__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DENTZ nummer 2 - jaargang 11 - 2019

M A G A Z I N E U I T G AV E VA N A N T- TA N DA RT S E N

SUCCESVOL ANT JAARCONGRES INTERVIEW MET BRITSE TOPSPREKER RHODRI THOMAS

•

HEPATITIS B VACCINATIE

adviezen en tips


EVO-Prothese • Digitale productie en opslag • 50% tijdwinst • Betere pasvorm • Minder restmonomeren

Geïnteresseerd in dit unieke, efficiënte en betaalbare concept? Bezoek onze website www.elysee-dental.nl of neem contact op met onze afdeling Sales Support, bereikbaar op telefoonnummer: 0172-653300.

Leer alles over de EVO-Prothese via de volgende kanalen:

Campusavonden 14 mei - Eindhoven 16 mei - Nijmegen 13 juni - Groningen

Webinars Online te volgen op: 21 mei

Schrijf je nu in via www.elysee-dental.nl/events


KAMAGURKA

Door een wijziging in de Wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hun nummer zou (indien van toepassing) op de volgende plekken vermeld moeten worden: website(s) en andere digitale media; briefpapier en e-mail ondertekening; facturen; in wachtkamers van praktijken en ziekenhuizen waar de naam van de BIG-geregistreerde zorgverlener wordt vermeld. Het beoogde doel is een vergroting van de transparantie binnen de zorg. De patiënt zou op deze manier gemakkelijker kunnen onderzoeken of een zorgverlener BIG-geregistreerd is. De maatregel houdt geen rekening met de administratieve en financiële consequenties voor zorgverleners, iets wat haaks staat op de belofte van de overheid om onnodige administratieve lasten in de zorg te gaan beperken. De ANT is van mening dat een vermelding op de praktijkwebsite

zou moeten voldoen. De maatregel komt bovenop verschillende andere maatregelen die zorgverleners inmiddels via de aangepaste klachtenwetgeving (Wkkgz) eerder zijn opgelegd, zoals de ‘vergewisplicht’ waarmee een instelling zich moet vergewissen van de BIG-registratie van de zorgverlener. Als motivatie om de maatregel in te voeren wordt genoemd dat zorgverleners voor patiënten niet, of onvoldoende vindbaar zijn in het BIG-register. De ANT vindt dat het openbare register daarom beter bekend gemaakt moet worden bij het publiek, en de zoekfunctie dusdanig verbeterd moet worden dat een specifieke geregistreerde zorgverlener beter vindbaar is. Dit is een verantwoordelijkheid van de beheerder van het register: de overheid. VWS heeft in overleg met de koepelorganisaties in de zorg, waaronder de ANT, besloten na scherpe kritiek uit het werkveld de maatregel voorlopig niet te laten handhaven door de Inspectie.

DENTZ 3


ONDER NARCOSE BEHANDELEN IN UW EIGEN PRAKTIJK?

Anesthesia & Intensive Care Services B.V.: AIC is gespecialiseerd in het verzorgen van hoogwaardige medische zorg binnen de anesthesiologie en intensive care geneeskunde. Met ons VOLWAARDIG MOBIEL ANESTHESIETEAM inclusief apparatuur, monitoring, medicatie, gasvoorziening, disposables en al het nodige personeel kunnen wij op een voor u wenselijke locatie op 4 behandelkamers tegelijk algehele anesthesie toedienen aan uw cliĂŤnten, zonder dat u ook maar iets hoeft aan te passen aan de inrichting van uw kliniek. Tandheelkundige klinieken die behandelingen onder algehele anesthesie willen aanbieden: Als u aan uw cliĂŤnten behandelingen onder algehele anesthesie wilt aanbieden zonder dat u dure investeringen hoeft te doen in uw kliniek, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen met ons MOBIEL ANESTHESIETEAM in elke kliniek op 4 behandelkamers tegelijk volledig de anesthesie verzorgen zonder dat u daar naar hoeft om te kijken. Wij zijn volledig selfsupporting. Wij kunnen in elke tandartspraktijk de anesthesie verzorgen. Uw praktijk hoeft dus niet aan speciale voorwaarden te voldoen!! Bel voor een gratis en vrijblijvende offerte: Schroom niet om te bellen of te emailen voor een gratis en vrijblijvende offerte. Zonder enige verplichting komen wij graag bij u langs om de situatie in uw kliniek te beoordelen en de wensen en mogelijkheden met elkaar te bespreken.

Weena 1197 3013 AL Rotterdam Tel: + 316 247 257 37 www.aicservices.nl info@aicservices.nl


REDACTIONEEL

TAAKHERSCHIKKING MET SLAGINGSGARANTIE DOOR: RAVIN RAKTOE, HOOFDREDACTEUR

K

unnen we nog wel spreken van een noodklok als deze bijna elke maand wordt geluid? In de eerstelijnszorg hebben beroepsbeoefenaars het steevast over hetzelfde. Er klopt iets niet. Hippe termen en ambitieuze leuzen ten spijt heeft overheidsbeleid tot verschraling geleid. Zorgprofessionals die ertoe doen waren er niet constructief bij betrokken, met als gevolg een groeiend tekort aan ervaring en kennis. Maar niet getreurd, de overheid heeft een probaat middel in haar medicijnkastje.Taakherschikking is ook buiten de tandheelkunde een middel tegen alle kwalen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) presenteerde onlangs haar ‘Monitor Taakherschikking’ voor de medisch-specialistische zorg. Taakherschikking in ziekenhuizen heeft veel weg van taakdelegatie, omdat het onder één dak plaatsvindt en opschalen dus nooit een probleem zal zijn. En volgens de NZa-publicatie werkt het ook. Maar – er is altijd een maar – de effecten zijn vol-

gens de NZa niet voldoende tot uitdrukking gekomen. Op het gebied van betaalbaarheid bracht het nauwelijks wat. Eigenlijk precies zoals zorgprofessionals voorspelden. Als je die niet constructief betrekt in je beleid, blijft er weinig over van die boodschap, daar weten we in de mondzorg alles van. Trekt de overheid conclusies uit tien jaar ervaring met taakherschikking in de medisch-specialistische sector, of bedenkt ze iets nieuws om haar kindeke taakherschikking toch te laten slagen? De NZa stelt: “artsen van wie taken worden overgenomen, gaan vaak niet minder werken en verdienen, maar gaan andere en complexere patiënten behandelen.” Raar dat dit de NZa bevreemdt, want een motivatie voor taakherschikking in de mondzorg is toch dat tandartsen hun handen vrij krijgen voor ‘complexere taken’? Het lijkt erop dat er van specialisten werd verwacht dat ze minder gingen werken en zeker geen duurdere behandelingen zouden gaan doen. De NZa:

“Op de langere termijn kan taakherschikking pas leiden tot een daling van de uitgaven als er minder artsen nodig blijken te zijn en dezelfde taken door taakherschikkers tegen een lager tarief worden uitgevoerd.” Zo. Geen gedoe tussen de regels, maar gewoon te lezen in een NZa-publicatie over taakherschikking, was getekend: Marjan Kaljouw, voorzitter Raad van Bestuur NZa. Aan de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) als grootste trekker van deze kar de eer om de tweede helft van die boodschap aan haar leden, de taakherschikkers, te brengen. Kaljouw wil afspraken over taakherschikking bovendien contractueel vastleggen – en indien nodig – ‘harde maatregelen’ in wet- en regelgeving, bekostiging of richtlijnen. En dan is het natuurlijk zuiver toeval dat de bekostiging van de mondzorg vlak voor de start van het experiment taakherschikking door de NZa ambitieus is opgepakt als een verbeterpunt?

DENTZ 5


Een stralende glimlach, van tandarts tot patiënt Wij geloven in de kracht, het enthousiasme en het positieve gevoel van een lach. Met dit enthousiasme, gecombineerd met meer dan 80 jaar expertise in de tandheelkunde, helpen wij u om het maximale uit uw praktijk te halen. Wij doen dit door met u mee te denken en persoonlijk advies te geven op het gebied van apparatuur en praktijkinrichting. Op deze manier bieden wij solide oplossingen die bijdragen aan de verhoging van de efficiëntie en kwaliteit en vermindering van de complexiteit en kosten. Zo kunt u zich volledig focussen op uw patiënten. Begin de dag met een lach en u zult zien dat alles mogelijk is. Arseus Dental Nederland Cartografenweg 18, 5141 MT Waalwijk T +31 (0)416 67 50 00 www.arseus-dental.nl


INHOUD

INHOUD

16

03 KAMAGURKA 05 REDACTIONEEL: RAVIN RAKTOE 10 COLOFON 10 VOORZITTER AAN HET WOORD: JAN WILLEM VAARTJES 13 DENTAAL NIEUWS 16 INTERVIEW: RHODRI THOMAS 24 ANT-CONGRES 30 ANT-PORTAL RICHTLIJNEN EN PROTOCOLLEN 34 ADVIEZEN VOOR HEPATITIS B VACCINATIE 38 VERLOOP VAN EEN KLACHT 40 GOUD VOOR GOED 44 PRODUCTNIEUWS 49 KLACHT 50 RUBRIEK: RECHTEN EN PLICHTEN 52 HOBBY: KILI-CHALLENGE 54 ONDERNEMEN: PRAKTIJKOVERNAME 58 EEN KIJKJE IN DE PRAKTIJK VAN… 60 BUITENLANDSTAGE IN MEXICO 63 DENTAL GAMES 65 STUDENTENCOLUMN 66 COLUMN: WILFRED KNIESE 69 ANT ALGEMEEN

34 49 40 38

63

60

ANT DENTAL GAMES

DENTZ 7


De beste keuze in medisch debiteurenbeheer


Colofon Dentz is een uitgave van APPR Hét Brancheburo, en leden‑ orgaan van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). Redactie

Ravin Raktoe (hoofdredacteur), Martine Brouwer (ANT) en Reinier van de Vrie (eindredacteur). mailadres redactie: dentz@ant-tandartsen.nl Aan dit nummer werkten mee

Kees Adolfsen, Inás Alsalem, Bjorn Herpers, Paul Spierings, Richard Suy en Anya Vos Uitgever Dentz

APPR Hét Brancheburo, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, 035 - 694 28 78, dentz@apprhbb.nl Advertenties

DOOR: JAN WILLEM VAARTJES, VOORZITTER ANT

Herman Wessels, 035 - 694 28 78, herman@apprhbb.nl Vormgeving

APPR Hét Brancheburo Coverfoto

Kim Verkade Druk

Bariet Ten Brink, Meppel De redactionele inhoud van Dentz verwoordt niet noodzakelijk de standpunten van Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), noch neemt ANT verantwoordelijkheid voor de inhoud van redactionele artikelen. Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. ©2019 APPR Hét Brancheburo. ISSN 1877-3753.

10 DENTZ

I

n de zorg komt het vaak voor dat zorgverzekeraars een groep zorgaanbieders tegen een bepaalde prijs contracteren om vervolgens niet-gecontracteerde zorgaanbieders minder te vergoeden. In de tandheelkunde worden de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en bestaat een groot deel uit niet (basis)verzekerde zorg, waardoor we tot nu hier weinig mee te maken hadden. Dat is in 2019 veranderd. VGZ beweert met meer dan tien implantaatfabrikanten een prijsafspraak te hebben en daarbij ook voldoende tandarts-implantologen

gecontracteerd te hebben, waardoor de VGZ-vergoeding voor een implantaat veertig procent onder het NZa-tarief zou mogen liggen. Het zogenaamde ‘gemiddeld gecontracteerd tarief’. Niet-gecontracteerde zorgverleners krijgen daar nog een korting van twintig procent bovenop, wat neerkomt op een vergoeding van minder dan vijftig procent van het normale tarief. De eerste patiënten hebben hiermee inmiddels te maken gehad en de ANT is voor deze groep in de bres gesprongen. De belangrijkste implantaatfabrikanten ontkennen namelijk een afspraak met VGZ te


VOORZITTERAANHETWOORD

foto: Mark van den Brink

‘ALLE SCHIJN DAT MET VGZ-BELEID GRENS IS OVERSCHREDEN’

hebben en gecontracteerde zorgverleners kunnen wel een bedrag tot het volledige NZa-tarief vergoed krijgen. Het straffen van ongecontracteerde zorgverleners mag geen hinderpaal zijn. Het heeft er alle schijn van dat VGZ die grens overschrijdt. Een patiënt die de dupe van dit VGZ-beleid is, staan we momenteel juridisch bij. Met een overwinning kunnen we gelijk paal en perk stellen aan deze praktijken voordat het schering en inslag wordt in de mondzorg. Belangenbehartiging voor tandarts en patiënt is iets wat alleen bij de ANT echt tot zijn recht komt. Ik heb op dit dossier de afgelopen tijd

wat te veel zwalkende meningen gezien. In mijn column in het vorige nummer sprak ik ook mijn zorg uit over het stoppen van de hulp van Famed/Infomedics bij de analyse van declaratiedata. Deze analyses zijn van groot belang om tegenspel te kunnen bieden aan zorgverzekeraars en – indien nodig – de overheid. Na een goed gesprek met de directie van Famed/Infomedics is gebleken dat de structuur van Infomedics, waarbij zij geen eigenaar maar slechts verwerker van de data zijn, de grootste bottleneck is. De oplossing zou de mogelijkheid zijn waarbij u

aanvinkt dat u graag de (geanonimiseerde) data deelt voor analyses die de beroepsverenigingen nodig hebben. Ik vraag u zodra dit ontwikkeld is allemaal te doen. Hierdoor kunnen wij u weer beter vertegenwoordigen. Met het verschijnen van deze Dentz heeft ook het ANT-congres weer plaatsgevonden op ACTA. Dit jaar ben ik er nog trotser op dan voorgaande jaren. Naast een hoofdprogramma met een bekende internationale spreker was er ook een verscheidenheid aan verschillende sessies in het paralelprogramma. Variërend van radiologie, politiek tot pensioenlessen en zelfs virtueel boren op de Simodont. Zo brengen we de standaard die normaal is op de grote internationale congressen, zoals EuroPerio, nu ook naar Nederland. Hopelijk de eerste in een lange reeks van deze aanpak. Ik zie u graag volgend jaar op ons lustrumcongres!

DENTZ 11


PERSOONLIJKE AANDACHT EN MEER Compact en slagvaardig Met gepaste trots stellen wij ons voor; wij zijn een compact administratie- belastingkantoor gelegen in het mooie Wassenaar. Wij richten ons op het MKB, waaronder zich steeds meer zelfstandige tandartspraktijken bevinden. Naast het verzorgen van de reguliere werkzaamheden waaronder het verzorgen van de financiële administratie, de loonadministratie, het opmaken van de jaarrekening en het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting doen wij meer. Pro-actief Wij adviseren pro-actief. Wij weten wat er in de markt en op fiscaal vlak speelt en daar spelen wij op in. Dat houdt in dat wij onze cliënten pro-actief benaderen over fiscale en financiële vraagstukken. Waar wij goed in zijn U heeft zich vast wel eens afgevraagd; betaal ik niet te veel belasting? Deze vraag stellen wij ons zelf ook. En als wij van mening zijn dat u slimmer kunt ondernemen dan schromen wij niet vrijblijvend contact met u op te nemen om onze visie voor te leggen. En dat onder­scheidt ons als adviseur! Wilt u ook pro-actief geadviseerd worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij nodigen u graag uit voor een gesprek.

administrations

Van Zuylen van Nijeveltstraat 298a 2242 LM Wassenaar

Telefoon (070) 205 46 57 E-mail vanderwaals@cafl.nl


DENTAALNIEUWS

ANT doneert 2.000 boekjes aan Voedselbanken Nederland Het boekje Wiwi wit – het leven van een kindertand van Marion Bloem is bedoeld voor kinderen van 4-8 jaar. Ze raken via het boekje op een leuke manier vertrouwd met de tandarts. In het boekje wordt het belang van napoetsen benadrukt. Het boekje is een initiatief van mondhygiënisten Yvonne Buunk-Werkhoven en Dagmar Else Slot. NVM-mondhygiënisten, de KNMT en de ANT werden vervolgens betrokken in de samenwerking. Hierdoor werd de minimale afname van de boekjes gegarandeerd en kon gestart worden met de ontwikkeling van het boekje. Voedselbanken Nederland bleek interesse te hebben in de boekjes die de ANT had afgenomen. De ANT doneerde er 2.000 en hoopt dat het boekje veel ouders en kinderen inspireert en stimuleert goed voor hun tanden te zorgen.

ANT WIL AANPASSING AMVB WET BIG Door een wijziging in de Wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Het beoogde doel is een vergroting van de transparantie binnen de zorg. De patiënt zou op deze manier gemakkelijker kunnen onderzoeken of een zorgverlener BIG-geregistreerd is. De maatregel houdt geen rekening met de administratieve en financiële consequenties voor zorgverleners. De ANT is van mening dat van alle uitingen een vermelding op de praktijkwebsite zou moeten voldoen. Ook is de ANT het niet eens met het korte tijdsbestek waarin BIG-geregistreerden dit moeten regelen. Bovendien is het zeer ongebruikelijk om al een ingangsdatum van een AMvB vast te stellen voordat deze is gepubliceerd. Daarom heeft de ANT samen met verschillende beroeps- en brancheorganisaties een brief gestuurd aan minister De Jonge (VWS) met de oproep om de wet aan te passen. VWS heeft in overleg met de koepelorganisaties in de zorg besloten de maatregel voorlopig niet te laten handhaven door de Inspectie. Houd onze website in de gaten voor de actuele ontwikkelingen.

ANT Kickstartdiner In april organiseerde de ANT samen met De Startende Tandarts drie ANT-Kickstartdiners. In alle faculteitssteden waren onder het motto talk engaging dentistry zes innemende sprekers te horen. Studenten konden deze avonden genieten van tientallen netwerkmogelijkheden en kennismaken met de ANT.

DENTZ 13


ADVERTENTIE

Professionele bleekbehandelingen voor een succesvolle tandartspraktijk. Een interview met Clarissa Jänig

Bleekbehandelingen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit een moderne tandartspraktijk. Een stralende glimlach kan ervoor zorgen dat iemand zich aantrekkelijker voelt, meer plezier in het leven heeft en zelfbewuster is. Tandarts Clarissa Jänig uit Keulen („Zahnarztpraxis Rodenkirchen“) biedt al jarenlang en met veel succes bleekbehandelingen aan.

Wij hebben posters opgehangen en patiëntenfolders in de wachtkamer gelegd. Tijdens het consult geven wij proactief informatie en vertellen uitgebreid over de mogelijkheden en resultaten van een bleekbehandeling. Om de drempel voor de eerste keer zo laag mogelijk te maken, hebben wij vaak tijdelijke aanbiedingen. Waar moet een tandarts op letten voor hij een bleekbehandeling uitvoert? Uitgebreide voorlichting aan de patiënt is heel belangrijk. Wij maken eerst het hele gebit schoon en onderzoeken het uitgebreid. De harde gebitsweefsels en de glazuurlaag moeten goed zijn. De incisale randen moeten dik genoeg zijn om te voorkomen dat ze grijzig gaan lijken door het doorschemeren van de mondholte. Zichtbare vullingen in het front kunnen na een bleekbehandeling ineens opvallen en moeten daarom vaak worden vervangen. Kunt u een actuele casus beschrijven waarbij u iemand snel en effectief heeft kunnen helpen? Onlangs had ik in mijn praktijk een mooi voorbeeld van hoe een gebit binnen heel korte tijd meer dan een kleurtint lichter kon worden gemaakt. Een patiënt van 32 jaar was ontevreden met de gele A3-kleur van zijn gebit (afb. 1). Na een adviesgesprek en het bepalen van de gewenste kleurtint van het gebit besloten wij om een behandeling te doen met Opalescence® PF (afb. 2) van Ultradent Products. Wat heeft u precies gedaan bij deze patiënt? Wij hebben hem natuurlijk eerst uitgebreid voorgelicht. Daarna hebben wij de lepels gemaakt. Met de eerste behandeling in de praktijk werd een bleekresultaat van ongeveer een halve kleurtint behaald. Wij lieten de patiënt zien hoe de bleekgel in de lepels wordt gedaan en mee voor de verdere behandelingen thuis. Na vier behandelingen was A3 al A2 geworden.

Na nog eens vier behandelingen thuis was het eindresultaat een duidelijke nuance lichter dan A2 (afb. 3). 1)

3)

© C. Jänig

Bij welke indicaties komt behandeling in aanmerking?

© C. Jänig

een

bleek-

Wij gebruiken Opalescence® PF al jaren voor bleekbehandelingen in de praktijk en thuis, aangezien het veilig en gemakkelijk te gebruiken is. De formule met kaliumnitraat en fluoride (PF) is heel mild en effectief. Wij gebruiken het product ook graag voor een mooi eindresultaat na orthodontische behandelingen. Als iemand zichtbare protheses heeft die lichter van kleur zijn dan het gebit, kunnen de buurelementen zonder problemen worden gebleekt. Composietrestauraties moeten pas 7 à 10 dagen na de bleekbehandeling worden aangebracht. Bij nieuwe protheses worden eerst de buurelementen gebleekt. Daarna pas wordt de prothese geplaatst. Hoe kunnen patiënten zo lang mogelijk profiteren van de bleekresultaten? Voor we gaan bleken moeten we de patiënt goed informeren over de beperkingen van het bleekeffect door sommige voedingsmiddelen en dranken, zoals koffie, thee en rode wijn. Ook nicotinegebruik heeft invloed op de kleur van het gebit. Daarnaast moeten 2) patiënt en tandarts gedurende de behandeling en enkele dagen daarna afzien van het gebruik van producten die tot verkleuring kunnen leiden. Lees meer op ultradent.com/nl

© Ultradent Products

Hoe weten uw patiënten dat u ook bleekbehandelingen doet?


“Wat vergoedt mijn verzekering?� Die vraag krijgt u vast vaak! Met 1 druk op de knop geeft ZorgSom duidelijkheid in de behandelkosten. Zonder verrassingen achteraf. Dat wil toch iedereen?

Probeer ZorgSom nu 2 maanden gratis op www.zorgsom.nl


INTERVIEW

De intuïtieve benadering van Rhodri Thomas

HERSTEL KOP DE NATUUR, CREËER SCHOONHEID Als er iets is wat Rhodri Thomas, keynote speaker op het ANT-congres, uitstraalt is het gedrevenheid. Gedrevenheid voor tandheelkunde en schilderen. Voor hem beide creatieve disciplines. En dat wil hij ook graag overbrengen op zijn collega’s. Voorafgaand aan het congres interviewde Dentz hem daarover en over zijn visie op tandheelkunde. Door: Reinier van de Vrie Foto's: Mark van den Brink


Van Rhodri Thomas wordt gezegd dat hij een intuïtieve benadering van werken heeft.Wat houdt dat in? Thomas: “Voor mij heeft een intuïtieve benadering alles te maken met een artistieke op de natuur gebaseerde benadering. Ik zie een zeer nauwe link tussen esthetische tandheelkunde en kunst. Veel behandelaars die ik ken hebben een artistieke achtergrond. Zelf heb ik een achtergrond van schilderen en beeldhouwen. Dat helpt mij om kleuren, composities, de werking van het licht en driediemensionale vormen beter te begrijpen. Dat zijn ook basiselementen in de tandheelkunde, met name bij esthetische behandelingen.” In de tandheelkunde vindt hij dat bijvoorbeeld terug in het werk en de publicaties van Pascale Magne met wie hij zich erg verbonden voelt. Thomas is gepassioneerd om iets te doorgronden. Dat geldt voor hem ook voor de wetenschappelijke kant van de tandheelkunde. Hij hoopt dat zijn passie ook doorwerkt in zijn contact met zijn patiënten en dat die dat kunnen zien en voelen. ”Als een patiënt dat ervaart en er gevoelig voor is, sta je als tandarts en patiënt niet tegenover elkaar maar maak je een gezamenlijk reis.” WETENSCHAPPELIJKE CREATIVITEIT

Op de vraag of tandheelkunde voor hem meer een creatieve dan een wetenschappelijke benadering is, zegt hij dat hij die twee benaderingen onmogelijk van elkaar kan scheiden. “Wat we in de tandheelkunde doen is gebaseerd op gedeeld onderzoek en wetenschappelijke kennis voor alle tandartsen. De creatieve kant is echter iets dat bepaald wordt door individuele vaardigheden en visie van een tandarts op zijn werk.” Voor hem is het dus een samensmelting van creativiteit en wetenschap. Hij vindt dat tandartsen op beide aspecten getraind moeten worden, waarbij het ontwikkelen van de creatieve kant meer gewoon zou moeten worden. De stappen voorwaarts op allerlei terreinen ziet hij vooral gemaakt worden door creatieve mensen. Daarom zou hij ook in de tandheelkunde zowel het creatieve intuïtieve leren als

RHODRI THOMAS

Rhodri Thomas studeerde in 2014 cum laude af in de Tandheelkunde aan de Cardiff University. Hij werd twee keer uitgeroepen tot Best Young Dentist under 35 at British Dentistry en door Dentistry Magazine tot Leader of the Future. Hij is medeoprichter van het trainingsinstituut Art2aesthetics. Wereldwijd geeft hij trainingen en lezingen over onder meer esthetische tandheelkunde. Hij heeft een privékliniek in het Welshe Abergavenny. Behalve tandarts is hij ook een verdienstelijk landschapsschilder.

18 DENTZ


INTERVIEW

de wetenschappelijke kennisontwikkeling willen stimuleren. Zelf doet hij dat onder meer door trainingen te geven voor het instituut Art2aesthetics waarvan hij medeoprichter is. Het doel van die trainingen is om creativiteit bij tandheelkundige professionals aan te moedigen en het werkplezier te stimuleren. Voor hem is het daarbij belangrijk om niet je eigen ego voorop te stellen maar je naar je beste vermogen in te zetten ten dienste van je team en je patiënt.

“DE MOND IS VOOR MIJ EEN MINIATUURDOEK”

Maar hoe denkt hij het – verborgen – creatieve vermogen bij tandarts aan te boren en te ontwikkelen? Thomas: “Het vermogen om je creatief te ontwikkelen is heel erg groot bij kinderen, maar bij het ouder worden neemt dat af. Je moet dus weer meer creativiteit in je werk brengen en jezelf dwingen om creatieve doelen te stellen. Dat doe ik zelf ook. In de tandheelkunde kan dat volgens mij op veel niveaus. Creëer in de eerste plaats een sfeer waarin creativiteit kan bloeien. Dat kan niet alleen door wat je zegt, maar door met foto’s, video’s en casussen te laten zien waar het om gaat. Toon de hoogtepunten van de artistieke aspecten van je werk. Zo kom je in een creatieve mindset. In de tweede plaats moedig ik mensen aan hun creatieve vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld in tekenen, schilderen of beeldhouwen. Laat mensen zich vooral vrij voelen in die ontwikkeling en vang ze niet op een goed of slecht resultaat. Tandarts moeten creativiteit zelf ervaren. Ik probeer die alleen maar op te wekken.”

onal Health Service (NHS) in Engeland, waar tandartsen gebonden zijn aan restricties in budgetten? Thomas werkt zelf alleen in een private kliniek, maar van vrienden en collega’s hoort hij dat de beperkingen van de NHS inderdaad frustrerend zijn. De NHS is opgezet om basiszorg voor patiënten mogelijk te maken, maar dat betekent dat niet alle behandelopties uitgevoerd kunnen worden. Voor veel cosmetische behandelingen, uitgebreide behandelplannen of de inzet van laboratoria die topkwaliteit leveren is dat bijvoorbeeld niet mogelijk. Het NHS-systeem dwingt tandartsen volgens Thomas bovendien snel te werken omdat ze veel patiënten moeten behandelen. Dat is inderdaad niet het perfecte systeem, maar desondanks krijgen patiënten toch vaak goede behandelingen voor een lage prijs. In private klinieken zijn duidelijk meer mogelijkheden. Hij ziet dat het tandtechnische werk daar vaak beter is, omdat er minder of geen financiële beperkingen zijn. “Maar”, benadrukt Thomas, “in zowel private klinieken als NHS-klinieken zie ik variatie in kwaliteit. De sleutel voor kwaliteit ligt namelijk altijd bij de tandarts zelf. Er werken goede tandartsen in beide settings.” Patiënten kiezen vooral voor private klinieken als ze een complete behandeling willen op specialistisch gebied of als ze esthetische of cosmetische wensen hebben. Ze verwachten daar beter af te zijn. Daarbij gaan ze natuurlijk ook af op persoonlijke aanbevelingen van andere patiënten die in zo’n kliniek zijn behandeld. Wat verstaat Thomas zelf onder esthetische tandheelkunde? “Ik definieer esthetische tandheelkunde als het streven naar het creëren van schoonheid door het herstellen van de natuur. Dat is altijd mijn doel in de tandheelkunde en geldt voor alle gebieden van de tandheelkunde, van restauratief tot aan parodontologie.” Voor hem is ook een occlusale vulling van een molaar een esthetische behandeling, omdat hij het bij iedere behandeling als een grote uitdaging ziet om zowel creatief te zijn in de kleurkeuzes als in de vorm. Hij streeft er altijd naar om een zo perfect mogelijk restauratie te maken die niet van de natuurlijke dentitie te onderscheiden is.

ALLES IS ESTHETISCH

KWALITEIT KOST TIJD

Het klinkt natuurlijk heel leuk om op zo’n manier je te ontwikkelen, maar kun je dat dan vervolgens ook toepassen in het systeem waarbinnen je moet werken? Is het bijvoorbeeld toepasbaar in de Nati-

Creatieve tandartsen moeten in principe kunnen werken in ieder systeem, vindt Thomas. Ook in het Nederlandse systeem met vastgestelde maximumtarieven. In elk systeem kun je proberen de creativiteit zoveel mogelijk te stimuleren. Tijdsdruk is in zijn ogen meestal de grootste beperking voor creativiteit. Probeer

CREATIEVE MINDSET

DENTZ 19


INTERVIEW

dan eerst die tijdsdruk wat minder te maken, zodat er meer tijd vrijkomt voor behandelingen. Daarnaast is samenwerking en communicatie met zijn tandtechnici voor hem van cruciaal belang. Dat is een van de meest creatieve onderdelen van het beroep. Hij adviseert daarom altijd de samenwerking te zoeken met hooggeschoolde tandtechnici, en ze eventueel deel te maken van je team. Wat zou hij tegen beleidsmakers in Nederland willen zeggen om tandheelkundige zorg volledig in een basisverzekering op te nemen, vergelijkbaar met het NHS-systeem? “Van buitenaf kijkend denk ik dat strikte budgetten en strakke tijdschema’s voor tandartsen niet leiden tot de hoogste kwaliteit van behandelingen, noch tot de grootste arbeidstevredenheid of plezier van het dentale team. De kans bestaat ook dat patiënten daar onder gaan lijden. Dat zou ik als beleidsmaker of politicus dus eerst heel goed overwegen. Het zou in ieder geval geen systeem moeten worden met al te veel beperkingen. Iedereen zou van een nieuw systeem moeten kunnen profiteren.” De beste resultaten als tandarts kun je volgens hem bereiken in een systeem waarin je kunt kiezen met welke tandtechnici je werkt en met welke materialen. Ook moet je, zoals hij al aangaf, voldoende tijd hebben maken om je behandelingen te doen. “Stress van tijdsdruk is heel vervelend. In de tandheelkunde is er al genoeg stress. Probeer andere stressvolle factoren daarom tot een minimum te beperken. Dat verhoogt het werkplezier en geeft meer mogelijkheden voor creativiteit.” LEADER OF THE FUTURE

Het Britse Dentistry Magazine riep Thomas onlangs uit tot Leader of the Future. Dat is natuurlijk een vleiende onderscheiding. Thomas was aangenaam verrast die titel toebedeeld te krijgen. Maar hij blijft er nuchter onder. Het legt zeker geen druk op hem om nog beter te presteren. Hij hoopt wel dat het hem nog meer mogelijkheden biedt om aan de verwachtingen te voldoen en anderen daar waar mogelijk te inspireren. “Volgens mij moet iedereen ernaar streven om ergens de beste in te willen zijn. Of dat nu in de tandheelkunde is of op een ander gebied in hun leven”, zegt hij. Succes is voor Thomas niet extrinsiek maar intrinsiek. Hij geeft aan dat hij in

“TIJDSDRUK IS DE GROOTSTE BEPERKING VAN CREATIVITEIT”

20 DENTZ

zijn carrière niet het doel heeft om de beste tandarts in de wereld te zijn of de beste resultaten te bereiken, maar hij wil iedere morgen wel enthousiast aan de slag gaan en in een prettige flow zijn werk kunnen doen. “Als ik veertig jaar tandarts ben, wil ik daar zoveel mogelijk van genieten. Mijn enthousiasme en passie wil ik niet alleen naar mijn patiënten toe uitstralen maar ook overbrengen op andere tandartsen. Als professionals zijn we zo gelukkig dat we iedere dag mensen kunnen helpen. Dat is ook een manier om onszelf te focussen op onze creativiteit en nieuwe richtingen te ontdekken. Ik moedig dus alle tandartsen aan om gepassioneerd te blijven in hun werk, op zo’n manier dat ze ook een goede balans vinden tussen werk en de dingen waar het in het leven werkelijk om gaat.” LANDSCHAPSSCHILDER

Naast zijn werk als tandarts is Rhodri Thomas ook landschapsschilder. In zijn puberjaren had hij het geluk door twee leraren geïnspireerd te worden. Die lieten hem ontdekken dat je met kunst zoveel meer kan en dat je – goede – schilderijen ook kunt verkopen. “Voor mij is het een vorm van mindfulness en het houdt mijn creatieve spirit levendig. Mensen worden vaak opgeslokt door werk en drukte. Het is daarom belangrijk om de vrijheid te hebben om iets geheel anders te doen. Mijn eerste passie ligt bij de kunst, maar er is een perfecte relatie met tandheelkunde. Ik zie ieder onderdeel van de tandheelkunde als een kunstwerk. De mond is voor mij een miniatuurdoek. Met al mijn artistieke vaardigheden probeer ik altijd om een lach te creëren in de meest moeilijke omstandigheden. Een lach die de tand des tijds moet kunnen doorstaan.”


Filtek

Universal Restorative

Uw restauratie. Uw composiet. Uw dag.

Simpelweg

Een druk schema vraagt om efficiëntie, vandaar dat tandartsen bij circa 80% van alle restauraties kiezen voor 1 kleur.* Dankzij 3M™ Filtek™ Universal Restorative met NaturalMatch-technologie kunt u efficiënter werken én een esthetisch resultaat garanderen, anterieur en posterieur. Met slechts 8 kleuren, een universele opaciteit en een wittere Extra White kunt u de meeste patiënten een passende oplossing bieden. Maak het uzelf simpelweg eenvoudiger.

eenvoudiger.

3M.nl/FiltekUniversal 3M.be/FiltekUniversal


Voelt uw marketing als kiespijn? Het is heel normaal dat als uw patiënt last heeft van

Geen abracadabra, addertjes onder het gras, facturen

zijn gebit, dat hij zo snel mogelijk u als tandarts

die met een vork geschreven zijn of eigen agenda.

bezoekt. Nadat uw patiënt in de behandelstoel gaat zitten zult u als tandarts vakkundig het gebit bekijken en een diagnose stellen. Uit deze diagnose volgt het behandelplan en na de behandelingen zal uw patiënt zijn klachten worden weggenomen. Hierbij gaat uw

Wel een pro aktieve marketing en communicatiepartner voor u als praktijkhouder en ondernemer. Die wij volledig zullen ontzorgen op een efficiënte, resultaatgerichte en transparante wijze.

patiënt uit van de kennis en kunde van u als tandarts. Na de behandeling volgt uw factuur, al dan niet

Meetbare resultaten

Altijd Prijsopgave vooraf

vergoed door de verzekeraar, waarbij ook hier uw patiënt uitgaat van correcte factuur bedragen.

Wij zijn TopPraktijk, inmiddels helpen wij al een

Nu willen wij niet zeggen dat uw marketing en communicatie

net

zo

vervelend

zijn

als

gebitsklachten, maar zou het niet fijn zijn als u als ondernemende praktijkhouder een partner hebt die u volledig ontzorgt op het gebied van marketing en communicatie in en om uw praktijk?

heel Nederland met het ontzorgen van de marketing en communicatie. Met als resultaat een stabiele instroom van nieuwe patiënten. TopPraktijk kan u helpen met: Identiteit & presentatie (o.a. logo, huisstijl en

Contact en afspraak mogelijk in de avond of op zaterdag

Altijd plan van aanpak o.b.v. uw praktijksituatie

flink aantal praktijkhoudende ondernemers door

website) Marketing op maat (o.a. vindbaarheid op Google en Facebookcampagnes

Wij vergelijken uw praktijk eigenlijk met uw patiënt, van te voren zullen we altijd een (vrijblijvende) inventarisatie gesprek inplannen.

Praktijkondersteuning (o.a. social media training, reputatiemanagement)

Zelfs u kunt aan de buitenkant niet zien hoe het met

Indien u meer informatie wilt over onze

het gebit is gesteld, dat geldt ook voor de staat van

dienstverlening dan staan wij u graag te woord.

uw marketing en communicatie. Deze "diagnose"

Wij begrijpen dat u overdag de tijd zoveel

doen wij direct bij u aan tafel op een hele heldere en

mogelijk wilt benutten om uw patiënten te

transparante wijze. Zo analyseren wij uw website op

behandelen en/of uw praktijk te runnen, daarom

gebruiksvriendelijkheid

is TopPraktijk zowel 's avonds als op zaterdag

en

vindbaarheid,

uw

presentatie en de resultaten uit uw huidige

bereikbaar.

mar marketing activiteiten. Hieruit zal een "behandelplan" op maat volgen met duidelijk aangegeven wat onze bevindingen zijn en wat wij zullen gaan doen om de resultaten te verbeteren en/of doelstellingen te behalen.

+31 (0) 85 130 35 55

contact@toppraktijk.nl

toppraktijk.nl


ANTCONGRES

ANT jaarcongres 2019

“PATIËNTEN ZIJN UW BESTE AMBASSADEURS” 24 DENTZ


ANTCONGRES

Met als keynote speaker de Britse tandarts Rhodri Thomas, de nieuwe VWS-ambtenaar voor mondzorg Maaike Wijnhoud en breakout sessies met actuele onderwerpen had het ANT Jaarcongres op 12 april een meer dan

Zoals ieder ANT jaarcongres mocht de voorzitter het spits afbijten. Jan Willem Vaartjes, Dagvoorzitter Tom van ’t Hek verbond de zoals hij zelf aangaf waarschijnlijk aan zijn laatste jaar bezig als verschillende onderdelen met scherpzinnig ANT-voorzitter, vertelde trots te commentaar en prikkelende samenvattingen. zijn op het geboden programma en hij hoopt dat dit het begin is van een mooie traditie. Hij gaf zijn toehoorders een overzicht van waar hij in het eerste kwarDoor: Reinier van de Vrie Foto’s: Kim Verkade taal als voorzitter vooral druk mee is geweest. Het begon al direct op 2 januari toen RTL Nieuws met het verhaal kwam over vermeende grote risico’s van wortelkanaalbehandelingen. Door een endo zou iemand zelfs in coma zijn geraakt. Hij kon die verhalen met cijfers ontzenuwen. Op 450.000 endo’s per jaar treedt er slechts rond de 1.500 keer (0,003 procent) een complicatie op. Niet veel later kwam De Telegraaf met verhalen over ‘Woekerwinsten op implantaten’ en ‘Grimmige ruzie over implantaten’. De bron daarvan was zorgverzekeraar VGZ, die daarmee zijn gram op tandartsen leek te willen halen, omdat men verbolgen is over de oppositie van de ANT tegen kortingen op niet-gecontracteerde zorg voor implantaten via VGZ. Deze strijd is nog niet gestreden. De ANT staat een patiënt, die van zo’n korting de dupe is, bij in een juridische procedure. Verder voerde Vaartjes intensief overleg met diverse partijen om de mogelijkheid te verkennen van een vrij tarief voor cosmetische behandelingen als facings en bleken. “Ziet de ANT de patiënt als bondgenoot”, wilde Van ’t Hek weten? “De ANT probeert altijd vanuit de patiënt te redeneren”, zo zei Vaartjes aan. De kwestie met VGZ-implantaten is daarvan een mooi voorbeeld.

interessant programma in het ACTA-gebouw.

DENTZ 25


ANTCONGRES

LEVENDIGE INTERACTIE

Maaike Wijnhoud is slechts een paar maanden werkzaam als beleidsambtenaar bij VWS maar had toch al de moed om een zaal toe te spreken over mondzorg. Ze gaf ruiterlijk toe dat ze weliswaar de nodige ervaring heeft in andere zorgsectoren maar nog niet zoveel weet van de mondzorg. Ze wilde toch graag haar eerste bevindingen delen en aangeven wat zij ziet als de agenda voor de toekomst. Dat leverde een levendige interactie met de zaal op. Als nieuwkomer is ze stomverbaasd dat tandartsen geen verplichte bij- en nascholing kennen en dat er weinig kwaliteitsstandaarden zijn. “Waarom kan dat wel bij huisartsen en medisch specialisten en niet in de mondzorg?”, zo vraagt ze zich af. Wat haar ook opvalt, is dat er weinig contractering is met verzekeraars, maar – iets wat haar zeer aanspreekt – dat er grote betrokkenheid is bij patiënten. Ze vindt dat er een wettelijk kader moet komen voor kwaliteit. Beroepsbeoefenaren moeten zelf aangeven wat ze van kwaliteit vinden, want die kunnen dat bij uitstek bepalen, zij het in afstemming met andere partijen. Voor kwaliteitsborging wil ze meer standaarden en protocollen, bijvoorbeeld ten aanzien van handelingen waar mensen wel of niet toe bevoegd zijn. Vanuit VWS wil ze daarover in dialoog met de beroepsverenigingen. De inspectie constateert volgens haar een toename van meldingen, met name over de verlengde armconstructie. Bij gebrek aan beroepsnormen kan die dat echter moeilijk aanpakken. Ze pleit ervoor dat de beroepsgroep daarvoor zelf normen gaat opstellen, waarop de inspectie dan volgens haar zal handhaven. Vaartjes geeft toe dat het heel lastig is om assistenten die boren – iets waar hij zeker geen voorstander van is – aan te pakken. De Wet BIG biedt volgens hem ook te weinig aanknopingspunten om dat goed te kunnen formuleren. In de zaal werd ook geopperd dat het wenselijk is dat de overheid eerst zelf de Wet BIG en herregistratie goed gaat regelen. Wijnhoud constateerde ook een gebrek aan data, bijvoorbeeld over het aantal zorgmijders of het aantal mensen dat op de 65e een prothese heeft. “Als je niet

26 DENTZ

voldoende weet waar de problemen liggen, kun je ook geen oplossingen zoeken.” Uit de zaal kreeg ze tegengeworpen dat verzekeraars enorm veel gegevens hebben, maar dat die nog onvoldoende beschikbaar zijn en worden gebruikt. NOODZAKELIJKE MONDZORG

Bij de Wet langdurige zorg (Wlz) ziet Wijnhoud onvolkomenheden waardoor met name kwetsbare ouderen het soms aan de noodzakelijke mondzorg ontbreekt. Er is een NZa-advies om instellingen te financieren waaruit de – noodzakelijke – mondzorg betaald zou moeten worden. Ze vindt dat die bijdrage vooral gericht moet zijn op kwaliteit van leven. Ze begrijpt daarom ook niet waarom de ANT negatief heeft geadviseerd over het voorstel van de NZa. Vaartjes lichtte toe dat de angst van de ANT is dat als instellingen daarvoor geld krijgen het mogelijk niet besteed gaat worden aan mondzorg. “Is dit ook niet gewoon een bezuinigingsmaatregel?”, wilde iemand weten.Wijnhoud ontkende dat. Het streven van

“VAARTJES: DIT CONGRES IS START VAN MOOIE TRADITIE”


ANTCONGRES

HERENDO OF APEXRESECTIE

VWS is de zorg wel beheersbaar te houden. Zeker voor kwetsbare ouderen wil ze geen over- en onderbehandeling. Voor terugdringen van amalgaam (met kwik als bestanddeel) moet er een plan komen. De vraag is aan de orde of het medisch noodzakelijk is om soms amalgaam te gebruiken. Tandartsen moeten dat kunnen aangeven. Tot nu toe willen die het niet uit de tarieflijst. Jaarlijks worden nog rond de 45.000 (0,6-0,8 procent) vullingen per jaar gelegd met amalgaam. Is dat nog nodig? Bij kinderen en zwangere vrouwen is het al verboden, hoewel de schadelijkheid niet is aangetoond voor mensen. De amalgaamscheiding is in Nederland al wel goed geregeld. “Maar wat je er niet instopt hoef je er ook niet uit te halen”, aldus Wijnhoud. EXPERIMENT TAAKHERSCHIKKING

Ook het heikele onderwerp van het vijfjarige experiment met taakherschikking en uitbreiding van de bevoegdheid voor mondhygiënisten ging Wijnhoud niet uit de weg. Bij doorgang van het experiment zullen er het eerste jaar 0-metingen worden gedaan, vervolgens volgt 3,5 jaar het experiment en daarna de evaluatie. Na vijf jaar moet dan duidelijk zijn of en welke van de drie voorbehouden handelingen (boren, anesthesie toe-

In een van de break-out sessies ging tandarts-endodontoloog Dieuwertje de Groot-Kuin in op de vraag wanneer de keuze is voor een endo herbehandeling of een apexresectie. Die keuze kan van veel factoren afhankelijk zijn: de kwaliteit van de kanaalvulling en coronale restauratie, periapicale radiolucentie, complicaties tijdens de behandeling, persisterende infectie, gemist kanaal, iatrogene schade, verticale wortelfractuur, herinfectie, coronale lekkage, crack/fracturen, extraradiculaire infectie, vreemde lichaam reactie en cyste. Maar belangrijk is om eerst goed na te gaan waarom de initiële endo niet is geslaagd. Informeer bij een patiënt ook altijd over de geschiedenis van het element. Dat kan waardevolle informatie opleveren. Soms is afwachten op genezing ook een optie, waarbij aangetekend wordt dat de meeste genezing (88 procent) optreedt in het eerste jaar. Daarnaast is het soms een optie om eerst een apexresectie te doen en vervolgens een herendo.

dienen en maken van röntgenfoto’s) wel of niet door de mondhygiënist mag worden gedaan. Op basis van soortgelijke experimenten heeft ze vertrouwen in een mooi experiment. In mei wordt waarschijnlijk de keuze gemaakt welke van de vier bureaus het onderzoek gaat begeleiden. Daarvoor is een Europese aanbesteding gedaan. Zoals te verwachten was, kreeg ze op dit item uit de zaal veel reacties. Er is nu al een schrijnend tekort aan in Nederland opgeleide tandartsen maar ook aan mondhygiënisten. Bovendien willen die laatsten vaak niet eens boren. De helft van de nieuwkomers van de tandartsen komt uit het buitenland. Hoe gaat VWS dit oplossen? Het probleem is al te lang doorgeschoven. Ook als de opleidingscapaciteit fors wordt uitgebreid moeten we nog jaren wachten op extra nieuwe tandartsen. Wijnhoud kon daarop ook niet veel meer zeggen dan dat het Capaciteitsorgaan met een advies voor uitbreiding is gekomen, maar dat het een politieke keuze is of er meer geld aan wordt besteed. Ook zei ze dat de uitbreiding niet per se hoeft te komen van Nederlandse tandartsen. Aan het einde van haar presentatie vond iemand dat Wijnhoud een heel negatief beeld van de tandarts leek te hebben.Wijnhoud vond het jammer als dat beeld zou

DENTZ 27


ANTCONGRES

zijn ontstaan. Ze is juist positief over de kwaliteit van de Nederlandse mondzorg. Internationaal scoort dat ook goed en ook de mondzorgopleidingen zijn op een zeer redelijk niveau. Van de zaal kreeg ze daarom tot slot toch waardering en applaus toen een deelnemer opmerkte het zeer te waarderen dat ze de moed had gehad om open en eerlijk haar eerste bevindingen te delen en de dialoog te zoeken met de tandartsen. RHODRI THOMAS

Een presentatie van keynote speaker Rhodri Thomas met veel schitterende afbeeldingen en gelikte video’s over esthetische tandheelkunde en het recreëren van schoonheid door de natuur na te bootsten laat zich eigenlijk niet samenvatten. Zo’n presentatie moet je gewoon meemaken. Op een rustige en bescheiden wijze wist hij de zaal te imponeren. Over wat hem verder beweegt valt te lezen in het interview in dit nummer. Hier nog wel één tip van hem: leg heel veel vast op foto en video. Door terug te kijken leer je ontzettend veel.

“LAK: GOEDE PIJNBEHANDELING IS DE BESTE RECLAME”

een fanclub op te richten.” Verder constateert hij dat er een algemene wind lijkt te waaien in de zorg om meer het resultaat dan de inspanning als uitgangspunt te gaan nemen. Zijn advies is om als beroepsgroep goed na te denken over hoe ze de mondzorg wil inrichten en met een mooi plan te komen. “Houd het in eigen hand. Als je niet verandert, word je veranderd.” Hij weet ook wel dat het makkelijk is gezegd, maar elders in de zorg heeft dat ook gewerkt. Verder adviseerde hij om als beroepsgroep gesloten te blijven, want bij verdeeldheid word je uit elkaar gespeeld. “En betrek met alle moderne media uw patiënten er bij als beste ambassadeurs.”

BESTE AMBASSADEURS

Dagvoorzitter Tom van ’t Hek, die zichzelf al jaren een tevreden patiënt noemt, had tot slot nog een aantal behartenswaardige opmerkingen. Hij vond het toch wel heel vreemd dat in de mondzorg zorgverzekeraars het financieel voor het zeggen hebben, terwijl de tandarts voor de patiënt op de eerste plaats staat. “Jammer dat een beroepsgroep die zoveel fans heeft, is vergeten

PIJNKLACHTEN EN ENDO-RICHTLIJN

In een andere break-out sessie sprak tandarts-endodontoloog Bram Lak over pijn en de endo-richtlijn van de NVvE. Ook hij benadrukte dat het belangrijk is om de patiënt de tijd te gunnen zijn verhaal te doen. “Als behandelaars onderbreken we de patiënt vaak te snel, omdat denken te weten waar het om gaat. Dat leidt mogelijk tot een verkeerde diagnose.” Ook bij eigen patiënten moet je een open blik hebben en niet in de valkuil stappen dat je wel denkt het te weten. Ook in het nabehandelingstraject is het van belang om goed met de patiënten te communiceren wat er aan de hand was, wat er is gedaan en wat ze kunnen verwachten na de behandeling. Klachten en pijn zijn meestal niet direct over. In de eerste dag wordt 50-75 procent pijnreductie bereikt, na twee dagen is 90 procent van de pijn verlost en tussen 7-28 dagen moet iedereen pijnvrij zijn. Bij gebrek aan tijd of rust om een behandeling uit te voeren is met behulp van goede pijnmedicatie uitstel meestal mogelijk. De pijnbeleving blijft de eerste drie dagen nagenoeg gelijk. Benadruk wel dat patiënten medicatie goed volgens de voorschriften in moeten nemen, en bijvoorbeeld niet pas als de pijn weer optreedt. Zie daarvoor verder de NHG-richtlijn. De behandeling van pijnklachten staat uitgebreid beschreven in de endo-richtlijn van de NVvE. Tot slot wilde Lak nog meegeven dat een goede pijnbehandeling de beste reclame is voor uw praktijk.

28 DENTZ


ANTCONGRES MEDICATIE

In de break-out sessies van Dieuwertje de Groot-Kuin en Bram Lak kwamen de richtlijnen voor pijnstillers en antibiotica aan de orde.

OVER PIJNSTILLERS VOLGENS DE WHO-RICHTLIJN In oplopende volgorde naast elkaar te gebruiken: Stap 1. P aracetamol (4 dd 500-1000 mg) Stap 2. N SAID (Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac), soort en dosering afhankelijk van specifieke patiëntenkenmerken Stap 3. T ramadol (1-4 dd 50 mg per dag, maximaal verhogen tot 400 mg per dag)

ANTIBIOTICA-INDICATIES Wel te gebruiken bij onder andere een acuut periapicaal abces bij een medisch gecompromitteerd patiënt of bij een systemische uitbreiding, algehele malaise, koorts, trismus, lymfadenopathie. Kenmerken: • Resistentie en overgevoeligheid • 10 procent wordt voorgeschreven door tandartsen • Is niet effectief als pijnstiller • Is geen alternatief voor een behandeling • Communiceer goed over verwachtingen van de patiënt

DENTZ 29


ANT lanceert centraal portaal

ALLE RICHTLIJNEN EN PROTOCOLLEN OP ÉÉN PLEK’ 30 DENTZ


PORTAL

Tandartsen hebben in hun beroepsuitoefening te maken met richtlijnen, protocollen en praktijkwijzers. Het belangrijkste doel van deze richtlijnen en andere normen is het op peil houden of doeltreffender maken van de zorg. Wie wil er nu niet kwalitatief hoogstaand werken? Maar dan zonder dat er al te veel tijd en energie gaat zitten in de regel- en registratiedruk. Meer tijd voor de patiënt. Wij vinden dat elke zorgverlener gemakkelijk toegang moet hebben tot een aantal essentiële zaken die een professionele beroepsuitoefening goed ondersteunen. RICHTLIJNEN

Richtlijnen, iedereen heeft er weet van maar wie bestudeert ze grondig? Zijn ze in de praktijk direct voorhanden en kunt u aantoonbaar maken dat u kennis heeft genomen van de laatste stand van zaken? Een richtlijn is een document waarin beschreven staat wat algemeen gezien de beste zorg is. Dat berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek met aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de zorgverleners bij de besluitvorming. ANT heeft de geldende richtlijnen voor u gebundeld in een te downloaden bestand om ze in elke behandelkamer op het bureaublad te zetten.Wat is er leuker dan met uw collega’s kennis te nemen van de laatste stand der wetenschap en aansluitend een kennistoets te maken waarbij bij goed gevolg tevens een KRT-punt wordt geregistreerd? Altijd alles bij elkaar en met één druk op de knop.

ANT focust in 2019 nog sterker op het wegnemen van zorgen van haar leden. Veilig mailen met ANT-ZIVVER is inmiddels een feit. Met een portal gaan we nu nog een stap verder. Door: Richard Suy

PROTOCOLKAARTEN

Onze visiteurs zien in de praktijk een zeer grote verscheidenheid aan protocollen. Variërend van een instructiekaartje bij het röntgenapparaat tot en met een veelomvattende kostbare cloud-oplossing. Vaak een klapper in de kast maar niet paraat, niet up-todate of niet bij het hele team bekend. Een protocol geeft duidelijkheid wat je moet doen in een situatie en met welke middelen. Een werkinstructie of handelingsinstructie. Het maakt helder wat er moet klaarliggen en hoe je iets uitvoert. Om het nu nog makkelijker te maken heeft ANT samen met Kwaliteit in Praktijk een groot aantal beleidsdocumenten, protocoltemplates,

DENTZ 31


Weg van Rollecate 17 8325 CP Vollenhove Tel: 0527-241782 / 06-53214620 www.zeelte.nl Info@zeelte.nl

KAPS-Variflex-100 voor een nog betere ergonomie! Karl Kaps K900 Led microscoop met Variflex-100 Wij willen u graag de mogelijkheden van de Karl Kaps microscoop laten ontdekken. Onze proefplaatsingen zijn altijd gratis. U bent van harte welkom in onze showroom in Vollenhove. Bel ons gerust voor demonstratie en advies.

NTWERP

Hands on Dentz1 Adv. Zeelte.indd 6

Phlebotomy

26-01-18 11:43

PRF™ Cursus te Amsterdam

Join us and learn the new updates in soft and hard tissue management with Advanced-PRF and injectable-PRF

zaterdag 28 (& 29*) september 2019

Dr. Joseph Choukroun

Dr. Joseph CHOUKROUN

Dr. Tommie Van de Velde

The Purpose of this 2-day unique course complimented with a hands-on and a live surgery “A-PRF desafe, toekomst in weefselregeneratie!“ will be to introduce a very predictable and reproducible autogenous growth factor adjunct in your grafting protocols in order to shorten your healing time and improve the quality of your patience healing and komt experience. Dr. J. Choukroun opnieuw naar Nederland:

*Hands-on Venapunctie cursus, 1 dagdeel (optioneel)

Dr. Choukroun uit Nice vertelt over de revolutionaire ontwikkelingen in de tandheelkunde. Hij introduceert een veilige, voorspelbare en een reproduceerbare . methode om autologe groeifactoren te genereren.

PLATELET RICHE FIBRIN A-PRF & i-PRF

Before

BeforeBefore

Before Before Hard graft Hard graft

BoneAfter Graft + A-PRF After

After Hard graft

After AfterBefore

Bone Graft + A-PRF

After

Hard graft

www.medicalbone.nl/event/prf-congres-2019/

Choukroun’s Advanced-PRF™: • •

After Before Hard graft

Stimuleren van bone-grafts door productie van BMP’s & VEGF Fibrineklonter; de basis voor weefselgeneratie door langzame vrijlaBefore ting van groeifactoren Before A-PRF & Soft tissue In-vivo test toont 2,5x meer vascularisatie t.o.v klassieke PRF

Before + A-PRF Bone Graft + A-PRF Bone Graft After

Bone Graft + A-PRF

After

After

MedicalBone • van Merheimstraat 21 • 5282 NE Boxtel • T: 06-14248516 • contact@medicalbone.com • www.medicalbone.nl/event/prf-congres-2019/ Bone grafting: Biomaterials + A-PRF + Fast System

A-PRF & Socket preservation


PORTAL

noodprocedures en gestandaardiseerde registratieformulieren centraal gezet. U hoeft de protocollen uitsluitend om te schrijven naar de door u gebruikte materialen en procedures die het meest passend zijn in uw praktijksituatie. Tussen de zorgverleners bestaat een grote diversiteit van handelen. Dit goed inzichtelijk krijgen kan zeer leerzaam zijn. Tegen een geringe vergoeding kunt u jaarlijks een set up-to-date formulieren downloaden om periodiek de beschreven procedures in lijn te brengen met de praktijkvoering. Ga met uw team op een inspirerende wijze aan de slag en verkrijg inzicht in de werkwijzen binnen uw praktijk zodat u meer kunt sturen op de processen. Gestandaardiseerd werken geeft rust en duidelijkheid. PATIËNTENENQUÊTE

Een patiëntenenquête is een zeer goed instrument om meer te weten te komen over het functioneren van de praktijk en blinde vlekken in beeld te krijgen. Zelf samenstellen of uit handen geven? Dat kan beide. Het ANT-portal biedt een groot aantal voorbeeldvragen waaruit u de voor u nuttige kunt selecteren. U kunt de balans opmaken naar aanleiding van het laatste bezoek van de patiënt óf deze uitkomst inzetten als onderdeel van een verbetercyclus, waarbij u de patiëntervaringen over de zorgverlening bespreekt met uw collega’s. Patiënten betrekken of het gebruik van statistische informatie uit de dossiers kunnen van grote waarde zijn om uw bedrijfsvoering en zorg te optimaliseren. Selecteer de door u gewenste vragen, druk op de aan te maken PDF, print die uit en ga er direct mee aan de slag. U zult zien hoe positief dit door patiënten wordt ervaren.

VISITATIE

Sedert enige tijd kunt u een self-assessment uitvoeren bij ANT. Het is een tool om snel te zien waar u en uw praktijk staan. Aan de hand van een aantal vragen krijgt u inzicht in de praktijkorganisatie en zorgverlening. Ook als u benieuwd bent naar de onderwerpen waarop u feedback krijgt bij een praktijkvisitatie, kunt u dit self-assessment doen. Voor waarnemend tandartsen of studiegroepen kan dit een tool zijn om – samen met collega’s en medewerkers – eens kritisch te kijken naar de praktijk(-en) waar u werkzaam bent. Het doel is om bewust bekwaam als professional in uw vak en werkomgeving te staan. Met deze tools wordt het eenvoudig om de praktijkvoering naar een hoger plan te tillen. Richtlijnen, protocollen, kennistoetsen, patiëntenenquête en een self-assessment. Aarzel niet, neem een kijkje op het portal ga samen met uw team vandaag nog aan de slag.

“ALLES CENTRAAL OP ÉÉN PLEK”

Meer info: www.portal.ant-tandartsen.nl

DENTZ 33


Voor medewerkers in de mondzorg

ADVIEZEN VOOR HEPATITIS B VACCINATIE De toegenomen controle op de vaccinatiestatus van medewerkers leidt tot veel vragen bij praktijken. In dit artikel geeft PrikPunt informatie en zeven belangrijke adviezen over de hepatitis B vaccinatie. Door: Bjorn Herpers en Paul Spierings*

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat bij toezichtbezoeken aan tandartspraktijken de komende tijd extra letten op de vaccinatiestatus van medewerkers. Bij PrikPunt, onderdeel van VaccinatieZorg, leidt dat tot veel vragen van mondzorgpraktijken. Die vragen hebben vaak betrekking op de interpretatie en de consequenties van de vastgelegde informatie, bijvoorbeeld over de vaccinatiebewijzen die praktijken van hun medewerkers beschikbaar moeten hebben. In dit artikel hebben wij vanuit VaccinatieZorg/PrikPunt de informatie voor u op een rij gezet en adviseren we u de volgende zeven uitgangspunten te hanteren.

34 DENTZ

1. SCHRIFTELIJKE TITERUITSLAG

Een vaccinatiedossier zonder schriftelijke titeruitslag is geen vaccinatiedossier. Een antistoftiter is een momentopname. Alleen 4-6 weken na de derde vaccinatie is de titer optimaal meetbaar. De waarde zakt bij ontbreken van blootstelling weer weg, bij de een sneller dan bij de ander. De procedure voor het bepalen van een antistof titeruitslag gaat regelmatig fout. Bijvoorbeeld als iemand wel drie vaccinaties heeft gehad, maar zich buiten de termijn van 4-6 weken (opnieuw) laat titeren. Dat resulteert te vaak in een titer die de norm van 100 of zelfs 10 IE/l niet haalt. Betrokkene verkeert dan (wellicht) ten onrechte in de veronderstelling nonof low-responder te zijn en gaat een volledig nieuwe serie volgen. Ons advies is om in dergelijke gevallen eenmalig een vaccin (boostervaccinatie hepatitis B) toe te dienen, en 4-6 weken daarna de antistoftiter te laten bepalen. Als die lager is dan 100 IE/l kan beoordeeld worden of de betrokkene een low- of non-responder is. 2. LANGDURIGE BESCHERMING

Met een goede post vaccinatie antistoftiter wordt aangetoond dat iemand langdurig (waarschijnlijk levenslang) is beschermd tegen hepatitis B. In oudere vaccinatiedossiers staat nog weleens een beperkte beschermingsduur aangegeven. Dat is achterhaald door de resultaten van later wetenschappelijk onderzoek. Destijds bestond het vaccin eenvoudigweg nog niet lang genoeg om een langere beschermingsduur te kunnen aanhouden. Er is geen reden voor hervaccinatie (boostervaccinatie hepatitis B) als er ooit een antistoftiter >100 is gemeten.


VACCINATIE

3. IEDEREEN RISICOVORMER

4. MINIMAAL 100

Iedereen die in de mondzorg werkt is in principe risicovormer. Dat geldt dus óók voor medewerkers die zelf niet behandelen. In de sterilisatieruimte gebeuren namelijk de meeste prikongevallen. Volgens de IGJ zou een besmet instrument in de schone keten kunnen komen. Na een accident mag er niet worden doorgewerkt met de naald of het instrument.

De antistof titeruitslag moet altijd minimaal 100 zijn, ongeacht de aanduiding van de eenheden.Voorbeelden: IE/L = Internationale Eenheden per Liter; IU/L = International Units per Liter; U/l = Units per liter; MUI/ml = Milli Unités Internationales/ Unidades Internacionales/Unità Internazionali per milliliter en MIE/ml = Milli Internationale Eenheden per milliliter.

“HET IS MAAR EEN KLEIN PRIKJE…”

DENTZ 35


» Wat motiveert mij? De beste resultaten. En Primescan is voor mij het antwoord. « Dr. Verena Freier, tandarts

Primescan

G   emaakt voor superieure prestaties. Innovatie vergt inzet en ambitie: Primescan bepaalt nieuwe standaarden op het gebied van dentale technologie, waarbij het scannen nauwkeuriger, sneller en eenvoudiger verloopt dan ooit. Hij is gemaakt voor alle soorten behandelingen, van restauraties van afzonderlijke gebitselementen tot volledige tandbogen. Primescan produceert zeer nauwkeurige afbeeldingen en legt meer dan 50.000 afbeeldingen vast per seconde. Door de nieuwe, gepatenteerde ‘hogefrequentie-contrastanalyse’ zijn afbeeldingen van perfecte scherpte en uitmuntende nauwkeurigheid mogelijk. Met Primescan is intraoraal scannen perfecter van resultaat dan ooit tevoren. Veel plezier met scannen; ‘Enjoy the scan’ Meer informatie vindt u op: dentsplysirona.com/primescan


VACCINATIE

5.DUIDELIJKE TITERVERMELDING

In het titerdocument moet duidelijk staan dat de antistoftiter tegen hepatitis B (antiHBs of anti-HBsAg) is bepaald en niet iets anders. Bij PrikPunt werd ooit een ‘titeruitslag’ van ver boven de 20.000 gepresenteerd, maar dat bleek te gaan om virusdeeltjes in het bloed van een hepatitis B drager. Bij het bepalen van een antistoftiter wordt doorgaans niet verder geteld dan 1000 of soms zelfs 100. De waarde wordt dan voorzien van een > teken. 6. LOW- EN NON-RESPONDERS

Low- en non-responders mogen blijven werken. Bij alle titers lager dan 100 moet dragerschap worden uitgesloten door het bepalen van het hepatitis B antigeen (HBsAg). Medewerkers met een antistoftiter tussen 10 en 100 kunnen gedurende vijf jaar beschouwd worden als immuun en mogen risicohandelingen verrichten. Elke vijf jaar is één hervaccinatie en een nieuwe titercontrole nodig. Medewerkers met een titer lager dan 10 mogen risicohandelingen verrichten mits ze zich elk kwartaal laten testen op hepatitis B. Dit is vastgelegd in de richtlijn Preventie Iatrogene Transmissie van Hepatitis B. 7. MELDING BIJ INFECTIE

Mondzorgwerkers bij wie een hepatitis B infectie is aangetoond moeten worden gemeld bij de Commissie Preventie Iatrogene HBV, HCV en HIV. Scan de QR-code voor de richtlijn. *Dr. B.L Herpers, arts-microbioloog, Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland P.J. Spierings, verpleegkundig consultant PrikPunt/VaccinatieZorg

PRIKPUNT VOOR ACCIDENTEN In de dagelijkse praktijk zit een ongeluk in een klein hoekje. Het kan zomaar gebeuren dat een assistente zich tijdens het opruimen van anesthesiemateriaal prikt aan de gebruikte naald, of dat door een onverwachte beweging van de patiënt de bebloede hevel in de hand van de behandelaar komt. Na zo’n accident bestaat risico op mogelijke besmetting met hepatitis B, hepatitis C of HIV. Voorkomen? Beperk het risico op besmetting door zorgvuldig om te gaan met gebruikte materialen, en zo accidenten met prikken, snijden, bijten, krabben, spatten en spugen te voorkomen. Vaccinatie tegen hepatitis B biedt de meest effectieve bescherming tegen deze infectie. Drie injecties plus een voldoende antistoftiter zorgen voor levenslange bescherming tegen hepatitis B. Tegen hepatitis C of HIV (het virus dat aids veroorzaakt) kan niet worden gevaccineerd, waardoor het belangrijk is om snel actie te ondernemen. Aanmelding bij PrikPunt Het is van belang dat tandartspraktijken een regeling treffen voor de acute opvang van accidenten met risico op een bloed-overdraagbare aandoening. Via de raamovereenkomst die VaccinatieZorg voor de dienstverlening van PrikPunt heeft afgesloten met de ANT, kunnen ANT-leden tegen een voordelig tarief een contract afsluiten. U vindt het aanmeldformulier op de ANT-website door te zoeken op ‘opdrachtformulier PrikPunt’. Bel na prikaccident Na een prikaccident is het van belang snel tot actie over te gaan. Spoel meteen de wond uit met stromend water, knijp de wond goed uit en desinfecteer deze met alcohol. Neem daarna direct contact op met PrikPunt via 088 77 454 63. PrikPunt is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Telefonisch bepalen deskundigen aan de hand van een protocol hoeveel risico iemand loopt op besmetting. In bepaalde gevallen is het nodig dat de betrokken patiënt snel onderzocht wordt op virusaandoeningen of dat de zorgverlener behandeld wordt. Meer info VaccinatieZorg/PrikPunt helpt u graag verder bij vragen of onduidelijkheden. Mail in dat geval uw vraag, inclusief uw contactgegevens (naam, mailadres, telefoonnummer) naar PrikPunt@vaccinatiezorg.nl. Of bel 0486 41 72 72. Voor het aanmeldingsformulier: www.ant-tandartsen.nl

DENTZ 37


Wkkgz: voldoe aan de eisen

HET VERLOOP VAN EEN KLACHT De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht tandartsen om te beschikken over een klachtenregeling die voldoet aan de eisen. Welke weg legt een klacht af? Een klachtenregeling moet voldoen aan de eisen en ondergebracht zijn bij een erkende geschilleninstantie. Hoe gaat u te werk als een patiënt een klacht heeft? INTERN OPLOSSEN

Het Bureau Klachtbehandeling van de ANT, dat zich als onafhankelijke partij opstelt, probeert een binnengekomen klacht van een patiënt van u eerst op informele wijze op te lossen. Het tracht de onvrede van de patiënt weg te nemen door een luisterend oor te bieden en advies te geven. De intentie is om – na contact met u – de patiënt met u in verbinding te stellen om er wellicht samen uit te komen. Als dit niet lukt wordt, treedt de formele klachtbehandelingsprocedure in werking.

kundige achtergrond of langdurige ervaring in dit werkveld en hebben zich bekwaamd in bemiddeling. Een klachten­ functionaris heeft de (wettelijke) taak om uw patiënt te ondersteunen in het formuleren en voorleggen van zijn klacht. Vervolgens zal hij proberen om door bemiddeling de patiënt en tandarts tot een oplossing te laten komen. De klachtenfunctionaris kan voorstellen om de klacht ook voor te leggen aan de Klachtenonderzoekscommissie. Deze commissie beoordeelt de feiten die ten grondslag liggen aan de klacht en doet een juridisch niet-bindende uitspraak (advies) over de gegrondheid van de klacht. Dit advies kan behulpzaam zijn bij het bemiddelingstraject van de klachtenfunctionaris.

KLACHTENFUNCTIONARIS

SGIM

Bij de formele procedure wordt de patiënt in contact gebracht met een van de externe ANT-klachtenfunctionarissen. Deze functionarissen hebben allen een tandheel-

Als partijen ondanks de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing van de klacht kunnen komen, biedt de Wkkgz de patiënt de moge-

38 DENTZ

lijkheid om zich te wenden tot een door VWS erkende geschilleninstantie. De ANT heeft samen met de KNMT, NVMmondhygiënisten en ONT Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM) opgericht. Een aan SGIM voorgelegd geschil wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit een ervaren voorzitter (jurist, veelal (oud) rechter), een namens de Consumentenbond aangesteld lid (eveneens jurist) en drie tandartsen-leden. SGIM doet een juridisch bindende uitspraak en kan financiële claims tot 25.000 euro toewijzen.

ALL-INCLUSIVE De ANT biedt haar leden in het ANTlidmaatschap een klachtenregeling die voldoet aan de Wkkgz en die door de Consumentenbond is goedgekeurd. ANT-leden zijn automatisch aangesloten bij de SGIM. Wat de Instellingsklachtenregeling (IKR) betreft is de eerste stoel inbegrepen in het lidmaatschap.


KLACHTENREGELING

4 TIPS BIJ EEN KLACHT

Het Bureau Klachtbehandeling probeert altijd om een geschil te voorkomen. Werk daarom te allen tijde mee wanneer uw medewerking wordt verlangd. Heeft uw patiënt ook een financiële claim bij u neergelegd? Vergeet niet om deze direct aan uw beroepsaansprakelijk­ heidsverzekering te melden. Volgens de Wkkgz moet u uw patiënten kenbaar maken (in de wachtkamer en op uw website) dat u beschikt over een klachtenregeling. De ANT biedt klachtenflyers aan. Deze kunt u uitprinten of bestellen. De ANT-ledenservice kan u desgewenst ondersteuning in een klachttraject. U wordt dan in contact gebracht met de adviserend tandarts of een van de ANT-juristen.

KOSTEN

Klachtbehandeling is in beginsel kosteloos. Mocht het Bureau Klachtbehandeling van oordeel zijn dat een gebrek aan medewerking van de zorgaanbieder een goede klachtbehandeling in de weg staat, dan kan besloten worden de kosten die gemoeid zijn met de inzet van de klachtenfunctionaris door te belasten. Klacht wordt informeel opgelost

Klacht

ANT klachtenbureau

De kosten van behandeling van een eerste geschil door SGIM zal de ANT veelal voor haar rekening nemen. De kosten (circa 2.500 euro) kunnen echter ook doorbelast worden aan de zorgaanbieder als bijvoorbeeld na een gebrek aan medewerking in het klachtbehandelingstraject een klacht is uitgemond in een geschil. Of als de zorgverlener zich in de geschilbeslechtingsfase

onvoldoende inzet om tot een goede uitkomst te komen. Meer info:

Klacht wordt door bemiddeling opgelost

Klacht wordt doorgezet naar ANT klachtenfunctionaris

Klacht gaat naar de geschillencommissie mondzorg

Geschillencommissie doet een juridisch bindende uitspraak en kan een schadevergoeding toewijzen

Klachtencommissie geeft op verzoek een objectief (inhoudelijk) oordeel

DENTZ 39


Wat doet de praktijk met oud goud?

VOOR GOED

Foto: Rode Kruis

Patiënten vinden het meestal fantastisch dat goud uit geëxtraheerde elementen naar een goed doel gaat. Niemand die het zelf hoeft. Dat is de ervaring van een aantal tandartsen die het met die intentie inzamelen. Door: Reinier van de Vrie

Wat gebeurt er met geëxtraheerde elementen? Soms verdwijnen die achteloos in de prullenbak, bij anderen gaan ze in een potje als oefenmateriaal voor studenten. Eigenlijk moet altijd eerst aan de patiënt gevraagd worden wat die met zo’n element wil. Dat zou zeker zo moeten zijn als het element edelmetalen als goud, palladium, platina of zilver bevat. De waarde daarvan kan enkele tientallen euro’s zijn per element. Veel patiënten zullen niet de moeite willen nemen om dat te gelde te maken. Als de tandarts aangeeft deze elementen te willen gebruiken voor een goed doel, vinden de meeste patiënten dat alleen maar heel positief. DIVERSE BESTEMMINGEN

Het Nederlandse Rode Kruis speelt op dit sentiment al ruim 25 jaar handig in en heeft het Gouden Kronen Plan. Het geld dat de gouden kronen oplevert is bestemd voor kinderen op het Filipijnse eiland Cebu (zie foto boven). Er worden teams mee getraind die bij de regelmatig voorkomende overstromingen en orkanen direct in actie kunnen komen. Daarnaast krijgen de be-

40 DENTZ


GOUDVOORGOED

woners meer schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen om dreigende epidemieën na een ramp te voorkomen. Tandarts Erik de Maijer (foto p. 43) die samen met een partner de praktijk EDM Tandartsen in Koedijk heeft, zamelde oud goud ook altijd in voor het Rode Kruis. Maar hij vond een andere bestemming toen hij en zijn vrouw geconfronteerd werden met drie moeders met borstkanker op de school van hun kinderen. Met zijn praktijk sponsorde hij daarom in 2008 voor het eerst een sponsorwandeling die zijn vrouw deed voor A Sister’s Hope, een organisatie die borstkankeronderzoek financieel ondersteunt. Hij bleek met oude kronen voor 800 euro te kunnen bijdragen. Sindsdien gaat het geld naar dit doel en probeert hij ook collega’s daarvoor enthousiast te maken. De Maijer: “Ik ben hiervoor extra gemotiveerd omdat een van mijn oma’s is overleden aan borstkanker. Ik had een heel goede band met haar en hoor haar nog schaterlachen. Met de technieken van nu was het niet nodig geweest dat ze op de relatief jonge leeftijd van 64 aan borstkanker overleed. Een van mijn assistentes heeft ook borstkanker gehad, die zit in de fase van herstellen. Ik werk in een praktijk met negen vrouwen, terwijl één op de zeven vrouwen borstkanker krijgt… Statistisch is de kans dus groot dat het je omgeving treft. Dat motiveert me om door te gaan. Ik probeer mensen te overtuigen en te motiveren dat je het indirect dus ook doet voor de vrouwen in je team, je dochters en je moeders.” De stichting A Sister’s Hope richt zich op de onderzoekers die al wel resultaten hebben geboekt maar nog geen financiering hebben kunnen vinden voor grootschalig onderzoek. Er wordt bijvoorbeeld een onderzoek gefinancierd naar voorlopercellen

“PATIËNTEN STAAN ER POSITIEF TEGENOVER”

van kanker. Op een röntgenfoto of mammogram is dan nog niks zichtbaar, maar kan het dan wel aangetoond worden in bloed of tepelvocht. Dat moet statistisch bewezen worden met onderzoek. Concreet betekent dit onderzoek dat vrouwen met een verkeerd gen een psychisch belastende borstverwijdering kunnen uitstellen en dus meer borstjaren krijgen. DE OPBRENGSTEN

Het Rode Kruis is met het Goude Kronen Plan aanwezig op tandartsenbeurzen en stuurt elk jaar een mailing met retouren-

velop naar alle bekende tandartspraktijken. Er doen zo'n 375 praktijken aan mee. In 2017 zamelde het zo'n tien kilo goud in. Dat heeft in 2018 rond de 200.000 euro opgeleverd. De opbrengst van het Gouden Kronen Plan gaat – na inhouding van 12 procent fondsenwervingskosten – naar de genoemde Filipijnse projecten. De praktijk van de Maijer heeft zelf ongeveer 80-100 gram per jaar. Bij collegatandartsen wist hij het afgelopen jaar rond de vier kilo op te halen met een waarde van ruim 62 duizend euro. Jaarlijks doen er 35-40 praktijken mee. Aanvankelijk benaderde hij collega’s uit zijn omgeving, maar met een website, folders, visitekaartjes, korte praatjes bij cursussen en free publicity probeert hij nu in het hele land goud in te zamelen. Sommige praktijken kiezen ervoor om het ene jaar het goud aan het Rode Kruis te doneren en

WAT DOEN FRESH EN DENTAL CLINICS MET OUD GOUD?

Bij Freshtandartsen gaat oud goud in een potje dat het gezamenlijk met het Leger des Heils heeft om mondzorg te betalen voor cliënten die niet in de Wet Langdurige Zorg terecht kunnen, bijvoorbeeld thuis- en daklozen of voor mensen in blijf van mijn lijf huizen. Bij Dental Clinics zamelt iedere praktijk naar eigen inzicht het goud in. De vestiging waar tandarts Wim Attema in Breda werkt, bestemt het voor het Rode Kruis. Toen hij een zelfstandige praktijk had ging het naar de dierenbescherming. Attema: “Patiënten hoeven zo’n kroon nooit zelf als ze horen dat het naar een goed doel gaat. Daar staan ze zeer positief tegenover. Het is dus ook nog eens goed voor je imago.”

DENTZ 41


Airrotor reparatie voor 135 euro 6 maanden garantie op uitgevoerde reparatie Alle rotoren zijn voorzien van keramische lagers! Onze rotoren worden geproduceerd in de E.U. 24 uurs-service Wij repareren bijna alle modellen airrotors

www.airrotorshop.eu RAI Congrescentrum Amsterdam

Vrijdag 1 november 2019

Congres

Endodontische Herbehandeling Van indicatie tot praktische uitvoering Drie sprekers - vijf lezingen Michiel de Cleen

■ Van feilen leren: de indicatie voor de herbehandeling ■ Kanalen opnieuw reinigen en vullen: obstakels en hindernissen

Marga Ree

Schrijf u nu in voor deze praktische congresdag

■ Herbehandeling van gekroonde elementen: Hoe pakken wij dat aan? ■ Restaureren voor een succesvolle prognose na de herbehandeling

Francesco Mannocci

■ Risico’s en voordelen van de herbehandeling

www.herbehandeling.nl


GOUDVOORGOED

“VOOR BORSTKANKERONDERZOEK, FILIPIJNS EILAND OF…” het andere jaar voor borstkankeronderzoek. De praktijken die willen meedoen vermeldt hij met logo of naam op de speciale website die hij heeft gemaakt. Er staan er nu zo’n 75 op de site. De praktijken sturen het materiaal in een stevige envelop naar een antwoordnummer dat hij hiervoor heeft. Alles wordt geregistreerd en zo netto mogelijk gewogen. Na de zomer laat hij alles bij het bedrijf Drijfhout analyseren, zodat hij het bedrag begin oktober bekend kan maken als A Sister’s Hope een jaarlijkse actie heeft. Na analyse maakt hij het volledige bedrag dezelfde dag over. Hij wil het zo transparant mogelijk houden en wil geen cent inhouden op het binnengehaalde bedrag. De marketingkosten betaalt zijn praktijk of worden betaald door toeleveranciers. ZELF BEPALEN

Het is ondoenlijk om een totaalbeeld te krijgen over wat praktijken met hun tandengoud doen, omdat individuele praktijken dat zelf bepalen. Het Rode Kruis ervaart vooral concurrentie van opkopers – veelal uit Duitsland – die bij Nederlandse tandartsen aan de deur kloppen om goud op te kopen EMD Tandartsen laat patiënten kiezen of het goud naar het Rode Kruis of naar A Sister’s Hope gaat. Door de grote betrokkenheid van de praktijk kiest men dan altijd voor het laatste doel. De opbrengsten van deze kronen zullen wel gaan verminderen, omdat er minder met goud en andere edelmetalen wordt gewerkt. Maar voorlopig levert het nog voldoende op en is het mooi dat tandartsen en hun patiënten met betrekkelijk weinig moeite goede doelen kunnen steunen. Meer info: www.rodekruis.nl/goudenkronen www.asistershope.org www.tandengoudvoorborstkankeronderzoek.nl

PRAKTISCHE GANG VAN ZAKEN

Kronen met metaal zijn geschikt, behalve zirkonium. Frames met kobaltchroom zijn ook niet veel waard. De kronen kunnen na extractie in een potje of zakje worden gedaan, dat eventueel gesteriliseerd kan worden. Om stank te voorkomen kunnen de kronen even in het chloor worden gelegd. Vroeger scheidde Elephant Dental in Hoorn de edelmetalen van de elementen. Dat gebeurt nu onder meer door Drijfhout in Amsterdam. De kronen worden in een bak gesmolten, zodat porselein en wortelresten eruit gehaald worden. De metalen worden vervolgens gegoten in een ‘broodje’, dat wordt gezandstraald en gepolijst. In het laboratorium wordt gemeten hoeveel procent van ieder metaal er inzit. Het gewicht van ieder metaal maal de verkoopprijs van het moment is de opbrengst.

DENTZ 43


Draadloze procesdocumentatie Voor procesdocumentatie bij de reiniging en desinfectie van instrumentarium biedt Miele Professional een tijdbesparende plug-en-play-oplossing met de app DataDiary. De gegevensoverdracht vindt draadloos en veilig plaats met een versleutelde wifi-verbinding (WPA2) tussen het Miele- apparaat en de tablet of computer. Meer info: www.miele.nl/pro/datadiary

Primescan Dentsply Sirona Met de Primescan introduceert Dentsply Sirona de opvolger van de CEREC. Met deze nieuwe scanner claimt het bedrijf snel zeer nauwkeurige scans te kunnen maken, die gemakkelijk hanteerbaar zijn in de praktijk en betrouwbare, klinisch onberispelijke resultaten opleveren. De fabrikant heeft bovendien veel aandacht besteed aan het gebruikersgemak. De gebitsoppervlakken worden gescand met sensoren met een hoge resolutie en door middel van licht met een korte golf. Meer info: www.dentsplysirona.com

44 DENTZ


PRODUCTNIEUWS

Galaxie instrumentencassettes De reiniging en sterilisatie van handinstrumenten is met de nieuwe Galaxie–instrumentencassettes, verkrijgbaar in drie maten, volgens de fabrikant bijzonder veilig en efficiënt. Een met laser uitgesneden patroon optimaliseert het waterdebiet en verhoogt de efficiëntie in de autoclaaf of thermodesinfector. Afgeronde randen en gaten in de hoeken reduceren de droogtijd. Meer info: www.ydnt.eu

HYBRIDE IMPLANTAAT

Het nieuwe Hybride Implantaat van Implant Direct heeft een ruwe onderzijde zodat deze goed functioneert bij omstandigheden met zachter bot. Er is een normale inhelingsperiode. De bovenzijde is het beproefde gladde (machined) oppervlak dat ongevoelig is voor bacteriën en een voorspelbare en makkelijke behandeling heeft bij periimplantitis. Meer info: www. implantdirect.nu

Planmeca Creo™ C5

Voor behandeling aan de stoel is Planmeca met de nieuwe – snelle en precieze – printer Planmeca Creo™ C5 op de markt gekomen. De printer maakt het mogelijk meer behandelingen in één keer af te ronden. Meer info: www.planmeca.com

DENTZ 45


Bluephase G4 ®

De uithardingslamp

Polyvision INSIDE

Met intelligente detectie voor optimale lichtuitharding Met persoonlijke en automatische bewegingsdetectie voor een optimale lichtuithardingsprocedure en betrouwbare uithardingsresultaten.

Efficiënte Esthetiek Isoleren

Bonding

Restaureren Polymeriseren

www.ivoclarvivadent.com Manufacturer, Sales & Distribution: Ivoclar Vivadent AG Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

www.ivoclarvivadent.nl Representative Office Benelux: Ivoclar Vivadent B.V. De Fruittuinen 32 | 2132 NZ Hoofddorp | The Netherlands | Tel. +31 23 529 37 91 | Fax +31 23 555 45 04

®


PRODUCTNIEUWS De Duitse webshop minilu.nl, die dit jaar tien jaar bestaat, biedt met minilu WaWi een servicetool voor het materiaal­ beheer van haar klanten. Voor het gemakkelijk op voorraad houden van materialen uit de webshop. Het goederenbeheer is geïntegreerd in de webshop van minilu.

My smile is powerful Ultradent Products is de campagne ‘My smile is powerful’ gestart om Opalescence®-bleeksystemen meer onder de aandacht te brengen. De nadruk ligt op cosmetisch tandenbleken. Ultradent Products wil met gewone mensen laten zien dat de thuisbleeksystemen geschikt zijn voor alle doelgroepen en levensstijlen. Meer info: opalescence.com/ nl/mysmileispowerful

WaWi voor materiaalbeheer

Planmeca Emerald™ Scanner Planmeca introduceert een nieuwe ‘hyper-speed’ intraoral scanner: Planmeca Emerald™. Deze scanner scant volgens het Finse bedrijf twee keer zo snel als zijn voorganger en is uitgerust met allerlei nieuwe snufjes. Meer info: www.planmeca.com

DENTZ 47


Alles onder controle met minilu WaWi Materiaalbeheer en -bestelling zijn nu nog eenvoudiger: met het goederenbeheersysteem van minilu.nl – supergemakkelijk, online en via de app. Kijk voor meer info op www.minilu.nl/wawi

Nieuw voor pra ktijk en lab

190326_VDV_minilu.0693.Anzeige_Dentz_NL_190x135.indd 1

26.03.19 10:55

Hét adres voor geaccrediteerde nascholing binnen de tandheelkunde! Wij bieden een uitgebreid programma voor het gehele tandheelkundige team. Ons programma bevat leergangen, cursusdagen, workshops en symposia. We bespreken graag de mogelijkheden voor nascholing bij u in de praktijk of op een locatie naar keuze.

In ons aanbod: 6 juni 2019

Wat is angst; algemene principes en basis strategieën

7 en 8 juni 2019

Lachgassedatie, basiscursus voor assistenten, opfriscursus voor tandartsen en mondhygiënisten (2 dagen)

21 juni 2019

De keramische kroon en brug; indiceren, prepareren en cementeren

28 juni 2019

Dento-alveolaire chirurgie in de algemene praktijk

19 en 20 sept. 2019 De volledige gebitsprothese, een update

Heeft u vragen over ons aanbod of een specifieke cursus, neem dan contact op met een van onze cursuscoördinatoren. Kijk op onze website: www.acta-de.nl voor meer informatie over onze producten en diensten. Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam, T 020 - 5980 308, ade@acta.nl


KLACHTENCOMMISSIE

$#*%!

VERGOEDING GEËIST VOOR SCHADE EN TE HOGE REKENING

Een klacht Een patiënt verwijt haar tandarts dat hij een te hoge rekening heeft gestuurd. Klaagster vordert een schadevergoeding van 1.800 euro voor de te hoge rekening en de aangerichte schade. KLACHT PATIËNT

Klager wil een second opinion voor een pijnlijke, ontstoken kies. Een aantal behandelingen is nodig en de kosten voor botopbouw bedragen 180 euro. Klager wil niet dat er tandvlees wordt weggesneden rondom de kies, omdat die door voldoende tandvlees is omringd en er geen etensresten achterblijven. Verweerder gaat akkoord maar voert desondanks een zogeheten ‘flap’ uit. De kies komt half bloot te staan en klager ervaart veel pijn. Twee andere tandartsen zeggen dat een flap niet nodig was en dat het gebit eerst schoongemaakt had moeten worden om tot rust te komen. Tandarts heeft niet aangegeven dat de kosten stegen. De factuur bedraagt 300 euro. VERWEER TANDARTS

Klager wil bij afspraak extra tijd voor directe behandeling. Tandarts ziet een tandvleesabces en een losstaand element.

Klager sprak niet over het wegsnijden van tandvlees. Op verzoek van klager wordt de flap uitgevoerd voor pusverwijdering uit het abces. Om het losstaande element te behandelen stelt klager een – nooit uitgevoerde – behandeling voor met een flapoperatie inclusief botaanbrenging. Deze oplossing is onbetrouwbaar omdat er zeer weinig bot in het onderfront zit. Ondanks dit aangegeven risico wilde klager een flapoperatie en ging akkoord met de begroting. De afgezegde afspraak en de kosten voor het bestelde botopbouw- en regeneratiemateriaal zijn niet in rekening gebracht. UITSPRAAK

De SGIM oordeelt dat terecht tot behandeling van het abces is overgegaan, omdat acuut ingrijpen vereist was en klager instemde. De flap is correct uitgevoerd. Het insnijden van het tandvlees kan mogelijk ervaren worden

alsof tandvlees is verwijderd. Daadwerkelijke verwijdering van tandvlees kan niet worden vastgesteld, maar ligt niet voor de hand. De SGIM oordeelt dat volgens de destijds geldende tariefbeschikking maximaal 174,06 euro mocht worden gedeclareerd (C28; Uitgebreid onderzoek en T94; Behandeling tandvleesabces).Verweerder heeft 350,33 euro gedeclareerd (T22; Grondig reinigen wortel, T70; Flapoperatie tussen 2 elementen en T44; Complex consult parodontale nazorg). De SGIM oordeelt dat 176,27 euro te veel in rekening is gebracht en verklaart dit klachtonderdeel gegrond. Verweerder moet klager dit bedrag als schadevergoeding betalen. De gevorderde schadevergoeding voor het overige wordt afgewezen. Deze uitspraak is integraal te lezen op https://www.geschilleninstantiemondzorg. nl/uitspraken/

DENTZ 49


ADVOCATEN | ZORG­ MAKELAARS | JURISTEN | ADVISEURS IN ZORG | WWW. ELDERMANS-GEERTS.NL

Door: Daniël Post en Karik van Berloo

Gemiddeld gecontracteerd tarief DE

CASUS

Net als veel tandartsen heeft Tandartsenpraktijk Z geen overeenkomsten met zorgverzekeraars. Praktijk Z heeft een aantal uitmuntende implantologen en tandprothetici in dienst en patiënten weten de praktijk steeds beter te vinden voor implantologische zorg, dat in veel gevallen basiszorg is. Omdat praktijk Z geen overeenkomsten heeft, vragen veel patiënten zich af hoe hoog de vergoeding is die zij van hun zorgverzekeraar krijgen. In de polisvoorwaarden van veel verzekeraars staat dat patiënten die naar een ongecontracteerde zorgaanbieder gaan 70-80 procent van het ‘gemiddeld gecontracteerd tarief’ vergoed krijgen. Maar hoe wordt dat gemiddeld gecontracteerd tarief bepaald? En wat is het belang daarvan voor tandartspraktijken als praktijk Z?

50 DENTZ

I

n een recente belangrijke uitspraak heeft de Rechtbank Gelderland een nadere duiding gegeven van het begrip ‘gemiddeld gecontracteerd tarief’. Over dat begrip is verschil van mening. De rechter heeft bepaald dat het gaat om het gemiddelde van het aantal ingediende declaraties van gecontracteerde aanbieders voor de betreffende prestatie. Dit betekent onder meer dat de tarieven van zorgaanbieders in het kerngebied van een verzekeraar zwaarder meetellen (omdat dit om meer declaraties gaat) dan de tarieven in het buitengebied en dat de tarieven van een grote zorgaanbieder (met veel patiënten en dus veel declaraties) zwaarder meewegen dan de tarieven van een kleinere aanbieder. In de uitspraak oordeelt de rechter ook dat de zorgverzekeraar extra door de verzekeraar gemaakte kosten bij ongecontracteerde zorgaanbieders mag vertalen in een korting, als gevolg van het niet kunnen maken van afspraken voor minder

efficiënte zorgverlening en/of hogere tarieven voor ongecontracteerde zorgaanbieders. De rechter overweegt dat dit kortingspercentage niet generiek voor alle zorgsoorten en alle verzekeraars kan worden vastgesteld. Iedere zorgverzekeraar dient dit per zorgsoort vast te stellen. Dat de hoogte van de restitutiekorting niet generiek mag worden vastgesteld kan zowel positief als negatief zijn voor zorgaanbieders. Indien de zorgverzekeraar immers per zorgsoort de hoogte van de korting moet vaststellen, kan dat betekenen dat de vergoeding die patiënten krijgen bij ongecontracteerde zorgaanbieders ook lager kan worden dan momenteel het geval is. HINDERPAALCRITERIUM BLIJFT

Dat de verzekeraar een per zorgsoort nader te bepalen afslag mag hanteren betekent niet dat de verzekeraar daarin helemaal vrij is. Het blijft geldend recht dat de vergoeding niet zodanig laag mag


RECHTEN&PLICHTEN

zijn dat dit een feitelijke hinderpaal vormt om naar een ongecontracteerde zorgaanbieder te gaan. Wel geeft de rechter aan dat een vergoedingspercentage van 75-85 procent niet een voor alle zorgsoorten breed gedragen veldnorm is, dus het mag niet de ‘standaard’ zijn. In de uitspraak is zelfs expliciet benoemd dat onder omstandigheden ook een vergoedingspercentage van 30 procent – en daarmee dus een korting van 70 procent – voor goedkope ongecontracteerde zorg niet is uitgesloten. BETEKENIS

Het is goed om te beseffen dat de uitspraak uitsluitend geldt voor natura- en budgetpolissen onder de basisverzekering, en niet voor aanvullend verzekerde zorg. Hoewel veel zorgverzekeraars een vergelijkbare lijn hanteren als voor de basisverzekering hebben ze voor aanvullend verzekerde zorg veel meer vrijheid om de hoogte van de vergoeding te beperken. Voor aanvullende

“KORTING VAN 70 PROCENT MOGELIJK”

verzekerde zorg is de uitspraak niet direct relevant. Overigens mag een zorgverzekeraar die onvoldoende zorg heeft ingekocht voor aanvullende verzekeringen ons inziens geen korting toepassen. De zorgverzekeraar moet haar kortingspercentage voor de basisverzekering beargumenteren en onderbouwen. Ook hiervoor geldt de voorwaarde voor toepassing van een korting dat voldoende mondzorg moet zijn gecontracteerd of ingekocht. Interessant is de berekening van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Het afslagpercentage moet plaatsvinden op basis van de daadwerkelijk gedeclareerde zorgkosten. Bij de door VGZ gecontracteerde prestatie voor implantaatkosten (J33) betekent dit bijvoorbeeld dat niet uitsluitend gekeken kan worden naar het

tarief dat VGZ is overeengekomen met de door haar geselecteerde leveranciers, maar dat ook de zorgkosten van de niet geselecteerde leveranciers meetellen. Voor 2019 is er niet direct een risico voor een lagere vergoeding dan voor deze uitspraak het geval was. Zorgverzekeraars hebben op hun website en in hun polisvoorwaarden immers al een vast percentage gecommuniceerd voor vergoeding van zorg bij een ongecontracteerde aanbieder. Op die toezegging kan de verzekerde ons inziens niet terugkomen. Een patiënt kan wel aankaarten dat het gehanteerde afslagpercentage te hoog was omdat dit niet gerechtvaardigd wordt door de extra kosten en dat het aan de verzekeraar is dit aan te kaarten. Waarschijnlijk worden dit soort zaken in 2019 en 2020 nog ter toetsing aan de rechter voorgelegd.

DENTZ 51


EUFORISCH STA JE DAN

OP DE TOP! TANDARTS ROBERT KOK DEED IN 2017 MEE AAN DE KILI-CHALLENGE VAN WARCHILD. SAMEN MET ZIJN JONGSTE ZOON IN EEN TEAM DAT DE TOP VAN DE KILIMANJARO BEKLOM. ONCE IN A LIFE TIME.

52 DENTZ


TANDARTS&HOBBY

WAS ER EEN TRIGGER OM MEE TE DOEN?

“Dat was eigenlijk mijn verjaardag. Wat doe je daarmee? Ik hoef eigenlijk niets meer te krijgen. Op welke manier zou ik eens iets terug kunnen geven? Toen kwam de Kili-challenge voorbij op Facebook – mensen bij ons in Bloemendaal hadden het erover. Dat was in oktober. Ik had nog tot februari om me voor te bereiden. Erg nuttig, kan ik wel zeggen.” WANT? IS HET PITTIG?

“In een week loop je elke dag zeven à acht uur. De zesde dag is letterlijk het hoogtepunt van de onderneming. Dan ga je in meer dan twaalf uur naar de top en weer terug. Je slaapt niet echt en gaat ’s nachts om twaalf uur in de kou en het donker op pad. In die uren haken nogal wat mensen af. Zo werd een van de gidsen ziek, een fitnessjuf moest opgeven en ook een man die de methode van iceman Wim Hof volgt moest afhaken. En je kunt natuurlijk hoogteziekte krijgen. Mijn zoon en ik raakten elkaar in het donker kwijt. Je moet eigenlijk niet op elkaar gaan wachten of stilstaan bij iemand die het moeilijk heeft. Als dan ’s ochtends de zon opkomt, je de piek ziet en die samen bereikt, is dat een zeer emotionele én euforische ervaring.” IS BERGSPORT JE GROTE HOBBY?

“Niet in de zin van stijgijzers en klimtouwen. De Kilimanjarotop in Tanzania bereik je zonder hulpmiddelen. Op dezelfde manier heb ik lang geleden met m’n vrouw drie weken rondgetrokken in de Annapurna. De stilte, de onwaarschijnlijk mooie uitzichten, de soberheid en het afzien ook, daar ben ik zeker aan

gehecht. Ik heb altijd gevonden dat je met ons zittende beroep in beweging moet blijven. Ik heb veel marathons gelopen. Daar bleef ik zeker slank bij, en het werkt ook meditatief. Maar ik werd er ook strammer van. Om lenig te blijven doe ik tegenwoordig meer aan yoga.” WAT ZEGT DAT TERUGGEVEN OVER HOE JE IN DE WERELD STAAT?

“Toen ik in 1985 afstudeerde, werd ik werkeloos. Ik heb me toen bij Artsen zonder Grenzen aangemeld. Destijds was hun opmerkelijke reactie: wat moeten we met een tandarts? Ik ben me altijd blijven realiseren hoe goed we het hier hebben en wat wij ons, ook door ons beroep, kunnen permitteren. Ik ben blij dat onze beroepsgroep, met vrijwilligheidsprojecten in de derde wereld, reizen vanuit de industrie en bijvoorbeeld de Roparun, zich duidelijker laten zien. Ook de Kili-challenge betaal je helemaal zelf en via crowdfunding dien je nog zeker 2.400 euro sponsorgeld mee te brengen. Dat vraagt echt wel even actie binnen je netwerk. Maar neem van mij aan: het is het meer dan honderd procent waard!” WAAROM TELT WARCHILD VOOR JOU?

“De kinderen voor wie Warchild zich inzet, zijn altijd het slachtoffer van de machinaties van volwassen mensen. De Kili-challenge brengt jaarlijks per groep ruim drie ton op voor hen. Daar mag ik mijn collega’s toch wel voor motiveren?”

Ook een interessante hobby? Mail naar: dentz@ant-tandartsen.nl

DENTZ 53


5 TIPS

Door: Karik van Berloo en DaniĂŤl Post

ADVOCATEN | ZORGMAKELAARS | JURISTEN| ADVISEURS IN DE ZORG WWW.ELDERMANS-GEERTS.NL

bij een praktijkovername

Een praktijk overnemen vergt de nodige voorbereiding en begeleiding. In dit artikel vijf concrete tips voor een praktijkovername.

U bent een jonge tandarts en al een tijd in loondienst bij praktijk X. Het werk bevalt u goed, maar u bent lid van een ondernemersfamilie en het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan. Wat blijkt: tandartspraktijk Y, een tandartspraktijk in een nabijgelegen dorp, staat te koop! Het gaat om een moderne praktijk, die lijkt te bloeien als nooit tevoren. Steeds meer patiĂŤnten weten de weg naar praktijk Y te vinden. De praktijk overnemen lijkt u wel wat, maar vergt de nodige voorbereiding en begeleiding. Vijf concrete tips voor een praktijkovername.

54 DENTZ

1

WEET WAT U KOOPT!

Het is een dooddoener. Maar zeker als u een besloten vennootschap (B.V.) overneemt moet u weten wat te doen als er later toch lijken uit de kast komen. Als een zorgverzekeraar bijvoorbeeld een jaar na de praktijkovername een claim neerlegt over de periode voorafgaand aan de koop, dan komt deze claim eerst bij u als nieuwe eigenaar terecht. Het is dan belangrijk dat in de koopovereenkomst is vastgelegd dat de vorige eigenaar u voor de schade compenseert. Anders vist u achter het net. Denk bij het sluiten van de koopovereenkomst ook na of een claim over het verleden uitsluitend euro voor euro terugbetaald moet worden, of dat er ook gevolgen zijn voor de hoogte van eventueel betaalde goodwill, als achteraf blijkt dat de winstgevendheid van de praktijk minder is.


ONDERNEMEN

2

OPGELET BIJ WERKNEMERS!

Ook bij werknemers wilt u niet voor verrassingen komen te staan. Of u nu aandelen koopt of activa, in de wet is geregeld dat het personeel automatisch overgaat naar de nieuwe eigenaar, inclusief hun arbeidsvoorwaardenpakket. Zorg er dus voor dat voorafgaand aan de overname duidelijk in beeld is gebracht welke werknemers in dienst zijn en wat de arbeidsvoorwaarden zijn. Als er in de praktijk die wordt overgenomen zzp’ers werkzaam zijn, is het raadzaam na te gaan of ze wel echte zelfstandigen zijn en dat er niet sprake is van een fictief dienstverband. Als dat namelijk het geval is, kunt u mogelijk ongewenst extra werknemers erbij krijgen. Daarnaast kan de Belastingdienst van mening zijn dat ten onrechte geen werkgeverslasten zijn afgedragen. Dergelijke claims kunnen behoorlijk in de papieren lopen.

3

IS AAN DE IDENTIFICATIEPLICHT VOLDAAN?

Kijk ook goed of de identiteit van alle werknemers op een deugdelijke wijze is geverifieerd en vastgelegd. De Belastingdienst verlangt van de werkgever dat deze een kopie van een geldig identiteitsbewijs heeft bewaard tot vijf jaar nadat de werknemer uit dienst is getreden. Als dat niet het geval is, dan zou de Belastingdienst kunnen besluiten dat u het anoniementarief (52 procent) had moeten hanteren en het verschil – met een boete – bij u kunnen verhalen. Indien de aandelen van de onderneming worden overgenomen is dat ook over de periode in het verleden uw probleem, tenzij dit goed contractueel is teruggelegd bij de verkoper. Bij een activatransactie moet u goed beseffen dat vanaf het moment dat de werknemer bij u in dienst

is getreden de verplichting tot identificeren op u rust. Mochten identiteitsdocumenten ontbreken, dan doet u er zowel bij een activa- als een aandelentransactie verstandig aan deze documenten alsnog op te vragen.

4

VERTROUWEN IS GOED, ZEKERHEID IS BETER!

ring afgeeft, waarmee de verkopende partij verklaart een deel van de door hem ontvangen koopsom niet uit te keren. Ook kan de bestuurder of de enig eigenaar van de verkoper hoofdelijk meetekenen.

5

VERGEET DE ECHTGENOOT OF ECHTGENOTE NIET!

De risico’s bij een overname Een veel voorkomende fout bij dienen vooraf zoveel mogelijk een praktijkovername is dat de echtgenoot in kaart te worden gebracht. Dat doet u of echtgenote vergeten wordt. In de wet is door het uitvoeren van een due diligence namelijk geregeld dat de toestemming van onderzoek. Door het opnemen van garanties en vrijwaringen in de koopover- de echtgenoot of echtgenote nodig is indien de eigenaar zich in privé als borg of eenkomst ontstaat er een risicoverdeling hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. Het tussen de koper en de verkoper. U moet echter ook nadenken over wat te doen op is daarom van belang de echtgenoot of echtgenote te laten meetekenen voor een het moment dat u een claim heeft op de borgstelling of een hoofdelijke aansprakeoude eigenaar en dan blijkt dat deze niet meer bestaat, geen vermogen meer heeft lijkheid. Wie dit nalaat kan geconfronteerd of bijvoorbeeld failliet is. Per saldo bestaat worden met een echtgenoot of echtgenote er dan wel recht op een vergoeding, maar die met succes de hoofdelijke aansprakelijkheid of borgstelling vernietigt en dan als er geen partij (meer) is om dat op te verhalen, dan is het lastig om dat recht te kan de kopende partij met lege handen komen te staan. halen. Dan zal de koper mogelijk via de band van bestuurdersaansprakelijkheid moeten TOT SLOT proberen alsnog de Zoals u ziet, schade vergoed te veel om krijgen, maar deze rekening mee aansprakelijkheid in te houden als u rechte vast te laten overweegt een praktijk over te stellen is niet nemen. Deze gemakkelijk. vijf tips helpen Dit risico op het niet u op weg. kunnen verhalen van Denkt u erover een praktijk de schade kan vooraf over te nemen, beperkt worden of juist uw door het creëren van praktijk te zekerheid. Een verkopen? ANT voorbeeld daarvan is biedt u de nodige dat de verkoper aan ondersteuning. u een vermogensinstandhoudingsverkla-

DENTZ 55


Geistlich Fibro-Gide®

Het alternatief voor connective tissue grafts Schrijf snel in!

Scan de code om in te schrijven voor de hands-on workshop van 28 juni Spreker: Prof. dr. Jan Cosyn (Univ. Gent)

• Volumestabiel • Soft-tissue integratie • Collageen matrix

www.dent-medmaterials.nl

info@dent-medmaterials.nl

Tel. 0226 - 360 150

www.dentmedshop.nl


DE PRAKTIJK VAN...

Een kijkje in de praktijk van

praktijk RESIDENTAAL

V

oor ANT is Wim de Bruïne bepaald geen vreemde. Op het jaarcongres 2018 mocht hij uitleggen hoe je als ‘oudere tandarts’ – hij is 58 jaar – vol energie aan je toekomst kunt werken. Gedrevenheid, de toepassing van moderne techniek en een empathische houding blijken voelbare signalen voor patiënten. Het aantal mensen dat graag bij hem in de stoel wilde, bleef maar groeien. Dat vroeg om verandering, oftewel uitbreiding. Voor uitbreiding was de praktijk van De Bruïne te klein. Een pand 70 meter verderop voldeed wel. Sinds twee jaar werkt hij daar met inmiddels twee collega’s, een team van acht mensen. “Zonder de stimulans van mijn vrouw, die zeven jaar geleden de balie en de administratie ging doen, was dit niet gerealiseerd.” Ook een van de dochters heeft op 27-jarige leeftijd alsnog ‘het licht gezien’: ze werkt in de praktijk als preventie-assistente.

58 DENTZ

GEHEEL ONDERKELDERD

Het pand – een voormalig notariskantoor – werd gestript en naar de nieuwste inzichten en richtlijnen ingericht. Het bleek geheel onderkelderd, met het grote voordeel dat alle zware apparatuur (compressoren, afzuiginstallatie) daar veilig en goed geïsoleerd staan, ook qua geluid(!). Vaktechnisch is de praktijk zeer up-to-date. De Bruïne werkt bijvoorbeeld al jaren met Cerec en plaatst kronen in een one-visit-dentistry-systeem.

vast, is altijd mijn devies geweest. Gedegen voorlichting en een goede nazorg zijn even belangrijk als de kwaliteit van de behandeling zelf. Als ik zie hoeveel nieuwe aanmeldingen we krijgen werkt die combinatie van vakmatige ambitie en persoonlijke aandacht erg goed.” DENTAL MINDED

TIJD EN AANDACHT

De Bruïne ziet tot zijn voldoening ook zijn patiënten veranderen. Ze zijn meer dental minded, hebben meer over voor het behoud van hun gebit. “Informatie geeft

De wachtkamer heeft veel weg van een gezellige huiskamer, inclusief leesmap en wifi. Een praktische redenen: het maakt het wachten – op het kristalliseren van een kroon bijvoorbeeld in één sessie – een stuk aangenamer. Maar belangrijker nog: “Wij waken hier voor een manier van werken waarin mensen niet meer zouden voelen dat er tijd en aandacht voor ze is. Aan iedere kies zit een mens

“NIEUWE PRAKTIJK, NIEUWE ENERGIE”


WIE Wim de Bruïne, tandarts/ praktijkeigenaar WAT algemene praktijk WAAR Den Haag WANNEER Sinds 2017 WEBSITE www.residentaal.nl FACEBOOK www.facebook. com/residentaal/ INSTAGRAM www.instagram. com/residentaal/

motivatie, dat wordt steeds duidelijker. Het lukt ons om patiënten scherper te krijgen op mondhygiëne, door ze te laten zien wat preventie doet.” Ook de website geeft veel informatie, voor een groot deel ook in het Engels. Want zo’n 40 procent van de Haagse clientèle bestaat uit expats. Ook aan de stoel is Engels bij hen de voertaal. VIJF JAAR VOORUIT

Zijn er grenzen aan de groei? Met die vraag houdt De Bruïne zich slechts zijdelings bezig. “Voor de korte termijn willen we in die groei dagelijks goede kwaliteit leveren. Voor de middellange termijn is de ambitie iets gaafs neer te zetten waarmee we vijf jaar vooruit kunnen. En wat er daarna mogelijk gebeurt? Tja, de ontwikkelingen staan niet stil, en wij dus ook niet.” De Bruïne is actief op sociale media, waarop hij ook liet weten dat je zo’n switch niet bepaald in 35 uur per week

realiseert. “Maar het is het méér dan waard. Zo’n nieuwe uitdaging geeft zo veel positieve energie: een boost aan je werk, en aan je zijn.”


Met de ANT van Nouhuysbeurs op buitenlandstage

GEEN TIJD VOOR WEN­ AFSPRAKEN VOOR HAAR SCRIPTIE REISDE ACTA-STUDENT TINA MOUNESSIANI NAAR GUADALAJARA (MEXICO) AF OM ONDERZOEK TE DOEN NAAR DE PIJN DIE MOLAR INCISOR HYPOMINERALISATION (MIH)-PATIËNTEN ERVAREN BIJ HET LEGGEN VAN SEALANTS.


BUITENLANDSTAGE

WAAR KWAM JE TERECHT?

“Ik kon deelnemen aan een onderzoek van een Mexicaanse pedodontoloog naar MIH, dat in de betreffende streek relatief hoog is. Ik heb onderzocht of kinderen met MIH meer pijn ervaren bij het leggen van sealants, omdat ze vaak gevoelige elementen hebben. De eerste twee maanden werd ik ingewerkt op de universiteit van Guadalajara en kon ik het Spaans beter onder de knie krijgen. Bij de kliniek van pedodontologie konden ouders terecht tegen een gereduceerd tarief. Dat was erg populair, met name bij de armeren. Ouders en kinderen waren er soms al twee uur voordat de kliniek openging.” HOE IS DE MONDGEZONDHEID DAAR?

“Ouders brengen hun kinderen vaak pas wanneer die pijn hebben, waardoor ze vaak intensievere behandelingen nodig hadden. Met tandenpoetsen houden de ouders zich niet zo bezig. Een ook het dieetpatroon is vaak erg cariogeen. Op de basisscholen wordt er in de pauzes bijvoorbeeld veel chips, snoepjes en ijs verkocht! Ouders doen wel erg hun best om hun kind mee te laten werken aan de behandelingen. Maar er is geen tijd voor wenafspraken. De kinderen worden vaak meteen behandeld. En dat gaat nogal eens gepaard met tranen. Ook kinderen met afwijkingen en syndromen worden in deze kliniek behandeld, waar ze in Nederland naar een centrum voor bijzondere tandheelkunde zouden gaan.”

“HET DIEETPATROON IS ERG CARIOGEEN” HOE WAS HET ONDERZOEK?

“De derde maand zou ik mijn onderzoek doen op drie basisscholen in het dorpje Tepatitlán de Morelos. Helaas trok één school zich terug, omdat er een incident was geweest met andere – ons onbekende – studenten. Erg vervelend. Op de andere scholen verliep het wel soepel. We hadden een geïmproviseerde mobiele kliniek en behandelden de kinderen op hun eigen schooltafels. De kinderen waren wel een beetje zenuwachtig om behandeld te worden door een buitenlandse tandarts, maar eenmaal op de tafel viel het ze gelukkig meestal mee. Na het

screenen op MIH kon ik het sealen doen. De Mexicaanse studenten hielpen me met het screenen en de communicatie. Zij gaven de kinderen ook dieetadvies en poetsinstructies met behulp van de vierhonderd tandenborstels die ik (met dank aan Henry Schein) mee had genomen.” HOE WAS DE ERVARING?

“Een van mijn doelen was om uit mijn comfortzone te stappen. Dat moest ook. Ik heb ervaren dat het niet altijd zo loopt zoals je dat gepland hebt. Het was voor mij daarom een zeer leerzame reis.”

DENTZ 61


ICX, het FAIRE Duitse Premium Implantaatsysteem

MAXIMALE KWALITEIT, FAIRE PRIJZEN, TRANSPARANTIE!

N I EU

W

IS A SS O O N S R TI M E NT

OSSEOÏNTEGRATIE METEN IN ÉÉN SECONDE

www.penguinrfa.nl

WIJ OVERTUIGEN AL 15 JAAR MET STABIELE PRIJZEN VOOR EEN ORIGINEEL DUITS/ZWITSERS IMPLANTAATSYSTEEM Boodtlaan 10 · 1796 BE De Koog · Tel.: 0222 - 76 90 11 E-mail: info@icx-implants.nl · Web: www.icx-implants.nl

Draadloze procesdocumentatie. Voor de feilloze procesdocumentatie bij de reiniging en desinfectie van instrumentarium biedt Miele Professional nu een bijzonder tijdbesparende plug-en-play-oplossing door middel van een app. DataDiary.

Eenvoudig in gebruik

Wireless & veilig

Documentatie in PDF-bestand

Snelle authenticatie

Modern gebruikersinterface

UW STOELBEZETTING OPTIMALISEREN?

identiteit

marketing

Meer informatie? Kijk op www.miele.nl/pro/datadiary of bel 0347 37 88 84

ondersteuning

Miele Professional. Immer Besser.

Neem contact op voor een vrijblijvende analyse +31 (0) 85 130 35 55

contact@toppraktijk.nl

toppraktijk.nl


VOORSTUDENTEN

Derde editie

ANT DENTAL GAMES Hoe goed ken jij tandheelkunde­studenten uit de andere steden? En hoe leuk is het om die beter te leren kennen tijdens een waanzinnige avond vol leuke opdrachten en een knallend feest?!

ANT DENTAL GAMES

Na de eerste twee succesvolle edities organiseren ook dit jaar T.M.F.V. Archigenes, T.F.V. Nijmegen en Favervuta weer hĂŠt evenement van 2019: de ANT Dental Games. Dit jaar vinden de ANT Dental Games plaats op vrijdag 17 mei in Zwolle. De ANT Dental Games staan geheel in het teken van het ontmoeten en leren kennen van andere studenten tandheelkunde en het beter leren kennen van de ANT. De avond begint met een gezamenlijk buffet om vervolgens met een goed gevulde maag te beginnen aan de avondactiviteit. Vervolgens staat er een bijzondere muziekbingo op het programma. Scoor je punten. De groep met de meeste punten wint een vette prijs en natuurlijk eeuwige roem! Daarna leer je met een kroegentocht

de leukste plekjes van Zwolle kennen! De avond sluiten we natuurlijk af met een knallend eindfeest. Na het eindfeest brengen de bussen iedereen terug naar zijn of haar eigen stad. Zorg dus dat jij en je studiegenoten erbij zijn en koop nog snel je ticket!

PRAKTISCHE INFORMATIE Plaats Zwolle Tijd 18.30 uur Vervoer Heen met OV, voor de terugreis zijn bussen geregeld Tickets 12,50 euro Meer informatie www.ant-tandartsen.nl/studenten

DENTZ 63


Het Hybride Implantaat

www.implantdirect.nu


STUDENTCOLUMN

STUDENTEN

Smeren in recordtijd

ESTAFETTE

D

NIEUW Een perfecte oliebeurt in slechts 10 seconden De nieuwe Assistina Twin onderhoudt uw instrumenten sneller en grondiger dan ooit tevoren. Dankzij de innovatieve technologie van olieverneveling kan de unit tot 360 instrumenten per uur verwerken. De ideale, practische oplossing voor elke praktijk.

e droom om tandheelkunde te studeren begon toen mijn beugel eruit ging. Het was voor mij ongelooflijk hoe mijn leven veranderde door mooie tanden. Vanuit mijn omgeving kreeg ik ook veel positieve reacties. Ik wist het toen zeker; ik wil degene zijn die een mooie glimlach op andermans gezicht tovert. Doordat ik drie keer uitlootte voor de studie Tandheelkunde heb ik de opleiding Biomedische wetenschappen gevolgd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een heel mooie opleiding met veel diepgang. Echter, er is weinig contact met mensen en je resultaten zijn niet op korte termijn zichtbaar. Ik stond al op het punt om naar Letland te gaan om tandheelkunde te studeren, toen ik hoorde over de verkorte bachelor tandheelkunde in Groningen. Om toegelaten te worden moet je een bachelor hebben en een toets afleggen. De bachelor Biomedische wetenschappen had ik al, alleen de toets nog behalen! Uiteindelijk behoorde ik tot de top van twaalf studenten die deel mocht nemen aan de verkorte bachelor, die 1,5 jaar duurt in plaats van 3 jaar. Het was zo intensief dat ik de meeste tijd op de faculteit doorbracht. Overdag oefenen, oefenen en nog eens oefenen om mijn handvaardigheid met de dag te verbeteren. Daarnaast in de avonden en weekenden in de medische bibliotheek in de boeken duiken. Na hard werken behaalde ik de bachelor. Nu zit ik in mijn laatste masterjaar, de laatste loodjes! Een mooie glimlach toveren op iemands gezicht en iemands leven veranderen is elk moment van hard werken waard geweest. Wat ik wil meegeven, is dat iedereen zijn doel kan bereiken met een sterke wil, doorzettingsvermogen, geduld en steun van je omgeving. Geef je droom niet op! Het stokje wordt in Dentz 3 overgenomen door Emma Maas uit Nijmegen.

W&H Benelux, Reepkenslei 44, B-2550 Kontich, t +32 (0)475 51 63 63, office.benelux@wh.com, wh.com

Door: Inรกs Alsalem, Masterstudent Tandheelkunde, UMCG Groningen

DENTZ 65


INSTRUMENTEN SLIJPEN

IETS

UIT

IS

HET

ONDOELTREFFEND TIJDROVEND KANS OP LETSELS

LAAT HET SLIJPENDE STENEN TIJDPERK ACHTER JE

Stap nu over naar de unieke XP® technologie voor een langer vlijmscherpe snijrand zonder nood te hebben aan slijpen

www.am-eagle.org I +32 477 87 90 18 WILFRED KNIESE, VICE-VOORZITTER/PENNINGMEESTER ANT

Het Zorginstituut (ZiN) was te gast bij KIMO om te brainstormen over kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden. Zaken waar huisartsen en medisch specialisten graag met een grote boog omheen lopen. Dankzij de meerjarenagenda staat KIMO hier nu toch nog volop mee in de politieke schijnwerpers. Wij dachten evidence-based wetenschappelijke richtlijnen te gaan maken. Maar ZiN wil kwaliteitsstandaarden zien, inclusief handreikingen en informatiestandaarden die taakherschikking in goede banen moeten gaan leiden. Wist u dat een KIMO-richtlijn voor de tandarts als aanbeveling geldt maar dat diezelfde richtlijn voor de mondhygiënist en de tandprotheticus een dwingend voorgeschreven protocol behelst. Dat is althans het standpunt van KIMO-lid FTWV (Federatie van Tandheelkundige Wetenschappelijke Verenigingen) en verklaart waarom zij vindt dat NVM en ONT als lid van KIMO moeten gaan meestemmen over onze richtlijnen, want het zijn tevens hun protocollen. Hoe de IGJ daarna deze protocollen gaat handhaven bij tandartsen laat ik geheel aan uw

foto: Geek Zwetsloot

  

COLUMN

VERLEDEN


COLUMNWILFRED

fantasie over. De gastspreker van het Zorginstituut drukte ons op het hart het ontwikkelen van richtlijnen vooral te zien als een ludieke gebeurtenis en kans voor de tandartsen om elkaar hand in hand blijmoedig naar een hoger kwaliteitsplan te stuwen. U kent die sessies wel: veel fysiek contact, veel complimentjes en aan het eind mompel je: "laten we contact houden". De realiteit is iets minder romantisch en idyllisch. De overheid heeft gemakshalve kwaliteit en doelmatigheid aan elkaar gelijkgesteld. Als de IGJ de praktijk niet sluit is de kwaliteit op orde en kunnen de tarieven omlaag, om het maar even in begrijpelijk Nederlands te zeggen. Ik ben een groot voorstander van richtlijnen omdat daarmee systematisch in kaart gebracht wordt waar de gaten in de wetenschappelijke onderbouwing van het vak zitten. Dat stuurt onderzoek. En ik ben een minstens zo groot voorstander van indicatoren. Vergeet het als je in de mondzorg iets niet kunt meten. Maar dat kan prima steekproefsgewijs. Zoveel mogelijk indicatoren maken die iedereen integraal moet bijhouden en centraal aanleveren bij de zorgverzekeraars is een on-ZiN-nige benadering waarbij het niet meer om kwaliteit gaat maar om controle

"TANDARTSEN, TREK DAT GELE HESJE AAN!"

en doelmatigheid. Datamining van de zorgverzekeraars wordt dan undermining van het vak. Zolang politiek en overheid, gesteund door de zorgverzekeraars, er zichtbaar genoegen in scheppen om de tandarts als graaier neer te zetten kan de mondzorg volstaan met het aanleveren van slechts een enkele indicator bij het Zorginstituut: hoe ‘deep’ zijn de ‘pockets’ van de patiënt. Evolueert het toetsingskader de komende jaren zodanig dat we er geen last meer van zullen hebben in de toekomst? Helaas, er gaat hooguit typisch ambtelijk worden geschaafd, geknipt en geplakt in de marge maar de kern blijft overeind. Dogma's hebben een taai leven. De regeringscoalitie is een soort schaduwkabinet geworden waar weinig van te verwachten valt. De gevestigde oppositie heeft zich volledig laten inkapselen. Nu de ster van Wilders minstens zo verbleekt is als zijn haar wordt mondzorg's enige hoop in bange dagen het Forum van

Thierry. Zo de Uil van Minerva al is neergestreken in Den Haag. Maar omdat een uil vooral uilskuikens produceert zou ik onze toekomst daar ook niet te veel aan willen ophangen. Wij moeten dus terug naar de tijd dat de tandarts een gerespecteerd regisseur van de mondzorg was, er geen discussies waren over al of niet zelfstandig borende mondhygiënisten, onze studenten nog niet geïndoctrineerd werden door linkse elementen op de universiteiten, de rechtse establishment journalisten zich niet voor het karretje van de zorgverzekeraars lieten spannen en bestuurders nog het toonbeeld waren van het huidige exemplarische gedrag van de ANT-top. Ik roep hierbij dan ook alle in Nederland werkende tandartsen op, ongeacht waar ze hun diploma hebben behaald, om over de smetteloos witte tandartsjas voortaan een geel hesje te gaan dragen ten teken van adhesie met de Beweging voor Boreale Tandheelkunde. Powered bij ANT.

DENTZ 67


Are you ready to set sail? zaterdag 15 juni | OceanDiva Original | Amsterdam

Lo

Powered by

Young Professionals

Het tandheelkundige inspiratie-event van het jaar. Jordi Manauta & Anna Salat | Style Italiano. Silent 360 Talks. The Battle | hands-on composite techniques. Cruising Time. The Roast. Silent Disco. mix it up kickstart360.nl


Agenda

9 mei | 18 mei | 23 mei | 6 juni | 15 juni | 20 juni |

Workshop ‘Hoe bouw ik een goed pensioen op als tandarts?’, ANT, Amsterdam Fordent netwerkseminar (Foreign Dentist Network), Amsterdam Workshop ‘Declaratiemethode en ethiek’, ANT, Amsterdam Workshop ‘Praktijkverkoop (speciaal voor starters)’, kantoor Van Lanschot, Amsterdam ANT Young Professionals Kickstart 360, OceanDiva, Amsterdam ANT kwaliteitsavond en actuele ontwikkelingen, Heerlen

Meer informatie en aanmelden: www.ant-tandartsen.nl/actueel/activiteiten

Bij deze Dentz hoort een kennistoets. Met deze kennistoets kan 1 KRT-punt geregistreerd worden. Maak de toets via: toets.ant-tandartsen.nl

ANT ALGEMEEN DE ANT BIEDT EEN COMPLEET DIENSTVERLENINGSPAKKET: Ledenservice – vakinhoudelijke, juridische,

ANT LIDMAATSCHAPPEN EN CONTRIBUTIE 2019

bedrijfsmatige ondersteuning

Statutair is vastgelegd dat uitsluitend tandartsen en studenten Tandheelkunde lid kunnen worden van de ANT. De vereniging kent een aantal verschillende typen lidmaatschappen met bijbehorende contributie.

de Wkkgz

CONTRIBUTIE PER KALENDERJAAR PER 1 JANUARI 2019:

 Klachten- en geschillenregeling conform Helpdesk met adviserend tandartsen Stevige, uitgesproken en betrokken

Lidmaatschap* Partnerlidmaatschap* Groepslidmaatschap*

 Wekelijkse (video)nieuwsbrief Gunstige verzekeringspakketten Flinke besparingen op praktijkkosten

Starterlidmaatschap*

EXTRA’S:

Gereduceerd lidmaatschap 65+ lidmaatschap* Pensioenlidmaatschap Lidmaatschap op grond van inkomen*

belangenbehartiging

met onze ledenvoordelen

 IQdent

studieclubs – intercollegiaal overleg

voor alle tandartsen

 Ruim

nascholingsaanbod: ANT Congres,

workshops, online kennistoetsen

 ANT-visitatie

STUDENTEN EN STARTERS: ANT Van Nouhuysbeurs voor buitenlandstages Stappenplan voor de afstuderende tandarts ANT-Studentencongres Gunstige verzekeringspakketten ANT Dental Games ANT-Studentenraad ANT is een beroepsorganisatie voor tandartsen, opgericht in 1995.

Op 5 juli 2002 heeft de minister van VWS de

ANT aangewezen als ‘representatieve organisa-

tie’ voor tandartsen en tandartsspecialisten.

Studentlidmaatschap

€ 990,00 Praktiserende tandartsen 495,00 Voor partnertandartsen van leden 773,50 Vanaf vier tandartsen werkzaam op één adres of onder één naam 0,00 In jaar van afstuderen 49,00 1e jaar 249,00 2e jaar 459,00 3e jaar 749,00 4e jaar 369,00 Niet-praktiserend, <65 jaar 495,00 Praktiserend 94,00 Niet meer praktiserend 346,50 <35% van het rekeninkomen 693,00 35 tot 65 procent van rekeninkomen 0,00

* inclusief aansluiting bij klachtenregeling conformWkkgz. Instellingsklachtenregeling; eerste stoel gratis, daarna € 40,- per stoel. LID WORDEN OF UW LIDMAATSCHAP WIJZIGEN?

Mail naar ant@ant-tandartsen.nl of bel 020 - 23 74 740.

BESTUUR

BUREAU

Dhr. P. Vlaandere

Haaksbergweg 75

Algemeen directeur Voorzitter Dhr. J.W. Vaartjes

Vicevoorzitter/Penningmeester

Margriettoren

1101 BR Amsterdam

Dhr. W.F. Kniese

Telefoon: 020 - 23 74 740

Lid Dhr. R.H.C. Suy

E-mail: ant@ant-tandartsen.nl

Secretaris Dhr. R.J. Raktoe Lid Vacature

Website: www.ant-tandartsen.nl

DENTZ 69


XXXXXXXXXXXX

70 DENTZ


XXXXXXXXXXXX

Confident MY SMILE IS

#MYSMILEISPOWERFUL

Calle,

uit Zweden is dol op surfen, vissen, snowboarden en wandelen. Hij glimlacht het meest als hij lekker buiten op stap is met vrienden. De Opalescence® PFbleekbehandeling voor thuis zit in gemakkelijke, op maat gemaakte lepels, bevat 10% of 16% carbamideperoxide en kan flexibel worden gedragen, zodat hij zijn tanden stralend wit kan houden op een manier die bij zijn levensstijl past. De kleverige, viskeuze gel met 20% water zorgt voor minder uitdroging en minder gevoeligheid. Een stralende glimlach geeft hem het vertrouwen om iedere uitdaging aan te gaan. That’s the power of a smile. Lees meer over cosmetische bleekbehandelingen op opalescence.com/nl.

Ultradent Products Nederland

www.ultradent.com/nl © 2019 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

DENTZ 71


Profile for Het Branche Bureau

Dentz 2 - 2019  

Dentz is het vakblad voor de tandarts van nu. Dentz benadert de tandarts als medicus én ondernemer, informeert en inpsireert deze op alle ge...

Dentz 2 - 2019  

Dentz is het vakblad voor de tandarts van nu. Dentz benadert de tandarts als medicus én ondernemer, informeert en inpsireert deze op alle ge...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded