Jaarverslag stichting Sailing Kids 2011

Page 1

2011 JAARVERSLAG

Stichting Sailing Kids


VOORWOORD

Ons streven is om ieder jaar een groep ernstig zieke en/of chronisch zieke kinderen en jongeren samen met hun familieleden of vrienden een fantastische, zorgeloze zeilweek te bezorgen. Zij kunnen daarin dan kracht en energie opdoen en wij als Stichting Sailing Kids, halen daar de motivatie uit om onze organisatie te verbeteren en een professioneler karakter te geven. Samen met de deelnemers, sponsors, donateurs en vrijwilligers proberen wij daarin te slagen en zo een klein steentje bij te dragen aan een leukere, betere wereld.

“Kracht en energie geven en ontvangen is mijn motto�

Annelies Blom, Voorzitter

2


INHOUDSOPGAVE

JAARVERSLAG | 2011

Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 2. Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 3. Wie zijn wij ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 5. Kerncijfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 6. Impressie gezinstocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 8. Impressie bikkeltocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 10. Vrijwilligers beleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 12. Verslag vrijwilliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 13. Sponsors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 14. Verantwoording sponsors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 15. Visie en missie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 16. PR en communicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 17. Balans 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 18. Staat van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 20. De schepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 21. Het bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 22. Vooruitblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 23.

STICHTING SAILING KIDS

3


4


WIE ZIJN WIJ?

JAARVERSLAG | 2011

Stichting Sailing Kids organiseert sinds 2006 zeilvakantieweken voor kinderen met een chronische en/of ernstige aandoening samen met hun ouders/verzorgers, broertjes en zusjes. Daarnaast zijn er vakantieweken voor jongeren die als groep, zonder ouders, meevaren. Aan boord van een zeilschip is iedereen even uit de dagelijkse zorgen. Wie gezond is, kan zich maar moeilijk voorstellen hoe het is om langdurig ziek te zijn. Ook het gezin moet leven met een familielid dat voortdurend extra zorg nodig heeft.

Gezinnen (Lichamelijk) ernstig en/of chronisch zieke kinderen tot 18 jaar samen met hun ouders/verzorgers, broertjes en/ of zusjes kunnen genieten tijdens een onvergetelijke zeilweek op het IJsselmeer. Dan is het zieke kind even geen patiënt meer en het gezonde broertje of zusje kan rekenen op evenveel aandacht. De aanwezige ouders/verzorgers ontmoeten elkaar weer als partners in plaats van als verzorgers, want de medische zorg wordt hen professioneel uit handen genomen. Iedereen ontspant en komt tot elkaar.

Jongeren Daarnaast is er de groep jongeren in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar, die zelf ernstig en/of chronisch ziek zijn of de ziekte achter de rug hebben. Voor deze groep organiseren wij de avontuurlijke bikkeltochten op het IJsselmeer of het Wad. Ook nauw betrokken familieleden, vrienden en verzorgers zijn daarbij van harte welkom aan boord.

Comité van aanbeveling Het comité van aanbeveling ondersteunt de activiteiten van de Stichting Sailing Kids. Ook draagt zij de doelstellingen, visie, missie en waarden van de Stichting uit. Het comité van aanbeveling bestaat uit; Prof. Dr. A. J. van der Heijden, voorzitter Cluster Sophia, Hoofd Afdeling Kindergeneeskunde Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam. D. van Boven, Hoofd Kinder- en Tienerafdeling en Hoofd Kinderpoli ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk. J. C. G. M. Berends, Burgemeester van Harderwijk. Er wordt tevens, waar mogelijk, samengewerkt met diverse belangenverenigingen en instellingen, zoals de ‘Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker’ (VOKK) en verschillende (academische) ziekenhuizen.

Organisatie De organisatie van de Stichting Sailing Kids bestaat uit een klein, maar gedreven team met een slagvaardig bestuur. Juist door de kleinschaligheid zijn de lijnen kort en hebben wij een groot bereik. Van het ingezamelde geld blijft hierdoor niets aan de strijkstok hangen en komt alles ten goede aan de gestelde doelen. Het hart van de Stichting Sailing Kids wordt echter gevormd door de vele vrijwilligers, zonder wiens hulp de stichting niet zou kunnen bestaan.

STICHTING SAILING KIDS

5


2011 KERNCIJFERS

Kerncijfers van Sailing Kids over 2011: Sailing Kids heeft in 2011 tien gezinstochten gevaren en één bikkeltocht, waarvan twee tochten met duitse deelnemers. In totaal waren 110 patienten aan boord uit 52 families. Het aanbod van Sailing Kids voorziet hiermee duidelijk in een behoefte. Alle tochten waren volgeboekt. Met de inzet van ruim 725 vrijwilligers mensdagen werden in 2011 in totaal 60 onvergetelijke dagen ingevuld. Eén week varen met een volledig uitgerust en bezet schip kostte € 8.500,-. Dat is per deelnemer € 330,-.

De Stichting Sailing Kids is ANBI gecertificeerd

280 deelnemers

75

vrijwilligers

11

zeilweken gerealiseerd in 2011 6


KERNCIJFERS

2011

JAARVERSLAG | 2011

Het schip De Vrijheid waarop de gezinstochten worden georganiseerd, heeft plaats voor 36 personen. Het begeleidende team aan boord bestaat uit zes tot acht personen, te weten Sailing Kids vrijwilligers en een professionele bemanning. Per week hebben we maximaal 30 gasten aan boord. Het exacte aantal personen is afhankelijk van de grootte van de families.

Indicaties

Kosten per tocht

Om een indruk tegeven van de ernst van de ziektes die kinderen hebben aan boord hierbij een opsomming van voorkomende ziektebeelden onder de deelnemers die meegevaren hebben; Syndroom van Landau Kleffner, MCG, Mithochondriële stofwisselingsziekten, Syndroom van Alport (nierziekte), Medulloblastoom (hersentumor), Acute Lymfatische Leukemie, Epilepsie, Astma, autoimmuun ziekten, Cystic Fybrosis (taaislijmziekte), Spierziekte Duchenne, Hypoplastisch linkerhartsyndroom, Glycogeenstapelinsziekte 1B, Neurofibromatose type 1, Ziekte van Crohn, Adrenogenitaal syndroom, Diabetes type 1, Apert Syndroom, Ichtyosis. Een zeer uiteenlopende reeks van aandoeningen dus.

De huur van de Vrijheid bedroeg in 2011 € 7.190,-. Deze huurprijs heeft betrekking op de salarissen van de schipper en de matroos, verzekeringen, kosten van onderhoud enz. SSK is geen eigenaar van de schepen en heeft dus ook geen inspraak in de huursom. NAUPAR geeft een korting op de reserveringskosten.

Teamwork Aan boord werken de vrijwilligers als een team samen. In het voorjaar worden alle vrijwilligers voor een weekend aan boord uitgenodigd en bespreken we het komende seizoen. Dan is er ook tijd om tips aan elkaar te geven en voor het bijwerken van de draaiboeken. Aan boord van beide schepen worden materialen bewaard ten behoeve van activiteiten, zoals kostuums voor toneelstukken, spelletjes en knutselmaterialen. Deze worden meegenomen door vrijwilligers of geschonken door particulieren. Hetzelfde geldt voor medische hulpmiddelen.

Kosten Maaltijden: € 1.300,-. Het Sailing Kids budget voor maaltijden en niet-alcoholische drankjes is € 1.300,-. De schipper en de matroos worden beschouwd als onderdeel van het Sailing Kids team en nuttigen alle maaltijden samen met de gasten. Het budget laat tevens ruimte voor activiteiten aan wal, zoals een bezoek aan een museum of zwembad.

Vrijwilligers Als Sailing Kids vrijwilligers varen standaard mee: een kok, een verpleegkundige of arts en een activiteitenbegeleider. Daarmaast gaan er vaak nog drie vrijwilligers mee om ondersteuning te geven waar dat nodig is (als keukenhulp, extra activiteiten begeleider, of als vrijwilliger met zeilervaring).

STICHTING SAILING KIDS

7


GEZINSTOCHT

2011

STICHTING SALING KIDS

8


2011 GEZINSTOCHT

JAARVERSLAG | 2011

“Wauw zoveel regen middenin de zomer….dat hadden we niet besteld. Terwijl we richting Lelystad rijden wordt het alleen maar erger maar eenmaal aangekomen in Bataviahaven wacht ons een warm ontvangst door de crew op het schip De Vrijheid. Wat een mooie en grote boot! Onderin de hutten, voor elk gezin een eigen hut, en een hele grote gezamenlijke woonkamer/kombuis…” Kennismaken Met een drankje en een plak cake met slagroom, krijgen we wat uitleg en stelt iedereen zich aan elkaar voor. Meteen is ook duidelijk dat we vandaag nog niet wegvaren omdat het weer te slecht en vooral de wind aanwakkert tot windkracht 7. Het kan aardig te keer gaan op het IJsselmeer…

Windkracht 8 Het middagprogramma wordt een bezoek aan het nagebouwde V.O.C. schip de Batavia. Er staat een meneer klaar die ons een rondleiding geeft. Het waait zo hard dat we ons stevig vast moeten houden aan de trap , maar eenmaal binnen heeft de wind minder grip. Allerlei uitdrukkingen zoals “kolder in de kop” en “kielhalen” worden uitgelegd. Er zijn heel veel dekken en (kruip) ruimtes, maar het mooist zijn toch wel de buitentoiletten met afveegklossen….Kapitein Koek en Piet Piraat zouden er jaloers op zijn geweest! Daarna is het door windkracht 8 en keiharde regen weer terug naar ons paleisje op het water en aanschuiven voor en heerlijke avondmaaltijd, wat wil een mens nog meer! Verder lekker luieren en gezellig spelletjes doen en knutselen. Oh ja we hebben morgen wel een probleempje, er zijn maar twee matrozen en heel veel scheepsvrouwen, hoe moet dat nou met het hijsen van al die zeilen…..ach komt tijd komt (scheeps)raad.

Alle hens aan dek Jaaa!! Vandaag schijnt de zon! Voor vertrek wordt de Sailing Kids-vlag gehesen. We varen vandaag naar Enkhuizen. In plaats van lekker luieren en genieten van de zon, werden wij door schipper Nico flink aan het

werk gezet. Dus “alle hens aan dek”. Er werd uitgelegd hoe wij de zeilen moesten hijsen. Nieuwe woorden hebben wij geleerd, maar niet onthouden, maar knopen kunnen wij wel leggen! Daarna hebben de Sailing Kids ballonnen opgelaten. Wie zal ze vinden?

Naar Enkhuizen Tijdens de overtocht naar Enkhuizen was het lekker “chill” aan boord. De Fatboys werden goed gebruikt, er werd traditioneel een vlag geschilderd en er gingen zelfs kids overboord. Hierop volgde al snel matroos Nina, waarna schipper Nico de sprong waagde. Moeder Petra en moeder Marleen konden het niet langer aanzien en sprongen erachteraan. De Vrijheid meerde aan in Enkhuizen, waar ons een

overheerlijke maaltijd te wachten stond. ’s Avonds stond ons nog een verrassing te wachten. We kregen een leuke voorstelling te zien van een bevriende toneelgroep. Vanwege het lekkere weer hebben de Sailing Kids nog tot laat in de avond buiten gespeeld en de Sailing Parents heerlijk nagetafeld. Op naar de avonturen van morgen!

STICHTING SAILING KIDS

9


2011 B I K K E LT O C H T

“Wij zijn Bikkels” door Michiel scholtes

Dit voorjaar zeilde Michiel Scholtes als vrijwilliger mee met ‘Sailing Kids’, een organisatie die gratis zeiltochten aanbiedt aan chronisch zieke jongeren. Een ervaring die indruk op hem maakte. Na een paar dagen Waddenzee zeilt de 30 meter lange Meridiaan kalm en onder vol tuig naar het zuiden. Aan bakboord is de Friese oever nauwelijks zichtbaar met dit nevelige weer, dus houd ik een schuin oog op het kompas. Een duwtje tegen het grote stuurwiel en de spaken draaien rond. Een tijdje gebeurt er niks, dan komt er beweging in de kop van de klipper en kruipt de zeilstreep langs de kompasroos; hola, snel stutten, anders draait het zware schip te ver door. Overal aan dek zitten of liggen jongeren, een normaal beeld als je niet beter wist. Maar deze jongeren hebben chronische aandoeningen: sommige raken snel vermoeid, andere hebben geen kracht of coördinatie, bij weer andere schieten bij inspanning botten uit de kom. Toch zijn ze aan boord, uitgedaagd door

10

‘Sailing Kids’ om tijdens een ‘Bikkeltocht’ grenzen te verleggen, dwars door beperkingen heen… en om af en toe dat onwillige lijf te vergeten. In het begin van de zeilweek, is die ervaring rauw en op het randje van wat ze aankunnen. Als ze bepakt en bezakt met hun ouders in Enkhuizen aan boord stappen, druist de wind met kracht door de tuigage. Vlaggen klapperen, vallen ranselen masten, golven galopperen door het Krabbersgat en slaan Meridaans kont. Aan dek staat een groeiend aantal rolstoelen te druipen. Intussen verkennen de ‘bikkels’ het schip, nestelen zich in hutten en kooien en verbazen zich over ‘rare’ zaken als wc’s met pompen, gastoestellen met thermische beveiliging, eindige voorraden gas, water en elektriciteit. Binnen de kortste keren is ook dat ‘gewoon’, verdiepen ze zich in elkaar en klinkt door het hele schip gelach en geroezemoes.


2011 B I K K E LT O C H T

Lang nadat ouders en vrienden zijn vertrokken, de laatste boodschappen zijn gedaan en iedereen verwacht dat de trossen los zullen gaan, komt schipper Ruud Stam met een vers weerbericht: harde wind, buien, en dat allemaal uit de richting van de Waddeneilanden. Geen vertrek dus, maar gezelligheid scheppen in de wetenschap dat er de volgende dag een dubbel traject wacht, al beseft bijna niemand wat dat eigenlijk betekent. De volgende dag om 06.00 uur gaan door het hele schip Iphones en Samsungs af. Even later zit het ruim vol jongeren aan het ontbijt: sommige slaperig en stil, anderen klaarwakker en vol verwachting. Om tien voor zeven alle hens. In haast grissen ze zeilpakken en zwemvesten uit hutten en kasten en klimmen ze aan dek. Boven waait het nauwelijks minder hard dan gisteren en is de windrichting noordoost. Onder leiding van matroos Claar wordt eerst een rif gezet. Ze trekken aan touwen en moeten knopen leggen waar ze nog nooit van hebben gehoord. Verwarring. Onbegrip. Ook bij de bemanning, die nog geen idee heeft wie waar het beste tot zijn recht komt. Maar geleidelijk komt er wat orde in de zaak en is het schip klaar voor vertrek, naar buiten, waar je witgekuifde golven ziet rollen en je kunt raden dat het er niet pluis is.. Na Kornwerderzand knapt het op en bij een waterig zonnetje en met iedereen aan dek trekt de eb ons naar Vlieland waar we om 19.00 uur vastmaken. Daar blijkt het voordeel van zo’n ruwe start. Iedereen is trots, allemaal hebben ze naar kunnen gewerkt en veel geleerd. Je voelt de verandering van sfeer. Hoezo niet per klipper naar Vlieland met een beperking? Wij zijn bikkels! Grenzen verleggen. Deze jongeren moeten oneindig veel meer overwinnen dan ‘gezonde’ mensen’ om zich goed te voelen over zichzelf. Eerst waren ze daarover stil. Nu ze gewend zijn gaan hun ontboezemingen

JAARVERSLAG | 2011

over hun overhoop gehaalde levens, verloren illusies, afgebroken ambities, afgedwongen aanvaarding. Op Vlieland duwde ik Kim in een rolstoel naar het dorp. “Kim, herinner jij je nog de eerste keer dat je in een rolstoel werd voortgeduwd?”“Ja, nog heel goed.” “Hoe vond je dat?”“Ik vond het afschuwelijk, het liefst had ik me verborgen in een burka.” “En nu?” “Het raakt me niet meer zo, ik ben er aan gewend. Nu helemaal, hier kan ik mezelf zijn. Een week lang ben ik geen uitzondering. Je kunt over je ziekte vertellen zonder dat iemand zegt ‘o zij stelt zich aan’ of ‘het zal wel meevallen’. Dat doet mij super goed.” Steven komt naar achteren en kijkt mij door zijn bril indringend aan. “Zou ik nog eens mogen sturen?” Hij vraagt het met grote ernst. “Tuurlijk, ga hier maar staan, niet teveel draaien, kleine correcties, anders zwiert het schip alle kanten op.” Steven neemt mijn plek in, omklemt het wiel met twee handen, tuurt naar voren, legt dan zijn neus bijna op het kompas en draait het wiel wat naar bakboord omdat de klipper teveel loeft. “Heel goed.” Steven is een natuurtalent. Zijn zicht is aangetast door ingrijpende operaties. Steeds loopt zijn grote intelligentie vast in de schade van bestralingen en chemos. Niet alleen zijn zicht overigens. Hij ziet Hindeloopen niet liggen, dwars aan bakboord, noch het schiereiland vaag op de horizon met Staveren op het puntje. Maar de zeilstreep ziet hij en als ik hem vertel bij welk getal die ongeveer moet blijven, heb je aan hem een goede roerganger. Terug in Enkhuizen halen ouders hun kinderen op. Opwinding. Klaterende stemmen. Nu niet de verkenning van het onbekende, maar stoere verhalen, omhelzingen, groepsfoto’s en beloften om innig contact te houden via sociale media. Ook Steven wordt opgehaald door zijn ouders. Die luisteren naar mijn relaas over zijn stuurtalent. Hun zorg maakt even plaats voor blijdschap, alleen dat al maakt de reis de moeite waard.

STICHTING SAILING KIDS

11


2011 VRIJWILLIGERS

De activiteiten van de Stichting Sailing Kids zijn niet mogelijk zonder de steun van onze vrijwilligers. Daarom hebben we een beleid en een visie hoe we willen omgaan met onze vrijwilligers. Hieronder leggen we uit wat we doen om tot een goede samenstelling van de verschillende bemanningen en groepen te komen.

Aanmelden De Stichting Sailing Kids heeft op dit moment zo’n 150 actieve vrijwilligers. Deze hebben zich zelf aangemeld via de website of via mond tot mond reclame of via andere vrijwilligers.

Intake gesprek Om tot een verantwoorde keuze te komen met betrekking tot het vrijwilligers bestand krijgt iedereen die zich als vrijwilliger wil inzetten een intake gesprek met de vrijwilligers coĂśrdinator en de (vice) voorzitter . Om de kwetsbare deelnemers te beschermen wordt een verklaring van goed gedrag van elke vrijwilliger gevraagd. De deelnemende artsen en verpleegkundigen zijn daarom ook allemaal BIG geregistreerd.

Informeren Om elke vrijwilliger van de juiste informatie te voorzien, zijn er draaiboeken beschikbaar over de verschillende aspecten van een zeilweek zoals een medisch draaiboek, activiteiten draaiboek , bootregels etc. Deze zijn te vinden op de website op het gesloten gedeelte, wat alleen beschikbaar is voor vrijwilligers.

Vrijwilligersweekend Om de saamhorigheid en het groepsgevoel te bevorderen houd de Stichting Sailing Kids elk jaar een vrijwilligers weekend. Hier kunnen alle vrijwilligers kosteloos aan deelnemen. Er wordt gevaren met De Vrijheid over het IJsselmeer en er is dan ook ruime gelegenheid om bij te praten en verhalen en ervaringen onderling uit te wisselen. 12


VRIJWILLIGER

2011

JAARVERSLAG | 2011

“In principe ben ik totaal ongeschikt om een week lang met veertig onbekenden op een beperkte ruimte te verblijven. Dat weet ik inmiddels van mezelf en daar heb ik mijn leven dan ook naar ingericht. Als literair vertaler zit ik hele dagen in alle rust achter mijn bureau met taal te puzzelen. Waarom stort ik me dan toch elk jaar opnieuw in de wervelwind van een Sailing Kids tocht?”

Om zieke kinderen en hun gezinsleden een mooie vakantieweek te bezorgen – natuurlijk, dat op de eerste plaats. Maar, om vrijwilligerswerk te (blijven) doen moet je er ook zelf iets uithalen. Na een week Sailing Kids kom ik enigszins gesloopt thuis, maar op een bepaalde manier ook vol energie.

Hoe alle kinderen genieten als ze onverwacht, rolstoelen en al, met de speedboot van de reddingsbrigade mee mogen, of als ze de brandweer van Urk mogen helpen met een spuitoefening. Niet één keer heb ik meegemaakt dat er iemand buiten de groep viel.

Te mooi om waar te zijn Inspirerend Natuurlijk zijn sommige situaties schrijnend. Maar, daarnaast is het enorm inspirerend om te zien hoe kinderen omgaan met ziekte - als het nú leuk is, is het nu leuk. En omdat iedereen wel íéts heeft, is het al heel snel geen issue meer. Aan boord gaat het er niet langer om wat een kind niet meer kan, maar wat hij of zij wél kan. De kinderen gaan volkomen op in elkaar, stimuleren elkaar, het gezin staat even niet volledig in het teken van het zieke kind, de ouders vinden een woordeloos begrip.

Het klinkt haast te mooi om waar te zijn. Is er dan niet één minpuntje? Toch wel. Dat ik nu, wanneer ik achter mijn bureau zit, weleens denk: Hmmm… saai.

Groepsgevoel Het is mooi om te zien hoe veertig onbekenden al heel snel een hechte groep vormen, uniek om te zien hoe iedereen door iedereen wordt gerespecteerd. Hoe de coole en aanvankelijk mokkende puber van het ene gezin na twee dagen met de peuter van een ander gezin op zijn nek rondloopt.

Nicolette Hoekmeijer, vrijwilliger

STICHTING SAILING KIDS

13


2011 SPONSORING 14

Een overzicht van onze sponsors in 2011


VERANTWOORDING

2011

JAARVERSLAG | 2011

Er zijn veel bedrijven, instellingen en particulieren die de Stichting Sailing Kids een warm hart toedragen. Hierbij geven we een overzicht van deze gulle gevers en bedanken hen voor hun bijdragen en steun voor onze stichting. Bedrijven en instellingen, o.a:

Particulieren, o.a:

Rotary Oldenzaal Dekatel Telecom BV Red Levens Stichting Marin Quintus Allianz Nederland Groep Reisburo Vertrekpunt Opticien de Jong Huisartsenpraktijk Anemo Ris Rubber N.V. St. Ouders Kind en Leukemie Hema Nunspeet Ballast Nedam De Knegt & Leeflang BV Rotaryclub Rotterdam Heeren van Nunspeet Lions Club Ooststellingwerf Stinafo zeiltochten Golfclub Fevoland Rotary Club Barchem De Zaaier Stichting Kaisz Schippers Bladel bv Loopgroep Manhattan Kiwanis Club Lelystad Honk & Softbal vereniging Houten Dragons St. Serviceprojecten I-Fourc Technologies B.V Diaconie Gemeente Brielle Amsterdam RAI bv Kiwanis Club Doetinchemde Graafschap

K. F. Boekschoten W. Wierda H. J. Hof Fam. Middelkoop G. J. Schimmel G. Bekkers-van Wyk Fam. P. Koopman W. J. A. Koning M. van Houwelingen F. Voorsluis-Spanhof W. A. Swets S. H. W. Wouters W. Pellis

Fam. Ott en Waalboer Fam. Kijlstra Fam. Spanninga Fam. W. H. Klein- Poelhuis Fam. P. R. Hopma Fam. G. Mostert Nico de Jong Fam. A. M. Frens Fam. R. Scholte G. A. J. Drohm Fam. H. Wind Fam. Driessen-Oer

Design Award Mets Op dinsdag 15 november 2011 heeft de Stichting Sailing Kids, vertegenwoordigd door oprichter Ruud Stam en voorzitter Annelies Blom in de Amsterdam Rai de prestigieuze Dame Award in ontvangst mogen nemen uit handen van Dhr. Theo Lingmont, directeur internationale beurzen van de RAI.Aan de prijs is een cheque verbonden van â‚Ź 19.950.

STICHTING SAILING KIDS

15


2011 VISIE & MISSIE

De stichting biedt ernstig zieke en/of chronisch zieke kinderen en jong volwassenen samen met hun familieleden of vrienden de mogelijkheid een geheel verzorgde vakantie te vieren aan boord van een zeilklipper.

Intensief

Missie

De veelal intensieve zorg en aandacht voor het zieke kind heeft ook grote invloed op het dagelijkse leven van de overige gezinsleden en vrienden. Varen op het IJsselmeer en de Waddenzee is een belevenis en door de geheel eigen sfeer aan boord van een zeilend charterschip, kunnen alle gasten volop genieten van een welverdiende week van rust en ontspanning. De aanwezige deskundige vrijwilligers nemen hen zoveel mogelijk werk en zorg uit handen. De ontmoeting met anderen, om lief en leed te delen, blijkt bovendien voor zowel de gasten als voor de vrijwilligers en de bemanning van grote waarde te zijn.

Stichting Sailing Kids is een groep zeer enthousiaste vrijwilligers, die graag iets voor een ander willen doen. Als je eenmaal hebt gezien wat een week met Stichting Sailing Kids oplevert voor de betrokkenen wil je nog maar één ding: Dit aan zoveel mogelijk mensen kunnen bieden.

Visie

Onze missie is het varen met chronisch en ernstig zieke kinderen met hun naasten (mantelzorgers). Juist ook mensen met ziektes die minder bekend zijn willen we bereiken en uitnodigen. De kracht zit hem in het samen een team zijn, samen zorgen voor de gasten en samen zien wat daarvan het resultaat is. Doel is: Deelnemers met nieuwe energie van boord laten gaan.

Stichting Sailing Kids wil in de komende jaren 15 weken per jaar aaneengesloten gaan varen op het IJsselmeer met mensen uit de doelgroep. Stichting Sailing Kids wil deelnemers energie en kracht geven voor de toekomst. Stichting Sailing Kids wil uitgroeien tot een op en top professionele organisatie.

Door zoveel mogelijk contact met ziekenhuizen, huisartsen, en dergelijke te creëren, hopen we een zo groot mogelijke naamsbekendheid te krijgen zodat ook zij die niet direct tot een patiëntenvereniging horen, weten dat ze zich in kunnen schrijven voor een Sailing Kids tocht.

16


P R + C O M M U N I C AT I E

2011

JAARVERSLAG | 2011

www.facebook.com/sailingkids

sailingkids

Met betrekking tot public relations en de social media kunnen we melden dat de Stichting Sailing Kids in 2011 een aardige inhaalslag heeft gemaakt. De website is geactualiseerd en opnieuw opgezet in Joomla! en daardoor voorbereid op de toekomst. Ook is een eerste aangezet gemaakt om via Twitter en Facebook het contact met onze achterban te intensiveren.

Website

Integratie diverse media

De website is opnieuw vormgegeven en opgezet in Joomla! zodat er nu een flexibel en veelzijdig systeem ter beschikking van de stichting staat met voldoende capaciteit om ook een eventuele groei in de toekomst moeiteloos aan te kunnen.

Om tot een éénduidige uitstraling te komen wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk de verschillende media met elkaar te laten samenwerken en zo één gezicht naar buiten toe te vormen.

Facebook Direct na het aanmaken van de Stichting Sailing Kids Facebook pagina is al gebleken dat deze in een behoefte voorziet. Tijdens zeilweken kunnen de deelnemers via Facebook contact onderhouden met het thuisfront en zo via tekst en beeld verslag doen van de vele spannende verhalen. Daarnaast doet Facebook dienst als communicatie-middel bij uitstek om snel informatie omtrent de zeilweken en de organisatie te verspreiden.

Groeten van

Sailing Kids

De Meridiaan

Twitter Het Sailing Kids twitter account biedt de mogelijkheid om snel korte nieuwsberichten rond te sturen aan de volgers en heeft een hoge actualiteitswaarde. Snel even een bericht rondsturen is zo een kwestie van een paar minuten om zo de achterban op de hoogte te brengen van leuke evenementen of nieuws op de website.

Huisstijl Ook op het gebied van de gedrukte media worden veranderingen doorgevoerd. Een nieuwe huisstijl wordt geleidelijk ingevoerd en zorgt voor een frisse uitstraling van een stichting die in beweging is.

STICHTING SAILING KIDS

17


2011 BALANS

Balans per 31 december

Activa:

31-12-11

31-12-10

Materiële vaste activa: Vaartuigen

€ 4.500,00

€ 5.500,00

€ 15.673,97

€ 263,50

Rabobank 1330.42.197

€ 1.921,83

€ 3.951,93

Rabobank 1473.243.09

€ 49.763,50

€ 6.000,00

Totaal Activa

€ 71.859,30

€ 15.715,43

Vorderingen: Overige vorderingen Liquide middelen:

De vaartuigen betreft een Compromis 27 en de overige vorderingen bestaan uit te ontvangen donaties en vooruit betaalde kosten.

18


BALANS

2011

JAARVERSLAG | 2011

Balans per 31 december

Passiva:

31-12-11

31-12-10

€ 38.803,76

€ -4.563,90

Belastingen en sociale lasten

€ 468,00

€ 122,00

Overige schulden

€ 32.587,54

€ 20.157,33

Totaal Passiva

€ 71.859,30

€ 15.715,43

Eigen vermogen: Kapitaal Stichting Sailing Kids Schulden op korte termijn:

De overige schulden bestaan uit nog te betalen charterkosten en vakantiegeld verplichtingen.

STICHTING SAILING KIDS

19


2011 B AT E N & L A S T E N

Staat van baten en lasten 2011 Donaties

€ 169.139,71

100%

€ 124.393,74

100%

Directe uitvoeringskosten

€ 89.861,02

53%

€ 84.701,77

68%

Bruto-exploitatieresultaat:

79.278,69

39.691,97

Kosten: Lonen en salarissen

€ 9.577,71

6%

€ 9.499,33

8%

Marketing- en reclamekosten

€ 1.687,60

1%

€ 12.662,27

10%

Huisvestingskosten

€ 12.179,00

7%

€ 12.481,97

10%

Afschrijving

€ 1.000,00

1%

Overige exploitatiekosten

€ 11.945,05

7%

€ 7.153,65

6%

Financiële baten en lasten

€ -478,33

0%

€ -143,39

0%

€ 35.911,03

21%

€ 41.653,83

€ 43.367,66

26%

€ -1.961,86

Netto-resultaat

Financiële toelichting Staat van baten en lasten De staat van baten en lasten over het boekjaar 2011 sluit met een positief saldo van € 38.662,69. Hiervan wordt de helft aangewend voor extra tochten voor gezinnen en bikkels. De andere helft blijft beschikbaar als vrij vermogen. Van de donaties bestond 40% uit donaties van bedrijven. Evenals in 2010 was Allianz onze hoofdsponsor. De donaties door fondsen en instellingen bedroeg 47%. Particulieren verzamelden 6% door giften en 7% werd verkregen door acties. 20

2010

-2%

Verklaring belangrijkste afwijkingen van het resultaat 2011 en het resultaat 2010 : In 2011 waren wij in staat meer sponsoren te werven voor de tochten dat jaar en ook al voor een aantal tochten in 2012. De groei zat vooral in fondsen en instellingen. Met een aantal sponsoren kwamen wij overeen het ontvangen bedrag in 2012 te besteden. In 2011 werd voor het eerst samengewerkt met de duitse groepen uit Jena en Keulen. De algemene kosten zijn gestegen als gevolg van enkele investeringen in automatisering en de website.


2011 DE SCHEPEN

JAARVERSLAG | 2011

Sailing Kids is gestart met De Meridiaan, een heerlijk varende platbodem welke ondermeer word ingezet voor onze bikkeltochten met jongeren in de leeftijd van 14-24 jaar. Sinds 2 jaar is daar de schoener De Vrijheid bij gekomen. Deze 3 mast schoener heeft meer faciliteiten en kan meer mensen herbergen en is daardoor zeer geschikt voor o.a. gezinstochten met (kleine) kinderen

De Vrijheid De Vrijheid is een topzeilgaffelschoener, met een diepgang van 2.10 mtr. Een mooie dame uit 1898, die eerst in gebruik is geweest als vrachtschip en in de jaren ‘80 is omgebouwd tot haar huidige staat.

Blikvanger Door haar imposante verschijning is De Vrijheid een echte blikvanger in elke haven. Met een gezellig interieur, uitgevoerd in warm mahoniehout. Benedendeks bevinden zich verder de stijlvolle hutten, een ruim en gezellig dagverblijf met een open keuken. In het dekhuis met knusse zithoek is het goed toeven aan het einde van een spannende zeildag. De Vrijheid is voorzien van een traplift en aanvullende medische voorzieningen zoals een AED.

De Meridiaan In 1903 werd De Meridiaan te water gelaten om tot 1982 als vrachtschip dienst te doen. Na de laatste verbouwing vaart deze klipper weer als tweemaster, getuigd zoals het oorspronkelijk bedoeld was.

Huiselijk & gezellig Aan het dek van de klipper De Meridiaan bevindt zich een royale kuip waar het goed toeven is. Het schip is kindvriendelijk en veilig door de railing rondom. Benedendeks voel je je al snel thuis in het warme, houten interieur. Het dagverblijf van deze klipper biedt iedereen de ruimte om bijvoorbeeld samen te genieten van de maaltijd of een gezelschapsspel. In de open keuken kan het eten worden bereid, zonder dat men iets van de gezelligheid hoeft te missen.

STICHTING SAILING KIDS

21


2011 HET BESTUUR

De mensen achter de Stichting Sailing Kids in 2011 Bestuur:

Theo Bakker Penningmeester

Monique Tijdhof Voorzitter

Annelies Blom Vice-voorzitter

Maarte van Logten Bestuurslid

Wilma Bakker Bestuurslid

Henk de Wilde Bestuurslid

Ondersteuning stichting:

Ruud Stam Oprichter

Albertine Wierda Secretariaat

Ludo Kwak Media strateeg

Toelichting In oktober 2011 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden en is Monique Tijdhof vervangen door Annelies Blom als voorzitter. 22


VOORUITBLIK

2012

JAARVERSLAG | 2011

In 2012 staan er diverse bijzondere evenementen op het programma. We starten op 5 januari met het vieren van het 5-jarig bestaan van de Stichting Sailing Kids. Dit doen we met een groot jubileumfeest voor alle betrokkenen in het Dolfinarium te Harderwijk. Jubileumfeest Voor dit feest worden alle deelnemers, sponsors, vrijwilligers en donateurs uitgenodigd die ons een warm hart toedragen. We willen zo de band met onze achterban verstevigen en tegelijk de stichting goed op de kaart te zetten.

Beurzen In het komende jaar staan er ook weer diverse beurzen op het programma. Zo zal de Stichting Sailing Kids aanwezig zijn op de beurs Boot Holland, die dit jaar weer plaatsvindt in Leeuwarden en waar we al eerder goede ervaringen hebben opgedaan. Beurs Boot Holland sponsort ons met een stand.

Hiswa Daarnaast staan we dit jaar ook op de Hiswa in de Amsterdam RAI. Ook door de organisatie van de HISWA worden wij al jaren gesponsord met een gratis beurs stand. Onze aanwezigheid op deze beurzen is voor ons een uitgelezen kans om in contact te treden met potentiĂŤle donateurs en sponsors en draagt ook bij aan onze naamsbekendheid. Een mooi voorbeeld hiervan is de Firma Neptune die dit jaar zorgt voor nieuwe matrassen aan boord van de Vrijheid.

Bijzondere tochten Dit jaar liggen er ook drie bijzondere tochten in het verschiet. Zo zullen wij een week durende zeiltocht organiseren voor ouders die hun kind hebben verloren. Met als oogmerk om ervaringen te kunnen uitwisselen onder de deskundige begeleiding van

een psycholoog, om zo een kleine bijdrage te leveren aan de verwerking van een ondraaglijk verlies.

ErasmusMC Sophia De tweede bijzondere tocht wordt georganiseerd in samenwerking met de verpleegkundige consulenten van het Cystic Fibrose team van het ErasmusMC Sophia in Rotterdam. De deelnemers bestaan uit ouders van de Cystic Fibrose patiĂŤnten om ze zo gelegenheid te bieden onderling ervaringen uit te wisselen in een ontspannen sfeer aan boord van de Meridiaan.

Rode kruis Als derde tocht wordt er dit jaar voor het eerst samengewerkt met het Rode Kruis district Almere. De deelnemers zullen afkomstig zijn van De Kinderkliniek in Almere. Het gaat hier om een gezinstocht, waarbij de deelnemers vergezeld worden door hun ouders en broertjes of zusjes.

Ligplaats Enhuizen Het nieuwe seizoen zal gevaren worden vanuit de nieuwe ligplaats Enkhuizen. Dit heeft als voordeel dat we sneller op het wad zijn en de bereikbaarheid is ook uitstekend. Daarnaast is Enkhuizen een pittoreske plaats om te bezoeken en wordt onze ligplaats gesponsord door de haven van Enkhuizen.

Sinterklaastocht en Duikersweekend Deze twee evenementen staan wegens het succes van vorig jaar ook dit jaar weer op het programma. Nieuw is dit jaar de deelname aan het EK-Stone Skimming. Dit feel good evenement biedt ons de mogelijkheid om ons aan een breder publiek en in de media te presenteren.

STICHTING SAILING KIDS

23


Stichting Sailing Kids Koornmarkt 20 8261 JX, Kampen info@sailingkids.eu www.sailingkids.eu