Page 1

PS Boardroom: Karin van Elten

Code: Blokland blikt terug

NVZ: Bomen over duurzaam innoveren

professioneel schoonmaken

Jaargang 11 - ’12 / 6

Thema: Aanbesteden & Contracten

Wilna Dirksen: ‘Werkkleding tegenwoordig modieus en stoer’ OSB en Pianoo over inkoop schoonmaak

Couturier Mart Visser werkte ooit in ‘spuuglelijk gilet’


colofon

Op de cover

Professioneel Schoonmaken

’Schoonmaker hoeft er niet als advocaat uit te zien.’

is een uitgave van APPR bv, in samenwerking

Dirksen Schoonmaakartikelen & Bedrijfskleding viert dit jaar haar

met de Vereniging Schoonmaak Research, 11e jaargang. Redactieadviesraad:

25-jarig jubileum. Wilna Dirksen, verantwoordelijk voor de tak Bedrijfskleding, en Alex Postma, directeur, over dienstverlening, duurzaam ondernemen en trends.

Nico Lemmens, Gert de Graaf, Max Groenendijk, Klaas Gravesteijn, André de Reus, Paul Terpstra, Sjaak van ‘t Wout, Jacco Vonhof, Hans Paul Visscher. Realisatie: Inga van Uchelen APPR bv, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, tel: (035) 694 28 78, fax: (035) 694 74 27,

PS, Onder het mom van ‘alles wat je aandacht geeft, groeit’, staat het thema

e-mail: inga@appr.nl

Aanbesteden & Contracten van dit nummer in het teken van vernieuwing en

Abonnementen:

antwoordelijk Marktgedrag en vertelt aangenaam verrast te zijn door de

Een jaarabonnement op Professioneel Schoon-

vele resultaten die in korte tijd zijn behaald. Een groot aantal organisaties

maken is in Nederland gratis voor een ieder die

heeft getekend, maar nog belangrijker: iedereen kent de code en binnen-

kan aantonen professioneel bij schoonmaakon-

kort kan geen enkel bedrijf er meer omheen.

derhoud betrokken te zijn. De aanvraag van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren en vergezeld te gaan van een visitekaartje of werkgeversverklaring. Het abonnement is tevens

positieve ontwikkelingen. Kees Blokland blikt terug op één jaar Code Ver-

Nico Koch van OSB en Kees Tazelaar van aanbestedingsexpertisecentrum Pianoo vertellen over marktontmoetingen die zij sinds eind 2009 hebben georganiseerd voor schoonmaakbedrijven en inkopers van overheidsinstel-

gratis voor laatstejaarsstudenten en docenten

lingen. Deze ontmoetingen hebben inmiddels geresulteerd in de uitgave

van de opleidingen mbo-FD en hbo-FM.

Goed inkopen, een schone zaak. Hierin worden inkopers opgeroepen niet

De uiteindelijke toewijzing van het abonnement

alleen laagste prijs als criterium te hanteren, maar ook de kwaliteit van de

is voorbehouden aan APPR bv. Abonnementen

geboden diensten en daarmee de total cost of ownership. Ook wordt ge-

kunnen aangevraagd worden bij: APPR bv, Post-

pleit voor langere contractperiodes en voor meer kennis van de markt voor-

bus 5135, 1410 AC Naarden. Voor inschrijving

dat een keuze wordt gemaakt voor een schoonmaakdienstverlener. Ook dit

wordt eenmalig € 44,00 in rekening gebracht. Een jaarabonnement buiten de doelgroep kost € 129,00, een abonnement binnen de EU € 149,00 per jaar en buiten de EU € 172,00 per

initiatief lijkt al tot gedragsverandering te leiden. Ten slotte besteden we binnen dit thema aandacht aan de nieuwe aanbestedingswet die ervoor moet zorgen dat het voor het mkb makkelijker wordt

jaar. De losse verkoopprijs bedraagt € 19,50.

om aan (Europese) aanbestedingen deel te nemen.

Alle prijzen inclusief BTW.

Als deze nieuwe houding in de schoonmaakbranche een plantje is, dan gieten wij er bij dezen graag nog wat water bij. Alles wat je aandacht geeft, groeit.

Advertentie-exploitatie: Herman Wessels APPR bv, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, tel: (035) 694 28 78, fax: (035) 694 74 27, e-mail: herman@appr.nl Vormgeving:

Veel praktischer is het praktijkthema Bedrijfskleding. Nieuwe vezels en extra lange overhemden die goed in de broek blijven zitten. Oja, en: oversized kleding is zóóó jaren tachtig! Ook in werkkleding zijn trends. En – heel bijzonder – ik mocht couturier Mart Visser daar enkele vragen over stellen. Hij ontwerpt de nieuwe kledinglijn voor alle divisies van Facilicom.

APPR bv, Merit op de Dijk (art direction),

Dit, en nog veel meer in dit nummer dat nog net voor de zomer uitkomt. Wij

Pleuni Hooghiemstra

wensen u veel zon en wat ontspanning, zodat alle positieve ontwikkelingen met frisse energie in september voortge-

Druk: Ten Brink, Meppel Verschijningsfrequentie: 10 maal per jaar

zet kunnen worden. (Vergeet uw plantjes niet water te geven!) Inga van Uchelen

Auteursrecht: Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

www.professioneelschoonmaken.nl

van APPR bv mag niets uit deze uitgave open-

Twitter: @PS_inga

baar worden gemaakt of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd. ISSN: 1569-4968

Suggesties? Opmerkingen? Reageren? Mail naar info@professioneelschoonmaken.nl Ook al uw nieuws- en productberichten zijn welkom.

Foto: Levin den Boer - Persfoto.nu

Bladmanager PS


Inhoud 38 40 22

Alex Postma (Dirksen): ‘Schoonmaker hoeft er niet als advocaat uit te zien’

Blokland blikt terug

32

26

Mart Visser ontwerpt nieuwe kleding Facilicom


18

Gedragsverandering door marktontmoetingen

Eind 2009 startten OSB en Pianoo, Expertisecentrum Aanbesteden, met marktontmoetingen tussen inkopers van overheidsorganisaties en vertegenwoordigers van schoonmaakbedrijven.

28

De nieuwe aanbestedingswet De regering werkt aan een nieuwe aanbestedingswet. PS was benieuwd naar wat deze wet betekent voor schoonmaakon-

Opvallend Object

dernemers, en legde het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie enkele vragen voor, waaronder die van Nico Koch, Peter Rietbroek en Erwin Wigbold.

44

Extra aandacht CSU voor laaggeletterden Karlijn Bouts, studente Communicatie- en Informatiewetenschappen, deed kleinschalig onderzoek naar lees- en schrijf足 足p roblemen bij schoonmaakmedewerkers.

48

Nieuwe branchevereniging zet in op kleine bedrijven Dit voorjaar werd de nieuwe branchevereniging Schoonmaken is een Vak opgericht. De vereniging beoogt zich vooral

de Boardroom

in te zetten voor het mkb. Sabine Aalbers (Aalbers Schoonmaakdiensten), is verantwoordelijk voor het secretariaat.

En verder...

Product in de Praktijk

46

Colofon ..............................................................3 Nieuws ..............................................................6 VSR ..................................................................12 SVS kennisquiz ...............................................31 Wetenschap ...................................................43 Bruisende wetenswaardigheden .................50 Productnieuws ...............................................53 OSB over... .......................................................55 Column Ron Meyer .........................................57 Column Koos ..................................................58 Next/adverteerdersindex .............................58


NIEUWS NI Nieuws

Bram Lorist winnaar EW Saxion Ondernemers Award

Winnaar van de derde editie van de EW Saxion Ondernemers Award is student Kunst & Techniek Bram Lorist met zijn bedrijf Klook-design, een custom eettafellijn. Bram wint hiermee een geldprijs van 5.000 euro en een jaar lang professionele begeleiding door Eric Wentink, eigenaar van EW Facility Services. Informatie: www.ew.nl

Winnaar Bram Lorist (l) en Eric Wentink, eigenaar EW Facility Services

Tweede Facilitaire Vakbeurs Assen Vorig najaar werd voor het eerst de Fa-

sector een platform waar men zich pro-

De organisatie biedt standhouders gratis

cilitaire Vakbeurs Assen georganiseerd

minent kan presenteren. De beursvloer

de mogelijkheid om nieuwe producten

in de TT Hall Assen. Vooral bedrijven uit

biedt alle gelegenheid om in een prettige

extra in de spotlights te zetten, direct bij

de noordelijke provincies vinden de Fa-

ambiance te kunnen netwerken. Juist

de entree van de beurs. Samen met een

cilitaire Vakbeurs Assen een welkome

door alle virtuele mogelijkheden, is het

randprogramma van seminars, maakt dit

aanvulling. Op woensdag 3 en donderdag

persoonlijk contact met de doelgroep nog

de Facilitaire Vakbeurs Assen volgens de

4 oktober 2012 vindt dan ook de tweede

belangrijker geworden. Op speciaal inge-

organisatie dé ontmoetingsplek voor de

editie van deze vakbeurs plaats.

richte ontmoetingsplekken kan men po-

facilitaire sector in Noordoost-Nederland.

De vakbeurs biedt de complete facilitaire

tentiële klanten direct de hand schudden.

Informatie: www.facilitairevakbeurs.nl

Boma neemt Helder over Boma heeft een akkoord bereikt omtrent de overname van Helder BV uit Panningen (Noord-Limburg). De overname geeft uiting aan de ambitie van Boma om nadrukkelijker aanwezig te zijn op de Nederlandse markt via de toelevering van professionele schoon­maaksystemen aan schoonmaakbedrijven, (zorg)instellingen, scholen en horecazaken. Helder heeft de afgelopen tien jaar een sterke marktpositie opgebouwd in de regio Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant, Gelderland). Informatie: www.boma.be

Van Houtum ondersteunt HogeNood-app Van Houtum uit Swalmen – producent van Satino Black, ’s wereld enige cradle-to-cradle-gecertificeerde hygiënepapier – participeert in HogeNood; een applicatie voor de Nederlandse markt waarmee een smartphone direct het dichtstbijzijnde openbare toilet vindt. Met informatie over locatie, afstand, openingstijden en kosten. Toiletten met Satino of Satino Black springen er daarbij duidelijk uit. De HogeNood-app is bedacht en ontwikkeld door drie studenten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en een bevriende software-ontwikkelaar uit Groningen. Wat begon als een studieopdracht heeft geleid tot de oprichting van een voortvarend applicatieadviesbureau onder de naam App-vise. Informatie: www.vanhoutum.nl

PS - 6


IEUWS NIE Het laatste schoonmaaknieuws: professioneelschoonmaken.nl Uniqcare rijdt op aardgas

Uniqcare heeft de eerste servicewagen op aardgas in gebruik genomen. ‘Een volgende stap binnen ons mvo-beleid’, aldus Dré Broeken, directeur van Uniqcare. ‘Wij brengen maatschappelijk verantwoord ondernemen dicht bij onze klanten, door hier daadwerkelijke acties uit te zetten met een groener wagenpark. Deze investering sluit geheel aan bij het door ons behaalde Keurmerk NL MVO’. Aardgas is een schonere brandstof dan diesel of euro, met minder uitstoot van fijnstof en roetdeeltjes en een vermindering van CO2-uitstoot. Informatie: www.uniqcare.nl

3M Nederland certificeert schoonmaakbedrijven 3M Nederland heeft zes schoonmaakbedrijven opgeleid en

kerd van professionele kwaliteit, gedegen vakmanschap en

gecertificeerd voor het Own the Floor-systeem. Het gaat om

een perfect eindresultaat.

De Floormanager uit Almere, DACC uit Rotterdam, SMB Timmer

Het Own the Floor-concept is een compleet systeem oplos-

uit Andelst, SMB Blinkers uit Vlissingen, Beton Reform uit Heu-

singen, waarmee volgens de organisatie het beschermen,

kelum en Inter-Care uit Maldegem (België). Eindgebruikers die

schoonmaken en onderhouden van vloeren gemakkelijker,

een van de gecertificeerde bedrijven inschakelen voor het

efficiënter én goedkoper wordt.

reinigen en onderhouden van hun vloeren, zijn hiermee verze-

Informatie: www.3m.com

NS kiest Vebego voor schoonmaak treinen

Nieuwe contracten King Nederland King Nederland heeft het sanitair contract gegund gekregen van EYE (foto), het nieuwe nationale filminstituut aan de IJ-oever in Amsterdam. EYE opende 1 april haar spectaculaire nieuwbouwpand voor publiek. King levert de komende jaren hoogwaardige kwaliteit RVS-dispensers inclusief bijbehorende dienstverlening. Ook heeft de leverancier onlangs een contract getekend voor de levering van een breed pakket aan facilitaire disposables, semi-medische disposables en tableware aan gezondheidsinstellingen. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Op basis van een openbare Europese aanbesteding heeft de NFU, bestaande uit een groep van negen samenwerkende gezondheidszorginstellingen (UMC Utrecht, Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn, UMC St Radboud, Academisch Ziekenhuis Maastricht, UMC Groningen, VUmc en GGZ InGeest), het productenpakket aan King Nederland gegund. Gezien de bestaande samenwerking met het LUMC, AMC en het Erasmus MC, is de leverancier nu preferred supplier voor alle academische ziekenhuizen in Nederland. Informatie: www.king.nl

NS-dochter NedTrain, verantwoordelijk voor het onderhoud en de reiniging van treinen, heeft de aanbesteding voor de reiniging van alle treinen van NS Reizigers afgerond. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar met eenmaal de mogelijkheid tot een verlenging met twee jaar. De waarde van de vijfjarige overeenkomst bedraagt 138 miljoen euro. Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure heeft NedTrain gekozen voor een langdurige samenwerking met Vebego-dochter Hago. In deze samenwerking staan veiligheid, respect voor de medewerkers en kwaliteit centraal. De overeenkomst gaat deze zomer in. Informatie: www.hago.nl, www.nedtrain.nl

PS - 7


NIEUWS NI Nieuws

Hago twaalf ‘eigen’ docenten rijker

Half mei slaagden twaalf vakbekwame Hago-medewerkers voor hun SVS-examen Praktijktrainer Basisopleiding Schoonmaak. Zij mogen de Basisopleiding nu zelfstandig aan hun eigen schoonmaakcollega’s binnen Hago, Hago Zorg en Hago Next geven. Het opleidingstraject werd feestelijk afgesloten op het hoofdkantoor van SVS in Capelle aan den IJssel. In totaal staat de teller van het aantal eigen docenten bij de organisatie nu op 24. Informatie: www.hago.nl

Kick-off EW Facility Services Running Challenge Begin mei trapte EW Facility Services op

literen, waarbij samen wordt toegewerkt

zelfde dag ontving EW Facility Services

Hotel & Congrescentrum Papendal de

naar deelname aan de Arnhemse Bridge

uit handen van Bram Ronnes, zelf oud-

EW Facility Services Running Challenge

to Bridge-loop op 9 september. Samen

topsporter en deel uitmakend van het

af. Een nieuw sportief initiatief. Doel is

met ex-Olympisch atleet Marko Koers en

project Goud op de Werkvloer, het keur-

het verhogen van de vitaliteit van mede-

professionele hardlooptrainers werden

merk ‘topsportvriendelijke werkgever’.

werkers door hardlooptrainingen te faci-

alvast de eerste meters gemaakt. Die-

Informatie: www.ew.nl

Theo Stuyvers overleden

Nieuw Kärcher Center Breda

Op 5 april is Theo Stuyvers op 74-jarige leeftijd overleden.

Op vrijdag 15 juni 2012 heeft Kärcher Center Breda de deuren

Stuyvers was oprichter van de eerste Stuyvers Groep en

geopend. Nog een nieuw center waar dealers en eindklanten

had 3.000 mensen in de schoonmaakbranche in dienst

uit de regio terecht kunnen voor aankoop en service van alle

en nog eens 3.500 in andere takken van sport zoals

apparatuur uit het assortiment.

uitzendbureaus en beveiligingsorganisaties. Eind jaren

Op hetzelfde adres is voortaan ook de hoofdzetel van Kärcher

negentig verkocht hij zijn bedrijf aan een bedrijf dat later

b.v. gehuisvest. Voor een betere ondersteuning van de Neder-

opging in ISS. Behalve directeur-eigenaar van Stuyvers

landse markt, bevinden zich naast Kärcher Center Breda ook

Groep uit Bergambacht, was hij bestuurslid en vice-voor-

nog het trainingscenter, de afdelingen Customer Service en

zitter van OSB.

Technical Support Service in het pand. Informatie: www.karcher.nl

Heineken Music Hall en Ziggo Dome kiezen voor Effektief Groep Heineken Music Hall en de nieuwe Amsterdamse concertlocatie Ziggo Dome hebben beiden hun schoonmaakwerkzaamheden ondergebracht bij Effektief Groep. Hiermee geeft het schoonmaakbedrijf inhoud aan haar ambities binnen de leisure en eventbranche in de Amsterdamse regio. Informatie: www.effektiefgroep.nl

PS - 8


IEUWS NIE Het laatste schoonmaaknieuws: professioneelschoonmaken.nl Blue Wave onthult maatschappelijk verantwoorde kunst Blue Wave wil niet alleen haar reiniginssystemen en sanitaire voorzieningen steeds meer richten op het maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar haar gehele beleid hierop afstemmen. Daarom is er gekozen voor kunst van atelier ’t Bouwhuis. ’t Bouwhuis, onderdeel van De Twentse Zorgcentra, richt zich op het bieden van creatieve en artistieke dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten. Eind mei vond de onthulling van de, in totaal twintig, schilderijen plaatst. De kunstenaars waren ter plekke om kennis te maken met de nieuwe eigenaar en trots zijn of haar eigen creatie te onthullen. Informatie: www.bluewave.nl

Feiten en cijfers ISSA/Interclean 2012

Rick van Egmond – DEM Cleaning Products (r) en Miklos Marosy van Cleanfix Benelux

Samenwerking DEM Cleaning Products en Cleanfix Cleanfix Benelux B.V. heeft haar dealernetwerk uitgebreid. Sinds april is DEM Cleaning Products uit Amsterdam officieel Cleanfix-dealer. Deze serviceverlenende schoonmaakgroothandel zal het merk Cleanfix vertegenwoordigen en ondersteunen in de regio groot Amsterdam. Informatie: www.cleanfix.nl, www.demcleaningproducts.nl

Deze 24e editie van ’s werelds meest toon-

hun nieuwste producten en oplossingen

aangevende vakbeurs voor schoonmaak-

aan een internationaal publiek van pro-

professionals kende niet alleen een record

fessionals uit de schoonmaakindustrie.

aantal bezoekers, ook het aantal nieuwe

Op 9 mei hebben 728 bezoekers, de

producten was indrukwekkend. 25 procent

Schoonmaakmarkt bezocht. De feedback

van de exposanten nam voor het eerst

van de bezoekers en exposanten is ge-

deel aan het evenement.

matigd positief; met name de lunch en

De bezoekers van ISSA/Interclean Am-

de netwerkborrel, worden als gezellige

sterdam 2012 kwamen uit niet minder

en nuttige momenten genoemd. ISSA/

dan 130 landen. Na vier dagen stond de

Interclean Amsterdam 2014 vindt plaats

teller op 28.001 bezoekers, meer dan de

van 6 tot en met 9 mei 2014 en viert dan

23.415 van de vorige editie. Zo’n 670

haar 25e jubileum.

fabrikanten uit 42 landen presenteerden

Informatie: www.issainterclean.com


NIEUWS NI Nieuws

Schoonmaakster na twee dagen uit lift bevrijd Een 31-jarige schoonmaakster uit Am-

Zij bleek, vermoedelijk als gevolg van

eenzame opsluiting hadden haar ver-

sterdam zat eind mei twee dagen in een

een stroomstoring, al twee dagen vast te

zwakt, maar medewerkers van de GGD

lift opgesloten. Dat heeft de politie Am-

zitten in de lift van het bedrijf aan de

constateerden dat zij als gevolg van haar

sterdam gemeld. Haar man had de

Weteringschans. De schoonmaakster had

gedwongen verblijf in de lift geen ernstig

vrouw als vermist opgegeven nadat hij

geen mobiele telefoon bij zich om de

letsel had opgelopen.

niets van haar had gehoord. Tijdens het

buitenwereld op de hoogte te brengen

De politie hoopt dat onderzoek definitief

onderzoek kwam de politie terecht bij

van haar penibele situatie.

uitsluitsel geeft over hoe de lift stil kwam

een advocatenkantoor waar de vrouw

De vrouw kon na twee dagen haar man

te staan.

zaterdag had schoongemaakt.

weer in de armen sluiten. De twee dagen

Bron: www.nu.nl

Nieuwe directeur bij Van Houtum Directeur Henk Van Houtum van het geljknamige bedrijfheeft per 1 mei zijn functie overgedragen aan Bas Gehlen. De directiewissel was al langer gepland en aangekondigd. Henk van Houtum: ‘Ik ben 25 jaar in de zaak, een mijlpaal en een mooi moment om terug te treden.’ Bas Gehlen: ‘Deze stap betekent een evolutie, geen revolutie.’ Henk van Houtum blijft aan en wordt directeur Strategie en Innovatie, Bas Gehlen is de nieuwe algemeen directeur en half april is Henk Bremer als commercieel directeur tot de directie toegetreden. ‘Voor mijn gevoel ben ik altijd te weinig aan innovatie toegekomen’, zegt Henk van Houtum. ‘In mijn nieuwe

Vlnr: Henk van Houtum, Henk Bremer en Bas Gehlen functie kan ik daar aanzienlijk meer tijd aan besteden.’ Informatie: www.vanhoutum.nl

Diversey onderstreept belang risicomanagement Meer dan 200 zakelijk leiders van wereldbekende organisaties in gebouwonderhoud, retail, huisvesting en horeca hebben de risicomanagementtop van Diversey, nu onderdeel van Sealed Air, bijgewoond. De top werd op 10 mei gehouden in het Amsterdam RAI Conference Centre. In een tijd dat de kans op het oplopen van een ziekenhuisin-

alleen al de kosten voor het implementeren van veiligheids-

fectie 30 procent is in ontwikkelde landen en aanzienlijk hoger

maatregelen, terwijl voor 31,2 procent het realiseren van een

in ontwikkelingslanden; dat 0,1 procent van alle salmonellage-

goede samenwerking in de gehele voedingsmiddelenketen het

vallen leiden tot sterfte; en het gevaar van een wereldwijde

struikelblok vormt.

pandemie volgens het bedrijf meer dan ooit tevoren op de loer

Informatie: www.diversey.com, www.sealedair.com

ligt; kwam het initiatief van Diversey op het juiste moment. De aanwezigen, uit 18 verschillende landen, zagen de presentaties van onder andere ISS, Metro, Coca Cola, Compass Group, AutoGrill en McDonalds. Terwijl de extra aandacht voor risicomanagement erg op prijs

Laatste ISSA/Interclean voor Mark Armitage

werd gesteld, hadden de sprekers duidelijk verschillende in-

Mark Armitage gaat 30 juni met pensioen. De laatste ISSA/ Interclean was zijn laatste als directeur Exhibitions Europe bij ISSA Europe. Informatie: www.issainterclean.com

zichten over wat de belangrijkste pijnpunten zijn bij voedsel- en arbeidsveiligheid en de juiste aanpak hiervan. Een meerderheid van 55,8 procent noemde de complexiteit van verschillende regelgeving in verschillende landen, 13 procent bekritiseerde PS - 10


IEUWS NIE Het laatste schoonmaaknieuws: professioneelschoonmaken.nl GGZ inGeest kiest Gom ZorgSupport Gom ZorgSupport wordt de nieuwe schoonmaakpartner van GGZ inGeest. Deze instelling helpt mensen die psychische hulp nodig hebben. Het bijzondere aan deze gunning is, dat bij de beoordeling de prijs geen enkele rol speelde. GGZ inGeest hanteerde daarentegen de theorie van ‘pres-

tatie-inkoop’. Bij deze vorm van aanbesteden ligt de focus op de kwaliteit van de dienstverlening en in hoeverre een schoonmaakbedrijf meedenkt over toekomstige kansen van de schoonmaakorganisatie. Op deze punten wist Gom ZorgSupport zich te onderscheiden. Informatie: www.facilicom.com

Peter Hoogvliet overleden Peter Hoogvliet van Hoogvliet Schoonmaakdiensten is plotseling overleden. In-memoriambericht SieV: ‘Op zaterdagochtend 2 juni heeft ons het droeve bericht bereikt dat Peter Hoogvliet, de man van onze penningmeester Pieta Hoogvliet, op 52-jarige leeftijd is overleden aan een hartstilstand. In het korte bestaan van het bestuur hebben wij Peter Hoogvliet leren kennen als een specialist die vol trots en passie over de schoonmaakbranche kon vertellen.’

Asito initiatiefnemer Nationaal Integratie Diner Vijfentwintig Nederlandse topbedrijven gaan samen hun schouders zetten onder het verbinden van culturen in hun bedrijven. Dit doen ze door deel te nemen aan het zogenoemde Nationaal Integratie Diner. De bedrijven – waaronder Ernst & Young, Nationale Nederlanden, Schiphol Groep, KPMG en Corio – hebben hiervoor eind mei een gezamenlijk manifest ondertekend. Hiermee geven zij aan dat zij zich gaan zich inzetten voor het evenement waarbij duizenden mensen uit verschillende culturen elkaar ontmoeten. Doel van het Nationaal Integratie Diner is om op woensdag 10 oktober in heel Nederland maar liefst 5.000 dinertafels te ‘vullen’. Hiermee wordt bijgedragen aan duurzame verbindingen op de werkvloer. Initiatiefnemers van het diner zijn de bedrijven Asito

Asito. ‘We laten dagelijks zien dat we met zo’n diverse groep

en &samhoud.

elke dag een topprestatie kunnen leveren. Niet ondanks de

‘Bij Asito werken 10.000 mensen van meer dan 90 nationa-

verschillen, maar dankzij.’

liteiten’, vertelt Ron Steenkuijl, commercieel directeur van

Informatie: www.asito.nl

Nieuwe gunningen EW Facility Services Op 1 april is EW Facility Services gestart bij het nieuwe Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier te Huizen (foto). Dit hotel telt zes verschillende panden, samen onderdeel van het zeemansdorpje ‘Het Nautisch Kwartier’. Het is het zesde Fletcher Hotel waar EW Facility Services haar facilitaire dienstverlening uitvoert. Zij verzorgt onder andere het schoonmaakonderhoud, de algemene dienst, linnenlogistiek en distributie van guest supplies. Daarnaast startte de facilitair dienstverlener begin februari in België met het schoonmaakonderhoud van 53 hotelkamers bij Hampshire Hotel – Blankenberge, gelegen aan de boulevard van de gelijknamige badplaats. Naast het schoonmaakonder-

houd dat zij hier uitvoert is EW Facility Services België gestart met schoon­ maakonderhoud van de 110 hotelkamers en algemene ruimtes bij Sir Plantin Hotel Antwerp. Het contract is ingegaan op 1 maart en heeft een looptijd van drie jaar. Tevens verzorgt EW Facility Services de linnenlogistiek voor dit hotel. Informatie: www.ew.nl

PS - 11


De Vereniging Schoon­ maak Research (VSR) is het onafhankelijke platform voor profes­ sioneel schoonmaken. Als kennisinstituut voor alle marktpartijen op het gebied van schoonmaak­ onderhoud, streeft VSR al ruim 30 jaar naar objectivering en profes­ sionalisering van het schoonmaakvak door middel van onderzoek, voorlichting en opleiding. De vereniging is een dwarsdoorsnede van de totale schoonmaak­ branche. Zowel opdracht­ gevers (uitbesteders van schoonmaakwerkzaam­ heden) als schoonmaak­ bedrijven, organisaties met een interne schoon­ maakdienst, leveranciers van schoonmaakappara­ tuur en -middelen, in­ter­mediairs en onder­ wijsinstellingen zijn participerende leden van VSR.

Lid worden van VSR? VSR Postbus 90154 5000 LG Tilburg Telefoon: (013) 594 43 46 Fax: (013) 594 47 48

Het VSR-Kwaliteits relatie tot contract Met het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem wordt het resultaat van de schoonmaak gemeten, maar wel volgens de specificatie van de schoonmaak. De manier van specificeren is daarom onlosmakelijk verbonden aan de wijze van meten van kwaliteit.

Overeenkomsten voor de levering van diensten zijn te verdelen in inspanningsgespecificeerde overeenkomsten en resultaatgespecificeerde overeenkomsten. Deze deling is niet bepaald zwart-wit, want naast de zuivere inspannings- en resultaatgespecificeerde overeenkomst, komt men hiervan talloze combinaties tegen. Een inspanningsverbintenis is een overeenkomst waarbij iemand vastlegt dat hij een inspanning levert, maar het resultaat van die inspanning ligt niet vast. Een resultaatverbintenis daarentegen is een overeenkomst waarbij het resultaat van tevoren duidelijk vaststaat. Het resultaat wordt zelfs gegarandeerd.

Wat betekent dit bij schoonmaakcontracten? Het reguliere schoonmaakcontract zoals we dat al tientallen jaren kennen, is in de basis een inspanningsgespecificeerd contract. Er wordt nog steeds uitgegaan van een bepaald aantal uren tegen een bepaald tarief. Het schoonmaakproces is gedefinieerd middels: • schoonmaakprogramma’s waarin schoonmaakhandelingen en frequenties vastgelegd zijn, en • ruimteboeken met ruimtes, ruimtesoorten, vierkante meters, vloerafwerking en gebruik/ bezetting van de ruimtes. Of het ontwerp van de schoonmaak ook daadwerkelijk invulling geeft aan de kwaliteitseisen van de opdrachtgever, is niet de verantwoording van de aannemer. De vraag naar een mogelijkheid om schoonmaak objectief te beoordelen is door VSR nu dertig jaar geleden opgepakt en heeft geleid tot het VSR-KMS (ook bekend als de NEN 2075). In de contracten heeft dit tot een duale benadering geleid: enerzijds worden werkprogramma’s, uren en tarieven uitonderhandeld (inspanningsgespecificeerd); anderzijds wordt de technische kwaliteit in veel contracten ook periodiek gemeten en zijn hier vaak boete- of bonus-/malusclausules aan verbonden. Ofwel inspanningsgespecificeerde contracten met een flink aantal resultaatgespecificeerde elementen eraan toegevoegd. In de laatste tien tot vijftien jaar komt met wisselend succes het zuiver resultaatgespecificeerde contract naar voren. De opdrachtgever specificeert het gewenste kwaliteitsniveau en de opdrachtnemer heeft de vrijheid en de plicht om dat resultaat te garanderen. Hoe het resultaat bereikt wordt en met hoeveel inspanning is aan de leverancier.

Definiëring technische kwaliteitseis E-mail: vsr@wispa.nl Internet: www.vsr-org.nl

Met het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem wordt het resultaat van de schoonmaak gemeten, maar wel conform de specificatie. De wijze van specificeren van de schoonmaak is daarom onlosmakelijk verbonden aan de wijze van meten. Bij de contracten met een specificatie op basis van werkprogramma’s is het meten van de uitgevoerde kwaliteit met een systeem als het VSR-KMS gesneden koek. Vanuit deze achtergrond is het VSR KMS ontstaan en ontwikkeld.


meetsysteem in vormen De beoordelingshandleiding zoals opgenomen in de bijlagen van het VSR-KMS (Bijlage A2) gaat uit van werkprogramma’s en oplevermomenten. Deze oplevermomenten werden vroeger verondersteld en tegenwoordig is meestal ook een planning in detail beschikbaar. Voor de duidelijkheid noemen we deze beoordelingshandleiding de ‘handelingsgespecificeerde beoordelingshandleiding’.

Resultaatgespecificeerde kwaliteitsbeoordeling In een situatie waarbij werkprogramma’s niet langer onderdeel van de contractspecificatie zijn schiet de beoordelingshandleiding zoals opgenomen in de bijlage van het VSR-KMS tekort. Op het moment dat de perfecte opleverstaat niet meer als criterium kan gelden, moet ook hier teruggevallen worden op een vergelijk met de slechtste toestand die nog acceptabel is. Na deze aanpassing is het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem volledig toepasbaar bij contracten waarbij de werkprogramma’s met handelingen, frequenties en oplevermomenten niet bekend zijn. Voor de duidelijkheid noemen we deze beoordelingshandleiding de ‘resultaatgespecificeerde beoordelingshandleiding’. In maart 2012 is de VSR-publicatie Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde schoonmaak (bijlage A.2) verschenen.

Conclusie Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem is een systeem dat de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden beoordeelt. Die beoordeling kan plaatsvinden aan de hand van de vooraf opgestelde specificatie van de schoonmaakhandelingen met oplevermomenten (handelingsgespecificeerd), maar die objectieve beoordeling van schoonmaakkwaliteit kan óók plaatsvinden als die werkprogramma’s met handelingen, frequenties en oplevermomenten níet bekend zijn (resultaatgespecificeerd). Kortom: het VSR-KMS is dan ook uitstekend toepasbaar op alle mogelijke contractvormen: van contracten die overwegend inspanningsgespecificeerd zijn maar waarin ook het periodiek meten van de technische schoonmaakkwaliteit (= resultaat) is vastgelegd tot contracten waarbij alleen het resultaat is vastgelegd. In de VSR-publicatie Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde schoonmaak zijn die elementen opgenomen die gewoonlijk in een modern kantoorgebouw binnen de schoonmaak vallen. Per element is een aanvaardbaar minimum niveau vermeld. De gebruikte begrippen die in de kolom ‘Aanvaardbaar minimum niveau’ staan, zijn duidelijk en eenduidig omschreven zodat breed in de markt bekend is en gedragen wordt wat bijvoorbeeld wordt verstaan onder ‘enkele vlekken’ of ‘sporen van dagelijks gebruik zijn toegestaan’. De beoordelingshandleiding is door een werkgroep bestaande

uit een doorsnede van het ledenbestand van VSR opgesteld en zal periodiek worden geactualiseerd. Daarmee is die beoordelingshandleiding een dynamisch document dat mogelijk regelmatig wordt aangepast. Om die reden wordt die handleiding niet alleen gedrukt maar zal hij ook op de website van VSR (www.vsr-org.nl) worden geplaatst zodat altijd de meest actuele versie beschikbaar is. De publicaties Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem in relatie tot contractvormen en de Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde schoonmaak zijn gratis voor de leden van VSR beschikbaar. Niet-leden kunnen de publicaties tegen een vergoeding bij het VSR-bureau bestellen.

Agenda 2012 VSR heeft de volgende bijeenkomsten voor 2012 op de planning staan: Zomerborrel Woensdag 5 september

Inn Style te Maarssen

Algemene Ledenvergadering en event Dinsdag 13 november Sparrenhorst te Nunspeet

Verder heeft VSR de volgende extra bijeenkomsten in voorbereiding: Seminar over Kwaliteitsmeetsystemen ten behoeve van overheden Rondetafelbijeenkomst opdrachtgevers over VSR-KMS Ontbijtbijeenkomst over de Praktijkrichtlijnen KMS Food

PS - 13


Topsporter/-coach komt Tijdens de Zomerborrel van VSR op woensdag 5 september, zal hockey­coach Marc Lammers de aanwezigen toespreken over kansen in crisistijd. Om uit de tijdsgeest van elkaar opvolgende economische crisissen te komen, is het noodzakelijk om elkaar te inspireren en te motiveren. De prijzen op de verschillende markten zijn sterk in beweging en blijken na jaren van groei, ook fors naar beneden te kunnen. Een tendens die in de schoonmaakbranche al jaren geleden is ingezet. De noodzaak om te veranderen en ons vak verder te professionaliseren lijkt hierdoor breed te worden gedragen. Nu is het zaak om de benodigde aanpassingen ook daadwerkelijk te gaan doorvoeren. Tegelijkertijd is het jaar 2012 ook het jaar van de sport met het Europees kampioenschap voetbal, Wimbledon, de Tour

de France en – niet te vergeten – de Olympische Spelen in Londen. Hoe kan dat streven naar economisch groei, innovatie en motivatie enerzijds; en het bedrijven van topsport anderzijds, worden gecombineerd in één spreker die voor de VSR-leden interessant is? We denken die te hebben gevonden in de persoon van Marc Lammers. Marc Lammers is het voorbeeld van een modern type coach. Hij was acht jaar bondscoach van het Nederlands dameshockeyteam (zilver tijdens Olympische Spelen 2004 in Athene en Wereldkampioen in 2006). Het hoogtepunt is het behalen van goud op de Olympische Spelen in Beijing, waar met 0-2 werd gewonnen van China.

Uitreiking uitgave Hygiënisch en duurzaam handen drogen Na afloop van het Nederlandse minisymposium Schoon = Gezond dat tijdens ISSA/Interclean werd georganiseerd en dat in het teken stond van de relatie tussen schoonmaak en hygiëne, reikte Jacco Vonhof, voorzitter van VSR, twee VSR-onderzoeksrapporten uit aan Thea Daha van de Werkgroep Infectie Preventie. Op de foto

neemt Thea Daha de rapporten Hygiënisch en duurzaam handen drogen, een literatuuronderzoek naar de verschillende droogmethoden en Hygiëne handendrogers, verspreiding van micro-organismen in de omgevingslucht door handen drogen met twee typen handendrogers in ontvangst.


naar VSR Zomerborrel 2012 Teambuilding Lammers’ presentaties zijn tevens zeer vernieuwend. Door middel van visuele en interactieve presentaties zijn de presentaties levendig en emotioneel. Veel videovoorbeelden vanuit de praktijk geven een perfecte link naar andere bedrijfstakken. Coachen is de laatste tijd heel erg veranderd. Lammers heeft daar een heel duidelijke visie op. Hij is gespecialiseerd in de presentaties over teambuilding, het realiseren van doelstellingen, ambitie en coaching. Hij heeft een nieuwe presentatie ontwikkeld die zich richt op de kansen die een crisis biedt. Op woensdag 5 september hopen wij weer veel leden tijdens deze nuttige maar vooral ook aangename sessie te mogen ontmoeten. De VSR-zomerborrel wordt centraal in het land bij Inn-Style te Maarssen georganiseerd. De leden ontvangen daarvoor te zijner tijd een uitnodiging.

Hockeycoach Marc Lammers op VSR Zomerborrel.

ATP en ultraviolet: wat meet je ermee en wat kun je daarmee?

Er zijn naast VSR-KMS diverse methoden voorhanden om de kwaliteit van schoonmaak te beoordelen. ATP-metingen en UV-metingen (ultra-violetlicht) worden steeds meer gebruikt. VSR heeft beide meetmethoden onder de loep genomen en haar standpunt over de waarde ervan verwoord en een advies opgesteld over het mogelijke gebruik ervan. VSR concludeert in haar leaflet ATP en ultraviolet: wat meet je ermee en wat kun je daarmee? dat de ATP- en UV-methode interessante aanvullingen kunnen zijn op het VSR-KMS en VSR-DKS. De ATP-methode geeft semi-kwantitatieve resultaten, die sterk beïnvloed kunnen zijn door vuilaanbod, methodefouten en andere omstandigheden. VSR adviseert deze meetmethode alleen te gebruiken om trends in schoonmaakkwaliteit te ontdekken. Er zijn geen grenswaarden bekend – en die zouden overigens per type meetapparaat verschillen. Een direct verband met microbiologische hygiëne mag niet worden gelegd. Datzelfde geldt voor de UV-methode. Die heeft als grootste voordeel dat onzichtbare vervuiling direct zichtbaar wordt ge-

maakt. Er is geen kwantificering. Wel kan worden geteld hoeveel plekken ten onrechte niet gereinigd zijn. De methode is zeker (kosten)effectief als trainingsmiddel van schoonmaakpersoneel en voor bewustwording bij het management. Voor productieomgevingen kent VSR de VSR-praktijkrichtlijn VSR-PR-1-2 Bepaling reinheidsclassificaties en controle van kritische oppervlakken in productieomgevingen. Deze richtlijn kan dienen als inspiratiebron voor wie het nodig vindt om de visuele VSR-KMS metingen aan te vullen met ATP- of UV- methoden. Een exemplaar van het leaflet wordt aan de leden van VSR toegestuurd. Niet-leden van VSR kunnen het leaflet tegen een kleine bijdrage bij het bureau van VSR bestellen.

PS - 15


P SCHOONMAAKONDERHOUD GLASBEWASSING

SPECIALISTISCHE REINIGING

SANITAIRE VOORZIENINGEN

www.hectas.nl


PS thema tekst

aanbesteden

& contracten


Aanbesteden & Contracten

Inkopers en schoonmakers

laten achterste van hun tong zien Marktontmoetingen zorgen voor gedragsverandering Eind 2009 startten OSB en Pianoo, Expertisecentrum Aanbesteden, met marktontmoetingen tussen inkopers van overheidsorganisaties en vertegen­ woordigers van schoonmaakbedrijven. Doel was de negatieve prijsspiraal te doorbreken. Net als het beeld dat inkopers van schoonmaak hadden: ‘Boevenbende.’ Het traject ging gelijk op met de totstandkoming van Code Verantwoordelijk Marktgedrag en de twee initiatieven versterken elkaar.

Tekst: Inga van Uchelen, foto’s: Pianoo

‘W

ij zagen door de bouw-

een gegeven moment zo laag, dat de

op basis van een lijst criteria het traject

fraude een formalisering

kwaliteit die geboden werd, niet meer

begon. En hoe meer criteria, hoe moei-

van het inkoopproces’,

geleverd kon worden zodat er spanning

lijker kiezen. Dan is het het makkelijkst

begint Kees Tazelaar, senior Kennisma-

kwam op de bestekken. Er ontstond af-

om alleen op prijs te beoordelen. Er

nager van Pianoo, Expertisecentrum Aan-

stand tussen de overheid en de schoon-

heerste onvrede bij de inkopers: schoon-

besteden. Begin jaren 2000 kwam de

maakmarkt.

maakbedrijven beloven van alles, ze bie-

bouwfraude aan het licht. Overheidspro-

‘De overheid kreeg de indruk: schoon-

den de laagste prijs, maar doen niet wat

jecten bleken tijdens aanbestedingstra-

maak is een boevenbende. En wij con-

ze beloven. Daarbij komt dat schoonmaak

jecten in de jaren ervoor onderling ver-

stateerden dat de verschillende partijen

niet echt in het interessegebied ligt van

deeld onder bouwbedrijven. Het gevolg

niet meer met elkaar praatten. Wij wilden

inkopers.’

in andere branches was dat men geen

daar verandering in brengen. Op het mo-

Nico Koch, beleidssecretaris OSB: ‘Aan

risico’s wilde lopen en het inkooptraject

ment dat wij dat bedachten, werden wij

de andere kant kun je zeggen dat de in-

een sterk geformaliseerd juridisch aan-

benaderd door OSB. Zij zaten met de-

koopfunctie is uitgekleed. Inhoudelijk is

bestedingsproces werd. Zeven jaar gele-

zelfde problematiek.’

kennis verloren gegaan. Het inkoopproces

den werd Pianoo opgericht. Het heeft als

Tazelaar: ‘Vervolgens hebben we onder-

is verworden tot een juridisch proces,

taak het inkopen en aanbesteden bij alle

zoek laten doen naar transparantie en

waarin zo weinig mogelijk risico’s worden

overheden te professionaliseren.

vertrouwen, maar dat kon je destijds be-

genomen. Het is een kwestie van een prijs

Tazelaar vervolgt: ‘Het lijkt het makkelijkst

ter lezen als intransparantie en wantrou-

en een bepaald aantal uren, die twee din-

om op één criterium aan te besteden:

wen. Opdrachtgevers en opdrachtne-

gen kun je in een rekenmachine stoppen.

prijs. Zo is de prijsdruk in de schoon-

mers praatten niet met elkaar. Vaak zat

Het lijkt de makkelijkste oplossing maar

maakbranche ontstaan. De prijs werd op

er ook nog een intermediair tussen die

het gevolg is een negatieve prijsspiraal.’

PS - 18


Marktontmoeting inkopers, intermediairs en schoonmaakbedrijven op basis van open-space-methode.

Behoefte om te praten

We hebben voor de open-space-me-

bracht. Opvallend was dat de vloer in

Tazelaar: ‘We zijn marktontmoetingen

thode gekozen. De deelnemers zitten

no time bezaaid lag met briefjes.’

gaan organiseren bedoeld voor alle aan-

in een kring en iedereen mag een on-

Tazelaar: ‘Het tekende de behoefte om

bestedende diensten: kleine gemeentes,

derwerp inbrengen door dit op te

te praten en stimuleerde om door te

universiteiten, ziekenhuizen, scholen,

schrijven op een papiertje. De papier-

gaan. Hoofdthema’s werden: duurzaam,

provincies, waterstaten en ministeries.

tjes worden in het midden gelegd van

social return, inkoopproces. Het totale

We hebben inkopers uitgenodigd en gezegd: neem je facility manager mee. ‘Ook de commerciële directeuren en soms ook de operationele directeuren van bijna alle grote schoonmaakbedrijven

proces bleek te knellen. Het ging

‘Belangrijkste mede­ deling aan inkopers: houd zelf de regie’

hebben deelgenomen. Net als

over onderwerpen en problemen die wij al hadden gesignaleerd, maar hiermee werd het een probleem van de mensen zelf.’

Bonus-malus De vertegenwoordigers van de

intermediairs. In november 2009 hebben

de kring, waarna ze aan de muur op-

verschillende betrokken partijen signa-

de eerste bijeenkomsten plaatsgevon-

gehangen worden. De aanwezigen mo-

leerden dus dezelfde knelpunten. De

den, waarna het begon te lopen.’

gen vervolgens inschrijven op een

oplossing ligt dan binnen handbereik.

Koch: ‘Bij de eerste bijeenkomst heb-

onderwerp waarover ze verder willen

Zou je zeggen. Tazelaar: ‘Het liep daarna

ben wij ons afgevraagd: Hoe krijgen

praten. In kleine groepjes wordt er dan

een beetje vast. We kwamen erachter

we mensen aan de praat? Laten men-

verder gesproken onder leiding van

dat mensen welwillend zijn om mee te

sen het achterste van hun tong zien?

degene die het onderwerp heeft inge-

werken, maar als er dan echt iets in de PS - 19


Aanbesteden & Contracten

praktijk gebracht moet worden, gaan eigen belangen meespelen. Je merkt dan dat de aangedragen oplossingen bedacht zijn vanuit het eigen belang. De stakingen kwamen er begin 2010 tussendoor en het was de vraag hoe we verder moesten.’ Koch: ‘Toen kwam het idee om een uitgave te maken met daarin een leidraad om het anders aan te pakken. Het aar-

Overzicht knelpunten

dige was dat tegelijkertijd het idee voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

teerde het in de uitgave Goed inkopen:

tevreden bent. Dat is nodig voor het con-

ontstond, naar aanleiding van hetzelfde

Een schone zaak.

tractbeheer.’

probleem. Ook de code moet aanzet ge-

Een van de adviezen aan inkopers van

Het bonus-malussysteem staat in de uit-

ven tot gedragsverandering. En

gave ter discussie: ‘Er is met dit

ook daar was behoefte om de

systeem een sfeer ontstaan van:

voornemens handen en voeten te geven.’ Tazelaar: ‘De voorzet om het anders aan te pakken hebben wij op

‘Niemand durfde de eerste stap te zetten’

We pakken ze terug. Wij pleiten niet voor een malus, maar voor een bonus. Dat is positiever. Koch: ‘Bijvoorbeeld: als je het

LinkedIn tegen verschillende be-

goed hebt gepresteerd, verlengen

trokkenen van de marktontmoe-

we het contract.’

tingen aangehouden en de reacties ver-

de overheid is om een expertteam te

werkt. Daar bovenop kwam het bidbook

vormen, samen met onder anderen een

Groot verschil

dat OSB samen met Veneca en de bevei-

facility manager. Tazelaar: ‘Een inkoper

Tazelaar en Koch zien langzamerhand daad-

ligingsbranche ontwikkelde en aanbood

is procesmanager van het inkoopproces

werkelijk dingen veranderen. Tazelaar: ‘We

aan minister Kamp.’ Uiteindelijk resul-

en niet van het schoonmaakproces. Sa-

zien verandering in de contractduur. Een

men met een facility manager kun je

contract duurde soms maar één of twee

helder krijgen wat je als organisatie van

jaar, tegenwoordig zien we vaker contracten

een schoonmaakbedrijf verwacht. Je

voor langer dan vier jaar. Dan kun je als

geeft schoonmaakbedrijven daarmee de

schoonmaakbedrijf met je opdrachtgever

kans om zich te onderscheiden. Met een

meedenken en je innoverend vermogen

langere contractduur toon je vervolgens

laten zien.

vertrouwen in de expertise van het

‘Te vaak is het succes van een aanbeste-

schoonmaakbedrijf.’

ding afgelezen van de prijs die in het

Koch: ‘In het verleden wist de inkoper

contract staat en niet op total cost of

ook niet hoe een goede samenwerking

ownership. Tegenwoordig is er meer na-

met het schoonmaakbedrijf er uitziet,

druk op economisch meest voordelige

daarom ging hij naar een intermediair.

inschrijving, daar heeft de code bij ge-

Met het bestek wat daaruit voortkwam

holpen. De twee sporen zijn samen gaan

kon het schoonmaakbedrijf zich alleen

lopen.’

nog op prijs onderscheiden. Het is beter

Koch: ‘Opdrachtgevers voeren tegen-

om na te denken over wat je als organi-

woordig vaker vooraf al een marktcon-

satie van je schoonmaakpartner ver-

sultatie uit en laten zich adviseren door

wacht. Als je weet wat je wilt, ben je ook

schoonmaakbedrijven. Ze maken gebruik

beter in staat om te kijken wanneer je

van hun expertise en deze kennis wordt

Kees Tazelaar (Pianoo)

PS - 20


Deelnemers marktontmoeting schrijven knelpunten op

meegenomen in de aanbesteding. Dat is

ingezet te worden? Aanbestedingen kun-

hoeft niet overal van op de hoogte te zijn

een groot verschil met hoe het was. In

nen op deze manier beter uitgevraagd

en je kunt met een intermediair werken,

het geval van dagschoonmaak bijvoor-

worden zodat het ook realistisch is.’

maar geef hem een duidelijke rol en ver-

beeld: Wat komt daar bij kijken? Waar

Tazelaar: ‘Of inkopers het ook echt an-

antwoordelijkheid.

moeten we op letten? Op dezelfde ma-

ders aan gaan pakken, kun je niet borgen.

Tazelaar: ‘En zorg dat niet diezelfde in-

nier wordt ook gesproken over social

Je kunt zeggen: denk eraan. Het is be-

termediair, die het bestek maakt, later

return. Hoe ziet de lokale arbeidsmarkt

langrijk. Ken de markt. Ken de innovaties.

ook de beheerder is van het contract.

eruit? Hoeveel mensen met bijvoorbeeld

Weet wie de spelers zijn. Dat proberen

‘Mijn ervaring is dat de meeste schoon-

een SW-indicatie zijn beschikbaar om

wij te faciliteren.’

maakbedrijven het zelf ook anders willen. Ze hebben het in het verleden wel ge-

Nico Koch (OSB)

Routine

probeerd, maar dan kreeg toch een an-

Tazelaar: ‘Door de marktontmoetingen

der schoonmaakbedrijf de opdracht en

is het contact tussen de branchevereni-

gingen ze toch weer terug naar de oude

ging en de inkopers van de overheid

situatie.

makkelijker geworden. Je weet elkaar

‘Op dit moment komt alles bij elkaar en

eenvoudiger te vinden. Dit contact was

kan iedereen met elkaar op trekken. De

er helemaal niet. Een eerdere poging een

stakingen hebben de positieve ontwik-

paar jaar geleden mislukte faliekant. Er

kelingen in een stroomversnelling ge-

heerste wantrouwen.’

bracht. Partijen wilden het al wel anders,

Koch: ‘Overheidsinstanties hebben de

maar niemand durfde de eerste stap te

regie te lang uit handen gegeven. En

zetten. Nu kunnen organisaties er niet

schoonmaakbedrijven zijn strategisch

meer omheen. We brengen de goede

gaan inschrijven op aanbestedingen die

voorbeelden onder de aandacht, net zo

vaak door intermediairs werden geleid.

lang tot het routine is.’

De meeste overheidsinstanties hadden

Koch: ‘Het heeft lang geduurd, maar

nog nooit van strategisch inschrijven ge-

het gaat dan ook om gedragsverande-

hoord. Belangrijkste mededeling wat mij

ring. Dat bereik je niet van vandaag op

betreft is dan ook: houd zelf de regie. Je

morgen.’ PS - 21


Aanbesteden & Contracten

J. Poortvliet schoonm

aak bedrijf

Universiteit Utrecht Facilities First

Blokland blikt terug ‘Ik pleit voor meer intimiteit met de vakbonden’ De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is een direct gevolg van toenemende onrust in de schoonmaaksector in 2009, die begin 2010 uitmondde in de eerste grote staking van medewerkers. Belangrijkste eis: meer respect. Vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, intermediairs en opdrachtgevers pakten de handschoen op en kwamen tot Tekst: Inga van Uchelen, foto’s: RAS

de commissie Code Verantwoordelijk Markgedrag. Een jaar geleden was de code klaar. Commissievoorzitter Kees Blokland over één jaar code.

I

n PS 5 van 2011 interviewden wij Kees

presentatie ervan aan de branche. Minis-

lende partijen is betrokken bij de code:

Blokland voor het eerst over de Code

ter Kamp van Sociale Zaken en Werkge-

werkgevers, werknemers, intermediairs

Verantwoordelijk Marktgedrag en over

legenheid toonde zich betrokken en nam

en opdrachtgevers. Er zijn stevige de-

zijn voorzitterschap van de commissie die

een exemplaar in ontvangst.

batten gevoerd en nu nog. De code is

deze code tot stand heeft gebracht. We

‘Het was lastig polderwerk’, blikt Blok-

een product van vier partijen en dat

stonden toen aan de vooravond van de

land terug. ‘Een groot aantal verschil-

gaat er soms stevig aan toe.

PS - 22


365 BV

Ned Cleaning Services BV Delta Lloyd Groep

‘Maar dat wordt gecompenseerd met

stand, vormde hij tijdens de cao-conflic-

gen wat werkgevers kunnen doen. Werk-

een gevoel dat we er samen iets moois

ten in 2010 en begin 20120, zijn visie

nemersorganisaties stellen graag mis-

van moeten maken. Er is een groeiend

op de twee hoofdrolspelers: ‘Werkge-

standen aan de kaak. Dat is nuttig, maar

gevoel van: dit gaan we doen. Het cao-

vers lijken nog te onderschatten hoe

ze creëren te veel een vijandelijk beeld.

conflict heeft er wel toe geleid dat er

vakbonden helpen de branche op de

Terwijl er ook genoeg goede werkgevers

een pauze is ingelast. Dat moest eerst

kaart te zetten. Werknemers kunnen

zijn. Omarm dat. Werknemers en de vak-

worden opgelost. De partijen blijven

rekenen op meer sympathie in de maat-

bonden komen te weinig met positieve

elkaar tegenkomen, al is dat niet altijd in pais en vree.’

Sympathie Kees Blokland voelt zich nauw verbonden met de schoonmaakbranche. Hij werkte jaren bij schoonmaakbedrijf Cemsto, dat later werd overgenomen door

voorbeelden.’ Toch blijft Blokland

‘Er zijn onvoldoende échte ontmoetingen, waardoor de vraag om respect groot is’

positief: ‘Ondanks de verschillen zeggen alle partijen: “We gaan dit doen”. Er is alleen nog onbenut samenwerkingspotentieel.’

Appèl op mvo ‘Het was soms moeilijk, maar leuk om te doen en ik ben er trots op’, zegt Blokland over één jaar Code

ISS. En als directeur Personeel & Organisatie bij NS raakte hij tijdens de

schappij dan werkgevers. Zij zijn voor

Verantwoordelijk Marktgedrag. ‘Aan de

stakingen in 2010 opnieuw betrokken.

werkgevers daarom de ingang bij op-

inkoopkant hebben we succes geboekt.

Na zijn pensioen bij dit bedrijf, werkte hij

drachtgevers en dat creëert een kans

Inkopers hebben veel invloed op het

daarom graag mee aan de Code Verant-

om daar zaken bespreekbaar te maken.

aanbestedingstraject en sommigen van

woordelijk Marktgedrag voor de schoon-

Dat is via hun eigen weg – de inkoop- en

hen zijn door de commissie het afgelopen

maak- en glazenwassersbranche.

verkoopkanalen - neteliger.

jaar een aantal keer aangesproken, waar-

Betrokken en tegelijkertijd op enige af-

‘Werknemers onderschatten daarente-

op aanbestedingen zijn ingetrokken. PS - 23


Aanbesteden & Contracten

‘Ook de inkopersorganisatie Nevi omarmt duurzaam inkopen’, gaat de voorzitter verder. ‘De laatste maanden zijn er door de codecommissie dan ook geen inschrijvingen op de laagste prijs gesignaleerd. Het lijkt erop dat de aandacht is verlegd van de transactiewaarde naar een kosten-batenanalyse voor de lange termijn. De code speelt een dominante rol en dat is onverwacht snel gegaan.’ De reden daarvan is volgens Blokland de timing: ‘Het was het goede moment. We hadden in de eerste helft van 2010 net de stakingen achter de rug. Er was pu-

Robedo Cleaning BV

blieke sympathie en dat vormde een makkelijke opening, vooral bij human-resourcemanagers en de bobo’s, directeuren

Wissenraet van Spaend

van grote bedrijven.

onck

‘Daarnaast willen veel bedrijven inhoud geven aan maatschappelijk verantwoord

kijkt naar de kosten-batenanalyse. Op-

ven die zich wilden committeren. De

ondernemen. Dit is een appèl daarop. Zo

drachtgevers sluiten langere contracten

Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen

was ik laatst bij Hago voor de onderte-

af en er worden in het werk minder fou-

Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

kening van de code met acht van hun

ten gemaakt waardoor herstelkosten

(RAS) speelt hierin ook een grote rol.

opdrachtgevers. Dan vraag ik: Waarom

omlaag gaan. Gelukkig is dat besef toe-

Samen met het secretariaat van de co-

teken je? Zeker vier van hen noemden

genomen. Er is meer dialoog tussen op-

decommissie worden partijen benaderd.

als eerste de wens om maatschappelijk

drachtgevers en schoonmaakbedrijven

‘Inmiddels hebben grote namen gete-

verantwoord te ondernemen.’

en ik hoor nu vaker dat ingeleende me-

kend zoals Unilever, Achmea, Essent, ING, KPN, NS, VU Medisch Cen-

Productienormen Ondertussen kijkt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) geïnteresseerd mee: ‘We zijn continu in gesprek met de NMa. In het begin dacht ik dat afspraken maken over bijvoorbeeld vierkante meters de branche zou helpen, maar daar ben ik van teruggeko-

‘Geef de schoonmaker initiatief en probeer medewerkers niet te dresseren’

men. We willen aan de goede kant

trum en verschillende gemeentes. Een paar keer per jaar houden we grote bijeenkomsten. Opdrachtgevers die tekenen, moeten een zelfverklaring inleveren waarin staat hoe ze de code in de praktijk gaan toepassen. Internationale bedrijven blijken lastiger te betrekken omdat hun juristen aarzelen over

blijven. Wat wel mag is tegen de aanbe-

dewerkers ook een kerstpakket krijgen,

wat ze toezeggen richting vakbonden.’

stedende partij zeggen: “Vergewis je er-

dat hun arbeidssatisfactie wordt gemeten

Opdrachtgevers bij wie het aanbeste-

van wat een redelijke productiviteitsnorm

en dat ze gebruik mogen maken van de

dingstraject nog niet op orde is, worden

is. Ontwikkel daar een visie op.” Anders

faciliteiten van de opdrachtgever.’

aangesproken: ‘We doen aan naming

is er geen remming op de prijserosie.

and shaming. Dat moet je durven. De

Je kunt als opdrachtgever bij een inschrij-

Unilever

vakbond deinst er niet voor terug om dit

ving bepalen dat je prijzen beneden een

De code geniet in korte tijd grote bekend-

soort middelen in te zetten en wij willen

bepaald niveau niet accepteert. Het is

heid. Er is steeds meer publiciteit, ook

dat niet van hen overnemen, maar we

een risico maar ik zoek het randje op,

landelijk. 64 opdrachtgevers hebben tot

geven als commissie wel onze mening

anders blijft het een papieren tijger.

nu toe getekend. Blokland heeft daarvoor

en gaan zo nodig een confrontatie met

‘Een sociaal beleid en reële prestatienor-

in eerste instantie gebruik gemaakt van

een opdrachtgever niet uit de weg.’

men zijn niet alleen goed voor medewer-

zijn eigen netwerk: ‘Ik ben op zoek ge-

De commissie wordt getipt door schoon-

kers, het werkt ook in je voordeel als je

gaan naar flagships, prominente bedrij-

makers, glazenwassers of hun werkge-

PS - 24


Provinciehuis Noord-Brabant

Menno Sappé Reinigingsspecialisten

Vidomax

vers, maar gaat ook zelf proactief op zoek

gen. ‘Ik zie soms mensen werken in hun

hebben ideeën. Zij kunnen dingen in het

naar ‘foute’ aanbestedingen; deze zijn

eigen kleding. Dat soort dingen gebeurt

pand signaleren. Hago Next is daarvan

immers openbaar. ‘Als we op een aanbe-

nog tot op de dag van vandaag.’

een goed voorbeeld. Maak een praktisch

steding stuiten waarbij wordt gegund op

sociaal beleid, stel je open op. Er zijn

alleen de laagste prijs, dan achterhalen

Bobo’s

onvoldoende echte ontmoetingen waar-

we wie daarvoor verantwoordelijk is en

Er zijn mooie projecten, maar er zijn ook

door de vraag om respect groot is.’

gaan we in gesprek. Meestal weten we

voorbeelden van situaties waar het nog

Na een vliegende start van de code wil

te overtuigen.’

niet goed geregeld is. Blokland: ‘Zowel

de commissie nu meer sturing geven aan

bobo’s als praktijkmensen moet je mee

het in de praktijk brengen van goede

Gemeente Utrecht

hebben, het gaat om een netwerkbena-

voornemens: ‘In het begin discussieer-

Bij de gemeente Utrecht liep zo’n aan-

dering. Zonder directeuren hebben me-

den we over of we naar de details moeten

besteding. De inkoper bleek niet op de

dewerkers in de praktijk geen draagvlak,

kijken of naar de grote lijnen. We hebben

hoogte van de code: ‘Vervolgens is na

maar als je alleen bobo’s mee hebt dan

gekozen voor de grote boodschap, een

een gesprek met de commissie de aan-

komt er in de praktijk niets van. Zij moe-

moreel appèl.

besteding ingetrokken en heeft de

ten zich er dus wel van vergewissen dat

‘Nu de code er is, helpen we deze con-

gemeente een model ontwikkeld voor

er iets gebeurt.’

creet toe te passen. We gaan onderzoek

de nieuwe aanbesteding. Dat is een

Blokland heeft nog meer wensen voor de

doen naar wat het heeft opgeleverd en

intelligent systeem geworden om het

branche die hij een warm hart toedraagt:

we organiseren opleidingen hoe je de

traject goed te laten verlopen, met

‘Ik pleit voor meer intimiteit met de vak-

code kunt toepassen. We beginnen bij de

slimme wegingsfactoren en een schaal-

bonden. De vakbonden hebben hun eigen

aanbestedingskant maar gaan ook met

methode. Dit soort best practices ver-

doel – ze willen groter worden –, toch heb

schoonmaakbedrijven in gesprek over

melden wij op onze site. De meeste

ik de afgelopen twee jaar meer sympathie

hoe zij inhoud kunnen geven aan een

partijen hebben geen foute houding,

voor hen gekregen. Al schieten ze door

goed sociaal beleid. Er is sprake van voort-

maar zijn onwetend.’

in hun machogedrag. Ik probeer dan dui-

schrijdend inzicht. We zullen de code

Toch zijn er ook nog steeds voorbeelden

delijk te maken dat je ook iets bereikt door

daarom evalueren en kijken welke aanpas-

van situaties waarbij het niet goed gaat.

vrienden te maken. Ze zijn te vijandig, dan

singen gedaan moeten worden.’ 

Personeel dat bij een contractwisseling

is er geen gunningsfactor meer.’

slecht of onvoldoende wordt geïnfor-

Tip aan werkgevers: ‘Geef de schoonma-

meerd, medewerkers die ten onrechte

ker initiatief en probeer medewerkers

van de payroll worden gehaald, schoon-

niet te dresseren. Werkgevers hebben

Informatie: www.codeverantwoor-

makers die jaren met dezelfde materialen

de neiging om alles voor te schrijven,

delijkmarktgedrag.nl

werken of geen nieuwe werkkleding krij-

maar schoonmakers en glazenwassers PS - 25


Foto’s: Levin den Boer - Persfoto.nu


de Boardroom Curriculum Vitae

In de werkkamer van Karin van Elten, algemeen directeur

Naam: Karin van Elten

Glazenwasserij Van Elten

Geboortejaar: 1968

Wanneer en waar was u het gelukkigst?

Waar bent u bang voor?

Heel cliché, toen mijn dochter Samantha – 17

Onweer

Werkt bij:  Glazenwasserij Van Elten B.V.

jaar – geboren werd en ik er een zoon – Kevin,

Sinds: de oprichting in 2003

Wat is uw grootste prestatie?

Functie:  algemeen directeur/ eigenaar In deze functie sinds: 2003 Aantal medewerkers: 11

23 jaar – bij kreeg toen ik met mijn huidige

Waar zou u het liefst willen wonen?

man Hans trouwde.

Waar ons huis staat maakt me niet uit, zolang het maar ons stekje is.

Ik ben trots op wat ik nu al bereikt heb. Ik

Welke eigenschap waardeert u het meest

leer en presteer iedere dag. Ik kom van oor-

in een persoon?

sprong uit de detailhandel. Toen ik negen

Eerlijkheid, want eerlijk zijn duurt het langst.

jaar geleden Glazenwasserij Van Elten startte, wilde ik kennis vergaren over deze bran-

Wat is uw dierbaarste materiële bezit?

che. Bij SVS heb ik een middenkaderopleiding

Ik ben niet echt materialistisch ingesteld maar

gedaan en daarnaast diverse trainingen ge-

als ik iets moet kiezen dan zijn het mijn Apple

volgd bij OSB. Ik ben nu druk bezig met het

‘iDingen’ . Ik ben pas net in het social-mediage-

keurmerk van OSB door te voeren. Ik heb

beuren gestapt, zit nu op Twitter – @karinva-

met ons bedrijf het NEN 4400-1 en VCA*-

nelten – dat gaat heel makkelijk met deze mo-

certificaat behaald, en dat is allemaal, vind

biele systemen.

ik, al een prestatie op zich. Welk boek heeft u het laatst gelezen? U mag een ding aan uzelf veranderen.

P.S. Ik hou van je van Cecelia Ahern.

Wat zou dat zijn? Behalve een paar kilo’s eraf, niks

Wat is uw motto? ‘Wie goed doet, goed ontmoet’, en ‘het glas

Welke verleiding kunt u niet weerstaan?

is halfvol’. Dus blijf eerlijk, positief en jezelf

Mijn man Hans.

dan gaat de rest vanzelf.

Badeendjes Ik heb een aantal jaar bij de scouting leiding gegeven aan een groep meiden van 11 tot en met 15 jaar: de Gidsen. De Gidsen verzamelden toen badeendjes in allerlei vormen, kleuren, merken en maten. De badeendjes liepen als rode draad door onze opkomsten, surprises, verjaardagen en kampen heen. Zo ben ik aan de BUD-miniserie badeendjes verslaafd geraakt. Door gezondheidsproblemen moest ik stoppen met de scouting. De badeendjes doen me nog steeds denken aan de leuke, stoere tijd die ik met mijn meiden heb gehad. PS - 27


Aanbesteden & Contracten

De nieuwe aanbe ‘Hoe creëert de nieuwe wet eerlijke kansen voor het mkb?’ De regering werkt aan een nieuwe aanbestedingswet. PS was benieuwd naar wat deze wet betekent voor schoonmaak­ondernemers, en voor het mkb in het bijzonder. Wij legden het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie enkele vragen voor, waaronder die van Nico Koch (OSB), Peter Rietbroek (Rietbroek voor Schoonhouden) en Erwin Wigbold (Visschedijk Facilitair).

W

at is de kern van de nieuwe

Wat is er anders dan de voorgaande wet?

aanbestedingswet?

De doelen van de Aanbestedingswet zijn

De nieuwe aanbestedings-

nog steeds hetzelfde, alleen de aanpak

wet heeft twee doelen:

is anders. In de nieuwe wet wordt niet

1. Het verminderen van tijd en kosten

alles dichtgetimmerd door overlappende

voor ondernemers om mee te kunnen

regels en blijft er ruimte over voor maat-

dingen naar overheidsopdrachten. Zo

werk. De verbeterde toegang tot over-

hoeven ondernemers straks minder

heidsopdrachten voor kleinere onderne-

papieren in te leveren en worden alle

mers is een duidelijke verbetering ten

overheidsopdrachten aangekondigd

opzichte van de bestaande wet. Zo is MKB

via TenderNed. In totaal moet de nieu-

Nederland groot voorstander van het zo

we wet 70 miljoen euro besparen op

snel mogelijk invoeren van de nieuwe wet.

(administratieve) lasten.

Tekst: Inga van Uchelen

2. Mkb-ondernemers een eerlijkere en

Hoe gaan schoonmaakbedrijven dat in

betere kans geven bij aanbestedingen.

de praktijk merken?

De nieuwe wet zorgt ervoor dat er

De lasten van het aanbesteden zullen veel

geen onnodig hoge eisen gesteld mo-

lager zijn, minder papieren rompslomp.

gen worden aan ondernemers die mee

Schoonmaakbedrijven maken straks meer

willen doen aan een aanbesteding.

kans op opdrachten die nu nog in grote

Hierdoor worden kleinere onderne-

opdrachten worden geclusterd.

mers niet meer onnodig uitgesloten. Daarnaast is onnodig clusteren van

Een van de nieuwe regels is dat je als

opdrachten niet meer toegestaan,

overheidsinstantie opdrachten/panden

waardoor opdrachten niet zo groot

niet onnodig mag clusteren. Wanneer mag

worden dat een mkb’er bij voorbaat

het wel en hoe wordt hierop toegezien?

al geen kans meer maakt.

In de wet staat met welke aspecten de

PS - 28


stedingswet aan­bestedende dienst, bijvoorbeeld een

voor de hand om de opdracht wel te

gemeente, rekening moet houden indien

clusteren. De aanbestedende dienst

hij wel clustert. Een van de aspecten is

moet dit dan wel toelichten in de aanbe-

de structuur van de markt. Indien het om

stedingsstukken, zodat duidelijk is waar-

een markt gaat met slechts enkele grote

om hij de opdracht clustert.

marktpartijen (en geen mkb), dan ligt het

Als ondernemers het met de overweging van de aanbestedende dienst oneens zijn, kunnen zij naar de rechter toe gaan. Omdat de stap naar de rechter vaak moeilijk is voor mkb’ers, wordt bovendien een commissie van aanbestedingsexperts in het leven geroepen die zorgt voor een laagdrempelige wijze van klachtenafhandeling. Er wordt geen percentage vastgesteld over hoeveel opdrachten aan het mkb moet

Nico Koch, beleidssecretaris schoonmaakwerkgeversorganisatie OSB: ‘Hoe gaat de overheid ervoor zorgen dat het verbod op onnodig clusteren ook daadwerkelijk opgevolgd wordt?

worden gegund. Het gaat erom dat het mkb een eerlijke kans krijgt, niet om bevoordeling van het mkb. Wel wordt na twee jaar het wetsvoorstel

geevalu-

eerd, om te kijken of de toegang van het mkb daadwerkelijk verbeterd is. Wat zijn – behalve het niet mogen clusteren – nog andere as-

Aanbestedende diensten moeten natuurlijk de wet naleven. Als zij dit niet doen, dan kan de ondernemer naar de rechter toe gaan en vragen aan de rechter om naleving van de wet. Omdat de stap naar de rechter moeilijk is voor het mkb, wordt een commissie van aanbestedingsexperts in het leven groepen. Zij zorgen voor een laagdrempelige wijze van klachtenafhandeling. Op deze manier zullen klachten over het niet naleven van de wet, op een goede wijze afgehandeld worden.

pecten in de wet die het voor het mkb

mak kelijker

regelen opgenomen, die het voor het

maken om deel te

mkb gemakkelijker maken:

nemen aan aanbe-

• Er morgen geen onredelijke eisen meer

stedingen en deze

worden gesteld aan een ondernemer.

ook te winnen?

In de wet wordt een zogenaamde ´pro-

In de Aanbeste-

portionaliteitsgids´ opgenomen waarin

dingswet zijn

staat wat redelijke eisen kunnen zijn.

diverse maat-

• Er mogen geen omzeteisen meer worPS - 29


Peter Rietbroek, van Rietbroek voor Schoonhouden - voor glas- en gevelonderhoud: ‘Wat ik als mkb’er frustrerend vind is dat er intermediairs schijnen te zijn die het aanbestedingstraject van een opdrachtgever begeleiden en in dat proces

hun klant – voor mij – onbegrijpelijke adviezen geven. Zo nam ik laatst deel aan een aanbestedingstraject voor glas- en gevelonderhoud. We hadden een goed voorstel gemaakt, en werden vierde. Daar is natuurlijk niets mis mee, maar de partij die het wel is geworden, is niet eens een glas- en gevelreiniger! Het is een schoonmaakbedrijf dat het glas- en gevelonderhoud vervolgens weer ergens anders moet inhuren. Dat is toch voor niemand de beste oplossing? Hoe zou dit met wetgeving voorkomen kunnen worden?’ Dit probleem is feitelijk niet met wetgeving op te lossen. Het gaat hier om de goede invulling van de regels. Aanbestedende diensten moeten de aanbeste-

dingsregelgeving op een goede wijze toepassen en daar lijkt in dit geval geen sprake van te zijn. Pianoo, het expertisecentrum aanbesteden van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie, helpt aanbestedende diensten daarbij. Hierdoor hoeven aanbestedende diensten minder vaak een intermediair in te schakelen. De aanbestedende dienst kan dit probleem overigens ook zelf oplossen door duidelijke referenties te vragen. In de wet is bepaald dat referenties per competentie moeten worden gevraagd. Daarnaast wordt in de Gids Proportionaliteit opgenomen dat slechts om één referentie per competentie mag worden gevraagd.

den gesteld. Aanbestedende diensten

op 14 februari 2012 aangenomen door

verklaren. Dus ook de behandeling van

mogen hiervan alleen gemotiveerd af-

de Tweede Kamer. Het voorstel werd

de Aanbestedingswet loopt geen ver-

wijken. Afwijken is slechts toegestaan

dezelfde dag nog aangeboden aan de

traging op.

met een omzeteis tot maximaal 300

Eerste Kamer. Het voorbereidend on-

Wetten treden in werking op 1 januari of

procent van de opdrachtwaarde.

derzoek is op 24 april 2012 afgerond

op 1 juli. Dit betekent dat bij voortva-

met het uitbrengen van een voorlopig

rende behandeling door de Eerste Kamer

verlaagd, waardoor er minder papier-

verslag aan de regering.

de wet op 1 januari 2013 in werking kan

winkel is.

De Eerste Kamer heeft op 9 mei 2012

treden. (Bron: Pianoo)

• De lasten worden met het wetsvoorstel

besloten geen wetsvoorstellen in ver-

1 januari 2013

band met de demissionaire status van

Het wetsvoorstel Aanbestedingswet is

het kabinet Rutte controversieel te

Erwin Wigbold, directeur Visschedijk Facilitair: ‘De sterke punten van mkbondernemingen liggen op het gebied van klantgericht handelen vanuit een goede balans met haar medewerkers en de continuïteit van de onderneming. Deze historisch bewezen kernkwaliteit is zeer moeilijk meetbaar te maken in de gunningmodellen die binnen de aanbestedingen gebruikelijk zijn (een mkbondernemer heeft nu eenmaal geen tekstschrijver in dienst). Op welke wijze creëert de nieuwe aanbeste-

PS - 30

dingswet eerlijke kansen voor MKBondernemers? Zie het antwoord bij de vraag over welke maatregelen de wet bevat over toegang mkb. Zoals in de vraag wordt aangegeven biedt het mkb vaak een hogere kwaliteit. In het wetsvoorstel wordt bepaald dat gunnen op beste prijs-kwaliteitsverhouding de standaard is. Gunnen op laagste prijs is alleen toegestaan als dit door de aanbestedende dienst gemotiveerd wordt in de aanbestedingsstukken. Aangezien gunnen op kwaliteit de norm wordt, zal het mkb hier goed op in kunnen spelen.

Meer informatie op de website van het expertisecentrum voor aanbesteden: www.pianoo.nl


Opfrisser SVS-KennisQuiz

Denkt u alles over schoonmaken te weten? Met deze twee­ maandelijkse ‘Opfrisser’ in PS test u aan de hand van officiële SVSexamenvragen in hoeverre uw schoonmaak­kennis nog up-to-date is. Veel succes en als u klaar bent, dan vindt u op pagina 58 de juiste antwoorden (er is maar één antwoord mogelijk). Deze keer door SVS-docent Peter van den Brink.

Vragen 1. Wanneer gebruik je bij het reinigen met microvezel nog wel product?

4. In de werkkast tref je een fles zonder etiket. Wat doe je?

a. Bij sanitaironderhoud.

a.Je opent de dop en ruikt welk middel er in de fles zit.

b. B  ij vloeronderhoud.

b. J e voegt een scheutje van het middel toe aan je water

c. Bij interieuronderhoud.

en gaat schoonmaken.

d. Nooit.

c. J e geeft de fles aan je leidinggevende om deze

2. Waar laat men de microvezelwerkdoeken na gebruik?

d. J e spoelt de inhoud door het toilet en gooit

af te voeren. a. Je spoelt deze uit en hangt ze te drogen aan de emmer.

de fles bij het afval.

b. Je gooit deze weg wanneer ze vies zijn. c. Je stopt deze in een wasnet en wast ze in een wasmachine.

5. In een kantoorruimte is een lamp kapot. Wat doe je?

d. Je laat de doeken weken in een emmer water.

a. J e haalt een nieuwe lamp en vervangt de kapotte. b. J e maakt er een notitie van in het logboek.

3. Je bent aan het werk op de vijfde verdieping. Het alarm gaat af. Wat doe je? a. Je gaat door met je werk het alarm stopt vanzelf wel.

c. J e doet er niets aan, want het is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. d. J e belt direct je leidinggevende om het te melden.

b. Je ruimt eerst je schoonmaakspullen op en gaat via de trap naar de uitgang. c. Je laat je schoonmaakspullen staan en gaat met de lift naar de uitgang. d. Je laat je schoonmaakspullen staan en gaat met de trap naar de uitgang.

6. J e komt een kantoorruimte binnen om te gaan schoonmaken en het is er schoon. Wat doe je? a. J e maakt de ruimte schoon zoals het staat aangegeven in het werkprogramma. b. J e slaat de ruimte over. c. J e controleert of er geen verstoringen zijn en gaat verder. d. J e belt je leidinggevende om te vragen wat je moet doen.

PS - 31


Bedrijfskleding

‘Nieuwe tenue past beter bij dagschoonmaak’ Facilicom in het rijtje van KLM, OAD en Achmea

Een jaar geleden realiseerde het management van Facilicom zich dat het tijd was voor nieuwe bedrijfskleding. Aanleiding: multiservice­ contracten, de schoonmaker als gastheer en klanten die kenbaar maakten een bepaalde uitstraling te wensen. Concerndirecteur Geert van de Laar: ‘We waren er direct over uit dat Mart Visser de kleding moest ontwerpen. Hij is een professional en heeft ruime ervaring met beroepskleding.’

Tekst: Inga van Uchelen

‘F

unctioneel, modern en chic.’

voor dat we multiservicecontracten af-

wen werken dan mannen, vinden mede-

Geert van de Laar, concern-

sluiten, waardoor onze catering-, bevei-

werkers het vooral belangrijk om er leuk

directeur Facilitaire Bedrijven

ligings- en schoonmaakmedewerkers in

uit te zien. In de beveiliging, met meer

Nederland, vertelt over de motivatie van

hetzelfde pand werken en samen optrek-

mannen, werd functioneel als belangrijk-

het bedrijf om te kiezen voor een nieuwe

ken. Het is dan jammer dat er qua kleding

ste kenmerk van kleding gegeven. Alles

kledinglijn, ontworpen door een van Ne-

geen samenhang is.

bij elkaar opgeteld hebben we gezegd:

derlands bekendste couturiers, Mart Vis-

‘Vanuit het management ontstond daar-

het zou mooi zijn als we één kledinglijn

ser. Die bereid bleek te zijn om zelf te

om de behoefte aan één lijn. En ook van

kunnen laten ontwikkelen.’

vertellen over zíjn visie op het ontwerpen

sommige medewerkers kwam de wens

Van een goede couturier mag je een

van bedrijfskleding. Het gaat om kleding

dat het wel wat vlotter mocht. De kleding

mooi ontwerp verwachten, maar dat was

voor medewerkers in de schoonmaak

van onze beveiligers bijvoorbeeld, is al

niet de enige reden om te kiezen voor

(Gom), beveiliging (Trigion), bouw (Bre-

jaren hetzelfde.

een bekend gezicht, vertelt Van de Laar:

ijer), catering (Prorest), horeca (Tap-

‘Tegelijkertijd bleek in de bijeenkomsten

‘Als ik zeg dat de bedrijfskleding geel

wacht) en thuiszorg (Axxicom).

over hostmanship hoe belangrijk mede-

moet worden, dan zegt iedereen: “Geel?

werkers het vinden om er goed uit te

Waarom geel?” Maar als een bekende

Geen samenhang

zien. Op vragen als: “Wanneer zit je lek-

couturier iets ontwikkelt dan wordt zo’n

Van de Laar: ‘De medewerkers van al

ker in je vel?”, en: “Wanneer krijg je een

ontwerp sneller geaccepteerd. Dan denk

onze divisies gaan netjes gekleed, maar

glimlach?”; was een vaak gehoord ant-

je: “Hij zal het wel weten.” Een bekend

in sommige gevallen is de kleding geda-

woord: “Als ik er goed uitzie”. In de ca-

gezicht kan ervoor zorgen dat medewer-

teerd. Bovendien komt het steeds vaker

tering en schoonmaak, waar meer vrou-

kers de kleding graag dragen.

PS - 32


Mart Visser tijdens een passessie van de kleding van Achmea

PS Foto: - 33Mart Visser


Bedrijfskleding

‘Hetzelfde geldt voor de acceptatie van

ook in andere kleuren -, maar het model

blauw of beveiligingsblauw, maar iets er

de nieuwe kleding door de verschillende

hoefde wat hen betreft niet te wijzigen.

tussenin. Het eerste voorstel was om dit te

divisies. Die maakten tot nu toe hun ei-

Kleding moet nu eenmaal ook functio-

combineren met licht grijs, maar we zijn in

gen keuze, dat vinden ze leuk. In deze

neel zijn: een schort met grote insteek-

overleg of dat niet met een steunkleur kan.

situatie zouden ze het kunnen ervaren

zakken, en: “We moeten ons wel kunnen

‘De schetsen zijn nu uitgewerkt en Mart

alsof een ontwerp wordt opgelegd. Dan

bewegen.”

Visser werkt aan een proefmodel. We

helpt het dat het een ontwerp van een

‘Beveiligingsmedewerkers gaven aan

hebben gevraagd om een model in maa

professional is.’

graag een zomer- en een wintertenue

tje 38, maar ook één in een grotere maat.

te hebben. Maar op die wens kunnen

Dat moet er ook mooi uitzien. Na goed-

Enquête

wij niet ingaan, dat wordt te duur. Wel

keuring, wordt een groter aantal sets

Het idee voor een nieuwe kledinglijn

gaan we extra goed letten op de stof

kleding geproduceerd. In juni verwachten

ontstond in het tweede kwartaal van

die wordt gebruikt en of er iets mogelijk

we het eerste proefmodel en we hopen

2011. Van de Laar: ‘We waren er direct over uit dat het Mart Visser moest worden. Hij is een professional en heeft ervaring met beroepskleding. Hij ontwierp ook de kleding van KLM en van partycateraar Maison van

in september of oktober de

‘Het moet er in een grotere maat ook mooi uitzien’

den Boer. De volgende stap was

draagproeven te starten. Medio volgend jaar moet de uitrol plaatsvinden.’ Nieuwe kleding voor 32.000 medewerkers betekent een flinke klus voor het bedrijf dat de kleding gaat produceren. Van

een enquête onder al onze medewerkers

is met verschillende kledingstukken, die

de Laar: ‘We gaan de productie aanbe-

met onder andere de vraag: “Wat vinden

je naar gelang het jaargetijde en de

steden. Waarschijnlijk aan meerdere

jullie belangrijk?”

temperatuur al dan niet met elkaar kunt

partijen, mede op advies van Mart Visser.

‘De medewerkers van Gom Schoonhou-

combineren.

Het ene bedrijf is gespecialiseerd in pan-

den bleken heel tevreden met hun kle-

‘We hebben alle input verwerkt en aan-

talons, terwijl een ander expert is op het

ding, in tegenstelling tot de medewerkers

geboden aan Mart Visser. Samen met

gebied van overhemden.’

van de beveiliging. De schoonmaakme-

onze eigen eisen: de kleding moet tien

dewerkers gaven aan dat ze het leuk

jaar meegaan en dus niet te trendgevoe-

Miljoenen

vinden om nieuwe kleding te krijgen -

lig zijn, het moet draagbaar zijn, en de

Het ontwerp, de productie en uiteindelijk

kwaliteit van de stoffen moet hoog zijn.

de transitie, is een project van miljoenen,

Ook na veelvuldig reinigen moet de pas-

vertelt Van de Laar. ‘We willen straks in één

vorm nog goed zijn. Toen is hij met een

keer over naar de nieuwe kleding, dus ook

eerste schets gekomen.’

de medewerkers die net nieuwe kleding hebben. De kosten verschillen per divisie.

Schetsen

De kleding van onze beveiligers is omvang-

Een kledingcommissie, breed gevormd

rijker, met een pantalon, colbert, blouse,

vanuit alle divisies, moest ervoor zorgen

overhemd, dat komt neer op 500 a 600

dat het een lijn zou worden die aansluit bij

euro per persoon. Voor schoonmakers is

het hele bedrijf. De meeste commissiele-

dat onder de 100 euro per persoon.’

den waren over de eerste schetsen en-

De eerste objecten waar de kleding zal

thousiast. Van de Laar: ‘Maar er waren er

worden gedragen, is op de multiservicel-

ook die zeiden: “Gaan we dit dragen?”

ocaties. Van de Laar: ‘Daar is de behoefte

‘Nieuw in de kleding voor onze schoon-

het grootst. De klant vraagt erom. We ver-

maakmedewerkers is dat we ons meer

wachten dat de uniforme bedrijfskleding

gaan richten op een totaalplaatje. Dus niet

nog een ander effect heeft: dat medewer-

alleen een schort voor over de eigen kle-

kers zich op deze locaties meer aan elkaar

ding, maar de mogelijkheid om een heel

verbonden zullen voelen. Het helpt bij het

tenue te dragen: pantalon, polo en jasje.

teamgevoel. Ook al blijft Gom gewoon Gom

Dat past beter bij dagschoonmaak en de

en Trigion blijft Trigion; de uitstraling zal

Geert van de Laar, concerndirecteur

nieuwe schoonmaker: de cleaning host.

hetzelfde zijn. En wij geven als bedrijf aan:

Facilitaire Bedrijven

‘De hoofdkleur wordt blauw. Geen KLM-

we vinden jou belangrijk.’

PS - 34


Mart Visser: ’Ik ben eigenlijk een soort interimmer, ik denk mee over de rebranding van het bedrijf.’ Foto: Concpt, i.o.v. Facilicom Services Group

Mart Visser: ‘Lange overhemden blijven goed in de broek zitten’ Het is moeilijk voor te stellen maar ooit moest couturier Mart Visser bijverdienen in de horeca. Hij werkte achter de bar van een hotel en moest ‘een spuuglelijk gebloemd gilet’ dragen. Visser: ‘Ik voelde me er niet prettig in en dat straal je dan ook uit. Ik wil dat schoonmaakmedewerkers zich lekker voelen.’ Visser ontwierp de nieuwe bedrijfskleding voor Facilicom. Wat betekent het ontwerpen van bedrijfs-

lectie die onder alle divisies te plaatsen

mouw, voor de medewerkers van alle

kleding voor u?

moest zijn. Er waren 300 verschillende

divisies. Ik heb alles teruggebracht tot

‘Als je het woord bedrijfskleding googelt,

soorten kledingstukken in de omloop;

vijftien complete outfits.

krijg je honderden hits, aanbod genoeg.

alleen al aan polo’s waren er meerdere

‘De polo voor de schoonmaakmedewer-

Maar ik ben ontwerper. Ik heb een hand-

modellen: korte mouw, lange mouw, an-

ker is hetzelfde als die voor de catering-

schrift, een bepaalde stijl. Daarmee geef

dere modellen voor verschillende divi-

medewerker, van wie de pantalon weer

ik een signatuur aan de kleding. In het

sies. Terwijl je kunt volstaan met één

hetzelfde is als die van de beveiligings-

geval van Facilicom ging het om een col-

model heren- en damespolo met korte

medewerker. Op dezelfde manier is er PS - 35


overlap in blouses en overhemden. Je creëert daarmee herkenning.’

Foto: Mart Visser

Foto OAD: Jasper Faber

Foto’s KLM: Anko Stoffels

Mart Vissers ontwerpen voor KLM, OAD en Achmea

Wat kenmerkt in deze collectie de kleding

atelier. Er was van alles wat, mede door

van schoonmakers?

overnames van andere bedrijven was het

‘Die hebben een tailleerbaar werk-

een ratjetoe. Dat moest gestroomlijnd

Bij het ontwerpen van bedrijfskleding

schot. Het schort is naar achteren tail-

worden, schoongeveegd. Mijn doel was

moet je rekening houden met de visie van

leerbaar, maar ook naar voren. In die

saamhorigheid creëren. Als medewer-

een bedrijf. Dat kan ook een beperking

branche wisselen de medewerkers op

kers van divisie A iemand van divisie B

zijn. Hoe ervaart u dat?

een pand nog wel eens, je hebt te ma-

tegenkomen, dat ze het gevoel hebben:

‘Die beperking stimuleert mij juist om

ken met oproepkrachten en parttimers.

wij zijn geconnect.’

nog dieper de organisatie in te gaan. Ik

De kleding moet daarom een groot

ben eigenlijk een soort interimmer, ik

pasbereik hebben. Voor de heren zit

Nieuwe bedrijfskleding is een investering

denk mee over de rebranding van het

er een goede sweater bij en voor me-

en moet het liefst lang meegaan. Wat be-

bedrijf: Dit is Facilicom en hier staan wij

dewerkers die half buiten en half bin-

tekent dit voor de kwaliteit versus trends?

voor. In de haute couture gebruik ik soms

nen werken een pilotenjack met afrits-

‘Ik heb inmiddels veel ervaring. Ik weet

twintig meter zijde voor een avondjurk,

bare mouwen, waarna je een dun ge-

wat een goede stof is en welke stof ge-

maar in een project als dit denk ik na over

watteerde bodywarmer overhoudt die

schikt is voor bijvoorbeeld medewerkers

of de rok op de knie of over de knie moet

mooi aansluit. Ik probeer in de tijdgeest

die zich vrij moeten kunnen bewegen.

vallen. Dat scheelt onderaan de

Daarnaast zijn er steeds nieuwe

streep namelijk honderden me-

ontwikkelingen. Er is tegenwoor-

ters stof en dus geld. ‘Het is een leuk traject. Je komt bij een bedrijf binnen en je gaat op zoek. Je ontmoet de CEO, er

‘Mijn doel was saamhorigheid creëren’

dig een stof die een mix is tussen hennep – waardoor stof goed ademt –, en polyester – wat maakt dat kleding in model blijft. ‘De stoffen moeten degelijk zijn.

is vaak een kledingcommissie,

Ik heb ook de kleding voor KLM

je overlegt met de afdeling marketing en communicatie. Vroeger had

van nu te blijven, dus het zijn geen

ontworpen en er zijn stewardessen die

ik ook nog zelf contact met de mede-

oversized modellen.

hun colberts gewoon in de wasmachine

werkers, maar dat gaat niet meer. Ik heb

‘De overhemden in deze collectie zijn

gooien. Ik moet overal rekening mee

minder tijd, maar ik heb ook gemerkt

wat langer, zodat ze goed in de broek

houden en ga van het allerergste uit. Bo-

dat het mensen afschrikt als ze daar met

blijven zitten. Ik wil dat medewerkers zich

vendien wordt de kleding in een kleine

mij over moeten praten. Bovendien pak-

er lekker in voelen. Ik weet zelf hoe be-

hoeveelheid eerst getest. Daarna kan ik

ken bedrijven dat tegenwoordig zelf

langrijk dat is, want in het begin van mijn

nog aanpassingen doen.

vaak grondig aan. Als ik kom ligt er al

carrière verdiende ik bij in een hotel, waar

‘Wat trends betreft: ik ben geen high fa-

een rapport.

ik een spuuglelijk gebloemd gilet moest

shion couturier, maar meer van de ever-

‘Voor Maison van den Boer heb ik on-

dragen. Ik voelde me er niet prettig in en

greens zoals een mooi zwart jurkje. Mijn

langs ook een nieuw ontwerp gemaakt.

dat straal je dan ook uit.’

klanten combineren een jurkje van nu,

Het oude ontwerp had ik tien jaar gele-

met een jasje van tien jaar geleden. Dat

den gemaakt. Toen stond het bedrijf

U geeft aan dat de kleding comfortabel

is het grootste compliment dat je kunt

voor luxe bediening; servet over de arm.

en functioneel moet zijn, maar dat het ook

krijgen. Ook deze collectie moet tien jaar

Nu gaat het vooral om goed eten en

de uitstraling moet hebben van het bedrijf

meegaan. Dat een body warmer in de

staat er bij het ene feest een lounge-

waarvoor u het ontwerp maakt. Wat heeft

loop van de tijd minder wordt gedragen,

bank, terwijl het bij een ander feest wat

u in deze collectie willen laten zien?

is niet erg. Je kunt af en toe een nieuw

chiquer is. Het is een totaal ander con-

‘Voordat ik met het ontwerp begon, kreeg

item inbrengen en de collectie zo up to

cept geworden. Dat is de uitdaging.’

ik alle items uit de oude collectie in mijn

date houden.’

PS - 37


d n e l l a v Op object

Tekst: Inga van Uchelen, foto’s: Levin den Boer - Persfoto.nu

Filmtheater Rialto In de zalen van filmtheater Rialto in Amsterdam komt Amir Hassani (Asko Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten) niet alleen wat los afval zoals propjes en blikjes frisdrank tegen, maar bezoekers laten ook portemonnees, brillen en aanstekers achter. ‘Als de zalen netjes zijn, komen er meer bezoekers. In een vieze zaal komen bezoekers niet. Het is dus heel belangrijk. Als alles weer schoon is dan heb ik een trots gevoel.’ Amir Hassani werkt voor Asko Schoonmaak- en Bedrijfsdien-

worden periodiek gereinigd, een paar keer per jaar, afhankelijk

sten, dat een vestiging heeft in Amsterdam en Zwaag. Filmthe-

van de vervuiling. Verder maak ik de bar, de toiletten en de

ater Rialto in de Amsterdamse Pijp, is een van de locaties waar

kantoortjes schoon. Achter de bar wordt nog wel eens bier en

schoonmaakmedewerker Hassani werkt: ‘Ik onderhoud alle

wijn gemorst dus ook daar is het stofzuigen en moppen.’

ruimtes in de bioscoop. In de zalen verwijder ik eerst het gro-

Als filmtheater bestaat Rialto sinds 1982, toen de Stichting

ve afval zoals proppen papier, blikjes cola en servetjes. Ik kijk

Amsterdams Filmhuis zijn intrek nam in het bioscooppand

of de stoelen nog schoon zijn en zo niet dan verwijder ik het

aan de Ceintuurbaan. De geschiedenis als buurtbioscoop

vuil. Na het stofzuigen van de vloer, mop ik deze. De stoelen

begint al in 1921. Bij veel Amsterdammers leven nog warme

PS - 38


herinneringen aan de kindermatinees van de ‘Amsterdamsche Jeugdbioscoop’. Tegenwoordig is het een modern theater met drie zalen en filmcafé. De premièreprogrammering is gericht op Europese en niet-westerse artistieke filmproducties. (bron: Rialto) Hassani werkt elke maandag en vrijdagochtend in de bioscoop. In de winter, als de bioscoop intensiever wordt bezocht, komt hij op woensdag nog een keer extra. ‘Ik begin vroeg, om half zes of zes uur al. Ik ben om acht uur of half

rijk. Voor de zaal en de toiletten heb ik altijd extra veel aandacht,

negen klaar en dan ga ik naar een volgende locatie. Ik werk

dat zijn de belangrijkste. Als alles weer schoon is dan heb ik een

fulltime en onderhoud ook nog trappenhuizen, een parkeer-

trots gevoel.’

garage en kinderdagverblijven.’

Maar ook zijn werk op de andere locaties neemt Hassani

Hassani komt tijdens zijn werk in het filmtheater nog wel eens

serieus: ‘Ik werk ook in trappenhuizen van appartementen-

wat tegen: ‘Portemonnees, brillen, aanstekers, geld. Dingen

complexen. Mensen wonen daar. Ze houden hun huis ook

die vaak uit de zak van een bezoeker zijn gevallen. We geven

netjes, dus moet het trappenhuis ook schoon zijn. Ik vind het

het af bij de bioscoop.’

leuk om te doen en ik wil dat mijn klant tevreden is.’

Wat hij leuk vindt aan het werk is dat hij ervoor zorgt dat de zalen netjes blijven. ‘Als de zalen netjes zijn, komen er meer bezoekers.

Amis Hassani wilde om persoonlijke redenen

In een vieze zaal komen bezoekers niet. Het is dus heel belang-

onherkenbaar op de foto. PS - 39


Bedrijfskleding

‘Schoonmaker

hoeft er niet als advocaat uit te zien’ Dirksen Schoonmaakartikelen & Bedrijfskleding viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Wilna Dirksen, verantwoordelijk voor de tak Bedrijfskleding, en Alex Postma, directeur, over dienstverlening, duurzaam ondernemen en trends. ’Nu vaker overdag wordt schoongemaakt, krijgen medewerkers te maken met de klanten van je klant.’

Tekst: Inga van Uchelen, foto’s: NFP Photography - Marijn van Rij

‘E

en van de trends is dat be-

echt een rol van betekenis spelen. We

zie je medewerkers in onze kleding lopen.

drijfskleding eruit moet zien

vinden dat klanten meer mogen verwach-

‘In de voedingsmiddelenindustrie is uit-

zoals je het zelf ook privé zou

ten dan alleen een goed product tegen

straling minder belangrijk dan hygiëne

dragen; draagbaar en comfortabel maar

een goede prijs. Het gaat ook om advies.

en veiligheid. De kleding is in deze bran-

ook modieus en stoer’, vertelt Wilna

Iedere glazenwasser heeft een broek no-

che vooral bedoeld ter bescherming van

Dirksen, productmanager Kleding en

dig, maar staat hij buiten in 35 graden te

personen, en ter bescherming van pro-

aandeelhouder van familiebedrijf Dirk-

werken of juist in de kou? Wij gaan er niet

ducten. Er wordt meer geïnvesteerd in

sen Schoonmaakartikelen & Bedrijfskle-

vanuit dat de klant op zijn netvlies heeft

kleding omdat die bedrijven met fulltime

ding (Dirksen).

wat in welke situatie de beste keus is.’

medewerkers werken.’

Het bedrijf bestaat dit jaar 25 jaar. Alex

Dirksen: ‘Zo doen wij voor klanten ook

Dirksen: ‘Schoonmaakbedrijven geven

Postma, directeur en mede-aandeelhou-

maatregistratie. We nemen maten op, en

relatief weinig geld uit aan kleding, het

der: ‘Het bedrijf is eind jaren tachtig op-

registreren deze zodat bij een volgende

wordt nog wel eens afgedaan met een

gericht. Toen nog leverden we alleen

bestelling de gegevens al bekend zijn. We

schort en een polo. Dat is het gevolg van

schoonmaakartikelen. Halverwege de

willen ontzorgen.’ Het bedrijf heeft nu

flexibele contracten en relatief veel part-

jaren negentig ontstond onze tweede

dertig medewerkers in dienst en werkt bij

timers. Toch kan het – met hetzelfde

bedrijfstak: bedrijfskleding.’

piekperiodes met ingeleend personeel.

budget – vaak wat fraaier.

Dirksen: ‘Ik kwam in die tijd in het bedrijf

‘In de schoonmaakbranche moet kleding

en had net mijn opleiding Textiel & Ma-

Schiphol

representatief zijn, jouw medewerkers

nagement afgerond. Tegelijkertijd ont-

Postma: ‘Veel van onze klanten zijn

lopen immers bij de klant. Wat wil je als

stond in de sector meer vraag naar kleding

schoonmaakbedrijven, maar ook bedrijven

schoonmaakbedrijf bij je klant uitstralen?

met een modernere uitstraling. Bovendien

uit de voedingsmiddelenindustrie en over-

Maar het moet medewerkers ook be-

kwamen er Arbo-eisen op dit gebied. Kle-

heidsinstellingen nemen kleding bij ons

schermen aangezien zij bijvoorbeeld met

ding kwam meer in de spotlights.’

af. Zo leveren wij al geruime tijd alle kleding

zuren werken.’

Postma: ‘Het was niet zo van: “Dat gaan

en uniformen voor de Douane en Belastin-

Postma: ‘De bedrijfskleding moet passen

we er wel even bij doen”. We wilden ook

dienst Nederland. Kom je op Schiphol, dan

bij de uitstraling van een bedrijf. Een

PS - 40


Alex Postma (midden), Wilna Driksen(r)

schoonmaker bij een advocatenkantoor

Vezeltechnologie

‘Er zijn ook veel nieuwe ontwikkelingen

hoeft er niet als een advocaat uit te zien,

Hoewel werkkleding wat conservatiever

op het gebied van materialen, stoffen en

maar het kan wel wat netter. Vooral nu

is dan gewone kleding, zijn er wel dege-

vezels. Je ziet meer gebruik van duur-

vaker overdag wordt schoongemaakt. Dan

lijk trends waar te nemen. Dirksen: ‘Vroe-

zame vezels zoals Tencel. Dit is gemaakt

krijgen je medewerkers opeens ook te

ger werd de kleding oversized gedragen,

van puur natuurlijke houtcellulose, en

maken met de klanten van je klant.’

nu mag het wat sluitender. Ook veilig-

combineert de meest gewilde en belang-

Dirksen: ‘We gaan het gesprek aan met

heidsschoenen zijn modieuzer. Wij heb-

rijke eigenschappen van vele natuurlijke

de klant en doen een passend

en synthetische vezels. Dat

voorstel, vertaald naar de huisstijl

heeft dezelfde eigenschappen

van een bedrijf. Bij een bestelling van alleen polo’s leveren we gewoon aan, maar bij een complete collectie komen we maat nemen. We kunnen al voor bedrijven met enkele tientallen medewerkers private-labelkleding laten maken - met kleurencombinaties die de kleding echt uniek maken. Het is dus ook voor klei-

‘Natuurlijke houtcellulose heeft dezelfde eigen­ schappen als katoen, maar een duurzamere manier van produceren’

nere bedrijven interessant. We

als katoen maar heeft een duurzamere manier van produceren. Er zijn grote doorbraken in vezeltechnologie; stoffen die eigenschappen van synthetische vezels en natuurlijke vezels combineren.’ Postma: ‘Duurzaamheid is een trend die als rode draad door recente ontwikkelingen loopt. Er is een groeiend besef dat de

maken de kleding in ons atelier

wereld eindig is. Er is meer wel-

op maat. Het is een manier om je te on-

ben een model, dat zijn net sneakers. De

vaart, meer verbruik en daardoor toene-

derscheiden. En over het algemeen, bij

ontwikkelingen op dit gebied zijn in de

mende schaarste. Daarom zie je in onze

de genoemde aantallen, is de prijs onge-

bedrijfskleding altijd trendvolgend. Het

branche bijvoorbeeld een groter aandeel

veer gelijk aan de standaard kleding.’

moet vier tot vijf jaar meegaan.

biologisch katoen. Vroeger werd dat gePS - 41


Bedrijfskleding

zien als een geiten-wollen-sokken-ont-

gebied van mvo. Je kunt zeggen: “U vraagt

mening over. De dragers zijn voor ons

wikkeling. Nu niet meer, het is niet meer

wij draaien”, maar wij adviseren ook.’

daarom belangrijk. Het draait niet alleen

te stoppen.

Dirksen: ‘Er is een aantal ontwikkelingen

om een deal met inkoop maar om een

‘Zelf geven wij invulling aan beleid op dit

waar we in de toekomst verder op inzet-

persoonlijke benadering. De drager

gebied door bijvoorbeeld kleding te her-

ten: duurzaamheid, collecties op maat

moet zich prettig in de kleding voelen.

gebruiken. We vervezelen de stof en zet-

en een goede dienstverlener zijn, nog

Klachten komen uiteindelijk namelijk ook

ten deze opnieuw in. Als partij tussen het

buiten het leveren van kleding om.’

weer bij inkoop terecht. Bij ons koop je

aanbod en de eindklant in overbruggen

Postma: ‘Kleding heeft een grote emo-

niet alleen een product, maar koop je

we verhoudingsverschillen, ook op het

tionele waarde. Iedereen heeft er een

de service erbij.’

PS - 42


Sterrenstof komen: het verschil tussen stofdeeltjes en lezers van dit blad, mensen dus.

Gelukkig te dik

slechte reputatie: niemand bijt graag in het stof, niemand woont

Stof en mens hebben dus een scheikundige overeenkomst maar

graag in een stofnest, fijnstof is gevaarlijk, en ga zo maar door.

gelukkig is er ook een belangrijk verschil. Want het gaat niet

Niettemin hebben we kennelijk toch iets met stof gemeen

enkel om de chemische samenstelling van mensen en stofdeel-

gezien de bekende (begrafenis)uitspraak dat wij ‘stof zijn en

tjes maar ook om hun grootte. Kleine stofdeeltjes hebben een

tot stof zullen wederkeren’’.

groot oppervlak per gram en kleven daardoor makkelijk vast aan

Deze (uit het Bijbelboek Genesis) afkomstige stelling is vanuit

tafel of vloer. Dat plakken wordt, naast elektrische lading en

scheikundig oogpunt goed te verdedigen. Stofdeeltjes en men-

vocht, veroorzaakt door de klevende Van der Waalskracht. Dat

sen bestaan namelijk allebei uit chemische verbindingen die

deze kracht vooral effectief is voor een groot oppervlak, weet

elk een aaneenschakeling van atomen zijn. Deze atomen heb-

elke glazenier: als je twee vensterruiten op elkaar legt, kun je

ben een kosmische oorsprong want ze zijn ooit ontstaan in

met de bovenste ruit de onderste optillen tegen de zwaartekracht

ineenstortende sterren.

in. Maken we de ruiten dunner, dan wordt het oppervlak per

Na hun schepping in deze astronomische hogedrukpan, gaan

gram glas groter en kleven de ruiten sterker aan elkaar.

atomen op reis van de ene verbinding naar de andere. Zo kan

Vergeleken met stof zijn wij veel te dik om last te hebben van

een koolstofatoom als CO2 in de aardse dampkring terecht

de Van der Waalskracht. En dat is maar goed ook want anders

komen en via een keten van scheikundige processen onderdeel

moesten we ons steeds zien los te duwen van een muur (of

van uw lichaam worden. Tijdelijk, wel te verstaan want na uw

van elkaar). In tegenstelling tot stof staan we makkelijk op van

dood vervolgt het betreffende koolstofatoom zijn reis en wordt,

de vloer tegen de zwaartekracht in. Aan de lijn doen heeft hier

bijvoorbeeld, onderdeel van een roetstofje.

geen enkel effect: we zijn in dit opzicht altijd te dik. Enkel wie zo dun is als een stofje heeft genoeg oppervlak per gram om aan de vloer te kleven.

Lucht is geen stofdoek En zo fungeert een schone tafel als een kleverige landingsbaan voor stof. De aangroeiende stoflaag is daarbij weinig gevoelig voor tocht: luchtstromingen in huis zijn meestal niet sterk genoeg om stofjes los te trekken van een oppervlak. Dat geldt zelfs voor de luchtverplaatsing die wordt opgewekt door een ventilator. Je zou verwachten dat een ventilator door de ronddraaiende beweging stof van zich afslingert. Maar zelfs hier zijn luchtsnelheden niet groot genoeg om al het plakkend stof weg te blazen. Ventilatoren zijn niet zelfreinigend: strijk met uw vinger maar eens langs een stilstaand ventilatorblad.

PS - 43

Tekst: Prof. dr. A.P. Philipse, hoogleraar Fysische en Colloïdchemie aan de Universiteit Utrecht

We hopen natuurlijk dat dit verschil groot is want stof heeft een

wetenschap

In een column voor Professioneel Schoonmaken moet het vroeger of later aan de orde


Extra aandacht CSU voor

laaggeletterde medewerkers Bij schoonmaakmedewerkers van CSU met lees- en schrijfproblemen in het Nederlands, blijkt een willekeurige werkinstructie van het bedrijf in min of meerdere mate problemen op te leveren bij het lezen en begrijpen ervan. Desondanks zorgt dit volgens hen niet voor moeilijkheden op het werk, aangezien schoonmaakwerk een routineus karakter heeft. Dit blijkt uit een kleinschalig onderzoek van Karlijn Bouts, studente Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

D

e voornaamste reden voor de afwezigheid van pro-

omgeving. Daardoor behoren ook allochtonen die in hun

blemen op de werkvloer bij CSU als gevolg van

moedertaal wél geletterd zijn tot deze groep. Zij moeten in

lees- en schrijfproblemen, is de uitvoerige monde-

Nederland met een nieuwe taal aan het werk en volgen re-

linge uitleg en hulp van leidinggevenden. Met illustraties en

latief vaker een cursus Lezen en Schrijven via CSU dan au-

kleuren vereenvoudigen zij de communicatie met de mede-

tochtone Nederlanders.

Tekst: Karlijn Bouts

werkers. Is hier sprake van een compensatie van laaggeletterdheidsproblemen van schoonmaakmedewerkers door

Uitvoerige mondelinge uitleg

leidinggevenden?

De deelnemers van het onderzoek, die zich hadden aangemeld

Karlijn Bouts, studente Communicatie- en Informatieweten-

voor een cursus Lezen en Schrijven, werden getest op hun

schappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, onderzocht

leesvaardigheden door een willekeurige werkinstructie voor

voor haar bachelorscriptie in hoeverre schriftelijke commu-

te leggen die belangrijk is voor de dagelijkse taakuitvoering.

nicatie door werknemers van CSU begrepen wordt, en in

Ze bleken allen in min of meerdere mate moeite te hebben

hoeverre eventuele leesproblemen een negatief effect hebben

met het lezen en begrijpen van de voorgelegde werkinstruc-

op de taakuitvoering. Zij sprak met een kleine groep deelne-

tie. De meeste deelnemers konden de tekst echter in grote

mers waarvan vermoed werd dat zij laaggeletterd waren.

lijnen begrijpen en de belangrijkste punten opnoemen. Ze

Vermoed, omdat er over het algemeen veel onduidelijkheid

zouden deze wel vaker moeten lezen of het materiaal voor-

heerst over de inhoud van het begrip ‘laaggeletterdheid’ en

handen moeten hebben om de gewenste werkwijze volledig

het schoonmaakbedrijf geen gegevens heeft over het exacte

te begrijpen.

geletterdheidsniveau van haar medewerkers.

Het feit dat slechts enkele deelnemers veel moeite hadden

Het gaat er bij het schoonmaakbedrijf om dat de medewer-

met lezen, verklaart volgens hen echter niet waarom er geen

kers over voldoende geletterdheidsvaardigheden beschikken

problemen worden ondervonden met de taakuitvoering op het

om te kunnen functioneren in een Nederlandstalige werk-

werk. Dit ligt namelijk grotendeels aan de uitvoerige monde-

PS - 44


Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven ondersteunt bedrijven bij de aanpak van laaggeletterdheid en geeft concrete tips. In Nederland hebben 1,5 miljoen volwassenen zoveel leesen schrijfproblemen dat zij niet goed kunnen functioneren in onze maatschappij en op de werkvloer. Eén op de vijftien werknemers kan bijvoorbeeld geen personeelsblad, werkrooster of bestelformulier lezen. Bedrijven kunnen zelfs veiligheidsrisico’s lopen wanneer werknemers de veiligheidsinstructies niet kunnen lezen. Stichting Lezen & Schrijven is opgericht met als doel: het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid op zowel de korte als de lange termijn. Informatie: www.lezenenschrijven.nl

linge uitleg en hulp van de voorwerker of een collega op het

Beeldmateriaal

moment van indiensttreding. Opvallend is dat er daarbij nau-

Uiteraard zijn niet alle problemen op de werkvloer het gevolg

welijks een beroep wordt gedaan op de leesvaardigheden van

van onvoldoende lees- en schrijfvaardigheden. Toch moet het

de medewerkers. Iedereen maakt gebruik van werkinstructies,

rooskleurige beeld van de situatie op de werkvloer volgens

maar er wordt door de schoonmaakmedewerkers nauwelijks

Ans Zielemans van CSU Maastricht genuanceerd worden: ‘Bij

naar gekeken. Deelnemers krijgen meestal mondelinge en

controle van de werkzaamheden blijken soms problemen te

fysieke hulp totdat ze zelfstandig hun taken kunnen uitvoeren.

ontstaan bij laaggeletterde medewerkers. Niet bij het dage-

Indien er wel gebruik wordt gemaakt van schriftelijke com-

lijkse werk, dat weten ze meestal wel, maar bij periodiek werk

municatie, is deze vaak vereenvoudigd of vertaald naar de

zie je soms dat ze het niet weten of begrijpen.’ Hier blijken

moedertaal van medewerkers. Passen de leidinggevenden zich

dus enige problemen te ontstaan in de communicatie met

aan de laaggeletterde medewerkers aan om efficiëntie- en/of

laaggeletterden.

effectiviteitsproblemen te vermijden?

Mogelijk is dat de reden waarom leidinggevenden van het schoonmaakbedrijf veel aandacht besteden aan mondelinge

Geen problemen

en individuele uitleg. Bovendien worden instructies met

Om deze vraag te kunnen beantwoorden nam Bouts na het

beeldmateriaal ondersteund en verduidelijken kleuren de

afronden van haar scriptie contact op met een aantal rayonlei-

gewenste taakuitvoering. Volgens Marco Gramser, directeur

ders, waarvan de meerderheid bevestigde dat laaggeletterdheid

P&O van CSU, bevestigen de uitkomsten van het scriptieon-

niet voor problemen zorgt bij het uitvoeren van schoonmaak-

derzoek de visie op opleiden van het bedrijf. ‘We werken

werk. Gineke Werkman, rayonleider in Groningen: ‘Voor schoon-

aan vereenvoudiging van onze werkinstructies door meer

maakwerk is het niet per se nodig om een cursus Lezen en Schrijven te volgen, de meesten kunnen zich prima redden.’ Alle medewerkers zijn op de hoogte van de mogelijkheid om deze cursus te volgen en dit wordt

te werken met beelden en min-

‘Met een cursus Nederlands, had ik meer kunnen bereiken’

aangemoedigd door leidingge-

der met tekst. Verder besteden wij extra aandacht aan concrete uitleg en begeleiding op de werkplek.’ Ook door het gebrek aan enthousiasme voor het volgen van een cursus zien leidinggevenden zich genoodzaakt om

venden, maar het is volgens de ondervraagde rayonleiders

maatregelen te nemen om alle medewerkers duidelijk te

geen noodzaak. De hulpmiddelen en eenvoudige werkzaam-

maken wat er gedaan moet worden.‘

heden zorgen ervoor dat er geen problemen optreden. Reden

Bayane: ‘Je zoekt toch naar een methode om de medewerkers

om minder aandacht te geven aan het bevorderen van de

te laten functioneren op de werkvloer. Hoewel ook mede-

taalbeheersing van laaggeletterde medewerkers?

werkers die de Nederlandse taal goed beheersen hiervan

Khadiza Bayane, rayonleidster in Eindhoven en van Marok-

profiteren, krijgen laaggeletterde medewerkers noodzakelij-

kaanse afkomst, heeft ook een tijdje de cursus Lezen en Schrij-

kerwijs aanvullende zorg. Dit beperkt zich meestal tot de

ven gevolgd. ‘Het helpt wel en daarom adviseer ik laaggelet-

beginperiode, waarna de werkzaamheden meestal zonder

terden ook om een cursus te gaan volgen. Achteraf heb ik er

problemen verlopen. Werkman: ‘De ervaring leert dat als je

spijt van dat ik niet meteen bij aankomst in Nederland een

er wat meer energie in stopt in het begin, je daar uiteindelijk

cursus heb gevolgd, dan had ik meer kunnen bereiken.’

veel meer profijt van hebt.’ PS - 45


t c u d o r P in de praktijk Elke maand behandelt PS een product uit de schoonmaakpraktijk, dat door de producent of leverancier bepaalde eigenschappen wordt toegekend. Hoe werkt dit product in de praktijk? Hensley Zimmerman heeft zich gespecialiseerd als roltrapreiniger en werkt op NS Stations en in grote winkelcentra met de Rotomac 340, geleverd door AB Cleaning Equipment ui Heteren.

D

e Rotomac 340 is de enige roltrapreiniger ter wereld

Station in Amsterdam maken we elke maand schoon, andere

die automatisch de treden reinigt, zo claimt de fabri-

roltrappen hebben maar een paar keer per jaar een reinigings-

kant. Hensley Zimmerman werkt bijna vier jaar bij

beurt nodig.

Zweegers Onderhoudsgroep en heeft zich gespecialiseerd als

‘We werken vaak op momenten dat een station of winkelcentrum

roltrapreiniger. Met behulp van de Rotomac 340 reinigt hij

gewoon in gebruik is. Mensen vragen soms – terwijl je nog

roltrappen in grote winkelketens, winkelcentra en op NS-stations.

bezig bent – of ze er even tussendoor mogen. Op Schiphol

Zimmerman: ‘Met deze machine kunnen we roltrappen veilig,

werk ik deze week nachtdiensten, dat is beter want dan is het

snel en grondig reinigen. De machine is gemakkelijk in gebruik.

rustiger. Dat werkt prettig.’

Voorheen gebruikten we eerst een speciale stofzuiger om zand en los vuil te verwijderen, pas daarna konden we schrobben.

Getest door fabrikanten

Met deze machine voeren we deze handelingen in één keer

In de machine gaat zo’n vijf liter water met reinigingsmiddel.

uit. Het gaat sneller met een beter resultaat.’

Dit is bij periodieke reiniging voldoende voor één roltrap. Zim-

Tekst: Inga van Uchelen, foto’s: ©NFP Photography

merman is daar ongeveer anderhalf uur mee bezig. De ma-

Automatische reiniging

chine is volgens Zweegers getest door de grote fabrikanten

Zodra de Rotomac op de roltrap is geplaatst, verloopt de rei-

van roltrappen zoals Otis, Kone en Schindler. Zij bevelen het

niging van zowel de horizontale als de verticale kant van de

gebruik van deze machine dan ook aan. Het onderhoudsbedrijf

treden automatisch. Zimmerman: ‘De machine verdeelt het

heeft een aantal aansprekende referenties, waaronder NS

water met het reinigingsmiddel over de trede. Dit werkt in op

Stations door heel Nederland, alle grote winkelcentra in Ne-

het vuil. Vier borstels zorgen ervoor dat het vuil en zand tussen

derland en C&A filialen in België.

de ribbels losraakt en naar de oppervlakte komt. Het water en

Zimmerman is erg tevreden met zijn werk: ‘Het gaat heel goed,

vuil worden direct weer opgezogen. De roltrap staat ondertus-

steeds beter. Ik heb in het begin al gezegd dat ik de roltraprei-

sen gewoon aan. Wieltjes zorgen ervoor dat de machine naar

niging helemaal wil leren kennen. Ik leer steeds meer en het

een volgende trede verplaatst.’ Door de sterke vacuüminstal-

is afwisselend.’

latie is de roltrap direct na de reiniging droog en kan veilig in gebruik worden genomen. De Rotomac 340 is ook geschikt voor horizontale roltrappen (de zogenaamde tapis-roulants), zoals op Schiphol. De kop van

Technische specificaties

de machine is daar op aan te passen.

• reiniging van de zichtbare delen van de treden • in-situ cleaning, de roltrap hoeft niet gedemonteerd te worden • horizontale vlak en verticale deel worden tegelijkertijd gereinigd • in hoogte verstelbaar tussen 18,5 en 23 centimeter • drie programma’s • zuinig in waterverbruik

Zweegers reinigt niet alleen de roltrap zelf maar verzorgt ook de glazen panelen en de rvs-omkasting van de roltrappen. Zimmerman: ‘Sterke vervuiling op de treden en aan de kopse kant van de treden, pakken wij eerst met de hand aan. Bijvoorbeeld kauwgom en olie. Terwijl de machine daarna de treden reinigt, gaan wij verder met andere onderdelen van de roltrap.’ Hoe vaak een roltrap moet worden gereinigd, hangt af van de intensiteit van het gebruik ervan: ‘De roltrappen op het Centraal PS - 46


Rotomac 340 Roltrapreiniger

Hensley Zimmerman werkt bijna vier jaar bij Zweegers Onderhoudsgroep en heeft zich gespecialiseerd als roltrapreiniger.

PS - 47


Schoonmaken is Nieuwe branchevereniging zet in op kleine bedrijven Dit voorjaar werd de nieuwe branchevereniging Schoonmaken is een Vak opgericht. De vereniging beoogt zich vooral in te zetten voor het mkb. Sabine Aalbers (Aalbers Schoonmaakdiensten) is verantwoordelijk voor het secretariaat: ‘De richtlijn is nu dat bedrijven lid kunnen worden die tot één miljoen euro omzet hebben.’

‘E

en schoonmaakplatform voor de kleinere gevelrei-

tember vorig jaar bij elkaar. Langzaam zijn we de vereniging

nigers, glazenwassersbedrijven, vloeronderhouds-

vorm gaan geven. We wilden ons presenteren op de ISSA/In-

bedrijven en verdere schoonmaakondernemers’,

terclean dus we moesten een officieel bestuur gaan vormen,

zo staat op de website van Schoonmaken is een Vak (SieV).

met alles wat daarbij komt.’

Tekst: Inga van Uchelen, foto’s: Sabine Aalbers en SieV

Het idee voor een nieuwe branchevereniging ontstond in het voorjaar van 2011, naar aanleiding van de LinkedIn-groep

Doelstellingen

Schoonmaken is een Vak. Edward Essenberg, directeur Clean

Op 30 januari 2012 was het zover. Het bestuur is compleet, de

Result Facility Services, nam het eerste initiatief en maakte de

taken zijn verdeeld. Aalbers: ‘Dezelfde dag ben ik in gesprek

huidige bestuursleden enthousiast. Er werd een logo bedacht en in september vond de eerste concrete afspraak plaats. Sabine Aalbers, eigenaar van Aalbers Schoonmaakdiensten en

SieV-lid aan het woord

verantwoordelijk voor het secretariaat van de vereniging: ‘Vanaf

Jan Kuipers, directeur/eigenaar P4S Bedrijfsdiensten: ‘Voornaamste reden om te kiezen voor SieV in plaats van voor OSB, is voor mij geweest dat het een vereniging wordt van gelijkgestemden met passie voor schoonmaken en een kleinere afstand tot de werkvloer. ‘Als klein bedrijf denk en behandel je personeel en opdrachtgevers op basis van vertrouwen, loyaliteit en respect. Deze drie aspecten vind je ook terug in SieV. Elke stem telt even zwaar en leden zullen onderling in de breedste zin samenwerken, inkoopvoordelen behalen en vooral fungeren als klankbord. SieV is als een “eigen” managementteam zonder verborgen agenda.’

dat moment is alles gaan rollen. Wij waren van mening dat OSB niet helemaal geschikt was voor de kleine bedrijven. We misten duidelijkheid over wat OSB doet en kan betekenen voor leden. En een veel gehoorde mening bij kleinere bedrijven is dat de werkgeversorganisatie gerund wordt door de vijf grote schoonmaakbedrijven. Ik ben persoonlijk overigens van mening dat OSB de afgelopen jaren er hard aan werkt om dit beeld om te buigen. Maar veel kleinere bedrijven hebben het idee dat ze als lid van deze grote branchevereniging, ja-knikker worden van de grote bedrijven.’ Het enthousiasme van Essenberg raakte Aalbers en ze besloot zich bij het bestuur van SieV aan te sluiten. ‘Samen met Pieta (Hoogvliet, penningmeester van Siev, red.) kwamen we in sepPS - 48


een Vak Sabine Aalbers

gegaan met Rob den Hertog, beursmanager van de ISSA/In-

De doelstellingen zijn op de website als volgt omschreven:

terclean en organisator van de Schoonmaakmarkt, waar we

• het bevorderen van ledenkorting op verzekeringen, drukwerk,

ons wilden presenteren.

inkoop van materialen en machines;

‘Op 21 maart werden we officieel een vereniging. Dat gaat bij

• het delen van kennis en expertise;

akte bij de notaris. De enige voorwaarde is dat er minimaal

• het bevorderen van onderlinge samenwerking zodat kleine

twee bestuursleden zijn, liefst drie. De richtlijn is nu dat bedrij-

regionale bedrijven een landelijke opdracht samen uit kun-

ven lid van SieV kunnen worden die tot één miljoen euro omzet hebben. Op dit moment hebben we twaalf leden.’

nen voeren; • het naleven van verantwoorde vierkantemeter-prestatienormen en een kwaliteitsgarantie. Aalbers: ‘Voor de uitwerking van deze agendapunten komen we binnenkort bij elkaar. Ondertussen zijn we op zoek naar mensen die iets voor ons kunnen betekenen. Na de zomer hopen we onze eerste ledenvergadering te organiseren.’ Bedrijven kunnen van zowel OSB als van SieV lid zijn. ‘We hebben nu ook al leden die van beide verenigingen lid zijn. We streven hetzelfde na, alleen onze contributie is lager.’ Ook op het gebied van aanbesteden kan SieV haar leden bijstaan. ‘Voornamelijk door samenwerken. Met meerdere leden kunnen wij inschrijven op één aanbesteding en met lokale

Bestuur

leden een klant landelijk bedienen. Een van mijn klanten is

Het bestuur van Schoonmaken is een Vak, vlnr: Sabine Aalbers (secretariaat), Maurice Rutgerink (voorzitter), Pieta Hoogvliet (penningmeester)

bijvoorbeeld onlangs samengegaan met een aantal andere winkels, dat zou een gelegenheid kunnen zijn om met elkaar in te schrijven. Voorwaarde is natuurlijk wel dat ieder lid zijn eigen prijs bepaalt. We maken geen prijsafspraken.’ PS - 49


Bruisende wetenswaardigheden NVZ ‘boomt’ maandelijks over actualiteiten uit de zeep- en reinigingsmiddelen branche

Bomen over... duurzaam innoveren Over innovaties in de schoonmaaksector wordt veel gepubliceerd en er zijn heel veel prijzen voor te winnen. Maar sommige innovaties blijken bij nadere beschouwing niet meer te zijn dan het verpakken van oude wijn in nieuwe zakken. Vaak onder het mom van duurzaamheid. We hebben aan dit fenomeen in deze rubriek al regelmatig aandacht besteed. Dit keer willen we het hebben over de waarde en het belang van innovatie in relatie tot duurzaamheid.

Tekst: Hans Razenberg en Klaas Gravesteijn

D

e komende jaren zal duurzaamheid hoogstwaarschijn-

naar een innovatieve strategie. De noodzaak om (verder) te

lijk een van de belangrijkste thema’s op de maatschap-

innoveren is groot en urgent.

pelijke agenda blijven en een van de drijvende krach-

Als we het verhaal van Cramer vrij vertalen naar de schoon-

ten achter innovatie. Overigens is duurzaamheid nog niet zo

maaksector betekent dit dat objecten minstens zo schoon

heel lang een vanzelfsprekend begrip. Pas in de jaren zeventig

kunnen zijn als ze waren (of zelfs nog schoner), zonder dat dit

van de vorige eeuw begon de verontrusting over het milieu te

een grotere belasting met zich meebrengt. Maar wat er nu

ontstaan: de groei van welvaart ging gepaard met vervuiling

onder het mom van duurzaamheid gebeurt, is het tegenover-

van het milieu en uitputting van de natuurlijke hulpbronnen.

gestelde: scholen, ziekenhuizen en andere instellingen, worden

De overheid zette toen in op ‘minder, minder, minder’, om het

alsmaar viezer. Kennelijk wordt hier ‘duurzaamheid’ met ‘be-

milieu te redden. Echter, het bleek dat de samenleving weliswaar

zuinigingen’ verward.

steeds milieubewuster werd, maar niet bereid was tot ‘minder,

De uitdaging is dus om anders en slimmer om te gaan met de

minder, minder’. Sterker nog, de welvaartsgroei zorgde eerder

inzet van schoonmaak, en de uitdaging van de NVZ-leden is om

voor ‘meer, meer, meer’.

u hierbij te helpen. Dat de NVZ-leden innovatie serieus nemen,

Halverwege de jaren tachtig ging men anders tegen de pro-

is bijvoorbeeld te zien aan het groot aantal genomineerden voor

blematiek aankijken en introduceerden overheid en bedrijfs-

de ISSA/Interclean Amsterdam Innovation Awards 2012.

leven het begrip ‘duurzame ontwikkeling en groei’. Uitgangspunt is dat je enerzijds kan houden wat je hebt en zelfs groeit, terwijl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

je anderzijds zorgt dat deze groei gepaard gaat met minder

Als je kijkt naar de innovaties in de schoonmaakindustrie,

belasting van mens en milieu. Dat vraagt dus niet om ‘minder,

dan zijn deze vandaag de dag bijna allemaal gericht op duur-

minder, minder’ maar om ‘anders, anders, anders’.

zaamheid. En de verwachting is dat dit alleen nog maar zal toenemen, omdat de samenleving in steeds grotere mate

Van defensief naar innovatief

vraagt om duurzame oplossingen voor schoonmaakvraag-

Op de NVZ-jaarvergadering eind april, werd bij bovenstaande

stukken. Toch blijkt het lastig om in dezen het kaf van het

trend uitgebreid stilgestaan door Jacqueline Cramer, hoogleraar

koren te scheiden. Er zijn nog altijd bedrijven die duurzaam-

duurzaam innoveren en directeur van het Utrecht Sustainabi-

heid primair als marketinginstrument zien, waarbij de claims

lity Institute. Zij benadrukte nog eens de noodzaak voor het

beter zijn dan de vinding.

bedrijfsleven om vanuit een defensieve strategie te groeien

Een bedrijf dat succesvol duurzaam wil ondernemen, is van

PS - 50


werkvloer tot aan de top doordrongen van het belang hiervan.

van vandaag op morgen een nieuwe, duurzame, innovatie.

Duurzaam ondernemen, en daarmee innoveren, zit daar in de

Innovaties komen voort uit vaak toevallige vindingen van me-

haarvaten van de organisatie. Succesvolle innovaties komen

dewerkers van een bedrijf. Maar de bedrijfscultuur moet wel

dan vaker voort uit een, bijna idealistische gedrevenheid (on-

zodanig zijn dat ze het doen van dit soort vindingen stimuleert.

dernemerschap), dan uit financieel-economisch motieven. Zaak

Als u dus niet mvo bent, kunt u niet verwachten dat uw mede-

dus, om maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) in

werkers snel tot duurzame innovaties komen. Het is belangrijk

je organisatie te verankeren.

voeling te houden met de samenleving. Aan de ene kant kan je dat doen door bijvoorbeeld mensen voor te lichten. Een

Eerlijkheid en transparantie

bekend voorbeeld uit de schoonmaakbranche is het initiatief

Belangrijk bij mvo zijn eerlijkheid en transparantie. Of het nu

‘1 miljoen druppels’, waarmee Asito probeert 1 miljoen mensen

gaat om de herkomst van de grondstoffen die je gebruikt, de

een beetje duurzamer te maken, door ze wekelijks te voorzien

manier waarop je omgaat met je afval, de wijze waarop het

van duurzame tips.

personeel wordt behandeld of de manier waarop de meer-

Anderzijds zijn er initiatieven, waarbij een beroep gedaan wordt

waarde van producten of diensten wordt verdeeld over de

op die mensen voor wie duurzaamheid al een levenshouding

keten; het is belangrijk inzichtelijk te maken hoe hier mee

geworden is. Het bekendste voorbeeld hiervan is Nudge. Nudge

omgegaan wordt. Ook dat vraagt nieuwe manieren van werken.

is een onafhankelijke onderneming die vanuit een consumen-

Dit werd op de NVZ-jaarvergadering nog eens bevestigd door

tenplatform de verduurzaming van de samenleving bevordert

Suzanne van der Pijll van Schuttelaar & Partners. Zij gaf aan dat

door mensen en initiatieven te verbinden, te versterken en te

het belangrijk is dat voor producten en diensten een fatsoen-

versnellen. Zij zijn ervan overtuigd dat verduurzaming de op-

lijke prijs berekend wordt, waarbij transparant is welk deel van

telsom is van vele stappen, klein en groot. Nudge bewijst dat

de keten welke prijs ontvangt. Als een bedrijf probeert oude

vanuit samenleving veel goede ideeën te distilleren zijn. Wellicht

wijn in nieuwe zakken te verkopen, lukt dat alleen als zij daar

is het ook voor de schoonmaakketen interessant om vaker het

niet transparant over zijn.

oor te luisteren te leggen bij de basis; de werknemer in de fabriek of de schoonmaker op de werkvloer heeft soms een

De samenleving als inspiratiebron

verrassend vernieuwende kijk op dingen. Wellicht dat we op

Natuurlijk groeien duurzame innovaties niet aan bomen. Ook

de volgende ISSA/Interclean spannende en innovatieve uit-

al heb je als bedrijf nog zo’n groot innovatiebudget, je hebt niet

werkingen zullen zien van deze denkwijze.

Meer informatie over duurzaamheid en duurzame initiatieven: www.sustainable-cleaning.com/nl www.eenmiljoendruppels.nl www.nudge.nl www.usi-urban.nl www.mvonederland.nl www.nvz.nl

Hans Razenberg en Klaas Gravesteijn zijn beiden werkzaam bij de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ), de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van was- en reinigingsmiddelen- en machines. De vereniging behartigt de belangen van haar leden door middel van overleg en het geven van voorlichting en adviezen. De NVZ is, met haar gevarieerde ledenbestand, de deskundige bij uitstek op het gebied van duurzaam schoonmaken.

PS - 51


Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein

Goed gekeurd Bedrijven die lid zijn van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten dienen uiterlijk 1 januari 2013 in het bezit te zijn van het OSB-keurmerk. CROP certificering verzorgt al ruim vijftien jaar gespecialiseerde toetsingen van veel professionele ondernemingen in diverse branches. Voor de schoonmaakbranche is CROP certificering geaccrediteerd voor het uitvoeren van audits voor de NEN 4400-1. Ook voor de VCA/VCU certificering kunt u bij ons terecht. Daarnaast mag CROP certificering zich “preferred supplier” van de OSB noemen, waardoor wij naast de controle op de NEN 4400-1 ook mogen toetsen op de specifieke eisen die de OSB aan uw organisatie stelt. Is uw onderneming al gekeurd? Bel of mail CROP certificering: (026) 351 23 88, info@cropcertificering.nl

Mr. E.N. van Kleffensstraat 4, 6842 CV Arnhem Postbus 1210, 6801 BE Arnhem www.cropcertificering.nl

CROP_Cert_Adv_190x135.indd 1

Schoon tot in detail Als het om gebouwenonderhoud gaat, is geen detail te klein – en elk oppervlak van belang. Daarom vertrouwen schoonmaakbedrijven wereldwijd al meer dan een eeuw op Diversey voor de levering van de door hen benodigde reinigings-, desinfectie- en hygiëneoplossingen. Wij vereenvoudigen processen, verbeteren de doeltreffendheid en leveren innovatieve producten die onze klanten nodig hebben om vertrouwen op te bouwen en de rentabiliteit te verhogen. Wij zijn Diversey en wij leiden de wereld naar een schonere, gezondere toekomst. Meer informatie? Bezoek ons op www.diversey.com of bel 030 - 247 6911

30-5-2012 11:55:13


PRODUCT Productnieuws

Hot Aqua Blaster Colorado van Waterkracht

Met de Colorado ontwikkelde Waterkracht, specialist in hogedrukreinigingstechniek, een derde generatie in de Hot Aqua Blaster-serie. De Hot Aqua Blaster Colorado is gebaseerd op de gepatenteerde Kokend Heetwater Techniek van Waterkracht, die professionele reiniging zonder chemische middelen en met geringe C02-uitstoot mogelijk maakt. De hogedrukreiniger beschikt over een hoge capaciteit met een watertank van 1100 liter, is zuinig in gebruik (brandstofbesparing tot 20 procent) dankzij de efficiënte brander en voldoet volgens de leverancier als enige in de markt aan de hoogste norm (60 parts per minute) van het strenge Duitse Bundes-Immisionsschutzgesetz. Informatie: www.waterkracht.nl/krachtpatser

Twee nieuwe Niftylift-hoogwerkers Half mei introduceerde Niftylift twee nieuwe hoogwerkers: De

mogen van 280 kilogram voor drie personen en een laaggewicht

28 meter HR28 Hybride en de laag gewicht 15 meter diesel

van 14.500 kilogram, en de compacte afmetingen is deze hoog-

HR15D. Deze HR28 Hybride, leverbaar vanaf najaar 2012, is de

werker ontworpen voor economisch gebruik en vervoer.

grootste elektrische hoogwerker in de wereld. Met een werk-

De hybride motor en katalysator verminderen het brandstof-

hoogte van 28 meter en 19 meter zijdelings bereik, een hefver-

verbruik en emissies, in de volledige elektrische stand ideaal voor gebruik binnen of geruisloos werken. De HR28 Hybride komt standaard met Sustained Involuntary Operation Prevention System (Siops) en biedt een extra bescherming voor de bestuurder. De nieuwe HR15D weegt slechts 4250 kilogram. Niftylift geeft aan dat deze nieuwe HR15D hoogwerker het laagste gewicht in de markt heeft van zelfrijdende hoogwerkers met een werkhoogte van 15,6 meter. Dit lage gewicht bespaart aanzienlijk in brandstofkosten tijdens gebruik en transport. De hoogwerker is voorzien van roetfilter om de uitstoot verder te verminderen, en is verkrijgbaar in 2x4- of 4x4-aandrijving. De HR15D wordt geleverd met Siops en voorzien van Niftylift’s ToughCage (zeer sterke werkbak). De HR15D is leverbaar vanaf najaar 2012. Informatie: www.eurosupply.net

Ruthmann Hoogwerker type T 460 De T 460 is het eerste type in de nieuwe Heightperformance-

In het najaar 2012 volgt direct een

bouwserie. Met zijn 46 meter werkhoogte en 31 meter reik-

type dat hoger reikt (de T5XX). En

wijdte een uitstekende prestatie machine. Opgebouwd op een

op de Bauma in 2013 zal deze

2-assig chassis met 18t - 21t toelaatbaar totaalgewicht.

bouwserie met een nóg hoger type

Deze professionele truckhoogwerker heeft volgens de leve-

uitgebreid worden.

rancier een goede prijs-/prestatieverhouding.

Informatie: www.kwak.nl

advertentie

Hét internetplatform voor 250.000 professionals in de reiniging!


tot in de puntjes...

Bedrijfskleding is maatwerk. Letterlijk en figuurlijk. Dirksen zorgt ervoor dat werk- en/of bedrijfskleding perfect past bij de stijl en uitstraling van uw organisatie. Wij adviseren u graag in imagoversterkende, passende en functionele kleding. Een vrijwel onbeperkte keus, specials, maatregistratie en een zeer gunstige prijs-/ Bedrijvenpark Twente 151 - Almelo kwaliteitverhouding geven bij Dirksen de doorslag. Tel: 0546-54 99 99 - www.dirksenbv.nl Zo wordt passende kleding ook echt passend!


OSB oveR...

OSB houdt u elke maand op de hoogte van actuele (verenigings)zaken

Goed inkopen: een schone zaak In juni 2011 tekenden werkgevers, werknemers, opdrachtgevers, makelaars en rijksoverheid in Fort Voordorp in Groenekan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. De code moet samen met nieuwe uitgangspunten voor het inkoopproces, de negatieve prijsspiraal doorbreken.

I

n de Code Verantwoordelijk Marktgedrag is vastgelegd dat

Dat gebeurde in de vorm van marktontmoetingen die afgelopen

alle betrokken partijen bij de aanbesteding van schoonmaak

twee jaar weren georganiseerd door Pianoo (expertisecentrum

niet alleen kijken naar de prijs, maar dat ook de kwaliteit van

aanbesteden) en OSB. Hier werd open met elkaar over de

de uitvoering van het schoonmaakwerk en de arbeidsomstan-

knelpunten in het aanbestedingsproces gesproken en gezocht

digheden moeten worden meegewogen. De ondertekening van

naar mogelijke oplossingen daarvoor. Doel van de ontmoetin-

de code vorig jaar is dan ook een uniek en historisch moment!

gen was om het onderlinge vertrouwen weer op te bouwen,

Sinds de introductie van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

zodat opdrachtgevers en opdrachtnemers weer tevreden kun-

werkt OSB aan de doorvertaling daarvan in het OSB-Keurmerk.

nen zijn over de gewenste kwaliteit van de dienstverlening

Dit keurmerk bestaat uit drie delen. Naast de Code Verant-

tegen een marktconforme prijs.

woordelijk Marktgedrag, bestaat het keurmerk uit de NEN4400-1-norm en enkele schoonmaakspecifieke eisen. Vanaf 1

Goed inkopen: een schone zaak

januari 2013 moet ieder lid van OSB aan de verplichtingen van

Op basis van de marktontmoetingen en de Code Verantwoor-

het OSB-Keurmerk voldoen.

delijk Marktgedrag is nu een aantal uitgangspunten geformuleerd waarmee inkopers bij de overheid aan de slag kunnen.

Marktontmoetingen Pianoo en OSB

Deze zijn verwoord in een praktische handreiking waarmee de

Naast de introductie van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

code in de praktijk kan worden gebracht. In deze publicatie

en de invoering van het OSB-keurmerk, waren overheidsinko-

wordt per fase van het inkoopproces tips gegeven om te sturen

pers en schoonmaakbedrijven al enige tijd met elkaar in gesprek

op meer kwaliteit, betrokkenheid en respect:

over het doorbreken van de negatieve prijsspiraal in de sector.

1. Voorbereiding van het inkoopproces. 2. Opstellen van het bestek. 3. Het beste gunningsmodel voor goede inkoop. 4. Kwaliteit bewaken bij de uitvoering.

Tekst en foto: OSB

Vier gouden regels voor goede inkoop van schoonmaak 1. Doe recht aan de belangen van alle partijen. 2. Stel de kwaliteit voorop. 3. Zorg voor goede communicatie. 4. Maak heldere en controleerbare afspraken.

Meer informatie: www.osb.nl

PS - 55


Gordijn-, jaloezie en Gordijn-, jaloezie en lamellenreiniging

Handlampen

Handlampen

lamellenreiniging Gordijn-, jaloezie en lamellenreiniging

Ook adverteren Ook adverteren in deze rubriek? in deze rubriek? Ook adverteren

PS

Handlampen

Mobilereiniging reiniging van Mobile vanalle alle raambekleding raambekleding Mobile reiniging van alle doordé déProfessional. Professional. door raambekleding

in deze rubriek?

Zonwering Gordijnen • Vitrage door dé• Professional.

Bel (0172) 46 67 54 Bel (0172) 46 67 54 Bel (0172) 46 67 54

Zonwering•• Verlichtingsarmaturen Gordijnen • Vitrage • Raamdecoratie (ook voor brandwerende behandeling) • Raamdecoratie • Verlichtingsarmaturen

Landelijk telefoonnummer:

Landelijk 088 telefoonnummer: –telefoonnummer: 14 14 14 3 Landelijk www.speedclean.mobi 088 1433 088––14 14 14 14 14

www.speedclean.mobi www.speedclean.mobi

Conferencing diensten

PS

onferencing diensten

of bel: 035 - 694 28 78 Organisatie:

ormatie over de normatie het Producten-/ over de Magazine! n het Producten-/

turen naar: postbus 4, Rijn postbus 4, 46 67 54 Rijn 46 67 54

Meld u nu aan via herman@appr.nl

of bel: 035 694 28 78 ook -ook ATEX ATEX Schoonmaakorganisatie

Glas- en gevelreiniging

Schoonmaakorganisatie

Zandzuigerstraat 91 1333 MX Almere T 036 - 537 89 13 F 036 - 537 69 44 E info@evonservices.nl

Schoonmaakorganisatie

professioneel schoonmaken

Meld u nu aan via herman@appr.nl

over de ducten-/ turen naar: e!

Nijverheidswerf 37 Nijverheidswerf 37 NL - 1402 BV Bussum 37476 NL - 1402 14 BV Bussum Tel.:Nijverheidswerf +31-(0)35-69 NL Tel.: - 1402 BV Bussum Fax: +31-(0)35-69 15 474 14 476 +31-(0)35-69 Tel.: +31-(0)35-69 14 476 E-mail: info@safety-lux.nl Fax: +31-(0)35-69 15 474 Fax: +31-(0)35-69 15 474 Internet: www.safety-lux.nl E-mail: info@safety-lux.nl E-mail: info@safety-lux.nl ook Internet: www.safety-lux.nl ATEX Internet: www.safety-lux.nl

Glas- en gevelreiniging

Glas- en gevelreiniging

Ook met uw bedrijf in dit register?

Magazine!

Ook hier adverteren? Importeur van o.a.:

Importeur van o.a.: Importeur van o.a.:

• Gordijnen • Vitrage •Zonwering Raamdecoratie • Verlichtingsarmaturen

Conferencing diensten

professioneel schoonmaken

www.evonservices.nl

Fax: 0544-464255 www.nedap-aeos.com info-ideas@nedap.com www.nedap-aeos.com

Organisatie: Naam Naam Professionele Postbus productsystemen voor Organisatie: Postbus perfecte schoonmaak, Postcode onderhoud en hygiëne

Naam Postcode Plaats

Plaats Postbus Tel.: Tel.:

Gevelonderhoud Schoonmaak Gevelonderhoud Calamiteitendienst - glasbewassing Schoonmaak Gevelonderhoud - gevelreiniging Calamiteitendienst Amsterdam Schoonmaak - hoogwerkerverhuur Rotterdam Amsterdam Calamiteitendienst ’s-Hertogenbosch VCA-gecertificeerd Rotterdam Utrecht ISO 9001:2000 ’s-Hertogenbosch Amsterdam Utrecht www.ruitenheer.nl Rotterdam Tel.: 0320 - 25 85 00 ’s-Hertogenbosch www.ruitenheer.nl Utrecht e-mail: info@glazenwassen.nl internet: www.glazenwassen.nl

www.dolmans.com schoon maakt blij t 088 - 365 62 00 e info@dolmans.com

www.ruitenheer.nl

ItsClean

Adv.Naamvermelding_43x62cm_2.indd 1 01-06-11 11:56

De glasheldere oplossing voor uw complete administratie

M/V M/V Professionele productsystemen voor perfecte schoonmaak, onderhoud en hygiëne

web: www.aariverside.comE-mail: tel: 073-5470076

Postcode www.kiehl-group.com

E-mail:

nummer ar: 12 december 2006

www.kiehl-group.com

Gevelonderhoud Schilderwerken Schoonmaak Vloeronderhoud M/V Calamiteitendienst Beveiliging Bouw Groenvoorziening Hygiene Care

www.ruitenheer.nl

nummer 12 december 2006Plaats

4,

PS

Electrolux Professional

Tel.:

Wisselwerking 52 Postbus 188 1110 BD DIEMEN Tel : (020) 56 92 911 Fax : (020) 56 92 239

4 AZ KIEHL 64 x44.indd 1

2 december 2006 Miele Professional De Limiet 2 Postbus 166 4130 ED Vianen Tel.: (0347) 37 88 83 Fax: (0347) 37 84 29 professional@miele.nl www.miele-professional.nl

Efficiënte reiniging van mops en microvezeldoeken

E-mail:

frits.sauve@electrolux.nl www.electrolux.nl/laundrysystems

professioneel schoonmaken

05.04.2012 11:33:36 Uhr

Ook hier adverteren?

Werner & Mertz benelux Drève Richelle 161 K B - 1410 Waterloo Benoit Lesgardeur Tel. +32 2 352 04 09 Fax + 32 2 351 08 60 E-mail: infos@werner-mertz.com Internet: www.wmprof.com desinfectiemiddelen, hulpmiddelen, industriële reiniging, reinigingsmiddelen, schoonmaakproducten, vloerbeschermers

Meld u nu aan via herman@appr.nl of bel: 035 - 694 28 78

Ook met uw bedrijf in dit register? Meld u nu aan via herman@appr.nl of bel: 035 - 694 28 78


Solidariteit op de achterkant van een bierviltje behandeling van hardwerkende

mensen 105 dagen staken, kost dat hun vakbond veel geld. Je

mensen, kwamen op het hoogste

zou zelfs kunnen zeggen: het had erger gekund, want er zaten

podium voor maatschappelijk de-

– gelukkig voor de stakingskas – veel parttimers tussen.

bat: op de voorpagina van De Te-

Het verbeteren van omstandigheden in een vechtmarkt kost

legraaf, op tv: ‘een voorbeeld voor

bloed, zweet en tranen. Als de schoonmakers de klus in hun

de nieuwe vakbeweging’ volgens

uppie hadden moeten klaren, twee keer op rij, zouden zij

EenVandaag; en er was steun van

waarschijnlijk eerst veertig jaar hebben moeten sparen alvorens

landelijk politieke leiders en BN’ers.

dergelijke stakingen te kunnen starten en winnen. Een échte

Het was voor het eerst in jaren dat de vakbond synoniem

vakbond haalt alles uit de kast om Onzichtbaren vooruit te

stond voor hoop en vooruitgang. Toen zelfs de vier solidaire

helpen. We noemen dat Solidariteit.

kamelen een ‘handje’ hielpen, door hun behoefte niet in de

De investering op de achterkant van het bierviltje was fors.

trailer, maar keurig netjes op de stoep (of in de hal) van de

Maar de maatschappelijke opbrengst nog veel forser. Ze le-

schoonmaak-sjeiks te doen, was de eensgezindheid compleet.

verde niet alleen ergens rond de 80 miljoen aan extra cao-

Ik zeg u, de opgetrokken neuzen aan werkgeverszijde alleen

voorwaarden voor 140.000 schoonmakers op. De Code Ver-

al zijn goud waard!

antwoordelijk Marktgedrag zag zich versterkt door tientallen

Wie zegt dat de vakbeweging dood is, moet naar een dokter

beterschap-belovende opdrachtgevers en schoonmaakbedrij-

worden verwezen. En mensen die roepen dat ze emigreren

ven. De media-aandacht omgerekend in waarde loopt eveneens

naar verre oorden zodra er ooit meer solidariteit en minder

in de tientallen miljoenen euro’s. Alles bij elkaar opgeteld toch

sociale ongelijkheid zal bestaan, zouden direct een enkeltje

niet bepaald een geringe multiplyer van de investering.

Verweggistan aangeboden moeten krijgen. Dat past best nog

Sommige effecten zijn niet uit te drukken in cijfers, ze zijn

wel op de achterkant van dat vermaledijde bierviltje.

ónbetaalbaar. De schoonmakers vertelden hún verhaal, en dat

Deze vakbond is wíl de positie van de Onzichtbaren van ons

van honderdduizenden anderen. Ze emancipeerden van ban-

land verbeteren. Het is de reden dat wij Solidariteit met een

ge muisjes in brullende leeuwen. Ze wonnen hoop en zelfres-

kapitale S schrijven. Solidariteit is naast altruïsme bovenal

pect. Ze beukten gaten in de muren waarachter ongeïnteres-

welbegrepen eigenbelang: de chemiewerker, treinmachinist

seerde opdrachtgevers zich graag voor hen schuil hielden.

en manager weten dat een sterke Vakbond (der Onzichtbaren)

De Onzichtbaren werden in meerdere opzichten zichtbaar

ook in hun voordeel werkt. Wie het bedrag op de achterkant

gemaakt. De kille effecten van de uitbestedingsmania, de ef-

van het bierviltje veel vindt, heeft nog helemaal niets gezien…

Ron Meyer, Vakbondsbestuurder Schoonmaak bij FNV Bondgenoten

ficiency-sprookjes en de knalharde

je op de achterkant van een bierviltje uitrekenen. Als 3.000

coLumn

Sommige dingen zijn gigantisch ingewikkeld, andere zaken kun

advertentie

Katrin biedt U de optimale balans tussen hygiëne, efficiency en milieubewustzijn. Onze producten verminderen naast de hygiënerisico’s namelijk ook nog eens het verbruik – en ontzien bovendien ook nog natuurlijke hulpbronnen. Het productaanbod van Katrin bestaat uit perfect op elkaar afgestemde producten zoals sterk absorberend papier, doordachte dispensertechnieken en betrouwbare accessoires. Met deze producten helpt Katrin U verantwoording te nemen: sociaal, duurzaam en economisch. Katrin denkt immers integraal. Met Katrin is uw blikveld 360 graden. +49 2251 8120

| www.katrin.com

Katrin. At Hand.

360° Hygiëne oplossingen met een systeem.


Koos Stuyvers, voorzitter OSB Segment AWOG

coLumn

Specialisme Glasbewassing is en blijft een prachtig specialisme. Iets om

gewoon. De laatste boodschap namen vele lidbedrijven over

trots op te zijn. Vandaar dat we bij het OSB-segment Awog ons

door ter plekke een twitteraccount aan te maken.

hebben gebogen over het uitdragen van deze trots. Hoe kun-

Doe het gewoon. Dat zou voor een glazenwassersbedrijf

nen we zo goed mogelijk laten zien dat we vakwerk leveren?

eigenlijk niet zo moeilijk moeten zijn. Het zijn veelal onder-

Dat was een mooie vraag voor een echte marketing-specia-

nemers die graag aan de slag gaan en weinig aarzelen. Au-

list. Tijdens onze laatste ledenbijeenkomst heeft Arie de

thentiek zijn, dat lukt ook vaak nog wel. Recht voor zijn

Zeeuw een uitgebreide presentatie gegeven. Er werd be-

raap noemen we dat in onze wereld. Zeggen waar het op

sproken hoe social media en free publicity het beste kan

staat. En laat daar nou ook een beetje de aarzeling van

worden ingezet. Een mooi

bedrijven in zitten.

kijkje in de wereld van so-

Als we echt alles op twitter en linkedin gaan zetten, dan zou

cial media: twitter, linkedin

dat hier en daar ook wel eens te ver kunnen gaan. Ongecen-

en facebook.

sureerde meningen op het web, verdwijnen niet meer en

De

belangrijkste

staan er tot sint juttemus op.

bood-

schappen van De Zeeuw:

Tja, als we ons nu echt richten op onze trots en het mooie

doe wat je belooft, blijf

van het vak. Als we gewoon zuinig zijn met het uitgebreid

verrassen, je mensen zijn

ventileren van onze mening. Dan kunnen we misschien ver-

je merk, begin social me-

rassen met de charme van ons vak. Het prachtige werk op

dia met luisteren en kijken

de mooiste plekken met het fraaiste uitzicht. Als we dus ver-

en delen van ervaringen,

standig met de social media omgaan…dat belooft nog wat.

ben authentiek en doe het

Wel doen! Succes er mee.

Adverteerdersindex Asito Dienstengroep

2

Next

Atir

36

CROP Certificering

52

Diversey

52

Dirksen Schoonmaakartikelen en Bedrijfskleding

54

EW Facility Services

60

Facilicom Services Group (Gom)

59

op de planning staan, over: het schoonmaakonderhoud in zwem-

Facilitaire Vakbeurs Assen

36

over CSW, Curacao en de horeca.

Hectas Schoonhouden

16

Metsä Tissue

57

Web2Clean

53

over. PS 7/8 ligt daarom 24 augustus op de mat. Fijne zomer!

Zweegers Groep

36

Antwoorden: 1A, 2C, 3D, 4C, 5B, 6C

PS - 58

horeca & recreatie In het volgende nummer gaat het over Horeca & Recreatie. Een nogal uiteenlopend thema en dat blijkt ook wel uit de artikelen die baden, over een nieuwe opleiding van SVS – museaal reinigen, en Praktijkthema is vloerreiniging, waarvoor enkele experts op dit gebied al aan het werk zijn om enkele inhoudelijke artikelen te produceren. En er is aandacht voor het huidige aanbod van producten op dit gebied. In de zomer slaan we traditiegetrouw een nummer


Green Selection Program Groen is een keuze Steeds meer opdrachtgevers die maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen, kiezen voor Gom. Zij weten dat het Triple-P beleid (Planet, People, Profit) binnen Gom uitstekend is verzorgd. Maar is dit ook zichtbaar voor alle gebouwgebruikers? En zijn er niet méér mogelijkheden binnen de schoonmaak? Het Green Selection Program ondersteunt als totaalconcept uw inspanningen op de planet component. Uw inspanningen op MVO gebied worden zichtbaar, en het concept omvat tevens groene sanitaire voorzieningen en de recycling van plastic automaatbekertjes. Desgewenst inclusief afvalinventaris. Een zichtbare, nieuwe, frisse dimensie in één totaalaanpak. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.greenselectionprogram.nl

Gom. Schoonmakers die vooruitdenken

De juiste mensen op de juiste plek


Beste Facility Manager

Wilt u ook een team van mensen dat net zo feilloos samenwerkt, als de twaalf cilinders van een formule1auto? for your hospitality.nl

Professioneel Schoonmaken 6 - 2012  

Schoonmaakvakblad Professioneel Schoonmaken (PS)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you