Jaarverslag stichting Sailing Kids 2012

Page 1

2012 JAARVERSLAG

Stichting Sailing Kids


VOORWOORD

Dit jaar hebben wij met veel plezier ons 5-jarig jubileum gevierd. Alle deelnemers, sponsors, donateurs en vrijwilligers waren van de partij in het Dolfinarium te Harderwijk. Wij als Stichting Sailing Kids zijn er trots op te zien, dat wij zo breed gesteund worden door alle betrokkenen. We hopen dan ook in de komende jaren weer op jullie te kunnen rekenen, want jullie hulp is harder nodig dan ooit. Om het aantal tochten te kunnen handhaven op het huidige peil is een flinke inspanning vereist. We kijken nu in elk geval terug op een geslaagd 2012, met 13 gerealiseerde tochten en een mooi jubileumfeest. Ik zie 2013 met jullie steun dan ook met vertrouwen tegemoet!

“ Kracht en energie geven èn ontvangen is mijn motto”

Annelies Blom (Voorzitter) 2


INHOUDSOPGAVE

JAARVERSLAG | 2012

Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 2. Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 3. Intocht Sinterklaas 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 3. Wie zijn wij ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 5. Kerncijfers 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 6. Impressie bikkeltocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 8. Impressie gezinstocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 9. Overzicht Sponsors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 10. Vrijwilligersbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 11. Visie en missie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 12. PR en communicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 13. Impressie Jubileumfeest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 14. Balans 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 16. Staat van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 18. De schepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 19. Het bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 20. Vooruitblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 21.

STICHTING SAILING KIDS

3


2012 SINTERKLAAS 4

Ieder jaar organiseert schipper Ruud Stam de vrolijke intocht van Sinterklaas in Harderwijk. Alle deelnemers, sponsors, donateurs en anderen die de stichting een warm hart toedragen zijn dan welkom om de goedheiligman binnen te halen en nog even bij te praten aan het eind van het seizoen. De kinderen vermaken zich dan opperbest!


WIE ZIJN WIJ?

2012

JAARVERSLAG | 2012

Stichting Sailing Kids organiseert sinds 2006 zeilvakantieweken voor kinderen met een chronische en/of ernstige aandoening samen met hun ouders/verzorgers, broertjes en zusjes. Daarnaast zijn er vakantieweken voor jongeren die als groep, zonder ouders, meevaren. Aan boord van een zeilschip is iedereen even uit de dagelijkse zorgen.

Wie gezond is, kan zich maar moeilijk voorstellen hoe het is om langdurig ziek te zijn. Ook het gezin moet leven met een familielid dat voortdurend extra zorg nodig heeft.

Gezinnen (Lichamelijk) ernstig en/of chronisch zieke kinderen tot 18 jaar samen met hun ouders/verzorgers, broertjes en/ of zusjes kunnen genieten tijdens een onvergetelijke zeilweek op het IJsselmeer. Dan is het zieke kind even geen patiënt meer en het gezonde broertje of zusje kan rekenen op evenveel aandacht. De aanwezige ouders/verzorgers ontmoeten elkaar weer als partners in plaats van als verzorgers, want de medische zorg wordt hen professioneel uit handen genomen. Iedereen ontspant en komt tot elkaar.

Jongeren Daarnaast is er de groep jongeren in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar, die zelf ernstig en/of chronisch ziek zijn of de ziekte achter de rug hebben. Voor deze groep organiseren wij de avontuurlijke bikkeltochten op het IJsselmeer of het Wad. Ook nauw betrokken familieleden, vrienden en verzorgers zijn daarbij van harte welkom aan boord.

Comité van aanbeveling Het comité van aanbeveling ondersteunt de activiteiten van de Stichting Sailing Kids. Ook draagt zij de doelstellingen, visie, missie en waarden van de Stichting uit. Het comité van aanbeveling bestaat uit; Prof. Dr. A. J. van der Heijden, voorzitter Cluster Sophia, Hoofd Afdeling Kindergeneeskunde Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam. D. van Boven, Hoofd Kinder- en Tienerafdeling en Hoofd Kinderpoli ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk. J. C. G. M. Berends, Burgemeester van Harderwijk. Er wordt tevens, waar mogelijk, samengewerkt met diverse belangenverenigingen en instellingen, zoals de ‘Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker’ (VOKK) en verschillende (academische) ziekenhuizen.

Organisatie De organisatie van de Stichting Sailing Kids bestaat uit een klein, maar gedreven team met een slagvaardig bestuur. Juist door de kleinschaligheid zijn de lijnen kort en hebben wij een groot bereik. Van het ingezamelde geld blijft hierdoor niets aan de strijkstok hangen en komt alles ten goede aan de gestelde doelen. Het hart van de Stichting Sailing Kids wordt echter gevormd door de vele vrijwilligers, zonder wiens hulp de stichting niet zou kunnen bestaan.

STICHTING SAILING KIDS

5


2012 KERNCIJFERS

Kerncijfers van Sailing Kids over 2012: Sailing Kids heeft in 2012 negen gezinstochten, twee oudertochten en één bikkeltocht, waarvan drie tochten met duitse deelnemers. In totaal waren 125 patienten aan boord uit 58 families. Het aanbod van Sailing Kids voorziet hiermee duidelijk in een behoefte. Alle tochten waren volgeboekt. Met de inzet van ruim 750 vrijwilligers mensdagen werden in 2012 in totaal 72 onvergetelijke dagen ingevuld. Eén week varen met een volledig uitgerust en bezet schip kostte € 8.500,-. De kosten per deelnemer zijn dan +/- € 226,-.

De Stichting Sailing Kids is ANBI gecertificeerd

390 deelnemers

95

vrijwilligers

13

zeilweken gerealiseerd in 2012 6


KERNCIJFERS

2012

1 JAARVERSLAG | 2012

Het schip De Vrijheid waarop de gezinstochten worden georganiseerd, heeft plaats voor 36 personen. Het begeleidende team aan boord bestaat uit zes tot acht personen, te weten Sailing Kids vrijwilligers en een professionele bemanning. Per week hebben we maximaal 30 gasten aan boord. Het exacte aantal personen is afhankelijk van de grootte van de families.

Indicaties

Kosten per tocht

Om een indruk tegeven van de ernst van de ziektes die kinderen hebben aan boord hierbij een opsomming van voorkomende ziektebeelden onder de deelnemers die meegevaren hebben; Syndroom van Landau Kleffner, MCG, Mithochondriële stofwisselingsziekten, Syndroom van Alport (nierziekte), Medulloblastoom (hersentumor), Acute Lymfatische Leukemie, Epilepsie, Astma, autoimmuun ziekten, Cystic Fybrosis (taaislijmziekte), Spierziekte Duchenne, Hypoplastisch linkerhartsyndroom, Glycogeenstapelinsziekte 1B, Neurofibromatose type 1, Ziekte van Crohn, Adrenogenitaal syndroom, Diabetes type 1, Apert Syndroom, Ichtyosis. Een zeer uiteenlopende reeks van aandoeningen dus.

De belangrijkste kosten betreft de huur van de schepen. Deze huurprijs heeft betrekking op de salarissen van de schipper en de matroos, verzekeringen, kosten van onderhoud enz. SSK is geen eigenaar van de schepen en heeft dus ook geen inspraak in de huursom. NAUPAR geeft een korting op de reserveringskosten.

Teamwork Aan boord werken de vrijwilligers als een team samen. In het voorjaar worden alle vrijwilligers voor een weekend aan boord uitgenodigd en bespreken we het komende seizoen. Dan is er ook tijd om tips aan elkaar te geven en voor het bijwerken van de draaiboeken. Aan boord van beide schepen worden materialen bewaard ten behoeve van activiteiten, zoals kostuums voor toneelstukken, spelletjes en knutselmaterialen. Deze worden meegenomen door vrijwilligers of geschonken door particulieren. Hetzelfde geldt voor medische hulpmiddelen.

Kosten Maaltijden: € 910,-. Het Sailing Kids budget voor maaltijden en niet-alcoholische drankjes is € 910,-. De schipper en de matroos worden beschouwd als onderdeel van het Sailing Kids team en nuttigen alle maaltijden samen met de gasten. Het budget laat tevens ruimte voor activiteiten aan wal, zoals een bezoek aan een museum of zwembad.

Vrijwilligers Als Sailing Kids vrijwilligers varen standaard mee: een kok, een verpleegkundige of arts en een activiteitenbegeleider. Daarmaast gaan er vaak nog drie vrijwilligers mee om ondersteuning te geven waar dat nodig is (als keukenhulp, extra activiteiten begeleider, of als vrijwilliger met zeilervaring).

STICHTING SAILING KIDS

7


8

B I K K E LT O C H T

2012


2012 GEZINSTOCHT

JAARVERSLAG | 2012

“Hoi allemaal, maandag 13 augustus kwamen we aan op het schip ‘ De Vrijheid ’. Eerst kamer zoeken en koffers uitpakken, daarna gezellig met alle gezinnetjes wat drinken. Natuurlijk wel met een naamplaatje anders konden we de namen niet onthouden.Toen dit allemaal voorbij was gingen we eindelijk VAREN !!! op weg naar Harlingen. Verslag maandag:

We hebben er zin in! We worden verwacht om 10.00 uur in Enkhuizen voor een kleine week varen met Sailing Kids. We worden door de bemanning opgewacht en we kunnen de bagage naar onze hut brengen. En dan …de boot verkennen. We zijn heel erg benieuwd wat ons deze week te wachten staat. Na een lekkere kop koffie en de nodige eerste zeilinstructies kunnen we vertrekken. Maar wat een regen en wat een onweer! Dus kleddernat gaan we van start. Niet iedereen begrijpt de instructies dus het eerste zeil die gehesen moet worden, gaat niet vlekkeloos, maar met veel gelach, omhoog. Over een paar dagen gaat dit beslist beter. Na deze eerste middag zeilen met zon en regen heeft iedereen goede eetlust gekregen. De koks zorgen voor een lekkere maaltijd die door iedereen met smaak wordt opgegeten. Na deze actieve dag gaan de allerjongsten moe maar voldaan naar bed. Nadat de kinderen naar bed zijn gegaan, hebben de ouders de tijd om elkaar beter te leren kennen. Ook hierna gaan de ouders naar bed om de volgende dag er weer fit tegen aan te kunnen…Wij hebben genoten van de eerste dag met Sailing Kids!!!

Verslag woensdag: Gisteravond met de andere ouders en alle vrijwilligers de dag afgesloten met een lekkere borrel. Na een korte, maar goede nacht in onze hut, heerlijk ontbeten. Vandaag lunchen we niet op het schip, maar maken we lunchpakketten. We gaan zeehondjes kijken bij Ecomare op Texel, maar eerst de fietsen ophalen. Wat een belevenis om iedereen van een fiets te

voorzien. Om 10.00 uur op weg naar Ecomare, een heerlijke lange fietstocht van een klein uurtje. Het voeren van de zeehonden meegemaakt, wat niet alleen voor kinderen leuk is. Wij als ouders hebben hier ook van genoten. Tussen de brutale meeuwen de lunch opgegeten en daarna is een groep verder gaan fietsen en een andere groep heeft heerlijk op het strand gezeten. De kinderen (en sommige ouders) spelen in de zee en de andere ouders liggen uit te rusten in de zon. Na een uurtje op dek te hebben uitgerust zijn we echt verwend door onze koks. Fantastische nasi met saté en kroepoek. Vers gemaakt, dus een hoop werk voor 40 personen, maar het is iedere dag heerlijk. Alleen jammer dat Theo met de yoghurt moest gooien.

Nu de kinderen op bed liggen, zitten wij ouders na te praten met de vrijwilligers onder het genot van een heerlijke borrel. Dit was een verslag van de 3de dag en ik wil namens de ouders en kinderen alvast iedereen bedanken voor deze mooie, gezellige en soms emotionele week. Het is écht fantastisch.

STICHTING SAILING KIDS

9


2012 SPONSORING 10

Een overzicht van onze sponsors in 2012


VRIJWILLIGERS

2012

JAARVERSLAG | 2012

De activiteiten van de Stichting Sailing Kids zijn niet mogelijk zonder de steun van onze vrijwilligers. Daarom hebben we een beleid en een visie hoe we willen omgaan met onze vrijwilligers. Hieronder leggen we uit wat we doen om tot een goede samenstelling van de verschillende bemanningen en groepen te komen.

Aanmelden De Stichting Sailing Kids heeft op dit moment zo’n 150 actieve vrijwilligers. Deze hebben zich zelf aangemeld via de website of via mond tot mond reclame of via andere vrijwilligers.

Intake gesprek Om tot een verantwoorde keuze te komen met betrekking tot het vrijwilligers bestand krijgt iedereen die zich als vrijwilliger wil inzetten een intake gesprek met de vrijwilligers coĂśrdinator en de (vice) voorzitter . Om de kwetsbare deelnemers te beschermen wordt een verklaring van goed gedrag van elke vrijwilliger gevraagd. De deelnemende artsen en verpleegkundigen zijn daarom ook allemaal BIG geregistreerd.

Informeren Om elke vrijwilliger van de juiste informatie te voorzien, zijn er draaiboeken beschikbaar over de verschillende aspecten van een zeilweek zoals een medisch draaiboek, activiteiten draaiboek , bootregels etc. Deze zijn te vinden op de website op het gesloten gedeelte, wat alleen beschikbaar is voor vrijwilligers.

Vrijwilligersweekend Om de saamhorigheid en het groepsgevoel te bevorderen, houdt de Stichting Sailing Kids elk jaar een vrijwilligers weekend. Hier kunnen alle vrijwilligers kosteloos aan deelnemen. Er wordt gevaren met De Vrijheid over het IJsselmeer en er is dan ook ruime gelegenheid om bij te praten en verhalen en ervaringen onderling uit te wisselen. STICHTING SAILING KIDS

11


2012 VISIE & MISSIE

De stichting biedt ernstig zieke en/of chronisch zieke kinderen en jong volwassenen samen met hun familieleden of vrienden de mogelijkheid een geheel verzorgde vakantie te vieren aan boord van een zeilklipper.

Intensief

Missie

De veelal intensieve zorg en aandacht voor het zieke kind heeft ook grote invloed op het dagelijkse leven van de overige gezinsleden en vrienden. Varen op het IJsselmeer en de Waddenzee is een belevenis en door de geheel eigen sfeer aan boord van een zeilend charterschip, kunnen alle gasten volop genieten van een welverdiende week van rust en ontspanning. De aanwezige deskundige vrijwilligers nemen hen zoveel mogelijk werk en zorg uit handen. De ontmoeting met anderen, om lief en leed te delen, blijkt bovendien voor zowel de gasten als voor de vrijwilligers en de bemanning van grote waarde te zijn.

Stichting Sailing Kids is een groep zeer enthousiaste vrijwilligers, die graag iets voor een ander willen doen. Als je eenmaal hebt gezien wat een week met Stichting Sailing Kids oplevert voor de betrokkenen wil je nog maar één ding: Dit aan zoveel mogelijk mensen kunnen bieden.

Visie

Onze missie is het varen met chronisch en ernstig zieke kinderen met hun naasten (mantelzorgers). Juist ook mensen met ziektes die minder bekend zijn willen we bereiken en uitnodigen. De kracht zit hem in het samen een team zijn, samen zorgen voor de gasten en samen zien wat daarvan het resultaat is. Doel is: Deelnemers met nieuwe energie van boord laten gaan.

Stichting Sailing Kids streeft er naar 15 weken per jaar te gaan varen op het IJsselmeer met mensen uit de doelgroep. Stichting Sailing Kids wil deelnemers energie en kracht geven voor de toekomst. Stichting Sailing Kids wil uitgroeien tot een op en top professionele organisatie.

Door zoveel mogelijk contact met ziekenhuizen, huisartsen, en dergelijke te creëren, hopen we een zo groot mogelijke naamsbekendheid te krijgen zodat ook zij die niet direct tot een patiëntenvereniging horen, weten dat ze zich in kunnen schrijven voor een Sailing Kids tocht.

12


P R + C O M M U N I C AT I E

2012

JAARVERSLAG | 2012

www.facebook.com/sailingkids

sailingkids

De public relations en de social media zijn in 2012 verder uitgewerkt. We hebben een Jubileumfeest ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan georganiseerd in samenwerking met het Dolfinarium te Harderwijk, wat ook goed bezocht is met een bezoekersaantal van 800 mensen. Twitter en Facebook worden volop gebruikt door de deelnemers aan de tochten. Ook reageren vrijwilligers en andere belangstellenden frequent via dit medium.

Website

Jubileumfeest 5 januari 2012

De website functioneert prima en biedt voldoende informatie aan belangstellenden. Door samenwerking met de Stichting Geef Gratis is het aantal online betalingsmogelijkheden sterk uitgebreid.

Het jubileum feest was een groot succes. Het was heel erg koud, maar dat werd meer dan goedgemaakt door de fantastische optredens van de diverse artiesten en de leuke entourage van het Dolfinarium in Harderwijk.

Facebook Direct na het aanmaken van de Stichting Sailing Kids Facebook pagina is al gebleken dat deze in een behoefte voorziet. Tijdens zeilweken kunnen de deelnemers via Facebook contact onderhouden met het thuisfront en zo via tekst en beeld verslag doen van de vele spannende verhalen. Daarnaast doet Facebook dienst als communicatie-middel bij uitstek om snel informatie omtrent de zeilweken en de organisatie te verspreiden.

Twitter Het Sailing Kids twitter account biedt de mogelijkheid om snel korte nieuwsberichten rond te sturen aan de volgers en heeft een hoge actualiteitswaarde. Snel even een bericht rondsturen is zo een kwestie van een paar minuten om zo de achterban op de hoogte te brengen van leuke evenementen of nieuws op de website.

Overige activiteiten We hebben nog een duikweekend georganiseerd en een Sinterklaas intocht, die beiden op een goede publicitaire aandacht konden rekenen.

STICHTING SAILING KIDS

13


Stic

2006

s Kid

Sa ing iling ht

2011

JUBILEUMFEEST

Programma overzicht 5 januari 2012 Hartelijk welkom bij het 5-jarig jubileumfeest van de Stichting Sailing Kids. Hieronder staat het programma van deze dag. Zorg dat je op tijd bij de verschillende onderdelen aanwezig bent als je niets wilt missen! Veel plezier! 11.00 – 12.00 uur Ontvangst met koffie, thee, limonade en taart. 12.00 – 13.30 uur Bezoek Dolfinarium (gratis) lunch (voor eigen rekening) 13.30 – 15.00 uur Feestprogramma in de koepel: Voor alle genodigden met optredens van diverse artiesten onder het genot van een hapje en een drankje. Met o.a. de kandidaten van The Voice of Holland, Meike van der Veer, Christiana Bohorquez en de meidengroep L.O.S., een coverband a la K3 die een spetterende show weggeven. Presentatie door Annelies Blom & Ingmar Sauer. 15.00 – 15.45 uur Fotosessie met Wally de Walrus en diverse artiesten 16.00 – 16.45 uur Dolfijnenshow in de koepel. 17.00 uur Einde dagprogramma. 17.00 – 24.00 uur Afterparty programma: De afterparty voor vrijwilligers en sponsors vindt plaats aan boord van het op loopafstand gelegen partyschip de “Stad Harderwijk” en biedt het volgende; - Een heerlijk winterbuffet - Dansen op o.a. live muziek en muziek verzorgd door een DJ.

14


2012 JUBILEUMFEEST

JAARVERSLAG | 2012

STICHTING SAILING KIDS

15


2012 BALANS

Balans per 31 december 2012

Activa:

31-12-12

31-12-11

Materiële vaste activa: Vaartuigen

€ 3.500,00

€ 4.500,00

€ 20.422,97

€ 15.673,97

Rabobank 1330.42.197

€ 7.061,71

€ 1.921,83

Rabobank 1473.243.09

€ 12.209,65

€ 49.763,50

Totaal Activa

€ 43.194,33

€ 71.859,30

Vorderingen: Overige vorderingen Liquide middelen:

De vaartuigen betreft een Compromis 27 en de overige vorderingen bestaan uit te ontvangen donaties en vooruit betaalde kosten.

16


BALANS

2012

JAARVERSLAG | 2012

Balans per 31 december 2012

Passiva:

31-12-12

31-12-11

€ 31.877,10

€ 38.803,76

Belastingen en sociale lasten

€ 468,00

€ 468,00

Overige schulden

€ 10.849,23

€ 32.587,54

Totaal Passiva

€ 43.194,33

€ 71.859,30

Eigen vermogen: Kapitaal Stichting Sailing Kids Schulden op korte termijn:

De overige schulden bestaan uit nog te betalen charterkosten en vakantiegeld verplichtingen.

STICHTING SAILING KIDS

17


2012 B AT E N & L A S T E N

Staat van baten en lasten 2012 2012 Donaties

€ 147.071,50

100%

€ 169.139,71

100%

Directe uitvoeringskosten

€ 106.108,24

63%

€ 89.861,02

53%

Bruto-exploitatieresultaat:

40.963,26

79.278,69

Kosten: Lonen en salarissen

€ 9.269,16

5%

€ 9.577,71

6%

Marketing- en reclamekosten

€ 13.904,64

8%

€ 1.687,60

1%

Huisvestingskosten

€ 13.000,00

8%

€ 12.179,00

7%

Afschrijving

€ 1.000,00

1%

€ 1.000,00

1%

Overige exploitatiekosten

€ 8.598,73

5%

€ 11.945,05

7%

Verstrekte onkostenvergoeding

€ 2.595,72

2%

Financiële baten en lasten

€ -478,33

0%

€ -478,33

0%

€ 47.889,92

28%

€ 35.911,03

21%

€ - 6.926,66

4%

€ 43.367,66

26%

Netto-resultaat

Financiële toelichting Staat van baten en lasten De staat van baten en lasten over het boekjaar 2012 sluit met eennegatief saldo van € 6.926,66. Van de donaties bestond 40% uit donaties van bedrijven. Evenals in 2011 was Allianz onze hoofdsponsor en wel voor het laatste jaar. Particulieren verzamelden 9% door giften.

18

2011

0%

Verklaring belangrijkste afwijkingen van het resultaat 2012 en het resultaat 2011 : 2012 was het laatste jaar waarin wij konden rekenen op de ondersteuning van Allianz. Ook de tochten die mogelijk werden door inzet van de subsidie van de Metz Award zijn in 2012 uitgevoerd. Evenals vorig jaar waren er een aantal duitse groepen uit Jena en Keulen. De marketing kosten zijn hoger dan normaal, vanwege het jubileumjaar en feest.


2012 DE SCHEPEN

JAARVERSLAG | 2012

Sailing Kids is gestart met De Meridiaan, een heerlijk varende platbodem welke ondermeer word ingezet voor onze bikkeltochten met jongeren in de leeftijd van 18-25 jaar. Sinds 2 jaar is daar de schoener De Vrijheid bij gekomen. Deze 3 mast schoener heeft meer faciliteiten en kan meer mensen herbergen en is daardoor zeer geschikt voor o.a. gezinstochten met (kleine) kinderen

De Vrijheid De Vrijheid is een topzeilgaffelschoener, met een diepgang van 2.10 mtr. Een mooie dame uit 1898, die eerst in gebruik is geweest als vrachtschip en in de jaren ‘80 is omgebouwd tot haar huidige staat.

Blikvanger Door haar imposante verschijning is De Vrijheid een echte blikvanger in elke haven. Met een gezellig interieur, uitgevoerd in warm mahoniehout. Benedendeks bevinden zich verder de stijlvolle hutten, een ruim en gezellig dagverblijf met een open keuken. In het dekhuis met knusse zithoek is het goed toeven aan het einde van een spannende zeildag. De Vrijheid is voorzien van een traplift en aanvullende medische voorzieningen zoals een AED.

De Meridiaan In 1903 werd De Meridiaan te water gelaten om tot 1982 als vrachtschip dienst te doen. Na de laatste verbouwing vaart deze klipper weer als tweemaster, getuigd zoals het oorspronkelijk bedoeld was.

Huiselijk & gezellig Aan het dek van de klipper De Meridiaan bevindt zich een royale kuip waar het goed toeven is. Het schip is kindvriendelijk en veilig door de railing rondom. Benedendeks voel je je al snel thuis in het warme, houten interieur. Het dagverblijf van deze klipper biedt iedereen de ruimte om bijvoorbeeld samen te genieten van de maaltijd of een gezelschapsspel. In de open keuken kan het eten worden bereid, zonder dat men iets van de gezelligheid hoeft te missen.

STICHTING SAILING KIDS

19


2012 HET BESTUUR

De mensen achter de Stichting Sailing Kids in 2012 Bestuur:

Annelies Blom Voorzitter

Theo Bakker Penningmeester

Wilma Bakker Bestuurslid

Ludo Kwak Bestuurslid

Ondersteuning stichting:

Ruud Stam Oprichter

20

Albertine Wierda Secretariaat


VOORUITBLIK

2013

JAARVERSLAG | 2012

In 2013 staat de financiĂŤle positie centraal. Wegens het wegvallen van de hoofdsponsor moeten er de nodige aanpassingen aan de inkomsten en uitgaven worden gedaan. Op het programma staan o.a. deelname aan Sail Den Helder, De Koningsvaart en het E.K. Stoneskimming. Sail Den Helder

Rode kruis

Sailing Kids zal ook aanwezig zijn met de Vrijheid op dit internationale evenement met diverse tallships en windjammers uit de hele wereld. Doel is de naamsbekendheid te vergroten en donateurs te werven.

Voor de tweede keer op rij wordt er dit jaar samengewerkt met het Rode Kruis district Almere. De deelnemers zullen afkomstig zijn van De Kinderkliniek in Almere. Het gaat hier om een gezinstocht, waarbij de deelnemers vergezeld worden door hun ouders en broertjes of zusjes.

Beurzen

Ligplaats Enkhuizen

In het komende jaar staan er ook weer diverse beurzen op het programma. Zo zal de Stichting Sailing Kids aanwezig zijn op de beurs Boot Holland, die dit jaar weer plaatsvindt in Leeuwarden en waar we al eerder goede ervaringen hebben opgedaan. Beurs Boot Holland sponsort ons met een stand.

Hiswa Dit jaar promoten wij onszelf ook op de Hiswa in de Amsterdam RAI. Door de organisatie van de HISWA worden wij al jaren gesponsord. Onze aanwezigheid op deze beurs is voor ons een uitgelezen kans om in contact te treden met potentiĂŤle donateurs en sponsors en draagt ook bij aan onze naamsbekendheid.

Ook dit seizoen zal gevaren worden vanuit Enkhuizen. Dit heeft als voordeel dat we sneller op het wad, Texel en Terschelling zijn. Daarnaast is de bereikbaarheid via openbaar vervoer en over de weg ook uitstekend.

Koningsvaart De stichting is uitgenodigd om deel te nemen aan de Koningsvaart op 30 april 2013.

Sponsoring Sailing Kids heeft zich ingeschreven voor de Kroonappels van het Oranjefonds. We dingen mee naar de grote gift van het 3M fonds en de NRC charity award.

Bestuur Het bestuur is voornemens zich nog onafhankelijker te maken van de oprichter en zo de transparantie van de organisatie te vergroten. Tevens zoeken wij versterking van het bestuur. Met name voor sponsoractiviteiten en evenementen. Tot slot blijft Ruud Stam als ambassadeur verbonden aan de stichting. Sailing Kids kent geen beloning voor bestuursleden. Met onkostenvergoedingen aan vrijwilligers wordt terughoudend omgegaan.

STICHTING SAILING KIDS

21


Stichting Sailing Kids Koornmarkt 20 8261 JX KAMPEN info@sailingkids.eu www.sailingkids.eu