Jaarverslag def ssk 2015

Page 1

2015 JAARVERSLAG

Stichting Sailing Kids

2015


Beste Vrienden, VOORWOORD

In 2015 hebben we wederom met 8 gerealiseerde tochten het aantal van vorig jaar weten te evenaren. De nieuwe opzet van de stichting werpt z’n vruchten af. Besluiten kunnen snel en slagvaardig worden genomen. De prognoses komen mooi uit en we liggen dan ook goed op koers! De opbrengst uit donaties neemt toe en het aanbod van sponsors is ook nu weer breder geworden. In 2015 zijn we wederom actief geweest op evenementen in het hele land, zoals bij het E.K. Stone skimming, de Furieade Maassluis, Boot Holland in Leeuwarden, Menheerse havendagen in Middelharnis, Scancovery, Sail Amsterdam en diverse kleinere activiteiten. De eerste tochten zijn gevaren op de Zuid-Hollandse wateren en ook dat is zeer goed bevallen. De regio Rotterdam draagt de stichting een warm hart toe, wat heeft geresulteerd in het kunnen realiseren van een lange gekoesterde wens: Een eigen busje voor de stichting om de schepen te kunnen voorzien van de nodige Sailing Kids materialen. Een bijzondere nieuwe sponsor hebben we ook gevonden in Olli, als passagier op de Sophia tocht! Dankzij de inzet van het bestuur, de vrijwilligers, sponsors en ambassadeurs zijn de doelstellingen voor dit jaar dan ook ruimschoots behaald. We kijken daarom al reikhalzend uit naar het 10-jarig jubileum jaar 2016, waar we als doelstelling hebben om 10 tochten te realiseren. Een doel wat we met jullie samen zeker gaan halen!

“ In 2016 knallen met z’n allen!”

Annelies Blom (Voorzitter) 2


INHOUDSOPGAVE

JAARVERSLAG | 2015

Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 2. Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 3. Wie zijn wij ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 5. Ambassadeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 6. Vrijwilligers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 7. Kerncijfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 8. Impressie gezinstocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 11. Sponsorsoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 13. Visie en missie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 14. PR en communicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 15. Evenementen in 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 17. Balans 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 19. Staat van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 20. De schepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 21. Het bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 2 2. Vooruitblik 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 23.

STICHTING SAILING KIDS

3


2015 SOPHIA TOCHT 4

Droogvallen op het wad met de Vliegende Hollander tijdens de Sophia tocht 2015


WIE ZIJN WIJ?

2015

JAARVERSLAG | 2015

Stichting Sailing Kids organiseert sinds 2006 zeilvakantieweken voor kinderen met een chronische en/of ernstige aandoening samen met hun ouders/verzorgers, broertjes en zusjes. Daarnaast zijn er vakantieweken voor jongeren die als groep, zonder ouders, meevaren. Aan boord van een zeilschip is iedereen even uit de dagelijkse zorgen.

Wie gezond is, kan zich maar moeilijk voorstellen hoe het is om langdurig ziek te zijn. Ook het gezin moet leven met een familielid dat voortdurend extra zorg nodig heeft.

Gezinnen (Lichamelijk) ernstig en/of chronisch zieke kinderen tot 18 jaar samen met hun ouders/verzorgers, broertjes en/ of zusjes kunnen genieten tijdens een onvergetelijke zeilweek op het IJsselmeer. Dan is het zieke kind even geen patiënt meer en het gezonde broertje of zusje kan rekenen op evenveel aandacht. De aanwezige ouders/verzorgers ontmoeten elkaar weer als partners in plaats van als verzorgers, want de medische zorg wordt hen professioneel uit handen genomen. Iedereen ontspant en komt tot elkaar.

Jongeren Daarnaast is er de groep jongeren in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar, die zelf ernstig en/of chronisch ziek zijn of de ziekte achter de rug hebben. Voor deze groep organiseren wij de avontuurlijke bikkeltochten op het IJsselmeer of het Wad. Ook nauw betrokken familieleden, vrienden en verzorgers zijn daarbij van harte welkom aan boord.

Comité van aanbeveling Het comité van aanbeveling ondersteunt de activiteiten van de Stichting Sailing Kids. Ook draagt zij de doelstellingen, visie, missie en waarden van de Stichting uit. Het comité van aanbeveling bestaat uit; Drs. A. H. Sanderse, directeur Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam. D. van Boven, Hoofd Kinder- en Tienerafdeling en Hoofd Kinderpoli ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk. J. C. G. M. Berends, Burgemeester van Apeldoorn. Er wordt tevens, waar mogelijk, samengewerkt met diverse belangen-verenigingen en instellingen, zoals de ‘Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker’ (VOKK) en verschillende (academische) ziekenhuizen.

Organisatie De organisatie van de Stichting Sailing Kids bestaat uit een klein, maar gedreven team met een slagvaardig bestuur. Juist door de kleinschaligheid zijn de lijnen kort en hebben wij een groot bereik. Van het ingezamelde geld blijft hierdoor niets aan de strijkstok hangen en komt alles ten goede aan de gestelde doelen. Het hart van de Stichting Sailing Kids wordt echter gevormd door de vele vrijwilligers, zonder wiens hulp de stichting niet zou kunnen bestaan.

STICHTING SAILING KIDS

5


6

AMBASSADEURS

2015


VRIJWILLIGERS

2015

JAARVERSLAG | 2015

De activiteiten van de Stichting Sailing Kids zijn niet mogelijk zonder de steun van onze vrijwilligers en ambassadeurs. Vanwege onze kwetsbare doelgroep stellen wij hoge eisen aan onze mensen. Daarom wordt er ook met alle nieuwe vrijwilligers een persoonlijk intake gesprek gehouden. Hieronder een kleine toelichting op het vrijwilligerswerk van de ambassadeurs en de vrijwilligers die meegaan met de tochten.

De ambassadeursdag in 2015

Intake gesprek

In 2015 hebben we voor de tweede maal een ambassadeursdag georganiseerd. Zo houden we contact en kunnen de ambassadeurs onderling ook ideeën uitwisselen. De ambassadeurs vertegenwoordigen de stichting in hun eigen omgeving, zodat er meerdere aanspreekpunten zijn als we regionale acties houden. Die kunnen bestaan uit eigen initiatieven zoals het organiseren van markten, hardloopwedstrijden, bezoeken van scholen en andere activiteiten.

Om tot een verantwoorde keuze te komen met betrekking tot het vrijwilligers bestand krijgt iedereen die zich als vrijwilliger wil inzetten een intake gesprek met de vrijwilligers coördinator en de (vice) voorzitter . Om de kwetsbare deelnemers te beschermen wordt een verklaring van goed gedrag van elke vrijwilliger gevraagd. De deelnemende artsen en verpleegkundigen zijn daarom ook allemaal BIG geregistreerd.

Aanmelden De Stichting Sailing Kids heeft op dit moment zo’n 150 actieve vrijwilligers. Deze hebben zichzelf aangemeld via de website of via mond tot mond reclame of via andere vrijwilligers. Door middel van evenementen, acties op scholen, aanwezigheid op beurzen en andere activiteiten geven we de stichting Sailing Kids meer bekendheid. Zo brengen we de stichting ook onder de aandacht van nieuwe, potentiële vrijwilligers en ambassadeurs.

Informeren Om elke vrijwilliger van de juiste informatie te voorzien, zijn er draaiboeken beschikbaar over de verschillende aspecten van een zeilweek zoals een medisch draaiboek, activiteiten draaiboek, bootregels etc.

Vrijwilligersweekend Om voeling met onze achterban te houden, organiseert de stichting elk jaar een vrijwilligers weekend. Hier kunnen alle vrijwilligers kosteloos aan deelnemen.

STICHTING SAILING KIDS

7


2015 KERNCIJFERS

Kerncijfers van Sailing Kids over 2015: Sailing Kids heeft in 2015 twee gezinstochten en zes bikkeltochten gerealiseerd, waarvan vier tochten met duitse deelnemers. In totaal waren 260 deelnemers aan boord uit 48 families tijdens de weektochten Het aanbod van Sailing Kids voorziet hiermee duidelijk in een behoefte. Alle tochten waren volledig volgeboekt. Met de inzet van ruim 400 vrijwilligers mensdagen werden in 2015 in totaal 40 onvergetelijke dagen gerealiseerd. Eén week varen met een volledig uitgerust en bezet schip kostte gemiddeld € 9.000,-. De kosten per deelnemer waren +/- € 250,-.

De Stichting Sailing Kids is ANBI gecertificeerd

260 deelnemers

50

vrijwilligers

8

zeilweken gerealiseerd in 2015 8


KERNCIJFERS

2015

JAARVERSLAG | 2011 5

Het schip De Vrijheid waarop de gezinstochten worden georganiseerd, heeft plaats voor 36 personen. Het begeleidende team aan boord bestaat uit zes tot acht personen, te weten Sailing Kids vrijwilligers en een professionele bemanning. Per week hebben we maximaal 30 gasten aan boord. Het exacte aantal personen is afhankelijk van de grootte van de families.

Indicaties Om een indruk tegeven van de ernst van de ziektes die kinderen hebben aan boord hierbij een opsomming van voorkomende ziektebeelden onder de deelnemers die meegevaren hebben; Syndroom van Landau Kleffner, MCG, Mithochondriële stofwisselingsziekten, Syndroom van Alport (nierziekte), Medulloblastoom (hersentumor), Acute Lymfatische Leukemie, Epilepsie, Astma, autoimmuun ziekten, Cystic Fybrosis (taaislijmziekte), Spierziekte Duchenne, Hypoplastisch linkerhartsyndroom, Glycogeenstapelinsziekte 1B, Neurofibromatose type 1, Ziekte van Crohn, Adrenogenitaal syndroom, Diabetes type 1, Apert Syndroom, Ichtyosis. Een zeer breed scala van aandoeningen.

Teamwork Aan boord werken de vrijwilligers als een team samen. In het voorjaar worden alle vrijwilligers voor een weekend aan boord uitgenodigd en bespreken we het komende seizoen. Dan is er ook tijd om tips aan elkaar te geven en voor het bijwerken van de draaiboeken. Voor elke tocht worden materialen aan boord gebracht ten behoeve van de activiteiten, zoals kostuums voor toneelstukken, spelletjes, knutselmaterialen en de o zo belangrijke Fatboys, dit zijn de zitzakken waar aan boord veelvuldig gebruik van word gemaakt. Deze materialen worden

meegenomen door vrijwilligers of geschonken door particulieren. De medische hulpmiddelen worden voor ieder seizoen nagezien en gecontroleerd en aangevuld door een verpleegkundige of arts.

Kosten per tocht De belangrijkste kosten betreft de huur van de schepen. Deze huurprijs heeft betrekking op het schip, het salaris van de schipper en de matroos en de benodigde verzekeringen. Maar ook de kosten van kantoor, het eten en drinken onderweg zijn hierin begrepen.

Kosten Maaltijden: € 975,-. Het Sailing Kids budget voor de catering per tocht bedraagt in 2015 gemiddeld € 975,-. Binnen dit budget is er ook ruimte voor kleine activiteiten aan wal, zoals een bezoek aan een museum, zwembad of andere bezienswaardigheid.

Vrijwilligers Als Sailing Kids vrijwilligers varen standaard mee: een kok, een verpleegkundige of arts en een activiteitenbegeleider. Daarmaast gaan er vaak nog enkele vrijwilligers mee om ondersteuning te geven waar dat nodig is; als keukenhulp, extra activiteiten begeleider, of als vrijwilliger met zeilervaring. STICHTING SAILING KIDS

9


10

GEZINSTOCHT

2015


2015 GEZINSTOCHT

JAARVERSLAG | 2015

Hierbij het leuke verslag van Arijenne v/d Leij die mee geweest is op de Sailing Kids gezinstocht van 2015, gesponsord door Rotary Club Zaandam;

Dag 1: Zaterdag, een beetje onwennig stappen we aan boord. Spannend, want we kennen elkaar niet. De hut is klein maar met een eigen wasbak. Er zijn douches en toiletten aan boord. We gaan meteen aan het werk, de zeilen moeten gehesen, knopen gelegd, boeien naar binnen, of naar buiten. We varen met 2 zeilen richting Stavoren. Uit de kombuis komen heerlijke geuren, die zich mengen met de zeelucht. De zonsondergang is prachtig. En dan ineen een golf van misselijkheid oei, dat voelt beroerd. Buiten op het dek en maar snel wat eten, gelukkig zakt het snel. In middels is het 21.00 uur, de tijd vliegt of je hebt geen besef van de tijd. Later op het dek met zijn allen, elkaar beter leren kennen, borreltje en hapje erbij. 00.00 naar bed, slapen, maar oei dat slaapt vreemd, de geluiden, het smalle bed, om 05.00 begint mijn dag, heerlijk weer op het dek. Dag 2: De dag begint met zwemmen in Stavoren om 7.30 uur We springen in het water vanaf de boot, dat is tof, en best lekker, en maar een klein beetje koud, lekker ontbijten en dan ”hijs de zeilen”. Om 10.45 liggen we stil op het water. Geen zuchtje wind, het is warm op de boot. 100.000 eendags vliegjes, gek worden we ervan. Donkere wolken aan de horizon, We zijn in den oever, daar gaan we door de sluizen naar de waddenzee, best een belevenis. We liggen in de haven en blijven daar ook i.v.m. het zeer slechte weer wat er nu aan komt. Ik heb net met de kok Zeeuwse Bolus gemaakt, dus het ruikt erg lekker, vanmorgen heerlijk ontbijt met gebakken roerei met avocado, prei ,tomaat en rucolla. Kortom het leven is best. Michel is een slagveld, zoveel dode vliegjes op zijn shirt, voetballen op de kade, beetje soezen op het dek. Het dek wordt geschrobd liters water over onze voeten.... Dag 3: De zon komt door de patrijspoort, ik kijk op de

klok, 6.58 uur, heerlijk geslapen, op het dek een kopje koffie, prachtige strak blauwe lucht, gezonde lucht, ik snuif het op en geniet van de stilte, langzaam komen er meer naar het dek, gezellig geklets, genieten, dag den oever, we gaan los om 9.30 uur, waarheen? Daar waar de wind ons voert.....om 15.30 uur komen we aan op Terschelling, met de boot schuin door het water, als een mes zo scherp, de wind hard in de zeilen, de golven hoog. Dag 4: vandaag zijn we vrij op Terschelling. We gaan met zijn vijven er op uit. Heerlijk zitten op een terras met koffie en gebak. Genieten, schepjes kopen en dan naar het strand. Rood verbrand en met het zand in de haren eten we een visje in de haven. Dag 5: Het avontuur gaat beginnen, windkracht 7, op de Waddenzee varen naar Makkum, golven heel hoog, opspattend water, wind in je haren, zon op je gezicht. Via kornwerderzand , gaan we door de sluizen en meren we aan in de haven. Makkum is klein maar wel leuk. Dag 6: De dag begint strakblauw in de ochtend. Al snel komen er donkere wolken aan, het begint te stormen, regen op het dek, we wachten met uitvaren, toch varen we uit, harde wind, water spat omhoog door de hoge golven. De zon schijnt helder door prachtige witte stapelwolken, Een prachtige tocht, hard werken, we meren aan bij het “kreupel” een kunstmatig gemaakt vogeleiland, tussen Andijk en Medemblik, alleen toegankelijk voor boten en vogels, prachtig, er is niets alleen de vogels die de baas zijn. Dag 7: Wakker worden van het geschommel van de boot, geklots van water en het krijsen van de meeuwen. De zon schijnt weer door de kleine patrijspoort, frisse wind om me heen. De laatste dag... prachtig zeilweer, de zon op ons gezicht, Enkhuizen aan de horizon, we zijn weer thuis... Wat een fantastische, prachtige week. Sailing Kids: bedankt!

STICHTING SAILING KIDS

11


2015 SPONSORING IN

Een overzicht van onze sponsors in 2015; ErasmusMC-Sophia, Business Regatta 2015, Roteb Lease, BSB reclame, Artpack, Rotary Zaandam, Menheerse werf, Vlooienmarkt Assen Lions VL09, Kiwanis club Almere, Semaphore signs, Oranje Fonds, Hiswa, Boot Holland e.a.

Almere designed by

Zaandam

12


SPONSORING IN

2015

JAARVERSLAG | 2015

Aangenaam: Sailing Kids De stichting Sailing Kids is voor haar activiteiten geheel afhankelijk van giften. We moeten daarom geheel op eigen kracht ieder seizoen de begroting rond zien te krijgen. Om geld bijeen te brengen klopt de stichting aan bij particulieren, het bedrijfsleven, stichtingen en fondsen. Het streven is om jaarlijks tussen de 6 en 10 tochten te verwezenlijken.

Donateurs belangrijk Dankzij de giften van onze vaste particuliere donateurs is er per jaar één tocht gegarandeerd. Dit zouden we natuurlijk graag uitgebreid zien naar meerdere tochten. De overige tochten worden gerealiseerd door éénmalige giften van service clubs, verenigingen en fondsen.

Sponsoring in materiaal Sponsoring kan niet alleen in geld, maar Gulle gevers ook in materiaal en Diverse vrijwilligers hebben op eigen initiatief diensten. Zo is dit inzamelingen gehouden zoals bijvoorbeeld de buurt jaar een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan Witterbrug uit Assen die een rommelmarkt organiseren door de aanschaf van een eigen transport bus voor de en zo een mooi bedrag bijeen brengen. stichting. Dit is mogelijk gemaakt door een gezamelijke Deze particuliere acties vormen ook inspanning van Roteb Lease Rotterdam, een belangrijk onderdeel van de Stoneskimming event van Op Koers! inkomsten van de stichting. advieswerk, Semaphore vlaggen, BBS Deze acties van particulieren, bedrijven, belettering en Artpack reclame. scholen, instellingen en fondsen, variëren Beurs Boot Holland en de Friesland Hal van inzamelingen naar aanleiding van sponsorden wederom onze stand op de openingen van bedrijven, pensionering, beurs Boot Holland, die gezien wordt jubilea, geboorten en verjaardagsfeestjes als dè start van het watersport seizoen. Bedrag opgehaald door tot sportwedstrijden. klaverjasvereniging “ De IJsvogel”

STICHTING SAILING KIDS

13


2015 VISIE & MISSIE

De stichting biedt ernstig zieke en/of chronisch zieke kinderen en jong volwassenen samen met hun familieleden of vrienden de mogelijkheid een geheel verzorgde vakantie te vieren aan boord van een zeilklipper.

Intensief

Missie

De veelal intensieve zorg en aandacht voor het zieke kind heeft ook grote invloed op het dagelijkse leven van de overige gezinsleden en vrienden. Varen op het IJsselmeer, Waddenzee en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren is een belevenis en door de geheel eigen sfeer aan boord van een zeilend charterschip, kunnen alle gasten volop genieten van een welverdiende week van rust en ontspanning. De aanwezige deskundige vrijwilligers nemen hen zoveel mogelijk werk en zorg uit handen. De ontmoeting met anderen, het delen van lief en leed, blijkt bovendien voor zowel gasten, vrijwilligers en bemanning elke reis van grote waarde te zijn.

Stichting Sailing Kids is een groep zeer enthousiaste vrijwilligers, die graag iets voor een ander willen doen. Als je eenmaal hebt gezien wat een week met Stichting Sailing Kids oplevert voor de betrokkenen wil je nog maar één ding: Dit aan zoveel mogelijk mensen kunnen bieden.

Visie Stichting Sailing Kids organiseert 6 à 10 weken per jaar geheel verzorgde, gratis zeilvakanties voor mensen uit de doelgroep. Stichting Sailing Kids wil deelnemers energie en kracht geven voor de toekomst. Stichting Sailing Kids streeft ernaar een goed geleide vrijwilligers organisatie te zijn met een professioneel karakter.

14

Onze missie is het varen met chronisch en ernstig zieke kinderen met hun naasten (mantelzorgers). Juist ook mensen met ziektes die minder bekend zijn willen we bereiken en uitnodigen. De kracht zit hem in het samen een team zijn, samen zorgen voor de gasten en samen zien wat daarvan het resultaat is. Doel is: Deelnemers met nieuwe energie van boord laten gaan. De vele hartverwarmende reacties tonen aan, dat we daarin slagen. Door zoveel mogelijk contact met ziekenhuizen, huisartsen, en verenigingen te creëren, hopen we een zo groot mogelijke naamsbekendheid te krijgen zodat ook zij die niet direct tot een patiëntenvereniging horen, weten dat ze zich in kunnen schrijven voor een Sailing Kids tocht.


2015 P R + C O M M U N I C AT I E

JAARVERSLAG | 2015

www.facebook.com/sailingkids

sailingkids

In 2015 hebben we op diverse manieren de media weten te halen. Er is een nieuwe, ludieke ambassadeur gevonden in de persoon van Olli, de 100% fake elephant. Ook hebben we in diverse lokale en regionale kranten aandacht gekregen en waren we goed doel tijdens Scancovery, een autorally door scandinavië. Door deelname aan sportieve evenementen hebben we onze naamsbekendheid eveneens weten te vergroten.

Ambassadeur Olli Naast onze eigen mascotte, de beer met zwemvest, is nu ook Olli, de 100% fake elephant, onze nieuwe ambassadeur en is hij mee geweest op de Sophiatocht!

Facebook Facebook als medium is niet meer weg te denken bij Sailing Kids. Het aantal likes is sterk toegenomen en de diverse tochten gebruiken dit medium allemaal om verslag te doen van hun ervaringen. Daarnaast doet Facebook dienst als communicatie-middel bij uitstek om snel informatie omtrent de zeilweken en de organisatie te verspreiden.

kunt je hier ook aanmelden als deelnemer of vrijwilliger. Op de website is ook een uitgebreide donatie module van de stichting ‘Geef Gratis’ geïnstalleerd, zodat doneren nu op allerlei manieren mogelijk is.

Advertenties We hebben ook dit jaar weer gratis advertentie ruimte gekregen in diverse bladen zoals het politievakbald “Blauw” en YachtFocus. Diverse regionale radio- en televisie omroepen (o.a. SBS6, Radio Goeree Overflakkee) hebben ook melding gemaakt van de activiteiten van de stichting Sailing Kids. Daarnaast waren er diverse publicaties in regionale kranten.

Overige activiteiten We hebben voor de 3e keer meegedaan aan het EK stoneskimming en de Broekpolder Regatta, beide in Vlaardingen. Daarnaast stonden we op de Furieade in Maasluis en waren aanwezig bij Sail Amsterdam.

Twitter Ook het Twitter account kent een groeiende schare aan volgers en is het meest geschikt om snel actuele informatie rond te zenden met een hoge respons.

Website Alle gegevens zijn terug te vinden op de website en je

Olli T-shirts Om de nieuwe ambassadeur te promoten, zijn er speciale Olli T-shirts ontworpen door de designers van Olli. Zodat de Sophiatocht een geheel eigen thema heeft meegekregen dit jaar. Dit dient als inspiratiebron voor het volgende seizoen.

STICHTING SAILING KIDS

15


Vrijwilliger kok Cius met z’n beroemde saté!

16


2015

JAARVERSLAG | 2015

is 2015

EVENEMENTEN

Furieade Maasslu

nd Tijdens één va

e tochten in 2

015

Sailing Kids goed do

el Scancovery 2015

STICHTING SAILING KIDS

17


2015 BALANS

Balans per 31 december 2015

Activa:

31-12-15

31-12-14

Materiële vaste activa: Vaartuigen

--

€ 1.500,00

Overige vorderingen

€ 10.727

€ 7280,00

Liquide middelen:

€ 43.980,00

€ 35.750,00

Rabobank 1330.42.197

€ 3.591,00

€ 3.510,00

Rabobank 3464.576.221

€ 40.389,00

€32.240,00

Totaal Activa

€ 54.707,00

€ 35.750,00

Vorderingen:

De vaartuigen betreft een geschonken Compromis 27 en de overige vorderingen bestaan uit te ontvangen donaties en vooruit betaalde kosten.

18


BALANS

2015

JAARVERSLAG | 2015

Balans per 31 december 2015

Passiva:

31-12-15

31-12-14

€ 45.525,00

€ 33.285,00

Belastingen en sociale lasten

€ 00,00

€ 00,00

Overige schulden

€ 9.182,00

€ 11.245,00

Totaal Passiva

€ 54.707,00

€ 44.530,00

Eigen vermogen: Kapitaal Stichting Sailing Kids Schulden op korte termijn:

De overige schulden bestaan uit nog te betalen charterkosten, marketing en kantoorkosten.

STICHTING SAILING KIDS

19


2015 B AT E N & L A S T E N

Staat van baten en lasten 2015 2015

2014

Donaties

€ 63.805,00

100 %

€ 63.595,00

100 %

Directe uitvoeringskosten

€ 27.922,00

44 %

€ 27.677,00

43 %

Bruto-exploitatieresultaat:

€ 35.833,00

35.918,00

Kosten: Lonen en salarissen

€ - 65,00

0%

€ 6.046,00

9,5 %

Marketing- en reclamekosten

€ 8.782,00

14 %

€ 7.459,00

11 %

Transportkosten

€ 2.953,00

5%

€ 00,00

0%

Afschrijving

€ 1.000,00

2%

€ 1.000,00

1,5 %

Overige exploitatiekosten

€ 10.393,00

16 %

€11.526,00

18 %

Verstrekte onkostenvergoeding

€ 671,00

1%

€ 854,00

1%

Financiële baten en lasten

€ -141,00

0%

€ -150,00

0%

€ 23.593,00

37 %

€ 26.735,00

42 %

€ 12.240,00

19 %

€ 9.183,00

14 %

Netto-resultaat

Financiële toelichting Staat van baten en lasten:

Verklaring belangrijkste afwijkingen van het resultaat 2015 en het resultaat 2014 :

De top acht donaties waren goed voor 80% van de bijdragen. De donaties varieerden van € 1500 tot bijna € 18.000. Particulieren, waaronder veel ex deelnemers, brachten met elkaar bijna € 10.000 bij elkaar. Sponsoren in natura zijn niet in de cijfers vermeld, maar deze leverden ook een substantiële bijdrage. Het vaarseizoen wordt normaliter vóór het boekjaar vastgelegd.

In 2015 hebben we wederom kritisch naar de vaste lasten gekeken, waardoor een mooie besparing is bereikt. Ook is er een Sailing Kids promotiebus in gebruik genomen. Deze bus is geheel gesponsord en word ingezet voor zowel promotie als voor de bevoorrading van de schepen tijdens het seizoen.

20


2015 DE SCHEPEN

JAARVERSLAG | 2015

In 2015 is gevaren met 4 verschillende schepen. Natuurlijk werden de Meridiaan en de Vrijheid weer volop vanuit Enkhuizen ingezet om tochten te varen. Nieuw waren de tochten met de klipper de Vliegende Hollander met als ligplaats Amsterdam en de klipper de Oostvogel met als Ligplaats Hellevoetsluis in Zuid Holland.

De Vrijheid - 36 personen

De Meridiaan - 24 personen

Is een topzeilgaffelschoener, met een diepgang van 2.10 mtr. Een mooie dame uit bouwjaar 1898 en het vlaggeschip van de stichting Sailing Kids.

Heeft als bouwjaar 1903 en is een tweemast klipper met een jeugdig karakter en daarom zeer geschikt voor onze bikkeltochten met jongeren.

De Oostvogel - 24 personen

De Vliegende Hollander - 34 personen

Is een sfeervolle driemast klipper uit 1898 en vormt een perfecte ambiance voor zeiltochten met een nautisch karakter op de Zuid-Hollandse wateren.

Oorspronkelijk gebouwd in 1892 is het schip in 1996 verbouwd tot passagiers schip en uitgerust met een stoere schoenertuigage.

STICHTING SAILING KIDS

21


2015 HET BESTUUR

Het bestuur van de Stichting Sailing Kids in 2015

Annelies Blom Voorzitter

Theo Bakker Penningmeester

Coerd de Heer Bestuurslid

Ludo Kwak Secretariaat

22

Vincent Verloop Bestuurslid


VOORUITBLIK

2016

JAARVERSLAG | 2015

In 2016 willen we nieuwe wegen inslaan en nieuwe schepen inhuren. Meer werken aan public relations en communicatie. Het bestuur versterken met nieuwe bestuurders. Op het programma staan o.a. deelname aan Boot Holland, Delfsail, Furieade en het vieren van 10 jaar Sailing Kids, bekroond door het varen van 10 tochten. Delfsail

Sailing Kids zal ook aanwezig zijn met de Vrijheid op dit internationale evenement met diverse tallships en windjammers uit de hele wereld. Doel is de naamsbekendheid te vergroten en donateurs te werven.

Beurzen / Evenementen

Rode kruis Voor de vierde keer op rij wordt er dit jaar samengewerkt met het Rode Kruis district Almere. De deelnemers zullen afkomstig zijn van De Kinderkliniek in Almere. Het gaat hier om een gezinstocht, waarbij de deelnemers vergezeld worden door hun ouders en broertjes of zusjes.

In het komende jaar staan er ook weer diverse beurzen op het programma. Zo zal de Stichting Sailing Kids aanwezig zijn op de beurs Boot Holland, die dit jaar weer plaatsvindt in Leeuwarden en de Furieade te Maassluis.

Ligplaatsen Enkhuizen en Hellevoetsluis

Menheerse havendagen

In 2016 bestaat Sailing Kids 10 jaar!

Voor het eerst dit jaar presenteren we ons op de Zuid Hollands eilanden op de Menheerse havendagen in Middelharnis. Een leuk evenement met veel zeilliefhebbers en regionale aandacht.

Omdat de stichting in 2016 haar 10-jarig jubileum viert is het doel om 10 tochten te realiseren. Hiervoor gaan we actief sponsors per tocht werven.

Bestuur Het bestuur is voornemens zo stabiel mogelijk te opereren en nieuwe bestuursleden te zoeken voor o.a de functie van secretaris. Sailing Kids kent geen beloning voor bestuursleden. Met onkostenvergoedingen aan vrijwilligers zal terughoudend worden omgegaan. De vaste kosten zijn tot een minimum teruggebracht. Het genereren van meer vaste inkomsten middels donaties en sponsoring. Een nieuwe hoofdsponsor vinden blijft ĂŠĂŠn van de hoofddoelen.

Ook dit seizoen zal gevaren worden vanuit Enkhuizen. Nieuwe afvaart havens worden gezocht in Zuid-Holland zoals Hellevoetsluis met de klipper de Oostvogel van schipper Werre.

CBF keurmerk en VOG verklaringen In 2016 willen we een aanvraag doen voor het CBF keurmerk en een gezamelijke VOG verklaring aanvragen voor onze vrijwilligers.

Website vernieuwen De huidige website is aan vernieuwing toe en wordt aangepast aan de laatste ontwikkelingen zoals resposive design en toegankelijk CMS, zodat er met meerdere mensen aan gewerkt kan worden.

STICHTING SAILING KIDS

23


Stichting Sailing Kids Rozenlaan 75 3135 XN Vlaardingen info@sailingkids.eu www.sailingkids.eu

Jaarverslag door: www.artpack.nl