Jaarverslag stichting Sailing Kids 2014

Page 1

2014 JAARVERSLAG

Stichting Sailing Kids


Beste Vrienden, VOORWOORD

2014 hebben we met een positief saldo afgesloten. In het kader van efficiëncy en bezuiniging is het kantoor in Kampen gesloten. Hierdoor zijn de vaste lasten geminimaliseerd en kunnen we on demand de werkzaamheden uitbesteden. Het hoofdkantoor is nu administratief gevestigd in Vlaardingen. Het effect van deze maatregelen zal in de komende jaren merkbaar worden. Tegelijkertijd merken we dat de opbrengst uit donaties toeneemt en het aanbod van sponsors breder wordt. We hebben 2014 benut om zoveel mogelijk publiciteit te zoeken op diverse evenementen, zoals Sail Kampen, De Broekpolder regatta, Cruise Event Rotterdam, Against cancer te Assen. Week van de watersport op de Hiswa, en Live4Life Harlingen, EK Stone Skimming Vlaardingen en de Furieade te Maasluis. Daarnaast hebben we ambassadeurs benoemd in heel Nederland, Duitsland en België. Onze activiteiten hebben we uitgebreid naar Zuid-Holland en dat begint vruchten af te werpen, er is duidelijk meer interesse vanuit die windstreek. Dankzij de inzet van het bestuur, de vrijwilligers en ambassadeurs zijn er ook dit jaar weer 8 tochten gerealiseerd en is de naamsbekendheid flink toegenomen. We verwachten vanaf 2015 een geleidelijke groei van het aantal tochten en we zien het komende jaar dan ook vol vertrouwen tegemoet!

“ Samen sterk voor de toekomst van Sailing Kids”

Annelies Blom (Voorzitter) 2


INHOUDSOPGAVE

JAARVERSLAG | 2014

Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 2. Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 3. Wie zijn wij ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 5. Ambassadeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 6. Vrijwilligers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 7. Kerncijfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 8. Impressie gezinstocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 11. Sponsorsoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 13. Visie en missie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 14. PR en communicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 15. Evenementen in 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 17. Balans 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 19. Staat van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 20. De schepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 21. Het bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 2 2. Vooruitblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 23.

STICHTING SAILING KIDS

3


4

DE VRIJHEID

2014


WIE ZIJN WIJ?

2014

JAARVERSLAG | 2014

Stichting Sailing Kids organiseert sinds 2006 zeilvakantieweken voor kinderen met een chronische en/of ernstige aandoening samen met hun ouders/verzorgers, broertjes en zusjes. Daarnaast zijn er vakantieweken voor jongeren die als groep, zonder ouders, meevaren. Aan boord van een zeilschip is iedereen even uit de dagelijkse zorgen.

Wie gezond is, kan zich maar moeilijk voorstellen hoe het is om langdurig ziek te zijn. Ook het gezin moet leven met een familielid dat voortdurend extra zorg nodig heeft.

Gezinnen (Lichamelijk) ernstig en/of chronisch zieke kinderen tot 18 jaar samen met hun ouders/verzorgers, broertjes en/ of zusjes kunnen genieten tijdens een onvergetelijke zeilweek op het IJsselmeer. Dan is het zieke kind even geen patiënt meer en het gezonde broertje of zusje kan rekenen op evenveel aandacht. De aanwezige ouders/verzorgers ontmoeten elkaar weer als partners in plaats van als verzorgers, want de medische zorg wordt hen professioneel uit handen genomen. Iedereen ontspant en komt tot elkaar.

Jongeren Daarnaast is er de groep jongeren in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar, die zelf ernstig en/of chronisch ziek zijn of de ziekte achter de rug hebben. Voor deze groep organiseren wij de avontuurlijke bikkeltochten op het IJsselmeer of het Wad. Ook nauw betrokken familieleden, vrienden en verzorgers zijn daarbij van harte welkom aan boord.

Comité van aanbeveling Het comité van aanbeveling ondersteunt de activiteiten van de Stichting Sailing Kids. Ook draagt zij de doelstellingen, visie, missie en waarden van de Stichting uit. Het comité van aanbeveling bestaat uit; Drs. A. H. Sanderse, directeur Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam. D. van Boven, Hoofd Kinder- en Tienerafdeling en Hoofd Kinderpoli ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk. J. C. G. M. Berends, Burgemeester van Apeldoorn. Er wordt tevens, waar mogelijk, samengewerkt met diverse belangen-verenigingen en instellingen, zoals de ‘Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker’ (VOKK) en verschillende (academische) ziekenhuizen.

Organisatie De organisatie van de Stichting Sailing Kids bestaat uit een klein, maar gedreven team met een slagvaardig bestuur. Juist door de kleinschaligheid zijn de lijnen kort en hebben wij een groot bereik. Van het ingezamelde geld blijft hierdoor niets aan de strijkstok hangen en komt alles ten goede aan de gestelde doelen. Het hart van de Stichting Sailing Kids wordt echter gevormd door de vele vrijwilligers, zonder wiens hulp de stichting niet zou kunnen bestaan.

STICHTING SAILING KIDS

5


6

AMBASSADEURS

2014


VRIJWILLIGERS

2014

JAARVERSLAG | 2014

De activiteiten van de Stichting Sailing Kids zijn niet mogelijk zonder de steun van onze vrijwilligers en ambassadeurs. Vanwege onze kwetsbare doelgroep stellen wij hoge eisen aan onze mensen. Daarom hebben we een beleid en een visie hoe we hiermee willen omgaan. Hieronder een kleine toelichting op het vrijwilligerswerk van de ambassadeurs en de vrijwilligers die meegaan met de tochten.

Nieuw: eigen ambassadeurs in 2014

Intake gesprek

Dit jaar hebben we voor het eerst een ambassadeursdag gehouden. Zo hebben we per provincie en zelfs in Duitsland en België onze eigen ambassadeurs gezocht en benoemd! Deze ambassadeurs vertegenwoordigen de stichting in hun eigen omgeving, zodat er meerdere aanspreekpunten zijn als we regionale acties houden. Die kunnen bestaan uit eigen initiatieven zoals het organiseren van markten, hardloopwedstrijden, bezoeken van scholen en andere activiteiten.

Om tot een verantwoorde keuze te komen met betrekking tot het vrijwilligers bestand krijgt iedereen die zich als vrijwilliger wil inzetten een intake gesprek met de vrijwilligers coördinator en de (vice) voorzitter . Om de kwetsbare deelnemers te beschermen wordt een verklaring van goed gedrag van elke vrijwilliger gevraagd. De deelnemende artsen en verpleegkundigen zijn daarom ook allemaal BIG geregistreerd.

Aanmelden De Stichting Sailing Kids heeft op dit moment zo’n 150 actieve vrijwilligers. Deze hebben zich zelf aangemeld via de website of via mond tot mond reclame of via andere vrijwilligers. schoolacties en andere activiteiten om de stichting Sailing Kids meer bekendheid te geven en landelijk goed op de kaart te zetten.

Informeren Om elke vrijwilliger van de juiste informatie te voorzien, zijn er draaiboeken beschikbaar over de verschillende aspecten van een zeilweek zoals een medisch draaiboek, activiteiten draaiboek, bootregels etc.

Vrijwilligersweekend Om voeling met onze achterban te houden, organiseert de stichting elk jaar een vrijwilligers weekend. Hier kunnen alle vrijwilligers kosteloos aan deelnemen.

STICHTING SAILING KIDS

7


2014 KERNCIJFERS

Kerncijfers van Sailing Kids over 2014: Sailing Kids heeft in 2014 drie gezinstochten, vijf bikkeltochten en diverse recreatieve tochten tijdens Sail Kampen gerealiseerd, waarvan vijf tochten met duitse deelnemers. In totaal waren 280 deelnemers aan boord uit 50 families voor de weektochten en meer dan 300 voor de recreatieve kennismakingstochten tijdens Sail Kampen. Het aanbod van Sailing Kids voorziet hiermee duidelijk in een behoefte. Alle tochten waren volledig volgeboekt. Met de inzet van ruim 400 vrijwilligers mensdagen werden in 2014 in totaal 53 onvergetelijke dagen ingevuld. Eén week varen met een volledig uitgerust en bezet schip kostte gemiddeld € 9.000,-. De kosten per deelnemer waren +/- € 250,-.

De Stichting Sailing Kids is ANBI gecertificeerd

280 deelnemers

64

vrijwilligers

9

zeilweken gerealiseerd in 2014 8


KERNCIJFERS

2014

JAARVERSLAG | 2011 4

Het schip De Vrijheid waarop de gezinstochten worden georganiseerd, heeft plaats voor 36 personen. Het begeleidende team aan boord bestaat uit zes tot acht personen, te weten Sailing Kids vrijwilligers en een professionele bemanning. Per week hebben we maximaal 30 gasten aan boord. Het exacte aantal personen is afhankelijk van de grootte van de families.

Indicaties

Kosten per tocht

Om een indruk tegeven van de ernst van de ziektes die kinderen hebben aan boord hierbij een opsomming van voorkomende ziektebeelden onder de deelnemers die meegevaren hebben; Syndroom van Landau Kleffner, MCG, Mithochondriële stofwisselingsziekten, Syndroom van Alport (nierziekte), Medulloblastoom (hersentumor), Acute Lymfatische Leukemie, Epilepsie, Astma, autoimmuun ziekten, Cystic Fybrosis (taaislijmziekte), Spierziekte Duchenne, Hypoplastisch linkerhartsyndroom, Glycogeenstapelinsziekte 1B, Neurofibromatose type 1, Ziekte van Crohn, Adrenogenitaal syndroom, Diabetes type 1, Apert Syndroom, Ichtyosis. Een zeer uiteenlopende reeks van aandoeningen dus.

De belangrijkste kosten betreft de huur van de schepen. Deze huurprijs heeft betrekking op het schip, de salarissen van de schipper en de matroos en de benodigde verzekeringen.

Teamwork Aan boord werken de vrijwilligers als een team samen. In het voorjaar worden alle vrijwilligers voor een weekend aan boord uitgenodigd en bespreken we het komende seizoen. Dan is er ook tijd om tips aan elkaar te geven en voor het bijwerken van de draaiboeken. Voor elke tocht worden materialen aan boord gebracht ten behoeve van de activiteiten, zoals kostuums voor toneelstukken, spelletjes en knutselmaterialen. Deze materialen worden meegenomen door vrijwilligers of geschonken door particulieren. Hetzelfde geldt voor de medische hulpmiddelen.

Kosten Maaltijden: € 975,-. Het Sailing Kids budget voor de catering per tocht bedraagt in 2014 gemiddeld € 975,-. Binnen dit budget is er ook ruimte voor kleine activiteiten aan wal, zoals een bezoek aan een museum, zwembad of andere bezienswaardigheid.

Vrijwilligers Als Sailing Kids vrijwilligers varen standaard mee: een kok, een verpleegkundige of arts en een activiteitenbegeleider. Daarmaast gaan er vaak nog drie vrijwilligers mee om ondersteuning te geven waar dat nodig is; als keukenhulp, extra activiteiten begeleider, of als vrijwilliger met zeilervaring.

STICHTING SAILING KIDS

9


10

GEZINSTOCHT

2014


2014 GEZINSTOCHT

JAARVERSLAG | 2014

Hieronder een greep uit de reacties op social media van de deelnemers aan de 1e gezinstocht voorjaar 2014. Deze werd gesponsord door de rotaryclub van Zaandam.

Facebook 4 mei 2014: Ervaring van Ramon, Ria, Damian en Joshua. Wij wisten niet wat we moesten verwachten deze week. Maar alles wat we er over hebben gehoord is waar, Prima begeleiding, heerlijk eten en juiste balans tussen ontspanning en inspanning. Het is verbazend hoe 6 gezinnen die elkaar niet kennen binnen een week tot een geoliede machine zijn gekneed. Die veel met elkaar hebben gepraat, gelachen en ervaringen hebben uitgewisseld. Mijn jongens hebben een geweldige tijd gehad. Ze hebben zeilles gehad van de schipper en zijn maat. En leuk gespeeld met alle andere kinderen op de boot. Sailing kids bedankt voor deze week vol met leuke herinneringen waarbij ziek zijn niet op de voorgrond stond. Facebook, 4 mei 2014: Stukje van Ruben en Bert: In een wereldje tussen stuur- en bakboord, waarbij kinderen met een handicap of chronische ziekte de bindende factor zijn, was het geweldig dat er zo’n goed en veelkleurig team vrijwilligers was. Zo waren er verpleegkundigen met levenservaring en een geweldig luisterend oor, een jonge vrouwelijke arts die de kinderen op sleeptouw nam en een creatieve vrouw die de plannen voor de dag voorstelde en samen met de gangmaker van het schip geweldige maaltijden voorschotelde. Superlatieven schieten tekort, als mensen eigen tijd op een dergelijke wijze aan anderen geven. Het was dan ook een geweldige week, met bezoeken aan havenplaatsjes en met avondjes aan boord, met ‘de bonte avond’ als klapper van de week. Op deze avond hebben we genoten van de verschillende

kwaliteiten van de kinderen en kwam zelfs Neptunus aan boord. Het zeilen zelf was, wat mij betreft, nog het mooiste. De voorlaatste dag was er een windkracht 5 à 6 en moest er gewerkt worden! Degenen die geen primatour nodig hadden en konden helpen aan dek, genoten van het hijsen, het bijstellen of strijken van de zeilen op het juiste moment, en dat alles geregisseerd door ‘de stuur en z’n maat’. Ruben en ik wisten niet dat zeilen zo leuk kon zijn. Facebook, 3 mei 2014: Ervaring van de familie Abbes: Een weekje mee met Sailingkids moeten we dat eigenlijk wel gaan doen? Al die kinderen daar zijn natuurlijk veel zieker dan Sterre…Op de eerste dag bleek meteen al dat ook veel andere gezinnen er zo over dachten èn werd (na een korte kennismaking) ook meteen al duidelijk dat we met een leuke gezellige club bij elkaar zaten! We hebben ontzettend genoten van het zeilen, maar ook van de gesprekken met elkaar, de kinderen die snel aansluiting vonden en zich prima vermaakten, het gezellig samen zijn en niets hoeven uitleggen, de kookkunsten van Cius en Marleen èn het feit dat iedereen begreep dat dingen soms op een ander tempo gaan en er geduldig werd gewacht en geholpen! We zaten met een ontzettend leuke club bij elkaar en het was heerlijk om zomaar even de zorg voor Sterre (en de andere meiden) over te kunnen laten aan de vrijwilligers. Zomaar even buiten zitten zonder continu alert te moeten zijn is natuurlijk wel echt vakantie! Kortom we hebben een fantastische week gehad waarin we fijne mensen hebben leren kennen en zouden het zonder twijfel direct over doen! We zien uit naar de reünie!

STICHTING SAILING KIDS

11


2014 SPONSORING IN

Een overzicht van onze sponsors in 2014 o.a.; Charity Rob Beers, Charity Live4Life! Harlingen, Fundatie v/d Santheuvel, Humanitas loge, vlooienmarkt Assen e.a.

designed by

Almere

Zaandam

12


SPONSORING IN

2014

JAARVERSLAG | 2014

Aangenaam: Sailing Kids De stichting Sailing Kids is voor haar activiteiten geheel afhankelijk van giften. We moeten daarom geheel op eigen kracht ieder seizoen de begroting rond zien te krijgen. Om geld bijeen te brengen klopt de stichting aan bij particulieren, het bedrijfsleven, stichtingen en fondsen. Het streven is om jaarlijks tussen de 6 en 10 tochten te verwezenlijken.

Donateurs belangrijk Dankzij de giften van onze vaste particuliere donateurs is er per jaar één tocht gegarandeerd. Dit zouden we natuurlijk graag uitgebreid zien naar meerdere tochten. De overige tochten worden gerealiseerd door éénmalige giften van service clubs, verenigingen en fondsen.

Sponsoring in materiaal Sponsoring hoeft niet alleen in geld, maar kan ook in materiaal en diensten. Zo zijn we dit jaar in het gelukkige bezit gekomen van een professionele beurswand en balie zodat we ons beter kunnen presenteren op beurzen en evenementen. Dit is mogelijk gemaakt door Op Koers! advieswerk en Semaphore vlaggen. Boot Holland sponsorde onze stand op de beurs Boot Holland, evenals de week van de watersport die onze sponsor was op de Hiswa.

Gulle gevers Diverse vrijwilligers hebben ook zelf inzamelingen gehouden zoals bijvoorbeeld Teus de Jong die een presentatie heeft gehouden in de kerk en zo een mooi bedrag bijeen wist te brengen. Dit vormt een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de stichting. De vele gulle gaven van particulieren, bedrijven en fondsen, variërend van giften naar aanleiding van openingen van bedrijven, jubilea, geboorten en verjaardagsfeestjes tot sportwedstrijden.

Teus de Jong

STICHTING SAILING KIDS

13


2014 VISIE & MISSIE

De stichting biedt ernstig zieke en/of chronisch zieke kinderen en jong volwassenen samen met hun familieleden of vrienden de mogelijkheid een geheel verzorgde vakantie te vieren aan boord van een zeilklipper.

Intensief

Missie

De veelal intensieve zorg en aandacht voor het zieke kind heeft ook grote invloed op het dagelijkse leven van de overige gezinsleden en vrienden. Varen op het IJsselmeer en de Waddenzee is een belevenis en door de geheel eigen sfeer aan boord van een zeilend charterschip, kunnen alle gasten volop genieten van een welverdiende week van rust en ontspanning. De aanwezige deskundige vrijwilligers nemen hen zoveel mogelijk werk en zorg uit handen. De ontmoeting met anderen, om lief en leed te delen, blijkt bovendien voor zowel de gasten als voor de vrijwilligers en de bemanning van grote waarde te zijn.

Stichting Sailing Kids is een groep zeer enthousiaste vrijwilligers, die graag iets voor een ander willen doen. Als je eenmaal hebt gezien wat een week met Stichting Sailing Kids oplevert voor de betrokkenen wil je nog maar één ding: Dit aan zoveel mogelijk mensen kunnen bieden.

Visie Stichting Sailing Kids streeft er naar 6 à 10 weken per jaar gratis zeilvakantie weken te organiseren voor mensen uit de doelgroep. Stichting Sailing Kids wil deelnemers energie en kracht geven voor de toekomst. Stichting Sailing Kids streeft ernaar een goed geleide vrijwilligers organisatie te zijn met een professioneel karakter.

14

Onze missie is het varen met chronisch en ernstig zieke kinderen met hun naasten (mantelzorgers). Juist ook mensen met ziektes die minder bekend zijn willen we bereiken en uitnodigen. De kracht zit hem in het samen een team zijn, samen zorgen voor de gasten en samen zien wat daarvan het resultaat is. Doel is: Deelnemers met nieuwe energie van boord laten gaan. De vele hartverwarmende reacties tonen aan, dat we daarin slagen. Door zoveel mogelijk contact met ziekenhuizen, huisartsen, en dergelijke te creëren, hopen we een zo groot mogelijke naamsbekendheid te krijgen zodat ook zij die niet direct tot een patiëntenvereniging horen, weten dat ze zich in kunnen schrijven voor een Sailing Kids tocht.


2014 P R + C O M M U N I C AT I E

JAARVERSLAG | 2014

www.facebook.com/sailingkids

sailingkids

Ook in 2014 hebben we op diverse manieren de media weten te halen. We waren te zien in het NOS jeugdjournaal bij de EK stoneskimming in Vlaardingen. Ook hebben we in diverse lokale en regionale kranten aandacht gekregen en zijn we geïnterviewd door RTV Oost tijdens Sail Kampen. Door deelname aan diverse sportieve evenementen in ZuidHolland is de naamsbekendheid ook daar vergroot.

Mascotte We hebben onze mascotte, de beer met zwemvest geïntroduceerd en als naam is uiteindelijk Boris the Sailing Bear uit de bus gekomen.

Facebook Facebook als medium is niet meer weg te denken bij Sailing Kids. Het aantal likes is sterk toegenomen en de diverse tochten gebruiken dit medium allemaal om verslag te doen van hun ervaringen. Daarnaast doet Facebook dienst als communicatie-middel bij uitstek om snel informatie omtrent de zeilweken en de organisatie te verspreiden.

van de stichting ‘Geef Gratis’ geïnstalleerd, zodat doneren nu op allerlei manieren mogelijk is.

Advertenties We hebben gratis advertentie ruimte gekregen in diverse bladen zoals het zomerinfo Friesland magazine en het Boot holland magazine. Diverse regionale radioen televisie omroepen (o.a. RTV Oost) hebben ook melding gemaakt van de activiteiten van de stichting Sailing Kids tijdens Sail Kampen. Daarnaast waren er diverse publicaties in diverse regionale kranten.

Overige activiteiten We hebben voor de 2e keer meegedaan aan het EK stoneskimming en de Broekpolder Regatta, beide in Vlaardingen. Daarnaast stonden we op het Cruise Event in Rotterdam en op Sail Kampen.

Twitter

Polo shirts en sjaals

Ook het Twitter account kent een groeiende schare aan volgers en is het meest geschikt om snel actuele informatie rond te zenden met een hoge respons.

Om het Sailing Kids promotie-team goed neer te zetten hebben we witte polo’s en blauwe sjaals laten maken met het Sailing Kids Crew logo er op, zodat we ons professioneel kunnen presenteren op beurzen en evenementen.

Website Alle gegevens zijn terug te vinden op de website en je kunt je hier ook aanmelden als deelnemer of vrijwilliger. Op de website is ook een uitgebreide donatie module

STICHTING SAILING KIDS

15


Vrijwilliger kok Cius met z’n beroemde saté!

16


2014

JAARVERSLAG | 2014

a 2014

EVENEMENTEN

Broekpolder Rega tt

nd Tijdens één va

e tochten in 2

014

EK Stoneskimming 20

14

STICHTING SAILING KIDS

17


2014 BALANS

Balans per 31 december 2014

Activa:

31-12-14

31-12-13

Materiële vaste activa: Vaartuigen

€ 1.500,00

€ 2.500,00

Overige vorderingen

€ 7280.00

€ 102,00

Liquide middelen:

€ 35.750,00

€ 24.522,00

Rabobank 1330.42.197

€ 32.240,00

€ 16.312,00

Rabobank 3464.576.221

€ 3.510,00

€ 8.210,00

Totaal Activa

€ 44.530,00

€ 27.124,00

Vorderingen:

De vaartuigen betreft een geschonken Compromis 27 en de overige vorderingen bestaan uit te ontvangen donaties en vooruit betaalde kosten.

18


BALANS

2014

JAARVERSLAG | 2014

Balans per 31 december 2014

Passiva:

31-12-14

31-12-13

€ 33.285,00

€ 24.102,00

Belastingen en sociale lasten

€ 00,00

€ 139,00

Overige schulden

€ 11.245,00

€ 2,883,00

Totaal Passiva

€44.530,00

€ 27.124,00

Eigen vermogen: Kapitaal Stichting Sailing Kids Schulden op korte termijn:

De overige schulden bestaan uit nog te betalen charterkosten, marketing en kantoorkosten.

STICHTING SAILING KIDS

19


2014 B AT E N & L A S T E N

Staat van baten en lasten 2014 2014

2013

Donaties

€ 63.595,00

100 %

€ 87.207,00

100 %

Directe uitvoeringskosten

€ 27.677,00

43 %

€ 64.640,00

74 %

Bruto-exploitatieresultaat:

35.918,00

22.747,00

Kosten: Lonen en salarissen

€ 6.046,00

9,5 %

€ 10.942,00

13 %

Marketing- en reclamekosten

€ 7.459,00

11 %

€ 100,00

0%

Huisvestingskosten

€ 00,00

0%

€ 15.000,00

17 %

Afschrijving

€ 1.000,00

1,5 %

€ 1.000,00

1%

Overige exploitatiekosten

€11.526,00

18 %

€ 4.455,00

5%

Verstrekte onkostenvergoeding

€ 854,00

1%

€ 1.800,00

2%

Financiële baten en lasten

€ -150,00

0%

€ -130,00

0%

€ 26.735,00

42 %

€ 33.167,00

38 %

€ 9.183,00

14 %

€ - 10.420,00

- 12 %

Netto-resultaat

Financiële toelichting Staat van baten en lasten:

Verklaring belangrijkste afwijkingen van het resultaat 2014 en het resultaat 2013 :

De top tien donaties waren goed voor 70% van de bijdragen. De donaties varieerden van € 2000 tot bijna € 9000. Particulieren, waaronder veel ex deelnemers, brachten met elkaar bijna € 7000 bij elkaar. Sponsoren in natura zijn niet in de cijfers vermeld, maar deze leverden ook een substantiële bijdrage. Het vaarseizoen wordt normaliter voor het boekjaar vastgelegd. Eind 2013 zijn wij behoudend geweest in het aantal tochten. Bovendien is de Meridiaan meer ingezet. Dit schip is goedkoper dan de Vrijheid.

In 2014 hebben we het kantoor in Kampen gesloten. Hierdoor zijn de vaste lasten geminimaliseerd, en slechts ten dele terechtgekomen bij de overige exploitatiekosten. In 2014 is er bewust geïnvesteerd in marketing en reclame. Onder meer door het intensiveren van facebook en het vernieuwen van stand materiaal. De kosten voor het sluiten en verhuizen van het kantoor drukken éénmalig op de begroting in 2014.

20


2014 DE SCHEPEN

JAARVERSLAG | 2014

Sailing Kids is gestart met De Meridiaan, een heerlijk varende platbodem welke ondermeer word ingezet voor onze bikkeltochten met jongeren in de leeftijd van 18-25 jaar. Sinds 2 jaar is daar de schoener De Vrijheid bij gekomen. Deze 3 mast schoener heeft meer faciliteiten en kan meer mensen herbergen en is daardoor zeer geschikt voor o.a. gezinstochten met (kleine) kinderen

De Vrijheid De Vrijheid is een topzeilgaffelschoener, met een diepgang van 2.10 mtr. Een mooie dame uit 1898, die eerst in gebruik is geweest als vrachtschip en in de jaren ‘80 is omgebouwd tot haar huidige staat.

Blikvanger Door haar imposante verschijning is De Vrijheid een echte blikvanger in elke haven. Met een gezellig interieur, uitgevoerd in warm mahoniehout. Benedendeks bevinden zich verder de stijlvolle hutten, een ruim en gezellig dagverblijf met een open keuken. In het dekhuis met knusse zithoek is het goed toeven aan het einde van een spannende zeildag. De Vrijheid is voorzien van een traplift en aanvullende medische voorzieningen zoals een AED.

De Meridiaan In 1903 werd De Meridiaan te water gelaten om tot 1982 als vrachtschip dienst te doen. Na de laatste verbouwing vaart deze klipper weer als tweemaster, getuigd zoals het oorspronkelijk bedoeld was.

Huiselijk & gezellig Aan het dek van de klipper De Meridiaan bevindt zich een royale kuip waar het goed toeven is. Het schip is kindvriendelijk en veilig door de railing rondom. Benedendeks voel je je al snel thuis in het warme, houten interieur. Het dagverblijf van deze klipper biedt iedereen de ruimte om bijvoorbeeld samen te genieten van de maaltijd of een gezelschapsspel. In de open keuken kan het eten worden bereid, zonder dat men iets van de gezelligheid hoeft te missen.

STICHTING SAILING KIDS

21


2014 HET BESTUUR

Het bestuur van de Stichting Sailing Kids in 2014

Annelies Blom Voorzitter

Theo Bakker Penningmeester

Coerd de Heer Bestuurslid

Vincent Verloop Bestuurslid

Ondersteuning stichting:

Ludo Kwak Secretariaat

22


VOORUITBLIK

2015

JAARVERSLAG | 2014

In 2015 willen we nieuwe wegen inslaan en nieuwe schepen inhuren. Meer public relations en communicatie in 2015. Het bestuur versterken met nieuwe bestuurders. Op het programma staan o.a. deelname aan Boot Holland, Sail Amsterdam, het E.K. Stoneskimming, Broekpolderregatta, Furieade te Maassluis. Sail Amsterdam

Sailing Kids zal ook aanwezig zijn met de Vrijheid op dit internationale evenement met diverse tallships en windjammers uit de hele wereld. Doel is de naamsbekendheid te vergroten en donateurs te werven.

Beurzen / Evenementen

Rode kruis Voor de vierde keer op rij wordt er dit jaar samengewerkt met het Rode Kruis district Almere. De deelnemers zullen afkomstig zijn van De Kinderkliniek in Almere. Het gaat hier om een gezinstocht, waarbij de deelnemers vergezeld worden door hun ouders en broertjes of zusjes.

In het komende jaar staan er ook weer diverse beurzen op het programma. Zo zal de Stichting Sailing Kids aanwezig zijn op de beurs Boot Holland, die dit jaar weer plaatsvindt in Leeuwarden. Furieade te Maassluis.

Ligplaatsen Enkhuizen en Hellevoetsluis

Menheerse havendagen

Broekpolderregatta

Voor het eerst dit jaar presenteren we ons op de Zuid Hollands eilanden op de Menheerse havendagen in Middelharnis. Een leuk evenement met veel zeilliefhebbers en regionale aandacht.

De stichting is uitgenodigd om deel te nemen aan de Broekpolderregatta te Vlaardingen en is aangewezen als goed doel van deze spannende polderrace met originele platbodems.

Bestuur

Sponsoring / Public Relations

Het bestuur is voornemens zo stabiel mogelijk te opereren en nieuwe bestuursleden te zoeken voor o.a de functie van secretaris. Sailing Kids kent geen beloning voor bestuursleden. Met onkostenvergoedingen aan vrijwilligers zal terughoudend worden omgegaan. De vaste kosten zijn tot een minimum teruggebracht. Het genereren van meer vaste inkomsten middels donaties en sponsoring. Een nieuwe hoofdsponsor vinden is één van de hoofddoelen.

De Sailing Kids bus zal in 2015 gerealiseerd worden en kan dan ingezet worden voor het vervoer van materiaal, deelnemers en als blikvanger bij promotionele activiteiten. Andere aandachtspunten; - Het landelijk ambassadeurs netwerk uitbreiden. - Verhuizing van opslag en kantoor naar Vlaardingen. - Nieuwe vrijwilligerscoördinator zoeken.

Ook dit seizoen zal gevaren worden vanuit Enkhuizen. Nieuw dit jaar zijn tochten vanuit Hellevoetsluis op het Grevelingenmeer, om zo de doelgroep in Zuid Holland te bereiken.

STICHTING SAILING KIDS

23


Stichting Sailing Kids Rozenlaan 75 3135 XN Vlaardingen info@sailingkids.eu www.sailingkids.eu