Sailing Kids jaarverslag 2017

Page 1

2017 JAARVERSLAG

Stichting Sailing Kids

2017


Beste Vrienden, “Elk gezin met een ernstig- of chronisch ziek kind of jongere in dezelfde situatie

VOORWOORD

willen we de kans bieden om een onvergetelijke en zorgeloze zeiltocht te maken met lotgenoten onder begeleiding van professionele zorg vrijwilligers”. Om deze visie waar te maken heeft het bestuur een verandering ingezet binnen de stichting. Alle operationele zaken zijn in 2017 belegd bij een nieuwe groep coördinatoren. De groep coördinatoren zijn onderverdeeld in de volgende aandachtsgebieden: vrijwilligers, deelnemers, fondsenwerving, boten en bedrijfsbureau. Hiermee kreeg de stichting veel kennis en expertise in het hart van haar organisatie. De coördinatoren zijn het nieuwe gezicht van Sailing Kids geworden. Het bestuur bewaakt het beleid op hoofdlijnen. Door de inzet van de coördinatoren in samenwerking met het bedrijfsbureau heeft de stichting een enorme stap voorwaarts gezet. Ik som er een paar voor u op: de stichting heeft haar CBF keurmerk behaald. Een belangrijk keurmerk, wat de volwassenheid en transparantie van Sailing Kids bevestigd. We hebben de burgermeester van Rotterdam aan onze stichting verbonden. We laten de website vernieuwen. We zijn veel meer zichtbaar op facebook en we waren o.a. aanwezig op beurzen, markten, in kranten en radio. We doen het allemaal voor de kinderen die we meenemen aan boord met maar 1 doel: Trossen los, laat je zorgen varen. Fijn dat we in 2017 dankzij jullie support zo vaak mochten uitvaren en op naar 2018 waarin we zeker weer 10 tochten willen aanbieden. Hijs de zeilen!!

“ Volle kracht vooruit in 2017”

Maik Koster - Voorzitter 2


INHOUDSOPGAVE

JAARVERSLAG | 2017

Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 2. Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 3. Wie zijn wij ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 5. Ambassadeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 6. Vrijwilligers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 7. Kerncijfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 8. Impressie gezinstocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 11. Sponsorsoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 13. Visie en missie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 14. PR en communicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 15. Evenementen in 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 17. Balans 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 19. Staat van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 20. De schepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 21. Het bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 2 2. Vooruitblik 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 23.

Disclaimer / Auteursrecht De informatie in het jaarverslag 2017 is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Druk- of typefouten zijn voorbehouden. Aan de inhoud van dit jaarverslag kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Dit jaarverslag kan verwijzingen bevatten naar andere organisaties. Stichting Sailing Kids is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de door deze organisaties aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright

De inhoud van dit jaarverslag 2017 is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd, verwijderd, doorgestuurd, gedistribueerd, gepubliceerd of verspreid zonder toestemming van de stichting Sailing Kids. Wanneer u een artikel, passage of afbeelding wilt publiceren dan dient u voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen bij de stichting. Bij publicatie dienen de auteur en de bron vermeld te worden. Voor meer informatie, mail naar: info@sailingkids.eu

STICHTING SAILING KIDS

3


2017 VRIJWILLIGERSDAG 4

Vrijwilligersdag 2017; rondvaart met de Oostvogel en inspiratie dag


WIE ZIJN WIJ?

2017

JAARVERSLAG | 2017

Stichting Sailing Kids organiseert sinds 2006 zeilvakantieweken voor kinderen met een chronische en/of ernstige aandoening samen met hun ouders/verzorgers, broertjes en zusjes. Daarnaast zijn er vakantieweken voor jongeren die als groep, zonder ouders, meevaren. Aan boord van een zeilschip is iedereen even uit de dagelijkse zorgen.

Wie gezond is, kan zich maar moeilijk voorstellen hoe het is om langdurig ziek te zijn. Ook de andere gezinsleden moeten leven met een familielid dat voortdurend extra zorg nodig heeft.

Gezinnen (Lichamelijk) ernstig en/of chronisch zieke kinderen tot 18 jaar samen met hun ouders/verzorgers, broertjes en/ of zusjes kunnen genieten tijdens een onvergetelijke zeilweek op het IJsselmeer. Dan is het zieke kind even geen patiënt meer en het gezonde broertje of zusje kan rekenen op evenveel aandacht. De aanwezige ouders/verzorgers ontmoeten elkaar weer als partners in plaats van als verzorgers, want de medische zorg wordt hen professioneel uit handen genomen. Iedereen ontspant en komt tot elkaar.

Jongeren Daarnaast is er de groep jongeren in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar, die zelf ernstig en/of chronisch ziek zijn of de ziekte achter de rug hebben. Voor deze groep organiseren wij de avontuurlijke bikkeltochten op het IJsselmeer of het Wad. Ook nauw betrokken familieleden, vrienden en verzorgers zijn daarbij van harte welkom aan boord.

Comité van aanbeveling De leden van het comité van aanbeveling dragen de doelstellingen, visie, missie en waarden van de Stichting uit. Het comité van aanbeveling bestaat uit; Drs. A. H. Sanderse, directeur Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam. D. van Boven, Hoofd Kinder- en Tienerafdeling en Hoofd Kinderpoli ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk. Dr. Pieter Duisenberg, voorzitter vereniging van universiteiten. Er wordt tevens, waar mogelijk, samengewerkt met diverse belangen verenigingen en instellingen, zoals de ‘Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker’ (VOKK) en alle (academische) ziekenhuizen.

Organisatie De organisatie van de Stichting Sailing Kids bestaat uit een klein, maar gedreven team met een slagvaardig bestuur. Juist door de kleinschaligheid zijn de lijnen kort en hebben wij toch een groot bereik door de juiste netwerken aan te spreken. Van het ingezamelde geld komt hierdoor 100% ten goede aan de gestelde doelen. Het hart van de Stichting Sailing Kids wordt echter gevormd door de vele vrijwilligers, zonder wiens hulp de stichting niet zou kunnen bestaan.

STICHTING SAILING KIDS

5


2017 AMBASSADEURS

Ambassadeurs voor Nederland, België en Duitsland Ambassadeurs Gezocht!

Groningen

Nico de Jong

Monique Tebbe Geert Heidekamp Herma Heidekamp

Friesland

Drenthe Wilma Bakker Michiel Scholtes Katrientje Hofland

Noord Holland

Patrick Jansen Lucie v/d Berg

Flevoland

Overijssel Ambassadeurs Gezocht!

Gijs-Jan Wieringa Paul Askamp Elien Groot

Utrecht

Gelderland Marleen Brummelman Cius Sawor Piwi Weijkamp

Zuid-Holland

Maria-Eloisa di Bella

Marjo van Erp

Zeeland

Brabant

Nicole Jeurissen Erik Jeurissen

Limburg Vacature Femke van Oycke

BELGIË Actuele lijst april 2017

6

DUITSLAND


VRIJWILLIGERS

2017

JAARVERSLAG | 2017

De activiteiten van de Stichting Sailing Kids zijn niet mogelijk zonder de steun van onze vrijwilligers en ambassadeurs. Vanwege onze kwetsbare doelgroep stellen wij hoge eisen aan onze mensen. Daarom wordt er ook met alle nieuwe vrijwilligers een persoonlijk intake gesprek gehouden. Hieronder een kleine toelichting op het vrijwilligerswerk van de ambassadeurs en de vrijwilligers die meegaan met de tochten.

Vrijwilligers/ambassadeurs weekend

Intake gesprek

In 2017 hebben we een vrijwilligersweekend georganiseerd. Zo houden we contact en kunnen de vrijwilligers onderling ook ideeën uitwisselen. De vrijwilligers en ambassadeurs vertegenwoordigen de stichting in hun eigen omgeving, zodat er meerdere aanspreekpunten zijn als we regionale acties houden. Die kunnen bestaan uit eigen initiatieven zoals het organiseren van markten, hardloopwedstrijden, bezoeken van scholen en andere activiteiten.

Om tot een verantwoorde keuze te komen met betrekking tot het vrijwilligers bestand krijgt iedereen die zich als vrijwilliger wil inzetten een intake gesprek met de vrijwilligers coördinator of de voorzitter. Om de kwetsbare deelnemers te beschermen wordt een verklaring van goed gedrag (VOG) van elke vrijwilliger gevraagd. De deelnemende artsen en verpleegkundigen zijn daarom ook allemaal BIG geregistreerd.

Aanmelden De Stichting Sailing Kids heeft op dit moment zo’n 150 actieve vrijwilligers. Deze hebben zichzelf aangemeld via de website of via mond tot mond reclame of via andere vrijwilligers. Door middel van evenementen, acties op scholen, aanwezigheid op beurzen en andere activiteiten geven we de stichting Sailing Kids meer bekendheid. Zo brengen we de stichting ook onder de aandacht van nieuwe, potentiële vrijwilligers en ambassadeurs.

Informeren Om elke vrijwilliger van de juiste informatie te voorzien, zijn er draaiboeken beschikbaar over de verschillende aspecten van een zeilweek zoals een medisch draaiboek, activiteiten draaiboek, bootregels etc.

Vrijwilligersweekend Om voeling met onze achterban te houden, organiseert de stichting elk jaar een vrijwilligers weekend. Hier kunnen alle vrijwilligers kosteloos aan deelnemen.

STICHTING SAILING KIDS

7


2017 KERNCIJFERS

Kerncijfers van Sailing Kids over 2017: Sailing Kids heeft in 2017 vier gezinstochten en 4 bikkeltochten gerealiseerd, waarvan drie tochten met duitse deelnemers. In totaal waren 225 deelnemers aan boord en 20 families tijdens de weektochten. Het aanbod van Sailing Kids voorziet hiermee duidelijk in een behoefte. Alle tochten waren volledig volgeboekt. Met de inzet van ruim 400 vrijwilligers mensdagen werden in 2017 in totaal 40 onvergetelijke dagen gerealiseerd. Eén week varen met een volledig uitgerust en bezet schip kostte gemiddeld € 9.000,-. De kosten per deelnemer waren +/- € 275,-.

De Stichting Sailing Kids is ANBI gecertificeerd

225 deelnemers

50

vrijwilligers

8

zeilweken gerealiseerd in 2017 8


KERNCIJFERS

2017

1 JAARVERSLAG | 2017

De schepen waarop de gezinstochten worden georganiseerd, hebben gem. plaats voor 36 personen. Het begeleidende team aan boord bestaat uit vier tot zes personen, te weten de Sailing Kids vrijwilligers en een professionele bemanning. Per week hebben we zo maximaal 30 gasten aan boord. Het exacte aantal personen is afhankelijk van de grootte van de families en het schip.

Indicaties Om een indruk tegeven van de ernst van de ziektes die kinderen hebben aan boord hierbij een opsomming van voorkomende ziektebeelden onder de deelnemers die meegevaren hebben; Syndroom van Landau Kleffner, MCG, Mithochondriële stofwisselingsziekten, Syndroom van Alport (nierziekte), Medulloblastoom (hersentumor), Acute Lymfatische Leukemie, Epilepsie, Astma, autoimmuun ziekten, Cystic Fybrosis (taaislijmziekte), Spierziekte Duchenne, Hypoplastisch linkerhartsyndroom, Glycogeenstapelinsziekte 1B, Neurofibromatose type 1, Ziekte van Crohn, Adrenogenitaal syndroom, Diabetes type 1, Apert Syndroom, Ichtyosis. Een zeer breed scala van aandoeningen.

Teamwork Aan boord werken de vrijwilligers als een team samen. In het voorjaar worden alle vrijwilligers voor een weekend aan boord uitgenodigd en bespreken we het komende seizoen. Dan is er ook tijd om tips aan elkaar te geven en voor het bijwerken van de draaiboeken. Voor elke tocht worden materialen aan boord gebracht ten behoeve van de activiteiten, zoals kostuums voor toneelstukken, spelletjes, knutselmaterialen en de o zo belangrijke Fatboys, dit zijn de zitzakken waar aan boord veelvuldig gebruik van word gemaakt. Deze materialen worden

meegenomen door vrijwilligers of geschonken door particulieren. De medische hulpmiddelen worden voor ieder seizoen nagezien en gecontroleerd en aangevuld door een verpleegkundige of arts.

Kosten per tocht De belangrijkste kosten betreft de huur van de schepen. Deze huurprijs heeft betrekking op het schip, het salaris van de schipper en de matroos en de benodigde verzekeringen. Maar ook de kosten van kantoor, het eten en drinken onderweg zijn hierin begrepen.

Kosten Maaltijden: € 1050,-. Het Sailing Kids budget voor de catering aan boord bedroeg in 2017 gemiddeld € 1050,- per tocht. Binnen dit budget is er ook ruimte voor kleine activiteiten aan wal, zoals een bezoek aan een museum, zwembad of andere bezienswaardigheid.

Vrijwilligers Als Sailing Kids vrijwilligers varen standaard mee: een kok, een verpleegkundige of arts en een activiteitenbegeleider. Daarnaast gaan er vaak nog enkele vrijwilligers mee om ondersteuning te geven waar dat nodig is; als keukenhulp, extra activiteiten begeleider, of als vrijwilliger met zeilervaring. STICHTING SAILING KIDS

9


10

BEELD

2017


2017 IMPRESSIES

JAARVERSLAG | 2017

Een overzicht van diverse berichten op o.a. onze Facebook pagina: www.facebook.com/sailingkids

Jaaa, de eerste gezinstocht van Sailing Kids 2017 is vandaag begonnen! Het team met Geert, Herma, Peter, Joanne en Laurie had er vanmorgen al vroeg zin in! Veel plezier deze week! — met Joanne van der Stok en 2 anderen.

Trossen los en we laten onze zorgen varen op die grote zee. Gisteren nog in het ziekenhuis spannend was het of we op vakantie mochten. We gaan een speciale zeilreis maken met onze grootste kanjer Giovanni ( en kleine broer en zus ) die ondanks zijn ziek en alles wat hij in zijn leven al heeft meegemaakt alles al zo goed heeft doorstaan.

Na een fantastische bonte avond gepresenteert door onze eigen Ziva met diverse artiesten; turkse dansmuziek, live piano spel, meidengroep Luv, de kakkers, de zingende koks, quiz, two unlimited, Lady Gaga, Michael Jackson en een goochel act, hebben we gisteren toch afscheid van elkaar moeten nemen. De gezinnen hadden nog wel een weekje doorgewild....

STICHTING SAILING KIDS

11


2017 SPONSORING IN designed by

Zaandam

12


SPONSORING IN

2017

JAARVERSLAG | 2017

Aangenaam: Sailing Kids De stichting Sailing Kids is voor haar activiteiten geheel afhankelijk van giften. We moeten daarom geheel op eigen kracht ieder seizoen de begroting rond zien te krijgen. Om geld bijeen te brengen klopt de stichting aan bij particulieren, het bedrijfsleven, stichtingen en fondsen. Het streven is om jaarlijks tussen de 6 en 10 tochten te verwezenlijken.

Donateurs van levensbelang Dankzij de giften van onze vaste particuliere donateurs is er per jaar één tocht gegarandeerd. Dit zouden we natuurlijk graag uitgebreid zien naar meerdere tochten. De overige tochten worden gerealiseerd door éénmalige giften van service clubs, verenigingen en fondsen.

Sponsoring in materiaal Sponsoring kan niet alleen in geld, maar ook in materiaal en Drive-In Bioscoop 2017 diensten. Zo heeft De dames van de Ladies Circle (LC04) hebben in de firma Besto dit oktober samen met de heren van de tafelronde 46 uit jaar een aantal Schiedam een fantastisch evenement georganiseerd, kinder zwemvesten namelijk een openlucht bioscoop. Dit was een enorm gesponsord, waar veel succes met een geweldige opbrengst. behoefte aan is. De firma Hella Hansen doneerde een mooie partij zeiljassen, DAME Charity Award waardoor deelnemers er weer warmpjes Daarnaast hebben we in samenwerking bij kunnen zitten. met de V.O.K.K. (Vereniging Ouders met Beurs Boot Holland en de Friesland Hal Kinderen met Kanker) kans gezien om sponsorden wederom onze stand op de de prestieuze DAME Charity Award 2017 beurs Boot Holland, die gezien wordt in de wacht te slepen, wat een enorme als dè start van het watersport seizoen. opsteker voor dit jaar is geweest. Zwemvesten gedoneerd door de Firma Besto

STICHTING SAILING KIDS

13


2017 VISIE & MISSIE

De stichting biedt ernstig zieke en/of chronisch zieke kinderen en jong volwassenen samen met hun familieleden of vrienden de mogelijkheid een geheel verzorgde vakantie te vieren aan boord van een zeilklipper.

Intensief

Missie

De veelal intensieve zorg en aandacht voor het zieke kind heeft ook grote invloed op het dagelijkse leven van de overige gezinsleden en vrienden. Varen op het IJsselmeer, Waddenzee en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren is een belevenis en door de geheel eigen sfeer aan boord van een zeilend charterschip, kunnen alle gasten volop genieten van een welverdiende week van rust en ontspanning. De aanwezige deskundige vrijwilligers nemen hen zoveel mogelijk werk en zorg uit handen. De ontmoeting met anderen, het delen van lief en leed, blijkt bovendien voor zowel gasten, vrijwilligers en bemanning elke reis van grote waarde te zijn.

Stichting Sailing Kids is een groep zeer enthousiaste vrijwilligers, die graag iets voor een ander willen doen. Als je eenmaal hebt gezien wat een week met Stichting Sailing Kids oplevert voor de betrokkenen wil je nog maar één ding: Dit aan zoveel mogelijk mensen kunnen bieden.

Visie Stichting Sailing Kids streeft ernaar 6 à 10 weken per jaar geheel verzorgde, gratis zeilvakanties voor mensen uit de doelgroep te realiseren. Stichting Sailing Kids wil deelnemers energie en kracht geven voor de toekomst. Stichting Sailing Kids streeft ernaar een goed geleide vrijwilligers organisatie te zijn met een professioneel karakter.

14

Onze missie is het varen met chronisch en ernstig zieke kinderen met hun naasten (mantelzorgers). Juist ook mensen met ziektes die minder bekend zijn willen we bereiken en uitnodigen. De kracht zit hem in het samen een team zijn, samen zorgen voor de gasten en samen zien wat daarvan het resultaat is. Doel is: Deelnemers met nieuwe energie van boord laten gaan. De vele hartverwarmende reacties tonen aan, dat we daarin slagen. Door zoveel mogelijk contact met ziekenhuizen, huisartsen, en verenigingen te creëren, hopen we een zo groot mogelijke naamsbekendheid te krijgen zodat ook zij die niet direct tot een patiëntenvereniging horen, weten dat ze zich in kunnen schrijven voor een Sailing Kids tocht.


2017 P R + C O M M U N I C AT I E

JAARVERSLAG | 2017

www.facebook.com/sailingkids

sailingkids

We zijn er zeer trots op dat Burgemeester A. Aboutaleb en prominent Emile Roemer hebben plaatsgenomen in het comité van aanbeveling van Sailing Kids. Daarnaast hebben we de diverse lokale en regionale kranten weten te bereiken met leuke acties zoals de Drive-In bioscoop. Door deelname aan evenementen zoals de Furieade in Maassluis en Boot Holland in Leeuwarden hebben we onze naamsbekendheid eveneens weer weten te vergroten. Website Alle gegevens zijn terug te vinden op de website en je kunt je hier ook aanmelden als deelnemer of vrijwilliger. Op de website is ook een uitgebreide donatie module van de stichting ‘Geef Gratis’ geïnstalleerd, zodat doneren nu op allerlei manieren mogelijk is.

Advertenties Facebook Facebook als medium is niet meer weg te denken bij Sailing Kids. Het aantal likes is sterk toegenomen en de diverse tochten gebruiken dit medium allemaal om verslag te doen van hun ervaringen. Daarnaast doet Facebook dienst als communicatie-middel bij uitstek om snel informatie omtrent de zeilweken en de organisatie te verspreiden.

Twitter Het Twitter account kent een groeiende schare aan volgers en is het meest geschikt om snel actuele informatie rond te zenden met een hoge respons.

Instagram Ook instagram hebben we inmiddels toegevoegd aan onze social media kanalen.

We hebben ook dit jaar weer gratis advertentie ruimte gekregen in diverse bladen zoals het politievakbald “Blauw” en YachtFocus. Diverse regionale radio- en televisie omroepen (Vlaardingen, Rotterdam, FunX) hebben ook melding gemaakt van de activiteiten van de stichting Sailing Kids. Daarnaast waren er diverse publicaties in regionale kranten.

Abri’s langs de snelweg Sailing Kids was ook zichtbaar langs de snelweg door gratis geschonken reclame ruimte.

Swan market Op de kerstmarkt in december kregen wij de gelegenheid om een stand te bemannen op de Swan market, een initiatief waar kleine lokale ondernemers gezamenlijk hun waren aan de man kunnen brengen. Dit was zeker voor herhaling vatbaar.

STICHTING SAILING KIDS

15


Vrijwilliger kok Cius met z’n beroemde saté!

16


2017

JAARVERSLAG | 2017

erdam 2017

EVENEMENTEN

Swanmarket Rott

Cheque Ramm

elbakken reis

2017

Sailing Kids in de kr

ant 2017

STICHTING SAILING KIDS

17


2017 BALANS

Balans per 31 december 2017 Activa:

31-12-17

Vorderingen

31-12-16

nihil

nihil

€ 22.574,00

€ 2.394,00

Rabobank

€ 55.889,00

€ 38.309,00

Totaal activa

€78.463,00

€ 40.703,00

Overlopende activa Liquide middelen:

* Overige vorderingen bestaan uit te ontvangen donaties en vooruit betaalde kosten.

Passiva:

31-12-17

31-12-16

€ 77.253,00

€ 39.743,00

€ 1210,00

€ 960,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 78.463,00

€ 40.703,00

Stichtings vermogen Stichtings kapitaal Kortlopende schulden Overige schulden* Totaal Passiva

* Overige schulden bestaan uit nog te betalen charterkosten, marketing en/of kantoorkosten.

Toelichting op de balans Vlottende activa

31-12-17

31-12-16

Vorderingen Vooruitbetaalde kosten

€ 4.167,00

€ 2.336,00

Nog te ontvangen

€ 18.407,00

€ 58,00

Totaal:

€ 22.574,00

€ 2.394,00

Verloop stichtingsvermogen overzicht: Stand per 1 januari 2017:

€ 39.743,00

Resultaat boekjaar:

€ 37.510,00

Stand per 31 dec. 2017:

€ 77.253,00

Overige schulden*

€ 1.210,00

* Overige schulden betreffen accountants kosten

18

€ 960,00


B AT E N E N L A S T E N

2017

JAARVERSLAG | 2017

Staat van Baten en Lasten over 2017 Baten en Lasten:

2017

Nettobaten

2016

€ 106.810,00

€ 65.781,00

- € 39.337

- € 42.043

€ 67.473,00

€ 23.738

€ 172,00

€ 853,00

Overige lasten

€ 29.798,00

€ 28.741,00

Som der lasten

€ 29.970,00

€ 29.594,00

Saldo baten/lasten

€ 37.503,00

- € 5.856,00

€ 7,00

€ 58,00

€ 37.510,00

- € 5.798,00

Inkoopwaarde baten Bruto winst Lasten Personeelskosten

Andere rentebaten e.d. Saldo baten/lasten

Staat van baten en lasten 2017 toelichting Netto Baten: Baten

2017

%

2016

%

€ 106.810,00

100 %

€ 65.781,00 100 %

Inkoopwaarde baten

€ 39.337,00

37 %

€ 42.043,00

63 %

Inhuur charters

€ 31.905,00

30 %

€ 36.753,00

55 %

€ 7.432,00

7%

€ 4.540,00

7%

€ 0,00

0%

€ 750,00

1%

€ 0,00

0%

€ 0,00

0%

€ 172,00

0%

€ 853,00

1%

€ 13.582,00

21 %

€ 13.967,00

21 %

€ 2.799,00

5%

€ 3.008,00

6%

€ 628,00

1%

€ 574,00

1%

Algemene kosten

€ 12.789,00

17 %

€ 11.192,00

17 %

Totaal:

€ 29.789,00

26 %

€ 28.741,00

43 %

Uitvoeringskosten tocht Planning vaartochten Personeelskosten Lonen en salarissen Onkosten vergoeding Overige lasten Verkoopkosten Autokosten (Bus) Kantoorkosten

STICHTING SAILING KIDS

19


2017 B AT E N & L A S T E N

Staat van baten en lasten 2017 toelichting (vervolg) Netto Baten:

2017

%

2016

%

Verkoopkosten Reclame- en adv. kosten

€ 413,00

1%

€ 3.062,00

3%

Grafische vormgeving div.

€ 8.401,00

7%

€ 4.356,00

5%

Werkz. social media

€ 4.356,00

4%

€ 3.993,00

4%

Werzaamheden website

€ 342,00

0%

€ 2.178,00

2%

Overige verkoop kosten

€ 70,00

0%

€ 378,00

1%

Autokosten (SK Bus)

€ 2.799

2%

€ 3.008,00

3%

€ 628,00

1%

€ 547,00

1%

Accountants kosten

€ 1.210,00

2%

€ 899,00

1%

Werkzaamheden secretariaat

€ 8.459,00

8%

€ 9.777,00

8%

Automatisering / kantoor art.

€ 218,00

0%

€ 516,00

1%

€ 2.901,00

2%

€ 0,00

0%

€ 7,00

0%

€58,00

0%

Kantoorkosten Contributies, verz. en bank Algemene kosten

Overige algemen kosten Rente baten e.d. Spaarrekening Financiële toelichting Staat van baten en lasten:

Verklaring belangrijkste afwijkingen van het resultaat 2017 en het resultaat 2016:

De donaties varieerden dit jaar van € 750,- tot bijna € 25.000. Particulieren, waaronder ex-deelnemers, brachten met elkaar bijna € 10.000 bij elkaar. Sponsoren in natura zijn niet in de cijfers vermeld, maar deze leverden ook een substantiële bijdrage. Het vaarseizoen wordt normaliter vóór het boekjaar vastgelegd.

In 2017 hebben we een begin gemaakt met het creëren van een (beperkte) financiële buffer. Dit met het oog op nieuwe samenwerkingsvormen en het beter vooruit kunnen boeken van schepen. Boeken in het seizoen is vaak moeizaam, omdat de geschikte schepen dan vaak al bezet zijn. Ook realiseren we zo een betere spreiding in opeenvolgende vaarseizoenen.

20


2017 DE SCHEPEN

JAARVERSLAG | 2017

In 2017 is gevaren met 3 verschillende schepen. De Vrijheid voer weer 5 tochten vanuit Enkhuizen. Nieuw was dit jaar de bikkeltocht met de Tjalk Medusa met als ligplaats Kampen. Vanuit ligplaats Hellevoetsluis in Zuid-Holland werden weer 2 gezinstochten gevaren met de de klipper de Oostvogel.

De Vrijheid - 36 personen Is een topzeilgaffelschoener, met een diepgang van 2.10 mtr. Een mooie dame uit bouwjaar 1898 en een vertrouwde verschijning op het IJsselmeer en de Waddenzee.

De Tjalk Medusa - 20 personen De Oostvogel - 24 personen Is een sfeervolle driemast klipper uit 1898 en vormt een perfecte ambiance voor zeiltochten met een sportief karakter op de Zuid-Hollandse wateren.

De 100-jarige tjalk “Medusa� is een robuust zeilschip met goede zeileigenschappen. Omdat de Medusa is uitgerust met hulplieren is het voor iedereen mogelijk actief met de zeilen in de weer te gaan en dat maakt dit een actief schip, ideaal voor een bikkeltocht!

STICHTING SAILING KIDS

21


2017 HET BESTUUR

Het bestuur van de Stichting Sailing Kids in 2017

Maik Koster Voorzitter

Theo Bakker Penningmeester

Annelies Blom Bestuurslid P.R.

Ludo Kwak Secretariaat

22

Vincent Verloop Bestuurslid


2018

JAARVERSLAG | 2017

VOORUITBLIK

In 2018 gaan we het aantal en soort schepen waarmee we varen uitbreiden. Gedacht wordt aan een rolstoel geschikte schip en er zijn plannen voor samenwerking met andere stichtingen om zo elkaars activiteiten te versterken. Het bestuur wordt uitgebreid met gespecialiseerde coördinatoren. Op het programma staat teveel om op te noemen; het vieren van 12,5 jaar Sailing Kids, diverse beurzen en evenementen, het aanpassen van de huisstijl en wat er nog meer op ons pad komt natuurlijk! De Eendracht

Er wordt samenwerking gezocht met het zeilschip de Eendracht. Samen kunnen we bijzondere tochten realiseren en beter werken aan naamsbekendheid en de gelegenheid geven aan deelnemers, sponsors, vrijwilligers en donateurs om elkaar te ontmoeten. Volg dit op Facebook!

Beurzen / Evenementen In het komende jaar staan er ook weer diverse beurzen op het programma. Zo zal de Stichting Sailing Kids aanwezig zijn op de beurs Boot Holland, die dit jaar weer plaatsvindt in Leeuwarden en de Furieade te Maassluis.

Sail 4Care We presenteren ons op de Zuid Hollands eilanden tijdens de Menheerse havendagen en we doen mee met Sail4Care in Middelharnis. Een bijzonder leuk evenement met veel zeil-liefhebbers en regionale aandacht.

Bestuur Het bestuur is voornemens zo stabiel mogelijk te opereren en daarnaast een uitbreiding van de coördinatoren functies te realiseren. Sailing Kids kent geen beloning voor bestuursleden. Met onkostenvergoedingen aan vrijwilligers zal terughoudend worden omgegaan. De vaste kosten zijn tot een minimum teruggebracht. Het genereren van meer vaste inkomsten middels donaties en sponsoring. Een nieuwe hoofdsponsor

vinden blijft nog steeds één van de hoofddoelen.

Kinderkliniek Almere Voor de vierde keer op rij wordt er dit jaar samengewerkt met de Kinderkliniek Almere. Het gaat hier om een gezinstocht, waarbij de deelnemers vergezeld worden door hun ouders en broertjes of zusjes.

Ligplaatsen Enkhuizen, Hellevoetsluis, Kampen, Rotterdam e.a. Ook dit seizoen zal gevaren worden vanaf het IJsselmeer. Nieuwe afvaart havens worden gezocht in Zuid-Holland zoals Hellevoetsluis en Rotterdam.

In 2018 bestaat Sailing Kids 12,5 jaar! Omdat de stichting in 2018 haar 12,5-jarig jubileum viert is het wederom doel om 10 tochten te realiseren. Hiervoor gaan we actief sponsors per tocht werven en publiciteit zoeken.

Website en huisstijl vernieuwen in 2018 De huidige website is aan vernieuwing toe en wordt aangepast aan de laatste ontwikkelingen zoals resposive design en toegankelijk CMS, zodat er met meerdere mensen aan gewerkt kan worden. Tevens zal de algehele huisstijl onder de loep genomen worden omdat het na tien jaar weer eens tijd is voor vernieuwing.

STICHTING SAILING KIDS

23


Stichting Sailing Kids Rozenlaan 75 3135 XN Vlaardingen info@sailingkids.eu www.sailingkids.eu

Jaarverslag door: www.artpack.nl