado por todos los partidos: CIU, PSC, ERC, PP, etc.) y cada vez con más práctica en todo Europa. Infinidad de documentos técnicos así lo atestiguan. b) los defensores de la planta de incineración, aunque no lo dicen, defienden la incineración por intereses ocultos (y muchas veces vinculados a determinadas empresas muy interesadas en la construcción de la incineradora), ya que si se pusiese una planta de incineración, la única salida económica que tiene es echar el máximo de basura generada, pues de lo contario no resulta rentable. Y para que sea rentable, implica que no se recoja la basura de manera selectiva. El coste de recogida y tratamiento de los residuos es muy alto, por ello es nuestro propósito, que en cuanto nos sea posible iremos aplicando tasas progresivas en el pago, es decir, aplicaremos el principio europeo de que quien contamina paga y por lo tanto cuanto más se recicle, tendrá las tasas más bajas.

ZAKARRONTZI BERRIAK HERRIAN Asteasuko Udalak, egun hauetan, herrigune osoan zakar ontzi berriak jarri ditu. Ontzi berri hauek materia txikia sailkatua jasotzeko aukera ematen digute. Orain arte herrigunean zeuden ontziak (papelerak) dena nahastua jasotzen zuten eta horiek erretiratu egin dira. Birziklapenaren aldeko apustua egiten ari garenez egokia iruditu da kaleko ontziak ere modu sailkatuan materia txikiak jasotzeko aukera ematea. Kolore ezberdinetako tapak eraskusten dute bakoitzean zer bota daitekeen. Denak material txikia jasotzeko dira, eta ez etxeko zaborra.


Ingurumena / Medio ambiente

UDAL BRIGADAREN LANAK saila honetan

Trabajos realizados por la brigada municipal en este area

• Kimaketak

• Podas

• Lorategien zaintza : joan den udaberrirarte Asteasuko lorategien zaintza Goroldi enpresak burutzen zuen, baina, ikusirik lan honek udalari suposatzen zion kostua (3.600 euro/hileko) udal brigadak egitea erabaki zen, beti ere gastuen murrizte politika baten barne. Esan beharra dago, herri langileak modu txukunean ari direla lanean eta oso egoki mantentzen dituztela gure lorategiak. Bere lana errazteko eta denbora aurrezteko udalak makina bat erosi zuen, leasing sistema bidez.

• Cuidado de jardines: hasta la primavera pasada el cuidado de los jardines estaba a cargo de la empresa Goroldi, pero viendo el coste que ello suponía para las arcas municipales ( 3.600 €/mes) se decidió dejar a cargo de la brigada este servicio, dentro de la política de reducción de costes. Decir que los trabajadores de la brigada están realizando un buen trabajo, manteniendo de forma muy adecuada las zonas verdes y jardines municipales. Cuentan para ello con una máquina desbrozadora que el ayuntamiento adquirió el ejercicio pasado mediante el sistema de leasing.

• Herri bide bazterrak garbitzea : aurreko udaberriudaran egin zen azkeneko lan hau eta berriro udazkenean egitea aurrikusia zegoen baina,beste lanak medio, ez digu denborarik eman hori burutzeko oraindik, nahiz egin, egingo den. Berriro udaberrian jarriko dira martxan.

• Limpieza de caminos vecinales: entre la pasada primeraverano se realizó el desbroce de los bordes de varios caminos municipales y de nuevo se tenía previsto continuar con los mismos en otoño pero la primacía de otros trabajos lo impidió. Tenemos previsto reanudar con los mismos esta primera próxima.

• Konpostaguneak kokatzeko lekuak prestatzea: Kale Berriako aparkalekuan, Ibarrazpi pasealekuan eta Betaniko plazan.

• Instalación para la colocación de compostadoras: en el aparcamiento de Kale Berria, en Ibarrazpi pasealekua y plaza de Betani.

Nuevas papeleras El Ayuntamiento de Asteasu ha instalado estos días, las nuevas papeleras en toda la zona urbana del municipio.

Dado que el Ayuntamiento ha hecho una apuesta clara por el reciclaje, hemos pensado que también las papeleras tienen que posibilitar la recogida clasificada de materiales de pequeño tamaño. Las tapas de diferentes colores señalan qué es lo que hay que depositar en cada sitio. Queda claro, por supuesto, que en las mismas no se puede depositar la basura de casa.

marzo 2013 martxoa

Las mismas permiten la recogida de toda materia de pequeño tamaño de forma clasificada. Las papeleras que teníamos hasta ahora se van a retirar puesto que en ellas se mezcla todo.

asteasu 13 elkartuz


Ingurumena / Medio ambiente UDAL BARATZAK Datorren martxoan jarriko dira martxan udal baratzak. Horretarako Udalak onestu berria du Udal Ordenantza. Tramitazioaren ondoren, herritar interesatuak bere izena emateko aukera izango dute, martxoaren 25 a bitarte. Egitasmo honen aurkezpena Otsailaren 26 an egin zen udaletxean. Baratza hauek Agroaldeako eremuan kokatuko dira, eta udalak hasi ditu lurraren garbiketa eta prestaketa lanak. Bertan 55 m2 ko azalerako 28 partzela markatuko dira eta bakoitzak bere tresneria uzteko arkoi bat izango du. Baita ere eremu guztiaren erabilerarako izango diren beste bi eraikuntza egongo dira bertan, hain zuzen, komuna kokatuko den txabola, eta botikina eta tresneri handia gordeko duen beste txabola bat. Honen ondoan konpostaje gune bat eta inausketako materiala herritarrek uzteko beste puntu bat ere jarriko dira.

Huertas municipales El próximo mes de marzo se pondrá en marcha el proyecto de Huertas Municipales. Para ello se ha aprobado la Ordenanza Municipal pertinente y los pliegos necesarios para la adjudicación de las mismas. La presentación de este proyecto se realizó con fecha 26 de febrero en el propio Ayuntamiento. Las huertas se situan en la zona del Agroaldea de Asteasu, y para ello se están ejecutando los trabajos de preparación del terreno. Las huertas tendrán una superficie de 55m2 y habrá un total de 28. Cada uno de ellos tendrá un arcón individual para guarda de los aperos necesarios, y toda la zona contará con dos chabolas, una para guarda de maquinaria, botiquín, vestuario etc, y otra para el aseo público. En la misma zona se habilitará una zona de recogida de material de poda, y otra de compostaje.

DESKRIBAPENA • 28 partzela (55 m2) • Komuna • Biltegia • Sarrera giltzatua • Konpost-gune orokorra • Ur ez edangarria (aska) • Partzela artean itxitura eza.

DESCRIPCIÓN • 28 parcelas (55 m2) • Baño • Almacén • Entrada con llave • Zona compost comunitario • Agua no potable • Parcelas abiertas

UDAL MAPA TOPONIMIKOA

marzo 2013 martxoa

Urte amaieran jaso zenuten herritar guztiak herriko mapa berria. Aurrekoek bezala Imanol Goikoetxea geografoak egina izan da eta lan txukuna egin du. Oraingoan ere herriko baserri guztien argazkiak jaso dira, herriaren eboluzioaren irudi izateko asmotan. Besteetan bezala, arrakasta nahikoa izan du.

14

Mapa toponímico municipal A final de año los vecinos habéis recibido el mapa toponímico municipal confeccionado por el geógrafo D. Imanol Goikoetxea. En el mismo se recogen todas las fotografías de los caseríos de nuestro municipio, signo de la evolución del mismo. Al igual que las ediciones anteriores ha tenido una grata acogida por parte de los vecinos.

asteasu elkartuz


Diagnosia / Diagnóstico

DIAGNOSTIKOA ASTEASUN

Lehenengoa 8-11 urte bitartekoekin egina dago. Aipatu beharreko gai garrantzitsu batzuk ondorengoak dira: 1. IRAKASLE ETA IKASTOLAREKIKO BALORAZIOA Pello Errota Ikastolako ikasleek oso ondo baloratzen dituzte ikastetxea eta irakasleak. Esate baterako, oso kontentu eta nahiko kontentu daudela adierazten dute ikasleen %96ak. %2ak bakarrik adierazi du ez zaiola ikastola gustatzen ikastea atsegin ez duelako. Beraz, Pello Errota Ikastola eta bertako irakasleez arro egon gaitezkeela esan dezakegu. 2. ESKOLAZ KANPOKO JARDUEREI BURUZ Burutzen dituzten jarduerak bi motakoak dira batez ere: kirolarekin eta hezkuntzarekin (ingelesa, etab.) zerikusia dutenak. - Adin honetako neska-mutilen %73ak astero 3-5 jarduera burutzen ditu. (Neskak mutilek baino apur bat gehiago) - Jardueren %56a Asteasun bertan burutzen da eta Villabonan %18a. - Adin honetan gustukoen dituzten kirolak hauek dira: Futbola, saskibaloia, igeriketa eta esku pilota (orden honetan). Eta azpimarratu behar da kirol motaren bat %95ak egiten duela. 3. SEME-ALABEN HEZKUNTZAN GURASOEN LAGUNTZARI BURUZ Gurasoen %60ak ikastolako etxeko lanak egiten laguntzen diete. Azpimarratzekoa da amek aitek baino askoz gehiago laguntzen dietela. Amen % 45ak eta aiten %18ak gutxi gora behera. 4. EUSKARAZKO IRAKURKETARI BURUZ Kasu honetan balantzea ez da hain baikorra. Irakurtzeko ohitura galtzen ari da eta batez ere azpimarratu nahi dugu euskaraz geroz eta gutxiago irakurtzen dela. Uste dugu beharrezkoa dela irakurketa ohiturak hobetzeko neurriak bultzatzea. Gai hauek dagoeneko eskolarekin eta liburutegiko arduradunarekin lantzen ari gara.

5. INTERNETEKO SARE SOZIALEN ERABILERARI BURUZ Gazteek geroz eta gehiago erabiltzen dituzte interneteko sare sozialak komunikatu eta ondo pasatzeko. Galdetegiaren datuen arabera, Asteasuko 8 urteko haurren %65ak, 9 urtekoen %86ak, 10 urtekoen %90ak eta 11 urtekoen %91ak erabiltzen dituzte. Gai hau garrantzi handikoa da, eta dagoeneko Europa eta hezkuntza arloko estamentu ezberdinetatik aztertzen ari dira, ondo erabili ezkero erreminta baliagarriak izan daitezkeelako, baina gaizki erabilita (ciberbuilling) ondorio oso kaltegarriak izan baititzakete haurren garapen positibo eta integral baterako. 6. Azkenik azpimarratu nahi dugu azterketatik ondorioztatzen dela ASTEASUKO GAZTEEK INTEGRAZIO MAILA OSO ALTUAK DITUZTELA. Ez dira babesgabetasun edo baztertze kasuak aurkitzen.

Diagnóstico en Asteasu Como ya se ha venido informando desde el Ayuntamiento, el concejal Patxi Olasagasti está realizando y prácticamente terminando, un Diagnóstico del municipio de Asteasu. Forman parte del mismo, distintos estudios y éstos se abordan según edades: El primero está hecho con los alumnos de 8 a 11 años Algunas cuestiones importantes a destacar: 1. RESPECTO A LA VALORACIÓN DEL COLEGIO Y DE LOS PROFESORES Los alumnos de Pello Errota valoran muy bien el colegio, así como a los profesores, pues entre los que señalan que están muy contentos y bastante contentos, suman el 96% del total. En cuanto a la asistencia al colegio, únicamente el 2% dice que no le gusta el colegio, porque no le gusta estudiar. Por lo tanto tenemos que apuntar que podemos estar contentos y orgullosos sobre el colegio y los profesores de Pello Errota.

marzo 2013 martxoa

Asteasuko Udala adin taldeen arabera azterketa ezberdinak jasotzen dituen herri diagnostiko bat burutzen ari da, Patxi Olasagasti zinegotziaren ardurapean.

asteasu 15 elkartuz


Diagnosia / Diagnóstico 2. RESPECTO A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Las actividades extraescolares que realizan son de dos tipos básicamente: las relacionadas con el deporte y las relacionadas con la formación (inglés, etc). - El 73% de los chicos y chicas de esta edad, realizan semanalmente de 3 a 5 actividades, aunque las chicas realizan algo más que los chicos. - El 56% de las actividades las realizan en el propio Asteasu, y en Villabona, el 18%. - Los deportes que más gustan a esta edad son: el fútbol, el baloncesto, la natación y la pelota a mano, por este orden. Y hay que destacar, que practican algún tipo de deporte, el 95% 3. RESPECTO A LA COLABORACIÓN DE LOS PADRES EN LA FORMACIÓN DE LOS HIJOS Cerca de un 60% de los padres, colaboran con los hijos a la hora de ayudarles a hacer los deberes del colegio. Hay que señalar que las madres colaboran mucho más que los hombres en esta tarea con los hijos e hijas, pues si bien los hombres lo hacen en torno a un 18%, las madres lo hacen en torno a un 45%. 4. RESPECTO A LA LECTURA EN EUSKERA Aquí el balance no es tan positivo. En parte vemos que se están perdiendo los hábitos de lectura, pero sobre todo queremos destacar que cada vez se lee menos en euskera. Creemos necesario impulsar una política de fomento de mayor lectura en nuestra lengua original. Estos temas estamos ya tratando con el colegio, buscando formulas para un mayor impulso en ello, y también con la responsable bibliotecaria. 5. RESPECTO AL USO DE LA REDES SOCIALES DE INTERNET

marzo 2013 martxoa

Cada vez más, nuestros jóvenes utilizan las redes sociales de internet para comunicarse y entretenerse. Los datos de la encuesta nos señalan que, los niños y niñas de Asteasu de 8 años, la utilizan en un 65%; los de 9 años, en un 86%; los de 10 años, en un 90% y los de 11 años, en un 91%. Este es un tema de mucha importancia y ya desde Europa y los distintos estamentos vinculados a la educación, están abordando esta cuestión, ya que bien utilizadas, son herramientas con mucho de positivo, pero mal utilizadas (ciberbuilling), pueden tener consecuencias negativas, para un desarrollo integral y positivo.

16

6. Por último, queremos destacar, que lo que se desprende del estudio, es que LOS JÓVENES DE ASTEASU TIENEN UNOS NIVELES DE INTEGRACIÓN MUY ALTOS, no encontrando situaciones de desamparo y de marginación.

asteasu elkartuz

Garraioa / Transporte Tolosaldeko errepide bidezko hiri arteko garraiorako emakida zonalaren ustiapen planari Asteasuren proposamena 2012ko urriaren 11ean Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak Tolosaldeko errepide bidezko hiri arteko garraiorako emakida zonalaren ustiapen plana argitaratu zuen. Bertan, autobus publikoen zerbitzua ordezkatuko duen Tolosalderako proposamena argitaratu zen. Proposamen hau udaletxe guztietara bidali zitzaigun aztertu eta ekarpenak egin ahal izateko. Asteasuri dagokionez bi autobus linea proposatu zituzten. Bata, L7, Tolosa-Anoeta-Irura-Villabona-Asteasu ibilbidea egingo duena, eta bestea, L8, Villabona-Aduna-Asteasu-Larraul linea. Aipatzekoa da baita ere gaur egungo zerbitzutik TSST-ak egiten duen Tolosa-Donostia-Tolosa ibilbidea mantenduko dela, baina aldaketa batekin. Villabona eta Donostia artean autobus zuzena izango da, hau da, ez du geltokirik izango. Diputazioaren proposamenak gaur egungo zerbitzuarekin alderatuz ordutegien aldetik hobekuntza handia suposatzen duen arren, ez du egun guztian zehar autobus zerbitzua bermatzen. Hori dela eta, gure proposamena ondorengoa da: - Autobus zerbitzua egun guztian zehar bermatzea. Goizetik hasi eta gaueko 21:30ak bitartean. - Ikastetxeetako sarrera irteera ordutegietara egokitzea. Batez ere Tolosatik etorri behar duten ikasleak kontuan izanik. - Larunbatetan autobusen gaueko zerbitzua bermatuko duen ordutegia jartzea. Urte guztian zehar larunbatero Tolosatik Asteasura gaueko 2:00ak arte itzultzeko aukera izatea eta baita ere udan ordutegi hori 4:00ak arte zabaltzea. Horrela, gazteek edo autorik ez duten pertsonek Villabonatik Asteasura itzultzeko aukera izango dute. Momentu honetan Foru Aldundia eskualde guztitik jasotako alegazioak aztertzen ari da eta aurreikuspenen arabera epe laburrean Tolosaldeko errepide bidezko hiri arteko garraiorako emakida zonalaren behin betiko ustiapen plana aurkeztuko du.

Propuesta de Asteasu al plan de explotación de la concesión zonal para el transporte interurbano de tolosaldea El 11 de octubre de 2012 la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Guipúzcoa publicó en el Boletín Oficial el plan de explotación de la concesión zonal para el transporte interurbano de Tolosaldea. Es decir, se publicó la propuesta para el nuevo servicio de autobuses públicos para la comarca de Tolosaldea. Esto se nos envió a todos los Ayuntamientos para que pudiéramos estudiarlo y hacer nuestras alegaciones o proposiciones. En la propuesta de la Diputación se plantearon dos líneas para dar servicio a Asteasu. Una de ellas, la línea L7, con el recorrido Tolosa-Anoeta-Irura-Villabona-Asteasu, y la otra, la línea L8, con el recorrido Villabona-Asteasu. También se planteó mantener la línea San Sebastián-


Hezkuntza / Educación BEHATOKIA Badira urte batzuk Pello Errota ikastetxean behatokia izeneko organo edo foro bat badela. Bertan, Ikastetxeko iraskasle, Udala, Kultur teknikaria, Kirol teknikaria eta Guraso Elkarteak hartzen dute parte. Hezkuntza/heziketa gero eta gehiago ekintza integral bat bezala ulertzen dugunez, lan talde hau curriculumean zehatz mehatz jaso gabe dauden baina hezkuntza arlokoak diren hainbat gairi buruz hitz egin, ekintzara pasa, konponbidea aurkitzen saiatu, eta abarrerako sortu zen. Gainera, irakasleez gain beste pertsona batzuen partaidetza bilatu zen: gurasoen biltzarra (ikasturtean zehar Asteasuko ekimen ezberdinetan parte-hartzen dute eskolaz gain), guraso elkartea, Liburutegi/Kultur Etxea, Kiroldegia, jangelako langileak, Asteasu eta Larraulgo Udalak, etab. Horren harira, Asteasuko Udalak behatokia organoarekin indarrak batzea erabaki du bertan herritarren portzentaje handi bat ordezkatuta dagoelako. Horrela Udalak herriko behar eta helburuak hobeto zehaztu eta koordinatzeko aukera izango du ekintza eta inbertsio ugari, eskolaz kanpoko jarduerak adibidez, Udalaren mende daudelako. Era berean Kiroldegia, Kultur Etxea, Liburutegia eta herrian antolatzen diren ekintza ugari udalaren mende daude. Baita iraunkortasun ekonomikoa ere. Haurrei zuzendutako ekimenak antolatzerako garaian guraso elkartearen iritziak indar handia izan behar duela uste dugu.

Eta azkenik, erabateko garrantzia ematen diogu gure seme-alaben hezkuntzari, eta hezkuntza ez da ikastetxearen ardura bakarrik, guztiona baizik. Beraz, udalaren ardura ere bada liburutegi, eskolaz kanpoko jarduera, kultur ekintza, eta haurrei zuzenduta dauden beste hainbat gauzen bidez. Pentsatzen dugu harreman mota hau oso onuragarria izango dela guztiontzat eta batez ere ikasleentzat, zuzenki eragiten baitiete. Eta heziketa integratu bat oinarrizkoa da beraien etorkizunerako. Hace ya unos años que en Pello Errota funciona un órgano o foro llamado Behatokia, formado por representantes del profesorado, Ayuntamiento, técnica de la Casa de Cultura, técnica del polideportivo y Asociación de Padres. Dado que, cada vez más entendemos la educación/formación como una acción integral, se formó este grupo de trabajo para hablar, comentar, actuar, resolver etc. varios temas del ámbito de la educación que no están estrictamente bajo la lupa del currículum. Por ello, además de maestr@s se buscó la participación de varias personas: asamblea de padres - madres (que durante el curso actúan en muchos ámbitos de Asteasu además de la escuela), asociaciones de padres y madres, biblioteca/Casa de Cultura, polideportivo, trabajadoras del comedor, Ayuntamientos de Asteasu y Larraul… De aquí que el Ayuntamiento ha decidido hacer un esfuerzo conjunto con Behatokia; porque en él, está representado una gran porcentaje de nuestra población.

En la propuesta de la Diputación, si bien tenía muchas mejoras respecto a los horarios actuales, no cubría todas las horas del día. Debido a ello, nuestra propuesta es la siguiente - Garantizar servicio de autobuses durante todo del día. Desde la mañana hasta las 21:30 de la noche y a todas las horas. - Adecuar los horarios a las entradas y salidas escolares. Especialmente teniendo en cuenta a los alumnos-as que tienen que venir de Tolosa. - Garantizar servicio nocturno de autobuses los sábados por la noche. Durante todo el año hasta las 2:00 de la mañana y en verano hasta las 4:00 para que los jóvenes o los que no tienen coche puedan venir de Villabona a Asteasu. En estos momentos la Diputación Foral de Guipúzcoa está estudiando las alegaciones presentadas y se prevé que en un futuro próximo presenten el plan definitivo para la concesión zonal del transporte interurbano de Tolosaldea.

Así el Ayuntamiento ve la necesidad de mayor coordinación y concreción de objetivos con los otros órganos, pues muchas inversiones y actividades, como por ejemplo las extraescolares, dependen de él. Igualmente, del Ayuntamiento también dependen el Polideportivo, la Casa de Cultura, Biblioteca y cuantas actividades se desarrollan en el pueblo. El sostenimiento económico también depende del Ayuntamiento. La Asociación de padres pensamos que tienen que tener el máximo de opinión y voz a la hora de planificar actuaciones o actividades que tengan que ver con los críos. Una última razón sería que damos una importancia absoluta a la formación de nuestros hijos y la formación no sólo depende del colegio, ni mucho menos, sino que depende de todos. Y todos significa, ayuntamiento a través de la biblioteca, extraescolares, actividades culturales y cuantas cosas se organizan en el pueblo y que van orientadas a los niños-as. Este modelo de relación, pensamos que será beneficioso para todos y todas y especialmente para los alumnos, pues son los más directamente afectados; y una buena formación integral es básica para su futuro.

marzo 2013 martxoa

Tolosa-San Sebastián que actualmente realiza la compañía TSST, pero desde Villabona hasta San Sebastián irá directo, no realizará ninguna parada.

asteasu 17 elkartuz


GIZARTE ZERBITZUAK Joan den otsailaren 26 ko bileran Gizarte Zerbitzuetako udal batzordeak honakoak onestu zituen: • Zabor bilketa tasaren salbuespen edo bonifikazioak eta ur tasa ordaintzeko 2013 ko diru laguntzak. Horien eskaerak tramitatzeko epea, martxoaren 27 an amaituko da. Horretarako, Gizarte Zerbitzuetan honako dokumentazioa aurkeztu beharko da: - NANren fotokopia, langabezi txartela, etxean bizi direnen 2012 ko diru sarrerak, jasotzen diren laguntza ekonomikoen eta dituen ondasunen agiriak. Edozein zalantza izanez gero Gizarte Zerbitzuetako bulegoan informazioa emango da. • Baita ere, helbarrituentzat aparkaleku txartelak izapidatzeko udal Ordenantza onestu zen. Bere tramitaziorako, interesatuek oraindaino bezala Gizarte Zerbitzuetan zita bat aurretik eskatu beharko dute.

SERVICIOS SOCIALES En la Comisión de Servicios sociales, celebrada el día 26 de Febrero se aprobaron entre otras, las siguientes cuestiones: • Exenciones/bonificaciones en las tasas de basura y la subvención para el pago de la tasa de agua. El plazo de presentación de documentos para tener derecho a ello, se habilitará hasta el día 27 de marzo. Hay que recordar que para tener derecho a ello, es necesario presentar en los Servicios sociales: • Fotocopia del DNI, tarjeta de desempleo, para los que están en edad laboral, ingresos de la unidad familiar durante 2012 ,el certificado de ayudas económicas y el certificado de bienes que expide la Hacienda Foral.

marzo 2013 martxoa

En cualquier caso, si se tiene alguna duda, rogamos que se concierte cita en Servicios Sociales del Ayuntamiento

18

• También en la Comisión se aprobó la Ordenanza Municipal que regula el derecho a la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Para su trámite es necesario concertar una cita con los Servicios Sociales.

asteasu elkartuz

El PNV muestra sus reservas sobre el compostaje público; en favor del “quinto contenedor” El Gobierno municipal de “AsteasuBatuz” está impulsando el sistema de compostaje comunitario mediante la próxima colocación de diversos recipientes en tres zonas de nuestro municipio. Desde el PNV de Asteasu, tenemos nuestras serias reservas sobre la forma de pretender establecer este sistema, en detrimento del “quinto contenedor”. Los responsables políticos de Bildu, en sus campañas para la implantación del compostaje comunitario, han considerado que "todo vale" para compostar en su desmesurado afán de lograr el zero zabor e implantar el “puerta a puerta” (PaP). Es decir, también utilizar los restos de alimentos cocinados de origen animal (carne, pescado, huevos, queso, leche, etc.,), en lugar de solo restos de origen vegetal. Sin embargo: - Se desaconseja compostar residuos de cocina de origen animal. La legislación europea, reglamento 1774/2002 CE, que regula las condiciones del proceso de compostaje de bioresiduos de cocina, dice lo siguiente: El compostaje de bioresiduos de origen animal presenta un riesgo para la salud, tanto de los trabajadores y de los residentes en el entorno de las plantas de compostaje como de los residuos de compost. - La gravedad de las crisis alimentarias padecidas en Europa entre los años 1999 y 2001 (dioxinas en piensos, peste porcina clásica, fiebre aftosa, vacas locas -encefalopatía espongiforme bovina-, etc.) puso de manifiesto que los subproductos animales pueden ser un importante vector de transmisión de enfermedades e intoxicaciones alimentarias, lo que impulsó a las autoridades comunitarias a regular el uso de estos subproductos animales (no destinados al consumo humano), que es de una exigencia enorme. - La calidad del compost generado es mala por el mayor riesgo de salinidad que representa, ya que este sistema de compost supone el tratamiento de bioresiduos más putrescibles, con cantidades más elevadas de agua, grasa, proteína y sal. - Este compost limita considerablemente sus posibilidades de comercialización en áreas de jardinería, huerta y paisajismo. Según el libro Compost, la forma natural de preparar abono para su huerto, de Ken Thompson, se desaconseja compostar con restos de carne, pescado, etc., ya que, "es muy difícil construir un recipiente o depósito para el compost que no pueda ser atravesado por una rata obstinada". ¿Por qué no dejar la gestión de los restos de comida (bioresiduos de cocina) a un sistema profesionalizado, seguro e higiénico como el “quinto contenedor”?¿Quién asegura la higiene de los compostadores comunitarios?¿Quien lo va a gestionar?¿Con qué ficiencia?¿Con qué coste?¿Su uso va a ser obligatorio?¿Es un primer paso para implantar el “puerta a puerta” (PaP) en Asteasu? Desde el PNV de Asteasu apostamos por el “quinto contenedor”. Luke Uribe-Etxebarria Apalategi - CONCEJAL EAJ/PNV EN ASTEASU EAJ/PNVk bere abstentzioko botoa ematen dio 2013ko aurrekontuei. EAJ/PNVk abstenitu egin zen Asteasuko UdalGobernuak 2013rako aurkeztuzuen Aurrekontu proeiktuaren aurrean. Besteak beste ta laburbilduz, positibotzat jotzen dugu: - Elizmendi komun publiko bat egitea, aspaldidanik gure tadea eskatzen zuen bezala. - Pello Errota eskolan gas hornidurarako sistema berri bat jartzea. Dena den, gure abstentzioa nagusiki gure bi proposamen onartuak izan ez direlako: - Zinegotzi baten soldata: Azken urteotan salatu dugun bezala, ez da onargarria Asteasu bezalako herri batetan bi udal arduradun politiko liberatuak izatea soldatarekin; alkatearena onargarria da, bainan ez zinegotzi batena. - Herriko plaza parzialki oinezkoentzat prestatu. Luke Uribe-Etxebarria Apalategi - EAJ/PNVKO ZINEGOTZIA


Iritzia / Opinión

Udal aldizkariko atal honetatik hiru gaiei buruzko azpimarra egin nahi dugu Bai Asteasuri udal taldeak. 2013KO UDAL AURREKONTUAK Otsailaren 20an egindako plenuan onartu ditu Asteasuko Udalak 2013ko udal aurrekontuak. Guztira 2.006.150 euro izango ditu Udalak herritarroi zerbitzuak emateko eta gainontzeko beharrei aurre egiteko. Bere dirusarrera arruntekin nahikoa izango du beste dirusarrera berezirik gabe Asteasuko Udalaren egoera ekonomikoa ona delako. Gure taldeak 2013ko udal aurrekontuak onartzeko tramitean bost proposamen aurkeztu ditugu onartuak izan daitezen. Hauek izan dira: 1.- Baserri bideen eta herri bideen baztarren desbrozaketa lanak egitea eta kunetak garbitzea 2013an udararako eta baserririk ahaztu gabe. 2.- Herri bideen inbentarioa egitea. 3.- Baserri bideen eta herri bideen egoeraren azterketa sakona egitea konponketarako lehentasunak zehaztu daitezen. 4.- Villabonako kiroldegiarekin dagoen hitzarmenarekin jarraitzea eta herritarrontzako zerbitzu horrekin jarraitzea. 5.- Elizmendiko eskola txikien eremuko plan berezia egitea, eremu hori gauzatzeko plangintza amaituz eta eskola berria egiteko terreno jabeekin adostutakoa betez. Gure bost proposamen hauetatik hiru aurrenekoak egingo direla espero dugu. Laugarrena eta bostgarrena ez dira onartuak izan udal gehiengoaren partetik nahiz eta udal aurrekontuaren %1 baino gutxiago suposatu, horregatik abstenitu egin gara aurrekontuaren bozketan. BANDERA ESPAINOLA Asteasuko Udalak udaletxeko fatxadan eta pleno aretoan bandera espainola jartzeko eskaera jaso du. PPk bere gobernu ordezkariaren bitartez egin du eskaera ez Asteasuko inungo herritarrik. Gu bandera espainola jartzearen aurka azaldu gara.Espainiako bandera ez da gure bandera, Espainia gure nazioa ez den bezala. Ikurriña da gure bandera eta udal honetako aurrekaldean ikurriña goratuta edukitzea eta iraunkor mantentzea defendatzen dugu, alkatetzan izan geran 16 urtetan eduki dugun bezala eta udalbatzarrak ala erabakita daukan bezala. Bandera espainola Euskal Herriaren askatasuna eta eskubideak errespetatzen ez dituen sinbolo eta ikur da ustelkeriaren sinbolo izateaz gain. Asteasuko herritarron gehiengo zabalak ez dugu nahi bandera espainola ez gure etxeeetan ezta ere guztiona den herriko etxean (Udaletxean). Herri borondatea dago jokoan, herri osoaren duintasuna dago jokoan, gu independentistak gara, Euskal Herria da gure nazioa eta ikurriña gure nazioaren ikurra eta ez dugu onartzen bandera espainola ikurriñaren gainetik jartzea.

Datozen hilabeteetan Asteasuko Udalak bandera espainola jartzeko agindua jasotzen badu udal plenoa bildu beharko gara eta Bai Asteasuri taldeko zinegotzion postura honakoa izango da: herri borondatearen alde, herri osoaren duintasunaren alde, Euskal Herriaren alde, independentziaren alde, ikurriñaren alde eta inposaketaren aurka. Bai Asteasuri taldeak udalbatzarrean bandera espainola udaletxeko fatxadan eta batzar aretoan jartzearen aurka bozkatuko dugu. Geurea ikurriña delako, Asteasuko udaletxean ikurriña bai espainola ez. UDALBILTZA Martxoaren 2an Donostian Udalbiltzaren batzar eratzailea ospatu da eta Bai Asteasuri udal taldeko zinegotziok bertan parte hartu dugu. Udalbiltza, Euskal Herriko Udal eta Udal Hautetsien Biltzarra da, 1999. Urtean sortua eta Euskal Herri osoko erakunde nazional bakarra da. Euskal Herriko zazpi lurraldeetako udalerriak eta udal hautetsiak hartzen dugu parte bertan. Udalbiltzaren helburuak honakoak dira: - Euskal Herria nazioa dela aldarrikatzea - Euskal Herriko egitura politikoa eraikitzen laguntzea - Euskal Herriaren nazio eraikuntza bultzatzea - Herrialde guztietako udalerrien artean harremanak sendotzen laguntzea, udal ordezkarien arteko ekintza bateratuari bide emanez hainbat esparrutan - Euskal Herria nazio berezkoa eta desberdindua dela adieraztea nazioartean . Bai Asteasuri udal taldeak bat egiten du helburu hauekin eta Udalbiltzaren parte izaten eta Udalbiltzari laguntzen jarraituko dugu.

BAI ASTEASURI: presupuestos 2013, bandera española y udalbiltza Presupuestos 2013: el 20 de febrero se aprobaron los presupuestos del Ayuntamiento para 2013. El Ayuntamiento tendrá 2.006.150 euros para prestar servicios a los ciudadanos y hacer frente a otros compromisos. Los ingresos ordinarios serán suficientes sin necesidad de ingresos extraordinarios porque la situación económica del Ayuntamiento es buena. Bandera española: el Ayuntamiento ha recibido un requerimiento para poner la bandera de España en la fachada del Ayuntamiento y en el salón de plenos y que sea la bandera más importante. El grupo municipal de Bai Asteasuri nos hemos opuesto, queremos que sólo la ikurriña siga ondeando en el Ayuntamiento porque es nuestra bandera. En el pleno que se celebre votaremos en contra de que la bandera española ondee en el Ayuntamiento y sea la bandera principal. Udalbiltza: los concejales de Bai Asteasuri tomamos parte en la Asamblea Constutuyente de Udalbiltza el 2 de marzo en Donostia. Udalbiltza es la única institución nacional que une a los Ayuntamientos y electos de los 7 territorios de Euskal Herria. Su objetivo es la construcción nacional de Euskal herria.

marzo 2013 martxoa

BAI ASTEASURI: 2013ko udal aurrekontuak, bandera espainola eta udalbiltza

asteasu 19 elkartuz


a

alkatearekin

Solasean

Joan den irailean hasitako egitasmoari jarraituz, hiru hilabetez behin, Pilar Legarra alkate Andrea bailaraz bailara joango da egun batez, lekuan lekuko herritarrak dituzten kezka eta galderei erantzuteko asmoz. Nahi izanez gero, galderak aurretik bidaltzeko aukera dago, udal web bidez (www.asteasu.net) edo udal bulegoetan utziz. Hurrengo bilera, Goiballara auzokoentzat, hau izango da: 2013 ko Apirilaren 19a: Izurtzu Jatetxean.

2013ko EMAKUMEEN EGUNA

Emakumeen egunaren inguruan hainbat ekitaldi ospatu dira herrian aurten: -

Emakumeen esku-lanen erakusketa Herriko Emakume ekintzaileei omenaldia Toti Martinez de Lezea idazlearen hitzaldia Emakumeen afaria

Conversando

con la alcaldesa

Desde el pasado mes de septiembre y con una periodicidad trimestral la Alcaldesa, Pilar Legarra se está reuniendo con los vecinos/as de los distintos barrios para atender cuantas quejas o responder a las dudas que pudieran tener. Los interesados pueden presentar sus preguntas con antelación en la web municipal (www.asteasu.net) o en las oficinas municipales. Próxima reunión, para el barrio de Goiballara: Izurtzu Jatetxea

DIA DE LA MUJER 2013 Con este motivo este año se han organizado en el municipio diversas actividades, como la exposición de trabajos manuales, el homenaje a las mujeres emprendedoras, la estupenda charla que nos ofreció la escritora Toti Martinez de Lezea y la cena de mujeres. Todas ellas han contado con amplia participación y desde el Ayuntamiento agradecemos sinceramente el trabajo del grupo organizador, así como la asistencia a los diversos actos.

Esan behar ekintza guztiak arrakastatsuak izan direla eta hemendik udalak eskerrak eman nahi dizkiela antolaketan ibili diren emakume taldeari eta baita ere parte hartu duten guztiei.

KORRIKA 2013 Martxoaren 14 an pasa da Korrika gure eskualdetik, hain zuzen Zizurkil-Villabonatik. Bertan partu hartu dugu asteasuarrok , herriko eskola eta udalaren bidez, kilometro bana erosiz.

elkartuz

DISEINU GRAFIKOA · MAKETAZIOA · INPRIMAKETA:

antza Komunikazio Grafikoa · L.G./D.L.: SS-1233-2012

www.asteasu.net asteasu@udal.gipuzkoa.net

Klororik gabeko paperean inprimituta · Papel libre de cloro

asteasu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.