Jaarverslag stichting Sailing Kids 2013

Page 1

2013 JAARVERSLAG

Stichting Sailing Kids


VOORWOORD

Het jaar 2013 heeft een koninklijk tintje gekregen en stond in het teken van organisatorische veranderingen. Daarnaast hebben we ook meegedaan aan een aantal bijzondere projecten, zoals Sail den Helder, de Koningsvaart en deelname aan de landelijke kroonappels actie van het Oranje Fonds, waar we zelfs finalist zijn geworden! Ook hebben we de publiciteit weten te halen door mee te dingen naar de grote gift van het 3M Fonds en de NRC Charity award. En voor het eerst dit jaar deden we mee met het ludieke EK Stoneskimming. Dankzij al die inspanningen zijn er dit jaar weer 8 tochten gerealiseerd, maar er blijft natuurlijk werk aan de winkel en we zijn nu alweer benieuwd wat 2014 gaat brengen. Met de steun van onze vrijwilligers, donateurs en sponsors gaan we er weer volop tegenaan en maken we er een mooi jaar van!

“ Kracht en energie geven èn ontvangen is mijn motto”

Annelies Blom (Voorzitter) 2


INHOUDSOPGAVE

JAARVERSLAG | 2013

Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 2. Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 3. Koningsvaart 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 4. Wie zijn wij ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 5. Kerncijfers 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 6. Impressie bikkeltocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 8. Impressie gezinstocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 9. Overzicht Sponsors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 10. Vrijwilligersbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 11. Visie en missie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 12. PR en communicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 13. Deelname Kroonappels 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 14. Balans 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 16. Staat van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 18. De schepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 19. Het bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 20. Vooruitblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 21.

STICHTING SAILING KIDS

3


2013 KONINGSVAART

Dit jaar was Sailing Kids uitgenodigd om mee te varen met de Koningsvaart. Dat was een bijzondere belevenis in meerdere opzichten. Het was een vrij koude maar heldere dag en door de ligging van het schip en het bezoek van de koninklijke familie aan Armin van Buren hebben we helaas weinig van de Koning gezien, maar we waren erbij!

4


WIE ZIJN WIJ?

2013

JAARVERSLAG | 2013

Stichting Sailing Kids organiseert sinds 2006 zeilvakantieweken voor kinderen met een chronische en/of ernstige aandoening samen met hun ouders/verzorgers, broertjes en zusjes. Daarnaast zijn er vakantieweken voor jongeren die als groep, zonder ouders, meevaren. Aan boord van een zeilschip is iedereen even uit de dagelijkse zorgen.

Wie gezond is, kan zich maar moeilijk voorstellen hoe het is om langdurig ziek te zijn. Ook het gezin moet leven met een familielid dat voortdurend extra zorg nodig heeft.

Gezinnen (Lichamelijk) ernstig en/of chronisch zieke kinderen tot 18 jaar samen met hun ouders/verzorgers, broertjes en/ of zusjes kunnen genieten tijdens een onvergetelijke zeilweek op het IJsselmeer. Dan is het zieke kind even geen patiënt meer en het gezonde broertje of zusje kan rekenen op evenveel aandacht. De aanwezige ouders/verzorgers ontmoeten elkaar weer als partners in plaats van als verzorgers, want de medische zorg wordt hen professioneel uit handen genomen. Iedereen ontspant en komt tot elkaar.

Jongeren Daarnaast is er de groep jongeren in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar, die zelf ernstig en/of chronisch ziek zijn of de ziekte achter de rug hebben. Voor deze groep organiseren wij de avontuurlijke bikkeltochten op het IJsselmeer of het Wad. Ook nauw betrokken familieleden, vrienden en verzorgers zijn daarbij van harte welkom aan boord.

Comité van aanbeveling Het comité van aanbeveling ondersteunt de activiteiten van de Stichting Sailing Kids. Ook draagt zij de doelstellingen, visie, missie en waarden van de Stichting uit. Het comité van aanbeveling bestaat uit; Prof. Dr. A. J. van der Heijden, voorzitter Cluster Sophia, Hoofd Afdeling Kindergeneeskunde Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam. D. van Boven, Hoofd Kinder- en Tienerafdeling en Hoofd Kinderpoli ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk. J. C. G. M. Berends, Burgemeester van Harderwijk. Er wordt tevens, waar mogelijk, samengewerkt met diverse belangenverenigingen en instellingen, zoals de ‘Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker’ (VOKK) en verschillende (academische) ziekenhuizen.

Organisatie De organisatie van de Stichting Sailing Kids bestaat uit een klein, maar gedreven team met een slagvaardig bestuur. Juist door de kleinschaligheid zijn de lijnen kort en hebben wij een groot bereik. Van het ingezamelde geld blijft hierdoor niets aan de strijkstok hangen en komt alles ten goede aan de gestelde doelen. Het hart van de Stichting Sailing Kids wordt echter gevormd door de vele vrijwilligers, zonder wiens hulp de stichting niet zou kunnen bestaan.

STICHTING SAILING KIDS

5


2013 KERNCIJFERS

Kerncijfers van Sailing Kids over 2013: Sailing Kids heeft in 2013 drie gezinstochten, en vijf bikkeltochten, waarvan vijf tochten met duitse deelnemers. In totaal waren 180 patienten aan boord uit 40 families. Het aanbod van Sailing Kids voorziet hiermee duidelijk in een behoefte. Alle tochten waren volgeboekt. Met de inzet van ruim 300 vrijwilligers mensdagen werden in 2013 in totaal 50 onvergetelijke dagen ingevuld. Eén week varen met een volledig uitgerust en bezet schip kostte € 8.000,-. De kosten per deelnemer waren +/- € 235,-.

De Stichting Sailing Kids is ANBI gecertificeerd

272 deelnemers

50

vrijwilligers

8

zeilweken gerealiseerd in 2013 6


KERNCIJFERS

2013

JAARVERSLAG | 2011 3

Het schip De Vrijheid waarop de gezinstochten worden georganiseerd, heeft plaats voor 36 personen. Het begeleidende team aan boord bestaat uit zes tot acht personen, te weten Sailing Kids vrijwilligers en een professionele bemanning. Per week hebben we maximaal 30 gasten aan boord. Het exacte aantal personen is afhankelijk van de grootte van de families.

Indicaties

Kosten per tocht

Om een indruk tegeven van de ernst van de ziektes die kinderen hebben aan boord hierbij een opsomming van voorkomende ziektebeelden onder de deelnemers die meegevaren hebben; Syndroom van Landau Kleffner, MCG, Mithochondriële stofwisselingsziekten, Syndroom van Alport (nierziekte), Medulloblastoom (hersentumor), Acute Lymfatische Leukemie, Epilepsie, Astma, autoimmuun ziekten, Cystic Fybrosis (taaislijmziekte), Spierziekte Duchenne, Hypoplastisch linkerhartsyndroom, Glycogeenstapelinsziekte 1B, Neurofibromatose type 1, Ziekte van Crohn, Adrenogenitaal syndroom, Diabetes type 1, Apert Syndroom, Ichtyosis. Een zeer uiteenlopende reeks van aandoeningen dus.

De belangrijkste kosten betreft de huur van de schepen. Deze huurprijs heeft betrekking op de salarissen van de schipper en de matroos, verzekeringen, kosten van onderhoud enz. SSK is geen eigenaar van de schepen en heeft dus ook geen inspraak in de huursom. NAUPAR geeft een korting op de reserveringskosten.

Teamwork Aan boord werken de vrijwilligers als een team samen. In het voorjaar worden alle vrijwilligers voor een weekend aan boord uitgenodigd en bespreken we het komende seizoen. Dan is er ook tijd om tips aan elkaar te geven en voor het bijwerken van de draaiboeken. Aan boord van beide schepen worden materialen bewaard ten behoeve van activiteiten, zoals kostuums voor toneelstukken, spelletjes en knutselmaterialen. Deze worden meegenomen door vrijwilligers of geschonken door particulieren. Hetzelfde geldt voor medische hulpmiddelen.

Kosten Maaltijden: € 910,-. Het Sailing Kids budget voor maaltijden en niet-alcoholische drankjes is € 910,-. De schipper en de matroos worden beschouwd als onderdeel van het Sailing Kids team en nuttigen alle maaltijden samen met de gasten. Het budget laat tevens ruimte voor activiteiten aan wal, zoals een bezoek aan een museum of zwembad.

Vrijwilligers Als Sailing Kids vrijwilligers varen standaard mee: een kok, een verpleegkundige of arts en een activiteitenbegeleider. Daarmaast gaan er vaak nog drie vrijwilligers mee om ondersteuning te geven waar dat nodig is (als keukenhulp, extra activiteiten begeleider, of als vrijwilliger met zeilervaring).

STICHTING SAILING KIDS

7


2013 B I K K E LT O C H T

Chillen na het zeilen op de Fat Boys aan boord van de Meridiaan tijdens ĂŠĂŠn van de bikkeltochten.

8


2013 GEZINSTOCHT

JAARVERSLAG | 2013

Ons is gevraagd om onze belevingen van de Sailingkids week op papier te zetten. Ik zal “ons” eerst even kort voorstellen. We zijn een gezin bestaande uit 2 mama’s en 3 kinderen. Jelle 14, Mees 11 en Annelot 7 jaar oud. 2 van onze kinderen hebben een behoorlijke rugzak op medisch gebied.

Dag 1. Het was stralend weer en we hadden er zin in. Eerlijk gezegd wel met een spannend gevoel want we gingen een week op een boot met 5 andere onbekende gezinnen. Bij aankomst werden we hartelijk welkom geheten door de vrijwilligers en nadat de hutten waren verdeeld gingen we genieten van een heerlijke lunch. Er stond niet veel wind maar zijn richting Stavoren gezeild. Daar zijn we aangemeerd. Voor diegenen die dat wilden, was een verfrissende duik in het water mogelijk. Kinderen en volwassen hadden de grootste lol om van de toch wel hoge boot af te springen. Dag 2. We voeren door de sluis op weg naar de Waddenzee. Heel in de verte konden we nog wat zeehondjes zien. We meerden aan op Texel. Daar zijn we nog naar een strandje geweest waar de kinderen heerlijk in de zee hebben kunnen zwemmen, krabben vangen en oesters zoeken. De ouders konden ‘s avonds zonder kinderen uit eten gaan, deze werden geanimeerd door het Sailingkids team, en kregen heerlijke pannenkoeken. Dag 3. Texel, vandaag stond in het teken van Tuk Tuk rijden en Ecomare. We hebben heerlijk genoten. Onze 2 oudste waren we al snel kwijt zij gingen bij de “stoerdere” personen in de Tuk Tuk. Bij Ecomare hebben we elkaar weer gezien. We hebben met bijna alle deelnemers door Ecomare gelopen en hebben leuke en leerzame dingen gezien. Dag 4. Na het zeilen meerden we aan in een dorpje waar ik de naam van kwijt ben. Wij zijn met een aantal andere gezinnen naar een strandje geweest. Om bij dit strandje te komen gingen we eerst in een klein

motor bootje. Dat alleen al was een ervaring op zich. Het bootje was al heel lang niet meer gebruikt want het zat onder de spinnen hilariteit alom. Het korte ritje varen bleek toch langer en we moesten ook nog de tank bijvullen. Eenmaal bij het strandje uitgestapt en door het water, slijk en planten richting paadje gelopen. Heerlijk nog even op het strand gelegen. Bij terug komst stonden de koks een heerlijke BBQ te bereiden. ‘s avonds hebben er nog enkele kinderen in het motorbootje mogen varen. Dag 5. Vandaag zeilden we naar een onbewoond eilandje waar een noodhaven is. Onderweg hebben we nog even flessenpost bezorgd. De kinderen hadden allemaal briefjes gemaakt in de fles gedaan en op traditionele wijze over de schouder over boord gegooid. De avond stond in het teken van de bonte avond en hout sprokkelen voor het kampvuur! Diverse kinderen en volwassenen hebben een leuke act gebracht waar iedereen volop van genoten heeft, af en toe zag ik hier en daar een traan. Moe maar voldaan gingen we allemaal richting bed. Dag 6. Dit was al weer de laatste dag op de boot. Er zou deze dag zwaar weer op komst zijn. Echter voordat de bui los barstte waren alle auto’s al ingepakt en zaten we aan de laatste gezamenlijke lunch. Na een emotioneel afscheid stapten we in de auto richting huis. Wij gingen toch met enige reserve naar de boot. Maar we moeten zeggen het is echt een geweldige week geweest, mooi weer, lieve mede gezinnen, TOP team van Sailingkids. Wij kijken dan ook nog iedere dag met heel veel plezier terug naar deze week, Onze kinderen horen we ook steeds terug over “op de boot”. We zullen deze week nooit vergeten, hij was echt onvergetelijk! Lief team van Sailingkids, en alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt HEEL erg bedankt! STICHTING SAILING KIDS

9


2013 SPONSORING 10

Een overzicht van onze sponsors in 2013

designed by


VRIJWILLIGERS

2013

JAARVERSLAG | 2013

De activiteiten van de Stichting Sailing Kids zijn niet mogelijk zonder de steun van onze vrijwilligers. Vanwege onze kwetsbare doelgroep stellen wij hoge eisen aan onze vrijwilligers. Daarom hebben we een beleid en een visie hoe we willen omgaan met onze vrijwilligers. Hieronder leggen we uit wat we doen om tot een goede samenstelling van de verschillende bemanningen en groepen te komen.

Aanmelden De Stichting Sailing Kids heeft op dit moment zo’n 150 actieve vrijwilligers. Deze hebben zich zelf aangemeld via de website of via mond tot mond reclame of via andere vrijwilligers.

Intake gesprek Om tot een verantwoorde keuze te komen met betrekking tot het vrijwilligers bestand krijgt iedereen die zich als vrijwilliger wil inzetten een intake gesprek met de vrijwilligers coĂśrdinator en de (vice) voorzitter . Om de kwetsbare deelnemers te beschermen wordt een verklaring van goed gedrag van elke vrijwilliger gevraagd. De deelnemende artsen en verpleegkundigen zijn daarom ook allemaal BIG geregistreerd.

Informeren Om elke vrijwilliger van de juiste informatie te voorzien, zijn er draaiboeken beschikbaar over de verschillende aspecten van een zeilweek zoals een medisch draaiboek, activiteiten draaiboek , bootregels etc. Deze zijn te vinden op de website op het gesloten gedeelte, wat alleen beschikbaar is voor vrijwilligers.

Vrijwilligersweekend

Sailout - Sail Den Helder

Om de saamhorigheid en het groepsgevoel te bevorderen, houdt de Stichting Sailing Kids elk jaar een vrijwilligers weekend. Hier kunnen alle vrijwilligers kosteloos aan deelnemen. Er wordt gevaren met De Vrijheid over het IJsselmeer en er is dan ook ruime gelegenheid om bij te praten en verhalen en ervaringen onderling uit te wisselen. STICHTING SAILING KIDS

11


2013 VISIE & MISSIE

De stichting biedt ernstig zieke en/of chronisch zieke kinderen en jong volwassenen samen met hun familieleden of vrienden de mogelijkheid een geheel verzorgde vakantie te vieren aan boord van een zeilklipper.

Intensief

Missie

De veelal intensieve zorg en aandacht voor het zieke kind heeft ook grote invloed op het dagelijkse leven van de overige gezinsleden en vrienden. Varen op het IJsselmeer en de Waddenzee is een belevenis en door de geheel eigen sfeer aan boord van een zeilend charterschip, kunnen alle gasten volop genieten van een welverdiende week van rust en ontspanning. De aanwezige deskundige vrijwilligers nemen hen zoveel mogelijk werk en zorg uit handen. De ontmoeting met anderen, om lief en leed te delen, blijkt bovendien voor zowel de gasten als voor de vrijwilligers en de bemanning van grote waarde te zijn.

Stichting Sailing Kids is een groep zeer enthousiaste vrijwilligers, die graag iets voor een ander willen doen. Als je eenmaal hebt gezien wat een week met Stichting Sailing Kids oplevert voor de betrokkenen wil je nog maar één ding: Dit aan zoveel mogelijk mensen kunnen bieden.

Visie

Onze missie is het varen met chronisch en ernstig zieke kinderen met hun naasten (mantelzorgers). Juist ook mensen met ziektes die minder bekend zijn willen we bereiken en uitnodigen. De kracht zit hem in het samen een team zijn, samen zorgen voor de gasten en samen zien wat daarvan het resultaat is. Doel is: Deelnemers met nieuwe energie van boord laten gaan.

Stichting Sailing Kids streeft er naar 12 weken per jaar te gaan varen op het IJsselmeer met mensen uit de doelgroep. Stichting Sailing Kids wil deelnemers energie en kracht geven voor de toekomst. Stichting Sailing Kids streeft ernaar een goed geleide vrijwilligers organisatie te zijn met een professioneel karakter.

Door zoveel mogelijk contact met ziekenhuizen, huisartsen, en dergelijke te creëren, hopen we een zo groot mogelijke naamsbekendheid te krijgen zodat ook zij die niet direct tot een patiëntenvereniging horen, weten dat ze zich in kunnen schrijven voor een Sailing Kids tocht.

12


P R + C O M M U N I C AT I E

2013

JAARVERSLAG | 2013

www.facebook.com/sailingkids

sailingkids

In 2013 hebben we op diverse manieren de media weten te halen. We waren we te zien in het NOS journaal bij de Koningsvaart en bij de uitreiking van de kroonappels in het paleis op de Dam. Daarnaast was er een jaar lang een tentoonstelling van de finalisten te zien in alle 12 provinciehuizen in heel nederland. Samen met Koning Willem-Alexander en koningin Maxima heeft Sailing Kids de officiĂŤle opening van deze tentoonstelling verricht.

Website

Film, televisie en kranten

De website functioneert prima en biedt voldoende informatie aan belangstellenden. Door samenwerking met de Stichting Geef Gratis is het aantal online betalingsmogelijkheden sterk uitgebreid.

Door het Oranjefonds is er een leuke film gemaakt van Sailing Kids, deze is te vinden op hun website en op youtube. Diverse regionale radio- en televisie omroepen (o.a. RTV Oost) hebben ook melding gemaakt van de activiteiten van de stichting Sailing Kids. Daarnaast waren er veel publicaties in diverse regionale kranten.

Facebook Direct na het aanmaken van de Stichting Sailing Kids Facebook pagina is al gebleken dat deze in een behoefte voorziet. Tijdens zeilweken kunnen de deelnemers via Facebook contact onderhouden met het thuisfront en zo via tekst en beeld verslag doen van de vele spannende verhalen. Daarnaast doet Facebook dienst als communicatie-middel bij uitstek om snel informatie omtrent de zeilweken en de organisatie te verspreiden.

Overige activiteiten We hebben meegedaan aan het feelgood evenement EK stoneskimming op de Brouwersdam in Zeeland. De 3M Grote Gift actie en de NRC charity award stonden dit jaar ook op het programma.

Twitter Het Sailing Kids twitter account biedt de mogelijkheid om snel korte nieuwsberichten rond te sturen aan de volgers en heeft een hoge actualiteitswaarde. Snel even een bericht rondsturen is zo een kwestie van een paar minuten om zo de achterban op de hoogte te brengen van leuke evenementen of nieuws op de website.

STICHTING SAILING KIDS

13


14


2013 KROONAPPELS

JAARVERSLAG | 2013

STICHTING SAILING KIDS

15


2013 BALANS

Balans per 31 december 2013

Activa:

31-12-13

31-12-12

Materiële vaste activa: Vaartuigen

€ 2.500,00

€ 3.500,00

€ 102.00

€ 20.423,00

Rabobank 1330.42.197

€ 16.312,00

€ 7.062,00

Rabobank 3464.576.221

€ 8.210,00

€ 12.210,00

Totaal Activa

€ 27.124,00

€ 43.194,00

Vorderingen: Overige vorderingen Liquide middelen:

De vaartuigen betreft een Compromis 27 en de overige vorderingen bestaan uit te ontvangen donaties en vooruit betaalde kosten.

16


BALANS

2013

JAARVERSLAG | 2013

Balans per 31 december 2013

Passiva:

31-12-13

31-12-12

€ 24.102,00

€ 31.877,10

Belastingen en sociale lasten

€ 139,00

€ 468,00

Overige schulden

€ 2,883,00

€ 10.849,23

Totaal Passiva

€ 27.124,00

€ 43.194,33

Eigen vermogen: Kapitaal Stichting Sailing Kids Schulden op korte termijn:

De overige schulden bestaan uit nog te betalen charterkosten en vakantiegeld verplichtingen.

STICHTING SAILING KIDS

17


2013 B AT E N & L A S T E N

Staat van baten en lasten 2013 2013 Donaties

€ 87.207,00

100%

€ 147.071,50

100%

Directe uitvoeringskosten

€ 64.640,00

74%

€ 106.108,24

72%

Bruto-exploitatieresultaat:

22.747,00

40.963,26

Kosten: Lonen en salarissen

€ 10.942,00

13%

€ 9.269,16

6%

Marketing- en reclamekosten

€ 100,00

0%

€ 13.904,64

9%

Huisvestingskosten

€ 15.000,00

17%

€ 13.000,00

9%

Afschrijving

€ 1.000,00

1%

€ 1.000,00

1%

Overige exploitatiekosten

€ 4.455,00

5%

€ 8.598,73

6%

Verstrekte onkostenvergoeding

€ 1.800,00

2%

€ 2.595,72

2%

Financiële baten en lasten

€ -130,00

0%

€ -478,33

0%

€ 33.167,00

38%

€ 47.889,92

33%

€ - 10.420,00

- 12%

€ - 6.926,66

- 5%

Netto-resultaat

Financiële toelichting Staat van baten en lasten De staat van baten en lasten over het boekjaar 2013 sluit met een negatief saldo van € 10.420,00. Van de donaties bestond 16% uit donaties van bedrijven. Particulieren verzamelden 12% door giften.

18

2012

Verklaring belangrijkste afwijkingen van het resultaat 2013 en het resultaat 2012 : 2012 was het laatste jaar waarin wij konden rekenen op de ondersteuning van hoofdsponsor Allianz, daardoor is er in 2013 € 50.000,- minder binnengekomen. Evenals vorig jaar waren er een aantal duitse groepen uit Jena en Keulen.


2013 DE SCHEPEN

JAARVERSLAG | 2013

Sailing Kids is gestart met De Meridiaan, een heerlijk varende platbodem welke ondermeer word ingezet voor onze bikkeltochten met jongeren in de leeftijd van 18-25 jaar. Sinds 2 jaar is daar de schoener De Vrijheid bij gekomen. Deze 3 mast schoener heeft meer faciliteiten en kan meer mensen herbergen en is daardoor zeer geschikt voor o.a. gezinstochten met (kleine) kinderen

De Vrijheid De Vrijheid is een topzeilgaffelschoener, met een diepgang van 2.10 mtr. Een mooie dame uit 1898, die eerst in gebruik is geweest als vrachtschip en in de jaren ‘80 is omgebouwd tot haar huidige staat.

Blikvanger Door haar imposante verschijning is De Vrijheid een echte blikvanger in elke haven. Met een gezellig interieur, uitgevoerd in warm mahoniehout. Benedendeks bevinden zich verder de stijlvolle hutten, een ruim en gezellig dagverblijf met een open keuken. In het dekhuis met knusse zithoek is het goed toeven aan het einde van een spannende zeildag. De Vrijheid is voorzien van een traplift en aanvullende medische voorzieningen zoals een AED.

De Meridiaan In 1903 werd De Meridiaan te water gelaten om tot 1982 als vrachtschip dienst te doen. Na de laatste verbouwing vaart deze klipper weer als tweemaster, getuigd zoals het oorspronkelijk bedoeld was.

Huiselijk & gezellig Aan het dek van de klipper De Meridiaan bevindt zich een royale kuip waar het goed toeven is. Het schip is kindvriendelijk en veilig door de railing rondom. Benedendeks voel je je al snel thuis in het warme, houten interieur. Het dagverblijf van deze klipper biedt iedereen de ruimte om bijvoorbeeld samen te genieten van de maaltijd of een gezelschapsspel. In de open keuken kan het eten worden bereid, zonder dat men iets van de gezelligheid hoeft te missen.

STICHTING SAILING KIDS

19


2013 HET BESTUUR

De mensen achter de Stichting Sailing Kids in 2013 Bestuur:

Annelies Blom Voorzitter

Theo Bakker Penningmeester

Wilma Bakker Bestuurslid

Ludo Kwak Bestuurslid

Ondersteuning stichting:

Ruud Stam Oprichter

20

Albertine Wierda Secretariaat

Katrientje Hofland


VOORUITBLIK

2014

JAARVERSLAG | 2013

In 2014 staat de financiële positie centraal. Meer public relations en communicatie in 2014. Het bestuur versterken met nieuwe bestuurders. Op het programma staan o.a. deelname aan Sail Kampen, het E.K. Stoneskimming, Broekpolderregatta, Week van de Watersport, Furieade te Maassluis. Sail Kampen

Rode kruis

Sailing Kids zal ook aanwezig zijn met de Vrijheid op dit internationale evenement met diverse tallships en windjammers uit de hele wereld. Doel is de naamsbekendheid te vergroten en donateurs te werven.

Voor de derde keer op rij wordt er dit jaar samengewerkt met het Rode Kruis district Almere. De deelnemers zullen afkomstig zijn van De Kinderkliniek in Almere. Het gaat hier om een gezinstocht, waarbij de deelnemers vergezeld worden door hun ouders en broertjes of zusjes.

Beurzen / Evenementen

Ligplaats Enkhuizen

In het komende jaar staan er ook weer diverse beurzen op het programma. Zo zal de Stichting Sailing Kids aanwezig zijn op de beurs Boot Holland, die dit jaar weer plaatsvindt in Leeuwarden. Het Cruise Event te Rotterdam, een beurs over cruises. Furieade te Maassluis.

Hiswa / Week van de watersport Dit jaar worden wij gepromoot op de Hiswa in de Amsterdam RAI. Door de organisatie van de Week van de watersport zijn wij aangewezen als goed doel. Onze aanwezigheid op deze beurs is voor ons een uitgelezen kans om in contact te treden met potentiële donateurs en sponsors en draagt ook bij aan onze naamsbekendheid.

Bestuur Het bestuur is voornemens zich nog onafhankelijker te maken van de oprichter en zo de transparantie van de organisatie te vergroten. Tevens zoeken wij versterking van het bestuur. Met name voor sponsoractiviteiten en evenementen. Ruud Stam blijft als ambassadeur verbonden aan de stichting. Sailing Kids kent geen beloning voor bestuursleden. Met onkostenvergoedingen aan vrijwilligers wordt terughoudend omgegaan. Ook wordt er gekeken naar het beperken van de vaste lasten en het genereren van meer vaste inkomsten middels donaties en sponsoring.

Ook dit seizoen zal gevaren worden vanuit Enkhuizen. Dit heeft als voordeel dat we sneller op het wad, Texel en Terschelling zijn. Daarnaast is de bereikbaarheid via openbaar vervoer en over de weg uitstekend.

Broekpolderregatta De stichting is uitgenodigd om deel te nemen aan de Broekpolderregatta in juni te Vlaardingen en is aangewezen als goed doel van deze spannende polderrace met originele platbodems.

Sponsoring / Public Relations Er worden nieuwe polo’s en sjaals gemaakt om meer als p.r.-team naar buiten te kunnen treden op evenementen. - We doen mee als goed doel aan het Live4Life concert te Harlingen. - Het plan om een landelijk ambassadeurs netwerk op gaan richten moet vaste vorm krijgen. - Er word gekeken naar de mogelijkheid een eigen Sailing Kids Bus te realiseren voor promotie doeleinden. - Ook worden er een balie en beurswand voor beurs presentaties op de verlanglijst gezet. - En last but not least, opties bekijken om de mascotte ‘Sailing Kids Beer’ te ontwikkelen en te promoten.

STICHTING SAILING KIDS

21


Stichting Sailing Kids Koornmarkt 20 8261 JX KAMPEN info@sailingkids.eu www.sailingkids.eu