Page 1

PS Boardroom: Hayk Simons (Atir)

Focus: Sanitaire HygiĂŤne

Bomen over... Pictogrammen

professioneel schoonmaken

Thema: Aanbesteden & Contracten

Ja argang 12 - ’13 / 6

Winnaars: Golden Service Awards, NK Glazenwassen, Mooiste toilet

Plassen en poetsen op vier-sterrenniveau 2theloo in Stadshart Amstelveen


Verbeter de productiviteit en verminder afval

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* helpt schoonmaakbedrijven en facility managers om uitzonderlijk te zijn in wat ze doen. Trefwoorden daarbij zijn (het verhogen van) efficiency en productiviteit. Ga voor meer informatie over onze slimme washroom, poets- en safety oplossingen naar www.kcprofessional.com/nl


colofon

Op de cover

Professioneel Schoonmaken

Plassen en poetsen op vier-sterrenniveau

is een uitgave van APPR bv, in samenwerking

‘Alle irritaties die toiletbezoekers tegen zouden kunnen komen,

met de Vereniging Schoonmaak Research, 12e jaargang. Redactieadviesraad:

hebben we voor willen zijn’, vertelt Eric Treurniet, directeur van 2theloo. In winkelcentrum Stadshart Amstelveen, dat vorig jaar een vier-sterrenstatus bereikte, ging de toiletwinkel zelfs nog

Nico Lemmens, Marije van Wijngaarden, Klaas

verder: lockers en een boudoir moeten de bezoekers van alle

Gravesteijn, André de Reus, Paul Terpstra, Sjaak

gemakken voorzien.

van ‘t Wout, Hans Paul Visscher, Petra Boonstra, Hanneke Leijdekkers, Ad van Poppel. Realisatie: Inga van Uchelen APPR bv, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, tel: (035) 694 28 78, fax: (035) 694 74 27,

PS, Mensen in mijn omgeving – niet uit het (schoonmaak)vak – vragen zich wel

e-mail: inga@appr.nl

eens af wat er zich wel niet allemaal in de schoonmaakbranche afspeelt, dat

Abonnementen:

de onderwerpen keren misschien met enige regelmaat terug, maar er ge-

Een jaarabonnement op Professioneel Schoon-

beurt in de tussentijd zó veel.

maken is in Nederland gratis voor een ieder die

Dat geldt ook voor het thema van dit nummer, Aanbesteden & Contracten:

kan aantonen professioneel bij schoonmaakon-

er is sinds kort een nieuwe aanbestedingswet en de vernieuwde Vereniging

derhoud betrokken te zijn. De aanvraag van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren en vergezeld te gaan van een visitekaartje of werkgeversverklaring. Het abonnement is tevens

je er iedere maand mee kunt vullen. Dat lukt makkelijk!, denk ik dan. Want

van Makelaarskantoren in de Schoonmaakbranche (VMS) rondt op dit moment de erkenningsregeling voor deze doelgroep af. Net als het OSB-Keurmerk bij schoonmaakondernemers heeft gedaan, moet deze regeling het

gratis voor laatstejaarsstudenten en docenten

kaf van het koren bij makelaars en adviseurs gaan scheiden. Bij OSB leidde

van de opleidingen mbo-FD en hbo-FM.

het tot een afname van bijna 150 leden. 150 schoonmaakbedrijven die niet

De uiteindelijke toewijzing van het abonnement

aan de regels konden – of wilden – voldoen. Wat overigens niet per definitie

is voorbehouden aan APPR bv. Abonnementen

betekent dat deze schoonmaakbedrijven malafide zijn.

kunnen aangevraagd worden bij: APPR bv, Post-

Gelukkig voor OSB, zo meldde directeur Rob Bongenaar toen ik hem belde om

bus 5135, 1410 AC Naarden. Voor inschrijving

het aantal van 150 afgehaakte leden te checken, zorgt het keurmerk ook voor

wordt eenmalig € 44,00 in rekening gebracht. Een jaarabonnement buiten de doelgroep kost € 129,00, een abonnement binnen de EU € 149,00 per jaar en buiten de EU € 172,00 per

nieuwe leden. Er hebben zich al tientallen aangemeld en zo’n 180 schoonmaakondernemers hebben aangegeven lidmaatschap te overwegen. Binnen het praktijkthema Sanitaire Hygiëne bleken er ook opvallende

jaar. De losse verkoopprijs bedraagt € 19,50.

ontwikkelingen gaande te zijn. Afgelopen maand werd het Mooiste toilet

Alle prijzen inclusief BTW.

van Nederland gekozen en we kregen bericht van toiletteren op viersterrenniveau. Meest recente hoogtepunt in de branche is de verkiezing

Advertentie-exploitatie:

van Schoonmaker van het Jaar, eind mei in De Efteling. Salar Osman Ab-

Herman Wessels

dullah sleepte de titel voor België binnen en in Nederland stond Anja

APPR bv, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, tel: (035) 694 28 78, fax: (035) 694 74 27, e-mail: herman@appr.nl

Beunk op nummer één. Ook na de zomer blijf ik de ontwikkelingen in de schoonmaakbranche volgen en blijf ik erover schrijven in PS, maar vanaf dat moment samen met mijn

Vormgeving:

collega Ivo voor den Dag. Niet helemaal onbekend op schoonmaakgebied

APPR bv,

vanwege een facilitaire opleiding, jarenlange ervaring als eindredacteur van

Merit op de Dijk (art direction),

de teksten in PS en vanwege zijn rol als bladmanager van Facility Manage-

Pleuni Hooghiemstra

ment Informatie (FMI). Tegelijkertijd neem ik het bladmanagement van FMI van hem over. Dus of u nu de vakliteratuur

Druk: Ten Brink, Meppel Verschijningsfrequentie: 10 maal per jaar

op schoonmaakgebied en/of in de facilitaire branche bijhoudt: wij zullen er zijn! Inga van Uchelen

Auteursrecht: Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

www.professioneelschoonmaken.nl

van APPR bv mag niets uit deze uitgave open-

Twitter: @PS_inga

baar worden gemaakt of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd. ISSN: 1569-4968

Suggesties? Opmerkingen? Reageren? Mail naar info@professioneelschoonmaken.nl Ook al uw nieuws- en productberichten zijn welkom.

Foto: Levin den Boer - Persfoto.nu

Bladmanager PS


Inhoud 44 18 33

VMS: Erkenningsregeling voor schoonmaakmakelaars

Mooiste toilet van Nederland in The College Hotel

36

30

Product in de Praktijk


22

De nieuwe Aanbestedingswet Grote ondernemers kunnen grote opdrachten aan, maar kleine ondernemers kunnen over kwaliteiten beschikken die eveneens heel waardevol zijn in de uitvoering van schoonmaakdiensten. Dit inzicht is van grote invloed geweest op de nieuwe Aanbestedingswet. Juridische kenners zetten de feiten op een rij.

26

Het fenomeen schoonmaakadviseur Schoonmaakadviseurs. Een visie op enkele decennia make-

Opvallend Object

laarschap in een vogelvlucht.

38

Ron Meyer (FNV): 150 schouderklopjes voor OSB!

Less is more zeggen managerstypes te vaak om zonder al te veel argumenten hip te lijken. Iedere regel kent een uitzondering. De OSB-ledenlijst is – op dit moment – die uitzondering. Door het keurmerk regende het namelijk opzeggingen. 150 stuks zelfs. En dat is een compliment waard.

46

Golden Service Awards: jurylid doet zijn relaas Anja Beunk is Schoonmaakster van het Jaar 2013. Cor van der Velden reisde als jurylid van The Golden Service Awards 2.000 kilometer door Nederland en België. Hij sprak met de dertig halve finalisten (vijftien per land) en hun leidinggevenden om zo mede te kunnen bepalen wie de Schoonma-

de Boardroom

ker (m/v) van het Jaar wordt. In PS doet hij zijn verslag.

En verder...

Plassen en poetsen op vier-sterrenniveau

40

Colofon ..............................................................3 Nieuws ..............................................................6 VSR ..................................................................14 OSB over... .......................................................28 SVS Kennisquiz ..............................................29 Productnieuws ...............................................39 Bruisende wetenswaardigheden .................50 Wetenschap ...................................................53 Column Koos Stuyvers (Awog) .................... 54 Next/adverteerdersindex ............................ 54


NIEUWS NI Nieuws

Gele kaarten

De afgelopen maanden deelde de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag meerdere gele kaarten uit: Vanwege het hanteren van de laagste prijs als gunningcriterium in de aanbesteding verwijdering van graffiti, ontving de gemeente Zoetermeer van de commissie een gele kaart. Opdrachtgever Woonwaard ontving begin april een gele kaart voor het achterwege laten van wegingsfactoren bij de gunningscriteria. Ook makelaar H.G. van Kruistum Advies kreeg een gele kaart uitgereikt. De schoonmaakmakelaar kreeg deze

Vrouwen aan de Top bij EW

voor het uitvoeren van controles met een controlesysteem, dat

Bewust van het belang van een goede diversiteit op de werkvloer

en toegankelijkheid.

is EW Facility Services sinds drie jaar ondertekenaar van het

Aanbesteding van schoonmaak (in dit geval graffitiverwijdering

Charter Talent naar de Top. Met het ondertekenen van het Char-

op laagste prijs) zonder kwaliteit, is de reden van een gele kaart

ter legt EW Facility Services zich vrijwillig vast op meetbare

voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. De commissie constateert

doelstellingen voor het aantal vrouwen in de (sub)top van haar

bij het bestek van de gemeente ’s-Hertogenbosch over graf-

organisatie. Concreet betekent dit dat de afgelopen jaren maat-

fitiverwijdering dat de gemeente op het standpunt blijft staan

regelen zijn genomen die het huidige m/v-diversiteitsbeleid

om het bestek niet te wijzigen. Het negeren van de waarschu-

ondersteunen. Uiteindelijk resultaat is meer vrouwelijk talent

wing en het overtreden van de regels uit de code leidt tot

binnen de organisatie aantrekken en behouden.

nominatie voor de Bad Practice Award 2013.

Informatie: www.ew.nl

Informatie: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl

niet voldoet aan de eisen van objectiviteit, reproduceerbaarheid

Drie weken vorst­ Teico werkt met FacilityApps Service werkt sinds kort samen met FacilityApps.nl. De organisatie streeft naar verlet ‘onacceptabel’ Teico een maximaal vertrouwen in haar opdrachtgevers en schakelt FacilityApps.nl in om OSB vindt de nieuwe calamiteitenrege-

processen beter te stroomlijnen. Het bedrijf maakt gebruik van standaardfunctiona-

ling onacceptabel. In deze regeling wordt

liteiten zoals meldingen, bestelformulieren, contractinformatie en gespreksrappor-

het vorstverlet geregeld. Werkgevers

tages. Daarnaast gebruikt het bedrijf extra informatiediensten voor rayonmanagers

krijgen in de nieuwe regeling een eigen

en objectleiders. Dit varieert van extra schoonmaakopdrachten tot belangrijke kop-

risico van drie weken, als het personeel

pelingen met personeelszaken.

door vorst niet kan werken. Pas daarna

Informatie: www.teico.nl

krijgen de medewerkers een WW-uitkering. OSB is samen met enkele andere branches afgelopen winterperiode steeds in gesprek geweest over een ei-

Directiewijziging MGS International

gen risico van maximaal twee weken. De

In mei heeft Michel de Bruin het MGS International -aandelenpakket van medeeigenaar René Buijs heeft overgenomen. Met deze overname is Michel de Bruin de enige eigenaar van MGS International, een toonaangevende producent en leverancier van onder meer Greenspeed Microvezelsystemen. Informatie: www.greenspeed.eu

branches zijn dan ook onaangenaam verrast door de mededeling dat het eigen risico zonder verder overleg ineens op drie weken is gesteld. De brancheorganisatie zal zich bij de totstandkoming van het SER-advies opnieuw hard maken voor een eigen risicoperiode van maximaal twee weken. Informatie: www.osb.nl PS - 6


IEUWS NIE Het laatste schoonmaaknieuws: professioneelschoonmaken.nl CleanDeal online

Twee maanden geleden lanceerde Clean-

manager: ‘Schoonmaakprofessionals

Deal een online-bedrijf met schoonmaak-

staan open voor vernieuwing. Hoe ver-

producten. Dirk Biesmans, webshop

klaar je anders dat we in maart 10.000

Samenwerking Toekomst en Boma

unieke bezoekers en reeds 250 kopende klanten hebben?’ Biesmans merkt dat de aanpak werkt bij de schoonmaakprofessionals. ‘We zijn geopend van 7 tot 21 uur. Ook de snelheid waarmee we onze klanten kunnen verder helpen, spreekt klanten aan – voor 21 uur besteld is de volgende werkdag bezorgd.’

Vlnr: Guus Nieuwlaat (Boma), Tom Dissel

Informatie: www.cleandeal.nl

(Toekomst Schoonmaakbedrijven), Renzo Oostdam (Boma) en René Wittens (Toe-

Water besparen met reinigingsoplossingen

komst Schoonmaakbedrijven).

Toekomst Schoonmaakbedrijven en Boma

Waterkracht komt met stationaire reinigingssystemen die kunnen worden aangepast

Nederland hebben overeenstemming

op de specifieke situatie van een bedrijf. Gerhard Gilbers van Waterkracht: ‘Zo kun-

bereikt over de samenwerking voor leve-

nen zij zo efficiënt mogelijk werken. Het uiteindelijke resultaat hiervan is dat zij water-,

ring van schoonmaakartikelen. Boma

energie- en brandstofkosten verlagen.’ Om te berekenen hoeveel water, energie en

neemt het logistieke proces voor haar

brandstofkosten bedrijven met de stationaire reinigingssystemen kunnen besparen,

rekening en gaat alle benodigdheden voor

biedt Waterkracht de besparingscheck.

de schoonmaak leveren op alle locaties

Informatie: www.waterkracht.nl/besparingscheck

van Toekomst Schoonmaakbedrijven. Informatie: www.boma.eu, www.toekomstschoonmaakbedrijven.nl

Euro Cleaning en All-net bundelen krachten

Mbo-opleiding medewerkers MSR Bijna dertig medewerkers van Menno

en de coaches van BGA-Nederland en

Sappé Reinigingsspecialisten (MSR) in

SVS. Tien deelnemers zijn geslaagd voor

Joure zijn geslaagd voor het eerste

de Basisopleiding Schoonmaken van SVS.

deel van hun tweejarige mbo-oplei-

Negen anderen slaagden voor de Vakop-

dingstraject. MSR startte het traject

leiding Foodreiniging van SVS en tien

vorig jaar in samenwerking met bran-

deelnemers ontvingen een deelcertificaat

cheopleiders BGA-Nederland en SVS

voorde BGA-opleiding Gevelbehandelaar

Opleidingen.

(platvol en verdiept voegwerk).

De geslaagden ontvingen hun diploma

Informatie: www.sappe.nl, www.bga-

uit handen van MSR-directeur William Pol

nederland.nl, www.svs-opleidingen.nl

RGN Euro Cleaning, dat vestigingen heeft in Enschede en Zwolle, heeft vanaf juni collega-reconditioneringsbedrijf RGN All-net in Duiven overgenomen. ‘Schaalvergroting is de grote drijfveer achter deze acquisitie’, licht directeur Pieter de Rijke van RGN Euro Cleaning toe. ‘De rendementen staan in de reconditioneringsbranche bij alle marktspelers onder druk. Door de krachtenbundeling hebben we ons personeelsbestand verdubbeld tot veertig medewerkers, waardoor we zowel meer als grotere opdrachten aan kunnen.’ Informatie: www.eurocleaning.nl, www.allnet.nl

PS - 7


NIEUWS NI Nieuws

Hago Zorg maakt schoon bij Rijnstate

Sinds april is Hago Zorg de nieuwe schoonmaakpartner van ziekenhuis Rijnstate. Beide partijen gaan in ieder geval de komende drie jaar samenwerken. Hago Zorg gaat schoonmaken volgens ‘Glanzend Resultaat’, een duurzaam, innovatief en outputgericht concept waarbij wordt afgestapt van de traditionele werkprogramma’s. Het schoonmaakbedrijf neemt de schoonmaakwerkzaamheden van de locaties Velp, Arnhem-Zuid en een gedeelte van de hoofdlocatie Arnhem op zich. Informatie: www.hagozorg.nl

Werner & Mertz adopteert zeehond Werner & Mertz mag zich trotse adop-

jaarlijkse bijdrage ondersteunt de firma

tieouder noemen van zeehond Karien.

de kosten voor de vis, dierenarts, ver-

Zij verblijft in Ecomare, een opvangcen-

zorging en de huisvesting van de zee-

trum voor zeehonden op Texel. Met een

hond. Informatie: www.wmprof.com

Invedu borgt elektrische veiligheid bij bedrijven Invedu is een advies- en opleidingsorganisatie gericht op het borgen van elektrische veiligheid. Elektrische veiligheid speelt een rol voor iedereen die tijdens het werk veiligheidsrisico’s loopt als gevolg van elektriciteit; van risico’s tijdens montagewerkzaamheden tot risico’s bij het reinigen van objecten. Afhankelijk van de aard van de schoonmaakwerkzaamheden kunnen de risico’s op elektrocutie groot zijn. In slachterijen bijvoorbeeld wordt doorgaans met hogedruk gereinigd. Daarbij kan elektrisch materieel worden geraakt en, als geen aardlekbeveiliging wordt toegepast, kunnen schoonmakers tijdens het werk een elektrische schok krijgen. Schoonmaakbedrijven kunnen door kennis en inzicht van elektrische risico’s, de veiligheid en continuïteit vergroten.

Bert van der Schelde lid RvC CSU Eind april is Bert van der Schelde (51) benoemd tot nieuw lid van de Raad van Commissarissen van schoonmaakbedrijf CSU. Van der Schelde heeft een financiële achtergrond en is register accountant. Hij bekleedde diverse financiële posities, onder andere als Group Controller International bij Royal Boskalis Westminster en meest recentelijk als CFO Outsourcing Services bij Logica. Informatie: www.csu.nl

PS - 8

Informatie: www.invedu.eu

Ewepo kiest voor Kärcher Vanaf 1 mei 2013 is Ewepo Reinigingssystemen te Zwolle officieel Kärcherdealer professional geworden. Ewepo Reinigingssystemen bestaat al bijna tachtig jaar en is, als gespecialiseerde schoonmaakgroothandel, door de jaren heen

Vlnr: Bram Karels - eigenaar Ewepo Reini-

groot geworden door het leveren van een

gingssystemen, Marcel van Amen - eige-

compleet assortiment aan reinigingsmid-

naar Ewepo Reinigingssystemen B.V. en

delen, -materialen en -machines.

Jean Paul Christy, sales director Professio-

Informatie: www.ewepo.nl

nal Kärcher Nederland.


IEUWS NIE Het laatste schoonmaaknieuws: professioneelschoonmaken.nl OSB blij met Glazen­ wassersregister

Eind april is door het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) in Purmerend het GlazenwassersRegister gelanceerd. Het GlazenwassersRegister is een onafhankelijke, betrouwbare landelijke service voor consumenten die een bonafide glazenwasser zoeken. OSB is verheugd met de lancering van dit register voor particuliere glazenwassers. Informatie: www.glazenwassersregister.nl

Vernieuwd assorti­ ment Tork

Graffitiverwijdering Gevel van SVS Vier medewerkers van KSS & Noord Dienstverlening in Almere volgen de Module Graffitiverwijdering Gevel van brancheopleider SVS. KSS & Noord Dienstverlening is een multifunctioneel schoonmaakbedrijf dat haar medewerkers mede motiveert door middel van goede arbeidsomstandigheden en scholing. Het bedrijf heeft zich naast

Van het reinigen van oppervlakten in de

de schoonmaak en het onderhoud van onder meer kantoren, winkels, scholen en

bedrijfskeuken tot het polijsten van car-

industrieën gespecialiseerd in onderhoud van gevels.

rosserieën in een garagebedrijf en het

Informatie: www.svs-opleidingen.nl, www.kssnoorddienstverlening.nl

afnemen van schoolbanken: poetspapier en non-wovenreinigingsdoeken worden len in diverse sectoren. Het assortiment

Ontwikkelingen CSU Albatros

‘Poetsen en Reinigen’ van Tork heeft sinds

CSU Albatros heeft een aantal contracten

1 juni een nieuw uiterlijk. Op basis van

afgesloten, dan wel verlengd. Ook reikte

onderzoek onder 1.200 klanten zijn de

het bedrijf de kwaliteitsbokaal uit.

assortimentsstructuur, productnamen en

Het schoonmaakbedrijf heeft voor zeven

het verpakkingsdesign vernieuwd. De ver-

hotels de hotelschoonmaak overgeno-

beteringen maken het voor de klant een-

men van het familiebedrijf Hotel Service

voudiger een passend product te kiezen

IVP uit het Overijsselse Borne. Deze uit-

en het werkproces efficiënter te maken.

breiding sluit prima aan bij de ambitie

Informatie: www.tork.nl

van om te groeien als landelijke specialist

gebruikt voor verschillende gebruiksdoe-

in hotelschoonmaak.

CSU CO2-Prestatie­ ladder

Ook heeft CSU Albatros een overeenkomst gesloten met Urban Residences voor de housekeeping van bijna 100 luxe designappartementen en studio’s in Rot-

CSU is recent gecertificeerd voor de CO2-

terdam en Maastricht en verlengde het

Prestatieladder Niveau 3. De CO2-Pres-

onlangs het met Kapellerput Conferen-

Links de heer Max Snoeren, directeur CSU

tatieladder geeft inzicht in de mate

tiehotel in Heeze de lopende samenwer-

Albatros en rechts Jesus Coral, housekeeping manager Mercure Amsterdam City

waarin een bedrijf actief werkt aan CO2-

king tot zeker 2015. Het nieuwe tweeja-

reductie. Met het behalen van niveau 3

rige contract bevat diensten als schoon-

toont het schoonmaakbedrijf aan te be-

maak, linnenverzorging, glasbewassing,

City. Het schoonmaakteam kwam daar met

schikken over een officiële CO2-emissie-

controle en algemene werkzaamheden.

een score van een 9,8 als winnaar van het

inventaris en kwantitatieve reductiedoel-

De kwaliteitsbokaal van kwartaal één van

eerste kwartaal uit de bus. Het team ver-

stellingen van zijn eigen CO2-uitstoot.

2013 is uitgereikt aan de schoonmaakme-

zorgt hier de kamerschoonmaak.

Informatie: www.csu.nl

dewerkers van Mercure Hotel Amsterdam

Informatie: www.albatrosbv.nl PS - 9


NIEUWS NI Nieuws

Facilicom tekent contract met KPN

Facilicom gaat de komende vijf jaar het technisch beheer en de facilitaire dienstverlening uitvoeren in de datacentra en netwerkgerelateerde panden van KPN. Hiervoor is op 15 april 2013 het contract ondertekend. Onderdeel van het contract is dat 23 medewerkers de overstap maken naar Facilicom. Informatie: www.facilicom.com Vlnr: Eric Kuisch, directeur KPN NetCo; Hans Gennissen, president-directeur Facilicom Services Group en Steven van Schilfgaarde, directeur KPN Corporate Market

IT-oplossing van Nexwork Als gevolg van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), hadden Hago en Hago Zorg behoefte aan een nieuw

ISSA/Interclean Centraal & Oost-Europa

systeem rondom het bewaren van persoonsgegevens

Met de zesde editie van het evenement heeft ISSA/Interclean Centraal

van haar medewerkers met een niet Nederlands iden-

& Oost-Europa, van 24 tot 26 april 2013 in het International Exhibition

titeitsbewijs. Deze wet verplicht bedrijven om de id-

Centre van Warschau, zich wederom op de kaart gezet als hét zake-

gegevens van alle medewerkers op hun panden op een

lijke platform voor schoonmaakprofessionals voor Polen en Centraal

willekeurig moment aan te bieden aan de Arbeidsin-

& Oost-Europa. Ondanks de huidige marktomstandigheden laten de

spectie. Nexwork ontwikkelde samen met onder an-

zakelijke kansen in de regio een gestage groei zien. De stabiele po-

dere Ricoh een portal waarmee Hago haar gegevens

sitie van het evenement is duurzaam gebleken uit de bescheiden

kan bewaren en delen met opdrachtgevers.

toename qua exposanten en bezoekersaantallen.

Informatie: www.nexwork.nl

Informatie: www.issainterclean.com

IBN Facilitair kiest weer voor Alpheios In maart bekrachtigden IBN Facilitair en Alpheios opnieuw hun partnerschap door ondertekening van een driejarig contract. IBN Facilitair is specialist op het gebied van facilitaire diensten in en rondom gebouwen en woningen. Als onderdeel daarvan brengen zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk. Zo’n 3.900 gemotiveerde medewerkers hebben een passende baan bij of via IBN. Alpheios levert niet alleen een totaalaanbod machines, materialen en middelen, maar geeft ook onderE.J.D. de Leeuw MTL, algemeen directeur IBN (l) en R.

steuning op het vakgebied.

van Wersch, algemeen directeur Alpheios International

Informatie: www.ibn.nl/facilitair, www.alpheios.nl

Hago ‘koploper’ met opleidingen

Erkenning code

Schoonmaakbedrijf Hago en opleidingsin-

opleiding tot Praktijktrainer (docent) basis-

OSB is verheugd dat de Code

stituut SVS hebben hun samenwerking uit-

opleiding schoonmaken, waarmee Hago met

Verantwoordelijk Marktgedrag

gebouwd. Het komende jaar zal SVS weer

35 eigen docenten toon wil zetten in de

voor de schoonmaak- en glazen-

minimaal dertig groepen van Hago opleiden,

branche.

wassersbranche in het sociaal

wat neerkomt op zo’n 360 schoonmaakme-

Eerder dit jaar publiceerde de RAS de oplei-

akkoord als voorbeeld wordt

dewerkers. In de eerste drie maanden van

dingscijfers van de schoonmaakbranche.

gezien voor de aanbestedings-

dit jaar zijn inmiddels al 23 groepen opge-

Daarin bleek Hago met tot dan toe ruim 1500

praktijk in Nederland.

leid, waarmee Hago ruim boven het afge-

opgeleide medewerkers een koplopersposi-

Informatie: www.osb.nl,

sproken minimum zal eindigen. In april start-

tie te bekleden in de schoonmaakbranche.

www.codeverantwoordelijk-

ten bovendien negen medewerkers met de

Informatie: www.hago.nl

marktgedrag.nl

PS - 10


IEUWS NIE www.professioneelschoonmaken.nl Facilicom boekt bescheiden winst

OSB-Keurmerk voor Raggers

Ondanks de moeilijke marktomstandighe-

beïnvloeden zijn’, zegt Hans Gennissen,

den heeft Facilicom Services Group uit

president-directeur van Facilicom Services

Schiedam in 2012 een bescheiden winst

Group in een toelichting op de cijfers.

Vanaf 1 januari is G.Raggers & Zn

geboekt. Mede dankzij kostenbesparingen,

Van de omzet wordt 75 procent in Neder-

een van de schoonmaakbedrijven

operationele efficiency en de inzet op mul-

land gerealiseerd en de resterende 25

die het OSB-Keurmerk draagt. Een

tiservices kwam de nettowinst uit op 14,6

procent in België, Frankrijk en Engeland.

interview, dat het schoonmaakbe-

miljoen euro. De concernomzet daalde met

Facilicom verwacht in 2013 zeker nog geen

drijf op 14 april 2013 in het pro-

5 procent en kwam uit op 1 miljard 40 mil-

opleving. De financiële resultaten over het

gramma Business Class mocht

joen euro. Deze daling is vooral een gevolg

eerste kwartaal laten opnieuw een lichte

hebben heeft hier extra aandacht

van de marktontwikkelingen. ‘Veel op-

volumekrimp zien. Dit noodzaakt tot het

aangegeven. Op de foto ziet u Le-

drachtgevers brengen hun kantorenbestand

verder terugdringen van de kosten, maar

onoor Juwett, Hoofd Personeel en

terug. Ook contracten die we al vele jaren

vooral ook tot het nog beter inspelen op

Organisatie. Zij heeft al meerdere

hebben en waarbij we tot volle tevredenheid

de wensen van de klant om de marktposi-

keren in het programma mogen

diensten leveren, worden ingekrompen.

tie te versterken.

aanschuiven.

Voor ons zijn dat echt factoren die niet te

Informatie: www.facilicom.com

Informatie: www.raggers.nl

Verticaaldagen Benelux 2013

advertentie

Na de uiterst succesvolle edities in 2009, 2010 en 2012 zal het inmiddels bekende evenement voor de verticaalbranche Verticaaldagen Benelux dit jaar voor de vierde keer worden

www.buzil.com

gehouden. Het evenement vindt plaats op donderdag 19 en vrijdag 20 september 2013. Als locatie is wederom gekozen voor Safaripark Beekse Bergen te Hilvarenbeek (nabij Tilburg). Verticaaldagen Benelux is inmiddels uitgegroeid tot een bekend

De lente komt eraan!

en goed bezocht evenement binnen de relatief kleine en gespecialiseerde hoogwerkerbranche, aangevuld met exposanten voor verkoop van verreikers, hefsteigers, minikranen, transportmiddelen en aanverwante diensten zoals onderdelen, persoon-

Bestel uw gewenste pakket bij uw buzil buitendienstmedewerker of bij uw vakgroothandelspartner en verzeker uzelf van een eenmalig PRIJSVOORDEEL! Voor elk productpakket wordt 10,00 € door uw handelaar in mindering gebracht.

lijke beschermingsmiddelen, tractiebatterijen en stempelplaten. Informatie: www.verticaaldagen.net

+

+

+

Proper Groep bestaat 20 jaar In 1993 begon Paul Raatgever als zelfstandig glazenwasser. Inmiddels is Proper Groep uitgegroeid tot een volwassen specialistisch reinigingbedrijf met een landelijke dekking vanuit het hoofdkantoor in Lelystad en vier strategische steunpunten in de rest van het land. In de afgelopen twintig jaar heeft Proper Groep zich gespecialiseerd in het verzorgen van de meest uiteenlopende specialistische reinigingdiensten. Informatie: www.proper.nl

ALLES MATT

SUPER GLANS UNIVERSEL

10 l stripper + 10 l mat dispersiemiddel

10 l stripper + 10 l glans dispersiemiddel

10 l stripper + 10 l multifuctionele emulsie

3 .06.201 013 – 30 15.04.2

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG Fraunhoferstr. 17 . D-87700 Memmingen T +49 (0) 8331 / 930-6 . F +49 (0) 8331 / 930-880 . E info@buzil.de

PS - 11


N made by Electrolux.

De was doen in gratis machines van Electrolux. www.payperwash.nl

T: 020 56 92 911 | Mail: professional@electrolux.nl www.electrolux.nl/laundrysystems | twitter.com/eluxprofnl

Uw instelling vraagt om een efficiënte en betaalbare oplossing als het gaat om het dagelijks verschonen en drogen van uw beddengoed, microvezeldoeken en werkkleding. Electrolux Professional komt daarom nu met ‘PayperWash’. Geen investering, maar een vast bedrag per was. Desgewenst inclusief onderhoud, installatie en service!


NIEUWS N Nieuws

Glazenwassers & Gevelbehandelaars Vakbeurs een succes Op 15 & 16 mei 2013 heeft de tiende editie van de Glazenwassers & Gevelbehandelaars Vakbeurs plaatsgevonden. Met ruim 1.500 bezoekers en 53 exposanten op ruim 4500 vierkante meter kijkt organisator Heliview terug op een zeer succesvolle editie. ‘Beide dagen zijn goed bezocht ondanks de slechte weersomstandigheden’, aldus Diede Saarloos, conference producer van organisator Heliview.

NK Glazenwassen Op 15 mei vond het NK Glazenwassen plaats. Addy Vroom, medewerker bij K&S Diensten mag zich met trots de ‘Beste Glazenwasser van Nederland 2013’ noemen. Deze doorgewin-

Winnaar NK Glazewassen Addy Vroom van K&S Diensten (voor-

terde glazenwasser zit al jaren in het vak en liet de tien andere

aan), tweede werd Sven van der Burgh van Koster & Co (links).

gekwalificeerden ver achter zich. Vroom werd door de profes-

Derde werd Mark Tolboom van HV Schoonmaak.

sionele jury van SVS beoordeeld op veiligheid, vaardigheid, effectiviteit & tempo en ergonomie en ging naar huis met een

als conditiemeting, verantwoord inkoopproces en de aanspra-

goed gevuld prijzenpakket ter waarde van 1000 euro.

kelijkheid als gebouweigenaar. Koos van Lindenberg haakte hier op in met een presentatie over een veilige werkomgeving

Congres Verantwoord Gebouwonderhoud

waardoor juridische aansprakelijkheid de gebouwbeheerder

Op dag twee van de vakbeurs stond het congres Verantwoord

bespaard kan blijven.

Gebouwonderhoud centraal. Naar voren kwamen onderwerpen

Informatie: www.glazenwassersvakbeurs.nl

Diploma voor praktijkschoolleerlingen Orion College Zo’n 25 leerlingen van praktijkschool Orion

diploma tijdens een feestelijke uitreiking

verantwoord schoonmaken volgens de

College in Amsterdam zijn na een oplei-

op het Orion College in Amsterdam, lo-

microvezelmethode.

dingstraject van ruim drie maanden ge-

catie Zuidoost. Deze locatie biedt voort-

Charles Scholte, directeur SVS: ‘Deze leer-

slaagd voor het SVS-examen Basisopleiding

gezet speciaal onderwijs aan leerlingen

lingen zijn een prachtig voorbeeld van dat

Schoonmaken. Een deel van deze leerlin-

van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke

het voor vso-leerlingen mogelijk is met

gen zal aan het werk gaan bij het Amster-

beperking en/of een hulpvraag op het

hard werken een branche-erkend diploma

damse schoonmaakbedrijf MAS Dienstver-

gebied van gedrag.

te behalen. Voor de schoonmaakbranche

leners, het Orion College en bij schoon-

De pilot van het opleidingstraject werd

liggen hier mooie uitdagingen. MAS

maakbedrijven die voor de Rabobank

begin 2013 gestart in aanloop naar een

Dienstverleners verdient een groot com-

werken. De opleiding werd gefinancierd

officieel SVS-examen Basisopleiding

pliment hoe zij dit project heeft opgepakt.’

door de Rabobank en MAS Dienstverleners.

Schoonmaken. De leerlingen kregen elke

Het is de eerste keer dat leerlingen van

De geslaagden ontvingen half mei hun

dag drie uur les in praktisch, veilig en

een praktijkschool het branche-erkende diploma Basisopleiding Schoonmaken halen. De geslaagde leerlingen worden twee jaar lang gevolgd in hun verdere carrière. Momenteel bekijken de samenwerkende partijen welke leerlingen er willen doorleren. De pilot van dit opleidingstraject met praktijkschoolleerlingen was zo succesvol dat er binnenkort een volgende groep start. Informatie: www.mas-dienstverleners.nl, www.svs-opleidingen.nl PS - 13


Schone School De Vereniging Schoon­ maak Research (VSR) is het onafhankelijke platform voor profes­ sioneel schoonmaken. Als kennisinstituut voor alle marktpartijen op het gebied van schoonmaak­ onderhoud, streeft VSR al ruim 30 jaar naar objectivering en profes­ sionalisering van het schoonmaakvak door middel van onderzoek, voorlichting en opleiding. De vereniging is een dwarsdoorsnede van de totale schoonmaak­ branche. Zowel opdracht­ gevers (uitbesteders van schoonmaakwerkzaam­ heden) als schoonmaak­ bedrijven, organisaties met een interne schoon­ maakdienst, leveranciers van schoonmaakappara­ tuur en -middelen, in­ter­mediairs en onder­ wijsinstellingen zijn participerende leden van VSR.

Een gezonde en schone basisschool lijkt vanzelfsprekend, maar is dat in de praktijk niet. Met medewerking van onder andere het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, lanceerde OSB half april de website www.naareengezondeschool.nl. OSB wil met de website bijdragen aan de hygiëne op basisscholen. Een website waar schooldirecteuren, leraren, ouders en schoonmaakbedrijven informatie kunnen vinden en vragen kunnen stellen over hoe je een schoolgebouw effectief en efficiënt gezond maakt. Op de website is ook een aantal VSR-publicaties en onderzoeken te downloaden.

Schoonmaakinterventies VSR is al sinds 2004 actief met onderzoeken naar de hygiënische toestand van onder andere toiletten in het primair onderwijs. In 2006 verscheen hierover het VSR-rapport Schoonmaak van toiletten. Onderzoek naar mogelijkheden om de hygiënische toestand van toiletten in het primair onderwijs te verbeteren. (Terpstra, P.M.J. et al, 2006). Het onderzoek diende twee doelen. Enerzijds was het doel om het hygiënische risico van sanitair op basisscholen te onderzoeken. Anderzijds was het doel dat, als de resultaten daar aanleiding toe gaven, onderzocht werd met welke maatregelen de hygiëne tot een aanvaardbaar niveau kon worden verbeterd.

Lid worden van VSR? VSR Postbus 90154 5000 LG Tilburg Telefoon: (013) 594 43 46 Fax: (013) 594 47 48 E-mail: vsr@wispa.nl Internet: www.vsr-org.nl

VSR-Agenda 2013 In 2013 heeft VSR de volgende bijeenkomsten op de agenda staan: VSR-KENNISDAG Woensdag 4 september . . . . . . . . . . . . 12.00 uur . . . . . . . . . . . . . . Naarden ZOMERBORREL Woensdag 4 september . . . . . . . . . . . . 15.00 uur . . . . . . . . . . . . . . Naarden ALGEMENE LEDENVERGADERING/EVENT Dinsdag 19 november . . . . . . . . . . . . . . 13.00 uur . . . . . . . . . . . . . . nader te bepalen


Het onderzoek richtte zich op schoonmaakinterventies. Het effect van een interventie werd met microbiologisch onderzoek vastgesteld. Allereerst is de wijze van schoonmaken van sanitaire ruimtes op twee basisscholen bestudeerd, door het meten van micro-organismen. Vervolgens werd er een lijst samengesteld met mogelijke interventies en werd deze getoetst aan een haalbaarheidstest. Het verschil in resultaten tussen de meting van de vieze sanitaire ruimte en het resultaat na het schoonmaken gaf het effect van de interventie aan.

Vernieuwen contactoppervlakten Allereerst bleek de hygiënische situatie op scholen slechter dan op openbare toiletten. Uit de resultaten van de interventies bleek het gebruik van een microvezeldoek met water, een

schone katoenen doek en het drogen na schoonmaken, de beste resultaten te geven. Traditionele manieren van reinigen bleken maar in zeer beperkte mate bij te dragen aan de hygiënische kwaliteit van toiletten in het primair onderwijs. Een veel betere hygiëne kan worden bereikt door het regelmatig vernieuwen van contactoppervlakten. Dit in combinatie met optimaal reinigen (schone doek of microvezelmateriaal) reduceert de besmettingskans tot een verwaarloosbaar niveau. Dit rapport vormde twee jaar later de basis voor het boekje Naar een schone school dat in 2008 met OSB is samengesteld. Hierin staan adviezen om de reinheid en hygiëne van scholen verder te verbeteren. De brochure is een vervolg op Schoonmaakbewust ontwerpen, waarin alles over schoonmaak van scholen – van ontwerp tot controle – aan de orde komt. De brochure is specifiek gericht op het primair onderwijs, al gelden veel adviezen ook voor andere onderwijsvormen. Via de website www.vsr-org.nl is het boekje gratis te downloaden. U kunt het boekje ook bestellen bij het secretariaat van VSR. Een exemplaar kost voor leden 5 euro, inclusief verzendkosten. Voor niet-leden bedraagt de prijs per exemplaar 10 euro, inclusief verzendkosten.

Uw vraag, 

ons antwoord

Het secretariaat van VSR krijgt regelmatig vragen over cursussen, lesmateriaal en het aanvragen van legitimatiepasjes. VSR werkt hiervoor samen met twee andere partijen: SVS Opleidingen en Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK). Toch zijn er regelmatig onduidelijkheden waar men moet zijn met bepaalde vragen. Daarom ter verduidelijking een korte uiteenzetting over deze samenwerking.

Ons antwoord De Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) is opgericht op initiatief van VSR en heeft als doel het ontwikkelen, in stand houden, beheren en bewaken van onafhankelijke, efficiënte en objectieve kwaliteitsmeetsystemen voor de schoonmaakdienstverlening, evenals het stimuleren en bewaken van het kwaliteitsdenken binnen de totale schoonmaakbranche. Dat betekent dat SSK het beheer voert over VSR-KMS en VSR-DKS en de VSR-KMS-opleidingen. SSK is daarmee ook verantwoordelijk voor het cursus- en examenmateriaal en

verzorgt in nauwe samenwerking met SVS-opleidingen de cursussen en examens. Voor al uw vragen over de inhoud van de opleidingen, het cursusmateriaal, de legitimatiepasjes en het register van VSR erkende kwaliteitscontroleurs en inspecteurs, kunt u terecht bij SSK via www.schoonmaakkwaliteit.nl en 013-5944362. Voor praktische vragen over de opzet van de opleidingen kunt u contact opnemen met SVS via 010-2931000 en www.svs-opleidingen.nl.

PS - 15


P


PS thema tekst

aanbesteden

& contracten


Aanbesteden & Contracten

VMS wil integriteit Erkenningsregeling voor schoonmaakmakelaars Wéér gedragsregels. We hadden al de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, het OSB-Keurmerk, Emcas-certificering en nu de Erkenningsregeling van de Vereniging van Makelaarskantoren in de Schoonmaakbranche (VMS). En het meeste kost geld. Het bestuur van VMS constateert dit zelf ook, maar gelooft toch in de eigen toegevoegde waarde.

Tekst: Inga van Uchelen. Foto: VMS

Z

o’n anderhalf jaar geleden, tijdens

maken ruim een half jaar verder, maar de

Wat kunnen we van de erkenningsregeling

de Vakbeurs Facilitair 2012, werd

voortgang is wat ons betreft langzamer

verwachten?

Vereniging van Makelaarskanto-

gegaan dan we hadden gehoopt. We heb-

Cindy van der Blom, adjunct directeur bij

ren in de Schoonmaakbranche (VMS)

ben allemaal een drukke baan en om de

CSG en bestuurssecretaris VMS: ‘De re-

opgericht. Een soort doorstart van de

kosten laag te houden hebben we geen

geling concretiseert een aantal zaken,

stichting VMS, die al bestond maar die

ambtelijk secretariaat. We doen het dus

zoals: Wat is transparant? Hoe kunnen

– volgens het huidige bestuur van VMS –

naast ons dagelijkse werk, daardoor ont-

onze leden dat aantonen? Hoe zit het

te weinig impact had. De stichting is ver-

breekt het soms aan snelheid. We kunnen

met het verdienmodel, wat mag wel/niet?

der gegaan onder de naam Stichting

pas met de ledenwerfactie beginnen

Wat verstaan we onder professioneel?

Erkenning Makelaarskantoren en Certi-

zodra de erkenningsregeling af is. Geluk-

Bijvoorbeeld als het gaat om opleidingen.

ficering Adviseurs Schoonmaakdienst-

kig is deze bijna klaar.

Hoe toets je dat?’

verlening (Emcas).

‘We hebben een College van Deskun-

Rinke Romeijn, partner bij Seiso Facilitair

VMS en Emcas moeten elkaar gaan aan-

digen opgericht, die de regeling heeft

Advies en penningmeester van VMS: ‘De

vullen, Emcas bewaakt de kwaliteit van

opgesteld. Inmiddels ligt een opzet er-

basis is integriteit. Stichting Emcas be-

individuele makelaars (Heb je de juiste

van bij het bestuur en wordt de regeling

waakt kwaliteit, beheert certificaten van

diploma’s? En volg je aanvullende cursus-

in de eerste helft van juni tijdens de

makelaars en organiseert bijeenkomsten.

sen?), terwijl VMS juist de integriteit waar-

algemene ledenvergadering ter goed-

VMS borgt de integriteit van makelaars-

borgt; niet van individuele personen,

keuring voorgelegd. Daar kunnen leden

kantoren en adviseurs. We willen het kaf

maar van makelaarskantoren.

dan op reageren, waarna deze definitief

van het koren scheiden en daarmee is

Roger Daemen, directeur van Key-Qua-

wordt gemaakt. Dat is nu onze prioriteit.

het een toets van bedrijven die lid zijn.’

lity en voorzitter van VMS: ‘We zijn sinds

Halverwege dit jaar moet de erken-

Van der Blom: ‘Ieder bedrijf kan wel zijn

het vorige artikel in Professioneel Schoon-

ningsregeling zijn vastgesteld.’

eigen sausje erover gooien. Als je ook nog

PS - 18


leden waarborgen

Het bestuur van VMS, vlnr: Cindy van der Blom (CSG) – secretaris, Erik Petersen (Atir), Rinke Romeijn (Seiso Facilitair Advies) – penningmeester, Roger Daemen (Key-Quality) – voorzitter, Jan Halfman (Masterkey-Plus), Dick van Hattem (Verhoeven & Partners)

gaat voorschrijven wat een bedrijf moet

de Reus. De code staat mede daardoor

en twintig leden uit te komen.’

doen, dan kunnen bedrijven zich niet meer

altijd bij ons op de bestuursagenda.’

Van der Blom: ‘We hebben een nieuwe

onderscheiden, terwijl je juist moet durven

website waar we ons op profileren. Deze

ontwikkelen. We schrijven dus niet voor

Hoe gaan jullie leden werven?

is puur informatief dus het is geen online

wat moet, maar wel wat niet mag.’

Daemen: ‘Er zijn bedrijven die we ac-

platform. Er wordt al genoeg op internet

Romeijn: ‘Zoals van twee walletjes eten.’

tief gaan benaderen, maar in principe

gediscussieerd.’

Hij doelt daarmee op kantoren die en een aanbesteding begeleiden waarbij in het contract controlesysteem x wordt opgenomen, én daarna als enige controlesysteem x aanbieden. Van der Blom: ‘We hebben aan-

Romeijn: ‘Op de site komt te staan

‘Je hebt een makelaars­ kantoor, en dus word je lid van VMS’

sluiting gezocht met de Code

wie we zijn en wat we doen, met een overzicht van de leden. We publiceren er de erkenningsregeling en we houden nieuwe wetgeving bij. En op het besloten ledendeel zetten we bijvoorbeeld de agenda van de volgende alge-

Verantwoordelijk Marktgedrag. Daar

moeten bedrijven zich bij ons aanmel-

staat een klein stukje in over intermedi-

den. Mits een bedrijf – inclusief éénpit-

airs. Dat stuk vind je terug in de erken-

ters – aan onze erkenningsregeling

Wat moet je ondernemen om lid te worden?

ningsregeling, maar dan concreet. Sinds

voldoet, kan ieder adviesbureau of

Daemen: ‘Je moet een aanvraag indienen

kort zitten er twee van onze bestuursle-

schoonmaakmakelaarskantoor lid wor-

en laten zien dat je voldoet aan de punten

den in de codecommissie: Dick van Hat-

den. De doelgroep is niet zo groot. Er

in de erkenningsregeling. Bedrijven wor-

tem (Verhoeven & Partners, red.) en Erik

zijn nu negen bedrijven lid en we ver-

den daarop geaudit bij de aanmelding.

Petersen (Atir, red.). Zij vervangen André

wachten maximaal tussen de vijftien

En een bedrijf moet minstens één make-

mene ledenvergadering.’

PS - 19


Kleine Geweldenaar PW 5064 Mop-Profi Voor professionele prestaties bij reiniging van mops en microvezeldoeken

 Efficiënt. Reiniging op locatie  Kostenbesparing. Geen transportkosten  Snel. Korte programmatijden  Alleen bij Miele. Gepatenteerde en robuuste techniek Speciale snelle programma’s voor gebruiksklare reiniging van mops en microvezeldoeken

Droogautomaat met warmtepomptechnologie

Voor meer informatie: www.miele-professional.nl Telefoon: (0347) 37 88 84


laar in dienst hebben die is aangesloten bij Emcas.’ Van der Blom: ‘We zijn er nog niet uit hoe vaak onze leden worden geaudit als ze eenmaal lid zijn. Er zitten kosten aan verbonden en we willen dat kleine bedrijven zich ook kunnen aanmelden. De kosten moeten daarom in verhouding staan tot wat het hen oplevert.’ Daemen: ‘Dat klopt. Als je alles bij elkaar optelt – contributie voor het lidmaatschap van ten minste één makelaar van Emcas, contributie voor lidmaatschap van VMS

College van Deskundigen • Nico Lemmens (ISS Facility Services) • Peter Specker (Rijksoverheid) • André de Reus • Wim van den Heuvel • Marieke Roorda (NS) • Marco Konter (Facilicom Services Group) • Irma van Hattem (Verhoeven & Partners) • Gerard Spoor (Carling Opleidingen) André de Reus, voorzitter van het college van deskundigen die de opdracht heeft een concept erkenningsregeling voor makelaars in schoonmaakdienstverlening samen te stellen: ‘Het college is samengesteld uit materiedeskundigen – makelaars en adviseurs ­– maar ook uit personen die in hun hoedanigheid als leverancier van schoonmaakdiensten, afnemer van schoonmaakdiensten en contractbeheerder vaak te maken hebben met inkopen van schoonmaakdiensten. ‘We hebben als doel om strenge, rechtvaardige, transparante maar vooral goed controleerbare eisen op te nemen in de erkenningsregeling. Als basis dient het gestelde in de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Het college hoopt binnen enkele maanden haar taak te voltooien. Een eerste concept ligt momenteel ter beoordeling bij het VMS-bestuur.’

plus de kosten voor een audit; en dan zijn

kelaars nog groter omdat we aan de rand

de meeste van onze collega’s ook nog lid

zitten van het proces zitten. Er wordt snel

van VSR. Het is daarom belangrijk dat we

misbruik van gemaakt.’

nadenken over onze toegevoegde waar-

Daemen: ‘We zijn nu een jaar bezig en

de. Wat krijgt een lid ervoor?’

nog steeds zijn we voor mijn gevoel in de opstartfase. Na de algemene leden-

Wat levert lidmaatschap op? Is dat alleen

vergadering in juni kunnen we meer ac-

de erkenning?

tiviteiten ondernemen, waaronder acti-

Romeijn: ‘Die erkenning moet je niet on-

viteiten voor onze leden.

derschatten, dat is nogal wat. Wij bieden

‘Dat deze codes, keurmerken en regelin-

een platform om volgens de code te wer-

gen ontstaan, is een teken aan de wand.

ken en naar buiten uit te dragen dat kwa-

Geen enkele branche is zo overgeorga-

liteit en integriteit geborgd zijn.’

niseerd en gecontroleerd. Dat was altijd

Daemen: ‘We willen ernaartoe dat als je

al het geval, maar het is sinds de stakin-

zaken doet met een schoonmaakadviseur

gen en het ontstaan van de Code Ver-

of -makelaar, dat je dat doet met een

antwoordelijk Marktgedrag nog twee

adviesbureau dat lid is van VMS. Dan zit

keer zoveel.’

je goed.’ Van der Blom: ‘Het moet een veilig plat-

Waar staat de vereniging over een paar jaar?

form zijn. Van bedrijven die er ook zijn

Daemen: ‘We hopen op zoveel mogelijk

om elkaar te helpen door onderling vra-

leden, en daarmee op meer bedrijven die

gen te stellen en kennis te delen.’

zich aan de regels van integriteit houden.’

Romeijn: ‘Vergelijkbaar met het OSB-

Romeijn: ‘VMS moet vanzelfsprekend zijn.

keurmerk; het biedt een aantal garanties,

Je hebt of start een makelaarskantoor,

daar wordt zwaar aan getild. Schoon-

en dus word je lid van VMS.’

maakbedrijven die niet netjes zouden

Daemen: ‘Daarmee wordt de levensvat-

zijn, worden zo gescheiden van kwalita-

baarheid van bedrijven die zich niet aan

tieve bedrijven en dat belang is bij ma-

de regels houden steeds minder.’ PS - 21


Aanbesteden & Contracten

De nieuwe

aanbestedingswet Kansen voor kleine(re) bedrijven Grote ondernemers kunnen grote opdrachten aan, maar kleine ondernemers kunnen over kwaliteiten beschikken die eveneens heel waardevol zijn in de uitvoering van schoonmaakdiensten. Dit inzicht is van grote invloed geweest op de nieuwe aanbestedings­ wet. Juridische kenners zetten de feiten op een rij.

Tekst: Christina van Goor en Jetteke Verlinden-Bijlsma

D

e uitvoering van grote (schoon-

kunnen over kwaliteiten beschikken die

Het streven naar een betere toegang tot

maak)opdrachten, zoals het

eveneens heel waardevol zijn in de uitvoe-

aanbestedingsprocedures door kleine

schoonmaken van een stadhuis,

ring van diensten. Het inzicht groeide dat

ondernemers, wordt in eerste instantie

bussen van een gemeentelijk vervoers-

kleine ondernemers meer kansen moeten

beoogd door middel van bepaalde basis-

bedrijf of van meerdere locaties van een

krijgen in het aanbestedingsproces.

regels die gelden voor alle aanbestedings-

mbo-instelling, werden tot voor kort in

Dit inzicht is van grote invloed geweest

procedures (dat wil zeggen Europese,

veel gevallen vrijwel automatisch geas-

op de nieuwe Aanbestedingswet. Deze

nationale en onderhandse). De toegang

socieerd met grote bedrijven. Grote or-

wet is op 1 april 2013 van kracht gewor-

tot Europese aanbestedingsprocedures

ganisaties beschikken immers over veel

den. Tegelijk met de Aanbestedingswet

door kleine ondernemers moet daarnaast

capaciteit, kunnen voor alle facetten van

is het Aanbestedingsbesluit in werking

ook door de wettelijke beperking van de

een opdracht beschikken over voldoende

getreden, dat onder meer de Gids Pro-

omzeteis worden bewerkstelligd.

deskundig personeel en hebben meer-

portionaliteit aanwijst als richtsnoer bij

Hierna worden eerst de algemene basis-

dere vestigingen in het land. Opdrachte-

de Aanbestedingswet. Aanbestedende

regels besproken. Daarna komt de be-

gevers bedienden zich van de aanbeste-

diensten moeten zich aan de voorschrif-

perking van de mogelijkheid tot het stel-

dingsprocedure om uiteindelijk met een

ten van de Gids Proportionaliteit houden.

len van een omzeteis in Europese aan-

partij in zee te gaan die de opdracht in

Indien de aanbestedende dienst ervan

bestedingsprocedures aan de orde.

haar volledige omvang kon uitvoeren.

afwijkt, moet hij dat motiveren.

Basisregels voor alle aanbestedingen

Mede door geluiden vanuit (brancheorganisaties van) het midden- en kleinbedrijf

De Aanbestedingswet

De basisregels in de Aanbestedingswet

(mkb) is men zich langzaamaan gaan re-

Onder de werking van de Aanbeste-

die het meest van invloed zijn op de toe-

aliseren dat een zuivere aansturing op

dingswet moeten aanbestedingsproce-

gang in aanbestedingsprocedures voor

uitvoering van omvangrijke opdrachten

dures transparanter en effectiever wor-

kleine ondernemers zijn:

door uitsluitend grote bedrijven, de con-

den, en moeten ondernemers – in het

currentie niet ten goede komt. Grote on-

bijzonder ook de mkb-ers en zzp-ers

Proportionaliteit

dernemers kunnen weliswaar heel veel

– een goede en eerlijke kans krijgen in

De eerste en belangrijkste basisregel

tegelijk aan, maar kleine ondernemers

aanbestedingsprocedures.

wordt gevormd door het proportionali-

PS - 22


teitsbeginsel. Dat beginsel loopt als rode

raamovereenkomst voor incidentele

cedure waarmee de opdracht in de markt

draad door de Aanbestedingswet en is

schoonmaakwerkzaamheden in haar

wordt gezet.3 De aanbestedingsproce-

ook expliciet in de wet opgenomen.1 Daar-

kantoren in de markt zet, bijvoorbeeld

dure (bijvoorbeeld openbaar, niet-open-

naast is het beginsel uitvoerig uitgewerkt

niet van de opdrachtnemer verlangen dat

baar, Europees, nationaal, onderhands)

in de Gids Proportionaliteit. De Gids Pro-

hij personeel, materieel of materiaal

moet in redelijke verhouding staan tot

portionaliteit biedt handvatten teneinde

voortdurend beschikbaar houdt, zonder

de opdracht.4

aanbestedende diensten te ondersteunen

dat daar een omzetgarantie of vergoe-

Als er bijvoorbeeld heel veel belangstelling wordt verwacht voor een be-

bij het toepassen daarvan. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat eisen, voorwaarden en criteria, die onderdeel uitmaken van aanbestedingsprocedures, in redelijke verhouding staan tot de aard en de omvang van de opdracht. De eisen, voorwaarden en criteria moeten niet alleen qua in-

‘Eisen moeten in verhouding staan tot de aard en de omvang van de opdracht’

houd, maar ook qua aantal propor-

paalde opdracht, dan kan het organiseren van een openbare aanbesteding disproportioneel zijn omdat alle geïnteresseerde marktpartijen moeite doen en kosten maken voor het opstellen van een inschrijving. De aanbestedende dienst moet in een dergelijk geval in beginsel overwegen

tioneel zijn. Indien de aanbestedende

ding vanuit de aanbestedende dienst

om een niet-openbare aanbestedings-

dienst het proportionaliteitsbeginsel in acht

tegenover staat.2

procedure te organiseren, zodat geïnte-

neemt in alle fasen van een aanbestedings-

resseerde marktpartijen in eerste instan-

procedure, wordt de opdracht toegankelijk

Keuze van de aanbestedingsprocedure

tie alleen een aanmelding behoeven in

voor zoveel mogelijk marktpartijen.

De tweede basisregel die de toegang

te dienen en slechts een kleine groep

Een voorbeeld uit de Gids Proportiona-

voor kleine ondernemers moet verbete-

geselecteerde marktpartijen met de zorg

liteit betreft het voorschrift inzake de

ren, is dat aanbestedende diensten wor-

en kosten ten behoeve van het doen van

proportionaliteit van de raamovereen-

den aangezet om vooraf goed na te

een inschrijving wordt belast.

komst. Zo mag een gemeente die een

denken over het type aanbestedingspro-

Daarnaast is ook de keuze voor een enPS - 23


kelvoudig of meervoudig onderhandse

dracht dan wel door middel van één aan-

van inschrijving nog niet van inschrijvers

procedure niet geheel vrijblijvend. De

bestedingsprocedure mag worden aanbe-

verlangen dat zij alle bewijsstukken indie-

Gids Proportionaliteit geeft in een bal-

steed, mits de aanbestedende dienst de

nen waarmee zij hun geschiktheid voor

kenschema aan welke procedure het

opdracht dan alsnog verdeelt in percelen.

het uitvoeren van de opdracht aantonen10;

meest geschikt is op basis van de ge-

in eerste instantie moet de aanbeste-

raamde waarde van de opdracht.

Lastenverlichting voor marktpartijen

dende dienst namelijk genoegen nemen

Concreet betekent dat, dat een schoon-

Tot voor kort konden de verplichtingen

met de door de ondernemer ingevulde

maakbedrijf dat wil meedoen aan een

die een aanbestedende dienst in het kader

Eigen Verklaring. In de openbare aanbe-

specifieke aanbestedingsprocedure, de

van een aanbestedingsprocedure op-

stedingsprocedure mag de aanbeste-

aanbestedende dienst kan vragen om

legde soms zo hoog zijn, dat ze een be-

dende dienst pas bij voorgenomen gun-

zijn motivatie voor de procedurekeuze.

lemmering vormden voor marktpartijen

ning aan de voorlopig begunstigde partij

De aanbestedende dienst moet zijn keu-

om deel te nemen aan de aanbestedings-

vragen om de originele bewijsstukken in

ze dan degelijk kunnen verantwoorden.

procedure. De Aanbestedingswet maakt

te dienen. In de niet-openbare aanbeste-

daar een einde aan door aanbestedende

dingsprocedure mag de aanbestedende

Clusterverbod en percelengebod

diensten te verplichten om de administra-

dienst de bewijsstukken verlangen van

De derde basisregel die de toegang voor

tieve lasten voor ondernemers zo beperkt

de gegadigden die worden uitgenodigd

kleine ondernemers beoogt te verbete-

mogelijk te houden.8 Dat is de vierde ba-

om een inschrijving in te dienen in de

ren is dat het bundelen van kleine op-

sisregel die de toegang voor kleine on-

gunningsfase van die procedure.

drachten tot één grote opdracht in begin-

dernemers moet gaan verbeteren.

Zodoende worden alleen partijen die een

sel verboden wordt, tenzij het echt niet

Op grond van deze regel is het bijvoor-

reële kans maken op het verwerven van

anders kan. In het laatste geval moet de aanbestedende dienst dat wel motiveren in de aanbestedingsstukken. De bedoeling van de gestelde regel is om ook kleine bedrijven een kans te bieden om hun diensten aan de overheid te verkopen. Als de aanbestedende dienst een

de opdracht, belast met de inspan-

‘Aanbestedende diensten moeten administratieve lasten beperkt houden’

opdracht om bijzondere redenen

ning en kosten voor het opvragen van bijvoorbeeld een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, de gedragsverklaring aanbesteden of een verklaring van de belastingdienst. Referentieprojecten moeten wel direct bij aanmelding of inschrijving worden ingediend – daarvoor

toch moet bundelen, dan is de aanbeste-

beeld niet de bedoeling dat aanbeste-

geldt dus niet de hiervoor geschetste

dende dienst in beginsel verplicht de

dende diensten inschrijvers verplichten

mogelijkheid van de Eigen Verklaring. De

opdracht wel in percelen verdelen.

om hun inschrijving schriftelijk in vijf-

reden daarvoor is dat referentieprojecten

Indien bijvoorbeeld een mbo-instelling

voud in te dienen, als indiening in twee-

bepalend zijn voor de geschiktheid van

een opdracht in de markt zet voor het

voud kan volstaan. Een ander voorbeeld

een marktpartij. Indien die informatie pas

schoonmaken van al haar schoollocaties

is dat aanbestedende diensten de in-

in de verificatiefase bekend zou worden,

in Noord-Holland, dan moet zij die op-

schrijvers niet verplichten om bij de

zou de aanbestedende dienst niet in staat

dracht in beginsel behapbaar maken

opgaven van de referentieprojecten

zijn de geschiktheid van een ondernemer

voor kleine ondernemers. Het kan dan

tevredenheidsverklaringen te overleg-

vast te stellen.

logisch zijn om iedere locatie afzonder-

gen, als de aanbestedende dienst met

lijk aan te besteden. Voor de mbo-instel-

behulp van de telefoonnummers van

Omzeteis

ling is het echter mogelijk heel onhandig,

referenten de benodigde informatie zelf

Zoals gezegd moet de toegang tot Eu-

dat al die locaties apart moeten worden

eenvoudig kan natrekken.

ropese aanbestedingsprocedures voor

aanbesteed, omdat al die afzonderlijke

De Aanbestedingswet formuleert ook zelf

kleine ondernemers mede door de be-

aanbestedingen meer tijd en geld kos-

bepaalde met name genoemde verlich-

perking van de mogelijkheid tot het stel-

ten, dan wanneer de mbo-instelling alles

tende maatregelen. Zo moeten aanbe-

len van een omzeteis worden bereikt.

in één keer zou aanbesteden.

stedingsstukken altijd kosteloos ter be-

De Aanbestedingswet bepaalt namelijk

Voor dergelijke gevallen bepaalt de Aan-

schikking worden gesteld9 en mogen

dat geschiktheidseisen in beginsel geen

bestedingswet dat de schoonmaakop-

aanbestedende diensten op het moment

betrekking mogen hebben op de omzet.

PS - 24


Voetnoten Artikelen 1.10, 1.13 en 1.16 Aanbestedingswet Voorschrift 3.3A Gids Proportionaliteit 3 Op grond van artikel 1.4 Aanbestedingswet 4 Hierin komt het proportionaliteitsbeginsel naar voren. 5 De Aanbestedingswet noemt dat ‘clusteren’ 6 Op grond van artikel 1.5 lid 1 en 2 Aanbestedingswet 7 De omvang van de procedure moet proportioneel zijn, zodat zoveel mogelijk partijen kunnen deelnemen. 8 artikel 1.6 Aanbestedingswet 9 artikelen 1.21 en 2.66 Aanbestedingswet 10 artikel 1.19 Aanbestedingswet, voor Europese aanbestedingen nader uitgewerkt in de artikelen 2.84 en 2.85 Aanbestedingswet 11 Ook hierin komt het proportionaliteitsbeginsel naar boven. 1 2

aanbestedingsprocedures een centrale rol en komt (impliciet) ook terug in verschillende artikelen van de Aanbestedingswet. Het vergroten van de mogelijkheden voor kleine ondernemers om deel te nemen aan aanbestedingsprocedures werkt niet alleen in het voordeel van de kleine ondernemers, maar ook in dat van de aanbestedende diensten. Hoe beter en eerlijker de concurrentie, des te beter ook de vooruitzichten op een optimaal aan-

De eisen met betrekking tot de geschikt-

schoonmaakopdrachten zullen derge-

heid van ondernemers moeten in rede-

lijke risico’s (vrijwel) niet voorkomen.

bestedingsresultaat.

lijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht.11 En op grond van de

Conclusie

Gids Proportionaliteit is een omzeteis

De Aanbestedingswet belooft een aan-

dan alleen redelijk als er de aanbeste-

zienlijke uitbreiding van mogelijkheden

dende dienst daadwerkelijk risico loopt

voor met name de kleine ondernemers

dat de opdrachtnemer de opdracht niet

om mee te dingen naar overheidsop-

(adequaat) kan uitvoeren, vanwege ge-

drachten. Het proportionaliteitsbegin-

brek aan beschikbare capaciteit op het

sel speelt bij de verbetering van de

gebied van personeel of materieel. Bij

toegang voor kleine ondernemers tot advertentie

Christina van Goor, juridisch medewerker bij Brackmann Aanbestedingsspecialist en Jetteke VerlindenBijlsma, advocaat bij Brackmann Aanbestedingsspecialist.


Aanbesteden & Contracten

Het fenomeen schoonmaakadviseur Schoonmaakmakelaar, intermediair, et cetera

Schoonmaakadviseurs. Ze waren er al toen – voormalig facility manager, trainer, consultant, chief expert Schoonmaak bij Euroskills en jurylid van onder andere The Golden Service Awards – Cor van der Velden, in de jaren zeventig net kwam kijken. Zijn visie op enkele decennia makelaarschap in een vogelvlucht.

Tekst: Cor van der Velden

A

dviseren bij het afsluiten van

Geld in het laatje

werden ook eigen systemen ontwikkeld,

contracten is niet nieuw, ook

Toen de term ‘makelaar’ vogelvrij ver-

soms even goed, soms beter, maar soms

niet in de schoonmaakbranche.

klaard werd, waren er zelfs adviseurs die

ook slechter. Sommige systemen zijn er

Ik kan mij herinneren dat er al adviseurs

vonden dat ze zich moesten certificeren.

zelfs sluiks op gericht om zoveel mogelijk

waren toen ik net in de schoonmaak

Een goede ontwikkeling, die onder des-

af te keuren. Herkeuringen brengen im-

kwam kijken: begin jaren zeventig. Een

kundige leiding van DNV (Det Norske

mers ook geld in het laatje, nietwaar?

voorbeeld daarvan was het toenmalige

Veritas) een aantal goed gekwalificeerde

Er zijn gevallen bekend waar een kwali-

RIB, Rijks Inkoop Bureau dat bemiddelde

makelaars tot gevolg had.

teitscontrole van ongeveer een uur resul-

en adviseerde bij veel overheidscontrac-

Bijna onvermijdelijk was ook de wildgroei.

teerde in een factuur van bijna 1.000 euro

ten, hoewel ook toen al particulieren

Lokkertjes om het honorarium uit de be-

exclusief reiskosten en btw. En dat in een

daarmee bezig waren.

sparing te halen waren – en zijn – niet

marginale branche, waar veel met mini-

Op zich ook helemaal geen slechte zaak,

zeldzaam. Bij menig bemiddelingstraject

mumloners wordt gewerkt. Elke realiteits-

wanneer schoonmaak ver van je core

lag het accent veel meer op besparing

zin is hier ver te zoeken. Helaas komt dit

business is, kun je best wel wat kennis

dan op kwaliteit, wat soms tot absurd

vaker voor dan men denkt. Je vraagt je dan

gebruiken bij het afsluiten van een der-

hoge – en soms dus totaal onrealistische

af, waarom betalen schoonmaakbedrijven

gelijk contract. Vaak gaat het om aanzien-

prestatienormen – leidde.

dergelijke excessieve bedragen? Het ant-

lijke bedragen, en schoonmaak kan ook

Een ander fenomeen waar adviseurs zich

woord is simpel: je kunt die adviseur weer

mede bepalend zijn voor de uitstraling

mee bezig gingen houden, was het mo-

tegenkomen bij een volgende inschrijving!

van je onderneming. Niets mis mee dus

nitoren van contracten, kwaliteitscon-

toen deze adviseurs zich verder ontwik-

trole dus. Los van het algemeen geac-

Terug naar de basis

kelden tot professionele bemiddelaars.

cepteerde VSR-kwaliteit-meetsysteem

Een andere ontwikkeling waar de advi-

PS - 26


seurs zich gretig op stortten, was de Eu-

garanderen dat defect materiaal binnen

draad ook allang kwijt door de complexi-

ropese aanbesteding. Nu is deze materie

24 uur vervangen zal zijn? Kennelijk heeft

teit van het dossier. Is dit een poging van

zeker niet eenvoudig, maar is – als gevolg

men daar meegemaakt dat dit niet het

de adviseur om zich onmisbaar te ma-

van allerlei dossiers die moeten worden

geval was. Mijns inziens zal een zichzelf

ken? Soms lijkt het wel daar op.

doorgeworsteld wil een bedrijf mee in-

respecterend bedrijf daar zelf voor zor-

Zoals ik al enkele malen in andere media

schrijven – in de buurt gekomen van

gen, zonder dat het als een item in de

heb opgemerkt, moeten we niet terug naar

rocket science. Bewust gedaan?

de basis, in plaats van er hogere

Ik hoop van niet, maar heb daar

wiskunde van proberen te maken?

zo mijn bedenkingen over. Sommige items zijn ook klinkklare onzin. Wat te denken bijvoorbeeld van een vraag betref-

‘Wildgroei was bijna onvermijdelijk’

Uit mijn ervaringen met het jureren bij onder meer The Golden Service Awards, de ISSA Innovation Award en bij de Europese

fende ziekteverzuim, waarbij een

kampioenschappen Euroskills

percentage van 0 het hoogste

weet ik dat jureren – beoordelen

scoort? Zet maar uitzendkrachten in, en

voorwaarden opgenomen wordt.

– niet eenvoudig is. Vaak moeten criteria

je haalt dat percentage. Is het realistisch?

Dossiers zijn vaak, al dan niet bewust,

worden aangescherpt om nog onder-

Natuurlijk niet, want met alle respect voor

zodanig uitgebreid en ingewikkeld dat

scheid te kunnen maken. Maar houd het

uitzendkrachten, niet elke uitzendkracht

het mkb er vaak de moeite niet eens voor

eenvoudig en inzichtelijk. We zijn ten-

is een schoonmaker en dat zal je terug-

neemt om in te schrijven. Ze hebben im-

slotte bezig met mensenwerk, en meer

vinden in de kwaliteit.

mers toch geen schijn van kans? En wat

dan tachtig procent van de loonsom is

En van een vraag als: Hoe denk je te

dacht u van de opdrachtgever, die is de

nog steeds arbeid. PS - 27


OSB oveR...

OSB houdt u elke maand op de hoogte van actuele (verenigings)zaken

Code in sociaal akkoord

OSB is verheugd dat de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche in het sociaal akkoord als voorbeeld wordt gezien voor de aanbestedingspraktijk in Nederland.

D

e Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de schoon-

omstandigheden moeten worden meegewogen.

maak- en glazenwassersbranche is een gezamenlijk

Voorzitter OSB Hans Simons: ‘Het was al uniek dat werkge-

initiatief van zowel werkgevers, vakbonden, interme-

vers, vakbonden, opdrachtgevers en overheid in 2011 de

diairs, opdrachtgevers en rijksoverheid. In het sociaal akkoord

Code Verantwoordelijk Marktgedrag presenteerden. We zien

wordt gezegd dat de Stichting van de Arbeid de uitbreiding van

dat de code zijn werk doet. De codecommissie onder leiding

de code naar andere sectoren wil bevorderen.

van Kees Blokland geeft sinds de introductie waarschuwingen en gele kaarten aan organisaties die de schoonmaak-

Ook aandacht voor sociaal akkoord op ALV

aanbesteding of -inkoop niet volgens de code doen. Dat

Tijdens de algemene ledenvergadering van OSB staat het so-

heeft in veel gevallen geleid tot aanpassingen in de aanbe-

ciaal akkoord op de agenda. Daar wordt gesproken over de

steding of het inkoopproces en zorgt uiteindelijk voor trans-

gevolgen voor de schoonmaak- en glazenwasserssector. OSB

parantie. En het belangrijkste: het gaat steeds vaker weer

voorzitter Hans Simons geeft een overzicht en doet verslag

om de toegevoegde waarde van het schoonmaakvak in plaats

van zijn ronde langs werknemers- en werkgeversverenigingen,

van om de laagste prijs.’

ministers en politieke partijen. Simons zal ook een bijzondere gast uit de Haagse politiek bevragen.

OSB-Keurmerk

Tekst en foto: OSB

OSB heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag opgenomen

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

in het OSB-Keurmerk. Dit keurmerk is op 1 januari geïntrodu-

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag werd in 2011 door

ceerd. Naast de code maken de NEN 4400-1-norm en enkele

alle betrokken partijen gepresenteerd. Het doel is om kwa-

schoonmaakspecifieke eisen onderdeel uit van het keurmerk.

liteit in aanbestedingen de rol te geven die het verdient. In

Bij OSB-Keurmerk bedrijven zijn opdrachtgevers ervan verze-

de code is vastgelegd dat betrokken partijen bij aanbeste-

kerd dat deze bedrijven brede vakkennis hebben, de admini-

dingen niet alleen kijken naar de prijs, maar dat ook kwa-

stratie op orde hebben, belasting en premies betalen, eerlijk

liteit van de uitvoering van schoonmaakwerk en arbeids-

zaken doen en over de juiste verzekeringen beschikken.

PS - 28


Opfrisser SVS-KennisQuiz

Denkt u alles over schoonmaken te weten? Met deze twee­ maandelijkse ‘Opfrisser’ in PS test u aan de hand van officiële SVS-examenvragen in hoeverre uw schoonmaak­kennis nog up-todate is. Veel succes en als u klaar bent, dan vindt u op pagina 54 de juiste antwoorden (er is maar één antwoord mogelijk). Deze keer door SVS-docent Barry Lutgens.

Vragen 1. Wat geeft pH-waarde 0 aan? a. Alkalisch

5. Wat kun je doen met een highspeed-machine?

b. Oplosmiddel

a. Vloeren reinigen

c. Zuur

b. Vloeren schuren

d. Neutraal

c. Vloeren beschadigen d. Vloeren boenen/uitwrijven/blokken

2. Wat is sproei-extractie?

6. Wat geven de kleuren van een schoonmaakpad aan?

a. Dieptereiniging van tapijt

a. Niets, het zijn gewoon leuke kleuren

b. Oppervlaktereiniging van tapijt

b. Hoe lichter de kleur hoe zachter de pad

c. Hogedrukreiniging van tapijt

c. Hoe donkerder de kleur hoe harder de pad

d. Planten water geven

d. B en C zijn beide goed

3. Hoe heet een meter waarmee druk (bar) wordt gemeten?

7. Waarmee kun je kalk en roest verwijderen?

a. Barometer

a. Met een zuur product

b. Hygrometer

b. Met een alkalisch product

c. Manometer

c. Met een oplosmiddel

d. Ozonometer

d. A, B en C zijn goed

4. Hoe hoog mag je een rolsteiger buiten opbouwen zonder deze te verankeren? a. 10 meter b. 8 meter c. 12 meter d. De steiger moet altijd verankerd zijn aan de gevel

PS - 29


Foto’s: ©NFP phptography - Marijn van Rij


de Boardroom Curriculum Vitae

In de werkkamer van Hayk Simons, directeur van Atir/HTC Advies

Naam: Hayk Simons

Wanneer en waar was u het gelukkigst?

Wat is uw dierbaarste materiële bezit?

Voor anker in de baai bij een ondergaande

Tegen alle economische slechte berichten

zon met een goed wijntje in de hand en een

van afgelopen jaren in hebben wij een prach-

sigaartje, na een zonovergoten dag al zeilend

tig nieuw pand kunnen bouwen in Almere.

Werkt bij:  ATIR schoonmaakadvies

op de Egeïsche Zee met mijn gezin en vrien-

Atir is hier samengegaan met zusterbedrijf

den. Ja, dan voel ik me wel heel erg gelukkig.

HTC Advies. Dit is een sfeervolle werk- en

Sinds: 2008

Wat is uw grootste prestatie?

Geboortejaar: 1964

Functie:  directeur In deze functie sinds: 2008 Aantal medewerkers: 28

ontmoetingsplaats geworden voor klanten en de adviseurs van beide bedrijven.

De goede naam en het imago van Atir als vooraanstaande adviespartner weten te be-

Welk boek heeft u het laatst gelezen?

houden en verder kunnen uitbouwen. Ik ben

Ik ben begonnen in het managementboek The

heel trots op het energieke en kundige team

trusted advisor, waarin de sleutel tot profes-

wat we met elkaar zijn. 45 mensen (Atir en

sioneel succes wordt beschreven door het

HTC Advies) die elkaar aanvullen en elkaar

vertrouwen van klanten te winnen.

versterken, is een mooie prestatie. Ik denk dat het plezier wat we samen hebben mis-

Wat zou u willen veranderen in de schoon-

schien wel de belangrijkste succesfactor is.

maakbranche? Ik wens onze opdrachtgevers toe dat er ruim-

U mag een ding aan uzelf veranderen.

te en vertrouwen komt om al het goede dat

Wat zou dat zijn?

in de branche is ontwikkeld, ook daadwerke-

De grootste verandering is al in gang gezet.

lijk tot zijn recht te laten komen. Dan doen we

Het verder loslaten van de leiding over dit

de kennis en ontwikkelingen eer aan.

prachtige team. Stefan Kraft van Ermel en Margriet van Dijken voeren de directie en

Vraag via Twitter:

ondersteunen de adviseurs bij de uitvoering

@KeyQuality: @PS_inga @hayksimons

van de projecten. Op persoonlijk vlak zou ik

@atiradvies wat is de mening van Hayk over

attenter willen zijn.

de ontwikkeling van de codecommissie? Hayk Simons: ‘Het instellen van de Code Ver-

Welke verleiding kunt u niet weerstaan?

antwoordelijk Marktgedrag is noodzakelijk en

Tijdens de halfjaarlijkse uitjes met de collega’s

een goed initiatief gebleken. De code blijkt in

even alles los te laten en me geroepen voelen

de praktijk te zorgen voor een positieve bij-

altijd het licht uit te doen. Dit wordt overigens

drage, zeker als het gaat om gezonde con-

steeds zwaarder gelet op de oplopende leef-

tracten. Hopelijk kan de, nu nog vaak, nega-

tijdsverschillen.

tieve toonzetting van berichtgeving (gele kaarten en waarschuwingen) op korte termijn

Waar bent u bang voor?

weer worden omgebogen naar een positieve

Niet zozeer bang maar ik heb wel de wens om

insteek. Waardoor er weer vertrouwen in

lang fit en ondernemend te kunnen blijven en

plaats van wantrouwen ontstaat.

optimaal te genieten van mijn drie kinderen.

Uil De uil heb ik gekregen van collega’s bij mijn tienjarig jubileum bij HTC Advies, in 2005 dus. De uil is vanaf 1978 het logo van HTC. De uil past wel bij mij/ons. Wijsheid, geheimhouding, de magie van de maan en vrijheid. Omdat ik dit kunstwerk van collega’s, die het succes van ons bedrijf bepalen, heb gekregen heeft het een speciale betekenis en een bijzondere plek op ons kantoor gekregen. PS - 31


*

Uw verantwoorde wasruimte.

Minder verbruik, beter voor het milieu

Met de juiste keuze voor hygiĂŤneproducten kunt u het verbruik terugbrengen en uw afvalstroom verminderen. Bijna 90% van onze tissueproducten en zepen draagt een internationaal ecolabel; dit maakt het nemen van een verantwoorde beslissing eenvoudig. Uw keuze van vandaag maakt het verschil voor morgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dealer of lees meer op onze websites www.tork.nl / www.tork.be


‘Ik denk dat wij de enige zijn die

huur kunnen vragen voor onze toiletten’ Mooiste toilet van Nederland in The College Hotel

PS - 33


Sanitaire Hygiëne

Voor de derde keer werd dit jaar de verkiezing Mooiste toilet van Nederland gehouden. The College Hotel in Amsterdam won en mag haar toilet een jaar lang ‘de mooiste’ noemen. Dat wilden wij natuurlijk met eigen ogen zien. We spraken met initiatiefnemer van de verkie- z i n g Michael Bartelet en hotelmanager Lindy Neefjes.


E

ind april werd het toilet in The

een heel mooi toilet geheel ingericht

College Hotel in Amsterdam ge-

door Philip Starck.’

kozen tot Mooiste toilet van Ne-

Waarom was nu juist het toilet van The

derland. Hotelmanager Lindy Neefjes

College Hotel de mooiste? Bartelet: ‘Voor-

kreeg daarom de Gouden Kraan uitgereikt

al omdat deze anders was dan andere

van Michael Bartelet, initiatiefnemer van

toiletten. Zo is de unit om je handen te

de verkiezing en eigenaar van 123toilet.nl

wassen een eiland. De stijl van de toiletten

– een webshop met sanitaire producten

is een beetje koninklijk, mede door de hoge

voor de business-to-businessmarkt.

deuren. En wat ik bijzonder vind, is dat ook

Het Mooiste toilet van Nederland is een

het invalidentoilet in deze stijl is ingericht.

verkiezing onder openbaar toegankelijke

Meestal zijn dat ongezellige hokken.’

toiletten. Bartelet: ‘Het is de derde keer

Ooit was in dit hotel Beyoncé te gast en

dat deze verkiezing is gehouden. Doel

Jamie Oliver logeert er regelmatig. Ho-

van de verkiezing is om een positieve

telmanager Lindy Neefjes: ‘Hij vond het

beleving te creëren bij het toilet. Het toi-

herentoilet zo mooi dat hij van plan was

let is tegenwoordig het visitekaartje van

om het als inspiratie te gebruiken voor

een bedrijf. Wij willen dit breed onder de

zijn badkamer.’

aandacht krijgen, iedereen mag mee-

Lindy Neefjes (The College Hotel) en

doen. Ik heb daarom ook branchegenoten

Fotoshoots

Michael Bartelet (123toilet.nl) met de

gevraagd om deel te nemen in de jury.’

De winst van de Gouden Kraan is niet

Gouden Kraan

alleen door de vakpers opgepakt: AT5,

Omweg

RTV Noord-Holland, Het Parool en AD

Toilethuur

De organisatie ontving tachtig inschrij-

benaderden Neefjes al voor een item

The College Hotel is gehuisvest in een

vingen en maakte op basis van meege-

over de verkiezing. ‘We hebben veel

stijlvol 19e -eeuws gebouw, dat in 1895

stuurde foto’s een eerste selectie, waaruit vijftien toiletten overbleven. Bartelet: ‘Deze vijftien toiletten heb ik allemaal bezocht, steeds samen met iemand anders uit de jury (zie kader, red.).’ De

‘Ook het invalidentoilet is in koninklijke stijl ingericht’

hanteerde als criterium: Is het

men. Ook vandaag de dag dragen het hotel en het restaurant bij aan het ontwikkelen van talent. Het uitvoerend personeel bestaat namelijk uit studenten van diverse hotelscholen, die worden aangestuurd en gema-

toilet een omweg waard? ‘Als kind weet

aandacht gekregen in de pers. Dat merk-

naged door ervaren professionals. Het

ik nog dat we in Parijs waren en dat mijn

ten we tijdens Koninginnedag: mensen

hotel heeft een eigen schoonmaakteam

moeder zei: “We gaan naar dat café, daar

liepen langs het hotel en dan hoorden

voor alle publieke ruimtes. Alleen de

móet je even naar het toilet.” Dat was dan

we: “Dit is dat hotel met het mooiste

kamers worden door een extern schoon-

toilet van Nederland”.’

maakbedrijf schoongehouden.

Neefjes vertelt dat het idee om aan de

Tot acht jaar geleden was in het gebouw

Jury

verkiezing deel te nemen ontstond tijdens

een roc gevestigd, tot het werd verbouwd

De jury vertegenwoordigt een brede expertise binnen de horeca en schoonmaak: Bas van der Putten, HotelloTop (Horeca-Hotel), Sander Ekhart, MTS-Europroducts (Toilethygiëne), Jasper van Roon, Freshweb. nl/ColumbusTrofee (Horeca-Groothandel), en Michael Bartelet, 123toilet.nl/CleanDepot BV (SchoonmaakGroothandel).

een salesoverleg. ‘Een collega had het op

als hotel. Neefjes: ‘De opdracht aan de

internet zien staan en stelde voor om ons

interieurarchitect was om het state-of-

toilet op te geven. Daar werd in eerste

the-art-design door heel het hotel door

instantie een beetje lacherig op gerea-

te voeren, in elke ruimte. Daar dankt het

geerd, maar omdat ons toilet vaak wordt

hotel de prachtige toiletten aan.’

gebruikt voor fotoshoots weten we dat

Dat The College Hotel al trots was op de

veel mensen het een mooie ruimte vinden.

toiletruimtes, blijkt wel uit het feit dat beeld-

Bovendien vonden we het een mooie waar-

materiaal ervan altijd in uitingen wordt

dering richting ons team dat de toiletten

meegenomen. Neefjes: ‘Ik denk dat wij de

onderhoudt. Verrassend genoeg heeft het

enige zijn die naast zaalverhuur ook huur

zo uitgepakt dat we hebben gewonnen.’

kunnen vragen voor onze toiletten.’ PS - 35

Tekst: Inga van Uchelen, foto’s: NFP Photography – Marijn van Rij

jury reed door het hele land en

als school in gebruik werd geno-


t c u d o r P in de praktijk Elke maand behandelt PS een product uit de schoonmaakpraktijk, dat door de producent of leverancier bepaalde eigenschappen wordt toegekend. Hoe werkt dit product in de praktijk? Sinds kort gebruikt Jesse Thijssen, werkzaam bij Van Gerwen Reiniging, de Edgefix van Cleanfix voor het reinigen van hoeken en randen van vloeren.

‘A

lle rotzooi zit altijd bij de randen,’ vertelt Jesse

machine veel beter is. Het wordt schoner en ergonomisch is

Thijssen, schoonmaakmedewerker bij Van Gerwen

het ook beter. Het water zuig je op met de schrobzuigmachine

Reiniging. ‘Met de hand kreeg je dat nooit helemaal

waar je de rest van de vloer mee doet.’

Tekst: Inga van Uchelen, foto’s: NFP Photography – Marijn van Rij

weg. Ik heb de Edgefix nu meerdere keren gebruikt voor het schrobben van hoeken en randen van gladde vloeren zoals tegel-,

Geen herrie

linoleum- en zelfs parketvloeren; en het is een ideaal ding.’

Thijssen gebruikt de machine tot nu toe alleen voor randen en

Jesse Thijssen werkt al tien jaar als schoonmaakmedewerker

hoeken van gladde vloeren, ‘maar bij vlakke treden is deze

bij Van Gerwen Reiniging en gebruikt sinds enkele weken de

machine ook voor trappen denk ik een ideale oplossing’, merkt

hoeken- en randenreiniger van Cleanfix. De Edgefix is ook

de schoonmaakmedewerker op. ‘De machine maakt geen her-

handig bij de reiniging van trappen, onder kasten en in kleine

rie. Je kunt er bij wijze van spreken in een bibliotheek nog mee

ruimten zoals toiletten; of voor het slijpen en polijsten van

werken. Bovendien is de bediening eenvoudig, er kunnen geen

parket en stenen vloeren.

gekke dingen gebeuren. Qua bediening is het vergelijkbaar met een handschuurmachine die veel mensen thuis gebruiken.

Schoner

Ik verwacht dat we er nog veel plezier van zullen hebben.’

Waar Thijssen deze plekken voorheen met de hand schrobde – met een schrobber aan een steel – doet hij dat nu dus machinaal. ‘Ergonomisch gezien is dit een goede oplossing. Het kost veel minder kracht. Vroeger moest je de kracht zelf uit-

Technische specificaties

oefenen, nu doet het apparaat dat. Doordat de machine van

• Bewegingen (voor-achterwaarts): 3.000 per minuut • Opgenomen vermogen: 250 W • Afmeting plaat: 11 cm x 22,5 cm • Gewicht: 8 kg • Kabellengte: 12 meter • Handvat: verstelbaar

zichzelf een bepaald gewicht heeft, wordt vanzelf een bepaalde druk uitgeoefend die zorgt voor betere resultaten.’ Je moet er volgens Thijssen wel rekening mee houden dat je met de Edgefix iets langer bezig bent: ‘De machine werkt op stroom dus je moet ‘m even installeren. Met de hand werk je sneller, maar daar staat tegenover dat het resultaat met de PS - 36


Edgefix Schrobmachine voor hoeken en randen

Jesse Thijssen

PS - 37


coLumn

150 schouder­ klopjes voor OSB! Less is more zeggen managerstypes te vaak om zonder al te veel argumenten hip te lijken. Iedere regel kent een uitzondering. De OSB-ledenlijst is – op dit moment – die uitzondering. Niet zomaar. En al helemaal niet vanwege domme vakbondsanimositeit. Nee, het gaat écht ergens over. OSB besloot – beter laat dan nooit – tot de oprichting van een keurmerk. Het OSB-Keurmerk ging zelfs gepaard met een ware mediacampagne. Wie mocht denken dat het allemaal om de show ging, heeft zich ongetwijfeld verbaasd. Het regende namelijk opzeggingen bij Hans Simons en co. 150 stuks zelfs. Sommige schoonmaakwatchers gingen zelfs zo ver te spreken over een ware leegloop. Leegloop of niet. Het keurmerk is een compliment waard. Een groot compliment. Als het niet tot opzeggingen had geleid, was het namelijk echt fout. Dat zou het cynisme bevestigen dat er toch nooit iets zou veranderen in de schoonmaak. Het kaf van het koren moet worden gescheiden. De sector kan zich niet langer permitteren door te modderen. Politici spraken immers al openlijk over inbesteden.

Ron Meyer, Vakbondsbestuurder Schoonmaak bij FNV Bondgenoten

De vakbeweging vindt dat overigens best. Als het inbesteden leidt tot minder parasieten, minder meeliftende makelaars en minder managersbureacratie, is de vakbeweging vóór. Tenzij de sector bewijst dat het vakmanschap van de schoonmaker beter bij het schoonmaakbedrijf gewaarborgd kan worden. Een eerste stapje in de goede richting is een serieus keurmerk. Geen holle frasen, maar een maatstaf voor professionaliteit. Een zeef voor kwaliteit en vakmanschap. Less is more! Alleen als het kaf daarmee van het koren wordt gescheiden. En eerlijk is eerlijk. OSB verdient enkele schouderklopjes. 150 schouderklopjes welteverstaan. Namens iedereen die gelooft in het Vakmanschap van de Schoonmaker!

PS - 38


PRODUCT Productnieuws Nieuwe schoonloopmat Forbo

De nieuwe schoonloopmat van Forbo Flooring houdt volgens het bedrijf maar liefst 94 procent van het vuil en vocht tegen. Dit moet een besparing op de schoonmaakkosten opleveren tot

65 procent. De mat heeft daarnaast de hoogste brandveiligheidclassificatie en is sterk verduurzaamd door gebruik te maken van restafval, zoals oude visnetten. Informatie: www.forbo-flooring.nl/Coral

Osmoseheater

Zonnepanelen reinigen

De Osmo Heater is een groot dompelelement waarmee u uw

Door vervuiling kan de stroomopbrengst van zonnepanelen tot

osmosewater tot 90 graden Celsius kunt verwarmen. Als de

20 procent verminderen. Voor een grondige reiniging biedt

ingestelde temperatuur is bereikt, schakelt de heater automa-

Kärcher daarom een nieuw toebehoren aan voor hogedrukrei-

tisch uit en blijft het water op een constante temperatuur met

nigers. Met de iSolar, een systeem met roterende borstels

een thermostaat. Doordat warm water beter reinigt dan koud

bevestigd aan een telescopische lans, kan – afhankelijk van

water, verkort het de wastijd. Tijdens de wintermaanden heeft

het model – tot 1.500 vierkante meter paneeloppervlakte

u bovendien geen bevroren werkslangen meer, of een pomp

gereinigd worden. iSolar is DLG-gecertificeerd (Deutsche

die weigert vanwege ijskristal.

Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.).

Informatie: www.atcs.nl

Informatie: www.karcher.nl

Cemex distributeur voor Untouchable Cemex Trescon is officiële distributeur van the Untouchable van

tandartsenpraktijken, huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, klinie-

alfa-HygiCare in de Benelux. Alfa-HygiCare is de fabrikant van

ken, voedselverwerkende bedrijven, horeca, en andere locaties

the Untouchable, de volledig touch free alles-in-één-kraan, zeep-

waar hygiëne en infectiepreventie de hoogste prioriteit hebben.

dispenser en desinfectiemiddel. Het systeem wordt ingezet in

Informatie: www.alfa-hygicare.com, www.cemextrescon.nl

advertorial

Satino brengt frisse concepten met flair Het merk Satino wordt nadrukkelijk opnieuw in de markt gezet door Van Houtum. Met drie heel functionele concepten met een frisse uitstraling. Alle drie de concepten leveren een duidelijk toegevoegde waarde aan een plezierige werkomgeving. Het merk heeft flair. Straalt plezier uit. Satino begrijpt dat een ‘vrolijke’ washroom een positief effect heeft op medewerkers. Bij Van Houtum waait sinds enige tijd een iets andere wind. We kennen het bedrijf als vooruitstrevend op het gebied van innovatieve washroomoplossingen met bijzonder goede milieuprestatie. Dat is niet veranderd. Integendeel. Dat ze de functionaliteit bij de Satino concepten niet uit het oog zijn verloren blijkt bijvoorbeeld uit het praktische Multi Mirror concept. Dit is een alles in één concept. Achter een spiegel is vernuftig ruimte gecreëerd voor een reservoir met handdoekpapier, zeep én luchtverfrisser. Met één unit zijn alle andere dispensers overbodig. Het Stainless Steel concept presenteert zich met een fraaie uitstraling uitgevoerd in strak rvs. De keus voor dit materiaal maakt het ook een heel robuust concept. Het Smart concept tot slot biedt naadloze dispensers voor een optimale hygiëne. Verder beschikken alle drie de concepten over slimme details die het gebruiksgemak verhogen. Kortom: Satino geeft de washroom in één keer een heel menselijk gezicht.

Informatie: www.vanhoutum.nl, www.satinoblack.com PS - 39


Sanitaire HygiĂŤne


Plassen en poetsen op vier-sterrenniveau 2theloo in Stadshart Amstelveen

‘Alle irritaties die toiletbezoekers tegen zouden kunnen komen, hebben we voor willen zijn’, vertelt Eric Treurniet, directeur van 2theloo. In winkelcentrum Stadshart AmstelGladys Osei Akato

veen, dat vorig jaar een vier-sterrenstatus bereikte, ging

beheert de 2theloo-vestiging in Stadshart Amstelveen

de toiletwinkel zelfs nog verder: lockers en een boudoir moeten de bezoekers van alle gemakken voorzien.


Tekst: Inga van Uchelen, foto’s: NFP Photography – Marijn van Rij

‘H

et idee voor 2theloo ont-

kelstraat in plaats van een vestiging in

vestiging met vijf medewerkers. ‘In dat

stond toen ik met mijn

een winkelcentrum of in een pompsta-

geval zijn er medewerkers die echt alleen

vrouw en kinderen in Brug-

tion. Voor het geld dat je betaalt om naar

maar bezig zijn met het schoonhouden

ge was en op zoek naar een toilet. Toen

het toilet te gaan, krijg je een voucher

van de toiletten en bijbehorende ruimtes.’

mijn dochter voor de vijfde keer zei: “Ik

terug die je in de shop of bij deelnemen-

Het bedrijf leidt de medewerkers zelf op

moet naar de wc!” en ik even later een

de winkeliers kunt inwisselen.

en voert ook zelf controles uit. ‘Vaak wordt

leeg winkelpand zag, dacht ik: Je zou

2theloo bekijkt bij de start van een nieu-

de hygiëne periodiek ook nog door de

eigenlijk een wc-winkel moeten begin-

we vestiging in overleg met de beheer-

beheerder van een locatie gecontroleerd.’

nen.’ Bedenker en eigenaar Eric Treurniet

der ook altijd de verhouding dames- en

combineert met toiletwinkel 2theloo re-

herentoiletten. Treurniet: ‘Vaak zijn er in

Vier sterren

tail en toiletbezoek en zette het idee – tot

de oude situatie meer herentoiletten dan

Een van de toiletwinkels van 2theloo is

nu toe succesvol – in de markt.

damestoiletten. Dat komt doordat de

gevestigd in winkelcentrum Stadshart

‘Ik ben verder na gaan denken: Hoe zou het concept eruit moeten zien? Hoe zou je dat idee kunnen branden? Is het mogelijk om rondom het naar het toilet gaan een merk te creëren? Er zijn genoeg producten rondom sanitaire hygiëne, maar

Amstelveen. Een winkelcen-

‘Is het mogelijk om rondom het toiletbezoek een merk te creëren?’

rondom het toiletbezoek zelf is er

trum dat zich de afgelopen decennia ontwikkelde van winkels met bovenwoningen in de jaren vijftig, een overdekt winkelcentrum in de jaren tachtig, tot de integratie van vier aparte winkelgebieden met meer

niets. Uiteindelijk ontstond 2theloo. Een

ruimtes voor de dames- en herentoilet-

horeca, een poppodium en diverse

concept waarbij mensen moeten denken:

ten vaak even groot zijn, maar urinoirs

culturele functies in de jaren negentig.

“Ik ga naar 2theloo want dan weet ik dat

minder ruimte innemen. Terwijl er bij de

Sinds vorig jaar profileert het zich zelfs

het goed is.”’

dames vervolgens vaak een rij staat. Ze-

als een vier-sterren winkelcentrum, die

ker in een shopping mall want daar ko-

staan voor het niveau van de kwaliteit

Verhouding dames- en herentoiletten

men over het algemeen meer dames en

en de service.

Voor een toiletbezoek in een 2theloo-

ze gaan ook vaker naar het toilet. Als het

Het concept van 2theloo sluit aan bij deze

vestiging betaal je bijna overal 50 euro-

nodig is, delen we de ruimtes daarom

vier-sterrenstatus omdat het zich volgens

cent, soms 60 eurocent. Een uitzonde-

opnieuw in.’

Treurniet onderscheidt van een stan-

ring is de Kalverstraat, waar je 1 euro

De meeste vestigingen worden bemand

daard toiletruimte: ‘In essentie is het een

betaalt. Dit wijkt af omdat het hier gaat

door één medewerker maar, zo vertelt

toiletwinkel: retail en een toilet gecom-

om een autonome vestiging in een win-

Treurniet, in België bijvoorbeeld is er een

bineerd. We verkopen persoonlijke ver-

PS - 42


zorgingsproducten en toiletgadgets. Ieder toilet ziet er anders uit omdat we werken met thematische visuals waarmee we bezoekers willen verrassen. Dat is een onderscheidend element. Waarin wij ons ook onderscheiden is dat je als bezoeker niets hoeft aan te raken, alles gaat automatisch: het toilet spoelt vanzelf door, en de zeepautomaat en de kraan hebben een sensor.’

Irritaties voor zijn Volgens Treurniet levert zijn concept meer omzet op voor omliggende winkels: ‘Steeds meer shopping malls kiezen voor 2theloo omdat met dit concept het toiletbezoek in je winkelcentrum toeneemt ten opzichte van het toiletbezoek met standaard toiletgroepen. Mensen blijven dus langer in je mall omdat ze op een prettige manier naar het toilet kunnen en niet naar huis hoeven. De hele winkelomgeving heeft daarmee een grotere kans op meer omzet.’ Doel is om mensen in een drukke omgeving, mensen die onderweg zijn, te voorzien van toiletfaciliteiten. ‘Maar het echte onderscheid zit ‘m in de details, zo zit er bij ieder wasmeubel een haak voor je tas, achter ieder toilet is een richel met een stang waar – ook de heren – hun (laptop)tas kwijt kunnen en in de familiekamer zorgt een discobal voor afleiding bij het verschonen van de luier. Alle irritaties die onze bezoekers tegen zouden

Over 2theloo Ruim twee jaar geleden, in februari 2011, opende 2theloo in de Kalverstraat haar eerste vestiging. Inmiddels heeft het bedrijf 83 vestigingen wereldwijd en elke week komen er 4 of 5 bij, mede dankzij een overeenkomst met Shell waarvoor het bedrijf het concept in de pompstations installeert. Er zijn – behalve in Nederland – vestigingen in België, Spanje, Polen, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Israël, Duitsland, Zwitserland, Slowakije, Rusland en Frankrijk. De planning is dat er eind 2016 rond de 2000 locaties zijn.

Bedenker van 2theloo Eric Treurniet

kunnen komen, hebben we voor willen

deze vestiging lockers. Bezoekers kun-

zijn; en meer. Iets waarvan een toiletbe-

nen zo hun jas in kwijt, of al eerder aan-

zoeker nog niet wist dat handig zou zijn,

geschafte boodschappen en aankopen.

willen wij aanbieden.’

Dat is zeker in de winter handig wanneer

Het toilet in Amstelveen is het eerste met

je dik aangekleed de deur uit gaat, maar

vier-sterrenstatus. Treurniet: ‘We hebben

het in de mall gewoon 20 graden is. Ook

gekeken wat voor additionele zaken we

is er een boudoir waar dames zich even

konden toevoegen om onze dienstverle-

kunnen opfrissen en in de familiekamer

ning nog meer te optimaliseren. Zo heeft

is er een tv-scherm.’ PS - 43


Tekst: Inga van Uchelen, foto’s: ©NFP Photography – Marijn van Rij

d n e l l a v Op object

Het Woudagemaal Het Woudagemaal is het grootste nog werkende stoom­gemaal ter wereld. Hillie Wouda (Hectas) komt er drie keer per week om de machinehal en het bezoekerscentrum schoon te houden.

H

illie Wouda (roze vest) en haar collega Annie Krol

lân wordt aangezet, wordt er ongeveer zes miljoen kubieke

(van schoonmaakbedrijf Hectas) zijn drie keer per

meter water per dag verplaatst.

week in het Woudagemaal in Lemmer. Het Wouda-

Wouda over haar werkzaamheden: ‘In de machinehal doen

gemaal is het grootste nog werkende stoomgemaal ter we-

we alleen het vloeronderhoud – stofzuigen en dweilen –, de

reld en staat sinds 1998 zelfs op de lijst van het Werelderf-

twee kantoortjes, het keukentje en het sanitair. En we poet-

goed van de Unesco.

sen de koperen kannetjes waar de olie in zit om het gemaal

Het gemaal heeft een enorme machinehal met vier stoom-

mee te smeren.’

machines met daaraan gekoppeld vier vliegwielen, die nog

Er is daarnaast een bezoekerscentrum met: een filmzaal, 3D-

steeds operationeel zijn. Als het gemaal door Wetterskip Frys-

animaties, ervaringsobjecten en een speurtocht. ‘Het bezoe-

PS - 44


kerscentrum is een soort museum, we stofzuigen de filmzaal en houden de ervaringsobjecten schoon. Daar zitten veel dingen bij die mensen aan kunnen raken, bijvoorbeeld om iets aan te toetsen.’ Wouda en Krol werken altijd met z’n tweeën; een uur in het bezoekerscentrum en zo’n anderhalf uur in het gemaal. ‘De machinehal is veel groter. Op dit moment is er een renovatie daardoor hebben we wat extra schoonmaakwerk.’ Het Ir. D.F.Woudagemaal wordt nog steeds ingezet om het waterpeil in de Friese wateren op peil te houden. In de 19e en het begin van de 20e eeuw stonden ‘s winters grote delen van Friesland onder water. Om wateroverlast tegen te gaan, is in 1913 besloten een stoomgemaal bij Lemmer te bouwen. In 1920 is het in gebruik gesteld. Het Woudagemaal heeft wat bijzonders, vindt Hillie Wouda. ‘Het is speciaal. Anders dan bijvoorbeeld op een kantoor schoonmaken. Het is een groot oppervlak en je hebt tijdens het werk contact met mensen. We werken in het gemaal gewoon tijdens openingstijden. Ik werk ook in een kantoor, maar dat is altijd na werktijd. ‘Heel bijzonder was het moment dat Prinses Margriet bij de opening van het bezoekerscentrum was, een paar jaar geleden. Daar mochten wij ook bij zijn. Toen hebben we van tevoren natuurlijk wel even extra ons best gedaan.’ PS - 45


Van Ridderzaal, Holland een museum in Gent GSA: jurylid doet zijn relaas Cor van der Velden reisde als jurylid van The Golden Service Awards 2.000 kilometer door Nederland en België, bezocht de schoonmaaklocaties van de dertig halve finalisten (vijftien per land) en sprak met hen en hun leidinggevenden om zo mede te kunnen bepalen wie de Schoonmaker (m/v) van het Jaar wordt. In PS doet hij zijn verslag.

O

mdat het onmogelijk is alle kandidaten die zich voor

farmaceutische industrie en politiebureaus); de mensen zijn

de titel Schoonmaker (m/v) van het Jaar hebben in-

mogelijk nog diverser, met allerlei verschillende achtergronden.

geschreven te bezoeken, wordt door de jury van The

Dat is precies wat het jureren van de mensen zo leuk maakt:

Golden Service Awards eerst een strenge papieren selectie

al die verschillen.

toegepast. Dossiers die geen kans maken worden terzijde

Toch is er één factor steeds hetzelfde: ze zijn allemaal apetrots

gelegd, en de jury selecteert totdat ongeveer vijftien halve fi-

op ‘hun’ gebouw, en op het feit dat ze bij de vijftien halve finalis-

nalisten per land overblijven.

ten van hun land horen, en dat is ook best iets om trots op te zijn.

Op zich al een enorme klus, want er moet een veelvoud aan dossiers worden doorgenomen en besproken. Deze halve fi-

Echtpaar

nalisten worden allemaal bezocht en geïnterviewd. Dat bete-

Tijdens ons bezoek interviewen we de halve finalist, en spreken

kende dit jaar dat we twee weken lang door Nederland en

we met zijn leidinggevende en met de opdrachtgever. Die

België hebben gereden, en in totaal ongeveer 2.000 kilometer hebben gemaakt!

Trots Tekst en foto: Cor van der Velden

Twee weken halve finalisten interviewen voor de Schoonmaker

laatste is erg belangrijk, want de

‘Er is een echtpaar dat samen politiebureaus schoonmaakt’

(m/v) van het Jaar, onderdeel van

klant beoordeelt tenslotte de dienstverlening. Leuk trouwens ook om te zien hoe trots de medewerkers van een afdeling zijn op ‘hun’ schoonmaker, die bij afdelingsfeestjes en verjaardagen vaak gewoon meedraait.

The Golden Service Awards, betekent afreizen naar de meest

Gebouwen kun je met een mooi cijfersysteem beoordelen, maar

uiteenlopende locaties. Niet alleen qua gebouw, maar ook qua

mensen zijn niet met cijfertjes te beoordelen. Ze zijn niet alleen

geografische ligging. Om praktische redenen zochten we dan

heel verschillend, maar ook de werkomgeving is steeds anders. De

ook steeds een hotel dicht bij de eerste afspraak de volgende

opdracht aan de schoonmaker in de Ridderzaal was bijvoorbeeld:

morgen, om files te voorkomen.

Denk maar alsof het je huis is, dat schoongemaakt moet worden.

Niet alleen liepen de gebouwen uiteen (zoals de Ridderzaal,

Het is natuurlijk ondoenlijk een schoonmaakprogramma te

het Holland Casino, een museum, twee verzekeringsmaatschap-

schrijven voor een eeuwenoud gebouw met allerlei onver-

pijen, een suikerraffinaderij, enkele kantoren, hotels, een school,

wachte hoeken, kamertjes en gaten. En een suikerraffinaderij

PS - 46


Casino en een politiebureau tot Anja Beunk Schoonmaakster van het Jaar 2013! Anja Beunk (50 jaar) uit Almelo, werkzaam bij Hago Nederland, is gekozen tot Schoonmaakster van het Jaar 2013. Dit is woensdag 29 mei bekendgemaakt in de Efteling. De winnares ontving de prijs – een kristallen bokaal – tijdens een feestelijke receptie. Voorafgaand aan de uitreiking was er een speciaal vip-programma voor alle kanshebbers op de titel. Anja werkt namens Hago bij Enrichment Technology in Almelo. De jury: ‘Anja is een all-round schoonmaakster. De perfectie waarmee zij werkt is ongekend. Dat blijkt wel uit het feit dat zij op verzoek van Enrichment Technology driemaal naar de Verenigde Staten is geweest om medewerkers daar de fijne kneepjes van het cleanroom schoonmaken te leren.’ Er waren naast Anja nog vier schoonmakers in de race voor de titel: • Jaap van Beem (52 jaar) uit Hilversum, werkzaam bij CSU Cleaning Services • Alma Nankoe (49 jaar) uit Den Haag, eveneens werkzaam bij CSU Cleaning Services • Barthie Paghoe (32 jaar) uit Maarssen, werkzaam bij Axioncontinu • Rita Sastrapawiro (54 jaar) uit Eindhoven, werkzaam bij SenS!

De finalisten

België Salar Osman Abdullah (32 jaar) uit Aarschot, werkzaam bij ISS, is gekozen tot Schoonmaker van het Jaar 2013 in België. Salar Osman Abdullah werkt in de Campusbibliotheek Arenberg van de Katholieke Universiteit van Leuven. De jury: ‘Tijdens blokperiodes komen er dagelijks meer dan 500 studenten over de vloer. Salar heeft daar totaal geen moeite mee. Het gehele gebouw wordt door hem schoongemaakt, waarbij hij meer op noodzaak let dan op vastgestelde frequenties. De bibliotheek scoort bij kwaliteitscontroles onveranderd hoog.’ Foto’s: Fotostudio Fabro

Een paar vragen aan Cor van der Velden (jury)

Spreker Frits met winnares Anja Beunk (Hago)

Belgische winnaar Salar Osman Abdullah (ISS)

PS - 47


Aangeboden: Aangeboden: Aangeboden: Aangeboden: fris gewassen katoenen rollen fris gewassen katoenen rollen frisgewassen gewassenkatoenen katoenenrollen rollen ......die die wel 200 meegaan wel 200 meegaan ... diewel wel200 200xxxxmeegaan meegaan

Met dank van het milieu Met Met dank dank vanvan het milieu milieu Met hethet milieu Er is dank geen van comfortabeler handdroogsysteem

Er is Er geen is geen comfortabeler comfortabeler handdroogsysteem handdroogsysteem Er isdegeen comfortabeler handdroogsysteem dan katoenen handdoekrol. Die is zacht en dandan de katoenen de katoenen handdoekrol. handdoekrol. Die Die is zacht is zacht en en dan de katoenen handdoekrol. en hygiënisch. Elke portie is altijd Die fris is enzacht schoon. hygiënisch. hygiënisch. ElkeElke portie portie is altijd is altijd fris fris en schoon. en schoon. hygiënisch. Elke portiehijis verwisseld, altijd fris engewassen schoon. Als de rol op is wordt Als Als de rol de op rol is opwordt is wordt hij verwisseld, hij verwisseld, gewassen gewassen Alsdaarna de rol nog op iszo‘n wordt hij verwisseld, gewassen en tweehonderd keer opnieuw en daarna en daarna nognog zo‘nzo‘n tweehonderd tweehonderd keer keer opnieuw opnieuw en daarna nog zo‘n tweehonderd keer opnieuw ingezet. ingezet. ingezet. ingezet.

Kijk op op www.nl.cws.com voor voor meer meer informatie. informatie. KijkKijk opwww.nl.cws.com www.nl.cws.com voor meer informatie. *CWS *CWS is als is Nederlandse als Nederlandse aanbieder aanbieder van katoenen van katoenen handdroogsystemen handdroogsystemen onderscheiden onderscheiden metmet met hethet Blaue hetBlaue Blaue Engel Engel milieukeurmerk. milieukeurmerk. www.nl.cws.com www.nl.cws.com Kijk op www.nl.cws.com voor meer informatie. *CWS is als Nederlandse aanbieder van katoenen handdroogsystemen onderscheiden Engel milieukeurmerk. www.nl.cws.com *CWS is als Nederlandse aanbieder van katoenen handdroogsystemen onderscheiden met het Blaue Engel milieukeurmerk. www.nl.cws.com


Jurylid Cor van der Velden in gesprek met finaliste Anusha Lalcha (EW Facility Services België)

heeft pieken en dalen. Tijdens de bietencampagne komen er

nende verklaringen van opdrachtgevers die niet verder komen

ineens zo’n 300 extra medewerkers bij!

dan ‘wij hebben er geen bezwaar tegen dat ze meedoet’, zijn

Leuk is ook het echtpaar dat in een auto politiebureaus (zo’n

niet echt positief.

twintig) en openbare toiletten afrijdt. De betrokkenheid van de opdrachtgever in dit geval was erg groot. Ondanks dat de com-

Veel talent

missaris thuis was met rugklachten moest ik toch even bij hem

We zoeken dus beslist niet naar de schoonmaakmedewerkers

langskomen.

met zoveel mogelijk diploma’s, of die in het schoonste gebouw

Of die prima functionerende 18-jarige schoonmaakster in een

werkt. Ze hoeven ook beslist niet bij een groot bedrijf te werken.

hotel. Bewust gekozen voor schoonmaak, wil zij daar ook car-

Goede schoonmakers vind je overal. Ook bij kleine bedrijven,

rière in gaan maken.

want grote bedrijven hebben zeker geen monopolie op de beste medewerkers. In België heeft een klein bedrijf dat al aan-

Uitstekend presteert

getoond door maar liefst tweemaal de titel in de wacht te slepen!

Het andere uiterste zijn de cleanrooms zoals in de farmaceu-

Ten slotte kan ik zeggen dat het ons dit jaar erg moeilijk ge-

tische industrie, waar de schoonmaak een essentieel onderdeel

maakt is. Sommige jaren was het makkelijker, omdat mensen

van het productieproces is. Wordt de schoonmaak afgekeurd,

met kop en schouders boven de anderen uitstaken. Nu was

dan ligt de productie stil. En, wel grappig, een van de eerste

het zo dat er zoveel talent was dat het heel wat hoofdbrekens

opdrachten aan de schoonmaker in een cleanroom is: Rustig

gekost heeft om per land vijf finalisten (en een winnaar) te

aan! Langzaam bewegen!

kiezen. We wisten dat we talent te zien zouden krijgen, maar

De beweegredenen waarom mensen de schoonmaak ingaan

hadden niet zoveel verwacht. 

zijn ook heel divers. Sommigen zijn er ingerold, ontdekken dat ze schoonmaak leuk vinden en blijven er in. Anderen gaan bewust de schoonmaak (of de kuis) in omdat ze het gewoon

Over The Golden Service Awards

leuk vinden en trots zijn op ‘hun’ gebouw en zijn medewerkers.

The Golden Service Awards is een initiatief van Kimberly-Clark Professional. Ze zijn voor het eerst uitgereikt in Engeland in 1991. In Nederland en België zijn de Awards voor het eerst uitgereikt in 2002. Inmiddels worden de Awards georganiseerd in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Italië, Nieuw-Zeeland, Australië en Zuid-Afrika. Met de Awards worden opmerkelijke prestaties in de schoonmaaksector bekroond. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen. The Golden Service Awards worden eens in de twee jaar uitgereikt. De titel Schoonmaker (m/v) van het Jaar wordt in Nederland en België wel jaarlijks toegekend. Informatie: www.goldenserviceawards.nl

Want dat in veel gevallen de schoonmaker onderdeel is van de medewerkers van een onderneming komt heel veel voor. Overigens is dat een argument voor dagschoonmaak, want als je geen contact met die medewerkers hebt, gebeurt dat niet. Vaak wordt ook gevraagd waar de jury de schoonmakers op beoordeelt, want het vergelijken van mensen is lastig. Anders dan met de gebouwen waar een afgeleide van het VSR-systeem voor wordt gebruikt. Om het eens mooi uit te drukken: we zijn op zoek naar die medewerker, die uitstekend presteert in het spanningsveld tussen collega’s, leidinggevende en opdrachtgever. En, zoals al gezegd, is die opdrachtgever belangrijk, en soms zelfs doorslaggevend bij de papieren jurering. Ondersteu-

PS - 49


Bruisende wetenswaardigheden NVZ ‘boomt’ maandelijks over actualiteiten uit de zeep- en reinigingsmiddelen branche

Bomen over... rood omrande ruitvormige pictogrammen Op de verpakking van schoonmaakmiddelen kunnen oranje/zwarte gevaars­ symbolen voorkomen. Zij laten zien welk gevaar zou kunnen optreden wanneer u het product op een verkeerde manier gebruikt. De komende twee jaar zullen deze symbolen geleidelijk vervangen worden door nieuwe rood omrande ruitvormige pictogrammen. Waarom moet dit nu allemaal weer anders?

Tekst: Hans Razenberg en Klaas Gravesteijn

O

m het gevaar van schoonmaakmiddelen vast te stellen

indeling gekoppeld aan de regels voor opslag, het verlenen

en te laten zien op het etiket, wordt in de meeste geval-

van vergunningen en eventuele beperkingen voor het werken

len nog gebruik gemaakt van de zogenaamde prepara-

met stoffen.

tenrichtlijn. Dit is specifieke regelgeving die nog stamt uit de

Voor leveranciers is het dus van groot belang om tot een

jaren tachtig. Aan het begin van de 21e eeuw is echter wereldwijd

juiste indeling van stoffen en mengsels te komen. Net als in het

afgesproken om een indelings- en etiketteringssysteem te ont-

oude systeem, is er door de wetgever voor gekozen om de

wikkelen dat in alle landen van de wereld zou moeten gelden.

indeling van een product te baseren op de zogenaamde intrin-

Dit zou niet alleen de veiligheid, maar ook de handel in chemische

sieke gevaren. In de praktijk, waar men veelal producten ver-

producten bevorderen.

dund gebruikt, is het risico dat zo’n gevaar zich daadwerkelijk

Hoewel Europa al een goed en geharmoniseerd systeem had,

voordoet, minimaal. Meer over het verschil tussen gevaar en

is men hier direct aan de slag gegaan om dit nieuwe, zoge-

risico kunt u lezen op de website www.isditproductveilig.nl

naamde Globally Harmonised System (GHS), in te voeren. De

onder de kop ‘Veilig’.

invoering is gegaan via een verordening, wat inhoudt dat de regels voor alle lidstaten een directe werking hebben en het-

Etiketteren en communicatie

zelfde zijn (dit in tegenstelling tot de oude richtlijn, die elk land

Aan de gevaarsindeling is een communicatiesysteem gekop-

nog op zijn eigen manier kon invullen). Dit is de zogenaamde

peld: het etiket. Dit etiket op de verpakking van een chemisch

CLP-verordening, waarbij CLP staat voor classification, labeling

product is het belangrijkste communicatie-instrument van de

and packaging.

leverancier van een gevaarlijke stof en of mengsel. In de CLPverordening is de gevaarsinformatie zoals pictogrammen, ge-

Belang van indeling

varenaanduidingen, signaalwoorden en veiligheidsaanbevelin-

Veel wet- en regelgeving is gekoppeld aan de gevaarsindeling

gen gestandaardiseerd. Hierbij zijn de regels voor het toeken-

van stoffen en mengsels. Om te beginnen denk je hierbij aan

nen van deze informatie door de verordening voorgeschreven.

de arboregelgeving: Hoe voorkomt u dat uw medewerkers op de werkvloer worden blootgesteld aan de gevaren van als

Gevolgen

zodanig ingedeelde producten. Daarnaast zijn de regels voor

De nieuwe regels voor indeling en etikettering gelden vanaf 1

PS - 50


december 2010 voor stoffen. Uiterlijk op 1 juni 2015 moeten

2. Omdat meer producten als gevaarlijk worden ingedeeld, kan

ook mengsels worden ingedeeld volgens de nieuwe verorde-

dit bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de opslag van uw

ning. Een operatie met grote gevolgen voor het bedrijfsleven:

producten. Houdt hier tijdig rekening mee, in verband met

het is niet alleen een simpele aanpassing van het etiket. ‘Onder

onder andere uw eventuele vergunningen.

de motorkap’ zit er een heel ander indelingssysteem. Dit be-

3. Indien u zelf producten door derden laat maken en onder

tekent dat de leveranciers per product opnieuw moeten kijken

uw naam op de markt brengt, let er dan op dat de CLP-

wat de gevaarseigenschappen zijn en op welke manier die

verordening voor elke schakel in de keten een groot aantal

moeten worden vertaald naar de gevaarsinformatie op het

wettelijke verplichtingen oplegt. Denk hierbij aan de bewaar-

etiket. Daarnaast is in de nieuwe regelgeving veel beter om-

plicht voor het dossier en de aanmelding van het product

schreven wat de verantwoordelijkheden zijn die ieder in de

bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

gebruikersketen heeft.

Laat u hier dan ook tijdig over informeren.

Ongetwijfeld komt u producten tegen die nu niet als gevaarlijk zijn ingedeeld, maar dat na 1 juni 2015 door de nieuwe regels wél zijn. Dit komt bijvoorbeeld omdat de grenzen voor ontvlambaarheid, toxiciteit en, met name, bijtend voor de huid en/of ogen zijn veranderd. Ook wordt er een symbool geïntroduceerd dat waarschuwt voor gezondheidseffecten op lange termijn. Daarnaast veranderen veel van de bekende waarschuwingszinnen.

Acties voor schoonmaakbedrijven 1. Een werkgever wordt geacht zijn medewerkers tijdig, juist en volledig te informeren over dit nieuwe systeem. Houdt er dus rekening mee dat u hier veel tijd aan kwijt bent. Immers, het heeft jaren geduurd voordat het vorige systeem in de

Hans Razenberg en Klaas Gravesteijn zijn beiden werkzaam bij de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ), de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van was- en reinigingsmiddelen- en machines. De vereniging behartigt de belangen van haar leden door middel van overleg en het geven van voorlichting en adviezen. De NVZ is, met haar gevarieerde ledenbestand, de deskundige bij uitstek op het gebied van duurzaam schoonmaken.

praktijk goed werd begrepen en gebruikt. PS - 51


Gordijn-, jaloezie en lamellenreiniging

PS

Mobile reiniging van alle

Mobile reiniging van alle raambekleding raambekleding door dé Professional. door dé Professional. Jaloezieën • Lamellen • Gordijnen • Vitrage (ook voor brandwerende behandeling)

• Raamdecoratie • Verlichtingsarmaturen Dé landelijke servicepartner van:

Landelijk telefoonnummer: Landelijk telefoonnummer: 088 – 14 14 14 3 www.speedclean.mobi www.speedclean.mobi

088 – 14 14 14 3

VSR

onferencing diensten

VSR-meting voor de laagste prijs in de hele Benelux.

Fax: +31-(0)35-69 15 474 E-mail: info@safety-lux.nl Internet: www.safety-lux.nl

of bel: 035 -ook 694 28 78 ATEX

Zandzuigerstraat 91 1333 MX Almere T 036 - 537 89 13 F 036 - 537 69 44 E info@evonservices.nl

www.dolmans.com schoon maakt blij

- glasbewassing Gevelonderhoud - gevelreiniging Schoonmaak - hoogwerkerverhuur

Calamiteitendienst

t 088 - 365 62 00 e info@dolmans.com

VCA-gecertificeerd ISO 9001:2000 Amsterdam

Rotterdam ’s-Hertogenbosch Utrecht e-mail: info@glazenwassen.nl Tel.: 0320 - 25 85 00

070 - 385 79 39

www.VSRConcurrent.nl

PS

over de ducten-/ e!

ar:

MeldNL u nu aan - 1402 BVvia Bussum Tel.: +31-(0)35-69 14 476 herman@appr.nl

Schoonmaakorganisatie

Glas- en gevelreiniging

Concurrent

Ook met uw bedrijf in ditvan register? Importeur o.a.: Nijverheidswerf 37

Raamdecoratie • TL-armaturen

Zonwering • Gordijnen • Vitrage

Bel (0172) 46 67 54

professioneel schoonmaken

www.evonservices.nl

Ook adverteren in deze rubriek?

Handlampen

internet: www.glazenwassen.nl

www.ruitenheer.nl

ItsClean

Adv.Naamvermelding_43x62cm_2.indd 1 01-06-11 11:56

professioneel schoonmaken

Professionele Ook hier productsystemen Organisatie:voor adverteren? perfecte schoonmaak, onderhoud en hygiëne

Naam

Meld u nu aan via herman@appr.nl Postbus

De glasheldere oplossing voor uw complete administratie

Professionele productsystemen voor perfecte schoonmaak, onderhoud en hygiëne

web: www.aariverside.com tel: 073-5470076

of bel: Postcode www.kiehl-group.com 035 - 694 28 78

www.kiehl-group.com

Gevelonderhoud Schilderwerken Schoonmaak Vloeronderhoud M/V Calamiteitendienst Beveiliging Bouw Groenvoorziening Hygiene Care

www.ruitenheer.nl

Plaats

4,

Electrolux Professional

Tel.:

E-mail:

4

Wisselwerking 52 Postbus 188 1110 BD DIEMEN

AZ KIEHL 64 x44.indd 1

2 december 2006 Miele Professional De Limiet 2 Postbus 166 4130 ED Vianen Tel.: (0347) 37 88 83 Fax: (0347) 37 84 29 professional@miele.nl www.miele-professional.nl

Efficiënte reiniging van mops en microvezeldoeken

PS

Ook hier adverteren?

Tel : (020) 56 92 911 Fax : (020) 56 92 239 frits.sauve@electrolux.nl www.electrolux.nl/laundrysystems

professioneel schoonmaken

05.04.2012 11:33:36 Uhr

Meld u nu aan via herman@appr.nl of bel: 035 - 694 28 78

Ook met uw bedrijf in dit register? Meld u nu aan via herman@appr.nl of bel: 035 - 694 28 78


Tsunami’s zijn heel natuurlijk veel scheikundige onzin over wordt verkocht.

Als op de verpakking van schoonmaakmiddelen, of welk ander

bewaard. En eet je die natuurlijke amandelpitten, dan loop je

product in de supermarkt dan ook, wordt vermeld dat het

kans op vergiftiging met blauwzuurgas. De scheikundige werkelijkheid is dat alles bestaat uit molecu-

zijn om dit product te kopen – zelfs als het duurder is dan het

len, en dat je aan een molecuul niet kunt zien of het uit de

alternatief waaraan ‘chemicaliën’ zijn toegevoegd. Dat is in

natuur of uit een laboratorium komt. Aan een keukenzoutmo-

ieder geval de hoop van de reclamemakers. Die spelen in op

lecuul (NAC) hangt geen label waarop staat of het ‘natuurlijk’

de gedachte dat wat de natuur ons levert, inherent beter of

is of niet; er bestaat geen verschil tussen een NaCl molecuul

gezonder is dan iets dat door mensenhanden gemaakt of

van Akzo en het NaCl in zout zeewater. Het effect van een

veroorzaakt is.

molecuul op je gezondheid hangt vooral af van de hoeveelheid

Natuurlijk, er zijn natuurrampen zoals overstromingen en aard-

moleculen die je binnen krijgt.

bevingen, maar de verwachting is dat de natuur op kleine,

Een kleine hoeveelheid keukenzout in je eten is goed voor de

moleculaire schaal ons wel goed gezind is. Helaas, veel stoffen

elektrolietbalans in het lichaam, maar van het drinken van veel

of deeltjes van natuurlijke oorsprong zijn zeer ongezond, zo

zout zeewater ga je dood. Een nog extremer voorbeeld is de

niet ronduit rampzalig, zoals ziekteverwekkende virussen en

stof arseentrioxide: in zeer kleine hoeveelheden (ongeveer

bacteriën. En wat te denken van ‘biologische’ eieren: die pro-

een honderdste-milligram per dag) heeft het een medicinale

duceren het zeer giftige waterstofsulfide als ze te lang worden

werking doordat het de vorming van rode bloedcellen bevordert. Omdat arseen ook in de natuur wordt aangetroffen, bijvoorbeeld in sommige waterbronnen, zou men kunnen spreken van een ‘groen’ of ‘biologisch’ medicijn. Maar ook hier is het enkel de dosis die telt: ongeveer 200 milligram arseen is voldoende om een volwassene te doden. Arseen werd in voorgaande eeuwen gebruikt als onkruid bestrijdingsmiddel en als rattenkruit, maar was door zijn gemakkelijke verkrijgbaarheid en doeltreffendheid ook populair voor het uit de weg ruimen van zakelijke concurrenten of ontrouwe echtgenoten. Nog even terug naar de schoonmaak: google eens op ‘groene schoonmaak’ en al snel vind je de ‘natuurlijke zuren’ zoals citroensap en azijn als alternatief voor ontkalken van toiletten en huishoudelijke apparaten met het veel sterkere zoutzuur. Al deze zuren bevatten waterstofionen die de kalk doen oplossen; het verschil is dat je met zoutzuur een veel grotere dosis waterstofionen toevoegt dan met citroensap. En google eens op ‘natuurlijke zepen’: honderdduizenden treffers. We lezen over ambachtelijke, biologische bereiding waarbij ‘synthetische ingrediënten’ buiten de deur worden gehouden. Zeep is kennelijk een heel natuurlijk spul, maar heeft u enig idee hoeveel zeep uit de supermarkt afkomstig is uit de natuur, en welk deel wordt gemaakt in de chemische industrie?

PS - 53

Tekst: Prof. dr. A.P. Philipse, hoogleraar Fysische en Colloïdchemie aan de Universiteit Utrecht

‘natuurlijke ingrediënten’ bevat, dan zullen wij eerder bereid

wetenschap

Professionele schoonmaak met spullen die zelf ook schoon zijn; een mooie gedachte waar


Toetsingskader

Koos Stuyvers, voorzitter OSB Segment AWOG

coLumn

wijd verbreiden Vorig jaar juli heeft veilig onderhouden van gebouwen een plaats

Verder hebben leden van het OSB-platform Awog dit voorjaar

gekregen in het nieuwe Bouwbesluit. Afgesproken is dat een

tijdens de regiodagen van de Vereniging Bouw- en Woningtoe-

nieuw gebouw veilig onderhouden moet kunnen worden. Bij het

zicht Nederland voor ambtenaren presentaties en demonstra-

ontwerp moet hier al rekening mee worden gehouden. Daarmee

ties verzorgd over het toepassen van de Checklist veilig onder-

wordt voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan op het mo-

houd. Het is immers belangrijk om het Toetsingskader onder

ment dat mensen aan een gebouw aan het werk zijn.

de aandacht te blijven brengen.

Het onderhoud van gebouwen is geregeld in het Toetsingskader

Maar zoals bekend leiden meerdere wegen naar Rome. Van-

‘Veilig onderhoud op en aan gebouwen’. Bij de aanvraag voor

daar dat er ook gesproken wordt over een voorstel waardoor

een bouwvergunning moet dit Toetsingskader worden ingevuld.

veilig onderhoud van nieuwe gebouwen onderdeel wordt van

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

de scholing van studenten aan het hbo en de TU (via een zoge-

heeft een nieuw infoblad over veilig onderhoud op en aan ge-

naamde minor). Op die manier wordt het Toetsingskader veran-

bouwen op haar site www.rijksoverheid.nl geplaatst. Dit info-

kerd in de opleiding van de studenten en zullen zij van meet af

blad is uiteraard ook te

aan bekend zijn met de regels die gelden voor onze branche in

vinden op de site van OSB

dit kader. Dat is cruciaal.

en op de site van het Hoof

De opleiding moet een totaalpakket zijn en moet gaan over vei-

Bedrijfschap

Ambachten

ligheid van het object van ontwerp tot en met de sloop en recy-

www.veiligopdehoogte.nl.

cling van het gesloopte materiaal. Gedeeltes uit deze opleiding

De

brancheorganisaties

kunnen vervolgens ook gebruikt worden voor de bijscholing van

voor gebouwonderhoud –

ambtenaren die werkzaam zijn in het werkveld. Zo wordt ook de

samenwerkend in het Plat-

groep met praktijkervaring niet vergeten, die als doel hebben

form Preventie Valgevaar

verbetering van veiligheid in hun werk. Het is de bedoeling om

HBA – hebben meege-

begin juni duidelijkheid te hebben over de bijdrage van betrok-

werkt aan de inhoudelijke

ken partijen aan het project waarna de knoop doorgehakt zal

totstandkoming van het

worden over de verdere ontwikkeling. Ik hoop op een positieve

infoblad.

uitkomst gezien het grote belang voor onze branche.

Adverteerdersindex Atir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Boma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Buzil-WERK Wagner GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 CWS Nederlands B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Dimensio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Electrolux Professional BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 HECTAS Bedrijfsdiensten C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Kimberly-Clark Professional BV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Miele Nederland B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 SCA Hygiene Products bv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Van Houtum BV (Satino Black) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Vendor B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Bijsluiters Flying Bytes Mobile BV Register • AaRiverside • Dolmans Facilitaire Diensten • Electrolux Professional • EVON Services • HECTAS Schoonhouden • I.D. Trading BV • Kiehl Group

Next personeel & opleiden We beginnen na de zomer met een nummer over Personeel & Opleiden. We besteden aandacht aan de nieuwe versie van de

• Miele Professional • Proper Glas- & Gevelreiniging Lelystad • Ruitenheer • Schoonmaakgids.nl • Speed Clean Mobile • VSR Concurrent

Werkdrukmeter, ontwikkeld door de RAS. Er komt een artikel over verzuimbegeleiding (uitbesteden of in eigen regie) en over opleiden. Onze technische specialist duikt in de doorontwikkelingen op het gebied van microvezel. En onze rubrieken zijn er weer met in Opvallend Object een vrouwelijke glazenwasser aan het woord! Fijne zomer. Antwoorden SVS-kennisquiz: 1C, 2A, 3C, 4B, 5D, 6D, 7A

PS - 54


SCHOONMAAKONDERHOUD GLASBEWASSING

SPECIALISTISCHE REINIGING

SANITAIRE VOORZIENINGEN

www.hectas.nl

Professioneel Schoonmaken 6 2013  
Professioneel Schoonmaken 6 2013  

Schoonmaakvakblad Professioneel Schoonmaken (PS)