Page 1

Leudal - Nederweert - Weert

5

Televisie, goed of slecht?

Daan werd te vroeg geboren

7

Informatiekrant 2011- 2012 Centrum Jeugd en Gezin Leudal - Nederweert - Weert

9

Brutaal en respectloos?

Ben jij jong èn moeder?

13

11

Opvoeden vanuit 2 culturen

Help! Een driftige peuter

14


2

ADVERTENTIES

Kinderopvang Humanitas is een van de grootste kinderopvangaanbieders in Nederland zonder winstoogmerk, met kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolsopvang, peuterspeelzalen en gastouder door heel Nederland. Kinderopvang Humanitas biedt een plek waar uw kind zich welkom voelt, waar hij mag zijn wie hij is. Onze pedagogisch medewerkers en gastouders zijn professionals die het kind stimuleren en begeleiden op zijn ontdekkingstocht door het leven.

#;@67DABH3@9 G?3@;F3E77@97I7>6;97B>7=HAAD=;@67D7@ Ruim baan voor baby’s In onze kinderdagverblijven krijgen baby’s letterlijk en figuurlijk bewegingsvrijheid. De inspiratie hiervoor komt voort uit de ideeën van de Hongaarse ontwikkelingspsycholoog en kinderarts Emmi Pikler. Een baby wil en is goed in staat om met inzet van al zijn zintuigen (nieuwe) aspecten uit de wereld om zich heen te ontdekken, te ervaren en zich te ontwikkelen. Lichaamstaal staat hierbij centraal. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren uw kind door het zelfstandig te laten spelen, bewegen en aangeven wat het wil, kan en moet. Kinderen leren zelf in hun eigen tempo. 8+ kinderen Grotere kinderen willen grotere uitdagingen. Kinderen tussen 8 en 12 jaar richten zich steeds minder op volwassenen, leeftijdsgenoten worden belangrijk en de zelfstandigheid neemt enorm toe. Hun vaardigheden en spel veranderen en er ontwikkelen zich vriendschappen. Deze groep kinderen voelt zich groot en wil niet altijd meer spelen met kleinere kinderen. Ze voelen zich vaak te oud voor de buitenschoolse opvang maar de verantwoordelijkheid om alleen naar huis te gaan en te zijn is een hele grote stap. Wij streven zoveel mogelijk naar groepen met alleen 8+ kinderen. Wat je dan ziet ontstaan is dat buitenschoolse opvang ook voor deze groep kinderen heel leuk is, er ontstaan bijzondere vriendschappen en doordat de invulling van de activiteiten en het vakantieprogramma samen met de kinderen wordt gedaan gaan de kinderen met veel plezier naar de buitenschoolse opvang. De pedagogisch

medewerkers begeleiden kinderen naar zelfstandigheid bij het ontwikkelen van hun competenties maar ook hun waarden en normen. Kleinschalig en professioneel Naast de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang biedt Kinderopvang Humanitas ook gastouderopvang. Gastouderopvang kan plaatsvinden bij de gastouder of bij het kind thuis. Gastouderopvang Humanitas biedt het beste van twee werelden: persoonlijke opvang in een huiselijke omgeving én de zekerheid van professionele en goed georganiseerde begeleiding. Zo krijgen alle gastouders de benodigde opleiding en bijscholing alsmede begeleiding van een gastouderconsulent. Dit waarborgt veilige en hoogwaardige opvang. De bemiddeling voor verschillende opvangvormen wordt gecoördineerd vanuit één regionaal punt: het regiokantoor. Hierdoor kan beter en flexibeler worden ingespeeld op de vraag van ouders. Daarnaast is er veel samenwerking tussen kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen, zoals het onderling lenen van spellen en speelgoed of vervanging bij ziekte of vakantie. Bel voor meer informatie: Regiokantoor Limburg-Noord Tel. 0495 – 525 341 www.kinderopvanghumanitas.nl

‘Verslaafd? Burn-out? Psychische problemen?’ Wij zijn er voor U, als u ons nodig heeft! Vincent van Gogh, een begrip in geestelijke gezondheidszorg. Daar werken we samen aan.

www.vvgi.nl Tel. 0478 - 527 066


v.l.n.r. Paula Bakkus, Martine van Hevele, Saskia de Rechter, Simone Tonnard en Tine Martens

Het CJG vertelt

CJG staat voor Centrum voor Jeugd en Gezin en is een plek waar ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG is gratis en werkt zonder dossiers. In het CJG werken deskundigen van de volgende organisaties samen: Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg en GGD Noord en Midden Limburg (0-19 jaar).

In gesprek met onze consulenten Een vraagbaak zijn voor ouders is de grootste uitdaging waar de consulenten voor staan. Ze proberen ondersteuning te bieden waar het nodig is. “Opvoeden is mooi, vol uitdagingen, heel vanzelfsprekend, maar soms ook lastig. Een steuntje in de rug kan dan helpen. Of een vraag nou eenvoudig lijkt of lastig is; alle vragen zijn welkom en we gaan er vertrouwelijk mee om,” zegt Martine van Hevele.

Vragen aan het CJG Vragen kunnen gesteld worden via de website, telefonisch, per e-mail, of door even binnen te lopen. “Nadat ouders een vraag hebben gesteld bij het CJG, weten ze weer hoe ze een opvoedsituatie kunnen aanpakken. Laatst sprak ik een moeder die zich afvroeg of haar zoon van 14 jaar een glaasje alcohol op het feest van oma kon drinken. Ze twijfelde want ‘anderen mochten dat wel,’ zei haar zoon. Samen hebben we haar gedachten en de gevolgen voor haar zoon op een rij gezet. Ook namen we regels door die haar konden helpen om hierover afspraken te maken met hem. Moeder vertelde later dat haar zoon het feest geweldig had gevonden; zonder alcohol! De opvoeding van deze moeder was na een kort contact met het CJG van enige wankeling weer stevig gewor-

om Positief Opvoeden die we regelmatig op basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven verzorgen. De pubercursus ‘Je oppasdiploma halen’ is een succes op scholen voor Voortgezet Onderwijs. Het werk in het CJG is daarmee afwisselend en motiveert ons om door te gaan!” zegt Saskia de Rechter.

WWW.HETCJG.NL De website geeft informatie en tips bij vele thema’s van kinderwens tot zwanger en van baby tot jong volwassene. Verder vind je er een agenda en een cursusoverzicht uit de regio. De inlooptijden van het CJG zijn terug te vinden op de site. Maar we maken ook graag een afspraak met je op een ander tijdstip.

den; dat is precies waar wij voor staan,” vult Simone Tonnard aan.

Samenwerken Het CJG werkt samen met andere organisaties waar ouders en hun kinderen ook komen, zoals de school en welzijnsorganisaties. Het Onderwijsloket, MEE en Punt Welzijn zijn bv belangrijke partners. “Soms bespreken we vragen in ons team, want we willen ouders het beste antwoord kunnen geven. Snel en praktisch helpen is en blijft ons doel. Ouders staan er soms versteld van dat ze direct geholpen worden. Onze ervaring is dat vooral jongeren het nodig hebben dat er meteen naar hun geluisterd wordt en ze praktische handvatten aangereikt krijgen. En soms helpt alleen het verhaal vertellen al om antwoorden te vinden op vragen,” zegt Tine Martens.

Thema-avonden Het CJG organiseert jaarlijks informatieavonden, zoals in 2011: Het puberbrein, Van kleine school naar grote school en Financiële opvoeding. “We willen de vele ouders die deze avonden bezocht hebben, bedanken. Steeds meer ouders durven hardop te zeggen dat opvoeden niet altijd even gemakkelijk is, dat is positief! We hopen ook komend jaar met wellicht andere thema’s weer veel ouders te mogen ontvangen. Ouders kennen ons wellicht van lezingen rond-

Waar vind je het Centrum voor Jeugd en Gezin? Leudal: Nederweert: Weert: Telefoonnummer:

Schoolstraat 35, Heythuysen Kapelaniestraat 8 (in de bibliotheek) Vogelsbleek 10 088 - 01 05 900

WWW.JUSTYOUNG.NL De website voor jeugd vanaf 12 jaar. Hier vind je veel goede informatie over alle onderwerpen die jongeren bezig houden. En mocht je met een vraag zitten, dan stel je die via de link op de site aan de jongerencoach! Jij krijgt dan snel en betrouwbaar antwoord.


4

ADVERTENTIES

ANNE RODENBURG PRAKTIJK VOOR HAPTOTHERAPIE

vertrouwen in voelen voelen in vertrouwen

Uit balans en herken je deze vragen?

Anne Rodenburg - Praktijk voor Haptotherapie helpt je jouw eigen antwoorden te vinden.

 Wil je zekerder zijn en meer zelfvertrouwen ontwikkelen? Wil je meer doen wat je gevoel je ingeeft?

Eerst maar eens ervaren? Volg een workshop. Behoefte aan individuele behandeling? Anne Rodenburg – Praktijk voor Haptotherapie biedt: Haptotherapie Haptonomische ouder-kind begeleiding Haptonomische zwangerschapsbegeleiding (i.o.)

 Wil je de juiste keuzes leren maken? Wil je meer voor jezelf gaan staan? Wil je meer balans in je relatie ervaren? Wil je je kind een veilige basis meegeven?

Indicaties: stilstaan bij wie je bent, willen leren voelen, ontwikkelen van zelfvertrouwen, acceptatie, overspannenheid, burnout, relatieproblematiek, balansverstoring arbeid en privĂŠ, verwerking van gebeurtenissen, verandering van levensfase, onzekerheid en onveiligheid, problemen in het gezin, op school of in de vrije tijdssituatie, een teruggetrokken houding, niet lekker in je vel zitten. Anne Rodenburg Molendijk 15, 6004 PT Weert T. 0495 - 58 69 75 E. info@haptotherapieweert.nl I. www.haptotherapieweert.nl VVH lidnr. 569A

In de bibliothe ke n van Bi b l i o c e n t e r k o m j e g e w o o n j e b o e k en h a len als je info nodig heb t . E n l e e n j e o o k g a me s, sp e e l f i l ms o f ti jds ch rifte n.

P lus : - G ra t i s ( d r a a d l o o s) i n t e r n e t v o o r l e d e n - G ra t i s b i b l i o t h e e k p a s t o t j e 1 8 e

)FUJEFFJTEBUKF NFFSCFSFJLUBMTKF TMJNNFSNFUKFHFME PNHBBU .FUIBOEJHFUPPMT OVUUJHFJOGPSNBUJFFOFFOHPFE QMBO XPSE KF CBBT PWFS KF FJHFO HFME FO CFSFJL KF NFFS NFU EF NJEEFMFO EJF KF IFCU %F XFCTJUF

Loop e e n s b i n n e n i n e e n v a n onze b i b l i o t h e k e n !

#BBT PWFS FJHFO HFME #0&( HBBU PWFS HFME FO KPVXMFWFO

(BOBBSXXXSBCPCBOLOMCPFH FONBBLKFFJHFOQMBO 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFĂŒO

XXXSBCPCBOLOMCPFH

Een school die zorgt, voorbereidt en aanspreekt Locatie Horn Bergerweg 21 6085 AS Horn

Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen

Tel. (0475) 58 21 21 Fax. (0475) 58 25 91

Tel. (0475) 49 20 88 Fax. (0475) 49 43 88

Internet: www.ursula.nl E-mail: administratie@ursula.nl

Internet: www.ursula.nl E-mail: heythuysen@ursula.nl

YMNASIUM

ww w.b w.bii bl b l i o ce cen ntt er. n l


Televisie: goed of slecht?

Hoe goed of slecht is televisie voor opgroeiende kinderen? Onderzoekers blijven het oneens met elkaar over wat de invloed is van televisie op de ontwikkeling van kinderen. Er zijn veel verschillende meningen over kinderen en televisie kijken. Duidelijk is wel dat het niet per se slecht hoeft te zijn voor kinderen, zolang je als ouder stuurt en grenzen stelt.

Leren Zo kunnen kinderen door televisie veel leren over de wereld om hen heen. Ze zien andere mensen, andere landen, dieren en gebeurtenissen waar ze anders niet mee in aanraking komen. Televisie stimuleert hun fantasie en helpt kinderen ontspannen na bijvoorbeeld een drukke dag op school. Maar lang niet alle televisieprogramma’s zijn van goede kwaliteit of geschikt voor kinderen. Van sommige programma’s kunnen kinderen in verwarring raken of zelfs angstig worden.

Vervul een sturende rol Hoe goed een programma ook is, televisie kijken blijft toch altijd een passieve bezigheid die ten koste gaat van andere dingen. Kinderen die veel tv kijken, missen kansen om andere leuke of belangrijke dingen te doen zoals huiswerk maken, lekker (buiten) spelen, een boek lezen of met andere kinderen optrekken. Als ouder kun je een sturende rol vervullen in het televisie kijken van je kind. Bijvoorbeeld door te bepalen wanneer je kinderen mogen kijken en wat ze wel of niet mogen zien. Blijf in de buurt zodat je kunt ingrijpen als je kinderen iets zien wat niet geschikt voor ze is.

Tips: * Kijk mee met een nieuw programma, dan

Hoe lang TV kijken?

rust hart elke dag een tijdje televisie laten kijken. Het is moeilijk aan te geven wat een verantwoorde hoeveelheid tijd is om tv te kijken. Het is vaak een kwestie van zelf uitproberen en je gezonde verstand gebruiken.

Geef het goede voorbeeld Ook bij TV kijken is je voorbeeld als opvoeder belangrijk. Zet bijvoorbeeld de TV uit als het programma is afgelopen en als je gaat eten. Als jezelf wel langer tv wil kijken, probeer dan vooral te kijken als de kinderen in bed liggen. Gezinnen die bewust minder tv zijn gaan kijken, geven aan dat er meer met elkaar wordt gepraat, spelletjes worden gespeeld en dat oude hobby’s weer worden opgepakt.

Maak samen regels Als je nieuwe regels voor televisiekijken wilt instellen, doe dat dan in samenspraak met de kinderen. Pak bijvoorbeeld de tv-gids erbij en overleg over wat ze in ieder geval willen zien. De regel kan dan zijn: we bekijken alleen de uitgekozen programma’s. Een goede regel is ook: de televisie blijft uit als er andere dingen te doen zijn zoals huiswerk maken. Bespreek met je kind wat hij mag zien, hoe lang en wanneer. Zet de afspraken op papier en hang ze zichtbaar op.

Ouders kunnen hun kinderen dus met een ge-

Bron: mediaopvoeding.nl; zeppelin.nl

weet je wat voor indrukken je kind meekrijgt.

* Spreek regelmatig met elkaar over de verschillen tussen de gebeurtenissen op TV en de echte wereld

* Kijk goed naar je kind en houd in de gaten

Richtlijn voor televisiekijken: Tot 2 jaar:

5 minuten per dag samen tv-kijken

2 - 4 jaar:

5 à 10 minuten per keer, tot maximaal 30 minuten per dag

4 - 6 jaar:

10 à 15 minuten per keer, tot maximaal 1 uur per dag

6 - 8 jaar:

maximaal 1 uur per dag, verdeeld over periodes van maximaal 30 minuten

8 - 10 jaar:

maximaal 1 à 1½ uur beeldschermtijd per dag

10 - 12 jaar:

maximaal 2 uur beeldschermtijd per dag

12 jaar en ouder:

maximaal 3 uur beeldschermtijd per dag

wat een bepaald programma met je kind doet (druk of angstig worden, niet kunnen inslapen, nachtmerries etc.)

(bron: Stichting Mijn Kind Online)

* Gebruik de kijkwijzer symbolen www.kijkwijzer.nl

088 - 01 05 900

www.hetcjg.nl

3 5


6

Ik maak me zorgen over ons kind, met wie kan ik die delen?

foto: Inge Hondebrink

ADVERTENTIES

Gastouderopvang: vertrouwd, flexibel èn voordelig Het combineren van werk en de zorg voor je kinderen is niet altijd makkelijk. Gastouders, bijvoorbeeld opa en oma of iemand anders uit je vertrouwde omgeving, kunnen uitkomst bieden. En wist je dat je daar een vergoeding voor kan krijgen?

‘Onze zoon is bijna ĂŠĂŠn en kan nog niet kruipen.’ ‘Het lijkt alsof mijn kind mij niet begrijpt.’ ‘Mijn kind van drie speelt niet, maar gooit met speelgoed.’ ‘Onze dochter raakt snel gefrustreerd en is heel druk.’ ‘Mijn peuter van drie maakt alleen maar klanken.’ ‘Mijn zoon ontwikkelt zich langzamer dan zijn leeftijdsgenootjes.’

Ontdek je ďŹ nanciĂŤle voordeel op www.viaviela.nl Altijd bij je in de buurt ViaViela Weert maakt deel uit van het landelijk opererende gastouderbureau ViaViela. Met ruim 65 vestigingen door heel Nederland is er altijd een vestiging bij je in de buurt.

Herkenbare vragen? Neem contact op! U bent bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Uw gevoel zegt dat er iets met uw kind aan de hand is. Wacht niet af en neem contact op met Integrale Vroeghulp Noord en Midden Limburg. Ze zijn er voor u en uw kind tot zeven jaar. Het kost u niets en u heeft geen verwijzing nodig. Bel naar 077 396 15 19 of stuur een e-mail aan ivh@mee-nml.nl

U wordt gehoord Soms is een telefoongesprek voldoende om u op het juiste spoort te zetten. Vaak blijkt echter dat er meer deskundigen nodig zijn om te kijken hoe u en uw kind het beste geholpen kunnen worden. Bij Integrale Vroeghulp werken deskundigen vanuit verschillende hulpverlenende organisaties samen. U vindt er een luisterend oor en krijgt antwoord op uw vragen. Kijk voor meer informatie op www.integralevroeghulp.nl

Wil je ook voordelige en vertrouwde opvang? ViaViela helpt je daarbij. Voor vragen kunt u contact opnemen met Nancy Maas consulente ViaViela Weert, weert@viaviela.nl of via de centrale helpdesk 0499 - 42 54 21. Of kijk op www.viaviela.nl

mundium college

Kinderopvang goed geregeld.

‘Nederlands is onze tweede taal’ ‘Wij willen graag in Nederland verder leren. En na het leren willen wij hier kunnen werken. Daarom is het belangrijk om de Nederlandse taal te kennen.’

Nt2 Baexem Eerste opvang nieuwkomers Buitenlandse kinderen die in Nederland komen wonen, hebben - net als Nederlandse kinderen - leerplicht tot 18 jaar. Kunnen ze daarna naar het voortgezet onderwijs? Of een beroepsopleiding volgen? Ja, als ze goed voorbereid zijn. De Nt2 school in Baexem is de eerste stap op die weg. Voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar uit de hele wereld die in Midden-Limburg wonen. Jongeren die als vluchteling wonen in de AZC’s in Baexem en Echt. En jongeren met een rechtgeldige verblijfsstatus, bijvoorbeeld omdat zij vanuit een van de EU landen in Nederland zijn komen wonen. Ze krijgen hÊÊl vÊÊl Nederlands (Nt2). Want dat wordt hun tweede taal. Maar ze krijgen ook de juiste kennis van wiskunde, Engels en al die andere vakken die ze nodig hebben. Zodat ze succesvol kunnen zijn op vmbo, havo of vwo.

Mundium College,   Exaeten 1 6095 PD Baexem tel.: 0475 - 453618 fax: 0475 - 453671 e-mail: info@nt2mundium.nl website: www.nt2mundium.nl


Eefje en haar zoon Daan (4 weken oud)

Daan werd te vroeg geboren

Eefje heeft een zoon. Hij is 1½ jaar en doet het goed. Een lekker mannetje, waar je niets geks aan ziet. Misschien een beetje klein voor zijn leeftijd? Daan ligt wat achter, maar groeit in verhouding goed. Daan is dan ook te vroeg geboren.

Vijf weken te vroeg, om precies te zijn. Eefje vertelt: “De zwangerschap verliep helemaal goed. Er waren geen tekenen dat hij te vroeg zou komen. We waren dus ook erg verrast dat hij zo vroeg kwam. Het was wel even schrikken toen de vliezen braken in de nacht. Toen kwam de bevalling ook spontaan op gang.�

Eerste 3 weken “We zijn heel erg goed opgevangen in het ziekenhuis van Roermond. Alle complimenten. Zij hebben ons goed begeleid tijdens de bevalling en ook daarna. Gelukkig was alles goed met Daan. Natuurlijk moest hij de couveuse in. Ik mocht er helemaal bij blijven. Na een week mocht Daan in een gewoon bedje en toen hij 3 weken was, mochten we naar huis.�

Borstvoeding Eefje heeft in die beginperiode borstvoeding gegeven. Daan had te weinig kracht om het uit de borst te drinken en kreeg      ven er graag voor over. “Je wilt hem toch het beste meegeven, en dat was voor hem het beste.�

Extra zorg Daan is nu 18 maanden en loopt langs de tafel. Is dat achterstand of gewoon zijn tempo? Dat weet je nooit. In elk geval blijft Daan onder controle van de kinderarts totdat hij zelfstandig kan lopen. Ook heeft hij nog fysiotherapie tot die tijd. Deze extra zorg is gebruikelijk bij vroeggeboorten.

“We hebben genoten van die begintijd, ondanks de zorgen.� Eefje is vanaf het begin ook naar het consultatiebureau geweest met haar zoontje. Gewoon voor de normale controles en inentingen. De afstemming met de kinderarts was prima.

Nog een kindje? Willen Eefje en haar partner een tweede kindje op termijn? “Misschien. We hebben meer kans op een vroeggeboorte. Bij Daan is het goed gegaan, maar je weet niet of je weer zo veel geluk hebt. Dat risico speelt wel mee in onze afweging.�

ZwangerschapsduurGevolg

37-40 weken

Eerdere geboorte

In principe geen probleem

33-36 weken

Vroege geboorte

Extra medische zorg nodig, verhoogd risico op letsel of overlijden baby

23-32 weken

Exteem premature geboorte

Veel medische zorg nodig, veel risico op letsel of overlijden baby

22 weken of minder

Miskraam

Overlijden foetus

(informatie Wereld Gezondheids Organisatie WHO)

In bijna 8% van de zwangerschappen komt de bevalling vòòr de 40 weken op gang.

088 - 01 05 900

www.hetcjg.nl

7


Laat je kind(eren) sporten via het Jeugdsportfonds!

Sporten is leuk, gezond en belangrijk. Sporten helpt de sociale ontwikkeling en weerbaarheid van een kind versterken. De basis voor een goede gezondheid wordt in de jeugd gelegd en sport hoort daarbij.

Wat doet het Jeugdsportfonds? Het Jeugdsportfonds is een fonds dat kinderen laat sporten, waarvan de ouders het niet kunnen betalen. Het fonds betaalt de contributie en vergoedt de sportspullen tot een maximum van € 225,- per jaar per kind.

Wie komen in aanmerking? Kinderen uit Leudal, Nederweert of Weert in de leeftijd tot 21 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking.

Hoe werkt het Jeugdsportfonds? Ouders en kinderen kunnen geen aanvraag indienen. Dit kan alleen door een intermediair. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is zo’n intermediair. Het fonds beslist of de aanvraag wordt goedgekeurd.

Voor het indienen van een aanvraag heeft het CJG een aantal gegevens van je nodig: de gegevens van je kind (naam, adres, geboortedatum) -

de gegevens van de club en sportwinkel

-

motivatie waarom je de sportkosten voor je kind niet kan betalen. Dit laatste moet je kunnen aantonen.

Doe mee! Wil jij ook je kind laten sporten en denk je in aanmerking te komen voor het Jeugdsportfonds, maak dan een afspraak met één van de intermediairs (Centrum voor Jeugd en Gezin, Punt Welzijn of Bureau Jeugdzorg). Meer info: www.jeugdsportfonds.nl of www.hetcjg.nl

Sporten is gezond Sporten is goed voor lichaam en geest Sporten is goed tegen overgewicht Sporten vergroot het zelfvertrouwen en de discipline Sporten brengt je kind in contact met andere kinderen Sporten voorkomt verveling en rondhangen op straat Sporten verbetert de concentratie en de schoolprestaties Sporten voorkomt schooluitval Sporten vermindert criminaliteit Sporten geeft hoop

088 - 01 05 900

www.hetcjg.nl

8


Pubers verkondigen graag hun mening over alles wat zij zien en horen. Soms kan dit gepaard gaan met brutaal gedrag en een gebrek aan respect voor anderen. Jongere kinderen accepteren meestal dat hun ouders meer weten dan zij. Maar dit verandert als kinderen in de puberteit komen en op zoek gaan naar          ouders star aan hun eigen overtuigingen vasthouden en weinig ruimte laten voor de ideeĂŤn en meningen van hun puber.

Brutaal en respectloos?

Heftige discussies

Extreem gedrag

Bedenk dat je puber niet met jou in

Pubers

discussie gaat om je aan te vallen.

extreem gedrag als ouders hun ideeĂŤn

Op deze leeftijd verkondigen jonge-

direct in twijfel trekken met reacties als

ren graag opvattingen die anders of

‘je zou het geen dag uithouden!’. Of als

provocerend zijn. Het idee zelf is hierbij

zij de puber uitlachen en een opmer-

soms ondergeschikt aan de behoefte

king maken als ‘dat is geen slim idee’.

om te discussiĂŤren, hun standpunt

Dat kan je puber prikkelen om het

fanatiek te verdedigen en daarmee voor

juist te gaan doen al is het maar om te

vol te worden aangezien. Als het er een

bewijzen dat jij als ouder ongelijk had.

worden

aangemoedigd

tot

beetje onhandig of brutaal uitkomt, probeer dan niet te heftig te reageren.

Tips: 

Heb je voortdurend strijd met je puber? Overweeg dan eens om een oudercursus te volgen of neem contact op met het Centrum voor Jeugd

 "  gebeurtenissen.

  #$ # # jouw standpunt eens te zijn, maar moedig hem eerder aan om zaken van verschillende kanten te bekijken.

 & # ' # # ouders. Als je zelf respect toont voor de mening en overtuiging van een ander, is dat een effectieve manier om je kind te leren respect voor anderen te tonen.&  waardering te tonen voor gedrag dat je graag ziet en prettig vindt.+ #  # / dan om daarmee op te houden en op een rustige manier met je te praten. Als dat niet helpt kan beĂŤindigen van het gesprek een logische consequentie zijn.

‘Sorry, maar ik kan niet naar je luisteren als je op deze manier praat. Over een half uur kun je het opnieuw proberen.’ (Bron: Triple P)

& 

088 - 01 05 900

www.hetcjg.nl

9


10

ADVERTENTIES

   ! " T #$ %&'*+/ ; */$ +&$<=  

WWW.HOEVEDEKAOLDER.NL Gespecialiseerde begeleiding in de

 Het is allemaal mogelijk bij Hoeve de Kaolder via een persoonsgebonden budget (PGB) maar de zorg kan ook verleend worden als zorg in natura (ZIN).

 !

Š AMA

     

    

  

Ook een speciale uitgave voor uw bedrijf?

PSW Junior voor kinderen met een achterstand in de ontwikkeling of verstandelijke handicap en hun ouders

Zorg en dienstverlening

www.aqua-media.nl

kijk ook op www.p swml.nl

Informatie of een Junior START persoonlijke afspraak Centrum voor ontwikkelingsstimulering Ontwikkelingsgerichte dagbesteding Wonen/logeren Kim Loonen Junior Ambulant maatschappelijk werker PSW Junior Junior Vrije tijd 0475 47 44 00 Onderwijs in zorg k.loonen@pswml.nl Speelotheek Trees van Heeswijk manager PSW Junior 0475 47 44 00 t.vanheeswijk@pswml.nl

Liefdevol 2012

C;; _i ZÂ&#x192; eh]Wd_iWj_[ Z_[ c[di[d c[j [[d X[f[ha_d] ^[bfj ec pe p[b\ijWdZ_] ce][b_`a c[[ j[ Ze[d _dZ[iWc[db[l_d]$ >ZYZgZZcbZiZZcWZeZg`^c\`Vckddg dcYZghiZjc^c\! VYk^Zh Zc ^c[dgbVi^Z W^_B::iZgZX]i#B::lZg`iYZh`jcY^\! \gVi^h Zc odcYZg kZgl^_o^c\# @^_` de dcoZlZWh^iZkddgZZc`Vciddgd[ad`Zi W^_j^cYZWjjgi#

C;;DeehZ[dC_ZZ[dB_cXkh] I%,,(.+&*&* ^c[d5bZZ"cba#ca lll#bZZ"cba#ca

Verdraagzaam 2012

Sportief 2012 Schitterend 2012

Ondernemend 2012

Begripvol 2012 Energiek 2012

Gelukkig 2012

Succesvol 2012

Gezond 2012

Respectvol 2012 Vreedzaam 2012

B[l[dc[j [[dX[f[ha_d] ^e[\jd_[jWbj_`Z [[d^WdZ_YWf j[p_`d$

Inspirerend 2012 Sfeervol 2012

Positief 2012


Ben jij jong èn (bijna) moeder?

Jong moeder ben je niet alleen. Anderen maken het óók mee. Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt jou een plek waar jij even helemaal jezelf kunt zijn, samen met andere jonge moeders en waar je samen met je kind(eren) welkom bent.

Ontmoeting

Wanneer en meer informatie?

In het CJG kun je om de week op maandagmiddag andere jonge moeders ontmoeten en met hen ervaringen uitwisselen. Alleen luisteren mag ook. Je bent

   

    thee.

In de even weken op maandagmiddag (soms met uitzondering van de vakanties) van 15:30-17:00 uur. We starten op maandagmiddag 9 januari 2012 met de eerste middag. Voor meer informatie en aanmelden: info@hetcjg.nl of bel: 08801.05.900

Jonge-moeder-middag Wij bieden een ontspannend moment voor jou en je kind. In overleg met de groep jonge moeders wordt een programma samengesteld. Bijvoorbeeld workshops volgen, creatief bezig zijn, samen koken zodat je het eten al klaar hebt of middagen koppelen aan themaâ&#x20AC;&#x2122;s, zoals: eerste hulp bij kinderongelukjes en opvoeding.

Onderwerpen

â&#x20AC;&#x153;Mijn vriend en ik zijn al een half jaar niet meer wezen stappen, dat is wel jammer, maar als ik â&#x20AC;&#x2122;s

We kunnen je informatie geven over

  

  rechten en plichten, scholing en werk, de verzorging van je kind, kinderopvang en alle vragen rondom het opvoeden en opgroeien van je kind(eren).

â&#x20AC;&#x153;Ben je moeder of zwanger en tussen de 14 en 20 jaar oud? Kom naar de inloopmiddag bij het CJG op maandag 9 januari 2012.â&#x20AC;? Kosten De middag is gratis.

Waar vind je ons? Centrum voor Jeugd en Gezin Vogelsbleek 10 in Weert. Alle jonge moeders uit Leudal, Nederweert en Weert zijn welkom.

avonds naast het bedje van mijn slapende zoontje sta, dan weet ik waar ik het allemaal voor doe.â&#x20AC;?

Floor 21 jaar

Een kind krijgen is de normaalste zaak van de wereld. Miljoenen vrouwen gingen ons voor. Maar zo vanzelfsprekend is het niet als je jong bent,

â&#x20AC;&#x153;Gun het ze hun kindje groot te

naar school gaat en wel houdt van stappen. Als je eenmaal zwanger bent

brengen, ze komen vanzelf wel om

of pas bevallen bent, lijkt niets meer vanzelfsprekend.

advies vragen als ze er behoefte aan hebben. Steun ze. Mijn moeder liet

In 2009 werden 2636 meisjes onder de 20 jaar moeder. Als zwangere

mij ook in mijn waarde en ik kon altijd

meid en jonge moeder moet je in een korte tijd zelfstandig worden. Het

bij haar terecht.â&#x20AC;?

CJG helpt jou daarbij!

Oma met tienerdochter, zelf jonge moeder op 17-jarige leeftijd.

088 - 01 05 900

www.hetcjg.nl

11 3


12

ADVERTENTIES

Extra hulp bij de grote en kleine uitdagingen van het leven... zoals opvoeden en opgroeien!

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg Het leven van alledag is een flinke uitdaging. Ga maar eens na wat er in een gemiddelde week allemaal op uw pad komt. Situaties die te maken hebben met relaties, werk of geld… meestal komt u er zelf wel uit. Wanneer dat niet

Profiel van AMW-ML Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg is er voor iedereen die ergens

lukt, kunt u terecht bij Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML). Veel vragen en problemen waar AMW-ML hulp bij biedt, hebben betrekking op opgroeien en opvoeden. Logisch dus, dat AMW-ML een van de organisaties is die samenwerken in het CJG Leudal, Nederweert en Weert. We spreken Arie de Bont, Veronique Smits en Joleen Kieneker over het CJG, AMW-ML en wat maatschappelijk werk kan betekenen voor kinderen, jongeren en ouders in de regio.

tegenaan loopt in het leven en er zelf niet uitkomt. De ondersteuning die AMW-ML biedt is onder te verdelen in de volgende terreinen:

 schulden opvoeden en opgroeien echtscheiding relaties rouwverwerking werk levensproblemen AMW-ML helpt mensen die uit evenwicht zijn geraakt om weer grip te krijgen op hun leven. In totaal werken er bij AMW-ML 58 betrokken en enthousiaste medewerkers, verdeeld over meerdere locaties. Kwaliteit van hulpverlening, cliëntgerichtheid en een goede in- en externe samenwerking staan voorop. AMW-ML is een professionele en informele organisatie, volop in beweging.

Meer informatie Kijk voor meer informatie over Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg op www.amwml.nl, bel 088 - 656 06 00 of mail naar centraalbureau@amwml.nl

Samenwerking binnen het CJG De organisaties die samenwerking in het CJG Leudal, Nederweert en Weert weten elkaar achter de schermen al geruime tijd goed weten te vinden. Joleen Kieneker: “De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan ‘ketensamenwerking’, zoals dat zo mooi heet. Die goede samenwerking achter de coulissen wordt nu ook aan de voorkant zichtbaar in de vorm van één laagdrempelig loket: het CJG. Voor AMW-ML is deelname aan het CJG belangrijk, omdat we dáár willen zijn waar mensen zijn die ons nodig hebben. Juist door kleine vragen te beantwoorden, kunnen we voorkomen dat grotere problemen ontstaan.” Arie de Bont vult aan: “Zo zijn we gewend te werken, het AMW-ML is zelf nét zo laagdrempelig als het CJG. Iedereen kan de telefoon pakken en contact met ons opnemen. Daar is geen verwijzing voor nodig. In zekere zin maakt het dus niet uit of je contact opneemt met het CJG of met AMW-ML zelf. Je komt altijd op de juiste plek terecht.” Perspectief voor wie even geen uitweg ziet Kim is 7 en wordt gepest op school, Bram is 15 en legt moeilijk contact met leeftijdgenoten, Petra is 19 en heeft 7.000 euro schuld, Stef is 30 en wil na de scheiding zijn dochtertje blijven zien, Annelies is 45 en wordt geslagen door haar zoon… Allemaal situaties waarbij AMW-ML kan ondersteunen. Veronique Smits: “Alleen al over je probleem praten kan een enorme opluchting zijn. Bij AMW-ML is er altijd iemand die naar je luistert. Iemand die buiten je familie en vrienden staat en zonder te oordelen je verhaal aanhoort. Vervolgens kijken we samen wat nodig is om zelf de zaken weer op orde te brengen. Daar gaat het om. Mensen

raken vaak het zicht op hun eigen kunnen kwijt. We proberen ze weer perspectief te geven. Dat kan door middel van een-op-een gesprekken, groepsgesprekken of een cursus bijvoorbeeld.” AMW-ML voor ouders, kinderen en jongeren De ondersteuning die AMW-ML biedt aan ouders, kinderen en jongeren is heel divers. Naast algemene hulp bij opvoedvraagstukken, is er een aantal specifieke situaties waarbij AMWL een belangrijke meerwaarde kan bieden. Echtscheiding Naast juridische en zakelijke aspecten heeft echtscheiding ook een emotionele kant. Zijn er kinderen, dan zijn goede afspraken over de omgang essentieel. Huiselijk geweld Huiselijk geweld is iets dat alle gezinsleden aangaat. AMW-ML kan helpen de cirkel actie-reactie te doorbreken. Alleenstaande ouders Alleenstaande ouders dragen in hun eentje alle verantwoordelijkheid voor de opvoeding, de inkomsten en het huishouden. Ontmoeting met

andere ouders in een groepsgesprek kan enorm inspireren. Hulp op school (schoolmaatschappelijk werk) AMW-ML is actief aanwezig op basisscholen, middelbare scholen en mbo’s om ter plekke jongeren en docenten te ondersteunen. Schulden (jongeren en volwassenen) Vaak hangen financiële problemen samen met andere problemen. Door deze te ontrafelen kunnen stap voor stap worden toegewerkt naar het oplossen van de schulden. Cursussen en trainingen Naast persoonlijke gesprekken en deelname aan gespreksgroepen biedt AMW-ML een breed aanbod cursussen en trainingen. Belangrijke trainingen zijn de sociale vaardigheidstraining voor kinderen en jong-volwassenen en de training vertrouwen en zelfvertrouwen voor jong-volwassenen. Alle trainingen zijn vrij toegankelijk (zonder verwijzing), de gemeente betaalt de kosten voor u.


Emine Sevindik

Opvoeden vanuit 2 culturen

Emine woont al 23 jaar in Nederland. Zij is vanuit Turkije gekomen. Emine is getrouwd en ze heeft 2 kinderen. Twee jongens van 5 jaar en 12 jaar. Zelf opgegroeid in een Turks gezin en in de Nederlandse samenleving weet Emine precies wat van welke cultuur ze graag mee wilt nemen in de opvoeding van haar 2 kinderen. Maar soms is dat lastig, omdat ze alweer 23 jaar in Nederland woont.

Het leuke van opvoeding

Taaltips Stimuleer naast je eigen taal, de Nederlandse taal: ; < = spreken > peuteropvang met een taalprogramma     # kind, dat is gratis en je kunt telkens iets nieuws kiezen.   kijken: hoe lang en naar welke Nederlandstalige programmaâ&#x20AC;&#x2122;s en programmaâ&#x20AC;&#x2122;s in de

â&#x20AC;&#x153;Je krijgt als ouder heel veel terug van je kinderenâ&#x20AC;? vertelt Emine â&#x20AC;&#x153;En pure liefde en aandacht geven aan je kinderen, vind ik ook mooi. De eerste 2 jaren van hun leven was misschien wel het rustigst omdat de kinderen dan nog helemaal afhankelijk van je zijn als ouder. Nu ben ik meer de kinderen aan het stimuleren om zelfstandiger te worden.â&#x20AC;?

Wat geeft Emine haar kinderen mee vanuit de Turkse cultuur? â&#x20AC;&#x153;Vanuit de Turkse cultuur geef ik mijn jongens de feestdagen graag mee. Gezellig samen zijn als familie vind ik erg belangrijk, zoals bij het Suikerfeest. Misschien is het niet precies hetzelfde als in Turkije, we maken het hier toch zo gezellig mogelijk. Ook mijn geloof wil ik graag delen en meegeven omdat ik hier zelf veel steun uithaal.â&#x20AC;?

En wat vanuit de Nederlandse cultuur? â&#x20AC;&#x153;Vanuit de Nederlandse cultuur neem ik bijv. het avondeten mee. Samen praten aan tafel, gezellig samen zijn. Het is een moment dat we toch samen zijn dus waarom niet er een gezellig moment van maken? Wie heeft wat beleefd vandaag, daar praten wij bijvoorbeeld over. Vanuit de Turkse cultuur is dit wat meer rustiger.â&#x20AC;?

Taal Je spreekt goed Nederlands, welke taal spreken jullie thuis? Bij Emine thuis spreken ze Nederlands en Turks. Het is een bewuste keus om de kinderen beide talen te leren. Ze wonen hier, maar hebben nog

veel familie in Turkije. Emine en haar man willen op deze manier de kinderen een stuk cultuur meegeven, zodat ze later zelfstandig keuzes kunnen maken.

Wat zou je graag aan andere ouders mee willen geven? â&#x20AC;&#x153;Contacten met anders oudersâ&#x20AC;? zegt Emine vol overtuiging. â&#x20AC;&#x153;Zeker als je in 2 verschil     andere moeders hierover te praten. Maar ook bij het consultatiebureau of het Centrum voor Jeugd en Gezin kun je terecht. Ze zijn ervoor. Maak er gebruik van.â&#x20AC;? Emine sluit af met: â&#x20AC;&#x153;Niet durven maar doenâ&#x20AC;?!

Weetjes 

@QX[ \\ ] afkomst>^[ =] land is van allochtone afkomst_]= `] Nederlandse Nederlandse vrouwen krijgen gemiddeld 2,7 kinderen+#  gemiddeld 1,7 kinderen

 

{  #/   #

eigen taal!

088 - 01 05 900

www.hetcjg.nl

13 3


Als je peuter voor het eerst een driftbui heeft, kan dat je enorm verrassen. Misschien ben je even met stomheid geslagen, vooral als het in het openbaar gebeurt. Het is niet uitzonderlijk dat jonge kinderen driftbuien hebben, vooral bij 2-jarigen komen ze nogal eens voor. Het beste is om driftbuien, zodra ze zich voordoen, meteen op een goede manier aan te pakken.

Driftbuien bij peuters. HELP!

Tips die helpen om driftbuien te voorkomen 

|  mag komen. Dan hoef je niet steeds Nee en Afblijven te zeggen.`   # "# # |  # #} paar regels op die passen bij de leeftijd "  & # # 

routine op rond eet- en slaaptijden.

gedragen. 

"  

Negeren, een duidelijke instructie en eventueel time-out Als het niet tot onveilige situaties leidt, kun je een driftbui van een peuter jonger dan 2 jaar negeren. Dat betekent: niets zeggen en niet naar je kind kijken. Geef op geen enkele wijze aandacht aan je kind. Doe dat pas als de driftbui over is. Geef dan een complimentje omdat hij weer rustig is. Bij oudere kinderen kun je een heldere instructie geven: Mark, stop nu meteen met schreeuwen. Als je iets wilt hebben kun je het ook gewoon zeggen. Wanneer de driftbui aanhoudt, kun je een time-out toepassen door je kind een paar minuten apart te zetten of â&#x20AC;&#x201C; afhankelijk van de situatie - zelf even de kamer uit te gaan.

Omgaan met driftbuien in het openbaar Driftbuien in het openbaar maken het moeilijk om strategieĂŤn als negeren of time-out te gebruiken. Zoek dan een rustige plek, zoals een bankje in het park of de auto en zeg je kind dat het rustig moet gaan zitten. Blijf erbij wachten (zonder te praten) totdat je kind ongeveer 30 seconden stil is. Zeg dan dat je blij bent dat hij weer rustig is en ga door met waar je mee bezig was. Wanneer dit geen succes heeft kun je besluiten naar huis te gaan en het later opnieuw te proberen. Voor meer informatie en advies over positief opvoeden kun je terecht het Centrum voor Jeugd en Gezin. (bron: Triple P)

redelijk is, in plaats van automatisch Ja of Nee te zeggen.

Colofon Is dit herkenbaar voor jou als ouder? Doe de cursus! @# ~$~{{=|~ Voor ouders met kinderen van 1,5 jaar tot 4 jaar. Tijdens de 5 cursusbijeenkomsten is er aandacht voor: 

$ #& { " ~ 

 > van de jeugdgezondheidszorg.

 #Â&#x201A; /= Â&#x192;/ verzorgd door Aqua Media Adviseurs. Teksten en fotoâ&#x20AC;&#x2122;s: Â&#x201E;& Concept en realisatie: Aqua Media Adviseurs, Postbus 4020, 6080 AA Haelen,

_ Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;^]Â&#x2C6;^Â&#x2020;Â&#x2030;Â&#x2030;Â&#x2026;/ Â&#x160;] 45.000

Oplage:

Overname van teksten is in beginsel toegestaan mits hieraan vooraf toestemming van Aqua `+ Â&#x201E;&    # | +Â&#x160;` + Â&#x201E;&   Â&#x2039; deze krant. Â&#x152; / # #Â&#x201E;&  gemeente: Leudal: }# X^Â&#x201A; QÂ&#x152;Â&#x2018;#Â&#x2018; = Â&#x20AC;' Â&#x2C6;Â&#x2019;# Q= Â&#x192;Â&#x20AC; QÂ&#x2026;"^Â&#x2020;Â&#x192;/`Q}Â&#x2018;

 Â&#x20AC; # 

088 - 01 05 900

www.hetcjg.nl

14


L ekker geze llig Le kker friz

www lekkerfriz

nl

Kerstgala op school, het kerstfeest met de hele familie, oudejaarsavond. Je

Jouw kind feest mee, maar drinkt

kind feest mee, maar drinkt hij ook mee? Nee toch zeker? Maar juist bij bijzon-

niet. Toch?

glas wijn krijgen aangeboden. Vooral bij deze bijzondere gelegenheden is het

dere gelegenheden slaat bij ouders wel eens de twijfel toe: â&#x20AC;&#x2DC;Ach, het is maar ĂŠĂŠn keer feestâ&#x20AC;&#x2122; of â&#x20AC;&#x2DC;EĂŠn glas kan toch geen kwaad?â&#x20AC;&#x2122; Ook voor kinderen zelf is het moeilijk op feesten tegen anderen â&#x20AC;&#x2DC;neeâ&#x20AC;&#x2122; te zeggen als ze een biertje of een belangrijk dat ouders consequent blijven in het stellen van regels: geen alcohol tot tenminste 16 jaar.

Want voor kinderen in de groei is drinken extra schadelijk; het kan zelfs hersenschade veroorzaken. Als ouder wil je uiteraard dat je kind stevig in zijn schoenen staat en â&#x20AC;&#x2DC;neeâ&#x20AC;&#x2122; zegt als het met deze verleiding in aanraking komt. Ook bij feesten en feestdagen is het van belang om afspraken te maken met je kind. Op 15-jarige leeftijd drinkt al 60% regelmatig alcohol. Het gebruik van alcohol op jonge leeftijd is niet alleen ongezond voor de lichamelijke ontwikkeling, ook de geestelijke ontwikkeling komt in gevaar.

Meer gevaarlijke situaties Jongeren onder invloed lopen ook meer kans om in onveilige situaties te belanden. Want als je drank gebruikt reageer je al gauw agressief. En als je gedronken hebt kun je eerder slachtoffer worden van geweld.

Kijk op happydrink.nl voor lekkere alcoholvrije drankjes! Bij het afsteken van vuurwerk komen veel ongelukken voor doordat jongeren onder invloed van drank meer risico nemen. Meisjes die drinken hebben vaker seksuele ervaringen waar ze achteraf spijt van hebben. Ongelukken in het verkeer, geweldsincidenten, vernielingen en brandstichting tijdens de jaarwisseling gebeuren meestal onder invloed van alcohol.

Tijdig en openhartig praten en regels stellen Via de campagne â&#x20AC;&#x2DC;Uw kind en drinken; Hoe pak jij dat aan?â&#x20AC;&#x2122; maken we ouders attent op de invloed die ze hebben op het voorkomen van alcoholgebruik door hun kinderen.

088 - 01 05 900

www.hetcjg.nl

â&#x20AC;&#x153;Als ouders kun je de feestdagen gezond houden!â&#x20AC;? Met de aankomende feestdagen is het belangrijk om tijdig en openhartig te praten en regels te stellen. Dan weten kinderen waar ze aan toe zijn. En zo kun je je kind weerbaarder maken en helpen â&#x20AC;?neeâ&#x20AC;? te zeggen tegen alcohol. Ook met de feestdagen! Informatie en tips voor ouders: www.hoepakjijdataan.nl Ook is er een gratis online cursus â&#x20AC;&#x2DC;Praten met je kindâ&#x20AC;&#x2122; waar je kunt oefenen hoe je met je kind kunt praten over drinken, roken en blowen. Voor jongeren is er de site: www.selfcontrol.nu

Tips 

$Â&#x201C;Â&#x201C; je kind. `  $  de afspraken. De kans is dan minder groot dat ze je kind toch iets aanbieden. @ # alcohol bij Kerstgalaâ&#x20AC;&#x2122;s en nieuwjaarsfeesten. & Â&#x201D;   afspraken gelden: geen alcohol tot 16 jaar. &  # / met de feestdagen: houd je grenzen in de gaten! Â&#x201A; Â&#x2022;Â&#x2013; voorbeeldsituaties te oefenen.

(bron: Trimbos)

15 3


16

ADVERTENTIES

ZORGVERLENING PGZ is een innovatieve en

dynamische AWBZ erkende zorgorganisatie die gespecialiseerd is in autisme spectrum stoornissen. Daarnaast verlenen wij vanuit zorgtraject, een onderdeel van PGZ, tevens specialistische zorg aan mensen met een licht verstandelijke handicap. In Limburg en het oosten van Brabant biedt PGZ onderzoek, begeleiding en behandeling in de vorm van diagnostiek, (dag)behandeling, gezinsbegeleiding, thuisbegeleiding, vrijetijdsclubs, logeeropvang en woonbegeleiding.

CENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSTIMULERING (CVO) Het CVO richt zich op kinderen met een (vermoeden van een) licht psychiatrische of verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand in de leeftijd tussen ca. 2 en 7 jaar oud. Kinderen met een medische beperking, waarbij lichte verpleegkundige handelingen nodig zijn kunnen ook van het centrum gebruik maken. In het CVO komen kinderen die vanwege hun beperking geen aansluiting vinden binnen een reguliere kinderdagopvang of peuterspeelzaal. Nog niet klaar zijn voor het (speciaal) basisonderwijs, extra aandacht nodig hebben en waarvoor specifieke zorg nodig is.

PGZ ZORGVERLENING BV (HOOFDKANTOOR) Telefoon 0495-622399 Beatrixstraat 31a, 6031 BB Nederweert PGZ ZUID-LIMBURG BV Telefoon 046-4361990 Potgieterstraat 2, 6191 EA Beek

Autismepoli VieCuri Medisch Centrum Venlo / Zorgverlening PGZ

Het traject Bij het vermoeden van een autismespectrumstoornis, kan uw kind aangemeld worden bij de autismepoli. Meestal doet een verwijzer, bijvoorbeeld een huisarts of jeugdzorginstantie, dit.

+'48114<+,0'48'45%*+..'0&'*7.2814/'0Y Â&#x2DC; :2'46+5'%'0647/81141$5'48#6+'X&+#)0156+'-'0$'*#0&'.+0) Â&#x2DC;/$7.#06'521'&*7.2'0%4+5+5*7.2 Â&#x2DC; '<+05$'*#0&'.+0)f$')'.'+&+0) Â&#x2DC;/$7.#06'$')'.'+&+0)125%*11.1(6*7+5 Â&#x2DC;110$')'.'+&+0)

  '#64+:564##6HK$ JNGE'&'49''46 NHMIgJFJNGL +0(1u<14)g64#,'%6T0. 999T<14)g64#,'%6T0.

info@zorgverlening-pgz.nl www.zorgverlening-pgz.nl

EĂŠn aanspreekpunt Het diagnostisch team van de autismepoli bestaat uit een kinderarts, psychiater, psycholoog, gedragswetenschappers en indien wenselijk nog andere specialisten. Door deze multidisciplinaire samenwerking heeft u maar ĂŠĂŠn aanspreekpunt en komt er uiteindelijk ĂŠĂŠn integraal advies over de diagnose en behandeling van uw kind. Voorheen liepen het traject bij het ziekenhuis en de GGZ organisatie na elkaar, terwijl de lichamelijke en psychische problemen bij kinderen met het vermoeden van een autismespectrumstoornis zich juist gelijktijdig voordoen. Het diagnostiek traject voor de cliĂŤnten van regio Weert kan plaats vinden op de locatie Nederweert.

''.-+0&'4'0'0,10)'4'0/'6''0%1/$+0#6+'8#0''0.+%*68'456#0&'.+,-' $'2'4-+0)'0''025;%*+#64+5%*'561140+51()'&4#)5241$.'/'0-1/'08##-6755'0 &'524''-9114&'.+,-'9#.'0*'65%*+26'4'%*61/&#6*70241$.'/#6+'-12*'6 )4'058.#-.+)68#0$'+&'T 70241$.'/#6+'-+552'%+(+'-'0%1/2.':T7+56&##41/+5 ''0)1'&2#55'0&'0#()'56'/&*7.2##0$1&8#0)4116$'.#0)T##40##56+5*'6 $'.#0)4+,-*'6%1/2.'6'0'69'4-410&1/*'6-+0&f&',10)'4'6'$'64'--'0T 

'6##0$1&

'61281'&'08#0-+0&'4'0'0,10)'4'0 /'6''0.+%*68'456#0&'.+,-'$'2'4-+0)-#0 8''.8#0&'17&'45'01/)'8+0)84#)'0T

'.'/##.9#00''4*'6-+0&11-)'&4#)5g 241$.'/'08'461106T 4-700'0&#0 241$.'/'06*7+5X125%*11.1(+0&'$7746 10656##0T14)4#,'%6*'.26&#0T

114/''4+0(14/#6+'-7067%106#%6/'6105120'/'01(-+,-'01210<'9'$5+6'T

PGZ BOXMEER Telefoon 0485-523565 Spoorstraat 61,5831 CK Boxmeer

De afdeling Kinder-geneeskunde heeft samen met Zorgverlening PGZ een autismepoli opgezet. Door dit samenwerkingsverband met de gespecialiseerde GGZ organisatie kan het diagnose- en behandeltraject bij kinderen met het vermoeden van een autismespectrumstoornis (ASS) op lichamelijk en psychisch gebied gelijktijdig plaatsvinden. Met de nieuwe opzet wordt de zorg ĂŠcht rondom de patiĂŤnt georganiseerd.

Orthopedagogisch multifunctioneel centrum ZorgTraject voor kinderen/jongeren (tot aanmeldingsleeftijd 23 jaar) met een lichte verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis of gedragsproblemen.

Op basis van de verkregen informatie stellen de kinder-arts en psycholoog samen vast of verder onderzoek noodzakelijk is. Indien dit het geval is, start het diagnostisch traject. Het team van deskundigen onderzoekt uw kind dan en stelt vast of er sprake is van een autismespectrumstoornis of een andere stoornis.

ZORG AANBOD PGZ Voor kinderen en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis, ADHD, lichte psychiatrische problematiek of een lichte lichamelijke of verstandelijke beperking. PSYCHO-EDUCATIE Deze hulpverlening in de vorm van psycho-educatie is bedoeld voor kinderen die als gevolg van hun beperking sociaal/emotioneel in de knoop dreigen te raken of zijn geraakt. INTENSIEVE GEZINSBEGELEIDING De intensieve gezinsbegeleiding is een vorm van kortdurende hulpverlening in de thuissituatie die als doel heeft ouders verder op weg te helpen bij het opvoeden van hun kind. GESPECIALISEERDE THUISBEGELEIDING Dit is individuele begeleiding in of vanuit de thuissituatie. Het uitgangspunt bij deze vorm van zorg is de hulpvraag van de ouders van een kind met een autismespectrumstoornis, ADHD, lichte psychiatrische problematiek of een lichte lichamelijke of verstandelijke beperking. LOGEEROPVANG PGZ biedt eenmaal per maand logeeropvang voor kinderen. Tijdens deze logeeropvang krijgen de ouders en andere gezinsleden de rust en ruimte om tot zichzelf en tot elkaar te komen en het biedt de kinderen een ontspannend en afwisselend weekend binnen een veilige, gestructureerde omgeving.

Nadat de diagnose is gesteld, start de vervolgbehandeling, welke kan bestaan uit behandeling of begeleiding. De autismepoli hecht veel waarde aan een goede verdere begeleiding en de juiste nazorg. Hier zal daarom volop aandacht aan worden besteed.

VieCuri Medisch Centrum www.viecuri.nl Zorgverlening PGZ www.zorgverlening-pgz.nl autismepoli@zorgverlening-pgz.nl

KIDSCLUB / DE FUTURE PGZ heeft verschillende (naschoolse)dagbegeleiding clubs opgezet voor jongens en meisjes van 5 tot 16 jaar met beperkingen, zoals een lichte lichamelijke of verstandelijke handicap, een lichte psychische stoornis, ADHD, een vorm van autisme of gedragsproblemen. Vaak is het voor deze kinderen niet mogelijk om aan reguliere clubs deel te nemen. Wij bieden ze daarom de mogelijkheid om in kleine groepjes activiteiten te ondernemen die ze echt leuk vinden. WONEN VOOR (JONG)VOLWASSENEN EN KINDEREN MET EEN AUTISME SPECTRUM STOORNIS OF EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING PGZ biedt in de provincie Limburg de volgende woonzorgvormen: 1. Begeleid wonen 24 uur zorg, leeftijd 18+, in geclusterde appartementen. 2. Zelfstandig huren en wonen met ambulante woonbegeleiding. 3. Begeleid wonen in kleinschalig groepsverband max. 3 personen in huis. 4. Begeleid wonen 24 uur zorg voor kinderen in een long-stay leefgroep. 5. Begeleid zelfstandig wonen; zelfstandige of geclusterde woning in dorp/stad.

Zie voor meer informatie en overige dienstverlening: www.zorgverlening-pgz.nl

Informatiekrant CJG 2011-2012  

Informatiekrant CJG 2011-2012 Gerealiseerd door Aqua Media Adviseurs

Informatiekrant CJG 2011-2012  

Informatiekrant CJG 2011-2012 Gerealiseerd door Aqua Media Adviseurs

Advertisement