Vi må rekke barnehagen!

Page 1

© 2023 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no

Omslag og design: Borghild Fallberg

Satt med Plume 13/18

Tittelfont og enkelte replikker er håndtegnet av illustratør.

Papir: 135 g Magno matt

Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2023

ISBN 978-82-03-39998-5

Her er et hus, i huset bor det en familie: Lita, Bror, mamma og pappa. Hver morgen skal de ut av huset. Mamma og pappa skal på jobb. Lita og Bror skal i barnehagen.

Da må de stå opp tidlig! Det er ikke alltid like lett …

Sånn som i dag.

Huset er helt stille. Bare Lita er våken. Lys våken. Hun vet det med én gang hun åpner øynene: Dette er ikke en vanlig dag.

Det er

På fredager er det lov å ha med en leke i barnehagen.

Bare én leke. Bare på fredag. Og det er i dag.

LITA MÅ TIL BARNEHAGEN.

Men mamma og pappa hører ikke. De har glemt å sette på vekking!

Ingen ingen ingen

Bror er våken.

– Hvor er fløytene våre? sier Lita.

– Hva i himmelens navn

og adresse! vræler pappa.

– Vi har forsovet oss!

roper mamma.

– Vi må til barnehagen NÅ!

sier Lita. – Det er ha-med-dag! sier Bror.

Pappa er trøtt.

Dette går for sakte, tenker Lita. Disse folka trenger hjelp.

Mamma er trøtt. Bror lager masse søl.

Heldigvis har Lita en .

Faktisk veldig mange tryllepinner.

Hun trenger bare én i dag, da.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.