Page 1

Boardroom: Gert-Jan Derks (Renhold)

Focus: Schrobzuig­ machines

PS

NVZ: Opslag schoonmaak­ middelen

professioneel schoonmaken

Ja argang 12 - ’13 / 4

Vier fabrikanten over schrobzuigmachinemarkt

Gert Bresseleers (Boma):

Thema: België

‘Rayonleiders waren bezig met spullen rondbrengen’


Vertrouw op kwaliteitsproducten van Tennant voor uw gemoedsrust

Jim Bostian Senior Vice President

Al sinds 1870 bepaalt Tennant de standaard op het gebied van kwalitatief hoogwaardige vloerreinigingsoplossingen. Op basis van nieuwe kennis ontwikkelen wij technologieën, zoals de ec-H2OTM-technologie voor elektrische conversie van water, die uw imago versterken met schone, veilige en aantrekkelijke faciliteiten. Behaal de vereiste productiviteit en uitzonderlijke resultaten met betrouwbare machines

Service door deskundigen

Innovatieve technologieën

Ongeëvenaarde klantenervaring

TENNANT Creating a cleaner, safer, healthier world.

Motrac Handling & Cleaning nv • Noorderlaan 612 - Haven 380 • B-2030 Antwerpen T +32 3 360 11 11 • F +32 3 360 11 10 • E info@motrac.be • www.motrac.be


colofon

Op de cover

Professioneel Schoonmaken

‘Rayonleiders waren bezig met spullen rondbrengen’

is een uitgave van APPR bv, in samenwerking

Borstels en matten. Daarmee begon Boma ooit. Het bedrijf ont-

met de Vereniging Schoonmaak Research, 12e jaargang. Redactieadviesraad:

leende destijds zelfs haar naam aan de twee producten. Tegenwoordig is het leverancier van een compleet assortiment van schoonmaakproducten, -machines en -concepten.

Nico Lemmens, Marije van Wijngaarden, Klaas Gravesteijn, André de Reus, Paul Terpstra, Sjaak van ‘t Wout, Hans Paul Visscher, Petra Boonstra, Hanneke Leijdekkers, Ad van Poppel. Realisatie: Inga van Uchelen APPR bv, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, tel: (035) 694 28 78, fax: (035) 694 74 27,

PS, Halverwege maart, op de grote markt in Antwerpen – het was helaas nog

e-mail: inga@appr.nl

steeds geen lente, sterker nog: er moesten sneeuwvlokjes van de foto wor-

Abonnementen:

tenleverancier Boma bereid om op de foto te gaan voor het coverartikel van

Een jaarabonnement op Professioneel Schoon-

ons themanummer over België. Gert poseerde bereidwillig. Hij dacht mee

maken is in Nederland gratis voor een ieder die

over hoe we de coverfoto – op mijn verzoek – ‘lekker Belgisch’ konden

kan aantonen professioneel bij schoonmaakon-

maken en ging – tja als je dan toch bezig bent – zelfs op de foto met een

derhoud betrokken te zijn. De aanvraag van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren en vergezeld te gaan van een visitekaartje of werkgeversverklaring. Het abonnement is tevens

den weg-geretoucheerd – was Gert Bresseleers van schoonmaakproduc-

Belgisch biertje. Van tevoren had ik hem gemaild: ‘We denken aan de Grote Markt in Antwerpen (met dat grote groene beeld).’

gratis voor laatstejaarsstudenten en docenten

‘Dat groene beeld.’ Cultuurbarbaar, zal hij gedacht hebben. Want ik kreeg

van de opleidingen mbo-FD en hbo-FM.

als antwoord: ‘Inga, dat groene standbeeld is de legende van Antwerpen.

De uiteindelijke toewijzing van het abonnement

Het is Brabo die de hand van reus Antigoon wegwerpt. Vandaar “handwer-

is voorbehouden aan APPR bv. Abonnementen

pen” wat later Antwerpen werd.’

kunnen aangevraagd worden bij: APPR bv, Postbus 5135, 1410 AC Naarden. Voor inschrijving wordt eenmalig € 44,00 in rekening gebracht. Een jaarabonnement buiten de doelgroep kost € 129,00, een abonnement binnen de EU € 149,00 per jaar en buiten de EU € 172,00 per

Leuk verhaal. Daar ben ik even in gedoken. Nou ja, daar heb je Google voor. Wikipedia meldt inderdaad: ‘Een 15e eeuwse sage vertelt dat in het land van de Schelde omstreeks het begin van onze tijdrekening een reus, Druon Antigoon, heerste, die van elke schipper een zware tol eiste. Wan-

jaar. De losse verkoopprijs bedraagt € 19,50.

neer deze weigerde te betalen, werd hem de hand afgehakt. Een Romein-

Alle prijzen inclusief BTW.

se krijger, Silvius Brabo, bevocht, overwon en doodde de reus, hakte zijn hand af en wierp hem in de Schelde. Het bevrijde volk noemde de stad

Advertentie-exploitatie:

Antwerpen (van handwerpen).’

Herman Wessels APPR bv, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, tel: (035) 694 28 78, fax: (035) 694 74 27, e-mail: herman@appr.nl

Mooi toch? Veel mooier dan de andere uitleg die ik op Wikipedia vond: ‘Het toponiem van Antwerpen is etymologisch en archeologisch te verklaren uit de naam die gegeven werd aan de plaats van de eerste nederzetting bij de

Vormgeving:

“anda werpum”, wat eigenlijk Germaans is voor “aangeworpen gronden” (in

APPR bv,

een bocht van de rivier).’ Klinkt logisch, maar niet spectaculair. Dan is het

Merit op de Dijk (art direction),

eerste verhaal veel leuker: een reus die werd overwonnen door een Brabo.

Pleuni Hooghiemstra

Lijkt het net of ‘wij’ er ook nog iets mee te maken hebben.

Druk:

Inga van Uchelen

Ten Brink, Meppel Verschijningsfrequentie: 10 maal per jaar

Bladmanager PS www.professioneelschoonmaken.nl

Auteursrecht: Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van APPR bv mag niets uit deze uitgave openbaar worden gemaakt of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd. ISSN: 1569-4968

Suggesties? Opmerkingen? Reageren? Mail naar info@professioneelschoonmaken.nl Ook al uw nieuws- en productberichten zijn welkom.

Foto: Levin den Boer - Persfoto.nu

Twitter: @PS_inga


Inhoud 38 16 30

20

Boma levert tot in de werkkast

Werner & Mertz (BE): ‘Alleen chemicaliën, daar zijn we goed in’

26

Product in de Praktijk


22

‘Behalve producten, ook performanceverbetering’ Ook in België wordt vaker naar de prijs gekeken, maar door de eigen-beheersituaties heeft dat volgens Chris de Vuyst, directeur van Alpheios Belgium, nog niet het niveau van de negatieve prijsspiraal in Nederland.

34

Schrobzuigmachinemarkt: Trends en tendensen

Als de schoonmaakmarkt stagneert, moet dat ook consequenties hebben voor de leveranciers van middelen, materia-

Opvallend Object

len en machines. Of niet? Vier fabrikanten van schrobzuigmachines over kwaliteit, de tweedehandsmarkt en over kansen.

40

Banen-lopen levert minste fysieke belasting Sterke buiging van gewrichten of het uitoefenen van veel kracht worden beschouwd als schadelijke belasting van het lichaam. De combinatie van beide wordt beschouwd als extra belastend. Met die informatie in het achterhoofd liet VSR onderzoek uitvoeren naar de minst belastende manier van vlakmoppen.

48

10e Glazenwassers & Gevelbehandelaars vakbeurs Vakmanschap is bij het NK Glazenwassen belangrijker dan snelheid. Hoe sta je op je ladder of op de hoogwerker? Ken je de regels? Verder is de beurs – met een congres en inloopsessies – dit keer extra interessant voor facility managers en

de Boardroom

gebouwbeheerders.

En verder...

Product: Schrobzuigmachines

43

Colofon ..............................................................3 Nieuws ..............................................................6 VSR ..................................................................12 Productnieuws ...............................................28 OSB over... .......................................................29 Bruisende wetenswaardigheden ................ 46 SVS Kennisquiz ..............................................51 Wetenschap ...................................................53 Column Koos ................................................. 54 Next/adverteerdersindex ............................ 54


NIEUWS NI Nieuws

Opleidingen op maat van SVS

SVS startte de afgelopen maanden met verschillende opleidingen. Schoonmaakbedrijf Hectas en SVS hebben samen maatwerk lesmateriaal voor de Basisopleiding Schoonmaken ontwikkeld. Het lesmateriaal is onderdeel van een gestructureerd opleidingstraject waarin het schoonmaakbedrijf de eigen werkwijze en bedrijfscultuur kan overbrengen op haar medewerkers. Ook samen met het St. Antonius Ziekenhuis heeft SVS een opleiding op maat ontwikkeld. Ruim driehonderd schoonmaaken roomservicemedewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein zullen deze opleiding de komende jaren gaan volgen. Het bestaande instructiemateriaal werd door deskundigen van het ziekenhuis geheel herzien en uitgebreid op het gebied van infectiepreventie, communicatie en cytostatica (medicijnen gebruikt bij chemokuren of chemotherapie). Een groep medewerkers van GCA Schoonmaak uit Amstelveen is eind februari gestart met de Basisopleiding Schoonmaken van brancheopleider SVS. En wel op een heel speciale locatie, namelijk het stoomschip Rotterdam. Het stoomschip Rotterdam ligt permanent in de Rotterdamse haven en fungeert onder meer als hotel-restaurant, evenementenlocatie, uitgaansplek en werkplek. Het schip is sinds drie jaar een van de schoonmaakobjecten van GCA Schoonmaak. Informatie: www.svs-opleidingen.nl

Convenant Facilicom en Hogeschool Rotterdam Half februari ondertekenden de heer

ken Facilicom en Hogeschool Rotter-

Van der Brink, directeur Instituut voor

dam uit dat zij de samenwerking ver-

Gebouwde Omgeving van Hogeschool

sterken door concrete afspraken te

Rotterdam en de heer Van de Laar, con-

maken over kennisontwikkeling en ken-

cerndirecteur Facilitaire Bedrijven Ne-

nisdeling, praktijkopdrachten, stage- en

derland van Facilicom Services Group,

afstudeerplaatsen.

een convenant. Met dit convenant spre-

Informatie: www.facilicom.nl

Dynamiek in de sanitaire ruimte nu in nieuwe website

Nieuwe kleding Dolmans

De geheel nieuwe website van CWS Nederland is online. In

Alle uitvoerende medewerkers van

samenwerking met het hoofdkantoor CWS-boco International

Dolmans Calamiteiten Diensten

GmbH was half februari de aftrap in Nederland. In een later

zijn letterlijk in een nieuw jasje ge-

stadium volgen ook de andere landen waar CWS actief is.

stoken. Het gaat om bijna 300 sets

De bezoeker van www.nl.cws.com krijgt via de homepage

kleding, bestaande uit t-shirts,

meteen al veel informatie en kan van daaruit eenvoudig zijn

polo’s, sweaters, broeken en een

weg vinden. Alle onlineplatformen van CWS - webshop, MKB

nieuwe jas. De kleuren van de pak-

desk, matdesigner - kunnen via de homepage eenvoudig wor-

ken zijn aangepast naar het hui-

den gevonden.

dige Dolmans-rood en -grijs.

Informatie: www.nl.cws.com

Informatie: www.dolmans.com

PS - 6


IEUWS NIE Het laatste schoonmaaknieuws: professioneelschoonmaken.nl Armada Fimap-gecertificeerd Na een uitgebreide inspectie door fabri-

servicedienst van Armada volledig voldoet

kant van reinigingsmachines Fimap uit

aan de door Fimap gestelde eisen voor

Italië is importeur Armada Reinigings-

wat betreft kwaliteit, professionaliteit en

systemen uit Voorburg officieel opgeno-

betrokkenheid. Tevens geeft het certificaat

men in het Europese netwerk van Fimap

aan dat Armada ingezet kan worden bij

Certified Workshops.

het verlenen van after sales service aan

Met de certificering als Fimap Certified

internationale key accounts van Fimap.

Workshop wordt gegarandeerd dat de

Informatie: www.armada.nl

Nieuwe manager research & development Buzil

Nederrijn Groep neemt Intoned over Intoned BV uit het Gelderse Doesburg is overgenomen door Nederrijn Groep BV uit Duiven. Met deze overname geeft De Nederrijn Groep vorm aan haar groeistrategie die na de fusie met Lucas Berger BV in 2012 is geformuleerd.

Na bijna veertig jaar in de onderneming te hebben gewerkt, draagt mevrouw Gudrun Wagner met een lach en een traan de leiding voor research & development in maart over aan haar opvolger: dhr. dr. Thomas Rauch. Nadat Rauch (52) zijn studie chemie had beëindigd en vervolgens was gepromoveerd in het vak fysische chemie, was hij werkzaam in leidinggevende functies in verschillende ondernemingen voor medische techniek en analytische meetapparaten. In zijn laatste functie was hij CEO techniek bij Krüss Wissenschaftliche Laborgeräte GmbH. Als specialist op het vlak van de grensvlak-, oppervlak- en ook schuimanalyse, introduceert hij nu zijn ervaring in de ontwikkeling van reinigingsmiddelen en wassen. Informatie: www.buzil.com

Intoned is een landelijk actief schoonmaakbedrijf met een sterk regionale oriëntatie en een vast klantenbestand. Het bedrijf houders besloten het bedrijf te verkopen aan een marktpartij

Q-Park kiest voor Hago

met overeenstemmende cultuur, werd in augustus 2012 Markt-

Afgelopen week is door de directie van Q-Park en Hago

link benaderd het proces te begeleiden. De strategische en

Nederland een langdurige overeenkomst getekend. Q-Park

organisatorische fit met De Nederrijn Groep bleek het grootst.

over de keuze voor Hago: ‘We hebben gekozen voor een

Informatie: www.nederrijn.nl

partnership met Hago, omdat we naast schone parkeergara-

telt op dit moment driehonderd medewerkers. Nadat aandeel-

ges ook een partner willen die staat voor duurzaamheid, en

Nieuw steunpunt en dealer Dynajet

bovendien innovatief en proactief is.’ Het contract omvat de reguliere onderhoudstaken en specialistisch werk, zoals glasbewassing en het reinigen van vloeren. Informatie: www.hago.nl

Mechanisatiebedrijf Franeker in Franeker is vanaf heden Dynajethogedruktechniek-dealer en tevens servicesteunpunt in Noordwest Friesland geworden. Mechanisatiebedrijf Franeker zal zoveel mogelijk de service en verkoop in deze regio behartigen. Provi,

Ruud Danklof (r),

importeur van Dynajet, is zeer verheugd met deze samenwerking.

algemeen directeur

Dit nieuwe service steunpunt draagt bij aan een optimale dekking van steunpunten door heel Nederland van dit Duitse merk. Informatie: www.provi.nl

van Hago en Mark van Haasteren, directeur Q-Park.

PS - 7


NIEUWS NI Nieuws

EW versterkt positie hotelschoonmaak

EW Facility Services heeft haar marktleiderschap in de hotelbranche verder versterkt met een aantal nieuwe gunningen. Zo kreeg de facilitair dienstverlener begin van dit jaar negen Sandton-hotels gegund, waarvan twee in België. Daarnaast startte EW Facility Services bij het nieuwe, futuristische vier-sterren designhotel Fletcher Hotel Amsterdam. De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaakonderhoud van de hotelkamers. Bij de Sandton-hotels draagt EW Facility Services daarnaast zorg voor het schoonmaakonderhoud van 95 appartementen. Met beide partijen is een langdurige samenwerking aangegaan. Informatie: www.ew.nl

Bouman GGZ kiest Hago Zorg Bouman Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) heeft uitgesproken Hago Zorg de komende jaren als gewenste schoonmaakpartner te zien. Hoewel het tweejarig contract pas officieel vanaf 1 april aanstaande ingaat, is Hago Zorg 11 februari al gestart met de schoonmaakwerkzaamheden op de eerste locatie. Centraal in de overeenkomst staat een inputgerichte samenwerking, waarbij de focus ligt op het optimaliseren van de technische kwaliteit van de schoonmaak. Daarnaast is patiëntparticipatie een belangrijk onderdeel van het partnerschap. Informatie: www.hagozorg.nl

Effektief Groep richt pijlen succesvol op de zorgmarkt Al eerder liet allround schoonmaakbedrijf Effektief Groep weten te willen groeien in de segmenten leisure en zorg om daarmee aansluiting te vinden bij de top vijftien van Nederlandse schoonmaakbedrijven. Het bedrijf is dan ook zeer content met de gunning van zorginstelling Vanboeijen. Sinds 1 april verzorgt Effektief Groep de dagelijkse schoonmaak met zorggerelateerde taken bij het Assense Vanboeijen. Sjef Czyzewski (Bouwman GGZ) en Margot Leijen (Hago)

Informatie: www.effektiefgroep.nl

Pilot mbo-opleiding Asito en ROC

Congres Verantwoord Gebouwonderhoud

Asito en het ROC van Twente zijn een pilot gestart

Op 16 mei 2013 vindt dit jaar voor de derde keer het congres Verantwoord

om medewerkers een éénjarige mbo-opleiding tot

Gebouwonderhoud plaats tijdens de Glazenwassers & Gevelbehandelaars

Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent (AKA) te

vakbeurs. Het congres Verantwoord Gebouwonderhoud is ontstaan om

geven. Daarnaast krijgen zij de schoonmaakvak-

de groep van gebouwbeheerder en facilitair managers en verantwoor-

opleiding. Deze gecombineerde opleiding verhoogt

delijken binnen de VvE te informeren tijdens deze moeilijke tijd van

de professionaliteit van de Asito-medewerkers en

economische crisis.

geeft hen meer kansen om zichzelf te ontwikkelen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: veiligheid, verantwoordelijkheid

Medewerkers die de opleiding afronden, ontvangen

en aansprakelijkheid, efficiëntie, aanbesteden, best practice. Het con-

een erkend mbo-diploma niveau 1. De mogelijkheid

gres zal geopend worden door de dagvoorzitter en voorzitter van OSB,

bestaat om door te stromen naar niveau 2 en 3.

Hans Simons.

Informatie: www.asito.nl

Informatie: www.gebouwonderhoud.heliview.nl

PS - 8


IEUWS NIE Het laatste schoonmaaknieuws: professioneelschoonmaken.nl Het Mooiste Toilet van Nederland Wie wint dit jaar de prestigieuze titel Het Mooiste Toilet van

dingen naar de titel. Kijk op 123toilet.nl/mooiste-toilet of u zich

Nederland? De tijd dat toiletten een sluitpost voor openbare

nog kunt inschrijven

gelegenheden was, ligt gelukkig al heel ver achter ons. Maar

Informatie: www.123toilet.nl/mooiste-toilet.nl

er is een verschil tussen een functioneel goed hygiënisch toilet en een fantastisch mooi toilet. Voor welk toilet maak je een ommetje? Als specialist in professionele toilethygiëne organiseert 123toilet.nl dit jaar de verkiezing en zoektocht naar de nieuwe winnaar. Eerdere winnaars waren Villa Ruimzicht uit Doetinchem en Restaurant Fred in Rotterdam. Elk bedrijf dat een openbaar toegankelijk toilet heeft kan mee-

Facilicom introduceert www.facilitairspecialist.nl Facilicom Facility Solutions (FFS), onder-

site zijn flexibel inzetbare facilitair speci-

satie van een facilitaire organisatie of voor

deel van Facilicom Services Group lan-

alisten terug te vinden, die hun kennis en

het verregaand integreren van alle soft en

ceerde begin maart een nieuwe website

kunde beschikbaar stellen voor een gro-

hard facilities binnen een organisatie.

www.facilitairspecialist.nl. Op deze nieuwe

te verhuizing, de reorganisatie of revitali-

Informatie: www.facilitairspecialist.nl

Cleanfix-service aanvragen Cleanfix met de

Anticimex neemt ISS Pest Control over

mogelijkheid om

Anticimex verwerft honderd procent van de pest-controlacti-

online service aan

viteiten van ISS in Australië, Oostenrijk, België, Denemarken,

te vragen. Willeke

Duitsland, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Por-

van Groveko uit

tugal, Spanje en Zwitserland. De gecombineerde groep, ge-

Ede was de eerste

naamd Anticimex, zal meer dan 3.000 medewerkers in dienst

die gebruikmaakte

krijgen met ongeveer 2,2 miljoen klanten.

van de mogelijk-

Informatie: www.nl.issworld.com

Onlangs startte

heid om via de website een ser-

Caroline van Nieuwkerk directeur HR bij ISS

vice aan te vragen.

Per 1 april 2013 start Caroline van Nieuwkerk als HR-directeur bij ISS in Nederland. Van Nieuwkerk volgt hiermee Norma van den Berg op die de functie van HR-directeur combineerde met haar functie als directeur Legal. Maarten van Engeland: ‘Binnen ISS is besloten dat HR en Legal twee specifieke aandachtspunten moeten worden. Dat betekent dat Norma van den Berg verantwoordelijk blijft voor alle juridische zaken in haar functie als directeur Corporate Legal & Labour Affairs. De functie van HR-directeur wordt per 1 april ingevuld door Caroline van Nieuwkerk. Ik ben heel blij met haar aanstelling en ik ben ervan overtuigd dat we de juiste persoon voor deze functie hebben gevonden.’ Informatie: www.nl.issworld.com

Dat heeft Cleanfix gehonoreerd met een mooi voorjaarsboeket. Thijs Stolwijk, planner Cleanfix service: ‘Steeds meer klanten geven hun service via de website door. Voordeel voor ons is tijdbesparing doordat er minder tijd besteed wordt aan de telefoon voor het aannemen serviceaanvragen. Een ander belangrijk voordeel is de compleetheid van gegevens doordat men nu een formulier invult. Daarnaast is er ook een voordeel voor de klant: zij krijgt na het invullen van het webformulier een e-mail krijgt met daarin de ingevulde gegevens. Handig voor de administratie.’ Informatie: www.cleanfix.nl

PS - 9


NIEUWS NI Nieuws

Sector pikt ‘foute’ toepassing Code Verantwoordelijk Marktgedrag niet langer Medio maart gaat de commissie Code

maak- en glazenwasserbranche.

vermelden op onze website. Zo kan men

Verantwoordelijk Marktgedrag schoon-

Met de uitreiking van de Bad en Best

in de sector zien wie de code moedwil-

maak- en glazenwasserbranche, actief

Practice Award begin dit jaar, gaf de

lig negeert. Daarnaast zullen we ook

organisaties benaderen die de code heb-

commissie al een duidelijk signaal af.

alert blijven op best practices. Goed

ben ondertekend maar onvoldoende of

‘We gaan het komende jaar bedrijven

voorbeeld doet immers goed volgen.

slecht naleven, aanspreken en shamen.

die de code hebben ondertekend, maar

Een jury gaat potentiële Best en Bad

De belangrijkste drive hiervoor komt uit

zich niet aan de spelregels houden, ac-

Practice-kandidaten volgen en op de

de sector zelf. ‘Fout gedrag wordt niet

tief benaderen en ondersteuning aan-

geformuleerde criteria toetsen’, aldus

meer getolereerd’, aldus Kees Blokland,

bieden. Wanneer men zich na advisering

de commissievoorzitter.

voorzitter van de commissie Code Ver-

en aanspreken nog niet aan de regels

Informatie: www.codeverantwoorde-

antwoordelijk Marktgedrag schoon-

houdt, zullen we in elk geval bedrijven

lijkmarktgedrag.nl

Derde Nationaal Integratiediner vinden op 10 oktober 2013, de dag van de duurzaamheid.

Geen boete voor SVS

Medewerkers van initiatiefnemer Asito en honderden an-

SVS krijgt geen boete opgelegd naar aan-

dere organisaties zullen op deze dag voor elkaar koken en

leiding van het ongeval waarbij een gla-

met elkaar in contact komen met als verbindend thema:

zenwasser tijdens de Vakopleiding Gla-

eten. Het Nationaal Integratiediner heeft als doel om men-

zenwasser eind vorig jaar van een per-

sen te verbinden om zo de samenwerking te verbeteren

manente hangladder viel. Dat heeft de

en meer begrip voor elkaar te kweken.

afdeling Boete, Dwangsom en Inning van

Informatie: www.nationaalintegratiediner.nl

de Inspectie SZW besloten op basis van

De derde editie van het Nationaal Integratiediner zal plaats-

het door de Inspectie SZW ingestelde onderzoek en het ongevalboeterapport.

Nordic Ecolabel voor Wecoline-microvezeldoek

De beslissing van de afdeling Boete,

Wecovi heeft het Nordic Ecolabel toegewezen gekregen voor haar Wecoline ge-

omstandighedenwet bepaalt dat, indien

breide microvezeldoeken. Dit betekent dat het productieproces van de microvezel-

de verwijtbaarheid ontbreekt conform

doek voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van gezondheid, milieu en klimaat.

artikel 5:41 van de Algemene wet be-

Het certificaat is toegekend door het Nordic Council of Ministers. Klanten kunnen

stuursrecht, geen bestuurlijke boete

met de keuze voor de microvezeldoek, invulling geven

wordt opgelegd. Dat het bij het gebruik

aan het mvo-beleid van hun organisatie.

van het klimharnas mogelijk was dat de

Met de toekenning van het certi-

riem onverhoeds uit de gesp kon schie-

ficaat behoort Wecovi tot een

ten, valt SVS niet toe te rekenen. SVS

selecte groep organisaties

mocht er gezien de CE-markering van het

waarvan het productie-

betreffende, recentelijk aangeschafte

proces voldoet aan

klimharnas en de langdurige vertrou-

strenge voorwaar-

wenswaardige relatie met de fabrikant

den. Daarbij staan

van het klimharnas van uitgaan dat het

afvalwaterbeheersing

klimharnas voldeed aan de essentiële

en spaarzaam gebruik van de

veiligheidseisen. Derhalve ontbreekt de

juiste chemicaliën voorop.

grond voor het opleggen van een boete.’

Informatie: www.wecovi.com

Bron: SVS

PS - 10

Dwangsom en Inning wordt als volgt gemotiveerd: ‘Artikel 9 van Beleidsregel 33 Arbeids-


IEUWS NIE Het laatste schoonmaaknieuws: professioneelschoonmaken.nl Asko ontvangt OSB Keurmerk Asko Schoonmaak- en bedrijfsdiensten

Daarom staat goed werkgeverschap in

ziet haar al 41-jarige betrouwbare dienst-

een hoog vaandel. Dat komt de kwaliteit

verlening bekroond worden met het OSB

van de dienstverlening ten goede en de

Keurmerk. Eigenaren Marcel Bellis en

klanten kunnen vrijwel altijd rekenen op

Harry Neuteboom zijn trots: ‘Dit bevestigt

dezelfde betrouwbare schoonmaker.

onze goede naam bij onze klanten en bij

De gezamenlijke passie voor schoonma-

onze werknemers.’

ken loopt als een rode draad door het

Het schoonmaakbedrijf doet er alles aan

bedrijf heen. Met bijna honderd mede-

om haar klanten te geven wat zij verwach-

werkers en ruim veertig jaar ervaring is

ten en te doen wat zij haar klanten be-

Asko een van de toonaangevende

looft. Maar dat kan niet zonder goed,

schoonmaakbedrijven in Noord-Holland.

betrouwbaar en gemotiveerd personeel.

Informatie: www.asko-schoonmaak.nl

Carling sluit overeenkomst met Defensie

Schoonmakers TreinSchoon! tevreden

Carling Opleidingen heeft een overeenkomst gesloten met het minis-

Medewerkers van het schoonmaakbedrijf TreinSchoon!

terie van Defensie om al haar personeel dat betrokken is bij gebouw-

zijn zeer positief over hun baan en werkgever. Trein-

beheer op te gaan leiden middels de training DKS. Het gaat hier om

Schoon! kreeg als werkgever een gemiddeld cijfer van

deelnemers van alle onderdelen van de krijgsmacht. Iedereen die bij

7,8. Het schoonmaakbedrijf is een organisatie gespeci-

defensie betrokken is bij gebouwbeheer en op enige manier in aanra-

aliseerd in het schoonmaken van treinstellen. Het bedrijf

king komt met schoonmaak(contracten) dient op de hoogte te zijn van

is in 2012 gezamenlijk opgericht door CSU Cleaning

de manier waarop gekeken wordt naar schoonmaak en kwaliteit.

Services en Succes Schoonmaak Volendam.

Informatie: www.carling.nl

Informatie: www.treinschoon.nl

Schoonste hotel is van Sofitel Sofitel Legend The Grand mag zich de komende twee jaar Het Schoonste Hotel Van Nederland noemen. De jury maakte dit bekend tijdens een spetterende awardshow half maart in de Royal Tulip Hotel Heerlickheijd van Ermelo. ‘Dit is een bekroning voor ons werk’, aldus Liselotte Walta, executive housekeeper van The Grand. Hilton Rotterdam Hotel, Park Plaza Amsterdam Airport, Novotel Eindhoven, Bilderberg Hotel Lauswolt en Hotel The Toren Amsterdam, waren de overige finalisten die kans maakten op de titel. Uiteindelijk heeft Sofitel Legend The Grand Amsterdam de prijs gewonnen. Uit het jurycommentaar bleek dat ‘oog voor detail’ de doorslag gaf om het hotel te laten winnen. Informatie: www.hetschoonstehotelvannederland.nl PS - 11


VSR-ControleursDe Vereniging Schoon­ maak Research (VSR) is het onafhankelijke platform voor profes­ sioneel schoonmaken. Als kennisinstituut voor alle marktpartijen op het gebied van schoonmaak­ onderhoud, streeft VSR al ruim 30 jaar naar objectivering en profes­ sionalisering van het schoonmaakvak door middel van onderzoek, voorlichting en opleiding. De vereniging is een dwarsdoorsnede van de totale schoonmaak­ branche. Zowel opdracht­ gevers (uitbesteders van schoonmaakwerkzaam­ heden) als schoonmaak­ bedrijven, organisaties met een interne schoon­ maakdienst, leveranciers van schoonmaakappara­ tuur en -middelen, in­ter­mediairs en onder­ wijsinstellingen zijn participerende leden van VSR.

In navolging van de succesvolle dag voor VSR-controleurs die in 2011 heeft plaats gevonden en de Inspecteursdag van 2012, hebben de Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) en VSR ook dit jaar weer een bijeenkomst voor erkende VSR-Controleurs georganiseerd. Ook geregistreerde inspecteurs waren uitgenodigd. De bijeenkomst vond plaats op dinsdag 5 maart in het Postillion Hotel Utrecht-Bunnik.

Na de opening door de heer Ad van Poppel, voorzitter van SSK en voorzitter van de Commissie Kwaliteitszorg van VSR, lichtte de heer Freek Veneman tijdens het plenaire gedeelte de Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde schoonmaak toe. In deze aanvulling op de beoordelingshandleiding is per element aangeven wat de beoogde opleverstaat is en wat in afwijking op die opleverstaat (als geoorloofde hervervuiling) geaccepteerd wordt. Tot op heden wordt mogelijke vervuiling beoordeeld op basis van de specificatie (bijvoorbeeld Werkprogramma), rekening houdend met de planning en met behulp van de beoordelingshandleiding. Er wordt visueel beoordeeld of elementen afgekeurd moeten worden of niet. Dat is inspanningsgespecificeerde schoonmaak. Er is immers een bekend (of te veronderstellen) oplevermoment. Bij resultaatgespecificeerde schoonmaak worden handeling, frequentie en planning losgelaten en is het oplevermoment niet bekend en niet te veronderstellen. Hier wordt dan gebruik gemaakt van een minimum aanvaardbaar niveau. Als bijvoorbeeld bij een brandblusser aangegeven wordt dat deze na oplevering stof en vlekvrij dient te zijn en het geaccepteerd minimumniveau enkel aangeeft dat licht stof toegestaan is, dan is hier impliciet in te lezen dat de brandblusser altijd vlekvrij dient te zijn.

Lid worden van VSR?

Workshops VSR Postbus 90154 5000 LG Tilburg Telefoon: (013) 594 43 46 Fax: (013) 594 47 48 E-mail: vsr@wispa.nl Internet: www.vsr-org.nl

Na de toelichting op de Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde schoonmaak, werd er in drie werkgroepen - onder leiding van de workshopleiders Lydia Huizinga, Els Nys, Ria Ankersmit en André de Reus - van gedachten gewisseld over een grote variëteit aan onderwerpen waar de controleur/inspecteur in zijn dagelijkse werk mee te maken heeft. Aan de hand van vragen die veelvuldig aan het secretariaat van VSR worden voorgelegd en de antwoorden die daarop door VSR worden geformuleerd, wisselden de deelnemers met elkaar van gedachten. Hieronder een overzicht. Vaststellen vervuiling bij hoge en lage objecten Het visueel fysiek controleren van hoog stofwerk op alle categorieën ruimten biedt een goed alternatief voor het controleren van moeilijk bereikbaar plekken. Maar er wordt ook een voorbeeld aangehaald van een laaghangende wc pot waarvan je de onderkant wilt controleren. Hier is het een optie om een stukje toiletpapier langs de onderkant te halen en dit vervolgens te beoordelen. Bij het visueel beoordelen van stof op kasten kan gebruik worden gemaakt van een trapje om op de kast te kunnen kijken of van een spiegel waarmee op de kast kan worden gekeken.


en inspecteurs weer wijzer

PS - 13


eiste schoonmaakeisen voldoen. De controleur/inspecteur die dat constateert zou, met het oog op de gewenste hygiëne en de gezondheid van de patiënt, die operatiekamer tijdelijk willen sluiten. Het feit is echter dat hij daar nu de bevoegdheden niet voor heeft. Dit onderwerp ‘hygiëne in de (gezondheids)zorg’ heeft voor VSR momenteel prioriteit. Als u zich herkent in het bovenstaande en u vindt dat de controleur/inspecteur meer bevoegdheden zou moeten krijgen om (bijvoorbeeld) de operatiekamer te sluiten, dan vernemen we dat graag van u. Ook andere suggesties en ideeën ten aanzien van hygiëne in de (gezondheids)zorg zijn van harte welkom. U wordt verzocht uw opmerkingen aan het secretariaat te sturen (vsr@wispa.nl) of via de VSR Linked-in groep te delen.

Bevoegdheden in de gezondheidszorg De vraag werd gesteld of de VSR-controleur/inspecteur geen ruimere bevoegdheden zou kunnen krijgen die vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie. Soms blijkt bij een inspectie dat operatiekamers niet aan de ver-

De middag werd afgesloten met een borrel. In 2014 zal er weer een Inspecteursdag plaatsvinden. Het VSR-KMS in relatie tot contractvormen en de Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde schoonmaak zijn te downloaden via www.vsr-org.nl/kwaliteitszorg

Uw vraag, ons antwoord Dient een hermeting binnen een bepaalde periode na de eerste meting uitgevoerd te worden, of is dit afhankelijk van de afspraken met de opdrachtgever?

VSR-Agenda 2013 In 2013 heeft VSR in ieder geval de volgende bijeenkomsten op de agenda staan:

Ons antwoord Een termijn voor een herkeuring ligt in de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Binnen twee weken (veertien dagen) is veel voorkomend. Het idee is wel dat een herkeuring een relatie houdt met de oorspronkelijke keuring, dus het moment moet niet enorm veel later liggen. Verder moet het ook niet zo dicht bij de oorspronkelijke keuring liggen dat er geen reële mogelijkheid tot reparatie/(her) instructie mogelijk is.

VSR-KENNISDAG Woensdag 4 september 12.00 uur Naarden ZOMERBORREL Woensdag 4 september 15.00 uur Naarden ALGEMENE LEDENVERGADERING/EVENT Dinsdag 19 november 13.00 uur Nader te bepalen

P


PS thema tekst

BelgiĂŤ


BelgiĂŤ

PS - 16 Gert Bresseleers


Boma levert tot in de werkkast ‘Rayonleiders waren bezig met spullen rondbrengen’

Borstels en matten. Daarmee begon Boma ooit. Het bedrijf ontleende destijds zelfs haar naam aan de twee producten. Tegenwoordig is het leverancier van een compleet assortiment van schoonmaakproducten, -machines en -concepten. Gert Bresseleers, key-accountmanager: ‘Ons doel is om als leverancier over enkele jaren in de top drie van Nederland te staan.’

37

en medewerkers. Daarom zijn we in 1990

jaar geleden begonnen we ermee in Ne-

Boma in België met de

gestart met leveren tot in de werkkast. Wij

derland. Eerst vanuit Antwerpen, maar

verkoop van borstels en

ontwikkelden hiervoor zelf een digitale

het was lastig om van daaruit landelijke

matten, vandaar de naam Boma. De eer-

bestel- en factuurmodule, het huidige Dos-

dekking te bieden. Dus zijn we op zoek

ste tien tot vijftien jaar bleef het aanbod

Dob Online-systeem. Op locatie leveren

gegaan naar partijen om over te nemen.

beperkt tot deze producten, vertelt Gert

werd een succes, dus hadden wij meer

Vijf jaar geleden hebben we een eerste

Bresseleers, key-accountmanager Bene-

opslagruimte nodig. Je moet zorgen dat je

handelsonderneming in Nederland over-

lux. ‘Het bedrijf leverde borstels en mat-

altijd alles op voorraad hebt, zodat je alle

genomen: Harderclean Reinigingstech-

ten aan onder andere scholen en kloos-

locaties op elk moment kunt bevoorraden.’

nieken in Biddinghuizen. En vorig jaar

ters. Langzamerhand kwam er meer

Het magazijn in Antwerpen heeft een op-

namen we Helder over, dat producten

vraag naar andere producten: stofwis-

pervlakte van 10.000 vierkante meter. Er

levert op het gebied van keukenhygiëne.

sers, schoonmaakdoeken en stofzuigers.

staan 4.000 producten opgeslagen. Ver-

Dit is een onderneming met 26 mede-

Ook toonden schoonmaakbedrijven be-

spreid over de Benelux heeft Boma bij

werkers in Panningen, Noord-Limburg.

langstelling. Zo breidde het assortiment

elkaar opgeteld 40.000 vierkante meter

‘In België zijn wij een A-merk, in Neder-

zich uit.’ Het bedrijf biedt tegenwoordig

opslagruimte – met vier vestigingen in Bel-

land moeten we daar nog aan werken. De

een compleet assortiment schoonmaak-

gië, vijf in Nederland en één in Luxemburg

producten van de bedrijven die we over-

producten, -materialen en -machines.

– en worden er elk jaar 5.000 machines

namen, waren van toegevoegde waarde:

Bresseleers: ‘Op een gegeven moment

uitgegeven. Elk jaar verzorgt het bedrijf in

qua type klanten, maar ook qua bedrijf.

constateerden we dat wij producten bij

België bovendien meer dan 500 opleidin-

Zo leverde Harderclean al in het noorden

schoonmaakbedrijven afleveren en dat zij

gen voor schoonmaakmedewerkers.

van Nederland en Helder was met pro-

vervolgens op locatie moeten leveren.

ducten voor het segment keukenhygiëne

Rayonleiders waren bezig met spullen

Keukenhygiëne

een aanvulling op ons aanbod.’

rondbrengen, terwijl zij hun tijd beter kun-

Bresseleers: ‘Ook in Luxemburg zijn we

In België bedient Boma – naast schoon-

nen besteden aan de relatie met klanten

op locatie gaan leveren en zo’n zeven

maakbedrijven – vooral de institutionele PS - 17

Tekst: Inga van Uchelen. Foto: ©NFP Photography - Marijn van Rij

jaar geleden begon


Kleine Geweldenaar PW 5064 Mop-Profi Voor professionele prestaties bij reiniging van mops en microvezeldoeken

 Efficiënt. Reiniging op locatie  Kostenbesparing. Geen transportkosten  Snel. Korte programmatijden  Alleen bij Miele. Gepatenteerde en robuuste techniek Speciale snelle programma’s voor gebruiksklare reiniging van mops en microvezeldoeken

Droogautomaat met warmtepomptechnologie

Voor meer informatie: www.miele-professional.nl Telefoon: (0347) 37 88 84

GEEN BIJTELLING PANORAMADAK STRAKKE SKIRTS LEREN BEKLEDING SPORTVELGEN SPORTSTUUR COOL ZWAAILICHT

NIEUW & OCCASION

DE

GEN

L O S SI

REINIGINGSSYSTEMEN

N

OP

RE ★ ★

industriële stofzuigers • tapijtonderhoudmachines • hogedrukreinigers

Flevoweg 9c, 2318 BZ Leiden - 071-523 08 70 - www.romac.nl

★★

veegzuigmachines • schrobzuigmachines • schrob- en boenmachines

HEL

WAGEN VOOR DE ZAAK ALLES

VOOR

DE

PROFESSIONELE

SCHOONMAAK


Het magazijn in Antwerpen heeft een oppervlakte van 10.000 vierkante meter.

markt: overheid, scholen, ziekenhuizen

drie te staan. Dit bereiken we niet alleen

Tot slot is de facturatie tot op objectni-

en rusthuizen. ‘Veel schoonmaakwerk

door nieuwe contracten met schoon-

veau uitgesplitst. ‘Je kunt dus per loca-

gebeurt nog in eigen beheer. Daar kun-

maakbedrijven, daarom hebben we be-

tie budgetten bepalen, hoe vaak gele-

nen wij veel voor betekenen.’ In Neder-

sloten tot de overname van Helder. Zo

verd moet worden en de doorfacturatie

land geldt dezelfde focus, maar is onze

kunnen wij ons ook op andere segmenten

naar de eindklant in het systeem aange-

strategie aangepast aan de lokale

richten zoals zorginstellingen en horeca.’

ven zoals sanitaire producten. Het is

marktomstandigheden.

Boma wil in Nederland groter worden

mogelijk om per regio/segment/rayon-

dan in België. Boma heeft nu een om-

leiding te monitoren.’

In de top drie van Nl

zet van 45 miljoen euro, daarvan wordt

Op de vraag waarin de twee landen ver-

er 7,5 miljoen euro in Nederland, 3

Ecover

schillen noemt Bresseleers het percen-

miljoen in Luxemburg en de rest in

Er wordt in Nederland op dit moment veel

tage uitbesteding. ‘In België is dat onge-

België omgezet. Eind 2016 willen we

gesproken over mvo, maar volgens Bres-

veer 50 procent, in Nederland 75 tot 80

naar een omzet van 12 tot 15 miljoen

seleers is België de afgelopen tien jaar al

procent. Het grootste deel van de op-

euro in Nederland.’

geswitcht naar ecologische producten.

drachtgevers besteedt haar

‘Door onze samenwerking met

schoonmaakwerk uit. In België

Ecover – producent van ecologi-

wordt juist nog veel in eigen beheer gedaan, waardoor de doelgroep veel breder is dan alleen schoonmaakbedrijven. In Neder-

‘Nederlanders zijn ondernemers’

land ligt daar juist de focus. Ook

sche was- en reinigingsmiddelen – is de markt in ecologische producten geëxplodeerd. Met de huidige Nederlandse CEO van Ecover is het bedrijf klaar om samen met

het aantal leveranciers verschilt,

Boma de Nederlandse markt te

enkele tientallen in België, tegenover

Online bestellen

veroveren. Die samenwerking loopt sinds

meer dan 100 in Nederland.’

Behalve het logistieke proces onder-

begin jaren 2000. Veel schoonmaakbe-

Het uitbesteden van de logistiek, wat voor

steunt Boma met een digitaal systeem

drijven gebruiken nu ecologische reini-

Boma heel succesvol is in België, komt in

ook het financieel administratieve- en het

gingsmiddelen, maar ook veel eindklanten,

Nederland maar mondjesmaat op gang,

bestelproces. Bresseleers: ‘Bestellen kan

grote steden, gemeenten en overheden.’

vertelt Bresseleers. ‘Nederlanders, en dus

vanaf de locatie. Dat is samen met de

Mvo binnen Boma gaat echter verder

ook de eigenaren van de schoonmaak-

distributie en de facturatie volledig ge-

dan het verkopen van ecologische pro-

bedrijven, zijn ondernemers. Ze denken:

automatiseerd. We kunnen de facturatie

ducten alleen. Zo is het online DosDob-

“Als ik die logistiek nou zelf doe, dan kan

zelfs koppelen aan het systeem van de

systeem bedoeld om de logistieke

ik nog iets verdienen of besparen.” Terwijl

klant. Dit maakt kosten inzichtelijk en

stromen te optimaliseren. Bresseleers

er juist winst te behalen is door de logis-

vereenvoudigt de administratie.

sluit af met het belang van goede mid-

tiek uit te besteden. Tegenwoordig lijken

‘80 procent van de bestellingen zijn

delen en materialen, gekoppeld aan

schoonmaakbedrijven zich vaker te willen

steeds hetzelfde dus die kun je automa-

een degelijke training: ‘Zorg ervoor dat

richten op alleen de core business:

tiseren, zodat je alleen nog invult wat je

je middelen en materialen hebt die ple-

schoonmaken en de relatie met klant.

extra nodig hebt. Ook de logistiek is ge-

zier in het werk geven. Niet de goed-

‘In de schoonmaak zijn relaties belangrijk.

automatiseerd. Dit verkleint de kans op

koopste borstel, maar met kwalitatieve

In Nederland hebben we tijd nodig om

fouten en onze klanten waarderen het dat

materialen en opgeleide medewerkers

bekend te worden. We hebben al een

ze weten wanneer er geleverd wordt.

schoonmaakproblemen oplossen. Zo

aantal grote klanten, maar ons doel is om

Schoonmaakbedrijven kunnen zo hun tijd

denk je niet enkel aan het milieu, maar

als leverancier over enkele jaren in de top

investeren in een betere service verlenen.’

ook aan de mens.’ PS - 19


Foto’s: ©NFP phptography - Marijn van Rij


de Boardroom Curriculum Vitae

In de werkkamer van Gert-Jan Derks,

Naam: Gert-Jan Derks

directeur van Renhold Vloeronderhoud

Geboortejaar: 24 april 1973

Wanneer en waar was u het gelukkigst?

Wat is uw dierbaarste materiële bezit?

Bij de geboortes van mijn vier dochters: Floor-

Mijn huis aan de Noordwal te Delden, met

Werkt bij:  Renhold Vloeronderhoud B.V. / PLS Europe B.V.

tje, Nanna, Roos en Eva. Het klinkt misschien

uitzicht op de Oude Blasius Kerk.

Sinds: 1 januari 2009 Functie:  Directeur In deze functie sinds: 1 januari 2009 Aantal medewerkers: 30

wat cliché, maar de geboorte van een tweeling is echt heel bijzonder. Helemaal als je hoort

Welk boek heeft u het laatst gelezen?

dat ze allebei gezond ter wereld zijn gekomen.

Omwille van de kroon van Thomas Ross, een

Vier meiden. Prachtig!

begenadigd schrijver.

Wat is uw grootste prestatie?

Wat zou u willen veranderen in de schoon-

We hebben als team Renhold Vloeronderhoud

maakbranche?

in vier jaar tijd landelijk op de kaart weten te

Ik hoop en verwacht, dat we weer terugkeren

zetten, Daarnaast hebben we met PLS Europe

naar een gezond schoonmaakklimaat, waarbij

een flinke sprong kunnen maken, dit mede

eerlijke prijzen kunnen worden gevraagd voor

door onze enthousiaste en meedenkende

een dienstverlening die vaak als sluitpost

opdrachtgevers, die mvo hoog in het vaandel

wordt opgevoerd, maar heel belangrijk is voor

hebben.

een prettige en aangename werkomgeving.

U mag een ding aan uzelf veranderen.

@Verticaaldagen (Hans Aarse, IPAF Bene-

Wat zou dat zijn?

lux) vroeg @renholdnl (Gert-Jan Derks,

Oppassen dat een weekend niet altijd een

Renhold) het volgende:

verlengstuk wordt van je al drukke werkweek. @Vloeronderhoud Welke verleiding kunt u niet weerstaan?

Hoe onderhoud je een natuurstenen per-

Skiën in Noorwegen, peperduur maar zo mooi!

lato anticato vloer?

Echt onthaasten. @renholdnl: Waar bent u bang voor?

‘Een perlato anticato is een antiek gemaakte

Ik ben niet zo bang aangelegd. Zakelijk gezien

vloer (kalkhoudend). Bij oplevering dient de

hoop ik wel dat de recessie snel tot een einde

bouwvervuiling (cementsluier) te worden ver-

komt, te veel mooie bedrijven gaan hieraan

wijderd. Wij doen dat altijd met R55 van Moel-

ten onder.

ler Stone Care. Het dagelijks/wekelijks onderhoud kan het beste worden gedaan met een

Welke eigenschap waardeert u het meest

verzorgende plantaardige zeep, die voeding

in een persoon?

geeft aan de vloer. Bijvoorbeeld de P24 edel-

Mensen die in moeilijke tijden in staat zijn

zeep. Het gebruik van chloor of schoonmaak-

anticyclisch te handelen en daar succes mee

azijn tast de kalkhoudende vloer aan en wordt

boeken.

dus ten sterkste ontraden!’

Foto Een foto van mijzelf en mijn broer en compagnon uit onze kindertijd. Blijft mooi om samen met je jongere broer een bedrijf te runnen. PS - 21


België

producten, ook performanceverbetering’ ‘Behalve

Alpheios Belgium wil strategische meerwaarde bieden Ook in België wordt tegenwoordig vaker naar de prijs gekeken, maar door de eigen-beheersituaties heeft dat volgens Chris de Vuyst, directeur van Alpheios Belgium, nog niet het niveau van de negatieve prijsspiraal in Nederland: ‘Ons kantoor, met vijftien medewerkers, wordt bijvoorbeeld elke dag schoongemaakt. Wij zijn een leverancier aan de schoonmaakbranche, alles moet elke dag schoon zijn.’

root verschil tussen de Bel-

‘G

nen Alpheios Belgium vindt plaats in de

tien binnendienstmedewerkers werken,

gische en de Nederlandse

gezondheidszorg, waarvan ongeveer de

komt er bijvoorbeeld elke dag een

schoonmaakmarkt, is dat in

helft in ziekenhuizen en de andere helft

schoonmaakmedewerker van 6.00 tot

België meer dan 85 procent van het

in rustoorden. De overige 30 procent

11.00 uur. Wij zijn per slot van rekening

schoonmaakwerk in de gezondheidszorg

wordt geleverd aan scholen, steden en

een leverancier aan de schoonmaak-

in eigen beheer wordt gedaan’, vertelt

gemeenten, industrie en retail.

branche en daarom vind ik dat altijd al-

Chris de Vuyst, directeur van Alpheios

les elke dag schoon moet zijn. Onze

Belgium. ‘Slechts 15 procent is uitbesteed

Eigen beheer

schoonmaakmedewerkster doet overi-

aan schoonmaakbedrijven en dat is dan

Meer dan in Nederland is Alpheios Bel-

gens ook andere dingen zoals kopjes

alleen voornamelijk schoonmaak van niet-

gium betrokken bij eigen-beheersituaties.

afwassen, de vergaderzaal en het oplei-

patiëntgebonden ruimtes. In Nederlandse zorginstellingen wordt naar schatting ongeveer 30 procent in eigen beheer gedaan en 70 procent uitbesteed.’ Alpheios Belgium levert al meer

Tekst: Inga van Uchelen

dan vijftig jaar professionele

dingscentrum klaar zetten en de

‘Onze specialisten helpen ook bij de rekrutering’

schoonmaakproducten, -syste-

voorraden bijvullen.’ Volgens de Vuyst heeft dat te maken met cultuur en het vasthouden aan een hoge kwaliteit van schoonmaak: ‘Loopt België daarmee achter? Ik denk het niet. Als je kijkt naar kwaliteit dan loopt

men en -strategieën. Het bedrijf wil een

Ook in België wordt tegenwoordig vaker

België voor. Er is meer personeel en daar-

totaalplan leveren; niet alleen producten,

naar de prijs gekeken, maar door de ei-

door een andere kwaliteit. Het valt men-

maar ook ondersteuning bij schoonmaak-

gen-beheersituaties heeft dat volgens De

sen uit Nederland op dat er veel aandacht

performance-verbeteringen bij klanten.

Vuyst nog niet het niveau van de nega-

wordt besteed aan schoonmaak, en de

Uiteindelijk resulteert dit in een imple-

tieve prijsspiraal in Nederland: ‘Kwaliteit

kwaliteit van schoonmaak, binnen een

mentatietraject.

blijft primeren in de Belgische instellingen.’

Belgische instelling. Ik zie daar op korte

70 procent van de werkzaamheden bin-

De Vuyst: ‘Bij ons op kantoor, waar vijf-

termijn nog geen verandering in komen

PS - 22


in België tenzij bijvoorbeeld de btw van schoonmaakbedrijven van 21 procent naar 6 procent gaat.’

Microvezel De Vuyst startte ooit bij een bank, maar wilde ‘naar buiten’. In 1994 ging hij daarom aan het werk als vertegenwoordiger bij FHP Vileda, een producent van schoonmaakmaterialen, in Vlaanderen. Daar werkte hij zich op tot projectmanager. ‘Ik werkte voor de professionele divisie en kwam bij ziekenhuizen en scholen, maar ook bij leveranciers aan de schoonmaakbranche.’ In 1998 nam Vileda een bedrijf uit Finland over, Swep Oy, en bood, als één van de eerste in Europa, het microvezelsysteem en de pre-impregnatie methode aan. ‘Steeds meer ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen en scholen stapten over naar microvezel, net als grote schoonmaakbedrijven. Hetzelfde traject heb ik in Frankrijk en Nederland begeleid.’ Na een korte periode buiten de schoonmaakbranche begon De Vuyst in 2008 als directeur bij Alpheios Belgium. ‘Ik kwam terecht in een mooi gestructureerd en professioneel bedrijf. De medewerkers kenden mij als voormalig concurrent dus dat was wel even wennen.’ Zijn eerste wapenfeit was in 2009 de overname van Adrem Cleaning, leverancier van schoonmaakproducten, randartikelen en materialen met een focus op de gezondheidszorg. ‘Wij boden schoonmaakproducten- en systemen, maar met het assortiment van Adrem erbij hadden we een nóg completer assortiment, met onder andere papier, plastic en vuilnisbakken. De klant kan bij ons terecht voor one-stop-shopping. We hebben Adrem als tweede speler laten bestaan. Dankzij die over-

Chris de Vuyst, directeur van Alpheios Belgium

name en het synergievoordeel tussen PS - 23


NIEUW

NIEUW

NIEUW

SCHROBZUIGMACHINES

HOGEDRUKREINIGERS

STOFWATERZUIGERS

VEEGMACHINES

DiBO Nederland BV Industrieweg 7 4181 CA Waardenburg T: 0418 65 21 44 F: 0418 65 16 05 sales@dibo.nl

www.dibo.com

Gaat Ăş het verschil op de vloer maken? Diversey biedt volledige ondersteuning, producten en materialen om uw dienstverlening te laten slagen. Van opleiding vooraf tot ondersteuning op locatie met de juiste systemen en methodes om de verwachting van uw klanten te overtreffen!

Maak het verschil met de vloerenactie van Diversey.

Informeer bij uw accountmanager of official dealer van Diversey!

15439 Polymer and stripper advert 210x148 mm nl-EU.indd 1

www.diversey.com 12/03/2013 13:09


de twee bedrijven is de omzet van Alpheios in Wallonië in anderhalf jaar gestegen met 19 procent.’

Adviesrapportages Alpheios levert niet alleen, maar is ook gekend voor advies,

Permar in Ede verzorgt als WSW-bedrijf de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening voor de gemeenten Ede, Wageningen, Scherpenzeel, Barneveld en Renkum. Naast werkplekken voor WSW geïndiceerde medewerkers bied Permar werkplekken voor re-integratie trajecten aan een brede doelgroep die de onderkant van de arbeidsmarkt uitmaakt.

vertelt De Vuyst: ‘Onze zeven docenten geven opleiding, maken situatie-analyses, geven werkinstructies aan schoonmakers en ondersteunen bij het implementeren van nieuwe systemen en concepten. Wij noemen dat Alpheios Performance Solutions, een team van experts dat zich onder andere bezighoudt met het schrijven van audits en advies-

Het bedrijfsonderdeel Groen & Schoon bestaat uit de afdeling groenvoorziening, kwekerij en schoonmaak. De afdeling schoonmaak draagt zorg voor het schoonhouden van gebouwen. Het gaat hierbij om gebouwen van Permar maar ook van externe opdrachtgevers, zoals scholen en woningcorporaties. Binnen de afdeling schoonmaak werken ongeveer 70 medewerkers. De afdeling heeft de ambitie om de komende jaren verder door te groeien in zowel omzetvolume als professioneel handelen.

rapportages ter verbetering van de performance binnen

Voor de afdeling schoonmaak zoeken wij een fulltime

lange termijn worden vastgelegd en een strategisch advies

PROJECTLEIDER M/V

schoonmaakorganisaties. ‘Onze specialisten helpen ook bij de rekrutering van het schoonmaakpersoneel en stellen functionerings- en beoordelingsgesprekken op. Ook doen zij kwaliteitsmetingen en gedragsonderzoeken bij medewerkers. Op basis van de resultaten worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. De verbetermogelijkheden op korte en volgt. Ook als het gaat over personeelsverloop of het inperken van het ziekteverzuim. ‘Zowel in Vlaanderen als Wallonië slaat het concept van het aanbieden van die strategische meerwaarde aan. Wij

Algemene karakteristiek: De projectleider schoonmaak is verantwoordelijk voor het beheren van klantrelaties en het uitbouwen van de omzet van de afdeling schoonmaak. Hij gaat op zoek naar samenwerkingsverbanden en probeert hierbij de doelstelling om onze medewerkers naar buiten te plaatsen te realiseren. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het aansturen en begeleiden van de voormannen en medewerkers binnen de afdeling die werkzaam zijn op diverse locaties. Hij draagt zorg voor het ontwikkelen van de medewerkers. Tevens vervult de projectleider diverse personele taken o.a. personeelsplanning, ziekteverzuimbegeleiding, functionerings,-, beoordelings,- en ontwikkelgesprekken.

streven naar tevreden partners, maar liever nog naar

Wij stellen de volgende functie-eisen: • MBO + niveau in een relevante richting • Meerdere jaren ervaring als leidinggevende • Relevante ervaring in een professionele werkomgeving binnen de schoonmaakbranche • Ervaring in het aannemen en calculeren van nieuwe projecten • Coachende stijl van leidingeven, empatisch vermogen en affiniteit met de doelgroep • Beschikken over uitstekende sociale- en communicatieve vaardigheden • Overtuigende en besluitvaardige persoonlijkheid • Humor en enthousiasme

hoogste van Europa. Dus als een klant ons om advies

Uw interesse gewekt? Wij bieden u een prettige en collegiale werksfeer in een veranderende organisatie. De aanstelling geschiedt voor één jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. van Verseveld, bedrijfsleider Groen & Schoon, telefoon 06-22412481. Uw sollicitatie met CV kunt u voor 17 april 2013 richten aan Permar WS, t.a.v. mevrouw M.M. Elshof, personeelsadviseur, Postbus 350, 6710 BJ te Ede of per e-mail pz@permar.nl.

Efficiënter werken, hoeft niet te beteken dat een schoon-

delighted partners die verbonden zijn aan je bedrijf en je bij anderen aanbevelen.’

Patiënten verplaatsen De Vuyst: ‘In België blijft men vooral binnen de gezondheidszorg vasthouden om te werken met eigen schoonmaakpersoneel. Door de economische crisis is ook hier merkbare druk op de kosten. De gewenste besparingen zitten echter niet in materialen, dat is hooguit 3 procent van de totale kosten, 97 procent van de kosten zijn loonkosten. Die zijn in België erg hoog, een van de vraagt en aangeeft het rendement te willen verbeteren, kijken wij juist hoe de schoonmakers anders ingezet kunnen worden en meer efficiënt kunnen werken.’ Alpheios levert coaches die op de werkvloer de schoonmaakmedewerkers en hun leidinggevenden soms zeer intensief begeleiden. Zij zijn soms zes maanden lang één dag per week aanwezig: ‘Wordt er gewerkt met de juiste machines? Hoe zit het met de ergonomie? Zijn de medewerkers gemotiveerd? Hebben zij nog andere jobs? Hoe is de work-lifebalance? Is de totale werklast evenredig verdeeld? Waarom is er zoveel ziekteverzuim? Et cetera.’ maker minder uren gaat werken. Binnen een zorginstelling kan de medewerker misschien wel minder uren schoonmaken, en daarnaast andere taken op zich nemen zoals assisteren bij de zorg; patiënten verplaatsen, bedden opmaken of koffie verdelen. ‘Bij een correcte herverdeling van de schoonmaaktaken en door herverkaveling van de werkplekken hoeven er geen ontslagen te vallen.’ PS - 25


t c u d o r P in de praktijk Elke maand behandelt PS een product uit de schoonmaakpraktijk, dat door de producent of leverancier bepaalde eigenschappen wordt toegekend. Hoe werkt dit product in de praktijk? Sinds enkele weken gebruikt Aukje Leenders, schoonmaakmedewerker bij Hommerson Schoonmaakbedrijf, de scrubdoek van Wecoline. Een microvezeldoek met ingebouwd schuursponseffect.

A

ukje Leenders heeft enkele jaren schoonmaakervaring

te spreken over het vuil dat bij het tussentijds uitspoelen snel

en werkt nu ruim twee jaar voor Hommerson Schoon-

uit de doek verdwijnt: ‘Bij normale microvezeldoeken blijft er

maakbedrijf. Elke avond, van 17.15 uur tot 19.30 uur,

tijdens het werk vuil achter in de doek. Na een tijdje kun je

werkt zij op het kantoor van logistiek dienstverlener Dachser.

wel over het oppervlak blijven wrijven, maar echt schoon

Dit combineert zij met werkzaamheden op andere locaties.

wordt het niet meer. Bij deze doek verlaat het stof de doek

‘Twee, drie weken geleden ben ik gaan werken met de scrub-

en blijft in het water achter. Ik kan veel langer met een scho-

doek. De doek is aan één zijde een gewone microvezeldoek;

ne doek werken.’

Tekst: Inga van Uchelen, foto’s: ©NFP Photography – Marijn van Rij

de andere zijde is het scrubgedeelte. Ik gebruik de microvezelzijde voor het afnemen van gladde oppervlakken zoals tafels.’

Sanitair

De scrubzijde is samengesteld uit polyester vezels, die wat

De scrubdoeken die Leenders en haar collega in gebruik heb-

stugger zijn en geschikt zijn voor verwijderen van hardnek-

ben zijn nu een paar keer gewassen, naar eigen zeggen volgens

kige vlekken en penstrepen op gladde oppervlakken. Volgens

de wasinstructies. Toch lijken de vezels op sommige plekken

Wecoline maakt het de schuurspons overbodig. Leenders:

los te laten en komen er heel kleine haakjes aan de doek. Al

‘Hardnekkig vuil gaat met de scrubdoek helemaal weg. Pen-

is de ervaring binnen het schoonmaakbedrijf dat dit bij ieder

strepen worden drastisch minder, maar verdwijnen niet altijd

type doek het geval is.

helemaal. Wel werkt deze doek voor deze vlekken het beste

‘Tot nu toe kunnen wij de doek alleen op kantoor gebruiken.

van alle materialen die ik ken. En je hoeft niet steeds terug

Ik zou de doek heel graag ook in het rood hebben, voor het

naar je kar.’

sanitair. Dat lijkt me ideaal. Randjes waar je niet bij komt met een schuursponsje, daar kom je met deze doek wel.’

Alleen bij vlekken De doek is ook te gebruiken als gewone microvezeldoek, maar door de wat stuggere vezels aan één kant, voelt deze in zijn geheel iets stugger aan. De scrubzijde is niet geschikt voor het afnemen van oppervlakken – deze gebruik je echt alleen bij vlekken.

Technische specificaties

‘Er blijven met de scrubkant geen krassen achter’, benadrukt

• Formaat: 40 x 40 cm • Kleur: blauw • Verpakking: 10 stuks • Dooseenheid: 10 x 10 stuks • Samenstelling: 90% polyester 10% polyamide

Leenders. Dit in tegenstelling tot wanneer je een schuurspons gebruikt. ‘Ik was wel bang voor krassen, dus ik heb het eerst op een onopvallende plek geprobeerd, maar de doek krast helemaal niet.’ De schoonmaakmedewerkster van Hommerson is met name PS - 26


Scrubdoek Microvezeldoek met polyestervezels

Aukje Leenders

PS - 27


PRODUCT Productnieuws Kärcher voorjaarsactie 2013 Eerder dit jaar realiseerde fabrikant van

voortaan geleverd in het antraciet. Dat

reinigingsapparaten Kärcher een resolute

geldt uiteraard ook voor alle modellen uit

kleurwijziging voor zijn professioneel pro-

de actuele voorjaarsactie, deze loopt tot

ductprogramma. Het gehele assortiment

31 mei 2013.

voor de professionele gebruiker wordt

Informatie: www.karcher.nl

Collé Rental & Sales importeur voor H.A.B.

Milde handzeep in nieuwe verpakking

Collé Rental & Sales, met vestigingen in Nederland,

De milde handzeeplotion Rinax Soft G

Duitsland en België, breidt haar assortiment uit met

800 is sinds half maart beschikbaar in

diverse hoogwerkers van het Duitse A-merk H.A.B.

gemakkelijke 1- en 5-literverpakking met

Hiermee benadrukt het bedrijf haar positie als spe-

handvat. De zeep heeft een frisse geur,

cialist op het gebied van hoogwerkers in de Benelux.

geeft volgens het bedrijf goede schuim

H.A.B produceert verschillende hoogwerkers, zoals

en is geschikt voor de gevoelige huid

schaarhoogwerkers (elektro en diesel), knik-teles-

vanwege de verzorgende werking. De

coop-hoogwerkers en (rups-)telescoophoogwerkers,

nieuwe 1-literverpakking past in de

met werkhoogtes van 6,50 tot 35 meter.

meeste standaard zeepdispensers.

Informatie: www.colle.eu

Informatie: www.buzil.com

Gekleurde rubbers

Nieuwe veegzuigmachine

All Cleaning Solutions heeft naar eigen zeggen de primeur voor

De nieuwe Hako-Hamster 650 is een robuuste veegzuigma-

Nederland op het gebied van gekleurde rubbers voor raamtrek-

chine uit de 70-centimeterklasse voor het stofvrij reinigen

kers. Traditioneel zijn deze rubbers zwart. Sinds enkele jaren

van kleine en middelgrote oppervlakken. U heeft de keuze

zijn er ook rode rubbers verschenen. Maar dankzij rechtstreek-

uit geluidsarme benzine- of onderhouds- en emissievrije

se samenwerking met de fabrikant kan het bedrijf nu tal van

batterij-aandrijving. De 35-liter-vuilcontainer is volledig te

kleuren aanbieden. De prijs per rubber van 35 centimeter zal

benutten. Het viltersysteem maakt langere inzet mogelijk

rond de 2,10 euro en 2,50 euro liggen.

zonder onderbreking.

Informatie: www.acs-holland.com

Informatie: www.hako.nl

DUO handdoekautomaat terug Afgelopen Vakbeurs Facilitair bleek er met de herintroductie van de CWS DUO-handdoekautomaat veel belangstelling voor dit apparaat. De DUO zorgt niet alleen voor een schone portie handdoek van 100 procent katoen, maar ook voor dubbele zekerheid. Als de ene rol op is wordt de tweede vanzelf geactiveerd. De automaat is daarom zowel geschikt voor drukbezochte als weinig bezochte toiletruimtes. Doordat de dispenser twee rollen bevat kan het schoonmaakpersoneel beter plannen en is de sanitaire ruimte continu voorzien van voldoende handdoeken. Nu is deze dubbele dispenser ­– in een geheel vernieuwde uitvoering – dus terug als onderdeel van de ParadiseLine. Informatie: www.nl.cws.com PS - 28


OSB oveR...

OSB houdt u elke maand op de hoogte van actuele (verenigings)zaken

OSB blijft werken aan bekendheid keurmerk OSB gaat in 2013 verder met de OSB-Keurmerkcampagne. Dit keurmerk is de kwaliteitsstempel waarmee de brancheorganisatie een gezicht wil geven aan de integriteit, betrouwbaarheid en kwaliteit van de aangesloten schoonmaak- en glazenwasserbedrijven.

O

m de bekendheid van het OSB-Keurmerk te vergroten, zet OSB een groot scala aan communicatiemiddelen in. Niet alleen OSB werkt aan de bekendheid, maar

Keurmerk

ook de leden krijgen middelen om het keurmerk in hun eigen regio en onder hun klanten te promoten. Inzet: • OSB-Keurmerk Toolkit

Radiocampagne

• Overhandiging OSB-Keurmerk Deurbord

Ook radiocommercials maken weer onderdeel uit van de cam-

• Radiocampagne op landelijke en regionale zenders

pagne. In maart/april 2013 zijn we weer te horen op Radio 1

• OSB-Keurmerk Beamactie in verschillende steden

en BNR (Business News Radio). We laten de radiocommercial

• Fris-vertising in verschillende steden van Nederland

ook horen op 13 regionale radiozenders. De radiocommercials

• OSB-Keurmerk Register

en het uitzendschema is te vinden op www.osb.nl.

• Interviews en advertenties in (vak)bladen die door opdrachtgevers worden gelezen

OSB-Keurmerk Beamactie In januari hebben we in Amsterdam, Groningen, Rotterdam,

OSB-Keurmerk Toolkit

Eindhoven, Zwolle en Tilburg een ludiek filmpje getoond op

Om leden te helpen bij het uitdragen van het OSB-Keurmerk,

grote gebouwen. Heeft u dit gemist? Kijk eens op onze Face-

is een toolkit samengesteld. Deze toolkit bestaat onder an-

bookpagina, hier zijn alle foto’s en het filmpje te zien.

dere uit het OSB-Keurmerk Deurbord, een flyer, autostickers en een usb-stick met de nieuwe logo’s. Allerlei middelen waar-

Fris-vertising

mee de leden zelf aan de bekendheid van het keurmerk kunnen

Naast de radiocommercials worden afbeeldingen in verschil-

werken.

lende steden in Nederland op drukbezochte plaatsen op straten en stoepen geplaatst. De afbeeldingen zijn dan zo’n zeven

Overhandiging OSB-Keurmerk Deurbord

weken zichtbaar. We bezoeken ’s-Hertogenbosch, Eindhoven,

Sinds 1 januari reist OSB door het land om bij lidbedrijven het

Den Haag, Rotterdam, Breda, Amsterdam, Zwolle, Utrecht,

OSB-Keurmerk deurbord uit te reiken. Dat doen we met heel

Maastricht, Groningen, Arnhem en Apeldoorn.

veel plezier. Dit draagt bij aan de bekendheid van OSB en het

OSB-Keurmerk Register

De uitreikingen leveren veel mooie en leuke foto’s op. Deze

Wilt u weten of uw schoonmaak- en glazenwassersbedrijf het

zijn te vinden op onze Facebook pagina: www.facebook.com/#!/

OSB-Keurmerk heeft? Kijk dan in het OSB-Keurmerkregister

OSB.SchoonmaakGlazenwasserbranche

op www.osb.nl. PS - 29

Tekst: OSB

OSB-Keurmerk.


België

‘Alleen chemicaliën, daar zijn we goed in’ Werner & Mertz en de groothandels

Het grote verschil met veel andere leveranciers aan de schoonmaakmarkt is volgens Eric van Raemdonck, general manager Benelux dat Werner & Mertz niet rechtstreeks aan schoonmaakbedrijven levert, maar alleen aan groothandels. ‘Ga je rechtstreeks leveren dan heb je wel twee of drie keer zoveel verkoopmedewerkers nodig.’

Tekst: Inga van Uchelen. Foto: Werner & Mertz

‘W

ij zijn praktisch de enige

op het gebied van reinigingsmiddelen: zo’n

dels zijn er alsnog zo’n honderd mensen

speler die alles via groot-

15 procent in een krimpende markt. Dat

die ons product aan de man brengen. Ook

handels levert. Het voor-

is moeilijk om in stand te houden. Ik tel dan

administratief is het overzichtelijker; de

deel ervan is dat we maar een kleine

de producten die we leveren aan de keu-

facturatie loopt via de groothandel.’

verkoopploeg nodig hebben, vijftien tot

ken- en linnenmarkt niet mee.

Een andere motivatie van het bedrijf om

twintig mensen voor de hele Benelux’, zo

‘Veel van de reinigingsmiddelen in België

alleen via groothandels te leveren, is dat

vertelt Eric van Raemdonck, general ma-

gaan naar de institutionele markt, deze

het zich daardoor kan beperken tot de

nager Benelux. ‘Vanuit Waterloo bij Brus-

organisaties doen nog veel in eigen be-

productie van reinigingsmiddelen. ‘En dat

sel bewerken we de Beneluxmarkt.’ Van

heer. In België is maar 50 procent van

in een markt waar de eindgebruiker geen

Raemdonck is ook verantwoordelijk voor

het schoonmaakwerk uitbesteed, in Ne-

product wil, maar een oplossing voor een

Frankrijk en Spanje.

derland is dat zo’n 75 procent.’

probleem’, licht Van Raemdonck toe. ‘Een

Werner & Mertz is een Europees bedrijf,

complete oplossing; dus ook pads, mops,

maar werd 140 jaar geleden opgericht

Alleen aan de groothandel

machines en instructie. Verkoop je recht-

in Duitsland (Mainz). Begin jaren zeventig

Het grote verschil met veel andere leve-

streeks aan schoonmaakbedrijven, dan

richtte het zich met dochtermaatschappij

ranciers aan de schoonmaakmarkt is vol-

moet je daar op inspelen. Ons devies

Tana Chemie op reinigingsmiddelen met

gens Van Raemdonck dat Werner & Mertz

luidt: schoenmaker blijf bij je leest. Dus

het gamma Tana Professional. Daar kwam

niet rechtstreeks aan schoonmaakbedrij-

we produceren alleen chemicaliën, daar

later het merk Green Care bij dat zich

ven levert, maar alleen aan groothandels.

zijn we namelijk goed in.’

richt op de bescherming van het milieu.

De omzet zou hoger kunnen uitvallen als

De totaaloplossing biedt het bedrijf sa-

Eind jaren tachtig kwam het bedrijf naar

het bedrijf aan een bredere markt en direct

men met de groothandel. ‘Onze totaal-

de Nederlandse markt. De reinigingsmid-

aan gebruikers zou leveren, maar daar staat

oplossing kan bestaan uit onze reini-

delenleverancier is in Nederland niet zo

tegenover dat het bedrijf nu ook erg effi-

gingsmiddelen in combinatie met een

groot als in België. Van Raemdonck: ‘In

ciënt kan werken: ‘Ga je rechtstreeks leve-

Numaticmachine, of eentje van Hako.

Nederland kunnen we nog groeien. In Bel-

ren dan heb je wel het dubbele of driedub-

Voor doeken en moppen werken we sa-

gië hebben we al een groot marktaandeel

bele aan personeel nodig. Via de groothan-

men met Vileda of Vermop.

PS - 30


Eric van Raemdonck

‘Het voordeel is dat we flexibel zijn. We

met folders en op beurzen.

– waar schoonmaak in eigen beheer

zitten niet vast aan een bepaalde machi-

‘De tweede groep is Silver. Dit zijn klei-

wordt uitgevoerd – werken zo’n vijf tot

nefabrikant, dus ook niet aan een vaste

nere groothandels die ook te maken heb-

tien schoonmakers. Maar bij de grote

leverancier van machines. Zodoende

ben met een minimale afname, maar

schoonmaakbedrijven in Nederland,

kunnen we ook met de lokale leverancier

tegen kleinere condities. Zo hebben zij

stappen ze niet zomaar over op een an-

van het schoonmaakbedrijf werken.’

vaak geen toonzaal.’

der product. Je kunt niet met vijf van

De samenwerking van de medewerkers

onze medewerkers 10.000 schoonma-

met de groothandels is regionaal ver-

kers omscholen. Bij schoonmaakbedrij-

Rustoorden Als je niet direct aan de markt levert, hoe zorg je er dan toch voor dat er vraag is naar jouw product? Van Raemdonck: ‘We bewerken de markt met nieuwsbrieven en mailings. Onze salesmedewerkers doen prospectie, alleen of samen met de groothandel. ‘We hebben de groothandels ver-

ven tot 500 of 600 medewerkers

‘De vraag naar palmolie moet niet te groot worden omdat er bomen voor worden gekapt’

deeld in twee categorieën: Gol-

is dat nog geen probleem.’

Ambitie Van Raemdonck: ‘Op dit moment focussen we op Nederland. Op de 10 miljoen inwoners in België, realiseren we een omzet van 5 miljoen euro. In Nederland zijn er 17 miljoen inwoners en komen we uit

den en Silver. De groothandels in de

deeld: ‘Samen prospecteren ze. Ze heb-

op een omzet van 3 miljoen euro. We

categorie Golden zijn de grootste, dat

ben een goede verhouding, en kunnen

willen in Nederland naar 6 miljoen euro

zijn er acht in België en vijf in Nederland.

samen assistentie bieden aan de eind-

omzet binnen vier tot vijf jaar.

Die moeten aan bepaalde eisen voldoen,

gebruiker. In België is het makkelijker

Daar nemen we op dit moment mensen

zoals een minimale afname per jaar en

om schoonmakers op een locatie te

voor aan. We bekijken het van jaar tot

ons merk als A-merk voeren. Niet alleen

overtuigen van ons product. In gemid-

jaar, bij een dip van 20 procent trappen

op aanvraag, maar ook commercialiseren

delde Belgische rustoorden bijvoorbeeld

we even op de rem. We zijn immers PS - 31


Duurzaam schoonhouden met PLS Europe Cleaner

• Industriële reiniger. • Sublieme ontvetter. • Tapijtreiniging.

Larry Color mop • 1000 wasbeurten. • Voorzien van ecolabel Nordic Swan.

‘Wij werken nu ruim 1 jaar naar volle tevredenheid met producten van PLS Europe’

• Maximale opname van stof en vuil.

Marcel v/d Kraak: Directeur ’t Sticht Schoonmaakgroep Utrecht

PB

Powerstripper. De nr. 1 stripper voor het re-coaten van vloeren.

‘Wij maken al 2 jaar gebruik van Storfix. Prijstechnisch concurrerend, resultaten groots’ Leo Sluijter, Directeur Cater Clean Amsterdam

‘De PLS Powerstripper maakt re-coaten tot een feest’ Marcel v/d Roest: Manager Schoonmaakbedrijf SGA Amsterdam

I-WAX

Reinigen en beschermen van alle harde vloeren. Voorzien van ecolabel Nordic Swan.

Storfix

Multireiniger. Voorzien van ecolabel Nordic Swan.

Ook benieuwd naar onze producten? Maak vrijblijvend een afspraak en ontvang een gratis fles: Cleaner, Storfix of een Larry Collor mop naar keuze.

PLS Europe B.V. Jonge Voolweg 17, 1521RH, Wormerveer. Tel. 075 - 617 13 52 contactpersoon: G.J. Derks.


geen beursgenoteerde multinational.’ We zijn in Nederland van twee naar vier medewerkers gegaan, plus de mensen die de hele Benelux bewerken. Sinds 1 januari bewerken zij de key accounts, groothandels maar ook de eindgebruikers.’ Eindgebruikers die van plan zijn met de reinigingsproducten van Werner & Mertz te gaan werken, moeten wel opletten welke groothandel de producten in het assortiment heeft. ‘We brengen onze producten onder bij onze eigen groothandels. Wij zullen onze producten niet bij een groothandel onderbrengen die dezelfde clientèle beoogt of in dezelfde regio werkt als een andere groothandel met onze producten. Daarmee zouden we enkel de omzet verplaatsen en problemen creëren met iemand met wie wij al

Wissel in

samenwerken. Gelukkig laat de Nederlandse markt

seconden.

voor ons nog heel veel toe.’

Kokosolie De trend van ecologische producten begon in de jaren zeventig en tachtig in Duitsland al. Die wind waait volgens Van Raemdonck vanuit het noordoosten. ‘Pas later kwam deze ontwikkeling naar de lage landen, en in Spanje en Frankrijk speelt ecologie nog helemaal niet.’ ‘Steeds meer bedrijven willen producten die op ecologische manier geproduceerd worden. Onze klanten luisteren daarnaar. Al onze producten zijn ecologisch en onderscheiden met een ecolabel. We hebben twee merken: Tana Professional en Green Care en ruim 250 producten. De Green-Careproducten zijn ecologische producten bestemd voor handhygiëne, keuken, linnenwas, sanitair, vloeren en oppervlakken. De producten van Tana Professional omvatten reinigingsmiddelen voor desinfectie, voor linnenwas, voor industriële toepassingen, voor sanitair, keuken, vloeren en interieur en onderhoud van grote (industriële) bedrijven of organisaties. Daarnaast biedt Tana Professional ook toebehoren en

Het nieuwe MAG mopsysteem

doseerapparaten en diensten zoals trainingen voor

Één houder voor alle mopsystemen, met het MAG systeem met magnetische kracht wisselt u snel, eenvoudig en flexibel tussen de verschillende mopsystemen en textielensoorten.

Het volledige productieproces van Werner & Mertz

de professionele onderhoudsmedewerker. is ISO 14001-gecertificeerd en onderworpen aan de Europese Emas-certificatie. ‘Een concreet voorbeeld van ons milieubewuste beleid is het gebruik van meer kokosolie en minder

Vloerreiniging

MAG SYSTEM ® VERMOP Deutschland GmbH info@vermop.nl, www.vermop.nl Tel. + 49 9342 878-800

palmolie als ingrediënt van onze reinigingsmiddelen. De vraag naar palmolie moet niet te groot worden omdat er bomen voor worden gekapt. Verder zijn onze cans recycleerbaar en voor 70 procent gemaakt uit voormalige plastic frisdrankflesjes. Ook aan het logistieke proces van onze partners stellen we eisen; dat de emissie van vrachtwagens gemeten wordt en dat deze elk jaar omlaag moet. Dit is geen green washing maar mvo-beleid.’ PS - 33

121479_AZ_MagSystem_97x266_CT_RZ.indd 1

13.06.12 11:35


Schrobzuigmachines

De schrobzuig trends en tendensen Vier fabrikanten vertellen Als de schoonmaakmarkt stagneert, moet dat ook consequenties hebben voor de leveranciers van middelen, materialen en machines. Of niet? Vier fabrikanten van schrobzuigmachines over minder – tot geen – gebruik van chemie, de tweedehandsmarkt, huren versus leasen en over kansen.

Tekst: Sjaak van ‘t Wout

N

oopt de huidige economische

Wolde. ‘Wel duren de beslissingstrajec-

met excentrieke machines. Een van de

situatie tot innovaties en crea-

ten langer dan voorheen.’

oorzaken is dat de contracten voor

tieve oplossingen en houden

Bij alle bedrijven is de trend merkbaar dat

schoonmaakprojecten korter zijn dan

bedrijven daarmee hun omzet op peil?

er weliswaar minder machines worden

voorheen. We verwachten een grote

Wij vroegen het aan vertegenwoordigers

verkocht, maar dat er meer naar kwaliteit

groei in de verkoop van kleine machines

van vier fabrikanten van schrobzuigma-

wordt gekeken. ‘Meer kwaliteit, langere

met nieuwe batterijtechnologieën, zoals

chines: Diversey, Tennant, Nilfisk en

levensduur en lagere kosten op termijn,

lithium-ion en de lijn met de reinigings-

Hako. Eén conclusie kunnen we wel trek-

daar gaat het om’, zegt Rob Hoogendijk

technologie ec-H2O; chemievrij reinigen

ken: het gaat niet alleen om de machine,

van Diversey. ‘Bedrijven die op zoek zijn

door middel van elektrisch geactiveerd

maar om totaaloplossingen.

naar goedkope machines, die snel “op”

water. In beide gevallen kun je meer vier-

zijn, kunnen wij niet van dienst zijn.’

kante meters reinigen door onbeperkt

Minder machines

Ook de collega’s zijn die mening toege-

tussenladen. Handig bij dagschoonmaak,

Vrijwel alle bedrijven geven aan last te

daan. Bij Nilfisk ligt de nadruk daarnaast

je hoeft immers niet steeds het schrob-

hebben van stagnatie. Niet dat ze minder

op de service en dienstverlening rondom

water aan te vullen.’

omzet draaien, maar de geprognotiseer-

de machine. ‘Onze calculatiemodellen

de groei is achter gebleven. Een uitzon-

bijvoorbeeld maken de klant bewuster

Geen chemie

dering is Hako, dat naar eigen zeggen

van de werkelijke levensduur, kosten en

Ec-H2O is voor Tennant een belangrijke

een uitstekend jaar achter de rug heeft.

rendementen. Wij zijn in toenemende

basis voor succes. Gielen: ‘Het reinigen

‘Wij hebben in 2012 in Nederland 24

mate partner van de klant’, aldus Henk

zonder chemie is relatief nieuw. Het kost

procent meer schrobmachines verkocht

Lauritsen van Nilfisk.

tijd voordat de markt dit accepteert. Nu al

ten opzichte van 2011. We hadden met

Tennant is een beetje een buitenbeentje

is zestig tot zeventig procent van onze

name aan het einde van het jaar een paar

in het gezelschap. Vincent Gielen legt

machines met het ec-H2O-systeem uitge-

grote opstarts met schoonmaakbedrij-

uit: ‘Er vindt een verschuiving van omzet

rust.’ Det ec-H2O-technologie werkt op

ven en ook met de kleinere machines

plaats: van koop naar huur en lease. Dit

basis van het principe dat een elektrische

doen we goede zaken’, zegt Dick van

zien we vooral bij de grotere projecten

lading wordt gegeven aan water waardoor

PS - 34


machinemarkt:

Dit is een stockfoto, dus geen weergave van de praktijk zoals in dit artikel omschreven.

PS - 35


Rob Hoogendijk

Vincent Gielen

Jorge Moonen

het de eigenschappen krijgt van een da-

houd van vloeren. De volgende stap is

hoogd kan worden met diamant geïm-

gelijkse reiniger. Er wordt geen chemie

het geschikt maken voor grove vervui-

pregeneerde pads. De klantwens en de

toegevoegd en het waterverbruik is tot

ling en periodiek onderhoud. Jorge

situatie moeten dergelijke duurzame

drie keer minder dan reinigen met chemie.

Moonen (Tennant): ‘Via onze business

toepassingen wel toestaan.’

Het systeem wordt nu alleen toegepast

unit Orbio wordt het reinigen zonder

voor het dagelijkse schoonmaakonder-

schoonmaakchemie verder ontwikkeld

Arbeidskosten

voor andere toepassingen waarbij hoge

Voor Nilfisk is duurzaam ondernemen

en lage ph-waardes benodigd zijn; van

eveneens een speerpunt. Vrijburg:

VSR over geïoniseerd water

vloerreiniging naar off-floorcleaning;

‘Onze machines kunnen met steeds min-

Navraag bij VSR leert dat hun standpunt, beschreven in PS 4/2012, anno eerste kwartaal 2013 nog steeds van toepassing is : ‘Sinds enige jaren worden op de markt schrobzuigmachines en sprayreinigers aangeboden die werken op kraanwater. De werking zou versterkt worden door elektrische activering en ionisatie. VSR heeft openbaar gemaakte onderzoeken naar beide technologieën kritisch geanalyseerd. ‘Op basis van die informatie komt VSR tot het standpunt dat van geen van beide technologieën voldoende is aangetoond dat ze een betere reinigingswerking hebben dan onbehandeld kraanwater – wat overigens bij lichte vervuiling toereikend kan zijn. Desinfecterende werking hebben de beide technieken zeker niet (en wordt overigens ook niet geclaimd). ‘De uitgebreide onderbouwing van dit standpunt is door VSR vastgelegd in een leaflet dat aan de leden van VSR is toegestuurd en dat voor niet-leden tegen betaling bij VSR is te bestellen.’ Bron: VSR

van dagelijks naar dagelijks en periodiek

der chemicaliën en water hun werk ver-

reinigen zonder chemie.’

richten. Ook werken we aan lager ener-

De technologieën voor chemievrij reinigen

gieverbruik, betere ergonomie en hon-

worden volgens de fabrikant door grote

derd procent recyclebaarheid.’ Door de

opdrachtgevers erkend als een belang-

keuze van pads en borstels en het ver-

rijke bijdrage aan duurzaamheid. Zij schrij-

fijnen van doseersystemen probeert

ven de Tennant-machines voor bij tenders.

men deze doelen te behalen. ‘Ons

‘Het kost een aantal jaar voor een inno-

ecoflex-systeem bijvoorbeeld is een on-

vatie als deze wordt aanvaard. Maar de

demand-dosering. Het regelt het water-

acceptatie groeit en dat werkt positief op

verbruik, de hoeveelheid reinigingsmid-

de marktontwikkeling. Zo zijn we heel trots

del én de borsteldruk, mede afhankelijk

op het partnership dat we hebben met

van de lokale vervuiling.’ Het moet leiden

V&D en Facilicom. Maar ook bij de Makro

tot het voorkomen van fouten, minder

worden onze machines met de ec-H2O-

inspanning en hoog rendement.

technologie gebruikt’, aldus Moonen.

‘Besparing op machines is ook niet erg

VSR heeft de technologieën van elektri-

relevant’, zegt Van Wolde (Hako). ‘Het is

sche activering en ionisatie kritisch ge-

maar een heel klein percentage van de

analyseerd. Op basis van die informatie

kosten en een juiste keuze kan enorm

komt VSR tot het standpunt dat van geen

veel arbeidskosten besparen. Belangrij-

van beide technologieën voldoende is

ker is een probleemloze oplossing.’

aangetoond dat ze een betere reinigings-

Hoogendijk (Diversey) ziet wel een ver-

werking hebben dan onbehandeld kraan-

schuiving. ‘In Nederland wordt relatief

water – wat overigens bij lichte vervuiling

veel machinaal gedaan. De laatste tijd

toereikend kan zijn (zie kader).

zie je toch een lichte voorkeur voor klei-

Ook Diversey kijkt kritisch naar het ge-

nere machine of handmatig vloeronder-

bruik van reinigingsmiddelen. Hoogen-

houd. Gelukkig kunnen we het financi-

dijk: ‘Wij proberen het gebruik van che-

ële effect hiervan snel tonen middels

mie zoveel mogelijk terug te dringen.

onze machine simulator. De echte kosten

Zeker nu het reinigende vermogen ver-

van machine gebruik zitten in de arbeid

PS - 36


Aan het woord: Rob Hoogendijk, marketing manager BSC en productverantwoordelijke voor machines bij Diversey. Vincent Gielen, strategic accountmanager Nederland en Jorge Moonen, country manager Nederland, beiden van Tennant. Ludovic Vrijburg, marketingcoördinator professionele markt Nilfisk en Nilfisk/CFM en Henk Lauritsen, productmanager Nilfisk en Nilfisk Alto. Ludovic Vrijburg

Dick van Wolde

van het opereren van de machine. Daar-

andere financieringsvormen. Hoogendijk:

om is het ontwerp van onze machines

‘We komen dit jaar nog met een nieuw

erop gericht deze te minimaliseren.’

troefmodel, maar werken ook aan alles

Dick van Wolde, sales manager Industrie en Retail bij Hako.

om de machines heen: niet alleen finan-

Tweedehandsmarkt

ciering, maar goede samenwerking met

waarbij pas bij de borstel de chemie

In het verleden was het gewoon om bij

de klant om efficiency op pandniveau

wordt toegevoegd aan het schrobwa-

de opstart van een nieuw project ook

waar te maken.’

ter. Ook biedt de fabrikant huur met

nieuwe machines in te zetten. Dat is nu

Tennant ziet veel in kleinere modellen

opzegmogelijkheden. Van Wolde licht

anders. ‘Het is niet meer vanzelfspre-

die met betere accu’s meer capaciteit

toe: ‘Zo blijven schoonmaakbedrijven

kend,’ zegt Hoogendijk. ‘Je ziet dat ma-

hebben, zelfs met ingebouwde accula-

nooit met hun machines zitten, die ze

chineparken worden overgenomen of

ders. En natuurlijk het eco-systeem, dat

dan moeten inzetten op een volgend

ingeruild.’ Dat betekent ook dat de ser-

ook in mobiele systemen zal worden uit-

pand waar de machine misschien he-

viceafdeling meer werk krijgt. ‘Een deel

gebracht.

lemaal niet geschikt is. We investeren

kan naar de tweedehandsmarkt, maar

Ook Nilfisk ziet brood in de kleine ma-

continu in onze servicedienst om onze

vaak is het daar niet voor geschikt en

chinemarkt. ‘Ze worden compacter en

klanten continuiteit te bieden een zo

voeren wij de machines verantwoord af

ergonomischer. Het moeten machines

laag mogelijk total cost of ownership te garanderen.

voor recycling.’ Bij Tennant lossen ze dit probleem op door meer machines voor korte of langere termijn te verhuren. ‘We werken zelfs aan een pay-for-use-systeem, betalen per draaiuur, meer capaciteit wanneer

‘Besparing op machines niet erg relevant’

Solutionselling Alle genoemde bedrijven zetten in op kwaliteit en duurzaamheid. En ieder zoekt daarin zijn eigen weg. Maar alle geven ook duidelijk aan dat de machine slechts

gewenst en minder indien noodzakelijk.’

zijn die iedere betrokkene een goed ge-

het uitgangspunt is voor een meer omvat-

Nilfisk is bereid om rekening te houden

voel geeft, de klant, het schoonmaakbe-

tende dienstverlening aan de klant. Be-

met de duur van het schoonmaakcon-

drijf en vooral ook het personeel.’

tere voorlichting, begeleiding en calcu-

tract, als onderdeel van het partnership.

Hako wil vooral degelijke en simpele

latiemethodieken vooraf, meer financie-

‘We streven naar optimaal maatwerk,’

machines leveren die duurzamer zijn

ringsmogelijkheden en life-time-oplos-

zegt Ludovic Vrijburg. Hako biedt in het

en meer prestaties leveren. ‘Ons aqua-

singen. Optimale service en flexibiliteit

kader van partnerschap vervangend ma-

stopsysteem verbruikt vijftig procent

gedurende het schoonmaakcontract.

teriaal aan bij calamiteiten.

minder water en dus ook minder che-

Verder zoekt eenieder naar meer ef-

mie. Met betere batterijen hoef je min-

ficiency van de machines en rende-

Kansen

der vaak te laden. Zo haal je meer

ment van de investeringen. En natuur-

Voor de nabije toekomst zien alle bedrij-

rendement uit je werknemers.’ Andere

lijk gaan ze allemaal voor duurzaam-

ven nog voldoende kansen om hun

troeven van Hako zijn onder andere

heid. Tennant omschrijft deze ontwik-

marktaandeel vast te houden of te ver-

het automatisch vulsysteem, snellaad-

keling als volgt: geen productselling

groten. Diversey zet onder andere in op

bare batterijen en chemie-on-board,

maar solutionselling.  PS - 37


d n e l l a v Op object

Tekst: Inga van Uchelen, foto’s: ©NFP Photography – Marijn van Rij

Conferentiehotel Kontakt der ‘De gebouwen zijn oud, maar de hotelkamers modern’, vertelt Bozena van Dijk van Dolmans Facilitaire Diensten. ‘Dat is prettig schoonmaken.’ Van Dijk werkt bij hotel en congrescentrum Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten. Zij heeft al veel ervaring maar dit hotel en conferentiecentrum heeft wel een bijzonder karakter. Het bestaat uit twee gebouwen die ooit dienst deden als missiehuis en klooster. Bozena van Dijk, die al tien jaar voor Dolmans Facilitaire Dien-

als missiehuis en klooster. Tegenwoordig is het hotel op de

sten werkt – waarvan twee jaar bij het hotel en congrescentrum

Utrechtse Heuvelrug een ontmoetingsplek voor mensen uit

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten –, is kwaliteitscon-

alle uithoeken van de wereld. De doelstelling is, zo staat op de

troleur. Maar schoonmaken zit bij haar in het bloed dus staat

website, ‘om mensen te interesseren voor mondiale vraagstuk-

zij regelmatig met een doek of een stofzuiger klaar om haar

ken, hen bewust te maken van hun wereldburgerschap en om

collega’s te helpen.

hen te bewegen een bijdrage te leveren aan een meer duur-

Van Dijk heeft al veel ervaring bij verschillende objecten maar

zame en rechtvaardige samenleving.’

dit hotel en conferentiecentrum heeft wel een bijzonder ka-

‘De gebouwen zijn oud, maar de hotelkamers modern’, vertelt

rakter. Het bestaat uit twee gebouwen die ooit dienst deden

Van Dijk. ‘Dat is prettig schoonmaken. Elke ochtend krijgen we

PS - 38


Kontinenten een lijst met kamers en zalen die schoongemaakt moeten worden. Vast ritueel zijn de receptie, de koffiecorners, de bar en de sanitaire ruimtes. De twee gebouwen tellen samen 131 kamers en 26 conferentiezalen, waaronder twee kapellen.’ Het aantal schoon te maken kamers verschilt enorm: ‘Vandaag hebben we bijvoorbeeld 5 blijvende en 7 vertrekkende gasten, maar vrijdag zijn het 99 blijvers en 54 vertrekkers.’ Het team van Van Dijk bestaat in totaal uit elf medewerkers. ‘Drie van hen werken er elke dag, de rest op oproep.’ Vooral de uitstraling van de kapellen valt op. Het hoofdgebouw – Missiehuis Sint Jan – is een historisch pand waarvan het eerste deel dateert uit 1926 en de kapel werd aangebouwd in 1935. Deze is uitgevoerd met veel glas in lood. Bijgebouw Klooster Cenakel is een gemeentelijk monument dat dateert uit 1939. ‘Wij stofzuigen, nemen de vensterbanken af en legen de prullenbakken. Standaard schoonmaaktaken, maar wel in een bijzondere omgeving’, licht Van Dijk toe. ‘Het belangrijkst op deze locatie, is dat wij te maken hebben met gasten. Kwaliteit en hygiëne, daar gaat het om.’ PS - 39


Banen-lopen levert Samengesteld uit Ergonomie van vlakmoppen. Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van VSR door Prof. Dr. P.M.J. Terpstra en Dr. M.J.M. Hoozemans.

minste fysieke belasting Achtjesbeweging meest ongunstig

Sterke buiging van gewrichten of het uitoefenen van veel kracht worden beschouwd als schadelijke belasting van het lichaam. De combinatie van beide - uitoefening van veel kracht met gebogen gewrichten - wordt beschouwd als extra belastend. Met die informatie in het achterhoofd liet VSR onderzoek uitvoeren naar de minst belastende manier van vlakmoppen.

I

n de dagelijkse schoonmaakpraktijk is vlakmoppen een veel

De mop en de vloer

toegepaste manier om vloeren te reinigen. Bij vlakmoppen

Bij het onderzoek is een mophouder met een microvezelvlakmop

wordt de vloer afgenomen met behulp van een uitgewron-

(breedte 40 centimeter) gebruikt. De mophouder heeft een in

gen vlakmop, waardoor losliggend vuil en licht aangehechte

lengte verstelbare steel. Voorafgaand aan het vlakmoppen is

verontreinigingen weggenomen worden. In de dagelijkse prak-

door de expertschoonmaker (zie kader) de lengte van de steel

tijk worden bij het moppen verschillende bewegingstechnieken

afgesteld. Hierbij diende de bovenkant van de steel uit te komen

toegepast.

op een hoogte tussen de oksel en de bovenkant van de schouder. Het reinigend oppervlak van de microvezelvlakmop heeft

De beweging

een ‘badstofstructuur’ en bestaat uit vijftig procent microve-

In dit onderzoek is de fysieke belasting van vijf manieren van

zel en vijftig procent polyamide. De microvezelvlakmop is,

vlakmoppen met elkaar vergeleken. De onderzoeksvraag was:

op basis van resultaten van eerder uitgevoerd VSR-onder-

Welke manier van vlakmoppen gaat uiteindelijk gepaard met

zoek naar het optimale vochtgehalte van de mop, bij proe-

de minste fysieke belasting?

ven bevochtigd met 160 procent water.

De vijf manieren van vlakmoppen zijn:

De proeven zijn uitgevoerd in een bewegingsregistratiezaal. In

• banen-lopen; • de achtjesbeweging; • een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door de armen (de normale praktijk); • een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door een wiegende beweging van het bovenlichaam en zijwaarts wordt gelopen, en • een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door een wiegende beweging van het bovenlichaam en achterwaarts wordt gelopen. PS - 40

De expertschoonmaker • Specialisme: schoonmaak; SVS-docent en examinator, schoonmaakadviseur, • Geslacht: manlijk • Leeftijd: 61 jaar • Lengte: 1,84 meter • Lichaamsgewicht: 85 kg


bij vlakmoppen

de zaal ligt een licht gebruikte en in goede staat verkerende

te) gevlakmopt in een tempo zoals hij gewend is te doen. Tijdens

industrieel marmoleumvloer. Voorafgaand aan de feitelijke

het vlakmoppen wordt bij alle methoden de rechterhand be-

proeven is de vloer twee maal opgewreven. Bij aanvang van

neden aan de steel van de vlakmophouder gehouden.

elke proef was de vloer steeds vrij van stof en vuil. Een expertschoonmaker heeft met elke manier van vlakmop-

De onderzoeksmethoden

pen een oppervlakte van 5 meter (breedte) bij 10 meter (leng-

De belasting van het lichaam tijdens het werken met de vlakmopmethoden is onderzocht door een analyse van de werkhoudingen tijdens het moppen en door een beoordeling van

De expertbeoordelaars

de manieren van vlakmoppen met vijf experts (zie kader) op

• Expertbeoordelaar 1: specialisme: schouderbelasting, hoogleraar aan de VU; faculteit der bewegingswetenschappen en aan de Technische Universiteit Delft

het vakgebied. De precieze uitvoering van de verschillende manieren van vlakmoppen is vooraf vastgelegd. De werkhoudingen bij het vlakmoppen zijn met een videocamera geregistreerd en vervolgens geanalyseerd: Task Recor-

• Expertbeoordelaar 2: specialisme: biomechanica, hoogleraar aan de VU; faculteit der bewegingswetenschappen

ding and Analysis by Computer (TRAC). De metingen zijn uitgevoerd tijdens tien minuten vlakmoppen. De beoordeling van het vlakmoppen door de experts (zie kader)

• Expertbeoordelaar 3: onderzoeker Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC UvA en Arbouw

is uitgevoerd aan de hand van de video-opnames en vragenlijsten. Bij de beoordeling zijn de fysieke belasting, de belasting door repeterende werkhoudingen, ongemakkelijke bewegingen

• Expertbeoordelaar 4: register ergonoom, Arbo Unie

en energetisch vermoeiende handelingen apart onderzocht. Omdat de twee onderzoekmethoden zich niet op precies de-

• Expertbeoordelaar 5: onderzoeker Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC UvA

zelfde parameters van het vlakmoppen richten, moeten de resultaten van de beide methoden in samenhang worden beschouwd en zijn ze tot op zekere hoogte complementair.  > PS - 41


Over het onderzoek Bron: Ergonomie van vlakmoppen - Ergonomische vergelijking van vijf manieren van vlakmoppen Opdrachtgever: Vereniging Schoonmaak Research (VSR) Onderzoekers: Prof. Dr. P.M.J. Terpstra*, Dr. M.J.M. Hoozemans** Onderzoeksorganisaties: *Consumer Technology Research, Wageningen; **Faculteit der Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam Voor het onderzoek gebruikte literatuur: • Duisterwinkel, A., Terpstra, P. M. J., et al. Basisprincipes vuilverwijdering en stofbestrijding. Tilburg: Samson. 1996. 156 p. • Hagner, I. M., Hagner, M. Evaluation of two floor-mopping work methods by measuring of load. Ergonomics, v.32, n.4, p.401-408. 1989. • Søgaard, K., Laursen, B., et al. Dynamic loads on the upper extremities during two different floor cleaning methods. Clinical biomechanics, v.16, n.2001, p.866-879. 2001. • Terpstra, M. J., Engelbertink, A. M. B. Microvezelvlakmoppen; Invloed van het vochtgehalte op de functionaliteit. Vereniging Schoonmaak Research. Wageningen: oktober 2009, p.53. 2009. (080901) • VSR. Lesmateriaal schoonmaakmethoden; Module 6 Vlakmoppen microvezel. Vereniging Schoonmaak Research 2011.

De resultaten De achtjesbeweging scoort het meest ongunstig door de ongemakkelijke werkhoudingen, de repeterende bewegingen, de energetische belasting en de totale fysieke belasting. Daarom mag worden gesteld dat de achtjesbeweging gepaard gaat met de hoogste fysieke belasting. De verschillen in fysieke belasting bij de drie varianten van de stofzuigbeweging zijn relatief klein en niet eenduidig; de verschillen zijn blijkbaar niet zo groot dat ze met de toegepaste onderzoeksmethode eenduidig aangetoond (kunnen) worden. Banen-lopen gaat gepaard met minder fysieke belasting door ongemakkelijke werkhoudingen en repeterende bewegingen en minder energetische belasting dan de andere vlakmopmethoden. Het totaaloordeel van de experts is dat de totale fysieke belasting van banen-lopen lager is dan bij de andere vlakmopmethoden. Omdat daarnaast de met TRAC gemeten werkhoudingen niet tot een zware fysieke belasting lijken te leiden en geen duidelijke verschillen tussen de methoden aantoont, mag worden gesteld dat banen-lopen gepaard gaat met de minste fysieke belasting. VSR wil de resultaten van dit onderzoek de komende tijd verder onder de aandacht brengen van de schoonmaakmarkt. Daarnaast gaat het onderzoeksbureau in overleg met OSB en met de RAS, omdat de uitkomsten mogelijk gevolgen hebben voor de toets- en eindtermen van de basisopleiding.

PRODUCT Productnieuws

schrobzuigmachines

Gebruikte machines schrobben ook schoon Al meer dan vijftien jaar staat Romac bekend als landelijk le-

ook daarbuiten) is het bedrijf bekend om gebruikte en gerevi-

verancier van professionele schoonmaakmachines. Het bedrijf

seerde schoonmaakmachines zoals veegzuigmachines en

levert nieuwe maar ook gereviseerde schoonmaakmachines;

schrobzuigautomaten. Met een grondige revisie wordt een ge-

met innovatieve merken zoals Fimap en Numatic is het Leidse

bruikte occasion een technisch nieuwe en bedrijfzekere occa-

bedrijf thuis in alle facetten van professionele (vloer)reiniging.

sion, met garantie. Gemiddeld heeft de leverancier zo’n tachtig

Fimap komt regelmatig met nieuwe doordachte concepten en

occasions op voorraad. Maar ook voor huur of lease van nieuwe

reinigingsmethodes. Het laatste voorbeeld is de Fimap Mxr, de

schrob- en veegmachines zijn er mogelijkheden, ook met con-

kleinste opzit schrobzuigmachine in het assortiment.

tracten voor een periode van een jaar.

Occasions levert Romac zo goed als nieuw; in Nederland (maar

Informatie: www.romac.nl

PS - 42


PRODUCT Productnieuws

schrobzuigmachines

Dibo Scrubber CT40

De Dibo CT40 is het paradepaardje van Dibo Nederland. Volgens het bedrijf oerdegelijk, betrouwbaar en veelzijdig inzetbaar. Alle informatie wordt op een dashboard weergegeven. Deze schrobzuigmachine heeft een schrobbreedte van 50 centimeter millimeter, gevolgd door de vloerzuigmond van 81,5 centimeter. Een gemiddelde dat voor de meeste schoonmakers toepasbaar is, zo heeft het bedrijf uitgezocht. Door de ingenieuze opbouw van de tanken met niveaucontrole, beschik je toch over een relatief groot volume, namelijk 40 liter schoon water en 50 liter vuil water. Dit levert een productiviteit van 2.250 vierkante meter per uur. De vuilwatertank is kantelbaar om deze snel te ledigen en grondig te reinigen. Chemie en water worden gelijkmatig verdeeld vanuit het centrum van de borstels. Door het CWS-systeem past de borsteldruk zich constant aan in functie van de ondergrond. Dit samen met de exclusieve vloerzuigmond levert een ‘onberispelijk’ droogresultaat op elke ondergrond, aldus Dibo. Dankzij een automatisch stopsysteem op zowel de vloeistof-

Deze is nog economischer en kan ingezet worden op plaat-

toevoer als de borstelbeweging, heb je bovendien een zui-

sen waar zeer hoge hygiëne-eisen gesteld worden (zieken-

nige machine.

huizen, zorginstellingen, kinderdagverblijven, et cetera). Met

De CT40 is beschikbaar in een basisuitvoering disk-versie

de ECS-uitvoering kan ook met gewone cirkelvormige borstels

zonder tractie, disk-versie met tractie, met cilindrische rol-

gewerkt worden. Verkrijgbaar vanaf 3.450 euro, inclusief

lerborstels en in een ECS-uitvoering. De laatste laat toe te

batterijen en lader.

werken met microvezelpads aan een hogere draaisnelheid.

Informatie: www.dibo.com

Fimap Mxr van Armada Bijna 70 procent van de in de professio-

komen waar nu met een achterloopma-

Fimap wil de gebruiker centraal stellen.

nele markt gebruikte schrobzuigmachi-

chine gewerkt moet worden.

Bij de Mxr ligt daarom een zware nadruk

nes is een achterloopmachine met een

‘Dankzij de hogere werksnelheid ligt

op de ergonomie. Zo kan de gebruiker

werkbreedte tussen 50 en 65 centimeter.

de productiviteit echter hoger waar-

zonder noemenswaardige inspanning van

‘De redenen om voor deze machines te

door de schoonmaakkosten met 35

beide zijden op het slechts 30 centime-

kiezen zijn meestal de relatief kleine in-

procent gereduceerd worden’, aldus

ter hoge voetbord stappen. De bediening

vestering en de compacte afmetingen

Boer. En met een geluidsniveau van

is eenvoudig en duidelijk waardoor geen

van de machine’, vertelt directeur Arjan

slechts 54 dB(A) kan dat ook nog eens

speciale training nodig is. Het dagelijks

Boer van Fimap-importeur Armada Rei-

in elke denkbare omgeving.

onderhoud wordt vereenvoudigd door

nigingssystemen uit Voorburg.

de kleurcodering op alle onderdelen die

Met de Fimap Mxr introduceerde Ar-

dagelijks schoongehouden moeten wor-

mada enkele maanden geleden een op-

den en dankzij de ingebouwde batterij-

zit schrobzuigmachine die volgens de

lader kunnen de batterijen bij elk stop-

leverancier deze zelfde voordelen biedt

contact opgeladen worden.

en nog veel meer.

De Fimap Mxr kan voorzien worden van

Met een lengte van slechts 126 centime-

bevestigingpunten voor diverse schoon-

ter, een draaicirkel van 154 centimeter

maakmaterialen en een vuilniszak. Met

en de mogelijkheid om werkend door

deze voorziening vervangt de Mxr gro-

doorgangen van slechts 71 centimeter

tendeels ook de werkwagen.

breed te rijden, kan de machine overal

Informatie: www.armada.nl PS - 43


Reinigingstechniek · Gebouwreiniging

Innovaties voor de beste reiniging • Hako-AntiBac: Duidelijke reducering van groei van bacteriën en schimmels in de schoonen vuilwatertank. • Hako-AquaControl: U verbruikt 50% minder water en chemie bij gebruik van onze gepatenteerde Aqua Stop borstels. • Hako-DaytimeCleaning: Snellaadtechniek voor flexibele inzet doordat de machine constant inzetbaar blijft.

Hako – hier begint de toekomst Met de modernste techniek efficiënter reinigen! Hako schrobzuigmachines besparen vandaag de dag al op reingingsmiddelen en waardevolle arbeidstijd, zonder dat we hygiëne uit het oog verliezen. Daarnaast blijven wij continue werken aan innovatieve oplossingen om onze producten verder te verbeteren voor een nog beter reinigingsresultaat, een

Laat u informeren door onze adviseurs, via onze website, of stuur een e-mail aan info@hako.nl of info@hako.be. Hako B.V. ∙ Industrieweg 7 ∙ 6673 DE Andelst +31(0)488-473333 ∙ www.hako.nl ∙ info@hako.nl Hako Belgium NV/SA ∙ Industrieweg 27 ∙ B-9420 Erpe-Mere +32(0)53-802040 ∙ www.hako.be ∙ info@hako.be

Leesbaar met QR-Code-Reader

12-0440-IR-INOV-11

schoner milieu en het verhogen van een efficiënte arbeidsinzet!


PRODUCT Productnieuws

schrobzuigmachines

Twintec Vario 455 van Numatic

De Twintec Vario 4555 heeft het beste van de technologie van andere modellen in de Vario-range overgenomen en geïntegreerd in een van de meest compacte – en volgens Numatic zeer goed presterende – machine voor professioneel vloeronderhoud. Er is keuze voor 45 of 55 centimeter schrobbreedte door het schrobdeck aan te passen en de borstel te wisselen. Het display geeft de mogelijkheid tot het instellen van snelheid (tractie), watergebruik, dosering van chemie en de keuze voor hi-lo-prestaties. Binnen de Numatic-range van schrobzuigmachines zijn de 45- en 55-centimeter-machines altijd het populairst geweest. De machines zijn gebruiksvriendelijk door de afmetingen en wendbaarheid. Zowel mannen als vrouwen kunnen gemakkelijk met deze machines overweg. Met de keuze voor beide maten op één machine is deze breed in te zetten op diverse locaties. De capaciteit van 60 liter, het ingebouwde doseersysteem, verstelbare borsteldruk, interne lader en een grote vulopening met uittrekbare slang maken de machine compleet. Een simpele handeling (zonder gereedschap) geeft u de keuze tussen 45 centimeter of 55 centimeter werkbreedte. Een grote diversiteit aan borstels en padhouders geven u de mogelijkheid om het beste resultaat te behalen op de vloer. Informatie: www.numatic.nl

Eureka Eco schrobzuig­automaat van Kathagen ‘Net als bij een auto ken je de echte kostprijs van een schrobzuigautomaat pas als je ermee gaat rijden’, zegt Rudi Brauns, sales & marketingmanager Eureka Benelux – onderdeel van Kathagen. ‘Tijd en reinigingsproduct kosten per jaar meer dan de aankoopprijs van de schrobzuigautomaat. Een klassieke machine kan in het gebruik in vijf jaar tijd meer dan zeven keer de aankoopprijs kosten. Het is daarom belangrijk om alle machinekenmerken die de gebruikskosten beïnvloeden zo goed mogelijk te evalueren.’ Dankzij het eco-systeem van de Eureka schrobzuigautomaten kun je de gebruikskosten volgens het bedrijf met meer dan de helft verminderen. Het eco-systeem filtert het gebruikte water en het reinigingsproduct op een dusdanige wijze dat het meermaals kan worden gebruikt. Hierdoor wordt je beschikbare watervoorraad, afhankelijk van de vervuiling, met een factor twee tot vier vermeerderd, aldus Brauns. 70 liter kan dan tot 280 liter worden. Daar komt bij dat je tussentijds niet hoeft te vullen waardoor de tijdwinst kan oplopen tot meer dan 60 procent. Het productverbruik kan verminderen tot ruim 70 procent. Bovendien doe je een extra inspanning voor het milieu door het waterverbruik terug te dringen van bijvoorbeeld 16.000 liter per jaar voor een conventionele machine, tot 4.000 liter per jaar voor een eco-schrobzuigautomaat. Informatie: www.eureka-floorcare.nl PS - 45


Bruisende wetenswaardigheden NVZ ‘boomt’ maandelijks over actualiteiten uit de zeep- en reinigingsmiddelen branche

Bomen over... opslag van schoonmaakmiddelen In het vorige nummer van PS schreven we over het transport van schoonmaakmiddelen. Mocht er hier wel eens wat fout gaan, bij de opslag van schoonmaakmiddelen komt de inspectie soms wonderlijke zaken tegen. Bent u ook een bedrijf dat gevaarlijke stoffen op alfabetische volgorde opslaat? Dan doet u het waarschijnlijk niet helemaal goed. In dit artikel gaan we in op de opslag van schoonmaakmiddelen.

Tekst: Hans Razenberg en Klaas Gravesteijn. Stockfoto: Dreamstime

D

e hoeveelheid chemische stoffen en producten die

De PGS 15 is voortdurend in beweging en wordt elke vijf jaar

onder algemene regels mogen worden opgeslagen is

herzien. Bij deze herziening wordt de PGS 15 grondig tegen

beperkt. De maxima zijn gekoppeld aan de transport-

het licht gehouden. Dit is voor het laatst gebeurd in 2010. In-

indeling, ofwel ADR-indeling, van de stof of van het product.

middels wordt door een werkgroep nagedacht over de herzie-

Zijn de hoeveelheden onder de maxima, dan mag opgeslagen

ning in 2015. Bij een herziening wordt met name gekeken of

worden volgens de eisen in het Activiteitenbesluit. Een voor-

de PGS nog wel voldoet aan de laatste (technische) inzichten

beeld is het plaatsen van een lekbak of het hebben van een

op het gebied van veiligheid.

vloeistofdichte vloer. Een andere eis is een minimale afstand tot zogenaamde kwetsbare objecten.

Rol NVZ bij PGS 15 De NVZ is in 2005 intensief betrokken geweest bij de totstand-

Activiteitenbesluit

koming van de PGS 15 en heeft er toen succesvol voor gepleit

De algemene regels voor opslag staan in het ‘Besluit en de

dat de definitie van ‘gevaarlijk’ zou worden ontleend aan die

Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’. Het

van de transportregelgeving (het ADR). Dit betekent dat irrite-

Besluit wordt ook wel het Activiteitenbesluit genoemd. De al-

rende producten niet meer onder de opslagregels vallen.

gemene regels beperken zich niet alleen tot de opslag van

Ook is toen de ondergrens voor producten die aan opslagspe-

chemische producten. Ook andere milieuregels worden be-

cifieke regelgeving moeten voldoen, is opgetrokken van 25

schreven. Denk daarbij aan normen voor geluid, opruimen van

kilo naar 50 tot 250 kilo (de drempel is zelfs nog hoger als de

zwerfvuil, lozingseisen etc. De meeste schoonmaakbedrijven

producten verpakt zijn in kleine hoeveelheden, de zogenaam-

vallen onder het Activiteitenbesluit.

de gelimiteerde-hoeveelhedenregeling). Ook bij de komende

De regels van het Activiteitenbesluit met betrekking tot opslag

herziening zal de NVZ weer actief betrokken zijn om de belan-

van verpakte gevaarlijke stoffen, zijn overgenomen uit de

gen van haar leden en de klanten van haar leden te behartigen.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15). Hierin staan

De koppeling aan het ADR heeft voor de schoonmaakbranche

naast eisen die worden gesteld aan de inrichting van de op-

een ongelofelijke verlichting van de regeldruk opgeleverd.

slaglocatie en brandbeveiliging, ook verwijzingen naar bij-

Omdat veel producten zijn ingedeeld als irriterend (gemarkeerd

voorbeeld het bouwbesluit en de Arbo regelgeving. Belang-

met het oranje Andreaskruis), telden deze in het verleden mee

rijkste aspect is natuurlijk te weten welke producten als ge-

bij het bepalen van de hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stof-

vaarlijk zijn ingedeeld en hoe u hiermee om moet gaan.

fen. U zult begrijpen dat er op locatie al snel meer dan 25 kilo

PS - 46


aan schoonmaakmiddelen stond, waarvoor dan een (dure)

Werkvoorraad

opslagkluis nodig zou zijn. Door koppeling aan het ADR en het

Een belangrijke vraag is: Wat doen we met de werkvoorraden?

ophogen van de ondergrens naar 250 kilo is er een enorme

Hiervoor geldt dat deze eveneens zijn uitgezonderd van aanvul-

kostenbesparing gerealiseerd.

lende eisen. Met werkvoorraad wordt bedoeld de aangebroken producten waarmee de schoonmaker aan de slag is. Het is

Wet Milieubeheer

toegestaan om ook een gesloten product op de werkvloer te

Indien uw bedrijfsactiviteit uitgezonderd is in het Activiteitenbe-

hebben, als dit beschouwd kan worden als werkvoorraad. Denk

sluit of u slaat meer dan 10.000 kilogram gevaarlijk product op,

daarbij aan alvast een nieuwe fles op de werkkar terwijl gewerkt

dan moet u volgens de Wet Milieubeheer een milieuvergunning

wordt met het laatste restant.

aanvragen. Een milieuvergunning moet u aanvragen bij het be-

Belangrijk is dat de gesloten hoeveelheid in verhouding moet

voegd gezag, veelal is dit de gemeente waarin u bent gevestigd.

staan met het gebruik, om als werkvoorraad te kunnen worden

In een milieuvergunning komen de afspraken te staan tussen uw

aangemerkt. Uiteraard moet ook de werkvoorraad verantwoord

bedrijf en het bevoegd gezag. Deze afspraken maken duidelijk

worden neergezet: bijvoorbeeld niet voor een vluchtroute. Bij

hoe u de milieuschade van uw activiteiten kunt beperken. In een

meer dan 50 liter werkvoorraad gaan aanvullende eisen geleden.

milieuvergunning kunt u van alles vastleggen. U moet zich houden aan alle afspraken in de vergunning. Een milieuvergunning omvat

Het Veiligheidsinformatieblad (Vib)

dus net zoals de algemene regels meer afspraken dan alleen

Een bedrijf dat gevaarlijke schoonmaakmiddelen opslaat, is

afspraken rondom opslag van uw grondstoffen en eindproducten.

verantwoordelijk voor de veiligheid van deze opslag. Hoewel

Om de gemeenten en het bedrijfsleven te ondersteunen bij het

PGS 15 veel standaardregels geeft, is het altijd van belang dat

opstellen van eisen aan de opslag is de PGS 15 opgesteld.

u het Vib van het betreffende schoonmaakmiddel raadpleegt. Mochten hierin specifieke aanbevelingen voor de opslag van het schoonmaakmiddel worden gedaan, dan bent u verplicht

Eisen waar je bij opslag van gevaarlijke stoffen rekening mee moet houden: • bouwkundige eisen • ventilatie • verwarming • brandpreventieve maatregelen • maatregelen bij incidenten • productopvang • kwaliteit van vloeren en stellingen • etikettering en verpakking • preventieve handelingen bij incidenten • scheiding van producten: niet alle producten kunnen bij elkaar • administratie/documentatie

deze op te volgen. Meer informatie over de PGS 15 kunt u vinden op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl Uiteraard kan ook uw branchevereniging u hierbij behulpzaam zijn.

Hans Razenberg en Klaas Gravesteijn zijn beiden werkzaam bij de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ), de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van was- en reinigingsmiddelen- en machines. De vereniging behartigt de belangen van haar leden door middel van overleg en het geven van voorlichting en adviezen. De NVZ is, met haar gevarieerde ledenbestand, de deskundige bij uitstek op het gebied van duurzaam schoonmaken.

PS - 47


10

e

Glazenwassers &

‘Bent u als facility manager aansprakelijk bij ongevallen?’

Vakmanschap is bij het NK Glazenwassen belangrijker dan snelheid. Hoe sta je op je ladder of op de hoogwerker? Ken je de regels? Ook dit keer veel aandacht voor dit kampioenschap tijdens de tiende Glazenwassers & Gevelbehandelaars vakbeurs. Verder is de beurs – met een congres en inloopsessies – dit keer extra interessant voor facility managers en gebouwbeheerders.

O

p de eerste beursdag vindt het inmiddels landelijk

mogelijk het congres Verantwoord Gebouwonderhoud – op

bekende NK Glazenwassen plaats. Deze wedstrijd

dag twee, donderdag 16 mei – iets voor u. Het congres richt

wordt voor de vierde keer gehouden. Tijdens dit Ne-

zich op facility managers, gebouwbeheerders en leden van de

derlands kampioenschap strijden de zestien gekwalificeerde

Vereniging van Eigenaren.

glazenwassers tegen elkaar voor de titel ‘Beste glazenwasser

Saarloos: ‘Het congres is behalve voor VvE-leden, nu meer dan

van Nederland’. Rick Bolt, bekend van onder meer SBS6, Sport1

voorgaande jaren ook gericht op andere gebouwbeheerders

en Motors TV, is dit jaar weer speaker.

en op facility managers.’

Diede Saarloos, als conference producer bij Heliview Confe-

Het congres gaat over kansen en bedreigingen tijdens de reces-

rences & Training verantwoordelijk voor de organisatie van de

sie, maar ook over in welke mate je als gebouwbeheerder juridisch

beurs: ‘Niet iedereen kan aan het NK Glazenwassen deelnemen;

verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor een veilige werkom-

je moet een SVS-diploma hebben en in dienst zijn van een

geving voor (externe) glazenwassers en gevelbehandelaars.

schoonmaak- of glazenwassersbedrijf.

Enkele onderwerpen die aan bod komen:

‘De jury bestaat uit drie SVS-docenten, die letten op kwaliteit

• Hoe zit het met de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

en veiligheid. Snelheid is ook een criterium, maar niet het

voor de veiligheid van de glazenwasser en gevelbehandelaar?

belangrijkste. Hoe sta je op je ladder of op de hoogwerker?

• In hoeverre kunt u aansprakelijk gesteld worden bij ongeval-

Heb je oog voor je eigen materiaal? Ken je de regels? Controleer je je spullen? En maak je naast het raam, ook het kozijn schoon, zodat daar geen vuil water op opdroogt? Het gaat om vakmanschap. Na vier rondes – waarin steeds twee tegen twee wordt gestreden, van wie één kandidaat afvalt – gaat de eindstrijd tussen twee finalisten.’

Tekst: Inga van Uchelen

De winnaar krijgt: een ladder van Dirks Klimmaterialen, de Gouden Wisser aangeboden door Unger, waterfed pole, raam-

len en waar moet u rekening mee houden? • Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden bij glasbewassing en gevelonderhoud? • Hoe kunt u beoordelen of de glazenwasser/gevelbehandelaar op een juiste wijze goed werk aflevert? • Wat kunt u doen als het gebouw niet veilig onderhouden kan worden? • Hoe kunt u op lange termijn het gevelonderhoud organiseren?

stickers om je titel te laten zien, reinigingsmiddelen en natuurlijk de eeuwige roem. Neem contact op met de organisatie

Inloop Theater

over de mogelijkheid om u nog in te schrijven.

In het Inloop Theater vinden elke dag zes workshops plaats, die plek bieden voor vijftien tot twintig deelnemers. Deelname

Veilige werkomgeving

is gratis en u kunt op ieder moment in- en uit lopen. Saarloos:

Bent u verantwoordelijk voor en/of betrokken bij gebouwon-

‘Het is heel laagdrempelig. We wilden wat meer dynamiek. De

derhoud binnen uw organisatie, instelling of vereniging, dan is

workshops zijn bedoeld voor kennisoverdracht van de branche

PS - 48


Gevelbehandelaars vakbeurs

Datum Woensdag 15 mei, 10.00 tot 17.00 uur Donderdag 16 mei, 10.00 tot 17.00 uur Diede Saarloos

naar facility managers. We hopen hen daarmee – samen met

Voor wie? Glazenwassers, gevelreinigers, DGA, management schoonmaak- en glasbewassingsbedrijven, facility managers, gebouwbeheerders, VvE-leden en iedereen die geïnteresseerd is in de branche.

het congres – een aantrekkelijk programma te bieden. Tijdens de verschillende workshops en live demo’s wordt een

Locatie

breed scala aan onderwerpen behandeld: verzuim, arborecht

Nieuwegein Business Center (NBC) Blokhoeve 1 3438 LC Nieuwegein +31 (0)30 - 602 69 00

optimaliseren glasbewassing, chemisch reinigen, osmosewater valbeveiliging en wetten en regels.

Tot slot Woensdag 15 mei is er voor iedereen die geïnteresseerd is

Parkeren

een lustrum/bedrijfsborrel van 16.00 uur tot 17.00 uur.

Rondom het NBC zijn 1.200 gratis parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers. Daarnaast is er een VIP parking afgezet.

Tot slot is OSB aanwezig om u te informeren over het OSB Keurmerk dat het afgelopen jaar is geïntroduceerd. Voor meer informatie is iedereen hier van harte welkom. Wilt u De Gla-

Openbaar vervoer

zenwassers & Gevelbehandelaars Vakbeurs 2013 bezoeken?

Vanaf het Centraal Station Utrecht neemt u de sneltram naar IJsselstein of Nieuwegein. U stapt uit bij de eerste halte in Nieuwegein (halte Zuilenstein), op het perron staande ziet u over de parallelweg het NBC liggen.

Vraag uw toegangskaarten gratis aan op www.glazenwassersvakbeurs.nl. Via deze site kunt u ook doorklikken naar de sites met meer informatie over het NK Glazenwassen en over het congres Verantwoord Gebouwonderhoud.

PS - 49


Uw betrouwbare partner voor vloerenonderhoud

Vloerreinigingsmiddel voor schrobzuigautomaten Uitermate geschikt voor machinale onderhoudsreiniging Hoge werksnelheid Voordelig in gebruik

Meer info, Bel of Mail !

Lichte zijdeglans en antislip effect

www.wmprof.com

Werner & Mertz Benelux nv - T: +32 2 352 04 00 - E: infos@werner-mertz.com

e c o lo

g y m e ets ec o n o m y

Schrobzuigautomaat

EUREKA E85Eco Meer informatie op: www.ecolabel.eu www.umweltzeichen.at

Planta®® producten - Reinigen gegarandeerd duurzaam! 3 sterke producten voor de complete schoonmaak Het beste eindresultaat met een minimale dosering dus zuinig in gebruik Voorzien van het Europese Ecolabel BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG Fraunhoferstr. 17 . D-87700 Memmingen T +49 (0) 8331 / 930-6 . E info@buzil.de

Schrobbreedte: 85cm • Capaciteit: 6.075m²/h

ECO Systeem Dit uniek systeem spaart niet alleen het milieu maar ook vele Euro’s.

Vraag nu info of demo: info@eureka-floorcare.nl KATHAGEN N.V. • IT Peerderbaan 1423 • 3960 Bree • België T +32 (0) 89 46 37 94 • www.eureka-floorcare.nl

Ik ben Duchenne-patiënt Geef kinderen met een levensbedreiGende ziekte de kracht om kind te zijn. make-a-Wish® nederland, bankrekeninG 36.60.21.222.

®

gratis advertentie

WWW.makeaWishnederland.orG


Opfrisser SVS-KennisQuiz

Denkt u alles over schoonmaken te weten? Met deze twee­ maandelijkse ‘Opfrisser’ in PS test u aan de hand van officiële SVS-examenvragen in hoeverre uw schoonmaak­kennis nog up-todate is. Veel succes en als u klaar bent, dan vindt u op pagina 54 de juiste antwoorden (er is maar één antwoord mogelijk). Deze keer door SVS-docent Filiz Ozdogan.

Vragen 1. Waarom is het beter om geen reinigingsproduct te gebruiken bij de microvezelmethode? A. De microvezeldoeken werken niet meer en je maakt een methodefout. B. De microvezeldoeken bevatten van zichzelf al reinigings-

5. Welke veiligheidsmaatregelen moet een werkgever voor schoonmaakmedewerkers treffen? A. E  en complete werkwagen en werkkleding. B. Werkkleding, werkschoenen, huishoudtrap. C. Handschoenen, veiligheidsbril, huishoudtrap.

product. C. Om tijd te kunnen besparen.

6. Welke veiligheidsmaatregelen moeten schoonmaak-

2. Wat zijn de voordelen van microvezelmoppen?

A. Tijdens het werken altijd je werkwagen aan de kant zetten.

A. Je bent snel klaar met je werk en hebt zo tijd over voor

B. Tijdens het moppen altijd een waarschuwingsbord

medewerkers voor anderen treffen?

andere werkzaamheden. B. Het is goedkoop en goed voor de klant.

plaatsen. C. Je afmelden als je klaar bent met werken.

C. Geen gesjouw met water, minder kans op methodefout, beter voor het milieu.

7. Welke arbeidsvoorwaarden uit de CAO gelden voor schoonmaakmedewerkers?

3. Waarom moet je bij nat reinigen van beneden naar boven inzetten?

A. Uurloon, contracturen, contractduur, vakantiedagen en vakantiegeld.

A. Dat werkt makkelijk.

B. Werkplek, huisregels van klant, contractduur.

B. Om lekstrepen te voorkomen.

C. Werkkleding, huisregels van werkgever, ziekteverzuim.

C. Je bent sneller klaar met werken. 8. Op elk object ligt een logboek of contactboek. 4. Het is belangrijk om het snoer van een stofzuiger te controleren. Wat doe je als het snoer beschadigd is? A. Stop met werken en waarschuw je leidinggevende, bevestig een kaartje met ‘defect’.

Waarvoor wordt dit gebruikt? A. Voor klachten (tussen klant en schoonmaakbedrijf). B. Voor communicatie (tussen klant en schoonmaakbedrijf). C. Voor schoonmaakwerkzaamheden.

B. Stop met werken en zet de stofzuiger in de werkkast. C. Repareer het snoer met plakband en werk verder. Geef het defect door aan je leidinggevende.

9. Welk vuil verwijder je met een alkalisch product? A. Kalk. B. Vettige vervuiling. C. Roest.

PS - 51


Gordijn-, jaloezie en lamellenreiniging

PS

Mobile reiniging van alle

Mobile reiniging van alle raambekleding raambekleding door dé Professional. door dé Professional. Jaloezieën • Lamellen • Gordijnen • Vitrage (ook voor brandwerende behandeling)

• Raamdecoratie • Verlichtingsarmaturen Dé landelijke servicepartner van:

Landelijk telefoonnummer: Landelijk telefoonnummer: 088 – 14 14 14 3 www.speedclean.mobi www.speedclean.mobi

088 – 14 14 14 3

VSR

onferencing diensten

Fax: +31-(0)35-69 15 474 E-mail: info@safety-lux.nl Internet: www.safety-lux.nl

of bel: 035 -ook 694 28 78 ATEX

Zandzuigerstraat 91 1333 MX Almere T 036 - 537 89 13 F 036 - 537 69 44 E info@evonservices.nl

www.dolmans.com schoon maakt blij

- glasbewassing Gevelonderhoud - gevelreiniging Schoonmaak - hoogwerkerverhuur

Calamiteitendienst

t 088 - 365 62 00 e info@dolmans.com

VCA-gecertificeerd ISO 9001:2000 Amsterdam

Rotterdam ’s-Hertogenbosch Utrecht e-mail: info@glazenwassen.nl Tel.: 0320 - 25 85 00

070 - 385 79 39

internet: www.glazenwassen.nl

www.ruitenheer.nl

ItsClean

Adv.Naamvermelding_43x62cm_2.indd 1 01-06-11 11:56

over de ducten-/ e!

ar:

MeldNL u nu aan - 1402 BVvia Bussum Tel.: +31-(0)35-69 14 476 herman@appr.nl

Schoonmaakorganisatie

Glas- en gevelreiniging

Concurrent .nl

Ook met uw bedrijf in ditvan register? Importeur o.a.: Nijverheidswerf 37

Raamdecoratie • TL-armaturen

Zonwering • Gordijnen • Vitrage

Bel (0172) 46 67 54

professioneel schoonmaken

www.evonservices.nl

Ook adverteren in deze rubriek?

Handlampen

Professionele productsystemen Organisatie:voor perfecte schoonmaak, onderhoud en hygiëne

Naam

Postbus

De glasheldere oplossing voor uw complete administratie

Professionele productsystemen voor perfecte schoonmaak, onderhoud en hygiëne

web: www.aariverside.com tel: 073-5470076

Postcode www.kiehl-group.com

www.kiehl-group.com

Gevelonderhoud Schilderwerken Schoonmaak Vloeronderhoud M/V Calamiteitendienst Beveiliging Bouw Groenvoorziening Hygiene Care

www.ruitenheer.nl

Plaats

4,

PS

Electrolux Professional

Tel.:

Wisselwerking 52 Postbus 188 1110 BD DIEMEN Tel : (020) 56 92 911 Fax : (020) 56 92 239

4 AZ KIEHL 64 x44.indd 1

2 december 2006 Miele Professional De Limiet 2 Postbus 166 4130 ED Vianen Tel.: (0347) 37 88 83 Fax: (0347) 37 84 29 professional@miele.nl www.miele-professional.nl

Efficiënte reiniging van mops en microvezeldoeken

E-mail:

frits.sauve@electrolux.nl www.electrolux.nl/laundrysystems

professioneel schoonmaken

05.04.2012 11:33:36 Uhr

Ook hier adverteren?

Werner & Mertz benelux Drève Richelle 161 K B - 1410 Waterloo Benoit Lesgardeur Tel. +32 2 352 04 09 Fax + 32 2 351 08 60 E-mail: infos@werner-mertz.com Internet: www.wmprof.com desinfectiemiddelen, hulpmiddelen, industriële reiniging, reinigingsmiddelen, schoonmaakproducten, vloerbeschermers

Meld u nu aan via herman@appr.nl of bel: 035 - 694 28 78

Ook met uw bedrijf in dit register? Meld u nu aan via herman@appr.nl of bel: 035 - 694 28 78


Kokende stenen Bijzondere mineralen voorkomen kalkaanslag en grauwsluiers en zijn ook geschikt voor het vangen van onfrisse moleculen.

Toen de Zweedse scheikundige Frederick Cronsted in 1756

Hard water

een mineraal onderzocht, deed hij de ontdekking van zijn

Calcium- en magnesiumionen reageren gemakkelijk tot stoffen

leven: de aanvankelijk droge stenen, begonnen bij verhitting

die slecht in water oplossen, en die bijvoorbeeld leiden tot de

te borrelen en te koken. Hij noemde deze uiterst curieuze

harde kalkaanslag in een snelkookpan of een wasmachine. Om die aanslag en ook een grauwsluier op ons tere wasgoed te vermijden, moeten die calcium- en magnesiumionen worden

We weten nu dat zeolieten anorganische kristallen zijn die een

verwijderd. Dat heet het ontharden van water.

netwerk van minuscule kanaaltjes bevatten. Sommige zeolieten

Ooit gebeurde dat door polyfosfaten aan waspoeders toe te

zijn in staat om in hun netwerk, als een soort spons, water op

voegen, die calcium en magnesium aan zich konden binden. Die

te slaan – dat als stoom ontsnapt als de zeolietstenen vol-

fosfaten deden dat zeer effectief, maar een groot nadeel was

doende worden verwarmd. Wat hebben die exotische stenen

dat de fosfaten na het wassen via het riool in sloten en rivieren

met schoonmaak of reiniging te maken? Meer dan u denkt: met

terecht kwamen. Voor algen zijn fosfaten een delicatesse, wat

een pak waspoeder of een fles wasverzachter heeft u vermoe-

leidde tot ongeremde algengroei die de visstand bedreigde. De

delijk heel wat zeoliet kristallen in handen.

scheikunde vond een alternatief voor de polyfosfaten in de vorm van zeolieten met precies die kanaaltjes waar calcium- en magnesiumionen graag ingaan. Hierdoor worden deze ionen opgeborgen voordat ze in de vorm van kalk kunnen neerslaan.

Een fris dierentoilet Zeolieten zijn opgebouwd uit de elementen aluminum, silicium en zuurstof; ze vormen zich in de natuur in basische (veelal vulkanische) oplossingen bij hoge druk en temperatuur. Dit proces kan worden nagebootst in laboratoria, waar nu de meest gebruikte zeolietsoorten vandaan komen. Het is een scheikundig kunststukje om de vorm en grootte van zeolietkanaaltjes zo te maken dat ze heel selectief een bepaald ion of molecuul kunnen opnemen. Zo zijn er zeolieten die stikstofgas kunnen binden maar zuurstofgas ongemoeid laten. Lucht bestaat voor tachtig procent uit stikstof en voor de rest uit zuurstof, en dus kunnen die zeolieten de lucht scheiden in zuivere stikstof en zuivere zuurstof, allebei van belang voor de chemische industrie. Andere zeolieten vangen heel specifiek bepaalde organische moleculen; hier wordt op grote schaal gebruik van gemaakt in de petrochemische industrie bij het katalytisch kraken van aardolie tot benzine en diesel. En zeolieten die ammoniak op nemen, kunnen aan kattenbakkorrels worden toegevoegd: dat vermindert de ammoniakuitstoot.

PS - 53

Tekst: Prof. dr. A.P. Philipse, hoogleraar Fysische en ColloĂŻdchemie aan de Universiteit Utrecht

steensoort een zeoliet, afgeleid van het Griekse zein (koken) en lithos (steen).


In december vorig jaar stuurde OSB de minister van Sociale

Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd is na een advies van

Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, een brief om

de Sociaal Economische Raad. De wijziging komt er op neer dat

aandacht te vragen voor de arbeidsomstandigheden van werk-

zzp’ers die werken op een arbeidsplaats waar ook anderen wer-

nemers en zzp’ers in de glazenwassersbranche. We hebben de

ken, moeten voldoen aan dezelfde regelgeving met betrekking

minister laten weten dat het aantal zzp’ers ons zorgen baart.

tot het treffen van maatregelen bij arbeidsrisico’s.

Ook hebben we aangegeven dat we binnen de branche een

Als de zzp’er alleen werkt, dan gelden deze regels niet en hoeft

toename constateren van het aantal zzp’ers dat de arbeidsom-

de zzp’er zich alleen te beschermen tegen ernstige risico’s zoals

standigheden aan zijn laars lapt. En dan vooral wat betreft de

het vallen van hoogte. Fysieke belasting wordt niet gezien als

fysieke belasting van de

een ‘ernstig risico’. De reden dat er voor alleenwerkenden een

verschillende werkmetho-

uitzondering is voor het treffen van maatregelen bij een aantal

den (denk bijvoorbeeld

arbeidsrisico’s, is dat een zzp’er kiest voor het zelfstandig on-

aan de telewasmethode).

dernemer zijn met de daarbij horende voor- en nadelen. Hierbij

Gelijke regels op dit ge-

hoort ook het zelf regelen van zijn arbeidsomstandigheden

bied voorkomen oneerlij-

schrijft de minister.

ke concurrentie. En door

Ondanks dit geeft Asscher aan tóch bereid te zijn om met soci-

gelijke regels kan ook de

ale partners te gaan praten over de positie van zelfstandigen,

gezondheid van werkne-

gericht op hun arbeidsomstandigheden. Indien er uit dit ge-

mers

sprek punten naar voren komen om het standpunt aan te pas-

Koos Stuyvers, voorzitter OSB Segment AWOG

coLumn

Minister buigt zich over positie zzp’ers

en

zzp’ers

be-

schermd worden.

sen, dan zal dit bekeken gaan worden.

Onlangs hebben we be-

OSB is blij met deze reactie. De voorzitter van OSB, Hans Si-

richt terug gehad van mi-

mons, zal dit binnenkort ook bespreken met de voorzitter van

nister Asscher. Hij geeft

VNO-NCW, Bernard Wientjes. En uiteraard zullen wij hier vanuit

aan dat op 1 juli 2012 het

OSB-Segment Awog ook bovenop blijven zitten.

Adverteerdersindex Alpheios B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Buzil-WERK Wagner GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Dibo Cleaning Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Diversey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Hako B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Eureka (Kathagen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Miele Nederland B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Numatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Permar WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Renhold Vloerreiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Romac Reinigingsmachines en Systemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Tennant N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Vermop Salmon GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Werner & Mertz Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Next glazenwassers & gevelbehandelaars

Bijsluiters Flying Bytes Mobile BV Heliview Conferences & Training (Glazenwassers & Gevelbehandelaars vakbeurs)

Op woensdag 15 en donderdag 16 mei vindt de tiende editie van

Register • AaRiverside • Dolmans Facilitaire Diensten • Electrolux Professional • EVON Services • HECTAS Schoonhouden • I.D. Trading BV • Kiehl Group • Miele Professional

bekende (NK Glazenwassen) en nieuwe initiatieven (Inloop Thea-

PS - 54

• Proper Glas- & Gevelreiniging Lelystad • Ruitenheer • Schoonmaakgids.nl • Speed Clean Mobile • Tana Professional • VSR Concurrent

de Glazenwassers & Gevelbehandelaars vakbeurs plaats, in Nieuwegein. In het nummer dat nu voor u ligt staat al een overzicht van ter); in het beursnummer dat begin mei uitkomt, gaan we daar dieper op in. Verder maken we van de gelegenheid gebruik om in het algemeen aandacht te besteden aan glas- en gevelreiniging en werken op hoogte. Antwoorden SVS-Quiz: 1A, 2C, 3B, 4A, 5C, 6B, 7A, 8B, 9B


Samen zorgen voor een betere performance • adviesrapportages • schoonmaaksystemen en -producten • verbruiksmaterialen • machines • technische service • opleiding en begeleiding • calculatiesoftware

Want in de schoonmaak kunnen mensen, middelen en machines beter op elkaar worden afgestemd. Is meer te bereiken met minder energie, tijd en kosten. Daarom ontwikkelt Alpheios totaalplannen waarmee we de efficiency van uw schoonmaak verhogen zonder aan kwaliteit in te boeten. We adviseren niet alleen, we helpen ook graag met de implementatie. Zó zorgen we samen voor een betere performance. Bel voor het maken van een afspraak 045 - 573 88 88 of kijk op www.alpheios.nl


TwinTec Vario

Better by design and engineering

Regelbare schoonmaaksnelheid - Instelbaar toerental van de borstels Vaste presets voor dosering water en dosering reinigingsmaakmiddel Instelbare borsteldruk - ge誰ntegreerde lader Levering inclusief batterijen

Numatic International BV Postbus 101 2400 AC Alphen aan den Rijn Tel. +31 (0)172 467999 E-mail: info@numatic.nl Internet: www.numatic.nl

Professioneel Schoonmaken 4 2013  

Schoonmaakvakblad Professioneel Schoonmaken (PS)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you