Page 1

V E X PA N

2017

JAARVERSLAG

18 EPA Congress & Exhibition in Rotterdam e

M

et het 18e EPA Congress & Exhibition, met de focus op innovaties, trends, toepassingen en effecten, in De Doelen in Rotterdam hadden we in 2017 het belangrijkste evenement van de Europese parkeersector in huis.

Het EPA Congres bood de 360 congresdeelnemers en 1400 beursbezoekers inzicht in wat slim parkeren vandaag de dag al oplevert en hoe het in de toekomst nog meer vruchten kan afwerpen. Tijdens de opening werden de congresdeelnemers opgeroepen door onze moderator Gerrit Heijkoop, Mr. Red Sneakers, om vooral actief mee te werken om achteraf een duidelijk voornemen vanuit het congres mee naar huis te nemen. Na de opening konden de deelnemers luisteren naar keynotepresentaties over de transitie van stedelijke mobiliteit (autonoom en elektrisch) en de effecten voor de parkeersector: uitdagingen met veel onzekerheid qua tempo. Over slimme auto’s en data: het gaat niet alleen om automatisch maar vooral ‘connected’, in samenspraak met elkaar. En ook werd gesproken over het concept van de City Lounge in de Rotterdamse binnenstad, waar veel activiteiten geconcentreerd zijn en het parkeren zoveel mogelijk uit de openbare ruimte naar andere faciliteiten wordt geleid: ‘blik in beton, niet op straat’. De eerste congresdag werd afgesloten met een ontvangst met buffet in het Maritiem Museum Rotterdam aan de oude haven in de binnenstad van Rotter-

dam. Dat bood voor de deelnemers de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen en oude banden nog eens aan te halen. De tweede congresdag werd geopend met twee plenaire presentaties over het ophanden zijnde hervormingsproces op het gebied van parkeren en de zonnige toekomst voor de parkeersector als antwoord op ontwikkelingen van mobiliteit en verbeterde kwaliteit van openbare ruimte in de binnensteden, nadat de piek van de ‘Gartner hype cycle’ voorbij is. In de diverse interactieve parallelsessies werden onderwerpen op het gebied van parkeermanagement, vormgeving van parkeerbeleid en parkeernormen, technologische ontwikkelingen en impact van eladen in parkeergarages behandeld door diverse specialisten zoals Parkopedia, Goudappel Coffeng, Spark parkeren, INRIX en diverse universiteiten. Op donderdagavond werden de gasten onthaald in de historische Laurenskerk voor het congresdiner. Daar was het afscheid van Peter Martens van EPA, met toespraken en de uitreiking van een persoonlijke EPA Award. Ook op de laatste dag waren er nog interessante zaken te beleven. Zo was er een technische sessie met drie presentaties over parkeren van zelfrijdende auto’s in parkeergarages. Een panel met vertegenwoordigers van Madrid, Praag, Rotterdam en executives van Dynniq en Interparking bespraken het belang van slim parkeren in discussies over intelligente en duurzame mobiliteit.

Voorwoord

2017 geen gewoon jaar! Elk jaar kent z’n eigen hoogte- en soms ook dieptepunten, maar 2017 was voor onze vereniging een bijzonder jaar. Dit jaar werd gekenmerkt door ‘nieuw’. Vele nieuwe zaken passeerden de revue. We hebben vele ESPA Awards mogen uit­ reiken. Dat is natuurlijk fijn! Maar nieuw en nog mooier is dat het veelal Gold Awards waren. Daarmee blijven we de kwaliteit van het parkeerareaal verhogen. Nieuw is dat we onze eerste premium partner mochten verwelkomen: Parkmobile. Vexpan staat voor kennis en netwerken; kennisopbouw en kennis delen via netwerkevents. Om dit kwalitatief te blijven waarmaken, is support nodig. Via het premium partnership is dit support geborgd. Ook nieuw was het Nationaal Parkeer­ congres. Niet het congres zelf, maar de vorm waarin dat heeft plaatsgevonden. We gingen ‘on tour’ in Utrecht. De mooie mix van korte plenaire presentaties binnen en praktijk uitleg tijdens de rondgang buiten heeft een indrukwekkend kijkje in de keuken van de ontwikkelingen van Utrecht Centraal en Hoog Catharijne opgeleverd. Onze twee kernwaarden, kennisdeling en netwerken, kwamen op die dag weer goed tot hun recht. Om alle nieuwigheid compleet te maken zijn

er ook verschillende bestuurswisselingen geweest. De helft van het bestuur is gewisseld. Er zijn vier nieuwe leden toegetreden tot het bestuur. Nieuwe mensen met nieuwe achtergronden. Dit geeft een nieuwe dynamiek, nieuwe ideeën en nieuwe kansen. En dan was er nog het EPA Congress & Exhibition in Rotterdam, het tweejaarlijkse Europese event in de parkeerbusiness. Ook hier hebben we voor een nieuwe insteek gekozen: dynamiek in de zaal met moderator Mr. Red Sneakers, nieuwe vormen van presentatie met de bedrijfspitches, niet alleen bredere onderwerpen, maar ook een weten­ schappelijke invalshoek én … honderden verse stroopwafels. We zijn de uitdaging aangegaan en we kunnen met een gerust hart zeggen dat dit de kroon op ons werk was voor 2017. Tot slot wil ik graag alle leden die zich vol enthousiasme hebben ingezet voor ons platform hartelijk bedanken. Samen zorgen we ervoor dat Vexpan een mooi, dynamisch en kennisinteressant platform is. Uiteraard zie ik u allen ook dit jaar graag weer bij onze events.

Monique Pluijm, voorzitter Vexpan


ORGANISATIE MISSIE Vexpan is dé autoriteit op het gebied van parkeren binnen de sector mobiliteit en stedelijke ontwikkeling.

VISIE Vexpan streeft ernaar de verschillende belanghebbenden met elkaar te verbinden door informatie-uitwisseling in het kennisnetwerk, om zo integraal de kwaliteit van het vakgebied parkeren continu te verbeteren.

OVER VEXPAN Vexpan biedt een platform waar alle partijen in de parkeerwereld elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen brengen en halen. Maar ook een platform waar gestreden wordt voor het verbeteren van de service, veiligheid en kwaliteit van parkeren. Vexpan brengt partijen samen in de parkeerwereld, ook voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in de parkeerwereld. Het algemeen bestuur van Vexpan is verantwoordelijk voor de besturing en de ontwikkeling van Vexpan. De bedrijfsvoering ligt in handen van APPR Hét Brancheburo uit Naarden.

LEDEN Vexpan kent commissies en projectgroepen waarin leden zitten hebben. De commissies hebben een eigen bestuur, eigen specifieke doelen en eigen financiële middelen. Zij adviseren het bestuur en voeren gedelegeerde activiteiten van het bestuur uit. De projectgroepen behandelen een bepaald onderwerp en zodra het project is afgelopen eindigt de projectgroep ook.

Het jaar in NIEUWJAARSRECEPTIE EN INNOVATIETOUR 12 JANUARI 2017

Op donderdag 12 januari 2017 vond de Vexpan Innovatietour, gecombineerd met de Vexpan nieuwjaarsreceptie, plaats bij de Observant in Amersfoort. De innovatietour focuste zich op camerahandhavingsprojecten bij beleidsmaatregelen zoals het handhaven van de autoluwe binnenstad. Er werden verscheidene projecten uitgelicht. Zo vertelde Paul van Loon (Empaction) over voordelen van een autoluwe binnenstad door middel van camera’s. Een voorbeeld van het implementeren van camerahandhaving in een gemeente waar voorheen fysieke afsluiting was werd gegeven door Pieter van der Roest van de gemeente Delft. Ook Amersfoort is overgegaan op camerahandhaving. Walter Prot (Gemeente Amersfoort) deelde met de zaal zijn ervaringen. Mehmet Duzenli van Connection Systems achtte dat communicatie met betrokkenen van groot belang is, want borging van privacy blijft een heet hangijzer, zo bleek ook uit de reacties in de zaal. Aansluitend aan de innovatietour vond de Vexpan nieuwjaarsreceptie plaats. Samen met Vexpan-voorzitter Monique Pluijm werd een toast uitgebracht op het nieuwe jaar, maar ook op een mooi en succesvol afgelopen jaar.

uitdagingen hebt op het gebied van fietsparkeren, dan heb je het als gemeente niet goed gedaan!”. Anita houdt zich als projectmanager bezig met fietsgerelateerde projecten. Corstiaan van Elteren, Solution Manager bij Siemens Building Technologies, vertelde over de praktische invulling van fietsparkeervoorzieningen. Hij sprak over beheer, toegangscontrole en handhaving. Hoe zorg je dat de toegang tot de stalling snel kan? Hoe laat je zien waar er een vrije plaats is? Moet er wel of niet een beheerder zijn en wat is zijn rol? Wat is de juridische basis van het begrip bewaakte stalling? Hoe zit het met de veiligheid? Na Corstiaan van Elteren ging Dirk-Jan de Haan, Consultant bij Enigma Consulting, door op de wens tot identificatie met de ovchipkaart en bankpas, de parallel met autoparkeren én de integratie met autoparkeren. Kies je voor identificatie met bankpas, ov-pas, barcode of geef je een eigen mifare pas uit? Vexpan.nl/Evenementen/lunchbijeenkomsten

INTERNATIONAAL Vexpan is lid van de European Parking Association (EPA, www.europeanparking.eu) en geassocieerd lid van de British Parking Association (BPA, www.britishparking. co.uk).

ALGEMEEN BESTUUR De samenstelling van het bestuur zag er in december 2017 als volg uit: • Monique Pluijm, Empaction – voorzitter • Martje Hoofs, Q-Park – vicevoorzitter • Albert de Vries, Gemeente Katwijk - penningmeester • Wouter van Boggelen, IP Parking – bestuurslid • Dagmar Severens, Together - bestuurslid • Peter Dingemans, ParKam – bestuurslid • André Wielaard, Easypark – bestuurslid • Ronald van der Weerd, Coörperatie ParkeerService U.A. - bestuurslid

LUNCHBIJEENKOMST MULTIGEBRUIK VAN (SEMI)PRIVATE GARAGES LUNCHBIJEENKOMST ‘FIETSPARKEREN’

Goed fietsparkeerbeleid is complex vanwege de variatie in eigendom en gebruik, maar is hard nodig aangezien de fietsmarkt zich snel ontwikkelt. Op donderdag 9 februari 2017 organiseerde Vexpan de lunchbijeenkomst ‘Fietsparkeren’ in Green Village in Nieuwegein. Uit de overweldigende opkomst blijkt wel dat we niet meer om fietsparkeren heen kunnen. Ging een eerder georganiseerde bijeenkomst eind 2015 over dit onderwerp niet door wegens gebrek aan belangstelling, nu bleven er maar aanmeldingen binnenkomen. Anita Dirix ziet voor gemeenten een steeds grotere rol weggelegd in de organisatie van fietsparkeren: “Als je als gemeente geen

NIEUWE LEDEN

BUREAU Het secretariaat wordt gevoerd door APPR Hét Brancheburo uit Naarden. Het verenigingsbureau van Vexpan bestaat uit: • Verenigingsmanager & Ledenmanager – Annelies Zijp • Communicatie – Desirée Suoth • Vexpansie – Anya Vos • Verenigingssecretaresse – Femke Kuipers • Financiële administratie – Geo Hoogenraad

ERELEDEN De heer E.J.M. Vleugels (erevoorzitter) De heer F.P.H. Korver De heer G. van der Hart De heer N.G.W. Klein Beernink † De heer Ir. J. Rinsma De heer Ing. B. Koens De heer L. Prikken De heer drs. H.W.J.A. Brugmans De heer ing. W.H. van der Heide De heer P.H. Martens

LEDEN VAN VERDIENSTE De heer Ing. M.J. Tegelaers Mevrouw drs. A.M. Jogems De heer Ing. A.R.C. Wehmeijer † De heer F.L.T. Hylkema De heer S. Stienstra De heer B. Monster

De leden van Vexpan vormen gezamenlijk hét platform voor parkeren in Nederland. In 2017 sloten de volgende organisaties zich aan bij Vexpan: • Veko Lightsystems International • ParkD • ParkU • Parclick • Walo Hygiëne- en Reinigingssystemen

• Remmers Bouwchemie Kennis delen en nieuwe ontwikkelingen zijn voor leden van grote waarde. Ook de nieuwe leden beamen dit. Zo vertelt Parclick waarom men lid is geworden van Vexpan: ‘Vexpan is voor ons het platform in Nederland waar kennis en ontwikkelingen op het gebied van parkeren wordt uitgewisseld. Met name de mix van leden(groepen), zo-

VEXPAN EXPERTTEAM Het Expertteam bestaat uit vertegenwoordigers van zes adviesbureaus die samen het gehele speelveld van het parkeervak bestrijken en antwoorden formuleren op vragen die bij Vexpan binnenkomen. In 2017 heeft Trajan deelgenomen aan het Expertteam. In 2017 boog men zich over het thema ‘beprijzen van mobiliteit’. Om de tirannie van het kortetermijndenken te doorbreken is aan het Expertteam de vraag voorgelegd wat naar zijn mening geschikter is als sturingsmiddel: verplaatsen (kilometerheffing) of verblijven (parkeermanagement), en waarom? Aanvullend werd ook de vraag gesteld in hoeverre het parkeermanagement c.q. beprijzingsbeleid het komende decennium zal of moet gaan

PARKMOBILE PREMIUM PARTNER

In de afgelopen jaren is het aantal aanbieders van parkeerplaatsen substantieel toegenomen. Naast de traditionele exploitanten hebben hele nieuwe partijen de markt betreden die als een Airbnb parkeerplaatsen in garages van kantoren, hotels, woningblokken, maar ook van particulieren aanbieden. Dit is een ontwikkeling om tijdens een Vexpan-lunchbijeenkomst eens dieper op in te gaan en getuige de grote opkomst bleek het onderwerp voor velen interessant. Martje Hoofs startte de bijeenkomst door kort het speelveld uiteen te zetten. Vervolgens werd door Fred Wilkes, directeur business development van Q-Park, uitgebreid stilgestaan bij de veranderingen in de vraag naar parkeerplaatsen in steden en welke kansen en uitdagingen er zijn bij het ontsluiten van (semi)

Vexpan en de Parkmobile Group zijn in 2017 een partnership aangegaan. Voor een langere periode kan Vexpan rekenen op extra support van dit Vexpan-lid. Tomas Novak, Managing Director NL/ BE van Parkmobile Group, ziet voor Vexpan en haar leden een belangrijke rol

als gemeentes, adviseurs, bouwbedrijven en andere commerciële partijen en de vertegenwoordiging van hun belangen vinden wij erg verrijkend.’ In het kader van kennis delen verzorgde Parclick op 18 mei een presentatie tijdens de lunchbijeenkomst ‘multigebruik van (semi)private garages’. Meer informatie over het lidmaatschap vindt u op vexpan.nl/ledenservice/lidmaatschap

veranderen onder invloed van verwachte ontwikkelingen op het gebied van carsharing, automatische voertuigen et cetera. Ook werd de vraag ‘In hoeverre is er een verplichting als gemeente om een vrachtwagenparkeerplaats in te richten waar geen tijdsbeperking geldt en die door alle chauffeurs kan worden gebruikt?’ beantwoord. Bevindingen van het Expertteam worden ook voor de leden inzichtelijk gemaakt (te vinden via: vexpan.nl/kennis/expertteam). Ook in het vakblad van Vexpan, Vexpansie, wordt plaats ingeruimd voor vragen en antwoorden. Het Expertteam zet graag zijn tanden in uitdagende vragen. Stel uw vraag dus aan het Vexpan Expertteam! Stuur hiervoor een mail naar info@vexpan.nl.

weggelegd voor het bij elkaar brengen van de werelden van onen offstreet parkeren. ‘Het achteraf betalen voor parkeren met een parkeerapp is reeds ingeburgerd en, als het aan ons ligt, is dat ook snel mogelijk in alle parkeergarages en andere parkeervoorzieningen. Met de betrokken organisaties hopen we daarin stappen te kunnen maken.’ U kunt, tegen aantrekkelijke condities, ook partner worden van Vexpan. Kijk op vexpan.nl/evenementen/sponsormogelijkheden


vogelvlucht private parkeerplaatsen. Na Wilkes was het woord aan Daphné van Osch, Business Development Director Benelux van Parclick. Dat vooraf reserveren steeds relevanter wordt, komt vooral door de klant die nieuwe behoeftes en verwachtingen heeft. In de customer journey is parkeren nadrukkelijk een onderdeel. Het proces van reservering vraagt om een hele andere benadering, zo gaf van Osch aan. Vexpan.nl/Evenementen/lunchbijeenkomsten

LUNCHBIJEENKOMST PARKEERDATA

Op donderdag 14 september organiseerde Vexpan een lunchbijeenkomst met als thema parkeerdata. Door Agendum, gemeente Utrecht en Navads werden de aanwezigen meegenomen in de meest recente ontwikkelingen rondom het gebruik van parkeerdata vanuit het perspectief van de eindgebruikers. Jurgen Vernimmen van Agendum hield samen met Fernand Bosman en Wilco van de Vosse van de gemeente Utrecht een interessant verhaal over de mogelijkheden om van parkeerdata bruikbare en vooral voor iedereen geaccepteerde managementinformatie te maken. Johan van Vulpen van Navads vertelde over het gebruik van (ingebouwde) navigatiesystemen en de (verkeers)informatie die deze systemen bieden en verwerken. Vexpan.nl/Evenementen/lunchbijeenkomsten

ALGEMENE LEDENVERGADERING MEI

In navolging op de lunchbijeenkomst ‘multigebruik van (semi)private garages’ vond de Algemene Ledenvergadering van Vexpan plaats. Bij het Vexpan-bureau in Naarden werd op 18 mei 2017 onder andere het jaarverslag 2016 gepresenteerd en is verslag gedaan van de vele activiteiten die Vexpan ontplooit. Het verslag is terug te vinden op de website: vexpan.nl/evenementen/algemene-ledenvergadering-alv. Als slot van de succesvolle dag was er als dank voor leden die zich inzetten voor Vexpan (commissieleden, projectleden en bestuur) een interactieve workshop netwerken. Door deze actieve leden is er veel dynamiek in de organisatie, zijn er vele activiteiten en lopen we voorop als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. De dag werd afgesloten met een borrel.

PARKING GOLF OPEN

Het Parking Golf Open 2017, een geheel verzorgde relatiedag voor de Nederlandse parkeerbranche, was opnieuw een succes. Een record aantal deelnemers, meer dan 100!, nam donderdag 22 juni 2017 deel aan de competitieve of recreatieve wedstrijd of aan één van de clinics op de golfbaan Bleijenbeek. De dag werd afgesloten met een netwerkborrel en diner. Parking Golf Open is een samenwerking van Parkeer Netwerk Nederland (PNNL) en Vexpan en wordt georganiseerd voor alle leden en relaties uit de parkeerbranche.

EPA AWARDS: EN DE WINNAAR IS...

Tijdens het EPA congres werden volgens de traditie ook de winnaars van de felbegeerde EPA Awards bekend gemaakt. Er waren in vijf categorieën 16 projecten genomineerd. Deze werden kort gepresenteerd waarna de winnaar door de EPA president Laurence Bannerman werd bekendgemaakt. Uiteindelijk bleven maar liefst drie van de vijf EPA Awards in Nederland. Q-Park won tweemaal, in de categorie ‘marketing’ met de anti-diefstal campagne in Amsterdam en in de categorie ‘innovaties’ met QPark contactloos betalen. Egis won in de categorie straatparkeren met de beeldcontrole op afstand voor digitale handhaving. Vexpan feliciteert haar leden Q-Park en Egis van harte met deze overwinning.

PARKEERCONGRES ON TOUR

Op donderdag 9 november 2017 beleefden we ons jaarlijkse Vexpan Parkeercongres, dit jaar het ‘Parkeercongres on tour’. We kregen

deze middag een uniek inkijkje in de ontwikkelingen in het centrum van Utrecht en het stationsgebied. Door middel van pop-up sessies in de omgeving gingen de deelnemers in groepjes on tour door de stad Utrecht. René Groen opende het congres. Als directeur Ruimtelijke Kwaliteit en Mobiliteit van de gemeente Utrecht zorgde hij voor een inleiding over de stad Utrecht en haar ambities op het gebied van mobiliteit. Cees Verbokkem (gemeente Utrecht) deelde met ons de vraagstukken in het mobiliteits- en parkeerbeleid van de gemeente Utrecht en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Pim Venema (Project Organisatie Stationsgebied Utrecht) zoomde vervolgens verder in op alle ontwikkelingen binnen het stationsgebied. Dit gaf een indrukwekkend beeld. Sarah Vehmeijer (Klépierre) nam ons mee in het proces van herontwikkeling van Hoog Catharijne. Het bedrijf Klépierre (voorheen Corio) is eigenaar van winkelcentrum Hoog Catharijne. Bereikbaarheid is voor Klépierre van cruciaal belang. Vervolgens kregen we nog te horen wat de rol van het station is in het gebied. Bert Vaessens (NS Stations) verzorgde de presentatie ‘Stationsontwikkeling Utrecht Centraal’. Moderator Ernst Bos (Spark) nam na alle presentaties nog even de tijd om de vragen die in het publiek leefden te beantwoorden. Na een korte pauze zocht iedereen zijn/haar groep op voor het bijwonen van één van de pop-up sessies in de omgeving. Vooraf aan het congres kon er gekozen worden uit de sessies fietsparkeren, ondergronds parkeren, retail, stationsgebied of de historische wandeling. Alle pop-up sessies eindigden bij Stadskasteel Oudaen, waar in de brouwerij in de kelder volop werd nagepraat over alles wat er besproken en gezien was. Voor de geïnteresseerden volgde nog een rondleiding door de brouwerij mét een glas Ouwe Daen. De dag werd afgesloten met een diner.

ESPA

De European Standard Parking Award (ESPA) is een belangrijke onderscheiding die voor parkeergarages in Nederland, namens de European Parking Association (EPA), wordt toegekend en uitgereikt door Vexpan. In 2017 zijn er 7 ESPA Awards uitgereikt: • Jeroen Bosch Ziekenhuis (GOLD) • P2 Onderlangs • IJDockgarage Amsterdam (GOLD) • Museumkwartier Den Haag (GOLD) • De Kaap (GOLD) • Hoog Catharijne P5 (GOLD) • Lammermarkt Leiden (GOLD) Een ESPA wordt toegekend aan publiek toegankelijke garages die voldoen aan een groot aantal objectieve kwaliteitseisen zodat bezoekers comfortabel en veilig kunnen parkeren. Van de zeven uitgereikte ESPA Awards waren er zes gouden edities van de European Standard Parking Award: de ESPA Gold Award. Deze award is dé onderscheiding voor parkeergarages van een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Parking + Protection, onderdeel van exploitant Interparking, ontvingen het kwaliteitslabel vrijdag 10 februari 2017 uit handen van Wouter van Boggelen, bestuurslid van Vexpan. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is hiermee de eerste ziekenhuislocatie in Nederland met een ESPA Gold Award. De keuringen worden uitgevoerd door keurmeesters uit de Vexpan-gelederen (steeds in een team van twee). Er zijn inmiddels tien keurmeesters die de keuringen op zich nemen. Voor informatie over ESPA en het aanvragen van een ESPA-keuring voor uw parkeergarage: vexpan.nl/kwaliteit/ certificering-espa.

EPA ACTIVITEITEN 2017

Anno 2017 is er in parkeerland, en dus ook voor de European Parking Association (EPA), veel aan de hand: digitalisering dringt in steeds meer gebieden door. Dat vereist samenwerkingen over de grenzen van traditionele vakgebieden heen, om ook in de toekomst de juiste diensten aan de bezoekers van steden te kunnen bieden. Zo is het afgelopen jaar de samenwerking met de betaalindustrie en de automobielindustrie geïntensiveerd om tot standaarden in data-uitwisseling te komen en fragmentatie tegen te gaan. Dit gaat bijvoorbeeld om standaardisatie van betaalprotocollen (International Parking Industry Payments Standards), standaard vastlegging van data voor uitwisseling met reisinformatiesystemen en standaarden voor communicatie tussen zelfrijdende auto’s en de garages waarin ze moeten parkeren.

Om ook in de dagelijkse situatie de dienstverlening aan parkerende bezoekers van steden te verbeteren, is naast het al jaren bekende ESPA-keurmerk voor parkeergarages tijdens het laatste EPA congres in Rotterdam ook een ESPA voor straatparkeren geïntroduceerd, met vooral aandacht voor communicatie en procedures. Voor fundamenteel onderzoek is tijdens het EPA congres in Rotterdam een samenwerkingsovereenkomst met drie universiteiten in Rotterdam, Rome en Krakow ondertekend. In deze transitie is de European Parking Association niet meer alleen een federatie van 22 nationale parkeerorganisaties (zoals Vexpan), maar krijgen ook de bedrijven een steeds grotere rol. Inmiddels zijn 29 bedrijven (leveranciers, exploitanten, dienstverleners) lid en zij zijn sinds de EPA-jaarvergadering in Rotterdam ook structureel vertegenwoordigd in het EPA bestuur.


2017

Commissies BRANCHEGROEP EXPLOITANTEN In de branchegroep exploitanten hebben zitting vertegenwoordigers van Interparking, Q-Park, P1, Apcoa en BKS. Johan Tol (Interparking) is voorzitter van de branchegroep exploitanten.

REDACTIECOMMISSIE VEXPANSIE

Het parkeer- en verenigingsvakblad Vexpansie komt mede tot stand door een redactiecommissie. De redactiecommissie draagt thema’s en onderwerpen aan, schrijft en verbindt met het werkveld en adviseert over de inhoud van het blad. In 2017 is afscheid genomen van Peter Martens (bestuur Vexpan en Q-Park) en Vivianne Vernimmen (Agendum). Inmiddels is de redactiecommissie vanuit het Vexpan-bestuur versterkt met Dagmar Severens (bestuur Vexpan en Together). Vanuit APPR Hét Brancheburo, het verenigingsbureau van Vexpan, wordt de redactiecommissie professioneel ondersteund door bladmanager Anya Vos. De redactiecommissie bestaat uit: Jeroen Quee – Sweco Nederland, Jitze Rinsma – Rinsma Parkeeradvies, Dagmar Severens – bestuur Vexpan en Together, Sjoerd Stienstra – Stienstra Advies, Tjeerd Velders - gemeente Nieuwegein en Jacob de Vries – Trajan.

PROGRAMMARAAD

De doelstelling van de programmaraad is om in de haarvaten van ons vakgebied te speuren naar actuele onderwerpen, nieuwe ontwikkelingen en opkomende problemen. Daarvoor is een brede vertegenwoordiging van alle leden noodzakelijk. Nieuwe leden worden uitgenodigd om – in ieder geval een keer – mee te komen denken. Maar ook bestaande leden zijn uiteraard zeer welkom en kunnen zich via het secretariaat aanmelden. In 2017 is de programmaraad in januari en in november bij elkaar gekomen om te brainstormen over de invulling van onder andere de bijeenkomsten in 2017 en 2018. Op vexpan.nl/over-vexpan/commissies/ programmaraad is te zien wie deel uitmaken van de programmaraad. Subcommissies blijven verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van de bijeenkomsten, het zoeken en benaderen van de sprekers en zij zorgen vervolgens samen met het secretariaat voor praktische organisatie van de bijeenkomsten.

COMMISSIE GEMEENTEN

Parkeren heeft in 2017 ook niet stil gestaan bij de commissie gemeenten. De commissie gemeenten is vier keer bij elkaar geweest voor overleg over actuele parkeerdossiers. Hierbij heeft de commissie zich niet alleen gericht op vraagstukken waar kennisuitwisseling tussen gemeenten nodig is. Er is ook verbinding gezocht met marktpartijen en belangenorganisaties. Er is onder andere gesproken over de moeilijke invordering van een naheffing bij buitenlandse kentekens. Er is in diverse andere landen geen ‘titel’ om een aanslag te innen. Samen met onder andere de Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten (VOC) is gesproken over de werkwijze om de BOA-vergoeding en de noodzakelijke aanpassing van de wetgeving voor elkaar te krijgen. Leden van de commissie gemeenten zijn daarnaast betrokken bij de CROW werkgroep parkeernormen en de werkgroep Fietsparkeren. Dit laatste onderwerp krijgt steeds meer aandacht bij gemeenten en er wordt goed gekeken naar de wijze waarop autoparkeren is gereguleerd. Tevens is er aandacht gegeven aan de uniforme werkwijze voor klachten over belparkeren naar aanleiding van een thema hierover bij het tv-programma Radar. Daarnaast zijn de voorbereidingen begonnen om in 2018 weer een goede themadag gemeenten aan te kunnen bieden. Wist u dat de commissie gemeenten op de Vexpan-website een eigen besloten gedeelte heeft waar de stukken worden gepubliceerd? Hier is ook een overzicht te vinden van onderwerpen waar de individuele commissieleden veel kennis van hebben. Aan lidgemeenten wordt ge-

vraagd gebruik te maken van de kennis, ervaring en het netwerk van de commissie. Geen vraag is te ingewikkeld. En heeft de commissie het antwoord niet, dan kan de vraag doorgezet worden aan het Vexpan Expertteam. In 2017 waren 14 gemeenten in de commissie vertegenwoordigd: Giel Hagelaar, voorzitter - Helmond, Dennis Bruin, secretaris – Leiden, Hans ten Barge - Arnhem, Debby Bornebroek – Den Haag, Angelique Breukel - ’s-Hertogenbosch, Rob Kalshoven Amsterdam (garageparkeren), Timo Kemerink - Enschede, Jeroen Harmsen - Gouda, Walter Prot - Amersfoort, Alfred Schrooten – Zwolle, Henk Steennis – Amsterdam (straatparkeren), Peter Vissers - Dordrecht, Tjeerd Velders - Nieuwegein, Lisette Wiekenkamp – Utrecht, Ties de Groot -Rotterdam. Inmiddels hebben Giel Hagelaar, Timo Kemerink en Ties de Groot afscheid genomen van de commissie gemeenten. Giel en Timo zijn ander werk gaan doen binnen hun gemeenten en Ties is bij het SHPV gaan werken. De commissie gemeenten heeft besloten voorlopig te werken zonder formele voorzitter, maar met een sterk dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft drie vaste leden (Dennis, Hans en Henk) en een wisselend lid (Debby). Dennis fungeert als contactpersoon.

VAN DE PENNINGMEESTER Een nieuw jaarverslag en een korte toelichting van de nieuwe penningmeester. De lat ligt hoog en ik zal mijn best doen om in de voetsporen van mijn voorganger te treden. Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 11.894,-. Dit resultaat wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Het saldo van het Eigen Vermogen komt hiermee op een totaal van € 153.924, een stijging van ruim 8% ten opzichte van 2016. In 2017 is de lijn van actief debiteurenbeheer doorgezet. Daarbij is een forse inhaalslag gemaakt. De baten uit contributies zijn iets hoger dan begroot, maar lager ten opzichte van 2016. Het bestuur zet zich in om zoveel mogelijk potentiële leden te benaderen en te binden en bestaande leden vast te houden.

EEN KORTE BLIK NAAR HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN TOONT HET VOLGENDE: Zowel de baten als de lasten voor evenementen zijn in 2017 lager dan begroot. Het EPA congres is met een klein positief saldo afgesloten: een mooi resultaat! In 2017 is de Themadag Gemeenten niet gehouden, wat zorgt voor een verschil met de realisatie in 2016. Vanwege het EPA congres heeft het Vexpan Nationaal Parkeercongres in een meer beknopte vorm plaatsgevonden; vandaar ook lagere baten en lasten. Als gevolg van de lage rente bedroegen de baten uit interest helaas nul. De verschillende commissies binnen Vexpan hebben in 2017 minder uitgegeven dan begroot. De post ‘algemeen onvoorzien’ betrof de aanschaf van materialen voor promotiedoeleinden.

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

31-12-2017

31-12-2016

Begroting

Realisatie

Realisatie

2017

2017

2016

208.130

209.662

217.895

53.250

43.940

37.715

6.500

6.845

4.150

200

-

1.001

-

-

250

268.080

260.447

261.011

76.100

76.576

75.096

BATEN VLOTTENDE ACTIVA

Contributies incl. pijlers Evenementen

Vorderingen Debiteuren

13.731

77.710

Omzetbelasting

11.804

8.470

0

7.674

Overige vorderingen

25.535

ESPA Intrest Overig 93.854 TOTAAL BATEN

Voorraden

800

0

Liquide middelen

154.401

68.392

TOTAAL

180.736

162.246

LASTEN Secretariaatskosten APPRHBB

PASSIVA EIGEN VERMOGEN

153.954

142.060 153.954

142.060

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

21.750

21.660

21.000

70.500

57.234

51.996

Commissies

5.850

1.481

1.372

Lidmaatschappen

2.700

2.609

2.603

ESPA

4.500

2.459

3.289

Overige diensten Bestuur

Crediteuren

12.926

Overige schulden

13.856

TOTAAL

Vexpansie Evenementen

Algemeen onvoorzien

4.148

8.980

10.135

9.919

72.700

72.402

70.015

-

3.997

4.000

263.080

248.553

239.290

5.000

11.894

21.722

16.038 26.782

20.186

180.736

162.246

TOTAAL LASTEN

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Voor mij is hiermee de eerste (financiële) kop eraf! Ik wens alle leden weer een goed, inspirerend en leerzaam verenigingsjaar toe! Albert de Vries, Penningmeester Vexpan

Postbus 5135 | 1410 AC Naarden | T 035-694 32 45 | E info@vexpan.nl | W www.vexpan.nl

Profile for APPR Hét Brancheburo

Vexpan jaarverslag 2017  

Vexpan jaarverslag 2017